ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ GAMING HALLS ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ. (εφεξής η «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ»)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ GAMING HALLS ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ. (εφεξής η «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ»)"

Transcript

1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΑ GAMING HALLS ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (εφεξής η «ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ») ΟΠΑΠ Α.Ε Λ.ΚΗΦΙΣΟΥ 62, Τ.Κ 12132, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

2 1 27 Νοεμβρίου 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Ελληνικό Δημόσιο χορήγησε στην ανώνυμη εταιρεία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.», που εδρεύει στον Δήμο Περιστερίου Αττικής, Λεωφόρος Κηφισού αρ. 62 (εφεξής: ή «Εταιρεία»), δυνάμει της με αρ / Υπουργικής Αποφάσεως (ΦΕΚ Β 2503) που εκδόθηκε κατ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 39 του ν. 4002/2011 (ΦΕΚ Α 180) μία άδεια για παιγνιομηχανήματα («Video Lottery Terminals» ή άλλως «VLTs»), εκ των οποίων θα εγκατασταθούν στο Δίκτυο Πρακτορείων Παιγνιομηχανημάτων της, κατ εφαρμογή των διατάξεων της ρηθείσας Υπουργικής Αποφάσεως, καθώς και του άρθρου 39, παρα. 2 του ν. 4002/2011. Η κατά τη χάραξη της επιχειρησιακής στρατηγικής της, όσον αφορά στον τρόπο και τη διαδικασία κατανομής των VLTs σε πρακτορεία αποκλειστικού σκοπού, ήτοι σε αμιγείς χώρους στους οποίους θα προσφέρονται αποκλειστικά υπηρεσίες τυχερών παιγνίων που διεξάγονται με VLTs (εφεξής «Πρακτορεία VLTs» ή «Gaming Halls»), έλαβε πρωτίστως υπόψιν την επίτευξη στόχων κοινωνικής πολιτικής, και πιο συγκεκριμένα: την προστασία του καταναλωτικού κοινού και ιδίως των ανηλίκων και λοιπών ευπαθών ομάδων από τον εθισμό στα τυχερά παιχνίδια, την πρόληψη της απάτης, την καταστολή του εγκλήματος και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, την εξασφάλιση της διαφάνειας και του αδιάβλητου των τυχερών παιγνίων, αλλά και δευτερευόντως τη μακρόχρονη και επιτυχή εμπορική παρουσία της Εταιρείας στην ελληνική επικράτεια, καθώς επίσης και την κανονική, απρόσκοπτη και ασφαλή διεξαγωγή των τυχερών παιγνίων τα οποία διοργανώνει και διεξάγει. Η έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει τις γενικές αρχές της υπεύθυνης διεξαγωγής των παιχνιδιών της. Το υπεύθυνο παιχνίδι αποτελεί δέσμευση της Εταιρείας απέναντι στο καταναλωτικό κοινό για την ελαχιστοποίηση της δυνητικής βλάβης της κοινωνίας, ως σύνολο, από τα τυχερά παιχνίδια. Η αναγνωρίζει ότι τα VLTs είναι ένα προϊόν, το οποίο ενδεχομένως να μπορούσε να αφυπνίσει το ένστικτο των παικτών και για τον λόγο αυτό μεριμνά για την περιορισμένη διάθεση των VLTs σε όσο το δυνατόν μικρότερο αριθμό πρακτορείων, έτσι ώστε εν τέλει τα VLTs να μην βρίσκονται διάσπαρτα σε όλη την ελληνική επικράτεια, αλλά συγκεντρωμένα σε έναν περιορισμένο αριθμό πρακτορείων και μάλιστα αποκλειστικού σκοπού. Κάθε ένα εκ των πρακτορείων του Δικτύου Πρακτορείων VLTs θα φιλοξενεί συνολικά έως 25 VLTs. Ο ακριβής αριθμός των VLTs ανά πρακτορείο, καθώς και η

3 2 κατανομή των πρακτορείων και τα ακριβή σημεία εγκατάστασης των πρακτορείων στην ελληνική επικράτεια, εναπόκεινται στην επιχειρηματική κρίση της Η θα προβεί στην έκδοση προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη λειτουργία Πρακτορείων VLTs που θα απευθύνονται σε όλους τους ενεργούς πράκτορες της στην ελληνική επικράτεια. Σε περίπτωση που σε συνέχεια των εν λόγω προσκλήσεων δεν εκδηλωθεί επαρκές ενδιαφέρον από επιλέξιμους υποψηφίους, ενεργούς πράκτορες της, τα εναπομείναντα προς διάθεση Πρακτορεία VLTs δύναται να τα διαθέσει η ΟΠΑΠ Α.Ε σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο (πράκτορα ή μη) που δεν έχει ήδη επιλεγεί από την για τη λειτουργία Gaming Hall στην ελληνική επικράτεια δυνάμει της παρούσας ή οποιασδήποτε άλλης πρόσκλησης. Σε αυτή την περίπτωση οι εν λόγω πράκτορες δεν θα απολαμβάνουν ευνοϊκότερων όρων έναντι τρίτων προσώπων. Με την υιοθέτηση της εν λόγω στρατηγικής επιλογής, ήτοι του περιορισμού των χώρων μέσω των οποίων θα προσφέρονται στο καταναλωτικό κοινό τυχερά παίγνια με VLTs, η αποσκοπεί αφενός στη βέλτιστη οργάνωση, απόδοση και λειτουργία της συγκεκριμένης δραστηριότητας και στην καταστολή του παράνομου στοιχηματισμού κι αφετέρου στον ευχερέστερο δυνατό έλεγχο των Gaming Halls τόσο από την ίδια την, όσο και από την αρμόδια εποπτική αρχή Σκοπός της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ο σκοπός της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (εφεξής: η «Πρόσκληση») είναι να ενημερώσει τα Ενδιαφερόμενα Μέρη, όπως ορίζονται παρακάτω, για τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα εφαρμοστούν ως προς τη διαδικασία υποβολής Αιτήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είτε για την απόκτηση ενός Gaming Hall, είτε για τη συμμετοχή στο χρηματοοικονομικό προϊόν, καθώς και να περιγράψει τα κριτήρια επιλογής για τους Υπευθύνους Εκμετάλλευσης των Gaming Halls κατά την έννοια του άρθρου 42, παρα. 4 του ν. 4002/ Αντικείμενο της Πρόσκλησης Με την παρούσα Πρόσκληση, η καλεί όλους τους εν ενεργεία σήμερα πράκτορες της που διατηρούν πρακτορείο εντός της Γεωγραφικής

4 3 Περιοχής (εφεξής τα «Ενδιαφερόμενα Μέρη» και καθένα από αυτά το «Ενδιαφερόμενο Μέρος»), να υποβάλουν Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με σκοπό να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής αυτών εκ των Ενδιαφερόμενων Μερών που θα αποκτήσουν Gaming Hall στη Γεωγραφική Περιοχή (εφεξής η «Διαδικασία»). Όλα τα Ενδιαφερόμενα Μέρη καλούνται να συμμετάσχουν υποβάλλοντας ανά περίπτωση: Α) Μία Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (εφεξής η «Αίτηση» ή η «Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος») σχετικά με την ανάληψη της λειτουργίας ενός Gaming Hall εντός της Γεωγραφικής Περιοχής. Η Αίτηση δύναται να υποβληθεί από τα Ενδιαφερόμενα Μέρη είτε ατομικά (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) είτε ως ένωση προσώπων, όπως ειδικά ορίζεται υπό τον όρο 2.1 της παρούσας Πρόσκλησης. Β) Μία Πρόταση Συμμετοχής στο χρηματοοικονομικό προϊόν που προσφέρεται μέσω προσκλήσεων σε όλους τους εν ενεργεία πράκτορες της Το προϊόν θα έχει τη μορφή ομολογιών που θα φέρουν κυμαινόμενο επιτόκιο, και θα εκδοθούν από την μέχρι το συνολικό ποσό των ,00 ανά Σειρά. Οι βασικοί όροι, το χρονοδιάγραμμα και η διαδικασία αναφορικά με την συμμετοχή των εν ενεργεία πρακτόρων της σε αυτό το χρηματοοικονομικό προϊόν περιγράφονται στο Παράρτημα Γ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Παρότι με βάση την Πρόσκληση επιτρέπεται καταρχήν η υποβολή αιτήσεων και για τις δύο υπό Α) και Β) περιπτώσεις, ρητά διευκρινίζεται ότι αν το Ενδιαφερόμενο Μέρος επιλεγεί από την για να αναλάβει ένα Gaming Hall, η αίτησή του για συμμετοχή στο χρηματοοικονομικό προϊόν δεν θα ληφθεί υπόψη, καθώς η προσφέρει στους πράκτορές της το δικαίωμα είτε να αναλάβουν ένα Gaming Hall είτε να συμμετάσχουν στο χρηματοοικονομικό προϊόν. Τα Ενδιαφερόμενα Μέρη μπορούν να ενημερωθούν για τις βασικές αρχές της εμπορικής συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού των Gaming Halls, το μοντέλο συνεργασίας μεταξύ του Υπεύθυνου Εκμετάλλευσης και της, καθώς και τους οικονομικούς και χρηματοοικονομικούς όρους της εν λόγω συνεργασίας από το «Πληροφορικό Υλικό» που επισυνάπτεται στην παρούσα Πρόσκληση ως Παράρτημα Δ.

5 Τρόπος παραλαβής της Πρόσκλησης Τα Ενδιαφερόμενα Μέρη θα παραλάβουν την Πρόσκληση και τα Παραρτήματά της, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής, ταχυδρομικά. Μπορούν, επίσης, να λάβουν τα ανωτέρω έγγραφα και ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα praktores.opap.gr ή σε έντυπη μορφή από τα κεντρικά γραφεία της, που βρίσκονται στην Λ. Κηφισού, αρ. 62, Περιστέρι Αττικής, σε εργάσιμες ημέρες και ώρες Σε περίπτωση διαφορών ανάμεσα στην έντυπη και την ηλεκτρονική μορφή της Πρόσκλησης, ρητά διευκρινίζεται ότι υπερισχύει η έντυπη μορφή Διαδικασία Επιλογής Η διαδικασία επιλογής ορίζεται ως ακολούθως: Βήμα 1: Κάθε Ενδιαφερόμενο Μέρος υποβάλλει την Αίτησή του και τα απαραίτητα δικαιολογητικά (όπως ορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσας) εντός αποκλειστικής προθεσμίας και επί ποινή αποκλεισμού μέχρι τις 18 Δεκεμβρίου 2014 είτε ταχυδρομικώς στη διεύθυνση ΠΡΟΣ: ΟΠΑΠ ΑΕ, ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΗΦΙΣΟΥ 62, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ , ΥΠΟΨΙΝ: KEΠ, οπότε η σφραγίδα του ταχυδρομείου δεν θα πρέπει να φέρει ημερομηνία μεταγενέστερη της 18 ης Δεκεμβρίου 2014, είτε αυτοπροσώπως μέχρι την ως άνω ημερομηνία στην προαναφερθείσα διεύθυνση. Κάθε Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που δεν υποβλήθηκε εγκαίρως δεν λαμβάνεται υπόψιν και επιστρέφεται στον αποστολέα κλειστή. Κάθε Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου από την ΟΠΑΠ Α.Ε.. Βήμα 2: Η θα εξετάζει όλες τις Αιτήσεις ως προς (i) την πληρότητά τους (ii) τη συμμόρφωσή τους με τα Κριτήρια Επιλογής όπως αυτά περιγράφονται στην παρούσα Πρόσκληση (iii) και τη συμμόρφωσή τους με την προθεσμία υποβολής του Βήματος 1 και του άρθρου 3. Η δικαιούται να μην λάβει υπόψη οποιαδήποτε Αίτηση που δεν βρίσκεται σε πλήρη συμμόρφωση με τα ως άνω υπό (i), (ii) και (iii). Βήμα 3: Η θα προσκαλέσει όλα τα Ενδιαφερόμενα Μέρη (στην περίπτωση νομικών προσώπων τον εξουσιοδοθέντα νόμιμο εκπρόσωπο αυτών και στην περίπτωση ενώσεων προσώπων τον Επικεφαλής αυτών) που έχουν περάσει με επιτυχία το Βήμα 2, να συμμετάσχουν σε μία διαδικασία ποιοτικής αξιολόγησης που θα οργανωθεί και διεξαχθεί από έναν αξιόπιστο οργανισμό και την, σε ημερομηνίες, ώρες και τοποθεσίες που θα

6 5 υποδείξει η Η διαδικασία ποιοτικής αξιολόγησης θα περιλαμβάνει συνέντευξη/-εις ή/και αξιολογήσεις. Για το βήμα αυτό θα απαιτείται η συγκέντρωση ενός ελάχιστου ποσοστού επιτυχίας στην ποιοτική αξιολόγηση («ελάχιστο κατώφλι»), όπως εκτιμηθεί μεταξύ άλλων η ικανότητα επαρκούς διαχείρισης του εξοπλισμού που θα εγκατασταθεί στα Πρακτορεία VLTs και της εξυπηρέτησης πελατών και οι ικανότητες διαχείρισης του καταστήματος και εκμάθησης/ επεξήγησης των λειτουργιών και χαρακτηριστικών των VLTs και των παιχνιδιών. Συγχρόνως, η θα λάβει υπόψη το ιστορικό απόδοσης των πρακτόρων της για τη χρονική περίοδο από τον Ιανουάριο του 2013 μέχρι και τον Νοέμβριο του Βήμα 4: Η θα κατατάξει τα Ενδιαφερόμενα Μέρη που πέρασαν επιτυχώς το Βήμα 3, βασιζόμενη στο αποτέλεσμα της ποιοτικής αξιολόγησης και του ιστορικού απόδοσης των πρακτόρων. Βήμα 5: Η θα κατανείμει τα Gaming Halls ως κατωτέρω: Η κατάταξη του Ενδιαφερόμενου Μέρους σύμφωνα με το Βήμα 4, καθορίζει τη σειρά με την οποία τα Gaming Halls θα προσφερθούν στα Ενδιαφερόμενα Μέρη (ήτοι, το πρώτο στην κατάταξη Ενδιαφερόμενο Μέρος θα είναι το πρώτο στο οποίο θα προσφερθεί Gaming Hall, το χαμηλότερο στην κατάταξη Ενδιαφερόμενο Μέρος θα είναι το τελευταίο στο οποίο θα προσφερθεί Gaming Hall ) Σε περίπτωση που υφίσταται μεγαλύτερος αριθμός Ενδιαφερόμενων Μερών στην ως άνω κατάταξη από τον αριθμό των Gaming Halls που έχει σχεδιασθεί για την Γεωγραφική Περιοχή, μόνο στα πρώτα «Χ» Ενδιαφερόμενα Μέρη θα προσφερθεί Gaming Hall, - όπου «Χ» ο αριθμός των Gaming Halls που έχουν σχεδιασθεί για την Γεωγραφική Περιοχή. Στα Ενδιαφερόμενα Μέρη, που έχουν επιτύχει στο Βήμα 4 αλλά βρίσκονται κάτω του αριθμού «Χ» (π.χ., Ενδιαφερόμενο Μέρος έχει καταταχθεί ως #11 στη Γεωγραφική Περιοχή, όπου θα δημιουργηθούν μόνο 10 Gaming Halls) δε θα τους προσφερθεί Gaming Hall με βάση αυτή την Πρόσκληση. Οι υποψήφιοι καταθέτουν τις προτάσεις τους ως προς την επιλογή του χώρου των Gaming Halls, ωστόσο η τελική επιλογή εναπόκειται αποκλειστικά και μόνο στην Σε περίπτωση που το επιλεγέν Ενδιαφερόμενο Μέρος δεν συμφωνεί, εντός εύλογου χρόνου που θα του παράσχει η, με τον χώρο του Gaming Hall που υπέδειξε η θα αποκλείεται από τη Διαδικασία και η έχει το δικαίωμα να επιλέξει το αμέσως επόμενο καλύτερο στη σειρά κατάταξης Ενδιαφερόμενο Μέρος.

7 Υπογραφή της Σύμβασης Πρακτορείας VLTs Στο πλαίσιο της Διαδικασίας, η θα καλέσει μετά το Βήμα 5 τα επιλεγέντα Ενδιαφερόμενα Μέρη να προσέλθουν στα κεντρικά γραφεία της με σκοπό να υπογράψουν τη σύμβαση περί πρακτορείας τυχερών παιγνίων με VLTs (εφεξής: η «Σύμβαση Πρακτορείας VLTs»). Σε περίπτωση που το επιλεγέν Ενδιαφερόμενο Μέρος δεν εμφανισθεί ή αρνείται να υπογράψει τη Σύμβαση Πρακτορείας VLTs εντός προθεσμίας 15 ημερών, η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής του όρου (γ) της παρούσας καταπίπτει υπέρ της και η τελευταία δύναται να αναθέσει, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, τη λειτουργία του Gaming Hall που επρόκειτο να αναλάβει το επιλεγέν Ενδιαφερόμενο Μέρος που δεν προσήλθε ή που αρνήθηκε να υπογράψει τη Σύμβαση Πρακτορείας VLTs, είτε σε άλλο Ενδιαφερόμενο Μέρος είτε σε τρίτο πρόσωπο της επιλογής της, είτε να αναλάβει να το λειτουργήσει η ίδια. 2. Προϋποθέσεις συμμετοχής για την απόκτηση Gaming Halls 2.1 Προϋποθέσεις Συμμετοχής Τα Ενδιαφερόμενα Μέρη έχουν δικαίωμα υποβολής Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, είτε ατομικά (ως φυσικά ή νομικά πρόσωπα) είτε ως ένωση προσώπων, η οποία θα απαρτίζεται από έως επτά (7) συνολικά φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα, τα οποία είναι εν ενεργεία πράκτορες της στη Γεωγραφική Περιοχή, ενώ σε εξαιρετικές και πλήρως αιτιολογημένες περιπτώσεις, η μπορεί να εγκρίνει το δικαίωμα συμμετοχής σε ένωση προσώπων, απαρτιζόμενη από έως δέκα (10) συνολικά εν ενεργεία πράκτορες στη Γεωγραφική Περιοχή, που είναι είτε φυσικά, είτε νομικά πρόσωπα (εφεξής: η «ένωση προσώπων») Κάθε Ενδιαφερόμενο Μέρος έχει δικαίωμα υποβολής μιας Αιτήσεως Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ένα Gaming Hall. Επίσης, κάθε Ενδιαφερόμενο Μέρος έχει δικαίωμα συμμετοχής σε μία μόνο ένωση προσώπων. Στην περίπτωση περισσοτέρων συμμετοχών, όλες οι Αιτήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, στις οποίες συμμετέχει το ίδιο Ενδιαφερόμενο Μέρος θα απορρίπτονται. Στην περίπτωση που το Ενδιαφερόμενο Μέρος είναι νομικό πρόσωπο, την

8 7 Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πρέπει να υποβάλει το νομικό πρόσωπο μέσω του νομίμου εκπροσώπου του. Η Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πρέπει να είναι πλήρης, ακριβής, σαφής και απόλυτα κατανοητή. Πρέπει να είναι συμπληρωμένη στην ελληνική γλώσσα και να φέρει σφραγίδα θεώρησης του γνησίου της υπογραφής του αιτούντος Ως προς τις ενώσεις προσώπων ισχύουν τα ακόλουθα: α) Ένα μέλος της ένωσης προσώπων πρέπει να οριστεί επικεφαλής (εφεξής ο «Επικεφαλής»). Κάθε ένα μέλος της ένωσης προσώπων συμπληρώνει και υπογράφει από μία Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (και σε περίπτωση μελών-νομικών προσώπων, από τους νόμιμους εκπροσώπους τους) σύμφωνα με το Παράρτημα Α της παρούσας. Όλες οι Αιτήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος των μελών της ένωσης προσώπων μαζί με τα συνοδευτικά έγγραφα του άρθρου 3 της παρούσας συνυποβάλλονται προς την σε ενιαίο φάκελο. β) Τα Ενδιαφερόμενα Μέλη που επιθυμούν να υποβάλουν Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ως ένωση προσώπων δεν απαιτείται να έχουν ιδρύσει την ένωση προσώπων έως ότου κι εφόσον φτάσουν στο Βήμα 5 της Διαδικασίας Επιλογής, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον όρο 1.4. της Πρόσκλησης. Ωστόσο, οφείλουν να έχουν καταρτίσει και υπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας στο οποίο θα περιγράφονται με σαφήνεια οι όροι και οι προϋποθέσεις που θα διέπουν την ένωση προσώπων (ενδεικτικά: διορισμός του Επικεφαλής, οργανωτική δομή και μετοχική σύνθεση, αλληλέγγυα και εις ολόκληρον ευθύνη των μελών της ένωσης προσώπων κλπ.) (εφεξής: το «Μνημόνιο Συνεργασίας»). Ωστόσο, εάν η ένωση προσώπων επιλεγεί από την για την ανάληψη της λειτουργίας Gaming Hall, μπορεί να υποχρεωθεί να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή, στο βαθμό που τέτοια μεταβολή είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του Gaming Hall. γ) Τα μέλη της ένωσης προσώπων θα ευθύνονται πάντοτε εις ολόκληρον και αλληλεγγύως έναντι της 2.2 Προϋποθέσεις Συμμετοχής-Κριτήρια Επιλογής Στην περίπτωση που το Ενδιαφερόμενο Μέλος είναι φυσικό πρόσωπο, οφείλει, αν επιλεγεί, να οριστεί και να παραμείνει κατά πάντα χρόνο, ο Υπεύθυνος Εκμετάλλευσης, κατά την έννοια του άρθρου 42, παρα. 4 του ν. 4002/2011. Παρομοίως

9 8 στην περίπτωση των νομικών προσώπων, ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτών και στην περίπτωση των ενώσεων προσώπων, ο Επικεφαλής της ένωσης προσώπων, πρέπει να ορισθεί και να παραμείνει ο Υπεύθυνος Εκμετάλλευσης κατά πάντα χρόνο. Στην περίπτωση που το Ενδιαφερόμενο Μέλος είναι νομικό πρόσωπο, πρέπει να διορίσει, δυνάμει σχετικής απόφασης από το αρμόδιο εταιρικό όργανο, τον νόμιμο εκπρόσωπό του, ο οποίος θα είναι και ο Υπεύθυνος Εκμετάλλευσης του Gaming Hall. Ο Υπεύθυνος Εκμετάλλευσης του Gaming Hall οφείλει έως την ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης, επί ποινή αποκλεισμού, να είναι μέτοχος/εταίρος του νομικού προσώπου και να συνεχίσει να διατηρεί την ιδιότητα αυτή, καθ όλη τη διάρκεια της Διαδικασίας κι εφόσον επιλεγεί, και καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης Πρακτορείας VLTs, εκτός και αν η αντικατάστασή του έχει προηγουμένως εγκριθεί εγγράφως από την Σε περίπτωση ένωσης προσώπων, στο πρόσωπο του Επικεφαλής πρέπει να συντρέχει και η ιδιότητα του Υπευθύνου Εκμετάλλευσης, κατά την έννοια του άρθρου 42, παρα. 4 του ν. 4002/2011, και πρέπει να συνεχίσει να διατηρεί την ιδιότητα αυτή καθόλη τη διάρκεια της Διαδικασίας κι εφόσον επιλεγεί, και καθ όλη τη διάρκεια Σύμβασης Πρακτορείας VLTs, εκτός αν η αντικατάστασή του έχει προηγουμένως εγκριθεί από την Στο πρόσωπο του Υπεύθυνου Εκμετάλλευσης πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι κάτωθι εκ του νόμου ιδιότητες (άρθρο 42, παρα. 4 του ν. 4002/2011), και πιο συγκεκριμένα: α) Nα είναι ηλικίας από 25 έως 60 ετών. β) Να κατοικεί μόνιμα στην Ελλάδα. γ) Να διαθέτει τουλάχιστον απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή αντίστοιχο αυτού. δ) Να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να μην υπέχει τέτοιες υποχρεώσεις ή να έχει νόμιμα απαλλαγεί από τις υποχρεώσεις αυτές. ε) Να γνωρίζει άπταιστα την ελληνική γλώσσα. στ) Να μην έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, εκβίαση, πλαστογραφία, ενεργητική ή παθητική δωροδοκία, δωροληψία, επικίνδυνη ή

10 9 βαριά σωματική βλάβη, λαθρεμπορία, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παρασιώπηση εγκλήματος, έγκλημα περί το νόμισμα, κοινώς επικίνδυνο έγκλημα, έγκλημα κατά της προσωπικής ελευθερίας, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και για έγκλημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών και φοροδιαφυγής Στο πρόσωπο όλων των Ενδιαφερομένων Μερών (είτε φυσικών είτε νομικών προσώπων), όλων των μετόχων και των νομίμων εκπροσώπων των νομικών προσώπων, όλων των μελών των ενώσεων προσώπων, καθώς και του Υπευθύνου Εκμετάλλευσης δεν πρέπει να υφίστανται τρέχουσες ή εκκρεμείς δίκες, διοικητικές διαδικασίες ή άλλες διαφορές κατά της ή/και των συνδεδεμένων αυτής εταιριών ενώπιων οποιασδήποτε αρχής ή φορέα ή υπηρεσίας ή δικαστηρίου Τα Ενδιαφερόμενα Μέρη (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), όλοι οι μέτοχοι και οι νόμιμοι εκπρόσωποι των νομικών προσώπων, όλα τα μέλη της ένωσης προσώπων και οι Υπεύθυνοι Εκμετάλλευσης των Gaming Halls: α) Δεν θα πρέπει να έχουν κηρυχθεί ή περιέλθει σε κατάσταση πτώχευσης, αφερεγγυότητας ή άλλης αδυναμίας εξόφλησης των χρεών τους, ή έχουν ομολογήσει εγγράφως την αδυναμία τους να εξοφλήσουν ληξιπρόθεσμα χρέη, να έχουν συνάψει γενικής εφαρμογής συμφωνίες διευκόλυνσης της εξόφλησης ή άλλο διακανονισμό των οφειλών με τους πιστωτές τους, ή οποιαδήποτε αρχή με αρμοδιότητα επ αυτών. β) Δεν θα πρέπει να έχουν παραβιάσει οποιεσδήποτε συμβατικές υποχρεώσεις τους έναντι της ή/και οποιασδήποτε συνδεδεμένης με αυτή εταιρείας κατά τη διάρκεια τουλάχιστον των τελευταίων δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας. Κατ εξαίρεση αν πράκτορες που ενώ ήταν υπερήμεροι κατά το ως άνω διάστημα, έχουν εν τω μεταξύ εξοφλήσει πλήρως τις οφειλές τους προς την ή/και προς οποιαδήποτε συνδεδεμένη με αυτή εταιρεία και είναι αδιάλειπτα συνεπείς στις οικονομικές τους υποχρεώσεις τους τελευταίους τουλάχιστον τρεις (3) μήνες, και υπό την προϋπόθεση τήρησης όλων των υπόλοιπων συμβατικών τους υποχρεώσεων κατά τους τελευταίους 12 μήνες, θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής.

11 10 γ) Δεν θα πρέπει να τους έχει επιβληθεί κατάσχεση (αναγκαστική ή συντηρητική), δέσμευση ή δήμευση των περιουσιακών τους στοιχείων, κατά την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. δ) Θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας με ημερομηνία όχι προγενέστερη του ενός μηνός από την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης Επιπλέον, τα Ενδιαφερόμενα Μέρη πρέπει: α) Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κάποιου άλλου Κράτους- Μέλους της ΕΕ, ή αν είναι υπήκοοι τρίτου κράτους, πρέπει να έχουν νόμιμη άδεια παραμονής στην Ελλάδα και άδεια εργασίας. β) Να αποδέχονται με τη συμπλήρωση της Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος να επιτρέπεται στην να έχει πρόσβαση στα στοιχεία τους που τηρούνται από την ανώνυμη εταιρεία «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.». γ) Να παρέχουν εγγυητική επιστολή συμμετοχής εκδοθείσα από αναγνωρισμένη τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από μία από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες στην Ελλάδα (ήτοι Εθνική Τράπεζα, AlphaBank, Τράπεζα Πειραιώς και Eurobank), για το ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ ( ,00) ισχύουσα τουλάχιστον για ένα (1) έτος, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Β της παρούσας (εφεξής: η «Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής»). Αν η Διαδικασία σχετικά με την επιλογή των Υπεύθυνων Εκμετάλλευσης για τα Gaming Halls δεν ολοκληρωθεί εντός του έτους τότε τα Ενδιαφερόμενα Μέρη θα πρέπει να μεριμνήσουν για την παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της, διαφορετικά η δύναται να αποκλείσει τα Ενδιαφερόμενα Μέρη από τη Διαδικασία. Σε περίπτωση που η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής δεν έχει συνταχθεί στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα θα πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Τα Ενδιαφερόμενα Μέρη θα προσκομίσουν τις Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής το αργότερο δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την διαδικασία ποιοτικής αξιολόγησης κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Βήμα 3 του όρου 1.4. της παρούσας Πρόσκλησης. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής θα επιστραφεί άμεσα και ατόκως σε όλα τα Ενδιαφερόμενα Μέρη σε περίπτωση ακύρωσης ή ματαίωσης ή κήρυξης της Διαδικασίας άγονης και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα ασκηθούν ενστάσεις ή αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων κατά της σχετικής απόφασης της ή σε περίπτωση που το

12 11 Ενδιαφερόμενο Μέρος δεν επιλεγεί από την για την απόκτηση Gaming Hall. Σε περίπτωση ένωσης προσώπων, η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να δοθεί από τον Επικεφαλής της Σε περίπτωση που το ίδιο το Ενδιαφερόμενο Μέρος ή ένα μέλος της ένωσης προσώπων είναι νομικό πρόσωπο θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να συνεχίσει να διατηρεί, καθ όλη τη διάρκεια της Διαδικασίας, το ίδιο ιδιοκτησιακό καθεστώς με εκείνο που είχε κατά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας Πρόσκλησης κι εφόσον επιλεγεί, καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης Πρακτορείας VLTs, εκτός αν τυχόν αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς έχει προηγουμένως εγκριθεί εγγράφως από την. Επικαιροποιημένα αποδεικτικά έγγραφα της μετοχικής σύνθεσης και του ιδιοκτησιακού καθεστώτος μπορεί να ζητηθούν από την οποιαδήποτε στιγμή Επιλογή συμμετοχής στο χρηματοοικονομικό προϊόν Οποιοδήποτε Ενδιαφερόμενο Μέρος μπορεί να υποβάλει Αίτηση για ανάληψη Gaming Hall καθώς και για το χρηματοοικονομικό προϊόν κατά την ίδια χρονική περίοδο και υπό την ίδια καταληκτική προθεσμία. Ωστόσο, αν ένα Ενδιαφερόμενο Μέρος επιλεγεί από την ΟΠΑΠ ΑΕ να αναλάβει ένα Gaming Hall, η αίτησή του για συμμετοχή στο εν λόγω χρηματοοικονομικό προϊόν δεν θα ληφθεί υπόψη από την Στην περίπτωση που επιθυμείτε να συμμετάσχετε μόνο στο χρηματοοικονομικό προϊόν, δεν χρειάζεται να υποβάλετε την Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Παραρτήματος Α και την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Β. Κάθε Ενδιαφερόμενο Μέρος μπορεί να συμμετάσχει στο χρηματοοικονομικό προϊόν εφόσον δεν έχει παραβιάσει οποιεσδήποτε συμβατικές υποχρεώσεις του έναντι της ή/και οποιασδήποτε συνδεδεμένης με αυτή εταιρείας κατά τη διάρκεια τουλάχιστον των τελευταίων δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας. Κατ εξαίρεση τα Ενδιαφερόμενα Μέρη που ενώ ήταν υπερήμερα πριν την έκδοση της παρούσας Πρόσκλησης, έχουν εν τω μεταξύ εξοφλήσει πλήρως τις οφειλές τους προς την ή/και προς οποιαδήποτε συνδεδεμένη με αυτή εταιρεία και είναι αδιάλειπτα συνεπείς στις οικονομικές τους υποχρεώσεις τους τελευταίους τουλάχιστον τρεις (3) μήνες, και υπό την προϋπόθεση τήρησης όλων των υπόλοιπων συμβατικών τους υποχρεώσεων κατά τους τελευταίους 12 μήνες, θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής.

13 12 Τα Ενδιαφερόμενα Μέρη που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο χρηματοοοικονομικό προϊόν πρέπει, επίσης, να πληρούν όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιέχονται στο Παράρτημα Γ της παρούσας Πρόσκλησης. Η έχει το δικαίωμα να αποκλείσει οποιονδήποτε υποψήφιο που δεν πληροί τις προϋποθέσεις που εμπεριέχονται στην παρούσα Πρόσκληση ή/και στο Παράρτημα Γ της παρούσας Προσκλήσεως. Το χρηματοοικονομικό προϊόν θα εκδοθεί σε δύο σειρές. Η εξέταση των σχετικών προτάσεων συμμετοχής στο χρηματοοικονομικό προϊόν θα ολοκληρωθεί σε συνέχεια της διαδικασίας επιλογής υποψηφίων για τα Gaming Halls, δυνάμει της παρούσας Προσκλήσεως, καθώς και άλλων παρόμοιων προσκλήσεων που θα έχουν εκδοθεί από την για τον σκοπό αυτό στην Ελλάδα. Η διατηρεί το δικαίωμα να μην εκδώσει το χρηματοοικονομικό προϊόν, σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί το Ελάχιστο Σύνολο Εγγραφών ανά Σειρά, όπως αυτό περιγράφεται στο Παράρτημα Γ της παρούσας Πρόσκλησης. Σε περίπτωση που οι εγγραφές των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών δυνάμει της παρούσας Πρόσκλησης, καθώς και άλλων παρόμοιων προσκλήσεων που θα εκδοθούν από την για τον σκοπό αυτό στην Ελλάδα ξεπεράσουν το Συνολικό Ονομαστικό Ποσό, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Γ, η θα ικανοποιήσει τις αιτήσεις εγγραφής αναλογικά κατά το ποσό μέγιστης εγγραφής και μέχρι το Συνολικό Ονομαστικό Ποσό αμέσως μετά το τέλος κάθε Περιόδου Εγγραφής. 2.4 Αποδοχή όρων Τα Ενδιαφερόμενα Μέρη που συμμετέχουν στην Πρόσκληση με την Υποβολή της Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αποδέχονται ανεπιφύλακτα: Ότι καθόλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης Πρακτορείας VLTs με την ΟΠΑΠ Α.Ε, ο Υπεύθυνος Εκμετάλλευσης θα ευθύνεται για την ορθή τήρηση της κείμενης νομοθεσίας για την αγορά τυχερών παιγνίων και ιδίως των διατάξεων του ν. 4002/2011 και των κατ εξουσιοδότηση του τελευταίου εκδοθέντων νομοθετικών πράξεων και ιδίως της με αρ. 115/2/ απόφασης με θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων διεξαγωγής και ελέγχου τυχερών παιγνίων που διεξάγονται μέσω παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT» της Επιτροπής Ελέγχου και Εποπτείας Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.), καθώς και των όρων της Σύμβασης Πρακτορείας VLTs. Oι όροι της ρηθείσας σύμβασης θα κατισχύουν οποιασδήποτε άλλης

14 13 υφιστάμενης συμβατικής σχέσης μεταξύ του Ενδιαφερόμενου Μέρους και της ως προς τους όρους που αφορούν στη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων με VLTs Ότι η έγκριση του Υπεύθυνου Εκμετάλλευσης τελεί υπό την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Ε.Ε.Ε.Π. Για τον σκοπό αυτό οφείλει να προσκομίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα που θα του ζητηθούν. Εφόσον δεν χορηγηθεί η ρηθείσα έγκριση, το επιλεγέν Ενδιαφερόμενο Μέρος, αποκλείεται αμέσως από τη Διαδικασία, παρότι έχει επιλεγεί από την ΟΠΑΠ Α.Ε κατά τη Διαδικασία. Στην περίπτωση αυτή, ρητά διευκρινίζεται ότι η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής υπέρ της θα επιστρέφεται άμεσα και ατόκως στο εν λόγω επιλεγέν Ενδιαφερόμενο Μέρος Την επιχειρηματική στρατηγική και τους επιχειρησιακούς στόχους της αναφορικά με τα Gaming Halls, όπως περιγράφονται στους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Έκπτωση από τη Διαδικασία Συμμετοχής Η δικαιούται να αποκλείσει από τη Διαδικασία ή τη συμμετοχή στο χρηματοοικονομικό προϊόν για σπουδαίο λόγο κάθε Ενδιαφερόμενο Μέρος ακόμα και μετά την επιλογή του. Ως σπουδαίος λόγος ενδεικτικά αναφέρεται: α) Η υποβολή ψευδών ή ανακριβών ή ελλιπών ή αόριστων πληροφοριών ή και δικαιολογητικών, εφόσον στην τελευταία περίπτωση η έλλειψη ή αοριστία δεν καλυφθεί από το Ενδιαφερόμενο Μέρος εντός της προθεσμίας που τυχόν τάξει η β) Η υποβολή Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ή η υποβολή Πρότασης Συμμετοχής στο χρηματοοικονομικό προϊόν είναι αόριστη, ελλιπής, αναληθής, υπό αίρεση ή περιέχει επιφυλάξεις. γ) Αδυναμία υποβολής Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής σύμφωνα με τον όρο (γ) της παρούσας Πρόσκλησης. δ) Η μεταβολή οποιουδήποτε εκ των στοιχείων και πληροφοριών που υποβλήθηκαν και αποτελούν προϋποθέσεις συμμετοχής στη Διαδικασία. Για τον σκοπό αυτό οφείλει το Ενδιαφερόμενο Μέρος να γνωστοποιεί πάραυτα οποιαδήποτε ουσιώδη μεταβολή των στοιχείων και πληροφοριών που χορήγησε στην ΟΠΑΠ ΑΕ στο πλαίσιο της παρούσας. ε) H παραβίαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας μέχρι την υπογραφή της Σύμβασης Πρακτορείας VLTs. στ) Η μη υπογραφή της Σύμβασης Πρακτορείας VLTs.

15 14 ζ) Η αδυναμία του Ενδιαφερόμενου Μέρους να ανταπεξέλθει στους οικονομικούς όρους επένδυσης της παρούσας ή/και της Σύμβασης Πρακτορείας VLTs. η) Η μη έγκριση του επιλεγέντος Ενδιαφερόμενου Μέρους από την ΕΕΕΠ. θ) Η υπερημερία του Ενδιαφερόμενου Μέρους σε οποιαδήποτε υποχρέωσή του έναντι της ή/και έναντι οποιασδήποτε συνδεδεμένης με την εταιρείας από οποιαδήποτε αιτία. Η δικαιούται, αλλά δεν υποχρεούται να ζητά από τα Ενδιαφερόμενα Μέρη την παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών ή/και συμπληρωματικών εγγράφων και πιστοποιητικών προς διευκρίνιση των ήδη υποβληθέντων εγγράφων, κατά την κρίση της και τα Ενδιαφερόμενα Μέρη υποχρεούνται να τα προσκομίσουν εντός εύλογης προθεσμίας που καθορίζεται από την. Η μη προσκόμιση των ανωτέρω συνεπάγεται αποκλεισμό από τη διαδικασία επιλογής. 3 Περιεχόμενα του Φακέλου Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 3.1. Φυσικά Πρόσωπα Ο Φάκελος Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος περιλαμβάνει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού, εκτός από την Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που θα πρέπει να είναι δεόντως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από το Ενδιαφερόμενο Μέρος (και σε περίπτωση Νομικών Προσώπων από τον νόμιμο εκπρόσωπο ή σε περίπτωση ένωσης προσώπων από τον Επικεφαλής αυτής), το σύνολο των κάτωθι δικαιολογητικών εγγράφων και στοιχείων (σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα ακριβή αντίγραφα). Όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα που συνυποβάλλονται με την Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα πρέπει να έχουν εκδοθεί το πολύ έναν (1) μήνα πριν από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας Πρόσκλησης, εκτός αν άλλως και ειδικά αναφέρεται στην παρούσα Πρόσκληση. Δικαιολογητικά έγγραφα που πρέπει να συνυποβληθούν με την Αίτηση το αργότερο έως την 18 η Δεκεμβρίου Αντίγραφο του εγγράφου ταυτότητας του υπογράφοντος την Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (υπογεγραμμένου διαβατηρίου, εθνικού δελτίου ταυτότητας, άδειας παραμονής).

16 Έγγραφο πιστοποίησης της διεύθυνσης της μόνιμης κατοικίας του φυσικού προσώπου ή της έδρας του νομικού προσώπου (π.χ. λογαριασμό ΔΕΚΟ) Απολυτήριο Λυκείου, ή σε περίπτωση ανώτερης εκπαίδευσης σχετικούς τίτλους σπουδών (αν υπάρχουν) Φορολογική ενημερότητα Εκκαθαριστικό σημείωμα χρήσης Δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν το αργότερο έως την 15 η Ιανουαρίου Ασφαλιστική ενημερότητα Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσεως Απολυτήριο στρατού για άντρες υποψηφίους (για αυτούς, οι οποίοι εκπλήρωσαν την στρατιωτική τους θητεία και απολύθηκαν ή βεβαίωση από στρατιωτική αρχή που δηλώνει ότι νομίμως απαλλάχθηκαν από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις). Δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν το αργότερο δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την διαδικασία αξιολόγησης του όρου 1.4. (Βήμα 3) της παρούσας Πρόσκλησης Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της παραγράφου (γ) της Παρούσας Πρόσκλησης και σύμφωνα με το σχέδιο που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Β Νομικά Πρόσωπα Αν το Ενδιαφερόμενο Μέρος είναι νομικό πρόσωπο, ο υπογράφων την Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα χρειαστεί να υποβάλει τα παρακάτω νομιμοποιητικά έγγραφα που αποδεικνύουν τη νόμιμη σύσταση, λειτουργία και εκπροσώπηση του Ενδιαφερόμενου Μέρους. Τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα διαφοροποιούνται ανάλογα με τη νομική μορφή του Ενδιαφερόμενου Μέρους. Ειδικότερα:

17 Σε περίπτωση Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) i. Το ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας. ii. Το κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας, όπως ισχύει, θεωρημένο από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.). iii. Πιστοποιητικό από το Γ.Ε.ΜΗ. περί τροποποιήσεων του καταστατικού και περί μη λύση της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. iv. Το ΦΕΚ της ισχύουσας εκπροσώπησης, ή σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί τη σχετική Ανακοίνωση από το αρμόδιο Γ.Ε.ΜΗ.. ή σε περίπτωση που ούτε αυτή έχει εκδοθεί αντίγραφο του πρακτικού του Δ.Σ. που αφορά στην ισχύουσα εκπροσώπηση της εταιρείας συνοδευόμενου με το αντίγραφο της αίτησης υποβολής στο αρμόδιο Γ.Ε.ΜΗ. με τον σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. v. Έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει λεπτομερώς η μετοχική σύνθεση. vi. Πρακτικό απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου δυνάμει της οποίας εγκρίνεται η συμμετοχή του εν λόγω νομικού προσώπου στη Διαδικασία ή στο χρηματοοικονομικό προϊόν, και παρέχεται ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον νόμιμο εκπρόσωπο να υπογράφει κάθε έγγραφο σχετικό με την παρούσα Πρόσκληση και διορίζεται ο νόμιμος εκπρόσωπος και ταυτόχρονα Υπεύθυνος Εκμετάλλευσης, σύμφωνα με το άρθρο της παρούσας. vii. Αντίγραφα των οικονομικών καταστάσεων για τις δύο (2) πλέον πρόσφατες εταιρικές χρήσεις, εκτός αν οι κλεισθείσες εταιρικές χρήσεις είναι λιγότερες, οπότε προσκομίζονται οι οικονομικές καταστάσεις που αντιστοιχούν στις κλεισθείσες εταιρικές χρήσεις Σε περίπτωση Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) i. Το καταστατικό, όπως ισχύει, με όλες τις τυχόν τροποποιήσεις του, καθώς και τα σχετικά ΦΕΚ (σύστασης & τροποποιήσεων). ii. Πλήρη σειρά των εγγράφων που τυχόν απαιτούνται, σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, για τον ορισμό διαχειριστή και εκπροσώπου αυτής, καθώς και τα σχετικά ΦΕΚ.

18 17 iii. Πιστοποιητικό από το αρμόδιο Γ.Ε.ΜΗ. περί τροποποιήσεων του καταστατικού και περί μη λύσης της εταιρείας, το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. iv. Έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει λεπτομερώς η μετοχική σύνθεση. v. Απόφαση του αρμόδιου οργάνου διαχείρισης της εταιρείας, δυνάμει της οποίας εγκρίνεται η συμμετοχή του εν λόγω νομικού προσώπου στη Διαδικασία ή στο χρηματοοικονομικό προϊόν, και παρέχεται ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον νόμιμο εκπρόσωπο να υπογράφει κάθε έγγραφο σχετικό με την παρούσα Πρόσκληση και διορίζεται ο νόμιμος εκπρόσωπος και ταυτόχρονα Υπεύθυνος Εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τον όρο της παρούσας. vi. Αντίγραφα των οικονομικών καταστάσεων για τις δύο (2) πρόσφατες εταιρικές χρήσεις, εκτός αν οι κλεισθείσες εταιρικές χρήσεις είναι λιγότερες, οπότε προσκομίζονται οι οικονομικές καταστάσεις που αντιστοιχούν στις κλεισθείσες εταιρικές χρήσεις Σε περίπτωση Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.) i. Ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό έγγραφο σύστασης της εταιρείας (καταστατικό), όπως ισχύει, θεωρημένο από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ), ii. Πλήρη σειρά εγγράφων από όπου θα προκύπτει η ισχύουσα εκπροσώπηση της εταιρείας σε ακριβή αντίγραφα από το Γ.Ε.ΜΗ. iii. Πιστοποιητικό από το αρμόδιο Γ.Ε.ΜΗ. περί τροποποιήσεων του καταστατικού, το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Αιτήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. iv. Έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει λεπτομερώς η εταιρική σύνθεση. viii. Απόφαση του αρμοδίου διαχειριστικού οργάνου δυνάμει της οποίας εγκρίνεται η συμμετοχή του εν λόγω νομικού προσώπου στη Διαδικασία ή στο χρηματοοικονομικό προϊόν, και παρέχεται ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον νόμιμο εκπρόσωπο να υπογράφει κάθε έγγραφο σχετικό με την παρούσα Πρόσκληση και διορίζεται ο νόμιμος εκπρόσωπος και ταυτόχρονα Υπεύθυνος Εκμετάλλευσης, σύμφωνα με το άρθρο της παρούσας. v. Αντίγραφα των οικονομικών καταστάσεων για τις δύο (2) πλέον πρόσφατες εταιρικές χρήσεις, εκτός αν οι κλεισθείσες εταιρικές χρήσεις είναι λιγότερες, οπότε

19 18 προσκομίζονται οι οικονομικές καταστάσεις που αντιστοιχούν στις κλεισθείσες εταιρικές χρήσεις Σε περίπτωση Προσωπικών Εταιρειών i. Το ιδρυτικό έγγραφο της εταιρείας, όπως ισχύει, με όλες τις τυχόν τροποποιήσεις του, σε αντίγραφα θεωρημένα από το την αρμόδια αρχή. ii. Πλήρη σειρά των εγγράφων που τυχόν απαιτούνται, σύμφωνα με το ιδρυτικό έγγραφο της εταιρείας, για τον ορισμό διαχειριστή και νόμιμο εκπρόσωπο αυτής. iii. Πιστοποιητικό από την αρμόδια αρχή περί τροποποιήσεων του ιδρυτικού εγγράφου, το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. iv. Έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει λεπτομερώς η εταιρική σύνθεση και ιδιοκτησιακή δομή. v. Απόφαση του αρμόδιου διαχειριστικού οργάνου της εταιρείας, δυνάμει της οποίας εγκρίνεται η συμμετοχή του εν λόγω νομικού προσώπου στη Διαδικασία ή στο χρηματοοικονομικό προϊόν, και παρέχεται ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στον νόμιμο εκπρόσωπο να υπογράφει κάθε έγγραφο σχετικό με την παρούσα Πρόσκληση και διορίζεται ο νόμιμος εκπρόσωπος και ταυτόχρονα Υπεύθυνος Εκμετάλλευσης, σύμφωνα με το άρθρο της παρούσας. vi. Αντίγραφα των οικονομικών καταστάσεων για τις δύο (2) πλέον πρόσφατες εταιρικές χρήσεις, εφόσον δημοσιεύουν, εκτός αν οι κλεισθείσες εταιρικές χρήσεις είναι λιγότερες, οπότε προσκομίζονται οι οικονομικές καταστάσεις που αντιστοιχούν στις κλεισθείσες εταιρικές χρήσεις. Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν σε πρωτότυπα ή σε ακριβή αντίγραφα επικυρωμένα από ΚΕΠ ή έλληνα δικηγόρο Σε περίπτωση Ένωσης προσώπων Το Μνημόνιο Συνεργασίας κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον όρο της παρούσας Πρόσκλησης.

20 19 4 Γενικοί όροι αποποίηση ευθύνης 4.1 Η παρούσα Πρόσκληση σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί για την πρόταση, η αποδοχή της οποίας να συνεπάγεται από το Ενδιαφερόμενο Μέρος την αυτόματη κατάρτιση σύμβασης, αλλά αντίθετα συνιστά πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων συνεργασίας, τις οποίες η ΟΠΑΠ ΑΕ θα αξιολογήσει εφόσον πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις της Πρόσκλησης, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, ρητά αποκλειόμενης οποιασδήποτε ευθύνης της τελευταίας από σύμβαση ή από διαπραγματεύσεις Η, διατηρεί την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια για την κατάρτιση ή μη σύμβασης συνέπεια της Διαδικασίας και δικαιούται, αζημίως για την ίδια και για οποιονδήποτε λόγο, να μην ολοκληρώσει τη Διαδικασία, να ματαιώσει ή να διακόψει εν όλω ή εν μέρει και σε οποιοδήποτε στάδιο τη διαδικασία αξιολόγησης ή να επαναλάβει την Πρόσκληση για το σύνολο ή για ορισμένα μόνο από τα Gaming Halls, ιδίως εάν υπήρξε μεταβολή των αναγκών της ή/και των όρων και τεχνικών προδιαγραφών σε σχέση με το υπό διαμόρφωση δίκτυο Gaming Halls. 4.3 Η διατηρεί, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, το δικαίωμα να εκδώσει ή όχι το χρηματοοικονομικό προϊόν οποτεδήποτε, ή/και να ανακαλεί ή/και να τροποποιεί οποτεδήποτε οποιοδήποτε όρο αυτού. 4.4 Τίποτα στην παρούσα Πρόσκληση δεν αποτελεί υπόδειξη, συμβουλή, προσφορά ή σύσταση της για τη συμμετοχή των Ενδιαφερομένων Μερών στη Διαδικασία των Gaming Halls και του χρηματοοικονομικού προϊόντος. Κάθε Ενδιαφερόμενο Μέρος συμμετέχει στην Πρόσκληση με δική του πρωτοβουλία, κατόπιν ιδίας αξιολόγησης των πληροφοριών και στοιχείων που παρέχονται σε αυτή Τίποτα στην Πρόσκληση δεν πρέπει να αναγνωσθεί ή να ερμηνευθεί ως εγγύηση της ΟΠΑΠ Α.Ε.: α) ότι κάθε επιλεγέν Ενδιαφερόμενο Μέρος θα καταρτίσει Σύμβαση Πρακτορείας VLTs με την β) ως προς την αναμενόμενη απόδοση της επένδυσης του Ενδιαφερόμενου Μέρους ανά Gaming Hall. γ) ως προς την αναμενόμενη απόδοση της επένδυσης του Ενδιαφερόμενου Μέρους στο χρηματοοικονομικό προϊόν.

21 Η, τα διευθυντικά της στελέχη, οι υπάλληλοί της, καθώς και οι εξωτερικοί της σύμβουλοι και συνεργάτες δεν αναλαμβάνουν, δια της παρούσας, καμία ευθύνη, συμπεριλαμβανομένης και της ευθύνης από διαπραγματεύσεις, αναφορικά με την πληρότητα, ακρίβεια ή επικαιροποίηση, οποιασδήποτε πληροφορίας (συμπεριλαμβανομένων δεδομένων, προθέσεων, εκτιμήσεων, προβλέψεων, αποτιμήσεων, απόψεων, ή αντιλήψεων) που περιλαμβάνονται στην παρούσα ή πρόκειται να ανταλλαγούν με οποιονδήποτε τρόπο εγγράφως ή προφορικά στο πλαίσιο της Πρόσκλησης. 4.6 Η παρούσα Πρόσκληση περιλαμβάνει ορισμένες δηλώσεις και εκτιμήσεις που αναφέρονται στο μέλλον που συμπεριλαμβάνουν δηλώσεις σχετικά με την ΟΠΑΠ ΑΕ και την επιχειρηματική στρατηγική της, τα πιθανολογούμενα αποτελέσματα λειτουργίας Gaming Halls και δεδομένα της αγοράς, καθώς και άλλες δηλώσεις που δεν αποτελούν γεγονότα του παρελθόντος. Οι δηλώσεις που αναφέρονται στο μέλλον, εκ της φύσης τους, ενέχουν κινδύνους και ιδίως τον κίνδυνο της αβεβαιότητας, κι ως εκ τούτου ενδέχεται τα πραγματικά αποτελέσματα να διαφέρουν ουσιωδώς από αυτά που παρουσιάζονται στις δηλώσεις. Ως εκ τούτου τα Ενδιαφερόμενα Μέρη δεν πρέπει να βασίζονται στις δηλώσεις αυτές. 4.7 Κανενός είδους εγγύηση, ρητή ή μη, δεν παρέχεται για οποιαδήποτε εκ των πληροφοριών, δεδομένων, προθέσεων, εκτιμήσεων, προβλέψεων, αποτιμήσεων, απόψεων, ή αντιλήψεων που ήθελε εκφραστούν ή επικοινωνηθούν στα πλαίσια της Πρόσκλησης. 4.8 Η παρούσα Πρόσκληση, η Διαδικασία και η Πρόταση Συμμετοχής για το χρηματοοικονομικό προϊόν μπορεί να τροποποιηθούν, μεταβληθούν, συμπληρωθούν, ανακληθούν, ανασταλούν ή διακοπούν ανά πάσα στιγμή μονομερώς από την ΟΠΑΠ ΑΕ. 4.9 Η μη άσκηση ή καθυστερημένη άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος που αναφέρεται στην παρούσα Πρόσκληση ή στη Διαδικασία ή σε σχετικές με αυτή διατάξεις νόμων δε μπορεί να ερμηνευθεί ως παραίτηση από το δικαίωμα αυτό από την Όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που περιγράφονται στην παρούσα Πρόσκληση, είναι απολύτως προσωπικά και μη μεταβιβάσιμα και δεν μπορούν να εκχωρηθούν σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο εκτός αν έχει προηγηθεί η ρητή γραπτή συναίνεση της Οι τίτλοι και επικεφαλίδες των άρθρων της παρούσας έχουν τεθεί αποκλειστικά και μόνο προς διευκόλυνση της ανάγνωσης του κειμένου, δεν τροποποιούν τους όρους της παρούσας Πρόκλησης, δεν μεταβάλλουν την έννοια ή την ερμηνεία τους.

22 Με την υποβολή Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ή Πρότασης Συμμετοχής στο χρηματοοικονομικό προϊόν τεκμαίρεται η ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους ενός Ενδιαφερομένου Μέρους όλων των όρων της παρούσας Πρόσκλησης. 5 Εφαρμοστέο Δίκαιο- Δικαιοδοσία Η παρούσα Πρόσκληση διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Οποιαδήποτε σχετική διαφορά ή διαφωνία θα επιλύεται αποκλειστικά από τα Δικαστήρια των Αθηνών. 6 Διευκρινίσεις Για οποιαδήποτε διευκρίνιση περί την Διαδικασία μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης ή στο

23 22 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ (ΜΕΡΟΣ Α): ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ (ΜΕΡΟΣ Β): ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Υ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ

24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Ημ/ νία (ΗΜ/Μ/ΕΤΟΣ): / / ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ GAMING HALL (Παρακαλώ συμπληρώστε με κεφαλαία γράμματα) Παρακαλώ συμπληρώστε τον αριθμό άδειας πρακτορείου ΟΠΑΠ Συμμετέχετε σε ένωση προσώπων; Ναι Όχι ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1 1. Όνομα: 2. Επώνυμο:: 3. Πατρώνυμο: 4. Διεύθυνση Κατοικίας: 5. Ημ/νια γέννησης (ΗΜ/M/ΕΤΟΣ): 6. Τόπος γέννησης: 7. Ηλεκτρονική Διεύθυνση: 8. Αριθμός κινητού τηλ.: 9. Αριθμός σταθερού τηλ.: 10. Αρ. Διαβατηρίου ή ΑΔΤ: 11. Επιλέξτε ΕΝΑ από τα παρακάτω Είμαι έλληνας υπήκοος Είμαι υπήκοος άλλου κράτους της ΕΕ και έχω μόνιμη άδεια παραμονής στην Ελλάδα Παρακαλώ σημειώστε ότι πρέπει να πληροίτε ένα από αυτά τα κριτήρια για να κάνετε αίτηση. 1 Σε περίπτωση που υποβάλετε την παρούσα ως νομικό πρόσωπο, η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται με τα στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου σας 1

25 12. Μιλάτε άριστα ελληνικά? Ναι Όχι 13. Έχετε εκπληρώσει όλες τις στρατιωτικές σας υποχρεώσεις (αφορά μόνο άρρενες) Ναι Όχι 14. Παρακαλώ επιλέξετε ΕΝΑ από τα παρακάτω Ποια είναι η εκπαιδευτική σας βαθμίδα Α βάθμια Πανεπιστημιακή Β βάθμια Μεταπτυχιακή Παρακαλώ σημειώστε ότι πρέπει να έχετε τουλάχιστον δευτεροβάθμια εκπαίδευση για να κάνετε αίτηση. 15. Έχετε καθαρό ποινικό μητρώο; Ναι Όχι 16. Έχετε ασφαλιστική ενημερότητα; Ναι Όχι 17. Έχετε φορολογική ενημερότητα; Ναι Όχι 18. Ποιος είναι ο ΑΦΜ σας; 19. Έχετε υποβληθεί ή κηρυχθεί σε πτώχευση, ή έχει κατατεθεί κάποια αίτηση για πτώχευση ή παύση πληρωμών εναντίον σας; Ναι Όχι 20. Εμπλέκεστε σε κάποια δίκη, διοικητική διαδικασία ή άλλη διαφορά κατά της ΟΠΑΠ Α.Ε., ενώπιων οποιουδήποτε δικαστηρίου, αρχής ή φορέα για οποιοδήποτε λόγο; Ναι Όχι 21. Έχετε υποβληθεί σε κατάσχεση (συντηρητική ή αναγκαστική), φραγή ή δήμευση των περιουσιακών σας στοιχείων; Ναι Όχι 2

26 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 22. Τα Gaming Halls απαιτούν μία ουσιαστική επένδυση μεταξύ ΕΥΡΩ έως και ΕΥΡΩ περίπου. Πώς σχεδιάζετε να χρηματοδοτήσετε την επένδυση? (παρακαλώ σημειώστε όλα τα κατάλληλα μέσα) 22α. Προσωπικές καταθέσεις 22β. Δάνειο 22γ. Άλλες πηγές Σε περίπτωση άλλων πηγών, παρακαλώ εξειδικεύστε 23. Έχετε στο μυαλό σας κάποια τοποθεσία Gaming Hall; Ναι Όχι 23α. Aν ναι, συγκεκριμενοποιείστε τη διεύθυνση: Αν ναι, παρακαλώ σημειώστε: 23β. Το ακίνητο χρησιμοποιείτο μέχρι πρόσφατα; Ναι Όχι 23γ. Εγώ είμαι ο ιδιοκτήτης του ακινήτου και επιθυμώ να μισθώσω τον χώρο στην ΟΠΑΠ ΑΕ Ναι Όχι 24. Πληροί ο χώρος αυτός όλα τα κριτήρια που τίθενται στις διατάξεις του Κανονισμού για τα VLTs; Ναι Όχι Δεν ξέρω 3

27 ΑΝ ΕΙΣΤΕ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 25. Επωνυμία Εταιρίας: 26. Διακριτικός Τίτλος: 27. Α.Φ.Μ.: 28. Διεύθυνση έδρας: 29. Νομική Μορφή: Ανώνυμη Εταιρία Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία Προσωπική Εταιρία 30. Είστε ο νόμιμος εκπρόσωπος; Ναι Όχι 31. Έχετε μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα; Ναι Όχι 32. Έχετε ασφαλιστική ενημερότητα; Ναι Όχι 33. Έχετε φορολογική ενημερότητα; Ναι Όχι 34. Έχετε κηρυχθεί ή εκκρεμεί σε βάρος σας δήλωση κήρυξης σε πτώχευση, αφερεγγυότητα, ή σε άλλη αδυναμία πληρωμής χρεών, ή έχετε προβεί σε έγγραφη αναγνώριση της αδυναμίας να πληρώνετε ληξιπρόθεσμα χρέη; Έχετε συνάψει κάποιο γενικό συμφωνητικό αποπληρωμής με δόσεις ή συμφωνητικό διακανονισμό οποιουδήποτε χρέους με τους πιστωτές σας ή με κάποια αρχή; Ναι Όχι 35. Εμπλέκεστε σε κάποια δίκη, διοικητική διαδικασία ή άλλη διαφορά κατά της ΟΠΑΠ Α.Ε., ενώπιων οποιουδήποτε δικαστηρίου, αρχής ή φορέα για οποιοδήποτε λόγο; Ναι Όχι 36. Έχετε υποβληθεί σε κατάσχεση (συντηρητική ή αναγκαστική), φραγή ή δήμευση των περιουσιακών σας στοιχείων; Ναι Όχι 4

28 ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ Με την παρούσα ρητά και ανεπιφύλακτα δηλώνω τα ακόλουθα: α) Έχω διαβάσει, κατανοήσει και αποδέχομαι όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της Πρόσκλησης, συμπεριλαμβανομένου του όρου 5, που διέπουν και την παρούσα, καθώς και τους όρους της με αρ. 115/2/ απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π με θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων διεξαγωγής και ελέγχου τυχερών παιγνίων που διεξάγονται μέσω παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT». β) Το σύνολο των στοιχείων και πληροφοριών που παρέχονται με αυτή την Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι αληθή και ακριβή και παρέχω με την παρούσα τη συγκατάθεσή μου στην για την επεξεργασία των δεδομένων/πληροφοριών μου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2472/1997 σχετικά με την προστασία περί προσωπικών δεδομένων. γ) Πληρώ όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις συμμετοχής και τα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στην Πρόσκληση και στα Παραρτήματα αυτής. δ) Αποδέχομαι τον αποκλεισμό μου ακόμη και κατά την περίπτωση στην οποία παρότι έχω επιλεγεί από την δεν συνεχίζω πλέον να πληρώ για οποιονδήποτε λόγο το σύνολο των προϋποθέσεων συμμετοχής στην Πρόσκληση ή/και τα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στην Πρόσκληση κατά τον χρόνο υπογραφής της Σύμβασης Πρακτορείας VLTs. ε) Η συμμετοχή μου στη Διαδικασία πραγματοποιείται με δική μου ευθύνη, καθώς και με δικά μου έξοδα και έχοντας πλήρη επίγνωση, αναγνωρίζω ρητά και ανεπιφύλακτα ότι δεν έχω δικαίωμα ως αποτέλεσμα της εν λόγω συμμετοχής σε οποιαδήποτε αποζημίωση ή άλλα δικαιώματα κατά της από τη συμμετοχή μου στη Διαδικασία. στ) Με την επιφύλαξη των όρων ο Φάκελος Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος εκτός από την παρούσα Αίτηση Ενδιαφέροντος περιλαμβάνει όλα τα έγγραφα που απαριθμούνται στο άρθρο 3 της Πρόσκλησης. ζ) Όλοι οι ορισμοί που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Αίτηση έχουν το ίδιο νόημα με αυτό που ορίζεται στην Πρόσκληση, εκτός αν άλλως ορίζεται εδώ. 5

29 η) Σε περίπτωση υποβολής της παρούσας Αίτησης εκ μέρους νομικού προσώπου, η επιβεβαίωση αυτή παρέχεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του, στο όνομα και για λογαριασμό του νομικού προσώπου, το οποίο εκπροσωπεί. Σας γνωστοποιείται ότι η θα αναζητήσει στα Αρχεία Αθέτησης Υποχρεώσεων & Υποθηκών Προσημειώσεων της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε., οδός Αλαμάνας αρ. 2, Μαρούσι, τηλ (υπεύθυνος επεξεργασίας) τυχόν δεδομένα που σας αφορούν με σκοπό την αξιολόγηση ή και επαναξιολόγηση του αναλαμβανόμενου συναλλακτικού κινδύνου στο πλαίσιο Υποβολής Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Αποδέκτες των δεδομένων που τηρούνται στα Αρχεία της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. είναι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οι φορείς του Δημοσίου που έχουν το προς τούτο έννομο συμφέρον, καθώς και επιχειρήσεις με τις οποίες συναλλάσεσθε. Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα ως άνω Αρχεία και αντιρρήσεις, σύμφωνα με το ν. 2472/1997. Ημερομηνία: Υπογραφή: (θέση θεώρησης γνησίου υπογραφής) 6

30 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΔΟΤΗΣ Ημερομηνία έκδοσης Προς: Την ανώνυμη εταιρεία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» () Λεωφ. Κηφισού 62, Περιστέρι, Αττικής Εγγυητική επιστολή υπ αρ. για ποσό ευρώ δέκα χιλιάδες ( ,00) Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως και από κάθε ένσταση των άρθρων , και του Αστικού Κώδικα, υπέρ: Επωνυμία: ΑΦΜ: Διεύθυνση έδρας: Και έως του ποσού ευρώ δέκα χιλιάδων ( ,00) για τη συμμετοχή στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της προς τους πράκτορες της για τα Gaming Halls της, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής πρόσκλησης της που εκδόθηκε την 27/11/2014. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ όλο τον χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος απορρέουσες υποχρεώσεις. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας και υποχρεούμαστε να σας το καταβάλουμε σε πρώτη ζήτηση, χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από τη σχετική έγγραφη ειδοποίησή σας, στην οποία θα αναφέρετε ότι συντρέχει περίπτωση κατάπτωσης της Εγγυητικής Επιστολής. Η παρούσα ισχύει για ένα (1) έτος από την έκδοσή της, ήτοι έως την μετά την παρέλευση της οποίας είναι αυτοδικαίως άκυρη και ανίσχυρη. Η παρούσα εγγυητική επιστολή διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Για οποιαδήποτε διαφορά ή διαφωνία σχετικά με την παρούσα εγγυητική επιστολή αρμόδια ορίζονται τα πολιτικά δικαστήρια των Αθηνών. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

31 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ή ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΔΟΤΗΣ Ημερομηνία έκδοσης Προς: Την ανώνυμη εταιρεία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» () Λεωφ. Κηφισού 62, Περιστέρι, Αττικής Εγγυητική επιστολή υπ αρ. για ποσό ευρώ δέκα χιλιάδες ( ,00) Με την παρούσα εγγυόμαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως και από κάθε ένσταση των άρθρων , και του Αστικού Κώδικα, υπέρ του/της: Όνομα: Επώνυμο: ΑΔΤ/Αρ. Διαβατηρίου: Διεύθυνση: Και έως του ποσού ευρώ δέκα χιλιάδων ( ,00) για τη συμμετοχή στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της προς τους πράκτορες της για τα Gaming Halls της, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής πρόσκλησης της που εκδόθηκε την 27/11/2014. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει καθ όλο το χρόνο ισχύος της μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος απορρέουσες υποχρεώσεις. Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας και υποχρεούμαστε να σας το καταβάλουμε σε πρώτη ζήτηση, χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από τη σχετική έγγραφη ειδοποίησή σας, στην οποία θα αναφέρετε ότι συντρέχει περίπτωση κατάπτωσης της Εγγυητικής Επιστολής. Η παρούσα ισχύει για ένα (1) έτος από την έκδοσή της, ήτοι έως την μετά την παρέλευση της οποίας είναι αυτοδικαίως άκυρη και ανίσχυρη. Η παρούσα εγγυητική επιστολή διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Για οποιαδήποτε διαφορά ή διαφωνία σχετικά με την παρούσα εγγυητική επιστολή αρμόδια ορίζονται τα πολιτικά δικαστήρια των Αθηνών. (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)

32 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ (ΜΕΡΟΣ Α) Ημερομηνία (ΗΜ/M/ΕΤΟΣ): / / ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ (Παρακαλώ συμπληρώστε με κεφαλαία γράμματα) Παρακαλώ συμπληρώστε τον αριθμό άδειας του πρακτορείου ΟΠΑΠ A. ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. Όνομα: 2. Επώνυμο:: 3. Πατρώνυμο: 4. Διεύθυνση Κατοικίας: 5. Ημ/νια γέννησης (ΗΜ/M/ΕΤΟΣ): 6. Τόπος γέννησης: 7. Ηλεκτρονική Διεύθυνση: 8. Αριθμός κινητού τηλ.: 9. Αριθμός σταθερού τηλ.: 10. Αρ. Διαβατηρίου ή ΑΔΤ: 11. Ποιο είναι το ακριβές ποσό σε ΕΥΡΩ, το οποίο προτίθεστε να καταθέσετε για τη συμμετοχή σας στη Σειρά Α του χρηματοοικονομικού προϊόντος; 12. Ποιο είναι το ακριβές ποσό σε ΕΥΡΩ, το οποίο προτίθεστε να καταθέσετε για τη συμμετοχή σας στη Σειρά Β του χρηματοοικονομικού προϊόντος;

33 B. ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. Επωνυμία Εταιρίας: 2. Διακριτικός Τίτλος: 3. Ονοματεπώνυμο Νομίμου Εκπροσώπου: 5. Διεύθυνση Έδρας Εταιρίας: 4. ΑΦΜ Εταιρίας: 6. Νομική Μορφή: Ανώνυμη Εταιρία Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία Προσωπική Εταιρία 7. Είστε ο Νόμιμος Εκπρόσωπος? Ναι Όχι 8. Ποιο είναι το ακριβές ποσό σε ΕΥΡΩ, το οποίο προτίθεστε να καταθέσετε ως πρώτη δόση/ για την φάση Α; 9. Ποιο είναι το ακριβές ποσό σε ΕΥΡΩ, το οποίο προτίθεστε να καταθέσετε ως δεύτερη δόση/ για την φάση Β;

34 ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ Με την παρούσα ρητά και ανεπιφύλακτα δηλώνω τα ακόλουθα: α) Έχω διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους του όρους, συμπεριλαμβανομένου και του όρου 5, καθώς και τις προϋποθέσεις που καθορίστηκαν από την με την Πρόσκληση και τα Παραρτήματα αυτής που διέπουν και την παρούσα. β) Το σύνολο των στοιχείων και πληροφοριών που παρέχονται με αυτή την Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι αληθή και ακριβή και παρέχω με την παρούσα τη συγκατάθεσή μου στην για την επεξεργασία των δεδομένων/πληροφοριών μου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2472/1997 σχετικά με την προστασία περί προσωπικών δεδομένων. γ) Πληρώ όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις συμμετοχής και τα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στην Πρόσκληση και στα Παραρτήματά της. δ) Η συμμετοχή μου στην Πρόσκληση πραγματοποιείται με δική μου ευθύνη, καθώς και με δικά μου έξοδα και έχοντας πλήρη επίγνωση, αναγνωρίζω ρητά και ανεπιφύλακτα ότι δεν έχω δικαίωμα ως αποτέλεσμα της εν λόγω συμμετοχής σε οποιαδήποτε αποζημίωση ή άλλα δικαιώματα κατά της από τη συμμετοχή μου στην Πρόσκληση. ε) Όλοι οι ορισμοί που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Αίτηση έχουν το ίδιο νόημα με αυτό που ορίζεται στην Πρόσκληση, εκτός αν άλλως ορίζεται εδώ. στ) Σε περίπτωση υποβολής της παρούσας Αίτησης εκ μέρους νομικού προσώπου, η επιβεβαίωση αυτή παρέχεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του, στο όνομα και για λογαριασμό του νομικού προσώπου, το οποίο εκπροσωπεί. Σας γνωστοποιείται ότι η θα αναζητήσει στα Αρχεία Αθέτησης Υποχρεώσεων & Υποθηκών Προσημειώσεων της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε., οδός Αλαμάνας αρ. 2, Μαρούσι, τηλ (υπεύθυνος επεξεργασίας) τυχόν δεδομένα που σας αφορούν με σκοπό την αξιολόγηση ή και επαναξιολόγηση του αναλαμβανόμενου συναλλακτικού κινδύνου στο πλαίσιο Υποβολής Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Αποδέκτες των δεδομένων που τηρούνται στα Αρχεία της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. είναι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οι φορείς του Δημοσίου που έχουν το προς τούτο έννομο συμφέρον, καθώς και

35 επιχειρήσεις με τις οποίες συναλλάσεσθε. Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα ως άνω Αρχεία και αντιρρήσεις, σύμφωνα με το ν. 2472/1997. Ημερομηνία: Υπογραφή: (Θέση θεώρησης γνησίου υπογραφής)

36 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ (ΜΕΡΟΣ Β) ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΤΗΣ Έκδοση μη Διασφαλισμένων Ομολογιών μεταβλητού επιτοκίου μέχρι του ποσού των 10,000,000 ΜΕΡΟΣ Α ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1. Εκδότης: 2. Αριθμός σειρών ομολογιών 2 (A+B) 3. Νόμισμα: ΕΥΡΩ ( ) 4. Συνολικό ονομαστικό ποσό: (i) Σύνολο: 10,000,000 (ii) Σειρά ομολογιών: 5,000, Τιμή έκδοσης: 100 τοις εκατό της Συνολικής Ονομαστικής Τιμής 6. (i) Ονομαστική αξία ομολογιών: 1,000 και ακέραια πολλαπλάσια των 1,000 έως και το ποσό των 10,000. (ii) Ποσό υπολογισμού: 1,000 Καμία ομολογία προκαθορισμένης μορφής δεν θα εκδοθεί με ονομαστική αξία άνω των 10, (i) Ημερομηνίες έκδοσης: [Ιούλιος 2015] για τη Σειρά A [Ιούλιος 2016] για τη Σειρά B (ii) Ημερομηνία έναρξης τόκων: Ημερομηνία έκδοσης ανά Σειρά 8. Διάρκεια: 10 χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης της Σειράς Α 9. Ημερομηνία Λήξης [10 χρόνια] 10. Βάση επιτοκίου: 11. Πληρωμή κεφαλαίου: Ημερομηνία Λήξης Μεταβλητό επιτόκιο [βλ. διάταξη σχετικά με τον τόκο] 12. Κατάσταση των Ομολογιών: Μη διασφαλισμένες Ομολογίες

37 13. Μέθοδος Διάθεσης Ομολογιών: Αγορά Ομολογιών μόνο από Πράκτορες [βλ. διάταξη σχετικά με Διάθεση Ομολογιών] ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΛΗΡΩΤΕΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ 14. Είδος επιτοκίου Μεταβλητό (i) Επιτόκιο: % του GGR της Περιόδου Αναφοράς ανά Υπολογισμό Ποσό πληρωτέο στο τέλος κάθε τριμήνου (ii) Ημερομηνίες Πληρωμής Τόκου: (iii) Περίοδος Αναφοράς: 15 ημέρες μετά από κάθε Περίοδο Αναφοράς και κατά την Ημερομηνία Λήξης Τριμηνιαία (iv) GGR Περιόδου Αναφοράς: Το Μικτό Έσοδο από Παίγνια (GGR) που αποκτήθηκε από τη λειτουργία των παιγνιομηχανημάτων (VLTs), ή οποιοδήποτε τέτοιο μερίδιο που προέρχεται από τα παιγνιομηχανήματα (VLTs) που λειτουργούν εντός της Περιόδου Αναφοράς. (v) Βάση Υπολογισμού Τοκοφόρων Πραγματικές/Πραγματικές (ICMA) Ημερών: (vi) Ημερομηνία/ες Καθορισμού: (vii) Άλλες διατάξεις σχετικά με τη μέθοδο υπολογισμού τόκων: Τελευταία Ημερομηνία της Περιόδου Αναφοράς και Ημερομηνία Λήξης Το Μικτό Έσοδο από Παίγνια (GGR) υπολογίζεται για λόγους αναφοράς στο HGC και για την πληρωμή του φόρου επί του GGR βάσει του νόμου 4002/2011 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ 15. Εξαγορά από τον Εκδότη: Στο τέλος κάθε Περιόδου Αναφοράς στην περίπτωση που α) ο Ομολογιούχος παύει να είναι πράκτορας της β) ο Ομολογιούχος αδυνατεί να ικανοποιήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις του απέναντι στην ή/και σε οποιαδήποτε θυγατρική του Ομίλου για δύο συνεχόμενες φορές για οποιαδήποτε αιτία.

38 16. Πώληση από τον Ομολογιούχο: Σε οποιαδήποτε στιγμή εντός 10 ημερών από το τέλος κάθε Περιόδου Αναφοράς 17. Τελικό Ποσό Εξόφλησης: 1,000 ανά Ποσό Υπολογισμού 18. Πρόωρο Ποσό Εξόφλησης: 1,000 ανά Ποσό Υπολογισμού 19. Μερική Εξόφληση: Ναι. Σε κάθε περίοδο κατόπιν αιτήματος του Ομολογιούχου, εντός 10 ημερών από το λήξη της Περιόδου Αναφοράς και μόνο στην Ονομαστική Αξία των Ομολογιών. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΤΙΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ 20. Τύπος Ομολογιών: (i) Τύπος: Εγγεγραμμένες μη διασφαλισμένες Ομολογίες βάσει του Νόμου 3156/ Σχηματισμός Ομάδας Ομολογιούχων Ναι 22. Εκπρόσωπος Ομολογιούχων/Διαχειριστής: (μια από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες / πιστωτικούς οργανισμούς της Ελλάδας) 23. Μεταβιβασιμότητα των Ομολογιών: Ισχύουν περιορισμοί μεταβίβασης των Ομολογιών. Η μεταβίβαση επιτρέπεται μόνο με την εκ των προτέρων έγκριση του Εκδότη σε σύζυγο και συγγενείς μέχρι δευτέρου βαθμού του εν λόγω Ομολογιούχου Αναβλητικές αιρέσεις (α) Λήψη έγκρισης από όλες τις αρμόδιες Αρχές (π.χ. Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Τριμελής Επιτροπή Ελέγχου) 25. Εγγραφή: Καμία (β) Η ελάχιστη συμμετοχή ανά Σειρά έχει επιτευχθεί. 26. Εφαρμοστέο Δίκαιο / Δικαστήρια: Ελληνικό / Δικαστήρια Αθηνών στην Ελλάδα 27. Λοιπές τελικές διατάξεις: Θα συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα Ομολογιών ΔΙΑΘΕΣΗ - ΕΓΓΡΑΦΗ 28. Διάθεση: Διαχειριστής

39 29. Περίοδος Εγγραφής Δύο μήνες ανά Σειρά (α) Σειρά A Από 20/05/2015 έως 22/07/2015 (β) Σειρά B Από 20/05/2016 έως 22/07/ Ελάχιστο Σύνολο εγγραφών ανά Σειρά: 2,000, Ελάχιστη / Μέγιστη εγγραφή ανά Ομολογιούχο: 1,000 / ανά Σειρά 32. Υπερκάλυψη ποσού: Κατ αναλογία του ποσού μέγιστης εγγραφής και μέχρι το Συνολικό Ονομαστικό Ποσό 33. Πρόσθετοι περιορισμοί Πώλησης: Οι εγγραφές επιτρέπονται για τους Πράκτορες που πληρούν όλα τα παρακάτω κριτήρια κατά την Ημερομηνία Έκδοσης της κάθε Σειράς: (α) Οι πράκτορες που έχουν ενεργό πρακτορείο στην (β) Οι πράκτορες δεν θα πρέπει να έχουν παραβιάσει οποιεσδήποτε συμβατικές υποχρεώσεις τους έναντι της ή/και οποιασδήποτε συνδεδεμένης με αυτή εταιρείας κατά τη διάρκεια τουλάχιστον των τελευταίων δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας. Κατ εξαίρεση αν πράκτορες που ενώ ήταν υπερήμεροι κατά το ως άνω διάστημα, έχουν εν τω μεταξύ εξοφλήσει πλήρως τις οφειλές τους προς την ΟΠΑΠ Α.Ε. ή/και προς οποιαδήποτε συνδεδεμένη με αυτή εταιρεία και είναι αδιάλειπτα συνεπείς στις οικονομικές τους υποχρεώσεις τους τελευταίους τουλάχιστον τρεις (3) μήνες, και υπό την προϋπόθεση τήρησης όλων των υπόλοιπων συμβατικών τους υποχρεώσεων κατά τους τελευταίους 12 μήνες, θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής.

40 ΜΕΡΟΣ B ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ [ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ] Μεταβλητό επιτόκιο βασισμένο στο GGR που παράγεται από τα παιγνιομηχανήματα της GGR / παιγνιομηχάνημα / ημέρα (Ευρώ) Ετήσια Απόδοση (%) 6,25% 8,33% 10,42% 12,50% 14,58% 16,67% 18,75% 20,83% Απόδοση για κάθε 10 χιλιάδες Ευρώ που επενδύονται (Ποσά σε Ευρώ) Η εν λόγω απόδοση αναφέρεται ενδεικτικά και βασίζεται σε υποθέσεις σχετικά με το μέγεθος των Ομολογιών και τη μέση απόδοση GGR ανά παιγνιομηχάνημα. Σε καμία περίπτωση δεν είναι εγγυημένη και δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικής απόδοσης. ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΡΗΤΡΑ Οι παρόντες όροι δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση πρόσκληση σε διαγωνισμό ή δημόσια προσφορά των ανωτέρω Σειρών Ομολογιών. Οι όροι που αναγράφονται στο παρόν κείμενο είναι προς συζήτηση και είναι ανοικτοί σε αλλαγές.

41 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Νοέμβριος 2014 Λ. ΚΗΦΙΣΟΥ 62, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: , FAX:

42 Η ΙΔΕΑ ΓΙΑ ΤΑ GAMING HALLS ΠΑΙΓΝΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (VLTS): ΝΕΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Δυνάμει της αποκλειστικής συμφωνίας της με την Ελληνική Κυβέρνηση για την εγκατάσταση παιγνιομηχανημάτων στην Ελλάδα, η ΟΠΑΠ θα δημιουργήσει Gaming Halls σε ολόκληρη την Ελλάδα και αναζητά συνεργάτες για αυτή τη συναρπαστική ευκαιρία. 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ GAMING HALL? m 2 χώρος σχεδίου με τουλάχιστον 75 m 2 χώρο παιχνιδιών, με χώρο προορισμένο για χαλάρωση και με όλες τις ανέσεις (bar, τουαλέτες, μηχανήματα αυτόματης πώλησης φαγητού και ποτού) Με έως και 25 υπερσύγχρονα παιγνιομηχανήματα (VLTs) από τους καλύτερους κατασκευαστές GTECH/Spielo, SYNOT, Inspired, SGI/WMS Με ωράριο λειτουργίας από 9:00 π.μ. 2:00 π.μ. τις καθημερινές και από 9:00 π.μ. 4:00 π.μ. τα σαββατοκύριακα και τις αργίες Με ειδικά διαμορφωμένο τμήμα καπνιζόντων στο χώρο των παιχνιδιών Λ. ΚΗΦΙΣΟΥ 62, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: , FAX: (1)

43 2. ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΣ Ο συνεργάτης εσείς θα λειτουργεί ένα Gaming Hall το οποίο θα κατασκευαστεί/ διαμορφωθεί υπό την ευθύνη της ΟΠΑΠ. Η ΟΠΑΠ θα είναι υπεύθυνος για Αναζήτηση, επιλογή και ενοικίαση των χώρων Σχεδιασμό και κατασκευή του Gaming Hall Παράδοση με «το κλειδί στο χέρι» ενός πλήρως λειτουργικού Gaming Hall (διαπραγμάτευση με κατασκευαστές και όλους τους απαραίτητους προμηθευτές και παρόχους υπηρεσιών π.χ. υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας, ώστε να εξασφαλισθεί οικονομία κλίμακας) Προμήθεια των Παιγνιομηχανημάτων και των περιεχόμενων παιχνιδιών Παροχή υπηρεσιών συντήρησης στο Gaming Hall/ συντήρηση ολόκληρου του τεχνολογικού εξοπλισμού του Gaming Hall Προώθηση, διαφήμιση και διαχείριση δημοσίων σχέσεων της επιχείρησης των Παιγνιομηχανημάτων Παροχή εγχειριδίου με όλες τις λειτουργίες, το οποίο θα καθοδηγεί/ βοηθά τον Υπεύθυνο Εκμετάλλευσης στην λειτουργία της επιχείρησής τους Ο Διαχειριστής θα είναι υπεύθυνος για Καθημερινή λειτουργία του Gaming Hall σε πλήρη συμμόρφωση με τον Κανονισμό της Ε.Ε.Ε.Π., τις πολιτικές και τις λειτουργικές διαδικασίες της ΟΠΑΠ Εξυπηρέτηση πελατών παραγόμενο κέρδος του Gaming Hall, ενώ παράλληλα θα ακολουθούνται και θα προωθούνται πρακτικές για το υπεύθυνο παιχνίδι Ορθή διαχείριση των εξόδων (συμπεριλαμβανομένου του κόστους) Προκαταβολή κεφαλαίου για κατασκευή/ προετοιμασία του Gaming Hall Διατήρηση του καταστήματος σε άριστη λειτουργική κατάσταση 3. ΠΩΣ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Τα κέρδη του Gaming Hall παρουσιάζονται από τα Μικτά Κέρδη Παιγνίων (GGR) / από το οποίο εσείς ο Υπεύθυνος Εκμετάλλευσης θα λαμβάνετε προμήθεια 25%. Το υπόλοιπο του GGR θα μοιράζεται ανάμεσα: Στις Ελληνικές Αρχές (Ελληνικό Δημόσιο και Ε.Ε.Ε.Π.) μέσω φόρων και διοικητικών τελών. Στους κατασκευαστές των VLT Στην ΟΠΑΠ Λ. ΚΗΦΙΣΟΥ 62, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: , FAX: (2)

44 Παράδειγμα P&L Υπεύθυνου Εκμετάλλευσης 4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ & ΠΡΟΤΥΠΑ Η ΟΠΑΠ αναμένει από τους Υπεύθυνους Εκμετάλλευσης να εφαρμόσουν πλήρως το κανονιστικό πλαίσιο και τα άριστα λειτουργικά πρότυπα της ΟΠΑΠ, ιδίως Απόφαση υπ αριθμ. 115/2/ της Ε.Ε.Ε.Π. σχετικά με την ρύθμιση της λειτουργίας και του ελέγχου των Τυχερών Παιγνίων μέσω Παιγνιομηχανημάτων (VLT), ΦΕΚ B 2041/ Νόμος 4002/2011 σχετικά με την ρύθμιση της αγοράς παιγνίων και άλλες διατάξεις, Κεφάλαιο H «Ρύθμιση της αγοράς παιγνίων», ΦΕΚ Α 180/ Πρότυπες λειτουργικές διαδικασίες και λειτουργικά πρότυπα διαμορφωμένα από την ΟΠΑΠ Λ. ΚΗΦΙΣΟΥ 62, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: , FAX: (3)

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ GAMING HALL (Παρακαλώ συμπληρώστε με κεφαλαία γράμματα)

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ GAMING HALL (Παρακαλώ συμπληρώστε με κεφαλαία γράμματα) Ημ/ νία (ΗΜ/Μ/ΕΤΟΣ): / / ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ GAMING HALL (Παρακαλώ συμπληρώστε με κεφαλαία γράμματα) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. Όνομα: 2. Επώνυμο: 3. Ηλεκτρονική Διεύθυνση: 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ GAMING HALL (Παρακαλώ συμπληρώστε με κεφαλαία γράμματα)

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ GAMING HALL (Παρακαλώ συμπληρώστε με κεφαλαία γράμματα) Ημ/ νία (ΗΜ/Μ/ΕΤΟΣ): / / ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ GAMING HALL (Παρακαλώ συμπληρώστε με κεφαλαία γράμματα) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΥΓΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ 1. Όνομα: 2. Επώνυμο: 3. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Μπορεί ένας υποψήφιος να δηλώσει συμμετοχή μόνος του για Gaming Hall και ταυτόχρονα σε κοινοπραξία?

1.1 Μπορεί ένας υποψήφιος να δηλώσει συμμετοχή μόνος του για Gaming Hall και ταυτόχρονα σε κοινοπραξία? Διαδικασία Αιτήσεων 1.1 Μπορεί ένας υποψήφιος να δηλώσει συμμετοχή μόνος του για Gaming Hall και ταυτόχρονα σε κοινοπραξία? Κάθε υποψήφιος είναι ελεύθερος να επιλέξει μεταξύ μιας μεμονωμένης αίτησης ή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (άρθρο 53 παράγραφος 6 του ν.4002/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) ΜΕΡΟΣ Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ (ΚΕΦ. Α Ν.4161/2013-ΦΕΚ 143 Α / 14.6.2013) Ονοματεπώνυμο: Όνομα πατρός: Όνομα μητρός: Διεύθυνση (οδός, αριθμός, Τ.Κ., δήμος, πόλη): Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ.: Επάγγελμα:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας Άρθρο 30 Αντικείμενο Άδειας Προμήθειας 1. Προϋπόθεση για την πώληση φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες και μη Επιλέγοντες Πελάτες συνιστά η κατοχή Άδειας Προμήθειας. 2. Δεν απαιτείται Άδεια Προμήθειας: α) Για

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ Α.Π.Ε. ΘΕΜΑ: «Εγγυοδοσία για την

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. Τίτλος: Σελίδα 1 από 9 ΟΠΑΠ Α.Ε. Υποβλήθηκε από: Διευθυντή Παρακολούθησης Έργων της ΟΠΑΠ Α.Ε. Εγκρίθηκε από: Πρόεδρο & Διευθύνων Σύμβουλο Γεώργιος Βαμβουρέλλης Kamil Ziegler ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 2 από 9 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

info@developathens.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

info@developathens.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ξενοφώντος 7, Αθήνα 10557 Πληροφορίες: Αλέξης Γαληνός Τηλ: 210 3253123 Φαξ: 210 3216653 E

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Πρόσκλησης: S02/012014

Κωδικός Πρόσκλησης: S02/012014 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 1 από 9 ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν 1/22.01.2015 (θέμα 7 Α) Απόφαση Δ.Σ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Kamil Ziegler ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική Προκήρυξη Προγράμματος Χορηγίας της Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ σε πρωτοετείς φοιτητές 2015

Αναλυτική Προκήρυξη Προγράμματος Χορηγίας της Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ σε πρωτοετείς φοιτητές 2015 Αναλυτική Προκήρυξη Προγράμματος Χορηγίας της Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ σε πρωτοετείς φοιτητές 2015 Η Αμοιρίδης-Σαββίδης ΑΕ, προκηρύσσει πενήντα (50) χορηγίες σε πρωτοετείς φοιτητές στην Ελλάδα για το ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ) Αρ. ΜΑΕ 49917/22/Β/01/34 Έδρα Πάτρα Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Δ/ΝΣΗ: Κτ. Υπηρεσιών Ν. Λιμένα Πατρών Τ.Κ. 26333 Πάτρα Τ.Θ: 3167 (Τ.Κ. 26005 Πάτρα) Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν χορηγηθεί από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού το προβλεπόμενο στην διάταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. (σύμφωνα με τον Ν.4152/2013)

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. (σύμφωνα με τον Ν.4152/2013) ΗΡΩ ΜΗΤΡΟΥ Πολιτικός Μηχανικός Ταμίας του ΣΠΕΔΕ Θεσσαλονίκης και Κ. Μακεδονίας και εκπρόσωπός του στην Εποπτεύουσα του ΤΣΜΕΔΕ Θεσ/νίκης Τηλ.: 6947439900, 2310486595 - E-mail: iromitrou@tee.gr ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 44, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 10679, ΤΗΛ: 210 3600520 ΑΦΜ: 997422860 ΔΟΥ: Α ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 3/7/2013 Αριθ. Πρωτ. 132 28 η Ανακοίνωση ΘΕΜΑ: «ΕΣΠΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΕΚΛΙΠΟΝΤΟΣ ΙΑΤΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΕΚΛΙΠΟΝΤΟΣ ΙΑΤΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗ Μαρούσι, 05-04-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΕΚΛΙΠΟΝΤΟΣ ΙΑΤΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗ Το ΥΓΕΙΑ, τιμώντας την μνήμη του εκλιπόντος ιατρού γενικού χειρουργού Παναγιώτη Σακελλαριάδη,

Διαβάστε περισσότερα

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης σ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41413 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 8

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41413 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 8 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41413 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 8 Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - Υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Επάγγελμα Έτη άσκησης επαγγέλματος Οικείο Επιμελητήριο Ημερομηνία γέννησης Αριθμός ταυτότητας ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθμός Προσωπικού Ταμεία κύριας

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης Διεύθυνση Περιφέρειας Nησιών Περιοχή Ρόδου Αυστραλίας 108, Ρόδος, ΤΚ 85100 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΑΕ/.././. / Στον Ρόδο σήμερα την.. τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη, αφενός ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 6 Απριλίου 2015 Αρ. Πρωτ. Ε.Ι.Π.:1026 Αρ. Πρωτ. Διαύγειας: 361 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., ΑΤΟΜΙΚΉ)

ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., ΑΤΟΜΙΚΉ) ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., ΑΤΟΜΙΚΉ) Επωνυμία και Διακριτικός Τίτλος Δραστηριότητα Έτος Ίδρυσης Οικείο Επιμελητήριο Κατηγορία Λογιστικών Βιβλίων Αριθμός Προσωπικού:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S07/072013

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S07/072013 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S07/072013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ Για να έχετε πιθανότητες να εγγραφείτε στο Πρόγραμμα Σπουδών το οποίο έχετε επιλέξει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Κωδικός Πρόσκλησης: S12/122013

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Κωδικός Πρόσκλησης: S12/122013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Κωδικός Πρόσκλησης: S12/122013 Η Εταιρία Παροχής Αερίου (Ε.Π.Α.) Αττικής Α.Ε. (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την 12η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2014 μεταξύ των συμβαλλομένων αφ ενός μεν του στην Αθήνα (Ακαδημίας αριθμ. 22) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Α.Ε. Ι. Βασικά έγγραφα νοµιµοποίησης 1. Φ.Ε.Κ. στο οποίο δηµοσιεύθηκε η Ανακοίνωση της καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών της απόφασης της εποπτεύουσας αρχής για

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αριθ. ανακοίνωσης Τ O Π Σ Α... /... /... [συμπληρώνεται από τον υποψήφιο] Αριθ. πρωτ/λου αίτησης... [συμπληρώνεται από το δικαιούχο φορέα] ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (*) Υποψήφιου Ωφελούμενου στο πλαίσιο Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ».

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ». (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9615/06/Β/86/41 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 121923260000 σε Α Επαναληπτική Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλανδρίου.» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 10.000,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22/12.7.2013

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22/12.7.2013 ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22/12.7.2013 Θέμα: Διαδικασία α) για την παροχή άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα και β) για την απόκτηση συμμετοχής σε λειτουργούν πιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S07/052012

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S07/052012 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S07/052012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΝΕΒ) 6 ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης Θέρμη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες: κ. Δημήτρης Μαργαρίτης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 11/2015

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΑΡ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 11/2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Επιχειρηματική αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ 1. H ΟΠΑΠ Α.Ε χορηγεί, για φορολογικούς λόγους, βεβαίωση καταβληθέντος κέρδους κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου-δικαιούχου. 2. Δικαιούχος Βεβαίωσης ενός εισπραχθέντος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Έργο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΝΕΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΝΕΑΣ ΑΡΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ, 20/02/2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 1. Για την Εταιρεία Τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου που διατίθενται στον παρόντα ιστότοπο, και, σε περίπτωση διαδικτυακής σύναψης ασφάλισης, τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια εκδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο8ν.1599/1986)

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο8ν.1599/1986) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο8ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ / ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΘΕΑΜΑΤΩΝ Ονοματεπώνυμο.. Δ/νση.. Παρακαλώ να μου χορηγήσετε νέα Α.Φ.Μ... άδεια ίδρυσης και λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηράκλειο, 3-02-205 Αρ. Πρωτ: 32/Φ.30. Ταχ. Διεύθυνση: Εσταυρωμένος, 7004 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 939 Πληροφορίες: Σταυρούλα Μαγουλιανού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 7 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Υποβάλλεται από νοµικά πρόσωπα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Υποβάλλεται από νοµικά πρόσωπα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Υποβάλλεται από νοµικά πρόσωπα ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ για χρήση στο πλαίσιο της Δ.Ε.Κ. που προβλέπεται από τον ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν.

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009. «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν. Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4402/2009 «Επί του Κανονισµού Μητρώου Χρηστών Ε.Σ.Φ.Α. σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 18.450,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εργασία: «Συντήρηση κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Γραφείο Διοίκησης & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 29-01-2014 Αριθ. Πρωτ: 11545 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Γραφείο Διοίκησης & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 29-01-2014 Αριθ. Πρωτ: 11545 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Γραφείο Διοίκησης & Γ.Δ.Σ. Αθήνα, 29-01-2014 Αριθ. Πρωτ: 11545 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ : ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΙΑΙΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Π.Ε. Ζακύνθου Δ/νση Ανάπτυξης Ζακύνθου Τμήμα Γραμματείας

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Π.Ε. Ζακύνθου Δ/νση Ανάπτυξης Ζακύνθου Τμήμα Γραμματείας ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Σ2 Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) Σε Εκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Δ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΤΕΥΧΟΣ Δ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ-ΤΖΑΒΕΛΑ 38334 ΒΟΛΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΠΚΕ/

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ Πράξη: Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την διασύνδεση με την αγορά εργασίας των αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ (κωδικός ΟΠΣ 491402) ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλους. Η ισχύς των δικαιολογητικών είναι τρίμηνη.

Συμβούλους. Η ισχύς των δικαιολογητικών είναι τρίμηνη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ Αρμόδια: Ε. Ξενάκη Δ/νση: Λουδοβίκου 1, Πλ. Οδησσού, 18531 Πειραιάς Τηλέφωνο: 210 41.77.241-5, 210 42.23.364

Διαβάστε περισσότερα

Όροι συμμετοχής στην κλήρωση

Όροι συμμετοχής στην κλήρωση adidas Open Run Όροι συμμετοχής στην κλήρωση ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία adidas Hellas ΑΕ, και έδρα στην Γλυφάδα (Λεωφ. Βουλιαγμένης 112) (εφεξής ο «Διοργανωτής»),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ05/102013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΤΕΥΧΟΣ Ι

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ05/102013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΤΕΥΧΟΣ Ι ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Μ05/102013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΤΕΥΧΟΣ Ι ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΝΕΒ) 6 ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης Θέρμη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες: κ. Δημήτρης Μαργαρίτης

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αριθ. ανακοίνωσης Τ O Π Σ Α... /... /... [συμπληρώνεται από τον υποψήφιο] Αριθ. πρωτ/λου αίτησης... [συμπληρώνεται από το δικαιούχο φορέα] ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (*) Υποψήφιου Ωφελούμενου στο πλαίσιο Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ Πράξη: Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την διασύνδεση με την αγορά εργασίας των αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ και ΕΠΑΛ (κωδικός ΟΠΣ 491402) ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S19/102012

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S19/102012 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ S19/102012 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΖΩΗΣ / ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΕΙΑΣ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αρ.Μ.Α.Ε.: 23103/06/Β/90/26 σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΠΜ-Θ/ΠΑΘ/ΤΥ/56607/2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΠΜ-Θ/ΠΑΘ/ΤΥ/56607/2015 Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης Περιοχή Ανατολικής Θεσσαλονίκης Αλ. Παπαναστασίου 63-Πριάμου, 544 53, Θες/νίκη Αρ./Ημερ.: 10/09/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΠΜ-Θ/ΠΑΘ/ΤΥ/56607/2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΟ 1

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΚΕΝΑΚΑΠ. A.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Ιωαννίνων 84, 422 00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ηράκλειο 08-07-2015 Αριθμ.Πρωτ.: 6397 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου Αριθ. πρωτ.: ΔΑ/2506 Ημερομηνία: 01.07.2011

Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου Αριθ. πρωτ.: ΔΑ/2506 Ημερομηνία: 01.07.2011 Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου Αριθ. πρωτ.: ΔΑ/2506 Ημερομηνία: 01.07.2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ Α. Η ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. διακηρύττει τα παρακάτω έργα: Έργο

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων.

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Οι εγκύκλιοι για τη ρύθμιση των χρεών & εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων. Δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και οφειλέτες του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΙΠΤΗΛ) 6 ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης Θέρμη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί οι ενδιαφερόμενοι/ες να είναι κάτοικοι των Δήμων Αχαρνών, Διονύσου, Κηφισιάς και Μεταμόρφωσης.

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί οι ενδιαφερόμενοι/ες να είναι κάτοικοι των Δήμων Αχαρνών, Διονύσου, Κηφισιάς και Μεταμόρφωσης. Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Ι Α Κ Η Σ Υ Μ Π Ρ Α Ξ Η Κ Η Φ Ι Σ Ο Σ Β. Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 172, 15126 ΜΑΡΟΥΣΙ Τηλ. 210-6149780 ΜΑΡΟΥΣΙ, 14/2/2014 Α.Π. 8 Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Π Ρ Ο Σ Κ Λ

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο υποψηφίου: (φωτογραφία) Άνεργος. 1. Κατηγορία ωφελούμενου. Ασφαλισμένος ΟΓΑ

Ονοματεπώνυμο υποψηφίου: (φωτογραφία) Άνεργος. 1. Κατηγορία ωφελούμενου. Ασφαλισμένος ΟΓΑ (φωτογραφία) «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ» Έργο ΤΟΠΣΑ: «Eχετλαίος» Συντονισμός Διαχείριση: ΠΡΟΟΨΙΣ Α.Ε. Τρεμπεσίνας 32, 12136 Περιστέρι Τηλ. 210 5244760,Fax:210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ / ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ Ονοματεπώνυμο.. Δ/νση.. ΠΡΟΣ Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Φ.Μ... Παρακαλώ να μου χορηγήσετε άδεια ΔΟΥ.. ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/042013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/042013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/042013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 27/03/2015 Πρόσκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. ΓΕΜΗ 340401000 Σύμφωνα με το Νόμο και το

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Τ.Α.Α.- ΤΥ.Π..Α. µε Ν.4152/2013, όπως ισχύει

ΘΕΜΑ: ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ Ε.Τ.Α.Α.- ΤΥ.Π..Α. µε Ν.4152/2013, όπως ισχύει ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ http://www.tpda.gr ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΘΕΜΑ: ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S09/022015

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S09/022015 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S09/022015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτή Πρόσκληση Υποβολής Αίτησης συμμετοχής στην Θερμοκοιτίδα Υποστήριξης Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων του Ν. 4019/2011.

Ανοιχτή Πρόσκληση Υποβολής Αίτησης συμμετοχής στην Θερμοκοιτίδα Υποστήριξης Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων του Ν. 4019/2011. Ανοιχτή Πρόσκληση Υποβολής Αίτησης συμμετοχής στην Θερμοκοιτίδα Υποστήριξης Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων του Ν. 4019/2011. Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Υπεύθυνος για την Θερμοκοιτίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41511 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΜΗΕ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41511 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΜΗΕ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41511 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΜΗΕ» Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΤΕΥΧΟΣ 1 ΤΕΥΧΟΣ 2 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα