ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγή στους Η/Υ και στο Περιβάλλον της Compaq Visual Fortan1. 2. Βασικά στοιχεία ενός προγράμματος στη Fortran 90

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγή στους Η/Υ και στο Περιβάλλον της Compaq Visual Fortan1. 2. Βασικά στοιχεία ενός προγράμματος στη Fortran 90"

Transcript

1

2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το βιβλίο αυτό γράφτηκε για τις ανάγκες του μαθήματος «Προγραμματισμός Η/Υ ΙΙ» που διδάσκεται στο Β εξάμηνο του Τμήματος Μαθηματικών του Α.Π.Θ.. Κύριος στόχος του βιβλίου αυτού είναι να εξοικιώσει τον αρχάριο προγραμματιστή με τις βασικές αρχές του προγραμματισμού των Η/Υ χρησιμοποιώντας την γλώσσα προγραμματισμού FORTRAN 90 καθώς και στοιχεία της FORTRAN 95. Για την καλύτερη κατανόηση της ύλης οι αναγνώστες παροτρύνονται α) να εκτελέσουν τα έτοιμα προγράμματα που παρουσιάζονται στο βιβλίο έτσι ώστε να αποκτήσουν μια εξοικίωση με τον προγραμματισμό σε Fortran, β) να προσπαθούν να επιλύουν τις δραστηριότητες αλλά και τις ασκήσεις επανάληψης που προτείνονται σε κάθε ενότητα που έχουν ως στόχο την ενεργό συμμετοχή τους και την εμπέδωση της ύλης. Σε περίπτωση αδυναμίας επίλυσης των δραστηριοτήτων θα πρότεινα μια καλή επανάληψη της ύλης που έχει σχέση με την επίλυση της δραστηριότητας. Οι λύσεις των δραστηριοτήτων παρουσιάζονται στο τέλος κάθε ενότητας και χρησιμεύουν ως οδηγός αυτοαξιολόγησης για την πορείας εκμάθησης του αναγνώστη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για την συγγραφή του βιβλίου αυτού τον Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Λάζο του Τμήματος Πληροφορικής του Α.Π.Θ., για τις πολύτιμες συμβουλές του όλα αυτά τα χρόνια που συνεργαστήκαμε, καθώς και την κ. Μπλέρη Καββαδία, τον κ. Γιώργο Ραχώνη και την κ. Κατερίνα Χατζηφωτεινού που συνεργαστήκαμε στενά για μεγάλο διάστημα στη διδασκαλία του μαθήματος «Προγραμματισμός Η/Υ ΙΙ». Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την εταιρεία Compaq και την υπεύθυνη του προγράμματος κ. C. Staudinger, οι οποίοι διέθεσαν δωρεάν την Compaq Visual Fortran στο Τμήμα Μαθηματικών για την κάλυψη του μαθήματος «Προγραμματισμός Η/Υ ΙΙ». Τα προγράμματα που παρουσιάζονται στο βιβλίο αυτό έχουν γραφεί και εκτελεστεί στην Compaq Visual Fortran. Τέλος, και πιο πολύ από όλους, θα ήθελα να ευχαριστήσω την γυναίκα μου Άννα και τα δύο παιδιά μου Θεοδώρα και Αθηνά για την υπομονή αλλά και συμπαράσταση που μου δείξανε κατά τη συγγραφή του βιβλίου αυτού.

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή στους Η/Υ και στο Περιβάλλον της Compaq Visual Fortan1 1.1 Ποια είναι τα βασικά μέρη από τα οποία αποτελείται ένας Η/Υ ; Ποια είναι η δομή του υλικού ενός Η/Υ ; Ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες λογισμικού ; Τι είναι γλώσσα προγραμματισμού ; Τι είναι προγραμματισμός ; Πώς θα μεταφράσουμε και θα εκτελέσουμε ένα πρόγραμμα στη Compaq Visual Fortran Σύνοψη Απαντήσεις στις δραστηριότητες Βασικά στοιχεία ενός προγράμματος στη Fortran Πότε δημιουργήθηκε ή FORTRAN 90 ; Ποιο είναι το αλφάβητο της FORTRAN 90 ; Ποιο είναι το λεξιλόγιο της FORTRAN 90 ; Ποια είναι τα δεδομένα που χειρίζεται ένα πρόγραμμα και σε ποιες κατηγορίες χωρίζονται; Εκφράσεις στη Fortran Συναρτήσεις Σύνοψη Απαντήσεις στις δραστηριότητες Δομή ενός προγράμματος στην Fortan Από τι αποτελείται ένα πρόγραμμα FORTRAN 90 ; Πώς δηλώνουμε την επικεφαλίδα και το τέλος του προγράμματος; Τμήμα δηλώσεων Πώς δηλώνουμε το τμήμα των προτάσεων ; Πώς δηλώνουμε το τμήμα των διαδικασιών και συναρτήσεων ; Σύνοψη...56

4 6 Περιεχόμενα 4. Ο τελεστής ανάθεσης και οι εντολές εισόδου-εξόδου 4.1 Ο τελεστής ανάθεσης Η εντολή εισόδου READ Οι εντολές εξόδου PRINT-WRITE Απλά προβλήματα εισόδου-εξόδου Παρατηρήσεις στις εντολές εισόδου-εξόδου Σύνοψη Επαναληπτικές ασκήσεις Απαντήσεις στις δραστηριότητες Εντολές συνθήκης και διακλάδωσης 5.1 Η εντολή GOTO Η εντολή IF-THEN-ELSE Η εντολή SELECT-CASE Παραδείγματα με συνθήκες Σύνοψη Επαναληπτικές ασκήσεις Απαντήσεις στις Δραστηριότητες Οι εντολές επανάληψης 6.1 Ανακύκλωση και χρήση μετρητών σε προγράμματα Η εντολή DO Σύνοψη Επαναληπτικές ασκήσεις Απαντήσεις στις δραστηριότητες Πίνακες 7.1 Τι είναι οι πίνακες και πού χρειάζονται ; Πίνακες στην Fortran Μονοδιάστατοι πίνακες Πολυδιάστατοι πίνακες Σύνοψη Επαναληπτικές ασκήσεις Απαντήσεις στις δραστηριότητες...207

5 Περιεχόμενα 7 8. Διαδικασίες και συναρτήσεις 8.1 Τι είναι το υποπρόγραμμα και ποια είδη υποπρογραμμάτων υπάρχουν ; Συναρτήσεις Διαδικασίες Τι είναι τα Modules ; Συναρτήσεις Διαδικασίες της αριθμητικής IMSL βιβλιοθήκης της Compaq Visual Fortran Σύνοψη Επαναληπτικές ασκήσεις Απαντήσεις στις δραστηριότητες Αρχεία 9.1 Τι είναι αρχείο ; Αρχεία Σειριακής Προσπέλασης Αρχεία άμεσης ή τυχαίας προσπέλασης Σύνοψη Επαναληπτικές ασκήσεις Απαντήσεις στις Δραστηριότητες Εφαρμογές 10.1 Επίλυση διαφορικών εξισώσεων Επίλυση εξισώσεων διαφορών καθώς και συστημάτων εξισώσεων διαφορών Σύνοψη Ασκήσεις Απαντήσεις στις Δραστηριότητες Βιβλιογραφία Παράρτημα Α Λογικό Διάγραμμα Παράρτημα Β Συνοπτικός Πίνακας Εντολών Ευρετήριο...377

6 Σκοπός Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να παρουσιάσει α) μια συνοπτική περιγραφή της δομής των Η/Υ β) μια διαδικασία επίλυσης προβλημάτων με την βοήθεια του Η/Υ και γ) το περιβάλλον της Compaq Visual Fortran. Προσδοκώμενα αποτελέσματα Έχοντας διαβάσει το κεφάλαιο αυτό θα είσαι σε θέση: να δώσεις τον ορισμό του υπολογιστή, να περιγράψεις τα δύο βασικά μέρη από τα οποία αποτελείται ο Η/Υ να δώσεις το βασικό ορισμό του υλικού (hardware) ενός Η/Υ, να περιγράψεις τη βασική δομή του καθώς και να δώσεις μια σύντομη περιγραφή των μερών που το απαρτίζουν, να δώσεις τον ορισμό του λογισμικού, καθώς και να περιγράψεις δύο βασικές κατηγορίες λογισμικού, να ορίσεις τι είναι γλώσσα προγραμματισμού και να περιγράψεις τις δύο μεγάλες κατηγορίες στις οποίες χωρίζονται οι γλώσσες προγραμματισμού, να περιγράψεις τα 7 στάδια του προγραμματισμού, να εισάγεις ένα πρόγραμμα γραμμένο σε FORTRAN 90 στο περιβάλλον της Compaq Visual Fortran και να το εκτελείς.

7 10 Κεφάλαιο 1 Έννοιες κλειδιά Υλικό (hardware) Λογισμικό (software) Λειτουργικό σύστημα Κύρια Μνήμη (RAM) Κεντρική μονάδα επεξεργασίας (CPU) Λογισμικό συστήματος Λογισμικό εφαρμογών Πηγαίος Κώδικας Αντικείμενο Πρόγραμμα Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Στο κεφάλαιο αυτό θα εισάγουμε βασικές έννοιες που αφορούν τη δομή του Η/Υ και θα περιγράψουμε τα στάδια υλοποίησης ενός προγράμματος με τη βοήθεια της FORTRAN 90. Πιο συγκεκριμένα, στην ενότητα 1.1 θα αναφέρουμε ότι ένας υπολογιστής αποτελείται από δύο βασικά μέρη : το υλικό (hardware) και το λογισμικό (software) και θα προχωρήσουμε στη συνοπτική περιγραφή τους στις ενότητες 1.2 και 1.3. Στην ενότητα 1.4 θα δούμε τι είναι γλώσσα προγραμματισμού και σε ποιες βασικές κατηγορίες μπορούμε να χωρίσουμε τις γλώσσες προγραμματισμού, ενώ στην ενότητα 1.5 θα αναφέρουμε τα 7 βασικά στάδια του προγραμματισμού. Τέλος, στην ενότητα 1.6 θα εξηγήσουμε πώς μπορεί να υλοποιηθεί στο περιβάλλον της Compaq Visual Fortran ένα πρόγραμμα που έχουμε γράψει στη FORTRAN Ποια είναι τα βασικά μέρη από τα οποία αποτελείται ένας Η/Υ ; Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής (Η/Υ) είναι μια ηλεκτρονική συσκευή, η οποία επεξεργάζεται με μεγάλη ακρίβεια και ταχύτητα έναν τεράστιο όγκο πληροφοριών. Η βασική του διαφορά από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές βρίσκεται στη δυνατότητα προγραμματισμού του. Είναι δυνατό ο ίδιος Η/Υ, με τη βοήθεια διαφορετικών προγραμμάτων να είναι το ίδιο χρήσιμος σε ένα Φυσικό, σε ένα Μαθηματικό, σε ένα Μηχανικό κ.τ.λ. O Η/Υ αποτελείται από το Hardware ή υλικό και το Software ή λογισμικό. Με τον όρο Hardware αναφερόμαστε στις διάφορες μονάδες εισόδου, επεξεργασίας και εξόδου του Η/Υ, όπως για πρδ. το πληκτρολόγιο, η κεντρική μονάδα επεξεργασίας, η οθόνη κ.τ.λ., ενώ με τον όρο Software στα προγράμματα τα οποία κατευθύνουν τον Η/Υ. Τα προγράμματα αυτά αποτελούν ένα σύνολο από οδηγίες γραμμένες κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι άμεσα κατανοητές από τον Η/Υ.

8 Εισαγωγή στους Η/Υ και στο Περιβάλλον της Compaq Visual Fortran 11 Η/Υ Υλικό Σχήμα 1.1 Τα μέρη του Η/Υ. Λογισμικό 1.2 Ποια είναι η δομή του υλικού ενός Η/Υ ; Στο παρακάτω σχήμα φαίνονται τα βασικά μέρη από τα οποία αποτελείται το υλικό του Η/Υ : Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Αριθμητική Αριθμητική && Λογική Λογική Μονάδα Μονάδα Μονάδες Εισόδου Μονάδα Ελέγχου Μονάδες Εξόδου Μνήμη Κύρια Μνήμη Δευτερεύουσα Μνήμη Σχήμα 2.2 Δομή του υλικού του Η/Υ

9 12 Κεφάλαιο 1 όπου : Μονάδες Εισόδου : Είναι το σύνολο των μονάδων με τις οποίες επιτυγχάνεται η είσοδος των πληροφοριών στον Η/Υ, π.χ. πληκτρολόγιο, ποντίκι, κ.τ.λ. Κύρια Μνήμη (RAM) : Η μονάδα αυτή χρησιμοποιείται για την αποθήκευση του προγράμματος, των δεδομένων, καθώς επίσης και των ενδιάμεσων και τελικών αποτελεσμάτων του προγράμματος, πριν αυτά εμφανιστούν στην οθόνη ή τυπωθούν στον εκτυπωτή ή γραφτούν σε κάποια μονάδα δευτερεύουσας μνήμης, όπως η μαγνητική δισκέτα ή ο μαγνητικός δίσκος. Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (CPU) : Η μονάδα στην οποία γίνονται οι κάθε είδους επεξεργασίες των πληροφοριών, καθώς και ο συντονισμός και έλεγχος των λειτουργιών του Η/Υ. Αποτελείται από την αριθμητική και λογική μονάδα, τη μονάδα ελέγχου και μονάδες μνήμης. Μονάδες Εξόδου : Είναι το σύνολο των μονάδων με τις οποίες επιτυγχάνεται η έξοδος των αποτελεσμάτων από τον Η/Υ στον εξωτερικό κόσμο π.χ. οθόνη, εκτυπωτής, δισκέτα κ.τ.λ. Μερικές μονάδες του Η/Υ, όπως οι δισκέτες και το modem, μπορούν να θεωρηθούν ως μονάδες εισόδου-εξόδου γιατί και δίνουν πληροφορίες στον Η/Υ και παίρνουν από αυτόν. 1.3 Ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες λογισμικού ; Ο Η/Υ αποτελεί μια ηλεκτρονική συσκευή, η οποία λειτουργεί μόνο κάτω από ένα σύνολο προγραμμάτων, τα οποία όλα μαζί αποτελούν το λογισμικό ή software του Η/Υ. Το λογισμικό του Η/Υ χωρίζεται σε δύο κατηγορίες : α) στο λογισμικό συστήματος και β) στο λογισμικό των εφαρμογών. Λογισμικό Λογισμικό Συστήματος Λογισμικό Εφαρμογών Σχήμα 1.3 Κατηγορίες λογισμικού

10 Εισαγωγή στους Η/Υ και στο Περιβάλλον της Compaq Visual Fortran 13 Λογισμικό Συστήματος : Αποτελείται από όλα εκείνα τα προγράμματα που εξασφαλίζουν τη σύνδεση όλων των μονάδων μεταξύ τους και τον έλεγχο των λειτουργιών τους. Το λογισμικό συστήματος περιλαμβάνει κυρίως το λειτουργικό σύστημα και τα μεταφραστικά προγράμματα. Το λειτουργικό σύστημα (Λ.Σ.) είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ του υλικού από τη μια μεριά και των προγραμμάτων εφαρμογής από την άλλη. Πρωταρχικός ρόλος του Λ.Σ. είναι η εύκολη και αποδοτική χρησιμοποίηση του υλικού από το χρήστη. Σε γενικές γραμμές το Λ.Σ. καθορίζει στον υπολογιστή πώς να καλεί κάποιο πρόγραμμα από μια μονάδα αποθήκευσης, πώς να αποθηκεύει δεδομένα σ αυτές, πώς να χειρίζεται την οθόνη και τον εκτυπωτή, και σε γενικές γραμμές, αναλαμβάνει να συντονίζει τα διάφορα μέρη του υπολογιστή που απαιτούνται για την εκτέλεση μιας ολοκληρωμένης εργασίας. Το Λ.Σ. και η αρχιτεκτονική των Η/Υ έχουν επηρεάσει το ένα το άλλο σε μεγάλο βαθμό. Η ραγδαία εξέλιξη, λοιπόν, στο χώρο της αρχιτεκτονικής των Η/Υ οδήγησε και στην αντίστοιχη εξέλιξη του χώρου των λειτουργικών συστημάτων (αν και πολλές φορές συνέβη και το αντίθετο). Σήμερα υπάρχουν δύο κατηγορίες λειτουργικών συστημάτων : Αυτά που μπορούν να εξυπηρετούν ένα χρήστη κάθε φορά και χρησιμοποιούνται στους μικροϋπολογιστές. Τέτοια λειτουργικά συστήματα είναι το MS-DOS, τα WINDOWS 3.1, τα WINDOWS 95, τα WINDOWS 98 κ.τ.λ. Χρήστης Λογισμικό Εφαρμογών & Μεταφραστές Λειτουργικό Σύστημα Υλικό Σχήμα 1.4 Σχέση Υλικού Λογισμικού - Χρήστη.

11 14 Κεφάλαιο 1 Αυτά που έχουν την δυνατότητα να εξυπηρετούν συγχρόνως περισσότερους από ένα χρήστες (σε δίκτυα υπολογιστών). Τέτοια λειτουργικά συστήματα είναι το UNIX, τα WINDOWS 98, τα WINDOWS NT, τα WINDOWS 2000 κ.τ.λ. Λογισμικό Εφαρμογών : Εδώ ανήκουν όλα τα προγράμματα ή σύνολα προγραμμάτων που γράφονται για να διεκπεραιώνουμε με τη βοήθεια του Η/Υ διάφορες εργασίες, πρδ. προγράμματα επεξεργασίας κειμένου, προγράμματα σχεδίασης, λογιστικά φύλλα κ.λ.π. 1.4 Τι είναι γλώσσα προγραμματισμού ; Η ανάγκη επικοινωνίας του ανθρώπου με τον Η/Υ σε μια κοινή γλώσσα ανέπτυξε τις διάφορες γλώσσες προγραμματισμού που υπάρχουν σήμερα. Γλώσσα προγραμματισμού είναι ένα σύνολο γραμμάτων, αριθμών, λέξεων και συντομογραφικών μνημονικών σημείων που διέπονται από ειδικό συντακτικό και χρησιμοποιούνται στην ανάπτυξη αλγορίθμων στον υπολογιστή. Η ποικιλία των γλωσσών προγραμματισμού που υπάρχει σήμερα οφείλεται στο ότι κάποιες γλώσσες υπερτερούν έναντι άλλων σε συγκεκριμένες εφαρμογές, ή προσφέρουν καλύτερη υποστήριξη, ή είναι ευκολότερες στην εκμάθηση τους. Γενικά, τις γλώσσες προγραμματισμού μπορούμε να τις χωρίσουμε σε δύο κατηγορίες : Οι γλώσσες χαμηλού επιπέδου που βρίσκονται κοντά στις στοιχειώδεις εντολές μηχανής ενός συγκεκριμένου Η/Υ και γι αυτό διαφέρουν από Η/Υ σε Η/Υ. Η γλώσσα που είναι πιο κοντά στο επίπεδο της μηχανής είναι η γλώσσα μηχανής. Η ανάγκη επίτευξης μια γλώσσας χαμηλού επιπέδου που να μοιάζει περισσότερο στη γλώσσα του ανθρώπου, χωρίς να ξεφεύγει από το επίπεδο της μηχανής, δημιούργησε τη γλώσσα Assembly. Υπάρχει μάλιστα ειδικό πρόγραμμα που ονομάζεται Assembler, το οποίο αναλαμβάνει να μεταφράσει τα προγράμματα που είναι γραμμένα στη γλώσσα αυτή, σε γλώσσα μηχανής. Οι γλώσσες υψηλού επιπέδου, που προσεγγίζουν την ανθρώπινη γλώσσα περισσότερο από ότι οι γλώσσες χαμηλού επιπέδου και είναι ειδικά σχεδιασμένες, ώστε προγράμματα τα οποία είναι γραμμένα σ αυτές να εκτελούνται από οποιονδήποτε υπολογιστή. Τέτοιες γλώσσες είναι οι BASIC, FORTRAN, PASCAL, PROLOG, C, κ.τ.λ. Το πρόγραμμα που γράφουμε σε μια γλώσσα υψηλού επιπέδου μεταφράζεται πάντοτε μέσω ειδικών προγραμμάτων στη γλώσσα που καταλαβαίνει ο Η/Υ, δηλαδή τη γλώσσα μηχανής. Τα προγράμματα που κάνουν τη μετάφραση αυτή είναι ο Interpreter ή ο Compiler.

12 Εισαγωγή στους Η/Υ και στο Περιβάλλον της Compaq Visual Fortran 15 Interpreter (Διερμηνέας) Compiler (Μεταφραστής) Μεταφράζει μια-μια τις εντολές συγχρόνως με την εκτέλεση τους. Μεταφράζει μια φορά ολόκληρο το πρόγραμμα. Στη συνέχεια το μεταφρασμένο πρόγραμμα εκτελείται. Η Fortran 90, που θα αναλύσουμε παρακάτω, διαθέτει μεταφραστή για τη μετατροπή του προγράμματος σε γλώσσα μηχανής. Λίστα με Λάθη Διόρθωση Λαθών Λίστα με Λάθη Βιβλιοθήκες ή αντικείμενα αρχεία Είσοδος Δεδομένων Πηγαίος Κώδικας (FORTRA 90) Μετάφραση Αντικείμενο Πρόγραμμα Σύνδεση Εκτελέσιμο Πρόγραμμα Εκτέλεση Αποτελέσματα Προγράμματος Μετάφραση Προγράμματος Σύνδεση Προγράμματος Εκτέλεση Προγράμματος Σχήμα 1.5 Φάση υλοποίησης ενός προγράμματος. Ένα πρόγραμμα γραμμένο σε μια γλώσσα υψηλού επιπέδου ονομάζεται συνήθως πηγαίος κώδικας (source code). Μετά τη μετατροπή του σε γλώσσα μηχανής από το μεταφραστή (compiler) δημιουργείται το αντικείμενο πρόγραμμα (object program). Το αντικείμενο πρόγραμμα αποθηκεύεται σε αρχείο που έχει το όνομα του αρχείου του πηγαίου κώδικα και επέκταση.obj. Το αντικείμενο πρόγραμμα στη συνέχεια συνδέεται με βιβλιοθήκες της γλώσσας προγραμματισμού και άλλα αντικείμενα προγράμματα προκειμένου να δημιουργηθεί ο εκτελέσιμος κώδικας ή αλλιώς το εκτελέσιμο πρόγραμμα (executable program). Το εκτελέσιμο πρόγραμμα αποθηκεύεται σε αρχείο που έχει το όνομα του αρχείου του πηγαίου κώδικα και επέκταση.exe. Το παραπάνω διάγραμμα δείχνει την διαδικασία υλοποίησης ενός προγράμματος. Δραστηριότητα 1.1 Να περιγράψετε τη διαδικασία μετάφρασης και εκτέλεσης ενός προγράμματος. Ισχύει η ίδια διαδικασία για προγράμματα που είναι γραμμένα σε γλώσσα μηχανής ;

13 16 Κεφάλαιο Τι είναι προγραμματισμός ; Προγραμματισμός είναι μια διαδικασία που αποτελείται από καθορισμένα στάδια, σε καθένα από τα οποία γίνονται διάφορες ενέργειες με σκοπό το μετασχηματισμό του προβλήματος και της μεθόδου λύσης του σε μια μορφή που να είναι κατανοητή και αποδεκτή από τον Η/Υ. Τα στάδια του προγραμματισμού είναι τα ακόλουθα : Φάση Ανάλυσης (Analysis) Η αναγνώριση, ο ορισμός και ο καθορισμός των προδιαγραφών του προβλήματος. Εντοπισμός των χρήσιμων εννοιών και απλοποίηση ορισμένων στοιχείων. Φάση Σχεδιασμού (Design) Σκιαγράφηση της λύσης και διάκριση ανεξαρτήτων διαδικασιών. Επιλογή και περιγραφή ενός αλγόριθμου που να είναι πραγματοποιήσιμος, σαφής, γενικός, αποτελεσματικός, ταχύς και οικονομικός. Φάση Υλοποίησης (Implementation) Επιλογή της γλώσσας προγραμματισμού βάσει της φύσης του προβλήματος, των γνώσεών μας σε γλώσσες προγραμματισμού και τις δυνατότητες ή περιορισμούς που μας θέτει ο Η/Υ. Κωδικοποίηση του αλγορίθμου σε πρόγραμμα. Έλεγχος προγράμματος για ανίχνευση λαθών. Τα λάθη χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες : α) συντακτικά λάθη (syntax errors), λάθη δηλαδή ως προς τον τρόπο σύνταξης του προγράμματος στην συγκεκριμένη γλώσσα προγραμματισμού π.χ. REED αντί για READ, β) λογικά λάθη (logical errors), λάθη που δεν είναι άμεσα αντιληπτά και συνήθως οφείλονται σε λανθασμένη απόδοση του αλγορίθμου ή σε περιορισμούς της γλώσσας ή του συστήματος και οδηγούν σε λάθη εκτέλεσης (run time errors) π.χ. Χ= Α/Β χωρίς να ελέγξουμε αν B 0 και γ) λάθη εκτέλεσης, λάθη που προκύπτουν κατά την διαδικασία ανάγνωσης/εγγραφής, χρήσης μη επιτρεπτών δεδομένων, χρήσης λανθασμένων ορισμάτων σε συναρτήσεις, αριθμητικών λαθών (π.χ. πολύ μεγάλοι αριθμοί) ή γενικά σε λάθη του συστήματος. Χρήση του προγράμματος με ποικίλα δεδομένα για να διαπιστωθούν τυχόν λάθη. Παρακάτω δίνουμε ένα παράδειγμα όπου εφαρμόζουμε όλα τα στάδια του προγραμματισμού.

14 Εισαγωγή στους Η/Υ και στο Περιβάλλον της Compaq Visual Fortran 17 Παράδειγμα. Να υπολογιστεί το εμβαδόν ενός τριγώνου ΑΒΓ. Φάση Ανάλυσης Διαπιστώνουμε ότι το παραπάνω πρόβλημα δεν είναι καλά ορισμένο, διότι θα μπορούσαμε να υπολογίσουμε το εμβαδόν του τριγώνου μόνο αν γνωρίζαμε τις 3 πλευρές του, ή τις 2 πλευρές και μια γωνία του, κ.ο.κ.. Επαναδιατυπώνουμε λοιπόν το πρόβλημα με σαφήνεια. «Να υπολογιστεί το εμβαδόν ενός τριγώνου ΑΒΓ εάν είναι γνωστά τα μήκη των πλευρών του ΑΒ, ΒΓ, ΓΑ.» Ξεχωρίζουμε την είσοδο στο πρόβλημά μας, που είναι τα μήκη των τριών πλευρών, έστω a,b,c και η έξοδος στο πρόβλημα μας θα είναι το εμβαδόν του τριγώνου, έστω E. Φάση Σχεδιασμού Έχουμε 3 ανεξάρτητες διαδικασίες : 1 η διαδικασία. Είσοδος των δεδομένων. 2 η διαδικασία. Υπολογισμός του εμβαδού μέσω του τύπου του Ήρωνα. 3 η διαδικασία. Έξοδος των αποτελεσμάτων. ΕΜΒΑΔΟΝ ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΜΒΑΔΟΥ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Οι παραπάνω 3 διαδικασίες μπορούν να παρασταθούν μέσω του παρακάτω ψευδοκώδικα : Ψευδοκώδικας Βήμα 1 ο. Είσοδος των δεδομένων a,b,c από το χρήστη. Βήμα 2 ο. Υπολογισμός του 1 S = ( a + b + c) 2 Βήμα 3 ο. Υπολογισμός του εμβαδού E = ( a)( S b)( S c) S S Βήμα 4 ο. Εμφάνιση των αποτελεσμάτων (Ε).

15 18 Κεφάλαιο 1 ή του παρακάτω λογικού διαγράμματος (δες Παράρτημα Α, Λογικό Διάγραμμα, σελ. 365) Είσοδος των a,b,c ( a + b c) 1 S = + 2 E = S ( S a)( S b)( S c) Έξοδος του Ε Φάση Υλοποίησης Το πρόγραμμα αυτό είναι πολύ απλό και μπορεί να υλοποιηθεί σε οποιαδήποτε γλώσσα προγραμματισμού, χωρίς κάποια ιδιαίτερα πλεονεκτήματα έναντι κάποιας άλλης γλώσσας. Παρακάτω το πρόγραμμα υλοποιείται στη FORTRAN 90. PROGRAM TEST IMPLICIT NONE REAL A,B,C,S,E READ*, A,B,C S=(1/2.0)*(A+B+C) E=SQRT(S*(S A)*(S B)*(S C)) PRINT*,' ' PRINT*,A,B,C PRINT*,'E=',E END Στη γραμμή 1 και 10 δηλώνεται η αρχή και το τέλος του προγράμματος. Στη γραμμή 3 δηλώνουμε ότι οι μεταβλητές που χρησιμοποιούμε στο πρόγραμμα θα πρέπει να δέχονται πραγματικές τιμές. Στη γραμμή 4 δεχόμαστε τιμές για τις μεταβλητές A,B,C από το χρήστη. Στις γραμμές 5 και 6 υπολογίζουμε το εμβαδόν Ε, ενώ στις γραμμές 7-9 εκτυπώνουμε τα αποτελέσματα.

16 Εισαγωγή στους Η/Υ και στο Περιβάλλον της Compaq Visual Fortran 19 Μεταφράζουμε το πρόγραμμα και εντοπίζουμε τα συντακτικά λάθη, και στη συνέχεια εκτελούμε το πρόγραμμα για να βρούμε τυχόν λογικά λάθη ή λάθη εκτέλεσης. Πράγματι, διαπιστώνουμε λάθη όταν οι τιμές των A,B,C δεν αποτελούν πλευρές τριγώνου. Στην περίπτωση αυτή, η υπόριζη ποσότητα είναι αρνητική και μας οδηγεί σε λάθη εκτέλεσης. Θα έπρεπε να έχουμε έναν επιπλέον έλεγχο για τις πλευρές του τριγώνου. Σε παρακάτω ενότητες θα δούμε την πλήρη επίλυση του προβλήματος αυτού. 1.6 Πώς θα μεταφράσουμε και θα εκτελέσουμε ένα πρόγραμμα στη Compaq Visual Fortran Παρακάτω δίνουμε όλα τα βήματα που πρέπει να κάνετε για να εισάγετε ένα πρόγραμμα που έχετε γράψει στο περιβάλλον της Compaq Visual Fortran, να το μεταφράσετε και τέλος να το εκτελέσετε. Βήμα 1. Εκκίνηση προγράμματος Από την επιλογή Έναρξη (Start) διαλέγουμε Προγράμματα (Programs) στη συνέχεια Visual Fortran 6.0 και τέλος Developer Studio Εναλλακτική λύση: Σε περίπτωση που υπάρχει το εικονίδιο του Microsoft Developer Studio στην επιφάνεια εργασίας, κάνουμε διπλό κλίκ επάνω του. Βήμα 2. Από την επιλογή File διαλέγουμε Close Workspace. Σε περίπτωση που η επιλογή αυτή είναι απενεργοποιημένη, συνεχίζουμε με το επόμενο βήμα.

17 20 Κεφάλαιο 1 Απαντούμε με Yes στο παρακάτω ερώτημα : Βήμα 3. Από την επιλογή File διαλέγουμε New Στο παρακάτω πλαίσιο : επιλέγουμε Fortran Console Application. Στο πλαίσιο Project ame συμπληρώνουμε

18 Εισαγωγή στους Η/Υ και στο Περιβάλλον της Compaq Visual Fortran 21 το όνομα του Project Workspace (π.χ. EMBADON) ενώ στο Location συμπληρώνουμε τον κατάλογο και την δευτερεύουσα μονάδα μνήμης που θέλουμε να δημιουργηθεί το Project Workspace (π.χ. Α: αν θέλουμε να αποθηκευτεί στη δισκέτα. Τέλος κάνουμε κλικ στο OK. To Project Workspace δημιουργείται για να τοποθετήσουμε το σύνολο των αρχείων που θα χρειαστούμε στο πρόγραμμα μας. Αν θέλουμε οι εφαρμογές μας να περιέχουν και γραφικά ή να εκτελούνται σε παράθυρο των Windows θα πρέπει να επιλέξουμε μια διαφορετική κατηγορία (δες οδηγό βοήθειας). Στις πρώτες ενότητες που θα μελετήσουμε θα έχουμε ένα μόνο αρχείο που θα είναι το πρόγραμμα μας. Στη συνέχεια, όταν θα αναφερθούμε σε συναρτήσεις/διαδικασίες/modules θα δούμε ότι το πρόγραμμα μας μπορεί να συνδέεται με εξωτερικές συναρτήσεις/διαδικασίες/modules. Στις περιπτώσεις αυτές το Project Workspace θα αποτελείται από περισσότερα από ένα αρχεία, όπως το κυρίως πρόγραμμα και τα αρχεία που περιέχουν τις εξωτερικές συναρτήσεις/διαδικασίες/modules. Βήμα 4. Στο πλαίσιο που εμφανίζεται επιλέγουμε το A simple project και στη συνέχεια κάνουμε κλίκ στο Finish. Βήμα 5. Στο πλαίσιο που εμφανίζεται επιλέγουμε OK.

19 22 Κεφάλαιο 1 Βήμα 6. Παρατηρούμε ότι έχει δημιουργηθεί ένα αρχείο με το όνομα EMBADON.F90 στο οποίο και θα τοποθετήσουμε το πρόγραμμα μας. Βήμα 7. Θα γράψουμε το πρόγραμμα μας Βήμα 8. Αποθηκεύουμε το πρόγραμμά μας. Από την επιλογή File διαλέγουμε Save

20 Εισαγωγή στους Η/Υ και στο Περιβάλλον της Compaq Visual Fortran 23 Βήμα 9. Μετάφραση του προγράμματος Από την επιλογή Build επιλέγουμε Compile EMBADON.f90 (ή Ctrl+F7 ή το αντίστοιχο εικονίδιο από την μπάρα με τα εικονίδια) Αν όλα πάνε καλά, δηλαδή δεν βρεθεί κάποιο συντακτικό λάθος τότε θα εμφανισθεί στο τέλος της οθόνης μας το παρακάτω παράθυρο : το οποίο δηλώνει ότι δε βρέθηκε κανένα συντακτικό λάθος. Σε περίπτωση που υπήρχαν λάθη, θα έπρεπε να τα εντοπίσουμε από τα μηνύματα του παραπάνω παράθυρου, να τα διορθώσουμε και να προσπαθήσουμε να ξαναμεταφράσουμε το πρόγραμμά μας. Αν παραλείπαμε το * στην 25 γραμμή του προγράμματος και προσπαθούσαμε να κάνουμε compile θα είχαμε το παρακάτω μήνυμα Βήμα 10. Δημιουργία εκτελέσιμου προγράμματος Εφόσον έχει μεταφρασθεί χωρίς λάθη το πρόγραμμά μας, διαλέγουμε από το Build την επιλογή Build EMBADON.exe (ή F7 ή το αντίστοιχο εικονίδιο του BUILD από την μπάρα με τα εικονίδια)

21 24 Κεφάλαιο 1 Αν όλα πάνε καλά, χωρίς λάθη έχουμε το παρακάτω μήνυμα : Αν έχουμε λάθη, τα διορθώνουμε και ξαναεκτελούμε τα τελευταία 2 βήματα. Σε περίπτωση που είμαστε σίγουροι ότι δεν έχουμε λάθη, μπορούμε να παραλείψουμε το βήμα 9 και να εκτελέσουμε κατευθείαν το βήμα 10, το οποίο θα εκτελέσει και τα δύο βήματα. Βήμα 11. Εκτέλεση του προγράμματος Από την επιλογή Build διαλέγουμε Execute EMBADON.exe (ή Ctrl+F5 ή επιλέγουμε το αντίστοιχο εικονίδιο! από την μπάρα εικονιδίων) Εμφανίζεται ένα παράθυρο του MS-DOS όπου και εκτελείται το πρόγραμμά μας : Η παραπάνω διαδικασία αφορά τα απλά προγράμματα με τα οποία θα ασχοληθούμε στη συνέχεια. Για περισσότερες λεπτομέρειες ο αναγνώστης μπορεί να ανατρέξει στον οδηγό βοήθειας του αντίστοιχου προγράμματος.

22 Εισαγωγή στους Η/Υ και στο Περιβάλλον της Compaq Visual Fortran 25 Δραστηριότητα 1.2 Προσπάθησε να γράψεις, να μεταφράσεις και να εκτελέσεις το παρακάτω πρόγραμμα στο περιβάλλον της Compaq Visual Fortran : PROGRAM TOKOS IMPLICIT NONE INTEGER N REAL K,E,TK PRINT*,'GIVE ME THE INITIAL VALUE' READ*, K PRINT*,'GIVE ME THE YEARS' READ*,N PRINT*,'GIVE ME THE PERCENTAGE' READ*,E TK=K*(1+E)**N PRINT*,'THE FINAL VALUE AFTER',N,'YEARS WILL BE',TK END

23 26 Κεφάλαιο Σύνοψη Ο υπολογιστής αποτελείται από το υλικό και το λογισμικό. Η δομή του υλικού περιγράφηκε στην ενότητα 1.2, ενώ οι βασικές κατηγορίες λογισμικού περιγράφηκαν στην ενότητα 1.3. Στην ενότητα 1.4 προσπαθήσαμε να περιγράψουμε τι είναι γλώσσα προγραμματισμού, καθώς και τις 2 βασικές κατηγορίες στις οποίες χωρίζονται οι γλώσσες προγραμματισμού. Η έννοια του προγραμματισμού αναλύθηκε επιγραμματικά στην ενότητα 1.5 και υλοποιήθηκαν τα στάδια του μέσω ενός απλού παραδείγματος. Η διαδικασία μετάφρασης και εκτέλεσης ενός προγράμματος στο περιβάλλον της Compaq Visual Fortran αναλύθηκε στην ενότητα Απαντήσεις στις δραστηριότητες Ενδεικτική απάντηση Δραστηριότητας 1.1 Η διαδικασία είναι αυτή που περιγράφεται στο σχήμα 5. Στην περίπτωση που το πρόγραμμα ήταν γραμμένο σε γλώσσα μηχανής, δεν θα χρειαζόταν η διαδικασία μετάφρασης, η οποία ουσιαστικά μεταφράζει το πρόγραμμα σε γλώσσα μηχανής. Ενδεικτική απάντηση Δραστηριότητας 1.2 Ακολουθούμε τη διαδικασία που περιγράφηκε στην ενότητα 1.6.

24 Σκοπός Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να παρουσιάσει α) μια συνοπτική ιστορία της γλώσσας προγραμματισμού Fortran β) το αλφάβητο και το λεξιλόγιο της Fortran 90, γ) τις δομές δεδομένων που χρησιμοποιούμε σε ένα πρόγραμμα δ) τον τρόπο δημιουργίας και εκτέλεσης εκφράσεων και τέλος ε) στοιχειώδεις συναρτήσεις της Fortran 90. Προσδοκώμενα Αποτελέσματα Έχοντας διαβάσει το κεφάλαιο αυτό θα είσαι σε θέση: να περιγράψεις το αλφάβητο της Fortran 90, να αναφέρεις τις 9 κατηγορίες που απαρτίζουν το λεξιλόγιο της Fortran 90, να διακρίνεις αν ένα συγκεκριμένο όνομα αποτελεί όνομα της Fortran 90, να χρησιμοποιείς τους τελεστές της Fortran 90 και της ενσωματωμένες συναρτήσεις της για να δημιουργείς εκφράσεις, να περιγράψεις τις δύο κατηγορίες στις οποίες χωρίζονται τα δεδομένα, να δώσεις τον ορισμό της μεταβλητής, να περιγράψεις τους τύπους δεδομένων που υποστηρίζει η Fortran 90, να υπολογίσεις το αποτέλεσμα μιας έκφρασης, χρησιμοποιώντας σωστά την προτεραιότητα των πράξεων. Έννοιες Κλειδιά Πραγματικοί αριθμοί σταθερής (κινητής) υποδιαστολής Σταθερές (constants) Μεταβλητές (variables) Τύποι δεδομένων

25 28 Κεφάλαιο 2 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Στο κεφάλαιο αυτό θα ξεκινήσουμε με μια σύντομη αναφορά στην ιστορία της γλώσσας προγραμματισμού Fortran. Είναι γνωστό ότι σε κάθε φυσική γλώσσα, όπως στην καθομιλουμένη, έχουμε ένα αλφάβητο, ένα σύνολο ψηφίων και ένα σύνολο λέξεων-αριθμών που προκύπτει από συνδυασμούς των γραμμάτων του αλφαβήτου και των γνωστών ψηφίων. Το ίδιο συμβαίνει και σε κάθε τεχνητή γλώσσα, όπως η Fortran 90. Στην ενότητα 2.2 θα περιγράψουμε το αλφάβητο και στην ενότητα 2.3 το λεξιλόγιο της Fortran 90. Στην ενότητα 2.4 θα περιγράψουμε τους τύπους δεδομένων που υποστηρίζει η Fortran 90 ενώ στην ενότητα 2.5 θα αναφέρουμε τι είναι έκφραση και με ποιο τρόπο υπολογίζω το αποτέλεσμα μιας έκφρασης. Τέλος, στοιχειώδεις τύποι συναρτήσεων που είναι χρήσιμοι στην περιγραφή πολύπλοκων αριθμητικών και αλφαριθμητικών εκφράσεων θα περιγραφούν στην ενότητα Πότε δημιουργήθηκε ή FORTRAN 90 ; Η Fortran ήταν μια από τις πρώτες γλώσσες υψηλού επιπέδου που δημιουργήθηκε για πρώτη φορά το χρονικό διάστημα από μια ομάδα της IBM υπό την καθοδήγηση του John Backus. Το 1966 δημιουργήθηκε η πρώτη standard έκδοση της (FORTRAN 66) η οποία εφαρμόστηκε ευρέως στη διδασκαλία και η οποία είχε το πλεονέκτημα της χρήσης υπορουτίνων, της ανεξάρτητης μετάφρασης και της ανεξαρτησίας από το συγκεκριμένο μηχάνημα. Το 1978 μετά από πιέσεις για ανταγωνισμό από καινούριες γλώσσες προγραμματισμούς, όπως η PASCAL, ADA, Modula 2, C, C++, δημιούργησε μια καινούρια standard έκδοση, τη FORTRAN 77, η οποία παρ όλα αυτά δε μπόρεσε να ανταποκριθεί ικανοποιητικά έναντι των άλλων γλωσσών. Η επόμενη standard έκδοσή της ήρθε το 1991 (FORTRAN 90), όπου υπήρξαν ουσιαστικές βελτιώσεις, τις οποίες θα δούμε στις παρακάτω ενότητες. Όχι ιδιαίτερα σημαντικές βελτιώσεις παρουσιάστηκαν το 1997 στην επόμενη έκδοση της FORTRAN 95, της οποίας βασικά στοιχεία θα δούμε επίσης στη συνέχεια. Κύρια νέα χαρακτηριστικά της Fortran 90, 95 σε αντίθεση με την Fortran 77 είναι : ο τρόπος γραφής του προγράμματος που πλέον θυμίζει όλες τις άλλες γλώσσες προγραμματισμού, η ευκολία στην διαχείριση πινάκων (προσθέσεις, αφαιρέσεις, πολλαπλασιασμοί πινάκων, χρήση υποπινάκων, μαζική επεξεργασία στοιχείων πινάκων, συναρτήσεις πινάκων κ.λ.π.), η δυναμική χρήση της μνήμης του Η/Υ (δυναμικοί πίνακες, χρήση δεικτών), δυνατότητα ορισμού νέων τύπων δεδομένων (για την δημιουργία λογικών εγγραφών), χρήση αναδρομικών συναρτήσεων και διαδικασιών, δυνατότητα δημιουργίας βιβλιοθηκών (Modules) από συναρτήσεις, διαδικασίες, ορισμούς μεταβλητών και τύπων κ.λ.π.,

26 Βασικά στοιχεία ενός προγράμματος στη Fortran νέες δομές ελέγχου (DO-END DO, DO WHILE, EXIT, CYCLE, SELECT CASE) κ.α.. Τη στιγμή αυτή βρίσκεται υπό κατασκευή η FORTRAN Ποιο είναι το αλφάβητο της FORTRAN 90 ; Όπως κάθε φυσική γλώσσα έχει το δικό της αλφάβητο, έτσι και η Fortran 90 έχει το δικό της αλφάβητο που παρουσιάζεται παρακάτω : Γράμματα : Κεφαλαία και μικρά Αγγλικά γράμματα Α,Β,,Ζ,a,b,,z Ψηφία 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 Ειδικοί χαρακτήρες Κενό ( ) * + / : = _! & $ ; < > %?,. 2.3 Ποιο είναι το λεξιλόγιο της FORTRAN 90 ; Το λεξιλόγιο της Fortran 90 περιλαμβάνει 9 κατηγορίες : ονόματα, αριθμούς, χαρακτήρες, αλυσίδες χαρακτήρων, λογικοί χαρακτήρες, τελεστές, διαχωριστές, λέξεις κλειδιά και σχόλια Ονόματα Τα ονόματα καθορίζονται από τον προγραμματιστή για τον προσδιορισμό διαφόρων ποσοτήτων σε ένα πρόγραμμα : προσδιορισμό μεταβλητών ή σταθερών, ονομασία υπορουτίνων, προγραμμάτων κ.λ.π. Τα ονόματα θα πρέπει να ακολουθούν συγκεκριμένους κανόνες : ΕΠΙΤΡΕΠΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ Περιέχουν 1-31 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες (τα 26 γράμματα της αγγλικής αλφαβήτου, τα 10 ψηφία και το σύμβολο _). Ξεκινούν πάντα με αγγλικό γράμμα και στη συνέχεια ακολουθεί συνδυασμός γραμμάτων και αριθμών. Κεφαλαία ή πεζά θεωρούνται το ίδιο. Επιτρέπεται η χρήση ονομάτων που έχουν ειδική σημασία για τη FORTRAN 90 αν και δεν συνιστάται η χρήση τους. ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ Δεν επιτρέπονται τα σύμβολα εκτός από το _. Δεν επιτρέπονται τα κενά. Δεν επιτρέπονται τα Ελληνικά γράμματα.

27 30 Κεφάλαιο 2 Παράδειγμα Όνομα Χ Υ 1ΑΒ HELLO WORLD Pay_Day Velocity ΝΙΚΟΣ Σωστό/Λάθος Λάθος γιατί χρησιμοποιεί μη επιτρεπτά σύμβολα ( ). Λάθος γιατί ξεκινάει από αριθμό. Λάθος γιατί περιέχει κενά. Σωστό γιατί χρησιμοποιεί επιτρεπτό σύμβολo. Το όνομα PAY_DAY είναι το ίδιο. Σωστό γιατί χρησιμοποιεί από 1-31 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες και ξεκινάει από αγγλικό γράμμα. Λάθος γιατί περιέχει Ελληνικά γράμματα Αριθμοί Οι αριθμοί που υποστηρίζει η Fortran 90 είναι : ακέραιοι, πραγματικοί και μιγαδικοί: Ακέραιοι αριθμοί. Πρόκειται για ένα σύνολο ψηφίων με ένα πρόσημο πριν από αυτά πρδ. 4, +555, Στην περίπτωση που το πρόσημο είναι + είναι προαιρετικό. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούμε (,) ή (.) πρδ. 4.5, 5,67, παραπάνω από ένα πρόσημα ή να τοποθετούμε το πρόσημο δεξιά του αριθμού. Το μέγεθος των ακεραίων, ανάλογα με τη δήλωση τους είναι : ,2 1, 2,2 1, 2,2 1 [ ] [ ] [ ] ενώ ο αριθμός των σημαντικών 1 τους ψηφίων είναι το πολύ 10. Επιτρεπτοί ακέραιοι Μη επιτρεπτοί ακέραιοι Αιτιολογία Δεν πρέπει να υπάρχει υποδιαστολή +45 5,6 Δεν πρέπει να υπάρχει κόμμα Πολύ μεγάλος αριθμός Παραπάνω από ένα πρόσημα 1 Με τον όρο αυτό εννοούμε όλα τα ψηφία του αριθμού, εκτός από τυχόν μηδενικά που υπάρχουν μπροστά από το πρώτο μηδενικό ψηφίο ή μηδενικά που υπάρχουν μετά το τελευταίο μη μηδενικό ψηφίο που υπάρχει μετά από την υποδιαστολή.

28 Βασικά στοιχεία ενός προγράμματος στη Fortran Το πρόσημο δεξιά του αριθμού Πραγματικοί αριθμοί Πρόκειται για θετικούς ή αρνητικούς αριθμούς έξω από το διάστημα των ακεραίων ή με δεκαδικά ψηφία. Ανάλογα με το μέγεθος τους διακρίνονται σε πραγματικούς αριθ , 10, 10,10 και πραγματικούς αριθμούς διπλής μούς απλής ακριβείας [ ][ ] ακριβείας [ 10, 10 ][, 10,10 ]. Το πλήθος των σημαντικών ψηφίων των πραγματικών αριθμών απλής ακρίβειας είναι 6 ενώ των διπλής ακρίβειας είναι 15. πρδ. Ο πραγματικός αριθμός θα παρασταθεί στη μνήμη του Η/Υ ως αν είναι πραγματικός αριθμός απλής ακρίβειας ή αν είναι πραγματικός αριθμός διπλής ακρίβειας. βάση εκθέτης Οι πραγματικοί αριθμοί χωρίζονται σε δύο κατηγορίες : 1. Πραγματικοί αριθμοί σταθερής υποδιαστολής (θετικοί ή αρνητικοί αριθμοί που περιέχουν υποδιαστολή) π.χ Πραγματικοί αριθμοί κινητής υποδιαστολής (θετικοί ή αρνητικοί αριθμοί που είναι εκφρασμένοι σε εκθετική μορφή xxxx E ± xxxx όπου η βάση είναι θετικός ή αρνητικός ακέραιος ή δεκαδικός αριθμός, ενώ ο εκθέτης είναι θετικός ή αρνητικός ακέραιος αριθμός) π.χ. Ο αριθμός 0.345E + 2 συμβολίζει τον 34.5 Ο αριθμός 0.345E 2 συμβολίζει τον Επιτρεπτοί πραγματικοί Μη επιτρεπτοί πραγματικοί Αιτιολογία ,47 Δεν πρέπει να υπάρχει κόμμα 12Ε Ε+1.2 Ο εκθέτης δεν είναι ακέραιος 1Ε Δεν έχει δεκαδικά ψηφία Περιέχει δύο υποδιαστολές Δραστηριότητα 2.1 Ποιοι από τους παρακάτω αριθμούς είναι ίδιοι ; 18.9 ; 10 ; ; 0.189Ε+01 ; 0.189Ε+02 ; 0.189Ε 02 ; 0.1Ε+02 ; 1Ε+02 ; 9.99Ε 02 ; 9.99Ε 01

29 32 Κεφάλαιο 2 Μιγαδικοί αριθμοί Πρόκειται για ένα ζεύγος αριθμών, πρδ. η παράσταση του μιγαδικού αριθμού I είναι (3.0, 4.0). Το πρώτο μέρος του ζεύγους είναι το πραγματικό μέρος, ενώ το δεύτερο μέρος είναι το φανταστικό μέρος. Οι μιγαδικοί αριθμοί χωρίζονται σε δύο κατηγορίες : α) τους μιγαδικούς αριθμούς απλής ακριβείας, όπου τα μέλη του ζεύγους είναι και τα δύο πραγματικοί αριθμοί απλής ακριβείας και β) τους μιγαδικούς αριθμούς διπλής ακριβείας, όπου τα μέλη του ζεύγους είναι και τα δύο πραγματικοί αριθμοί διπλής ακριβείας Χαρακτήρες Όλοι οι χαρακτήρες που υποστηρίζονται από τον Η/Υ μέσα σε αποστρόφους πρδ. a, γ. Ισχύουν τα εξής : 1. Για να δηλώσουμε το χαρακτήρα απόστροφο πρέπει να τον γράψουμε δύο φορές μεταξύ αποστρόφων δηλ.. 2. Ο χαρακτήρας A είναι διαφορετικός από το χαρακτήρα a. 3. Ο κενός χαρακτήρας συμβολίζεται με δύο αποστρόφους που περικλείουν ένα διάστημα, δηλαδή. 4. Ο χαρακτήρας 7 διαφέρει από τον αριθμό 7. Ο πρώτος δε μπορεί να πάρει μέρος σε αριθμητικές πράξεις ενώ ο δεύτερος μπορεί. 5. Πρέπει να δοθεί προσοχή στο διαχωρισμό του μηδέν 0 και του κεφαλαίου όμικρον Ο Αλυσίδες χαρακτήρων Πρόκειται για ακολουθία χαρακτήρων μεταξύ αποστρόφων πρδ. Fortran 90, 123. Για να τοποθετήσουμε απόστροφο σε μια αλυσίδα χαρακτήρων θα πρέπει να τοποθετήσουμε στη θέση της αποστρόφου δύο αποστρόφους, πρδ. don t forget έχει περιεχόμενο don t forget. Επιτρεπτές αλυσίδες χαρακτήρων Μη επιτρεπτές αλυσίδες χαρακτήρων Αιτιολογία NIKOS IKOS Λείπει η απόστροφος. ΑΝΝΑ don t forget Θέλει διπλά εισαγωγικά μετά το o Hello Δεν επιτρέπεται η ανάμιξη διπλών εισαγω-

30 Βασικά στοιχεία ενός προγράμματος στη Fortran γικών και αποστρόφων Λογικοί χαρακτήρες Πρόκειται για δεδομένα τα οποία αποτελούνται από δύο μόνο τιμές.true. και.false Τελεστές Είναι σύμβολα που δηλώνουν πράξεις μεταξύ τελεστέων, δηλαδή αριθμών, αλυσίδων χαρακτήρων κ.λ.π.. Υπάρχουν 4 κατηγορίες τελεστών : αριθμητικοί, χαρακτήρων, σύγκρισης και λογικοί : Τελεστές αριθμητικοί Χρησιμοποιούνται για πράξεις μεταξύ αριθμών. Τελεστής Λειτουργία Σύνταξη + Πρόσθεση Χ+Υ Αφαίρεση Χ Υ * Πολλαπλασιασμός Χ*Υ / Διαίρεση Χ/Υ ** Δύναμη Χ**Υ Τελεστές χαρακτήρων Χρησιμοποιούνται για πράξεις μεταξύ αλυσίδων χαρακτήρων. Τελεστής Λειτουργία Σύνταξη // Συνένωση αλυσίδων χαρακτήρων ABC // 123 θα μας δώσει ABC123 Τελεστές Σύγκρισης Χρησιμοποιούνται για σύγκριση μεταξύ αριθμών ή αλυσίδων χαρακτήρων. Τελεστής Λειτουργία Σύνταξη.EQ. ή == Ισότητα Χ.EQ.Y ή Χ=Υ.NE. ή /= Ανισότητα Χ.NE.Y ή Χ/=Υ.GT. ή > Μεγαλύτερο Χ.GT.Y ή Χ>Υ.LT. ή < Μικρότερο Χ.LT.Y ή Χ<Υ

31 34 Κεφάλαιο 2.GΕ. ή >= Μεγαλύτερο ή ίσο Χ.GΕ.Y ή Χ>=Υ.LΕ. ή <= Μικρότερο ή ίσο Χ.LΕ.Y ή Χ=<Υ Η σύγκριση αριθμών γίνεται με το γνωστό τρόπο. Η σύγκριση αλυσίδων χαρακτήρων γίνεται συγκρίνοντας έναν έναν τους χαρακτήρες τους. Προκειμένου να γίνει η σύγκριση των χαρακτήρων χρησιμοποιούμε τη θέση τους στον ASCII κώδικα : Πίνακας 2.1. Σειρά βαρύτητας των βασικών χαρακτήρων ASCII (κενό=ελαφρύτερος, ω=βαρύτερος) (κενό)! # $ % &, ( ) +. / : ; < = A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ a b c d e f g h I j k l m n o p q r s t u v w x y z { } ~ Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τα Υ Φ Χ Ψ Ω α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω Σε περίπτωση που ο πρώτος χαρακτήρας μιας αλυσίδας χαρακτήρων είναι μικρότερος από τον αντίστοιχο πρώτο χαρακτήρα της δεύτερης αλυσίδας χαρακτήρων, τότε η πρώτη αλυσίδα χαρακτήρων είναι μικρότερη της δεύτερης π.χ. A1 < B1. Αν ο πρώτος χαρακτήρας είναι ίδιος, συγκρίνουμε ως προς το δεύτερο κ.ο.κ. πρδ. A1 < A2. Αν κατά τη σύγκριση φτάσουμε στο τέλος μιας αλυσίδας χαρακτήρων, τότε αυτή που έχει λιγότερους χαρακτήρες είναι η μικρότερη πρδ. ABC < ABC123. Δραστηριότητα 2.2 Συμπληρώστε με ένα από τα σύμβολα <,<=,>,>=,==,/= τα παρακάτω κενά ώστε οι παρακάτω προτάσεις να είναι αληθείς : GIORGOS.. ΓΙΩΡΓΟΣ NIKOS.. NIKOS ANNA.. ANNA NIKOS. ΝΙΚΟΣ _ABC.. ABC_ Τελεστές Λογικοί Χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση λογικών πράξεων. Τελεστής.ΝΟΤ..AND..OR. Λειτουργία Λογική άρνηση Λογική πρόσθεση Διάζευξη

32 Βασικά στοιχεία ενός προγράμματος στη Fortran EQV..NEQV..XOR. Οι πίνακες αληθείας των τελεστών είναι : Ισοδυναμία Μη ισοδύναμα ή/και Χ Y X.A D.Y X.OR.Y. OT.X T T T T F T F F T F F T F T T F F F F T Χ Y X.EQV.Y X. EQV.Y X.XOR.Y T T T F F T F F T T F T F T T F F T F F Παράδειγμα Η λογική παράσταση (5.GT.2).AND.(6.LT.3) είναι ψευδής, διότι η πρώτη πρόταση είναι αληθής και η δεύτερη ψευδής Διαχωριστές Πρόκειται για χαρακτήρες με συγκεκριμένη λειτουργία στη FORTRAN 90. Οι κυριότεροι είναι : = Καταχώριση ( ) Παρενθέσεις, για τους πίνακες,. Σημεία στίξης & Σύμβολο συνέχειας γραμμής ; Για τον διαχωρισμό εντολών που βρίσκονται στην ίδια γραμμή Λέξεις κλειδιά Πρόκειται για λέξεις με ειδική σημασία στη FORTRAN 90, όπως PROGRAM, END, IF, DO, WHILE κ.λ.π.

Εισαγωγή στο προγραμματισμό Η/Υ

Εισαγωγή στο προγραμματισμό Η/Υ Εισαγωγή στο προγραμματισμό Η/Υ Fortran 90/95/2003 Silverfrost FTN95: Fortran for Windows http://www.silverfrost.com/default.aspx http://users.auth.gr/~ppi/fortran/ Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Hardware Software

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 6 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 6.1 Τι ονοµάζουµε πρόγραµµα υπολογιστή; Ένα πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

10. Με πόσους και ποιους τρόπους μπορεί να αναπαρασταθεί ένα πρόβλημα; 11. Περιγράψτε τα τρία στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος.

10. Με πόσους και ποιους τρόπους μπορεί να αναπαρασταθεί ένα πρόβλημα; 11. Περιγράψτε τα τρία στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος. 1. Δώστε τον ορισμό του προβλήματος. 2. Σι εννοούμε με τον όρο επίλυση ενός προβλήματος; 3. Σο πρόβλημα του 2000. 4. Σι εννοούμε με τον όρο κατανόηση προβλήματος; 5. Σι ονομάζουμε χώρο προβλήματος; 6.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Εισαγωγή στην FORTRAN. Δρ. Ιωάννης Λυχναρόπουλος 2014-2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Εισαγωγή στην FORTRAN. Δρ. Ιωάννης Λυχναρόπουλος 2014-2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Εισαγωγή στην FORTRAN Δρ. Ιωάννης Λυχναρόπουλος 2014-2015 Fortran FORmula TRANslation: (Μία από τις πρώτες γλώσσες τρίτης γενιάς) Εκδόσεις FORTRAN (1957) FORTRAN II (1958) FORTRAN III

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ και ΔΟΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ 2.1 Να δοθεί ο ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Αριθμητικά συστήματα Υπάρχουν 10 τύποι ανθρώπων: Αυτοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διδάσκουσα Δρ Β Καβακλή Χειμερινό Εξάμηνο 2001 Στόχοι του Μαθήματος! Ανάπτυξη αναλυτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 6 ο

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 6 ο Με τι ασχολείται ο προγραμματισμός; Ο προγραμματισμός ασχολείται με την διατύπωση του αλγορίθμου σε κατανοητή μορφή από τον Η/Υ, δηλ. τη δημιουργία του προγράμματος, του συνόλου των εντολών που πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Χρήση της Εφαρµογής Compaq Visual Fortran & του Microsoft Developer Studio

Εισαγωγή στη Χρήση της Εφαρµογής Compaq Visual Fortran & του Microsoft Developer Studio Εισαγωγή στη Χρήση της Εφαρµογής Compaq Visual Fortran & του Microsoft Developer Studio Το κείµενο που ακολουθεί είναι ένας σύντοµος οδηγός στο περιβάλλον προγραµµατισµού της γλώσσας Fortran, για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Κεφάλαιο 6ο Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό Μέρος Πρώτο (6.1, 6.2 και 6.3) Α. Ερωτήσεις Σωστού Λάθους 1. Η γλώσσα µηχανής είναι µία γλώσσα υψηλού επιπέδου.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 6 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ Σημειώστε αν είναι σωστή ή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI. Εισαγωγή στον προγραμματισμό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI. Εισαγωγή στον προγραμματισμό ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI Η επίλυση ενός προβλήματος με τον υπολογιστή περιλαμβάνει, όπως έχει ήδη αναφερθεί, τρία εξίσου σημαντικά στάδια. Τον ακριβή προσδιορισμό του προβλήματος. Την ανάπτυξη του αντίστοιχου αλγορίθμου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ031 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

ΕΠΛ031 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στην Fortran ΕΠΛ031 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Νέαρχος Πασπαλλής Επισκέπτης Ακαδημαϊκός (Λέκτορας) nearchos@cs.ucy.ac.cy Γραφείο #B120, Τηλ. ext. 2744 FORTRAN: Ιστορική Αναδρομή 1954 1957, πρώτος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Διδάσκουσα Δρ Β.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Διδάσκουσα Δρ Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διδάσκουσα Δρ Β. Καβακλή Χειμερινό Εξάμηνο 2001 1 Σύνολο χαρακτήρων της Pascal Για

Διαβάστε περισσότερα

ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ

ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Κεφάλαιο 1.3-1.4: Εισαγωγή Στον Προγραµµατισµό ( ιάλεξη 2) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Περιεχόµενα Εισαγωγικές Έννοιες - Ορισµοί Ο κύκλος ανάπτυξης προγράµµατος Παραδείγµατα Πότε χρησιµοποιούµε υπολογιστή?

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 3ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 6ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο. Δομημένος Προγραμματισμός - Γενικές Ασκήσεις Επανάληψης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 3ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 6ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο. Δομημένος Προγραμματισμός - Γενικές Ασκήσεις Επανάληψης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 3ο 1. Συμπληρώστε τα κενά με τη λέξη που λείπει. α. Ένα πρόβλημα το χωρίζουμε σε άλλα απλούστερα, όταν είναι ή όταν έχει τρόπο επίλυσης. β. Η επίλυση ενός προβλήματος προϋποθέτει την του. γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C Στο εργαστήριο αυτό, θα ασχοληθούμε με δύο προγραμματιστικά περιβάλλοντα για τη γλώσσα C: τον gcc μεταγλωττιστή της C σε περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 (Α) Σημειώστε δίπλα σε κάθε πρόταση «Σ» ή «Λ» εφόσον είναι σωστή ή λανθασμένη αντίστοιχα. 1. Τα συντακτικά λάθη ενός προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Σκοπός Να αναπτύξουν ένα πρόγραμμα όπου θα επαναλάβουν τα βήματα ανάπτυξης μιας παραθυρικής εφαρμογής.

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client ΕΣΔ 516 Τεχνολογίες Διαδικτύου Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client Περιεχόμενα Περιεχόμενα Javascript και HTML Βασική σύνταξη Μεταβλητές Τελεστές Συναρτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Εισαγωγή Κώστας Στεργίου Τι είναι ο Η/Υ; Ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής (Η/Υ) είναι

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της;

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της; 1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες (μορφές) της; Η δομή επανάληψης χρησιμοποιείται όταν μια σειρά εντολών πρέπει να εκτελεστεί σε ένα σύνολο περιπτώσεων, που έχουν κάτι

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα προγραμματισμού C

Η γλώσσα προγραμματισμού C Η γλώσσα προγραμματισμού C Εισαγωγή στη C Λίγα λόγια για την C Γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου. Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τον Dennis Richie στις αρχές της δεκαετίας του 1970 (Bell Labs). Η

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010

Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010 Τμήμα Πληροφορικής & Τηλ/νιών Τομέας Προγ/σμού & Τεχνολογίας Λογισμικού Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010 Δρ. Νικόλαος Θ. Λιόλιος Καθηγητής Φεβρουάριος 2012 1. Εισαγωγή Το Visual

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ. Γρηγοριάδου Ρ. Γόγουλου Ενότητα: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Πληρουορική Γ Γσμμασίοσ

Πληρουορική Γ Γσμμασίοσ Πληρουορική Γ Γσμμασίοσ Προγραμματισμός και Αλγόριθμοι Από το και τημ Χελώμα στημ Ευριπίδης Βραχνός http://evripides.mysch.gr/ 2014 2015 1 Προγραμματισμός Ζάννειο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πειραιά Ενότητα:

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Η γλώσσα προγραμματισμού C Γεώργιος Δημητρίου Βασικά Στοιχεία Το αλφάβητο της C Οι βασικοί τύποι της C Δηλώσεις μεταβλητών Είσοδος/Έξοδος Βασικές εντολές της C Αλφάβητο

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση ενός προγραμματιστικού κελύφους εργασίας

Υλοποίηση ενός προγραμματιστικού κελύφους εργασίας Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Υλοποίηση ενός προγραμματιστικού κελύφους εργασίας Πτυχιακή εργασία του φοιτητή Γιαννακίδη Αποστόλη Επιβλέπων καθηγητής Τσούλος

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Ρ Ο Σ Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Μ Ε Ρ Ο Σ Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Μ Ε Ρ Ο Σ Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 6.1 Γλώσσες Προγραμματισμού 6.1.1 Γλώσσες μηχανής (1 η γενιά) Η γλώσσα στην οποία ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής καταλαβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής είναι μια συσκευή, μεγάλη ή μικρή, που επεξεργάζεται δεδομένα και εκτελεί την εργασία του σύμφωνα με τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης

Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης Το δυαδικό σύστημα αρίθμησης χρησιμοποιεί δύο ψηφία. Το 0 και το 1. Τα ψηφία ενός αριθμού στο δυαδικό σύστημα αρίθμησης αντιστοιχίζονται σε δυνάμεις του 2. Μονάδες, δυάδες, τετράδες,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ακ. Έτος 2012-2013 Βιβλιογραφία "C Προγραμματισμός", Deitel & Deitel, Πέμπτη Έκδοση, Εκδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ...30

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ...30 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 1.1 Τι είναι Πληροφορική;...11 1.1.1 Τι είναι η Πληροφορική;...12 1.1.2 Τι είναι ο Υπολογιστής;...14 1.1.3 Τι είναι το Υλικό και το

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Η/Υ 1 (Εργαστήριο)

Προγραμματισμός Η/Υ 1 (Εργαστήριο) Προγραμματισμός Η/Υ 1 (Εργαστήριο) Ενότητα 1: Εισαγωγή στη C - Αλγόριθμοι Καθηγήτρια Εφαρμογών: Τσαγκαλίδου Ροδή Τμήμα: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

Αναδρομή. Τι γνωρίζετε για τη δυνατότητα «κλήσης» αλγορίθμων; Τι νόημα έχει;

Αναδρομή. Τι γνωρίζετε για τη δυνατότητα «κλήσης» αλγορίθμων; Τι νόημα έχει; ΜΑΘΗΜΑ 7 Κλήση αλγορίθμου από αλγόριθμο Αναδρομή Σ χ ο λ ι κ ο Β ι β λ ι ο ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.2.7: ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟI 2.2.7.5: Κλήση αλγορίθμου από αλγόριθμο 2.2.7.6: Αναδρομή εισαγωγη

Διαβάστε περισσότερα

Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) Βασικές αλγοριθμικές δομές

Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) Βασικές αλγοριθμικές δομές Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) Βασικές αλγοριθμικές δομές Βασικές Αλγοριθμικές Δομές 2 Εισαγωγή Οι αλγοριθμικές δομές εκφράζουν διαφορετικούς τρόπους γραφής ενός αλγορίθμου.

Διαβάστε περισσότερα

7. Βασικά στοιχεία προγραμματισμού

7. Βασικά στοιχεία προγραμματισμού 7. Βασικά στοιχεία προγραμματισμού 146 Ανάπτυξη εφαρμογών σε προγραμματιστικό περιβάλλον Εισαγωγή Κάθε γλώσσα προγραμματισμού, όπως αναφέρθηκε, έχει το δικό της λεξιλόγιο και τα προγράμματα της ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι. Ένα πρώτο πρόγραμμα ΔΟΜΗ TOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Τι σημαίνουν οι εντολές. Από τι αποτελείται ένα πρόγραμμα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι. Ένα πρώτο πρόγραμμα ΔΟΜΗ TOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Τι σημαίνουν οι εντολές. Από τι αποτελείται ένα πρόγραμμα ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι ΔΟΜΗ TOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ένα πρώτο πρόγραμμα Κατασκευάστε πρόγραμμα που θα εμφανίζει στην οθόνη τη λέξη: PROGRAM FIRST C Αυτό είναι ένα απλό υπόδειγμα προγράμματος. 1 2 Από τι αποτελείται ένα

Διαβάστε περισσότερα

Το «κλειστό» σύστημα. Ανοικτές επικοινωνίες... Εισαγωγή στην Τεχνολογία της Πληροφορικής. Εισαγωγή στην τεχνολογία της πληροφορικής

Το «κλειστό» σύστημα. Ανοικτές επικοινωνίες... Εισαγωγή στην Τεχνολογία της Πληροφορικής. Εισαγωγή στην τεχνολογία της πληροφορικής ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Εισαγωγή στην Τεχνολογία της Πληροφορικής ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών gyannop@law.uoa.gr Το «κλειστό» σύστημα ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/01/2013

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/01/2013 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/01/2013 ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη

Διαβάστε περισσότερα

Τύποι, Σταθερές και Μεταβλητές

Τύποι, Σταθερές και Μεταβλητές ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Τύποι, Σταθερές και Μεταβλητές Η έννοια της μεταβλητής Γενικά μπορούμε να πούμε ότι η έννοια της μεταβλητής στον προγραμματισμό είναι άμεσα συνδεδεμένη με την έννοια που αυτή έχει σε μαθηματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Βήματα προς τη δημιουργία εκτελέσιμου κώδικα

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Βήματα προς τη δημιουργία εκτελέσιμου κώδικα Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Βήματα προς τη δημιουργία εκτελέσιμου κώδικα Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Βήματα προς τη δημιουργία εκτελέσιμου κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ. Δρ. Ιωάννης Λυχναρόπουλος 2014-2015. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ. Δρ. Ιωάννης Λυχναρόπουλος 2014-2015. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Δρ. Ιωάννης Λυχναρόπουλος 2014-2015 Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τι είναι τα υποπρογράμματα Αυτόνομες μονάδες κώδικα Γραμμένα από τον χρήστη Η δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ Ο όρος είναι συντομογραφία του όρου «Αυτόματος, Ηλεκτρονικός Ψηφιακός Υπολογιστής Γενικού Σκοπού» [1]. Αυτόματος Μετά την έναρξη της λειτουργίας του εργάζεται μόνος του εκτελώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 2 ο Αν χ και y μεταβλητές με τιμές 5 και 10 αντίστοιχα να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εξόδου.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 2 ο Αν χ και y μεταβλητές με τιμές 5 και 10 αντίστοιχα να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εξόδου. 2.1 Αν χ και y μεταβλητές με τιμές 5 και 10 αντίστοιχα να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εξόδου. 1) Η τιμή του χ είναι,χ Ητιμή του χ είναι 5 Ηεντολή εμφανίζει ότι υπάρχει στα διπλά εισαγωγικά ως έχει.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: Μεταφραστές

Κεφάλαιο 2: Μεταφραστές Κεφάλαιο 2: Μεταφραστές Αρχές Γλωσσών και Προγραμματισμού Λειτουργία Μετάφρασης ΑΡΧΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Source) L A ΓΛΩΣΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ (Implementation) L Y ΤΕΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Target) L T Αρχικό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 12 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

Μονάδες 12 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης

Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης Χρήστος Τσαγγάρης ΕΕ ΙΠ Τµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Αιγαίου Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης Η διαδικασία της επανάληψης είναι ιδιαίτερη συχνή, αφού πλήθος προβληµάτων µπορούν να επιλυθούν µε κατάλληλες

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Η γλώσσα προγραμματισμού C Γεώργιος Δημητρίου Εκφράσεις και Λίγες Εντολές Οι εκφράσεις της C Τελεστές Απλές και σύνθετες εντολές Εντολές ελέγχου (επιλογής) Εισαγωγή σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 η εξεταστική περίοδος από 20/10/2013 έως 17/11/2013. γραπτή εξέταση στο μάθημα Α ΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜ Ο ΓΩ Ν ΣΕ ΠΡΟΓΡ ΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

1 η εξεταστική περίοδος από 20/10/2013 έως 17/11/2013. γραπτή εξέταση στο μάθημα Α ΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜ Ο ΓΩ Ν ΣΕ ΠΡΟΓΡ ΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ γραπτή εξέταση στο μάθημα Α ΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜ Ο ΓΩ Ν ΣΕ ΠΡΟΓΡ ΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Τάξη: Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητές: ΒΛΙΣΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΜΑ Α Α1. Να αναφέρετε τους λόγους για τους οποίους

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορούμε να δημιουργούμε γεωμετρικά σχέδια με τη Logo;

Πώς μπορούμε να δημιουργούμε γεωμετρικά σχέδια με τη Logo; Κεφάλαιο 2 Εισαγωγή Πώς μπορούμε να δημιουργούμε γεωμετρικά σχέδια με τη Logo; Η Logo είναι μία από τις πολλές γλώσσες προγραμματισμού. Κάθε γλώσσα προγραμματισμού έχει σκοπό τη δημιουργία προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠAΡΑΘΥΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ με τη Γλώσσα Προγραμματισμού VISUAL BASIC (1 ο ΕΠΙΠΕΔΟ)

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠAΡΑΘΥΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ με τη Γλώσσα Προγραμματισμού VISUAL BASIC (1 ο ΕΠΙΠΕΔΟ) Γενικός Σκοπός Το αναλυτικό πρόγραμμα έχει ως γενικό σκοπό να δώσει στους μαθητές τις απαιτούμενες γνωστικές, κριτικές και αναλυτικές δεξιότητες ώστε να είναι ικανοί να χρησιμοποιούν τους υπολογιστές για

Διαβάστε περισσότερα

III. Πως μετατρέπεται το πηγαίο πρόγραμμα σε εκτελέσιμο πρόγραμμα;

III. Πως μετατρέπεται το πηγαίο πρόγραμμα σε εκτελέσιμο πρόγραμμα; ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Θέμα 1ο I. Τι πρέπει να ικανοποιεί ένα κομμάτι κώδικα ώστε να χαρακτηριστεί ως υποπρόγραμμα; Τα υποπρογράμματα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα #1 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΥΠΟΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ι. Λυχναρόπουλος

Παράδειγμα #1 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΥΠΟΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ι. Λυχναρόπουλος Παράδειγμα #1 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΥΠΟΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ι. Λυχναρόπουλος 1. Πως ορίζεται και τι σημαίνει ο όρος flop στους επιστημονικούς υπολογισμούς. Απάντηση: Ο όρος flop σημαίνει floating point operation

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές

Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές 1 ο Εξάμηνο Σπουδών Χειμερινό Εξάμηνο 2012/13 Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Διδάσκων: Χαρμανδάρης Ευάγγελος, email: vagelis@tem.uoc.gr, Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσες Προγραμματισμού Μεταγλωττιστές

Γλώσσες Προγραμματισμού Μεταγλωττιστές Γλώσσες Προγραμματισμού Μεταγλωττιστές Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ηλίας Σακελλαρίου Δομή Γλώσσες Προγραμματισμού Εισαγωγικά Γλώσσα Μηχανής Γλώσσες υψηλού επιπέδου Μεταγλωττιστές

Διαβάστε περισσότερα

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG Μια από τις πιο σηµαντικές ανάγκες που αντιµετωπίζει µια επιχείρηση κατά την εγκατάσταση ενός λογισµικού «πακέτου» (Οικονοµικής & Εµπορικής ιαχείρισης), είναι ο τρόπος µε τον οποίο πρέπει να ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 2 Οργάνωση Συστήματος Αρχείων 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(File System)

Λειτουργικά Συστήματα Κεφάλαιο 2 Οργάνωση Συστήματος Αρχείων 2.1 Διαχείριση Αρχείων και Σύστημα Αρχείων(File System) 2.1.1 Εισαγωγή στη διαχείριση αρχείων Οι Η/Υ αποθηκεύουν τα δεδομένα και τα επεξεργάζονται. Εφαρμογή Προγράμματος C:\Documents and Settings\user\Τα έγγραφά μου\leitourgika.doc Λ.Σ. File System Γι αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 10. Υποπρογράμματα

Κεφάλαιο 10. Υποπρογράμματα Κεφάλαιο 10 Υποπρογράμματα 10.1 Γενικός διδακτικός σκοπός Ο γενικός σκοπός του κεφαλαίου είναι να καταστούν ικανοί οι μαθητές να χρησιμοποιούν υποπρογράμματα για τη δημιουργία συνθέτων προγραμμάτων. 194

Διαβάστε περισσότερα

Visual Basic Βασικές Έννοιες

Visual Basic Βασικές Έννοιες Visual Basi Βασικές Έννοιες «Είδα στον ύπνο µου ότι η ζωή είναι χαρά. Ξύπνησα και είδα ότι είναι χρέος. Αγωνίστηκα και είδα ότι τo χρέος είναι χαρά.» Ραµπριτανάθ Ταγκόρ Κουλλάς Χρίστος www.oullas.om oullas

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Τι καλείται ψευδοκώδικας; 2. Τι καλείται λογικό διάγραμμα; 3. Για ποιο λόγο είναι απαραίτητη η τυποποίηση του αλγόριθμου; 4. Ποιες είναι οι βασικές αλγοριθμικές δομές; 5. Να περιγράψετε τις

Διαβάστε περισσότερα

3 Αλληλεπίδραση Αντικειμένων

3 Αλληλεπίδραση Αντικειμένων Αφαίρεση και Αρθρωσιμότητα 3 Αλληλεπίδραση Αντικειμένων Πώς συνεργάζονται τα αντικείμενα που δημιουργούμε Αφαίρεση (abstraction) είναι η δυνατότητα να αγνοούμε τις λεπτομέρειες και να εστιάζουμε την προσοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ031 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

ΕΠΛ031 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Επικοινωνία Προγράμματος Περιβάλλοντος ΕΠΛ031 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Επικοινωνία Προγράμματος Περιβάλλοντος Λογικές Μονάδες Μεταφορά εδομένων Μορφοποίηση εδομένων Νέαρχος Πασπαλλής Επισκέπτης Ακαδημαϊκός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ : Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ : Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΤΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ : Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ : ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1. Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Κεφάλαιο 3

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Κεφάλαιο 3 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Κεφάλαιο 3 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Μονάδα επεξεργασίας δεδομένων Μονάδα ελέγχου Μονάδα επεξεργασίας δεδομένων Δομή Αριθμητικής Λογικής Μονάδας

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού και Μεταφραστών: Εργαστηριακή Άσκηση 2012-2013

Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού και Μεταφραστών: Εργαστηριακή Άσκηση 2012-2013 Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού και Μεταφραστών: Εργαστηριακή Άσκηση 2012-2013 27 Μαρτίου 2013 Περίληψη Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η εξοικείωσή σας με τις θεμελιώδεις θεωρητικές και πρακτικές πτυχές

Διαβάστε περισσότερα

7. Βασικά στοιχεία προγραµµατισµού.

7. Βασικά στοιχεία προγραµµατισµού. 7. Βασικά στοιχεία προγραµµατισµού. ΗΜ01-Θ1Γ Δίνονται οι παρακάτω έννοιες: 1. Λογικός τύπος δεδοµένων 2. Επιλύσιµο 3. Ακέραιος τύπος δεδοµένων 4. Περατότητα 5. Μεταβλητή 6. Ηµιδοµηµένο 7. Πραγµατικός τύπος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ονοματεπώνυμο: Βαθμός:

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ονοματεπώνυμο: Βαθμός: Θέμα 1ο Α) Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις επιλέγοντας Σ (Σωστό) ή Λ (Λάθος). 1) Ο έλεγχος μιας συνθήκης έχει μόνο δυο τιμές,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΟΣ Α. ΚΑΡΕΚΛΙΔΗΣ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΓΙΩΡΓΟΣ Α. ΚΑΡΕΚΛΙΔΗΣ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΓΙΩΡΓΟΣ Α. ΚΑΡΕΚΛΙΔΗΣ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α. ΚΑΡΕΚΛΙΔΗΣ ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ τη ΘΕΩΡΙΑ με τις απαραίτητες διευκρινήσεις ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

2 Ορισμός Κλάσεων. Παράδειγμα: Μηχανή για Εισιτήρια. Δομή μιας Κλάσης. Ο Σκελετός της Κλάσης για τη Μηχανή. Ορισμός Πεδίων 4/3/2008

2 Ορισμός Κλάσεων. Παράδειγμα: Μηχανή για Εισιτήρια. Δομή μιας Κλάσης. Ο Σκελετός της Κλάσης για τη Μηχανή. Ορισμός Πεδίων 4/3/2008 Παράδειγμα: Μηχανή για Εισιτήρια 2 Ορισμός Κλάσεων Σύνταξη κλάσης: πεδία, κατασκευαστές, μέθοδοι Ένας αυτόματος εκδότης εισιτηρίων είναι μια μηχανή που δέχεται χρήματα και εκδίδει ένα εισιτήριο. Εκδίδει

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Χειμερινό Εξάμηνο 2014

Προγραμματισμός Χειμερινό Εξάμηνο 2014 Χειμερινό Εξάμηνο 2014 Εισαγωγή Περιεχόμενο : μέθοδοι προγραμματισμού προγραμματιστικές αρχές δομημένος προγραμματισμός, αφαιρετικότητα, υλοποίηση, έλεγχος, και αποσφαλμάτωση καλές πρακτικές γλώσσα προγραμματισμού:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C Ιανουάριος 2013 Τι είναι ένα πρόγραμμα; Πρόγραμμα είναι μία σειρά από οδηγίες που δίνουμε στον υπολογιστή προκειμένου αυτός να κάνει κάποια συγκεκριμένη εργασία Πώς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Πρόγραμμα Διαχείρισης Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ. Πρόγραμμα Διαχείρισης Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ Πρόγραμμα Διαχείρισης Α.Π.Δ. Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εγκατάσταση του προγράμματος 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Οδηγίες χρήσης προγράμματος με παράδειγμα 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Αντιγραφή Α.Π.Δ. προηγούμενης περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή προγράμματος για επίλυση Φυσικομαθηματικών συναρτήσεων

Κατασκευή προγράμματος για επίλυση Φυσικομαθηματικών συναρτήσεων Κατασκευή προγράμματος για επίλυση Φυσικομαθηματικών συναρτήσεων Ιωάννης Λιακόπουλος 1, Χαράλαμπος Λυπηρίδης 2 1 Μαθητής B Λυκείου, Εκπαιδευτήρια «Ο Απόστολος Παύλος» liakopoulosjohn0@gmail.com, 2 Μαθητής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΥ- 402 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Μεταγλώτιση, σύνδεση

ΜΥΥ- 402 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Μεταγλώτιση, σύνδεση ΜΥΥ- 402 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Μεταγλώτιση, σύνδεση Αρης Ευθυμίου Ανακοινώσεις! Βαθμοί: 1ης εργαστηριακής άσκησης Βαθμός 0 χωρίς σχόλια δεν έχω πάρει την άσκηση! ελέγξτε μήπως δεν το στέλνετε στο σωστό

Διαβάστε περισσότερα

SPSS Statistical Package for the Social Sciences

SPSS Statistical Package for the Social Sciences SPSS Statistical Package for the Social Sciences Ξεκινώντας την εφαρμογή Εισαγωγή εδομένων Ορισμός Μεταβλητών Εισαγωγή περίπτωσης και μεταβλητής ιαγραφή περιπτώσεων ή και μεταβλητών ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΙΝΑΚΕΣ Εξάμηνο: 2014Β Διδάσκουσα: Ηλεκτρονική Τάξη: Κανελλοπούλου Χριστίνα_ΠΕ19 Πληροφορικής Περιεχόμενα Πίνακες Τι είναι πίνακας; Οι πίνακες χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 Μάθημα : Μικροϋπολογιστές Τεχνολογία Τ.Σ. Ι, Θεωρητικής κατεύθυνσης Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΕΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΕΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΕΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Πληροφορικής και Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Πηγή: Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C 1 Εισαγωγή Ο προγραμματισμός είναι μια διαδικασία επίλυσης προβλημάτων με χρήση Η/Υ. Ένα πρόγραμμα είναι ένα σύνολο εντολών κάποιας γλώσσας προγραμματισμού,

Διαβάστε περισσότερα

Περί Προγραμματισμού και Γλωσσών Προγραμματισμού

Περί Προγραμματισμού και Γλωσσών Προγραμματισμού ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Περί Προγραμματισμού και Γλωσσών Προγραμματισμού Προγράμματα και Λειτουργικά Συστήματα Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι ηλεκτρονικές συσκευές (όπως είναι και ένα ραδιόφωνο) που επιτρέπουν

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 (α) Να διατυπώσετε την πιο κάτω λογική έκφραση στη Visual Basic κάνοντας χρήση μεταβλητών:

Άσκηση 1 (α) Να διατυπώσετε την πιο κάτω λογική έκφραση στη Visual Basic κάνοντας χρήση μεταβλητών: Άσκηση 1 (α) Να διατυπώσετε την πιο κάτω λογική έκφραση στη Visual Basic κάνοντας χρήση μεταβλητών: (Μον.2) Η ηλικία είναι μεταξύ των 15 και 18 συμπεριλαμβανομένων (β) Αν Χ= 4, Υ=2, Κ=2 να βρείτε το αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 201 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Μικροϋπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

Τα δεδομένα στη C++ χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: τους αριθμούς (numbers), τους χαρακτήρες (characters) και τις συμβολοσειρές (strings).

Τα δεδομένα στη C++ χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: τους αριθμούς (numbers), τους χαρακτήρες (characters) και τις συμβολοσειρές (strings). Για να λύσουμε ένα πρόβλημα στη C++ χρειαζόμαστε δυο βασικές έννοιες. Η μια είναι οι οδηγίες εντολές, ο αλγόριθμος δηλαδή, που πρέπει να ακολουθήσουμε για να λύσουμε το πρόβλημά μας και η άλλη είναι τα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Μικροϋπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ασκήσεις Εργαστηρίου

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ασκήσεις Εργαστηρίου Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ασκήσεις Εργαστηρίου Ενότητα: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ No 05 Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και

Διαβάστε περισσότερα

B Γυμνασίου. Ενότητα 9

B Γυμνασίου. Ενότητα 9 B Γυμνασίου Ενότητα 9 Γραμμικές εξισώσεις με μία μεταβλητή Διερεύνηση (1) Να λύσετε τις πιο κάτω εξισώσεις και ακολούθως να σχολιάσετε το πλήθος των λύσεων που βρήκατε σε καθεμιά. α) ( ) ( ) ( ) Διερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 12 Σχεδιασμός Ανάπτυξη Λειτουργία Π.Σ. 1. ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1.1 Δυνατότητες Λειτουργικών Συστημάτων 1.1.1 Εισαγωγή Ο όρος Λειτουργικό Σύστημα (Operating System), εκφράζει το σύνολο των προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΦΥΛΑΞ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΦΥΛΑΞ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΒΙΒΛΙΟΦΥΛΑΞ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ $ K Σχολικός Σ-Βιβλιοφύλαξ 3.2 Γενικά Με το Σχολικός Σ-Βιβλιοφύλαξ μπορείτε να δημιουργήσετε Ηλεκτρονικό Κατάλογο βιβλίων, εντύπων κλπ για Σχολική Δανειστική Βιβλιοθήκη.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26-01-2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26-01-2014 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 26-01-2014 ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη Σωστό, αν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1.1. Υλικό και Λογισμικό.. 1 1.2 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών.. 3 1.3 Δομή, Οργάνωση και Λειτουργία Υπολογιστών 6

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1.1. Υλικό και Λογισμικό.. 1 1.2 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών.. 3 1.3 Δομή, Οργάνωση και Λειτουργία Υπολογιστών 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή στην Δομή, Οργάνωση, Λειτουργία και Αξιολόγηση Υπολογιστών 1.1. Υλικό και Λογισμικό.. 1 1.2 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών.. 3 1.3 Δομή, Οργάνωση και Λειτουργία Υπολογιστών 6 1.3.1 Δομή

Διαβάστε περισσότερα

Είδη εντολών. Απλές εντολές. Εντολές ελέγχου. Εκτελούν κάποια ενέργεια. Ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται άλλες εντολές

Είδη εντολών. Απλές εντολές. Εντολές ελέγχου. Εκτελούν κάποια ενέργεια. Ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται άλλες εντολές Μορφές Εντολών Είδη εντολών Απλές εντολές Εκτελούν κάποια ενέργεια Εντολές ελέγχου Ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο εκτελούνται άλλες εντολές Εντολές και παραστάσεις Μιαεντολήείναιμιαπαράστασηπου ακολουθείται

Διαβάστε περισσότερα

To Microsoft Excel XP

To Microsoft Excel XP To Microsoft Excel XP ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Το Microsoft Excel XP είναι ένα πρόγραμμα που μπορεί να σε βοηθήσει να φτιάξεις μεγάλους πίνακες, να κάνεις μαθηματικές πράξεις με αριθμούς, ακόμα και να φτιάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ - ΔΑΣΟΥΠΟΛΗ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΜΑΘΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10 /6 / 2015 ΒΑΘΜΟΣ:... ΤΑΞΗ: Β ΧΡΟΝΟΣ: 2 ώρες ΥΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ:...

Διαβάστε περισσότερα

Συγχρηµατοδοτούµενο από το ΥΠΕΠΘ και την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συγχρηµατοδοτούµενο από το ΥΠΕΠΘ και την Ευρωπαϊκή Ένωση Συγχρηµατοδοτούµενο από το ΥΠΕΠΘ και την Ευρωπαϊκή Ένωση ΣΥΝ ΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΙΚΤΥΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ MODEM Το Κέντρο Λειτουργίας και ιαχείρισης ικτύου του Πανεπιστηµίου Αθηνών παρέχει τη δυνατότητα Dial-up σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΘΕΜΑ 1 Α.

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΘΕΜΑ 1 Α. ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΘΕΜΑ 1 Α. 1. Αν το Α έχει την τιµή 10 και το Β την τιµή 20 τότε η έκφραση (Α > 8 ΚΑΙ Β < 20) Ή (Α > 10 Ή Β = 10) είναι αληθής 2. Σε περίπτωση εµφωλευµένων βρόχων, ο εσωτερικός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 Μάθημα: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Τρίτη, 6 Ιουνίου 2006 07:30 10:30

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Μεθοδολογία Ανάπτυξης Εμπορικών Εφαρμογών 1 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η μεθοδολογία ανάπτυξης μιας εμπορικής εφαρμογής δίνει την δυνατότητα στην ομάδα εργασίας να έχει τον πλήρη έλεγχο

Διαβάστε περισσότερα