ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγή στους Η/Υ και στο Περιβάλλον της Compaq Visual Fortan1. 2. Βασικά στοιχεία ενός προγράμματος στη Fortran 90

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγή στους Η/Υ και στο Περιβάλλον της Compaq Visual Fortan1. 2. Βασικά στοιχεία ενός προγράμματος στη Fortran 90"

Transcript

1

2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το βιβλίο αυτό γράφτηκε για τις ανάγκες του μαθήματος «Προγραμματισμός Η/Υ ΙΙ» που διδάσκεται στο Β εξάμηνο του Τμήματος Μαθηματικών του Α.Π.Θ.. Κύριος στόχος του βιβλίου αυτού είναι να εξοικιώσει τον αρχάριο προγραμματιστή με τις βασικές αρχές του προγραμματισμού των Η/Υ χρησιμοποιώντας την γλώσσα προγραμματισμού FORTRAN 90 καθώς και στοιχεία της FORTRAN 95. Για την καλύτερη κατανόηση της ύλης οι αναγνώστες παροτρύνονται α) να εκτελέσουν τα έτοιμα προγράμματα που παρουσιάζονται στο βιβλίο έτσι ώστε να αποκτήσουν μια εξοικίωση με τον προγραμματισμό σε Fortran, β) να προσπαθούν να επιλύουν τις δραστηριότητες αλλά και τις ασκήσεις επανάληψης που προτείνονται σε κάθε ενότητα που έχουν ως στόχο την ενεργό συμμετοχή τους και την εμπέδωση της ύλης. Σε περίπτωση αδυναμίας επίλυσης των δραστηριοτήτων θα πρότεινα μια καλή επανάληψη της ύλης που έχει σχέση με την επίλυση της δραστηριότητας. Οι λύσεις των δραστηριοτήτων παρουσιάζονται στο τέλος κάθε ενότητας και χρησιμεύουν ως οδηγός αυτοαξιολόγησης για την πορείας εκμάθησης του αναγνώστη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για την συγγραφή του βιβλίου αυτού τον Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Λάζο του Τμήματος Πληροφορικής του Α.Π.Θ., για τις πολύτιμες συμβουλές του όλα αυτά τα χρόνια που συνεργαστήκαμε, καθώς και την κ. Μπλέρη Καββαδία, τον κ. Γιώργο Ραχώνη και την κ. Κατερίνα Χατζηφωτεινού που συνεργαστήκαμε στενά για μεγάλο διάστημα στη διδασκαλία του μαθήματος «Προγραμματισμός Η/Υ ΙΙ». Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την εταιρεία Compaq και την υπεύθυνη του προγράμματος κ. C. Staudinger, οι οποίοι διέθεσαν δωρεάν την Compaq Visual Fortran στο Τμήμα Μαθηματικών για την κάλυψη του μαθήματος «Προγραμματισμός Η/Υ ΙΙ». Τα προγράμματα που παρουσιάζονται στο βιβλίο αυτό έχουν γραφεί και εκτελεστεί στην Compaq Visual Fortran. Τέλος, και πιο πολύ από όλους, θα ήθελα να ευχαριστήσω την γυναίκα μου Άννα και τα δύο παιδιά μου Θεοδώρα και Αθηνά για την υπομονή αλλά και συμπαράσταση που μου δείξανε κατά τη συγγραφή του βιβλίου αυτού.

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή στους Η/Υ και στο Περιβάλλον της Compaq Visual Fortan1 1.1 Ποια είναι τα βασικά μέρη από τα οποία αποτελείται ένας Η/Υ ; Ποια είναι η δομή του υλικού ενός Η/Υ ; Ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες λογισμικού ; Τι είναι γλώσσα προγραμματισμού ; Τι είναι προγραμματισμός ; Πώς θα μεταφράσουμε και θα εκτελέσουμε ένα πρόγραμμα στη Compaq Visual Fortran Σύνοψη Απαντήσεις στις δραστηριότητες Βασικά στοιχεία ενός προγράμματος στη Fortran Πότε δημιουργήθηκε ή FORTRAN 90 ; Ποιο είναι το αλφάβητο της FORTRAN 90 ; Ποιο είναι το λεξιλόγιο της FORTRAN 90 ; Ποια είναι τα δεδομένα που χειρίζεται ένα πρόγραμμα και σε ποιες κατηγορίες χωρίζονται; Εκφράσεις στη Fortran Συναρτήσεις Σύνοψη Απαντήσεις στις δραστηριότητες Δομή ενός προγράμματος στην Fortan Από τι αποτελείται ένα πρόγραμμα FORTRAN 90 ; Πώς δηλώνουμε την επικεφαλίδα και το τέλος του προγράμματος; Τμήμα δηλώσεων Πώς δηλώνουμε το τμήμα των προτάσεων ; Πώς δηλώνουμε το τμήμα των διαδικασιών και συναρτήσεων ; Σύνοψη...56

4 6 Περιεχόμενα 4. Ο τελεστής ανάθεσης και οι εντολές εισόδου-εξόδου 4.1 Ο τελεστής ανάθεσης Η εντολή εισόδου READ Οι εντολές εξόδου PRINT-WRITE Απλά προβλήματα εισόδου-εξόδου Παρατηρήσεις στις εντολές εισόδου-εξόδου Σύνοψη Επαναληπτικές ασκήσεις Απαντήσεις στις δραστηριότητες Εντολές συνθήκης και διακλάδωσης 5.1 Η εντολή GOTO Η εντολή IF-THEN-ELSE Η εντολή SELECT-CASE Παραδείγματα με συνθήκες Σύνοψη Επαναληπτικές ασκήσεις Απαντήσεις στις Δραστηριότητες Οι εντολές επανάληψης 6.1 Ανακύκλωση και χρήση μετρητών σε προγράμματα Η εντολή DO Σύνοψη Επαναληπτικές ασκήσεις Απαντήσεις στις δραστηριότητες Πίνακες 7.1 Τι είναι οι πίνακες και πού χρειάζονται ; Πίνακες στην Fortran Μονοδιάστατοι πίνακες Πολυδιάστατοι πίνακες Σύνοψη Επαναληπτικές ασκήσεις Απαντήσεις στις δραστηριότητες...207

5 Περιεχόμενα 7 8. Διαδικασίες και συναρτήσεις 8.1 Τι είναι το υποπρόγραμμα και ποια είδη υποπρογραμμάτων υπάρχουν ; Συναρτήσεις Διαδικασίες Τι είναι τα Modules ; Συναρτήσεις Διαδικασίες της αριθμητικής IMSL βιβλιοθήκης της Compaq Visual Fortran Σύνοψη Επαναληπτικές ασκήσεις Απαντήσεις στις δραστηριότητες Αρχεία 9.1 Τι είναι αρχείο ; Αρχεία Σειριακής Προσπέλασης Αρχεία άμεσης ή τυχαίας προσπέλασης Σύνοψη Επαναληπτικές ασκήσεις Απαντήσεις στις Δραστηριότητες Εφαρμογές 10.1 Επίλυση διαφορικών εξισώσεων Επίλυση εξισώσεων διαφορών καθώς και συστημάτων εξισώσεων διαφορών Σύνοψη Ασκήσεις Απαντήσεις στις Δραστηριότητες Βιβλιογραφία Παράρτημα Α Λογικό Διάγραμμα Παράρτημα Β Συνοπτικός Πίνακας Εντολών Ευρετήριο...377

6 Σκοπός Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να παρουσιάσει α) μια συνοπτική περιγραφή της δομής των Η/Υ β) μια διαδικασία επίλυσης προβλημάτων με την βοήθεια του Η/Υ και γ) το περιβάλλον της Compaq Visual Fortran. Προσδοκώμενα αποτελέσματα Έχοντας διαβάσει το κεφάλαιο αυτό θα είσαι σε θέση: να δώσεις τον ορισμό του υπολογιστή, να περιγράψεις τα δύο βασικά μέρη από τα οποία αποτελείται ο Η/Υ να δώσεις το βασικό ορισμό του υλικού (hardware) ενός Η/Υ, να περιγράψεις τη βασική δομή του καθώς και να δώσεις μια σύντομη περιγραφή των μερών που το απαρτίζουν, να δώσεις τον ορισμό του λογισμικού, καθώς και να περιγράψεις δύο βασικές κατηγορίες λογισμικού, να ορίσεις τι είναι γλώσσα προγραμματισμού και να περιγράψεις τις δύο μεγάλες κατηγορίες στις οποίες χωρίζονται οι γλώσσες προγραμματισμού, να περιγράψεις τα 7 στάδια του προγραμματισμού, να εισάγεις ένα πρόγραμμα γραμμένο σε FORTRAN 90 στο περιβάλλον της Compaq Visual Fortran και να το εκτελείς.

7 10 Κεφάλαιο 1 Έννοιες κλειδιά Υλικό (hardware) Λογισμικό (software) Λειτουργικό σύστημα Κύρια Μνήμη (RAM) Κεντρική μονάδα επεξεργασίας (CPU) Λογισμικό συστήματος Λογισμικό εφαρμογών Πηγαίος Κώδικας Αντικείμενο Πρόγραμμα Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Στο κεφάλαιο αυτό θα εισάγουμε βασικές έννοιες που αφορούν τη δομή του Η/Υ και θα περιγράψουμε τα στάδια υλοποίησης ενός προγράμματος με τη βοήθεια της FORTRAN 90. Πιο συγκεκριμένα, στην ενότητα 1.1 θα αναφέρουμε ότι ένας υπολογιστής αποτελείται από δύο βασικά μέρη : το υλικό (hardware) και το λογισμικό (software) και θα προχωρήσουμε στη συνοπτική περιγραφή τους στις ενότητες 1.2 και 1.3. Στην ενότητα 1.4 θα δούμε τι είναι γλώσσα προγραμματισμού και σε ποιες βασικές κατηγορίες μπορούμε να χωρίσουμε τις γλώσσες προγραμματισμού, ενώ στην ενότητα 1.5 θα αναφέρουμε τα 7 βασικά στάδια του προγραμματισμού. Τέλος, στην ενότητα 1.6 θα εξηγήσουμε πώς μπορεί να υλοποιηθεί στο περιβάλλον της Compaq Visual Fortran ένα πρόγραμμα που έχουμε γράψει στη FORTRAN Ποια είναι τα βασικά μέρη από τα οποία αποτελείται ένας Η/Υ ; Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής (Η/Υ) είναι μια ηλεκτρονική συσκευή, η οποία επεξεργάζεται με μεγάλη ακρίβεια και ταχύτητα έναν τεράστιο όγκο πληροφοριών. Η βασική του διαφορά από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές βρίσκεται στη δυνατότητα προγραμματισμού του. Είναι δυνατό ο ίδιος Η/Υ, με τη βοήθεια διαφορετικών προγραμμάτων να είναι το ίδιο χρήσιμος σε ένα Φυσικό, σε ένα Μαθηματικό, σε ένα Μηχανικό κ.τ.λ. O Η/Υ αποτελείται από το Hardware ή υλικό και το Software ή λογισμικό. Με τον όρο Hardware αναφερόμαστε στις διάφορες μονάδες εισόδου, επεξεργασίας και εξόδου του Η/Υ, όπως για πρδ. το πληκτρολόγιο, η κεντρική μονάδα επεξεργασίας, η οθόνη κ.τ.λ., ενώ με τον όρο Software στα προγράμματα τα οποία κατευθύνουν τον Η/Υ. Τα προγράμματα αυτά αποτελούν ένα σύνολο από οδηγίες γραμμένες κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι άμεσα κατανοητές από τον Η/Υ.

8 Εισαγωγή στους Η/Υ και στο Περιβάλλον της Compaq Visual Fortran 11 Η/Υ Υλικό Σχήμα 1.1 Τα μέρη του Η/Υ. Λογισμικό 1.2 Ποια είναι η δομή του υλικού ενός Η/Υ ; Στο παρακάτω σχήμα φαίνονται τα βασικά μέρη από τα οποία αποτελείται το υλικό του Η/Υ : Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Αριθμητική Αριθμητική && Λογική Λογική Μονάδα Μονάδα Μονάδες Εισόδου Μονάδα Ελέγχου Μονάδες Εξόδου Μνήμη Κύρια Μνήμη Δευτερεύουσα Μνήμη Σχήμα 2.2 Δομή του υλικού του Η/Υ

9 12 Κεφάλαιο 1 όπου : Μονάδες Εισόδου : Είναι το σύνολο των μονάδων με τις οποίες επιτυγχάνεται η είσοδος των πληροφοριών στον Η/Υ, π.χ. πληκτρολόγιο, ποντίκι, κ.τ.λ. Κύρια Μνήμη (RAM) : Η μονάδα αυτή χρησιμοποιείται για την αποθήκευση του προγράμματος, των δεδομένων, καθώς επίσης και των ενδιάμεσων και τελικών αποτελεσμάτων του προγράμματος, πριν αυτά εμφανιστούν στην οθόνη ή τυπωθούν στον εκτυπωτή ή γραφτούν σε κάποια μονάδα δευτερεύουσας μνήμης, όπως η μαγνητική δισκέτα ή ο μαγνητικός δίσκος. Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (CPU) : Η μονάδα στην οποία γίνονται οι κάθε είδους επεξεργασίες των πληροφοριών, καθώς και ο συντονισμός και έλεγχος των λειτουργιών του Η/Υ. Αποτελείται από την αριθμητική και λογική μονάδα, τη μονάδα ελέγχου και μονάδες μνήμης. Μονάδες Εξόδου : Είναι το σύνολο των μονάδων με τις οποίες επιτυγχάνεται η έξοδος των αποτελεσμάτων από τον Η/Υ στον εξωτερικό κόσμο π.χ. οθόνη, εκτυπωτής, δισκέτα κ.τ.λ. Μερικές μονάδες του Η/Υ, όπως οι δισκέτες και το modem, μπορούν να θεωρηθούν ως μονάδες εισόδου-εξόδου γιατί και δίνουν πληροφορίες στον Η/Υ και παίρνουν από αυτόν. 1.3 Ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες λογισμικού ; Ο Η/Υ αποτελεί μια ηλεκτρονική συσκευή, η οποία λειτουργεί μόνο κάτω από ένα σύνολο προγραμμάτων, τα οποία όλα μαζί αποτελούν το λογισμικό ή software του Η/Υ. Το λογισμικό του Η/Υ χωρίζεται σε δύο κατηγορίες : α) στο λογισμικό συστήματος και β) στο λογισμικό των εφαρμογών. Λογισμικό Λογισμικό Συστήματος Λογισμικό Εφαρμογών Σχήμα 1.3 Κατηγορίες λογισμικού

10 Εισαγωγή στους Η/Υ και στο Περιβάλλον της Compaq Visual Fortran 13 Λογισμικό Συστήματος : Αποτελείται από όλα εκείνα τα προγράμματα που εξασφαλίζουν τη σύνδεση όλων των μονάδων μεταξύ τους και τον έλεγχο των λειτουργιών τους. Το λογισμικό συστήματος περιλαμβάνει κυρίως το λειτουργικό σύστημα και τα μεταφραστικά προγράμματα. Το λειτουργικό σύστημα (Λ.Σ.) είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ του υλικού από τη μια μεριά και των προγραμμάτων εφαρμογής από την άλλη. Πρωταρχικός ρόλος του Λ.Σ. είναι η εύκολη και αποδοτική χρησιμοποίηση του υλικού από το χρήστη. Σε γενικές γραμμές το Λ.Σ. καθορίζει στον υπολογιστή πώς να καλεί κάποιο πρόγραμμα από μια μονάδα αποθήκευσης, πώς να αποθηκεύει δεδομένα σ αυτές, πώς να χειρίζεται την οθόνη και τον εκτυπωτή, και σε γενικές γραμμές, αναλαμβάνει να συντονίζει τα διάφορα μέρη του υπολογιστή που απαιτούνται για την εκτέλεση μιας ολοκληρωμένης εργασίας. Το Λ.Σ. και η αρχιτεκτονική των Η/Υ έχουν επηρεάσει το ένα το άλλο σε μεγάλο βαθμό. Η ραγδαία εξέλιξη, λοιπόν, στο χώρο της αρχιτεκτονικής των Η/Υ οδήγησε και στην αντίστοιχη εξέλιξη του χώρου των λειτουργικών συστημάτων (αν και πολλές φορές συνέβη και το αντίθετο). Σήμερα υπάρχουν δύο κατηγορίες λειτουργικών συστημάτων : Αυτά που μπορούν να εξυπηρετούν ένα χρήστη κάθε φορά και χρησιμοποιούνται στους μικροϋπολογιστές. Τέτοια λειτουργικά συστήματα είναι το MS-DOS, τα WINDOWS 3.1, τα WINDOWS 95, τα WINDOWS 98 κ.τ.λ. Χρήστης Λογισμικό Εφαρμογών & Μεταφραστές Λειτουργικό Σύστημα Υλικό Σχήμα 1.4 Σχέση Υλικού Λογισμικού - Χρήστη.

11 14 Κεφάλαιο 1 Αυτά που έχουν την δυνατότητα να εξυπηρετούν συγχρόνως περισσότερους από ένα χρήστες (σε δίκτυα υπολογιστών). Τέτοια λειτουργικά συστήματα είναι το UNIX, τα WINDOWS 98, τα WINDOWS NT, τα WINDOWS 2000 κ.τ.λ. Λογισμικό Εφαρμογών : Εδώ ανήκουν όλα τα προγράμματα ή σύνολα προγραμμάτων που γράφονται για να διεκπεραιώνουμε με τη βοήθεια του Η/Υ διάφορες εργασίες, πρδ. προγράμματα επεξεργασίας κειμένου, προγράμματα σχεδίασης, λογιστικά φύλλα κ.λ.π. 1.4 Τι είναι γλώσσα προγραμματισμού ; Η ανάγκη επικοινωνίας του ανθρώπου με τον Η/Υ σε μια κοινή γλώσσα ανέπτυξε τις διάφορες γλώσσες προγραμματισμού που υπάρχουν σήμερα. Γλώσσα προγραμματισμού είναι ένα σύνολο γραμμάτων, αριθμών, λέξεων και συντομογραφικών μνημονικών σημείων που διέπονται από ειδικό συντακτικό και χρησιμοποιούνται στην ανάπτυξη αλγορίθμων στον υπολογιστή. Η ποικιλία των γλωσσών προγραμματισμού που υπάρχει σήμερα οφείλεται στο ότι κάποιες γλώσσες υπερτερούν έναντι άλλων σε συγκεκριμένες εφαρμογές, ή προσφέρουν καλύτερη υποστήριξη, ή είναι ευκολότερες στην εκμάθηση τους. Γενικά, τις γλώσσες προγραμματισμού μπορούμε να τις χωρίσουμε σε δύο κατηγορίες : Οι γλώσσες χαμηλού επιπέδου που βρίσκονται κοντά στις στοιχειώδεις εντολές μηχανής ενός συγκεκριμένου Η/Υ και γι αυτό διαφέρουν από Η/Υ σε Η/Υ. Η γλώσσα που είναι πιο κοντά στο επίπεδο της μηχανής είναι η γλώσσα μηχανής. Η ανάγκη επίτευξης μια γλώσσας χαμηλού επιπέδου που να μοιάζει περισσότερο στη γλώσσα του ανθρώπου, χωρίς να ξεφεύγει από το επίπεδο της μηχανής, δημιούργησε τη γλώσσα Assembly. Υπάρχει μάλιστα ειδικό πρόγραμμα που ονομάζεται Assembler, το οποίο αναλαμβάνει να μεταφράσει τα προγράμματα που είναι γραμμένα στη γλώσσα αυτή, σε γλώσσα μηχανής. Οι γλώσσες υψηλού επιπέδου, που προσεγγίζουν την ανθρώπινη γλώσσα περισσότερο από ότι οι γλώσσες χαμηλού επιπέδου και είναι ειδικά σχεδιασμένες, ώστε προγράμματα τα οποία είναι γραμμένα σ αυτές να εκτελούνται από οποιονδήποτε υπολογιστή. Τέτοιες γλώσσες είναι οι BASIC, FORTRAN, PASCAL, PROLOG, C, κ.τ.λ. Το πρόγραμμα που γράφουμε σε μια γλώσσα υψηλού επιπέδου μεταφράζεται πάντοτε μέσω ειδικών προγραμμάτων στη γλώσσα που καταλαβαίνει ο Η/Υ, δηλαδή τη γλώσσα μηχανής. Τα προγράμματα που κάνουν τη μετάφραση αυτή είναι ο Interpreter ή ο Compiler.

12 Εισαγωγή στους Η/Υ και στο Περιβάλλον της Compaq Visual Fortran 15 Interpreter (Διερμηνέας) Compiler (Μεταφραστής) Μεταφράζει μια-μια τις εντολές συγχρόνως με την εκτέλεση τους. Μεταφράζει μια φορά ολόκληρο το πρόγραμμα. Στη συνέχεια το μεταφρασμένο πρόγραμμα εκτελείται. Η Fortran 90, που θα αναλύσουμε παρακάτω, διαθέτει μεταφραστή για τη μετατροπή του προγράμματος σε γλώσσα μηχανής. Λίστα με Λάθη Διόρθωση Λαθών Λίστα με Λάθη Βιβλιοθήκες ή αντικείμενα αρχεία Είσοδος Δεδομένων Πηγαίος Κώδικας (FORTRA 90) Μετάφραση Αντικείμενο Πρόγραμμα Σύνδεση Εκτελέσιμο Πρόγραμμα Εκτέλεση Αποτελέσματα Προγράμματος Μετάφραση Προγράμματος Σύνδεση Προγράμματος Εκτέλεση Προγράμματος Σχήμα 1.5 Φάση υλοποίησης ενός προγράμματος. Ένα πρόγραμμα γραμμένο σε μια γλώσσα υψηλού επιπέδου ονομάζεται συνήθως πηγαίος κώδικας (source code). Μετά τη μετατροπή του σε γλώσσα μηχανής από το μεταφραστή (compiler) δημιουργείται το αντικείμενο πρόγραμμα (object program). Το αντικείμενο πρόγραμμα αποθηκεύεται σε αρχείο που έχει το όνομα του αρχείου του πηγαίου κώδικα και επέκταση.obj. Το αντικείμενο πρόγραμμα στη συνέχεια συνδέεται με βιβλιοθήκες της γλώσσας προγραμματισμού και άλλα αντικείμενα προγράμματα προκειμένου να δημιουργηθεί ο εκτελέσιμος κώδικας ή αλλιώς το εκτελέσιμο πρόγραμμα (executable program). Το εκτελέσιμο πρόγραμμα αποθηκεύεται σε αρχείο που έχει το όνομα του αρχείου του πηγαίου κώδικα και επέκταση.exe. Το παραπάνω διάγραμμα δείχνει την διαδικασία υλοποίησης ενός προγράμματος. Δραστηριότητα 1.1 Να περιγράψετε τη διαδικασία μετάφρασης και εκτέλεσης ενός προγράμματος. Ισχύει η ίδια διαδικασία για προγράμματα που είναι γραμμένα σε γλώσσα μηχανής ;

13 16 Κεφάλαιο Τι είναι προγραμματισμός ; Προγραμματισμός είναι μια διαδικασία που αποτελείται από καθορισμένα στάδια, σε καθένα από τα οποία γίνονται διάφορες ενέργειες με σκοπό το μετασχηματισμό του προβλήματος και της μεθόδου λύσης του σε μια μορφή που να είναι κατανοητή και αποδεκτή από τον Η/Υ. Τα στάδια του προγραμματισμού είναι τα ακόλουθα : Φάση Ανάλυσης (Analysis) Η αναγνώριση, ο ορισμός και ο καθορισμός των προδιαγραφών του προβλήματος. Εντοπισμός των χρήσιμων εννοιών και απλοποίηση ορισμένων στοιχείων. Φάση Σχεδιασμού (Design) Σκιαγράφηση της λύσης και διάκριση ανεξαρτήτων διαδικασιών. Επιλογή και περιγραφή ενός αλγόριθμου που να είναι πραγματοποιήσιμος, σαφής, γενικός, αποτελεσματικός, ταχύς και οικονομικός. Φάση Υλοποίησης (Implementation) Επιλογή της γλώσσας προγραμματισμού βάσει της φύσης του προβλήματος, των γνώσεών μας σε γλώσσες προγραμματισμού και τις δυνατότητες ή περιορισμούς που μας θέτει ο Η/Υ. Κωδικοποίηση του αλγορίθμου σε πρόγραμμα. Έλεγχος προγράμματος για ανίχνευση λαθών. Τα λάθη χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες : α) συντακτικά λάθη (syntax errors), λάθη δηλαδή ως προς τον τρόπο σύνταξης του προγράμματος στην συγκεκριμένη γλώσσα προγραμματισμού π.χ. REED αντί για READ, β) λογικά λάθη (logical errors), λάθη που δεν είναι άμεσα αντιληπτά και συνήθως οφείλονται σε λανθασμένη απόδοση του αλγορίθμου ή σε περιορισμούς της γλώσσας ή του συστήματος και οδηγούν σε λάθη εκτέλεσης (run time errors) π.χ. Χ= Α/Β χωρίς να ελέγξουμε αν B 0 και γ) λάθη εκτέλεσης, λάθη που προκύπτουν κατά την διαδικασία ανάγνωσης/εγγραφής, χρήσης μη επιτρεπτών δεδομένων, χρήσης λανθασμένων ορισμάτων σε συναρτήσεις, αριθμητικών λαθών (π.χ. πολύ μεγάλοι αριθμοί) ή γενικά σε λάθη του συστήματος. Χρήση του προγράμματος με ποικίλα δεδομένα για να διαπιστωθούν τυχόν λάθη. Παρακάτω δίνουμε ένα παράδειγμα όπου εφαρμόζουμε όλα τα στάδια του προγραμματισμού.

14 Εισαγωγή στους Η/Υ και στο Περιβάλλον της Compaq Visual Fortran 17 Παράδειγμα. Να υπολογιστεί το εμβαδόν ενός τριγώνου ΑΒΓ. Φάση Ανάλυσης Διαπιστώνουμε ότι το παραπάνω πρόβλημα δεν είναι καλά ορισμένο, διότι θα μπορούσαμε να υπολογίσουμε το εμβαδόν του τριγώνου μόνο αν γνωρίζαμε τις 3 πλευρές του, ή τις 2 πλευρές και μια γωνία του, κ.ο.κ.. Επαναδιατυπώνουμε λοιπόν το πρόβλημα με σαφήνεια. «Να υπολογιστεί το εμβαδόν ενός τριγώνου ΑΒΓ εάν είναι γνωστά τα μήκη των πλευρών του ΑΒ, ΒΓ, ΓΑ.» Ξεχωρίζουμε την είσοδο στο πρόβλημά μας, που είναι τα μήκη των τριών πλευρών, έστω a,b,c και η έξοδος στο πρόβλημα μας θα είναι το εμβαδόν του τριγώνου, έστω E. Φάση Σχεδιασμού Έχουμε 3 ανεξάρτητες διαδικασίες : 1 η διαδικασία. Είσοδος των δεδομένων. 2 η διαδικασία. Υπολογισμός του εμβαδού μέσω του τύπου του Ήρωνα. 3 η διαδικασία. Έξοδος των αποτελεσμάτων. ΕΜΒΑΔΟΝ ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΜΒΑΔΟΥ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Οι παραπάνω 3 διαδικασίες μπορούν να παρασταθούν μέσω του παρακάτω ψευδοκώδικα : Ψευδοκώδικας Βήμα 1 ο. Είσοδος των δεδομένων a,b,c από το χρήστη. Βήμα 2 ο. Υπολογισμός του 1 S = ( a + b + c) 2 Βήμα 3 ο. Υπολογισμός του εμβαδού E = ( a)( S b)( S c) S S Βήμα 4 ο. Εμφάνιση των αποτελεσμάτων (Ε).

15 18 Κεφάλαιο 1 ή του παρακάτω λογικού διαγράμματος (δες Παράρτημα Α, Λογικό Διάγραμμα, σελ. 365) Είσοδος των a,b,c ( a + b c) 1 S = + 2 E = S ( S a)( S b)( S c) Έξοδος του Ε Φάση Υλοποίησης Το πρόγραμμα αυτό είναι πολύ απλό και μπορεί να υλοποιηθεί σε οποιαδήποτε γλώσσα προγραμματισμού, χωρίς κάποια ιδιαίτερα πλεονεκτήματα έναντι κάποιας άλλης γλώσσας. Παρακάτω το πρόγραμμα υλοποιείται στη FORTRAN 90. PROGRAM TEST IMPLICIT NONE REAL A,B,C,S,E READ*, A,B,C S=(1/2.0)*(A+B+C) E=SQRT(S*(S A)*(S B)*(S C)) PRINT*,' ' PRINT*,A,B,C PRINT*,'E=',E END Στη γραμμή 1 και 10 δηλώνεται η αρχή και το τέλος του προγράμματος. Στη γραμμή 3 δηλώνουμε ότι οι μεταβλητές που χρησιμοποιούμε στο πρόγραμμα θα πρέπει να δέχονται πραγματικές τιμές. Στη γραμμή 4 δεχόμαστε τιμές για τις μεταβλητές A,B,C από το χρήστη. Στις γραμμές 5 και 6 υπολογίζουμε το εμβαδόν Ε, ενώ στις γραμμές 7-9 εκτυπώνουμε τα αποτελέσματα.

16 Εισαγωγή στους Η/Υ και στο Περιβάλλον της Compaq Visual Fortran 19 Μεταφράζουμε το πρόγραμμα και εντοπίζουμε τα συντακτικά λάθη, και στη συνέχεια εκτελούμε το πρόγραμμα για να βρούμε τυχόν λογικά λάθη ή λάθη εκτέλεσης. Πράγματι, διαπιστώνουμε λάθη όταν οι τιμές των A,B,C δεν αποτελούν πλευρές τριγώνου. Στην περίπτωση αυτή, η υπόριζη ποσότητα είναι αρνητική και μας οδηγεί σε λάθη εκτέλεσης. Θα έπρεπε να έχουμε έναν επιπλέον έλεγχο για τις πλευρές του τριγώνου. Σε παρακάτω ενότητες θα δούμε την πλήρη επίλυση του προβλήματος αυτού. 1.6 Πώς θα μεταφράσουμε και θα εκτελέσουμε ένα πρόγραμμα στη Compaq Visual Fortran Παρακάτω δίνουμε όλα τα βήματα που πρέπει να κάνετε για να εισάγετε ένα πρόγραμμα που έχετε γράψει στο περιβάλλον της Compaq Visual Fortran, να το μεταφράσετε και τέλος να το εκτελέσετε. Βήμα 1. Εκκίνηση προγράμματος Από την επιλογή Έναρξη (Start) διαλέγουμε Προγράμματα (Programs) στη συνέχεια Visual Fortran 6.0 και τέλος Developer Studio Εναλλακτική λύση: Σε περίπτωση που υπάρχει το εικονίδιο του Microsoft Developer Studio στην επιφάνεια εργασίας, κάνουμε διπλό κλίκ επάνω του. Βήμα 2. Από την επιλογή File διαλέγουμε Close Workspace. Σε περίπτωση που η επιλογή αυτή είναι απενεργοποιημένη, συνεχίζουμε με το επόμενο βήμα.

17 20 Κεφάλαιο 1 Απαντούμε με Yes στο παρακάτω ερώτημα : Βήμα 3. Από την επιλογή File διαλέγουμε New Στο παρακάτω πλαίσιο : επιλέγουμε Fortran Console Application. Στο πλαίσιο Project ame συμπληρώνουμε

18 Εισαγωγή στους Η/Υ και στο Περιβάλλον της Compaq Visual Fortran 21 το όνομα του Project Workspace (π.χ. EMBADON) ενώ στο Location συμπληρώνουμε τον κατάλογο και την δευτερεύουσα μονάδα μνήμης που θέλουμε να δημιουργηθεί το Project Workspace (π.χ. Α: αν θέλουμε να αποθηκευτεί στη δισκέτα. Τέλος κάνουμε κλικ στο OK. To Project Workspace δημιουργείται για να τοποθετήσουμε το σύνολο των αρχείων που θα χρειαστούμε στο πρόγραμμα μας. Αν θέλουμε οι εφαρμογές μας να περιέχουν και γραφικά ή να εκτελούνται σε παράθυρο των Windows θα πρέπει να επιλέξουμε μια διαφορετική κατηγορία (δες οδηγό βοήθειας). Στις πρώτες ενότητες που θα μελετήσουμε θα έχουμε ένα μόνο αρχείο που θα είναι το πρόγραμμα μας. Στη συνέχεια, όταν θα αναφερθούμε σε συναρτήσεις/διαδικασίες/modules θα δούμε ότι το πρόγραμμα μας μπορεί να συνδέεται με εξωτερικές συναρτήσεις/διαδικασίες/modules. Στις περιπτώσεις αυτές το Project Workspace θα αποτελείται από περισσότερα από ένα αρχεία, όπως το κυρίως πρόγραμμα και τα αρχεία που περιέχουν τις εξωτερικές συναρτήσεις/διαδικασίες/modules. Βήμα 4. Στο πλαίσιο που εμφανίζεται επιλέγουμε το A simple project και στη συνέχεια κάνουμε κλίκ στο Finish. Βήμα 5. Στο πλαίσιο που εμφανίζεται επιλέγουμε OK.

19 22 Κεφάλαιο 1 Βήμα 6. Παρατηρούμε ότι έχει δημιουργηθεί ένα αρχείο με το όνομα EMBADON.F90 στο οποίο και θα τοποθετήσουμε το πρόγραμμα μας. Βήμα 7. Θα γράψουμε το πρόγραμμα μας Βήμα 8. Αποθηκεύουμε το πρόγραμμά μας. Από την επιλογή File διαλέγουμε Save

20 Εισαγωγή στους Η/Υ και στο Περιβάλλον της Compaq Visual Fortran 23 Βήμα 9. Μετάφραση του προγράμματος Από την επιλογή Build επιλέγουμε Compile EMBADON.f90 (ή Ctrl+F7 ή το αντίστοιχο εικονίδιο από την μπάρα με τα εικονίδια) Αν όλα πάνε καλά, δηλαδή δεν βρεθεί κάποιο συντακτικό λάθος τότε θα εμφανισθεί στο τέλος της οθόνης μας το παρακάτω παράθυρο : το οποίο δηλώνει ότι δε βρέθηκε κανένα συντακτικό λάθος. Σε περίπτωση που υπήρχαν λάθη, θα έπρεπε να τα εντοπίσουμε από τα μηνύματα του παραπάνω παράθυρου, να τα διορθώσουμε και να προσπαθήσουμε να ξαναμεταφράσουμε το πρόγραμμά μας. Αν παραλείπαμε το * στην 25 γραμμή του προγράμματος και προσπαθούσαμε να κάνουμε compile θα είχαμε το παρακάτω μήνυμα Βήμα 10. Δημιουργία εκτελέσιμου προγράμματος Εφόσον έχει μεταφρασθεί χωρίς λάθη το πρόγραμμά μας, διαλέγουμε από το Build την επιλογή Build EMBADON.exe (ή F7 ή το αντίστοιχο εικονίδιο του BUILD από την μπάρα με τα εικονίδια)

21 24 Κεφάλαιο 1 Αν όλα πάνε καλά, χωρίς λάθη έχουμε το παρακάτω μήνυμα : Αν έχουμε λάθη, τα διορθώνουμε και ξαναεκτελούμε τα τελευταία 2 βήματα. Σε περίπτωση που είμαστε σίγουροι ότι δεν έχουμε λάθη, μπορούμε να παραλείψουμε το βήμα 9 και να εκτελέσουμε κατευθείαν το βήμα 10, το οποίο θα εκτελέσει και τα δύο βήματα. Βήμα 11. Εκτέλεση του προγράμματος Από την επιλογή Build διαλέγουμε Execute EMBADON.exe (ή Ctrl+F5 ή επιλέγουμε το αντίστοιχο εικονίδιο! από την μπάρα εικονιδίων) Εμφανίζεται ένα παράθυρο του MS-DOS όπου και εκτελείται το πρόγραμμά μας : Η παραπάνω διαδικασία αφορά τα απλά προγράμματα με τα οποία θα ασχοληθούμε στη συνέχεια. Για περισσότερες λεπτομέρειες ο αναγνώστης μπορεί να ανατρέξει στον οδηγό βοήθειας του αντίστοιχου προγράμματος.

22 Εισαγωγή στους Η/Υ και στο Περιβάλλον της Compaq Visual Fortran 25 Δραστηριότητα 1.2 Προσπάθησε να γράψεις, να μεταφράσεις και να εκτελέσεις το παρακάτω πρόγραμμα στο περιβάλλον της Compaq Visual Fortran : PROGRAM TOKOS IMPLICIT NONE INTEGER N REAL K,E,TK PRINT*,'GIVE ME THE INITIAL VALUE' READ*, K PRINT*,'GIVE ME THE YEARS' READ*,N PRINT*,'GIVE ME THE PERCENTAGE' READ*,E TK=K*(1+E)**N PRINT*,'THE FINAL VALUE AFTER',N,'YEARS WILL BE',TK END

23 26 Κεφάλαιο Σύνοψη Ο υπολογιστής αποτελείται από το υλικό και το λογισμικό. Η δομή του υλικού περιγράφηκε στην ενότητα 1.2, ενώ οι βασικές κατηγορίες λογισμικού περιγράφηκαν στην ενότητα 1.3. Στην ενότητα 1.4 προσπαθήσαμε να περιγράψουμε τι είναι γλώσσα προγραμματισμού, καθώς και τις 2 βασικές κατηγορίες στις οποίες χωρίζονται οι γλώσσες προγραμματισμού. Η έννοια του προγραμματισμού αναλύθηκε επιγραμματικά στην ενότητα 1.5 και υλοποιήθηκαν τα στάδια του μέσω ενός απλού παραδείγματος. Η διαδικασία μετάφρασης και εκτέλεσης ενός προγράμματος στο περιβάλλον της Compaq Visual Fortran αναλύθηκε στην ενότητα Απαντήσεις στις δραστηριότητες Ενδεικτική απάντηση Δραστηριότητας 1.1 Η διαδικασία είναι αυτή που περιγράφεται στο σχήμα 5. Στην περίπτωση που το πρόγραμμα ήταν γραμμένο σε γλώσσα μηχανής, δεν θα χρειαζόταν η διαδικασία μετάφρασης, η οποία ουσιαστικά μεταφράζει το πρόγραμμα σε γλώσσα μηχανής. Ενδεικτική απάντηση Δραστηριότητας 1.2 Ακολουθούμε τη διαδικασία που περιγράφηκε στην ενότητα 1.6.

24 Σκοπός Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να παρουσιάσει α) μια συνοπτική ιστορία της γλώσσας προγραμματισμού Fortran β) το αλφάβητο και το λεξιλόγιο της Fortran 90, γ) τις δομές δεδομένων που χρησιμοποιούμε σε ένα πρόγραμμα δ) τον τρόπο δημιουργίας και εκτέλεσης εκφράσεων και τέλος ε) στοιχειώδεις συναρτήσεις της Fortran 90. Προσδοκώμενα Αποτελέσματα Έχοντας διαβάσει το κεφάλαιο αυτό θα είσαι σε θέση: να περιγράψεις το αλφάβητο της Fortran 90, να αναφέρεις τις 9 κατηγορίες που απαρτίζουν το λεξιλόγιο της Fortran 90, να διακρίνεις αν ένα συγκεκριμένο όνομα αποτελεί όνομα της Fortran 90, να χρησιμοποιείς τους τελεστές της Fortran 90 και της ενσωματωμένες συναρτήσεις της για να δημιουργείς εκφράσεις, να περιγράψεις τις δύο κατηγορίες στις οποίες χωρίζονται τα δεδομένα, να δώσεις τον ορισμό της μεταβλητής, να περιγράψεις τους τύπους δεδομένων που υποστηρίζει η Fortran 90, να υπολογίσεις το αποτέλεσμα μιας έκφρασης, χρησιμοποιώντας σωστά την προτεραιότητα των πράξεων. Έννοιες Κλειδιά Πραγματικοί αριθμοί σταθερής (κινητής) υποδιαστολής Σταθερές (constants) Μεταβλητές (variables) Τύποι δεδομένων

25 28 Κεφάλαιο 2 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Στο κεφάλαιο αυτό θα ξεκινήσουμε με μια σύντομη αναφορά στην ιστορία της γλώσσας προγραμματισμού Fortran. Είναι γνωστό ότι σε κάθε φυσική γλώσσα, όπως στην καθομιλουμένη, έχουμε ένα αλφάβητο, ένα σύνολο ψηφίων και ένα σύνολο λέξεων-αριθμών που προκύπτει από συνδυασμούς των γραμμάτων του αλφαβήτου και των γνωστών ψηφίων. Το ίδιο συμβαίνει και σε κάθε τεχνητή γλώσσα, όπως η Fortran 90. Στην ενότητα 2.2 θα περιγράψουμε το αλφάβητο και στην ενότητα 2.3 το λεξιλόγιο της Fortran 90. Στην ενότητα 2.4 θα περιγράψουμε τους τύπους δεδομένων που υποστηρίζει η Fortran 90 ενώ στην ενότητα 2.5 θα αναφέρουμε τι είναι έκφραση και με ποιο τρόπο υπολογίζω το αποτέλεσμα μιας έκφρασης. Τέλος, στοιχειώδεις τύποι συναρτήσεων που είναι χρήσιμοι στην περιγραφή πολύπλοκων αριθμητικών και αλφαριθμητικών εκφράσεων θα περιγραφούν στην ενότητα Πότε δημιουργήθηκε ή FORTRAN 90 ; Η Fortran ήταν μια από τις πρώτες γλώσσες υψηλού επιπέδου που δημιουργήθηκε για πρώτη φορά το χρονικό διάστημα από μια ομάδα της IBM υπό την καθοδήγηση του John Backus. Το 1966 δημιουργήθηκε η πρώτη standard έκδοση της (FORTRAN 66) η οποία εφαρμόστηκε ευρέως στη διδασκαλία και η οποία είχε το πλεονέκτημα της χρήσης υπορουτίνων, της ανεξάρτητης μετάφρασης και της ανεξαρτησίας από το συγκεκριμένο μηχάνημα. Το 1978 μετά από πιέσεις για ανταγωνισμό από καινούριες γλώσσες προγραμματισμούς, όπως η PASCAL, ADA, Modula 2, C, C++, δημιούργησε μια καινούρια standard έκδοση, τη FORTRAN 77, η οποία παρ όλα αυτά δε μπόρεσε να ανταποκριθεί ικανοποιητικά έναντι των άλλων γλωσσών. Η επόμενη standard έκδοσή της ήρθε το 1991 (FORTRAN 90), όπου υπήρξαν ουσιαστικές βελτιώσεις, τις οποίες θα δούμε στις παρακάτω ενότητες. Όχι ιδιαίτερα σημαντικές βελτιώσεις παρουσιάστηκαν το 1997 στην επόμενη έκδοση της FORTRAN 95, της οποίας βασικά στοιχεία θα δούμε επίσης στη συνέχεια. Κύρια νέα χαρακτηριστικά της Fortran 90, 95 σε αντίθεση με την Fortran 77 είναι : ο τρόπος γραφής του προγράμματος που πλέον θυμίζει όλες τις άλλες γλώσσες προγραμματισμού, η ευκολία στην διαχείριση πινάκων (προσθέσεις, αφαιρέσεις, πολλαπλασιασμοί πινάκων, χρήση υποπινάκων, μαζική επεξεργασία στοιχείων πινάκων, συναρτήσεις πινάκων κ.λ.π.), η δυναμική χρήση της μνήμης του Η/Υ (δυναμικοί πίνακες, χρήση δεικτών), δυνατότητα ορισμού νέων τύπων δεδομένων (για την δημιουργία λογικών εγγραφών), χρήση αναδρομικών συναρτήσεων και διαδικασιών, δυνατότητα δημιουργίας βιβλιοθηκών (Modules) από συναρτήσεις, διαδικασίες, ορισμούς μεταβλητών και τύπων κ.λ.π.,

26 Βασικά στοιχεία ενός προγράμματος στη Fortran νέες δομές ελέγχου (DO-END DO, DO WHILE, EXIT, CYCLE, SELECT CASE) κ.α.. Τη στιγμή αυτή βρίσκεται υπό κατασκευή η FORTRAN Ποιο είναι το αλφάβητο της FORTRAN 90 ; Όπως κάθε φυσική γλώσσα έχει το δικό της αλφάβητο, έτσι και η Fortran 90 έχει το δικό της αλφάβητο που παρουσιάζεται παρακάτω : Γράμματα : Κεφαλαία και μικρά Αγγλικά γράμματα Α,Β,,Ζ,a,b,,z Ψηφία 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 Ειδικοί χαρακτήρες Κενό ( ) * + / : = _! & $ ; < > %?,. 2.3 Ποιο είναι το λεξιλόγιο της FORTRAN 90 ; Το λεξιλόγιο της Fortran 90 περιλαμβάνει 9 κατηγορίες : ονόματα, αριθμούς, χαρακτήρες, αλυσίδες χαρακτήρων, λογικοί χαρακτήρες, τελεστές, διαχωριστές, λέξεις κλειδιά και σχόλια Ονόματα Τα ονόματα καθορίζονται από τον προγραμματιστή για τον προσδιορισμό διαφόρων ποσοτήτων σε ένα πρόγραμμα : προσδιορισμό μεταβλητών ή σταθερών, ονομασία υπορουτίνων, προγραμμάτων κ.λ.π. Τα ονόματα θα πρέπει να ακολουθούν συγκεκριμένους κανόνες : ΕΠΙΤΡΕΠΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ Περιέχουν 1-31 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες (τα 26 γράμματα της αγγλικής αλφαβήτου, τα 10 ψηφία και το σύμβολο _). Ξεκινούν πάντα με αγγλικό γράμμα και στη συνέχεια ακολουθεί συνδυασμός γραμμάτων και αριθμών. Κεφαλαία ή πεζά θεωρούνται το ίδιο. Επιτρέπεται η χρήση ονομάτων που έχουν ειδική σημασία για τη FORTRAN 90 αν και δεν συνιστάται η χρήση τους. ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ Δεν επιτρέπονται τα σύμβολα εκτός από το _. Δεν επιτρέπονται τα κενά. Δεν επιτρέπονται τα Ελληνικά γράμματα.

27 30 Κεφάλαιο 2 Παράδειγμα Όνομα Χ Υ 1ΑΒ HELLO WORLD Pay_Day Velocity ΝΙΚΟΣ Σωστό/Λάθος Λάθος γιατί χρησιμοποιεί μη επιτρεπτά σύμβολα ( ). Λάθος γιατί ξεκινάει από αριθμό. Λάθος γιατί περιέχει κενά. Σωστό γιατί χρησιμοποιεί επιτρεπτό σύμβολo. Το όνομα PAY_DAY είναι το ίδιο. Σωστό γιατί χρησιμοποιεί από 1-31 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες και ξεκινάει από αγγλικό γράμμα. Λάθος γιατί περιέχει Ελληνικά γράμματα Αριθμοί Οι αριθμοί που υποστηρίζει η Fortran 90 είναι : ακέραιοι, πραγματικοί και μιγαδικοί: Ακέραιοι αριθμοί. Πρόκειται για ένα σύνολο ψηφίων με ένα πρόσημο πριν από αυτά πρδ. 4, +555, Στην περίπτωση που το πρόσημο είναι + είναι προαιρετικό. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούμε (,) ή (.) πρδ. 4.5, 5,67, παραπάνω από ένα πρόσημα ή να τοποθετούμε το πρόσημο δεξιά του αριθμού. Το μέγεθος των ακεραίων, ανάλογα με τη δήλωση τους είναι : ,2 1, 2,2 1, 2,2 1 [ ] [ ] [ ] ενώ ο αριθμός των σημαντικών 1 τους ψηφίων είναι το πολύ 10. Επιτρεπτοί ακέραιοι Μη επιτρεπτοί ακέραιοι Αιτιολογία Δεν πρέπει να υπάρχει υποδιαστολή +45 5,6 Δεν πρέπει να υπάρχει κόμμα Πολύ μεγάλος αριθμός Παραπάνω από ένα πρόσημα 1 Με τον όρο αυτό εννοούμε όλα τα ψηφία του αριθμού, εκτός από τυχόν μηδενικά που υπάρχουν μπροστά από το πρώτο μηδενικό ψηφίο ή μηδενικά που υπάρχουν μετά το τελευταίο μη μηδενικό ψηφίο που υπάρχει μετά από την υποδιαστολή.

28 Βασικά στοιχεία ενός προγράμματος στη Fortran Το πρόσημο δεξιά του αριθμού Πραγματικοί αριθμοί Πρόκειται για θετικούς ή αρνητικούς αριθμούς έξω από το διάστημα των ακεραίων ή με δεκαδικά ψηφία. Ανάλογα με το μέγεθος τους διακρίνονται σε πραγματικούς αριθ , 10, 10,10 και πραγματικούς αριθμούς διπλής μούς απλής ακριβείας [ ][ ] ακριβείας [ 10, 10 ][, 10,10 ]. Το πλήθος των σημαντικών ψηφίων των πραγματικών αριθμών απλής ακρίβειας είναι 6 ενώ των διπλής ακρίβειας είναι 15. πρδ. Ο πραγματικός αριθμός θα παρασταθεί στη μνήμη του Η/Υ ως αν είναι πραγματικός αριθμός απλής ακρίβειας ή αν είναι πραγματικός αριθμός διπλής ακρίβειας. βάση εκθέτης Οι πραγματικοί αριθμοί χωρίζονται σε δύο κατηγορίες : 1. Πραγματικοί αριθμοί σταθερής υποδιαστολής (θετικοί ή αρνητικοί αριθμοί που περιέχουν υποδιαστολή) π.χ Πραγματικοί αριθμοί κινητής υποδιαστολής (θετικοί ή αρνητικοί αριθμοί που είναι εκφρασμένοι σε εκθετική μορφή xxxx E ± xxxx όπου η βάση είναι θετικός ή αρνητικός ακέραιος ή δεκαδικός αριθμός, ενώ ο εκθέτης είναι θετικός ή αρνητικός ακέραιος αριθμός) π.χ. Ο αριθμός 0.345E + 2 συμβολίζει τον 34.5 Ο αριθμός 0.345E 2 συμβολίζει τον Επιτρεπτοί πραγματικοί Μη επιτρεπτοί πραγματικοί Αιτιολογία ,47 Δεν πρέπει να υπάρχει κόμμα 12Ε Ε+1.2 Ο εκθέτης δεν είναι ακέραιος 1Ε Δεν έχει δεκαδικά ψηφία Περιέχει δύο υποδιαστολές Δραστηριότητα 2.1 Ποιοι από τους παρακάτω αριθμούς είναι ίδιοι ; 18.9 ; 10 ; ; 0.189Ε+01 ; 0.189Ε+02 ; 0.189Ε 02 ; 0.1Ε+02 ; 1Ε+02 ; 9.99Ε 02 ; 9.99Ε 01

29 32 Κεφάλαιο 2 Μιγαδικοί αριθμοί Πρόκειται για ένα ζεύγος αριθμών, πρδ. η παράσταση του μιγαδικού αριθμού I είναι (3.0, 4.0). Το πρώτο μέρος του ζεύγους είναι το πραγματικό μέρος, ενώ το δεύτερο μέρος είναι το φανταστικό μέρος. Οι μιγαδικοί αριθμοί χωρίζονται σε δύο κατηγορίες : α) τους μιγαδικούς αριθμούς απλής ακριβείας, όπου τα μέλη του ζεύγους είναι και τα δύο πραγματικοί αριθμοί απλής ακριβείας και β) τους μιγαδικούς αριθμούς διπλής ακριβείας, όπου τα μέλη του ζεύγους είναι και τα δύο πραγματικοί αριθμοί διπλής ακριβείας Χαρακτήρες Όλοι οι χαρακτήρες που υποστηρίζονται από τον Η/Υ μέσα σε αποστρόφους πρδ. a, γ. Ισχύουν τα εξής : 1. Για να δηλώσουμε το χαρακτήρα απόστροφο πρέπει να τον γράψουμε δύο φορές μεταξύ αποστρόφων δηλ.. 2. Ο χαρακτήρας A είναι διαφορετικός από το χαρακτήρα a. 3. Ο κενός χαρακτήρας συμβολίζεται με δύο αποστρόφους που περικλείουν ένα διάστημα, δηλαδή. 4. Ο χαρακτήρας 7 διαφέρει από τον αριθμό 7. Ο πρώτος δε μπορεί να πάρει μέρος σε αριθμητικές πράξεις ενώ ο δεύτερος μπορεί. 5. Πρέπει να δοθεί προσοχή στο διαχωρισμό του μηδέν 0 και του κεφαλαίου όμικρον Ο Αλυσίδες χαρακτήρων Πρόκειται για ακολουθία χαρακτήρων μεταξύ αποστρόφων πρδ. Fortran 90, 123. Για να τοποθετήσουμε απόστροφο σε μια αλυσίδα χαρακτήρων θα πρέπει να τοποθετήσουμε στη θέση της αποστρόφου δύο αποστρόφους, πρδ. don t forget έχει περιεχόμενο don t forget. Επιτρεπτές αλυσίδες χαρακτήρων Μη επιτρεπτές αλυσίδες χαρακτήρων Αιτιολογία NIKOS IKOS Λείπει η απόστροφος. ΑΝΝΑ don t forget Θέλει διπλά εισαγωγικά μετά το o Hello Δεν επιτρέπεται η ανάμιξη διπλών εισαγω-

30 Βασικά στοιχεία ενός προγράμματος στη Fortran γικών και αποστρόφων Λογικοί χαρακτήρες Πρόκειται για δεδομένα τα οποία αποτελούνται από δύο μόνο τιμές.true. και.false Τελεστές Είναι σύμβολα που δηλώνουν πράξεις μεταξύ τελεστέων, δηλαδή αριθμών, αλυσίδων χαρακτήρων κ.λ.π.. Υπάρχουν 4 κατηγορίες τελεστών : αριθμητικοί, χαρακτήρων, σύγκρισης και λογικοί : Τελεστές αριθμητικοί Χρησιμοποιούνται για πράξεις μεταξύ αριθμών. Τελεστής Λειτουργία Σύνταξη + Πρόσθεση Χ+Υ Αφαίρεση Χ Υ * Πολλαπλασιασμός Χ*Υ / Διαίρεση Χ/Υ ** Δύναμη Χ**Υ Τελεστές χαρακτήρων Χρησιμοποιούνται για πράξεις μεταξύ αλυσίδων χαρακτήρων. Τελεστής Λειτουργία Σύνταξη // Συνένωση αλυσίδων χαρακτήρων ABC // 123 θα μας δώσει ABC123 Τελεστές Σύγκρισης Χρησιμοποιούνται για σύγκριση μεταξύ αριθμών ή αλυσίδων χαρακτήρων. Τελεστής Λειτουργία Σύνταξη.EQ. ή == Ισότητα Χ.EQ.Y ή Χ=Υ.NE. ή /= Ανισότητα Χ.NE.Y ή Χ/=Υ.GT. ή > Μεγαλύτερο Χ.GT.Y ή Χ>Υ.LT. ή < Μικρότερο Χ.LT.Y ή Χ<Υ

31 34 Κεφάλαιο 2.GΕ. ή >= Μεγαλύτερο ή ίσο Χ.GΕ.Y ή Χ>=Υ.LΕ. ή <= Μικρότερο ή ίσο Χ.LΕ.Y ή Χ=<Υ Η σύγκριση αριθμών γίνεται με το γνωστό τρόπο. Η σύγκριση αλυσίδων χαρακτήρων γίνεται συγκρίνοντας έναν έναν τους χαρακτήρες τους. Προκειμένου να γίνει η σύγκριση των χαρακτήρων χρησιμοποιούμε τη θέση τους στον ASCII κώδικα : Πίνακας 2.1. Σειρά βαρύτητας των βασικών χαρακτήρων ASCII (κενό=ελαφρύτερος, ω=βαρύτερος) (κενό)! # $ % &, ( ) +. / : ; < = A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ a b c d e f g h I j k l m n o p q r s t u v w x y z { } ~ Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τα Υ Φ Χ Ψ Ω α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω Σε περίπτωση που ο πρώτος χαρακτήρας μιας αλυσίδας χαρακτήρων είναι μικρότερος από τον αντίστοιχο πρώτο χαρακτήρα της δεύτερης αλυσίδας χαρακτήρων, τότε η πρώτη αλυσίδα χαρακτήρων είναι μικρότερη της δεύτερης π.χ. A1 < B1. Αν ο πρώτος χαρακτήρας είναι ίδιος, συγκρίνουμε ως προς το δεύτερο κ.ο.κ. πρδ. A1 < A2. Αν κατά τη σύγκριση φτάσουμε στο τέλος μιας αλυσίδας χαρακτήρων, τότε αυτή που έχει λιγότερους χαρακτήρες είναι η μικρότερη πρδ. ABC < ABC123. Δραστηριότητα 2.2 Συμπληρώστε με ένα από τα σύμβολα <,<=,>,>=,==,/= τα παρακάτω κενά ώστε οι παρακάτω προτάσεις να είναι αληθείς : GIORGOS.. ΓΙΩΡΓΟΣ NIKOS.. NIKOS ANNA.. ANNA NIKOS. ΝΙΚΟΣ _ABC.. ABC_ Τελεστές Λογικοί Χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση λογικών πράξεων. Τελεστής.ΝΟΤ..AND..OR. Λειτουργία Λογική άρνηση Λογική πρόσθεση Διάζευξη

32 Βασικά στοιχεία ενός προγράμματος στη Fortran EQV..NEQV..XOR. Οι πίνακες αληθείας των τελεστών είναι : Ισοδυναμία Μη ισοδύναμα ή/και Χ Y X.A D.Y X.OR.Y. OT.X T T T T F T F F T F F T F T T F F F F T Χ Y X.EQV.Y X. EQV.Y X.XOR.Y T T T F F T F F T T F T F T T F F T F F Παράδειγμα Η λογική παράσταση (5.GT.2).AND.(6.LT.3) είναι ψευδής, διότι η πρώτη πρόταση είναι αληθής και η δεύτερη ψευδής Διαχωριστές Πρόκειται για χαρακτήρες με συγκεκριμένη λειτουργία στη FORTRAN 90. Οι κυριότεροι είναι : = Καταχώριση ( ) Παρενθέσεις, για τους πίνακες,. Σημεία στίξης & Σύμβολο συνέχειας γραμμής ; Για τον διαχωρισμό εντολών που βρίσκονται στην ίδια γραμμή Λέξεις κλειδιά Πρόκειται για λέξεις με ειδική σημασία στη FORTRAN 90, όπως PROGRAM, END, IF, DO, WHILE κ.λ.π.

Εισαγωγή στο προγραμματισμό Η/Υ

Εισαγωγή στο προγραμματισμό Η/Υ Εισαγωγή στο προγραμματισμό Η/Υ Fortran 90/95/2003 Silverfrost FTN95: Fortran for Windows http://www.silverfrost.com/default.aspx http://users.auth.gr/~ppi/fortran/ Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Hardware Software

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μαθηματικών, Α.Π.Θ.

Τμήμα Μαθηματικών, Α.Π.Θ. Εισαγωγή στους Η/Υ και στο περιβάλλον της Compaq Visual Fortran Αν Καθ Νίκος Καραμπετάκης Αν. Καθ. Νίκος Καραμπετάκης Τμήμα Μαθηματικών, Α.Π.Θ. Περιεχόμενα Ποια είναι τα βασικά μέρη μρηαπό τα οποία αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό H/Y (Fortran 90/95/2003)

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό H/Y (Fortran 90/95/2003) ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στον Προγραμματισμό H/Y () Ενότητα 1: Εισαγωγή στους Η/Υ και στο περιβάλλον της Compaq Visual Fortran Νίκος Καραμπετάκης Τμήμα Μαθηματικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο προγραμματισμό Η/Υ Fortran 90/95/

Εισαγωγή στο προγραμματισμό Η/Υ Fortran 90/95/ Εισαγωγή στο προγραμματισμό Η/Υ Fortran 90/95/2003 Silverfrost FTN95: Fortran for Windows http://www.silverfrost.com/default.aspx http://users.auth.gr/~ppi/fortran/ fortran95.math.auth@gmail.com Ηλεκτρονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Η ΓΛΩΣΣΑ PASCAL

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Η ΓΛΩΣΣΑ PASCAL 8.1. Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Η ΓΛΩΣΣΑ PACAL Πως προέκυψε η γλώσσα προγραμματισμού Pascal και ποια είναι τα γενικά της χαρακτηριστικά; Σχεδιάστηκε από τον Ελβετό επιστήμονα της Πληροφορικής Nicklaus Wirth to

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2.3: Προγραμματισμός. Επιστήμη ΗΥ Κεφ. 2.3 Καραμαούνας Πολύκαρπος

Κεφάλαιο 2.3: Προγραμματισμός. Επιστήμη ΗΥ Κεφ. 2.3 Καραμαούνας Πολύκαρπος Κεφάλαιο 2.3: Προγραμματισμός 1 2.3.1 Αναφορά σε γλώσσες προγραμματισμού και «Προγραμματιστικά Υποδείγματα» 2.3.1.1 Πρόγραμμα και Γλώσσες Προγραμματισμού Πρόγραμμα: σύνολο εντολών που χρειάζεται να δοθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 6 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 6.1 Τι ονοµάζουµε πρόγραµµα υπολογιστή; Ένα πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL)

Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) Pascal- Εισαγωγή Η έννοια του προγράμματος Η επίλυση ενός προβλήματος με τον υπολογιστή περιλαμβάνει, όπως έχει ήδη αναφερθεί, τρία εξίσου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΠΠ Ερωτήσεις θεωρίας

ΑΕΠΠ Ερωτήσεις θεωρίας ΑΕΠΠ Ερωτήσεις θεωρίας Κεφάλαιο 1 1. Τα δεδομένα μπορούν να παρέχουν πληροφορίες όταν υποβάλλονται σε 2. Το πρόβλημα μεγιστοποίησης των κερδών μιας επιχείρησης είναι πρόβλημα 3. Για την επίλυση ενός προβλήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΗ,ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ- ΣΜΟΥ

ΕΙΔΗ,ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ- ΣΜΟΥ Κεφάλαιο 7 ΕΙΔΗ,ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ- ΣΜΟΥ Ερωτήσεις 1. Να αναφέρετε διαφορές μεταξύ γλωσσών μηχανής και γλωσσών χαμηλού επιπέδου. Οι γλώσσες μηχανής κωδικοποιούν τις εντολές τους με ομάδες

Διαβάστε περισσότερα

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 5.1 Εισαγωγή στους αλγορίθμους 5.1.1 Εισαγωγή και ορισμοί Αλγόριθμος (algorithm) είναι ένα πεπερασμένο σύνολο εντολών οι οποίες εκτελούν κάποιο ιδιαίτερο έργο. Κάθε αλγόριθμος

Διαβάστε περισσότερα

<<ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΦΥΣΙΚΟΣ ΜCs>> 1

<<ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΦΥΣΙΚΟΣ ΜCs>> 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : Το πρόγραμμα αποτελείται από μια σειρά οδηγιών, που ονομάζονται εντολές, για την εκτέλεση τέτοιου είδους πράξεων, καθώς επίσης και από ένα σύνολο πρόσθετων οδηγιών ελέγχου, που

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός και Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών - Βασικά Εργαλεία Λογισμικού

Προγραμματισμός και Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών - Βασικά Εργαλεία Λογισμικού ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Προγραμματισμός και Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών - Βασικά Εργαλεία Λογισμικού Μάθημα 2ο Aντώνης Σπυρόπουλος v2_061015 Οροι που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 Όπως είδαμε και σε προηγούμενο κεφάλαιο μια από τις βασικότερες τεχνικές στον Δομημένο Προγραμματισμό είναι ο Τμηματικός Προγραμματισμός. Τμηματικός προγραμματισμός ονομάζεται η τεχνική σχεδίασης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 ο Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού (σελ )

Κεφάλαιο 7 ο Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού (σελ ) Κεφάλαιο 7 ο Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού (σελ. 147 159) Για τις γλώσσες προγραμματισμού πρέπει να έχουμε υπόψη ότι: Κάθε γλώσσα προγραμματισμού σχεδιάζεται για συγκεκριμένο σκοπό, δίνοντας ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον κεφ.6 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον κεφ.6 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον κεφ.6 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Μάριος Αραποστάθης Καθηγητής πληροφορικής Βαρβάκειου Λύκειου http://users.sch.gr/mariosarapostathis 6.1 Η έννοια του

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ερωτήσεις Ανάπτυξης

Α. Ερωτήσεις Ανάπτυξης οµηµένος Προγραµµατισµός-Κεφάλαιο 7 Σελίδα 1 α ό 10 ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Είδη, Τεχνικές και Περιβάλλοντα Προγραµµατισµού Α. Ερωτήσεις Ανάπτυξης 1. Τι ονοµάζουµε γλώσσα προγραµµατισµού;

Διαβάστε περισσότερα

Μαλούτα Θεανώ Σελίδα 1

Μαλούτα Θεανώ Σελίδα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 6 ο ( Ενότητες 2.3 ) 1.Τι είναι πρόγραμμα; 2. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των γλωσσών υψηλού επιπέδου σε σχέση με τις γλώσσες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ 9.1 Εντολές Εισόδου/εξόδου Στην Pascal, 1. Tα δεδομένα των προγραμμάτων λαμβάνονται: είτε από το πληκτρολόγιο είτε από ένα αρχείο με τη χρήση των διαδικασιών read και readln,

Διαβάστε περισσότερα

Η-Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. Εργαστήριο 1 Εισαγωγή στη C. Σοφία Μπαλτζή s.mpaltzi@di.uoa.gr

Η-Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. Εργαστήριο 1 Εισαγωγή στη C. Σοφία Μπαλτζή s.mpaltzi@di.uoa.gr Η-Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Εργαστήριο 1 Εισαγωγή στη C Σοφία Μπαλτζή s.mpaltzi@di.uoa.gr Διαδικαστικά Ιστοσελίδα μαθήματος: http://eclass.uoa.gr/courses/f30/ Υποχρεωτική παρακολούθηση: Παρασκευή 14:00 16:00 στην

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Προγραμματισμού Η/Υ Μέθοδοι παρουσίασης του αλγόριθμου και Βασικές έννοιες

Αρχές Προγραμματισμού Η/Υ Μέθοδοι παρουσίασης του αλγόριθμου και Βασικές έννοιες Αρχές Προγραμματισμού Η/Υ Μέθοδοι παρουσίασης του αλγόριθμου και Βασικές έννοιες Βελώνης Γεώργιος Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 Περιεχόμενα Μέθοδοι Παρουσίασης του αλγόριθμου Εισαγωγή Φραστική μέθοδος Ψευδοκώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. 2 Θέματα Θεωρητικής Επιστήμης Υπολογιστών. Κοντογιάννης Βασίλειος ΠΕ19

Κεφ. 2 Θέματα Θεωρητικής Επιστήμης Υπολογιστών. Κοντογιάννης Βασίλειος ΠΕ19 Κεφ. 2 Θέματα Θεωρητικής Επιστήμης Υπολογιστών Κεφ. 2 Θεωρητική Επιστήμη Υπολογιστών 2.3.1.1 Έννοια προγράμματος Τι είναι πρόγραμμα και τι προγραμματισμός; Πρόγραμμα είναι το σύνολο εντολών που χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

8 FORTRAN 77/90/95/2003

8 FORTRAN 77/90/95/2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εισαγωγή... 17 1.1. Ανασκόπηση της ιστορίας των υπολογιστών... 18 1.2. Πληροφορία και δεδομένα... 24 1.3. Ο Υπολογιστής... 26 1.4. Δομή και λειτουργία του υπολογιστή... 28 1.5.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ19 1 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: http://eclass.sch.gr/courses/el594100/ Η έννοια του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ και ΔΟΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ 2.1 Να δοθεί ο ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Η ΓΛΩΣΣΑ PASCAL ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Απλοί ή στοιχειώδης Τ.Δ. Ακέραιος τύπος Πραγματικός τύπος Λογικός τύπος Χαρακτήρας Σύνθετοι Τ.Δ. Αλφαριθμητικός 1. Ακέραιος (integer) Εύρος: -32768 έως 32767 Δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ AΙΓΑIΟΥ & ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Τμήματα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών & Μηχ. Αυτοματισμού ΤΕ. Εισαγωγή στη Python

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ AΙΓΑIΟΥ & ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Τμήματα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών & Μηχ. Αυτοματισμού ΤΕ. Εισαγωγή στη Python ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ AΙΓΑIΟΥ & ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Τμήματα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών & Μηχ. Αυτοματισμού ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Εισαγωγή στη Python Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

10. Με πόσους και ποιους τρόπους μπορεί να αναπαρασταθεί ένα πρόβλημα; 11. Περιγράψτε τα τρία στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος.

10. Με πόσους και ποιους τρόπους μπορεί να αναπαρασταθεί ένα πρόβλημα; 11. Περιγράψτε τα τρία στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος. 1. Δώστε τον ορισμό του προβλήματος. 2. Σι εννοούμε με τον όρο επίλυση ενός προβλήματος; 3. Σο πρόβλημα του 2000. 4. Σι εννοούμε με τον όρο κατανόηση προβλήματος; 5. Σι ονομάζουμε χώρο προβλήματος; 6.

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθμοι Αναπαράσταση αλγορίθμων Η αναπαράσταση των αλγορίθμων μπορεί να πραγματοποιηθεί με:

Αλγόριθμοι Αναπαράσταση αλγορίθμων Η αναπαράσταση των αλγορίθμων μπορεί να πραγματοποιηθεί με: Αλγόριθμοι 2.2.1. Ορισμός: Αλγόριθμος είναι μια πεπερασμένη σειρά εντολών, αυστηρά καθορισμένων και εκτελέσιμων σε πεπερασμένο χρόνο, που στοχεύουν στην επίλυση ενός προβλήματος. Τα κυριότερα χρησιμοποιούμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Εισαγωγή στην FORTRAN. Δρ. Ιωάννης Λυχναρόπουλος 2014-2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Εισαγωγή στην FORTRAN. Δρ. Ιωάννης Λυχναρόπουλος 2014-2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Εισαγωγή στην FORTRAN Δρ. Ιωάννης Λυχναρόπουλος 2014-2015 Fortran FORmula TRANslation: (Μία από τις πρώτες γλώσσες τρίτης γενιάς) Εκδόσεις FORTRAN (1957) FORTRAN II (1958) FORTRAN III

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Κεφάλαιο 8 : H γλώσσα προγραµµατισµού Pascal 1 ο Μέρος σηµειώσεων (Ενότητες 8.1 & 8.2 σχολικού βιβλίου)

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Κεφάλαιο 8 : H γλώσσα προγραµµατισµού Pascal 1 ο Μέρος σηµειώσεων (Ενότητες 8.1 & 8.2 σχολικού βιβλίου) ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Κεφάλαιο 8 : H γλώσσα προγραµµατισµού Pascal 1 ο Μέρος σηµειώσεων (Ενότητες 8.1 & 8.2 σχολικού βιβλίου) 1. Εισαγωγή Χαρακτηριστικά της γλώσσας Τύποι δεδοµένων Γλώσσα προγραµµατισµού

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθμος. Αλγόριθμο ονομάζουμε τη σαφή και ακριβή περιγραφή μιας σειράς ξεχωριστών οδηγιών βημάτων με σκοπό την επίλυση ενός προβλήματος.

Αλγόριθμος. Αλγόριθμο ονομάζουμε τη σαφή και ακριβή περιγραφή μιας σειράς ξεχωριστών οδηγιών βημάτων με σκοπό την επίλυση ενός προβλήματος. Αλγόριθμος Αλγόριθμο ονομάζουμε τη σαφή και ακριβή περιγραφή μιας σειράς ξεχωριστών οδηγιών βημάτων με σκοπό την επίλυση ενός προβλήματος. Εντολές ή οδηγίες ονομάζονται τα βήματα που αποτελούν έναν αλγόριθμο.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο περιβάλλον Code::Blocks

Εισαγωγή στο περιβάλλον Code::Blocks Εισαγωγή στο περιβάλλον Code::Blocks Στο παρόν εγχειρίδιο παρουσιάζεται η διαδικασία ανάπτυξης, μεταγλώττισης και εκτέλεσης ενός προγράμματος C στο περιβάλλον του Code::Blocks. Η διαδικασία αυτή παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δρ. Κόννης Γιώργος Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής Προγραμματισμός Στόχοι 1 Να περιγράψουμε τις έννοιες του Υπολογιστικού Προβλήματος και του Προγράμματος/Αλγορίθμου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ. 03/01/09 Χαράλαμπος Τζόκας 1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ. 03/01/09 Χαράλαμπος Τζόκας 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 03/01/09 Χαράλαμπος Τζόκας 1 Πρόγραμμα - Προγραμματισμός Πρόγραμμα: Σύνολο εντολών που πρέπει να δοθούν στον Υπολογιστή, ώστε να υλοποιηθεί ο αλγόριθμος της επίλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Βασικοί τύποι δεδομένων (Pascal) ΕΠΑ.Λ Αλίμου Γ Πληροφορική Δομημένος Προγραμματισμός (Ε) Σχολ. Ετος Κων/νος Φλώρος

Βασικοί τύποι δεδομένων (Pascal) ΕΠΑ.Λ Αλίμου Γ Πληροφορική Δομημένος Προγραμματισμός (Ε) Σχολ. Ετος Κων/νος Φλώρος Βασικοί τύποι δεδομένων (Pascal) ΕΠΑ.Λ Αλίμου Γ Πληροφορική Δομημένος Προγραμματισμός (Ε) Σχολ. Ετος 2012-13 Κων/νος Φλώρος Απλοί τύποι δεδομένων Οι τύποι δεδομένων προσδιορίζουν τον τρόπο παράστασης των

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές σχεδίασης προγραμμάτων, Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα

Τεχνικές σχεδίασης προγραμμάτων, Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα Τεχνικές σχεδίασης προγραμμάτων, Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα Ενότητες βιβλίου: 6.4, 6.7 Ώρες διδασκαλίας: 1 Τεχνικές σχεδίασης προγραμμάτων Στο βιβλίο γίνεται αναφορά σε μία τεχνική για την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΛΩΣΣEΣ ΠPOΓPAMMATIΣMOY

ΜΕΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΛΩΣΣEΣ ΠPOΓPAMMATIΣMOY ΜΕΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΛΩΣΣEΣ ΠPOΓPAMMATIΣMOY Mία γλώσσα προγραμματισμού συνίσταται από ένα περιορισμένο υποσύνολο της αγγλικής γλώσσας και το οποίο αποτελείται από εκφράσεις σαφώς ορισμένες, χωρίς παρερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 ο Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων (σελ )

Κεφάλαιο 2 ο Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων (σελ ) Κεφάλαιο 2 ο Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων (σελ. 25 48) Τι είναι αλγόριθμος; Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Αλγόριθμος είναι μία πεπερασμένη σειρά ενεργειών, αυστηρά καθορισμένων και εκτελέσιμων σε πεπερασμένο χρονικό διάστημα,

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010

Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010 Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Τομέας Υπολογιστικών Τεχνικών & Συστημάτων Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010 Ιωάννης Γεωργουδάκης - Πάρις Μαστοροκώστας Σεπτέμβριος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό. 26-Jun-15 ΑΕΠΠ - Καραμαούνας Π. 1

Κεφάλαιο 6 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό. 26-Jun-15 ΑΕΠΠ - Καραμαούνας Π. 1 Κεφάλαιο 6 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό 26-Jun-15 ΑΕΠΠ - Καραμαούνας Π. 1 6.3 Φυσικές και τεχνητές γλώσσες Μια γλώσσα γενικά προσδιορίζεται από: 1. Το αλφάβητο: το σύνολο των στοιχείων που χρησιμοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός. Εργαστήριο 6 Εντολές Επανάληψης

Σκοπός. Εργαστήριο 6 Εντολές Επανάληψης Εργαστήριο 6 Εντολές Επανάληψης Η δομή Επιλογής στη PASCAL H δομή Επανάληψης στη PASCAL. Ρεύμα Εισόδου / Εξόδου.. Ρεύμα Εισόδου / Εξόδου. To πρόγραμμα γραφικών gnuplot. Γραφικά στη PASCAL. Σκοπός 6.1 ΕΠΙΔΙΩΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό 6.1 Η έννοια του προγράμματος Η επίλυση ενός προβλήματος με τον υπολογιστή περιλαμβάνει, τρία σημαντικά στάδια: 1. Τον ακριβή προσδιορισμό του προβλήματος. 2. Την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Εισαγωγή ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Όπως για όλες τις επιστήμες, έτσι και για την επιστήμη της Πληροφορικής, ο τελικός στόχος της είναι η επίλυση προβλημάτων. Λύνονται όμως όλα τα προβλήματα;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο. Έτσι ο προγραµµατισµός µε τη ΓΛΩΣΣΑ εστιάζεται στην ανάπτυξη του αλγορίθµου και τη µετατροπή του σε σωστό πρόγραµµα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο. Έτσι ο προγραµµατισµός µε τη ΓΛΩΣΣΑ εστιάζεται στην ανάπτυξη του αλγορίθµου και τη µετατροπή του σε σωστό πρόγραµµα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο 1. Επιλογή της κατάλληλης γλώσσας προγραµµατισµού Εκατοντάδες γλώσσες προγραµµατισµού χρησιµοποιούνται όπως αναφέρθηκε σήµερα για την επίλυση των προβληµάτων µε τον υπολογιστή, τη δηµιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός με FORTRAN Συνοπτικός Οδηγός Α. Σπυρόπουλος Α. Μπουντουβής

Προγραμματισμός με FORTRAN Συνοπτικός Οδηγός Α. Σπυρόπουλος Α. Μπουντουβής ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Προγραμματισμός με FORTRAN Συνοπτικός Οδηγός Α Σπυρόπουλος Α Μπουντουβής Αθήνα, 2015 v13_061015 Στον οδηγό αυτό θα χρησιμοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Fortran. Μάθημα 1 ο. Ελευθερία Λιούκα

Εισαγωγή στη Fortran. Μάθημα 1 ο. Ελευθερία Λιούκα Εισαγωγή στη Fortran Μάθημα 1 ο Ελευθερία Λιούκα liouka.eleftheria@gmail.com Περιεχόμενα Ιστορία της Fortran Βασικές γνώσεις Fortran Επιτρεπτοί χαρακτήρες Μορφή προγράμματος Τύποι μεταβλητών Πράξεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣ-151. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Ι (FORTRAN 77) (Άνοιξη 2004)

ΦΥΣ-151. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Ι (FORTRAN 77) (Άνοιξη 2004) 1 ΦΥΣ-151. Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές Ι (FORTRAN 77) (Άνοιξη 2004) ιάλεξη 1 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ FORTRAN 77 Ένα πρόγραµµα σε οποιαδήποτε γλώσσα προγραµµατισµού δεν τίποτα άλλο από µια σειρά εντολών που πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος

επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος Βασικές έννοιες προγραµµατισµού Η ύλη που αναπτύσσεται σε αυτό το κεφάλαιο είναι συναφής µε την ύλη που αναπτύσσεται στο 2 ο κεφάλαιο. Όπου υπάρχουν διαφορές αναφέρονται ρητά. Προσέξτε ιδιαίτερα, πάντως,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 : Είδη, Τεχνικές, και Περιβάλλοντα Προγραµµατισµού

Κεφάλαιο 7 : Είδη, Τεχνικές, και Περιβάλλοντα Προγραµµατισµού ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Κεφάλαιο 7 : Είδη, Τεχνικές, και Περιβάλλοντα Προγραµµατισµού ( Απαντήσεις & Λύσεις Βιβλίου) 1. Σκοποί κεφαλαίου Κύκλος ανάπτυξης προγράµµατος Κατηγορίες γλωσσών προγραµµατισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΠΠ Ερωτήσεις τύπου Σωστό-Λάθος

ΑΕΠΠ Ερωτήσεις τύπου Σωστό-Λάθος ΑΕΠΠ Ερωτήσεις τύπου Σωστό-Λάθος Κεφάλαιο 1 1. Πρόβλημα είναι μια μαθηματική κατάσταση που πρέπει να αντιμετωπίσουμε 2. Αν υποβάλλουμε τα δεδομένα σε επεξεργασία παίρνουμε πληροφορίες 3. Ο υπολογιστής

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική 2. Αλγόριθμοι

Πληροφορική 2. Αλγόριθμοι Πληροφορική 2 Αλγόριθμοι 1 2 Τι είναι αλγόριθμος; Αλγόριθμος είναι ένα διατεταγμένο σύνολο από σαφή βήματα το οποίο παράγει κάποιο αποτέλεσμα και τερματίζεται σε πεπερασμένο χρόνο. Ο αλγόριθμος δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δρ. Θεόδωρος Γ. Λάντζος

Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δρ. Θεόδωρος Γ. Λάντζος Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Δρ. Θεόδωρος Γ. Λάντζος http://www.teiser.gr/icd/staff/lantzos lantzos@teiser.gr Κανόνες Ομαλής Λειτουργίας Ερχόμαστε στην ώρα μας Δεν καπνίζουμε και τρώμε εντός της αίθουσας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤOΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤOΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤOΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Στόχοι του μαθήματος Μετά το τέλος του μαθήματος οι μαθητές πρέπει να είναι σε θέση: Να περιγράφουν τι είναι πρόγραμμα Να εξηγούν την αναγκαιότητα για τη δημιουργία γλωσσών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΓΛΩΣΣΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΓΛΩΣΣΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Τεχνικές Σχεδίασης Αλγορίθμων Εισαγωγή στον Προγραμματισμό - ΓΛΩΣΣΑ Επιμέλεια: Ομάδα Διαγωνισμάτων από Το στέκι των πληροφορικών ο Θέμα 1 Α. α) Ποια είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 2.4 Βασικές συνιστώσες/εντολές ενός αλγορίθμου 2.4.1 Δομή ακολουθίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 7.1 7.9 Σταθερές (constants): Προκαθορισμένες τιμές που παραμένουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 6 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ Σημειώστε αν είναι σωστή ή

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικές και τεχνητές γλώσσες. Το αλφάβητο της ΓΛΩΣΣΑΣ, Τύποι Δεδομένων. Σταθερές, Μεταβλητές, Τελεστές, Συναρτήσεις, Δομή Προγράμματος

Φυσικές και τεχνητές γλώσσες. Το αλφάβητο της ΓΛΩΣΣΑΣ, Τύποι Δεδομένων. Σταθερές, Μεταβλητές, Τελεστές, Συναρτήσεις, Δομή Προγράμματος Φυσικές και τεχνητές γλώσσες. Το αλφάβητο της ΓΛΩΣΣΑΣ, Τύποι Δεδομένων. Σταθερές, Μεταβλητές, Τελεστές, Συναρτήσεις, Δομή Προγράμματος Ενότητες βιβλίου: 6.3, 7.1-7.6, 7.10, 8.1 Ώρες διδασκαλίας: 2 Φυσικές

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Χρήση της Εφαρµογής Compaq Visual Fortran & του Microsoft Developer Studio

Εισαγωγή στη Χρήση της Εφαρµογής Compaq Visual Fortran & του Microsoft Developer Studio Εισαγωγή στη Χρήση της Εφαρµογής Compaq Visual Fortran & του Microsoft Developer Studio Το κείµενο που ακολουθεί είναι ένας σύντοµος οδηγός στο περιβάλλον προγραµµατισµού της γλώσσας Fortran, για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διδάσκουσα Δρ Β Καβακλή Χειμερινό Εξάμηνο 2001 Στόχοι του Μαθήματος! Ανάπτυξη αναλυτικής

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΓΕΛ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΕΠΠ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΔΙΟΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ

2ο ΓΕΛ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΕΠΠ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΔΙΟΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΤΑΘΕΡΕΣ είναι τα μεγέθη που δεν μεταβάλλονται κατά την εκτέλεση ενός αλγόριθμου. Εκτός από τις αριθμητικές σταθερές (7, 4, 3.5, 100 κλπ), τις λογικές σταθερές (αληθής και ψευδής)

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 ο Εισαγωγή στον Προγραμματισμό 1

Κεφάλαιο 6 ο Εισαγωγή στον Προγραμματισμό 1 Κεφάλαιο 6 ο Εισαγωγή στον Προγραμματισμό 1 Ποιες γλώσσες αναφέρονται ως φυσικές και ποιες ως τεχνητές; Ως φυσικές γλώσσες αναφέρονται εκείνες οι οποίες χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία μεταξύ ανθρώπων,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΑ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

ΓΛΩΣΣΑ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΓΛΩΣΣΑ ΑΛΦΑΒΗΤΟ Κεφαλαία και μικρά γράμματα ελληνικού αλφαβήτου: Α Ω και α ω Κεφαλαία και μικρά γράμματα λατινικού αλφαβήτου: A Z και a z Αριθμητικά ψηφία: 0 9 Ειδικοί χαρακτήρες: + - * / =. ( ),! & κενός

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Κεφάλαιο 6ο Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό Μέρος Πρώτο (6.1, 6.2 και 6.3) Α. Ερωτήσεις Σωστού Λάθους 1. Η γλώσσα µηχανής είναι µία γλώσσα υψηλού επιπέδου.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 8 & 9 11/10/07

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 8 & 9 11/10/07 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 8 & 9 11/10/07 Τμήμα θεωρίας: Α.Μ. 8, 9 Κάθε Πέμπτη, 11πμ-2μμ, ΑΜΦ23. Διδάσκων: Ντίνος Φερεντίνος Γραφείο 118 email: kpf3@cornell.edu Μάθημα: Θεωρία + προαιρετικό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Αρχές της επιστήμης των ΗΥ

Εισαγωγή στις Αρχές της επιστήμης των ΗΥ Εισαγωγή στις Αρχές της επιστήμης των ΗΥ Ερωτήσεις και ασκήσεις για επανάληψη 1. Τι είναι πρόβλημα (σελ 14) 2. Ποιες είναι οι κατηγορίες προβλημάτων με βάση την επίλυση; Δώστε τον ορισμό για κάθε μια κατηγορία.

Διαβάστε περισσότερα

Pascal, απλοί τύποι, τελεστές και εκφράσεις

Pascal, απλοί τύποι, τελεστές και εκφράσεις Pascal, απλοί τύποι, τελεστές και εκφράσεις 15 Νοεμβρίου 2011 1 Γενικά Στην standard Pascal ορίζονται τέσσερις βασικοί τύποι μεταβλητών: integer: Παριστάνει ακέραιους αριθμούς από το -32768 μέχρι και το

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΙΣ

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΙΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΙΣ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ Πληροφορική I "Προγραμματισμός" B. Φερεντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διδάσκουσα Δρ Β. Καβακλή Χειμερινό Εξάμηνο 2001 1 Δοκιμή Έλεγχος Αλγορίθμου Για να

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός. Αλγεβρικοί και Λογικοί Υπολογισμοί στη PASCAL

Σκοπός. Αλγεβρικοί και Λογικοί Υπολογισμοί στη PASCAL Αλγεβρικοί και Λογικοί Υπολογισμοί στη PASCAL Δυνατότητα ανάπτυξης, μεταγλώττισης και εκτέλεσης προγραμμάτων στη PASCAL. Κατανόηση της σύνταξης των προτάσεων της PASCAL. Κατανόηση της εντολής εξόδου για

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Προγραμματισμού

Θεωρία Προγραμματισμού Θεωρία Προγραμματισμού 1) Τι ονομάζουμε Αλγόριθμο; Ονομάζεται μια ακολουθία από πεπερασμένο αριθμό εντολών, που αν εκτελεστούν με ακρίβεια, οδηγούν στη πραγματοποίηση μιας εργασίας. 2) Τι ονομάζουμε ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός PASCAL

Προγραμματισμός PASCAL Προγραμματισμός PASCAL 1 PASCAL Η PASCAL σχεδιάστηκε από τον Worth το 1968 στη Ζυρίχη, αρχικά σαν εργαλείο για τη διδασκαλία προγραμματισμού. Είναι γλώσσα για σειριακό προγραμματισμό. 2 Απλή και εύκολη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περιόδους. 22/1/ :11 Όνομα: Λεκάκης Κωνσταντίνος καθ. Τεχνολογίας

ΘΕΜΑ : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περιόδους. 22/1/ :11 Όνομα: Λεκάκης Κωνσταντίνος καθ. Τεχνολογίας ΘΕΜΑ : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περιόδους 22/1/2010 10:11 καθ. Τεχνολογίας 22/1/2010 10:12 Παραδείγματα Τι ονομάζουμε αριθμητικό σύστημα? Το σύνολο από ψηφία (αριθμοί & χαρακτήρες). Που χρησιμεύουν

Διαβάστε περισσότερα

Ας δούμε λίγο την θεωρία με την οποία ασχοληθήκαμε μέχρι τώρα.

Ας δούμε λίγο την θεωρία με την οποία ασχοληθήκαμε μέχρι τώρα. Ας δούμε λίγο την θεωρία με την οποία ασχοληθήκαμε μέχρι τώρα. Είδαμε τι είναι πρόβλημα, τι είναι αλγόριθμος και τέλος τι είναι πρόγραμμα. Πρέπει να μπορείτε να ξεχωρίζετε αυτές τις έννοιες και να αντιλαμβάνεστε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εντολές επιλογής Εντολές επανάληψης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Εντολές επιλογής Εντολές επανάληψης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εντολές επιλογής Εντολές επανάληψης Εισαγωγή Στο προηγούμενο κεφάλαιο αναπτύξαμε προγράμματα, τα οποία ήταν πολύ απλά και οι εντολές των οποίων εκτελούνται η μία μετά την άλλη. Αυτή η σειριακή

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Αριθμητικά συστήματα Υπάρχουν 10 τύποι ανθρώπων: Αυτοί

Διαβάστε περισσότερα

Ο αλγόριθμος πρέπει να τηρεί κάποια κριτήρια

Ο αλγόριθμος πρέπει να τηρεί κάποια κριτήρια Αλγόριθμος είναι μια πεπερασμένη σειρά ενεργειών, αυστηρά καθορισμένων και εκτελέσιμων σε πεπερασμένο χρόνο, που στοχεύουν στην επίλυση ενός προβλήματος. Ο αλγόριθμος πρέπει να τηρεί κάποια κριτήρια Είσοδος:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ Θέμα Α ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017 Πάτρα 3/5/2017 Ονοματεπώνυμο:.. Α1. Να γράψετε στην κόλλα σας τον αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι ονομάζουμε αλγόριθμο; Δώστε παράδειγμα.

1. Τι ονομάζουμε αλγόριθμο; Δώστε παράδειγμα. 1. Τι ονομάζουμε αλγόριθμο; Δώστε παράδειγμα. ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ορισμός: Αλγόριθμος είναι μια πεπερασμένη σειρά ενεργειών, αυστηρά καθορισμένων και εκτελέσιμων σε πεπερασμένο χρόνο, που στοχεύουν στην επίλυση ενός

Διαβάστε περισσότερα

Δομημένος Προγραμματισμός. Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων

Δομημένος Προγραμματισμός. Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων Δομημένος Προγραμματισμός Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων www.bpis.teicrete.gr Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων www.bpis.teicrete.gr 2 Νέο Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος Εισαγωγή στον προγραµµατισµό Η έννοια του προγράµµατος Ο προγραµµατισµός ασχολείται µε τη δηµιουργία του προγράµµατος, δηλαδή του συνόλου εντολών που πρέπει να δοθούν στον υπολογιστή ώστε να υλοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

6. Εισαγωγή στον προγραµµατισµό

6. Εισαγωγή στον προγραµµατισµό 6. Εισαγωγή στον προγραµµατισµό 6.1 Η έννοια του προγράµµατος. 6.2 Ιστορική αναδροµή. 6.2.1 Γλώσσες µηχανής. ΗΜ04-Θ1Α 1. Ένα πρόγραµµα σε γλώσσα µηχανής είναι µια ακολουθία δυαδικών ψηφίων. 5. Ένα πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Έλεγχος Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ακ. Έτος 2012-2013 Σχεσιακοί Τελεστές και Ισότητας Ένα πρόγραμμα εκτός από αριθμητικές πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής ΙΙ

Διδακτική της Πληροφορικής ΙΙ Διδακτική της Πληροφορικής ΙΙ Ομάδα Γ Βότσης Ευστάθιος Γιαζιτσής Παντελής Σπαής Αλέξανδρος Τάτσης Γεώργιος Προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αρχάριοι προγραμματιστές Εισαγωγή Προβλήματα Δυσκολίες Διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασιακός Προγραμματισμός

Διαδικασιακός Προγραμματισμός Τμήμα ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διαδικασιακός Προγραμματισμός Διάλεξη 4 η Τελεστές Οι διαλέξεις βασίζονται στο βιβλίο των Τσελίκη και Τσελίκα C: Από τη Θεωρία στην Εφαρμογή Σωτήρης

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Η/Υ. Προτεινόμενα θέματα εξετάσεων Εργαστήριο. Μέρος 1 ό. ΤΕΙ Λάρισας- Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής

Προγραμματισμός Η/Υ. Προτεινόμενα θέματα εξετάσεων Εργαστήριο. Μέρος 1 ό. ΤΕΙ Λάρισας- Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής Προγραμματισμός Η/Υ Προτεινόμενα θέματα εξετάσεων Εργαστήριο Μέρος 1 ό ΤΕΙ Λάρισας- Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής Ιανουάριος 2011 Καλογιάννης Γρηγόριος Επιστημονικός/ Εργαστηριακός

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολική γλώσσα Εκπαιδευτικού Υπολογιστή - Λογισμικό Υπολογιστών

Συμβολική γλώσσα Εκπαιδευτικού Υπολογιστή - Λογισμικό Υπολογιστών Συμβολική γλώσσα Εκπαιδευτικού Υπολογιστή - Λογισμικό Υπολογιστών Πρόγραμμα σε γλώσσα μηχανής του ΕΚΥ Θέση μνήμης Περιεχόμενα μνήμης Εντολή (assembly) 0 0001 000000000011 lda 3 1 0011 000000000100 ada

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. 1: Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου και στον Προγραμματισμό. Η έννοια του προβλήματος

Κεφ. 1: Εισαγωγή στην έννοια του Αλγορίθμου και στον Προγραμματισμό. Η έννοια του προβλήματος Η έννοια του προβλήματος 1. Αναφέρετε μερικά από τα προβλήματα που συναντάτε στην καθημερινότητά σας. Απλά προβλήματα Ποιο δρόμο θα ακολουθήσω για να πάω στο σχολείο; Πως θα οργανώσω μια εκδρομή; Πως θα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C Στο εργαστήριο αυτό, θα ασχοληθούμε με δύο προγραμματιστικά περιβάλλοντα της γλώσσας C, το Dev-C++, το οποίο είναι εφαρμογή που τρέχει

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασιακός Προγραμματισμός

Διαδικασιακός Προγραμματισμός Τμήμα ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διαδικασιακός Προγραμματισμός Διάλεξη 2 η Τύποι Δεδομένων Δήλωση Μεταβλητών Έξοδος Δεδομένων Οι διαλέξεις βασίζονται στο βιβλίο των Τσελίκη και Τσελίκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Προγραµµατισµός Η/Υ Ο προγραµµατισµός είναι η διατύπωση του αλγορίθµου σε µορφή κατανοητή από τον Η/Υ ώστε να τον εκτελέσει («τρέξει» όπως λέµε στην ορολογία της

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Αριθμητική Ανάλυση

Εισαγωγή στην Αριθμητική Ανάλυση Εισαγωγή στην Αριθμητική Ανάλυση Εισαγωγή στη MATLAB ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΚΡΙΒΗΣ ΒΟΗΘΟΙ: ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΣΚΟΡΔΑ ΕΛΕΝΗ E-MAIL: SDIMITRIADIS@CS.UOI.GR, ESKORDA@CS.UOI.GR Τι είναι Matlab Είναι ένα περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστές Ι. Άδειες Χρήσης. Εισαγωγή. Διδάσκοντες: Αν. Καθ. Δ. Παπαγεωργίου, Αν. Καθ. Ε. Λοιδωρίκης

Υπολογιστές Ι. Άδειες Χρήσης. Εισαγωγή. Διδάσκοντες: Αν. Καθ. Δ. Παπαγεωργίου, Αν. Καθ. Ε. Λοιδωρίκης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Άδειες Χρήσης Υπολογιστές Ι Εισαγωγή Διδάσκοντες: Αν. Καθ. Δ. Παπαγεωργίου, Αν. Καθ. Ε. Λοιδωρίκης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η γλώσσα προγραμματισμού C ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2: Εκφράσεις, πίνακες και βρόχοι 14 Απριλίου 2016 Το σημερινό εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

FORTRAN και Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός

FORTRAN και Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός FORTRAN και Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός Παραδόσεις Μαθήματος 2016 Δρ Γ Παπαλάμπρου Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ georgepapalambrou@lmentuagr Εργαστήριο Ναυτικής Μηχανολογίας (Κτίριο Λ) Σχολή Ναυπηγών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 6 ο

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 6 ο Με τι ασχολείται ο προγραμματισμός; Ο προγραμματισμός ασχολείται με την διατύπωση του αλγορίθμου σε κατανοητή μορφή από τον Η/Υ, δηλ. τη δημιουργία του προγράμματος, του συνόλου των εντολών που πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορική. Ενότητα 1: Α. Οργάνωση μαθήματος. Β. Στοιχεία Προγραμματισμού -Προγραμματιστικές Δομές, Πρόγραμμα, Γλώσσες.

Πληροφορική. Ενότητα 1: Α. Οργάνωση μαθήματος. Β. Στοιχεία Προγραμματισμού -Προγραμματιστικές Δομές, Πρόγραμμα, Γλώσσες. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Πληροφορική Ενότητα 1: Α. Οργάνωση μαθήματος. Β. Στοιχεία Προγραμματισμού -Προγραμματιστικές Δομές, Πρόγραμμα, Γλώσσες. Κωνσταντίνος Καρατζάς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 1 ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Μάθημα 1ο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων α εξάμηνο Β. Φερεντίνος Ορισμός Wikipedia.org 2 Δομημένος προγραμματισμός (structured programming) ή διαδικαστικός προγραμματισμός (procedural

Διαβάστε περισσότερα

Πως θα κατασκευάσω το πρώτο πρόγραμμα;

Πως θα κατασκευάσω το πρώτο πρόγραμμα; Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Σκοπός Να γίνει εξοικείωση το μαθητών με τον ΗΥ και το λειτουργικό σύστημα. - Επίδειξη του My Computer

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1. 1. Συμβολική γλώσσα 2. Γλώσσες υψηλού επιπέδου 3. Γλώσσες τέταρτής γενιάς 4. Γλώσσα μηχανής

ΘΕΜΑ 1. 1. Συμβολική γλώσσα 2. Γλώσσες υψηλού επιπέδου 3. Γλώσσες τέταρτής γενιάς 4. Γλώσσα μηχανής ΘΕΜΑ 1 Α1Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό καθεμίας από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα τη λέξη Σώστο,αν είναι σωστή και τη λέξη Λάθος, αν είναι λανθασμένη. 1.ο αλγόριθμος του πολλαπλασιασμού αλά

Διαβάστε περισσότερα