ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγή στους Η/Υ και στο Περιβάλλον της Compaq Visual Fortan1. 2. Βασικά στοιχεία ενός προγράμματος στη Fortran 90

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Εισαγωγή στους Η/Υ και στο Περιβάλλον της Compaq Visual Fortan1. 2. Βασικά στοιχεία ενός προγράμματος στη Fortran 90"

Transcript

1

2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το βιβλίο αυτό γράφτηκε για τις ανάγκες του μαθήματος «Προγραμματισμός Η/Υ ΙΙ» που διδάσκεται στο Β εξάμηνο του Τμήματος Μαθηματικών του Α.Π.Θ.. Κύριος στόχος του βιβλίου αυτού είναι να εξοικιώσει τον αρχάριο προγραμματιστή με τις βασικές αρχές του προγραμματισμού των Η/Υ χρησιμοποιώντας την γλώσσα προγραμματισμού FORTRAN 90 καθώς και στοιχεία της FORTRAN 95. Για την καλύτερη κατανόηση της ύλης οι αναγνώστες παροτρύνονται α) να εκτελέσουν τα έτοιμα προγράμματα που παρουσιάζονται στο βιβλίο έτσι ώστε να αποκτήσουν μια εξοικίωση με τον προγραμματισμό σε Fortran, β) να προσπαθούν να επιλύουν τις δραστηριότητες αλλά και τις ασκήσεις επανάληψης που προτείνονται σε κάθε ενότητα που έχουν ως στόχο την ενεργό συμμετοχή τους και την εμπέδωση της ύλης. Σε περίπτωση αδυναμίας επίλυσης των δραστηριοτήτων θα πρότεινα μια καλή επανάληψη της ύλης που έχει σχέση με την επίλυση της δραστηριότητας. Οι λύσεις των δραστηριοτήτων παρουσιάζονται στο τέλος κάθε ενότητας και χρησιμεύουν ως οδηγός αυτοαξιολόγησης για την πορείας εκμάθησης του αναγνώστη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για την συγγραφή του βιβλίου αυτού τον Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Λάζο του Τμήματος Πληροφορικής του Α.Π.Θ., για τις πολύτιμες συμβουλές του όλα αυτά τα χρόνια που συνεργαστήκαμε, καθώς και την κ. Μπλέρη Καββαδία, τον κ. Γιώργο Ραχώνη και την κ. Κατερίνα Χατζηφωτεινού που συνεργαστήκαμε στενά για μεγάλο διάστημα στη διδασκαλία του μαθήματος «Προγραμματισμός Η/Υ ΙΙ». Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω την εταιρεία Compaq και την υπεύθυνη του προγράμματος κ. C. Staudinger, οι οποίοι διέθεσαν δωρεάν την Compaq Visual Fortran στο Τμήμα Μαθηματικών για την κάλυψη του μαθήματος «Προγραμματισμός Η/Υ ΙΙ». Τα προγράμματα που παρουσιάζονται στο βιβλίο αυτό έχουν γραφεί και εκτελεστεί στην Compaq Visual Fortran. Τέλος, και πιο πολύ από όλους, θα ήθελα να ευχαριστήσω την γυναίκα μου Άννα και τα δύο παιδιά μου Θεοδώρα και Αθηνά για την υπομονή αλλά και συμπαράσταση που μου δείξανε κατά τη συγγραφή του βιβλίου αυτού.

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή στους Η/Υ και στο Περιβάλλον της Compaq Visual Fortan1 1.1 Ποια είναι τα βασικά μέρη από τα οποία αποτελείται ένας Η/Υ ; Ποια είναι η δομή του υλικού ενός Η/Υ ; Ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες λογισμικού ; Τι είναι γλώσσα προγραμματισμού ; Τι είναι προγραμματισμός ; Πώς θα μεταφράσουμε και θα εκτελέσουμε ένα πρόγραμμα στη Compaq Visual Fortran Σύνοψη Απαντήσεις στις δραστηριότητες Βασικά στοιχεία ενός προγράμματος στη Fortran Πότε δημιουργήθηκε ή FORTRAN 90 ; Ποιο είναι το αλφάβητο της FORTRAN 90 ; Ποιο είναι το λεξιλόγιο της FORTRAN 90 ; Ποια είναι τα δεδομένα που χειρίζεται ένα πρόγραμμα και σε ποιες κατηγορίες χωρίζονται; Εκφράσεις στη Fortran Συναρτήσεις Σύνοψη Απαντήσεις στις δραστηριότητες Δομή ενός προγράμματος στην Fortan Από τι αποτελείται ένα πρόγραμμα FORTRAN 90 ; Πώς δηλώνουμε την επικεφαλίδα και το τέλος του προγράμματος; Τμήμα δηλώσεων Πώς δηλώνουμε το τμήμα των προτάσεων ; Πώς δηλώνουμε το τμήμα των διαδικασιών και συναρτήσεων ; Σύνοψη...56

4 6 Περιεχόμενα 4. Ο τελεστής ανάθεσης και οι εντολές εισόδου-εξόδου 4.1 Ο τελεστής ανάθεσης Η εντολή εισόδου READ Οι εντολές εξόδου PRINT-WRITE Απλά προβλήματα εισόδου-εξόδου Παρατηρήσεις στις εντολές εισόδου-εξόδου Σύνοψη Επαναληπτικές ασκήσεις Απαντήσεις στις δραστηριότητες Εντολές συνθήκης και διακλάδωσης 5.1 Η εντολή GOTO Η εντολή IF-THEN-ELSE Η εντολή SELECT-CASE Παραδείγματα με συνθήκες Σύνοψη Επαναληπτικές ασκήσεις Απαντήσεις στις Δραστηριότητες Οι εντολές επανάληψης 6.1 Ανακύκλωση και χρήση μετρητών σε προγράμματα Η εντολή DO Σύνοψη Επαναληπτικές ασκήσεις Απαντήσεις στις δραστηριότητες Πίνακες 7.1 Τι είναι οι πίνακες και πού χρειάζονται ; Πίνακες στην Fortran Μονοδιάστατοι πίνακες Πολυδιάστατοι πίνακες Σύνοψη Επαναληπτικές ασκήσεις Απαντήσεις στις δραστηριότητες...207

5 Περιεχόμενα 7 8. Διαδικασίες και συναρτήσεις 8.1 Τι είναι το υποπρόγραμμα και ποια είδη υποπρογραμμάτων υπάρχουν ; Συναρτήσεις Διαδικασίες Τι είναι τα Modules ; Συναρτήσεις Διαδικασίες της αριθμητικής IMSL βιβλιοθήκης της Compaq Visual Fortran Σύνοψη Επαναληπτικές ασκήσεις Απαντήσεις στις δραστηριότητες Αρχεία 9.1 Τι είναι αρχείο ; Αρχεία Σειριακής Προσπέλασης Αρχεία άμεσης ή τυχαίας προσπέλασης Σύνοψη Επαναληπτικές ασκήσεις Απαντήσεις στις Δραστηριότητες Εφαρμογές 10.1 Επίλυση διαφορικών εξισώσεων Επίλυση εξισώσεων διαφορών καθώς και συστημάτων εξισώσεων διαφορών Σύνοψη Ασκήσεις Απαντήσεις στις Δραστηριότητες Βιβλιογραφία Παράρτημα Α Λογικό Διάγραμμα Παράρτημα Β Συνοπτικός Πίνακας Εντολών Ευρετήριο...377

6 Σκοπός Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να παρουσιάσει α) μια συνοπτική περιγραφή της δομής των Η/Υ β) μια διαδικασία επίλυσης προβλημάτων με την βοήθεια του Η/Υ και γ) το περιβάλλον της Compaq Visual Fortran. Προσδοκώμενα αποτελέσματα Έχοντας διαβάσει το κεφάλαιο αυτό θα είσαι σε θέση: να δώσεις τον ορισμό του υπολογιστή, να περιγράψεις τα δύο βασικά μέρη από τα οποία αποτελείται ο Η/Υ να δώσεις το βασικό ορισμό του υλικού (hardware) ενός Η/Υ, να περιγράψεις τη βασική δομή του καθώς και να δώσεις μια σύντομη περιγραφή των μερών που το απαρτίζουν, να δώσεις τον ορισμό του λογισμικού, καθώς και να περιγράψεις δύο βασικές κατηγορίες λογισμικού, να ορίσεις τι είναι γλώσσα προγραμματισμού και να περιγράψεις τις δύο μεγάλες κατηγορίες στις οποίες χωρίζονται οι γλώσσες προγραμματισμού, να περιγράψεις τα 7 στάδια του προγραμματισμού, να εισάγεις ένα πρόγραμμα γραμμένο σε FORTRAN 90 στο περιβάλλον της Compaq Visual Fortran και να το εκτελείς.

7 10 Κεφάλαιο 1 Έννοιες κλειδιά Υλικό (hardware) Λογισμικό (software) Λειτουργικό σύστημα Κύρια Μνήμη (RAM) Κεντρική μονάδα επεξεργασίας (CPU) Λογισμικό συστήματος Λογισμικό εφαρμογών Πηγαίος Κώδικας Αντικείμενο Πρόγραμμα Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Στο κεφάλαιο αυτό θα εισάγουμε βασικές έννοιες που αφορούν τη δομή του Η/Υ και θα περιγράψουμε τα στάδια υλοποίησης ενός προγράμματος με τη βοήθεια της FORTRAN 90. Πιο συγκεκριμένα, στην ενότητα 1.1 θα αναφέρουμε ότι ένας υπολογιστής αποτελείται από δύο βασικά μέρη : το υλικό (hardware) και το λογισμικό (software) και θα προχωρήσουμε στη συνοπτική περιγραφή τους στις ενότητες 1.2 και 1.3. Στην ενότητα 1.4 θα δούμε τι είναι γλώσσα προγραμματισμού και σε ποιες βασικές κατηγορίες μπορούμε να χωρίσουμε τις γλώσσες προγραμματισμού, ενώ στην ενότητα 1.5 θα αναφέρουμε τα 7 βασικά στάδια του προγραμματισμού. Τέλος, στην ενότητα 1.6 θα εξηγήσουμε πώς μπορεί να υλοποιηθεί στο περιβάλλον της Compaq Visual Fortran ένα πρόγραμμα που έχουμε γράψει στη FORTRAN Ποια είναι τα βασικά μέρη από τα οποία αποτελείται ένας Η/Υ ; Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής (Η/Υ) είναι μια ηλεκτρονική συσκευή, η οποία επεξεργάζεται με μεγάλη ακρίβεια και ταχύτητα έναν τεράστιο όγκο πληροφοριών. Η βασική του διαφορά από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές βρίσκεται στη δυνατότητα προγραμματισμού του. Είναι δυνατό ο ίδιος Η/Υ, με τη βοήθεια διαφορετικών προγραμμάτων να είναι το ίδιο χρήσιμος σε ένα Φυσικό, σε ένα Μαθηματικό, σε ένα Μηχανικό κ.τ.λ. O Η/Υ αποτελείται από το Hardware ή υλικό και το Software ή λογισμικό. Με τον όρο Hardware αναφερόμαστε στις διάφορες μονάδες εισόδου, επεξεργασίας και εξόδου του Η/Υ, όπως για πρδ. το πληκτρολόγιο, η κεντρική μονάδα επεξεργασίας, η οθόνη κ.τ.λ., ενώ με τον όρο Software στα προγράμματα τα οποία κατευθύνουν τον Η/Υ. Τα προγράμματα αυτά αποτελούν ένα σύνολο από οδηγίες γραμμένες κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι άμεσα κατανοητές από τον Η/Υ.

8 Εισαγωγή στους Η/Υ και στο Περιβάλλον της Compaq Visual Fortran 11 Η/Υ Υλικό Σχήμα 1.1 Τα μέρη του Η/Υ. Λογισμικό 1.2 Ποια είναι η δομή του υλικού ενός Η/Υ ; Στο παρακάτω σχήμα φαίνονται τα βασικά μέρη από τα οποία αποτελείται το υλικό του Η/Υ : Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Αριθμητική Αριθμητική && Λογική Λογική Μονάδα Μονάδα Μονάδες Εισόδου Μονάδα Ελέγχου Μονάδες Εξόδου Μνήμη Κύρια Μνήμη Δευτερεύουσα Μνήμη Σχήμα 2.2 Δομή του υλικού του Η/Υ

9 12 Κεφάλαιο 1 όπου : Μονάδες Εισόδου : Είναι το σύνολο των μονάδων με τις οποίες επιτυγχάνεται η είσοδος των πληροφοριών στον Η/Υ, π.χ. πληκτρολόγιο, ποντίκι, κ.τ.λ. Κύρια Μνήμη (RAM) : Η μονάδα αυτή χρησιμοποιείται για την αποθήκευση του προγράμματος, των δεδομένων, καθώς επίσης και των ενδιάμεσων και τελικών αποτελεσμάτων του προγράμματος, πριν αυτά εμφανιστούν στην οθόνη ή τυπωθούν στον εκτυπωτή ή γραφτούν σε κάποια μονάδα δευτερεύουσας μνήμης, όπως η μαγνητική δισκέτα ή ο μαγνητικός δίσκος. Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (CPU) : Η μονάδα στην οποία γίνονται οι κάθε είδους επεξεργασίες των πληροφοριών, καθώς και ο συντονισμός και έλεγχος των λειτουργιών του Η/Υ. Αποτελείται από την αριθμητική και λογική μονάδα, τη μονάδα ελέγχου και μονάδες μνήμης. Μονάδες Εξόδου : Είναι το σύνολο των μονάδων με τις οποίες επιτυγχάνεται η έξοδος των αποτελεσμάτων από τον Η/Υ στον εξωτερικό κόσμο π.χ. οθόνη, εκτυπωτής, δισκέτα κ.τ.λ. Μερικές μονάδες του Η/Υ, όπως οι δισκέτες και το modem, μπορούν να θεωρηθούν ως μονάδες εισόδου-εξόδου γιατί και δίνουν πληροφορίες στον Η/Υ και παίρνουν από αυτόν. 1.3 Ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες λογισμικού ; Ο Η/Υ αποτελεί μια ηλεκτρονική συσκευή, η οποία λειτουργεί μόνο κάτω από ένα σύνολο προγραμμάτων, τα οποία όλα μαζί αποτελούν το λογισμικό ή software του Η/Υ. Το λογισμικό του Η/Υ χωρίζεται σε δύο κατηγορίες : α) στο λογισμικό συστήματος και β) στο λογισμικό των εφαρμογών. Λογισμικό Λογισμικό Συστήματος Λογισμικό Εφαρμογών Σχήμα 1.3 Κατηγορίες λογισμικού

10 Εισαγωγή στους Η/Υ και στο Περιβάλλον της Compaq Visual Fortran 13 Λογισμικό Συστήματος : Αποτελείται από όλα εκείνα τα προγράμματα που εξασφαλίζουν τη σύνδεση όλων των μονάδων μεταξύ τους και τον έλεγχο των λειτουργιών τους. Το λογισμικό συστήματος περιλαμβάνει κυρίως το λειτουργικό σύστημα και τα μεταφραστικά προγράμματα. Το λειτουργικό σύστημα (Λ.Σ.) είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ του υλικού από τη μια μεριά και των προγραμμάτων εφαρμογής από την άλλη. Πρωταρχικός ρόλος του Λ.Σ. είναι η εύκολη και αποδοτική χρησιμοποίηση του υλικού από το χρήστη. Σε γενικές γραμμές το Λ.Σ. καθορίζει στον υπολογιστή πώς να καλεί κάποιο πρόγραμμα από μια μονάδα αποθήκευσης, πώς να αποθηκεύει δεδομένα σ αυτές, πώς να χειρίζεται την οθόνη και τον εκτυπωτή, και σε γενικές γραμμές, αναλαμβάνει να συντονίζει τα διάφορα μέρη του υπολογιστή που απαιτούνται για την εκτέλεση μιας ολοκληρωμένης εργασίας. Το Λ.Σ. και η αρχιτεκτονική των Η/Υ έχουν επηρεάσει το ένα το άλλο σε μεγάλο βαθμό. Η ραγδαία εξέλιξη, λοιπόν, στο χώρο της αρχιτεκτονικής των Η/Υ οδήγησε και στην αντίστοιχη εξέλιξη του χώρου των λειτουργικών συστημάτων (αν και πολλές φορές συνέβη και το αντίθετο). Σήμερα υπάρχουν δύο κατηγορίες λειτουργικών συστημάτων : Αυτά που μπορούν να εξυπηρετούν ένα χρήστη κάθε φορά και χρησιμοποιούνται στους μικροϋπολογιστές. Τέτοια λειτουργικά συστήματα είναι το MS-DOS, τα WINDOWS 3.1, τα WINDOWS 95, τα WINDOWS 98 κ.τ.λ. Χρήστης Λογισμικό Εφαρμογών & Μεταφραστές Λειτουργικό Σύστημα Υλικό Σχήμα 1.4 Σχέση Υλικού Λογισμικού - Χρήστη.

11 14 Κεφάλαιο 1 Αυτά που έχουν την δυνατότητα να εξυπηρετούν συγχρόνως περισσότερους από ένα χρήστες (σε δίκτυα υπολογιστών). Τέτοια λειτουργικά συστήματα είναι το UNIX, τα WINDOWS 98, τα WINDOWS NT, τα WINDOWS 2000 κ.τ.λ. Λογισμικό Εφαρμογών : Εδώ ανήκουν όλα τα προγράμματα ή σύνολα προγραμμάτων που γράφονται για να διεκπεραιώνουμε με τη βοήθεια του Η/Υ διάφορες εργασίες, πρδ. προγράμματα επεξεργασίας κειμένου, προγράμματα σχεδίασης, λογιστικά φύλλα κ.λ.π. 1.4 Τι είναι γλώσσα προγραμματισμού ; Η ανάγκη επικοινωνίας του ανθρώπου με τον Η/Υ σε μια κοινή γλώσσα ανέπτυξε τις διάφορες γλώσσες προγραμματισμού που υπάρχουν σήμερα. Γλώσσα προγραμματισμού είναι ένα σύνολο γραμμάτων, αριθμών, λέξεων και συντομογραφικών μνημονικών σημείων που διέπονται από ειδικό συντακτικό και χρησιμοποιούνται στην ανάπτυξη αλγορίθμων στον υπολογιστή. Η ποικιλία των γλωσσών προγραμματισμού που υπάρχει σήμερα οφείλεται στο ότι κάποιες γλώσσες υπερτερούν έναντι άλλων σε συγκεκριμένες εφαρμογές, ή προσφέρουν καλύτερη υποστήριξη, ή είναι ευκολότερες στην εκμάθηση τους. Γενικά, τις γλώσσες προγραμματισμού μπορούμε να τις χωρίσουμε σε δύο κατηγορίες : Οι γλώσσες χαμηλού επιπέδου που βρίσκονται κοντά στις στοιχειώδεις εντολές μηχανής ενός συγκεκριμένου Η/Υ και γι αυτό διαφέρουν από Η/Υ σε Η/Υ. Η γλώσσα που είναι πιο κοντά στο επίπεδο της μηχανής είναι η γλώσσα μηχανής. Η ανάγκη επίτευξης μια γλώσσας χαμηλού επιπέδου που να μοιάζει περισσότερο στη γλώσσα του ανθρώπου, χωρίς να ξεφεύγει από το επίπεδο της μηχανής, δημιούργησε τη γλώσσα Assembly. Υπάρχει μάλιστα ειδικό πρόγραμμα που ονομάζεται Assembler, το οποίο αναλαμβάνει να μεταφράσει τα προγράμματα που είναι γραμμένα στη γλώσσα αυτή, σε γλώσσα μηχανής. Οι γλώσσες υψηλού επιπέδου, που προσεγγίζουν την ανθρώπινη γλώσσα περισσότερο από ότι οι γλώσσες χαμηλού επιπέδου και είναι ειδικά σχεδιασμένες, ώστε προγράμματα τα οποία είναι γραμμένα σ αυτές να εκτελούνται από οποιονδήποτε υπολογιστή. Τέτοιες γλώσσες είναι οι BASIC, FORTRAN, PASCAL, PROLOG, C, κ.τ.λ. Το πρόγραμμα που γράφουμε σε μια γλώσσα υψηλού επιπέδου μεταφράζεται πάντοτε μέσω ειδικών προγραμμάτων στη γλώσσα που καταλαβαίνει ο Η/Υ, δηλαδή τη γλώσσα μηχανής. Τα προγράμματα που κάνουν τη μετάφραση αυτή είναι ο Interpreter ή ο Compiler.

12 Εισαγωγή στους Η/Υ και στο Περιβάλλον της Compaq Visual Fortran 15 Interpreter (Διερμηνέας) Compiler (Μεταφραστής) Μεταφράζει μια-μια τις εντολές συγχρόνως με την εκτέλεση τους. Μεταφράζει μια φορά ολόκληρο το πρόγραμμα. Στη συνέχεια το μεταφρασμένο πρόγραμμα εκτελείται. Η Fortran 90, που θα αναλύσουμε παρακάτω, διαθέτει μεταφραστή για τη μετατροπή του προγράμματος σε γλώσσα μηχανής. Λίστα με Λάθη Διόρθωση Λαθών Λίστα με Λάθη Βιβλιοθήκες ή αντικείμενα αρχεία Είσοδος Δεδομένων Πηγαίος Κώδικας (FORTRA 90) Μετάφραση Αντικείμενο Πρόγραμμα Σύνδεση Εκτελέσιμο Πρόγραμμα Εκτέλεση Αποτελέσματα Προγράμματος Μετάφραση Προγράμματος Σύνδεση Προγράμματος Εκτέλεση Προγράμματος Σχήμα 1.5 Φάση υλοποίησης ενός προγράμματος. Ένα πρόγραμμα γραμμένο σε μια γλώσσα υψηλού επιπέδου ονομάζεται συνήθως πηγαίος κώδικας (source code). Μετά τη μετατροπή του σε γλώσσα μηχανής από το μεταφραστή (compiler) δημιουργείται το αντικείμενο πρόγραμμα (object program). Το αντικείμενο πρόγραμμα αποθηκεύεται σε αρχείο που έχει το όνομα του αρχείου του πηγαίου κώδικα και επέκταση.obj. Το αντικείμενο πρόγραμμα στη συνέχεια συνδέεται με βιβλιοθήκες της γλώσσας προγραμματισμού και άλλα αντικείμενα προγράμματα προκειμένου να δημιουργηθεί ο εκτελέσιμος κώδικας ή αλλιώς το εκτελέσιμο πρόγραμμα (executable program). Το εκτελέσιμο πρόγραμμα αποθηκεύεται σε αρχείο που έχει το όνομα του αρχείου του πηγαίου κώδικα και επέκταση.exe. Το παραπάνω διάγραμμα δείχνει την διαδικασία υλοποίησης ενός προγράμματος. Δραστηριότητα 1.1 Να περιγράψετε τη διαδικασία μετάφρασης και εκτέλεσης ενός προγράμματος. Ισχύει η ίδια διαδικασία για προγράμματα που είναι γραμμένα σε γλώσσα μηχανής ;

13 16 Κεφάλαιο Τι είναι προγραμματισμός ; Προγραμματισμός είναι μια διαδικασία που αποτελείται από καθορισμένα στάδια, σε καθένα από τα οποία γίνονται διάφορες ενέργειες με σκοπό το μετασχηματισμό του προβλήματος και της μεθόδου λύσης του σε μια μορφή που να είναι κατανοητή και αποδεκτή από τον Η/Υ. Τα στάδια του προγραμματισμού είναι τα ακόλουθα : Φάση Ανάλυσης (Analysis) Η αναγνώριση, ο ορισμός και ο καθορισμός των προδιαγραφών του προβλήματος. Εντοπισμός των χρήσιμων εννοιών και απλοποίηση ορισμένων στοιχείων. Φάση Σχεδιασμού (Design) Σκιαγράφηση της λύσης και διάκριση ανεξαρτήτων διαδικασιών. Επιλογή και περιγραφή ενός αλγόριθμου που να είναι πραγματοποιήσιμος, σαφής, γενικός, αποτελεσματικός, ταχύς και οικονομικός. Φάση Υλοποίησης (Implementation) Επιλογή της γλώσσας προγραμματισμού βάσει της φύσης του προβλήματος, των γνώσεών μας σε γλώσσες προγραμματισμού και τις δυνατότητες ή περιορισμούς που μας θέτει ο Η/Υ. Κωδικοποίηση του αλγορίθμου σε πρόγραμμα. Έλεγχος προγράμματος για ανίχνευση λαθών. Τα λάθη χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες : α) συντακτικά λάθη (syntax errors), λάθη δηλαδή ως προς τον τρόπο σύνταξης του προγράμματος στην συγκεκριμένη γλώσσα προγραμματισμού π.χ. REED αντί για READ, β) λογικά λάθη (logical errors), λάθη που δεν είναι άμεσα αντιληπτά και συνήθως οφείλονται σε λανθασμένη απόδοση του αλγορίθμου ή σε περιορισμούς της γλώσσας ή του συστήματος και οδηγούν σε λάθη εκτέλεσης (run time errors) π.χ. Χ= Α/Β χωρίς να ελέγξουμε αν B 0 και γ) λάθη εκτέλεσης, λάθη που προκύπτουν κατά την διαδικασία ανάγνωσης/εγγραφής, χρήσης μη επιτρεπτών δεδομένων, χρήσης λανθασμένων ορισμάτων σε συναρτήσεις, αριθμητικών λαθών (π.χ. πολύ μεγάλοι αριθμοί) ή γενικά σε λάθη του συστήματος. Χρήση του προγράμματος με ποικίλα δεδομένα για να διαπιστωθούν τυχόν λάθη. Παρακάτω δίνουμε ένα παράδειγμα όπου εφαρμόζουμε όλα τα στάδια του προγραμματισμού.

14 Εισαγωγή στους Η/Υ και στο Περιβάλλον της Compaq Visual Fortran 17 Παράδειγμα. Να υπολογιστεί το εμβαδόν ενός τριγώνου ΑΒΓ. Φάση Ανάλυσης Διαπιστώνουμε ότι το παραπάνω πρόβλημα δεν είναι καλά ορισμένο, διότι θα μπορούσαμε να υπολογίσουμε το εμβαδόν του τριγώνου μόνο αν γνωρίζαμε τις 3 πλευρές του, ή τις 2 πλευρές και μια γωνία του, κ.ο.κ.. Επαναδιατυπώνουμε λοιπόν το πρόβλημα με σαφήνεια. «Να υπολογιστεί το εμβαδόν ενός τριγώνου ΑΒΓ εάν είναι γνωστά τα μήκη των πλευρών του ΑΒ, ΒΓ, ΓΑ.» Ξεχωρίζουμε την είσοδο στο πρόβλημά μας, που είναι τα μήκη των τριών πλευρών, έστω a,b,c και η έξοδος στο πρόβλημα μας θα είναι το εμβαδόν του τριγώνου, έστω E. Φάση Σχεδιασμού Έχουμε 3 ανεξάρτητες διαδικασίες : 1 η διαδικασία. Είσοδος των δεδομένων. 2 η διαδικασία. Υπολογισμός του εμβαδού μέσω του τύπου του Ήρωνα. 3 η διαδικασία. Έξοδος των αποτελεσμάτων. ΕΜΒΑΔΟΝ ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΜΒΑΔΟΥ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Οι παραπάνω 3 διαδικασίες μπορούν να παρασταθούν μέσω του παρακάτω ψευδοκώδικα : Ψευδοκώδικας Βήμα 1 ο. Είσοδος των δεδομένων a,b,c από το χρήστη. Βήμα 2 ο. Υπολογισμός του 1 S = ( a + b + c) 2 Βήμα 3 ο. Υπολογισμός του εμβαδού E = ( a)( S b)( S c) S S Βήμα 4 ο. Εμφάνιση των αποτελεσμάτων (Ε).

15 18 Κεφάλαιο 1 ή του παρακάτω λογικού διαγράμματος (δες Παράρτημα Α, Λογικό Διάγραμμα, σελ. 365) Είσοδος των a,b,c ( a + b c) 1 S = + 2 E = S ( S a)( S b)( S c) Έξοδος του Ε Φάση Υλοποίησης Το πρόγραμμα αυτό είναι πολύ απλό και μπορεί να υλοποιηθεί σε οποιαδήποτε γλώσσα προγραμματισμού, χωρίς κάποια ιδιαίτερα πλεονεκτήματα έναντι κάποιας άλλης γλώσσας. Παρακάτω το πρόγραμμα υλοποιείται στη FORTRAN 90. PROGRAM TEST IMPLICIT NONE REAL A,B,C,S,E READ*, A,B,C S=(1/2.0)*(A+B+C) E=SQRT(S*(S A)*(S B)*(S C)) PRINT*,' ' PRINT*,A,B,C PRINT*,'E=',E END Στη γραμμή 1 και 10 δηλώνεται η αρχή και το τέλος του προγράμματος. Στη γραμμή 3 δηλώνουμε ότι οι μεταβλητές που χρησιμοποιούμε στο πρόγραμμα θα πρέπει να δέχονται πραγματικές τιμές. Στη γραμμή 4 δεχόμαστε τιμές για τις μεταβλητές A,B,C από το χρήστη. Στις γραμμές 5 και 6 υπολογίζουμε το εμβαδόν Ε, ενώ στις γραμμές 7-9 εκτυπώνουμε τα αποτελέσματα.

16 Εισαγωγή στους Η/Υ και στο Περιβάλλον της Compaq Visual Fortran 19 Μεταφράζουμε το πρόγραμμα και εντοπίζουμε τα συντακτικά λάθη, και στη συνέχεια εκτελούμε το πρόγραμμα για να βρούμε τυχόν λογικά λάθη ή λάθη εκτέλεσης. Πράγματι, διαπιστώνουμε λάθη όταν οι τιμές των A,B,C δεν αποτελούν πλευρές τριγώνου. Στην περίπτωση αυτή, η υπόριζη ποσότητα είναι αρνητική και μας οδηγεί σε λάθη εκτέλεσης. Θα έπρεπε να έχουμε έναν επιπλέον έλεγχο για τις πλευρές του τριγώνου. Σε παρακάτω ενότητες θα δούμε την πλήρη επίλυση του προβλήματος αυτού. 1.6 Πώς θα μεταφράσουμε και θα εκτελέσουμε ένα πρόγραμμα στη Compaq Visual Fortran Παρακάτω δίνουμε όλα τα βήματα που πρέπει να κάνετε για να εισάγετε ένα πρόγραμμα που έχετε γράψει στο περιβάλλον της Compaq Visual Fortran, να το μεταφράσετε και τέλος να το εκτελέσετε. Βήμα 1. Εκκίνηση προγράμματος Από την επιλογή Έναρξη (Start) διαλέγουμε Προγράμματα (Programs) στη συνέχεια Visual Fortran 6.0 και τέλος Developer Studio Εναλλακτική λύση: Σε περίπτωση που υπάρχει το εικονίδιο του Microsoft Developer Studio στην επιφάνεια εργασίας, κάνουμε διπλό κλίκ επάνω του. Βήμα 2. Από την επιλογή File διαλέγουμε Close Workspace. Σε περίπτωση που η επιλογή αυτή είναι απενεργοποιημένη, συνεχίζουμε με το επόμενο βήμα.

17 20 Κεφάλαιο 1 Απαντούμε με Yes στο παρακάτω ερώτημα : Βήμα 3. Από την επιλογή File διαλέγουμε New Στο παρακάτω πλαίσιο : επιλέγουμε Fortran Console Application. Στο πλαίσιο Project ame συμπληρώνουμε

18 Εισαγωγή στους Η/Υ και στο Περιβάλλον της Compaq Visual Fortran 21 το όνομα του Project Workspace (π.χ. EMBADON) ενώ στο Location συμπληρώνουμε τον κατάλογο και την δευτερεύουσα μονάδα μνήμης που θέλουμε να δημιουργηθεί το Project Workspace (π.χ. Α: αν θέλουμε να αποθηκευτεί στη δισκέτα. Τέλος κάνουμε κλικ στο OK. To Project Workspace δημιουργείται για να τοποθετήσουμε το σύνολο των αρχείων που θα χρειαστούμε στο πρόγραμμα μας. Αν θέλουμε οι εφαρμογές μας να περιέχουν και γραφικά ή να εκτελούνται σε παράθυρο των Windows θα πρέπει να επιλέξουμε μια διαφορετική κατηγορία (δες οδηγό βοήθειας). Στις πρώτες ενότητες που θα μελετήσουμε θα έχουμε ένα μόνο αρχείο που θα είναι το πρόγραμμα μας. Στη συνέχεια, όταν θα αναφερθούμε σε συναρτήσεις/διαδικασίες/modules θα δούμε ότι το πρόγραμμα μας μπορεί να συνδέεται με εξωτερικές συναρτήσεις/διαδικασίες/modules. Στις περιπτώσεις αυτές το Project Workspace θα αποτελείται από περισσότερα από ένα αρχεία, όπως το κυρίως πρόγραμμα και τα αρχεία που περιέχουν τις εξωτερικές συναρτήσεις/διαδικασίες/modules. Βήμα 4. Στο πλαίσιο που εμφανίζεται επιλέγουμε το A simple project και στη συνέχεια κάνουμε κλίκ στο Finish. Βήμα 5. Στο πλαίσιο που εμφανίζεται επιλέγουμε OK.

19 22 Κεφάλαιο 1 Βήμα 6. Παρατηρούμε ότι έχει δημιουργηθεί ένα αρχείο με το όνομα EMBADON.F90 στο οποίο και θα τοποθετήσουμε το πρόγραμμα μας. Βήμα 7. Θα γράψουμε το πρόγραμμα μας Βήμα 8. Αποθηκεύουμε το πρόγραμμά μας. Από την επιλογή File διαλέγουμε Save

20 Εισαγωγή στους Η/Υ και στο Περιβάλλον της Compaq Visual Fortran 23 Βήμα 9. Μετάφραση του προγράμματος Από την επιλογή Build επιλέγουμε Compile EMBADON.f90 (ή Ctrl+F7 ή το αντίστοιχο εικονίδιο από την μπάρα με τα εικονίδια) Αν όλα πάνε καλά, δηλαδή δεν βρεθεί κάποιο συντακτικό λάθος τότε θα εμφανισθεί στο τέλος της οθόνης μας το παρακάτω παράθυρο : το οποίο δηλώνει ότι δε βρέθηκε κανένα συντακτικό λάθος. Σε περίπτωση που υπήρχαν λάθη, θα έπρεπε να τα εντοπίσουμε από τα μηνύματα του παραπάνω παράθυρου, να τα διορθώσουμε και να προσπαθήσουμε να ξαναμεταφράσουμε το πρόγραμμά μας. Αν παραλείπαμε το * στην 25 γραμμή του προγράμματος και προσπαθούσαμε να κάνουμε compile θα είχαμε το παρακάτω μήνυμα Βήμα 10. Δημιουργία εκτελέσιμου προγράμματος Εφόσον έχει μεταφρασθεί χωρίς λάθη το πρόγραμμά μας, διαλέγουμε από το Build την επιλογή Build EMBADON.exe (ή F7 ή το αντίστοιχο εικονίδιο του BUILD από την μπάρα με τα εικονίδια)

21 24 Κεφάλαιο 1 Αν όλα πάνε καλά, χωρίς λάθη έχουμε το παρακάτω μήνυμα : Αν έχουμε λάθη, τα διορθώνουμε και ξαναεκτελούμε τα τελευταία 2 βήματα. Σε περίπτωση που είμαστε σίγουροι ότι δεν έχουμε λάθη, μπορούμε να παραλείψουμε το βήμα 9 και να εκτελέσουμε κατευθείαν το βήμα 10, το οποίο θα εκτελέσει και τα δύο βήματα. Βήμα 11. Εκτέλεση του προγράμματος Από την επιλογή Build διαλέγουμε Execute EMBADON.exe (ή Ctrl+F5 ή επιλέγουμε το αντίστοιχο εικονίδιο! από την μπάρα εικονιδίων) Εμφανίζεται ένα παράθυρο του MS-DOS όπου και εκτελείται το πρόγραμμά μας : Η παραπάνω διαδικασία αφορά τα απλά προγράμματα με τα οποία θα ασχοληθούμε στη συνέχεια. Για περισσότερες λεπτομέρειες ο αναγνώστης μπορεί να ανατρέξει στον οδηγό βοήθειας του αντίστοιχου προγράμματος.

22 Εισαγωγή στους Η/Υ και στο Περιβάλλον της Compaq Visual Fortran 25 Δραστηριότητα 1.2 Προσπάθησε να γράψεις, να μεταφράσεις και να εκτελέσεις το παρακάτω πρόγραμμα στο περιβάλλον της Compaq Visual Fortran : PROGRAM TOKOS IMPLICIT NONE INTEGER N REAL K,E,TK PRINT*,'GIVE ME THE INITIAL VALUE' READ*, K PRINT*,'GIVE ME THE YEARS' READ*,N PRINT*,'GIVE ME THE PERCENTAGE' READ*,E TK=K*(1+E)**N PRINT*,'THE FINAL VALUE AFTER',N,'YEARS WILL BE',TK END

23 26 Κεφάλαιο Σύνοψη Ο υπολογιστής αποτελείται από το υλικό και το λογισμικό. Η δομή του υλικού περιγράφηκε στην ενότητα 1.2, ενώ οι βασικές κατηγορίες λογισμικού περιγράφηκαν στην ενότητα 1.3. Στην ενότητα 1.4 προσπαθήσαμε να περιγράψουμε τι είναι γλώσσα προγραμματισμού, καθώς και τις 2 βασικές κατηγορίες στις οποίες χωρίζονται οι γλώσσες προγραμματισμού. Η έννοια του προγραμματισμού αναλύθηκε επιγραμματικά στην ενότητα 1.5 και υλοποιήθηκαν τα στάδια του μέσω ενός απλού παραδείγματος. Η διαδικασία μετάφρασης και εκτέλεσης ενός προγράμματος στο περιβάλλον της Compaq Visual Fortran αναλύθηκε στην ενότητα Απαντήσεις στις δραστηριότητες Ενδεικτική απάντηση Δραστηριότητας 1.1 Η διαδικασία είναι αυτή που περιγράφεται στο σχήμα 5. Στην περίπτωση που το πρόγραμμα ήταν γραμμένο σε γλώσσα μηχανής, δεν θα χρειαζόταν η διαδικασία μετάφρασης, η οποία ουσιαστικά μεταφράζει το πρόγραμμα σε γλώσσα μηχανής. Ενδεικτική απάντηση Δραστηριότητας 1.2 Ακολουθούμε τη διαδικασία που περιγράφηκε στην ενότητα 1.6.

24 Σκοπός Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να παρουσιάσει α) μια συνοπτική ιστορία της γλώσσας προγραμματισμού Fortran β) το αλφάβητο και το λεξιλόγιο της Fortran 90, γ) τις δομές δεδομένων που χρησιμοποιούμε σε ένα πρόγραμμα δ) τον τρόπο δημιουργίας και εκτέλεσης εκφράσεων και τέλος ε) στοιχειώδεις συναρτήσεις της Fortran 90. Προσδοκώμενα Αποτελέσματα Έχοντας διαβάσει το κεφάλαιο αυτό θα είσαι σε θέση: να περιγράψεις το αλφάβητο της Fortran 90, να αναφέρεις τις 9 κατηγορίες που απαρτίζουν το λεξιλόγιο της Fortran 90, να διακρίνεις αν ένα συγκεκριμένο όνομα αποτελεί όνομα της Fortran 90, να χρησιμοποιείς τους τελεστές της Fortran 90 και της ενσωματωμένες συναρτήσεις της για να δημιουργείς εκφράσεις, να περιγράψεις τις δύο κατηγορίες στις οποίες χωρίζονται τα δεδομένα, να δώσεις τον ορισμό της μεταβλητής, να περιγράψεις τους τύπους δεδομένων που υποστηρίζει η Fortran 90, να υπολογίσεις το αποτέλεσμα μιας έκφρασης, χρησιμοποιώντας σωστά την προτεραιότητα των πράξεων. Έννοιες Κλειδιά Πραγματικοί αριθμοί σταθερής (κινητής) υποδιαστολής Σταθερές (constants) Μεταβλητές (variables) Τύποι δεδομένων

25 28 Κεφάλαιο 2 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Στο κεφάλαιο αυτό θα ξεκινήσουμε με μια σύντομη αναφορά στην ιστορία της γλώσσας προγραμματισμού Fortran. Είναι γνωστό ότι σε κάθε φυσική γλώσσα, όπως στην καθομιλουμένη, έχουμε ένα αλφάβητο, ένα σύνολο ψηφίων και ένα σύνολο λέξεων-αριθμών που προκύπτει από συνδυασμούς των γραμμάτων του αλφαβήτου και των γνωστών ψηφίων. Το ίδιο συμβαίνει και σε κάθε τεχνητή γλώσσα, όπως η Fortran 90. Στην ενότητα 2.2 θα περιγράψουμε το αλφάβητο και στην ενότητα 2.3 το λεξιλόγιο της Fortran 90. Στην ενότητα 2.4 θα περιγράψουμε τους τύπους δεδομένων που υποστηρίζει η Fortran 90 ενώ στην ενότητα 2.5 θα αναφέρουμε τι είναι έκφραση και με ποιο τρόπο υπολογίζω το αποτέλεσμα μιας έκφρασης. Τέλος, στοιχειώδεις τύποι συναρτήσεων που είναι χρήσιμοι στην περιγραφή πολύπλοκων αριθμητικών και αλφαριθμητικών εκφράσεων θα περιγραφούν στην ενότητα Πότε δημιουργήθηκε ή FORTRAN 90 ; Η Fortran ήταν μια από τις πρώτες γλώσσες υψηλού επιπέδου που δημιουργήθηκε για πρώτη φορά το χρονικό διάστημα από μια ομάδα της IBM υπό την καθοδήγηση του John Backus. Το 1966 δημιουργήθηκε η πρώτη standard έκδοση της (FORTRAN 66) η οποία εφαρμόστηκε ευρέως στη διδασκαλία και η οποία είχε το πλεονέκτημα της χρήσης υπορουτίνων, της ανεξάρτητης μετάφρασης και της ανεξαρτησίας από το συγκεκριμένο μηχάνημα. Το 1978 μετά από πιέσεις για ανταγωνισμό από καινούριες γλώσσες προγραμματισμούς, όπως η PASCAL, ADA, Modula 2, C, C++, δημιούργησε μια καινούρια standard έκδοση, τη FORTRAN 77, η οποία παρ όλα αυτά δε μπόρεσε να ανταποκριθεί ικανοποιητικά έναντι των άλλων γλωσσών. Η επόμενη standard έκδοσή της ήρθε το 1991 (FORTRAN 90), όπου υπήρξαν ουσιαστικές βελτιώσεις, τις οποίες θα δούμε στις παρακάτω ενότητες. Όχι ιδιαίτερα σημαντικές βελτιώσεις παρουσιάστηκαν το 1997 στην επόμενη έκδοση της FORTRAN 95, της οποίας βασικά στοιχεία θα δούμε επίσης στη συνέχεια. Κύρια νέα χαρακτηριστικά της Fortran 90, 95 σε αντίθεση με την Fortran 77 είναι : ο τρόπος γραφής του προγράμματος που πλέον θυμίζει όλες τις άλλες γλώσσες προγραμματισμού, η ευκολία στην διαχείριση πινάκων (προσθέσεις, αφαιρέσεις, πολλαπλασιασμοί πινάκων, χρήση υποπινάκων, μαζική επεξεργασία στοιχείων πινάκων, συναρτήσεις πινάκων κ.λ.π.), η δυναμική χρήση της μνήμης του Η/Υ (δυναμικοί πίνακες, χρήση δεικτών), δυνατότητα ορισμού νέων τύπων δεδομένων (για την δημιουργία λογικών εγγραφών), χρήση αναδρομικών συναρτήσεων και διαδικασιών, δυνατότητα δημιουργίας βιβλιοθηκών (Modules) από συναρτήσεις, διαδικασίες, ορισμούς μεταβλητών και τύπων κ.λ.π.,

26 Βασικά στοιχεία ενός προγράμματος στη Fortran νέες δομές ελέγχου (DO-END DO, DO WHILE, EXIT, CYCLE, SELECT CASE) κ.α.. Τη στιγμή αυτή βρίσκεται υπό κατασκευή η FORTRAN Ποιο είναι το αλφάβητο της FORTRAN 90 ; Όπως κάθε φυσική γλώσσα έχει το δικό της αλφάβητο, έτσι και η Fortran 90 έχει το δικό της αλφάβητο που παρουσιάζεται παρακάτω : Γράμματα : Κεφαλαία και μικρά Αγγλικά γράμματα Α,Β,,Ζ,a,b,,z Ψηφία 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 Ειδικοί χαρακτήρες Κενό ( ) * + / : = _! & $ ; < > %?,. 2.3 Ποιο είναι το λεξιλόγιο της FORTRAN 90 ; Το λεξιλόγιο της Fortran 90 περιλαμβάνει 9 κατηγορίες : ονόματα, αριθμούς, χαρακτήρες, αλυσίδες χαρακτήρων, λογικοί χαρακτήρες, τελεστές, διαχωριστές, λέξεις κλειδιά και σχόλια Ονόματα Τα ονόματα καθορίζονται από τον προγραμματιστή για τον προσδιορισμό διαφόρων ποσοτήτων σε ένα πρόγραμμα : προσδιορισμό μεταβλητών ή σταθερών, ονομασία υπορουτίνων, προγραμμάτων κ.λ.π. Τα ονόματα θα πρέπει να ακολουθούν συγκεκριμένους κανόνες : ΕΠΙΤΡΕΠΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ Περιέχουν 1-31 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες (τα 26 γράμματα της αγγλικής αλφαβήτου, τα 10 ψηφία και το σύμβολο _). Ξεκινούν πάντα με αγγλικό γράμμα και στη συνέχεια ακολουθεί συνδυασμός γραμμάτων και αριθμών. Κεφαλαία ή πεζά θεωρούνται το ίδιο. Επιτρέπεται η χρήση ονομάτων που έχουν ειδική σημασία για τη FORTRAN 90 αν και δεν συνιστάται η χρήση τους. ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ Δεν επιτρέπονται τα σύμβολα εκτός από το _. Δεν επιτρέπονται τα κενά. Δεν επιτρέπονται τα Ελληνικά γράμματα.

27 30 Κεφάλαιο 2 Παράδειγμα Όνομα Χ Υ 1ΑΒ HELLO WORLD Pay_Day Velocity ΝΙΚΟΣ Σωστό/Λάθος Λάθος γιατί χρησιμοποιεί μη επιτρεπτά σύμβολα ( ). Λάθος γιατί ξεκινάει από αριθμό. Λάθος γιατί περιέχει κενά. Σωστό γιατί χρησιμοποιεί επιτρεπτό σύμβολo. Το όνομα PAY_DAY είναι το ίδιο. Σωστό γιατί χρησιμοποιεί από 1-31 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες και ξεκινάει από αγγλικό γράμμα. Λάθος γιατί περιέχει Ελληνικά γράμματα Αριθμοί Οι αριθμοί που υποστηρίζει η Fortran 90 είναι : ακέραιοι, πραγματικοί και μιγαδικοί: Ακέραιοι αριθμοί. Πρόκειται για ένα σύνολο ψηφίων με ένα πρόσημο πριν από αυτά πρδ. 4, +555, Στην περίπτωση που το πρόσημο είναι + είναι προαιρετικό. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούμε (,) ή (.) πρδ. 4.5, 5,67, παραπάνω από ένα πρόσημα ή να τοποθετούμε το πρόσημο δεξιά του αριθμού. Το μέγεθος των ακεραίων, ανάλογα με τη δήλωση τους είναι : ,2 1, 2,2 1, 2,2 1 [ ] [ ] [ ] ενώ ο αριθμός των σημαντικών 1 τους ψηφίων είναι το πολύ 10. Επιτρεπτοί ακέραιοι Μη επιτρεπτοί ακέραιοι Αιτιολογία Δεν πρέπει να υπάρχει υποδιαστολή +45 5,6 Δεν πρέπει να υπάρχει κόμμα Πολύ μεγάλος αριθμός Παραπάνω από ένα πρόσημα 1 Με τον όρο αυτό εννοούμε όλα τα ψηφία του αριθμού, εκτός από τυχόν μηδενικά που υπάρχουν μπροστά από το πρώτο μηδενικό ψηφίο ή μηδενικά που υπάρχουν μετά το τελευταίο μη μηδενικό ψηφίο που υπάρχει μετά από την υποδιαστολή.

28 Βασικά στοιχεία ενός προγράμματος στη Fortran Το πρόσημο δεξιά του αριθμού Πραγματικοί αριθμοί Πρόκειται για θετικούς ή αρνητικούς αριθμούς έξω από το διάστημα των ακεραίων ή με δεκαδικά ψηφία. Ανάλογα με το μέγεθος τους διακρίνονται σε πραγματικούς αριθ , 10, 10,10 και πραγματικούς αριθμούς διπλής μούς απλής ακριβείας [ ][ ] ακριβείας [ 10, 10 ][, 10,10 ]. Το πλήθος των σημαντικών ψηφίων των πραγματικών αριθμών απλής ακρίβειας είναι 6 ενώ των διπλής ακρίβειας είναι 15. πρδ. Ο πραγματικός αριθμός θα παρασταθεί στη μνήμη του Η/Υ ως αν είναι πραγματικός αριθμός απλής ακρίβειας ή αν είναι πραγματικός αριθμός διπλής ακρίβειας. βάση εκθέτης Οι πραγματικοί αριθμοί χωρίζονται σε δύο κατηγορίες : 1. Πραγματικοί αριθμοί σταθερής υποδιαστολής (θετικοί ή αρνητικοί αριθμοί που περιέχουν υποδιαστολή) π.χ Πραγματικοί αριθμοί κινητής υποδιαστολής (θετικοί ή αρνητικοί αριθμοί που είναι εκφρασμένοι σε εκθετική μορφή xxxx E ± xxxx όπου η βάση είναι θετικός ή αρνητικός ακέραιος ή δεκαδικός αριθμός, ενώ ο εκθέτης είναι θετικός ή αρνητικός ακέραιος αριθμός) π.χ. Ο αριθμός 0.345E + 2 συμβολίζει τον 34.5 Ο αριθμός 0.345E 2 συμβολίζει τον Επιτρεπτοί πραγματικοί Μη επιτρεπτοί πραγματικοί Αιτιολογία ,47 Δεν πρέπει να υπάρχει κόμμα 12Ε Ε+1.2 Ο εκθέτης δεν είναι ακέραιος 1Ε Δεν έχει δεκαδικά ψηφία Περιέχει δύο υποδιαστολές Δραστηριότητα 2.1 Ποιοι από τους παρακάτω αριθμούς είναι ίδιοι ; 18.9 ; 10 ; ; 0.189Ε+01 ; 0.189Ε+02 ; 0.189Ε 02 ; 0.1Ε+02 ; 1Ε+02 ; 9.99Ε 02 ; 9.99Ε 01

29 32 Κεφάλαιο 2 Μιγαδικοί αριθμοί Πρόκειται για ένα ζεύγος αριθμών, πρδ. η παράσταση του μιγαδικού αριθμού I είναι (3.0, 4.0). Το πρώτο μέρος του ζεύγους είναι το πραγματικό μέρος, ενώ το δεύτερο μέρος είναι το φανταστικό μέρος. Οι μιγαδικοί αριθμοί χωρίζονται σε δύο κατηγορίες : α) τους μιγαδικούς αριθμούς απλής ακριβείας, όπου τα μέλη του ζεύγους είναι και τα δύο πραγματικοί αριθμοί απλής ακριβείας και β) τους μιγαδικούς αριθμούς διπλής ακριβείας, όπου τα μέλη του ζεύγους είναι και τα δύο πραγματικοί αριθμοί διπλής ακριβείας Χαρακτήρες Όλοι οι χαρακτήρες που υποστηρίζονται από τον Η/Υ μέσα σε αποστρόφους πρδ. a, γ. Ισχύουν τα εξής : 1. Για να δηλώσουμε το χαρακτήρα απόστροφο πρέπει να τον γράψουμε δύο φορές μεταξύ αποστρόφων δηλ.. 2. Ο χαρακτήρας A είναι διαφορετικός από το χαρακτήρα a. 3. Ο κενός χαρακτήρας συμβολίζεται με δύο αποστρόφους που περικλείουν ένα διάστημα, δηλαδή. 4. Ο χαρακτήρας 7 διαφέρει από τον αριθμό 7. Ο πρώτος δε μπορεί να πάρει μέρος σε αριθμητικές πράξεις ενώ ο δεύτερος μπορεί. 5. Πρέπει να δοθεί προσοχή στο διαχωρισμό του μηδέν 0 και του κεφαλαίου όμικρον Ο Αλυσίδες χαρακτήρων Πρόκειται για ακολουθία χαρακτήρων μεταξύ αποστρόφων πρδ. Fortran 90, 123. Για να τοποθετήσουμε απόστροφο σε μια αλυσίδα χαρακτήρων θα πρέπει να τοποθετήσουμε στη θέση της αποστρόφου δύο αποστρόφους, πρδ. don t forget έχει περιεχόμενο don t forget. Επιτρεπτές αλυσίδες χαρακτήρων Μη επιτρεπτές αλυσίδες χαρακτήρων Αιτιολογία NIKOS IKOS Λείπει η απόστροφος. ΑΝΝΑ don t forget Θέλει διπλά εισαγωγικά μετά το o Hello Δεν επιτρέπεται η ανάμιξη διπλών εισαγω-

30 Βασικά στοιχεία ενός προγράμματος στη Fortran γικών και αποστρόφων Λογικοί χαρακτήρες Πρόκειται για δεδομένα τα οποία αποτελούνται από δύο μόνο τιμές.true. και.false Τελεστές Είναι σύμβολα που δηλώνουν πράξεις μεταξύ τελεστέων, δηλαδή αριθμών, αλυσίδων χαρακτήρων κ.λ.π.. Υπάρχουν 4 κατηγορίες τελεστών : αριθμητικοί, χαρακτήρων, σύγκρισης και λογικοί : Τελεστές αριθμητικοί Χρησιμοποιούνται για πράξεις μεταξύ αριθμών. Τελεστής Λειτουργία Σύνταξη + Πρόσθεση Χ+Υ Αφαίρεση Χ Υ * Πολλαπλασιασμός Χ*Υ / Διαίρεση Χ/Υ ** Δύναμη Χ**Υ Τελεστές χαρακτήρων Χρησιμοποιούνται για πράξεις μεταξύ αλυσίδων χαρακτήρων. Τελεστής Λειτουργία Σύνταξη // Συνένωση αλυσίδων χαρακτήρων ABC // 123 θα μας δώσει ABC123 Τελεστές Σύγκρισης Χρησιμοποιούνται για σύγκριση μεταξύ αριθμών ή αλυσίδων χαρακτήρων. Τελεστής Λειτουργία Σύνταξη.EQ. ή == Ισότητα Χ.EQ.Y ή Χ=Υ.NE. ή /= Ανισότητα Χ.NE.Y ή Χ/=Υ.GT. ή > Μεγαλύτερο Χ.GT.Y ή Χ>Υ.LT. ή < Μικρότερο Χ.LT.Y ή Χ<Υ

31 34 Κεφάλαιο 2.GΕ. ή >= Μεγαλύτερο ή ίσο Χ.GΕ.Y ή Χ>=Υ.LΕ. ή <= Μικρότερο ή ίσο Χ.LΕ.Y ή Χ=<Υ Η σύγκριση αριθμών γίνεται με το γνωστό τρόπο. Η σύγκριση αλυσίδων χαρακτήρων γίνεται συγκρίνοντας έναν έναν τους χαρακτήρες τους. Προκειμένου να γίνει η σύγκριση των χαρακτήρων χρησιμοποιούμε τη θέση τους στον ASCII κώδικα : Πίνακας 2.1. Σειρά βαρύτητας των βασικών χαρακτήρων ASCII (κενό=ελαφρύτερος, ω=βαρύτερος) (κενό)! # $ % &, ( ) +. / : ; < = A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _ a b c d e f g h I j k l m n o p q r s t u v w x y z { } ~ Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τα Υ Φ Χ Ψ Ω α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ τ υ φ χ ψ ω Σε περίπτωση που ο πρώτος χαρακτήρας μιας αλυσίδας χαρακτήρων είναι μικρότερος από τον αντίστοιχο πρώτο χαρακτήρα της δεύτερης αλυσίδας χαρακτήρων, τότε η πρώτη αλυσίδα χαρακτήρων είναι μικρότερη της δεύτερης π.χ. A1 < B1. Αν ο πρώτος χαρακτήρας είναι ίδιος, συγκρίνουμε ως προς το δεύτερο κ.ο.κ. πρδ. A1 < A2. Αν κατά τη σύγκριση φτάσουμε στο τέλος μιας αλυσίδας χαρακτήρων, τότε αυτή που έχει λιγότερους χαρακτήρες είναι η μικρότερη πρδ. ABC < ABC123. Δραστηριότητα 2.2 Συμπληρώστε με ένα από τα σύμβολα <,<=,>,>=,==,/= τα παρακάτω κενά ώστε οι παρακάτω προτάσεις να είναι αληθείς : GIORGOS.. ΓΙΩΡΓΟΣ NIKOS.. NIKOS ANNA.. ANNA NIKOS. ΝΙΚΟΣ _ABC.. ABC_ Τελεστές Λογικοί Χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση λογικών πράξεων. Τελεστής.ΝΟΤ..AND..OR. Λειτουργία Λογική άρνηση Λογική πρόσθεση Διάζευξη

32 Βασικά στοιχεία ενός προγράμματος στη Fortran EQV..NEQV..XOR. Οι πίνακες αληθείας των τελεστών είναι : Ισοδυναμία Μη ισοδύναμα ή/και Χ Y X.A D.Y X.OR.Y. OT.X T T T T F T F F T F F T F T T F F F F T Χ Y X.EQV.Y X. EQV.Y X.XOR.Y T T T F F T F F T T F T F T T F F T F F Παράδειγμα Η λογική παράσταση (5.GT.2).AND.(6.LT.3) είναι ψευδής, διότι η πρώτη πρόταση είναι αληθής και η δεύτερη ψευδής Διαχωριστές Πρόκειται για χαρακτήρες με συγκεκριμένη λειτουργία στη FORTRAN 90. Οι κυριότεροι είναι : = Καταχώριση ( ) Παρενθέσεις, για τους πίνακες,. Σημεία στίξης & Σύμβολο συνέχειας γραμμής ; Για τον διαχωρισμό εντολών που βρίσκονται στην ίδια γραμμή Λέξεις κλειδιά Πρόκειται για λέξεις με ειδική σημασία στη FORTRAN 90, όπως PROGRAM, END, IF, DO, WHILE κ.λ.π.

Εισαγωγή στο προγραμματισμό Η/Υ

Εισαγωγή στο προγραμματισμό Η/Υ Εισαγωγή στο προγραμματισμό Η/Υ Fortran 90/95/2003 Silverfrost FTN95: Fortran for Windows http://www.silverfrost.com/default.aspx http://users.auth.gr/~ppi/fortran/ Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Hardware Software

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 6 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 6.1 Τι ονοµάζουµε πρόγραµµα υπολογιστή; Ένα πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL)

Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) Pascal- Εισαγωγή Η έννοια του προγράμματος Η επίλυση ενός προβλήματος με τον υπολογιστή περιλαμβάνει, όπως έχει ήδη αναφερθεί, τρία εξίσου

Διαβάστε περισσότερα

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ 5.1 Εισαγωγή στους αλγορίθμους 5.1.1 Εισαγωγή και ορισμοί Αλγόριθμος (algorithm) είναι ένα πεπερασμένο σύνολο εντολών οι οποίες εκτελούν κάποιο ιδιαίτερο έργο. Κάθε αλγόριθμος

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός και Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών - Βασικά Εργαλεία Λογισμικού

Προγραμματισμός και Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών - Βασικά Εργαλεία Λογισμικού ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Προγραμματισμός και Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών - Βασικά Εργαλεία Λογισμικού Μάθημα 2ο Aντώνης Σπυρόπουλος v2_061015 Οροι που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Εισαγωγή στην FORTRAN. Δρ. Ιωάννης Λυχναρόπουλος 2014-2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Εισαγωγή στην FORTRAN. Δρ. Ιωάννης Λυχναρόπουλος 2014-2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Εισαγωγή στην FORTRAN Δρ. Ιωάννης Λυχναρόπουλος 2014-2015 Fortran FORmula TRANslation: (Μία από τις πρώτες γλώσσες τρίτης γενιάς) Εκδόσεις FORTRAN (1957) FORTRAN II (1958) FORTRAN III

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 2 ΟΥ και 7 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ και ΔΟΜΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ 2.1 Να δοθεί ο ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Η-Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. Εργαστήριο 1 Εισαγωγή στη C. Σοφία Μπαλτζή s.mpaltzi@di.uoa.gr

Η-Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ. Εργαστήριο 1 Εισαγωγή στη C. Σοφία Μπαλτζή s.mpaltzi@di.uoa.gr Η-Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Εργαστήριο 1 Εισαγωγή στη C Σοφία Μπαλτζή s.mpaltzi@di.uoa.gr Διαδικαστικά Ιστοσελίδα μαθήματος: http://eclass.uoa.gr/courses/f30/ Υποχρεωτική παρακολούθηση: Παρασκευή 14:00 16:00 στην

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Η ΓΛΩΣΣΑ PASCAL ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Απλοί ή στοιχειώδης Τ.Δ. Ακέραιος τύπος Πραγματικός τύπος Λογικός τύπος Χαρακτήρας Σύνθετοι Τ.Δ. Αλφαριθμητικός 1. Ακέραιος (integer) Εύρος: -32768 έως 32767 Δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

10. Με πόσους και ποιους τρόπους μπορεί να αναπαρασταθεί ένα πρόβλημα; 11. Περιγράψτε τα τρία στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος.

10. Με πόσους και ποιους τρόπους μπορεί να αναπαρασταθεί ένα πρόβλημα; 11. Περιγράψτε τα τρία στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος. 1. Δώστε τον ορισμό του προβλήματος. 2. Σι εννοούμε με τον όρο επίλυση ενός προβλήματος; 3. Σο πρόβλημα του 2000. 4. Σι εννοούμε με τον όρο κατανόηση προβλήματος; 5. Σι ονομάζουμε χώρο προβλήματος; 6.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΛ 003: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δρ. Κόννης Γιώργος Πανεπιστήμιο Κύπρου - Τμήμα Πληροφορικής Προγραμματισμός Στόχοι 1 Να περιγράψουμε τις έννοιες του Υπολογιστικού Προβλήματος και του Προγράμματος/Αλγορίθμου

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010

Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010 Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Τομέας Υπολογιστικών Τεχνικών & Συστημάτων Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010 Ιωάννης Γεωργουδάκης - Πάρις Μαστοροκώστας Σεπτέμβριος 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διδάσκουσα Δρ Β Καβακλή Χειμερινό Εξάμηνο 2001 Στόχοι του Μαθήματος! Ανάπτυξη αναλυτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤOΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤOΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤOΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Στόχοι του μαθήματος Μετά το τέλος του μαθήματος οι μαθητές πρέπει να είναι σε θέση: Να περιγράφουν τι είναι πρόγραμμα Να εξηγούν την αναγκαιότητα για τη δημιουργία γλωσσών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 8 & 9 11/10/07

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 8 & 9 11/10/07 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι JAVA Τμήμα θεωρίας με Α.Μ. σε 8 & 9 11/10/07 Τμήμα θεωρίας: Α.Μ. 8, 9 Κάθε Πέμπτη, 11πμ-2μμ, ΑΜΦ23. Διδάσκων: Ντίνος Φερεντίνος Γραφείο 118 email: kpf3@cornell.edu Μάθημα: Θεωρία + προαιρετικό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Χρήση της Εφαρµογής Compaq Visual Fortran & του Microsoft Developer Studio

Εισαγωγή στη Χρήση της Εφαρµογής Compaq Visual Fortran & του Microsoft Developer Studio Εισαγωγή στη Χρήση της Εφαρµογής Compaq Visual Fortran & του Microsoft Developer Studio Το κείµενο που ακολουθεί είναι ένας σύντοµος οδηγός στο περιβάλλον προγραµµατισµού της γλώσσας Fortran, για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 6 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ Σημειώστε αν είναι σωστή ή

Διαβάστε περισσότερα

6. Εισαγωγή στον προγραµµατισµό

6. Εισαγωγή στον προγραµµατισµό 6. Εισαγωγή στον προγραµµατισµό 6.1 Η έννοια του προγράµµατος. 6.2 Ιστορική αναδροµή. 6.2.1 Γλώσσες µηχανής. ΗΜ04-Θ1Α 1. Ένα πρόγραµµα σε γλώσσα µηχανής είναι µια ακολουθία δυαδικών ψηφίων. 5. Ένα πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διδάσκουσα Δρ Β. Καβακλή Χειμερινό Εξάμηνο 2001 1 Δοκιμή Έλεγχος Αλγορίθμου Για να

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Κεφάλαιο 6ο Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό Μέρος Πρώτο (6.1, 6.2 και 6.3) Α. Ερωτήσεις Σωστού Λάθους 1. Η γλώσσα µηχανής είναι µία γλώσσα υψηλού επιπέδου.

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Αριθμητικά συστήματα Υπάρχουν 10 τύποι ανθρώπων: Αυτοί

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής ΙΙ

Διδακτική της Πληροφορικής ΙΙ Διδακτική της Πληροφορικής ΙΙ Ομάδα Γ Βότσης Ευστάθιος Γιαζιτσής Παντελής Σπαής Αλέξανδρος Τάτσης Γεώργιος Προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αρχάριοι προγραμματιστές Εισαγωγή Προβλήματα Δυσκολίες Διδακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Έλεγχος Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ακ. Έτος 2012-2013 Σχεσιακοί Τελεστές και Ισότητας Ένα πρόγραμμα εκτός από αριθμητικές πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολική γλώσσα Εκπαιδευτικού Υπολογιστή - Λογισμικό Υπολογιστών

Συμβολική γλώσσα Εκπαιδευτικού Υπολογιστή - Λογισμικό Υπολογιστών Συμβολική γλώσσα Εκπαιδευτικού Υπολογιστή - Λογισμικό Υπολογιστών Πρόγραμμα σε γλώσσα μηχανής του ΕΚΥ Θέση μνήμης Περιεχόμενα μνήμης Εντολή (assembly) 0 0001 000000000011 lda 3 1 0011 000000000100 ada

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος

Επιµέλεια Θοδωρής Πιερράτος Εισαγωγή στον προγραµµατισµό Η έννοια του προγράµµατος Ο προγραµµατισµός ασχολείται µε τη δηµιουργία του προγράµµατος, δηλαδή του συνόλου εντολών που πρέπει να δοθούν στον υπολογιστή ώστε να υλοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ

ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Κεφάλαιο 1.3-1.4: Εισαγωγή Στον Προγραµµατισµό ( ιάλεξη 2) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Περιεχόµενα Εισαγωγικές Έννοιες - Ορισµοί Ο κύκλος ανάπτυξης προγράµµατος Παραδείγµατα Πότε χρησιµοποιούµε υπολογιστή?

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΔΟΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 1) Ποιοι είναι οι τελεστές σύγκρισης και

Διαβάστε περισσότερα

Πως θα κατασκευάσω το πρώτο πρόγραμμα;

Πως θα κατασκευάσω το πρώτο πρόγραμμα; Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Σκοπός Να γίνει εξοικείωση το μαθητών με τον ΗΥ και το λειτουργικό σύστημα. - Επίδειξη του My Computer

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3: Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα και το Πρώτο Πρόγραμμα C Στο εργαστήριο αυτό, θα ασχοληθούμε με δύο προγραμματιστικά περιβάλλοντα για τη γλώσσα C: τον gcc μεταγλωττιστή της C σε περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 6 ο

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 6 ο Με τι ασχολείται ο προγραμματισμός; Ο προγραμματισμός ασχολείται με την διατύπωση του αλγορίθμου σε κατανοητή μορφή από τον Η/Υ, δηλ. τη δημιουργία του προγράμματος, του συνόλου των εντολών που πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΛ031 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

ΕΠΛ031 - Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στην Fortran ΕΠΛ031 Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Νέαρχος Πασπαλλής Επισκέπτης Ακαδημαϊκός (Λέκτορας) nearchos@cs.ucy.ac.cy Γραφείο #B120, Τηλ. ext. 2744 FORTRAN: Ιστορική Αναδρομή 1954 1957, πρώτος

Διαβάστε περισσότερα

Προγραµµατισµός Η/Υ. Μέρος2

Προγραµµατισµός Η/Υ. Μέρος2 Προγραµµατισµός Η/Υ Μέρος2 Περιεχόμενα Επανάληψη Βασικών Σύμβολων Διαγραμμάτων Ροής Αλγόριθμος Ψευδοκώδικας Παραδείγματα Αλγορίθμων Γλώσσες προγραμματισμού 2 Επανάληψη Βασικών Σύμβολων Διαγραμμάτων Ροής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1. 1. Συμβολική γλώσσα 2. Γλώσσες υψηλού επιπέδου 3. Γλώσσες τέταρτής γενιάς 4. Γλώσσα μηχανής

ΘΕΜΑ 1. 1. Συμβολική γλώσσα 2. Γλώσσες υψηλού επιπέδου 3. Γλώσσες τέταρτής γενιάς 4. Γλώσσα μηχανής ΘΕΜΑ 1 Α1Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό καθεμίας από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα τη λέξη Σώστο,αν είναι σωστή και τη λέξη Λάθος, αν είναι λανθασμένη. 1.ο αλγόριθμος του πολλαπλασιασμού αλά

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι

Λειτουργικά. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Σιώζιος Κων/νος - Πληροφορική Ι Λειτουργικά Συστήματα 1 Λογισμικό του Υπολογιστή Για να λειτουργήσει ένας Η/Υ εκτός από το υλικό του, είναι απαραίτητο και το λογισμικό Το σύνολο των προγραμμάτων που συντονίζουν τις λειτουργίες του υλικού

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα προγραμματισμού C

Η γλώσσα προγραμματισμού C Η γλώσσα προγραμματισμού C Εισαγωγή στη C Λίγα λόγια για την C Γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου. Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τον Dennis Richie στις αρχές της δεκαετίας του 1970 (Bell Labs). Η

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος

Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Κεφάλαιο 4: Λογισμικό Συστήματος Ερωτήσεις 1. Να αναφέρετε συνοπτικά τις κατηγορίες στις οποίες διακρίνεται το λογισμικό συστήματος. Σε ποια ευρύτερη κατηγορία εντάσσεται αυτό; Το λογισμικό συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI. Εισαγωγή στον προγραμματισμό

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI. Εισαγωγή στον προγραμματισμό ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI Η επίλυση ενός προβλήματος με τον υπολογιστή περιλαμβάνει, όπως έχει ήδη αναφερθεί, τρία εξίσου σημαντικά στάδια. Τον ακριβή προσδιορισμό του προβλήματος. Την ανάπτυξη του αντίστοιχου αλγορίθμου.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2: ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ C, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ

ΑΣΚΗΣΗ 2: ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ C, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 2: ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ C, ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΥ Σκοπός της Άσκησης Ο σκοπός αυτής της εργαστηριακής άσκησης είναι η ανάλυση των βασικών χαρακτηριστικών της Γλώσσας

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της;

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της; 1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες (μορφές) της; Η δομή επανάληψης χρησιμοποιείται όταν μια σειρά εντολών πρέπει να εκτελεστεί σε ένα σύνολο περιπτώσεων, που έχουν κάτι

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4ο: Εντολές επιλογής

Κεφάλαιο 4ο: Εντολές επιλογής Χρήστος Τσαγγάρης ΕΕ ΙΠ Τµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Αιγαίου Κεφάλαιο 4ο: Εντολές επιλογής Μέχρι τώρα παρατηρήσαµε ότι τα προβλήµατα που αντιµετωπίσαµε είχαν σειριακή κίνηση, δηλαδή η µία εντολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Διδάσκουσα Δρ Β.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Διδάσκουσα Δρ Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διδάσκουσα Δρ Β. Καβακλή Χειμερινό Εξάμηνο 2001 1 Σύνολο χαρακτήρων της Pascal Για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 Επιμέλεια: Ομάδα Διαγωνισμάτων από το Στέκι των Πληροφορικών Θέμα Α A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΙ Η, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΙ Η, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΙ Η, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 7.1. Ανάπτυξη Προγράµµατος Τι είναι το Πρόγραµµα; Το Πρόγραµµα: Είναι ένα σύνολο εντολών για την εκτέλεση ορισµένων λειτουργιών από τον υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

Πληρουορική Γ Γσμμασίοσ

Πληρουορική Γ Γσμμασίοσ Πληρουορική Γ Γσμμασίοσ Προγραμματισμός και Αλγόριθμοι Από το και τημ Χελώμα στημ Ευριπίδης Βραχνός http://evripides.mysch.gr/ 2014 2015 1 Προγραμματισμός Ζάννειο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πειραιά Ενότητα:

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές χρήσεις της Matlab

Τυπικές χρήσεις της Matlab Matlab Μάθημα 1 Τι είναι η Matlab Ολοκληρωμένο Περιβάλλον Περιβάλλον ανάπτυξης Διερμηνευμένη γλώσσα Υψηλή επίδοση Ευρύτητα εφαρμογών Ευκολία διατύπωσης Cross platform (Wintel, Unix, Mac) Τυπικές χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 2 ΟΥ και 8 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΔΟΜΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 1) Πότε χρησιμοποιείται η δομή επανάληψης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΜΑ 1 (Α) Σημειώστε δίπλα σε κάθε πρόταση «Σ» ή «Λ» εφόσον είναι σωστή ή λανθασμένη αντίστοιχα. 1. Τα συντακτικά λάθη ενός προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Η γλώσσα προγραμματισμού C Γεώργιος Δημητρίου Βασικά Στοιχεία Το αλφάβητο της C Οι βασικοί τύποι της C Δηλώσεις μεταβλητών Είσοδος/Έξοδος Βασικές εντολές της C Αλφάβητο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Εισαγωγή Κώστας Στεργίου Τι είναι ο Η/Υ; Ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής (Η/Υ) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή Δημήτρης Μιχαήλ Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ακ. Έτος 2012-2013 Βιβλιογραφία "C Προγραμματισμός", Deitel & Deitel, Πέμπτη Έκδοση, Εκδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

http://users.auth.gr/~ppi/mathematica

http://users.auth.gr/~ppi/mathematica http://users.auth.gr/~ppi/mathematica ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Γλώσσες Προγραμματισμού Fortran, C++, Java,. ΑΛΓΕΒΡΙΚΟΙ ή ΣΥΜΒΟΛΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Computer Algebra Systems Mathematica,

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010

Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010 Τμήμα Πληροφορικής & Τηλ/νιών Τομέας Προγ/σμού & Τεχνολογίας Λογισμικού Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης του Microsoft Visual Studio 2010 Δρ. Νικόλαος Θ. Λιόλιος Καθηγητής Φεβρουάριος 2012 1. Εισαγωγή Το Visual

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 3ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 6ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο. Δομημένος Προγραμματισμός - Γενικές Ασκήσεις Επανάληψης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 3ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 6ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο. Δομημένος Προγραμματισμός - Γενικές Ασκήσεις Επανάληψης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 3ο 1. Συμπληρώστε τα κενά με τη λέξη που λείπει. α. Ένα πρόβλημα το χωρίζουμε σε άλλα απλούστερα, όταν είναι ή όταν έχει τρόπο επίλυσης. β. Η επίλυση ενός προβλήματος προϋποθέτει την του. γ.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική Προγραμματισμός-Λειτουργικά

Εισαγωγή στην Πληροφορική Προγραμματισμός-Λειτουργικά Εισαγωγή στην Πληροφορική Προγραμματισμός-Λειτουργικά Ηλ. Γκρίνιας Τ. Ε. Ι. Σερρών Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Αλγόριθμοι Ορισμός: ο αλγόριθμος είναι μια σειρά από πεπερασμένα βήματα που καθορίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Ε ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΗΛΙΟΥΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ ΝΙΖΑΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΙΓΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΟΜΑΔΑ Ε ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΗΛΙΟΥΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ ΝΙΖΑΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΙΓΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΟΜΑΔΑ Ε ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΗΛΙΟΥΔΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΕΤΑΛΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΗ ΝΙΖΑΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΙΓΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ Εισαγωγή Η μεγάλη ανάπτυξη και ο ρόλος που

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής είναι μια συσκευή, μεγάλη ή μικρή, που επεξεργάζεται δεδομένα και εκτελεί την εργασία του σύμφωνα με τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

a = 10; a = k; int a,b,c; a = b = c = 10;

a = 10; a = k; int a,b,c; a = b = c = 10; C: Από τη Θεωρία στην Εφαρµογή Κεφάλαιο 4 ο Τελεστές Γ. Σ. Τσελίκης Ν. Δ. Τσελίκας Ο τελεστής εκχώρησης = Ο τελεστής = χρησιµοποιείται για την απόδοση τιµής (ή αλλιώς ανάθεση τιµής) σε µία µεταβλητή Π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Σεπτέμβριος 2007 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - Α ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Το μάθημα της Πληροφορικής στην Α Λυκείου έχει ως

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών

Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Σκοπός Να αναπτύξουν ένα πρόγραμμα όπου θα επαναλάβουν τα βήματα ανάπτυξης μιας παραθυρικής εφαρμογής.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πέµπτο: Η Εξάσκηση

Κεφάλαιο Πέµπτο: Η Εξάσκηση Κεφάλαιο Πέµπτο: Η Εξάσκηση 1. Γενικά Η εξάσκηση στο Εργαστήριο προϋποθέτει τη γνώση των εντολών (τουλάχιστον) τις οποίες καλείται ο σπουδαστής κάθε φορά να εφαρµόσει. Αυτές παρέχονται µέσω της Θεωρίας

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Η/Υ 1 (Εργαστήριο)

Προγραμματισμός Η/Υ 1 (Εργαστήριο) Προγραμματισμός Η/Υ 1 (Εργαστήριο) Ενότητα 1: Εισαγωγή στη C - Αλγόριθμοι Καθηγήτρια Εφαρμογών: Τσαγκαλίδου Ροδή Τμήμα: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client

Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client ΕΣΔ 516 Τεχνολογίες Διαδικτύου Δυναμικές Ιστοσελίδες Εισαγωγή στην Javascript για προγραμματισμό στην πλευρά του client Περιεχόμενα Περιεχόμενα Javascript και HTML Βασική σύνταξη Μεταβλητές Τελεστές Συναρτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΩ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΩ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΩ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο : Α. Να αναφέρετε ονομαστικά τις βασικές λειτουργίες (πράξεις) επί των δομών δεδομένων. Μονάδες 8 Β. Στον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6: Συναρτήσεις και Αναδρομή

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6: Συναρτήσεις και Αναδρομή ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6: Συναρτήσεις και Αναδρομή Στο εργαστήριο αυτό θα μάθουμε για τη χρήση συναρτήσεων με σκοπό την κατασκευή αυτόνομων τμημάτων προγραμμάτων που υλοποιούν μία συγκεκριμένη διαδικασία, τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

Το «κλειστό» σύστημα. Ανοικτές επικοινωνίες... Εισαγωγή στην Τεχνολογία της Πληροφορικής. Εισαγωγή στην τεχνολογία της πληροφορικής

Το «κλειστό» σύστημα. Ανοικτές επικοινωνίες... Εισαγωγή στην Τεχνολογία της Πληροφορικής. Εισαγωγή στην τεχνολογία της πληροφορικής ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Εισαγωγή στην Τεχνολογία της Πληροφορικής ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών gyannop@law.uoa.gr Το «κλειστό» σύστημα ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι σ μ ό ς Β α σ ι κ έ ς έ ν ν ο ι ε ς Ι σ τ ο ρ ι κ ή α ν α δ ρ ο μ ή Η έννοια του προγράμματος Ιστορική αναδρομή

Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι σ μ ό ς Β α σ ι κ έ ς έ ν ν ο ι ε ς Ι σ τ ο ρ ι κ ή α ν α δ ρ ο μ ή Η έννοια του προγράμματος Ιστορική αναδρομή Προγραμματισμός Βασικές έννοιες Ιστορική αναδρομή Η έννοια του προγράμματος Η περιγραφή της λύσης ενός προβλήματος, ως γνωστόν, γίνεται με τη βοήθεια ενός αλγορίθμου. Έτσι οι εντολές ενός προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Βήματα προς τη δημιουργία εκτελέσιμου κώδικα

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Βήματα προς τη δημιουργία εκτελέσιμου κώδικα Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Βήματα προς τη δημιουργία εκτελέσιμου κώδικα Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Βήματα προς τη δημιουργία εκτελέσιμου κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

Εντολή Δεδομένα Περιεχόμενα μετά την εκτέλεση 1 read(x) 122 x= 2 read(a,b,c) 133 244 355 a= b= c= 3 read(d,e) 166 277 3888

Εντολή Δεδομένα Περιεχόμενα μετά την εκτέλεση 1 read(x) 122 x= 2 read(a,b,c) 133 244 355 a= b= c= 3 read(d,e) 166 277 3888 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Να αναφέρετε μερικά από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Pascal. 2. Ποιο είναι το αλφάβητο της Pascal; 3. Ποια είναι τα ονόματα-ταυτότητες και σε τι χρησιμεύουν; 4. Σε τι χρησιμεύει το συντακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

ΘΕΜΑ Α ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΘΕΜΑ Α ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση ενός προγραμματιστικού κελύφους εργασίας

Υλοποίηση ενός προγραμματιστικού κελύφους εργασίας Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Υλοποίηση ενός προγραμματιστικού κελύφους εργασίας Πτυχιακή εργασία του φοιτητή Γιαννακίδη Αποστόλη Επιβλέπων καθηγητής Τσούλος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ. Γρηγοριάδου Ρ. Γόγουλου Ενότητα: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 2 ο Αν χ και y μεταβλητές με τιμές 5 και 10 αντίστοιχα να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εξόδου.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 2 ο Αν χ και y μεταβλητές με τιμές 5 και 10 αντίστοιχα να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εξόδου. 2.1 Αν χ και y μεταβλητές με τιμές 5 και 10 αντίστοιχα να εξηγηθούν οι ακόλουθες εντολές εξόδου. 1) Η τιμή του χ είναι,χ Ητιμή του χ είναι 5 Ηεντολή εμφανίζει ότι υπάρχει στα διπλά εισαγωγικά ως έχει.

Διαβάστε περισσότερα

Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης

Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης Το δυαδικό σύστημα αρίθμησης χρησιμοποιεί δύο ψηφία. Το 0 και το 1. Τα ψηφία ενός αριθμού στο δυαδικό σύστημα αρίθμησης αντιστοιχίζονται σε δυνάμεις του 2. Μονάδες, δυάδες, τετράδες,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην γλώσσα προγραμματισμού C

Εισαγωγή στην γλώσσα προγραμματισμού C Εισαγωγή στην γλώσσα προγραμματισμού C Χαρακτηριστικά της C Ιδιαίτερα δημοφιλής Έχει χρησιμοποιηθεί για τον προγραμματισμό ευρέος φάσματος συστημάτων και εφαρμογών Γλώσσα μετρίου επιπέδου Φιλοσοφία: Ο

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας. Οργάνωση Υπολογιστών

Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας. Οργάνωση Υπολογιστών Οργάνωση Υπολογιστών Υπολογιστικό Σύστημα Λειτουργικό Σύστημα Αποτελεί τη διασύνδεση μεταξύ του υλικού ενός υπολογιστή και του χρήστη (προγραμμάτων ή ανθρώπων). Είναι ένα πρόγραμμα (ή ένα σύνολο προγραμμάτων)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι. Ένα πρώτο πρόγραμμα ΔΟΜΗ TOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Τι σημαίνουν οι εντολές. Από τι αποτελείται ένα πρόγραμμα

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι. Ένα πρώτο πρόγραμμα ΔΟΜΗ TOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Τι σημαίνουν οι εντολές. Από τι αποτελείται ένα πρόγραμμα ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Ι ΔΟΜΗ TOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ένα πρώτο πρόγραμμα Κατασκευάστε πρόγραμμα που θα εμφανίζει στην οθόνη τη λέξη: PROGRAM FIRST C Αυτό είναι ένα απλό υπόδειγμα προγράμματος. 1 2 Από τι αποτελείται ένα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη χρήση Η/Υ. Αναγνωστοπούλου Χριστίνα Λέκτορας

Εισαγωγή στη χρήση Η/Υ. Αναγνωστοπούλου Χριστίνα Λέκτορας Αναγνωστοπούλου Χριστίνα Λέκτορας FORmulaTRANslation Εγκατάσταση της Fortran g95 http://www.g95.org http://ftp.g95.org/g95-mingw.exe Save file as C:\fortran-g95 Κειμενογράφοι Notepad (Windows) Programmer

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος ISBN 978-960-456-280-0. Copyright, 2 η έκδοση, Σεπτέμβριος 2011, Ν. Π. Καραμπετάκης, Eκδόσεις Zήτη. www.ziti.gr

Πρόλογος ISBN 978-960-456-280-0. Copyright, 2 η έκδοση, Σεπτέμβριος 2011, Ν. Π. Καραμπετάκης, Eκδόσεις Zήτη. www.ziti.gr iv Πρόλογος ISBN 978-960-456-280-0 Copyright, 2 η έκδοση, Σεπτέμβριος 2011, Ν. Π. Καραμπετάκης, Eκδόσεις Zήτη Tο παρόν έργο πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύεται κατά τις διατάξεις του ελληνικού νόμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Εντολές. 2.2. Σχόλια. 2.3. Τύποι Δεδομένων

2.1. Εντολές. 2.2. Σχόλια. 2.3. Τύποι Δεδομένων 2 Βασικές Εντολές 2.1. Εντολές Οι στην Java ακολουθούν το πρότυπο της γλώσσας C. Έτσι, κάθε εντολή που γράφουμε στη Java θα πρέπει να τελειώνει με το ερωτηματικό (;). Όπως και η C έτσι και η Java επιτρέπει

Διαβάστε περισσότερα

1.5 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ μικρόκοσμου «Προγραμματισμός Η/Υ»

1.5 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ μικρόκοσμου «Προγραμματισμός Η/Υ» 1.5 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ μικρόκοσμου «Προγραμματισμός Η/Υ» 1. Πήγαινε στο μενού Αρχείο και επίλεξε Άνοιγμα. Άνοιξε το αρχείο sample.x. Ανοίγουν δυο παράθυρα. Παρατήρησε τα ονόματα τους: Πηγαίος κώδικας... και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/01/2013

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/01/2013 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ / Γ ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/01/2013 ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή και επανάληψη. Λογική έκφραση ή συνθήκη

Επιλογή και επανάληψη. Λογική έκφραση ή συνθήκη Επιλογή και επανάληψη Η ύλη που αναπτύσσεται σε αυτό το κεφάλαιο είναι συναφής µε την ύλη που αναπτύσσεται στο 2 ο κεφάλαιο. Όπου υπάρχουν διαφορές αναφέρονται ρητά. Προσέξτε ιδιαίτερα, πάντως, ότι στο

Διαβάστε περισσότερα

53 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σ Α Β Β Α Ϊ Δ Η Μ Α Ν Ω Λ Α Ρ Α Κ Η

53 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σ Α Β Β Α Ϊ Δ Η Μ Α Ν Ω Λ Α Ρ Α Κ Η 53 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Σ Α Β Β Α Ϊ Δ Η Μ Α Ν Ω Λ Α Ρ Α Κ Η ΠΑΓΚΡΑΤΙ: Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : 210/76.01.470 210/76.00.179 ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα #1 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΥΠΟΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ι. Λυχναρόπουλος

Παράδειγμα #1 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΥΠΟΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ι. Λυχναρόπουλος Παράδειγμα #1 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΥΠΟΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ι. Λυχναρόπουλος 1. Πως ορίζεται και τι σημαίνει ο όρος flop στους επιστημονικούς υπολογισμούς. Απάντηση: Ο όρος flop σημαίνει floating point operation

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2η: Αλγόριθμοι και Προγράμματα

Διάλεξη 2η: Αλγόριθμοι και Προγράμματα Διάλεξη 2η: Αλγόριθμοι και Προγράμματα Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών Βασίζεται σε διαφάνειες του Κ Παναγιωτάκη Πρατικάκης (CSD) Αλγόριθμοι και Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Ρ Ο Σ Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Μ Ε Ρ Ο Σ Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Μ Ε Ρ Ο Σ Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 6.1 Γλώσσες Προγραμματισμού 6.1.1 Γλώσσες μηχανής (1 η γενιά) Η γλώσσα στην οποία ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής καταλαβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική & τον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στην Πληροφορική & τον Προγραμματισμό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εισαγωγή στην Πληροφορική & τον Προγραμματισμό Ενότητα 3 η : Κωδικοποίηση & Παράσταση Δεδομένων Ι. Ψαρομήλιγκος Χ. Κυτάγιας Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Τύποι δεδομένων και εμφάνιση στοιχείων...33

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Τύποι δεδομένων και εμφάνιση στοιχείων...33 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος του συγγραφέα... 13 Πρόλογος του καθηγητή Τιμολέοντα Σελλή... 15 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Εργαλεία γλωσσών προγραμματισμού...17 1.1 Γλώσσες προγραμματισμού τρίτης γεννεάς... 18 τι είναι η γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 ο Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη Σωστό,

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ (Προγραμματισμός & MATLAB)

1 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ (Προγραμματισμός & MATLAB) ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΕ Η/Υ 1 η ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ (Προγραμματισμός & MATLAB) Ν.Δ. Λαγαρός Μ. Φραγκιαδάκης Α. Στάμος Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) Βασικές αλγοριθμικές δομές

Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) Βασικές αλγοριθμικές δομές Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων- Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (PASCAL) Βασικές αλγοριθμικές δομές Βασικές Αλγοριθμικές Δομές 2 Εισαγωγή Οι αλγοριθμικές δομές εκφράζουν διαφορετικούς τρόπους γραφής ενός αλγορίθμου.

Διαβάστε περισσότερα

Τύποι, Σταθερές και Μεταβλητές

Τύποι, Σταθερές και Μεταβλητές ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Τύποι, Σταθερές και Μεταβλητές Η έννοια της μεταβλητής Γενικά μπορούμε να πούμε ότι η έννοια της μεταβλητής στον προγραμματισμό είναι άμεσα συνδεδεμένη με την έννοια που αυτή έχει σε μαθηματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ #4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ #4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Ακαδημαϊκό έτος 2001-2002 ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ #4 «Προγραμματισμός Η/Υ» - Τετράδιο Εργαστηρίου #4 2 Γενικά Στο Τετράδιο #4 του Εργαστηρίου θα αναφερθούμε σε θέματα διαχείρισης πινάκων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: Μεταφραστές

Κεφάλαιο 2: Μεταφραστές Κεφάλαιο 2: Μεταφραστές Αρχές Γλωσσών και Προγραμματισμού Λειτουργία Μετάφρασης ΑΡΧΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Source) L A ΓΛΩΣΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ (Implementation) L Y ΤΕΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Target) L T Αρχικό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Ενότητα 13: (Μέρος Β ) Λειτουργικό Σύστημα Δρ. Μηνάς Δασυγένης mdasyg@ieee.org Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Α Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Α Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής) ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α Γενικού Λυκείου (Μάθημα Επιλογής) Σύγχρονα Υπολογιστικά Συστήματα τους υπερυπολογιστές (supercomputers) που χρησιμοποιούν ερευνητικά εργαστήρια τα μεγάλα συστήματα (mainframes)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. H διαδικασία ανεύρεσης λογικών λαθών περιλαμβάνει : β- Σωστό. Διαπίστωση του είδους του λάθους γ- Σωστό δ- Λάθος

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. H διαδικασία ανεύρεσης λογικών λαθών περιλαμβάνει : β- Σωστό. Διαπίστωση του είδους του λάθους γ- Σωστό δ- Λάθος ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 08/04/2015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΟΚΤΩ (8) ΘΕΜΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α1. Α2. α-

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές

Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Εισαγωγή στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές 1 ο Εξάμηνο Σπουδών Χειμερινό Εξάμηνο 2012/13 Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Κρήτης Διδάσκων: Χαρμανδάρης Ευάγγελος, email: vagelis@tem.uoc.gr, Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστικά Συστήματα

Υπολογιστικά Συστήματα Υπολογιστικά Συστήματα Ενότητα 3: Βασικά στοιχεία της γλώσσας προγραμματισμού Visual Basic for Applications (VBA) Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα