Η εργασία ως πολιτισµός Για τη µορφωτική διάσταση του κοινωνικού ιδεώδους

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η εργασία ως πολιτισµός Για τη µορφωτική διάσταση του κοινωνικού ιδεώδους"

Transcript

1 1 Η εργασία ως πολιτισµός Για τη µορφωτική διάσταση του κοινωνικού ιδεώδους Π. Παυλίδης, Λέκτορας Α.Π.Θ. Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης Α.Π.Θ. Περίληψη Στο παρόν κείµενο επιχειρείται η παρουσίαση του κοινωνικού ιδεώδους της χειραφετηµένης εργασίας, η οποία διαλαµβάνεται ως πολιτισµική δηµιουργία συναπτόµενη µε την πολύπλευρη ανάπτυξη των ανθρώπων. Αντικείµενο εξέτασης αποτελούν οι αλλαγές που συντελούνται στο χαρακτήρα της εργασίας στη σύγχρονη κεφαλαιοκρατική κοινωνία, όπως αυτές αναδεικνύονται από τις θεωρίες περί µεταβιοµηχανικής και µετακαπιταλιστικής κοινωνίας, περί κοινωνίας της πληροφορίας και της γνώσης, περί µεταφορντικής οικονοµίας και άυλης εργασίας, περί µεταµοντέρνας κατάστασης. Παράλληλα µε την επισήµανση του αυξανόµενου ρόλου της γνώσης και της µόρφωσης στη σύγχρονη οικονοµία, γίνεται αναφορά στην αδυναµία της κεφαλαιοκρατίας να καταστεί αυθεντική κοινωνία της γνώσης, δεδοµένου ότι στα πλαίσια των κυρίαρχων σχέσεων καθολικού ανταγωνισµού, η επιστήµη µετατρέπεται σε αποξενωµένη από τους ανθρώπους και απειλητική γι αυτούς δύναµη, υπονοµεύεται ο εγγενώς συνεργατικός χαρακτήρας της επιστηµονικής έρευνας, εµπορευµατοποιείται ο πολιτισµός και αναπτύσσεται ευρέως ο ανορθολογισµός. Κοµβική θέση στο κείµενο κατέχει η ανάδειξη της διαφοράς µεταξύ, αφενός, της εργασίας ως παραγωγής, ως µέσου για την παραγωγή, ιδιοποίηση συγκεκριµένων προϊόντων και ως εξωτερικής ανάγκης των ανθρώπων, και, αφετέρου, της εργασίας ως εσωτερικής ανάγκης και αυτοσκοπού. Η κυριαρχία της εργασίας ως παραγωγής εκφράζεται στην κεφαλαιοκρατία µε την υπαγωγή της ζωντανής εργασίας στην αφηρηµένη, νεκρή εργασία. Αυτό το γεγονός επηρεάζει αποφασιστικά τη διαµόρφωση της προσωπικότητας, υποτάσσοντας την εκπαίδευση του ατόµου και την ανάπτυξη της δηµιουργικότητάς του στην ανταγωνιστική και αβέβαιη προοπτική εµπορευµατοποίησης της ικανότητας προς εργασία. Στο κείµενο επιχειρείται η παρουσίαση του ιδεώδους της εργασίας ως πολιτισµού, εν σχέση προς την αυτοµατοποίηση της παραγωγής και τη µετατροπή της επιστηµονικής γνώσης σε παραγωγική δύναµη. Επισηµαίνεται ο ιδιότυπος χαρακτήρας των επιστηµονικών γνώσεων ως καθολικού τρόπου ιδιοποίησης των αυτοµατοποιηµένων µέσων παραγωγής και ως καθολικής παραγωγικής δύναµης των ανθρώπων, η ύπαρξη και ανάπτυξη της οποίας συνάπτεται µε την ενότητα και συνεργασία τους. Από τη σκοπιά του ιδεώδους της εργασίας ως πολιτισµού, αναδεικνύεται η προοπτική νέας οργάνωσης των κοινωνικών σχέσεων, όχι πλέον βάσει της ιδιοποίησης, κυρίως, υλικού πλούτου, αλλά βάσει της καλλιέργειας-ιδιοποίησης πλούτου πολιτισµικών ικανοτήτων, στα πλαίσια ενός ελευθέρου καταµερισµού εργασίας, όπου η σηµασία της εργασίας θα συνίσταται στην ίδια τη διαδικασία της εργασίας, ως διαδικασία πολιτισµικής δηµιουργίας. Εισαγωγή Η µόρφωση των ανθρώπων και η διαµόρφωση της προσωπικότητάς τους συνάπτονται άµεσα µε το χαρακτήρα της εργασιακής δραστηριότητας, µε τις σχέσεις καταµερισµού της, καθώς και µε τις σχέσεις κατανοµής-ιδιοποίησης των αποτελεσµάτων της. Από τη στιγµή που η µόρφωση των ανθρώπων, εν γένει, αφορά στην πνευµατική αφοµοίωση των επιτευγµάτων του πολιτισµού, καθώς και στην καλλιέργεια της ικανότητας δηµιουργίας πολιτισµού, τότε η

2 2 νοηµατοδότηση, η σκοποθεσία, το περιεχόµενο και η εµβέλεια της αφοµοίωσης του πολιτισµού και της καλλιέργειας δηµιουργικών ικανοτήτων καθορίζονται αποφασιστικά από τη δυνατότητα των ανθρώπων (από το βαθµό, την εµβέλεια αυτής της δυνατότητας) να χρησιµοποιούν και να αναπτύσσουν τις αφοµοιωµένες κοινωνικές, δηµιουργικές ικανότητες στην εργασιακή τους δραστηριότητα. Η µόρφωση των ανθρώπων (η διαµόρφωσή τους διαµέσου της αφοµοίωσης πολιτισµικών επιτεύξεων), η σηµασία και ο ρόλος της στην κοινωνία είναι αντίστοιχα του βαθµού στον οποίο η εργασία τους ενσαρκώνει πολιτισµικές επιτεύξεις, διακρίνεται από κοινωνικά-πολιτισµικά χαρακτηριστικά, συνιστά πολιτισµική δηµιουργία. Ως εκ τούτου, φρονούµε ότι η µόρφωση, στην πλέον ανεπτυγµένη και αυθεντική διάστασή της, αφορά στην κοινωνική πραγµατικότητα όπου η εργασία των ανθρώπων συνιστά πολιτισµική δηµιουργία. Στο παρόν κείµενο θα εξεταστεί η εργασία µε τη µορφή της κατεξοχήν πολιτισµικής δηµιουργίας, ως ένα ιδεώδες το οποίο τοποθετείται πέραν της σηµερινής κεφαλαιοκρατικής κοινωνίας και συνδέεται, άµεσα, µε τη ριζική αλλαγή του τύπου εργασιακής δραστηριότητας των ανθρώπων, όπως αυτός εµφανίστηκε και διαµορφώθηκε στη µέχρι τώρα ιστορική πορεία της ανθρωπότητας. Πρόκειται για ένα ιδεώδες κοινωνικό και ταυτόχρονα µορφωτικό, κατά το οποίο η διαµόρφωση των ανθρώπων ως πολύπλευρα ανεπτυγµένων προσωπικοτήτων συνιστά τον πυρήνα του εγχειρήµατος χειραφέτησης της εργασίας. Σκοπός του κειµένου είναι να ανιχνεύσει τις προοπτικές του εν λόγω ιδεώδους στις σύγχρονες τάσεις εξέλιξης της εργασίας και συνάµα να αναδείξει την αναγκαιότητά του, όπως αυτή προκύπτει από τις αντιθέσεις της σύγχρονης κεφαλαιοκρατίας. Από µεθοδολογικής σκοπιάς, η άποψη που θα παρουσιάσουµε θα στηριχθεί, κυρίως, σε ορισµένες θεµελιώδεις ιδέες των κλασικών του µαρξισµού, καθώς και του σοβιετικού στοχαστή Β.Α.Βαζιούλιν, αναφορικά µε το νέο περιεχόµενο που θα µπορούσε να αποκτήσει η εργασία σε µια κοµµουνιστική κοινωνία του µέλλοντος. Εργασία και γνώση: νέα φαινόµενα Σηµαντικές αλλαγές συντελούνται τις τελευταίες δεκαετίες στο χώρο της εργασίας, οι οποίες συνεπάγονται τον επανακαθορισµό του ρόλου της γνώσης και της µόρφωσης στη σύγχρονη κοινωνία και δίνουν την εντύπωση της µετάβασης σε µια ριζικά νέα πραγµατικότητα. Μια από τις πρώτες θεωρίες που επιχείρησαν να ερµηνεύσουν αυτές τις αλλαγές ήταν αυτή της µεταβιοµηχανικής κοινωνίας. Ο Daniel Bell, στο έργο του The coming of Postindustrial society, θα θεωρήσει ειδοποιό γνώρισµα της επερχόµενης µεταβιοµηχανικής κοινωνίας τη µετάβαση από την οικονοµία της παραγωγής αγαθών στην οικονοµία των υπηρεσιών, όπου κοµβικός είναι ο ρόλος της θεωρητικής γνώσης, ως πηγής καινοτοµιών και ως παράγοντα διαµόρφωσης της κοινωνικής πολιτικής (Bell, 1973, σ.14). Κύριος θεσµός της νέας κοινωνίας είναι τα πανεπιστήµια και τα ερευνητικά ιδρύµατα, οι χώροι, δηλαδή, όπου η επιστηµονική γνώση κωδικοποιείται και εµπλουτίζεται (Bell, 1973, σσ.44, 246). Κυρίαρχη τεχνολογία καθίσταται πλέον η διανοητική (intellectual technology), µε κύριο µέσο της τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, κάτι που παρέχει στη νέα κοινωνία πρωτόγνωρες δυνατότητες σχεδιοποίησης των δραστηριοτήτων της, πρόβλεψης των εξελίξεων και διεύθυνσης συστηµάτων µεγάλης κλίµακας, µε πληθώρα αλληλεπιδρώντων µεταβλητών (Bell, 1973, σσ.26, 31-33).Ο Daniel Bell εκτιµά ότι η µεταβιοµηχανική κοινωνία θα χαρακτηρίζεται από την ορθολογική διεύθυνση των διαδικασιών της και όχι από την ανεξέλεγκτη δράση των δυνάµεων της αγοράς. Η κατίσχυση της επιστηµονικής και τεχνολογικής ορθολογικότητας στην οικονοµική και κοινωνική ζωή θα έχει ως αποτέλεσµα την ανάδειξη σε κυρίαρχη δύναµη των τεχνοκρατών και επιστηµόνων, στη θέση της τάξης των ιδιοκτητών κεφαλαίου. Αργότερα, ο Daniel Bell θα ονοµάσει τη νέα κοινωνία «κοινωνία της πληροφορίας» (information society), η οποία, κατά τη γνώµη του, συνιστά ένα νέο τρόπο παραγωγής, στα

3 πλαίσια του οποίου η εργασία και το κεφάλαιο, ως βασικές µεταβλητές της βιοµηχανικής κοινωνίας, αντικαθίστανται από την πληροφορία και τη γνώση (Bell, 1980, σ.506). Ο αµερικανός µελλοντολόγος Alvin Toffler θα κάνει λόγο για την έλευση µιας νέας εποχής, του «τρίτου κύµατος», οι τεχνολογίες της οποίας θα επιτρέψουν στην ανθρωπότητα να δηµιουργήσει ένα πολιτισµό µε «ολοκληρωτική µνήµη», µε ποσοτικά απέραντη και ουσιαστικά ενεργή συσσώρευση και αποθήκευση πληροφοριών. Η δυνατότητα άµεσης πρόσβασης σε αυτές τις πληροφορίες θα έχει ως συνέπεια τον βίο σε µια πληροφοριο-σφαίρα, η οποία θα καθιστά το πολιτισµικό περιβάλλον «ευφυές» (Τόφλερ, 1982, σσ ). Με την έλευση του «τρίτου κύµατος» θα αλλάξει, άρδην, ο χαρακτήρας της παραγωγής αγαθών. Στη θέση της µαζικής, τυποποιηµένης βιοµηχανίας του «δεύτερου κύµατος» θα αναπτυχθεί η µικρή, εξατοµικευµένη παραγωγή, υπό τον διαρκώς αµεσότερο έλεγχο του καταναλωτή, ενώ η µαζική, συγκεντρωτική απασχόληση των εργαζοµένων στις µεγάλες, ιεραρχικά δοµηµένες επιχειρήσεις του «δευτέρου κύµατος», θα παραχωρήσει τη θέση της σε περισσότερο αποκεντρωµένες, ατοµικές και οικιακές µορφές εργασιακής δραστηριότητας (Τόφλερ, 1982, σσ , ). Ο Toffler φρονεί ότι η νέα κοινωνία της πληροφορίας σηµατοδοτεί το θάνατο του βιοµηχανισµού και τη γέννηση ενός νέου πολιτισµού, όπου η γνώση θα παίζει αποφασιστικό ρόλο. Στην «υπερ-συµβολική» οικονοµία του «τρίτου κύµατος» οι εργαζόµενοι, ως φορείς γνώσεων, θα είναι ιδιοκτήτες των µέσων παραγωγής, δεδοµένου ότι οι διανοητικές ικανότητες και γνώσεις που κατέχουν θα παραµένουν πάντα δικές τους. Συνακόλουθα, οι εργαζόµενοι θα πάψουν να είναι ανταλλάξιµοι και θα αποκτήσουν πρωτόγνωρη αυτονοµία και διαπραγµατευτική ικανότητα (Τόφλερ, 1991, σσ ). Τελικά, η τεχνολογία της πληροφορίας θα προσφέρει στους ανθρώπους τη δυνατότητα της κατάργησης των γραφειοκρατικών ιεραρχιών, της αποκέντρωσης δοµών και θεσµών, της ανάπτυξης ενός επικοινωνιακού και δηµοκρατικού µοντέλου κοινωνικών σχέσεων (Τόφλερ, 1991, σσ ). Αρκετά σηµεία των παραπάνω απόψεων συναντώνται στη θεωρία της µετακαπιταλιστικής κοινωνίας του Peter F. Drucker. Σύµφωνα µε αυτή, στην εποχή µας συντελείται η ανάδυση µιας νέας πραγµατικότητας, στην οποία κύριος συντελεστής της παραγωγής δεν είναι πια το κεφάλαιο, οι φυσικοί πόροι και η εργασία, αλλά οι γνώσεις (Drucker, 2000, σσ.15,17). Ο Peter F.Drucker ισχυρίζεται ότι πρόκειται για µια µετακαπιταλιστική πραγµατικότητα, µε βασικό κριτήριο του «µετακαπιταλιστικού» της χαρακτήρα, το νέο, αποφασιστικό ρόλο των γνώσεων στην οικονοµία. Κύριες κοινωνικές οµάδες της µετακαπιταλιστικής κοινωνίας θα είναι εφεξής οι «εργάτες των γνώσεων» οι «επαγγελµατίες των γνώσεων», οι «υπάλληλοι των γνώσεων.». Οι γνώσεις, ως µέσα παραγωγής, θα παραµένουν πάντα ιδιοκτησία των φορέων τους (Drucker, 2000, σσ.18, 88-90). Στη µετακαπιταλιστική κοινωνία αναβαθµίζεται αποφασιστικά η σηµασία της µόρφωσης στη ζωή των ανθρώπων, η δια βίου µάθηση (Drucker, 2000, σ.259). Ειρήσθω εν παρόδω, ο Drucker δεν παραλείπει να επισηµάνει ότι στη νέα κοινωνία κυρίαρχο θα είναι και πάλι το σύστηµα της ελεύθερης αγοράς, στο οποίο η γνώση θα λειτουργεί ως αποφασιστικό µέσο οικονοµικού ανταγωνισµού (Drucker, 2000, σσ.17,233,249). Ο Manuel Castells συνδέει τον ρόλο της γνώσης στη σύγχρονη κοινωνία µε την επανάσταση της πληροφοριακής τεχνολογίας και τη δηµιουργία πληροφοριακών δικτύων, τα οποία µετατρέπουν την παγκόσµια κεφαλαιοκρατική οικονοµία σε ένα ενιαίο σύστηµα. Η παραγωγική δραστηριότητα καταµερίζεται πλέον σε διάφορες περιοχές του πλανήτη µε εξαιρετικά ευέλικτο τρόπο. Το σύστηµα αυτό αν και δεν έχει ακριβώς πλανητικό χαρακτήρα (δεν ενσωµατώνει, δηλαδή, όλες τις παραγωγικές διαδικασίες που συντελούνται στον πλανήτη) επηρεάζει, όµως, άµεσα ή έµµεσα τη ζωή όλης της ανθρωπότητας (Castells, 1996, σσ.2,96,102,204). Κατά τον Castells, οι νέες τεχνολογίες της πληροφορικής και 3

4 αυτοµατοποίησης συνεπάγονται όχι τη µείωση των θέσεων εργασίας, αλλά την αλλαγή του περιεχοµένου τους, τον περιορισµό των µονότονων, επαναλαµβανόµενων δραστηριοτήτων, την ενίσχυση της αυτονοµίας αλλά και της συνεργασίας µεταξύ των εργαζοµένων, την εξατοµίκευση της εργασιακής δραστηριότητας, σε συνάρτηση µε την αποκέντρωση της παραγωγής. (Castells, 1996, σσ , ). Ένα σύνολο θεωριών που δοµούνται πάνω στην ιδέα του µεταφορντισµού ερµηνεύουν τις αλλαγές στην εργασία ως διαδικασία υπέρβασης του φορντικού παραγωγικού µοντέλου, το οποίο ταυτίζεται µε τη µαζική παραγωγή τυποποιηµένων προϊόντων σε µεγάλες βιοµηχανικές µονάδες. Εµβληµατική εκδοχή της θεωρίας του µεταφορντισµού είναι αυτή που εκφράστηκε σε µια σειρά άρθρων στο περιοδικό Marxism Today από αριστερούς βρετανούς διανοούµενους. Όπως υποστήριξαν, βρισκόµαστε ήδη σε «Νέους καιρούς» (New Times), έκφραση που αποτέλεσε σύµβολο των ιδεών τους (Hall, Jacques, 1989). Ως ειδοποιά γνωρίσµατα των «Νέων καιρών», της µεταφορντικής δηλαδή, εποχής, αναφέρονται η στροφή προς την ευέλικτη εξειδίκευση της εργασιακής διαδικασίας, η έµφαση στην ικανοποίηση εξατοµικευµένων καταναλωτικών αναγκών, ο περιορισµός του ποσοστού των χειρωνακτών εργατών και η αύξηση του υπαλληλικού προσωπικού και των εργαζοµένων στις υπηρεσίες, η διάδοση της ευέλικτης εργασίας, αλλά και της ηµιαπασχόλησης, η κυριαρχία των πολυεθνικών στην οικονοµία, η παγκοσµιοποίηση των χρηµατιστικών αγορών, η εµφάνιση νέων κοινωνικών διαχωρισµών, η παρακµή των συλλογικών ταυτοτήτων, ο πλουραλισµός των τρόπων ζωής και ο κατακερµατισµός των κοινωνικών σχέσεων (Hall, 1996, σ.225). Στην Ιταλία, η έννοια του µεταφορντισµού συνδέθηκε µε την ιδέα περί «άυλης εργασίας». Ο Maurizio Lazzarato ορίζει ως άυλη την εργασία η οποία παράγει το πληροφοριακό και πολιτιστικό περιεχόµενο του εµπορεύµατος. Η άυλη εργασία δοµείται σε µορφές άµεσα συλλογικές και συνδέεται µε δραστηριότητες όπως η χρήση της κυβερνητικής, ο ψηφιακός έλεγχος, η κάθετη και οριζόντια επικοινωνία, ο καθορισµός πολιτιστικών προτύπων, η διαµόρφωση της µόδας και της κοινής γνώµης. Ο Lazzarato διατυπώνει την άποψη, ότι στην αφετηρία της άυλης εργασίας βρίσκεται µια εργατική δύναµη που µπορεί να οργανώνει πλέον αυτόνοµα τη δραστηριότητά της και τις σχέσεις της µε τους παράγοντες του επιχειρείν (Lazzarato, 1996, σσ ). Οι M.Hardt και A.Negri, υιοθετώντας την παραπάνω προβληµατική θα υποστηρίξουν ότι ειδοποιό γνώρισµα της άυλης εργασίας είναι ο άµεσα συνεργατικός της χαρακτήρας, κάτι που συνεπάγεται τη δυνατότητα αυτοαξιοποίησης της εργασίας, έξω από τα πλαίσια του ρόλου του κεφαλαίου ως οργανωτικής και ενεργοποιητικής δύναµης (Hardt, Negri, 2001, σ.126, Hardt, Negri, 2002, σ.395). Υπερεκτιµώντας, όµως, αρκετά την κλίµακα ανάπτυξης των «µεταφορντικών» στοιχείων στην παγκόσµια κεφαλαιοκρατική οικονοµία, οι Hardt και Negri θα βιαστούν να ισχυριστούν ότι η σύγχρονη ζωντανή εργασία είναι τεχνικοεπιστηµονική και άµεσα κοινωνική και ότι το υποκείµενο αυτής της εργασίας είναι ο κοινωνικός εργάτης, στην εποπτεία του οποίου περνούν οι γενικές συνθήκες της παραγωγής και αναπαραγωγής, αφήνοντας στο κεφάλαιο τη δυνατότητα µόνο κάποιου εξωτερικού ελέγχου (Hardt, Negri, 2001, σ.128). Ο Andre Gorz, επισηµαίνοντας φαινόµενα όπως η µικροηλεκτρονική επανάσταση και η αυτοµατοποίηση, η ανάδειξη της εφευρετικότητας, της αυτο-οργάνωσης και αυτενέργειας των εργαζοµένων, η συµµετοχή τους στην ορθολογικοποίηση και βελτίωση της παραγωγής (τογιοτισµός), καταλήγει στο συµπέρασµα περί κυριαρχίας της άυλης-διανοητικής εργασίας. Ανατρέχοντας σε µαρξικές ιδέες των Grundrisse, ο Gorz ισχυρίζεται ότι στη σύγχρονη κεφαλαιοκρατία καθοριστικό στοιχείο της εργασίας αποτελεί η εφαρµογή της «γενικής νοηµοσύνης» και ότι ο χρόνος της εργασίας έχει πάψει να λειτουργεί ως το µέτρο του πλούτου που δηµιουργείται (Gorz, 1999, σσ.75,193). Βάσει των παραπάνω, και απλουστεύοντας το περιεχόµενο της κοινωνικής χειραφέτησης, ο Gorz εισηγείται την 4

5 5 αντικατάσταση της εργασίας, [την οποία θεωρεί ήδη είναι νεκρή, ένα φάντασµα που «επιβιώνει µετά την κατάργησή της» (Gorz, 1999, σελ.130)], από αυτό που ο ίδιος ονοµάζει πολυδραστηριότητα, καθώς και τη χορήγηση σε όλους τους ανθρώπους, ανεξαρτήτως εργασιακής προσφοράς, ενός επαρκούς «κοινωνικού εισοδήµατος» (Gorz, 1999, σσ.190, 192, 197). Αν οι θεωρίες περί µεταφορντισµού εστιάζουν κυρίως την προσοχή σε σηµαντικές αλλαγές που συντελούνται στο χώρο της εργασίας, οι θεωρίες περί µετανεωτερικότητας καταπιάνονται περισσότερο µε τις πολιτιστικές αλλαγές που διακρίνουν τη µεταφορντική κοινωνία. Ετερόκλητες, εν πολλοίς, οι θεωρίες αυτές τείνουν να ερµηνεύουν τη σύγχρονη παραγωγή γνώσης και πολιτισµού όχι απλώς ως αντανάκλαση του µεταβιοµηχανικού οικονοµικού συστήµατος, αλλά ως κύρια ορίζουσα της πραγµατικότητας. Στη θέση της παραδοσιακής µαρξιστικής διάκρισης µεταξύ οικονοµικής βάσης και ιδεολογικοπολιτισµικού εποικοδοµήµατος προβάλλεται τώρα η ιδέα της διάχυσης του πολιτισµού στην οικονοµία και της οικονοµίας στον πολιτισµό (Kumar, 1995, σσ.114,116). Ο Λυοτάρ, στο έργο του Η µεταµοντέρνα κατάσταση θα επισηµάνει εµφατικά την καθοριστική επίδραση που ασκούν οι µεταβιοµηχανικές τεχνολογίες και κυρίως αυτές της κυβερνητικής και πληροφορικής, στον τρόπο µε τον οποίο πραγµατοποιείται η έρευναπαραγωγή και η µετάδοση των γνώσεων (Λυοτάρ, 1993, σ.31). Η γνώση, θα δηλώσει, αποκτά αποφασιστική σηµασία στην οικονοµική δραστηριότητα, στο βαθµό που δύναται να µετατραπεί σε πληροφορία και µε αυτή τη µορφή να χρησιµοποιηθεί και να λειτουργήσει ως παραγωγική δύναµη (Λυοτάρ 1993, σ.33). Ο Scott Lash θα υποστηρίξει ότι το νέο καθεστώς συσσώρευσης, ο νέος τρόπος παραγωγής, συνιστά καθεστώς σήµανσης. Τα µέσα παραγωγής καθίστανται πολιτισµικά, ενώ οι σχέσεις παραγωγής δε διαµεσολαβούνται τόσο συχνά από τα υλικά µέσα παραγωγής, παρά υφίστανται ως σχέσεις του discourse (Lash, 1990, σ.39). Χαρακτηριστική είναι η άποψη του Baudrillard, ότι στη µετανεωτερική πραγµατικότητα η απόσταση µεταξύ σηµαίνοντος και σηµαινόµενου εξαφανίζεται, µε αποτέλεσµα το ένα να µετατρέπεται διαρκώς στο άλλο, σε µια χαώδη ροή πληροφοριών και ρευστών νοηµάτων. Ο άνθρωπος βρίσκεται εγκλωβισµένος σε ένα ηλεκτρονικό-εικονικό κόσµο, στον κόσµο των συµβόλων, των αναπαραστάσεων, της προσοµοίωσης, χωρίς να µπορεί να διακρίνει οτιδήποτε, έξω από αυτά. Ο Baudrillard κάνει λόγο για µια υπερπραγµατικότητα, στην οποία κυριαρχούν τα simulacra, τα αντίγραφα χωρίς πρωτότυπα, οι εικόνες χωρίς εξάρτηση από κάποια αντικειµενική πραγµατικότητα, όπου, συνεπώς, είναι αδύνατο να γίνει διάκριση µεταξύ φανταστικού και πραγµατικού, αληθούς και ψευδούς (Baudrillard, 1988, σ.166,170). Οι αντιθέσεις της προόδου. Στο παρόν κείµενο δεν µπορώ να προβώ σε συστηµατική, κριτική εξέταση των παραπάνω θεωριών. Πρέπει να επισηµανθεί, ότι µε περισσότερο ή λιγότερο σαφή τρόπο υπαινίσσονται, ψηλαφούν, αναδεικνύουν σηµαντικές τάσεις αλλαγής του χαρακτήρα της εργασίας στη σύγχρονη κεφαλαιοκρατική κοινωνία. Ωστόσο, σχεδόν όλες µε µεγάλη σπουδή υπερµεγεθύνουν την κλίµακα εξάπλωσης των νέων φαινοµένων, δηµιουργούν την πλασµατική εντύπωση της εύρυθµης και εξελικτικής υπέρβασης της κεφαλαιοκρατίας από µια νέα πραγµατικότητα, ενώ επιπροσθέτως αποφεύγουν την αναφορά στις αντιθέσεις του παρόντος ή απλουστεύουν σηµαντικά τη φύση, τη δυναµική τους και τους τρόπους επίλυσής τους (Για µια κριτική εξέταση αυτών των θεωριών βλέπε: Αλεξίου, 2002, σσ , Σταµάτης, 2005, σσ ). Η δική µου αντίληψη των νέων φαινοµένων αναγνωρίζει σε αυτά χειραφετικές δυνατότητες µόνο στο βαθµό που µπορούν να θεωρηθούν ως εκείνη η πλευρά των ουσιωδών αντιθέσεων της κεφαλαιοκρατίας η οποία δύναται να θεµελιώσει το εφικτό της ριζικής κοινωνικής αλλαγής.

6 Είναι γεγονός ότι στη σύγχρονη κεφαλαιοκρατία, τουλάχιστον στις περισσότερο προηγµένες περιοχές της, η κοινωνική εργασία αλλάζει, µε ένα τρόπο που φέρνει τη γνώση στο επίκεντρο της ανθρώπινης δραστηριότητας. Η γνώση µε ταχείς ρυθµούς µετατρέπεται σε παραγωγική δύναµη, η παραγωγή γνώσεων καθίσταται οργανικό µέρος της παραγωγής πραγµάτων. Ως εκ τούτου, η εργασιακή δραστηριότητα των ανθρώπων, τείνει να αποκτήσει άµεσα µορφωτικό χαρακτήρα, να µετατραπεί σε πολιτισµική δηµιουργία. Στις δεδοµένες συνθήκες, η επιστηµονική εκπαίδευση τείνει ολοένα και περισσότερο να αποτελέσει την κύρια οδό δηµιουργίας εργασιακών ικανοτήτων και εργασιακού δυναµικού. Εκτός αυτού, η επανάσταση των τεχνολογιών πληροφορικής υπόσχεται την καθολική πρόσβαση στη γνώση, πέρα από χωρο-χρονικούς περιορισµούς. Η γνώση δεν θα είναι εφεξής εγκλωβισµένη-περιορισµένη σε ξεχωριστά εκπαιδευτικά ιδρύµατα. Τα ηλεκτρονικά πολυµέσα τείνουν να δηµιουργήσουν ένα µορφωτικό περιβάλλον όπου το άτοµο, στις συνθήκες του καθηµερινού του βίου, θα µπορεί να έρχεται σε επαφή µε ένα ευρύτατο φάσµα γνώσεων και πνευµατικών επιτευγµάτων της ανθρωπότητας (Smith, Webster, 1997, σ.106). Ο κάθε χώρος της ανθρώπινης καθηµερινότητας θα µπορεί εφεξής να λειτουργεί ως χώρος µάθησης, ενώ η σχέση µε τη γνώση θα είναι ευέλικτη και ιδιαιτέρως εξατοµικευµένη, µε δυνατότητα ικανοποίησης κάθε είδους µορφωτικής ανάγκης. Η µετατροπή της επιστήµης σε παραγωγική δύναµη, η σταδιακή αυτοµατοποίηση της παραγωγής και συνάµα η τάση περιορισµού της άµεσης φυσικής εµπλοκής των εργαζοµένων σε αυτή, η ραγδαία ανάπτυξη της διανοητικής διάστασης της εργασίας, η διεύρυνση της πολυµορφίας του περιεχοµένου της, σε συνάρτηση µε την αύξηση του ελεύθερου χρόνου και την αυξανόµενη πρόσβαση στα επιτεύγµατα του παγκόσµιου πολιτισµού σηµατοδοτούν την εµφάνιση πρωτόγνωρων δυνατοτήτων συνεχούς και πολύπλευρης ανάπτυξης της ανθρώπινης προσωπικότητας. Τα φαινόµενα αυτά συγκροτούν τη σύγχρονη βαθµίδα της τάσης ανάπτυξης του κοινωνικού χαρακτήρα των µέσων παραγωγής µέσα στην κεφαλαιοκρατία, για την οποία είχε κάνει ήδη λόγο στην εποχή του ο Κ.Μαρξ, αναφερόµενος στην εκµηχάνιση της κεφαλαιοκρατικής παραγωγής (Μαρξ, 1978, τ.1, σ.401). Όµως στην κεφαλαιοκρατική κοινωνία, αυτή η πρωτόγνωρη σύζευξη εργασίας και γνώσης, συνοδευόµενη από εξίσου πρωτόγνωρες ανάγκες και δυνατότητες για µάθηση και πολιτισµική δηµιουργία, αποκτά µιαν αντεστραµµένη µορφή από αυτή των χειραφετικών δυνατοτήτων που ενέχει. Η επιστηµονική γνώση, στα πλαίσια των κεφαλαιοκρατικών σχέσεων παραγωγής, καθίσταται µέσο ανταγωνισµού για την ιδιοποίηση του µέγιστου κέρδους και συνάµα µέσο χειραγώγησης και υποταγής των ανθρώπων. Ο Λυοτάρ αναγνωρίζει ότι στη «µεταµοντέρνα κατάσταση» η επικρατούσα παραίτηση από τις µεγάλες αφηγήσεις, που θεµελίωναν στο παρελθόν την επιστηµονική έρευνα, συνοδεύεται από την εκτεταµένη υπαγωγή της γνώσης σε χρησιµοκρατικές και εµπορευµατικές διαδικασίες (Λυοτάρ, 1993, σ.33). Τώρα, πλέον, το παραδοσιακό γνωσιολογικό ερώτηµα για το αν είναι αληθής η κεκτηµένη-διδασκόµενη γνώση αντικαθίσταται από το ενδιαφέρον για το κατά πόσο είναι εµπορεύσιµη (Λυοτάρ, 1993, σσ.115,126). Η επιστηµονική γνώση ως συστατικό στοιχείο της µισθωτής εργασίας υποτάσσεται και αυτή στην καθολική διαδικασία αλλοτρίωσης της εργασίας, καθίσταται ιδιοκτησία του κεφαλαίου, λειτουργεί και αναπτύσσεται υπό την καθοριστική κηδεµονία του. Η µετατροπή της γνώσης σε παραγωγική δύναµη, συνεπάγεται την υποχρέωση των εργαζοµένων ως φορέων του εµπορεύµατος «εργασιακή ικανότητα» να αποκτούν επιστηµονικές ειδικεύσεις, προκειµένου να εισέλθουν στην αγορά εργασίας. Αναπόδραστα, λοιπόν, η κυρίαρχη στάση της κοινωνίας απέναντι στη γνώση είναι εξόχως πραγµατιστική. Η διαρκώς διευρυνόµενη κυριαρχία του κεφαλαίου επί της ίδιας της διαδικασίας παραγωγής γνώσεων υπονοµεύει και στρεβλώνει, βαθύτατα, τον εγγενή συνεργατικό 6

7 χαρακτήρα της επιστηµονικής εργασίας και την ειδοποιό για αυτόν ελεύθερη διάθεση των αποτελεσµάτων της. Επιδίωξη των µεγάλων πολυεθνικών εταιριών είναι να ελέγξουν τις κατευθύνσεις και τις διαδικασίες της επιστηµονικής έρευνας, να τις υποτάξουν στην ικανοποίηση των δικών τους, επιχειρηµατικών συµφερόντων. Ένα ευρύ φάσµα νόµων, κανόνων, συµφωνιών και περιορισµών έρχεται να ρυθµίσει τη σχέση ερευνητών και εταιριών µε στόχο τη διασφάλιση των δικαιωµάτων ιδιοκτησίας πάνω στην παραγόµενη γνώση και την παρεµπόδιση της πρόσβασης σε αυτή τρίτων. Αυτό συνεπάγεται την παρακολούθηση της δραστηριότητας των ίδιων των ερευνητών, τον έλεγχο των επιλογών τους, τον περιορισµό της αυτονοµίας τους. Τα παραπάνω συνάπτονται άµεσα µε την ολοένα και πιο στενή εξάρτηση (ως προς τη χρηµατοδότηση, τις κατευθύνσεις, το περιεχόµενο και την οργάνωση της επιστηµονικής έρευνας αλλά και της µετάδοσης γνώσεων) των ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων από τις πολυεθνικές εταιρίες. (Perelman, 1998, σσ , Schiller, 1999, σσ , S.Slaughter, G.Rhoades, 2004, σσ ). Η σύζευξη γνώσης και εργασίας στην κεφαλαιοκρατική κοινωνία έχει ως αποτέλεσµα η γνώση, η παραγωγική της λειτουργία και ο κοινωνικός της ρόλος να ξεφεύγουν από το συλλογικό έλεγχο των ανθρώπων, να µετατρέπονται σε µιαν ανεξέλεγκτη δύναµη, η οποία υπηρετώντας κερδοσκοπικές ανταγωνιστικές δραστηριότητες, προβάλλει ως κάτι ξένο και απειλητικό για την κοινωνία. Είναι το φαινόµενο στο οποίο είχαν αναφερθεί εµφατικά οι εκπρόσωποι της Σχολής της Φρανκφούρτης, χρησιµοποιώντας τη βεµπεριανής προέλευσης έννοια της «τεχνολογικής ορθολογικότητας» για να δηλώσουν τη µετατροπή της επιστήµης (στα πλαίσια της σχέσης της µε την τεχνολογία και την κεφαλαιοκρατική παραγωγή) σε δύναµη που καταδυναστεύει φύση και ανθρώπους. «Η τεχνολογική ορθολογικότητα είναι σήµερα η ορθολογικότητα της ίδιας της κυριαρχίας. Είναι ο καταναγκαστικός χαρακτήρας της αποξενωµένης από τον εαυτό της κοινωνίας... Αυτό δεν είναι ένα αποτέλεσµα του νόµου της κίνησης της ίδιας της τεχνολογίας, αλλά της λειτουργίας της στη σηµερινή οικονοµία.» (Χόρκχαϊµερ, Αντόρνο, 1986, σ.142, βλ. και Marcuse, 1971, σσ.46-47). Η επιστηµονικο-τεχνική πρόοδος αποτυγχάνει να ανταποκριθεί στις προσδοκίες ενός καλύτερου µέλλοντος. Τα επιτεύγµατά της φαντάζουν, όπως λέει ο Rifkin, ως µηχανικά τέρατα που µειώνουν τις αποδοχές των ανθρώπων, «κλέβουν τις δουλειές τους και απειλούν την ίδια τη ζωή τους.». (Rifkin, 1996, σ.117). Ο αχαλίνωτος ανταγωνισµός των ιδιωτικών συµφερόντων στη σύγχρονη οικονοµία, συναπτόµενος µε εξόχως ιδιοτελείς νοοτροπίες και στάσεις, καθιστά αδύνατη τη συλλογική αντιµετώπιση προβληµάτων µείζονος σηµασίας, όπως είναι η καταστροφή του περιβάλλοντος, διακυβεύοντας, τοιουτοτρόπως, το µέλλον της ανθρωπότητας (Thurow, 1997, σ.439). Η αδυναµία των ανθρώπων να ελέγξουν τις επιστηµονικο-τεχνικές δυνάµεις που γεννά η εργασία τους συνοδεύεται και επιτείνεται από την παρακµή του πνευµατικού πολιτισµού, του προνοµιακού χώρου κριτικού αναστοχασµού του παρόντος και συγκρότησης εναλλακτικών θεωρήσεων του µέλλοντος. Η κεφαλαιοκρατική κοινωνία χαρακτηρίζεται σήµερα από «κατακλυσµιαία εξάπλωση της κουλτούρας σε όλη την έκταση της κοινωνικής σφαίρας» (Jameson 1999, σ.92). Το φαινόµενο αυτό, όµως, φέρει το στίγµα της ευρύτατης εµπορευµατοποίησης της πολιτισµικής δηµιουργίας. Ο πολιτισµός παράγεται για να καταναλώνεται και, ως εκ τούτου, µετατρέπεται σε διασκέδαση, ταυτίζεται µε την κυρίαρχη πραγµατικότητα και την καθηµερινή της συνείδηση, καλλιεργεί τον κοµφορµισµό. ιατηρεί λοιπόν την ισχύ της η επισήµανση που είχε γίνει προ καιρού, ότι «Ο παράδεισος που προσφέρεται από τη βιοµηχανία της κουλτούρας είναι φτιαγµένος από την ίδια καθηµερινότητα. Η φυγή και το κλέψιµο είναι κανονισµένες εκ των προτέρων έτσι ώστε να οδηγούν ξανά στην αφετηρία.» (Χόρκχαϊµερ, Αντόρνο, 1986, σ.166). Σε αυτές τις συνθήκες η καλλιέργεια του πνεύµατος εκφυλίζεται σε ηµιµόρφωση, σε συσσώρευση «ηµικατανοηµένων» και «ηµιβιωµένων» στοιχείων που «τείνουν προς τη 7

8 δεισιδαιµονία» (Adorno, 2000, σ.64). Ο.Πατέλης σηµειώνει, ότι στα πλαίσια του κεφαλαιοκρατικού καταµερισµού εργασίας η περί του αντικειµένου γνώση υποκαθίσταται από τη λεκτικοποίηση-λεκτική διαχείριση συσσωρευµένου υλικού. «Η κατακερµατισµένη γνώση, υποβαθµιζόµενη σε πληροφορία προς αναπαραγωγή, εγκεκριµένη και ταξινοµηµένη κατά µαθήµατα, υπονοµεύει τις δυνατότητες δηµιουργικής κοσµοθεωρητικής στάσης. Οι παρεχόµενες γνώσεις υπάγονται πλέον σαφέστατα σε εξωεπιστηµονικά κριτήρια κερδώας αποδοτικότητας, κατακερµατίζονται σε βραχύβιες ενότητες προσανατολισµένες εργαλειακά στα κελεύσµατα της αγοράς.» (Πατέλης, 2003, σσ ). Θριαµβική στιγµή της εµπορευµατοποίησης του πολιτισµού αποτελεί η περιβόητη µετανεωτερική κουλτούρα (Jameson, 1999, σ.12). Η µετανεωτερική απόρριψη των ποιοτικών διακρίσεων, των ουσιωδών συναφειών, και η κατάφαση του επιφανειακού, του ασύνδετου, του χαώδους είναι ειδοποιά γνωρίσµατα ενός «πολιτισµού» της καθολικής εµπορευµατοποίησης, όπου το άτοµο καλείται να καταναλώνει διαρκώς, παραδοµένο σε µιαν ακατάπαυστη ροή επιθυµιών και ρόλων, χωρίς δεσµεύσεις και περιορισµούς, αλλά και χωρίς δυνατότητα αποστασιοποίησης, έλλογου ελέγχου, συνειδητής αντίδρασης. Όµως, η µετανεωτερική διάλυση του υποκειµένου, του ενσυνείδητου ατόµου, το οποίο διαθέτει σαφή και σταθερή ταυτότητα είναι ένα φαινόµενο που εγγράφεται πρωτίστως στις σύγχρονες σχέσεις εργασίας. Η αυτοµατοποίηση και πληροφοριοποίηση της παραγωγής, αναβαθµίζοντας την ταχύτητα και ευελιξία της, οδηγούν, υπό το καθεστώς φρενήρους, παγκόσµιου οικονοµικού ανταγωνισµού, σε βαθύτατες αναδιαρθρώσεις των συνθηκών εργασιακής απασχόλησης. Οι άνθρωποι, παγκοσµίως, καλούνται να επιβιώσουν σε µιαν εξόχως απορρυθµισµένη αγορά εργασίας, όπου η ευέλικτη διάθεση, µίσθωση, απασχόληση της εργατικής δύναµης αποτελεί τον κυρίαρχο κανόνα. (Castells, 1996, σσ ). Παρά τα φαινόµενα του «µεταφορντισµού» και της «άυλης εργασίας» που εµφανίζονται σε ορισµένους θύλακες προηγµένων οικονοµιών, στις περιφέρειες του κεφαλαιοκρατικού κόσµου ο φορντικός βιοµηχανισµός αλλά και η προβιοµηχανική χειρωνακτική εργασία αποτελούν αδήριτη πραγµατικότητα για εκατοµµύρια ανθρώπους (Χτούρης, 1997, σσ.62-67). Στον παγκόσµιο καταµερισµό εργασίας, δίπλα σε ένα πυρήνα εργαζοµένων, δραστηριοποιούµενων στο χώρο της πληροφοριακής οικονοµίας, µε κατά κανόνα υψηλές αποδοχές και σηµαντικά εργασιακά προνόµια, συσσωρεύεται ένας τεράστιος αριθµός ατόµων, ηµιειδικευµένων και ανειδίκευτων, εγκλωβισµένων σε ένα καθεστώς ηµιαπασχόλησης και περιστασιακής απασχόλησης, µε εξαιρετικά ισχυρή την πιθανότητα της µη απασχόλησης και της περιθωριοποίησης. Στην περιβόητη «µεταφορντική» οικονοµία οι θέσεις εργασίας γίνονται ολοένα και πιο λίγες (Rifkin, 1996, σσ ), ή, σε κάθε περίπτωση, καθίστανται επισφαλείς και λιγότερο αµειβόµενες για όλους τους εργαζόµενους, ακόµη και για αυτούς που είναι φορείς επιστηµονικών γνώσεων και ειδικοτήτων (Castells, 1996, σσ , Thurow, 1997, σσ.49-54, , ). Καθόσον η παρουσία των ανθρώπων στο σύστηµα της κοινωνικής εργασίας είναι εξαιρετικά επισφαλής, η σχεδίαση του µέλλοντος γίνεται, εν πολλοίς, αδύνατη και η ζωή περιορίζεται σε προσωρινές και εφήµερες ρυθµίσεις (Bauman, 2002, σ.79). Η περιβόητη «µεταφορντική» ή «µετανεωτερική» κοινωνία προβάλλει ως µια πραγµατικότητα ανασφάλειας, ρευστότητας των σχέσεων, αποξένωσης και µοναξιάς, φαινόµενα που γεννούν στη συνείδηση µιαν ανορθολογική εικόνα του κόσµου, όπου όλα φαντάζουν ξένα και απειλητικά. Συνέπεια και ιδεολογική έκφραση αυτής ακριβώς της κατάστασης είναι η µετανεωτερική άρνηση της αλήθειας στο πνεύµα του άκρατου σχετικισµού. «Τώρα...που η λογική βρίσκεται σε παρακµή, η νοοτροπία του τα πάντα ισχύουν διαπερνά ολόκληρη την κοινωνία» (Gergen, 1997, σ.241). Ο Τέρι Ίγκλετον θα σηµειώσει ότι «Όσο κι αν δεν θ άρεσε στον Χέγκελ, φαίνεται ότι σήµερα οτιδήποτε είναι πραγµατικό είναι παράλογο και ό,τι είναι λογικό δεν είναι πραγµατικό.» (Ίγκλετον, 2003, σελ.25). Και βέβαια, είναι η ίδια η φύση του κεφαλαιοκρατικού καταµερισµού εργασίας, µε 8

Έρευνα, τεχνολογία και παιδεία στη διαλεκτική της αλληλεπίδρασης της ανθρωπότητας µε τη φύση

Έρευνα, τεχνολογία και παιδεία στη διαλεκτική της αλληλεπίδρασης της ανθρωπότητας µε τη φύση Έρευνα, τεχνολογία και παιδεία στη διαλεκτική της αλληλεπίδρασης της ανθρωπότητας µε τη φύση. Πατέλης, Επίκουρος Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης Περίληψη Η εισήγηση αποσκοπεί στη διακρίβωση της θέσης και

Διαβάστε περισσότερα

Σ. τις μέρες ας είναι εξαιρετικ σπάνια

Σ. τις μέρες ας είναι εξαιρετικ σπάνια 69 :13 r.βλr.- Ρ r.-rr. -.; Ο Δ. Σ. Πατέλης* παρουσιάζει το βιβλίο: Η yνώση στη διαλεκτική της κοινωνικής εξέλιξης [του Περικλή ΠΑΥΛΙΔΗ] Εκδ. ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ, 2012,21 χ1 4, σσ. 305 Σ. τις μέρες ας είναι εξαιρετικ

Διαβάστε περισσότερα

Η παραγωγή και αναπαραγωγή του κεφαλαίου: η αντίφαση που ορίζει λογικά και ιστορικά το κεφάλαιο

Η παραγωγή και αναπαραγωγή του κεφαλαίου: η αντίφαση που ορίζει λογικά και ιστορικά το κεφάλαιο Η παραγωγή και αναπαραγωγή του κεφαλαίου: η αντίφαση που ορίζει λογικά και ιστορικά το κεφάλαιο Στο κείμενο «η ιστορική παραγωγή της επανάστασης της τρέχουσας περιόδου» του προηγούμενου τεύχους, εξετάσαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΝΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2007 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΑΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ-AΔΕΔΥ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ Πέτρος Λινάρδος-Ρυλμόν (Επιμέλεια) Ιωάννα Κεραμίδου Αντώνης Ραγκούσης Θεώνη Σπυροπούλου Κάτια Φωτεινοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Γνώση, εργασία και συλλογική δράση

Γνώση, εργασία και συλλογική δράση Γνώση, εργασία και συλλογική δράση ΤΕΥΧΟΣ 32 ΜΑΪΟΣ 2010 INΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ-Α Ε Υ INΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ-Α Ε Υ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ-Α Ε Υ Tεύχος 32 Μάϊος 2010 Τιμή

Διαβάστε περισσότερα

Κρίση, Αναδιάρθρωση και Ταξική Πάλη στα Πανεπιστήμια

Κρίση, Αναδιάρθρωση και Ταξική Πάλη στα Πανεπιστήμια Πρόλογος της εκδοτικής ομάδας Κρίση, Αναδιάρθρωση και Ταξική Πάλη στα Πανεπιστήμια Με λίγα λόγια στη ζωή μου είχα κάνει όλες τις δουλειές. Οικοδόμος, αχθοφόρος, λαντζέρης, εργάτης γης, μέχρι και σπουδαστής,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Ν. ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗ - ΕΚΦΡΑΣΗ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Ν. ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗ - ΕΚΦΡΑΣΗ 1 ΕΝΟΤΗΤΑ 1η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Επιστήμη: Αναζήτηση και συστηματική γνώση των αιτιών και των αναγκαιοτήτων, που διέπουν τη φυσική, ατομική και κοινωνική πραγματικότητα. Τεχνολογία:Το σύνολο των μέσων που έχουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Α.Μ.:7597. Επιβλέπων: ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Καθηγητής Εφαρµογών

ΘΕΜΑ: Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Α.Μ.:7597. Επιβλέπων: ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Καθηγητής Εφαρµογών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ- ΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ *ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ* Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ -

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : ΖΑΪΜΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ

ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : ΖΑΪΜΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : ΖΑΪΜΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διατύπωση, η διαμόρφωση και η αξιολόγηση της στρατηγικής της οποιασδήποτε επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕ- ΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρα 2. (α) Θεμελιώδεις διαφορές της οικονομικής θεωρίας από την μαρξιστική κριτική της (β) Η έννοια του οικονομικού νόμου στον Μαρξ

Ημέρα 2. (α) Θεμελιώδεις διαφορές της οικονομικής θεωρίας από την μαρξιστική κριτική της (β) Η έννοια του οικονομικού νόμου στον Μαρξ Ημέρα 2. (α) Θεμελιώδεις διαφορές της οικονομικής θεωρίας από την μαρξιστική κριτική της (β) Η έννοια του οικονομικού νόμου στον Μαρξ Άτομα ή κοινωνία; H οικονομική θεωρία έχει ως σημείο εκκίνησης ιδέα

Διαβάστε περισσότερα

MASSIMO DE ANGELIS ΚΟΙΝΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ

MASSIMO DE ANGELIS ΚΟΙΝΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ Το πρώτο κείμενο, Διαχωρίζοντας το πράττειν από την τετελεσμένη πράξη: Το κεφάλαιο και ο μόνιμος χαρακτήρας των περιφράξεων, λαμβάνει ως αφετηρία του την αναγνώριση των «νέων περιφράξεων» ως βασικών στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην ελληνική έκδοση

Εισαγωγή στην ελληνική έκδοση Εισαγωγή στην ελληνική έκδοση Η Επίσηµη Γνώση δηµοσιεύτηκε για πρώτη φορά το 1993. εν είναι το πρώτο βιβλίο του Michael Apple που µεταφράζεται στα ελληνικά. Προηγήθηκαν, κατά σειρά, τα Ιδεολογία και Αναλυτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚHΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Συγκριτική Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ «Σύγχρονη Διευθυντική και Ελεγκτική Λειτουργία: Η περίπτωση της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΓΟΣ ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1. ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΟΝΙΑ: Η ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1. ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΟΝΙΑ: Η ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την εκπαίδευση έχει δύο διακριτούς στόχους : Δημόσια, δωρεάν, δημοκρατική, μαζική εκπαίδευση, από τη μια μεριά, και ποιοτικά αναβαθμισμένη, υψηλού επιπέδου εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ( ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ) Διπλωματική Εργασία Θέμα: "Η νομοθετική κατοχύρωση και προστασία της εργασίας" ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

έκδοση του Ιδρύματος το 2009. 2

έκδοση του Ιδρύματος το 2009. 2 Τα Μετέωρα Βήματα του Προσανατολισμού στην εποχή της Αβεβαιότητας: Συνέπειες για το ΕΠΑ.Λ 1 Χρυσούλα Κοσμίδου-Hardy Σύμβουλος του Π.Ι, Πρόεδρος του Τομέα Σ.Ε.Π. 2 1. Εισαγωγικά Ήταν όλα κάποτε αλλιώς στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟ Ο ΚΡΙΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟ Ο ΚΡΙΣΗΣ Τ. Ε. Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟ Ο ΚΡΙΣΗΣ ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION IN A TIME OF FINANCIAL CRISIS Εισηγήτριες : Κουλουριώτη

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

3. Διαπολιτισμική Παιδαγωγική και το δίλημμα των πολιτισμικών διαφορών 3.1 Η κριτική στο λόγο περί "πολιτισμικών διαφορών"

3. Διαπολιτισμική Παιδαγωγική και το δίλημμα των πολιτισμικών διαφορών 3.1 Η κριτική στο λόγο περί πολιτισμικών διαφορών 3. Διαπολιτισμική Παιδαγωγική και το δίλημμα των πολιτισμικών διαφορών 3.1 Η κριτική στο λόγο περί "πολιτισμικών διαφορών" Η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση ορίζεται, σύμφωνα με τον επικρατέστερο σήμερα ορισμό,

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Σ ΕΛΙΔΑ 1

Περιεχόμενα Σ ΕΛΙΔΑ 1 Σ ΕΛΙΔΑ 1 Ο,τι αναπτύσσεται σε αυτό το κεφάλαιο αντιστοιχεί από πλευράς ύλης στο κεφάλαιο 4 καθώς και στην παρουσίαση του νόμου του Say, του διδακτικού εγχειριδίου του μαθήματος (Rima, Ιστορία της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Χωροταξία και Περιβάλλον: νέοι θεσμοί και συμβίωση για το μέλλον

Χωροταξία και Περιβάλλον: νέοι θεσμοί και συμβίωση για το μέλλον Χωροταξία και Περιβάλλον: νέοι θεσμοί και συμβίωση για το μέλλον Π. ΓΕΤΙΜΗΣ 1, Γ. ΚΑΥΚΑΛΑΣ 2 και Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 3 Η δεκαετία του 1990 χαρακτηρίζεται από την έμφαση στην παγκοσμιότητα και την ανάγκη αλληλεξάρτησης

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Εισαγωγή... 2. 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4. 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7

1.1. Εισαγωγή... 2. 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4. 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7 Κεφάλαιο 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Εισαγωγικές Έννοιες Περιεχόμενα 1.1. Εισαγωγή... 2 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα