ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 10 Ιουνίου 2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 10 Ιουνίου 2014"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 10 Ιουνίου ΑΣΤΡΟΣ Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Πληρ.: Τερζάκης Γεώργιος Τηλ.: Fax: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Συνεδρίασης με αριθμό 12/2014 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας Στο Άστρος και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα στις ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 19:00, συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Βόρειας Κυνουρίας ύστερα από την πρόσκληση με αριθμό 6482/ του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε σε καθένα από τους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 5, 65 παρ.5 του Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης πρόγραμμα Καλλικράτης» και των οδηγιών της εγκυκλίου με αριθμό 36/ του Υπουργείου Εσωτερικών. Στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) συμβούλων, βρέθηκαν δέκα πέντε (15) παρόντες. Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 1 Καμπύλης Γεώργιος Αντιπρόεδρος Δ.Σ 1) Σίδερης Κωνσταντίνος Πρόεδρος Δ.Σ. 2) Μαντάς Παναγιώτης Αντιδήμαρχος 2) Χαρμπαλής Συμεών.Γραμματέας Δ.Σ. 3) Γκαύρος Δημήτριος Αντιδήμαρχος 3) Σαβούρδος Γεώργιος Αντιδήμαρχος 4) Σούρσος Παναγιώτης Μέλος Δ.Σ. 4) Καράγιωργας Γρηγόριος Μέλος Δ.Σ 5) Αρφάνης Δημήτριος Μέλος Δ.Σ 5) Παπακωνσταντίνου Στυλιανός Μέλος Δ.Σ. 6) Κουρμπέλης Ιωάννης Μέλος Δ.Σ 6) Γαλάνης Βασίλειος Μέλος Δ.Σ. 7) Μακρής Θεόδωρος Μέλος Δ.Σ 7) Πέτρου Αναστάσιος-Παναγιώτης Μέλος Δ.Σ 8) Τσιώρος Ιωάννης Μέλος Δ.Σ. 8) Δαλιάνης Γεώργιος Μέλος Δ.Σ. 9) Τσαγγούρης Κωνσταντίνος Μέλος Δ.Σ. 9) Σκαρπέλος Παναγιώτης Μέλος Δ.Σ. 10) Κουτίβας Παναγιώτης Μέλος Δ.Σ. 10) Δαλιάνης Ευστράτιος Μέλος Δ.Σ 11) Τρυποσκούφης Βασίλειος Μέλος Δ.Σ 11) Κουρόγιωργας Δημήτριος Μέλος Δ.Σ 12) Κόκκωνας Δημήτριος Μέλος Δ.Σ 12) Αδάμης Παναγιώτης Μέλος Δ.Σ. 13) Καμπύλης Άγγελος Μέλος Δ.Σ. 14) Κατσής Δημήτριος Μέλος Δ.Σ. 15) Παινέσης Γρηγόριος Μέλος Δ.Σ. Στη συνεδρίαση αυτή είχε κληθεί νόμιμα και ήταν παρών, ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας κ.εμμανουήλ Κ. Σκαντζός. Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον ειδικό γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γεώργιο Ν.Τερζάκη. 1

2 Στη συνεδρίαση, για τη συζήτηση του θέματος αυτού είχαν κληθεί η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Άστρους και οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων Παραλίου Άστρους, Μελιγούς, Βερβένων και Αγίου Ανδρέα. Παρόντες ήταν η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Άστρους και οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων Παραλίου Άστρους και Μελιγούς. Το Δημοτικό Συμβούλιο, συμφώνησε ότι το θέμα αυτό είναι κατεπείγον και αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ ότι πρέπει να συζητηθεί. Στο παρόν απόσπασμα περιλαμβάνονται οι διάλογοι που έγιναν κατά τη διάρκεια συζήτησης του θέματος αυτού - οι οποίοι είναι προϊόν απομαγνητοφώνησης και οι οποίοι έχουν υποστεί μερική επεξεργασία (φιλολογική επιμέλεια), χωρίς να αλλοιώνεται η ουσία και το σκεπτικό τους. Αριθμός Αποφάσεως : 133/2014 ΘΕΜΑ: Εξέταση αίτησης της Αυτόνομης Δημοτικής Παρέμβασης Πολιτών Βόρειας Κυνουρίας «ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΓΗ», για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του θέματος σχετικά με την παραχώρηση παραλιών του Δήμου μας στο ΤΑΙΠΕΔ. Ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο οποίος προήδρευσε στη συνεδρίαση αυτή λόγω δικαιολογημένης απουσίας του Προέδρου, αναφερόμενος στο 2 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον εισηγητή κ.μαντά Παναγιώτη Αντιδήμαρχο Βόρειας Κυνουρίας ο οποίος είπε τα παρακάτω : Από την Αυτόνομη Δημοτική παρέμβαση Πολιτών Βόρειας Κυνουρίας «ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΓΗ» και συγκεκριμένα από τον Δημοτικό Σύμβουλο κ.καμπύλη Άγγελο, κατατέθηκε στο Δήμο μας αίτημα, το οποίο έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 6458/ , με θέμα «Σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου σε κατεπείγουσα έκτακτη συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 65 παράγραφος 5 του ν. 3852/2010» και η οποία αναλυτικά αναφέρει : Κύριε Πρόεδρε, σύμφωνα με δημοσιεύματα του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου (http://www.aftodioikisi.gr/dimoi/oi-90-paralies-stis-opoies-tha-bei-sirmatoplegma-lista) το Ελληνικό Δημόσιο παραχώρησε στο ΤΑΙΠΕΔ συνολικά 90 παραλίες, οι οποίες αναμένεται να περάσουν στα χέρια ιδιωτών! Στην περιοχή έχουν παραχωρηθεί δύο εκτάσεις, παραλίες-φιλέτα, για να πουληθούν σε ιδιώτες, και συγκεκριμένα 300 στρέμματα στην περιοχή Καμίνια και 11 στρέμματα στην Γλυφάδα. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο για τους αιγιαλούς, προβλέπεται ότι οι παραλίες που βρίσκονται μπροστά από δημόσια ακίνητα μπορούν ακόμα και να περάσουν σε κατάσταση αποκλειστικής χρήσης από τον ιδιώτη που θα τα αγοράσει με πλήρη απαγόρευση της ελεύθερης πρόσβασης! Επειδή, η σχεδιαζόμενη εκποίηση αυτών των παραλιών σε μεγάλες εταιρείες για τουριστικές επενδύσεις με μοναδικό σκοπό το κέρδος που θα έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό των ωραιότερων των παραλιών της περιοχής μας από τη μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών, τις αλόγιστες επεμβάσεις στο τοπίο, τις αυθαίρετες δομήσεις και την υποβάθμιση φυσικών οικοσυστημάτων και μνημείων πολιτισμού, καταστρέφοντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής μας, και αποβαίνοντας τελικά σε βάρος των ντόπιων επιχειρηματιών του τουρισμού και της ευημερίας της περιοχής μας, Παρακαλούμε για τη σύγκλιση του Δημοτικού μας Συμβουλίου σε εξαιρετικά επείγουσα έκτακτη συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 65 παράγραφος 5 του ν. 3852/2010, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τους τρόπους αντίδρασης στην σχεδιαζόμενη εκποίηση. Για την Αυτόνομη Δημοτική Παρέμβαση Πολιτών Βόρειας Κυνουρίας «Κυνουρίας Γη», Άγγελος Καμπύλης - Δημοτικός Σύμβουλος. 2

3 Για το λόγο αυτό παρακαλώ τον κ.καμπύλη να μας αναπτύξει τις θέσεις και τις απόψεις του. Καμπύλης Άγγελος : Σας έχω μοιράσει αγαπητοί συνάδελφοι τα βασικά σημεία της εισήγησής μου. Θέλω να υπενθυμίσω ότι το είχα ζητήσει ξανά από το Συμβούλιο μας να το συζητήσουμε το θέμα, όταν υπήρχε η αναφορά και σε δημοσιεύματα, αλλά και στο ΦΕΚ 1020/2013, περί της εκχώρησης στο ΤΑΙΠΕΔ της παραλίας Χερονήσι-Πόρτες και τότε ο κύριος Μαντάς μου είχε απαντήσει ότι οι υπηρεσίες του Δήμου θα μελετήσουν το θέμα και ότι θα φέρει στοιχεία. Δεν πειράζει, ας το συζητήσουμε κι έτσι. Θα είδατε πρόσφατα σε δημοσιεύματα του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ότι το Ελληνικό Δημόσιο παραχώρησε στο ΤΑΙΠΕΔ συνολικά ενενήντα παραλίες, οι οποίες αναμένεται να πουληθούν σε ιδιώτες και σας διαβάζω ένα χαρακτηριστικό τίτλο άρθρου της ιστοσελίδας aftodioikisi.gr με τις ενενήντα παραλίες που θα μπει συρματόπλεγμα και έχει τη λίστα με τις παραλίες αυτές, μέσα στις οποίες υπάρχουν και δύο παραλίες που ανήκουν στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας και συγκεκριμένα η Παραλία Χερονήσι ή Καμίνια και η παραλία Γλυφάδα. Με το υπ αριθμό 1020/2013 ΦΕΚ εκχωρήθηκε στο ΤΑΙΠΕΔ η περιοχή Χερονήσι ή Καμίνια, έκτασης 300 στρεμμάτων και με το υπ αριθμό 3025/τεύχος Β/2013, επίσης εκχωρήθηκε στο ΤΑΙΠΕΔ μια έκταση έντεκα στρεμμάτων στην παραλία Γλυφάδα. Όλοι γνωρίζετε πως το ΤΑΙΠΕΔ είναι το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου. Το ελληνικό δημόσιο παραχώρησε δωρεάν στο ΤΑΙΠΕΔ αυτές τις παραλίες, προκειμένου να τις αξιοποιήσει και μέσα από αυτή την διαδικασία ουσιαστικά να καλύπτει μνημονιακές υποχρεώσεις, δηλαδή τα δάνεια μας. Το θέμα έχει οξυνθεί, καθώς αυτή τη στιγμή έχει εισαχθεί ένα σχέδιο νόμου στο θερινό τμήμα της Βουλής για τους αιγιαλούς και μέσα εκεί προβλέπεται ότι οι παραλίες που βρίσκονται μπροστά από δημόσια ακίνητα μπορούν ακόμα και να περάσουν σε κατάσταση αποκλειστικής χρήσης από τον ιδιώτη που θα αγοράσει την έκταση, με πλήρη απαγόρευση της ελεύθερης πρόσβασης. Αυτόματα αυτό σημαίνει ότι στις παραλίες αυτές που θα εκχωρηθούν στους ιδιώτες, η παραλία προς τον αιγιαλό θα παραχωρηθεί στον ιδιώτη προς αποκλειστική χρήση, δηλαδή δεν θα υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση τους πολίτες. Οι δυο αυτές εκτάσεις που ανέφερα πρέπει να υπενθυμίσω ότι είναι εντός της περιοχής απόλυτης προστασίας της φύσης του Οικολογικού Πάρκου Πάρνωνα-Υγροτόπου Μουστού, στα όρια των οποίων, σύμφωνα με την μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων, απαγορεύεται κάθε έργο και δραστηριότητα και κατ εξαίρεση επιτρέπονται κάποιες εργασίες, όπως ερευνητικές εργασίες, εργασίες αναβάθμισης κτλ. Επίσης πρέπει να γνωρίζουμε ότι το Χερονήσι είναι αναγνωρισμένος αρχαιολογικός χώρος, καθώς επίσης ότι από το Καμίνι έως το Χερονήσι υπάρχει και το «Βαυαρικό», το οποίο είναι εξίσου σημαντικό πολιτιστικό μνημείο της περιοχής μας. Θα μιλήσω για τις συνέπειες της εκποίησης για την περιοχή μας. Πιστεύω ότι αυτή η σχεδιαζόμενη εκποίηση αυτών των δυο παραλίων σε μεγάλες εταιρίες για τουριστικές επενδύσεις, που αυτές οι επιχειρήσεις προφανώς μοναδικό στόχο έχουν το κέρδος, θα έχει ως αποτέλεσμα, τον αποκλεισμό των ωραιότερων παραλίων της περιοχής μας από την μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών, τις αλόγιστες παρεμβάσεις στο τοπίο, αυθαίρετες δομήσεις και την υποβάθμιση φυσικών οικοσυστημάτων και μνημείων πολιτισμού. Εν κατακλείδι θα σημαίνει την καταστροφή του συγκριτικού πλεονεκτήματος της περιοχής μας, που θα αποβεί σε βάρος των ντόπιων επιχειρηματιών του τουρισμού και της ευημερίας της περιοχής μας. Θεωρώ ότι αυτή η εκποίηση και ο αποκλεισμός της πρόσβασης σε αυτές τις παραλίες θα έχει πολύ άσχημες συνέπειες για τους επαγγελματίες του τουρισμού στην περιοχή. Πρέπει να πω ότι μέχρι σήμερα αρκετοί φορείς που αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα έχουν αντιδράσει. Επίσης να πω ότι πάρα πολλές Δημοτικές Αρχές έχουν πάρει αποφάσεις για συγκεκριμένες ενέργειες αντίδρασης σε αυτούς τους σχεδιασμούς της Κυβέρνησης και ειδικά γι αυτό το σχέδιο νόμου που θα εισαχθεί στη Βουλή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Δήμος Ελληνικού και Αργυρούπολης που έχει αντιδράσει στην εκποίηση της παραλίας στον Άγιο Κοσμά, ο Δήμος Γορτυνίας, που προσέφυγε στο ΣτΕ για την εκποίηση του Ξενία Βυτίνας, αλλά και απέναντι μας, ο Δήμος Ναυπλίου, που προχθές ο κ. Κωστούρος, ο Δήμαρχος Ναυπλίου, 3

4 δήλωσε «θα πέσουν κορμιά για τις σχεδιαζόμενες πώλησης μέσω του ΤΑΙΠΕΔ εκτάσεων παραλιών, κτηρίων και γενικότερα ακίνητων στα όρια του Δήμου». Ειδικά στο Ναύπλιο έχει εκχωρηθεί στο ΤΑΙΠΕΔ η παραλία του Καραθώνα και πολύ καλά ξέρουμε όλοι ότι τουρισμός στο Ναύπλιο χωρίς Καραθώνα δεν υφίσταται, όπως και για την περιοχή μας έχω την ίδια άποψη, τουρισμός χωρίς Πόρτες και όλο αυτό το μέτωπο δεν μπορεί να υφίσταται. Επίσης θέλω να ενημερώσω ότι πήρα τηλέφωνο την Πρόεδρο του Φορέα Διαχείρισης του Οικολογικού Πάρκου να τη ρωτήσω τι γνωρίζουν πάνω σε αυτό και με ενημέρωσε η κυρία Αναγνωστοπούλου ότι πρόκειται να εισηγηθεί στην επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Φορέα την εξαίρεση των δυο αυτών περιοχών από την εκποίηση, γιατί ανήκουν στην ζώνη προστασίας του Οικολογικού Πάρκου. Προτείνω λοιπόν στο Δημοτικό μας Συμβούλιο να εκδώσει ένα ψήφισμα όπου θα εκφράζουμε την ρητή και κατηγορηματική αντίθεση μας στην με οποιαδήποτε τρόπο ιδιωτική παραχώρηση και αξιοποίηση των παραπάνω εκτάσεων από το ΤΑΙΠΕΔ και την πρόθεση μας να τις υπερασπιστούμε με κάθε τρόπο και την έντονη διαφωνία μας στο νομοσχέδιο για τον αιγιαλό που θα έρθει άμεσα προς ψήφιση στο θερινό τμήμα της Βουλής. Επίσης προτείνω να προχωρήσουμε στην έκδοση ενός ενημερωτικού εντύπου για την πληροφόρηση και την ευαισθητοποίηση των επισκεπτών και των κατοίκων της περιοχής μας και όλων των Αρκάδων, στο οποίο να αναδεικνύεται η σημαντικότητα των δυο αυτών παραλιών για την περιοχή μας, γιατί δεν μπορεί να υπάρχει τουρισμός στην Βόρεια Κυνουρία χωρίς την ελεύθερη πρόσβαση σε παραλίες, όπως είναι οι Πόρτες και η Γλυφάδα. Επίσης προτείνω να προχωρήσουμε στην διοργάνωση ποικιλόμορφων εκδηλώσεων και κινητοποιήσεων για να διατηρηθούν δημόσιες και ανοικτές οι παραλίες μας στους πολίτες. Τέλος, προτείνω να εξουσιοδοτήσουμε ειδικό νομικό σε θέματα περιβάλλοντος, για να διερευνήσει τις δυνατότητες προσφυγής με ένδικα μέσα, για την ακύρωση της εκποίησης των δυο αυτών εκτάσεων και να συναντηθούμε με άλλες συλλογικότητες, δήμους κτλ, που αντιδρούν αντίστοιχα στην εκποίηση παραλιών τους στις περιοχές τους. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Δήμαρχος : Μιλήσατε για το Χερονήσι και μετά για την Γλυφάδα, για το Παλιόχανο. Έχουμε εικόνα ακριβώς; Καμπύλης Άγγελος : Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι σύμφωνα με το ΦΕΚ 1020 που έχω μπροστά μου, είναι το υπ αριθμό 29 ακίνητο στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας με τοπωνύμιο Χερονήσι ή Καμίνια, έκτασης τριακοσίων στρεμμάτων. Δήμαρχος : Είπες Πόρτες, αυτό δεν κατάλαβα. Καμπύλης Άγγελος : Τα καμίνια είναι η περιοχή Πόρτες. Και η Γλυφάδα αναφέρεται στο ΦΕΚ 3025/2013 για έντεκα στρέμματα. Δεν έχω χάρτες και δεν νομίζω ότι υπάρχουν τέτοιου είδους χάρτες. Μαντάς Παναγιώτης : Ούτε εγώ, ούτε κανείς άλλος νομίζω ότι έχει αντίρρηση γενικά στο θέμα που έβαλε ο κ. Καμπύλης σήμερα. Επειδή θεωρούμε όλοι ότι είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει εκτάκτως να συζητηθεί, γι αυτό μπήκε και με αυτούς τους ταχύτατους ρυθμούς στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όμως νομίζω ότι όταν έχουμε μπροστά μας ένα ζήτημα τέτοιας μεγάλης σημασίας, θα ήταν βιαστικό ή τουλάχιστον λαθεμένο να προχωρήσουμε σε αποφάσεις χωρίς να έχουμε μπει την ουσία του θέματος. Εγώ προσπάθησα να μπω στην ουσία του θέματος. Πρώτο είναι ανακριβές αυτό που είπε ο κ. Καμπύλης, ότι μετά την προ ημερησίας διάταξης ερώτηση που είχε κάνει σε ένα προηγούμενο Συμβούλιο, δεν κινηθήκαμε να απαντήσουμε και να διερευνήσουμε το θέμα. Διερευνήσαμε και του το χω πει και προσωπικά προφορικά ότι έχουμε κινηθεί. Δεν έχει σημασία αυτό όμως, σημασία έχει ότι έχω στα χέρια μου ένα έγγραφο, με το οποίο εμείς ζητήσαμε την άποψη της Κτηματικής Υπηρεσίας του Δημοσίου και του Φορέα Διαχείρισης του Οικολογικού Πάρκου Πάρνωνα Υγρότοπου Μουστού σχετικά με τα παρακάτω ζητήματα: Μνημονεύουμε την ερώτηση που είχε κάνει ο κύριος Καμπύλης στο Δημοτικό Συμβούλιο και στη συνέχεια ρωτάμε συγκεκριμένα αν ο χαρακτηρισμός Α1 που αναφέρεται μπροστά από τον κωδικό του Δημοσίου Κτήματος με χαρακτηρισμό θέση Χερονήσι-Καμίνια εκτάσεως τριακοσίων στρεμμάτων, αφορά κωδικό δημοσίου κτήματος, το οποίο έχει καταγραφεί ως δημόσιο κτήμα 4

5 στα βιβλία καταγραφής που τηρούν οι Κτηματικές Υπηρεσίες του Δημοσίου. Επίσης ρωτήσαμε με ποιο τρόπο η συγκεκριμένη έκταση έχει κηρυχθεί ως δημόσιο κτήμα, σε ποιο ΦΕΚ έχει δημοσιευτεί και ποια τοπογραφικά στοιχεία το συνοδεύουν και τέλος, αν η παραπάνω Διυπουργική Επιτροπή που υπογράφει το ΦΕΚ με το οποίο μεταβιβάζεται στο ΤΑΙΠΕΔ αυτό το ακίνητο, όπως και το επόμενο μετά από λίγο χρόνο, έχει λάβει υπόψη εισήγηση της Κτηματικής Υπηρεσίας και του Φορέα Διαχείρισης αντίστοιχα πριν λάβει αυτή την απόφαση που έλαβε. Η Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου στις 23/10/2013 μας γνωρίζει ότι ο χαρακτηρισμός Α1 που είχε δοθεί στην έκταση 300 στρεμμάτων στη θέση Χερονήσι έχει τεθεί από την πρώην ΚΕΔ και δεν έχει καταγραφεί ακόμα ως δημόσιο κτήμα ύστερα από την 39/2011 απόφαση του Εφετείου Ναυπλίου, καθώς εκκρεμεί ο καθορισμός των οριογραμμών παραλίας και παλαιού αιγιαλού στην εν λόγω περιοχή. Συμπληρωματικά, η Κτηματική Υπηρεσία μας γνωρίζει ότι δεν ζητήθηκε από την Υπηρεσία τους εισήγηση πριν την λήψη της απόφασης από την Υπουργική Επιτροπή, καθώς αυτή η Υπηρεσία είναι αρμόδια για την προστασία και όχι για την διαχείριση της δημόσιας περιουσίας. Σημειώνω ότι στο χρόνο που δόθηκε αυτή η απάντηση δεν υπήρχε υπηρεσία του ελληνικού δημοσίου που να είναι αρμόδια για την διαχείριση της δημόσιας περιουσίας, καθώς η Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου είχε καταργηθεί λίγο πριν. Επίσης ο Φορέας διαχείρισης στο ίδιο αίτημα μας απάντησε πως δεν έχει λάβει κανέναν φάκελο ή έγγραφο προς γνωμοδότηση ούτε ενημέρωση επί του συγκεκριμένου θέματος από την Υπουργική Επιτροπή. Επίσης μας γνωρίζει ότι ποτέ δεν του ζητήθηκε η γνώμη σχετικά με την μεταφορά της εν λόγω έκτασης στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΤΑΙΠΕΔ, καθώς και της κήρυξης της ως δημόσιο κτήμα. Σημειώνει δε σε μια επόμενη παράγραφο ο Φορέας Διαχείρισης, πως αυτός καταστατικά γνωμοδοτεί επί μελετών έργων ή δραστηριοτήτων και όχι επί θεμάτων ιδιοκτησιακού καθεστώτος εκτάσεων. Καμπύλης Άγγελος : Θα θυμούνται όλοι οι συνάδελφοι ότι το θέμα αυτό το έχω θέσει δυο φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο εντός του Γιατί κύριε Μαντά αυτά τα έγγραφα δεν τα θέτατε υπόψη μου και υπόψη όλων των συναδέλφων ; Μαντάς Παναγιώτης : κ. Καμπύλη, στο δεύτερο ερώτημα που κάνατε σας είπα ότι έχω κάνει αυτή την αλληλογραφία με αυτούς τους φορείς, τότε ακόμα όμως δεν είχε δημοσιευτεί το ΦΕΚ που έγραφε τον τίτλο Γλυφάδα και είπα ότι θα διερευνήσω να δω αυτά τα έντεκα στρέμματα στη Γλυφάδα που βρίσκονται. Τυχαίνει ο ίδιος προσωπικά και για λογαριασμό του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, να έχω κάνει δουλειές και στα δυο αυτά ακίνητα. Για το μεν ακίνητο στο Χερονήσι το έτος 2006 είχα κάνει μια αποτύπωση της περιοχής με σκοπό τον καθορισμό οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας και δεύτερον με σκοπό την διεκδίκηση από μεριάς του Δήμου της έκτασης κόντρα στην ΚΕΔ και στην Μητρόπολη, οι οποίοι σε διαφορετικούς χώρους είχαν κάποιες διεκδικήσεις. Το αποτέλεσμα εκείνης της προσπάθειας ήταν ότι δεν ολοκληρώθηκε ο καθορισμός του αιγιαλού και παραλίας, ύστερα από αρνητική εισήγηση της Επιτροπής Καθορισμού και δεύτερον, η περιοχή 300 στρεμμάτων - και από εκεί προκύπτει και η δική μου βεβαιότητα πως μιλάμε για εκείνη την περιοχή - χαρακτηρίστηκε ως Δασική. Επίσης λίγο αργότερα η περιοχή χαρακτηρίστηκε ως προστατευόμενη, ως περιοχή Νατούρα και έχει ενταχτεί στην ειδική περιβαλλοντολογική μελέτη του Φορέα Διαχείρισης του Οικολογικού Πάρκου Πάρνωνα Υγρότοπου Μουστού. Τελειώνοντας λοιπόν για την περιοχή Χερονήσι έχω να πω τα εξής : Η Διυπουργική Επιτροπή έδωσε την δυνατότητα και δεν μετέγραψε ιδιοκτησιακά και συμβολαιογραφικά στο ΤΑΙΠΕΔ, μετά την διάλυση της ΚΕΔ. να προβεί στην αξιοποίηση με οποιοδήποτε τρόπο, με πώληση, με σύναψη σύμβασης εκχώρησης για κάποιο χρονικό διάστημα, της έκτασης στο Χερονήσι, επειδή ακριβώς αυτή η έκταση είναι δημόσια. Μια έκταση για να είναι δημόσια πρέπει να έχει καταχωρηθεί ως δημόσιο κτήμα και η συγκεκριμένη δεν έχει. Επίσης μέσα στον νόμο που ψηφίστηκε λίγο μετά το μνημόνιο, περιγράφεται η διαδικασία για το πώς ένας ιδιώτης ή ένα νομικό πρόσωπο μπορεί να τύχει τέτοιου είδους έκτασης. Η διαδικασία είναι πεντακάθαρη. Πρέπει να εκπονηθεί ένα ειδικό σχέδιο χωρικής ανάπτυξης δημοσίων ακίνητων, το οποίο είναι η υπερκείμενη λέει νομοθεσία μετά την έγκρισή του, ακόμα και από 5

6 πολεοδομικά σχέδια κτλ, όμως για να εκπονηθεί απαιτείται στρατηγική μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων. Ξεκάθαρα λοιπόν μέσα στο περιεχόμενο των ειδικών σχεδίων χωρικής ανάπτυξης περιγράφεται πως δεν μπορεί να αναπτυχτεί τέτοιου είδους δραστηριότητα σε προστατευόμενη περιοχή. Οπότε για δυο λόγους, ουδέποτε δεν ήταν δημόσιο κτήμα και επειδή βρίσκεται εντός προστατευόμενης περιοχής, από την νομοθεσία και μόνο προκύπτει ότι δεν μπορεί να γίνει καμία αξιοποίηση, άρα και καμία εκποίηση. Για να βάλω τα πράγματα στην θέση τους, αυτά που λέω τα λέω για να οργανώσουμε το αποφασιστικό που θα πάρουμε παρακάτω, να μην φωνάζουμε δηλαδή για πράγματα ανεδαφικά, να μην φωνάζουμε απλώς για να φωνάζουμε. Η εισήγηση του κ. Καμπύλη στηρίζεται σε δημοσιεύματα, εγώ όμως ρωτώ υπηρεσίες, δεν στηρίζεται η εισήγηση μου σε δημοσιεύματα. Να σας πω για την Γλυφάδα. Σε όλη την παραλία του Ατσίγγανου, από το όριο του ρυμοτομικού του Παραλίου Άστρους, μέχρι και το Παλιόχανο, μόνο σε ένα σημείο έχει καταγραφεί δημόσιο κτήμα. Είναι το δημόσιο κτήμα με κωδικό ΒΚ32, έχει έκταση τετραγωνικά μέτρα και είναι η περιοχή του Παλιόχανου. Έχει τον ίδιο κωδικό και στο ΦΕΚ, άρα αυτή είναι η περιοχή που μεταβιβάζεται στο ΤΑΙΠΕΔ για μελλοντική αξιοποίηση. Επειδή πρόκειται για ένα μικρό κομμάτι γης και όχι ένα μεγάλο που θα μπορούσε να φέρει φαραωνικές εγκαταστάσεις τουριστικής υποδομής και επειδή σε εκείνο το χώρο ήδη ο Δήμος με το σημερινό καθεστώς περί παραχώρησης χώρων αιγιαλού για τουριστικές ή άλλες δραστηριότητες λειτουργεί καντίνα και τρίτον, επειδή αποτελεί και την είσοδο της εκτεταμένης παραλίας από Αθήνα γεωμορφολογικά και μόνο, πιστεύω πως αυτή η περιοχή θα μπορούσε να ενταχτεί σε ένα σχέδιο τουριστικής αξιοποίησης από την μεριά του Δήμου. Γι αυτό ακριβώς το λόγος έψαξα την νομοθεσία και είδα πως και στον υφιστάμενο και σημερινό νόμο για τον αιγιαλό, τον Ν.2971/2001 αν δεν κάνω λάθος, αλλά και στο σχέδιο νόμο του αιγιαλού στην μορφή που έχει πάρει σήμερα μέχρι το σημείο που έχει φτάσει με την διαβούλευση, περιλαμβάνεται ξεκάθαρα η δυνατότητα, μάλιστα χωρίς περιορισμούς και χωρίς άλλες διαδικασίες, της απευθείας παραχώρηση για χρήση παραλιακών τμημάτων σε Δήμους από το ΤΑΙΠΕΔ. Ο νόμος του αιγιαλού είχε φτιαχτεί πριν φτιαχτεί το ΤΑΙΠΕΔ. Αφού λοιπόν περιλαμβάνει επίσης την δυνατότητα από το δημόσιο να μεταφερθεί στο Δήμο, το ΤΑΙΠΕΔ είναι αυτός ο φορέας και δεν μπορεί να είναι άλλος. Πιστεύω ότι σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να κινηθούμε, όσον αφορά αυτό τον χώρο. Η πολυτέλεια που δίνει αυτό το σχέδιο νόμου που πάει προς ψήφιση, είναι ότι ο Δήμος μπορεί να το αξιοποιήσει και μέσω των νομικών του προσώπων. Θεωρώ λοιπόν πως προς τα εκεί μπορούμε να κινηθούμε και ότι για τις δυο προτάσεις που κάνω υπάρχουν στην κείμενη νομοθεσία σαφέστατες δικλίδες και περιορισμοί, αφού για κάθε ενέργεια που κάνει το ΤΑΙΠΕΔ ή το δημόσιο ή οποιασδήποτε άλλος φορέας ή οποιοσδήποτε ιδιώτης που συμβάλλεται και ζητάει την εκπόνηση ειδικού σχεδίου χωρικής ανάπτυξης τουριστικού ακινήτου ή μελέτη στρατηγικών επιπτώσεων, ο Δήμος, αλλά και ο κάθε ιδιώτης διατηρεί σύμφωνα με το σχέδιο νόμου την δυνατότητα άσκησης αίτησης ακύρωσης κατά κάθε πράξης των άρθρων από 12 έως 15 - είναι όλες οι πράξεις που αφορούν κατασκευές ή εκποιήσεις - όταν πρόκειται για πράξεις που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, από την επόμενη της κοινοποίησης της, είτε όταν πρόκειται για πράξεις που δεν δημοσιεύονται στην εφημερίδα, αλλα υποχρεωτικά, σύμφωνα με τον ίδιο νόμο, θα πρέπει να αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο της Γ.Γ. Δημόσιας Περιουσίας αμέσως μετά την ανάρτηση αυτής. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι πρώτον να κάνουμε ένα σχεδιασμό για το πώς εμείς ως Δήμος βλέπουμε την ανάπτυξη των παραλιακών μας μετώπων και την προστασία του κοινοχρήστου χαρακτήρα τους και δεύτερον την παρακολούθηση της εξέλιξης του θέματος, ώστε να κινηθούμε σύμφωνα με τα πλαίσια του νόμου. Αυτή λοιπόν είναι και η εισήγησή μου. Δεν μπορώ όμως να αρνηθώ αυτό που εισηγείται και ο κ.καμπύλης, ότι μπορούμε δηλαδή να συμμετέχουμε και να δικτυωθούμε με άλλους αντίστοιχους φορείς και συλλογικότητες που αντιδρούν στην εκποίηση παραλίων στις περιοχές τους, γιατί κι εμείς το ίδιο πιστεύουμε. Επίσης δεν μπορώ να αρνηθώ το να δηλώσουμε την 6

7 αντίθεση μας στην ιδιωτική παραχώρηση και αξιοποίηση των παραπάνω εκτάσεων γιατί αυτό λέω κι εγώ. Επίσης αυτό που αναφέρει ο κ.καμπύλης σε κάποιο σημείο της εισήγησής του, να εκδώσουμε ένα ενημερωτικό έντυπο, θεωρώ ότι προκύπτει από την παρανόηση που έχει κάνει πως αναφερόμαστε στην περιοχή Πόρτες. Καμπύλης Άγγελος : Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Μπορεί να μην είναι οι Πόρτες αλλά και το Χερονήσι είναι μια σημαντική παραλία για όλη την περιοχή, δεν αλλάζει σε κάτι. Μπορούμε να βγάλουμε για την συγκεκριμένη περιοχή, ότι όλο αυτό το μέτρο που ξεκινάει από τις Πόρτες και φτάνει μέχρι τον Μύλο, μέχρι το λιμάνι του Αγία Αντρέα, είναι σημαντική και δεν μπορεί να μην υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση στους πολίτες. Διαφωνούμε σε αυτό; Μαντάς Παναγιώτης : Δεν διαφωνούμε σ αυτό, αλλά έχω την εντύπωση ότι το σχέδιο νόμο του αιγιαλού που καταδικάζεις, δεν λέει αυτό. Το συγκεκριμένο άρθρο εφαρμόζεται και σήμερα. Όταν υπάρχει ένα κατάστημα που έχει πρόσωπο σε αιγιαλό, αποκτά αυτοδικαίως το δικαίωμα να χρησιμοποιεί αυτή την έκταση σε ετήσια βάση και μετά από παράπονα πάρα πολλών Δήμων επεκτείνεται και γίνεται πενταετής. Καμπύλης Άγγελος : Δεν έχω εγώ το δικαίωμα της ελεύθερης πρόσβασης σε οποιαδήποτε παραλία ; Μαντάς Παναγιώτης : Το δικαίωμα της ελεύθερης πρόσβασης ορίζεται γεωγραφικά και χωρικά. Ελεύθερη πρόσβαση λοιπόν δεν σημαίνει ότι μπορώ να περνάω από παντού, σημαίνει ότι μπορώ σε ένα εύρος 150 μέτρων, να έχω μια ή δυο διαβάσεις προς τη παραλία. Καμπύλης Άγγελος : Θεωρώ ότι δεν πρέπει να φτάσουμε στο σημείο να γίνουν οι παραλίες μας όπως στην Χαλκιδική, που για να μπορέσεις να έχεις πρόσβαση σε μια παραλία κάνεις μερικά χιλιόμετρα. Ή να μη φτάσουμε στο σημείο, όπως σε κάποιες άλλες παραλίες, όπου δεν υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση. Σκεφτείτε τα 300 στρέμματα είναι μια τεράστια έκταση, στην οποία δεν θα έχουμε δικαίωμα πρόσβασης. Δήμαρχος : Το ξεκαθαρίσαμε όμως, δεν έχουμε θέμα στο Χερονήσι, δεν υφίσταται θέμα. Καμπύλης Άγγελος : Που το βλέπετε ότι δεν υφίσταται. Ο κ.μαντάς εκτιμάει ότι είναι η περιοχή γύρω από το Χερονήσι. Σούρσος Παναγιώτης : Η θέση Χερονήσι, Καμίνια είναι ταυτόσημα. Είναι άλλη τοποθεσία αυτή που λέτε Καμίνια, πέρα από το κανάλι προς τις Πόρτες. Στα σπιτάκια του Σιούτου τα λέμε Καμίνια, είναι το συγκεκριμένο σημείο, δεν είναι από εδώ κι από εκεί από το κανάλι. Καμπύλης Άγγελος : Το αν σε αυτή τη περιοχή που είναι το Χερονήσι, σε όλη την έκταση των 300 στρεμμάτων δεν υπάρχει δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης από τους κατοίκους, εσείς ως κάτοικος του Αγίου Αντρέα δεν έχετε πρόβλημα μ αυτό; Να πω ότι πράγματι μπορεί να υπάρχει και παρανόηση γιατί στα δημοσιεύματα μπορεί να υπάρχει η έκφραση Καμίνια - Χερονήσι, άρα μπορεί κάποιος να το προσδιορίσει από το Χερονήσι προς τις Πόρτες, αλλά έτσι κι αλλιώς μια τεράστια έκταση 300 στρεμμάτων και όταν θα έχει αποκλειστική χρήση μιας παραλίας ένας ιδιώτης, με ό,τι συνεπάγεται αυτό, σκεφτείτε τι συνέπειες θα έχει για όλους περίοικους και για τους κατοίκους ή τους επαγγελματίες που είναι εκεί. Νομίζω ότι δεν αλλάζει, μπορεί να διώξουμε μέσα αυτή τη θέση και να προσδιοριστεί ως Καμίνια. Από την άλλη μεριά το Χερονήσι είναι ένας σημαντικός αρχαιολογικός χώρος, είναι ζώνη προστατευόμενη. Μαντάς Παναγιώτης : Είναι αυτονόητο πως πρόκειται για την περιοχή Χερονήσι, γιατί το έγγραφο της κτηματικής λέει : «Ύστερα από την απόφαση 39/2011 του Εφετείου Ναυπλίου η οποία αναφέρεται στην περιοχή Χερονήσι και επειδή εκκρεμεί ο καθορισμός οριογραμμών αιγιαλού- παραλίας και παλαιού αιγιαλού». Μιλάει σαφώς για τη συγκεκριμένη θέση, γιατί στις θέση Πόρτες έχουν ολοκληρωθεί αυτά τα πράγματα. Μιλάμε λοιπόν ξεκάθαρα για το Χερονήσι. Κατσής Δημήτριος : Θέλω να βοηθήσω κι εγώ για το πώς θα πάρουμε την απόφαση, γιατί είτε Χερονήσι είναι, είτε Καμίνια, είτε Ατσίγγανος, σίγουρα είναι παραλίες δικές μας και μας ενδιαφέρουν όλους. Ύστερα από τη θύελλα που δημιουργήθηκε από τα δημοσιεύματα και όχι τόσο για τα δικά μας τα κομμάτια όσο για τις παραλίες του Σίμου στην Ελαφόνησο και στην Καραθώνα, έβγαλε μια διευκρινιστική απάντηση το ΤΑΙΠΕΔ, όπου λέει ότι σε καμία περίπτωση δεν θα απαγορεύεται η ελεύθερη πρόσβαση όλων των πολιτών προς αυτές τις παραλίες. Αυτή έχει βγει στις κι άλλωστε επικαλείται τον ιδρυτικό νόμο του ΤΑΙΠΕΔ, τον νόμο 3986, 7

8 όπου αυτό αναφέρει με σαφήνεια. Άρα πρέπει η απόφαση που εμείς θα πάρουμε να μην έρθουν αύριο το πρωί και πουν κύριοι εμείς σας απαντήσαμε ήδη από τις 20 Μαΐου και για όλα αυτά που λέτε περί ελεύθερης πρόσβασης κτλ, εμείς το έχουμε απαντήσει. Θέλω δηλαδή να συμφωνήσω με τον κ. Καμπύλη, αλλά να είμαστε όσο μπορούμε πιο σαφείς για να πετύχουμε το θεμιτό αποτέλεσμα, που για μένα η πρόταση του κυρίου Μαντά είναι η πρώτη φορά που πέφτει στο τραπέζι και θέλω να τη συζητήσουμε. Καμπύλης Άγγελος : Επειδή σήμερα μίλησα με νομικούς και μου είπαν ότι η Ελληνική Κυβέρνηση και το ΤΑΙΠΕΔ έχουν δέσει τόσο καλά το θέμα και πως ό,τι εκχωρηθεί στο ΤΑΙΠΕΔ ό,τι θέλει αυτό θα κάνει. Είναι δύσκολο να το πολεμήσεις, εκτός αν τεκμηριώσεις αρχαιολογικούς χώρους και προστατευόμενες περιοχές. Αυτή την στιγμή ό,τι ανακοινώσεις και να βγάλει το ΤΑΙΠΕΔ, προεκλογικά, μετεκλογικά, για να καθησυχάσει τους πολίτες, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις, εγώ τις ακούω βερεσέ. Θα έρθει το ΤΑΙΠΕΔ, που έχει υπερεξουσίες κυριολεκτικά και θα κάνει ό,τι γουστάρει μετά από ένα ή δυο χρόνια, όταν θα έχει το δικαίωμα να πουλάει ό,τι θέλει. Κατά συνέπεια εμείς πρέπει να υπερασπίσουμε αυτές τις παραλίες, με το τεκμήριο ότι είναι αρχαιολογικοί χώροι και ζώνες προστατευόμενης περιοχής. Καμπύλης Γεώργιος : Προτείνω να ακούσουμε την εισήγηση του κυρίου Μαντά, ώστε να καταλήξουμε σε μια απόφαση και καλό θα ήταν να είναι ομόφωνη η απόφαση. Ο κύριος Τρυποσκούφης έχει το λόγο πρώτα. Τρυποσκούφης Βασίλειος : Να πάω λίγο πίσω. Δεν ξέρω και δεν γνωρίζω αν είναι νόμιμο να συζητήσουμε μια αίτηση της Αυτόνομης Δημοτικής Παράταξης Πολιτών. Αυτό το λέω γιατί όπως ξέρω επιτρέπεται μόνο αν έχει υπογράψει το 1/3 των δημοτικών συμβούλων, το οποίο ζήτησα από τον κ.καμπύλη να το υπογράψουμε ως αντιπολίτευση. Δυστυχώς το έφερε ως αίτημα της Αυτόνομης Δημοτικής Παρέμβασης. Σε τόσο σοβαρά θέματα πιστεύω ότι δεν πρέπει να κάνουμε πολιτική. Γιατί να το υπογράψω, γιατί κύριε Μαντά να είναι ομόφωνη; Δεν θα έπρεπε να είναι τυπικά εντάξει; Η ουσία είναι το πιο σοβαρό, αλλά και ο τύπος καμία φορά είναι πολύ πιο σοβαρός. Μαντάς Παναγιώτης : εγώ δεν ζήτησα, ούτε απαίτησα να υπογράψετε τίποτα ομόφωνα Καμπύλης Γεώργιος : κ.τρυποσκούφη, μίλησα με τον κύριο Σίδερη, τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου το μεσημέρι και ουσιαστικά η συνεδρίαση σήμερα έγινε με αφορμή το πρώτο θέμα. Απλά επειδή με αφορμή το πρώτο θέμα έγινε σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, θεώρησαν ο κύριος Σίδερης με τον κύριο Μαντά καλό είναι να μπει και αυτό το θέμα προς συζήτηση. Τρυποσκούφης Βασίλειος : Εσείς γνωρίζατε κύριε Καμπύλη ότι έπρεπε να υπογράψουμε; Είχαμε συζητήσει αυτό το θέμα με τον κύριο Καμπύλη. Το είχαμε συζητήσει. Έγινε; Εγώ επαναλαμβάνω και πάλι, εκτός από την ουσία πρέπει να κοιτάμε και το τύπο, γιατί αύριο το πρωί θα υπάρχει μία άλλη Δημοτική Παράταξη εδώ πέρα και πιστεύω ότι πρέπει έτσι να λειτουργήσει. Να μη λειτουργήσει όπως σήμερα. Πολυμενάκος Νικόλαος Δημότης : Επειδή θυμάμαι εδώ πέρα τους φίλους από τον Άγιο Ανδρέα, ιδιοκτήτες πάρα πολλών κομματιών χωραφιών και οικοπέδων, οι οποίοι είδαν ξαφνικά τα κτήματα τους να εξαϋλώνονται ως προς την αγοραστική άξια, θυμάστε κ.δήμαρχε τότε, το πιο επικίνδυνο από όλη αυτή την υπόθεση να θυμάστε ότι είναι αν το κράτος καταφέρει να αποχαρακτηρίσει τα δύο αυτά κομμάτια, θα έχουμε απέναντι μας έναν κόσμο ο οποίος δεν μπορεί να αξιοποιήσει επ ουδενί λόγο τα κτήματα του, τα οικόπεδα του, θα έχει εξαϋλωθεί η περιουσία του και θα βλέπει να δημόσια κτίρια να εξαργυρώνονται στο απόλυτο. Δηλαδή είναι τέτοια ηθική επιβάρυνση του Δήμου απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους αργότερα, αν δούμε ξαφνικά να γίνονται αυτά τα δύο κομμάτια αξιοποιήσιμα, να αποχαρακτηρίζονται και να αποδεσμεύονται από το απολύτου προστασίας και το κάθε κομμάτι του μεροκαματιάρη και του φτωχού συμπολίτη μας να μένει στην απόλυτη προστασία. Μαντάς Παναγιώτης : Μία μικρή απάντηση στον κύριο Πολυμενάκο. Αυτό που λέει είναι ένα σενάριο. Δεν μπορούμε να κάνουμε ψηφίσματα για σενάρια. Όταν αυτό το σενάριο έρθει μπροστά μας, τότε είναι δεδομένο ότι όλοι μας θα αρνηθούμε. Εκεί λοιπόν θέλω να εστιάσω και να βάλω και την εισήγηση που θέλουμε να κάνουμε. 8

9 Όπως περιέγραψα νωρίτερα, η θέση μου είναι η παρακάτω : Για τη μεν έκταση στο Χερονήσι δεν μπορεί να υπάρξει ουδεμία εκποίηση, ουδεμία μεταβίβαση από το ΤΑΙΠΕΔ στο οποίο ανήκει σήμερα και σημειώνω χωρίς μεταβίβαση, σε οποιοδήποτε άλλο ιδιώτη ή και φορέα, γιατί πρόκειται για προστατευόμενη έκταση δασικού χαρακτήρα. Αυτό μπορεί να αποτυπωθεί σε μία απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και να σταλεί, όπου υπάρχει ο ενδιαφερόμενος και όπου συμφωνήσουμε ότι πρέπει να είναι οι αποδέκτες. Για τη δε έκταση στην περιοχή Γλυφάδα, επίσης νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει μία πρώιμη απόφαση, γιατί είναι πρώιμη, που να λέει πως για τη συγκεκριμένη έκταση το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει πως προτίθεται να τη χρησιμοποιήσει για τουριστική εκμετάλλευση και ανάπτυξη, όμως με φορέα υλοποίησης το Δήμο, σύμφωνα με αυτά που ορίζει ο νόμος περί αιγιαλού. Και σημειώνω το νόμο που ισχύει σήμερα και όχι αυτόν που θα ψηφιστεί μεθαύριο. Αυτά τα δύο πράγματα λέω. Από εκεί και πέρα, στα υπόλοιπα που περιγράφει ο κύριος Καμπύλης δεν είμαι αντίθετος, αλλά δε θεωρώ ότι υπάρχει και λόγος αυτή τη στιγμή να εκδώσουμε ψήφισμα συγκεκριμένο. Η απόφαση μας είναι ένα ψήφισμα. Επίσης, το να εκδώσουμε ενημερωτικό έντυπο για το τι προσφέρει στο τουριστικό μας προϊόν η ελεύθερη πρόσβαση στις παραλίες Πόρτες και Γλυφάδα, θεωρώ κύριε Καμπύλη ότι δεν υπάρχει λόγος να αποφασίσουμε να κάνουμε ειδικό έντυπο γι αυτό. Καμπύλης Άγγελος : Εγώ θα συμφωνήσω στην πρόταση σε σχέση με την περιοχή Γλυφάδα, συμφωνώ δηλαδή να αξιοποιηθεί από το Δήμο. Βεβαίως και συμφωνώ να αξιοποιηθεί από το Δήμο. Άρα θα συμφωνήσω σε αυτό το σκέλος της πρότασης. Όμως σε σχέση με την έκδοση ψηφίσματος που θα έχουμε αντίθεση στην αξιοποίηση και στην παραχώρηση στο ΤΑΙΠΕΔ αυτών των δύο παραλιών, πού είναι η διαφωνία σας ; Το ΤΑΙΠΕΔ έχει τέτοιες υπέρ-εξουσίες που μπορεί να ξεπεράσει οτιδήποτε. Δήμαρχος : Δεν είμαστε και δικτατορία. Αφού το γράφει ο νόμος, υπάρχει νόμος. Καμπύλης Άγγελος : Άμα δεν προχωρήσουμε σε ένδικα μέσα κύριε Μαντά θα κάνουν ό,τι θέλουν. Θα το δείτε. Μαντάς Παναγιώτης : Ένα τελευταίο σχόλιο, και είναι μόνο σχόλιο. Αν θέλετε να λύσουμε το ερώτημα που μπορεί πολλοί να το έχουν στο μυαλό τους εδώ: «Γιατί άλλοι Δήμοι προχωρούν σε ένδικα μέσα ή σε προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας;», είναι πολύ ξεκάθαρο γιατί. Γιατί σε εκείνες τις περιπτώσεις εμπλέκονται δικαιώματα του Δήμου μέσα στις εκτάσεις. Πρέπει να γνωρίζετε ότι στην ιστορία της Καραθώνας, ο Δήμος του Ναυπλίου έχει μία εμπλοκή η οποία του δίνει μία ιδιοκτησιακή σχέση σε αυτό το χώρο. Στο Ξενία της Βυτίνας, επίσης το ίδιο. Άρα λοιπόν οι Δήμοι στους οποίους τα ακίνητα δεν ήταν ούτε δημόσια κτήματα και είχε κάποια εμπλοκή ο Δήμος, αποφάσισαν οι Οικονομικές τους Επιτροπές να διεκδικήσουν δικαστικά την προσβολή της απόφασης στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Αν θέλετε να το πούμε αλλιώς, η σωρευτική αντίθεση στη διαδικασία που έχει ψηφίσει η Ελληνική Βουλή, είναι αντικείμενο των κομμάτων της ελληνικής βουλής και όχι του κάθε Δήμου ξεχωριστά. Καμπύλης Άγγελος : επιμένω στην εισήγηση μου. Καμπύλης Γεώργιος : Συμφωνούμε με την εισήγηση του κυρίου Καμπύλη Άγγελου και απλά θα προσθέσουμε και το κομμάτι που αφορά την αξιοποίηση της Γλυφάδας εκ μέρους του Δήμου. Αυτό κατάλαβα εγώ. Μαντάς Παναγιώτης : Όσον αφορά την έκταση στο Χερονήσι εισηγούμαι να αποφασίσουμε ότι είμαστε αντίθετοι στην οποιαδήποτε παραχώρηση σε ιδιώτη ή όποιον άλλο φορέα, την εκμετάλλευση της συγκεκριμένης έκτασης. Εμείς θα δηλώσουμε αυτή την αντίθεσή μας σε οποιονδήποτε εμπλεκόμενο φορέα. Καμπύλης Άγγελος : Πρέπει να προχωρήσουμε σε ένδικα μέσα. Καμπύλης Γεώργιος : Σε αυτό διαφωνεί από ότι κατάλαβα ο κύριος Μαντάς. Οπότε παραμένουν δύο εισηγήσεις. Κόκκωνας Δημήτριος : προτείνω να προσθέσουμε στην εισήγηση του κ.μαντά, ότι σε περίπτωση που το ΤΑΙΠΕΔ προχωρήσει σε τέτοιου είδους εκχωρήσεις, τότε να ασκηθούν ένδικα μέσα. 9

10 Τζιβελόπουλος Φώτιος Δημότης : Σχετικά με το Χερονήσι, επειδή εκεί πέρα υπάρχουν ιδιοκτησίες όπως είπε και ο κύριος Πολυμενάκος, δεν μπορούμε αόριστα να λέμε «Προστατευόμενη περιοχή». Θα πρέπει να προσδιορίσουμε επ ευκαιρία ποια είναι η προστατευόμενη περιοχή, για να ξέρουν και οι ιδιοκτήτες εκεί πέρα που έχουν περιούσιες τι να κάνουν. Είναι σοβαρό το πρόβλημα αυτό. Με την πρόταση του κ. Καμπύλη Άγγελου συμφωνούν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Καμπύλης Γεώργιος και Κόκκωνας Δημήτριος. Με την πρόταση του κ. Μαντά Παναγιώτη, συμφωνούν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Τσιώρος Ιωάννης, Γκαύρος Δημήτριος, Παινέσης Γρηγόριος, Αρφάνης Δημήτριος, Κουρμπέλης Ιωάννης, Σούρσος Παναγιώτης, Κουτίβας Παναγιώτης, Κατσής Δημήτριος, Τρυποσκούφης Βασίλειος, Τσαγγούρης Κωνσταντίνος και Μακρής Θεόδωρος. Κατά την ώρα της ψηφοφορίας, η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Άστρους και οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων Παραλίου Άστρους και Μελιγούς, είχαν αποχωρήσει από τη συνεδρίαση. Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση και μετά από διαλογική συζήτηση, α π ο φ α σ ί ζ ε ι ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ τα παρακάτω : 1. Δέχεται την εισήγηση του αρμοδίου Αντιδημάρχου κ. Μαντά στο σύνολό της και η οποία είναι η παρακάτω : Α) Όσον αφορά την έκταση που βρίσκεται στη θέση Χερονήσι, δηλώνει σε οποιοδήποτε εμπλεκόμενο φορέα, ότι είναι κατηγορηματικά αντίθετο στην οποιαδήποτε παραχώρηση σε ιδιώτη ή όποιον άλλο φορέα για την εκμετάλλευση της συγκεκριμένης έκτασης, για όλους τους λόγους που αναπτύχθηκαν στην εισήγηση. Β) Όσον αφορά την έκταση στη θέση Γλυφάδα : α) Επειδή πρόκειται για ένα μικρό κομμάτι γης β) Επειδή σε εκείνο το χώρο ήδη ο Δήμος με το σημερινό καθεστώς περί παραχώρησης χώρων αιγιαλού για τουριστικές ή άλλες δραστηριότητες λειτουργεί καντίνα γ) Επειδή ο χώρος αυτός αποτελεί την κύρια είσοδο της εκτεταμένης παραλίας από Αθήνα γεωμορφολογικά και μόνο δ) Επειδή ο Ν. 2971/ (ΦΕΚ Α 285) «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» που σήμερα ισχύει αλλά και το σχέδιο νόμο του αιγιαλού στην μορφή που έχει πάρει σήμερα μέχρι το σημείο που έχει φτάσει με την διαβούλευση, περιλαμβάνουν ξεκάθαρα την δυνατότητα, μάλιστα χωρίς περιορισμούς και χωρίς άλλες διαδικασίες, την απευθείας παραχώρηση για χρήση παραλιακών τμημάτων σε Δήμους ή νομικά τους πρόσωπα από το ΤΑΙΠΕΔ., η περιοχή αυτή πρέπει να ενταχτεί σε ένα σχέδιο τουριστικής αξιοποίησης από την μεριά του Δήμου ή μέσω των νομικών του προσώπων. 2. Να προβεί ο Δήμος σε σχεδιασμό για την ανάπτυξη των παραλιακών μετώπων και την προστασία του κοινοχρήστου χαρακτήρα τους και να παρακολουθεί μέσω των υπηρεσιών του - την εξέλιξη του θέματος, ώστε να κινηθούμε σύμφωνα με τα πλαίσια του νόμου, εάν αυτό χρειαστεί. 3. Να φροντίσουν οι υπηρεσίες του Δήμου ώστε να γίνει δικτύωση του Δήμου μας με οποιοδήποτε εμπλεκόμενο φορέα και να συμμετέχουμε ενεργά με άλλους αντίστοιχους φορείς, οργανισμούς και συλλογικότητες που αντιδρούν στην εκποίηση παραλίων στις περιοχές τους. 1

11 Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Καμπύλη Άγγελου, Καμπύλη Γεωργίου και Κόκκωνα Δημητρίου. Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 133/2014 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Τα μέλη Ακριβές αντίγραφο Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ.α.α Καμπύλης Γεώργιος Αντιπρόεδρος 1

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 15 Ιουλίου 2015

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 15 Ιουλίου 2015 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 15 Ιουλίου 2015 220 01 - ΑΣΤΡΟΣ Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου Πληρ.: Τερζάκης Γεώργιος Τηλ.: 2755360172 - Fax: 2755360179

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αριθμόν 2/2014 Πρακτικό Συνεδριάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας. Στο Άστρος και στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 5/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, Αρ. Απόφασης: 104/2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 5/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, Αρ. Απόφασης: 104/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 5/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 33 ΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 444

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 33 ΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 444 ΑΔΑ: Β864ΩΚΙ- ΓΣ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 8-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 33 ΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα στη συνεδρίαση και η Γραμματέας της Επιτροπής κ. Μαρία Βλάχου ΔΕ Διοικητικός, με βαθμό Γ.

Παρούσα στη συνεδρίαση και η Γραμματέας της Επιτροπής κ. Μαρία Βλάχου ΔΕ Διοικητικός, με βαθμό Γ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμό 5/2012 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σύρου Ερμούπολης Αριθ. Απόφασης: 29/2012 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Σκαντζός Εμμανουήλ Κωνσταντίνου Υποψήφιος Δήμαρχος

Σκαντζός Εμμανουήλ Κωνσταντίνου Υποψήφιος Δήμαρχος Το ψηφοδέλτιο Νίκης έδωσε στη δημοσιότητα ο συνδυασμός Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση Πολιτών του υποψηφίου Δημάρχου Βόρειας Κυνουρίας Μανώλη Σκαντζού. Άνθρωποι της κοινωνίας και όχι των κομματικών μηχανισμών.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ A ΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 78 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ A ΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 78 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ E ΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ A ΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 78 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αρ. 9/20.12.16 τακτικής συνεδρίασης της Επιτ 1 / 9 ΠΕΡΙ: ενεργειών του Δήμου Μαραθώνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 38/2016 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Σύνταξη έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού Α τριμήνου οικονομικού έτους 2016»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 38/2016 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Σύνταξη έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού Α τριμήνου οικονομικού έτους 2016» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΝΝΕΑ (9) ΚΑΙ ΑΠΟ 13/04/2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 7/2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 7/2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 7/2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 10/ 97 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 10/ 97 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 10/ 97 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Αρ. απόφ. 298/97 Π ε ρ ί λ η ψ η «Εγκριση πρακτικών επιτροπής αξιολόγησης για ανάθεση της μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος, 01 Ιουλίου 2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος, 01 Ιουλίου 2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΔΑ: 4ΑΣ4Ω9Ψ-86Ζ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος, 01 Ιουλίου 2011 220 01 - ΑΣΤΡΟΣ Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Πληρ.: Τερζάκης Γεώργιος Τηλ.: 2755360103

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 5/2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 5/2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 5/2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου Αριθμός Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 5/2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 5/2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 5/2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 20/2015 από ( ) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος.

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 20/2015 από ( ) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 20/2015 από (6-07- 2015) της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ Κρέστενα, 10/ 04 / 2012 ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 7493

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ Κρέστενα, 10/ 04 / 2012 ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 7493 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ Κρέστενα, 10/ 04 / 2012 ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 7493 Έδρα: Κρέστενα ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση : Αγ. Γεωργίου 22 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελoποννήσου Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης: 2/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 1/2015 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Αριθμός Απόφασης: 2/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 1/2015 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αριθμός Απόφασης: 2/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 1/2015 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 26/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 26/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 26/2012 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 329/2012 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 251

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 251 ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 9-7-2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 251

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 6/2013 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 1/2017 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 1/2017 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 1/2017 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 9/2017 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 42/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 3494/24-2-2015

Αρ. Απόφασης: 42/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 3494/24-2-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 260/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Υποβολή έκθεσης πορείας προϋπολογισμού Δήμου Πύλου Νέστορος Γ τριμήνου έτους 2014

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 260/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ Υποβολή έκθεσης πορείας προϋπολογισμού Δήμου Πύλου Νέστορος Γ τριμήνου έτους 2014 ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ (21) ΚΑΙ ΑΠΟ 31/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 260/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 5/2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 5/2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 5/2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 29 ο έτους 2015 ========================= Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση 29 η )

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 29 ο έτους 2015 ========================= Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σερρών (Συνεδρίαση 29 η ) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 29 ο έτους 2015 ========================= Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ Από το με αριθμό 16/13 Νοεμβρίου Συμβουλίου του Δήμου Δωδώνης.

ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ Από το με αριθμό 16/13 Νοεμβρίου Συμβουλίου του Δήμου Δωδώνης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ Από το με αριθμό 16/13 Νοεμβρίου 2013 ΕΔΡΑ : ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Πρακτικό Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Επιτροπή 129/2012. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 21 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Οικονομική Επιτροπή 129/2012. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 21 ης / τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Αριθμός απόφασης Οικονομική Επιτροπή 129/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 21 ης / 22-10-2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 15/2012 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου. Αριθμός Απόφασης: 267 /2012 Περίληψη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 15/2012 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου. Αριθμός Απόφασης: 267 /2012 Περίληψη ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 15/2012 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννέα (9) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννέα (9) μέλη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 114/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Λήψη απόφασης για: α) την έγκριση της συμμετοχής ενός υπαλλήλου στο εκπαιδευτικό σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 7/2013 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 7/2013 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 7/2013 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 7 ης /2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στη Μήλο σήμερα, 22/04/2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 το Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΤΗΣ Π.Ο.Π. Ο.Τ.Α. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007 Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Θ. ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Π.Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 11/2014 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Καταρχήν να ευχηθώ στο νέο Προεδρείο ότι καλύτερο και πιστεύω ότι όλοι εδώ, πέραν των εργαζομένων ΠΟΕ ΟΤΑ και του ΕΔΣΝΑ, ήρθαμε ως

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Καταρχήν να ευχηθώ στο νέο Προεδρείο ότι καλύτερο και πιστεύω ότι όλοι εδώ, πέραν των εργαζομένων ΠΟΕ ΟΤΑ και του ΕΔΣΝΑ, ήρθαμε ως Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Καταρχήν να ευχηθώ στο νέο Προεδρείο ότι καλύτερο και πιστεύω ότι όλοι εδώ, πέραν των εργαζομένων ΠΟΕ ΟΤΑ και του ΕΔΣΝΑ, ήρθαμε ως αυτοδιοικητικοί και όχι κομίζοντας κανείς καμία άλλη ταυτότητα.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 8 ο : Καθορισμός έκτασης και ύψους μισθώματος των παραλιών που θα παραχωρηθούν για απλή χρήση σε ιδιώτες με δημοπρασία ή απευθείας ανάθεση

ΘΕΜΑ 8 ο : Καθορισμός έκτασης και ύψους μισθώματος των παραλιών που θα παραχωρηθούν για απλή χρήση σε ιδιώτες με δημοπρασία ή απευθείας ανάθεση ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 24/4/2015 με αριθμ. 9 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 186 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 16 ης (τακτικής)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 5/2013 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 5/2013 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 5/2013 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ Από το με αριθμό 14/30 Οκτωβρίου Συμβουλίου του Δήμου Δωδώνης.

ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ Από το με αριθμό 14/30 Οκτωβρίου Συμβουλίου του Δήμου Δωδώνης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ Από το με αριθμό 14/30 Οκτωβρίου 2013 ΕΔΡΑ : ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Πρακτικό Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 15/2012 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 15/2012 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 15/2012 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση σχεδίου Πόλης Τρίπολης στο Ο.Τ. 727 Πολεοδομικής Ενότητας Σταδίου για την ανέγερση κλειστού γυμναστηρίου.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση σχεδίου Πόλης Τρίπολης στο Ο.Τ. 727 Πολεοδομικής Ενότητας Σταδίου για την ανέγερση κλειστού γυμναστηρίου. 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση σχεδίου Πόλης Τρίπολης στο Ο.Τ. 727 Πολεοδομικής Ενότητας Σταδίου για την ανέγερση κλειστού γυμναστηρίου. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οχι ιδιωτικοποίηση αεροδρομίου Μάλεμε

Οχι ιδιωτικοποίηση αεροδρομίου Μάλεμε ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑ: Οχι ιδιωτικοποίηση αεροδρομίου Μάλεμε Δημοσιεύθηκε στις: 27-06-2013 10:09:41 Την έντονη αντίθεσή του στην ιδιωτικοποίηση του αεροδρομίου Μάλεμε εκφράζει με ψήφισμά του το Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 9767/3-7-2013

Αριθ. Πρωτ. : 9767/3-7-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 28/6/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.30/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.30/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.30/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Αριθμ. Απόφασης: 197/2016 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Υποβολή στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (Β ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 7/2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 5/2006 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 5/2006 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Αρ. απόφ. 135/2006 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθ. 5/2006 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας Π ε ρ ί λ η ψ η Απόρριψη αιτήματος συλλόγου Δασκιωτών Βέροιας «Το Παλιόκαστρο»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 230/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 230/2012 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 230/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 8/24-05-2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 12/2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 12/2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 12/2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 27/2013 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 27/2013 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 27/2013 Έκτακτης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 12/2011 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ».

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 12/2011 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 12/2011 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 5/2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 14/2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 15/2015 από (12-06- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος.

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 15/2015 από (12-06- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 15/2015 από (12-06- 2015) της

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 43/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 3495/24-2-2015

Αρ. Απόφασης: 43/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 3495/24-2-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002897498 2015-07-07

15PROC002897498 2015-07-07 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 384/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Λήψη απόφασης για την μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον ανοικτό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 09/ τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμαριάς.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 09/ τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμαριάς. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 09/12.06.15 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμαριάς. Αριθ. Απόφασης 119/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης Κανονιστικού χαρακτήρα για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΟΩ63-Ο0Ξ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 27/2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 364/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΑΔΑ: Β4ΜΟΩ63-Ο0Ξ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 27/2012 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 364/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 27/2012 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 364/2012 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία Έκθεσης: 27-3-2014 ΑΒΚ Ν/Α, Ακίνητα Λάρισας Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: Φορέας Ακινήτου: Δικηγορική Εταιρεία: Συντάξαντες Δικηγόροι: Έξι οικόπεδα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 12/2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

Παρόντες 21. Απόντες 6

Παρόντες 21. Απόντες 6 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 15/2/2017 με αριθμ. 4 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 43 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ Από το με αριθμό 1/27 Ιανουαρίου Συμβουλίου του Δήμου Δωδώνης.

ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ Από το με αριθμό 1/27 Ιανουαρίου Συμβουλίου του Δήμου Δωδώνης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ Από το με αριθμό 1/27 Ιανουαρίου 2014 ΕΔΡΑ : ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Πρακτικό Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 180/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 17928/20-10-2014

Αρ. Απόφασης: 180/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 17928/20-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ Από το με αριθμό 11/28 Αυγούστου Συμβουλίου του Δήμου Δωδώνης.

ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ Από το με αριθμό 11/28 Αυγούστου Συμβουλίου του Δήμου Δωδώνης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ Από το με αριθμό 11/28 Αυγούστου 2013 ΕΔΡΑ : ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Πρακτικό Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαύριο 30/07/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθµ. Πρωτ.: 16928 ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ: Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Ταχ. Δ/νση: Κουντουριώτη 1 Λαύριο ΠΡΟΣ: -ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Τηλέφωνο: 22923/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 106/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 106/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 106/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 5/11-04-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

1. Στ.Ασλάνογλου, Πρόεδρος 1. Α. Λαζαρίδης 2. Θ. Κορωνάς 3. Α. Σιδηρόπουλος 4. Θ. Αγγελίνας 5. Β. Παπαδόπουλος

1. Στ.Ασλάνογλου, Πρόεδρος 1. Α. Λαζαρίδης 2. Θ. Κορωνάς 3. Α. Σιδηρόπουλος 4. Θ. Αγγελίνας 5. Β. Παπαδόπουλος Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 33/2016 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας Αριθμός Απόφασης: 568 / 2016. Π ε ρ ί λ η ψ η Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 21 ης Αναμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 269/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προέλεγχος των λογαριασμών του οικονομικού έτους 2014 του κληροδοτήματος «Παύλου Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 12/2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 12/2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 12/2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 17/2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 17/2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 17/2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

Παρόντες 18. Παρών στην συνεδρίαση είναι και ο υπάλληλος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης κ. Δημήτρης Κορφιάτης.

Παρόντες 18. Παρών στην συνεδρίαση είναι και ο υπάλληλος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Υπηρεσιών Δόμησης κ. Δημήτρης Κορφιάτης. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 29/7/2016 με αριθμ. 28 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 321 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ Από το με αριθμό 2/12 Φεβρουαρίου Συμβουλίου του Δήμου Δωδώνης.

ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ Από το με αριθμό 2/12 Φεβρουαρίου Συμβουλίου του Δήμου Δωδώνης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ Από το με αριθμό 2/12 Φεβρουαρίου 2014 ΕΔΡΑ : ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Πρακτικό Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 1/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 5/2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 5/2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 5/2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου Αριθμός Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.15/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.15/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Περίληψη Λήψη απόφασης για την Τριμηνιαία Έκθεση, αποτελέσματα εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων Εξόδων Ισολογισμού 2 ου Τριμήνου 2016. Στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 26/2013 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό 13 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις 28-9-2015.

Απόσπασμα από το πρακτικό 13 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις 28-9-2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθμ.Αποφ. 44/2015 Απόσπασμα από το πρακτικό 13 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κασσάνδρας στις 28-9-2015.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 1/2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΡΟΥ 78/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΡΟΥ 78/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Πόρος 4 Ιουλίου 2014. Αρ. Πρωτ: - 4467 -- ΑΔΑ: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμ. 12/2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Πληροφορίες: Κασσανδριανού Ρηγίνα Τηλέφωνο / Φαξ: 2424022864 Αριθμός Απόφασης : 44 / 2014 Θέμα: Χωροθέτηση τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λήψη απόφασης για διαγραφή συνολικού ποσού 2.319,98 από χρηματικούς καταλόγους προστίμου διατήρησης αυθαιρέτων έτους 2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λήψη απόφασης για διαγραφή συνολικού ποσού 2.319,98 από χρηματικούς καταλόγους προστίμου διατήρησης αυθαιρέτων έτους 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 25/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 519/2014 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 4/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 10 /2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 10 /2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 10 /2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επανεξέταση σύνταξης σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου μας έτους 2013.

ΘΕΜΑ: Επανεξέταση σύνταξης σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου μας έτους 2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πληροφορίες: Γ.Χουδετσανάκη Ταχ. Δ/νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας, Τ.Κ.16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 130/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 12921/24-6-2015

Αρ. Απόφασης: 130/2015. Αρ. Πρωτοκόλλου: 12921/24-6-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.: 66 /2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.: 66 /2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.: 66 /2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY 7/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 23-3-2009 Σήμερα την 23 η του μηνός Μάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικού από τη Δημόσια Ανοικτή Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, με αριθμό 11 της 28 Μάη 2012.

Πρακτικού από τη Δημόσια Ανοικτή Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, με αριθμό 11 της 28 Μάη 2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Απόφασης: 107 / 2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερ. 28 Μάη 2012 ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κ. Καραμανλή 18 Βούλα 166-73 Τηλ. 213-20.20.000-213-20.20.110 Α Π Ο Σ Π

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 23 /2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 4 ης IOYΛIOY 2012

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 23 /2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 4 ης IOYΛIOY 2012 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 23 /2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 4 ης IOYΛIOY 2012 Αριθμ. Απόφ. 428/2012 ΘΕΜΑ: 1ο «Έγκριση πρακτικού διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 8 /2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 9764/3-7-2013

Αριθ. Πρωτ. : 9764/3-7-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 28/6/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑ 34200 ΤΗΛ: 2226350050.Fax: 2226053540 E-mail: voulavasiliou@gmail.com A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 39 ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013. Αριθμός Απόφασης 178/2013 Θέμα 23 ο : Α. Τροποποίηση της αριθμ. 119/2013 απόφασης του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 26/2013 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

1. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 1. ΚΑΡΑΜΑΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ο Πρόεδρος-Δήμαρχος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

1. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 1. ΚΑΡΑΜΑΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ο Πρόεδρος-Δήμαρχος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 242/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Λήψη απόφασης για την μη άσκηση αναιρέσεως κατά της με αρ. 117/2016 απόφασης του Μον/λούς

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 7/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 7/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 7/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 15 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 2/2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 2/2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 2/2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 5 Δεκεμβρίου 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 5 Δεκεμβρίου 2014 ΑΔΑ: Ω77ΡΩ6Χ-ΞΣΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 116 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 116 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 116 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 14 Ιουνίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σύρου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Πρακτικό 2/2009 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Πρακτικό 2/2009 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ Περίληψη Έγκριση παραλαβής Β2 Σταδίου ΣΧΟΟΑΠ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικό 2/2009 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Σήμερα την 26 η του μηνός Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 35 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 35 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 35 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 328/2015 ΘΕΜΑ 14 ο : Σύνταξη δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2016. Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΒΟΛΖΛ-8ΝΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΩΒΟΛΖΛ-8ΝΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθμ. 11/31-07-2013 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης Αριθμ. Απόφ. 117/2013 Θέμα: «Τροποποίηση της με αριθμό 49/2011 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 191

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 191 ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 5-5-2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 191

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 18/2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 18/2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 18/2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα