ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ"

Transcript

1 ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία Έκθεσης: ΑΒΚ Ν/Α, Ακίνητα Λάρισας Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: Φορέας Ακινήτου: Δικηγορική Εταιρεία: Συντάξαντες Δικηγόροι: Έξι οικόπεδα στο Δήμο Λάρισας, στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, εντός του σχεδίου της πόλης της Λάρισας, στη θέση «Τούμπα», στα οικοδομικά τετράγωνα Γ1868, Γ1875, Γ1881, Γ1883, Γ1884 και Γ1886, συνολικής εκτάσεως ,52 τμ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Ε.Ο.Τ)- ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. (Ε.Τ.Α.Δ. Α.Ε.) Ι. ΧΑΡΑΚΤΙΝΙΩΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Χρυσάνθη Καζάρα Ιωάννης Χαρακτινιώτης

2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΗΣ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ / ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Απαλλοτριώσεις Αγορές Ανταλλαγές Τουριστικά Δημόσια Κτήματα Παραχωρήσεις (δωρεές, κληροδοτήματα) Παλαιός αιγιαλός Σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας Άλλος τίτλος ΦΥΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΦΟΡΕΑ ΝΟΜΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ Υποθήκες Προσημειώσεις Δουλείες Διεκδικήσεις - ανακοπές Κατασχέσεις Παραχωρήσεις χρήσης Μισθώσεις Κανονισμός κτιρίου Διατηρητέα / πολιτιστικά μνημεία Λοιποί ειδικοί νομικοί περιορισμοί ή δεσμεύσεις Δικαστικές εκκρεμότητες ΛΟΙΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ & ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι:

3 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ 1. Στα πλαίσια της από 12/2/2014 Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών μεταξύ της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (η Τράπεζα) και της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «Ι.ΧΑΡΑΚΤΙΝΙΩΤΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η Δικηγορική Εταιρεία) συντάχθηκε η παρούσα Έκθεση την ημερομηνία, που αναφέρεται στην πρώτη σελίδα της παρούσας (η Ημερομηνία). 2. Η παρούσα Έκθεση περιέχει πληροφορίες, που εκ της φύσης τους είναι εμπιστευτικές, και δύναται να κοινοποιηθεί από την Τράπεζα μόνο στο Ελληνικό Δημόσιο και στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» (το Ταμείο), ενώ κανένα άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν μπορεί να βασιστεί στις πληροφορίες και τα στοιχεία, που περιέχονται σε αυτή. Τυχόν κοινοποίηση της παρούσας Έκθεσης σε τρίτους είναι επιτρεπτή μόνο κατόπιν της έγγραφης συναίνεσης της Δικηγορικής Εταιρείας. 3. Η παρούσα Έκθεση περιορίζεται στα θέματα που ορίζονται ρητώς σε αυτή και μόνο από άποψη Ελληνικού Δικαίου, δεν πρέπει δε να ερμηνευθεί ότι εκτείνεται έστω και επαγωγικά σε οποιοδήποτε άλλο θέμα. 4. Καμία ευθύνη ή/και υποχρέωση δεν αναλαμβάνεται για το περιεχόμενο ή τυχόν έλλειψη της παρούσας Έκθεσης μετά την Ημερομηνία ή/και τυχόν άλλη ημερομηνία που αναφέρεται στην παρούσα Έκθεση για επί μέρους ζητήματα του νομικού ελέγχου. 2 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Για τη σύνταξη της παρούσας Έκθεσης βασιστήκαμε στα έγγραφα που τέθηκαν υπόψη μας από την «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» (ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.) (ο Φορέας του Ακινήτου), σύμφωνα με τον συγκεντρωτικό κατάλογο του Παραρτήματος Ι της παρούσας, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του νομικού ελέγχου, στην επί τόπου έρευνα που πραγματοποιήσαμε στο Κτηματολογικό Γραφείο Λάρισας την και το Υποθηκοφυλακείο Λάρισας την για περίοδο 3

4 30 ετών, καθώς και στις διευκρινίσεις και λοιπές πληροφορίες, που παρασχέθηκαν από τον Φορέα του Ακινήτου. Από το αντικείμενο του νομικού μας ελέγχου εκφεύγουν ρητώς: (i) (ii) Η εξέταση της ακρίβειας, γνησιότητας και πληρότητας των χορηγηθέντων από τον Φορέα του Ακινήτου εγγράφων, πιστοποιητικών, δηλώσεων και λοιπών στοιχείων, καθώς και των σχετικών προφορικών δηλώσεων, που περιήλθαν εις γνώση μας στα πλαίσια διεξαγωγής του νομικού μας ελέγχου. Ο έλεγχος της νομιμοποίησης των συμβαλλομένων μερών στις διάφορες συμβάσεις, που αποτέλεσαν αντικείμενο του νομικού μας ελέγχου. 3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Έξι οικόπεδα στο Δήμο Λάρισας, στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, εντός του σχεδίου της πόλης της Λάρισας, στη θέση «Τούμπα», στα οικοδομικά τετράγωνα Γ1868, Γ1875, Γ1881, Γ1883, Γ1884 και Γ1886, συνολικής εκτάσεως ,52 τμ. Τα άνω οικόπεδα απεικονίζονται στη Μελέτη με αριθμό 156 (αριθμός σχεδίου 117/αριθμός αρχείου / τοπογραφικό διάγραμμα με κλίμακα 1:500) του Τμήματος Γ4-Τοπογραφικό της Διεύθυνσης Γ-Τεχνικής του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ), η οποία συνοδεύει την υπ αριθμ. 13/98 πράξη εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης σχεδίου πόλης της Λάρισας και προσαρτάται σε φωτοσμίκρυνση στην υπ αριθμόν 243 απόφαση της Διϋπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (Δ.Ε.Ε.Α) (ΦΕΚ 1020/Β/ ). Συγκεκριμένα : 1. Γεωτεμάχιο ευρισκόμενο στο οικοδομικό τετράγωνο Γ1868 επί ανωνύμου οδού, το οποίο εμφαίνεται στο ως άνω τοπογραφικό διάγραμμα με κτηματολογικό αριθμό 01Ν, έχει εμβαδόν 4481,43 τμ με βάση τον τίτλο κτήσης του και εμβαδόν κτηματογράφησης 4479,00τμ και φέρει ΚΑΕΚ /00/00 του Κτηματολογικού Γραφείου 2. Γεωτεμάχιο ευρισκόμενο στο οικοδομικό τετράγωνο Γ1875 επί ανωνύμου οδού, το οποίο εμφαίνεται στο ως άνω τοπογραφικό διάγραμμα με κτηματολογικό αριθμό 03Ν, έχει εμβαδόν 1155,75τμ με βάση τον τίτλο κτήσης του και εμβαδόν κτηματογράφησης 4

5 1155,00τμ και φέρει ΚΑΕΚ /00/00 του Κτηματολογικού Γραφείου 3. Γεωτεμάχιο ευρισκόμενο στο οικοδομικό τετράγωνο Γ1881 επί ανωνύμου οδού, το οποίο εμφαίνεται στο ως άνω τοπογραφικό διάγραμμα με κτηματολογικό αριθμό 02Ν, έχει εμβαδόν 1050,42τμ με βάση τον τίτλο κτήσης του και εμβαδόν κτηματογράφησης 1050,00τμ και φέρει ΚΑΕΚ /00/00 του Κτηματολογικού Γραφείου 4. Γεωτεμάχιο ευρισκόμενο στο οικοδομικό τετράγωνο Γ1883 επί ανωνύμου οδού, το οποίο εμφαίνεται στο ως άνω τοπογραφικό διάγραμμα με κτηματολογικό αριθμό 02Ν, έχει εμβαδόν 2298,50τμ με βάση τον τίτλο κτήσης του και εμβαδόν κτηματογράφησης 2298,00τμ και φέρει ΚΑΕΚ /00/00 του Κτηματολογικού Γραφείου 5. Γεωτεμάχιο ευρισκόμενο στο οικοδομικό τετράγωνο Γ1884 επί ανωνύμου οδού, το οποίο εμφαίνεται στο ως άνω τοπογραφικό διάγραμμα με κτηματολογικό αριθμό 02Ν, έχει εμβαδόν 1946,85τμ με βάση τον τίτλο κτήσης του και εμβαδόν κτηματογράφησης 1946,00τμ και φέρει ΚΑΕΚ /00/00 του Κτηματολογικού Γραφείου 6. Γεωτεμάχιο ευρισκόμενο στο οικοδομικό τετράγωνο Γ1886 επί ανωνύμου οδού, το οποίο εμφαίνεται στο ως άνω τοπογραφικό διάγραμμα με κτηματολογικό αριθμό 02Ν, έχει εμβαδόν 4350,57τμ με βάση τον τίτλο κτήσης του και εμβαδόν κτηματογράφησης 4349,00τμ και φέρει ΚΑΕΚ /00/00 του Κτηματολογικού Γραφείου 4 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Τα ως άνω οικόπεδα έχουν μεταβιβαστεί κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή στο Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ., όπως προκύπτει από την υπ αριθμόν 243 απόφαση της Διϋπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (Δ.Ε.Ε.Α) (ΦΕΚ 1020/Β/ ). Η ως άνω απόφαση Δ.Ε.Ε.Α δεν έχει καταχωριστεί μέχρι την στο Κτηματολογικό Γραφείο 5

6 Πριν την μεταβίβασή τους στο Ταμείο, τα ακίνητα ανήκαν στην κυριότητα του «Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού» (ΕΟΤ), ο οποίος τα είχε αποκτήσει δυνάμει της υπ αριθμ. 13/98 πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης σχεδίου πόλης της Λάρισας, η οποία κυρώθηκε με την υπ αριθμ. πρωτ. 8452/98/ απόφαση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λάρισας-Διεύθυνση Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος, και μεταγράφηκε στα βιβλία μεταγραφών του υποθηκοφυλακείου Λάρισας στον τόμο 496 με αριθμό 70, σε συνδυασμό με την υπ αριθμ. 6341/98/ απόφαση του Νομάρχη Λάρισας περί μερικής ακύρωσης των υπ αριθμ. 7601/93, 2012/96, 3258/95 και 3405/96 αποφάσεων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λάρισας με τις οποίες κυρώθηκαν οι με αρ. 12/93, 9/95, 9/94 και 8/96 πράξεις εφαρμογής. Με την ανωτέρω υπ αριθμ. 13/98 πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης, η οποία αποτελεί διορθωτική των με αρ. 12/93, 9/95, 9/94 και 8/96 πράξεων εφαρμογής που κυρώθηκαν με τις υπ αριθμ. 7601/93, 2012/96, 3258/95 και 3405/96 αποφάσεις της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λάρισας και μεταγράφηκαν στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Λάρισας στους τόμους 430,460,434 και 449 με αριθμούς 189,246, 319 και 224 αντίστοιχα- αφαιρέθηκαν από την ιδιοκτησία του Ε.Ο.Τ ως εισφορά σε γη ιδιοκτησίες συνολικής εκτάσεως ,00τμ που βρίσκονται στην περιοχή «Αβέρωφ» στα υπ αριθμ. Γ222, Γ2223, Γ2250, Γ2251, Γ2252 και Γ 2267 οικοδομικά τετράγωνα (κωδικός αριθμός κτηματογράφησης 71926) και αποδόθηκαν σε αυτόν τα υπό έλεγχο οικόπεδα συνολικής εκτάσεως ,52τμ, που βρίσκονται στην περιοχή «Τούμπα» στα υπ αριθμ. Γ1868, Γ1875, Γ1881, Γ1883, Γ1884 και Γ 1886 οικοδομικά τετράγωνα, όπως αυτά εμφαίνονται στο από τοπογραφικό διάγραμμα τμήματος Γ4 της Γ Τεχνικής Διεύθυνσης του Ε.Ο.Τ (Μελέτη με αριθμό 156/αριθμός σχεδίου 117/Αριθμός αρχείου /κλίμακα 1 :500) και στον σχετικό πίνακα εφαρμογής (σελ. 1-18), τα οποία συνοδεύουν την υπ αριθμ. 13/98 πράξη εφαρμογής. Με το από Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 354/Δ/ ) εγκρίθηκε η πολεοδομική μελέτη τμημάτων των πολεοδομικών ενοτήτων 9,10,11,14 και 18 του Δήμου Λάρισας Ν. Λάρισας και τροποποιήθηκε το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο σε συνεχόμενη περιοχή. 6

7 Από τα οικόπεδα που αποδόθηκαν στον ΕΟΤ, τα ευρισκόμενα στα υπ αριθμ. Γ1881, Γ1883 και Γ 1884 οικοδομικά τετράγωνα αφαιρέθηκαν ως εισφορά σε γη από τον ιδιοκτήτη αυτών Φώτιο Καρύδα του Χρήστου και της Όλγας, όπως προκύπτει από την με αρ. πρωτ. 786/ διορθωτική πράξη της υπ αριθμ. 8375/ απόφασης του Νομάρχη Λάρισας περί μερικής κύρωσης της αριθμ. 7/2005 πράξης εφαρμογής Δήμου Λάρισας και τον σχετικό πίνακα εφαρμογής, η οποία έχει μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Λάρισας στον τόμο 725 με αριθμό 355. Τα ακίνητα αυτά είχαν περιέλθει στον Φώτιο Καρύδα με την υπ αριθμ / διαθήκη, δημοσιευθείσα με το υπ αριθμ. 105/43 πρακτικό του Πρωτοδικείου Από τα οικόπεδα που αποδόθηκαν στον ΕΟΤ, τα ευρισκόμενα στα υπ αριθμ. Γ1868, Γ1886 Γ1875 και Γ 1884 οικοδομικά τετράγωνα αφαιρέθηκαν ως εισφορά σε γη από τον ιδιοκτήτη αυτών Πέτρο Καρύδα του Γεωργίου και της Ελένης, όπως προκύπτει από την με αρ. πρωτ / απόφαση του Νομάρχη Λάρισας περί κύρωσης της αριθμ. 16/2002 πράξης εφαρμογής και τον σχετικό πίνακα εφαρμογής, η οποία έχει μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Λάρισας στον τόμο 566 με αριθμό 99. Τα ακίνητα αυτά είχαν περιέλθει στον Πέτρο Καρύδα με την υπ αριθμ / διαθήκη, δημοσιευθείσα με το υπ αριθμ. 109/64 πρακτικό του Πρωτοδικείου 5 ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΗΣ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗΣ / ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 5.1 Απαλλοτριώσεις 5.2 Αγορές 5.3 Ανταλλαγές 7

8 5.4 Τουριστικά Δημόσια Κτήματα 5.5 Παραχωρήσεις (δωρεές, κληροδοτήματα) 5.6 Παλαιός αιγιαλός Δεν υφίσταται 5.7 Σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας Δεν υφίσταται 5.8 Άλλος τίτλος Δεν υφίσταται 6 ΦΥΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΦΟΡΕΑ Πλήρης κυριότητα επί των έξι οικοπέδων που βρίσκονται σε έξι διαφορετικά οικοδομικά τετράγωνα εντός του σχεδίου πόλεως του Δήμου Λάρισας στη θέση «Τούμπα». 7 ΝΟΜΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 7.1 Υποθήκες 7.2 Προσημειώσεις 8

9 7.3 Δουλείες 7.4 Διεκδικήσεις - ανακοπές Κατά της υπ αριθμ. 13/98 πράξης εφαρμογής δεν έχει ασκηθεί κανένα ένδικο μέσο, όπως προκύπτει από τις από και βεβαιώσεις του Διοικητικού Πρωτοδικείου 7.5 Κατασχέσεις 7.6 Παραχωρήσεις χρήσης 7.7 Μισθώσεις 7.8 Κανονισμός κτιρίου Δεν υφίσταται 7.9 Διατηρητέα / πολιτιστικά μνημεία 9

10 7.10 Λοιποί ειδικοί νομικοί περιορισμοί ή δεσμεύσεις 7.11 Δικαστικές εκκρεμότητες 8 ΛΟΙΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Μέχρι την ημέρα του ελέγχου στο Κτηματολογικό Γραφείο Λάρισας, ήτοι την , δεν έχει καταχωριστεί στο Κτηματολογικό Γραφείο Λάρισας απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου με την οποία να αποδέχεται την με αριθμό 243 απόφαση της Διϋπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (Δ.Ε.Ε.Α) (ΦΕΚ 1020/Β/ δυνάμει της οποίας μεταβιβάστηκε το εν λόγω ακίνητο στο Ταμείο, διαδικασία η οποία ορίζεται στο Νόμο 3986/2011 άρθρο 2 παράγραφος 6. 9 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ & ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Για την επίλυση του ζητήματος της έλλειψης μεταγραφής της με αριθμό 243 απόφασης της Διϋπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (Δ.Ε.Ε.Α) (ΦΕΚ 1020/Β/ ) δυνάμει της οποίας μεταβιβάστηκε το εν λόγω ακίνητο στο Ταμείο, διαδικασία η οποία ορίζεται στο Νόμο 3986/2011 άρθρο 2 παράγραφος 6, απαιτείται λήψη απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου με την οποία θα αποδέχεται την προς αυτό μεταβίβαση του εν λόγω ακινήτου και καταχώρισή της στο Κτηματολογικό Γραφείο Λάρισας 1 0

11 10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Κατάλογος εγγράφων που τέθηκαν υπ όψιν μας από την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. (ΕΤ.Α.Δ. Α.Ε.) 1. Το από Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 354/Δ/ ) 2. Η υπ αρ.πρωτ. 8452/98/ απόφαση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λάρισας-Διεύθυνση Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος, με την οποία κυρώθηκε η υπ αριθμ. 13/98 πράξη εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης 3. Η από βεβαίωση του Διοικητικού Πρωτοδικείου 4. Το υπ αρ.πρωτ. 5360/99 πιστοποιητικό μεταγραφής του Υποθηκοφυλακείου Λάρισας 5. Το υπ αρ.πρωτ /01 πιστοποιητικό μεταγραφής του Υποθηκοφυλακείου Λάρισας 6. Το υπ αρ.πρωτ /01 πιστοποιητικό του Υποθηκοφυλακείου Λάρισας 7. Το υπ αρ.πρωτ /01 πιστοποιητικό του Υποθηκοφυλακείου Λάρισας 8. Το υπ αρ.πρωτ. 1794/99 πιστοποιητικό μεταγραφής του Υποθηκοφυλακείου 9. Το από ενημερωτικό σημείωμα της Ε.Τ.Α. Α.Ε. 10. Το με αρ. πρωτ. 1658/99 υπόμνημα του Δήμου Λάρισας προς τον Υπουργό Ανάπτυξης. 11. Το από ενημερωτικό σημείωμα για το Ξενία Λάρισας της Ε.Τ.Α. Α.Ε. 12. Το υπ αρ. πρωτ / έγγραφο του Ε.Ο.Τ. προς το Δήμο 13. Το υπ αρ. πρωτ. 5344/ υπόμνημα του Δήμου Λάρισας προς τον υπουργό Ανάπτυξης 14. Το υπ αρ. πρωτ. 1274/ έγγραφο της Νομαρχίας Λάρισας προς το Δήμο 1 1

12 15. Το υπ αρ. πρωτ.1864/ έγγραφο της Ε.Τ.Α. Α.Ε. με συνημμένο απόσπασμα εκ του ευρισκόμενου στα σχετικά της υπ αριθμ. 13/98 πράξης εφαρμογής. 16. Το υπ αρ. πρωτ. 3699/ έγγραφο του Δήμου Λάρισας προς Ε.Ο.Τ. 17. Το με α.α. 267/ δελτίο μεταβίβασης εγγράφων/μηνυμάτων 18. Η υπ αριθμ. 557 απόφαση από το υπ αριθμ. 20/2000 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβούλιου Λάρισας 19. Το υπ αρ.πρωτ / έγγραφο του Ε.Ο.Τ. προς το γραφείο νομικού συμβούλου του Ε.Ο.Τ. 20. Το υπ αρ.πρωτ / έγγραφο του Ε.Ο.Τ. προς την Διεύθυνση Εποπτείας και Διαχείρισης Περιουσίας. 21. Το υπ αρ.πρωτ / έγγραφο του Ε.Ο.Τ. προς το Δήμο Λαρίσης 22. Διάγραμμα πράξης εφαρμογής που συνοδεύει την υπ αριθμ. 13/98 πράξη εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης- πινακίδα Μελέτη με αριθμό 156 (αριθμός σχεδίου 117/αριθμός αρχείου / τοπογραφικό διάγραμμα με κλίμακα 1:500) του Τμήματος Γ4-Τοπογραφικό της Διεύθυνσης Γ-Τεχνικής του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ). 24. Μελέτη της Τεχνικής Διεύθυνσης του Ε.Ο.Τ. με αριθμό 156 (αριθμός σχεδίου 1. αριθμός αρχείου 2921) 25. Απόσπασμα κτηματολογικού πίνακα ανάρτησης για το ακίνητο με ΚΑΕΚ /00/00, 26. Απόσπασμα κτηματολογικού πίνακα ανάρτησης για το ακίνητο με ΚΑΕΚ /00/ Απόσπασμα κτηματολογικού πίνακα ανάρτησης για το ακίνητο με ΚΑΕΚ /00/ Απόσπασμα κτηματολογικού πίνακα ανάρτησης για το ακίνητο με ΚΑΕΚ /00/ Απόσπασμα κτηματολογικού πίνακα ανάρτησης για το ακίνητο με ΚΑΕΚ /00/00 1 2

13 30. Απόσπασμα κτηματολογικού πίνακα ανάρτησης για το ακίνητο με ΚΑΕΚ /00/00 11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Κατάλογος εγγράφων που συγκεντρώθηκαν μετά από έρευνα στο Υποθηκοφυλακείο Λάρισας και στο Δήμο Λάρισας : 1. Πίνακας εφαρμογής που συνοδεύει την υπ αριθμ. 13/98 πράξη εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης (σελ 1-18). 2. Η με αρ. πρωτ. 786/ διορθωτική πράξη της υπ αριθμ. 8375/ απόφασης του Νομάρχη Λάρισας περί μερικής κύρωσης της αριθμ. 7/2005 πράξης εφαρμογής Δήμου Λάρισας και ο σχετικός πίνακας εφαρμογής. 3. Πιστοποιητικό μεταγραφής της με αρ.πρωτ. 786/ πράξης του Νομάρχη 4. Η με αρ. πρωτ. 6344/ απόφαση του Νομάρχη Λάρισας περί κύρωσης της αριθμ. 16/2002 πράξης εφαρμογής και ο σχετικός πίνακας εφαρμογής. 5. Πιστοποιητικό μεταγραφής της με αρ. πρωτ. 6344/ απόφασης του Νομάρχη Λάρισας 6. Διάγραμμα πράξης εφαρμογής που συνοδεύει την υπ αριθμ. 13/98 πράξη εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης- πινακίδα Διάγραμμα πράξης εφαρμογής που συνοδεύει την υπ αριθμ. 13/98 πράξη εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης- πινακίδα Διάγραμμα πράξης εφαρμογής που συνοδεύει την υπ αριθμ. 13/98 πράξη εφαρμογής πολεοδομικής μελέτης- πινακίδα Χρυσάνθη Καζάρα Ιωάννης Χαρακτινιώτης 1 3

ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΔΙΜΗΝΙ A ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΑΙΠΕΔ

ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΔΙΜΗΝΙ A ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΑΙΠΕΔ ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΔΙΜΗΝΙ A ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΑΙΠΕΔ Ημερομηνία Έκθεσης: 28.3.2014 Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: Ακίνητο πλήρους κυριότητας του ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ < ΓΗΠΕΔΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ>

ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ < ΓΗΠΕΔΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ> ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ < ΓΗΠΕΔΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ> Ημερομηνία Έκθεσης: Απρίλιος Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: Γηπεδικές Εκτάσεις στην περιοχή Δήμου Στυλίδας Νομού Φθιώτιδας Φορέας Ακινήτου: Δικηγορική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ <ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΣΙΚΡΙΚΑ Η ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΗΚΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ>

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ <ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΣΙΚΡΙΚΑ Η ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΗΚΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ> ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Κωδικός / Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου: Α.Κ. 1908 έως Α.Κ. 1935, και Α.Κ. 1937 έως Α.Κ. 1945 / ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΣΙΚΡΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προς Τα μέλη του ΔΣ της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου στεφάνου

Προς Τα μέλη του ΔΣ της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου στεφάνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 10/05/2012 Προς Τα μέλη του ΔΣ της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου στεφάνου ΘΕΜΑ: Μελέτη Β φάσης κτηματογράφησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013... μία συμβολαιογραφική οπτική σε διατάξεις του Ν.4178/2013 (ΦΕΚ 174/8-8-2013 Τεύχος Α )

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013... μία συμβολαιογραφική οπτική σε διατάξεις του Ν.4178/2013 (ΦΕΚ 174/8-8-2013 Τεύχος Α ) ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013.. μία συμβολαιογραφική οπτική σε διατάξεις του Ν.4178/2013 (ΦΕΚ 174/8-8-2013 Τεύχος Α ) ΣΕΛ. 2 ΑΠΟ 25 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α... 5 2.1 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

( ΦΕΚ-33/Α/4-3-83). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ.

( ΦΕΚ-33/Α/4-3-83). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ. Ν-1337/83 ( ΦΕΚ-33/Α/4-3-83). ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ. ΑΡΘΡΟΝ-1: ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ. [Δεν εφαρμόζεται πλέον μετά την έκδοση του Ν-2508/97 βλέπε και Εγκ-41/97 Αρθ-25]

Διαβάστε περισσότερα

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Περιήλθε στο Γραφείο του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης Περιφέρειας Αττικής καταγγελία της εταιρείας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης. Άρθρο 1

Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης. Άρθρο 1 Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Άρθρο 1 Απαγόρευση εμπράγματων δικαιοπραξιών σε ακίνητα με αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Σχέδιο Νόμου Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 1 Σχέδιο Νόμου Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση Βιώσιμη ανάπτυξη, εγκαταλελειμμένοι οικισμοί και Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί Χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7957 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 571 7 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 247 Μεταφορά στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Τα μείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ...7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ...7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ...5 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ...7 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ...9 1. Υποβολή δήλωσης και συνυποβαλλόμενων εγγράφων... 9 α. Ποιοι έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25105 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2001 22 Ιουλίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 253 Μεταφορά στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρμογή τoυ νόμου 4061/2012 (ΦΕΚ Α 66)

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρμογή τoυ νόμου 4061/2012 (ΦΕΚ Α 66) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2.5.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ. 1204/51539 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣ/ΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 140046/6/9/156 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ 34512 Χ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 140046/6/9/156 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ 34512 Χ Σελίδα 1 από 20 ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 140046/6/9/156 Α/Α ΥΠΟΘΕΣΗΣ: 9 Α.Π. ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΚΤΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΚΤΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ 34512 Χ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Κατά τη δηµόσια συνεδρίαση της 6 ης

Διαβάστε περισσότερα

www.realestatenews.gr

www.realestatenews.gr Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Άρθρο 1 Απαγόρευση εμπράγματων δικαιοπραξιών σε ακίνητα με αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Κτηματολογική διαδικασία για ακίνητα φέροντα τον χαρακτηρισμό «ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ»

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: Κτηματολογική διαδικασία για ακίνητα φέροντα τον χαρακτηρισμό «ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΥ» Αθήνα 14 Αυγούστου 2012 Αριθ. Πρωτ: Δ10Α1116248/3696 ΕΞ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Γ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 17/3/2006 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α.Π... ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Μεσογείων 70, 11527 ΑΘΗΝΑ

ΣΧΕΔΙΟ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 17/3/2006 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α.Π... ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Μεσογείων 70, 11527 ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ι.Γ.Μ.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 17/3/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΟΨ4691ΩΓ-3ΩΦ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 45ΟΨ4691ΩΓ-3ΩΦ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 45ΟΨ4691ΩΓ-3ΩΦ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε («ΕΥΑΘ» ή «Εταιρεία»)

Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε («ΕΥΑΘ» ή «Εταιρεία») Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου, 7ος όροφος T.K. 105 62 Αθήνα Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την απόκτηση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Ορισμοί - Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 1 Ορισμοί - Πεδίο εφαρμογής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ, ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ, ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΩΝ, ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ, ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» Άρθρο 1 Ορισμοί - Πεδίο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης. Άρθρο 1

Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης. Άρθρο 1 Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης Άρθρο 1 Απαγόρευση εµπράγµατων δικαιοπραξιών σε ακίνητα µε αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του φόρου

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ. Άρθρο 1 Αντικείμενο του φόρου ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο του φόρου 1. Από το έτος 2014 και για κάθε επόμενο έτος επιβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΞΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ

ΣΥΝΤΑΞΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ.: Είναι η Δ.Ο.Υ. της εν ζωή κατοικίας του αποβιώσαντος. Για τους κατοίκους εξωτερικού αρμόδια Δ.Ο.Υ. είναι η Δ.Ο.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης

και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης Σχέδιο Νόµου «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης Άρθρο 1 Απαγόρευση εµπράγµατων δικαιοπραξιών σε ακίνητα µε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο του φόρου 1. Από το έτος 2014 και για κάθε επόμενο έτος επιβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Αθήνα, 12 Ιουνίου 2014. Σφάλμα! Άγνωστο όνομα ιδιότητας εγγράφου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Αθήνα, 12 Ιουνίου 2014. Σφάλμα! Άγνωστο όνομα ιδιότητας εγγράφου Section 02 [Name of section] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Για την απόκτηση δικαιώματος πλήρους κυριότητας επί ακινήτου στην «Σαμπάριζα» Θερμησίας, Δήμος Ερμιονίδας, Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας, Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο του φόρου 1. Από το έτος 2014 και για κάθε επόμενο έτος επιβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

και άλλες ρυθµίσεις»

και άλλες ρυθµίσεις» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Συµπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηµατολογίου και άλλες ρυθµίσεις» Άρθρο 1 Τροποποίηση και συµπλήρωση του Ν. 2664/1998 (ΦΕΚ Α, 275/1998), όπως έχει τροποποιηθεί µε τους νόµους 3127/2003

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΒΚ 78 & ΑΒΚ 17 Αθήνα, 14/04/2015 Αρ.Πρωτ. 2665

Διαβάστε περισσότερα