ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/Γ2/Φ51-5 ΦΕΚ: Β 1491/

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/Γ2/Φ51-5 ΦΕΚ: Β 1491/27.10.200"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/Γ2/Φ51-5 ΦΕΚ: Β 1491/ ΤΙΤΛΟΣ: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ: Α) ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ- ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ- ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ, ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, Β) ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Γ) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, Δ) ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ Ε) ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΕ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΑΤΡΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ. ΣΤ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΕΛΩΝ ΓΙΑ ΕΚΜΑΓΕΙΑ, ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ. Ζ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΕΛΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΣΕ ΛΟΓΟΤΥΠΟ. ΑΡΘΡΟ 0 Εγκρίνουμε τον καθορισμό τελών υπέρ του ΤΑΠ α) φωτογράφησης- κινηματογράφησηςβιντεοσκόπησης σε Μουσεία, Μνημεία και Αρχαιολογικούς Χώρους, β) δημοσίευσης φωτογραφιών αρχαιολογικού περιεχομένου γ) ηλεκτρονικών εκδόσεων, δ) χρήσης εικόνων αρχαιολογικού περιεχομένου στο Διαδίκτυο, ε) τελών από εκδηλώσεις σε αρχαία θέατρα και άλλους αρχαιολογικούς χώρους. Επίσης εγκρίνουμε την τήρηση διαδικασίας για την καταβολή τελών για εκμαγεία, αντίγραφα και απεικονίσεις ακινήτων και κινητών μνημείων που ανήκουν στο Δημόσιο, καθώς και την τήρηση διαδικασιών για χρήση εικόνων αρχαιολογικού περιεχομένου σε λογότυπο. Σύμφωνα με τα παρακάτω, η εφαρμογή τους θα αρχίσει να ισχύει από την δημοσίευση της παρούσης. Η απόφαση έχει ως ακολούθως: 1.1. ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣH Η φωτογράφηση με απλή φορητή ερασιτεχνική μηχανή χωρίς φλάς στα Μουσεία, στις επισκέψιμες Αρχαιολογικές Συλλογές και στους Αρχαιολογικούς Χώρους επιτρέπεται δωρεάν, εφόσον οι φωτογραφίες δεν χρησιμοποιούνται για επαγγελματικούς σκοπούς Η φωτογράφηση με απλή φορητή μηχανή με φλάς ή ενσωματωμένο φλάς και η ολογραφική φωτογράφηση σε Αρχαιολογικούς Χώρους, Μνημεία, Μουσεία και Αρχαιολογικές Συλλογές απαγορεύεται χωρίς άδεια. 1

2 Για φωτογράφηση με επαγγελματική μηχανή χωρίς παρεμβολή προσώπων καταβάλλονται τέλη φωτογράφησης: I. Αρχαιολογικοί Χώροι: 300 ευρώ ημερησίως για κάθε Αρχαιολογικό Χώρο. II. Μουσεία και Αρχαιολογικές Συλλογές. α. Χωρίς μετακίνηση αντικειμένων ή άνοιγμα προθηκών, χωρίς ρευματοληψία 20 ευρώ ανά αντικείμενο και με ρευματοληψία 25 ευρώ ανά αντικείμενο. β. Με μετακίνηση αντικειμένων ή άνοιγμα προθηκών, χωρίς ρευματοληψία 70 ευρώ ανά αντικείμενο και με ρευματοληψία 100 ευρώ ανά αντικείμενο. III. Γενικές φωτογραφικές λήψεις μεμονωμένων Μνημείων σε Αρχαιολογικούς Χώρους, καθώς και στον εσωτερικό χώρο ή στον αύλειο χώρο Αρχαιολογικών Μουσείων και Αρχαιολογικών Συλλογών χωρίς εστιασμό σε μεμονωμένα αντικείμενα: 160 ευρώ ημερησίως Για φωτογράφηση με επαγγελματική μηχανή για εμπορικούς, διαφημιστικούς σκοπούς με παρεμβολή προσώπων σε Αρχαιολογικούς Χώρους, Μνημεία και Μουσεία καταβάλλονται τέλη φωτογράφησης 1000 ευρώ ημερησίως για κάθε Αρχαιολογικό Χώρο ή Μνημείο. Τα τέλη μπορεί να προσαυξάνονται κατά περίπτωση κατά την κρίση των Αρχαιολογικών Συμβουλίων εφόσον χορηγείται η απαιτούμενη άδεια Για αεροφωτογράφηση μνημείων και αρχαιολογικών χώρων καταβάλλονται κατώτατα τέλη 600 ευρώ ημερησίως για κάθε μνημείο και 1000 ευρώ για κάθε αρχαιολογικό χώρο Για υποβρύχιες φωτογραφήσεις αρχαιοτήτων καταβάλλονται κατώτατα τέλη 1200 ευρώ ημερησίως. Τα ανωτέρω τέλη των παρ και μπορεί να προσαυξάνονται κατά περίπτωση κατά την κρίση των Αρχαιολογικών Συμβουλίων. Οι ανωτέρω φωτογραφήσεις των παραγρ και πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις αρμόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων ή τα Αρχαιολογικά Συμβούλια Για φωτογραφήσεις για έκδοση επιστημονικού οδηγού για Μουσεία, Συλλογές, Μνημεία και Αρχαιολογικούς Χώρους από Πανεπιστημιακά και Αρχαιολογικά Ιδρύματα καταβάλλεται εφάπαξ τέλος μετά από γνώμη του Συμβουλίου ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ - ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ 2

3 Η βιντεοσκόπηση σε Μουσεία, Μνημεία και Αρχαιολογικούς Χώρους με ερασιτεχνικές μηχανές τύπου VHS 1/2 ιντσών ή ψηφιακές, επιτρέπεται δωρεάν, εφόσον οι βιντεοταινίες ή οι ψηφιακές εγγραφές δεν χρησιμοποιούνται για επαγγελματικούς σκοπούς Η ολογραφική κινηματογράφηση-βιντεοσκόπηση στα Μουσεία και Επισκέψιμες Αρχαιολογικές Συλλογές, στα Μνημεία και στους Αρχαιολογικούς Χώρους απαγορεύεται Για ταινίες πολιτιστικού και ενημερωτικού περιεχομένου (documentaire) και για ταινίες που προορίζονται για εκπαιδευτικά προγράμματα με ή χωρίς αφηγητή καταβάλλονται τέλη: Ι. Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία: 150 ευρώ ημερησίως για κάθε Χώρο ή Μνημείο. ΙΙ. Μουσεία και Αρχαιολογικές Συλλογές: 100 ευρώ ημερησίως για κάθε Μουσείο ή Αρχαιολογική Συλλογή. Ειδικά για τους Αρχαιολογικούς Χώρους Ακροπόλεως Αθηνών, Ολυμπίας, Δελφών, Επιδαύρου, Δήλου, Κορίνθου, Μυστρά, Μυκηνών, Κνωσού, Φαιστού καταβάλλονται τέλη 250 ευρώ ημερησίως για κάθε χώρο. Ειδικά για τα Μουσεία Ακροπόλεως Αθηνών, Εθνικό Αρχαιολογικό, Βυζαντινό και Χριστιανικό Μ. Αθηνών, Κεραμεικού, Ολυμπίας (Νέο), Μουσείο Ολυμπιακών Αγώνων (Ολυμπία), Δελφών, Επιδαύρου, Μυκηνών, Κορίνθου, Μυστρά, Αρχαιολογικό Μ. Θεσσαλονίκης, Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού (Θεσσαλονίκη), Βόλου, Δήλου, Ηρακλείου, καταβάλλονται τέλη 170 ευρώ για κάθε μουσείο Για ταινίες στις οποίες συμμετέχουν πρόσωπα ακόμα και ένα (1) εφόσον ο χώρος λειτουργεί ως σκηνικό και δεν αποτελεί το αντικείμενο της ταινίας καταβάλλονται τέλη: Ι. Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία: 1000 ευρώ ημερησίως για κάθε Αρχαιολογικό Χώρο ή Μνημείο. ΙΙ. Μουσεία και Αρχαιολογικές Συλλογές: 1000 ευρώ ημερησίως για κάθε Μουσείο ή επισκέψιμη Αρχαιολογική Συλλογή. Ειδικά για τους Αρχαιολογικούς Χώρους Ακροπόλεως Αθηνών, Κεραμεικού, Ολυμπίας, Δελφών, Επιδαύρου, Δήλου, Κορίνθου, Μυστρά, Μυκηνών, Κνωσού, Φαιστού καταβάλλονται τέλη 1300 ευρώ για κάθε χώρο και για τα Μουσεία Ακροπόλεως Αθηνών, Εθνικό Αρχαιολογικό, Βυζαντινό και Χριστιανικό, Κεραμεικού,, Ολυμπίας (Νέο), Μουσείο Ολυμπιακών Αγώνων (Ολυμπία), Δελφών, Επιδαύρου, Μυκηνών, Κορίνθου, Μυστρά, Αρχαιολογικό Μ. Θεσσαλονίκης, Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού (Θεσσαλονίκη), Βόλου, Δήλου και Ηρακλείου καταβάλλονται τέλη 1300 ευρώ για κάθε Μουσείο. Σε περίπτωση που σε καμία από τις λήψεις που πραγματοποιούνται σε συγκεκριμένο Χώρο, Μνημείο, Μουσείο ή Αρχαιολογική Συλλογή δεν περιλαμβάνονται πρόσωπα τα τέλη καταβάλλονται μειωμένα κατά 25%. 3

4 Για κινηματογραφικές λήψεις/ βιντεοσκοπήσεις για διαφημιστικούς σκοπούς με ή χωρίς παρεμβολή προσώπων σε Αρχαιολογικούς Χώρους, Μνημεία καταβάλλονται τέλη 4000 ευρώ ημερησίως για κάθε Χώρο ή Μνημείο Για αεροκινηματογράφηση-βιντεοσκόπηση Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων καταβάλλονται κατώτατα τέλη 1000 ευρώ ημερησίως Για υποβρύχια κινηματογράφηση-βιντεοσκόπηση αρχαιοτήτων καταβάλλονται κατώτατα τέλη 1200 ευρώ ημερησίως. Οι ανωτέρω κινηματογραφήσεις-βιντεοσκοπήσεις των παραγρ και πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις αρμόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων ή τα Αρχαιολογικά Συμβούλια κατά περίπτωση. Τα κείμενα εκφωνούμενα ή περιγράφοντα την σκηνοθεσία που συνοδεύουν τις ταινίες όλων των ανωτέρω κατηγοριών, κατατίθενται για έλεγχο και έγκριση στην αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων ή Μουσείο πριν την έκδοση της άδειας. Η άδεια χορηγείται από την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων ή Μουσείο ή μετά από γνωμοδότηση Τοπικού ή Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου κατά περίπτωση. Τα τέλη για τις ταινίες όλων των ανωτέρω κατηγοριών μπορεί να προσαυξάνονται κατά περίπτωση κατά την κρίση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου ανάλογα με τον αριθμό των Αρχαιολογικών Χώρων και Μνημείων, στους οποίους θα γίνουν λήψεις ή τη διάρκεια των λήψεων, την παρεμβολή προσώπων καθώς επίσης και αν πρόκειται για ταινίες ευρείας εμπορικής εκμετάλλευσης. Προσαύξηση των τελών μπορεί να επιβληθεί από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και στις διαφημιστικές ταινίες, εφόσον χορηγείται η απαιτούμενη άδεια ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ Από την καταβολή των τελών φωτογράφησης απαλλάσσονται: α. Οι φωτογραφήσεις των ανασκαφών και των ευρημάτων τους, όταν γίνονται από τους ανασκαφείς και τα χρηματοδοτούντα ιδρύματα ή από επιστήμονες για μελέτη και επιστημονική δημοσίευση (α.ν. 1947/1939 άρθρο 13. παρ.5 και 3028/02 άρθρο 46). β. Οι φωτογραφήσεις από Έλληνες ή αλλοδαπούς επιστήμονες που εξυπηρετούν καθαρά επιστημονικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, όπως την τεκμηρίωση πρωτοτύπων αρχαιολογικών εργασιών Από την καταβολή των τελών κινηματογράφησης-βιντεοσκόπησης απαλλάσσονται: α. Η κινηματογραφική τεκμηρίωση ανασκαφών, αναστηλώσεων και λοιπών αρχαιολογικών εργασιών, όταν γίνονται, από τους ανασκαφείς ή από τα χρηματοδοτούντα ιδρύματα ή από επιστήμονες για μελέτη και επιστημονική δημοσίευση (α.ν. 1947/1939 άρθρο 13. παρ.5 και 3028/2002 άρθρο 46).) 4

5 β. Οι πάσης φύσεως κινηματογραφικές παραγωγές του ΥΠ.ΠΟ. γ. οι ταινίες της παραγρ (documantaire) παραγωγής της Ελληνικής κρατικής Τηλεόρασης ή άλλου δημόσιου φορέα και οι εξωτερικοί συνεργάτες τους παραγωγοί, εφόσον υπάρχει ανάθεση έργου από τον φορέα, καθώς και οι ταινίες της παραγρ (documantaire) παραγωγής της κρατικής Τηλεόρασης των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. δ. Κινηματογραφήσεις-βιντεοσκοπήσεις της παραγρ (documantaire) πραγματοποιούμενες από Διεθνείς Οργανισμούς και κρατικούς φορείς της αλλοδαπής, εφόσον η ταινία προβάλλει την Ελλάδα στο εξωτερικό. ε. Οι ταινίες παραγωγής ή συμπαραγωγής του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου απαλλάσσονται κατά 50% των τελών ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ-ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ- ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ, ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ. Για την πραγματοποίηση επαγγελματικών φωτογραφήσεων, κινηματογραφήσεων και βιντεοσκοπήσεων σε Μουσεία, Αρχαιολογικές Συλλογές, Μνημεία και Αρχαιολογικούς Χώρους, καθώς επίσης και για τις φωτογραφήσεις, κινηματογραφήσεις και βιντεοσκοπήσεις από τον αέρα ή υποβρυχίως προηγείται η έκδοση της σχετικής άδειας από τις αρμόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων, τα Μουσεία ή τα Αρχαιολογικά Συμβούλια κατά περίπτωση, καθώς και η καταβολή των υπέρ του Τ.Α.Π. τελών. Η ανωτέρω άδεια χορηγείται μετά από υποβολή σχετικής αίτησης από τους ενδιαφερόμενους στα ειδικά έντυπα της Υπηρεσίας και την υποβολή του κειμένου-σεναρίου. 2. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ, SLIDES, ΔΙΑΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΝΤΥΠΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ: α. Βιβλία και έντυπα ευρείας κυκλοφορίας, όπως ενδεικτικά: εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, αρχαιολογικοί-τουριστικοί οδηγοί, ιστορικά και αρχαιολογικά βιβλία, βιβλία τέχνης, 5

6 εκπαιδευτικά-αρχαιολογικά βιβλία και περιοδικά κ.λ.π. 100 ευρώ κατά φωτογραφία ή slide - διαφάνεια β. Slide - 35χιλ διαφάνεια. για προβολή, εκπαιδευτικές ταινίες, οπτικοακουστικά τηλεοπτικά προγράμματα ενημερωτικού χαρακτήρα κ.λ.π. 70 ευρώ κατά φωτογραφία, slide ή διαφάνεια γ. Κάρτες πολύπτυχα, αφίσες, ημερολόγια, φωτογραφικά λευκώματα, εξώφυλλα βιβλίων και δίσκων, ολοσέλιδες ένθετες φωτογραφίες σε βιβλία κ.λ.π. 200 ευρώ κατά φωτογραφία ή slide (διαφάνεια) δ. Χρήση για διαφημιστικούς σκοπούς, όπως ενδεικτικά: φίρμες, ετικέτες, στάμπες σε υφάσματα διαφημίσεις σε Μ.Μ.Ε. κ.λ.π ευρώ κατά φωτογραφία ή slide (διαφάνεια) Τα ανωτέρω τέλη των παραγρ. α) έως δ) κατά φωτογραφία ή slide (διαφάνεια) κ.λ.π. καλύπτουν δικαιώματα για τη συγκεκριμένη χρήση, για την οποία υποβάλλεται αίτηση στην αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων ή Μουσείο για τη χορήγηση της σχετικής άδειας. Για κάθε νέα χρήση της ίδιας φωτογραφίας ή slide ή διαφάνειας υποβάλλεται νέα αίτηση για τη χορήγηση της σχετικής άδειας και καταβάλλονται τα ανάλογα κατά περίπτωση τέλη υπέρ του ΤΑΠ. Ειδικότερα η ψηφιοποίηση φωτογραφιών ή slides διαφανειών κ.λ.π. υλικού φορέα εικόνων αρχαιολογικού περιεχομένου για οποιοδήποτε σκοπό χωρίς προηγούμενη άδεια απαγορεύεται Τα οριζόμενα στην παραγρ α) τέλη καλύπτουν μία (1) εκδοτική χρήση και δικαιώματα διάθεσης της έκδοσης σε μία (1) γλώσσα στη χώρα έκδοσής της. Εφόσον η ίδια έκδοση κυκλοφορεί στη χώρα έκδοσής της σε περισσότερες από μια (1) γλώσσες, τα τέλη δημοσίευσης κατά φωτογραφία ή slide (διαφάνεια) προσαυξάνονται κατά 20% για κάθε επιπλέον γλώσσα. Για τη διάθεση της έκδοσης σε χώρες πέραν της χώρας έκδοσής της, τα τέλη κατά φωτογραφία ή slide (διαφάνεια) προσαυξάνονται ως εξής: - σε δύο (2) έως δέκα (10) χώρες: α. στη ίδια γλώσσα προσαύξηση 50% β. σε περισσότερες από μία (1) γλώσσες προσαύξηση 100% - σε έντεκα (11) και άνω χώρες: α. στη ίδια γλώσσα προσαύξηση 300% β. σε περισσότερες από μία (1) γλώσσες προσαύξηση 500% Για κάθε επανέκδοση του ίδιου βιβλίου καταβάλλονται νέα τέλη δημοσίευσης που ορίζονται στο 50% των τελών που ισχύουν τον χρόνο της επανέκδοσης Τα οριζόμενα στις παραγ β) έως 2.1. δ) τέλη κατά φωτογραφία ή slide (διαφάνεια) καλύπτουν δικαιώματα χρήσης για δύο (2) χρόνια. Για ανανέωση της ίδιας χρήσης καταβάλλονται νέα τέλη που ορίζονται στο 50 % των αντιστοίχων τελών που ισχύουν κατά τον χρόνο της νέας χρήσης. 6

7 Τα ανωτέρω τέλη δημοσίευσης φωτογραφιών, slides διαφανειών κ.λπ. υλικού φορέα εικόνων αρχαιολογικού περιεχομένου της παρ καταβάλλονται για τη χρήση φωτογραφικού υλικού αρχείων εντός και εκτός Ελλάδας, εφόσον απεικονίζουν αντικείμενα Ελληνικών Αρχαιολογικών Μουσείων και επισκέψιμων Αρχαιολογικών Συλλογών, Μνημεία και Αρχαιολογικούς Χώρους της Ελλάδας Για την δημοσίευση φωτογραφιών, slides (διαφανειών) κ.λ.π. υλικού φορέα εικόνων αρχαιολογικού περιεχομένου (αντικείμενα Ελληνικών Αρχ/κών Μουσείων και Αρχαιολογικών Συλλογών, Μνημεία και Αρχαιολογικοί Χώροι της Ελλάδας) είναι απαραίτητη η γνωστοποίηση της προέλευσης των αρχαίων, η οποία δηλώνεται ως εξής: - με τον τίτλο του Μουσείου ή της Αρχαιολογικής Συλλογής (για τα εκθέματα) ή της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων (για Μνημεία/ Αρχαιολογικούς Χώρους) - με τον τίτλο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ που δηλώνει την Υπηρεσία που διατηρεί το COPYRIGHT και εισπράττει τα τέλη δημοσίευσης Ως αρχαιολογικά θέματα που υπόκεινται σε τέλη δημοσίευσης νοούνται εκθέματα Αρχαιολογικών Μουσείων και επισκέψιμων Αρχαιολογικών Συλλογών που υπάγονται στην Διεύθυνση Μουσείων Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, Αρχαιολογικοί Χώροι, Αρχαία και Βυζαντινά Μνημεία που υπάγονται στις Διευθύνσεις Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων και Βυζαντινών/ Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων, και γενικά κινητά και ακίνητα μνημεία που προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας αρχαιοτήτων και πολιτιστικής κληρονομιάς ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ Από την καταβολή τελών υπέρ του ΤΑΠ της παραγρ απαλλάσσονται: α. Εκδόσεις των Ελληνικών Κρατικών φορέων όλων των βαθμίδων Εκπαίδευσης και των αντίστοιχων Κρατικών φορέων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εξυπηρετούν αποκλειστικά διδακτικούς- εκπαιδευτικούς σκοπούς. β. Επιστημονικά έργα Ελλήνων ή αλλοδαπών επιστημόνων και εκδόσεις περιοδικές και μη επιστημονικών ιδρυμάτων της Ελλάδας ή της αλλοδαπής πού κυκλοφορούν σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων (μέχρι αντίτυπα) με προέχοντα σκοπό την κυκλοφορία τους σε ειδικούς επιστήμονες προκειμένου να διευκολυνθεί η επιστημονική έρευνα. γ. Οι διαφάνειες που χρησιμοποιούνται σε εκπαιδευτικά προγράμματα που προβάλλουν την ελληνική πολιτιστική κληρονομιά της Ελληνικής Κρατικής Τηλεόρασης ή των Κρατικών Τηλεοράσεων Χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να ενθαρρυνθεί η παραγωγή τους. 7

8 2.2. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ) Σε εφαρμογή των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας για την δημοσίευση φωτογραφιών, slides διαφανειών κ.λ.π. υλικού φορέα εικόνων αρχαιολογικού περιεχομένου (οπτικό περιεχόμενο) σε Ηλεκτρονικές Εκδόσεις οποιασδήποτε μορφής (όπως ενδεικτικά: CD-ROM, CD-VIDEO, CD-I, PHOTO-CD, DVD κ.λ.π.) με προέχοντα σκοπό την διάδοση πληροφοριών ευρέως αρχαιογνωστικού πολιτιστικού περιεχομένου (όπως ενδεικτικά: αρχαιολογικέςιστορικές εκδόσεις, εκδόσεις τέχνης, εκδόσεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα, αρχαιολογικοίτουριστικοί οδηγοί, τουριστικές επιχειρηματικές εκδόσεις, εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, παιχνίδια, λευκώματα κ.λ.π.) απαιτείται η έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού κατόπιν γνωμοδοτήσεως του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου Τα τέλη δημοσίευσης εικόνων αρχαιολογικού περιεχομένου σε ηλεκτρονικούς τίτλους (τέλη ηλεκτρονικού τίτλου) καθορίζονται κατά χώρα/χώρες έκδοσης, χώρα/χώρες διάθεσης, αριθμό αντιτύπων και αριθμό εικόνων ως εξής: Α'. Χώρες Έκδοσης Ηλεκτρονικού τίτλου: Ι. Έκδοση σε μία (1) χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκτός Ελλάδας) α. Για αριθμό αντιτύπων 1 έως οπτικό περιεχόμενο: οι πρώτες εικόνες: 70 ευρώ κάθε εικόνα - οπτικό περιεχόμενο:οι επόμενες εικόνες: 60 ευρώ κάθε εικόνα - οπτικό περιεχόμενο: οι επόμενες εικόνες: 50 ευρώ κάθε εικόνα - οπτικό περιεχόμενο: οι επόμενες εικόνες: 40 ευρώ κάθε εικόνα - οπτικό περιεχόμενο: οι επόμενες εικόνες: 30 ευρώ κάθε εικόνα β. Για αριθμό αντιτύπων 3001 έως οπτικό περιεχόμενο: οι πρώτες εικόνες: 100 ευρώ κάθε εικόνα - οπτικό περιεχόμενο:οι επόμενες εικόνες: 90 ευρώ κάθε εικόνα - οπτικό περιεχόμενο: οι επόμενες εικόνες: 85 ευρώ κάθε εικόνα - οπτικό περιεχόμενο: οι επόμενες εικόνες: 75 ευρώ κάθε εικόνα - οπτικό περιεχόμενο: οι επόμενες εικόνες: 65 ευρώ κάθε εικόνα 8

9 γ. Για αριθμό αντιτύπων 6001 και άνω: - οπτικό περιεχόμενο: οι πρώτες εικόνες: 160 ευρώ κάθε εικόνα - οπτικό περιεχόμενο:οι επόμενες εικόνες: 150 ευρώ κάθε εικόνα - οπτικό περιεχόμενο: οι επόμενες εικόνες: 140 ευρώ κάθε εικόνα - οπτικό περιεχόμενο: οι επόμενες εικόνες: 130 ευρώ κάθε εικόνα - οπτικό περιεχόμενο: οι επόμενες εικόνες: 110 ευρώ κάθε εικόνα ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: - Τα ανωτέρω τέλη Ηλεκτρονικού τίτλου κατά εικόνα καλύπτουν την μεμονωμένη απεικόνιση ενός (1) αντικειμένου Μουσείου ή Συλλογής ή ενός (1) Μνημείου ή Χώρου σε στατική μορφή. - Για τις στατικές απεικονίσεις συνόλων αντικειμένων Μουσείων, Συλλογών, Μνημείων και Αρχαιολογικών Χώρων (γενικές λήψεις) τα τέλη κατά εικόνα τριπλασιάζονται. - Εφόσον το οπτικό περιεχόμενο του Ηλεκτρονικού τίτλου προέρχεται από βιντεοσκοπημένες ή κινηματογραφημένες λήψεις σε Μουσεία, Συλλογές, Μνημεία και Αρχαιολογικούς Χώρους σε τμήμα ή στο σύνολό του τα τέλη καθορίζονται ως εξής: α. Για αριθμό αντιτύπων 1 έως οπτικό περιεχόμενο διάρκειας μέχρι 15': 3000 ευρώ - οπτικό περιεχόμενο διάρκειας μέχρι 30': 4000 ευρώ - οπτικό περιεχόμενο διάρκειας μέχρι 45': 5000 ευρώ - οπτικό περιεχόμενο διάρκειας μέχρι 60': 6000 ευρώ - οπτικό περιεχόμενο διάρκειας άνω των 60': ευρώ β. Για αριθμό αντιτύπων 3001 έως οπτικό περιεχόμενο διάρκειας μέχρι 15': 4000 ευρώ - οπτικό περιεχόμενο διάρκειας μέχρι 30': 5000 ευρώ - οπτικό περιεχόμενο διάρκειας μέχρι 45': 6000 ευρώ 9

10 - οπτικό περιεχόμενο διάρκειας μέχρι 60': 7000 ευρώ - οπτικό περιεχόμενο διάρκειας άνω των 60': ευρώ γ. Για αριθμό αντιτύπων 6001 και άνω: - οπτικό περιεχόμενο διάρκειας μέχρι 15': 4000 ευρώ - οπτικό περιεχόμενο διάρκειας μέχρι 30': 5000 ευρώ - οπτικό περιεχόμενο διάρκειας μέχρι 45': 6000 ευρώ - οπτικό περιεχόμενο διάρκειας μέχρι 60': 7500 ευρώ - οπτικό περιεχόμενο διάρκειας άνω των 60': ευρώ ΙΙ. Για την Ελλάδα και μόνον για τις ελληνικές παραγωγές ισχύουν οι ανωτέρω τιμές μειωμένες κατά 30% προκειμένου να ενθαρρυνθεί η εφαρμογή και η ανάπτυξη της σύγχρονης τεχνολογίας στην ευρεία διάδοση του ελληνικού πολιτισμού, καθώς και η εγχώρια παραγωγή ηλεκτρονικών προϊόντων με ευρύ αρχαιογνωστικό περιεχόμενο. ΙΙΙ. Λοιπές χώρες (πλην των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης) ορίζεται το διπλάσιο των ανωτέρω τελών. Συμπαραγωγές: α. Έκδοση Ηλεκτρονικού τίτλου στην Ελλάδα με συμπαραγωγή Ελλήνων και Ευρωπαίων: Ισχύουν οι ανωτέρω τιμές μειωμένες κατά 20%. β. Έκδοση Ηλεκτρονικού τίτλου στην Ελλάδα με συμπαραγωγή Ελλήνων και άλλων πλην Ευρωπαίων: Ισχύουν οι ανωτέρω τιμές μειωμένες κατά 10%. Β'. Γλώσσες Έκδοσης Ηλεκτρονικού Τίτλου Τα ανωτέρω τέλη καλύπτουν την Έκδοση του Ηλεκτρονικού τίτλου σε μία (1) γλώσσα, στην χώρα Έκδοσής του. Εφόσον ο ηλεκτρονικός τίτλος εκδίδεται σε μία (1) χώρα και σε περισσότερες από μία (1) γλώσσες τα τέλη κατά εικόνα προσαυξάνονται κατά 20% για κάθε επιπλέον γλώσσα. Γ'. Χώρες διάθεσης του Ηλεκτρονικού Τίτλου Για τη διάθεση του Ηλεκτρονικού τίτλου σε χώρες πέραν της χώρας έκδοσης τα τέλη κατά εικόνα προσαυξάνονται ως εξής: σε δύο(2) έως δέκα (10) χώρες α. στην ίδια γλώσσα: προσαύξηση 50% β. σε περισσότερες από μία (1) γλώσσες: προσαύξηση 100% σε έντεκα (11) και άνω χώρες: α. στην ίδια γλώσσα: προσαύξηση 300% β. σε περισσότερες από μία (1) γλώσσες: προσαύξηση 500% Διάρκεια ισχύος τελών. Τα ως άνω καθοριζόμενα τέλη Ηλεκτρονικού Τίτλου ισχύουν για δύο (2) έτη. Μετά την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος τα τέλη αναπροσαρμόζονται. 10

11 Εκδοτική χρήση. Τα τέλη Ηλεκτρονικού Τίτλου καλύπτουν μόνο την πρώτη έκδοση και μόνον τον αριθμό αντιτύπων που δηλώνεται. Κάθε επανέκδοση νοείται ως νέα έκδοση. Τα τέλη καθορίζονται μειωμένα κατά 50% επί των τελών που ισχύουν τον χρόνο της επανέκδοσης Εκπαιδευτικοί-Διδακτικοί Ηλεκτρονικοί Τίτλοι: Απαλλαγή τέλους Ηλεκτρονικού Τίτλου. Από την καταβολή του τέλους Ηλεκτρονικού Τίτλου απαλλάσσονται Ηλεκτρονικοί τίτλοι που εκδίδονται στην Ελλάδα από ελληνικούς κρατικούς φορείς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, εξυπηρετούν αποκλειστικά διδακτικούς-εκπαιδευτικούς σκοπούς και διατίθενται δωρεάν. Το αυτό ισχύει για τους αντίστοιχους φορείς κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ηλεκτρονικούς τίτλους που εκδίδονται στις χώρες της Ε.Ε Ερευνητική χρήση. Για την χρήση εικόνων σε ερευνητικά προγράμματα που εκπονούνται από εποπτευόμενα κρατικά Ιδρύματα απαιτείται η σχετική έγκριση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου έναντι της καταβολής υπέρ το ΤΑΠ από την οποία καταβολή είναι δυνατή η απαλλαγή με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού Έκδοση άδειας δημοσίευσης και καταβολής των υπέρ του ΤΑΠ τελών Ηλεκτρονικού Τίτλου. α. Για την κυκλοφορία Ηλεκτρονικού τίτλου με αρχαιολογικό οπτικό περιεχόμενο απαιτείται 1) η χορήγηση άδειας δημοσίευσης των εικόνων αρχαίων από τον Υπουργό Πολιτισμού κατόπιν γνωμοδοτήσεως Συμβουλίου αφού οι αρμόδιες Διευθύνσεις Αρχαιοτήτων του ΥΠΠΟ ελέγξουν τα κείμενα του τίτλου, καθώς και 2) η καταβολή των υπέρ του ΤΑΠ τελών. β. Η έκδοση της άδειας δημοσίευσης είναι ονομαστική και ισχύει αποκλειστικά και μόνο για το συγκεκριμένο τίτλο, τον αριθμό των αντιτύπων και τη διάθεση στη χώρα / χώρες και στις γλώσσες που δηλώνεται. γ. Ταυτόχρονα με την έκδοση του Ηλεκτρονικού τίτλου και πριν από την κυκλοφορία του, είναι υποχρεωτική η κατάθεση ενός (1) αντιτύπου στο ΤΑΠ. και στην εμπλεκόμενη /ες Εφορεία /Εφορείες Αρχαιοτήτων καθώς και στη Διεύθυνση Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων μαζί με ένα αντίγραφο της σχετικής αδείας δημοσίευσης του οπτικού περιεχομένου που έχει εκδοθεί από την αρμόδια Διεύθυνση Αρχαιοτήτων του ΥΠ.ΠΟ. Σε περίπτωση εντοπισμού κυκλοφορίας Ηλεκτρονικού Τίτλου χωρίς την εφαρμογή της διάταξης αυτής, το ΥΠΠΟ και το ΤΑΠ επιφυλάσσονται να κινήσουν τις νόμιμες διαδικασίες για την απαίτηση των δικαιωμάτων τους. δ. Ο δανεισμός (ή η διάθεση) σε τρίτους του συνόλου ή μέρους του οπτικού περιεχομένου Ηλεκτρονικού Τίτλου για τον οποίο έχει εκδοθεί σχετική άδεια χρήσης στον συγκεκριμένο Ηλεκτρονικό τίτλο, απαιτεί την προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού κατόπιν 11

12 γνωμοδοτήσεως του Συμβουλίου καθώς και την καταβολή των σχετικών τελών στο ΤΑΠ για τη νέα χρήση Γενικές Ρυθμίσεις α. Τα ως άνω καθοριζόμενα τέλη εφαρμόζονται μόνο για τους Ηλεκτρονικούς τίτλους περιορισμένης καταναλωτικής διαθεσιμότητας (εκτός διευρυμένης επικοινωνίας και δικτύωσης), δηλαδή για Εκδόσεις μιας πηγής και Υπηρεσίες Πληροφόρησης εκτός επικοινωνιακής δικτύωσης. β. Για τη διάθεση και χρήση οποιασδήποτε φύσης υλικού φορέα εικόνων αρχαιολογικού περιεχομένου σε προηγμένες τεχνολογικές πλατφόρμες ανάπτυξης για την τηλεργασία και την ανταλλαγή τηλεπληροφορίας ή/και μέσα πολλαπλών χρηστών, όπως: - Τηλεπικοινωνίες ευρείας Ζώνης - Προηγμένοι Δίαυλοι Μεταβίβασης - Ψηφιακά Δίκτυα Ολοκληρωμένων Πληροφοριών και τηλεπληροφορικής - Ευρυζωνική δορυφορική και άλλη μετάδοση Προηγμένων Διεπαφών - Επεξεργασία καλωδιακού κειμένου και εικόνας. - Για άλλα μέσα προηγμένης τεχνολογίας που δεν κατονομάζονται ανωτέρω απαιτείται ειδική έγκριση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου και καταβολή αναλόγου τέλους υπέρ του ΤΑΠ, που καθορίζεται κατά περίπτωση, εφόσον δοθεί σχετική έγκριση. γ. Οπτικό περιεχόμενο Ηλεκτρονικού Τίτλου, για το οποίο έχει εγκριθεί απαλλαγή τέλους, απαγορεύεται να διατεθεί για εμπορικούς σκοπούς είτε στο σύνολό του είτε τμηματικά. δ. Απαγορεύεται να δημοσιευθούν κυκλοφορήσουν για εμπορική εκμετάλλευση τα παράγωγα έντυπα προϊόντα (τεχνολογία εκτύπωσης) του συνόλου ή τμήματος του ηλεκτρονικού προϊόντος και του τίτλου κατ' επέκταση. ε. Απαγορεύεται η επαναχρησιμοποίηση ολοκλήρου ή μέρους του οπτικού περιεχομένου Ηλεκτρονικού τίτλου σε άλλα θέματα παράγωγα, από τα οποία θα προκύψουν νέοι τίτλοι. στ. Η αναπαραγωγή εικόνων αρχαιολογικού περιεχομένου (αντικείμενα Ελληνικών Μουσείων και Συλλογών, Μνημεία και Αρχαιολογικοί χώροι του Κράτους) από βιβλία και έντυπες εκδόσεις τρίτων για τη δημιουργία οπτικού περιεχομένου Ηλεκτρονικού τίτλου, στο σύνολό του ή σε τμήμα αυτού απαιτεί: 12

13 1. Την προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού κατόπιν γνωμοδοτήσεως του Συμβουλίου για την άδεια δημοσίευσης των εικόνων των αρχαίων στον συγκεκριμένο τίτλο, και 2. Την καταβολή των υπέρ του ΤΑΠ τελών. ζ. Οι ως άνω όροι ισχύουν και για τη χρήση σε Ηλεκτρονικό Τίτλο αρχαιολογικού φωτογραφικού υλικού τρίτων, ήτοι: χρήση φωτογραφικών αρχείων εντός και εκτός της Ελλάδας, τα οποία περιλαμβάνουν φωτογραφίες, slides, διαφάνειες κ.λ.π. αντικειμένων Ελληνικών Αρχαιολογικών Μουσείων και επισκέψιμων Αρχαιολογικών Συλλογών, Μνημείων και Αρχαιολογικών Χώρων του Κράτους Εκδόσεις Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων. Η ψηφιοποίηση και αναπαραγωγή καθώς και η κάθε μορφής χρήση του λεκτικού περιεχομένου όλων ανεξαιρέτως των εκδόσεων του Τ.Α.Π., απαιτούν την προηγούμενη σχετική άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Α.Π., το οποίο και καθορίζει το καταβλητέο τέλος Ηλεκτρονικού τίτλου.η καταβολή τέλους εξετάζεται από το Δ.Σ. του ΤΑΠ κατά περίπτωση Γνωστοποίηση Προέλευσης. Ο Ηλεκτρονικός τίτλος περιέχει απαραιτήτως τη γνωστοποίηση προέλευσης των αρχαίων, που αποτελούν το οπτικό περιεχόμενό του. Η γνωστοποίηση αυτή δηλώνεται: α. Με τον τίτλο του Μουσείου/ της Αρχαιολογικής Συλλογής (εφόσον πρόκειται για αντικείμενο ) ή της Εφορείας Αρχαιοτήτων (εφόσον πρόκειται για μνημείο ή χώρο). β. Με τον τίτλο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ. Ο τίτλος του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων δηλώνει την Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού που εισπράττει το τέλος Ηλεκτρονικού τίτλου. Ως αρχαιολογικά θέματα που υπόκεινται σε τέλη δημοσίευσης Ηλεκτρονικού τίτλου νοούνται εκθέματα Μουσείων που υπάγονται στην Διεύθυνση Μουσείων Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, Αρχαιολογικοί Χώροι, Αρχαία και Βυζαντινά Μνημεία που υπάγονται στις Διευθύνσεις Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων/ Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων, και γενικά μνημεία κινητά ή ακίνητα που προστατεύονται από την νομοθεσία. περί προστασίας αρχαιοτήτων και πολιτιστικής κληρονομιάς Γνωστοποίηση Copyright. Ο Ηλεκτρονικός Τίτλος περιέχει απαραιτήτως τη γνωστοποίηση του Copyright του Υπουργείου Πολιτισμού επί των αρχαίων που αποτελούν το οπτικό περιεχόμενό του και το οποίο ουδέποτε εκχωρείται. Η γνωστοποίηση αυτή δηλώνεται ως εξής: COPYRIGHT ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13

14 3. ΧΡΗΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Η/ΚΑΙ ΕΝΔΟΔΙΚΤΥΟ Στο πλαίσιο της χρήσης νέων τεχνολογιών στον τομέα της προβολής και διάδοσης της πολιτιστικής κληρονομιάς, το ΥΠ.ΠΟ. θεωρεί απαραίτητο τον προσδιορισμό της διαδικασίας και του κόστους για τη χορήγηση άδειας χρήσης εικόνων αρχαιολογικού περιεχομένου στο Διαδίκτυο, ή και στο Ενδοδίκτυο φορέων, καθώς το Ελληνικό Δημόσιο (ΥΠ.ΠΟ) αποτελεί τον αποκλειστικό δικαιούχο των πνευματικών δικαιωμάτων επί του περιεχομένου αυτών των εικόνων. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα πρέπει να μεριμνούν για την εξασφάλιση τυχόν συμπληρωματικών αδειών κατά περίπτωση, π.χ. άδεια φωτογράφησης ή κινηματογράφησης κινητών ή ακίνητων αρχαίων, άδεια χρήσης εικόνων από λήψεις φωτογράφων που διατηρούν τα πνευματικά δικαιώματα για τις συγκεκριμένες λήψεις κ.λ.π Τα τέλη χρήσης εικόνων αρχαιολογικού περιεχομένου στο Διαδίκτυο ή και στο Ενδοδίκτυο καθορίζονται από την κατηγορία χρηστών-φυσιογνωμία του αιτήματος, από τον αριθμό των εικόνων, τον τύπο των χρήσεων τη διάρκεια χρήσης τους, από τη γλώσσα/γλώσσες που θα δημοσιεύονται και από τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους Για χρήση εικόνων από μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και από ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων των βαθμίδων ή ερευνητικά ιδρύματα όπου ο χαρακτήρας της ιστοσελίδας θα είναι ενημερωτικός, εκπαιδευτικός, ερευνητικός ή πολιτιστικός καταβάλλονται τέλη: Ι. Χρήση εικόνων στο Διαδίκτυο: Για έναν(1) μήνα: 20 ευρώ κάθε εικόνα Για έξι(6) μήνες: 60 ευρώ κάθε εικόνα Για ένα(1) έτος: 80 ευρώ κάθε εικόνα Για δύο(2) έτη: 100 ευρώ κάθε εικόνα ΙΙ. Χρήση εικόνων στο Ενδοδίκτυο: Για 1-50 φωτογραφίες: ετήσια συνδρομή 80 ευρώ Για φωτογραφίες: ετήσια συνδρομή 180 ευρώ Για φωτογραφίες: ετήσια συνδρομή 330 ευρώ 14

15 Για 1501 και άνω φωτογραφίες: ετήσια συνδρομή 350 ευρώ Για χρήση εικόνων από εκδοτικούς οργανισμούς ή άλλους φορείς με εμπορεύσιμο εκδοτικό έργο (π.χ. Πανεπιστημιακές εκδόσεις), από Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ) και από ιδιώτες όπου ο χαρακτήρας της ιστοσελίδας θα είναι ενημερωτικός, εμπορικός ή πειραματικός καταβάλλονται τέλη: Τιμολόγηση χρήσης στο Διαδίκτυο: Για ένα(1) μήνα: 130 ευρώ κάθε εικόνα Για έξι(6) μήνες: 180 ευρώ κάθε εικόνα Για ένα(1) έτος: 280 ευρώ κάθε εικόνα Για δύο(2) έτη: 480 ευρώ κάθε εικόνα Για χρήση εικόνων από τουριστικά γραφεία ή εταιρείες τουριστικών ιστοσελίδων και πυλών τουριστικής πληροφόρησης, από τράπεζες εικόνων και από διαφημιστικές εταιρείες ή άλλους οργανισμούς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) στο πλαίσιο του διαφημιστικού τους προγράμματος όπου ο χαρακτήρας της ιστοσελίδας θα είναι εμπορικός ή διαφημιστικός καταβάλλονται τέλη: Τιμολόγηση χρήσης στο Διαδίκτυο: Για έναν(1) μήνα: 750 ευρώ κάθε εικόνα Για έξι(6) μήνες: 1150 ευρώ κάθε εικόνα Για ένα(1) έτος: 1550 ευρώ κάθε εικόνα Για δύο(2) έτη: 2150 ευρώ κάθε εικόνα ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ: -Τα ανωτέρω τέλη χρήσης εικόνων αρχαιολογικού περιεχομένου στο Διαδίκτυο καλύπτουν τη δημοσίευσή τους σε μια(1) γλώσσα και μόνο για εικόνες χαμηλής ευκρίνειας (72 dpi). Οι τιμές προσαυξάνονται κατά 50% για κάθε επιπλέον γλώσσα, για κάθε εικόνα. -Για τη χρήση μη στατικών εικόνων (δισδιάστατες, τρισδιάστατες απεικονίσεις) καθώς και εικόνων υψηλότερης ευκρίνειας (άνω των 72 dpi και κάτω των 300dpi) προβλέπεται επιβάρυνση 60% για κάθε εικόνα ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ 15

16 Από την καταβολή των τελών άδειας χρήσης εικόνων αρχαιολογικού περιεχομένου στο Διαδίκτυο απαλλάσσονται σύμφωνα με το άρθρο 46 του ν. 3028/2002 το Δημόσιο, το Τ.Α.Π. και ο Οργανισμός Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού Α.Ε. υπό την προϋπόθεση ότι θα τους χορηγηθεί η άδεια του ΥΠΠΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση συμπληρώνοντας το ειδικό έντυπο στην αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠ.ΠΟ (Διεύθυνση Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, Τμήμα μη Δημοσίων Αρχαιολογικών Μουσείων και Συλλογών, Αρχαιοπωλείων και Δίωξης Αρχαιοκαπηλίας) ή στις αρμόδιες κατά περίπτωση Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΥΠ.ΠΟ. (Εφορείες Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Εφορείες Βυζαντινών Αρχαιοτήτων) Η άδεια χορηγείται από τον Υπουργό Πολιτισμού κατόπιν γνωμοδοτήσεως του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου. Το ΚΑΣ θα εξετάζει και περιπτώσεις που απαιτούν ειδικές ρυθμίσεις μη προβλεπόμενες στην παρούσα Απόφαση Οι αιτούντες θα πρέπει να υποβάλλουν τα εξής στοιχεία: - Σύντομη αλλά περιεκτική περιγραφή του φορέα ή ιδιώτη που υποβάλλει το αίτημα. - Περιγραφή του προγράμματος για το οποίο ζητείται η χρήση εικόνας (σκοπός, στόχοι, δομή, περιεχόμενο, χαρακτήρας του προγράμματος π.χ. εμπορικός, εκπαιδευτικός, κ.α.). - Πλήρη κατάλογο των μουσειακών αντικειμένων, αρχαιολογικών χώρων ή/και μνημείων για τα οποία ζητείται η άδεια για τη χρήση των φωτογραφιών τους, τον αριθμό ευρετηρίου τους (όταν πρόκειται για μουσειακά αντικείμενα) καθώς και τα κείμενα ή λεζάντες που θα συνοδεύουν τις εικόνες. - Τύπος εικόνων (π.χ. στατικές, δισδιάστατες, κινούμενες, κ.λ.π.). - Τρόπο πρόσβασης στην ιστοσελίδα (π.χ. εάν ο ενδιαφερόμενος χρήστης θα καταβάλει τέλος για την πρόσβαση στην Πύλη και το ποσό χρέωσης). - Διάρκεια χρήσης του σχετικού υλικού στην υπό κατασκευή ιστοσελίδα. - Σε πόσες και ποιες γλώσσες προβλέπεται να προβάλλεται η ιστοσελίδα. - Χρήση υδατοσήμανσης. 16

17 - Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θεωρεί ο αιτών χρήσιμο για την πληρέστερη παρουσίαση του αιτήματος Η καταβολή των τελών χρήσης των εικόνων θα πραγματοποιείται πριν την παρουσίαση των εικόνων στο Διαδίκτυο ή/και Ενδοδίκτυο. Τα τέλη θα καταβάλλονται υπέρ του Τ.Α.Π. στον λογαριασμό Τραπέζης που αναφέρεται στο τέλος της παρούσης Απόφασης Ο φορέας θα πρέπει να ενημερώνει εγκαίρως το Υπουργείο Πολιτισμού για την έναρξη και λήξη λειτουργίας της ιστοσελίδας ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - Η άδεια χορηγείται μόνο για συγκεκριμένη χρήση και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. - Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση άδειας χρήσης από τον αιτούντα σε τρίτο. - Ο ενδιαφερόμενος δεσμεύεται να καταθέτει αντίγραφο του ψηφιοποιημένου αποθέματος εικόνων στο ΥΠ.ΠΟ. για εμπλουτισμό της σχετικής βάσης του. - Την ευθύνη για την ποιότητα του περιεχομένου της ιστοσελίδας φέρει αποκλειστικά και μόνο ο φορέας που τη διαχειρίζεται και σε καμία περίπτωση το ΥΠ.ΠΟ. - Η χορήγηση της άδειας δεν συνιστά οποιασδήποτε μορφής συνεργασία με το ΥΠ.ΠΟ. εκτός εάν αλλιώς προβλέπεται στη σχετική άδεια. - Οι εικόνες θα πρέπει να συνοδεύονται από σύντομα κείμενα (λεζάντες) τα οποία θα έχουν την έγκριση του ΥΠ.ΠΟ. με τα εξής στοιχεία: α) Για τα ακίνητα μνημεία: Όνομα Μνημείου- Θέση-(και προαιρετικά Χρονολογία και Χρήση) β) Για τα κινητά αρχαία: Όνομα αντικειμένου- Θέση (Μουσείο, Συλλογή)- Αριθμός ευρετηρίου- (και προαιρετικά Χρονολογία και Χρήση). Επίσης, θα αναγράφεται ότι το Copyright των εικόνων ανήκει στο ΥΠ.ΠΟ. Η γνωστοποίηση αυτή δηλώνεται ως εξής: "Το Copyright επί των απεικονιζόμενων αρχαίων ανήκει στο Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού (ν.3028/2002)" - Οι εικόνες για τις οποίες δίδεται η άδεια δεν θα πρέπει να παρουσιάζονται με τρόπο που αλλοιώνει το περιεχόμενό τους (σύνθεση, επικάλυψη κ.λ.π.), χωρίς προηγούμενη ειδική άδεια από το ΥΠ.ΠΟ. - Η μη τήρηση της προαναφερθείσας διαδικασίας επισύρει τις κατά Νόμο κυρώσεις. 17

18 4. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΑΤΡΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Για τη πραγματοποίηση εκδηλώσεων εντός αρχαίων Θεάτρων, Ωδείων κ.λ.π. προκαταβάλλονται τέλη υπέρ του ΤΑΠ από 3000 έως 5000 ευρώ ημερησίως και 1500 ευρώ για κάθε πρόβα. Το ακριβές ποσό των τελών για τις προαναφερόμενες εκδηλώσεις προσδιορίζεται από το είδος της εκδηλώσεως και το αιτούμενο Μνημείο και καθορίζεται με Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού κατόπιν γνωμοδoτήσεως του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου. Για την πραγματοποίηση κοινωνικών εκδηλώσεων, εντός αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, έστω και αν αυτές συνοδεύονται από καλλιτεχνικό ή πολιτιστικό πρόγραμμα, τα τέλη καθορίζονται με Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, κατόπιν γνωμοδοτήσεως του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου. Η παραχώρηση των αρχαίων Θεάτρων, Ωδείων κ.λ.π. αρχαιολογικών χώρων μείζονος σημασίας, καθώς και αρχαιολογικών χώρων και Μνημείων εν γένει πραγματοποιείται μετά από γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου και απόφαση Υπουργού Πολιτισμού Από την καταβολή των ανωτέρω τελών απαλλάσσονται οι ακόλουθοι φορείς: - Τα Εθνικά θέατρα - Τα Δημοτικά Περιφερειακά θέατρα (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.) - Η Εθνική Λυρική Σκηνή - Η Κρατική Ορχήστρα - Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου - Σχολικές εκδηλώσεις - Φορείς που πραγματοποιούν εκδηλώσεις για αποδεδειγμένα φιλανθρωπικούς σκοπούς. 18

19 4.3. Σε όλες τις περιπτώσεις παραχώρησης των ανωτέρω μνημείων είτε με την καταβολή τελών είτε ατελώς είναι υποχρεωτική η τήρηση των παρακάτω όρων από τους φορείς στους οποίους γίνεται η παραχώρηση: - Η καταβολή της υπερωριακής αμοιβής του αναγκαίου φυλακτικού προσωπικού ή σε περίπτωση ανάγκης ενίσχυσής του, της αμοιβής των επιπλέον επιτηρητών. - Η φροντίδα για τον καθαρισμό των χώρων πριν και μετά τις εκδηλώσεις. - Η φροντίδα για την καλή λειτουργία των ηλεκτρονικών κ.λπ. εγκαταστάσεων των χώρων υγιεινής κ.λ.π. και η επισκευή τους, εφόσον υπάρξουν βλάβες. - Άλλοι επιπλέον όροι, οι οποίοι ορίζονται κατά περίπτωση από τις αρμόδιες για την προστασία των μνημείων Εφορείες Αρχαιοτήτων και τα Αρχαιολογικά Συμβούλια Η φωτογράφηση, κινηματογράφηση, βιντεοσκόπηση των εκδηλώσεων εντός αρχαίων μνημείων υπόκεινται στην καταβολή των υπέρ του ΤΑΠ αντιστοίχων τελών φωτογράφησης, κινηματογράφησης, βιντεοσκόπησης μνημείων και αρχαιολογικών χώρων, όπως ισχύουν κατά τον χρόνο πραγματοποίησης των εκδηλώσεων. 5. ΕΚΜΑΓΕΙΑ- ΛΟΓΟΤΥΠΟ 5.1. Τα τέλη για εκμαγεία, αντίγραφα και απεικονίσεις ακινήτων και κινητών μνημείων που ανήκουν στο Δημόσιο καθορίζονται ad hoc μετά από γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου και απόφαση Υπουργού Πολιτισμού Τα τέλη για χρήση σε δισδιάστατη ή τρισδιάστατη μορφή κινητών και ακινήτων μνημείων σε λογότυπο θα καθορίζονται ad hoc μετά από γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου και Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού. Όλα τα προαναφερόμενα τέλη θα καταβάλλονται στο όνομα του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων & Απαλλοτριώσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος στον λογαριασμό /4 πριν την έναρξη οποιασδήποτε εγκριθείσας εργασίας. Εάν η καταβολή των τελών γίνει μέσω άλλης Τραπέζης αυτά θα καταβληθούν στον Λογαριασμό IBAN GR της Τράπεζας της Ελλάδος. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 19

20 20

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15, Τ.Κ. 117 42, Αθήνα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γραφείο Προέδρου ΤΗΛ. 210 9000900 ΑΘΗΝΑ : 29.04.2014 Α.Π.: 2544 Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Φορολογική αντιμετώπιση, για σκοπούς Φ.Π.Α., των δραστηριοτήτων του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων

Θέμα: Φορολογική αντιμετώπιση, για σκοπούς Φ.Π.Α., των δραστηριοτήτων του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Β «Παροχή Υπηρεσιών & Ειδικά Καθεστώτα»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20529 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1491 27 Οκτωβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 54530/Γ2/2.6.2005 υπουρ γικής απόφασης, έτσι όπως

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 11 Νοεμβρίου 2013 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΚΙΝΗΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Σύμφωνα με την Έρευνα Κίνησης Μουσείων και Αρχαιολογικών

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» ANAPARASTASIS - rendering - animation - VR - stereoscopic presentation

«ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» ANAPARASTASIS - rendering - animation - VR - stereoscopic presentation Harvard Center for Hellenic Studies Κώδικας VENETUS A Studio Παράλληλο Κύκλωμα Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση και Ανάδειξη κινηματογραφικών συλλογών από το αρχείο του STUDIO-παράλληλο κύκλωμα - Διάδοση της κινηματογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτή Πρόσβαση και αρχαιολογικά Δεδομένα.

Ανοικτή Πρόσβαση και αρχαιολογικά Δεδομένα. Ανοικτή Πρόσβαση και αρχαιολογικά Δεδομένα. Εισηγήτριες: Κανελλοπούλου Μπότη Μαρία, Δικηγόρος, Επίκουρη Καθηγήτρια του Ιονίου Πανεπιστημίου Βουλιγέα Ελένη, Αρχαιολόγος της Η Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ /ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΠΟΤ/ ΙΟΙΚ/Α1/8104 Ταχ. /νση : Μπουµπουλίνας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΑ ΕΙΔΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΑ ΕΙΔΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ελευθ. Βενιζέλου 57 Ταχ. Κώδ : 105 64 Αθήνα Δ/νση : Διοικητικού Τμήμα : Λογιστηρίου Γραφείο Πολιτιστικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΑΔΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧ/ΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ελευθ. Βενιζέλου 57 Ταχ. Κώδ : 105 64 Αθήνα Δ/νση : Διοικητικού Τμήμα : Λογιστηρίου Γραφείο Πολιτιστικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ (ΜΑΪΟΣ 2014 ΚΑΙ ΜΑΪΟΣ 2015) Μουσεία - Αρχαιολογικοί Χώροι 2014 2015 2015/2014

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ (ΜΑΪΟΣ 2014 ΚΑΙ ΜΑΪΟΣ 2015) Μουσεία - Αρχαιολογικοί Χώροι 2014 2015 2015/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 14 Σεπτεµβρίου 2015 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΚΙΝΗΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΑΪΟΣ 2015 Σύµφωνα µε την Έρευνα Κίνησης Μουσείων και Αρχαιολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Φεβρουαρίου 2015 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΚΙΝΗΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Φεβρουαρίου 2015 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΚΙΝΗΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Φεβρουαρίου 2015 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΚΙΝΗΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 Σύµφωνα µε την Έρευνα Κίνησης Μουσείων και Αρχαιολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡ5Γ-3ΨΞ Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΙΔ/32728/4226/3603/895 Ημ/νία: 10-02-2014

ΑΔΑ: ΒΙΡ5Γ-3ΨΞ Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΙΔ/32728/4226/3603/895 Ημ/νία: 10-02-2014 Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΙΔ/32728/4226/3603/895 Ημ/νία: 10-02-2014 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πολιτική χρέωσης αρχειακού υλικού

Θέμα: Πολιτική χρέωσης αρχειακού υλικού 09.10.2013 Θέμα: Πολιτική χρέωσης αρχειακού υλικού 1. Εισαγωγή Mετά τη μεταφορά του αρχειακού υλικού (τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού) στο νέο κτίριο του Αρχείου του ΡΙΚ, αποφασίζεται η εφαρμογή τιμολογιακής

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Υπηρεσία Προβολής και Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Σύγχρονης Δημιουργίας

Ειδική Υπηρεσία Προβολής και Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Σύγχρονης Δημιουργίας Υπουργός Αναπληρωτής Υπουργός Γραφείο Νομοθετικής Πρωτοβουλίας Εκπαιδευτικής Πολιτικής & Θρησκευμάτων Πολιτικής Τομέων & Δ. Ανθρ. Πόρων Υ Γενική Οικονομικών Υπηρεσιών Υ Γενική και Γενική Αναστήλωσης, Μουσείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ. Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΜΗ Νέες διατάξεις που θεσπίστηκαν ως προς το ΓΕΜΗ και τη λειτουργία του 1. Θεσπίσθηκε, από 1/3/2015 «Η Ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ (ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ) Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων Εθνικού Αρχείου, Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου 12 631 00 - Πολύγυρος

Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου 12 631 00 - Πολύγυρος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 10 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Βαθµός προτεραιότητας: Βαθµός ασφαλείας: Ταχ. δ/νση: Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Γραφείο Υπουργού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ minoff@culture.gr Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Ειδική Προβολής και Αξιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Ωράριο λειτουργίας Αρχαιολογικών Χώρων, Μουσείων και Μνημείων του Κράτους. ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ : Ωράριο λειτουργίας Αρχαιολογικών Χώρων, Μουσείων και Μνημείων του Κράτους. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΣΤΙΣ -26 7-2012 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-7-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα, Ιανουάριος 2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών δέχεται προτάσεις συνεργασίας εταιριών, οι οποίες επιθυμούν να προβληθούν στην πίσω πλευρά των εισιτηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις. Ραδιοφωνικό Ίδρυµα Κύπρου ( Cy.B.C), Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών ( P.I.O) και Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού.

Απαντήσεις. Ραδιοφωνικό Ίδρυµα Κύπρου ( Cy.B.C), Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών ( P.I.O) και Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού. Απαντήσεις 1. ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Ραδιοφωνικό Ίδρυµα Κύπρου ( Cy.B.C), Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών ( P.I.O) και Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού. 100.225 Λόγω του ότι η απόφαση για µεταφορά του Κινηµατογραφικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩςΕΙς ΤΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩςΕΙς ΤΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩςΕΙς ΤΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ςτην ΕΚΔΟΤΙΚΗ ςυμβαςη Διάγραμμα Εισήγησης Γενικές αρχές της πνευματικής ιδιοκτησίας «Γραμμικά» δικαιώματα Σύμβαση έντυπης έκδοσης Σύμβαση μετάφρασης «Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Μαρτίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Μαρτίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Μαρτίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΔΙΟΙΚ/Β/3073 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Θερινό ωράριο λειτουργίας Αρχαιολογικών Χώρων, Μουσείων και Μνημείων του Κράτους.

ΘΕΜΑ : Θερινό ωράριο λειτουργίας Αρχαιολογικών Χώρων, Μουσείων και Μνημείων του Κράτους. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-7-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΕΚΘΕΣΕΩΝ Αρ. Πρ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ.

Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΕΙ Η ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 1/13.01.2015 Σήμερα ημέρα Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 13:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα, Οκτώβριος 2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών δέχεται προτάσεις συνεργασίας εταιριών, οι οποίες επιθυμούν να προβληθούν στην πίσω πλευρά των εισιτηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ηλεκτρονική 3D Σχεδίαση και Παραγωγή Οπτικοακουστικού Υλικού για 6 Αρχαίους Χώρους Θέασης και Ακρόασης του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ηλεκτρονική 3D Σχεδίαση και Παραγωγή Οπτικοακουστικού Υλικού για 6 Αρχαίους Χώρους Θέασης και Ακρόασης του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», Μπουμπουλίνας 30, Αθήνα, 106 82. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για 6 Αρχαίους Χώρους Θέασης και Ακρόασης του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» Το μη κερδοσκοπικό σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», μετά την υπ αριθμ. απόφαση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 2521 / 22.05.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 2521 / 22.05.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ& ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 2521 / 22.05.2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν.4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΛΑΣΤΑΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση Συνέπειες νομοθετικό πλαίσιο, (Εθνικό Κοινοτικό) Το ΕΘΝΙΚΟ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ νοµοθετικό πλαίσιο. I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Ο Ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Θέμα : Πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού: Έχοντας υπ όψιν τις διατάξεις: Καθώς επίσης και :.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Θέμα : Πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού: Έχοντας υπ όψιν τις διατάξεις: Καθώς επίσης και :. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 28/12/2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α.Π. ΚΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη Ταχ. Κωδικός: 712 02 Ηράκλειο Τηλ.: 2810.226092,

Διαβάστε περισσότερα

Το θεσμικό πλαίσιο της ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης αθλητικών γεγονότων

Το θεσμικό πλαίσιο της ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης αθλητικών γεγονότων Το θεσμικό πλαίσιο της ραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης αθλητικών γεγονότων Χάρις Τσίγκου, Ειδικός Ειδικός Επιστήμονας ΕΣΡ Η συμβιωτική σχέση τηλεόρασης και αθλητισμού Πορεία ευθέως ανάλογη της τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής σχετικά µε την επιβολή εισαγωγικών

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ T.K. : 106 72 Αθήνα Πληροφορίες: Β. Πουρνάρας Τηλέφωνο : 2103647202-5 FAX : 2103645413

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ T.K. : 106 72 Αθήνα Πληροφορίες: Β. Πουρνάρας Τηλέφωνο : 2103647202-5 FAX : 2103645413 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα 4 Απριλίου 2007 1. 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ Αρ. Πρωτ.: 1035360/2772/434/Β0014 ΤΜΗΜΑ Β «Παροχή Υπηρεσιών & Ειδικά Καθεστώτα» ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1.- Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 103 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26-11-2013 Αριθμ.Πρωτ.Φ.Ε.Λ.1118 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης

Διαβάστε περισσότερα

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν.

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν. TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ.5 /06.05.2014

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ.5 /06.05.2014 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ.5 /06.05.2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Σήμερα ημέρα Τρίτη 06 Μαΐου 2014 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων. Πολιτική Χρήσης

Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων. Πολιτική Χρήσης Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων Πολιτική Χρήσης Θεσσαλονίκη 10/4/2013 Σελίδα 2 από 13 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 Εισαγωγή... 4 Πολιτική περιεχομένου... 5 Πολιτική κατάθεσης εργασιών... 5 Πολιτική πρόσβασης...

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων

Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Υπουργείο Πολιτισµού - Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνηµείων Αγ. Ασωµάτων 11, 105 53 Αθήνα Τηλ: 210-3229820, 210-3225323 Φαξ: 210-3225628 E-mail: deam@culture.gr Ιστοσελίδες:

Διαβάστε περισσότερα

Σπέτσες 20/7/2012. Ο Διαχειριστής του Μουσείου Μπουμπουλίνας αφού έλαβε υπόψη :

Σπέτσες 20/7/2012. Ο Διαχειριστής του Μουσείου Μπουμπουλίνας αφού έλαβε υπόψη : Σπέτσες 20/7/2012 MOΥΣΕΙΟ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ ΣΠΕΤΣΕΣ Τ.Κ 18050 τηλ.22980-72416 Fax 22980-72077 e-mail Bouboulina@aig.forthnet.gr www.bouboulinamuseum-spetses.gr Θέμα: Πρόσκληση ενδιαφέροντος σύναψη συμφωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α')

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') : Για τη διαφάνεια στην διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. 'Εχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου Μάρτιος 2015 Ι. Φορέας Υλοποίησης Φορέας Υλοποίησης: Διάζωμα Το ΔΙΑΖΩΜΑ είναι ένα σωματείο που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του τέως Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.mobi (στο εξής «η Ιστοσελίδα») και της αντίστοιχης εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης της υπηρεσίας ηλεκτρονικής πρωτοκόλλησης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ. Έκδοση 1.2 (29 09 2014)

Οδηγός χρήσης της υπηρεσίας ηλεκτρονικής πρωτοκόλλησης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ. Έκδοση 1.2 (29 09 2014) Οδηγός χρήσης της υπηρεσίας ηλεκτρονικής πρωτοκόλλησης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ. Έκδοση 1.2 (29 09 2014) Για την ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση των εισερχομένων εγγράφων που δέχεται στην

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Νικόλαος: 20-7-2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ Πρωτ: οικ. 12534 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαιολογικό Πάρκο Δίου

Αρχαιολογικό Πάρκο Δίου Αρχαιολογικό Πάρκο Δίου Αρχαιολογική έρευνα, προβολή και ανάδειξη µε τη χρήση ψηφιακών καινοτοµιών Το Αρχαιολογικό Πάρκο του Δίου Στο Αρχαιολογικό Πάρκο του Δίου αποκαλύπτονται, συντηρούνται, µελετώνται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΒΑΣΑΝΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ... Προβλεπόμενη Διαδικασία Ηλεκτρονικής Υποβολής Δικαιολογητικών

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΒΑΣΑΝΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ... Προβλεπόμενη Διαδικασία Ηλεκτρονικής Υποβολής Δικαιολογητικών ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΒΑΣΑΝΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ... Προβλεπόμενη Διαδικασία Ηλεκτρονικής Υποβολής Δικαιολογητικών Αποφ. 2254/30-8-2013 ΦΕΚ Β 2184/ 5-9-2013 & Εγκύκλιος 3/1-10-13 (η εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια

Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος Διεύθυνση Εθνικού Αρχείου Μνημείων ΥΠ.ΠΟ.Τ. Ψηφιακός πολιτισμός και επιμέλεια Μουσειολογία και ψηφιακή επιμέλεια: το ευρωπαϊκό δίκτυο προβολής ATHENA-EUROPEANA στο πλαίσιο διεπιστημονικής συνεργασίας για την ανάδειξη του ψηφιακού πολιτισμού. Έφη Πατσατζή, Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος

Διαβάστε περισσότερα

«Καινοτόμες φιλολογικές δράσεις με την αξιοποίηση των Σχολικών Βιβλιοθηκών»

«Καινοτόμες φιλολογικές δράσεις με την αξιοποίηση των Σχολικών Βιβλιοθηκών» «Καινοτόμες φιλολογικές δράσεις με την αξιοποίηση των Σχολικών Βιβλιοθηκών» Της Καρύδα Πασχαλιάς, ΠΕ02, υπεύθυνης της Σχολ. Βιβλιοθήκης του 3 ου Γ/σίου Σταυρούπολης. (Εισήγηση στην ενημερωτική συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικά Δικαιώματα και Ψηφιακή Πραγματικότητα

Πνευματικά Δικαιώματα και Ψηφιακή Πραγματικότητα Πνευματικά Δικαιώματα και Ψηφιακή Πραγματικότητα Τα πνευματικά δικαιώματα αποτελούν ένα πολύ σημαντικό θέμα που θα πρέπει να απασχολήσει σοβαρά έναν πολιτιστικό οργανισμό πριν αποφασίσει να εμπλακεί σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εύρυθμη λειτουργία του Κεντρικού Αρχαιολογικού. Συμβουλίου και του Συμβουλίου Μουσείων και περιεχόμενο των φακέλων

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εύρυθμη λειτουργία του Κεντρικού Αρχαιολογικού. Συμβουλίου και του Συμβουλίου Μουσείων και περιεχόμενο των φακέλων Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Αθήνα, 29.06.2010 Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Ο Λ Τ Ι Σ Μ Ο Υ & Τ Ο Υ Ρ Ι Σ Μ Ο Υ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ. τουρισμό

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ. τουρισμό ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ Συμβολή του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ στον πολιτιστικό τουρισμό Η πολιτιστική διαδρομή, ως επώνυμο τουριστικό προϊόν Η πολιτιστική διαδρομή είναι ένα εξειδικευμένο

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Δραστηριότητες και Εργαλεία για τις Βιβλιοθήκες Αποστολή και Στόχος του ΕΚΤ Το ΕΚΤ είναι ο Εθνικός οργανισμός για την τεκμηρίωση, την πληροφόρηση και την υποστήριξη σε θέματα

Διαβάστε περισσότερα

14.9.106.3.1/3. 14 η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 2014

14.9.106.3.1/3. 14 η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 2014 14.9.106.3.1/3 14 η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 2014 Όροι και Κανονισμοί για Συμμετοχή Η 14 η Πλατφόρμα Σύγχρονου Χορού Κύπρου θα πραγματοποιηθεί στις 7, 8, 9 Μαρτίου 2014 στο Θέατρο Ριάλτο στη Λεμεσό.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αθήνα, 23-4-2012 Αριθ. Πρωτ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031 Ταχ. Δ/ση : Φιλοξένου 2-4 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση απλοποιεί και καθιστά περισσότερο ευέλικτους τους κανόνες διαφήμισης. Ενθαρρύνει επίσης και την από κοινού ρύθμιση στον τομέα.

Η πρόταση απλοποιεί και καθιστά περισσότερο ευέλικτους τους κανόνες διαφήμισης. Ενθαρρύνει επίσης και την από κοινού ρύθμιση στον τομέα. Αναθεώρηση της Οδηγίας «Τηλεόραση χωρίς Σύνορα» Ελάφρυνση των κανόνων που διέπουν τη διαφήμιση Η πρόταση απλοποιεί και καθιστά περισσότερο ευέλικτους τους κανόνες διαφήμισης. Ενθαρρύνει επίσης και την

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4075/11-4-12 (ΦΕΚ 89Α) Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4208 /06.08.2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4208 /06.08.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 4208 /06.08.2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α.

- ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. - ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣIA ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Κ.Α. Εισαγωγή Η αλματώδης αύξηση το τελευταίο διάστημα των αιτήσεων για επιστημονικές εκδηλώσεις που επιχορηγούνται από τις φαρμακευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 16440/Φ.10.4/445/93 Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (ΦΕΚ 756/Β/28-9-93) ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Ζακύνθος 30/03/2015 ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ.30865/6165 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 11475/ΕΦΑ/2388/ΦΕΚ Β 1165/25.06.2008 Διαδικασία κατάθεσης αίτησης στον ΟΒΙ για εξάμηνη παράταση της διάρκειας ισχύος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για παιδιατρικά φάρμακα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Anadiarthrositsmedeteliko Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Στο Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Εργων (Τ.Σ.Μ.Ε..Ε.), που διέπεται από τις διατάξεις του α.ν. 2326/1940 «περί ΤΣΜΕ Ε» (Α, 145), όπως

Διαβάστε περισσότερα

Τί πρέπει να προσέχει κανείς σε µια σύµβαση έκδοσης έργου σε ψηφιακό περιβάλλον; ΜΑΡΙΑ ΑΦΝΗ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ,.Ν. ΙΚΗΓΟΡΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΟΠΙ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΥΠΠΟΤ Μερικά νούµερα αντί εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ")

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ (ΣΥΜΦΩΝΙΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ") Τη συµφωνία διαπραγµατεύθηκαν και ενέκριναν οι ευρωπαϊκές ενώσεις καταναλωτών καθώς και οι ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α : Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2012 Αρ. Πρωτ.: ΥΠΠΟΤ / ΑΑΠ / ΕΣΠΑ-ΑΚ /4544/215

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α : Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2012 Αρ. Πρωτ.: ΥΠΠΟΤ / ΑΑΠ / ΕΣΠΑ-ΑΚ /4544/215 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α : Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2012 Αρ. Πρωτ.: ΥΠΠΟΤ / ΑΑΠ / ΕΣΠΑ-ΑΚ /4544/215 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

3. Η περ. α παρ. 1 άρθρου 3 ν. 3448/2006 αντικαθίσταται ως εξής:

3. Η περ. α παρ. 1 άρθρου 3 ν. 3448/2006 αντικαθίσταται ως εξής: Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση διατάξεων πρώτου κεφαλαίου ν. 3448/2006 (Α 57) και προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 16/1991

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 16/1991 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 16/1991 "Διατάξεις εφαρμογής της σύμβασης για την συνθήκη συνεργασίας για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που κυρώθηκε με το νόμο 1883/1990" Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πάντειο Πανεπιστήµιο. Όροι κατάθεσης υλικού στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Πάνδηµος»

Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πάντειο Πανεπιστήµιο. Όροι κατάθεσης υλικού στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Πάνδηµος» Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης Πάντειο Πανεπιστήµιο Όροι κατάθεσης υλικού στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Πάνδηµος» Εισαγωγή Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Πάνδηµος» αποτελεί το ιδρυµατικό αποθετήριο του Παντείου Πανεπιστηµίου.

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Συντελεστής ΦΠΑ στις υπηρεσίες εκτύπωσης βιβλίων, εφημερίδων και περιοδικών καθώς και στην παράδοση αυτών, ως τελικών αγαθών.

Θέμα: Συντελεστής ΦΠΑ στις υπηρεσίες εκτύπωσης βιβλίων, εφημερίδων και περιοδικών καθώς και στην παράδοση αυτών, ως τελικών αγαθών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Αθήνα, 03/11/2015 ΠΟΛ.: 1244 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού»

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ. Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού» ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Απρίλιος 2012 1. ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1.1 Εισαγωγή Το Πράσινο Ταμείο έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 η ΕΚΔΟΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1. Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ο Εκδοτικός Οίκος ιδρύθηκε από το Πολυτεχνείο Κρήτης τη δε χρηματοδότηση, λειτουργία και διαχείριση του έχει αναλάβει

Διαβάστε περισσότερα

2. Αντικείμενο του προς ανάθεση έργου Δημιουργία Ιστοσελίδας και διάδοση μέσω διαδικτύου

2. Αντικείμενο του προς ανάθεση έργου Δημιουργία Ιστοσελίδας και διάδοση μέσω διαδικτύου Λάρισα, 15/5/2014 Αρ. Πρωτ. 943 Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή Εξωτερικών Συνεργατών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Γυναικεία Κοινωνική Επιχειρηματικότητα: A path to equality»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Ρόδος 29/01/2015 Αρ. Πρ.: OIK. 3410 Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Τηλέφωνο: Fax: 6ο χιλ. Ρόδου-Λίνδου 851 00 22413

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10888/405 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10888/405 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Β ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Ταχ. /νση: Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας: 115 23 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 - ΠΑΙ ΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ: 1.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα http://www.globonweb.com, το περιεχόμενο της οποίας ανήκει εξ ολοκλήρου στον ΓΟΥΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ (GLOBONWEB), με την ιδιότητά του ως παρόχου υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001)

Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001) Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001) «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, διαδικασίας κ.λπ. για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΙΝ :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΟΙΝ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος 21-12-2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΛΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧ/ΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Αρ. Πρωτ. Φ 15/ 9139 Ταχ.Δ/νση:Αρχαία Κόρινθος ΠΡΟΣ: Ταχ. κώδικας: 20007 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Ο ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ

ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Ο ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Ο ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ Μάρτιος 2008 Οι πράξεις αναπαραγωγής που πραγματοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Θέμα: «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΤΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ».

A Π Ο Φ Α Σ Η. Θέμα: «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΤΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ». A Π Ο Φ Α Σ Η Θέμα: «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, ΤΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ». Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Μυτιλήνη, 09 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 7862 Θέμα: Ορισμός Αναπληρωτών Πρύτανη, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη και καθορισμός σειράς αναπλήρωσης του

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 248/Α/7.11.2000). Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΦΕΚ 248/Α/7.11.2000). Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 1053 - * Φ.Π.Α. * Νο. 46 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 14 η ΦΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Β -Α ΙΙ. Δ/ΝΣΗ 15 η ΚΒΣ - ΤΜΗΜΑ Β ΙΙΙ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Δεν έχει καταχωρηθεί κωδικός επαγγέλματος από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Αντικείμενο του ισχύοντος προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 6775/16-12-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 6775/16-12-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΞ 6775/16-12-2015 Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135 και 136 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 14905/ΕΦΑ/3058. "Κατάθεση αίτησης στον ΟΒΙ για χορήγηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φάρμακα"

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 14905/ΕΦΑ/3058. Κατάθεση αίτησης στον ΟΒΙ για χορήγηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φάρμακα ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 14905/ΕΦΑ/3058 "Κατάθεση αίτησης στον ΟΒΙ για χορήγηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού προστασίας για τα φάρμακα" ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα