ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ηλεκτρονική 3D Σχεδίαση και Παραγωγή Οπτικοακουστικού Υλικού για 6 Αρχαίους Χώρους Θέασης και Ακρόασης του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ηλεκτρονική 3D Σχεδίαση και Παραγωγή Οπτικοακουστικού Υλικού για 6 Αρχαίους Χώρους Θέασης και Ακρόασης του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ»"

Transcript

1 Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», Μπουμπουλίνας 30, Αθήνα, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για 6 Αρχαίους Χώρους Θέασης και Ακρόασης του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» Το μη κερδοσκοπικό σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», μετά την υπ αριθμ. απόφαση, η οποία ελήφθη στη συνεδρίαση του Διοικητικού του Συμβουλίου στις, προκηρύσσει διαγωνισμό με αντικείμενο: Αρχαίων Χώρων Θέασης και Ακρόασης». Συγκεκριμένα το σωματείο προτίθεται να αναθέσει την παραγωγή τρισδιάστατων μοντέλων απεικόνισης και τη δημιουργία σχετικών ψηφιακών εφαρμογών πληροφοριακού χαρακτήρα για τους παρακάτω έξι αρχαίους χώρους θέασης και ακρόασης: 1. Θέατρο Ασκληπιείου Επιδαύρου 2. Θέατρο Δωδώνης 3. Θέατρο Δελφών 4. Θέατρο Φιλίππων 5. Ωδείο Νικόπολης 6. Εκκλησιαστήριο Αρχαίας Μεσσήνης. Το υλικό αυτό θα χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθεί για τον εμπλουτισμό: του θεματικού υλικού των επιμέρους σελίδων της ιστοσελίδας του σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» (www.diazoma.gr), του τρόπου προβολής των αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης, της κατανόησης και τεκμηρίωσης των αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης, των εκθέσεων, δημοσίων παρουσιάσεων, εκδόσεων, εκπαιδευτικών ντοκιμαντέρ, επιστημονικών δελτίων κ.α. που θα δημιουργήσει στο μέλλον το σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ».

2 Το σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» θα παραδώσει στον ανάδοχο την αρχιτεκτονική, αρχαιολογική και ιστορική τεκμηρίωση κάθε μνημείου και θα συντονίσει τη συγκέντρωση του σχετικού εικονογραφικού και πληροφοριακού υλικού από τους επιστημονικούς υπευθύνους που έχει ορίσει το Υπουργείο Πολιτισμού για κάθε μνημείο. Το παραπάνω υλικό θα ενσωματωθεί στη μικρού μήκους (διάρκειας 5 λεπτών) εκπαιδευτική ταινία. Άρθρο 1: Δικαίωμα συμμετοχής Στο διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής έχουν εταιρείες, φυσικά πρόσωπα ή /και Ενώσεις Φυσικών/Νομικών Προσώπων, τα οποία είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα. Η πιστοποίησή τους κατά τα σχετικά ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα EN ISO 9001: 2008 είναι επιθυμητή. Η εταιρία ή τα Φυσικά /Νομικά Πρόσωπα ή Ένωση Φυσικών/Νομικών Προσώπων πρέπει να εκπροσωπούνται από ένα άτομο, ή από μια ομάδα ατόμων. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να έχουν εμπειρία που να αποδεικνύεται από στοιχεία ενασχόλησης στο σχεδιασμό και το φωτορρεαλισμό αρχιτεκτονικών μνημείων και να κάτοχοι πτυχίου μιας από τις ακόλουθες ειδικότητες: 1. Πτυχίο Ανωτάτης Σχολής των τμημάτων Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας ή Διαχείρισης Πολιτιστικών Αγαθών ή αντίστοιχων Σχολών του Εξωτερικού, με δυνατότητα ανάγνωσης και αναπαραγωγής αρχιτεκτονικών σχεδίων, που αφορούν αρχαιολογικούς χώρους, 2. Πτυχίο Σχεδιαστή μοντέλων 3D, με άριστες γνώσεις 3D Design σε σχεδιαστικά προγράμματα όπως 3D Studio Max και AutoCad, πιστοποιημένες από την AutoDesk, ή με αντίστοιχα σχεδιαστικά προγράμματα, με τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις καλής γνώσης, 3. Πτυχίο Multimedia animator, με άριστες γνώσεις προγραμμάτων, όπως τα Adobe After Εffects και Adobe Premiere Pro ή αντίστοιχων προγραμμάτων για τη δημιουργία κινούμενης ψηφιακής εικόνας και την παραγωγή μικρής διάρκειας ταινίας (video). Άρθρο 2: Τεχνικές Προδιαγραφές Το έργο αφορά στη δημιουργία πιστών αναπαραστάσεων τριών διαστάσεων (3D) για τους παρακάτω έξι αρχαίους χώρους θέασης και ακρόασης: 1. Θέατρο Ασκληπιείου Επιδαύρου 2. Θέατρο Δωδώνης 3. Θέατρο Δελφών 4. Θέατρο Φιλίππων 5. Ωδείο Νικόπολης

3 6. Εκκλησιαστήριο Αρχαίας Μεσσήνης. Οι αναπαραστάσεις αυτές θα πρέπει να γίνουν στις παρακάτω μορφές: 1. Δημιουργία τριών διαστάσεων (3D) ρεαλιστικών μοντέλων, με τη χρησιμοποίηση προγραμμάτων δημιουργίας και παραγωγής τρισδιάστατων μοντέλων (Autocad, 3D studio κ.λ.π.). Τα μοντέλα αυτά θα δημιουργηθούν ύστερα από τις υποδείξεις των υπευθύνων κάθε χώρου θέασης και ακρόασης, σε συνεργασία με τον ανάδοχο. 2. Από τα αρχικά παραγόμενα τρισδιάστατα μοντέλα (3D) και με βάση αυτά θα πρέπει να παραχθούν φωτορρεαλιστικές κινούμενες εικόνες (βίντεο), σε υψηλή ανάλυση (Full HD) και σε υποστηριζόμενο format (ανά περίπτωση), 25 καρέ/δευτερόλεπτο (fps). 3. Επίσης θα παραχθούν φωτορρεαλιστικά αποσπάσματα (λεπτομέρειες σε μορφή ψηφιακών φωτογραφιών) των παραπάνω απεικονίσεων ή επιπλέον τρισδιάστατα μοντέλα. 4. Τέλος μπορεί να προβλεφθούν και διαφόρων ειδών άλλα ψηφιακά προϊόντα, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν από το σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» για τους κάθε λογής σκοπούς του. Τα προϊόντα αυτά θα αναγράφονται λεπτομερώς στις επιμέρους συμβάσεις έργου, οι οποίες θα υπογραφούν μεταξύ του αναδόχου και του σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και θα καθορίζουν και τυχόν οικονομική επιβάρυνση ανά προϊόν. Το παραγόμενο κάθε φορά υλικό, όπως μοντέλα τριών διαστάσεων, ψηφιακές φωτογραφίες και λοιπά ψηφιακά προϊόντα, θα αποτελούν προϊόντα αποκλειστικής χρήσης και εκμετάλλευσης του σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», το οποίο θα αποφασίζει για τη μετέπειτα διάθεσή του. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να παραδοθούν από τον ανάδοχο όλα τα σχετικά παραγόμενα αρχεία, ώστε τα μοντέλα και το λοιπό υλικό να μπορούν να είναι επεξεργάσιμα από το σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ». Κατά την παράδοση των τελικών αρχείων θα πρέπει, επίσης, να διατίθεται τεύχος οδηγιών χρήσεως των παραπάνω αρχείων, καθώς και λίστα των προγραμμάτων, με τα οποία έχουν δημιουργηθεί τα αρχεία με τα οποία μπορούν να επεξεργασθούν ή αναπαραχθούν τα αρχεία. Ο ανάδοχος δε θα μπορεί να χρησιμοποιήσει μέρος ή το σύνολο των αρχείων αυτών για μελλοντική χρήση εκτός από τη συνεργασία του με το σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ». Το παραγόμενο ψηφιακό υλικό θα διέπεται από copyright επεξεργασία και χρήσης, το οποίο θα ανήκει αποκλειστικά: α. στο σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», β. στους συγγραφείς των κειμένων και τους επιστημονικούς επιμελητές του υλικού, γ. στις κατά τόπους Εφορείες Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, ε. στις Επιμέρους Επιστημονικές Επιτροπές των Έργων, δ. στο υπουργείο Πολιτισμού.

4 Οι συμμετοχές προκειμένου να είναι έγκυρες πρέπει να συνοδεύονται από αίτηση συμμετοχής, στην οποία θα αναγράφονται το όνομα ή τα ονόματα των αναδόχων, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου και η ηλεκτρονική διεύθυνση. Άρθρο 3: Προϋπολογισμός Έργου Ο προϋπολογισμός του έργου (παραγωγή πιστών αναπαραστάσεων τριών διαστάσεων για 6 αρχαίους χώρους θέασης και ακρόασης) ορίζεται συνολικά σε πλέον Φ.Π.Α. Η εξόφληση θα γίνεται με την προσκόμιση του αντίστοιχου παραστατικού (τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, απόδειξη παροχής υπηρεσιών) και οι επιμέρους λεπτομέρειες θα αναγράφονται σε κάθε σύμβαση. Άρθρο 4: Επιτροπή Αξιολόγησης Οι συμμετοχές θα αξιολογηθούν από ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης του σωματείου, η οποία έχει ήδη συσταθεί και αποτελείται από τους κ.κ.: ΘΕΜΕΛΗ ΠΕΤΡΟ, αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και ομότιμο Καθηγητή Κλασσικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου της Κρήτης, ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΗ, γενικό γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και ομότιμο Καθηγητή Κλασικής Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ΜΠΟΛΕΤΗ ΚΩΝ/ΝΟ, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και αρχιτέκτονα Ε.Μ.Π. και αναστηλωτή. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ, Τεχνικό Υπεύθυνο του σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ». Άρθρο 4: Προθεσμίες - υποβολή των έργων Οι συμμετοχές θα αποσταλούν στο σωματείο ΔΙΑΖΩΜΑ» στη διεύθυνση Μπουμπουλίνας 30, Αθήνα, Τ.Κ , (τηλ.: , fax: , σε σφραγισμένο φάκελο που θα αναγράφει την ένδειξη: Συμμετοχή στο διαγωνισμό με αντικείμενο: Αρχαίων Χώρων Θέασης και Ακρόασης». Η προθεσμία υποβολής των συμμετοχών λήγει στις Άρθρο 5

5 Η υπογραφή και υποβολή της συμπληρωμένης αίτησης συμμετοχής δηλώνει την πλήρη αποδοχή των όρων του διαγωνισμού. Για το «ΔΙΑΖΩΜΑ» Ο Πρόεδρος ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΕΝΟΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ» ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ» ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ» ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Σήμερα, Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2012, στο επί της οδού Μπουμπουλίνας 30, γραφείο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» έγινε η συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ» Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2014

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ» Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ» Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2014 Σήμερα, Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2014, στο επί της οδού Μπουμπουλίνας 30, γραφείο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», έγινε συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ» ΤΡΙΤΗ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ» ΤΡΙΤΗ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ» ΤΡΙΤΗ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Σήμερα, Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2012, στο επί της οδού Μπουμπουλίνας 30, γραφείο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» έγινε η συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ» Πέμπτη 21 Μαΐου 2015

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ» Πέμπτη 21 Μαΐου 2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ» Πέμπτη 21 Μαΐου 2015 Σήμερα, Πέμπτη 21 Μαΐου 2015, στο επί της οδού Μπουμπουλίνας 30 γραφείο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», έγινε συνεδρίαση του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ» Τρίτη 24 Μαρτίου 2015

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ» Τρίτη 24 Μαρτίου 2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ» Τρίτη 24 Μαρτίου 2015 Σήμερα, Τρίτη 24 Μαρτίου 2015, στο επί της οδού Μπουμπουλίνας 30 γραφείο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», έγινε συνεδρίαση του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ» ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ» ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ» ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Σήμερα, Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2012, στο επί της οδού Μπουμπουλίνας 30, γραφείο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» έγινε η συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 54.650,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 6.5% 59.300,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ του ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 54.650,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 6.5% 59.300,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% 1 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αθήνα: 03/07/2015 Δ.Σ. ΠΙΟΠ: 345/15-12-2014 Προκήρυξη δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου για το Υποέργο 2: «Παραγωγή Εντύπου Εκπαιδευτικού Υλικού» της πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ» Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2014

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ» Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ» Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2014 Σήμερα, Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2014, στο επί της οδού Μπουμπουλίνας 30, γραφείο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», έγινε συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ» Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2014

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ» Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ» Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2014 Σήμερα, Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2014, στο επί της οδού Μπουμπουλίνας 30, γραφείο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», έγινε συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες: Αθ. Καρακώστας Τηλέφωνο: 2610369451-450 FAX : 2610 369176

Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες: Αθ. Καρακώστας Τηλέφωνο: 2610369451-450 FAX : 2610 369176 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αριθμ. πρωτ. 38711 ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 19-11-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας στη Βοιωτία: Μαντείο Τροφωνίου και Μυκηναϊκή Θήβα»

«Εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας στη Βοιωτία: Μαντείο Τροφωνίου και Μυκηναϊκή Θήβα» «Εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας στη Βοιωτία: Μαντείο Τροφωνίου και Μυκηναϊκή Θήβα» Υποέργο 1: Τεκμηρίωση, επιστημονική επιμέλεια οπτικοποίηση και εικονική αναπαράσταση του Μαντείου Τροφωνίου και Μυκηναϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1ο ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1.1 Ο Διαγωνισμός διεξάγεται από τη «Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε.» (ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.), η οποία θα αναφέρεται στο εξής ως «Διοργανώτρια Αρχή».

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ DOS GROUP ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ DOS GROUP ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ DOS GROUP ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΑΡΧΗ 1.1 Διοργανώτρια Αρχή του Διαγωνισμού είναι η εταιρεία DOS ENERGY HELLAS Ltd., η οποία είναι και ο κύριος του έργου.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Γιατροί του Κόσμου Ελληνική Αντιπροσωπεία» Ταχ. Διεύθυνση: Σαπφούς 12, Αθήνα, ΤΚ: 105 53 Τηλ: 210.32.13.150 / Fax 210-32.13.850 Email: www.mdmgreece.gr Αθήνα, 11/09/2013 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Φακέλου : 2/2012. Αθήνα, 28/12/2012

Αριθμ. Φακέλου : 2/2012. Αθήνα, 28/12/2012 Αριθμ. Φακέλου : 2/2012 ΑΡΧΕΙΑ ΤΑΙΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση: Ιερά οδός 48 & Μεγάλου Αλεξάνδρου 134-136 10435, Κεραμεικός, Αθήνα Τηλ: 210-3609695, Fax: 210-3628468 e-mail: contact@tainiothiki.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ» Τρίτη 20 Μαΐου 2014

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ» Τρίτη 20 Μαΐου 2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΔΙΑΖΩΜΑ» Τρίτη 20 Μαΐου 2014 Σήμερα, Τρίτη 20 Μαΐου 2014, στο επί της οδού Μπουμπουλίνας 30, γραφείο του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», έγινε συνεδρίαση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ Α.. 5/2008 Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ»

ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ Α.. 5/2008 Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΔΑ: 75ΚΛ46ΨΖΣΠ-ΜΩΠ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΝΕΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ 8 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ» Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΧΑΪΑ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.

ΑΧΑΪΑ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΑΧΑΪΑ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. «ΑΧΑΪΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.» Έδρα: Αγ. Αλεξίου & Ασημ. Φωτήλα, 250 01 Καλάβρυτα, Υποκατάστημα: Πατρέως 16, 26221 Πάτρα Α.Φ.Μ. 094018365 ΑΜΑΕ : 39487/22/Β/97/4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΧΑΪΑ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.

ΑΧΑΪΑ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΑΧΑΪΑ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. «ΑΧΑΪΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.» Έδρα: Αγ. Αλεξίου & Ασημ. Φωτήλα, 250 01 Καλάβρυτα, Υποκατάστημα: Πατρέως 16, 26221 Πάτρα Α.Φ.Μ. 094018365 ΑΜΑΕ : 39487/22/Β/97/4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ Η Μ Ο Σ Χ Α Ν Ι Ω Ν ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΣΚΙΑΔΙΩΝ - ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ Η Μ Ο Σ Χ Α Ν Ι Ω Ν ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΣΚΙΑΔΙΩΝ - ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ Η Μ Ο Σ Χ Α Ν Ι Ω Ν ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΣΚΙΑΔΙΩΝ - ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΟΨΕΩΝ ΣΤΟ ΕΝΕΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΧΑΝΙΩΝ Π Ρ Ο Κ

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 18-06-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 268 ΘΕΜΑ: Έγκριση όρων διακήρυξης του υποέργου 2 «Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

«Χάρτες Οδηγοί κτηνοτροφικών διαδρομών στην Κρήτη και αντίστοιχη ιστοσελίδα για το έργο ΟΡΕΑ ΚΡΗΤΗ»

«Χάρτες Οδηγοί κτηνοτροφικών διαδρομών στην Κρήτη και αντίστοιχη ιστοσελίδα για το έργο ΟΡΕΑ ΚΡΗΤΗ» ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: «Χάρτες Οδηγοί κτηνοτροφικών διαδρομών στην Κρήτη και αντίστοιχη ιστοσελίδα για το έργο ΟΡΕΑ ΚΡΗΤΗ» Στο πλαίσιο υλοποίησης σχεδίου διατοπικής συνεργασίας με τίτλο «ΟΡΕΑ ΚΡΗΤΗ», που

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διακήρυξη διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του υποέργου 6 «Ανάπτυξη Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης προσαρμοσμένη στις Απαιτήσεις του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ» της Πράξης «Εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ43469ΗΙΖ-ΟΨΣ. Τηλέφωνο : 210-8707099, 210-8707569

ΑΔΑ: ΒΛ43469ΗΙΖ-ΟΨΣ. Τηλέφωνο : 210-8707099, 210-8707569 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Αθήνα, 18-07-13 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.: 501358 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Ταχ. Δ/νση : Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΔΑ: Ψ75Η46ΨΖΣΠ-Ζ92 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΕΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ» ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002932071 2015-07-24 ΑΔΑ: 6ΞΟΩ469ΗΡ8-3ΛΔ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

15PROC002932071 2015-07-24 ΑΔΑ: 6ΞΟΩ469ΗΡ8-3ΛΔ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΔΑ: 6ΞΟΩ469ΗΡ8-3ΛΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Ι.Ε.ΤΕ.Θ.) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης + Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Θεσσαλονίκη, 26/4/2013 Αρ. πρωτ. : 341 5/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τον υπ αρ. Νόμο 4019/2011(216/Α) «Κοινωνική Οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου της δράσης: Έκδοση δίγλωσσου λευκώματος για τον Κορινθιακό Κόλπο

Τεύχος Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου της δράσης: Έκδοση δίγλωσσου λευκώματος για τον Κορινθιακό Κόλπο ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ταχ. Δ/νση : Λεβίδι Αρκαδίας Ταχ. Κωδ. : 22 002 Τηλέφωνο : 27960 22051,52 Fax : 27960 22050 E-mail : anvope@tri.forthnet.gr Ιστοσελίδα : www.anvope.gr ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γιώργος Κωστούρος αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα