ΚΟΡΑΗΣ: Έντυπο και Ηλεκτρονικό Ελληνο-Αγγλικό Λεξικό

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΟΡΑΗΣ: Έντυπο και Ηλεκτρονικό Ελληνο-Αγγλικό Λεξικό"

Transcript

1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΟΡΑΗΣ: Έντυπο και Ηλεκτρονικό Ελληνο-Αγγλικό Λεξικό Γεώργιος Κοκκινάκης, Ελένη Κουτσογεωργοπούλου, Δημήτριος Λύρας, Κυριάκος Σγάρμπας Στην παρούσα ανακοίνωση παρουσιάζεται το έντυπο και ηλεκτρονικό λεξικό ΚΟΡΑΗΣ, το οποίο αναπτύχθηκε στα πλαίσια του ερευνητικού/τεχνολογικού προγράμματος ΕΠΕΤ ΙΙ της ΓΓΕΤ από κοινοπραξία Πανεπιστημίων κ.α. με ανάδοχο το Πανεπιστήμιο Πατρών και στη συνέχεια αναμορφώθηκε από μέλη της Ομάδας Επεξεργασίας Ομιλίας και Γλώσσας του Εργαστηρίου Ενσύρματης Τηλεπικοινωνίας (ΕΕΤ) και ειδικούς εξωτερικούς συνεργάτες. Στόχος ήταν η δημιουργία μεγάλου, σύγχρονου και καινοτόμου λεξικού με αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες της υπολογιστικής λεξικογραφίας, της άντλησης πληροφοριών από το διαδίκτυο, της ενταμίευσης πολυμεσικής πληροφορίας σε DVD καθώς και η ενσωμάτωση στο ηλεκτρονικό μέρος του λεξικού εργαλείων γλωσσικής τεχνολογίας. Το λεξικό περιέχει πλούσιο γλωσσικό υλικό της καθομιλουμένης αλλά και καλλιεργημένης Ελληνικής, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων πλήθος όρων διαφόρων ειδικών πεδίων. Συγκεκριμένα: λήμματα (μεταξύ των οποίων και όρους) με διεξοδική ερμηνεία των σημασιών τους, αποδόσεις στην Αγγλική όλων των σημασιών, παραδείγματα χρήσεως με μετάφραση. Επίσης περιλαμβάνει γραμματικές και υφολογικές πληροφορίες, καθώς και απόδοση της προφοράς των λημμάτων με σύμβολα του φωνητικού αλφαβήτου υπολογιστή (CPA - Computer Phonetic Alphabet) στην έντυπη μορφή και ηχογραφήσεις στην ηλεκτρονική. Το ηλεκτρονικό λεξικό διαθέτει επί πλέον μοναδικές δυνατότητες αναζήτησης πληροφορίας σε ολόκληρο ή τμήμα του ελληνικού και του αγγλικού μέρους, καθώς και μία σειρά εργαλείων γλωσσικής τεχνολογίας, πολύ χρήσιμων στον σπουδαστή της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας: λημματοποιητές της Ελληνικής και Αγγλικής, συνθέτες ομιλίας από κείμενο της Ελληνικής και Αγγλικής, μετατροπέα γραπτού κειμένου της Ελληνικής σε φωνητική μορφή (CPA), συλλαβιστή της Ελληνικής, κ.α. Το έντυπο λεξικό απευθύνεται, λόγω μεγέθους, σε προχωρημένους Έλληνες σπουδαστές και χρήστες της Αγγλικής γλώσσας και αγγλόφωνους που σπουδάζουν ή χρησιμοποιούν την ελληνική γλώσσα. Το ηλεκτρονικό λεξικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο εκμάθησης. ABSTRACT KORAIS: A printed & electronic Greek-English dictionary George Kokkinakis, Helen Coutsogeorgopoulos, Dimitrios P. Lyras, Kyriakos Sgarbas In the present paper a large Greek-English dictionary named KORAIS is presented. This dictionary, available in both printed and electronic form, is intended for advanced Greek learners and users of

2 2 English, as well as for English speakers who are learning or using the Greek language. It contains a wealth of language material of both common use and erudite Greek. More specifically, it contains: 81,515 entries with detailed clarification of their meaning, 192,592 translations into English of all meanings, 50,106 usage examples with translation. It also includes grammatical and usage information as well as the pronunciation of each entry with computer phonetic alphabet (CPA) symbols in the printed version and prerecorded speech in the electronic version. Furthermore, the electronic dictionary features unique facilities for searching the entire or any part of the Greek and English section, and has incorporated a series of tools which are very useful for learners of the Greek and English language: lemmatizers for Greek and English, Text-to-Speech systems for Greek and English, a transcriber for conversion of any Greek written text into CPA-text, a syllabification system for Greek, and other tools. 0 Εισαγωγή Επί αιώνες, η λεξικογραφία ήταν συνυφασμένη με επίπονη, χρονοβόρα και πολυδάπανη συλλογή και αποδελτίωση λημμάτων και κατόπιν χειρωνακτική επεξεργασία του υλικού. Η εμφάνιση των ηλεκτρονικών υπολογιστών άλλαξε ριζικά το τοπίο δίνοντας τη δυνατότητα επεξεργασίας τεράστιου όγκου κειμένων σε σύντομο διάστημα και εξαγωγής λεπτομερειακών και αντικειμενικών στοιχείων σχετικά με την εμφάνιση και χρήση λέξεων, τη γραμματική, τη σύνταξη, τη σημασία τους κ.ο.κ. Κατόπιν, η δημιουργία ψηφιακών δίσκων (CDs και DVDs) και προσωπικών υπολογιστών (PCs) υψηλής ταχύτητας, άνοιξε το δρόμο δημιουργίας ηλεκτρονικών λεξικών με πολυμεσική πληροφορία κείμενο, ήχο, γραφικά, εικόνα και παρουσίασή της σε PC [1], ενώ η επέκταση του διαδικτύου (internet) επέτρεψε λεξικά ενταμιευμένα σε οποιαδήποτε βάση ανά τον κόσμο να είναι προσπελάσιμα από οποιονδήποτε χρήστη του δικτύου. Τέλος, η πρόσφατη ανάπτυξη της γλωσσικής τεχνολογίας έδωσε τη δυνατότητα ενσωμάτωσης στα ηλεκτρονικά λεξικά σειράς γλωσσικών εργαλείων, όπως συνθετών ομιλίας, λημματοποιητών κ.α., που μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά τον χρήστη [2]. Το έντυπο και ηλεκτρονικό Ελληνο-Αγγλικό λεξικό με την ονομασία ΚΟΡΑΗΣ προς τιμή του μεγάλου Έλληνα λόγιου Αδαμάντιου Κοραή ( ) δημιουργήθηκε με στόχο την αξιοποίηση των καινοτομιών που αναφέρθηκαν στην λεξικογραφία και των εργαλείων γλωσσικής τεχνολογίας του Εργαστηρίου Ενσύρματης Τηλεπικοινωνίας (ΕΕΤ), ώστε να δοθεί αποτελεσματική βοήθεια στους Έλληνες σπουδαστές και χρήστες της Αγγλικής καθώς και, ιδιαίτερα, στους αγγλόφωνους που σπουδάζουν ή χρησιμοποιούν την ελληνική γλώσσα.

3 3 Έτσι, όλη η λεξικογραφική εργασία πραγματοποιήθηκε σε PCs από εκπαιδευμένους λεξικογράφους και μεταφραστές, με χρήση ειδικών προγραμμάτων. Το βασικό λημματολόγιο ( περίπου λήμματα με συχνότερη χρήση από το σύνολο των λημμάτων του λεξικού) προήλθε από ανάλυση μεγάλου σώματος κειμένων του ΕΕΤ, ενώ τόσο στην κατασκευή του ελληνικού μέρους (πλαισίου), όσο και στη μετάφραση χρησιμοποιήθηκαν, επιβοηθητικά, λεξικογραφικές πηγές του διαδικτύου. Επί πλέον χρησιμοποιήθηκαν εξελιγμένες μέθοδοι δημιουργίας του ηλεκτρονικού λεξικού σε DVD με πολυμεσική πληροφορία. Η ανάπτυξη του ΚΟΡΑΗΣ έγινε αρχικά ( ) στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΠΕΤ II της ΓΓΕΤ από κοινοπραξία στην οποία συμμετείχαν μεταξύ άλλων το Πανεπιστήμιο Πατρών ως ανάδοχος του έργου, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο [3]. Στη συνέχεια ( ) το λεξικό ελέγχθηκε συστηματικά και εμπλουτίστηκε από την Ομάδα Επεξεργασίας Ομιλίας και Γλώσσας του ΕΕΤ και ειδικούς εξωτερικούς συνεργάτες. Στις παραγράφους 1 ως 4 που ακολουθούν παρουσιάζονται αντίστοιχα η μεθοδολογία ανάπτυξης, η δομή του λεξικού, το ηλεκτρονικό λεξικό και το συμπέρασμα. 1 Μεθοδολογία Ανάπτυξης Η ανάπτυξη του λεξικού στηρίχτηκε στη χρήση [4]: α) ηλεκτρονικής λεξικογραφίας σε προσωπικούς υπολογιστές (PCs), με ειδικά προγράμματα. Για το σκοπό αυτό αφενός χρησιμοποιήθηκαν λεξικογράφοι που ήδη διέθεταν τις απαιτούμενες γνώσεις, αφετέρου εκπαιδεύτηκαν νέοι λεξικογράφοι. β) ισορροπημένου σώματος κειμένων του ΕΕΤ 60 εκατομ. λέξεων της ελληνικής γλώσσας. γ) υπαρχόντων γλωσσικών πόρων (λεξικών κ.λ.π.) στους εταίρους. δ) μηχανισμού ελέγχου και διόρθωσης λαθών από όλους τους εταίρους. ε) αναγνωρισμένων μεθόδων επιλογής λημματολογίου, γραμματικής και μορφολογικής ανάλυσης, καθορισμού της σημασίας, κ.λ.π. Για ένα μεγάλο τμήμα του λεξικού χρησιμοποιήθηκε ο Λεξιθήρας, ένα σύστημα υπολογιστικής λεξικογραφίας που αναπτύχθηκε στο ΕΕΤ. Ο λεξιθήρας πραγματοποιεί ευρεία στατιστική ανάλυση των κειμένων, λημματοποίηση, γραμματική ανάλυση λέξεων κ.α. και παρέχει στο λεξικογράφο την δυνατότητα να επιλέξει κατάλληλα παραδείγματα χρήσεως. Μπορεί να επεξεργαστεί πολύ μεγάλα σώματα κειμένων φυσικής γλώσσας (εκατοντάδες εκατομμύρια λέξεις) [5].

4 4 Χρησιμοποιήθηκε το Ηλεκτρονικό Λεξικό της Νέας Ελληνικής για Ξένους, λημμάτων, που είχε αναπτυχθεί από το ΕΕΤ στα πλαίσια του προγράμματος Socrates Lingua [6]. Επίσης, για τη συμπλήρωση του λημματολογίου πέραν των βασικών λημμάτων χρησιμοποιήθηκαν γλωσσικοί πόροι του ΑΠΘ-Τομέας Γλωσσολογίας, δόκιμα μονόγλωσσα και δίγλωσσα λεξικά της Νεοελληνικής, καθώς και λεξικά εγκατεστημένα στο διαδίκτυο [3]. Για την επιλογή των λημμάτων χρησιμοποιήθηκαν ιεραρχικά τα εξής κριτήρια: α) συχνότητα εμφάνισης στο σώμα κειμένων, β) χρησιμότητα για τον χρήστη, γ) βαθμός δυσκολίας στο επίπεδο της μορφολογίας ή της σύνταξης. Σε κάθε περίπτωση η επιλογή γινόταν αρχικά από τον λεξικογράφο, ενώ η τελική απόφαση λαμβανόταν κατόπιν από τον υπεύθυνο της σύνταξης. Η ανάλυση των λημμάτων έγινε συστηματικά σύμφωνα με πεδία πληροφορίας που ορίστηκαν προκαταβολικά και κωδικοποιήθηκαν. Κάθε πληροφορία, γραμματική, σημασιολογική ή άλλη καταχωρίσθηκε στο αντίστοιχο πεδίο με τον συγκεκριμένο κωδικό. Με αυτόν τον τρόπο ήταν εύκολος ο εντοπισμός και η ανάκτηση των δεδομένων. Ο έλεγχος του λημματολογίου, της ανάλυσης και της μετάφρασης από πλευράς συνέπειας καταχωρίσεων, ορθογραφικών κ.α. λαθών, πραγματοποιήθηκε τμηματικά από τους εταίρους της κοινοπραξίας ( ). Συστηματικός, ενιαίος έλεγχος τόσο του ελληνικού μέρους όσο και της μετάφρασης έγινε στο διάστημα , από μέλη της Ομάδας Επεξεργασίας Ομιλίας και Γλώσσας και από ειδικούς εξωτερικούς συνεργάτες. Παράλληλα με ευρείες διορθώσεις έγινε αναμόρφωση της ύλης, ώστε το ΚΟΡΑΗΣ να πάρει τη σημερινή, σημαντικά διαφοροποιημένη ως προς την αρχική, μορφή. 2 Δομή του λεξικού Ως λήμματα έχουν καταχωρισθεί στο λεξικό, με αλφαβητική σειρά και μαύρα στοιχεία, αυτοτελείς λέξεις, π.χ. βιβλίο, ωραίος, παίζω, αύριο, όταν, περιφραστικές λέξεις, π.χ. αθλητική εφημερίδα, Αιγαίο Πέλαγος και λεξιλογικές φράσεις, π.χ. ζω έναν εφιάλτη. Η αλφαβητική καταχώριση έχει διατηρηθεί και στις περιπτώσεις περιφραστικών λέξεων και φράσεων με άρθρο στην αρχή, π.χ. η Παλαιά Διαθήκη. Στο ευρύτατο φάσμα του λεξιλογίου του σύγχρονου γραπτού και προφορικού λόγου της ελληνικής γλώσσας που καλύπτεται, έχουν περιληφθεί: λέξεις και φράσεις κοινής χρήσης, επιστημονικοί και τεχνικοί όροι, λέξεις της λογοτεχνίας, κύρια ονόματα σημαντικών προσώπων και τοπωνυμίων, ηχομιμητικές λέξεις, νεολογισμοί του γραπτού και προφορικού λόγου (λέξεις ξενικής προέλευσης, δάνεια, κ.α.), λέξεις και φράσεις της

5 5 αργκό, άκλιτοι ή μεμονωμένοι τύποι του λόγου, ακρωνύμια. Επί πλέον έχουν καταχωρισθεί: λόγιες λέξεις που χρησιμοποιούνται σε καλλιεργημένες μορφές λόγου (επιστημονικά συγγράμματα, υψηλή αρθρογραφία, κ.λ.π.), ιδιωματικές/ λαϊκότροπες λέξεις και φράσεις. Κάθε λήμμα συνοδεύεται από τη φωνητική μεταγραφή του σε αγκύλες, από γραμματικές πληροφορίες, από ορισμό της σημασίας ή των διαφορετικών σημασιών του, όπου θεωρείται απαραίτητο, και από την μετάφρασή τους στην Αγγλική. Τα παραδείγματα χρήσεως αποτελούν ολοκληρωμένες προτάσεις, ώστε να δείχνουν τις εννοιολογικές αποχρώσεις, αλλά και το πώς συντάσσεται το λήμμα στον ρέοντα λόγο και στις δύο γλώσσες. Η φωνητική μεταγραφή ακολουθεί το διεθνές φωνητικό αλφάβητο, όπως αυτό έχει προσαρμοστεί για χρήση της ελληνικής γλώσσας σε ηλεκτρονικό υπολογιστή με συνηθισμένο πληκτρολόγιο (CPA = Computer Phonetic Alphabet), δηλ. χωρίς τα ειδικά σύμβολα του διεθνούς φωνητικού αλφαβήτου [3]. Η προσαρμογή αυτή ήταν απαραίτητη για τους χρήστες του ηλεκτρονικού λεξικού, ώστε να είναι δυνατή η εμφάνιση στην οθόνη του υπολογιστή της φωνητικής γραφής κατά την αυτόματη μετατροπή Gr Ph. Με κεφαλαία γράμματα και συντομογραφία χαρακτηρίζεται σε πολλά λήμματα το πεδίο επιστημονικών, επαγγελματικών και άλλων κλάδων, στο οποίο αυτά χρησιμοποιούνται, π.χ. Γεωγραφία (ΓΕΩΓΡ), Ιστορία (ΙΣΤ), Ηλεκτρολογία (ΗΛΕΚΤΡΟΛ), κ.λ.π. Συνολικά γίνεται διάκριση σε 42 πεδία στα οποία έχουν καταχωρισθεί όροι. Επί πλέον, χρησιμοποιούνται χαρακτηρισμοί επιπέδου γλώσσας ως συντομογραφίες με πεζά γράμματα σε παρένθεση, που πληροφορούν το χρήστη για το περιβάλλον χρήσεως του λήμματος και το ύφος του λήμματος: (υβρ) = υβριστικό, (χυδ) = χυδαίο, κ.λ.π. Για την διευκόλυνση, ιδιαίτερα του ξένου χρήστη, δεν χρησιμοποιήθηκε η συνήθης υπαγωγή και διάσπαση λημμάτων, π.χ. υποκοριστικών, μεγεθυντικών, κ.λ.π. αλλά η καταχώρισή τους ως αυτοτελών λημμάτων. Έτσι, δίνεται η φωνητική μεταγραφή (και η ηχητική απόδοση στο ηλεκτρονικό λεξικό), οι γραμματικές πληροφορίες, η μετάφραση, κ.λ.π., ξεχωριστά και συγκεντρωμένα σε κάθε λήμμα. Από γραμματικής πλευράς, έχουν καταχωρισθεί ως λήμματα, ουσιαστικά, επίθετα, αντωνυμίες, ρήματα, μετοχές και τα άκλιτα μέρη του λόγου [3]. 3 Ηλεκτρονικό Λεξικό Το ηλεκτρονικό λεξικό ΚΟΡΑΗΣ περιέχει όλες τις πληροφορίες του έντυπου λεξικού, παρέχοντας στον χρήστη τις ακόλουθες δυνατότητες:

6 6 1. Φιλική διεπαφή για εύκολη και γρήγορη ανάκτηση των πληροφοριών. 2. Ευέλικτη αναζήτηση μέσα στους διάφορους κωδικούς που απαρτίζουν την ανάλυση των λημμάτων (π.χ. λήμμα, προφορά, παραδείγματα χρήσης). 3. Έξυπνη Αναζήτηση με χρήση κωδικο-λέξεων (π.χ. περιέχεται, αρχίζει από, τελειώνει σε ) για πιο ευρεία αναζήτηση στα περιεχόμενα του λεξικού. 4. Αναζήτηση αγνοώντας ή όχι τις διακρίσεις πεζών/κεφαλαίων χαρακτήρων καθώς και τονισμένων/ μη τονισμένων λέξεων. 5. Εμφάνιση όλων των πιθανών αποτελεσμάτων που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης που έχει θέσει ο χρήστης. Επιπλέον, το ηλεκτρονικό λεξικό ΚΟΡΑΗΣ έχει ενσωματωμένα μια σειρά από γλωσσικά εργαλεία που μπορούν να φανούν πολύ χρήσιμα στους σπουδαστές της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας [7]: 6. Δύο Συνθέτες Ομιλίας από κείμενο (TTS-Synthesizers) για την ελληνική και την αγγλική γλώσσα, αντίστοιχα. 7. Δύο λημματοποιητές για την Ελληνική και την Αγγλική, αντίστοιχα. 8. Μεταγραφέα της γραφηματικής παράστασης μιας λέξης στην αντίστοιχη φωνητική. 9. Συλλαβιστή για την ελληνική γλώσσα. 3.1 Διεπαφή Ανθρώπου-Μηχανής Η σχεδίαση της διεπαφής ανθρώπου-μηχανής έγινε με στόχο να παρέχει στο χρήστη εύκολους, γρήγορους, έξυπνους και προσαρμοζόμενους στις ανάγκες του τρόπους αναζήτησης της πληροφορίας. Για να πραγματοποιηθούν αυτά, όλα τα λήμματα του έντυπου λεξικού με τις αντίστοιχες αναλύσεις τους οργανώθηκαν σε βάση δεδομένων SQL. Έτσι έγινε δυνατή η γρήγορη και διεξοδική αναζήτηση πληροφοριών, όχι μόνο σύμφωνα με το συνήθη τρόπο (δηλαδή αναζήτηση λέξεων που αρχίζουν με τους χαρακτήρες που εισάγει ο χρήστης) αλλά και με πιό σύνθετους τρόπους (π.χ. αναζήτηση λέξεων που τελειώνουν, που περιέχουν ή απαρτίζονται εξολοκλήρου από τους συγκεκριμένους χαρακτήρες). Επιπλέον, επιτρέπει την αναζήτηση όχι μόνο στον κωδικό ΛΗΜΜΑ αλλά και σε οποιονδήποτε άλλο κωδικό που αποτελεί μέρος της ανάλυσης των λημμάτων του λεξικού. Έτσι, ο χρήστης μπορεί να αξιοποιήσει πλήρως τις πληροφορίες που περιέχονται στο λεξικό (π.χ. μπορεί να ανακτήσει όλες τις προφορές των λημμάτων, τα παραδείγματα, ή τα συνώνυμα του λεξικού που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης που θέτει).

7 7 Το περιβάλλον εργασίας στον υπολογιστή αποτελείται από συνολικά 4 επιφάνειες εργασίας: το παράθυρο εισαγωγής των κριτηρίων αναζήτησης (Search Panel), το παράθυρο εμφάνισης όλων των λημμάτων που περιέχονται στο λεξικό (Word List Panel), το παράθυρο εμφάνισης των αποτελεσμάτων που πληρούν τα κριτήρια αναζήτησης (Result Panel) και το παράθυρο Options Panel στο οποίο ο χρήστης επιλέγει τους κωδικούς στους οποίους θα γίνει η αναζήτηση, καθώς και τους κωδικούς οι οποίοι θα εμφανίζονται στο Result Panel. Επιπλέον, υπάρχει μια γραμμή με τις επιλογές του μενού (menu bar) και μια γραμμή εργαλείων (toolbar). Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα αλλαγής τόσο του τρόπου εμφάνισης των αποτελεσμάτων (π.χ. χρώμα, γραμματοσειρά, κ.λ.π.) όσο και του χρώματος του φόντου της συγκεκριμένης εφαρμογής. 3.2 Συνθέτες Ομιλίας από κείμενο για την ελληνική και την σγγλική γλώσσα Οι συνθέτες που έχουν ενσωματωθεί στο ΚΟΡΑΗΣ αναπτύχθηκαν στο ΕΕΤ με χρήση της πολυγλωσσικής πλατφόρμας σύνθεσης ομιλίας Festival [8], η οποία περιλαμβάνει διάφορες τεχνικές σύνθεσης (συνένωση διφώνων, επιλογή φωνητικών μονάδων, κ.λ.π.). Και οι δύο συνθέτες βασίζονται στη συνένωση διφώνων κυρίως για λόγους αξιοπιστίας του συστήματος καθώς και μικρού υπολογιστικού κόστους. Για την αγγλική γλώσσα, η σύνθεση πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας την αμερικανική ανδρική φωνή (KAL) [8] με δίφωνα που έχουν προκύψει από τη βάση CMU Lexicon [9], ενώ για την ελληνική γλώσσα έχει χρησιμοποιηθεί η ελληνική γυναικεία φωνή (ZETA), με δίφωνα που προήλθαν από τη βάση WCL-1 [10]. Οι δύο συνθέτες επιτρέπουν την μετατροπή οποιουδήποτε πληκτρολογούμενου αγγλικού ή ελληνικού κειμένου σε ομιλία με καλή καταληπτότητα. Η χρήση τους είναι εύκολη, ενώ έχουν επιπρόσθετα τη δυνατότητα μεταβολής του ρυθμού (ταχύτητας) και της έντασης αναπαραγωγής της συνθετικής ομιλίας. 3.3 Λημματοποιητές για την ελληνική και την αγγλική γλώσσα Με τον όρο λημματοποίηση αναφερόμαστε στην αναγωγή των διαφορετικών τύπων ενός λήμματος στο λήμμα που είναι καταχωρημένο στο λεξικό. Ο λημματοποιητής μπορεί να διευκολύνει πολύ τον σπουδαστή διότι είναι δύσκολο να πραγματοποιηθεί αναζήτηση σε κάποιο λεξικό μιας άγνωστης λέξης, χωρίς να είναι γνωστό το λήμμα από το οποίο αυτή προέρχεται. Η λειτουργία των λημματοποιητών για την ελληνική και την αγγλική γλώσσα βασίζεται στο συνδυασμό ενός μοντέλου στοχαστικής-επαναληπτικής αφαίρεσης καταλήξεων και ταυτόχρονη εφαρμογή δύο μοντέλων ανίχνευσης ομοιότητας μεταξύ δύο λέξεων,

8 8 προκειμένου το πρόγραμμα να αποφανθεί σε ποια λήμματα του λεξικού μοιάζει περισσότερο η λέξη εισόδου. Συγκεκριμένα, τα δύο μοντέλα ανίχνευσης ομοιότητας μεταξύ λέξεων είναι η απόσταση Levenshstein [11] και το κριτήριο ομοιότητας του συντελεστή Dice [12]. Καθένα από τα δύο μοντέλα επιστρέφει ένα σύνολο λημμάτων του λεξικού που μοιάζουν με την λέξη εισόδου καθώς και μια τιμή για καθένα από αυτά τα λήμματα, ενδεικτική του βαθμού ομοιότητάς του με τη λέξη εισόδου. Έπειτα, τα δύο αυτά σύνολα λημμάτων ενοποιούνται σε ένα ενιαίο σετ, το οποίο ταξινομείται σύμφωνα με τον αλγόριθμο που περιγράφεται στη δημοσίευση [13], και το τελικό σύνολο προτεινόμενων λημμάτων εμφανίζεται στην οθόνη του χρήστη κατά φθίνουσα τάξη ομοιότητας. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι οι λημματοποιητές αυτοί δεν χρησιμοποιούν γλωσσική πληροφορία (π.χ. κανόνες κλίσης, κλιτικούς πίνακες κ.τ.λ.) και για αυτό το λόγο λειτουργούν αρκετά ικανοποιητικά για περιπτώσεις ομαλών και ελαφρά ανώμαλων λέξεων (π.χ. ουσιαστικών, επιθέτων, μετοχών, ομαλών ρημάτων). 3.4 Μεταγραφέας Gr Ph της ελληνικής γλώσσας Ο μεταγραφέας Gr Ph της νεοελληνικής γλώσσας αποδίδει τη φωνητική γραφή της λέξης που εισάγει ο χρήστης χρησιμοποιώντας τα σύμβολα του φωνητικού αλφαβήτου υπολογιστή CPA (Computer Phonetic Alphabet) (βλ. Κεφ. 2). Ο μεταγραφέας αυτός αναπτύχθηκε στο Εργαστήριο Ενσύρματης Τηλεπικοινωνίας στα πλαίσια του ερευνητικού-αναπτυξιακού προγράμματος ESPRIT 291/860 [14]. Η αυτόματη μετατροπή γραπτού κειμένου της νεοελληνικής γλώσσας στην αντίστοιχη φωνητική γραφή πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας ένα σετ φωνητικών κανόνων που έχουν ενσωματωθεί στο λογισμικό FONPARS1, το οποίο αναπτύχθηκε στο Πανεπιστήμιο Nijmegen [15]. Για την πλειοψηφία των ελληνικών γραφημάτων υπάρχει μία-προς-μία αντιστοίχιση με τα φωνήματα (δηλαδή κάθε γράφημα αντιστοιχεί σε μοναδικό φώνημα), ωστόσο εμφανίζονται και πιο πολύπλοκες περιπτώσεις, όπου η φωνητική αναπαράσταση ενός γραφήματος εξαρτάται από το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται. 3.5 Συλλαβιστής για την ελληνική γλώσσα O συλλαβιστής αποδίδει αυτόματα το συλλαβισμό (διαχωρισμό των γραπτών λέξεων σε συλλαβές) του κειμένου που εισάγει ο χρήστης. Ο συλλαβισμός πραγματοποιείται σε 2 στάδια. Αρχικά εφαρμόζεται στο κείμενο εισόδου μια απλουστευμένη (naïve) συνάρτηση τεμαχισμού σε συλλαβές, η οποία έχει ως κριτήριο την συμπερίληψη ενός μόνο φωνήεντος σε κάθε συλλαβή. Για παράδειγμα, η λέξη εισόδου «άλλωστε» αρχικά χωρίζεται στις συλλαβές «ά-λλω-στε». Έπειτα, το κείμενο που έχει προκύψει από το προηγούμενο στάδιο,

9 9 διορθώνεται από μια συνάρτηση αυστηρού συλλαβισμού λέξεων, η οποία βασίζεται στους γραμματικούς κανόνες που περιγράφονται στην Νεοελληνική Γραμματική του Μ. Τριανταφυλλίδη [16]. 4 Συμπέρασμα Το λεξικό ΚΟΡΑΗΣ, με μια σειρά καινοτόμων χαρακτηριστικών τόσο στην έντυπη, όσο και στην ηλεκτρονική του μορφή, μπορεί να αποτελέσει σημαντικό βοήθημα στους Έλληνες σπουδαστές και χρήστες της Αγγλικής γλώσσας. Ιδιαίτερα, εκτιμάται ότι θα είναι χρήσιμο σε αγγλόφωνους που σπουδάζουν την Ελληνική στηρίζοντας την εκμάθησή της σε εποχή που η παγκοσμιοποίηση απειλεί τις λιγότερο ομιλούμενες γλώσσες. 5 Αναφορές [ 1] Nesi H., Electronic Dictionaries in Second Language Vocabulary Comprehension and Acquisition: the State of the Art, EURALEX 2000, Aug. 8-12, Stuttgart Germany, pp [ 2] Kokkinakis G., Electronic Dictionaries Integrating Multimedia and Speech & Language Technologies, SPECOM 2001, pp. 6-7, Oct , Moscow, Russia. [ 3] Ελληνο-Αγγλικό Λεξικό ΚΟΡΑΗΣ, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών, Πάτρα [ 4] Coutsogeorgopoulos H., Kokkinakis G., Dermatas E., KORAIS: A Large Electronic Greek-English Dictionary with Spoken Pronunciation, COMLEX 2000, pp [ 5] Dermatas E., Kokkinakis G., LEXITHIRAS: Corpus Based Lexicography on PC, TSD-98, Prague, [ 6] Coutsogeorgopoulos H., Dermatas E., Kokkinakis G., A Monolingual Electronic Dictionary for the Pronunciation and Usage of Modern Greek for Foreigners, COMLEX 2000, pp [ 7] Lyras D., Kokkinakis G., Lazaridis A., Sgarbas K., Fakotakis N., A Large Greek- English Dictionary with Incorporated Speech and Language Processing Tools, Interspeech 2009, Brighton, U.K. [ 8] Black A., Taylor P., The Festival Speech Synthesis System, Technical Report HCRC/TR-83, University of Edinburgh, Scotland, (1997), [ 9] Weide L. Robert, 1998, CMU Pronunciation Dictionary.[online].[cited ]. URL: [10] Zervas, P., Fakotakis, N. & Kokkinakis, G. (2008), Development and evaluation of a prosodic database for Greek speech synthesis and research, Journal of Quantitative Linguistics, 15 (2), [11] Levenshtein V. I., Binary codes capable of correcting deletions, insertions and reversals, Soviet Physics Dokl., 10 February 1966, Vol. 10(8), 1966, pp [12] Dice, Lee R., Measures of the amount of ecologic association between species, Journal of Ecology, Vol. 26, 1945, pp [13] Lyras D., Sgarbas K., Fakotakis N.: Applying Similarity Measures for Automatic

10 10 Lemmatization: A Case Study for Modern Greek and English, International Journal on Artificial Intelligence Tools 17(5): (2008). [14] ESPRIT project 291/860, Linguistic Analysis of the European Languages, , Final Report, EC, [15] FONPARS1 PHONOLOGY COMPILER, Institute of Phonetics, University of Nijmegen, The Netherlands, June [16] Τριανταφυλλίδης Μ., Νεοελληνική Γραμματική, ΟΕΔΒ, Αθήνα, Ευχαριστίες Οι συγγραφείς ευχαριστούν θερμά όλους όσους εργάστηκαν στη δημιουργία του λεξικού ΚΟΡΑΗΣ, την ΓΓΕΤ για την υποστήριξη του έργου στην αρχική του φάση και το Ίδρυμα ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ για την ανάληψη της δαπάνης έκδοσης. Γεώργιος Κοκκινάκης Ομ. Καθηγητής Ελένη Κουτσογεωργοπούλου Ερευνήτρια Δημήτριος Λύρας Υποψήφιος Διδάκτωρ Κυριάκος Σγάρμπας Επικ. Καθηγητής Εργαστήριο Ενσύρματης Τηλεπικοινωνίας Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Πατρών Πάτρα, Τ.Κ

G. Kokkinankis, E. Dermatas, E. Coutsogeorgopoulos

G. Kokkinankis, E. Dermatas, E. Coutsogeorgopoulos ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΛΕΞΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Γ. Κοκκινάκης, Ε. Δερματάς, Ε. Κουτσογεωργοπούλου Η ομάδα γλωσσικής τεχνολογίας του ΕΕΤ ανέπτυξε πρόσφατα τρία ηλεκτρονικά λεξικά της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το αρχείο Γεωργακά;

Τι είναι το αρχείο Γεωργακά; Τι είναι το αρχείο Γεωργακά; 0 Είναι ένα λεξικογραφικό αρχείο δυόμιση εκατομμυρίων δελτίων, προϊόν συστηματικής και ακαταπόνητης αποδελτίωσης της νέας ελληνικής γλώσσας που πραγματοποιήθηκε υπό την εποπτεία

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσα και Γλωσσική Τεχνολογία στην Ελλάδα

Γλώσσα και Γλωσσική Τεχνολογία στην Ελλάδα Γλώσσα και Γλωσσική Τεχνολογία στην Ελλάδα Μαρία Γαβριηλίδου ΙΕΛ/ΕΚ «Αθηνά» Κοινοπραξία «Ευρωπαϊκός Συντονισμός Γλωσσικών Πόρων» Εθνικό Σημείο Επαφής για την Ελλάδα Πολυγλωσσική Ελλάδα (1) Η Γλωσσική Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία. Γεώργιος Πετάσης. Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία. Γεώργιος Πετάσης. Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013 ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία Γεώργιος Πετάσης Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013 ΤMHMA MHXANIKΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2012 2013 Τι είναι η γλωσσική τεχνολογία;

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΑ & ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΓΛΩΣΣΑ & ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΛΩΣΣΑ & ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Πανεπιστήμιο Κύπρου Κοινοπραξία «Ευρωπαϊκός Συντονισμός Γλωσσικών Πόρων» (ELRC) Εθνικό Σημείο Επαφής για την Κύπρο gfloros@ucy.ac.cy Εισαγωγικά Η Γλωσσική Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Η εξέλιξη στα συστήματα Μηχανικής Μετάφρασης

Η εξέλιξη στα συστήματα Μηχανικής Μετάφρασης Η εξέλιξη στα συστήματα Μηχανικής Μετάφρασης Σοφιανόπουλος Σωκράτης Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου Δομή παρουσίασης Τι είναι η Μηχανική Μετάφραση (Machine Translation) Ιστορική αναδρομή Είδη συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ανοιχτά γλωσσικά δεδομένα: η υποδομή γλωσσικών πόρων και υπηρεσιών clarin:el

ανοιχτά γλωσσικά δεδομένα: η υποδομή γλωσσικών πόρων και υπηρεσιών clarin:el ανοιχτά γλωσσικά δεδομένα: η υποδομή γλωσσικών πόρων και υπηρεσιών clarin:el Σαράντος Καπιδάκης 1, Στέλιος Πιπερίδης 2, Πένυ Λαμπροπούλου 2, Μαρία Γαβριηλίδου 2 ( 1 Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 2 Ε.Κ. Αθηνά / ΙΕΛ)

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφίδες για τη Νεοελληνική Γλώσσα

Ψηφίδες για τη Νεοελληνική Γλώσσα [1] Ψηφίδες για τη Νεοελληνική Γλώσσα Παρουσίαση και ενδεικτικά παραδείγματα εκπαιδευτικής αξιοποίησης Συντάκτρια: Μαρία Αλεξίου (εκπαιδευτικός ΠΕ02, ΜΔΕ Θεωρητικής Γλωσσολογίας, συντονίστρια του ψηφιακού

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά «ΘΥΜΗΣΙΣ» : Αρχαίος Ελληνικός Πολιτισμός και Γλώσσα

Σειρά «ΘΥΜΗΣΙΣ» : Αρχαίος Ελληνικός Πολιτισμός και Γλώσσα Σειρά «ΛΟΓΟΜΑΘΕΙΑ+» : Διδασκαλία της Ελληνικής ως Μητρικής Γλώσσας Η «Λογομάθεια+» είναι ένα πολυμεσικό εκπαιδευτικό λογισμικό (σειρά 3 CD-ROM) που καλύπτει το σύνολο των φαινομένων της γραμματικής, του

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2007 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσική επιμέλεια: επιλογή ή αναγκαιότητα; Άννα Ιορδανίδου

Γλωσσική επιμέλεια: επιλογή ή αναγκαιότητα; Άννα Ιορδανίδου Γλωσσική επιμέλεια: επιλογή ή αναγκαιότητα; Άννα Ιορδανίδου Γλωσσική επιμέλεια // Διαμόρφωση και οργάνωση κειμένου Η γλωσσική επιμέλεια αφορά τη γλωσσική μορφή και το περιεχόμενο, ενώ η διαμόρφωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ:

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ημερίδα παρουσίασης CLARIN-EL 1/10/2010 Πένυ Λαμπροπούλου Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου / Ε.Κ. "Αθηνά" ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΤ ΓΙΑ ΚΑΕ Στο

Διαβάστε περισσότερα

Βοήθεια ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ (ΑΠΛΗ) ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ

Βοήθεια ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ (ΑΠΛΗ) ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ Βοήθεια ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ (ΑΠΛΗ) ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ Το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (EAΔΔ) συγκεντρώνει τις διδακτορικές διατριβές που έχουν εκπονηθεί σε ελληνικά πανεπιστήμια ή σε πανεπιστήμια

Διαβάστε περισσότερα

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Μουσική»

Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. «Μουσική» Π.3.1.4 Ολοκληρωμένα παραδείγματα εκπαιδευτικών σεναρίων ανά γνωστικό αντικείμενο με εφαρμογή των αρχών σχεδίασης Παραδειγματικό σενάριο στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας «Μουσική» ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΛΚΙΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΑΛΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ, University of California, San Diego (UCSD)

ΑΜΑΛΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ, University of California, San Diego (UCSD) 1 APPENDIX I Εισαγωγικό Επίπεδο ΑΜΑΛΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ, University of California, San Diego (UCSD) ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΝΙΣΜΟΣ Η επιτυχία της επικοινωνίας εξαρτάται από την ικανότητα να αντιλαμβάνεται κανείς τον

Διαβάστε περισσότερα

Ελίνα Χατζηπαπά Υποψήφια Διδάκτορας Δ.Π.Θ

Ελίνα Χατζηπαπά Υποψήφια Διδάκτορας Δ.Π.Θ Ελίνα Χατζηπαπά Υποψήφια Διδάκτορας Δ.Π.Θ Τελευταίες 3 δεκαετίες έχει δοθεί σημασία στη χρήση των λεξικών και στις στρατηγικές εκμάθησης του. Πριν Πολύπλοκη δομή λεξικών Χρήστης γνώσεις λεξικογράφου Τώρα

Διαβάστε περισσότερα

υναµική σύνθεση νοηµάτων µε χρήση εικονικού βοηθού για την υποστήριξη της διδασκαλίας γλώσσας σε κωφούς µαθητές

υναµική σύνθεση νοηµάτων µε χρήση εικονικού βοηθού για την υποστήριξη της διδασκαλίας γλώσσας σε κωφούς µαθητές υναµική σύνθεση νοηµάτων µε χρήση εικονικού βοηθού για την υποστήριξη της διδασκαλίας γλώσσας σε κωφούς µαθητές Eλένη Ευθυµίου eleni_e@ilsp.gr Οµάδα Υποστηρικτικών Τεχνολογιών Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗ/ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗ/ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Εκμάθηση του λεξιλογίου μιας γλώσσας σημαίνει να γνωρίζει ο σπουδαστής τη μορφή, τη σημασία, την κλίση, την παραγωγή, την πραγματολογική λειτουργία, την κοινωνική χρήση μιας λέξης.

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές Τεχνολογιών Γλωσσικής Επεξεργασίας στα Συστήµατα Αναζήτησης των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών

Εφαρµογές Τεχνολογιών Γλωσσικής Επεξεργασίας στα Συστήµατα Αναζήτησης των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Εφαρµογές Τεχνολογιών Γλωσσικής Επεξεργασίας στα Συστήµατα Αναζήτησης των Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών Άννα Μάστορα 1, Μανόλης Πεπονάκης 2, Σαράντος Καπιδάκης 1 1 Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ : Μ. ΤΣΙΓΚΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. Γενικά για την εργασία: Η εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Junior A (Κωδ.Τμήματος AJ1)

Junior A (Κωδ.Τμήματος AJ1) International Diploma in It Skills Foundation for Young Learners Junior A (Κωδ.Τμήματος AJ1) Χρήση Υπολογιστή (Κωδ. AJ1.A 01) 1.1 Γενικές διαδικασίες και ρυθμίσεις 1.1.1 Βασικές λειτουργίες και ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πακέτου Certified Computer Expert-ACTA

Τίτλος Πακέτου Certified Computer Expert-ACTA Κωδικός Πακέτου ACTA - CCE - 002 Τίτλος Πακέτου Certified Computer Expert-ACTA Εκπαιδευτικές Ενότητες Επεξεργασία Κειμένου - Word Δημιουργία Εγγράφου Προχωρημένες τεχνικές επεξεργασίας κειμένου & αρχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ HELLANICUS

ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ HELLANICUS ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ HELLANICUS Οδηγίες πλοήγησης και αναζήτησης Έκδοση 1η Πίνακας περιεχομένων 1. Πλοήγηση... 2 Αναλυτική επεξήγηση δυνατοτήτων πλοήγησης... 3 Α) Πλοήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Προηγµένη ιασύνδεση µε τοπεριβάλλον

Προηγµένη ιασύνδεση µε τοπεριβάλλον Προηγµένη ιασύνδεση µε τοπεριβάλλον! Επεξεργασία φυσικής γλώσσας # Κατανόηση φυσικής γλώσσας # Παραγωγή φυσικής γλώσσας! Τεχνητή όραση! Ροµποτική Κατανόηση Φυσικής Γλώσσας! Αναγνώριση οµιλίας (Speech recognition)!

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2007 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Η βιβλιοθήκη της Ι.Μ. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου

Η βιβλιοθήκη της Ι.Μ. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ελένη Γαλιώτου Τμήμα Πληροφορικής, ρ ΤΕΙ Αθήνας 1-10-2010 1 Η βιβλιοθήκη της Ι.Μ. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Σκιάθου Ψηφιοποίηση Το ερευνητικό έργο «ΠΟΛΥΤΙΜΟ» Πρόσβαση στο περιεχόμενο των ιστορικών βιβλίων

Διαβάστε περισσότερα

clarin:el δημιουργώ, επεξεργάζομαι, μοιράζομαι Στέλιος Πιπερίδης, Πένυ Λαμπροπούλου, Μαρία Γαβριηλίδου Ε.Κ. Αθηνά / ΙΕΛ

clarin:el δημιουργώ, επεξεργάζομαι, μοιράζομαι Στέλιος Πιπερίδης, Πένυ Λαμπροπούλου, Μαρία Γαβριηλίδου Ε.Κ. Αθηνά / ΙΕΛ clarin:el δημιουργώ, επεξεργάζομαι, μοιράζομαι Στέλιος Πιπερίδης, Πένυ Λαμπροπούλου, Μαρία Γαβριηλίδου Ε.Κ. Αθηνά / ΙΕΛ το πρόβλημα 14.11.2015 10o Συνέδριο Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία 2 σενάριο 14.11.2015

Διαβάστε περισσότερα

Εικονικό Εργαστήριο Χωρικής Ανάλυσης. Εγχειρίδιο Χρήστη ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Εικονικό Εργαστήριο Χωρικής Ανάλυσης. Εγχειρίδιο Χρήστη ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Εικονικό Εργαστήριο Χωρικής Ανάλυσης Εγχειρίδιο Χρήστη ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Είσοδος στο Σύστημα... 3 Εγγραφή Χρήστη... 4 Σύνδεση Χρήστη... 6 Επαναφορά Κωδικού Πρόσβασης... 7 Βασικά Χαρακτηριστικά...

Διαβάστε περισσότερα

Τύποι πόρων προς συγκέντρωση Σενάρια χρήσης

Τύποι πόρων προς συγκέντρωση Σενάρια χρήσης Τύποι πόρων προς συγκέντρωση Σενάρια χρήσης Μαρία Γαβριηλίδου Πένυ Λαμπροπούλου Γιούλη Μπακαγιάννη ΙΕΛ /ΕΚ «Αθηνά» 14 Μαΐου 2015 Τι τύπους πόρων συγκεντρώνουμε; Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 15.5.2015 Τύποι πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσική Τεχνολογία. Εισαγωγή. Ίων Ανδρουτσόπουλος.

Γλωσσική Τεχνολογία. Εισαγωγή. Ίων Ανδρουτσόπουλος. Γλωσσική Τεχνολογία Εισαγωγή 2015 16 Ίων Ανδρουτσόπουλος http://www.aueb.gr/users/in/ Τι θα ακούσετε Εισαγωγή στη γλωσσική τεχνολογία. Ύλη και οργάνωση του μαθήματος. Προαπαιτούμενες γνώσεις και άλλα προτεινόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα για τη δημιουργία και διαχείριση θησαυρού

Προγράμματα για τη δημιουργία και διαχείριση θησαυρού Προγράμματα για τη δημιουργία και διαχείριση θησαυρού Το λογισμικό θησαυρών μπορεί να προορίζεται για έναν υπολογιστή ή για μεγάλο σύστημα, μπορεί να αφορά στην κατασκευή και συντήρηση του θησαυρού ή στην

Διαβάστε περισσότερα

SilverPlatter WebSPIRS 4.1.

SilverPlatter WebSPIRS 4.1. WebSPIRS 4.1. Η υπηρεσία WebSPIRS από τη SilverPlatter αποτελεί ένα φιλικό εργαλείο πρόσβασης και αναζήτησης σε περιεχόμενα βάσεων δεδομένων. Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας εναλλακτικών και συμπληρωματικών τεχνικών στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής σε άτομα με καρκίνο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Τμήμα Φυσικής - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ομάδα Α. Προετοιμασία Αναφοράς Εργασία-2: Σύνθεση αναφοράς Σύνθεση Αναφοράς http://eep.physics.auth.gr Τι περιέχει

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο 12: Εγχειρίδιο χρήσης για τον μαθητή

Παραδοτέο 12: Εγχειρίδιο χρήσης για τον μαθητή Παραδοτέο 12: Εγχειρίδιο χρήσης για τον μαθητή Τίτλος έργου : ΝΕΑ ΛΟΓΟΜΑΘΕΙΑ Κωδικός έργου : E/L 45 Ανάδοχος : ΚΕΤΕΠ/ΙΕΛ Δράση : 3.3.1- Δράσεις Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης στην ΚτΠ Πράξη : ΣΠ ΗΜ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης ΔΙΚΤΥΟ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Κ. ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΣ, Β. ΚΟΤΡΩΝΗ, Σ. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ, Δ. ΚΑΤΣΑΝΟΣ, Ι. ΚΩΛΕΤΣΗΣ, Σ. ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΚΑΙ Ν. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2007 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

MK Prosopsis Ltd - Assistive Technology Products & Services

MK Prosopsis Ltd - Assistive Technology Products & Services Βασικά Στοιχεία Λογισμικό Επικοινωνώ: Συμβολογράφος Σύντομος Οδηγός Σημειώσεις Τι είναι: o Πρόκειται για ένα λογισμικό το οποίο έχει σκοπό να στηρίξει του μαθητές που δυσκολεύονται στο γραπτό λόγο (και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού: Γκουντέλα Βασιλική Ειδικότητα: Φιλόλογος (ΠΕ2) Σχολείο: 4 ο Γυμνάσιο Κομοτηνής Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Διάρκεια: 1 διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη Χρήση της Βάσης Δεδομένων

Οδηγίες για τη Χρήση της Βάσης Δεδομένων Οδηγίες για τη Χρήση της Βάσης Δεδομένων 518297-LLP-2011-IT-ERASMUS-FEXI Εισαγωγή Ο σκοπός αυτού του οδηγού είναι να παρουσιάσει το περιεχόμενο της βάσης δεδομένων των μεταφράσεων των οικονομικών που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Software Production Company

Software Production Company Ανάπτυξη Υποδοµής Γλωσσικής Τεχνολογίας για το Βιοϊατρικό Τοµέα Neurosoft A.E. --- ΕΑΙΤΥ ΓΓΕΤ, ΚτΠ, Πρόγραµµα «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΩΝ, ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑΣ» Προϋπολογισµός: 561.240 ιάρκεια: 18 µήνες ΕπιστηµονικόςΥπεύθυνος:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΑΚΟΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΑΚΟΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΑΚΟΗΣ Ενότητα 4: Χαρακτηριστικά της Ομιλίας Φωνητική και Φωνολογία (2ο Μέρος) Οκαλίδου Αρετή Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ. WordNet

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ. WordNet ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ WordNet Σημασιολογικά Δίκτυα Ένα δίκτυο που αναπαριστά συσχετίσεις μεταξύ εννοιών. Οι κορυφές παριστάνουν έννοιες και οι ακμές σημασιολογικές

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση αλλαγών στην αξιολόγηση ΟΠΣ_ΕΣΠΑ Εγκατάσταση στην Παραγωγή: 13/9/2010

Ενημέρωση αλλαγών στην αξιολόγηση ΟΠΣ_ΕΣΠΑ Εγκατάσταση στην Παραγωγή: 13/9/2010 Ενημέρωση αλλαγών στην αξιολόγηση ΟΠΣ_ΕΣΠΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. Αλλαγές στο ΣΤΑΔΙΟ Α στην αξιολόγηση (εξέταση πληρότητας) I.1. Προσδιορισμός ερωτημάτων λίστας εξέτασης Λ1 στο ΕΠ I.2. Προσδιορισμός της λίστας

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Η/Υ. Προτεινόμενα θέματα εξετάσεων Εργαστήριο. Μέρος 1 ό. ΤΕΙ Λάρισας- Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής

Προγραμματισμός Η/Υ. Προτεινόμενα θέματα εξετάσεων Εργαστήριο. Μέρος 1 ό. ΤΕΙ Λάρισας- Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής Προγραμματισμός Η/Υ Προτεινόμενα θέματα εξετάσεων Εργαστήριο Μέρος 1 ό ΤΕΙ Λάρισας- Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών Έργων Υποδομής Ιανουάριος 2011 Καλογιάννης Γρηγόριος Επιστημονικός/ Εργαστηριακός

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα αναγνώρισης ομιλίας και χρήση τους. Αναστάσιος Φραντζής

Συστήματα αναγνώρισης ομιλίας και χρήση τους. Αναστάσιος Φραντζής Συστήματα αναγνώρισης ομιλίας και χρήση τους Αναστάσιος Φραντζής ΓΤΠ 61 0/0/202 01/04/2012 Συσκευές αλληλεπίδρασης εισόδου 1. Εισαγωγής κειμένου 3. Αναγνώριση κειμένου, χειρογράφου, φωνής Πληκτρολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή βάσης δεδομένων ελληνικών ακρωνυμίων σε ελληνικά νομικά κείμενα

Κατασκευή βάσης δεδομένων ελληνικών ακρωνυμίων σε ελληνικά νομικά κείμενα 9ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία», Αθήνα, 7-9 Νοεμβρίου 2013 Κατασκευή βάσης δεδομένων ελληνικών ακρωνυμίων σε ελληνικά νομικά κείμενα Τσιμπούρης Χαράλαμπος Υπ. Διδάκτορας Εργαστήριο Ενσύρματης

Διαβάστε περισσότερα

8 Τρόποι με τους οποίους το 3D Printing αλλάζει ριζικά τη Βιομηχανική Παραγωγή

8 Τρόποι με τους οποίους το 3D Printing αλλάζει ριζικά τη Βιομηχανική Παραγωγή 8 Τρόποι με τους οποίους το 3D Printing αλλάζει ριζικά τη Βιομηχανική Παραγωγή Τα τελευταία χρόνια πολλοί επιστήμονες αλλά και επαγγελματίες του τομέα ΙΤ, έχουν τοποθετηθεί, συχνά με αντικρουόμενες απόψεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΟ ΔΕΠΠΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική γλώσσα μέσα από αριθμούς: Μετρήσεις και στατιστική στην υπηρεσία της γλωσσολογίας

Η ελληνική γλώσσα μέσα από αριθμούς: Μετρήσεις και στατιστική στην υπηρεσία της γλωσσολογίας Η ελληνική γλώσσα μέσα από αριθμούς: Μετρήσεις και στατιστική στην υπηρεσία της γλωσσολογίας Γεώργιος Μικρός Πανεπιστήμιο Αθηνών ΑΠΘ (24-25 Νοεμβρίου 2005) 1 Ποσοτική γλωσσολογία Ποσοτική Γλωσσολογία (ΠΓ)

Διαβάστε περισσότερα

Δεκτές είναι μόνο οι λέξεις της νέας Eλληνικής γλώσσας που υπάρχουν στα ισχύοντα βοηθήματα-λεξικά τα οποία είναι τα εξής (1) :

Δεκτές είναι μόνο οι λέξεις της νέας Eλληνικής γλώσσας που υπάρχουν στα ισχύοντα βοηθήματα-λεξικά τα οποία είναι τα εξής (1) : Α. ΓΕΝΙΚΑ Δεκτές είναι μόνο οι λέξεις της νέας Eλληνικής γλώσσας που υπάρχουν στα ισχύοντα βοηθήματα-λεξικά τα οποία είναι τα εξής (1) : 1. «Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής» Ίδρυμα Μ. Τριανταφυλλίδη, 1998

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ GD2690

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ GD2690 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ GD2690 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Έκτο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Αγγλικά για Τεχνολογία Πληροφορικής ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.  Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α 2 ειδήσεις από ελληνικές εφημερίδες: 1. Τα Νέα, 13-4-2010, Σε ανθρώπινο λάθος αποδίδουν τη συντριβή του αεροσκάφους, http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4569526&ct=2 2. Τα Νέα,

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Ανάπτυξη Οντολογίας

Σχεδιασµός Ανάπτυξη Οντολογίας Σχεδιασµός Ανάπτυξη Οντολογίας ΈλεναΜάντζαρη, Γλωσσολόγος, Ms.C. ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ: Ανάπτυξη Υποδοµής Γλωσσικής Τεχνολογίας για το Βιοϊατρικό Τοµέα Τι είναι η οντολογία; Μιαοντολογίαείναιέναλεξικόόρωνπου διατυπώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Χρησιµοποιώντας το Εκπαιδευτικό Περιβάλλον του MOODLE. Open and Distance Learning Using MOODLE Learning Environment Αθανάσιος Ι. Μάργαρης, Ευθύµιος. Κότσιαλος Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

24 Κατασκευή βάσης δεδομένων ελληνικών ακρωνυμίων σε ελληνικά νομικά κείμενα. Database construction of Greek acronyms, used in Greek law texts

24 Κατασκευή βάσης δεδομένων ελληνικών ακρωνυμίων σε ελληνικά νομικά κείμενα. Database construction of Greek acronyms, used in Greek law texts 24 Κατασκευή βάσης δεδομένων ελληνικών ακρωνυμίων σε ελληνικά νομικά κείμενα Τσιμπούρης Χαράλαμπος, Κυριάκος Σγάρμπας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα ανακοίνωση παρουσιάζεται η κατασκευή βάσης δεδομένων ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Μαρίνα Ματθαιουδάκη. Περίληψη

Μαρίνα Ματθαιουδάκη. Περίληψη Μαρίνα Ματθαιουδάκη Περίληψη Τα Ηλεκτρονικά Σώματα Κειμένων (ΗΣΚ) αποτελούνται από σειρά κειμένων (γραπτών ή προφορικών) και είναι αποθηκευμένα σε ηλεκτρονική μορφή και προσβάσιμα με τη χρήση εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αξιόγραφων

Διαχείριση Αξιόγραφων Διαχείριση Αξιόγραφων 1 Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Διαχείρισης Αξιόγραφων στην εφαρμογή extra Λογιστική Διαχείριση. Παρακάτω προτείνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση. Οδηγός Αγοράς. metaphrasis

Μετάφραση. Οδηγός Αγοράς. metaphrasis Μετάφραση Οδηγός Αγοράς metaphrasis Ποιος βρίσκεται πίσω από το metaphrasis: Κυριακή Παπακωνσταντίνου Ήδη από τη φοίτηση στο Τμήμα της Αγγλικής γλώσσας και φιλολογίας της Φιλοσοφικής Αθηνών, τις σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

Τύποι πόρων προς συγκέντρωση Σενάρια χρήσης

Τύποι πόρων προς συγκέντρωση Σενάρια χρήσης Τύποι πόρων προς συγκέντρωση Σενάρια χρήσης Στέλιος Πιπερίδης Μαρία Γαβριηλίδου Πένυ Λαμπροπούλου Γιούλη Μπακαγιάννη Κανέλλα Πουλή ΙΕΛ /ΕΚ «Αθηνά» 9 Μαρτίου 2015 Τι τύπους πόρων συγκεντρώνουμε; ΕΚΠΑ, 9.3.2015

Διαβάστε περισσότερα

Βέλτιστη Επιλογή Κειμένου για Σύστημα Σύνθεσης Φωνής

Βέλτιστη Επιλογή Κειμένου για Σύστημα Σύνθεσης Φωνής Πολυτεχνείο Κρήτης Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Τηλεπικοινωνιών Διπλωματική Εργασία Βέλτιστη Επιλογή Κειμένου για Σύστημα Σύνθεσης Φωνής Από Διονύσιο Κ. Παπαϊωάννου (Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å

þÿ¼ ½ ±Â : ÁÌ» Â Ä Å ÃÄ ²µ þÿä Å ÃÇ»¹º Í Á³ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ½»Åà Äɽ µ½½ ¹Î½ Ä Â þÿ±¾¹»ì³ à  º±¹ Ä Â þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹ºÌÄ Ä±Â

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ Ι ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ : Μ. ΤΣΙΓΚΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Γενικά για την εργασία: Η εργασία είναι ομαδική (έως τρία άτομα)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου GREEKLISH: ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ; Α.Καράκος, Λ.Κωτούλας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου {INTERNEη από την μια άκρη του κόσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΗ,ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ- ΣΜΟΥ

ΕΙΔΗ,ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ- ΣΜΟΥ Κεφάλαιο 7 ΕΙΔΗ,ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ- ΣΜΟΥ Ερωτήσεις 1. Να αναφέρετε διαφορές μεταξύ γλωσσών μηχανής και γλωσσών χαμηλού επιπέδου. Οι γλώσσες μηχανής κωδικοποιούν τις εντολές τους με ομάδες

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκτηση Πληροφορίας

Ανάκτηση Πληροφορίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Ανάκτηση Πληροφορίας Διδάσκων: Φοίβος Μυλωνάς fmylonas@ionio.gr Διάλεξη #02 Ιστορική αναδρομή Σχετικές επιστημονικές περιοχές 1 Άδεια χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Νίκος Μίτλεττον Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2 ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Ιωσηφίνα

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία. Ιστολογίου (blog) 7/5/2015. Χρυσάνθη Γιομέλου ΚΔΒΜ ΝΙΚΑΙΑΣ

Δημιουργία. Ιστολογίου (blog)  7/5/2015. Χρυσάνθη Γιομέλου ΚΔΒΜ ΝΙΚΑΙΑΣ Δημιουργία 7/5/2015 Ιστολογίου (blog) www.blogger.com Χρυσάνθη Γιομέλου ΚΔΒΜ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ TI EINAI TO ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ... 2 ΓΙΑΤΙ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ;... 2 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ... 2 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.)

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) «Διερμηνεία και Μετάφραση» Tων Τμημάτων: Φιλολογίας, Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Γαλλικής Γλώσσας και

Διαβάστε περισσότερα

þÿ µ ºÄµÂ À ¹ÌÄ Ä±Â ÃÄ

þÿ µ ºÄµÂ À ¹ÌÄ Ä±Â ÃÄ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015-09 þÿ µ ºÄµÂ À ¹ÌÄ Ä±Â ÃÄ þÿ²¹ À±» ³¹ºÌ µá³±ãä Á¹ Avraam, Anastasia

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΡΙΤΗ ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΡΙΤΗ ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΡΙΤΗ ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ 1. Από τη Γραμμική Β στην εισαγωγή του αλφαβήτου - Στον ελληνικό χώρο, υπήρχε ένα σύστημα γραφής μέχρι το 1200 π.χ. περίπου, η

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα ως σύστημα και ως χρήση. Ασπασία Χατζηδάκη, Επίκουρη καθηγήτρια ΠΤΔΕ

Η γλώσσα ως σύστημα και ως χρήση. Ασπασία Χατζηδάκη, Επίκουρη καθηγήτρια ΠΤΔΕ Η γλώσσα ως σύστημα και ως χρήση Ασπασία Χατζηδάκη, Επίκουρη καθηγήτρια ΠΤΔΕ 2009-10 Τι είναι γλώσσα; Γλώσσα είναι το σύστημα ήχων ( φθόγγων ) και εννοιών που χρησιμοποιούν οι ανθρώπινες κοινότητες για

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access

Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Βάσεις δεδομένων και Microsoft Access... 7 Κεφάλαιο 2 Microsoft Access 2010... 16 Κεφάλαιο 3 Σχεδιασμός βάσης δεδομένων και δημιουργία πίνακα... 27 Κεφάλαιο 4 Προβολές πινάκων και

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ξ Α Γ Ω Γ H Γ Ε Ω Γ ΡΑ Φ Ι Κ H Σ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ί Α Σ Α Π O Η Μ Ι Δ Ο Μ Η Μ E Ν Ο Κ Ε I Μ Ε Ν Ο ( G E O P A R S I N G W E B P A G E S )

Ε Ξ Α Γ Ω Γ H Γ Ε Ω Γ ΡΑ Φ Ι Κ H Σ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ί Α Σ Α Π O Η Μ Ι Δ Ο Μ Η Μ E Ν Ο Κ Ε I Μ Ε Ν Ο ( G E O P A R S I N G W E B P A G E S ) Ε Ξ Α Γ Ω Γ H Γ Ε Ω Γ ΡΑ Φ Ι Κ H Σ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ί Α Σ Α Π O Η Μ Ι Δ Ο Μ Η Μ E Ν Ο Κ Ε I Μ Ε Ν Ο ( G E O P A R S I N G W E B P A G E S ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αλβέρτος-Δαυΐδ Άντζελ el01004@mail.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Επιλεγμένο εκπαιδευτικό υλικό, καθολικά σχεδιασμένο για μαθητές με αναπηρία. ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Παλλήνη,

Επιλεγμένο εκπαιδευτικό υλικό, καθολικά σχεδιασμένο για μαθητές με αναπηρία. ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Παλλήνη, Επιλεγμένο εκπαιδευτικό υλικό, καθολικά σχεδιασμένο για μαθητές με αναπηρία ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Παλλήνη, 4-6. 11. 2016 Φυσικό αντικείμενο της πράξης Προσαρμογή των σχολικών εγχειριδίων για μαθητές με:

Διαβάστε περισσότερα

ヤ Διδασκαλία της Γλώσσας στις τάξεις Γ & Δ

ヤ Διδασκαλία της Γλώσσας στις τάξεις Γ & Δ ヤ Διδασκαλία της Γλώσσας στις τάξεις Γ & Δ Μαρία Θ. Παπαδοπούλου, PhD Σχολική Σύμβουλος 6ης Περιφέρειας Π.Ε. ν. Λάρισας Ελασσόνα, 19 Νοεμβρίου 2012 Επιμέρους τομείς στο γλωσσικό μάθημα 1. Προφορικός Λόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ KeyCERT EXPERT: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Έκδοση 2.0

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ KeyCERT EXPERT: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Έκδοση 2.0 ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ KeyCERT EXPERT: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Έκδοση 2.0 MICROSOFT WORD EXPERT ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Το πρόγραμμα Microsoft Word Expert περιλαμβάνει εξαιρετικά χρήσιμες δυνατότητες,

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαζόμενη Απόδειξη Πληρωμής

Σχεδιαζόμενη Απόδειξη Πληρωμής Σχεδιαζόμενη Απόδειξη Πληρωμής Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της Διαδικασίας Σχεδιαζόμενης Απόδειξης Πληρωμής. Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την

Διαβάστε περισσότερα

ECDL Module 3 Επεξεργασία Κειµένου Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0)

ECDL Module 3 Επεξεργασία Κειµένου Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0) ECDL Module 3 Επεξεργασία Κειµένου Εξεταστέα Ύλη, έκδοση 5.0 (Syllabus Version 5.0) (Module 3 Word Processing) Συνολική ιάρκεια: Προτεινόµενο * Χρονοδιάγραµµα Εκπαίδευσης 14-20 (δεκατέσσερις έως είκοσι)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έργου EUfolio

Αποτελέσματα Έργου EUfolio http://www.eufolio.eu Αποτελέσματα Έργου EUfolio Ημερίδα «Ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία Λευκωσία, 16 Μαΐου 2015 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

2, µε τίτλο: «Υλοποίηση Εργαλείων Ανάπτυξης ιαχείρισης Σώµατος Κειµένων και Αυτόµατης Εξαγωγής Ορολογίας».

2, µε τίτλο: «Υλοποίηση Εργαλείων Ανάπτυξης ιαχείρισης Σώµατος Κειµένων και Αυτόµατης Εξαγωγής Ορολογίας». ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΑΞΗ «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΩΝ, ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑΣ» στο πλαίσιο του ΜΕΤΡΟΥ 3.3 «Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Κοινωνία της Πληροφορίας» ΕΡΓΟ - 9: ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού «Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού Ηλίας Νίτσος Βιβλιοθήκη ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, nitsos@lib.teithe.gr Αφροδίτη Μάλλιαρη Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά σώματα κειμένων και γλωσσική διδασκαλία: Διεθνείς αναζητήσεις και διαφαινόμενες προοπτικές για την ελληνική γλώσσα

Ηλεκτρονικά σώματα κειμένων και γλωσσική διδασκαλία: Διεθνείς αναζητήσεις και διαφαινόμενες προοπτικές για την ελληνική γλώσσα 818 Ηλεκτρονικά σώματα κειμένων και γλωσσική διδασκαλία: Διεθνείς αναζητήσεις και διαφαινόμενες προοπτικές για την ελληνική γλώσσα Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα Abstract Corpus linguistics

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ. Neurosoft A.E. --- ΕΑΙΤΥ. ΓΓΕΤ, ΚτΠ, Πρόγραµµα «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΩΝ, ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑΣ»

ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ. Neurosoft A.E. --- ΕΑΙΤΥ. ΓΓΕΤ, ΚτΠ, Πρόγραµµα «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΩΝ, ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑΣ» Ανάπτυξη Υποδοµής Γλωσσικής Τεχνολογίας για το Βιοϊατρικό Τοµέα Neurosoft A.E. --- ΕΑΙΤΥ ΓΓΕΤ, ΚτΠ, Πρόγραµµα «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΩΝ, ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑΣ» Προϋπολογισµός: 561.240 ιάρκεια: 18 µήνες Επιστηµονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ. Information Extraction

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ. Information Extraction ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Information Extraction Information Extraction Μορφή της πληροφορίας Δομημένα δεδομένα Relational Databases (SQL) XML markup Μη-δομημένα δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α' ΕΞΑΜΗΝΟ 1 Α.1010 Μικροοικονομική (Microeconomics) ΜΓΥ Υ 2 2 4 8 5 2 Α.1020 Χρηματοοικονομική Λογιστική (Financial Accounting) ΜΓΥ Υ 2 2 2 6 10 6 3 Α.1030 Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Principles

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση της απαλλακτικής εργασίας στο μάθημα Νέες Τεχνολογίες στην Επιστημονική Έρευνα: Διαδίκτυο και Εκπαίδευση (Εαρινό 2015)

Παρουσίαση της απαλλακτικής εργασίας στο μάθημα Νέες Τεχνολογίες στην Επιστημονική Έρευνα: Διαδίκτυο και Εκπαίδευση (Εαρινό 2015) Παρουσίαση της απαλλακτικής εργασίας στο μάθημα Νέες Τεχνολογίες στην Επιστημονική Έρευνα: Διαδίκτυο και Εκπαίδευση (Εαρινό 2015) Γιώργος Μικρός ΕΚΠΑ UMass Boston Η ερευνητική υπόθεση Κάθε άνθρωπος έχει

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικές κάρτες

Επαγγελματικές κάρτες Επαγγελματικές κάρτες Αφροδίτη Οικονόμου Νηπιαγωγός afoikon@uth.gr Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι στον γραμματισμό Θεματική: Τα επαγγέλματα των γονιών της τάξης μας ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel Advanced Interactive Graphic Novels on Mobile Touchscreen Devices ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΝΟ 23) Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1.1. Χειρισµός εγγράφων 1.1.1. ηµιουργία, Άνοιγµα, Κλείσιµο, Αποθήκευση εγγράφου 1.1.2. Αποθήκευση εγγράφου µε

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα 1. Η μηχανή αναζήτησης Google.

Εικόνα 1. Η μηχανή αναζήτησης Google. Αναζήτηση στο Internet Με τη βοήθεια των ειδικών hyperlinks (εκεί που ο δείκτης γίνεται χεράκι και εμείς κάνουμε κλικ) στο λογισμικό που κάθε φορά θα συνοδεύει την πειραματική άσκηση μπορείτε να βρείτε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1 Windows 8.1 1.1 Βασικές Έννοιες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Εισαγωγή 19 Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 20 Κατηγορίες Υπολογιστών 21 Κύρια μέρη ενός Προσωπικού Υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

να κατανοήσουν τις βασικές έννοιες και να τις χρησιμοποιούν στο λεξιλόγιό τους

να κατανοήσουν τις βασικές έννοιες και να τις χρησιμοποιούν στο λεξιλόγιό τους Α.1 Βασικές έννοιες της τεχνολογίας της πληροφορικής Α.1.1 Εισαγωγή στους υπολογιστές και την πληροφορική Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής Πρόγραμμα Οι βασικές λειτουργίες του υπολογιστή (Είσοδος, Επεξεργασία,

Διαβάστε περισσότερα

Φωνολογική Ανάπτυξη και Διαταραχές

Φωνολογική Ανάπτυξη και Διαταραχές 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Φωνολογική Ανάπτυξη και Διαταραχές Ενότητα 17: Διακριτικά χαρακτηριστικά και περιβάλλοντα Ζακοπούλου Βικτωρία 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3: Διαχείριση πληροφοριακών πόρων με τη χρήση βάσεων δεδομένων

Ενότητα 3: Διαχείριση πληροφοριακών πόρων με τη χρήση βάσεων δεδομένων Ενότητα 3: Διαχείριση πληροφοριακών πόρων με τη χρήση βάσεων δεδομένων YouTube Ιδρύθηκε το 2005 Στόχος του ήταν να δημιουργήσει μία παγκόσμια κοινότητα Βάση δεδομένων βίντεο Μέσα σε ένα χρόνο από τη δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά. Τα βασικά συστατικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην δημιουργία μαθημάτων είναι:

Βασικά. Τα βασικά συστατικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην δημιουργία μαθημάτων είναι: Εισαγωγή στο Moodle Βασικά Τα βασικά συστατικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην δημιουργία μαθημάτων είναι: Τα Μπλόκ (Blocks) Οι δραστηριότητες (Activities) Οι πόροι (Resources) Moodle Μπλοκς (Blocks)

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 4 / Οκτώβριος 2012

Newsletter 4 / Οκτώβριος 2012 Newsletter 4 / Οκτώβριος 2012 Περιεχόμενα POWER έργο POWER διαδικασία αξιολόγηση Κριτήρια αξιολόγησης Αποτελέσματα έρευνας POWER κοινοπραξία Διεθνές έργο POWER (People on Work Empowerment Resources) είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Εργασίας Εκπαιδευτικού Σεναρίου

Τίτλος Εργασίας Εκπαιδευτικού Σεναρίου Τίτλος Εργασίας Εκπαιδευτικού Σεναρίου Επώνυμο και Όνομα Πρώτου Εισηγητή (ΠΡΟΣΟΧΗ: πρώτα το Επώνυμο) Ιδιότητα, Εργασιακός Φορέας, Διεύθυνση email Επώνυμο και Όνομα Δεύτερου Εισηγητή (ΠΡΟΣΟΧΗ: πρώτα το

Διαβάστε περισσότερα

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου 1. SGA Διαχείριση Πρωτοκόλλου... 2 1.1. Καινοτομία του προσφερόμενου προϊόντος... 2 1.2. Γενικές αρχές του προσφερόμενου συστήματος... 2 1.3. Ευκολία

Διαβάστε περισσότερα