ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΑΝΕΤ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013

2 «Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΙΔΡΥΣΗ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΣΚΟΠΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

3 ΙΔΡΥΣΗ Η ΕΛΑΝΕΤ ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1992 από: τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων (ΠΟΞ) την Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ). ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ Η ΕΛΑΝΕΤ είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της εταιρείας είναι: η υποστήριξη των εισηγητικών παρεμβάσεων των ΣΕΒ-ΠΟΞ-ΕΕΤ σχετικά με τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα σε Αναπτυξιακά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η συμβολή στην υλοποίησή τους. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ Διοικητικό Συμβούλιο Νομικός Σύμβουλος Εσωτερικός Λειτουργικός Έλεγχος Τεχνικός Ασφαλείας Γενικός Διευθυντής Τμήμα Διαχείρισης Ποιότητας Δ/νση Σχεδιασμού Δ/νση Διαχείρισης Δ/νση Υποστήριξης Δημοσιότητα H/R Λογιστήριο Γραμματεία Αγορές Ι.Τ. Τμήμα Νομικών Υπηρεσιών & Συμβάσεων Ε.Π.Α.Ε. Ε.Π.Ε.Α.Α. Π.Ε.Π. Διεύθυνση Σχεδιασμού Συνδρομή στην τεκμηρίωση των αναγκών του Ιδιωτικού Τομέα Υποστήριξη εισηγητικών παρεμβάσεων των ΣΕΒ-ΠΟΞ-ΕΕΤ για τη συμμετοχή του Ιδιωτικού Τομέα στα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης κλπ. Διεύθυνση Διαχείρισης Διαχείριση και υλοποίηση Εθνικών και Κοινοτικών Προγραμμάτων και Μέτρων ως Ενδιάμεσος Φορέας. Σημείωση: Με την παρούσα δομή της Διεύθυνσης Διαχείρισης, η εταιρεία χαρακτηρίζεται από μεγάλη ευελιξία στην ικανότητα ταχείας προσαρμογής και ανάληψης διαχείρισης οποιουδήποτε προγράμματος. Διεύθυνση Υποστήριξης Διοικητικές και Οικονομικές Υπηρεσίες ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Η ΕΛΑΝΕΤ απασχολεί συνολικά 72 άτομα. Η πλειοψηφία αυτών είναι στελέχη με πανεπιστημιακή εκπαίδευση, οι περισσότεροι εκ των οποίων διαθέτουν μεταπτυχιακό και αρκετοί διδακτορικό τίτλο.

4 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ» ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ

5 ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Μελέτη Εφαρμογής Προγράμματος Εξειδίκευση Οργάνωση-Εκπόνηση Προκήρυξης / Τυποποίηση Υποβαλλομένων Προτάσεων Εισήγηση προς την Αναθέτουσα Αρχή Σύνταξη Χρονοδιαγράμματος Ενεργειών Εφαρμογής ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Προκήρυξη Προετοιμασία Τυποποιημένου Κειμένου Συμβάσεων και Τεχνικού Δελτίου Έργου - Προώθηση στην Αναθέτουσα Αρχή για Έγκριση Υποδοχή Επενδυτικών Προτάσεων Στατιστική Επεξεργασία Επενδυτικών Προτάσεων - Συγκρότηση Τευχών Αρχική Πληροφόρηση Αρχών (ΥΠΕΘΟ, YΠΑΝ, ΓΓΕΤ, ΕΕ) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Υποδοχή Επενδυτικών Προτάσεων Προαξιολόγηση Επενδυτικών Προτάσεων Οργάνωση Διαδικασίας Αξιολόγησης - Πίνακες - Καμπύλες Προετοιμασία Εγχειριδίου Αξιολογητή Συμμετοχή στην Επιτροπή Αξιολόγησης επενδυτικών προτάσεων ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Οργάνωση Ημερίδας Ενημέρωσης των Φορέων Υλοποίησης των Επιλεγέντων Έργων Συμβατικές Διαπραγματεύσεις (κυρίως για την κατάρτιση του ΤΔΕ) Κατάρτιση και υπογραφή Συμβάσεων ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Περιοδική Παρακολούθηση της Υλοποίησης των Συμβάσεων δια των τεχνοοικονομικών πιστοποιήσεων Εκταμιεύσεις της Κοινοτικής Επιχορήγησης Παροχή Συνδρομής σε φορείς που παρουσιάζουν προβλήματα Περιοδική Λεπτομερής Αναφορά προς την Αναθέτουσα Αρχή ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ενέργειες Προσωρινής και Τελικής Παραλαβής Έργων και Περάτωσης του Προγράμματος ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ Το Λογισμικό, το οποίο σχεδιάζεται από την EΛANET, καλύπτει το σύνολο των απαιτήσεων των Προγραμμάτων Συστήματα ανατροφοδότησης ελέγχουν συνεχώς και βελτιώνουν το Λογισμικό

6 «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ»

7 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Η ΕΛΑΝΕΤ, ήδη από το 1996, είναι πιστοποιημένη κατά ISO στον τομέα παροχής υπηρεσιών και πιο συγκεκριμένα στον τομέα Διαχείρισης Κοινοτικών Προγραμμάτων - κατ ουσίαν σε Project Management. Στις 26/9/1996 πιστοποιήθηκε για πρώτη φορά κατά το πρότυπο ISO Εν συνεχεία, στις 23/11/2003 έλαβε την πιστοποίηση κατά το νεότερο πρότυπο ISO 9001:2000 και τέλος στις 23/11/2009 πιστοποιήθηκε κατά το ισχύον πρότυπο ISO 9001:2008, το οποίο και ανανεώνεται επιτυχώς, με τελικό στόχο την Ολική Ποιότητα. Η πολιτική ποιότητας της ΕΛΑΝΕΤ δίνει έμφαση στη διαμόρφωση ενός τυποποιημένου πλαισίου διαχείρισης των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, η αποτελεσματικότητα του οποίου παρακολουθείται βάσει συγκεκριμένων ποιοτικών και ποσοτικών κριτηρίων. Επιμέρους στόχοι της πολιτικής της εταιρείας αποτελούν: η αποδοτική χρήση των διαθέσιμων πόρων. η ικανοποίηση των αναγκών του ιδιωτικού τομέα και της εκάστοτε Αναθέτουσας Αρχής.

8 «ΤΟ ΕΡΓΟ» ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

9 ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Η ΕΛΑΝΕΤ έχει διαχειριστεί και διαχειρίζεται προγράμματα και έργα για λογαριασμό: του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας Ευρύτητα Φάσματος Έργων Τα έργα των προγραμμάτων που διαχειρίστηκε και διαχειρίζεται η ΕΛΑΝΕΤ καλύπτουν ευρύτατο φάσμα από πλευράς: φυσικού αντικειμένου, πολυπλοκότητας και αριθμού συμπραττουσών εταιρειών ανά έργο, γεωγραφικής διασποράς των συμμετεχόντων φορέων και του υλοποιούμενου έργου, προϋπολογισμού (10 χιλιάδες ευρώ έως 40 εκατ. ευρώ) Φορείς Υλοποίησης Έργων Οι φορείς υλοποίησης έργων του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα με τους οποίους η ΕΛΑΝΕΤ έχει υπογράψει μέχρι σήμερα συμβάσεις είναι: Ιδιωτικές εταιρείες (κατά κύριο λόγο) (τύπος, τηλεόραση, βιομηχανία, ναυτιλιακές εταιρείες, τράπεζες, ξενοδοχεία, ΜΜΕ, συνεταιρισμοί, εταιρείες venture capital, κλπ.) Φορείς του ευρύτερου δημοσίου τομέα (Α και Β ΚΠΣ) (ερευνητικά κέντρα, εργαστήρια ΑΕΙ, νοσοκομεία, εθνικοί οργανισμοί, επιμελητήρια, μουσεία) Υπουργεία (Α ΚΠΣ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ 149 έργα με προϋπολογισμό 42 εκατ. ευρώ Επιτυχία 100%, Απορρόφηση 98% ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΜΕΤΡΟ 1,5 28 έργα με προϋπολογισμό 20 εκατ. ευρώ Επιτυχία 100%, Απορρόφηση 96% ΜΟΠΠΙΤ (Ο Γενικός Δ/ντής με βασικά στελέχη της ΕΛΑΝΕΤ είχαν αναλάβει ως Γραμματεία ΜΟΠΠΙΤ τη διαχείριση του προγράμματος στον ΣΕΒ) 32 έργα πληροφορικής με προϋπολογισμό 10 MECU Επιτυχία 100%, Απορρόφηση 100% STAR (Ο Γενικός Δ/ντής με βασικά στελέχη της ΕΛΑΝΕΤ είχαν αναλάβει ως Γραμματεία STAR τη διαχείριση του προγράμματος στον ΣΕΒ) 17 έργα τηλεπικοινωνιών με προϋπολογισμό 12 MECU Επιτυχία 100%, Απορρόφηση 100%

10 Β ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΠΕ) συμμετέχοντας στον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης ΕΠΕ (ΕΦΕΠΕ) Μέτρο 2.2. Εξοικονόμηση Ενέργειας 54 έργα με προϋπολογισμό 75,1 εκατ. ευρώ Μέτρο 3.2. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) (μόνο οικονομική παρακολούθηση ΕΛΑΝΕΤ) 53 έργα με προϋπολογισμό 137 εκατ. ευρώ Μέτρο 2.3. Εξοικονόμηση Ενέργειας και ΑΠΕ σε ΜΜΕ 48 έργα με προϋπολογισμό 7 εκατ. ευρώ Μέτρο 2.3. Εξοικονόμηση Ενέργειας και ΑΠΕ σε ΜΜΕ (μόνο οικονομική παρακολούθηση ΕΛΑΝΕΤ) 9 έργα με προϋπολογισμό 1,8 εκατ. ευρώ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ Μέσω της θυγατρικής εταιρείας "ΠΙΣΤΗ" Δράση Εταιρείες Venture Capital ή Εταιρείες Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών 3 έργα με προϋπολογισμό 20,5 εκατ. ευρώ Δράση Ενίσχυση Πιστωτικών Συνεταιρισμών 23 έργα με προϋπολογισμό 3,5 εκατ. ευρώ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ" Μέτρο 3.7. και 5.4. Ενέργεια 1 Πιλοτικές Εφαρμογές Τηλεπικοινωνιών 9 έργα με προϋπολογισμό 8,2 εκατ. ευρώ Μέτρο 5.4. Ενέργεια 2 Κατάρτιση σε προηγμένες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες 17 έργα με προϋπολογισμό 2,9 εκατ. ευρώ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΜΕ (ΗΚΕ) Ενέργεια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας για τις ΜΜΕ Ανάπτυξη 13 έργων Ηλεκτρονικών Κέντρων Εμπορίου ανά τη χώρα με προϋπολογισμό 4,1 εκατ. ευρώ.

11 Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Η ΕΛΑΝΕΤ διαχειρίστηκε περίπου επενδυτικές προτάσεις με Π/Υ σχεδόν 2,5 δισ. Ευρώ. Ειδικότερα: Ι. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΠ.ΑΝ.) Δράσεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ Δράση 2.1.3: Οικονομικά κίνητρα για την ενίσχυση μεμονωμένων ενεργειακών επενδύσεων Δράση 3.1.1: Οικονομικά κίνητρα για την ενίσχυση μεμονωμένων ενεργειακών επενδύσεων Δράση 3.1.2: Προσδιορισμός αξιοπιστίας & απόδοσης ενεργειακού εξοπλισμού και ενεργειακών προϊόντων Δράση 6.5.1: Προώθηση της διείσδυσης συστημάτων ΑΠΕ στο ενεργειακό σύστημα της χώρας Δράση 6.3.2: Έργα προώθησης καινοτόμων λύσεων Δράση 7.3.4: Ανάπτυξη και προώθηση νέων υλικών, νέων τεχνολογιών και νέων χρήσεων των ορυκτών Α υλών Δράση 2.2.2: Ποιοτικός εκσυγχρονισμός μικρών καταλυμάτων Δράση 2.2.3: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ όλων των κλάδων του τουριστικού τομέα Δράση : Προώθηση της Δικτύωσης των Τουριστικών ΜΜΕ (Clustering) Δράση & 3.2.2: Διάδοση και καθιέρωση Ελληνικής κουζίνας και ενίσχυση επιχειρήσεων για την απόκτηση σήματος ΕΟΤ για την Ελληνική κουζίνα Δράση & 1.2.8: Υποστήριξη πιστοποίησης μεταποιητικών, εμπορικών παροχής υπηρεσιών και τουριστικών επιχειρήσεων κατά τα πρότυπα ΕΛΟΤ EN ISO , ΕΛΟΤ 1416 (HACCP), ΕΛΟΤ 1801 (Υ και Α) Δράση 2.7.1: Ενίσχυση ολοκληρωμένων επιχειρηματικών σχεδίων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων Δράση : Ενίσχυση της μετεγκατάστασης επιχειρήσεων σε υφιστάμενες η νέες βιομηχανικές υποδομές Δράση 2.9.2: Ενίσχυση περιβαλλοντικών σχεδίων (EMAS και ECOLABEL) Δράση : Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας πολύ μικρών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών. Δράση : Εφαρμογή επιδεικτικών έργων καινοτόμων ενεργειακών τεχνολογιών. Δράση : Ενίσχυση επιχειρήσεων για τον προσδιορισμό της αξιοπιστίας και απόδοσης ενεργειακού εξοπλισμού και ενεργειακών πόρων. Δράση : Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας εναλλακτικών μορφών Τουρισμού. Δράσεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ Δράση : Ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης σε μείζονος σημασίας παρεμβάσεις στο πλαίσιο δικτύων τουριστικού ενδιαφέροντος Δράση : Προγράμματα συμπληρωματικής εκπαίδευσης για εργαζόμενους, άνεργους και επιχειρηματίες στον τουρισμό με στόχο την αναβάθμιση των γνώσεών τους Δράση : Καινοτόμα προγράμματα συμπληρωματικής κατάρτισης και εξειδίκευσης για απόφοιτους τουριστικής εκπαίδευσης Δράση : Ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση εργαζομένων σε επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα Δράση : Συνεχιζόμενη κατάρτιση εργαζόμενων σε μικρότερες ΜΜΕ και ΠΜΕ (τοπικά σύμφωνα κατάρτισης) Δράση : Ενέργειες κατάρτισης και μεταφοράς τεχνογνωσίας που σχετίζονται με την εκκίνηση επιχειρηματικής δραστηριότητας του μέτρου 2.8 Δράση : Κατάρτιση - μεταφορά τεχνογνωσίας σε ΜΜΕ και ΠΜΕ Η ΕΛΑΝΕΤ στις 30/6/2009 ολοκλήρωσε με απόλυτη επιτυχία το αναληφθέν έργο, του οποίου τα βασικά στοιχεία έχουν ως ακολούθως: Παραληφθείσες και αξιολογηθείσες επενδυτικές προτάσεις συνολικού ύψους 1,74 δις. Εγκριθείσες για επιχορήγηση επενδυτικές προτάσεις συνολικού ύψους 792,6 εκατ.. ΙΙ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (Π.Ε.Π.) Η ΕΛΑΝΕΤ κατόπιν συμβάσεως, δραστηριοποιήθηκε ως υπεργολάβος της ALPHA BANK για τα έργα των Π.Ε.Π. και διενέργησε τις αξιολογήσεις και πιστοποιήσεις των επενδυτικών προτάσεων, που κατατέθηκαν στα υποκαταστήματα της τράπεζας σε ολόκληρη την Ελλάδα και ήταν ενταγμένα στις ακόλουθες Δράσεις: Μεταποίηση - Τουρισμός: 987 υποβληθέντα, 803 ενταγμένα με προϋπολογισμό ευρώ Ολοκληρωμένα Αστικά: 454 υποβληθέντα, 335 ενταγμένα με προϋπολογισμό ευρώ Κοινωνία της Πληροφορίας: 51 υποβληθέντα, 44 ενταγμένα με προϋπολογισμό ευρώ URBAN II: 22 υποβληθέντα, 12 ενταγμένα με προϋπολογισμό ευρώ Εμπόριο και Υπηρεσίες: υποβληθέντα, ενταγμένα με προϋπολογισμό ευρώ INTERREG IIΙ: 42 υποβληθέντα, 27 ενταγμένα με προϋπολογισμό ευρώ Η ΕΛΑΝΕΤ ολοκλήρωσε με απόλυτη επιτυχία το αναληφθέν έργο, του οποίου τα βασικά στοιχεία έχουν ως ακολούθως: Παραληφθείσες και αξιολογηθείσες επενδυτικές προτάσεις με συνολικό προϋπολογισμό ευρώ Εγκριθείσες για επιχορήγηση επενδυτικές προτάσεις με συνολικό προϋπολογισμό ευρώ

12 ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΠ.ΑΝ. ΙΙ) Η ΕΛΑΝΕΤ στο πλαίσιο της εφαρμογής και διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ II) συμμετέχει ως εταίρος, μαζί με τους 6 υπόλοιπους ΕΦΔ, στην ίδρυση του ΕΦΕΠΑΕ με χωρική αρμοδιότητά της στις περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου. Ο ΕΦΕΠΑΕ έχει αναλάβει κατόπιν δημόσιου διαγωνισμού την διαχείριση σημαντικών κονδυλίων του ΕΠ.ΑΝ. II για την προγραμματική περίοδο , που καλύπτουν ολόκληρο τον Ελλαδικό χώρο. Τα έργα του εν λόγω Προγράμματος είναι ενταγμένα στις παρακάτω Δράσεις: Εξωστρέφεια Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων: 419 υποβληθέντα με προϋπολογισμό ευρώ, 365 ενταγμένα με προϋπολογισμό ευρώ Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες: 705 υποβληθέντα με προϋπολογισμό ευρώ, 624 ενταγμένα με προϋπολογισμό ,38 ευρώ Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα: 561 υποβληθέντα με προϋπολογισμό ευρώ, 217 ενταγμένα με προϋπολογισμό ,93 ευρώ Πράσινη Επιχείρηση 2010: 26 υποβληθέντα με προϋπολογισμό ευρώ, 11 ενταγμένα με προϋπολογισμό ευρώ Πράσινος Τουρισμός: 87 υποβληθέντα με προϋπολογισμό ευρώ, 55 ενταγμένα με προϋπολογισμό ,48 ευρώ Εναλλακτικός Τουρισμός: 310 υποβληθέντα με προϋπολογισμό ευρώ, 0 ενταγμένα (δεν έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των προτάσεων) Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών: 165 υποβληθέντα με προϋπολογισμό ευρώ, 0 ενταγμένα (δεν έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των προτάσεων) Ένδυση - Υπόδηση: 23 υποβληθέντα με προϋπολογισμό ευρώ, 15 ενταγμένα με προϋπολογισμό ευρώ Επιχειρηματικότητα Γυναικών: υποβληθέντα με προϋπολογισμό ευρώ, 429 ενταγμένα με προϋπολογισμό ευρώ Επιχειρηματικότητα Νέων: υποβληθέντα με προϋπολογισμό ευρώ, 449 ενταγμένα με προϋπολογισμό ευρώ Συνεπώς, μέχρι σήμερα έχουν: υποβληθεί επενδυτικές προτάσεις (αναμένεται η αξιολόγηση επιπλέον 475 υποβληθεισών) με συνολικό προϋπολογισμό ευρώ ενταχθεί επενδυτικές προτάσεις με συνολικό προϋπολογισμό ευρώ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ (Ε.Π.Ε.Α.Α.) Η ΕΛΑΝΕΤ έχει αναλάβει την εφαρμογή και διαχείριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» ως εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, με χωρική αρμοδιότητα στις περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου. Μέχρι σήμερα έχουν: υποβληθεί επενδυτικές προτάσεις με συνολικό προϋπολογισμό ευρώ ενταχθεί επενδυτικές προτάσεις με συνολικό προϋπολογισμό ευρώ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (Π.Ε.Π.) Στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, η ΕΛΑΝΕΤ, ενεργεί ως υπεργολάβος της ALPHA BANK, με βάση μεταξύ τους σύμβαση και διενεργεί τις αξιολογήσεις και πιστοποιήσεις των επενδυτικών προτάσεων, που κατατίθενται στα υποκαταστήματα της τράπεζας σε ολόκληρη την Ελλάδα και αφορούν την Ά Δράση ΕΣΠΑ. Μέχρι σήμερα έχουν: υποβληθεί υποβληθείσες επενδυτικές προτάσεις με προϋπολογισμό ευρώ, ενταχθεί 727 επενδυτικές προτάσεις με προϋπολογισμό ευρώ Συνολικά, η ΕΛΑΝΕΤ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ διαχειρίζεται επενδυτικές προτάσεις με συνολικό προϋπολογισμό ευρώ, ενώ ήδη της ανατέθηκε (μέσω ΕΦΕΠΑΕ) η διαχείριση του προγράμματος «Ενίσχυση ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού-Εμπορίου-Υπηρεσιών» (Β μέρος των ΠΕΠ) με Π/Υ περί τα 350 εκ. Ευρώ.

13 «ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΑΝΕΤ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» ΜΕ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Η ΕΛΑΝΕΤ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ

14 ΜΕ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Την προσεκτική επιλογή των στελεχών και το υψηλό επαγγελματικό τους επίπεδο Την ποικίλη εμπειρία τους στη διαχείριση έργων Το ευρύ φάσμα των έργων (μέγεθος, τομέας, πολυπλοκότητα) Την υψηλή εξειδίκευση της ΕΛΑΝΕΤ στη διαχείριση έργων Την αμεσότητα ανταπόκρισης σε οποιοδήποτε πρόγραμμα, λόγω της ευέλικτης οργάνωσης της Εταιρείας Τη συστηματική μεθοδολογία διαχείρισης που αναπτύχθηκε, εφαρμόστηκε και εφαρμόζεται με επιτυχία Την τυποποίηση και μηχανοργάνωση των διαδικασιών διαχείρισης Την εφαρμογή του ISO 9001:2008 στη διαχείριση Κοινοτικών Προγραμμάτων. Η ΕΛΑΝΕΤ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ Τις Κοινοτικές και Εθνικές επιδιώξεις στα προγράμματα που διαχειρίζεται Τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των διατιθέμενων πόρων Εν χρόνω περάτωση του έργου σύμφωνα με το εκάστοτε συμβατικό αντικείμενο Ελαχιστοποίηση πιθανοτήτων αποτυχίας έργου λόγω της συνεχούς παρακολούθησης και έγκαιρης επέμβασης / συνδρομής Αξιόπιστη διαχείριση (management) σχεδόν οποιουδήποτε προγράμματος ή έργου Προσαρμοστικότητα και αμεσότητα ανταπόκρισης στην ανάληψη οποιουδήποτε έργου σε οποιοδήποτε στάδιο για περαιτέρω διαχείρισή του Αποδεδειγμένη ικανότητα συνεργασίας με την Αναθέτουσα Αρχή ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ Η ΕΛΑΝΕΤ κατέχει σήμερα στον Ελλαδικό χώρο μοναδική εμπειρία και αποδεδειγμένη ικανότητα διαχείρισης προγραμμάτων ή έργων με διεθνείς προδιαγραφές ISO 9001:2008. Αποτελεί αποδοτική από πλευράς κόστους οφέλους λύση για την όποια Αναθέτουσα Αρχή για την ολοκληρωμένη διαχείριση Εθνικών και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2

σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2 i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2 ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ... 5 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΩΝ..

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ92ΟΡΙΝ-ΙΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25-09-2013 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 1457 /25-09-2013 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 1077/25-09-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Σκρέκας Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

Κώστας Σκρέκας Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Η μετάβαση από το 2014 στο 2015 σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή. Η ελληνική οικονομία αφήνει πίσω της την ύφεση και επανέρχεται δυναμικά στον δρόμο της ανάπτυξης. Μέσα από διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Πράξη: «Ανάπτυξη Δικτύου Παρακολούθησης και Υποστήριξης Επιχειρήσεων για τις Οικονομικές και Τεχνολογικές Μεταβολές» (κωδ.

ΑΠΟΦΑΣΗ. Πράξη: «Ανάπτυξη Δικτύου Παρακολούθησης και Υποστήριξης Επιχειρήσεων για τις Οικονομικές και Τεχνολογικές Μεταβολές» (κωδ. ΑΠΟΦΑΣΗ Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2010 Α.Π.: 5285 Θέμα: Απόφαση εκτέλεσης υποέργου «Μηχανισμός Υποστήριξης και μεταφοράς τεχνογνωσίας για τη βελτίωση της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ»

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY ΚΛΑΔΟΥ ΤΠΕ» Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΠΕ-DIRECTORY Κωδ. ΟΠΣ: Προϋπολογισμός: (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Ημερομηνία Διενέργειας: 3.546.180,00 ΗΗ-ΜΜ-200Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ)

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεσογείων 14-18, Αθήνα ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) Αθήνα, 18/7/2012 Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ» Μετακινούμε την

Διαβάστε περισσότερα

Πρόοδος Υλοποίησης Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων

Πρόοδος Υλοποίησης Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων Πρόοδος Υλοποίησης Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων Αύγουστος 2006 Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων Σηµαντική πρόοδος στην υλοποίησή του Εξακολουθεί να χρειάζεται δράση Το φθινόπωρο του 2005 η Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α/Α ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Εξειδίκευση και αποτίμηση των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης στην Ελλάδα, όπως αυτές Μελέτη Ανασχεδιασμού των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ρογραμματα 2014-2020 ΔΙΕΥΡΥΝΟΝΤΑΙ ΤΑ LEADER Τοπική ανάπτυξη Σύσταση Ομάδων ΜΈΣΑ ΌΛΟΙ ΟΙ ΚΛΆΔΟΙ

ρογραμματα 2014-2020 ΔΙΕΥΡΥΝΟΝΤΑΙ ΤΑ LEADER Τοπική ανάπτυξη Σύσταση Ομάδων ΜΈΣΑ ΌΛΟΙ ΟΙ ΚΛΆΔΟΙ IOYΛΙΟΣ 2014 ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ AGRENDA 2014-2020 AgroNews.gr ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΑΓΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ρογραμματα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 Έμφαση σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ α Ιουνίου 2013 ΤΕΥΧΟΣ 222

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ α Ιουνίου 2013 ΤΕΥΧΟΣ 222 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ α Ιουνίου 2013 ΤΕΥΧΟΣ 222 1. Ψηφίσθηκαν οι αλλαγές στον Επενδυτικό Νόμο 3908/2011 & στον Αναπτυξιακό 3299/2004 από τη Βουλή των Ελλήνων,

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Κρήτης

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Κρήτης Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Κρήτης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΠΤΑΚ) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ (2014 2020) ΝΕΟ «ΕΣΠΑ». Δεκέμβριος 2013

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ (2014 2020) ΝΕΟ «ΕΣΠΑ». Δεκέμβριος 2013 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ (2014 2020) ΝΕΟ «ΕΣΠΑ». Δεκέμβριος 2013 1. Η ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΠΑ 2007-2013 Με λιγότερο από δυό χρόνια για την ολοκλήρωση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΣΠΑ, ΤΟΥ ΕΣΣΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΣΣΑΑΛ (2007-2009) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΠΣ 2000-2006 ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13 ΜΕΡΟΣ Β ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ΑΞΟΝΑΣ Ι. «ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.. Τροποποίηση της Κ.Υ.Α.2325/27-04.1989 (ΦΕΚ Β 314/89) Κανονισμός Λειτουργίας του Κ.Α.Π.Ε.

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.. Τροποποίηση της Κ.Υ.Α.2325/27-04.1989 (ΦΕΚ Β 314/89) Κανονισμός Λειτουργίας του Κ.Α.Π.Ε. ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.. Τροποποίηση της Κ.Υ.Α.2325/27-04.1989 (ΦΕΚ Β 314/89) Κανονισμός Λειτουργίας του Κ.Α.Π.Ε. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014-2020 (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2014-2020) ΑΘΗΝΑ ΜΑΪΟΣ 2014-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ «ISEDENET/SOUTH EAST» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ «ISEDENET/SOUTH EAST» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ «ISEDENET/SOUTH EAST» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ, 2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το αντικείμενο της μελέτης είναι

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 03-10-2014 Α.Π.: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε01.01.01/840

Αθήνα, 03-10-2014 Α.Π.: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε01.01.01/840 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μ ο ν ά δ α Β Πληροφορίες: Βαλλιάνου Ι. Ταχ. Δ/νση: Κοραή 4, 10564, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕΠΒΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΣΕΠΒΕ 2007-2009 Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος Αναστάσιος Τζήκας Α Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Eτήσιος Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2009

Eτήσιος Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2009 Eτήσιος Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2009 Φέτος, ο ΟΤΕ στην προσπάθειά του να ενημερώσει αλλά και να παρακινήσει όλους όσοι ενδιαφέρονται να επιδείξουν μια πιο υπεύθυνη κοινωνικά συμπεριφορά, προτείνει

Διαβάστε περισσότερα