ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ"

Transcript

1 έτος 2013

2 HELEXPO PALACE - Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Αττικής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ κατά την παραχώρηση χρήσης του σε Οργανωτές Εκθέσεων, Συνεδρίων και Εκδηλώσεων ΟΡΟΛΟΓΙΑ HELEXPO: Ελληνικές Εκθέσεις HELEXPO AE Διοργάνωση Εκθέσεων, Συνεδρίων και λοιπών Εκδηλώσεων HELEXPO PALACE: Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Αττικής (ΕΣΚΑ) Λ. Κηφισίας 39, Μαρούσι Τηλ.: , Fax: , ΕΚΔΗΛΩΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: ΕΚΘΕΤΗΣ: Εκθέσεις, Συνέδρια, Πολιτιστικές Εκδηλώσεις, Συμπόσια, Εταιρικές Εκδηλώσεις κλπ. που πραγματοποιούνται στο HELEXPO PALACE Εταιρείες, Οργανισμοί, Σύνδεσμοι, Φορείς, Φυσικά Πρόσωπα κλπ. που διοργανώνουν εκδηλώσεις στο HELEXPO PALACE Εταιρείες, Οργανισμοί, Σύνδεσμοι, Φορείς, Φυσικά Πρόσωπα κλπ. που συμμετέχουν στην εκδήλωση του Οργανωτή Άρθρο 1ο: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ HELEXPO PALACE ΠΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ Ο Κανονισμός αυτός ρυθμίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την παραχώρηση σε Τρίτους (Οργανωτές) της χρήσης των χώρων του HELEXPO PALACE Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Αττικής (στο εξής ΕΣΚΑ), που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Κηφισίας 39 στο Δήμο Αμαρουσίου, για την Οργάνωση Εκθέσεων, Συνεδρίων ή άλλων Εκδηλώσεων. Οι όροι αυτοί είναι δεσμευτικοί τόσο για τον Οργανωτή, όσο και για τους εκθέτες, τους κατασκευαστές, τα συνεργεία κλπ. της εκδήλωσης. Παραχωρούνται προς χρήση οι στεγασμένοι χώροι του ΕΣΚΑ, καθώς και οι ανοικτοίυπαίθριοι και βοηθητικοί χώροι όπως και οι χώροι στάθμευσης, όπως αυτοί περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί και στο Προσάρτημα Β του παρόντος (τεχνικά χαρακτηριστικά, σχέδια). Κ.Λ. ΕΣΚΑ

3 Το ΕΣΚΑ έχει συνολική δομημένη επιφάνεια μ 2 εκ των οποίων: μ 2 μικτή Εκθεσιακή επιφάνεια και μ 2 Συνεδριακή επιφάνεια, ως εξής: ΣΤΑΘΜΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΥΨΟΣ ΧΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Level Επίπεδο Α Δόμηση μ 2 4,44 μ.. Χώρος Στάθμευσης Αποθηκευτικός Χώρος Μηχανοστάσια Φωτισμός, Kλιματισμός Δίκτ. Παροχών Κοιν. Ωφέλ. Μεγαφωνικές εγκαταστάσεις Ανελκυστήρες, Κυλιόμενες κλίμακες, Εστίαση, WC Μηχανοστάσια, Λεβητοστάσια Υποσταθμός, Πίνακες, Η/Ζ Υδροστάσιο πυροπροστασίας Level Επίπεδο Β Είσοδος από οδό Δημοκρίτου Δόμηση μ 2 Μικτή Εκθεσιακή μ 2 Τμηματικά 6,30 μ. 5,85 μ. 2,78 μ. 2,30 μ. Εκθεσιακός χώρος Γραφεία διοργανωτών Υπηρεσίες κλπ. Φωτισμός, Kλιματισμός Δίκτ. Παροχών Κοιν. Ωφέλ. Μεγαφωνικές εγκαταστάσεις Ανελκυστήρες, Κυλιόμενες κλίμακες, Εστίαση, WC Τηλεφωνικό Κέντρο, Σύστημα Κεντρικού Ελέγχου Level Επίπεδο С Είσοδος από Λ. Κηφισίας Level Επίπεδο D Δόμηση μ 2 Μικτή Εκθεσιακή μ 2 Δόμηση μ 2 Μικτή Εκθεσιακή μ 2 Τμηματικά 3,00 μ. 2,84 μ. Τμηματικά 4,46 μ. 3,98 μ. Εκθεσιακός χώρος Reception (Λ. Κηφισιας) Γραφεία διοργανωτών Υπηρεσίες κλπ. Εκθεσιακός χώρος Γραφεία διοργανωτών Υπηρεσίες κλπ. Φωτισμός, Kλιματισμός Δίκτ. Παροχών Κοιν. Ωφέλ. Μεγαφωνικές εγκαταστάσεις Ανελκυστήρες, Κυλιόμενες κλίμακες, Εστίαση, WC κλπ. Φωτισμός, Kλιματισμός Δίκτ. Παροχών Κοιν. Ωφέλ. Μεγαφωνικές εγκαταστάσεις Ανελκυστήρες, Κυλιόμενες κλίμακες, Εστίαση, W.C. κλπ. Level Επίπεδο E Συνεδρ. Κέντρο Συνεδρ. Αίθουσα Ε.1: 600 μ 2 / 400 ατ. Foyer Ε.1: 600 μ 2 Αίθουσα Ε.1: 3,30 μ. Foyer 3,00-5,00 μ. Συνεδριακή Αίθουσα Foyer Χώρος Πολλ. Χρήσεων Γραφεία Διοίκησης Φωτισμός, Κλιματισμός Δίκτ. Παροχών Κοιν. Ωφέλ. Μεγαφωνικές εγκαταστάσεις Ανελκυστήρες, Κυλιόμενες κλίμακες, Εστίαση, WC Μεταφραστικές εγκαταστάσεις Levels Επίπεδα Β, С Αύλειοι Χώροι μ 2 (περίπου) Εκθεσιακός Χώρος Χώρος στάσης και στάθμευσης οχημάτων Εξωτερική Σήμανση Περίφραξη, Φυλάκιο, Εξωτερικός φωτισμός,κλπ. Κ.Λ. ΕΣΚΑ

4 Άρθρο 2ο: ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Οι χώροι του ΕΣΚΑ παραχωρούνται για χρήση σε Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, (όπως Επαγγελματίες Οργανωτές Εκθέσεων Συνεδρίων, Επιχειρήσεις, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, Πνευματικά Ιδρύματα, Επιστημονικούς Φορείς, Οργανισμούς, Επιμελητήρια, Σωματεία, Συλλόγους, Πολιτικά Κόμματα κλπ.), τα οποία στο εξής χαρακτηρίζονται με τον τίτλο «ΟΡΓΑΝΩΤΕΣ». Οι Οργανωτές πρέπει να πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται απο τις κείμενες διατάξεις για την οργάνωση και λειτουργία των εκδηλώσεών τους, προκειμένου δε για τη διοργάνωση εκθέσεων πρέπει να διαθέτουν την προβλεπόμενη Άδεια Λειτουργίας της Έκθεσης από τη Νομαρχία Αθηνών, την οποία και θα υποβάλλουν στη HELEXPO πριν την έναρξη παραχώρησης χρήσης των χώρων. Σε περίπτωση που ο Οργανωτής δεν προσκομίσει εμπρόθεσμα την Άδεια Λειτουργίας της Έκθεσης, τότε η HELEXPO διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την έγκριση της παραχώρησης για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης. Άρθρο 3ο: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 3.1. υποβολή αίτησης Οι χώροι του ΕΣΚΑ παραχωρούνται μετά την υποβολή έγγραφης Αίτησης από τον Οργανωτή για χρήση των χώρων, ξεχωριστά για κάθε Εκθεσιακή, Συνεδριακή ή άλλη Εκδήλωση. Στην Αίτηση αναγράφονται αναλυτικά: Profile Οργανωτή, Έκθεση-Λογότυπο-Εκθέματα, Ημερομηνίες Προετοιμασίας-Λειτουργίας-Αποξήλωσης, Εναλλακτικές ημερομηνίες, Εκτιμώμενα μικτά εκθεσιακά μ 2. Αίτηση που υποβάλλεται από οφειλέτη, αξιολογείται μόνο μετά την εξόφληση της οφειλής. Αίτηση που περιέχει όρους ή περιορισμούς δεν γίνεται δεκτή έγκριση απόρριψη αίτησης Η Αίτηση για την παραχώρηση εγκρίνεται ή απορρίπτεται απο τη Διοίκηση της HELEXPO (κατά την απόλυτη κρίση της), αφού συνεκτιμηθούν και συνυπολογισθούν - χωρίς αξιολογική διαβάθμιση - τα παρακάτω κριτήρια: βαθμός εκμετάλλευσης του ΕΣΚΑ, διαθεσιμότητα χώρων και ημερομηνιών, έσοδα από την παραχώρηση χρήσης, προφίλ οργανωτή, ανταγωνιστικότητα με εκθέσεις της HELEXPO, παλαιότητα / επαναληπτικότητα της έκθεσης, προώθηση συγκεκριμένου κλάδου / παραγωγικής τάξης, συνέπεια σε προηγούμενες συναλλαγές με την HELEXPO κ.α. Η απόρριψη της Αίτησης για οποιοδήποτε λόγο δεν δημιουργεί καμία αξίωση κατά της HELEXPO. Κ.Λ. ΕΣΚΑ

5 3.3. εναλλακτικές ημερομηνίες διεξαγωγής Η HELEXPO διατηρεί το δικαίωμα να αντιπροτείνει στον Οργανωτή εναλλακτική ημερομηνία διεξαγωγής της εκδήλωσης, στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης του εκθεσιακού της προγράμματος. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να εξετάζει προτάσεις παραχώρησης του ΕΣΚΑ καθ όλη την διάρκεια του έτους, για την κάλυψη τυχόν κενών χρονικών διαστημάτων παράλληλη λειτουργία εκδηλώσεων Στο ΕΣΚΑ μπορούν να διοργανώνονται παράλληλα περισσότερες από μία Εκθέσεις ή Εκδηλώσεις, κατά την κρίση της HELEXPO. Άρθρο 4ο: ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ Η HELEXPO δεν παραχωρεί για χρήση το ΕΣΚΑ σε Τρίτους όταν το αντικείμενο της Εκδήλωσης είναι κατά την απόλυτη κρίση της αντίθετο με το κοινό αίσθημα, υποβιβάζει τη φήμη αυτής ή μπορεί να προκαλέσει ταραχές ή όταν ο αιτών έχει παραβεί στο παρελθόν όρους του παρόντος ή οποιασδήποτε σύμβασής του με τη HELEXPO. Σε περίπτωση διαπίστωσης ύπαρξης των ανωτέρω λόγων μετά την έγκριση παραχώρησης ή μετά την υπογραφή του σχετικού Ιδιωτικού Συμφωνητικού ή κατά τη διάρκεια της χρήσης του ΕΣΚΑ, η HELEXPO δύναται να ακυρώσει οριστικά την παραχώρηση ή ακόμη και να διακόψει την εκδήλωση. Η χρονική διαφορά εκθέσεων με το ίδιο ακριβώς αντικείμενο θα είναι τουλάχιστον εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες πριν και τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες μετά, εκτός εάν ο Οργανωτής εγκεκριμένης ήδη έκθεσης δεν έχει αντίρρηση. Άρθρο 5ο: EΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ Μετά την έγκριση της Αίτησης και την έγγραφη γνωστοποίησή της από την HELEXPO, ο ενδιαφερόμενος καλείται να υπογράψει το σχετικό Ιδιωτικό Συμφωνητικό (Ι.Σ.) μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, καταβάλλοντας ταυτόχρονα τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 6. Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η HELEXPO διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της έγκρισης διεξαγωγής της αιτούμενης εκθεσιακής, συνεδριακής ή άλλης εκδήλωσης. Το σχετικό Ι.Σ. παραχώρησης αποτελεί ένα σώμα με τον παρόντα Κανονισμό Λειτουργίας του ΕΣΚΑ και τα συμπληρωματικά του τεύχη (Προσαρτήματα, Σχέδια, τυχόν Νέες Οδηγίες κλπ.). Ειδικότερες συμφωνίες που αποτυπώνονται εγγράφως στο Ιδιωτικό Συμφωνητικό υπερισχύουν των διατάξεων του Κανονισμού Λειτουργίας. Σε περίπτωση αντίθεσης των όρων του παρόντος Κανονισμού Λειτουργίας και του Ιδιωτικού Συμφωνητικού, υπερισχύουν οι όροι του Ιδιωτικού Συμφωνητικού. Κ.Λ. ΕΣΚΑ

6 Μη τήρηση ή παραβίαση οποιουδήποτε όρου του Ι.Σ. ή του παρόντος Κανονισμού (οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις), συνεπάγεται την κατάπτωση της Εγγύησης, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 6, κατά την κρίση της HELEXPO. Ταυτόχρονα, παρέχεται το δικαίωμα στην HELEXPO να ακυρώσει οριστικά την παραχώρηση, μη ευθυνόμενη για τυχόν ζημίες του Οργανωτή από την ακύρωση αυτή, να παρακρατήσει και εισπράξει τις επιταγές κατά τα αναγραφόμενα στο Άρθρο 8 του παρόντος, καθώς και να αξιώσει την αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής της ζημίας που απορρέει από την ακύρωση αυτή. Κανένα δικαίωμα δεν δημιουργείται υπέρ του Οργανωτή από την εκ μέρους της HELEXPO σιωπηρή ανοχή παράβασης ή καταστρατήγησης οποιουδήποτε όρου του Ιδιωτικού Συμφωνητικού ή του Κανονισμού Λειτουργίας, η οποία δεν συνιστά σε καμία περίπτωση έγκριση ή παραίτηση από κάποιο δικαίωμα της HELEXPO ή τροποποίηση της σύμβασης και οπωσδήποτε δεν θίγει τα δικαιώματα της HELEXPO να ζητήσει, όποτε κρίνει αυτό σκόπιμο, την πιστή τήρηση των όρων και συμφωνιών του παρόντος Κανονισμού Λειτουργίας και του Ιδιωτικού Συμφωνητικού. Επίσης η τυχόν παράλειψη άσκησης ή η μη έγκαιρη ενάσκηση οποιουδήποτε τυχόν δικαιώματος εκ μέρους της HELEXPO, εφ άπαξ ή κατ επανάληψη, σε καμία περίπτωση δεν δύναται να ερμηνευθεί ως παραίτηση από αυτό ούτε συνεπάγεται την αποδυνάμωσή του και η HELEXPO δικαιούται να το ασκήσει κατά βούληση και οποτεδήποτε κρίνει σκόπιμο. Άρθρο 6ο: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΟΥ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Ε.Ε ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ Στεγασμένοι ( B, C, D) Η αποζημίωση παραχώρησης χρήσης χώρου υπολογίζεται σε /μ2 του παραχωρούμενου για χρήση χώρου (μικτή εκθεσιακή επιφάνεια) για κάθε ημέρα προετοιμασίας, λειτουργίας και αποξήλωσης, αντίστοιχα και βάσει του ισχύοντος τιμολογίου της HELEXPO. Η αποζημίωση που θα καταβληθεί από τον Οργανωτή στη HELEXPO δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ως μίσθωμα, αλλά είναι αντάλλαγμα για την παραχώρηση του δικαιώματος προσωρινής και χρονικά περιορισμένης χρήσης των Υπηρεσιών και του Χώρου από τον Οργανωτή. Επίσης, καμιά απολύτως διάταξη της εν γένει ισχύουσας νομοθεσίας περί μισθώσεων δεν έχει εφαρμογή στην συγκεκριμένη περίπτωση και ο Οργανωτής παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα κάθε τυχόν δικαιώματός του που θα μπορούσε ενδεχομένως να επικαλεσθεί από παρόμοια διάταξη νόμου. Ως ελάχιστος χρόνος προετοιμασίας (για: χάραξη ιχνών εκθετηρίων, κατασκευή τυποποιημένων εκθετηρίων και εκθετηρίων ειδικής κατασκευής, τοποθέτηση εκθεμάτων στα εκθετήρια) των καθαρά Εκθεσιακών Εκδηλώσεων ορίζονται οι δύο (2) ημέρες πριν από την έναρξη λειτουργίας αυτής, ενώ ορίζεται η μία (1) ημέρα μετά τη λήξη της εκδήλωσης κατ ελάχιστο, για την παράδοση του χώρου στην καλή κατάσταση που παραλήφθηκε. Κ.Λ. ΕΣΚΑ

7 Στην ανωτέρω αποζημίωση παραχώρησης χρήσης χώρων περιλαμβάνονται: ο Γενικός Φωτισμός (κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος φωτιστικών οροφής και εξωτερικών προβολέων) η Γενική Καθαριότητα (βλ. Άρθρο 7 και Προσάρτημα Α) ο Κλιματισμός (Ψύξη-Θέρμανση-Εξαερισμός/ κατά τη διάρκεια λειτουργίας της εκδήλωσης) η χρήση του εσωτερικού δικτύου Ύδρευσης και Αποχέτευσης του κτιρίου η λειτουργία των Ανελκυστήρων ατόμων & φορτίων και των Κυλιόμενων Κλιμάκων η διάθεση χώρου Ιατρείου (μη εξοπλισμένου και μη επανδρωμένου) η διάθεση δύο (2) τηλεφωνικών γραμμών στη Γραμματεία της έκθεσης. η Μεγαφωνική Εγκατάσταση (για ανακοινώσεις ή μουσική κάλυψη της εκδήλωσης) οι Θέσεις Στάθμευσης Ι.Χ. Εκθετών (ανάλογες με τις δυνατότητες) σύμφωνα με τα προσαρτήματα και το εκάστοτε Ι.Σ. α) Το ποσό της αποζημίωσης χρήσης χώρου καταβάλλεται στη HELEXPO ως εξής: Με την υπογραφή του Ιδιωτικού Συμφωνητικού: 1. Καταβάλλεται ως προκαταβολή το 10%, υπολογιζόμενο επί του συνολικού ποσού αποζημίωσης παραχώρησης χρήσης του χώρου, σε μετρητά ή με επιταγή έκδοσης του Οργανωτή και με ημερομηνία έκδοσης το αργότερο δεκαπέντε (15) ημέρες από την υπογραφή. 2. Για το υπόλοιπο 90% του συνολικού ποσού αποζημίωσης παραδίδονται επιταγές έκδοσης του Οργανωτή με τις παρακάτω ημερομηνίες έκδοσης: Το 15% με επιταγή ημερομηνίας έκδοσης ένα (1) μήνα πριν από την ημερομηνία παράδοσης των χώρων (έναρξη της παραχώρησης 1 η ημέρα προετοιμασίας). Το 20% με επιταγή ημερομηνίας έκδοσης δύο (2) μήνες μετά την ημερομηνία λήξης της παραχώρησης (τελευταία ημέρα αποξήλωσης) Το 20% με επιταγή ημερομηνίας έκδοσης τρεις (3) μήνες μετά την ημερομηνία λήξης της παραχώρησης. Το 20% με επιταγή ημερομηνίας έκδοσης τέσσερις (4) μήνες μετά την ημερομηνία λήξης της παραχώρησης. Το 15% με επιταγή ημερομηνίας έκδοσης πέντε (5) μήνες μετά την ημερομηνία λήξης της παραχώρησης. β) Η αποζημίωση των εκθεσιακών παροχών και υπηρεσιών καταβάλλεται στη HELEXPO ως εξής: Τα ποσά που αναλογούν: στην κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος των εκθετηρίων (πέραν του γεν. φωτισμού) στις αποζημιώσεις για φθορές ή ζημίες στους χώρους του ΕΣΚΑ στις υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών στην Ειδική Καθαριότητα στη νυχτερινή προετοιμασία - αποξήλωση στο ποσοστό επί των εισιτηρίων των επισκεπτών στις επιπλέον ημέρες προετοιμασίας ή αποξήλωσης στην επιπλέον εκθεσιακή επιφάνεια Κ.Λ. ΕΣΚΑ

8 στη χρήση του Συνεδριακού Κέντρου στο οποιοδήποτε άλλο ποσό που αφορά στην παροχή υπηρεσιών και δεν περιλαμβάνεται στην αποζημίωση χρήσης, καθώς και οποιοδήποτε ποσό καταλογιστεί τυχόν στον Οργανωτή, καταβάλλονται από τον Οργανωτή στην HELEXPO, εντός της επόμενης εβδομάδος μετά την έκδοση από την HELEXPO του «Εκκαθαριστικού Σημειώματος των Εκθεσιακών Παροχών & Υπηρεσιών», με επιταγή έκδοσης του Οργανωτή και με ημερομηνία έκδοσης δύο (2) μήνες μετά τη λήξη της παραχώρησης (τελευταία ημέρα αποξήλωσης). γ) Η εγγυητική επιστολή καταβάλλεται στη HELEXPO ως εξής: Ο Οργανωτής είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει στη HELEXPO, το αργότερο τρεις (3) μήνες πριν την εκδήλωση, Εγγυητική Επιστολή (αναγνωρισμένης Τράπεζας της ημεδαπής) Καλής Εκτέλεσης των όρων του παρόντος και του Ι.Σ., ποσού ίσου με το 10% του συνολικού ποσού της αποζημίωσης χρήσης χώρου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου που να λήγει όμως τουλάχιστον έξι (6) μήνες μετά το τέλος της παραχώρησης. Η εγγυητική αυτή επιστολή καταπίπτει υπέρ της HELEXPO σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου του παρόντος ή του σχετικού Ι.Σ., που αποτελεί ένα σώμα με τον Κανονισμό. Επιστρέφεται στον Οργανωτή μόνον μετά την εκκαθάριση όλων των οφειλών του (αποζημίωση χρήσης, εκθεσιακές παροχές κ.λ.π.) προς τη HELEXPO, ενώ σε αντίθετη περίπτωση καταπίπτει κατά το αναλογούν ποσό η Εγγυητική Επιστολή υπέρ της ΗΕLEXPO. Σε περίπτωση που ο Οργανωτής δεν προσκομίσει εμπρόθεσμα σύμφωνα με τα παραπάνω την Εγγυητική Επιστολή, τότε η HELEXPO διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει την έγκριση της παραχώρησης και δικαιούται να διαθέσει ελεύθερα τους παραχωρηθέντες χώρους σε άλλους ενδιαφερόμενους τρίτους. δ) ο Οργανωτής βαρύνεται με οποιοδήποτε φόρο, τέλος, δικαίωμα ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου (ΦΠΑ κλπ.) 6.2. ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ Αύλειοι (B, C) Οι Αύλειοι χώροι του ΕΣΚΑ μπορεί να χρησιμοποιηθούν από τους Οργανωτές Εκθεσιακών και άλλων Εκδηλώσεων, ως εκθεσιακοί χώροι, σύμφωνα με την προαναφερθείσα διαδικασία των στεγασμένων χώρων ΧΩΡΟΙ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ & ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ χώροι φορτοεκφόρτωσης Οι Αύλειοι και οι Υπόγειοι χώροι του ΕΣΚΑ μπορεί να χρησιμοποιηθούν από τους Οργανωτές Εκθεσιακών και άλλων Εκδηλώσεων, κατά τις ημέρες προετοιμασίας και αποξήλωσης, μόνο για τη στάση αυτοκινήτων, φορτηγών, γερανών, περονοφόρων κλπ για τη διευκόλυνση της φορτοεκφόρτωσης των εκθεσιακών δομών και εκθεμάτων, με επιμέλεια του Οργανωτή. Κ.Λ. ΕΣΚΑ

9 Ο Οργανωτής έχει την ευθύνη της διαχείρισης, φύλαξης, ασφάλειας και γενικά της οργάνωσης και λειτουργίας των χώρων φορτοεκφόρτωσης, καθώς επίσης και της τήρησης της σχετικής Νομοθεσίας (απαιτούμενα δικαιολογητικά, ασφαλιστική κάλυψη κλπ.) από τα οχήματα που εισέρχονται / κινούνται στους χώρους και από τους οδηγούς αυτών. χώροι στάθμευσης Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της Εκδήλωσης θα παραχωρούνται δωρεάν υπαίθριες και υπόγειες θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων στον Οργανωτή, με σφραγισμένες κάρτες στάθμευσης της HELEXPO, ο αριθμός των οποίων θα καθορίζεται κατά περίπτωση από την ίδια, ενώ η διάθεσή τους θα γίνεται από τον Οργανωτή σε εκθέτες, προσωπικό, VIP κλπ. κατά προτεραιότητα και σύμφωνα με τις ανάγκες του. Ο Οργανωτής έχει την ευθύνη της διαχείρισης, φύλαξης, ασφάλειας και γενικά της οργάνωσης και λειτουργίας των χώρων στάθμευσης ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟI ΧΩΡΟI Η αποζημίωση χρήσης της Συνεδριακής Αίθουσας και του Foyer, υπολογίζεται βάσει του ισχύοντος τιμολογίου και περιλαμβάνει το γενικό φωτισμό, τη γενική καθαριότητα, τον κλιματισμό, τη λειτουργία ανελκυστήρων-κυλιομένων κλιμάκων. Ακολουθείται η προαναφερθείσα διαδικασία των εκθεσιακών χώρων. Άρθρο 7ο: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ Η παραχώρηση διέπεται από τους ακόλουθους όρους και ειδικότερες συμφωνίες: 7.1. εκδήλωση Η οργάνωση και προετοιμασία-αποξήλωση της Έκθεσης θα γίνει με δαπάνες, ευθύνη και φροντίδα του Οργανωτή, χωρίς οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση της HELEXPO για την επιτυχία της Εκδήλωσης, την προσέλκυση Εκθετών ή Επισκεπτών κλπ., εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά. Η υποχρέωση της HELEXPO εξαντλείται με την παραχώρηση των συμφωνηθέντων για χρήση χώρων. Τους χώρους τούτους, την καταλληλότητα και τα τεχνικά χαρακτηριστικάιδιαιτερότητες των οποίων έχει ο ίδιος διαπιστώσει και αποδέχεται, διαθέτει στη συνέχεια ο Οργανωτής στους πελάτες του. Ο Οργανωτής δε δικαιούται να τροποποιήσει το λογότυπο, τη θεματολογία, το αντικείμενο και τα εκθέματα της εκδήλωσης, όπως αυτά ορίζονται στην έγκριση παραχώρησης χρήσης του ΕΣΚΑ και στο Ι.Σ. ή να πραγματοποιήσει και άλλη έκθεση στο ΕΣΚΑ -παράλληλα με την πρώτη- χωρίς να έχει υποβληθεί σχετική αίτηση κατά τα οριζόμενα στην παρ και χωρίς την έγγραφη έγκριση της HELEXPO. Κ.Λ. ΕΣΚΑ

10 7.2. εκθέματα Η HELEXPO έχει το δικαίωμα να αρνηθεί τη συμμετοχή εκθετών του Οργανωτή που τα εκθέματα και οι δραστηριότητές τους δεν έχουν σχέση με το σκοπό και το χαρακτήρα της εκδήλωσης. Η τοποθέτηση εκθεμάτων και διαφημιστικού υλικού επιτρέπεται μόνο εντός του χώρου των εκθετηρίων. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση ή ανάρτηση εκθεμάτων και διαφημιστικού υλικού στην τοιχοποιία, στα υαλοστάσια, στις θύρες κλπ. της εγκατάστασης. Απαγορεύεται στον Οργανωτή η τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων, που διαφημίζουν προιόντα που δεν έχουν σχέση με τα εκτιθέμενα, μέσα στους χώρους του ΕΣΚΑ ή γύρω απ αυτούς σήμανση και προβολή εκδήλωσης Στους χώρους του ΕΣΚΑ επιτρέπεται η προβολή και η διαφήμιση μόνο της συγκεκριμένης εκδήλωσης. Η ανάρτηση πανώ και επιγραφών καθώς και η τοποθέτηση οπτικοακουστικών μέσων προβολής της εκδήλωσης στους χώρους που διατίθενται ειδικά γι αυτό το σκοπό, μέσα και έξω από το χώρο του ΕΣΚΑ, επιτρέπεται με έγκριση της HELEXPO και στις συγκεκριμένες διαστάσεις, που θα ορίζει αυτή, ανάλογα με το χώρο τοποθέτησης. Οι μακέτες, η κατασκευή και η ανάρτηση/τοποθέτηση των ανωτέρω γίνονται από τον Οργανωτή με ευθύνη και δαπάνες του, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη δημόσια ασφάλεια. Η αποξήλωση αυτών γίνεται από τον Οργανωτή την επομένη της λήξης της Εκδήλωσης, άλλως γίνεται με χρέωσή του από την HELEXPO. Όταν στο διαφημιστικό πρόγραμμα της έκθεσης γίνεται αναφορά στον τόπο διεξαγωγής της, ο Οργανωτής υποχρεούται να χρησιμοποιεί αποκλειστικά και μόνο το διακριτικό τίτλο HELEXPO PALACE - συνοδευόμενο εφ όσον το επιθυμεί και με τον επεξηγηματικό τίτλο «Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Αττικής» - με το αντίστοιχο λογότυπο που θα ορίσει και διαθέσει η HELEXPO. Σε κάθε περίπτωση, η χρήση του διακριτικού τίτλου HELEXPO PALACE για τον προσδιορισμό του τόπου διεξαγωγής της εκδήλωσης θα πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μη δημιουργείται στο κοινό η εντύπωση ότι η εκδήλωση διοργανώνεται από τη HELEXPO. Η χρήση φωτογραφιών του ΕΣΚΑ, πέραν αυτών που διατίθενται από τη HELEXPO, επιτρέπεται μόνο μετά από έγκριση της τελευταίας. Ο Οργανωτής έχει την υποχρέωση να αποδέχεται οποιουδήποτε είδους διαφήμιση, που θα προβάλλεται ή θα παρουσιάζεται με οποιοδήποτε τρόπο για λογαριασμό της HELEXPO στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους εσωτερικά ή εξωτερικά του ΕΣΚΑ. Κ.Λ. ΕΣΚΑ

11 7.4. καθαριότητα Η Γενική Καθαριότητα γίνεται από την Εταιρεία Καθαρισμού του ΕΣΚΑ, με ευθύνη και δαπάνη της HELEXPO και περιλαμβάνει καθαριότητα των κοινοχρήστων χώρων (reception, bars, εστιατόρια, WC, διάδρομοι, Κυλιόμενες Κλίμακες, Ανελκυστήρες, αύλειοι χώροι κλπ.), καθ όλη τη διάρκεια της παραχώρησης. Η δαπάνη για Ειδική Καθαριότητα των εκθετηρίων κατά τη διάρκεια λειτουργίας της έκθεσης -εφόσον ζητηθεί- βαρύνει τον Οργανωτή με ημερήσια χρέωση ανά μ2 εκθετηρίου. Περιλαμβάνει τακτική καθαριότητα δαπέδων, επίπλων, mini bars κλπ. (πλην εκθεμάτων) καθώς και αποκομιδή κατά τη διάρκεια της ημέρας παντός είδους απορριμάτων (από καλάθια αχρήστων, τασάκια) από τα εκθετήρια. Ο Οργανωτής οφείλει να υποβάλει εγκαίρως (το αργότερο 10 ημέρες πριν από την παραχώρηση) σχετική Αίτηση. Αναλυτική περιγραφή των ανωτέρω, βρίσκεται στο Προσάρτημα Α 7.5. εστίαση Ο Οργανωτής δεν έχει το δικαίωμα να δημιουργήσει και άλλα κυλικεία, μπαρ ή εστιατόρια στους χώρους που του παραχωρούνται για χρήση, πλέον αυτών που λειτουργούν μέσω των αναδόχων της HELEXPO υπηρεσίες Ο Οργανωτής δεν έχει το δικαίωμα να δημιουργήσει και άλλες υπηρεσίες (πχ γραφεία ταξιδίων, καταστήματα κλπ.) στους χώρους που του παραχωρούνται για χρήση, πλέον των ήδη εγκατεστημένων που παρέχονται μέσω των αναδόχων της HELEXPO τηλεπικοινωνίες Ο Οργανωτής οφείλει να υποβάλλει εγκαίρως (το αργότερο 10 ημέρες πρίν από την παραχώρηση) Αίτηση με τον αριθμό των γραμμών και συσκευών αλλά και γενικά των μέσων τηλεπικοινωνίας που θα χρειαστεί και τα εκθετήρια όπου θα τοποθετηθούν. Αναλυτική περιγραφή των ανωτέρω, βρίσκεται στο Προσάρτημα Α 7.8. κοινοποίηση έντυπου υλικού Ο Οργανωτής έχει την υποχρέωση να κοινοποιεί στην HELEXPO, όλα τα έντυπα συμμετοχής, τον κανονισμό λειτουργίας της εκδήλωσης, τις εγκυκλίους και τα λοιπά έγγραφα που εξυπηρετούν τους εκθέτες καθώς και τον αριθμό των επισκεπτών συνεργασία με τρίτους Ο Οργανωτής δύναται να αναθέσει σε Τρίτο τη διοργάνωση μέρους ή όλης της Εκδήλωσής του, μόνον κατόπιν έγγραφης συναίνεσης της HELEXPO, χωρίς τούτο να συνεπάγεται ότι ο Οργανωτής απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τον παρόντα Κανονισμό και το Ι.Σ. Κ.Λ. ΕΣΚΑ

12 7.10. φύλαξη-επιτήρηση-εποπτεία Ο Οργανωτής έχει την ευθύνη της επιτήρησης-εποπτείας, φύλαξης και ασφάλειας (κατά τη διάρκεια της παραχώρησης) για το σύνολο των εγκαταστάσεων και υποδομών λειτουργίας του Κέντρου, του Αύλειου χώρου και όλων των εσωτερικών και εξωτερικών θυρών και εξόδων κινδύνου και διαφυγής. Εχει επίσης την αποκλειστική ευθύνη της φύλαξης και ασφάλειας των εκθεμάτων, του εξοπλισμού και των αντικειμένων, που θα βρίσκονται μέσα στους παραχωρούμενους χώρους και αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποκαταστήσει κάθε ζημία ή να αποζημιώνει τη HELEXPO σε περίπτωση που Εκθέτης ή οποιοσδήποτε τρίτος θα διεκδικήσει αποζημίωση για φθορές, καταστροφές ή απώλειες εκθεμάτων, εξοπλισμού ή αντικειμένων απ ευθείας από την HELEXPO. Η HELEXPO δεν φέρει καμιά ευθύνη για φθορές, κλοπές, απώλειες, βλάβες ή ζημίες που τυχόν θα προκληθούν στα εκθέματα αλλά και γενικά στα πράγματα (εμπορεύματα, οχήματα, μηχανήματα, εξοπλισμό κλπ.) οποιουδήποτε Τρίτου (εκθέτες, πελάτες, επισκέπτες κλπ.) κατά τη διάρκεια της παραχώρησης χρήσης του ΕΣΚΑ από οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Ο Οργανωτής συνεργάζεται έγκαιρα (τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την παραχώρηση των χώρων) με την Εταιρεία Φύλαξης του ΕΣΚΑ, προκειμένου να προγραμματίσει τα φυλακτικά σημεία, τον αριθμό και τα ωράρια των φυλάκων που θα απασχοληθούν για την κάλυψη της εκδήλωσής του. Τους ανωτέρω φύλακες ο Οργανωτής χρησιμοποιεί κατά την κρίση του, σε θέσεις και με αρμοδιότητες που θα τους υποδείξει για την κάλυψη των αναγκών του κατά την προετοιμασία, λειτουργία και αποξήλωση της Εκδήλωσης, σύμφωνα με το Επιχειρησιακό του Σχέδιο που θα αποστείλει στην Εταιρεία Φύλαξης και θα κοινοποιήσει στη HELEXPO. Ο Οργανωτής έχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για τη σύνταξη και τη αρτιότητα του Επιχειρησιακού Σχεδίου. Με τις ανωτέρω υπηρεσίες φύλαξης και ασφάλειας της εκδήλωσης ο Οργανωτής οφείλει να καλύψει τις ακόλουθες ανάγκες (ενδεικτικά): έλεγχο εισόδου-εξόδου οχημάτων και διακίνησης εκθεσιακών δομών και εκθεμάτων, έλεγχο εκθετών, συνεργείων και εργασιών στα εκθετήρια / καταγραφή τυχόν φθορών ζημιών, έλεγχο εισόδου κοινού και ροής επισκεπτών, φύλαξη διακόσμου και εκθεμάτων, διανομή ή συλλογή εγγράφων, συμβολή σε τυχόν εκκένωση του κτιρίου, αντιμετώπιση πυρκαγιάς - χρήση πυροσβεστικών μέσων, διαχείριση στάσης και στάθμευσης οχημάτων, εποπτεία εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, εξόδων κινδύνου κλπ. Σε κάθε περίπτωση οι ανωτέρω υπηρεσίες φύλαξης δεν μπορούν να θεωρηθούν ως εγγύηση έναντι φθορών, κλοπών, απωλειών, βλαβών ή ζημιών κλπ. Για τους ανωτέρω λόγους, ο Οργανωτής οφείλει να ενημερώσει τους πελάτες του και τους τρίτους ιδιοκτήτες των παραπάνω εκθεμάτων, εμπορευμάτων κλπ., ώστε να μεριμνήσουν για την ασφάλιση των παραπάνω κινητών πραγμάτων τους για φθορές, απώλειες, κλοπές κλπ. ή να μεριμνήσουν για πρόσθετη ειδική φύλαξη στα εκθετήριά τους ακόμη και σε 24ωρη βάση. Κ.Λ. ΕΣΚΑ

13 Επίσης, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος κλοπών κλπ., ο Οργανωτής οφείλει να ενημερώσει τους εκθέτες του ότι είναι σκόπιμο να βρίσκονται καθημερινά στα εκθετήριά τους τουλάχιστον δεκαπέντε (15) λεπτά πριν την έναρξη της έκθεσης και να αποχωρούν από αυτά τουλάχιστον δεκαπέντε (15) λεπτά μετά τη λήξη της, καθώς επίσης να βρίσκονται στα εκθετήριά τους όχι αργότερα από την προκαθορισμένη ώρα έναρξης της αποξήλωσης. Άρθρο 8ο: ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 1. Σε περίπτωση ακύρωσης της εκδήλωσης πριν από την υπογραφή του σχετικού Ι.Σ., ο Οργανωτής δεν επιβαρύνεται οικονομικά. 2. Σε περίπτωση ακύρωσης της εκδήλωσης μετά την υπογραφή του Ι.Σ. ισχύουν τα εξής: Αν η εκδήλωση ακυρωθεί μέχρι και έξι (6) μήνες πριν από τη συμφωνημένη ημερομηνία παράδοσης χρήσης των χώρων (1 η ημέρα προετοιμασίας), τότε παρακρατείται από την HELEXPO η δοθείσα προκαταβολή 10% της αποζημίωσης χρήσης του χώρου. Αν η εκδήλωση ακυρωθεί από έξι (6) μήνες έως και (3) μήνες πριν από τη συμφωνημένη ημερομηνία παράδοσης χρήσης των χώρων, τότε παρακρατούνται από την HELEXPO η δοθείσα προκαταβολή 10% και οι πρώτες δύο επιταγές που αντιστοιχούν στο 35% της αποζημίωσης χρήσης του χώρου. Αν η εκδήλωση ακυρωθεί μέσα στο χρονικό διάστημα των τριών (3) μηνών πριν από τη συμφωνημένη ημερομηνία παράδοσης χρήσης των χώρων, τότε παρακρατείται από την HELEXPO το σύνολο της αποζημίωσης, καταπίπτει η Εγγυητική Επιστολή και η HELEXPO δικαιούται να ζητήσει την αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας από την ακύρωση αυτή. Σε κάθε περίπτωση ακύρωσης της Εκδήλωσης, είτε εκ μέρους του Οργανωτή είτε με απόφαση της HELEXPO, η τελευταία δικαιούται να παραχωρήσει τη χρήση του συγκεκριμένου χώρου τη συγκεκριμένη ημερομηνία σε άλλους ενδιαφερόμενους τρίτους, χωρίς να ειδοποιήσει τον Οργανωτή και χωρίς να θίγονται τα δικαιώματά της σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. Ακύρωση Εκδήλωσης εκ μέρους του Οργανωτή γίνεται μόνον με έγγραφη Δήλωσή του. Άρθρο 9ο: ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 9.1. παράδοση χώρων (προετοιμασία εκδήλωσης) Η παράδοση των παραχωρούμενων προς χρήση χώρων γίνεται με την υπογραφή Πρωτοκόλλου Εγκατάστασης, με το οποίο ο Οργανωτής αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για τη διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων της HELEXPO που παραλαμβάνει και ευθύνεται στο ακέραιο για κάθε απώλεια και φθορά αυτών. Κ.Λ. ΕΣΚΑ

14 Τα εκθεσιακά επίπεδα (όροφοι) παραχωρούνται ενιαία, χωρίς να είναι δυνατή η τμηματική παραχώρησή τους ανά επίπεδο (εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων), όπως αυτά εμφανίζονται στα αντίστοιχα συνημμένα σχεδιαγράμματα της HELEXPO, με την επιφάνεια και τους περιορισμούς εμβαδού, ύψους, επιτρεπόμενων φορτίων κ.λ.π. που αναφέρονται σε αυτά. Ελάχιστα παραχωρούμενα Εκθεσιακά Επίπεδα: 1. Εκθεσιακά Επίπεδα Β + C: μ2 2. Εκθεσιακό Επίπεδο D: μ2 Είναι δυνατή, επίσης, η παραχώρηση των ανοικτών-υπαίθριων χώρων του ΕΣΚΑ με βάση το ισχύον Τιμολόγιο ωράριο λειτουργίας Οι ώρες λειτουργίας της έκθεσης καθορίζονται από τον Οργανωτή. Κατά την προετοιμασία και αποξήλωση της έκθεσης, το ωράριο λειτουργίας του ΕΣΚΑ είναι 07:00 23:00, εντός του οποίου ο Οργανωτής θα καθορίσει το ωράριο εργασιών των συνεργείων. Στο συγκεκριμένο ωράριο η HELEXPO διατηρεί το κατά την κρίση της απαραίτητο προσωπικό (γραμματεία, επόπτη, ηλεκτρολόγο, κλιματιστή, ηλεκτρονικό κλπ.) για την εξυπηρέτηση των εκθετών και των συνεργείων τους. Πέραν τις 23:00 στο Κέντρο λειτουργεί μόνο ο φωτισμός ασφαλείας και απαγορεύεται η εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας στους χώρους του. Νυχτερινή λειτουργία (23:00-07:00) κατά την προετοιμασία ή την αποξήλωση προϋποθέτει υποβολή εγκαίρου αιτήματος από τον Οργανωτή και αποδοχή του από τη HELEXPO, με χρέωση βάσει του ισχύοντος τιμολογίου. Ο Οργανωτής έχει την υποχρέωση να παραδώσει στη HELEXPO το αργότερο 10 ημέρες πριν την παραχώρηση, αναλυτικό πρόγραμμα όπου θα αναφέρονται τα ωράρια εργασιών κατά τις ημέρες προετοιμασίας και αποξήλωσης καθώς επίσης και οι ώρες λειτουργίας της έκθεσης παραλαβή χώρων (αποξήλωση εκδήλωσης) Ευθύς μετά τη λήξη της παραχώρησης οι χώροι, οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός παραδίδονται στη HELEXPO στην κατάσταση που παρελήφθησαν με νέο Πρωτόκολλο Παράδοσης, στο οποίο αναγράφονται οι τυχόν απώλειες ή φθορές προκειμένου να αποτιμηθούν και να εισπραχθούν από τη HELEXPO, κατά τα αναγραφόμενα στο Άρθρο 6. Η διαπίστωση των ζημιών καθώς και ο υπολογισμός της δαπάνης που θα απαιτείται για την αποκατάστασή τους γίνεται από το αρμόδιο προσωπικό της HELEXPO με συμμετοχή και ενός εκπροσώπου του Οργανωτή. Η δαπάνη που θα προκύψει βαρύνει τον Οργανωτή της Εκδήλωσης. Κ.Λ. ΕΣΚΑ

15 Ο Οργανωτής της Εκδήλωσης υποχρεούται με τη λήξη της παραχώρησης να παραδώσει στην HELEXPO εμπρόθεσμα και χωρίς όχληση το χώρο που του παραχωρήθηκε ελεύθερο και στην κατάσταση που τον παρέλαβε, διαφορετικά χρεώνεται με το διπλάσιο της ημερήσιας αποζημίωσης χρήσης χώρου που ισχύει για τις ημέρες λειτουργίας, για κάθε ημέρα καθυστέρησης της απόδοσης του χώρου και την αποκατάσταση κάθε παραπέρα θετικής ή αποθετικής ζημίας της HELEXPO που τυχόν προκύψει απο τη μη έγκαιρη απόδοση του χώρου. Επιπλέον, σε περίπτωση που ο Οργανωτής δεν παραδώσει τον παραχωρούμενο χώρο ελεύθερο στις συμφωνηθείσες ημερομηνίες και προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων που ακολουθούν χρονικά, με την υπογραφή του Ι.Σ. δίδει εντολή στη HELEXPO να ενεργήσει για λογαριασμό του και να απομακρύνει κάθε είδους αντικείμενα του Οργανωτή και των εκθετών που μετείχαν στην εκδήλωση με δικά της μέσα, χωρίς οποιαδήποτε ευθύνη της για φθορές ή απώλειές τους και με ανάλογη χρέωση του Οργανωτή συμπληρωματικός χώρος και διάρκεια παραχώρησης Ο Οργανωτής μπορεί να ζητήσει με Αίτησή του προς την HELEXPO, την παραχώρηση συμπληρωματικών χώρων για χρήση και μετά την υπογραφή του Ι.Σ. καθώς και την επιμήκυνση του χρόνου της εκδήλωσης, με χρέωση ανάλογη προς τη συμφωνηθείσα. H HELEXPO εγκρίνει ή απορρίπτει τις προβλεπόμενες στην παραπάνω παράγραφο Αιτήσεις, κατά την απόλυτη κρίση της, συνεκτιμώντας και συνυπολογίζοντας το Εκθεσιακό της Πρόγραμμα, τη διαθεσιμότητα του ΕΣΚΑ καθώς και τις τυχόν επιπτώσεις στην προετοιμασία και λειτουργία άλλων Εκδηλώσεων. Σε περίπτωση κατάληψης μεγαλύτερης επιφάνειας απο αυτήν που του έχει παραχωρηθεί, χωρίς έγκριση της HELEXPO, ο Οργανωτής υποχρεούται στην καταβολή αποζημίωσης προς τη HELEXPO για αυθαίρετη χρήση που ισούται με ποσό διπλάσιο του ποσού της αποζημίωσης χρήσης που αναλογεί στο χώρο που καταλήφθηκε αυθαίρετα, με την προϋπόθεση ότι δεν παρακωλύει άλλη προγραμματισμένη εκδήλωση στην οποία έχει παραχωρηθεί ο χώρος. Διαφορετικά μπορεί να γίνει και αναγκαστική απομάκρυνση των αντικειμένων από την HELEXPO με ανάλογη χρέωση του Οργανωτή. Άρθρο 10ο: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΑΤΟΜΩΝ-ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Η κυκλοφορία ατόμων και η διακίνηση αντικειμένων (εκθέματα, εξοπλισμός κλπ.) που αφορούν στην Εκδήλωση για την οποία παραχωρήθηκαν οι χώροι επιτρέπεται μόνο μετά την παραλαβή τους, υπό την απόλυτη ευθύνη του Οργανωτή. Άρθρο 11ο: ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Ο Οργανωτής, σε περίπτωση πραγματοποίησης παράλληλων άλλων εκδηλώσεων σε άλλους χώρους του ΕΣΚΑ, είναι υποχρεωμένος να τηρεί όλες τις οδηγίες που θα δίδει η HELEXPO για την απρόσκοπτη και αδιατάρακτη λειτουργία του συνόλου των εκδηλώσεων. Κ.Λ. ΕΣΚΑ

16 Άρθρο 12ο: ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ ΜΕ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ Ο Οργανωτής έχει την υποχρέωση να καταβάλει στην HELEXPO, επιπρόσθετα από κάθε άλλη επιβάρυνση που απορρέει από τον παρόντα Κανονισμό και το Ι.Σ. και το 20% επί της καθαρής αξίας ενός εκάστου εισιτηρίου που θα διαθέσει, εφ όσον ισχύει εισιτήριο για την Εκδήλωση. Για την έκδοση εισιτηρίου, ο Οργανωτής οφείλει να εφαρμόζει τις ισχύουσες διατάξεις (θεώρηση από αρμόδια ΔΟΥ κλπ). Η καταβολή του ποσού αυτού θα γίνεται μετά την προσκόμιση στην HELEXPO του αποδεικτικού ακύρωσης των εισιτηρίων από την αρμόδια ΔΟΥ και του συνυπολογισμού του στο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εκθεσιακών Παροχών & Υπηρεσιών της HELEXPO (με τη λήξη της παραχώρησης). Αρθρο 13ο: ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ-ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ-ΕΥΘΥΝΕΣ-ΦΘΟΡΕΣ-ΖΗΜΙΕΣ υγιεινή και ασφάλεια / πρόληψη εργατικών ατυχημάτων Με ευθύνη και μέριμνα του Οργανωτή όλοι οι εκθέτες και οι συνεργαζόμενοι κατασκευαστές των εκθετηρίων, υπεργολάβοι, τεχνικοί όλων των ειδικοτήτων κλπ. οφείλουν να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας (όπως αυτοί ορίζονται από την κείμενη Νομοθεσία), καθώς επίσης να λαμβάνουν τα προβλεπόμενα μέτρα για την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων κατά την προετοιμασία και αποξήλωση της εκδήλωσης. Ο Οργανωτής οφείλει να ζητά από τους εκθέτες του τα σχέδια των εκθετηρίων ειδικής κατασκευής, μαζί με βεβαίωση διπλ. μηχανικού για τη στατικότητα και την ασφάλεια της κατασκευής εν γένει. Επίσης, οφείλει να μεριμνά ώστε οι εκθέτες να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για εκθέματα-μηχανήματα σε λειτουργία. Γενικά, τα εκθετήρια, ο εξοπλισμός τους και τα εκθέματα πρέπει να κατασκευάζονται και αντίστοιχα να τοποθετούνται με τρόπο ώστε να μην εγκυμονούν κινδύνους για τη δημόσια υγιεινή και ασφάλεια καθ όλη τη διάρκεια της παραχώρησης τεχνικές κατασκευές / οδηγίες & απαγορεύσεις Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλοίωση, μεταρρύθμιση και γενικά παρέμβαση στους παραχωρούμενους χώρους. Επίσης, δεν επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών και η χρήση οιωνδήποτε μέσων που καταστρέφουν, φθείρουν ή αλλοιώνουν δάπεδα, τοίχους, προσόψεις κλπ του κτιρίου, τη μορφή, την αντοχή και την αισθητική του ή του χώρου που το περιβάλλει, όπως ενδεικτικά η χρήση κομπρεσέρ βαφής, η κοπή ξύλων ή γυψοσανίδων ή άλλων δομικών υλικών. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε παρέμβαση (κάρφωμα, βάψιμο, κτίσιμο, ανάρτηση, τοποθέτηση αυτοκόλλητων κλπ.) σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου. Κ.Λ. ΕΣΚΑ

17 Το πλύσιμο των πινέλων επιτρέπεται μόνο στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους της εγκατάστασης και όχι στα wc κοινού. Τυχόν υπολείμματα από μπογιές, βερνίκια, χημικά πρέπει να απομακρύνονται μαζί με τις συσκευασίες τους από τα συνεργεία που τα χρησιμοποίησαν και να μην ρίπτονται στις αποχετεύσεις του κτιρίου. Το μέγιστο ύψος των εκθετηρίων καθορίζεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας της κάθε Έκθεσης, όμως η ελάχιστη απόσταση του υψηλότερου σημείου τους από τις ψευδοροφές του ΕΣΚΑ, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 10 (δέκα) εκατοστά. Οι εκθέτες και τα συνεργεία τους οφείλουν να συμμορφώνονται με τη σήμανση που υπάρχει στην εγκατάσταση σχετικά με την ασφάλεια και την κυκλοφορία. Δεν επιτρέπεται η λειτουργία συσκευών που επηρεάζουν την ατμόσφαιρα του χώρου (ατμοί, καπνοί, μυρωδιές, σκόνη). Δεν επιτρέπεται η κάλυψη των ηλεκτρικών πινάκων κίνησης των εκθεσιακών επιπέδων, των πινάκων ηλεκτροδότησης των εκθετηρίων, των παροχών ύδρευσης και αποχέτευσής των, των πινάκων με τους κατανεμητές τηλεπικοινωνιών, των στομίων των αεραγωγών, των πυροσβετικών φωλεών, των πυροσβεστήρων, της πυρανίχνευσης, των σημάνσεων ασφαλείας κλπ. και γενικά των σημείων με διαθέσιμες παροχές. Επίσης, η πρόσβαση στα κλιμακοστάσια, στους ανελκυστήρες, στα wc, στο ιατρείο, στα εστιατόρια-snack bars, στα μηχανοστάσια, στα γραφεία και γενικά σε χώρους λειτουργίας υπηρεσιών πρέπει να παραμένει ανεμπόδιστη καθ όλη τη διάρκεια της παραχώρησης. Όλα τα ανωτέρω, πρέπει να γνωστοποιούνται έγκαιρα και με επιμέλεια του Οργανωτή: στον συνεργαζόμενο κατασκευαστή δομών του, στον συνεργαζόμενο ηλεκτρολόγο του, στους εκθέτες, στα συνεργεία δομής των εκθετηρίων, στους συνεργαζόμενους υπεργολάβους, τεχνικούς κλπ όλων των ειδικοτήτων φορτοεκφόρτωση εκθεσιακών δομών και εκθεμάτων Η φορτοεκφόρτωση των εκθεσιακών δομών και εκθεμάτων πραγματοποιείται στους αύλειους και υπόγειους χώρους της εγκατάστασης, ενώ η μεταφορά τους εντός των Εκθεσιακών Επιπέδων γίνεται αποκλειστικά μέσω περονοφόρων οχημάτων (clarks) ή παλετοφόρων ηλεκτρολογικές συνδέσεις / οδηγίες & απαγορεύσεις Ο Οργανωτής οφείλει να συνεργάζεται με Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ή Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγο κάτοχο της απαιτούμενης άδειας για τη συνολικά εγκατεστημένη ισχύ και ο οποίος αναφέρεται ως ο εντεταλμένος Ηλεκτρολόγος του Οργανωτή. Ο Ηλεκτρολόγος του Οργανωτή οφείλει να υποβάλει στην HELEXPO α) Θεωρημένο Αντίγραφο της Αδείας του από το Υπουργείο Βιομηχανίας και β) Υπεύθυνη Δήλωση ότι οι συνδέσεις όλων των εκθετηρίων (με δομή και χωρίς δομή), reception, γραφείων κλπ. έγιναν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Εσωτερικών Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων (ΚΕΗΕ) και στον ΕΛΟΤ HD384 και ότι η τάξη του ηλεκτρολογικού πτυχίου που κατέχει, καλύπτει τη συνολικά εγκατεστημένη ισχύ που απαιτείται για την εκδήλωση (εκθετήρια, reception, γραφεία κλπ.). Κ.Λ. ΕΣΚΑ

18 Η ρευματοδότηση των εκθετηρίων με τυποποιημένη δομή θα γίνεται αποκλειστικά από τους ηλεκτρικούς πίνακες που υπάρχουν στο κτίριο για το σκοπό αυτό και στη συνέχεια μέσω υποπινάκων (με ρελέ διαφυγής και τους απαιτούμενους ασφαλειοδιακόπτες) που θα τοποθετήσει ο Ηλεκτρολόγος του Οργανωτή για κάθε εκθετήριο ξεχωριστά. Οι εσωτερικές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις των εκθετηρίων με τυποποιημένη δομή θα υλοποιούνται από τον ίδιο τον Ηλεκτρολόγο του Οργανωτή. Η ρευματοδότηση των εκθετηρίων χωρίς τυποποιημένη δομή (ειδικές κατασκευές) θα γίνεται αποκλειστικά από τους ηλεκτρικούς πίνακες που υπάρχουν στο κτίριο για το σκοπό αυτό και στη συνέχεια μέσω υποπινάκων (με ρελέ διαφυγής και τους απαιτούμενους ασφαλειοδιακόπτες) που θα τοποθετήσει ο Ηλεκτρολόγος του εκθέτη ή ο Ηλεκτρολόγος του Οργανωτή (εφόσον αυτό ζητηθεί από τον εκθέτη) για κάθε εκθετήριο ξεχωριστά. Οι εσωτερικές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις των εκθετηρίων χωρίς τυποποιημένη δομή (ειδικές κατασκευές) πρέπει να υλοποιούνται από επαγγελματίες ηλεκτρολόγους και μόνον (και όχι από τεχνικούς άλλων ειδικοτήτων), μετά από μέριμνα του Οργανωτή και του Ηλεκτρολόγου του. Τα σχέδια των εσωτερικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, καθώς και την ορθή εφαρμογή υλοποίησή τους οφείλουν να εγκρίνουν ο Οργανωτής και ο Ηλεκτρολόγος του. Σε κάθε περίπτωση, η ηλεκτρική παροχή από τον πίνακα του κτιρίου στον υποπίνακα κάθε τύπου εκθετηρίου θα δίνεται αποκλειστικά και μόνον από τον Ηλεκτρολόγο του Οργανωτή. Απαγορεύεται αυστηρά η ρευματοδότηση των εκθετηρίων από άλλα σημεία του κτιρίου π.χ. πίνακες κίνησης, φωτιστικά σώματα οροφής κλπ. για λόγους ασφαλείας. Δεν επιτρέπεται καμία ηλεκτρολογική παρέμβαση ή μετατροπή του ηλεκτρολογικού δικτύου του κτιρίου, όπως τροποποιήσεις σε φωτιστικά σώματα του κτιρίου, πέρασμα καλωδίων μέσα από τις ψευδοροφές, ανάρτηση καλωδίων από τις ψευδοροφές, ανάρτηση φωτιστικών των εκθετηρίων από τις ψευδοροφές κλπ. Επίσης, δεν επιτρέπεται: η κάλυψη των φωτιστικών των εκθετηρίων (spots) με εύφλεκτα υλικά, η τοποθέτηση υποπινάκων εκθετηρίων στα δάπεδα, η ύπαρξη γυμνών καλωδίων, χωρίς κλέμενς, κλπ. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση των Ηλεκτρικών Πινάκων Κίνησης των Επιπέδων καθώς και των Τηλεφωνικών Κατανεμητών, από άτομα εκτός της Τεχνικής Υπηρεσίας της HELEXPO. Απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος των Τεχνικών του Οργανωτή ή των εκθετών του σε χώρους λειτουργίας των εγκαταστάσεων του ΕΣΚΑ (όπως λεβητοστάσια, μηχανοστάσια, αίθουσα ελέγχου, τηλεφωνικό κέντρο, μετασχηματιστές, Π.Χ.Τ., υποσταθμό, αντλιοστάσια κλπ.) Η παράβαση των ανωτέρω όρων ενέχει σοβαρούς κινδύνους ηλεκτροπληξίας, βραχυκυκλώματος κλπ και διώκεται ποινικά. Κ.Λ. ΕΣΚΑ

19 Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από την HELEXPO ηλεκτρική σύνδεση που θέτει σε κίνδυνο το κοινό ή τις εγκαταστάσεις ζητείται η άμεση αποκατάσταση. Επιβάλλονται τυχόν πρόστιμα ή ποινικές ρήτρες και ελέγχεται η δυνατότητα συμμετοχής του ίδιου εκθέτη καθώς και του Ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη σε επόμενη Οργάνωση στο ΕΣΚΑ. Σημειώνεται ότι η HELEXPO έχει κάθε δικαίωμα εκ του νόμου να ζητήσει την ποινική δίωξη των ανωτέρω προσώπων λόγω φθοράς ξένης περιουσίας, υποκλοπής παροχών και έκθεσης σε κίνδυνο ατόμων και εγκαταστάσεων. Επίσης δύναται να απομακρύνει άμεσα τον Ηλεκτρολόγο του εκθέτη που συνήργησε στην πράξη. Γενικά, ο Οργανωτής με τον Ηλεκτρολόγο του είναι υπεύθυνοι για την ασφαλή λειτουργία όλων των ηλεκτρολογικών συνδέσεων της έκθεσης, ενώ οφείλουν να ελέγχουν τα φορτία, τη συνδεσμολογία, τους πίνακες, κλπ. όλων των εκθεσιακών εγκαταστάσεων τόσο κατά την προετοιμασία όσο και κατά τη λειτουργία της έκθεσης. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν ηλεκτρολογικές συνδέσεις που θέτουν σε κίνδυνο τους εργαζομένους, το κοινό ή τις εγκαταστάσεις (π.χ. έλλειψη ασφαλειοδιακοπτών, ρελέ διαφυγής, συνδεσμολογίες κλπ.), ο Οργανωτής και ο Ηλεκτρολόγος του υποχρεούνται να μην ηλεκτροδοτούν τα περίπτερα ή να διακόπτουν άμεσα την ηλεκτροδότηση τους, μέχρι την αποκατάσταση των ελλείψεων ή/και κακοτεχνιών που διαπιστώθηκαν. Όλα τα ανωτέρω πρέπει να γνωστοποιούνται έγκαιρα και με επιμέλεια του Οργανωτή: στον συνεργαζόμενο κατασκευαστή δομών του, στον συνεργαζόμενο ηλεκτρολόγο του, στους εκθέτες, στα συνεργεία δομής των εκθετηρίων, στους συνεργαζόμενους υπεργολάβους, τεχνικούς κλπ όλων των ειδικοτήτων αποκατάσταση βλαβών ζημιών Μετά τη λήξη της Εκδήλωσης και εντός της προθεσμίας που θα έχει συμφωνηθεί, ο Οργανωτής έχει την υποχρέωση να απομακρύνει, με τρόπο επιμελή όλα τα αντικείμενα τα οποία εισήγαγε κατά τη διάρκειά της στους παραχωρηθέντες χώρους. Για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που θα προκληθεί στους χώρους του ΕΣΚΑ απο τον Οργανωτή, τους Εκθέτες, τους Επισκέπτες ή τους Συνεργάτες αυτού αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο Οργανωτής, που έχει την ευθύνη και την υποχρέωση για την άμεση αποκατάσταση ή την καταβολή αποζημίωσης που θα καθοριστεί κατά την αποτίμηση της αρμόδιας Υπηρεσίας της HELEXPO, την οποία αποδέχεται ο Οργανωτής, είτε παραστεί εκπρόσωπός του είτε όχι κατά την αποτίμηση αυτή ασφαλιστική κάλυψη / ευθύνη ασφάλισης Η HELEXPO δεν φέρει καμία ευθύνη για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημίες που τυχόν θα προκληθούν σε τρίτους ή για τυχόν εργατικά ή άλλου είδους ατυχήματα που τυχόν θα προκληθούν κατά τη διάρκεια παραχώρησης χρήσης του χώρου από άτομα που δεν έχουν εργασιακή σχέση με τη HELEXPO, κατά τη διάρκεια και εξαιτίας της Εκδήλωσης (προετοιμασία λειτουργία αποξήλωση). Σε τέτοιες περιπτώσεις η υποχρέωση αποζημίωσης βαρύνει τον Οργανωτή που οφείλει να αποκαταστήσει κάθε ζημία της HELEXPO από διεκδικήσεις ή τυχόν καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης σε τρίτους. Κ.Λ. ΕΣΚΑ

20 Για το λόγο αυτό ο Οργανωτής υποχρεούται να προσκομίσει στην HELEXPO ένα μήνα πριν από την εκδήλωση, αντίγραφο Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου Γενικής Αστικής Ευθύνης Έναντι Τρίτων και Ευθύνης Εργοδότη. Με το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο θα καλύπτεται η γενική αστική ευθύνη του Οργανωτή έναντι Τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των επισκεπτών, των εκθετών και των κατασκευαστών-συνεργείων τους, καθώς και της HELEXPO, κατά τη διάρκεια προετοιμασίας, λειτουργίας και αποξήλωσης της εκδήλωσης στις εγκαταστάσεις του ΕΣΚΑ. Επιπλέον, θα καλύπτονται ζημίες και στις εξωτερικές εγκαταστάσεις του ΕΣΚΑ, καθώς και στους χώρους στάθμευσης. Στην κάλυψη θα συμπεριλαμβάνεται επίσης και η αστική ευθύνη έναντι τρίτων συνεπεία πυρκαγιάς ή έκρηξης ή βραχυκυκλώματος καθώς και ζημίες που θα προκύψουν από την χρήση Clark ή/και άλλων μηχανημάτων καθώς και ζημίες κατά τη διάρκεια φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων. Τέλος, θα καλύπτεται και η Εργοδοτική Αστική Ευθύνη έναντι του προσωπικού του Οργανωτή. Κατ αντιστοιχία συνιστάται στον Οργανωτή να ζητά από τους εκθέτες του να συνάπτουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο περιουσίας το οποίο θα καλύπτει τα εκθέματα, τα εκθετήρια και τον εν γένει εξοπλισμό τους, καθώς και ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης (γενικής και εργοδοτικής) πυρασφάλεια - πυροπροστασία Ο Οργανωτής οφείλει να λαμβάνει γνώση και υπ όψιν του και να τηρεί όλα τα διαθέσιμα μέτρα πυροπροστασίας και πυρασφάλειας του κτιρίου (βλ.σχέδια: έξοδοι κινδύνου, φωτεινές ενδείξεις, πυροσβεστικές φωλιές, πυροσβεστήρες κλπ) καθώς και όλα εκείνα που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις της Αρμόδιας Πυροσβεστικής Αρχής για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης. Καθ όλη τη διάρκεια της παραχώρησης οι έξοδοι κινδύνου και διαφυγής, οι πυράντοχες πόρτες, οι είσοδοι εμπορευμάτων (συρόμενες, ρολά), οι είσοδοι-έξοδοι της Έκθεσης κλπ. όλων των Επιπέδων του ΕΣΚΑ θα παραμένουν ελεύθερες προς λειτουργία, ο δε χώρος έμπροσθεν αυτών δεν επιτρέπεται να καταλαμβάνεται ή να χρησιμοποιείται ως εκθετήριος χώρος για λόγους ασφαλείας. Επίσης, όλα τα μέσα πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας, όπως: οι πυροσβεστικές φωλιές, οι φωτεινές ενδείξεις εξόδων κινδύνου, οι πυροσβεστήρες θα παραμένουν προσβάσιμα και σε εμφανή σημεία. Καθ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της εκδήλωσης, οι διάδρομοι των επισκεπτών πρέπει να παραμένουν ελεύθεροι και να μην τοποθετούνται εκθέματα, διακοσμητικά στοιχεία ή οποιουδήποτε είδους εμπόδια. Επίσης οι διάδρομοι επισκεπτών δεν πρέπει να παρουσιάζουν υψομετρικές διαφορές. Ο Οργανωτής οφείλει να προβλέψει στο μέσο περίπου των εκθεσιακών επιπέδων ελεύθερο διάδρομο διαφυγής πλάτους τουλάχιστον 2 μέτρων, στον οποίο απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε επέμβαση ή κατασκευή. Κ.Λ. ΕΣΚΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ. Εκθεσιακού & Συνεδριακού Κέντρου της HELEXPO στην Αττική. κατά την παραχώρηση χρήσης του

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ. Εκθεσιακού & Συνεδριακού Κέντρου της HELEXPO στην Αττική. κατά την παραχώρηση χρήσης του HELEXPO PALACE Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Αττικής (ΕΣΚΑ) Λεωφ. Κηφισίας 39, ΜΑΡΟΥΣΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ Εκθεσιακού & Συνεδριακού Κέντρου της HELEXPO στην Αττική κατά την παραχώρηση χρήσης του σε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 η ΕΚΔΟΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1. Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 Διεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Σμύρνης 1, 26222, Πάτρα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 ΕΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΠ-Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 4-7 Ιουνίου, 2015 Γήπεδο TaeKwonDo ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ Οργάνωση : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΘΕΤΕΣ 3 1.1. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ 3 1.2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 3 1.3. ΔΙΑΜΟΝΗ 3

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «SCHOOL & OFFICE 2015» 25-27 Aπριλίου 2015, MEC ΠΑΙΑΝΙΑΣ. website: www.schoolandoffice.gr - email: info@schoolandoffice.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «SCHOOL & OFFICE 2015» 25-27 Aπριλίου 2015, MEC ΠΑΙΑΝΙΑΣ. website: www.schoolandoffice.gr - email: info@schoolandoffice. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΚΟΣΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ «SCHOOL & OFFICE 2015» 25-27 Aπριλίου 2015, MEC ΠΑΙΑΝΙΑΣ website: www.schoolandoffice.gr - email:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (Τίτλος του Έργου) Στ... σήμερα.... ημέρα.οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : (Στοιχεία Φυσικού ή Νομικού προσώπου) 1. Ο., που θα ονομάζεται στο εξής, για συντομία,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΔΔΗΕ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ο χλμ. ΝΕΟ Λαμίας Αθηνών 351 00 Λαμία

ΔΕΔΔΗΕ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ο χλμ. ΝΕΟ Λαμίας Αθηνών 351 00 Λαμία ΔΕΔΔΗΕ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ο χλμ. ΝΕΟ Λαμίας Αθηνών 351 00 Λαμία ΕΡΓΟ: Ανάδειξη εργολάβου για την εκτέλεση βοηθητικών εργασιών για τον έλεγχο και διαλογή των αποξηλούμενων ξύλινων στύλων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον πλειοδότη που θα αναδειχθεί.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον πλειοδότη που θα αναδειχθεί. ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΤΑΝΑΛ Α.Ε. ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ-ΣΟΥΔΑ Τ.Κ. 73 200 ΤΗΛ.: 28210-80194, 80195 FAX : 28210-80215 ΑΡ. ΕΣΩΤ. ΠΡΩΤ. 19/10/06/2011 ΑΡ.ΠΡΩΤ.:114/10/06/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 5411/10. ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ EΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ 1 ης ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ SER-EXPO 2015. Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ 1 ης ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ SER-EXPO 2015. Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες, 20.07.2015 Αριθμός Πρωτ.: 3694 Π. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 2, 62122 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ.(23210)99711-99739 ΦΑΧ (23210) 99740-99728 ε-μαιλ: eves@otenet.gr www.eves.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1. Εγκαταστάσεις που παραχωρούνται προς χρήση Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ»

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Προς Όλους τους Συνεργάτες Από Κλάδο Αστικής Ευθύνης Αθήνα 16/6/2015 Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Αγαπητοί Συνεργάτες, Στην προσπάθειά μας να διευκολύνουμε το έργο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΟΠΑ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΑ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΟΠΑ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΑ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου του ΟΠΑ 4-10-2012, 10-7-2014 και 30-10-2014) Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου εγκρίνει

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αθήνα 15-1-2013 Το Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ σύµφωνα µε την 699/35/15.11.2012 Απόφαση Σ/Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΘΕΤΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΘΕΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΘΕΤΩΝ Αγαπητοί εκθέτες, Αρχικά θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για την συμμετοχή σας και να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία. Στο κείμενο που ακολουθεί θα βρείτε όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 210-2517292, 2131311568-9, 2131311572, 2131311604

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΩΝ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα, σήμερα, την 20/12/2012 μεταξύ: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Στα πλαίσια της προβολής του ελληνικού design ο ΟΠΕ, διοργανώνει για πρώτη φορά την ελληνική συμμετοχή στην έκθεση 100% design

Στα πλαίσια της προβολής του ελληνικού design ο ΟΠΕ, διοργανώνει για πρώτη φορά την ελληνική συμμετοχή στην έκθεση 100% design ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ Δ/ΝΣΗ MARKETING & ΕΚΘΕΣΕΩΝ 100%design Λονδίνο, 22-25/09/2011 Στα πλαίσια της προβολής του ελληνικού design ο ΟΠΕ, διοργανώνει για πρώτη φορά την ελληνική συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ.

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης Διεύθυνση Περιφέρειας Nησιών Περιοχή Ρόδου Αυστραλίας 108, Ρόδος, ΤΚ 85100 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΑΕ/.././. / Στον Ρόδο σήμερα την.. τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη, αφενός ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΚΕ Ν ο 15/16.11.2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΚΕ Ν ο 15/16.11.2015 Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας 2 ο χλμ. Ν.Ε.Ο. Λαμίας Αθήνας, 351 00 Λαμία ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΚΕ Ν ο 15/16.11.2015 ΕΡΓΟ : «ΦΥΛΑΞΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 6Ω8ΦΩΡΜ-5ΕΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ *********** Θήβα : 24.7.2015 ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρ. Πρωτ.:18259 ----------- ΑΠΟΦΑΣΗ : 1028/15 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9, 2102517292 - FAX:2102517292 ΟΝΟΜΑ:. ΕΠΩΝΥΜΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ. γ) την αριθ. 116/12 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ. γ) την αριθ. 116/12 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ Σταυρός, 23 Απριλίου 2012 Αριθ. Πρωτ. : 9713 Ταχ. Δ/ση: Σταυρός, Θες/νικης Τ.Κ. 570 14 : 23970-61500 fax. 23970-61888 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ & ΕΚΘΕΣΗΣ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ & ΕΚΘΕΣΗΣ ΘΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Σάββατο 21 Ιουνίου 2014 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ & ΕΚΘΕΣΗΣ 1 ΟΡΓΑΝΩΣΗ Οργανωτής Ημερίδας Ελληνική Δερματολογική & Αφροδισιολογική Εταιρεία Μιχαλακοπούλου 155, 115 27 Αθήνα Τηλ.: 210 7295606,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001772755 2013-12-10

13PROC001772755 2013-12-10 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αθήνα, 10-12-2013 Α.Π: 5843 13PROC001772755 2013-12-10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ) διενεργεί επαναληπτικό πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ Επώνυμο ή Επωνυμία Ονομα Πατρώνυμο Διεύθυνση Οδός-Αριθ. Τ.Κ. Πόλη-Χωριό ΑΦΜ: Τηλέφωνο: Σήμερα στις... η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες Για τις ανάγκες της Διευθύνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Ανακύκλωσης και προκειμένου να εξασφαλιστούν οι βασικές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Διακήρυξης 1/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Το Νοσοκομείο Αφροδισίων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ.

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002600935 2015-02-26

15REQ002600935 2015-02-26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Αριδαία 16/2/2015 ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΑΡΙ ΑΙΑΣ ΤΑΧ. /ΝΣΗ : Πλατεία Αγγελή Γάτσου ΤΑΧ. ΚΩ ΙΚΑΣ: 58400 Αριδαία ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 23840-21339 FAX: 23840-21526 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.mobi (στο εξής «η Ιστοσελίδα») και της αντίστοιχης εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΘΕΤΩΝ Οργάνωση :

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΘΕΤΩΝ Οργάνωση : 4-7 Ιουνίου, 2015 Γήπεδο TaeKwonDo ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΘΕΤΩΝ Οργάνωση : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΘΕΤΕΣ 3 1.1. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ 3 1.2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 3 1.3. ΔΙΑΜΟΝΗ 3 1.4.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα 13-3-2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τμήμα Κατασκευών & Επισκευών Γραφείο Διαχείρισης Περιβάλλοντος ΠΛΗΡ: Γ. Μακρής, Γεωπόνος Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, 11855

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 30/12/2014 Αριθ. πρωτ.: 101126 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές

Διαβάστε περισσότερα

098/11-2-15 ΤΗΛ. 2410-685231 FAX. 2410-617116

098/11-2-15 ΤΗΛ. 2410-685231 FAX. 2410-617116 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτηµα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ηµεροµηνία: 12-2-2015 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΙΘΑΝΗ ΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

«ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Με τον παρόντα ειδικό κανονισμό καθορίζονται τα σχετικά με την λειτουργία της Κεντρικής Λαχαναγοράς Ηρακλείου (Κ.Λ.Η.). Ο κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα, Ιανουάριος 2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών δέχεται προτάσεις συνεργασίας εταιριών, οι οποίες επιθυμούν να προβληθούν στην πίσω πλευρά των εισιτηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου 2007-2013»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 27-07-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ Α.Π. 4117 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Α.Δ.Α.: & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Α.Δ.Α.Μ.: ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δήμου ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2012, στα γραφεία του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Λεωφόρος Στρατού 2 Τ.Κ. 540 13 Θεσσαλονίκη

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2012, στα γραφεία του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Λεωφόρος Στρατού 2 Τ.Κ. 540 13 Θεσσαλονίκη ΣΥΜΒΑΣΗ Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 0, στα γραφεία του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Λεωφόρος Στρατού Τ.Κ. 540 3 Θεσσαλονίκη αφενός:. H Προϊσταμένη του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ CYPRUS CONVENTION BUREAU ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ (ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ)

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ (ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»- Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Καστοριά 15-06 - 2015 Αριθ. Πρωτ.:16427 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Έχοντας υπόψη: Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α'

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗ- ΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDIA) ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑ- ΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ / ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ Α.Δ.Τ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «Στείλε SMS την ευχή σου για τον Παναθηναϊκό Α.Ο και κερδίσε ένα από τα δυο γούρια με το Τριφύλλι για το 2014»

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «Στείλε SMS την ευχή σου για τον Παναθηναϊκό Α.Ο και κερδίσε ένα από τα δυο γούρια με το Τριφύλλι για το 2014» OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «Στείλε SMS την ευχή σου για τον Παναθηναϊκό Α.Ο και κερδίσε ένα από τα δυο γούρια με το Τριφύλλι για το 2014» Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος, που εδρεύει στην οδό Κόνιαρη

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ». Οι παραπάνω ποσότητες μπορεί να αυξομειωθούν κατά 5%. Εργοστάσιο Κατεργασίας. Μέση Ημερήσια Ποσότητα Μεταφοράς (Τν)

«ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ». Οι παραπάνω ποσότητες μπορεί να αυξομειωθούν κατά 5%. Εργοστάσιο Κατεργασίας. Μέση Ημερήσια Ποσότητα Μεταφοράς (Τν) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ.. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ) ΤΗΛ.2310/296.527/296-509 -FAX.2310/228.221 ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 541 10 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ **************************** ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ6469Β7Λ-2ΗΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ

ΑΔΑ: ΒΛΛ6469Β7Λ-2ΗΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πληρ.: Ι. Μαïδανός Τηλ.: 22410 99070 Μυτιλήνη, 08/10/2013 13PROC001653723 Αρ. Πρωτ. 2013-10-08 5886 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus 1 Πεδίο εφαρμογής 2 Σύναψη συμβάσεως 3 Δικαίωμα υπαναχώρησης 4 Τιμές Προϊόντων 5 Παράδοση 6 Προθεσμία πληρωμής, υπερημερία 7 Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦ. ΠΕΛ/ΣΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΑIΓΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚOΡΙΝΘΟΥ 113 25100 ΑΙΓΙΟ ΤΗΛ.: 26910-22401 FAX: 26910-24212 ΔΠΠ-Η/Π.ΑIΓΙΟΥ ΑΡ./ΗΜ.: ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στο Αίγιο, σήμερα στις 01-11-2015 μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ» 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ» 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ταχ. Δ/ νση : Υπατίας 5, 105 57 ΑΘΗΝΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Σε συνέχεια ερωτημάτων που προέκυψαν σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή του Ν 3651/2008 (ΦΕΚ Α 44) «Οδική Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (μικροδεμάτων), ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ Δ/ΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε., ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ Στην Αθήνα σήμερα την 29 η του μήνα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρ Γ Α Ν Ω Σ Η Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ

Ο Ρ Γ Α Ν Ω Σ Η Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ 1 Ο Ρ Γ Α Ν Ω Σ Η Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ Τόπος Συνεδρίου ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ATHENS HILTON Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 46, Αθήνα, 115 28 Τηλέφωνο 210 7281000 Fax 210 7281111 Ημερομηνίες Συνεδρίου Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «Στείλε SMS και κέρδισε κάρτα διαρκείας της ΠΑΕ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ»

OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «Στείλε SMS και κέρδισε κάρτα διαρκείας της ΠΑΕ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ» OPOI ΣYMMETOXHΣ ΔIAΓΩNIΣMOY «Στείλε SMS και κέρδισε κάρτα διαρκείας της ΠΑΕ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ» Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος, που εδρεύει στην οδό Κόνιαρη 45, διοργανώνει από 12/08/2013 έως και 20/09/2013

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την «Ασφάλιση Υποδομών και Εξοπλισμού ΚτΠ Α.Ε.»

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την «Ασφάλιση Υποδομών και Εξοπλισμού ΚτΠ Α.Ε.» Μοσχάτο 28-07-2014 Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την «Ασφάλιση Υποδομών και Εξοπλισμού ΚτΠ Α.Ε.» ΣΧΕΤΙΚA: Άρθρο 38 παράγραφος 2 της 14053/ΕΥΣ1749/27-3-2008 Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «Απόκτησε το Samsung Galaxy Note 3 και πάρε ΔΩΡΟ το Samsung Galaxy Gear αξίας 299»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «Απόκτησε το Samsung Galaxy Note 3 και πάρε ΔΩΡΟ το Samsung Galaxy Gear αξίας 299» ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «Απόκτησε το Samsung Galaxy Note 3 και πάρε ΔΩΡΟ το Samsung Galaxy Gear αξίας 299» 1] H εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΜ-Θ/ΠΕ/6/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΜ-Θ/ΠΕ/6/2015 Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης Περιοχή Έδεσσας Κωνσταντινουπόλεως 93, 582 00, Έδεσσα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΜ-Θ/ΠΕ/6/2015 ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΝΑΕΡΙΩΝ, ΥΠΟΓΕΙΩΝ, ΜΙΚΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα, Οκτώβριος 2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών δέχεται προτάσεις συνεργασίας εταιριών, οι οποίες επιθυμούν να προβληθούν στην πίσω πλευρά των εισιτηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣTH ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 10 th LIBYA BUILD (ΤΡΙΠΟΛΗ ΛΙΒΥΗΣ 19-22 ΜΑΙΟΥ 2014)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣTH ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 10 th LIBYA BUILD (ΤΡΙΠΟΛΗ ΛΙΒΥΗΣ 19-22 ΜΑΙΟΥ 2014) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣTH ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 10 th LIBYA BUILD (ΤΡΙΠΟΛΗ ΛΙΒΥΗΣ 19-22 ΜΑΙΟΥ 2014) ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΘΕΣΗΣ Η Διεθνής Έκθεση δομικών υλικών LIBYA BUILD 2014 οργανώνεται για πρώτη φορά στον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ι ΡΥΜΑ Γ. Ν. ΠΕΤΡΟΛΕΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Η ιαχειριστική Επιτροπή του Ιδρύµατος Γ. Ν. ΠΕΤΡΟΛΕΚΑ που εδρεύει στον Χάρακα Λακωνίας και νόµιµα εκπροσωπείται, ανακοινώνει την µίσθωση των κατωτέρω

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό με θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΑΘΑΡΟ)

H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό με θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΑΘΑΡΟ) 1 H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ προκηρύσσει διαγωνισμό με θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ(ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΑΘΑΡΟ) ΑΡΜΟΔΙΟΣ για πληροφορίες : E. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τηλ.:2310-296544 Fax :2310-228221

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ KOA

ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ KOA ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ KOA ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΥΠΟ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: 1. ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΛΑΔΑΣ. Νοικιάζεις αυτοκίνητο; Ενημερώσου, μάθε και διεκδίκησε τα δικαιώματά σου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΛΑΔΑΣ. Νοικιάζεις αυτοκίνητο; Ενημερώσου, μάθε και διεκδίκησε τα δικαιώματά σου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Νοικιάζεις αυτοκίνητο; Ενημερώσου, μάθε και διεκδίκησε τα δικαιώματά σου Νοικιάζεις αυτοκίνητο στην Ευρώπη; Ενημερώσου, μάθε και διεκδίκησε τα δικαιώματά σου. Τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΗΛΙΔΑ» ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΗΛΙΔΑ» ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΗΛΙΔΑ» ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ Α/Α ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ Η Διαχειριστική Αρχή του συγκροτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Τεύχη της Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9, 2131311572, 2131311604, 2102517292 - FAX:2102517292 ΟΝΟΜΑ:.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ / ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ Α.Δ.Τ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ******** Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ******** Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ******** Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Ω32ΞΩΡΜ-Υ5Ζ Πληροφ: Γ. Καλατζή Τηλ.: 2262 350 624 Fax: 2262 0 27628 Ταχ. Δ/νση: Κύπρου 3 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Στην........., σήµερα......... οι συµβαλλόµενοι: Α. Η εταιρία µε την επωνυµία «.........., A.Ε.» που εδρεύει στο.............., οδός......... αρ.........., νοµίµως εκπροσωπούµενη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την 12η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2014 μεταξύ των συμβαλλομένων αφ ενός μεν του στην Αθήνα (Ακαδημίας αριθμ. 22) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 19-03-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 6709 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 01 του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 01 του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ 8.129,50 9.999,29 1.869,79. Τίτλος: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της

ΜΕΛΕΤΗ 8.129,50 9.999,29 1.869,79. Τίτλος: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της Αρ. Μελέτης.: 22 Έτος: 2015 ΜΕΛΕΤΗ Τίτλος: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας Αβίας του Δήμου Δυτικής Μάνης για το έτος 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Φ.Π.Α. 23%: ΣΥΝΟΛΟ: 8.129,50

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV001932451 2014-03-19

14SYMV001932451 2014-03-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 14SYMV001932451 2014-03-19 ΣΥΜΒΑΣΗ 5.788,38 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σύμβαση με αριθ.δσσμ/979

ΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σύμβαση με αριθ.δσσμ/979 ΔΣΣΜ/Περιφερειακός Τομέας Δυτικής Μακεδονίας ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ/979/19-01-2015 ΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σύμβαση με αριθ.δσσμ/979 Στο ΚΥΤ ΚΑΡΔΙΑΣ σήμερα την 00.00.2015 μεταξύ του ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη προμήθειας για τον Δήμο Ζίτσας ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ:

Μελέτη προμήθειας για τον Δήμο Ζίτσας ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 Αριθμ. Μελέτης: 13 Ταχ. Δ/νση: Λασκαρίνας 3 Α Ταχ. Κώδικας: 454 45 Τηλ.: 2651360222 Fax: 2651061971 Πληροφορίες: Στέφου Νικολέττα ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Τσιμέντου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ-ΤΖΑΒΕΛΑ 38334 ΒΟΛΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΠΚΕ/

Διαβάστε περισσότερα

28 31 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΘΕΤΩΝ

28 31 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΘΕΤΩΝ 28 31 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΘΕΤΩΝ Α. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Α1. ΔΟΜΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ Η κατασκευή της δομής των περιπτέρων γίνεται με την ευθύνη και την επίβλεψη των οργανωτών και βάσει των προδιαγραφών που τίθενται από το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Έκθεσης Αυτοκινήτου Athens Motor Show 2013 Αίθουσα Ξιφασκίας (πρώην υτικό Αεροδρόμιο Ελληνικού) 2 έως 10 Νοεμβρίου 2013

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Έκθεσης Αυτοκινήτου Athens Motor Show 2013 Αίθουσα Ξιφασκίας (πρώην υτικό Αεροδρόμιο Ελληνικού) 2 έως 10 Νοεμβρίου 2013 Α. Γενικοί όροι ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Έκθεσης Αυτοκινήτου Athens Motor Show 2013 Αίθουσα Ξιφασκίας (πρώην υτικό Αεροδρόμιο Ελληνικού) 2 έως 10 Νοεμβρίου 2013 Τη θέσπιση, συγγραφή και υποχρέωση επιβολής του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ & ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ,153 10 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 210 650 3000, FAX: 210 6510649 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Κ Η Σ Υ Μ Β Α Σ Η

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Κ Η Σ Υ Μ Β Α Σ Η 1 Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Κ Η Σ Υ Μ Β Α Σ Η για τη δράση «Δημιουργία Κέντρου αξιοποίησης των παραδοσιακών διατροφικών προϊόντων, στο παλαιό κτίριο του Δημοτικού Σχολείου Τοπικής Κοινότητας Κοιλιωμένου Ζακύνθου»,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ / ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ Α.Δ.Τ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα