Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ"

Transcript

1 Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1 - ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ: 1.3 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

2 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥ- ΣΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙ- ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις ενότητες που ακολουθούν αναφέρονται συνοπτικά οι γενικές προδιαγραφές για την τρισδιάστατη ψηφιοποίηση, αποθήκευση, διαχείριση και προβολή κινητών πολιτιστικών αντικειμένων και ακίνητων μνημείων και χώρων. Η τρισδιάστατη ψηφιοποίηση αποτελεί το πρώτο βήμα της συνολικής διαδικασίας πλήρους αποτύπωσης ενός πολιτιστικού αντικειμένου ή χώρου. Αποτελείται από πολλαπλά βήματα διαδικασιών και παρουσιάζει διαφοροποιήσεις ανάλογα με την περίπτωση. Λόγω της πολυπλοκότητας των αναγκών που προκύπτουν από τα ίδια τα αντικείμενα της ψηφιοποίησης, υπάρχει, σήμερα, μια πληθώρα μεθοδολογιών και τεχνολογιών. Ο στόχος κάθε τεχνικής είναι να αντιμετωπίσει με επιτυχία τα θέματα που αφορούν τόσο στην τρισδιάστατη ψηφιοποίηση ενός συγκεκριμένου τύπου αντικειμένων ή χώρων, όσο και στην ικανοποίηση συγκεκριμένων αναγκών και στόχων ενός συγκεκριμένου έργου ψηφιοποίησης (π.χ. πλήρης αποτύπωση, αποτύπωση για προβολή, αποτύπωση για εκμετάλλευση, κοκ). Μετά τη διαδικασία της τρισδιάστατης ψηφιοποίησης, ανακύπτουν οι ανάγκες της αποθήκευσης και διαχείρισης των ψηφιακών δεδομένων, καθώς και της δυνατότητας προβολής και δημιουργίας κάθε μορφής αντιγράφων. Στις διαδικασίες αυτές ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί σε μεθοδολογίες διαχείρισης της ψηφιακής πληροφορίας, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η εύκολη πρόσβαση και ανάκτηση τόσο για την περαιτέρω έρευνα όσο και την προβολή και τη δημιουργία αντιγράφων. Ειδικά ανεπτυγμένα πρότυπα και μοντέλα οργάνωσης της πληροφορίας εμπλέκονται εδώ (με ιδιαίτερης σημασίας πρότυπα όπως το MPEG-7) αν και πολλά από αυτά τα πρότυπα και μοντέλα βρίσκονται ακόμη σε ερευνητικό στάδιο. ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ Ένα γενικευμένο διάγραμμα των διαδικασιών που εμπλέκονται σε μια τρισδιάστατη ψηφιοποίηση φαίνεται στην Εικόνα 1. Εικόνα 1. Διάγραμμα διαδικασιών τρισδιάστατης ψηφιοποίησης 2

3 Όπως είναι εμφανές από την εικόνα, η τρισδιάστατη ψηφιοποίηση είναι, στη γενική περίπτωση, μια πολυσύνθετη διαδικασία που αποτελείται από τρεις βασικές φάσεις: Προετοιμασία: κατά την οποία γίνονται οι απαιτούμενες προκαταρκτικές ενέργειες της ψηφιοποίησης, οι οποίες αφορούν από την τεχνική και τη μεθοδολογία ψηφιοποίησης που θα υιοθετηθεί έως το χώρο που θα πραγματοποιηθεί, θέματα ασφάλειας, προγραμματισμού εργασιών, κοκ Αποτύπωση δεδομένων: κατά την οποία πραγματοποιούνται οι κύριες διαδικασίες ψηφιοποίησης ακολουθώντας τη μεθοδολογία που καταρτίζεται στη φάση της προετοιμασίας Επεξεργασία δεδομένων: κατά την οποία γίνεται η τελική μοντελοποίηση των αποτελεσμάτων της ψηφιοποίησης με διαδικασίες όπως ενοποίηση τμηματικών σαρώσεων, τριγωνοποίηση, επεξεργασία γεωμετρικών δεδομένων, επεξεργασία υφής, ενσωμάτωση υφής στην πληροφορία γεωμετρίας Το γενικό αυτό πλαίσιο δεν είναι αναγκαίο να ισχύει πάντοτε. Οι ιδιαιτερότητες των αντικειμένων και χώρων που ψηφιοποιούνται είναι αυτές που καθορίζουν, τις περισσότερες φορές, το τελικό πλαίσιο εφαρμογής των διαδικασιών ψηφιοποίησης. Ακόμη πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι οι ιδιαιτερότητες αυτές μπορεί να συμβάλλουν σημαντικότατα ή, ακόμη, και να καθορίζουν την επιλογή της τεχνικής που θα πρέπει να ακολουθηθεί. Ο χρυσός κανόνας εδώ είναι ότι δεν υπάρχει μία γενικής χρήσης άριστη μέθοδος τρισδιάστατης ψηφιοποίησης. Για την ακρίβεια, υπάρχουν περιπτώσεις όπου καμία από τις διαθέσιμες μεθόδους δεν μπορεί να οδηγήσει σε ικανοποιητικά αποτελέσματα τρισδιάστατης αποτύπωσης. Ο Πίνακας I συγκεντρώνει όλες τις διαθέσιμες (σήμερα) τεχνικές τρισδιάστατης ψηφιοποίησης. Στον πίνακα δίνεται ο τίτλος της μεθόδου, μια συνοπτική περιγραφή της καθώς και μια χαρακτηριστική εικόνα που αναπαριστά τη διαδικασία. Πίνακας I. Μέθοδοι τριασδιάστατης ψηφιοποίησης Σάρωση με ακτίνες λέιζερ (laser triangulation) Προβολή δέσμης ή μοτίβου ακτίνων λέιζερ, ανίχνευσή τους και εφαρμογή γεωμετρικών σχέσεων τριγωνοποίησης για την αναγνώριση γεωμετρίας Σχήμα από δομημένο φωτισμό (shape from structured light) Προβολή χρωματικού (ή όχι) μοτίβου, δισδιάστατη φωτογράφηση και αναγνώριση γεωμετρίας από τις παραμορφώσεις στο μοτίβο Σχήμα από σιλουέτες (shape from silhouette) Πολλαπλή δισδιάστατη φωτογράφηση και ανακατασκευή γεωμετρίας από τις πολλαπλές σιλουέτες Σχήμα από στερεοφωτογράφηση (shape from stereo) Αναγνώριση γεωμετρίας από ζεύγος δισδιάστατων φωτογραφιών με χρήση κανόνων στερεοσκοπικής όρασης Σχήμα από κίνηση (shape from motion) Αναγνώριση γεωμετρίας από πλήθος δισδιάστατων φωτογραφιών με χρήση αλγορίθμων αναγνώρισης της τρίτης διάστασης παρόμοιους με τη μέθοδο Σχήμα από στερεοφωτογράφηση 3

4 Σχήμα από φωτοσκίαση (shape from shading) Μέθοδος δημιουργίας τεχνητής, μεταβλητής και ελεγχόμενης φωτοσκίασης για την εξαγωγή τρισδιάστατης γεωμετρίας με εφαρμογή κανόνων οπτικής σε πλήθος δισδιάστατων φωτογραφιών Σχήμα από υφή (shape from texture) Ανάκτηση πληροφορίας τρίτης διάστασης σε δισδιάστατες φωτογραφίες με την εκμετάλλευση πληροφορίας προσανατολισμού και διάχυσης δομικών στοιχείων επιφανειακής υφής Σχήμα από φωτομετρία (shape from photometry) Μέθοδος λήψης δισδιάστατων φωτογραφιών υπό διαφορετικές συνθήκες φωτισμού και ανάκτηση τρισδιάστατης γεωμετρίας μέσω αλγορίθμων οπτικής Σχήμα από μεταβαλλόμενη εστίαση (shape from focus) Ανάκτηση τρίτης διάστασης σε επιφάνειες μέσω σειράς δισδιάστατων φωτογραφιών με ελεγχόμενα μεταβαλλόμενη εστίαση Σχήμα από σκιά (shape from shadow) Ανάκτηση γεωμετρίας μέσω παρακολούθησης της σκιάς σε διαδοχική δισδιάστατη φωτογράφηση σε συνθήκες όπου υπάρχει μετακινούμενη πηγή φωτός Σάρωση με συστήματα αφής (measuring systems) Ανάκτηση γεωμετρίας μέσω συνεχούς επαφής ειδικού αισθητηρίου αφής με το αντικείμενο που ψηφιοποιείται Ο Πίνακας II παρουσιάζει κάποια από τα βασικότερα χαρακτηριστικά ενός συστήματος τρισδιάστατης ψηφιοποίησης, ενώ ένας πιο συνοπτικός πίνακας χαρακτηριστικών που μπορεί να αποτελέσουν κριτήρια επιλογής μεθόδου και συστήματος τρισδιάστατης ψηφιοποίησης κινητών πολιτιστικών αντικειμένων είναι ο Πίνακας III, στον οποίο αναφέρονται και οι πιθανές ρεαλιστικές επιλογές για κάθε κριτήριο. Πίνακας II. Βασικά χαρακτηριστικά συστήματος τρισδιάστατης σάρωσης Βασικά χαρακτηριστικά ενός τρισδιάστατου σαρωτή 1. Οπτικό πεδίο σάρωσης και ταχύτητα αποτύπωσης 2. Ακρίβεια αποτύπωσης τρισδιάστατης γεωμετρίας 3. Ανάλυση αποτύπωσης του σαρωτή 4. Αποτύπωση πληροφορίας υφής και ποιότητα αυτής 5. Ακρίβεια αντιστοίχισης γεωμετρικής πληροφορίας και πληροφορίας υφής 6. Επίπεδο φιλικότητας προς το χρήστη 7. Διαδικασία βαθμονόμησης (απαιτούμενος χρόνος και ευκολία αποπεράτωσης) 8. Περιβαλλοντολογικά χαρακτηριστικά για ορθή λειτουργία του σαρωτή 9. Μέσος όρος συνολικού χρόνου αποτύπωσης ενός αντικειμένου 10. Μέσος όρος συνολικού χρόνου επεξεργασίας του τρισδιάστατου μοντέλου 11. Ανάγκη χρήσης λογισμικού από άλλες εταιρείες για επεξεργασία 12. Φορητότητα του συστήματος 13. Υπολογιστικές απαιτήσεις 14. Υποστηριζόμενα format τρισδιάστατων αρχείων για εξαγωγή μοντέλων 4

5 Βασικά χαρακτηριστικά ενός τρισδιάστατου σαρωτή 15. Προσωπικό που απαιτείται για την διαδικασία αποτύπωσης 16. Απαιτήσεις μεταφοράς αντικειμένων (χρήση περιστρεφόμενου τραπεζιού) 17. Επιπρόσθετος εξοπλισμός που απαιτείται στον χώρο της αποτύπωσης 18. Υποκειμενικό κριτήριο συμπεριφοράς και απόδοσης σαρωτή ανάλογα με τα χαρακτηριστικά επιφάνειας των αντικειμένων (αντανακλάσεις, χρωματισμοί, κοκ) 19. Μέσος όρος συνολικού χρόνου εγκατάστασης και τοποθέτηση του σαρωτή 20. Αντιμετώπιση πιθανών δυσκολιών κατά την διαδικασία αποτύπωσης 21. Κόστος συστήματος 22. Εγγύηση συστήματος σάρωσης 23. Προαιρετικός εξοπλισμός που συνοδεύει το σαρωτή 24. Ειδικές ρυθμίσεις του σαρωτή που επιτρέπει η κατασκευάστρια εταιρεία για την καλύτερη προσαρμογή του συστήματος στις ανάγκες του εκάστοτε έργου Πίνακας III. Τα 9 βασικότερα κριτήρια επιλογής μεθόδου και συστήματος ψηφιοποίησης Κριτήριο Πιθανές επιλογές Κριτήριο Πιθανές επιλογές Κόστος Κλάση Φορητότητα Ναι/Όχι Κλάση Ακρίβεια Χαμηλή (Σιλουέτες) Κλάση Μεσαία (Δομημένο-Φως) Κλάση Μεγάλη (Λέιζερ) Κλάση Υφή Ναι/Όχι Κλάση Παραγωγικότητα Μικρή (1-2 αντικείμενα/ημέρα) Υλικό Μάρμαρο Μεσαία (3-5 αντικείμενα/ημέρα) Μέταλλο Μεγάλη (6+ αντικείμενα/ημέρα) Κεραμικό Εξειδίκευση Ελάχιστη Ύφασμα Μικρή Μέγεθος Μικρό ( 20 cm) Μεγάλη Μεσαίο (20-60 cm) Μεγάλο ( 60 cm) Συμβατότητα με πρότυπα Ναι/Όχι Τέλος, πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα η βαρύτητα στην επιλογή και χρήση κατάλληλου και εύχρηστου λογισμικού σε συνδυασμό με το σύστημα ψηφιοποίησης. Σε πολλές περιπτώσεις, το διατιθέμενο λογισμικό δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις μιας μεθόδου ψηφιοποίησης και του τεχνικού εξοπλισμού που την υλοποιεί. Ο Πίνακας IV περιέχει αναλυτικά όλες τις προδιαγραφές για ένα σύστημα σάρωσης με ακτίνες λέιζερ, ενώ ο Πίνακας V τις προδιαγραφές για ένα σύστημα σάρωσης με χρήση δομημένου φωτισμού. Οι πίνακες αυτοί αφορούν σε ψηφιοποίηση κινητών πολιτιστικών αντικειμένων, και η επιλογή των δύο αυτών μεθόδων έγινε λόγω της ευρύτατης χρήσης τους, κυρίως, εξαιτίας της ανώτερης ποιότητας αποτελεσμάτων που παρέχουν. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Τα δεδομένα που προκύπτουν από τη διαδικασία της ψηφιοποίησης αντικειμένων και χώρων, είτε για αρχειακούς είτε και επιστημονικούς λόγους, είναι αρχεία ογκώδη, των οποίων το μέγεθος σχετίζεται άμεσα με την ανάλυση της ψηφιοποίησης και το μέγεθος του αντικειμένου ή χώρου. 5

6 Για την επιλογή του συστήματος ψηφιακής αποθήκευσης που αρμόζει καλύτερα σε κάθε περίπτωση ψηφιοποίησης, πρέπει πάντα να λαμβάνονται υπ όψιν οι εξής παράγοντες: 1. Ο χρόνος προσπέλασης των δεδομένων 2. Η ταχύτητα μεταφοράς των δεδομένων από το μέσο στη μνήμη του ηλεκτρονικού υπολογιστή και αντίστροφα 3. Η δυνατότητα ταυτόχρονης πρόσβασης από πολλούς χρήστες 4. Η χωρητικότητα σε δεδομένα 5. Η συχνότητα χρήσης 6. Ο χρόνος ζωής του μέσου και των αποθηκευμένων σε αυτό δεδομένων 7. Η απαιτούμενες συνθήκες αποθήκευσης και λειτουργίας 8. Το κόστος ανά μονάδα προσφερόμενης χωρητικής ικανότητας (πχ. Megabyte) Επειδή ο όγκος των δεδομένων που παράγεται από την τρισδιάστατη ψηφιοποίηση εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως το πλήθος των πολυγώνων, το πλήθος και η λεπτομέρεια των εικόνων υφής κοκ, η επιλογή του αποθηκευτικού μέσου καθορίζεται από τη διαθεσιμότητα των δεδομένων της ψηφιοποίησης σε συνδυασμό με τον όγκο τους. Στο παρακάτω διάγραμμα (Εικόνα 2) απεικονίζεται η κατανομή της διαθέσιμης τεχνολογίας αποθήκευσης σε σχέση με τη χωρητική της ικανότητα και την ταχύτητα διάθεσης της αποθηκευμένης πληροφορίας. Εικόνα 2. Διαθέσιμη τεχνολογία αποθήκευσης Τα δεδομένα που παράγονται κατά την τρισδιάστατη ψηφιοποίηση, τις περισσότερες φορές, είναι πολλά ανεξάρτητα αρχεία ακατέργαστων δεδομένων, τα οποία βρίσκονται σε τοπικό σκληρό δίσκο του υπολογιστικού συστήματος που χρησιμοποιήθηκε για την ψηφιοποίηση και αναγνωρίζονται, συνήθως, μόνο από συγκεκριμένο λογισμικό. Μετά την ψηφιοποίηση, τα πρωτογενή δεδομένα πρέπει να συγκεντρωθούν και να τροποποιηθούν, ώστε να δώσουν το αποτέλεσμα που επιθυμείται από την κάθε εφαρμογή. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι ενέργειες που απαιτούνται μετά το πέρας της διαδικασίας της τρισδιάστατης ψηφιοποίησης κάποιου θέματος είναι : 1. Η αποθήκευση του πρωτογενούς υλικού για αρχειακούς λόγους, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να συνοδεύεται από μεταδεδομένα. 2. Η επεξεργασία του πρωτογενούς υλικού για την παραγωγή μίας ενιαίας φόρμας, αντιπροσωπευτικής του ψηφιοποιημένου θέματος. Η αποθήκευσή της θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από μεταδεδομένα, επίσης. 6

7 3. Η μετατροπή του τελικού προϊόντος από το 2ο στάδιο σε τύπους αρχείων που έχουν καθιερωθεί στην βιομηχανία των τρισδιάστατων γραφικών. Η αποθήκευση με μεταδεδομένα και εδώ δεν πρέπει να παραλείπεται. 4. Η περαιτέρω μετατροπή για τις ανάγκες της τελικής εφαρμογής. Τα μεταδεδομένα, αναλόγως της εφαρμογής, χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: 1. Η πρώτη σχετίζεται με τα δεδομένα που εισάγει ο χρήστης και αφορούν πληροφορίες σχετικά με το θέμα, όπως τις αντιλαμβάνεται ο ίδιος (π.χ. μια περιγραφή). 2. Η δεύτερη σχετίζεται με διαχειριστικά δεδομένα, τα οποία χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της έκδοσης των δεδομένων, τον τύπο τους κλπ. 3. Η τρίτη κατηγορία αφορά δεδομένα που σχετίζονται με την αυτόματη μαθηματική περιγραφή των τρισδιάστατων αντικειμένων. Τα μεταδεδομένα της κατηγορίας αυτής χρησιμεύουν στην αναζήτηση και ταξινόμηση βάση του ίδιου του περιεχομένου και όχι κάποιας περιγραφής στηριζόμενης στον ανθρώπινο παράγοντα. Για την καλή διατήρηση του αρχείου, τα αποθηκευτικά μέσα θα πρέπει να βρίσκονται σε χώρο με τις προβλεπόμενες από τον κατασκευαστή τους περιβαλλοντικές συνθήκες, ενώ ανά τακτά χρονικά διαστήματα θα πρέπει να γίνεται έλεγχος των μέσων και, προληπτικά, να αντιγράφονται σε νέα μέσα του ίδιο τύπου. Λόγω της ταχύτατης εξέλιξης των υπολογιστικών συστημάτων, υπάρχει κίνδυνος οι συσκευές και τα μέσα στα οποία έχουν αποθηκευθεί τα δεδομένα να μην είναι συμβατά με τους υπολογιστές του κοντινού μέλλοντος. Για να αποφευχθεί κάτι τέτοιο, θα πρέπει να προγραμματιστεί η δυνατότητα μεταφοράς των δεδομένων σε αποθηκευτικά μέσα νέας γενιάς, των οποίων η υποστήριξη και η συμβατότητα με τα τότε υπολογιστικά συστήματα θα είναι δεδομένη. ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕ- ΝΩΝ Η ηλεκτρονική παρουσίαση τρισδιάστατων ψηφιοποιημένων θεμάτων μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους, σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες της κάθε εφαρμογής. Οι παράμετροι που καθορίζουν την επιλογή της πιο κατάλληλης συσκευής για την απεικόνιση των δεδομένων της ψηφιοποίησης είναι : 1. Ο αριθμός των ανθρώπων που θα παρακολουθούν ταυτόχρονα την παρουσίαση, ο οποίος παίζει καθοριστικό ρόλο στο μέγεθος της οθόνης. 2. Η στερεοσκοπική παρουσίαση του θέματος, έτσι ώστε ο θεατής να έχει πραγματική αντίληψη του βάθους. 3. Ο βαθμός αλληλεπίδρασης με το χρήστη, για παράδειγμα αν θα του επιτρέπεται να μετακινείται κατά βούληση μέσα στο χώρο ή θα πρέπει να παρακολουθήσει μια συγκεκριμένη διαδρομή της ιδεατής κάμερας. Η παράμετρος αυτή καθορίζει τη συσκευή, η οποία θα παρέχει τις εικόνες στη μονάδα προβολής, και η οποία, στην περίπτωση της προκαθορισμένης πορείας, μπορεί να ένα απλό βίντεο ή DVD player (αξίας μερικών δεκάδων ), ενώ στην περίπτωση της ελεύθερης μετακίνησης στον τρισδιάστατο χώρο να είναι ένα πανάκριβος υπερ-υπολογιστής (αξίας μερικών δεκάδων χιλιάδων ). Παρακάτω παραθέτονται τα συστήματα προβολής που είναι διαθέσιμα στην αγορά, ανάλογα με το μέγεθος της εικόνας που μπορούν να αποδώσουν και, κατά συνέπεια, το κοινό στο οποίο απευθύνονται (Πίνακας VI). Πολλές εταιρείες, κάνοντας χρήση προβολικών συστημάτων, κατασκευάζουν εξειδικευμένες διατάξεις απεικόνισης, όπως «τοίχους», «γραφεία», «δωμάτια» ή «σπηλιές» 7

8 (caves), θόλους κλπ. Το κόστος τέτοιων κατασκευών είναι αρκετά μεγάλο και ανάλογα με τις απαιτήσεις της εφαρμογής ξεκινά από μερικές χιλιάδες και μπορεί να ξεπεράσει τα Μια άλλη κατηγορία συστημάτων απεικόνισης είναι οι ενεργά τρισδιάστατες οθόνες, οι οποίες επιτρέπουν την πραγματικά στερεοσκοπική θέαση του θέματος, χωρίς να απαιτούν από το θεατή να φορά ειδικά γυαλιά για να αντιληφθεί το βάθος, όπως συμβαίνει με τις συμβατικές τεχνολογίες (Πίνακας VII). Είναι τριών υποκατηγοριών: 1. Στην πρώτη, γίνεται χρήση της τεχνολογίας των επίπεδων οθονών τύπου TFT ή plasma, η οποία προσφέρει την αίσθηση του βάθους μέσω ειδικών επιφανειών (φίλτρων) που τοποθετούνται μπροστά από την κυρίως οθόνη. 2. Στη δεύτερη κατηγορία που απαρτίζεται από τις οθόνες απεικόνισης όγκου (3D Volume Displays), γίνεται χρήση ημιδιαφανών περιστρεφόμενων επιφανειών, στις οποίες προβάλλονται διαδοχικά οι εικόνες. 3. Η τελευταία κατηγορία ενεργής αντίληψης της τρίτης διάστασης είναι οι οθόνες κεφαλής (Head Mountain Displays HMD), οι οποίες είναι συσκευές που τοποθετούνται στο κεφάλι του χρήστη, όπως κράνη, μάσκες και γυαλιά, και οι οποίες προβάλλουν διαφορετική εικόνα το κάθε μάτι του χρήστη. Η αντιγραφή κάποιου τρισδιάστατα ψηφιοποιημένου θέματος μπορεί να χωριστεί σε δύο σκέλη: την ψηφιακή αντιγραφή του σε αντίτυπα και, τη φυσική αντιγραφή του, μέσω της διαδικασίας τρισδιάστατης εκτύπωσης Για την ψηφιακή αντιγραφή των δεδομένων σε πολλά αντίτυπα, για λόγους μαζικής διάθεσης του υλικού, οι περισσότερες λύσεις που είναι διαθέσιμες στην αγορά είναι βασισμένες στους οπτικούς δίσκους τύπου CD και DVD (Πίνακας VIII). Στην περίπτωση της δημιουργίας υλικών αντιγράφων τριών διαστάσεων, οι λύσεις που προσφέρονται κατάτάσσονται σύμφωνα με το μέγεθος του αντικειμένου που μπορούν να εκτυπώσουν και το υλικό (Πίνακας IX). 8

9 Πίνακας IV. Πίνακας προδιαγραφών συστημάτων προβολής ακτινών λέιζερ κοντινών αποστάσεων Πεδίο Εφαρμογής Αντικείμενα μερικών εκατοστών ( 20cm) Αντικείμενα με μέγεθος μέγιστης πλευράς (20cm 60cm) Αντικείμενα με μέγεθος μέγιστης πλευράς ( 60cm) Κατηγορία ακτίνας λέιζερ Class I (FDA) ή Class II (IEC) Ασφαλές για το Class I (FDA) ή Class II (IEC) Ασφαλές για το Class I (FDA) ή Class II (IEC) Ασφαλές για το ανθρώπινο μάτι ανθρώπινο μάτι ανθρώπινο μάτι Αυτόματη εστίαση Επιθυμητό Επιθυμητό Επιθυμητό Ανταλλάξιμοι οπτικοί φακοί Επιθυμητό Επιθυμητό Επιθυμητό Οπτικό πεδίο σάρωσης 1 cm έως 20cm και στους τρεις άξονες 20cm έως 60cm και στους τρεις άξονες 60cm έως 5m και στους τρεις άξονες Βήμα δειγματοληψίας Z: 25μm 100μm Y: 100μm - 500μm X: 100μm - 500μm Επιθυμητό - Βάθος χρωμάτων 24bit, Ανάλυση περιοχής ελάχιστο 640x480 εικονοστοιχεία Z: 100μm 400μm Y: 100μm - 700μm X: 100μm - 700μm Z: 100μm 1cm Y: 100μm 1cm X: 100μm 1cm Επιθυμητό - Βάθος χρωμάτων 24bit, Ανάλυση περιοχής ελάχιστο 640x480 εικονοστοιχεία Πληροφορία υφής Επιθυμητό - Βάθος χρωμάτων 24bit, Ανάλυση περιοχής ελάχιστο 640x480 εικονοστοιχεία Ταχύτητα δειγματοληψίας Ελάχιστο: 3000 σημεία ανά δευτερόλεπτο Ελάχιστο: 3000 σημεία ανά δευτερόλεπτο Ελάχιστο: 3000 σημεία ανά δευτερόλεπτο Μεταβολή έντασης ακτίνας λέιζερ Επιθυμητό Επιθυμητό Επιθυμητό Συνθήκες φωτισμού λειτουργίας Προαιρετική λειτουργία ακόμα και σε Προαιρετική λειτουργία ακόμα και σε Προαιρετική λειτουργία ακόμα και σε σε εξωτερικό χώρο καταστάσεις έντονης ηλιοφάνειας καταστάσεις έντονης ηλιοφάνειας καταστάσεις έντονης ηλιοφάνειας Συνθήκες φωτισμού λειτουργίας Τυπικές συνθήκες γραφείου/εργαστηρίου Τυπικές συνθήκες γραφείου/εργαστηρίου Τυπικές συνθήκες γραφείου/εργαστηρίου σε εσωτερικό χώρο Θερμοκρασία λειτουργίας 0 ο έως 50 ο 0 ο έως 50 ο 0 ο έως 50 ο Υγρασία περιβάλλοντος 65% - 80% 65% - 80% 65% - 80% λειτουργίας Υγρασία περιβάλλοντος 75% - 95% 75% - 95% 75% - 95% αποθήκευσης Λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows 2000, XP Microsoft Windows 2000, XP Microsoft Windows 2000, XP Υπολογιστικές απαιτήσεις για RS-232,USB 1.0,USB 2.0,IEEE 1394,Ethernet RS-232,USB 1.0,USB 2.0,IEEE 1394,Ethernet RS-232,USB 1.0,USB 2.0,IEEE 1394,Ethernet έλεγχο δεδομένων 100Mbps,1GBit 100Mbps,1GBit 100Mbps,1GBit Φορητότητα Επιθυμητή Επιθυμητή Επιθυμητή Αυτοματοποιημένη διαδικασία Επιθυμητή Επιθυμητή Επιθυμητή σάρωσης Αυτοματοποιημένη διαδικασία Επιθυμητή Επιθυμητή Επιθυμητή βαθμονόμησης Τροφοδοσία 100V 240V, Hz 100V 240V, Hz 100V 240V, Hz Εγγύηση Τουλάχιστον ένας χρόνος και προαιρετικά Τουλάχιστον ένας χρόνος και προαιρετικά Τουλάχιστον ένας χρόνος και προαιρετικά επεκτάσιμη επεκτάσιμη επεκτάσιμη 9

10 Πίνακας V. Πίνακας προδιαγραφών συστημάτων προβολής δομημένου φωτισμού Πεδίο Εφαρμογής Αντικείμενα μερικών εκατοστών ( 20cm) Αντικείμενα με μέγεθος μέγιστης πλευράς (20cm 60cm) Αντικείμενα με μέγεθος μέγιστης πλευράς (60cm -5m) Αυτόματη εστίαση Επιθυμητό Επιθυμητό Επιθυμητό Ανταλλάξιμοι οπτικοί φακοί Επιθυμητό Επιθυμητό Επιθυμητό Οπτικό πεδίο σάρωσης 1 cm έως 20cm και στους τρεις άξονες 20cm έως 60cm και στους τρεις άξονες 60cm έως 5m και στους τρεις άξονες Βήμα δειγματοληψίας Z: 25μm 400μm Y: 100μm - 400μm X: 100μm - 400μm Επιθυμητό - Βάθος χρωμάτων 24bit, Ανάλυση περιοχής ελάχιστο 640x480 εικονοστοιχεία Z: 100μm 700μm Y: 100μm - 700μm X: 100μm - 700μm Z: 100μm 1cm Y: 100μm 1cm X: 100μm 1cm Επιθυμητό - Βάθος χρωμάτων 24bit, Ανάλυση περιοχής ελάχιστο 640x480 εικονοστοιχεία Πληροφορία υφής Επιθυμητό - Βάθος χρωμάτων 24bit, Ανάλυση περιοχής ελάχιστο 640x480 εικονοστοιχεία Ταχύτητα δειγματοληψίας Ελάχιστο: 3000 σημεία ανά δευτερόλεπτο Ελάχιστο: 3000 σημεία ανά δευτερόλεπτο Ελάχιστο: 3000 σημεία ανά δευτερόλεπτο Μεταβολή έντασης ακτίνας λέιζερ Επιθυμητό Επιθυμητό Επιθυμητό Συνθήκες φωτισμού λειτουργίας Προαιρετική λειτουργία ακόμα και σε Προαιρετική λειτουργία ακόμα και σε Προαιρετική λειτουργία ακόμα και σε σε εξωτερικό χώρο καταστάσεις έντονης ηλιοφάνειας καταστάσεις έντονης ηλιοφάνειας καταστάσεις έντονης ηλιοφάνειας Συνθήκες φωτισμού λειτουργίας Τυπικές συνθήκες γραφείου/εργαστηρίου Τυπικές συνθήκες γραφείου/εργαστηρίου Τυπικές συνθήκες γραφείου/εργαστηρίου σε εσωτερικό χώρο Θερμοκρασία Λειτουργίας 0 ο έως 50 ο 0 ο έως 50 ο 0 ο έως 50 ο Υγρασία περιβάλλοντος 65% - 80% 65% - 80% 65% - 80% Λειτουργίας Υγρασία περιβάλλοντος 75% - 95% 75% - 95% 75% - 95% Αποθήκευσης Λειτουργικό Σύστημα Microsoft Windows 2000, XP Microsoft Windows 2000, XP Microsoft Windows 2000, XP Υπολογιστικές απαιτήσεις για RS-232,USB 1.0,USB 2.0,IEEE 1394,Ethernet RS-232,USB 1.0,USB 2.0,IEEE 1394,Ethernet RS-232,USB 1.0,USB 2.0,IEEE 1394,Ethernet έλεγχο δεδομένων 100Mbps,1GBit 100Mbps,1GBit 100Mbps,1GBit Φορητότητα Επιθυμητή Επιθυμητή Επιθυμητή Αυτοματοποιημένη διαδικασία Επιθυμητή Επιθυμητή Επιθυμητή σάρωσης Αυτοματοποιημένη διαδικασία Επιθυμητή Επιθυμητή Επιθυμητή βαθμονόμησης Τροφοδοσία 100V 240V, Hz 100V 240V, Hz 100V 240V, Hz Εγγύηση Τουλάχιστον ένας χρόνος και προαιρετικά Τουλάχιστον ένας χρόνος και προαιρετικά Τουλάχιστον ένας χρόνος και προαιρετικά επεκτάσιμη επεκτάσιμη επεκτάσιμη 10

11 Πίνακας VI. Συστήματα τρισδιάστατης προβολής Τύπος Μέγιστο μέγεθος οθόνης (ίντσες) Μέγιστη ανάλυση εικόνας Απόδοση βάθους Απαιτήσεις φωτισμού Πηγή εικόνας Φορητότητα Κόστος Κινηματογράφου 2048 Χ 1080 Με δύο πολωμένους προβολείς. Μέτριες DVI, VGA, SVideo, Μέτρια > Με LCD γυαλιά. Composite, RGB-BNC Με μπλε και κόκκινα γυαλιά Χ 1024 Με δύο πολωμένους προβολείς. Χαμηλός DVI, VGA, SVideo, Καλή Με LCD γυαλιά. φωτισμός Composite. Με μπλε και κόκκινα γυαλιά. TFT Χ 1080 Με μπλε και κόκκινα γυαλιά. Μέτριες DVI, VGA, SVideo, Καλή Composite. Plasma X 768 DVI, VGA, SVideo, Composite, RGB-BNC CRT X 1536 Με LCD γυαλιά. Πολύ χαμηλές VGA, SVideo, Μέτρια Με μπλε και κόκκινα γυαλιά. Composite, RGB-BNC Digital cinema projector Data/ Home cinema projector Πίνακας VII. Ενεργά συστήματα τρισδιάστατης προβολής Τύπος Μέγιστο μέγεθος Μέγιστη ανάλυση Απαιτήσεις φωτισμού Πηγή εικόνας Φορητότητα Κόστος οθόνης (ίντσες) εικόνας Επίπεδες TFT ή Χ 2400 Μέτριες DVI, VGA Καλή Plasma 3D Volume Display X 768 X 198 Χαμηλός φωτισμός Μέσω ειδικού περιφερειακού Μέτρια > HMD Κράνος ή γυαλιά με μια μικρή οθόνη για το κάθε μάτι 1600 Χ 1200 Καμία DVI, VGA, ή Μέσω ειδικού περιφερειακού Πολύ καλή Πίνακας VIII. Συσκευές και μέσα ψηφιακής αντιγραφής Τύπος Τύπος Μέσου Μέγιστη Ταχύτητα Εγγραφής DVD CD / DVD 8 X DVD Copy Tower 52 X CD Κόστος 4 DVD DVD Λειτουργία Χειροκίνητη αλλαγή των δίσκων 11

12 CD Copy Tower Robotic CD / DVD Copier CD / DVD 8 X DVD 52 X CD 21 DVD CD 52 X CD 4 CD CD CD χωρίς εκτυπωτή δίσκων με εκτυπωτή δίσκων. Χειροκίνητη αλλαγή των δίσκων Αυτόματη αλλαγή των δίσκων για 150 με 500 δίσκους. Πίνακας IX. Συσκευές τρισδιάστατης φυσικής αναπαραγωγής Τύπος Υλικό Διαστάσεις εκτύπωσης (cm) Κόστος Χρήση Εναπόθεσης υλικού Γύψος, Αμυλόκολλα, Πλαστικό 20Χ20Χ25-50Χ60Χ Για κατασκευή καλουπιών και πρωτότυπων. Στερεολιθογραφίας Φωτοπολυμερές πλαστικό 25Χ25Χ25-50Χ60Χ50 > Για κατασκευή καλουπιών και πρωτότυπων. 12

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ακαδημαϊκό Έτος 2008-2009 Σελίδα 1 από 22 Εισαγωγή Τα πολυμέσα είναι μία από τις πιο πολυσυζητημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΡΙΣ ΙΑΣΤΑΤΗΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΤΡΙΣ ΙΑΣΤΑΤΗΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης ΝΟΜΑΡΧΙΑ Ξάνθης ΗΜΟΣ Ξάνθης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» 2000-2006, Γ Κ.Π.Σ. ΑΞΟΝΑΣ 1: ΠΑΙ ΕΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ. ΜΕΤΡΟ 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥ ΑΣΤΩΝ: ΟΥΖΕΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2/5/2012 1 Η ιστορία των ηλεκτρονικών υπολογιστών Η αρχή του 20ου αιώνα σημαδεύεται από τη μεγάλη ανάπτυξη της

Διαβάστε περισσότερα

MoleMax I, MoleMax I Plus, MoleMax II και MoleMax 3 MoleMax DermDOC

MoleMax I, MoleMax I Plus, MoleMax II και MoleMax 3 MoleMax DermDOC MoleMax I, MoleMax I Plus, MoleMax II και MoleMax 3 MoleMax DermDOC e-mail: info@hltm.gr url: http://www.hltm.gr.gr Τα πλεονεκτήματα των MoleMax με μια ματιά 1. Ψηφιακή δερματοσκόπηση χωρίς λάδι ή άλλο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WEB CAMERA ΚΑΙ OPENCV

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WEB CAMERA ΚΑΙ OPENCV ΣΕΡΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2013 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WEB CAMERA ΚΑΙ OPENCV ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Μία από τις πιο σηµαντικές εφαρµογές της επιστήµης της Πληροφορικής που έχει γνωρίσει ευρεία ανάπτυξη και εφαρµογή λόγω της µεγάλης διάδοσης του διαδικτύου είναι οι ψηφιακές βιβλιοθήκες (digital libraries)

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Μοντέλου Προβολών Αντικειμένων σε Ακτινογραφικό Μηχάνημα Τύπου C-Arm ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μελέτη Μοντέλου Προβολών Αντικειμένων σε Ακτινογραφικό Μηχάνημα Τύπου C-Arm ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μελέτη Μοντέλου Προβολών Αντικειμένων σε Ακτινογραφικό Μηχάνημα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης:

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης: Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση της πράξης: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ» Κωδικός ΟΠΣ: 494184 Προϋπολογισμός: 372.195,80

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΑ...1 Μορφές ψηφιακής εικόνας...1 Α) ιανυσµατικές εικόνες (vector graphics)...1 Β) Χαρτογραφικές ή ψηφιογραφικές εικόνες (bitmap graphics)...1 Συµπίεση αρχείου ψηφιογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ: ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής. Παντελής Μπαλής, Παναγιώτης Τραγαζίκης

Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής. Παντελής Μπαλής, Παναγιώτης Τραγαζίκης Επιστηµονική Ευθύνη Κωνσταντίνος Σιασιάκος, ρ Πληροφορικής Συγγραφή Παντελής Μπαλής, Παναγιώτης Τραγαζίκης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό παράχθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων ΙΙ»,

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Παραγωγής. Είδη επιχειρηματικών αποφάσεων: Αποφάσεις Στρατηγικής και Αποφάσεις Τακτικής

Διοίκηση Παραγωγής. Είδη επιχειρηματικών αποφάσεων: Αποφάσεις Στρατηγικής και Αποφάσεις Τακτικής Διοίκηση Παραγωγής Είναι ο επιστημονικός κλάδος που πραγματεύεται τον Σχεδιασμό και τη Λειτουργία Συστημάτων Παραγωγής. Περιλαμβάνει: 1) Γενικές αρχές δηλ. το σύνολο των στόχων και κανόνων για τον ορθό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΉ Α.Ε. ΟΤΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Τρισδιάστατη σάρωση με σαρωτή δομημένου φωτός και κάθετες εφαρμογές

Τρισδιάστατη σάρωση με σαρωτή δομημένου φωτός και κάθετες εφαρμογές Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε. Τρισδιάστατη σάρωση με σαρωτή δομημένου φωτός και κάθετες εφαρμογές Νικολέτα Λευθέρη Α.Μ. : 1258 Υπό την καθοδήγηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΑ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Με χρήση του VULCAN 3D Software Version 7.5 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΑ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Με χρήση του VULCAN 3D Software Version 7.5 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΑ & ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ VULCAN 3D SOFTWARE V7.5 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Δρ. Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικές εργασίες Τεχνικής Στήριξης στα πληροφοριακά συστήµατα των σχολείων. Έκδοση 1.1. εκέµβριος 2004. Σύνταξη:

Περιοδικές εργασίες Τεχνικής Στήριξης στα πληροφοριακά συστήµατα των σχολείων. Έκδοση 1.1. εκέµβριος 2004. Σύνταξη: Τεχνική Στήριξη Πληροφοριακών Συστηµάτων Σχολείων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κοινωνία της Πληροφορίας Έργο: ράσεις Υποστήριξης των Πληροφοριακών Συστηµάτων των σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Πληροφορικής

Εφαρμογές Πληροφορικής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Γεώργιος Πανσεληνάς, Νικόλαος Αγγελιδάκης, Αφροδίτη Μιχαηλίδη, Χαρίλαος Μπλάτσιος, Σταύρος Παπαδάκης, Γεώργιος Παυλίδης, Ελευθέριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΙΚΗΣ ΙΑΣΤΡΟΦΗΣ ΥΠΕΡΕΥΡΥΓΩΝΙΩΝ ΦΑΚΩΝ ΑΠΟ ΛΗΨΕΙΣ ΕΥΘΕΙΟΓΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΙΚΗΣ ΙΑΣΤΡΟΦΗΣ ΥΠΕΡΕΥΡΥΓΩΝΙΩΝ ΦΑΚΩΝ ΑΠΟ ΛΗΨΕΙΣ ΕΥΘΕΙΟΓΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΙΚΗΣ ΙΑΣΤΡΟΦΗΣ ΥΠΕΡΕΥΡΥΓΩΝΙΩΝ ΦΑΚΩΝ ΑΠΟ ΛΗΨΕΙΣ ΕΥΘΕΙΟΓΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ευφυές τηλεματικό σύστημα πληροφόρησης οδηγών και πολιτών για τις μετακινήσεις και τη στάθμευση στο Δήμο Καλαμάτας μέσω πολλαπλών καναλιών ενημέρωσης ευφυής μετακίνηση»

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ» Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: Δημιουργία διαδραστικής ιστοσελίδας για το μάθημα της νανοηλεκτρονικής Υπεύθυνος : Δρ. Καναπίτσας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τίτλος : ΚΟΣΤΟΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, Αθανασία Κουσουρή ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΡΟΥΓΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τίτλος : ΚΟΣΤΟΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, Αθανασία Κουσουρή ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΡΟΥΓΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αθανασία Κουσουρή Τίτλος : ΚΟΣΤΟΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΡΟΥΓΑΣ Οκτώβριος 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ PETRI: ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ PETRI: ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΥΧΑΙΑΣ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ PETRI: ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Διατριβή που υπεβλήθη για τη μερική ικανοποίηση των απαιτήσεων για

Διαβάστε περισσότερα

ATEI ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ. Βασικές Αρχές και Έννοιες. Αύγουστος Τσινάκος

ATEI ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ. Βασικές Αρχές και Έννοιες. Αύγουστος Τσινάκος ATEI ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ Βασικές Αρχές και Έννοιες Αύγουστος Τσινάκος Ευχαριστίες Στο συνάδελφο Γίαννη Σδρίµα για την διάθεση σηµειώσεων έτσι ωστε να είναι δυνατή η σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Αλέξης Χαραλαμπίδης 14/11 ιπλωματική Εργασία. Επιβλέπων καθηγητής: Χρήστος Γεωργιάδης

Αλέξης Χαραλαμπίδης 14/11 ιπλωματική Εργασία. Επιβλέπων καθηγητής: Χρήστος Γεωργιάδης «Ελληνικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στο ιαδίκτυο: Χαρακτηριστικά παρουσίας - Ποιότητα ηλεκτρονικών υπηρεσιών» ιπλωματική Εργασία Επιβλέπων καθηγητής: Χρήστος Γεωργιάδης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

Κεφάλαιο 1. ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Κεφάλαιο 1. ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Στο κεφάλαιο αυτό, θα δοθούν οι ερμηνείες βασικών ορισμών γύρω από την προτυποποίηση και θα παρουσιαστεί η διαδικασία της προτυποποίησης. Εν συνεχεία θα αναφερθεί ο ρόλος που

Διαβάστε περισσότερα