ΑΠΟΚΤΗΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2010

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΚΤΗΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2010"

Transcript

1 ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΚΤΗΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΩΝ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2010 BOYLE, KEVIN (Ed.): New institutions for human rights protection. Oxford: Oxford University Press, xix, 217 pp. COUNCIL OF EUROPE, STEERING COMMITTEE FOR HUMAN RIGHTS: Reforming the European Convention on Human Rights: a work in progress: a compilation of publications and documents relevant to the ongoing reform of the ECHR. Strasbourg: Council of Europe, pp. GRABENWARTER, CHRISTOPH: Europäische Menschenrechtskonvention: ein Studienbuch. 4. Aufl. München: Beck, xxiv, 481 pp. HOFFMANN-HOLLAND, KLAUS (Ed.): Ethics and human rights in a globalized world: an interdisciplinary and international approach. Tübingen: Mohr Siebeck, ix, 351 pp. KNIGHTS, SAMANTHA: Freedom of religion, minorities and the law. Oxford: Oxford University Press, xxxv, 216 pp. MARX, REINHARD: Kommentar zum Asylverfahrensgesetz. 7. Aufl. Köln: Luchterhand, lvi, 2038 pp. MERTEN, DETLEF, PAPIER, HANS-JÜRGEN [et al.] (Hrsg.): Handbuch der Grundrechte in Deutschland und Europa: Bd. III: Grundrechte in Deutschland: allgemeine Lehren II / Bd. VII/1: Grundrechte in Österreich / Bd. VII/2: Grundrechte in der Schweiz und in Liechtenstein. Heidelberg: Müller, v. ROHLEDER, KRISTIN: Grundrechtsschutz im europäischen Mehrebenen-System: unter besonderer Berücksichtigung des Verhältnisses zwischen Bundesverfassungsgericht und Europäischem Gerichtshof für Menschenrechte. Baden-Baden: Nomos, pp. WENDELING-SCHRÖDER, ULRIKE, STEIN, AXEL: Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz: Kommentar. München: Beck, xv, 504 pp. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ, ΝΙΚΟΣ: Η βασιλική περιουσία στο Στρασβούργο: ιστορικό και τεκμήρια μιας σκληρής αντιδικίας. Αθήνα: Αντ. Σάκκουλας, σσ. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: Επιλεγμένη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου σε θέματα αστικού δικονομικού δικαίου. Αθήνα: Αντ. Σάκκουλας, σσ. ΠΕΡΡΑΚΗΣ, ΣΤΕΛΙΟΣ: Διαστάσεις της διεθνούς προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου: Ηνωμένα Έθνη, περιφερειακά συστήματα. Αθήνα: Αντ. Σάκκουλας, xxii, 324 σσ.

2 ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ: Επετηρίδα δικαίου προσφύγων και αλλοδαπών Αθήνα: Αντ. Σάκκουλας, τ. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ AUGENHOFER, SUSANNE (Hrsg.): Die Europäisierung des Kartell- und Lauterkeitsrechts. Tübingen: Mohr Siebeck, xii, 140 pp. BARTOSCH, ANDREAS: EU-Beihilfenrecht: Kommentar: Art EGV, Deminimis-Verordnung, allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung sowie Verfahrensverordnung. München: Beck, x, 476 pp. BECHTOLD, RAINER [et al.]: EG-Kartellrecht: Kommentar. 2. Aufl. München: Beck, xxi, 1573 pp. HARTE-BAVENDAMM, HENNING, HENNING-BODEWIG, FRAUKE (Hrsg.): Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG): mit Preisangabenverordnung: Kommentar. 2. Aufl. München: Beck, xx, 2965 pp. KOENIG, CHRISTIAN, PAUL, JULIA, TRAUPEL, TOBIAS: European State Aid Law = Europäisches Beihilfenrecht: Texte und Materialien, deutsch english. München: Beck, xxxv, 401 pp. LOSCHELDER, MICHAEL, ERDMANN, WILLI (Hrsg.): Handbuch des Wettbewerbsrechts. 4. Aufl. München: Beck, liii, 2172 pp. LÜBBIG, THOMAS, MARTIN-EHLERS, ANDRES: Beihilfenrecht der EU: das Recht der Wettbewerbsaufsicht über staatliche Beihilfen in der Europäischen Union. München: Beck, xxxv, 401 pp. MEHDE, VEITH: Wettbewerb zwischen Staaten: die rechtliche Bewältigung zwischenstaatlicher Konkurrenzsituationen im Mehrebenensystem. Baden-Baden: Nomos, pp. WIEDEMANN, GERHARD (Hrsg.): Handbuch des Kartellrechts. 2. Aufl. München: Beck, liii, 2172 pp. ΛΙΑΣΚΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ: Το νέο σύστημα εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου ανταγωνισμού: ο κανονισμός 1/2003/ ΕΚ. Αθήνα: Δίκαιο & Οικονομία Π.Ν. Σάκκουλας, xxiv, 311 σσ. ΜΑΡΙΝΟΣ, ΜΙΧΑΗΛ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ: Αθέμιτος ανταγωνισμός. 2 η έκδ. Θεσσαλονίκη: Δίκαιο & Οικονομία Π.Ν. Σάκκουλας, xxx, 488 σσ. ΡΟΚΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Βιομηχανική ιδιοκτησία. Αθήνα: Αντ. Σάκκουλας, xxiv, 229 σσ. ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ

3 ΧΟΡΟΜΙΔΗΣ, ΚΩΣΤΑΣ; ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ: Ζητήματα προστασίας της ιδιοκτησίας και αναγκαστικής απαλλοτρίωσης κατά το Σύνταγμα, την ΕΣΔΑ και το Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο. Αθήνα: Αντ. Σάκκουλας, σσ. ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΤΑΣΟΣ: Εμπράγματο δίκαιο: ερμηνεία κατ' άρθρο: νομολογία-βιβλιογραφία. Αθήνα: Αντ. Σάκκουλας, τ. ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ: ΕΡΝΟΜΑΚ: ερμηνεία, νομολογία αστικού κώδικα (κατ' άρθρο). Αθήνα: Βαθρακοκοίλη, τ. ΛΕΒΕΝΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Στοιχεία κληρονομικού δικαίου: τεύχος Α': εισαγωγή - κληρονομική διαδοχή. Αθήνα: Αντ. Σάκκουλας, σσ. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Η πιθανολόγησις εν τω αστικώ δικονομικώ δικαίω. Αι αόριστοι έννοιαι εν τη αναιρετική διαδικασία. Αθήνα: Αντ. Σάκκουλας, θ', 219 σσ. KERAMEUS, KONSTANTINOS, KOZYRIS, PHAEDON (Ed.): Introduction to greek law. 3 rd ed. Athens: Ant. Sakkoulas, xxxix, 547 pp. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Οι δικαιοηθικές αρχές στο ενοχικό δίκαιο του Μιχ. Π. Σταθόπουλου. Αθήνα: Αντ. Σάκκουλας, σσ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ: Εγχειρίδιο αστικού δικαίου: τόμος πρώτος: γενικές αρχές. 2 η έκδ. Αθήνα: Αντ. Σάκκουλας, xxxi, 282 σσ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΕΛΙΟΣ (Επ.): Αστικός κώδικας. 6 η έκδ. Αθήνα: Δίκαιο & Οικονομία Π.Ν. Σάκκουλας, σσ. ΦΙΛΙΟΣ, ΠΑΥΛΟΣ: Γενικές αρχές αστικού δικαίου. 3 η έκδ. Αθήνα: Αντ. Σάκκουλας, σσ. ΦΙΛΙΟΣ, ΠΑΥΛΟΣ: Ενοχικόν δίκαιον: ειδικόν μέρος: τόμος Α' (ημίτομος Α, Β). 7 η έκδ. Αθήνα: Αντ. Σάκκουλας, τ. ΦΙΛΙΟΣ, ΠΑΥΛΟΣ: Κληρονομικό δίκαιο: γενικό μέρος. 7 η έκδ. Αθήνα: Αντ. Σάκκουλας, σσ. ΒΙΟΗΘΙΚΗ ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ: Ο κλώνος του ανθρώπου: ένας επίκαιρος επανέλεγχος των συνταγματικών ιδεών. Αθήνα: Αντ. Σάκκουλας, xv, 265 σσ. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ARNDT, BIRGER: Das Vorsorgeprinzip im EU-Recht. Tübingen: Mohr Siebeck, xvii, 425 pp.

4 DE BÚRCA, GRAINNE, SCOTT, JOANNE (Ed.): Constitutional change in the EU: from uniformity to flexibility?. Oxford: Hart Publishing, xxviii, 372 pp. EHLERS, DIRK (Hrsg.); BECKER, ULRICH (Bearb.) [et al.]: Europäische Grundrechte und Grundfreiheiten. 3. Aufl. Berlin: De Gruyter, xli, 774 pp. HARATSCH, ANDREAS, KOENING, CHRISTIAN, PECHSTEIN, MATTHIAS: Europarecht. 6. Aufl. Tübingen: Mohr Siebeck, xxxviii, 652 pp. KARALUS, KIRSTIN: Die diplomatische Vertretung der Europäischen Union. Tübingen: Mohr Siebeck, xvii, 245 pp. VERHAY, LUC, ZWART, TOM: Agencies in European and comparative perspective. Antwerp: Intersentia, vii, 179 pp. OPPERMANN, THOMAS, CLASSEN, CLAUS DIETER, NETTESHEIM, MARTIN: Europarecht: ein Studienbuch. 4. Aufl. München: Beck, li,774 pp. WALLACE, WILLIAM, WALLACE, HELEN, POLLACK, MARK (Ed.): Policymaking in the European Union. 5 th ed. Oxford: Oxford University Press, xxxix, 570 pp. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΠΥΡΟΣ (Επ.); ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ; ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ: Η κοινωνική προστασία στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Αθήνα: Αντ. Σάκκουλας, σσ. ΛΕΝΤΖΗΣ, ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ: Η πρόσβαση στα έγγραφα των κοινοτικών οργάνων. Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας, xxv, 423 σσ. ΜΑΚΡΥΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ, ΠΑΣΣΑΣ, ΑΡΓΥΡΗΣ: Η ελληνική διοίκηση και ο συντονισμός της ευρωπαϊκής πολιτικής. Αθήνα: Αντ. Σάκκουλας, σσ. ΜΟΥΣΗΣ, ΝΙΚΟΣ: Ευρωπαϊκή Ένωση: δίκαιο, οικονομία, πολιτική. 12 η έκδ. Αθήνα: Παπαζήση, x, 588 σσ. ΣΑΧΠΕΚΙΔΟΥ, ΕΥΓΕΝΙΑ: Ευρωπαϊκή Ένωση: βασικά κείμενα. 7 η έκδ. Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας, xix, 332 σσ. ΣΚΟΥΡΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Το ευρωπαϊκό υπαλληλικό δίκαιο και το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αθήνα: Αντ. Σάκκουλας, σσ. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ GANTEN, HANS, JAGENBURG, WALTER, MOTZKE, GERD (Hrsg.): Beck'scher VOB- und Vergaberechts-Kommentar: Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen: Teil B - allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen. 2. Aufl. München: Beck, xxi, 2566 pp.

5 ΒΕΡΒΕΝΙΩΤΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Επ.); ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ: Οι δημόσιες συμβάσεις στο κοινοτικό δίκαιο: πρόσφατες εξελίξεις: ημερίδα, Νοέμβριος Αθήνα: Αντ. Σάκκουλας, σσ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ: Νέες μορφές συμβάσεων της σύγχρονης οικονομίας. 5 η έκδ. Αθήνα: Αντ. Σάκκουλας, lxvi, 559 σσ. ΔΕΓΛΕΡΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ; ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΑΪΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (Επ.-Συν.): Δίκαιο προμηθειών και υπηρεσιών δημοσίου. 2 η έκδ. Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας, τ. ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ISENSEE, JOSEF, KIRCHHOF, PAUL (Hrsg.); ARNAULD, ANDREAS VON [et al.] (Beitr.): Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland: Bd. 7: Freiheitsrechte. 3. Aufl. Heidelberg: Müller, xliv, 1374 pp. ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ RUFFERT, MATTHIAS, WALTER, CHRISTIAN: Institutionalisiertes Völkerrecht: das Recht der Internationalen Organisationen und seine wichtigsten Anwendungsfelder: ein Studienbuch. München: Beck, xvi, 228 pp. TRUTE, HANS-HEINRICH [et al.] (Hrsg.): Allgemeines Verwaltungsrecht: zur Tragfähigkeit eines Konzepts. Tübingen: Mohr Siebeck, x, 945 pp. ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ; ΚΙΟΥΠΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ [κ.α.] (Επ.): Δίκαιο και Internet: νομικά ζητήματα του διαδικτύου. 3 η έκδ. Αθήνα: Δίκαιο & Οικονομία Π.Ν. Σάκκουλας, xviii,295 σσ. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΡΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Το ΝΑΤΟ στον 21ο αιώνα: η ανάγκη για ένα νέο στρατηγικό πλάνο και η διερεύνηση των σχέσεων ΝΑΤΟ-Ρωσίας. Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας, xx, 376 σσ. ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ SCHWENZER, INGEBORG (Hrsg.); BACHER, KLAUS (Bearb.): Kommentar zum einheitlichen UN-Kaufrecht: das Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf. 5. Aufl. München: Beck, xcviii, 1205 pp. ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

6 ΓΙΟΚΑΡΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ, ΠΑΖΑΡΤΖΗ, ΦΩΤΕΙΝΗ: Εθνική και διεθνής ποινική καταστολή των διεθνών εγκλημάτων. Αθήνα: Αντ. Σάκκουλας, xxii, 461 σσ. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ GERMELMANN, CLASS FRIEDRICH: Die Rechtskraft von Gerichtsentscheidungen in der Europäischen Union: eine Untersuchung vor dem Hintergrund des deutschen, französischen und englischen Rechtskraftlehren. Tübingen: Mohr Siebeck, xxvii, 515 pp. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (Βλ. Έννομη Προστασία) ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ BADER, JOHANN, RONELLENFITSCH, MICHAEL (Hrsg.); ASCHKE, MANFRED (Bearb.): Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG): Kommentar. München: Beck, xvi, 908 pp. ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ; ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗ, ΕΙΡΗΝΗ (Συν.): Κώδικας πολιτικής δικονομίας: ερμηνευτική νομολογιακή ανάλυση κατ' άρθρο, με τις τροποποιήσεις του Ν. 2145/1993. Αθήνα: Βαθρακοκοίλη, τ. ΓΕΡΟΝΤΑΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ: Ο "εξευρωπαϊσμός" του εθνικού διοικητικού και δικονομικού δικαίου. Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας, xii, 378 σσ. ΚΑΛΑΒΡΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: Δίκαιο της διαιτησίας: Ι. Εσωτερική διαιτησία: τεύχος Α', εισαγωγή. Αθήνα: Αντ. Σάκκουλας, σσ. ΚΑΛΑΒΡΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: Θεμελιώδη ζητήματα του δικαίου της αναγκαστικής εκτέλεσης. Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας, xiii,229 σσ. ΚΑΛΑΒΡΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: Πολιτική δικονομία: γενικό μέρος ΙΙ: διαδικασία στα Πρωτοβάθμια Δικαστήρια. 2 η έκδ. Αθήνα: Αντ. Σάκκουλας, xxxi, 944 σσ. ΚΑΛΥΒΙΑΝΑΚΗ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ: Η "δραστικότητα" της δικαστικής απόφασης στην πολιτική δίκη: μία νέα προσέγγιση των υποκειμενικών ορίων του δεδικασμένου. Αθήνα: Αντ. Σάκκουλας, σσ. ΛΑΜΠΡΟΥ, ΜΑΡΙΟΣ; ΜΠΑΝΤΗ, ΕΛΕΝΗ (Επ.): Πολιτική δικονομία: μέρος πρώτο: θεμελιώδεις έννοιες, δικαιοδοσία, αρμοδιότητα, τακτική διαδικασία, απόδειξη. Αθήνα: Μ. Λάμπρου, σσ. ΝΙΚΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΑΚΡΙΔΟΥ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ: Κώδικας πολιτικής δικονομίας και κώδικας οργανισμού δικαστηρίων και καταστάσεως δικαστικών λειτουργών. Αθήνα: Σάκκουλας, xii, 664 σσ. ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Οι προθεσμίες ένδικων μέσων κατά τον ΚΠολΔ. Αθήνα: Αντ. Σάκκουλας, xix, 381 σσ.

7 ΠΑΡΑΒΑΝΤΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ: Η αναίρεση στην αστική δίκη. Αθήνα: Δίκαιο & Οικονομία Π.Ν. Σάκκουλας, xl, 646 σσ. ΣΙΝΑΝΙΩΤΗΣ, ΛΑΜΠΡΟΣ: Ειδικές διαδικασίες κατά τον κώδικα πολιτικής δικονομίας. 3 η έκδ. Αθήνα: Δίκαιο & Οικονομία Π.Ν. Σάκκουλας, xxii, 379 σσ. ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Η προσωρινή δικαστική προστασία στις διοικητικές διαφορές: νομοθετικές και νομολογιακές εφαρμογές: τχ. Ι: ασφαλιστικά μέτρα. Αθήνα: Δίκαιο & Οικονομία Π.Ν. Σάκκουλας, τ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ BENZ, ARTHUR [et al.]: Handbuch Governance: theoretische Grundlagen und empirische Anwendungsfelder. Wiesbaden: VS Verlag, pp. BLANKE, BERNHARD [et al]: Handbuch zur Verwaltungsreform. 3. Aufl. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, xix, 526 pp. HOFFMANN-RIEM, WOLFGANG, SCHMIDT-ASSMANN, EBERHARD, VOSSKUHLE, ANDREAS (Hrsg.): Grundlagen des Verwaltungsrechts: Bd. I: Methoden, Maßstabe, Aufgaben, Organisation / Bd. II: Informationsordnung, Verwaltungsverfahren, Handlungsformen / Bd. III: Personal, Finanzen, Kontrolle, Sanktionen, staatliche Einstandspflichten. München: Beck, v. SCHOBER, KATHARINA: Der Zweck im Verwaltungsrecht: zur Finalisierung der Verwaltungsrechtsordnung am Beispiel der Leitvorschriften des Bundesumweltrechts. Tübingen: Mohr Siebeck, xxiii, 299 pp. SCHUPPERT, GUNNAR FOLKE: Verwaltungswissenschaft: Verwaltung, Verwaltungsrecht, Verwaltungslehre. Baden-Baden: Nomos, pp. SIEGEL, THORSTEN: Entscheidungsfindung im Verwaltungsverbund: horizontale Entscheidungsvernetzung und vertikale Entscheidungsstufung im nationalen und europäischen Verwaltungsverbund. Tübingen: Mohr Siebeck, xxvii, 482 pp. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΙΣ, ΕΜΜΑΝ. ΜΥΡ. (Επ.); ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ. 29. ΚΟΜΟΤΗΝΗ , ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ - ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ: Ζητήματα της διοικητικής δίκης. Αθήνα: Αντ. Σάκκουλας, σσ. ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ, ΜΑΡΚΟΣ: Ο κώδικας δήμων και κοινοτήτων με τις τροποποιήσεις των Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ Α'/263/ ) και 3801/2009 (ΦΕΚ Α'/163/ ): ερμηνεία κατ' άρθρο, νομολογία. 3 η έκδ. Αθήνα: Γ.Μ. Καραναστάση, σσ. ΚΟΡΣΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΟΡΣΟΥ-ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ, Μ.-Ε.: Διοικητικό δίκαιο: γενικό μέρος. 3 η έκδ. Αθήνα: Αντ. Σάκκουλας, xxxiii, 566 σσ.

8 ΚΟΡΣΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: Η σύμβαση του διοικητικού δικαίου. 2 η έκδ. Αθήνα: Αντ. Σάκκουλας, σσ. ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΥ-ΣΚΑΛΤΣΑ, ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ: Εγχειρίδιο διοικητικού δικαίου: εισαγωγή, θεμελιώδεις έννοιες. Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας, σσ. ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ: Το καθεστώς άσκησης δημόσιας εξουσίας κατά την εκτέλεση των διοικητικών συμβάσεων. Αθήνα: Αντ. Σάκκουλας, σσ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, ΖΩΗ: Ελληνική αστυνομία και λοιποί φορείς άσκησης αστυνόμευσης: βασικά νομοθετήματα. Αθήνα: Αντ. Σάκκουλας, xxii,1643 σσ. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ, ΝΙΚΟΣ: Προσωρινή ρύθμιση καταστάσεως στο διοικητικό δικονομικό δίκαιο: θεμελίωση και αρχές. Αθήνα: Αντ. Σάκκουλας, xxv, 240 σσ. ΠΑΡΑΡΑΣ, ΑΛΕΞΗΣ: Η σύνθετη διοικητική ενέργεια. Αθήνα: Αντ. Σάκκουλας, xiii,130 σσ. ΠΟΥΛΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Πρακτικά θέματα διοικητικού δικαίου. Αθήνα: Δίκαιο & Οικονομία Π.Ν. Σάκκουλας, σσ. ΡΕΠΟΥΣΗΣ, ΣΠΥΡΟΣ: Οικονομικά δήμων και κοινοτήτων. Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας, σσ. ΣΟÏΛΕΝΤΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Διοικητική δικονομία: εκλογική διαδικασία και εκλογικές διαφορές: Ο.Τ.Α. και Ν.Π.Δ.Δ.. Αθήνα: Δίκαιο & Οικονομία Π.Ν. Σάκκουλας, xviii, 203 σσ. ΤΑΧΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ: Ελληνικό διοικητικό δίκαιο. 9 η έκδ. Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας, σσ. ΤΑΧΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ: Ερμηνεία κώδικα διοικητικής διαδικασίας (Ν. 2690/1999, όπως τροποποιήθηκε). 4 η έκδ. Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας, xvii, 915 σσ. ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΔΙΑΚΟΦΩΤΑΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Το Οικουμενικό Πατριαρχείο μετά την Λωζάννη: ζητήματα θρησκευτικής ελευθερίας. Αθήνα: Αντ. Σάκκουλας, xvii, 204 σσ. ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ, ΣΑΡΑΝΤΗΣ [κ α.]: Σχέσεις κράτους-εκκλησίας ενόψει της αναθεώρησης του συντάγματος. Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας, σσ. ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ; ΝΤΕΤΖΙΟΡΤΖΙΟ, ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ (Επ.): Νομοκανονιστικές μελέτες. Τρίκαλα: Πρότυπες Θεσσαλικές Εκδόσεις, σσ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΟΥΛΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δίκαιο ιδιωτικής εκπαίδευσης. Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας, xvii, 213 σσ.

9 ΠΟΥΛΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Εκπαιδευτικό δίκαιο και θεσμοί: τόμος ΙΙ. Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας, σσ. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ SCHULTE WESTENBERG, HENDRIK: Zur Bedeutung der Keck-Rechtsprechung für die Arbeitnehmerfreizügigkeit. Tübingen: Mohr Siebeck, xiv, 264 pp. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Βλ. και λήμματα: Ανταγωνισμός, Εταιρίες) ΡΟΚΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ: Εμπορικό δίκαιο: γενικό μέρος. 3 η έκδ. Αθήνα: Αντ. Σάκκουλας, xxv, 352 σσ. ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: Στοιχεία εμπορικού δικαίου: τεύχος Α': εμπορικές πράξεις, έμποροι, ομόρρυθμη και αφανής εταιρία. Θεσσαλονίκη: [χ.ο.], σσ. ΕΝΕΡΓΕΙΑ GILARDONI, ANDREA; ANTONIOLI, BARBARA, CARTA, MARCO (Contr.): The world market for natural gas: implications for Europe. Berlin: Springer, vii, 210 pp. NOCERA, FABRIZIO: The legal regime of nuclear energy: a comprehensive guide to International and European Union law. Antwerpen: Intersentia, xx, 821 pp. ROJEY, ALEXANDRE: Energy and climate: how to achieve a successful energy transition. New York: Wiley, xviii, 153 pp. SCHOMERUS, THOMAS [et al.]: Klimaschutz und Monitoring in der strategischen Umweltprüfung: Offshore-Windenergienutzung in der Ausschließlichen Wirtschaftszone. Berlin: Lexxion, xxi, 319 pp. ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ BACON, KELYN: European Community law of State Aid. Oxford: Oxford University Press, xc, 572 pp. BARENTS, RENE: Directory of EC Case Law on State Aids. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, xxiv, 552 pp. BUENDIA SIERRA, JOSE LUIS [et al.] (Eds.): EC State Aid Law = Le droit des aides d'etat dans la C.E.: liber amicorum Francisco Santaolalla Gadea. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, xxxviii, 467 pp. CHÉROT, JEAN-YVES: Les aides d Etat dans les communautés européennes. Paris: Economica, pp.

10 HEIDENHAIN, MARTIN (Ed.): European State Aid Law: handbook. München: Beck, xlvi, 816 pp. ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ-ΛΕΖΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ (Επ.); ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ: Συστήματα οργάνωσης και διοίκησης της Δικαιοσύνης στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και στην Κύπρο, Βουλγαρία, Ρουμανία και Ουγγαρία: πρακτικά εργασιών Διεθνούς Συνεδρίου. Αθήνα: Αντ. Σάκκουλας, σσ. ΕΠΕΤΗΡΙΔΕΣ McCORMACK, TIMOTHY (Ed.): Yearbook of international humanitarian law The Hague: T.M.C. Asser Press, v. VAN DEN BERG, ALBERT JAN (Ed.): Yearbook commercial arbitration The Hague: Kluwer Law International, v. ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΒΛΑΣΤΟΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ: Η ατομική σύμβαση εργασίας: επίκαιρα πρακτικά ζητήματα. Αθήνα: Δίκαιο & Οικονομία Π.Ν. Σάκκουλας, xxxi, 379 σσ. ΖΕΡΔΕΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: Εργατικό δίκαιο: ατομικές εργασιακές σχέσεις. Αθήνα: Αντ. Σάκκουλας, xl, 1401 σσ. ΖΕΡΔΕΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: Το δίκαιο της καταγγελίας της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας. 2 η έκδ. Αθήνα: Αντ. Σάκκουλας, xxx, 1004 σσ. ΚΑΖΑΚΟΣ, ΑΡΙΣ: Συλλογικό εργατικό δίκαιο: τόμος Ι. Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας, xxxii, 591 σσ. ΛΕΒΕΝΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Ατομικό εργατικό δίκαιο: εφαρμογές. 3 η έκδ. Αθήνα: Αντ. Σάκκουλας, σσ. ΜΟΥΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ: Κανόνες προστασίας των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων. 5 η έκδ. Αθήνα: Αντ. Σάκκουλας, xix,615 σσ. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ. 6. ΠΕΙΡΑΙΑΣ. 1997; ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ, ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Σύγχρονες τάσεις του εργατικού δικαίου και της κοινωνικής ασφαλίσεως. Αθήνα: Αντ. Σάκκουλας, viii, 244 σσ. ΕΤΑΙΡΙΕΣ LANGENBUCHER, KATJA: Aktien- und Kapitalmarktrecht: ein Studienbuch. München: Beck, xxv, 402 pp.

11 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ: Δίκαιο ανώνυμης εταιρίας και Ε.Π.Ε.: σύμφωνα με το ν. 3604/2007 "αναμόρφωση-μορφοποίηση νόμου 2190/1920 περί Α.Ε." και το ν. 3661/ η έκδ. Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας, xxxii, 710 σσ. ΚΙΝΤΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ: Ακυρότης και ακυρωσία των αποφάσεων της γενικής συνελεύσεως της ανωνύμου εταιρίας. 3 η έκδ. Αθήνα: Αντ. Σάκκουλας, σσ. ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ: Ανώνυμες εταιρείες. 14 η έκδ. Αθήνα: Πάμισος, σσ. ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ: Μετατροπή, συγχώνευση, διάσπαση εταιρειών. 5 η έκδ. Αθήνα: Πάμισος, σσ. ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ: Προσωπικές εταιρείες, Ε.Π.Ε., κοινοπραξίες. 11 η έκδ. Αθήνα: Πάμισος, σσ. ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ: Νομικά πρόσωπα και ιδίως εταιρίες στις συγκρούσεις νόμων. 2 η έκδ. Αθήνα: Αντ. Σάκκουλας, σσ. ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ: Ευθύνη παραγωγού για ελαττωματικά προϊόντα. Αθήνα: Αντ. Σάκκουλας, σσ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ KOHLER-KOCH, BEATE, CONZELMANN, THOMAS, KNODT, MICHELE: Europäische Integration, europäisches Regieren. Wiesbaden: VS Verlag, pp. TÖMMEL, INGEBORG: Das politische System der EU. 3. Aufl. München: Oldenbourg, xviii, 307 pp. ΜΑΡΙΑΣ, ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ: Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και ελληνοτουρκική προσέγγιση. Αθήνα: Αντ. Σάκκουλας, xv, 402 σσ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (Βλ. Ανθρώπινα Δικαιώματα) ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ GÖRISCH, CHRISTOPH: Demokratische Verwaltung durch Unionsagenturen: ein Beitrag zur Konkretisierung der europäischen Verfassungsstrukturprinzipien. Tübingen: Mohr Siebeck, xxi, 472 pp. NEIDHARDT, STEPHAN: Nationale Rechtsinstitute als Bausteine europäischen Verwaltungsrechts: Rezeption und Wandel zwischen Konvergenz und Wettbewerb der Rechtsordnungen. Tübingen: Mohr Siebeck, xxii, 273 pp. ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

12 BASEDOW, JÜRGEN [et al.] (Hrsg.): Handwörterbuch des Europäischen Privatrechts. Tübingen: Mohr Siebeck, v. METZGER, ALEX: Extra legem, intra ius: allgemeine Rechtsgrundsatze im europäischen Privatrecht. Tübingen: Mohr Siebeck, xxvi, 622 pp. SCHMIDT, MARTIN: Konkretisierung von Generalklauseln im europäischen Privatrecht. Berlin: De Gruyter, xxxii, 344 pp. ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ HÄBERLE, PETER: Europäische Verfassungslehre. 6. Aufl. Baden-Baden: Nomos, xxx, 748 pp. ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ FUNKEN, KATJA: Das Anerkennungsprinzip im internationalen Privatrecht: Perspektiven eines europäischen Anerkennungskollisionsrechts für Statusfragen. Tübingen: Mohr Siebeck, xxviii, 400 pp. GAL, JENS: Die Haftung des Schiedsrichters in der internationalen Handelsschiedsgerichtsbarkeit. Tübingen: Mohr Siebeck, xxii, 496 pp. GÄRTNER, VERONIKA: Die Privatscheidung im deutschen und gemeinschaftsrechtlichen Internationalen Privat- und Verfahrensrecht: außergerichtliche Ehescheidungen im Spannungsfeld von kultureller Diversität und Integration. Tübingen: Mohr Siebeck, pp. JAYME, ERIK, HAUSMANN, RAINER: Internationales Privat- und Verfahrensrecht. 14. Aufl. München: Beck, xxxiii, 946 pp. ΑΙΜΙΛΙΑΝΙΔΗΣ, ΑΧΙΛΛΕΥΣ: Το νέο ευρωπαϊκό ιδιωτικό διεθνές δίκαιο των συμβάσεων σύμφωνα με τον Κανονισμό Ρώμη I. Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας, xvii, 349 σσ. ΧΑΤΖΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Αλλοδαποί: ΙΙ. Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας, xviii,709 σσ. ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΡΗΤΙΚΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ: Αποζημίωση από τροχαία αυτοκινητικά ατυχήματα. 4 η έκδ. Αθήνα: [χ.ο.], σσ. HENSSLER, MARTIN, PRUTTING, HANNS (Hrsg.): Bundesrechtsanwaltsordnung: mit EuRAG, Eignungsprüfungsverordnung, Berufs- und Fachanwaltsordnung, Rechtsdienstleistungsgesetz, Partnerschaftsgesellschaftsgesetz und CCBE- Berufsregeln: Kommentar. 3. Aufl. München: Beck, xxxii, 2010 pp. ΙΝΤΕΡΝΕΤ

13 (Βλ. λήμμα Διαδίκτυο) ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ HAGER, GÜNTER: Rechtsmethoden in Europa. Tübingen: Mohr Siebeck, xvii, 367 pp. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ: Κοινοτικό δίκαιο προστασίας του καταναλωτή. Αθήνα: Αντ. Σάκκουλας, σσ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ, ΠΑΤΡΙΝΑ: Η εξέλιξη στο δίκαιο της κοινωνικής ασφαλίσεως: περισσότερη αγορά και περισσότερο κράτος. Αθήνα: Αντ. Σάκκουλας, xix, 329 σσ. ΡΟΚΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ: Ιδιωτική ασφάλιση: δίκαιο της ασφαλιστικής σύμβασης και της ασφαλιστικής επιχείρησης. 11η έκδ. Αθήνα: Αντ. Σάκκουλας, lix, 1051 σσ. ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ (Βλ. Ενισχύσεις) ΛΕΞΙΚΑ CREIFELDS, CARL; WEBER, KLAUS (Hrsg.); GUNTZ, DIETER [et al.] (Bearb.): Rechtswörterbuch. 19. Aufl. München: Beck, xviii, 1480 pp. KARAJANNAKIS, DIMITRIOS (Bearb.): Wörterbuch Schule und Studium: deutsch griechisch: griechisch deutsch = Γερμανοελληνικό/ ελληνογερμανικό λεξικό για μαθητές και φοιτητές. Stuttgart: PONS, pp. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ. 11. ΚΩΣ. 2004; ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ: Μετανάστευση και δίκαιο. Αθήνα: Αντ. Σάκκουλας, σσ. ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΠΑΣΗΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ: Η Σύμβαση του 1952 για τη συντηρητική κατάσχεση πλοίων: ανάλυση και ένταξη στην ελληνική έννομη τάξη. Αθήνα: Αντ. Σάκκουλας, x, 344 σ. ΚΟΡΟΤΖΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ: Ναυτικό δίκαιο: κατ' άρθρο ερμηνεία του Κώδικος Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου και των κυριότερων νεότερων νομοθετημάτων και διεθνών συμβάσεων. Αθήνα: Αντ. Σάκκουλας, τ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

14 ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗ-ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗ, ΕΥΤΥΧΙΑ: Οικογενειακό δίκαιο. 4 η έκδ. Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας, τ. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ, Μ. Ι.: Οικογενειακό δίκαιο. 2 η έκδ. Αθήνα: Αντ. Σάκκουλας, xxxiii, 372 σσ. ΤΣΑΝΤΙΝΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ: Διεθνής δικαιοδοσία και αναγνώριση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές: σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου Αθήνα: Αντ. Σάκκουλας, xix, 398 σσ. ΦΙΛΙΟΣ, ΠΑΥΛΟΣ: Οικογενειακό δίκαιο. 3 η έκδ. Θεσσαλονίκη: Αντ. Σάκκουλας, σσ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΚΛΑΒΙΝΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο: γενικές αρχές, διεθνές εμπόριο, ξένες επενδύσεις. Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας, xx, 761 σσ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ JANS, JAN, VEDDER, HANS: European Environmental Law. 3 rd ed. Groningen: Europa Law Publishing, xvi, 496 pp. KRAMER, LUDWIG; ΣΙΟΥΤΗ, ΓΛΥΚΕΡΙΑ [κ α.] (Επ.): Ευρωπαϊκό δίκαιο περιβάλλοντος: η νομολογία του ΔΕΚ. Αθήνα: Αντ. Σάκκουλας, σσ. ΝΙΚΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ: Προστασία του περιβάλλοντος και ενιαία αγορά στη νομολογία του ΔΕΚ. Αθήνα: Αντ. Σάκκουλας, σσ. ΤΣΑΪΤΟΥΡΙΔΗΣ, ΧΡ.: Το δένδρο και το δάσος: πρακτικά ημερίδας του Συνηγόρου του Πολίτη. Αθήνα: Αντ. Σάκκουλας, σσ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ (Βλ. και Σήμα) GRUBER, STEPHAN, ADAM, THOMAS, HABERL, ANDREAS: Europäisches und internationales Patentrecht: Einführung zum Europäischen Patentübereinkommen (EPU) und Patent Cooperation Treaty (PCT). 6. Aufl. München: Beck, xix, 398 pp. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ, ΔΙΟΝΥΣΙΑ: Πνευματική ιδιοκτησία και συγγενικά δικαιώματα. 3 η έκδ. Αθήνα: Π.Ν. Σάκκουλας, xix, 736 σσ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: Ηλεκτρονικά έγγραφα και ηλεκτρονική δικαιοπραξία. 2 η έκδ. Αθήνα: Αντ. Σάκκουλας, xxx, 340 σσ. ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ HEGER, MARTIN: Die Europäisierung des deutschen Umweltstrafrechts. Tübingen: Mohr Siebeck, xx, 381 pp.

15 ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Ποινικό δίκαιο: γενικό μέρος: ΙΙ: Απόπειρα και συμμετοχή - ΙΙΙ: Συρροή Παραγραφή. Αθήνα: Δίκαιο & Οικονομία Π.Ν. Σάκκουλας, τ. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Ποινικό δίκαιο: γενικό μέρος: Ι: θεωρία για το έγκλημα. 2 η έκδ. Αθήνα: Δίκαιο & Οικονομία Π.Ν. Σάκκουλας, xx, 582 σσ. ΚΑΜΠΕΡΟΥ-ΝΤΑΛΤΑ, ΕΛΕΝΗ: Ο ν. 3691/2008 για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος: ερμηνευτική προσέγγιση του νόμου και διεθνές ποινικό πλαίσιο. Αθήνα: Δίκαιο & Οικονομία Π.Ν. Σάκκουλας, xvii, 274 σσ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΛΚΗΣ: Ποινικό δίκαιο: ειδικό μέρος. Αθήνα: Καραγιαννόπουλος, σσ. ΚΩΣΤΑΡΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ: Ποινικό δίκαιο: επιλογές ειδικού μέρους. 2 η έκδ. Αθήνα: Αντ. Σάκκουλας, xiii, 592 σσ. ΚΩΣΤΑΡΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ: Ποινικό δίκαιο: επιτομή ειδικού μέρους. 3 η έκδ. Αθήνα: Αντ. Σάκκουλας, xx, 1213 σσ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ, ΜΙΧΑΗΛ; ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ, ΑΝΤΑ (Επ.): Ποινικός κώδικας: ερμηνεία, εφαρμογή. 2 η έκδ. Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας, xv, 1314 σσ. ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΣ: Ποινικό δίκαιο. Αθήνα: Δίκαιο & Οικονομία Π.Ν. Σάκκουλας, τ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Τα θεμέλια του ποινικού δικαίου: γενικό μέρος: το έγκλημα. Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας, xxi, 408 σσ. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ GÄRDITZ, KLAUS FERDINAND: Europäisches Planungsrecht: Grundstrukturen eines Referenzgebiets des europäischen Verwaltungsrechts. Tübingen: Mohr Siebeck, ix, 160 pp. PAPAPETROPOULOS, ANDREAS: La prise en compte de l environnement par les procédures du droit de l urbanisme en France et en Grèce. Athènes: Ant. Sakkoulas, pp. SPANNOWSKY, WILLY, HOFMEISTER, ANDREAS (Hrsg.): Umweltrechtliche Einflüsse in der städtebaulichen Planung. Berlin: Lexxion, viii, 244 pp. ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, ΒΛΑΣΙΟΣ: Πολεοδομία: εισαγωγή, θεσμοί, πολιτική. 2 η έκδ. Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας, xv, 305 σσ. ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ: Δίκαιο και πολιτική του χωροταξικού σχεδιασμού. Αθήνα: Αντ. Σάκκουλας, σσ.

16 ΡΩΜΑΛΙΑΔΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ: Ανάλυση πολεοδομικής νομοθεσίας: τόμος Κ: τα τοπογραφικά διαγράμματα στα συμβόλαια αγοραπωλησίας οικοπέδων. Αθήνα: [χ.ο.], σσ. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜ.: Δόμηση εκτός σχεδίου πόλεως. Αθήνα: Δίκαιο & Οικονομία Π.Ν. Σάκκουλας, xii, 359 σσ. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ MAYNTZ, RENATE; MAX-PLANCK-INSTITUT FÜR GESELLSCHAFTSFORSCHUNG: Über Governance: Institutionen und Prozesse politischer Regelung. Frankfurt; New York: Campus, pp. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ, ΜΑΝΟΣ: Οι προκλήσεις του εξευρωπαϊσμού και της διαβούλευσης για το ελληνικό πολιτικό σύστημα: Ευρω-Ρεπουμπλικανισμός και η δημοκρατική διαχείριση της συναίνεσης και της αμφισβήτησης. Αθήνα: Παπαζήση, σσ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΔΩΡΗΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ: Το δίκαιον των αρχαιοτήτων: νομοθεσία, νομολογία, ερμηνεία. Αθήνα: Αντ. Σάκκουλας, σσ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ, ΔΟΝΑΤΟΣ: Ο πολιτισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση: το κοινοτικό κεκτημένο και οι νέες ρυθμίσεις. Αθήνα: Αντ. Σάκκουλας, σσ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (Βλ. Καταναλωτές) ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΡΜΑΜΕΝΤΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΗΣ: Προσωπικά δεδομένα: οι τροποποιήσεις του Ν. 2472/1997 από τους Ν. 3471/2006 και 3625/2007: ερμηνεία κατ' άρθρο. Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας, xix, 246 σσ. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ: Το δίκαιο του διαδικτύου: ηλεκτρονικές συμβάσεις, πνευματική ιδιοκτησία, προστασία προσωπικών δεδομένων, κατοχύρωση και χρήση "domain name". 2 η έκδ. Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας, xvi, 415 σσ. ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΚΟΤΣΙΡΗΣ, ΛΑΜΠΡΟΣ: Πτωχευτικό δίκαιο. 7η έκδ. Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας, xlviii, 731 σσ. ΣΗΜΑ (Βλ. και Πνευματική και Βιομηχανική Ιδιοκτησία) AMSCHEWITZ, DENNIS: Die Durchsetzungsrichtlinie und ihre Umsetzung im deutschen Recht. Tübingen: Mohr Siebeck, xxx, 427 pp.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στο Βιβλιογραφικό Δελτίο καταγράφονται οι εκδόσεις που εισέρχονται στη Βιβλιοθήκη ανά εξάμηνο, καθώς επίσης επίκαιρα άρθρα που δημοσιεύονται σε νομικά περιοδικά και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ.Σ.Α.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ.Σ.Α. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ.Σ.Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στο Βιβλιογραφικό ελτίο καταγράφονται οι εκδόσεις που εισέρχονται στη Βιβλιοθήκη ανά εξάµηνο, καθώς επίσης επίκαιρα άρθρα που δηµοσιεύονται σε νοµικά περιοδικά και καταχωρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η Βιβλιοθήκη του Δ.Σ.Α. εκδίδει κάθε εξάμηνο Βιβλιογραφικό Δελτίο το οποίο περιλαμβάνει όλες τις εκδόσεις (αγορές και δωρεές) που εισέρχονται στη Βιβλιοθήκη, επίκαιρα

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Δ.Σ.Α. Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Στο Βιβλιογραφικό Δελτίο καταγράφονται οι εκδόσεις που εισέρχονται στη Βιβλιοθήκη ανά εξάμηνο, καθώς επίσης επίκαιρα άρθρα, γνωμοδοτήσεις και εγκύκλιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ.Σ.Α.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ.Σ.Α. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ.Σ.Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στο Βιβλιογραφικό ελτίο καταγράφονται οι εκδόσεις που εισέρχονται στη Βιβλιοθήκη ανά εξάµηνο, καθώς επίσης επίκαιρα άρθρα που δηµοσιεύονται σε νοµικά περιοδικά και καταχωρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η Βιβλιοθήκη του Δ.Σ.Α. εκδίδει κάθε εξάμηνο Βιβλιογραφικό Δελτίο το οποίο περιλαμβάνει όλες τις εκδόσεις (αγορές και δωρεές) που εισέρχονται στη Βιβλιοθήκη, επίκαιρα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η Βιβλιοθήκη του Δ.Σ.Α. εκδίδει κάθε εξάμηνο Βιβλιογραφικό Δελτίο το οποίο περιλαμβάνει όλες τις εκδόσεις (αγορές και δωρεές) που εισέρχονται στη Βιβλιοθήκη, επίκαιρα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η Βιβλιοθήκη του Δ.Σ.Α. εκδίδει κάθε εξάμηνο Βιβλιογραφικό Δελτίο το οποίο περιλαμβάνει όλες τις εκδόσεις (αγορές και δωρεές) που εισέρχονται στη Βιβλιοθήκη, επίκαιρα

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο διαρκούς επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Υπουργείου Εσωτερικών και

Το έργο διαρκούς επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Υπουργείου Εσωτερικών και Το έργο διαρκούς επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών εντάσσεται στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» του Υπουργείου Εσωτερικών και συγχρημοτοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο. Η πτώχευση.

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Σ. Π. Κατρούγκαλος

Γιώργος Σ. Π. Κατρούγκαλος Eπιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 134-135, Α - Β 2011, 71-100 Γιώργος Σ. Π. Κατρούγκαλος Το κοινωνικό κράτος σε πολιορκία ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το άρθρο επιχειρεί να αναλύσει τις αλλοιώσεις που επιφέρουν στο ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Εργασίας: Πάντειον Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Αθήνα Ιδιωτική: Λέσβου 15, 112 56 ΑΘΗΝΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Εργασίας: Πάντειον Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Αθήνα Ιδιωτική: Λέσβου 15, 112 56 ΑΘΗΝΑ Ισμήνη Κριάρη Κατράνη Καθηγήτρια Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης Παντείου Πανεπιστημίου/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Εργασίας: Πάντειον Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71 Αθήνα Ιδιωτική: Λέσβου

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα Ελένη Τροβά Δικηγόρος ΔΝ ΣΕΠ ΑΚΠΥ

Βιογραφικό Σημείωμα Ελένη Τροβά Δικηγόρος ΔΝ ΣΕΠ ΑΚΠΥ Βιογραφικό Σημείωμα Ελένη Τροβά Δικηγόρος ΔΝ ΣΕΠ ΑΚΠΥ 1 Ελένη Τροβά 1. Γενικά στοιχεία Προσωπικά στοιχεία Ημερομηνία γεννήσεως 10 η Μαΐου 1963 Τόπος γεννήσεως Αθήνα 2 Οικογενειακή κατάσταση: παντρεμένη

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού Δονάτος Παπαγιάννης Καθηγητής Ευρωπαϊκό Δίκαιο Τεύχος Γ, 665/29-8- 2009

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού Δονάτος Παπαγιάννης Καθηγητής Ευρωπαϊκό Δίκαιο Τεύχος Γ, 665/29-8- 2009 1. Προσωπικά Στοιχεία Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Γνωστικό Αντικείμενο Φ.Ε.Κ. Διορισμού Δονάτος Παπαγιάννης Καθηγητής Ευρωπαϊκό Δίκαιο Τεύχος Γ, 665/29-8- 2009 2. Επικοινωνία Διεύθυνση Αριστοτέλου ς 3 Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΛ. ΓΚΟΡΤΣΟΣ Εκλεγμένος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΛ. ΓΚΟΡΤΣΟΣ Εκλεγμένος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΛ. ΓΚΟΡΤΣΟΣ Εκλεγμένος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 28 Φεβρουαρίου 2014 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΛΙΑΝ) ΜΗΤΡΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΛΙΑΝ) ΜΗΤΡΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΛΙΑΝ) ΜΗΤΡΟΥ ΑNAΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία Γεννήσεως: 14.12.1964 Τόπος Γεννήσεως: Αθήνα Οικογενειακή κατάσταση Έγγαμος, δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (15-7-2014)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (15-7-2014) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (15-7-2014) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πληροφορίες: Δημήτρης Τουρνάς Θεσσαλονίκη, 30-6-2014 Τηλ. : 2310-996510 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΔ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΔ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΔ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ \ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ... 4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ... 4 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ... 5 1. Συνταγματικά

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Εγνατία 156 54006 Θεσσαλονίκη Τηλ.: +302310 891499, +302310 891491, Fax: +30 2310 891439 E-mail: perraki@uom.gr Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Με την συμβολή του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΦΑΚΕΛΟΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Αθήνα, 30 Ιουνίου 2012 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Σώματα Μεσολαβητών και Διαιτητών του Ο.ΜΕ.Δ.

Ειδικά Σώματα Μεσολαβητών και Διαιτητών του Ο.ΜΕ.Δ. 2013 Ειδικά Σώματα Μεσολαβητών και Διαιτητών του Ο.ΜΕ.Δ. Βιογραφικά Σημειώματα ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ Επιμέλεια: Τμήμα Βιβλιοθήκης Μάρτιος 2013 2 Ειδικό Σώμα Μεσολαβητών 3 4 Αγγελοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Νοµικά Περιοδικά και Εφηµερίδες Οδηγός ελληνόγλωσσων και ξενόγλωσσων Περιοδικών και Εφηµερίδων Ι. ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΑ Α. ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Β. ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΛΗΣ Ιδιωτικό ίκαιο Συνταγµατικό και

Διαβάστε περισσότερα

. 5) . 6-7) . 8) . 8). 9-27) . Briefing papers.1. .2. .3..4. 'Working Papers' ECEFIL.5. VI. . 28-44)

. 5) . 6-7) . 8) . 8). 9-27)   . Briefing papers.1.  .2. .3..4. 'Working Papers' ECEFIL.5.  VI. . 28-44) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ BΛ. ΓΚΟΡΤΣΟΣ Αθήνα Ιανουάριος 2013 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ι. ΣΠΟΥ ΕΣ (σελ. 5) ΙΙ. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (σελ. 6-7) Α. Ακαδηµαϊκό καθεστώς B. ιδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Κ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος 2014 1 Η Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Στο κείµενο

Διαβάστε περισσότερα

Η σταδιακή συνταγματοποίηση του Χώρου Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης της ΕΕ

Η σταδιακή συνταγματοποίηση του Χώρου Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης της ΕΕ Εισήγηση σε: Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Εξελίξεις και Προκλήσεις στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης της ΕΕ», Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Έδρα Jean Monnet, Θεσσαλονίκη 14-16/02/2013 Η σταδιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 [ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ] ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 [ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ] ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 [ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ] ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Περιεχόμενα ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ (ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ)... 3 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

25-28 Οκτωβρίου 2008. Ξενοδοχείο Elysium - Πάφος (25 Οκτωβρίου) Ξενοδοχείο Hilton - Λευκωσία (26-28 Οκτωβρίου) ΚΥΠΡΟΣ

25-28 Οκτωβρίου 2008. Ξενοδοχείο Elysium - Πάφος (25 Οκτωβρίου) Ξενοδοχείο Hilton - Λευκωσία (26-28 Οκτωβρίου) ΚΥΠΡΟΣ 5 o Δικαιοσύνη, Εποπτικές Αρχές και Εποπτευόµενοι Φορείς στο νέο Ευρωπαϊκό Χρηµατοπιστωτικό Περιβάλλον Τριήµερο Συνέδριο 25-28 Οκτωβρίου 2008 Ξενοδοχείο Elysium - Πάφος (25 Οκτωβρίου) Ξενοδοχείο Hilton

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση ίδρυσης συνταγματικού δικαστηρίου υπό το πρίσμα της εξέλιξης των σχέσεων μεταξύ εθνικού και ενωσιακού δικαίου 1

Η πρόταση ίδρυσης συνταγματικού δικαστηρίου υπό το πρίσμα της εξέλιξης των σχέσεων μεταξύ εθνικού και ενωσιακού δικαίου 1 1 Η πρόταση ίδρυσης συνταγματικού δικαστηρίου υπό το πρίσμα της εξέλιξης των σχέσεων μεταξύ εθνικού και ενωσιακού δικαίου 1 Κωνσταντίνου Θ. Γιαννακόπουλου Επίκουρου Καθηγητή Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 2 Ιούλιος Δεκέμβριος 2013

Τεύχος 2 Ιούλιος Δεκέμβριος 2013 Τεύχος 2 Ιούλιος Δεκέμβριος 2013 Κέρκυρα 2014 Βιβλιογραφικό δελτίο Εξαμηνιαία έκδοση της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης (ΒΙΚΕΠ) του Ιονίου Πανεπιστημίου Τεύχος 2 Ιούλιος-Δεκέμβριος 2013 Επιμέλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ Πανεπιστημιακές Παραδόσεις Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Επισκέπτης Καθηγητής, Europa-Institut, Universität des

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 330 A / 03934 THE UNITED NATIONS AND ECONOMIC AND SOCIAL CO-OPERATION. -- 1. -- WASHINGTON ; D.C. : THE BROOKING INSTITUTION, 1958. -- ΣΕΛ. 1215, ΧΡΩΜΑ ΜΑΥΡΟ 1. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ.

Διαβάστε περισσότερα