ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ Διάρκεια του Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων Θεωρητικό Μέρος: Θέματα Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικότητας Ι.Ε.Κ....4 ΟΜΑΔΑ Α. ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ...4 ΟΜΑΔΑ Β. ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ Πρακτικό Μέρος: Κατάλογος Στοχοθεσίας Πρακτικών Ικανοτήτων και Δεξιοτήτων (Στοχοθεσία Εξεταστέας Ύλης Πρακτικού Μέρους) Σελίδα 2 από 17

3 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ. Οι εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) της ειδικότητας «Τεχνικός Αυτοκινήτων Οχημάτων» διεξάγονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της αριθμ. 2944/2014 Κοινής Υπουργικής Απόφασης Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων (Φ.Ε.Κ. Β 1098/2014), η οποία εκδόθηκε βάσει της διάταξης της παρ. 5, του άρθρου 25, του Ν. 4186/2013 (Φ.Ε.Κ. Α 193/2013), όπως τροποποιήθηκε με τη διάταξη της παρ. 1, του άρθρου 11, του Ν. 4229/ 2014 (Φ.Ε.Κ. Α 8/2014) και ισχύει. 2. Διάρκεια του Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων Η διάρκεια εξέτασης του Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) της ειδικότητας «Τεχνικός Αυτοκινήτων Οχημάτων» καθορίζεται σε τρεις (3) ώρες. Σελίδα 3 από 17

4 3. Θεωρητικό Μέρος: Θέματα Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικότητας Ι.Ε.Κ. ΟΜΑΔΑ Α. ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 1. Να αναφέρετε με συντομία τα είδη των καταπονήσεων μιας ράβδου. Να κάνετε τα σχετικά σκαριφήματα για κάθε μία από αυτές. 2. Τι είναι ροπή σύσφιξης βίδας; Ποιες καταπονήσεις υφίσταται μία βίδα κατά τη σύσφιξή της; 3. Τι ονομάζουμε σκληρότητα ενός μηχανουργικού υλικού; Ποιες είναι οι κυριότερες μέθοδοι σκληρομέτρησης; 4. Διατυπώστε με συντομία τους ορισμούς για τις επεξεργασίες της σκλήρυνσης (ολική επιφανειακή) και της επαναφοράς μεταλλικών εξαρτημάτων. 5. Να αναφέρετε επιγραμματικά τις κυριότερες ιδιότητες του μαλακού χάλυβα και του χυτοσιδήρου. 6. Να αναφέρετε επιγραμματικά τις κυριότερες ιδιότητες του αλουμινίου και του χαλκού. 7. Να αναφέρετε επιγραμματικά τα βασικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των πλαστικών υλικών. 8. Τι ονομάζεται ειδικό βάρος και τι ειδικός όγκος αερίου σώματος; Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τις τιμές τους; 9. Περιγράψτε με συντομία τους τρόπους μετάδοσης της θερμότητας. 10. Τι ονομάζεται πίεση; Με ποιες μονάδες εκφράζεται; Να αναφέρετε τους ορισμούς της μανομετρικής και της απόλυτης πίεσης, καθώς και της υποπίεσης. 11. Τι ορίζεται ως «κύκλος λειτουργίας» θερμικού κινητήρα; Ποιους χρόνους περιλαμβάνει ένας κύκλος λειτουργίας; Πότε ο κύκλος καλείται τετράχρονος και πότε δίχρονος; 12. Περιγράψτε με συντομία τη θεωρητική λειτουργία 4χρονου βενζινοκινητήρα. Να κάνετε το σχετικό διάγραμμα P-V. 13. Περιγράψτε με συντομία την πραγματική λειτουργία 4χρονου βενζινοκινητήρα. Να κάνετε το σχετικό σπειροειδές διάγραμμα. 14. Τι ονομάζεται επικάλυψη βαλβίδων (overlap); Ποια πλεονεκτήματα και ποια μειονεκτήματα προκύπτουν από αυτή; 15. Περιγράψτε με συντομία τη θεωρητική λειτουργία 2χρονου βενζινοκινητήρα. Να κάνετε το σχετικό διάγραμμα P-V. 16. Περιγράψτε με συντομία τη θεωρητική λειτουργία 4χρονου πετρελαιοκινητήρα. Να κάνετε το σχετικό διάγραμμα P-V. 17. Να συγκρίνετε τη λειτουργία και την απόδοση ενός 2χρονου και ενός αντίστοιχου 4χρονου βενζινοκινητήρα. 18. Τι ονομάζεται βαθμός συμπίεσης; Να οριστούν τα μεγέθη που τον ορίζουν με τη βοήθεια σκαριφήματος. 19. Να υπολογίσετε τον κυβισμό τετρακύλινδρου βενζινοκινητήρα σε cm 3, με διαδρομή εμβόλου 7.5 cm και διάμετρο 70 mm. Να ευρεθεί επίσης ο όγκος του θαλάμου καύσης, εάν επιθυμούμε βαθμό συμπίεσης 9.5: Τι ονομάζεται «βαθμός απόδοσης» και τι «βαθμός πλήρωσης»(ογκομετρική απόδοση) κινητήρα; Σελίδα 4 από 17

5 21. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ υπερπλήρωσης και υπερφόρτωσης ενός κινητήρα; Να αναφέρετε ποιες είναι οι λειτουργικές επιπτώσεις τους σε αυτόν. 22. Τι ονομάζονται σφάλματα μέτρησης και πού οφείλονται; 23. Ποιους κανόνες ακολουθούμε για να είναι αξιόπιστη μία μέτρηση με παχύμετρο; 24. Με ποια κριτήρια επιλέγετε έναν εξολκέα εξαρτημάτων; 25. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της φλόγας οξυγόνου-ασετιλίνης; 26. Γιατί είναι αναγκαία η χρήση δυναμόκλειδων κατά τη σύσφιξη εξαρτημάτων αυτοκινήτων; 27. Ποια έννοια έχει η ρύθμιση ενός αεροεργαλείου και ποια είναι τα χαρακτηριστικά του αέρα τροφοδοσίας του; 28. Ποια είναι τα μέρη ενός κοχλία; Ποια είναι τα βασικά μεγέθη του; Να κάνετε σχετικό σκαρίφημα. 29. Ποια είναι τα μειονεκτήματα των συγκολλήσεων ως μεθόδου σύνδεσης στοιχείων μηχανών; 30. Να σχεδιάσετε το πρότυπο σύμβολο και τον πίνακα αληθείας πύλης AND με δύο εισόδους. Εξηγήστε τη λειτουργία της με το ισοδύναμο ηλεκτρικό κύκλωμά της. 31. Να σχεδιάσετε το πρότυπο σύμβολο και τον πίνακα αληθείας πύλης OR με δύο εισόδους. Εξηγήστε τη λειτουργία της με το ισοδύναμο ηλεκτρικό κύκλωμά της. 32. Να σχεδιάσετε το πρότυπο σύμβολο και τον πίνακα αληθείας πύλης NOT (αναστροφής). Εξηγήστε τη λειτουργία της με το ισοδύναμο ηλεκτρικό κύκλωμά της. 33. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της ψηφιακής τεχνικής σε σχέση με την αντίστοιχη αναλογική; 34. Τι ονομάζεται κεντρική μονάδα επεξεργασίας (CPU); Ποια είναι τα κύρια τμήματά της; 35. Τι ονομάζεται μνήμη «τυχαίας προσπέλασης» (RAM); Ποια είναι τα είδη της; 36. Τι ονομάζεται μνήμη «μόνο για ανάγνωση» (ROM) και τι «προγραμματισμένη μόνο για ανάγνωση» (PROM); Πού χρησιμοποιούνται αυτές οι μνήμες; 37. Ποια είναι τα σπουδαιότερα πλεονεκτήματα από τον έλεγχο λειτουργίας ενός κινητήρα αυτοκινήτου με μικροϋπολογιστή; 38. Πώς ορίζεται το εργατικό ατύχημα και ποιες συνέπειες επιφέρει; 39. Ποιοι κανόνες διέπουν την ασφαλή χρήση των εργαλείων χειρός; 40. Ποιους κινδύνους αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι σε ένα συνεργείο επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων; 41. Ποιοι κανόνες πυρασφαλείας πρέπει να τηρούνται σε ένα συνεργείο επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων; 42. Ποιοι είναι οι γενικοί κανόνες ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών στο σύστημα φρένων με ABS; 43. Ποια μέτρα ασφαλείας λαμβάνονται κατά τη φόρτιση ενός συσσωρευτή (μπαταρία) αυτοκινήτου; 44. Ποιες αιτίες προκαλούν δηλητηριάσεις στους εργαζόμενους ενός συνεργείου επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων και πώς αντιμετωπίζονται; 45. Ποιες προδιαγραφές πρέπει να έχει μία φόρμα εργασίας; 46. Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την ποιότητα της καύσης του μείγματος σε έναν βενζινοκινητήρα; 47. Τι ονομάζεται ταχύτητα καύσης και φλόγας καυσίμου μείγματος; Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τα δύο αυτά μεγέθη; 48. Ποιες προδιαγραφές πρέπει να πληρούν τα υγρά των φρένων; Ποιο είναι το βασικότερο μειονέκτημα των υγρών; 49. Να αναφέρετε τις βασικές ιδιότητες ενός λιπαντικού κινητήρα; Πώς ορίζεται το ιξώδες ενός λιπαντικού; Σελίδα 5 από 17

6 50. Να αναφέρετε τα κύρια χαρακτηριστικά του πετρελαίου diesel και εξηγήστε με συντομία πώς αυτά επηρεάζουν τη λειτουργία του κινητήρα. 51. Τι σημαίνει καθυστέρηση ανάφλεξης πετρελαίου diesel; Να γίνει το σχετικό διάγραμμα της αναπτυσσόμενης πίεσης στον κύλινδρο σε σχέση με τη θέση του εμβόλου. 52. Αναπτύξτε με συντομία τις προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν τέλεια καύση του πετρελαίου diesel. 53. Ποιες αρχές διέπουν μία επιτυχή και αποτελεσματική έγχυση πετρελαίου diesel; 54. Τι είναι το πολύσφηνο; Ποια πλεονεκτήματα παρουσιάζει η χρήση του; Να αναφέρετε παραδείγματα χρήσης του. 55. Περιγράψτε τη λειτουργία ενός ελατηρίου (ως στοιχείου μηχανών). Να αναφέρετε παραδείγματα χρήσης του. 56. Να αναφέρετε επιγραμματικά με τη βοήθεια σχετικών σκαριφημάτων τους τύπους των ελατηρίων (ως στοιχείων μηχανών) ανάλογα με τη μορφή τους. 57. Δώστε τους ορισμούς του άξονα, της ατράκτου και του στροφέα. 58. Ποια στοιχεία χρειάζεστε προκειμένου να αντικαταστήσετε ένα κατεστραμμένο ρουλεμάν, το οποίο δε φέρει τον αριθμό τυποποίησής του; 59. Πώς υπολογίζεται η σχέση μετάδοσης δύο ανόμοιων γραναζιών σε εμπλοκή σε σχέση με τις στροφές, τις ακτίνες, τις διαμέτρους και τον αριθμό των δοντιών τους; Να κάνετε το σχετικό σκαρίφημα. 60. Με τη βοήθεια σκαριφήματος Εξηγήστε την έννοια της ροπής στρέψης ενός περιστρεφόμενου γραναζιού. Διατυπώστε τον τύπο υπολογισμού της και Εξηγήστε τα σύμβολα που χρησιμοποιήσατε. 61. Να αναφέρετε με συντομία τα είδη των ιμάντων ανάλογα με τη μορφή της διατομής τους. Να αναφέρετε παραδείγματα χρήσης τους. 62. Αναπτύξτε με συντομία τις αιτίες που προκαλούν φθορά στον κύλινδρο ενός κινητήρα. 63. Περιγράψτε τα μέρη και Εξηγήστε τη μορφή ενός εμβόλου κινητήρα. 64. Από τι μέταλλα-κράματα κατασκευάζονται τα έμβολα; Ποιες ιδιότητες πρέπει να πληρούν; 65. Ποιος είναι ο ρόλος των ελατηρίων εμβόλου; Σε ποιες κατηγορίες ταξινομούνται; 66. Εξηγήστε το ρόλο του περιφερειακού, αξονικού και ακτινικού διάκενου ελατηρίου εμβόλου με τη βοήθεια σχετικών σκαριφημάτων. 67. Περιγράψτε με συντομία τα μέρη και το σκοπό του στροφαλοφόρου άξονα. 68. Ποιοι είναι οι σκοποί του σφονδύλου (βολάν); Ποιοι παράγοντες καθορίζουν το μέγεθός του; Περιγράψτε με συντομία τη διαδικασία ελέγχου ενός σφονδύλου (βολάν). 69. Ποιος είναι ο ρόλος και η σημασία του συστήματος ψύξης ενός κινητήρα; Να αναφέρετε επιγραμματικά τα μέρη που αποτελούν ένα τυπικό υγρόψυκτο σύστημα ψύξης. 70. Ποιος είναι ο ρόλος και η σημασία του θερμοστάτη και του δοχείου διαστολής υγρόψυκτου συστήματος ψύξης κινητήρα; 71. Να εξηγηθεί η λειτουργία της τάπας ψυγείου υγρόψυκτου συστήματος ψύξης κινητήρα. 72. Να αναφέρετε με συντομία τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των υγρόψυκτων και αερόψυκτων συστημάτων ψύξης κινητήρων αυτοκινήτου. 73. Ποιος είναι ο ρόλος και η σημασία του συστήματος λίπανσης ενός κινητήρα; Να αναφέρετε τα μέρη και αναπτύξτε με συντομία τη λειτουργία τους. 74. Περιγράψτε με συντομία τη σημασία της αντλίας λαδιού και της βαλβίδας ασφαλείας συστήματος λίπανσης κινητήρα. 75. Ποιος είναι ο ρόλος του συστήματος διανομής καυσίμου μείγματος συμβατικού συστήματος βενζινοκινητήρα; Να αναφέρετε τα κύρια μέρη του. Σελίδα 6 από 17

7 76. Ποιος είναι ο ρόλος των βαλβίδων στο σύστημα διανομής καυσίμου μείγματος κινητήρα; Περιγράψτε τα μέρη μιας τέτοιας βαλβίδας και Εξηγήστε το ρόλο του καθενός από αυτά. 77. Ποιος είναι ο σκοπός του διάκενου των βαλβίδων συστήματος διανομής καυσίμου μείγματος κινητήρα; Γιατί είναι αναγκαία η περιοδική ρύθμισή του; 78. Ποιος είναι ο ρόλος του εκκεντροφόρου άξονα; Τι σημαίνουν οι συμβολισμοί OHC και DOHC; Ποια λειτουργικά χαρακτηριστικά καθορίζονται από το σχήμα και το μέγεθος των έκκεντρων εκκεντροφόρου άξονα; 79. Με ποιους τρόπους μεταδίδεται, συνηθέστερα, η κίνηση από τον στροφαλοφόρο στον εκκεντροφόρο άξονα; Να αναφέρετε με συντομία πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε μεθόδου. 80. Περιγράψτε με συντομία τα φαινόμενα της αυτανάφλεξης και προανάφλεξης σε έναν βενζινοκινητήρα και τους παράγοντες που ευνοούν την εμφάνισή τους. 81. Ποιος είναι ο ρόλος και η σημασία του συστήματος ανάφλεξης βενζινοκινητήρα; Εξηγήστε την αναγκαιότητα της προπορείας της ανάφλεξης. 82. Ποιες είναι οι πέντε βασικές κατηγορίες εξαρτημάτων σε ένα τυπικό ηλεκτρικό κύκλωμα; Ποια είναι η σκοπιμότητα κάθε εξαρτήματος; 83. Ποια βλάβη ονομάζεται «βραχυκύκλωμα» και ποια «ανοικτό κύκλωμα»; Ποιες αιτίες τα προκαλούν και ποια είναι τα αποτελέσματά τους; 84. Περιγράψτε τη διαδικασία ελέγχου λειτουργίας μιας τηκόμενης ασφάλειας εκτός ηλεκτρικού κυκλώματος. Εξηγήστε πότε η ασφάλεια είναι κανονική και πότε όχι. 85. Εξηγήστε τη λειτουργία ενός ποτενσιόμετρου σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα. Σχεδιάστε το σχετικό ηλεκτρικό διάγραμμα. 86. Σχεδιάστε το εσωτερικό κύκλωμα ενός ρελαί (ηλεκτρονόμος) και εξηγήστε τη λειτουργία του. 87. Να αναφέρετε επιγραμματικά τους ρόλους ενός τρανζίστορ σε ένα κύκλωμα. Με τη βοήθεια απλού ηλεκτρικού κυκλώματος εξηγήστε τη λειτουργία ενός τρανζίστορ NPN. 88. Περιγράψτε τη διαδικασία ελέγχου μιας απλής διόδου εκτός κυκλώματος με ένα απλό πολύμετρο. 89. Ποιος είναι ο ρόλος των αισθητήρων σε ένα ηλεκτρονικό σύστημα αυτοκινήτου; Σελίδα 7 από 17

8 ΟΜΑΔΑ Β. ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 1. Ποιος είναι ο ρόλος και η σημασία του συστήματος τροφοδοσίας ενός βενζινοκινητήρα. Να αναφέρετε τα μέρη που αποτελούν ένα τυπικό σύστημα τροφοδοσίας βενζινοκινητήρα με καρμπυρατέρ. 2. Περιγράψτε με συντομία τα μέρη και τη λειτουργία μιας μηχανικής αντλίας βενζίνης. 3. Περιγράψτε το ρόλο και τα μέρη μιας δεξαμενής βενζίνης. Εξηγήστε το ρόλο και τη σημασία της τάπας της. 4. Εξηγήστε το ρόλο της πολλαπλής εισαγωγής και τη σημασία της θερμοκρασίας λειτουργίας της. 5. Ποιος είναι ο ρόλος και η σημασία της πολλαπλής εισαγωγής μεταβλητού μήκους σε ένα σύστημα τροφοδοσίας βενζινοκινητήρα; 6. Ποιες λειτουργικές φάσεις του κινητήρα καλύπτει το καρμπυρατέρ και ποια είναι η αρχή λειτουργίας του. 7. Σχεδιάστε το διάγραμμα μεταβολής της ισχύος και της ειδικής κατανάλωσης σε σχέση με τη μεταβολή του λόγου «λ» και σχολιάστε τα κύρια σημεία του. 8. Τι ορίζεται ως λόγος «λ»; Χαρακτηρίστε την ποιότητα του μίγματος, με σχετικά παραδείγματα, σε σχέση με την τιμή του λόγου «λ». 9. Περιγράψτε με συντομία τα μέρη και τη λειτουργία ενός αντλητικού στοιχείου αντλίας πετρελαίου diesel υψηλής πίεσης τύπου Bosch. 10. Περιγράψτε με συντομία τα μέρη και τη λειτουργία του συστήματος common-rail ενός πετρελαιοκινητήρα. 11. Πώς πραγματοποιείται η ψυχρή εκκίνηση ενός πετρελαιοκινητήρα; Ποιες λύσεις εφαρμόζονται; Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που παρουσιάζει κάθε λύση. 12. Ποια είναι η αρχή λειτουργίας του υπερσυμπιεστή; Να αναφέρετε τους τύπους των υπερσυμπιεστών ανάλογα με τον τρόπο κίνησής τους. 13. Τι είναι η βαλβίδα πλήρωσης και παροχής ενός συστήματος υγραεριοκίνησης; Από ποια εξαρτήματα αποτελείται μια συμβατική βαλβίδα; 14. Ποιος είναι ο σκοπός και ποιο το σημείο τοποθέτησης του υποβιβαστή πίεσης («πνεύμονα») και του αναμείκτη σε ένα υγραεριοκίνητο όχημα; 15. Περιγράψτε τη λειτουργία και το ρόλο του αισθητήρα οξυγόνου (λάμδα) πριν από τον καταλύτη. Δείξτε με το σχετικό διάγραμμα τη μεταβολή της παραγόμενης τάσης σε σχέση με τη μεταβολή του λόγου «λ». 16. Περιγράψτε τη λειτουργία και τη χρησιμότητα ενός αισθητήρα κτυπήματος (knock sensor). 17. Να περιγράψετε τα μέρη και τη λειτουργία ενός αισθητήρα θέσης πεταλούδας γκαζιού συστήματος τύπου διακόπτη ON-OFF ηλεκτρονικού ψεκασμού βενζινοκινητήρα. 18. Ταξινομήστε τους αισθητήρες συστημάτων αυτοκινήτου ανάλογα με τη μεταβολή της ένδειξής τους. Να αναφέρετε παραδείγματα εφαρμογής τους στο αυτοκίνητο. 19. Ταξινομήστε τους αισθητήρες συστημάτων αυτοκινήτου ανάλογα με την επαφή τους με το μετρούμενο μέγεθος. Να αναφέρετε παραδείγματα εφαρμογής τους στο αυτοκίνητο. 20. Ταξινομήστε τους αισθητήρες συστημάτων αυτοκινήτου ανάλογα με τη χρήση ή όχι εξωτερικής πηγής ενέργειας. Να αναφέρετε από δύο (2) παραδείγματα εφαρμογής τους στο αυτοκίνητο. 21. Ταξινομείστε τους αισθητήρες συστημάτων αυτοκινήτου ανάλογα με την αρχή λειτουργίας τους. Να αναφέρετε παραδείγματα εφαρμογής τους στο αυτοκίνητο. 22. Ποιος είναι ο ρόλος των αισθητήρων ταχύτητας στροφών συστημάτων αυτοκινήτου; Να αναφέρετε επιγραμματικά τις βασικές εφαρμογές τους. Σελίδα 8 από 17

9 23. Περιγράψτε με συντομία τα μέρη και τη λειτουργία ενός αισθητήρα στροφών τύπου Hall. 24. Περιγράψτε με συντομία τα μέρη και τη λειτουργία ενός φωτοηλεκτρικού αισθητήρα στροφών. 25. Περιγράψτε με συντομία τα μέρη και τη λειτουργία ενός επαγωγικού αισθητήρα ταχύτητας στροφών (μαγνητικής αντίστασης). 26. Εξηγήστε τη χρησιμότητα των αισθητήρων θερμοκρασίας στα συστήματα αυτοκινήτου. Να αναφέρετε επιγραμματικά τις βασικές εφαρμογές τους στο αυτοκίνητο. 27. Εξηγήστε τη χρησιμότητα των αισθητήρων πίεσης στα συστήματα αυτοκινήτου. Να αναφέρετε επιγραμματικά τις βασικές εφαρμογές τους στο αυτοκίνητο. 28. Εξηγήστε με συντομία την αρχή λειτουργίας των πιεζοηλεκτρικών αισθητήρων πίεσης στα συστήματα αυτοκινήτου. 29. Ποια είναι τα κυριότερα λειτουργικά χαρακτηριστικά των ενεργοποιητών συστημάτων αυτοκινήτου; Να αναφέρετε επιγραμματικά τα είδη τους και παραθέστε σχετικά παραδείγματα εφαρμογής τους στο αυτοκίνητο. 30. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των βηματικών κινητήρων στα συστήματα αυτοκινήτου; 31. Περιγράψτε τα μέρη και την αρχή λειτουργίας μιας ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας (ON-OFF) συστήματος αυτοκινήτου. 32. Περιγράψτε τα μέρη και τη λειτουργία μιας βαλβίδας παροχής πρόσθετου αέρα διμεταλλικού τύπου υποσυστήματος εισαγωγής αέρα ηλεκτρονικού ψεκασμού βενζινοκινητήρα. 33. Περιγράψτε τα μέρη και τη λειτουργία ενός ρυθμιστή πίεσης βενζίνης με υποπίεση ηλεκτρονικού συστήματος ψεκασμού βενζινοκινητήρα. 34. Εξηγήστε με τη βοήθεια διαγράμματος τη λειτουργία του μπεκ ψυχρής εκκίνησης σε συνδυασμό με έναν θερμο-χρονοδιακόπτη ηλεκτρονικού ψεκασμού βενζινοκινητήρα. 35. Περιγράψτε τα μέρη και τη λειτουργία ηλεκτροκίνητης περιστροφικής αντλίας βενζίνης. 36. Περιγράψτε τα μέρη και τη λειτουργία ενός ηλεκτρομαγνητικού μπεκ συστήματος ψεκασμού βενζινοκινητήρα. 37. Να αναφέρετε τα βασικά υποσυστήματα που αποτελούν ένα ηλεκτρονικό σύστημα ψεκασμού βενζινοκινητήρα και τα κυριότερα μέρη τους. 38. Περιγράψτε τα μέρη και τη λειτουργία ενός μετρητή εισερχόμενου αέρα με κλαπέτο (λουφτ) συστήματος ηλεκτρονικού ψεκασμού βενζινοκινητήρα. 39. Περιγράψτε τα μέρη και τη λειτουργία ενός μετρητή μάζας εισερχόμενου αέρα με θερμαινόμενο νήμα (MAF). 40. Περιγράψτε τα μέρη και τη λειτουργία ενός αισθητήρα απόλυτης πίεσης (MAP) συστήματος ηλεκτρονικού ψεκασμού βενζινοκινητήρα. 41. Ποιες λειτουργικές συνθήκες διαμορφώνουν τη βασική διάρκεια ψεκασμού ηλεκτρονικού συστήματος ψεκασμού βενζινοκινητήρα; 42. Σε ποιες κατηγορίες κατατάσσονται και ποιες βλάβες είναι δυνατόν να παρουσιάσουν τα ηλεκτρομαγνητικά μπεκ συστήματος ψεκασμού βενζινοκινητήρα; 43. Σχεδιάστε σε διάγραμμα τα σήματα εισόδου και εξόδου ενός εγκεφάλου ψεκασμού (ECU) σε έναν τυπικό ηλεκτρονικό ψεκασμό. 44. Ποιος είναι ο ρόλος του καταλυτικού μετατροπέα (καταλύτη); Ποια είναι η σημασία του σημείου τοποθέτησής του. 45. Τι σημαίνει δηλητηρίαση καταλυτικού μετατροπέα (καταλύτη); Ποιες αιτίες την προκαλούν; 46. Με ποιους ελέγχους διαπιστώνεται η κατάσταση ενός καταλύτη; Με ποιες προϋποθέσεις πραγματοποιούνται αυτοί; Πότε αποφασίζουμε την αντικατάσταση του καταλύτη; Σελίδα 9 από 17

10 47. Να εξηγήσετε το ρόλο και τη λειτουργία του βηματικού μοτέρ σε έναν ψεκασμό Mono - Jetronic. Κάτω από ποιες συνθήκες ενεργοποιείται; 48. Περιγράψτε τα μέρη και τη λειτουργία του υποσυστήματος παροχής καυσίμου σε ένα τυπικό σύστημα ψεκασμού L-Jetronic. 49. Ποιες μέθοδοι (τρόποι) ψεκασμού των μπεκ βρίσκουν εφαρμογή σήμερα στους ηλεκτρονικά ελεγχόμενους ψεκασμούς; 50. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των συστημάτων ψεκασμού σε σχέση με τα αντίστοιχα συμβατικά συστήματα τροφοδοσίας με καρμπυρατέρ; 51. Να αναφέρετε επιγραμματικά τα μέρη του τροχού ενός αυτοκινήτου. Ποιες λειτουργίες επιτελεί αυτός; 52. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των τροχών που είναι κατασκευασμένοι από ελαφρά κράματα; 53. Ορίστε τις διαστάσεις ενός τροχού (δίσκου σώτρου) με τη βοήθεια σκαριφήματος. Τι είναι το offset; Ποια επίδραση επιφέρει η αλλαγή του; 54. Περιγράψτε με συντομία τα είδη των ελαστικών ανάλογα με την κατασκευή του σκελετού τους. Ποια πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα παρουσιάζει κάθε είδος; 55. Αποκωδικοποιήστε τους εξής συμβολισμούς ελαστικών: α) 195/70R14, β) 185R14, γ) 185R14 M+S και δ) tubeless. 56. Να αναφέρετε τα μέρη που αποτελούν ένα τυπικό σύστημα μετάδοσης κίνησης με τη σειρά εγκατάστασής τους. Ποιους σκοπούς εξυπηρετεί το κάθε ένα από αυτά; 57. Περιγράψτε τα μέρη και τη λειτουργία ενός ξηρού μονόδισκου συμπλέκτη συστήματος μετάδοσης κίνησης αυτοκινήτου. 58. Περιγράψτε με συντομία τους άξονες ενός τυπικού κιβωτίου ταχυτήτων μόνιμης εμπλοκής, πισωκίνητου αυτοκινήτου, τεσσάρων ταχυτήτων εμπρός και μιας όπισθεν. 59. Να αναφέρετε επιγραμματικά τα εξαρτήματα ενός αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων αυτοκινήτου και περιγράψτε με συντομία το ρόλο τους. 60. Να αναφέρετε και περιγράψτε με συντομία τις κύριες κατηγορίες κιβωτίων ταχυτήτων που χρησιμοποιούνται στα αυτοκίνητα. 61. Ποιος είναι ο στόχος των αυτομάτων κιβωτίων συνεχώς μεταβαλλόμενης σχέσης (CVT) και ποια η αρχή λειτουργίας τους; 62. Να αναφέρετε τα μέρη που αποτελούν ένα τυπικό πλανητικό σύστημα καθώς και τη διάταξή τους. Ποιοι είναι οι συνδυασμοί κίνησης των μερών τους; 63. Τι είναι ο μετατροπέας ροπής στρέψης; Ποιος λόγος τον επέβαλε και πώς λειτουργεί σε έναν υδραυλικό συμπλέκτη; 64. Να αναφέρετε με συντομία τα κύρια μέρη του διαφορικού και το ρόλο τους σε ένα σύστημα μετάδοσης κίνησης; 65. Εξηγήστε με συντομία τη λειτουργία ενός τυπικού διαφορικού συστήματος μετάδοσης κίνησης. 66. Περιγράψτε με συντομία τη λειτουργία διαφορικού περιορισμένης ολίσθησης (μπλοκέ) με πολύδισκους συμπλέκτες. 67. Ποιος είναι ο ρόλος των συνδέσμων σταθερής ταχύτητας (μπιλιοφόροι); Ποιοι είναι οι τύποι που βρίσκουν εφαρμογή στο σύστημα μετάδοσης κίνησης; 68. Ποια προβλήματα δημιουργούνται στη μετάδοση κίνησης, όταν ο κινητήρας βρίσκεται μπροστά και κινητήριος άξονας είναι ο πίσω; Ποιες λύσεις εφαρμόζονται; 69. Ποιος είναι ο σκοπός του συστήματος μετάδοσης κίνησης 4Χ4 (τετρακίνηση); Ποια είναι τα πλεονεκτήματα από την εφαρμογή της κίνησης στους τέσσερις τροχούς; Σελίδα 10 από 17

11 70. Διατυπώστε τους ορισμούς της καύσης, της ατελούς καύσης, της τέλειας καύσης και του καυσιγόνου αέρα. 71. Διατυπώστε τους ορισμούς: α) στοιχειομετρική αναλογία μείγματος αέρα - βενζίνης, β) πλούσιο μείγμα αέρα - βενζίνης και γ) φτωχό μείγμα αέρα - βενζίνης. 72. Ποια είναι η ποσοστιαία σύνθεση των καυσαερίων ενός βενζινοκινητήρα πριν από τον καταλύτη; Ποια από αυτά χαρακτηρίζονται ως ρύποι; 73. Περιγράψτε την αρχή λειτουργίας ενός αναλυτή καυσαερίων υπέρυθρων ακτίνων. 74. Να περιγράψετε τη διαδικασία ελέγχου των καυσαερίων σε αυτοκίνητο αντιρρυπαντικής τεχνολογίας με ρυθμιζόμενο καταλύτη. 75. Γράψτε τις χημικές αντιδράσεις που συντελούνται μέσα σε ένα τριοδικό καταλύτη και Να αναφέρετε τα είδη τους. 76. Να αναφέρετε τη χημική σύσταση του υγραερίου και του φυσικού αερίου. Ποια είναι η ποσοστιαία σύσταση των καυσαερίων των κινητήρων που χρησιμοποιούν τα ανωτέρω ως καύσιμα; 77. Σχεδιάστε τη διάταξη του συστήματος ανακύκλωσης καυσαερίων E.G.R. και περιγράψτε με συντομία τη λειτουργία του. 78. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της χρήσης του υγραερίου ως καυσίμου σε κινητήρες αυτοκινήτων; 79. Ποια αυτοκίνητα ονομάζουμε υβριδικά; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματά τους; 80. Περιγράψτε τις κατηγορίες στις οποίες διακρίνονται οι καταλύτες ανάλογα με: α) τον τρόπο λειτουργίας τους και β) τον τρόπο κατασκευής τους. 81. Ποια είναι τα μέτρα προστασίας που πρέπει να λαμβάνονται σε ένα καταλυτικό μετατροπέα, ώστε να αποφεύγονται ανεπανόρθωτες βλάβες του; 82. Πόσοι έλεγχοι (tests) μέτρησης εκπομπών καυσαερίων αυτοκινήτων υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση; Ποιες είναι οι μεταξύ τους διαφορές; 83. Τι εννοούμε με τον όρο «κλιματισμός»; Να αναφέρετε τα χαρακτηριστικά του αέρα που ελέγχει ένα σύστημα κλιματισμού. 84. Περιγράψτε το βασικό ψυκτικό κύκλο και Να αναφέρετε τα κύρια μέρη του. 85. Ποιος είναι ο σκοπός του συμπιεστή και του συμπυκνωτή σε ένα σύστημα κλιματισμού; 86. Ποιοι είναι οι έλεγχοι που πρέπει να γίνονται στο λιπαντικό του συμπιεστή ενός κλιματιστικού συστήματος; Ποιες προδιαγραφές πρέπει να πληροί το λιπαντικό; 87. Να αναφέρετε τις διαφορές μεταξύ του air-condition και του κλιματισμού. 88. Περιγράψτε τη λειτουργία του ηλεκτρονικά ελεγχόμενου κλιματισμού (climatronic). 89. Ποια είναι η διαχρονική εξέλιξη της χρήσης των ψυκτικών υγρών στα συστήματα κλιματισμού; Ποια περιβαλλοντικά προβλήματα αντιμετωπίζουμε με τη χρήση τους; 90. Να αναφέρετε τους αισθητήρες και τους ενεργοποιητές ενός συστήματος κλιματισμού. 91. Ποια είναι τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας και προστασίας που πρέπει να λαμβάνετε, όταν χειρίζεστε ψυκτικά υγρά σε συστήματα κλιματισμού; 92. Ποια στάδια πρέπει να ακολουθούμε κατά την περιοδική προληπτική συντήρηση ενός κλιματιστικού συστήματος; 93. Αναπτύξτε με συντομία τους συντελεστές παραγωγής (παραγωγικοί συντελεστές). 94. Ποιος είναι ο ορισμός της οικονομικής μονάδας; Πώς ορίζεται η έννοια της επιχείρησης; 95. Αναπτύξτε με συντομία τα είδη των επιχειρήσεων ανάλογα με τον τομέα παραγωγικής τους δραστηριότητας. 96. Αναπτύξτε με συντομία τα είδη των επιχειρήσεων ανάλογα με το είδος της ιδιοκτησίας τους. Σελίδα 11 από 17

12 97. Αναπτύξτε με συντομία τα δύο είδη των επιχειρήσεων ανάλογα με τη νομική τους μορφή. 98. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα των μικρών και ποια των μεγάλων επιχειρήσεων; 99. Πώς ορίζεται η οργάνωση ως μία διοικητική λειτουργία της επιχείρησης; Ποιοι είναι οι στόχοι της; 100. Τι ονομάζεται οργανόγραμμα μιας επιχείρησης και ποια είναι τα οφέλη του; 101. Να αναφέρετε επιγραμματικά τις εσωτερικές λειτουργίες μιας επιχείρησης Με ποια κριτήρια επιλέγεται το προσωπικό μιας επιχείρησης; 103. Ποια προσόντα πρέπει να έχει ένας μηχανικός υποδοχής; Ποια η συμβολή του στη δημιουργία θετικής ή αρνητικής εικόνας της επιχείρησης στον πελάτη; 104. Ποιες είναι οι τυπικές προϋποθέσεις λειτουργίας ενός συνεργείου; 105. Να αναφέρετε το σκοπό του ηλεκτρικού συστήματος στα αυτοκίνητα, καθώς επίσης και τα βασικά υποσυστήματα (κυκλώματα) από τα οποία αποτελείται Ποια είναι η χρησιμότητα των ασφαλειών σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα; Ποια είδη ασφαλειών χρησιμοποιούνται στα αυτοκίνητα; 107. Ποιες είναι οι μέθοδοι ένωσης των αγωγών με τους ακροδέκτες; Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληροί μια σωστή ένωση αγωγού-ακροδέκτη, ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα; 108. Περιγράψτε τα βήματα της διαδικασίας εντοπισμού ενός ηλεκτρολογικού προβλήματος σε ένα αυτοκίνητο Να αναφέρετε τα εξαρτήματα από τα οποία αποτελείται ένα συμβατικό σύστημα ανάφλεξης, καθώς επίσης και το σκοπό που εξυπηρετεί κάθε ένα από αυτά Ποιος είναι ο σκοπός του διακένου των πλατινών; Τι συμβαίνει όταν ρυθμιστεί διάκενο μεγαλύτερο και τι όταν ρυθμιστεί μικρότερο από τις προδιαγραφές του κατασκευαστή; 111. Να αναφέρετε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των ηλεκτρονικών αναφλέξεων σε σχέση με τις συμβατικές Να αναφέρετε τις βασικές διαφορές και τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει το σύστημα ολοκληρωμένης ανάφλεξης, σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο σύστημα ανάφλεξης Περιγράψτε με τη βοήθεια σχημάτων τους ελέγχους που πραγματοποιούμε σε ένα πολλαπλασιαστή στο πρωτεύον και στο δευτερεύον τύλιγμά του, καθώς επίσης και στη μόνωση του πρωτεύοντος τυλίγματός του Περιγράψτε τον τρόπο με τον οποίο παράγεται η υψηλή τάση στον πολλαπλασιαστή, καθώς επίσης και τον τρόπο που αυτή διανέμεται στους αναφλεκτήρες (μπουζί) ενός συμβατικού συστήματος ανάφλεξης Σχεδιάστε τους υπάρχοντες τρόπους φόρτισης των συσσωρευτών. Ποιοι είναι οι κανόνες ασφαλείας κατά τη διάρκεια της φόρτισης για κάθε μια περίπτωση; 116. Να αναφέρετε τους τρόπους τους οποίους χρησιμοποιούμε για τη εκτίμηση της κατάστασης και της φόρτισης ενός συσσωρευτή Να αναφέρετε τους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τη διάρκεια ζωής ενός συσσωρευτή Περιγράψτε τη διαδικασία συνδεσμολογίας «εκκίνησης» ενός αυτοκινήτου από βοηθητικό όχημα. Ποια είναι τα στάδια που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή; 119. Από ποιους παράγοντες εξαρτώνται το μέγεθος και τα χαρακτηριστικά του εκκινητή; Ποια είναι η σχέση που καθορίζει την ισχύ του εκκινητή; 120. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται οι εκκινητές: α) ανάλογα με τον τύπο εμπλοκής και β) με βάση την αρχή λειτουργίας του μηχανισμού εμπλοκής Περιγράψτε την αρχή λειτουργίας της γεννήτριας Ε.Ρ. (εναλλακτήρα). Σελίδα 12 από 17

13 122. Ποιοι είναι οι λόγοι οι οποίοι επέβαλαν στα αυτοκίνητα τη χρήση των εναλλακτήρων έναντι των γεννητριών Σ.Ρ.; 123. Ποια είναι τα κύρια μέρη ενός εναλλακτήρα; Να αναφέρετε με συντομία το σκοπό και τη λειτουργία καθενός από αυτά Ποια είναι τα κυκλώματα φωτισμού ενός αυτοκινήτου και σε ποιες κατηγορίες χωρίζονται; 125. Ποιες είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη σωστή ρύθμιση της δέσμης των φώτων ενός αυτοκινήτου; Τι πρέπει να προσέχουμε κατά τη διάρκεια της ρύθμισης; 126. Να αναφέρετε τις απαιτήσεις που πρέπει να πληροί ένα σύστημα φωτισμού Ποιες είναι οι κυριότερες βλάβες των ηλεκτρικών αντλιών βενζίνης και ποιες είναι οι πιθανές αιτίες που τις προκαλούν; 128. Ποιες είναι οι κυριότερες βλάβες που παρουσιάζονται στις ηλεκτρικές κλειδαριές και ποιες είναι οι πιθανές αιτίες που τις προκαλούν; 129. Ποιες είναι οι κυριότερες πηγές ραδιοπαρασίτων και ποιες οι μέθοδοι και τα εξαρτήματα με τα οποία επιτυγχάνουμε την καταστολή τους; 130. Περιγράψτε με συντομία τη λειτουργία του «συστήματος ακινητοποίησης» (immobilizer) του κινητήρα Σχεδιάστε το ηλεκτρικό κύκλωμα της προειδοποιητικής λυχνίας θερμοκρασίας ψυκτικού υγρού και περιγράψτε τη λειτουργία της Ποιες είναι οι βασικές λειτουργίες ενός αντικλεπτικού συστήματος αυτοκινήτου; Σχεδιάστε το μπλοκ διάγραμμα του συστήματος Ποιους σκοπούς εξυπηρετεί το σύστημα πέδησης ενός αυτοκινήτου; Ποια είναι η γενική αρχή λειτουργίας του; 134. Με τη βοήθεια σκαριφήματος Εξηγήστε την αρχή πολλαπλασιασμού της δύναμης σε ένα υδραυλικό κύκλωμα πέδησης Περιγράψτε τη λειτουργία της κεντρικής αντλίας φρένων. Εξηγήστε τη χρησιμότητα των οπών επικοινωνίας δοχείου υγρών και κυλίνδρου Ποιος είναι ο ρόλος και η σημασία του κατανεμητή πίεσης σε ένα σύστημα πέδησης αυτοκινήτου; 137. Να περιγραφεί με συντομία η πορεία ενεργειών για την εξαέρωση ενός υδραυλικού κυκλώματος πέδησης Ποιος είναι ο ρόλος και η σημασία του συστήματος ABS; Περιγράψτε με συντομία τα μέρη και τη λειτουργική τους σύνδεση Περιγράψτε τη διαδικασία ελέγχου της αντλίας του ABS με άμεση μέτρηση (πολύμετρο) Περιγράψτε με συντομία τα μέρη και τη λειτουργία ηλεκτρικής πέδης (ηλεκτρόφρενου) Περιγράψτε με συντομία τα μέρη και τη λειτουργία ενός σερβομηχανισμού (κενού) υποβοήθησης συστήματος πέδησης Να εξηγήσετε τη λειτουργία και την αναγκαιότητα του τετράπλευρου του Άκερμαν με τη βοήθεια σκαριφήματος σε ευθεία και καμπύλη τροχιά αυτοκινήτου Ποιες γωνίες ονομάζονται Κάμπερ και Κάστερ; Με τη βοήθεια σκαριφήματος να δειχθούν τα πεδία των τιμών τους Περιγράψτε τα μέρη και τη λειτουργία μιας κρεμαγιέρας συστήματος διεύθυνσης αυτοκινήτου. Ποια είναι τα πλεονεκτήματά της; 145. Τι ονομάζεται σύγκλιση και τι απόκλιση τροχών; Να κάνετε το σχετικό σκαρίφημα. Σε ποια κατηγορία οχημάτων εφαρμόζεται κάθε μία; Σελίδα 13 από 17

14 146. Περιγράψτε με συντομία τα μέρη και τη λειτουργία ενός τυπικού υδραυλικού τιμονιού (υποβοήθηση) συστήματος διεύθυνσης αυτοκινήτου Ποια είναι η αρχή λειτουργίας του συστήματος παθητικής τετραδιεύθυνσης και ποια είναι τα πλεονεκτήματά του; 148. Ποιοι προκαταρκτικοί έλεγχοι πρέπει να γίνονται, ώστε η διαδικασία της ευθυγράμμισης ενός αυτοκινήτου να είναι αξιόπιστη και αποτελεσματική; 149. Ποιοι είναι οι σκοποί του συστήματος ανάρτησης αυτοκινήτου; Να αναφέρετε επιγραμματικά τα κύρια μέρη του Πόσων ειδών ελατήρια βρίσκουν εφαρμογή στα συστήματα ανάρτησης αυτοκινήτου; Περιγράψτε με συντομία τη λειτουργία τους Ποιος είναι ο ρόλος των αμορτισέρ; Ποια είναι τα βασικά είδη τους; 152. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της ανεξάρτητης ανάρτησης αυτοκινήτου; Να αναφέρετε επιγραμματικά τα είδη ανεξάρτητης ανάρτησης που βρίσκουν εφαρμογή στους μπροστινούς και πίσω τροχούς ενός αυτοκινήτου Περιγράψτε με συντομία τα μέρη και τη λειτουργία ενός συγκροτήματος εμβόλου σφαίρας υγροπνευματικής ανάρτησης αυτοκινήτου Ποια οχήματα ονομάζονται ρυμουλκά και ποια ρυμουλκούμενα; Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται τα ρυμουλκούμενα ανάλογα με τον τρόπο υποστήριξης του βάρους τους; 155. Σε τι συνίσταται ο έλεγχος του αμαξώματος από πλευράς στρέβλωσης; Πόσα είναι τα είδη της στρέβλωσης που παρατηρούνται; 156. Να αναφέρετε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του αυτοφερόμενου αμαξώματος σε σχέση με το μη αυτοφερόμενο αμάξωμα Ποιες είναι οι απαραίτητες ενέργειες οι οποίες πρέπει να πραγματοποιούνται, πριν την αντικατάσταση τμήματος του πλαισίου ενός αυτοκινήτου μετά από σύγκρουση; 158. Περιγράψτε τα κύρια μέρη από τα οποία αποτελείται ένας αερόσακος Τι ονομάζεται ενεργητική ασφάλεια; Να αναφέρετε τα κυριότερα συστήματα ενεργητικής ασφάλειας Τι ονομάζεται παθητική ασφάλεια; Τι περιλαμβάνουν τα σύγχρονα συστήματα παθητικής ασφάλειας; 161. Ποιες είναι οι διαφορές στα πλαίσια μεταξύ των φορτηγών και των επιβατικών αυτοκινήτων; 162. Τι είναι το φαινόμενο της διάβρωσης; Σε ποια είδη διακρίνεται; Ποιες είναι οι μέθοδοι περιορισμού της; 163. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται τα λεωφορεία ανάλογα με τον τύπο του αμαξώματός τους; Περιγράψτε με συντομία την κάθε κατηγορία Διατυπώστε τους παρακάτω ορισμούς: α) απόσταση πέδησης, β) απόσταση αντίδρασης και γ) απόσταση ακινητοποίησης. Ποια είναι η σχέση που συνδέει τα παραπάνω; 165. Εξηγήστε τις έννοιες της υποστροφής και της υπερστροφής στην κίνηση του αυτοκινήτου Τι είναι η «ειδική κατανάλωση καυσίμου»; Ποια είναι η σημασία της και ποιο είναι το διάγραμμα μεταβολής της σε σχέση με τις στροφές του κινητήρα; 167. Διατυπώστε τον ορισμό της αντίστασης κύλισης. Παραθέστε και εξηγήστε τον μαθηματικό τύπο υπολογισμού της Διατυπώστε τον ορισμό της αεροδυναμικής αντίστασης. Παραθέστε και εξηγήστε τον μαθηματικό τύπο υπολογισμού της Περιγράψτε και εξηγήστε με τη βοήθεια σκαριφήματος την αντίσταση που προκαλείται σε αυτοκίνητο λόγω ανηφορικής κλίσης του οδοστρώματος. Παραθέστε και εξηγήστε τον μαθηματικό τύπο υπολογισμού της. Σελίδα 14 από 17

15 170. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα ενός οχήματος με κίνηση στους εμπρόσθιους τροχούς σε σχέση με ένα όχημα με κίνηση στους πίσω τροχούς; 171. Περιγράψτε τα είδη ζυγοστάθμισης των τροχών ενός αυτοκινήτου. Ποιες είναι οι συνέπειες μιας κακής ζυγοστάθμισης; 172. Ποιες είναι οι ιδιότητες που πρέπει να πληρούν τα ελαστικά ενός αυτοκινήτου; 173. Δώστε τους παρακάτω ορισμούς: α)αυτοκίνητο φορτηγό, β)αυτοκίνητο επιβατηγό και γ) αυτοκίνητο δημόσιας χρήσης Από ποιους παράγοντες εξαρτώνται τα όρια των επιτρεπόμενων βαρών και διαστάσεων στα φορτηγά; Ποια είναι τα μέγιστα επιτρεπόμενα βάρη φορτωμένου φορτηγού εθνικών μεταφορών για: α) διαξονικό όχημα, β) τριαξονικό όχημα και γ) τετραξονικό όχημα Να αναφέρετε τις φάσεις για την ασφαλή και ακίνδυνη ζεύξη αρθρωτού οχήματος (ρυμουλκό με επικαθήμενο) Να αναφέρετε τις περιπτώσεις κατά τις οποίες απαγορεύεται το προσπέρασμα Ποια είναι τα όρια ταχύτητας για τα επιβατηγά αυτοκίνητα και τα λεωφορεία μεταφοράς μαθητών: α) σε κατοικημένες περιοχές και β) σε αυτοκινητόδρομους. Σε ποιες περιπτώσεις ένας οδηγός αυτοκινήτου επιβάλλεται να μειώνει την ταχύτητα του οχήματός του; 178. Ποιοι κανόνες διέπουν τη σωστή και ασφαλή φόρτωση των οχημάτων; 179. Ποιοι είναι οι φορείς που νομιμοποιούνται να λαμβάνουν μέτρα ρύθμισης της οδικής κυκλοφορίας; 180. Σε ποιες περιπτώσεις επιτρέπεται η χρήση των ηχητικών οργάνων ενός οχήματος; 181. Ποια είναι τα στοιχεία που καταγράφονται σε ένα ταχογράφο εγκεκριμένου τύπου; 182. Ποια στοιχεία πρέπει να αναγράφονται στο πλαίσιο ή το αμάξωμα των αυτοκινήτων οχημάτων; Ποιοι κανόνες διέπουν την εξωτερική εμφάνιση (χρωματισμός) ενός οχήματος; 183. Τι είναι η έγκριση τύπου; Σε ποιες κατηγορίες αυτοκινήτων χορηγείται και από ποιες υπηρεσίες; Ποια έγγραφα επιβάλλεται να έχει μαζί του ένας οδηγός αυτοκινήτου; 184. Να αναφέρετε τους ελέγχους οι οποίοι πραγματοποιούνται στα οχήματα, κατά τη διάρκεια του περιοδικού τεχνικού ελέγχου στα ΚΤΕΟ Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των οδηγών που εμπλέκονται σε ατύχημα στο οποίο έχουν προκληθεί σωματικές βλάβες; 186. Με ποια οδηγία της Ευρωπαϊκής ένωσης καθορίζονται τα όρια εκπομπών θορύβων για τα οχήματα; Ποια είναι η κατώτερη και ποια η ανώτερη στάθμη db(a) για τα φορτηγά; 187. Ποια ορίζονται ως επικίνδυνα εμπορεύματα; Τι είναι η «συμφωνία ADR»; 188. Ποιοι είναι οι τρόποι μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων; 189. Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να ισχύουν για μια ομαλή και αξιόπιστη ωμομέτρηση εξαρτήματος αυτοκινήτου; Τι σημαίνουν οι ενδείξεις μηδέν και άπειρο κατά την ωμομέτρηση ηλεκτρικού εξαρτήματος; 190. Ποια μέτρα εφαρμόζουμε προκειμένου να προστατεύσουμε έναν καυσαναλυτή NDIR; Τι είναι μηδενισμός και τι καλιμπράρισμα αναλυτή NDIR; 191. Ποιος είναι ο ρόλος του αισθητήρα θέσης πεταλούδας γκαζιού; Ποια είναι τα είδη του; 192. Περιγράψτε τη διαδικασία πλήρους ελέγχου ενός αισθητήρα θέσης πεταλούδας γκαζιού συστήματος τύπου διακόπτη ηλεκτρονικού ψεκασμού βενζινοκινητήρα Περιγράψτε τη διαδικασία πλήρους ελέγχου ενός αισθητήρα θερμοκρασίας (NTC) ψυκτικού υγρού συστήματος ηλεκτρονικού ψεκασμού βενζινοκινητήρα Περιγράψτε με συντομία τη διαδικασία πλήρους ελέγχου ενός θερμαινόμενου αισθητήρα οξυγόνου (λ) με τέσσερα καλώδια. Σελίδα 15 από 17

16 195. Περιγράψτε τη διαδικασία πλήρους ελέγχου μιας βαλβίδας παροχής πρόσθετου αέρα διμεταλλικού τύπου υποσυστήματος εισαγωγής αέρα ηλεκτρονικού ψεκασμού βενζινοκινητήρα Να αναφέρετε με συντομία τα βήματα που ακολουθούμε κατά τη διαδικασία ζυγοστάθμισης των κυλίνδρων του κινητήρα με τη χρήση καυσαναλυτή NDIR Ποια βήματα ακολουθούμε κατά τη διαδικασία ελέγχου της αποτελεσματικότητας ενός τριοδικού καταλύτη με τη χρήση θερμομέτρου; 198. Περιγράψτε τη διαδικασία πλήρους ελέγχου ενός αισθητήρα κτυπήματος (Knock-sensor) Ποια βήματα ακολουθούμε κατά τη διαδικασία μέτρησης της τάσης εξόδου του αισθητήρα οξυγόνου (λάμδα) με τη χρήση παλμογράφου; 200. Περιγράψτε τη διαδικασία μέτρησης της τάσης εξόδου του αισθητήρα ταχύτητας στροφών φαινομένου Hall με πολύμετρο Ποια μέτρα προστασίας πρέπει να λαμβάνουμε για τον έλεγχο και την επισκευή των ηλεκτρονικών συστημάτων ελέγχου του αυτοκινήτου; 202. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των αυτοδιαγνωστικών εγκεφάλων που χρησιμοποιούνται στα συνεργεία για την επισκευή και συντήρηση των αυτοκινήτων; 203. Περιγράψτε τη διαδικασία πλήρους ελέγχου του συστήματος ελέγχου των αναθυμιάσεων Περιγράψτε τη διαδικασία ελέγχου του αισθητήρα απόλυτης πίεσης (υποπίεσης) με τη χρήση πολύμετρου Ποια στάδια προετοιμασίας αυτοκινήτου και αναλυτή καυσαερίων NDIR εξασφαλίζουν αξιόπιστα αποτελέσματα καυσανάλυσης; 206. Τι είναι το αιθαλόμετρο και ποια είναι η αρχή λειτουργίας του; 207. Περιγράψτε με συντομία τη σειρά που πρέπει να ακολουθούμε κατά τη διάγνωση της λειτουργίας του κινητήρα, προκειμένου να οδηγηθούμε στον εντοπισμό πιθανής βλάβης Περιγράψτε με συντομία τη διαδικασία πλήρους ελέγχου του αισθητήρα ταχύτητας στροφών μαγνητικής αντίστασης (επαγωγικός). Σελίδα 16 από 17

17 4. Πρακτικό Μέρος: Κατάλογος Στοχοθεσίας Πρακτικών Ικανοτήτων και Δεξιοτήτων (Στοχοθεσία Εξεταστέας Ύλης Πρακτικού Μέρους) Για την πιστοποίηση της επαγγελματικής ικανότητας, κατά το Πρακτικό Μέρος, οι υποψήφιοι της ειδικότητας Τεχνικός Αυτοκινήτων - Οχημάτων, εξετάζονται σε γενικά θέματα επαγγελματικών γνώσεων και ικανοτήτων και επίσης σε ειδικές επαγγελματικές γνώσεις και ικανότητες, που περιλαμβάνονται αποκλειστικά στη στοχοθεσία του πρακτικού μέρους της ειδικότητας. Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ - ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Μηχανολογικό σχέδιο. Μηχανουργική τεχνολογία. Μηχανές εσωτερικής καύσεως. Στοιχεία ηλεκτροτεχνίας και αισθητήρων. Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ - ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Συστήματα τροφοδοσίας καυσίμου. Συστήματα μετάδοσης κίνησης. Κλιματισμός οχημάτων. Ηλεκτρικό σύστημα αυτοκινήτου. Συστήματα πέδησης - ανάρτησης - διεύθυνσης. Σύγχρονες διαγνωστικοί μέθοδοι. Σελίδα 17 από 17

Λεξικό όρων ΣΑΣΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Λεξικό όρων ΣΑΣΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ Λεξικό όρων 1. ΣΑΣΙ 2. ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ 3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 4. Σύστημα Διεύθυνσης 5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ 6. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 7. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 8. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ»

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ «ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ» 22000044 Β. ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Σελίδα 1 από 74 Β.1. Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων (προφίλ επαγγέλματος). Β.1.1. Τομέας δραστηριοτήτων. Β.1.1.1. Φροντίζει για τη τήρηση όλων των επιμέρους

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας

Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας ΧΡΥΣΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΙΟΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας Αρχική επιμόρφωση ÑÕÓÏÕÍ ÌÅÔÁËËÉÏÍ ÁÊÁÄÇÌÉÁÓ ÁÈÇÍÙÍ ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΥ - ΑΠΛΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΥ - ΑΠΛΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΥ - ΑΠΛΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1 Κατά την κίνηση ενός ΕΙΧ οχήματος

Διαβάστε περισσότερα

Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ.

Α ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑ.Λ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια Κινητού Εξοπλισμού Λειτουργίας του Έργου: ΧΥΤΑ 2ΗΣ Γ.Ε.Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ & ΣΜΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ»

«Προμήθεια Κινητού Εξοπλισμού Λειτουργίας του Έργου: ΧΥΤΑ 2ΗΣ Γ.Ε.Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ & ΣΜΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟ : 19.04.2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : Μ62 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο : 2 Ταχ. Δ/νση : Παλαμά & Μαβίλη 6 Αγρίνιο ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝ ΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ. ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΣΥΓΛΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠΟΠΤΕΥΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμογές Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών»

«Εφαρμογές Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών» ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Εφαρμογές Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών» ΔΕΝΔΡΑΛΙΔΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ (Α.Μ.: 26878 ) Επιβλέπων: Δρ. Σταύρος Καμινάρης, Επίκουρος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Είδος μελέτης: Πτυχιακή εργασία ΟΝ/ΜΟ: Χατζηπαύλου Μιχάλης 34379 ΙΔ Αποστολίδης Αθανάσιος 33933 ΙΕ Αθήνα, Αιγάλεω 2012 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 15: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ 15: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ 170 ΕΝΟΤΗΤΑ 15: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΧΟΙ: Με τη συμπλήρωση της ύλης της ενότητας αυτής ο μαθητής θα πρέπει να: 1. Κατανοεί και εξηγεί τη σημασία και τη σπουδαιότητα της επινόησης, της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ TEI ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 19/1/2012

ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ TEI ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ 19/1/2012 19/1/2012 TEI ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ:ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:( Dr. Ing) ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΑΥΙΔ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή σελίδες ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Καθαρά» Καύσιμα & Οχήματα. Συνοπτικός Οδηγός για τα «Καθαρά» Καύσιμα και τις Τεχνολογίες Οχημάτων

«Καθαρά» Καύσιμα & Οχήματα. Συνοπτικός Οδηγός για τα «Καθαρά» Καύσιμα και τις Τεχνολογίες Οχημάτων «Καθαρά» Καύσιμα & Οχήματα Συνοπτικός Οδηγός για τα «Καθαρά» Καύσιμα και τις Τεχνολογίες Οχημάτων 3 Περιεχόμενα Περιεχόμενα...4 Εισαγωγή...5 Βενζίνη & Πετρέλαιο Diesel...6 Υβριδικά Οχήματα...15 Υγραεριοκίνητα

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ- ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ»

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ- ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ» Τ.Ε.Ι ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ- ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ» ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ KAI ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ KAI ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ KAI ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ------------------------------------------- ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ : «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ : «ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου (Ν3800)» 6.960.000 ευρώ Αύγουστος 2013 K:\N3800\cons\tefhi\MAPS.doc N3800/5269 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «ΧΥΤΑ Νότιας Ρόδου (Ν3800)» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Για Την Προμήθεια Τριών (03) Κινητών Συστημάτων Ανίχνευσης (X Ray Vans)

Τεχνικές Προδιαγραφές Για Την Προμήθεια Τριών (03) Κινητών Συστημάτων Ανίχνευσης (X Ray Vans) Τεχνικές Προδιαγραφές Για Την Προμήθεια Τριών (03) Κινητών Συστημάτων Ανίχνευσης (X Ray Vans) Πειραιάς, 08 Απριλίου 2011 Περιεχόμενα 1 Κινητό Όχημα Ανίχνευσης X Ray... 3 1.1 Γενική περιγραφή Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ και ΠΟΙΟΤΗΤΑ α. Γενικά Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στην προµήθεια καινούριου απορριµµατοφόρου οχήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ (Θ) Ι ΑΣΚΩΝ Ρ. ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙ ΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΛΚΙ Α 005-006 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή...4 1.1 οµή του µαθήµατος... 4 1. Εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων

Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων Αρ. Μελέτης 6/2015 Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, χωρητικότητας 20 22 κ.μ. με εξοπλισμό πλύσης κάδων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ α) Τεχνική Έκθεση β) Τεχνικές Προδιαγραφές γ) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Οι προδιαγραφές χωρίζονται σε τρεις ενοτητες. Η πρώτη (Ι) ενότητα περιγράφει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αλεξάνδρεια, 06/02/2014 Αρ. Πρωτ.: 5220 ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Πολυτεχνείου 50 Τ.Κ. 63100,Πολύγυρος Τηλ.: 2371350753 FAX.: 237150763 E-mail :prom1@polygyros.gr ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφοριακή Αγωγή και Οδική Ασφάλεια. Μαθητές Β Λυκείου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΘΕΣΜΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Κυκλοφοριακή Αγωγή και Οδική Ασφάλεια. Μαθητές Β Λυκείου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΘΕΣΜΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΣΜΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κυκλοφοριακή Αγωγή και Οδική Ασφάλεια Μαθητές Β Λυκείου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Θεσμική Αναβάθμιση της Εκπαίδευσης Οδήγησης στην

Διαβάστε περισσότερα

Πτυγιωαί Εονασία. Μελέτη Εγκαταστάσεως Υδραυλικού Ανελκυστήρα Προσώ (8 ατόμων - 4 στάσεις)

Πτυγιωαί Εονασία. Μελέτη Εγκαταστάσεως Υδραυλικού Ανελκυστήρα Προσώ (8 ατόμων - 4 στάσεις) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΌΛΟ ΓΙΑΣ Πτυγιωαί Εονασία. Μελέτη Εγκαταστάσεως Υδραυλικού Ανελκυστήρα Προσώ (8 ατόμων - 4 στάσεις) Επιβλέπων Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΒΑΛΑ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Σκοπός του κλιματισμού του αυτοκινήτου 2. Κόστος λειτουργίας.

Διαβάστε περισσότερα

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el

ALTOSONIC V12. Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer. Εγχειρίδιο οδηγιών. KROHNE 06/2014-4003491001 - MA ALTOSONIC V12 R02 el ALTOSONIC V12 Εγχειρίδιο οδηγιών Ροόμετρο αερίου υπερήχων 12 χορδών για custody transfer KROHNE : Βιβλιογραφικά στοιχεία ::::::::::::::::::::::::::::::::: Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. της Φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. της Φοιτήτριας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ της Φοιτήτριας του

Διαβάστε περισσότερα