Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο, 5-7 Οκτωβρίου 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο, 5-7 Οκτωβρίου 2012"

Transcript

1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ Μαρίνα Λάγουρη, Εκπαιδευτικός ΠE70, Περίληψη: Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν από τη μια να κατανοήσουν οι μαθητές το ρόλο της διαφήμισης στη σύγχρονη κοινωνία, η οποία στοχεύοντας να επηρεάσει το κοινό προς την κατεύθυνση της αγοράς ενός προϊόντος ή την υιοθέτηση μιας συμπεριφοράς ερμηνεύει την πραγματικότητα και προωθεί νέες αντιλήψεις και πρακτικές, προσφέρει με γοητευτικό και ελκυστικό τρόπο απλές ιστορίες και εξηγήσεις που μεταφέρουν αξίες και ιδανικά, διαμέσου των οποίων οι άνθρωποι οργανώνουν τις σκέψεις και τις εμπειρίες τους και κατανοούν τον κόσμο μέσα στον οποίο ζουν. Για να το πετύχει αυτό πολλές φορές εκμεταλλεύεται τις περιβαλλοντικές ανησυχίες των ανθρώπων και τη συναισθηματική τους φόρτιση όσο αφορά το περιβάλλον. Αυτός ήταν και ο δεύτερος λόγος που επιλέχτηκε το συγκεκριμένο θέμα, να εστιάσουν οι μαθητές σε όσα δεν φαίνονται, στα προβαλλόμενα στερεότυπα και αξίες, στις αντιλήψεις και στάσεις, στα συναισθήματα που ακούσια αναπτύσσουν βλέποντας μια διαφήμιση, στη χρήση του περιβάλλοντος στις διαφημίσεις είτε με άμεσο είτε με έμμεσο τρόπο. Λέξεις κλειδιά: διαφήμιση, περιβάλλον, οικολογική περιβαλλοντική διαφήμιση 1. Εισαγωγή Στη σημερινή εποχή η διαφήμιση κατέχει σημαντικό ρόλο και κυριαρχεί σε όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Βρίσκεται παρών στις καθημερινές δραστηριότητες και τα βιώματα όλων των ανθρώπων σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες. Tα παιδιά θεωρούνται ιδιαίτερα ευάλωτα στον καταιγισμό των διαφημιστικών μηνυμάτων καθώς η διαφήμιση στις μέρες μας εκτός από την προώθηση προϊόντων στοχεύει και στην υιοθέτηση από μέρους των καταναλωτών, συμπεριφορών, αντιλήψεων και αξιών ώστε να οργανώνουν τις σκέψεις τους και να κατανοούν τον κόσμο μέσα στον οποίο ζουν. Σύμφωνα με την Χ. Κωνσταντοπούλου, η διαφήμιση είναι τρόπος μεταχείρισης του κοινού όχι μόνο γιατί του υποβάλλει προϊόντα που πρέπει να αποκτήσει, αλλά και έναν τρόπο ζωής που πρέπει να ακολουθήσει, τον οποίο η διαφήμιση προβάλλει και προσπαθεί με τον τρόπο της να τον επιβάλλει, με κυρίαρχη φυσικά την αξία του καταναλωτισμού. Για να το πετύχει αυτό χρησιμοποιεί και δημιουργεί νέες ανάγκες και πρότυπα ζωής καθώς και πρότυπα συμπεριφοράς για γυναίκες, άνδρες και παιδιά. Η διαφήμιση για να πετύχει όλα τα παραπάνω χρησιμοποιεί πολλές φορές μεθόδους ψυχολογικού επηρεασμού που συχνά εξελίσσονται σε αθέμιτη πειθώ, πλύση εγκεφάλου και οπτικό καταναγκασμό (Γιούλτσης, 1993). Συχνή είναι η αναφορά που γίνεται στο περιβάλλον με στόχο την εκμετάλλευση των περιβαλλοντικών ανησυχιών των καταναλωτών για την προώθηση των προϊόντων τους. Γι' αυτό είναι αναγκαίο στις μέρες μας τα παιδιά να αποκτήσουν κριτική στάση απέναντι στις πληροφορίες που δίνουν οι διαφημίσεις και να κατανοήσουν έννοιες και όρους που συνδέονται με αυτές. Όμως μέσω των διαφημίσεων προωθούνται και φιλικά μηνύματα για το περιβάλλον με στόχο να ενημερώσουν, να ευαισθητοποιήσουν και να διαμορφώσουν στάσεις και συμπεριφορές συμβατές και μη επιβλαβείς για το περιβάλλον. Επίσης διαφημίσεις, προτείνουν στάσεις ζωής και επηρεάζουν τον καταναλωτή προς την αναζήτηση των φιλικότερων προς το περιβάλλον προϊόντων συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο έμμεσα, στην προστασία του περιβάλλοντος. ISSN

2 Στην παρούσα εργασία η οποία υλοποιήθηκε στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης, ξεκινήσαμε με την περιγραφή του φαινομένου της διαφήμισης, εντάσσοντάς το στις εμπειρίες και τα καθημερινά βιώματα των παιδιών και αναλύοντας διαφημιστικά μηνύματα. Οι μαθητές ανακάλυψαν και ανέλυσαν όσα κρύβονται πίσω από τη λαμπερή επιφάνειά τους, τις συνθήκες παραγωγής και διακίνησης των προϊόντων, τη φτώχεια και την εκμετάλλευση του λεγόμενου αναπτυσσόμενου κόσμου, τη βιωσιμότητα ενός κόσμου που προβάλλει την κατανάλωση ως πρότυπο τρόπου ζωής. Τελειώνοντας σχεδίασαν τον κόσμο που οραματίζονται, προωθώντας τις προσδοκίες τους με τα δικά τους διαφημιστικά μηνύματα. 2. Εννοιολογικές διασαφηνίσεις Θεωρήθηκε απαραίτητο και απολύτως αναγκαίο στην αρχή να γίνει αποσαφήνιση του τι σημαίνει διαφήμιση, πού συναντάμε διαφημίσεις, ποιος ο ρόλος τους, ποια είναι τα είδη των διαφημίσεων, τα διαφημιστικά μέσα που χρησιμοποιούνται,τι σημαίνει περιβαλλοντική και τι οικολογική διαφήμιση. Έγινε επίσης αναφορά στην ιστορική εξέλιξη της διαφήμισης και την πορεία της στο χρόνο, τη γλώσσα και το περιεχόμενο των διαφημιστικών μηνυμάτων. Διαφήμιση είναι η διαδικασία γνωστοποίησης και επηρεασμού του καταναλωτικού κοινού για ένα προϊόν ή μία υπηρεσία επί πληρωμή σύμφωνα με τον ορισμό της Wikipedia. Σύμφωνα με τον ελληνικό κώδικα διαφήμισης για τον όρο διαφήμιση μπορούμε να δώσουμε τον ακόλουθο ορισμό: η διαφήμιση περιλαμβάνει κάθε μορφή επικοινωνίας (μήνυμα) για την προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών ανεξάρτητα από το μέσο που χρησιμοποιείται, ακόμα και μηνύματα σε συσκευασίες προϊόντων, σε ετικέτες και σε υλικό σημείων πώλησης. Περιβαλλοντική διαφήμιση είναι η διαφήμιση που δεν έχει στόχο την προώθηση προϊόντων αλλά να κάνει γνωστά τα περιβαλλοντικά προβλήματα, να προτείνει λύσεις και να επηρεάσει το κοινό να υιοθετήσει στάσεις και συμπεριφορές φιλικότερες προς το περιβάλλον. Οι οικολογικές διαφημίσεις ενημερώνουν για τα οικολογικά χαρακτηριστικά ενός προϊόντος και συχνά εκμεταλλεύονται τις περιβαλλοντικές ανησυχίες των καταναλωτών αφού οι καταναλωτές δεν είναι σε θέση να επαληθεύσουν τις πληροφορίες που δίνουν οι οικολογικές διαφημίσεις. Ο ρόλος της διαφήμισης είναι να ενημερώσει για ένα προϊόν, να δώσει πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά, τις ιδιότητες και τη χρησιμότητά του. Να προσπαθήσει να πείσει για την αγορά του προσελκύοντας το ενδιαφέρον και την προσοχή των καταναλωτών. Για να το πετύχει αυτό δίδεται πολύ μεγάλη σημασία στην επιλογή του κειμένου, των λέξεων, της εικόνας, των χρωμάτων, του ήχου, των προσώπων που πρωταγωνιστούν. Αλλά λαμβάνεται υπόψη και το κοινό στο οποίο απευθύνεται το κάθε προϊόν, το φύλο, η ηλικία, η μόρφωση, η οικονομική κατάσταση, το πολιτισμικό και θρησκευτικό του περιβάλλον. Τα διαφημιστικά μέσα που χρησιμοποιούνται είναι η τηλεόραση, η οποία έχει τον κυρίαρχο ρόλο στη σημερινή εποχή, στην οποία η εικόνα, η μουσική και το κείμενο έχουν καθοριστική σημασία για την επιτυχία της,όπως και στη διαφήμιση στον κινηματογράφο. Το ραδιόφωνο, που η διαφήμιση στηρίζεται στο κείμενο και τη μουσική, τα έντυπα, εφημερίδες, περιοδικά που σημασία έχουν τα κείμενα, τα χρώματα, τα πρόσωπα και η θέση της διαφήμισης καθώς και ο χώρος που εκτείνεται. Άλλα διαφημιστικά μέσα που χρησιμοποιούνται είναι οι αφίσες, τα πανό, οι πινακίδες, τα φυλλάδια, οι στέγες και οι τοίχοι των οικημάτων, αεροπανό, αντικείμενα καθημερινής χρήσης όπως μπλουζάκια, πιατάκια, αναπτήρες, κούπες. Στη σημερινή εποχή το διαδίκτυο και το κινητό τηλέφωνο αποτελούν σημαντικό χώρο διαφημίσεων. Η διαφήμιση συνεχίζει να εξελίσσεται με διαφημίσεις πάνω στα ταξί, λεωφορεία, ποδήλατα, αθλητές σε αγώνες. Η διαφήμιση μπορεί να είναι άμεση ή έμμεση. Στην έμμεση διαφήμιση προβάλλεται το προϊόν χωρίς να είναι είναι εύκολα αντιληπτό ότι πρόκειται για πληρωμένη διαφήμιση, όπως ISSN

3 συμβαίνει με τους ηθοποιούς που χρησιμοποιούν συγκεκριμένα προϊόντα στις ταινίες που πρωταγωνιστούν ή στις φωτογραφίσεις που κάνουν. 2.2 Ιστορική εξέλιξη της διαφήμισης Η πρώτη διαφήμιση που συναντάμε είναι προφορική ανακοίνωση-αγγελία στην Αρχαία Ελλάδα και αφορά την προσφορά αμοιβής σε όποιον επέστρεφε έναν σκλάβο, ο οποίος είχε δραπετεύσει, στον ιδιοκτήτη του. Μέσο αυτής της διαφήμισης ήταν οι κήρυκες τους οποίους συναντάμε όχι μόνο στην κλασική και ρωμαϊκή εποχή αλλά και στη βυζαντινή και στον μεσαίωνα. Μορφή έντυπης διαφήμισης βρέθηκε στα ερείπια αρχαίων πόλεων, της Πομπηίας και της Βαβυλώνας σε τοίχους σπιτιών και αφορούσε ανακοινώσεις για θεατρικές παραστάσεις, αγώνες και μονομαχίες. Η πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκε ο όρος διαφήμιση το 1655, ενώ η πρώτη διαφήμιση σε εφημερίδα εμφανίζεται το 1657 στην Αγγλία με διαφημιζόμενο προϊόν τον καφέ. Το 1930 αλλάζει το πνεύμα της διαφήμισης και αντί για την γνωστοποίηση ενός προϊόντος προβάλλεται η αναγκαιότητα απόκτησής του. Η διαφήμιση στην Ελλάδα εμφανίστηκε γύρω στο 1930, αλλά από τη δεκαετία του 1950 άρχισε η ουσιαστική εξέλιξή της. Τον 19 0 αι. σημείωσε μεγάλη ανάπτυξη η διαφήμιση λόγω της βιομηχανικής επανάστασης, ενώ τον 20 0 αι. η ανάπτυξη των ηλεκτρονικών μαζικών μέσων επικοινωνίας έδωσαν στη διαφήμιση σημαντική θέση καθώς άρχισε να καθορίζει το ραδιοφωνικό, τηλεοπτικό και διαδικτυακό πρόγραμμα δημιουργώντας πρότυπα συμπεριφοράς και επηρεάζοντας την κοινή γνώμη επιβάλλοντας νέες αξίες. 2.3 Γλώσσα της διαφήμισης Η συνεχώς αυξανόμενη παραγωγή διαφημίσεων διαμόρφωσε μια παράδοση στην παραγωγή και παρουσίαση των διαφημίσεων στο εικαστικό, ηχητικό και γλωσσικό μέρος. Όσον αφορά στο γλωσσικό μέρος θεωρείται ξεχωριστό κειμενικό είδος, το οποίο διέπεται από ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τον Χατζησαββίδη (2002). Τα γλωσσικά χαρακτηριστικά των διαφημίσεων είναι: η επανάληψη, η έλλειψη, ο μεταφορικός λόγος, παροιμίες, συνθήματα, στίχοι τραγουδιών,η υπερβολή, η ερώτηση, η αντίθεση, συνήθως χρησιμοποιείται η προστακτική, η επιτόνηση, η αλλαγή από πλάγιο σε ευθύ λόγο και η έλλειψη αυστηρής δομής του κειμένου. Ο συνθηματοποιημένος λόγος, οι στερεότυπες εκφράσεις τα ονομαζόμενα σλόγκαν, αποτελούν απαραίτητο στοιχείο των διαφημίσεων. Τα σλόγκαν χαρακτηρίζονται από πρωτοτυπία, ευστοχία, επιγραμματικότητα, χιούμορ, δημιουργία συνειρμών. Η μουσική, οι ήχοι και οι εικόνες δίνουν ιδιαίτερο νόημα και χαρακτηριστικά που το κείμενο μόνο του δεν μπορεί να στηρίξει. 2.4 Περιβάλλον και διαφήμιση Κάνοντας μια αναδρομή και παρατηρώντας την εξέλιξη των διαφημίσεων, βλέπουμε ότι με το πέρασμα των χρόνων χρησιμοποιείται και προβάλλεται το περιβάλλον αποκτώντας όλο και μεγαλύτερη θέση στο χώρο της διαφήμισης εκτοπίζοντας το διαφημιζόμενο προϊόν στο βάθος ή στην άκρη η εικόνα του οποίου μικραίνει σταδιακά σε μέγεθος. Όταν έγιναν γνωστές οι βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος, οι διαφημίσεις του Marlboro, ISSN

4 καθώς και άλλων εταιρειών συνοδευόταν από εικόνες της φύσης, οι οποίες στο τέλος κυριάρχησαν ως εικόνα. Παρατηρώντας τις διαφημίσεις τσιγάρων βλέπουμε ότι στην αρχή προβαλλόταν το διαφημιζόμενο προϊόν σε πρώτο πλάνο προτρέποντας τον καταναλωτή να το αγοράσει. Σταδιακά εμφανίζεται και η φύση, στην αρχή ως φόντο, στη συνέχεια σε πρώτο πλάνο με ανθρώπους που χαίρονται τη ζωή στη φύση. Το διαφημιζόμενο προϊόν, το πακέτο τσιγάρα, το βλέπουμε να το χρησιμοποιούν οι πρωταγωνιστές της διαφήμισης απολαμβάνοντας την ομορφιά του τοπίου ή κάνοντας σπορ. Στην πορεία όμως καταλήγει να υπάρχει μόνο ως μικρή εικόνα στην άκρη της διαφήμισης. Το ίδιο συμβαίνει και με διαφημίσεις άλλων προϊόντων π.χ. αυτοκίνητα, ηλεκ. σκούπες, φωτογραφικές μηχανές κ.α. Όπως είναι φανερό το περιβάλλον και οι ομορφιές της φύσης χρησιμοποιούνται στις εμπορικές διαφημίσεις για να διεγείρουν το συναίσθημα του καταναλωτή και να συνδέσει συνειρμικά το προϊόν με ευχάριστα συναισθήματα. Οι οικολογικές διαφημίσεις εκμεταλλεύονται τις περιβαλλοντικές ανησυχίες των καταναλωτών, και προβάλλοντας τα οικολογικά χαρακτηριστικά ενός προϊόντος πετυχαίνουν την αύξηση των πωλήσέων του. Πολλές φορές όμως οι πληροφορίες που δίνουν για το προϊόν μπορεί να μην είναι αληθινές, καθώς προβάλλουν ένα μόνο περιβαλλοντικό πλεονέκτημα που έχει αφήνοντας να εννοηθεί ότι το προϊόν είναι συνολικά φιλικό προς το περιβάλλον. Το περιβάλλον όμως και τα περιβαλλοντικά προβλήματα καθώς και η υιοθέτηση από μέρους των καταναλωτών φιλικότερων περιβαλλοντικών συμπεριφορών αποτελούν κυρίαρχα θέματα των περιβαλλοντικών διαφημίσεων. Παραδείγματα τέτοιων διαφημίσεων είναι, για παράδειγμα, η προτροπή από δημόσιους φορείς για οικονομία στην κατανάλωση του νερού και ηλεκτρικού ρεύματος, εξοικονόμηση ενέργειας, εξοικονόμηση πόρων, μείωση ρύπων, ανακύκλωση η προτροπή για ενίσχυση της δράσης οικολογικών και ανθρωπιστικών οργανώσεων. Οι περιβαλλοντικές διαφημίσεις, προβάλλουν τα προβλήματα που αφορούν το περιβάλλον και κατά συνέπεια την ποιότητα της ζωής όλων των έμβιων οργανισμών, προτείνουν στάσεις ζωής, επηρεάζουν τον καταναλωτή προς την αναζήτηση και χρησιμοποίηση προϊόντων που είναι φιλικά προς το περιβάλλον και με αυτόν το έμμεσο τρόπο συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Οι διαφημίσεις των περιβαλλοντικών οργανώσεων έχουν αυξηθεί κατά πολύ στις μέρες μας, καθώς οι παγκόσμιες οικολογικές οργανώσεις στην προσπάθειά τους να ενημερώσουν και να ευαισθητοποιήσουν την παγκόσμια κοινή γνώμη και ειδικά μετά τη Συνθήκη του Κιότο, όπου φάνηκε η αδυναμία εύρεσης κοινής λύσης για θέματα που αφορούν το περιβάλλον, άρχισαν και χρησιμοποιούν τόσο την τηλεόραση και τον έντυπο τύπο όσο και ψηφιακά μέσα όπως είναι το Ίντερνετ. Κύριος στόχος τους δεν είναι να προωθήσουν προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον αλλά να ενημερώσουν, να ευαισθητοποιήσουν και να διαμορφώσουν στάσεις και συμπεριφορές συμβατές και μη επιβλαβείς για το περιβάλλον. Παράλληλα προωθεί τη χρήση των εναλλακτικών πηγών ενέργειας και προϊόντων που είναι φιλικά προς το περιβάλλον, την πράσινη και αειφόρα ανάπτυξη. Κύρια επιδίωξή τους είναι η ευαισθητοποίηση όλων των πολιτών στα περιβαλλοντικά προβλήματα, η κατανόηση ότι οι καθημερινές επιλογές όλων έχουν επίπτωση και η ενεργή συμμετοχή τους στην αντιμετώπισή τους. 3. Διδακτική πρόταση 3.1 Κριτήρια επιλογής του θέματος Το συγκεκριμένο θέμα επιλέχτηκε εξαιτίας του ρόλου που διαδραματίζει η διαφήμιση στη σύγχρονη κοινωνία καθώς: ISSN

5 προωθεί αγαθά και επηρεάζει το κοινό προς την κατεύθυνση της αγοράς ενός προϊόντος προωθεί νέες αντιλήψεις και πρακτικές προβάλλει στερεότυπα και αξίες έχει εισχωρήσει σε κάθε εμφάνιση της ανθρώπινης δραστηριότητας και κατέχει σημαντική θέση προσφέρει με γοητευτικό και ελκυστικό τρόπο απλές ιστορίες και εξηγήσεις που μεταφέρουν αξίες και ιδανικά για να το πετύχει πολλές φορές εκμεταλλεύεται τις περιβαλλοντικές ανησυχίες των ανθρώπων και τη συναισθηματική τους φόρτιση 3.2 Εκπαιδευτικοί στόχοι Οι εκπαιδευτικοί στόχοι που τέθηκαν ήταν οι μαθητές: να γνωρίσουν το ρόλο της διαφήμισης να διαμορφώσουν κριτική ματιά και να εστιάζουν σε όσα δε λέγονται αλλά βρίσκονται πίσω από την επιφάνεια να γνωρίσουν τα είδη της διαφήμισης να γνωρίσουν τα διαφημιστικά τεχνάσματα να αλλάξουν τις καθημερινές τους συνήθειες που συνδέονται με τις διαφημίσεις να διαμορφώσουν ποιοτικότερα κριτήρια για την επιλογή διαφημιζόμενων προϊόντων να κατανοήσουν την αξία του λόγου και της εικόνας των διαφημίσεων ως πηγές πληροφοριών να συνειδητοποιήσουν το ρόλο του περιβάλλοντος στις διαφημίσεις να κατανοήσουν ότι μέσω της διαφήμισης μπορούν να προωθηθούν φιλικά μηνύματα για το περιβάλλον να καθορίσουν τη θέση του φυσικού περιβάλλοντος στο διαφημιστικό μήνυμα, προβαίνοντας σε κρίση για τη σχέση ανθρώπου και φύσης να αναζητήσουν πληροφορίες στο διαδίκτυο, προχωρώντας στην κριτική τους επεξεργασία, τη σύνθεση και την παρουσίαση των συμπερασμάτων 3.4 Μέθοδος υλοποίησης Για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι που τέθηκαν θεωρήθηκε απαραίτητο να ISSN

6 χρησιμοποιηθούν ενεργητικές και βιωματικές διαδικασίες και επιλέχτηκε η μέθοδος project. Ένα από τα πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι ότι λαμβάνει υπόψη της τα ενδιαφέροντα των ίδιων των μαθητών. Επιλέχτηκε να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος project γιατί προωθεί: τη διερευνητική, ενεργητική βιωματική, ανοιχτή διαδικασία μάθησης την ομαδοσυνεργατική οργάνωση μαθητών την καλλιέργεια ανάληψης πρωτοβουλιών από τους μαθητές την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης τη διατύπωση ερωτημάτων τη διαμόρφωση τεκμηριωμένων απαντήσεων την εξέλιξη της διδασκαλίας ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των μαθητών Με τη διδακτική αυτή προσέγγιση, η σχέση των μαθητών με το διδακτικό αντικείμενο δεν είναι μόνο «λεκτική», αλλά γίνεται βιωματική. Επίσης συμβάλλει στο άνοιγμα του σχολείου και στην αλληλεπίδρασή του με την κοινωνία. Με αυτή τη διαδικασία ο μαθητής τοποθετείται στην κοινωνία, στην οποία ανήκει και έτσι συνειδητοποιεί τα προβλήματα και ευαισθητοποιείται για την αναζήτηση λύσεων. 3.5 Εκπαιδευτικές δραστηριότητες Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες ακολούθησαν τους παρακάτω άξονες να δουν, να αναλύσουν και να αξιολογήσουν σύγχρονες και παλιότερες διαφημίσεις και να μάθουν ν αντιμετωπίζουν κριτικά τη διαφήμιση να δουν και να αξιολογήσουν τις διαφορές της σύγχρονης διαφήμισης σε σχέση με τις διαφημίσεις του περασμένου αιώνα, όσο αφορά το ρόλο του περιβάλλοντος να γνωρίσουν τις περιβαλλοντικές και οικολογικές διαφημίσεις και να κατανοήσουν τη διαφορά τους να ασκηθούν στην περιγραφή και στον προφορικό και γραπτό λόγο να αναλάβουν δράση με παραγωγή και δημοσιοποίηση σχετικών κειμένων ή μηνυμάτων να δουν στον Η/Υ διάφορες διαφημίσεις και να προσπαθήσουν από την εικόνα να μαντέψουν τι διαφημίζεται τα παιδιά να επιλέξουν ένα προϊόν το οποίο και προσπάθησαν να το διαφημίσουν όσο καλύτερα μπόρεσαν ISSN

7 3.6 Αξιολόγηση διδακτικής παρέμβασης Οι μαθητές κατά τη διδακτική παρέμβαση γνώρισαν τα είδη της διαφήμισης και κατανόησαν την αξία του λόγου και της εικόνας ως βασικά συστατικά της ήρθαν σ επαφή με τα τεχνάσματα και τα μέσα που χρησιμοποιούν οι διαφημιστές για να πείσουν τους καταναλωτές ανέπτυξαν κριτική στάση απέναντι στις πληροφορίες που μας παρέχουν και έμαθαν να διακρίνουν αυτά που κρύβονται πίσω από τις διαφημίσεις διερεύνησαν την θέση που κατέχει το φυσικό περιβάλλον στο διαφημιστικό μήνυμα και εξέφρασαν τις απόψεις τους για την σχέση που έχει ο άνθρωπος με την φύση δημιούργησαν τις δικές τους διαφημίσεις έντυπες, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές 4. Βιβλιογραφία 1. Χρυσαφίδης, Κ. (2000), Βιωματική-Επικοινωνιακή ιδασκαλία. Η εισαγωγή της Μεθόδου project στο σχολείο, Αθήνα: Gutenberg 2. Αναστασάτος, Ν. (2005). Σχολείο και Περιβάλλον από τη θεωρία στην πράξη. Γ. Ξανθάκου, F. Monks, & Μ. Καΐλα. (Επιμ. σειράς). Αθήνα : Ατραπός 3. Frey, K. (1986). Η μέθοδος project. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης 4. Γεωργόπουλος, Α., & Τσαλίκη, Ε. (2003). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (5η Έκδοση). Αθήνα : Gutenberg 5. Παρασκευόπουλος, Σ., Κορφιάτης Κ. (2003), Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Θεωρία και μέθοδοι, Θεσσαλονίκη: Χριστοδουλίδη 6. Ματσαγγούρας, Η. (1995). Ομαδοκεντρική διδασκαλία και μάθηση. Αθήνα: Μ. Π. Γρηγόρης 7. Γεωργόπουλος,Α. &Τσαλίκη,Ε. (1993): Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Αρχές, Φιλοσοφία, Μεθοδολογία, Παιχνίδια και Ασκήσεις, Gutenberg. 8. Δουλκέρη, Τ. (2003). Κοινωνιολογία της Διαφήμισης. Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα. 9. Dyer, Gillian (1992). Η διαφήμιση ως επικοινωνία/ μετ: Αγγελική Σπυροπούλου. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη, σελ Φλογαϊτη, Ευγενία (1998). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα ISSN

8 18. ISSN

Project Β Λυκείου για...διαφημίσεις»

Project Β Λυκείου για...διαφημίσεις» Project Β Λυκείου Θέμα: «για...διαφημίσεις» Συντακτική ομάδα: Μαθητές Β Λυκείου Υπεύθυνες καθηγήτριες: Μ. Μάμη, Ν. Παππά Σχολείο: Εκπαιδευτήρια «Η Θεομήτωρ» Σχ. Έτος 2012-2013 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ....

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΜΕΣΩ INTERNET»

ΘΕΜΑ : «ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΜΕΣΩ INTERNET» Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ T.E.I. OF EPIRUS SCHOOL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS DEPARTMENT OF COMMUNICATION, INFORMATICS AND MANAGEMENT ΘΕΜΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Γεώργιος Κ. Κούσουλας

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Γεώργιος Κ. Κούσουλας LIFE05 ENV/GR/000245 Environmental Friendly Technologies for Rural Development ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γεώργιος Κ. Κούσουλας Εκπαιδευτικός Δ.Ε. Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

i-teacher και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε.

i-teacher και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση i-teacher Τεύχος 10ο - Ιανουάριος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher.gr 1/291 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΜΔΕ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Μια λεξικολογική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Υπεύθυνος καθηγητής Χ.Σαρμανιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Θα προσπαθήσουμε να αποσαφηνίσουμε ποιο είναι το αντικείμενο της διδασκαλίας του μαθήματος, ποια είναι η πιθανή έκταση και το βάθος της διδακτέας ύλης, σε ποιους μαθητές απευθύνεται το βιβλίο,

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο

Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ Ομοιότητες και διαφορές προσχολικής αγωγής σε Ελλάδα και Κύπρο ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: Ζάρτηλα Στέλλα (Α.Μ. 12052) Κοθρά Γεωργία (Α.Μ. 11985)

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα. Ε Δημοτικού. Τίτλος: «Γλωσσικά χαρακτηριστικά τηλεοπτικής διαφήμισης»

Νεοελληνική Γλώσσα. Ε Δημοτικού. Τίτλος: «Γλωσσικά χαρακτηριστικά τηλεοπτικής διαφήμισης» Π.3.2.1 Εκπαιδευτικά σενάρια και μαθησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, που αντιστοιχούν σε 30 διδακτικές ώρες ανά τάξη Νεοελληνική Γλώσσα Ε Δημοτικού Τίτλος: «Γλωσσικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ οδηγός εκπαιδευτικού γλώσσα ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ γλώσσα ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Μ.Β.Α.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Μ.Β.Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Μ.Β.Α.) ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΚΙΝΗΤΗ, ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι.Θ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Α.Τ.Ε.Ι.Θ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι.Θ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Η διαφήμιση στο διαδίκτυο. Η αποτελεσματικότητα και η δυναμική της απέναντι στα άλλα μέσα διαφήμισης στην Ελλάδα.

Διαβάστε περισσότερα

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας

2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας 2o Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ «Περιγραφή, η τέχνη του χώρου: αναπαράσταση μέσα από το λόγο ενός ιστορικού μνημείου και παρουσίασή του με πολυτροπικό κείμενο (από τη Νεοελληνική Γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Σκοπός της διδασκαλίας του µαθήµατος ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Η κοινωνική και πολιτική αγωγή των µαθητών, αυριανών πολιτών, στην προσχολική και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών. για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β')

Πρόγραμμα Σπουδών. για το Νέο Σχολείο πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') 2011 Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') Τα προτεινόμενα Προγράμματα Σπουδών στηρίζονται σε σειρά δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

MODULE 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ

MODULE 4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ MODULE 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ και ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ Κεφάλαιο 1ο: Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις 1.1 Οριοθέτηση της έννοιας αξιολόγηση 1.2 Διακρίσεις της Αξιολόγησης 1.3 Aναγκαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ... 35 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ... 36 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ...

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ... 35 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ... 36 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ... Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΡΑΠΗ ΔΡΟΣΟΥΛΑ ΜΟΛΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΜ:086/07 ΑΜ:249/07 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ MARKETING

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ MARKETING ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ MARKETING ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΜΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΥΣΙΠΟΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (OTC) ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Εργασία στο μάθημα ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΥΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΥΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΥΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ Αργυρώ Ζαχαρίου Λεμεσός 2011 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα ερευνητικών εργασιών Λεόντειο Λύκειο Πατησίων Σχολικό έτος: 2011-2012 Β Τετράμηνο

Πρόγραμμα ερευνητικών εργασιών Λεόντειο Λύκειο Πατησίων Σχολικό έτος: 2011-2012 Β Τετράμηνο 2012 Πρόγραμμα ερευνητικών εργασιών Λεόντειο Λύκειο Πατησίων Σχολικό έτος: 2011-2012 Β Τετράμηνο «ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ: Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΧΟΥ» Μαθήτριες/τες ΑΝΤΩΝΙΟΥ Μ.ΑΥΓΕΡΙΝΟΥΔΗ Μ.ΒΛΑΧΟΣ Ι.ΓΑΛΑΝΗΣ Μ.ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ DEAFVOC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Π 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Χάρτινη και πλαστική συσκευασία του φρέσκου γάλακτος: Διερεύνηση της συμπεριφοράς του καταναλωτή»

ΘΕΜΑ: «Χάρτινη και πλαστική συσκευασία του φρέσκου γάλακτος: Διερεύνηση της συμπεριφοράς του καταναλωτή» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΑ: «Χάρτινη και πλαστική συσκευασία του φρέσκου γάλακτος: Διερεύνηση της συμπεριφοράς του καταναλωτή» Τριμελής επιτροπή: Φοιτήτρια: Επιβλέπων: Τσίτουρας Α. Παρλιάρου Ασημίνα- Ελένη Αμπελιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Συγγραφέας Αικατερίνη Κεδράκα Υπεύθυνος διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 7. Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 7. Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 7. Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΓΚΟΥΣΙΑΚΗ Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΓΚΟΥΣΙΑΚΗ Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΓΚΟΥΣΙΑΚΗ Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα