Οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων"

Transcript

1 Οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων Ιωσήφ Βομβολάκης (ΣΕΑ 10053) Συσκευασία Οικολογική Συσκευασία Δεκέμβριος 2013 Τι είναι τα επικίνδυνα εμπορεύματα; Με τον όρο "Επικίνδυνα εμπορεύματα" νοούνται οι ουσίες και τα είδη, η μεταφορά των οποίων απαγορεύεται από την Ευρωπαϊκή Συμφωνία για την Οδική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων ADR ή επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους που περιγράφονται μέσα στην πιο πάνω συμφωνία. 2 1

2 Με πιο απλά λόγια επικίνδυνα εμπορεύματα είναι ουσίες από την φύση τους επικίνδυνες, των οποίων λανθασμένος χειρισμός μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη αντίδραση. 3 Με τον όρο "Επικίνδυνη αντίδραση" νοείται: 1. ηκαύσηήηέκλυσησημαντικούποσού θερμότητας, 2. η εκπομπή εύφλεκτων, ασφυξιογόνων, οξειδωτικώνήτοξικώναερίων, 3. ο σχηματισμός διαβρωτικών ουσιών, 4. ο σχηματισμός ασταθών ουσιών, ή 5. ηεπικίνδυνηαύξησηπίεσης(μόνο για δεξαμενές). 4 2

3 Παραδείγματα επικινδύνων ουσιών: Πετρέλαιο Βενζίνη Θειικό Οξύ Υγραέριο Οξυγόνο πεπιεσμένο Πυροκροτητές Νοσοκομειακά απόβλητα 5 Κώδικας μεταφορών του ΟΗΕ Το βασικό πλαίσιο που διέπει τις διεθνείς μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων συντάχθηκε από ειδική επιτροπή του ΟΗΕ και έχει τη μορφή συστάσεων ( Recommendations on tthe Transport of Dangerous Goods, United Nations, 1993). Οι συστάσεις είναι γνωστές και ως «Κώδικας Μεταφορών του ΟΗΕ» ( UN Transport Code). Τα θέματα που καλύπτει ο κώδικας αφορούν: Την ταξινόμηση των επικίνδυνων ουσιών Τη συσκευασία Τη σήμανση Τα δοχεία, βυτία, κιβώτια, δεξαμενές και Τις διαδικασίες μεταφοράς 6 3

4 Κώδικας μεταφορών του ΟΗΕ Τα επικίνδυνα υλικά ταξινομούνται ως προς τη συσκευασία τους σε μια από τις τρεις ομάδες ( groups): I. Υψηλού κινδύνου II. Μέσου κινδύνου III. Χαμηλού κινδύνου 7 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ADR Η ADR (Accord Dangereux Routier) είναι η Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τη Διεθνή Οδική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων και αποτελεί το βασικό νομοθέτημα για τη διεθνή οδική διακίνηση επικίνδυνων εμπορευμάτων στον ευρωπαϊκό χώρο Η συμφωνία ADR συντάχθηκε από την «Οικονομική Επιτροπή για την Ευρώπη» του ΟΗΕ και υπογράφηκε στις 30/11/1957 στη Γενεύη 8 4

5 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ADR Με τις οδηγίες 94/55/ΕΚ, η οποία ενσωματώνει στο κείμενό της την ADR και 95/50/ΕΚ, με την οποία καθιερώνεται ο δειγματοληπτικός έλεγχος των οχημάτων κατά τη διάρκεια της μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετώπισε το θέμα της οδικής μεταφοράς Η ADR κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Νόμο 1741/1987. Με το Π.Δ. 104/99 η ελληνική νομοθεσία εναρμονίστηκε με την Οδηγία 94/55/ΕΚ 9 ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΥΡΩΣΕΙ ΤΗΝ ADR Έως σήμερα, η ADR έχει κυρωθεί από τις παρακάτω χώρες: Γερμανία, Αυστρία, Πολωνία, Ελβετία, Τσεχία, Σλοβακία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Δανία, Ολλανδία, Μεγάλη Βρετανία, Φινλανδία, Γαλλία, Ιταλία, Κροατία, Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία, Σουηδία, Λιχτενστάιν, Σλοβενία, Νορβηγία, Ουγγαρία και Λευκορωσία 10 5

6 ΣΚΟΠΟΣ ADR Σκοπός της Συμφωνίας ADR είναι να εξασφαλίσει την ασφαλή μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων και αποβλήτων με κατάλληλες συνθήκες, όταν αυτά διέρχονται από μία ή περισσότερες χώρες, έτσι ώστε να προστατεύεται το φυσικό περιβάλλον, η σωματική ακεραιότητα ή ευρύτερα η υγεία του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου που είναι δυνατό να έρθει σε επαφή με τα επικίνδυνα εμπορεύματα. 11 Διεθνής και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Αναφορικά με την Οδική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων 6

7 Ευρωπαϊκή Συμφωνία για την Οδική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων ADR και τα Παραρτήματα αυτής, Ευρωπαϊκή Οδηγία 94/55/EOK Ευρωπαϊκή Οδηγία 2000/18/EOK Ευρωπαϊκή Οδηγία 96/35/EK Οι πιο πάνω αντικαθίστανται με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2008/68/EK την 30/6/2009 Ευρωπαϊκή Οδηγία 95/50/EOK. 13 Σε τι αναφέρονται οι προαναφερθέντες Νόμοι και Κανονισμοί και ποια η Αρμόδια Αρχή; 7

8 Αρμόδια Αρχή: Διευθυντής του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων Αναφέρονται σε: Οδηγούς ADR Επιχείρηση Σύμβουλους Ασφαλείας ADR Οχήματα Ελέγχους στον δρόμο 16 8

9 1.Οδηγοί Οι οδηγοί οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων θα πρέπει να κατέχουν πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης οδηγού ADR. 17 Προϋποθέσεις κατοχής του πιο πάνω πιστοποιητικού: Επαγγελματική κατάρτιση σε εγκεκριμένο φορέα εκπαίδευσης, από την Αρμόδια Αρχή. Η επαγγελματική κατάρτιση αποτελείται από: Τη βασική εκπαίδευση (απαιτείται να την παρακολουθήσουν όλοι οι οδηγοί), την εκπαίδευση ειδίκευσης για μεταφορά επικίνδυνων ουσιών Επιτυχία στην αντίστοιχη εξέταση, ηοποία διοργανώνεται από την Αρμόδια Αρχή. 18 9

10 Διάρκεια ισχύος πιστοποιητικού επαγγελματικής κατάρτισης οδηγού ADR: 5 έτη Ανανεώνεται εάν ο οδηγός παρακολουθήσει το σχετικό ανανεωτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης, εντός του τελευταίου έτους ισχύος του πιστοποιητικού του και επιτύχει στην αντίστοιχη εξέταση Επιχείρηση Σύμβουλος Ασφαλείας ADR Κάθε επιχείρηση, η οποία εκτελεί ως κύρια ή επικουρική δραστηριότητα μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων ή ενέργειες φορτοεκφόρτωσης που συνδέονται με τις πιο πάνω μεταφορές υποχρεούται: 20 10

11 Να ορίσει ένα ή περισσότερους συμβούλους ασφαλείας για την μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων και να γνωστοποιήσει την ταυτότητά τους στην Αρμόδια Αρχή και στον αστυνομικό σταθμό της περιοχής. Να φυλάσσει για πέντε έτη τις αναφορές ασφαλείας του συμβούλου ασφαλείας και να τις θέτει στην διάθεση της Αρμόδιας Αρχής όποτε αυτή τις ζητήσει Οχήματα Τα οχήματα, με τα οποία μεταφέρονται επικίνδυνα εμπορεύματα, πρέπει να έχουν Πιστοποιητικό Εγκρίσεως για Οχήματα Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων ADR

12 4.Έλεγχος στον δρόμο Ο έλεγχος στον δρόμο θα διενεργείται από του επόπτες του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, σύμφωνα με τους περί Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Έλεγχοι) Κανονισμούς του 2004 μέχρι ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Οι παραβάσεις που διαπιστώνονται κατά τον έλεγχο κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες κινδύνου. Κατηγορία κινδύνου Ι Κατηγορία κινδύνου ΙΙ Κατηγορία κινδύνου ΙΙΙ 24 12

13 Κατηγορία κινδύνου Ι Όταν παρουσιάζεται παράληψη συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις της ADR, η οποία δημιουργεί μεγάλο κίνδυνο θανάτου, σοβαρού τραυματισμού ή σημαντικής ζημιάς στο περιβάλλον, λαμβάνονται, άμεσα, κατάλληλα διορθωτικά μέτρα, περιλαμβανομένης της ακινητοποίησης του οχήματος. 25 Κατηγορία κινδύνου ΙΙ Όταν παρουσιάζεται παράληψη συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις της ADR, η οποία δημιουργεί κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού ή σημαντικής ζημιάς στο περιβάλλον, λαμβάνονται κατάλληλα διορθωτικά μέτρα, περιλαμβανομένης της απαίτησης για διόρθωση επιτόπου ή αν αυτό δεν είναι δυνατό ή δεν ενδείκνυται, τουλάχιστον στο τέλος της συγκεκριμένης μεταφοράς

14 Κατηγορία κινδύνου ΙΙΙ Όταν παρουσιάζεται παράληψη συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις της ADR, η οποία δημιουργεί χαμηλό κίνδυνο τραυματισμού ή ζημίας του περιβάλλοντος, και όπου δεν απαιτείται η άμεση λήψη κατάλληλων διορθωτικών μέτρων στον τόπο του ελέγχου αλλά είναι δυνατόν να αντιμετωπισθεί αργότερα στην επιχείρηση. 27 ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ Πορτοκαλί ετικέτες αναγνώρισης της ύλης Ετικέτες κινδύνου 14

15 Κάθε μονάδα που μεταφέρει επικίνδυνες ύλες πρέπει να φέρει ειδική σήμανση, η οποία περιγράφεται στον κανονισμό ADR και με την οποία προσδιορίζεται η ταυτότητα της ύλης και το είδος του κινδύνου που μπορεί να προκαλέσει. 29 Ο ADR έχει προβλέψει δύο είδη σημάνσεων για τα οχήματα μεταφοράς επικινδύνων υλών (εξαιρούνται τα οχήματα της Κλάσης 7, για τα οποία ισχύουν ειδικές διατάξεις): Πορτοκαλί πινακίδες αναγνώρισης της ύλης. Ετικέτες κινδύνου. Στα βυτιοφόρα οχήματα, οι ενδείξεις κινδύνου πρέπει να αφαιρούνται ή να καλύπτονται από τον οδηγό, σε περίπτωση καθαρισμού του βυτίου

16 Επισήμανση με πινακίδα χρώματος πορτοκαλί Αριθμός αναγνώρισης κινδύνου (2 ή 3 προτασσόμενα νούμερα) Αριθμός UN (4 νούμερα) 31 Επισήμανση με πινακίδα χρώματος πορτοκαλί "UN number" : "Αριθμός UN" είναι ο τετραψήφιος αριθμός αναγνώρισης της ουσίας ή του είδους σύμφωνα με τους Υποδειγματικούς Κανονισμούς του ΟΗΕ

17 Αριθμός αναγνώρισης κινδύνου Υποδεικνύουν το είδος του κινδύνου, ή των κινδύνων (πρωτεύοντα / δευτερεύοντα) που ενέχει η μεταφορά της ύλης. Το πρώτο ψηφίο υποδεικνύει τον πρωτεύοντα κίνδυνο. Το δεύτερο ψηφίο υποδεικνύει είτε ότι ο πρωτεύοντας κίνδυνος είναι εντονότερος, ή ότι υπάρχει δευτερεύων κίνδυνος. 33 Αριθμός αναγνώρισης κινδύνου Το τρίτο ψηφίο (αν υπάρχει) υποδεικνύει ότι ο δευτερεύων κίνδυνος είναι εντονότερος, ή υποδηλώνει τρίτο κίνδυνο. Όταν ο κίνδυνος που σχετίζεται με μια ύλη, μπορεί ικανοποιητικά να περιγραφεί από έναν μόνο αριθμό, τότε ο αριθμός αυτός ακολουθείται από το μηδέν

18 Αριθμός αναγνώρισης κινδύνου Ο αριθμός αναγνώρισης κινδύνου αποτελείται από δύο ή τρεις αριθμούς. Γενικά, οι αριθμοί υποδεικνύουν τους ακόλουθους κινδύνους: 2 Εκπομπή αερίου λόγω της πίεσης ή χημικής αντίδρασης 3 Ευφλεκτότητα υγρών (ατμών) και αερίων ή αυτοθερμαινόμενων υγρών 35 Αριθμός αναγνώρισης κινδύνου 4 Ευφλεκτότητα στερεών ή αυτοθερμαινόμενων στερεών 5 Οξειδωτική (πυροδυναμωτική) επίδραση 6 Τοξικότητα ή κίνδυνος μολύνσεως 7 Ραδιενέργεια 8 Διαβρωτικότητα 9 Κίνδυνος αυθόρμητης βίαιης αντίδρασης 36 18

19 Αριθμός αναγνώρισης κινδύνου Αν ο αριθμός αναγνώρισης κινδύνου φέρει ως πρόθεμα το γράμμα "X", αυτό υποδεικνύει ότι η ουσία θα αντιδράσει επικίνδυνα με το νερό. Για τέτοιες ουσίες, το νερό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μετά από έγκριση από ειδικούς. 37 Παραδείγματα Αριθμών αναγνώρισης κινδύνου 20 ασφυξιογόνοαέριοήαέριομεκανένα δευτερεύοντα κίνδυνο 22 υγροποιημένο αέριο υπό ψύξη, ασφυξιογόνο 223 υγροποιημένο αέριο υπό ψύξη, εύφλεκτο 225 υγροποιημένο αέριο υπό ψύξη, οξειδωτικό (πυροδυναμωτικό) 23 εύφλεκτο αέριο 38 19

20 Παραδείγματα Αριθμών αναγνώρισης κινδύνου 239 εύφλεκτο αέριο, που μπορεί αυθόρμητα να οδηγήσει σε βιαία αντίδραση 25 οξειδωτικό αέριο (πυροδυναμωτικό) 26 τοξικό αέριο 263 τοξικό αέριο, εύφλεκτο 265 τοξικό αέριο, οξειδωτικό (πυροδυναμωτικό) 268 τοξικό αέριο, διαβρωτικό 39 Παραδείγματα Αριθμών αναγνώρισης κινδύνου 30 εύφλεκτο υγρό (με σημείο ανάφλεξης μεταξύ 23 C και 60 C, συμπεριλαμβανομένου) ή εύφλεκτο υγρό ή στερεό σε τηγμένη μορφή με σημείο ανάφλεξης πάνω από τους 60 C, που έχει θερμανθεί σε θερμοκρασία ίση με ή πάνω από το σημείο ανάφλεξης του, ή αυτοθερμαινόμενο υγρό 323 εύφλεκτο υγρό που αντιδρά με το νερό, και εκπέμπει εύφλεκτα αέρια 40 20

21 Παραδείγματα Αριθμών αναγνώρισης κινδύνου X323 εύφλεκτο υγρό που αντιδρά επικίνδυνα με το νερό, εκπέμποντας εύφλεκτα αέρια[1] 33 πολύ εύφλεκτο υγρό (σημείο ανάφλεξης κάτω από 23 C) 333 πυρφόρο υγρό X333 πυρφόρο υγρό που αντιδρά επικίνδυνα με το νερό [1] 336 πολύ εύφλεκτο υγρό, τοξικό [1] Το νερό δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί χωρίς έγκριση ειδικών 41 Παραδείγματα Αριθμών αναγνώρισης κινδύνου Στην παρακάτω εικόνα ο αριθμός 33 δείχνει ότι πρόκειται για πολύ εύφλεκτο υγρό με σημείο ανάφλεξης κάτω από 23 C και ο αριθμός 1203 είναι ο χαρακτηριστικός αριθμός αναγνώρισης του υγρού

22 Παραδείγματα τοποθέτησης επισήμανσης με πινακίδες χρώματος πορτοκαλί 43 Ετικέτες Κινδύνου Οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν κατά την μεταφορά επισημαίνονται με τις ετικέτες κινδύνου. Τοποθετούνται στις συσκευασίες των επικίνδυνων υλών,στα εμπορευματοκιβώτια και στις δεξαμενές των βυτιοφόρων οχημάτων. Έχουν τετράγωνο σχήμα σε γωνία 45 με πλευρά 10cm όταν τοποθετούνται στην συσκευασία του υλικού, και 20cm, όταν τοποθετούνται στα εμπορευματοκιβώτια και στις δεξαμενές των βυτιοφόρων οχημάτων

23 Ετικέτες Κινδύνου ΚΛΑΣΗ 1 - Εκρηκτικές ουσίες ή είδη 45 Ετικέτες Κινδύνου ΚΛΑΣΗ 2-Εύφλεκτα αέρια 46 23

24 Ετικέτες Κινδύνου ΚΛΑΣΗ 2 Μη εύφλεκτα, μη τοξικά αέρια 47 Ετικέτες Κινδύνου ΚΛΑΣΗ 2 Τοξικά αέρια 48 24

25 Ετικέτες Κινδύνου ΚΛΑΣΗ 3 Εύφλεκτα υγρά 49 Ετικέτες Κινδύνου ΚΛΑΣΗ 4.1 Εύφλεκτα στερεά, αυτενεργές ουσίες και απευαισθητοποιημένα εκρηκτικά ΚΛΑΣΗ 4.2 Ουσίες ικανές για αυθόρμητη καύση 50 25

26 Ετικέτες Κινδύνου ΚΛΑΣΗ Ουσίες οι οποίες, σε επαφή με το νερό, εκπέμπουν εύφλεκτα αέρια 51 Ετικέτες Κινδύνου ΚΛΑΣΗ Οξειδωτικές ουσίες 52 26

27 Ετικέτες Κινδύνου ΚΛΑΣΗ Οργανικά υπεροξείδια 53 Ετικέτες Κινδύνου ΚΛΑΣΗ 6.1 Τοξικές ουσίες ΚΛΑΣΗ 6.2 Μολυσματικές ουσίες 54 27

28 Ετικέτες Κινδύνου ΚΛΑΣΗ 7 - Ραδιενεργό υλικό 55 Ετικέτες Κινδύνου Κλάση 7 - Σχάσιμο υλικό 56 28

29 Ετικέτες Κινδύνου ΚΛΑΣΗ 8- Διαβρωτικές ουσίες ΚΛΑΣΗ 9 - Διάφορες επικίνδυνες ουσίες και είδη 57 Διάφορες απαιτήσεις που ισχύουν για το πλήρωμα του οχήματος Κεφάλαιο 8.3 των παραρτημάτων της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για την Οδική Μεταφορά Επικίνδυνων εμπορευμάτων ADR 29

30 Διάφορες απαιτήσεις που ισχύουν για το πλήρωμα του οχήματος Επιβάτες Εκτός από τα μέλη που αποτελούν το πλήρωμα του οχήματος, κανείς επιβάτης δεν μπορεί να μεταφέρεται σε μονάδες μεταφοράς που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα. 59 Διάφορες απαιτήσεις που ισχύουν για το πλήρωμα του οχήματος Χρήση συσκευών καταπολέμησης της φωτιάς Τα μέλη του πληρώματος του οχήματος πρέπει να γνωρίζουν πώς να χρησιμοποιούν τις συσκευές καταπολέμησης της φωτιάς

31 Διάφορες απαιτήσεις που ισχύουν για το πλήρωμα του οχήματος Απαγόρευση ανοίγματος συσκευασιών Ο οδηγός ή ο βοηθός του οδηγού δεν μπορεί να ανοίξει συσκευασία που περιέχει επικίνδυνα εμπορεύματα. 61 Διάφορες απαιτήσεις που ισχύουν για το πλήρωμα του οχήματος Απαγόρευση καπνίσματος Το κάπνισμα πρέπει να απαγορεύεται κατά τη διάρκεια των διαδικασιών διαχείρισης κοντά στα οχήματα και μέσα στα οχήματα

32 Διάφορες απαιτήσεις που ισχύουν για το πλήρωμα του οχήματος Χρήση φρένου στάθμευσης Καμιά μονάδα μεταφοράς που μεταφέρει επικίνδυνα εμπορεύματα δεν μπορεί να σταθμεύει χωρίς τη χρήση φρένων στάθμευσης. 63 Συμπεράσματα Στην Ελλάδα τα περισσότερα επικίνδυνα φορτία αφορούν τα υγρά καύσιμα και τα υγροποιημένα αέρια υπό πίεση. Θα πρέπει οι εταιρείες εμπορίας και διανομής να επιλέγουν όσο το δυνατόν πιο ασφαλείς διαδρομές ( χωρίς στροφές, σε δρόμους με διαχωριστικό στο μέσον και καλό οδόστωμα). Θα πρέπει επίσης να ενημερώνουν τις αρχές (Τροχαία, ΕΚΑΒ, Πυροσβεστική) για το είδος των μεταφερόμενων φορτίων και τις ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν σε περίπτωση ανάγκης, ανάλογα με τις ιδιομορφίες τους 64 32

33 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ε. Παντελή Οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων (2013) νδυνωνεμπορευμάτων.pdf Πρόσβαση την 2/12/13 Δ. Παπαδοπούλου Οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων u.pdf Πρόσβαση την 2/12/13 Α. Πούλιου Μεταφορά και αποθήκευση επικίνδυνων εμπορευμάτων(2010) u%20aspasia.pdf?sequence=2 Πρόσβαση την 2/12/13 Κ. Πούλιος Μεταφορές Επικίνδυνων φορτίων (2007) ORTION pdf Πρόσβαση την 3/12/

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΔΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΔΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΗ ΟΔΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΕΙ ΠΟΑΠΩΝ ΑΠΑΝΤΗΕΩΝ για την ΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΗ το παρόν φυλλάδιο περιέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 97/23/ΕΚ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ» ΕΣΥ KO-PED/01/00/27-1-2011 1/24 ΕΣΥ ΚΟ-PED Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 27-1-2011 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Ετικέτα γεωργικών φαρµάκων, καθορισµός και τυποποίηση σήµανσης, προφυλάξεων και διάταξης. (ΦΕΚ 599/Β/24-8-88) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Ετικέτα γεωργικών φαρµάκων, καθορισµός και τυποποίηση σήµανσης, προφυλάξεων και διάταξης. (ΦΕΚ 599/Β/24-8-88) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 83345/88 Ετικέτα γεωργικών φαρµάκων, καθορισµός και τυποποίηση σήµανσης, προφυλάξεων και διάταξης. (ΦΕΚ 599/Β/24-8-88) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τα άρθρα 14 και 22

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ Σε περίπτωση πυρκαγιάς καλέστε 1 9 9 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.fireservice.gr ΟΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

άρθρου 100 Α της συνθήκης 7 ότι οι διατάξεις που προβλέπουν ορισµένες από τις οδηγίες αυτές αφορούν τους κινδύνους που οφείλονται στην πίεση 7 ότι οι

άρθρου 100 Α της συνθήκης 7 ότι οι διατάξεις που προβλέπουν ορισµένες από τις οδηγίες αυτές αφορούν τους κινδύνους που οφείλονται στην πίεση 7 ότι οι Οδηγία 97/23/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 29ης Μαΐου 1997 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τον εξοπλισµό υπό πίεση ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

2.Σε ποιές κατηγορίες ταξινομούνται οι επαγγελματικοί κίνδυνοι; Οι επαγγελματικοί κίνδυνοι μπορούν να ταξινομηθούν σε 3 ομάδες:

2.Σε ποιές κατηγορίες ταξινομούνται οι επαγγελματικοί κίνδυνοι; Οι επαγγελματικοί κίνδυνοι μπορούν να ταξινομηθούν σε 3 ομάδες: 1.Τί ονομάζουμε επαγγελματικό κίνδυνο; Με τον όρο επαγγελματικό κίνδυνο εννοούμε τον κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων ο οποίος προέρχεται από την επαγγελματική έκθεση στους βλαπτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2007R0653 EL 31.05.2011 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 653/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2007 σχετικά με τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 24.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 309/71 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/128/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου που

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4108, 26/1/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4108, 26/1/2007 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Ή ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ Κατάταξη Άρθρων ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 13ης Ιουνίου 2003.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 13ης Ιουνίου 2003. L 226/4 10.9.2003 Ο ΗΓΙΑ 2003/59/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Ιουλίου 2003 σχετικά µε την αρχική επιµόρφωση και την περιοδική κατάρτιση των οδηγών ορισµένων οδικών οχηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμασία για την περίπτωση Ατυχήματος Μεγάλης Κλίμακας

Προετοιμασία για την περίπτωση Ατυχήματος Μεγάλης Κλίμακας Οι εταιρείες πετρελαιοειδών, για την ετοιμασία των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν έντυπο, έχουν διαβουλευθεί μεταξύ άλλων και το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας και με την Πολιτική Άμυνα αλλά ανεξάρτητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΈΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΈΣ ΙΙΡΑΞΕΙΣ Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΈΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΈΣ ΙΙΡΑΞΕΙΣ Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010 Κ.Δ.Π. 307/2011 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΈΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΈΣ ΙΙΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4513 Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2011 2231 Αριθμός 307 Ο ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 94/62/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 1994 για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας

ΟΔΗΓΙΑ 94/62/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 1994 για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας 1994L0062 EL 20.04.2009 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 94/62/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 1994

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Σχολή Χημικών Μηχανικών

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Σχολή Χημικών Μηχανικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Χημικών Μηχανικών ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1 ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΦΕΛΕΣΚΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΗΒ 99064 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠPOE PIKO IATAΓMA 338/2001 "Προστασία της υγείας και ασφαλείας των εργαζοµένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλόµενους σε χηµικούς παράγοντες"

ΠPOE PIKO IATAΓMA 338/2001 Προστασία της υγείας και ασφαλείας των εργαζοµένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλόµενους σε χηµικούς παράγοντες ΠPOE PIKO IATAΓMA 338/2001 "Προστασία της υγείας και ασφαλείας των εργαζοµένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλόµενους σε χηµικούς παράγοντες" (Φ.Ε.Κ. 227/Α/9-10-2001) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 48/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.2.2013 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Φεβρουαρίου 2013 για την εφαρμογή συντονισμένου προγράμματος με σκοπό να διαγνωστεί η συχνότητα δόλιων

Διαβάστε περισσότερα

µετά από αυτή της ακόλουθης επιφύλαξης:

µετά από αυτή της ακόλουθης επιφύλαξης: Παρ. 860 Ν. Αρ. 3758, 3.10.2003 Ο περί Μηχανοκίνητων Οχηµάτων και Τροχαίας (Τροποποιητικός) Νόµος του 2003 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ηµοκρατίας µε το Αρθρο 52 του Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

την προώθηση της βιώσιμης διαχείρισης των εξορυκτικών βιομηχανιών με στόχο τη μείωση των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον. (4) Σύμφωνα με τους στόχους

την προώθηση της βιώσιμης διαχείρισης των εξορυκτικών βιομηχανιών με στόχο τη μείωση των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον. (4) Σύμφωνα με τους στόχους Οδηγία 2006/21/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας και την τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/ΕΚ -

Διαβάστε περισσότερα

SWOT Ανάλυσης. Αποτελέσματα της. Δυνατά, αδύνατα σημεία, ευκαιρίες και απειλές στη διακίνηση χημικών στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης

SWOT Ανάλυσης. Αποτελέσματα της. Δυνατά, αδύνατα σημεία, ευκαιρίες και απειλές στη διακίνηση χημικών στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης Αποτελέσματα της SWOT Ανάλυσης Δυνατά, αδύνατα σημεία, ευκαιρίες και απειλές στη διακίνηση χημικών στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΒΕΘ) σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Οι κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας των Εργαζομένων (ΥΑΕ) στους χώρους εργασίας είναι απαίτηση της εποχής μας και στόχος κάθε κοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 17.1.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 13/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2013/59/ΕΥΡΑΤΟΜ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 5ης Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό βασικών προτύπων ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 1 ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Εύη Γεωργιάδου, Χηµικός Μηχανικός Κέντρο Ασφάλειας της Εργασίας του ΕΛΙΝΥΑΕ Εισαγωγή Σε κάθε εργασιακό χώρο υπάρχει η πιθανότητα πρόκλησης πυρκαγιάς ή/και έκρηξης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ «ΑΣΦΑΛΕΙΑ» ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ

Ο ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ «ΑΣΦΑΛΕΙΑ» ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ e-περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας 1 Ο ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ «ΑΣΦΑΛΕΙΑ» ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ Δρ. Μυλωνόπουλος Δημ. Επικ. Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Πειραιά e-mail: dimilon@teipir.gr Περίληψη Η εργασία αυτή αποσκοπεί

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιµες µεταφορές & κίνηση. Εγχειρίδιο για τους µαθητές

Βιώσιµες µεταφορές & κίνηση. Εγχειρίδιο για τους µαθητές Βιώσιµες µεταφορές & κίνηση Εγχειρίδιο για τους µαθητές Έκδοση EL 1.0 - Οκτώβριος 2010 είτε την ιστοσελίδα του έργου IUSES www.iuses.eu για ενηµερωµένες εκδόσεις. Αποποίηση Ευθύνης Το έργο χρηµατοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

MœM«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης

MœM«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Σελίδα : 1 / 10 ón óñj 2.2 : Μη εύφλεκτα, μη 5.1 : Οξειδωτικές ουσίες τοξικά αέρια Κίνδυνος MœM«ΤΜΗΜΑ 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

το υλικό των ορυχείων όσο και για το υλικό επιφανείας 7 ότι ως εκ τούτου απαιτείται να υπαχθούν οι συσκευές και τα συστήµατα προστασίας αυτών των δύο

το υλικό των ορυχείων όσο και για το υλικό επιφανείας 7 ότι ως εκ τούτου απαιτείται να υπαχθούν οι συσκευές και τα συστήµατα προστασίας αυτών των δύο Οδηγία 94/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Μαρτίου 1994 σχετικά µε την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών για τις συσκευές και τα συστήµατα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιµες

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R1831 EL 01.09.2010 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα