ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΔΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΔΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ"

Transcript

1 Ν.Α. ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗ & ΠΡΟΤΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΟΝΤΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΗ Δ/ΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΕΠΑΓΓΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΗ ΟΔΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΕΙ ΠΟΑΠΩΝ ΑΠΑΝΤΗΕΩΝ για την ΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΗ το παρόν φυλλάδιο περιέχεται κατάλογος όλων των ερωτήσεων με πολλαπλές απαντήσεις, που χρησιμοποιούνται στις γραπτές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών για την απόκτηση πιστοποιητικού ε- παγγελματικής ικανότητας οδηγού οχημάτων μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων (ADR) που διενεργούνται στις υπηρεσίες Μεταφορών-Επικοινωνιών. Η σύνταξη των ερωτήσεων και των απαντήσεων βασίσθηκε στα ερωτηματολόγια, που περιέχονται στα τρία βιβλία τα οποία εξέδωσε το ΥΠΜΕ από κοινού με το ίδρυμα Ευγενίδου και προορίζονται για την επαγγελματική κατάρτιση των υποψηφίων οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων. Επίσης κατά την επεξεργασία των ερωτήσεων λήφθηκε υπόψη κατάλογος ερωτήσεων που κατήρτισε η Διεθνής Ένωση Οδικών Μεταφορών (IRU) με την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λήφθηκε μέριμνα ώστε οι ερωτήσεις να απαντώνται με βάση τη διδακτέα ύλη που περιέχεται στα παραπάνω βιβλία. Ο κατάλογος των ερωτήσεων συμπεριλαμβάνεται στο CD που συνοδεύει την αριθ.80456/9488/ εγκύκλιο που ΥΜΕ

2 Χολαργός, 2010 Νομαρχία Αθηνών/Διεύθυνση Μεταφορών-Επικοινωνιών/Κεντρικός Τομέας Πρίφτης Δημήτρης 2

3 Περιεχόμενα ΕΙΑΓΩΓΗ Πίνακες θεματικών ενοτήτων και αριθμού ερωτήσεων ανά ενότητα... Ερωτήσεις που καταργούνται σελ.5 σελ.8 ΚΕΦΑΑΙΟ 1 ο Βασική εκπαίδευση 1.α Οι γενικές απαιτήσεις που διέπουν την μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων.. σελ.10 1.b Οι κύριοι τύποι κινδύνου σελ.17 1.c τοιχεία περιβαλλοντικής προστασίας στον έλεγχο της μεταφοράς αποβλήτων. σελ.26 1.d Μέτρα προληπτικά και ασφαλείας κατάλληλα για τους διαφόρους τύπους κινδύνων. σελ.30 1.e Τι πρέπει να γίνεται μετά από ατύχημα (πρώτες βοήθειες, οδική ασφάλεια, βασικές γνώσεις χρήσης προστατευτικού εξοπλισμού κλπ)... σελ.35 1.f Επισήμανση και μαρκάρισμα ως ένδειξη κινδύνου. σελ.42 1.g Τι πρέπει και τι δε πρέπει να κάνει ο οδηγός κατά την μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων.. σελ.53 1.h κοπός και μέθοδος λειτουργίας τεχνικού εξοπλισμού οχημάτων. σελ.63 1.i Απαγορεύσεις μεικτής φορτώσεως στο ίδιο όχημα ή εμπορευματοκιβώτιο.. σελ.67 1.j Προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται κατά την φόρτωση και εκφόρτωση επικίνδυνων εμπορευμάτων σελ.69 1.k Γενικά στοιχεία περί αστικής ευθύνης σελ.75 1.l τοιχεία μεταφορικής εργασίας με αλλαγή μεταφορικού μέσου. σελ.80 1.m Χειρισμός και στοιβασία κόλων. σελ.82 ΚΕΦΑΑΙΟ 2 ο Μεταφορές με βυτία 2.a υμπεριφορά οχημάτων στο δρόμο συμπεριλαμβανομένης της κίνησης φορτίου σελ.92 2.b Ειδικές απαιτήσεις των οχημάτων σελ.98 2.c Γενικές θεωρητικές γνώσεις των διαφόρων και διαφορετικών συστημάτων φόρτωσης και εκφόρτωσης. 2.d Ειδικές πρόσθετες διατάξεις με εφαρμογή στην χρήση εκείνων των οχημάτων (πιστοποιητικά έγκρισης, μαρκάρισμα έγκρισης, μαρκάρισμα και επισήμανση κλπ) σελ.115 σελ.123 Νομαρχία Αθηνών/Διεύθυνση Μεταφορών-Επικοινωνιών/Κεντρικός Τομέας Πρίφτης Δημήτρης 3

4 ΚΕΦΑΑΙΟ 3 ο Μεταφορά υλών κλάσης 1 (Εκρηκτικά) 3.a Ειδικοί κίνδυνοι που σχετίζονται με εκρηκτικές και πυροτεχνικές ύλες και είδη. σελ b Ειδικές απαιτήσεις που αφορούν τη μικτή φόρτωση υλών και ειδών της κλάσης 1. σελ.144 ΚΕΦΑΑΙΟ 4 ο Μεταφορά υλών κλάσης 7 (Ραδιενεργά υλικά) 4.a Ειδικούς κινδύνους σχετικούς με την ιονίζουσα ακτινοβολία σελ b Ειδικές απαιτήσεις που αφορούν τη συσκευασία, τον χειρισμό, τη μεικτή φόρτωση και τη στοιβασία ραδιενεργού υλικού.. 4.c Ειδικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται στην περίπτωση ατυχήματος με εμπλοκή ραδιενεργού υλικού σελ.156 σελ.163 Νομαρχία Αθηνών/Διεύθυνση Μεταφορών-Επικοινωνιών/Κεντρικός Τομέας Πρίφτης Δημήτρης 4

5 1) ΕΞΕΤΑΗ ΤΗ ΒΑΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ Θεματική ενότητα Πλήθος ερωτήσεων ερωτηματολογίου Αριθμός ερωτήσεων φύλλου εξέτασης a.οι γενικές απαιτήσεις που διέπουν την μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων 35 2 b.οι κύριοι τύποι κινδύνου 62 3 c.τοιχεία περιβαλλοντικής προστασίας στον έ- λεγχο της μεταφοράς αποβλήτων 14 1 d.μέτρα προληπτικά και ασφαλείας κατάλληλα για τους διαφόρους τύπους κινδύνων 27 2 e.τι πρέπει να γίνεται μετά από ατύχημα (πρώτες βοήθειες, οδική ασφάλεια, βασικές γνώσεις χρήσης προστατευτικού εξοπλισμού κ.λ.π.) 28 3 f.επισήμανση και μαρκάρισμα ως ένδειξη κινδύνου 43 3 g.τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνει ο οδηγός κατά την μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων 46 3 h.κοπός και μέθοδος λειτουργίας τεχνικού εξοπλισμού οχημάτων 13 1 i.απαγορεύσεις μεικτής φορτώσεως στο ίδιο όχημα ή εμπορευματοκιβώτιο j.προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται κατά την φόρτωση και εκφόρτωση επικίνδυνων εμπορευμάτων k.γενικά στοιχεία περί αστικής ευθύνης 18 1 l.τοιχεία μεταφορικής εργασίας με αλλαγή μεταφορικού μέσου 6 1 m.χειρισμός και στοιβασία κόλων ΥΝΟΟ Νομαρχία Αθηνών/Διεύθυνση Μεταφορών-Επικοινωνιών/Κεντρικός Τομέας Πρίφτης Δημήτρης 5

6 2) ΕΞΕΤΑΗ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΥΙΚΩΝ Ε ΒΥΤΙΑ Θεματική ενότητα Πλήθος ερωτήσεων ερωτηματολογίου Αριθμός ερωτήσεων φύλλου εξέτασης a.υμπεριφορά οχημάτων στο δρόμο συμπεριλαμβανομένης της κίνησης φορτίου 24 3 b.ειδικές απαιτήσεις των οχημάτων 68 5 c.γενικές θεωρητικές γνώσεις των διαφόρων και διαφορετικών συστημάτων φόρτωσης και εκφόρτωσης d.ειδικές πρόσθετες διατάξεις με εφαρμογή στην χρήση εκείνων των οχημάτων (πιστοποιητικά έ- γκρισης, μαρκάρισμα έγκρισης, μαρκάρισμα και επισήμανση κ.λ.π.) ΥΝΟΟ ) ΕΞΕΤΑΗ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΩΝ ΚΑΗ Ι (ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ) Θεματική Ενότητα Πλήθος ερωτήσεων ερωτηματολογίου Αριθμός ερωτήσεων ανά ενότητα a.ειδικοί κίνδυνοι που σχετίζονται με εκρηκτικές και πυροτεχνικές ύλες και είδη 26 7 b.ειδικές απαιτήσεις που αφορούν τη μικτή φόρτωση υλών και ειδών της κλάσης ΥΝΟΟ Νομαρχία Αθηνών/Διεύθυνση Μεταφορών-Επικοινωνιών/Κεντρικός Τομέας Πρίφτης Δημήτρης 6

7 4) ΕΞΕΤΑΗ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΩΝ ΚΑΗ 7 (ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΑ ΥΙΚΑ) Θεματική ενότητα Πλήθος ερωτήσεων ερωτηματολογίου Αριθμός ερωτήσεων ανά ενότητα a.ειδικούς κινδύνους σχετικούς με την ιονίζουσα ακτινοβολία 9 3 b.ειδικές απαιτήσεις που αφορούν τη συσκευασία, τον χειρισμό, τη μεικτή φόρτωση και τη στοιβασία ραδιενεργού υλικού 27 9 c.ειδικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται στην περίπτωση ατυχήματος με εμπλοκή ραδιενεργού υλικού. 7 3 ΥΝΟΟ Νομαρχία Αθηνών/Διεύθυνση Μεταφορών-Επικοινωνιών/Κεντρικός Τομέας Πρίφτης Δημήτρης 7

8 ΠΡΟΟΧΗ 1.ύμφωνα με το αριθ.εμπ.930/124/ έγγραφο της ΔΟΑΠ του ΥΜΕ καταργούνται οι παρακάτω ερωτήσεις: Ερωτηματολόγιο Ενότητα Ερώτηση Βασικής εκπαίδευσης a 28 Βασικής εκπαίδευσης b 60 Βασικής εκπαίδευσης f 5 Βασικής εκπαίδευσης f 16 Βασικής εκπαίδευσης f 21 Βασικής εκπαίδευσης g 4 Βασικής εκπαίδευσης g 21 Βυτίων b 34 Βυτίων d 42 Βυτίων d 43 Βυτίων d 47 Βυτίων d 48 Βυτίων d 59 2.ύμφωνα με το αριθ.φ102/2/19356/2228/ έγγραφο της ΔΟΑΠ του ΥΜΕ καταργούνται οι παρακάτω ερωτήσεις: Ερωτηματολόγιο Ενότητα Ερώτηση Βασικής εκπαίδευσης a 12 Βασικής εκπαίδευσης f 13 Βασικής εκπαίδευσης g 30 και 33 Βασικής εκπαίδευσης h 1 και 8 Βασικής εκπαίδευσης m 3, 5 και 8 Βυτίων a 7, 8 και 24 Βυτίων b 32 και 55 Βυτίων c 6,7, 8 και 21 Βυτίων d 49,55,56 και 57 Νομαρχία Αθηνών/Διεύθυνση Μεταφορών-Επικοινωνιών/Κεντρικός Τομέας Πρίφτης Δημήτρης 8

9 ΕΠΑΓΓΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΗ ΟΔΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΒΑΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ (Αριθ. περιθωρίου ADR)

10 a. Οι γενικές απαιτήσεις που διέπουν τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων 1. Πόσες κλάσεις κινδύνου του ADR υπάρχουν (συμπεριλαμβανομένων και των υποκλάσεων) α. 9 β. 13 γ Ποιος είναι υπεύθυνος για να αναγνωρίσει τα επικίνδυνα εμπορεύματα; α. Ο διαμεταφορέας ή το πρακτορείο μεταφορών β. Ο αποστολέας γ. Ο μεταφορέας 3. Τι αφορά η σύμβαση ADR; α. Τον τρόπο με τον οποίο μεταφέρονται τα υγρά καύσιμα β. Τη νομοθεσία για τη διεθνή οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων γ. Tη νομοθεσία που ισχύει για τις διεθνείς μεταφορές εμπορευμάτων 4. Οι κλάσεις του ADR: α. Διαχωρίζουν τα διάφορα είδη οχημάτων β. Διαχωρίζουν τα επικίνδυνα εμπορεύματα ανάλογα με το είδος του κινδύνου που εμφανίζουν γ. Υποδεικνύουν τα διάφορα μέσα μεταφοράς που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων 5. Τι είναι οι κλάσεις κινδύνου του ADR α. Οι κλάσεις που διαχωρίζουν τις επικίνδυνες ύλες σε διάφορες κατηγορίες β. Οι κλάσεις που διαχωρίζουν τις μεταφερόμενες ύλες σε διάφορες κατηγορίες γ. Η διάκριση του ADR σε διάφορα κεφάλαια Θέματα ΒΑΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ Θεματική ενότητα a 10

11 6. Ποιες από τις κλάσεις του ADR μπορούν να μεταφερθούν σε συσκευασίες; α. Όλες β. Μόνο οι κλάσεις 1, 2 και 7 γ. Όλες εκτός από τη κλάση ύμφωνα με το ADR, μπορούν να μεταφερθούν επικίνδυνα εμπορεύματα με τους εξής τρόπους: α. ε βυτία, οδικά β. Με πλοίο γ. Με οποιοδήποτε τρόπο 8. Τι σημαίνει μεταφορά επικίνδυνων υλών σε συσκευασίες; α. Τη μεταφορά υλών σε δοκιμασμένα και εγκεκριμένα δοχεία σύμφωνα με τον ADR. β. Τη μεταφορά υλών σε μεταλλικά δοχεία γ. Τη μεταφορά στερεών, υγρών ή αερίων σε μόνιμα ή αναρτώμενα βυτία, εμπορευματοκιβώτια βυτία ή σε οχήματα με σειρά συνδεδεμένων δοχείων χωρητικότητας άνω του 1 m³. 9. Τι σημαίνει μεταφορά σε βυτία; α. Η μεταφορά υγρών σε ένα ή περισσότερα βυτία (μόνιμα τοποθετημένα στο όχημα) χωρητικότητας όγκου άνω του 1 m³. β. Η μεταφορά στερεών, υγρών ή αερίων σε μικρά βυτία (IBC) χωρητικότητας άνω των 450 λίτρων. γ. Η μεταφορά στερεών, υγρών ή αερίων σε μόνιμα ή αναρτώμενα βυτία εμπορευματοκιβώτια βυτία ή σε σειρά συνδεδεμένων δοχείων χωρητικότητας άνω των 2 m³. 10. Τι σημαίνει μεταφορά χύμα; α. Η μεταφορά ενός στερεού χωρίς συσκευασία. β. Η μεταφορά δύο ή περισσοτέρων σκευασμάτων, που έχουν φορτωθεί με άτακτο τρόπο. γ. Η ταυτόχρονη μεταφορά υλών σε συσκευασίες και σε βυτία Θέματα ΒΑΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ Θεματική ενότητα a 11

12 11. Η ολική εξαίρεση στην εφαρμογή της υμφωνίας ADR: α. Εφαρμόζεται στη μεταφορά μικρών ποσοτήτων επικίνδυνων υλών σε συσκευασίες του ADR. τη μεταφορά δεν εφαρμόζεται κάποιος από τους περιορισμούς της συμφωνίας ADR. β. Επιτρέπει σε οποιοδήποτε όχημα να μεταφέρει οποιαδήποτε επικίνδυνη ύλη, υπό την προϋπόθεση ότι δεν ζυγίζει άνω των 1000 Kg. γ. Επιτρέπει σε οποιοδήποτε όχημα, περιλαμβανομένων των βυτιοφόρων οχημάτων, να μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα σε περιορισμένες ποσότητες, χωρίς να υπόκεινται στους κανονισμού της υμφωνίας ADR. 12. Κατά τη μεταφορά εμπορευμάτων, που απαλλάσσονται από τους κανονισμούς της υμφωνίας ADR α. Κάθε συσκευασία πρέπει να φέρει την ετικέτα (-ες) κινδύνου. β. Κάθε συσκευασία πρέπει να φέρει τον αριθμό αναγνώρισης της ύλης με τα γράμματα UN μπροστά. γ. Τα οχήματα πρέπει να διαθέτουν τέσσερις πυροσβεστήρες. 13. Η μερική εξαίρεση στην εφαρμογή της υμφωνίας ADR: α. Εφαρμόζεται μόνο στη μεταφορά χωρίς συσκευασία. β. Εφαρμόζεται μόνο στη μεταφορά σε βυτία γ. Εφαρμόζεται κατά τη μεταφορά σε συσκευασίες. 14. Κατά τη μεταφορά εμπορευμάτων, ορισμένα φορτία απαλλάσσονται μερικώς από τους κανονισμούς της υμφωνίας ADR. ε αυτή την περίπτωση το έγγραφο μεταφοράς περιλαμβάνει τη φράση: «Το φορτίο δεν υπερβαίνει τα όρια εξαιρέσεως που καθορίζονται στην παράγραφο ». Ως εκ τούτου: α. Τα οχήματα πρέπει να φέρουν τις απαιτούμενες πορτοκαλί πινακίδες. β. Οι γραπτές οδηγίες πρέπει να βρίσκονται στο όχημα. γ. Κάθε συσκευασία πρέπει να φέρει την ετικέτα (-ες) κινδύνου και τον αριθμό UN της ύλης. 15. Τι είναι οι αριθμοί είδους στις διάφορες κλάσεις; α. Μια κατάταξη υλών σε ομοιογενείς ομάδες μέσα σε μια κλάση. β. Μια υποδιαίρεση των αριθμών κινδύνου μέσα σε μια κλάση. γ. Μια κατάταξη των επιπέδων ασφαλείας των βυτίων. Θέματα ΒΑΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ Θεματική ενότητα a 12

13 16. Οι αριθμοί είδους των κλάσεων 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 6.2, 8 και 9 μπορεί να ακολουθούνται από ένα γράμμα το οποίο: α. Εάν είναι το γράμμα (a), υποδηλώνει μια επικίνδυνη ύλη. β. Εάν είναι το γράμμα (b), υποδηλώνει μια πολύ επικίνδυνη ύλη. γ. Εάν είναι το γράμμα (c), υποδηλώνει μια ελαφρώς επικίνδυνη ύλη ή μια ύλη που εμφανίζει ένα μικρό μόνο κίνδυνο. 17. Οι αριθμοί είδους της κλάσης 2 μπορεί να ακολουθούνται από ένα, δύο ή τρία γράμματα, που υποδηλώνουν: α. Εάν είναι το γράμμα F, ένα εύφλεκτο αέριο. β. Εάν είναι το γράμμα T, ένα εύφλεκτο αέριο. γ. Εάν είναι το γράμμα F, ένα μη εύφλεκτο τοξικό αέριο. 18. Οι αριθμοί είδους της κλάσης 2 μπορούν να ακολουθούνται από ένα, δύο ή τρία γράμματα, που υποδηλώνουν: α. Εάν είναι το γράμμα Α, ένα ασφυξιογόνο αέριο. β. Εάν είναι το γράμμα Ο, ένα χημικά ασταθές, τοξικό αέριο. γ. Εάν είναι το γράμμα TC, ένα μη τοξικό, σταθερό αέριο. 19. Οι αριθμοί είδους της κλάσης 2 μπορούν να ακολουθηθούν από ένα, δύο ή τρία γράμματα, που υποδηλώνουν: α. Εάν είναι τα γράμματα ΤΟ, ένα τοξικό, οξειδωτικό αέριο. β. Εάν είναι τα γράμματα ΤΟ, ένα εύφλεκτο, διαβρωτικό αέριο. γ. Εάν είναι τα γράμματα TFC, ένα τοξικό, ασφυξιογόνο και οξειδωτικό αέριο. 20. Ποιοι κίνδυνοι ή ζημιές μπορεί να προκύψουν στην περίπτωση ατυχήματος κατά την οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων; α. Κίνδυνοι που διακυβεύουν την υγεία και την ζωή ανθρώπων και ζώων. β. Περιορισμένη ζημιά στη γη και στο νερό, επειδή οι επικίνδυνες ύλες είναι εύκολο να συλλεχθούν. γ. Κανένας κίνδυνος, επειδή τα οχήματα πρέπει να ταξιδεύουν με μειωμένη ταχύτητα. Θέματα ΒΑΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ Θεματική ενότητα a 13

14 21. Ποιος είναι ο στόχος των κανονισμών της υμφωνίας ADR; α. Να επιτρέψουν τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων υπό ορισμένες συνθήκες ασφαλείας. β. Να θέσουν περιορισμούς που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος. γ. Η μείωση της οδικής μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων προς ό- φελος της μεταφοράς μέσω σιδηροδρόμου. 22. Ποιοι τύποι μεταφορών καλύπτονται από τις διατάξεις της ADR; α. ιδηροδρομική μεταφορά. β. Θαλάσσια μεταφορά. γ. Οδική μεταφορά. 23. Οι αριθμοί είδους, εκτός αυτών της κλάσεως 1, 2, 5.2 και 7, μπορεί να ακολουθούνται από ένα γράμμα, το οποίο: α. Δεν έχει ιδιαίτερη σημασία για τον οδηγό. β. Υποδεικνύει το βαθμό κινδύνου της ύλης. γ. Εάν είναι το γράμμα (c), υποδηλώνει μια πολύ επικίνδυνη ύλη. 24. ε ποιες χώρες εφαρμόζεται η υμφωνία ADR; α. τις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες. β. Μόνο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. γ. ε όλες τις χώρες του κόσμου. 25. Ποια εμπορεύματα χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα; α. Εμπορεύματα που μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στο περιβάλλον. β. Ένα ασυνήθιστα βαρύ προϊόν. γ. Ένα προϊόν μη φυσιολογικού μεγέθους. 26. ύμφωνα με τον ADR τι σημαίνει πλήρες φορτίο; α. Οποιοδήποτε φορτίο επικίνδυνων εμπορευμάτων που καταλαμβάνει ολόκληρο το χώρο φόρτωσης. β. Μια ομάδα διαφόρων φορτίων, που καταλαμβάνουν ολόκληρο το χώρο φορτώσεως. γ. Ένα φορτίο από ένα μόνο αποστολέα. Για το φορτίο αυτό προορίζεται ένα όχημα ή εμπορευματοκιβώτιο βυτίο αποκλειστικά. Θέματα ΒΑΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ Θεματική ενότητα a 14

15 27. Οι αριθμοί είδους της κλάσεως 2, μπορεί να ακολουθούνται από ένα, δύο ή τρία γράμματα, που υποδηλώνουν: α. Εάν είναι το γράμμα Α, ένα εύφλεκτο και ασταθές αέριο. β. Εάν είναι το γράμμα Α, ένα ασφυξιογόνο αέριο. γ. Εάν είναι το γράμμα Ο, ένα χημικά ασταθές και τοξικό αέριο. 28. Το τεχνικό μέρος της υμφωνίας ADR περιλαμβάνει: α. Κανονισμούς που καλύπτουν τα οχήματα στο δρόμο. β. Κανονισμούς που καλύπτουν την πιστοποίηση της διασφάλισης ποιότητας των μεταφορικών εταιρειών. γ. Τους γενικούς κανονισμούς λειτουργίας των οχημάτων (πληρώματα, εκπαίδευση, επιθεώρηση, μεταφορά επιβατών, κ.λπ.). 29. Το πιστοποιητικό εγκρίσεως με βάση τη συμφωνία ADR για οχήματα που μεταφέρουν ορισμένα επικίνδυνα εμπορεύματα : α. Περιέχει πληροφορίες για το αμάξωμα, το είδος του φορτηγού κλειστού τύπου και για τον απαραίτητο για το στοίβαγμα εξοπλισμό. β. Εκδίδεται από τις αρμόδιες αρχές της χώρας, στην οποία είναι καταχωρημένη η μονάδα μεταφοράς. γ. Περιέχει μόνο το όνομα του ιδιοκτήτη, τον αριθμό κυκλοφορίας και την ημερομηνία λήξεώς του. 30. Τα έγγραφα (που ορίζονται από τον ADR) τα οποία πρέπει να μεταφέρονται σε μια μονάδα μεταφοράς είναι : α. Η άδεια που εκδίδεται από το τελωνείο. β. Η άδεια που επιτρέπει τη φόρτωση και εκφόρτωση. γ. Το πιστοποιητικό επαγγελματικής εκπαιδεύσεως της υμφωνίας ADR του οδηγού. 31. Ποιος είναι υπεύθυνος για τις πληροφορίες όσον αφορά στους κινδύνους της ύλης στο έγγραφο μεταφοράς : α. Ο αποστολέας. β. Το πρακτορείο μεταφορών. γ. Ο οδηγός. Θέματα ΒΑΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ Θεματική ενότητα a 15

16 32. Το έγγραφο μεταφοράς για ένα φορτίο αποτελούμενο από συσκευασίες με βάση τη υμφωνία ADR, πρέπει να αναγράφει: α. Τα μέτρα που πρέπει να πάρει ο οδηγός σε περίπτωση ατυχήματος. β. Τον αριθμό και περιγραφή των σκευασμάτων. γ. Τον αριθμό και το είδος των ετικετών που πρέπει να επιδεικνύει το όχημα. 33. Ποιος είναι υπεύθυνος για να παραδώσει στον οδηγό γραπτές οδηγίες που αφορούν στη μεταφερόμενη επικίνδυνη ύλη : α. Ο φορτωτής ή και το πρακτορείο μεταφορών. β. Ο πράκτορας διακινήσεως (πρακτορείο διακινήσεως). γ. Ο παραλήπτης. 34. Το πιστοποιητικό εγκρίσεως με βάση τη υμφωνία ADR για οχήματα που μεταφέρουν ορισμένα επικίνδυνα εμπορεύματα είναι : α. Πρέπει να εκδίδεται για όλα τα οχήματα που μεταφέρουν συσκευασίες, οποιασδήποτε κλάσεως επικινδύνων εμπορευμάτων. β. Ένα έγγραφο που επιβεβαιώνει ότι το όχημα πληροί τις προδιαγραφές του ADR για τη μεταφορά συγκεκριμένων επικίνδυνων εμπορευμάτων. γ. Πρέπει να εκδίδεται για οχήματα, που μεταφέρουν εμπορευματοκιβώτια (container) για συσκευασίες όλων των κλάσεων, εκτός της κλάσεως το έγγραφο μεταφοράς ή άλλα έγγραφα (ενσωματωμένα ή επισυναπτόμενα στο έγγραφο μεταφοράς), ο αποστολέας πρέπει : α. Να βεβαιώνει ότι η μεταφορά της ύλης που πρόκειται να μεταφερθεί, είναι εξουσιοδοτημένη σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ADR. β. Να βεβαιώνει ότι η μονάδα μεταφοράς πληροί τις προδιαγραφές του ADR. γ. Να βεβαιώνει ότι ο οδηγός διαθέτει πιστοποιητικό επαγγελματικής εκπαιδεύσεως του ADR. Θέματα ΒΑΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ Θεματική ενότητα a 16

17 b. Οι κύριοι τύποι κινδύνου 1. Ποιος από τους ακόλουθους κινδύνους θεωρείται ως πρωτεύων κίνδυνος της κλάσης 1: α. Διάβρωση. β. Έκρηξη. γ. Μόλυνση. 2. Ποιος από τους ακόλουθους θεωρείται ως πρωτεύων κίνδυνος της κλάσης 2: α. Κίνδυνος ασφυξίας. β. Διάβρωση. γ. Μόλυνση. 3. Ποιος από τους ακόλουθους θεωρείται ως πρωτεύων κίνδυνος της κλάσης 3: α. Οξείδωση. β. Τοξικότητα. γ. Φωτιά. 4. Ποιος από τους ακόλουθους θεωρείται ως πρωτεύων κίνδυνος της κλάσης 4.1: α. Φωτιά. β. Διάβρωση. γ. Τοξικότητα. 5. Ποιος από τους ακόλουθους θεωρείται ως πρωτεύων κίνδυνος της κλάσης 4.2: α. Πολυμερισμός. β. Αυτανάφλεξη. γ. Διάβρωση. 6. Ποιος από τους ακόλουθους θεωρείται ως πρωτεύων κίνδυνος της κλάσης 4.3: α. Εκπομπή εύφλεκτων αερίων. β. Αυτανάφλεξη. γ. Διάβρωση. 7. Ποιος από τους ακόλουθους θεωρείται ως πρωτεύων κίνδυνος της κλάσης 5.1: α. Ευφλεκτότητα. β. Εκπομπή οξυγόνου. γ. Διάβρωση. Θέματα ΒΑΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ Θεματική ενότητα b 17

18 8. Ποιος από τους ακόλουθους θεωρείται ως πρωτεύων κίνδυνος της κλάσης 5.2: α. Θερμική αστάθεια. β. Τοξικότητα γ. Ευφλεκτότητα. 9. Ποιος από τους ακόλουθους θεωρείται ως πρωτεύων κίνδυνος της κλάσης 6.1: α. Ευφλεκτότητα. β. Δηλητηρίαση. γ. Διάβρωση. 10. Ποιος από τους ακόλουθους θεωρείται ως πρωτεύων κίνδυνος της κλάσης 6.2: α. Εκπομπή εύφλεκτων αερίων. β. Μόλυνση. γ. Ευφλεκτότητα. 11. Ποιος από τους ακόλουθους θεωρείται ως πρωτεύων κίνδυνος της κλάσης 7: α. Εκπομπή οξυγόνου. β. Ραδιενέργεια. γ. Διάβρωση. 12. Ποιος από τους ακόλουθους θεωρείται ως πρωτεύων κίνδυνος της κλάσης 8: α. Τοξικότητα. β. Διάβρωση. γ. Εκπομπή εύφλεκτων αερίων. 13. Ποιος από τους ακόλουθους θεωρείται ως πρωτεύων κίνδυνος της κλάσης 9: α. Διάφοροι κίνδυνοι κατά τη μεταφορά, που προκαλούνται από την εκπομπή διοξινών στην περίπτωση φωτιάς. β. Χημική διάβρωση ανθρώπινου δέρματος και μετάλλων. γ. Υψηλή πίεση. 14. Ποιος από τους ακόλουθους θεωρείται ως δευτερεύων κίνδυνος της κλάσης 2: α. Μόλυνση. β. Κίνδυνος εντατικοποίησης της καύσης άλλων ουσιών. γ. Αυτανάφλεξη. Θέματα ΒΑΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ Θεματική ενότητα b 18

19 15. Ποιος από τους ακόλουθους θεωρείται ως δευτερεύων κίνδυνος της κλάσης 3: α. Μόλυνση. β. Οξείδωση (εντατικοποίηση φωτιάς). γ. Τοξικότητα. 16. Ποιος από τους ακόλουθους θεωρείται ως δευτερεύων κίνδυνος της κλάσης 5.1: α. Ευφλεκτότητα. β. Αυτόνομη βίαιη αντίδραση, που προκαλείται από αποσύνθεση. γ. Μόλυνση. 17. Ποιος από τους ακόλουθους θεωρείται ως δευτερεύων κίνδυνος της κλάσης 6.1: α. Οξείδωση (εντατικοποίηση της φωτιάς) β. Αυτανάφλεξη. γ. Υψηλή πίεση. 18. Ποιος από τους ακόλουθους θεωρείται ως δευτερεύων κίνδυνος της κλάσης 8: α. Μόλυνση. β. Τοξικότητα. γ. Υψηλή πίεση. 19. Κατά τη μεταφορά πως είναι μια ύλη της κλάσης 2. (Με ατμοσφαιρική πίεση και θερμοκρασία περιβάλλοντος). α. ε στερεή μορφή. β. ε υγρή μορφή. γ. ε αέρια μορφή. 20. Κατά τη μεταφορά γενικά, πως είναι μια ύλη της κλάσης 3. α. ε στερεή μορφή. β. ε υγρή μορφή. γ. ε αέρια μορφή. 21. Κατά τη μεταφορά, πως μπορεί να είναι μια ύλη της κλάσης 4.1. α. Κανονικά στερεή. β. ε αέρια μορφή. γ. Μόνο σε στερεή μορφή. Θέματα ΒΑΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ Θεματική ενότητα b 19

20 22. Κατά τη μεταφορά, πως είναι μια ύλη της κλάσης 8. α. ε υγρή, στερεή ή τηγμένη μορφή. β. ε αέρια μορφή. γ. Εξαερωμένη. 23. Κατά τη μεταφορά, πως είναι μια ύλη της κλάσης 9. α. ε υγρή, στερεή ή τηγμένη μορφή. β. ε αέρια μορφή. γ. Εξαερωμένη. 24. Ποιες ύλες έχουν καταταχθεί στη κλάση 1 της υμφωνίας ADR; α. Εύφλεκτα υγρά. β. Οξειδωτικές ύλες. γ. Εκρηκτικές ύλες και αντικείμενα. 25. Ποιες ύλες έχουν καταταχθεί στη κλάση 2 της υμφωνίας ADR; α. υμπιεσμένα αέρια. β. Εύφλεκτα υγρά. γ. Οξειδωτικές ύλες. 26. Ποιες ύλες έχουν καταταχθεί στην κλάση 3 της υμφωνίας ADR; α. Εύφλεκτα στερεά. β. Εύφλεκτα υγρά. γ. Ύλες ικανές να αυταναφλεγούν. 27. Ποιες ύλες έχουν καταταχθεί στη κλάση 4.1 της υμφωνίας ADR; α. Εύφλεκτα στερεά. β. Ύλες ικανές να αυταναφλεγούν. γ. Ύλες, οι οποίες κατά την επαφή τους με νερό, εκπέμπουν εύφλεκτα αέρια. 28. Ποιες ύλες έχουν καταταχθεί στη κλάση 4.2 της υμφωνίας ADR; α. Εύφλεκτα στερεά. β. Ύλες ικανές να αυταναφλεγούν. γ. Οξειδωτικές ύλες. Θέματα ΒΑΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ Θεματική ενότητα b 20

21 29. Ποιες ύλες έχουν καταταχθεί στη κλάση 4.3 της ADR; α. Εύφλεκτα στερεά. β. Ύλες, οι οποίες κατά την επαφή τους με νερό, εκπέμπουν εύφλεκτα αέρια. γ. Ύλες ικανές να αυταναφλεγούν. 30. Ποιες ύλες έχουν καταταχθεί στη κλάση 5.1 της υμφωνίας ADR; α. Οξειδωτικές ύλες. β. Οργανικά υπεροξείδια. γ. Μολυσματικές ύλες. 31. Ποιες ύλες έχουν καταταχθεί στη κλάση 5.2 της υμφωνίας ADR; α. Οργανικά υπεροξείδια. β. Οξειδωτικές ύλες. γ. Ύλες ικανές να αυταναφλεγούν. 32. Ποιες ύλες έχουν καταταχθεί στη κλάση 6.1; α. Μολυσματικές ύλες. β. Τοξικές ύλες. γ. Οξειδωτικές ύλες. 33. Ποιες ύλες έχουν καταταχθεί στη κλάση 6.2 της υμφωνίας ADR; α. Οργανικά υπεροξείδια. β. Διαβρωτικές ύλες. γ. Μολυσματικές ύλες. 34. Ποιες ύλες έχουν καταταχθεί στη κλάση 7 της υμφωνίας ADR; α. Οξειδωτικές ύλες. β. Ραδιενεργές ύλες. γ. Διαβρωτικές ύλες. 35. Ποιες ύλες έχουν καταταχθεί στη κλάση 8 της υμφωνίας ADR; α. Διαβρωτικές ύλες. β. Εύφλεκτες ύλες. γ. Τοξικές ύλες. Θέματα ΒΑΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ Θεματική ενότητα b 21

22 36. Ποιες ύλες έχουν καταταχθεί στη κλάση 9 της υμφωνίας ADR; α. Διάφορες ειδικές επικίνδυνες ύλες και αντικείμενα. β. υμπιεσμένα και υγροποιημένα αέρια, όπως και αέρια που έχουν υποστεί διάλυση υπό πίεση. γ. Οξειδωτικές ύλες. 37. ε ποια κλάση έχουν καταταχθεί οι εκρηκτικές ύλες και αντικείμενα; α. 2. β. 1. γ ε ποια κλάση έχουν καταταχθεί τα συμπιεσμένα και υγροποιημένα αέρια, καθώς και εκείνα που έχουν διαλυθεί υπό πίεση. α. 3. β. 2. γ ε ποια κλάση έχουν καταταχθεί τα εύφλεκτα υγρά; α. 2. β. 3. γ ε ποια κλάση έχουν καταταχθεί τα εύφλεκτα στερεά; α. 3. β γ ε ποια κλάση έχουν καταταχθεί ύλες που είναι ικανές να αυταναφλεγούν; α β γ ε ποια κλάση έχουν καταταχθεί ύλες, οι οποίες σε επαφή με το νερό εκπέμπουν εύφλεκτα αέρια; α β γ Θέματα ΒΑΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ Θεματική ενότητα b 22

23 43. ε ποια κλάση έχουν καταταχθεί οι οξειδωτικές ύλες; α β γ ε ποια κλάση έχουν καταταχθεί τα οργανικά υπεροξείδια; α β γ ε ποια κλάση έχουν καταταχθεί οι τοξικές ύλες; α β γ ε ποια κλάση έχουν καταταχθεί οι μολυσματικές ύλες; α β γ ε ποια κλάση έχουν καταταχθεί οι ραδιενεργές ύλες; α. 7. β. 8. γ ε ποια κλάση έχουν καταταχθεί οι διαβρωτικές ύλες; α β. 7. γ Η τρινιτροτολουόλη (ΤΝΤ) είναι: α. Μια εκρηκτική ύλη. β. Μια τοξική ύλη. γ. Μια οξειδωτική ύλη. Θέματα ΒΑΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ Θεματική ενότητα b 23

24 50. Η αμμωνία, που έχει υποστεί διάλυση υπό πίεση, είναι: α. Ένα αέριο. β. Μια εύφλεκτη ύλη. γ. Μια τοξική ύλη. 51. Το ακρυλικό αιθύλιο, που είναι σταθεροποιημένο και ανήκει στη κλάση 3 στοιχείο 3(b), είναι: α. Διαβρωτική ύλη. β. Αέριο. γ. Εύφλεκτη ύλη. 52. Η ναφθαλίνη είναι: α. Ένα εύφλεκτο στερεό. β. Ένα εύφλεκτο υγρό. γ. Μια οξειδωτική ύλη. 53. Η φαινόλη της κλάσης 6.1, είναι: α. Μια εύφλεκτη ύλη. β. Μια τοξική ύλη. γ. Μια διαβρωτική ύλη. 54. Το ουράνιο είναι: α. Τοξική ύλη. β. Ραδιενεργός ύλη. γ. Διαβρωτική ύλη. 55. Το θειϊκό οξύ είναι: α. Εύφλεκτη ύλη. β. Διαβρωτική ύλη. γ. Τοξική ύλη. 56. Η σκόνη αμιάντου είναι: α. Ύλη με διάφορους κινδύνους. β. Μολυσματική ύλη. γ. Τοξική ύλη. Θέματα ΒΑΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ Θεματική ενότητα b 24

25 57. Το προπάνιο είναι ένα εύφλεκτο αέριο που έχει καταταχθεί στη κλάση: α. 3. β. 2. γ Η ακετόνη (ασετόν) είναι εύφλεκτο υγρό που έχει καταταχθεί στη κλάση: α. 3. β γ Το θειάφι είναι εύφλεκτο στερεό που έχει καταταχθεί στη κλάση: α. 3. β γ Το χλωριούχο νάτριο είναι μια οξειδωτική ύλη που έχει καταταχθεί στη κλάση: α β γ Το χλωροφόρμιο είναι μια τοξική ύλη που έχει καταταχθεί στη κλάση: α β γ Το νιτρικό οξύ είναι διαβρωτική ύλη, που ανήκει στη κλάση: α. 3. β γ. 8. Θέματα ΒΑΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ Θεματική ενότητα b 25

26 (c) τοιχεία περιβαλλοντικής προστασίας στον έλεγχο της μεταφοράς αποβλήτων 1. Ποια απόβλητα κατατάσσονται ως επικίνδυνα σύμφωνα με τον ADR; α. Αυτά που μπορούν να βρεθούν στα συνήθη οικιακά απόβλητα. β. Ύλες, διαλύματα, μίγματα και αντικείμενα που δεν προορίζονται για άμεση χρήση και τα οποία μεταφέρονται για τη μετατροπή τους σε κάτι άλλο ή για απόρριψη. γ. Αυτά που μπορούν να μεταφερθούν χωρίς τους περιορισμούς του ADR. 2. ε ποια φυσική κατάσταση κατά τον ADR μπορεί να βρίσκονται τα απόβλητα, όταν μεταφέρονται; α. Υγρά ή στερεά διαλύματα. β. Μόνο σε λασπώδη μορφή (γλίτσα). γ. Μόνο υγρή ή υγρού διαλύματος. 3. Η αναγνώριση ενός επικίνδυνου αποβλήτου είναι ευθύνη: α. Του οδηγού. β. Του φορτωτή. γ. Του μεταφορέα. 4. Πώς πρέπει να μαρκάρονται τα οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με τον ADR; α. Πρέπει να φέρουν πινακίδα με κόκκινο φόντο στα αριστερά του ε- μπρός μέρους και στις δύο πλευρές. β. Πρέπει να φέρουν τη λέξη απόβλητα μπροστά και πίσω στο όχημα. γ. Με την ίδια σήμανση που απαιτείται για τις μονάδες μεταφοράς του ADR. Θέματα ΒΑΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ Θεματική ενότητα c 26

27 5. Τα επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με τον ADR πρέπει να μεταφέρονται: α. Με οχήματα που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές του ADR για τον αριθμό κλάσης και είδους του αποβλήτου που μεταφέρεται. β. Μόνο με ειδικά οχήματα κατασκευασμένα και εγκεκριμένα για τον σκοπό αυτό. γ. Με κάθε τύπο βυτιοφόρου οχήματος, αν μπορεί να μεταφέρει τουλάχιστον μια κλάση κινδύνου του ADR. 6. Απαιτείται επιπρόσθετα έγγραφο μεταφοράς για τη μεταφορά αποβλήτων σύμφωνα με τον ADR; α. Δεν απαιτείται έγγραφο μεταφοράς αν το απόβλητο είναι σε στερεά κατάσταση. β. Ναι, αλλά μόνο για ποσότητες μεγαλύτερες των 5 τόνων. γ. Ναι, πρέπει να είναι σύμφωνο με τους κανονισμούς του ADR και να περιλαμβάνει τον αριθμό κλάσης και στοιχείου του αποβλήτου. 7. Ποιες πληροφορίες πρέπει να δίνονται στο έγγραφο μεταφοράς για απόβλητα, σύμφωνα με τον ADR; α. Τις ίδιες πληροφορίες όπως για οποιαδήποτε άλλη ύλη του ADR. β. Δεν είναι απαραίτητο να δηλώνεται η κλάση, ο αριθμός στοιχείου ή αριθμός UN. γ. Απόβλητα, που περιέχουν αριθμό UN και χημική ονομασία της ύλης λόγω της οποίας κατατάσσεται ως απόβλητο + τον αριθμό κλάσης και στοιχείου. 8. Ποιες είναι οι κύριες περιβαλλοντολογικές προϋποθέσεις, που πρέπει να πληροί η μεταφορά αποβλήτων; α. Όταν φτάσουν στον τελικό τους προορισμό, πρέπει να ανακυκλωθούν, να καούν ή να καταστραφούν με άλλα μέσα. β. Κάποια από τα απόβλητα να μπορούν να εξατμιστούν στην ατμόσφαιρα κατά τη μεταφορά. γ. Δεν υπάρχουν περιβαλλοντολογικοί λόγοι. Θέματα ΒΑΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ Θεματική ενότητα c 27

28 9. Ποια είδη αποβλήτων (και αποβλήτων που δεν κατατάσσονται στη υμφωνία ADR) παράγονται ως αποτέλεσμα της οδικής μεταφοράς; α. Οι διαδικασίες μεταφοράς δεν παράγουν απόβλητα. β. Παλιές μπαταρίες, φθαρμένα ελαστικά και χρησιμοποιημένα ή χαλασμένα ανταλλακτικά του οχήματος. γ. Μόνο αυτά που προκύπτουν από διαρροή επικίνδυνων υλών. 10. Μπορούν οι διαδικασίες οδικής μεταφοράς που σχετίζονται με επικίνδυνα εμπορεύματα να παράγουν απόβλητα; α. Ναι, αν το νερό που χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό ενός βυτίου όταν αυτό αδειάσει οδηγηθεί μετά σε μια υδάτινη διαδρομή ή σε μια α- παγορευμένη περιοχή. β. Όχι, όσο τα βυτία καθαρίζονται σε κανονικούς σταθμούς εξυπηρέτησης. γ. Όχι, επειδή οι συσκευασίες και τα βυτία δεν εμφανίζουν διαρροές. 11. Οποιαδήποτε απώλεια εύφλεκτου υγρού απόβλητου: α. Πρέπει να αντιμετωπιστεί ακολουθώντας τις γραπτές οδηγίες. β. Πρέπει να διαλυθεί με μεγάλη ποσότητα νερού και να οδηγηθεί στους οχετούς αποχέτευσης. γ. Πρέπει να περιοριστεί με πριονίδι. 12. Ποιες οι συνέπειες αν καύσιμο πετρέλαιο (ντίζελ) ή ελαφρά εύφλεκτα υγρά καταλήξουν σε νερό; α. Το πετρέλαιο δεν διαλύεται αλλά σχηματίζει ένα λεπτό στρώμα (φιλμ) που παραμένει στην επιφάνεια και μολύνει μεγάλες ποσότητες νερού. β. Το πετρέλαιο αναμειγνύεται τελείως με το νερό και εξαφανίζεται σε λίγα λεπτά. γ. Ο μόνος κίνδυνος είναι περιοχές αλιείας. 13. Οποιαδήποτε διαρροή τοξικών υγρών αποβλήτων: α. Πρέπει να θεωρείται από τις πιο επικίνδυνες για το περιβάλλον. β. Πρέπει να διαλύονται με νερό για να μειωθούν τα φαινόμενα μολύνσεως. γ. Μολύνουν το περιβάλλον στον ίδιο βαθμό, όσο και τα άλλα απόβλητα. Θέματα ΒΑΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ Θεματική ενότητα c 28

29 14. Οποιαδήποτε διαρροή διαβρωτικών υγρών αποβλήτων: α. Πρέπει να εξουδετερωθεί ή να περιοριστεί με άμμο, χώμα ή κατάλληλα απορροφητικά υλικά εξουδετέρωσης. β. Πρέπει να διαλυθεί με άφθονες ποσότητες νερού και να οδηγηθεί σε οχετούς αποχετεύσεως ώστε να αποφευχθεί κίνδυνος εκρήξεως. γ. Πρέπει να οδηγηθεί σε κοντινό έδαφος. Θέματα ΒΑΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ Θεματική ενότητα c 29

30 (d) Μέτρα προληπτικά και ασφαλείας κατάλληλα για τους διαφόρους τύπους κινδύνων. 1. Υγρά με υψηλό σημείο ανάφλεξης (μεταξύ 55 και 61 C): α. Δεν εξατμίζονται εύκολα (γρήγορα) σε θερμοκρασία περιβάλλοντος (15-20 C). β. Εξατμίζονται εύκολα (γρήγορα) σε θερμοκρασία περιβάλλοντος. γ. Δεν καίγονται σε υψηλές θερμοκρασίες (άνω των 70 C). 2. Υγρά με χαμηλό σημείο ανάφλεξης (κάτω των 23 C): α. Δεν εξατμίζονται γρήγορα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος (15-20 C). β. ε θερμοκρασία περιβάλλοντος (15-20 C) παράγουν αρκετό ατμό, ώστε να μπορούν να αναφλεγούν από ένα σπινθήρα. γ. Δεν εξατμίζονται ποτέ σε θερμοκρασία περιβάλλοντος (15-20 C). 3. Τα εύφλεκτα υγρά είναι επικίνδυνα, επειδή οι ατμοί τους: α. Μπορεί να αναφλεγούν από ένα σπινθήρα. β. Μπορεί να υποστούν αυτανάφλεξη. γ. Προσβάλλουν και καίνε το δέρμα. 4. Οι διαρροές εύφλεκτων υγρών (καυσίμων) είναι επικίνδυνες, επειδή: α. Η ταχεία εξάτμισή τους προκαλεί έντονο κρύο. β. Προκαλούν μόνιμη μόλυνση. γ. Ο ατμός που παράγουν, μπορεί να σχηματίσει σημαντικές ποσότητες εκρηκτικών μειγμάτων Γιατί είναι ασφαλέστερος ο χειρισμός εύφλεκτων υγρών σε ένα κλειστό κύκλο ή κύκλωμα; α. Γιατί παρεμποδίζεται η διαφυγή του εύφλεκτου ατμού. β. Γιατί εμποδίζεται η συγκέντρωση στατικών φορτίων. γ. Γιατί αποφεύγεται επικίνδυνη ανάπτυξη πιέσεως. Θέματα ΒΑΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ Θεματική ενότητα d 30

31 7. Ποιες ενέργειες πρέπει να γίνουν, για να αποφευχθεί φωτιά ή έκρηξη κατά την μεταφορά εύφλεκτων υγρών; α. Να ξεφορτώσετε όσο το δυνατό γρηγορότερα, ώστε να μειώσετε τους κινδύνους. β. Να παρατηρήσετε που βρίσκεται ο εξοπλισμός πυρόσβεσης (πυροσβεστήρες). γ. Να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει πηγή αναφλέξεως ή εναύσεως. 8. Γιατί τα άδεια (ακαθάριστα) δοχεία ή συσκευασίες που περιείχαν εύφλεκτα υγρά είναι επικίνδυνα; α. Αν η θερμοκρασία μειωθεί, το κατάλοιπο μπορεί να παράγει επικίνδυνες πιέσεις. β. Ο ατμός μέσα στις συσκευασίες συνεχίζει να αυξάνει την πίεση μέχρι να προκαλέσει έκρηξη. γ. Αν η θερμοκρασία ανέβει, οποιοδήποτε κατάλοιπο μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνες πιέσεις. 9. Οι ύλες της κλάσης 3 πρέπει να μεταφέρονται: α. ε οποιοδήποτε είδος οχήματος (κλειστό, ανοιχτό, επικαλυπτόμενο) υπό την προϋπόθεση ότι περιέχονται σε κατάλληλα δοχεία. β. Με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε επαφή με νερό. γ. Πάντα σε ελεγχόμενη θερμοκρασία. 10. Γιατί οι ύλες των κλάσεων 4.1, 4.2 και 4.3 είναι επικίνδυνες; α. Πάντοτε αντιδρούν με εύφλεκτα υγρά. β. Μπορεί να σχηματίσουν διαβρωτικά νέφη ή καπνούς σε επαφή με α- τμοσφαιρική υγρασία. γ. Γενικά, επειδή μπορεί να είναι εύφλεκτες. 11. Γιατί οι ύλες της κλάσης 4.1 είναι επικίνδυνες; α. Υπερθερμαίνονται, αν βραχούν. β. Είναι στερεά, που εκπέμπουν τοξικά αέρια, αν έρθουν σε επαφή με νερό. γ. Είναι στερεά, που καίγονται αμέσως, εάν πέσουν σπινθήρες σε αυτά. Θέματα ΒΑΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ Θεματική ενότητα d 31

32 12. Κατά τη μεταφορά, τι είναι απαραίτητο για τις ύλες της κλάσης 4.1; α. Πρέπει να παραμείνουν μακριά από πηγές θερμότητας και όχι εκτεθειμένα σε άμεσο ηλιακό φως. β. Να είναι προστατευμένες από βροχή και υγρασία. γ. Να παραμένουν πάντα μακριά από διαβρωτικές ύλες. 13. Γιατί οι ύλες της κλάσης 4.2 είναι επικίνδυνες; α. Εξατμίζονται γρήγορα σε ξηρό αέρα. β. Αυταναφλέγονται σε επαφή με νερό. γ. Αναφλέγονται αυτόματα κατά την επαφή τους με τον αέρα. 14. Οι ύλες της κλάσης 4.2 πρέπει να μεταφέρονται: α. ε κλειστά οχήματα ή οχήματα με κάλυμμα. β. Πάντοτε με ελεγχόμενη θερμοκρασία. γ. Μακριά από τοξικές ύλες. 15. Γιατί οι ύλες της κλάσης 4.3 είναι επικίνδυνες; α. Καίγονται, αν φτάσουν το σημείο αναφλέξεώς τους. β. Αντιδρούν με το νερό και εκπέμπουν οξειδωτικές ύλες. γ. Επειδή απελευθερώνουν εύφλεκτα αέρια σε επαφή με νερό. 16. Οι ύλες της κλάσης 4.3 πρέπει να μεταφέρονται: α. Με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποφεύγεται η επαφή με νερό. β. Προστατευμένες από σκόνη στον αέρα. γ. Χωριστά από αδρανή αέρια (άζωτο). 17. Γιατί οι ύλες της κλάσης 5.1 είναι επικίνδυνες; α. Απορροφούν οξυγόνο από τον περιβάλλοντα αέρα. β. Εκπέμπουν υδρογόνο κατά την επαφή τους με τον αέρα. γ. Περιέχουν οξυγόνο, το οποίο εκπέμπουν πολύ γρήγορα, κάτι που ε- ντατικοποιεί τη φωτιά. 18. Μπορούν οι οξειδωτικές ύλες να ενισχύσουν φωτιές; α. Ναι, παρόλο που οι ίδιες μπορεί να μην καίγονται. β. Ναι, επειδή πάντοτε καίγονται σε χαμηλές θερμοκρασίες. γ. Ναι, επειδή είναι πολύ εύφλεκτες. Θέματα ΒΑΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ Θεματική ενότητα d 32

33 19. Ύλες της κλάσης 5.1 πρέπει να μεταφέρονται: α. Κυρίως σε κλειστά ή επικαλυπτόμενα οχήματα με αδιαπέραστο και μη εύφλεκτο κάλυμμα. β. Μόνο σε συσκευασίες από αλουμίνιο. γ. Πάντοτε υπό πίεση ενός αδρανούς αερίου. 20. Η αποσύνθεση των οργανικών υπεροξειδίων μπορεί να προκληθεί από: α. Την υγρασία του αέρα. β. Τριβή και κτυπήματα. γ. Χαμηλή πίεση. 21. Οι ύλες της κλάσης 5.2 πρέπει να μεταφέρονται: α. ε χαμηλότερη θερμοκρασία από το όριο αποσύνθεσης. β. ε ερμητικά κλειστούς χώρους φορτώσεως. γ. Με ένα αδρανές αέριο. 22. Οι ύλες της κλάσης 6.1 πρέπει να μεταφέρονται: α. ε οποιοδήποτε τύπο οχήματος υπό την προϋπόθεση ότι είναι συσκευασμένες στα κατάλληλα δοχεία. β. Μόνο σε κλειστά δοχεία. γ. Πάντα σε χαμηλή θερμοκρασία. 23. Κατά τη μεταφορά τοξικών υλών: α. Οι οδηγοί πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με μάσκα αερίων με κατάλληλο φίλτρο. β. Πρέπει να εξασφαλιστεί ότι δεν έρχονται σε επαφή με τον αέρα. γ. Οι χώροι φόρτωσης πρέπει να είναι ερμητικά κλειστοί. 24. Οι ύλες της κλάσης 6.2 πρέπει να μεταφέρονται: α. ε κλειστά οχήματα. β. Μόνο σε κλειστά οχήματα, όταν είναι συσκευασμένες. γ. ε αεροστεγείς χώρους φόρτωσης. Θέματα ΒΑΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ Θεματική ενότητα d 33

34 25. Οξέα, βάσεις ή αλκάλια πρέπει να περιέχονται: α. ε δοχεία, που αερίζονται, για να επιτρέπουν τη διαφυγή καπνών και ατμού. β. ε συσκευασίες που είναι ανθεκτικές στη χημική τους δράση. γ. Μόνο σε δοχεία από ανοξείδωτο χάλυβα. 26. Οι ύλες της κλάσης 8 πρέπει να μεταφέρονται: α. Μόνο σε γυάλινες ή κεραμικές συσκευασίες. β. Μόνο σε κλειστά ή επικαλυπτόμενα οχήματα (καλά αεριζόμενα) και πάντοτε προστατευόμενα από πηγές θερμότητας και το άμεσο ηλιακό φως. γ. ε συσκευασίες που είναι κατασκευασμένες από υλικά ανθεκτικά στη διαβρωτική τους δράση. 27. Οι ύλες της κλάσεως 9 πρέπει να μεταφέρονται: α. αμβάνοντας μόνο τις συνήθεις προφυλάξεις για εύφλεκτα υγρά. β. Με τέτοιο τρόπο, ώστε να μη μπορεί να εισέλθει καθόλου αέρας στο χώρο φορτώσεως. γ. Ορισμένες από αυτές πρέπει να μεταφέρονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μη μπορούν να διασκορπιστούν στον αέρα (όπως η σκόνη αμιάντου). 28. Οι ειδικές επικίνδυνες ύλες και αντικείμενα πρέπει να μεταφέρονται: α. ε συσκευασίες που εμποδίζουν την στερεοποίησή τους. β. ε συσκευασίες που τις προστατεύουν και από τις οποίες δεν μπορούν να διαρρεύσουν. γ. Μόνο σε διαφανείς συσκευασίες. Θέματα ΒΑΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ Θεματική ενότητα d 34

35 (e) Τι πρέπει να γίνεται μετά από ατυχήματα (πρώτες βοήθειες, οδική ασφάλεια, βασικές γνώσεις χρήσης προστατευτικού εξοπλισμού, κ.λπ.) 1. Ένας ικανός οδηγός οχημάτων που μεταφέρει επικίνδυνα εμπορεύματα πρέπει: α. Να γνωρίζει λεπτομερώς όλες τις ιατρικές φροντίδες που πρέπει να δοθούν σε ανθρώπους μολυσμένους από την μεταφερόμενη ύλη. β. Να φυλάσσει τον εξοπλισμό προσωπικής προστασίας στο κουτί εργαλείων. γ. Να γνωρίζει, πώς να χρησιμοποιήσει τον προσωπικό εξοπλισμό προστασίας που διαθέτει. 2. Ποια από τα ακόλουθα μέτρα πρώτων βοηθειών για θύματα οδικών ατυχημάτων θεωρείτε σωστά: α. Αν ο τραυματίας είναι αναίσθητος ή κάνει εμετό, γυρίστε τον στο πλάι και βάλτε κάτι μαλακό κάτω από το κεφάλι του. β. Αν ο τραυματίας είναι ξαπλωμένος στο δρόμο και εκτίθεται σε επιπρόσθετους κινδύνους, πιάστε τον από τα πόδια και σύρτε τον σε ασφαλές μέρος. γ. Αν ο τραυματίας είναι αναίσθητος ή κάνει εμετό, απλώστε τον πίσω με την πλάτη του και βάλτε κάτι μαλακό κάτω από το κεφάλι του. 3. Ποια από τα ακόλουθα μέτρα πρώτων βοηθειών για θύματα οδικών ατυχημάτων θεωρείτε σωστά: α. Αν υπάρχει μόνο ένας αναίσθητος τραυματίας (όσα και αν είναι συνολικά τα θύματα), αναζητήστε αμέσως βοήθεια και μετά φροντίστε το α- ναίσθητο άτομο. β. Αν υπάρχει μόνο ένας αναίσθητος τραυματίας (όσα και αν είναι συνολικά τα θύματα), πρώτα φροντίστε το αναίσθητο άτομο και μετά αναζητήστε βοήθεια. γ. Αν υπάρχουν αρκετοί αναίσθητοι τραυματίες, πρώτα φροντίστε τους πιο σοβαρά τραυματισμένους και μετά αναζητήστε βοήθεια. Θέματα ΒΑΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ Θεματική ενότητα e 35

36 4. Ποια από τα ακόλουθα μέτρα πρώτων βοηθειών θεωρείτε σωστά στην περίπτωση που ένα ή περισσότερα άτομα βρίσκονται σε κλειστό χώρο εν μέρει γεμάτο με τοξικά αέρια / ατμούς; α. Εισέλθετε με ένα μαντήλι, να καλύπτει τη μύτη και το στόμα σας και απομακρύνετε γρήγορα το θύμα από τον κλειστό χώρο. β. Εισέλθετε μόνο εφόσον βάλετε μια μάσκα αερίων με κατάλληλο φίλτρο, ανοίξτε τις πόρτες και τα παράθυρα και μετά απομακρύνετε τα θύματα. γ. Εισέλθετε αφού πάρετε μια βαθιά ανάσα, βασιστείτε στις δικές σας ικανότητες και απομακρύνετε τα θύματα. 5. Ποια από τα ακόλουθα μέτρα πρώτων βοηθειών θεωρείτε σωστά μετά την απομάκρυνση ενός ή περισσοτέρων ανθρώπων που έχουν δηλητηριαστεί σε ένα κλειστό χώρο: α. Αν το θύμα είναι αναίσθητο, αλλά αναπνέει, γυρίστε το στο πλάι. β. Αν το θύμα είναι αναίσθητο και έχει σταματήσει να αναπνέει, γυρίστε το στο πλάι. γ. Αν το θύμα είναι αναίσθητο και έχει σταματήσει να αναπνέει, γυρίστε το ανάσκελα και χτυπήστε το στη πλάτη, για να συνέλθει. 6. Με ποιους τρόπους εκτός από άμεση επαφή μπορεί τα αέρια να βλάψουν το ανθρώπινο σώμα; α. Ορισμένα αέρια μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή δηλητηρίαση. β. Όλα τα αέρια μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές κακώσεις του δέρματος. γ. Τα αέρια πάντοτε προκαλούν εγκαύματα, επειδή είναι πολύ θερμά. 7. Τι μέτρα πρώτων βοηθειών μπορούν να ληφθούν ενάντια στην επίδραση αερίων; α. ε όλες τις περιπτώσεις εισπνοής είτε τοξικών είτε διαβρωτικών αερίων, προκαλείτε εμετό. β. Απομακρύνετε το θύμα μακριά από την πηγή δηλητηριάσεως, δώστε του άφθονο χώρο (αέρα) και αν χρειάζεται, δοκιμάστε τεχνητή αναπνοή. γ. Αν το ψυκτικό αέριο έχει έρθει σε επαφή με το πρόσωπο, αλείψτε το με μια κρέμα προστασίας. Θέματα ΒΑΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ Θεματική ενότητα e 36

37 8. Τα κατάλληλα εξαρτήματα για προσωπική προστασία από τη δράση των υλών της κλάσης 2 (αέρια) είναι: α. Νάυλον ή συνθετικά ενδύματα με υγροποιημένο ή πεπιεσμένο οξυγόνο. β. Γάντια με επένδυση και εξωτερικό ρουχισμό από PVC με υγροποιημένο ή πεπιεσμένο οξυγόνο. γ. ε κάθε περίπτωση, μπότες ασφαλείας. 9. Πρώτες βοήθειες : μέρος ενός εύφλεκτου φορτίου έχει πιάσει φωτιά που έχει μεταδοθεί και σε κάποιον άλλο χρήστη του δρόμου: α. Βάλτε κάποια αλοιφή ή κάποιο σπρέι στα εγκαύματα για να ανακουφίσετε τον πόνο. β. Ξεπλύνετε το θύμα με άφθονο νερό για περίπου λεπτά και αφαιρέστε μόνο τα ρούχα που δεν έχουν κολλήσει στο δέρμα. γ. πάστε τυχόν φουσκάλες από κάψιμο στο δέρμα. 10. Ποια από τα παρακάτω μέτρα ασφαλείας θεωρείτε σωστά στην περίπτωση, που κάποιος έχει εγκαύματα από φλόγες ή κάποιο καυτό υγρό: α. Μετά από διεξοδικό ξέπλυμα με καθαρό νερό, καλύψτε τα εγκαύματα με βαμβακερό ύφασμα. β. Μετά από διεξοδικό ξέπλυμα του ατόμου με καθαρό νερό, καλύψτε τα εγκαύματα με καθαρές γάζες ή ύφασμα. γ. Μετά την κατάσβεση της φλόγας στα ρούχα, βάλτε αλοιφή στο καμένο δέρμα. 11. Εκτός από εγκαύματα, ποια δυσμενή αποτελέσματα μπορούν να επιφέρουν στο ανθρώπινο σώμα τα εύφλεκτα υγρά ή οι ατμοί τους. α. Ερεθισμό του δέρματος, των ματιών και του αναπνευστικού συστήματος. β. Μόνο σοβαρή δηλητηρίαση. γ. Πάντοτε σημαντικά εγκαύματα στα χέρια. Θέματα ΒΑΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ Θεματική ενότητα e 37

38 12. Τα μέτρα πρώτων βοηθειών κατά των επιδράσεων (εκτός από φωτιά) των υλών της κλάσης 3 είναι: α. Εάν η ύλη έχει εκτοξευθεί, αφαιρέστε το μολυσμένο ρουχισμό και εάν η ύλη έχει έλθει σε επαφή με τα μάτια, πλύνετέ τα με νερό για 15 λεπτά. β. Εάν ο τραυματίας έχει καταπιεί την ύλη, ως αυτονόητο παρακινήστε τον να κάνει εμετό. γ. Εάν η ύλη έχει έλθει σε επαφή με τα μάτια, σκουπίστε τα με ένα καθαρό μαντήλι και καλέστε γιατρό. 13. Ο κατάλληλος προσωπικός εξοπλισμός προστασίας από τις επιδράσεις υλών της κλάσης 3 είναι: α. Μπότες ασφαλείας. β. Πάντοτε απαιτείται αναπνευστική συσκευή. γ. Γάντια, φόρμα και πλαστικές ή λαστιχένιες μπότες. 14. Ποιες επιζήμιες επιδράσεις μπορεί να έχουν οι οξειδωτικές ύλες (ή αυτές που απελευθερώνουν μεγάλες ποσότητες οξυγόνου) στο ανθρώπινο σώμα: α. οβαρή δηλητηρίαση. β. οβαρά εγκαύματα, αν έρθουν σε επαφή με τα μάτια ή τη βλεννογόνο μεμβράνη. γ. Εγκαύματα που προκαλούνται από τη διαφυγή καυτών ατμών, εάν η ύλη έλθει σε επαφή με νερό. 15. Ο κατάλληλος προσωπικός εξοπλισμός προστασίας από τις επιδράσεις υλών της κλάσης 5.1 είναι: α. Δερμάτινα γάντια και μπότες. β. Μπότες και γάντια από PVC. γ. Μπότες ασφαλείας. 16. Η δηλητηρίαση: α. Μπορεί να συμβεί με διείσδυση από τη μύτη, το στόμα και το δέρμα. β. Κυρίως συμβαίνει με μη τοξικές ύλες, που δεν εμφανίζουν κίνδυνο τοξικότητας. γ. Αν η ύλη έρθει σε επαφή με το δέρμα (απορροφηθεί από το δέρμα) τότε σημαίνει ότι έχει γίνει εισπνοή της. Θέματα ΒΑΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ Θεματική ενότητα e 38

39 17. Η δηλητηρίαση: α. Εάν η ύλη εισέλθει από τη μύτη με τη μορφή αερίου ή ατμού, αυτό σημαίνει ότι την έχει καταπιεί κανείς. β. Ποτέ δεν προκαλεί βλάβη στο αναπνευστικό σύστημα. γ. Μπορεί να συμβεί μέσω απορροφήσεως στο δέρμα, εάν η ύλη έρθει σε επαφή με το δέρμα. 18. Οι τοξικές ύλες μπορεί να: α. Τις απορροφήσει κάποιος μέσω των ματιών, των χεριών ή των ποδιών. β. Να τις απορροφήσει κάποιος μέσω των αυτιών ή του τριχωτού της κεφαλής. γ. Να τις απορροφήσει κάποιος σε επαφή με οποιοδήποτε μέρος του σώματος. 19. Οι τοξικές ύλες μπορούν να εισέλθουν στο ανθρώπινο σώμα: α. Με κατάποση, εισπνοή ή τοπική απορρόφηση. β. Μόνο με κατάποση, εισπνοή και συμπίεση. γ. Μόνο με εισπνοή και τοπική απορρόφηση. 20. Ποιες επιζήμιες επιδράσεις μπορεί να έχουν οι τοξικές ύλες (ή οι τοξικοί ατμοί τους) στο ανθρώπινο σώμα: α. Όχι σοβαρούς τραυματισμούς. β. Πνευμονικό οίδημα. γ. Θλάσεις. 21. Η χρόνια επίδραση των τοξικών υλών: α. Επηρεάζει μόνο παιδιά και ηλικιωμένους. β. Μπορεί να εμφανιστεί υπό τη μορφή καρκίνου, ακόμα και μετά από αρκετά χρόνια. γ. Επηρεάζει μόνο ανθρώπους με προβληματική υγεία. Θέματα ΒΑΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ Θεματική ενότητα e 39

40 22. Τα έκτακτα μέτρα έναντι των επιδράσεων των υλών της κλάσης 6.1 είναι: α. Εάν η ύλη έχει εκτοξευθεί, αφαιρέστε το μολυσμένο ρουχισμό και εάν η ύλη έχει έλθει σε επαφή με τα μάτια, πλύντε τα με νερό για 15 λεπτά. β. Αν η ύλη έχει έρθει σε επαφή με τα μάτια, σκουπίστε τα με ένα καθαρό μαντήλι και ειδοποιήστε ένα γιατρό. γ. τις περιπτώσεις που κάποιος έχει εισπνεύσει ατμό ή καπνό, δώστε του να πιει άφθονο γάλα. 23. Ο κατάλληλος προσωπικός εξοπλισμός προστασίας από τις επιδράσεις υλών της κλάσης 6.1 είναι: α. Μάσκα αερίων με οποιοδήποτε είδος φίλτρου. β. Προστατευτική φόρμα, μπότες και γάντια από PVC. γ. Ένα χονδρό μάλλινο ένδυμα. 24. Πρώτες βοήθειες: το άτομο που φορτώνει το όχημα, χωρίς να φοράει εξοπλισμό προσωπικής προστασίας, έχει έρθει σε επαφή με ένα προϊόν που αποτελεί βάση (διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου) και έχει διαρρεύσει: α. Ξέπλυνέ τον σε νερό διεξοδικά για λεπτά. β. Βάλτε πάγο ή αλοιφή στα εγκαύματα. γ. Γδύστε το θύμα και σκουπίστε το με ένα καθαρό ύφασμα. 25. Πρώτες βοήθειες: Ενώ ξεφορτώνετε, οξύ σας χτυπά στο πρόσωπο και σε μέρος του απροστάτευτου σώματός σας: α. Να απευθυνθείτε αμέσως σε γιατρό. β. κουπίστε το πρόσωπό σας με ένα καθαρό, στεγνό μαντήλι και μετά ζητήστε βοήθεια. γ. Αφού πλύνετε το πρόσωπό σας, βγάλτε κάθε ρούχο που έχει μολυνθεί από την ύλη και πλύνετε το μολυσμένο μέρος του σώματος. 26. Ο κατάλληλος προσωπικός εξοπλισμός προστασίας από τις επιδράσεις υλών της κλάσης 8 είναι: α. ε όλες τις περιπτώσεις, μια μάσκα αερίου με οποιοδήποτε είδος φίλτρου. β. Δερμάτινη προστατευτική φόρμα, μπότες και γάντια. γ. Προστατευτική φόρμα, μπότες και γάντια από PVC. Θέματα ΒΑΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ Θεματική ενότητα e 40

41 27. Ενέργειες έκτακτης ανάγκης: ποιες επιζήμιες επιδράσεις μπορεί να έχουν οι ύλες της κλάσης 9 (ή ο ατμός ή ο καπνός τους) στο ανθρώπινο σώμα: α. Δηλητηρίαση μέσα από εισπνοή διοξίνης. β. οβαρά εγκαύματα σε επαφή με σκόνη αμιάντου. γ. Εγκαύματα που προκαλούνται από μπαταρίες λιθίου. 28. Η μάσκα αερίων με ένα κατάλληλο φίλτρο: α. ας επιτρέπει να δουλεύετε σε μια εντελώς τοξική ατμόσφαιρα. β. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο, αν ο αέρας δεν περιέχει καθόλου ο- ξυγόνο. γ. Δεν σας επιτρέπει να δουλεύετε σε μια εντελώς τοξική ατμόσφαιρα (χωρίς οξυγόνο). Θέματα ΒΑΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ Θεματική ενότητα e 41

42 (f) Επισήμανση και μαρκάρισμα ως ένδειξη κινδύνου 1. Ποιος είναι ο σκοπός της σημάνσεως κινδύνου (πινακίδες και ετικέτες); α. Επειδή οι ετικέτες είναι όλες πορτοκαλί, λειτουργούν ως προειδοποιητικό σήμα. β. Υπάρχουν μόνο για να πληροφορούν τον οδηγό του οχήματος που μεταφέρει τα επικίνδυνα εμπορεύματα. γ. Γενικά, πληροφορούν το σχετικά απασχολούμενο προσωπικό, ότι μεταφέρονται επικίνδυνα εμπορεύματα κατά τον ADR και ενημερώνει τους άλλους ότι υπάρχουν πιθανοί κίνδυνοι. 2. Τι σχήμα έχουν οι πορτοκαλί πινακίδες; α. Ορθογώνιο. β. Ρόμβου. γ. Τετράγωνο. 3. Πώς μπορεί να είναι οι πινακίδες κινδύνου; α. Με ή χωρίς αριθμούς αναγνώρισης. β. Μόνο με γράμματα. γ. Με γράμματα, αλλά χωρίς αριθμούς αναγνώρισης. 4. Ποιες είναι οι σωστές διαστάσεις της πορτοκαλί πινακίδας στο όχημα; α. Κανονικά 40 cm x 30 cm β. 30 cm x 30cm γ. 50 cm x 20 cm 5. Τι είδους πινακίδες πρέπει να φέρουν τα παρακάτω οχήματα; α. Βυτιοφόρα οχήματα: κενή (απλά πορτοκαλί πινακίδα). β. Βυτιοφόρα οχήματα: μια πινακίδα που φέρει αριθμούς αναγνώρισης. γ. Οχήματα που μεταφέρουν σκευάσματα: μια πινακίδα με τους αριθμούς αναγνωρίσεως. Θέματα ΒΑΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ Θεματική ενότητα f 42

43 6. Ποιος είναι ο σκοπός του αριθμού αναγνωρίσεως της ύλης (αριθμός UN); α. Επιτρέπει την ακριβή αναγνώριση της εμπορικής ονομασίας της μεταφερόμενης ύλης. β. Αναγνωρίζει με ακρίβεια τη χημική ονομασία της ύλης που μεταφέρεται ή την ομάδα των υλών (συλλογική επικεφαλίδα) που περιλαμβάνει τη μεταφερόμενη ύλη. γ. Επιτρέπει την αναγνώριση των πιθανών κινδύνων, που εμφανίζει η μεταφερόμενη ύλη. 7. Ποιες από τις παρακάτω δηλώσεις για την επικόλληση ετικετών σε μονάδες μεταφοράς είναι σωστές: α. Τα οχήματα που μεταφέρουν σκευάσματα του ADR (με εξαίρεση αυτών που περιέχουν εμπορεύματα των κλάσεων 1 και 7) πρέπει να επιδεικνύουν ετικέτες κινδύνου. β. Τα βυτιοφόρα οχήματα πρέπει να επιδεικνύουν τις ετικέτες κινδύνου. γ. Τα εμπορευματοκιβώτια (container) που μεταφέρουν σκευάσματα δεν χρειάζεται να επιδεικνύουν ετικέτες κινδύνου. 8. Πώς πρέπει να δηλώνεται μια μονάδα μεταφοράς που μεταφέρει σκευάσματα με ύλες των κλάσεων 3, 6.1 και 8 του ADR; α. Με τους αριθμούς αναγνωρίσεως όλων των υλών που μεταφέρονται να επιδεικνύονται μπροστά και πίσω. β. Με μια κενή πορτοκαλί πινακίδα μπροστά και πίσω. γ. Με τον αριθμό αναγνωρίσεως της πιο επικίνδυνης ύλης που μεταφέρεται, μπροστά και πίσω. 9. Πώς πρέπει να δηλώνεται ένα φορτηγό κλειστού τύπου με ένα πλήρες φορτίο μιας ύ- λης της κλάσεως 3: α. Με μια (κενή) πορτοκαλί πινακίδα μπροστά και πίσω. β. Επιδεικνύοντας την ετικέτα της κλάσεως 3 και στις δύο πλευρές και πίσω. γ. Επιδεικνύοντας τον αριθμό αναγνωρίσεως της ύλης που μεταφέρεται στις πινακίδες. 10. Η ετικέτα κινδύνου για αέρια δείχνει: α. Μια μαύρη φλόγα (με το άνω μισό λευκό και το κάτω μισό κόκκινο). β. Μια φλόγα (μαύρη ή λευκή) σε κόκκινο φόντο. γ. Μία φιάλη (μαύρη ή λευκή) σε πράσινο φόντο. Θέματα ΒΑΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ Θεματική ενότητα f 43

44 11. Ποιες από τις παρακάτω δηλώσεις για την επικόλληση ετικετών σε μονάδες μεταφοράς είναι σωστές: α. Οχήματα για μεταφορά χύμα υλών δεν χρειάζεται να επιδεικνύουν ετικέτες κινδύνου. β. Τα οχήματα που μεταφέρουν αποσπώμενα βυτία δεν χρειάζεται να ε- πιδεικνύουν ετικέτες κινδύνου. γ. Οχήματα για μεταφορά χύμα υλών πρέπει να επιδεικνύουν ετικέτες κινδύνου. 12. Ποιες επιγραφές (δηλ. σύμβολα) πρέπει να επιδεικνύονται σε δοχεία της κλάσεως 2: α. Το όνομα (κατά ADR) του αερίου ή μείγματος αερίων σε «συντομογραφία». β. Το όνομα του αερίου που περιέχεται στο δοχείο, ακολουθούμενο από το χημικό του τύπο. γ. Ο αριθμός αναγνωρίσεως και το όνομα (κατά ADR) του αερίου ή μείγματος ολογράφως, ευανάγνωστα και ανεξίτηλα. 13. Ποιες ετικέτες πρέπει να φέρουν τα σκευάσματα που περιέχουν επικίνδυνα υλικά σύμφωνα με τον ADR και από ποιον πρέπει να επικολλούνται: α. Επιπρόσθετα με την ετικέτα (ες), πρέπει να φέρουν τον αριθμό αναγνωρίσεως της ύλης με τα γράμματα UN μπροστά. β. Τις ίδιες ετικέτες και πορτοκαλί πινακίδες που χρησιμοποιούνται για μεταφορά εμπορευμάτων σε βυτία. γ. Ετικέτες σχήματος ρόμβου με πλευρές μήκους τουλάχιστον 250 mm, που πρέπει να επικολλούνται από τον αποστολέα. 14. Η ετικέτα κινδύνου για εκρηκτικές ύλες και αντικείμενα δείχνει: α. Μια βόμβα που εκρήγνυται σε μαύρο χρώμα, στο άνω μισό, σε πορτοκαλί φόντο. β. Ένα δοχείο (μαύρο ή λευκό) σε πράσινο φόντο. γ. Μια μαύρη φλόγα (με το άνω μισό λευκό και το κάτω μισό κόκκινο. 15. Η ετικέτα κινδύνου για εύφλεκτα στερεά δείχνει: α. Μια φλόγα (μαύρη ή λευκή) σε κόκκινο φόντο. β. Ένα μαύρο κρανίο και διασταυρωμένα οστά σε λευκό φόντο. γ. Μια μαύρη φλόγα σε ένα φόντο με εναλλασσόμενες κόκκινες και λευκές οριζόντιες λωρίδες. Θέματα ΒΑΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΗ Θεματική ενότητα f 44

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΔΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΔΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΗ ΟΔΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΕΙ ΠΟΑΠΩΝ ΑΠΑΝΤΗΕΩΝ για την ΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΗ το παρόν φυλλάδιο περιέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΘΕΙΙΚΟ ΟΞΥ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Επιδράσεις και συµπτώµατα Μάτια : Το θειικό οξύ είναι διαβρωτική ουσία και µπορεί να προκαλέσει σοβαρό ερεθισµό (ερυθρότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων

Οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων Οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων Ιωσήφ Βομβολάκης (ΣΕΑ 10053) Συσκευασία Οικολογική Συσκευασία Δεκέμβριος 2013 Τι είναι τα επικίνδυνα εμπορεύματα; Με τον όρο "Επικίνδυνα εμπορεύματα" νοούνται οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ. Απαγορεύεται η διέλευση πεζών. Εκρηκτικές ύλες Τοξικές ύλες Διαβρωτικές ύλες Ραδιενεργά υλικά

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ. Απαγορεύεται η διέλευση πεζών. Εκρηκτικές ύλες Τοξικές ύλες Διαβρωτικές ύλες Ραδιενεργά υλικά ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ το κάπνισμα η χρήση γυμνής φλόγας και το κάπνισμα η διέλευση πεζών η κατάσβεση με νερό Μη πόσιμο νερό Μην αγγίζετε η είσοδος στους μη έχοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΔΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΔΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΓΕΝ.ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΗ ΟΔΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΕΙ ΠΟΑΠΩΝ ΑΠΑΝΤΗΕΩΝ για την ΑΝΑΝΕΩΗ - ΑΝΤΙΤΟΙΧΙΗ το παρόν φυλλάδιο περιέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Υδρόθειο. Γενικά περί ασφάλειας. Name Άρης Ιωάννου. Linde Gas. Prepared by A. Ioannou

Υδρόθειο. Γενικά περί ασφάλειας. Name Άρης Ιωάννου. Linde Gas. Prepared by A. Ioannou Υδρόθειο Γενικά περί ασφάλειας Name Άρης Ιωάννου Prepared by A. Ioannou Ιδιότητες: άχρωμο άγευστο έχει χαρακτηριστική οσμή (σαν χαλασμένα αυγά) τοξικό διαβρωτικό εξαιρετικά εύφλεκτο βαρύτερο του αέρα (σχετική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Stop ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: STOP Κωδικός: 2.07.050 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Σταματάει άμεσα τις μικροδιαρροές στο σύστημα ψύξηςθέρμανσης χωρίς να επηρεάζει τα μέταλλα. Δημιουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Υδρογόνο. Γενικά περί ασφάλειας. Name Άρης Ιωάννου. Linde Gas. Prepared by A. Ioannou

Υδρογόνο. Γενικά περί ασφάλειας. Name Άρης Ιωάννου. Linde Gas. Prepared by A. Ioannou Υδρογόνο Γενικά περί ασφάλειας Name Άρης Ιωάννου Prepared by A. Ioannou Ιδιότητες: άχρωμο άγευστο άοσμο μη τοξικό μη διαβρωτικό εξαιρετικά εύφλεκτο όρια αναφλεξιμότητας: 4-75 % κ.ο. στον αέρα (20 o C)

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός 1272/2008 - CLP.

Κανονισμός 1272/2008 - CLP. Κανονισμός 1272/2008 - CLP. Κριτήρια ταξινόμησης - Κίνδυνοι από φυσικούς παράγοντες. Ελένη Φούφα Δ/νση Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ Εκπαίδευση νέων χημικών REACH-CLP, Αθήνα 14,15,16/10/2013, ΓΧΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 07/02/2013 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φράσεις ειδικών κινδύνων και ασφαλούς χρήσης (R & S Phrases) Εισαγωγή

Φράσεις ειδικών κινδύνων και ασφαλούς χρήσης (R & S Phrases) Εισαγωγή Φράσεις ειδικών κινδύνων και ασφαλούς χρήσης (R & S Phrases) Εισαγωγή Οι αποκαλούμενες φράσεις R (Risk Phrases) δίνουν υποδείξεις για ειδικούς κινδύνους οι οποίοι μπορεί να προέλθουν από τη χρήση επικίνδυνων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 22/10/2012 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TETRALUX. info@tetralux.gr 2. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 3. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TETRALUX. info@tetralux.gr 2. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 3. ΣΥΣΤΑΣΗ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εµπορική ονοµασία προϊόντος : Υ ΡΟΧΡΩΜΑ γενικής χρήσης Συνιστώµενη χρήση : Υδρόχρωµα για βαφή εσωτερικών/εξωτερικών επιφανειών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Nivo 40 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: NIVO 40 Κωδικός: 2.40.010 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Υψηλής τεχνολογίας κρέμα καθαρισμού χεριών των εργαζομένων στα συνεργεία. Η υψηλή καθαριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Circuit ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: CIRCUIT Κωδικός: 2.07.060 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Εξειδικευμένο προϊόν κατάλληλο για την απολάδωση κλειστού κυκλώματος νερού ύστερα από εισροή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ; Αυτά μπορεί να είναι μέτρα συλλογικής προστασίας, οργάνωσης της εργασίας ή χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας.

ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ; Αυτά μπορεί να είναι μέτρα συλλογικής προστασίας, οργάνωσης της εργασίας ή χρήση Μέσων Ατομικής Προστασίας. 1 Οι εργασίες που γίνονται κατά τη διαδικασία επεξεργασίας ξύλου και παραγωγής επίπλων, εκθέτουν τους εργαζόμενους σε διάφορες επικίνδυνες ουσίες όπως σκόνη ξύλου (κατά τη διάρκεια της μηχανικής επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ VASTHERM OIL 32 ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΑΔΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ VASOIL CO LTD Νίκου Παττιχη 52,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Calm ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: CALM Κωδικός: 2.01.025 Intrastat Code: 3402.20.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Ειδικό ελαφρώς όξινο σαμπουάν, για καθαρισμό αλάτων αλλά και ελαφρών ρύπων. Εξουδετερώνει τα αλκαλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Biopet ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: BIOPET Κωδικός: 2.10.041 Intrastat Code: 3811.19.00 Περιγραφή: Εφαρμογή: Εμφάνιση: Χαρακτηριστικά Υγρό μυκητοκτόνο πρόσθετο με ευρύ φάσμα δράσης εναντίον όλων των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Material Safety Data Sheet : ΔΕΜΙΡΤΖΟΓΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΒΕΤΕ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Material Safety Data Sheet 1 Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και επιχείρησης/εταιρείας Εμπορική Ονομασία : GROWER 0-0-27 Πληροφορίες σχετικά με την ουσία/παρασκεύασμα : Οργανοχημικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1907/2006/EC, ΑΡΘΡΟ 31 & 453/2010/ΕΚ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1907/2006/EC, ΑΡΘΡΟ 31 & 453/2010/ΕΚ 01. ΠΡΟΪΟΝ PRAKTIKER MEGA (Λευκό & Βάσεις Ρ, D, TR) 1.1 ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΙΧΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ PVA- ACRYLVEOVA PΗΤΙΝΕΣ 1.2 ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΤΟΙΧΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΞΥΛΟΛΙΟ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Επιδράσεις και συµπτώµατα Μάτια : Τα συµπτώµατα της έκθεσης περιλαµβάνουν αίσθηση καψίµατος, πρήξιµο, κοκκινίλες, θολή όραση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύµφωνα µε την Οδηγία 99/45/ΕΚ ( 91/155/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΚ)

ΕΛΤΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύµφωνα µε την Οδηγία 99/45/ΕΚ ( 91/155/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΚ) ΕΛΤΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύµφωνα µε την Οδηγία 99/45/ΕΚ ( 91/155/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΚ) Σύνταξη του Α 7/07/2009 Ενηµέρωση 1η έκδοση 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ονοµασία προϊόντος ΣΚΥΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 06/06/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 06/06/2010 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 1907/2006 (REACH) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ: 06/06/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: ΡΙΠΟΛΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Ice ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: ICE Κωδικός: 2.07.020 Intrastat Code: 3820.00.00 Περιγραφή: Εφαρμογή: Διαλύει γρήγορα τον πάγο από τζάμια, καθρέφτες και κλειδαριές σε μια παγερή μέρα. Είναι ασφαλές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση και ταξινόμηση των χημικών αποβλήτων

Αξιολόγηση και ταξινόμηση των χημικών αποβλήτων Αξιολόγηση και ταξινόμηση των χημικών αποβλήτων Εισαγωγή Η αξιολόγηση των αποβλήτων είναι ιδιαίτερα σημαντική για την κατάλληλη ανακύκλωση ή διάθεσή τους. Αρμόδιος για τον ακριβή προσδιορισμό και την ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή διαχείριση των χημικών προϊόντων από καταναλωτές, επαγγελματίες χρήστες, πολιτεία

Ορθή διαχείριση των χημικών προϊόντων από καταναλωτές, επαγγελματίες χρήστες, πολιτεία Ορθή διαχείριση των χημικών προϊόντων από καταναλωτές, επαγγελματίες χρήστες, πολιτεία Ιωάννα Αγγελοπούλου Γ.Χ.Κ. - /νση Περιβάλλοντος Ημερίδα, Ιωάννινα 08.04.09 1 Παραδείγματα Ημερίδα, Ιωάννινα 08.04.09

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (*) 1.1 Στοιχεία του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος ΒΑΣΗ ΛΕΥΚΗ (ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΗ, ΣΑΤΙΝΕ) 1.2 Χρήση του παρασκευάσματος Οικολογικά χρώματα υδατικής βάσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 29.10.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 29.10.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατασκευαστής: Tana Chemie GmbH 55120 Mainz Aποκλειστικός Αντιπρόσωπος: ECOLINE s.a. Εμπορική ονομασία: EXPRESS Ημερομηνία έκδοσης : 18.02.2003 01. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com.

ΒΟΥΛΗΣ ΧΗΜΙΚΑ 2 Ο ΧΛΜ ΝΑΟΥΣΑ-Σ.Σ.Ν ΝΑΟΥΣΑ ΗΜΑΘΙΑΣ. ΤΛΦ:0030-23320-26446/25047 FAX: 0030-23320-28249 www.voulis.com info@voulis.com. Bactericidal ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Προϊόν: BACTERICIDAL Κωδικός: 2.03.060 Intrastat Code: 3808.40.90 Περιγραφή: Εφαρμογή: Σύνθεση: Εμφάνιση: Χαρακτηριστικά Υπεροχής: Είναι αρκετά ισχυρό και ταχύτατο βακτηριοκτόνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ GIBBER 4SL

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ GIBBER 4SL 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Εμπορικό όνομα : GIBBER 4 SL 1.2 Χρήση σκευάσματος : Φυτορρυθμιστική ουσία 1.3 Παρασκευαστής : L.GOBBI SRL ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Via Vallecalda 33, I-16013 Campo

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Στοιχεία του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος ASPHALT COAT 1.2 Χρήση του παρασκευάσματος Μονωτικό στεγανωτικό προϊόν 1.3 Στοιχεία της εταιρείας Προμηθευτής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 11/10/2012 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Στοιχεία ουσίας /παρασκευάσματος και της επιχείρησης /εταιρείας

1. Στοιχεία ουσίας /παρασκευάσματος και της επιχείρησης /εταιρείας 1. Στοιχεία ουσίας /παρασκευάσματος και της επιχείρησης /εταιρείας Στοιχεία αναγνώρισης της ουσίας ή του παρασκευάσματος: Εμπορική ονομασία: Χρήση: Προμηθευτής: Εκρηκτική ύλη σε κοκκώδη μορφή. Είναι παρασκευασμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με την 91/155/ΕΚ & 93/112/ΕΚ)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με την 91/155/ΕΚ & 93/112/ΕΚ) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με την 91/155/ΕΚ & 93/112/ΕΚ) 1. Στοιχεία του παρασκευάσματος και της επιχείρησης 1.1 Εμπορική ονομασία: DALCO-100 Απολυμαντικό πόσιμου νερού και χώρών τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης

ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Έκδοση 1 η Ημερομηνία έκδοσης: 07052012 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρίας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία υλικού: ΑΣΤΑΡΙ ΝΕΡΟΥ Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό (EC) No. 1907/2006, Άρθρο 31

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό (EC) No. 1907/2006, Άρθρο 31 Σελίδα 1/5 * 1 Ταυτοποίηση ουσίας: Στοιχεία προϊόντος: Εμπορική ονομασία: Korsolex Bohrerbad SAP-Code: EN R10068 Εφαρμογή της ουσίας / του παρασκευάσματος: Απολυμαντικό εργαλείων Παραγωγός: BODE Chemie

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Ασφαλούς Χειρισμού Προϊόντος (MSDS) 1. Ταυτότητα ουσίας / σκευάσματος και εταιρίας

Δελτίο Ασφαλούς Χειρισμού Προϊόντος (MSDS) 1. Ταυτότητα ουσίας / σκευάσματος και εταιρίας Ημερομηνία : 05/09/2004 Χώρα : ΕΛΛΑΔΑ Προϊόν : COPPER CALCIUM SULPHATE 20 WG Έκδοση : 1 1. Ταυτότητα ουσίας / σκευάσματος και εταιρίας 1.1. Ταυτότητα της ουσίας / σκευάσματος : Εμπορικό όνομα : BORDO 20

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/02/2013 Αριθμός Έκδοσης: 0 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (Σύμφωνα με το Παρ.2 του Καν. 1907/2006) Όπως τροποποιήθηκε από τον Καν. 453/2010 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) No. 1907/2006 (REACH) Έκδοση: 2 Ημερομηνία Τροποποίησης: 18.09.2012 Ημερομηνία εκτύπωσης: 18.09.2012 Σελίδα: 1 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ταυτοποίηση του προϊόντος Εμπορικό Όνομα: Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Απομακρύνετε άμεσα ιματισμό λερωμένο από το προϊόν.

ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών Απομακρύνετε άμεσα ιματισμό λερωμένο από το προϊόν. ΤΜΗΜΑ 1: Ταυτοποίηση ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΟΞΙΚΟ ΟΞΥ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Κίνδυνοι για την : ανθρώπινη υγεία Πολύ επικίνδυνη ουσία σε περίπτωση επαφής µε το δέρµα, µε τα µάτια, κατά την εισπνοή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ! ΠΡΟΣΟΧΗ!

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ! ΠΡΟΣΟΧΗ! ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ! Οδηγίες Ασφάλειας και Λειτουργίας Για την Ασφάλειά σας ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΜΗΝ επιχειρήσετε να λειτουργήσετε αυτό το εργαλείο μέχρι να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. CLP-Παραδείγματα. ταξινόμησης ΣΕΥΥΟ 10-11.03.2011. Δρ Κουτσοδήμου Αγλαΐα Διεύθυνση Περιβάλλοντος

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. CLP-Παραδείγματα. ταξινόμησης ΣΕΥΥΟ 10-11.03.2011. Δρ Κουτσοδήμου Αγλαΐα Διεύθυνση Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Ταξινόμηση ουσιών σύμφωνα με τον κανονισμό CLP-Παραδείγματα ταξινόμησης ΣΕΥΥΟ 10-11.03.2011 Δρ Κουτσοδήμου Αγλαΐα Διεύθυνση Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Επικίνδυνες

Διαβάστε περισσότερα

Φράσεις Ειδικών Κινδύνων (Risk Phrases R phrases)

Φράσεις Ειδικών Κινδύνων (Risk Phrases R phrases) Φράσεις Ειδικών Κινδύνων (Risk Phrases R phrases) Πηγή: www.microkat.gr Κάθε προϊόν που περιέχει επικίνδυνες ουσίες πρέπει να φέρει στη συσκευασία του κατάλληλη ετικέτα µε όλες τις βασικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΔΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΣΕ ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΕΝΙΚΑ 3. Ταπώστε τις εισόδους του κεντρικού εξαερισμού, για να μη διαδοθεί η ουσία αν είναι πτητική και ενημερώστε για τη 4. Διώξτε τους εργαζόμενους έξω από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ι.Τ.Ε. ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΧΗΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΤΥΧΑΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΑΠΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 LABOHIT LH2330 / LH2332

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 LABOHIT LH2330 / LH2332 Σελίδα 1 από 6 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος Καθορισμός του ασκούντος την επιχείρηση Εταιρεία: Οδός: Τόπος: LH2330 / LH2332 FINO

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΠΟΛΤΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΠΟΛΤΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΠΟΛΤΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ & ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Στοιχεία Παρασκευάσματος Ονομασία: PRO DOPE ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗΝ Φ. 900/1/26594/Σ. 130 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΓΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ Ε ΑΦΟΥΣ/2 27 εκ 2005 ΕΛΑΧΙΣTEΣ ΠΡO lαγραφεσ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠlΣΗΜΑΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού. ImPath DAPI Αριθμός προϊόντος: 46911 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. ImPath DAPI

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού. ImPath DAPI Αριθμός προϊόντος: 46911 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. ImPath DAPI Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού Αριθμός προϊόντος: 46911 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Εταιρεία Pathcom Systems Corp 6759 Sierra Ct. Suite# L Δουβλίνο, CA 94568 Τηλέφωνο 1-925-829-5500 Φαξ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 1. Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Στοιχεία τής ουσίας ή τού παρασκευάσµατος Καθορισμός του ασκούντος την επιχείρηση Εταιρεία: Οδός: Τόπος: LH1132 / LH1134 FINO

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Δελτίο δεδομένων ασφαλείας Σελίδα: 1/7 1. Σοιχεία ουσίας / μίγματος και εταιρείας /επιχείρησης PCI SILCOFERM S No 44 TOPAS Χρήση: Προϊόν για χημικά πρόσθετα κατασκευών Εταιρεία: PCI Augsburg GmbH 86159

Διαβάστε περισσότερα

KOYTIA ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

KOYTIA ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ KOYTIA ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ Σε περίπτωση που έχετε αμφιβολίες σχετικά με την κατάσταση του θύματος ή αν δεν είστε βέβαιοι πώς να χειριστείτε την κατάσταση, καλέστε 166 ή αναζητήστε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΧΡΩ Α.Ε Αρχ/στη Π. Σπυρόπουλου 2 183 46 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 4816101-103 FAX. 210 4820460 e-mail: info@vechro.gr & quality@vechro.gr www.vechro.

ΒΕΧΡΩ Α.Ε Αρχ/στη Π. Σπυρόπουλου 2 183 46 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 4816101-103 FAX. 210 4820460 e-mail: info@vechro.gr & quality@vechro.gr www.vechro. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 1907/2006/EC, ΑΡΘΡΟ 31 & 453/2010/ΕΚ 01. ΠΡΟΪΟΝ CHIEF ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ (Λευκό & Βάσεις P & D) 1.1 ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΑΤ Υ ΑΤΟ ΙΑΛΥΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ GWS Ltd. Γιαννιτσών 200, 54628 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 523245, Φαξ.: 2310 523241 info@gws.gr www.gws.gr Η Global

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με την Οδηγία 1907/2006/EC, Άρθρο 31

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με την Οδηγία 1907/2006/EC, Άρθρο 31 1/6 Ημερομηνία εκτύπωσης 1 Περιγραφή ουσίας Λεπτομέρειες προϊόντος Αριθμός προϊόντος: V 605 A/A Εφαρμογή της ουσίας / του παρασκευάσματος σπρέι επίπλων teak Κατασκευαστής/Διανομέας: ICI Hellas AE Γραβιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε την Κοινοτική Οδηγία 2001/58/EC

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύµφωνα µε την Κοινοτική Οδηγία 2001/58/EC 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ: ORGANO Pb 24 ΧΡΗΣΗ: Στεγνωτικό χρώµατος βάθους ΕΤΑΙΡΙΑ: ιεύθυνση: Γ. Ανδρούτσου 5 Κουκάκι Αθήνα Τηλέφωνο: 22620 30982 Τηλετυπία: 22620

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ύµφωνα µε την 91/155/ΕΚ, 93/112/ΕΚ, 2001/58/ΕΚ Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 10.05.2005 ΑναθεωρÞθηκε την 10.05.2005

ύµφωνα µε την 91/155/ΕΚ, 93/112/ΕΚ, 2001/58/ΕΚ Ηìεροìηνßα εκτýπωσηò 10.05.2005 ΑναθεωρÞθηκε την 10.05.2005 Σελßδα 1/5 1 Στοιχεßα του παρασκευüσìατοò και τηò επιχεßρησηò Εφαρµογή προϊόντος: Επαγγελµατικό προϊόν καθαρισµού/συντήρησης γενικού καθαρισµού. Προµηθευτής: Unilever Hellas AEBE Μαρ. Αντύπα 92, 141 21

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 7 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINOBIM Σκόνη ελαφρόπετρας 68175 / 68176 / 68177 / 68178 / 68179 Συναφείς προσδιοριζόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΑΝΕΦΟ ΙΑΣΜΟ

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΑΝΕΦΟ ΙΑΣΜΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΑΝΕΦΟ ΙΑΣΜΟ ήλωση αποποίησης - Disclaimer Ο Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών πληροφορεί ότι το υλικό αυτό είναι καθαρά πληροφοριακό και ότι δεν φέρει ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

200 κ.εκ. Termidor 9 SC ENTOMOKTONO. Σήμα κατατεθέν BASF 81077574 GR 1063. Fipronil (φιπρονίλ) Πυκνό Εναιώρημα (SC) Εγγυημένη σύνθεση:

200 κ.εκ. Termidor 9 SC ENTOMOKTONO. Σήμα κατατεθέν BASF 81077574 GR 1063. Fipronil (φιπρονίλ) Πυκνό Εναιώρημα (SC) Εγγυημένη σύνθεση: 4 0 1 4 3 4 8 9 6 6 8 9 4 Termidor 9 SC Εγγυημένη σύνθεση: Fipronil 9,1% β/β ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Λ. Μεσογείων 449, 153

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 του 5. Aquafountain 2000. G Νουµερο SDS : 305339 V000.0 Επαλήθευση: 00.00.0000 Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 02.06.2008

Σελίδα 1 του 5. Aquafountain 2000. G Νουµερο SDS : 305339 V000.0 Επαλήθευση: 00.00.0000 Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 02.06.2008 ελτίο δεδοµένων ασφαλείας υλικών, σύµφωνα µε ( ΕC)1907/2006-ISO 11014-1 Σελίδα 1 του 5 Aquafountain 2000 G Νουµερο SDS : 305339 Επαλήθευση: 00.00.0000 Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 02.06.2008 1. Ταυτοποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση. και σήμανση των Επικινδύνων Ιατρικών-Μολυσματικών Αποβλήτων» απόβλητα; πανεπιστημιακά / περιφερειακά /στρατιωτικά

«Διαχείριση. και σήμανση των Επικινδύνων Ιατρικών-Μολυσματικών Αποβλήτων» απόβλητα; πανεπιστημιακά / περιφερειακά /στρατιωτικά «Διαχείριση και σήμανση των Επικινδύνων Ιατρικών-Μολυσματικών Αποβλήτων» Τι είναι τα ιατρικά και νοσοκομειακά απόβλητα; Ως Ιατρικά Απόβλητα (Ι.Α.).) νοούνται τα απορρίμματα στις Υγειονομικές Μονάδες (Υ.Μ.).)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ασφαλείς μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR)

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ασφαλείς μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. ΤΕΧΝΟΛ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣ. ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε. & ΜΗΧΑΝΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ασφαλείς μεταφορές

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα CLP ταξινόμησης ουσιών Επιλογή δηλώσεων προφύλαξης

Παραδείγματα CLP ταξινόμησης ουσιών Επιλογή δηλώσεων προφύλαξης ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Παραδείγματα CLP ταξινόμησης ουσιών Επιλογή δηλώσεων προφύλαξης ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΓΧΚ 30.11-01.12.2010 Δρ Κουτσοδήμου Αγλαΐα Διεύθυνση Περιβάλλοντος Na 2 O 2 EC No 215-209-4 CAS

Διαβάστε περισσότερα

Κίνδυνοι έκρηξης. Ορισµοί

Κίνδυνοι έκρηξης. Ορισµοί Κίνδυνοι έκρηξης Ορισµοί «Καύση»: σύνολο φυσικών και χηµικών διεργασιών πουαλληλεπιδρούν. λ Η σηµαντικότερη από αυτές, η οποία και χαρακτηρίζει την καύση, είναι η ταχεία και αυτοσυντηρούµενη χηµική αντίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Φωτιά στα διϋλιστήρια του Ασπρόπυργου το 1989

Φωτιά στα διϋλιστήρια του Ασπρόπυργου το 1989 ΓΕΝΙΚΑ Φωτιά στα διϋλιστήρια του Ασπρόπυργου το 1989 Εάν διαμένετε ή βρίσκεστε συχνά σε περιοχή στην οποία υπάρχουν τεχνολογικοί κίνδυνοι (μπορείτε να ενημερωθείτε για το είδος τους από τις Υπηρεσίες της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (1993/112/EE)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (1993/112/EE) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (1993/112/EE) TOPINE PLUS Ισχύει από : 01/12/2001 Αντικαθιστά έκδοση από : 1. Ονομασία σκευάσματος και εταιρίας Στοιχεία προϊόντος; Μικροβιοκτόνο-Απολυμαντικό επιφανειών Εμπορική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΤΜΩΝ Τρόπος λειτουργίας.

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΤΜΩΝ Τρόπος λειτουργίας. Βασικές Αρχές ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΤΜΩΝ Τρόπος λειτουργίας. Η ανάκτηση των ατμών γίνεται με την βοήθεια ενός συστήματος σωληνώσεων από την δεξαμενή και τις εξαερώσεις μέχρι το βυτίο και έχει ως σκοπό να μεταφέρει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SDS) ΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΞΗΡΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ INTERMIX

ΔΕΛΤΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SDS) ΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΞΗΡΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ INTERMIX ΔΕΛΤΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SDS) ΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΞΗΡΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ INTERMIX 17 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SDS) Κονιαμάτων επιχρισμάτων Είδος: Τύπος: Εμπορική ονομασία: Εργ. Παραγωγής: Δ/ση Εργ. Παραγωγής:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σιλικόνες ζύμης δύο συστατικών Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Σιλικόνες ζύμης δύο συστατικών FH1132 / FH1134 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

R10 Xn;R20/21, R65 Xi;R38 R66

R10 Xn;R20/21, R65 Xi;R38 R66 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (*) 1.1 Στοιχεία του παρασκευάσματος Ονομασία προϊόντος 1.2 Χρήση του παρασκευάσματος Oργανικός διαλύτης για την αραίωση χρωμάτων διαλύτη. 1.3 Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ

Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ Φίλτρο σωματιδίων καυσίμου ντίζελ 12.07 - Οδηγίες χρήσης g 51145780 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Πρόλογος Για την ασφαλή χρήση του μεταφορέα διαδρόμου απαιτούνται γνώσεις που

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός 1272/2008/ΕK (CLP)

Κανονισμός 1272/2008/ΕK (CLP) YΠOYPΓEIO OIKONOMIAΣ KAI OIKONOMIKΩN ΓENIKH ΔIEYΘYNΣH Γ.X.K. Κανονισμός 1272/2008/ΕK (CLP) για την Ταξινόμηση, Επισήμανση & Συσκευασία ουσιών και μειγμάτων Καταργεί από 01/06/2015: Οδηγία 67/548/ΕΟΚ -

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.67/548/ΕΟΚ: 603-096-00-8 CAS: 112-34-5 EINECS: 203-961-6

Αρ.67/548/ΕΟΚ: 603-096-00-8 CAS: 112-34-5 EINECS: 203-961-6 Καρτέλα ασφαλείας της 29/1/2004, έκδοση 3 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Εµπορική ονοµασία: ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ ΝΕΡΟΥ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ ΜΑΤ ΙΑΦΑΝΟ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Εµπορικός κωδικός: LΑ321Ι Είδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΕΞΑΝΙΟ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Κίνδυνοι για την : ανθρώπινη υγεία Η ουσία είναι εξαιρετικά εύφλεκτο υγρό όπως και οι ατµοί του. Οι ατµοί της ουσίας µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ

ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ Ενδυνάμωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, μεσκοπότηβελτίωσητων συνθηκών εργασίας στους τομείς των κατασκευών,

Διαβάστε περισσότερα

4. το όχημα να διαθέτει καταγραφικό θερμοκρασιών για την πιστοποίηση των συνθηκών μεταφοράς δειγμάτων

4. το όχημα να διαθέτει καταγραφικό θερμοκρασιών για την πιστοποίηση των συνθηκών μεταφοράς δειγμάτων Η εταιρεία πρεπει 1. να είναι εξειδικευμένη και πιστοποιημένη για τη μεταφορά βιολογικών υλικών, εκπληρώντας όλες τις προδιαγραφές όπως αυτές ορίζονται απο την Ελληνική (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ADR, ΦΕΚ 509/2000, ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

GETINGE CLEAN Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού

GETINGE CLEAN Δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικού 1: Ταυτοποίηση ουσίας/μείγματος και της αρμόδιας εταιρείας 1.1 Ταυτότητα προϊόντος Όνομα: Απορρυπαντικό MIS Getinge Clean (PF-094) Αρ. παραγγελίας: 6001069200 1.2 Σχετικές αποδεκτές χρήσεις της ουσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ GREENZIT A100 PREMIX 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ GREENZIT A100 PREMIX 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Πίνακας Περιεχομένων: 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2. ΣΥΣΤΑΣΗ/ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 4. ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΙΝ ΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2. ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΙΝ ΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2. ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Προϊόν : POLIFOS 28,4 EC Έκδοση : 1 Εκδόθηκε : Mάρτιος 2004 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪOΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 1.1 Εµπορικό όνοµα : POLIFOS 28,4 EC 1.2 Χρήση: Zιζανιοκτόνο - Φυτοπροστατευτικό προϊόν 1.3 Παρασκευαστής

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτομερείς oδηγίες επισκευής. 3D target repair

Λεπτομερείς oδηγίες επισκευής. 3D target repair Λεπτομερείς oδηγίες επισκευής. 3D target repair ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΥΛΙΚΟ. ΕΠΙΣΗΣ, ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΨΗΦΙΑΚΗ ΖΥΓΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΜΈΤΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΚΙΝ ΥΝΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ Ποιά είναι τα επικίνδυνα φορτία; Ως επικίνδυνα φορτία ορίζονται τα εµπορεύµατα, είδη και ύλικά από τα οποία µπορούν να προκύψουν κίνδυνοι για το κοινωνικό σύνολο, τη ζωή και

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 5 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Εταιρεία που τοποθετεί το προϊόν στην αγορά: Ιακωβίδου 50, 111 43 Αθήνα Τηλ.: 2108104490, 2102110890 Φαξ: 2108104491

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Εταιρεία που τοποθετεί το προϊόν στην αγορά: Ιακωβίδου 50, 111 43 Αθήνα Τηλ.: 2108104490, 2102110890 Φαξ: 2108104491 Σύμφωνα με τις Κανονισμούς 1907/2006/ΕC και 1272/2008/EC PanKill-2 CL 23.03.2012 - Σελίδα 1/5 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Προϊόν: Λειτουργία: Εταιρεία Παραγωγής: Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Ατυχήματα και Τραυματισμοί

Ατυχήματα και Τραυματισμοί Ατυχήματα και Τραυματισμοί 1 Τι πρέπει να γνωρίζω από την πρώτη μέρα στο εργαστήριο; Να έχεις ενημερωθεί για τη θέση και τη χρήση των πυροσβεστήρων, του κιβωτίου πρώτων βοηθειών (φαρμακείου), των κουβερτών

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (σύμφωνα με τη Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης) ημερομηνία έκδοσης 05/11/12 αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (σύμφωνα με τη Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης) ημερομηνία έκδοσης 05/11/12 αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες εκδόσεις 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ταυτοποίηση της ουσίας ή του σκευάσματος Εμπορικό Όνομα Syngenta : SEQUESTRENE NK FE 100 SG Design Code : A9545A AGI Code : 143518 Ταυτοποίηση Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 11 η Ετήσια Σύσκεψη Επιθεωρητών REACH, CLP - 2015 Εθνική Συνάντηση Εργασίας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος PROTEAS Αθήνα - 27, 28 & 29 Απριλίου 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ FRAL DRY-MEC 16lt ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ... 0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ...3 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 4 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006/ΕΚ FLOW 50 SC

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006/ΕΚ FLOW 50 SC 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΥΣIΑΣ / ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Ταυτότητα του σκευάσματος Εμπορική ονομασία : Flow 50 SC Χρήση του σκευάσματος : Ζιζανιοκτόνο φυτοπροστατευτικό προϊόν Εταιρία : GREENFARM ΧΗΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος FINO HIPOLISH Πάστα στίλβωσης 68042 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του

Διαβάστε περισσότερα