Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών Κανονισμός Μάϊος 2015

2 Επιμέλεια: Μ. Γουάλλες Ν. Τσελίκας

3 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 Συντομογραφίες... 5 Θεσμικό Πλαίσιο... 7 Στόχοι... 7 Εμπλεκόμενοι... 8 Υποψήφιος διδάκτωρ... 8 Επιβλέπων... 8 Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή... 8 Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών... 9 Εισαγωγή στο πρόγραμμα... 9 Αίτηση... 9 Κριτήρια επιλογής...10 Αποδοχή αίτησης...10 Μεταφορά διδακτορικού...10 Φοίτηση...11 Διάρθρωση σπουδών...11 Προπαρασκευαστικό μέρος...11 Ερευνητική πρόταση...12 Εκπόνηση της διατριβής...12 Εξέταση...12 Αναγόρευση...13 Ορκωμοσία...14 Υποχρεώσεις ΥΔ...14 Δημοσιεύσεις...14

4 Παρουσία στο Τμήμα...14 Επικουρικό Έργο...14 Αναφορά προόδου...14 Διάρκεια σπουδών...15 Τροποποιήσεις πλάνου σπουδών...15 Επιβλέπων...15 Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή...15 Τίτλος ΔΔ...15 Διαγραφή ΥΔ...16 Ακαδημαϊκή δεοντολογία και πειθαρχικά παραπτώματα...16 Μη συμμόρφωση...16 Μεταβατικές διατάξεις...17

5 Συντομογραφίες ΥΔ Υποψήφιος Διδάκτωρ ΤΣΕ Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή ΕΔΣ Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΓΣΕΣ Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΠΔΣ ΔΔ Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών Διδακτορική Διατριβή Τμήμα Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Πανεπιστήμιο Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

6

7 Θεσμικό Πλαίσιο Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος διέπεται από το άρθρο 9 του νόμου 3685/2008, δεδομένου ότι και το εδάφιο α της παρ. 11 του άρθρου 80 ν. 4009/2011 (Α 195), όπως τροποποιήθηκε βάσει της παρ. γ του άρθρου 47 του ν. 4025/2011 (Α 228), προβλέπει πως «Μέχρι την ίδρυση σχολής ή σχολών μεταπτυχιακών σπουδών και τη συγκρότηση των οργάνων τους, για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) και την εκπόνηση των διδακτορικών διατριβών εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3685/2008 (Α 148), όπως ισχύει.» Σημειώνεται πως η παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 4009/2011 (Α 195), όπως τροποποιήθηκε βάσει της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4076/2012 (Α 159), προβλέπει πως «Τα προγράμματα μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών λειτουργούν σύμφωνα με τον Οργανισμό του Ιδρύματος.» Συνεπώς, με τη δημοσίευση του Οργανισμού του Ιδρύματος και την ίδρυση σχολής μεταπτυχιακών σπουδών ο παρών κανονισμός θα αναθεωρηθεί αντίστοιχα. Στόχοι Οι διδακτορικές σπουδές αποβλέπουν στη δημιουργία υψηλής ποιότητας και σύγχρονης επιστημονικής έρευνας, καθώς και στην κατάρτιση επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο και εξέλιξη της επιστήμης και της βασικής έρευνας. Οι απόφοιτοι των διδακτορικών προγραμμάτων προορίζονται να στελεχώσουν το ερευνητικό, επιχειρηματικό και εκπαιδευτικό δυναμικό της χώρας και του εξωτερικού. Συγχρόνως, το διδακτορικό πρόγραμμα αποτελεί για το Τμήμα, καθώς και γενικότερα για το Πανεπιστήμιο, πηγή ακαδημαϊκού κύρους και διεθνούς ακαδημαϊκής διάκρισης και συμβάλλει στην ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση της ερευνητικής παραγωγής. Ειδικότερα, στόχος του προγράμματος διδακτορικών σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών είναι η προαγωγή της γνώσης, η ανάπτυξη της έρευνας στην Επιστήμη της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών, συναφών επιστημών και κλάδων καθώς και η δημιουργία επιστημόνων ερευνητών ικανών να συνεισφέρουν στην προώθηση της έρευνας, της τεχνολογίας και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο πεδίο της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών. Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών δέχεται αιτήσεις υποψηφίων διδακτόρων με σκοπό την απονομή Διδακτορικού Διπλώματος στην ανωτέρω επιστημονική περιοχή.

8 Εμπλεκόμενοι Υποψήφιος διδάκτωρ Για να εγγραφεί ο ενδιαφερόμενος στο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών (ΠΔΣ) του Τμήματος ως υποψήφιος διδάκτωρ (ΥΔ), πρέπει να διαθέτει κατ ελάχιστον: (1) πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ (ή της ΑΣΠΑΙΤΕ) της ημεδαπής ή αντίστοιχο της αλλοδαπής, νομίμως αναγνωρισμένο, (2α) για τους κατόχους πτυχίου ΑΕΙ (ή αντίστοιχο της αλλοδαπής νομίμως αναγνωρισμένο): δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών ή δημοσιεύσεις σε έγκριτα και διεθνώς αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά ή/και συνέδρια (2β) για τους κατόχους πτυχίου ΑΤΕΙ ή της ΑΣΠΑΙΤΕ (ή αντίστοιχο της αλλοδαπής νομίμως αναγνωρισμένο): δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών (3) συνάφεια της εκ των παραπάνω (1) ή (2) με το ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο της της υπό προκήρυξη θέσης και (4) πιστοποιημένη καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Επιβλέπων Ο Επιβλέπων του ΥΔ είναι Καθηγητής του Τμήματος (βαθμίδας Καθηγητή, Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή). Στην περίπτωση ΠΔΣ που υλοποιείται σε συνεργασία μεταξύ του Τμήματος και άλλου φορέα, επιτρέπεται ο ορισμός δεύτερου συν-επιβλέποντα, ο οποίος θα είναι Καθηγητής ή Ερευνητής του συνεργαζόμενου φορέα, βαθμίδας κατ ελάχιστον Επίκουρου Καθηγητή ή Γ Βαθμίδας (Εντεταλμένος Ερευνητής), αντίστοιχα, εφόσον αυτό προβλέπεται από σχετικό πρωτόκολλο συνεργασίας. Κάθε Καθηγητής του Τμήματος μπορεί να οριστεί ως Επιβλέπων σε πέντε (5) το πολύ διδακτορικές διατριβές (ΔΔ) που είναι σε εξέλιξη την ίδια χρονική στιγμή. Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή Ως μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής (ΤΣΕ) δύναται να ορίζονται Καθηγητές και Ερευνητές οποιασδήποτε βαθμίδας, Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Κέντρων της Ελλάδας και του Εξωτερικού, με την προϋπόθεση πως το γνωστικό αντικείμενο της θέσης τους ή το ερευνητικό τους έργο, είναι συναφές με το ευρύτερο θεματικό πεδίο της ΔΔ. Ο Επιβλέπων ή οι Επιβλέποντες, κατά περίπτωση, είναι απαραιτήτως μέλη της ΤΣΕ.

9 Κάθε Καθηγητής του Τμήματος μπορεί να συμμετέχει σε δέκα (10) το πολύ ΔΔ που είναι σε εξέλιξη την ίδια χρονική στιγμή με την ιδιότητα του μέλους της ΤΣΕ ή του Επιβλέποντα. Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών Ως ΕΔΣ ορίζεται η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, η οποία έχει ως αποστολή την υποστήριξη της εφαρμογής του παρόντα κανονισμού. Εισαγωγή στο πρόγραμμα Αίτηση Για την εγγραφή στο ΠΔΣ ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλει στη Γραμματεία του Τμήματος τα παρακάτω δικαιολογητικά: (1) Έντυπη αίτηση στην οποία να περιγράφεται το προτεινόμενο πεδίο έρευνας. (2) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. (3) Αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας ή κρατικό πτυχίο γλωσσομάθειας ή πτυχίο από αγγλόφωνο πανεπιστήμιο. (4) Δύο συστατικές επιστολές, μία τουλάχιστον εκ των οποίων από καθηγητή που έχει συνεργαστεί με τον υποψήφιο. (5) Αντίγραφο του βασικού πτυχίου. Σε περίπτωση που πρόκειται για πτυχίο Πανεπιστημίου του εξωτερικού, θα πρέπει να συνυποβάλει και την αναγνώρισή του από το ΔΟΑΤΑΠ. (6) Δίπλωμα μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, εφόσον υπάρχει. Σε περίπτωση που πρόκειται για δίπλωμα Πανεπιστημίου του εξωτερικού η αναγνώρισή του από το ΔΟΑΤΑΠ δύναται να μην συνυποβληθεί με την αίτηση. Σε αυτή την περίπτωση η αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ θα πρέπει να υποβληθεί στη Γραμματεία σε προθεσμία που θα οριστεί από τη ΓΣΕΣ, σε περίπτωση δε που δεν τηρηθεί η ανωτέρω προθεσμία ο ΥΔ θα διαγράφεται από το πρόγραμμα. (7) Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων εφόσον υπάρχουν. Οι δημοσιεύσεις θα συνοδεύονται από αναλυτική αναφορά των συγγραφέων και του μέσου δημοσίευσης, καθώς και από συνοπτική περιγραφή της συμμετοχής του υποψηφίου στην εν λόγω έρευνα.

10 Για τους κατόχους πτυχίου ΑΕΙ της ημεδαπής (ή αντίστοιχο της αλλοδαπής, νομίμως αναγνωρισμένο), για να είναι πλήρης η αίτηση του υποψηφίου θα πρέπει να περιλαμβάνει οπωσδήποτε τα (1)-(5) και τουλάχιστον ένα εκ των (6) και (7). Για τους κατόχους πτυχίου ΑΤΕΙ (ή της ΑΣΠΑΙΤΕ) της ημεδαπής (ή αντίστοιχο της αλλοδαπής, νομίμως αναγνωρισμένο), για να είναι πλήρης η αίτηση του υποψηφίου θα πρέπει να περιλαμβάνει οπωσδήποτε τα (1)-(6) και, προαιρετικά, το (7). Κριτήρια επιλογής Εφόσον η ΕΔΣ αποφανθεί θετικά ως προς την ικανοποίηση των τυπικών προσόντων του υποψηφίου, ως κριτήρια επιλογής λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, ο βαθμός πτυχίου, ο βαθμός μεταπτυχιακού διπλώματος, ο βαθμός γνώσης μίας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών, η ερευνητική ικανότητα όπως προκύπτει από δημοσιεύσεις ή εισηγήσεις σε συνέδρια ή από τη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, η τυχόν επαγγελματική εμπειρία καθώς και οι εισηγήσεις μελών του Τμήματος μετά από προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου. Αποδοχή αίτησης Ταυτόχρονα με την αποδοχή της αίτησης, για κάθε ΥΔ ορίζεται από τη ΓΣΕΣ ο Επιβλέπων της ΔΔ και καθορίζεται το ευρύτερο θεματικό πεδίο στο οποίο θα εμπίπτει η ΔΔ. Με την ίδια διαδικασία ορίζεται έως ένας συν-επιβλέπων, στην περίπτωση που η ΔΔ εκπονείται σε συνεργασία με δεύτερο ερευνητικό φορέα. Η ΓΣΕΣ δύναται επίσης, εφόσον κριθεί απαραίτητο, να ορίσει μαθήματα που ο ΥΔ οφείλει να παρακολουθήσει για να ενισχύσει τη δυνατότητά του να εκπονήσει τη ΔΔ. Τα μαθήματα θα είναι μεταπτυχιακού επιπέδου, ενώ ειδικά στην περίπτωση που ο ΥΔ προέρχεται από διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο δύναται να είναι και προπτυχιακά μαθήματα. Για τους ΥΔ που δεν είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών, είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση κατ ελάχιστον τριών (3) μεταπτυχιακών ή/και προπτυχιακών μαθημάτων, τα οποία θα καθορίζονται από τον Επιβλέποντα της ΔΔ. Μεταφορά διδακτορικού Είναι δυνατή η εισαγωγή στο ΠΔΣ του τμήματος ατόμων που παρακολουθούν ήδη ΠΔΣ σε άλλο Τμήμα του Πανεπιστημίου ή άλλου ιδρύματος της επικράτειας ή του εξωτερικού και επιθυμούν να μεταφέρουν τις διδακτορικές σπουδές τους στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Σε αυτή την περίπτωση, πέραν των δικαιολογητικών που αναφέρονται

11 ανωτέρω, η αίτηση του υποψηφίου θα πρέπει να περιλαμβάνει και τη βεβαίωση εγγραφής στο ΠΔΣ που παρακολουθεί ήδη. Ο ΥΔ οφείλει να καταθέσει εντός τριμήνου από την ημερομηνία αποδοχής της αίτησής του βεβαίωση διαγραφής από το προηγούμενο ΠΔΣ που παρακολουθούσε, διαφορετικά διαγράφεται. Δεν νοείται μεταφορά διδακτορικών σπουδών σε περίπτωση που ο ΥΔ έχει διαγραφεί από το ΠΔΣ που παρακολουθούσε πριν την υποβολή της αίτησης εκπόνησης ΔΔ προς το Τμήμα. Στην ίδια απόφαση με την αποδοχή της αίτησης του ΥΔ ορίζεται η σύνθεση της ΤΣΕ και ορίζεται ως ακριβής τίτλος της ΔΔ ο τίτλος της ΔΔ του αρχικού ΠΔΣ που παρακολουθούσε ο ΥΔ. Ορίζεται επίσης ο χρόνος σπουδών που θα αναγνωριστεί και θα προσμετρήσει στον υπολογισμό του συνολικού χρόνου σπουδών με κύριο κριτήριο την έκταση της ερευνητικής εργασίας που έχει ήδη εκπονηθεί. Ο χρόνος που θα αναγνωριστεί θα υπολείπεται τουλάχιστον ενός εξαμήνου σε σχέση με τον πραγματικό χρόνο που έχει ήδη διανυθεί στο πλαίσιο του ΠΔΣ. Σε κάθε περίπτωση, για τη λήψη διδακτορικού τίτλου από το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών θα πρέπει κατ ελάχιστον το 50% του χρόνου των διδακτορικών σπουδών να έχουν διανυθεί στο Τμήμα. Φοίτηση Διάρθρωση σπουδών Οι διδακτορικές σπουδές οργανώνονται σε τέσσερα μέρη, ως ακολούθως: (1) Προπαρασκευαστικό μέρος (2) Ερευνητική πρόταση (3) Εκπόνηση (4) Εξέταση Ειδικά για ΥΔ που έχουν ενταχθεί στο ΠΔΣ μέσω της διαδικασίας μεταφοράς διδακτορικού οι διδακτορικές σπουδές περιλαμβάνουν μόνο τα στάδια (3) και (4). Προπαρασκευαστικό μέρος Σε αυτό το μέρος ο ΥΔ σε συνεργασία με τον Επιβλέποντα εξειδικεύουν το πεδίο της ΔΔ και προτείνουν τα μέλη της ΤΣΕ. Η σύνθεση της ΤΣΕ εγκρίνεται από τη ΓΣΕΣ.

12 Το προπαρασκευαστικό μέρος θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να έχει ολοκληρωθεί πριν την πάροδο τριών μηνών από την έναρξη της ΔΔ. Ερευνητική πρόταση Σε αυτό το μέρος των σπουδών ο ΥΔ οφείλει να ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση των μαθημάτων που τυχόν του έχουν ανατεθεί κατά την ένταξή του στο ΠΔΣ. Για τους ΥΔ επιτυχής θεωρείται η παρακολούθηση μαθήματος όταν λαμβάνουν βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση του έξι. Επίσης, σε συνεργασία με την ΤΣΕ καθορίζει το ακριβές θέμα της ΔΔ και υποβάλει προς τη ΓΣΕΣ σχετική έκθεση. Η ΓΣΕΣ εγκρίνει το θέμα και ορίζει τον ακριβή τίτλο της ΔΔ. Η ερευνητική πρόταση θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να έχει ολοκληρωθεί πριν την πάροδο δύο ετών από την έναρξη της ΔΔ. Εκπόνηση της διατριβής Σε αυτό το μέρος των σπουδών ο ΥΔ εκπονεί την ερευνητική του εργασία υπό την καθοδήγηση του Επιβλέποντα/των Επιβλεπόντων και σύμφωνα με την καθοδήγηση της ΤΣΕ και φροντίζει για τη δημοσίευση των ερευνητικών του αποτελεσμάτων. Όπου απαιτούνται υποδομές και εργαλεία για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των ερευνητικών εργασιών του ΥΔ, αρμόδιος να τα εξασφαλίσει είναι ο Επιβλέπων. Το Τμήμα δύναται να χρησιμοποιήσει τα ερευνητικά αποτελέσματα, με τη συγκατάθεση των συγγραφέων, στα πλαίσια της προώθησης ερευνητικών, διδακτικών, ή άλλων στόχων. Η εκπόνηση της διατριβής ολοκληρώνεται με τη συγγραφή του κειμένου της διδακτορικής διατριβής. Η διατριβή συγγράφεται στην Ελληνική γλώσσα, ενώ το κείμενο περιλαμβάνει σύντομη περίληψη στην Αγγλική γλώσσα. Υπάρχει η δυνατότητα συγγραφής της διδακτορικής διατριβής και στην Αγγλική γλώσσα. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνεται εκτεταμένη περίληψη στην Ελληνική γλώσσα. Η ΔΔ συγγράφεται σύμφωνα με το πρότυπο που είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο του τμήματος. Εξέταση Η προφορική ανάπτυξη και υποστήριξη της ΔΔ γίνεται από τον ΥΔ δημόσια, έπειτα από έγγραφη θετική εισήγηση της ΤΣΕ προς την ΓΣΕΣ. Στην εισήγηση τεκμηριώνονται τα πρωτότυπα σημεία της διατριβής τα οποία προάγουν την επιστήμη, παρατίθενται και πιστοποιούνται οι προαπαιτούμενες δημοσιεύσεις που προκύπτουν από τη ΔΔ (άρθρα σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά γεγονός το οποίο θα κρίνεται από την ΤΣΕ ή/και σε μεγάλης

13 ανταγωνιστικότητας και σημαντικής απήχησης συνέδρια του χώρου), και παρατίθενται το κείμενο της διατριβής, το βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου διδάκτορα και ο κατάλογος των επιστημονικών του δημοσιεύσεων. Αν δεν κατατεθεί εισήγηση ή αν η εισήγηση είναι αρνητική, η διαδικασία μπορεί να συνεχίζεται με αίτηση του υποψηφίου. Η αξιολόγηση της διατριβής γίνεται από επταμελή εξεταστική επιτροπή, η οποία ορίζεται με απόφαση της ΓΣΕΣ. Στην επταμελή εξεταστική επιτροπή, συμμετέχει η ΤΣΕ και τέσσερα ακόμα μέλη εκ των οποίων έως και τρία δύνανται να είναι καθηγητές του ιδρύματος, ενώ τουλάχιστον ένα μέλος θα πρέπει να είναι καθηγητής ΑΕΙ ή ερευνητής αναγνωρισμένου ερευνητικού ιδρύματος της αλλοδαπής ή της ημεδαπής. Για τη δημόσια υποστήριξη της ΔΔ απαιτείται σχετική ανακοίνωση τουλάχιστον μία εβδομάδα νωρίτερα, κατάθεση από τον ΥΔ Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/86 στη γραμματεία του Τμήματος ότι η ΔΔ είναι πρωτότυπη, ότι ολόκληρη η ΔΔ ή τα ουσιώδη μέρη της δεν έχουν υποβληθεί προς κρίση σε άλλες εξεταστικές επιτροπές και ότι ο ΥΔ δεν έχει υποβληθεί προηγουμένως σε δοκιμασία επί διδακτορία με το ίδιο θέμα, ενώ κατά τη δημόσια υποστήριξη της ΔΔ θα πρέπει να είναι παρόντα είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω τηλεδιάσκεψης τουλάχιστον τα πέντε (5) από τα επτά (7) μέλη της εξεταστικής επιτροπής. Για την απονομή του διδακτορικού διπλώματος απαιτείται η θετική αξιολόγηση της ΔΔ από την επιτροπή τουλάχιστον κατά τα 5/7. Στο Διδακτορικό Δίπλωμα αναγράφεται χαρακτηρισμός της επίδοσης. Αναγόρευση Εφόσον έχει εγκριθεί η ΔΔ, ο ΥΔ υποχρεούται για την κατάθεση ενός αντιτύπου της ΔΔ σε έντυπη, αλλά και σε ηλεκτρονική, μορφή στη Βιβλιοθήκη της Σχολής, η οποία με τη σειρά της ελέγχει ότι ο ΥΔ δεν έχει οφειλές προς αυτήν. Επίσης, ο ΥΔ υποχρεούται και για την κατάθεση ενός αντιτύπου της ΔΔ και σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή, αλλά και ενός έντυπου και ενός ψηφιακού αντιτύπου του Απογραφικού Δελτίου του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών στη Γραμματεία του Τμήματος. Η Γραμματεία οφείλει να αποστείλει τα παραπάνω έγγραφα (έντυπα και ηλεκτρονικά) στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Σε περίπτωση που πληρούνται όλες οι ανωτέρω προϋποθέσεις, ο ΥΔ δύναται να παραλάβει μετά από αίτησή του βεβαίωση περάτωσης διδακτορικών σπουδών. Ως ημερομηνία περάτωσης των διδακτορικών σπουδών ορίζεται η ημερομηνία εξέτασης της ΔΔ.

14 Ορκωμοσία Η ημερομηνία για την ορκωμοσία των νέων Διδακτόρων και την τελετή απονομής των Διδακτορικών Διπλωμάτων ορίζεται από τη ΓΣΕΣ. Σε περίπτωση που δεν έχει οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία από τη ΓΣΕΣ, η ορκωμοσία των νέων Διδακτόρων και η τελετή απονομής των Διδακτορικών Διπλωμάτων θα πραγματοποιείται ταυτόχρονα με την ορκωμοσία και την τελετή απονομής των Πτυχίων του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Υποχρεώσεις ΥΔ Δημοσιεύσεις Σε κάθε ερευνητική δημοσίευση ο ΥΔ οφείλει να αναφέρει το Τμήμα ως φορέα συνεργασίας του. Στη διάρκεια των διδακτορικών σπουδών ο ΥΔ δεν επιτρέπεται να προβαίνει σε δημοσιεύσεις χωρίς την αναφορά του Τμήματος. Επιπλέον ο ΥΔ δεσμεύεται πως θα συνεχίσει να αναφέρει το Τμήμα σε δημοσιεύσεις που θα γίνουν μετά την ολοκλήρωση της ΔΔ, στην περίπτωση που αυτές αφορούν ερευνητική εργασία που έγινε κατά τη διάρκεια εκπόνησης της ΔΔ. Παρουσία στο Τμήμα Ο ΥΔ θα πρέπει να έχει φυσική παρουσία στο Τμήμα για ερευνητικούς λόγους. Επικουρικό Έργο Οι ΥΔ επικουρούν το Τμήμα με ερευνητικό, διδακτικό και υποστηρικτικό έργο, μετά από σχετική απόφαση της ΓΣΕΣ. Αναφορά προόδου Στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους ο ΥΔ υποχρεούται να υποβάλλει προς τον Επιβλέποντα και την Επιτροπή Διδακτορικών Σπουδών (ΕΔΣ) αναλυτικό υπόμνημα των εργασιών που έχει ήδη ολοκληρώσει και αυτών που έχει δρομολογήσει ή προγραμματίζει για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Στο υπόμνημα ο ΥΔ αναφέρεται στα πεπραγμένα όσον αφορά στην ερευνητική και επικουρική εργασία που έχει ολοκληρωθεί κατά το ακαδημαϊκό έτος που καλύπτει το υπόμνημα και σχεδιάζει τις κινήσεις του κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος ή έτη. Στο υπόμνημα περιλαμβάνονται και οι υποχρεώσεις τις οποίες έχει αναλάβει ο υποψήφιος έναντι του Τμήματος, καθώς και η συμμετοχή

15 του σε ακαδημαϊκές εκδηλώσεις με δικές του εισηγήσεις ή παρεμβάσεις. Παράλειψη υποβολής του ετήσιου υπομνήματος εργασιών από τον ΥΔ προς τον Επιβλέποντα και την ΕΔΣ, οδηγεί σε διαγραφή του κατά τα οριζόμενα στην ενότητα Error! Reference source not found. (σελ. Error! Bookmark not defined.). Διάρκεια σπουδών Για τους ΥΔ η χρονική διάρκεια για την εκπόνηση της ΔΔ δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη. Ειδικότερα στην περίπτωση ΥΔ που έχει γίνει δεκτός στο πρόγραμμα χωρίς να είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου συναφούς αντικειμένου, η χρονική διάρκεια για την εκπόνηση της ΔΔ δε μπορεί να είναι μικρότερη από τέσσερα (4) πλήρη ημερολογιακά έτη. Τροποποιήσεις πλάνου σπουδών Επιβλέπων Ο Επιβλέπων της ΔΔ μπορεί να αλλάξει μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι οποίες εξετάζονται κατά περίπτωση από τη ΓΣΕΣ. Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή Η σύνθεση της ΤΣΕ μπορεί να τροποποιηθεί μετά από αιτιολογημένη πρόταση του Επιβλέποντα του ΥΔ. Ενδεικτικά, η ΤΣΕ δύναται να τροποποιηθεί για λόγους διαθεσιμότητας των μελών της ή με σκοπό τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών της να αντιστοιχούν καλύτερα στη διαμορφούμενη ερευνητική κατεύθυνση της ΔΔ. Τίτλος ΔΔ Ο τίτλος της ΔΔ δύναται να τροποποιηθεί μετά από αιτιολογημένη πρόταση του Επιβλέποντα και έγκριση της ΓΣΕΣ, ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στη διαμορφούμενη ερευνητική κατεύθυνση της ΔΔ. Σε κάθε περίπτωση ο τίτλος της ΔΔ θα πρέπει να έχει οριστικοποιηθεί κατ ελάχιστον 3 μήνες πριν τον ορισμό της 7μελούς Εξεταστικής Επιτροπής.

16 Διαγραφή ΥΔ Είναι δυνατή η διαγραφή του ΥΔ για λόγους αναφερόμενους στη μη ικανοποιητική ή ελλιπή επιστημονική πρόοδο της διαδικασίας εκπόνησης της διατριβής του (λ.χ. επί μακρόν αδικαιολόγητη έλλειψη συνεργασίας με την ΤΣΕ, αμέλεια, αδράνεια, έλλειψη ενδιαφέροντος, κλπ., προκύπτουσα και από τις ετήσιες αναφορές προόδου). Η διαδικασία της διαγραφής μπορεί να κινηθεί είτε (α) αυτεπάγγελτα, σε περίπτωση μη υποβολής ετήσιας έκθεσης προόδου έναν μήνα μετά τη συμπλήρωση ενός έτους από την έναρξη της διδακτορικής διατριβής ή την υποβολή της προηγούμενης έκθεσης προόδου είτε (β) κατόπιν σχετικής εισήγησης του επιβλέποντος της διδακτορικής διατριβής. Σε όλες τις περιπτώσεις, στη συνεδρίαση της ΓΣΕΣ καλείται προς ακρόαση ο υπό διαγραφή υποψήφιος διδάκτορας αναφορικά με το εν λόγω θέμα. Ακαδημαϊκή δεοντολογία και πειθαρχικά παραπτώματα Οι ΥΔ αποτελούν την κορωνίδα της επόμενης γενιάς του ακαδημαϊκού και ερευνητικού προσωπικού, και ανάλογη αναμένεται και απαιτείται να είναι η συμπεριφορά τους, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά θέματα σεβασμού του ατόμου και ακαδημαϊκής δεοντολογίας. Το ενδεικτικό δεοντολογικό πλαίσιο και το θεσμικό πλαίσιο αντιμετώπισης των πειθαρχικών παραπτωμάτων περιγράφονται στον οδηγό διαδικασιών του Τμήματος. Σημειώνεται ότι από τη δημοσίευση του Οργανισμού θα περιγράφονται στο σχετικό κεφάλαιο του Οργανισμού του Πανεπιστημίου. Διευκρινίζεται πως σχετική και εφαρμοστέα δεν είναι μόνο η ενότητα που αφορά τους φοιτητές αλλά όλο το κεφάλαιο περί δεοντολογίας καθώς οι ΥΔ εμπλέκονται επίσης στην έρευνα, στις δημοσιεύσεις και επικουρικά στο διδακτικό έργο. Μη συμμόρφωση Ο ΥΔ που δεν συμμορφώνεται με το σύνολο των τυπικών και ηθικών προβλέψεων του κανονισμού θεωρείται ως μη συμμορφούμενος προς τα απαιτούμενα για τη συμμετοχή στο ΠΔΣ και την ολοκλήρωση της ΔΔ. Οι υποθέσεις των μη συμμορφούμενων Υ.Δ. παραπέμπονται στη ΓΣΕΣ, η οποία δύναται να αποφασίσει την επιβολή ποινών που κλιμακώνονται από επίπληξη έως και οριστική διαγραφή από το ΠΔΣ. Στη συνεδρίαση της ΓΣΕΣ καλείται προς ακρόαση ο υπό διαγραφή υποψήφιος διδάκτορας αναφορικά με το εν λόγω θέμα.

17 Μεταβατικές διατάξεις Οι ΥΔ που έχουν ήδη γίνει δεκτοί στο πρόγραμμα πριν την έγκριση του παρόντος οδηγού συνεχίζουν τις διδακτορικές σπουδές τους με βάση το πλαίσιο που ίσχυε κατά τη στιγμή της εγγραφής τους στο πρόγραμμα. Είναι δυνατή η μετάβαση στο νέο πλαίσιο με αίτηση του ΥΔ ή του επιβλέποντα και έγκριση της ΓΣΕΣ. Οποιαδήποτε τροποποίηση του πλάνου σπουδών των υπαρχόντων ΥΔ, όπως για παράδειγμα αλλαγή Επιβλέποντα, τροποποίηση της σύνθεσης της ΤΣΕ, παράταση του χρόνου σπουδών, αναστολή των σπουδών, μεταβολή του τίτλου της ΔΔ κλπ. συνεπάγεται αυτόματη μετάπτωση στο νέο πλαίσιο διδακτορικών σπουδών που περιγράφεται στην παρούσα. Η μετάπτωση στο νέο πλαίσιο δεν αλλάζει τον υπολογισμό του χρόνου που έχει ήδη διανυθεί στο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών.

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Περιέχει την ισχύουσα νομοθεσία, εγκυκλίους Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.) ως και τις αποφάσεις του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1: Αποστολή των Α.Ε.Ι. Άρθρο 2: ιάρθρωση των Α.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών [1] Εισδοχή φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών I. 1. Το Τμήμα περιοδικά προκηρύσσει θέσεις Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2913 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 148 16 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3685 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ N. 2552/1997 ( όπως τροποποιήθηκε από το αρθ. 14 του Ν. 2817/2000*, από το αρθ. 3 του Ν. 3027/2002**, από το αρθ. 13 του Ν. 3260/2004***& από το αρθ. 19

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ στα αντικείμενα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ στα αντικείμενα: Θεσσαλονίκη: 03/10/2014 Α.Π.: 4420 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ στα αντικείμενα: Παροχή υπηρεσιών Ερευνητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ E-LEARNING ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ 3374/2005 ΦΕΚ 189/Α'/2.8.2005 Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Οδηγός σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων of 52 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 1268/82 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 87Α Μέγεθος κειμένου: 522,126 KB Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Καλαμάτα 10 Ιουνίου 2015 Αριθμ. πρωτ.:1450

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Καλαμάτα 10 Ιουνίου 2015 Αριθμ. πρωτ.:1450 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Καλαμάτα 10 Ιουνίου 2015 Αριθμ. πρωτ.:1450 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1.1. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα σε επίπεδο Μάστερ και επίπεδο Διδακτορικού.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Πολιτικών Δοµικών Έργων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Πολιτικών Δοµικών Έργων Συντάκτης Δηµήτριος Κακαλέτσης Αναπληρωτής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ - ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ Άρθρο 01 Σύσταση και Επωνυμία Με το παρόν συστήνεται, κατά τους παρακάτω ειδικότερους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1. Αρμόδια Αρχή υπεύθυνη για την εφαρμογή Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) Αρμόδιος Λειτουργός: Γενικός Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 2.ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 4 3.ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΑ -ΕΑΠΑΕ 5 3.1.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργική Τροπολογία. Τροποποίηση άρθρων του νόμου 3848/10 (Α 71) για την Επιλογή των Στελεχών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

Υπουργική Τροπολογία. Τροποποίηση άρθρων του νόμου 3848/10 (Α 71) για την Επιλογή των Στελεχών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: 1 www. doe.gr Υπουργική Τροπολογία Τροποποίηση άρθρων του νόμου 3848/10 (Α 71) για την Επιλογή των Στελεχών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Περιγραφή Η τροπολογία αυτή σε ένα άρθρο περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Και Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων Πειραιάς, 23 /01/2015 ΑΠ: ΕΥΣΕΔ /B/111 ΜΟΝΑΔΑ B Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σημαντικό διακύβευμα του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος συνιστά η μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ - ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Κάλυψη θέσεων και λειτουργικών αναγκών της πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λαµία -0-05 Αρ. πρωτ.: 859 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 118 24 Μαΐου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3966 Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ε.Ο.ΠΕ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ε.Ο.ΠΕ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ε.Ο.ΠΕ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ (Προοίμιο - γενικές αρχές) Το Δ. Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης (Ε.Ο.ΠΕ), έχοντας υπόψη: Τα άρθρα 27 και 44 του Ν.2725/1999,

Διαβάστε περισσότερα