ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΣΜΟΣ ΤΑ, ΓΕ, ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΣΜΟΣ ΤΑ, ΓΕ, ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ"

Transcript

1 TEE TKM ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ2005 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΣΜΟΣ ΤΑ, ΓΕ, ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ν. Μαραγκός Μηχανολόγος Mηχ. Msc ΚΙΛΚΙΣ 2005

2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Η κύρια υπηρεσία που ασχολείται µε την προστασία της Υγείας και της Ασφάλειας των εργαζοµένων γενικώς είναι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Εµπλέκονται όµως στα θέµατα αυτά και οι εξής Υπηρεσίες 1) Η ιεύθυνση Μεταλλείων που ασχολείται µε την εφαρµογή του µεταλλευτικού κώδικα, µε τις Επιθεωρήσεις σε µεταλλεία σε επιχειρήσεις εκρηκτικών υλών και στις εξορύξεις. εν έχει αρµοδιότητα στο τµήµα µεταλλείων όπου γίνεται κατεργασία δηλαδή κόψιµο και λείανση των εξορυχθέντων υλικών. Στα τµήµατα της κατεργασίας αρµόδιο είναι το Υπουργείο Εργασίας για τον έλεγχο των συνθηκών εργασίας. 2) Το Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας που ασχολείται µε τις συνθήκες εργασίας σε πλοία µόνο εν πλω, ενώ τα σκάφη που είναι στα λιµάνια για φόρτωση εκφόρτωση ή για επισκευή αρµόδιο είναι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 3) Το ΙΚΑ που ασχολείται µε την παροχή ιατρικής περίθαλψης στους εργαζόµενους, µε τις συνθήκες εργασίας των εργαζοµένων στα νοσοκοµεία και µε τις επαγγελµατικές ασθένειες που τυχόν θα εµφανιστούν κατά την εργασία. Υπάρχον καταγεγραµµένες στο ΙΚΑ 52 ασθένειες που προέρχονται από τις συνθήκες εργασίας όπως π.χ. η συλίκωση που προσβάλει τα πνευµόνια των εργαζοµένων στις υπόγειες στοές των µεταλλείων και δηµιουργείται από το διοξείδιο του πυριτίου ή βυσίνωση που προέρχεται από τις ίνες βάµβακος κλπ. 4) Η ιεύθυνση Υγιεινής που ασχολείται µε τις συνθήκες εργασίας υγειονοµικού ενδιαφέροντος, προκειµένου να εκδώσει άδειες λειτουργίας καταστηµάτων (εστιατόρια, κρεοπωλεία, σούπερ µάρκετ, στεγνοκαθαριστήρια, κλπ). 5) Η ιεύθυνση Βιοµηχανίας που ασχολείται: α) Με τη χορήγηση άδειας λειτουργίας βιοτεχνιών και βιοµηχανιών. Η άδεια λειτουργίας είναι απαραίτητη για τις επιχειρήσεις που η εγκατεστηµένη ιπποδύναµη σε αυτές είναι µεγαλύτερη των 15 ΗΡ. Στις επιχειρήσεις που η ιπποδύναµη είναι µικρότερη των 15 ΗΡ αυτές πρέπει να εφοδιαστούν µε απαλλακτικό άδειας λειτουργίας. β) Με τη χορήγηση πτυχίων θερµαστού, πρακτικού µηχανικού, συντηρητού, ψυκτικού, ηλεκτρολόγου, ηλεκτροσυγκολλητού, χειριστού µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων κλπ. σε εργαζόµενους κατόπιν εξετάσεων που ασχολούνται µε τις παραπάνω ειδικότητες, επειδή αυτές εγκυµονούν κινδύνους για την υγεία των εργαζοµένων και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων γ) Με τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης βιοτεχνιών και βιοµηχανιών. Στην άδεια εγκατάστασης εµπλέκεται και η Πυροσβεστική Υπηρεσία µε την µελέτη πυρασφάλειας που πρέπει να γίνει σε κάθε επιχείρηση και η ιεύθυνση Περιβάλλοντος της Νοµαρχίας Θεσσαλονίκης µε την µελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Τόσο η άδεια εγκατάστασης όσο και η µελέτη πυρασφάλειας καθώς επίσης και η µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση οικοδοµικής άδειας εγκατάστασης βιοτεχνιών, βιοµηχανιών κλπ.

3 6) Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων µέσω του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) και των Κέντρων Πρόληψης Επαγγελµατικού Κινδύνου (ΚΕ.Π.Ε.Κ.) που ασχολούνται κυρίως µε την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζοµένων κατά την εργασία. Το Σ.ΕΠ.Ε. ιδρύθηκε το 1998 και η οργάνωσή του έγινε µε σχετικό Προεδρικό ιάταγµα το Σύµφωνα µε το ισχύων οργανόγραµµα το Σ.ΕΠ.Ε. έχει Κεντρικές και Περιφερειακές Υπηρεσίες. Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες χωρίζονται στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Επιθεώρησης και στις Υπηρεσίες Τεχνικής και Υγειονοµικής Επιθεώρησης Εργασίας, που ονοµάζονται ΚΕ.Π.Ε.Κ. Σ όλη την Ελλάδα υπάρχουν 7 ΚΕ.Π.Ε.Κ. και το ΚΕ.Π.Ε.Κ. Μακεδονίας Θράκης καλύπτει όλο το γεωγραφικό φάσµα της Βόρειας Ελλάδας, έχει 13 τµήµατα και είναι στελεχωµένο µε 75 Τεχνικούς και Υγειονοµικούς Επιθεωρητές διαφόρων ειδικοτήτων.

4 ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΕ.Π.Ε.Κ. Τα ΚΕ.Π.Ε.Κ. έχουν τις εξής αρµοδιότητες: 1. Έλεγχος και επιθεώρηση των χώρων εργασίας για να διαπιστωθεί εάν εφαρµόζονται οι διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας για την Ασφάλεια και την Υγεία των εργαζοµένων 2. Η παροχή γραπτών και προφορικών υποδείξεων για την βελτίωση των συνθηκών εργασίας των επιχειρήσεων. 3. Η λήψη διοικητικών µέτρων π.χ. σταµάτηµα λειτουργίας µηχανής ή και τµήµατος εργοστασίου εφόσον ο Επιθεωρητής Εργασίας διαπιστώσει ότι υπάρχει άµεσος κίνδυνος για την υγεία των εργαζοµένων. 4. Η επιβολή διοικητικών κυρώσεων π.χ. επιβολή χρηµατικού προστίµου προς τους εργοδότες που αρνούνται να συµµορφωθούν προς τις υποδείξεις των Τεχνικών Επιθεωρητών για θέµατα ασφάλειας εγκαταστάσεων και υγιεινής των χώρων εργασίας. 5. Η προσφυγή στην δικαιοσύνη για την επιβολή κυρώσεων σε εργοδότες που παραβαίνουν την εργατική νοµοθεσία µε την υποβολή µηνυτήριας αναφοράς. 6. Η ενηµέρωση και πληροφόρηση των εργαζοµένων και των εργοδοτών για τις υποχρεώσεις που έχουν και τις ευθύνες στα θέµατα υγείας και ασφάλειας. 7. Η εξέταση κάθε καταγγελίας προφορικής ή γραπτής 8. Οι αυτοψίες σοβαρών και θανατηφόρων εργατικών ατυχηµάτων και σύνταξη σχετικών εκθέσεων αυτοψίας, 9. Η παρακολούθηση των θεσµών του ΤΑ και ΓΕ των εξωτερικών υπηρεσιών πρόληψης και προστασίας (ΕΞΥΠΠ) 10. Η διενέργεια µετρήσεων της συγκέντρωσης φυσικών και χηµικών παραγόντων στους χώρους εργασίας π.χ. θόρυβο, ατµούς, καπνούς, αέρια κλπ. Πρακτικά σε καθηµερινή βάση οι Τεχνικοί Επιθεωρητές Εργασίας κάνουν επιθεωρήσεις σε χώρους εργασίας και ελέγχουν: 1. Εάν η επιχείρηση έχει το απαιτούµενο προσωπικό για την επίβλεψη της λειτουργίας και συντήρησης των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων, εφ όσον η εγκατεστηµένη ισχύς είναι πάνω από 80 ΗΡ. 2. Ελέγχει εάν ο ΤΑ και ο ΓΕ ασκεί τα καθήκοντά του και ενηµερώνεται για τις υποδείξεις που έχουν κάνει στο σχετικό βιβλίο, που είναι θεωρηµένο από την Υπηρεσία µας. 3. Την ηλεκτρολογική εγκατάσταση µακροσκοπικά 4. Τα πυροσβεστικά σηµεία εάν έχει λήξει η ηµεροµηνία χρήσης τους 5. Προστατευτικές διατάξεις µηχανηµάτων, κλίµακες, εξόδους κινδύνου κλπ. 6. Θέµατα Υγιεινής χώρων (τουαλέτες, ιµατιοφυλάκια, αίθουσα εστιάσεως κλπ) 7. Φυσικούς και χηµικούς παράγοντες που ενδεχόµενα επηρεάζουν δυσµενώς τις συνθήκες εργασίας (σκόνη, θόρυβος, ατµός κλπ) 8. Και ότι άλλο θέµα του τεθεί από τους εργαζόµενους (ΕΥΑΕ, ή συνδικαλιστικός φορέας) 9. Ελέγχει τα θέµατα ασφάλειας και υγείας που προβλέπονται από εξειδικευµένα Π.. για τους ειδικούς κλάδους επιχειρήσεων, δηλαδή όταν

5 πάει σε ένα ξυλουργείο ο Τεχνικός Επιθεωρητής εκτός από τα παραπάνω γενικά θέµατα ελέγχει και θέµατα υγείας και ασφάλειας που προβλέπονται σε εξειδικευµένο Π.. για τα ξυλουργεία. Υπάρχουν περίπου 160 Νόµοι και Π.. που αφορούν θέµατα υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων. Για όλα τα παραπάνω θέµατα ο Τεχνικός Επιθεωρητής κάνει γραπτές υποδείξεις και δίνει ένα χρονικό περιθώριο στον εργοδότη για να αποκαταστήσει τις ελλείψεις που τυχόν έχουν διαπιστωθεί. Μετά της λήξη της προθεσµίας που έχει δοθεί, γίνεται επανέλεγχος και σε περίπτωση που ο εργοδότης δεν έχει συµµορφωθεί σε ορισµένες από τις υποδείξεις, δίνεται συνήθως εκ νέου προθεσµία για να δώσουν την δυνατότητα στον εργοδότη να υλοποιήσει όλες τις υποδείξεις. Σε περίπτωση που ο εργοδότης δεν συµµορφωθεί δίνεται έγγραφα κλήση για παροχή εξηγήσεων και αρχίζει η διαδικασία του προστίµου.

6 ΘΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Ν1568/85) Ο συγκεκριµένος νόµος προβλέπει µέτρα για όλους τους κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας που αφορούν: α) Την προστασία των εργαζοµένων από φυσικούς, χηµικούς και βιολογικούς παράγοντες και την έκδοση επιµέρους διαταγµάτων για την καθιέρωση οριακών τιµών έκθεσης των εργαζοµένων στους παραπάνω παράγοντες και περιοδικού ιατρικού ελέγχου των εργαζοµένων. β) Την δηµιουργία επιτροπών Υγιεινής και Ασφάλειας γ) Την καθιέρωση των θεσµών του Τ.Α. και του Γ.Ε. δ) Την καθιέρωση κριτηρίων διαµόρφωσης των χώρων και θέσεων εργασίας. ε) Τον προσδιορισµό των υποχρεώσεων και ευθυνών των εργοδοτών. Στην συνέχεια του Ν.1568/1985 εκδόθηκαν: 1. Το Π.. 294/1988 "Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης Τεχνικού Ασφαλείας και Γιατρού Εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα Τεχνικού Ασφαλείας" 2. Το Π.. 17/1996 "Μέτρα για την βελτίωση της Ασφάλειας και της Υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ", όπου µε το άρθρο 4 επεκτείνεται η υποχρέωση του εργοδότη να παρέχει στους εργαζόµενους Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφάλειας ανεξαρτήτου κλάδου οικονοµικής δραστηριότητας και αριθµού εργαζοµένων. Σύµφωνα µε τον παραπάνω νόµο πλαίσιο 1568/1985 δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις που οι εργαζόµενοι είναι πάνω από 150 άτοµα να συστήνουν επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας, που αποτελείται από εκλεγµένους αντιπροσώπους της επιχείρησης. Στις επιχειρήσεις από 20 έως 50 άτοµα ορίζεται εκλεγµένος αντιπρόσωπος των εργαζοµένων για την υγεία και ασφάλεια της εργασίας. Η ΕΥΑΕ αποτελείται: από 2 µέλη όταν η επιχείρηση απασχολεί 51 έως 100 εργαζόµενους από 3 µέλη όταν η επιχείρηση απασχολεί από 101 έως 300 εργαζόµενους από 4 µέλη όταν η επιχείρηση απασχολεί από 301 έως 600 εργαζόµενους από 5 µέλη όταν η επιχείρηση απασχολεί από 601 έως 1000 εργαζόµενους από 6 µέλη όταν η επιχείρηση απασχολεί από 1001 έως 2000 εργαζόµενους και από 7 µέλη όταν η επιχείρηση απασχολεί πάνω από 2000 εργαζόµενους Η επιτροπή συνεδριάζει µια φορά µέσα στο πρώτο δεκαήµερο του κάθε τριµήνου και στην επιτροπή µετέχει ο ΤΑ, ο ΓΕ και ο εκπρόσωπος του εργοδότη. Η ΕΥΑΕ έχει συµβουλευτικό χαρακτήρα και κάνει προτάσεις στον υπεύθυνο της επιχείρησης για την βελτίωση των συνθηκών εργασίας γενικώς. Ειδικότερα οι αρµοδιότητές της είναι οι εξής: 1. Μελετά τις συνθήκες εργασίας, προτείνει µέτρα για την βελτίωση και παρακολουθεί την τήρηση των µέτρων. 2. Προτείνει µέτρα σε περιπτώσεις σοβαρών εργατικών ατυχηµάτων.

7 3. Επισηµαίνει τους κινδύνους στους εργασιακούς χώρους και προτείνει µέτρα αντιµετώπισης. 4. Ενηµερώνεται από την διοίκηση για τα εργατικά ατυχήµατα και τις επαγγελµατικές ασθένειες που συµβαίνουν. 5. Ενηµερώνεται για την εισαγωγή νέων παραγωγικών διαδικασιών, µηχανηµάτων, εργαλείων, υλικών ή για την λειτουργία νέων εγκαταστάσεων. 6. Σε περίπτωση άµεσου και σοβαρού κινδύνου καλεί τον εργοδότη να λάβει µέτρα. 7. Ζητά την συνδροµή εµπειρογνωµόνων για θέµατα υγιεινής και ασφάλειας µε τη σύµφωνη γνώµη του εργοδότη. Όσο αφορά την απασχόληση του Τ.Α. σε όλες τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού και του δηµόσιου τοµέα ανεξαρτήτως κλάδου οικονοµικής δραστηριότητας και αριθµού εργαζοµένων ο εργοδότης έχει υποχρέωση να χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες του Τ.Α. Επίσης έχει υποχρέωση να απασχολεί Γ.Ε. µόνο σ αυτές τις επιχειρήσεις που απασχολούν 50 εργαζόµενους και πάνω. Ο ετήσιος συνολικός χρόνος απασχόλησης του Τ.Α. και του Γ.Ε. εξαρτάται από την κατηγορία επικινδυνότητας που κατατάσσεται η επιχείρηση και τον αριθµό των εργαζοµένων. Ο χρόνος αυτός υπολογίζεται µε διάφορους συντελεστές αναλόγως του αριθµού των εργαζοµένων. Η κατανοµή του χρόνου απασχόλησης του Τ.Α. και του Γ.Ε. στη διάρκεια του έτους γίνεται µε κοινή συµφωνία του εργοδότη και της επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας της εργασίας ή του εκπροσώπου των εργαζοµένων για την Ασφάλεια και Υγιεινή. Όσον αφορά την ειδικότητα που θα πρέπει να έχει ο Τ.Α. αυτή εξαρτάται από την κατηγορία στην οποία κατατάσσεται η επιχείρηση και ανάλογα µε τον κλάδο οικονοµικής δραστηριότητάς της, καθώς επίσης και από τον αριθµό των εργαζοµένων που απασχολούνται σ αυτή. Οι επιχειρήσεις ανάλογα µε τους κινδύνους που εγκυµονούν λόγω της βιοµηχανικής δραστηριότητας τους κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες. Στην κατηγορία Α κατατάσσονται οι επιχειρήσεις υψηλής επικινδυνότητας. Στην Γ κατηγορία κατατάσσονται οι επιχειρήσεις που ασχολούνται µε εµπορία καθώς επίσης και ιοικητικές Υπηρεσίες, Οικονοµικά Ιδρύµατα κλπ και στην Β κατηγορία όλες οι άλλες επιχειρήσεις.

8 ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Τ.Α.) (άρθρα 6 και 7 του Ν.1568/1985) 1. Παρέχει υποδείξεις και συµβουλές στον εργοδότη για θέµατα προστασίας της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων στην επιχείρηση. 2. Συντάσσει, σε συνεργασία µε το Γιατρό Εργασίας, γραπτή εκτίµηση κινδύνου. ηλαδή µελετά τα µηχανήµατα, την εργασιακή πρακτική, τις συνθήκες εργασίας και προσπαθεί να διαπιστώσει εάν εγκυµονούνται κίνδυνοι για την σωµατική ακεραιότητα των εργαζοµένων. Τους κινδύνους αυτούς τους καταγράφει και προτείνει µέτρα αντιµετώπισής τους. 3. Συµβουλεύει σε διάφορα θέµατα σχεδιασµού, προγραµµατισµού, συντήρησης, νέων παραγωγικών διαδικασιών, ΜΑΠ, θέσεων και περιβάλλοντος εργασίας, οργάνωσης παραγωγικής διαδικασίας. 4. Ελέγχει την ασφάλεια εγκαταστάσεων, τεχνικών µέσων, παραγωγικών διαδικασιών και µεθόδων εργασίας. 5. Επιβλέπει την εφαρµογή µέτρων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και πρόληψης των ατυχηµάτων. 6. Επιβλέπει τις συνθήκες εργασίας. 7. Μεριµνά για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας. 8. Τις γραπτές υποδείξεις ο Τ.Α. καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο της επιχείρησης, και ο εργοδότης έχει υποχρέωση να λαµβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων αυτών. 9. Ο Τ.Α. έχει κατά την άσκηση του έργου του ηθική ανεξαρτησία απέναντι στον εργοδότη και στους εργαζοµένους. Ο Τ.Α. έχει υποχρέωση να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο.

9 ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Γ.Ε.) (άρθρα 9 και 10 του Ν.1568/1985, άρθρο 4 του Π.. 17/1996) 1. Παρέχει υποδείξεις και συµβουλές στον εργοδότη. 2. Συντάσσει, σε συνεργασία µε τον Τεχνικό Ασφαλείας, γραπτή εκτίµηση κινδύνου. 3. Συµβουλεύει σε διάφορα θέµατα σχεδιασµού, προγραµµατισµού, συντήρησης, νέων παραγωγικών διαδικασιών, ΜΑΠ, θέσεων και περιβάλλοντος εργασίας, οργάνωσης παραγωγικής διαδικασίας, φυσιολογίας και ψυχολογίας της εργασίας. 4. Οργανώνει υπηρεσία παροχής Α Βοηθειών. 5. Προβαίνει σε ιατρικό έλεγχο των εργαζοµένων. Για κάθε εργαζόµενο τηρεί ιατρικό φάκελο. 6. Επιβλέπει την εφαρµογή των µέτρων προστασίας της υγείας των εργαζοµένων. 7. Τις γραπτές υποδείξεις ο Γ.Ε. καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο της επιχείρησης, και ο εργοδότης έχει υποχρέωση να λαµβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων αυτών. 8. Ο Γ.Ε. έχει κατά την άσκηση του έργου του ηθική ανεξαρτησία απέναντι στον εργοδότη και στους εργαζοµένους. Ο Γ.Ε. έχει υποχρέωση να τηρεί το επιχειρησιακό και ιατρικό απόρρητο.

10 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Τ.Α & Γ.Ε. Επειδή κατά καιρούς υπήρχαν προβληµατισµοί από πολλές επιχειρήσεις ως προς τον υπολογισµό του χρόνου απασχόλησης του Τ.Α. και Γ.Ε. θα σας παραθέσω µερικά παραδείγµατα. 1 ο παράδειγµα: Έστω µια επιχείρηση που ανήκει στην κατηγορία Β και έχει 40 εργαζόµενους στην κύρια εγκατάσταση και 20 εργαζόµενους στο υποκατάστηµα. Η επιχείρηση αυτή καταρχήν έχει υποχρέωση απασχόλησης ΤΑ και ΓΕ παρόλο που δεν ξεπερνά τους 50 εργαζόµενους στην κάθε εγκατάσταση ξεχωριστά, αφού το σύνολο του προσωπικού της είναι µεγαλύτερο από 50. Από τους 40 εργαζόµενους οι 10 είναι στα γραφεία. Ο ετήσιος χρόνος απασχόλησης του ΤΑ θα υπολογιστεί για τους 30 εργαζόµενους στην παραγωγική διαδικασία µε το συντελεστή 2,5. Άρα 30x2.5=75 ώρες και για τους 10 εργαζόµενους των γραφείων µε τον συντελεστή της Γ κατηγορίας, δηλαδή 10x0.4=4 ώρες. Έτσι ο συνολικός χρόνος απασχόλησης του ΤΑ για την κύρια εγκατάσταση είναι 75+4=79 ώρες ετησίως. Αυτές οι ώρες θα κατανεµηθούν στους 11 µήνες εάν πρόκειται για υπάλληλο της επιχείρησης, οπότε ο χρόνος απασχόλησης είναι 79/11 8 ώρες τον µήνα ή 2 ώρες το δεκαπενθήµερο, ενώ εάν πρόκειται για εξωτερικό συνεργάτη οι ώρες ετήσιας απασχόλησης θα κατανεµηθούν σε 12 µήνες, δηλαδή 79/12=6.5 ώρες Για το υποκατάστηµα οι ώρες απασχόλησης είναι 20x2,5=50 ώρες ετησίως και όµοια 50/11 5 ώρες τον µήνα αν πρόκειται για υπάλληλο. Οι ώρες απασχόλησης του Γ.Ε. είναι 60εργαζόµενοι x 0,6 = 36 ώρες ετησίως και επειδή είναι λιγότερες από τον ελάχιστο χρόνο απασχόλησης ο Γ.Ε. πρέπει να ασχολείται 75 ώρες ετησίως ή 75/12=6,25 ώρες τον µήνα και από αυτές 6,5 x 40/60 = 4,125 ώρες τον µήνα για την κύρια επιχείρηση και 6,25 x 20/60 = 2 ώρες τον µήνα για το υποκατάστηµα. 2 ο παράδειγµα: Μια επιχείρηση που ανήκει στη Γ κατηγορία µε 20 εργαζόµενους στην κύρια εγκατάσταση, 3 εργαζόµενους στο πρώτο υποκατάστηµα και 2 στο δεύτερο υποκατάστηµα. Η επιχείρηση έχει υποχρέωση απασχόλησης ΤΑ. Ο ετήσιος χρόνος απασχόλησης του ΤΑ θα είναι 25x0,4=10 ώρες ετησίως. Επειδή οι ώρες που προκύπτουν είναι λιγότερες από τις ελάχιστες που προβλέπονται ο ετήσιος χρόνος απασχόλησης του ΤΑ θα είναι 50 ώρες. Η κατανοµή των ωρών απασχόλησης του ΤΑ θα είναι: για την κύρια εγκατάσταση 50x(20/25)=40 ώρες ετησίως για το πρώτο υποκατάστηµα 50x(3/25)=6 ώρες ετησίως για το δεύτερο υποκατάστηµα 50x(2/25)=4 ώρες ετησίως 3 ο παράδειγµα: Μια επιχείρηση που ανήκει στη Β κατηγορία και απασχολεί σε ετήσια βάση: για 3 µήνες 60 εργαζόµενους κατά µήνα για 6 µήνες 20 εργαζόµενους κατά µήνα για 3 µήνες 2 εργαζόµενους κατά µήνα

11 Η επιχείρηση έχει υποχρέωση απασχόλησης ΤΑ για όλους τους µήνες του χρόνου. Η κατανοµή του ελάχιστου χρόνου απασχόλησης σε συνδυασµό µε την κατανοµή κατά µήνα των εργαζοµένων θα είναι: 60 x 2,5 x ετησίως x 2,5 x x 2,5 x 12 3 = 37, ,25 = 63,75 ώρες Επειδή ο ελάχιστος χρόνος δεν µπορεί να είναι µικρότερος των : x + 25 x + 25 x = 37,5 ώρες, ο ελάχιστος ετήσιος χρόνος απασχόλησης του ΤΑ είναι 63,75 ώρες. Επιπρόσθετα θα ήθελα να σας αναφέρω ότι το Π 17/ «Μέτρα για την βελτίωση της Υγείας και της Ασφάλειας των εργαζοµένων», δίνει την δυνατότητα στους εργοδότες να αναθέσουν τα καθήκοντα του ΤΑ και σε άτοµα εκτός επιχείρησης ή σε ΕΞΥΠΠ, δηλ εξωτερικές υπηρεσίες πρόληψης και προστασίας. Οι εταιρείες αυτές επιτρέπεται να λειτουργούν µόνο υπό την προϋπόθεση ότι κατέχουν σχετική άδεια του Υπουργείου Εργασίας. ικαίωµα σύστασης ΕΞΥΠΠ µπορεί να έχουν: α) Οργανισµοί εποπτευόµενοι από το Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας β) Νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου µε δραστηριότητες σχετικές µε τις συνθήκες εργασίας καθώς και τα επιµελητήρια γ) Τα Ανώτερα και Ανώτατα εκπαιδευτικά Ιδρύµατα δ) Συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζοµένων και ενώσεις εργοδοτών ε) Μικτές συµπράξεις των ανωτέρω Οι ΕΞΥΠΠ για να παρέχουν τις υπηρεσίες του ΤΑ και του ΓΕ πρέπει να διαθέτουν το αναγκαίο προσωπικό µε την απαιτούµενη επιστηµονική εξειδίκευση και σε ικανό αριθµό, καθώς επίσης τα απαιτούµενα µέσα ή εξοπλισµό ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις της συγκεκριµένης νοµοθεσίας. Στις επόµενες σελίδες επισυνάπτεται πίνακας µε τις επιτρεπόµενες ειδικότητες που θα πρέπει να έχουν οι τεχνικοί ασφάλειας για κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας.

12 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ Ο Εργοδότης υποχρεούται και σύµφωνα µε το άρθρο 662 του αστικού κώδικα να εξασφαλίζει την υγεία των εργαζοµένων ως προς όλες τις πτυχές της εργασίας και να λαµβάνει µέτρα που να εξασφαλίζουν την υγεία και την ασφάλεια των τρίτων. Για τον σκοπό αυτό πρέπει: α) Να αναθέσει καθήκοντα ΤΑ ή/και ΓΕ. β) Θα πρέπει να θέσει στη διάθεση των εκπροσώπων των εργαζοµένων επαρκή απαλλαγή από την εργασία, χωρίς απώλεια αποδοχών, καθώς και τα αναγκαία µέσα προκειµένου να µπορούν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους σαν εκπρόσωποι των εργαζοµένων. Ο χρόνος απαλλαγής από την εργασία τους δεν µπορεί να είναι µικρότερος από το 1/3 του ελάχιστου χρόνου απασχόλησης του ΤΑ. Στον χρόνο αυτό δεν προσµετράται ο χρόνος των συνεδριάσεων. γ) Να ενηµερώνει και να καταρτίζει πρόγραµµα πρόληψης των επαγγελµατικών κινδύνων και να επιδιώκει την βελτίωση των υφισταµένων καταστάσεων. δ) Να εφαρµόζει τις υποδείξεις των τεχνικών και υγειονοµικών επιθεωρητών εργασίας και να διευκολύνει το έργο τους µέσα στην επιχείρηση κατά τους ελέγχους. ε) Να επιβλέπει την ορθή εφαρµογή των µέτρων Υγιεινής και Ασφάλειας της εργασίας. στ) Να ενηµερώνει τους εργαζόµενους για τους επαγγελµατικούς κινδύνους που υπάρχουν στην εργασία τους. ζ) Να εξασφαλίζει την συντήρηση και την παρακολούθηση της ασφαλούς λειτουργίας µέσων και εγκαταστάσεων. η) Να διευκολύνει την επιµόρφωση των εργαζοµένων και των εκπροσώπων τους. Όλες οι παραπάνω υποχρεώσεις του εργοδότη απορρέουν από τη φιλοσοφία των παρακάτω γενικών αρχών πρόληψης: 1. Αποφυγή των κινδύνων 2. Εκτίµηση των κινδύνων που δεν µπορούν να αποφευχθούν 3. Αντικατάσταση του επικίνδυνου από το µη επικίνδυνο ή το λιγότερο επικίνδυνο. 4. Καταπολέµηση των κινδύνων στην πηγή τους 5. Προσαρµογή στις τεχνικές εξελίξεις 6. Παροχή των κατάλληλων οδηγιών στους εργαζόµενους Εκτός από τις παραπάνω γενικές υποχρεώσεις των εργοδοτών υπάρχουν και οι εξής ειδικές υποχρεώσεις: 1. Θα πρέπει ο εργοδότης να τηρεί ειδικό βιβλίο ατυχηµάτων, στο οποίο να αναγράφονται η περιγραφή και η αιτία των εργατικών ατυχηµάτων που έχουν συµβεί στην επιχείρηση. Εδώ θα πρέπει να σας αναφέρουµε ότι εκτός από το παραπάνω βιβλίο ο εργοδότης θα πρέπει να τηρεί στην επιχείρηση και τα παρακάτω βιβλία: α) Βιβλίο Τ.Α. και Γ.Ε. β) Βιβλίο συντήρησης και ελέγχου των συστηµάτων ασφαλείας

13 γ) Βιβλίο µέσων ατοµικής προστασίας 2. Να καθορίζει τα µέτρα προστασίας που πρέπει να ληφθούν και αν χρειαστεί το υλικό προστασίας που πρέπει να χρησιµοποιηθεί. 3. Να συντηρεί τους χώρους εργασίας, τα µηχανολογικά µέσα και τον εξοπλισµό και να µεριµνά για την άµεση αποκατάσταση των ελλείψεων που έχουν σχέση µε την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων. Εάν ο εργοδότης διαπιστώσει ότι οι ελλείψεις αυτές είναι δυνατόν να προκαλέσουν άµεσο και σοβαρό κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων, πρέπει να διακόπτεται αµέσως η εργασία, στα σηµεία που εµφανίζονται οι ελλείψεις, µέχρι την αποκατάστασή τους. 4. Να ενηµερώνει τους εργαζόµενους που εκτίθενται ή ενδέχεται να εκτεθούν σε σοβαρό και άµεσο κίνδυνο. 5. Θα πρέπει να έχει στην διάθεσή του µια γραπτή εκτίµηση των υφισταµένων κινδύνων για την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων κατά την εργασία. Η γραπτή εκτίµηση συντάσσεται από τον ΤΑ και τον ΓΕ και θα σας αναφέρω παρακάτω πως ακριβώς θα πρέπει να γίνει µια γραπτή εκτίµηση.

14 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Κάθε εργαζόµενος έχει υποχρέωση να εφαρµόζει τους κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας και να φροντίζει ανάλογα µε τις δυνατότητές του, για την ασφάλεια και την υγεία του καθώς και για την ασφάλεια και την υγεία των άλλων ατόµων που επηρεάζονται από τις πράξεις ή παραλείψεις του κατά την εργασία σύµφωνα µε την εκπαίδευσή του και τις κατάλληλες οδηγίες του εργοδότη του. Για την πραγµατοποίηση αυτών των στόχων, οι εργαζόµενοι οφείλουν ειδικότερα, σύµφωνα µε την εκπαίδευσή τους και τις κατάλληλες οδηγίες του εργοδότη τους: α) Να χρησιµοποιούν σωστά τις µηχανές, τις συσκευές, τα εργαλεία, τις επικίνδυνες ουσίες, τα µεταφορικά και άλλα µέσα. β) Να χρησιµοποιούν σωστά τον ατοµικό προστατευτικό εξοπλισµό που τίθεται στην διάθεσή τους και µετά την χρήση να τον τακτοποιούν στην θέση του. γ) Να µην θέτουν εκτός λειτουργίας, αλλάζουν ή µετατοπίζουν αυθαίρετα τους µηχανισµούς ασφάλειας των µηχανών, εργαλείων, συσκευών, εγκαταστάσεων και κτιρίων και να χρησιµοποιούν σωστά αυτούς τους µηχανισµού ασφαλείας. δ) Να αναφέρουν αµέσως στον εργοδότη ή και σε όσους ασκούν αρµοδιότητες ΤΑ και ΓΕ, όλες τις καταστάσεις που µπορεί να θεωρηθεί εύλογα ότι παρουσιάζουν άµεσο και σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια και την υγεία, καθώς και κάθε έλλειψη που διαπιστώνεται στα συστήµατα προστασίας. ε) Να συντρέχουν τον εργοδότη και όσους ασκούν αρµοδιότητες ΤΑ και ΓΕ, όσο καιρό χρειαστεί, ώστε να καταστεί δυνατή η εκπλήρωση όλων των καθηκόντων ή απαιτήσεων, που επιβάλλονται από την αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία. στ) Να συντρέχουν τον εργοδότη και όσους ασκούν αρµοδιότητες ΤΑ και ΓΕ, όσο καιρό χρειαστεί, ώστε ο εργοδότης να µπορεί να εγγυηθεί ότι το περιβάλλον και οι συνθήκες εργασίας είναι ασφαλείς και χωρίς κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία εντός του πεδίου δραστηριότητάς τους. Οι εργαζόµενοι έχουν ακόµα υποχρέωση να παρακολουθούν τα σχετικά σεµινάρια ή άλλα επιµορφωτικά προγράµµατα σε θέµατα Υγιεινής και Ασφάλειας της εργασίας.

15 ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ Σαν εργατικό ατύχηµα ορίζεται κάθε βίαιο συµβάν σε εργαζόµενο ή υπάλληλο που συµβαίνει κατά την εκτέλεση της εργασίας του ή εξ αφορµής αυτής. Αυτός είναι ο ορισµός του εργατικού ατυχήµατος. Εργατικό επίσης ατύχηµα θεωρείται, βάσει αποφάσεως του Αρείου Πάγου, και κάθε ατύχηµα που συµβαίνει καθ οδόν προς την εργασία του εργαζόµενου ή κατά την επιστροφή του από την εργασία στο σπίτι. Σε αυτή την περίπτωση που ως συνήθως το ατύχηµα προέρχεται από κάποιο τροχαίο συµβάν, θεωρείται βέβαια εργατικό ως προς τα ασφαλιστικά δικαιώµατα, αλλά την έρευνα του συµβάντος αυτού την διενεργεί η τροχαία. Όταν συµβεί ένα τέτοιο ατύχηµα ερευνάται αν ο παθών πήγαινε στο σπίτι του ή στην εργασία του από τον συντοµότερο δρόµο. ηλ για έναν εργαζόµενο που δουλεύει στη ΒΙΠΕ Σίνδου και κατοικεί στην Χαριλάου, δεν µπορεί να θεωρηθεί εργατικό το ατύχηµα, όταν αυτό συµβεί στην Περαία. Και ως συνήθως λέµε ότι µια ώρα πριν την εργασία του και µια ώρα µετά την εργασία του, αν συµβεί οποιοδήποτε συµβάν σε εργαζόµενο είτε τροχαίο είτε πτώση σε αυτό το χρονικό διάστηµα θεωρείται εργατικό, εφόσον ο τόπος του συµβάντος είναι στην κατεύθυνση του σπιτιού του ή της δουλειάς του. ηλαδή η φιλοσοφία είναι ότι ο εργαζόµενος έκανε το συγκεκριµένο δροµολόγιο όχι επειδή το ήθελε αυτός αλλά εξαιτίας της εργασίας του, όπως αναφέρεται και στον ορισµό του εργατικού ατυχήµατος. Όταν συµβεί εργατικό ατύχηµα θα πρέπει αυτό να αναγγελθεί στην υπηρεσία µας από 24 έως 48 ώρες, στις Αστυνοµικές Αρχές και στον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα. Για τα σοβαρά και θανατηφόρα ατυχήµατα που συµβαίνουν αυτά πρέπει να αναγγέλλονται άµεσα, οι δε συνθήκες κάτω από τις οποίες έλαβε χώρα το ατύχηµα πρέπει να παραµένουν αµετάβλητες. Αµέσως µετά την αναγγελία του εργατικού ατυχήµατος γίνεται έρευνα από τον Τεχνικό Επιθεωρητή Εργασίας για τα αίτια που προκάλεσαν το ατύχηµα και συντάσσεται έκθεση αυτοψίας η οποία αποτελεί µέρος του προανακριτικού υλικού. Η έρευνα του ατυχήµατος κυρίως έχει σαν σκοπό να εντοπιστούν τα αίτια του συµβάντος και να προταθούν µέτρα ώστε να αποφευχθεί παρόµοιο ατύχηµα µε την ίδια αιτιολογία. Επιπρόσθετα στην έκθεση αυτοψίας γίνεται µνεία αν την στιγµή του ατυχήµατος τηρούνται τα µέτρα ασφαλείας και υγιεινής που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας. Σ αυτή τη συγκεκριµένη παράγραφο της έκθεσης στηρίζεται πολλές φορές ο εισαγγελέας για να απαγγείλει κατηγορία κατά παντός υπευθύνου. Τα δικαστήρια που αφορούν τα εργατικά ατυχήµατα συνήθως δικάζονται στο µονοµελές πληµµελειοδικείο και εντός χρονικού διαστήµατος το πολύ 5 ετών. Ο παθών εκτός από την αγωγή που µπορεί να κάνει στον υπεύθυνο της επιχείρησης ζητώντας ποινικές ευθύνες, µπορεί να ζητήσει και αστικές αποζηµιώσεις.

16 ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ιοικητικές κυρώσεις Σε κάθε εργοδότη, κατασκευαστή, παρασκευαστή, εισαγωγέα ή προµηθευτή, που παραβαίνει τις διατάξεις και ρυθµίσεις της νοµοθεσίας για την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και των προεδρικών διαταγµάτων και υπουργικών αποφάσεων, που εκδίδονται σε εκτέλεσή της, επιβάλλεται ανεξάρτητα από τις ποινικές κυρώσεις, διοικητικές κυρώσεις µε αιτιολογηµένη πράξη του ελέγχοντα επιθεωρητή εργασίας και ύστερα από προηγούµενη πρόκληση του εργοδότη για παροχή εξηγήσεων: 1. Πρόστιµο για κάθε παράβαση από 500 έως ευρώ 2. Προσωρινή διακοπή της λειτουργίας συγκεκριµένης παραγωγικής διαδικασίας ή τµήµατος ή τµηµάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή εκµετάλλευσης για χρονικό διάστηµα µέχρι έξι (6) ηµέρες. Επίσης ο Υπουργός Εργασίας µπορεί, ύστερα από αιτιολογηµένη εισήγηση του αρµόδιου επιθεωρητή εργασίας, να επιβάλλει µε απόφασή του: 1. Προσωρινή διακοπή της λειτουργίας συγκεκριµένης παραγωγικής διαδικασίας ή τµήµατος ή τµηµάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή εκµετάλλευσης για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των έξι ηµερών. 2. Οριστική διακοπή της λειτουργίας συγκεκριµένης παραγωγικής διαδικασίας ή τµήµατος ή τµηµάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή εκµετάλλευσης. Η πράξη επιβολής προστίµου, κατά τα ανωτέρω είναι απαράδεκτη, εάν δεν κοινοποιηθεί µε απόδειξη στον παραβάτη ο οποίος εξοφλεί το πρόστιµο που του επιβλήθηκε µε κατάθεση του ποσού στο ηµόσιο Ταµείο. Ο παραβάτης µπορεί να αµφισβητήσει τη νοµιµότητα της πράξης επιβολής των διοικητικών κυρώσεων ασκώντας προσφυγή, µέσα σε εξήντα (60) ηµέρες από την κοινοποίηση της πράξεως, ενώπιον του διοικητικού πρωτοδικείου της έδρας της επιθεώρησης εργασίας. 1. Η προσφυγή αυτή είναι απαράδεκτη, εάν δεν κοινοποιηθεί στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την άσκησή της. 2. Μετά την πάροδο της προθεσµίας για την άσκηση της προσφυγής ή µετά την έκδοση της απόφασης του Πρωτοδικείου γίνεται διοικητική βεβαίωση του προστίµου από την επιθεώρηση εργασίας και εισπράττεται από την αρµόδια δηµόσια οικονοµική υπηρεσία (.Ο.Υ.) Κατά την επιλογή και επιβολή των παραπάνω διοικητικών ποινών λαµβάνονται υπόψη ιδίως: 1. Η αµεσότητα, η σοβαρότητα και η έκταση του κινδύνου 2. Η σοβαρότητα της παράβασης, η τυχόν επαναλαµβανόµενη µη συµµόρφωση στις υποδείξεις των αρµοδίων οργάνων, οι παρόµοιες παραβάσεις για τις οποίες έχουν επιβληθεί κυρώσεις στο παρελθόν και ο βαθµός υπαιτιότητας.

17 Πριν από την επιβολή των παραπάνω διοικητικών κυρώσεων µπορεί να χορηγηθεί εύλογη προθεσµία µέχρι τριάντα (30) ηµερών για συµµόρφωση ή να παραταθεί µια µόνο φορά προθεσµία και έως δέκα (10) ηµέρες, αν κριθεί ότι εκείνη που χορηγήθηκε αρχικά δεν ήταν επαρκής. Η εκτέλεση των διοικητικών κυρώσεων προσωρινής και οριστικής διακοπής γίνεται από την αρµόδια αστυνοµική αρχή. Ποινικές Κυρώσεις 1. Κάθε εργοδότης, κατασκευαστής, παρασκευαστής, εισαγωγέας ή προµηθευτής, που παραβαίνει από πρόθεση τις διατάξεις της νοµοθεσίας για την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται µε εξουσιοδότησή της, τιµωρείται µε φυλάκιση ή µε χρηµατική ποινή τουλάχιστον εκατό χιλιάδων δραχµών ή και µε τις δύο αυτές ποινές. 2. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων από αµέλεια οι παραπάνω δράστες τιµωρούνται µε φυλάκιση µέχρις ενός έτους ή µε χρηµατική ποινή. 3. Η υπόθεση εισάγεται προς εκδίκαση µε απευθείας κλήση.

ΒΑΣΙΚΟ NOMOΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΒΑΣΙΚΟ NOMOΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 1 ΒΑΣΙΚΟ NOMOΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Με την ψήφιση του Ν.1568/85 «Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζοµένων» (ΦΕΚ 177/Α /85) εισάγονται για πρώτη φορά συστηµατικά ρυθµίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ -ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1.Ποιες επιχειρήσεις υποχρεούνται να έχουν τεχνικό ασφάλειας; Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία όλες οι επιχειρήσεις εφόσον απασχολούν έστω και έναν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΣΜΟΣ ΤΑ, ΓΕ, ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΣΜΟΣ ΤΑ, ΓΕ, ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ TEE TKM ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ2005 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΣΜΟΣ ΤΑ, ΓΕ, ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ν. Μαραγκός Μηχανολόγος Mηχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ρέθυµνο 11/01/2016 ιεύθυνση :Οικονοµικής ιαχείρισης Αριθ. πρωτ.: 172

Ρέθυµνο 11/01/2016 ιεύθυνση :Οικονοµικής ιαχείρισης Αριθ. πρωτ.: 172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ρέθυµνο 11/01/2016 ιεύθυνση :Οικονοµικής ιαχείρισης Αριθ. πρωτ.: 172 Τµήµα :Προµηθειών Ταχ. /νση :Παν/πολη Ρεθύµνου Πληροφορίες :Κ. Καρνιαβούρα Τηλέφωνο :2831077929,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘ. 31089/28-08-2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΟΥ/ΤΗΣ: Περιγραφή εργασίας Ώρες απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ ΟΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟ ΟΤΗ Σύµφωνα µε την Εγκύκλιο 130297/15-7-96 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

«Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής»

«Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής» Κοµοτηνή 27/10/2016 Αρ.Πρωτ.: 3064 ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής» «Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μύκονος, 24-12 - 2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ. Αρ. πρ.: -12005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μύκονος, 24-12 - 2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ. Αρ. πρ.: -12005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Μύκονος, 24-2 - 204 Αρ. πρ.: -2005- ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΓΡΑΦΕΙΟ : ΔΗΜΑΡΧΟΥ Πληροφορίες: Κων/να Τακούση Τηλέφωνα : (22890)-23.26, -23.988 FAX : (22890)-22.229

Διαβάστε περισσότερα

Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808. ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής»

Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808. ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» Ταχ. /νση: Πλ. Γ. Βιζυηνού 1 Κοµοτηνή 11/09/2015 Αρ.Πρωτ.: 28808 ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» «Παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας στο ΝΠ «ήµος Κοµοτηνής» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Ν.ΠΕΛΛΑΣ (Ν.Μ.Ε ΕΣΣΑΣ-Ν.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Ν.ΠΕΛΛΑΣ (Ν.Μ.Ε ΕΣΣΑΣ-Ν.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ.Ν.ΠΕΛΛΑΣ (Ν.Μ.Ε ΕΣΣΑΣ-Ν.Μ.ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ) Ι. ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τα προσόντα του γιατρού εργασίας καθορίζονται από το άρθ. 16 του Ν. 3850/2010. Ο ιατρός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α / Α ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α / Α ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΚΑΙ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. ( Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης) CPV (85147000-1)

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Α. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ανάθεση της παροχής υπηρεσιών ιατρού εργασίας για το προσωπικό του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης. Η προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Ο.Κ.Υ.Δ.Α.Ν.) ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» CPV : 85147000-1

Διαβάστε περισσότερα

ο κος Γεώργιος Δασκαλάκης, με την ιδιότητα του Προέδρου του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ, που θα αποκαλείται εφεξής ο «Εργοδότης»

ο κος Γεώργιος Δασκαλάκης, με την ιδιότητα του Προέδρου του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ, που θα αποκαλείται εφεξής ο «Εργοδότης» Αχαρνές, 4/5//2015 Αριθμ. πρωτ.: 1560 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ.) Διεύθυνση Υπηρεσιών Υποστήριξης Αγίας Τριάδος 39 Αχαρνές,Τ.Κ.13673 Τηλ.: 2102460800,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 2 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 13:00

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 2 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 13:00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αχαρνές, 02/09/2015 Αριθμ. πρωτ.: 59257 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές, σήμερα 2 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 13:00 π.μ., στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Aριθµ. Μελέτης :3/2017 (Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα υγείας και ασφάλειας ) ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ημερομηνία : 14/3/2017 Αριθμ. Πρωτ. : 2984/ΠΡ416

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α / Α ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α / Α ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΚΑΙ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. ( Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης) CPV (71317200-5)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 16 /3 /2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 4750 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 16 /3 /2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 4750 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 16 /3 /2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 4750 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την ανάθεση υπηρεσιών Τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Ωραιόκαστρο Αριθ. Πρωτ : 1267

ΜΕΛΕΤΗ. Ωραιόκαστρο Αριθ. Πρωτ : 1267 ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» Ωραιόκαστρο 01.11.2016 Αριθ. Πρωτ : 1267 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.464,00 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: ,81 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΕΛΕΤΗ «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: ,81 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 11.351,81 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΞ.Υ.Π.Π. & ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΞ.Υ.Π.Π. & ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα 4 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΙΑΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής»

«Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής» Κοµοτηνή 27/10/2016 Αρ.Πρωτ.:3063 ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης ήµου Κοµοτηνής» «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας στο ΝΠ «Κέντρο Μέριµνας και Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν.3850/2010 ο Τεχνικός Ασφάλειας έχει τις εξής συμβουλευτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. Καλαμαριά 16/01/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ. Καλαμαριά 16/01/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ Καλαμαριά 16/01/2017 Αρ.πρωτ. 42 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ. 18 /2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ. 18 /2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ. 18 /2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η Μελέτη αυτή αφορά την ανάθεση υπηρεσιών Ιατρού εργασίας για 365 ημέρες για το Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1568/1985

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Οδός 25 η & Πλ. Αγ. Τριάδας, 16777, Ελληνικό ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 4.840,00 Φ.Π.Α. 23% : 1.113,20 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 5.953,20 ΕΥΡΩ C:\p126\ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 2015\ΜΕΛΕΤΗ 2015.doc 1 ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: /

Αρ. Πρωτ.: / ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Αρ. Πρωτ.: 5 8 0 8 / 13 08-2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α )

Εργασιακά Θέματα. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α ) Εργασιακά Θέματα Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α ) Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Α ) Συνοπτική παρουσίαση.. 3 2. Γενικοί κανόνες υγιεινής και ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Κ.Α. 00.6117.007 CPV: 85121100-4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα µελέτη αφορά στην παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας για τις ανάγκες του Συνδέσµου ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Κέρκυρας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 7.889,00

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 7.889,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Αρ. µελέτης 45 «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 7.889,00 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

17SYMV INFORMATICS

17SYMV INFORMATICS Digitally signed by 17SYMV001972054 INFORMATICS 2017-09-20 DEVELOPMEN INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY T AGENCY Date: 2017.09.20 11:10:29 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΨΠΗΙΩΨ8-ΛΜ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ =====================

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ===================== ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε 12, Τ.Κ. 56123, Αµπελόκηποι ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ: Μελετών, Κατασκευών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος-κατάθεση οικονομικής προσφοράς.

ΘΕΜΑ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος-κατάθεση οικονομικής προσφοράς. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Αλ. Συμεωνίδη αρ. 2 Τ.Θ. 181 83 - Τ.Κ. 540 07 -------------- ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Προς

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη Αριθ. Πρωτ. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Θεσσαλονίκη Αριθ. Πρωτ. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 18-11-2015 Αριθ. Πρωτ. : 20681

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ HMOΣ BOΛOY ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σ Y M Β Α Σ Η 13SYMV001576555 2013-08-08 Στο Βόλο, σήµερα 12-07 - 2013, ηµέρα Παρασκευή, οι υπογραφόµενοι αφενός ο Ξηρακιάς Ηλίας, ως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 09 06 2015 Αριθμ. Πρωτ., 13043 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Σχετ.: Η υπ αριθ. Α23/ (ΑΔΑ: 6ΣΖΗ Φ3Ζ) απόφαση Διοικητή του ΠΓΝ Λάρισας ΓΝ Λάρισας «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο».

ΠΡΟΣ: Σχετ.: Η υπ αριθ. Α23/ (ΑΔΑ: 6ΣΖΗ Φ3Ζ) απόφαση Διοικητή του ΠΓΝ Λάρισας ΓΝ Λάρισας «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» Περιοχή Μεζούρλο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ηράκλειο, 26 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ.: ΟΙΚ. 43338/16027 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ OIKONOMIKH ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» Αρ. Πρωτοκόλλου : 10948/03-07-2017

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤH ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

«ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤH ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ για νέους µηχανικούς «ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤH ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» Εισηγητής : Περτζινίδου Μαρία Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. ΜSc Προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Ο τεχνικός ασφάλειας πρέπει να έχει τα παρακάτω προσόντα: 1. α) πτυχίο πολυτεχνείου ή πολυτεχνικής σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Θέμα: ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ (10) ΜΗΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. Θέμα: ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ (10) ΜΗΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ημερ. 17-06-2016 Αρ.πρωτ: 737 ΠΡΟΣ Διεύθυνση: Παπάγου 49, 41500, Γιάννουλη

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Λαγκαδάς 5/5/2014 Δ Η Μ Ο Σ Λ Α Γ Κ Α Δ Α Αριθ.Πρωτ. : 21.480 14SYMV002032724 2014-05-07 Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο Μεταξύ: 1. Του ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ που εδρεύει στο Λαγκαδά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ 8.476,64 ( με ΦΠΑ 24%)

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ 8.476,64 ( με ΦΠΑ 24%) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Aρ. Μελέτης : 9/2017 C P V 71317210-8 (Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα ασφάλειας ) ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΗΣ 8.476,64

Διαβάστε περισσότερα

Προτεραιότητα στην ασφάλεια Γενικές Αρχές Εθνικού Δικαίου

Προτεραιότητα στην ασφάλεια Γενικές Αρχές Εθνικού Δικαίου Προτεραιότητα στην ασφάλεια Γενικές Αρχές Εθνικού Δικαίου Ιωάννης Ανυφαντής Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας Κέντρο Πρόληψης Εργατικών Κινδύνων Κεντρικής Ελλάδος Να διαμορφώσουμε ένα ασφαλές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 136/1999. Οργάνωση Υπηρεσιών Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε) (Φ.Ε.Κ.134/Α/ ) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 136/1999. Οργάνωση Υπηρεσιών Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε) (Φ.Ε.Κ.134/Α/ ) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 136/1999 Οργάνωση Υπηρεσιών Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε) (Φ.Ε.Κ.134/Α/30-6-99) (όλα τα άρθρα των κεφαλαίων Β και του Π.. 136/1999 παραλείπονται, καθόσον δεν αφορούν θέµατα ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΥΟ (2) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΜΙΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΥΟ (2) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΜΙΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΥΟ (2) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΜΙΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 1. Ο τεχνικός ασφάλειας πρέπει να έχει τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Aριθµ. Μελέτης : 2/2013 (Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα υγείας και ασφάλειας ) Κ.Α.00.6117.004 Κ.Α. 00.6117.005 ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα µελέτη αφορά στην παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας για τις ανάγκες του Συνδέσµου ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Κέρκυρας για διάστηµα ενός έτους, σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Παροχή υπηρεσιών Γιατρού Εργασίας για τους εργαζόμενους του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας

ΜΕΛΕΤΗ Παροχή υπηρεσιών Γιατρού Εργασίας για τους εργαζόμενους του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας Κερατσίνι 25/2/2015 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΛΗΡ. ΤΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΜΕΛΕΤΗ Παροχή υπηρεσιών Γιατρού Εργασίας για τους εργαζόμενους του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 8.170,20 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας

ΜΕΛΕΤΗ. Παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας ΜΕΛΕΤΗ Παροχή υπηρεσιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων Η Συντάξας Πουλερέ Σοφία 1 Τεχνική Περιγραφή Αντικείμενο της παρούσας είναι η ανάθεση της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ N.4412/16 «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ» Ενδεικτικού Προϋπολογισμού: 5.

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ N.4412/16 «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ» Ενδεικτικού Προϋπολογισμού: 5. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ -- ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Δ/ /ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙ ΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: : ""ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ Ι ΕΡΓΓΑΣΙ ΙΑΣ"" ΑΡ.. ΜΕΛΕΤΗΣ: : 1188/ /22001177 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας

ΜΕΛΕΤΗ. Παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ Μιχάλων 7, 82132 Χίος Πληροφορίες: Πουλερέ Σοφία Τηλ.: 22710-80459 Fax : 22710-26665 ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2.ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας CPV (Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε Θέματα ασφάλειας )

ΜΕΛΕΤΗ. Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας CPV (Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε Θέματα ασφάλειας ) ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ Παροχή υπηρεσιών CPV 71317210-8 (Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε Θέματα ασφάλειας ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Διαδικασία Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Διαδικασία Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Γ.Ν Λιβαδειάς Γ.Ν Θηβών Νοσοκομειακή Μονάδα Θήβας Ταχ. Δ/νση: Θέση Κουμέρκι, Τ. Κ. 32 200, Θήβα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Εργασιακά Θέματα. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Β )

Εργασιακά Θέματα. Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Β ) Εργασιακά Θέματα Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων (Μέρος Β ) Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υποχρέωση διατήρησης συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας (Μέρος Β ) Συνοπτική παρουσίαση. 2 2. Υποχρέωση απασχόλησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφορών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφορών Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προσφορών Χανιά, 3.7.2017 Αρ. Πρωτ: 5050 Στοιχεία Υπηρεσίας Σχολή/ Διεύθυνση/ Τμήμα: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών/ Τμήμα Προμηθειών Στοιχεία Υπαλλήλου για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Συκιές, 3/11/2016 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ.: 2953 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ : 17 /2015

ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΑΡ. ΜΕΛ : 17 /2015 ΑΡ. ΜΕΛ : 17 /2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η Μελέτη αυτή αφορά την ανάθεση υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας για 365 ημέρες για το Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1568/1985 (Φ.Ε.Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ Aριθµ. Μελέτης : 1 /2017 Παροχή υπηρεσιών: «Ιατρού Ε.Ξ.Υ.Π.Π. στο ήµο Σερρών για το από την υπογραφή της σύµβασης» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

NEA ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

NEA ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Ε.Υ.Δ. Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη, 26/01/2017 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52042

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΡΟ Α» ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΡΟ Α» ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 1 ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΡΟ Α» ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ν.Π.Ι.. - Α.Φ.Μ. 997562542 ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡ. 54-85100 ΡΟ ΟΣ Τηλ.: (22410) 22259 /36370 /36360 Fax : (22410) 27462 Ρόδος, 08/12/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Παροχή υπηρεσιών στον ήµο Τεχνικού Ασφαλείας ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Παροχή υπηρεσιών στον ήµο Τεχνικού Ασφαλείας ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.600,79 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΑ Η µελέτη αυτή αφορά την ανάθεση υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας για τους εργαζόµενους του ήµου Κοµοτηνής για διάστηµα 12 µηνών από την υπογραφή της σύµβασης

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2017.06.20 12:41:32 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω3ΥΜΩ9Ι-Ε50 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2 η /2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2 η /2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσ/νίκη, 2 9 1 2016 ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ. 1 2 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΔΑΜ 16REQ003726521 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΠΔΔ Ταχ. Δ/νση. Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Αρμόδια: Μαρία Λαμπροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Η απόφαση ορίζει τα εξής: Άρθρο 1 Επιβολή Κυρώσεων, κατά έσµια Αρµοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας, κατά τη διαπίστωση Αδήλωτης Εργασίας

Η απόφαση ορίζει τα εξής: Άρθρο 1 Επιβολή Κυρώσεων, κατά έσµια Αρµοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας, κατά τη διαπίστωση Αδήλωτης Εργασίας Η απόφαση ορίζει τα εξής: Άρθρο 1 Επιβολή Κυρώσεων, κατά έσµια Αρµοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας, κατά τη διαπίστωση Αδήλωτης Εργασίας α) Ειδικός Επιθεωρητής Εργασίας ή Επιθεωρητής Εργασίας που διαπιστώνει

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προϋπολογισμός

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προϋπολογισμός ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Μ Ε Λ Ε Τ Η Παροχή υπηρεσιών γιατρού εργασίας Προϋπολογισμός Αξία χωρίς ΦΠΑ 13.491,80 Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας

ΜΕΛΕΤΗ. Παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας ΜΕΛΕΤΗ Παροχή υπηρεσιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή υποχρεώσεων Σελίδα 1 από 7 Τεχνική Περιγραφή Αντικείμενο της παρούσας είναι η ανάθεση της παροχής υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 13 η /2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 13 η /2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσ/νίκη, 2 6-2-2016 ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ. 713 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΔΑΜ 16REQ003900151 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΠΔΔ Ταχ. Δ/νση. Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989)

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) ΝΟΜΟΣ 1836/1989 Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελµατικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) (όλα τα άρθρα του νόµου αυτού, πλην των άρθρων 36 και 39, παραλείπονται, καθόσον δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Συκιές, 2/11/2016 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Αριθ.πρωτ.: 2943 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Συκιές, 2/11/2016 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Αριθ.πρωτ.: 2943 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Συκιές, 2/11/2016 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Αριθ.πρωτ.: 2943 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Θεσ / νίκη Αρ.Πρωτ «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

ΜΕΛΕΤΗ. Θεσ / νίκη Αρ.Πρωτ «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Ν.Π.Δ.Δ. 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 99-Τ.Κ.54642 Τηλ.2310-929600 Θεσ / νίκη 1-9-2017 Αρ.Πρωτ. 4217 «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΡ469Β7Τ-ΠΒΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΔΑ: ΒΙΕΡ469Β7Τ-ΠΒΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ιεύθυνση: Οικονοµικού Τµήµα: Προµηθειών Καραολή & ηµητρίου 80 Πειραιάς 18534 Τηλ.: 210 4142239, 210 4142241 Fax: 210 4142469 Πειραιάς, 25-02-2014 Αριθµ. Πρωτ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 3 / 017 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 14.999,04 ΕΥΡΩ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1) ΤΕΧΝΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υπ. Εργασίας 34331/Δ9.8920/

Υπ. Εργασίας 34331/Δ9.8920/ Υπ. Εργασίας 34331/Δ9.8920/ 26.7.2016 Υπ. Εργασίας 34331/Δ9.8920/ 26.7.2016 Απλούστευση διαδικασιών Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Σ.ΕΠ.Ε (ΟΠΣ-ΣΕΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΡΟΔΑ» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ν.Π.Ι.Δ. - Α.Φ.Μ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΡΟΔΑ» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ν.Π.Ι.Δ. - Α.Φ.Μ 1 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ «ΡΟΔΑ» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ν.Π.Ι.Δ. - Α.Φ.Μ. 997562542 ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΡ. 54-85100 ΡΟΔΟΣ Τηλ.: (22410) 22259 /36370 /36360 Fax : (22410) 27462 Ρόδος, 13/10/2014

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Υγιεινή και Ασφάλεια Α/Α ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΟ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ 1. ΦΕΚ 177/Α/1985, Νόµος Υπ Αριθ. 1568 Υγιεινή και ασφάλεια εργαζοµένων. 2. ΦΕΚ 721/Β/1988, Υ.Α. Υπ Αριθ. 88555/3293

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΚΩ.ΑΡ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ ΚΩ.ΑΡ 1. Ορυχεία άνθρακα 11 1. Γεωργία 01 2. Μεταλλεία Λατοµεία 12,14,15 2. Κτηνοτροφία 02 3. Υδρογονάνθρακες και γηγενή καύσιµα αέρια 13 3. Εµπόριο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΚΚΠΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΚΚΠΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ημερ. 30/9/2016 Αρ.πρωτ: 1228 Διεύθυνση: Παπάγου 49, 41500, Γιάννουλη

Διαβάστε περισσότερα

«Επιβολή διοικητικών κυρώσεων για τις ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, κατά δέσμια αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας.

«Επιβολή διοικητικών κυρώσεων για τις ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, κατά δέσμια αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 19.8.2013 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία 4-8-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. Αρ. Πρωτ.: 3329 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δουκός Μποφώρ 7 Ταχ. Κώδικας : 71202 Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002908816 2015-07-13

15PROC002908816 2015-07-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες, 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 315473/3882 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ με τη συνοπτική διαδικασία της απ ευθείας ανάθεσης

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ με τη συνοπτική διαδικασία της απ ευθείας ανάθεσης Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Κ ο ζ ά ν η, 20-09- 2017 Α ρ ι θ μ. π ρ ω τ. 4 4 4 0 7 Δ/ΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κωδ. Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσ/νίκη,

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσ/νίκη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσ/νίκη, 6-3-2014 Υπεύθυνος: Λαδάς Σωκράτης Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ποσού 1.650,00 πλέον ΦΠΑ 23% Σήµερα την 30 η του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 στο ηµοτικό Κατάστηµα της ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη Αριθ. Πρωτ. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Θεσσαλονίκη Αριθ. Πρωτ. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» - Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη 18-11-2015 Αριθ. Πρωτ. : 20682

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 2 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε. ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ Εισηγήτρια : Γκίκα Γεωργία Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας Ιατρού Εργασίας

Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας Ιατρού Εργασίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 21/05/2015 Αρ. Μελέτης : 12/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ: Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας Ιατρού Εργασίας Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Π. ΣΟΥΡΤΖΗ

ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Π. ΣΟΥΡΤΖΗ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Π. ΣΟΥΡΤΖΗ Σύμφωνα με το Διεθνές Γραφείο Εργασίας (I.L.O.), Υγιεινή της Εργασίας ή Επαγγελματική Υγεία είναι η προάσπιση και προαγωγή στον ψηλότερο δυνατό βαθμό της φυσικής,

Διαβάστε περισσότερα

Τα προσόντα και οι αρμοδιότητες του Ιατρού Εργασίας και του Τεχνικού Ασφαλείας αναφέρονται στο συνημμένο Παράρτημα.

Τα προσόντα και οι αρμοδιότητες του Ιατρού Εργασίας και του Τεχνικού Ασφαλείας αναφέρονται στο συνημμένο Παράρτημα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη, 17/11/2016 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52042

Διαβάστε περισσότερα

/2017 ΜΕΛΕΤΗ 5/201. ΠΡΟ ΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.743,00 µε Φ.Π.Α. 24% ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Τηλ

/2017 ΜΕΛΕΤΗ 5/201. ΠΡΟ ΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.743,00 µε Φ.Π.Α. 24% ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Τηλ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ν.Π... ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ, ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ (Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ.) ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τηλ.2310989280 «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑ, 28.12.2010 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ YΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Αριθµ. πρωτ. Οικ. 14937/2050/ΦΓ9.1 Ταχ. ιεύθυνση : Μεσογείων 119

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ: οικ. 130406/17-8-95

Αριθ. Πρωτ: οικ. 130406/17-8-95 Αριθ. Πρωτ: οικ. 130406/17-8-95 ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος εφαρμογής Π.Δ. 399/94 «Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4112, 16/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΥΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ)ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4112, 16/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΥΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ)ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΥΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ)ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 98(Ι) του 2003. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα