ΘΕΜΑ: Έκδοση κανονισμoύ λειτουργίας πεζοδρόμων και οδών ήπιας κυκλοφορίας εντός σχεδίου Πόλης Τρίπολης.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: Έκδοση κανονισμoύ λειτουργίας πεζοδρόμων και οδών ήπιας κυκλοφορίας εντός σχεδίου Πόλης Τρίπολης."

Transcript

1 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έκδοση κανονισμoύ λειτουργίας πεζοδρόμων και οδών ήπιας κυκλοφορίας εντός σχεδίου Πόλης Τρίπολης. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 4 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 739/2013 Στην Τρίπολη σήμερα την 4 η Σεπτεμβρίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Τρίπολης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ταλούμη Κωνσταντίνου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για το πιο πάνω θέμα. Παρόντος και του Δημάρχου κ. Σμυρνιώτη Ιωάννη διαπιστώθηκε, από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 36 και ονομαστικά οι ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1) Ταλούμης Κωνσταντίνος Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου 2) Σταμάτης Χαράλαμπος, Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου 3) Πεπόνης Γεώργιος, Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου 4) Κοσκινάς Δημήτριος 5) Μπόζος Ιωάννης 6) Τασιγιαννάκης Δημήτριος 7) Καλτεζιώτης Πέτρος 8) Ζαμπαθά Χριστίνα 9) Σαμπράκος Ιωάννης 10) Λουμπαρδιάς Στυλιανός 11) Μπούρας Ανδρέας 12) Σαββάκης Σάββας 13) Κοκκινάκος Μιλτιάδης 14) Κουκάκης Σταύρος 15) Παλιογιάννης Θεόδωρος 16) Κάρλος Γεώργιος 17) Τρίκολας Κωνσταντίνος 18) Κατσίρης Ιωάννης

2 2 19) Εικοσιδέκα Μαρία 20) Πετροπούλου Δρακοπούλου Σπυριδούλα 21) Παπαδημητρίου Γεώργιος 22) Κατσαφάνας Κωνσταντίνος 23) Μπισιούλης Ζαφείριος 24) Συνοδινού Λυγερή 25) Τσιαμούλος Νικόλαος 26) Κακλαμάνος Αναστάσιος 27) Κοσκολός Γεώργιος 28) Καρώνης Γεώργιος 29) Καλαμούτσος Ηλίας 30) Κούρος Ηλίας 31) Τζιούμης Κωνσταντίνος 32) Αλεξάκης Βασίλειος 33) Γεωργακόπουλος Κωνσταντίνος 34) Αναγνωστόπουλος Νικόλαος 35) Νικολάου Δημήτριος 36) Παπαζαχαρίας Αναστάσιος Στη Συνεδρίαση ήταν παρών ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Τρίπολης κ. Λυμπεράκης Στυλιανός ο οποίος είχε προσκληθεί νόμιμα για το σκοπό αυτό. Στη Συνεδρίαση αυτή παρευρέθηκε και η Δημοτική Υπάλληλος κ. Κατσαφούρου Χαρά για την τήρηση των πρακτικών. Παρόντες στη Συνεδρίαση ήταν επίσης: ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Νεστάνης κ. Καραλής Νικόλαος, ο Εκπρόσωπος της Τ.Κ. Μάναρη κ. Τσουμπρής Χρήστος, Ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ζευγολατιού κ. Παπαδάτος Ιωάννης ο Εκπρόσωπος της Τ.Κ. Σιμιάδων κ.νικολόπουλος Παν/της, και ο Πρόεδρος της Τ.Κ Στενού κ. Μιτζήθρας Νικόλαος. Απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: 1. Παυλής Δημήτριος, 2. Βόσνος Δημήτριος, 3. Σαμαρτζής Γεώργιος, 4. Καρλής Γεώργιος και 5. Τζανής Ηλίας αν και είχαν προσκληθεί νόμιμα. O Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ταλούμης Κωνσταντίνος έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Μπούρα Ανδρέα, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την με αριθμό 75/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με ΑΔΑ: ΒΛΩ8ΩΗΡ-19Ψ η οποία έχει ως ακολούθως: Θέμα: «Έκδοση απόφασης Κανονιστικού περιεχομένου για τον κανονισμό λειτουργίας πεζοδρόμων και οδών ήπιας κυκλοφορίας εντός σχεδίου Πόλης Τρίπολης». Στην Τρίπολη σήμερα 30 Ιουλίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρίπολης συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την με αριθμό πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση έξι (6) και ονομαστικά οι:

3 3 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Μπούρας Ανδρέας Πρόεδρος 1. Συνοδινού Λυγερή 2. Παλιογιάννης Θεόδωρος 2.Λουμπαρδιάς Στυλιανός 3. Τρίκολας Κωνσταντίνος 3.Παπαζαχαρίας Αναστάσιος 4. Τασιγιαννάκης Δημήτρης 5. Κακλαμάνος Αναστάσιος 6. Κοσκολός Γιώργος Στην συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αν και προσκλήθηκε δεν παραβρέθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Τρίπολης κ. Στυλιανός Λυμπεράκης. Παρούσα στη συνεδρίαση η Δημοτική Υπάλληλος κ. Πιτερού Γεωργία για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής εισηγούμενος το 6 ο θέμα, έθεσε υπ όψη των μελών αυτής την υπ αριθμ. 110/2013 εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας, τμήματος Η/Μ Έργων & Συγκοινωνιών του Δήμου, η οποία έχει ως εξής: Λαμβάνοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α / «Πρόγραμμα Καλλικράτης» 2. Τις διατάξεις της υπ. αριθ. 5934/ (ΦΕΚ 2025Β / ) Αποφ. Γεν. Γραμ. Αποκ. Διοικ. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Τρίπολης». 3. Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ) Ν. 3542/2007 (ΦΕΚ 50Α ), όπως αυτός ισχύει σήμερα μετά την τροποποίηση του Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57Α ) 4. Την υπ. αρ. ΒΜ5/0/40124/ (ΦΕΚ 1061/Β/ Υπουργική Απόφαση περί εγκρίσεως Πρότυπης Τεχνικής Προδιαγραφής (Π.Τ.Π.) Μεταλλικών Στύλων στηρίξεως πινακίδος σημάνσεως οδών, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 5. Την υπ. αρ. ΕΛΟΤ ΤΠ :2009 Ελληνική Τεχνική Προδιαγραφή περί Διατάξεις στήριξης Πινακίδων Κατακόρυφης Σήμανσης (ΦΕΚ2221Β / ). 6. Την υπ. αρ. Α6/0/2/159 (ΦΕΚ 890Β /1975) Υπουργική Απόφαση περί σημάνσεως επί οδοστρωμάτων δια διαγραμμίσεων. 7. Τις Τεχνικές Οδηγίες Κατακόρυφης Σήμανσης Τυπικού Οδικού Δικτύου (Εγκ. 1/92 Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ-αριθ. πρωτ. ΔΜΕΟ/ε/ΟΙΚ/720/ ). 8. Τη με αριθ. πρωτ. ΕΚ2/οικ.7858/793/ Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ954Β / ) περί Προδιαγραφών χρωμάτων επιφανείας και οπισθανακλαστικών Υλικών των πινακίδων σημάνσεως οδών (Προδιαγραφές Σ- 310&Σ-311). 9. Τις Πρότυπες Προδιαγραφές Πινακίδων Σημάνσεων Οδών Σ301-74Α, Σ302-74Α, Σ303-74Α, Σ304-74Α, Σ305-74Α & Σ306-74Α. 10. Τη με αριθμό 516/2012 Απόφαση Δήμαρχου Τρίπολης

4 4 11. Τη αναγκαιότητα για τη θέσπιση κανόνων για την ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων και την κίνηση των πολιτών στο δίκτυο πεζοδρόμων εντός σχεδίου πόλης Τρίπολης. 12. Τη διαπίστωση της πιθανότητας κινδύνου πρόκλησης ατυχήματος στο συγκεκριμένο προαναφερόμενο σημεία της πόλης. 13. Ότι με τη ρύθμιση που εισηγούμαστε δεν παρεμποδίζεται η κυκλοφορία των πεζών και των οχημάτων. Εισηγούμαστε τη λήψη κανονιστικής απόφασης για την έγκριση του «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΟΔΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ» όπως ακολουθεί : ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΟΔΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΘΡΟ 1ο ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ο παρών κανονισμός αναφέρεται στους πεζόδρομους και οδούς ήπιας κυκλοφορίας όπως αυτοί καθορίστηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρίπολης και με τις Αποφάσεις Νομάρχη Αρκαδίας 2279/ (ΦΕΚ 595Δ ), 4074/ (ΦΕΚ 531ΤΑΑΠ) την Απόφαση Γ.Γ. Περιφέρειας Πελοποννήσου 3420/ (ΦΕΚ 1119Δ ) και την Απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου 1369/6-9-11(ΦΕΚ 241ΤΑΑΠ), και οι οποίοι έχουν υλοποιηθεί. 1.2 Ο παρών κανονισμός αποσκοπεί στην εξασφάλιση άνετων συνθηκών κυκλοφορίας για τους πεζούς και στην εξυπηρέτηση των αναγκών προσπέλασης στους πεζόδρομους και τις οδούς ήπιας κυκλοφορίας. 1.3 Ο παρών κανονισμός αποτελεί ενιαίο σύνολο και συνδέεται αναπόσπαστα με το εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) στο οποίο σημειώνονται οι οδοί που προορίζονται για την κίνηση των πεζών. ΑΡΘΡΟ 2ο ΟΔΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΕΖΩΝ (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΙ) 2 - ΟΔΟΙ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2.1 Οι οδοί που χαρακτηρίζονται ως πεζόδρομοι προορίζονται : α)για την αποκλειστική χρήση των πεζών (Απαγορεύεται η διέλευση όλων των οχημάτων χωρίς ειδική άδεια). β)για την είσοδο και έξοδο των οχημάτων προς και από ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης παρόδιων ιδιοκτησιών ως και για οχήματα εφοδιασμού ή έκτακτης ανάγκης (άρθρο 2 του Ν.2094/1992). Σε κάθε είσοδο του Πεζοδρόμου ειδική πινακίδα αναγγέλλει την χρήση του και προειδοποιεί για τον τρόπο λειτουργίας του. 2.2 Σε κάθε είσοδο πεζοδρόμου ειδική πινακίδα σήμανσης αναγγέλλει τη χρήση του δρόμου και προειδοποιεί για τον τρόπο λειτουργίας του. 2.3 Στους πεζοδρόμους επιτρέπεται κατ' εξαίρεση: α) Όλο το 24ωρο :

5 5 2.3.α.1 Η κυκλοφορία των οχημάτων παροχής πρώτων βοηθειών, των αυτοκινήτων που μεταφέρουν ασθενείς, των απορριμματοφόρων του Δήμου (κατάλληλων διαστάσεων), των οχημάτων της Δημοτικής Αστυνομίας, των οχημάτων της Ελληνικής Αστυνομίας, των οχημάτων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και των οχημάτων των Οργανισμών Κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ-ΟΤΕ- ΔΕΥΑΤ και ιδιωτικών εταιριών Δικτύων Κοινής Ωφέλειας) για την αντιμετώπιση περιπτώσεων επείγουσας ανάγκης, καθώς και νεκροφόρων οχημάτων. 2.3.α.2 Η διέλευση των ποδηλάτων από τους πεζοδρόμους με ταχύτητα που δεν θα υπερβαίνει την ταχύτητα κίνησης των πεζών. Τα ποδήλατα θα μπορούν να σταθμεύουν στους πεζοδρόμους σε προκαθορισμένους χώρους που θα οριοθετούνται με κατάλληλη σήμανση, χωρίς να παρεμποδίζουν την κίνηση των πεζών ή των οχημάτων που θα διέρχονται απ' τους πεζοδρόμους. β) Όλο το 24ωρο με ειδική άδεια περιορισμένης χρονικής ισχύος: Η κίνηση οχημάτων που εκτελούν μετακομίσεις οικοσκευών από ή προς την περιοχή, τροφοδοσίας καυσίμων μικτού βάρους μέχρι τεσσάρων (4) τόνων, εφόσον είναι εφοδιασμένα με ειδική άδεια περιορισμένης χρονικής ισχύος, η οποία χορηγείται από τον Δήμο (Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας) και η οποία αναφέρει τον χρόνο ισχύος και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος. γ) Όλο το 24ωρο, με ειδική άδεια ισχύος ενός έτους: 2.3.γ.1 Η κίνηση επιβατικών αυτοκινήτων μεταφοράς αναπήρων που έχουν πιστοποιητικό αναπηρίας και ανήμπορων υπερηλίκων από και προς την μόνιμη κατοικία τους που βρίσκεται 1 Παράγραφος 1 άρθρο 52 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 2 Παράγραφος 1 άρθρο 2 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας εντός των πεζοδρομημένων περιοχών, η οποία χορηγείται από το Δήμο (Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας) και αναφέρει τον χρόνο ισχύος και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την χορήγηση της προαναφερόμενης άδειας είναι αυτά που προβλέπονται στην ισχύουσα με αριθμό 402/2013 Κανονιστική Απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιου Τρίπολης 2.3.γ.2 Η κίνηση αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως από και προς ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης παρόδιων ιδιοκτησιών, που βρίσκονται εντός των πεζοδρομημένων περιοχών και ανήκουν σε κατοίκους του πεζοδρόμου, για να σταθμεύουν σε ιδιόκτητη ή μισθωμένη νομίμως υφιστάμενη θέση στάθμευσης εντός του κτιρίου ή επί του ακαλύπτου χώρου του οικοπέδου, εφόσον είναι εφοδιασμένα με ειδική άδεια περιορισμένης χρονικής ισχύος, η οποία χορηγείται από τον Δήμο (Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας) και αναφέρει το χρόνο ισχύος και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την χορήγηση της προαναφερόμενης άδειας είναι: Θεωρημένο ακριβές αντίγραφο του σχεδίου (κατόψη, διαμόρφωση ακαλύπτου κτλ) της ιδιοκτησίας όπου θα φαίνεται ο ιδιωτικός χώρος

6 6 στάθμευσης στην παρόδια στον πεζόδρομο ιδιοκτησία, της/του δικαιούχου. Οικοδομική άδεια Μισθωτήριο Συμβόλαιο Κτήσης Δήλωση Θέσης Στάθμευσης Κάθε αποδεικτικά για ποια θέση στάθμευσης έχει ο κάθε κάτοικοςένοικος Θεωρημένο ακριβές αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος της/του δικαιούχου. δ) Κατά τις παρακάτω ώρες: Από 7:00π.μ.-9:30π.μ., για όλες τις ημέρες εξαιρουμένων των Κυριακών και Αργιών, η κίνηση οχημάτων τροφοδοσίας καταστημάτων μικτού βάρους μέχρι τεσσάρων (4) τόνων εφόσον είναι εφοδιασμένα με ειδική άδεια περιορισμένης χρονικής ισχύος, η οποία χορηγείται από τον Δήμο (Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας) και αναφέρει τον χρόνο ισχύος και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος. Τα παραπάνω ωράρια μπορούν να τροποποιηθούν ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης. Σε περίπτωση εκτάκτων περιστάσεων (π.χ. την ημερομηνία 22 Μαΐου, εορτή των πολιούχων της Τρίπολης Νεομαρτύρων Δημητρίου και Παύλου, στις εορταστικές εκδηλώσεις για την Επέτειο της Άλωσης της Τρίπολης κ.λ.π) με απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής θα γίνεται προσωρινή τροποποίηση του ωραρίου τροφοδοσίας αν κριθεί αναγκαίο. ε) Κατά τις εργάσιμες ώρες: Η κίνηση αυτοκινήτων μεταφοράς ετοίμου σκυροδέματος, αποκομιδής προϊόντων κατεδαφίσεων ή εκσκαφών και γενικά μεταφοράς υλικών που έχουν σχέση με ανέγερση, επισκευή ή κατεδάφιση οικοδομής, για την κίνηση των οποίων ισχύουν τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο εφόσον είναι εφοδιασμένα με ειδική άδεια περιορισμένης χρονικής ισχύος, η οποία χορηγείται από τον Δήμο (Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας) και αναφέρει τον χρόνο ισχύος και τον αριθμό κυκλοφορίας. 2.4 Η κίνηση στους πεζοδρόμους γίνεται με τους ακόλουθους όρους, περιορισμούς και απαγορεύσεις: Η ταχύτητα κίνησης των επιτρεπόμενων οχημάτων δεν θα υπερβαίνει την ταχύτητα κινήσεως των πεζών, οι οποίοι σε οποιαδήποτε περίπτωση έχουν προτεραιότητα Η πορεία των αυτοκινήτων θα ακολουθεί την κατεύθυνση την οποία είχε ο κάθε πεζόδρομος πριν την πεζοδρόμησή του Απαγορεύεται η όπισθεν κίνηση των αυτοκινήτων εκτός αν καθοδηγούνται από πεζό Απαγορεύονται οι επιτόπου στροφές Ο χρόνος στάθμευσης οχημάτων για τροφοδοσία θα περιορίζεται στον απολύτως απαραίτητο.

7 Η στάθμευση αυτοκινήτου τροφοδοσίας δεν θα παρεμποδίζει την τροφοδοσία παρόδιων καταστημάτων Απαγορεύεται παντελώς η στάθμευση οποιουδήποτε οχήματος (μηχανοκίνητου, τρικύκλου, δικύκλου, ποδηλάτου, κλπ.) στις εισόδους του Πεζόδρομου καθ όλο το 24ωρο Απαγορεύεται η κίνηση οχημάτων μικτού βάρους άνω των 4 τόνων εκτός: Των αυτοκινήτων αποκομιδής προϊόντων εκσκαφών ή κατεδαφίσεων ή μεταφοράς οικοδομικών υλικών που έχουν σχέση με ανέγερση, επισκευή ή κατεδάφιση οικοδομής ή άλλου εκτελούμενου τεχνικού έργου, για τα οποία επιτρέπεται μικτού βάρους μέχρι 20 τόνων, μόνο όταν κατευθύνονται στη συγκεκριμένη οικοδομή ή τεχνικό έργο, εντός του δικτύου πεζοδρόμων και οδών ήπιας κυκλοφορίας για το όποιο συντάσσεται ο παρόν κανονισμός λειτουργίας, που για το οποίο έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη αδειοδότηση που προαναφέρθηκε. Των αυτοκινήτων μεταφοράς έτοιμου σκυροδέματος για τα οποία επιτρέπεται μικτού βάρους μέχρι 20 τόνων, μόνο όταν κατευθύνονται σε συγκεκριμένη οικοδομή ή τεχνικό έργο εντός του δικτύου πεζοδρόμων και οδών ήπιας κυκλοφορίας για το όποιο συντάσσεται ο παρόν κανονισμός λειτουργίας, που για το οποίο έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη αδειοδότηση που προαναφέρθηκε Απαγορεύεται εντελώς η χρήση ερπυστριοφόρων οχημάτων Αν αποδειχθεί ότι είναι ανάγκη για λόγους ασφαλείας, ανετότερης κυκλοφορίας ή προστασίας των πεζών, η επιτρεπόμενη κυκλοφορία των οχημάτων διανομής εμπορευμάτων μπορεί να απαγορευτεί σε ειδικές περιπτώσεις H τοποθέτηση εμπορευμάτων σκευών και εν γένει αντικειμένων από τους παροδίους απαγορεύεται παντελώς εκτός των τραπεζοκαθισμάτων ζαχαροπλαστείων, εστιατορίων, καφετεριών και συναφών καταστημάτων καθώς και πρόχειρων κατασκευών για τα οποία έχουν νομίμως αδειοδοτηθεί από τα αρμοδία όργανα του Δήμου με όρους ή προϋποθέσεις που ορίζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κάθε κάτοχος οχήματος υποχρεούται να αποζημιώσει τον Δήμο βάσει του προϋπολογισμού της Τεχνικής του Υπηρεσίας, θεωρημένου από τον Δήμαρχο, για τις ζημιές που τυχόν θα προκληθούν από την κυκλοφορία και την στάθμευση του οχήματος του μέσα στη ζώνη του Πεζόδρομου Κάθε κάτοχος οχήματος υποχρεούται ν' αποζημιώσει το Δήμο βάσει προϋπολογισμού της Τεχνικής του Υπηρεσίας θεωρημένου από το Δήμαρχο για τις ζημιές που τυχόν θα προκληθούν από την κυκλοφορία και τη στάθμευση του οχήματός του μέσα στο πλέγμα των πεζοδρόμων. 2.5 Οι οδοί που χαρακτηρίζονται ως ήπιας κυκλοφορίας, διέπονται από τους εξής όρους και περιορισμούς: Οι διατάξεις των παραγράφων 2.3 και 2.4 ισχύουν εκτός αν τροποποιούνται από τις παραγράφους έως Η διέλευση των οχημάτων ιδιωτικής ή δημόσιας χρήσης μέχρι 4,0 τόνων Οι πεζοί μπορούν να χρησιμοποιούν το οδόστρωμα σε όλο το πλάτος του. Τα παιχνίδια επιτρέπονται.

8 Οι οδηγοί πρέπει να προχωρούν με πολύ χαμηλή ταχύτητα, η οποία σε καμιά περίπτωση δε θα πρέπει να υπερβαίνει τα 20 χιλιόμετρα την ώρα Οι οδηγοί δεν πρέπει να θέτουν τους πεζούς σε κίνδυνο ούτε να συμπεριφέρονται με παρεμποδιστικό τρόπο. Αν είναι αναγκαίο πρέπει να σταματούν Οι πεζοί δεν πρέπει να εμποδίζουν χωρίς λόγο την κυκλοφορία των οχημάτων Απαγορεύεται η στάθμευση, εκτός από εκεί που επιτρέπεται από σήματα στάθμευσης. Το διοικητικό πρόστιμο για την παράβαση σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις είναι το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ο.Κ. ΑΡΘΡΟ 3ο ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Ή ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 3.1. Σε περίπτωση που για την κατεδάφιση, επισκευή ή ανέγερση οικοδομών που βρίσκονται στο πλέγμα των πεζοδρόμων-οδών ήπιας κυκλοφορίας απαιτείται οικοδομική άδεια, οι αιτούντες οφείλουν να προσκομίσουν στην Πολεοδομία του Δήμου, βεβαίωση του Δήμου Τρίπολης για την κατάθεση εγγυητικής επιστολής. Το ύψος της εγγυητικής επιστολής καθορίζεται απ' το Δήμο για κάθε περίπτωση ανάλογα με τη φύση των εργασιών που θα εκτελεστούν, ώστε να χρησιμεύει σε περίπτωση φθορών για την επαναφορά και αποκατάσταση του οδοστρώματος και του εξοπλισμού της οδού στην προηγούμενη κατάσταση απ' το Δήμο, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν προβεί στην άρτια εκτέλεση των εργασιών αυτών μετά από σχετική έγγραφη πρόσκληση και μέσα σε τακτή προθεσμία Σε περίπτωση ανέγερσης νέας οικοδομής η κατεδάφιση του υπάρχοντος κτίσματος και η εκσκαφή του οικοπέδου επιτρέπεται να γίνεται με μηχανικά μέσα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου, εφόσον δεν απαγορεύεται από άλλη διάταξη. Απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση στους πεζοδρόμους η κίνηση ερπυστριοφόρων μηχανημάτων. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου στο οποίο γίνονται οι ανωτέρω εργασίες μεριμνά καθημερινά μετά το πέρας των εργασιών για τον καθαρισμό και την απομάκρυνση κάθε υλικού που έχει μείνει στην επιφάνεια της οδού (χώματα, λάσπες, μπάζα, υπολείμματα σκυροδέματος κλπ) Κατά την κατεδάφιση, ανέγερση ή επισκευή οικοδομής θα περιφράσσεται υποχρεωτικά ο έμπροσθεν αυτής χώρος σε απόσταση το πολύ 1,5 μ από την οικοδομική γραμμή και σε ύψος τουλάχιστον 2,5μ από τη στάθμη της οδού με αδιαπέραστο από τις σκόνες υλικό, και ώστε να μην είναι ορατό το εργοτάξιο. Το είδος του υλικού αυτού μπορεί να καθορίζεται από το Δήμο. Απαγορεύεται αυστηρά η απόθεση κάθε είδους υλικών έξω από το περίφραγμα αυτό Σε περίπτωση οποιασδήποτε εργασίας ανασκαφής του οδοστρώματος ή καταστροφής στοιχείων του αστικού διάκοσμου για τη σύνδεση κτιρίων με τα δίκτυα των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ-ΟΤΕ-ΔΕΥΑΤ και ιδιωτικών εταιριών Δικτύων Κοινής Ωφέλειας), η αποκατάσταση του οδοστρώματος κ.λ.π. στην αρχική του μορφή με τα αυτά υλικά και την αυτή επιμέλεια είναι υποχρεωτική και βαρύνει εξ ολοκλήρου τον εκτελούντα το έργο, ιδιοκτήτη του ακινήτου ή τον αρμόδιο

9 9 Οργανισμό Κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ-ΟΤΕ-ΔΕΥΑΤ και ιδιωτικών εταιριών Δικτύων Κοινής Ωφέλειας). ΑΡΘΡΟ 4ο ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΤΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ-ΟΔΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Απαγορεύονται κάθε είδους εκδηλώσεις που θα μετέβαλλαν κατά μόνιμο τρόπο τον αρχιτεκτονικό διάκοσμο των πεζοδρόμων-οδών ήπιας κυκλοφορίας ή που θα ρύπαιναν ή θα κατέστρεφαν το πλακόστρωτο και τον εξοπλισμό εν γένει των πεζοδρόμων-οδών ήπιας κυκλοφορίας. ΑΡΘΡΟ 5ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αρμόδιες υπηρεσίες για την διαχείριση των ηλεκτρικών μπαρών ή άλλων διατάξεων περιορισμού πρόσβασης οχημάτων στους πεζόδρομους και οδούς ήπιας κυκλοφορίας, ορίζονται η Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας. ΑΡΘΡΟ 6ο ΚΥΡΩΣΕΙΣ Οι παραβάτες του παρόντος Κανονισμού τιμωρούνται για μεν τις παραβάσεις που αφορούν θέματα κινήσεων και σταθμεύσεων των οχημάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) όπως ισχύουν κάθε φορά, για δε τις παραβάσεις που αφορούν θέματα επισκευής, κατεδάφισης ή ανέγερσης νέων οικοδομών, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού, του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου, του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (Ν.Ο.Κ.), του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) και σύμφωνα με τεχνική έκθεση και υπολογισμό της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Τρίπολης η οποία θα έχει σχέση με τον τρόπο και τα υλικά κατασκευής των έργων στο κοινόχρηστο χώρο που έχει κατασκευαστεί ως δημόσιο έργο και έχουν υποστεί τις φθορές οι οποίες δεν έχουν αποκατασταθεί. ΑΡΘΡΟ 7ο ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Η εφαρμογή της παρούσης κανονιστικής απόφασης ανατίθεται στο Αστυνομικό Τμήμα Τρίπολης, στον Δήμο Τρίπολης και στη Δημοτική Αστυνομία, κατά τις αρμοδιότητες ενός εκάστου. ΑΡΘΡΟ 8ο ΙΣΧΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 8.1 Οι διατάξεις του κανονισμού αυτού έχουν ισχύ και για μελλοντικό πλέγμα πεζοδρόμων και οδών ήπιας κυκλοφορίας του Δήμου Τρίπολης. 8.2 Η συμπλήρωση, τροποποίηση και κατάργηση διατάξεων του παρόντος Κανονισμού θα γίνεται μετά από σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης, κατά την διαδικασία που ορίζουν τα άρθρα 79 και 82 του Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ). 8.3 Ο παρών Κανονισμός ισχύει από της επόμενης της ψηφίσεως του από το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Τρίπολης και μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης

10 10 διαδικασίας έγκρισης από τη Γενική Γραμματεία Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ Προσαρτήματα του παρόντος Κανονισμού αποτελούν το συνημμένο σε αυτή σχέδιο πεζοδρόμων και οδών ήπιας κυκλοφορίας και η με αριθμό 402/2013 «περί χορήγησης θέσεων Α.Μ.Ε.Α.» Κανονιστική Απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιου Τρίπολης Η παρούσα εισήγηση του Τμήματος, μετά από τη γνωμοδότηση σας να αποσταλεί στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου, προκειμένου να αποφασίσει και στη συνεχεία να διαβιβάσει στο Δημοτικό Συμβούλιο για την λήψη απόφασης. Ακολούθως ο Πρόεδρος της Επιτροπής έθεσε σε ψηφοφορία την πρόταση του μέλους της Επιτροπής κ. Κακλαμάνου Αναστάσιου η οποία έχει ως ακολούθως: στο σημείο 2.3.α.1 του κανονισμού να προστεθούν για το προβλεπόμενο 24ωρο ωράριο και τα αυτοκίνητα δημοσίας χρήσεως ταξί προκειμένου να επιβιβάσουν ή να αποβιβάσουν επιβάτη. Υπέρ της πρότασης ψήφισαν τα μέλη 1. Κακλαμάνος Αναστάσιος και 2. Κοσκολός Γεώργιος. Συνεπώς η πρόταση του κ. Κακλαμάνου απορρίπτεται κατά πλειοψηφία. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α πλην του σημείου 2.3.α1 του κανονισμού μειοψηφούντων των μελών κ. Κακλαμάνου και Κοσκολού το οποίο ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία Εκδίδει απόφαση κανονιστικού περιεχομένου για τον κανονισμό λειτουργίας πεζοδρόμων και οδών ήπιας κυκλοφορίας εντός σχεδίου Πόλης Τρίπολης η οποία διαμορφώνεται ως ακολούθως: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΟΔΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΡΘΡΟ 1ο ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ο παρών κανονισμός αναφέρεται στους πεζόδρομους και οδούς ήπιας κυκλοφορίας όπως αυτοί καθορίστηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρίπολης και με τις Αποφάσεις Νομάρχη Αρκαδίας 2279/ (ΦΕΚ 595Δ ), 4074/ (ΦΕΚ 531ΤΑΑΠ) την Απόφαση Γ.Γ. Περιφέρειας Πελοποννήσου 3420/ (ΦΕΚ 1119Δ ) και την Απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου 1369/6-9-11(ΦΕΚ 241ΤΑΑΠ), και οι οποίοι έχουν υλοποιηθεί. 1.2 Ο παρών κανονισμός αποσκοπεί στην εξασφάλιση άνετων συνθηκών κυκλοφορίας για τους πεζούς και στην εξυπηρέτηση των αναγκών προσπέλασης στους πεζόδρομους και τις οδούς ήπιας κυκλοφορίας. 1.3 Ο παρών κανονισμός αποτελεί ενιαίο σύνολο και συνδέεται αναπόσπαστα με το εγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) στο οποίο σημειώνονται οι οδοί που προορίζονται για την κίνηση των πεζών.

11 11 ΑΡΘΡΟ 2ο ΟΔΟΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΕΖΩΝ (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΙ) 2 - ΟΔΟΙ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2.1 Οι οδοί που χαρακτηρίζονται ως πεζόδρομοι προορίζονται : α)για την αποκλειστική χρήση των πεζών (Απαγορεύεται η διέλευση όλων των οχημάτων χωρίς ειδική άδεια). β)για την είσοδο και έξοδο των οχημάτων προς και από ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης παρόδιων ιδιοκτησιών ως και για οχήματα εφοδιασμού ή έκτακτης ανάγκης (άρθρο 2 του Ν.2094/1992). Σε κάθε είσοδο του Πεζοδρόμου ειδική πινακίδα αναγγέλλει την χρήση του και προειδοποιεί για τον τρόπο λειτουργίας του. 2.2 Σε κάθε είσοδο πεζοδρόμου ειδική πινακίδα σήμανσης αναγγέλλει τη χρήση του δρόμου και προειδοποιεί για τον τρόπο λειτουργίας του. 2.3 Στους πεζοδρόμους επιτρέπεται κατ' εξαίρεση: α) Όλο το 24ωρο : 2.3.α.1 Η κυκλοφορία των οχημάτων παροχής πρώτων βοηθειών, των αυτοκινήτων που μεταφέρουν ασθενείς, των απορριμματοφόρων του Δήμου (κατάλληλων διαστάσεων), των οχημάτων της Δημοτικής Αστυνομίας, των οχημάτων της Ελληνικής Αστυνομίας, των οχημάτων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και των οχημάτων των Οργανισμών Κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ-ΟΤΕ- ΔΕΥΑΤ και ιδιωτικών εταιριών Δικτύων Κοινής Ωφέλειας) για την αντιμετώπιση περιπτώσεων επείγουσας ανάγκης, καθώς και νεκροφόρων οχημάτων. 2.3.α.2 Η διέλευση των ποδηλάτων από τους πεζοδρόμους με ταχύτητα που δεν θα υπερβαίνει την ταχύτητα κίνησης των πεζών. Τα ποδήλατα θα μπορούν να σταθμεύουν στους πεζοδρόμους σε προκαθορισμένους χώρους που θα οριοθετούνται με κατάλληλη σήμανση, χωρίς να παρεμποδίζουν την κίνηση των πεζών ή των οχημάτων που θα διέρχονται απ' τους πεζοδρόμους. β) Όλο το 24ωρο με ειδική άδεια περιορισμένης χρονικής ισχύος: Η κίνηση οχημάτων που εκτελούν μετακομίσεις οικοσκευών από ή προς την περιοχή, τροφοδοσίας καυσίμων μικτού βάρους μέχρι οκτώ (8) τόνων, εφόσον είναι εφοδιασμένα με ειδική άδεια περιορισμένης χρονικής ισχύος, η οποία χορηγείται από τον Δήμο (αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου) και η οποία αναφέρει τον χρόνο ισχύος και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος. γ) Όλο το 24ωρο, με ειδική άδεια ισχύος ενός έτους: 2.3.γ.1 Η κίνηση επιβατικών αυτοκινήτων μεταφοράς αναπήρων που έχουν πιστοποιητικό αναπηρίας και ανήμπορων υπερηλίκων από και προς την μόνιμη κατοικία τους που βρίσκεται 1 Παράγραφος 1 άρθρο 52 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 2 Παράγραφος 1 άρθρο 2 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας εντός των πεζοδρομημένων περιοχών, η οποία χορηγείται από το Δήμο (Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας) και αναφέρει τον χρόνο ισχύος και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος.

12 12 Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την χορήγηση της προαναφερόμενης άδειας είναι αυτά που προβλέπονται στην ισχύουσα με αριθμό 402/2013 Κανονιστική Απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιου Τρίπολης 2.3.γ.2 Η κίνηση αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως από και προς ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης παρόδιων ιδιοκτησιών, που βρίσκονται εντός των πεζοδρομημένων περιοχών και ανήκουν σε κατοίκους του πεζοδρόμου, για να σταθμεύουν σε ιδιόκτητη ή μισθωμένη νομίμως υφιστάμενη θέση στάθμευσης εντός του κτιρίου ή επί του ακαλύπτου χώρου του οικοπέδου, εφόσον είναι εφοδιασμένα με ειδική άδεια περιορισμένης χρονικής ισχύος, η οποία χορηγείται από τον Δήμο (αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου) και αναφέρει το χρόνο ισχύος και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την χορήγηση της προαναφερόμενης άδειας είναι: Θεωρημένο ακριβές αντίγραφο του σχεδίου (κατόψη, διαμόρφωση ακαλύπτου κτλ) της ιδιοκτησίας όπου θα φαίνεται ο ιδιωτικός χώρος στάθμευσης στην παρόδια στον πεζόδρομο ιδιοκτησία, της/του δικαιούχου. Οικοδομική άδεια Μισθωτήριο Συμβόλαιο Κτήσης Δήλωση Θέσης Στάθμευσης Κάθε αποδεικτικά για ποια θέση στάθμευσης έχει ο κάθε κάτοικοςένοικος Θεωρημένο ακριβές αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος της/του δικαιούχου. δ) Κατά τις παρακάτω ώρες: Από 7:00π.μ.-9:30π.μ., για όλες τις ημέρες εξαιρουμένων των Κυριακών και Αργιών, η κίνηση οχημάτων τροφοδοσίας καταστημάτων μικτού βάρους μέχρι οκτώ (8) τόνων εφόσον είναι εφοδιασμένα με ειδική άδεια περιορισμένης χρονικής ισχύος, η οποία χορηγείται από τον Δήμο (Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας) και αναφέρει τον χρόνο ισχύος και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος. Τα παραπάνω ωράρια μπορούν να τροποποιηθούν ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης. Σε περίπτωση εκτάκτων περιστάσεων (π.χ. την ημερομηνία 22 Μαΐου, εορτή των πολιούχων της Τρίπολης Νεομαρτύρων Δημητρίου και Παύλου, στις εορταστικές εκδηλώσεις για την Επέτειο της Άλωσης της Τρίπολης κ.λ.π) με απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής θα γίνεται προσωρινή τροποποίηση του ωραρίου τροφοδοσίας αν κριθεί αναγκαίο. ε) Κατά τις εργάσιμες ώρες: Η κίνηση αυτοκινήτων μεταφοράς ετοίμου σκυροδέματος, αποκομιδής προϊόντων κατεδαφίσεων ή εκσκαφών και γενικά μεταφοράς υλικών που έχουν σχέση με ανέγερση, επισκευή ή κατεδάφιση οικοδομής, για την κίνηση των

13 13 οποίων ισχύουν τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο εφόσον είναι εφοδιασμένα με ειδική άδεια περιορισμένης χρονικής ισχύος, η οποία χορηγείται από τον Δήμο (αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου) και αναφέρει τον χρόνο ισχύος και τον αριθμό κυκλοφορίας. 2.4 Η κίνηση στους πεζοδρόμους γίνεται με τους ακόλουθους όρους, περιορισμούς και απαγορεύσεις: Η ταχύτητα κίνησης των επιτρεπόμενων οχημάτων δεν θα υπερβαίνει την ταχύτητα κινήσεως των πεζών, οι οποίοι σε οποιαδήποτε περίπτωση έχουν προτεραιότητα Η πορεία των αυτοκινήτων θα ακολουθεί την κατεύθυνση την οποία είχε ο κάθε πεζόδρομος πριν την πεζοδρόμησή του Απαγορεύεται η όπισθεν κίνηση των αυτοκινήτων εκτός αν καθοδηγούνται από πεζό Απαγορεύονται οι επιτόπου στροφές Ο χρόνος στάθμευσης οχημάτων για τροφοδοσία θα περιορίζεται στον απολύτως απαραίτητο Η στάθμευση αυτοκινήτου τροφοδοσίας δεν θα παρεμποδίζει την τροφοδοσία παρόδιων καταστημάτων Απαγορεύεται παντελώς η στάθμευση οποιουδήποτε οχήματος (μηχανοκίνητου, τρικύκλου, δικύκλου, ποδηλάτου, κλπ.) στις εισόδους του Πεζόδρομου καθ όλο το 24ωρο Απαγορεύεται η κίνηση οχημάτων μικτού βάρους άνω των 8 τόνων εκτός: Των αυτοκινήτων αποκομιδής προϊόντων εκσκαφών ή κατεδαφίσεων ή μεταφοράς οικοδομικών υλικών που έχουν σχέση με ανέγερση, επισκευή ή κατεδάφιση οικοδομής ή άλλου εκτελούμενου τεχνικού έργου, για τα οποία επιτρέπεται μικτού βάρους μέχρι 20 τόνων, μόνο όταν κατευθύνονται στη συγκεκριμένη οικοδομή ή τεχνικό έργο, εντός του δικτύου πεζοδρόμων και οδών ήπιας κυκλοφορίας για το όποιο συντάσσεται ο παρόν κανονισμός λειτουργίας, που για το οποίο έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη αδειοδότηση που προαναφέρθηκε. Των αυτοκινήτων μεταφοράς έτοιμου σκυροδέματος για τα οποία επιτρέπεται μικτού βάρους μέχρι 20 τόνων, μόνο όταν κατευθύνονται σε συγκεκριμένη οικοδομή ή τεχνικό έργο εντός του δικτύου πεζοδρόμων και οδών ήπιας κυκλοφορίας για το όποιο συντάσσεται ο παρόν κανονισμός λειτουργίας, που για το οποίο έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη αδειοδότηση που προαναφέρθηκε Απαγορεύεται εντελώς η χρήση ερπυστριοφόρων οχημάτων Αν αποδειχθεί ότι είναι ανάγκη για λόγους ασφαλείας, ανετότερης κυκλοφορίας ή προστασίας των πεζών, η επιτρεπόμενη κυκλοφορία των οχημάτων διανομής εμπορευμάτων μπορεί να απαγορευτεί σε ειδικές περιπτώσεις H τοποθέτηση εμπορευμάτων σκευών και εν γένει αντικειμένων από τους παροδίους απαγορεύεται παντελώς εκτός των τραπεζοκαθισμάτων ζαχαροπλαστείων, εστιατορίων, καφετεριών και συναφών καταστημάτων καθώς και πρόχειρων κατασκευών για τα οποία έχουν νομίμως αδειοδοτηθεί από τα

14 14 αρμοδία όργανα του Δήμου με όρους ή προϋποθέσεις που ορίζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κάθε κάτοχος οχήματος υποχρεούται να αποζημιώσει τον Δήμο βάσει του προϋπολογισμού της Τεχνικής του Υπηρεσίας, θεωρημένου από τον Δήμαρχο, για τις ζημιές που τυχόν θα προκληθούν από την κυκλοφορία και την στάθμευση του οχήματος του μέσα στη ζώνη του Πεζόδρομου Κάθε κάτοχος οχήματος υποχρεούται ν' αποζημιώσει το Δήμο βάσει προϋπολογισμού της Τεχνικής του Υπηρεσίας θεωρημένου από το Δήμαρχο για τις ζημιές που τυχόν θα προκληθούν από την κυκλοφορία και τη στάθμευση του οχήματός του μέσα στο πλέγμα των πεζοδρόμων. 2.5 Οι οδοί που χαρακτηρίζονται ως ήπιας κυκλοφορίας, διέπονται από τους εξής όρους και περιορισμούς: Οι διατάξεις των παραγράφων 2.3 και 2.4 ισχύουν εκτός αν τροποποιούνται από τις παραγράφους έως Η διέλευση των οχημάτων ιδιωτικής ή δημόσιας χρήσης μέχρι 8,0 τόνων Οι πεζοί μπορούν να χρησιμοποιούν το οδόστρωμα σε όλο το πλάτος του. Τα παιχνίδια επιτρέπονται Οι οδηγοί πρέπει να προχωρούν με πολύ χαμηλή ταχύτητα, η οποία σε καμιά περίπτωση δε θα πρέπει να υπερβαίνει τα 20 χιλιόμετρα την ώρα Οι οδηγοί δεν πρέπει να θέτουν τους πεζούς σε κίνδυνο ούτε να συμπεριφέρονται με παρεμποδιστικό τρόπο. Αν είναι αναγκαίο πρέπει να σταματούν Οι πεζοί δεν πρέπει να εμποδίζουν χωρίς λόγο την κυκλοφορία των οχημάτων Απαγορεύεται η στάθμευση, εκτός από εκεί που επιτρέπεται από σήματα στάθμευσης. Το διοικητικό πρόστιμο για την παράβαση σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις είναι το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ο.Κ. ΑΡΘΡΟ 3ο ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Ή ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 3.1. Σε περίπτωση που για την κατεδάφιση, επισκευή ή ανέγερση οικοδομών που βρίσκονται στο πλέγμα των πεζοδρόμων-οδών ήπιας κυκλοφορίας απαιτείται οικοδομική άδεια, οι αιτούντες οφείλουν να προσκομίσουν στην Πολεοδομία του Δήμου, βεβαίωση του Δήμου Τρίπολης για την κατάθεση εγγυητικής επιστολής. Το ύψος της εγγυητικής επιστολής καθορίζεται απ' το Δήμο για κάθε περίπτωση ανάλογα με τη φύση των εργασιών που θα εκτελεστούν, ώστε να χρησιμεύει σε περίπτωση φθορών για την επαναφορά και αποκατάσταση του οδοστρώματος και του εξοπλισμού της οδού στην προηγούμενη κατάσταση απ' το Δήμο, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν προβεί στην άρτια εκτέλεση των εργασιών αυτών μετά από σχετική έγγραφη πρόσκληση και μέσα σε τακτή προθεσμία Σε περίπτωση ανέγερσης νέας οικοδομής η κατεδάφιση του υπάρχοντος κτίσματος και η εκσκαφή του οικοπέδου επιτρέπεται να γίνεται με μηχανικά μέσα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου, εφόσον

15 15 δεν απαγορεύεται από άλλη διάταξη. Απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση στους πεζοδρόμους η κίνηση ερπυστριοφόρων μηχανημάτων. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου στο οποίο γίνονται οι ανωτέρω εργασίες μεριμνά καθημερινά μετά το πέρας των εργασιών για τον καθαρισμό και την απομάκρυνση κάθε υλικού που έχει μείνει στην επιφάνεια της οδού (χώματα, λάσπες, μπάζα, υπολείμματα σκυροδέματος κλπ) Κατά την κατεδάφιση, ανέγερση ή επισκευή οικοδομής θα περιφράσσεται υποχρεωτικά ο έμπροσθεν αυτής χώρος σε απόσταση το πολύ 1,5 μ από την οικοδομική γραμμή και σε ύψος τουλάχιστον 2,5μ από τη στάθμη της οδού με αδιαπέραστο από τις σκόνες υλικό, και ώστε να μην είναι ορατό το εργοτάξιο. Το είδος του υλικού αυτού μπορεί να καθορίζεται από το Δήμο. Απαγορεύεται αυστηρά η απόθεση κάθε είδους υλικών έξω από το περίφραγμα αυτό Σε περίπτωση οποιασδήποτε εργασίας ανασκαφής του οδοστρώματος ή καταστροφής στοιχείων του αστικού διάκοσμου για τη σύνδεση κτιρίων με τα δίκτυα των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ-ΟΤΕ-ΔΕΥΑΤ και ιδιωτικών εταιριών Δικτύων Κοινής Ωφέλειας), η αποκατάσταση του οδοστρώματος κ.λ.π. στην αρχική του μορφή με τα αυτά υλικά και την αυτή επιμέλεια είναι υποχρεωτική και βαρύνει εξ ολοκλήρου τον εκτελούντα το έργο, ιδιοκτήτη του ακινήτου ή τον αρμόδιο Οργανισμό Κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ-ΟΤΕ-ΔΕΥΑΤ και ιδιωτικών εταιριών Δικτύων Κοινής Ωφέλειας). ΑΡΘΡΟ 4ο ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΤΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ-ΟΔΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Απαγορεύονται κάθε είδους εκδηλώσεις που θα μετέβαλλαν κατά μόνιμο τρόπο τον αρχιτεκτονικό διάκοσμο των πεζοδρόμων-οδών ήπιας κυκλοφορίας ή που θα ρύπαιναν ή θα κατέστρεφαν το πλακόστρωτο και τον εξοπλισμό εν γένει των πεζοδρόμων-οδών ήπιας κυκλοφορίας. ΑΡΘΡΟ 5ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αρμόδιες υπηρεσίες για την διαχείριση των ηλεκτρικών μπαρών ή άλλων διατάξεων περιορισμού πρόσβασης οχημάτων στους πεζόδρομους και οδούς ήπιας κυκλοφορίας, ορίζονται η Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας. ΑΡΘΡΟ 6ο ΚΥΡΩΣΕΙΣ Οι παραβάτες του παρόντος Κανονισμού τιμωρούνται για μεν τις παραβάσεις που αφορούν θέματα κινήσεων και σταθμεύσεων των οχημάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) όπως ισχύουν κάθε φορά, για δε τις παραβάσεις που αφορούν θέματα επισκευής, κατεδάφισης ή ανέγερσης νέων οικοδομών, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού, του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου, του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (Ν.Ο.Κ.), του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) και σύμφωνα με τεχνική έκθεση και υπολογισμό της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Τρίπολης η οποία θα έχει σχέση με τον τρόπο και τα υλικά κατασκευής των έργων στο κοινόχρηστο χώρο που έχει κατασκευαστεί ως δημόσιο έργο και έχουν υποστεί τις φθορές οι οποίες δεν έχουν αποκατασταθεί.

16 16 ΑΡΘΡΟ 7ο ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Η εφαρμογή της παρούσης κανονιστικής απόφασης ανατίθεται στο Αστυνομικό Τμήμα Τρίπολης, στον Δήμο Τρίπολης και στη Δημοτική Αστυνομία, κατά τις αρμοδιότητες ενός εκάστου. ΑΡΘΡΟ 8ο ΙΣΧΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 8.1 Οι διατάξεις του κανονισμού αυτού έχουν ισχύ και για μελλοντικό πλέγμα πεζοδρόμων και οδών ήπιας κυκλοφορίας του Δήμου Τρίπολης. 8.2 Η συμπλήρωση, τροποποίηση και κατάργηση διατάξεων του παρόντος Κανονισμού θα γίνεται μετά από σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης, κατά την διαδικασία που ορίζουν τα άρθρα 79 και 82 του Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ). 8.3 Ο παρών Κανονισμός ισχύει από της επόμενης της ψηφίσεως του από το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Τρίπολης και μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας έγκρισης από τη Γενική Γραμματεία Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ Προσαρτήματα του παρόντος Κανονισμού αποτελεί το συνημμένο σε αυτή σχέδιο πεζοδρόμων και οδών ήπιας κυκλοφορίας στο οποίο απεικονίζεται και η προβλεπόμενη σήμανση των πεζοδρόμων και η με αριθμό 402/2013 «περί χορήγησης θέσεων Α.Μ.Ε.Α.» Κανονιστική Απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιου Τρίπολης Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση της απόφασης αυτής Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 75/2013 Αφού συντάχτηκε, αναγνώσθηκε & υπογράφεται Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΟΥΡΑΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 1. Παλαιογιάννης Θεόδωρος 2. Τρίκολας Κωνσταντίνος 3. Τασιγιαννάκης Δημήτρης 4. Κακλαμάνος Αναστάσιος 5. Κοσκολός Γιώργος Επιπροσθέτως ο Αντιδήμαρχος κ. Μπούρας επεσήμανε την με αριθμό 91/2013 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Τρίπολης του Δήμου Τρίπολης με ΑΔΑ:ΒΛ4ΤΩΗΡ-Ζ2Γ σύμφωνα με την οποία αποφασίζεται κατά πλειοψηφία εγκρίνεται ο κανονισμός λειτουργίας πεζοδρόμων και οδών ήπιας κυκλοφορίας εντός σχεδίου πόλης Τρίπολης όπως περιγράφεται στην ανωτέρω εισήγηση του τμήματος

17 17 Η/Μ Έργων και Συγκοινωνιών του Δήμου Τρίπολης εκτός της παρ. 2.3.α.2 του άρθρου 2 και με την εξής πρόταση για τη χρήση του ποδηλάτου : να γίνει σήμανση μιας λωρίδας κυκλοφορίας ποδηλάτων επί των πεζοδρόμων ώστε η χρήση του ποδηλάτου στο ιστορικό κέντρο της Τρίπολης να γίνεται εκεί. Ακολούθησε η παρακάτω διαλογική συζήτηση. κ. Μπούρας: Μετά από πολλά χρόνια αρκετά περνάμε έναν κανονισμό λειτουργίας πεζοδρόμων της Τρίπολης. Σχεδόν η απόφαση της Ποιότητας Ζωής η εισήγηση είναι ομόφωνη. Μια διαφωνία υπάρχει στο 2.3.α.1 μετά από πρόταση του κ. Κακλαμάνου ο οποίος αν δεν κάνω λάθος προτείνατε κ. Τάσο να υπάρχει διέλευση για τα δημοσίας χρήσεως ταξί όλο το εικοσιτετράωρο. Υπάρχει μια διαφωνία της Τοπικής Κοινότητας για την παράγραφο 2.3. α.2 για τα ποδήλατα. Η εισήγηση της Ποιότητας ζωής είναι για τα ποδήλατα να επιτρέπεται να μπαίνουν μέσα γιατί αποτελούν ανθρωποκινούμενα οχήματα. Υπάρχει μια διαφοροποίηση σε σχέση με την εισήγηση για τα οχήματα τροφοδοσίας για τα οποία υπήρξε εισήγηση μέχρι τεσσάρων τόνων και τελικά βάλαμε οκτώ. Ωράρια τροφοδοσίας βάλαμε επτά με εννιά μισή το πρωί και αλλάξαμε και στην εισήγηση στα σημεία που αναφέρει η εισήγηση Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας και εμείς βάλαμε από την αρμόδια υπηρεσία καθώς δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τη Δημοτική Αστυνομία. Αυτά εν ολίγοις. κ. Δήμαρχος: Και προτείνουμε να προστεθεί και μια παράγραφος 2.3.γ.3 θα τα συζητήσουμε τα άλλα- για τα αυτοκίνητα των μονίμων κατοίκων να επιτραπεί η διέλευση για ολιγόλεπτη στάση έμπροσθεν της ιδιοκτησίας τους για εξυπηρέτηση των αναγκών με άδεια του Δήμου αφού προσκομιστεί αντίγραφο του σχεδίου, οικοδομική άδεια, μισθωτήριο συμβόλαιο κτήσης και θεωρημένο αντίγραφο της άδειας του αυτοκινήτου για να έχουν μια συγκεκριμένη σήμανση και για στάση ολιγόλεπτη όχι για στάθμευση. κ. Μπούρας: Και για στάθμευση θα έχουν όλοι οι κάτοικοι που έχουν χαρακτηρισμένη θέση στάθμευσης και αν προσθέσουμε αυτό πριν το 80, οι οποίοι δεν ήταν στο νόμο. κ. Δήμαρχος: Και να δούμε εκεί να γίνεται ένας έλεγχος είναι οι πριν του 80 ή όσοι έχουν νομίμως εκδώσει γιατί είναι κάποιες οικοδομές μετά το 80 έπρεπε να έχουν χώρους στάθμευσης να πληρώσουν ΕΤΕΡΠΣ. Αυτές που έχουν νόμιμη ή προυφίστανται της άδειας ή έχουν εφαρμόσει το νόμο ως προς τη θέση στάθμευσης. Να μπει και αυτό το άρθρο. Άρα το θέμα μας είναι τι κάνουμε με τη διέλευση των δημοσίας χρήσεως. Το λύσαμε με τους μόνιμους κατοίκους. Η κίνηση των αυτοκίνητων ιδιωτικής χρήσεως των μονίμων κατοίκων προς την ιδιοκτησία τους -να μπει ένα 2.3γ.3 πρόσθετο - για ολιγόλεπτη στάση προς εξυπηρέτηση των αναγκών τους επιτρέπεται εφόσον έχουν εφαρμόσει τις διατάξεις περί χώρων στάθμευσης η οικοδομή ή προυφίσταται των συγκεκριμένων διατάξεων και αφού προσκομίσουν θεωρημένο αντίγραφο του σχεδίου, οικοδομική άδεια, μισθωτήριο συμβόλαιο κτήσης κα θεωρημένο αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος. κ. Σαμπράκος: κ. Δήμαρχε να είναι χρήση κατοικία. Να μην είναι χρήση επαγγελματική. κ. Δήμαρχος: Κοιτάξτε και επαγγελματική αν είναι για ολιγόλεπτη στάση για εξυπηρέτηση δηλαδή να πάει να ξεφορτώσει τα πράγματά του αυτός που έχει το κατάστημα. Θα χορηγείται ειδική άδεια. κ Πρόεδρος: Η επαγγελματική κ. Δήμαρχε υπόκειται στο επτάμισι εννιάμισι αν κατάλαβα σωστά- η ιδιωτική είναι όποτε θέλει.

18 18 κ. Δήμαρχος: Οι κατοικίες όποτε είναι. Να το διαχωρίσουμε ώστε να μην μπαινοβγαίνουν συνέχεια. κ. Τζιούμης: Πρέπει να διαχωριστεί στο άρθρο. Να επισημανθεί εάν είναι επαγγελματική να επιτρέπεται στις προβλεπόμενες ώρες. κ. Δήμαρχος: Να επισημανθεί αυτό. Να μην είναι μόνο δημοσίας χρήσεως αυτοκίνητα να είναι τα ιδιωτικά. κ. Νικολάου: Η πρόσβαση στα ιδιωτικά πάρκινγκ που υπάρχουν. κ. Δήμαρχος: Το καλύπτει αυτό απολύτως. κ. Μπούρας: Δήμαρχε και για τους ΑΜΕΑ αν έχουν ένα ποσοστό αναπηρίας άνω του 85% πως θα το κάνουμε ώστε να διευκολύνονται από δημοσίας χρήσης. Τώρα ελάχιστες είναι οι περιπτώσεις αυτές. Στο σημείο αυτό ο κ. Δήμαρχος αναγιγνώσκει το σχετικό άρθρο της κανονιστικής. κ. Μπόζος: Το Δημοτικής Αστυνομίας Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας πρέπει να εξαλειφθεί και θα πρέπει να οριστεί συγκεκριμένα και κατά την άποψή μου αρμόδιος Αντιδήμαρχος όχι υπηρεσία, ποια είναι η υπηρεσία; κ. Δήμαρχος: Τις αρμοδιότητες θα τις εφαρμόσει ή η Ελληνική Αστυνομία ή μπορεί να οριστούν υπάλληλοι, περιμένουμε την ΚΥΑ. κ. Μπόζος: Δήμαρχε θεωρώ ότι δεν πρέπει να απεμπολήσουμε δικό μας δικαίωμα και να το εκχωρήσουμε στην Ελληνική Αστυνομία. κ. Δήμαρχος:Όχι θα ορίσουμε εμείς υπαλλήλους για αυτό λέω η αρμόδια υπηρεσία. Θα μπει θα τοποθετηθεί ο οργανισμός. κ. Μπούρας: περιμένουμε την ΚΥΑ. κ. Πρόεδρος: Και σίγουρα και Αντιδήμαρχος. κ. Κακλαμάνος: Ερώτηση. Δηλαδή μας είπατε ότι τα ΙΧ αυτοκίνητα των κατοίκων του εμπορικού και του ιστορικού κέντρου θα έχουν το δικαίωμα να εισέρχονται όποτε θέλουν για να κατεβάζουν ή να φορτώνουν ότι θέλουν και φυσικά δεν εννοείτε μέσα στο ωράριο λειτουργίας της τροφοδοσίας των καταστημάτων αλλά όποτε θέλουν. Ποιος θα είναι αυτός ο οποίος θα ελέγξει κάποιον κάτοικο ότι μπήκε για κάποιον συγκεκριμένο σκοπό όταν αυτή τη στιγμή Δημοτική Αστυνομία δεν έχουμε, όταν βλέπετε και το λέω μετά λόγου γνώσεως κ. Δήμαρχε για να σας βοηθήσω ότι και η κανονική Αστυνομία μας αγνοεί, όταν βλέπετε ότι η ομάδα ΔΙΑΣ επιτρέπει ακόμα και σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας να είναι παρκαρισμένα δεξιά αριστερά αυτοκίνητα, όταν βλέπετε ότι η τροχαία αδιαφορεί και δεν προστατεύει αυτό το οποίο φτιάξαμε με το κόστος το οποίο έχει αυτό και με την ανάγκη να συντηρηθεί αυτό. Πως λοιπόν θα ελέγξουμε αυτούς κατά κάποιο τρόπο όχι όλους τους επιλήσμονες κατοίκους του εμπορικού κέντρου ότι δικαιούνται να μπαίνουν και να βγαίνουν. κ. Δήμαρχος: Πρώτα από όλα για να ξεκαθαρίσουμε ο πεζόδρομος όταν τελειώσει θα μπει ένα σύστημα εισόδου και εξόδου. Για να τελειώνει η ιστορία αυτή. Τώρα αν είναι ηλεκτρονικό μπορεί να ελέγχει ακόμα και για πόσο διάστημα μπήκε μέσα. Εδώ έχω μια απόφαση του Δήμου Γιαννιτσών παλιά που λέει σου δίνω και το κλειδί της μπάρας. Αυτό θα το δούμε πως θα γίνει. Εξάλλου θα εκδίδεται άδεια. Όποιος την παραβιάζει μπορεί να έχει και χρονοδιακόπτη επάνω. Θα παίρνει μια κάρτα και πόσο μπήκε πόσο βγήκε. Έχουν λυθεί αυτά αλλού. κ. Κακλαμάνος: Χαίρομαι που το ακούω Δήμαρχε αρκεί να υπάρξει μια τάξη, να υπάρξει μια μέριμνα. κ. Πρόεδρος: Κύριε Δήμαρχε έχει δίκιο ο κ. Κακλαμάνος όταν περνάει τριάντα φορές από τη Δαρειώτου και ο Δίας η υπηρεσία αυτή γίνεται ένας χαμός επί της Δαρειώτου εκεί που για αυτό νομίζω και δεν μιλάει κανένας, εντάξει έχει δικαίωμα να παραπονεθεί και να παραπονεθούμε και εμείς σαν Διοίκηση του Δήμου στους

19 19 ανώτερους των. Κάτι να γίνει. Αυτοί που βλέπουν ότι παρανομούν και δεν τους μιλάει κανένας εντάξει δεν θα σταματήσουν και ποτέ να παρανομούν. κ. Δήμαρχος: Νομίζω ότι υπάρχουν συστήματα που μπορούν να το ελέγξουν. κ. Ζαμπαθά: Κ. Κακλαμάνο για να ευθυμήσουμε λίγο. Εγώ ξέρετε ότι κυκλοφορώ με ποδήλατο. Προχθές έχω πάει στο Μαλλιαροπούλειο για να δούμε τι θα επισκευάσουμε και με γράψανε δύο φορές πήρα δύο κλήσεις τις οποίες πλήρωσα και μου πήραν και τις πινακίδες από το αυτοκίνητο. Άρα λοιπόν λειτουργεί η Τροχαία. κ. Πρόεδρος: Η Τροχαία δεν λειτουργεί όπως νομίζουμε. Τέλος πάντων. κ. Τζιούμης: Είναι αλήθεια ότι τις τελευταίες ημέρες και εγώ έχω δει την Τροχαία να έχει γράψει. Εν πάση περιπτώσει η κατάσταση το είχαμε πει και στο προηγούμενο Συμβούλιο είναι απελπιστική. Τώρα αν θα μπουν μπάρες ή θα μπει κάποιο σύστημα κ. Δήμαρχε μακάρι να γίνει, πρέπει να γίνει, εμείς συμφωνούμε να γίνει, όμως αυτή τη στιγμή περνάνε αυτοκίνητα, μηχανάκια ότι θέλεις γίνεται όχι στις ήπιας κυκλοφορίας στους πεζοδρόμους και στις πλατείες. Τώρα για το θέμα το οποίο συζητούμε εγώ νομίζω ότι δεν μπορούμε να αποκλείσουμε από τους μόνιμους κατοίκους να μπορεί ο άλλος να πάει για ένα λεπτό στο σπίτι του να πάρει τα πράγματά του. Δηλαδή δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε αυτό. Ελπίζουμε βέβαια ότι και αυτοί δεν θα κάνουν κατάχρηση και θα σεβαστούν. Αυτό βέβαια με την άδεια που θα πάρουν και φαντάζομαι με τον έλεγχο που λέει ο κ. Δήμαρχος ότι θα γίνει θα μπορούμε να το ελέγχουμε. Όμως επειδή δεν είναι και πάρα πολλοί οι κάτοικοι που μένουν μόνιμα στους πεζοδρόμους είναι πολλοί λίγοι απ ότι γνωρίζουμε- ελπίζω ότι και αυτοί θα δείξουν σεβασμό και δεν θα κάνουν κατάχρηση αυτού του δικαιώματος το οποίο πραγματικά πρέπει να το έχουν. Γιατί δεν μπορεί ο άλλος στο σπίτι του να μην έχει αυτό το δικαίωμα. κ. Πρόεδρος: Ασφαλώς. κ. Δήμαρχος: Και να σας ενημερώσω ότι σήμερα είχαμε μια συνάντηση με τον κ. Ηλιόπουλο στην Αθήνα μετά την ημερίδα εκεί. Πιστεύουμε σε κανένα μήνα να έχουμε και έτοιμη την κυκλοφοριακή. κ. Κακλαμάνος: Και για αυτό θα θέλαμε μια ενημέρωση όχι τώρα. κ. Πρόεδρος: Θα έρθει ο κ. Ηλιόπουλος. κ. Αναγνωστόπουλος: Ισχύουν και για τη Νεομάρτυρος Δημητρίου αυτά; Γιατί και αυτή είναι πεζόδρομος. κ. Πρόεδρος: Απλώς δεν έχει φτιαχτεί ακόμα. κ. Αναγνωστόπουλος: Δεν έχει φτιαχτεί. Υπάρχουν τα σήματα και είναι πεζόδρομος. κ. Δήμαρχος: Θα το δούμε εκεί κάναμε μια κουβέντα μήπως γίνει ένα κομμάτι ήπιας κυκλοφορίας μπορεί να έχει διαφύγει. Θα το δούμε με τον κ. Ηλιόπουλο. Βεβαίως ισχύουν. Τα ίδια ισχύουν. κ. Αναγνωστόπουλος: Θα γίνει πεζόδρομος; κ. Μπούρας: Είναι πεζόδρομος. κ. Τζιούμης: Και έχει και πινακίδα στη γωνία. Εκεί γίνεται κατάχρηση. κ. Αναγνωστόπουλος: Δύο πινακίδες αλλά μπαίνουν βγαίνουν και γίνεται ο χαμός. κ. Τζιούμης: Κ. Πρόεδρε συγνώμη επειδή είπατε και το είδαμε ότι η Τροχαία τις τελευταίες ημέρες προσπαθεί κάτι να κάνει. Να τους κάνουμε μια επισήμανση για το συγκεκριμένο δρόμο, όχι για άλλο λόγο αλλά μπαίνουν και βγαίνουν αυτοκίνητα και κάθε ημέρα σκοτώνονται. Να γίνει μια επισήμανση. κ. Πρόεδρος: Και το πρόβλημα δεν είναι μόνο αυτό. Το πρόβλημα είναι επειδή κυκλοφορούμε εκεί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι από εδώ μπαίνουν εκεί και δεν ξέρουν κάνουν βόλτες στο Μαλλιαροπούλειο, πάνε κάτω, πάνε επάνω. κ. Δήμαρχος: Είπαμε με τον κ. Ηλιόπουλο ειδικά για τα οχήματα τροφοδοσίας να μην αφήσουμε διελεύσεις από όλες τις εισόδους του πεζοδρόμου, να κάνουμε μια

20 20 συγκεκριμένη ροή προκειμένου να μπορέσουμε να αποκόψουμε κάποια τμήματα που να είναι σταθερά κλειστά δηλαδή. Γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που ακόμα εμποδίζει και μηχανάκι να μπει. Μπορούν να μπουν δύο λουκέτα κάτω αν χρειαστεί να μπει η πυροσβεστική να τα σηκώσει να τα βγάλει. Δηλαδή μην έχουμε είσοδο από παντού. Θα το δούμε πως θα γίνει μια διέλευση να έχει μια συγκεκριμένη ροή στους πεζόδρομους πως θα κινούνται. κ. Κούρος: Να γίνει αντικατάσταση Πρόεδρε εκεί που λέει ΔΕΗ ΔΕΔΗΕ ΑΕ. Δεν υπάρχει πλέον ΔΕΗ, ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ για λόγους τυπικούς. Με αυτό τον τρόπο σαν ΔΕΗ θα μπορούν να περνάνε όλα του εργοστασίου μέσα τα αυτοκίνητα και δεν θα μπορεί να περάσει κανένα αυτοκίνητο για το σκοπό που γίνεται. κ. Καραλής Πέτρος: Εκπροσωπώ το σωματείο ΤΑΞΙ Τρίπολης Αρκαδικό Ταξί. Ως εκπρόσωπος των επιβατηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως ταξί βρίσκομαι σήμερα εδώ με έδρα το Δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Τρίπολης. Και τονίζω τον τίτλο που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας των αυτοκινήτων επιβατικό δημοσίας χρήσης (ταξί). Είναι το όχημα που η πολιτεία με νόμο δίνει στους πολίτες για να το χρησιμοποιούν και να εξυπηρετούν τις ανάγκες μεταφοράς τους. Έχουμε μια ένσταση. Διαμαρτυρόμαστε κατά κάποιο τρόπο για την απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και για την εισήγηση. Γιατί προβλέπεται στο άρθρο 2 πάνω στον πεζόδρομο με ειδική άδεια βέβαια να περνούν σχεδόν όλα τα οχήματα δημοσίας χρήσης ή κοινής ωφέλειας εκτός των επιβατικών δημοσίας χρήσεως ταξί. Και για να γίνω λίγο πιο κατανοητός. Σε καμία περίπτωση δεν ζητάμε διέλευση στους πεζοδρόμους χωρίς λόγο ή χωρίς να μεταφέρουμε άτομα που χρειάζονται βοήθεια. Γνωρίζουμε τις συνέπειες των παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Για αυτό λοιπόν ζητάμε να συμπεριληφθούμε στον κανονισμό λειτουργίας των πεζοδρόμων για να παρέχουμε υπηρεσίες μεταφοράς στις ομάδες του πληθυσμού που αναφέρονται στο άρθρο 2 της εισήγησης στην παρ. γ2 3 γ1. Έτσι όμως όπως αναγράφεται στην παραπάνω παράγραφο δεν προβλέπεται πως θα μεταφέρονται οι ανάπηροι, οι ανήμποροι ή οι υπερήλικες από και προς τη μόνιμη κατοικία τους όσοι εξ αυτών δεν έχουν δικό τους μεταφορικό μέσο. Αυτό το κενό λοιπόν το καλύπτει όλοι πολύ καλά γνωρίζετε το επιβατικό δημοσίας χρήσεως ταξί. Η Ελληνική Πολιτεία δεν έχει άλλο μέσο μεταφοράς. Παραδείγματος χάριν. Όταν κάποιος ανήμπορος ή υπερήλικας άφησε το αυτοκίνητό του σε ένα συνεργείο για οποιοδήποτε λόγο για μια βλάβη ή είναι μεγάλος σε ηλικία και δεν οδηγεί πια, αλλά πιθανών ανήκει σ αυτή την κατηγορία των ατόμων τότε ποιος λοιπόν θα τον μεταφέρει στην μόνιμη κατοικία του; Ή πως θα εξυπηρετήσουμε ας πούμε κάποιους ασθενείς; Και είπα για να είμαι σαφής ζητάμε να αναγράφεται στον κανονισμό να εξυπηρετούμε αυτές τις περιπτώσεις και όχι να διερχόμαστε ελεύθερα και ασύδοτα. Αυτό δεν το θέλουμε σε καμία περίπτωση. Γιατί γνωρίζουμε εκ των υστέρων ότι ένα παιδί με ένα ποδήλατο να σε ακουμπήσει δεν σε σώζει τίποτα. Ή και στις εποχές που ζούμε μπορεί και ένας πεζός από πρόθεση να πέσει μπροστά σου. κ. Δήμαρχος: Να πω κάτι. Αυτό να το λύσουμε. Αλλά πλέον θα έχει ο επιβάτης να βγάλει μια κάρτα; Να σας πω συγκεκριμένα εκδώσαμε μια προσωρινή αν ξέρετε μια κυρία έχει 85% αναπηρία και ήθελε να πηγαίνει στο γιατρό της δώσαμε ένα χαρτί. Να το δώσουμε στον επιβάτη να κάνουμε κάτι τέτοιο; κ. Καραλής Πέτρος: Να βρούμε μια λύση έτσι ώστε και το ταξί να είναι καλυμμένο και να μην παρανομεί αλλά και ο επιβάτης.. κ. Δήμαρχος: να εκδίδει ο επιβάτης μια άδεια; Που να στη δείχνει; κ. Κακλαμάνος: Είναι σοβαρά αυτά; Να έρθει δηλαδή στο γραφείο σας να πάρει μια άδεια ότι του επιτρέπεται να μπει στο αυτοκίνητο το ταξί;

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος, 01 Ιουλίου 2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος, 01 Ιουλίου 2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΔΑ: 4ΑΣ4Ω9Ψ-86Ζ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος, 01 Ιουλίου 2011 220 01 - ΑΣΤΡΟΣ Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Πληρ.: Τερζάκης Γεώργιος Τηλ.: 2755360103

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ κατά πλειοψηφία

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ κατά πλειοψηφία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΑΛΑΝΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 23 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 10/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΑΛΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την κάλυψη των μισθωμάτων των χώρων στάθμευσης τροχοφόρων.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την κάλυψη των μισθωμάτων των χώρων στάθμευσης τροχοφόρων. Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την κάλυψη των μισθωμάτων των χώρων στάθμευσης τροχοφόρων. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 24 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ5ΟΩΗΡ-361. Ελληνική

ΑΔΑ: ΒΕ5ΟΩΗΡ-361. Ελληνική 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση σχεδίου πόλης στο Ο.Τ. 61 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Λεβιδίου σε συμμόρφωση της 440/2005 απόφασης Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Αιτήσεις για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου και ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Αιτήσεις για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου και ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Αιτήσεις για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου και ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 4 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 756/2013

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 4 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 756/2013 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Αποστολή της με αριθμό 139/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για τη μίσθωση χώρου στέγασης του ΚΑΠΗ του ΝΠΔΔ του Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 1 ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Αφού λήφθηκαν υπόψη οι διατάξεις των σχετικών νόμων, καθώς επίσης και η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Σ7ΩΗΡ-Δ6Β. Ελληνική

ΑΔΑ: Β4Σ7ΩΗΡ-Δ6Β. Ελληνική Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ : Συζήτηση αναφορικά με την με αριθμό πρωτ. 57.151/2.12.2012 αίτηση δεκαέξι (16) δημοτικών συμβούλων με θέμα: «Διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων στου Δήμου Τρίπολης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΦ8ΩΗΡ-ΧΗΠ. Ελληνική. ΘΕΜΑ: Αποδοχή χρηματοδότησης 3 ης κατανομής για συντήρηση & επισκευή σχολικών κτιρίων.

ΑΔΑ: ΒΕΦ8ΩΗΡ-ΧΗΠ. Ελληνική. ΘΕΜΑ: Αποδοχή χρηματοδότησης 3 ης κατανομής για συντήρηση & επισκευή σχολικών κτιρίων. 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Αποδοχή χρηματοδότησης 3 ης κατανομής για συντήρηση & επισκευή σχολικών κτιρίων. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 15 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Στη Συνεδρίαση παρών ήταν και ο Δήμαρχος Θήρας κ. Ζώρζος Αναστάσιος-Νικόλαος.

Στη Συνεδρίαση παρών ήταν και ο Δήμαρχος Θήρας κ. Ζώρζος Αναστάσιος-Νικόλαος. A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθμ. 8/2012 συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θήρας. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ : 72/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΡΑΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΩΡΖΟΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθ. 2 ης /12 Ιανουαρίου 2009 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 12/2009 Θ Ε Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 8 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 204/2013

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 8 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 204/2013 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Παιδικές χαρές. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 8 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 204/2013 Στην Τρίπολη σήμερα την 8 η Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6)

ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6) Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6) (Υπόθεση 984/11.02.1999) ΘΕΜΑ: Η ΠΑΡΑΚΩΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 44/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 13 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 44/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 13 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 44/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 13 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 Αριθμός απόφασης 549/2013 ΘΕΜΑ: 30 ο : Έγκριση απευθείας ανάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Τρίπολης και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

ΘΕΜΑ: Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Τρίπολης και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Τρίπολης και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 27

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Τανάγρας»

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Τανάγρας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 19 Σεπτεμβρίου 2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Παμ/στων Ταξιαρχών 32009 Σχηματάρι : Μαρία Τουμάζου Aρμόδια Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 13/17-10-2011.

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 13/17-10-2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 13/17-10-2011. Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 17/10/2011 ηµέρα ευτέρα και ώρα 09:30

Διαβάστε περισσότερα

ορισμένες εκδηλώσεις έλαβε Περί: Έγκρισης Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου ψήφισαν οι Δημοτικοί

ορισμένες εκδηλώσεις έλαβε Περί: Έγκρισης Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου ψήφισαν οι Δημοτικοί ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ TMHMA ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ,ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΡΓΟ: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Εμπορίου Ενέργειας και Βιομηχανίας Τμήμα: Αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων Γραφείο: Αδειοδοτήσεων Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Ελευθερίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 586.500,00 ΕΥΡΩ ΙΔΙΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 18 ης ΝΟΕMBΡΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1018 /2013

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 18 ης ΝΟΕMBΡΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 1018 /2013 ΑΔΑ: ΒΛ1ΓΩΗΡ-ΞΨΤ 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση του 1 ου Κερασταρίου». ΑΠΕ του έργου: «Οδοποιία Τ.Κ. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 18 ης ΝΟΕMBΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποια είναι τα καθήκοντα του διαχειριστή της πολυκατοικίας;

1. Ποια είναι τα καθήκοντα του διαχειριστή της πολυκατοικίας; ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Ποια είναι τα καθήκοντα του διαχειριστή της πολυκατοικίας; Ο διαχειριστής είναι ο εντολοδόχος των συνιδιοκτητών για την διαχείριση των κοινοχρήστων πραγμάτων ενός κτηρίου. Η εντολή

Διαβάστε περισσότερα

ii. iii. iv. Όχι, δεν υπάρχει δυνατότητα κατάργησης δήλωσης.

ii. iii. iv. Όχι, δεν υπάρχει δυνατότητα κατάργησης δήλωσης. 655. Σε περίπτωση αυθαίρετου στάβλου ο οποίος δεν έχει οικοδομική άδεια, έχουμε καταθέσει αίτηση εξαίρεσης από την κατεδάφιση στην ΠΕΧΩ (σαν προϋφιστάμενο του 2003), η οποία όμως δεν έχει εκδοθεί και πλέον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ. Ο Μηχανικός. σήμερα ΑΠΡΙΛΙΟΥ-ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 - ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 62

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ. Ο Μηχανικός. σήμερα ΑΠΡΙΛΙΟΥ-ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 - ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 62 Κόρινθος 1 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Ο Μηχανικός ΑΠΡΙΛΙΟΥ-ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 - ΑΡ.ΦΥΛΛΟΥ 62 Η Ελλάδα βρίσκεται στο πιο κρίσιμο σταυροδρόμι των τελευταίων 60 χρόνων. Το ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο Ελληνικό αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4067/9-4-12, ΦΕΚ Α 79

Ν. 4067/9-4-12, ΦΕΚ Α 79 Ν. 4067/9-4-12, Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση Ατόμων με Αναπηρία ή/και εμποδιζομένων ατόμων Συντάκτης: Διονύσης Κλαδάκης, πολιτικός μηχανικός ΑΠΘ / dklad@tee.gr Περιεχόμενα ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 14/24-10-2011.

Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 14/24-10-2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αριθ. 14/24-10-2011. Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα ηµ. Συµβουλίου) σήµερα 24/10/2011 ηµέρα ευτέρα και ώρα 09:30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ AΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 28 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ AΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 28 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ AΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 28 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 54/2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση 4

Διαβάστε περισσότερα

Ο επόμενος; Κοζάνη Καλώς ήλθες. Πόλεμος εταιρειών για τις διαφημίσεις; Το Eurotaxi Hellas και η συνεργασία με τη BP

Ο επόμενος; Κοζάνη Καλώς ήλθες. Πόλεμος εταιρειών για τις διαφημίσεις; Το Eurotaxi Hellas και η συνεργασία με τη BP Κοζάνη Καλώς ήλθες Και η Κοζάνη ανέβηκε στο τραίνο του Eurotaxi Hellas Πόλεμος εταιρειών για τις διαφημίσεις; Το Eurotaxi Hellas και η συνεργασία με τη BP Ο επόμενος; Τιμή: 0 .com 801 111 10 20 για όλη

Διαβάστε περισσότερα