Τίτλος έργου: Προστασία και Ασφάλεια για τους επαγγελματίες στη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών - Advancing work safety for pest control workers

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τίτλος έργου: Προστασία και Ασφάλεια για τους επαγγελματίες στη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών - Advancing work safety for pest control workers"

Transcript

1 Τίτλος έργου: Προστασία και Ασφάλεια για τους επαγγελματίες στη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών - Advancing work safety for pest control workers ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (Για την Ελλάδα στην ελληνική γλώσσα) Ακρωνύμιο έργου: PEST PRACTICE ( GR1-LEO )

2 Σε περίπτωση που επιθυμείται να μας αποστείλετε το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο μέσω , fax ή ταχυδρομείου, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε την παρακάτω διεύθυνση: Αγγελική Στεφοπούλου Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο Τμήμα Εντομολογίας & Γ.Ζωολογίας Εργαστήριο Γεωργικής Εντομολογίας Στεφ. Δέλτα 8, Κηφισιά, Αθήνα Ελλάδα fax:

3 Δομή του ερωτηματολογίου Βάσει της πολιτικής της ΕΕ (κανονισμός για τα βιοκτόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (ΕΕ) 528/2012) και σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην πρόταση του έργου Pest Practice, το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο έχει στόχο να καταγραφούν τόσο οι ανάγκες όσο και οι προτάσεις από τους εμπλεκόμενους φορείς. Το ερωτηματολόγιο χωρίζεται σε 4 βασικές ενότητες: - Ενότητα 1: Δημογραφικές πληροφορίες. Eρωτήσεις που αποσκοπούν στη σκιαγράφηση του προφίλ των ατόμων και των εταιρειών/φορέων που απασχολούνται. - Ενότητα 2: Εκπαιδευτική εμπειρία. Ερωτήσεις με στόχο την απόκτηση πληροφοριών που σχετίζονται με την εκπαίδευση που έχει αποκτηθεί μέχρι σήμερα. Ειδικότερα για τις εταιρίες απεντομώσεων. η ενότητα αυτή απευθύνεται τόσο στους υπεύθυνους όσο και στους εργαζόμενους. - Ενότητα 3: Υφιστάμενο εργασιακό περιβάλλον. Ερωτήσεις που αποσκοπούν στη διερεύνηση και περιγραφή του υφιστάμενου εργασιακού περιβάλλοντος ιδιωτικών εταιριών, δημόσιων φορέων (πχ. Αρμόδια Υπουργεία) και άλλων εμπλεκόμενων φορέων (πχ. Ένωση Απεντομωτών). Ειδικότερα για τις εταιρίες απεντομώσεων. η ενότητα αυτή απευθύνεται τόσο στους υπεύθυνους όσο και στους εργαζόμενους. - Ενότητα 4: Προσδιορισμός των προσδοκιών που έχουν οι ερωτώμενοι από την εκπαίδευση. Οι ερωτήσεις αυτές έχουν ως στόχο τον προσδιορισμό των αναγκών κατάρτισης αλλά και τις προτιμήσεις τους για τα συγκεκριμένα εργαλεία και τις μορφές εκπαίδευσης.

4 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. Παρακαλώ ορίστε τη χώρα όπου βρίσκεται η εταιρεία/η υπηρεσία σας Ελλάδα Κύπρος 2. Παρακαλώ προσδιορίστε την ηλικιακή σας ομάδα: <35 ετών ετών >50 ετών 3. Ποιο είναι το επίπεδο της εκπαίδευσής σας; Καμία τυπική εκπαίδευση Bασική εκπαίδευση (Δημοτικό σχολείο) Κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσιο) Ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Λύκειο) Μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση μη Πανεπιστημιακή (ΙΕΚ) Πανεπιστημιακή εκπαίδευση (ΑΕΙ, ΤΕΙ) Μεταπτυχιακή εκπαίδευση (MSc, PhD) 4. Αυτή τη στιγμή, εργάζεστε: Στο δημόσιο τομέα Σε ιδιωτική εταιρία απεντόμωσης Σε ιδιωτική εταιρία εμπορίας βιοκτόνων Άλλο (παρακαλώ προσδιορίστε):

5 5. Τι υπηρεσίες προσφέρει η εταιρεία/φορέας που εργάζεστε (μπορούν να επιλεγούν περισσότερα του ενός πεδία) Δημόσιες υπηρεσίες Εμπόριο και διακίνηση βιοκτόνων Έλεγχος/καταπολέμηση επιβλαβών οργανισμών σε οικιακούς χώρους Έλεγχος/καταπολέμηση επιβλαβών οργανισμών σε βιομηχανίες Έλεγχος/καταπολέμηση επιβλαβών οργανισμών σε επιχειρήσεις (τρόφιμα και ποτά) Έλεγχος/καταπολέμηση επιβλαβών οργανισμών σε ευρείες περιοχές Έλεγχος/καταπολέμηση επιβλαβών οργανισμών σε οδικές, εναέριες και θαλάσσιες συγκοινωνίες Άλλο (παρακαλώ προσδιορίστε): Ποιος είναι ο αριθμός των εργαζομένων στην εταιρία που εργάζεστε; < >10 7. Πόσα έτη εργάζεστε στο χώρο των απεντομώσεων/βιοκτόνων; <5 έτη 5-10 έτη έτη >15 έτη

6 8. Η σημερινή επαγγελματική σας θέση ποιες αρμοδιότητες περιλαμβάνει; (μπορούν να επιλεγούν περισσότερα του ενός πεδία) Έκδοση αδειών άσκησης επαγγέλματος Έγκριση κυκλοφορίας βιοκτόνων Εμπορία και διακίνηση βιοκτόνων Τεχνικές εφαρμογών Σκευάσματα εφαρμογής Σύνταξη έκθεσης εφαρμογής Επίβλεψη συνεργείου Εκπαίδευση τεχνικού προσωπικού Τήρηση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας Άλλο (παρακαλώ προσδιορίστε): Η σημερινή επαγγελματική σας θέση ποιες ευθύνες περιλαμβάνει; (μπορούν να επιλεγούν περισσότερα του ενός πεδία) Τήρηση οδηγιών εφαρμογής Ενημέρωση επιστημονικού υπευθύνου για ζητήματα /παρατηρήσεις για λήψη διορθωτικών μέτρων Πραγματοποίηση εφαρμογής με βάση τις οδηγίες των βιοκτόνων Αποτελεσματικότητα εφαρμογής Εμπορικά ζητήματα Ανάπτυξη νέων μεθόδων διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών Άλλο (παρακαλώ προσδιορίστε):

7 ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 10. Γνωρίζετε τη νομοθεσία σχετικά με τον έλεγχο των επιβλαβών οργανισμών στη χώρα μας; (Αξιολογήστε από το 1 έως το 10. Όπου, 1=καθόλου, 5=: μερικώς, 10: άριστα ) Είχατε κάποιο είδος εκπαίδευσης/κατάρτισης σε θέματα που αφορούν την διαχείριση επιβλαβών οργανισμών; ΟΧΙ ΝΑΙ Εφόσον απαντήσατε ΟΧΙ παρακαλώ μεταβείτε στην ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Εφόσον απαντήσατε ΝΑΙ παρακαλώ απαντήστε τα παρακάτω ερωτήματα πριν μεταβείτε στην ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 11.1 Η κατάρτιση ήταν: Πρωτοβουλία της εταιρίας/φορέα που εργάζεστε Προσωπική πρωτοβουλία 11.2 Η εκπαίδευση που λάβατε ήταν επαρκής για την επαγγελματική δραστηριότητα σας; (Αξιολογήστε από το 1 έως το 10. Όπου, 1=καθόλου, 5=: μερικώς, 10: άριστη ) Παρακαλούμε διαλέξτε την επιλογή που αποτυπώνει καλύτερα την εκπαιδευτική εμπειρία σας σε θέματα απεντομώσεων/βιοκτόνων: Τακτική εκπαίδευση (π.χ. περισσότερες από 3 ημέρες/χρόνο)

8 Περιστασιακή εκπαίδευση (π.χ. 1 ημέρα/χρόνο) Σπάνια εκπαίδευση (π.χ. λιγότερες από 1ημέρα/χρόνο)

9 ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 12. Εργάζεστε σε εταιρία που δραστηριοποιείται στο χώρο των απεντομώσεων: ΟΧΙ ΝΑΙ Εφόσον απαντήσατε ΟΧΙ παρακαλώ μεταβείτε στην ερώτηση Νο 16. Εφόσον απαντήσατε ΝΑΙ παρακαλώ απαντήστε τα παρακάτω ερωτήματα (Νο 13 έως 15) πριν μεταβείτε στην ερώτηση Νο Έχετε λάβει κάποιο είδος εκπαίδευσης σε θέματα ασφάλειας εργασίας κατά τα τελευταία χρόνια; ΟΧΙ ΝΑΙ Εάν ΝΑΙ, παρακαλώ προσδιορίστε το είδος της εκπαίδευσης: Έχετε εσείς, ή κάποιος που γνωρίζετε, αντιμετωπίσει πρόβλημα υγείας που θα μπορούσε να αποδοθεί στην έλλειψη των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας; ΟΧΙ ΝΑΙ

10 15. Παρακαλώ αξιολογήστε τις ακόλουθες δηλώσεις: Η ασφάλεια στην εργασία κατά τις απεντομώσεις έχει πρωταρχικό ρόλο για μια εταιρεία απεντομώσεων Απαιτείται η ύπαρξη οδηγιών ασφαλείας για όσους δραστηριοποιούνται στους χώρους που πραγματοποιούνται επεμβάσεις. Απαιτείται ενημέρωση/εκπαίδευση προσωπικού για νέες υπηρεσίες/μέθοδοι Απαιτείται ενημέρωση/εκπαίδευση προσωπικού για θέματα που αφορούν ασφάλεια στην εργασία. Απαιτείται ενημέρωση/εκπαίδευση προσωπικού για την ασφαλή χρήση βιοκτόνων για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Απαιτείται συνεργασία των εταιρειών απεντόμωσης με εξωτερικούς συμβούλους / εκπαιδευτές (ειδικούς σε εξειδικευμένα θέματα). Κάθε εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο των απεντομώσεων θα πρέπει να έχει υπεύθυνο για θέματα υγιεινής και ασφάλειας. Συμφωνώ πλήρως Συμφωνώ μερικώς Ούτε Συμφωνώ /Ούτε Διαφωνώ Διαφωνώ μερικώς Διαφωνώ πλήρως

11 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 16. Θα σας ενδιέφερε να συμμετάσχετε σε μαθήματα κατάρτισης που αφορούν σε θέματα διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών: Για εκπαιδευτές Για εκπαιδευόμενους Δεν ενδιαφέρομαι να παρακολουθήσω μαθήματα κατάρτισης 17. Βαθμολογήστε την καταλληλότητα της κάθε μεθόδου κατάρτισης που θα σας προσφερόταν. Παρακαλούμε επιλέξτε από 1 έως 5, όπου (1)= ακατάλληλη, (3) =ουδέτερη, και (5)-άριστη. Μέθοδος Κατάρτισης Καταλληλότητα Εκπαίδευση στην τάξη (Κατάρτιση από εκπαιδευτή) Παρακολούθηση επιστημονικών ημερίδων/συνεδρίων Εκπαίδευση μέσου διαδικτύου (ηλεκτρονική μάθηση) Μικτή κατάρτιση (Συμπεριλαμβανομένων συναντήσεων και ηλεκτρονικής μάθησης) Εκπαίδευση πεδίου (πρακτική εφαρμογή μέτρων/μεθόδων Άλλο (παρακαλώ προσδιορίστε)

12 18. Πόσο σημαντικά είναι για σας τα θέματα που παρατίθενται παρακάτω όσον αφορά τους επιβλαβείς οργανισμούς που προτίθεστε να διαχειριστείτε ; Αξιολογήστε από 1 έως 5. (1=Ασήμαντο, 2= Ελάχιστα σημαντικό, 3= Σημαντικό, 4= Πολύ σημαντικό, 5=Απαραίτητο) ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Ορθή ταυτοποίηση των ειδών των επιβλαβών οργανισμών τα οποία στοχεύετε. Η γνώση της βιολογίας και της οικολογίας των επιβλαβών οργανισμών. Η γνώση των καλύτερων μεθόδων διαχείρισηςαντιμετώπισης που εφαρμόζονται για τα είδη των επιβλαβών οργανισμών στόχων. Γνώση των μη χημικών μεθόδων που μπορούν να υιοθετηθούν ως μέτρα διαχείρισης- αντιμετώπισης των επιβλαβών οργανισμών στόχων Άλλο (παρακαλώ προσδιορίστε)

13 19. Πόσο σημαντικά είναι, κατά τη γνώμη σας, τα θέματα που παρατίθενται παρακάτω σχετικά με τις μεθόδους και τα μέσα ελέγχου των επιβλαβών οργανισμών; Αξιολογήστε από 1 έως 5. (1=Ασήμαντο, 2= Ελάχιστα σημαντικό, 3= Σημαντικό, 4= Πολύ σημαντικό, 5=Απαραίτητο) ΤΡΟΠΟΙ & ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Η ενημέρωση σχετικά με τις διάφορες μεθόδους ελέγχου των επιβλαβών οργανισμών και διαθέσιμων προϊόντων στην αγορά Η κατανόηση των σημάνσεων της ετικέτας των βιοκτόνων (κατηγορία, τοξικότητα, ασφάλεια κτλ) Η γνώση των ιδιοτήτων των δραστικών ουσιών των βιοκτόνων και των πιθανών επιπτώσεών τους στην δημόσια υγεία και το περιβάλλον Η γνώση της νομοθεσίας για την ορθή και ασφαλή χρήση βιοκτόνων (δραστικές ουσίες και σκευάσματα) καθώς και για τη λειτουργία των εταιριών απεντόμωσης Η γνώση των μέτρων προφύλαξης κατά την εφαρμογή των βιοκτόνων, προκειμένου να προστατευτεί αποτελεσματικά ο εφαρμοστής, οι μη χρήστες και το περιβάλλον Η γνώση των μέτρων/μεθόδων ασφαλείας για την αποθήκευση, μεταφορά και διαχείριση κενών συσκευασιών (βιοκτόνων) Άλλο (παρακαλώ προσδιορίστε)

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σημαντικό διακύβευμα του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος συνιστά η μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Που µπορείτε να έχετε περισσότερες πληροφορίες για την εργατική νοµοθεσία για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΠΡΟΦΙΛ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας για την συγκέντρωση πληροφοριακού υλικού και καταγραφή απόψεων

Διαβάστε περισσότερα

TRACTORS: TRaining MAterial in Creativity and InnovaTion for EurOpean R&D Organizations & SMEs

TRACTORS: TRaining MAterial in Creativity and InnovaTion for EurOpean R&D Organizations & SMEs TRACTORS: TRaining MAterial in Creativity and InnovaTion for EurOpean R&D Organizations & SMEs Ερωτηματολόγιο Διαχείρισης Δημιουργικότητας και Καινοτομίας Χρήσιμοι ορισμοί της Δημιουργικότητας: Η δημιουργικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 24.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 309/71 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/128/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου που

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Εισαγωγή 5. Ποια είναι η ΕΕΤΤ 6. Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 8. Ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας: Στρατηγικός Στόχος της ΕΕΤΤ 10

Περιεχόμενα. Εισαγωγή 5. Ποια είναι η ΕΕΤΤ 6. Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 8. Ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας: Στρατηγικός Στόχος της ΕΕΤΤ 10 Περιεχόμενα Εισαγωγή 5 Ποια είναι η ΕΕΤΤ 6 Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 8 Ανάπτυξη της Ευρυζωνικότητας: Στρατηγικός Στόχος της ΕΕΤΤ 10 Φάσμα Ραδιοσυχνοτήτων 12 Ταχυδρομεία & Ταχυμεταφορές 14 Οργάνωση & Ανθρώπινο

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Επιστημονική Ομάδα Έργου Υπεύθυνη Έργου: Κασσάνδρα Ζαννή-Τελιοπούλου Υπεύθυνος ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ǹȃȉȍȃǿȉ Ȁ ȆǼȇǻǿȀǹȇǾȈ 0 6F īiȧʌȩȟƞȣ ,62 +$&&3 ȊȆȅȊȇīǼǿȅ īǽȍȇīǿǹȉ ǹĭǿȃǹ

ǹȃȉȍȃǿȉ Ȁ ȆǼȇǻǿȀǹȇǾȈ 0 6F īiȧʌȩȟƞȣ ,62 +$&&3 ȊȆȅȊȇīǼǿȅ īǽȍȇīǿǹȉ ǹĭǿȃǹ COPYRIGHT 2003 ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ. ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 2, 101 76 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ρογραμματα 2014-2020 ΔΙΕΥΡΥΝΟΝΤΑΙ ΤΑ LEADER Τοπική ανάπτυξη Σύσταση Ομάδων ΜΈΣΑ ΌΛΟΙ ΟΙ ΚΛΆΔΟΙ

ρογραμματα 2014-2020 ΔΙΕΥΡΥΝΟΝΤΑΙ ΤΑ LEADER Τοπική ανάπτυξη Σύσταση Ομάδων ΜΈΣΑ ΌΛΟΙ ΟΙ ΚΛΆΔΟΙ IOYΛΙΟΣ 2014 ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ AGRENDA 2014-2020 AgroNews.gr ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΑΓΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ρογραμματα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 Έμφαση σε

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., 2000)[2]

(Πηγή: ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., 2000)[2] ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ: «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ, ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» (Απόψεις και Στάσεις των Εργαζομένων στο Κέντρο Υγείας Μήλου) 1. ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2008/2009

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2008/2009 1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΜΩΝ Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2008/2009 2 Πίνακας περιεχομένων 1. Η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης... 3 2. Παρουσίαση του Τμήματος...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

EKΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ AUDIT PLUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ. Πληροφοριακά στοιχεία χρήσης που έληξε την 30/06/2014

EKΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ AUDIT PLUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ. Πληροφοριακά στοιχεία χρήσης που έληξε την 30/06/2014 EKΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ AUDIT PLUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Πληροφοριακά στοιχεία χρήσης που έληξε την 30/06/2014 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόλογος... 3 2. Εισαγωγή Στοιχεία Εταιρίας...

Διαβάστε περισσότερα

Περί Απολογισμού 2. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4

Περί Απολογισμού 2. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 Περιεχόμενα Περί Απολογισμού 2 Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 4 1. Προφίλ Εταιρίας 6 1.1 Συνοπτική Παρουσίαση Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 6 1.2 Συνοπτική Παρουσίαση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Α.Ε. 8 1.3

Διαβάστε περισσότερα

"Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων

Άθληση για Όλους Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων "Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων Επιµέλεια Έκδοσης: Αθανάσιος Κουστέλιος Πρόλογος «...η Δημόσια Υγεία είναι επένδυση για τη διατήρηση και βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας...»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Οδηγός εκπαιδευτή 1.1. Εισαγωγή 1.2. Εκπαιδευτικό υλικό για τις δραστηριότητες πρόληψης του άγχους 1.3. Περιγραφή του οδηγού εκπαιδευτή

Διαβάστε περισσότερα

EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - CY EXEM ECVET Profile for European Expert in Energy Management Grant agreement n.2013-3844/001-001 EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Εφαρμογή του προτύπου ISO 9001:2000 σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς. (Μελέτη της περίπτωσης εφαρμογής του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΕΕ/ΤΑΚ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ. Η παρούσα εκπονήθηκε βάσει της ανάθεσης 1611/3-6-2005 από τους: Καραπιδάκης Γιώργος (Μηχανικός Παραγωγής & ιοίκησης)

Διαβάστε περισσότερα

Τελική έκθεση. Περιβάλλον

Τελική έκθεση. Περιβάλλον Μέτρηση και μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 κλάδους στην Ελλάδα Τελική έκθεση Περιβάλλον Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1 2 Πίνακας περιεχομένων Ακρώνυμα και συντομογραφίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011 Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΑΪΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP (ISO 22000) και ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ISO 9001:2000) ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. ΤΡΟΦΟΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΟΦΙΜΟ ΟΡΙΣΜΟΣ Σύμφωνα με τον ορισμό τη NACMCF και την κοινή παραδοχή, είναι οποιοσδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος σχεδιαστή μόδας και τεχνολόγου ένδυσης

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος σχεδιαστή μόδας και τεχνολόγου ένδυσης ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλματος σχεδιαστή μόδας και τεχνολόγου ένδυσης 2 Οδηγός επαγγέλματος σχεδιαστή μόδας και τεχνολόγου ένδυσης Γραφείο Διασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης 3 Σύνταξη οδηγού: Ουρανία

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.3 - Σχέδια Νέων για την Δημοκρατία

Δράση 1.3 - Σχέδια Νέων για την Δημοκρατία Μέρος B - Δράση 1.3 Σχέδια Νέων για την Δημοκρατία Δράση 1.3 - Σχέδια Νέων για την Δημοκρατία Στόχοι Αυτή η επιμέρους Δράση υποστηρίζει τη συμμετοχή των νέων στη δημοκρατική ζωή. Στόχος της είναι να ενθαρρύνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τριανταφυλλιά Νικολάου, Πολυτεχνείο Κρήτης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 2 2. Σύνταξη Ερωτηματολογίων...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 1. Αριθμός σπουδαστών και γλώσσα εκπαίδευσης Με την έναρξη του 2007/08 σχολικού έτους, 1

Διαβάστε περισσότερα