Ε ΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ Ε ΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ι ΔΡΥΜΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε ΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ Ε ΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ι ΔΡΥΜΑ"

Transcript

1 Ε ΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ Ε ΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ Ι ΔΡΥΜΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ* ΜΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΑΡΘΡΟ 1o. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι σκοποί του παρόντος Κανονισμού είναι οι ακόλουθοι: 1. Η παροχή προς τους γονείς βασικών και χρήσιμων πληροφοριών στα θέματα που αφορούν στη μεταφορά των μαθητών με σχολικά λεωφορεία προς και από τα σχολεία του Σωματείου. 2. Η διευκόλυνση της επικοινωνίας των γονέων με το αρμόδιο Τμήμα Μεταφοράς του Σωματείου. 3. Η υποβοήθηση του έργου των μεταφορέων και του προσωπικού τους (Οδηγών και Συνοδών), ώστε να διασφαλίζεται πλήρως η μεταφορά των μαθητών. 4. Η συστηματοποίηση και περιγραφή των προϋποθέσεων και όρων λειτουργίας του όλου συστήματος μεταφοράς μαθητών. * Η λέξη «μαθητές» σημαίνει «μαθητές και μαθήτριες» 1

2 ΑΡΘΡΟ 2o. ΓΕΝΙΚΑ 1. Η ασφαλής και κατά το δυνατόν ταχεία μεταφορά μαθητών με σχολικά λεωφορεία προς και από τα σχολεία του Σωματείου εκτελείται με ευθύνη του Σωματείου μέσω, επιτροπής που έχει συσταθεί ειδικά για το σκοπό αυτό, η οποία αποκαλείται «Επιτροπή Μεταφοράς». 2. Η Επιτροπή Μεταφοράς απαρτίζεται από τρία μέλη του διοικητικού προσωπικού του Σωματείου, διοριζόμενα από τη Διοίκηση του Σωματείου και εκπροσώπους των σχολικών μονάδων του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, (έναν από κάθε Σχολείο), διοριζομένους από τις αντίστοιχες Διευθύνσεις. Τη Γραμματέα της Επιτροπής ορίζει ο Διευθυντής Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Σωματείου. Χρέη Προέδρου ανατίθενται, από τη Διοίκηση του Σωματείου, σε ένα από τα τρία μέλη του διοικητικού προσωπικού, που συμμετέχουν σ αυτήν. Η Επιτροπή Μεταφοράς συνεδριάζει κατά τακτά χρονικά διαστήματα και επιλαμβάνεται των θεμάτων που την αφορούν. 3. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Μεταφοράς είναι τα εξής: i) Η επιλογή για κάθε σχολικό έτος του ή των κατάλληλων μεταφορέων και η υπογραφή της σχετικής σύμβασης, ή η ανανέωσή της, εφ όσον προς τούτο συντρέχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις. ii) Η εποπτεία του τρόπου λειτουργίας του «Γραφείου Κίνησης», το οποίο αποτελεί το εκτελεστικό όργανο της Επιτροπής Μεταφοράς. iii) Ο έλεγχος της λειτουργίας του όλου συστήματος μεταφοράς και η πιστή τήρηση από τους μεταφορείς όλων των όρων των υπογραφεισών συμβάσεων. iv) Η λεπτομερής εξέταση των αιτημάτων γονέων, που υποβάλλονται γραπτώς προς το Γραφείο Κίνησης, και αφορούν σε θέματα μεταφοράς μαθητών και μαθητριών με τα σχολικά λεωφορεία και η προσπάθεια ικανοποίησής τους, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά δεν αποβαίνουν εις βάρος της ασφάλειας του όλου συστήματος μεταφοράς και δεν έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην εξυπηρέτηση του συνόλου των μεταφερομένων μαθητών. 2

3 4. Τα δρομολόγια και τα σημεία στάσεων των σχολικών λεωφορείων μελετώνται και σχεδιάζονται, για κάθε σχολικό έτος, από το Γραφείο Κίνησης, ελέγχονται και οριστικοποιούνται από την Επιτροπή Μεταφοράς μέχρι την 20ή Ιουλίου (όταν έχει συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός εγγραφών) και ισχύουν μόνον για την σχολική χρονιά για την οποία έχουν μελετηθεί. Ο σχεδιασμός και η οριστικοποίησή τους γίνονται πάντοτε με γνώμονα την βέλτιστη εξυπηρέτηση και κυρίως την ασφάλεια της μεταφοράς των μαθητών. Η Επιτροπή Μεταφοράς έχει το δικαίωμα, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, ανάλογα με τις συνθήκες, να αλλάξει ή να τροποποιήσει ήδη εκτελούμενο δρομολόγιο με σκοπό την εξυπηρέτηση και ασφάλεια των μαθητών, εφόσον συντρέχουν αποδεδειγμένα σοβαροί προς τούτο λόγοι, όπως τεχνικά έργα κατά μήκος του δρομολογίου (π.χ. μονοδρομήσεις, κατασκευή ποδηλατόδρομων με αποτέλεσμα τη μείωση του πλάτους της οδού κλπ), προβλήματα καθυστερήσεων ή λόγοι ασφαλείας. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή Μεταφοράς μπορεί ενδεικτικά, είτε να αλλάξει τη διαδρομή του δρομολογίου, είτε να προσθέσει ή αφαιρέσει στάσεις από το δρομολόγιο. 5. Τα ενδεικτικά δρομολόγια και οι στάσεις που θα ισχύσουν το επόμενο σχολικό έτος, τίθενται υπόψη των γονέων κατά το στάδιο των εγγραφών, τον Ιούνιο. Όσοι γονείς επιθυμούν τη μεταφορά των παιδιών τους προς και από τα σχολεία του Σωματείου με σχολικά λεωφορεία δηλώνουν τούτο, προς το Γραφείο Κίνησης και υπογράφουν τη σχετική σύμβαση με τον Μεταφορέα. 6. Δηλώσεις συμμετοχής στο σύστημα μεταφοράς κατά το μήνα Σεπτέμβριο ή αργότερα θα γίνονται δεκτές μόνο εφ όσον υπάρχουν κενές θέσεις στο σχολικό λεωφορείο της συγκεκριμένης διαδρομής. 7. Βασική προϋπόθεση για να γίνει δεκτή η αίτηση μεταφοράς μαθητή είναι η εκ μέρους του γονέα αποδοχή του παρόντος Κανονισμού Μεταφοράς, η υπογραφή του σχετικού Συμφωνητικού και η καταβολή του καθορισθέντος κομίστρου. 8. Κάθε δρομολόγιο σχολικού λεωφορείου έχει καθορισμένες στάσεις και διαδρομή, που δεν επιτρέπεται να αλλάξουν χωρίς γραπτή εντολή 3

4 της Επιτροπής Μεταφοράς προς τον Μεταφορέα. Ενδεχόμενες συνεννοήσεις γονέων απ ευθείας με Οδηγούς ή/και Συνοδούς του Μεταφορέα, με σκοπό την οποιαδήποτε τροποποίηση του δρομολογίου, απαγορεύονται. Για την απαγόρευση αυτή έχει ενημερωθεί και έχει συμφωνήσει και ο Μεταφορέας. 9. Την πλήρη ευθύνη της ασφαλούς μεταφοράς των μαθητών, προς και από τις σχολικές μονάδες του Σωματείου αναλαμβάνει ο Μεταφορέας και κατ επέκταση ο Οδηγός και ο Συνοδός του. Η ευθύνη αυτή αρχίζει από τη στιγμή της επιβίβασης των μαθητών στο σχολικό λεωφορείο και τελειώνει με την αποβίβασή τους είτε στο χώρο της σχολικής μονάδας, είτε στην καθορισμένη στάση αποβίβασης. 10. Οι γονείς των μαθητών όλων των τάξεων των Δημοτικών Σχολείων έχουν την υποχρέωση και ευθύνη να επιβιβάζουν τα παιδιά τους στο σχολικό λεωφορείο και να τα παραλαμβάνουν απ αυτό στην καθορισμένη στάση. Στην περίπτωση, κατά την οποία γονέας - ή ο προκαθορισμένος αντιπρόσωπός του -δεν είναι παρών για την παραλαβή του παιδιού του, ο Συνοδός του σχολικού λεωφορείου δεν θα αποβιβάζει το μαθητή στην καθορισμένη στάση. Θα ενημερώνει αμέσως τη διεύθυνση της σχολικής μονάδας, στην οποία ανήκει ο μαθητής, και μετά το τέλος του κανονικού δρομολογίου ο μαθητής που δεν έχει παραληφθεί από τον γονέα του, θα επιστρέφει στην Κεντρική Πύλη των εγκαταστάσεων του Ε.Ε.Ι. στο Ψυχικό, είτε με το ίδιο λεωφορείο, είτε με ταξί και πάντοτε με την παρουσία του Συνοδού. Την οικονομική επιβάρυνση που συνεπάγεται η διαδικασία αυτή, δηλαδή τα κόμιστρα λεωφορείου ή ταξί, την αποζημίωση Οδηγού ή Συνοδού και τα αντίστοιχα κόμιστρα επιστροφής τους στη βάση τους, θα καταβάλλει ο γονέας. 11. Στην περίπτωση, που γονείς μαθητών των τάξεων 3ης, 4ης, 5ης και 6ης Δημοτικού επιθυμούν την αποβίβαση των παιδιών τους, χωρίς να είναι αναγκαία η δική τους παρουσία στην καθορισμένη στάση, οφείλουν να γνωστοποιήσουν εγγράφως - κατά την εγγραφή του παιδιού στο σύστημα μεταφοράς - αυτή την επιθυμία τους προς την αντίστοιχη διεύθυνση της σχολικής μονάδας στην οποία ανήκει το παιδί τους, αναλαμβάνοντας πλήρως και τις προκύπτουσες ευθύνες. Το μέτρο αυτό θα ισχύσει από την ημερομηνία που θα ορίσει η σχολική μονάδα με την έγγραφη απάντησή της προς το γονέα. 4

5 12. Εάν χρειασθεί μαθητής του Δημοτικού να αναχωρήσει εκτάκτως από το Σχολείο, είναι απαραίτητο να ενημερώνεται προηγουμένως η αρμόδια Γραμματεία από το γονέα του. 13. Αιτήσεις γονέων για προσωρινή ή έκτακτη αλλαγή σχολικού λεωφορείου ή/και στάσης, κατά την επιστροφή του μαθητή ή της μαθήτριας, θα ικανοποιούνται εφ όσον υποβάλλονται εγγράφως στο Γραφείο Κίνησης μέσω των Γραμματειών των σχολείων - τουλάχιστον 24 ώρες πριν και υπό την προϋπόθεση ότι το νέο λεωφορείο θα διαθέτει κενή θέση. Ειδικώς για μαθητές των Δημοτικών Σχολείων, για οποιαδήποτε αλλαγή από το συνήθη τρόπο αναχώρησής τους από το Σχολείο, θα πρέπει να προσκομίζεται σχετικό ενυπόγραφο σημείωμα του γονέα προς τη διεύθυνση της αντίστοιχης σχολικής μονάδας. 14. Για την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων, οι ώρες αναχώρησης των σχολικών λεωφορείων από τις αφετηρίες τους έχουν καθορισθεί από το Γραφείο Κίνησης με τέτοιο τρόπο ώστε, υπό ομαλές καιρικές και κυκλοφοριακές συνθήκες, να φθάνουν στα προαύλια των Σχολείων (Δημοτικών Γυμνασίων Λυκείων) μεταξύ 10 και 30 λεπτά πριν από την έναρξη των μαθημάτων. Κατά τις ημέρες που είτε οι καιρικές συνθήκες είναι δυσμενείς, είτε η κυκλοφοριακή κίνηση αυξημένη, είναι ενδεχόμενο να παρατηρούνται δικαιολογημένες χρονικές αποκλίσεις από την κανονική διάρκεια των δρομολογίων των σχολικών λεωφορείων. 15. Η Επιτροπή Μεταφοράς και το Γραφείο Κίνησης είναι στη διάθεση των γονέων για την παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας ή διευκρίνισης σχετικής με τα θέματα μεταφοράς των μαθητών προς και από τις σχολικές μονάδες τους, καθώς επίσης και για την άμεση εξέταση οποιουδήποτε αιτήματός τους, αρκεί τούτο να υποβάλλεται γραπτώς προς το Γραφείο Κίνησης. ΑΡΘΡΟ 3o. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ & ΓΟΝΕΩΝ 1. Για λόγους ασφαλείας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του δρομολογίου του σχολικού λεωφορείου δεν επιτρέπεται στους μαθητές να είναι όρθιοι, να μετακινούνται ή να αλλάζουν θέση. 5

6 2. Για λόγους ασφαλείας μετά την αναχώρηση του σχολικού λεωφορείου από τη θέση στάθμευσής του στη σχολική μονάδα δεν επιτρέπεται η περαιτέρω επιβίβαση μαθητών. 3. Κατά την εκτέλεση του δρομολογίου του σχολικού λεωφορείου δεν επιτρέπεται το άνοιγμα παραθύρων χωρίς την άδεια του Συνοδού και απαγορεύεται αυστηρά να βγάλει κανείς το κεφάλι ή το χέρι του έξω, διότι αυτό συνεπάγεται κίνδυνο πρόκλησης σοβαρού ατυχήματος. 4. Οι μαθητές, που χρησιμοποιούν τα σχολικά λεωφορεία για τη μετακίνησή τους προς και από τις σχολικές μονάδες του Σωματείου, οφείλουν να συμπεριφέρονται με κόσμιο τρόπο, ακριβώς όπως και στους σχολικούς χώρους, λαμβάνοντας υπόψη τους πως ό,τι ισχύει, σχετικά με τη συμπεριφορά τους, κατά την παραμονή τους στο σχολείο, ισχύει και κατά την παραμονή τους στο σχολικό λεωφορείο, το οποίο αποτελεί προέκταση των σχολικών χώρων. 5. Αυθάδεια και γενικώς ανεπίτρεπτη συμπεριφορά εκ μέρους των μαθητών προς τον Οδηγό και τον Συνοδό, φθορά, βλάβη, ρύπανση ή ζημιά του σχολικού λεωφορείου, υπόκεινται σε πειθαρχικό έλεγχο από τις Διευθύνσεις των σχολείων. 6. Η δαπάνη αποκατάστασης ζημιών, φθορών, βλαβών, ρύπανσης σχολικού λεωφορείου, βαρύνει αποκλειστικώς τον υπαίτιο μαθητή και κατ επέκταση τους γονείς του. 7. Οι μαθητές που χρησιμοποιούν τα σχολικά λεωφορεία οφείλουν να τηρούν πιστά τα άρθρα του ισχύοντα Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας τα οποία αφορούν στους επιβάτες των μέσων μαζικής μεταφοράς. Η παράβαση οιουδήποτε σχετικού άρθρου από μεταφερόμενο μαθητή ή μαθήτρια που επιφέρει την επιβολή προστίμου στον Οδηγό του λεωφορείου, όπως π.χ. η μη χρησιμοποίηση ζώνης ασφαλείας, η αδικαιολόγητη παραμονή σε όρθια θέση κ.ο.κ., έχει ως συνέπεια, εκτός από τον πειθαρχικό έλεγχο του παραβάτη μαθητή, την εκ μέρους του και κατ επέκταση των γονέων του ανάληψη της υποχρέωσης καταβολής του επιβληθέντος στον Οδηγό προστίμου. 8. Σε περίπτωση βλάβης σχολικού λεωφορείου, με αποτέλεσμα την ακι- 6

7 νητοποίησή του, οι μαθητές παραμένουν μέσα σ αυτό μέχρι την άφιξη άλλου οχήματος και βεβαίως υπό την προϋπόθεση ότι δεν διατρέχουν κανένα απολύτως κίνδυνο εξ αιτίας της βλάβης. Σε αντίθετη περίπτωση οδηγούνται από τον Συνοδό σε απόλυτα ασφαλές σημείο. 9. Ο αριθμός των θέσεων των μαθητών σε κάθε σχολικό λεωφορείο είναι συγκεκριμένος και καθορισμένος. Όταν οι θέσεις δεν είναι συμπληρωμένες, για λόγους πρόσθετης ασφάλειας δεν επιτρέπεται να καταλαμβάνεται η πρώτη σειρά καθισμάτων, καθώς επίσης και η τελευταία, η λεγόμενη «πεντάδα». 10. Απαγορεύεται από οποιονδήποτε η χρήση συσκευών που παράγουν ήχο (π.χ. κασετόφωνο/ραδιόφωνο/cd κλπ.) με τρόπο ώστε να προκαλείται ενόχληση στους επιβαίνοντες ή τον οδηγό. Απαγορεύεται επίσης η πρόκληση θορύβου (π.χ. φωνασκίες, διαπληκτισμοί), ώστε ο Οδηγός να είναι απερίσπαστος στην οδήγηση του οχήματος για την ασφάλεια όλων των επιβαινόντων. 11. Υπογραμμίζεται ιδιαίτερα η υποχρέωση των μεγαλύτερων μαθητών να μην ενοχλούν τους μικρότερους, τόσο μέσα στο σχολικό λεωφορείο, όσο και κατά την αναμονή στις στάσεις. 12. Δεν επιτρέπεται η αποβίβαση μαθητών σε στάσεις διαφορετικές από εκείνες που έχουν συμφωνηθεί με τους γονείς τους. 13. Είναι απαραίτητο να βρίσκονται όλοι οι μαθητές- επιβάτες σχολικού λεωφορείου στην αφετηρία ή στην καθορισμένη στάση στην ώρα τους. Το λεωφορείο δεν μπορεί να περιμένει. 14. Οι γονείς οφείλουν να ενημερώσουν τα παιδιά τους (εκείνα που δεν συνοδεύονται) για το τί πρέπει να πράξουν στην περίπτωση που είτε αργήσει να περάσει το σχολικό λεωφορείο, είτε δεν περάσει καθόλου, (π.χ. να τηλεφωνήσουν στο σπίτι τους, να επιστρέψουν στο σπίτι τους, να πάρουν ταξί για να πάνε στο σχολείο κ.ο.κ.). 15. Τα σχολικά λεωφορεία αναχωρούν από τις σχολικές μονάδες την καθορισμένη ώρα, σύμφωνα με το γνωστοποιημένο στους γονείς των μαθητών πρόγραμμα, χωρίς άλλη προειδοποίηση. Απουσίες μαθητών των 7

8 Γυμνασίων και Λυκείων δεν σημειώνονται από τους Συνοδούς των μαθητών. Μαθητές που χάνουν το σχολικό λεωφορείο επιστροφής από το σχολείο πρέπει να απευθύνονται στις Διευθύνσεις των αντίστοιχων σχολικών μονάδων ή στο Γραφείο Κίνησης για ενημέρωση και προκειμένου να διευκολυνθούν στην επικοινωνία τους με τους γονείς τους. Η μη τήρηση του παρόντος Κανονισμού Μεταφοράς επισύρει κυρώσεις. Ο πειθαρχικός έλεγχος που ασκείται στους μαθητές από τις Δ/νσεις των σχολικών μονάδων κλιμακώνεται ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος ή και την συχνότητα εμφάνισης του, μπορεί δε να φθάσει μέχρι την αποβολή του μαθητή από το σχολείο ή την στέρηση δικαιώματος μεταφοράς του μαθητή. Συνιστάται στους μαθητές, μετά την αποβίβασή τους από το σχολικό λεωφορείο και πριν αυτό ξεκινήσει, ουδέποτε να περνούν μπροστά απ αυτό για να διασχίσουν τον δρόμο! Ο κίνδυνος ατυχήματος από τα άλλα αυτοκίνητα που προσπερνούν με ταχύτητα το σταματημένο λεωφορείο, είναι τεράστιος! ΑΡΘΡΟ 4o. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. Το κεντρικό Γραφείο Κίνησης λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στις εγκαταστάσεις του Κολλεγίου Αθηνών και του Κολλεγίου Ψυχικού στο Ψυχικό. Παραρτήματά του λειτουργούν επίσης, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στις σχολικές μονάδες της Κάντζας. Το Γραφείο Κίνησης και τα παραρτήματά του είναι στη διάθεση των γονέων για την παροχή πληροφοριών ή διευκρινήσεων σχετικών με θέματα μεταφοράς των μαθητών με τα σχολικά λεωφορεία. Το ωράριο λειτουργίας του Γραφείου Κίνησης και του Γραφείου του Μεταφορέα, καθώς και τα τηλέφωνα επικοινωνίας με τους υπεύθυνους των γραφείων αυτών, αναφέρονται λεπτομερώς στο Παράρτημα Α του παρόντος Κανονισμού. 2. Αιτήματα ή παράπονα γονέων σχετικά με τη συμπεριφορά Οδηγών ή Συνοδών ή με άλλα θέματα που αφορούν στη μεταφορά των μαθητών με τα σχολικά λεωφορεία υποβάλλονται γραπτώς στο Γραφείο Κίνησης και απευθύνονται προς την Επιτροπή Μεταφοράς. 8

9 3. Για θέματα οικονομικής φύσης που αφορούν στη μεταφορά μαθητών με σχολικά λεωφορεία, οι γονείς πρέπει να απευθύνονται στο Λογιστήριο του Σωματείου. ΑΡΘΡΟ 5o. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ 1. Η μεταφορά των μαθητών προς και από όλες τις σχολικές μονάδες του Σωματείου πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο με τουριστικά λεωφορεία (πούλμαν), τα οποία αποδεδειγμένα πληρούν απόλυτα τις προδιαγραφές και προϋποθέσεις που ορίζουν οι προδιαγραφές του διαγωνισμού ανάδειξης μεταφορέα και οι ισχύοντες νόμοι, οι υπουργικές αποφάσεις και οι αστυνομικές διατάξεις, οι σχετικές με τη μεταφορά μαθητών, και διαθέτουν τουλάχιστον την προβλεπόμενη από τον νόμο ελάχιστη ασφαλιστική κάλυψη για σωματικές βλάβες επιβαινόντων και τρίτων και για υλικές ζημίες τρίτων. 2. Όλα τα λεωφορεία έχουν επαρκείς θέσεις για τον αριθμό των επιβαινόντων μαθητών. Δεν επιτρέπεται η επιβίβαση υπεραρίθμων ή ορθίων επιβατών μαθητών εκτός από συγκεκριμένες και εντελώς έκτακτες περιπτώσεις μεγάλης ανάγκης, απόλυτα δικαιολογημένες. 3. Όλα τα μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά μαθητών είναι σύγχρονα, Ευρωπαϊκών προδιαγραφών, σε άριστη λειτουργική και μηχανική κατάσταση, κατά το δυνατόν ομοιόμορφα, διαφόρων χωρητικοτήτων και καθαρά. Διαθέτουν πιστοποιητικό καταλληλότητας (ΚΤΕΟ) της Επιθεώρησης του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, το οποίο να βρίσκεται εν ισχύ σύμφωνα με τον νόμο, καθώς επίσης και τον ακόλουθο εξοπλισμό: Σύστημα κινητής τηλεφωνίας, ώστε να μπορούν να επικοινωνούν τόσο οι Οδηγοί μεταξύ τους, όσο και με τα γραφεία της Μεταφορικής εταιρείας και το Γραφείο Κίνησης, αλλά και με τους γονείς των μαθητών και μαθητριών, Ζώνες ασφαλείας (Ευρωπαϊκών προδιαγραφών, πιστοποιημένες με CE), ατομικές και χωριστές για κάθε θέση, και Καθίσματα τύπου «bucket». 4. Σε περίπτωση αντικατάστασης λεωφορείου, είτε μετά από σχετική αίτη- 9

10 ση του Σωματείου, είτε μετά από απόφαση της μεταφορικής εταιρείας, με τη σύμφωνη γνώμη του Σωματείου, το νέο λεωφορείο θα διαθέτει όλα όσα περιγράφονται στο εδάφιο 3 του Άρθρου 5 του παρόντος. 5. Η μεταφορική εταιρεία, η οποία αναλαμβάνει με σύμβαση τη μεταφορά, είναι η μόνη υπεύθυνη για την τήρηση των ανωτέρω όρων και φέρει αποκλειστικά τις ευθύνες που μπορεί να προκύψουν κατά τη μεταφορά των μαθητών. 10 ΑΡΘΡΟ 6o. ΟΔΗΓΟΙ, ΣΥΝΟΔΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ 1. Με ευθύνη της μεταφορικής εταιρείας, όλοι οι Οδηγοί των σχολικών λεωφορείων διαθέτουν την κατάλληλη και σύμφωνα με το νόμο επαγγελματική άδεια οδήγησης και αξιόλογη εμπειρία. 2. Απαγορεύεται στους Οδηγούς να εκτελούν ελιγμούς στους περιβόλους των σχολικών μονάδων, χωρίς την κατευθυντήρια παρουσία κατάλληλου προσώπου, έξω από το όχημα. 3. Σε κάθε σχολικό λεωφορείο υπάρχει Συνοδός αμειβόμενος από τη Μεταφορική εταιρεία με οποιαδήποτε σχέση εργασίας επιλέξει αυτή, ο οποίος έχει το δικαίωμα να κάνει τις απαραίτητες συστάσεις προς τους μαθητές όταν τούτο είναι αναγκαίο για την τήρηση των κανόνων της μεταφοράς. 4. Το Γραφείο Κίνησης του Σωματείου έχει δικαίωμα να ζητήσει και η μεταφορική εταιρεία δεν μπορεί να αρνηθεί την αντικατάσταση Οδηγού ή Συνοδού, ο οποίος αποδεδειγμένα δεν ανταποκρίνεται στα καθήκοντά του, ή δεν μπορεί να εκτελέσει ορθά και με επιτυχία το έργο του. Οδηγός ή Συνοδός που απομακρύνθηκε για τους λόγους αυτούς, σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να επανέλθει ή να προσληφθεί από άλλο μεταφορέα του σχολείου. 5. Οι Οδηγοί και Συνοδοί των σχολικών λεωφορείων οφείλουν: Να συμπεριφέρονται προς τους μεταφερόμενους μαθητές κόσμια, ήρεμα και σοβαρά. Να αποφεύγουν συνομιλίες με μαθητές, μέλη του μεταφερόμε-

11 νου διδακτικού και διοικητικού προσωπικού του Σωματείου και γονείς. Να επιθεωρούν καθημερινά τα λεωφορεία τα οποία είναι στην ευθύνη τους για ανεύρεση τυχόν λησμονημένων από τους μεταφερόμενους αντικειμένων και εφ όσον αυτά ανευρίσκονται να τα παραδίδουν στο Γραφείο Κίνησης του Σωματείου. Να μην αφήνουν τη μηχανή του οχήματος να λειτουργεί, όταν αυτό είναι σταθμευμένο στον περίβολο των σχολικών μονάδων, επιβαρύνοντας έτσι το περιβάλλον και να μην προβαίνουν σε άσκοπα μαρσαρίσματα, φρεναρίσματα ή κορναρίσματα στους περιβόλους των σχολικών μονάδων, προξενώντας ενόχληση. Να επιδεικνύουν, ιδιαιτέρως στους μαθητές των πρώτων τάξεων των Δημοτικών σχολείων, το σωστό τρόπο χρήσης της ζώνης ασφαλείας (δέσιμο-λύσιμο). Να επιθεωρούν το λεωφορείο τους, κάθε πρωί και απόγευμα, πριν από την αναχώρησή τους, και να αναφέρουν αμέσως στο Γραφείο του Μεταφορέα οποιαδήποτε φθορά ή βλάβη παρατηρούν και η οποία μπορεί να είναι επικίνδυνη για την ασφάλεια των μεταφερομένων μαθητών. Επίσης να μεριμνούν ώστε να μην υπάρχουν βαριά αντικείμενα, τοποθετημένα στις ειδικές θήκες του λεωφορείου, πάνω από τις θέσεις των καθημένων, τα οποία θα μπορούσαν να προκαλέσουν ατύχημα και τραυματισμό. Να αναφέρουν αμέσως και πάντοτε εγγράφως προς το Γραφείο Κίνησης, μαθητές που συμπεριφέρονται απρεπώς, ενοχλούν τους άλλους ή δημιουργούν φθορές στο λεωφορείο, περιγράφοντας με κάθε λεπτομέρεια το συμβάν και τις συνέπειές του. Να μην επιτρέπουν την επιβίβαση στο σχολικό λεωφορείο οιουδήποτε ατόμου που δεν περιλαμβάνεται στον εγκεκριμένο κατάλογο επιβατών μαθητών. 6. Ειδικότερα οι Συνοδοί θα πρέπει να έχουν υπόψη τους και τα ακόλουθα: Να υπενθυμίζουν έγκαιρα στον Οδηγό την επόμενη στάση. Να αναφέρουν γραπτώς στο Γραφείο Κίνησης, αμέσως μετά την άφιξη του σχολικού λεωφορείου στη σχολική μονάδα, το όνομα του μαθητή Δημοτικού σχολείου που δεν μετέφεραν, παρά το ότι το όνομά του περιλαμβανόταν στον κατάλογο των μεταφερομέ- 11

12 12 νων, κατά δε την επιστροφή από τη σχολική μονάδα και πριν από την αναχώρηση του σχολικού λεωφορείου, να ελέγχουν αν το παιδί αυτό εξακολουθεί να απουσιάζει, αφού είναι ενδεχόμενο να το έχουν φέρει στο μεταξύ οι γονείς του στο σχολείο. Να υπενθυμίζουν στους μαθητές πριν από την αποβίβασή τους, να πάρουν όλα τα πράγματά τους. Να κατεβαίνουν τελευταίοι από το λεωφορείο, αφού προηγουμένως βεβαιωθούν ότι το σχολικό λεωφορείο έχει πλήρως εκκενωθεί και ελέγξουν τα καθίσματα για ξεχασμένα αντικείμενα ή φθορές. Να βοηθούν τους μαθητές του Δημοτικού σχολείου και ιδιαίτερα των μικρών τάξεων, στην επιβίβαση και αποβίβασή τους στο σχολικό λεωφορείο, να ελέγχουν την ορθή χρήση των ζωνών ασφαλείας και να μην κρατούν μικρά παιδιά στην αγκαλιά τους. Να αναφέρουν στο Γραφείο Κίνησης του Σωματείου, κάθε αναγκαστική αλλαγή του δρομολογίου, προκαλούμενη από δημόσια έργα. Να μην αναλαμβάνουν να περνούν μαθητές στο απέναντι πεζοδρόμιο. Να τοποθετούν σε κάθε δρομολόγιο τους μαθητές που μεταφέρονται με το σχολικό λεωφορείο σε συγκεκριμένες θέσεις, οι οποίες έχουν προκαθοριστεί ανά τάξη, ώστε π.χ. να μην κάθονται μαθητές της 3ης Λυκείου με μαθητές της 1ης Γυμνασίου μαζί. Σε περίπτωση που ένας μαθητής δημιουργεί με την συμπεριφορά του πρόβλημα ή αναστάτωση κατά την εκτέλεση του δρομολογίου, ο Συνοδός έχει το δικαίωμα να του αλλάξει θέση. 7. Σε περίπτωση οποιασδήποτε φύσης ατυχήματος, ο Οδηγός ή Συνοδός, μετά τις προβλεπόμενες από τον Κ.Ο.Κ. ενέργειες (εφ όσον πρόκειται για τροχαίο ατύχημα), ενημερώνει αμέσως το Γραφείο Κίνησης ή τη διεύθυνση της αντίστοιχης σχολικής μονάδας και τη Μεταφορική εταιρεία για τη φύση και τις συνέπειες του ατυχήματος. 8. Οι Οδηγοί και Συνοδοί των σχολικών λεωφορείων έχουν λάβει την εντολή να μην αποβιβάζουν μαθητές στις καθορισμένες στάσεις όταν στην περιοχή τους γίνονται διαδηλώσεις, συλλαλητήρια, συγκεντρώσεις, πορείες και γενικώς διαπιστώνονται καταστάσεις συνθήκες οι

13 οποίες μπορούν να ενέχουν κινδύνους για τη σωματική ακεραιότητα των παιδιών. Στις σπάνιες και απρόβλεπτες αυτές περιπτώσεις, οι μαθητές που θα αποβιβάζονταν εκεί, επιστρέφουν με το ίδιο λεωφορείο στη σχολική μονάδα τους, μετά το πέρας του κανονικού δρομολογίου, ενώ παράλληλα ειδοποιούνται οι γονείς τους για να τους παραλάβουν. 9. Οι Οδηγοί και οι Συνοδοί θα πρέπει να αντιληφθούν και να ενστερνισθούν την αρχή ότι η ευγένεια, η ανοχή και η κατανόηση προς την παιδική και την εφηβική ηλικία, δείχνουν τον βαθμό της ωριμότητάς τους και ομαλοποιούν τις ανθρώπινες σχέσεις μικρών και μεγάλων. ΑΡΘΡΟ 7o. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ, ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ 1. Δεν επιτρέπεται στον Οδηγό να κάνει παρατηρήσεις και συστάσεις στους μεταφερόμενους μαθητές ούτε να επεμβαίνει προς επίλυση των διαφορών τους. Αυτό είναι έργο του Συνοδού, η εποπτεία του οποίου πρέπει να είναι συνεχής. 2. Για τα οιασδήποτε φύσεως παράπονά τους, οι γονείς οφείλουν να απευθύνονται προς το Γραφείο Κίνησης, ή προς την Επιτροπή Μεταφοράς με γραπτό σημείωμά τους και όχι απ ευθείας προς το προσωπικό της Μεταφορικής εταιρείας, δηλαδή τον Οδηγό και τον Συνοδό. 3. Απαγορεύεται η χρήση των σχολικών λεωφορείων από μαθητές για την μεταφορά των οποίων προς και από το σχολείο δεν έχει υπογραφεί με τον Μεταφορέα σχετική Σύμβαση.. 4. Μέσα στο σχολικό λεωφορείο, κατά τη διάρκεια του δρομολογίου, απαγορεύεται αυστηρώς το κάπνισμα. Της απαγόρευσης αυτής ουδείς εξαιρείται, συμπεριλαμβανομένων του Οδηγού και του Συνοδού. 5. Απαγορεύεται αυστηρά η χειροδικία προς τους μαθητές από τον Οδηγό και τον Συνοδό. Τέτοια ενέργεια επιφέρει την άμεση και οριστική αποπομπή του παραβάτη. 13

14 6. Κατά τη διάρκεια του δρομολογίου απαγορεύεται αυστηρά η εκ μέρους του Οδηγού ή του Συνοδού αποβίβαση μαθητή με αιτιολογικό την απρεπή ή ακόμη και βάναυση συμπεριφορά του. Στην ακραία εκείνη περίπτωση που κατά την κρίση του Συνοδού κινδυνεύει η σωματική ακεραιότητα μαθητή από τη βάναυση συμπεριφορά άλλου μαθητή, θα πρέπει να ενημερώνεται αμέσως η Διεύθυνση της σχολικής μονάδας και το Γραφείο Κίνησης.

15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΜΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟ ΨΥΧΙΚΟ τηλ fax (από 8:30 έως 18:00) τηλ , εσωτ.189 (από 8:30 έως 18:00) τηλ (από 16:00 έως τέλος δρομολογίων) τηλ , εσωτ.116 (από 16:00 έως τέλος δρομολογίων) ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ: τηλ. & fax (από 7:00 έως τέλος δρομολογίων) τηλ (από 7:00 τέλος δρομολογίων) τηλ , εσωτ.116 (από 7:00 έως τέλος δρομολογίων) 2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟ ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ τηλ , , , εσωτ.286 (από 8:30 έως 16:00) ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ: τηλ (από 7:00 έως τέλος δρομολογίων) τηλ , , εσωτ. 220 (από 7:00 έως τέλος δρομολογίων) 3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟ ΛΑΤΣΕΙΟ τηλ , εσωτ.114 (από 8:30 έως 16:00) ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ: τηλ (από 7:00 έως τέλος δρομολογίων) τηλ , εσωτ.134 (από 7:00 έως τέλος δρομολογίων) Οι γονείς, από την αρχή της σχολικής χρονιάς, μπορούν να ζητήσουν το κινητό τηλέφωνο της συνοδού του λεωφορείου και του υπευθύνου του γραφείου του Μεταφορέα. 15

16

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟN ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟN ΙΔΡΥΜΑ

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟN ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟN ΙΔΡΥΜΑ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟN ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟN ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΑΡΘΡΟ 1 Ο ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι σκοποί του παρόντος Κανονισμού είναι οι ακόλουθοι: 1. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΡΟΜΑ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΡΟ ΟΥ

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΡΟΜΑ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΡΟ ΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣ/ΚΗΣ ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΟΙΚ. Ω /ΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΣΘ/ΣΙΑΣ Ρόδος 13/01/2014 Αριθµ. Πρωτ. 13 Πληροφορίες. Π. ιακαντώνη Τηλ. 22413-60543 Fax.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1

Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Σύνοψη των δικαιωμάτων των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν 1 Ο κανονισμός (EΕ) 181/2011 (εφεξής «ο κανονισμός») αρχίζει να εφαρμόζεται την 1 η Μαρτίου 2013. Προβλέπει ελάχιστο αριθμό δικαιωμάτων των επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

ενεργούντος (ούσας) με την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου του μαθητού η των μαθητών. όνομα.γεννηθείς (θείσα)., την

ενεργούντος (ούσας) με την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου του μαθητού η των μαθητών. όνομα.γεννηθείς (θείσα)., την ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ : - Του Σωματείου μή κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την επωνυμία "ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ", του οποίου η έδρα είναι στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Πίνακας Περιεχομένων 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ...3 1.1 Αναθέτων Φορέας...3 Οργανισμός Συγκοινωνιών Επαρχίας Λευκωσίας...3 2. ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ...3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ «ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. ΚΑΡΡΑΣ» Kανονισμός Λειτουργίας του Νηπιαγωγείου «ΙΩΑΝΝΗΣ Μ.

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ «ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. ΚΑΡΡΑΣ» Kανονισμός Λειτουργίας του Νηπιαγωγείου «ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ «ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. ΚΑΡΡΑΣ» Kανονισμός Λειτουργίας του Νηπιαγωγείου «ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. ΚΑΡΡΑΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α TΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ «ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1

Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Περίληψη των διατάξεων που αφορούν στα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές 1 Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 170/2003 (Α 140)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 170/2003 (Α 140) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 170/2003 (Α 140) «Καθορισμός διοικητικών κυρώσεων, οργάνων και διαδικασία επιβολής τους στα διοικητικά όργανα των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου και στους ιδιοκτήτες των

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 1. Εισαγωγή 1.1. Σκοπός του παρόντος εγγράφου είναι η ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων για τα θέματα που

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΙΜΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΙΜΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΙΜΕ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΙΠ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ (1/3) Ικανότητα οχήματος: Ο μέγιστος αριθμός επιβατών που μπορεί να εξυπηρετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΓΕΛ ΑΛΙΜΟΥ - ΘΟΥΚΥΔΙΔΕΙΟ

1 ο ΓΕΛ ΑΛΙΜΟΥ - ΘΟΥΚΥΔΙΔΕΙΟ 1 ο ΓΕΛ ΑΛΙΜΟΥ - ΘΟΥΚΥΔΙΔΕΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Α. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ 1. Το καθημερινό πρόγραμμα αρχίζει στις 8.15 π.μ. Μετά την ώρα αυτή η πόρτα του σχολείου κλείνει. 2. Οι μαθητές προσέρχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Κ.Ο.Κ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ.

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Κ.Ο.Κ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Κ.Ο.Κ. ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ. 9.1 Γενικά. Είναι γεγονός ότι όλες οι ρυθμίσεις του Κ.Ο.Κ. αφορούν άμεσα στον κάθε οδηγό και πολύ περισσότερο στον επαγγελματία οδηγό. Άρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΛΑΔΑΣ. Νοικιάζεις αυτοκίνητο; Ενημερώσου, μάθε και διεκδίκησε τα δικαιώματά σου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΛΑΔΑΣ. Νοικιάζεις αυτοκίνητο; Ενημερώσου, μάθε και διεκδίκησε τα δικαιώματά σου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΛΑΔΑΣ Νοικιάζεις αυτοκίνητο; Ενημερώσου, μάθε και διεκδίκησε τα δικαιώματά σου Νοικιάζεις αυτοκίνητο στην Ευρώπη; Ενημερώσου, μάθε και διεκδίκησε τα δικαιώματά σου. Τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΣΜ/703/A Μεταφορά Προσωπικού: Από ΚΟΖΑΝΗ προς ΠΤΔΜ και αντίστροφα. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΤΔΜ από ΚΟΖΑΝΗ

ΔΣΣΜ/703/A Μεταφορά Προσωπικού: Από ΚΟΖΑΝΗ προς ΠΤΔΜ και αντίστροφα. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΤΔΜ από ΚΟΖΑΝΗ ΔΣΣΜ/703/A Μεταφορά Προσωπικού: Από ΚΟΖΑΝΗ προς ΠΤΔΜ και αντίστροφα. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΤΔΜ από ΚΟΖΑΝΗ Λεωφορεία - Αριθμός απαιτούμενων Λεωφορείων - Διαδρομές 1.1. Η μεταφορά του Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΩΝ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΩΝ Παράρτημα 2 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ Δεκτά αποδεικτικά μέσα Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---------- ΠΕΡ.Δ/ΝΣΗ Π& Δ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ -------- Ταχ.Δ/νση:Ηρώς Κων/πούλου 13Β Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 ου ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΥΚΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 ου ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΥΚΗΣ Β Δ/ΝΣΗ Δ.Ε ΑΘΗΝΑΣ 2 ο ΓΡΑΦΕΙΟ Δ.Ε 1 ο ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΥΚΗΣ Λεωφ. Ειρήνης 34, Πεύκη,15121 Τηλ. 210-8064586 Fax:210-8020251 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 ου ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΥΚΗΣ Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο για την Υποχρεωτική Ασφάλιση Οχημάτων

Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο για την Υποχρεωτική Ασφάλιση Οχημάτων Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο για την Υποχρεωτική Ασφάλιση Οχημάτων Νέες ρυθμίσεις Θέσπιση νέων ρυθμίσεων Ν.4261/2014 (άρθρο 169) με τον οποίο επέρχονται σημαντικές αλλαγές (τροποποίηση του Π.Δ.237/1986, με το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ «ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΘΗΝΩΝ»

ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ «ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΘΗΝΩΝ» ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟΥ «ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΘΗΝΩΝ» Σκο πευτη ρίου 17 Κο ρ ωπί, ( πίσω από τη Σχ ο λ ή Ευ ελπίδων της ΒΑ ΡΗ Σ ) Τ.Θ. 4 93 5, Τ.Κ. 1 9400 Τηλ. : 2109 6 5 48 6 7,2 1 0 9 6 54 9 1 8 Fa

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2013-2014

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2013-2014 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2013-2014 Το σχολείο είναι χώρος Αγωγής Μάθησης Δημιουργίας Πολιτισμού Ελευθερίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2013-2014 Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Μεταφορά µαθητών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης του Δήµου Κύµης-Αλιβερίου µε λεωφορεία και ταξί Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00 ΜΕ ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ,00 ΜΕ ΦΠΑ Αρ. Πρωτοκόλλου : 1918 Αθήνα: 27/6/2016 Έχοντας υπόψη: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 78.000,00 ΜΕ ΦΠΑ 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ 6 Μαΐου 2006 Α/Α Απόφαση ΔΣ 1 ΒΕ 1 24/2/2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΛΛΑΓΩΝ Ημερομηνία Κεφάλαιο Περιεχόμενο Κεφάλαιο 4, παράγραφος 3 προστίθεται το εξής : «Στο

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται.

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Η INTERAMERICAN σάς ενημερώνει για όσα ισχύουν για τα ανασφάλιστα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥ Γ Γ ΡΑ ΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Α ΝΟΙΚΤΟΥ Δ ΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Μ ΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ Δ ΙΑΓΩΝΙΣΜ ΟΥ Μ Ι Σ Θ Ω ΣΗ Λ Ε Ω ΦΟΡΕΙΩΝ Μ ΕΤΑ ΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση»

BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση» BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση» 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 1.1. Αυτοί οι όροι και κανονισμοί εφαρμόζονται στο σύστημα διάθεσης των ποδηλάτων «ποδήλατο

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

«ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» Με τον παρόντα ειδικό κανονισμό καθορίζονται τα σχετικά με την λειτουργία της Κεντρικής Λαχαναγοράς Ηρακλείου (Κ.Λ.Η.). Ο κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Μελέτη Πεδίου ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Μελέτη Πεδίου-Ορισμός Οι μελέτες πεδίου αναφέρονται σε προσχεδιασμένες δραστηριότητες των μαθητών/τριών που πραγματοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠάνταστηνυπηρεσίατουΠολίτη

ΠάνταστηνυπηρεσίατουΠολίτη ΠάνταστηνυπηρεσίατουΠολίτη 1 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Η ΠΡΟΛΗΨΗ των ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ είναι ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ 2 ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝΤΑΣ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 5411/10. ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ EΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Μερικές χρήσιµες συµβουλές στους γονείς για την αποφυγή των τροχαίων ατυχηµάτων Η πρόληψη του τροχαίου ατυχήµατος αφορά όλους µας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. 1(1) 866 Ν. 108(Ι)/95 Αρ. 3028,

Ε.Ε. Παρ. 1(1) 866 Ν. 108(Ι)/95 Αρ. 3028, Ε.Ε. Παρ. 1(1) 866 Ν. 108(Ι)/95 Αρ. 3028, 29.12.95 Ο περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Έκτακτων Υπαλλήλων στη Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 3. «Κανονισμός Λειτουργίας Κέντρου Διαχείρισης Εργαστηρίων (Κ.Δ.Ε.

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 3. «Κανονισμός Λειτουργίας Κέντρου Διαχείρισης Εργαστηρίων (Κ.Δ.Ε. Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 3 «Κανονισμός Λειτουργίας Κέντρου Διαχείρισης Εργαστηρίων (Κ.Δ.Ε.)» ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Άρθρο 51 Τροποποιήσεις Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 1. Το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α 57), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ΑΡΘΡΟ 94

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Αρχική ψήφιση: Δεκέμβριος 2004 Πρώτη Αναθεώρηση: Δεκέμβριος 2005 Δεύτερη αναθεώρηση: Ιανουάριος 2016 Με τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αντικείμενο Το αντικείμενο είναι η παραχώρηση άδειας χρήσης και εκμετάλλευσης της καντίνας του Δημοτικού Σταδίου Βορείου Πόλου. Έναρξη και διάρκεια Η ημερομηνία έναρξης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ - ΚΑΛΥΨΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (Ε.Ι.Χ. ΚΑΙ Φ.Ι.Χ.)

ΟΡΟΙ - ΚΑΛΥΨΕΙΣ - ΠΑΡΟΧΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (Ε.Ι.Χ. ΚΑΙ Φ.Ι.Χ.) H International Real Insurance, με συνεχόμενη επιτυχή παρουσία στον κλάδο οδικής βοήθειας στην ασφαλιστική αγορά, ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις των καιρών, και βασιζόμενη στην εμπειρία & αξιοπιστία της,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ» 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ» 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ταχ. Δ/ νση : Υπατίας 5, 105 57 ΑΘΗΝΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Σε συνέχεια ερωτημάτων που προέκυψαν σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή του Ν 3651/2008 (ΦΕΚ Α 44) «Οδική Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στους Κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας της NNO

Αλλαγές στους Κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας της NNO 1η Νοεμβρίου 2012 Αλλαγές στους Κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας της NNO Από την 1η Νοεμβρίου 2012 θα ισχύουν διάφορες αλλαγές στους κανόνες οδικής κυκλοφορίας της ΝΝΟ. Πολλές από αυτές τις αλλαγές είναι απλά

Διαβάστε περισσότερα

«Υπενθύμιση τήρησης ωραρίου προσέλευσης και αποχώρησης και άλλα θέματα»

«Υπενθύμιση τήρησης ωραρίου προσέλευσης και αποχώρησης και άλλα θέματα» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πεύκη, 7/10/2014. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αρ. πρωτ.: 447 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ 2 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επέκταση του θεσμού της δωρεάς μεταφοράς μαθητών Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης, στα αστικά κέντρα Παγκύπρια

Επέκταση του θεσμού της δωρεάς μεταφοράς μαθητών Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης, στα αστικά κέντρα Παγκύπρια ΕΓΓΡΑΦΟ 1 Επέκταση του θεσμού της δωρεάς μεταφοράς μαθητών Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης, στα αστικά κέντρα Παγκύπρια 1. Την Τετάρτη 10/9/08, με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, άρχισε η πρώτη φάση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 η ΕΚΔΟΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1. Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ε 95.12.10. Έκδοση 1/03.03.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ

Ε 95.12.10. Έκδοση 1/03.03.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ Ε 95.12.10 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Έκδοση 1/03.03.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 10 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ Η Οδηγία τέθηκε σε ισχύ με την

Διαβάστε περισσότερα

5.2 Πινακίδες Κ.Ο.Κ.

5.2 Πινακίδες Κ.Ο.Κ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ 5.1 Γενικά Οι γενικοί κανόνες κυκλοφορίας του Κ.Ο.Κ. εφαρμόζονται σε όλα τα οχήματα, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που προορίζονται για τη μαζική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΤΑ (7) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΤΑ (7) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΤΑ (7) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝ 1. Ο αδειούχος συντηρητής θα είναι υπεύθυνος για την καλή, αδιάλειπτη λειτουργία και συντήρηση των

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001)

Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) Υ.Α. Οικ. Β- 54871/4060/2003 (Β 1364). (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2963/2001) «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για το χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως αστικής, μιας γραμμής ως

Διαβάστε περισσότερα

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/Α/27.12.2010 Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής) και την τροποποίηση αυτού (ΦΕΚ 2494/Β/04-11-2011).

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/Α/27.12.2010 Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής) και την τροποποίηση αυτού (ΦΕΚ 2494/Β/04-11-2011). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 02-12-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: οικ. 237761 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ακτή Ποσειδώνος 14-16 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

1o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΞΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΚΟΛΑΡΙΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται.

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Η INTERAMERICAN σάς ενημερώνει για όσα ισχύουν για τα ανασφάλιστα

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεώσεις γονέα ή κηδεμόνα

Υποχρεώσεις γονέα ή κηδεμόνα Υποχρεώσεις γονέα ή κηδεμόνα Σύμφωνα με τη νομοθεσία, για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης του μαθητή / της μαθήτριας ευθύνεται εξ ολοκλήρου ο κηδεμόνας του. Για το λόγο αυτό πρέπει οι γονείς να

Διαβάστε περισσότερα

Επιτήρηση οδικής ασφάλειας

Επιτήρηση οδικής ασφάλειας Επιτήρηση οδικής ασφάλειας «Πρώτη Προτεραιότητα: Οδική Ασφάλεια» Κρήτη, 9-18 Νοεμβρίου 2013 Γιώργος Γιαννής, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ Αλεξάνδρα Λαΐου, Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΜΠ Πέτρος Ευγενικός, Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ 1.1 Έκταση Εργασιών Έργου 1 1.2 Διάρκεια Περιόδου 1 2.1 Προληπτική Συντήρηση 1 2.2 Πρόγραμμα Προληπτικής 1 2.3 Έντυπο αναφοράς Προληπτικής

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Μεταφορικών Εταιρειών - Ασφάλεια. Θεοδόσης Αναγνωστόπουλος Operational Excellence & QHSSE Manager October 2013

Αξιολόγηση Μεταφορικών Εταιρειών - Ασφάλεια. Θεοδόσης Αναγνωστόπουλος Operational Excellence & QHSSE Manager October 2013 Αξιολόγηση Μεταφορικών Εταιρειών - Ασφάλεια Θεοδόσης Αναγνωστόπουλος Operational Excellence & QHSSE Manager October 2013 Σκοπός 1. Να αναδειχθεί η ανάγκη ύπαρξης οργανωμένων, αυτοδύναμων και εξωστρεφών

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων. (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων. (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ 26 ο & 29 ο Δ.Σ. ΑΧΑΡΝΩΝ Κανονισμός Λειτουργίας ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. Κεφάλαιο Α'

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. Κεφάλαιο Α' ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Κεφάλαιο Α' Γενικές Διατάξεις Βασικές Αρχές Σκοπός Άρθρο 1 Σκοπός 1. Σκοπός της Συμφωνίας είναι η επιτάχυνση της αποζημίωσης και η απλοποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Βοηθός Φαρμακείου Ημ/νια: 19/11/2013 ΕΞΑΜΗΝΟ: Α Χειμερινό Μάθημα: Ασφάλεια και Υγιεινή Εισηγητής : Εμμανουήλ Ε. Νικόλαος Ενότητα: Εισαγωγή ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Υπόκειται σε περιορισμούς, κυρίως για λόγους οδικής ασφάλειας, καθώς η κόπωση είναι βασική αιτία πρόκλησης ατυχημάτων. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο χρόνος εργασίας στις οδικές μεταφορές επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (Τίτλος του Έργου) Στ... σήμερα.... ημέρα.οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : (Στοιχεία Φυσικού ή Νομικού προσώπου) 1. Ο., που θα ονομάζεται στο εξής, για συντομία,

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» ΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΑΣΕΙΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ & ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Στάσεις Λεωφορείων Στάσεις κατά μήκος της γραμμής Στάσεις στα σημεία συμβολής δύο ή περισσοτέρων λεωφορειακών γραμμών (πιθανά σημεία μετεπιβίβασης).

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Αθήνα, Νοέμβριος 2006 Το παρόν πλαίσιο εργασίας κωδικοποιεί τις απλές και αντικειμενικές προϋποθέσεις διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Σελ.1/5 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι 00 10.08.10 Πρώτο σχέδιο - ιανομή για σχόλια Όλες 01 15.10.10 Τελική έκδοση - Ελέγχτηκε: Λειτουργός Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

2. Οι χιονοδρόμοι επισκέπτες οφείλουν να γνωρίζουν πιθανούς κινδύνους που μπορεί να

2. Οι χιονοδρόμοι επισκέπτες οφείλουν να γνωρίζουν πιθανούς κινδύνους που μπορεί να ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΗΛΙΟΥ (ΧΚΠ) Α. Γενικοί Όροι Χρήσης Εγκαταστάσεων 1.Οι χιονοδρόμοι επισκέπτες χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις του ΧΚΠ με επίγνωση των εκάστοτε καιρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΟΠΑ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΑ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΟΠΑ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΠΑ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου του ΟΠΑ 4-10-2012, 10-7-2014 και 30-10-2014) Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου εγκρίνει

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί γονείς, 1. Εµφάνιση µαθητών

Αγαπητοί γονείς, 1. Εµφάνιση µαθητών ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΕΙΡΑΙΑ Πειραιάς, 15 Σεπτεµβρίου 2012 "Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ" ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Με αφορµή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ευχόµαστε σε όλους υγεία, δύναµη και επιτυχία στους στόχους

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 /1/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 /1/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 /1/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: Α3/165/251 Δ/ΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΙΔΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΙΔΙΟΥ Οι γονείς που προσέρχονται στη Σχολή προκειμένου να παραλάβουν τα παιδιά τους, παρακαλούνται να αποτείνονται στη γραμματεία και να την ενημερώνουν για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ NOMOY ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Σ.Μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ NOMOY ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Σ.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ NOMOY ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Σ.Μ.Α ΣΧΙΣΤΟΥ 2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Σ.Μ.Α ΣΧΙΣΤΟΥ 1. Εισερχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ

ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ Χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τις πιο συχνές εργασίες που μπορείτε ή πρέπει να κάνετε στο σχολείο μας και αφορούν μαθητές, γονείς και παλαιούς μαθητές. Α) Παραλαβή απολυτηρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Σχολείου ( σχέδιο της Απόφαση του Προεδρείου της Σχολικής Εφορείας, από την )

Εσωτερικός Κανονισμός Σχολείου ( σχέδιο της Απόφαση του Προεδρείου της Σχολικής Εφορείας, από την ) Εσωτερικός Κανονισμός Σχολείου ( σχέδιο της 30.06.2012 - Απόφαση του Προεδρείου της Σχολικής Εφορείας, από την 10.09.2012) Πίνακας Περιεχομένων 1. Γενικά 2. Πριν την έναρξη της πρώτης ώρας 3. Μέσα στις

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002460310 2014-12-09

14PROC002460310 2014-12-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ελευσίνα 10/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: 239693,239679 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.E. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφοριακή Αγωγή. «Κυκλοφορώ με ασφάλεια!» Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Φλώρινας - Γ Τάξη. Σχολικό έτος 2014-15

Κυκλοφοριακή Αγωγή. «Κυκλοφορώ με ασφάλεια!» Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Φλώρινας - Γ Τάξη. Σχολικό έτος 2014-15 Κυκλοφοριακή Αγωγή «Κυκλοφορώ με ασφάλεια!» Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Φλώρινας - Γ Τάξη Σκοπός του προγράμματος είναι: Σχολικό έτος 2014-15 α) Ο εμπλουτισμός της γνώσης και η κατανόηση των βασικών κανόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 2015-16

ΟΡΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 2015-16 ΟΡΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 2015-16 Αγαπητοί Γονείς, Oι Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Αγίας Παρασκευής (ΠΑΙ.Σ.Δ.Α.Π.) έχουν σαν σκοπό να εξυπηρετούν τους εργαζομένους γονείς και να εξασφαλίζουν στο παιδί ασφαλή διαμονή

Διαβάστε περισσότερα

Βασικοί Κανονισμοί Λειτουργίας του Σχολείου

Βασικοί Κανονισμοί Λειτουργίας του Σχολείου Βασικοί Κανονισμοί Λειτουργίας του Σχολείου Στο πλαίσιο της απαραίτητης ενημέρωσης που οφείλει το σχολείο προς τις οικογένειες των παιδιών, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα θέματα τα οποία αφορούν στην

Διαβάστε περισσότερα

MIF. Mάθετε τα δικαιώματά σας. ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

MIF. Mάθετε τα δικαιώματά σας. ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ MIF ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Έχετε εμπλακεί σε δυστύχημα με ανασφάλιστο ή με άγνωστο όχημα για το οποίο δεν ευθύνεστε; Mάθετε τα δικαιώματά σας. 1 Ίδρυση του Ταμείου Το Ταμείο Ασφαλιστών

Διαβάστε περισσότερα

: : : : Κανελλοπούλου Αγγελική 27213 61753 27210 95851 Ψαρών 15 (Διοικητήριο) Καλαμάτα 241 00. Π Ρ Ο Σ Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας

: : : : Κανελλοπούλου Αγγελική 27213 61753 27210 95851 Ψαρών 15 (Διοικητήριο) Καλαμάτα 241 00. Π Ρ Ο Σ Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμάτα 7 / 2 / 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ. ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΗΜΑΝΣΗΣ Πληροφορίες FAX Ταχ. Διεύθυνση Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013 Θέμα: Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) τα άρθρα 28 και 55A του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ A. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 1. Το σχολείο είναι χώρος όπου αναγνωρίζεται, διαμορφώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία : 04.05.2006 Αρ. πρωτ. Υπoθέσεων : 12198/27.07.2005 και 146/06 Αριθμός εγγράφου: 12198.2.4 και 146.2.3

Ημερομηνία : 04.05.2006 Αρ. πρωτ. Υπoθέσεων : 12198/27.07.2005 και 146/06 Αριθμός εγγράφου: 12198.2.4 και 146.2.3 Ημερομηνία : 04.05.2006 Αρ. πρωτ. Υπoθέσεων : 12198/27.07.2005 και 146/06 Αριθμός εγγράφου: 12198.2.4 και 146.2.3 1.Κύριο Γεώργιο Σουφλιά Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Αμαλιάδος 17 11523, Αθήνα 2.Κύριο Μιχάλη Λιάπη

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Προς: Όπως ο Π.Δ. Τηλέφωνο : 5238057 Πηροφ.:Ε. Γαβαλά ΦΑΞ: 5239238

Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Προς: Όπως ο Π.Δ. Τηλέφωνο : 5238057 Πηροφ.:Ε. Γαβαλά ΦΑΞ: 5239238 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα, 23/12/2010 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Υ4δ/Γ.Π.οικ.161698 Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ' Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του ΠΔ 346/2001 «περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων ΧV Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 03/04/2014 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 03/04/2014 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 03/04/2014 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΕ 136/11-12- 2013 ΕΚΑΒ Σερρών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) Εργασίες καθαριότητας για το κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Σεμινάριο μετεκπαίδευσης εκπαιδευτών οδήγησης Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2014 Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Γιώργος Γιαννής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Η Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Tην

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη Ατυχημάτων για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Πρόληψη Ατυχημάτων για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Πρόληψη Ατυχημάτων για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Γυθείου 1 Α, 152 31 Χαλάνδρι Τηλ.: 210-6741 933, 210-6740 118, Fax: 210-6724 536 e-mail: info@pedtrauma.gr www.pedtrauma.gr Γιατί Πρόληψη Παιδικών Ατυχημάτων;

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Αριθμός 45990/5584 ΦΕΚ 1782 Β / 26-8-2009

Απόφαση Αριθμός 45990/5584 ΦΕΚ 1782 Β / 26-8-2009 Απόφαση Αριθμός 45990/5584 ΦΕΚ 1782 Β / 26-8-2009 Συμπλήρωση τροποποίηση της υπ αριθ. οικ. 72048/9666/08/26.1.2009 «Καθορισμός διαδικαστικών λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ/τος 74/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΡΟΣ 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΡΟΣ 2014 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΤΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΡΟΣ 2014 B ΣΕΙΡΑ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 ΑΠΕΗΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ Αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ». Οι παραπάνω ποσότητες μπορεί να αυξομειωθούν κατά 5%. Εργοστάσιο Κατεργασίας. Μέση Ημερήσια Ποσότητα Μεταφοράς (Τν)

«ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ». Οι παραπάνω ποσότητες μπορεί να αυξομειωθούν κατά 5%. Εργοστάσιο Κατεργασίας. Μέση Ημερήσια Ποσότητα Μεταφοράς (Τν) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ.. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ) ΤΗΛ.2310/296.527/296-509 -FAX.2310/228.221 ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 541 10 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ **************************** ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΝΕΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ (α) Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του 2 ου ΓΕΛ ΠΕΥΚΗΣ

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του 2 ου ΓΕΛ ΠΕΥΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ του 2 ου ΓΕΛ ΠΕΥΚΗΣ Προτιμότερο να είσαι επαίτης παρά απαίδευτος, γιατί ως ζητιάνος σου λείπουν λεφτά μα ως απαίδευτος σου λείπει ανθρωπιά. Διογένης Σχολικός κανονισμός είναι ένα σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για τη μεταφορά συνοδευόμενων ζώων (ζώων συντροφιάς, ζώων βοήθειας) στις αμαξοστοιχίες και τα λεωφορεία της ΤΡΑΙΝΟΣΕ

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για τη μεταφορά συνοδευόμενων ζώων (ζώων συντροφιάς, ζώων βοήθειας) στις αμαξοστοιχίες και τα λεωφορεία της ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ Α.Ε. Αθήνα,13Ιανουαρίου 2014 Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών Υπηρεσία Τιμολογιακής Πολιτικής Αρ. Πρωτ. :2328185 Επιβατικών Μεταφορών Φ. 70.1.1/13

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΡΟΜΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 21-23/04/2016, ΑΘΗΝΑ

ΕΚΔΡΟΜΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 21-23/04/2016, ΑΘΗΝΑ Θέρμη, 16/03/2016 ΕΚΔΡΟΜΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Βασικά σημεία Ημερομηνία αναχώρησης: Πέμπτη, 21/04/2016 Ημερομηνία επιστροφής: Σάββατο, 23/04/2016 Συμμετέχουν: Μαθητές Γ Γυμνασίου Πόλη/Χώρα: Αθήνα, Ελλάδα Συνολικό

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα

Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Σεμινάριο μετεκπαίδευσης εκπαιδευτών οδήγησης Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2014 Λειτουργική Στατιστική Τροχαίων Ατυχημάτων στην Ελλάδα Γιώργος Γιαννής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Η Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα Tην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ»

ΘΕΜΑ: «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ρόδος, 3-5-2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Αρ. Πρωτ.: 3928 Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΤ. ΑΙΓΑΙΟΥ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Α ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Α ΕΝΝΟΙΕΣ. Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Α ΕΝΝΟΙΕΣ Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Ο παρών νόμος εφαρμόζεται (α) στα δρομολογημένα σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα