BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση»"

Transcript

1 BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση» 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 1.1. Αυτοί οι όροι και κανονισμοί εφαρμόζονται στο σύστημα διάθεσης των ποδηλάτων «ποδήλατο εν δράσει», εφ εξής «ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» το οποίο διαχειρίζεται η εταιρία Brainbox Πληροφορική Ε.Π.Ε., εφ εξής «Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Σε περίπτωση προβλήματος, απορίας ή παραπόνου σε σχέση με το σύστημα παρακαλώ επικοινωνήστε με τη Brainbox Πληροφορική Ε.Π.Ε. στο τηλέφωνο και διεύθυνση που αναγράφονται στον πίνακα Το σύστημα επιτρέπει την πρόσβαση σε ποδήλατα με αυτόματη εξυπηρέτηση. Το δίκτυο ποδηλάτων αποτελείται από σταθμούς ποδηλάτων οι οποίοι περιλαμβάνουν ποδήλατα προς διάθεση, σταθμευμένα σε κατάλληλες βάσεις στάθμευσης και σημεία εξυπηρέτησης των πολιτών. 2. ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 2.1. Η χρησιμοποίηση του συστήματος επιτρέπεται από άτομα ηλικίας άνω των 18 ετών που γνωρίζουν τη χρήση ποδηλάτων και δεν έχουν οποιαδήποτε ιατρική οδηγία αντίθετη στη χρήση και/ή οποιοδήποτε πρόβλημα με την όρασή τους και/ή τη χρησιμοποίηση του ποδηλάτου ως μεταφορικού μέσου Για ανήλικους χρήστες νομικά υπεύθυνος είναι ο κάτοχος της πιστωτικής κάρτας που θα χρησιμοποιηθεί για την εξασφάλιση κωδικού, ο οποίος δεσμεύεται από τους παρόντες όρους και στον οποίο αποδίδεται κάθε ευθύνη για κάθε καταστροφή που προκλήθηκε άμεσα ή έμμεσα από τον ανήλικο χρήστη που πραγματοποίησε τη χρήση της υπηρεσίας. 3. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: 3.1. Το σύστημα είναι διαθέσιμο κατά τη διάρκεια ολόκληρου του έτους ολόκληρο το εικοσιτετράωρο. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις διακοπής λειτουργίας για λόγους συντήρησης, λόγους ανωτέρας βίας ή απόφασης των αρμοδίων κρατικών αρχών για ολική ή μερική και προσωρινή ή αορίστου διαρκείας απαγόρευση της κυκλοφορίας των ποδηλάτων. 4. ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: 4.1. Η πρόσβαση στο σύστημα μπορεί να γίνει µε κάρτα συνδρομητή ή µε πιστωτική ή χρεωστική κάρτα Ο χρήστης στη συνέχεια πρέπει να κάνει αποδεκτούς τους όρους χρήσης του συστήματος, οι οποίοι είναι αναρτημένοι μόνιμα σε κάθε σταθμό, όπως επίσης και σε φυλλάδια που σχετίζονται με το σύστημα των ποδηλάτων τα οποία ευρίσκονται στη διάθεση του χρήστη σε ορισμένους σταθμούς Στην περίπτωση χρήσης του συστήματος µε κάρτα συνδρομητή ο χρήστης θα περάσει την κάρτα του από το σημείο που του υποδεικνύεται στο σταθμό και θα λάβει κλειδί για να ξεκλειδώσει το ποδήλατο από το σταθμό προς χρήση Στην περίπτωση χρήσης του συστήματος µε πιστωτική ή χρεωστική κάρτα ο χρήστης θα εισάγει τη πιστωτική του κάρτα στο κατάλληλο µμηχάνημά του σταθμού Ο χρήστης στη συνέχεια, αφού λάβει κωδικό και εν συνεχεία κλειδί, θα ξεκλειδώνει το ποδήλατο από το σταθμό προς χρήση Παράδοση του ποδηλάτου μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε σταθμό του συστήματος Παράδοση νοείται η επιστροφή, το κλείδωμα του ποδηλάτου στο σταθμό και του σχετικού κλειδιού στο σημείο εξυπηρέτησης.

2 5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ: 5.1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: Η Εταιρεία δεσμεύεται για την παροχή της υπηρεσίας του συστήματος σύμφωνα με τους προβλεπόμενους στο παρόν όρους Η Εταιρεία δεσμεύεται να καταβάλλει τις καλύτερες προσπάθειες για τη διασφάλιση της διάρκειας και της ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη: - Σε περίπτωση κακής χρήσης του συστήματος από το χρήστη. - Σε περίπτωση μη τήρησης από το χρήστη των υποχρεώσεών του που αναγράφονται στο παρόν. - Σε περίπτωση χρήσης του συστήματος από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο (π.χ. σε περίπτωση κλοπής ή αρπαγής της πιστωτικής κάρτας). - Σε περίπτωση βλαβών, δυσλειτουργιών ή αναστολής του συστήματος λόγω διακοπής των επικοινωνιών στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας ή δημόσιας τηλεφωνίας. - Για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά ήθελε προκληθεί στο χρήστη κατά τη διάρκεια χρήσεως του ποδηλάτου ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή περιουσία ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ: Ο χρήστης δεσμεύεται να χρησιμοποιεί το ποδήλατο με αυξημένη προσοχή και να τηρεί τους κανόνες ασφαλείας και οδικής κυκλοφορίας Ο χρήστης δεσμεύεται για τον έλεγχο του ποδηλάτου πριν από την έναρξη της χρήσης του. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας του ποδηλάτου δύναται εντός χρονικού διαστήματος έξι λεπτών να το επιστρέψει στο σταθμό χωρίς χρέωση και να παραλάβει άλλο ποδήλατο. Στην συνέχεια οφείλει να ειδοποιήσει την Εταιρεία στο τηλέφωνο που αναφέρεται στον πίνακα Ο χρήστης αναλαμβάνει την φύλαξη του ποδηλάτου που έχει παραλάβει και να το προστατεύει από κλοπή. Περαιτέρω δεσμεύεται να κλειδώνει το αντικλεπτικό σύστημα του ποδηλάτου κατά τη διακοπή της χρήσης του Ο χρήστης εξουσιοδοτείται να χρησιμοποιεί το ποδήλατο σύμφωνα με τους παρόντες όρους, καθόσον πραγματοποιεί μια λογική χρήση, που αποκλείει και: κάθε χρήση εκτός της προκαθορισμένης περιοχής των Δήμων της μείζονος Λευκωσίας, κάθε χρήση αντίθετη με τις διατάξεις του κώδικα κυκλοφορίας ή των κανόνων ασφαλείας, κάθε χρήση σε εδάφη ή σε φυσικές συνθήκες που καταστρέφουν το ποδήλατο, τη μεταφορά κάθε φορτίου άνω των 15 κιλών (συμπεριλαμβανομένου του χώρου του καλαθιού), κάθε μεταφορά επιβάτη με οποιοδήποτε τρόπο, κάθε χρήση που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο το χρήστη ή τρίτους, κάθε αποσυναρμολόγησης ή απόπειρας αποσυναρμολόγησης όλου ή μέρους του ποδηλάτου και γενικότερα κάθε ανορθόδοξη χρήση ποδηλάτου Αποδοχή της συμφωνίας διάθεσης σημαίνει αποδοχή του χρήστη για πλήρη ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά είτε στον ίδιο ή σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο ή περιουσία O χρήστης δεσμεύεται για την αναφορά, κάθε απώλειας, κλοπής στην αστυνομία ή άλλου προβλήματος ή περιστατικού σχετικού με το ποδήλατο, στην εταιρεία. Η αναφορά θα πρέπει να γίνεται άμεσα, ή το αργότερο εντός των επόμενων 12 ωρών που ακολουθούν το περιστατικό, στον τηλεφωνικό αριθμό που αναφέρεται στον πινάκα 1. Μέχρι και την παραλαβή του από την εταιρεία, το ποδήλατο μένει υπό την ευθύνη του χρήστη Για όσο χρόνο χρησιμοποιείται το ποδήλατο ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να: - Φέρει προστατευτικό κράνος αντανακλαστικό ρουχισμό και αλλά μέτρα ατομικής προστασίας. - Συμμορφώνεται πλήρως με τους όρους χρήσης του ποδηλάτου. - Τηρεί όλα τα σήματα και πινακίδες σημάτων της τροχαίας. - Λαμβάνει λογική προσοχή του ποδηλάτου για όσο χρόνο έχει τούτο υπό την κατοχή του.

3 - Όταν επιστραφεί το ποδήλατο σε οποιοδήποτε σταθμό ποδηλάτων του συστήματος, να τοποθετεί τούτο με ασφάλεια στον κατάλληλο χώρο υποδοχής του ποδηλάτου και να επιστρέφει άμεσα το κλειδί στο σημείο εξυπηρέτησης. - Επιστρέφει το ποδήλατο στην ίδια κατάσταση όπως το παρέλαβε από το σταθμό ποδηλάτων. - Μη χρησιμοποιεί το ποδήλατο για κούρσες, διαφημιστικούς και/ή σκοπούς επίδειξης δεξιοτήτων. - Μην επιτρέπει τη χρήση του ποδηλάτου από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. - Μη χρησιμοποιεί το ποδήλατο για να παρέχει και/ή ασκεί υπηρεσίες παράδοσης αγαθών. - Μην τοποθετεί και/ή μεταφέρει με το ποδήλατο οποιαδήποτε επικίνδυνα και/ή εύφλεκτα υλικά και/ή οποιοδήποτε αντικείμενο το οποίο μπορεί να τραυματίσει τον χρήστη και/ή οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο. - Μη μεταφέρει οποιοδήποτε επιβάτη με αυτό. 6. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ: 6.1 Το ποδήλατο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιαδήποτε χρονική περίοδο πέραν των 24 συνεχόμενων ωρών από την ώρα ξεκλειδώματος από τον σταθμό ποδηλάτων. 6.2 Η περίοδος χρήσεως για κάθε ένα ποδήλατο ξεκινά από τη στιγμή παραλαβής του κλειδιού από τον σταθμό και τελειώνει όταν το κλειδί επιστραφεί στην ειδική υποδοχή στο σημείο εξυπηρέτησης του σταθμού ποδηλάτων του συστήματος που επιστρέφεται το ποδήλατο. 6.3 Η περίοδος χρήσεως θα υπολογίζεται από το ηλεκτρονικό σύστημα δεδομένων των ιδιοκτητών και θα αποτελεί απόδειξη της δικής σας περιόδου χρήσεως. 6.4 Για την ανανέωση του χρόνου χρήσεως ενός ποδηλάτου απαιτείται να παρέλθει χρόνος πέντε λεπτών από το τέλος μίας περιόδου χρήσεως και την έναρξη άλλης περιόδου. Διαφορετικά, προσπάθεια παραλαβής του ποδηλάτου προ της παρόδου των πέντε λεπτών θα θεωρείται ως συνεχόμενη περίοδος με την προηγούμενη περίοδο και θα τυγχάνουν εφαρμογής οι ανάλογες χρεώσεις. 7. ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: 8.1 Η χρήση του ποδηλάτου μπορεί να γίνει μόνο με τη χρήση της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας του χρήστη στον κατάλληλο δέκτη του σταθμού. 8.2 Εφόσον το ποδήλατο έχει επιστραφεί και δεν έχει υποστεί ζημίες, χρεώνεται το ποσό που αντιστοιχεί στη χρήση του ποδηλάτου κατά τη διάρκεια ισχύος του. 8.3 Η τελική διευθέτηση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας του χρήστη λαμβάνοντας υπ όψιν τις πρόνοιες του όρου 7.2 θα πραγματοποιείται σε 24 ώρες από τη λήξη της περιόδου χρήσης του ποδηλάτου. 8.5 Σε περίπτωση μη επιστροφής η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα απαίτησης περαιτέρω χρέωσης μέχρι του ποσού των 600 ανά ποδήλατο. 8. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ 9.1 Ο χρήστης είναι ο μόνος και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος των καταστροφών που προκάλεσε το ποδήλατο ή της χρήσης που πραγματοποίησε καθ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης του ποδηλάτου, συμπεριλαμβανομένης αυτής που υπερβαίνει τη διάρκεια προκαθορισμένης χρήσης σε περίπτωση μη έγκαιρης επιστροφής του ποδηλάτου από το χρήστη. 9.2 Κάθε καθυστέρηση παράδοσης του ποδηλάτου μεγαλύτερη των 24 ωρών (η προθεσμία υπολογίζεται από την ώρα της παραλαβής του ποδηλάτου από τον σταθμό μίσθωσης) θεωρείται ως περίπτωση εξαφάνισης του ποδηλάτου.

4 9.3 Στην περίπτωση εξαφάνισης του ποδηλάτου για το οποίο είναι υπεύθυνος μέχρι την επιστροφή του στην κατάσταση που παραλήφθηκε στην εταιρεία, ο χρήστης έχει την υποχρέωση, η οποία προσδιορίζεται ανωτέρω, να αναφέρει την εξαφάνιση του ποδηλάτου στην εταιρεία και στην αστυνομία. 9.4 Σε περίπτωση ατυχήματος ή/και βλαβών, ή/και καταστροφών ή/και οποιουδήποτε περιστατικού που συνέβη εξαιτίας του ποδηλάτου, ο πελάτης έχει την υποχρέωση, η οποία προσδιορίζεται ανωτέρω να αναφέρει τα γεγονότα εντός των αναγραφόμενων προθεσμιών και στον προαναφερόμενο τηλεφωνικό αριθμό. Παρ όλα αυτά, το ποδήλατο παραμένει υπό την ευθύνη του πελάτη μέχρι το κλείδωμά του σε ένα σημείο παράδοσης, ή μέχρι την απόδοσή του σε κατάλληλα χέρια σε αντιπρόσωπο επισκευών της εταιρείας. 9.5 Με την ανάληψη ευθύνης ποδηλάτου από ένα χρήστη, ο τελευταίος δεσμεύεται να ελέγξει, εκ των προτέρων την αποτελεσματική λειτουργία του ποδηλάτου, κυρίως με επαλήθευση των κύριων λειτουργικών στοιχείων του, οι οποίες, μη περιοριστικά, είναι: η καλή τοποθέτηση της σέλας και των πεταλιών, η καλή κατάσταση του πλαισίου και των ελαστικών, η καλή λειτουργία του κουδουνιού, η καλή λειτουργία των φρένων και των φώτων. 9.6 Συστήνεται στο χρήστη να δείχνει ιδιαίτερη προσοχή στο φρενάρισμα σε περίπτωση βροχής και να ρυθμίσει τη σέλα προκειμένου να προσαρμόσει το ύψος της στη μορφολογία του σώματος του. 9.7 Ο χρήστης δηλώνει ότι έχει πλήρη επίγνωση πιθανών κινδύνων που συνδέονται με την εντατική χρήση ποδηλάτου. Επιπλέον δηλώνει ότι όλες οι σχετικές πληροφορίες που καταχωρεί στο σύστημα είναι ακριβείς, είναι σε θέση να χρησιμοποιεί και έχει τις φυσικές προϋποθέσεις που αφορούν στη χρήση ενός ποδηλάτου 9.8 Ο χρήστης δεν μπορεί να στραφεί κατά της εταιρείας για κάθε περίπτωση που χρήζει αναστολής, διακοπής ή δυσλειτουργίας των υπηρεσιών. 10 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 10.1 Σε περίπτωση που λόγω παράβασης οποιουδήποτε από τους παρόντες όρους, καταστεί αναγκαία η προσφυγή στη βάση δεδομένων που διατηρεί η JCC ή/και συνδεδεμένες τράπεζες σε σχέση με το ονοματεπώνυμο, ταυτότητα και διεύθυνση του χρηστή, ο χρήστης παρέχει το δικαίωμα στην εταιρεία να αντλήσει και χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες από τις αντίστοιχες βάσεις δεδομένων. Η εταιρεία δεσμεύεται στην τήρηση των κανονισμών όσον αφορά την εμπιστευτικότητα και τη διαχείριση των προσωπικών και εμπιστευτικών δεδομένων. 11 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΙΚΙΩΝ 11.1 Ο χρήστης μπορεί να πραγματοποιήσει καταγγελία εντός προθεσμίας δέκα ημερών από την ημερομηνία που πραγματοποιήθηκαν τα γεγονότα τα οποία καταγγέλλει. Οι παρόντες όροι υπόκεινται στην Κυπριακή νομοθεσία. Κάθε σχετική διαφωνία στην εκτέλεση, την λειτουργία και την ερμηνεία των όρων θα επιλύεται δικαστικά στα δικαστήρια Λευκωσίας Κάθε καταγγελία θα αποστέλλεται στη διεύθυνση που φαίνεται στον πίνακα 1, με την ένδειξη «Καταγγελία για το Σύστημα Ποδηλάτων Ποδήλατο εν δράσει».

5 Πίνακας 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Brainbox Πληροφορική Ε.Π.Ε. Τηλέφωνο : (+357) , (+30) Διεύθυνση : Ανδριανουπόλεως 11 & Θερμαϊκού 2, Ελλάδα ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ: 1. Πρώτο μισάωρο Μηδενική Χρέωση 2. Κάθε επόμενο μισάωρο 1

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία µε την επωνυµία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» παρέχει στους συνδροµητές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 ƧƭƷƬƶƬ ƶƹʊʃƶƴưƭƶ ƴƶƴƽƴʊʒƴƶ ƶijǎLjǒiǁį ƴinjƾijdž ǀ ƱǗNjLjNjǎǑ ƪljȺǏǎıǙȺǎǑ ƪIJĮLjǏİǁĮǐ 3/$< ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳ

cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 ƧƭƷƬƶƬ ƶƹʊʃƶƴưƭƶ ƴƶƴƽƴʊʒƴƶ ƶijǎLjǒiǁį ƴinjƾijdž ǀ ƱǗNjLjNjǎǑ ƪljȺǏǎıǙȺǎǑ ƪIJĮLjǏİǁĮǐ 3/$< ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳ cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 1 2 3 4 5 6 7 1 2 1 16 s, A, 1/2 CYTA. 4 11 3471, 2/2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... @ 2155555900............ (SIM) SIM microsim n nosim 1....... 2....... 3................ 1 2 3 :... :... :... :... : : : :... :... ( & ) 1 2 3... : : :.:..:...... : :...:......... :... :... SMS (d ). :....:...:

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE

Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE 1. Εισαγωγή Το e-shop είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η ανώνυμη εταιρεία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σταθερά +300 κινητά. Tέλος αποσύνδεσης για τους πρώτους µήνες σύνδεσης, βάσει τιµοκαταλόγου www.hol.gr **διατίθενται µόνο στην υπηρεσία double play

Σταθερά +300 κινητά. Tέλος αποσύνδεσης για τους πρώτους µήνες σύνδεσης, βάσει τιµοκαταλόγου www.hol.gr **διατίθενται µόνο στην υπηρεσία double play ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ Κωδικός Συνεργάτη ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Όνοµα Πατρώνυµο Επάγγελµα / Δραστηριότητα Αρ. Τηλ. επικοινωνίας 2 Κινητό* 6 9 Επώνυµο ΑΔΤ ΑΦΜ* Διαβατήριο E-mail επικοινωνίας ΔΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Β 748/21-06-2006). OFFICE

Β 748/21-06-2006). OFFICE ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΖΩΝΗΣ VODAFONE HOME / OFFICE 1. Έχοντας υπ όψη τη Νοµοθεσία περί Τηλεπικοινωνιών. 2. Έχοντας υπ όψη το Ν. 2251/94 περί Προστασίας Καταναλωτή, όπως ισχύει. 3. Έχοντας υπ όψη

Διαβάστε περισσότερα

δωματίων για ορισμένες περιόδους, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια ή εάν αυτό ζητείται από καιρό σε καιρό.

δωματίων για ορισμένες περιόδους, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια ή εάν αυτό ζητείται από καιρό σε καιρό. Αυτοί οι γενικοί όροι παράδοσης ("Όροι") αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Συμφωνητικού των Ξενοδοχείων ("Συμφωνητικό Ξενοδοχείου" το οποίο μαζί με τους Όρους αναφέρεται ως "Συμφωνητικό") που έχει συναφθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «WIND A.E.B.E.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ Οι ακόλουθοι Όροι διέπουν τη Συμφωνία Συμμετοχής στα Συστήματα Καρτών μεταξύ της JCC και του Εμπόρου και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 1. ΟΡΙΣΜΟΙ: Εκτός όπου το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθµός. Fax Κινητό. ίδια µε τη διεύθυνση επιχείρησης. Πληροφορίες Τηλεφωνικών Αριθµών Προς Ενεργοποίηση

ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθµός. Fax Κινητό. ίδια µε τη διεύθυνση επιχείρησης. Πληροφορίες Τηλεφωνικών Αριθµών Προς Ενεργοποίηση ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Κωδικός Πωλητή hellas online ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ hol business double-play Διακριτικός Τίτλος Επιχείρησης Εδρα Δραστηριότητα Επωνυµία ΑΦΜ ΔΟΥ Οδός Αριθµός Δήµος Νοµός Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DOMAIN NAME

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DOMAIN NAME Cyta Ελλάς Τηλεπικοινωνιακή Α.Ε. Λ. Αλεξάνδρας 128, 114 71 Αθήνα ΑΦΜ: 998646157, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Γ.Ε.ΜΗ.: 7339101000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62321/01ΑΤ/Β/07/037 www.cyta.gr Μπορείτε να στείλετε τη συμπληρωμένη αίτησή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AEGEAN VISA

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AEGEAN VISA ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AEGEAN VISA Η χρήση της πιο κάτω πιστωτικής κάρτας (και τυχόν επιπρόσθετων καρτών οι οποίες θα εκδοθούν σε Εξουσιοδοτηµένο Κάτοχο Κάρτας όπως προνοείται στην

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου

Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου Περιουσία για Όλους Όροι Ασφάλισης Αυτοκινήτου Εξ-ασφάλιση Αυτοκινήτου Καλωσήλθατε στην ΑΧΑ Αγαπητέ Ασφαλισμένε/Ασφαλισμένη, Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε την ΑΧΑ Ασφαλιστική για την κάλυψη της περιουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Μεταφοράς (επιβάτες και αποσκευές)

Γενικοί Όροι Μεταφοράς (επιβάτες και αποσκευές) Γενικοί Όροι Μεταφοράς (επιβάτες και αποσκευές) Φρανκφούρτη, Μάιος 2014 Εκδότης: Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft Άρθρο 1 - Ορισμοί... Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής... Άρθρο 3 - Εισιτήρια... Άρθρο 4 Ναύλοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. Λ. Κηφισίας 66, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα Α.Φ.Μ.: 099936189, ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 48025/01AT/B/01/26/03

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:... Συμφωνία μεταξύ της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου από την οδό Τηλεπικοινωνιών, Τ.Θ.24929, 1396 Λευκωσία (στο εξής η "Cyta")

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης υπηρεσιών

Όροι χρήσης υπηρεσιών Όροι χρήσης υπηρεσιών Παρακαλείσθε όπως αναγνώσετε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών, προτού προβείτε στη χρήση του δικτυακού μας τόπου. Η πρόσβαση, η χρήση των υπηρεσιών της MyIP net-works,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ EΓ-13-02/1-20.02.14 ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ SPEEDEX Α.Ε. TΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Κηφισιά, 2014 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Χαρακτηριστικά της Speedex Σελ. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΡΤΩΝ PREPAID VISA

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΡΤΩΝ PREPAID VISA ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΡΤΩΝ PREPAID VISA 1. ΟΡΟΛΟΓΙΑ Στους όρους αυτούς εκτός όπου στο κείμενο ρητά προνοείται άλλως «ΑΤΜ» σημαίνει την αυτόματη ταμειακή μηχανή που αποδέχεται την Κάρτα και που τυγχάνει χειρισμού

Διαβάστε περισσότερα

9. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος συνδρομητής έχει αιτηθεί συνδυαστική υπηρεσία Nova 3Play και δεν ενεργοποιηθεί

9. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος συνδρομητής έχει αιτηθεί συνδυαστική υπηρεσία Nova 3Play και δεν ενεργοποιηθεί ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3Play Στην παρούσα περιγράφονται οι πρόσθετοι όροι που ισχύουν για τις συνδυαστικές υπηρεσίες Nova 3Play. Η παρούσα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των κατ ιδίαν Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Χρήσης Truckbird

Γενικοί Όροι Χρήσης Truckbird (/) Γενικοί Όροι Χρήσης Truckbird Για την εξασφάλιση της ποιότητας και ασφάλειας των συναλλαγών σας δημιουργήσαμε τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της ηλεκτρονικής αγοράς Truckbird. Για να προχωρήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν ταξιδεύετε μαζί μας

Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν ταξιδεύετε μαζί μας ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ Α.Ε. Τι πρέπει να γνωρίζετε όταν ταξιδεύετε μαζί μας Πρόλογος 1. Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ. είναι σιδηροδρομική εταιρία μεταφοράς επιβατών και φορτίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - KΑΛΟ ΤΑΞΗΒΗ

ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - KΑΛΟ ΤΑΞΗΒΗ ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - KΑΛΟ ΤΑΞΗΒΗ 1. Αντικείμενο του Ενέργειας. Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «PEPSICO HBH Ε.Π.Ε.» και έδρα στον Άγιο Στέφανο Αττικής (22 ο χλμ ΕΟ Αθηνών-Λαμίας)

Διαβάστε περισσότερα

-Η COLLECTIVE COURIER έχει αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 997937830, με αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) την Ι Αθηνών.

-Η COLLECTIVE COURIER έχει αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 997937830, με αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) την Ι Αθηνών. ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 Χαρακτηριστικά της εταιρείας -Η COLLECTIVE COURIER ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2010 με την επωνυμία Ι.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ-Μ.ΣΜΥΡΝΙΟΥ Ο.Ε. και με διακριτικό τίτλο Ι.Μ.COLLECTIVE COURIER Ο.Ε. -Η COLLECTIVE

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL

Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL Συµπληρώστε υποχρεωτικά ένα από τα παρακάτω: ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ Τηλέφωνο Εξυπηρέτησης Πελατών: 13831 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝ ΡΟΜΗΤΗ Επώνυµο/Επωνυµία- ιακριτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ Πρόσβαση στο Internet µε ταχύτητα 24/1 Mbps και 1 κανάλι φωνής WIND Business e-mail & web hosting (Εκεί θα λάβετε τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Οι όροι της παρούσας Σύµβασης-Πλαίσιο διέπουν την παροχή από την Τράπεζα υπηρεσιών πληρωµών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εναρµόνιση µε τις διατάξεις του Ν. 3862/2010 περί «προσαρµογής της ελληνικής νοµοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΣΤΟΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (web hosting)

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΣΤΟΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (web hosting) ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΣΤΟΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ (web hosting) Ο κ. Ιωάννης Οικονόμου, με διακριτικό τίτλο «Antithesis Group», ο οποίος στη συνέχεια της σύμβασης αυτής θα αποκαλείται «Πάροχος», διαθέτει μέσω

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP

Υπηρεσία Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP Φύλλο δεδομένων Υπηρεσία Επιτόπιας Υποστήριξης Υλικού HP Υπηρεσίες HP Care Pack Κύρια χαρακτηριστικά της υπηρεσίας Διάγνωση προβλημάτων και απομακρυσμένη υποστήριξη Επιτόπια υποστήριξη υλικού Περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα