7.5 Πρωτόκολλο IP. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "7.5 Πρωτόκολλο IP. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ"

Transcript

1 Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.5 Πρωτόκολλο IP 38. Τι είναι το πρωτόκολλο ιαδικτύου (Internet Protocol, IP); Είναι το βασικό πρωτόκολλο του επιπέδου δικτύου της τεχνολογίας TCP/IP. Βασίζεται στα αυτοδύναµα πακέτα που µεταφέρονται ανεξάρτητα το ένα από το άλλο εν εξασφαλίζει αξιοπιστία στη µετάδοση των πακέτων και όλοι οι έλεγχοι για την αξιοπιστία γίνονται από το πρωτόκολλο TCP. 39. Πώς λειτουργεί το πρωτόκολλο IP; 1. Όταν το TCP (ή το UDP) θέλει να µεταδώσει ένα τµήµα, τότε του προσθέτει τη διεύθυνση IP προορισµού και το παραδίδει στο IP. 2. Το IP προσθέτει στο TCP (ή UDP) τµήµα τη δική του επικεφαλίδα, σχηµατίζοντας ένα IP αυτοδύναµο πακέτο (µε µέγιστο µήκος 64 kbytes) 3. Το IP παραδίδει το IP αυτοδύναµο πακέτο στο φυσικό δίκτυο (δηλαδή στο επίπεδο πρόσβασης δικτύου του TCP/IP) για να το µεταδώσει στον προορισµό του. Αν το φυσικό δίκτυο έχει µέγιστο µήκος µονάδας µεταφοράς µικρότερο από 64 Kbytes τότε το IP, σπάει τα αυτοδύναµα πακέτα σε µικρότερα τµήµατα που λέγονται κοµµάτια (fragments) 4. Το πρωτόκολλο IP του δικτύου βρίσκει την κατάλληλη διαδροµή για να οδηγήσει το αυτοδύναµο πακέτο στον προορισµό του. 40. Αναφέρετε ονοµαστικά τα πεδία της IP επικεφαλίδας. Τα πεδία της IP επικεφαλίδας είναι: Τα πεδία του Σταθερού Τµήµατος της Επικεφαλίδας: 1. Έκδοση 2. Μήκος Επικεφαλίδας 3. Είδος Εξυπηρέτησης 4. Συνολικό Μήκος 5. Αναγνώριση 6. DF 7. MF 8. είκτης Εντοπισµού Τµήµατος 9. Χρόνος Ζωής 10. Αριθµός Πρωτοκόλλου 11. Άθροισµα Ελέγχου Επικεφαλίδας 12. ιεύθυνση Πηγής 13. ιεύθυνση Προορισµού Τα πεδία του Μεταβλητού Τµήµατος της Επικεφαλίδας: 14. IP Επιλογές 15. Πεδίο Συµπλήρωσης 41. Πότε πραγµατοποιείται διάσπαση των αυτοδύναµων πακέτων; Τα IP αυτοδύναµα πακέτα που έχουν µέγεθος 64Kbytes µπορεί να µην µπορούν να µεταδοθούν από τα φυσικά δίκτυα, αν αυτά δε µπορούν να µεταδώσουν τόσο µεγάλα πακέτα. Για αυτό το λόγο: 1. Το IP πρωτόκολλο του πρώτου δροµολογητή που θα διαπιστώσει ότι δεν µπορεί να στείλει το αυτοδύναµο πακέτο επειδή είναι µεγαλύτερο, από το Γεωργιλά Χιονία, Καθ. Πληροφορικής

2 Κεφάλαιο 7 (µέρος 2 ο ) ιαδικτύωση - INTERNET πακέτο που µπορεί να στείλει το φυσικό δίκτυο, χωρίζει το αυτοδύναµο πακέτο σε µικρότερα τµήµατα 2. Τα τµήµατα αυτά ονοµάζονται κοµµάτια (fragments) 3. Τα κοµµάτια ενός αυτοδύναµου πακέτου είναι καινούρια, ανεξάρτητα αυτοδύναµα πακέτα, που το καθένα ακολουθεί τη δική του διαδροµή 4. Όταν τα κοµµάτια φτάσουν στον τελικό τους προορισµό συναρµολογούνται ξανά (από το IP του υπολογιστή προορισµού) για να φτιάξουν το αυτοδύναµο πακέτο 42. Πώς χρησιµοποιείται το πεδίο Αναγνώριση της IP επικεφαλίδας; Το πεδίο Αναγνώριση της IP επικεφαλίδας χρησιµοποιείται ως εξής: Όταν ένα IP αυτοδύναµο πακέτο, σπάσει σε πολλά κοµµάτια, τότε όλα του τα κοµµάτια παίρνουν την ίδια τιµή στο πεδίο αυτό Όταν τα κοµµάτια φτάσουν στον υπολογιστή προορισµού, τότε αυτός ελέγχει το πεδίο Αναγνώριση για να βρει σε ποιο πακέτο ανήκει κάθε κοµµάτι. Όσα κοµµάτια έχουν την ίδια τιµή σε αυτό το πεδίο ανήκουν στο ίδιο αυτοδύναµο πακέτο. 43. Πώς το IP όταν λαµβάνει ένα πακέτο γνωρίζει, ότι αυτό είναι κοµµάτι ενός µεγαλύτερου αυτοδύναµου πακέτου και όχι ένα ξεχωριστό αυτοδύναµο πακέτο; Για να καταλάβει το IP του υπολογιστή προορισµού αν ένα πακέτο που µόλις έλαβε είναι κοµµάτι ενός µεγαλύτερου αυτοδύναµου πακέτου και όχι ένα ξεχωριστό αυτοδύναµο πακέτο, ελέγχει το πεδίο της IP επικεφαλίδας που λέγεται ένδειξη ύπαρξης περισσότερων κοµµατιών (More Fragments, MF). Εάν το πεδίο αυτό έχει τιµή 1, σηµαίνει ότι το αυτοδύναµο πακέτο έχει διασπαστεί σε κοµµάτια. Όλα τα κοµµάτια, στα οποία έχει διασπαστεί το αυτοδύναµο πακέτο έχουν τιµή 1 στο πεδίο MF, εκτός από το τελευταίο που έχει τιµή 0 στο πεδίο MF. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ (ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ) ηλαδή αν ένα πακέτο έχει τιµή 0 στο πεδίο MF τότε: o ή είναι ξεχωριστό αυτοδύναµο πακέτο o ή είναι το τελευταίο κοµµάτι ενός µεγαλύτερου αυτοδύναµου πακέτου. SOS 44. Τι συµβαίνει αν ο υπολογιστής προορισµού δε µπορεί να συναρµολογήσει ένα αυτοδύναµο πακέτο όταν αυτό έχει διασπαστεί σε κοµµάτια; Αν ο υπολογιστής προορισµού δε µπορεί να συναρµολογήσει ένα αυτοδύναµο πακέτο που έχει διασπαστεί σε κοµµάτια, τότε το πεδίο ένδειξη απαγόρευσης διάσπασης αυτοδύναµου πακέτου (Don t Fragment, DF) παίρνει την τιµή 1. Έτσι, τιµή 1 στο πεδίο DF σηµαίνει ότι απαγορεύεται η διάσπαση του αυτοδύναµου πακέτου. Αν παρόλα αυτά το αυτοδύναµο πακέτο πρέπει να µεταδοθεί µέσω ενός φυσικού δικτύου το οποίο δε µπορεί να µεταδώσει τόσο µεγάλα αυτοδύναµα πακέτα, τότε: - 2 -

3 Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Αν υπάρχει εναλλακτική διαδροµή, επιλέγεται αυτή ενώ Αν δεν υπάρχει εναλλακτική διαδροµή το αυτοδύναµο πακέτο απορρίπτεται ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ (ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ) o Αν ένα πακέτο έχει τιµή 0 στο πεδίο DF τότε µπορεί να σπάσει σε κοµµάτια ενώ o Αν ένα πακέτο έχει τιµή 1 στο πεδίο DF τότε δε µπορεί να σπάσει σε κοµµάτια 45. Ποια λειτουργία πραγµατοποιείται µέσω του πεδίου είκτης Εντοπισµού Τµήµατος της IP επικεφαλίδας; Ο είκτης Εντοπισµού Τµήµατος: µετριέται σε οκτάδες οκτάδων (bytes) και δείχνει σε ποιο σηµείο του αρχικού αυτοδύναµου πακέτου ανήκει το συγκεκριµένο κοµµάτι. βοηθάει το πρωτόκολλο IP του υπολογιστή προορισµού για κάθε κοµµάτι που λαµβάνει, να βρει τη θέση του µέσα στο αρχικό αυτοδύναµο πακέτο ώστε να τα συναρµολογήσει σωστά, για να φτιάξει το αρχικό πακέτο. 46. Πώς χρησιµοποιείται το πεδίο Internet ιεύθυνση Πηγής της IP επικεφαλίδας; Προσδιορίζει την IP διεύθυνση του υπολογιστή που στέλνει το αυτοδύναµο πακέτο. Έτσι ο υπολογιστής προορισµού γνωρίζει ποιος έστειλε το αυτοδύναµο πακέτο. 47. Πώς χρησιµοποιείται το πεδίο Internet ιεύθυνση Προορισµού της IP επικεφαλίδας; Προσδιορίζει την IP διεύθυνση του υπολογιστή στον οποίο πρέπει να παραδοθεί το πακέτο. Έτσι οι δροµολογητές από τους οποίους περνάει το αυτοδύναµο πακέτο καταλαβαίνουν ποιος είναι ο προορισµός του και φροντίζουν να το στείλουν σε αυτόν. 48. Πώς χρησιµοποιείται το πεδίο Αριθµός Πρωτοκόλλου της IP επικεφαλίδας; Πληροφορεί το IP πρωτόκολλο του υπολογιστή προορισµού, σε ποιο πρωτόκολλο του επιπέδου µεταφοράς (UDP ή TCP) να παραδώσει το IP πακέτο 49. Πώς χρησιµοποιείται το πεδίο Άθροισµα Ελέγχου της IP επικεφαλίδας; Βοηθάει το IP του υπολογιστή προορισµού να ελέγξει την ορθότητα της επικεφαλίδας του IP πακέτου. Ο έλεγχος αυτός είναι απαραίτητος, γιατί καθώς το αυτοδύναµο πακέτο περνάει από δροµολογητή σε δροµολογητή, η επικεφαλίδα του συνεχώς αλλάζει και µπορεί να συµβεί κάποιο σφάλµα (δηλαδή κάποιο bit να αλλάξει από 0 σε 1 ή αντίστροφα) Γεωργιλά Χιονία, Καθ. Πληροφορικής

4 Κεφάλαιο 7 (µέρος 2 ο ) ιαδικτύωση - INTERNET 50. Πώς χρησιµοποιείται το πεδίο Έκδοση της IP επικεφαλίδας; ηλώνει την έκδοση του πρωτοκόλλου IP Οι δροµολογητές που διαχειρίζονται το ίδιο αυτοδύναµο πακέτο πρέπει να χρησιµοποιούν την ίδια έκδοση του πρωτοκόλλου IP 51. Πώς χρησιµοποιείται το πεδίο Μήκος Επικεφαλίδας της IP επικεφαλίδας; ηλώνει το µήκος του σταθερού τµήµατος της επικεφαλίδας σε λέξεις των 32 bits Η µικρότερη τιµή που µπορεί να πάρει είναι Πώς χρησιµοποιείται το πεδίο Συµπλήρωση της IP επικεφαλίδας; Επειδή το µήκος του µεταβλητού τµήµατος της επικεφαλίδας δεν είναι απαραίτητα πολλαπλάσιο των 32 bits, χρησιµοποιείται το πεδίο Συµπλήρωση. Το πεδίο αυτό έχει όσο µήκος χρειάζεται έτσι ώστε αν το µήκος του προστεθεί µε το µήκος του µεταβλητού τµήµατος της επικεφαλίδας να προκύψει µήκος πολλαπλάσιο των 32 bits 53. Πώς χρησιµοποιείται το πεδίο Συνολικό Μήκος της IP επικεφαλίδας; ηλώνει το µήκος όλου του αυτοδύναµου πακέτου (επικεφαλίδα και δεδοµένα µαζί) Η µέγιστη τιµή του είναι bytes (64Kbytes = 64 * bytes = bytes) Αν το αυτοδύναµο πακέτο έχει χωριστεί σε κοµµάτια, τότε το πεδίο αυτό δηλώνει το µήκος του συγκεκριµένου κοµµατιού και όχι το µήκος του αρχικού αυτοδύναµου πακέτου. 54. Πως χρησιµοποιείται το πεδίο Είδος Εξυπηρέτησης της IP επικεφαλίδας; ηλώνει τι είδους υπηρεσία ζητάει ο υπολογιστής από το επικοινωνιακό υποδίκτυο. Οι υπηρεσίες που ζητάει το IP περιγράφονται από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Ρυθµοαπόδοση Αξιοπιστία Καθυστέρηση 55. Πώς χρησιµοποιείται το πεδίο Χρόνος Ζωής της IP επικεφαλίδας; Είναι ένας µετρητής που δείχνει το χρόνο ζωής των αυτοδύναµων πακέτων. Επειδή κάποια πακέτα µπορεί: Είτε να χάσουν το δρόµο τους και να καθυστερήσουν πολύ προκειµένου να φτάσουν στον προορισµό τους Είτε να έχουν λάθος διεύθυνση προορισµού Και έτσι: Είτε να περιφέρονται άσκοπα στο δίκτυο Είτε να έχουν κλειδωθεί σε ατέλειωτο βρόχο, - 4 -

5 Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Χρησιµοποιείται το πεδίο Χρόνος Ζωής, το οποίο: 1. Παίρνει αρχικά µία τιµή 2. Κάθε φορά που το αυτοδύναµο πακέτο περνάει από ένα δροµολογητή, η τιµή του πεδίου αυτού µειώνεται κατά ένα 3. Όταν το πεδίο πάρει την τιµή µηδέν, το αυτοδύναµο πακέτο απορρίπτεται Γεωργιλά Χιονία, Καθ. Πληροφορικής

6 Κεφάλαιο 7 (µέρος 2 ο ) ιαδικτύωση - INTERNET 7.6 ιευθυνσιοδότηση 56. Τι είναι η διεύθυνση, τι είναι το όνοµα και τι η διαδροµή στο πρωτόκολλο IP; Πώς σχετίζονται µεταξύ τους; Η διεύθυνση προσδιορίζει τη φυσική ή λογική θέση µιας συσκευής στο δίκτυο. Το όνοµα είναι ένας ιδιαίτερος προσδιορισµός για µια συσκευή ή για ένα ολόκληρο δίκτυο. Η διαδροµή είναι ένα µονοπάτι που πρέπει να ακολουθήσει ένα αυτοδύναµο πακέτο για να φτάσει στον προορισµό του. Για λόγους ευκολίας, συνήθως: 1. προσδιορίζουµε τον παραλήπτη µε ένα όνοµα 2. το όνοµα µετατρέπεται στην αντίστοιχη διεύθυνση IP και 3. καθορίζεται το µονοπάτι που πρέπει να ακολουθήσει ένα πακέτο για να φτάσει στον προορισµό του ιεύθυνση Ελέγχου Προσπέλασης στο Μέσο 57. Τι είναι η φυσική διεύθυνση και ποια τα χαρακτηριστικά της; Κάθε συσκευή του δικτύου που επικοινωνεί µε άλλες έχει εκτός από την IP διεύθυνση της και µία φυσική διεύθυνση, που ονοµάζεται και διεύθυνση υλικού. Η φυσική διεύθυνση: είναι µοναδική γιατί αλλιώς δε θα µπορούσαµε να βρούµε τη συσκευή στο δίκτυο είναι ενσωµατωµένη στην κάρτα δικτύου από τον κατασκευαστή της αναφέρεται στο υποεπίπεδο Ελέγχου Προσπέλασης στο Μέσο (Media Access Control MAC) και για αυτό ονοµάζεται MAC διεύθυνση το µήκος της είναι 48 bits 58. Πως γίνεται η ανάθεση των φυσικών διευθύνσεων; Οι MAC διευθύνσεις µοιράζονται παγκοσµίως από το IEEE (Ινστιτούτο Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών). Το ΙΕΕΕ δίνει σε κάθε οργανισµό µία µοναδική ταυτότητα οργανισµού (OUI) που έχει µήκος 24 bits. Τα υπόλοιπα 24 bits µπορεί να τα χρησιµοποιήσει όπως αυτός θέλει. 59. Περιγράψτε τη µορφή της φυσικής διεύθυνσης. Βλέπε και σχήµα 7-16 σελίδας 248 Η φυσική διεύθυνση έχει 48 bits Τα πρώτα 24 bits είναι η Ταυτότητα του Οργανισµού (OUI). Το πρώτο bit από τα 24 bits της OUI: o Αν είναι 0, τότε η διεύθυνση είναι ατοµική o Αν είναι 1, τότε η διεύθυνση είναι οµαδική Το δεύτερο bit από τα 24 bits της OUI: o Αν είναι 0, τότε η διεύθυνση έχει δοθεί σε παγκόσµιο επίπεδο από το IEEE - 6 -

7 Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ o Αν είναι 1, τότε η διεύθυνση έχει δοθεί σε τοπικό επίπεδο Τα επόµενα 22 bits της OUI είναι η Φυσική ιεύθυνση Υποδικτύου που έδωσε το IEEE στον οργανισµό (δηλαδή στον κατασκευαστή καρτών). Αν όλα τα bits της OUI είναι 1 τότε το µήνυµα απευθύνεται σε όλους τους υπολογιστές του δικτύου. Τα επόµενα 24 bits της φυσικής διεύθυνσης, τα µοιράζει ο οργανισµός στις κάρτες που κατασκευάζει όπως αυτός θέλει και λέγονται Τοπικά Ανατιθέµενη Φυσική ιεύθυνση IP διευθύνσεις 60. Τι είναι η IP διεύθυνση µιας συσκευής; Η IP διεύθυνση: Προσδιορίζει τα TCP/IP δίκτυα αλλά και τους υπολογιστές που ανήκουν σε TCP/IP δίκτυα Αποτελείται από 32 bits Προσδιορίζει τη σύνδεση µιας συσκευής στο δίκτυο και όχι την ίδια τη συσκευή Όταν αλλάξει η θέση µιας συσκευής στο δίκτυο, τότε πρέπει να αλλάξει και η IP διεύθυνσή της Αν µία συσκευή, όπως ο δροµολογητής, είναι συνδεδεµένη µε περισσότερα από ένα δίκτυα, τότε η συσκευή αυτή έχει µία IP διεύθυνση για κάθε δίκτυο µε το οποίο συνδέεται. Έχει ιεραρχική αρχιτεκτονική, δηλαδή όπως τα δίκτυα χωρίζονται σε υποδίκτυα, έτσι και οι IP διευθύνσεις χωρίζονται σε υποδιευθύνσεις. 61. Ποια είναι η γενική µορφή µιας IP διεύθυνσης; Βλέπε σχ σελίδας 250 Κάθε IP διεύθυνση αποτελείται από: Το πεδίο ικτύου που προσδιορίζει το δίκτυο µε το οποίο είναι συνδεδεµένος ο υπολογιστής και Το πεδίο Υπολογιστή, που προσδιορίζει το συγκεκριµένο υπολογιστή Κάθε IP διεύθυνση αποτελείται από 32 bits, δηλαδή 4 bytes που χωρίζονται µεταξύ τους µε τελεία. Παριστάνονται συνήθως µε τέσσερις δεκαδικούς αριθµούς χωρισµένους µε τελεία Οι IP διευθύνσεις κατατάσσονται σε 4 κλάσεις ανάλογα µε το µέγεθος του δικτύου στο οποίο ανήκουν: Κλάση Α για µεγάλα δίκτυα Κλάση B για µεσαία δίκτυα Κλάση C για µικρά δίκτυα Κλάση D για οµαδικές διευθύνσεις 62. Τι είναι οι κλάσεις των IP διευθύνσεων και ποιες είναι αυτές; Οι κλάσεις των IP διευθύνσεων είναι δοµές διευθύνσεων που χρησιµοποιούνται ανάλογα µε το µέγεθος των δικτύων. Είναι τέσσερις: A, B, C και D. Η κλάση µιας IP διεύθυνσης καθορίζεται από τα πρώτα 4 bits της διεύθυνσης ως εξής: Γεωργιλά Χιονία, Καθ. Πληροφορικής

8 Κεφάλαιο 7 (µέρος 2 ο ) ιαδικτύωση - INTERNET Οι διευθύνσεις της κλάσης Α αρχίζουν µε 0 Οι διευθύνσεις της κλάσης B αρχίζουν µε 10 Οι διευθύνσεις της κλάσης C αρχίζουν µε 110 Οι διευθύνσεις της κλάσης D αρχίζουν µε 1110 Οι διευθύνσεις που αρχίζουν µε 1111, κρατούνται για µελλοντική χρήση 63. Περιγράψτε την κλάση Α των IP διευθύνσεων. Είναι για µεγάλα δίκτυα µε πολλούς υπολογιστές Οι διευθύνσεις της κλάσης Α αρχίζουν µε 0 Χρησιµοποιεί 7 bits για το τµήµα ικτύου και 24 bits για το τµήµα Υπολογιστή. Άρα υπάρχουν 2 7 δίκτυα κλάσης Α µε 2 24 υπολογιστές το καθένα 64. Περιγράψτε την κλάση B των IP διευθύνσεων. Είναι για µεσαία δίκτυα Οι διευθύνσεις της κλάσης Β αρχίζουν µε 10 Χρησιµοποιεί 14 bits για το τµήµα ικτύου και 16 bits για το τµήµα Υπολογιστή. Άρα υπάρχουν 2 14 δίκτυα κλάσης B µε 2 16 υπολογιστές το καθένα 65. Περιγράψτε την κλάση C των IP διευθύνσεων. Είναι για µικρά δίκτυα Οι διευθύνσεις της κλάσης C αρχίζουν µε 110 Χρησιµοποιεί 21 bits για το τµήµα ικτύου και 8 bits για το τµήµα Υπολογιστή. Άρα υπάρχουν 2 21 δίκτυα κλάσης C µε 2 8 υπολογιστές το καθένα 66. Περιγράψτε την κλάση D των IP διευθύνσεων. Είναι οµαδικές διευθύνσεις που απευθύνονται σε οµάδα υπολογιστών

9 Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Υποδίκτυα και Μάσκα Υποδικτύου 67. Τι είναι τα υποδίκτυα και πώς παίρνουν τις διευθύνσεις τους; Τα υποδίκτυα είναι µικρότερα δίκτυα στα οποία διαιρούνται τα δίκτυα µεγάλων οργανισµών. Η διεύθυνση ενός υποδικτύου προκύπτει όταν στη διεύθυνση του δικτύου στο οποίο ανήκει, προστεθούν και κάποια επιπλέον bits (τα οποία αφαιρούνται από τη διεύθυνση υπολογιστή). Παράδειγµα: Σε ένα οργανισµό έχει ανατεθεί η διεύθυνση δικτύου Χ.Χ κλάσης Β. Ο οργανισµός µπορεί να χρησιµοποιήσει την τρίτη οκτάδα (byte) της διεύθυνσης για να προσδιορίσει το υποδίκτυο στο οποίο ανήκει ένας υπολογιστής:πχ Χ είναι η διεύθυνση του πρώτου υποδικτύου, Χ είναι η διεύθυνση του δεύτερου υποδικτύου κ.ο.κ. Το πλεονεκτήµατα της διαίρεση ενός δικτύου σε υποδίκτυα είναι ότι οι δροµολογητές που δεν ανήκουν στον οργανισµό θα έχουν µία µόνο εγγραφή για όλα τα υποδίκτυο του οργανισµού και κρύβεται η εσωτερική οργάνωση του δικτύου από τον υπόλοιπο κόσµο ιαφορετικά θα µπορούσε να είχαν ανατεθεί στον οργανισµό πολλές διευθύνσεις δικτύου κλάσης C, µία για κάθε υποδίκτυό του. Αυτό όµως θα είχε σαν αποτέλεσµα: οι δροµολογητές που δεν ανήκουν στον οργανισµό να έχουν µία εγγραφή για κάθε υποδίκτυο του οργανισµού 68. Τι είναι η Μάσκα Υποδικτύου και πού χρησιµεύει; Είναι ένας δυαδικός αριθµός 32 bits, ο οποίος έχει 1 στα bits που αντιστοιχούν στη διεύθυνση του δικτύου ή υποδικτύου, στο οποίο ανήκει ο υπολογιστής προορισµού. Χρησιµοποιείται για τον διαχωρισµό των IP διευθύνσεων στα τµήµατα ικτύου και Υπολογιστή. Η πράξη AND ανάµεσα στη µάσκα και στην IP διεύθυνση, θα µας δώσει τη διεύθυνση δικτύου ή υποδικτύου. 69. Πώς καθορίζεται ότι µια διεύθυνση IP είναι οµαδική και τι σηµαίνει αυτό; Μία IP διεύθυνση είναι οµαδική αν όλα τα bits της τεθούν σε 1 (δηλαδή ) και αυτό σηµαίνει ότι το µήνυµα που έχει αυτή τη διεύθυνση, απευθύνεται σε όλα τα υποδίκτυα στο τρέχον δίκτυο. 70. Τι κάνουµε αν θέλουµε να στείλουµε µήνυµα σε όλους τους υπολογιστές ενός µόνο υποδικτύου; Βάζουµε: στο τµήµα ικτύου της διεύθυνσης, τη διεύθυνση του υποδικτύου και στο τµήµα Υπολογιστή, 1 σε όλα τα bits Πχ. διεύθυνση δηλώνει ότι το µήνυµα απευθύνεται σε όλους τους υπολογιστές του υποδικτύου (σηµείωση: το 255 δεκαδικό αντιστοιχεί στο δυαδικό) 71. Τι πρόβληµα δηµιουργήθηκε µε τον διαχωρισµό των IP διευθύνσεων σε κλάσεις; Γεωργιλά Χιονία, Καθ. Πληροφορικής

10 Κεφάλαιο 7 (µέρος 2 ο ) ιαδικτύωση - INTERNET Οι περισσότεροι οργανισµοί που είχαν πάρει διευθύνσεις κλάσεων A, B και C δεν χρησιµοποιούσαν όλες τις διευθύνσεις που τους είχαν δοθεί. (Λογικό, αφού αν κάποιος οργανισµός χρεαζόταν πάνω από 256 διευθύνσεις, ήταν υποχρεωµένος να πάρει διεύθυνση κλάσης Β, που υποστηρίζει διευθύνσεις). 72. Περιγράψτε το σύστηµα της Ανεξαρτήτου Κλάσεων ροµολόγησης Υπερ- Περιοχών (CIDR). Το CIDR: Καταργεί τις κλάσεις διευθύνσεων Τα τµήµατα ικτύου και Υπολογιστή κάθε διεύθυνσης καθορίζονται µε βάση τις ανάγκες κάθε οργανισµού Κάθε διεύθυνση συνοδεύεται από ένα αριθµό που λέγεται πρόθεµα και δηλώνει το µέγεθος της µάσκας δικτύου (δηλαδή το µέγεθος του τµήµατος ικτύου) σε bits. Με το CIDR: Μπορούν να ανατεθούν µεγάλες συνεχόµενες περιοχές αριθµών σε αυτούς που παρέχουν υπηρεσίες ιαδικτύου, οι οποίοι στη συνέχεια αναθέτουν µικρότερα υποσύνολα αριθµών στους πελάτες τους, ανάλογα µε τις ανάγκες τους

Τι είναι το πρωτόκολλο Διαδικτύου (Internet Protocol, IP);

Τι είναι το πρωτόκολλο Διαδικτύου (Internet Protocol, IP); 7.5. Πρωτόκολλο IP Τι είναι το πρωτόκολλο Διαδικτύου (Internet Protocol, IP); Είναι το βασικό πρωτόκολλο του επιπέδου δικτύου της τεχνολογίας TCP/IP. Βασίζεται στα αυτοδύναμα πακέτα που μεταφέρονται ανεξάρτητα

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Ελέγχου Προσπέλασης στο Μέσο. (MAC Διεύθυνση)

Διεύθυνση Ελέγχου Προσπέλασης στο Μέσο. (MAC Διεύθυνση) Διεύθυνση Ελέγχου Προσπέλασης στο Μέσο (MAC Διεύθυνση) Τι είναι η φυσική διεύθυνση και ποια τα χαρακτηριστικά της; Κάθε συσκευή του δικτύου που επικοινωνεί με άλλες έχει εκτός από την IP διεύθυνση και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Το πρωτόκολλο Διαδικτυου (Internet Protocol, ) είναι το βασικό πρωτόκολλο του επιπέδου δικτύου της τεχνολογίας TCP/. Η λειτουργία του βασίζεται στην ιδέα των αυτοδύναμων πακέτων (datagrams), τα οποία μεταφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

7.5 Πρωτόκολλο IP. & Ερωτήσεις

7.5 Πρωτόκολλο IP. & Ερωτήσεις 7.5 Πρωτόκολλο IP & Ερωτήσεις 1. ε ποιο επίπεδο του μοντέλου TCP/IP ανήκει το IP πρωτόκολλο; Εξασφαλίζει αξιόπιστη μετάδοση, και αν όχι ποιο πρωτόκολλο είναι υπεύθυνο για την αξιοπιστία; 2. Τι χρειάζεται

Διαβάστε περισσότερα

7.6 ιευθυνσιοδότηση. Ερωτήσεις

7.6 ιευθυνσιοδότηση. Ερωτήσεις 7.6 ιευθυνσιοδότηση Ερωτήσεις 1. Να εξηγήσετε τους όρους διεύθυνση, όνοµα και διαδροµή στην τεχνολογία TCP/IP και να εξηγήσετε πώς σχετίζονται αυτοί µεταξύ τους. 2. Τι είναι η φυσική διεύθυνση ή διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

1 Ερωτήσεις σωστό-λάθος

1 Ερωτήσεις σωστό-λάθος 1 Ερωτήσεις σωστό-λάθος 1. Η λειτουργία του IP πρωτοκόλλου βασίζεται στα αυτοδύναµα πακέτα (datagrams). 2. Όταν το πρωτόκολλο TCP προωθεί ένα πακέτο στο πρωτόκολλο IP, το µόνο στοιχείο το οποίο έχει ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

Α2. Να γράψετε τους αριθμούς 1-5 από τη Στήλη Α και δίπλα το γράμμα της Στήλης Β που δίνει τη σωστή αντιστοίχηση.

Α2. Να γράψετε τους αριθμούς 1-5 από τη Στήλη Α και δίπλα το γράμμα της Στήλης Β που δίνει τη σωστή αντιστοίχηση. ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ / Γ- ΕΠΑ.Λ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21-02- 2016 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Ι. ΜΙΧΑΛΕΑΚΟΣ-Α.ΚΑΤΡΑΚΗ ΘΕΜΑ Α. A1. Να γράψετε το γράμμα καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα τη

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Διαδικτύου Μέρος 2ο. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 3 ο

Πρωτόκολλα Διαδικτύου Μέρος 2ο. Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 3 ο Πρωτόκολλα Διαδικτύου Μέρος 2ο Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 3 ο Internet Protocol (IP) Στο επίπεδο δικτύου της τεχνολογίας TCP/IP, συναντάμε το πρωτόκολλο IP. Η λειτουργία του IP βασίζεται αποκλειστικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Διαδικτύου

Πρωτόκολλα Διαδικτύου Πρωτόκολλα Διαδικτύου Ερωτήσεις Ασκήσεις Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 3 ο Ερωτήσεις 1. Τι είναι το intranet και ποια τα πλεονεκτήματα που προσφέρει; 2. Τι δηλώνει ο όρος «TCP/IP»; 3. Να αναφέρετε τα πρωτόκολλα

Διαβάστε περισσότερα

1. Ερωτήσεις σωστό-λάθος

1. Ερωτήσεις σωστό-λάθος 1. Ερωτήσεις σωστό-λάθος 1. Η διεύθυνση προσδιορίζει τη φυσική ή λογική θέση της συσκευής στο δίκτυο. 2. Το συµβολικό όνοµα µιας συσκευής προσδιορίζει τη φυσική θέση της συσκευής στο δίκτυο. 3. Η διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 7ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 7ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 7ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 16. Δώστε τις τιμές των πεδίων Επικεφαλίδας, Συνολικό, DF, MF και Δείκτης Εντοπισμού Τμήματος (ΔΕΤ) για ένα αυτοδύναμο πακέτο δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Η/Υ ΙΙ. Λύσεις θεμάτων Πανελληνίων εξετάσεων Σαλαβασίδης Κ. Πέτρος

Δίκτυα Η/Υ ΙΙ. Λύσεις θεμάτων Πανελληνίων εξετάσεων Σαλαβασίδης Κ. Πέτρος Δίκτυα Η/Υ ΙΙ Λύσεις θεμάτων Πανελληνίων εξετάσεων 2014 Σαλαβασίδης Κ. Πέτρος 13 Ιουνίου 2014 ΘΕΜΑ 1 Α1. α. Σωστό (σελ. 205) β. Σωστό (σελ. 210) γ. Λάθος (σελ. 244) δ. Λάθος (σελ. 244) ε. Λάθος (σελ. 317)

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Αρχές. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

Γενικές Αρχές. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.1.1. Γενικές Αρχές 1. Τι ονοµάζεται επικοινωνιακό υποδίκτυο και ποιο είναι το έργο του; Το σύνολο όλων των ενδιάµεσων κόµβων που εξασφαλίζουν την επικοινωνία µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Είδαμε, ότι η IP διεύθυνση προορισμού είναι αυτή, που υποδεικνύει σε ένα σύστημα, που να παραδώσει ένα αυτοδύναμο πακέτο. Συχνά, στη τεχνολογία TCP/IP ο όρος διεύθυνση χρησιμοποιείται μαζί με τους όρους

Διαβάστε περισσότερα

MF = 0 Μήκος Επικεφαλίδας = 5

MF = 0 Μήκος Επικεφαλίδας = 5 ΑΣΚΗΣΗ 1 Ένα ΙΡ αυτοδύναμο πακέτο έχει διασπαστεί σε τέσσερα (4) κομμάτια Α, Β, Γ, Δ, τα οποία φτάνουν στον προορισμό, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: Κατά την επανασύνθεση του αυτοδύναμου πακέτου:

Διαβάστε περισσότερα

7.5 Διευθυνσιοδότηση 7.6.1. Διεύθυνση Ελέγχου Προσπέλασης στο Μέσο

7.5 Διευθυνσιοδότηση 7.6.1. Διεύθυνση Ελέγχου Προσπέλασης στο Μέσο Κεφάλαιο 7 7.5 Διευθυνσιοδότηση 7.6.1. Διεύθυνση Ελέγχου Προσπέλασης στο Μέσο Σελ. 247-249 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ Κομοτηνής http://diktya-epal-g.ggia.info/ Διευθυνσιοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Μεθοδολογία Ασκήσεων Κεφαλαίου 7. Ασκήσεις στο IP Fragmentation

Συνοπτική Μεθοδολογία Ασκήσεων Κεφαλαίου 7. Ασκήσεις στο IP Fragmentation Συνοπτική Μεθοδολογία Ασκήσεων Κεφαλαίου 7 Οι σημειώσεις που ακολουθούν περιγράφουν τις ασκήσεις που θα συναντήσετε στο κεφάλαιο 7. Η πιο συνηθισμένη και βασική άσκηση αναφέρεται στο IP Fragmentation,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Πολλοί μεγάλοι οργανισμοί συνηθίζουν να διαιρούν τα δίκτυα τους σε επιμέρους υποδίκτυα, αφήνοντας ένα μικρό αριθμό bits για τον προσδιορισμό των τελικών υπολογιστών. 128. 6. 5. x 128.6. x. x 128. 6. 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α.1. 3 η ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ. (Α Β ΟΜΑ Α) ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ Ηµεροµηνία: Κυριακή 8 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε µίας από τις παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

7.6 ιευθυνσιοδότηση 1

7.6 ιευθυνσιοδότηση 1 7.6 ιευθυνσιοδότηση 1 ιευθυνσιοδότηση Η IP διεύθυνση προορισµού είναι αυτή που υποδεικνύει σε ένα σύστηµα, που πρέπει να παραδώσει ένα IP αυτοδύναµο πακέτο. Εκτός από τη διεύθυνση, χρησιµοποιούµε συχνά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α. α. Πριν εμφανιστεί η τεχνολογία ISDN οι υπηρεσίες φωνής, εικόνας και δεδομένων απαιτούσαν διαφορετικά δίκτυα.

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α. α. Πριν εμφανιστεί η τεχνολογία ISDN οι υπηρεσίες φωνής, εικόνας και δεδομένων απαιτούσαν διαφορετικά δίκτυα. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΘΕΜΑ Α ΚΥΡΙΑΚΗ 04/05/2014- ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΟΚΤΩ (8) ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α1. Να χαρακτηρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Η/Υ Θεωρία. Διάλεξη 2η

Δίκτυα Η/Υ Θεωρία. Διάλεξη 2η Δίκτυα Η/Υ Θεωρία Διάλεξη 2η Kάρτες Δικτύωσης (NIC-Network Interface Controller) Βασικές εντολές δρομολόγησης και ανίχνευσης Η κάρτα δικτύου συνδέει τον υπολογιστή στο τοπικό δίκτυο παράγει και λαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

7.6.3. Υποδίκτυα και Μάσκα Υποδικτύου

7.6.3. Υποδίκτυα και Μάσκα Υποδικτύου Κεφάλαιο 7 7.6.3. Υποδίκτυα και Μάσκα Υποδικτύου Σελ. 251-254 Γεώργιος Γιαννόπουλος ΠΕ19, ggiannop (at) sch.gr http://diktya-epal-g.ggia.info/ Creative Commons License 3.0 Share-Alike Υποδίκτυα - Κλάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα ΙΙ Τομέας Πληροφορικής,

Δίκτυα ΙΙ Τομέας Πληροφορικής, Δίκτυα ΙΙ Τομέας Πληροφορικής, Γ τάξης ΕΠΑ.Λ. Απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχ. βιβλίου ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ. Δίκτυα ΙΙ Τομέας Πληροφορικής, Γ τάξης ΕΠΑ.Λ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 6ου Κεφαλαίου Δίκτυα Η/Υ

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Το αυτοδύναμο πακέτο IP (datagram) Δομή πακέτου

3.2 Το αυτοδύναμο πακέτο IP (datagram) Δομή πακέτου 3.2 Το αυτοδύναμο πακέτο IP (datagram) Δομή πακέτου 1 / 54 Το πρωτόκολλο Διαδικτύου (Internet Protocol -IP) ενθυλακώνει τα πακέτα δεδομένων που του προωθούνται από το ανώτερο επίπεδο σε αυτοδύναμα πακέτα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Γ Τάξη Ε.Π.Α.Λ.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Γ Τάξη Ε.Π.Α.Λ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ 2016 Γ Τάξη Ε.Π.Α.Λ. ΘΕΜΑ Α Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα το γράµµα Σ, αν είναι σωστή, ή το γράµµα

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων

Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων (διδακτέο βιβλίο «Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών», Τομέα Ηλεκτρονικής) Αντίστοιχη ύλη (νέο βιβλίο «Δικτύων Υπολογιστών», Τομέα Πληροφορικής) : ΕΝΟΤΗΤΑ 3.2 Tο αυτοδύναμο πακέτο

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Μεθοδολογία Ασκήσεων IP Fragmentation. Ασκήσεις στο IP Fragmentation

Συνοπτική Μεθοδολογία Ασκήσεων IP Fragmentation. Ασκήσεις στο IP Fragmentation Συνοπτική Μεθοδολογία Ασκήσεων IP Fragmentation Οι σημειώσεις που ακολουθούν περιγράφουν τις ασκήσεις IP Fragmentation που θα συναντήσετε στο κεφάλαιο 3. Η πιο συνηθισμένη και βασική άσκηση αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 7ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 7ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 7ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Για να διεκπεραιωθεί η μεταφορά των πακέτων από την πηγή στον προορισμό μεταξύ των κόμβων του επικοινωνιακού υποδικτύου απαιτείται η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΝΕΟ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΑΙ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΜΑ Α Β ) ΠΕΜΠΤΗ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Η τεχνολογία ΤCΡ/ΙΡ χρησιμοποιεί διευθύνσεις 32 bit, προκειμένου να προσδιορίσει ένα υπολογιστή σε ένα δίκτυο αλλά και το ίδιο το δίκτυο. TCP/IP Εφαρμογής Εφαρμογής TCP-Μεταφοράς TCP-Μεταφοράς IP-Δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Διαδικτύου

Πρωτόκολλα Διαδικτύου Πρωτόκολλα Διαδικτύου Μέρος 1ο Επικοινωνίες Δεδομένων Μάθημα 3 ο Εισαγωγή στην Τεχνολογία TCP/IP To TCP/IP σημαίνει Transmission Control Protocol / Internet Protocol και θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

α. Συνόδου β. Μεταφοράς γ. Δικτύου δ. Διασύνδεσης δεδομένων ε. Φυσικού Επιπέδου (Μονάδες 5)

α. Συνόδου β. Μεταφοράς γ. Δικτύου δ. Διασύνδεσης δεδομένων ε. Φυσικού Επιπέδου (Μονάδες 5) ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/11/2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Ι. ΜΙΧΑΛΕΑΚΟΣ, Α. ΙΛΕΡΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας δίπλα στο

Διαβάστε περισσότερα

Τη φυσική (MAC) διεύθυνση που δίνει ο κατασκευαστής του δικτυακού υλικού στις συσκευές του (π.χ. στις κάρτες δικτύου). Η περιοχή διευθύνσεων που

Τη φυσική (MAC) διεύθυνση που δίνει ο κατασκευαστής του δικτυακού υλικού στις συσκευές του (π.χ. στις κάρτες δικτύου). Η περιοχή διευθύνσεων που 7.7 Πρωτόκολλο ARP 1 ύο είδη διευθύνσεων: MAC - IP Τη φυσική (MAC) διεύθυνση που δίνει ο κατασκευαστής του δικτυακού υλικού στις συσκευές του (π.χ. στις κάρτες δικτύου). Η περιοχή διευθύνσεων που µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ(Α & Β ΟΜΑΔΑ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/12/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ(Α & Β ΟΜΑΔΑ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/12/2011 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ(Α & Β ΟΜΑΔΑ) ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11/12/2011 ΘΕΜΑ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α. Να χαρακτηρίσετε κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις με Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ). 1. Στο μοντέλο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο TCP/IP. Π. Γαλάτης

Εισαγωγή στο TCP/IP. Π. Γαλάτης Εισαγωγή στο TCP/IP Π. Γαλάτης H σουίτα πρωτοκόλλου TCP/IP Το TCP/IP είναι ένα σύνολο πρωτοκόλλων που ονομάζουμε σουίτα και αφορούν στη δικτύωση των υπολογιστών. Transmission Control Protocol (TCP) μετάδοση

Διαβάστε περισσότερα

7.7 Πρωτόκολλο ARP. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.7 Πρωτόκολλο ARP. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.7 Πρωτόκολλο ARP 73. Ποιο είναι το έργο του Πρωτοκόλλου Μετατροπής ιεύθυνσης (Address Resolution Protocol ARP); Η µετατροπή των ΙΡ διευθύνσεων στις αντίστοιχες φυσικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΘΕΜΑ A A1.

Διαβάστε περισσότερα

γ. Αυθεντικότητα (authentication) δ. Εγκυρότητα (validity) Μονάδες 5

γ. Αυθεντικότητα (authentication) δ. Εγκυρότητα (validity) Μονάδες 5 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α ΚΑΙ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET. Τεχνολογίες Τηλεκπαίδευσης & Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.

Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET. Τεχνολογίες Τηλεκπαίδευσης & Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3. Τεχνολογία TCP/IP ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ- INTERNET Εφαρµογές - Ιούλιος 09 1 Εισαγωγή στην τεχνολογία TCP/IP Τεχνολογία TCP/IP TCP/IP Πρωτόκολλα TCP/IP ή τεχνολογία TCP/IP ή τεχνολογία ιαδικτύου (Internet)( ιαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση των βασικών σημείων των διευθύνσεων TCP/IP και της

Κατανόηση των βασικών σημείων των διευθύνσεων TCP/IP και της Page 1 of 8 Αναγν. άρθρου: 164015 - Τελευταία αναθεώρηση: Τρίτη, 29 Μαΐου 2007 - Αναθεώρηση: 4.2 Κατανόηση των βασικών σημείων των διευθύνσεων TCP/IP και της δημιουργίας υποδικτύων Συμβουλή συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλο IP Πρωτόκολλα επικοινωνίας Ορισμός Σύνολα προσυμφωνημένων κανόνων που απαιτούνται για τον καθορισμό του τρόπου με τον οποίο επιτυγχάνεται η ανταλλαγή δεδομένων, και επομένως

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλο ARP. Γεωργιλά Χιονία Καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ1901

Πρωτόκολλο ARP. Γεωργιλά Χιονία Καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ1901 Πρωτόκολλο ARP Γεωργιλά Χιονία Καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ1901 Ποιο είναι το έργο του Πρωτοκόλλου Μετατροπής Διεύθυνσης (Address Resolution Protocol ARP) Κάνει δυναμική μετατροπή των IP διευθύνσεων σε φυσικές

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό µάθηµα επί των αρχών λειτουργίας του ιαδικτύου. ρ. Κωνσταντίνος Σ. Χειλάς. Ethernet

Επαναληπτικό µάθηµα επί των αρχών λειτουργίας του ιαδικτύου. ρ. Κωνσταντίνος Σ. Χειλάς. Ethernet Επαναληπτικό µάθηµα επί των αρχών λειτουργίας του ιαδικτύου ρ Κωνσταντίνος Σ Χειλάς Ethernet Ένα πλαίσιο (frame) Ethernet 00 d0 06 99 18 28 00 02 b3 0b 86 08 00 45 00 Η επικεφαλίδα του IP 0 ToS 0 ToS 00

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΠΑ.Λ. Άμφισσας Σχολικό Έτος : 2011-2012 Τάξη : Γ Τομέας : Πληροφορικής Μάθημα : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Διδάσκων : Χρήστος Ρέτσας Η-τάξη : tiny.cc/retsas-diktya2 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

7.3 Πρωτόκολλο TCP. 1. Το TCP πρωτόκολλο παρέχει υπηρεσίες προσανατολισµένες σε σύνδεση. Σ Λ

7.3 Πρωτόκολλο TCP. 1. Το TCP πρωτόκολλο παρέχει υπηρεσίες προσανατολισµένες σε σύνδεση. Σ Λ Ερωτήσεις 7.3 Πρωτόκολλο TCP 1. Τι είναι το τµήµα (segment) στο πρωτόκολλο TCP; Από ποια µέρη αποτελείται; 2. Για ποιο σκοπό χρησιµοποιείται ο Αριθµός ειράς στην επικεφαλίδα ενός segment TCP; 3. την περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7.3. Πρωτόκολλο TCP

Κεφάλαιο 7.3. Πρωτόκολλο TCP Κεφάλαιο 7.3 Πρωτόκολλο TCP Πρωτόκολλο TCP Το πρωτόκολλο Ελέγχου Μετάδοσης (Transmission Control Protocol, TCP) είναι το βασικό πρωτόκολο του Επιπέδου Μεταφοράς του μοντέλου TCP/IP. Παρέχει υπηρεσίες προσανατολισμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΚΕΤΩΝ. Η δρομολόγηση των πακέτων μπορεί να γίνει είτε κάνοντας χρήση ασυνδεσμικής υπηρεσίας είτε συνδεσμοστρεφούς υπηρεσίας.

ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΚΕΤΩΝ. Η δρομολόγηση των πακέτων μπορεί να γίνει είτε κάνοντας χρήση ασυνδεσμικής υπηρεσίας είτε συνδεσμοστρεφούς υπηρεσίας. ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΚΤΥΟΥ Το επίπεδο δικτύου ασχολείται με τη μεταφορά πακέτων από την προέλευσή τους μέχρι τον προορισμό τους. Επιλέγει τις κατάλληλες διαδρομές από τους διάφορους δρομολογητές ώστε ένα πακέτο να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 7.9.2 Άμεση δρομολόγηση Ας θεωρήσουμε το TCP/IP δίκτυο του Σχήματος 7-27 και ας δούμε πως πραγματοποιείται η δρομολόγηση σε αυτό. άθε ένας από τους τρεις υπολογιστές, Α, Β και, από τους οποίους αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΚΤΥΑ

Διαβάστε περισσότερα

ικτύου 4. Πρωτόκολλα απαραίτητα για δ. Ethernet τη ιαχείριση Φυσικού Μέσου ε. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Μονάδες 8

ικτύου 4. Πρωτόκολλα απαραίτητα για δ. Ethernet τη ιαχείριση Φυσικού Μέσου ε. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Μονάδες 8 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΠΕΜΠΤΗ 26 ΜΑΪΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΚΤΥΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΚΤΥΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ethernet Ethernet ΙΕΕΕ CSMA/CD

Ethernet Ethernet ΙΕΕΕ CSMA/CD Ethernet Τα τοπικά δίκτυα είναι συνήθως τύπου Ethernet ή λέμε ότι ακολουθούν το πρότυπο ΙΕΕΕ 802.3 Ακολουθούν το μηχανισμό CSMA/CD (Πολλαπλή πρόσβαση με Ακρόαση Φέροντος και Ανίχνευση Συγκρούσεων). Πολλαπλή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Γ Τάξη ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΑ.Λ. ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ Κωνσταντοπούλου Μ., Χρυσοστόμου Γ.

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Γ Τάξη ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΑ.Λ. ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ Κωνσταντοπούλου Μ., Χρυσοστόμου Γ. ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Γ Τάξη ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΑ.Λ. ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΜΑΘΗΤΗ Κωνσταντοπούλου Μ., Χρυσοστόμου Γ. Υποδείξεις απαντήσεων/λύσεων στις ερωτήσεις, ασκήσεις και δραστηριότητες του τετραδίου μαθητή, Κεφ.1

Διαβάστε περισσότερα

3 η Multimedia Διάλεξη με θέμα Ip address Classes and Subnetting

3 η Multimedia Διάλεξη με θέμα Ip address Classes and Subnetting 3 η Multimedia Διάλεξη με θέμα Ip address Classes and Subnetting Περιέχει: Συστήματα αρίθμησης (Δεκαδικό, Δυαδικό, Οκταδικό, Δεκαεξαδικό, Παραδείγματα) Φυσικές διευθύνσεις (Mac addresses, BIA) Λογικές

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Διαδικτύωση-Internet. 7.2 Τεχνολογία TCP/IP

Κεφάλαιο 7 Διαδικτύωση-Internet. 7.2 Τεχνολογία TCP/IP Κεφάλαιο 7 Διαδικτύωση-Internet 7.2 Τεχνολογία TCP/IP Τι δηλώνει ο όρος «TCP/IP»; Ο όρος TCP/IP αναφέρεται σε μια ομάδα ομοειδών πρωτοκόλλων που χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία των δικτύων υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Α ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΚΤΥΑ

Διαβάστε περισσότερα

a. b. c. d ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

a. b. c. d ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 7.7 Πρωτόκολλο Μέχρι τώρα έχουμε αναφέρει, ότι, για να μεταδοθούν τα αυτοδύναμα πακέτα στο φυσικό μέσο, πρέπει αυτά να μετατραπούν σε πακέτα φυσικού δικτύου (π.χ. Ethernet). Όμως, δεν έχει ειπωθεί τίποτε

Διαβάστε περισσότερα

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ

7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής. 7.11.2 Βασικές και Προηγµένες Υπηρεσίες ιαδικτύου. Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο. Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ Τεχνολογία ικτύων Επικοινωνιών ΙΙ 7.11 Πρωτόκολλα Εφαρµογής 104. Αναφέρετε ονοµαστικά τις πιο χαρακτηριστικές εφαρµογές που υποστηρίζει η τεχνολογία TCP/IP οι οποίες είναι διαθέσιµες στο ιαδίκτυο 1. Ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ 1 o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 ο Α) Ποια είναι τα βασικά στοιχεία, τα οποία χαρακτηρίζουν το ISDN; Η ψηφιακή μετάδοση. Όλα τα σήματα μεταδίδονται σε ψηφιακή μορφή απ' άκρη σ' άκρη του δικτύου,

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (Ασκήσεις Πράξης)

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (Ασκήσεις Πράξης) TEI Σερρών Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (Ασκήσεις Πράξης) Ανάλυση Πρωτοκόλλων Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Δρ. Αναστάσιος Πολίτης Καθηγητής Εφαρμογών anpol@teiser.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΚΤΥΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 7.3 Πρωτόκολλο Το πρωτόκολλο Ελεγχου Μετάδοσης (Transmission Control Protocol, ) είναι το βασικό πρωτόκολλοτου επιπέδου µεταφοράςτης τεχνολογίας /. Παρέχει υπηρεσίεςπροσανατολισµένεςσε σύνδεσηκαι εξασφαλίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ HMEΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΡΙΤΗ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΚΤΥΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα ΙΙ. Κεφάλαιο 7

Δίκτυα ΙΙ. Κεφάλαιο 7 Δίκτυα ΙΙ Κεφάλαιο 7 Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται ο τρόπος επικοινωνίας σε ένα δίκτυο υπολογιστών. Το κεφάλαιο εστιάζεται στο Επίπεδο Δικτύου του OSI (το οποίο είδατε στο μάθημα της Β Τάξης). Οι βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ. ΜΑΘΗΜΑ: Πρωτόκολλα Επικοινωνίας ιαδικτύου. Εξάµηνο: 3ον. Κεφάλαιο 5 ον : Υποδικτύωση (Subneting) Στεργίου Ελευθέριος

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ. ΜΑΘΗΜΑ: Πρωτόκολλα Επικοινωνίας ιαδικτύου. Εξάµηνο: 3ον. Κεφάλαιο 5 ον : Υποδικτύωση (Subneting) Στεργίου Ελευθέριος ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τµήµα: Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΜΑΘΗΜΑ: Πρωτόκολλα Επικοινωνίας ιαδικτύου Εξάµηνο: 3ον Κεφάλαιο 5 ον : Υποδικτύωση (Subneting) Υπεύθυνος Μαθήµατος: Στεργίου Ελευθέριος Υποδικτύωση

Διαβάστε περισσότερα

7.9 ροµολόγηση. Ερωτήσεις

7.9 ροµολόγηση. Ερωτήσεις 7.9 ροµολόγηση Ερωτήσεις 1. Να δώσετε τον ορισµό της δροµολόγησης; 2. Από τι εξαρτάται η χρονική στιγµή στην οποία λαµβάνονται οι αποφάσεις δροµολόγησης; Να αναφέρετε ποια είναι αυτή στην περίπτωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Α ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α Β ) ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΚΤΥΑ

Διαβάστε περισσότερα

- Δομή πλαισίου Ethernet - Πλαίσια Ethernet μεγάλου μεγέθους (Jumbo frames)

- Δομή πλαισίου Ethernet - Πλαίσια Ethernet μεγάλου μεγέθους (Jumbo frames) 2.4.2 Διευθύνσεις Ελέγχου πρόσβασης στο Μέσο (MAC) - Δομή πλαισίου Ethernet - Πλαίσια Ethernet μεγάλου μεγέθους (Jumbo frames) 1 / 37 Φυσική διεύθυνση Κάθε κόμβος σε ένα δίκτυο Ethernet έχει μια φυσική

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗΣ (Kεφ. 15) ΑΡΧΕΣ ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗΣ ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝ ΕΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (ΙΡ) Βιβλίο Μαθήµατος: Επικοινωνίες Υπολογιστών & εδοµένων, William

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 7.4 Πρωτόκολλο Μέχρι τώρα περιγράψαμε συνδέσεις, που χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο TCP. Θυμηθείτε, ότι το TCP είναι υπεύθυνο για το τεμαχισμό των μηνυμάτων σε τμήματα και την επανασύνδεση τους στον προορισμό.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΤΕΣΤ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΤΕΣΤ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΠΑ.Λ. Άμφισσας Σχολικό Έτος : 2011-2012 Τάξη : Γ Τομέας : Πληροφορικής Μάθημα : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Διδάσκων : Χρήστος Ρέτσας Η-τάξη : tiny.cc/retsas-diktya2 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΤΕΣΤ ΣΤΙΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 7.1-7.2

Διαβάστε περισσότερα

7.2 Τεχνολογία TCP/IP

7.2 Τεχνολογία TCP/IP 7.2 Τεχνολογία TCP/IP Ερωτήσεις 1. Πώς χρησιµοποιείται σήµερα ο όρος TCP/IP; ε ποια πρωτόκολλα αναφέρεται και γιατί έχει επικρατήσει αυτή η ονοµασία; 2. Ποια ανάγκη οδήγησε στην επικράτηση της τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΙΑ ΙΚΤΥΩΣΗΣ (Kεφ. 15) IPV6 ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΙΡ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ επί του κεφ. 15 Βιβλίο Μαθήµατος: Επικοινωνίες Υπολογιστών & εδοµένων, William Stallings, 6/e, 2000. ΕΥ -

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.7. Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.7. Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.7 Πρωτόκολλα και Αρχιτεκτονική Δικτύου Επικοινωνία δύο σταθμών Ύπαρξη διαδρομής Αποκατάσταση σύνδεσης Ο σταθμός-πηγή πρέπει να ξέρει πότε ο σταθμός-προορισμός είναι έτοιμος να λάβει δεδομένα.

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυα - Internet Μάθηµα 3ο Ενότητα Β: Το Πρότυπο ΤCP/IP Eισαγωγή - Επικοινωνία µεταξύ δύο Υπολογιστών Παρασκευή 10 NOE 2006 ιευθύνσεις

ίκτυα - Internet Μάθηµα 3ο Ενότητα Β: Το Πρότυπο ΤCP/IP Eισαγωγή - Επικοινωνία µεταξύ δύο Υπολογιστών Παρασκευή 10 NOE 2006 ιευθύνσεις Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας, Κέρκυρα Παρασκευή 10 NOE 2006 ίκτυα - Internet Μάθηµα 3ο Ενότητα Β: Το Πρότυπο ΤCP/IP Eισαγωγή - Επικοινωνία µεταξύ δύο Υπολογιστών Α Ίδιο τοπικό

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 7: Διευθυνσιοδότηση σε Επίπεδο IP

Μάθημα 7: Διευθυνσιοδότηση σε Επίπεδο IP Μάθημα 7: Διευθυνσιοδότηση σε Επίπεδο IP 7.1 IP διευθύνσεις (IPv4) Η φυσική διεύθυνση αποδίδεται από τους κατασκευαστές και μόνο και χρησιμοποιείται από τα χαμηλότερα ιεραρχικά πρωτόκολλα. Στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ηυιοθέτησητης τεχνολογίαςκαι αρχιτεκτονικής TCP/IP δεν έρχεται σε σύγκρουσηµε το µοντέλο του OSI και αυτό γιατί και τα δυο συστήµατααναπτύχθηκαν συγχρόνως. Παρόλα αυτά, υπάρχουν ορισµένες ουσιώδεις διαφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Επικοινωνιακό υποδίκτυο ονομάζεται το σύνολο των κόμβων που παρεμβάλλονται κατά την αποστολή ενός πακέτου από τη πηγή στο προορισμό. Το επικοινωνιακό υποδίκτυο μπορεί να βασίζεται είτε στη φιλοσοφία των

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Ασκήσεων. για την εξεταστέα ύλη του μαθήματος. του Επαγγελματικού Λυκείου. Σχολικός έτος : Πέτρος Σαλαβασίδης

Εγχειρίδιο Ασκήσεων. για την εξεταστέα ύλη του μαθήματος. του Επαγγελματικού Λυκείου. Σχολικός έτος : Πέτρος Σαλαβασίδης Εγχειρίδιο Ασκήσεων για την εξεταστέα ύλη του μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ του Επαγγελματικού Λυκείου Σχολικός έτος : 2008-2009 Πέτρος Σαλαβασίδης Εκπαιδευτικός Πληροφορικής http://users.sch.gr/petros_salavasidis

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟ Τ ΚΟ Κ Λ Ο ΛΟ Λ Ι Ρ

ΠΡΩΤΟ Τ ΚΟ Κ Λ Ο ΛΟ Λ Ι Ρ 1 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΙΡ 2 Το ρωτόκολλο IP βρίσκεται στο ε ί εδο ικτύου του µοντέλου TCP/IP. Η λειτουργία του ρωτοκόλλου IP βασίζεται στην ιδέα των αυτοδύναµων ακέτων (datagrams). Αυτοδύναµα ακέτα:τα ακέτα µεταφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

IP Διευθύνσεις - Υποδικτύωση. Δρ Σ. Βελούδης

IP Διευθύνσεις - Υποδικτύωση. Δρ Σ. Βελούδης IP Διευθύνσεις - Υποδικτύωση Δρ Σ. Βελούδης Φυσικές Διευθύνσεις Κάθε κάρτα δικτύου χαρακτηρίζεται από μία μοναδική φυσική διεύθυνση Ένας 12-ψήφιος δεκαεξαδικός αριθμός Π.χ. 00-00-0E-64-54-32 Μέχρι 281474976710656

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 2ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελώνης Γεώργιος ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ. Μάθημα 2ο. Βελώνης Γεώργιος - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίνης. Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Βελών ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μάθημα 2ο Βελών - 1ο Τ.Ε.Ε. Κατερίν Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20 2-1 Τεχνολογίες Μεταγωγής Δεδομένων Δίκτυα Μεταγωγής Βελών Βελών Δίκτυα Μεταγωγής Δίκτυα Μεταγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ασκήσεων Υποδικτύωσης

Οδηγός Ασκήσεων Υποδικτύωσης Οδηγός Ασκήσεων Υποδικτύωσης Για να επιλύσουμε ασκήσεις υποδικτύωσης θα πρέπει: Να γνωρίζουμε μετατροπή από δυαδικό στο δεκαδικό και το ανάποδο (το βιβλίο και το βοήθημα περιγράφουν κάποιους εύκολους τρόπους).

Διαβάστε περισσότερα

7.4 Πρωτόκολλο UDP. 3. Στη περίπτωση που ένα μήνυμα χωράει σε ένα τμήμα, χρησιμοποιούμε το πρωτόκολλο TCP.

7.4 Πρωτόκολλο UDP. 3. Στη περίπτωση που ένα μήνυμα χωράει σε ένα τμήμα, χρησιμοποιούμε το πρωτόκολλο TCP. 7.4 Πρωτόκολλο UDP & Ερωτήσεις 1. ε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται το πρωτόκολλο UDP, εναλλακτικά του TCP; 2. ε τι είδους εφαρμογές χρησιμοποιείται συνήθως το πρωτόκολλο UDP; Να δώσετε παράδειγμα μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ημέχρι τώρα περιγραφή των πρωτοκόλλων TCP/IP αποδεικνύει, ότι το πρωτόκολλο IP είναι υπεύθυνο για τη μεταφορά των αυτοδύναμων πακέτων στον προορισμό, που δηλώνεται από τη διεύθυνση προορισμού, αλλά δεν

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα ΙΙ. Υποστηρικτικό Βιβλίο Γ ΕΠΑ.Λ. (Ανεπίσημο)

Δίκτυα ΙΙ. Υποστηρικτικό Βιβλίο Γ ΕΠΑ.Λ. (Ανεπίσημο) 2010 1 Δίκτυα ΙΙ Γ ΕΠΑ.Λ Υποστηρικτικό Βιβλίο (Ανεπίσημο) Για την εξεταστέα ύλη (2009-10) του σχολικού βιβλίου περιέχονται: Ενδεικτικός προγραμματισμός ύλης Οι απαντήσεις των ερωτήσεων και των ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Διαχείρισης Συστημάτων ΙΙ

Προγραμματισμός Διαχείρισης Συστημάτων ΙΙ Προγραμματισμός Διαχείρισης Συστημάτων ΙΙ Μάθημα 8ο Δικτύωση TCP/IP Μιχαηλίδης Παναγιώτης Περιεχόμενα Δικτύωση TCP/IP Τι είναι το TCP/IP; Επίπεδα, διευθύνσεις, ΝΑΤ Πρωτόκολλα: ARP, DHCP TCP/IP H πιο κοινή

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 7: Διευθυνσιοδότηση Internet Protocol (IP) v4

Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 7: Διευθυνσιοδότηση Internet Protocol (IP) v4 Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων Ενότητα 7: Διευθυνσιοδότηση Internet Protocol (IP) v4 Μιχάλας Άγγελος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Ενότητα 8: Internet Protocol - IP

Δίκτυα Υπολογιστών Ενότητα 8: Internet Protocol - IP Δίκτυα Υπολογιστών Ενότητα 8: Internet Protocol - IP Μιχάλας Άγγελος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

SOS Ερωτήσεις Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ

SOS Ερωτήσεις Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ SOS Ερωτήσεις Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Σκοπός των παρακάτω είναι να σας εφιστήσουν την προσοχή σε σημεία της ύλης που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και σε κάποιες περιπτώσεις ένα ποσοστό απομνημόνευσης. Αν

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών Ι. ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (Τετάρτη 15:00-21:00)

Δίκτυα Υπολογιστών Ι. ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (Τετάρτη 15:00-21:00) Δίκτυα Υπολογιστών Ι ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ giannis.nikoloudakis@gmail.com (Τετάρτη 15:00-21:00) Πρωτόκολλο ARP ARP (Address Resolution Protocol) ή Πρωτόκολλο Μετατροπής Διευθύνσεων: Μετατρέπει τις λογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΛΕΞΗ 2 ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ (20-22) Π. Φουληράς

ΔΙΚΤΥΑ (20-22) Π. Φουληράς ΔΙΚΤΥΑ (20-22) Π. Φουληράς Αυτοδύναμα Πακέτα IP και η Προώθησή τους Για να αντιμετωπισθεί η πιθανή ετερογένεια διαφόρων δικτύων που συνδέονται μέσω ενός δρομολογητή, ορίσθηκε μία μορφή πακέτων ανεξάρτητη

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Γ ΕΠΑ.Λ

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Γ ΕΠΑ.Λ 2010 1 Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Γ ΕΠΑ.Λ Υποστηρικτικό Βιβλίο (Ανεπίσημο) Για την εξεταστέα ύλη (2009-10) του σχολικού βιβλίου περιέχονται: Ενδεικτικός προγραμματισμός ύλης Οι απαντήσεις των ερωτήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 6: Αρχιτεκτονική TCP/IP

Μάθημα 6: Αρχιτεκτονική TCP/IP Μάθημα 6: Αρχιτεκτονική TCP/IP 6.1 Συσχέτιση OSI και TCP/IP Η αρχιτεκτονική TCP/IP ακολουθεί ένα πρότυπο διαστρωμάτωσης παρόμοιο με το μοντέλο OSI. Η αντιστοιχία φαίνεται στο σχήμα 6.1. Η ονομασία της

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες ιαδικτύου

Τεχνολογίες ιαδικτύου Τεχνολογίες ιαδικτύου Εισαγωγή Αρχιτεκτονική, Πρωτόκολλα και Πρότυπα Βασικών Υπηρεσιών Ιστορικά Στοιχεία ARPANET Ο «παππούς» των δικτύων Αναπτύχθηκε από την DARPA στα τέλη του 60 Το 83 διασπάται σε MILNET

Διαβάστε περισσότερα