ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΚΕΤΩΝ. Η δρομολόγηση των πακέτων μπορεί να γίνει είτε κάνοντας χρήση ασυνδεσμικής υπηρεσίας είτε συνδεσμοστρεφούς υπηρεσίας.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΚΕΤΩΝ. Η δρομολόγηση των πακέτων μπορεί να γίνει είτε κάνοντας χρήση ασυνδεσμικής υπηρεσίας είτε συνδεσμοστρεφούς υπηρεσίας."

Transcript

1 ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΚΤΥΟΥ Το επίπεδο δικτύου ασχολείται με τη μεταφορά πακέτων από την προέλευσή τους μέχρι τον προορισμό τους. Επιλέγει τις κατάλληλες διαδρομές από τους διάφορους δρομολογητές ώστε ένα πακέτο να φτάσει στον τελικό προορισμό του. Τα διάφορα δίκτυα συνδέονται μεταξύ τους με συσκευές οι οποίες ονομάζονται δρομολογητές (routers). Ένα πακέτο προκειμένου να φτάσει στον προορισμό του μπορεί να κάνει πολλά άλματα (hops) από δρομολογητή σε δρομολογητή. Το πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται για το επίπεδο μεταφοράς και έχει επικρατήσει οικοδομώντας ολόκληρο το Διαδίκτυο πάνω σε αυτό είναι το IP (Internet Protocol).

2 ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΚΕΤΩΝ Η δρομολόγηση των πακέτων μπορεί να γίνει είτε κάνοντας χρήση ασυνδεσμικής υπηρεσίας είτε συνδεσμοστρεφούς υπηρεσίας. Με ασυνδεσμική υπηρεσία τα πακέτα δρομολογούνται ανεξάρτητα το ένα από το άλλο (αυτοδύναμα πακέτα). Με συνδεσμοστρεφή υπηρεσία πρώτα εγκαθιδρύεται ένα εικονικό κύκλωμα (Virtual Circuit VC) από το δρομολογητή προέλευσης μέχρι το δρομολογητή προορισμού και στη συνέχεια όλα τα πακέτα μεταδίσονται μέσα από αυτό το κύκλωμα. Οι δρομολογητές αποφασίζουν οι ίδιοι πώς θα δρομολογούν τα διάφορα πακέτα μέχρι τον προορισμό τους. Διαθέτουν μνήμη στην οποία αποθηκεύεται ο πίνακας δρομολόγησης (routing table) ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη δρομολόγηση των πακέτων. Οι πίνακες δρομολόγησης μπορεί να είναι στατικοί ή να αλλάζουν δυναμικά.

3 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Αλγόριθμος δρομολόγησης (routing algorithn) είναι το μήμα του λογισμικού του επιπέδου δικτύου που αποφασίζει σε ποια γραμμή εξόδου θα μεταδοθεί ένα πακέτο. Υπάρχουν διάφοροι αλγόριθμοι δρομολόγησης: Δρομολογηση συντομότερης διαδρομής (λιγότερα hops, λιγότερη χιλιομετρική απόσταση, μικρότερη καθυστέρηση) από δέντρο Γράφων. Δρομολόγηση με κατακλυσμό όπου κάθε πακέτο δρομολογείται προς όλους τους συνδεδεμένους router εκτός από αυτόν από τον οποίο έφτασε. Δρομολόγηση με διανύσματα απόστασης. Δρομολόγηση με κατάσταση συνδέσμων. Ιεραρχική δρομολόγηση (διαχωρισμός σε περιφέρειες)

4 ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ Παραλλαγές της δρομολόγηση με κατάσταση συνδέσμων αποτελούν τα πρωτόκολλα IS-IS (Intermediate System to Intermediate System) και ΟSPF (Open Shortest Path First). Τα πρωτόκολλα αυτά χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο αυτή τη στιγμή στο Internet. Η δρομολόγηση με κατάσταση συνδέσμων περιλαμβάνει 5 βήματα για τον δρομολογητή: Να ανακαλύψει τους γείτονές του (πακέτο hello) Να μετρήσει την καθυστέρηση προς κάθε έναν από τους γείτονές του (πακέτο echo) Να κατασκευάσει ένα πακέτο που περιλαμβάνει τα γείτονες και καθυστέρηση ως προς αυτούς Να στείλει το πακέτο και να λάβει πακέτα από αυτούς Να υπολογίσει τη συντομότερη διαδρομή προς κάθε άλλο δρομολογητή

5 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ IP (Internet Protocol) Version: Έκδοση ΙP. IHL (Internet Header Length): Μήκος κεφαλίδας σε 32-bit λέξεις (ελάχιστη τιμή 5, μέγιστη 15). Type of Service: Πεδίο 6 bit που δείχνουν αν το πακέτο πρέπει να πάει γρήγορα, αξιόπιστα, αν έχει συναντήσει συμφόρηση κλπ. Τotal Length: Συνολικό μήκος πακέτου μαζί με την κεφαλίδα. Identification: Χρησιμοποιείται για την επανένωση θραυσμάτων πακέτου IP.

6 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ IP (Internet Protocol) DF (Don't fragment): Nα μην κατακερματιστεί το πακέτο. ΜF (More fragments): Υπάρχουν και άλλα θραύσματα. Fragment Offset: Δείχνει που βρίσκεται το θραύσμα μέσα στο πακέτο ώστε να επανασυναρμολογηθεί στον υπολογιστή προορισμού. Τime to live: Χρόνος ζωής πακέτου. Μειώνεται από hop σε hop. Protocol: Αναφέρει το πρωτόκολλο επιπέδου μεταφοράς (TCP ή UDP). Header checksum: Άθροισμα ελέγχου κεφαλίδας. Υπολογίζεται σε κάθε hop νέο άθροισμα καθώς αλλάζουν κάποια πεδία.

7 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ IP (Internet Protocol) Source Address: ΙΡ διεύθυνση αφετηρίας. Destination Address: IP διεύθυνση προορισμού. Οptions: Πεδία που παρέχουν κάποιες πληροφορίες στους δρομολογητές και τα οποία συνήθως δεν χρησιμοποιούνται. Λόγω του ότι η ΙΡ διευθύνσεις έχουν σχεδόν εξαντληθεί έχει αρχίσει να χρησιμοποιείται το IPv6 το οποίο περιλαμβάνει 128-bit διευθύνσεις. Δεν είναι συμβατό με το IPv4 και η μετάβαση πραγματοποιείται πολύ αργά.

8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ IP Oι διευθύνσεις ΙΡ σχηματίζονται από 32-bit αριθμούς. Κάθε byte αναφέρεται στη δεκαδική του μορφή και χωρίζεται με τελεία από τα επόμενα (και τα προηγούμενα) byte της διεύθυνσης. π.χ. διευθύνσεις ΙΡ αποτελούν οι παρακάτω: κ.ο.κ. Οι διευθύνσεις ΙΡ διαχειρίζονται από την ICANN (Internet Corporation for assigned Names and Numbers) όπου εκχωρούνται στους ISP σε μπλοκ και όχι μεμονωμένα. Έχουμε ιεραρχική εκχώρηση διευθύνσεων. Κάθε διεύθυνση αποτελείται από δύο τμήματα μεταβλητού εύρους bit: Το πρόθεμα (prefix) που εκφράζει το τμήμα δικτύου και το τμήμα υπολογιστή. Το τμήμα υπολογιστή θα περιλαμβάνει πάντα διαφορετικές διευθύνσεις σε δυνάμεις του 2.

9 ΜΑΣΚΑ ΥΠΟΔΙΚΤΥΟΥ (SUBNET MASK) O αριθμός των bit που περιλαμβάνει το τμήμα δικτύου πολλές φορές γράφεται στο τέλος της διεύθυνσης ΙΡ. π.χ /24 Αυτό σημαίνει τρία byte που περιγράφουν το δίκτυο και ένα byte που αποτελεί τον υπολογιστή υπηρεσίας. Συνεπώς το συγκεκριμένο δίκτυο έχει 256 διαθέσιμες IP διευθύνσεις για υπολογιστές. Συνήθως χρησιμοποιείται ο όρος subnet mask για την περιγραφή του τμήματος δικτύου. Η subnet mask είναι ένας αριθμός 32-bit ο οποίος περιλαμβάνει '1' στα bit που αντιστοιχούν στο τμήμα δικτύου και '0' στα bit που αντιστοιχούν στο τμήμα υπολογιστή. Στο προηγούμενο παράδειγμα για τη διεύθυνση /24 η subnet mask είναι Όπως είναι αντιληπτό η μάσκα υποδικτύου αναγράφεται με τη σημιολογία που αναγράφεται και η διεύθυνση ΙΡ δηλαδή τα τέσσερα byte σε δεκαδικούς αριθμούς οι οποίοι χωρίζονται με τελείες. Η ιεραρχικές διευθύνσεις ΙΡ παρέχουν το πλεονέκτημα της ευκολότερης δρομολόγησης καθώς αρκεί να ξέρει ο δρομολογητής μόνο τη διεύθυνση δικτύου για να στείλει ένα πακέτο στη σωστή κατεύθυνση όμως προκαλείται σπατάλη στις διευθύνσεις ΙΡ.

10 ΥΠΟΔΙΚΤΥΩΣΗ Για να καλυφθεί η ζήτηση στον ολοένα και αυξανόμενος αριθμός διευθύνσεων ΙΡ σε έναν οργανισμό ή ένα ίδρυμα (καθώς αναπτύσσεται με την πάροδο του χρόνου) επιτρέπεται η διάσπαση του μπλοκ διευθύνσεων σε διάφορα υποδίκτυα. π.χ. έστω το δίκτυο X.X με subnet mask Αν ένα ίδρυμα έχει δύο σχολές και ένα κτήριο βιβλιοθήκης που θέλουν ΙΡ διευθύνσεις τότε μπορεί να γίνουν τρία υποδίκτυα ως εξής: ΣΤΕΦ: xxxxxxx.xxxxxxxx, με subnet mask: ΣΕΥΠ: xxxxxx.xxxxxxxx, με subnet mask: ΒΙΒΛ.: xxxxxx.xxxxxxxx, με subnet mask:

11 ΚΛΑΣΕΙΣ Παλιότερα τα δίκτυα χωρίζονταν σε κλάσεις. Η κλάση Α περιείχε 2 7 δίκτυα με 2 24 υπολογιστές το καθένα. Η κλάση Β περιείχε 2 14 δίκτυα με 2 16 υπολογιστές το καθένα. Η κλάση C περιείχε 2 21 δίκτυα με 2 8 υπολογιστές το καθένα. H κλάσεις προκαλούσαν μεγάλη σπατάλη διευθύνσεων καθώς τα δίκτυα κλάσης Α είχαν πολλές ΙΡ διευθύνσεις ενώ τα κλάσης C είχαν λίγες. Για μικρούς οργανισμούς και εκπαιδευτικά ιδρύματα η κλαση Β είχε πολλές διευθύνσεις και γενικότερα ήταν δύσκολο να έχει κανείς ακριβώς τις ΙΡ διευθύνσεις που χρειαζόταν.

12 ΑΤΑΞΙΚΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ Πλέον δε χρησιμοποιούνται κλάσεις και η δρομολόγηση των πακέτων γίνεται χωρίς της χρήση κλάσεων από τους δρομολογητές. Με την αταξική δρομολόγηση μεταξύ περιοχών (Classless InterDomain Routing CIDR) η δρομολόγηση πακέτων γίνεται με υπερδικτύωση (supernet). Οι δρομολογητές κάνουν συνάθροιση των προθεμάτων ΙΡ στις καταχωρήσεις τους στους πίνακες δρομολόγησης. π.χ. Τα προθέματα /21, /20 και /22 συναθροίζονται στο /19.

13 ΝΑΤ (Network Address Translation) Mε την τεχνική μετάφρασης διευθύνσεων δικτύου επιτυγχάνουμε μια καλύτερη διαχείριση των διαθέσιμων ΙΡ διευθύνσεων. Με την τεχνική αυτή κάθε δίκτυο χρησιμοποιεί τη δική του διεύθυνση ΙΡ εσωτερικά στο δίκτυο αλλά όταν πρόκειται για να βγει ένα πακέτο στον υπόλοιπο κόσμο περνάει από τον ΝΑΤ στον οποίο πραγματοποιείται μετατροπή της διεύθυνσης του πακέτου σε μια κοινόχρηστη διεύθυνση ΙΡ. Η τεχνική πρόσβασης στο Διαδίκτυο με χρήση ΝΑΤ εκτός από οικονομία μπορεί να παρέχει και προστασία στους υπολογιστές στο εσωτερικού δικτύου καθώς όλα τα εισερχόμενα πακέτα περνούν μέσα από τον ΝΑΤ. Στον ΝΑΤ μπορεί να τρέξει επίσης firewall για επιπλέον προστασία από κακόβουλα πακέτα.

14 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΛΕΓΧΟΥ Στο επίπεδο δικτύου τρέχουν διάφορα πρωτόκολλα ελέγχου όπως: ΙCMP (Internet Control Message Protocol). Πρωτόκολλο που χρησιμοποιούν οι δρομολογητές για ανταλλαγή διάφορων μηνυμάτων ελέγχου. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Mε το πρωτόκολλο αυτό γίνεται αυτόματη ανάθεση διεύθυνσης ΙΡ σε έναν υπολογιστή ο οποίος συνδέεται στο δίκτυο. Όταν στον υπολογιστή αυτό έχουμε τερματισμό λειτουργίας τότε η διεύθυνση ΙΡ μπορεί να ανατεθεί σε άλλον υπολογιστή που θα συνδεθεί στο δίκτυο μεταγενέστερα. Η χρήση DHCP μπορεί να βελτιώσει και να καταστήσει αποδοτιδότερη τη διαχείριση διευθύνσεων σε ένα δίκτυο.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΜ 2769 Επιβλέπων Καθηγητής Κώστας

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα Ζ. Πρόκληση (challenge): ροµολόγηση των πακέτων µέσα από τα (υπό) δίκτυα που (ενδεχοµένως) παρεµβάλλονται.

Ενότητα Ζ. Πρόκληση (challenge): ροµολόγηση των πακέτων µέσα από τα (υπό) δίκτυα που (ενδεχοµένως) παρεµβάλλονται. Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας ίκτυα Η/Υ Επίπεδο ικτύου Ενότητα Ζ ρ. Ε. Μάγκος Το Επίπεδο ικτύου Το επίπεδο ικτύου είναι υπεύθυνο για την προώθηση (forwarding) και δροµολόγηση (routing)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Ελευθέριος Αθ. Παπαθανασίου Καθηγητής Επιχειρηµατικής Πληροφορικής. Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες - Εφαρμογές. & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ. Γ. Μπάρδης

Μελέτες - Εφαρμογές. & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ. Γ. Μπάρδης Μελέτες - Εφαρμογές & Υλοποίηση Δικτύων Η/Υ Γ. Μπάρδης Πίνακας Περιεχομένων Πρόλογος... V ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή στα Δίκτυα Επικοινωνιών...1 1.1 Εισαγωγή...3 1.2 Επικοινωνίες & Τηλεπικοινωνίες...4 1.3 Τηλεπικοινωνιακά

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται 1 Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται Επιχειρήσεις με περισσότερα από ένα σημεία παρουσίας (καταστήματα, γραφεία) πολύ συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΨΗΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ. Τα B-ISDN δίκτυα παρέχουν ασύγχρονη μετάδοση data και σύγχρονη διακίνηση σε πραγματικό χρόνο.

ΥΨΗΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ. Τα B-ISDN δίκτυα παρέχουν ασύγχρονη μετάδοση data και σύγχρονη διακίνηση σε πραγματικό χρόνο. ΥΨΗΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Για επαγγελματικές εφαρμογές πολυμέσων καθώς και για ψηφιακή τηλεόραση απαιτούνται 1-50Mbps. Για εφαρμογές τέτοιου τύπου χρησιμοποιείται το δίκτυο B-ISDN. Συνδυασμός δικτύων μεταγωγής

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία στα Λειτουργικά Συστήματα Θέμα:

Εργασία στα Λειτουργικά Συστήματα Θέμα: 1 Εργασία στα Λειτουργικά Συστήματα 2007 Εργασία στα Λειτουργικά Συστήματα Θέμα: Επιλέξτε ένα οποιοδήποτε RTOS μπορείτε να βρείτε (και να προσομειώσετε ή να εκτελέσετε) και να εκτελέσετε σε αυτό μια εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 6ο ίκτυα υπολογιστών 1 ίκτυα μικρά και μεγάλα Ένα δίκτυο υπολογιστών (computer network) είναι ένας συνδυασμός συστημάτων (δηλαδή, υπολογιστών),

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 12 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΔΙΚΤΥΑ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ. Εφ. Πληροφορικής, Κεφ. 12 Καραμαούνας Π. 1

Κεφάλαιο 12 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΔΙΚΤΥΑ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ. Εφ. Πληροφορικής, Κεφ. 12 Καραμαούνας Π. 1 Κεφάλαιο 12 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΔΙΚΤΥΑ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ Εφ. Πληροφορικής, Κεφ. 12 Καραμαούνας Π. 1 12.1 Η εξέλιξη των μέσων επικοινωνίας Φωνή, αγγελιοφόροι, φωτιές (φρυκτωρίες), καπνός, τύμπανα (ταμ

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Σύνδεσης Δεδομένων

Επίπεδο Σύνδεσης Δεδομένων Επίπεδο Σύνδεσης Δεδομένων Είναι το δεύτερο επίπεδο στην διαστρωμάτωση του OSI/ISO (μετρώντας από κάτω πρός τα πάνω) Data Link Layer (DLL). Στόχος του είναι η αποδοτική και αξιόπιστη επικοινωνία γειτονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ. Γνωρίζω τον υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα

ΕΝΟΤΗΤΑ. Γνωρίζω τον υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα ΕΝΟΤΗΤΑ Γνωρίζω τον υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα . Κεφάλαιο 1 Ψηφιακός Κόσµος Εισαγωγή Τι εννοούμε με τον όρο «ψηφιακός»; Ψηφιακό είναι ένα σύστημα που παίρνει τιμές από μια ομάδα συγκεκριμένων τιμών.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ COMPARATIVE STUDY OF TRANSPORT LAYER PROTOCOLS FOR MULTIMEDIA APPLICATIONS

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ COMPARATIVE STUDY OF TRANSPORT LAYER PROTOCOLS FOR MULTIMEDIA APPLICATIONS ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Π. Κασαπίδης *, Κ. Βασιλάκης *, Μ. Νικολαΐδου *, Π. Γεωργιάδης *, Γρ. Βότσης **, Ν. Πρόνιος ** ΠΕΡΙΛΗΨΗ * Πανεπιστήμιο Αθηνών **

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII Moodle Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: Γνωρίσει τα βασικά εργαλεία δημιουργίας περιεχομένου στο Moodle Κατανοήσει τη δομή ενός μαθήματος στο Moodle Δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Μεταφοράς (Transport Layer)

Επίπεδο Μεταφοράς (Transport Layer) Επίπεδο Μεταφοράς (Transport Layer) Περίληψη Ο ρόλος του επιπέδου μεταφοράς Τα στοιχεία του πρωτοκόλλου μεταφοράς Τα πρωτόκολλα μεταφοράς του Διαδικτύου UDP (User Datagram Protocol) RPC (Remote Procedure

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ. Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ Θ. ΒΕΡΓΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Πανεπιστημιακές Παραδόσεις στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3: Επίπεδο Μεταφοράς. Κεφάλαιο 3. Υπηρεσίες και πρωτόκολλα µεταφοράς

Κεφάλαιο 3: Επίπεδο Μεταφοράς. Κεφάλαιο 3. Υπηρεσίες και πρωτόκολλα µεταφοράς Κεφάλαιο 3 Επίπεδο Μεταφοράς Πηγή των ακόλουθων διαφανειών είναι οι διαφάνειες που συνοδεύουν ως διδακτικό υλικό το βιβλίο των J.F. Kurose and K.W. Ross: Computer Networking: A Top-Down Approach Featuring

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Pandora m University System Σύστημα Παροχής Υπηρεσιών μέσω δικτύου GSM ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Pandora m University System Σύστημα Παροχής Υπηρεσιών μέσω δικτύου GSM ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πανεπιστήμιο Αιγαίου ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Pandora m University System Σύστημα Παροχής Υπηρεσιών μέσω δικτύου GSM ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ των ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0

Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0 Εισαγωγή στη C# και το.net 4.0 Σημειώσεις Σεμιναρίου Επιμέλεια: Βασίλης Κόλιας Ενότητα 1 Θεωρητικό Υπόβαθρο Το.NET Framework και η C# To Visual Studio 1.0.0 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων...

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server

Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Διδάκτωρ Τμήματος Πληροφορικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server Εργαστηριακός Οδηγός ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 6 ο

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 6 ο Με τι ασχολείται ο προγραμματισμός; Ο προγραμματισμός ασχολείται με την διατύπωση του αλγορίθμου σε κατανοητή μορφή από τον Η/Υ, δηλ. τη δημιουργία του προγράμματος, του συνόλου των εντολών που πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Διάρθρωση. Δίκτυα Υπολογιστών Αξιόπιστη επικοινωνία μέσα από ένα σύνδεσμο. Αναγκαιότητα και ορισμός λογικής σύνδεσης. Διάρθρωση

Διάρθρωση. Δίκτυα Υπολογιστών Αξιόπιστη επικοινωνία μέσα από ένα σύνδεσμο. Αναγκαιότητα και ορισμός λογικής σύνδεσης. Διάρθρωση Δίκτυα Υπολογιστών Αξιόπιστη επικοινωνία μέσα από ένα σύνδεσμο Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ Μηχ Η/Υ & Πληροφορικής, Παν Ιωαννίνων 1 Λογική σύνδεση 2 Πλαισίωση 3 Ανίχνευση και διόρθωση σφαλμάτων 4 5 Έλεγχος

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ WEBSITES ΜΕ ΤΟ JOOMLA! CMS»

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ WEBSITES ΜΕ ΤΟ JOOMLA! CMS» Digital Academy Σεμινάριο Τηλεκπαίδευσης με Θέμα: «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ WEBSITES ΜΕ ΤΟ JOOMLA! CMS» Περιεχόμενα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...2 ΕΝΟΤΗΤΑ 1 ΠΡΩΤΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ JOOMLA...7 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 7

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ»

«Η ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ» ΠΟΥΛΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic

2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic 2_ Επισκόπηση και δημιουργία προγράμματος σε Visual Basic Σκοπός Κεφαλαίου προσδοκωμενα αποτελεσματα διδακτικοι στοχοι Σκοπός του κεφαλαίου είναι να σας εισάγει σε έννοιες του προγραμματισμού και του περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη εφαρµογών για τον Παγκόσµιο Ιστό

Ανάπτυξη εφαρµογών για τον Παγκόσµιο Ιστό Ανάπτυξη εφαρµογών για τον Παγκόσµιο Ιστό Επιµέλεια: Πατερίτσας Χρήστος (pater@softlab.ntua.gr) Βαρλάµης Ηρακλής (varlamis@aueb.gr) TU1.UT TU ιαδίκτυο TU2.UT TUΕισαγωγή TU3.UT TUΜεθοδολογία TU4.UT TUΤεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Β. Σύνοψη ελέγχων. Λάθος ρυθµισµένη κάρτα δικτύου Προσωρινή δυσλειτουργία του συγκεκριµένου υπολογιστή

Μέρος Β. Σύνοψη ελέγχων. Λάθος ρυθµισµένη κάρτα δικτύου Προσωρινή δυσλειτουργία του συγκεκριµένου υπολογιστή Μέρος Β Προβλήµατα λειτουργίας στο επίπεδο δικτύου Αφού έχουµε εξασφαλίσει ότι είναι εγκατεστηµένη σωστά η κάρτα δικτύου και ότι η τοπική σύνδεση δικτύου είναι ενεργή θα εξετάσουµε το επόµενο µέρος της

Διαβάστε περισσότερα

Το ηλεκτρονικό σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά. Δημιουργία του IMI: οδηγός για τον πρώτο χρήστη σε μια αρχή

Το ηλεκτρονικό σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά. Δημιουργία του IMI: οδηγός για τον πρώτο χρήστη σε μια αρχή Το ηλεκτρονικό σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά Δημιουργία του IMI: οδηγός για τον πρώτο χρήστη σε μια αρχή EL Η Άμεση Ευρώπη είναι μια υπηρεσία που σας βοηθά να βρείτε απαντήσεις στα ερωτήματά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ WORD, INTERNET EXPLORER & OUTLOOK EXPRESS ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ E-LEARNING.

ΤΙΤΛΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ WORD, INTERNET EXPLORER & OUTLOOK EXPRESS ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ E-LEARNING. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Σ Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής &Πολυμέσων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ WORD,

Διαβάστε περισσότερα