Αγροτικος. Τύπος. ΚΑΠ, αποζημιώσεις και... βοσκοτόπια. Η καυτη ατζεντα των νεων υπουργων αγροτικησ αναπτυξης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αγροτικος. Τύπος. ΚΑΠ, αποζημιώσεις και... βοσκοτόπια. Η καυτη ατζεντα των νεων υπουργων αγροτικησ αναπτυξης"

Transcript

1 Επενδύοντας στην ελληνική γη και τον Ελληνα αγρότη #50 Αγροτικος 8 σελιδεσ Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2015 h εβδομαδιαια εκδοση του ελευθερου τυπου Τύπος Leader Επιδοτήσεις για δημιουργία επιχειρήσεων σε 600 χωριά» σελίδες 4-5 Φυστικοβούτυρο Το σερραϊκό προϊόν που κερδίζει τους Ελληνες» σελίδα 6 Η καυτη ατζεντα των νεων υπουργων αγροτικησ αναπτυξης ΚΑΠ, αποζημιώσεις και... βοσκοτόπια» σελίδα 3

2 18 2 Αγροτικός Τύπος Πέµπτη 29 Ιανουαρίου 2015 h ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΣ Ε ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οδηγίες ΟΠΕΚΕΠΕ για την on line υποβολή των αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης ΓΩΓΩ ΚΑΤΣΕΛΗ Ξεκίνησε µε µικρή καθυστέρηση από την προγραµµατισµένη ηµεροµηνία η διαδικασία υποβολής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης ΟΣ Ε του έτους Οπως αναφέρει σχετική εγκύκλιος που εξέδωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ειδικά για φέτος η εν λόγω αίτηση αποτελεί και αίτηση χορήγησης δικαιωµάτων στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης, ενώ το ελάχιστο µέγεθος ανά εκµετάλλευση, για την οποία µπορεί να ζητηθεί η χορήγηση δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης, ορίζεται στα 0,4 εκτάρια. Προθεσµίες υποβολής Σύµφωνα λοιπόν µε τον Οργανισµό, η καταληκτική ηµεροµηνία εµπρόθεσµης υποβολής της ενιαίας αίτησης είναι η 15η Μαΐου, ηµέρα Παρασκευή. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας όµως γίνεται δεκτή και η υποβολή της αίτησης µετά τη 15η Μαΐου, ωστόσο η καθυστέρηση συνεπάγεται µείωση των ποσών που θα λάβει ο αγρότης. Αναλυτικά: α) Η καθυστέρηση της αίτησης ενίσχυσης συνεπάγεται µείωση των ποσών, που ο κάτοχος εκµετάλλευσης θα είχε δικαίωµα να λάβει ως ενίσχυση εάν η αίτηση είχε υποβληθεί εµπρόθεσµα, κατά 1% ανά εργάσιµη ηµέρα. β) Η µη εµπρόθεσµη υποβολή της αίτησης χορήγησης δικαιωµάτων ενίσχυσης συνεπάγεται µείωση των ποσών που πρέπει να καταβληθούν κατά το συγκεκριµένο έτος σε σχέση µε τα δικαιώµατα ενίσχυσης που πρόκειται να χορηγηθούν στο δικαιούχο, κατά 3%, ανά εργάσιµη ηµέρα. Σε περίπτωση καθυστέρησης µεγαλύτερης των 25 ηµερολογιακών ηµερών (δηλαδή υποβολή της αίτησης µετά τις 9 Ιουνίου), η αίτηση θεωρείται απαράδεκτη. γ) Σε δεόντως αιτιολογηµένες περιπτώσεις, ο γεωργός επιτρέπεται να τροποποιεί τη δήλωσή του µε την προϋπόθεση ότι διατηρεί τουλάχιστον τον αριθµό των εκταρίων που αντιστοιχούν στα δικαιώµατα ενίσχυσής του και τηρεί τους όρους χορήγησης της ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης για τη συγκεκριµένη έκταση. δ) Εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας και τις εξαιρετικές περιστάσεις, η υποβολή τροποποίησης της ενιαίας αίτησης µετά την 31η Μαΐου συνεπάγεται µείωση κατά 1% ανά εργάσιµη ηµέρα των ποσών που σχετίζονται µε την πραγµατική χρήση των συγκεκριµένων αγροτεµαχίων. Για το 2015, η τελική ηµεροµηνία υποβολής τροποποίησης είναι η ευτέρα 1η Ιουνίου. Περιεχόµενο της ενιαίας αίτησης Ως προς το περιεχόµενο της ενιαίας αίτησης αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται από τη «ήλωση Καλλιέργειας και Εκτροφής Ζώων» του ΕΛΓΑ για την ασφάλιση της παραγωγής του και την «Αίτηση Εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων». Η ενιαία αίτηση περιέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για τη διαπίστωση της επιλεξιµότητας για την ενίσχυση ή/και τη στήριξη και ειδικότερα: α) τα στοιχεία ταυτότητας του δικαιούχου, β) τις λεπτοµέρειες των καθεστώτων συνδεδεµένης στήριξης και των ειδικών µέτρων στήριξης στα µικρά νησιά Αιγαίου ή/και µέτρων αγροτικής ανάπτυξης, γ) τα στοιχεία αναγνώρισης όλων των αγροτεµαχίων της εκµετάλλευσης, την έκτασή τους σε εκτάρια, τη θέση τους και, ανάλογα µε την περίπτωση, τη χρήση τους, το είδος, το µέγεθος και τη θέση των περιοχών οικολογικής εστίασης και το κατά πόσον πρόκειται για αρδευόµενο ή µη αγροτεµάχιο, καθώς και τα στοιχεία ολόκληρου του ζωικού κεφαλαίου (πλήθος ζώων ανά είδος και κατηγορία), δ) κατά περίπτωση, τα στοιχεία που επιτρέπουν τη σαφή αναγνώριση των µη γεωργικών εκτάσεων για τις οποίες ζητείται στήριξη στο πλαίσιο των µέτρων αγροτικής ανάπτυξης, ε) κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά έγγραφα που απαιτούνται για τη διαπίστωση της επιλεξιµότητας για το συγκεκριµένο καθεστώς ή/και µέτρο, στ) δήλωση του δικαιούχου ότι γνωρίζει τους όρους συµµετοχής στα εν λόγω καθεστώτα άµεσων ενισχύσεων ή/και µέτρων αγροτικής ανάπτυξης, ζ) τον επαγγελµατικό εξοπλισµό γεωργικών φαρµάκων (ΕΕΓΦ): Καταγραφή του επαγγελµατικού εξοπλισµού γεωργικών φαρµάκων, όπου πρέπει να δηλώνονται τα σχετικά στοιχεία. Σε περίπτωση που ο παραγωγός δηλώνει και «χρησιµοποιεί» τρίτο πρόσωπο για τους ψεκασµούς των καλλιεργειών του, θα πρέπει να δηλώνονται το ονοµατεπώνυµο, ο ΑΦΜ, τα στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνα) του προσώπου αυτού, η κατηγορία ΕΕΓΦ, καθώς και τα στοιχεία ταυτοποίησής του. Υποβολή δικαιολογητικών Στην περίπτωση προσυµπληρωµένων αιτήσεων, δικαιολογητικά έγγραφα υποβάλλονται από το γεωργό εφόσον τροποποιούνται για το έτος υποβολής Οταν όµως ο γεωργός συµπληρώσει εξαρχής το έντυπο της ενιαίας αίτησης έτους 2015, τα βασικά δικαιολογητικά που υποβάλλει είναι: Αντίγραφο και των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας (ή των κρίσιµων σελίδων του διαβατηρίου). Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του εκκαθαριστικού σηµειώµατος ή άλλου φορολογικού εγγράφου όπου αναγράφεται ο ΑΦΜ. Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της τράπεζας, µε τον αριθµό τραπεζικού λογαριασµού τα- µιευτηρίου. Αντίγραφα των παραστατικών νο- µής ενοικιαζόµενων κτηµατολογικών τεµαχίων είτε τίτλων ιδιοκτησίας. Χρήση γεωργικής γης Οι γεωργοί µπορούν να χρησιµοποιούν τα αγροτεµάχια που δηλώνουν στα καθεστώτα των άµεσων ενισχύσεων για κάθε γεωργική δραστηριότητα. Πλην περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, τα αγροτεµάχια αυτά βρίσκονται στη διάθεση του γεωργού την 31η Μαΐου Σύµφωνα µε την εγκύκλιο του ΟΠΕ- ΚΕΠΕ, για τους βοσκότοπους ως «ελάχιστη γεωργική δραστηριότητα» νοείται η διατήρηση ζωικού κεφαλαίου 0,7 ΜΜΖ/εκτάριο. Η αντιστοιχία που χρησιµοποιείται για µετατροπή των επιλέξιµων ζώων σε ισοδύναµες Μονάδες Μεγάλων Ζώων (ΜΜΖ) για τον έλεγχο της πυκνότητας βόσκησης είναι η εξής: ΕΙ ΟΣ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΖΩΩΝ ΜΜΖ/ζώο Αιγοπρόβατα (ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλου) 0,15 Αρσενικά και θηλυκά βοοειδή ηλικίας κάτω των 6 µηνών 0,20 Αρσενικά και θηλυκά βοοειδή ηλικίας από 6 έως 24 µηνών 0,60 Αρσενικά και θηλυκά βοοειδή ηλικίας άνω των 24 µηνών 1,00 Οσον αφορά στα αγροτεµάχια, το ελάχιστο µέγεθος για τα οποία µπορεί να υποβληθεί αίτηση ενίσχυσης στο πλαίσιο των άµεσων ενισχύσεων καθορίζεται ως εξής: 0,05 εκτάρια για όλα τα αγροτεµάχια πλην των ελαιοτεµαχίων 0,03 εκτάρια για τα ελαιοτεµάχια στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης 0,01 εκτάρια για τα ελαιοτεµάχια στο πλαίσιο του ειδικού µέτρου στήριξης για τη διατήρηση των ελαιώνων στις παραδοσιακές ζώνες καλλιέργειας της ελιάς στα µικρά νησιά του Αιγαίου. ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚ ΟΣΗΣ: ΓΩΓΩ ΚΑΤΣΕΛΗ ΥΠΟ ΟΧΗ ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ: Mίνα Γιαννάκη τηλ.:

3 Νέα κυβέρνηση 3 19 ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ h Πέµπτη 29 Ιανουαρίου 2015 Αγροτικός Τύπος ΚΑΠ, ΒΟΣΚΟΤΟΠΙΑ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ Οι καυτές. πατάτες για τη νέα ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ΓΩΓΩ ΚΑΤΣΕΛΗ Η έγκριση του εθνικού φακέλου τόσο της νέας ΚΑΠ όσο και των Προγραµµάτων Αγροτικής Ανάπτυξης , η διευθέτηση του ζητήµατος µε τους επιλέξιµους βοσκοτόπους και οι ευρωπαϊκές αποζηµιώσεις στους ροδακινοπαραγωγούς που επλήγησαν από την κρίση στην Ουκρανία είναι µερικά από τα «καυτά» θέµατα που καλείται να αντιµετωπίσει η νέα πολιτική ηγεσία του µέχρι πρότινος υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, το οποίο πλέον βρίσκεται υπό τη σκέπη του υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Κατά τη χθεσινή τελετή παράδοσης-παραλαβής του υπουργείου, ο νέος αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Βαγγέλης Αποστόλου, σηµείωσε ότι δεν θα προβεί σε αλλαγές στο φάκελο της ΚΑΠ, συ- µπεριλαµβανοµένων των προγραµ- µάτων του Αλέξανδρου Μπαλτατζή, τουλάχιστον για τους πρώτους έξι µήνες. Σηµειώνεται ότι τα Προγράµ- µατα Αγροτικής Ανάπτυξης ύψους 4,5 δισ. ευρώ του δεύτερου πυλώνα της ΚΑΠ, τα οποία είχε διαµορφώσει Παναγιώτης Λαφαζάνης Βαγγέλης Αποστόλου και καταθέσει η προηγούµενη κυβέρνηση, αναµένουν την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µέσα στους επόµενους δύο µήνες. Αντίστοιχα, το πράσινο φως περιµένει να πάρει από την Κοµισιόν και η Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΚΑλΠ), η οποία µεταξύ άλλων ρυθµίζει και το πλαίσιο για τις ιχθυοκαλλιέργειες. Καυτή «πατάτα» όµως αποτελεί για τη νέα κυβέρνηση και το θέµα των επιλέξιµων βοσκοτόπων, ο προσδιορισµός των οποίων εγείρει τις αντιδράσεις των κτηνοτρόφων, καθώς «ψαλιδίζονται» οι ενισχύσεις τους. Αναφερόµενος χθες ο κ. Αποστόλου στο θέµα των βοσκοτόπων, δήλωσε ότι η τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή από την απελθούσα κυβέρνηση «λύνει το πρόβληµα», ωστόσο περιείχε αβλεψίες και προχειρότητες. Το άλλο ανοιχτό µέτωπο που καλούνται να αντιµετωπίσει ο νέος αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά και ο νέος υφυπουργός, Παναγιώτης Σγουρίδης, είναι το θέµα των αποζηµιώσεων. Υπενθυµίζεται ότι µόλις την περασµένη εβδοµάδα ο τέως υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώργος Καρασµάνης, µετά από προσπάθεια µηνών πήρε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την «άδεια» να προχωρήσει στην αποζηµίωση των ροδακινοπαραγωγών που επλήγησαν από την ουκρανική κρίση, καταβάλλοντας στους λογαριασµούς τους το ποσό των 33 εκατ. ευρώ. Τα χρήµατα αυτά προέρχονται από κρατικούς πόρους, ωστόσο η Κοµισιόν έχει δεσµευτεί ότι θα τα επιστρέψει η ίδια. Αλλωστε, χθες κατά την τελετή παράδοσης και ο κ. Καρασµάνης υπογράµµισε ότι οι αποζηµιώσεις αυτές θα καλυφθούν µε ευρωπαϊκά κονδύλια. «Εχουµε καταθέσει το φάκελο στην Ε.Ε. και είναι θέµα χρόνου και πιέσεων για να λάβουµε τα χρήµατα», τόνισε. Επιση- µαίνεται ότι το αίτηµα της ελληνικής πλευράς, η απάντηση του οποίου εκκρεµεί, αφορούσε σε αποζηµιώσεις ύψους 60 εκατ. ευρώ. Από την πλευρά της η νέα κυβέρνηση, σύµφωνα µε τα όσα δήλωσε χθες ο «επιβλέπων» υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ευαγγελίζεται καθετοποίηση της αγροτικής παραγωγής στα πρότυπα των προηγµένων χωρών (Ελβετία, Ολλανδία), τη δηµιουργία ανταγωνιστικών προϊόντων µε εξαγωγικό χαρακτήρα, τη µείωση του κόστους παραγωγής (αγροεφόδια και ενέργεια) και την ανακούφιση του αγρότη κυρίως µε φορολογικά µέτρα (αφορολόγητο στις ευρώ και κατάργηση ΕΝΦΙΑ).

4 4 20 Αγροτικός Τύπος Leader Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2015 h εβδομαδιαια εκδοση του ελευθερου τυπου Επιδοτήσεις έως 60% για αγρότες και ιδιώτες «Ζεστό» χρήμα για δημιουργία επιχειρήσεων Ιωάννα Φεντούρη μέχρι ευρώ παρέχουν τα τοπικά προγράμματα Leader για τη «Ρευστό» δημιουργία επιχείρησης σε περισσότερα από 600 χωριά της ελληνικής υπαίθρου. Εστιατόρια, ταβέρνες, παντοπωλεία, αλλά και ξενώνες, παραδοσιακές βιοτεχνίες παραγωγής μαρμελάδων, μακαρονιών είναι μερικές μόλις από τις επιλογές των επενδυτών. Μάλιστα, από τα προγράμματα μπορούν να επωφεληθούν και οι υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν στα σκαριά σχέδια εκσυγχρονισμού ή επέκτασης. Δικαιούχοι των Leader είναι αγρότες, αλλά και ιδιώτες (εξαρτάται από τη δράση). Σε γενικές γραμμές, η ενίσχυση που θα λάβουν κυμαίνεται μεταξύ 40%- 60%, το ακριβές ποσό εξαρτάται από την περιοχή και το είδος της επένδυσης που σκοπεύουν να πραγματοποιήσουν. Στις βιοτεχνικές μονάδες, στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και τους χώρους αναψυχής, για παράδειγμα, το ανώτατο κόστος επένδυσης για κάθε επιχείρηση διαμορφώνεται σε ευρώ και στα καταλύματα (έως 40 κλίνες) δεν πρέπει να υπερβαίνει τις ευρώ. Αυτό σημαίνει στην πράξη ότι κάποιος δικαιούχος του προγράμματος από τη Σπάρτη, όπου το ποσοστό ενίσχυσης είναι 50% για όλες τις δράσεις, για να φτιάξει μία βιοτεχνία μαρμελάδας θα λάβει μέχρι ευρώ, ενώ για έναν ξενώνα «ταβάνι» ενίσχυσης είναι οι ευρώ. Στις δαπάνες που καλύπτει το πρόγραμμα συμπεριλαμβάνονται -μεταξύ άλλων- η διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, η κατασκευή ή η βελτίωση ακινήτων, η αγορά καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού, η προβολή και η προώθηση, τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας και ποιοτικών σημάτων (συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για την εκπαίδευση του προσωπικού), η αγορά ειδικών επαγγελματικών μέσων μεταφοράς προϊόντων και πρώτων υλών εντός της επιχείρησης κ.λπ. Επιπλέον, επιδοτούνται γενικά έξοδα, όπως αμοιβές μηχανικών και συμβούλων, δαπάνες έκδοσης άδειας δόμησης, αλλά και έρευνας αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Αναπτυξιακή Εταιρεία της περιοχής όπου σκοπεύουν να υλοποιήσουν την επένδυση. Αυτή αναλαμβάνει τη διαχείριση του προγράμματος δημοσιεύοντας στην ιστοσελίδα της τη σχετική πρόσκληση συμμετοχής στο πρόγραμμα, όπου κοινοποιούνται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες. «Ανοιχτά» για υποβολή αιτήσεων είναι τα Leader Ιονίων Νήσων, Θεσσαλονίκης, Μεσσηνίας, Λασιθίου, Χανίων-Ρεθύμνου, Ηρακλείου, Εύβοιας, Φθιώτιδας και Πάρνωνα. Μάλιστα, σε επόμενο χρόνο αναμένεται να βγουν προσκλήσεις για περισσότερες περιοχές της χώρας. Ποιά Leader «τρέχουν» Ιόνια Νησιά Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 2 Τηλέφωνο επικοινωνίας: Ιστοσελίδα: Δήμος Κέρκυρας: Δ.Δ. Αγ. Γεωργίου (Τ.Κ. Αγρού, Αγίου Αθανασίου, Αρκαδάδων, Αρμενάδων, Αφιώνα, Δάφνης, Δροσάτου, Καββαδάδων, Καστελλάνων Γύρου, Μεσαριάς, Πάγων, Ραχτάδων, Χωροεπισκόπων), Δ.Ε. Αχιλλείων (Τ.Κ. Αγ. Προκοπίου, Αγίων Δέκα, Ανω Γαρούνας, Βαρυπατάδων, Βιρού, Γαστουρίου, Καλαφατιώνων, Καμάρας, Καστελλάνων Μέσης, Κάτω Γαρούνας, Κουραμάδων, Κυνοπιαστών, Μπενιτσών, Σταυρού), Δ.Ε. Εσπερίων (Τ.Κ. Βελονάδων, Αγίων Δούλων, Αγραφών, Αντιπερνών, Αυλιωτών, Βαλανειού, Καβαλλουρίου, Καρουσάδων, Μαγουλάδων, Περουλάδων, Σιδαρίου), Δ.Ε. Κερκυραίων (Δ.Κ. Αλεπούς, Καναλίου, Τ.Κ. Εβροπούλων), Δ.Ε. Κορισσίων (Δ.Κ. Αργυράδων, Περιβολίου, Τ.Κ. Αγίου Νικολάου, Βασιλάτικων, Κουσπάδων, Πετριτή), Δ.Ε. Λευκιμμαίων (Τ.Κ. Ανω Λευκίμμης, Βιταλάδων, Δ.Κ. Λευκίμμης, Νεοχωρίου), Δ.Ε. Μελιτειέων (Τ.Κ. Μωραϊτίκων, Ανω Παυλιάνας, Βουνιατάδων, Κάτω Παυλιάνας, Πεντατίου, Στρογγυλής, Χλωματιανών, Δ.Κ. Αγίου Ματθαίου και Χλωμού), Δ.Ε. Παλαιοκαστριτών (Τ.Κ. Λακώνων, Αλειμματάδων, Γαρδελάδων, Δουκάδων, Κρήνης, Μακράδων, Σκριπερού και Δ.Κ. Λιαπάδων), Δ.Ε. Παρελίων (Τ.Κ Κοκκινίου, Αγίου Ιωάννη, Αφρας, Βάτου, Γιαννάδων, Κανακάδων, Κομπιτσίου, Μαρμάρου, Πέλεκα και Δ.Κ. Σιναράδων), Δ.Ε. Φαιάκων (Δ.Κ. Κάτω Κορακιάνας, Τ.Κ. Αγίου Μάρκου), Δ.Ε. Ερεικούσας (Τ.Κ. Ερεικούσα), Δ.Ε. Μαθρακίου (Τ.Κ. Μαθρακίου), Δ.Ε. Οθωνών (Τ.Κ. Οθωνών). Θεσσαλονίκη Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 2 Τηλέφωνο επικοινωνίας: Ιστοσελίδα: Δήμος Βόλβης: Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου (Τ.Κ. Ασπροβάλτας και Βρασνών), Δ.Ε. Απολλωνίας (Τ.Κ. Μελισσουργού, Νέας Απολλωνίας, Νικομηδινού, Περιστερώνα, Στίβου) Δ.Ε. Εγνατίας (Τ.Κ Ευαγγελισμού, Νυμφόπετρας, Προφήτη, Σχολαρίου), Δ.Ε. Μαδύτου (Τ.Κ. Απολλωνίας, Μοδίου, Νέας Μαδύτου), Δ.Ε. Ρεντίνας (Τ.Κ. Ανω Σταυρού, Βόλβης, Σταυρού). Δήμος Δέλτα: Δ.Ε. Αξιού (Τ.Κ. Βραχιάς), Δ.Ε. Εχεδώρου (Τ.Κ. Διαβατών και Νέας Μαγνησίας), Δ.Ε. Χαλάστρας (Τ.Κ. Ανατολικού). Δήμος Λαγκαδά: Δ.Ε. Ασσήρου (Τ.Κ. Ασσήρου, Κριθιάς), Δ.Ε. Κορώνειας (Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου, Βασιλουδίου, Γερακαρού και Λαγκαδικίων), Δ.Ε. Λαγκαδά (Τ.Κ. Ανάληψης, Ηρακλείου, Καβαλλαρίου, Κολχικού, Λαγκαδά, Λαγυνών, Περιβολακίου, Χρυσαυγής). Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη: Δ.Ε. Χορτιάτη (Τ.Κ. Ασβεστοχωρίου, Εξοχής, Φιλύρου). Δήμος Χαλκηδόνος: Δ.Ε. Αγίου Αθανασίου (Τ.Κ. Αγίου Αθανασίου, Αγχιάλου, Βαθυλάκκου, Γέφυρας, Νέας Μεσημβρίας), Δ.Ε. Κουφαλίων (Τ.Κ. Κουφαλίων και Προχώματος), Δ.Ε. Χαλκηδόνος (Τ.Κ. Αδένδρου, Βαλτοχωρίου, Ελεούσας, Μικρού Μοναστηρίου, Παρθενίου, Χαλκηδόνας). Δήμος Ωραιοκάστρου: Δ.Ε. Καλλιθέας (Τ.Κ. Μεσαίου, Νέας Φιλαδέλφειας, Νεοχωρούδας, Πενταλόφου), Δ.Ε. Μυγδονίας (Τ.Κ. Δρυμού, Λητής και Μελισσοχωρίου). Μεσσηνία Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 6 Τηλέφωνο επικοινωνίας: Ιστοσελίδα: Δήμος Καλαμάτας: Δ.Ε. Καλαμάτας (Τ.Κ. Αντικαλάμου, Ασπροχώματος, Σπερχογείας), Δ.Ε Αρίου, Δ.Ε. Θουρίας (Τ.Κ. Ανθείας, Αιθαίας, Θουρίας, Μικρομάνης), Δ.Ε. Αρφαρών (Τ.Κ. Πλατέος, Πηδήματος). Δήμος Μεσσήνης: Δ.Ε. Μεσσήνης εκτός του σχεδίου πόλης της Μεσσήνης Δ.Ε. Αίπειας, Δ.Ε. Πεταλιδίου (Τ.Κ.

5 Leader 5 29 εβδομαδιαια εκδοση του ελευθερου τυπου h Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2015 Αγροτικός Τύπος σε 600 χωριά της χώρας Αχλαδοχωρίου, Δάρα, Καρποφόρας, Πεταλιδίου). Δήμος Πύλου-Νέστορος: Δ.Ε. Κορώνης, Δ.Ε. Μεθώνης, Δ.Ε. Νέστορος, Δ.Ε. Πύλου. Δήμος Τριφυλίας: Δ.Ε. Κυπαρισσίας (Τ.Κ. Αρμενίων, Ραχών, Σπηλιάς, Φαρακλάδας και οι εκτός σχεδίου πόλης περιοχές της τοπ. Κυπαρισσίας), Δ.Ε. Γαργαλιάνων: εκτός του σχεδίου πόλης της τοπ. κοιν. Γαργαλιάνων, Δ.Ε. Φιλιατρών: εκτός του σχεδίου πόλης της τοπ. κοιν. Φιλιατρών. Λασίθι Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 6 Τηλέφωνο επικοινωνίας: Ιστοσελίδα: Δήμος Αγίου Νικολάου: Δ.Κ. Αγίου Αντωνίου, Βουλισμένης, Βραχασίου, Βρουχά, Βρυσών, Ελούντας, Εξω Λακωνίων, Εξω Ποτάμων, Ζενίων, Καλού Χωριού, Καρυδίου, Καστελίου, Φουρνής, Κριτσάς, Κρούστα, Λατσίδας, Λιμνών, Λούμα, Μέσα Λακωνίων, Μιλάτου, Νεάπολης, Νικηθιανού, Πρίνας, Σκινιά, Φουρνής, Χουμεριάκου. Δήμος Ιεράπετρας: Δ.Κ. Αγίου Ιωάννη, Καβουσίου, Κάτω χωριού, Παχειάς Αμμου. Δήμος Σητείας: Δ.Κ. Σητείας (μόνο στις εκτός σχεδίου περιοχές). Χανιά - Ρέθυμνο Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 9 Τηλέφωνο επικοινωνίας: & (Χανιά) και (Ρέθυμνο) Ιστοσελίδα: Δήμος Χανίων: Δ.Ε. Ακρωτηρίου (Τ.Κ. Χωρδακίου, Μουζουρά), Δ.Ε. Θερίσου (Τ.Κ. Αγιάς), Δ.Ε. Κεραμιών (Τ.Κ. Δρακόνας, Κάμπων, Παππαδιανων, Πλατυβολας, Κοντοπουλων, Μαλάξης). Δήμος Ρεθύμνου: Δ.Ε. Αρκαδίου (Τ.Κ. Αδελε, Ερφών, Παγκαλοχωρίου, Πηγής, Πρίνου, Χαμαλευρίου), Δ.Ε. Λάπαιων (Τ.Κ. Αργυρουπόλεως, Βιλανδρέδου, Επισκοπής, Κάτω Πόρου, Μυριοκέφαλων), Δ.Ε. Νικηφ. Φωκά (Τ.Κ. Ανω Βαλσαμόνερου, Γερανίου, Ζουριδίου, Κάτω Βαλσαμόνερου, Μαλακίων, Μουντρού, Σαιτούρων, Αγίου Κωνσταντίνου, Ατσιπόπουλου, Γωνιάς, Καλόνυκτου, Πρινέ, Ρουστικών, Φραντζεσκιανών Μετοχιών), Δ.Ε. Ρεθύμνου (Γουλεδιανών, Καρές, Κούμων, Μαρούλα, Ορους, Πρασιών, Ρουσσοσπιτίου, Σελλίου, Χρομοναστηρίου, Αρμένων, Κάστελλου). Δήμος Αγίου Βασιλείου: Δ.Δ. Αγίου Ιωάννου, Ασώματου, Ροδάκινου, Σελλίων, Αγίου Βασιλείου, Αγκουσελιανών, Κοξαρές, Λευκογείων, Μαρίου, Μυρθίου. Δήμος Αποκορώνου: Δ.Ε. Αρμένων (Τ.Κ. Καρών, Ράμνης, Μαχαίρων, Στύλου, Καλυβών, Νέου Χωρίου, Αρμένων), Δ.Ε. Βάμου (Τ.Κ. Βάμου, Γαβαλοχωρίου, Κάινας, Καλαμιτσίου Αλεξάνδρου, Κεφάλα, Κόκκινου Χωριού, Ξηροστερνίου, Πλάκας, Σελλιών), Δ.Ε. Γεωργιούπολης (Καστέλλου, Κουρνά, Φυλάκης, Γεωργιουπόλεως, Καλαμιτσίου Αμυγδαλίου), Δ.Ε. Κρυονερίδας (Τ.Κ. Αλίκαμπου, Βαφέ, Εμπροσνερού, Βρυσών, Μάζας, Νίπους), Δ.Ε. Φρε (Τ.Κ. Μελιδονίου, Πεμονίων, Τζίτζιφε, Φρε, Παιδοχωρίου). Δήμος Πλατανιά: Δ.Ε. Πλατανιά (Τ.Κ. Ζουνακίου, Κοντομαρίου, Κυπαρίσσου, Μανολιοπούλου, Ντερέ, Ξαμουδοχωρίου, Σιριλίου, Βλαχερωνιτίσσης, Βρυσών, Γερανίου, Μάλεμε, Μοδίου), Δ.Ε. Μουσούρων (Τ.Κ. Αλικιανού, Βατόλακκου, Ψαθόγιαννου, Κουφού, Σκινέ, Φουρνέ). Δήμος Αμαρίου: Δ.Δ. Παντάνασσας, Πάτσου, Βωλεώνων. Ηράκλειο Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 11 Τηλέφωνο επικοινωνίας: & Ιστοσελίδα: Δήμος Αρχανών-Αστερουσίων: Δ.Δ. Πύργου, Αχεντριά, Εθιάς, Καλυβίων, Λιγορτύνου, Μεσοχωρίου, Παρανύμφων, Πραιτωρίων, Τεφελίου, Χαρακίου, Χάρακος, Αγίων Παρασκιών, Αγίου Βασιλείου, Αλαγνίου, Αστράκων, Αστριτσίου, Δαμανίων, Καλλονής, Καταλαγαρίου, Κουνάβων, Μελεσών, Μεταξοχωρίου, Μυρτιάς, Πεζών, Χουδετσίου. Δήμος Γόρτυνας: Δ.Δ. Αγίων Δέκα, Αγίου Κυρίλλου, Αμπελούζου, Απεσωκαρίου, Βαγιονιάς, Βασιλικής, Βασιλικών Ανωγείων, Γκαγκαλών, Μητροπόλεως, Μιαμούς, Πλατάνου, Πλώρας, Χουστουλιανών, Ασημίου, Ανω Ακρίων, Διονυσίου, Λουρών, Σοκαρά, Σταβιών, Στερνών, Στόλων. Δήμος Ηρακλείου: Δ.Δ. Βασιλειών, Βουτών, Δαφνέ, Σκαλανίου, Σταυρακίων. Δήμος Μαλεβυζίου: Δ.Δ. Γαζίου, Αχλάδας, Καλεσιών, Ροδιάς, Φόδελε. Δήμος Μινώα Πεδιάδας: Δ.Δ. Αρκαλοχωρίου, Γαρίπας, Ινίου, Καστελλιανών, Λευκοχωρίου, Πανοράματος, Παρτίρων, Πατσιδερού, Θραψανού, Βόνης, Ζωφόρων, Σαμπά, Καστελλίου, Αμαριανού, Αποστόλων, Αρχαγγέλου, Ασκών, Γερακίου, Ευαγγελισμού, Καρουζανών, Κασταμονίτσης, Λιλιανού, Λυττού (Ξιδά), Μαθιάς, Πολυθέας, Σμαρίου Δήμος Φαιστού: Δ.Δ. Μοιρών, Αληθινής, Αντισκαρίου, Γαλιάς, Καστελλίου, Κουσέ, Περίου, Πετροκεφαλίου, Πηγαϊδακίων, Πόμπιας, Ρουφά, Σκουρβούλων, Καμηλαρίου,Πιτσιδίων, Σίβα. Δήμος Χερσονήσου: Δ.Δ. Γουβών, Ανωπόλεως, Ελαίας, Επάνω Βαθείας, Καλού Χωρίου, Κάτω Βαθείας, Κόξαρης, Χαρασού, Επισκοπής, Αϊτανίων, Γαλίφας, Καινούργιου Χωρίου, Σγουροκεφαλίου, Μαλίων, Κρασίου, Μοχού, Λιμένος Χερσονήσου, Αβδού, Γωνιών Πεδιάδος, Κεράς, Ποταμιών, Χερσονήσου. Εύβοια Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 12 Τηλέφωνο επικοινωνίας: & Ιστοσελίδα: Δήμος Χαλκιδέων: Δ.Ε. Ανθηδόνος (Δ.Κ. Δροσιάς, Λουκισίων), Δ.Ε. Αυλίδος (Δ.Κ. Βαθέως, Καλοχωρίου-Παντειχίου, Φάρου), Δ.Ε. Ληλαντίων (Δ.Κ. Αγίου Νικολάου, Αφρατίου, Φύλλων, Μύτικα). Δήμος Ερέτριας: Δ.Ε. Ερέτριας (Δ.Κ. Ερέτριας). Φθιώτιδα Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 23 Τηλέφωνο επικοινωνίας: & Ιστοσελίδα: Δήμος Αγίου Κωνσταντίνου: Δ.Δ. Αγίου Κωνσταντίνου, Αγνάντης. Δήμος Αταλάντης: Δ.Δ. Αταλάντης, Εξάρχου, Καλαποδίου, Κυπαρισσίου, Κυρτώνης (Κολάκας), Μεγαπλατάνου, Τραγάνας Δήμος Γοργοποτάμου: Δ.Δ. Βαρδάτων, Γοργοποτάμου (Αλεποσπίτων), Δαμάστας, Δελφίνου, Δύο Βουνών, Ελευθεροχωρίου, Ηρακλείας, Κουμαριτσίου, Μοσχοχωρίου, Νέου Κρικέλλου, Οίτης. Δήμος Δαφνουσίων: Δ.Δ. Αρκίτσας, Γουλεμίου, Λιβανατών. Δήμος Εχιναίων: Δ.Δ. Αχινού, Αχλαδίου, Καραβομύλου, Παλαιοκερασέας, Ραχών, Σπαρτιάς. Δήμος Καμένων Βούρλων: Δ.Δ. Καινουργίου, Καμένων Βούρλων, Ρεγκινίου. Δήμος Λαμιέων: Δ.Δ. Αγίας Παρασκευής (Λιμογαρδίου), Ανθήλης, Δίβρης, Θερμοπυλών, Καλαμακίου, Κόμματος, Κωσταλέξη, Λυγαριάς, Μεγάλης Βρύσης, Ροδίτσης, Σταυρού, Φραντζή. Δήμος Λειανοκλαδίου: Δ.Δ. Αμουρίου, Ζηλευτού, Λειανοκλαδίου, Μοσχοκαρυάς, Στίρφακας. Δήμος Μαλεσίνης: Δ.Δ. Μαλεσίνης, Προσκυνά. Δήμος Μώλου: Δ.Δ. Αγίας Τριάδος, Αγίου Σεραφείμ, Αγίου Χαραλάμπους, Ανάβρας, Καλλιδρόμου, Κομνίνης, Μενδενίτσης, Μώλου, Σκαρφείας. Δήμος Οπουντίων: Δ.Δ. Λαρύμνης, Μαρτίνου. Δήμος Πελασγίας: Δ.Δ. Βαθυκοίλου, Γλύφας, Μύλων, Πελασγίας. Δήμος Στυλίδος: Δ.Δ Αγίας Μαρίνης, Ανύδρου, Αυλακίου, Λογγιτσίου, Νεράιδας, Στυλίδας Κοινότητα Παύλιανης (Κ.Δ. Παύλιανης). Πάρνωνας Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 12 Μαρτίου 2015 Τηλέφωνο επικοινωνίας: Ιστοσελίδα: Νομός Αρκαδίας Δήμος Βόρειας Κυνουρίας: (Δ.K. Αστρους, T.K. Βερβένων, Μελιγούς, Παραλίου Αστρους). Δήμος Νότιας Κυνουρίας: Δ.Ε. Λεωνιδίου (Δ.Κ. Λεωνιδίου). Δήμος Τρίπολης: Δ.Ε. Σκιρίτιδας (T.K. Βλαχοκερασέας, Αγ. Βαρβάρας, Αλεποχωρίου, Βουρβούρων, Κερασιάς, Κολλινών, Πηγαδακίων), Δ.Ε. Τεγέας (T.K. Σταδίου, Αλέας, Βουνού, Γαρέας, Επισκοπής, Καμαρίου, Κανδάλου, Κερασίτσης, Λιθοβουνίων, Μαγούλας, Μανθυρέας, Μαυρικίου, Ριζών, Στρίγκου, Τζίβα, Ψηλής Βρύσης). Νομός Λακωνίας Δήμος Σπάρτης: Δ.Ε. Σπάρτης (T.K. Αμυκλών, Αφισίου, Καλυβιών Σοχάς, Κλαδά), Δ.Ε. Θεραπνών (T.K. Πλατάνας, Σκούρας). Δήμος Μονεμβασιάς: Δ.Ε. Μονεμβασιάς (T.K. Μονεμβασίας, Αγγελώνας, Αγ. Δημητρίου Μονεμβασίας, Αγ. Ιωάννου Επιδαύρου Λιμηράς, Αγ. Νικολάου Μονεμβασίας, Βελιών, Ελληνικού, Λιρών, Νομίων, Ταλάντων), Δ.Ε. Ασωπού (T.K. Παπαδιανίκων, Ασωπού, Δαιμονίας, Φοινικίου), Δ.Ε. Βοιών (Δ.Κ. Νεάπολης, T.K. Αγίου Γεωργίου, Αγίου Νικολάου Βοιών, Αγίων Αποστόλων, Ανω Καστανέας, Βελανιδίων, Ελίκας, Κάμπου, Καστανέας Επιδαύρου Λιμηράς, Λαχίου, Μεσοχωρίου, Παντανάσσης, Φαρακλού), Δ.Ε. Μολάων (Δ.Κ. Μολάων, Ελαίας, T.K. Κουπιών, Μεταμορφώσεως, Πακίων, Συκέας). Δήμος Ευρώτα: Δ.Ε. Σκάλας (Δ.Κ. Σκάλας, Βρονταμά, Γραμμούσης, Λεήμονα, Περιστερίου, Στεφανιάς), Δ.Ε. Κροκεών (T.K. Κροκεών, Βασιλακίου, Δαφνίου, Λάγιου), Δ.Ε. Ελους (Δ.K. Βλαχιώτη, T.K. Αγ. Ιωάννη, Αστερίου, Γλυκόβρυσης, Γουβών, Ελους, Μυρτέας) Δήμος Νιάτων: T.K. Απιδέας Δήμος Ανατολικής Μάνης: Δ.Ε. Γυθείου (Δ.K. Γυθείου) Δήμος Ελαφονήσου: T.K. Ελαφονήσου Νομός Αργολίδας Δήμος Ναυπλιέων: Δ.Ε. Ναυπλιέων (T.K. Αρίας, Λευκακίων, Πυργιωτίκων), Δ.Ε. Νέας Τίρυνθας (Δ.K. Νέας Τίρυνθας, T.K. Αγίου Αδριανού, Νέου Ροεινού) Δ.Ε. Ασίνης (Δ.Κ. Τολού, T.K. Δρεπάνου, Ασίνης, Ιρίων, Καρνεζαίικων). Δήμος Αργους - Μυκηνών: Δ.Ε. Αργους (T.K Δαλαμανάρας, Κεφαλαρίου, Πυργέλλας). Δήμος Λέρνας: T.K. Μύλων, Ανδρίτσης, Κιβερίου, Σκαφιδακίου. Δήμος Νέας Κίου: Τ.Κ. Νέας Κίου.

6 6 30 Αγροτικός Τύπος Success Story Πέµπτη 29 Ιανουαρίου 2015 h ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΤΟΜΑ ΣΤΙΣ ΞΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Φυστικοβούτυρο... made in Serres εκτοπίζει το ταχίνι ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΕΛΕΣΙΩΤΗ Οταν το 2012 ο Σερραίος παραγωγός Χρήστος Αγριανίδης αποφάσιζε να περάσει από την καλλιέργεια φυστικιού στο δευτερογενή τοµέα και στην παραγωγή φυστικοβούτυρου προφανώς και δεν ανέµενε την απήχηση που θα είχε το προϊόν του στην ελληνική αγορά. Κι αυτό γιατί το φυστικοβούτυρο, µολονότι προτιµάται κατά κόρον από τους Αµερικανούς, δεν φαινόταν να πείθει τους Ελληνες. Ερευνες αποδείκνυαν ότι απέφευγαν συστηµατικά να το συµπεριλάβουν στις διατροφικές τους συνήθειες, κυρίως εξαιτίας της ευρείας διάδοσης του µεσογειακού υποκατάστατού του, που δεν είναι άλλο από το ταχίνι. Κόντρα στο ρεύµα, λοιπόν, και δη στην «καρδιά» της κρίσης, η εταιρία του κ. Αγριανίδη ανέλαβε το ρίσκο και λάνσαρε ένα φυστικοβούτυρο made in Serres. Η συνέχεια τον δικαίωσε: σήµερα εµπορεύεται περισσότερους από 800 τόνους φυστίκι, µε την τάση να είναι διαρκώς αυξητική. «Υπάρχει µεγάλη ανταπόκριση, σιγά σιγά γνωρίζει ο κόσµος το προϊόν µας, που διανέµεται σε delicatessen παντοπωλεία και σε επιλεγµένα σηµεία σε όλη την Ελλάδα», αναφέρει χαρακτηριστικά στον «Αγροτικό Τύπο». Το ελληνικό φυστικοβούτυρο, µάλιστα, αναµένεται σύντοµα να γεµίσει και τα διεθνή ράφια, αφού, όπως αποκαλύπτει ο κ. Αγριανίδης, έχει ήδη δεχθεί πολλές προτάσεις από το εξωτερικό για συνεργασία. «Η διαφορά από τα άλλα φυστικοβούτυρα του εξωτερικού είναι πως εµείς είµαστε καθετοποιηµένη µονάδα παραγωγής φυστικιού και τα προϊόντα µας είναι αγνά, χωρίς υδρογονωµένα φυτικά έλαια και συντηρητικά», τονίζει ο ίδιος. «Συνταγή» της επιτυχίας «Για να καταφέρει µια ιδέα να γίνει πράξη χρειάζονται πολλή δουλειά, υποµονή και προσπάθεια. Μόνο τότε θα βγει ένα καλό προϊόν». Με «µπούσουλα» τη συγκεκριµένη άποψη και «όχηµα» ένα µικρό φούρνο στην Αµµουδιά Σερρών, ο κ. Αγριανίδης, συνεπικουρούµενος από τη γυναίκα και τα παιδιά του, ξεκινά το 2000 να ψήνει φυστίκια. Τέσσερα χρόνια αργότερα, διευρύνει τις δραστηριότητες της επιχείρησής του, επεξεργαζόµενος µεγαλύτερη γκάµα ξηρών καρπών, όπως σουσάµι, ποπ κορν, κολοκυθόσπορους, αµύγδαλα, σταφίδες, δαµάσκηνα, καρύδι και χουρµάδες. Το 2008 παροτρύνει «Υπάρχει µεγάλη ανταπόκριση, σιγά σιγά γνωρίζει ο κόσµος το προϊόν µας», αναφέρει ο κ. Χρήστος Αγριανίδης. τους αγρότες της περιοχής να φυτέψουν φυστίκι και να του το πουλήσουν, εκσυγχρονίζοντας, παράλληλα, τη µονάδα του, ενώ το 2012 ξεκινά την παραγωγή φυστικοβούτυρου. Η στροφή σε καινούργια προϊόντα, µε βάση το φυστίκι, αποτέλεσε µονόδροµο για την οικογένεια Αγριανίδη, αφού, σύµφωνα µε δηλώσεις του γιου του ιδρυτή της επιχείρησης, κ. Τάσου Αγριανίδη, οι πωλήσεις έπεσαν κατακόρυφα εξαιτίας του φθηνού εισαγόµενου κινεζικού προϊόντος. Το διάστηµα που ακολούθησε της παραγωγής φιστικοβούτυρου ο κ. Αγριανίδης εµπλούτισε το προϊοντικό του χαρτοφυλάκιο µε την πραλίνα φυστικιού, χωρίς υδρογονωµένα φυτικά έλαια, και το γνωστό σε όλη την Ελλάδα πίνατς, ενώ ετοιµάζει την παραγωγή νέων προϊόντων. Γιορτή Φυστικιού στις Σέρρες Να γνωρίσουν τη διαδικασία παραγωγής και να γευτούν το πρώτης ποιότητας σερραϊκό προϊόν είναι ο σκοπός της Γιορτής Φυστικιού, που διοργανώνεται κάθε χρόνο τα τελευταία τρία χρόνια στην Αµµουδιά Σερρών. Το χωριό Αµ- µουδιά, κοντά στη λίµνη Κερκίνη, πήρε το όνοµά του από το αµµώδες υπέδαφός του, που είναι ιδανικό για την καλλιέργεια φιστικιών. Η πρωτοβουλία της Γιορτής Φυστικιού ανήκει στον Πολιτιστικό Σύλλογο της περιοχής και στο Επιµελητήριο Σερρών, που από κοινού έχουν αναλάβει να προβάλουν την παραγωγή φυστικιού, µε την οποία ασχολείται σχεδόν το σύνολο του χωριού (το 2014 καλλιεργήθηκαν περί τα στρέµµατα). Πέρυσι, την έναρξη της εκδήλωσης έκανε ο πρόεδρος του Συλλόγου Αµµουδιάς, κ. ηµήτριος Μαρίγκος, ο οποίος αναφέρθηκε στους στόχους και τους σκοπούς ως προς την ενθάρρυνση των καλλιεργητών για περαιτέρω αύξηση της παραγωγής του φυστικιού, αλλά και τη στήριξη των επιχειρηµατιών και άλλων αρµόδιων φορέων της περιοχής. Σύµφωνα µε πανελλαδική έρευνα, άλλωστε, η καλλιέργεια φυστικιού θεωρείται µια σχετικά εύκολη και εξαιρετικά συµφέρουσα ασχολία, αφού, πέραν των µικρών εξόδων για τον εκάστοτε παραγωγό ως µερικώς βιολογική καλλιέργεια, µπορεί να του εξασφαλίσει ακαθάριστο ετήσιο στρεµµατικό εισόδηµα, που ξεπερνά τα 500 ευρώ. Οσον αφορά εν γένει στους νέους επιχειρηµατίες, ο κ. Αγριανίδης τονίζει ότι «πρέπει να προσπαθούν να βγάλουν καινοτόµα προϊόντα στην αγορά, να πιστεύουν σε αυτά και να έχουν υποµονή σε αυτό που κάνουν».

7 Επικαιρότητα Την άρση του εµπάργκο για κρέας, γαλακτοκοµικά και ΠΟΠ ζητά η Ε.Ε. από τη Ρωσία ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ δικαιωµάτων ενιαίας ενίσχυσης σε αγρότες που είχαν αποκλειστεί από αυτά από το 2013 και µετά, παρά το γεγονός ότι ασκούσαν γεωργική δραστηριότητα (εκτροφή ζώων ή καλλιέργεια γεωργικών προϊόντων), προβλέπει η απόφαση που καθορίζει το «τρέξιµο» των άµεσων ενισχύσεων της νέας ΚΑΠ. Σύµφωνα µε την απόφαση για το καθεστώς των άµεσων ενισχύσεων που δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, δικαίωµα για πρώτη χορήγηση δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης για το 2015 έχουν όσοι: (α) Υποβάλουν αίτηση χορήγησης δικαιωµάτων ενίσχυσης στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης έως την τελική ηµεροµηνία υποβολής αιτήσεων 2015, εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων. (β) Είχαν το δικαίωµα να λάβουν ενίσχυση, πριν από τυχόν µείωση ή αποκλεισµό. Επιπλέον, δικαιώµατα βασικής ενίσχυσης χορηγούνται και σε γεωργούς, οι οποίοι ανήκουν τουλάχιστον σε µία από τις παρακάτω κατηγορίες: (α) Γεωργοί, οι οποίοι για το 2013 δεν έλαβαν ενισχύσεις σε συνάρτηση µε ενιαία αίτηση ενίσχυσης και οι οποίοι το έτος αιτήσεων 2013 παρήγαγαν φρούτα, λαχανικά, εδώδιµα γεώµηλα ή γεώµηλα για σπορά και το έπραξαν σε ελάχιστη έκταση 0,2 εκταρίων ανά καλλιέργεια ή καλλιεργούσαν αµπελώνες. (β) Γεωργοί, οι οποίοι κατά το 2014 έλαβαν δικαιώµατα ενίσχυσης από το εθνικό απόθεµα βάσει του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης. (γ) Γεωργοί, οι οποίοι ουδέποτε είχαν ή µίσθωναν δικαιώµατα ενιαίας ενίσχυσης και οι οποίοι υποβάλλουν επαληθεύσιµα στοιχεία πως τη 15η επιδόθηκαν στην εκτροφή ζώων ή παρήγαγαν ή καλλιέργησαν γεωργικά προϊόντα, συµπεριλαµβανοµένων της συγκοµιδής, της άµελξης, της αναπαραγωγής ζώων και της εκτροφής ζώων για 7 31 ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΥΠΟΥ h Πέµπτη 29 Ιανουαρίου 2015 Αγροτικός Τύπος Εως τις 15/2 οι αιτήσεις για τα προγράµµατα εργασίας των Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΜΕΧΡΙ τις 15 Φεβρουαρίου 2015 έχουν οι Οργανώσεις Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ) προκειµένου να υποβάλουν αίτηση έγκρισης για ένα µόνο πρόγραµµα εργασίας τριετούς διάρκειας, σύµφωνα µε απόφαση που υπέγραψε ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, κ. Γιώργος Καρασµάνης. Ο ελάχιστος προϋπολογισµός των προγραµµάτων εργασίας ορίζεται στις ευρώ, ενώ για τα προγράµµατα που υλοποιούνται στην περιφερειακή ζώνη µικρών νησιών του Αιγαίου το αντίστοιχο ποσό ορίζεται στις ευρώ. ικαιούχοι άµεσων ενισχύσεων αγρότες που δεν είχαν δικαιώµατα το 2013 ΤΗΝ ΑΡΣΗ του εµπάργκο για τα προϊόντα κρέατος (αλλαντικά), τα γαλακτοκοµικά και τα προϊόντα ΠΟΠ/ΠΓΕ ζητά, µε επιστολή που απέστειλε στην Οµοσπονδιακή Υπηρεσία Κτηνιατρικής & Φυτοϋγειονοµικής Επίβλεψης της Ρωσίας, ο επικεφαλής της Γενικής ιεύθυνσης Υγείας & Ασφάλειας Τροφίµων της Ε.Ε., κ. Ladislav Miko. Συγκεκριµένα, ζητά τη δυνατότητα αποκατάστασης των εξαγωγών σε εξειδικευµένα προϊόντα τροφίµων (επιλεγµένα αλλαντικά και γαλακτοκοµικά), παραδοσιακά προϊόντα, προϊόντα ΠΟΠ/ ΠΓΕ, καθώς και σε λίπη, λαρδιά, εντόσθια. γεωργική εκµετάλλευση. Για την επαλήθευση των παραπάνω δραστηριοτήτων λαµβάνεται υπόψη η ενιαία αίτηση ενίσχυσης το έτος 2013 ή εκκαθαριστικό φορολογίας εισοδήµατος οικονοµικού έτους 2014, µε τα εισοδήµατα έτους 2013 µαζί µε παραστατικά πώλησης γεωργικών προϊόντων ή αγοράς ζωοτροφών ή αγοράς ζώων ή σπόρων προς καλλιέργεια για γεωργική εκµετάλλευση. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ-ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ Πληροφορίες: Ελένη Ανεζύρη Τηλ FAX: Αριθ. Πρωτ.: 3352 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ: Στις 9 Φεβρουαρίου 2015, ηµέρα ευτέρα και ώρα 12:30 µ.µ., στο Κεντρικό Κατάστηµα του ήµου (Ι. ραγάτση 12, Πλ. Κοραή, 7ος όροφος) ενώπιον της Επιτροπής ιενέργειας ιαγωνισµών Μισθώσεων - Εκµισθώσεων - Εκποιήσεων θα γίνει επαναληπτικός φανερός προφορικός πλειοδοτικός διαγωνισµός για την εκµίσθωση κοινοχρήστων χώρων στους οποίους είτε είναι τοποθετηµένα σύγχρονα µέσα προβολής διαφηµιστικών µηνυµάτων είτε θα τοποθετηθούν νέα σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 270/81 και των Ν. 3463/06 και 3852/10 καθώς και των Ν. 2946/2001, Κ.Υ.Α /03, ΚΥΑ 61818/04, Ν. 1900/90, Ν. 2696/99, Π Σ 1629/2008. ικαίωµα συµµετοχής έχει κάθε φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία οιασδήποτε νοµικής µορφής που προβλέπεται στο σκοπό του καταστατικού του νοµικού προσώπου ο όρος διαφηµιστικές υπηρεσίες, επί δύο έτη τουλάχιστον προ της δηµοπρασίας, το οποίο να πιστοποιείται από ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 3183 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝOYΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προµήθεια καυσίµων µεταφορικών µέσων, πετρελαίου θέρµανσης και προσθέτων για το ήµο Γλυφάδας (µερικού Π/Υ ,20 ), πετρελαίου θέρµανσης για τις Σχολικές Επιτροπές του ήµου Γλυφάδας (µερικού Π/Υ ,50 ) & πετρελαίου θέρµανσης για το Κ.Α.Π.ΠΑ. του ήµου Γλυφάδας (µερικού Π/Υ ,12 )» Ο ήµαρχος Γλυφάδας Προκηρύσσει Ηλεκτρονικό ηµόσιο Ανοικτό ιεθνή διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης: (Α) για τα καύσιµα - για τις Οµάδες Α, Β, τη χαµηλότερη τιµή σε ευρώ ανά χιλιόλιτρο που θα προκύπτει µετά την ποσοστιαία έκπτωση επί της µέσης τιµής χονδρικής πώλησης του πετρελαίου κίνησης και της αµόλυβδης βενζίνης, - για τις οµάδες Γ, ΣΤ, Ζ και Η που αφορά το πετρέλαιο θέρµανσης, τη χαµηλότερη τιµή σε ευρώ ανά χιλιόλιτρο που θα προκύπτει µετά την ποσοστιαία έκπτωση επί της µέσης τιµής λιανικής πώλησης στην Αττική κατά την ηµέρα της παράδοσης, όπως αυτές εµφαίνονται στο εβδοµαδιαίο δελτίο πιστοποίησης τιµών του Υπουργείου Ανάπτυξης (www.patt.gov. gr). (Β) για τα λιπαντικά και πρόσθετα και για τις Οµάδες και Ε τη χαµηλότερη τιµή (που αντιστοιχεί στο χαµηλότερο συνολικό τίµηµα για κάθε Οµάδα), εφόσον τηρούνται τα προδιαγεγραµµένα στα τεύχη του διαγωνισµού. σύµφωνα µε τον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., για την προµήθεια µε τίτλο: «Προµήθεια καυσίµων µεταφορικών µέσων, πετρελαίου θέρµανσης και προσθέτων για το ήµο Γλυφάδας (µερικού Π/Υ ,20 ), πετρελαίου θέρµανσης για τις Σχολικές Επιτροπές του ήµου Γλυφάδας (µερικού Π/Υ ,50 ) & πετρελαίου θέρµανσης για το Κ.Α.Π.ΠΑ. του ήµου Γλυφάδας (µερικού Π/Υ ,12 )», ενδεικτικά το οικείο επιµελητήριο κατά τους όρους που καθορίζονται από τους νόµους της χώρας της Κοινότητας στην οποία είναι εγκατεστηµένος προσκοµίζοντας εγγυητική επιστολή συµµετοχής ποσού σε ποσοστό 10% του στη διακήρυξη οριζόµενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς και για χρονικό διάστηµα ενός έτους των µισθω- µάτων για όποια διαφηµιστικά µέσα επιλέξει ο πλειοδότης ή οι πλειοδότες και η οποία θα ισχύει για 90 τουλάχιστον ηµέρες από τη διεξαγωγή του διαγωνισµού καθώς και οτιδήποτε άλλο αναφέρεται στο άρθρο 4ο της αναλυτικής διακήρυξης. Για περισσότερες πληροφορίες και για παραλαβή τευχών οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στη Γραµµατέα της Επιτροπής ιενέργειας ηµοπρασιών κ. Ελένη Ανεζύρη ( ηµαρχείο Πειραιά, 8ος όρ., τηλ ). Τα τεύχη του διαγωνισµού είναι διαθέσιµα και από το δηµόσιο διαδικτυακό τόπο του ήµου. ηµοσιεύεται στον Τύπο σύµφωνα µε το Νόµο. Τα έξοδα δηµοσίευσης (περίπου 400 ) θα βαρύνουν το µειοδότη. Σε τυχόν ακύρωση ή µαταίωση, τα έξοδα δηµοσίευσης θα βαρύνουν το ήµο. Πειραιάς, 27 Ιανουαρίου 2015 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ- ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΩΡΑΛΗΣ πρ/σας δαπάνης , 14 (συµ/ νου ΦΠΑ 23%). Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης www. promitheus.gov.gr. Ηµεροµηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστηµα ορίζεται η 5/03/2015. Ως καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 10/03/2015 ώρα 14:00 µ.µ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει µία (1) εργάσιµη ηµέρα µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής τους, ήτοι την 11/03/2015 ώρα 11:00 π.µ. Το πλήρες σώµα της διακήρυξης του διαγωνισµού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική µορφή (pdf) στη διαδικτυακή πύλη www. promitheus.gov.gr του ΕΣΗ ΗΣ. Η διενέργεια του διαγωνισµού διέπεται από τις σχετικές διατάξεις της µε αρ /93 (185 Α ) απόφασης του ΥΠ.ΕΣ.(ΕΚΠΟΤΑ), του Ν. 2286/1995 (19 Α ), του Ν. 3463/2006 (114 Α ) όπως συµπληρώθηκαν µε τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (87 Α ), του Ν. 4281/2014 καθώς και των Νόµων, ιαταγµάτων, Κανονιστικών Αποφάσεων κ.λπ. που εναρµόνισαν την Εθνική νοµοθεσία περί προµηθειών µε το ίκαιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης, σε συνδυασµό και µε την υπ. αρ. 7/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Γλυφάδας. ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, συνεταιρισµοί και ενώσεις προµηθευτών, που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Οι προσφορές ισχύουν µε ποινή αποκλεισµού καθ όλη τη διάρκεια του χρόνου σύµβασης. Οι ενδιαφερόµενοι προκειµένου να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν µε την προσφορά τους εγγύηση συµµετοχής ποσοστού (2%) της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, για κάθε οµάδα, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συµµετοχής και τη γνωστοποίηση της διακήρυξης, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται όπως αναφέρεται παραπάνω στην ηλεκτρονική πλατφόρµα gov.gr, του ΕΣΗ ΗΣ µέχρι έξι (6) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Γλυφάδα, 27/01/2015 Ο ήµαρχος Γλυφάδας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

8

1. Ταυτότητα Τοπικού Προγράμματος

1. Ταυτότητα Τοπικού Προγράμματος «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER», ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΝΩΝΑ - ΟΤΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»- (ΠΑΑ) 1. Ταυτότητα Τοπικού Προγράμματος Ονομασία Τοπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: «Οδηγίες διαδικασίας υποβολής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2015 & πρώτης χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΘΕΜΑ: «Οδηγίες διαδικασίας υποβολής ενιαίας αίτησης ενίσχυσης έτους 2015 & πρώτης χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΔΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ: ΑΜΕΣΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 23.01.2015 ΤΜΗΜΑΤΑ: 1. ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ & ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ 2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Αρ. Πρωτ.:13786

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, Ανώνυμη Αναπτυξιακή Eταιρεία ΟΤΑ.»

«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, Ανώνυμη Αναπτυξιακή Eταιρεία ΟΤΑ.» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 2 ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2009 ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009 ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Πηγή: Υπουργείο Εσωτερικών ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009 ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2009 3 ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ταυτότητα Τοπικού Προγράμματος

1. Ταυτότητα Τοπικού Προγράμματος «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER», ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ - Ο.Τ.Α ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»- (ΠΑΑ) 1. Ταυτότητα Τοπικού Προγράμματος Ονομασία Τοπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1. Στοιχεία φορέα Επωνυµία: Αναπτυξιακή Ηρακλείου Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ Έδρα: Αρχάνες Ηρακλείου Κρήτης Αρµόδιος για επαφές: Μαυρογιάννης Γιώργος, ιευθυντής Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ Ι ΡΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 3918/2011 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠ. ΜΕ ΤΟΝ Ν. 3984/2011

ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ Ι ΡΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 3918/2011 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠ. ΜΕ ΤΟΝ Ν. 3984/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ Ι ΡΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ Ι ΡΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

--------------- Επιµορφωτικό Κέντρο 7 ου ηµ Σχ. Χανίων Ειδικός Συνεργάτης:Παρτσαδάκη Αργυρώ 4 Σεπτεµβρίου 2006 NHΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΠΕ 60)

--------------- Επιµορφωτικό Κέντρο 7 ου ηµ Σχ. Χανίων Ειδικός Συνεργάτης:Παρτσαδάκη Αργυρώ 4 Σεπτεµβρίου 2006 NHΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΠΕ 60) -------------------- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ- ΠΑΙ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ----------- -------------------- «Ταχύρυθµα επιµορφωτικά προγράµµατα των εκπ/κών υποχρεωτικής εκπ/σης στα νέα διδακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ με στοιχεία απογραφής πληθυσμού το 2001

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ με στοιχεία απογραφής πληθυσμού το 2001 με στοιχεία απογραφής πληθυσμού το Για το πρόγραμμα εκπόνησης μελετών θεσμοθέτησης μορφολογικών κανόνων δόμησης και αρχιτεκτονικής στους μικρούς οικισμούς της χώρας και σε περιοχές εκτός σχεδίου 15/11/

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Ενηµερωτικό. Απριλίου 2011 (Ενηµερωτικό 10 ο έτους 2011)

1 ο Ενηµερωτικό. Απριλίου 2011 (Ενηµερωτικό 10 ο έτους 2011) Ζαχαρίας Καψαλάκης Μεσαρά 4 Απρίλη 2011 Αιρετός ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου Τηλ.6948400112 ΦΑΞ: 2892052203 Email: zkapsala@otenet.gr Αγαπητοί Συνάδελφοι 1 ο Ενηµερωτικό Απριλίου 2011 (Ενηµερωτικό 10 ο έτους 2011)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΘΕΣΕΙΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ - ΠΕ70

ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΘΕΣΕΙΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ - ΠΕ70 Π. Υ. Σ. Π. Ε. Η Ρ Α Κ Λ Ε Ι Ο Υ ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Ή ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ 2014 ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΘΕΣΕΙΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ - ΠΕ70 Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11/ 06 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ.: 1567/65031 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/νση : ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τμήμα :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Α9-ΛΤ8 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14».

ΑΔΑ: ΒΛ4Α9-ΛΤ8 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: «ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε. Κρήτης Ταχ. Δ/νση : Λ. Κνωσού 6 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

L123α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων»

L123α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» L123α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» A/A 1 105/9-3-2015 123a L123a ΤΡΑΧΙΣ Α.Ε. Ίδρυση νέου οινοποιείου σύγχρονης τεχνολογίας: μονάδα παραγωγής οίνων από προιόντα της βιολογικής αμπελουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Προκηρυσσόμενος προϋπολογισμός, μέτρα, υπομέτρα και δράσεις

Προκηρυσσόμενος προϋπολογισμός, μέτρα, υπομέτρα και δράσεις ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ 6 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΚΑΠ ΠΥΛΩΝΑΣ Ι: ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Καθεστώτα Ενίσχυσης Ολοκληρωμένο Σύστημα Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης Κ. Βιτζηλαίου Μάρτιος 2016

ΝΕΑ ΚΑΠ ΠΥΛΩΝΑΣ Ι: ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ Καθεστώτα Ενίσχυσης Ολοκληρωμένο Σύστημα Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης Κ. Βιτζηλαίου Μάρτιος 2016 ΝΕΑ ΚΑΠ ΠΥΛΩΝΑΣ Ι: ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 2015-2019 Καθεστώτα Ενίσχυσης Ολοκληρωμένο Σύστημα Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2016 Κ. Βιτζηλαίου Μάρτιος 2016 Κανονισμός (ΕΕ)1307/2013 για τις άμεσες ενισχύσεις- Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΙΚΟ Α/Α ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΠΟΣΟ ΣΥΝΟΔΟΥ ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΗΜΕΡΕΣ

ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΙΚΟ Α/Α ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΠΟΣΟ ΣΥΝΟΔΟΥ ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΗΜΕΡΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗ ΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΤΜΗΜΑ 1) ΤΜΗΜΑ 1 Δρομολόγια με λεωφορεία για τη μεταφορά μαθητών Α /θμιας και Β /θμιας Εκπ/σης σε σχολικές μονάδες, χωρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗ ΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΜΦΟΡΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕ ΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗ ΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΜΦΟΡΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕ ΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗ ΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΤΜΗΜΑΤΑ 1-72) ΤΜΗΜΑΤΑ 1-72 Δρομολόγια με λεωφορεία για τη μεταφορά μαθητών Α /θμιας και Β /θμιας Εκπ/σης σε σχολικές μονάδες,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΠΟ 1/1/ ,00 40% , ,00

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΠΟ 1/1/ ,00 40% , ,00 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.) ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «ΝΙΚΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» Έβανς 83-85( ος Όροφος)Τηλ/Φαξ 80-8490 e-mail:dhmotiko@otenet.gr http/sepenk.blogspot.gr Πληροφορίες: Μπελαδάκης Μανώλης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΗΠΕ Ο ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ.. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΓΗΠΕ Ο ΜΠΑΣΚΕΤ.. ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ ΓΗΠΕ Ο ΜΠΑΣΚΕΤ - ΒΟΛΛΕΫ..

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΗΠΕ Ο ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ.. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΓΗΠΕ Ο ΜΠΑΣΚΕΤ.. ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ ΓΗΠΕ Ο ΜΠΑΣΚΕΤ - ΒΟΛΛΕΫ.. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 1.. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ.. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2894340000 ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 1 ΓΗΠΕ Ο ΜΠΑΣΚΕΤ.. ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ ΓΗΠΕ Ο ΜΠΑΣΚΕΤ.. ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ 2894340000 ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 1.. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ.. ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ 2894340000

Διαβάστε περισσότερα

σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ιδρύσεις, επεκτάσεις, Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων Ιδρύσεις, επεκτάσεις,

σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ιδρύσεις, επεκτάσεις, Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων Ιδρύσεις, επεκτάσεις, Τοπικό πρόγραμμα προσέγγισης Leader Νομού Θεσσαλονίκης Οι τίτλοι των κατηγοριών Υπομέτρων και Δράσεων του τοπικού προγράμματος στα οποία αναφέρεται η πρόσκληση και οι αντίστοιχοι δυνητικοί τελικοί δικαιούχοι

Διαβάστε περισσότερα

3 4o ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 12/θ Μάχης Κρήτης ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 12/θ Κνωσού Πυράνθου 44 Ν.

3 4o ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 12/θ Μάχης Κρήτης ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 12/θ Κνωσού Πυράνθου 44 Ν. ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 1ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΙΦΑΚΑΚΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ: 2016 2017, ΕΚΦΕ: 2ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΡΓ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX 1 1 ο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ CLLD/LEADER ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ CLLD/LEADER ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ CLLD/LEADER ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΟΥΜΕ ΜΑΖΙ! ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν:

Α. Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤ/ΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ηράκλειο, 02 Ιουλίου 2015 Αρ. Πρωτ.: 83164 Ταχ. Δ/νση: Πλ. Ελευθερίας Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΤΔ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ

ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΤΔ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΤΔ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΑΝΕΘ ΑΕ για την 2η Προκήρυξη Δράσεων του ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λαµία 2 Ιουλίου 2013. Αριθ. πρωτ.: 3526 ΠΡΟΣ: Π.Α. ΚΟΙΝ:

Λαµία 2 Ιουλίου 2013. Αριθ. πρωτ.: 3526 ΠΡΟΣ: Π.Α. ΚΟΙΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Λαµία 2 Ιουλίου 2013 Αριθ. πρωτ.: 3526 Ι ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΜΙΑ Ταχ. /νση : Κάστρο Λαµίας Ταχ. Κώδικας : 351 00 Λαµία TELEFAX

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 20/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : - 31719- ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2015 ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΛΙΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 10/2015 ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΛΙΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ Α.Φ.Μ.: 099727226.Ο.Υ.: ΤΡΙΠΟΛΗΣ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α: http://www.uop.gr Α Α:ΨΓΧΠ469Β7 -ΕΦΖ Τρίπολη 02/12/2015 Αρ. πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

1 1 Διακλάδ. Τυλίσσου-Τύλισσος-Γωνιές - προς Ανώγεια (Όρια Π.Ε.) 2 2 Γάζι - Αχλάδα - Φόδελε - Μάραθος

1 1 Διακλάδ. Τυλίσσου-Τύλισσος-Γωνιές - προς Ανώγεια (Όρια Π.Ε.) 2 2 Γάζι - Αχλάδα - Φόδελε - Μάραθος 1.«Δήμος Αρκαλοχωρίου Βελτίωση Επ. δρόμου Αρκαλοχώρι-Γαζέπι Μύλος- Νιπιδιτός» προϋπολογισμού 1 εκ. ευρώ. Σκοπός του έργου είναι η συνέχιση των εργασιών για την βελτίωση του επαρχιακού δρόμου «Αρκαλοχώρι-Γαζέπι

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Δήμων Νομού Θεσσαλονίκης με διευθύνσεις, τηλέφωνα και e-mails.

Κατάλογος Δήμων Νομού Θεσσαλονίκης με διευθύνσεις, τηλέφωνα και e-mails. Κατάλογος Δήμων Νομού Θεσσαλονίκης με διευθύνσεις, τηλέφωνα και e-mails. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΩΝ & ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ 1. ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΔΡΑ / ΣΥΝΕΝ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΕ Σ ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απόντες ήταν οι παρακάτω νόμιμοι εκπρόσωποι των φορέων:

Απόντες ήταν οι παρακάτω νόμιμοι εκπρόσωποι των φορέων: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 59 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Ε.Δ.Π. ) Στη Λαμία σήμερα 06-08-205 και ώρα 2:00 μ.μ. και έπειτα από σχετική πρόσκληση η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛ4ΥΩΗΜ-ΓΑΒ Α ΑΜ : 13PROC

Α Α: ΒΛ4ΥΩΗΜ-ΓΑΒ Α ΑΜ : 13PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 17-7-2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµός πρωτ. 18980 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών Υπηρεσιών του ήµου Χερσονήσου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002631819 2015-03-11

15PROC002631819 2015-03-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η Υ.ΠΕ. Σπάρτη 11/3/2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Φ/Λ/17/2888 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΠΑΡΤΗΣ ιεύθυνση : ιοικητικού Τµήµα : Οικονοµικό

Διαβάστε περισσότερα

3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΕ.Σ.Δ.Α.

3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΕ.Σ.Δ.Α. 3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΕ.Σ.Δ.Α. 3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Περιφέρεια Κρήτης, αποτελείται από τους Νομούς Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων και έχει έδρα το Ηράκλειο, πρωτεύουσα του ομώνυμου νομού. Βρέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αναού 3 Άργος 212 00 27513-60700 e-mail: dimos@argos.gr Fax: 27510-23506 Άργος : 18/05/2012 Αριθµός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 13

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 13 Μέτρο 41: Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης 13 Μέτρο 431:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AGRONEWS

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ AGRONEWS ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Πίνακας Αποδεκτών

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Πίνακας Αποδεκτών ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ : Πίνακας Αποδεκτών ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΝΣΗ ΕΦΟ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙV Τηλ. (Εσωτ.) 5278 Φ.600.163/76/38412 Σ.4067 Θεσσαλονίκη, 11 Σεπ 15 ΘΕΜΑ : ιαγωνισµοί Συµβάσεις (

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Διευκρινήσεις προγράμματος Νέων Γεωργών του Μέτρου 112 του ΠΑΑ»

Θέμα: «Διευκρινήσεις προγράμματος Νέων Γεωργών του Μέτρου 112 του ΠΑΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία: 21/9/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ. 13389 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΖΑ 11/04/2013 ΗΜΟΣ: ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7175 Ταχ. ιεύθυνση:πεζα 70100 Πληροφορίες: Κολενδριανός Χ. Τηλέφωνο: 2813401153 Fax: 2810743464 E-mail: hkoledrianos@0470.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4169-58Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- Τρίπολη, 6/7/2012 Αρ. Πρωτ: 5799 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: Β4169-58Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- Τρίπολη, 6/7/2012 Αρ. Πρωτ: 5799 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ------ Ταχ. Δ/νση: Τ. Σεχιώτη 38-40

Διαβάστε περισσότερα

3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΕ.Σ.Δ.Α.

3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΕ.Σ.Δ.Α. 3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΕ.Σ.Δ.Α. 3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Περιφέρεια Κρήτης, αποτελείται από τις Π.Ε. Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων και έχει έδρα το Ηράκλειο, πρωτεύουσα του ομώνυμου νομού. Βρέχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος, 16-2-2015 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος, 16-2-2015 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος, 16-2-2015 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση: Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος Τηλέφωνο: 2132030600 Αριθ. Fax: 2132030630 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχ. ιεύθυνση: Ιεροσολύµων 6 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1307/2013 του

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Ενηµερωτικό Μαΐου 2011 (Ενηµερωτικό 13 ο έτους 2011)

2 ο Ενηµερωτικό Μαΐου 2011 (Ενηµερωτικό 13 ο έτους 2011) Ζαχαρίας Καψαλάκης Μεσαρά 15 Μαιου 2011 Αιρετός ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου Τηλ.6948400112 ΦΑΞ: 2892052203 Email: zkapsala@otenet.gr Αγαπητοί Συνάδελφοι 2 ο Ενηµερωτικό Μαΐου 2011 (Ενηµερωτικό 13 ο έτους 2011) Θέµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΩΤΟΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΦΩΤΟΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Καλαµάτα 14/12/2010 Αριθ. Πρωτ. 26831 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Πληρ. Σ. Λαγωνικάκος Τηλ. 2721060717 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNITY LED LOCAL DEVELOPMENT. Ενημέρωση για το πρόγραμμα 2014-2020 στην Ανατολική Πελοπόννησο

COMMUNITY LED LOCAL DEVELOPMENT. Ενημέρωση για το πρόγραμμα 2014-2020 στην Ανατολική Πελοπόννησο Ενημέρωση για το πρόγραμμα 2014-2020 στην Ανατολική Πελοπόννησο COMMUNITY LED LOCAL DEVELOPMENT Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων Ανατολικής Πελοποννήσου 2 Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. Ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ Οργανισμοί

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ Οργανισμοί ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ Οργανισμοί Εθνικός Οργανισμός Πρόνοιας, 9η Πάροδος Πολυχρονίου Κωνσταντά 1: 2661 0 30341 Ε.Ο.Μ.Ε.Χ.: 2661 0 25533 Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας, Κουλίνα: 2661 0 46361 Κερκυραϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κέρκυρα, 26/06/205 Αρ. Πρωτ.: οικ. 622/2500 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

- 2 - (β) Οι τίτλοι της δηµοσίευσης να καταλαµβάνουν χώρο όχι ανώτερο των 10 χιλ, οι δε υπότιτλοι όχι ανώτερο των 7 χιλ.

- 2 - (β) Οι τίτλοι της δηµοσίευσης να καταλαµβάνουν χώρο όχι ανώτερο των 10 χιλ, οι δε υπότιτλοι όχι ανώτερο των 7 χιλ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ : ΘΕΜΑ: Πίνακα Αποδεκτών ιαγωνισµοί Συµβάσεις ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΝΣΗ ΕΦΟ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Τµήµα IV Τηλέφωνο: 2310025278 Φ.600.163/34/24914 Σ.1655 Θεσσαλονίκη, 08 Απρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 10/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 107/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ 1 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ 1 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ 1 ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ (Ο.Τ..): ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ ΜΑΙΟΣ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας : 36100 Πληροφορίες :Κελέση Κων/ντία-Θανασιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΝΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 21 /2016 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΝΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 21 /2016 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΗΜΕΡ. 23-2-2016 3 η Υ.ΠΕ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΡ ΠΡΩΤ.996 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αναστασία Τσώτσου ΤΗΛ: 23853/50266 FAX: 23850/ 22175 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ Εγνατίας 9 e-mail

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.): «ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.»

ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.): «ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.» ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ηράκλειο, Αρ.πρωτ προκήρυξης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ηράκλειο, Αρ.πρωτ προκήρυξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Προµήθεια µεταλλικών σταυρών & µεταλλικών κιβωτίων οστεοφυλακίου µονά διπλά για τάφους τριετούς χρήσεως των ηµοτικών Κοιµητηρίων Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

9. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

9. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 9. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 9.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχος του παρόντος κεφαλαίου είναι ο σχεδιασμός των γεωγραφικών ενοτήτων, στις οποίες θα λαμβάνει χώρα

Διαβάστε περισσότερα

4. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

4. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 4. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 4.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το προτεινόμενο δίκτυο υδάτων κολύμβησης, στο οποίο θα βασιστεί το πρόγραμμα παρακολούθησης των υδάτων κολύμβησης της περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

3. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερα.

3. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερα. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 27 Ιουλίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚ/ΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 28894 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ ΙΑΣ Άστρος 5/4/2016 ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Γ ρ α φ εί ο η µ ά ρ χ ο υ 220 01 ΑΣΤΡΟΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Τηλ.: 27553 60110 - Fax: 27553 60170 Αριθ. Πρωτ : 2928

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµός πρωτ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµός πρωτ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 17-7-2013 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµός πρωτ. 18990 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών Υπηρεσιών του ήµου Χερσονήσου

Διαβάστε περισσότερα

σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και ευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και του ΝΠ ημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί του ήμου για δώδεκα μήνες».

σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και ευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και του ΝΠ ημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί του ήμου για δώδεκα μήνες». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΣΤΟΜΟ 23-6-2015 ΗΜΟΣ ΙΣΤΟΜΟΥ- ΑΡΑΧΩΒΑΣ- ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 4797 Ταχ. /νση: 10 ης Ιουνίου 28, Τ.Κ. 32005, ίστομο Τηλ: 22673-50107, FAX: 2267022063 Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Ν.Π... ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ: 440/

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Ν.Π... ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ: 440/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Ν.Π... ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ: 440/11-12-2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό τις υπ αριθµόν 16/2012 συνεδρίασης του Ν.Π...

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος, 28 / 3/2013 Αρ. Πρωτ. 34333/ΓΠ7613

Βόλος, 28 / 3/2013 Αρ. Πρωτ. 34333/ΓΠ7613 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΜΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΥ Πολεοδοµίας και Βιώσιµης Κινητικότητας Μικρασιατών 81 383 33 Βόλος Τηλ. 24213-56825 Fax 24213-56823 email: nikmoschos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα της βιομηχανικής τομάτας σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου». Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 2-11-2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµός πρωτ. 30552 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 2-11-2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµός πρωτ. 30552 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: Β425ΩΗΜ-Η1Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 2-11-2012 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθµός πρωτ. 30552 ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΗΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΛΑΙΟΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII. Εγκεκριμένο Τοπικό Πρόγραμμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII. Εγκεκριμένο Τοπικό Πρόγραμμα Φ Θ Ι Ω Τ Ι Κ Η Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Ι Α Κ Η Α. Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII Εγκεκριμένο Τοπικό Πρόγραμμα Επανάληψη 1 ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος LEADER

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (LEADER Άξονας 3 ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (LEADER Άξονας 3 ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (LEADER Άξονας 3 ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι έχει προκηρυχθεί το πρόγραμμα Leader άξονας 3 (πρώην ΟΠΑΑΧ) με στόχο την παροχή δυνατοτήτων δημιουργίας πολλαπλών

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση: Λ. Ν. Πλαστήρα, 100 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επωνυμία: Αναπτυξιακή Φθιώτιδος Ανώνυμος Εταιρεία ΟΤΑ, ΔΤ "Φθιωτική Αναπτυξιακή Α.Ε."

Επωνυμία: Αναπτυξιακή Φθιώτιδος Ανώνυμος Εταιρεία ΟΤΑ, ΔΤ Φθιωτική Αναπτυξιακή Α.Ε. Φ Θ Ι Ω Τ Ι Κ Η Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Ι Α Κ Η Α. Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII Εγκεκριμένο Τοπικό Πρόγραμμα 3 ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος LEADER της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 Από το πρακτικό 1/22-1-2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ελαφονήσου Στην Ελαφόνησο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ(απογραφή, 2011)

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ(απογραφή, 2011) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Έδρα: Ρέθυμνον,το) 85.609 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (Έδρα: Σπήλιον,το) 7.427 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΜΠΗΣ 4.161 Τοπική Κοινότητα Αγίας Γαλήνης 632 Αγία Γαλήνη,η 604 Ξηρόκαμπος,ο 28

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003242366 2015-11-02

15PROC003242366 2015-11-02 Μέγαρα 30-10- 2015 Αρ. Πρωτ: 21208 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 7/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ---------------------- Ταχ. /νση: Πλ. Μπακογιάννη 2 Ταχ. Κώδικας: 62 400 Τηλέφωνο: 2325 3 50108 Φαξ: 2325

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ.docx σελίδα 1 από 6

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ.docx σελίδα 1 από 6 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Πρέβεζα : 20-01-2015 Δ Η Μ Ο Σ Π Ρ Ε Β Ε Ζ Α Σ Αριθ. Πρωτ. 1430 Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Τμήμα Προμηθειών Ταχ.Διευθ.: Βενιζέλου & Μπαχούμη 2 Πρέβεζα Πληροφ.:Φωτόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΙΑΚΗΡΡΥΥΞΗ ΗΜΟΠΡΡΑΣΣΙΙΑΣΣ Ο ήµος Ηρακλείου διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ : Πίνακας Αποδεκτών 98 ΑΝΩΤΕΡΑ ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ «ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΥΣ» ΝΣΗ ΕΦΟ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Τηλ.(Εσωτ.) 3610 Φ.600.163/8/12091 Σ. 624 Μυτιλήνη, 18 Φεβ 16 Συνηµµένα.:

Διαβάστε περισσότερα

1η Προκήρυξη ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

1η Προκήρυξη ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΞΟΝΑΣ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές LEADER ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΤΔ) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣOY ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣOY ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προµήθεια υγρών καυσίµων θέρµανσης και κίνησης για τα µηχανήµατα έργου και οχήµατα, για τις ανάγκες λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16-9-2014

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16-9-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16-9-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α. Π. : 18360 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΥΕ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ. ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας.

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Ταχ. /νση: 700 06 Καστέλλι Τηλέφωνα: 2891340108 2891340138 ΦΑΞ: 2891032197 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Καστέλλι 25 10-2013 Αρ. Πρωτ. οικ. 22680. ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί μέχρι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Σπάρτη : 30 Μαΐου 2012 Αριθ. Πρωτ. : Φ19.

Να διατηρηθεί μέχρι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Σπάρτη : 30 Μαΐου 2012 Αριθ. Πρωτ. : Φ19. Να διατηρηθεί μέχρι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Σπάρτη : 30 Μαΐου 2012 Αριθ. Πρωτ. : Φ19.1/3920 ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ Π. ΚΑΙ Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΑΑ 2007-2013 LEADER

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΠΑΑ 2007-2013 LEADER 4 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»- (ΠΑΑ) ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ

Τηλ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κυπαρισσία 28/09/2016 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Τµήµα: Οικονοµικό Γραφείο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 25 η του μηνός Αυγούστου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 14 : 00 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ TMHMA ΜΕΛΕΤΩΝ, ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. /νση: Κλεάνθους 18 Ταχ. Κώδικας: 54642 ΕΡΓΟ: Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2013 & ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ/ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΕΛΓΑ 2013 - ΜΗΤΡΩΟ ΑΓΡΟΤΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ (ΜΑΑΕ) Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: Στις περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Έργα 5 εκ. ευρώ στο οδικό δίκτυο της Π. Ε. Ηρακλείου

Έργα 5 εκ. ευρώ στο οδικό δίκτυο της Π. Ε. Ηρακλείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ηράκλειο 10/4/2012 Έργα 5 εκ. ευρώ στο οδικό δίκτυο της Π. Ε. Ηρακλείου Πέντε συμβάσεις για οδικά έργα στην Περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

α. Π 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου» β. ΚΥΑ 2/82452/0020 (ΦΕΚ 2441/2-12-2008) γ. Φ.830/4/8205/Σ.35/4 Φεβ 15/ ΣΣ/ ΟΙ

α. Π 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου» β. ΚΥΑ 2/82452/0020 (ΦΕΚ 2441/2-12-2008) γ. Φ.830/4/8205/Σ.35/4 Φεβ 15/ ΣΣ/ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Πίνακας Αποδεκτών Συµβάσεις- ιαγωνισµοί 29 Μ/Π ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΠΟΓΡΑ ΕΤΣ» 4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Τηλεφ.(Εσωτ.) 4582 Φ. 600.163/17/7367 Σ.1080 Κοµοτηνή, 29 Iουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 155/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 155/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 155/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 22/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Εξέταση ένστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος,.../01/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : -...- ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29 & ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 26/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 26/2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 26/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 3/28-01-2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Κατακύρωση επαναληπτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, )ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9-3 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αρ. Πρωτ.: 1174/27330 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΕΙΣ 1)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2)ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα