ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ. Μάιος 2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ. Μάιος 2015"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ PV-NET ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Στις 8 Μαΐου 2015 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η τελική ημερίδα του έργου PV-NET με θέμα Promotion of PV technology Challenges and opportunities. Τη συνάντηση χαιρέτησε ο συντονιστής του έργου PV-NET, Δρ. Γιώργος Ε. Γεωργίου, ο Ανώτερος Λειτουργός του Τμήματος Περιβάλλοντος, Δρ. Θεόδουλος Μεσημέρης, ο Πρέσβης της Γαλλίας στην Κύπρο, κος Jean-Luc Florent και ο Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου, κος Γιώργος Σιαμμάς. Στην ημερίδα είχαν προσκληθεί και συμμετείχαν διακεκριμένοι ομιλητές, όπως ο Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, κος Γεώργιος Μαρκοπουλιώτης, ο Πρόεδρος της European PV Technology Platform, κος Marco Topič και εκπρόσωπος της EURELECTRIC, κα Niina Honkasalo. Στις 7 Μαΐου 2015 προηγήθηκε η τελική συνάντηση των εταίρων του έργου, κατά την οποία καθορίστηκαν οι τελευταίες δράσεις για την επιτυχή ολοκλήρωσή του. Το έργο προτείνει την εφαρμογή πιλοτικών προγραμμάτων για φωτοβολταϊκά (ΦΒ) συστήματα με συμψηφισμό ενέργειας σε Κύπρο, Σλοβενία και Πορτογαλία σε κτίρια με διαφορετικά χαρακτηριστικά (οικιστικά, εμπορικά, βιομηχανικά κλπ). Σκοπός είναι να μελετηθεί η ενεργειακή πολιτική της κάθε περιοχής, να δημιουργηθεί ένα μοντέλο συμψηφισμού ενέργειας και να αναλυθούν τα δεδομένα που θα προκύψουν από τις πιλοτικές εγκαταστάσεις. Το έργο PV-NET «Προώθηση της Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας μέσω της βελτιστοποίησης των συστημάτων συμψηφισμού (Net Metering)», συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του προγράμματος MED. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο PV-NET είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα «Ενεργειακό Γραφείο» 1

2 ΈΡΓΟ EXEM PROFILE OF EXPERTS IN ENERGY MANAGEMENT Πραγματοποιήθηκε στις Μαΐου 2015 στην πόλη Κοΐμπρα της Πορτογαλίας η 4η κοινή συνάντηση των εταίρων του έργου «EXEM - ECVET Το προφίλ για τους ευρωπαίους εμπειρογνώμονες για τα θέματα διαχείρισης ενέργειας (Profile for the European Expert in Energy Management). Το Ενεργειακό Γραφείο συμμετέχει ως εταίρος στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα EXEM, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης, μέσω του προγράμματος Leonardo da Vinci και έχει διάρκεια 30 μήνες. Ο κύριος στόχος του προγράμματος ΕΧΕΜ είναι να βρεθεί ένας κοινός ορισμός των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποτελούν το επαγγελματικό προφίλ ενός εμπειρογνώμονα στη διαχείριση της ενέργειας και να δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό πρότυπο για την εν λόγω θέση/επάγγελμα. Η πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων των ατόμων που εργάζονται στον τομέα της διαχείρισης της ενέργειας, μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη και πιο ορθολογική χρήση και διαχείριση ενέργειας. Ο Εμπειρογνώμονας στη Διαχείριση Ενέργειας (ΕΧΕΜ) σχεδιάζει, ρυθμίζει και ελέγχει τη χρήση της ενέργειας σε έναν οργανισμό ή σε μια εγκατάσταση. Στόχος του είναι να βελτιώσει την ενεργειακή απόδοση κατά την αξιολόγηση της χρήσης της ενέργειας και να προωθήσει την εφαρμογή νέων πολιτικών και μέτρων όπου κρίνεται απαραίτητο. Αναλυτικότερα, μερικά από τα καθήκοντα των Εμπειρογνωμόνων στη Διαχείριση Ενέργειας: Ενθάρρυνση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε έναν οργανισμό ή εγκατάσταση Προώθηση και εφαρμογή μέτρων και πρακτικών εξοικονόμησης ενέργειας Συντονισμός όλων των πτυχών της διαχείρισης της ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης, συμπεριλαμβανομένης και της διαχείρισης αποβλήτων, με σκοπό τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης Τα κύρια θέματα που συζητήθηκαν στη συνάντηση των εταίρων ήταν: - Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού προγράμματος - Η ανάπτυξη της μεθοδολογίας ελέγχου εμπειρογνωμοσύνης - Η διάδοση των αποτελεσμάτων του Έργου ΕΧΕΜ - Γενική επισκόπηση της προόδου εργασιών Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ. «Ενεργειακό Γραφείο» 2

3 WE-QUALIFY - «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ, ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΜΑΖΑΣ» Στις 19 Μαΐου 2015 πραγματοποιήθηκε η έναρξη του δωρεάν προγράμματος κατάρτισης εγκαταστατών για την τοποθέτηση κουφωμάτων και συστημάτων ηλιοπροστασίας, στα πλαίσια του έργου WE-Qualify «Improve Skills and Qualifications in the Building Workforce in Cyprus» το οποίο αποτελεί συγχρηματοδοτούμενο έργο του προγράμματος «Ευφυής Ενέργεια Ευρώπη» και εντάσσεται κάτω από την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία «Build Up Skills». Κύριος στόχος του έργου WE-Qualify είναι να βοηθήσει τον κατασκευαστικό τομέα της Κύπρου να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις δεξιοτήτων στο εργατικό δυναμικό σε σχέση με την κατασκευή ενεργειακά αποδοτικών κτηρίων, αλλά και να συνεισφέρει στους στόχους για προώθηση των τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης για την τοποθέτηση κουφωμάτων και συστημάτων ηλιοπροστασίας ήταν 32 ώρες, εκ των οποίων οι 24 αφορούσαν το θεωρητικό μέρος και οι 8 ώρες την πρακτική εξάσκηση. Τα θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα του πιλοτικού προγράμματος διεξήχθηκαν στα ειδικά διαμορφωμένα εργαστήρια του Κέντρου Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ) και στο πρώην Ανώτατο Τεχνολογικό Ινστιτούτο ( ΑΤΙ). Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα συμμετείχαν 11 εκπαιδευόμενοι, προερχόμενοι από τεχνικά επαγγέλματα του κατασκευαστικού τομέα. Τον Σεπτέμβριο του 2015 αναμένεται να ξεκινήσει η 2η φάση του συγκεκριμένου προγράμματος κατάρτισης. Οι συμμετέχοντες που θα ολοκληρώσουν με επιτυχία το πρόγραμμα κατάρτισης αναμένεται ότι θα βελτιώσουν και θα αναβαθμίσουν σημαντικά τις δεξιότητες και τις γνώσεις τους, ενώ μέσω της πιστοποίησης WΕ-Qualify επιτυγχάνεται η αναγνώριση της επαγγελματικής επάρκειας και των ικανοτήτων τους, αποκτώντας έτσι επαγγελματικό πλεονέκτημα, αυξημένες προοπτικές ανέλιξης και αναβαθμισμένο κύρος στον τομέα εργασίας τους. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου ή επικοινωνήστε με το Ενεργειακό Γραφείο στα τηλέφωνα και «Ενεργειακό Γραφείο» 3

4 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ MED-ALGAE ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΦΥΚΗ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ Στις 25 Μαΐου 2015 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η τελική ημερίδα του έργου MED-ALGAE με θέμα Παραγωγή βιοκαυσίμων από μικροφύκη σε επιλεγμένες χώρες της Μεσογείου, στο Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών (ΙΓΕ). Το ΙΓΕ και το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών παρουσίασαν τα τελικά αποτελέσματα του έργου. Τη συνάντηση χαιρέτησε η διευθύντρια του Τμήματος Γεωργίας, Δρ. Ανδρούλα Γεωργίου, η διευθύντρια του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών, Δρ. Δώρα Χειμωνίδου και η κα Κωνσταντία Κωνσταντίνου, Λειτουργός της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης. Στην ημερίδα είχαν προσκληθεί και συμμετείχαν διακεκριμένοι ομιλητές, όπως η Δρ. Χριστίνα Καραπίττα από την Υπηρεσία Ενέργειας, ο Δρ. Ιωάννης Τζοβενής από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και η Δρ. Άντρη Θεοδώρου από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό ΤΑΛΩΣ. Με την ολοκλήρωση της ημερίδας πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στις πιλοτικές εγκαταστάσεις του ΙΓΕ όπου πραγματοποιείται η καλλιέργεια των μικροφυκών σε ανοικτού τύπου συστήματα (open ponds) και κλειστού τύπου συστήματα (photobioreactors), με τελικό στόχο την παραγωγή βιοντίζελ και παραπροϊόντων. Στο έργο συμμετέχουν συνολικά 12 οργανισμοί από 6 Μεσογειακές χώρες: Κύπρο, Ελλάδα, Ιταλία, Μάλτα, Λίβανο και Αίγυπτο το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Μεσογειακής Λεκάνης ENPI Med. Πρόκειται για ένα έργο νέας τεχνολογίας, το οποίο μπορεί να συμβάλει στους στόχους της μακροπρόθεσμης στρατηγικής της ΕΕ για την «αλλαγή του κλίματος και την ενέργεια». Τα μικροφύκη περιέχονται στο θαλασσινό νερό και σε άλλα ύδατα. Η ανάπτυξή τους οδηγεί στην παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων βιομάζας, η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί για την παραγωγή ενέργειας. Μέσα σε ανοικτές λίμνες ή φωτοαντιδραστήρες μπορεί να αναπτυχθεί το κατάλληλο μικροφύκος, ένα δηλαδή από τα δεκάδες είδη φωτοσυνθετικών μικροοργανισμών που ζουν στο θαλάσσιο νερό. Για αυτό το σκοπό έχουν ήδη εγκατασταθεί 5 (πέντε) πιλοτικές μονάδες καλλιέργειας και επεξεργασίας θαλάσσιων μικροφυκών σε επιλεγμένες χώρες που συμμετέχουν στο έργο. Οι πιλοτικές μονάδες εγκαταστάθηκαν στην Κύπρο (Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών), στη Μάλτα «Ενεργειακό Γραφείο» 4

5 (Fondazzjoni Temi Zammit), στο Λίβανο (Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο της Βηρυτού), στην Αίγυπτο (Πανεπιστήμιο Αλεξάνδρειας) και στην Ιταλία (Πανεπιστήμιο της Περιφέρειας Καλαβρίας). Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον συντονιστή του έργου, Δρ. Πολύκαρπο Πολυκάρπου, Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, στο τηλέφωνο ή ή με την κα Ανθή Χαραλάμπους, Διευθύντρια, στο τηλέφωνο ή Ιστοσελίδα του έργου LET S DO IT CYPRUS! ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε από την ομάδα του Let s Do It Cyprus! στις 27 Μαΐου, στα κεντρικά γραφεία της CYTA στη Λευκωσία, η παρουσίαση των αποτελεσμάτων «Καθαρίζουμε την Κύπρο σε Μια Μέρα», με παρουσία συνδιοργανωτών, χορηγών, υποστηρικτών και εκπροσώπων εθελοντικών ομάδων που συμμετείχαν στην εκστρατεία καθαρισμού. Οι ομάδες που συμμετείχαν στην παγκύπρια εκστρατεία καθαρισμού τιμήθηκαν με δίπλωμα συμμετοχής. Στην παγκύπρια εκστρατεία καθαρισμού συμμετείχαν συνολικά 9442 εθελοντές, οργανωμένοι σε 245 ομάδες, στις οποίες συμμετείχαν άτομα από δήμους, κοινότητες, ακαδημαϊκά ιδρύματα, εθελοντικές οργανώσεις, την Εθνική Φρουρά, δημόσια τμήματα, ομάδες δυτών, εταιρείες και ομάδες ανεξάρτητων εθελοντών. Με βάση τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα οι ομάδες κατάφεραν να συλλέξουν συνολικά 22847kg σύμμεικτα απόβλητα και 2951kg ανακυκλώσιμα υλικά. Οι ομάδες που συμμετείχαν εθελοντικά στην εκστρατεία απέδειξαν για ακόμη μια φορά ότι ο εθελοντισμός, η συλλογική προσπάθεια και η θέληση για προσφορά αποτελούν μια σημαντική ελπίδα για την προώθηση και επίτευξη θετικών αλλαγών στον τόπο μας, ιδιαίτερα όσον αφορά το πρόβλημα των απορριμμάτων που πλήττει την εικόνα του νησιού μας. «Ενεργειακό Γραφείο» 5

6 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ 2015 Ο Δήμος Λευκωσίας ανακοινώνει τη συμμετοχή του στην «Ευρωπαϊκή Ποδηλατική Πρόκληση 2015». Πρόκειται για μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία, έναν ποδηλατικό διαγωνισμό ευρωπαϊκών πόλεων που διαρκεί ένα μήνα, από την 1η μέχρι τις 31 Μαΐου. Νικήτρια αναδεικνύεται η πόλη που «διανύει» τα περισσότερα χιλιόμετρα, ανάλογα με τον πληθυσμό της. Η συμμετοχή είναι εντελώς δωρεάν και ανοικτή για όλους. Το μόνο που έχει να κάνει κάθε ενδιαφερόμενος που θέλει να υποστηρίξει την πόλη του στον διαγωνισμό είναι: Να επισκεφθεί την ιστοσελίδα και να εγγραφεί στην ομάδα της Λευκωσίας (Nicosia). Να «κατεβάσει» στο κινητό του την ειδική εφαρμογή Cycling365, η οποία είναι αρκετά απλή και εύκολη στη χρήση και διατίθεται δωρεάν τόσο στο Apple Store όσο και στο Google Play. Κάθε φορά που χρησιμοποιεί το ποδήλατό του για σκοπούς διακίνησης (π.χ. για να πάει στη δουλειά, στον κινηματογράφο, για ψώνια κ.λπ.) να ενεργοποιεί το Cycling365, ώστε να καταγράφει τη διαδρομή του. Η χρήση του ποδηλάτου ως μέσο άθλησης δεν προσδίδει βαθμούς στην πόλη και γι αυτό κάθε διαδρομή λαμβάνεται υπόψη μόνο αν (α) δεν ξεπερνά τα 30 χιλιόμετρα, (β) η μέση ωριαία ταχύτητα είναι μικρότερη από 25 km/h και (γ) η μέγιστη ταχύτητα δεν ξεπερνά τα 40 km/h. Τη συμμετοχή της Λευκωσίας στο διαγωνισμό στηρίζουν η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδηλασίας, οι Ποδηλάτες Λευκωσίας και ο Ποδηλατικός Όμιλος Λευκωσίας. Με τη συμμετοχή μας καταξιώνουμε την πόλη μας ως ποδηλατική πόλη, κατοχυρώνουμε τα δικαιώματα των ποδηλατών στον δρόμο και διεκδικούμε περισσότερες υποδομές από το κράτος για την ασφαλή, οικονομική και οικολογική διακίνηση με ποδήλατο στην πόλη μας. Περισσότερες πληροφορίες για το διαγωνισμό και τους κανόνες συμμετοχή, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της «Ευρωπαϊκής Ποδηλατικής Πρόκλησης 2015» «Ενεργειακό Γραφείο» 6

7 11Η ΈΚΘΕΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «SAVENERGY 2015, ΣΤΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ Ανακοινώθηκε επίσημα από την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) η διοργάνωση της 11ης Έκθεσης Εξοικονόμησης Ενέργειας «SAVENERGY 2015» που θα πραγματοποιηθεί στις Σεπτεμβρίου 2015 στο χώρο της Αρχής Κρατικών Εκθέσεων, στο περίπτερο με αριθμό 6. Η Έκθεση διοργανώνεται με τη συνεργασία του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού και της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου. Η Έκθεση «SAVENERGY» έχει καθιερωθεί στο κυπριακό κοινό ως το σημαντικότερο εμπορικό γεγονός που καταπιάνεται με την προώθηση και προβολή προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες μπορούν μέσα από την Έκθεση να παρουσιάσουν προϊόντα νέας τεχνολογίας για την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη μείωση του ενεργειακού κόστους και της κατανάλωσης ενέργειας. Μεταξύ των προϊόντων που εκτίθενται περιλαμβάνονται: Θερμομονωτικά υλικά Συστήματα ενεργειακής διαχείρισης Υλικά & εξοπλισμός για μείωση άεργων ενεργειακών καταναλώσεων & απωλειών ενέργειας Συστήματα παραγωγής/συμπαραγωγής ψύξης ή θέρμανσης Αιολικά συστήματα ηλεκτροπαραγωγής Ηλιακοί θερμοσίφωνες Φωτοβολταϊκά συστήματα Εξοπλισμός παραγωγής, μεταφοράς, διανομής και χρήσης ενέργειας Υδροηλεκτρικά συστήματα Συστήματα αξιοποίησης βιομάζας Μηχανισμοί/προϊόντα αποδοτικότερης ενεργειακής κατανάλωσης Υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα Οποιαδήποτε άλλα προϊόντα συμβάλλουν στην εξοικονόμησης ενέργειας Εναλλακτικά καύσιμα/βιοκαύσιμα Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα «Ενεργειακό Γραφείο» 7

8 ΤΕΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Έντεκα εταιρείες, οι οποίες πιστοποιήθηκαν ότι προωθούν την ίση μεταχείριση και παρέχουν ίσες ευκαιρίες μεταξύ ανδρών και γυναικών, βραβεύτηκαν, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε ξενοδοχείο της Λευκωσίας. Πρόκειται για τη δεύτερη τελετή βράβευσης για τις επιχειρήσεις που πιστοποιήθηκαν το 2015 από τον Εθνικό Φορέα Πιστοποίησης, αναφορικά με την εφαρμογή καλών πρακτικών για την ισότητα των φύλων στο εργασιακό περιβάλλον. Στην εκδήλωση παρέστη η Υπουργός Εργασίας, κα Ζέτα Αιμιλιανίδου, η οποία συνεχάρη τους βραβευθέντες και απένειμε τα σχετικά πιστοποιητικά. Η κα Αιμιλιανίδου δήλωσε ότι με την απονομή των πιστοποιητικών επισφραγίζεται η προσήλωση των βραβευθέντων στη θεμελιώδη αρχή της ισότητας των δύο φύλων, ενώ εταιρείες αναδεικνύονται παράλληλα ως πρότυπο εργοδότη. «Σκοπός της τελετής είναι η επιβράβευση της δέσμευσης αυτών των εταιρειών για προώθηση της ίσης μεταχείρισης και της παροχής ίσων ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών, σε όλα τα επίπεδα και διαδικασίες του οργανισμού τους, μέσα από πολιτικές αλλά και χειροπιαστές πρακτικές» δήλωσε χαρακτηριστικά η Υπουργός. Το Κυπριακό Μοντέλο Πιστοποίησης και ο Εθνικός Φορέας Πιστοποίησης έχουν συσταθεί στο πλαίσιο της δράσης για μείωση του χάσματος αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών υλοποιείται από το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Την ανάπτυξη του κυπριακού μοντέλου πιστοποίησης ανέλαβε η ΟΕΒ, ως ανάδοχος σύμβασης με το Υπουργείο Εργασίας, κατόπιν προκήρυξης διαγωνισμού. Στην εκδήλωση ήταν παρόντες, μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι εργοδοτικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων, η Επίτροπος Ισότητας και εκπρόσωποι των εταιρειών που βραβεύτηκαν, οι οποίοι και προέβησαν σε σύντομη παρουσίαση των καλών πρακτικών που εφαρμόζουν στην επιχείρησή τους. Οι εταιρείες που βραβεύτηκαν είναι η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, η εταιρεία Μ. Χαλλούμας Σύμβουλοι Κατασκευών, η Alpha Bank Cyprus, η General Constructions Company, η Lois Builders, η Photos Photiades Breweries, η The Churchill Hotel Management (Crowne Plaza Limassol), το Ενεργειακό Γραφείο, η X.A. Παπαέλληνας Εμπορική, η Amathus Corporation και η εταιρεία Mesokeleas (Frederick University). «Ενεργειακό Γραφείο» 8

9 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ-EMAS Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοίνωσε την προκήρυξη νέου Σχεδίου Παροχής Κρατικών Χορηγιών για την Εισαγωγή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου-EMAS (Κανονισμός ΕΚ/1221/2009) σε επιχειρήσεις και οργανισμούς για το Το Σχέδιο αφορά την παροχή χορηγιών, με βάση τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis), σε επιχειρήσεις και οργανισμούς όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων που σκοπεύουν να εγκαταστήσουν σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης, σύμφωνα με τον Κανονισμό του EMAS. Το ευρωπαϊκό σύστημα διαχείρισης και ελέγχου EMAS στοχεύει στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων των επιχειρήσεων στο περιβάλλον, στη μείωση της χρήσης φυσικών πόρων και στη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής τους επίδοσης. Σύμφωνα με το Σχέδιο, χρηματοδοτούνται οι δαπάνες για τις συμβουλευτικές υπηρεσίες εγκαθίδρυσης του συστήματος όπως επίσης η επαλήθευση του συστήματος και η επικύρωση της περιβαλλοντικής δήλωσης. Ένας οργανισμός ή επιχείρηση δικαιούται να υποβάλει αίτηση για τη χορηγία μετά την εγκατάσταση και επαλήθευση του συστήματος από τρίτο ανεξάρτητο μελετητή και την καταχώρησή του στο μητρώο EMAS από το Τμήμα Περιβάλλοντος. Το Σχέδιο καλύπτει το 70% των δαπανών για την παροχή υπηρεσιών για την εγκατάσταση του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, με μέγιστο ποσό τα 2.000, και για την επαλήθευση του συστήματος και επικύρωση της Περιβαλλοντικής Δήλωσης, με μέγιστο ποσό τα 500. Με το ίδιο ποσοστό χρηματοδοτούνται και οι Δαπάνες Μεταπήδησης από ISO σε EMAS, με μέγιστο ποσό τα 500. Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων έχει οριστεί η 16η Νοεμβρίου 2015 και δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι επιχειρήσεις που υπέβαλαν αίτηση καταχώρησης στο Μητρώο EMAS το αργότερο μέχρι τις 16 Οκτωβρίου Ο οδηγός του σχεδίου και το έντυπο αίτησης βρίσκονται διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος: Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Περιβάλλοντος, Ναταλία Γεωργίου Τσιάκαλου, Λειτουργός Περιβάλλοντος, Τηλ: , Φαξ: , «Ενεργειακό Γραφείο» 9

10 ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΥΧΤΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ, 16 ΜΑΪΟΥ 2015 Το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Κύπρου που ιδρύθηκε από την Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών γιόρτασε και φέτος με μεγάλη επιτυχία την Διεθνή Ημέρα και Ευρωπαϊκή Νύχτα Μουσείων στις 16 Μαΐου Για το 2015 το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM) είχε επιλέξει το θέμα «Μουσεία για μια βιώσιμη κοινωνία», επιθυμώντας να επισημάνει τη δυνατότητα που έχουν τα μουσεία να προτείνουν και να προβάλουν πρότυπα για μια κοινωνία λιγότερο καταναλωτική, πιο ανοικτή σε συνεργασίες, με σεβασμό στα οικοσυστήματα. Φέτος, το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης μέσα από τις εκδηλώσεις του προσπάθησε να θυμίσει στους παλιούς και να δείξει στους νέους ότι μέρος της παράδοσής μας αποτελούσε η αξιοποίηση όλων των υλικών που είχαμε γύρω μας. Οι μικροί επισκέπτες μάθανε για την Ενέργεια και την εξοικονόμησή της μέσα από τα ευρηματικά παιχνίδια του. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών τηλ O ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ, 24 ΜΑΪΟΥ 2015 Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε για ακόμα μια χρονιά το Οικολογικό Φεστιβάλ Λακατάμιας, την Κυριακή 24 Μαΐου 2015, στο Πάρκο Αγίου Γεωργίου Λακατάμιας. Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για οικολογικά θέματα και τρόπους προστασίας του περιβάλλοντος και τα παιδιά να ασχοληθούν με διάφορες δραστηριότητες και κατασκευές. Το Ενεργειακό Γραφείο, αρωγός στις δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών σε θέματα ενέργειας, συμμετείχε με δικό του περίπτερο στο 7 ο Οικολογικό Φεστιβάλ του Δήμου Λακατάμιας, διένειμε ενημερωτικό υλικό για διαφώτιση του κοινού σε θέματα ενέργειας και μοίρασε δωράκια στους μικρούς μας φίλους. «Ενεργειακό Γραφείο» 10

11 ΝΕΑ ΑΠΟ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΟΒΟΡΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ Η πρώτη συνάντηση της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για τις ενεργοβόρες βιομηχανικές εγκαταστάσεις έλαβε χώρα στις 27 Μαΐου Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στη μεταρρύθμιση του συστήματος εμπορίας ενέργειας (ETS), στη μεταρρύθμιση της εμπορικής πολιτικής και στο πλαίσιο πολιτικής για το κλίμα το Η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2015 και είναι υπό την προεδρία του Επιτρόπου για την Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, την επιχειρηματικότητα και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Η Ομάδα συστάθηκε για να υποστηρίξει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην επίτευξη των φιλόδοξων πολιτικών της για την ενέργεια και το κλίμα και στην προσπάθειά της για αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι ενεργοβόρες βιομηχανίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), λόγω των υψηλών τιμών της ενέργειας. Η Ομάδα παρέχει συμβουλές και εμπειρογνωμοσύνη στην ΕΕ σε θέματα βιώσιμης ενέργειας και φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα διαλόγου για θέματα κοινού ενδιαφέροντος για τους συμμετέχοντες, οι οποίοι εκπροσωπούν τις χώρες της ΕΕ, τον τομέα της βιομηχανίας, την κοινωνία των πολιτών, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ. ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΤΗ ΣΠΑΤΑΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ Η έκθεση που δημοσιεύθηκε στα τέλη Μαΐου από την Σύμπραξη για την Εξοικονόμηση Ενέργειας, με τίτλο Εφαρμογή της Οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση της ΕΕ: Ανάλυση της εφαρμογής του άρθρου 5 στα κράτη μελή αποκαλύπτει κενά στην εφαρμογή της εν λόγω Οδηγίας και την έλλειψη πολιτικής βούλησης για την ενίσχυση της ενημέρωσης των υπαλλήλων στα κεντρικά κυβερνητικά κτίρια σε ολόκληρη την ΕΕ. Η ανάλυση των εθνικών εκθέσεων σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση που διενεργήθηκε από την Σύμπραξη για την εξοικονόμηση ενέργειας, αποκαλύπτει ότι οι κεντρικές κυβερνήσεις δεν έχουν επιτύχει μείωση στην κατανάλωση ενέργειας στα δημόσια κτίρια τους. Η έκθεση αναλύει τα σχέδια και τα αποθέματα που τα κράτη μέλη κοινοποίησαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να συμμορφωθούν με το άρθρο 5 της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση, «Ενεργειακό Γραφείο» 11

12 η οποία απαιτεί από αυτά να ανακαινίσουν ετησίως το 3% του εμβαδού του δαπέδου των δημόσιων κτιρίων ή να τεθούν σε εφαρμογή εναλλακτικά μέτρα για την επίτευξη τουλάχιστον του ίδιου ποσοστού εξοικονόμησης ενέργειας. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ. ΟΙ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΕΝΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΈΞΥΠΝΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας «MED » με προϋπολογισμό άνω των 275 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 224 εκατ. ευρώ θα προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Για το πρόγραμμα έχει διατεθεί επιπρόσθετο ποσό ύψους 9,3 εκατ. ευρώ από τον Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ) της ΕΕ. Η αρμόδια Επίτροπος για την περιφερειακή πολιτική, Corina Creţu δήλωσε: «Οι μεσογειακές περιφέρειες της Ευρώπης είναι ποικιλόμορφες και περιλαμβάνουν από πυκνοκατοικημένα αστικά κέντρα έως και αγροτικές και νησιωτικές κοινότητες. Ωστόσο, οι περιφέρειες αυτές αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις για να εξοπλίσουν τις οικονομίες τους, να ανταγωνιστούν το σημερινό ανταγωνιστικό παγκόσμιο περιβάλλον και να διαφυλάξουν τη μοναδική φυσική και πολιτιστική κληρονομιά της Μεσογείου. Είμαι ευτυχής που η ΕΕ είναι σε θέση να προσφέρει ένα πλαίσιο συνεργασίας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών μέσω του διακρατικού προγράμματος MED.» Το πρόγραμμα θα προωθήσει τη συνεργασία μεταξύ περιφερειών από 10 κράτη μέλη της ΕΕ (Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Σλοβενία, Κροατία, Ελλάδα, Μάλτα, Κύπρο, Ηνωμένο Βασίλειο - Γιβραλτάρ) και 3 υποψήφιες προς ένταξη χώρες (Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο, Αλβανία). Το πρόγραμμα θα επικεντρωθεί σε τέσσερις βασικές προτεραιότητες: Τόνωση της καινοτομίας μέσω της συνεργασίας μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), δημόσιων αρχών και ερευνητικών οργανισμών, ώστε να προωθηθεί η έξυπνη και βιώσιμη ανάπτυξη. Επένδυση στην οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα μέσω της ενεργειακής απόδοσης, της παραγωγής και χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές καθώς και της κινητικότητας με χαμηλές εκπομπές άνθρακα. Προστασία των φυσικών και πολιτιστικών πόρων και της βιοποικιλότητας μέσω κοινής ανάλυσης και σχεδιασμού αλλά και εφαρμογής ορθών πρακτικών. «Ενεργειακό Γραφείο» 12

13 Ενίσχυση της διακυβέρνησης στη Μεσόγειο μέσω προγραμμάτων συνεργασίας με τη συμμετοχή περιφερειακών, εθνικών και διεθνών εταίρων, προκειμένου να βελτιωθεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων και να αναπτυχθούν κοινές στρατηγικές. Στα αποτελέσματα του προγράμματος αναμένεται ότι θα συγκαταλέγονται τα ακόλουθα: Προώθηση της καινοτομίας των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων που εμπλέκονται στους τομείς της πράσινης και γαλάζιας ανάπτυξης, της κοινωνικής οικονομίας και των δημιουργικών κλάδων με αύξηση κατά 16 % του μεριδίου των συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας που συμμετέχουν σε διακρατικές δραστηριότητες. Αύξηση της ικανότητας για καλύτερη διαχείριση της ενέργειας σε δημόσια κτίρια, ως αποτέλεσμα του διπλασιασμού του αριθμού των σχεδίων που περιλαμβάνουν μέτρα για τη διαχείριση της ενέργειας σε δημόσια κτίρια. Βελτίωση της πρόσβασης και της χρήσης βιώσιμων συστημάτων μεταφορών, ως αποτέλεσμα του διπλασιασμού του μεριδίου των σχεδίων που περιλαμβάνουν ήπιες δράσεις μεταφορών με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στις πόλεις. Βελτίωση κατά 10% του επιπέδου βιωσιμότητας του τουρισμού στις παράκτιες περιοχές των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα MED, ως αποτέλεσμα ουσιαστικότερης συνεργασίας και ενός κοινού και ολοκληρωμένου σχεδιασμού. Η παρουσίαση του προγράμματος «MED » θα πραγματοποιηθεί στις 23 Ιουνίου 2015 στη Μασσαλία. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον κο Μπάμπη Μεταξά στο «Ενεργειακό Γραφείο» 13

14 ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ INTERREG EUROPE Το πρόγραμμα «Interreg Ευρώπη» είναι σε αναμονή για την επίσημη σφραγίδα της έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων μπορεί τυπικά να ξεκινήσει μόνο μετά την έγκριση του προγράμματος. Οι ενδιαφερόμενοι αιτητές πρέπει να αρχίσουν να προετοιμάζουν τις προτάσεις τους, ούτως ώστε μόλις δοθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις, να είναι έτοιμοι να υποβάλουν αίτηση. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LIFE Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για επιδοτήσεις δράσεων στο πλαίσιο του LIFE Για το 2015 δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη αλλά μπορείτε εδώ να δείτε το προσωρινό χρονοδιάγραμμα. ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» για την Ενέργεια συνεχίζει να δέχεται υποβολή προτάσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει το πρόγραμμα εργασίας στο οποίο μπορείτε να βρείτε τις λεπτομέρειες των συγκεκριμένων προτεραιοτήτων χρηματοδότησης για το Το πρόγραμμα εργασίας μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ. «Ενεργειακό Γραφείο» 14

15 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ/ ΣΥΝΕΔΡΙΑ / ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ/ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015, ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΑΝΑΔ) Η πρώτη ημερίδα του έργου με θέμα «Βελτίωση δεξιοτήτων εγκαταστατών που σχετίζονται με την ενεργειακή απόδοση κτηρίων και τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2015 και ώρα 9:30-12:30 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) στη Λευκωσία. Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν τα αρχικά αποτελέσματα υλοποίησης του έργου και θα γίνει η απαρχή δημόσιου διαλόγου με θέμα την αναγκαιότητα για συνεχή κατάρτιση και πιστοποίηση των προσόντων των τεχνιτών στις Κατασκευές. Η ημερίδα πραγματοποιείται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της Εβδομάδας Βιώσιμης Ενέργειας 2015 (EUSEW 2015). Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον κο Παναγιώτη Καστανιά στο Ενεργειακό Γραφείο στο /26 ή μέσω ΔΙΗΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ-ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ-ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΩΝ, ΙΟΥΝΙΟΥ 2015, ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΑΙΘΟΥΣΑ «ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ» Διήμερο σεμινάριο με ανοιχτές συζητήσεις και εργαστήρια διοργανώνει τo Δίκτυο Ελληνικών Πράσινων Πόλεων, σε συνεργασία με την Τεχνόπολη, το Δήμο Αθηναίων, τον «Άνεμο Ανανέωσης» και το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδας. Στόχοι του σεμιναρίου είναι η γεφύρωση του χάσματος μεταξύ αναγκών των Δήμων και δεξιοτήτων του πολιτικού και διοικητικού προσωπικού, η υποστήριξη υλοποίησης σχεδίων δράσης ενεργειακής απόδοσης, η ενημέρωση για τα οφέλη και τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας, η διάδοση καλών πρακτικών και η υποστήριξη δημιουργίας τοπικών συνεταιρισμών για τον έλεγχο της ενέργειας από τις τοπικές κοινωνίες. Πληροφορίες: Δίκτυο Ελληνικών Πράσινων Πόλεων: , «Ενεργειακό Γραφείο» 15

16 23 Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΙ ΈΚΘΕΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ EUBCE 2015, 1-4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015, ΑΥΣΤΡΙΑ Το Ευρωπαϊκό Συνέδριο και Έκθεση Βιομάζας (EUBCE ) είναι ένα ετήσιο γεγονός που από το 1980 διεξάγεται σε διαφορετικές πόλεις σε όλη την Ευρώπη. Είναι το μεγαλύτερο διεθνές συνέδριο με θέμα τη βιομάζα, στα πλαίσια του οποίου διοργανώνεται σχετική βιομηχανική έκθεση. Το συνέδριο καταφέρνει να συγκεντρώσει στον ίδιο χώρο συνέδρους και ενδιαφερόμενους σε θέματα βιομάζας από διάφορα πεδία, όπως η έρευνα, η βιομηχανία, η πολιτική και οι επιχειρήσεις. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ. ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Η Εβδομάδα Βιώσιμης Ενέργειας 2015 θα πραγματοποιηθεί Ιουνίου Οι Ημέρες Ενέργειας μπορούν να διοργανωθούν και τοπικά κατά τη διάρκεια ολόκληρου του μήνα Ιουνίου. Για περισσότερες πληροφορίες, εγγραφή στις διάφορες εκδηλώσεις, δηλώσεις συμμετοχής, αλλά και υποβολής εθνικής εκδήλωσης κλπ πατήστε εδώ. 2 Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΟΡΥΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΩΚΕΑΝΩΝ, ΙΟΥΝΙΟΥ 2015, ΣΤΟ ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Το διήμερο θα φέρει σε επαφή βασικούς ενδιαφερόμενους του κλάδου που επιθυμούν να αξιοποιήσουν τις τεχνολογικές ιδέες για αξιοποίηση της ενέργειας των ωκεανών για εμπορική ανάπτυξη. Λαμβάνοντας υπόψη τα σωστά πολιτικά και οικονομικά πλαίσια, η τεχνολογία αξιοποίησης των ωκεανών έχει τη δυνατότητα να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στην επίτευξη των στόχων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ. «Ενεργειακό Γραφείο» 16

17 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, ΙΟΥΝΙΟΥ 2015, ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΥΠΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Το Ενεργειακό Γραφείο διοργανώνει σεμινάριο κατάρτισης επιχορηγημένο από την ΑΝΑΔ με θέμα «Ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων κτιρίων Κατοικίες», στις Ιουνίου 2015, διάρκειας 14 ωρών, στην Αίθουσα Διαλέξεων 2 του. Το σεμινάριο στοχεύει στην εκμάθηση της ισχύουσας νομοθεσίας, στην κατάρτιση στις τεχνολογίες και πρακτικές εξοικονόμησης ενέργειας στις κατοικίες, στα πρακτικά μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας και στις χρήσεις τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την κα Χρίστια Αλεξάνδρου στο Ενεργειακό Γραφείο, στα τηλέφωνα /26 και μέσω ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ, ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Το Ενεργειακό Γραφείο διοργανώνει σεμινάριο κατάρτισης επιχορηγημένο από την ΑΝΑΔ με θέμα «Ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων κτιρίων Εμπορικά κτίρια», στις Ιουνίου 2015, διάρκειας 14 ωρών, στην Αίθουσα Διαλέξεων 2 του Κυπρίων Πολιτών. Το σεμινάριο στοχεύει στην εκμάθηση της ισχύουσας νομοθεσίας, στα μέτρα ενεργειακής αναβαθμίσεις σε εμπορικά κτίρια, στα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας και στις χρήσεις τεχνολογιών αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την κα Χρίστια Αλεξάνδρου στο Ενεργειακό Γραφείο, στα τηλέφωνα /26 και μέσω «Ενεργειακό Γραφείο» 17

18 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ISBEMCY, 6-7 ΕΙΤΕ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Το Ενεργειακό Γραφείο διοργανώνει σεμινάριο κατάρτισης και εργαστήριο εκμάθησης λογισμικού με θέμα «Μεθοδολογία και εκμάθηση λογισμικού isbemcy», συνολικής διάρκειας 14 ωρών, στις 6-7 ή 8 Ιουλίου 2015, στην Αίθουσα Διαλέξεων 2 του. Το σεμινάριο στοχεύει στην τεχνική κατάρτιση των εμπλεκόμενων μηχανικών ή τεχνικών του ιδιωτικού τομέα ή των μηχανικών/ τεχνικών των δημοτικών υπηρεσιών/ οργανισμών. Μέσα από το θεωρητικό μέρος οι ενδιαφερόμενοι θα καταρτιστούν για την ισχύουσα νομοθεσία, τα μέτρα και επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια, στα συστήματα και στις τεχνολογίες ΑΠΕ. Το εργαστήρι στοχεύει στην βήμα προς βήμα εκμάθηση του λογισμικού isbemcy. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την κα Χρίστια Αλεξάνδρου στο Ενεργειακό Γραφείο, στα τηλέφωνα /26 και μέσω 10TH CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF ENERGY, WATER AND ENVIRONMENT SYSTEMS Η 10 η Διάσκεψη για την Αειφόρο Ανάπτυξη, Ενέργεια, Νερό και Περιβάλλον, που θα πραγματοποιηθεί στο Ντουμπρόβνικ στις 27 Σεπτεμβρίου 3 Οκτωβρίου 2015, στοχεύει στη βελτίωση και διάδοση της γνώσης σχετικά με τις μεθόδους, τις πολιτικές και τις τεχνολογίες για την αειφόρο ανάπτυξη και την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και την αντικατάστασή τους, λαμβάνοντας υπόψη οικονομικά, περιβαλλοντικές και κοινωνικές κριτήρια. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ. «Ενεργειακό Γραφείο» 18

19 ΔΙΕΘΝΗΣ ΈΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΣΙΑΣ 2015, ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015, ΣΑΓΚΑΗ Η Διεθνής Έκθεση και Συνέδριο Βιοενέργειας Ασίας 2015 είναι το νέο κορυφαίο συνέδριο και έκθεση στην Ασία. Μια ισχυρή διεθνής πλατφόρμα για να συζητηθεί ο ρόλο της βιοενέργειας στην ασιατική ήπειρο. Ο κύριος στόχος θα είναι η προώθηση της συνέργειας μεταξύ των αγορών τεχνολογιών και επενδύσεων. Για το σκοπό αυτό και για τη δημιουργία στρατηγικών καναλιών επικοινωνίας και σημαντικών επιχειρηματικών ευκαιριών στον τομέα της βιοενέργειας, θα δημιουργηθεί ένα κομβικό σημείο συνάντησης μεταξύ στελεχών της βιομηχανίας, των κυβερνητικών φορέων χάραξης πολιτικής, των κορυφαίων ακαδημαϊκών, των επενδυτικών υπηρεσιών και των εκπροσώπων των μέσων μαζικής ενημέρωσης Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ. ΈΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015, Το συνέδριο στοχεύει στην προώθηση και διάδοση της έρευνας και των καινοτόμων εξελίξεων που αναλαμβάνονται για τη δημιουργία «έξυπνων» πόλεων, όσον αφορά στους τομείς της τεχνολογίας, της ενέργειας, της διακυβέρνησης, της βιωσιμότητας και της κινητικότητας, διατηρώντας πάντα την κοινωνία και τους πολίτες στο επίκεντρο της συζήτησης. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ/ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ SUSTAINABLE ENERGY SYSTEM ENGINEERING: THE COMPLETE GREEN BUILDING DESIGN RESOURCE Έκδοση 2015, Free download «Ενεργειακό Γραφείο» 19

Το Έργο WE-Qualify. Πρόοδος των εργασιών του Έργου

Το Έργο WE-Qualify. Πρόοδος των εργασιών του Έργου Το Έργο WE-Qualify Το έργο WE-Qualify «Improve Skills and Qualifications in the Building Workforce in Cyprus» αποτελεί συγχρηματοδοτούμενο Έργο του προγράμματος «Ευφυής Ενέργεια Ευρώπη» και εντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. Μάιος WE-Qualify: Βελτίωση δεξιοτήτων και προσόντων των τεχνιτών για κατασκευή κτηρίων με αυξημένη ενεργειακή απόδοση

Ενημερωτικό Δελτίο. Μάιος WE-Qualify: Βελτίωση δεξιοτήτων και προσόντων των τεχνιτών για κατασκευή κτηρίων με αυξημένη ενεργειακή απόδοση Ενημερωτικό Δελτίο Μάιος 2016 WE-Qualify: Βελτίωση δεξιοτήτων και προσόντων των τεχνιτών για κατασκευή κτηρίων με αυξημένη ενεργειακή απόδοση Το Έργο WE-Qualify Το Έργο WE-Qualify «Improve Skills and Qualifications

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. Oκτώβριος WE-Qualify: Βελτίωση δεξιοτήτων και προσόντων των τεχνιτών για κατασκευή κτηρίων με αυξημένη ενεργειακή απόδοση

Ενημερωτικό Δελτίο. Oκτώβριος WE-Qualify: Βελτίωση δεξιοτήτων και προσόντων των τεχνιτών για κατασκευή κτηρίων με αυξημένη ενεργειακή απόδοση Ενημερωτικό Δελτίο Oκτώβριος 2016 WE-Qualify: Βελτίωση δεξιοτήτων και προσόντων των τεχνιτών για κατασκευή κτηρίων με αυξημένη ενεργειακή απόδοση Το Έργο WE-Qualify Το Έργο WE-Qualify «Improve Skills and

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ. Αύγουστος 2015 ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ. Αύγουστος 2015 ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Γ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ) ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΑΝΑΔ Η σύμπραξη Πανεπιστημίου Λευκωσίας και ανακοινώνει την έναρξη εγκεκριμένων από την Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ. Ιούνιος 2015

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ. Ιούνιος 2015 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 1 Η ημερίδα WE-Qualify: Βελτίωση δεξιοτήτων εγκαταστατών που σχετίζονται με την ενεργειακή απόδοση κτιρίων και τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 10 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεία της ΑΗΚ, Λευκωσία Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2014, 11:00 π.μ.

Γραφεία της ΑΗΚ, Λευκωσία Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2014, 11:00 π.μ. Δήλωση του Γενικού Διευθυντή της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων,κ. Μιχάλη Πήλικου στη Δημοσιογραφική Διάσκεψη για την 10 η Έκθεση Εξοικονόμησης Ενέργειας «SAVENERGY 2014» και την 7 η Έκθεση Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ EURONET 50/50 max: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού έργου EURONET 50/50 max πραγματοποιήθηκε από το Ενεργειακό

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών

[ 1 ] την εφαρμογή συγκεκριμένων περιβαλλοντικών [ 1 ] [ 1 ] Υδροηλεκτρικός Σταθμός Κρεμαστών - Ποταμός Αχελώος - Ταμιευτήρας >> H Περιβαλλοντική Στρατηγική της ΔΕΗ είναι ευθυγραμμισμένη με τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ Δήλωση συνέχισης με σκοπό τη στήριξη και την ενίσχυση πρωτοβουλιών για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων «Πολιτικές στήριξης και τεχνολογικές λύσεις για την ενεργειακή αναβάθμισης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας INTERREG IVC EUROPE Παρουσίαση του Προγράμματος Δρ. Ράλλης Γκέκας ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα & την καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

ENPI-Project MED-ALGAE

ENPI-Project MED-ALGAE ENPI-Project MED-ALGAE Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών Δρ Πολύκαρπος Πολυκάρπου Το Έργο MED-ALGAE Το Έργο Medalgae, υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας ENPI «Θαλάσσια Λεκάνη

Διαβάστε περισσότερα

DIDSOLIT-PB: E-NEWSLETTER

DIDSOLIT-PB: E-NEWSLETTER 8 Ος / 2 01 3 Τεύχος 1 ΜΑΙΧ, Μακεδονίας 1, 73100. Χανιά www.maich.gr info@maich.gr +30 28210 35000 Συντάκτες: Μπαουράκης Γεώργιος Βουρδουμπάς Ιωάννης Αγγελάκης Γεώργιος Μπορέτος Νικόλαος Μανθούλης Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

WE-Qualify «Βελτίωση δεξιοτήτων και προσόντων τεχνητών που σχετίζονται με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων» Το έργο WE-qualify

WE-Qualify «Βελτίωση δεξιοτήτων και προσόντων τεχνητών που σχετίζονται με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων» Το έργο WE-qualify Τελική Ημερίδα Αποτίμησης Έργου Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών WE-Qualify «Βελτίωση δεξιοτήτων και προσόντων τεχνητών που σχετίζονται με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων» Παναγιώτης Καστανιάς ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Ημερίδα Η σημασία των συνεργιών μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα στην προώθηση των βέλτιστων ενεργειακών πολιτικών

Πρόσκληση Ημερίδα Η σημασία των συνεργιών μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα στην προώθηση των βέλτιστων ενεργειακών πολιτικών Πρόσκληση Ημερίδα Η σημασία των συνεργιών μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα στην προώθηση των βέλτιστων ενεργειακών πολιτικών Παρασκευή 5 Ιουνίου 2015 Γραφεία Deloitte, Λευκωσία Η Deloitte σας

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτέμβριος 2010. 1 Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου ΜΕ ΥΒΡΙΔΙΚΟ Η ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΌΧΗΜΑ, ΣΤΑΘΜΕΥΕΙΣ ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ!

Σεπτέμβριος 2010. 1 Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου ΜΕ ΥΒΡΙΔΙΚΟ Η ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΌΧΗΜΑ, ΣΤΑΘΜΕΥΕΙΣ ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ! ΜΕ ΥΒΡΙΔΙΚΟ Η ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΌΧΗΜΑ, ΣΤΑΘΜΕΥΕΙΣ ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ! Την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2010 ο Δήμαρχος Στροβόλου κύριος Σάββας Ηλιοφώτου παρέδωσε άδειες για δωρεάν στάθμευση στον κύριο Γιώργο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας.

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας. Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας Ιωάννινα, 27 Μαρτίου 2015, Ενημερωτικό Τεχνικό Σεμινάριο ECOFUNDING 1 Το Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 14/6/2017. Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 14/6/2017. Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 14/6/2017 Επίδοση, Αξιοπιστία, Διαφάνεια ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - EMAS Το Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών - Cyprus Energy Agency - 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Για την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφική Κάλυψη του Έργου. Στο έργο συμμετέχουν συνολικά 12 οργανισμοί από 6 Μεσογειακές χώρες: Κύπρο, Ελλάδα, Ιταλία, Μάλτα, Λίβανο και Αίγυπτο.

Γεωγραφική Κάλυψη του Έργου. Στο έργο συμμετέχουν συνολικά 12 οργανισμοί από 6 Μεσογειακές χώρες: Κύπρο, Ελλάδα, Ιταλία, Μάλτα, Λίβανο και Αίγυπτο. Έργο MED-ALGAE Το έργο «Παραγωγή βιοκαυσίμων από μικροφύκη στη Μεσόγειο» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Μεσογειακής Λεκάνης ENPI Med.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ. Ιούλιος-Αύγουστος 2013 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΩΣΙΜΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 1Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ. Ιούλιος-Αύγουστος 2013 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΩΣΙΜΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 1Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ) ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΩΣΙΜΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 1Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να συγκεντρώσει απόψεις και πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την πιθανή εισαγωγή πανευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική. 2. Στόχοι της Πρωτοβουλίας Build Up και η ελληνική συμμετοχή

Ελληνική. 2. Στόχοι της Πρωτοβουλίας Build Up και η ελληνική συμμετοχή Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα, 22 Ιουλίου 2013 Α.Π. 29521 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Από τη δέσμευση στην υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας 2020 Σ.Δ.Α.Ε. του Δήμου Φαρσάλων

Από τη δέσμευση στην υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας 2020 Σ.Δ.Α.Ε. του Δήμου Φαρσάλων Από τη δέσμευση στην υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας 2020 Σ.Δ.Α.Ε. του Δήμου Φαρσάλων Καρδίτσα, 10-06-2017 ΆΡΗΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ, Δήμαρχος Φαρσάλων ΘΕΛΟΥΡΑ ΗΛΕΚΤΡΑ, Ειδική Συνεργάτις - Πολιτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ 12 ΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ SAVENERGY 2016 Κεντρικά Γραφεία ΑΗΚ (ΑΜΦΙΠΟΛΕΩΣ 11, ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ) Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2016 Ομιλία του Αν. Διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

WE-Qualify. Κατάρτιση, εξειδίκευση πιστοποίηση. Τελική έκθεση. Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων στην Κύπρο

WE-Qualify. Κατάρτιση, εξειδίκευση πιστοποίηση. Τελική έκθεση. Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων στην Κύπρο WE-Qualify Κατάρτιση, εξειδίκευση πιστοποίηση Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων στην Κύπρο Τελική έκθεση Το δίκτυο συνεργατών του WE-Qualify ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΠΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

PV-NET. Μεγιστοποιώντας τη διείσδυση ΦΒ ενέργειας στο δίκτυο με τεχνικές συμψηφισμού ενέργειας. Γρηγόρης Παπαγιάννης Αν.

PV-NET. Μεγιστοποιώντας τη διείσδυση ΦΒ ενέργειας στο δίκτυο με τεχνικές συμψηφισμού ενέργειας. Γρηγόρης Παπαγιάννης Αν. PV-NET Μεγιστοποιώντας τη διείσδυση ΦΒ ενέργειας στο δίκτυο με τεχνικές συμψηφισμού ενέργειας Γρηγόρης Παπαγιάννης Αν. Καθηγητής ΑΠΘ Θεσσαλονίκη, 20 Νοεμβρίου 2013 Εισαγωγή Η σημερινή κατάσταση Η εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακό περιβάλλον

ενεργειακό περιβάλλον Προστατεύει το ενεργειακό περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ δημιουργεί ένα βιώσιμο Ενεργειακό Περιβάλλον βελτιώνει την

Διαβάστε περισσότερα

Εγκεκριμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εγκαταστατών μικρής κλίμακας λεβήτων και θερμαστρών βιομάζας από την Υπηρεσία Ενέργειας

Εγκεκριμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εγκαταστατών μικρής κλίμακας λεβήτων και θερμαστρών βιομάζας από την Υπηρεσία Ενέργειας Εγκεκριμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εγκαταστατών μικρής κλίμακας λεβήτων και θερμαστρών βιομάζας από την Υπηρεσία Ενέργειας με σκοπό την εκπαίδευση υποψήφιων Εγκαταστατών μικρής κλίμακας λεβήτων και θερμαστρών

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ. Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010

Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ. Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010 Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010 Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά αποδέχθηκα την πρόσκλησή σας για να απευθύνω

Διαβάστε περισσότερα

WIDER Green Growing of SMEs:

WIDER Green Growing of SMEs: WIDER Green Growing of SMEs: Πράσινη Ανάπτυξη των ΜΜΕ: Καινοτομία και Ανάπτυξη στον Τομέα της Ενέργειας στην Περιοχή της Μεσογείου Μαρία Τσαρμποπούλου Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα»

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» «Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» του Andrea Campagna, τεχνικού & επιστημονικού συντονιστή του έργου FutureMed Project n 2S-MED11-29 Project co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF)

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική εφαρμογή βελτιστοποίησης συστημάτων συμψηφισμού με ΦΒ

Πιλοτική εφαρμογή βελτιστοποίησης συστημάτων συμψηφισμού με ΦΒ PV-NET Προώθηση της ΦΒ ενέργειας μέσω της βελτιστοποίησης του συμψηφισμού ενέργειας Πιλοτική εφαρμογή βελτιστοποίησης συστημάτων συμψηφισμού με ΦΒ Δρ. Mαρία Χατζηπαναγή Έκθεση SAVENERGY 2013 - Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Εμπιστοσύνη και αξιοπιστία. www.pvtrin.eu

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Εμπιστοσύνη και αξιοπιστία. www.pvtrin.eu ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Εμπιστοσύνη και αξιοπιστία www.pvtrin.eu Με την πιστοποίηση PVTRIN μπορείτε να αποκτήσετε ανταγωνιστικό επαγγελματικό πλεονέκτημα σε μια διαρκώς αναπτυσσόμενη αγορά και να διακριθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Σεμινάριο κατάρτισης και Εργαστήριο εκμάθησης λογισμικού «Μεθοδολογία και εκμάθηση λογισμικού isbemcy», Διάρκειας 14 ωρών 6 7 ή 8 Ιουλίου, Αίθουσα Διαλέξεων 2 Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών, Στόχοι:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ- ΕΥΡΩΠΗ 2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ- ΕΥΡΩΠΗ 2020 Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Υπηρεσίας/ Προϊσταμένη Μονάδας Επιτόπιων Επαληθεύσεων Σημείο Επαφής Συμφώνου των Δημάρχων για την Περιφέρεια Αττικής ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ-

Διαβάστε περισσότερα

ημιουργία Σχεδίου Συστάδων Επιχειρήσεων (CLUSTERS) ημόσια ιαβούλευση

ημιουργία Σχεδίου Συστάδων Επιχειρήσεων (CLUSTERS) ημόσια ιαβούλευση Λευκωσία, 24 Μαρτίου 2014 ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: Όλα τα Μέλη ημιουργία Σχεδίου Συστάδων Επιχειρήσεων (CLUSTERS) ημόσια ιαβούλευση Κυρία/ε, Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι μετά από εισήγηση του ΚΕΒΕ το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική περίοδος 2014-2020

Προγραμματική περίοδος 2014-2020 «Χρηματοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014 2020 για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια» Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2015 Γιάννα Νίκου Προϊσταμένη Μονάδας Α Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

PROFORBIOMED ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΙΚΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ. Ενημερωτικό Φυλλάδιο 2. (Σεπτέμβριος 2014)

PROFORBIOMED ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΙΚΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ. Ενημερωτικό Φυλλάδιο 2. (Σεπτέμβριος 2014) PROFORBIOMED ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΙΚΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ Ενημερωτικό Φυλλάδιο 2 (Σεπτέμβριος 2014) Δράσεις του Προγράμματος PROFORBIOMED Το Πρόγραμμα PROFORBIOMED Το έργο PROFORBIOMED επιχειρεί

Διαβάστε περισσότερα

«Εθνικοί μηχανισμοί υποστήριξης έργων για την ενέργεια: Νέα προγραμματική περίοδος »

«Εθνικοί μηχανισμοί υποστήριξης έργων για την ενέργεια: Νέα προγραμματική περίοδος » «Εθνικοί μηχανισμοί υποστήριξης έργων για την ενέργεια: Νέα προγραμματική περίοδος 2014-2020» Αθήνα, 22 Ιουνίου 2016 Γιάννα Νίκου Προϊσταμένη Μονάδας Α Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ (πρώην ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) Προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ. Ιανουάριος 2015

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ. Ιανουάριος 2015 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ-NEARLY ZERO-ENERGY SPORTS FACILITIES - N0E SPORT FACILITIES Οι αθλητικές εγκαταστάσεις αν και αποτελούν μόνο το 4% των

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 Interreg V-B Balkan Med: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 Interreg V-B Balkan Med: 1 η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Ελληνική ΠΡΟΘΕΣΜΙA: 31 Οκτωβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

D.3.1.c Επιχειρηματικό Σχέδιο από το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

D.3.1.c Επιχειρηματικό Σχέδιο από το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών D.3.1.c Επιχειρηματικό Σχέδιο από το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Τίτλος του έργου: Μέτρα Ενεργειακής απόδοσης και αξιοποίησης των ΑΠΕ στο Δημοτικό Κολυμβητήριο του Δήμου Λακατάμιας. Τοποθεσία: Λακατάμια,

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) του Δήμου Αιγιαλείας

Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) του Δήμου Αιγιαλείας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) του Δήμου Αιγιαλείας Ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα των Δημάρχων της Ευρώπης να υπερβούν τον στόχο μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO

Διαβάστε περισσότερα

26 δισ. ευρώ. δισ. ευρώ 20% 80%

26 δισ. ευρώ. δισ. ευρώ 20% 80% Το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-20 είναι το στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας που επιδιώκει την επίτευξη των στόχων της πολιτικής Συνοχής και της Στρατηγικής «Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΙΝΩΝ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΟΝ ΜΑΘΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συγχαίρω για ακόμη μία φορά τους διοργανωτές της ημερίδας και εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες της.

Συγχαίρω για ακόμη μία φορά τους διοργανωτές της ημερίδας και εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες της. Χαιρετισμός Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κ. Μάριου Δημητριάδη, στην ημερίδα του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο, με θέμα «Στοχεύοντας στην Ανάπτυξη της Γαλάζιας Οικονομίας»

Διαβάστε περισσότερα

Προώθηση της Φωτοβολταϊκής ενέργειας μέσω του βέλτιστου συμψηφισμού ενέργειας Promotion of PV energy through net metering optimization

Προώθηση της Φωτοβολταϊκής ενέργειας μέσω του βέλτιστου συμψηφισμού ενέργειας Promotion of PV energy through net metering optimization Προώθηση της Φωτοβολταϊκής ενέργειας μέσω του βέλτιστου συμψηφισμού ενέργειας Promotion of PV energy through net metering optimization Ενημερωτικό Δελτίο 2 Εισαγωγή Το έργο "Προώθηση της Φωτοβολταϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε;

ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε; ShMILE II ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε; Alpha MENTOR Αναστασία Χατζηνικολάου Αρχιτέκτων Περιβαλλοντολόγος Σοφία Ναταλία Μποέμη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean

Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Balkan-Mediterranean 2014-2020 Περίληψη Το «Balkan-Med Programme 2014-2020» είναι ένα νέο Πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας, που απορρέει από τη διάσπαση του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ. Απρίλιος Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ MESHARTILITY, 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015, ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ. Απρίλιος Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ MESHARTILITY, 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015, ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2 Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ MESHARTILITY, 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015, ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ H δεύτερη Ευρωπαϊκή Συνάντηση Στρογγυλής Τραπέζης στα πλαίσια του έργου Meshartility, πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Πρακτικός Οδηγός Πώς να σχεδιάσετε ένα πολυταμειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση του κτιριακού δυναμικού Σχεδιάζετε τα επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Σεμινάριο κατάρτισης και εργαστήριο εκμάθησης λογισμικού «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων και εκμάθηση λογισμικού isbemcy» Διάρκεια 14 ώρες 6-7 Απριλίου 2015, Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό Κέντρο ΕΤΕΚ, Λευκωσία

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια της Κοινότητας Κυπερούντας

Παρουσίαση Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια της Κοινότητας Κυπερούντας Παρουσίαση Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια της Κοινότητας Κυπερούντας Ανθή Χαραλάμπους Σάββας Βλάχος Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών 7 Νοεμβρίου 2014 Δομή υποστήριξης του «Συμφώνου των Δημάρχων»

Διαβάστε περισσότερα

3ο Ενημερωτικό Δελτίο του έργου EU-WATER Διακρατική ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων στη γεωργία http://www.eu-water.eu Αειφορική Αγροτική Ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση Το πρόγραμμα EU.WATER

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα LIFE Κατερίνα Κουτσοβούλου Εμπειρογνώμονας Φύσης/Βιοποικιλότητας Σπυριδούλα Ντεμίρη Εμπειρογνώμονας Κλιματικής Αλλαγής

Το πρόγραμμα LIFE Κατερίνα Κουτσοβούλου Εμπειρογνώμονας Φύσης/Βιοποικιλότητας Σπυριδούλα Ντεμίρη Εμπειρογνώμονας Κλιματικής Αλλαγής Το πρόγραμμα LIFE 2014-2020 Κατερίνα Κουτσοβούλου Εμπειρογνώμονας Φύσης/Βιοποικιλότητας Σπυριδούλα Ντεμίρη Εμπειρογνώμονας Κλιματικής Αλλαγής Πρόγραμμα LIFE Αποτελεί το χρηματοδοτικό εργαλείο της ΕΕ για

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμος Φαρσάλων

Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμος Φαρσάλων Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμος Φαρσάλων Αθήνα, 12 / 06 / 2014 ΘΕΛΟΥΡΑ ΗΛΕΚΤΡΑ & ΤΑΣΟΣ ΛΙΑΠΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, M.sc. & ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δήμος Φαρσάλων Χαρακτηριστικά του Δήμου : Βρίσκεται στο κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.12. COM() 614 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

PROFORBIOMED ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ. Ενημερωτικό Φυλλάδιο 3 (Οκτώβριος 2014)

PROFORBIOMED ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ. Ενημερωτικό Φυλλάδιο 3 (Οκτώβριος 2014) PROFORBIOMED ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ Ενημερωτικό Φυλλάδιο 3 (Οκτώβριος 2014) Δράσεις του Προγράμματος PROFORBIOMED Το Πρόγραμμα PROFORBIOMED Το έργο PROFORBIOMED επιχειρεί

Διαβάστε περισσότερα

4η Συνεδρία. της Επιτροπής Παρακολούθησης των. Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των. Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής

4η Συνεδρία. της Επιτροπής Παρακολούθησης των. Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των. Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 4η Συνεδρία της Επιτροπής Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2007-2013 Εισαγωγική

Διαβάστε περισσότερα

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη Ο χάρτης δεσμεύσεων που ακολουθεί κάνει λόγο για τις προσπάθειες αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής μέσα από προσπάθειες και πρωτοβουλίες των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Λαμπάκης Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης

Ευάγγελος Λαμπάκης Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Σχεδίο Δράσης Αειφορικής Ενέργειας (ΣΔΑΕ) Η εμπειρία του Δήμου Αλεξανδρούπολης Ευάγγελος Λαμπάκης Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Υποστηρικτικές δράσεις και χρηματοδοτικά προγράμματα σε εθνικό επίπεδο για την ενεργειακή αποδοτικότητα στα δημοτικά κτίρια

Υποστηρικτικές δράσεις και χρηματοδοτικά προγράμματα σε εθνικό επίπεδο για την ενεργειακή αποδοτικότητα στα δημοτικά κτίρια Υποστηρικτικές δράσεις και χρηματοδοτικά προγράμματα σε εθνικό επίπεδο για την ενεργειακή αποδοτικότητα στα δημοτικά κτίρια Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2016 Γιάννα Νίκου Προϊσταμένη Μονάδας Α Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η 4η Εβδομάδα Ενέργειας του IENE 22-27 Νοεμβρίου 2010

Η 4η Εβδομάδα Ενέργειας του IENE 22-27 Νοεμβρίου 2010 Η 4η Εβδομάδα Ενέργειας του IENE 22-27 Νοεμβρίου 2010 Αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο που παίζει η ενέργεια στην οικονομία της χώρας και της περιοχής της ΝΑ Ευρώπης γενικότερα, το Ινστιτούτο Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας

Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας 1 Ο Διεθνές Συνέδριο «BIOSOL 2011» Εσπερίδα: «ΑΠΕ: Συνεργασία Έρευνας και Βιομηχανίας» Χανιά 16/9/2011 Η Κατάσταση των ΑΠΕ στην Κρήτη: Δυνατότητες Περιφερειακής Καινοτομίας Δρ. Ν. Ζωγραφάκης Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Μετη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ημερίδα ManagEnergy Έξυπνη Χρηματοδότηση και Τεχνική Υποστήριξη για Δράσεις Βιώσιμης Ενέργειας στην Ελλάδα ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύμφωνο των Δημάρχων Δήμος Λευκωσίας. Σάββας Βλάχος Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών 07/03/2014 Κοινότητα Λυθροδόντα

Το Σύμφωνο των Δημάρχων Δήμος Λευκωσίας. Σάββας Βλάχος Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών 07/03/2014 Κοινότητα Λυθροδόντα Το Σύμφωνο των Δημάρχων Δήμος Λευκωσίας Σάββας Βλάχος Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών 07/03/2014 Κοινότητα Λυθροδόντα Πρόοδος Εργασιών ΣΔΒΕ Λευκωσίας 1. Υπογραφή του Συμφώνου 8/10/2013 2. Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς 2014-20202020 Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς Γιάννης Βουγιουκλάκης PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχανικός Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς Θεματικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-KYΠΡΟΣ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-KYΠΡΟΣ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-KYΠΡΟΣ 2014-2020 1 Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 16.000.000,00 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 15.03.2016, 15:00 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: ΕΛΛΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Δυνατότητες χρηματοδότησης προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας στην Προγραμματική Περίοδο

Δυνατότητες χρηματοδότησης προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας στην Προγραμματική Περίοδο Δυνατότητες χρηματοδότησης προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας στην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 Ημερίδα ΣΧΕΔΟΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Θεόδουλος Μεσημέρης Ανώτερος Λειτουργός Περιβάλλοντος 8 Ιουνίου Συμφωνία του Παρισιού Πακέτο για το Κλίμα και την Ενέργεια

Δρ. Θεόδουλος Μεσημέρης Ανώτερος Λειτουργός Περιβάλλοντος 8 Ιουνίου Συμφωνία του Παρισιού Πακέτο για το Κλίμα και την Ενέργεια Δρ. Θεόδουλος Μεσημέρης Ανώτερος Λειτουργός Περιβάλλοντος 8 Ιουνίου 2017 Συμφωνία του Παρισιού Πακέτο για το Κλίμα και την Ενέργεια Περιεχόμενα Συμφωνία Παρισιού (state of play) Στόχοι για την Ευρώπη Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Εξοχότατε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκο Αναστασιάδη, Έντιμε Υπουργέ Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας, κύριε Πάνο Σκουρλέτη,

Εξοχότατε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκο Αναστασιάδη, Έντιμε Υπουργέ Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας, κύριε Πάνο Σκουρλέτη, ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΡ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΟΥΛΛΙΚΚΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 4 Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2015 HILTON PARK, ΛΕΥΚΩΣΙΑ Εξοχότατε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκο Αναστασιάδη,

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραµµατικής Περιόδου για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια

Χρηµατοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραµµατικής Περιόδου για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια Χρηµατοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραµµατικής Περιόδου 2014-2020 για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2016 Γιάννα Νίκου Προϊσταμένη Μονάδας Α Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Tetris Built Environment. Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance

Tetris Built Environment. Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance Tetris Built Environment Consultants Construction Renewable energy Tourism Investment Finance Προφίλ Η TETRIS Built Environment είναι εταιρεία παροχής Συμβουλευτικών υπηρεσιών Τεχνική εταιρεία, και δραστηριοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

INNO-CAREER. 4 η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

INNO-CAREER. 4 η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ INNO-CAREER Είμαστε στην ευχάριστη θέση να μοιραστούμε μαζί σας το 4ο ενημερωτικό δελτίο του έργου INNO CAREER το οποίο καλύπτει το χρονικό διάστημα 1 Μαΐου 2015 30 Σεπτεμβρίου 2015. Το κύριο αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

COMPOSE Rural Communities engaged with positive energy

COMPOSE Rural Communities engaged with positive energy ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ COMPOSE: έσµευση αγροτικών και νησιωτικών περιοχών της Μεσογείου για αύξηση της χρήσης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας Στο Ρέθυμνο, στις 13 και 14 Ιουνίου 2017, πραγματοποιήθηκε η 2η συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Ελένη Μαραγκάκη σε συνεργασία με Νίκο Βασιλάκη, Ελίζα Ιατράκη, Ιωάννη Κομονταχάκη, Ειρήνη Μαστοράκη Α/Α ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ Προγράμματα «RESTART 2016-2020» για Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Τοπική Ανάπτυξη» (ERANETMED) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο ελφών ελφοί, Παρασκευή και Σάββατο 7-8 Μαΐου 2010

Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο ελφών ελφοί, Παρασκευή και Σάββατο 7-8 Μαΐου 2010 3 ο Συµπόσιο ελφών του ΙΕΝΕ για τις ΑΠΕ Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο ελφών ελφοί, Παρασκευή και Σάββατο 7-8 Μαΐου 2010 1. Εισαγωγή Το ΙΕΝΕ οργανώνει το 3 ο Συµπόσιο για τις ΑΠΕ στους ελφούς την Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ: «GReen procurement And Smart City Support in the energy sector»

ΗΜΕΡΙΔΑ: «GReen procurement And Smart City Support in the energy sector» ΗΜΕΡΙΔΑ: «GReen procurement And Smart City Support in the energy sector» Πανεπιστήμιο Πατρών Συντονιστής Εταίρος Αθανάσιος Αργυρίου athanarg@upatras.gr Δήμος Σπάτων, 27 Μαρτίου 2015 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΥΒΛΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑΣ

Η ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΥΒΛΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑΣ LIFE+ Περιβαλλοντική Πολιτική και Διακυβέρνηση Τίτλος Προγράμματος: Quarry Resource Efficiency Demonstration Project LIFE 11 ENV/CY/859 Ακρωνύμιο: QuaResE Η ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Στουγιάννης Λειτουργός Ενέργειας esp.cie@cytanet.com.cy. Υπηρεσία Ενέργειας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ευάγγελος Στουγιάννης Λειτουργός Ενέργειας esp.cie@cytanet.com.cy. Υπηρεσία Ενέργειας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ευάγγελος Στουγιάννης Λειτουργός Ενέργειας esp.cie@cytanet.com.cy Υπηρεσία Ενέργειας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ Ενεργειακή ένταση της οικονομίας Τελική Κατανάλωση Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

μεγάλο ποσοστό των οποίων εργάζεται με καθεστώς μερικής απασχόλησης, με περιορισμένης διάρκειας συμβόλαια και σε επαγγέλματα χαμηλής εξειδίκευσης.

μεγάλο ποσοστό των οποίων εργάζεται με καθεστώς μερικής απασχόλησης, με περιορισμένης διάρκειας συμβόλαια και σε επαγγέλματα χαμηλής εξειδίκευσης. Χαιρετισμός της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κας Σωτηρούλας Χαραλάμπους, στο Συνέδριο της Κυπριακής Προεδρίας με θέμα «Εξαλείφοντας το Χάσμα Αμοιβών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών: Καλές Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Βασικά Στοιχεία του Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Ηράκλειο 29 Ιουνίου 2015 Το όραμα του αναπτυξιακού σχεδιασμού Δυναμική και Βιώσιμη Κρήτη Βιώσιμη σε όρους οικονομικούς, περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς Δυναμική με

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

10:00 10:10 10:10 12:10 12:10-12:15 12:15-14:00

10:00 10:10 10:10 12:10 12:10-12:15 12:15-14:00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΝΑ -ΚΕΠΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ) Α ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της περιόδου Ο ρόλος των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της περιόδου Ο ρόλος των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Ευρωπαϊκό και Εθνικό Πλαίσιο για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της περιόδου 2014-2020. Ο ρόλος των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ΗΜΕΡΙΔΑ REGEOCITIES Αθήνα, 22 Μαΐου 2013 Εισηγητής: Μιχάλης Γ. Γκούμας, Δρ. Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

BUILDING GREEN ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 M.E.C. EXPO CENTER, ΑΤΤΙΚΗ

BUILDING GREEN ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 M.E.C. EXPO CENTER, ΑΤΤΙΚΗ BUILDING GREEN 21-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 M.E.C. EXPO CENTER, ΑΤΤΙΚΗ 7 η Διεθνής Έκθεση για το Ενεργειακά Αυτόνομο Κτίριο, την Ενεργειακή Ανακαίνιση και τον Αστικό Χώρο WWW.BUILDINGGREENEXPO.GR ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΑΝΑΣΑΚΗ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Νησί που βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης. Μόνιμος πληθυσμός (απογρ. 2011) 680.000 κάτοικοι. Ελκυστικός τουριστικός προορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ShMILE 2. «Από τον πειραματισμό στη διάδοση του οικολογικού σήματος στη Μεσόγειο»

ShMILE 2. «Από τον πειραματισμό στη διάδοση του οικολογικού σήματος στη Μεσόγειο» ShMILE 2 «Από τον πειραματισμό στη διάδοση του οικολογικού σήματος στη Μεσόγειο» ρηματοδοτικό Μέσο Έχει εγκριθεί στον Άξονα Προτεραιότητας Ειδικότερα στο Μέτρο Τίτλος Έργου Στόχος του Έργου 2 2.1 EUROPEAN

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα Α: Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: ΤΑΣΕΙΣ,

Διαβάστε περισσότερα