T.E.I ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΠΙΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "T.E.I ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΠΙΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ"

Transcript

1 T.E.I ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΠΙΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Χρήση Συστημάτων Ηλιακής Τεχνολογίας για Κάλυψη Θερμικών και Ηλεκτρικών Φορτίων: Εξομοίωση Λειτουργίας μίας Κατοικίας ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : Dr.ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΕΪΔΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΜΨΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΡΑΓΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

2 2 ΣΤΟΧΟΣ Το έργο που θα περιγραφεί, οι παρατηρήσεις και οι μετρήσεις που θα γίνουν στοχεύουν ώστε : α) Να μελετηθεί η δυνατότητα κάλυψης των θερμικών φορτίων για θέρμανση χώρου και παραγωγή ζεστού νερού, με την χρήση ηλιακών συλλεκτών ενσωματωμένων στο κέλυφος του κτηρίου. β) Να μελετηθεί η κάλυψη ηλεκτικών φορτίων με αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα. γ) Να εξαχθούν συμπεράσματα για το εφικτό των στόχων, ώστε να προταθούν προς μελέτη διάφορες διατάξεις και συνδυασμοί PV γεννήτριας και ηλιακού θερμικού συστήματος ή ακόμη και συστήματος συμπαραγωγής (PV+θερμική ενέργεια) για βελτίωση των επιδόσεων μιας PV-διάταξης. A. Διατάξεις συστημάτων ηλιακής ενέργειας και ειδικότερα PV γεννήτριας σε συνεργασία με ηλιακούς συλλέκτες για την κάλυψη ηλεκτρικών και θερμικών φορτίων οικίας αντίστοιχα, κάτω από πραγματικές συνθήκες λειτουργίας. Α.1. Εισαγωγή Απαραίτητες σχετικές γνώσεις και στοιχεία 1. Η ηλιακή ακτινοβολία χρησιμοποιείται εκτεταμένα στη χώρα μας για παραγωγή ζεστού νερού και γενικότερα για την κάλυψη θερμικών φορτίων [1], βλ. επίσης σχήμα 1. Σχήμα1: Δυο διατάξεις ηλιακών συλλεκτών για παραγωγή ζεστού νερού. Παρατηρώντας τις διατάξεις διαπιστώνουμε ότι στην πρώτη περίπτωση με την βοήθεια του PV-στοιχείου που είναι ενσωματωμένο στο σύστημα του συλλέκτη, δεν είναι απαραίτητη η σύνδεση του συστήματος με το ηλεκτρικό δίκτυο, εν αντιθέσει με την δεύτερη διάταξη που το σύστημα πρέπει να συνδεθεί με το δίκτυο, ενώ ακόμα το πλήθος/μήκος των σωληνώσεων είναι μεγαλύτερο και συνεπώς βαρύνει το κόστος και μειώνει την απόδοση λόγω θερμικών απωλειών και μεγαλύτερης πτώσης της πίεσης. 2

3 3 Ωστόσο, η ανάγκη κάλυψης θερμικών φορτίων για την θέρμανση χώρων είναι άμεση, για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας, αειφόρου ανάπτυξης και καθαρού περιβάλλοντος [2]. Μαλιστα, η αναγκαία τεχνολογία είναι γνωστή και απαιτεί απλώς καινοτόμους σχεδιασμούς. Τα οφέλη είναι : α) οικονομία στη δαπάνη θέρμανσης, β) οικονομία στη καύσιμη ύλη ( lt/έτος/κατοικία ), γ) εξοικονόμηση ενέργειας και συμβατικών ενεργειακών πόρων, χρημάτων και συναλλάγματος σε ατομικό και εθνικό επίπεδο, δ) βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος [3] καθώς η εκπομπή CO 2 από συστήματα ηλιακής ενέργειας είναι μηδενική, βλ. Πίνακα Ι και Πίνακας ΙΙ. Ωστόσο, στο σημείο αυτό είναι ανάγκη να ορίσουμε την exergy, [19], την ενέργεια δηλαδή, που απαιτείται για την κατασκευή του συστήματος Ηλιακής Ενέργειας, οπότε και πρέπει να υπολογισθεί η μείωση έκλυσης ποσότητας CO 2 το οποίο στη συνέχεια δεν βαρύνει το περιβάλλον με CO 2. Πίνακας Ι Ενεργειακό καύσιμο Εκπομπή CO 2 Φυσικό αέριο Υδρογονάνθρακες Άνθρακας Συνθετικό πετρέλαιο Συνθετικό αέριο Ηλιακή ενέργεια Πυρηνική ενέργεια Πίνακας ΙΙ Τυπικές τιμές εκπομπής CO 2 από διάφορες πηγές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ΠΗΓΕΣ Μικρά υδροηλεκτρικά Σύνθετη παραγωγή ενέργειας Μέσος όρος Μ. Βρετανίας Άνθρακας Εκπομπή CO 2 σε g ανά kwh 50 g/kwh 300 g/kwh 500 g/kwh 1050 g/kwh Σημείωση: Ως βάση αναφοράς στις τιμές εκπομπής του CO 2 λαμβάνεται το φυσικό αέριο με αυθαίρετη τιμή εκπομπής CO 2 ίση με 1.Οι αριθμοί που προκύπτουν είναι ως εκ τούτου σχετικοί, ανοιγμένοι στην εκπομπή CO 2 από την καύση φυσικού αερίου. Απαιτείται κατά συνέπειαν, ένας καινοτόμος ενεργειακός σχεδιασμός για τα κτήρια, στον οποίο θα πρέπει να προχωρήσει ο μηχανικός, για την κάλυψη των θερμικών φορτίων του κάθε χώρου [4]. 3

4 4 Στα πλαίσια αυτά είναι απαραίτητο να διαστασιολογήσουμε το σύστημα ηλιακών συλλεκτών και της PV γεννήτριας για να καλύψουμε αποτελεσματικά τα φορτία θέρμανσης και ζεστού νερού. Προϋπόθεση βέβαια η εκτίμηση των φορτίων αυτών ανά ημέρα ή ανά μήνα [5,6]. Μια σχετικά αποτελεσματική μέθοδος για την διαστασιολόγηση του συστήματος ηλιακών συλλεκτών είναι αυτή της f-chart, τόσο για θερμικά φορτία, όσο και για ηλεκτρικά φορτία [7,8]. 2. Η αρχιτεκτονική μίας κατοικίας, στα πλαίσια εξοικονόμησης ενέργειας, θα πρέπει να είναι κατάλληλη ώστε να εκμεταλλεύεται την ηλιακή ενέργεια, χωρίς να μειώνεται η θερμική άνεση (επίπεδα υγρασίας και θερμοκρασίας σε περιβάλλον ευφορίας) στο χώρο. Ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί με την χρήση στοιχείων παθητικής ηλιακής τεχνολογίας, σχήματα 2 έως 5, και βιοκλιματικής σχεδίασης χωρίς να μειώνεται η άνεση στον χώρο [9]. Κέρδος από μη διαχεόμενη ακτινοβολία Διαχεόμενη ακτινοβολία στο χώρο Θερμοκηπιακού τύπου Clerestor Σχήμα 2α: Στο σχήμα αυτό καταδεικνύονται διάφοροι τρόποι άμεσης και έμμεσης χρήσης ακτινοβολίας για την θέρμανση των κτιρίων. Η αρχή λειτουργίας της εγλωβιζόμενης και απορροφούμενης από το εσωτερικό του κτιρίου ηλιακής ακτινοβολίας με σκοπό την θέρμανση του χώρου είναι προφανής. 4

5 5 Μαζικός τοίχος Θερμοκηπιακός τύπος Trombe τοίχος Barra -Constantini Αποθήκευση της ακτινοβολίας σε απομακρυσμένο τοίχο Θέρμανση δια του σώματος Θερμική οροφή Θερμοσιφωνικού τύπου Σχήμα 2β: Στα σχήματα παρουσιάζονται διάφοροι τρόποι έμμεσης θέρμανση των κτιρίων από ηλιακή ακτινοβολία. Η αρχή εφαρμογής με στόχο τη θέρμανση του χώρου είναι προφανής Με τεχνικές που στηρίζονται στις αρχές της ηλιακής παθητικής τεχνολογίας δίδεται η δυνατότητα στον μηχανικό να μειώσει τις ενεργειακές ανάγκες μιας κατοικίας, σε ό,τι αφορά στα θερμικά φορτία. Τα θερμικά φορτία μπορούν εύκολα να μειωθούν μέσω: α) Καλής θερμομόνωσης, Ο Πίνακας ΙΙΙ στη συνέχεια δίδει τιμές του συντελεστή αγωγιμότητας για διάφορα κατασκευαστικά υλικά: 5

6 6 Υλικά Πλάκες από υαλοβάμβακα βακελιτούχες και από λιθοβάμβακα (ορυκτοβάμβακας) Υαλοβάμβακας μη μορφοποιημένος Πλάκες ελαφρών κατασκευών από ξυλόμαλλο με ανόργανη συνδετική κονία πάχους, 15mm 25-35mm >50mm Πλάκες από διογκωμένο φελλό ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ Θερμομονωτικά υλικά [10] Πυκνότητα σε kg/m 3 Συντελεστής αγωγιμότητας λ ή k σε kcal/mh o C Συντελεστής αγωγιμότητας λ ή k σε W/mk 0,035 0, ,035 0, < ,035 0,038 0, ,041 0,044 0,046 Πλακίδια φελλού 450 0,055 0,064 Διογκωμένα συνθετικά υλικά 0,035 0,041 Σκληροί αφροί από συνθετικά υλικά 0,035 0,041 β) Σωστού ενεργειακά προσανατολισμού [11], χωρίς σκίαση από αντικείμενα (π.χ. δέντρα, γειτονικά κτήρια) γ) Κατάλληλης χωροταξικής διαμόρφωσης του κελύφους του κτηρίου, με κατάλληλα ανοίγματα και χρήση ανάλογα με τον προσανατολισμό του χώρου, όπως δείχνουν τα σχήματα στη συνέχεια. α) ΗΜΕΡΑ καλοκαίρι χειμώνας Νότιο άνοιγμα μεγάλης σχετικά επιφάνειας που επιτρέπει την διέλευση της ηλιακής ακτινοβολίας κατά την διάρκεια της μέρας, τον χειμώνα. Αντίθετα, κατά το θέρος, λόγω και του σχεδιασμού που βλέπουμε, αποτρέπεται η άμεση ηλιακή ακτινοβολία να εισέλθει στον εσωτερικό χώρο του κτηρίου 6

7 7 β) Θερμικός Μαζικός Τοίχος ζεστό Ήλιος γ) ΗΜΕΡΑ κρύο Υαλοπίνακας Παθητικός σχεδιασμός νοτίου προσανατολισμού, με θερμικό τοίχο και υαλοπίνακα. Πτυχή Φεγγίτες ΝΥΧΤΑ Εκπομπή Θερμότητας δ) Είσοδος ζεστού αέρα Ήλιος ΗΜΕΡΑ ε) Έξοδος κρύου αέρα Μαζικός Θερμικός Τοίχος Κλειστοί φεγγίτες Θερμοκηπιακός χώρος Σελήνη Κλειστοί φεγγίτες ΝΥΧΤΑ Σχήμα 3: Διαμόρφωση του κελύφους του κτηρίου με κατάλληλο τρόπο, ώστε να επιτυγχάνεται άμεση θέρμανση του δωματίου (σχήμα α) και φυσική ροή θερμού αέρα στο εσωτερικό του δωματίου (σχήμα β,γ,δ,ε). Τούτο επιτυγχάνεται με ειδικό σχεδιασμό προσάρτηση θερμοκηπιακού χώρου διαφόρων διαστάσεων στο νότιο τοίχο και με ειδικά ανοίγματα για την διοχέτευση του αέρα. 7

8 8 Εν κατακλείδι είναι δυνατή με τις ανωτέρω περιγραφικές σχεδιάσεις ή και επεμβάσεις, η μείωση ακόμα και στο 1/3 των θερμικών αναγκών (των φορτίων) του κτηρίου. Έτσι προσφέρεται επιπλέον θερμική ενέργεια που φθάνει έως και για την πλήρη κάλυψη. Για τούτο απαιτείται και μια κατάλληλη θερμική αποθήκευση [12]. Επίσης με την σχεδίαση: α.) Ενεργειακών Στεγών, βλ. σχήμα 4 και τύπο ηλιακής καμινάδας σχήμα 5 Σχήμα 4: Σύστημα θέρμανσης κατοικίας με φυσική ροή αέρα η οποία επιτυγχάνεται μέσω ενσωματωμένου στη στέγη, ( ενεργειακή οροφή), συλλέκτη θερμού αέρα. Σχήμα 5: Σύστημα θέρμανσης κατοικίας με φυσική ροή αέρα η οποία επιτυγχάνεται μέσω ενσωματωμένου στη στέγη (ενεργειακή οροφή) συλλέκτη θερμού αέρα. Οι αποδόσεις των συστημάτων αυτών κυμαίνονται περί τα 30-40% και ένα τέτοιο φυσικό σύστημα θέρμανσης με ηλιακή ενέργεια αποδίδει κατά μέσο όρο kwh/m 2 επιφάνειας συλλέκτη και ανά ημέρα. π.χ. με μια εγκατάσταση επί στέγης 40-50m 2 αποδίδεται ενέργεια της τάξεως των kWh (θερμική ενέργεια) που είναι ένα πολύ ικανοποιητικό μέγεθος για τις θερμικές ανάγκες μιας κατοικίας 8

9 9 β.) Ενεργειακών Προσόψεων, Σχήμα 6: Σε ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό παθητικής ηλιακής τεχνολογίας συνίσταται η εφαρμογή όχι μόνο αποτελεσματικών αλλά και καλαίσθητων εφαρμογών όταν το σχέδιο θέρμανσης που είναι ένα θερμοσυφωνικό σύστημα ζεστού αέρα, ενσωματωμένο στην πρόσοψης ή γενικά στους εξωτερικούς τοίχους που δέχονται την ηλιακή ακτινοβολία. Α.2. Απαιτήσεις για ενεργειακό σχεδιασμό. Για να επιτύχουμε μια πρόσθετη προσφορά θερμικής ενέργειας ώστε να καλυφθούν πλήρως ή όσο το δυνατόν περισσότερο τα θερμικά φορτία, θα πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις στο κέλυφος του κτηρίου, έτσι ώστε να ενσωματωθούν (και όχι να γίνει απλή τοποθέτηση) ηλιακοί συλλέκτες που θα παρέχουν θερμική ενέργεια για τις ανάγκες ζεστού νερού και θέρμανσης του χώρου. Οι ηλιακοί συλλέκτες τοποθετούνται πολλές φορές στις στέγες, ως πρόσθετα σώματα, προεξέχοντας, με αποτέλεσμα να έχουμε μείωση της καλαισθησίας του κτηρίου ενώ θα μπορούσαμε να έχουμε εξ αρχής ενσωμάτωση στη στέγη και στην πρόσοψη. Ακόμα αντί να τοποθετούνται σε στέγες δύναται να τοποθετούνται κάθετα στις προσόψεις με προσανατολισμό στον Νότο με τα ακόλουθα πλεονεκτήματα. α) εξοικονόμηση χώρου, σχήμα 7, β) καλαισθησία έναντι των τοποθετήσεων επί της στέγης, γ) εύκολη επισκευή στο σύστημα των ηλιακών συλλεκτών, χωρίς το φόβο ατυχημάτων και μικρόκαταστροφών, 9

10 10 δ) καλή απόδοση του συστήματος θερμικών ηλιακών συλλεκτών κατά τον χειμώνα, όπως θα δείξουμε στη συνέχεια, ή ακόμη, ε) να απευθύνονται σε αρχές σχεδίασης και κατασκευή ηλιακών οικιών. Βαλβίδα εξαερισμού Δίοδος Τρίοδος Νερό από το δίκτυο Δοχείο Διαστολής Σχήμα 7: Ηλιακοί συλλέκτες τοποθετημένοι επί του κελύφους του κτηρίου στο εργαστήριο Η.Μ.Ε του ΤΕΙ Πάτρας. Με αυτόματο ηλεκτρικό χειρισμό είναι δυνατόν να συνδέονται μεταξύ τους εν σειρά ή εν παραλλήλω. Γραφική απεικόνιση των Ηλιακών Συλλεκτών στο σχήμα 9. Συνήθως, απαιτείται να έχουν οι ηλιακοί συλλέκτες μεγάλη απόδοση κατά τον Χειμώνα. Αν οι συλλέκτες τοποθετηθούν κατακόρυφα επί ενός τοίχου και βλέπουν στον Νοτιά, τότε εξασφαλίζεται η απαίτηση αυτή. Αυτό συμβαίνει γιατί ο μέσος μηνιαίος συντελεστής μετατροπής R, της ηλιακής ακτινοβολίας από το οριζόντιο στο κατακόρυφο, έχει υψηλές τιμές κατά τους χειμερινούς μήνες, όπως δείχνει ο Πίνακας ΙV. Ειδικότερα, οι τιμές της ηλιακής ακτινοβολίας στο οριζόντιο επίπεδο ανά μήνα για τις διάφορες κλιματολογικές ζώνες της χώρας δίνονται στους Πίνακες V και VI. 10

11 11 Πίνακας ΙV Μέσοι Μηνιαίοι Συντελεστές R, για τις κλιματολογικές ζώνες (σχήμα 8) και για κλίση 90 ο. ΖΩΝΗ 1 ΖΩΝΗ 2 ΖΩΝΗ 3 ΖΩΝΗ 4 ΖΩΝΗ 5 ΖΩΝΗ 6 ΚΛΙΣΗ Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ Σχήμα 8: Κλιματολογικές ζώνες στις οποίες χωρίζεται η χώρα βάσει της μέσης μηνιαίας ηλιακής ενέργειας που προσπίπτει στις διάφορες περιοχές και της θερμοκρασίας περιβάλλοντος. 11

12 12 Πίνακας V Ζώνη 1 Ζώνη 2 Ζώνη 3 Ζώνη 4 Ζώνη 5 Ζώνη 6 Ηράκλειο Αθήνα Αργοστόλι Άρτα Θεσ/νίκη Ιωάννινα Ρόδος Καλαμάτα Κόρινθος Κέρκυρα Καβάλα Κομοτηνή Σητεία Νάξος Μυτιλήνη Λαμία Κατερίνη Σέρρες Χανιά Σάμος Πάτρα Λήμνος Λάρισα Φλώρινα Ιεράπετρα Σύρος Χίος Τρίπολη Τρίκαλα Ξάνθη ΠίνακαςVΙ Μέσες μηνιαίες τιμές της Ηλιακής Ακτινοβολίας στο οριζόντιο στο επίπεδο της θάλασσας ανά ζώνη σε MJ/m 2 ΖΩΝΗ Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ Μ.Ο ΣΥΝΟΛΟ Το σύστημα των ηλιακών συλλεκτών, που φαίνεται στο παρακάτω σχήμα 9, μπορεί να συνδεθεί σε σειρά ή παράλληλα με μία τρίοδη ηλεκτροβάνα και να συνδέεται με μία ή περισσότερες δεξαμενές αποθήκευσης του ζεστού παραγόμενου νερού. Στην περίπτωση που η ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας Ι Τ, που προσπίπτει στους συλλέκτες δεν είναι επαρκής, τότε οι συλλέκτες συνδέονται εν σειρά, έτσι ώστε να λαμβάνουμε νερό υψηλότερης θερμοκρασίας και μικρότερου όγκου σε σχέση με την αντίστοιχη περίπτωση που οι συλλέκτες έχουν σύνδεση εν παραλλήλω. Εργασία: Με βάση τα δεδομένα του Προβλήματος 7.1 στο βιβλίο των ΗΜΕ II, δώστε κατ εκτίμηση τις θερμοκρασίες του νερού στην έξοδο των συλλεκτών στις δύο περιπτώσεις σύνδεσης, εν σειρά και εν παραλλήλω. 12

13 13 Δίοδος Βαλβίδα εξαερισμού Δίοδος αντεπιστροφής 1 2 Νέρο από δίκτυο Προς καταναλώσεις Τρίοδος Προς καταναλώσεις Σχήμα 9: Σύστημα σύνδεσης των ηλιακών συλλεκτών εν σειρά ή εν παραλλήλω. Λειτουργία εν σειρά: η δίοδος D1 ηλεκτροβάνα είναι κλειστή ενώ η τρίοδος TR1 έχει ανοιχτή την είσοδο 1 και κλειστή την είσοδο 2. Το κρύο νερό εισέρχεται από το δίκτυο στο κάτω μέρος του δεξιού συλλέκτη, θερμαίνεται και οδηγείται στο κάτω μέρος του αριστερού συλλέκτη. Από εκεί εξέρχεται από το άνω μέρος προς τις καταναλώσεις. Λειτουργία εν παραλλήλω: η D1 είναι ανοιχτή ενώ η TR1 έχει ανοιχτή την είσοδο 2 και κλειστή την είσοδο 1. Οι δύο συλλέκτες λαμβάνουν κρύο νερό από το δίκτυο στο κάτω μέρος τους, το θερμαίνουν και το οδηγούν μέσω και της D1, στην έξοδο του αριστερού συλλέκτη και έπειτα στις καταναλώσεις. Σχήμα 10α: Το Σύστημα Θέρμανσης χώρου, και ζεστού νερού μέσω Ηλιακών Συλλεκτών, ενσωματωμένων (κατακόρυφα) στο νότιο τοίχο, βλ. σχήμα 7, στο εργαστήριο ΗΜΕ. 13

14 14 Το σύστημα αυτό των ηλιακών συλλεκτών τροφοδοτεί έναν, δύο ή και περισσότερους Boilers, βλ. σχήμα 10 και σχήμα 16. Ο συνολικός όγκος των δεξαμενών ζεστού νερού εξαρτάται από την αναγκαία ποσότητα σε ζεστό νερό. Επίσης, η επιφάνεια των ηλιακών συλλεκτών ( l/m 2 ), εξαρτάται από την θερμική ενέργεια που απαιτεί η εγκατάσταση για την κάλυψη των θερμικών φορτίων. Παρόλα αυτά, σημαντικότατο ρόλο παίζει και η πολιτική διαχείρισης των φορτίων. Επειδή η ηλιακή ακτινοβολία διαφέρει γενικά από ώρα σε ώρα, από ημέρα σε ημέρα, καθώς οι τιμές της ακολουθούν στοχαστικό χαρακτήρα, είναι δυνατόν ένα σύστημα συλλεκτών να μην καλύπτει επαρκώς το θερμικό φορτίο. Για τον λόγο αυτό ακολουθούμε τον παρακάτω σχεδιασμό, σχήματα 11-12, που δείχνει τις αρχές σχεδιασμού και λειτουργίας, ώστε το σύστημα να ανταποκρίνεται αποτελεσματικότερα στις ανάγκες των φορτίων. Ακόμη, σε εξαιρετικές περιπτώσεις χρησιμοποιείται και ηλεκτρική αντίσταση, σχήμα 10γ, που συνήθως τοποθετείται (συνδέεται ηλεκτρικά) στην δεξαμενή, βλ. σχήματα Στο σχεδιασμό του συστήματος Ηλιακών Συλλεκτών για θέρμανση χώρων με αερόθερμα (Fan Coil Unit: FCU) και ενδοδαπέδιο σύστημα, είναι ανάγκη να προσπαθήσουμε ώστε οι δεξαμενές αποθήκευσης ζεστού νερού να έχουν ενσωματωμένη ηλεκτρική αντίσταση για μερική κάλυψη των φορτίων, εάν ποτέ χρειαστεί, εκτός εάν η διαστασιολόγηση του συστήματος έχει γίνει για περίοδο ενεργειακής ανεξαρτησίας τουλάχιστον 3 ημέρες, όπου και είναι απίθανο να υπάρξει στη χώρα μεγαλύτερη από 3 ημέρες συνεχούς απόλυτης συννεφιάς. Σχήμα 10β: Οι δεξαμενές που χρησιμοποιούνται στο σύστημα εξομοίωσης θέρμανσης κατοικίας του εργαστηρίου Η.Μ.Ε. Οι δεξαμενές έχουν εσωτερικά ενσωματωμένους εναλλάκτες και την δυνατότητα θέρμανσης του νερού με ηλεκτρική αντίσταση. 14

15 15 Ηλεκτρόδιο εξουδετέρωσης των ιόντων Ηλεκτρική αντίσταση Σχήμα 10γ: Ηλεκτρική αντίσταση όπως φαίνεται από τομή δοχείου αποθήκευσης ζεστού νερού. ΒΑ ΒΑ Υπόμνημα σχεδίου 1. Ηλιακοί Συλλέκτες 2. Εναλλάκτης Θερμότητας 3. Αερόθερμα 4. Ενδοδαπέδιο Σύστημα 5. Δεξαμενή ζεστού νερού (Boiler) για την τροφοδοσία του ενδοδαπέδιου συστήματος με θερμοκρασία 40 ο C 6. Δεξαμενή ζεστού νερού (Boiler) για την τροφοδοσία των αερόθερμων θερμοκρασίας 70 ο C 7. Μικρή αποθηκευτική δεξαμενή παροχής ζεστού νερού γενικής χρήσης 8. Διακόπτης παροχής ζεστού νερού στην δεξαμενή 5 Κ1. Κυκλοφορητής του κυκλώματος των συλλεκτών Κ2. Κυκλοφορητής για την τροφοδοσία του εναλλάκτη θερμότητας με κρύο νερό Κ3. Κυκλοφορητής για την ροή νερού στο ενδοδαπέδιο σύστημα Κ4. Κυκλοφορητής για την ροή νερού στα αερόθερμα ΒΑ. Βαλβίδες Αντεπιστροφής Σχήμα 11: Ένα απλό μηχανολογικό σχέδιο του Συστήματος Ηλιακών Συλλεκτών για Θέρμανση Χώρου, μέσω ενδοδαπέδιας θέρμανσης (4) και δύο αεροθέρμων (3), με την χρήση δύο δεξαμενών αποθήκευσης ζεστού νερού (5,6). 15

16 16 Σημείωση: 1) Το Σύστημα Ηλιακών Συλλεκτών για την Θέρμανση Χώρου που φαίνεται στα σχήματα 11 και 12 είναι κατάλληλο για μεγάλα φορτία, καθώς ο εναλλάκτης είναι τοποθετημένος εκτός των δεξαμενών. 2) Οι κυκλοφορητές είναι ρυθμισμένοι κατάλληλα. Ο Κ1 δίδει παροχή 15cc/sec*m 2 (15 cc ανά sec και ανά m 2 επιφάνειας ηλιακών συλλεκτών) ενώ ο Κ2 δίδει διπλάσια περίπου παροχή. BA BA Χειροκίνητος διακόπτης για την μη ταυτόχρονη λειτουργία ενδοδαπέδιου συστήματος και αεροθερμων Ανιχνευτής Θερμοκρασίας εσωτερικού χώρου (προκαθορισμένη τιμή 20 C) Σχήμα 12: Σχέδιο ηλεκτρομηχανολογικής υφής του συστήματος των ηλιακών συλλεκτών με τις δεξαμενές, τα φορτία και τα απαιτούμενα αισθητήρια. Λειτουργία Συστήματος Ηλιακών Συλλεκτών Σχήματος 12: Ηλιακοί συλλέκτες (1) x2: Τίθενται εν σειρά ή εν παραλλήλω με ηλεκτροβάνες. Διαφορικός Θερμοστάτης (7) : Φορτίζει τις δεξαμενές. Αισθητήρας στην δεξαμενή (5). Η δεξαμενή (5) έχει τη μικρότερη θερμοκρασία ( 40 ο C) γιατί χρησιμοποιείται στο ενδοδαπέδιο. Θερμοστάτης (Τ1): Χρησιμοποιείται για να κλείνει την βαλβίδα (8) όταν η θερμοκρασία στην δεξαμενή (5) φθάσει στους 40 ο C. Θερμοστάτης (Τ2): Όταν ο χώρος που θερμαίνουμε μέσω του ενδοδαπέδιου συστήματος έχει θερμοκρασία <20 ο C, στέλνει σήμα στον κυκλοφορητή Κ3 και τροφοδοτεί το ενδοδαπέδιο με ζεστό νερό. Συγχρόνως, λαμβάνει σήμα ο κυκλοφορητής Κ4 και τροφοδοτεί τα αερόθερμα, από τη δεξαμενή (6). 16

17 17 Παρατήρηση: Προτάθηκε αρχικά η τοποθέτηση ενός δοχείου μίξης μεταξύ της δεξαμενής (5) και του κυκλοφορητή Κ3, παρακάμπτοντας έτσι την χρήση της βάνας 8. Η δεξαμενή (5) θα αποθηκεύει νερό υψηλότερης θερμοκρασίας και μέσω του δοχείου μίξης θα αποδίδεται στο ενδοδαπέδιο σε μικρότερη θερμοκρασία ο C. Το σύστημα των ηλιακών συλλεκτών, όπως δείχνει το σχήμα 12, μπορεί να αποθηκεύει θερμότητα σε ένα αριθμό δεξαμενών συνδεδεμένων παράλληλα ή σε σειρά. (Αρχικά θερμαίνεται η 1 η δεξαμενή εν συνεχεία η 2 η κ.ο.κ). Στη περίπτωση του σχήματος 11 και 12 είναι παράλληλα, αλλά ελεγχόμενα μέσω του διακόπτη 8. Η λειτουργία του συστήματος των ηλιακών συλλεκτών και του συστήματος αποθήκευσης/ παροχής ζεστού νερού, οδηγείται από ένα σύστημα αυτόματου ελέγχου που λαμβάνει σήματα θερμοκρασίας χώρου/ νερού από κατάλληλα όργανα, αισθητήρια θερμοκρασίας (π.χ. θερμοζεύγη). Σχήμα 13α: Θερμοζεύγη εμβαπτήσεως Σχήμα 13β: Θερμοζεύγη τύπου Cu-Const 17

18 18 Μια βελτιωμένη διάταξη του συστήματος των σχημάτων 11 και 12 είναι αυτή που δείχνει το σχήμα στη συνέχεια: Α.Ε ΤS D1 Ηλιακοί συλλέκτες A.E Ηλεκτρικό Σύστημα Ελεγχου βασισμένο σε Διαφορικούς Θερμοστάτες Β.Α Bαλβιδα αντεπιστροφής. Φορα νερου προς μια κατευθηνση A.E Εισαγωγή νερού Δ.Δ 16/20 λίτρα Βαλβίδα ασφαλείας Είσοδος από συλλέκτη θερμιδομετρητής Έξοδος ζεστού Είσοδος κρύου Έξοδος ζεστού Είσοδος κρύου Βάνα σύνδεσης Boiler Έξοδος προς συλλέκτη Σχήμα 13: Βελτιωμένη έκδοση του Συστήματος των Ηλιακών Συλλεκτών- Δεξαμενών ζεστού νερού- Μετρητικών συστημάτων και αισθητηρίων. Ένα περισσότερο βελτιωμένο σύστημα το οποίο καλύπτει και κλιματισμό χώρου είναι αυτό του σχήματος

19 19 Ηλεκτρικό Σύστημα Διαχείρισης φορτίων Σχήμα 14: Βελτιωμένη διάταξη του Συστήματος Ηλιακών Συλλεκτών με δυνατότητα θέρμανσης και κλιματισμού 19

20 20 Διερεύνηση: 1. Υπάρχει όμως και περίπτωση να έχουμε πλεόνασμα θερμικής ενέργειας από την έξοδο των συλλεκτών. Σε αυτή την περίπτωση, η θερμοκρασία στους συλλέκτες αυξάνεται έως να φτάσει σε ένα προκαθορισμένο σημείο το οποίο καθορίζεται από τη χαρακτηριστική καμπύλη της απόδοσης, σχήμα Στην περίπτωση της ενδοδαπέδιας θέρμανσης, εφόσον το θερμό νερό έχει θερμοκρασία υψηλότερη των 40 ο C, αναμειγνύεται με νερό από το δίκτυο, έτσι ώστε φθάνοντας στο ενδοδαπέδιο να έχει θερμοκρασία περίπου 35 o -40 ο C. Η δεύτερη δεξαμενή σχήμα 11,12,13 τροφοδοτεί το σύστημα των Fan coils, όπου η θερμοκρασία πρέπει να είναι γύρω στους 50 ο -60 ο C/l. Περισσότερα για τα F.C.U. βλ. στο Παράρτημα Ι Στην αντίθετη περίπτωση, όπου οι καιρικές συνθήκες είναι τέτοιες (συννεφιάς, χαμηλά επίπεδα ηλιοφάνειας, χαμηλά επίπεδα ηλιακής ακτινοβολίας) ώστε οι ηλιακοί συλλέκτες να μην παρέχουν ικανοποιητική ποσότητα θερμικής ενέργειας, τότε ένα σύστημα αποθήκευσης αποτελούμενο από περισσότερες από μία δεξαμενές μας δίνει την λύση διατηρώντας την αποτελεσματικότητα του συστήματος για θέρμανση με ηλιακούς συλλέκτες. Αυτό συμβαίνει γιατί, έχοντας πολλαπλές μονάδες δεξαμενών συνδεδεμένες εν σειρά, σχήμα 16, μπορούμε να επιτύχουμε σε έναν μικρότερο αριθμό δεξαμενών, την επιθυμητή θερμοκρασία. Δηλαδή αποθηκεύουμε το ίδιο ποσό ενέργειας σε υψηλότερη όμως θερμοκρασίας. 20

21 21 Σχήμα 16: Σχέδιο εγκατάστασης συστήματος ηλιακών συλλεκτών (εν σειρά) και λοιπών στοιχείων για την παραγωγή,αποθήκευση και διανομή ζεστού νερού. Ο τρόπος αυτός διαχείρισης των φορτίων, μας επιτρέπει να επιτυγχάνουμε την βέλτιστη κάλυψη των θερμικών φορτίων του κτηρίου, όταν έχουμε χαμηλά επίπεδα ηλιοφάνειας ή ηλιακής ακτινοβολίας. Παρατηρήσεις: 1. Υπό τις ανωτέρω συνθήκες εάν επιλέγαμε μία αποθήκη θερμότητας (Boiler) με χωρητικότητα ίση με την, θα επιτυγχάναμε μικρότερη θερμοκρασία από την επιθυμητή με αποτέλεσμα τη χρήση υποστηρικτικής πηγής ενέργειας όπως ηλεκτρικής (δίκτυο, diesel), βλ. σχήμα Το σύστημα των ηλιακών συλλεκτών μπορεί επίσης να συνδεθεί με το σύστημα της ενδοδαπέδιας θέρμανσης, σχήμα 17 και τα αερόθερμα (fun coils), σχήμα 18 ούτως ώστε να αποδεσμευτεί από τα συστήματα κλασικού τύπου, τα οποία λειτουργούν στους 80 ο C. 21

22 22 Σχήμα 17α: Ενδοδαπέδιο σύστημα θέρμανσης πειραματικού τύπου. Άνω: στο δάπεδο στρώνεται ειδικό μονωτικό αφρώδες υλικό επί του οποίου επικάθηνται οι σωληνώσεις (πλαστικοί σωλήνες θερμού νερού: ο C ). Στην συνέχεια όλες οι σωληνώσεις καλύπτονται με ειδικό κονίαμα πάχους περίπου 10cm με σύνθεση: 4 μέρη άμμος, 1 μέρος τσιμέντο. Έπειτα τοποθετούνται πλακάκια ή ξύλινη επένδυση. 22

23 23 Σχήμα 17γ: Τελική μορφή του ενδοδαπέδιου συστήματος θέρμανσης, όπως τοποθετήθηκε στον αυτόνομο βιοκλιματικό οικίσκο του εργαστηρίου των Η.Μ.Ε. Φαίνεται η επίστρωση από πλακίδια κεραμικού τύπου. Z ψύκτρες K α) β) Ανεμιστήρας Σχήμα 18: Αερόθερμο (Fan Coil Unit F.C.U) : με το κάλυμμα (α), χωρίς το κάλυμα (β). Περισσότερα βλ. στο Παράρτημα Ι. 3. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι οι θερμοκρασίες στις οποίες λειτουργούν τα αερόθερμα είναι ο C ενώ το σύστημα της ενδοδαπέδιας θέρμανσης θέλει χαμηλότερη ( 40 ο C). Αντίθετα τα θερμαντικά σώματα κλασικού τύπου απαιτούν νερό θερμοκρασίας (80 ο -90 ο C). 23

24 24 4.Υπενθυμίζουμε ότι για μια αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία, η κάλυψη και αποθήκευση θερμότητας σε συγκεκριμένη θερμοκρασία απαιτείται ένα σύστημα ελέγχου που θα πρέπει να έχει ένα θερμοστάτη ή και διαφορικό θερμοστάτη (σχήμα 20), ηλεκτροβαλβίδες, θερμοζεύγη και θερμιδομετρητές για να μετρήσουμε την απόδοση του συστήματος,όπως δείχνουν τα σχήματα 14, 19. Θερμοζεύγος Σχήμα 19: Θερμιδομετρητές που χρησημοποιούνται στο σύστημα Ηλιακών Συλλεκτών του εργαστηρίου ΗΜΕ, που τροφοδοτεί αερόθερμα και ενδοδαπέδιο σύστημα θέρμανσης. 24

25 25 Αισθητήριο Εμβαπτήσεως Σχήμα 20: Διαφορικός θερμοστάτης. Με την βοήθεια δύο θερμοζευγών το όργανο προσδιορίζει τις θερμοκρασίες από δύο σημεία, π.χ. θερμοκρασία νερού στην έξοδο του Ηλιακού Συλλέκτη και θερμοκρασία νερού στην δεξαμενή ζεστού νερού. Όταν η διαφορά της θερμοκρασίας των σημείων αυτών ξεπεράσει κάποια προκαθορισμένη τιμή, τότε έχουμε σήμα στην έξοδο του οργάνου (έλεγχος ηλεκτροβάνας). Α.3. Απόδοση Συστήματος Ηλιακών Συλλεκτών Η απόδοση του πλαισίου ενός Ηλιακού συλλέκτη περιγράφεται στο Κεφάλαιο 5, του τόμου ΙΙ του βιβλίου των Η.Μ.Ε. Ο ενδιαφερόμενος καλείται να μελετήσει αναλυτικά αυτό το Κεφάλαιο. Ως απόδοση Ηλιακού Συλλέκτη ορίζουμε το πηλίκο της θερμικής ωφέλιμης ισχύος που αποδίδει ο συλλέκτης προς την επιφάνεια τους επί την ένταση της προσπίπτουσας ακτινοβολίας σ αυτόν: Κατά συνέπεια: Προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία : (A C I T ) (3.1) Στιγμιαία Απόδοση: inst A C Q u I T m C p A C T I o T T i (3.2) 25

26 26 m Πυκνότητα ρευστού που διαρέει τον συλλέκτηπαροχή Τ ο : Θερμοκρασία του ρευστού στην έξοδο του συλλέκτη, Τ i : Θερμοκρασία του ρευστού στην είσοδο του συλλέκτη, I T : Ένταση προσπίπτουσας Ηλιακής Ακτινοβολίας στο επίπεδο των Ηλιακών Συλλεκτών, Α c : Επιφάνεια Ηλιακών Συλλεκτών. Παρουσιάζεται στη συνέχεια η ανάλυση της έννοιας της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας ενός συτήματος ηλιακών συλλεκτών, πόση δηλαδή, η αποδιδόμενη θερμική ενέργεια ως προς την προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία (ανά m 2 ), όπως φαίνεται και στο σχήμα 21. Άσκηση: Να προσδιοριστεί η μέση ημερήσια απόδοση του συστήματος ηλιακών συλλεκτών. Ωφέλιμη (αποδιδόμενη) θερμική ενέργεια (MJ) Από ένα σύστημα ηλιακού συλλέκτη (MJ) Q Q u u α α 1 1 H Const H α 2 η=18% T α ή T c H (ΜJ/m 2 ) Προσπίπτουσα Ηλιακή ακτινοβολία Σχήμα 21: Ωφέλιμη ενέργεια αποδιδόμενη από ένα σύστημα ηλιακών συλλεκτών συναρτήσει της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας. Η απόκριση του συστήματος σε μακροχρόνια κλίμακα (όχι στιγμιαία), π.χ.: επί μία ολόκληρη ημέρα, είναι γραμμική συνάρτηση της ημερήσιας ολικής ηλιακής ακτινοβολίας, H. Στην περίπτωση αυτή το σύνολο των συλλεκτών έχει επιφάνεια A c = 4m 2. H ημερήσια απόδοση είναι ίση με n % 7. 5x Από τον ορισμό της απόδοσης προκύπτει όπως είδαμε προηγουμένος: 26

27 27 inst Q u A I C T m C p A C T I o T T i (3.3) Την τιμή της παροχής την προσδιορίζουμε με ένα ροόμετρο, ενώ την τιμή της θερμοκρασίας την λαμβάνουμε από τους θερμοζεύγη εμβαπτήσεως. Ωστόσο, εάν αναζητούμε την συνολική απόδοση του συστήματος, βλ. σχήμα 21, μπορούμε να πάρουμε τις προηγούμενες τιμές μέσω των θερμιδομετρητών. Σημείωση: Για πολύ υψηλής ακριβείας αποτελέσματα συνιστάται να λαμβάνουμε τις επιμέρους τιμές του κάθε μεγέθους (θερμοκρασία εισόδου, θερμοκρασία εξόδου, παροχή) ανεξάρτητα και εν συνεχεία να χρησιμοποιούμε την αντίστοιχη σχέση για κάθε χρονική διάρκεια π.χ. ½h ή 1h. Την ένταση, Ι, ήτοι την ολική ηλιακή ακτινοβολία στο οριζόντιο,την υπολογίζουμε από τον μετεωρολογικό σταθμό μέσω των πυρανομέτρων: το ένα μετράει την ολική και το άλλο μετράει την διάχυτη ακτινοβολία, βλ. σχήμα 22. Η τιμή Ι Τ της έντασης στο κεκλιμένο επίπεδο του συλλέκτη προσδιορίζεται ως εξής: I I R I 1cos 2 T b,hor b d, hor (3.4) R b cos cos z (3.5) Το Ι b,hor, είναι η ένταση της άμεσης ακτινοβολίας στο οριζόντιο, προκύπτει από τις τιμές που λαμβάνουμε από τα δύο πυρανόμετρα του μετεωρολογικού σταθμού: α) Την ολική ηλιακή ακτινοβολία που προσπίπτεί στο οριζόντιο επίπεδο Ι g,hor και β) Την ολική διάχυτη ηλιακή ακτινοβολία που προσπίπτει στο οριζόντιο επίπεδο I d,hor, σχήμα 22. όπου: 27

28 28 Μέτρηση ολικής ακτινοβολίας Στεφάνη σκίασης του δίσκου του ηλίου ώστε το πυρανόμετρο να μην μετρά την άμεση ακτινοβολία Κλίμακα ρύθμισης απόστασης και κλίσης της στεφάνης σκίασης Μέτρηση διάχυτης ακτινοβολίας Σχήμα 22: Πυρανόμετρα του εργαστηριακού μετεωρολογικού σταθμού Η.Μ.Ε. Στο βάθος αριστερά διακρίνεται το πυρανόμετρο μέτρησης της ολικής ηλιακής ακτινοβολίας που προσπίπτει στο οριζόντιο επίπεδο και δεξιά το πυρανόμετρο της ολικής διάχυτης ακτινοβολίας (φέρει ιδικό δακτύλιο σκίασης, ο οποίος ρυθμίζεται σχολαστικά σε τακτικές χρονικές περιόδους). I b,hor I g,hor I d,hor (3.6) Αν θέλουμε να δούμε την συνολική απόδοση του συστήματος θα πρέπει να βρούμε την θερμότητα που αποθηκεύεται σε κάθε δεξαμενή και σε πόσο χρόνο.[14] n syst M C T T p sf su (3.7) A C H T όπου, Μ: μάζα του νερού στις δεξαμενές επί την πυκνότητα του νερού, Τ s,f : η τελική θερμοκρασία του νερού της δεξαμενής μέσα σε χρόνο t, Τ s,i : η αρχική θερμοκρασία της δεξαμενής, Η Τ : η Ηλιακή Ενέργεια σε Joule που πέφτει στην επιφάνεια του συλλέκτη το χρονικό διάστημα t. 28

29 29 Υπάρχουν δύο είδη συστημάτων ηλιακών συλλεκτών: α) Αυτά που ο εναλλάκτης είναι μέσα στη δεξαμενή (σερπαντίνα) και έχουν συνήθως χρήση σε συστήματα μικρής ισχύς. β) Αυτά που ο εναλλάκτης είναι τοποθετημένος έξω από την δεξαμενή νερού, βλ. σχήμα 22,23. Τi to To ti Ψύκτρες Σχήμα 22: Εναλλάκτες θερμότητας μικρής ισχύος σταυρωτή ροή. Ειδικότερα βλ. Μαθήματα Θερμότητας (Σ. Καπλάνης) 29

30 30 Ψύκτρα Σχήμα 23: Εναλλάκτης θερμότητας μεγάλης ισχύος Προσδιορισμός του H T A C Έστω ότι λαμβάνουμε μετρήσεις ανά 10 για χρονικό διάστημα μιας ώρας. Σε αυτή τη περίπτωση θεωρούμε ότι Ι Τ είναι σταθερό καθ όλην την διάρκεια των μετρήσεων και ίσο με την τιμή που παίρνουμε στην αρχή. Το R b, βλ. σχέση 3.5, το θεωρούμε επίσης σταθερό για όλη την διάρκεια των μετρήσεων ή το υπολογίζουμε ανά 10 λεπτά, π.χ. 8h, 8h 10, 8h 20, 8h 30 κ.ο.κ. Σε αυτή την περίπτωση πολλαπλασιάζουμε το Ι Τ με το 1/6 της ώρας ( 1 h ) και 6 τότε παίρνουμε Wh/m 2. Στη συνέχεια αθροίζουμε τις συνολικές Wh/m 2 που βρίσκουμε και τις πολλαπλασιάζουμε με τα A C. Τότε προσδιορίζουμε το H T A C. I i R b 1 h I 6 d, hor 1cos 1 h 2 6 Long-term performance: Πέραν από το πείραμα προσδιορισμού της απόδοσης των πλαισίων των Ηλιακών Συλλεκτών, διαφέρει να προσδιορίσουμε την θερμική απόδοση όλου του συστήματος ενός Ηλιακού Συλλέκτη (πλαίσιο, σωληνώσεις, συνδέσεις, μόνωση). 30

31 31 Σύμφωνα με την αντίληψη αυτή σχεδιάζουμε πείραμα, όπου ο Ηλιακός Συλλέκτης λειτουργεί καθ όλη τη διάρκεια της μέρας. Το πείραμα εκτελείται αλλάζοντας την επιφάνεια έκθεσης του Ηλιακού Συλλέκτη στην ακτινοβολία που προσπίπτει. Ένα πείραμα με το οποίο μπορούμε να βρούμε και να υπολογίσουμε πως θα λειτουργεί όλο το χρόνο ένα σύστημα Ηλιακών Συλλεκτών πραγματοποιείται με την κάλυψη όλου του συλλέκτη με κομμάτια μονωτικού υλικού, λευκού χρώματος και αφαιρώντας τα σταδιακά. Ηλιακοί Συλλέκτες κατακόρυφα τοποθετημένοι: Στο Σύστημα των Ηλιακών Συλλεκτών που υπάρχει στο εργαστήριο των ΗΜΕ οι συλλέκτες είναι τοποθετημένοι κάθετα στο οριζόντιο επίπεδο, όπως είδαμε στο σχήμα 7. Τίθεται το ζήτημα της αποδοτικότητας των συλλεκτών, όταν είναι τοποθετημένοι κατακόρυφα σε τοίχο και έχουν προσανατολισμό στο νοτιά. Η ηλιακή ακτινοβολία επί των κατακόρυφα τοποθετημένων συλλεκτών, προσδιορίζεται από την ηλιακή ακτινοβολία στο οριζόντιο, πολλαπλασιασμένη επί του συντελεστή μετατροπής με το R. R I 1 I d R b I I d R b το R b =(1+cosβ)/2, συνεπώς η ένταση είναι: I b,hor R b I d,hor 1cos I 2 b,hor R b I d, hor 1 2 Σημειώνεται ότι η διάχυτη ακτινοβολία που δέχονται οι Ηλιακοί Συλλέκτες είναι η μισή από αυτή του οριζόντιου επιπέδου, καθώς για β=90 ο, που είναι η περίπτωση των ηλιακών συλλεκτών που είναι τοποθετημένοι κατακόρυφα επί του τοίχου του κτηρίου, βλ. σχήμα 7, ο συντελεστής, 1cos Ι= Ι b,hor x R b + I d,hor x 1/2 31

Σχήμα 8(α) Σχήμα 8(β) Εργασία : Σχήμα 9

Σχήμα 8(α) Σχήμα 8(β) Εργασία : Σχήμα 9 3. Ας περιγράψουμε σχηματικά τις αρχές επί των οποίων βασίζονται οι καινοτόμοι σχεδιασμοί κτηρίων λόγω των απαιτήσεων για εξοικονόμηση ενέργειας και ευαισθησία του χώρου και του περιβάλλοντος ; 1. Τέτοιες

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας EUROFROST ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΑΣ

Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας EUROFROST ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΑΣ Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας EUROFROST ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΑΣ Εξοικονόμηση χρημάτων σε υφιστάμενα και νέα κτίρια Ένα υφιστάμενο κτίριο παλαιάς κατασκευής διαθέτει εξοπλισμό χαμηλής ενεργειακής απόδοσης,

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκλιματικός Σχεδιασμός

Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Αρχές Βιοκλιματικού Σχεδιασμού Η βιοκλιματική αρχιτεκτονική αφορά στο σχεδιασμό κτιρίων και χώρων (εσωτερικών και εξωτερικών-υπαίθριων) με βάση το τοπικό κλίμα, με σκοπό την εξασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ «ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ» Τεύχος 1389 Απρίλιος 2005 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Παναγιώτη Φαντάκη Μέρος 2 ο. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΠΟΪΛΕΡ Υπάρχουν μπόϊλερ διπλής και τριπλής ενέργειας. Τα μπόϊλερ διπλής ενέργειας,

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού

Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού Προβλήµατα και Προοπτικές στην Αναβάθµιση Κοινωνικής Κατοικίας: Η Περίπτωση του Ηλιακού Χωριού Νίκος Νταβλιάκος - Αριστοτέλης Μπότζιος-Βαλασκάκης Αθήνα 14 Οκτωβρίου 2004, Ξενοδοχείο Stratos Vassilikos

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων

Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Επίδραση του συνδυασμού μόνωσης και υαλοπινάκων στη μεταβατική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων Χ. Τζιβανίδης, Λέκτορας Ε.Μ.Π. Φ. Γιώτη, Μηχανολόγος Μηχανικός, υπ. Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. Κ.Α. Αντωνόπουλος, Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Ενσωμάτωση Βιοκλιματικών Τεχνικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στα Σχολικά Κτήρια σε Συνδυασμό με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Κατερίνα Χατζηβασιλειάδη Αρχιτέκτων Μηχανικός ΑΠΘ 1. Εισαγωγή Η προστασία

Διαβάστε περισσότερα

4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 4ο Εργαστήριο: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Συστήματα θέρμανσης Στόχος του εργαστηρίου Στόχος του εργαστηρίου είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές: - τα συστήματα θέρμανσης που μπορεί να υπάρχουν σε ένα κτηνοτροφικό

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ενεργειακοί Υπεύθυνοι Δημοσίων Σχολικών Κτιρίων Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Ταχ.Δ/νση: Μπότσαρη 2 Τ.Κ. 42100 Τρίκαλα Τηλέφωνο: 24310-46427 Fax: 24310-35950 ΖΥΓΟΛΑΝΗ ΟΛΓΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Κινητό: 6972990707 Κινητό:

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακή Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Ζ.Ν.Χ

Ηλιακή Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Ζ.Ν.Χ Ηλιακή Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Ζ.Ν.Χ Τα θερμικά ηλιακά συστήματα υποβοήθησης θέρμανσης χώρων και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης (Ηλιοθερμικά Συστήματα) είναι ιδιαίτερα γνωστά σε αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες.

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Inverter ACTEA SI

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Inverter ACTEA SI Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας Inverter ACTEA SI Actea SI Πεδίο εφαρμογής: Θέρμανση Ψύξη Ζεστό νερό χρήσης Χρήσεις: Διαμερίσματα, γραφεία και καταστήματα Συνδυασμός με ακτινοβόλα συστήματα Συνδυασμός με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο ενεργειακός σχεδιασµός του κτιριακού κελύφους θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Χώρα, Πόλη Ελλάδα, Αρχάνες Μελέτη περίπτωσης Όνομα Δήμου: Αρχανών κτιρίου: Όνομα σχολείου: 2 Δημοτικό Σχολείο Αρχανών Το κλίμα στις Αρχάνες έχει εκτεταμένες περιόδους ηλιοφάνειας, Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8. Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 Ενδεικτικό Έντυπο Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου 1 1. Γενικά Στοιχεία Χρήση κτιρίου Μικτή χρήση Έτος έκδοσης οικοδομικής άδειας: Έτος ολοκλήρωσης κατασκευής: Κατοικίες Γραφεία Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ. Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ Εύη Τζανακάκη Αρχιτέκτων Μηχ. MSc Αρχές ενεργειακού σχεδιασμού κτηρίων Αξιοποίηση των τοπικών περιβαλλοντικών πηγών και τους νόμους ανταλλαγής ενέργειας κατά τον αρχιτεκτονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος μηχανικός Α.Π.Θ. Ενεργειακός επιθεωρητής`

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος μηχανικός Α.Π.Θ. Ενεργειακός επιθεωρητής` ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΕΚ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ Εισηγητής: Γκαβαλιάς Βασίλειος,διπλ μηχανολόγος μηχανικός ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βασίλης Γκαβαλιάς, διπλ. μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ν Ο Ι Κ Ο Κ Υ Ρ Ι Α Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών στερεών

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Διαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα εκ του µηδενός σε ιστορικά πλαίσια ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ νέες κατασκευές ανακαίνιση και µετασκευή ιστορικών κτιρίων αναδιαµόρφωση καινούριων κτιρίων έργα "εκ του µηδενός" σε ιστορικά πλαίσια 2 Ο φυσικός φωτισµός αποτελεί την τεχνική κατά την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση. Ζεστό Νερό Χρήσης. Δροσισμός

Θέρμανση. Ζεστό Νερό Χρήσης. Δροσισμός Θέρμανση Ζεστό Νερό Χρήσης Δροσισμός Τι είναι το σύστημα TriAqua? Εξαρτήματα συστήματος TriAqua Τεχνικές προδιαγραφές Εύρος Λειτουργίας Λειτουργία Ζεστού Νερού Χρήσης Οφέλη του συστήματος TriAqua Αντλία

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4: ΘΕΡΜΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ. 4.1 Φορτίο παραγωγής ζεστού νερού. 4.2 Φορτίο θέρμανσης χώρων κατοικίας. 4.3 Φορτίο κολυμβητικών δεξαμενών

Κεφάλαιο 4: ΘΕΡΜΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ. 4.1 Φορτίο παραγωγής ζεστού νερού. 4.2 Φορτίο θέρμανσης χώρων κατοικίας. 4.3 Φορτίο κολυμβητικών δεξαμενών Κεφάλαιο 4: ΘΕΡΜΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ 4.1 Φορτίο παραγωγής ζεστού νερού 4.2 Φορτίο θέρμανσης χώρων κατοικίας 4.3 Φορτίο κολυμβητικών δεξαμενών 4.4 Βιομηχανικά ενεργειακά φορτία Αναφορές: 1. J. A. Duffie, W. A. Beckmn,

Διαβάστε περισσότερα

Κτήρια Μηδενικής Ενέργειας Σχεδιασμός και ανάλυση ενεργειακού ισοζυγίου Παράδειγμα στη Μυτιλήνη

Κτήρια Μηδενικής Ενέργειας Σχεδιασμός και ανάλυση ενεργειακού ισοζυγίου Παράδειγμα στη Μυτιλήνη Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Δ.Π.Μ.Σ. «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» Κτήρια Μηδενικής Ενέργειας Σχεδιασμός και ανάλυση ενεργειακού ισοζυγίου Παράδειγμα στη Μυτιλήνη Ζαχαριάδης Παναγιώτης - Αρχιτέκτων Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΩΛΕΙΩΝ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΩΛΕΙΩΝ 1 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΩΛΕΙΩΝ Θα πρέπει να γνωρίζουμε: 1. τις επιφάνειες του χώρου στις οποίες γίνεται μετάβαση της θερμότητας. 2. τις διαστάσεις των επιφανειών αυτών. 3. τη διαφορά θερμοκρασίας

Διαβάστε περισσότερα

"Έξυπνο σπίτι" ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ)

Έξυπνο σπίτι ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ) "Έξυπνο σπίτι" ΚΝΧ και αντλίες θερμότητας (Α/Θ) Η ιδανική λύση για οικονομική ψύξη και θέρμανση με δωρεάν ενέργεια από το περιβάλλον Από τους Νεκτάριο Βρυώνη, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, MSc ABB i-bus KNX Product

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση και τον κλιματισμός του κτιρίου της ΙΩΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΥΚΑΙ ΑΕ με τη χρήση της γεωθερμικής ενέργειας Μια Προ-μελέτη Εφαρμογής της BONAIR

Θέρμανση και τον κλιματισμός του κτιρίου της ΙΩΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΥΚΑΙ ΑΕ με τη χρήση της γεωθερμικής ενέργειας Μια Προ-μελέτη Εφαρμογής της BONAIR Θέρμανση και τον κλιματισμός του κτιρίου της ΙΩΝΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΥΚΑΙ ΑΕ με τη χρήση της γεωθερμικής ενέργειας Μια Προ-μελέτη Εφαρμογής της BONAIR Σε αυτό το κεφάλαιο θα πραγματοποιηθεί μια μελέτη εφαρμογής σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX. Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX. Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣYΜΠYΚΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑ VICTRIX Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης θέρμανσης & οικιακού νερού ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ Σειρά VICTRIX Επιτοίχιοι λέβητες συμπύκνωσης, κλειστού θαλάμου καύσης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό φυλλάδιο Αντλίες θερμότητας Yutaki S80

Τεχνικό φυλλάδιο Αντλίες θερμότητας Yutaki S80 Τεχνικό φυλλάδιο Αντλίες θερμότητας Yutaki S80 Yutaki S80 Τεχνικά χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα Θερμοκρασία εξόδου ζεστού νερού έως 80 o C ακόμα και με εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος -20 o C. Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων

ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων ΔΠΜΣ: «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων 12. Μελέτη Περίπτωσης: Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Ξενοδοχειακή Μονάδα Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς e-mail: john@epu.ntua.gr Εργαστήριο Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ο υδραυλικός τεύχος 1435 ΜΑΪΟΣ 2009 1

Ο υδραυλικός τεύχος 1435 ΜΑΪΟΣ 2009 1 Ο υδραυλικός τεύχος 1435 ΜΑΪΟΣ 2009 1 Το πρόβλημα της υπερθέρμανσης στις εγκαταστάσεις των κεντρικών θερμάνσεων και οι τρόποι αποθέρμανσης. Του Παναγιώτη Φαντάκη (εκπαιδευτικός μηχανολόγος μηχανικός) www.fantakis.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες θερμάνσεως. Απόστολος Ευθυμιάδης Δρ. Μηχανικός, Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχανικός Μέλος Δ.Σ. ΠΣΔΜΗ

Τεχνολογίες θερμάνσεως. Απόστολος Ευθυμιάδης Δρ. Μηχανικός, Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχανικός Μέλος Δ.Σ. ΠΣΔΜΗ Τεχνολογίες θερμάνσεως Απόστολος Ευθυμιάδης Δρ. Μηχανικός, Διπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχανικός Μέλος Δ.Σ. ΠΣΔΜΗ Τα οικονομικά της κεντρικής θέρμανσης με πετρέλαιο θέρμανσης ή κίνησης Κατωτέρα θερμογόνος δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός

Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός Γρηγόρης Οικονοµίδης, ρ. Πολιτικός Μηχανικός ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ & ΚΛΙΜΑ Μήκος Πλάτος 23.55 38.01 Ύψος 153 m Μέση θερµοκρασία αέρα περιβάλλοντος (ετήσια) E N 18,7 C Ιανουάριος 9,4 C Ιούλιος 28,7 C Βαθµοηµέρες

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02.

Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02. Αντλίες θερμότητας πολλαπλών πηγών (αέρας, γη, ύδατα) συνδυασμένης παραγωγής θέρμανσης / ψύξης Εκδήλωση ελληνικού παραρτήματος ASHRAE 16.02.2012 Μητσάκης Ευάγγελος, Μηχανολόγος Μηχανικός Υπεύθυνος πωλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης

ΗλιακοίΣυλλέκτες. Γιάννης Κατσίγιαννης ΗλιακοίΣυλλέκτες Γιάννης Κατσίγιαννης Ηλιακοίσυλλέκτες Ο ηλιακός συλλέκτης είναι ένα σύστηµα που ζεσταίνει συνήθως νερό ή αέρα χρησιµοποιώντας την ηλιακή ακτινοβολία Συνήθως εξυπηρετεί ανάγκες θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

«Εργαστήριο σε Πακέτα λογισμικού μελέτης Φ/Β συστημάτων»

«Εργαστήριο σε Πακέτα λογισμικού μελέτης Φ/Β συστημάτων» Η ΠΡΑΞΗ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΚΤ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες Θερμότητος. Η σύγχρονη οικονομική λύση για συνεχή θέρμανση και ψύξη!

Αντλίες Θερμότητος. Η σύγχρονη οικονομική λύση για συνεχή θέρμανση και ψύξη! Αντλίες Θερμότητος Η σύγχρονη οικονομική λύση για συνεχή θέρμανση και ψύξη! ; ΓΙΑΤΙ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΟΣ klima-therm; Για να έχετε ζεστό ή δροσερό σπίτι όλο το 24ωρο χειμώνα - καλοκαίρι! Για να έχετε πάντα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 4 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 4 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 4 ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κα ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑ 1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕΛ. 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΕΛ. 4 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΚΟΠΟΥ ΣΕΛ. 5 ΥΛΙΚΑ ΣΕΛ. 6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΣΕΛ. 7 ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ (ανακεφαλαίωση με επιπλέον πληροφορίες)

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ (ανακεφαλαίωση με επιπλέον πληροφορίες) Παναγιώτης Φαντάκης 1 ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ (ανακεφαλαίωση με επιπλέον πληροφορίες) Όπως είδαμε και στο περί απωλειών κεφάλαιο, η ισχύς των σωμάτων που τοποθετούνται σε ένα χώρο υπολογίζεται ώστε να μπορούν να

Διαβάστε περισσότερα

9/10/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ

9/10/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Το έργο We Qualify έχει ως στόχο να βοηθήσει τον κατασκευαστικό τομέα της Κύπρου με την εκπαίδευση ατόμων στην τοποθέτηση κουφωμάτων και

Διαβάστε περισσότερα

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας

Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας GRV Energy Solutions S.A Γεωθερμία Εξοικονόμηση Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Σκοπός της GRV Ενεργειακές Εφαρμογές Α.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών συστημάτων που σέβονται το περιβάλλον με εκμετάλλευση

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή ΘΗΣ για θέρμανση κολυμβητικής δεξαμενής

Εφαρμογή ΘΗΣ για θέρμανση κολυμβητικής δεξαμενής Εφαρμογή ΘΗΣ για θέρμανση κολυμβητικής δεξαμενής ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ 50m 3 ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η πλειονότητα των κολυμβητικών δεξαμενών στην Ελλάδα αποτελείται από εξωτερικές, μη

Διαβάστε περισσότερα

to edit Master title style

to edit Master title style ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Θέρμανση κολυμβητικών δεξαμενών ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΡΟΖΗ MSc ENVIRONMENTAL DESIGN & ENGINEERING BSc PHYSICS ΚΑΠΕ - ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας

Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Θέρμανση θερμοκηπίων με τη χρήση αβαθούς γεωθερμίας γεωθερμικές αντλίες θερμότητας Η θερμοκρασία του εδάφους είναι ψηλότερη από την ατμοσφαιρική κατά τη χειμερινή περίοδο, χαμηλότερη κατά την καλοκαιρινή

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακή ενέργεια. Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Ηλιακή ενέργεια. Φωτοβολταϊκά Συστήματα Ηλιακή ενέργεια Είναι η ενέργεια που προέρχεται από τον ήλιο και αξιοποιείται μέσω τεχνολογιών που εκμεταλλεύονται τη θερμική και ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία του ήλιου με χρήση μηχανικών μέσων για τη

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητες pellet. Ninfa. Χαμηλότερα λειτουργικά έξοδα ακόμα και σε υπάρχοντα συστήματα! Pellet boilers Ninfa_Visual_1.1

Λέβητες pellet. Ninfa. Χαμηλότερα λειτουργικά έξοδα ακόμα και σε υπάρχοντα συστήματα! Pellet boilers Ninfa_Visual_1.1 Λέβητες pellet Ninfa Χαμηλότερα λειτουργικά έξοδα ακόμα και σε υπάρχοντα συστήματα! Pellet boilers Ninfa_Visual_1.1 Λέβητας pellet Ninfa Πεδία εφαρμογής: Ζεστό Νερό Χρήσης Θέρμανση Χρήσεις: Μοντέλα με

Διαβάστε περισσότερα

Είδη Συλλεκτών. 1.1 Συλλέκτες χωρίς κάλυμμα

Είδη Συλλεκτών. 1.1 Συλλέκτες χωρίς κάλυμμα ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Είδη Συλλεκτών ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΡΟΖA υπ. Διδ. Μηχ. Μηχ. ΕΜΠ MSc Environmental Design & Engineering Φυσικός Παν. Αθηνών ΚΑΠΕ - ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θερµικά ηλιακά συστήµατα. Θερµότητα µε ηλιακή ενέργεια. Η ζεστασιά είναι το στοιχείο μας. Logasol

Θερµικά ηλιακά συστήµατα. Θερµότητα µε ηλιακή ενέργεια. Η ζεστασιά είναι το στοιχείο μας. Logasol Θερµικά ηλιακά συστήµατα Logasol Θερµικά ηλιακά συστήµατα Θερµότητα µε ηλιακή ενέργεια Επίπεδοι ηλιακοί συλλέκτες Logasol SKN 3.0 Logasol SKE 2.0 Ηλιακοί θερμαντήρες Logalux Η ζεστασιά είναι το στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

Ήπιες Μορφές Ενέργειας

Ήπιες Μορφές Ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ήπιες Μορφές Ενέργειας Ενότητα 7: Ηλιακοί Συλλέκτες Καββαδίας Κ.Α. Τμήμα Μηχανολογίας Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Ανάμικτη περισυλλογή Ένα δίκτυο για βρόχινα νερά και λύματα απλό και φθηνό διάμετροι μεγάλοι καθώς νερό βροχής μπορεί για μικρό διάστημα να είναι σε μεγάλες ποσότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE & ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE & ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΙΧΟΥ TROMBE & ΤΟΙΧΟΥ ΜΑΖΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΑΡΜΑΡΟ Α1) ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΙΑΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ Ο ηλιακός τοίχος Trombe και ο ηλιακός τοίχος μάζας αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Copyright, 2006 ΚΑΓΙΑΜΠΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ

Copyright, 2006 ΚΑΓΙΑΜΠΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ Copyright, 2006 ΚΑΓΙΑΜΠΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΥΛΙΚΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΛΕΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΡΙΟΔΗ & ΤΕΤΡΑΟΔΗ ΒΑΝΑ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΗΤΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Συνέδριο ΤΕΕ Ενέργεια: Σημερινή εικόνα - Σχεδιασμός - Προοπτικές ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων

Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Πρακτικός Οδηγός Εφαρμογής Μέτρων Φ ο ρ έ α ς υ λ ο π ο ί η σ η ς Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Άξονες παρέμβασης Α. Κτιριακές υποδομές Β. Μεταφορές Γ. Ύ δρευση και διαχείριση λυμάτων Δ. Δ ιαχείριση αστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ?

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ? ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ? Η ηλιακή ενέργεια που προσπίπτει στην επιφάνεια της γης είναι ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία που παράγεται στον ήλιο. Φτάνει σχεδόν αµετάβλητη στο ανώτατο στρώµατηςατµόσφαιρας του

Διαβάστε περισσότερα

Το µηχανοστάσιο του κτιρίου φιλοξενεί :

Το µηχανοστάσιο του κτιρίου φιλοξενεί : Εγκατάσταση συστήµατος γεωθερµίας µε κατακόρυφους γεωεναλλάκτες σε διπλοκατοικία στην Εκάλη, συνολικής θερµαινόµενης επιφάνειας 1.250 τµ µε Θέρµανση & Ψύξη Δαπέδου ERGON, µε ενίσχυση ψύξης και αφύγρανση

Διαβάστε περισσότερα

4. ΕΠΙΠΕ ΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ.

4. ΕΠΙΠΕ ΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ. 4. ΕΠΙΠΕ ΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ. 4.1 Εισαγωγή. Η πλέον διαδεδοµένη συσκευή εκµετάλλευσης της ηλιακής ακτινοβολίας είναι ο επίπεδος ηλιακός συλλέκτης. Στην ουσία είναι ένας εναλλάκτης θερµότητας ο οποίος

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ»

«ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ» Φώτης

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών

Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών Ενδεδειγμένες Ενεργειακές Παρεμβάσεις στο Κέλυφος και στις ΗΜ Εγκαταστάσεις Κατοικιών Γιώργος Μαρκογιαννάκης Διπλ. Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc. ΚΑΠΕ Τομέας Ανάλυσης Ενεργειακής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

HΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΕΝΟΥ

HΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΕΝΟΥ HΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΕΝΟΥ (VACUUM) VTN ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΣΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Περιγραφή Οι συλλέκτες Calpak VTN είναι ηλιακοί συλλέκτες κενού (Vacuum) οι οποίοι αποτελούνται από

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΛΑΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ Όπου Μ, εγκατάσταση τοποθέτηση µόνωσης

ΜΙΛΑΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ Όπου Μ, εγκατάσταση τοποθέτηση µόνωσης Όπου Μ, εγκατάσταση τοποθέτηση µόνωσης συνήθειες. Η θερµική προστασία του κελύφους, του δώµατος και της στέγης είναι βασική προϋπόθεση για τη σωστή θερµική συµπεριφορά οποιουδήποτε κτηρίου. Η θερµοµόνωση

Διαβάστε περισσότερα

>> Μέγιστη εξοικονόμηση >> Μηδενικές εκπομπές CO2 >> Απόλυτη άνεση

>> Μέγιστη εξοικονόμηση >> Μηδενικές εκπομπές CO2 >> Απόλυτη άνεση ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΑ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ/ΑΕΡΙΟΥ Inisol ΟΙΚΙΑΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ EASYLIFE Ήλιος για όλους, ηλιακή ενέργεια για όλους >> Μέγιστη εξοικονόμηση >> Μηδενικές εκπομπές

Διαβάστε περισσότερα

Ε-News. Η AHI CARRIER Νότιας Ανατολικής Ευρώπης Κλιµατισµού Α.Ε., σας προσκαλεί στο περίπτερο της, στην διεθνή έκθεση Climatherm 2012,

Ε-News. Η AHI CARRIER Νότιας Ανατολικής Ευρώπης Κλιµατισµού Α.Ε., σας προσκαλεί στο περίπτερο της, στην διεθνή έκθεση Climatherm 2012, Ε-News Τεύχος 58 Φεβρουάριος 2012 Συμμετοχή στην έκθεση Climatherm 2012 Η AHI CARRIER Νότιας Ανατολικής Ευρώπης Κλιµατισµού Α.Ε., σας προσκαλεί στο περίπτερο της, στην διεθνή έκθεση Climatherm 2012, που

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα διαχείρισης για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια

Συστήματα διαχείρισης για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια Εσπερίδα «Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Κτίρια» Συστήματα διαχείρισης για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια Χρήστος Κώνστας Μηχανολόγος Μηχανικός Μετρολόγος TU Ilmenau Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων Εξοικονόμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.)

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) ΑΘΗΝΑ ΓΑΓΛΙΑ Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Οµάδα Εξοικονόµησης

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο ΑΠΕ I. Ενότητα 3: Ηλιακοί Συλλέκτες: Μέρος Α. Πολυζάκης Απόστολος / Καλογήρου Ιωάννης / Σουλιώτης Εμμανουήλ

Εργαστήριο ΑΠΕ I. Ενότητα 3: Ηλιακοί Συλλέκτες: Μέρος Α. Πολυζάκης Απόστολος / Καλογήρου Ιωάννης / Σουλιώτης Εμμανουήλ Εργαστήριο ΑΠΕ I Ενότητα 3: Ηλιακοί Συλλέκτες: Μέρος Α Πολυζάκης Απόστολος / Καλογήρου Ιωάννης / Σουλιώτης Εμμανουήλ Ηλιακή Ενέργεια ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. 2 Αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Μέρος 1 ο.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Μέρος 1 ο. 1 ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΜΠΟΪΛΕΡ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Μέρος 1 ο. Οι ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου για ζεστό νερό χρήσης, ήταν η αρχική αιτία της επινόησης των εναλλακτών θερμότητας. Στους εναλλάκτες ένα θερμαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΙΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΜΕΡΟΣ Β) Ώρες Διδασκαλίας: Τρίτη 9:00 12:00. Αίθουσα: Υδραυλική

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΙΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΜΕΡΟΣ Β) Ώρες Διδασκαλίας: Τρίτη 9:00 12:00. Αίθουσα: Υδραυλική Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΙΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΜΕΡΟΣ Β) Ώρες Διδασκαλίας: Τρίτη 9:00 12:00 Αίθουσα: Υδραυλική Διδάσκων: Δρ. Εμμανουήλ Σουλιώτης, Φυσικός Επικοινωνία: msouliot@hotmail.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ευέλικτα ηλιοθερμικά συστήματα για θέρμανση και ζεστό νερό. Σύστημα ηλιοθερμίας allstor

Ευέλικτα ηλιοθερμικά συστήματα για θέρμανση και ζεστό νερό. Σύστημα ηλιοθερμίας allstor Ευέλικτα ηλιοθερμικά συστήματα για θέρμανση και ζεστό νερό Σύστημα ηλιοθερμίας allstor Ο ταμιευτήρας για κάθε εγκατάσταση θέρμανσης και για κάθε πηγή θερμότητας Πραγματικά πολύπλευρα πλεονεκτήματα κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ -

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ - ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΩΝ - ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ σε χιλ. Π x Υ x Β ΒΑΡΟΣ Kg 130 LX 1300 x 1600 x 80 43 170 LX 960 x 1600 x 80 29 210 LX 1300 x 1600 x 80 43 300 LX 1300 x 1600 x 80 43 120

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σχολικό έτος 2011/2012 ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΡΙΟΣ ΜΟΛΑΣΙΩΤΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΛΙΟΓΛΑΝΙΔΗΣ Υπεύθυνες καθηγήτριες Παπαδοπούλου Τζένη, Κοσμίδου Σόνια

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 ΦΟΡΤΙΑ Υπό τον όρο φορτίο, ορίζεται ουσιαστικά το πoσό θερµότητας, αισθητό και λανθάνον, που πρέπει να αφαιρεθεί, αντίθετα να προστεθεί κατά

Διαβάστε περισσότερα

Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Μ Ε Ι Κ Τ Η Σ Κ Α Υ Σ Η Σ

Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Μ Ε Ι Κ Τ Η Σ Κ Α Υ Σ Η Σ Λ Ε Β Η Τ Ε Σ Μ Ε Ι Κ Τ Η Σ Κ Α Υ Σ Η Σ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Λέβητες Atmos D 15 P, D 20 P, D 30 P και D 45 P είναι σχεδιασμένοι για τη θέρμανση σπιτιών με Pellets και με ξύλο ως εναλλακτικό καύσιμο.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ κτηριων. Κατάλληλη χωροθέτηση κτηρίων. ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ: Εξοικονόμηση ενέργειας και ΑΠΕ στα κτήρια

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ κτηριων. Κατάλληλη χωροθέτηση κτηρίων. ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ: Εξοικονόμηση ενέργειας και ΑΠΕ στα κτήρια ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ κτηριων Κατάλληλη χωροθέτηση κτηρίων ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΚΕΛΥΦΟΣ κηλιακηενεργεια Για την επιτυχή εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας, η διαμόρφωση του κελύφους του κτηρίου πρέπει να είναι τέτοια,

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης

Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Ετήσια απόδοση συστημάτων θέρμανσης Παρουσίαση ASHRAE, 09.04.2013 Σωτήρης Κατσιμίχας, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός Διευθύνων Σύμβουλος Θερμογκάζ Α.Ε. Μελέτη θερμικών απωλειών 1 kw 3 kw 3 kw θερμαντικά σώματα

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΙΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ: ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ (ΜΕΡΟΣ Β) Ώρες Διδασκαλίας: Τρίτη 9:00 12:00. Αίθουσα: Υδραυλική

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΙΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ: ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ (ΜΕΡΟΣ Β) Ώρες Διδασκαλίας: Τρίτη 9:00 12:00. Αίθουσα: Υδραυλική Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΙΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ: ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ (ΜΕΡΟΣ Β) Ώρες Διδασκαλίας: Τρίτη 9:00 12:00 Αίθουσα: Υδραυλική Διδάσκων: Δρ. Εμμανουήλ Σουλιώτης, Φυσικός Επικοινωνία: msouliot@hotmail.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τα «κλειδιά» στην επιλογή ηλιακού θερμοσίφωνα

Τα «κλειδιά» στην επιλογή ηλιακού θερμοσίφωνα Τα «κλειδιά» στην επιλογή ηλιακού θερμοσίφωνα Η επιλογή του κατάλληλου ηλιακού θερμοσίφωνα με βάση τις εκάστοτε ανάγκες του κάθε καταναλωτή, μπορεί να μεγιστοποιήσει την απόδοση μιας έτσι κι αλλιώς ενδεδειγμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 5

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 5 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ Ενότητα 5: Συστήματα μεταβλητής παροχής αέρα Κωνσταντίνος Παπακώστας Μηχανολόγων μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων. Τεχνολογίες Θέρμανσης Εξωτερικών Κολυμβητικών Δεξαμενών με χρήση ΘΗΣ. Συλλέκτες χωρίς κάλυμμα. Επίπεδοι Συλλέκτες

Χρήση Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων. Τεχνολογίες Θέρμανσης Εξωτερικών Κολυμβητικών Δεξαμενών με χρήση ΘΗΣ. Συλλέκτες χωρίς κάλυμμα. Επίπεδοι Συλλέκτες Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Χρήση Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων Πλεονεκτήματα Τεχνολογίες Θέρμανσης Εξωτερικών Κολυμβητικών Δεξαμενών με χρήση ΘΗΣ Επέκταση κολυμβητικής περιόδου από τον Απρίλιο μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ

Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Υπάρχουν πάρα πολλά υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για θερμομόνωση οικοδομικών κατασκευών. Ανάλογα με το τμήμα που θα χρησιμοποιηθούν

Διαβάστε περισσότερα

10/9/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ

10/9/2015. Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Παρουσίαση ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ Εκπαιδευτές ΚΕ.ΠΑ Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός είναι ο τρόπος σχεδιασμού κτιρίων που λαμβάνει υπόψη τις τοπικές κλιματολογικές συνθήκες, τη θέση των χώρων και

Διαβάστε περισσότερα

Αντλίες θερμότητας αέρα - νερού

Αντλίες θερμότητας αέρα - νερού Αντλίες θερμότητας αέρα - νερού Air Inverter Χαμηλή κατανάλωση χάρη στην τεχνολογία inverter Visual_Heat pumps_air Inverter_2.0 Air Inverter Πεδίο εφαρμογής: Θέρμανση Ψύξη Ζεστό νερό χρήσης Χρήσεις: Διαμερίσματα,

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Daikin Altherma

Κατάλογος Daikin Altherma Κατάλογος Daikin Altherma www.daikin.gr Daikin Altherma Η έξυπνη λύση στη θέρµανση Ο καταναλωτής επιβαρύνεται ένα συνεχώς αυξανόµενο κόστος θέρµανσης λόγω της ραγδαίας αύξησης των τιµών ενέργειας. Τα παραδοσιακά

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα: ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική. Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς. Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων & ιοίκησης

Μάθηµα: ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική. Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς. Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων & ιοίκησης Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών ιαχείριση Ενέργειας και Περιβαλλοντική Πολιτική 10. Μελέτη Περίπτωσης ΙV: : Ενεργειακή Επιθεώρηση σε Ξενοδοχειακή Μονάδα Καθηγητής Ιωάννης Ψαρράς Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας στη θέρμανση, τον κλιματισμό και τον αερισμό. Η ανεξάρτητη επένδυση

Εφαρμοσμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας στη θέρμανση, τον κλιματισμό και τον αερισμό. Η ανεξάρτητη επένδυση Ημερίδα για τα καινοτόμα δομικά υλικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης Θεσσαλονίκη 21.01.2014 Εφαρμοσμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας στη θέρμανση, τον κλιματισμό και τον αερισμό. Η ανεξάρτητη επένδυση

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Πολιτικές, Επιπτώσεις και ηανάγκη για έρευνα και καινοτομίες

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Πολιτικές, Επιπτώσεις και ηανάγκη για έρευνα και καινοτομίες Τ.Ε.Ι. Πάτρας - Εργαστήριο Η.Μ.Ε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Πολιτικές, Επιπτώσεις και ηανάγκη για έρευνα και καινοτομίες ΜΕΡΟΣ 3 ο Καθ Σωκράτης Καπλάνης Υπεύθυνος Εργαστηρίου Α.Π.Ε. Τ.Ε.Ι. Πάτρας kaplanis@teipat.gr

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτική Οµάδα: έσποινα Παναγιωτίδου

Συντακτική Οµάδα: έσποινα Παναγιωτίδου ιαθεµατική Εργασία µε Θέµα: Οι Φυσικές Επιστήµες στην Καθηµερινή µας Ζωή Η Ηλιακή Ενέργεια Τµήµα: β2 Γυµνασίου Υπεύθυνος Καθηγητής: Παζούλης Παναγιώτης Συντακτική Οµάδα: έσποινα Παναγιωτίδου ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ: H ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ: H ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ: H ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΜΕΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΑΤΖΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΓΡΕ ΘΕΟΔΩΡΑ ΔΙΑΛΙΑΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

// COMFORT. THERMOBELT Ultra. Low-E Insulating Glass

// COMFORT. THERMOBELT Ultra. Low-E Insulating Glass THERMOBELT Ultra Low-E Insulating Glass GR THERMOBELT Ultra Low-E Insulating Glass Η ενεργειακή απόδοση και η υψηλή αισθητική πρέπει να συνυπάρχουν. Με τη σειρά υαλοπινάκων THERMOBELT Ultra μπορούμε να

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο

Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Φωτοβολταϊκά συστήματα και σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων (Net metering) στην Κύπρο Βασικότερα τμήματα ενός Φ/Β συστήματος Τα φωτοβολταϊκά (Φ/Β) συστήματα μετατρέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ HΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΕΝΟΥ (VACUUM) Solar Keymark ΕΠΙΣΗΜΟ ΣΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ HΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΕΝΟΥ (VACUUM) Solar Keymark ΕΠΙΣΗΜΟ ΣΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ HΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΕΝΟΥ (VACUUM) Solar Keymark ΕΠΙΣΗΜΟ ΣΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Οι συλλέκτες Calpak VTS είναι ηλιακοί συλλέκτες κενού (Vacuum) οι οποίοι αποτελούνται

Διαβάστε περισσότερα

αρχές περιβαλλοντικού σχεδιασμού Κλειώ Αξαρλή

αρχές περιβαλλοντικού σχεδιασμού Κλειώ Αξαρλή αρχές περιβαλλοντικού σχεδιασμού Κλειώ Αξαρλή ..κατοικία ελαχίστων απαιτήσεων ξεκινώντας τη σύνθεση κτιριολογικό πρόγραμμα οικόπεδο (μορφολογία, προσβάσεις.) κανονισμοί (όροι δόμησης.) κόστος Εξοικονόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Θέρμανσης Εξωτερικών Κολυμβητικών Δεξαμενών με χρήση ΘΗΣ

Τεχνολογίες Θέρμανσης Εξωτερικών Κολυμβητικών Δεξαμενών με χρήση ΘΗΣ Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Τεχνολογίες Θέρμανσης Εξωτερικών Κολυμβητικών Δεξαμενών με χρήση ΘΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΡΟΖΗ MSc ENVIRONMENTAL DESIGN & ENGINEERING BSc PHYSICS ΚΑΠΕ - ΤΜΗΜΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θερμικά Ηλιακά Συστήματα

Θερμικά Ηλιακά Συστήματα Θερμικά Ηλιακά Συστήματα Εξοικονόμηση Ενέργειας Ενεργειακή Απόδοση Εξοικονόμηση ενέργειας Τα θερμικά ηλιακά συστήματα της ΤΙΕΜΜΕ, καλύπτουν πάνω από το 90% των αναγκών για ΖΝΧ* και μέχρι το 40% των αναγκών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Διαπίστευση Εργαστηρίου κατά ΕΝ ISO/IEC 17025 Σύστημα Ποιότητας, Διαδικασίες

ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Διαπίστευση Εργαστηρίου κατά ΕΝ ISO/IEC 17025 Σύστημα Ποιότητας, Διαδικασίες ΗΛΙΑΚΟΙ ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ (ΕΠΙΠΕ ΟΙ (ΕΠΙΠΕ ΟΙ ΣΩΛΗΝΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΕΝΟΥ) ΚΕΝΟΥ) ΕΞΑΜΕΝΕΣ ΕΞΑΜΕΝΕΣ ΝΕΡΟΥ ΝΕΡΟΥ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΚΑΘΕΤΕΣ) ΚΑΘΕΤΕΣ) ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ (ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος

Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση κτιριακού αποθέματος Εξοικονόμηση Ενέργειας Στα Κτίρια Πάρος 15 Οκτωβρίου 2012 Ελπίδα Πολυχρόνη Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο ΑΠΕ I. Ενότητα 3: Ηλιακοί Συλλέκτες: Μέρος Β «Πειραματική Μελέτη Ηλιακών Θερμικών Συστημάτων»

Εργαστήριο ΑΠΕ I. Ενότητα 3: Ηλιακοί Συλλέκτες: Μέρος Β «Πειραματική Μελέτη Ηλιακών Θερμικών Συστημάτων» Εργαστήριο ΑΠΕ I Ενότητα 3: Ηλιακοί Συλλέκτες: Μέρος Β «Πειραματική Μελέτη Ηλιακών Θερμικών Συστημάτων» Πολυζάκης Απόστολος / Καλογήρου Ιωάννης / Σουλιώτης Εμμανουήλ Συστήματα Ηλιακών Θερμικών Συλλεκτών

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Ιδιοκτητών Ακινήτων στην Πάτρα

Συνέδριο Ιδιοκτητών Ακινήτων στην Πάτρα Συνέδριο Ιδιοκτητών Ακινήτων στην Πάτρα Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2015 Ξενοδοχείο Αστήρ, Πάτρα Τρόποι και μέθοδοι οικονομικής θέρμανσης κλιματισμού των κτιρίων Απόστολος Ευθυμιάδης Ενεργειακός Σύμβουλος ΠΟΜΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΒΥΤΙΝΑ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-»

«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΒΥΤΙΝΑ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-» «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΒΥΤΙΝΑ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-» Κων/νος νος Τομαράς Μηχανικός ERGON EQUIPMENT AETE 1 ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 2 ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ? Το σημαντικό πλεονέκτημα των αντλιών

Διαβάστε περισσότερα

Προϊόντα διαχείρισης ενέργειας Techem

Προϊόντα διαχείρισης ενέργειας Techem Κατάλογος προϊόντων Προϊόντα διαχείρισης ενέργειας Techem Ο παγκόσμιος ηγέτης σε ασύρματες συσκευές μέτρησης ενέργειας Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες αποτελούν την απόλυτα ολοκληρωμένη λύση αυτονομίας κεντρικών

Διαβάστε περισσότερα

Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας. Κέντρο εκπαίδευσης ISC

Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας. Κέντρο εκπαίδευσης ISC Ανίχνευση Κίνησης Παρουσίας Κέντρο εκπαίδευσης ISC July 2009 > Ανίχνευση κίνησης και παρουσίας Περιεχόμενα Τι είναι ο ανιχνευτής κίνησης? Ανιχνευτές κίνησης & οφέλη για τον πελάτη Ανιχνευτές κίνησης στην

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακή υποβοή θήσή θέ ρμανσής και ζέστο νέρο χρή σής

Ηλιακή υποβοή θήσή θέ ρμανσής και ζέστο νέρο χρή σής Λ. Λαυρίου 49 ΠΑλλήνη Ηλιακή υποβοή θήσή θέ ρμανσής και ζέστο νέρο χρή σής Στην παρούσα μελέτη θα παρουσιάσουμε εφαρμογή για την κάλυψη μέρους των αναγκών μιας οικίας σε θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης,

Διαβάστε περισσότερα