ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΕΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ (Παράρτηµα Κρήτης) Το Εργαστήριο Παιδαγωγικών Ερευνών και Εφαρµογών του Παιδαγωγικού Τµήµατος Προσχολικής Εκπαίδευσης, το ιδασκαλείο Νηπιαγωγών του Πανεπιστηµίου Κρήτης και η Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος (Παράρτηµα Κρήτης) οργανώνουν Επιστηµονικό Συνέδριο µε θέµα: «Εκπαίδευση και Επιµόρφωση του Εκπαιδευτικού» Το Συνέδριο αποσκοπεί στην παρουσίαση και την ενίσχυση του προβληµατισµού που αναπτύσσεται κατά τα τελευταία χρόνια για τη βασική εκπαίδευση και για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών όλων των βαθµίδων. Στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα ανακοινωθούν σχετικά ερευνητικά πορίσµατα, θα παρουσιαστούν κριτικές θεωρήσεις και θα διατυπωθούν ιδέες και προτάσεις µε στόχο τη βέλτιστη αντιµετώπιση των σχετικών θεµάτων. Το Συνέδριο θα πραγµατοποιηθεί στο Πανεπιστήµιο Κρήτης, Πανεπιστηµιούπολη Γάλλου, Ρέθυµνο, κατά το διήµερο Μαΐου 2009

2 ιαδικασία Εγγραφής Καταθέστε το χρηµατικό ποσό για την εγγραφή σας στην Εθνική Τράπεζα στο λογαριασµό µε αριθµό 756/ (όνοµα λογαριασµού: ΕΠΕΕ ΠΤΠΕ Πανεπιστηµίου Κρήτης). Στην απόδειξη κατάθεσης να είναι ευανάγνωστο το όνοµα του καταθέτη. Συµπληρώστε το ελτίο Εγγραφής Στείλτε την απόδειξη κατάθεσης και το δελτίο εγγραφής µε fax στον αριθµό: ή ταχυδροµείστε το στη διεύθυνση: Συνέδριο: «Εκπαίδευση και Επιµόρφωση του Εκπαιδευτικού» Εργαστήριο Παιδαγωγικών Ερευνών και Εφαρµογών Παιδαγωγικό Τµήµα Προσχολικής Εκπαίδευσης Πανεπιστήµιο Κρήτης Πανεπιστηµιούπολη Γάλλου Ρέθυµνο, Κρήτη Το κόστος εγγραφής είναι: Εισηγητές: 40 Ευρώ έως 30/03/09 Σύνεδροι: 40 Ευρώ Φοιτητές:15 Ευρώ Σύνεδροι, οι οποίοι δεν είναι Εισηγητές, και οι Φοιτητές µπορούν να εγγράφονται και κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου. Τα έξοδα συµµετοχής περιλαµβάνουν: Παρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου Υλικό του Συνεδρίου (πρόγραµµα συνεδρίου, βιβλίο περιλήψεων, βεβαίωση συµµετοχής) εξίωση υποδοχής Καφέ κατά τα διαλείµµατα Θα παραλάβετε την απόδειξη πληρωµής από τη Γραµµατεία του Συνεδρίου κατά τις ηµέρες της διεξαγωγής του.

3 ΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ για το Συνέδριο «Εκπαίδευση και Επιµόρφωση του Εκπαιδευτικού» Μαΐου 2009 Παρακαλώ να µε εγγράψετε στο Συνέδριο Ονοµατεπώνυµο: Ιδιότητα εγγραφόµενου: Εγγραφή ως: Α. Εισηγητής/τρια, Φορέας εργασίας Β. Σύνεδρος ιεύθυνση Αλληλογραφίας : Τ.Κ. : Πόλη: Τηλέφωνο : Fax : Σηµαντικές Ηµεροµηνίες Υποβολή Περίληψης έως 16/01/2009 Ενηµέρωση για την αποδοχή της Περίληψης έως 28/02/2009 Έγκαιρη εγγραφή Εισηγητών έως 30/03/2009 Κατάθεση εργασίας έως 30/07/2009

4 Επικοινωνία Πληροφορίες Ελισσάβετ Χλαπάνα Τηλ.: Fax: ιεύθυνση Αλληλογραφίας Επιστηµονικό Συνέδριο : «Εκπαίδευση και Επιµόρφωση του Εκπαιδευτικού» Εργαστήριο Παιδαγωγικών Ερευνών και Εφαρµογών Παιδαγωγικό Τµήµα Προσχολικής Εκπαίδευσης Πανεπιστήµιο Κρήτης - Πανεπιστηµιούπολη Γάλλου Ρέθυµνο, Κρήτη

5 Υποβολή περίληψης (Ηµεροµηνία λήξης: 16 Ιανουαρίου 2009) Η Περίληψη της εργασίας πρέπει να γραφτεί µε ηλεκτρονικό υπολογιστή, σε γραµµατοσειρά Times New Roman 12pt, σε πρόγραµµα Word, µε µονό διάστιχο, και δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 250 λέξεις. Συµπληρώστε όλα τα απαιτούµενα στοιχεία στο ελτίο Περίληψης Εργασίας (τίτλο εργασίας, όνοµα συγγραφέα, φορέα εργασίας, κ.λπ.) και υπογραµµίστε το όνοµα του συγγραφέα που παρουσιάζει την εργασία. Συµπληρώστε έως δύο θεµατικές ενότητες στις οποίες εντάσσεται η εργασία σας. Το ελτίο Περίληψης Εργασίας πρέπει να συνοδεύει την Περίληψη της εργασίας. Στην Περίληψη πρέπει να αναφέρονται µε πλήρη σαφήνεια ο σκοπός της εργασίας, οι βασικές θεωρητικές θέσεις, η µεθοδολογία, και τα κυριότερα συµπεράσµατά της. Οι Περιλήψεις των εργασιών θα δηµοσιευθούν µε απευθείας αναπαραγωγή από το πρωτότυπο αρχείο, χωρίς άλλη διόρθωση. Παρακαλούνται οι συγγραφείς να ακολουθήσουν πιστά τις οδηγίες. Οι Εισηγήσεις θα συµπεριληφθούν στο Πρόγραµµα του Συνεδρίου και οι Περιλήψεις τους στο Βιβλίο Περιλήψεων, εφόσον ένας τουλάχιστον από τους εισηγητές εγγραφεί έως τις (βλ. ιαδικασία Εγγραφής). Καταθέστε στη Γραµµατεία του Συνεδρίου την Περίληψη Εργασίας και το ελτίο Περίληψης Εργασίας µε έναν από τους παρακάτω τρόπους: µε στη διεύθυνση: µε ταχυδροµική αποστολή, σε έντυπη (ένα αντίτυπο) και ηλεκτρονική µορφή (δισκέτα ή CD) στη διεύθυνση της Γραµµατείας του Συνεδρίου: Επιστηµονικό Συνέδριο: «Εκπαίδευση και Επιµόρφωση του Εκπαιδευτικού» Εργαστήριο Παιδαγωγικών Ερευνών και Εφαρµογών Παιδαγωγικό Τµήµα Προσχολικής Εκπαίδευσης Πανεπιστήµιο Κρήτης - Πανεπιστηµιούπολη Γάλλου Ρέθυµνο, Κρήτη Εάν δεν λάβετε απάντηση µέχρι την 15ή Μαρτίου 2009, παρακαλούµε να επικοινωνήσετε µε τη Γραµµατεία του Συνεδρίου. Όσοι/ες επιθυµούν τη δηµοσίευση της εργασίας τους θα πρέπει να τη καταθέσουν σε πλήρες κείµενο στη Γραµµατεία του Συνεδρίου έως 30/07/2009. Οι εργασίες θα δηµοσιευτούν σε βιβλίο κατόπιν κρίσης. Οδηγίες για τη συγγραφή των εργασιών θα δοθούν κατά την περίοδο διεξαγωγής του Συνεδρίου.

6 ΕΛΤΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για το Συνέδριο «Εκπαίδευση και Επιµόρφωση του Εκπαιδευτικού» Μαΐου 2009 Αύξων Αριθµός Εργασίας (συµπληρώνεται από τη Γραµµατεία του Συνεδρίου):. Παρακαλούµε δακτυλογραφείστε µε κεφαλαία γράµµατα : Τίτλος Εργασίας: 1 ος Συγγραφέας: (Όνοµα) (Επώνυµο) Ιδιότητα συγγραφέα: Φορέας εργασίας ιεύθυνση Αλληλογραφίας : Τ.Κ. : Πόλη: Τηλέφωνο : Φαξ : 2 ος Συγγραφέας: (Όνοµα) (Επώνυµο) Ιδιότητα συγγραφέα: Φορέας εργασίας: ιεύθυνση Αλληλογραφίας : Τ.Κ. : Πόλη: Τηλέφωνο : Φαξ : Τρόπος Παρουσίασης της Εργασίας (επιλέξτε µόνο έναν): * Ελεύθερη Ανακοίνωση * Αναρτηµένη Ανακοίνωση (poster) * Συµπόσιο * Στρογγυλό Τραπέζι Οπτικοακουστικά Μέσα που χρειάζεστε για την παρουσίαση (επιλέξτε):

7 * Overhead Projector * Data Projector * Laptop * Video Τίτλος: Συγγραφέας/είς: Περίληψη (έως 250 λέξεις): ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Θεµατική ενότητα (Συµπληρώνετε έως δύο θεµατικές ενότητες) : * Για να συµπληρώσετε το δελτίο περίληψης εργασίας αντιγράψτε το σε ένα αρχείο Word. **Υπογραµµίστε το όνοµα του συγγραφέα που παρουσιάζει την εργασία.

8 Θεµατικές Ενότητες Η ιστορική πορεία της εκπαίδευσης και επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών Εκπαιδευτική πολιτική, κατάρτιση και επιµόρφωση του εκπαιδευτικού οµή, τυπολογία και αξιολόγηση προγραµµάτων εκπαίδευσης και επιµόρφωσης Εκπαίδευση και επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στην Ευρώπη και τον Κόσµο. Γνωστικά αντικείµενα στα προγράµµατα βασικών σπουδών και επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών. Η Πρακτική Άσκηση στην εκπαίδευση και κατάρτιση του µελλοντικού εκπαιδευτικού Έννοια, σκοποθεσία, φορείς και µορφές επιµόρφωσης και µετεκπαίδευσης Ανάγκες και προσδοκίες των εκπαιδευτικών για επιµόρφωση και µετεκπαίδευση Επαγγελµατική ανάπτυξη και επιµόρφωση Επιµόρφωση των εκπαιδευτικών σε εξειδικευµένα και καινοτόµα πεδία (π.χ. Ειδική Αγωγή, ιαπολιτισµική Αγωγή, Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών, Αγωγή Υγείας, Περιβαλλοντική Αγωγή κ.ά.) Το διδακτικό προσωπικό των φορέων εκπαίδευσης και επιµόρφωσης: ειδικότητες, σχέσεις µε τους εκπαιδευόµενους. Κοινωνιολογικές προσεγγίσεις σε θέµατα εκπαίδευσης και επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών

9 Οργανωτική Επιτροπή Βασίλειος Οικονοµίδης, Επίκ. Καθηγητής, Πρόεδρος Γεώργιος Μανωλίτσης, Επίκ. Καθηγητής, Αντιπρόεδρος Σοφία Χατζηστεφανίδου, Επίκ. Καθηγήτρια, Γραµµατέας Μαρία Αµπαρτζάκη, Λέκτορας, Ταµίας Καλλιόπη Τρούλη, Λέκτορας, Μέλος Ευανθία Συνώδη, Λέκτορας, Μέλος Ευθυµία Γουργιώτου, Λέκτορας, Μέλος Ελευθερία Αργυροπούλου, Λέκτορας, Μέλος ιονυσία Κοντογιάννη, Λέκτορας, Μέλος Θεόδωρος Ελευθεράκης, Λέκτορας, Μέλος Επιστηµονική Επιτροπή όµνα Μίκα Κακανά, Καθηγήτρια, Παν. Θεσσαλίας Πέλλα Καλογιαννάκη, Καθηγήτρια, Παν. Κρήτης Ιωάννης Κανάκης, Καθηγητής, Παν. Κρήτης Γεώργιος Κιτσαράς, Καθηγητής, Παν. Κρήτης Χαράλαµπος Κωνσταντίνου, Καθηγητής, Παν. Ιωαννίνων Ηλίας Μετοχιανάκης, Καθηγητής, Παν. Κρήτης Γιώργος Μπαγάκης, Αναπλ. Καθηγητής, Πανεπιστήµιο Πατρών Σήφης Μπουζάκης, Καθηγητής, Πανεπιστήµιο Πατρών Έλση Ντολιοπούλου, Αναπλ. Καθηγήτρια, Αριστοτέλειο Παν. Θεσσαλονίκης Σπύρος Πανταζής, Καθηγητής, Παν. Ιωαννίνων Νίκος Παπαδάκης, Αναπλ. Καθηγητής, Παν. Κρήτης Ιωάννης Πυργιωτάκης, Καθηγητής, Παν. Κρήτης Γιώργος Σταµέλος, Αναπλ. Καθηγητής, Πανεπιστήµιο Πατρών

10 Ελένη Ταρατόρη, Καθηγήτρια, ηµοκρίτειο Παν. Θράκης Ευφηµία Τάφα, Αναπλ. Καθηγήτρια, Παν. Κρήτης ηµήτριος Χατζηδήµου, Καθηγητής, Αριστοτέλειο Παν. Θεσσαλονίκης Κώστας Χρυσαφίδης, Καθηγητής, Εθνικό και Καποδιστριακό Παν. Αθηνών Παναγιώτης Αναστασιάδης, Επικ. Καθηγητής Παν. Κρήτης

11 ιαµονή Η Οργανωτική Επιτροπή εξασφάλισε για τους συµµετέχοντες στο Συνέδριο ειδικές τιµές σε ποιοτικά ξενοδοχεία του Ρεθύµνου. Η κράτηση δωµατίων γίνεται από τους ίδιους τους ενδιαφερόµενους. Όταν επικοινωνείτε µε το κάθε ξενοδοχείο, να αναφέρετε ότι ζητάτε τις τιµές που έχουν δοθεί ως προσφορά στο συγκεκριµένο Συνέδριο. Τα ξενοδοχεία που έχουν καταθέσει προσφορές είναι τα ακόλουθα: Ξενοδοχείο BRASCOS HOTEL, Μοάτσου & ασκαλάκη 1, Ρέθυµνο Τηλ.: , Fax: Ηλεκτρονική ιεύθυνση: Ιστοσελίδα: Τιµές: Μονόκλινο µε πρωινό: 36,00 Ευρώ Μονόκλινο χωρίς πρωινό: 32,00 Ευρώ ίκλινο µε πρωινό: 46,00 Ευρώ ίκλινο χωρίς πρωινό: 38,00 ευρώ Ξενοδοχείο JO-AN PALACE, ηµητρακάκη 8, Ρέθυµνο Τηλ.: , Fax: Ηλεκτρονική ιεύθυνση: Ιστοσελίδα: Τιµές: Μονόκλινο µε πρωινό: 40,00 Ευρώ ίκλινο µε πρωινό: 50,00 Ευρώ Τρίκλινο µε πρωινό: 60,00 Ευρώ Ξενοδοχείο Ι ΑΙΟΝ, Πλατεία Πλαστήρα 10, Ρέθυµνο Τηλ.: , Fax: Ηλεκτρονική ιεύθυνση: Ιστοσελίδα: Τιµές: Μονόκλινο µε πρωινό: 43,00 Ευρώ ίκλινο µε πρωινό: 59,00 Ευρώ Τρίκλινο µε πρωινό: 72,00 Ευρώ Ξενοδοχείο LIBERTY HOTEL, Μοάτσου & Πρεβελάκη, Ρέθυµνο Τηλ: , 55853, Fax: Ιστοσελίδα: Τιµές: Μονόκλινο µε πρωινό: 45,00 Ευρώ ίκλινο µε πρωινό: 55,00 Ευρώ Τρίκλινο µε πρωινό: 65,00 Ευρώ Ξενοδοχείο OLYMPIC HOTEL, Μοάτσου 42, Ρέθυµνο Τηλ.: , Fax: Ηλεκτρονική ιεύθυνση: olympic-hotels-crete.com Ιστοσελίδα: Τιµές: Μονόκλινο: 30,00 Ευρώ ίκλινο: 40,00 Ευρώ Πρωινό σε µπουφέ: 4,00 Ευρώ Ξενοδοχείο THEARTEMIS PALACE, Μ. Πορτάλιου 26, Ρέθυµνο Τηλ.: , Fax: Ηλεκτρονική ιεύθυνση: Ιστοσελίδα: Τιµές: Μονόκλινο µε πρωινό 64,00 Ευρώ ίκλινο µε πρωινό 98,00 Ευρώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ Η ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΕΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ Η ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ Η ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΕΣΗ Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστηµίου Πατρών 25-28 Νοεµβρίου 2004 ιοργάνωση: Εργαστήριο Σχεσιοδυναµικής Παιδαγωγικής & Συµβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης. Σχολή Επιστημών της Αγωγής. οδηγός σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης. Σχολή Επιστημών της Αγωγής. οδηγός σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Σχολή Επιστημών της Αγωγής οδηγός σπουδών Γραμματέας Τμήματος: Ευγενία Μυλωνά, Τηλ. 28310-77652, e-mail: emilona@edc.uoc.gr Οργάνωση του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 7ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 7ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.) Μαρασλή 35 Τ.Κ.:106 76, Αθήνα e-mail: 7synedrioelliepek2014@gmail.com Ηλεκτρονική διεύθυνση: www.elliepek.gr Αθήνα, 4/01/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΥ. Αγαπητοί Συνάδελφοι,

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΥ. Αγαπητοί Συνάδελφοι, ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕ ΡΟΥ Αγαπητοί Συνάδελφοι, Με ιδιαίτερη χαρά, τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου του Εθνικού Συνδέσµου Νοσηλευτών Ελλάδος σας προσκαλούν στο 40ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο που θα πραγµατοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση. Αγαπητές και αγαπητοί συνάδερφοι,

Πρόσκληση. Αγαπητές και αγαπητοί συνάδερφοι, Πρόσκληση Αγαπητές και αγαπητοί συνάδερφοι, εκ μέρους της οργανωτικής και επιστημονικής επιτροπής του 5 ου Πανελλήνιου Συνέδριου Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων που θα πραγματοποιηθεί από 21-23 Μαΐου 2015

Διαβάστε περισσότερα

6 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ

6 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ Πρώτη Ανακοίνωση 6 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Αθήνα, 9-11 Νοεμβρίου 2006 ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΪΣ Κλινική Χηµεία χωρίς σύνορα http://www.eekx-kb.gr/6thcongress Οργάνωση: EEKX-KB Ελληνική Εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

H φωτογραφία του εξωφύλλου είναι από τη Φωτογραφική Συλλογή του Ν.Φ. Πολίτη

H φωτογραφία του εξωφύλλου είναι από τη Φωτογραφική Συλλογή του Ν.Φ. Πολίτη B ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ H φωτογραφία του εξωφύλλου είναι από τη Φωτογραφική Συλλογή του Ν.Φ. Πολίτη 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 33 o ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ 5 7 Δεκεμβρίου 2013 Makedonia Palace

Διαβάστε περισσότερα

8ο ΠANEΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΦΛΕΓΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

8ο ΠANEΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΦΛΕΓΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Ελληνική Εταιρεία για τη Μελέτη των Οφθαλμικών Φλεγμονών και Λοιμώξεων (ΕΕΜΟΦΛ) 8ο ΠANEΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΦΛΕΓΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ 5, 6 & 7 Δεκεμβρίου 2014 Makedonia Palace, Θεσσαλονίκη A ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

6-8. προκαταρκτικό πρόγραμμα. Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών. Ιουνίου 2008 EEMMO

6-8. προκαταρκτικό πρόγραμμα. Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών. Ιουνίου 2008 EEMMO 16 o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Μεταβολισμού των Οστών EEMMO 6-8 Ιουνίου 2008 Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Κω KICC - Kos International Convention Centre Κως Υπό την Αιγίδα: Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

27 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 24 Μαΐου 2015

27 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 24 Μαΐου 2015 27 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 24 Μαΐου 2015 Αγαπητοί συνάδελφοι, εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής του 27 ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Κ. Καραμανλή 12, 546 38 Θεσσαλονίκη Τ: 2310 889244-5, F: 2310 889246 E: diastasi@diastasitravel.gr, W: www.diastasitravel.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Κ. Καραμανλή 12, 546 38 Θεσσαλονίκη Τ: 2310 889244-5, F: 2310 889246 E: diastasi@diastasitravel.gr, W: www.diastasitravel. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΠΑΤΟΣ Σ. Σλήμαν 48 & Λεωφ. Μεσογείων, 115 26 Αμπελόκηποι T/ F: 210 6748561 E: eemh@otenet.gr, W: www.eemh.gr ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος: Αντιπρόεδρος: Γεν. Γραμματέας: Ταμίας:

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια Υγεία & ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

ηµόσια Υγεία & ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Παρακάτω παραθέτουµε κάποια από τα µεταπτυχιακά που απευθύνονται στην εργοθεραπεία. Η συλλογή των πληροφοριών έγινε Ιούλιο του 2009 από την ιστοσελίδα του γραφείου διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Α Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Α Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Α ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα, 12-14 Νοεμβρίου 2015 YYΔιοικητικό Συμβούλιο ΕΑΕ και Οργανωτική Επιτροπή Πρόεδρος: Αντιπρόεδροι: Γεν. Γραμματέας: Ειδικός Γραμματέας: Ταμίας: Μέλη: YYΕπιστημονική Επιτροπή Πρόεδρος:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Με εκτίμηση Μανόλης Βαλυράκης Διευθυντής Ορθοπαιδικής Κλινικής Γενικού Νοσοκομείου Χανίων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Με εκτίμηση Μανόλης Βαλυράκης Διευθυντής Ορθοπαιδικής Κλινικής Γενικού Νοσοκομείου Χανίων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Αγαπητοί Συνάδελφοι, Η Ορθοπαιδική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, διοργανώνει στο Αμφιθέατρο του Νέου Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, το Μετεκπαιδευτικό Περιφερειακό Σεμινάριο Κρήτης, υπο

Διαβάστε περισσότερα

Νευροχειρουργική. 9η Επιστημονική Συνάντηση. Αθήνα 28-30 Μαΐου 2015. Πανελλήνιο Συνέδριο. www.enxe.gr/congress2015. Νοσηλευτών Νευροχειρουργικής

Νευροχειρουργική. 9η Επιστημονική Συνάντηση. Αθήνα 28-30 Μαΐου 2015. Πανελλήνιο Συνέδριο. www.enxe.gr/congress2015. Νοσηλευτών Νευροχειρουργικής 29ο & Νοσηλευτών www.enxe.gr/congress2015 1η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1 &Νοσηλευτών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μήνυμα από τον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής / Δ.Σ. Επιτροπές & Προσκεκλημένοι Διεθνείς Ομιλητές Θεματικές Ενότητες

Διαβάστε περισσότερα

3 o ΜΕΛΑΝΩΜΑΤΟΣ. Πανελλήνιο Συνέδριο. 10-12 Απριλίου 2008. Αίγλη Ζαππείου

3 o ΜΕΛΑΝΩΜΑΤΟΣ. Πανελλήνιο Συνέδριο. 10-12 Απριλίου 2008. Αίγλη Ζαππείου 3 o ΜΕΛΑΝΩΜΑΤΟΣ Πανελλήνιο Συνέδριο Matisse, 1914 10-12 Απριλίου 2008 Αίγλη Ζαππείου Γραμματεία Συνεδρίου: ERA Ε.Π.Ε., Ασκληπιού 17, 106 80 Αθήνα Τηλ.: 210 3634 944, Fax: 210 3631 690 e-mail: info@era.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ & ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ & ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑΙΜΙΑΣ (Ε.Ο.ΘΑ.) www.eotha.gr info@eotha.gr ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ & ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ www.symvoli.gr/conference/thalassaemia2010 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

6 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

6 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Προκαταρκτικό Πρόγραμμα 6 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Αθήνα, 9-11 Νοεμβρίου 2006 ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΑΪΣ Κλινική Χηµεία χωρίς σύνορα http://www.eekx-kb.gr/6thcongress Οργάνωση: EEKX-KB Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Προσυνεδριακά Έγγραφα

Προσυνεδριακά Έγγραφα 7 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ερασιτεχνικής Αστρονοµίας Προσυνεδριακά Έγγραφα Το αρχείο αυτό περιέχει όλα τα έγγραφα που έχουν να κάνουν µε το συνέδριο µέχρι και µία µέρα πριν την διεξαγωγή αυτού την Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. Εκπαίδευση Ειδική Αγωγή

ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ. Εκπαίδευση Ειδική Αγωγή ΤΟΜΕΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Εκπαίδευση Ειδική Αγωγή ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ... 2 TEACCH, PECS, MAKATON: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

4-6 Νοεµβρίου. Ελληνικής Εταιρείας Ελέγχου Λοιµώξεων. Αθήνα. www.eeel.gr. 2015 Royal Olympic. Πανελλήνιο Συνέδριο. Υπό την αιγίδα

4-6 Νοεµβρίου. Ελληνικής Εταιρείας Ελέγχου Λοιµώξεων. Αθήνα. www.eeel.gr. 2015 Royal Olympic. Πανελλήνιο Συνέδριο. Υπό την αιγίδα 8o Πανελλήνιο Ελληνικής Εταιρείας Ελέγχου Λοιµώξεων Νοεµβρίου www.eeel.gr Θα χορηγηθούν µόρια Συνεχιζόµενης Ιατρικής Εκπαίδευσης από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (CME Credits) και µόρια από το ιεθνές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Ε.Ε.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Ε.Ε.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Ε.Ε.Ε.Ε.) ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Κάθε Σεμινάριο έχει διάρκεια 100 ωρών (17 ώρες δια ζώσης συναντήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιο Συνέδριο Ελέγχου Λοιμώξεων

Πανελλήνιο Συνέδριο Ελέγχου Λοιμώξεων Πανελλήνιο Συνέδριο Ελέγχου Λοιμώξεων Ξενοδοχείο Classical Athens Imperial, Αθήνα 1η Ανακοίνωση Χορηγούνται μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (C.M.E.) Χαιρετισμός Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι,

Διαβάστε περισσότερα

«Έλεγχος Λοιµώξεων - Ασφάλεια ασθενών: γεφυρώνοντας το χάσµα»

«Έλεγχος Λοιµώξεων - Ασφάλεια ασθενών: γεφυρώνοντας το χάσµα» www.eeel.gr Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Ελέγχου Λοιµώξεων «Έλεγχος Λοιµώξεων - Ασφάλεια ασθενών: «Royal Olympic» Αθήνα 6-7 Νοεµβρίου Θα χορηγηθούν µόρια Συνεχιζόµενης Ιατρικής Εκπαίδευσης από

Διαβάστε περισσότερα

αίθουσα Αλέξανδρος 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009

αίθουσα Αλέξανδρος 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 επιστημονική ημερίδα: ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΥΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ αίθουσα Αλέξανδρος 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ Συντονιστής - Επιστημονική Επιμέλεια: Στέργιος Νότας D.P.MGR., κλινικός ψυχολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ- ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΏΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΝOΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ. Αγαπητοί/ές συνάδελφοι,

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ. Αγαπητοί/ές συνάδελφοι, ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Αγαπητοί/ές συνάδελφοι, Το 2 ο Ιατρικό Συνέδριο με θέμα «ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΥΝΑΦΗ ΠΕΔΙΑ» με Πανελλήνια και Διεθνή Συμμετοχή, διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση & Διαχείριση Σχολικής Τάξης χώρος - κλίμα - σχέσεις

Οργάνωση & Διαχείριση Σχολικής Τάξης χώρος - κλίμα - σχέσεις Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2014, Κρήτη Οργάνωση & Διαχείριση Σχολικής Τάξης χώρος - κλίμα - σχέσεις Εισηγητής: Δρ. Χρυσοβαλάντης Παπαθανασίου Διδάκτωρ Ψυχολογίας Aix-Marseille Université Επιστημονικός Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Μεθοδολογία:

Διδακτική Μεθοδολογία: Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2014, Αθήνα Διδακτική Μεθοδολογία: Σχεδιασμός - Διεξαγωγή και Αξιολόγηση της Διδασκαλίας Εισηγητής: Δρ. Ιγνάτιος Καράμηνας Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ Εκπαιδευτής Ενηλίκων Επιστ. Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα