ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ"

Transcript

1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ίλιον, Ιούλιος /9

2 Άρθρο 1 Το Artfygio Το Artfygio είναι μία Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία που ιδρύθηκε στις 24 Απριλίου του 2013 στο Ίλιον Αττικής και έχει καταχωρηθεί στο βιβλίο εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με γενικό αριθμός 1721/2013. Βασικός σκοπός της εταιρείας, σύμφωνα με το καταστατικό της, είναι η προώθηση των τεχνών (κυρίως της ορχηστικής και θεατρικής τέχνης) στην καθημερινότητα των ατόμων και των οικογενειών με στόχο την ψυχαγωγία και την εκπαίδευση. Στο άρθρο 4 του καταστατικού περιγράφονται αναλυτικά οι σκοποί και οι δραστηριότητες της εταιρείας. Άρθρο 2 Ο Εσωτερικός Κανονισμός Ο παρών κανονισμός περιλαμβάνει όρους και κανόνες, κατανομή αρμοδιοτήτων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, για όλα μέλη, τους εθελοντές και τους εργαζομένους στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Τεχνών το Καταφύγιο Artfygio». Η εφαρμογή του εσωτερικού κανονισμού βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό και τη συλλογική συνείδηση, χωρίς να θέτει εμπόδια στην ελεύθερη καλλιτεχνική έκφραση και στον πλουραλισμό απόψεων. Άρθρο 3 Εγγραφή μελών 1. Μέλη στο Artfygio μπορούν να γίνουν, κατόπιν αίτησής τους, όσα φυσικά πρόσωπα επιθυμούν να συμμετέχουν σε μία ή και περισσότερες δραστηριότητες της ΑΜΚΕ. 2. Στην φόρμα της αίτησης τα μέλη συμπληρώνουν τα προσωπικά τους στοιχεία (όνομα, επίθετο διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνα επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ΑΦΜ). Η αίτηση περιλαμβάνει και ένα μέρος υπεύθυνης δήλωσης στην οποία τα μέλη: α) δηλώνουν ότι δεν έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας το οποίο τους εμποδίζει την άσκηση ή αν έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας ότι έχουν συμβουλευτεί ιατρό για τη συμμετοχή τους στην εν λόγω δραστηριότητα και ότι σε περίπτωση που παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα υγείας στο μέλλον θα ενημερώσουν σχετικά τους υπεύθυνους των δραστηριοτήτων β) ότι αποδέχονται τους όρους του παρόντος κανονισμού. Το μέρος του κανονισμού που αφορά τα μέλη επισυνάπτεται στην αίτηση εγγραφής. Πρότυπο αίτησης εγγραφής μέλους συντάσσεται από τη γραμματεία της ΑΜΚΕ. 3. Ταυτόχρονα με την αίτηση εγγραφής συμπληρώνεται και η αίτηση συμμετοχής στις δραστηριότητες της συγκεκριμένης περιόδου. Τις επόμενες περιόδους, τα ήδη εγγεγραμμένα μέλη, συμπληρώνουν απλώς μία αίτηση συμμετοχής σε 2/9

3 δραστηριότητες. Η αίτηση συμμετοχής δραστηριοτήτων τροποποιείται ανάλογα με τους κύκλους δραστηριοτήτων κάθε περιόδου. 4. Με την αποδοχή της αίτησης, το κάθε μέλος λαμβάνει έναν κωδικό αριθμό και εγγράφεται στο μητρώο μελών. 5. Μέλη στο Artfygio μπορούν να εγγραφούν και ανήλικοι διαμέσου του κηδεμόνα τους. Τότε στη φόρμα της αίτησης συμπεριλαμβάνονται τόσο τα στοιχεία του ανηλίκου όσο και του κηδεμόνα. Ενώ στο μέρος της υπεύθυνης δήλωσης περιλαμβάνεται ένα σημείο στο οποίο ο κηδεμόνας δηλώνει τα στοιχεία των ατόμων που παραλαμβάνουν το παιδί από τους χώρους δραστηριοτήτων του Artfygio και αν πρόκειται για παιδί άνω των 12 ετών αν του επιτρέπει να προσέρχεται και να αποχωρεί μόνο του από τους χώρους δραστηριοτήτων του Artfygio. Πρότυπο αίτησης εγγραφής ανήλικου μέλους συντάσσεται, επίσης, από τη γραμματεία της ΑΜΚΕ. Άρθρο 4 Δικαιώματα μελών 1. Τα μέλη έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στις δράσεις του Artfygio τις οποίες έχουν δηλώσει στην αίτηση συμμετοχής και για τις οποίες καταβάλουν την αντίστοιχη συνδρομή ή στις δράσεις που προσφέρονται για όλα τα μέλη της ΑΜΚΕ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από την περιγραφή της δραστηριότητας (π.χ. η συμμετοχή περιορίζεται μόνο σε συγκεκριμένες ηλικιακές κατηγορίες). 2. Τα μέλη έχουν δικαίωμα να προτείνουν την οργάνωση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων είτε ad hoc είτε σε μόνιμη βάση στους υπεύθυνους της ΑΜΚΕ. 3. Τα μέλη έχουν δικαίωμα διαγραφής από μία ή περισσότερες δραστηριότητες, κατόπιν αίτησής τους. Σε αυτή την περίπτωση διακόπτουν την καταβολή οποιασδήποτε συνδρομής σχετίζεται με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα και έπεται της ημερομηνίας της αίτησης. Επιστροφή συνδρομής που έχει καταβληθεί δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί για λογιστικούς λόγους, ακόμη και αν τα μέλη δεν συμμετείχαν τελικά στη συγκεκριμένη δραστηριότητα. 4. Τα μέλη έχουν δικαίωμα να προτείνουν τροποποιήσεις στον εσωτερικό κανονισμό του Artfygio. Άρθρο 5 Υποχρεώσεις μελών 1. Τα μέλη υποχρεούνται να ακολουθούν τον εσωτερικό κανονισμό και τις οδηγίες των υπευθύνων και των εκπαιδευτών. 3/9

4 2. Τα μέλη υποχρεούνται κατά την αίτησή τους να δηλώνουν τυχόν προβλήματα υγείας και ότι έχουν συμβουλευτεί ιατρό για τη συμμετοχή τους στις δραστηριότητες του Artfygio 3. Τα μέλη υποχρεούνται να ενημερώνουν το Artfygio για οποιαδήποτε αλλαγή των στοιχείων που συμπλήρωσαν κατά την αίτηση εγγραφής τους. 4. Τα μέλη υποχρεούνται κατά το δυνατόν να παρακολουθούν το σύνολο του προγράμματος των δραστηριοτήτων για τις οποίες έχουν δηλώσει συμμετοχή. 5. Τα μέλη οφείλουν να καταβάλουν τις μηνιαίες συνδρομές τους την πρώτη εβδομάδα του μήνα. 6. Τα μέλη προσέρχονται στους χώρους δραστηριοτήτων με τον κατάλληλο ρουχισμό και εξοπλισμό, όπως έχει αυτός οριστεί από τους υπεύθυνους κάθε δραστηριότητας. 7. Τα μέλη προσέρχονται στους χώρους των δραστηριοτήτων την ώρα που ορίζει το πρόγραμμα των δραστηριοτήτων. Οι δραστηριότητες αρχίζουν 5 μετά την προγραμματισμένη έναρξη και τελειώνουν 5 νωρίτερα, προκειμένου να υπάρχει επαρκής χρόνος για μετάβαση από τη μία δραστηριότητα στην άλλη. 8. Οι γονείς των ανηλίκων, οφείλουν να προσέρχονται εγκαίρως κατά τη λήξη προκειμένου να παραλαμβάνουν τους ανηλίκους. Δεν υποχρεούνται να βρίσκονται στο χώρο διεξαγωγής των δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια του προγράμματος, εκτός αν έχει οριστεί αλλιώς από τον υπεύθυνο της κάθε δραστηριότητας (π.χ. για δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους). 9. Τα μέλη του Artfygio υποχρεούνται να εφαρμόζουν όλους τους κανόνες συμπεριφοράς και υγιεινής που αρμόζουν σε κοινόχρηστους χώρους. 10. Για λόγους προαγωγής υγείας και προστασίας των ανήλικων μελών, το κάπνισμα δεν επιτρέπεται σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους διεξαγωγής δραστηριοτήτων του Artfygio. 11. Καθώς βασικός στόχος του Artfygio είναι η προώθηση της δημιουργικής ψυχαγωγίας και της χαλάρωσης, δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων κατά τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων και θα πρέπει να αποφεύγεται σε όλους τους χώρους διεξαγωγής των δραστηριοτήτων συμπεριλαμβανομένων και των χώρων αναμονής. 12. Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρ. 5 του καταστατικού, εάν το μέλος προβεί σε σοβαρή παράβαση των υποχρεώσεών του, όπως αυτές εκτίθενται στον εσωτερικό 4/9

5 κανονισμό του Artfygio ή σε ενέργειες αντίθετες στο σκοπό της ΑΜΚΕ, υπάρχει δυνατότητα διαγραφής του. Άρθρο 6 Δομή και Οργάνωση Δραστηριοτήτων 1. Οι δραστηριότητες του Artfygio στοχεύουν κυρίως στην ψυχαγωγία των ατόμων διαμέσου της καλλιέργειας της χορευτικής και θεατρικής έκφρασης. Εστιάζουν δηλαδή στις παραστατικές τέχνες και σε τομείς συμπληρωματικούς των παραστατικών τεχνών. 2. Οι κύκλοι δραστηριοτήτων του Artfygio είναι οι ακόλουθοι: 1 ος κύκλος: Δραστηριότητες εμπνευσμένες από το θέατρο: Πρόκειται για δραστηριότητες που χρησιμοποιούν μεθόδους και τεχνικές από τη θεατρική τέχνη, όπως είναι για παράδειγμα το θεατρικό παιχνίδι, ο αυτοσχεδιασμός, η δραματουργική ανάλυση θεατρικών κειμένων, η ιστορία θεάτρου, η προετοιμασία και το ανέβασμα μιας θεατρικής παράστασης. 2 ος κύκλος: Δραστηριότητες εμπνευσμένες από το χορό- κίνηση: Πρόκειται για δραστηριότητες που χρησιμοποιούν μεθόδους και τεχνικές από την ορχηστική τέχνη, όπως είναι ο σύγχρονος και κλασικός χορός, ο αυτοσχεδιασμός, οι παραδοσιακοί χοροί, οι χοροί της Λατινικής Αμερικής, οι ασκήσεις ενδυνάμωσης και χαλάρωσης εμπνευσμένες από τη φιλοσοφία της yoga, του pilates, του chorolates, της zumba, του hip-hop, κ.ά. 3 ος κύκλος: Δραστηριότητες εμπνευσμένες από τα εικαστικά: Πρόκειται για δραστηριότητες που χρησιμοποιούν μεθόδους και τεχνικές από τις εικαστικές τέχνες, όπως είναι η ζωγραφική, οι δημιουργικές κατασκευές, η μουσειοπαιδαγωγική, η ιστορία τέχνης, κ.ά. 4 ος κύκλος: Δραστηριότητες εμπνευσμένες από τη μουσική: Πρόκειται για δραστηριότητες που χρησιμοποιούν μεθόδους και τεχνικές από τη μουσική τέχνη, όπως είναι για παράδειγμα η μουσικοκινητική αγωγή, η ορθοφωνία, η χορωδία, μουσικά σύνολα, μουσικά όργανα (π.χ. κιθάρα, φλογέρα κ.ά.) και η μουσική παιδεία εν γένει. 5 ος κύκλος: Δραστηριότητες «Ευ Ζην»: Πρόκειται για δραστηριότητες που δεν ανήκουν στους προηγούμενους κύκλους, ωστόσο είναι ικανές να προσφέρουν πολιτιστική παιδεία και να βελτιώσουν ποιοτικά το επίπεδο της ζωής μας. Σε αυτές τις δραστηριότητες ανήκουν οι δράσεις γύρω από τη διατροφή, την ψυχολογία, την 5/9

6 παιδαγωγική, τη λογοτεχνία, τις πρώτες βοήθειες, την ποίηση, τον κινηματογράφο, την ενδυματολογία, το μακιγιάζ, κ.ά. 6 ος κύκλος: Δραστηριότητες για την Επιστήμη, την Έρευνα και τις Νέες τεχνολογίες: Πρόκειται για δραστηριότητες που συνδυάζουν τις παραστατικές τέχνες με την επιστήμη και την έρευνα, τόσο για την προώθηση των παραστατικών τεχνών όσο και για την εξέλιξη αυτών. Σε αυτόν τον κύκλο ανήκουν τα ηλεκτρονικά σεμινάρια γύρω από τις παραστατικές τέχνες, οι δράσεις web design για πολιτιστικούς και μη φορείς, 3D animation, 2D animation, τεχνικές μοντάζ με τη χρήση Η/Υ κ.ά. 3. Οι τακτικοί κύκλοι δραστηριοτήτων του Artfygio ξεκινούν από 15 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνονται 15 Ιουνίου, με διακοπή τις δύο εβδομάδες των εορτών των Χριστουγέννων και του Πάσχα οπότε και πραγματοποιούνται εποχιακές δραστηριότητες, όπως και για την περίοδο του καλοκαιριού. 4. Οι κύκλοι δραστηριοτήτων αναπροσαρμόζονται κάθε χρόνο στις αρχές Σεπτεμβρίου και ανάλογα με τις δραστηριότητες που προσφέρονται συμπληρώνεται από τα μέλη η αίτηση συμμετοχής στις δραστηριότητες. Άρθρο 7 Συνδρομές 1. Σύμφωνα με το εδ. i της παρ 1 του άρ. 7 του καταστατικού, οι συνδρομές μελών καταβάλλονται σε μηνιαία, διμηνιαία ή ετήσια βάση (ή όπως αλλιώς οριστεί), ανάλογα με τη συμμετοχή τους στις δραστηριότητες της εταιρείας. Σε περίπτωση πληρωμής συνδρομών σε ετήσια βάση παρέχεται έκπτωση 15%. 2. Κάθε μέλος έχει μία βασική δραστηριότητα τη συνδρομή της οποίας πληρώνει ολόκληρη. Ως βασική δραστηριότητα νοείται η δραστηριότητα που έχει τη μεγαλύτερη συχνότητα. Εάν ένα μέλος επιλέξει κι άλλες δραστηριότητες πέραν της βασικής του, τότε οι συνδρομές για τις επόμενες δραστηριότητες ορίζονται ως εξής: για δραστηριότητες που πραγματοποιούνται μία ώρα την εβδομάδα από 25 στα 20 ευρώ το μήνα ανά δραστηριότητα, για δραστηριότητες που πραγματοποιούνται 1,5 ώρα την εβδομάδα, από 30 στα 20 ευρώ το μήνα ανά δραστηριότητα και για δραστηριότητες που πραγματοποιούνται δύο ώρες την εβδομάδα από 35 στα 25 ευρώ το μήνα ανά δραστηριότητα. 3. Σε περίπτωση που εγγράφονται παραπάνω από ένα μέλος από την ίδια οικογένεια, τότε για το δεύτερο και τα επόμενα μέλη οι συνδρομές για τις δραστηριότητες ορίζονται ως εξής: για δραστηριότητες που πραγματοποιούνται μία ώρα την 6/9

7 εβδομάδα από 25 στα 20 ευρώ το μήνα, για δραστηριότητες που πραγματοποιούνται 1,5 ώρα την εβδομάδα, από 30 στα 20 ευρώ το μήνα ανά δραστηριότητα και για δραστηριότητες που πραγματοποιούνται δύο ώρες την εβδομάδα από 35 στα 25 ευρώ το μήνα. 4. Με απόφαση των υπευθύνων του Artfygio δύναται να τροποποιούνται τα ανωτέρω ανά καλλιτεχνική περίοδο. 5. Οι συνδρομές για τους κύκλους των σεμιναρίων «ευ ζην» και εποχιακών σεμιναρίων ορίζονται ad hoc ανάλογα με τη διάρκειά τους και το κόστος διεξαγωγής των δραστηριοτήτων. 6. Οι συνδρομές καταβάλλονται την πρώτη εβδομάδα κάθε μήνα, διμήνου ή στην αρχή του κάθε κύκλου σεμιναρίου/δραστηριότητας. Άρθρο 8 Εθελοντές 1. Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρ. 5 του καταστατικού, το Artfygio δύναται να αξιοποιεί κατά τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων του και γενικότερα για τη λειτουργία του εθελοντές. 2. Οι εθελοντές θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά μέλη της ΑΜΚΕ, να συμφωνούν με τους καταστατικούς σκοπούς της και τη γενικότερη φιλοσοφία της. 3. Οι εθελοντές συμπληρώνουν μία αίτηση εθελοντισμού, στην οποία δηλώνουν τους τομείς στους οποίους μπορούν να προσφέρουν και ενδιαφέρονται να απασχοληθούν. Πρότυπο αίτησης εθελοντισμού συντάσσεται, από τη γραμματεία της ΑΜΚΕ. 4. Η διοίκηση της ΑΜΚΕ έχει δικαίωμα να προσφέρει στους εθελοντές της, συμμετοχή άνευ συνδρομής σε μία ή παραπάνω δραστηριότητες ανάλογα με την προσφορά τους σε αυτή. 5. Οι εθελοντές υποχρεούνται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των υπευθύνων των δραστηριοτήτων στις οποίες επικουρούν. Άρθρο 9 Ανθρώπινο δυναμικό 1. Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρ. 5 του καταστατικού, το Artfygio δύναται να προσλαμβάνει ανθρώπινο δυναμικό (χοροδιδασκάλους, χορευτές, θεατρολόγους, ηθοποιούς, σκηνοθέτες, μουσειολόγους, μουσικούς, ερευνητές, παιδαγωγούς, 7/9

8 διοικητικούς υπαλλήλους, καθαριστές κ.ά.) με οποιουδήποτε είδους σύμβαση ή/και να αναθέτει σε τρίτους την εκπόνηση τμημάτων των εργασιών της. 2. Οι εργαζόμενοι στο Artfygio έχουν όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 3. Οι εργαζόμενοι στο Artfygio και ιδίως οι εκπαιδευτές του Artfygio θα πρέπει να έχουν γνώσεις στις πρώτες βοήθειες και κατά προτίμηση να έχουν παρακολουθήσει ένα πιστοποιημένο πρόγραμμα πρώτων βοηθειών (π.χ. του Ερυθρού Σταυρού). 4. Οι εκπαιδευτές του Artfygio πρέπει να βρίσκονται στο χώρο έναρξης των δραστηριοτήτων του Artfygio 10 πριν την προγραμματισμένη έναρξη για την υποδοχή των εκπαιδευομένων και για τυχόν προετοιμασία τους. 5. Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να τηρούν αυστηρά το πρόγραμμα δραστηριοτήτων και να έχουν στο νου τους ότι οι δραστηριότητες αρχίζουν 5 μετά την προγραμματισμένη έναρξη και τελειώνουν 5 νωρίτερα, προκειμένου να υπάρχει επαρκής χρόνος για μετάβαση από τη μία δραστηριότητα στην άλλη. 6. Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να είναι πάντα προετοιμασμένοι για τη διεξαγωγή της δραστηριότητας (σχέδιο δραστηριότητας, μουσικές επιλογές, εξοπλισμός, βοηθητικό υλικό κτλ.) και να έχουν συνεννοηθεί από πριν με τη γραμματεία της ΑΜΚΕ ώστε να έχουν διαθέσιμο τον απαραίτητο τεχνολογικό ή άλλο εξοπλισμό. 7. Οι εκπαιδευτές, σε συνεργασία με τη γραμματεία του Artfygio, υποχρεούνται να συντάξουν ένα ενημερωτικό προς τα μέλη του Artfygio, το οποίο θα περιλαμβάνει τα εξής: περιγραφή της δραστηριότητας, ιστορικά και εγκυκλοπαιδικά στοιχεία για τη δράση, οδηγίες προς τους συμμετέχοντες για την προετοιμασία τους πριν τη δραστηριότητα, το ρουχισμό και τον εξοπλισμό που πρέπει να διαθέτουν. Θα είναι χρήσιμο κατά την περίοδο διεξαγωγής της δραστηριότητας, οι εκπαιδευτές να ετοιμάζουν έντυπο υλικό προς τους συμμετέχοντες ή προς τους γονείς για το πως μπορούν να εξελίξουν και στον υπόλοιπο χρόνο τους, τις πληροφορίες που επεξεργάζονται και τα στοιχεία τα οποία δουλεύουν στο Artfygio. 8. Στις υποχρεώσεις των εκπαιδευτών είναι και η διοργάνωση προετοιμασία επιδείξεων-παραστάσεων. Στα πλαίσια αυτών των διοργανώσεων που στοχεύουν στην ανάδειξη της δουλειάς του κάθε εκπαιδευτή, οι εκπαιδευτές θα χρειαστεί να συμμετέχουν σε πρόβες για κάθε εκδήλωση και εκτός ωραρίου εργασίας. 9. Οι εκπαιδευτές οφείλουν να συμμετέχουν, εφόσον τους ζητηθεί, σε δράσεις προώθησης των δραστηριοτήτων του Artfygio, όπως παραστάσεις, διαφημιστικές 8/9

9 καμπάνιες, φωτογραφίσεις, βιντεοσκοπήσεις, τα οποία θα λάβουν δημοσιότητα με ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα. Άρθρο 10 Φιλοσοφία Η κοινότητα του Artfygio (μέλη, κηδεμόνες των ανήλικων μελών, εθελοντές και εργαζόμενοι) θα πρέπει να γνωρίζουν τα ακόλουθα σχετικά με τη φιλοσοφία της AMKE: 1. Το Artfygio δεν είναι σχολή, σχολείο, εκπαιδευτήριο, φροντιστήριο. Είναι ένα χώρος ελεύθερης καλλιτεχνικής έκφρασης, ο οποίος στοχεύει στην καλλιέργεια της φαντασίας, της δημιουργικότητας και του αυτοσχεδιασμού. Ως εκ τούτου δεν ακολουθείται κάποιο αυστηρό σύστημα εκπαίδευσης-σχολής για οποιαδήποτε από τις τέχνες, οι οποίες αναπτύσσονται στο Artfygio. 2. To Artfygio, πέρα από χώρος καλλιτεχνικής έκφρασης είναι και χώρος ψυχαγωγίας. Δεδομένης της ψυχολογικής πίεσης που δέχονται ενήλικες και ανήλικοι από τις υπόλοιπες υποχρεώσεις της ζωής τους και τη γενικότερη οικονομική και κοινωνική κατάσταση, οι δραστηριότητες του Artfygio δεν παίρνουν σε καμία περίπτωση τη μορφή μαθήματος. Οι διορθώσεις και οι οδηγίες, που δίνονται από τους εκπαιδευτές, έχουν τη μορφή ευγενικής παρότρυνσης και σε καμία περίπτωση τη μορφή επίπληξης τόσο στα ενήλικα όσο και στα ανήλικα μέλη. 3. Το Artfygio αποτελεί μία κοινότητα ανοιχτή στα μέλη της και σε νέες ιδέες και δραστηριότητες που μπορούν να πραγματοποιηθούν ακόμη και από τα ίδια τα μέλη, στα πλαίσια δραστηριοτήτων αλληλοδιδασκαλίας. 4. Φιλοσοφία μας: «Να ζούμε την κάθε στιγμή με το μυαλό και το σώμα μας σε εγρήγορση» και «Να αντιμετωπίσουμε την οικονομική και κοινωνική κρίση με πολιτισμό!» 9/9

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κηφισιάς Αρ.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κηφισιάς Αρ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κηφισιάς Αρ. 201/2015 41 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Σκοπός Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΟΓΟΥ KINDERGARTEN GRUNDSCHULE DES VEREINS FÜR GRIECHISCH-DEUTSCHE ERZIEHUNG

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΟΓΟΥ KINDERGARTEN GRUNDSCHULE DES VEREINS FÜR GRIECHISCH-DEUTSCHE ERZIEHUNG ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΟΓΟΥ KINDERGARTEN GRUNDSCHULE DES VEREINS FÜR GRIECHISCH-DEUTSCHE ERZIEHUNG Athener Schule ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 25ης Μαρτίου & Δημ.

Διαβάστε περισσότερα

"Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων

Άθληση για Όλους Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων "Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων Επιµέλεια Έκδοσης: Αθανάσιος Κουστέλιος Πρόλογος «...η Δημόσια Υγεία είναι επένδυση για τη διατήρηση και βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας...»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ του ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ E.M.E.D.O.F. «Ελένη Κοκκώνη»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ του ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ E.M.E.D.O.F. «Ελένη Κοκκώνη» Ιδιωτικό Ελληνογαλλικό Νηπιαγωγείο «Ελένη Κοκκώνη» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ του ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ E.M.E.D.O.F. «Ελένη Κοκκώνη» Σχολικό έτος 2014-2015 Γιάννη Ρίτσου 5, 17455 Άλιμος Τηλ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ Λαµβάνοντας υπόψιν ως πλαίσιο τον Κανονισµό Λειτουργίας ηµοτικών και Κοινοτικών Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου Παιδικών

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κολλεγίου Ανατόλια ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ( κατά τον Νόμο 682 / 77, άρθρο 11, παράγρ. 1 ) EΙΣΑΓΩΓΗ 3 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση: Αθηνών 31, Άνω Λιόσια T.K. 13341 Tηλ. / Fax: 210-24.86.775-776

Δ/νση: Αθηνών 31, Άνω Λιόσια T.K. 13341 Tηλ. / Fax: 210-24.86.775-776 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άνω Λιόσια, 21/11/2014 ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ (Κ.Ε.ΔΗ.Φ)» Δ/νση: Αθηνών 31, Άνω Λιόσια T.K. 13341 Tηλ. / Fax: 210-24.86.775-776 ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας»

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Επικαιροποιημένη Έκδοση μετά τη λήξη της Πιλοτικής Φάσης Επωνυμία: ENVIROMETRICS ΤΕΧΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 2014-2015 Δημοτική Ενότητα Γέρακα 1. Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα ΚΛΕΙΤΑΡΧΟΥ & ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΤΗΛ: 210 6619937 FAX: 210 6619938 09:00 17:00 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Εργαστήρι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - KΑΛΟ ΤΑΞΗΒΗ

ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - KΑΛΟ ΤΑΞΗΒΗ ΟΡΟΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - KΑΛΟ ΤΑΞΗΒΗ 1. Αντικείμενο του Ενέργειας. Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «PEPSICO HBH Ε.Π.Ε.» και έδρα στον Άγιο Στέφανο Αττικής (22 ο χλμ ΕΟ Αθηνών-Λαμίας)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 1 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 2 Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Υ Η «Ακαδημία των Πολιτών» (Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία), ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2010 με διοικητική έδρα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Μαθητών-Γονέων

Εγχειρίδιο Μαθητών-Γονέων Εγχειρίδιο Μαθητών-Γονέων ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ 2.1 Mission Statement 2.2 Ακαδημαϊκός στόχος 3. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΒ (ΙΒΟ) 3.1 Αποστολή του οργανισμού ΙΒ

Διαβάστε περισσότερα

Προσλήψεις Αναπληρωτών και Ωρομισθίων

Προσλήψεις Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Προσλήψεις Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Ο οδηγός αυτός αναφέρεται με συνοπτικό τρόπο στην διαδικασία πρόσληψης Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον οδηγό αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ E-LEARNING ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 -

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 - - 1 - Οδηγός Χρηματοδότησης Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας χρηματοδότησης οδηγός - 2 - ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ περιεχόμενα Πρόλογος 1. Κεφάλαιο πρώτο 5 7 9 10 12 Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Α ΜΕΡΟΣ... 3 Ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης... 3 1. Εννοιολογικές

Διαβάστε περισσότερα

MEMBER OF THE CPLOL-LCSTL

MEMBER OF THE CPLOL-LCSTL 1 ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοπεδικών - Λογοθεραπευτών κρίνει σκόπιµο αλλά και σηµαντικό να καθορίσει τα βασικά κριτήρια της αρχικής εκπαίδευσης στη Λογοπεδική, όπως αυτά καθορίζονται σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013 Συντελεστές Την έντυπη έκδοση του οδηγού επιμελείται συστηματικά κάθε χρόνο η Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, την οποία ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΠΙΔ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΠΑΓΚΑΛΟΥ & ΚΙΜΩΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑ Τ.Κ.: 19200 ΤΗΛ:210 5565606-609 Eλευσίνα : 13-05-2015 ΦΑΞ: 210 5565606 Aρ. Πρωτ.: 151 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας Ολοκληρωμένου Κέντρου για Άτομα με Διαταραχές του φάσματος του Αυτισμού Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές

Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας Ολοκληρωμένου Κέντρου για Άτομα με Διαταραχές του φάσματος του Αυτισμού Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία Πρόνοια 2000-2006» Οδηγός Οργάνωσης και Λειτουργίας Ολοκληρωμένου Κέντρου για Άτομα με Διαταραχές του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 3 1.1 1.2 2 ΑΡΘΡΟ 259 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (E-Learning)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (E-Learning) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (E-Learning) Ιούλιος 2014 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Μέρος Α Όροι φοίτησης και παρακολούθησης Προγράμματος 1. Εγγραφή σε Πρόγραμμα 1.1 Ο/η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 7 1.1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ 8 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 12 ΠΡΑΞΕΩΝ 2.1 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Νηπιαγωγείου - Δημοτικού

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Νηπιαγωγείου - Δημοτικού ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Νηπιαγωγείου - Δημοτικού Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ - ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Το Σχολείο «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» ανήκει στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου του Μοναχικού Τάγματος των Αδελφών των Χριστιανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Α3)

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Α3) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (ΛΑΕΚ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΕΚ 0,45% ΕΤΟΥΣ 2006 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2011 ΤΟΜΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Κάθε μέρα καθένας μας είναι υπεύθυνος, μέσω των ενεργειών του, για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε ο ένας τον άλλον, τους πελάτες μας, τους προμηθευτές και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΚΑΚΑΡΟΥΔΗ ΠΑΠΑΔΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΤΣΙΜΠΙΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΟΥΡΔΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα