ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ «Υπηρεσίες συντήρησης βελτίωσης και λειτουργίας δικτύου φωτεινών σηματοδοτών 2015 >> ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη προϋπολογισμού ,00 ευρώ μαζί με τον Φ.Π.Α. 23%, η οποία συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 20 του Π.Δ. 3731του 2008,και σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.9 και 10 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α), αφορά την εργασία τακτικής συντήρησης, επιτήρησης της λειτουργίας, αποκατάστασης των ζημιών και βελτίωσης ή τροποποίησης των εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης, των κόμβων αρμοδιότητος του Δήμου Ιωαννιτών, έτους 2015 (όπως περιγράφεται παρακάτω) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1.) Οι εγκ/σεις φωτ. σηματοδότησης του Δήμου Ιωαννιτών που περιλαμβάνονται στο αντικείμενο της παρούσας Μελέτης είναι οι παρακάτω: α/α ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Σηματοδοτούμενος οδικός κόμβος 1 Β. Ηπείρου /Βηλαρά /Παπατούκου (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ) 2 Β. Ηπείρου /Μεγ. Αλεξάνδρου (ΣΚΟΡΠΙΟΣ) 3 Σπ. Λάμπρου / Χρηστοβασίλη 4 Λεωφ. Δωδώνης/Καποδιστρίου/Τσαλδάρη (ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ) 5 Λεωφ. Δωδώνης/ Πυρσινέλα/ Σπ. Σπύρου(ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ) 6 Λεωφ.Δωδώνης/28ης Οκτωβρίου/ Μπιζανίου (ΔΙΕΘΝΕΣ) 7 28ης Οκτωβρίου/Φ.Τζαβέλλα/Χ.Τρικούπη (ΠΑΛΛΑΔΙΟ) 8 Σπ. Λάμπρου/ Χ.Πάτση/ Σουλίου (ΠΛ.ΠΑΡΓΗΣ) 9 Φιλίππου/ Παπατούκου/ (ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ) 10 Λεωφ. Δωδώνης/Κεναν Μεσσαρε (ΔΟΜΠΟΛΗ ) 11 Κεναν Μεσσαρε / Βελισαρίου ( ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ) 12 Κενα Μεσσαρε / Βεργίνας ( ΒΕΡΓΙΝΑΣ) Οι ρυθμιστές κυκλοφορίας των παραπάνω εγκ/σεων είναι κατασκευής του Ιταλ. Εργοστασίου SCAE. 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Οι προς εκτέλεση προβλεπόμενες εργασίες από την παρούσα παροχή υπηρεσιών θα είναι οι ακόλουθες: 1. Η επιτήρηση της λειτουργίας των εγκ/σεων, όπως αυτή περιγράφεται στην παρούσα Μελέτη, η επιθεώρησή τους σε τακτά χρονικά διαστήματα, καθώς και οι εργασίες προληπτικής (τακτικής) συντήρησης τούτων. 2. Οι εργασίες έκτακτης συντήρησης (αποκατάστασης βλαβών) των εγκαταστάσεων. 1 από 22

2 3. Η αποκατάσταση ζημιών των εγκαταστάσεων από δυναμικά και άλλα ενδεχομένως αίτια, εντός των ορίων της υφιστάμενης πίστωσης. Αναλυτικά οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεσθούν, καθώς και η τιμή μονάδος τους με την οποία θα αποζημιώνεται ο Παροχος, περιγράφονται στο ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ και είναι αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας μελέτης. 2.1 Επιτήρηση της λειτουργίας, επιθεώρηση των εγκαταστάσεων και εργασίες προληπτικής (τακτικής) συντήρησής Αναλυτικότερα, οι εργασίες που θα αφορούν την επιτήρηση και επιθεώρηση των εγκ/σεων προς διαπίστωση της καλής τους λειτουργίας, καθώς και της προληπτικής (τακτικής) συντήρησής τους, περιλαμβάνουν για τον Πάροχο τις παρακάτω υποχρεώσεις: Ο Πάροχος θα πρέπει να προβαίνει στην περιοδική οπτική και φυσική επιτόπια επιθεώρηση των εγκαταστάσεων, με σκοπό την επιβεβαίωση της κατάστασης κανονικής λειτουργίας τους και στην αντίθετη περίπτωση στην επέμβαση για την αποκατάστασή της. Ο Πάροχος οφείλει να διενεργεί την επιτόπια αυτή επιθεώρηση όλων των εγκ/σεων μια φορά ανά 15- θήμερο. Κατά την παραπάνω αναφερόμενη περιοδική επιθεώρηση των σηματοδοτών το προσωπικό του Παρόχου οφείλει να προβαίνει στην διαπίστωση αφενός ενδεχόμενης ύπαρξης καμένων λαμπτήρων στους επιθεωρούμενους κόμβους, με σκοπό την άμεση αντικατάστασή τους και αφετέρου στον μακροσκοπικό έλεγχο της ορθής λειτουργίας των ανιχνευτών κυκλοφορίας. Διευκρινίζεται ότι προκειμένου να μεταβιβασθεί στον Πάροχο η ευθύνη της αντικατάστασης καμένων λαμπτήρων σε κάθε τακτική επιθεώρηση των εγκ/σεων, τούτος θα πρέπει κατά την έναρξη των εργασιών του παρόντος να προβεί προληπτικά στην άμεση ολική αντικατάσταση των λαμπτήρων των σηματοδοτών καθώς και στην τακτική καθολική τους συντήρηση, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παράγ παρακάτω, αποζημιούμενος κατάλληλα, σύμφωνα με τα αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου της μελέτης του έργου. Αποτελεί επίσης υποχρέωση του Παρόχου, έπειτα από κάθε επιθεώρηση, η αναφορά στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία των ενδεχομένων συμβάντων (βλαβών, ζημιών, φθορών) καθώς και ο εντοπισμός τυχόν εμποδίων (πινακίδες, κλαδιά κ.λ.π.) που παρεμποδίζουν την ορατότητα των σηματοδοτών, τα οποία τούτος οφείλει επίσης να επισημάνει, προκειμένου η Υπηρεσία να ενεργήσει κατάλληλα για την επανόρθωση της κανονικής ορατότητος. Συμπληρωματικά προς τις ανωτέρω περιγραφόμενες υποχρεώσεις του Παρόχου σε ό,τι αφορά την περιοδική επιθεώρηση εγκ/σεων, προβλέπεται τούτος να προβεί και στις ακόλουθες ενέργειες: 2.1.2) Προληπτική συντήρηση ρυθμιστών κυκλοφορίας Ο Πάροχος υποχρεούται να προβεί κατά την έναρξη των εργασιών στον τακτικό έλεγχο της καλής λειτουργίας, στην προληπτική συντήρηση των συσκευών ρύθμισης κυκλοφορίας και στον εσωτερικό καθαρισμό από σκόνες και λοιπούς ρύπους των ερμαρίων και των λειτουργικών βαθμίδων (πλακετών) τόσο των ρυθμιστών, όσο και των ερμαρίων μικτονόμησης 1α. Στον έλεγχο καλής λειτουργίας περιλαμβάνεται ο πλήρης έλεγχος του σηματοδοτικού προγράμματος που είναι ενταμιευμένο στην μνήμη εκάστου ρυθμιστού, της σηματασφάλισης και των λοιπών συστημάτων με τα οποία ελέγχεται η ασφάλεια που παρέχουν στην κυκλοφορία οι ρυθμιστές, ο έλεγχος της κανονικής λειτουργίας του συντονισμού και των διατάξεων της νυκτερινής αναλαμπής όπως και η περιοδική 2 από 22

3 επικαιροποίηση των ωρολογιακών διατάξεων του ρυθμιστού, ιδιαιτέρως σε περίπτωση αλλαγής της ώρας (θερινή - χειμερινή). Οι δραστηριότητες αυτές του Παρόχου θα καταγράφονται αναλυτικά σε Δελτίο Συμβάντων με ημερομηνία την αντίστοιχη της πραγματοποίησης αυτής της προληπτικής συντήρησης και ελέγχου ) Καθολική συντήρηση φωτ. σηματοδοτών Ο Πάροχος υποχρεούται επίσης να προβεί κατά την έναρξη των εργασιών στην καθολική συντήρηση των σηματοδοτών, ήτοι στην προληπτική ολική αλλαγή των λαμπτήρων της κόκκινης και της πράσινης ένδειξης των σηματοδοτών (οχημάτων & πεζών) με τον παράλληλο υγρό καθαρισμό των κατόπτρων και κρυστάλλων του οπτικού συστήματος των σηματοδοτών, όπως αναφέρεται λεπτομερέστερα στα οικεία συμβατικά τεύχη του Τιμολογίου της μελέτης. Η διάρκεια εκτέλεσης των ως άνω εργασιών προληπτικής συντήρησης δεν θα πρέπει να υπερβεί τις 10 εργάσιμες ημέρες. 2.2) Άρση βλαβών των εγκ/σεων (έκτακτη συντήρηση) Η άρση των ενδεχομένων βλαβών των εγκ/σεων πρέπει να ολοκληρώνεται μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, ανάλογο της φύσεως της βλάβης. Η διαπίστωση περί ύπαρξης βλαβών θα γίνεται είτε από το προσωπικό του Παρόχου κατά τις τακτικές επιθεωρήσεις που θα γίνονται έπειτα από επιτόπια επίσκεψη, είτε κατά περίπτωση τηλεματικά σε ό,τι μεν αφορά τις εγκαταστάσεις της κεντρικής περιοχής της πόλης με την βοήθεια του υφιστάμενου Συστήματος Τηλεεπιτήρησης, σε ό,τι δε αφορά τις αυτόνομα λειτουργούσες εγκ/σεις με τη βοήθεια των διατάξεων από το αρμόδιο προσωπικό. Η προειδοποίηση περί υφιστάμενης βλάβης θα μπορεί να πραγματοποιείται οσάκις διαπιστώνεται και από την ίδια την Υπηρεσία, οποτεδήποτε τούτη πληροφορείται το συμβάν, η οποία και θα ειδοποιεί σχετικά τον Πάροχο προκειμένου τούτος να ενεργήσει κατάλληλα για την άρση της βλάβης. Η Υπηρεσία εξάλλου θα πρέπει να ενημερώνεται από τον Πάροχο τόσο για την ύπαρξη ενδεχόμενης βλάβης (εφόσον η διαπίστωση έγινε από το προσωπικό του), όσο και για την αποκατάστασή της, ο δε Πάροχος οφείλει να ενεργεί ανάλογα, ενημερώνοντας το ταχύτερο τον Επιβλέποντα Μηχ/κό της Υπηρεσίας σχετικά με τα όποια συμβάντα και καταγράφοντας τούτα στο Ημερήσιο Δελτίο Συμβάντων, το οποίο και θα επέχει θέση Ημερολογίου του Έργου. (Ιδε σχετική παραγρ. 2.5 της παρούσας). Η τήρηση Ημερησίου Δελτίου Συμβάντων, επιβάλλεται να γίνεται από τον Πάροχο μέσω του Διαδικτύου (INTERNET) με βάση τυποποιημένες διαδικασίες και ψηφιακά αρχεία της αποδοχής της Υπηρεσίας, ώστε να υπάρχει από πλευράς της τελευταίας η δυνατότητα ταχείας ενημέρωσής της για τα συμβαίνοντα. Ο Πάροχος υποχρεούται σε περίπτωση βλάβης εξ αιτίας της οποίας τέθηκε εκτός λειτουργίας μία εκ των συντηρούμενων εγκ/σεων, να επεμβαίνει το βραδύτερο εντός των δύο επόμενων εργασίμων ημερών (χρόνος απόκρισης), και να αντικαθιστά απασχολούμενος εντός του εργασίμου ωραρίου, κάθε κατεστραμμένο εξάρτημα είτε ανταλλακτικό, ώστε η εγκατάσταση να επαναλειτουργήσει στο μικρότερο δυνατό χρονικό διάστημα. Ειδικότερα, εφόσον το ανταλλακτικό συμπεριλαμβάνεται σε αντίστοιχο άρθρο του Τιμολογίου, τότε θα πρέπει να ενημερώνεται η Υπηρεσία και το υπόψη ανταλλακτικό είτε να επισκευάζεται από τον Πάροχο για να ξαναχρησιμοποιηθεί - εφόσον τούτο είναι γι αυτόν εφικτό - είτε να αντικαθίσταται με καινούριο, τούτος δε να αποζημιώνεται σύμφωνα με την αντίστοιχη τιμή μονάδος του συμβατικού Τιμολογίου για την επισκευή που μεσολάβησε είτε για το 3 από 22

4 ανταλλακτικό εξάρτημα που τούτος χρησιμοποίησε στην αποκατάσταση της βλάβης. Διευκρινίζεται ότι η ύπαρξη καμμένων λαμπτήρων σε φωτ. σηματοδότες των εγκ/σεων που πρόκειται να συντηρούνται, η διαπίστωση της οποίας θα πραγματοποιείται από την Υπηρεσία, είτε από τρίτους που θα ενημερώνουν σχετικά την Υπηρεσία, στο ενδιάμεσο διάστημα μεταξύ των διαδοχικών (ανά 15-θήμερο) επιθεωρήσεων των εγκ/σεων στις οποίες θα προβαίνει ο Πάροχος δεν θα θεωρούνται βλάβες. Η Υπηρεσία θα μπορεί να εντέλλεται εάν κατά την κρίση της είναι απαραίτητη η άμεση (το πολύ εντός των επόμενων δύο εργάσιμων ημερών) επέμβαση του Παρόχου για την αντικατάσταση εν προκειμένω των καμμένων λαμπτήρων, πριν από την επόμενη επικείμενη επιθεώρηση, αποζημιώνοντας όμως κατάλληλα τον Πάροχο με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου που αφορούν μεμονωμένη αντικατάσταση λαμπτήρα χαμηλού και/είτε αναρτημένου φωτ. σηματοδότη. Εάν εξ αιτίας καμμένων λαμπτήρων, κάποια εκ των προς συντήρηση εγκαταστάσεων τίθεται εκτός λειτουργίας, το συμβάν θα θεωρείται βλάβη και ο Πάροχος θα είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει τους συγκεκριμμένους λαμπτήρες που κάηκαν, επαναφέροντας την εγκατάσταση σε κανονική λειτουργία, χωρίς ιδιαίτερη για τον σκοπό αυτόν αποζημίωση. 2.3 Αποκατάσταση φθορών/ζημιών από δυναμικά αίτια Στην έννοια της αποκατάστασης των φθορών/ζημιών περιλαμβάνεται η επαναφορά της εγκατάστασης στην αρχική της μορφή, έπειτα από φθορά ή ζημία που μεσολάβησε και οφείλεται είτε σε δυναμικό αίτιο (όπως π.χ. πρόσκρουση οχήματος) είτε σε οποιαδήποτε άλλη αιτία για την οποία δεν είναι δυνατόν να αποδοθεί άμεση ευθύνη στον Πάροχο, όπως πχ. αν η ζημία προκλήθηκε από διαταραχές στην τάση του δικτύου παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, από πτώση κεραυνών, από ζημίες λόγω εκτέλεσης εργασιών από τρίτους (εκσκαφές ή παρόμοιου είδους δραστηριότητες), από δράση τρωκτικών, από ζημίες είτε βανδαλισμούς σε ομαδικές ή μεμονωμένες εκδηλώσεις διαφόρων ατόμων ή κατά την διάρκεια ταραχών κ.λ.π. Η διαπίστωση για τις ζημίες και/είτε η ειδοποίηση του Παρόχου για την ύπαρξή τους, θα γίνεται με αντίστοιχο τρόπο προς εκείνον που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγρ. 2.2 για τις βλάβες των εγκ/σεων. Η αποκατάσταση των ζημιών θα γίνεται σε χρόνο ανάλογο προς την έκταση και την σοβαρότητά τους. Οι βασικότερες από τις εργασίες αποκατάστασης ζημιών που αναφέρονται παρακάτω ενδεικτικά, θα εκτελούνται ύστερα από ενημέρωση της Υπηρεσίας και την σχετική γραπτή και/είτε προφορική εντολή της, αφού γίνει ο εντοπισμός της ζημίας στον τόπο του έργου: α) H επισκευή της συσκευής ρύθμισης και είτε των ανιχνευτών της κυκλοφορίας ή των διατάξεων επικοινωνίας, που ενδεχόμενα έχουν υποστεί ζημία από αίτια, όπως τα αναφερόμενα στα προηγούμενα εδάφια, για τα οποία δεν θα ευθύνεται ο Πάροχος. β) Η αντικατάσταση σηματοδοτών, ιστών ή κιβωτίου μικτονόμησης 1Α που καταστράφηκαν από αιτίες, όπως οι προαναφερόμενες. γ) Η αναζήτηση, ο εντοπισμός και η αποκατάσταση βραχυκυκλώματος είτε θέσης διακοπής της συνέχειας των αγωγών καλωδίων, σε υπόγειο ηλεκτρικό δίκτυο της σηματοδότησης. δ) Η αποκατάσταση ζημιών των φωρατών κλήσης πεζών και/είτε των αντίστοιχων διατάξεων για άτομα με προβλήματα στην όραση (ΑΜΕΑ). Η έκταση των παραπάνω αποκαταστάσεων ζημιών, θα περιορίζεται εντός του πλαισίου της εγκεκριμένης πίστωσης. 4 από 22

5 Ο Πάροχος του έργου θα πρέπει να αναφέρει στο Ημερήσιο Δελτίο Συμβάντων το περιστατικό, καθώς και τον τρόπο περιέλευσης εις γνώση του της πληροφορίας περί δυσλειτουργίας της διασταύρωσης στην οποία διαπιστώθηκε η υπόψη ζημία. Ο Πάροχος θα πρέπει επίσης να διατηρεί απόθεμα σε κατάλληλη ποσότητα για καθένα είδος από τα υλικά που απαρτίζουν τις εγκαταστάσεις έτσι ώστε να έχει την δυνατότητα της άμεσης επέμβασης προς αποκατάσταση των ζημιών. Διευκρινίζεται επίσης ότι καθόσον αφορά τους ρυθμιστές, στην έννοια του αποθεματικού νοείται η ύπαρξη κάθε είδους δομικών μονάδων (πλακετών), ερμαρίων κλπ., από αυτές που συνθέτουν τους υπό συντήρηση ρυθμιστές και ανιχνευτές κυκλοφορίας. 2.4) Προσωπικό επεμβάσεων. Μετά την υπογραφή της σύμβασης, ο Πάροχος είναι υποχρεωμένος να διατηρείται σε ετοιμότητα (βάρδια) και να δραστηριοποιείται εντός των εργασίμων ωρών των ηλεκτρ.καταστημάτων, προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα ταχείας επέμβασης προς αποκατάσταση ενδεχόμενης βλάβης είτε έκτακτης ανάγκης που θα παρουσιασθεί. Η Υπηρεσία -όπως προαναφέρθηκε- θα πρέπει να ενημερώνεται άμεσα τόσο για την ύπαρξη ενδεχόμενης βλάβης είτε ζημίας όσο και για την αποκατάσταση τούτων. 2.5) Τήρηση από τον Πάροχο «Ημερολογίου Συντήρησης» και πρόσβαση μέσω διαδικτύου 2.5.1) Ο Πάροχος υποχρεούται να τηρεί ψηφιακή βάση δεδομένων στην οποία να περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία των Δελτίων Αναφορών, των Βλαβών/Ζημιών και των εργασιών Τακτικής Συντήρησης τα στοιχεία αυτά τούτος πρέπει ανελλιπώς να συντάσσει κατά τους όρους της παρούσας Τεχνικής Περιγραφής και να παρέχει με κατάλληλο τρόπο στην Υπηρεσία πρόσβαση σ αυτά μέσω διαδικτύου, με σκοπό την άμεση ενημέρωσή της ) Οι πληροφορίες που ο Πάροχος υποχρεούται να καταχωρεί στην παραπάνω αναφερόμενη βάση δεδομένων μαζί με το «ιστορικό» των ενεργειών του αρμόδιου προσωπικού για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων, θα περιλαμβάνονται στις ακόλουθες Αναφορές: Α. Στα Δελτία Αναφορών Βλαβών/Ζημιών Β. Στις εργασίες Τακτικής Συντήρησης Στη βάση αυτή των δεδομένων θα καταχωρούνται όλα τα στοιχεία που περιέχονται στα προαναφερόμενα δελτία, τα οποία θα είναι όπως προαναφέρθηκε συνεχώς διαθέσιμα και προσβάσιμα από πλευράς της Υπηρεσίας μέσω ιστοσελίδας στο διαδίκτυο, καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης της παροχής υπηρεσιών από τον Πάροχο. Μετά το πέρας της σύμβασης, ο Πάροχος υποχρεούται να παραδώσει στην Υπηρεσία αντίγραφα όλων των ψηφιακών αρχείων που δημιουργήθηκαν κατά τη σύνταξη των αναφορών προς την Υπηρεσία, οι οποίες καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών του, σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία μορφής pdf ή doc ή excel κτλ) ) Για την ολοκληρωμένη πληροφόρηση της Υπηρεσίας μέσω της ιστοσελίδας θα πρέπει να διατίθενται επικουρικά, είτε απλώς προς θεώρηση, είτε για εκτύπωση, οριζοντιογραφίες με τις κατόψεις όλων των ενταγμένων στο αντικείμενο της συντήρησης εγκαταστάσεων, στις οποίες θα αποτυπώνεται η αρίθμηση των ιστών, των σηματοδοτών, των φωρατών κτλ στους αντίστοιχους κόμβους. Η αρίθμηση αυτή των στοιχείων των εγκαταστάσεων έχει ως σκοπό την ταυτοποίησή τους που θα πρέπει να πιστοποιείται στις αναφορές των Επιθεωρήσεων και των Βλαβών/Ζημιών ή όποιων άλλων παρεμβάσεων. 5 από 22

6 2.5.4) Αναζήτηση δεδομένων Πληροφόρηση της Υπηρεσίας Προκειμένου να διευκολύνεται η αναζήτηση των δεδομένων της αντίστοιχης βάσης από την ιστοσελίδα του Ημερολογίου Συντήρησης για την εξακρίβωση των συμβάντων, θα πρέπει να προβλεφθούν οπωσδήποτε οι παρακάτω τρόποι αναζήτησης και εμφάνισης των δεδομένων: 1. Κατάλογος όλων των συμβάντων εν γένει 2. Κατάλογος των Δελτίων Αναφορών Βλαβών/Ζημιών 3. Κατάλογος εκκρεμών Βλαβών/Ζημιών (βλέπε Παράρτημα Α) 4. Κατάλογος Αναφορών Βλαβών/Ζημιών που έχουν ολοκληρωθεί 5. Κατάλογος των εργασιών Τακτικής Συντήρησης που εκτελέσθηκαν από τον Πάροχο, λόγω αρμοδιότητος. 6. Κατάλογος των υλικών που ενσωματώθηκαν στις εγκαταστάσεις Η αναζήτηση των δεδομένων από τους παραπάνω καταλόγους θα πρέπει να γίνεται με τη βοήθεια σύνθετων φίλτρων με αναφορά στα πεδία της υφιστάμενης αντίστοιχης βάσης. Για τη διαμόρφωση των φίλτρων, θα υπάρχει η δυνατότητα της κατά περίπτωση εφαρμογής τους σε όλα τα αντίστοιχα πεδία της βάσης και με οποιοδήποτε συνδυασμό αυτών. Για παράδειγμα, θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης των Δελτίων Αναφορών Βλαβών/Ζημιών εφαρμόζοντας φίλτρο στα πεδία με την ταυτότητα των εγκαταστάσεων και/είτε της ημερομηνίας επέμβασης ή του ονοματεπώνυμου του τεχνικού ή της κατηγορίας της εγκατάστασης κ.ο.κ., ορίζοντας για κάθε ένα από τα παραπάνω πεδία την επιθυμητή τιμή του ή το εύρος των τιμών του. Τέλος, η ιστοσελίδα του Ημερολογίου Συντήρησης θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα εκτύπωσης των παραπάνω αναφορών ή εξαγωγής αυτών σε ηλεκτρονικό αρχείο (πχ τύπου pdf, τύπου doc, τύπου excel). Ιωάννινα / /2015 Ιωάννινα / /2015 Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Μαρια Χατζηαντωνιου αρχιτέκτων μηχανικός Γεώργιος Οικονόμου ηλ/γος μηχανικός ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ / /2015 Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ορέστης Μπρικος πολίτικος μηχανικός ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 6 από 22

7 Α) ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΡΘΡΟ 1 Ο (ΗΛΜ 105) Μηνιαία συντήρηση επιτήρηση-επισκευή ρυθμιστών κυκλοφορίας και Ηλ. Πινάκων σηματοδοτών. Αφορά τον περιοδικό έλεγχο λειτουργίας, την τακτική συντήρηση και την άρση βλαβών (που δεν οφείλονται σε δυναμική αιτία) μιας εγκατάστασης σηματοδοτών και περιλαμβάνονται οι εργασίες : α) Τακτική διέλευση (ανεξάρτητα με την χρησιμοποίηση του συστήματος τηλεματικού ελέγχου) από το χώρο που καταλαμβάνει η εγκατάσταση του τεχνικού προσωπικού του αναδόχου για τον έλεγχο, την προληπτική συντήρηση και την άρση των τυχόντων βλαβών, με σκοπό την απρόσκοπτη λειτουργία της εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων των υλικών πλην της αντικατάστασης (προμήθειας και τοποθέτησης) των λειτουργικών μονάδων (πλακετών) είτε του ερμαρίου του ρυθμιστή με όλες τις εσωτερικές καλωδιώσεις και όργανα, για την προμήθεια και εγκατάσταση ή την αντικατάσταση των οποίων προβλέπεται αντίστοιχο άρθρο στο παρόν Τιμολόγιο. (θα ενημερώνεται πρώτα γραπτώς η Επίβλεψη της Υπηρεσίας και μετά, εφόσον δίδεται η έγκριση ο θα προχωρά στην αντικατάσταση αυτών των υλικών). β) Αντικατάσταση των καμένων λαμπτήρων όλων των χρωματικών ενδείξεων των σηματοδοτών που θα καούν (όχι από δυναμική αιτία) στο χρονικό διάστημα μεταξύ δύο καθολικών συντηρήσεων των σηματοδοτών (που θα γίνεται ανά 4 μήνες). γ) Χρονική προσαρμογή του κυκλοφοριακού προγράμματος, βάσει του οποίου λειτουργεί ο κόμβος, οσάκις αυτή ζητηθεί από την Υπηρεσία να πραγματοποιηθεί από τον Ανάδοχο σύμφωνα με τα στοιχεία που θα δώσει η ίδια. δ) Υποκατάσταση κατεστραμμένων κλώνων των υπογείων καλωδίων ζεύξεως και συντονισμού από υγιείς εφεδρικούς (εφόσον υπάρχουν διαθέσιμοι) και την ενημέρωση του σχετικού μητρώου μικτονόμησης των καλωδίων. ε) Επαναπροσανατολισμός των σηματοδοτών, οχημάτων και πεζών, όταν αυτός γίνεται απαραίτητος εξαιτίας δυναμικών αιτιών. Διευκρινίζεται ότι στην έννοια της εγκατάστασης σηματοδότησης, περιλαμβάνεται η συσκευή ρύθμισης της κυκλοφορίας, το modem GPRS για τον τηλεματικό έλεγχο, το κιβώτιο 1α, οι ανιχνευτές κυκλοφορίας, οι επαγωγικοί βρόχοι, οι φωρατές πεζών, οι ιστοί, οι σηματοδότες και το καλωδιακό δίκτυο, ανεξάρτητα του εάν η εγκατάσταση επεκτείνεται σε περισσότερες της μιας οδικές διασταυρώσεις. Υποχρέωση του πάροχου συντηρητή, είναι η αναφορά στην Υπηρεσία, έπειτα από την επιθεώρηση, των ενδεχομένων συμβάντων, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν εμποδίων (πινακίδες, κλαδιά κλπ), που παρεμποδίζουν την ορατότητα των σηματοδοτών, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την επανόρθωση. Επίσης στην τιμή για τον τακτικό έλεγχο, της καλής λειτουργίας του ρυθμιστή της εγκατάστασης σηματοδότη, περιλαμβάνεται και ο γενικός καθαρισμός από ρύπους κ.λ.π. του εξοπλισμού και του ερμαρίου του, ο γενικός λειτουργικός έλεγχος (σηματοασφάλιση, συντονισμός, ανιχνευτές, μπουτόν πεζών κλπ) μαζί με τη συντήρηση του αντίστοιχου ηλεκτρικού πίνακα και του κιβωτίου μικτονόμησης ΙΑ και όλων των στοιχείων του κόμβου. Στην εργασία αυτή συμπεριλαμβάνεται και η εξωτερική βαφή των ερμαρίων των ρυθμιστών κυκλοφορίας και του κιβωτίου μικτονόμησης ΙΑ με αντιοξειδωτικό αστάρι και μία στρώση χρώματος ανθεκτικού σε εξωτερικές συνθήκες (τουλάχιστον μια φορά το έτος). (1 τεμ. κόμβος ανά μήνα ) Τ.Ε. ενενήντα ( 90,00) ΑΡΘΡΟ 2 Ο (ΗΛΜ 105) 7 από 22

8 Καθολική συντήρηση των χαμηλών σηματοδοτών οχημάτων, των χαμηλών σηματοδοτών πεζών ή δύο πεδίων και των αναρτημένων σηματοδοτών οχημάτων, τουλάχιστον ανά τετράμηνο. Για την ανά τετράμηνο καθολική συντήρηση των σηματοδοτών (οχημάτων ή πεζών, χαμηλών ή αναρτημένων), περιλαμβάνεται ο καθαρισμός του κατόπτρου και του υάλινου δίσκου του σηματοδότη, η αντικατάσταση του κόκκινου και του πράσινου αντικραδασμικού λαμπτήρα (ισχύος 40W ή 75W ή 100W ανάλογα με τον σηματοδότη), συμπεριλαμβανομένης και της προμήθειας τούτου, ανεξάρτητα εάν είναι καμένος ή όχι, ο έλεγχος και η αντικατάσταση του κίτρινου (πορτοκαλί) λαμπτήρα αν είναι καμένος ή τουλάχιστον μια φορά το έτος καθώς και η συγκέντρωση και η παράδοση των αντικατασταθέντων λαμπτήρων (με τη σύνταξη αντίστοιχου πρωτοκόλλου) στις αποθήκες της Υπηρεσίας. (1 τεμ. σηματοδότης ανά τετράμηνο ) Τ.Ε. δέκα επτά (17,00) ΑΡΘΡΟ 3 ο (ΗΛΜ 105) Καθολική συντήρηση συσκευής Για τον εφάπαξ τακτικό έλεγχο καλής λειτουργίας ενός ρυθμιστή σηματοδοτικής εγκατάστασης, ήτοι για τον γενικό καθαρισμό από ρύπους κ.λ.π. την επιμελή συντήρηση και καθαρισμό όλων των βυσματικων μονάδων διατάξεων με σκοπό να εξασφαλίσει η καλή λειτουργιά του κυκλωματικού ( hardware ) εξοπλισμού του ρυθμιστή κυκλοφορίας και του ερμαρίου του, τον γενικό λειτουργικό έλεγχο τούτου και τον ιδιαίτερο έλεγχο της σηματασφάλισής του, μαζί με την συντήρηση του αντίστοιχου ηλεκτρικού πίνακα και του κιβωτίου μικτονόμησης ΙΑ, την προμήθεια και τοποθέτηση των ειδικών κλειστών έτσι ώστε να εξασφαλίζεται το κλείσιμο της θύρας του ερμαριού χωρίς κλειδαριά. Στην εργασία αυτή συμπεριλαμβάνεται και η προμήθεια και τοποθέτηση των ειδικών κλειστών έτσι ώστε να εξασφαλίζεται το κλείσιμο της θύρας του ερμαριού του ρυθμιστή κυκλοφορίας η κλειδαρια. Την εξωτερική βαφή των ερμαρίων του ρυθμιστή κυκλοφορίας και του κιβωτίου μικτονόμησης ΙΑ με αντιοξειδωτικό αστάρι και μία στρώση χρώματος ανθεκτικού σε εξωτερικές συνθήκες. Τ.Ε.: Εκατόν εξήντα πέντε ευρώ (165,00 ) Β) ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ, ΒΛΑΒΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΕΠΑΝΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ (ΑΝΕΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ). Περιλαμβάνεται οποιαδήποτε εργασία απαραίτητη για την αποκατάσταση ζημιάς που προέρχεται από βλάβη ή ζημία (δυναμική αιτία) τροποποίηση-βελτίωση ή επαναπρογραμματισμός και δεν περιγράφεται στις ανωτέρω εργασίες. Ο ανάδοχος συντηρητής θα αποζημιώνεται για την αντικατάσταση εξαρτημάτων ή ανταλλακτικών σύμφωνα με τις τιμές των παρακάτω άρθρων του εγκεκριμένου Τιμολογίου μελέτης, που αποτελεί ακολούθημα και αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας μελέτης. Η δαπάνη για τα ανταλλακτικά υλικά που τυχόν θα χρησιμοποιηθούν καθώς και για την εργασία θα καταβάλλονται εφ' άπαξ, μετά την έκδοση σχετικών παραστατικών. Όλες οι εργασίες που αναφέρονται σ αυτή την παράγραφο, θα εκτελούνται ύστερα από ενημέρωση της Υπηρεσίας και γραπτή εντολή της (με έγγραφο ή FAX ή ). ΑΡΘΡΟ 4 Ο (ΗΛΜ 52) Προμήθεια και τοποθέτηση κιβωτίου μικτονόμησης 1α Για την προμήθεια και τοποθέτηση ενός κιβωτίου μικτονόμησης 1α, συμπεριλαμβανομένης της εργασίας των ηλεκτρικών συνδέσεων και της μεταφοράς σε περίπτωση αντικατάστασης παλαιού υπάρχοντος, όλων των εξαρτημάτων από το παλαιό στο νέο κιβώτιο. Τ.Ε. τετρακόσια (400,00) 8 από 22

9 ΑΡΘΡΟ 5 Ο (ΗΛΜ 52) Προμήθεια και αντικατάσταση εξωτερικού μανδύα κιβωτίου μικτονόμησης 1α Για την προμήθεια και την αντικατάσταση του εξωτερικού μανδύα ενός κιβωτίου 1α μικτονόμησης κόμβου. Τ.Ε. διακόσια είκοσι (220,00) ΑΡΘΡΟ 6 Ο (ΗΛΜ 52) Αποξήλωση συσκευής ή κιβωτίου μικτονόμησης 1α Για την αποξήλωση μιας συσκευής ρύθμισης της κυκλοφορίας ή ενός κιβωτίου μικτονόμησης 1α, με όλες τις απαραίτητες εργασίες ηλεκτρικών αποσυνδέσεων που απαιτούνται και την μεταφορά τους στην αποθήκη της Υπηρεσίας είτε σε εργαστήριο επισκευής τους είτε τέλος σε άλλη θέση με σκοπό την επανατοποθέτηση τους. Τ.Ε. πενήντα (50,00) ΑΡΘΡΟ 7 Ο (ΗΛΜ 52) Τοποθέτηση κιβωτίου μικτονόμησης 1α Για την παραλαβή του από την αποθήκη της Υπηρεσίας ή από τη θέση ενδεχόμενης προηγούμενης αποξήλωσης του ενός κιβωτίου μικτονόμησης 1α, τη μεταφορά του στον κόμβο και την επανατοποθέτηση του με όλες τις απαραίτητες εργασίες ηλεκτρικών συνδέσεων και με τα απαιτούμενα μικροϋλικά. (1 τεμ) Τ.Ε. ενενήντα (90,00) ΑΡΘΡΟ 8 Ο (ΗΛΜ 45) Γειωτής από πλάκα γείωσης Γειωτής από πλάκα χάλκινη, πάχους 2 χιλ.., διαστάσεων 0,50Χ0,50 μ. τοποθετημένος σε τάφρο βάθους 1,00 μ., μαζί με τα καλώδια και τα υλικά σύνδεσης με τον ηλεκτρικό πίνακα. Κατά τα λοιπά θα είναι σύμφωνος προς την Προδιαγραφή της Υπηρεσίας (ΦΣ- 9/ΥΠΕΧΩΔΕ). Η εκσκαφή και η επανεπίχωση της τάφρου δεν περιλαμβάνεται στη τιμή. Τ.Ε. εκατό (100,00) ΑΡΘΡΟ 9 Ο (ΗΛΜ 105) Εγκατάσταση ρυθμιστή κυκλοφορίας, σύνδεση και θέση σε λειτουργία Για την παραλαβή του από τις αποθήκες της Υπηρεσίας είτε από θέση αποξήλωσης και την προσκόμιση επί τόπου ενός ρυθμιστή κυκλοφορίας, χωρητικότητας όπως αναφέρεται παρακάτω, την τοποθέτηση του επί υφιστάμενης βάσης, την συνδεσμολόγηση των καλωδίων ζεύξεως, παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, συντονισμού, ανίχνευσης και γείωσης του κόμβου, τον έλεγχο αντιστοιχίας σημάτων του ρυθμιστή κυκλοφορίας προς τους σηματοδότες και τους ανιχνευτές κ.λ.π., την επανανικτονόμηση (όπου απαιτείται) των σηματοδοτών, τον έλεγχο των ασφαλιστ. Διατάξεων, τον έλεγχο αλληλουχίας του προγράμματος και τέλος τη θέση σε λειτουργία του ρυθμιστή. Η αξία του ρυθμιστή δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο, αλλά μόνο η δαπάνη εργασίας και μικροϋλικών. α) Για ρυθμιστή μικρού μεγέθους (έως 7 ομάδων σηματοδοτών) Τ.Ε. τριακόσια (300,00) β) Για ρυθμιστή μεσαίου μεγέθους (8 έως 16 ομάδων σηματοδοτών) Τ.Ε. πεντακόσια (500,00) ΑΡΘΡΟ 10 Ο (ΗΛΜ 52) Προμήθεια - αντικατάσταση ερμαρίου ρυθμιστή κυκλοφορίας Για την προμήθεια ενός ερμαρίου ρυθμιστή κυκλοφορίας και για την εργασία αντικατάστασης του προηγουμένου, λόγω βλάβης τούτου από δυναμική αιτία (όπως π.χ. πρόσκρουση αυτοκινήτου) είτε λόγω φθοράς, ήτοι για την αποξήλωση του εσωτερικού εξοπλισμού του υφιστάμενου ρυθμιστή από βλαβέν ερμάριο (πλαίσια racs, τρυπωμένα 9 από 22

10 κυκλώματα, τροφοδοτ.. διατάξεις, διατάξεις ανίχνευσης, συγκροτήματα ακροδεκτών και καλωδιώσεις), τη μεταφορά του και την επανασυναρμολόγησή του στο νέο (υγιές) ερμάριο, συμπεριλαμβανομένης- μετά την περαίωση της συναρμολόγησης του ρυθμιστή κυκλοφορίας- - της γενικής δοκιμασίας του σε κατάλληλο εργαστήριο για την καλή και για τη σύμφωνη λειτουργία του αφενός προς τις Προδιαγραφές του Κατασκευαστικού Οίκου και αφετέρου προς τις απαιτήσεις του κυκλοφοριακού προγράμματος του συγκεκριμένου κόμβου. α) Για ρυθμιστή μικρού μεγέθους (έως 7 ομάδων σηματοδοτών) Τ.Ε. εξακόσια σαράντα πέντε (645,00) β) Για ρυθμιστή μεσαίου μεγέθους (8 έως 16 ομάδων σηματοδοτών) Τ.Ε. χίλια εκατόν τριάντα (1.130,00) ΑΡΘΡΟ 11 Ο (ΗΛΜ 105) Εκπόνηση κυκλοφοριακού προγράμματος κόμβου Για την εκπόνηση ενός κυκλοφοριακού προγράμματος κόμβου, σύμφωνα με τα κυκλοφοριακά στοιχεία που θα δοθούν από την Υπηρεσία. Οι κυκλοφοριακές μετρήσεις στον κόμβο δεν περιλαμβάνονται στη δαπάνη του παρόντος άρθρου. α) Για το κυκλοφοριακό πρόγραμμα χωρίς επενέργεια από την κυκλοφορία Τ.Ε. εξακόσια σαράντα πέντε (645,00) β) Για το κυκλοφοριακό πρόγραμμα με επενέργεια από την κυκλοφορία Τ.Ε. εννιακόσια εξήντα οκτώ (968,00) ΑΡΘΡΟ 12 Ο (ΗΛΜ 105) Εφαρμογή δομικού κυκλοφοριακού προγράμματος σε συσκευή 4 μέχρι 7 ομάδων σηματοδοτών Για την εργασία εφαρμογής, ενός νέου δομικού κυκλοφοριακού προγράμματος σταθερών χρόνων σε συσκευή ρύθμισης 4 μέχρι 7 ομάδων σηματοδοτών οχημάτων ή πεζών. Τ.Ε. ενενήντα επτά (97,00) ΑΡΘΡΟ 13 Ο (ΗΛΜ 105) Εφαρμογή δομικού κυκλοφοριακού προγράμματος σε συσκευή 8 μέχρι 16 ομάδων σηματοδοτών Για την εργασία εφαρμογής, ενός νέου δομικού κυκλοφοριακού προγράμματος σταθερών χρόνων σε συσκευή ρύθμισης 8 μέχρι 16 ομάδων σηματοδοτών οχημάτων ή πεζών. Τ.Ε. διακόσια είκοσι πέντε (225,00) ΑΡΘΡΟ 14 Ο (ΗΛΜ 105) Εφαρμογή κυκλοφοριακού προγράμματος με επενέργεια από την κυκλοφορία Για τη συμπλήρωση των εργασιών εφαρμογής ενός δομικού κυκλικού κυκλοφοριακού προγράμματος (σταθερών χρόνων) που αναφέρεται στα άρθρα 12 μέχρι 14 του παρόντος, προκείμενου ο ρυθμιστής να λειτουργεί και με επενέργεια από την κυκλοφορία, σύμφωνα με αντίστοιχο εκπονημένο πρόγραμμα. Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη του υπόψη άρθρου προστίθεται σε περίπτωση εφαρμογής κυκλοφοριακού προγράμματος με επενέργεια από την κυκλοφορία σε εκείνη των άρθρων 12 μέχρι 14 του παρόντος. α) Για ρυθμιστή κυκλοφορίας έως 7 ομάδων σηματοδοτών Τ.Ε. εκατόν εξήντα δύο (162,00) β) Για ρυθμιστή κυκλοφορίας 8 έως 16 ομάδων σηματοδοτών Τ.Ε. τριακόσια ογδόντα επτά (387,00) ΑΡΘΡΟ 15 Ο (ΗΛΜ 105) 10 από 22

11 Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρονικής διάταξης παλλομένου Για την προμήθεια και τοποθέτηση μιας ηλεκτρονικής διάταξης παλλομένου, ανεξάρτητης ή σε υφιστάμενο ρυθμιστή κυκλοφορίας για τη δημιουργία αναλάμπουσας βοηθητικής παλλόμενης κίτρινης ένδειξης. Τ.Ε. διακόσια σαράντα δύο (242,00) ΑΡΘΡΟ 16 Ο (ΗΛΜ 105) Επισκευή τυπωμένου κυκλώματος Για την επισκευή ενός τυπωμένου ηλεκτρονικού κυκλώματος, ανεξάρτητα από τις διαστάσεις του, που θα παραδοθεί από την Υπηρεσία για το σκοπό αυτό στον ανάδοχο. Τ.Ε. εκατόν ενενήντα τρία (193,00) ΑΡΘΡΟ 17 Ο (ΗΛΜ 105) Προμήθεια και τοποθέτηση πλακέτας ρυθμιστή ή ανιχνευτή διαστάσεων έως 10Χ20 εκ. Για την προμήθεια και παράδοση στην Υπηρεσία, ή για την προμήθεια, τοποθέτηση και κάθε ηλεκτρ. σύνδεση (εάν απαιτείται) μιας δομικής βαθμίδας ρυθμιστού κυκλοφορίας δηλαδή ενός τυπωμένου ηλεκτρονικού κυκλώματος σε πλακέτα διαστάσεων έως 10Χ20 εκ. με σκοπό την αύξηση της χωρητικότητας μιας συσκευής ρύθμισης της κυκλοφορίας ή εγκατάσταση μια ανιχνευτ. διάταξης είτε την εξασφάλιση της σύζευξης (interface) μεταξύ του ρυθμιστού και του διακομιστού (server) του συστήματος τηλεεπιτήρησης είτε την αντικατάσταση κατεστραμμένων βαθμίδων ρυθμιστή και την παράδοση τους στην Υπηρεσία. Τ.Ε. τετρακόσια πενήντα δύο (452,00) ΑΡΘΡΟ 18 Ο (ΗΛΜ 105) Προμήθεια και τοποθέτηση πλακέτας διαστάσεων έως 20Χ30 εκ. Για την εργασία που περιλαμβάνεται στο άρθρο 19 παραπάνω, αλλά για πλακέτα διαστάσεων έως 20Χ30 εκ. (1 τεμ) Τ.Ε. επτακόσια δέκα (710,00) ΑΡΘΡΟ 19 Ο (ΗΛΜ 52) Προμήθεια κεντρικής μονάδας επεξεργασίας (CPU). Για την προμήθεια και τοποθέτηση ή την παράδοση στην Υπηρεσία μιας κεντρικής μονάδας επεξεργασίας (CPU) συσκευής ρύθμισης κυκλοφορίας, ανεξάρτητα από τις διαστάσεις της πλακέτας. Τ.Ε. χίλια διακόσια ενενήντα ένα (1.291,00) ΑΡΘΡΟ 20 Ο (ΗΛΜ 105) Προμήθεια και τοποθέτηση φωτεινού σηματοδότη Για την προμήθεια και τοποθέτηση σηματοδότη ενός σηματοδότη από πολυκαρβονικό υλικό (PC), με είδος φωτ. πηγής, διαμετρ. φωτ. δίσκων (όμοια από PC) και αριθμού πεδίων όπως αναφέρεται παρακάτω, συμπεριλαμβανομένης της εργασίας της ηλεκτρικής σύνδεσης του και της διάνοιξης οπών με σπειροτόμηση εφόσον απαιτείται για τη στερέωση του στον αντίστοιχο ιστό, όπως επίσης και για την διέλευση των αγωγών σύνδεσης του προς την οριολωρίδα του ιστού, εάν οι υπάρχουσες δεν ταιριάζουν με τα αντίστοιχα κέντρα των στηριγμάτων του νέου σηματοδότη. α) Σηματοδότης οχημάτων (3 πεδίων) διαμέτρου 300 χτ., με λαμπτήρες πυρακτώσεως. Τ.Ε. τριακόσια πενήντα (350,00) β) Σηματοδότης οχημάτων (3 πεδίων) διαμέτρου κόκκινου 300 χτ. Και λοιπών 200 χτ., με λαμπτήρες πυρακτώσεως. Τ.Ε. τριακόσια (300,00) 11 από 22

12 γ) Σηματοδότης οχημάτων (3 πεδίων) διαμέτρου 200 χτ., με λαμπτήρες πυρακτώσεως. Τ.Ε. διακόσια πενήντα (250,00) δ) Σηματοδότης προειδοπ. αναλάμποντος (2 πεδίων) διαμέτρου 300 χτ., με λαμπτήρες πυρακτώσεως Τ.Ε. διακόσια εξήντα πέντε (265,00) ε) Σηματοδότης πεζών ή προειδοπ. αναλάμποντος (2 πεδίων) διαμέτρου 200 χτ., με λαμπτήρες πυρακτώσεως Τ.Ε. διακόσια (200,00) στ) Σηματοδότης οχημάτων (3 πεδίων) διαμέτρου 200 χτ., με φωτ. πηγή φωτοδιόδων (LED). Τ.Ε. τετρακόσια εξήντα (460,00) ΑΡΘΡΟ 21 Ο (ΗΛΜ 105) Αποξήλωση χαμηλού σηματοδότη Για την εργασία αποξήλωσης ενός χαμηλού σηματοδότη οχημάτων ή πεζών και τη μεταφορά του για παράδοση στις αποθήκες της Υπηρεσίας είτε προς επανατοποθέτηση του σ άλλη θέση. Τ.Ε. δέκα τέσσερα (14,00) ΑΡΘΡΟ 22 Ο (ΗΛΜ 105) Αποξήλωση σηματοδότη από βραχίονα Για την εργασία αποξήλωσης ενός σηματοδότη οχημάτων ή προειδοποιητικού από πλαίσιο ανάρτησης ιστού και τη μεταφορά του για παράδοση στις αποθήκες της Υπηρεσίας είτε προς επανατοποθέτηση του σ άλλη θέση. Τ.Ε. είκοσι ένα (21,00) ΑΡΘΡΟ 23 Ο (ΗΛΜ 105) Τοποθέτηση σηματοδότη Για την εργασία τοποθέτησης ενός σηματοδότη (χωρίς την προμήθεια του) σε χαμηλή θέση ιστού, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής σύνδεσης του. Ο σηματοδότης θα αποξηλωθεί από υφιστάμενη εγκατάσταση είτε θα παραληφθεί από τις αποθήκες της Υπηρεσίας. Τ.Ε. δεκαεπτά και πενήντα λεπτά (17,50) ΑΡΘΡΟ 24 Ο (ΗΛΜ 105) Τοποθέτηση σηματοδότη σε βραχίονα Για την εργασία τοποθέτησης ενός σηματοδότη (χωρίς την προμήθεια του) σε πλαίσιο ανάρτησης ιστού, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής σύνδεσης του. Ο σηματοδότης θα αποξηλωθεί από υφιστάμενη εγκατάσταση είτε θα παραληφθεί από τις αποθήκες της Υπηρεσίας. Τ.Ε. είκοσι οκτώ και πενήντα λεπτά (28,50) ΑΡΘΡΟ 25 Ο (ΗΛΜ 105) Αντικατάσταση μεμονωμένου λαμπτήρα χαμηλού σηματοδότη Για την αντικατάσταση, δηλαδή την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός μεμονωμένου αντικραδασμικού λαμπτήρα σε χαμηλού σηματοδότη. Τ.Ε. έξι και πενήντα λεπτά (6,50) ΑΡΘΡΟ 26 Ο (ΗΛΜ 105) 12 από 22

13 Αντικατάσταση μεμονωμένου λαμπτήρα ανηρτημένου σηματοδότη Για την εργασία που περιλαμβάνεται στο άρθρο 27 παραπάνω, αλλά για ανηρτημένο σηματοδότη. Τ.Ε. έντεκα (11,00) ΑΡΘΡΟ 27 Ο (ΗΛΜ 105) Προμήθεια και αντικατάσταση λυχνιολαβής σηματοδότη Για την αντικατάσταση της λυχνιολαβής ενός πεδίου σηματοδότη, δηλ. για την αποξήλωση της παλιάς, την προμήθεια και την τοποθέτηση νέας. Τ.Ε. έντεκα (11,00) ΑΡΘΡΟ 28 Ο (ΗΛΜ 105) Προμήθεια και αντικατάσταση γείσου χαμηλού σηματοδότη Για την προμήθεια και την αντικατάσταση ενός γείσου σε σηματοδότη, διαστάσεως ένδειξης από υλικό PC όπως αναφέρεται παρακάτω, συμπεριλαμβανομένων και των μικροϋλικών στερέωσης. α) Για σηματοδότη διαμέτρου 200 χτ. Τ.Ε. δεκατρία (13,00) β) Για σηματοδότη διαμέτρου 300 χτ. Τ.Ε. είκοσι (20,00) ΑΡΘΡΟ 29 Ο (ΗΛΜ 105) Προμήθεια και αντικατάσταση φωτεινού δίσκου ή κατόπτρου χαμηλού σηματοδότη Για την προμήθεια και αντικατάσταση ενός είτε ενός φωτεινού δίσκου χαμηλού σηματοδότη, διαμέτρου όπως αναφέρεται παρακάτω. α) Για σηματοδότη διαμέτρου 200 χτ. Τ.Ε. δεκαέξι και πενήντα λεπτά (16,50) β) Για σηματοδότη διαμέτρου 300 χτ. Τ.Ε. είκοσι επτά και πενήντα λεπτά (27,50) ΑΡΘΡΟ 30 Ο (ΗΛΜ 105) Προμήθεια και αντικατάσταση φωτεινού δίσκου ή κατόπτρου ανηρτημένου σηματοδότη Για την εργασία που περιλαμβάνεται στο άρθρο 31 παραπάνω, αλλά για ανηρτημένο σηματοδότη. α) Για σηματοδότη διαμέτρου 200 χτ. Τ.Ε. είκοσι τέσσερα (24,00) β) Για σηματοδότη διαμέτρου 300 χτ. Τ.Ε. είκοσι οκτώ και πενήντα λεπτά (28,50) ΑΡΘΡΟ 31 Ο (ΗΛΜ 105) Προμήθεια και αντικατάσταση πλαισίου ανάρτησης σηματοδοτών οχημάτων (3 πεδίων) Για την προμήθεια και την τοποθέτηση είτε την αντικατάσταση ενός πλαισίου για την ανάρτηση αριθμού σηματοδοτών οχημάτων, διαμέτρου κρυστάλλων όπως αναφέρεται παρακάτω, συμπεριλαμβανομένων των υλικών και των μικροϋλικών (χωρίς την προμήθεια του σηματοδότη) α) Για πλαίσιο ανάρτησης ενός σηματοδότη οχημάτων 200 χτ. Τ.Ε. εκατό (100,00) β) Για πλαίσιο ανάρτησης δύο σηματοδοτών οχημάτων 200 χτ. 13 από 22

14 Τ.Ε. εκατόν πενήντα (150,00) γ) Για πλαίσιο ανάρτησης ενός σηματοδότη οχημάτων 300 χτ. Τ.Ε. εκατόν τριάντα πέντε (135,00) δ) Για πλαίσιο ανάρτησης δύο σηματοδοτών οχημάτων 300 χτ. Τ.Ε. διακόσια (200,00) ΑΡΘΡΟ 32 Ο (ΗΛΜ 105) Προμήθεια και αντικατάσταση πλαισίου ανάρτησης προειδοποιητικών σηματοδοτών (2 πεδίων) Για την εργασία που περιλαμβάνεται στο άρθρο 33, αλλά για πλαίσιο ανάρτησης προειδοποιητικών σηματοδοτών (2 πεδίων) διαμέτρου κρυστάλλων όπως αναφέρεται παρακάτω. α) Για πλαίσιο ανάρτησης προειδοποιητικών σηματοδοτών 200 χτ. Τ.Ε. ενενήντα (90,00) β) Για πλαίσιο ανάρτησης προειδοποιητικών σηματοδοτών 300 χτ. Τ.Ε. εκατόν δέκα (110,00) ΑΡΘΡΟ 33 Ο (ΗΛΜ 101) Προμήθεια και τοποθέτηση απλού ιστού Για την προμήθεια και τοποθέτηση ενός απλού ιστού μαζί με την εργασία σύνδεσης των καλωδίων. Ο ιστός θα ναι όμοιος με δείγμα της υπηρεσίας είτε σε περίπτωση αντικατάστασης υπάρχοντος, όμοιος μ αυτόν που θ αντικατασταθεί. Τ.Ε. διακόσια πενήντα (250,00) ΑΡΘΡΟ 34 Ο (ΗΛΜ 101) Προμήθεια και τοποθέτηση ιστού με βραχίονα Για την προμήθεια και τοποθέτηση ενός ιστού με βραχίονα οριζόντιας προβολής 4,40 μ. συμπεριλαμβανομένης της εργασίας σύνδεσης των καλωδίων. Ο ιστός θα ναι όμοιος με δείγμα της υπηρεσίας είτε σε περίπτωση αντικατάστασης υπάρχοντος, όμοιος μ αυτόν που θ αντικατασταθεί. Τ.Ε. Εξακόσια πενήντα (650,00) ΑΡΘΡΟ 35 Ο (ΗΛΜ 101) Αποξήλωση απλού ιστού Για την αποξήλωση και μεταφορά για την παράδοση του στις αποθήκες της Υπηρεσίας είτε προς επανατοποθέτηση σ άλλη θέση ενός απλού ιστού. Τ.Ε. εξήντα πέντε (65,00) ΑΡΘΡΟ 36 Ο (ΗΛΜ 101) Αποξήλωση ιστού με βραχίονα Για την αποξήλωση και τη μεταφορά για την παράδοση του στις αποθήκες της Υπηρεσίας είτε προς επανατοποθέτηση σ άλλη θέση ενός ιστού με βραχίονα. Τ.Ε. εκατόν είκοσι οκτώ (128,00) ΑΡΘΡΟ 37 Ο (ΗΛΜ 101) Εργασία τοποθέτησης απλού ιστού Για την εργασία τοποθέτησης ενός απλού ιστού (χωρίς την προμήθεια του) συμπεριλαμβανομένης και της ηλεκτρικής του σύνδεσης (χωρίς το φορμάρισμα του καλωδίου ζεύξεως). 14 από 22

15 Ο ιστός θα αποξηλωθεί από υφιστάμενη εγκατάσταση είτε θα παραλειφθεί από την από τις αποθήκες της Υπηρεσίας. Τ.Ε. εξήντα πέντε (65,00) ΑΡΘΡΟ 38 Ο (ΗΛΜ 101) Εργασία τοποθέτησης ιστού με βραχίονα Για την εργασία που περιλαμβάνεται στο άρθρο 39 παραπάνω, αλλά για ιστό με βραχίονα, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και εγκατάστασης του κλωβού αγκύρωσής του. Τ.Ε. εκατό σαράντα πέντε (145,00) ΑΡΘΡΟ 39 Ο (ΗΛΜ 101) Καθαρισμός και βαφή απλού ιστού Για τον καθαρισμό ενός απλού ιστού από σκουριές, αφισοκολλήσεις κ.λ.π. και βαφή με μια στρώση αντιοξειδωτικού ασταριού και με δύο στρώσεις βερνικοχρώματος τύπου υπαίθριου. Τ.Ε. τριάντα πέντε (35,00) ΑΡΘΡΟ 40 Ο (ΗΛΜ 101) Καθαρισμός και βαφή ιστού με βραχίονα Για την εργασία που περιλαμβάνεται στο άρθρο 41 παραπάνω, αλλά για ιστό με βραχίονα. Τ.Ε. εξήντα πέντε (65,00) ΑΡΘΡΟ 41 Ο (ΗΛΜ 101) Προμήθεια και τοποθέτηση θυρίδας ιστού Για την προμήθεια και τοποθέτηση μιας θυρίδας, διαστάσεων περίπου 10Χ28 εκ. σε ιστό φωτεινού σηματοδότη, συμπεριλαμβανομένων και των απαραίτητων μικροϋλικών. Τ.Ε. δεκαέξι και πενήντα λεπτά (16,50) ΑΡΘΡΟ 42 Ο (ΗΛΜ 101) Ευθυγράμμιση απλού ιστού Για την εργασία ευθυγράμμισης ενός απλού ιστού, ο οποίος έχει γείρει από δυναμική αιτία, συμπεριλαμβανομένων των χωματουργικών εργασιών και των υλικών στερεώσεως του. Τ.Ε. τριάντα δύο (32,00) ΑΡΘΡΟ 43 Ο (ΗΛΜ 105) Προμήθεια και τοποθέτηση διακόπτη κλήσεως πεζών Για την προμήθεια και τοποθέτηση ενός διακόπτη κλήσεως πεζών, μαζί με την εργασία ηλεκτρικής του σύνδεσης, συμπεριλαμβανομένων και μικροϋλικών στερεώσεως. Τ.Ε. σαράντα οκτώ (48,00) ΑΡΘΡΟ 44 Ο (ΗΛΜ 105) Αντικατάσταση ενημερωτικής πινακίδας φωρατού πεζών Για την προμήθεια και αντικατάσταση, δηλαδή για τη στερέωση κ.λ.π. μιας ενημερωτικής πινακίδας φωρατού πεζών. Τ.Ε. Είκοσι τρία (23,00) 15 από 22

16 ΑΡΘΡΟ 44 Ο (ΗΛΜ 102) Κατασκευή επαγωγικού βρόχου Για την κατασκευή ενός επαγωγικού βρόχου ανίχνευσης οχημάτων, περιμέτρου ως 10 μ. δηλαδή για τη δημιουργία αρμού στον ασφαλτικό τάπητα, την προμήθεια και την τοποθέτηση ενός αυτού των αγωγών του επαγωγικού πηνίου, την πλήρωση του αρμού με ειδικό υλικό, τη σύνδεση του βρόχου με το τηλεφωνικό καλώδιο προς το φωρατή, καθώς κι όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης. Τ.Ε. Εκατόν ενενήντα τρία (193,00) ΑΡΘΡΟ 46 Ο (ΗΛΜ 102) Επισκευή επαγωγικού βρόχου Για την επισκευή είτε τη μερική ανακατασκευή του επαγωγικού πηνίου υφιστάμενου επαγωγικού βρόχου. Τ.Ε. ενενήντα επτά (97,00) ΑΡΘΡΟ 47 Ο (ΗΛΜ 102) Προμήθεια, τοποθέτηση ή αντικατάσταση καλωδίου ΝΥΥ 5Χ1,5 τ.χ. Για την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ή την αντικατάσταση ενός μέτρου μήκους υπογείου καλωδίου ΝΥΥ 5Χ1,5 τ.χ. μέσα σε πλαστικό ή γαλβανιζέ σωλήνα κ.λ.π. μαζί με την εργασία σύνδεσης ή αποσύνδεσης και επανασύνδεσης. (1 μ.μ.) Τ.Ε. τρία και πενήντα λεπτά (3,50) ΑΡΘΡΟ 48 Ο (ΗΛΜ 102) Προμήθεια, τοποθέτηση ή αντικατάσταση καλωδίου ΝΥΥ 21Χ1,5 τ.χ. Για την εργασία που περιλαμβάνεται στο άρθρο 49 παραπάνω, αλλά για καλώδιο ΝΥΥ 21Χ1,5 τ.χ. χωρίς την εργασία επανασύνδεσης. (1 μ.μ.) Τ.Ε. εννέα (9,00) ΑΡΘΡΟ 49 Ο (ΗΛΜ 102) Προμήθεια, τοποθέτηση ή αντικατάσταση καλωδίου ΝΥΥ 4Χ6 τ.χ. Για την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ή την αντικατάσταση ενός μέτρου μήκους υπογείου καλωδίου ΝΥΥ 4Χ6 τ.χ. μέσα σε πλαστικό ή γαλβανιζέ σωλήνα κ.λ.π. μαζί με την εργασία σύνδεσης ή αποσύνδεσης και επανασύνδεσης. (1 μ.μ.) Τ.Ε. πέντε και πενήντα λεπτά (5,50) ΑΡΘΡΟ 50 Ο (ΗΛΜ 102) Προμήθεια, τοποθέτηση ή αντικατάσταση καλωδίου ασθενών ρευμάτων έως 4 ζευγών Για την εργασία που περιλαμβάνεται στο άρθρο 51 αλλά για καλώδιο ασθενών ρευμάτων έως 4 ζευγών. (1 μ.μ.) Τ.Ε. δύο και πενήντα λεπτά (2,50) ΑΡΘΡΟ 51 Ο (ΗΛΜ 102) Προμήθεια, τοποθέτηση ή αντικατάσταση καλωδίου ασθενών ρευμάτων έως 10 ζευγών Για την εργασία που περιλαμβάνεται στο άρθρο 51 αλλά για καλώδιο ασθενών ρευμάτων έως 10 ζευγών. (1 μ.μ.) Τ.Ε. έξι (6,00) 16 από 22

17 ΑΡΘΡΟ 52 Ο (ΗΛΜ 102) Ηλεκτρική σύνδεση καλωδίου Για το φορμάρισμα και την ηλεκτρική σύνδεση (σε κλέμμα ή με συγκόλληση) ενός άκρου καλωδίου ΝΥΥ 21Χ1,5 τ.χ. είτε για φορμάρισμα και την ηλεκτρική σύνδεση κάθε 10 ζευγών καλωδίου ασθενών ρευμάτων. Τ.Ε. Δεκατρία (13,00) ΑΡΘΡΟ 53 Ο (ΗΛΜ 102) Εξεύρεση βραχυκυκλώματος Για τη διαπίστωση της ύπαρξης βραχυκυκλώματος σε κλάδο υπογείου καλωδίου ζεύξης, ηλεκτρικής παροχής συντονισμού ή ανίχνευσης, χωρίς τον επακριβή εντοπισμό της θέσης της βλάβης, ανεξάρτητα από τον αριθμό των αγωγών που παρουσιάζουν βραχυκύκλωμα. Στη δαπάνη του παρόντος άρθρου συμπεριλαμβάνεται η αποκατάσταση του βραχυκυκλώματος, εφόσον τούτο είναι εφικτό, με τη χρήση ειδικής στεγανοποιητικής μονωτικής ταινίας (3Μ). (1τεμ.) Τ.Ε. Εξήντα πέντε (65,00) ΑΡΘΡΟ 54 Ο (ΗΛΜ 102) Αποκατάσταση βραχυκυκλώματος καλωδίου ΝΥΥ 5Χ1,5 τ.χ. Για την αποκατάσταση ενός βραχυκυκλώματος με τη χρησιμοποίηση μούφας προτολίνης για καλώδιο ΝΥΥ 5Χ1,5 τ.χ. είτε θερμοσυστελλόμενου μανδύα της 3Μ. Τ.Ε. Τριάντα οκτώ και πενήντα (35,50) ΑΡΘΡΟ 55 Ο (ΗΛΜ 102) Αποκατάσταση βραχυκυκλώματος καλωδίου ΝΥΥ 21Χ1,5 τ.χ. ή συντονισμού ή ανίχνευσης μέχρι 10 ζευγών Για την αποκατάσταση ενός βραχυκυκλώματος με τη χρησιμοποίηση υπόγειας μούφας προτολίνης για καλώδιο ΝΥΥ 21Χ1,5 τ.χ. ή καλωδίου ασθενών ρευμάτων μέχρι 10 ζευγών και κατά τα λοιπά, ως το προηγούμενο άρθρο. Τ.Ε. Ενενήντα επτά (97,00) ΑΡΘΡΟ 56 Ο (ΗΛΜ 102) Κατασκευή παροχής Δ.Ε.Η. Για την κατασκευή μιας πλήρους παροχής Δ.Ε.Η., δηλαδή για την προμήθεια και εγκατάστασης μεταλλικού ιστού ανάρτησης του καλωδίου παροχής από σιδηροσωλήνα γαλβανιζέ 2 ½ μήκους 6 μ., όπως και σιδηροσωλήνα 1 μήκους 3μ. ο οποίος θα ναι στερεωμένος πάνω στον ιστό ανάρτησης και πακτωμένος στη βάση από σκυρόδεμα του κιβωτίου μικτονόμησης 1α για τη διέλευση και προστασία του καλωδίου παροχής της Δ.Ε.Η. Επίσης συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες ηλεκτροδότησης (εγκατάσταση γνώμονος της Δ.Ε.Η., στηρίγματα κ.λ.π.) όπως και οι δαπάνες που θα καταβληθούν στη Δ.Ε.Η. για την ηλεκτροδότηση, εφόσον πρόκειται περί απλής παροχής χωρίς να επιβάλλεται η επέκταση του δικτύου της Δ.Ε.Η. Τ.Ε. τετρακόσια πενήντα (450,00) ΑΡΘΡΟ 57 Ο (ΗΛΜ 102) Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηροσωλήνα γαλβανισμένου Για την προμήθεια και πλήρη τοποθέτηση μέσα σε χάνδακα σιδηροσωλήνα γαλβανισμένου, με εσωτερική διάμετρο όπως αναφέρεται παρακάτω, βαρέως τύπου, πάχους τοιχωμάτων 3,25 χ.τ. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα ειδικά τεμάχια (μούφες ενισχυμένες κορδονάτες, γωνίες καμπύλες, ταυ, συστολές κ.λ.π.) καθώς επίσης και τα υλικά σύνδεσης και στήριξης, ήτοι σιδηροσωλήνας παραδοτέος σε λειτουργία. (1 μ.μ.) α) Σιδηροσωλήνας διαμ από 22

18 Τ.Ε. Έντεκα (11,00) β) Σιδηροσωλήνας διαμ. 2 ½ Τ.Ε. Δέκα επτά (17,00) ΑΡΘΡΟ 58 Ο (ΗΛΜ 102) Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικού σωλήνα PVC Φ100 χιλ. 6 ατμ. Πλαστικός σωλήνας PVC, εσωτερικής διαμέτρου 100 χιλ. αντοχής σε πίεση 6 ατμ. μετά των ειδικών τεμαχίων και των υλικών συγκόλλησης, πλήρως εγκατεστημένος. (1 μ.μ.) Τ.Ε. Πέντε και πενήντα λεπτά (5,50) ΑΡΘΡΟ 59 Ο (ΟΙΚ 02121) Εκσκαφή Εκσκαφή χάνδακα σ έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες για την τοποθέτηση σωλήνων διέλευσης των καλωδίων ή για την κατασκευή βάσεων ιστών, περιλαμβανομένης της επίχωσης είτε της απομάκρυνσης των προϊόντων εκσκαφής. (1 κ.μ.) Τ.Ε. Δεκαεπτά και πενήντα λεπτά (17,50) ΑΡΘΡΟ 60 Ο (ΟΙΚ 3212) Σκυρόδεμα Για την κατασκευή στοιχείων από σκυρόδεμα Β160, απλού ή οπλισμένου παντός είδους τμημάτων έργου, σε οποιοδήποτε ύψος ή βάθος από της επιφάνειας του εδάφους, μαζί μες το ξυλότυπο. (1 κ.μ.) Τ.Ε. ενενήντα (90,00) ΑΡΘΡΟ 61 Ο (ΟΙΚ 3212) Ανακατασκευή βάσης ιστού με βραχίονα Για την ανακατασκευή βάσης από σκυρόδεμα μεταλλικού ιστού, μαζί με την εργασία και τα τυχόν απαιτούμενα υλικά για την επέκταση των αγκυρίων πάκτωσης του ιστού είτε με την χρησιμοποίηση εποξειδικών ρητινών για την πάκτωση νέων αγκυρίων σε αντικατάσταση υφισταμένων που καταστράφηκαν. Τ.Ε. Εβδομήντα ένα (71,00) ΑΡΘΡΟ 62 Ο (ΟΙΚ 3212) Κατασκευή βάσης μεταλλικού ιστού Για την κατασκευή βάσης μεταλλικού ιστού, κατασκευασμένη επό άοπλο σκυρόδεμα Β120 διαστάσεων 1,00Χ1,00Χ1,00 μ. Στη βάση θα εγκιβωτιστούν τέσσερα (4) χαλύβδινα αγκύρια, μήκους 100 μ. που θα καταλήγουν στο άνω άκρο τους σε σπείρωμα M24 χτ. Κατά την τοποθέτηση τους τα κέντρα των αγκυρίων θα σχηματίζουν τετράγωνο πλευράς 40 εκ. Η βάση θα φέρει πλαστικό σωλήνα PVC Φ100 χιλ. 6 ατμ. που θ αρχίζει από τα πλάγια της βάσης και μέσω ειδικού εξαρτήματος (γωνίας) θα καταλήγει στο κέντρο της βάσης για τη διέλευση των καλωδίων. Ήτοι, προμήθεια και τοποθέτηση των κύριων υλικών, όπως π.χ. σκυροδέματος, αγκυρίων και πλαστικού σωλήνα κι επαναφορά της επιφάνειας του πεζοδρομίου στην αρχική της κατάσταση, δηλαδή αποκατάσταση της πλακόστρωσης είτε της εκ σκυροδέματος επιφάνειας της. Η εκσκαφή της βάσης και η αποκομιδή των προϊόντων εκσκαφής αποζημιώνεται με το άρθρο 67 του παρόντος. Τ.Ε. Εκατόν σαράντα (140,00) ΑΡΘΡΟ 63 Ο (ΟΙΚ 3212) Κατασκευή βάσης απλού ιστού Για την κατασκευή βάσης απλού ιστού (χωρίς βραχίονα), αποτελούμενη από τσιμεντοσωλήνα Φ40 εκ., που θα τοποθετηθεί σε λάκκο, διαστάσεων 1,00Χ1,00Χ1,00 μ. και θα εγκιβωτιστεί με κοσκινισμένα προϊόντα εκσκαφής είτε με άμμο που θα συμπιέζονται, ενώ 18 από 22

19 το άνω μέρος των λάκκων θα σφραγισθεί με άοπλο σκυρόδεμα Β120 πάχους 10 εκ., έπειτα από την τοποθέτηση του ιστού εντός του τσιμεντοσωλήνα και τον εγκιβωτισμό τούτου εντός αυτού με ποτάμια ή θαλάσσια άμμο. Ήτοι, προμήθεια και τοποθέτηση των κύριων υλικών, όπως π.χ. του τσιμεντοσωλήνα και επαναφορά της επιφάνεια ς του πεζοδρομίου στην αρχική της μορφή. Η εκσκαφή της βάσης και η αποκομιδή των προϊόντων εκσκαφής αποζημιώνονται με το άρθρο 67 του παρόντος. Τ.Ε. Πενήντα οκτώ (58,00) ΑΡΘΡΟ 64 Ο (ΟΙΚ 3213) Κατασκευή βάσης ερμαρίου συσκευής ή κιβωτίου μικτονόμησης 1α Κατασκευή βάσης ερμαρίου συσκευής ή κιβωτίου μικτονόμησης 1α, από άοπλο σκυρόδεμα Β160, συμπεριλαμβανομένων όλων των αναγκαίων υλικών (σωλήνες, γωνίες από PVC Φ100 χιλ. 3 ατμ., μπουλόνια φυτευτά για τη στήριξη του ερμαρίου, σκυρόδεμα κ.λ.π.). Η εκσκαφή της βάσης και η αποκομιδή των προϊόντων εκσκαφής αποζημιώνονται με το άρθρο 67 του παρόντος. Τ.Ε. Σαράντα οκτώ (48,00) ΑΡΘΡΟ 65 Ο (ΟΙΚ 2122) Ερευνητική τομή Για την εκτέλεση ερευνητικής τομής σε έδαφος οποιασδήποτε σύνθεσης (βράχος, σκυρόδεμα οπλισμένο ή όχι κ.λ.π., ημίβραχος), προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχει παλαιά σωλήνωση ή για να βρεθεί το σημείο που έχει καταστραφεί υπάρχουσα σωλήνωση με μήκος τομής μέχρι 1,00 μ. πλάτους μέχρι 0,50 μ. και βάθους μέχρι 0,80 μ., ενώ η εργασία θα περιλαμβάνει εκτός από την εκσκαφή και : Α) Απομάκρυνση της κατεστραμμένης σωλήνωσης και ξεβούλωμα των παράπλευρων τμημάτων για την ελεύθερη διέλευση των καλωδίων. Β) Τοποθέτηση σωλήνωσης, διαιρούμενης ή όχι, σε αντικατάσταση αυτής που απομακρύνθηκε. Γ) Επαναφορά τομής στην προηγούμενη κατάσταση του οδοστρώματος ή του πεζοδρομίου αναλόγως της θέσης που έγινε η τομή και σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στην Τεχνική Περιγραφή. Δ) Προμήθεια, μεταφορά και ενσωμάτωση όλων των αναγκαιούντων υλικών. Ε) Φόρτωση, μεταφορά και απόρριψη σε θέσεις επιτρεπόμενες από την Αστυνομία των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής κ.λ.π. για πλήρως περαιωμένη εργασία. Τ.Ε. είκοσι (20,00) ΑΡΘΡΟ 66 Ο (ΥΔΡ 6752) Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων Για την προμήθεια και τοποθέτηση χυτοσιδηρών πλαισίων και καλυμμάτων φρεατίων σε φρεάτια διακλάδωσης των καλωδίων. (1 χγρ.) Τ.Ε. Ένα και πενήντα λεπτά (1,50) ΑΡΘΡΟ 67 Ο (ΟΙΚ 3212) Προκατασκευασμένα φρεάτια Φ40 εκ. Προκατασκευασμένα φρεάτια από σκυρόδεμα εσωτερ. Διαμέτρου 40 εκ. είτε εσωτερ. Διαστάσεων 40Χ40 εκ. και βάθους 0,50 μ. συμπεριλαμβανομένου και του σκυροδέματος πάχους 10 εκ. για την επικάλυψη του φρεατίου, ήτοι για την προμήθεια των υλικών και την εργασία πλήρους εγκατάστασης. Τ.Ε. Είκοσι εννιά (29,00) 19 από 22

20 ΑΡΘΡΟ 68 Ο (ΟΔΟ 2932) Πλακόστρωση πεζοδρομίου Προμήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασμένων πλακών πεζοδρομίου από σκυρόδεμα, μαζί με την τσιμεντοκονία αρμολόγησης και στερέωσης των πλακών. Η δαπάνη της υπόβασης από σκυρόδεμα αποτιμάται ιδιαιτέρως. (1 τ.μ.) Τ.Ε. Είκοσι (20,00) ΑΡΘΡΟ 69 Ο (ΟΔΟ 2932) Καθαίρεση πλακών πεζοδρομίου Καθαίρεση πλακών πεζοδρομίου, μετά της υπόβασης από σκυρόδεμα σε βάθος μέχρι και 20 εκ. συμπεριλαμβανομένης και αποκομιδής των προϊόντων καθαίρεσης. (1 τ.μ.) Τ.Ε. δέκα (10,00) ΑΡΘΡΟ 70 Ο (ΟΔΟ 4720) Τομή ασφαλτικού οδοστρώματος και αποκατάσταση Για τη διενέργεια τομής σε οδόστρωμα με ασφαλτικό τάπητα, πλάτους 20 εκ. και βάθους μέχρι 30 εκ. και επαναφορά του τάπητα στην αρχική του κατάσταση με χρήση ασφαλτικού μίγματος τύπου BITOYMIN. (1 μ.μ.) Τ.Ε. Είκοσι πέντε (25,00) ΑΡΘΡΟ 71 Ο (ΗΛΜ 52) Ηλεκτρικός πίνακας διανομής Ο ηλεκτρικός πίνακας διανομής εγκατάστασης φωτεινής σηματοδότησης θα περιλαμβάνει μια γενική ασφάλεια 25 Α, ένα διακόπτη ΠΑΚΚΟ 1Χ25 Α και ένα ρευματοδότη ΣΟΥΚΟ 10 Α. Από τον πίνακα με αγωγό ΝΥΥ 3Χ6 τχ. Θα ηλεκτροδοτηθεί η συσκευή ρύθμισης. Όλα τα παραπάνω θα βρίσκονται εντός πλαστικού κιβωτίου και θα τοποθετούν στο κιβώτιο 1α. Για την προμήθεια και την εργασία πλήρους εγκατάστασης. Τ.Ε. σαράντα πέντε (45,00) Ιωάννινα / /2015 Ιωάννινα / /2015 Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Μαρια Χατζηαντωνιου αρχιτέκτων μηχανικός Γεώργιος Οικονόμου ηλ/γος μηχανικός ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ / /2015 Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ορέστης Μπρικος πολίτικος μηχανικός 20 από 22

21 Α/ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α! ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Μηνιαία συντήρηση - επιτήρηση - επισκευή των ρυθμιστών κυκλ. Καθολική συντήρηση χαμηλών σημ/τών οχηματων, χαμηλών σημ/των πεζών ή 2 πεδιων,συντήρηση αναρτημ. σημ/των οχημάτων. Καθολική συντήρηση συσκευης και κιβωτικου μικτονομησης. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Τ ΕΙΔ. ΠΟΣΟ- ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΤΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ 1 τεμ , ,00 2 τεμ , ,00 3 τεμ , ,00 ΑΘΡΟΙΣΜΑ Α! ,00 Β! ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ-ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ-ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ 4 Συνοπτική δαπάνη χωρίς αναλυτικό προϋπ/σμό λόγω δυσχερούς προμέτρησης (άρθρο ,16 παράγρ. 5 του Π.Δ.609/85) των εργασιών αποκ/σης ζημιών των εγκαταστάσεων φωτεινής σημ/σης με τις τιμές μονάδος που περιλαμβάνονται στο τιμολόγιο Μελέτης. ΑΘΡΟΙΣΜΑ Β! 4.239,16 ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ Α + Β ,16 ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ Φ.Π.Α. 23% 3.739,84 Σ Υ Ν Ο Λ Ο ΔΑΠΑΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ,00 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Μαρια Χατζηαντωνιου αρχιτεκτων μηχανικος Γεωργιος Οικονομου ηλε/γος μηχανικος ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 21 από 22

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ «Συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών 2013-2014 >> ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη προϋπολογισμού 18.000,00 ευρώ μαζί με τον Φ.Π.Α. 23%,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 2016-08 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ» Προϋπολογισμός: 5.000,00 Κ.Α. 20-7335.005 1 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμός Μελέτης: 2016-08 ΕΡΓΑΣΙΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΑΕ ΑΠΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΜΕΧΡΙ ΚΗΠΟΥΣ, 2011-2012 ΚΩ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 4969 180.000 ευρώ ΙΟΥΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2014» - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΕΡΓΟ: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2014» - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 1 ΕΡΓΟ: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2014» - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΤ:1 : ΑΡΘΡΟ Ν/ΗΛΜ 101.2 ΣΙΔΕΡΟΪΣΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ σύμφωνα με το άρθρο 5 του Π.Δ. 609/85

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ σύμφωνα με το άρθρο 5 του Π.Δ. 609/85 ΕΡΓΟ: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2014» - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΠΟΛΗΣ» ΧΡΗΜ. : ΣΑΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΠΟΛΗΣ» ΧΡΗΜ. : ΣΑΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΧΡΗΣΗ: 2011 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΥΠ.: 44.993,64 ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΠΟΛΗΣ» ΧΡΗΜ. : ΣΑΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Ομάδα Α: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΩΔ: 20.7325.32 ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 26/2014 ANAKATAΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 2014-2015 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ Α.Τ. Μ.Μ. ΑΡΘΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

35/ ,00 (ΜΕ 24% Φ.Π.Α.) ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ

35/ ,00 (ΜΕ 24% Φ.Π.Α.) ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ & Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤ/ΣΗΣ ΕΡΓΟ Αρ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ Κ.Α. ΧΡΗΜ/ΣΗ ΧΡΗΣΗ : : : : : : : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΚΑΙ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΩΤΕΙΝΏΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΏΝ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΣΥΚΕΏΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΚΑΙ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΩΤΕΙΝΏΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΏΝ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΣΥΚΕΏΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΥΚΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: «Επισκευή και συντήρηση των φωτεινών σηματοδοτών του Δήμου Συκεών.» Αριθ. Τεύχ. Τεχνικών Προδιαγραφών: 39/2010 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. 478.213,78 (μετά ΦΠΑ)

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. 478.213,78 (μετά ΦΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦ/ΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση: Ι.Δραγουμη 1 Ταχ.Κωδ: 41 222 ΛΑΡΙΣΑ ΑΡΜΟΔ: Πέτρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2016» - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΕΡΓΟ: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2016» - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 1 ΕΡΓΟ: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2016» - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΤ:1 : ΑΡΘΡΟ Ν/ΗΛΜ 101.3 ΙΣΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. 51,52 ευρώ/μμ. ΤΕ2: Φρεάτιο πλαστικό PVC D400mm

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. 51,52 ευρώ/μμ. ΤΕ2: Φρεάτιο πλαστικό PVC D400mm Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Κατασκευή παροχών αποχέτευσης ακαθάρτων

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΜΒ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εργο : Νο90 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ 1 Πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,00

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμός Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών : 28/2015 Θέμα : Συντήρηση Φωτεινών Σηματοδοτών του Δήμου ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ έτους

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Β. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Β. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΈΡΓΟ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελέτης : 37 / 2016 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 7.999,92 Α. ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Αντικατάσταση τμημάτων αγωγού ύδρευσης ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

A.T. : 22 Άρθρο : ΟΙΚ 64.18.ΝΣ Κάδος απορριμμάτων ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2012Α Kάδος απορριμμάτων ενδεικτικού τύπου OCEAN από χυτό αλουμίνιο (πάχους 4,5mm), με επιφάνεια ανοδιωμένη, καρθρεπτίζουσα

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ:

Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ αριθμ. 84709 / ΤΥ 645 (15.7.011) εισηγητικό έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ:

Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΚΡΑΤΙΑ ΝΜΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΣ ΒΛΥ ΗΜΤΙΚΗ ΕΝΤΗΤΑ ΒΛΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΣ: Τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ αριθµ. 13811/TY 626

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. Α-3. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ1: Προκατασκευασμένο φρεάτιο υδρομετρητών ΤΕ2: Υδρομετρητής 2, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής κλπ 130,00 ευρώ/τεμ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. Α-3. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ1: Προκατασκευασμένο φρεάτιο υδρομετρητών ΤΕ2: Υδρομετρητής 2, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής κλπ 130,00 ευρώ/τεμ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης και παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Προϋπολογισμός : 2.315.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας (ΦΑΥ)

Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας (ΦΑΥ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΣΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & Μ.Ε ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΕΡΓΟ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΟΔΩΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : Προϋπολογισμός : 990.000,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΚΕΥΩΝ Εργο : ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΡΙΑΣ Δ. ΒΟΛΟΥ ΜΕ Ε.Ε.Λ. Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : Προϋπολογισμός : 2.600.000,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ. 7.380,00 ευρώ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ. 7.380,00 ευρώ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «Επισκευή αγωγού ομβρίων και κατασκευή νέου τμήματος αγωγού επί των οδών Κανελλοπούλου και Ηρώων Πολυτεχνείου». ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Φ.Π.Α. : Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος 8/11/2012 Αρ. Πρωτ.: /ΓΠ28746 ΠΡΟΣ:

Βόλος 8/11/2012 Αρ. Πρωτ.: /ΓΠ28746 ΠΡΟΣ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος 8/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 121930/ΓΠ28746 ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ αριθµ.121854/τυ8081 εισηγητικό έγγραφο της /νσης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ

ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ «Γ. ΚΑΚΟΥΡΗΣ» Κ.Μ: Π 123/2014 ΠΡΟΫΠ:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε.

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 / 16

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 / 16 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡ - 1300/2 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΜΕΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

www.spedeth.gr ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της απόφασης «Επικαιροποίηση των Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιϊας»

www.spedeth.gr ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της απόφασης «Επικαιροποίηση των Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιϊας» Αθήνα, 6/2/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ.Πρωτ. Δ17α/09/18/ΦΝ 437 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΩΔ/ΣΗΣ (Δ17) Α Π Ο Φ Α Σ Η ΤΜΗΜΑ : α Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΑΘΗΝΑ, 2014

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΑΘΗΝΑ, 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β T Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Εργασίες συντήρησης και επισκευής φωτιστικών σωμάτων του υπαίθριου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Άρθρο 3 ο : Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα Από πίνακα 1 63,87 m² Στρογγύλευση 0,13 Σύνολο: 64,00 m²

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Άρθρο 3 ο : Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα Από πίνακα 1 63,87 m² Στρογγύλευση 0,13 Σύνολο: 64,00 m² Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης και παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. Αποξήλωση εξοπλισμού ΑΣΙΔ από το καταργημένο Τμήμα Γραμμής Κόρινθος Ψαθόπυργος του Σιδηροδρομικού Δικτύου ΠΑΠ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. Αποξήλωση εξοπλισμού ΑΣΙΔ από το καταργημένο Τμήμα Γραμμής Κόρινθος Ψαθόπυργος του Σιδηροδρομικού Δικτύου ΠΑΠ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ T Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Αποξήλωση εξοπλισμού ΑΣΙΔ από το καταργημένο Τμήμα Γραμμής Κόρινθος Ψαθόπυργος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Μετατόπιση αγωγών ύδρευσης για την. ΙΙ (Μόριας Λάρσου) του έργου : «36 η ΚΑΛΛΟΝΗΣ»

ΕΡΓΟ: Μετατόπιση αγωγών ύδρευσης για την. ΙΙ (Μόριας Λάρσου) του έργου : «36 η ΚΑΛΛΟΝΗΣ» ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: Μετατόπιση αγωγών ύδρευσης για την ολοκλήρωση της κατασκευής του τµήµατος ΙΙ (Μόριας Λάρσου) του έργου : «36 η ΕΘΝΙΚΗ Ο ΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΉΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΉΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΉΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

και προτείνω να συµπεριληφθεί στα θέµατα ηµερησίας διάταξης της επόµενης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ Φώτης Λαµπρινίδης

και προτείνω να συµπεριληφθεί στα θέµατα ηµερησίας διάταξης της επόµενης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ Φώτης Λαµπρινίδης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Δραγούμης Παπατζελάκης Ταχ.Δ/νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax:

Ι. Δραγούμης Παπατζελάκης Ταχ.Δ/νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ &ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ ΠΕΡ/ΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αλεξανδρούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων»

ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων» ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων» Προϋπολογισμού δαπάνης 32.300,00 ΦΠΑ 23 % 7.429,00 ΣΥΝΟΛΟ 39.729,00 Αριθμός Μελέτης:20/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Προμήθεια θυρίδων οστεοφυλακίων» Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009. Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009. Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009 Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Σελίδα : 2 Αρχική σύμβαση Εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ «ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΑΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΣΕ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ.Κ. Ν. ΤΡΙΓΛΙΑΣ» ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ - ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 73.

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ - ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 73. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Θέμα : Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού Οδών Πλατειών έτους 2015-16 του Δήμου Αριθμός Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών : 12 /2015 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & Δ.Δ. Δ/νση: Δημαρχίας 30, 592 00, Νάουσα ΤΗΛ. 2332050300 FAX: 2332024260 E-MAIL:info@naoussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Δραγούμης Παπατζελάκης Ταχ.Δ/νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax:

Ι. Δραγούμης Παπατζελάκης Ταχ.Δ/νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ &ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ ΠΕΡ/ΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αλεξανδρούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.Α.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ. Βόλος Αρ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ. Βόλος Αρ. Πρωτ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ αριθμ. 82/ΤΥ544 ( 25--22) εισηγητικό έγγραφο του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. μελέτης : 42 /2015 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εκσυγχρονισμός Συστήματος Φωτεινής Σηματοδότησης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Εκσυγχρονισμός Συστήματος Φωτεινής Σηματοδότησης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Ελληνική Δημοκρατία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ&ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Εκσυγχρονισμός Συστήματος Φωτεινής Σηματοδότησης Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίς 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΣΚΑΦΩΝ 1 2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΩΓΩΝ 15 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 17 4. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 18 5. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ 26 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΟΥΜΚΟ (ΦΑΣΗ Β )

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΟΥΜΚΟ (ΦΑΣΗ Β ) ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΟΥΜΚΟ (ΦΑΣΗ Β ) ΤΙΜΩΝ Α-1. Βασικές τιµές ηµεροµισθίων Ελήφθησαν από το Πρακτικό ιαπιστώσεως Τιµών 001 Εργάτης ανειδίκευτος

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια προληπτική, προγραµµατισµένη, συντήρηση παντός τύπου εσωτερικής µονάδας

Ετήσια προληπτική, προγραµµατισµένη, συντήρηση παντός τύπου εσωτερικής µονάδας ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 7η ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ VRV ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ.Τ.Υ. ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 47/2015 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2012, στα γραφεία του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Λεωφόρος Στρατού 2 Τ.Κ. 540 13 Θεσσαλονίκη

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2012, στα γραφεία του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Λεωφόρος Στρατού 2 Τ.Κ. 540 13 Θεσσαλονίκη ΣΥΜΒΑΣΗ Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 0, στα γραφεία του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Λεωφόρος Στρατού Τ.Κ. 540 3 Θεσσαλονίκη αφενός:. H Προϊσταμένη του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος ΔΗΜΟΣ : ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : Συντήρηση δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης ΔΕ Κασσάνδρας Αριθμός Μελέτης: 36/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ Δήμου Φαιστού Προϋπολογισμός: 1.403.000,00 ΕΥΡΩ Χρηματοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟ: «Ηλεκτροφωτισµός οδών χωρίς κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ

ΕΡΓΟ :  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΡΓΟ : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΡΤΑΪΚΟ ΠΟΤΑΜΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΥΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ" Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΣ: Πανεπιστημιούπολη Πατρών

ΤΟΠΟΣ: Πανεπιστημιούπολη Πατρών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Κ.Α.: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «Εργασίες περίφραξης περιβάλλοντα χώρου του νέου κτιρίου του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ» 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 2 : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 : 400.000,00 (με το Φ.Π.Α.) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ 15/01/2014 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΙΣΧΥΟΣ 450Kva ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Η Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων προκειμένου να συνάψει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:100.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:100. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Δ/ΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:100.000,00Ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ -ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ. Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ : Χ. Μπαλασόπουλος - Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός Τ.Ε

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ -ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ. Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ : Χ. Μπαλασόπουλος - Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός Τ.Ε ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ -ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΡΓΟ : «Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.872 ευρώ Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ : Χ. Μπαλασόπουλος - Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός Τ.Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή φωτεινών σηµατοδοτών Αρ. Πρωτ.: 68772

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 Ο (Εκ παρακολουθήσεως Ν.Τ.Μ.) Προμήθεια φωτοκύτταρου χωρίς 220v στον αισθητήρα ΑΒΒ ΤW1 Ανά τεμάχιο : ΕΥΡΩ: ΤΡΙΑΝΤΑ 30,00

ΑΡΘΡΟ 1 Ο (Εκ παρακολουθήσεως Ν.Τ.Μ.) Προμήθεια φωτοκύτταρου χωρίς 220v στον αισθητήρα ΑΒΒ ΤW1 Ανά τεμάχιο : ΕΥΡΩ: ΤΡΙΑΝΤΑ 30,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Προμήθεια Ηλεκτρολογικών υλικών ΕΡΓΟ : «Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Εργασίες επισκευής και αποκατάστασης επιστρώσεων σε περιοχές της βάσης του 6ου Προβλήτα

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH HMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΠOΛITIΣMOY ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ρόδος, 30/4/2014 KB' EΦOPEIA ΠPOΪΣTOPIKΩN KAI KΛAΣIKΩN APXAIOTHTΩN Aρ. Πρωτ.

EΛΛHNIKH HMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΠOΛITIΣMOY ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ρόδος, 30/4/2014 KB' EΦOPEIA ΠPOΪΣTOPIKΩN KAI KΛAΣIKΩN APXAIOTHTΩN Aρ. Πρωτ. EΛΛHNIKH HMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΠOΛITIΣMOY ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ρόδος, 30/4/2014 KB' EΦOPEIA ΠPOΪΣTOPIKΩN KAI KΛAΣIKΩN APXAIOTHTΩN Aρ. Πρωτ.: 2680 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΑΕ ΑΠΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΜΕΧΡΙ ΚΗΠΟΥΣ, 2011-2012

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΑΕ ΑΠΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΜΕΧΡΙ ΚΗΠΟΥΣ, 2011-2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΑΕ ΑΠΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΜΕΧΡΙ ΚΗΠΟΥΣ, 2011-2012 ΚΩ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 4969 ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 0000/4950/Β02

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 29 η του μηνός Ιουλίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 13: 00 μ. μ, η Οικονομική Επιτροπή του

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Α Ν Ε Λ Κ Υ Σ Τ Η Ρ Ω Ν ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΜΝΗΝΩΝ 34Β ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Α Ν Ε Λ Κ Υ Σ Τ Η Ρ Ω Ν ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΜΝΗΝΩΝ 34Β ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-Σ Οδός 25 η & Πλ. Αγ. Τριάδας, 16777, Ελληνικό Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Υ Ν Τ Η Ρ Η Σ Η Α Ν Ε Λ Κ Υ Σ Τ Η Ρ Ω Ν ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 2.520,00 Φ.Π.Α. 23% : 579,60 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 3.099,60 ΕΥΡΩ 1 ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ : Εργασίες βελτίωσης Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ των Κοιμητηρίων Δ.Ε.Αισωνίας και Ν.Αγχιάλου - 2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Α' ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ - ΑΜΠΕΛΟΣ

ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ - ΑΜΠΕΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Τ.Υ.Δ. ΧΑΝΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ ΕΡΓΟ: ΤΟΠΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΣΤΡΙ - ΑΜΠΕΛΟΣ Α.2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Οι παρακάτω ποσότητες προκύπτουν

Διαβάστε περισσότερα

«Υπηρεσίες ετήσιας συντήρησης ανελκυστήρων των Δημοτικών κτιρίων»

«Υπηρεσίες ετήσιας συντήρησης ανελκυστήρων των Δημοτικών κτιρίων» «Υπηρεσίες ετήσιας συντήρησης ανελκυστήρων των Δημοτικών κτιρίων» (ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 51 /2015) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 12.054,00 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΤΑΚΤΙΚΑ Κ.Α. : 30.6261.12 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ.: /15 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 7.200,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 8.856,00 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΔΑ: ΩΦ3ΧΩΕΡ-ΑΡ0 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Αριθ.Πρωτ: 39504/15-11-2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ για την εργασία «Συντήρηση, τηλεπιτήρηση, αποκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓENIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ Διεύθυνση Κατασκευών Έργων Υποδομών Δικαιοσύνης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓENIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ Διεύθυνση Κατασκευών Έργων Υποδομών Δικαιοσύνης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (24) ΜΗΝΩΝ Σελίδα 1 / ΠΑΡΑΤΗΜΑ I/ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : «Ασφαλτοστρώσεις, πλακοστρώσεις

ΕΡΓΟ : «Ασφαλτοστρώσεις, πλακοστρώσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΕΡΓΟ : «Ασφαλτοστρώσεις, πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, τσιμεντοστρώσεις οδών, κρασπεδόσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΕΡΓΟ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Ανακατασκευή δικτύου ηλεκτροδότησης και σιδηροτροχιών γερανών στο κρηπίδωµα 17 του Λιµένα

Διαβάστε περισσότερα

L<5 Km) (0,22 /m³ x Km) 2,00 x 0,22 0,44

L<5 Km) (0,22 /m³ x Km) 2,00 x 0,22 0,44 ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΈΡΓΟΥ: Αποκατάσταση βλαβών σε δίκτυα ύδρευσης-αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΥΣΗΣ» 200.000,00 πλέον ΦΠΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑΜΒ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Κ.Α.: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «Εργασίες εγκατάστασης ηλεκτρολογικής υποδομής με σκοπό την επαύξηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Φωτισμός των πάρκων Θεοτοκόπουλου και Γεωργιάδη»

ΕΡΓΟ: «Φωτισμός των πάρκων Θεοτοκόπουλου και Γεωργιάδη» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: «Φωτισμός των πάρκων Θεοτοκόπουλου και Γεωργιάδη» A/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ 1.7 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Εκσκαφή μικροχάνδακα διαστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΦΩΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗ Βόλος, Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ αριθμ. 7887/ΤΥ 529 (25.1.2012) εισηγητικό έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. A-2. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ 1: Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου επί τόπου του έργου:

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. A-2. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ 1: Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου επί τόπου του έργου: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Αποκαταστάσεις τομών οδοστρωμάτων δικτύων ΔΕΥΑΛ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 10.200 + Φ.Π.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 10.200 + Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Εσωτερικού ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 10.200 + Φ.Π.Α. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ 10.500,00 ΕΥΡΩ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ 10.500,00 ΕΥΡΩ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Δ/νση: Φραγκούδη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΕΡΓΟ: "Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών δρόμου Σπαθοβούνι- Βεληνιάτικα Άσσος και γέφυρας Καρατζά στον Άσσο"

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών δρόμου Σπαθοβούνι- Βεληνιάτικα Άσσος και γέφυρας Καρατζά στον Άσσο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ TMHMA ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: "Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Κ.Ε.Π ΤΟΥ Δ. ΙΛΙΟΥ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Κ.Ε.Π ΤΟΥ Δ. ΙΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Κ.Ε.Π ΤΟΥ Δ. ΙΛΙΟΥ Κ. Μ. : Π 149/2014 ΠΡΟΫΠ. : 1.069,99 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔOY ΚΑΡΔΙΑΣ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡΙΘ. ΜΕΛ.: 49/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ο (Εκ παρακολουθήσεως Ν.Τ.Μ.) Προμήθεια προβολέων 70 Watt HQI Ανά τεμάχιο : ΕΥΡΩ: ΠΕΝΗΝΤΑ 50,00

ΑΡΘΡΟ 1 ο (Εκ παρακολουθήσεως Ν.Τ.Μ.) Προμήθεια προβολέων 70 Watt HQI Ανά τεμάχιο : ΕΥΡΩ: ΠΕΝΗΝΤΑ 50,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Προμήθεια Ηλεκτρολογικών υλικών ΕΡΓΟ : «Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Φ. Α. Υ. )

Φ Α Κ Ε Λ Ο Σ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Υ Γ Ε Ι Α Σ ( Φ. Α. Υ. ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Εκσυγχρονισμός ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: εγκατάστασης ηλεκτροφωτισμού λιμανιού Επανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Εργο : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙ ΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ ΓΕΡΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΡΗΠΙ ΩΜΑ 17 ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ GE HEALTHCARE DATEX-OHMEDA

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ GE HEALTHCARE DATEX-OHMEDA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ -------- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΗΓΑΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΠΗΛΙΟΥ» ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 5. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ 24 9 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ (ANALOG ADDRESSABLE) ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ Οι κατωτέρω Τεχνικές Προδιαγραφές,

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ:

Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ αριθμ. 96350/TY 3379 (9-9-2011)

Διαβάστε περισσότερα