ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ"

Transcript

1 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΩΔ: ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 26/2014 ANAKATAΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ Α.Τ. Μ.Μ. ΑΡΘΡΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡ ΗΣΗΣ ΚΥΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΣΟΤ ΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΕΚΣΚΑΦΕΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΟΙΚ ΟΙΚ m , ,00 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 2 ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ ΟΙΚ ΟΙΚ m2 0 16,80 0,00 ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 4 ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΟΙΚ ΟΙΚ ton 100 1,65 165,00 ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 5 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΟΙΚ ΟΙΚ ton.km 600 0,35 210,00 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 6 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡ-4.09 ΟΔΟ4521Β 1.6 m , ,00 ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΕΚΣΚΑΦΕΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ,00 3 ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΑΥΛΑΚΟΣ ΕΠΙ ΟΙΚ-2269Γ- ΟΙΚ-2269Γ 1.3 m , ,00 ΛΙΘΟΔΟΜΗΣ 7 ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΤΙΜΗ ΛΟΓΩ ΝΕΤ-ΟΔΟ-Β- ΥΔΡ m ,70 810,00 ΔΥΣΧΕΡΕΙΩΝ ΤΩΝ 2 ΕΚΣΚΑΦΩΝ από ΟΚΩ. 8 ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΝΕΤ-ΟΙΚ- ΟΙΚ m , ,00 ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 9 ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΝΕΤ-ΟΙΚ- ΟΙΚ m2 70 7,90 553,00 ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ 10 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΤΑ ΝΕΤ-ΟΙΚ- ΟΙΚ ton x 10 m 70 5,60 392,00 ΧΕΡΙΑ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΝΕΤ-ΟΙΚ- ΟΙΚ ton 60 13,50 810,00 ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Η ΣΕ ΖΩΑ Η ΣΕ ΧΕΡΙΑ ΔΙΚΤΥΑ - ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ 12 ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΙΣΤΟΙ ΝΕΤ- ΗΛΜ ΤΕΜ , ,00 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ, 6 Μ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΙΣΤΟΙ ΝΕΤ- ΗΛΜ ΤΕΜ , ,00 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ, 9 Μ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΝΕΤ- ΗΛΜ ΤΕΜ , ,00 ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΒΡΑΧ W 15 ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΝΕΤ- ΗΛΜ ΤΕΜ , ,00 ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΒΡΑΧ W 16 ΠΙΛΛΑΡ ΝΕΤ- ΗΛΜ ΤΕΜ , ,00 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΛΞΗΣ Κ ΝΕΤ- ΟΔΟ ΤΕΜ , ,00 ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 18 ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΛΞΗΣ Κ ΝΕΤ- ΟΔΟ ΤΕΜ , ,00 ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

2 19 ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΝΕΤ- ΗΛΜ ΤΕΜ 50 70, ,00 ΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟ- ΝΕΤ- ΗΛΜ ΤΕΜ 50 75, ,00 ΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΝΕΤ- ΗΛΜ ΤΕΜ 50 27, ,00 ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ ΝΕΤ- ΗΛΜ ΤΕΜ 50 20, , ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ ΝΕΤ- ΗΛΜ ΤΕΜ 50 10,00 500,00 ΑΠΌ ΕΔΑΦΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΝΕΤ- ΗΛΜ ΤΕΜ , ,00 ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΒΑΦΗΣ ΝΕΤ- ΟΙΚ ΤΕΜ 50 95, ,00 ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΤ- ΗΛΜ ΤΕΜ , ,00 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ - ΠΥΚΝΩΤΗΣ 27 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤ. ΕΣΩΤΕΡ. ΝΕΤ- ΗΛΜ ΤΕΜ 100 1,80 180,00 ΟΡΓ. ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ - ΑΝΤΙ ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΟΣ ΠΥΚΝΩΤΗΣ 28 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩ ΝΕΤ- ΗΛΜ ΤΕΜ , ,00 ΤΕΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΦΩΤ ΙΣΤΙΚΟΥ - ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΗΝΙΟ 29 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΤ- ΗΛΜ ΤΕΜ 200 4,50 900,00 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ - ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ 30 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΤ- ΗΛΜ ΤΕΜ , ,00 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΡΓ ΦΩΤΙΣΤ. - ΕΝΑΥΣΤΗΡΑΣ 31 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤ. ΕΣΩΤΕΡ. ΝΕΤ- ΗΛΜ ΤΕΜ 100 3,40 340,00 ΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚ ΛΥΧΝΙΟΛΑΒΗ 32 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΤ- ΗΛΜ ΤΕΜ 400 9, ,00 ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΘΥΡΙΔΑΣ ΙΣΤΩΝ - ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ 33 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΤ- ΗΛΜ ΤΕΜ , ,00 ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΘΥΡΙΔΑΣ ΙΣΤΩΝ - ΆΛΛΗ ΜΟΡΦΗ 34 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΤ- ΗΛΜ ΤΕΜ , ,00 ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΟΥ ΙΣΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΈΝΑ ΦΩΤΙΣΤ. ΣΩΜΑ 35 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΡΟ ΝΕΤ- ΗΛΜ ΤΕΜ , ,00 ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΙΣΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΔΥΟ ΦΩΤΙΣΤ. ΣΩΜΑ 36 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΤ- ΗΛΜ ΤΕΜ , ,00 ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ W 37 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΤ- ΗΛΜ ΤΕΜ , ,00 ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ W 38 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΤ- ΗΛΜ ΤΕΜ , ,00 ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ W 39 ANTIKAΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝ ΝΕΤ- ΗΛΜ ΤΕΜ 200 4,00 800,00 ΩΝ ΣΕ ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΑ ΚΑΙ ΠΙΛΛΑΡ ΦΩΤ. - ΦΥΣΙΓΓΙΑ 40 ANTIKAΤΑΣΤ. ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΕ ΝΕΤ- ΗΛΜ ΤΕΜ 200 5, ,00 ΑΚΡΟΚΙΒ. ΚΑΙ ΠΙΛΛΑΡ ΦΩΤΙΣΜΟΥ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΟΥ 41 ANTIKAΤΑΣΤ. ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΕ ΝΕΤ- ΗΛΜ ΤΕΜ 50 25, ,00 ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΑ ΚΑΙ ΠΙΛΛΑΡ ΦΩΤΙΣΜΟΥ - ΡΑΓΟΔΙΑΚ. ΦΟΡΤΙΟΥ 42 ANTIKAΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑ ΝΕΤ- ΗΛΜ ΤΕΜ 60 20, ,00 ΝΩΝ ΣΕ ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΑ ΚΑΙ ΠΙΛΛΑΡ ΦΩΤΙΣΜΟΥ - ΜΙΚΡΟΑΥΤ. ΡΑΓΑΣ

3 43 ANTIKAΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΓ ΝΕΤ- ΗΛΜ ΤΕΜ 60 4,00 240,00 ΑΝΩΝ ΣΕ ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΑ ΚΑΙ ΠΙΛΛΑΡ ΦΩΤΙΣΜΟΥ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ 44 ANTIKAΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΓ ΝΕΤ- ΗΛΜ ΤΕΜ 100 2,40 240,00 ΑΝΩΝ ΣΕ ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΑ ΚΑΙ ΠΙΛΛΑΡ ΦΩΤΙΣΜΟΥ - ΣΤΥΠΙΟΘΛΙΠΤΗΣ 45 ANTIKAΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΓ ΝΕΤ- ΗΛΜ ΤΕΜ , ,00 ΑΝΩΝ ΣΕ ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΑ ΚΑΙ ΠΙΛΛΑΡ ΦΩΤΙΣΜΟΥ - ΡΑΓΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝ. 46 ANTIKAΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΓ ΝΕΤ- ΗΛΜ ΤΕΜ 50 50, ,00 ΑΝΩΝ ΣΕ ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΑ ΚΑΙ ΠΙΛΛΑΡ ΦΩΤΙΣΜΟΥ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΟΣ ΦΟΡΤΙΟΥ 47 ANTIKAΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΓ ΝΕΤ- ΗΛΜ ΤΕΜ 10 40,00 400,00 ΑΝΩΝ ΣΕ ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΑ ΚΑΙ ΠΙΛΛΑΡ ΦΩΤΙΣΜΟΥ - ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ 48 ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΗ ΒΑΦΗΣ ΝΕΤ- ΟΙΚ ΤΕΜ , ,00 ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΙΒΩΤΙΩΝ ΠΙΛΛΑΡΣ 49 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΩΣ ΝΕΤ- ΗΛΜ ΤΕΜ 30 60, ,00 ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΙΛΛΑΡ Η/Φ ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΥΠΟΥ ΝΥΜ ΝΕΤ- ΗΛΜ m 500 2, ,00 3Χ1,5 ΜΜ ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΥΠΟΥ ΝΥΜ ΝΕΤ- ΗΛΜ m 500 4, ,00 3Χ2,5 ΜΜ ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΥΠΟΥ ΝΥΜ ΝΕΤ- ΗΛΜ m 500 2, ,00 4Χ1,5 ΜΜ ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΥΠΟΥ ΝΥΥ 3Χ1,5 ΝΕΤ- ΗΛΜ m 800 2, ,00 ΜΜ ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΥΠΟΥ ΝΥΥ 3Χ2,5 ΝΕΤ- ΗΛΜ m 400 4, ,00 ΜΜ ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΥΠΟΥ ΝΥΥ 4Χ1,5 ΝΕΤ- ΗΛΜ m 300 3, ,00 ΜΜ ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΥΠΟΥ ΝΥΥ 4Χ10 ΝΕΤ- ΗΛΜ m , ,00 ΜΜ ΑΓΩΓΟΙ ΓΥΜΝΟΙ ΧΑΛΚΙΝΟΙ - ΝΕΤ- ΗΛΜ m 500 3, ,00 6ΜΜ ΑΓΩΓΟΙ ΓΥΜΝΟΙ ΧΑΛΚΙΝΟΙ - ΝΕΤ- ΗΛΜ m 500 3, ,00 10ΜΜ ΑΓΩΓΟΙ ΓΥΜΝΟΙ ΧΑΛΚΙΝΟΙ - ΝΕΤ- ΗΛΜ m , ,00 25ΜΜ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΔΡΑΣΗΣ Κ ΥΔΡ-5.07 ΥΔΡ m ,30 339,00 ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΑΜΜΟ 61 ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ ΥΔΡ ΥΔΡ m , ,00 ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 62 ΕΚΣΚΑΦΗ ΧΑΝΔΑΚΑ ΑΤΗΕ ΗΛΜ m , ,90 ΕΔΑΦΟΣ ΣΕ ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ 63 ΕΚΣΚΑΦΗ ΧΑΝΔΑΚΑ ΣΕ ΑΤΗΕ ΗΛΜ m , ,10 ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ 64 ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΒΑΣΕΩΣ ΑΤΗΕ 9384 ΗΛΜ ΤΕΜ 30 26,41 792,30 ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΟΥ 65 ΑΓΩΓΟΣ ΓΥΜΝΟΣ ΑΤΗΕ ΗΛΜ m 100 5,65 565,00 ΧΑΛΚΙΝΟΣ 16ΜΜ2 66 ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΤΗΕ ΗΛΜ ΤΕΜ 3 7,55 22,65 ΓΕΙΩΣΕΩΣ 67 ΜΠΑΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΥΡΩΝ ΑΤΗΕ 9422 ΗΛΜ ΤΕΜ 20 18,87 377,40 ΠΙΛΛΑΡ 68 ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΤΗΕ 9408 ΗΛΜ ΤΕΜ , ,60 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 69 ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΤΡΗΤΟΥ ΔΕΗ ΑΤΗΕ 9347 ΗΛΜ ΤΕΜ , ,20 70 ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΑΤΗΕ ΗΛΜ m , ,00 ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ 2'' 71 ΕΚΣΚΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΗΕ ΗΛΜ m ,35 787,00 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΕΩΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΙΣΤΟΥ

4 72 ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 4Χ6ΜΜ2 ΑΤΗΕ ΗΛΜ m 900 9, , ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΤΗΕ ΗΛΜ m , ,00 ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 74 ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΑΤΗΕ ΗΛΜ m , ,00 ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 75 ΠΛΑΚΑ ΓΕΙΩΣΕΩΣ ΑΤΗΕ ΗΛΜ ΤΕΜ , , ΚΙΒΩΤΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΑΤΗΕ ΗΛΜ ΤΕΜ , ,00 ΔΙΑΝΟΜΗΣ - ΠΙΛΛΑΡ 78 ΒΑΣΗ ΣΙΔΗΡΟΙΣΤΟΥ ΑΤΗΕ ΗΛΜ ΤΕΜ , ,00 ΑΟΠΛΗ 0,95*0, ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΑΤΗΕ ΗΛΜ ΤΕΜ , ,00 ΚΡΕΜΑΣΤΟ ΚΑΜΠΥΛΟΣ Η ΕΥΘΥΣ ΑΤΗΕ ΗΛΜ ΤΕΜ 30 85, ,00 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΚΑΜΠΥΛΟΣ Η ΕΥΘΥΣ ΑΤΗΕ ΗΛΜ ΤΕΜ , ,00 ΔΙΠΛΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ - 82 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΑΤΗΕ ΗΛΜ ΤΕΜ , ,00 ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΣΩΛΗΝΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΤΗΕ ΗΛΜ m 300 7, ,00 ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ Φ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ - ΑΤΗΕ ΗΛΜ ΤΕΜ , ,00 ΠΙΝΑΚΑΣ 84 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΔΡΟΡΡΟΩΝ ΥΔΡ ΗΛΜ m 50 20, ,00 ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ. 85 ΣΙΔΗΡΟΙΣΤΟΣ ΑΤΗΕ ΗΛΜ ΤΕΜ , ,00 ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΤΗΕ ΗΛΜ ΤΕΜ , ,00 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΥ 2 ΕΠΙΣΤΗΛΙΟΥ ΕΟΡΤΩΝ 87 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΛΙΟ ΑΤΗΕ ΗΛΜ ΤΕΜ , ,00 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΕΟΡΤΩΝ 2 ΜΕΣΑΙΟ 88 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΑΤΗΕ ΗΛΜ ΤΕΜ , ,00 ΠΛΑΤΕΙΑΣ 89 ΕΚΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΤΗΕ 9414 ΗΛΜ ΤΕΜ 25 37,73 943,25 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 90 ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΠΙΛΛΑΡ ΑΤΗΕ ΗΛΜ ΤΕΜ 25 35,00 875,00 91 ΗΛΙΑΚΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΤΗΕ ΗΛΜ ΤΕΜ , ,00 92 ΚΥΤΙΟ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΣ ΑΤΗΕ ΗΛΜ ΤΕΜ 30 6,97 209, ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΤΗΕ ΗΛΜ ΤΕΜ , ,00 ΣΗΜΕΙΟ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΧ 95 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ LED ΑΤΗΕ ΗΛΜ ΤΕΜ , ,00 ΒΡΑΧΙΟΝΑ Η ΚΡΕΜΑΣΤΟ ΣΧ 94 ΠΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΑΤΗΕ ΗΛΜ ΤΕΜ 8 950, ,00 ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΜΕ ΣΧ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ 96 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΤ- ΗΛΜ ΤΕΜ , ,00 ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΣΕ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ 97 ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΤΗΕ ΗΛΜ ΤΕΜ 7 170, ,00 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ 98 ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΛΙΟ ΑΤΗΕ ΗΛΜ ΤΕΜ , ,00 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΕΟΡΤΩΝ 3 ΜΕΓΑΛΟ 99 ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΑΤΗΕ 8042 ΗΛΜ Μ , ,00 ΚΑΛΩΔΙΩΝ Φ90 -

5 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΙΚΤΥΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ,50 ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΥΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ,50 ΓΕ & ΟΕ 18 % ,77 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,27 ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ,49 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ,76 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ,74 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ] 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ,50 ΦΠΑ 23 % ,50 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 23% ,00

6

7

8

9

10 , , , , , ,06 0, ,50 0, , , , , ,50 Ομαδα 1, με ΓΕ/ΟΕ & Απροβλεπτα Ομαδα 2, με ΓΕ/ΟΕ & Απροβλεπτα , ,42 ΣΥΝΟΛΟ ,76 Αναθεωρηση ,74 ΣΥΝΟΛΟ ,50 Εγγυητικη συμμετοχης ,12 Εγγυητικη Καλης Εκτελεσης ,79

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ HΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ HΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ HΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ Α.Τ.: 1.1 ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ-32.02.03 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C 12/15.

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Φωτισμός των πάρκων Θεοτοκόπουλου και Γεωργιάδη»

ΕΡΓΟ: «Φωτισμός των πάρκων Θεοτοκόπουλου και Γεωργιάδη» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: «Φωτισμός των πάρκων Θεοτοκόπουλου και Γεωργιάδη» A/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ 1.7 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Εκσκαφή μικροχάνδακα διαστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : Προϋπολογισμός : 990.000,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δήμος : ΒΟΛΟΥ Εργο : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ-ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΡΓΟ:ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ Αρ. Μελ. : 0/204 ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (204) ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προϋπολογισμός Μελέτης Α/Α Περιγραφή Εργασίας Κωδικός Κωδικός Α.Τ. Μ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΣ 5130 τεμ 0,75 72 54,00 6 ΠΡΣ Ε2.2 Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m

ΠΡΣ 5130 τεμ 0,75 72 54,00 6 ΠΡΣ Ε2.2 Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m Π/Υ ΕΡΓΟΥ : Διαμόρφωση μικρής κλίμακας κατασκευή παρατηρητηρίου και κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών στην περιοχή Ατσπάς της Τ.Κ. Μαριών α/α Αριθ. Τιμολ. Είδος Εργασίας Αρθρο Αναθεώρ. Μονάδα Τιμη Δαπάνη Ποσότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩ- ΡΗΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ( ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ΟΙΚ 2124 1.1.4. m3 120,00 4,50 540,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩ- ΡΗΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ( ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ΟΙΚ 2124 1.1.4. m3 120,00 4,50 540,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 328.976,00 Α/Α ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ Κωδ. ΈΛΟΤ ΤΟ 1501-+

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δήμος : ΒΟΛΟΥ Εργο : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗ ΜΕΛΑΓΚΟΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΔ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης. 1.1 ΜΗΝΕΣ 20 8.20 164.00 ΥΔΡ ΝΕΤ-1.01-Α ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ 2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΤΕΠ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΤΕΠ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΒΑΦΕ ΚΑΙ ΦΡΕ Δ. ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΟΜΑ Α Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΡΓΟ : 1 Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ηµιβραχώδες 001 Ν.Ο Ο 1123Β Ο Ο-1123Α m 3 0,70 40,00 28,00 ΘΕΣΗ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ : Άρθρο Αναθεώρησης ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2014» - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΕΡΓΟ: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2014» - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 1 ΕΡΓΟ: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2014» - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΤ:1 : ΑΡΘΡΟ Ν/ΗΛΜ 101.2 ΣΙΔΕΡΟΪΣΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ «ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΑΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΣΕ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ.Κ. Ν. ΤΡΙΓΛΙΑΣ» ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΥΟ ΚΑΤΩ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΦΩΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗ Βόλος, Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ αριθμ. 7887/ΤΥ 529 (25.1.2012) εισηγητικό έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ

ΕΡΓΟ :  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΡΓΟ : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΡΤΑΪΚΟ ΠΟΤΑΜΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΥΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ" Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: EΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1Οου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟ Κ854 Θέση: Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2009 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 33./2011 Προϋπολογισμός Μελέτης Α/Α

Διαβάστε περισσότερα

A.T. : 22 Άρθρο : ΟΙΚ 64.18.ΝΣ Κάδος απορριμμάτων ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2012Α Kάδος απορριμμάτων ενδεικτικού τύπου OCEAN από χυτό αλουμίνιο (πάχους 4,5mm), με επιφάνεια ανοδιωμένη, καρθρεπτίζουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ : ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΝΕΑΣ ΑΜΙΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ: 27/2015. Τιμαριθμική : 2012Γ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ : ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΝΕΑΣ ΑΜΙΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ: 27/2015. Τιμαριθμική : 2012Γ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ: 27/2015 ΕΡΓΟ : ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΝΕΑΣ ΑΜΙΣΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική : 2012Γ Σελίδα 1 από 10 Τιμολόγιο Μελέτης Σελίδα 2 από 10 Τιμολόγιο Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίς 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΣΚΑΦΩΝ 1 2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΩΓΩΝ 15 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 17 4. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 18 5. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ 26 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ :"ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΟΛΩΜΟΥ"

ΕΡΓΟ :ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΟΛΩΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΟΛΩΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ :"ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΟΛΩΜΟΥ" ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.925.000,00 Ευρώ ( ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Εργο : ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ αριθμ. 6/TY 6 (..) εισηγητικό

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ:

Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ αριθμ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Η - Μ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 199.998,00 ΕΚΤΕΛΕΣΗ :ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΜΗΜΑ Η - Μ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 199.998,00 ΕΚΤΕΛΕΣΗ :ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η - Μ ΕΡΓΟ :ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 199.998,00 ΕΚΤΕΛΕΣΗ :ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΓΕΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του. και προτείνω να συµπεριληφθεί στα θέµατα ηµερησίας διάταξης της επόµενης συνεδρίασης του Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ

Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του. και προτείνω να συµπεριληφθεί στα θέµατα ηµερησίας διάταξης της επόµενης συνεδρίασης του Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ αριθµ. 103903/ΤΥ 6901 (20-9-12)

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Τιμών. Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή. ( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο.

Ανάλυση Τιμών. Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή. ( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: EΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1Οου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟ Κ854 Θέση: Π.Ε. ΔΡΟΣΠΥΠΟΛΗΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2009 Ανάλυση Τιμών ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 33./2011

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης Επισκεπτών ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Α. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα