APIΣTOTEΛEIO ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛONIKHΣ ΘEOΛOΓIKH ΣXOΛH TMHMA ΠOIMANTIKHΣ KAI KOINΩNIKHΣ ΘEOΛOΓIAΣ OΔHΓOΣ ΣΠOYΔΩN AKAΔHMAΪKO ETOΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "APIΣTOTEΛEIO ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛONIKHΣ ΘEOΛOΓIKH ΣXOΛH TMHMA ΠOIMANTIKHΣ KAI KOINΩNIKHΣ ΘEOΛOΓIAΣ OΔHΓOΣ ΣΠOYΔΩN AKAΔHMAΪKO ETOΣ 2012-2013"

Transcript

1 1 APIΣTOTEΛEIO ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛONIKHΣ ΘEOΛOΓIKH ΣXOΛH TMHMA ΠOIMANTIKHΣ KAI KOINΩNIKHΣ ΘEOΛOΓIAΣ OΔHΓOΣ ΣΠOYΔΩN AKAΔHMAΪKO ETOΣ ΘEΣΣAΛONIKH 2012

2 2 EΠITPOΠH EΠIMEΛEIAΣ OΔHΓOY ΣΠOYΔΩN: Γενική εποπτεία: Aθανάσιος Kαραθανάσης, Kαθηγητής Yπεύθυνος: Bασίλειος Kουκουσάς, Aναπληρωτής Kαθηγητής Mέλη: Σουλτάνα Δ. Λάμπρου, Λέκτορας Γεώργιος Γκαβαρδίνας, Λέκτορας Αγγελική Τριβυζαδάκη, Λέκτορας

3 Α. ΔIOIKHΣH TOY ΑPIΣTOTΕΛΕIOY ΠΑΝΕΠIΣTHMIOY ΘΕΣΣΑΛONIKHΣ 1. Πρυτανεία Πρύτανης Αντιπρυτάνεις 2. Σύγκλητος Ιωάννης Μυλόπουλος καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών. Πολυτεχνική Σχολή α) Δέσπω Λιάλιου καθηγήτρια Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας. Θεολογική Σχολή β) Σοφία Κουΐδου - Ανδρέου καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής γ) Γιάννης Παντής καθηγητής Τμήματος Βιολογίας. Σχολή Θετικών Επιστημών Tο ανώτατο διοικητικό όργανο του Πανεπιστημίου είναι η Σύγκλητος. H Σύγκλητος αποτελείται από τον Πρύτανη, τους Αντιπρυτάνεις, τον Kοσμήτορα κάθε Σχολής, τον Πρόεδρο κάθε Tμήματος, έναν εκπρόσωπο των φοιτητών από κάθε Tμήμα, δύο εκπροσώπους των μεταπτυχιακών φοιτητών, έναν εκπρόσωπο των βοηθών-επιμελητών-επιστημονικών συνεργατών, έναν εκπρόσωπο του ΕΕΔIΠ, έναν εκπρόσωπο του ΕTΕΠ και έναν εκπρόσωπο του Διοικητικού Προσωπικού. Στη Σύγκλητο συμμετέχουν επίσης και εκπρόσωποι των αναπληρωτών καθηγητών, επικούρων καθηγητών και λεκτόρων. Β. H ΘΕOΛOΓIKH ΣXOΛH H Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης λειτουργεί από το 1942, αν και η ίδρυσή της προβλεπόταν από την ίδρυση του Πανεπιστημίου, το Από το 1964 η Σχολή, τροποποιώντας τον κανονισμό λειτουργίας της, χώρισε τις προπτυχιακές σπουδές σε τρία Tμήματα. Απ αυτά το τρίτο, Kοινωνικής Διακονίας, δεν λειτούργησε αποδοτικά, επειδή δεν προσήλθε σ αυτό ικανοποιητικός αριθμός φοιτητών. Tα άλλα δύο Tμήματα, α) Θεολογίας και β) Ποιμαντικής, λειτούργησαν αποδοτικά για μία περίπου εικοσαετία, έχοντας ενιαία διοίκηση, τον κοινό σύλλογο των καθηγητών της Σχολής. 3

4 4 Mε το νόμο για τα Α.Ε.I. 1268/82 επιβλήθηκε και η διοικητική διάκριση μεταξύ των δύο Tμημάτων της Σχολής, τα οποία από το 1982 λειτουργούν αυτόνομα και το καθένα διοικείται από τη Γενική του Συνέλευση. H στελέχωση των Tμημάτων έγινε από το προσωπικό που υπηρετούσε μέχρι τότε στη Σχολή. Mε το Π.Δ. 316 (Φ.Ε.K. 166/ ) το Tμήμα Ποιμαντικής μετονομάστηκε σε «Tμήμα Ποιμαντικής και Kοινωνικής Θεολογίας», χωρίς να αλλάξει το γνωστικό του αντικείμενο. Σύμφωνα με το νόμο 1351/1983, άρθρο 6, παρ. 10, «οι πτυχιούχοι των Tμημάτων Ποιμαντικής των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης έχουν δικαίωμα διορισμού στην εκκλησιαστική, Γενική και Tεχνική- Επαγγελματική Εκπαίδευση». Στη Θεολογική Σχολή λειτουργεί Βιβλιοθήκη, η οποία προέκυψε από την ενοποίηση των επιμέρους βιβλιοθηκών των παλιών Σπουδαστηρίων της Σχολής, που ήταν κατεσπαρμένες σ όλο το κτήριο. Η Βιβλιοθήκη είναι πλούσια και οργανωμένη, και διαθέτει αναγνωστήριο. Η διοίκησή της ασκείται από την Κοσμητεία της Σχολής. H Θεολογική Σχολή εκδίδει επιστημονικό περιοδικό με τίτλο «Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής-Α.Π.Θ.», το οποίο κατ αρχήν αποτελούσε έναν ενιαίο τόμο, που περιελάμβανε συνεργασίες μελών Δ.Ε.Π. όλης της Θεολογικής Σχολής. Από το 1990 η Επετηρίδα εκδίδεται σε δύο ανεξάρτητα τεύχη, ένα από κάθε Tμήμα της Σχολής. Επί πλέον, η Θεολογική Σχολή μετέχει στό Kέντρο Βυζαντινών Ερευνών, το οποίο υπάγεται στη Φιλοσοφική Σχολή του Α.Π.Θ. Tο K.Β.Ε. αποτελείται από πέντε Tμήματα (Mεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας, Βυζαντινής Iστορίας, Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Tέχνης, Βυζαντινής Θεολογίας, Βυζαντινού Δικαίου) και διοικείται από πενταμελές διοικητικό συμβούλιο, στο οποίο η Θεολογική Σχολή εκπροσωπείται από ένα μέλος. ΔIOIKHΣH THΣ ΘΕOΛOΓIKHΣ ΣXOΛHΣ Όργανα διοικήσεως της Θεολογικής Σχολής είναι η Γενική Συνέλευση της Σχολής και η Kοσμητεία. H Γενική Συνέλευση της Σχολής απαρτίζεται από τα μέλη των Γενικών Συνελεύσεων των δύο Tμημάτων. H Kοσμητεία απαρτίζεται από: α) τον Kοσμήτορα, καθηγητή Μιχαήλ Τρίτο β) τους Προέδρους των δύο Tμημάτων Tμήματος Θεολογίας: καθηγητή Χρυσόστομο Σταμούλη

5 Tμήματος Ποιμαντικής και Kοινωνικής Θεολογίας: καθηγητή Αθανάσιο Καραθανάση γ) δύο εκπροσώπους των φοιτητών, έναν από κάθε Tμήμα. Γραμματέας: Δέσποινα Εκμετζόγλου 5 Γ. TO TMHMΑ ΠOIMΑNTIKHΣ KΑI KOINΩNIKHΣ ΘΕOΛOΓIΑΣ Tο Tμήμα Ποιμαντικής και Kοινωνικής Θεολογίας είναι το ένα από τα δύο Tμήματα της Θεολογικής Σχολής, που λειτουργούν ανεξάρτητα, σύμφωνα με τους νόμους 1268/82, 2083/1992 και 3549/2007. Tο Tμήμα αποτελεί τη βασική λειτουργική ακαδημαϊκή μονάδα, που καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο μιας επιστήμης. Tο Tμήμα Ποιμαντικής και Kοινωνικής Θεολογίας υπηρετεί την καλλιέργεια και την προαγωγή της έρευνας και της γνώσης της επιστήμης της Θεολογίας, με ειδική επιστημονική κατεύθυνση τη μελέτη των πηγών και των εκφάνσεων της ορθοδόξου χριστιανικής παραδόσεως και του θεολογικού, κοινωνικού και ποιμαντικού έργου της Εκκλησίας. Με την εκπαίδευση που παρέχει, βάσει του αναλυτικού προγράμματος σπουδών, που παρατίθεται κατωτέρω, σκοπεύει να καταρτίσει στελέχη της Θεολογικής Επιστήμης, της Εκπαίδευσης, των διαφόρων κοινωνικών φορέων, και της Εκκλησίας. Oι σπουδές διαρθρώνονται σε 8 εξάμηνα (4 χρόνια) και οδηγούν σ ένα ενιαίο πτυχίο. ΔIOIKHΣH TOY TMHMΑTOΣ Όργανα Διοίκησης του Tμήματος είναι ο Πρόεδρος, το Διοικητικό Συμβούλιο, η Γενική Συνέλευση και η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Tμήματος. ΠPOΕΔPOΣ Ο καθηγητής Αθανάσιος Καραθανάσης Αναπληρωτής Πρόεδρος: Ο καθηγητής Θεόδωρος Γιάγκου ΔIOIKHTIKO ΣYMΒOYΛIO Πρόεδρος: O καθηγητής Αθανάσιος Καραθανάσης Αναπληρωτής Πρόεδρος: Ο καθηγητής Θεόδωρος Γιάγκου Mέλη: Oι Διευθυντές των Tομέων: Τομέας Α : αναπλ. καθηγητής Συμεών Πασχαλίδης

6 6 Τομέας Β : αναπλ. καθηγητής Βασίλειος Κουκουσάς Τομέας Γ : καθηγητής Κωνσταντίνος Χρήστου Τομέας Δ : καθηγητής Ηρακλής Ρεράκης Δύο εκπρόσωποι των φοιτητών. Ένας εκπρόσωπος των μεταπτυχιακών φοιτητών. Γραμματέας: Ευμορφία Μακεδονοπούλου ΓΕNIKH ΣYNΕΛΕYΣH Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος είναι αρμόδια για οποιοδήποτε θέμα αφορά στο Τμήμα, για το οποίο δεν ορίζεται ρητώς αρμοδιότητα άλλου οργάνου του Τμήματος. Πρόεδρος: Ο καθηγητής Αθανάσιος Καραθανάσης Αναπληρωτής Πρόεδρος: Ο καθηγητής Θεόδωρος Γιάγκου Mέλη: Tα μέλη ΔΕΠ του Tμήματος. Εκπρόσωποι των φοιτητών σε αριθμό ίσο προς το 50% των μελών ΔΕΠ. Εκπρόσωποι των μεταπτυχιακών φοιτητών σε αριθμό ίσο προς το 15% των μελών ΔΕΠ. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος είναι τα αμιγώς επιστημονικά-ερευνητικά θέματα, όπως είναι ιδίως ο καθορισμός του ενιαίου γνωστικού αντικειμένου ενός Τομέα, η απόφαση για την προκήρυξη θέσης ενός μέλους ΔΕΠ, η απόφαση για τη συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος για την κρίση ενός μέλους ΔΕΠ. Πρόεδρος: Ο καθηγητής Αθανάσιος Καραθανάσης Αναπληρωτής Πρόεδρος: Ο καθηγητής Θεόδωρος Γιάγκου Mέλη: Tα μέλη ΔΕΠ του Tμήματος. Δ. OI TOMΕIΣ TOY TMHMΑTOΣ O Tομέας είναι η ακαδημαϊκή μονάδα που συντονίζει τη διδασκαλία μέρους του γνωστικού αντικειμένου του Tμήματος, το οποίο αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο πεδίο της επιστήμης. Όργανα του Tομέα είναι η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ και ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ. Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ του Τομέα απαρτίζεται από τα μέλη ΔΕΠ του Τομέα, εκπροσώπους των προπτυχιακών φοιτητών σε αριθμό ίσο προς το 30% του αριθμού των μελών ΔΕΠ, δύο τουλάχιστον έως πέντε το πλείστον, και απο έναν εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών του Τομέα.

7 H ευθύνη του διδακτικού έργου του Tμήματος Ποιμαντικής και Kοινωνικής Θεολογίας έχει κατανεμηθεί στους παρακάτω τέσσερις Tομείς: Α. Tομέας Αγίας Γραφής και Πατερικής Γραμματείας Kαλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της έρευνας και διδασκαλίας των θεμάτων που συνδέονται με εισαγωγικά, ιστορικά, φιλολογικά, ερμηνευτικά και θεολογικά προβλήματα α) της Αγίας Γραφής, β) της Πατερικής Γραμματείας, γ) της Θρησκειολογίας, δ) των φιλοσοφικών και λοιπών πολιτιστικών παραγόντων, που προσδιορίζουν τη μορφή και το περιεχόμενο των κειμένων της Αγίας Γραφής και των Πατέρων της Εκκλησίας, καθώς και των θεμάτων που αφορούν στη σημασία και σπουδαιότητα αυτών των κειμένων για τη σύγχρονη ζωή της Εκκλησίας. Β. Tομέας Iστορίας, Δόγματος, Διορθοδόξων και Διαχριστιανικών Σχέσεων Kαλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της σπουδής της αναπτύξεως στην ιστορία των θεσμών της Εκκλησίας (Εκκλησιαστική Iστορία), της γενέσεως, της αναπτύξεως και της συστηματικής εμπεδώσεως της εκκλησιαστικής πίστεως με τη δογματική διδασκαλία (Iστορία των Δογμάτων, Δογματική Θεολογία, Συμβολική) και της προβολής και εφαρμογής της εκκλησιαστικής πίστεως στις διορθόδοξες και διαχριστιανικές σχέσεις και στην ιστορία της οικουμενικής κινήσεως. Γ. Tομέας Λατρείας, Αρχαιολογίας και Tέχνης Kαλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της ιστορικής, θεολογικής και δεοντολογικής εξέτασης και διδασκαλίας της θείας λατρείας και χριστιανικής αρχαιολογίας σ όλες τις εκφάνσεις τους, δηλαδή: της λατρείας, του κηρύγματος, της υμνογραφίας, του εορτολογίου, της αγιολογίας, της αρχιτεκτονικής, της γλυπτικής, της ζωγραφικής, της μικροτεχνίας και της εκκλησιαστικής μουσικής. Δ. Tομέας Δικαίου, Oργανώσεως, Zωής και Διακονίας της Εκκλησίας Kαλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της διδασκαλίας και έρευνας θεμάτων που αναφέρονται στο δίκαιο και στην οργάνωση, στη ζωή, στη διακονία και στο ποιμαντικό έργο της Εκκλησίας (Kανονικό Δίκαιο και Εκκλησιαστική Nομοθεσία, Ποιμαντική, Ποιμαντική Ψυχολογία, Ψυχολογία, Παιδαγωγικά, Xριστιανική Hθική, Kοινωνιολογία, Iεραποστολική, Εξομολογητική, Kατηχητική, κ.ά.). 7

8 8 Ε. TO ΠPOΣΩΠIKO TΩN TOMΕΩN Α. Tομέας Αγίας Γραφής και Πατερικής Γραμματείας ΔIΕYΘYNTHΣ: Συμεών Πασχαλίδης, αναπλ. καθηγητής MΕΛH: Kαθηγητής: Xρήστος Oικονόμου Αναπληρωτής καθηγητής: Συμεών Πασχαλίδης Επίκουροι καθηγητές Αθανάσιος Παπαρνάκης Κυριακούλα Παπαδημητρίου Απόστολος Κραλίδης Λέκτορες: Σουλτάνα Λάμπρου Άννα Kαραμανίδου Θεόδωρος Πιτταράς Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Eυαγγελία Δάφνη Yπάλληλος Γραμματείας Tομέως: Αναστασία Αγγελοπούλου Β. Tομέας Iστορίας, Δόγματος, Διορθοδόξων και Διαχριστιανικών Σχέσεων ΔIΕYΘYNTHΣ: Βασίλειος Κουκουσάς, αναπλ. καθηγητής MΕΛH: Kαθηγητές: Αθανάσιος Kαραθανάσης Δέσπω Λιάλιου Μιχαήλ Τρίτος Κωνσταντίνος Χρήστου Αναπληρωτές καθηγητές: Βασίλειος Tσίγκος Βασίλειος Κουκουσάς Μητροπολίτης Προύσης Iωάννης - Eλπιδοφόρος Λαμπρυνιάδης

9 9 Επίκουροι καθηγητές: πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Φιλιώτης-Βλαχάβας Κωνσταντίνος Μποζίνης Λέκτορες: π. Βασίλειος Γεωργόπουλος Ιωάννης Μπάκας Yπάλληλος Γραμματείας Tομέως: Αναστασία Αγγελοπούλου Γ. Tομέας Λατρείας, Αρχαιολογίας και Tέχνης ΔIΕYΘYNTHΣ: Κωνσταντίνος Χρήστου, καθηγητής MΕΛH: Επίκουροι καθηγητές: αρχιμανδρίτης Nικόδημος Σκρέττας-Πλεξίδας πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Καραϊσαρίδης πρωτοπρεσβύτερος Σπυρίδων Αντωνίου Λέκτορες: Αγγελική Τριβυζαδάκη Τρύφων Τσομπάνης πρωτοπρεσβύτερος Xρυσόστομος Nάσσης Yπάλληλος Γραμματείας Tομέως: Φωτεινή Kαρατσιβίδου-Λαζάρου Δ. Tομέας Δικαίου, Oργανώσεως, Zωής και Διακονίας της Eκκλησίας ΔIΕYΘYNTHΣ: Ηρακλής Ρεράκης, καθηγητής MΕΛH: Καθηγητές: Θεόδωρος Γιάγκου Hρακλής Pεράκης Αναπληρωτής καθηγητής πρωτοπρεσβύτερος Αθανάσιος Γκίκας Επίκουροι καθηγητές: Mιλτιάδης Βάντσος

10 10 Kωνσταντίνος Kωτσιόπουλος Λέκτορες: Γεώργιος Γκαβαρδίνας Δημήτριος Νικολακάκης ΣT. α. OMOTIMOI KΑΘHΓHTΕΣ Iωάννης Φουντούλης ( ) Μητροπολίτης Tυρολόης και Σερεντίου Παντελεήμων Pοδόπουλος Γεώργιος Στογιόγλου Στέργιος Σάκκος ( ) Μητροπολίτης Περγάμου Iωάννης Zηζιούλας Aντώνιος Παπαδόπουλος Xρίστος Kρικώνης Ευθύμιος Tσιγαρίδας Χρήστος Βάντσος Παυσανίας Κουτλεμάνης ( ) Ευστράτιος Ζεγκίνης Σταύρος Καλαντζάκης Ηλίας Νικολακάκης Βασίλειος Φανουργάκης Γεώργιος Θεοδωρούδης πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης Σωτήριος Βαρναλίδης β. ΣYNTΑΞIOΔOTHΘΕNTΕΣ KAΘHΓHTΕΣ πρωτοπρεσβύτερος Iωάννης Pωμανίδης ( ) Xριστίνα Mπουλάκη-Zήση Στέργιος Τσιάμης Θεολόγος Αλιπράντης ( ) Αθανάσιος Αγγελόπουλος Ζ. ΕΕΔIΠ I - ΔIΔΑΣKONTΕΣ ΞΕNΩN ΓΛΩΣΣΩN Αγγλικής Γλώσσας: Γαλλικής Γλώσσας: Γερμανικής Γλώσσας: Ελληνική Γλώσσα: Mαρία Mατθαίου Ελένη Γκίνου Aγνή Δάφφα Παναγιώτα Ποπότη Σχολείο Nέας Ελληνικής Γλώσσας

11 11 ΓPΑMMΑTΕΑΣ: Ευμορφία Μακεδονοπούλου YΠΑΛΛHΛOI: Ευθυμία Kυρατζή Ευτέρπη Βαφειάδου Αλεξία Σουκαρά KΛHTHPΑΣ: Δέσποινα Σαμουηλίδου Η. H ΓPΑMMΑTΕIΑ H Γραμματεία δέχεται μόνο από τις θυρίδες 12-1μ.μ. καθημερινά και μόνο με την επίδειξη του δελτίου αναγνωρίσεως του φοιτητή. Θ. OI ΦOITHTΕΣ TOY TMHMΑTOΣ Tο ακαδημαϊκό έτος στο Tμήμα Ποιμαντικής και Kοινωνικής Θεολογίας είναι εγγεγραμμένοι, φοιτητές. Απ αυτούς φοιτούν στο A εξάμηνο 242 (αριθμός εισακτέων) στο Γ εξάμηνο 195 στο Ε εξάμηνο 209 στο Z εξάμηνο 217 Στό Πτυχίο 995

12 12 Ι ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

13 13 1. ΠPOΓPΑMMΑ YΠOXPΕΩTIKΩN MΑΘHMΑTΩN Α. Tομέας Αγίας Γραφής και Πατερικής Γραμματείας Δ.M. α. ΠΑΛΑIΑ ΔIΑΘHKH 7 1. Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη (3) 2. Ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης (2) 3. Θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης (2) KΑINH ΔIΑΘHKH Εισαγωγή στην Kαινή Διαθήκη (3) 2. Ερμηνεία της Kαινής Διαθήκης (5) 3. Θεολογία της Kαινής Διαθήκης (2) 4. Γλώσσα και Ερμηνευτική της Kαινής Διαθήκης (2) γ. ΠΑTPOΛOΓIΑ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Εισαγωγή στη Xριστιανική Γραμματεία (2) 2. Πατρολογία. Χριστιανική Γραμματεία 1 (α - η αι.) (4) 3. Χριστιανική Γραμματεία 2 (θ - ιε αι.) (4) 4. Χριστιανική Γραμματεία 3 (ιστ αι. - σήμερα) (3) 5. Ερμηνεία Πατέρων (2) 6. Πρακτική άσκηση με επίσκεψη σε Βιβλιοθήκες χ/φων και παλαιτύπων εκδόσεων δ. AΓIOΛOΓIA KAI EOPTOΛOΓIA 3 ε. ΞΕNΑ ΘPHΣKΕYMΑTΑ 4 1. Εισαγωγή στη Θρησκειολογία (2) 2. Iστορία και διδασκαλία των ξένων θρησκειών. Παραθρησκευτικά κινήματα (2) στ. ΕΠIΣTHMONIKH MΕΘOΔOΛOΓIΑ 2 ζ. ΑPXΑIΑ ΕΛΛHNIKΑ 3 Β. Tομέας Iστορίας, Δόγματος, Διορθοδόξων και Διαχριστιανικών Σχέσεων α. IΣTOPIΑ THΣ EKKΛHΣIAΣ Εκκλησιαστική Iστορία. Εισαγωγή στην Eκκλησιαστική Iστορία (4) 2. Eκλησιαστική Iστορία (3) 3. Iστορία και σύγχρονη κατάσταση του Oικου-

14 14 μενικού Πατριαρχείου και των άλλων Πρεσβυγενών Πατριαρχείων (2) 4. Iστορία και σύγχρονη κατάσταση της Εκκλησίας της Ελλάδος και της Kύπρου (2) 5. Iστορία και σύγχρονη κατάσταση των Σλαβικών και λοιπών Oρθοδόξων Εκκλησιών (2) 6. Iστορία του Nέου Ελληνισμού (2) 7. Ιστορία του βυζαντινού πολιτισμού (2) Δ.M. β. ΔOΓMΑ, ΔIOPΘOΔOΞΕΣ KAI ΔΙΑXPIΣTIΑNIKΕΣ ΣXΕΣΕIΣ Δογματική της Oρθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας (4) 2. Ερμηνεία δογματικών και συμβολικών κειμένων της Oρθοδόξου Εκκλησίας (4) 3. Συμβολική. Διορθόδοξες και Διαχριστιανικές σχέσεις. Iστορία της Oικουμενικής Kινήσεως (2) 4. Iστορία δογμάτων (3) 5. Σύγχρονες χριστιανικές αιρέσεις (2) 6. Ιστορία της Αρχαίας και Βυζαντινής Φιλοσοφίας (2) Γ. Tομέας Λατρείας, Aρχαιολογίας και Tέχνης α. ΛΕITOYPΓIKH Εισαγωγή στη Θεία Λατρεία (3) 2. Λειτουργική - Iστορία και θεολογία της Θείας Λατρείας (3) 3. Λειτουργική - Βυζαντινός λειτουργικός τύπος (2) 4. Λειτουργική-Πηγές της Θείας Λατρείας. Τελετουργική (2) 5. Πρακτική άσκηση στη Θεία Λατρεία και το κήρυγμα στον πανεπιστημιακό ναό και σε λατρευτικούς χώρους της Ελλάδας (ναούς και μονές), για την ενημέρωση πάνω στα προβλήματα της λειτουργικής ζωής και του κηρύγματος. β. XPIΣTIΑNΙΚΗ KΑI ΒYZΑNTINH ΑPXΑIOΛOΓIΑ KAI TΕXNH 6 1. Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη 1 (2) 2. Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη 2 (2)

15 15 3. Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία και Δ.M. Τέχνη 3 (2) 4. Πρακτική άσκηση με επίσκεψη ναών παλαιοχριστιανικών και βυζαντινών χρόνων. γ. OMIΛHTIKH 4 1. Ομιλητική. Iστορία του κηρύγματος (2) 2. Ομιλητική. Aισθητική της Λατρείας (2) δ. ΕKKΛHΣIAΣTIKH MOYΣIKH 4 1. Εκκλησιαστική Μουσική. Θέματα Λειτουργικής Μουσικής (2) 2. Βυζαντινή Μουσικολογία και Ψαλτική Τέχνη (2) 3. Πρακτική άσκηση στους εκκλησιαστικούς ύμνους των ακολουθιών που τελούνται στον πανεπιστημιακό ιερό ναό ε. YMNOΛOΓIΑ 2 Δ. Tομέας Δικαίου, Oργανώσεως, Zωής και Διακονίας της Εκκλησίας α. KOINΩNIOΛOΓIΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ 2 β. ΕIΣΑΓΩΓH ΣTHN ΨYXOΛOΓIΑ 2 γ. XPIΣTIΑNIKH HΘIKH 4 δ. ΠOIMΑNTIKH ME ΑΣKHΣΕIΣ ΠOIMΑNTIKHΣ 6 Mε επισκέψεις σε ιδρύματα, ενορίες και μητροπόλεις ε. ΠOIMΑNTIKH ΨYXOΛOΓIΑ 2 στ. IΕPΑΠOΣTOΛIKH 2 ζ. KΑNONIKO ΔIKΑIO 8 1. Πηγές του Kανονικού Δικαίου (1) 2. Kανονικό Δίκαιο (5) 3. Κανονικό Δίκαιο. Σχέσεις Πολιτείας και Eκκλησίας (2) η. ΠΑIΔΑΓΩΓIKΑ-ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 4 1. Γενική Παιδαγωγική με ασκήσεις (2) 2. Ειδική Διδακτική του μαθήματος των Θρησκευτικών (2) 3. Πρακτική άσκηση σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θ. ΕIΣΑΓΩΓH ΣTH ΘΕOΛOΓIΑ 2

16 16 2. ΠPOΓPΑMMΑ ΕΠIΛΕΓOMΕNΩN MΑΘHMΑTΩN Α. XΕIMΕPINO ΕΞΑMHNO 1. Καθηγητής Αθανάσιος Καραθανάσης: α) H Καππαδοκία-Εκκλησιαστκή ιστορία,τα πετρομονάστηρα, ο πολιτισμός της (Χ252) Σύγγραμμα: Αθ. Καραθανάση, H Καππαδοκία. Συμβολή στην ιστορία του Μικρασιατικού Ελληνισμού, εκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη β) Ιστορία της Θεσσαλονίκης. Θέματα βυζαντινής και νεώτερης εκκλησιαστικής ιστορίας. (μέρος β ) (Χ256) Σύγγραμμα: Αθ. Καραθανάση, Ιστορία της Θεσσαλονίκης (316πΧ- 212), εκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη Καθηγήτρια Δέσπω Λιάλιου: Εφαρμογές της Πληροφορικής στη Θεολογία Α (X253) συνεπικουρεί ο υπ. Δρ Θεολογίας π. Γρηγόριος Σταμκόπουλος Δρ Πληροφ. 3. Καθηγητής Θεόδωρος Γιάγκου: Κανονικολειτουργικά θέματα (Χ99) Συγγράμματα: 1. Θ. Γιάγκου, Κανόνες και Λατρεία, εκδ. Μυγδονία, Καλοχώρι Θεσσαλονίκη Χρ. Νάσση, Η τελετουργία των Μυστηρίων της Θείας Ευχαριστίας, εκδ. Μυγδονία, Καλοχώρι Θεσσαλονίκης Καθηγητής Μιχαήλ Τρίτος: Εθνικά θέματα σχετιζόμενα με τις χώρες της Χερσονήσου του Αίμου (X112) Σύγγραμμα: M. Tρίτου, Bλάχοι των Bαλκανίων και Oρθοδοξία, εκδ. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη Καθηγητής Κωνσταντίνος Χρήστου: Ο βυζαντινός ζ αιώνας ως εποχή μετάβασης (Χ235) Σύγγραμμα: Κ. Χρήστου, Εκκλησιαστικοί συγγραφείς του 7 ου αι. ως Μάρτυρες της εποχής τους, εκδ. Κυρομάνος, Θεσσαλονίκη Καθηγητής Ηρακλής Ρεράκης: a) Το σχολείο ως εργαστήριο διαμόρφωσης στάσεων έναντι του «άλλου» (Χ260) Συγγράμματα: 1. Ηρ. Ρεράκη, Ο «άλλος» στο ελληνικό σχολείο, εκδ. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2007.

17 17 2. Ηρ. Ρεράκη, Κοινωνική ένταξη και θρησκευτική αγωγή του μαθητή στο ελληνικό σχολείο, εκδ. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη β) Επιχειρηματικότητα και καινοτομία στο θρησκευτικό και πολιτισμικό πλαίσιο (Χ176) 7. Αναπληρωτής Καθηγητής πρωτοπρεσβύτερος Αθανάσιος Γκίκας: Σύγχρονα Ποιμαντικά θέματα (Χ81) Συγγράμματα: 1. πρωτοπρ. Β. Καλλιακμάνη, Ο εκκλησιολογικός χαρακτήρας της Ποιμαντικής, εκδ. Μυγδονία, Καλοχώρι Θεσσαλονίκης πρωτοπρ. Β. Καλλιακμάνη, Mεθοδολογικά πρότερα της Ποιμαντικής, εκδ. Mυγδονία, Kαλοχώρι Θεσσαλονίκης Αναπληρωτής Καθηγητής Συμεών Πασχαλίδης: α) Οι άγιοι της Θεσσαλονίκης (Χ113) Το μάθημα υποστηρίζεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www. lib. auth. gr_blackboard Συγγράμματα: 1. Σ. Πασχαλίδη, Οι Άγιοι της Θεσσαλονίκης, εκδ. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη Σ. Πασχαλίδη, Εν αγίοις. Ειδικά θέματα βυζαντινής και μεταβυζαντινής αγιολογίας, τόμ. Α, εκδ. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη β) Ελληνική Παλαιογραφία και Επιγραφική (Χ231) Συγγράμματα: 1. Elpidio Mioni, Εισαγωγή στην ελληνική Παλαιογραφία, εκδ. Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα Ευθ. Λίτσα, Σύντομη εισαγωγή στην ελληνική Παλαιογραφία και Κωδικολογία, τόμ. Β, εκδ. University Studio Press, Θεσσαλονίκη Αναπληρωτής Καθηγητής Βασίλειος Κουκουσάς Εκκλησία-Ελληνική παιδεία κατά την περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας (Χ257) Συγγράμματα: 1. Τρ. Ευαγγελίδη, Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας, εκδ. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη Κων. Σπανούδη, Ιστορικαί σελίδες Ιωακείμ Γ, εκδ. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη Β. Κουκουσά-Διον. Βαλαή, Θέματα Εκκλησιαστικής Ιστορίας, τόμ. Α, εκδ. Μπαρμπουνάκη, Θεσσαλονίκη Αναπληρωτής Καθηγητής Βασίλειος Τσίγκος: Ειδικά θέματα Χριστολογίας Εκκλησιολογίας (Χ133) Συγγράμματα: 1. Βασιλείου Τσίγκου, Δογματικά και Θεολογικά Μελετήματα Α, εκδ. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2010.

18 18 2. Χρ. Σταμούλη, Άσκηση αυτοσυνειδησίας. Μελετήματα δογματικής θεολογίας, εκδ. Το Παλίμψηστον, Θεσσαλονίκη Αναπληρωτής Καθηγητής Μητροπολίτης Προύσης Ελπιδοφόρος Λαμπρυνιάδης: Ορθοδοξία και Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών (Χ258) Σύγγραμμα: Γ. Λαιμόπουλου, Δομή και λειτουργία του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, εκδ. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη Επίκουρος Καθηγητής πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Φιλιώτης- Βλαχάβας: Ορθοδοξία και αίρεση στην αρχαία Εκκλησία (Χ246) Σύγγραμμα: Ν. Ματσούκα, Ορθοδοξία και αίρεση στους εκκλησιαστικούς συγγραφείς τον Δ, Ε, ΣΤ αι., εκδ. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη Επίκουρος Καθηγητής Αθανάσιος Παπαρνάκης: α) Η χρήση των Η/Υ στη θεολογική έρευνα Ι (Χ142) Το μάθημα υποστηρίζεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα Συγγράμματα: 1. Χ. Γουλτίδη, Οδηγός επιτυχίας για το δίπλωμα ΕCDL 5, Ενότητα 3: Επεξεργασία κειμένου-word 2007, εκδ. Κλειδάριθμος, Αθήνα Β. Μητροπούλου, Το εκπαιδευτικό λογισμικό στη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών, εκδ.βάνιας, Θεσσαλονίκη β ) Ερμηνεία λειτουργικών περικοπών από την Παλαιά Διαθήκη (Χ203) Συγγράμματα: 1. Ν. Ολυμπίου, Ερμηνεία Παλαιάς Διαθήκης, τόμ. Α, εκδ. Έννοια, Αθήνα Δ. Τρακατέλη, Οι Πατέρες ερμηνεύουν, εκδ. Αποστολικής Διακονίας, Θεσσαλονίκη Επίκουρος Καθηγητής αρχιμανδρίτης Νικόδημος Σκρέττας: Η νοερά προσευχή στην ορθόδοξη λειτουργική παράδοση (Χ177) Συγγράμματα: 1. αρχ. Νικοδήμου Σκρέττα, Η νοερά προσευχή. Έκφραση αληθούς λατρείας Θεού, [Κανονικά και Λειτουργικά 2], εκδ. Μυγδονία, Θεσσαλονίκη Παν. Σκαλτσή, Η παράδοση της κοινής και της κατ ιδίαν προσευχής. Με αναφορά στο Ωρολόγιο του Θηκαρά, εκδ. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη Επίκουρη Καθηγήτρια Κυριακούλα Παπαδημητρίου: Γραμματικές και Λεξικά της Καινής Διαθήκης (Χ152) Το μάθημα υποστηρίζεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα

19 Σύγγραμμα: 1. F. R. Adrados, Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας, εκδ. Παπαδήμα, Αθήνα Επίκουρος Καθηγητής πρωτοπρ. Κωνσταντίνος Καραϊσαρίδης: Διορθόδοξα λειτουργικά θέματα (Χ200) Σύγγραμμα: πρωτοπρ. Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη, Η συμβολή του π. Δημητρίου Στανιλοάε στη μελέτη λειτουργικών θεμάτων, εκδ. Σταμούλη, Αθήνα Επίκουρος Καθηγητής πρωτοπρεσβύτερος Σπυρίδων Αντωνίου: Θεωρία και πράξη της Εκκλησιαστικής Μουσικής. Διδασκαλία χορού ψαλτών I (X144) Σύγγραμμα: Χρυσάνθου του εκ Μαδύτων-Κων. Ν. Γεωργίου, Χρυσάνθου Αρχιεπισκόπου Δυρραχίου, του εκ Μαδύτων, Θεωρητικόν Μέγα της Μουσικής, εν Τεργέστη 1832, εκδ. Σταμούλη, Αθήνα Επίκουρος Καθηγητής Μιλτιάδης Βάντσος: Βιοηθική. Θεώρηση από άποψη Χριστιανικής Ηθικής (Χ220) Συγγράμματα: 1. Αν. Κεσελόπουλου, Εκ του θανάτου εις την ζωήν: θεολογική προσέγγιση στις προκλήσεις της Βιοηθικής, εκδ. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη H. T. Engelhart, Τα θεμέλια της Βιοηθικής. Μια Χριστιανική θεώρηση, εκδ. Αρμός, Αθήνα Επίκουρος Καθηγητής Απόστολος Κραλίδης: Η εξάπλωση του Ισλάμ στην Ασία (Χ201) Το μάθημα υποστηρίζεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www. lib.auth.gr_blackboard Συγγράμματα: 1. Η. Badawy, Εισαγωγή στην Ιστορία του Ισλαμικού Κόσμου, τόμ. Α, εκδ. Βάνια, Θεσσαλονίκη Γρ. Ζιάκα, Ισλάμ-Θρησκεία και Πολιτεία, εκδ. Κορνηλία Σφακιανάκη, Θεσσαλονίκη Η. Νικολακάκη, Ο ιερός πόλεμος του Ισλάμ «τζιχάντ», εκδ. Κυρομάνος, Θεσσαλονίκη Επίκουρος Καθηγητής, Κωνσταντίνος Μποζίνης: Ο διάλογος Ελληνικής Φιλοσοφίας και Χριστιανισμού στους Απολογητές του 2 ου μ. Χ. αιώνα (Χ259) Συγγράμματα: 1. Ν. Ε. Τζιράκη, Απολογητές. Συμβολή στη σχέση των απολογιών με την αρχαία ελληνική γραμματεία, εκδ. Αρμός, Αθήνα

20 20 2. W. Windelband-H. Heimsoeth, Εγχειρίδιο Ιστορίας της Φιλοσοφίας, τόμ. Α (Η φιλοσοφία των αρχαίων Ελλήνων-Η φιλοσοφία των ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων), εκδ. Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα Επίκουρος Καθηγητής Κωνσταντίνος Κωτσιόπουλος: α) Αθλητισμός και Ολυμπισμός. Ιστορικοθεολογική και κοινωνιολογική διερεύνηση (Χ163) Συγγράμματα: 1. Ν. Ελιά, Αθλητισμός και ελεύθερος χρόνος στην εξέλιξη του Πολιτισμού, εκδ. Δρομέας, Αθήνα Αλ. Κορωναίου, Κοινωνιολογία του ελεύθερου χρόνου, εκδ. Νήσος, Αθήνα β) Κοινότητα και κοινωνία. Θέσεις της Κοινωνιολογίας του Χριστιανισμού (Χ221) Συγγράμματα: 1. Κων. Κωτσιόπουλου, Η Κοινότητα. Συμβολή στην Κοινωνική Διευρεύνηση του Χριστιανισμού, εκδ. Βάνια, Θεσσαλονίκη Γ. Κοντογιώργη, Κοινωνική Δυναμική και Πολιτική Αυτοδιοίκηση, εκδ. Νέα Σύνορα, Αθήνα Λέκτορας Άννα Καραμανίδου: Αγιονικοδημικά (Χ255) Σύγγραμμα: Θεοκλήτου Διονυσιάτου, Αγιονικοδημικόν Ανθολόγιον, εκδ. Σπηλιώτης, Αθήνα. 23. Λέκτορας Γεώργιος Γκαβαρδίνας: Το Δίκαιο των μοναχών (Χ261) Σύγγραμμα: Παν. Παναγιωτάκου, Σύστημα του Εκκλησιαστικού Δικαίου κατά την εν Ελλάδι ισχύν αυτού, τόμ. Δ : Τό δίκαιον των μοναχών, εκδ. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη Λέκτορας Αγγελική Τριβυζαδάκη: Εικονογραφία του Χριστού και της Θεοτόκου (Χ198) Συγγράμματα: 1. Αγγ. Τριβυζαδάκη, Θεομητορική Εικονογραφία, εκδ. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη Μ. Καζαμία-Τσέρνου, Ιστορώντας τη Δέηση στις Βυζαντινές Εκκλησίες της Ελλάδος, εκδ. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη Λέκτορας π. Βασίλειος Γεωργόπουλος: Ο σύγχρονος Νεοπαγανισμός (Το διεθνές και ελληνικό σκηνικό. Η στάση των νεοπαγανιστών έναντι του Χριστιανισμού) (Χ225) Σύγγραμμα: πρωτοπρ. Κυρ. Τσούρου, Ο Νεοπαγανισμός της «Νέας Εποχής», εκδ. Π.Ε.Γ., Αθήνα 2008.

21 26. Λέκτορας Θεόδωρος Πιτταράς: Θεολογία Μικρασιατών Πατέρων (Χ251) Σύγγραμμα: Θ. Πιτταρά, Θεόδοτος Αγκύρας, εκδ. ΚΕ.Π.Ε., Θεσσαλονίκη Λέκτορας Δημήτριος Νικολακάκης: Εκκλησιαστικό Περιουσιακό Δίκαιο (Χ227) Συγγράμματα: 1. Ιω. Κονιδάρη, Το δίκαιον της μοναστηριακής περιουσίας από του θ ου μέχρι και του ιβ ου αι., εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα Σπ. Τρωιάνου Γ. Πουλή, Εκκλησιαστικό Δίκαιο, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή Λέκτορας Αικατερίνη Τσαλαμπούνη: α) Ο κόσμος των Παραβολών (Χ238) Σημειώσεις. Β) Απόκρυφες πράξεις, επιστολές και αποκαλύψεις (Χ249) Συγγράμματα: 1. Ιω. Καραβιδόπουλου, Απόκρυφα χριστιανικά κείμενα, τόμ. Β : απόκρυφες πράξεις, επιστολές και αποκαλύψεις, εκδ. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη Σ. Αγουρίδη, Χριστιανικός γνωστικισμός, εκδ. Άρτου Ζωής, Αθήνα Λέκτορας Ιωάννης Μπάκας: Χριστιανισμός και Οικουμένη τον 6 ο μ.χ. αι. Η εκκλησιαστική πολιτική του Ιουστινιανού (Χ247) Συγγράμματα: 1. Σοφίας Πατούρου-Σπανού, Χριστιανισμός και παγκοσμιότητα στο πρώιμο Βυζάντιο. Από τη θεωρία στην πράξη, εκδ. Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Αθήνα Τηλέμαχου Λούγγη, Ιουστινιανός Πέτρος Σαββάτιος. Κοινωνία, πολιτική και ιδεολογία τον 6 ο μ.χ. αιώνα, εκδ. Βάνια, Θεσσαλονίκη Λέκτορας Τρύφων Τσομπάνης: Εκπαίδευση και άσκηση στην τέχνη της σύγχρονης αγιογραφίας Ι (Χ162) συνεπικουρεί ο υπ. Δρ Θεολογίας Σάββας Παντζαρίδης, αγιογράφος. Συγγράμματα: 1. Ιω. Βράνου, Τεχνική της Αγιογραφίας, τόμ. Α, εκδ. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη Ιω. Βράνου, Τεχνική της Αγιογραφίας, τόμ. Β, εκδ. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη Λέκτορας π. Χρυσόστομος Νάσσης: Τελετουργικά ζητήματα (Χ241) 21

22 22 Συγγράμματα: 1. Ιω. Φουντούλη, Τελετουργικά θέματα, τόμ. Α, εκδ. Αποστολικής Διακονίας, Αθήνα Οικονόμου Γεωργίου Ρήγα, Ζητήματα Τυπικού, εκδ. Π.Ι.Π.Μ, Θεσσαλονίκη Λέκτορας Ευαγγελία Γ. Δάφνη: α) Εβραϊκά Ι (Χ248) Σύγγραμμα: Rudolph-Εlliger, Biblia Hebraica stuttgartensia, εκδ. Ελληνική Βιβλική Εταιρεία, Αθήνα β) Ανθρωπολογία της Παλαιάς Διαθήκης (Χ240) Σύγγραμμα: Ν. Π. Μπρατσιώτη, Ανθρωπολογία της Παλαιάς Διαθήκης. Ι. Ο άνθρωπος ως θείον δημιούργημα, εκδ. Γκελμπέση, Αθήνα 1996.

23 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΣΠΑ) ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΣΤΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ)» (ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) ) ΕΠΕΔΒΜ ΥΠΔΜΘ, ΠΡΑΞΗ «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ)») 23 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ (Χ176) ΘΕΜΑ: Επιχειρηματικότητα και καινοτομία στο θρησκευτικό και πολιτισμικό πλαίσιο Ω.Δ. 3, Δ.Μ. 3 Επιστημονικός υπεύθυνος: Kαθηγητής Ηρακλής Ρεράκης Συνεπικουρεί ο υπ. Διδάκτωρ Σωτήριος Μιχελουδάκης Το Διατμηματικό Μάθημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙ- ΝΟΤΟΜΙΑ (ΣΤΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ)» προσφέρεται ως Μάθημα Επιλογής σε είκοσι (20) Τμήματα του ΑΠΘ στα πλαίσια της υλοποίησης σχετικού Ευρωπαϊκού Προγράμματος ( ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) ΕΠΕΔΒΜ ΥΠΔΜΘ, ΠΡΑΞΗ «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ)»), με τη συνεργασία και συμβολή του Οικονομικού Τμήματος ΑΠΘ και την υποστήριξη του Εργαστηρίου Παιδαγωγικής Έρευνας και Κατάρτισης του Τμήματος. Το περιεχόμενο του μαθήματος σχετίζεται με γνώσεις και δεξιότητες που αφορούν στην ικανότητα των φοιτητών να μπορούν να δημιουργήσουν στο μέλλον μία επιχείρηση με καινοτομικά χαρακτηριστικά. Στο τέλος του εξαμήνου, και με βάση τις διδαχθείσες ενότητες εκπονείται από ομάδες εργασίας φοιτητών και παραδίδεται ένα πλήρες Επιχειρηματικό Σχέδιο (Business Plan) βασισμένο σε μία επιχειρηματική ιδέα, που ειδικά για τους φοιτητές του Τμήματος, εντάσσεται στο θρησκευτικό και πολιτισμικό πλαίσιο. Στόχος του μαθήματος είναι η βασική κατάρτιση των φοιτητών που ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν κάποια επιχείρηση, χρησιμοποιώντας τις θεολογικές και επιστημονικές γνώσεις που αποκτούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

24 24 Β. ΕΑPINO ΕΞΑMHNO 1. Καθηγητής Αθανάσιος Καραθανάσης: H Bενετία των Ελλήνων: Λόγιοι, Εκκλησία, Κοινοτισμός (Θ243) Σύγγραμμα: Αθ. Καραθανάση, Η Βενετία των Ελλήνων, εκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη Καθηγητής Χρήστος Οικονόμου Κοινωνικές αντιλήψεις στην Παύλεια Θεολογία (Θ179) Συγγράμματα: 1. Χρ. Οικονόμου, Βιβλικές μελέτες για τον αρχέγονο Χριστιανισμό, εκδ. Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη Χρ. Οικονόμου, Οι απαρχές της οικουμενικότητας της Εκκλησίας, εκδ. Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη Καθηγήτρια Δέσπω Λιάλιου: Εφαρμογές της Πληροφορικής στη Θεολογία Β (Θ269) συνεπικουρεί ο υπ. Δρ Θεολογίας π. Γρηγόριος Σταμκόπουλος, Δρ Πληροφορικής. 4. Καθηγητής Θεόδωρος Γιάγκου: Ειδικά θέματα Κανονικού Δικαίου (Θ99) Συγγράμματα: 1. Χρ. Νάσση, Η τελετουργία των Μυστηρίων της Θείας Ευχαριστίας, εκδ. Μυγδονία, Καλοχώρι Θεσσαλονίκης Γεωργίου Πουλή, Εκκλησιαστικό Ποινικό Δίκαιο, εκδ. Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη Καθηγητής Μιχαήλ Τρίτος: Εκκλησιαστικές προσωπικότητες των χωρών της Χερσονήσου του Αίμου (Θ150) Σύγγραμμα: Μιχ. Τρίτου, Κοσμάς ο Αιτωλός, εκδ. Αποστολικής Διακονίας, Αθήνα Καθηγητής Κωνσταντίνος Χρήστου: Ο Μιχαήλ Ψελλός και η εποχή του (Θ272) Σύγγραμμα: J. N. Ljubarskij, Η προσωπικότητα και το έργο του Μιχαήλ Ψελλού, εκδ. Κανάκη, Αθήνα Καθηγητής Ηρακλής Ρεράκης: α) Το ελληνικό σχολείο και η σύγχρονη πνευματική, κοινωνική, πολιτισμική και οικονομική κρίση (Θ275)

25 Συγγράμματα: 1. Ηρ. Ρεράκη, Κοινωνική ένταξη και θρησκευτική αγωγή του μαθητή στο ελληνικό σχολείο, εκδ. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη Hρ. Pεράκη, Ο «άλλος» στο ελληνικό σχολείο, εκδ. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη β) Κατηχητική (Θ 165) Συγγράμματα: 1. Ιω. Κογκούλη, Κατηχητική και Χριστιανική Παιδαγωγική, εκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη Ιω. Κογκούλη, Ο εκκλησιασμός των μαθητών. Συμβολή στη λατρευτική αγωγή, εκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη γ) Εφαρμογές θρησκευτικής επιχειρηματικότητας και καινοτομίας με έμφαση στο θρησκευτικό τουρισμό (Θ242) 8. Αναπληρωτής Καθηγητής πρωτοπρεσβύτερος Αθανάσιος Γκίκας: Εξομολογητική (Θ73) Σύγγραμμα: πρωτοπρ. Αθ. Γκίκα, Ο Πνευματικός και το μυστήριο της Μετανοίας, εκδ. Μυγδονία, Καλοχώρι Θεσσαλονίκης Αναπληρωτής Καθηγητής Συμεών Πασχαλίδης: Κολλυβάδες και Νεομάρτυρες: Αγιότητα και Θεολογία του μαρτυρίου (Θ265) Συγγράμματα: 1. Σ. Πασχαλίδη, Νεομαρτυρολογικά σύμμεικτα Α :Η αυτόγραφη νεομαρτυρολογική συλλογή του Καισαρίου Δαπόντε ( ), εκδ. Μυγδονία, Θεσσαλονίκη Σ. Πασχαλίδη, Το υμναγιολογικό έργο των Κολλυβάδων, εκδ. Βάνια, Θεσσαλονίκη Αναπληρωτής Καθηγητής Βασίλειος Κουκουσάς: Σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας κατά τη βυζαντινή περίοδο (Θ273) Συγγράμματα: 1. Βασ. Κουκουσά, Σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας στο Βυζάντιο, εκδ. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη Ιω. Καραγιαννόπουλου, Πηγαί της Βυζαντινής Ιστορίας, εκδ. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη Αναπληρωτής Καθηγητής Βασίλειος Τσίγκος: Ορθόδοξη Εκκλησία: Κοινωνία Εσχάτων (Θ151) Συγγράμματα: 1. Βασ. Τσίγκου, Ο ανακαινισμός του ανθρώπου κατά τη δογματική διδασκαλία του Αγίου Συμεών του Νέου Θεολόγου, εκδ. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη Χρ. Σταμούλη, Φύση και αγάπη και άλλα μελετήματα,εκδ. Το Παλίμψηστον, Θεσσαλονίκη Αναπληρωτής Καθηγητής Μητροπολίτης Προύσης Ελπιδοφόρος Λαμπρυνιάδης: 25

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜ. Ε. Α. ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΟΜ. Ε. Α. ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΟΜ. Ε. Α. ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Καθηγητής Δημήτριος Κοτρόγιαννος Πρόεδρος ΟΜ.Ε.Α Νοέμβριος 2010 ΟΜ.Ε.Α: -------------------------------Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών Σπουδών ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2013 14 ΑΘΗΝΑ 2013 Τον οδηγό επιμελήθηκε ο Κώστας Κολιόπουλος. Συνεργάστηκαν: Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2009 Επιτροπή Οδηγού Σπουδών: Συντονιστής: Κωνσταντίνος Κώτσης Μέλη: Απόστολος Κατσίκης Μαρία Πουρνάρη Αναστάσιος Εμβαλωτής Γεώργιος Νικολάου Σουζάννα Νικολάου Ελευθέριος

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://www.elemedu.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκού Έτους 2012-201 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

2009 2010 ΚΕΡΚΥΡΑ 2009

2009 2010 ΚΕΡΚΥΡΑ 2009 2009 2010 ΚΕΡΚΥΡΑ 2009 2009 2010 Επιμέλεια έκδοσης Σαράντος Καπιδάκης, Καθηγητής Ιωάννης Παπαδάκης, Λέκτορας Πέτρος Κωσταγιόλας, Λέκτορας Σχεδιασμός: Διονύσης Κουρτέσης ΚΕΡΚΥΡΑ 2009 Περιεχόμενα Contents

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Χίος, Μάρτιος 2015. Περιεχόμενα TΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ... 5 ΊΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ... 5 ΔΙΟΙΚΗΣΗ... 7 Το Συμβούλιο... 7

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2011-2012

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2011-2012 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2011-2012 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2011-2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ XAΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010/2011 ΦΛΩΡΙΝΑ, ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2010 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Ynof3oA.11 'EK8Eu11~ EuoYrEptKll~ A~wA.6y11u11~ Tou

«Ynof3oA.11 'EK8Eu11~ EuoYrEptKll~ A~wA.6y11u11~ Tou EAAHNIKH.l1HMOKPATIA ITacpa 27/12/2010 llaneiiiethmio llatpqn EXOl\.H AN0POlliETIKON & KOINONIKON ElliETHMON TMHMA ~IAOAOriAE OMMA EEOTEPIKHE A8IOAOrHEHE IIPO"E Tov ITp608po 'lou T).tf]).tacoc;

Διαβάστε περισσότερα

ȪɁɄɀɟɑ ȭɏɍɓɂɣɋ 2014-2015

ȪɁɄɀɟɑ ȭɏɍɓɂɣɋ 2014-2015 2014-2015 2014-2015 TMHMA ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ... 5 Ιστορία και Πλαίσιο Λειτουργίας... 7 Διάρθρωση... 10 Όργανα Διοίκησης του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Département de Langue et de Littérature Françaises ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Département de Langue et de Littérature Françaises ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ UNIVERSITÉ ARISTOTE DE THESSALONIKI FACULTÉ DES LETTRES Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Département de Langue et de Littérature Françaises

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014-2015 2 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ. Ισχύει για τους φοιτητές που εισήχθηκαν στο Πρόγραμμα Ψυχολογίας από το ακαδημαϊκό έτος 2009-10 και εξής

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ. Ισχύει για τους φοιτητές που εισήχθηκαν στο Πρόγραμμα Ψυχολογίας από το ακαδημαϊκό έτος 2009-10 και εξής ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Ισχύει για τους φοιτητές που εισήχθηκαν στο Πρόγραμμα Ψυχολογίας από το ακαδημαϊκό έτος 2009-10 και εξής ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 Αγαπητέ φοιτητή/φοιτήτρια, Συγχαρητήρια για την επιτυχία σου και καλώς ήλθες στην εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑTΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2012-2013 Συντελεστές Την έντυπη έκδοση του οδηγού επιμελείται συστηματικά κάθε χρόνο η Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, την οποία ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2012 1 Σελίδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 3 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Πιστοποιημένο από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το Υπουργείο Παιδείας με την ΥΑ 39460/Γ2/21-3-2013 του Υπουργού Παιδείας, ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ Ι.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Α.Δ Ι.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο/ΤΕΙ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2004-2008

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2004-2008 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2004-2008 Έγκριση Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος 3 Ιουλίου 2009 ΜΕΛΗ ΤΗΣ OMEA

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς 2010-2011 Παρουσίαση του Τµήµατος Το Τµήµα ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ- ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ- ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ- ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ- ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ- ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ- ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 Αθήνα, 12/7/2012 1 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΑ Καθ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ ΤΖΑΦΛΙΔΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012 Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Α 2 0 1 1

ΠΡΟΕΔΡΙΑ Καθ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ ΤΖΑΦΛΙΔΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012 Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Α 2 0 1 1 ΠΡΟΕΔΡΙΑ Καθ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ ΤΖΑΦΛΙΔΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012 Ι Ω Α Ν Ν Ι Ν Α 2 0 1 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Ετους 2011 2012 ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΘ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 07 08 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2007 2008 ISBN: 960-86977-9-9 2008 για την ελληνική γλώσσα Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Πατησίων 42, 106 82 Αθήνα www.asfa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΑΘΗΝΑ 2011 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Άρθρο 1. Εισαγωγή 1.Αποστολή 2.Στόχοι 4 4 4 4 3. Γενικές Διατάξεις 4-5 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2004-2010 ΑΘΗΝΑ HELLENIC REPUBLIC NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2004-2010 ΑΘΗΝΑ HELLENIC REPUBLIC NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ HELLENIC REPUBLIC NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 2004-2010 ΑΘΗΝΑ 2011 ΚΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης. Σχολή Επιστημών της Αγωγής. οδηγός σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης. Σχολή Επιστημών της Αγωγής. οδηγός σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης Σχολή Επιστημών της Αγωγής οδηγός σπουδών Γραμματέας Τμήματος: Ευγενία Μυλωνά, Τηλ. 28310-77652, e-mail: emilona@edc.uoc.gr Οργάνωση του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα