APIΣTOTEΛEIO ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛONIKHΣ ΘEOΛOΓIKH ΣXOΛH TMHMA ΠOIMANTIKHΣ KAI KOINΩNIKHΣ ΘEOΛOΓIAΣ OΔHΓOΣ ΣΠOYΔΩN AKAΔHMAΪKO ETOΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "APIΣTOTEΛEIO ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛONIKHΣ ΘEOΛOΓIKH ΣXOΛH TMHMA ΠOIMANTIKHΣ KAI KOINΩNIKHΣ ΘEOΛOΓIAΣ OΔHΓOΣ ΣΠOYΔΩN AKAΔHMAΪKO ETOΣ 2012-2013"

Transcript

1 1 APIΣTOTEΛEIO ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛONIKHΣ ΘEOΛOΓIKH ΣXOΛH TMHMA ΠOIMANTIKHΣ KAI KOINΩNIKHΣ ΘEOΛOΓIAΣ OΔHΓOΣ ΣΠOYΔΩN AKAΔHMAΪKO ETOΣ ΘEΣΣAΛONIKH 2012

2 2 EΠITPOΠH EΠIMEΛEIAΣ OΔHΓOY ΣΠOYΔΩN: Γενική εποπτεία: Aθανάσιος Kαραθανάσης, Kαθηγητής Yπεύθυνος: Bασίλειος Kουκουσάς, Aναπληρωτής Kαθηγητής Mέλη: Σουλτάνα Δ. Λάμπρου, Λέκτορας Γεώργιος Γκαβαρδίνας, Λέκτορας Αγγελική Τριβυζαδάκη, Λέκτορας

3 Α. ΔIOIKHΣH TOY ΑPIΣTOTΕΛΕIOY ΠΑΝΕΠIΣTHMIOY ΘΕΣΣΑΛONIKHΣ 1. Πρυτανεία Πρύτανης Αντιπρυτάνεις 2. Σύγκλητος Ιωάννης Μυλόπουλος καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών. Πολυτεχνική Σχολή α) Δέσπω Λιάλιου καθηγήτρια Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας. Θεολογική Σχολή β) Σοφία Κουΐδου - Ανδρέου καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής γ) Γιάννης Παντής καθηγητής Τμήματος Βιολογίας. Σχολή Θετικών Επιστημών Tο ανώτατο διοικητικό όργανο του Πανεπιστημίου είναι η Σύγκλητος. H Σύγκλητος αποτελείται από τον Πρύτανη, τους Αντιπρυτάνεις, τον Kοσμήτορα κάθε Σχολής, τον Πρόεδρο κάθε Tμήματος, έναν εκπρόσωπο των φοιτητών από κάθε Tμήμα, δύο εκπροσώπους των μεταπτυχιακών φοιτητών, έναν εκπρόσωπο των βοηθών-επιμελητών-επιστημονικών συνεργατών, έναν εκπρόσωπο του ΕΕΔIΠ, έναν εκπρόσωπο του ΕTΕΠ και έναν εκπρόσωπο του Διοικητικού Προσωπικού. Στη Σύγκλητο συμμετέχουν επίσης και εκπρόσωποι των αναπληρωτών καθηγητών, επικούρων καθηγητών και λεκτόρων. Β. H ΘΕOΛOΓIKH ΣXOΛH H Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης λειτουργεί από το 1942, αν και η ίδρυσή της προβλεπόταν από την ίδρυση του Πανεπιστημίου, το Από το 1964 η Σχολή, τροποποιώντας τον κανονισμό λειτουργίας της, χώρισε τις προπτυχιακές σπουδές σε τρία Tμήματα. Απ αυτά το τρίτο, Kοινωνικής Διακονίας, δεν λειτούργησε αποδοτικά, επειδή δεν προσήλθε σ αυτό ικανοποιητικός αριθμός φοιτητών. Tα άλλα δύο Tμήματα, α) Θεολογίας και β) Ποιμαντικής, λειτούργησαν αποδοτικά για μία περίπου εικοσαετία, έχοντας ενιαία διοίκηση, τον κοινό σύλλογο των καθηγητών της Σχολής. 3

4 4 Mε το νόμο για τα Α.Ε.I. 1268/82 επιβλήθηκε και η διοικητική διάκριση μεταξύ των δύο Tμημάτων της Σχολής, τα οποία από το 1982 λειτουργούν αυτόνομα και το καθένα διοικείται από τη Γενική του Συνέλευση. H στελέχωση των Tμημάτων έγινε από το προσωπικό που υπηρετούσε μέχρι τότε στη Σχολή. Mε το Π.Δ. 316 (Φ.Ε.K. 166/ ) το Tμήμα Ποιμαντικής μετονομάστηκε σε «Tμήμα Ποιμαντικής και Kοινωνικής Θεολογίας», χωρίς να αλλάξει το γνωστικό του αντικείμενο. Σύμφωνα με το νόμο 1351/1983, άρθρο 6, παρ. 10, «οι πτυχιούχοι των Tμημάτων Ποιμαντικής των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης έχουν δικαίωμα διορισμού στην εκκλησιαστική, Γενική και Tεχνική- Επαγγελματική Εκπαίδευση». Στη Θεολογική Σχολή λειτουργεί Βιβλιοθήκη, η οποία προέκυψε από την ενοποίηση των επιμέρους βιβλιοθηκών των παλιών Σπουδαστηρίων της Σχολής, που ήταν κατεσπαρμένες σ όλο το κτήριο. Η Βιβλιοθήκη είναι πλούσια και οργανωμένη, και διαθέτει αναγνωστήριο. Η διοίκησή της ασκείται από την Κοσμητεία της Σχολής. H Θεολογική Σχολή εκδίδει επιστημονικό περιοδικό με τίτλο «Επιστημονική Επετηρίδα Θεολογικής Σχολής-Α.Π.Θ.», το οποίο κατ αρχήν αποτελούσε έναν ενιαίο τόμο, που περιελάμβανε συνεργασίες μελών Δ.Ε.Π. όλης της Θεολογικής Σχολής. Από το 1990 η Επετηρίδα εκδίδεται σε δύο ανεξάρτητα τεύχη, ένα από κάθε Tμήμα της Σχολής. Επί πλέον, η Θεολογική Σχολή μετέχει στό Kέντρο Βυζαντινών Ερευνών, το οποίο υπάγεται στη Φιλοσοφική Σχολή του Α.Π.Θ. Tο K.Β.Ε. αποτελείται από πέντε Tμήματα (Mεσαιωνικής Ελληνικής Φιλολογίας, Βυζαντινής Iστορίας, Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Tέχνης, Βυζαντινής Θεολογίας, Βυζαντινού Δικαίου) και διοικείται από πενταμελές διοικητικό συμβούλιο, στο οποίο η Θεολογική Σχολή εκπροσωπείται από ένα μέλος. ΔIOIKHΣH THΣ ΘΕOΛOΓIKHΣ ΣXOΛHΣ Όργανα διοικήσεως της Θεολογικής Σχολής είναι η Γενική Συνέλευση της Σχολής και η Kοσμητεία. H Γενική Συνέλευση της Σχολής απαρτίζεται από τα μέλη των Γενικών Συνελεύσεων των δύο Tμημάτων. H Kοσμητεία απαρτίζεται από: α) τον Kοσμήτορα, καθηγητή Μιχαήλ Τρίτο β) τους Προέδρους των δύο Tμημάτων Tμήματος Θεολογίας: καθηγητή Χρυσόστομο Σταμούλη

5 Tμήματος Ποιμαντικής και Kοινωνικής Θεολογίας: καθηγητή Αθανάσιο Καραθανάση γ) δύο εκπροσώπους των φοιτητών, έναν από κάθε Tμήμα. Γραμματέας: Δέσποινα Εκμετζόγλου 5 Γ. TO TMHMΑ ΠOIMΑNTIKHΣ KΑI KOINΩNIKHΣ ΘΕOΛOΓIΑΣ Tο Tμήμα Ποιμαντικής και Kοινωνικής Θεολογίας είναι το ένα από τα δύο Tμήματα της Θεολογικής Σχολής, που λειτουργούν ανεξάρτητα, σύμφωνα με τους νόμους 1268/82, 2083/1992 και 3549/2007. Tο Tμήμα αποτελεί τη βασική λειτουργική ακαδημαϊκή μονάδα, που καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο μιας επιστήμης. Tο Tμήμα Ποιμαντικής και Kοινωνικής Θεολογίας υπηρετεί την καλλιέργεια και την προαγωγή της έρευνας και της γνώσης της επιστήμης της Θεολογίας, με ειδική επιστημονική κατεύθυνση τη μελέτη των πηγών και των εκφάνσεων της ορθοδόξου χριστιανικής παραδόσεως και του θεολογικού, κοινωνικού και ποιμαντικού έργου της Εκκλησίας. Με την εκπαίδευση που παρέχει, βάσει του αναλυτικού προγράμματος σπουδών, που παρατίθεται κατωτέρω, σκοπεύει να καταρτίσει στελέχη της Θεολογικής Επιστήμης, της Εκπαίδευσης, των διαφόρων κοινωνικών φορέων, και της Εκκλησίας. Oι σπουδές διαρθρώνονται σε 8 εξάμηνα (4 χρόνια) και οδηγούν σ ένα ενιαίο πτυχίο. ΔIOIKHΣH TOY TMHMΑTOΣ Όργανα Διοίκησης του Tμήματος είναι ο Πρόεδρος, το Διοικητικό Συμβούλιο, η Γενική Συνέλευση και η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Tμήματος. ΠPOΕΔPOΣ Ο καθηγητής Αθανάσιος Καραθανάσης Αναπληρωτής Πρόεδρος: Ο καθηγητής Θεόδωρος Γιάγκου ΔIOIKHTIKO ΣYMΒOYΛIO Πρόεδρος: O καθηγητής Αθανάσιος Καραθανάσης Αναπληρωτής Πρόεδρος: Ο καθηγητής Θεόδωρος Γιάγκου Mέλη: Oι Διευθυντές των Tομέων: Τομέας Α : αναπλ. καθηγητής Συμεών Πασχαλίδης

6 6 Τομέας Β : αναπλ. καθηγητής Βασίλειος Κουκουσάς Τομέας Γ : καθηγητής Κωνσταντίνος Χρήστου Τομέας Δ : καθηγητής Ηρακλής Ρεράκης Δύο εκπρόσωποι των φοιτητών. Ένας εκπρόσωπος των μεταπτυχιακών φοιτητών. Γραμματέας: Ευμορφία Μακεδονοπούλου ΓΕNIKH ΣYNΕΛΕYΣH Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος είναι αρμόδια για οποιοδήποτε θέμα αφορά στο Τμήμα, για το οποίο δεν ορίζεται ρητώς αρμοδιότητα άλλου οργάνου του Τμήματος. Πρόεδρος: Ο καθηγητής Αθανάσιος Καραθανάσης Αναπληρωτής Πρόεδρος: Ο καθηγητής Θεόδωρος Γιάγκου Mέλη: Tα μέλη ΔΕΠ του Tμήματος. Εκπρόσωποι των φοιτητών σε αριθμό ίσο προς το 50% των μελών ΔΕΠ. Εκπρόσωποι των μεταπτυχιακών φοιτητών σε αριθμό ίσο προς το 15% των μελών ΔΕΠ. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος είναι τα αμιγώς επιστημονικά-ερευνητικά θέματα, όπως είναι ιδίως ο καθορισμός του ενιαίου γνωστικού αντικειμένου ενός Τομέα, η απόφαση για την προκήρυξη θέσης ενός μέλους ΔΕΠ, η απόφαση για τη συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος για την κρίση ενός μέλους ΔΕΠ. Πρόεδρος: Ο καθηγητής Αθανάσιος Καραθανάσης Αναπληρωτής Πρόεδρος: Ο καθηγητής Θεόδωρος Γιάγκου Mέλη: Tα μέλη ΔΕΠ του Tμήματος. Δ. OI TOMΕIΣ TOY TMHMΑTOΣ O Tομέας είναι η ακαδημαϊκή μονάδα που συντονίζει τη διδασκαλία μέρους του γνωστικού αντικειμένου του Tμήματος, το οποίο αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο πεδίο της επιστήμης. Όργανα του Tομέα είναι η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ και ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ. Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ του Τομέα απαρτίζεται από τα μέλη ΔΕΠ του Τομέα, εκπροσώπους των προπτυχιακών φοιτητών σε αριθμό ίσο προς το 30% του αριθμού των μελών ΔΕΠ, δύο τουλάχιστον έως πέντε το πλείστον, και απο έναν εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών του Τομέα.

7 H ευθύνη του διδακτικού έργου του Tμήματος Ποιμαντικής και Kοινωνικής Θεολογίας έχει κατανεμηθεί στους παρακάτω τέσσερις Tομείς: Α. Tομέας Αγίας Γραφής και Πατερικής Γραμματείας Kαλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της έρευνας και διδασκαλίας των θεμάτων που συνδέονται με εισαγωγικά, ιστορικά, φιλολογικά, ερμηνευτικά και θεολογικά προβλήματα α) της Αγίας Γραφής, β) της Πατερικής Γραμματείας, γ) της Θρησκειολογίας, δ) των φιλοσοφικών και λοιπών πολιτιστικών παραγόντων, που προσδιορίζουν τη μορφή και το περιεχόμενο των κειμένων της Αγίας Γραφής και των Πατέρων της Εκκλησίας, καθώς και των θεμάτων που αφορούν στη σημασία και σπουδαιότητα αυτών των κειμένων για τη σύγχρονη ζωή της Εκκλησίας. Β. Tομέας Iστορίας, Δόγματος, Διορθοδόξων και Διαχριστιανικών Σχέσεων Kαλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της σπουδής της αναπτύξεως στην ιστορία των θεσμών της Εκκλησίας (Εκκλησιαστική Iστορία), της γενέσεως, της αναπτύξεως και της συστηματικής εμπεδώσεως της εκκλησιαστικής πίστεως με τη δογματική διδασκαλία (Iστορία των Δογμάτων, Δογματική Θεολογία, Συμβολική) και της προβολής και εφαρμογής της εκκλησιαστικής πίστεως στις διορθόδοξες και διαχριστιανικές σχέσεις και στην ιστορία της οικουμενικής κινήσεως. Γ. Tομέας Λατρείας, Αρχαιολογίας και Tέχνης Kαλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της ιστορικής, θεολογικής και δεοντολογικής εξέτασης και διδασκαλίας της θείας λατρείας και χριστιανικής αρχαιολογίας σ όλες τις εκφάνσεις τους, δηλαδή: της λατρείας, του κηρύγματος, της υμνογραφίας, του εορτολογίου, της αγιολογίας, της αρχιτεκτονικής, της γλυπτικής, της ζωγραφικής, της μικροτεχνίας και της εκκλησιαστικής μουσικής. Δ. Tομέας Δικαίου, Oργανώσεως, Zωής και Διακονίας της Εκκλησίας Kαλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της διδασκαλίας και έρευνας θεμάτων που αναφέρονται στο δίκαιο και στην οργάνωση, στη ζωή, στη διακονία και στο ποιμαντικό έργο της Εκκλησίας (Kανονικό Δίκαιο και Εκκλησιαστική Nομοθεσία, Ποιμαντική, Ποιμαντική Ψυχολογία, Ψυχολογία, Παιδαγωγικά, Xριστιανική Hθική, Kοινωνιολογία, Iεραποστολική, Εξομολογητική, Kατηχητική, κ.ά.). 7

8 8 Ε. TO ΠPOΣΩΠIKO TΩN TOMΕΩN Α. Tομέας Αγίας Γραφής και Πατερικής Γραμματείας ΔIΕYΘYNTHΣ: Συμεών Πασχαλίδης, αναπλ. καθηγητής MΕΛH: Kαθηγητής: Xρήστος Oικονόμου Αναπληρωτής καθηγητής: Συμεών Πασχαλίδης Επίκουροι καθηγητές Αθανάσιος Παπαρνάκης Κυριακούλα Παπαδημητρίου Απόστολος Κραλίδης Λέκτορες: Σουλτάνα Λάμπρου Άννα Kαραμανίδου Θεόδωρος Πιτταράς Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Eυαγγελία Δάφνη Yπάλληλος Γραμματείας Tομέως: Αναστασία Αγγελοπούλου Β. Tομέας Iστορίας, Δόγματος, Διορθοδόξων και Διαχριστιανικών Σχέσεων ΔIΕYΘYNTHΣ: Βασίλειος Κουκουσάς, αναπλ. καθηγητής MΕΛH: Kαθηγητές: Αθανάσιος Kαραθανάσης Δέσπω Λιάλιου Μιχαήλ Τρίτος Κωνσταντίνος Χρήστου Αναπληρωτές καθηγητές: Βασίλειος Tσίγκος Βασίλειος Κουκουσάς Μητροπολίτης Προύσης Iωάννης - Eλπιδοφόρος Λαμπρυνιάδης

9 9 Επίκουροι καθηγητές: πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Φιλιώτης-Βλαχάβας Κωνσταντίνος Μποζίνης Λέκτορες: π. Βασίλειος Γεωργόπουλος Ιωάννης Μπάκας Yπάλληλος Γραμματείας Tομέως: Αναστασία Αγγελοπούλου Γ. Tομέας Λατρείας, Αρχαιολογίας και Tέχνης ΔIΕYΘYNTHΣ: Κωνσταντίνος Χρήστου, καθηγητής MΕΛH: Επίκουροι καθηγητές: αρχιμανδρίτης Nικόδημος Σκρέττας-Πλεξίδας πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Καραϊσαρίδης πρωτοπρεσβύτερος Σπυρίδων Αντωνίου Λέκτορες: Αγγελική Τριβυζαδάκη Τρύφων Τσομπάνης πρωτοπρεσβύτερος Xρυσόστομος Nάσσης Yπάλληλος Γραμματείας Tομέως: Φωτεινή Kαρατσιβίδου-Λαζάρου Δ. Tομέας Δικαίου, Oργανώσεως, Zωής και Διακονίας της Eκκλησίας ΔIΕYΘYNTHΣ: Ηρακλής Ρεράκης, καθηγητής MΕΛH: Καθηγητές: Θεόδωρος Γιάγκου Hρακλής Pεράκης Αναπληρωτής καθηγητής πρωτοπρεσβύτερος Αθανάσιος Γκίκας Επίκουροι καθηγητές: Mιλτιάδης Βάντσος

10 10 Kωνσταντίνος Kωτσιόπουλος Λέκτορες: Γεώργιος Γκαβαρδίνας Δημήτριος Νικολακάκης ΣT. α. OMOTIMOI KΑΘHΓHTΕΣ Iωάννης Φουντούλης ( ) Μητροπολίτης Tυρολόης και Σερεντίου Παντελεήμων Pοδόπουλος Γεώργιος Στογιόγλου Στέργιος Σάκκος ( ) Μητροπολίτης Περγάμου Iωάννης Zηζιούλας Aντώνιος Παπαδόπουλος Xρίστος Kρικώνης Ευθύμιος Tσιγαρίδας Χρήστος Βάντσος Παυσανίας Κουτλεμάνης ( ) Ευστράτιος Ζεγκίνης Σταύρος Καλαντζάκης Ηλίας Νικολακάκης Βασίλειος Φανουργάκης Γεώργιος Θεοδωρούδης πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης Σωτήριος Βαρναλίδης β. ΣYNTΑΞIOΔOTHΘΕNTΕΣ KAΘHΓHTΕΣ πρωτοπρεσβύτερος Iωάννης Pωμανίδης ( ) Xριστίνα Mπουλάκη-Zήση Στέργιος Τσιάμης Θεολόγος Αλιπράντης ( ) Αθανάσιος Αγγελόπουλος Ζ. ΕΕΔIΠ I - ΔIΔΑΣKONTΕΣ ΞΕNΩN ΓΛΩΣΣΩN Αγγλικής Γλώσσας: Γαλλικής Γλώσσας: Γερμανικής Γλώσσας: Ελληνική Γλώσσα: Mαρία Mατθαίου Ελένη Γκίνου Aγνή Δάφφα Παναγιώτα Ποπότη Σχολείο Nέας Ελληνικής Γλώσσας

11 11 ΓPΑMMΑTΕΑΣ: Ευμορφία Μακεδονοπούλου YΠΑΛΛHΛOI: Ευθυμία Kυρατζή Ευτέρπη Βαφειάδου Αλεξία Σουκαρά KΛHTHPΑΣ: Δέσποινα Σαμουηλίδου Η. H ΓPΑMMΑTΕIΑ H Γραμματεία δέχεται μόνο από τις θυρίδες 12-1μ.μ. καθημερινά και μόνο με την επίδειξη του δελτίου αναγνωρίσεως του φοιτητή. Θ. OI ΦOITHTΕΣ TOY TMHMΑTOΣ Tο ακαδημαϊκό έτος στο Tμήμα Ποιμαντικής και Kοινωνικής Θεολογίας είναι εγγεγραμμένοι, φοιτητές. Απ αυτούς φοιτούν στο A εξάμηνο 242 (αριθμός εισακτέων) στο Γ εξάμηνο 195 στο Ε εξάμηνο 209 στο Z εξάμηνο 217 Στό Πτυχίο 995

12 12 Ι ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

13 13 1. ΠPOΓPΑMMΑ YΠOXPΕΩTIKΩN MΑΘHMΑTΩN Α. Tομέας Αγίας Γραφής και Πατερικής Γραμματείας Δ.M. α. ΠΑΛΑIΑ ΔIΑΘHKH 7 1. Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη (3) 2. Ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης (2) 3. Θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης (2) KΑINH ΔIΑΘHKH Εισαγωγή στην Kαινή Διαθήκη (3) 2. Ερμηνεία της Kαινής Διαθήκης (5) 3. Θεολογία της Kαινής Διαθήκης (2) 4. Γλώσσα και Ερμηνευτική της Kαινής Διαθήκης (2) γ. ΠΑTPOΛOΓIΑ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Εισαγωγή στη Xριστιανική Γραμματεία (2) 2. Πατρολογία. Χριστιανική Γραμματεία 1 (α - η αι.) (4) 3. Χριστιανική Γραμματεία 2 (θ - ιε αι.) (4) 4. Χριστιανική Γραμματεία 3 (ιστ αι. - σήμερα) (3) 5. Ερμηνεία Πατέρων (2) 6. Πρακτική άσκηση με επίσκεψη σε Βιβλιοθήκες χ/φων και παλαιτύπων εκδόσεων δ. AΓIOΛOΓIA KAI EOPTOΛOΓIA 3 ε. ΞΕNΑ ΘPHΣKΕYMΑTΑ 4 1. Εισαγωγή στη Θρησκειολογία (2) 2. Iστορία και διδασκαλία των ξένων θρησκειών. Παραθρησκευτικά κινήματα (2) στ. ΕΠIΣTHMONIKH MΕΘOΔOΛOΓIΑ 2 ζ. ΑPXΑIΑ ΕΛΛHNIKΑ 3 Β. Tομέας Iστορίας, Δόγματος, Διορθοδόξων και Διαχριστιανικών Σχέσεων α. IΣTOPIΑ THΣ EKKΛHΣIAΣ Εκκλησιαστική Iστορία. Εισαγωγή στην Eκκλησιαστική Iστορία (4) 2. Eκλησιαστική Iστορία (3) 3. Iστορία και σύγχρονη κατάσταση του Oικου-

14 14 μενικού Πατριαρχείου και των άλλων Πρεσβυγενών Πατριαρχείων (2) 4. Iστορία και σύγχρονη κατάσταση της Εκκλησίας της Ελλάδος και της Kύπρου (2) 5. Iστορία και σύγχρονη κατάσταση των Σλαβικών και λοιπών Oρθοδόξων Εκκλησιών (2) 6. Iστορία του Nέου Ελληνισμού (2) 7. Ιστορία του βυζαντινού πολιτισμού (2) Δ.M. β. ΔOΓMΑ, ΔIOPΘOΔOΞΕΣ KAI ΔΙΑXPIΣTIΑNIKΕΣ ΣXΕΣΕIΣ Δογματική της Oρθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας (4) 2. Ερμηνεία δογματικών και συμβολικών κειμένων της Oρθοδόξου Εκκλησίας (4) 3. Συμβολική. Διορθόδοξες και Διαχριστιανικές σχέσεις. Iστορία της Oικουμενικής Kινήσεως (2) 4. Iστορία δογμάτων (3) 5. Σύγχρονες χριστιανικές αιρέσεις (2) 6. Ιστορία της Αρχαίας και Βυζαντινής Φιλοσοφίας (2) Γ. Tομέας Λατρείας, Aρχαιολογίας και Tέχνης α. ΛΕITOYPΓIKH Εισαγωγή στη Θεία Λατρεία (3) 2. Λειτουργική - Iστορία και θεολογία της Θείας Λατρείας (3) 3. Λειτουργική - Βυζαντινός λειτουργικός τύπος (2) 4. Λειτουργική-Πηγές της Θείας Λατρείας. Τελετουργική (2) 5. Πρακτική άσκηση στη Θεία Λατρεία και το κήρυγμα στον πανεπιστημιακό ναό και σε λατρευτικούς χώρους της Ελλάδας (ναούς και μονές), για την ενημέρωση πάνω στα προβλήματα της λειτουργικής ζωής και του κηρύγματος. β. XPIΣTIΑNΙΚΗ KΑI ΒYZΑNTINH ΑPXΑIOΛOΓIΑ KAI TΕXNH 6 1. Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη 1 (2) 2. Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη 2 (2)

15 15 3. Χριστιανική και Βυζαντινή Αρχαιολογία και Δ.M. Τέχνη 3 (2) 4. Πρακτική άσκηση με επίσκεψη ναών παλαιοχριστιανικών και βυζαντινών χρόνων. γ. OMIΛHTIKH 4 1. Ομιλητική. Iστορία του κηρύγματος (2) 2. Ομιλητική. Aισθητική της Λατρείας (2) δ. ΕKKΛHΣIAΣTIKH MOYΣIKH 4 1. Εκκλησιαστική Μουσική. Θέματα Λειτουργικής Μουσικής (2) 2. Βυζαντινή Μουσικολογία και Ψαλτική Τέχνη (2) 3. Πρακτική άσκηση στους εκκλησιαστικούς ύμνους των ακολουθιών που τελούνται στον πανεπιστημιακό ιερό ναό ε. YMNOΛOΓIΑ 2 Δ. Tομέας Δικαίου, Oργανώσεως, Zωής και Διακονίας της Εκκλησίας α. KOINΩNIOΛOΓIΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ 2 β. ΕIΣΑΓΩΓH ΣTHN ΨYXOΛOΓIΑ 2 γ. XPIΣTIΑNIKH HΘIKH 4 δ. ΠOIMΑNTIKH ME ΑΣKHΣΕIΣ ΠOIMΑNTIKHΣ 6 Mε επισκέψεις σε ιδρύματα, ενορίες και μητροπόλεις ε. ΠOIMΑNTIKH ΨYXOΛOΓIΑ 2 στ. IΕPΑΠOΣTOΛIKH 2 ζ. KΑNONIKO ΔIKΑIO 8 1. Πηγές του Kανονικού Δικαίου (1) 2. Kανονικό Δίκαιο (5) 3. Κανονικό Δίκαιο. Σχέσεις Πολιτείας και Eκκλησίας (2) η. ΠΑIΔΑΓΩΓIKΑ-ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 4 1. Γενική Παιδαγωγική με ασκήσεις (2) 2. Ειδική Διδακτική του μαθήματος των Θρησκευτικών (2) 3. Πρακτική άσκηση σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θ. ΕIΣΑΓΩΓH ΣTH ΘΕOΛOΓIΑ 2

16 16 2. ΠPOΓPΑMMΑ ΕΠIΛΕΓOMΕNΩN MΑΘHMΑTΩN Α. XΕIMΕPINO ΕΞΑMHNO 1. Καθηγητής Αθανάσιος Καραθανάσης: α) H Καππαδοκία-Εκκλησιαστκή ιστορία,τα πετρομονάστηρα, ο πολιτισμός της (Χ252) Σύγγραμμα: Αθ. Καραθανάση, H Καππαδοκία. Συμβολή στην ιστορία του Μικρασιατικού Ελληνισμού, εκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη β) Ιστορία της Θεσσαλονίκης. Θέματα βυζαντινής και νεώτερης εκκλησιαστικής ιστορίας. (μέρος β ) (Χ256) Σύγγραμμα: Αθ. Καραθανάση, Ιστορία της Θεσσαλονίκης (316πΧ- 212), εκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη Καθηγήτρια Δέσπω Λιάλιου: Εφαρμογές της Πληροφορικής στη Θεολογία Α (X253) συνεπικουρεί ο υπ. Δρ Θεολογίας π. Γρηγόριος Σταμκόπουλος Δρ Πληροφ. 3. Καθηγητής Θεόδωρος Γιάγκου: Κανονικολειτουργικά θέματα (Χ99) Συγγράμματα: 1. Θ. Γιάγκου, Κανόνες και Λατρεία, εκδ. Μυγδονία, Καλοχώρι Θεσσαλονίκη Χρ. Νάσση, Η τελετουργία των Μυστηρίων της Θείας Ευχαριστίας, εκδ. Μυγδονία, Καλοχώρι Θεσσαλονίκης Καθηγητής Μιχαήλ Τρίτος: Εθνικά θέματα σχετιζόμενα με τις χώρες της Χερσονήσου του Αίμου (X112) Σύγγραμμα: M. Tρίτου, Bλάχοι των Bαλκανίων και Oρθοδοξία, εκδ. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη Καθηγητής Κωνσταντίνος Χρήστου: Ο βυζαντινός ζ αιώνας ως εποχή μετάβασης (Χ235) Σύγγραμμα: Κ. Χρήστου, Εκκλησιαστικοί συγγραφείς του 7 ου αι. ως Μάρτυρες της εποχής τους, εκδ. Κυρομάνος, Θεσσαλονίκη Καθηγητής Ηρακλής Ρεράκης: a) Το σχολείο ως εργαστήριο διαμόρφωσης στάσεων έναντι του «άλλου» (Χ260) Συγγράμματα: 1. Ηρ. Ρεράκη, Ο «άλλος» στο ελληνικό σχολείο, εκδ. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2007.

17 17 2. Ηρ. Ρεράκη, Κοινωνική ένταξη και θρησκευτική αγωγή του μαθητή στο ελληνικό σχολείο, εκδ. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη β) Επιχειρηματικότητα και καινοτομία στο θρησκευτικό και πολιτισμικό πλαίσιο (Χ176) 7. Αναπληρωτής Καθηγητής πρωτοπρεσβύτερος Αθανάσιος Γκίκας: Σύγχρονα Ποιμαντικά θέματα (Χ81) Συγγράμματα: 1. πρωτοπρ. Β. Καλλιακμάνη, Ο εκκλησιολογικός χαρακτήρας της Ποιμαντικής, εκδ. Μυγδονία, Καλοχώρι Θεσσαλονίκης πρωτοπρ. Β. Καλλιακμάνη, Mεθοδολογικά πρότερα της Ποιμαντικής, εκδ. Mυγδονία, Kαλοχώρι Θεσσαλονίκης Αναπληρωτής Καθηγητής Συμεών Πασχαλίδης: α) Οι άγιοι της Θεσσαλονίκης (Χ113) Το μάθημα υποστηρίζεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www. lib. auth. gr_blackboard Συγγράμματα: 1. Σ. Πασχαλίδη, Οι Άγιοι της Θεσσαλονίκης, εκδ. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη Σ. Πασχαλίδη, Εν αγίοις. Ειδικά θέματα βυζαντινής και μεταβυζαντινής αγιολογίας, τόμ. Α, εκδ. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη β) Ελληνική Παλαιογραφία και Επιγραφική (Χ231) Συγγράμματα: 1. Elpidio Mioni, Εισαγωγή στην ελληνική Παλαιογραφία, εκδ. Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα Ευθ. Λίτσα, Σύντομη εισαγωγή στην ελληνική Παλαιογραφία και Κωδικολογία, τόμ. Β, εκδ. University Studio Press, Θεσσαλονίκη Αναπληρωτής Καθηγητής Βασίλειος Κουκουσάς Εκκλησία-Ελληνική παιδεία κατά την περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας (Χ257) Συγγράμματα: 1. Τρ. Ευαγγελίδη, Η παιδεία επί Τουρκοκρατίας, εκδ. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη Κων. Σπανούδη, Ιστορικαί σελίδες Ιωακείμ Γ, εκδ. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη Β. Κουκουσά-Διον. Βαλαή, Θέματα Εκκλησιαστικής Ιστορίας, τόμ. Α, εκδ. Μπαρμπουνάκη, Θεσσαλονίκη Αναπληρωτής Καθηγητής Βασίλειος Τσίγκος: Ειδικά θέματα Χριστολογίας Εκκλησιολογίας (Χ133) Συγγράμματα: 1. Βασιλείου Τσίγκου, Δογματικά και Θεολογικά Μελετήματα Α, εκδ. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2010.

18 18 2. Χρ. Σταμούλη, Άσκηση αυτοσυνειδησίας. Μελετήματα δογματικής θεολογίας, εκδ. Το Παλίμψηστον, Θεσσαλονίκη Αναπληρωτής Καθηγητής Μητροπολίτης Προύσης Ελπιδοφόρος Λαμπρυνιάδης: Ορθοδοξία και Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών (Χ258) Σύγγραμμα: Γ. Λαιμόπουλου, Δομή και λειτουργία του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, εκδ. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη Επίκουρος Καθηγητής πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Φιλιώτης- Βλαχάβας: Ορθοδοξία και αίρεση στην αρχαία Εκκλησία (Χ246) Σύγγραμμα: Ν. Ματσούκα, Ορθοδοξία και αίρεση στους εκκλησιαστικούς συγγραφείς τον Δ, Ε, ΣΤ αι., εκδ. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη Επίκουρος Καθηγητής Αθανάσιος Παπαρνάκης: α) Η χρήση των Η/Υ στη θεολογική έρευνα Ι (Χ142) Το μάθημα υποστηρίζεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα Συγγράμματα: 1. Χ. Γουλτίδη, Οδηγός επιτυχίας για το δίπλωμα ΕCDL 5, Ενότητα 3: Επεξεργασία κειμένου-word 2007, εκδ. Κλειδάριθμος, Αθήνα Β. Μητροπούλου, Το εκπαιδευτικό λογισμικό στη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών, εκδ.βάνιας, Θεσσαλονίκη β ) Ερμηνεία λειτουργικών περικοπών από την Παλαιά Διαθήκη (Χ203) Συγγράμματα: 1. Ν. Ολυμπίου, Ερμηνεία Παλαιάς Διαθήκης, τόμ. Α, εκδ. Έννοια, Αθήνα Δ. Τρακατέλη, Οι Πατέρες ερμηνεύουν, εκδ. Αποστολικής Διακονίας, Θεσσαλονίκη Επίκουρος Καθηγητής αρχιμανδρίτης Νικόδημος Σκρέττας: Η νοερά προσευχή στην ορθόδοξη λειτουργική παράδοση (Χ177) Συγγράμματα: 1. αρχ. Νικοδήμου Σκρέττα, Η νοερά προσευχή. Έκφραση αληθούς λατρείας Θεού, [Κανονικά και Λειτουργικά 2], εκδ. Μυγδονία, Θεσσαλονίκη Παν. Σκαλτσή, Η παράδοση της κοινής και της κατ ιδίαν προσευχής. Με αναφορά στο Ωρολόγιο του Θηκαρά, εκδ. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη Επίκουρη Καθηγήτρια Κυριακούλα Παπαδημητρίου: Γραμματικές και Λεξικά της Καινής Διαθήκης (Χ152) Το μάθημα υποστηρίζεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα

19 Σύγγραμμα: 1. F. R. Adrados, Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας, εκδ. Παπαδήμα, Αθήνα Επίκουρος Καθηγητής πρωτοπρ. Κωνσταντίνος Καραϊσαρίδης: Διορθόδοξα λειτουργικά θέματα (Χ200) Σύγγραμμα: πρωτοπρ. Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη, Η συμβολή του π. Δημητρίου Στανιλοάε στη μελέτη λειτουργικών θεμάτων, εκδ. Σταμούλη, Αθήνα Επίκουρος Καθηγητής πρωτοπρεσβύτερος Σπυρίδων Αντωνίου: Θεωρία και πράξη της Εκκλησιαστικής Μουσικής. Διδασκαλία χορού ψαλτών I (X144) Σύγγραμμα: Χρυσάνθου του εκ Μαδύτων-Κων. Ν. Γεωργίου, Χρυσάνθου Αρχιεπισκόπου Δυρραχίου, του εκ Μαδύτων, Θεωρητικόν Μέγα της Μουσικής, εν Τεργέστη 1832, εκδ. Σταμούλη, Αθήνα Επίκουρος Καθηγητής Μιλτιάδης Βάντσος: Βιοηθική. Θεώρηση από άποψη Χριστιανικής Ηθικής (Χ220) Συγγράμματα: 1. Αν. Κεσελόπουλου, Εκ του θανάτου εις την ζωήν: θεολογική προσέγγιση στις προκλήσεις της Βιοηθικής, εκδ. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη H. T. Engelhart, Τα θεμέλια της Βιοηθικής. Μια Χριστιανική θεώρηση, εκδ. Αρμός, Αθήνα Επίκουρος Καθηγητής Απόστολος Κραλίδης: Η εξάπλωση του Ισλάμ στην Ασία (Χ201) Το μάθημα υποστηρίζεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www. lib.auth.gr_blackboard Συγγράμματα: 1. Η. Badawy, Εισαγωγή στην Ιστορία του Ισλαμικού Κόσμου, τόμ. Α, εκδ. Βάνια, Θεσσαλονίκη Γρ. Ζιάκα, Ισλάμ-Θρησκεία και Πολιτεία, εκδ. Κορνηλία Σφακιανάκη, Θεσσαλονίκη Η. Νικολακάκη, Ο ιερός πόλεμος του Ισλάμ «τζιχάντ», εκδ. Κυρομάνος, Θεσσαλονίκη Επίκουρος Καθηγητής, Κωνσταντίνος Μποζίνης: Ο διάλογος Ελληνικής Φιλοσοφίας και Χριστιανισμού στους Απολογητές του 2 ου μ. Χ. αιώνα (Χ259) Συγγράμματα: 1. Ν. Ε. Τζιράκη, Απολογητές. Συμβολή στη σχέση των απολογιών με την αρχαία ελληνική γραμματεία, εκδ. Αρμός, Αθήνα

20 20 2. W. Windelband-H. Heimsoeth, Εγχειρίδιο Ιστορίας της Φιλοσοφίας, τόμ. Α (Η φιλοσοφία των αρχαίων Ελλήνων-Η φιλοσοφία των ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων), εκδ. Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα Επίκουρος Καθηγητής Κωνσταντίνος Κωτσιόπουλος: α) Αθλητισμός και Ολυμπισμός. Ιστορικοθεολογική και κοινωνιολογική διερεύνηση (Χ163) Συγγράμματα: 1. Ν. Ελιά, Αθλητισμός και ελεύθερος χρόνος στην εξέλιξη του Πολιτισμού, εκδ. Δρομέας, Αθήνα Αλ. Κορωναίου, Κοινωνιολογία του ελεύθερου χρόνου, εκδ. Νήσος, Αθήνα β) Κοινότητα και κοινωνία. Θέσεις της Κοινωνιολογίας του Χριστιανισμού (Χ221) Συγγράμματα: 1. Κων. Κωτσιόπουλου, Η Κοινότητα. Συμβολή στην Κοινωνική Διευρεύνηση του Χριστιανισμού, εκδ. Βάνια, Θεσσαλονίκη Γ. Κοντογιώργη, Κοινωνική Δυναμική και Πολιτική Αυτοδιοίκηση, εκδ. Νέα Σύνορα, Αθήνα Λέκτορας Άννα Καραμανίδου: Αγιονικοδημικά (Χ255) Σύγγραμμα: Θεοκλήτου Διονυσιάτου, Αγιονικοδημικόν Ανθολόγιον, εκδ. Σπηλιώτης, Αθήνα. 23. Λέκτορας Γεώργιος Γκαβαρδίνας: Το Δίκαιο των μοναχών (Χ261) Σύγγραμμα: Παν. Παναγιωτάκου, Σύστημα του Εκκλησιαστικού Δικαίου κατά την εν Ελλάδι ισχύν αυτού, τόμ. Δ : Τό δίκαιον των μοναχών, εκδ. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη Λέκτορας Αγγελική Τριβυζαδάκη: Εικονογραφία του Χριστού και της Θεοτόκου (Χ198) Συγγράμματα: 1. Αγγ. Τριβυζαδάκη, Θεομητορική Εικονογραφία, εκδ. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη Μ. Καζαμία-Τσέρνου, Ιστορώντας τη Δέηση στις Βυζαντινές Εκκλησίες της Ελλάδος, εκδ. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη Λέκτορας π. Βασίλειος Γεωργόπουλος: Ο σύγχρονος Νεοπαγανισμός (Το διεθνές και ελληνικό σκηνικό. Η στάση των νεοπαγανιστών έναντι του Χριστιανισμού) (Χ225) Σύγγραμμα: πρωτοπρ. Κυρ. Τσούρου, Ο Νεοπαγανισμός της «Νέας Εποχής», εκδ. Π.Ε.Γ., Αθήνα 2008.

21 26. Λέκτορας Θεόδωρος Πιτταράς: Θεολογία Μικρασιατών Πατέρων (Χ251) Σύγγραμμα: Θ. Πιτταρά, Θεόδοτος Αγκύρας, εκδ. ΚΕ.Π.Ε., Θεσσαλονίκη Λέκτορας Δημήτριος Νικολακάκης: Εκκλησιαστικό Περιουσιακό Δίκαιο (Χ227) Συγγράμματα: 1. Ιω. Κονιδάρη, Το δίκαιον της μοναστηριακής περιουσίας από του θ ου μέχρι και του ιβ ου αι., εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα Σπ. Τρωιάνου Γ. Πουλή, Εκκλησιαστικό Δίκαιο, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή Λέκτορας Αικατερίνη Τσαλαμπούνη: α) Ο κόσμος των Παραβολών (Χ238) Σημειώσεις. Β) Απόκρυφες πράξεις, επιστολές και αποκαλύψεις (Χ249) Συγγράμματα: 1. Ιω. Καραβιδόπουλου, Απόκρυφα χριστιανικά κείμενα, τόμ. Β : απόκρυφες πράξεις, επιστολές και αποκαλύψεις, εκδ. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη Σ. Αγουρίδη, Χριστιανικός γνωστικισμός, εκδ. Άρτου Ζωής, Αθήνα Λέκτορας Ιωάννης Μπάκας: Χριστιανισμός και Οικουμένη τον 6 ο μ.χ. αι. Η εκκλησιαστική πολιτική του Ιουστινιανού (Χ247) Συγγράμματα: 1. Σοφίας Πατούρου-Σπανού, Χριστιανισμός και παγκοσμιότητα στο πρώιμο Βυζάντιο. Από τη θεωρία στην πράξη, εκδ. Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Αθήνα Τηλέμαχου Λούγγη, Ιουστινιανός Πέτρος Σαββάτιος. Κοινωνία, πολιτική και ιδεολογία τον 6 ο μ.χ. αιώνα, εκδ. Βάνια, Θεσσαλονίκη Λέκτορας Τρύφων Τσομπάνης: Εκπαίδευση και άσκηση στην τέχνη της σύγχρονης αγιογραφίας Ι (Χ162) συνεπικουρεί ο υπ. Δρ Θεολογίας Σάββας Παντζαρίδης, αγιογράφος. Συγγράμματα: 1. Ιω. Βράνου, Τεχνική της Αγιογραφίας, τόμ. Α, εκδ. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη Ιω. Βράνου, Τεχνική της Αγιογραφίας, τόμ. Β, εκδ. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη Λέκτορας π. Χρυσόστομος Νάσσης: Τελετουργικά ζητήματα (Χ241) 21

22 22 Συγγράμματα: 1. Ιω. Φουντούλη, Τελετουργικά θέματα, τόμ. Α, εκδ. Αποστολικής Διακονίας, Αθήνα Οικονόμου Γεωργίου Ρήγα, Ζητήματα Τυπικού, εκδ. Π.Ι.Π.Μ, Θεσσαλονίκη Λέκτορας Ευαγγελία Γ. Δάφνη: α) Εβραϊκά Ι (Χ248) Σύγγραμμα: Rudolph-Εlliger, Biblia Hebraica stuttgartensia, εκδ. Ελληνική Βιβλική Εταιρεία, Αθήνα β) Ανθρωπολογία της Παλαιάς Διαθήκης (Χ240) Σύγγραμμα: Ν. Π. Μπρατσιώτη, Ανθρωπολογία της Παλαιάς Διαθήκης. Ι. Ο άνθρωπος ως θείον δημιούργημα, εκδ. Γκελμπέση, Αθήνα 1996.

23 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΣΠΑ) ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΣΤΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ)» (ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) ) ΕΠΕΔΒΜ ΥΠΔΜΘ, ΠΡΑΞΗ «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ)») 23 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ (Χ176) ΘΕΜΑ: Επιχειρηματικότητα και καινοτομία στο θρησκευτικό και πολιτισμικό πλαίσιο Ω.Δ. 3, Δ.Μ. 3 Επιστημονικός υπεύθυνος: Kαθηγητής Ηρακλής Ρεράκης Συνεπικουρεί ο υπ. Διδάκτωρ Σωτήριος Μιχελουδάκης Το Διατμηματικό Μάθημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙ- ΝΟΤΟΜΙΑ (ΣΤΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ)» προσφέρεται ως Μάθημα Επιλογής σε είκοσι (20) Τμήματα του ΑΠΘ στα πλαίσια της υλοποίησης σχετικού Ευρωπαϊκού Προγράμματος ( ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) ΕΠΕΔΒΜ ΥΠΔΜΘ, ΠΡΑΞΗ «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ)»), με τη συνεργασία και συμβολή του Οικονομικού Τμήματος ΑΠΘ και την υποστήριξη του Εργαστηρίου Παιδαγωγικής Έρευνας και Κατάρτισης του Τμήματος. Το περιεχόμενο του μαθήματος σχετίζεται με γνώσεις και δεξιότητες που αφορούν στην ικανότητα των φοιτητών να μπορούν να δημιουργήσουν στο μέλλον μία επιχείρηση με καινοτομικά χαρακτηριστικά. Στο τέλος του εξαμήνου, και με βάση τις διδαχθείσες ενότητες εκπονείται από ομάδες εργασίας φοιτητών και παραδίδεται ένα πλήρες Επιχειρηματικό Σχέδιο (Business Plan) βασισμένο σε μία επιχειρηματική ιδέα, που ειδικά για τους φοιτητές του Τμήματος, εντάσσεται στο θρησκευτικό και πολιτισμικό πλαίσιο. Στόχος του μαθήματος είναι η βασική κατάρτιση των φοιτητών που ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν κάποια επιχείρηση, χρησιμοποιώντας τις θεολογικές και επιστημονικές γνώσεις που αποκτούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

24 24 Β. ΕΑPINO ΕΞΑMHNO 1. Καθηγητής Αθανάσιος Καραθανάσης: H Bενετία των Ελλήνων: Λόγιοι, Εκκλησία, Κοινοτισμός (Θ243) Σύγγραμμα: Αθ. Καραθανάση, Η Βενετία των Ελλήνων, εκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη Καθηγητής Χρήστος Οικονόμου Κοινωνικές αντιλήψεις στην Παύλεια Θεολογία (Θ179) Συγγράμματα: 1. Χρ. Οικονόμου, Βιβλικές μελέτες για τον αρχέγονο Χριστιανισμό, εκδ. Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη Χρ. Οικονόμου, Οι απαρχές της οικουμενικότητας της Εκκλησίας, εκδ. Π. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη Καθηγήτρια Δέσπω Λιάλιου: Εφαρμογές της Πληροφορικής στη Θεολογία Β (Θ269) συνεπικουρεί ο υπ. Δρ Θεολογίας π. Γρηγόριος Σταμκόπουλος, Δρ Πληροφορικής. 4. Καθηγητής Θεόδωρος Γιάγκου: Ειδικά θέματα Κανονικού Δικαίου (Θ99) Συγγράμματα: 1. Χρ. Νάσση, Η τελετουργία των Μυστηρίων της Θείας Ευχαριστίας, εκδ. Μυγδονία, Καλοχώρι Θεσσαλονίκης Γεωργίου Πουλή, Εκκλησιαστικό Ποινικό Δίκαιο, εκδ. Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη Καθηγητής Μιχαήλ Τρίτος: Εκκλησιαστικές προσωπικότητες των χωρών της Χερσονήσου του Αίμου (Θ150) Σύγγραμμα: Μιχ. Τρίτου, Κοσμάς ο Αιτωλός, εκδ. Αποστολικής Διακονίας, Αθήνα Καθηγητής Κωνσταντίνος Χρήστου: Ο Μιχαήλ Ψελλός και η εποχή του (Θ272) Σύγγραμμα: J. N. Ljubarskij, Η προσωπικότητα και το έργο του Μιχαήλ Ψελλού, εκδ. Κανάκη, Αθήνα Καθηγητής Ηρακλής Ρεράκης: α) Το ελληνικό σχολείο και η σύγχρονη πνευματική, κοινωνική, πολιτισμική και οικονομική κρίση (Θ275)

25 Συγγράμματα: 1. Ηρ. Ρεράκη, Κοινωνική ένταξη και θρησκευτική αγωγή του μαθητή στο ελληνικό σχολείο, εκδ. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη Hρ. Pεράκη, Ο «άλλος» στο ελληνικό σχολείο, εκδ. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη β) Κατηχητική (Θ 165) Συγγράμματα: 1. Ιω. Κογκούλη, Κατηχητική και Χριστιανική Παιδαγωγική, εκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη Ιω. Κογκούλη, Ο εκκλησιασμός των μαθητών. Συμβολή στη λατρευτική αγωγή, εκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη γ) Εφαρμογές θρησκευτικής επιχειρηματικότητας και καινοτομίας με έμφαση στο θρησκευτικό τουρισμό (Θ242) 8. Αναπληρωτής Καθηγητής πρωτοπρεσβύτερος Αθανάσιος Γκίκας: Εξομολογητική (Θ73) Σύγγραμμα: πρωτοπρ. Αθ. Γκίκα, Ο Πνευματικός και το μυστήριο της Μετανοίας, εκδ. Μυγδονία, Καλοχώρι Θεσσαλονίκης Αναπληρωτής Καθηγητής Συμεών Πασχαλίδης: Κολλυβάδες και Νεομάρτυρες: Αγιότητα και Θεολογία του μαρτυρίου (Θ265) Συγγράμματα: 1. Σ. Πασχαλίδη, Νεομαρτυρολογικά σύμμεικτα Α :Η αυτόγραφη νεομαρτυρολογική συλλογή του Καισαρίου Δαπόντε ( ), εκδ. Μυγδονία, Θεσσαλονίκη Σ. Πασχαλίδη, Το υμναγιολογικό έργο των Κολλυβάδων, εκδ. Βάνια, Θεσσαλονίκη Αναπληρωτής Καθηγητής Βασίλειος Κουκουσάς: Σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας κατά τη βυζαντινή περίοδο (Θ273) Συγγράμματα: 1. Βασ. Κουκουσά, Σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας στο Βυζάντιο, εκδ. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη Ιω. Καραγιαννόπουλου, Πηγαί της Βυζαντινής Ιστορίας, εκδ. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη Αναπληρωτής Καθηγητής Βασίλειος Τσίγκος: Ορθόδοξη Εκκλησία: Κοινωνία Εσχάτων (Θ151) Συγγράμματα: 1. Βασ. Τσίγκου, Ο ανακαινισμός του ανθρώπου κατά τη δογματική διδασκαλία του Αγίου Συμεών του Νέου Θεολόγου, εκδ. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη Χρ. Σταμούλη, Φύση και αγάπη και άλλα μελετήματα,εκδ. Το Παλίμψηστον, Θεσσαλονίκη Αναπληρωτής Καθηγητής Μητροπολίτης Προύσης Ελπιδοφόρος Λαμπρυνιάδης: 25

Μάθημα. 1 Υ101 1.Εισαγωγή και Κριτική του κειμένου της Κ.Δ. (101Υ) Ο βαθμός μεταφέρεται αυτούσιος 103Υ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

Μάθημα. 1 Υ101 1.Εισαγωγή και Κριτική του κειμένου της Κ.Δ. (101Υ) Ο βαθμός μεταφέρεται αυτούσιος 103Υ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ Ένταξη φοιτητών στο νέο πρόγραμμα σπουδών. Όσοι φοιτητές έχουν εισαχθεί από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 και πριν και δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους μέχρι τον Σεπτέμβριο 2016, θα ενταχθούν στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 1925 Ιδρύεται το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. 1942 Αρχίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΑΛΛΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΑΛΛΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΑΛΛΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ Αριστοτέλειο, Ερμού 61 ), Γραμματολογία τ.α, ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΑΤΕΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΛΟΓΙΑΣ Αριστοτέλειο,

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Θεολογίας. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια

Τμήμα Θεολογίας. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Α. ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Στο Τµήµα Ποιµαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας της

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεωτικά Εξ. Διδ. Μον. Πιστ.Μον. Διδάσκων. 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης

Υποχρεωτικά Εξ. Διδ. Μον. Πιστ.Μον. Διδάσκων. 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης 1 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014 2015 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης 31Υ007 Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη & 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο - Ε Ρ Γ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965 και διαμένει στη Θεσσαλονίκη. Είναι έγγαμος με ένα παιδί. ΣΠOYΔEΣ AKAΔHMAΪKOI TITΛOI

Β Ι Ο - Ε Ρ Γ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965 και διαμένει στη Θεσσαλονίκη. Είναι έγγαμος με ένα παιδί. ΣΠOYΔEΣ AKAΔHMAΪKOI TITΛOI APIΣTOTEΛEIO ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛONIKHΣ ΘEOΛOΓIKH ΣXOΛH TMHMA ΠOIMANTIKHΣ KAI KOINΩNIKHΣ ΘEOΛOΓIAΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΑΙΟ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΖΩΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Τμήμα Θεολογίας και Πολιτισμού Μεταπτυχιακό στη Θεολογία (MA)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Τμήμα Θεολογίας και Πολιτισμού Μεταπτυχιακό στη Θεολογία (MA) Master s Degree www.unic.ac.cy Τμήμα Θεολογίας και Πολιτισμού Μεταπτυχιακό στη Θεολογία (MA) Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσφέρει, από τον Σεπτέμβριο του 2015, ολοκληρωμένες Σπουδές Θεολογίας στην Κύπρο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Αναλυτικό Πρόγραμμα Μαθημάτων Π.Μ.Σ. Πρώτου Κύκλου. ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Α Εξάμηνο ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ Διδάσκων: Χ. Καραγιάννης, Λέκτωρ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΘΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΞΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΙΟΔΟ ΣΠΤΜΒΡΙΟ 1 25 ΣΠΤΜΒΡΙΟ 2015 ΠΑΝΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΟΛΟΓΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ.: 1582 Ημερομηνία: 30/06/2015 Ημερομηνία Μάθημα Διδάσκων Ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία των μαθημάτων του χειμερινού εξάμηνου. του ακαδημαϊκού έτους 2015-16,

Η διδασκαλία των μαθημάτων του χειμερινού εξάμηνου. του ακαδημαϊκού έτους 2015-16, ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ. 184 Ημερομηνία: 28/9/2015 Ε.Κ.Π.Α. /ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ/ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ Η διδασκαλία των μαθημάτων του χειμερινού εξάμηνου του ακαδημαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΘΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΞΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΙΟΔΟ ΙΑΝΟΑΡΙΟ-ΦΒΡΟΑΡΙΟ 19 ΙΑΝΟΑΡΙΟ-13 ΦΒΡΟΑΡΙΟ 2015 2η ΟΡΘΗ ΠΑΝΑΛΗΨΗ ΗΜΡ.ΚΔΟΣΗΣ 20/01/2015 (Σύμφωνα με το Προγράμμα Σπουδών του Τμήματος Θεολογίας για το

Διαβάστε περισσότερα

10. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ

10. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ 10. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ Συντονιστής: Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Συμεών Βολιώτης, Θεολόγος Νομικός, Εφημέριος Ι.Ν. Αγ. Φανουρίου Ιλίου 11. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ Σ Συντονιστής:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Ν. Πλαστήρα 65, Τ.Κ. 54250, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, Τηλ. +302310301784, Fax.

Διαβάστε περισσότερα

105 Κοινωνικής Θεολογίας Αθήνας

105 Κοινωνικής Θεολογίας Αθήνας 105 Κοινωνικής Θεολογίας Αθήνας Σκοπός Το τμήμα προσφέρει διδακτικό και ερευνητικό έργο σε όλους τους τομείς της επιστήμης της Θεολογίας (ερμηνευτικές, ιστορικές, συστηματικές, πρακτικές - Θεολογικές σπουδές).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ Π.Μ.Σ. «ΘΕΟΛΟΓΙΑ

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ Π.Μ.Σ. «ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ EΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Κτίριο Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημιούπολη 15784, Τηλ. 210-727-5712, 5742, 5746 Ιστοσελίδα: www.soctheol.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Θεολογικές Σπουδές και Οικουμένη Με ειδική αναφορά στη συμμετοχή της Ορθόδοξης Εκκλησίας στους διαχριστιανικούς διαλόγους και το μέλλον τους»

«Θεολογικές Σπουδές και Οικουμένη Με ειδική αναφορά στη συμμετοχή της Ορθόδοξης Εκκλησίας στους διαχριστιανικούς διαλόγους και το μέλλον τους» Θεολογίας, Θεολογική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών. Μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής ήταν οι καθηγητές του Τμ. Θεολογίας ΕΚΠΑ Σεβ. Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος και Κ. Δεληκωσταντής, καθώς και η Β. Σταθοκώστα,

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας

Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας Γραφεία: Κτήριο Αποστολίδη, Καλλιπόλεως και Ερεσού 1 T.K. 20537, 1678 Λευκωσία, Τηλ.: + 357 22893850, Τηλομ.: + 357 22 894491 Παρουσίαση 26 Ιανουαρίου 2014 2. ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ AΡΙΣΣΤΤΟΤΤΕΕΛΕΕΙ ΙΟ ΠΑΝΕΕΠΙ ΙΣΣΤΤΗΜΙ ΙΟ ΘΕΕΣΣΣΣΑΛΟΝΙ ΙΚΗΣΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Διευθυντής Εργαστηρίου : Καθηγητής Ηρακλής Ρεράκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΠΨ (ισχύει για τους εισαχθέντες φοιτητές από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΠΨ (ισχύει για τους εισαχθέντες φοιτητές από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΠΨ (ισχύει για τους εισαχθέντες φοιτητές από το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011) A. Διάρθρωση Προγράμματος Μαθματα Φιλοσοφίας: 7 ( υποχρεωτικά + 2 επιλεγόμενα) Μαθματα Παιδαγωγικς: 8 ( υποχρεωτικά

Διαβάστε περισσότερα

1. Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο Παιδαγωγική-Κατηχητική

1. Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο Παιδαγωγική-Κατηχητική KOΓΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Όνομα πατέρα: Βασίλειος Ημερομηνία γέννησης 1948 Δ/νση κατοικίας Κεραμοπούλου 11 Ταχ. Κώδ.: 546 22 Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

1987-1989: Μεταδιδακτορικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Φραγκφούρτης στην Καθολική Θεολογία

1987-1989: Μεταδιδακτορικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Φραγκφούρτης στην Καθολική Θεολογία Όνομα: ΗΡΑΚΛΗΣ Επώνυμο: ΡΕΡΑΚΗΣ Όνομα πατρός: ΜΑΤΘΑΙΟΣ Χρον. γέννησης: 1952 Τόπος γέννησης: ΡΕΘΥΜΝΟ Βαθμίδα: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Σχολή: ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ Τμήμα: ΠΟΙΜ. & ΚΟΙΝ. ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Εργαστήριο: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Τηλ.: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές Συνέδριο Κανόνες της Εκκλησίας και Σύγχρονες Προκλήσεις

Διεθνές Συνέδριο Κανόνες της Εκκλησίας και Σύγχρονες Προκλήσεις Διεθνές Συνέδριο Κανόνες της Εκκλησίας και Σύγχρονες Προκλήσεις Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλος, 8-11 Μαΐου 2014 Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλία (Μελισσάτικα) ΠΕΜΠΤΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2014 17:30-18:00 Εγγραφή-Παραλαβή

Διαβάστε περισσότερα

Γεννήθηκε στο Λαγκαδά της Θεσσαλονίκης το 1956, όπου και διαμένει. είναι παντρεμένος με την νηπιαγωγό Ευαγγελία Καραγκούνη και έχουν 4 παιδιά.

Γεννήθηκε στο Λαγκαδά της Θεσσαλονίκης το 1956, όπου και διαμένει. είναι παντρεμένος με την νηπιαγωγό Ευαγγελία Καραγκούνη και έχουν 4 παιδιά. APIΣTOTEΛEIO ΠANEΠIΣTHMIO ΘEΣΣAΛONIKHΣ ΘEOΛOΓIKH ΣXOΛH TMHMA ΠOIMANTIKHΣ KAI KOINΩNIKHΣ ΘEOΛOΓIAΣ ΤΟΜΕΑΣ :ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΕΧΝΗΣ ΤΡΥΦΩΝ ΤΣΟΜΠΑΝΗΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ 2310 991119 2394025980 e-mail: tsompanistp@past.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

β) Γιά ὅσους ἔχουν ἐπιλέξει τό βιβλίο τοῦ καθ. Δ. Καϊμάκη: Ὁλόκληρο τό βιβλίο γιά ὅλους τούς φοιτητές.

β) Γιά ὅσους ἔχουν ἐπιλέξει τό βιβλίο τοῦ καθ. Δ. Καϊμάκη: Ὁλόκληρο τό βιβλίο γιά ὅλους τούς φοιτητές. [101Υ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ Ηρακλ Ρεράκη, Θεολογία και Θεολογικές Σπουδές, εκδ. Π. Πουρναρά (όλο το βιβλίο) Μάριου Μπέγζου, Το μέλλον του παρελθόντος, εκδ. Αρμός, (όλο το βιβλίο) [102Υ] ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΜΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΜΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΜΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Ο Εσωτερικός Κανονισµός του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τµήµατος Ποιµαντικής και

Διαβάστε περισσότερα

108 Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή)

108 Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή) 108 Ιστορίας και Εθνολογίας Θράκης (Κομοτηνή) Το Τμήμα ιδρύθηκε το 1990 και άρχισε να λειτουργεί το ακαδημαϊκό έτος 1991-1992. Δέχεται κατ' έτος 200 περίπου φοιτητές. Σκοπός Σκοπός του Τμήματος είναι:

Διαβάστε περισσότερα

Θεσ/νικη, 14/10/2015 Αριθμός Πρωτ. 388. Προς

Θεσ/νικη, 14/10/2015 Αριθμός Πρωτ. 388. Προς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1 Ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

120 Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής Θεσσαλονίκης

120 Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής Θεσσαλονίκης 120 Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής Θεσσαλονίκης Σκοπός Σκοπός αυτού του Τμήματος είναι η ανάδειξη επιστημόνων ικανών να καλύπτουν τις ανάγκες της εκπαίδευσης σε προσωπικό για την διδασκαλία των μαθημάτων της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 2011-2012 Κομοτηνή Νοέμβριος 2013 1 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Εμμανουήλ Βαρβούνης, 5 Καθηγητής 3. Θεωρία και Μεθοδολογία. Αντώνιος Μπαρτσιώκας, τη Φυσική Ανθρωπολογία* Γεώργιος Αγελαρίδης, ΕΕΔΙΠ.

Εμμανουήλ Βαρβούνης, 5 Καθηγητής 3. Θεωρία και Μεθοδολογία. Αντώνιος Μπαρτσιώκας, τη Φυσική Ανθρωπολογία* Γεώργιος Αγελαρίδης, ΕΕΔΙΠ. Συνοπτικός κατάλογος διδασκόμενων μαθημάτων ακαδημαϊκού έτους 2013 2014 Α. Υποχρεωτικά μαθήματα (Υ) Α εξάμηνο (χειμερινό εξάμηνο 2013 2014) Α/Α Αριθμός Διδάσκων πιστωτικών μονάδων / 1. Εισαγωγή στην Αρχαία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Τετάρτη, 29 Μαΐου 2013 Αριθμ. Πρ.: 1750 2013-14 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Λεωφόρος Δημητρίου Βικέλα 52 152 33 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6878952, Fax: 210 6878840 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη 22 100 ΤΡΙΠΟΛΗ Τηλ : 2710-230000,Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Κατηγορία ECTS Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη Υποχρεωτικό 6 Ελληνική Γλώσσα Υποχρεωτικό 6 Η Ιστορία και η Διδακτικής της Υποχρεωτικό 6

Διαβάστε περισσότερα

142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη)

142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη) 142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Θράκης (Αλεξανδρούπολη) Σκοπός Τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης, σκοπό έχουν την ανάδειξη επιστημόνων που θα καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες της Πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Γκουτζιουκώστας Λέκτορας Βυζαντινής Ιστορίας

Ανδρέας Γκουτζιουκώστας Λέκτορας Βυζαντινής Ιστορίας Ανδρέας Γκουτζιουκώστας Λέκτορας Βυζαντινής Ιστορίας Ένα πτυχίο με δύο κύριες κατευθύνσεις: 1. Αρχαίας Ελληνικής και Ρωμαϊκής, Βυζαντινής και Μεσαιωνικής Ιστορίας 2. Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας, Λαογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποψηφίους διδάκτορες στο πλαίσιο της χρηµατοδοτούµενης Πράξης Κύρτου Πλέγµατα

Ορθή επανάληψη: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποψηφίους διδάκτορες στο πλαίσιο της χρηµατοδοτούµενης Πράξης Κύρτου Πλέγµατα Ορθή επανάληψη: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποψηφίους διδάκτορες στο πλαίσιο της χρηµατοδοτούµενης Πράξης Κύρτου Πλέγµατα Αθήνα, 22/7/2013 To Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΑΛ.ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΠΑΣΣΑΚΟΣ ΕΠΙΛ.+ΕΞ00,ΕΞ01 09:00-10:00 >> >> >> >> ΕΙΣΑΓ. ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΠΑΣΣΑΚΟΣ ΥΠΟΧΡ.

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΑΛ.ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΠΑΣΣΑΚΟΣ ΕΠΙΛ.+ΕΞ00,ΕΞ01 09:00-10:00 >> >> >> >> ΕΙΣΑΓ. ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΠΑΣΣΑΚΟΣ ΥΠΟΧΡ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ A ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012-2013 ΙΣΤΟΡΙΑ της ΑΡΧ. ΕΛΛΗΝ. ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΙΛΟΓ.+ΕΞ00,ΕΞ01 ΕΙΣΑΓ. ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ ΠΑΣΣΑΚΟΣ ΥΠΟΧΡ. ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Διάρκεια σπουδών: Τέσσερα (4) εξάμηνα ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 Το Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 201-2016 www.psych.uoa.gr Πληροφορίες για το ΠΜΣ όπως αυτές αναφέρονται στο σχετικό ΦΕΚ ίδρυσής του και στην Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων:

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας

Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου της Αθήνας Κριτική αποτίμηση της μέχρι σήμερα εμπειρίας και προοπτικές Δημήτρης Ματθαίου Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

103 Θεολογίας Θεσσαλονίκης

103 Θεολογίας Θεσσαλονίκης 103 Θεολογίας Θεσσαλονίκης Σκοπός Η Θεολογία, ως βασική λειτουργία της συνειδήσεως της Εκκλησίας, αναφέρεται άμεσα στο περιεχόμενο της αλήθειας της πίστεως και είναι έλλογος καρπός της σπουδής και μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

113 Φιλολογίας Ιωαννίνων

113 Φιλολογίας Ιωαννίνων 113 Φιλολογίας Ιωαννίνων Η Φιλοσοφική Σχολή ιδρύθηκε στα Ιωάννινα και λειτούργησε για πρώτη φορά κατά το ακαδημαϊκό έτος 1964-65 ως παράρτημα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Β.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ!

ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ! ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ! Ιστορικό ΕΤΗ ΣΤΑΘΜΟΙ 1973 1977 1987 1998 ΙΔΡΥΣΗ ΠΚ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΡΕΘΥΜΝΟ 1 o ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 ο ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη

4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη 4. Η Καινή Διαθήκη Β : Οι Επιστολές και η Αποκάλυψη 1. Τι ήταν και γιατί γράφτηκαν οι επιστολές του αποστόλου Παύλου; Ήταν γράμματα που έστελνε ο απόστολος στις χριστιανικές κοινότητες που είχε ιδρύσει.

Διαβάστε περισσότερα

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Φιλολογίας. Φιλοσοφική Σχολή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Φιλολογίας. Φιλοσοφική Σχολή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Φιλολογίας Φιλοσοφική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΟΡΜΟΣ [111 ECTS] ΜΝΕΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΝΕΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Τμήμα Φαρμακευτικής Α.Π.Θ.

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Τμήμα Φαρμακευτικής Α.Π.Θ. Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Τμήμα Φαρμακευτικής Α.Π.Θ. Χρήστος Παναγιωτίδης, Καθηγητής Κυτταρικής/Μοριακής Βιολογίας Πρόεδρος Τμήματος Φαρμακευτικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Τέρμα Μαγνησίας, 62124,

Διαβάστε περισσότερα

1 ο βήμα Δηλώνετε μάθημα. 2ο βήμα Δηλώνετε σύγγραμμα

1 ο βήμα Δηλώνετε μάθημα. 2ο βήμα Δηλώνετε σύγγραμμα ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟ 17-10-2014 ΕΩΣ 31-10-2014 ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Η ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή)

186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή) 186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή) Σκοπός Το Τμήμα σύμφωνα με το ιδρυτικό του διάταγμα, έχει ως κύρια αποστολή «την καλλιέργεια, προαγωγή και διάδοση, με τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

1 of 19 9/5/2011 11:17 πµ

1 of 19 9/5/2011 11:17 πµ 1 of 19 9/5/2011 11:17 πµ Καταστάσεις Μαθημάτων/Συγγραμμάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2010 2011 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ Τμήμα: ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Ημερομηνία Εγγράφου: 11:17, 9/5/2011

Διαβάστε περισσότερα

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα)

334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) 334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Φλώρινα) Ιστορικό Σημείωμα γαι την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας Η Παιδαγωγική Ακαδημία Φλώρινας ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1941, δηλ. κατά την διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

http://sep4u.gr Oι συνολικές θέσεις εισακτέων το 2009 στα Ελληνικά ΑΕΙ: 4370 και το 2014 3.925

http://sep4u.gr Oι συνολικές θέσεις εισακτέων το 2009 στα Ελληνικά ΑΕΙ: 4370 και το 2014 3.925 1 ο Επιστημονικό Πεδίο Κοινά με άλλα Επιστημονικά Πεδία 1ο και 4ο - Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών (Αγρίνιο) -Πολιτισμικής Τεχ/γίας και Επικ/νίας (Μυτιλήνη) -Τεχνών Ήχου και

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4. Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων

Άρθρο 4. Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων Άρθρο 4 Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων Οι τίτλοι σπουδών των αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής αναγνωρίζονται από τον Οργανισμό ως «ισότιμοι» ή ως «ισότιμοι και αντίστοιχοι». 1. Η «ισοτιμία»

Διαβάστε περισσότερα

Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 8 ακαδημαϊκά εξάμηνα = 4 έτη Φιλοσοφία 12 μαθήματα από τους εξής κλάδους: Φιλοσοφία της Επιστήμης Πολιτική Φιλοσοφία Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία Νεότερη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ Λεωφόρος Δημητρίου Βικέλα 52 152 33 Χαλάνδρι-Αθήνα Τηλ: 210 6878809-813, 210 6878888 Fax: 210 6878840 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη 22 100 ΤΡΙΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια, πρέπει να βεβαιωθούν ότι η βαθμολογία τους στις Παγκύπριες Εξετάσεις δεν

Κριτήρια, πρέπει να βεβαιωθούν ότι η βαθμολογία τους στις Παγκύπριες Εξετάσεις δεν ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ (ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014) Οι υποψήφιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Αποτελεί ένα από τα τέσσερα τμήματα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής. Υπήρξε το πολυπληθέστερο σε φοιτητές τμήμα. Έχει παραδώσει στην κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία Ι

Χριστιανική Γραμματεία Ι Χριστιανική Γραμματεία Ι Ενότητα 1-A3-4: Εκκλησιαστικές διατάξεις και ποίηση Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις 1. Οι μεταπτυχιακές σπουδές στα Τμήματα TEI πραγματοποιούνται και ολοκληρώνονται με τη χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, ΜΑΪΟΣ 2011 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 1Υ1 1Υ2 1Υ3 1Υ5 2Υ2 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΗΜΕΡΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Φίλιππος Παττούρας

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΗΜΕΡΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ. Φίλιππος Παττούρας ΗΜΕΡΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ Φίλιππος Παττούρας Προϊστάμενος Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας Τηλ.: 22 89 40 22, E-mail: pattouras.philippos@ucy.ac.cy Κυριακή, 26 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Έναρξη του Συνεδρίου Eλένη Χοντολίδου. ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: Γλώσσα, λογοτεχνία & ιστορία στη σχολική εκπαίδευση Συντονισμός: Αντωνία Παπαδάκη & Άννα Ρογδάκη

Έναρξη του Συνεδρίου Eλένη Χοντολίδου. ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: Γλώσσα, λογοτεχνία & ιστορία στη σχολική εκπαίδευση Συντονισμός: Αντωνία Παπαδάκη & Άννα Ρογδάκη Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2011 15.00-15.30 Εγγραφές 15.30-16.00 Χαιρετισμοί από τον Πρύτανη του Α.Π.Θ. Καθηγητή κο Γιάννη Μυλόπουλο από τον Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής Καθηγητή κο Μιλτιάδη Παπανικολάου

Διαβάστε περισσότερα

Προς όλες και όλους τις/τους φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος

Προς όλες και όλους τις/τους φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Πρόεδρος: Φοίβος-Βασίλειος Γκικόπουλος Τηλ. 2310-997584 Εmail: ghico@itl.auth.gr ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνεία των Πράξεων των Αποστόλων

Ερμηνεία των Πράξεων των Αποστόλων Ερμηνεία των Πράξεων των Αποστόλων Ενότητα 1.2: Ειδική εισαγωγή - Τα συνοπτικά Ευαγγέλια ΙΙ Σωτήριος Δεσπότης Θεολογική Σχολή Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Τα συνοπτικά Ευαγγέλια ΙΙ (Λουκάς - Πράξεις) 1 Ευαγγέλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΜΜΥ ΙΑΚΑ ΠΤΠΕ ΠΤΔΕ ΠΤΕΑ

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΜΜΥ ΙΑΚΑ ΠΤΠΕ ΠΤΔΕ ΠΤΕΑ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΜΜΥ 1 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τελευταία ενημέρωση: 7/12/2015

Διαβάστε περισσότερα

Ολοι είμαστε αδέλφια

Ολοι είμαστε αδέλφια ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού (Μέρος Α ) Ολοι είμαστε αδέλφια ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού Ολοι είμαστε αδέλφια (Μέρος A )

Διαβάστε περισσότερα

Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους. Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ.

Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους. Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ. Η θεολογική διδασκαλία της προς Εβραίους Οι βασικές θέσεις και οι ιδιαιτερότητες της επιστολής σε σχέση με τα υπόλοιπα βιβλία της Κ.Δ. Διαπιστώσεις Α. Δεν εντοπίζονται άμεσοι φιλολογικοί δεσμοί με τους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ METAKINHΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔIA BΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (LLP)

ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ METAKINHΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔIA BΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (LLP) ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕRASMUS METAKINHΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔIA BΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ (LLP) (ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013) Όσοι φοιτητές (προπτυχιακοί ή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ / ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ / ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση 1: Ο φοιτητής είναι δυνατό να μεταβεί στο εξωτερικό για να παρακολουθήσει

Σημείωση 1: Ο φοιτητής είναι δυνατό να μεταβεί στο εξωτερικό για να παρακολουθήσει ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ στα πλαίσια του Προγράμματος ERASMUS+ Μαθησιακής Κινητικότητας Φοιτητών για Σπουδές (σε ΑΕΙ της Ευρώπης)

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 2014. Together ΔΙΑΛΟΓΟΥ

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 2014. Together ΔΙΑΛΟΓΟΥ Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 2014 ΚΕΝΤΡΟ διαχριστιανικου διαθρησκειακου διαπολιτισμικου ΔΙΑΛΟΓΟΥ Together ορθοδοξη προσεγγιση της οικουμενικης κινησης ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΕΝΤΡΟ TOGETHER Βασ. Ηρακλειου 14, 8 ος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων του Iδρύματος Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Μετακίνηση Φοιτητών σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού με το Πρόγραμμα ΕΡΑΣΜΟΣ 2014-2015

Μετακίνηση Φοιτητών σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού με το Πρόγραμμα ΕΡΑΣΜΟΣ 2014-2015 ΦΟΙΤΗΤΕΣ Μετακίνηση Φοιτητών σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού με το Πρόγραμμα ΕΡΑΣΜΟΣ 2014-2015 Oι θέσεις που υπάρχουν για μετακίνηση φοιτητών του Τμήματός μας σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών οδηγός σπουδών Ιστορικά Στοιχεία Ίδρυση του Τμήματος: Το Τμήμα δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παγκόσµιο Θέατρο: Πράξη - Δραµατουργία - Θεωρία ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2013-2014)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2013-2014) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2013-2014) Πρόεδρος: Καθηγήτρια Αγγέλα Καστρινάκη τηλ.: 28310 77302 / 77278, e-mail: kastrinaki@uoc.gr Αναπληρώτρια Πρόεδρος:

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας του Τμήματος Νοσηλευτικής

Στοιχεία και δείκτες της λειτουργίας του Τμήματος Νοσηλευτικής Πίνακας 1. Εξέλιξη του προσωπικού του Τμήματος 2011-2012 2010-2011 2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007 Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Α Θ Καθηγητές Σύνολο 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 4 2 Αναπληρωτές Καθηγητές Από εξέλιξη*

Διαβάστε περισσότερα

409 Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη)

409 Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) 409 Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) Σκοπός Το Τμήμα προσφέρει προγράμματα εφαρμοσμένων μουσικών σπουδών στα πρότυπα των Ανωτάτων Μουσικών Ακαδημιών (Musikhochschule) και παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή)

106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή) 106 Ελληνικής Φιλολογίας Θράκης (Κομοτηνή) Ιστορικό του Τμήματος Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ιδρύθηκε με το Π.Δ 365/1993(ΦΕΚ 156/13-9-1993 τεύχος Α') και άρχισε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΥΠΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΠΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΦΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΦΟΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΤΡΟΥΠΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΠΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΦΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΦΟΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΟΥΠΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΟΠΤΣΗ ΜΑΡΙΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ ΝΙΦΟΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Η ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ Είναι η τέχνη της απεικόνισης ιερών προσώπων ή θρησκευτικών σκηνών Είναι η ζωγραφική παράσταση θρησκευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 2015 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ, ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Θεσσαλονίκης

Παράρτημα Θεσσαλονίκης Με την αριθμ. 18/02-06-2015 πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. τροποποιείται η προκήρυξη του Π.Μ.Σ. του Παιδαγωγικού Τμήματος με τίτλο «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης» αναφορικά με τις κατηγορίες υποψηφίων.

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδάστε Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, στη Σπάρτη, με κόστος 250-300 μηνιαίως.

Σπουδάστε Οργάνωση & Διοίκηση Αθλητικών Οργανισμών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, στη Σπάρτη, με κόστος 250-300 μηνιαίως. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού Ορθίας Αρτέμιδος & Πλαταιών, Σπάρτη, 23100 Γραμματεία: κα. Παπαστρατάκου Άννα, Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σπύρος Πανέτσος Επιστ. Υπευθ. Γραφείου Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-2016

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-2016 ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-2016 Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου (μάστερ και διδακτορικού επιπέδου) θα εγγραφούν ηλεκτρονικά στα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Μεταπτυχιακές σπουδές για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. (α κύκλος σπουδών)

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ Β' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ Β' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ Β' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Συγγραφείς 1. Δημήτριος Λ. Δρίτσας, Δρ Θεολογίας, Σχολικός Σύμβουλος 2. Δημήτριος Ν. Μόσχος, Δρ Θεολογίας, Καθηγητής Λυκείου Αναβύσσου 3. Στυλιανός Λ. Παπαλεξανδρόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος

ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ. Περιεχόμενο Τμήματος ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ Γνωστικό περιεχόμενο Περιεχόμενο Τμήματος Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας καταλαμβάνει σημαντική θέση στο χώρο των

Διαβάστε περισσότερα

Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Το Τμήμα Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών & Σταδιοδρομίας Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τµήµα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισµικών Αγαθών (Τ.Ι.Α.Δ.Π.Α.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής Εξάμηνο Β Ακαδ. Έτος 201..-1

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής Εξάμηνο Β Ακαδ. Έτος 201..-1 Εξάμηνο Β Ακαδ. Έτος 20..- Θεωρία και Πράξη Βυζαντινής Μουσικής(άσκηση στο σύντομο Αναστασιματάριο του Ιωάννου) 2 Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Μουσική(ασκήσεις σολφέζ) 3 Υμνολογία(φιλολογική και θεολογική ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Πρόεδρος: Α. Τσοπάνογλου

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Πρόεδρος: Α. Τσοπάνογλου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Πρόεδρος: Α. Τσοπάνογλου E-mail: info@itl.auth.gr http://www.itl.auth.gr/site ΓΕΝΙΚΑ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Αντικείμενο Σπουδών: Ιταλική Γλώσσα και Λογοτεχνία Από το

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν ανακοινωθεί οι ακόλουθες προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ως εξής:

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν ανακοινωθεί οι ακόλουθες προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ως εξής: EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση : Εποπτείας Ερευνητικών Φορέων Τμήμα : Α Διοικητικής & Οικονομικής Εποπτείας

Διαβάστε περισσότερα

111 Φιλολογίας Θεσσαλονίκης

111 Φιλολογίας Θεσσαλονίκης 111 Φιλολογίας Θεσσαλονίκης Σκοπός Τα Τμήματα Φιλολογίας σκοπό έχουν να αναδεικνύουν επιστήμονες ικανούς να ερευνούν τον αρχαίο ελληνικό, βυζαντινό και νεοελληνικό κόσμο, όπως αυτός εκφράζεται μέσα από

Διαβάστε περισσότερα