Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την"

Transcript

1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟ ΠΤΔΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΤΡΑ 28 1

2 2

3 Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την ολοκλήρωση του προγράμματος κρίθηκε απαραίτητη η συλλογή και επεξεργασία στοιχείων σχετικά με την αποτίμηση σπουδών του ΠΤΔΕ και του βαθμού αξιοποίησης των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών στους φοιτητές και φοιτήτριες του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Πατρών. Η συλλογή στοιχείων έγινε μέσω ερωτηματολογίων τα οποία διανεμήθηκαν στους φοιτητές και φοιτήτριες του ακαδημαϊκού έτους 27-28, στο πλαίσιο εργαστηριακών ασκήσεων, ενώ η επεξεργασία στοιχείων έγινε με το στατιστικό πακέτο SPSS. Ακολουθούν πίνακες που αναφέρονται τόσο στις κλειστές ερωτήσεις του σχετικού ερωτηματολογίου όσο και στην ταξινόμηση των στοιχείων ανά φύλλο. Στη συνέχεια ακολουθεί η καταγραφή των ανοικτών ερωτήσεων. Στο παράρτημα παραθέτουμε φόρμα ερωτηματολογίου. 3

4 Μέρος 1 ο : Δημογραφικά στοιχεία Πίνακας 1 Φοιτητές/τριες του δείγματος κατά έτος γέννησης Χρονολογίες Ηλικία Συχνότητα Ποσοστό (%) γέννησης σε έτη Πριν το και άνω. Διάγραμμα1 Φοιτητές/τριες του δείγματος κατά έτος γέννησης 24 και άν ω Ηλικία σε έτη Συχνότητα Από τα διαθέσιμα επίσημα στοιχεία του Πανεπιστημίου Πατρών, γνωρίζουμε ότι το ακαδημαϊκό έτος (με τη λήξη), οι φοιτητές /τριες με κανονική διάρκεια σπουδών ήταν 921, εκ των οποίων 14 φοιτητές (15%) και 781 φοιτήτριες (85%).Οι 4

5 φοιτητές /τριες πέραν της κανονικής διάρκειας σπουδών ανέρχονταν σε 152, εκ των οποίων 47 φοιτητές (31%) και 15 φοιτήτριες (69%). Ο συνολικός αριθμός των φοιτητών /τριων του Π.Τ.Δ.Ε το ακαδημαϊκό έτος ήταν 173, εκ των οποίων 187 φοιτητές (17 %) και 886 φοιτήτριες ( 83%). 5

6 Πίνακας 2 Φοιτητές/τριες του δείγματος κατά φύλο Φύλο Συχνότητα Ποσοστό (%) Φοιτητές Φοιτήτριες Διάγραμμα 2 Φοιτητές/τριες του δείγματος κατά φύλο 34; 12% Φοιτητές Φοιτήτριες 26; 88% Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που παραθέσαμε, στους φοιτητές /τριες πέραν της κανονικής διάρκειας σπουδών το ποσοστό των φοιτητών αυξάνεται από 17,9 % στο σύνολο σε 34,4%. Άρα κυρίως οι φοιτητές επιμηκύνουν τις σπουδές τους πέρα από την κανονική διάρκεια, δηλαδή σε περισσότερα από τέσσερα χρόνια. Οι φοιτητές έχουν επιμηκύνει τις σπουδές τους σε ποσοστό 3% και οι φοιτήτριες σε ποσοστό 12,5 %.Ειδικότερα, από τους 187 φοιτητές έχουν επιμηκύνει τις σπουδές οι 56, ενώ από τις 857 φοιτήτριες οι 163. Στο ερωτηματολόγιο (πίνακας ε) απάντησαν 34 φοιτητές (11,3 %) και 26 φοιτήτριες (88,7 %). Συνολικά το δείγμα ανέρχεται σε φοιτητές /τριες, δηλαδή περίπου στο 28% του συνολικού πληθυσμού, εάν θεωρήσουμε ότι το δεν έχουν σημειωθεί σημαντικές αλλαγές ως προς τον αριθμό των φοιτητών και φοιτητριών. 6

7 Πίνακας 3 Φοιτητές/τριες του δείγματος κατά έτος φοίτησης Έτη φοίτησης Συχνότητα Ποσοστό (%) 1 ο έτος ο έτος ο έτος ο έτος Διάγραμμα 3 Φοιτητές/τριες του δείγματος κατά έτος φοίτησης Έτη φοίτησης 4ο έτος 3ο έτος 2ο έτος ο έτος Συχνότητα Από το συνδυασμό των πινάκων 1 και 3 προκύπτει ότι στο δείγμα περιλαμβάνονται φοιτητές/τριες και με κανονική διάρκεια σπουδών και πέραν της κανονικής διάρκειας σπουδών. Το παραπάνω δεδομένο επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία του πίνακα 4. 7

8 Πίνακας 4 Φοιτητές/τριες του δείγματος κατά έτος γέννησης και κατά φύλο Έτος Ηλικία σε έτη Φοιτητές Φοιτήτριες γέννησης Πριν το και άνω Διάγραμμα 4 Φοιτητές/τριες του δείγματος κατά έτος γέννησης και κατά φύλο 24 και άν ω Ηλικία σε έτη Φοιτήτριες Φοιτητές Συχνότητα Από τον πίνακα 4 προκύπτει ότι 22 χρονών και άνω ήταν 139 φοιτητές / τριες του δείγματος ενώ στο τέταρτο έτος και στο πτυχίο ήταν 148 φοιτητές /τριες του δείγματος. 8

9 Πίνακας 5 Φοιτητές /τριες του δείγματος κατά έτος φοίτησης και κατά φύλο Έτος φοίτησης Φοιτητές Φοιτήτριες 1 ο έτος ο έτος ο έτος ο έτος Διάγραμμα 5 Φοιτητές/τριες του δείγματος κατά έτος φοίτησης και κατά φύλο Έτος φοίτησης 4ο έτος 3ο έτος 2ο έτος Φοιτήτριες Φοιτητές 1ο έτος Συχνότητα Από τον πίνακα 5 προκύπτει ότι στο δείγμα περιλαμβάνονται φοιτητές και φοιτήτριες όλων των ετών φοίτησης. Το ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε το Μάιο του 28 και η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων έγινε από ομάδα εργασίας. 9

10 Μέρος 2 ο : Ειδικές ερωτήσεις Πίνακας 6 (Ερώτηση 4) Απόψεις των φοιτητών/τριών για την παρακολούθηση των μαθημάτων Αναγκαία παρακολούθηση μαθημάτων Σίγουρα όχι 1 Μάλλον όχι 2 Μάλλον ναι 3 Σίγουρα ναι 4 Συχνότητα Ποσοστό (%) Μέσος Όρος 2.96 Τυπική Απόκλιση.754 Διάγραμμα 6 Απόψεις των φοιτητών/τριών για την παρακολούθηση των μαθημάτων Αναγκαία παρακολούθηση μαθημάτων Σίγουρα ναι Μάλλον ναι Μάλλον όχ ι Σίγουρα όχ ι Συχνότητα Σύμφωνα με τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν η παρακολούθηση των μαθημάτων που διδάσκονται στο Π.Τ.Δ.Ε θεωρείται σίγουρα αναγκαία και μάλλον αναγκαία για το 75,3 % του δείγματος.. Σίγουρα όχι και μάλλον όχι απάντησε το 24,9 % του δείγματος. 1

11 Πίνακας 7 (Ερώτηση 5) Απόψεις των φοιτητών/τριών για τις πρακτικές ασκήσεις στα σχολεία Αναγκαίες πρακτικές ασκήσεις Σίγουρα όχι 1 Μάλλον όχι 2 Μάλλον ναι 3 Σίγουρα ναι 4 Συχνότητα Ποσοστό (%) Μέσος Όρος 3.94 Τυπική Απόκλιση.254 Διάγραμμα 7 Απόψεις των φοιτητών/τριών για τις πρακτικές ασκήσεις στα σχολεία Αναγκαίες οι πρακτικές ασκήσεις Σίγουρα ναι Μάλλον ναι Μάλλον όχ ι Σίγουρα όχ ι Συχνότητα Σχετικά με τις απόψεις των φοιτητών για την αναγκαιότητα των πρακτικών ασκήσεων στα σχολεία φαίνεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία (94,2%) θεωρεί ότι είναι σίγουρα αναγκαία και μάλλον αναγκαία η παρακολούθηση πρακτικών ασκήσεων, ένα μικρό ποσοστό (,3%) απάντησε πως σίγουρα όχι και μάλλον όχι δεν είναι αναγκαίες οι πρακτικές ασκήσεις. 11

12 Πίνακας 8 (Ερώτηση 6) Απόψεις των φοιτητών/τριών για την εκμάθηση H/Y στη διάρκεια των σπουδών τους Αναγκαία Σίγουρα Μάλλον Μάλλον Σίγουρα εκμάθηση υπολογιστών όχι 1 όχι 2 ναι 3 ναι 4 Συχνότητα Ποσοστό (%) Μέσος Όρος Τυπική Απόκλιση Διάγραμμα 8 Απόψεις των φοιτητών/τριών για την εκμάθηση Η/Υ στη διάρκεια των σπουδών τους Αναγκαία εκμάθηση υπολογιστών Σίγουρα ναι Μάλλον ναι Μάλλον όχ ι Σίγουρα όχ ι Συχνότητα Οι φοιτητές και φοιτήτριες του δείγματος θεωρούν ότι σύμφωνα με το ποσοστό 75,5 % ότι είναι σίγουρα αναγκαία η εκμάθηση υπολογιστών και σύμφωνα με το ποσοστό 21,5 % ότι είναι μάλλον αναγκαία. Επομένως το ποσοστό των ερωτηθέντων που απάντησαν ότι θεωρούν μάλλον και σίγουρα αναγκαία την εκμάθηση Η/Υ είναι το 97%. Ένα μικρό ποσοστό 3% πιστεύει ότι μάλλον όχι και σίγουρα όχι δεν είναι αναγκαία η εκμάθηση Η/Υ στη διάρκεια των σπουδών τους. 12

13 Πίνακας 9 (Ερώτηση 7) Απόψεις των φοιτητών/τριών για την μελλοντική ανταπόκρισή τους στο εκπαιδευτικό έργο του δασκάλου μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους Ανταπόκριση στις απαιτήσεις του δασκάλου Σίγουρα όχι 1 Μάλλον όχι 2 Μάλλον ναι 3 Σίγουρα ναι 4 Συχνότητα Ποσοστό (%) Μέσος Όρος Τυπική Απόκλιση Διάγραμμα 9 Απόψεις των φοιτητών/τριών για τη μελλοντική ανταπόκρισή τους στο εκπαιδευτικό έργο του δασκάλου μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους Ανταπόκριση στις απαιτήσεις του δασκάλου Σίγουρα ναι Μάλλον ναι Μάλλον όχ ι Σίγουρα όχ ι Συχνότητα Σύμφωνα με τον πίνακα 9, το ποσοστό των φοιτητών/τριων, που πιστεύει ότι «σίγουρα ναι» και «μάλλον ναι» θα ανταποκριθεί στο εκπαιδευτικό έργο του δασκάλου μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του είναι 87,7 %, δηλαδή ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των φοιτητών/τριων είναι ευχαριστημένο από τις σπουδές του στο ΠΤΔΕ Πατρών, ενώ το 12,7% θεωρεί ότι σίγουρα και μάλλον όχι δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του εκπαιδευτικού έργου του δασκάλου μετά την ολοκλήρωση των σπουδών. 13

14 Πίνακας 1 (Ερώτηση 8) Το ΠΤΔΕ ως πρώτη επιλογή από τους φοιτητές /τριες ΠΤΔΕ πρώτη Ναι Όχι Κατατακτήριες επιλογή Συχνότητα Ποσοστό (%) Διάγραμμα 1 Το ΠΤ Ε ως πρώτη επιλογή από τους φοιτητές/τριες 57; 19% 4; 1% Ναι Όχι Κατατακτήριες 233; 8% Σύμφωνα με τον πίνακα 1, το 79,3 % είχε ως πρώτη επιλογή στις σπουδές του το ΠΤΔΕ ενώ για το 19,5 % ήταν τυχαία επιλογή. 14

15 Πίνακας 11 (Ερώτηση 9 α ) Προσδοκώμενη άμεση απασχόληση μετά την ολοκλήρωση των σπουδών από τους φοιτητές/τριες Μελλοντική Ναι Όχι Δεν εργασία ως δάσκαλος/α απάντησαν Συχνότητα Ποσοστό (%) Διάγραμμα 11 Προσδοκώμενη άμεση απασχόληση μετά την ολοκλήρωση των σπουδών από τους φοιτητές/τριες 39; 13% 4; 1% Ναι Όχι εν απάντησαν 251; 86% Σύμφωνα με τον πίνακα 11, το ποσοστό 85,4 % των φοιτητών/ τριων θα εργασθεί ως δάσκαλος/α μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του/της, ενώ το ποσοστό 13,3% δεν θα εργασθεί ως δάσκαλος μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του. 15

16 Πίνακας 12 (Ερώτηση 9β) Μελλοντικά σχέδια των φοιτητών/τριών που δηλώνουν ότι δεν θα εργασθούν άμεσα ως δάσκαλοι/ες Σχέδια για το άμεσο μέλλον Μετάβαση στο εξωτερικό για σπουδές Συνέχιση μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα Αναζήτηση άλλης εργασίας εκτός εκπαίδευσης Άλλο Δεν απάντησαν Συχνότητα Ποσοστό (%) Διάγραμμα 12 Μελλοντικά σχέδια των φοιτητών/τριών που δηλώνουν ότι δεν θα εργασθούν άμεσα ως δάσκαλοι/ες Σχέδια για το άμεσο μέλλον εν απάν τησαν Άλλο Αν αζήτηση άλλης εργασίας εκτός εκπαίδευσης Συνέχιση μεταπτυχ ιακών σπουδών στην Ελλάδα Μετάβαση στο εξωτερικό για σπουδές Συχνότητα Σύμφωνα με τον πίνακα 12 στο ερώτημα σχετικά με τα μελλοντικά σχέδια των φοιτητών/φοιτητριών οι οποίοι δηλώνουν ότι δεν θα εργασθούν άμεσα ως δάσκαλοι /ες δεν απάντησε η συντριπτική πλειοψηφία (84%). Ωστόσο από το μικρό ποσοστό που απαντήθηκε (16%), το 7,8 % πρόκειται να μεταβεί στο εξωτερικό για σπουδές, ένα μικρότερο ποσοστό 5,1% πρόκειται να συνεχίσει τις μεταπτυχιακές του σπουδές στην Ελλάδα ενώ μόνο το,7% θα αναζητήσει εργασία άλλη εκτός της εκπαίδευσης. 16

17 Πίνακας 13 (Ερώτηση 1) Παρακολούθηση των μαθημάτων από τους φοιτητές/τριες Παρακολούθηση των μαθημάτων από τους φοιτητές/τριες 1 Σπάνια 2 Συχνά 3 συχνά 4 Συχνότητα Ποσοστό (%) Μέσος Όρος Τυπική Απόκλιση Διάγραμμα 13 Παρακολούθηση των μαθημάτων από τους φοιτητές/τριες Παρακολούθηση των μαθημάτων από τους φοιτητές/τριες συχνά Συχνά Σπάνια Συχνότητα Σύμφωνα με τον πίνακα 13, το ποσοστό 71,3 % των φοιτητών/τριων που ερωτήθηκαν παρακολουθεί συχνά και πολύ συχνά τα μαθήματα ενώ το ποσοστό 28,9% καθόλου ή σπάνια 17

18 Πίνακας 14 (Ερώτηση 11) Διάβασμα επιστημονικών άρθρων ή/και βιβλίων που κυκλοφορούν στην ελληνική γλώσσα Διάβασμα επιστημονικών άρθρων στην ελληνική γλώσσα Ναι Όχι Δεν απάντησαν Συχνότητα Ποσοστό (%) Διάγραμμα 14 ιάβασμα επιστημονικών άρθρων στην ελληνική γλώσσα 1; % 13; 44% 163; 56% Ναι Όχι εν απάντησαν Σύμφωνα με τον πίνακα 14, το ποσοστό του 55,6 % των ερωτηθέντων φοιτητών/τιων διαβάζει επιστημονικά άρθρα η/και βιβλία που κυκλοφορούν στην ελληνική γλώσσα ενώ ένα μεγάλο συγκριτικά ποσοστό 44,2 % δεν διαβάζει επιστημονικά άρθρα η/και βιβλία που κυκλοφορούν στην ελληνική γλώσσα. 18

19 Πίνακας 15 (Ερώτηση 12) Διάβασμα επιστημονικών άρθρων ή/και βιβλίων σε άλλη γλώσσα πλην της ελληνικής (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά κλπ.) Διάβασμα επιστημονικών άρθρων πλην της ελληνικής γλώσσας Ναι Όχι Δεν απάντησαν Συχνότητα Ποσοστό (%) Διάγραμμα 15 ιάβασμα επιστημονικών άρθρων ή/και βιβλίων σε άλλη γλώσσα πλην της ελληνικής (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά κλπ.) 1; % 56; 19% Ναι Όχι εν απάντησαν 237; 81% Σύμφωνα με τον πίνακα 15, το ποσοστό των φοιτητών/τριων, που διαβάζει επιστημονικά άρθρα ή/και βιβλία σε άλλη γλώσσα πλην της ελληνικής είναι 19,1 % ενώ το ποσοστό 8,6% απάντησε ότι δεν διαβάζει επιστημονικά άρθρα σε άλλη γλώσσα πλην της ελληνικής. 19

20 Πίνακας 16 (Ερώτηση 13) Εξοικείωση με καθεμιά από τις παρακάτω χρήσεις Η/Υ Α. Χρήση πληκτρολογίου (Η/Υ) Συχνότητα Ποσοστό (%) Μέσος Όρος Τυπική Απόκλιση Διάγραμμα 16Α Εξοικείωση με καθεμιά από τις παρακάτω χρήσεις (Η/Υ) 162 Χρήση πληκρολογίου (Η/Υ) Συχνότητα Σύμφωνα με τον πίνακα 16Α, το ποσοστό του 3,4 % των ερωτηθέντων φοιτητών/τριων δεν είναι εξοικειωμένο καθόλου ή είναι λίγο εξοικειωμένο με τη χρήση πληκτρολογίου (Η/Υ) ενώ το ποσοστό του 96,8% είναι αρκετά και πολύ εξοικειωμένο. 2

21 Β. Βασική χρήση των Windows Συχνότητα Ποσοστό (%) Μέσος Όρος Τυπική Απόκλιση Διάγραμμα 16Β Εξοικείω ση με τη βασική χρήση των Windows 162 Βασική χρήση των Windows Συχνότητα Σύμφωνα με τον πίνακα 16Β, το ποσοστό του 5,4% των ερωτηθέντων φοιτητών/τριων δεν είναι εξοικειωμένο καθόλου ή είναι λίγο εξοικειωμένο με τη βασική χρήση των Windows ενώ το ποσοστό του 94,7% είναι αρκετά και λίγο εξοικειωμένο με τη βασική χρήση των Windows. 21

22 Γ. Χρήση επεξεργαστή κειμένου (Word) Συχνότητα Ποσοστό (%) Μέσος Όρος Τυπική Απόκλιση Διάγραμμα 16Γ Εξοικείω ση με τη χρήση επεξεργαστή κειμένου (Word) Χρήση επεξεργαστή κειμένου (Word) Συχνότητα Σύμφωνα με τον πίνακα 16 Γ, το ποσοστό του 4,7% των ερωτηθέντων φοιτητών/τριων δεν είναι εξοικειωμένο καθόλου ή είναι λίγο εξοικειωμένο με τη χρήση επεξεργαστή κειμένου (Word) ενώ το ποσοστό του 95,3% είναι αρκετά και πολύ εξοικειωμένο με τη χρήση επεξεργαστή κειμένου (Word). 22

23 Δ. Χρήση λογιστικών φύλλων (Excel) Συχνότητα Ποσοστό (%) Μέσος Όρος Τυπική Απόκλιση Διάγραμμα 16Δ Εξοικείω ση με τη χρήση λογιστικών φύλλων (Excel) Χρήση λογιστικών φύλλων (Excel) Αρκ ετά Συχνότητα Σύμφωνα με τον πίνακα 16 Δ, το ποσοστό του 46,6 % των ερωτηθέντων φοιτητών/τριων δεν είναι εξοικειωμένο καθόλου ή είναι λίγο εξοικειωμένο με τη χρήση λογιστικών φύλλων (Excel) ενώ το ποσοστό του 53,5% είναι αρκετά και πολύ εξοικειωμένο με τη χρήση λογιστικών φύλλων (Excel). 23

24 Ε. Χρήση διαδικτύου (Internet) Δεν απάντησαν Συχνότητα Ποσοστό (%) Μέσος Όρος Τυπική Απόκλιση Διάγραμμα 16Ε Εξοικείω ση με τη χρήση διαδικτύου (Internet) εν απάντησαν 3 Χρήση διαδικτύου (Internet) Αρκ ετά Συχνότητα Σύμφωνα με τον πίνακα 16 Ε, το ποσοστό του 8,8% των ερωτηθέντων φοιτητών/τριων δεν είναι εξοικειωμένο καθόλου ή είναι λίγο εξοικειωμένο με τη χρήση διαδικτύου (Internet) ενώ το ποσοστό του 9,3% είναι αρκετά και πολύ εξοικειωμένο με τη χρήση διαδικτύου (Internet). 24

25 ΣΤ. Χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ) Δεν απάντησαν 5 Συχνότητα Ποσοστό (%) Μέσος Όρος Τυπική Απόκλιση Διάγραμμα 16ΣΤ Εξοικείω ση με τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ) Χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ) εν απάντησαν Συχνότητα Σύμφωνα με τον πίνακα 16 Στ, το ποσοστό του 33,5% των ερωτηθέντων φοιτητών/τριων δεν είναι εξοικειωμένο καθόλου ή είναι λίγο εξοικειωμένο με τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ) ενώ το ποσοστό του 66,5% είναι αρκετά και πολύ εξοικειωμένο με τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ). 25

26 Ζ. Χρήση λογισμικού για παρουσιάσεις (Power point) Συχνότητα Ποσοστό (%) Μέσος Όρος 2.69 Τυπική Απόκλιση.989 Διάγραμμα 16Ζ Εξοικείω ση με τη χρήση λογισμικού για παρουσιάσεις (Power point) Χρήση λογισμικού για παρουσιάσεις (Power point) Αρκ ετά Συχνότητα Σύμφωνα με τον πίνακα 16 Z, το ποσοστό του 41,9% των ερωτηθέντων φοιτητών/τριων δεν είναι εξοικειωμένο καθόλου ή είναι λίγο εξοικειωμένο με τη χρήση λογισμικού για παρουσιάσεις (Power point) ενώ το ποσοστό του 58,4% είναι αρκετά και πολύ εξοικειωμένο με τη χρήση λογισμικού για παρουσιάσεις (Power point). 26

27 Η. Εξοικείωση με καθεμιά από τις παρακάτω χρήσεις Η/Υ Μέσος Όρος Τυπική Απόκλιση Α. Χρήση πληκτρολογίου (Η/Υ) Β. Βασική χρήση των Windows Γ. Χρήση επεξεργαστή κειμένου (Word) Δ. Χρήση λογιστικών φύλλων (Excel) Ε. Χρήση διαδικτύου (Internet) ΣΤ. Χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ) Ζ. Χρήση λογισμικού για παρουσιάσεις (Power point) Διάγραμμα 16Η Εξοικείω ση με καθεμιά από τις παρακάτω χρήσεις Η/Υ Μέσος Όρος 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1,5 3,52 3,49 3,52 2,6 2,92 2,92 2,69 πληκτρολόγιο (Η/Υ) Windows επεξεργαστής κειμένου (Word) λογιστικά φύλλα (Excel) διαδίκτυο (Internet) ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( ) λογισμικό για παρουσιάσεις Χρήσεις 27

28 Πίνακας 17 (Ερώτηση 14) Αναγνωρισμένο πιστοποιητικό ή πτυχίο της αγγλικής γλώσσας Πιστοποιητικό αγγλικής γλώσσας Lower Proficiency Άλλο Δύο και άνω Δεν απάντησαν Συχνότητα Ποσοστό (%) Διάγραμμα 17 Αναγνωρισμένο πιστοποιητικό ή πτυχίο της αγγλικής γλώσσας 28; 1% 5; 2% 2; 7% 65; 22% 176; 59% Lower Proficiency Άλλο ύο και άνω εν απάντησαν Σύμφωνα με τον πίνακα 17, το ποσοστό του 59,9 % των ερωτηθέντων φοιτητών /τριων έχει πτυχίο Lower και 22,2% πτυχίο Proficiency. 28

29 Πίνακας 18 (Ερώτηση 15) Αναγνωρισμένο πιστοποιητικό ή πτυχίο άλλης γλώσσας εκτός της αγγλικής Πιστοποιητικό αγγλικής γλώσσας Γερμανικά Γαλλικά Ισπανικά Ιταλικά Πάνω από μία Δεν απάντησαν Συχνότητα Ποσοστό (%) Διάγραμμα 18 Αναγνωρισμένο πιστοποιητικό ή πτυχίο άλλης γλώσσας εκτός της αγγλικής 41; 14% 154; 52% 82; 28% Γερμανικά Γαλλικά Ισπανικά Ιταλικά Πάνω από μία εν απάντησαν 2; 1% 14; 5% 1; % Σύμφωνα με τον πίνακα 18, οι φοιτητές και φοιτήτριες που ερωτήθηκαν εκτός από το πτυχίο της αγγλικής γλώσσας έχουν κατά το μεγαλύτερο ποσοστό πτυχίο γαλλικής γλώσσας (28,%), μικρότερο ποσοστό πτυχίο γερμανικών (14,%), ενώ πτυχίο ιταλικών 4,3% και ακόμα μικρότερο ποσοστό πτυχίο ισπανικών,7%. 29

30 Πίνακας 19 (Ερώτηση 16) Χρήση βιβλιοθήκης του ΠΤΔΕ Χρήση Ναι Όχι βιβλιοθήκης ΠΤΔΕ Συχνότητα Ποσοστό (%) Διάγραμμα 19 Χρήση βιβλιοθήκης του ΠΤ Ε 57; 19% Ναι Όχι 237; 81% Σύμφωνα με τον πίνακα 19, το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων φοιτητών /τριων 8,6 % κάνει χρήση της βιβλιοθήκης του ΠΤΔΕ. 3

31 Πίνακας 2 (Ερώτηση 17) Χρήση βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πατρών Χρήση Ναι Όχι βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Πατρών Συχνότητα Ποσοστό (%) Διάγραμμα 2 Χρήση βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πατρών 87; 3% Ναι Όχι 27; 7% Παράλληλα με τη χρήση της βιβλιοθήκης του ΠΤΔΕ όπως φαίνεται και από τον πίνακα 14, ένα μικρότερο ποσοστό των ερωτηθέντων και συγκεκριμένα 7,4 % κάνει χρήση της βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πατρών. 31

32 Πίνακας 21 (Ερώτηση 18) Διάβασμα λογοτεχνικών βιβλίων Διάβασμα λογοτεχνικών βιβλίων Συχνότητα Ποσοστό (%) Μέσος Όρος Τυπική Απόκλιση Διάγραμμα 21 ιάβασμα λογοτεχνικών βιβλίων 54 ιάβασμα λογοτεχνικών βιβλίων Συχνότητα Σύμφωνα με τον πίνακα 21, το ποσοστό του 53,2% των ερωτηθέντων φοιτητών /τριων διαβάζει λογοτεχνικά βιβλία πολύ και αρκετά ενώ το ποσοστό 47,1% δεν διαβάζει καθόλου ή διαβάζει λίγο λογοτεχνικά βιβλία. 32

33 Πίνακας 22 (Ερώτηση 19) Μελέτη άλλων επιστημονικών βιβλίων σχετικά με τις επιστήμες της αγωγής, εκτός από τα συγγράμματα που σας χορηγούνται στο πλαίσιο των σπουδών Μελέτη άλλων επιστημονικών βιβλίων Συχνότητα Ποσοστό (%) Μέσος Όρος Τυπική Απόκλιση Διάγραμμα 22 Μελέτη άλλων επιστημονικών βιβλίων σχετικά με τις επιστήμες της αγωγής, εκτός από τα συγγράμματα που σας χορηγούνται στο πλαίσιο των σπουδών Μελέτη άλλων επιστημονικών βιβλίων Συχνότητα Σύμφωνα με τον πίνακα 22, εκτός από τα συγγράμματα που χορηγούνται στο πλαίσιο των σπουδών το ποσοστό του 18,8% των ερωτηθέντων φοιτητών/τριων μελετούν πολύ ή αρκετά άλλα επιστημονικά βιβλία σχετικά με τις επιστήμες της αγωγής, ενώ το 81,5% δεν μελετούν καθόλου ή μελετούν λίγο άλλα επιστημονικά βιβλία σχετικά με τις επιστήμες της αγωγής εκτός από τα συγγράμματα που χορηγούνται στο πλαίσιο των σπουδών. 33

34 Μέσος Όρος Τυπική Απόκλιση Διάβασμα λογοτεχνικών βιβλίων Μελέτη άλλων επιστημονικών βιβλίων

35 Πίνακας 23 (Ερώτηση 2) Χρήση e-class στο πλαίσιο των σπουδών Χρήση e-class Συχνότητα Ποσοστό (%) Μέσος Όρος Τυπική Απόκλιση Διάγραμμα 23 Χρήση e-class στο πλαίσιο των σπουδών 37 Χρήση e-class Συχνότητα Σύμφωνα με τον πίνακα 23, το ποσοστό του 51,8 % των ερωτηθέντων φοιτητών/τριων χρησιμοποιούν αρκετή και πολύ χρήση e-class στο πλαίσιο των σπουδών τους ενώ το ποσοστό του 48,4% καθόλου και λίγη χρήση e-class στο πλαίσιο των σπουδών τους. 35

36 Πίνακας 24 (Ερώτηση 21) Χρήση ηλεκτρονικών πηγών αναζήτησης στο πλαίσιο των σπουδών Χρήση ηλεκτρονικών πηγών Συχνότητα Ποσοστό (%) Μέσος Όρος Τυπική Απόκλιση Διάγραμμα 24 Χρήση ηλεκτρονικών πηγών αναζήτησης στο πλαίσιο των σπουδών Χρήση ηλεκτρονικών πηγών Συχνότητα Στο πλαίσιο των σπουδών τους όπως φαίνεται από τον πίνακα 24,το ποσοστό του 88,9% των ερωτηθέντων φοιτητών/τριων κάνει αρκετή και πολύ χρήση ηλεκτρονικών πηγών αναζήτησης και το ποσοστό του 11,3% δεν κάνει καθόλου ή κάνει λίγη χρήση ηλεκτρονικών πηγών αναζήτησης στο πλαίσιο των σπουδών τους. 36

37 Πίνακας 25 (Ερώτηση 22) Χρήση εργαστηρίου Η/Υ του Τμήματος επιπλέον των προβλεπόμενων μαθημάτων και ασκήσεων Χρήση εργαστηρίου Η/Υ Ποτέ Μία φορά την εβδομάδα Δύο έως τρεις φορές την εβδομάδα Κάθε μέρα Δεν απάντησαν Συχνότητα Ποσοστό (%) Διάγραμμα 25 Χρήση εργαστηρίου Η/Υ του Τμήματος επιπλέον των προβλεπόμενων μαθημάτων και ασκήσεων 2; 1% 27; 9% 5; 2% Ποτέ Μία φορά την εβδομάδα 97; 33% 163; 55% ύο έως τρεις φορές την εβδομάδα Κάθε μέρα εν απάντησαν Σύμφωνα με τον πίνακα 25, το ποσοστό των 1,9 % των ερωτηθέντων φοιτητών /τριων κάνουν χρήση του εργαστηρίου Η/Υ του Τμήματος κάθε μέρα ή δύο έως τρεις φορές την εβδομάδα, ενώ ένα μεγαλύτερο ποσοστό το 88,5% δεν κάνει καθόλου χρήση ή κάνει χρήση του εργαστηρίου Η/Υ του Τμήματος. 37

38 Πίνακας 26 (Ερώτηση 23) Καταλληλότερες εκπαιδευτικές μέθοδοι για τις σπουδές Α. Διαλέξεις Δεν απάντησαν Συχνότητα Ποσοστό (%) Μέσος Όρος 2.2 Τυπική Απόκλιση.846 Διάγραμμα 26Α Καταλληλότερες εκπαιδευτικές μέθοδοι για τις σπουδές: ιαλέξεις εν απάντησαν 5 2 ιαλέξεις Αρκ ετά Συχνότητα Σύμφωνα με τον πίνακα 26 Α, το 32,7% των ερωτηθέντων φοιτητών/τριων θεωρεί αρκετά και πολύ ως καταλληλότερες εκπαιδευτικές μεθόδους για τις σπουδές του τις διαλέξεις ενώ το 65,7% δεν θεωρεί καθόλου ή θεωρεί λίγο ως καταλληλότερες εκπαιδευτικές μεθόδους τις διαλέξεις. 38

39 Β. Διαλέξεις και ερωτήσεις απαντήσεις Δεν απάντησαν Συχνότητα Ποσοστό (%) Μέσος Όρος Τυπική Απόκλιση Διάγραμμα 26Β Καταλληλότερες εκπαιδευτικές μέθοδοι για τις σπουδές: ιαλέξεις και ερωτήσεις απαντήσεις εν απάντησαν 2 ιαλέξεις και ερωτήσεις απαντήσεις Συχνότητα Σύμφωνα με τον πίνακα 26 Β, το 74,5% των ερωτηθέντων φοιτητών/τριων θεωρεί αρκετά και πολύ ως καταλληλότερες εκπαιδευτικές μεθόδους για τις σπουδές του τις διαλέξεις και ερωτήσεις-απαντήσεις ενώ το 24,9% δεν θεωρεί καθόλου ή θεωρεί λίγο ως καταλληλότερες εκπαιδευτικές μεθόδους τις διαλέξεις και ερωτήσειςαπαντήσεις. 39

40 Γ. Πρακτική άσκηση στο σχολείο Δεν απάντησαν Συχνότητα Ποσοστό (%) Μέσος Όρος Τυπική Απόκλιση Διάγραμμα 26Γ Καταλληλότερες εκπαιδευτικές μέθοδοι για τις σπουδές: Πρακτική άσκηση στο σχολείο Πρακτική άσκηση στο σχολείο εν απάντησαν Αρκ ετά Συχνότητα Σύμφωνα με τον πίνακα 26 Γ, το 97% των ερωτηθέντων φοιτητών/τριων θεωρεί αρκετά και πολύ ως καταλληλότερη εκπαιδευτική μέθοδο για τις σπουδές του την πρακτική άσκηση στο σχολείο ενώ το 2,7% δεν θεωρεί καθόλου ή θεωρεί λίγο ως καταλληλότερη εκπαιδευτική μέθοδο την πρακτική άσκηση στο σχολείο. 4

41 Δ. Ομάδες εργασίας Δεν απάντησαν Συχνότητα Ποσοστό (%) Μέσος Όρος 3.16 Τυπική Απόκλιση.874 Διάγραμμα 26Δ Καταλληλότερες εκπαιδευτικές μέθοδοι για τις σπουδές: Ομάδες εργασίας εν απάντησαν 5 Ομάδες εργασίας Αρκ ετά Συχνότητα Σύμφωνα με τον πίνακα 26 Δ, το 81,5% των ερωτηθέντων φοιτητών/τριων θεωρεί αρκετά και πολύ ως καταλληλότερη εκπαιδευτική μέθοδο για τις σπουδές του τις ομάδες εργασίας ενώ το 17% δεν θεωρεί καθόλου ή θεωρεί λίγο ως καταλληλότερη εκπαιδευτική μέθοδο τις ομάδες εργασίας. 41

42 Ε. Εργαστήριο Δεν απάντησαν Συχνότητα Ποσοστό (%) Μέσος Όρος 2.94 Τυπική Απόκλιση.874 Διάγραμμα 26Ε Καταλληλότερες εκπαιδευτικές μέθοδοι για τις σπουδές: Εργαστήριο εν απάντησαν 5 81 Εργαστήριο Αρκ ετά Συχνότητα Σύμφωνα με τον πίνακα 26 Ε, το 72,8% των ερωτηθέντων φοιτητών/τριων θεωρεί αρκετά και πολύ ως καταλληλότερη εκπαιδευτική μέθοδο για τις σπουδές του το εργαστήριο ενώ το 25,6% δεν θεωρεί καθόλου ή θεωρεί λίγο ως καταλληλότερη εκπαιδευτική μέθοδο το εργαστήριο. 42

43 ΣΤ. Εκπαιδευτικές τεχνικές: φροντιστήριο Δεν απάντησαν Συχνότητα Ποσοστό (%) Μέσος Όρος Τυπική Απόκλιση Διάγραμμα 26ΣΤ Καταλληλότερες εκπαιδευτικές μέθοδοι για τις σπουδές: Εκπαιδευτικές τεχνικές: φροντιστήριο εν απάντησαν 15 Εκπαιδευτικές τεχνικές: φροντιστήριο Συχνότητα Σύμφωνα με τον πίνακα 26 Στ, το 42% των ερωτηθέντων φοιτητών/τριων θεωρεί αρκετά και πολύ ως καταλληλότερη εκπαιδευτική μέθοδο για τις σπουδές του το φροντιστήριο ενώ το 53,1% δεν θεωρεί καθόλου ή θεωρεί λίγο ως καταλληλότερη εκπαιδευτική μέθοδο το φροντιστήριο. 43

44 Καταλληλότερες εκπαιδευτικές μέθοδοι για τις σπουδές Εκπαιδευτικές τεχνικές Μέσος Όρος Τυπική Απόκλιση Α. Διαλέξεις Β. Διαλέξεις και ερωτήσεις απαντήσεις Γ. Πρακτική άσκηση στο σχολείο Δ. Ομάδες εργασίας Ε. Εργαστήριο ΣΤ. Φροντιστήριο Διάγραμμα Καταλληλότερες εκπαιδευτικές μέθοδοι για τις σπουδές ΣΤ. Φροντιστήριο 2,46 Ε. Εργαστήριο 2,94. Ομάδες εργασίας 3,16 Γ. Πρακτική άσκηση στο σχολείο 3,82 Β. ιαλέξεις και ερωτήσεις απ αντήσεις 2,95 Α. ιαλέξεις 2,2,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 Μέσος Όρος Σύμφωνα με τον πίνακα 26 οι ερωτηθέντες φοιτητές/φοιτήτριες θεωρούν καταλληλότερη εκπαιδευτική τεχνική την πρακτική άσκηση στο σχολείο κατά μέσο όρο 3,82, τις ομάδες εργασίας 3,16 ενώ ένα μικρότερο ποσοστό 2,2 θεωρεί τις διαλέξεις. 44

45 Πίνακας 27 (Ερώτηση 24) Απόψεις των φοιτητών/τριων για την έμφαση που πρέπει να δοθεί στο θεωρητικό μέρος των μαθημάτων Έμφαση στο θεωρητικό μέρος των μαθημάτων Δεν απάντησαν Συχνότητα Ποσοστό (%) Μέσος Όρος Τυπική Απόκλιση Διάγραμμα 27 Απόψεις των φοιτητών/τριών για την έμφαση που πρέπει να δοθεί στο θεωρητικό μέρος των μαθημάτων Έμφαση στο θεωρητικό μέρος των μαθημάτων εν απάντησαν Συχνότητα Σύμφωνα με τον πίνακα 27, οι φοιτητές/τριες που ερωτήθηκαν πιστεύουν ότι δεν πρέπει να δοθεί καθόλου έμφαση στο θεωρητικό μέρος των μαθημάτων ή πρέπει να δοθεί λίγη έμφαση σε ποσοστό 51,9% ενώ σε ποσοστό 48% πιστεύουν ότι πρέπει να δοθεί αρκετή και πολύ έμφαση στο θεωρητικό μέρος των μαθημάτων. 45

46 Πίνακας 28 (Ερώτηση 25) Απόψεις των φοιτητών/τριων για την έμφαση που πρέπει να δοθεί στην πρακτική άσκηση Έμφαση στην πρακτική άσκηση Δεν απάντησαν Συχνότητα Ποσοστό (%) Μέσος Όρος Τυπική Απόκλιση Διάγραμμα 28 Απόψεις των φοιτητών/τριών για την έμφαση που πρέπει να δοθεί στην πρακτική άσκηση Έμφαση στην πρακτική άσκηση εν απάντησαν Αρκ ετά Συχνότητα Σύμφωνα με τον πίνακα 28, η συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών/τριων που ερωτήθηκε (81,6%) πιστεύει ότι πρέπει να δοθεί πολύ έμφαση στην πρακτική άσκηση ενώ το ποσοστό 15% αρκετή έμφαση και το ποσοστό 3,1 % λίγη έμφαση. 46

47 Πίνακας 29 (Ερώτηση 26) Άποψη των φοιτητών/τριων για τις σπουδές στο Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Πατρών Άποψη για σπουδές στο Π.Τ.Δ.Ε θετική 1 Θετική 2 Μέτρια 3 Αρνητική 4 αρνητική 5 Δεν απάντησαν Συχνότητα Ποσοστό (%) Μέσος Όρος Τυπική Απόκλιση Διάγραμμα 29 Άποψη των φοιτητών/τριών για τις σπουδές στο Π.Τ..Ε. του Πανεπιστημίου Πατρών Άποψη για σπουδές στο Π.Τ..Ε. εν απάντησαν αρνητική Αρνητική Μέτρια Θετική θετική Συχνότητα Σύμφωνα με τον πίνακα 29,το ποσοστό 56,2% των ερωτηθέντων φοιτητών /τριων έχει πολύ θετική ή θετική άποψη για τις σπουδές τους στο ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Πατρών ενώ το ποσοστό 8,9% έχει αρνητική και πολύ αρνητική άποψη. 47

48 Πίνακας 3 (Ερώτηση 27) Απόψεις για τη συμμετοχή στα εργαστήρια στο πλαίσιο του μαθήματος «Εκπαιδευτική Πολιτική» Θετική συμμετοχή στα εργαστήρια στο πλαίσιο του μαθήματος «Εκπαιδευτική Πολιτική» Δεν απάντησαν Συχνότητα Ποσοστό (%) Μέσος Όρος Τυπική Απόκλιση Διάγραμμα 3 Απόψεις για τη συμμετοχή στα εργαστήρια στο πλαίσιο του μαθήματος "Εκπαιδευτική Πολιτική" Θετική συμμετοχή στα εργαστήρια στο πλαίσιο του μαθήματος "Εκπαιδευτική Πολιτική" εν απάντησαν Συχνότητα Σύμφωνα με τον πίνακα 3, ένα ποσοστό 35,2% των ερωτηθέντων φοιτητών/τριων δεν θεωρούν καθόλου θετική ή θεωρούν λίγο θετική τη συμμετοχή τους στα εργαστήρια στο πλαίσιο του μαθήματος «Εκπαιδευτική Πολιτική» ενώ ένα ποσοστό 45,7% τη θεωρούν αρκετά και πολύ θετική. 48

49 Πίνακας 31 (Ερώτηση 28) Απόψεις για την εκπόνηση εργασίας στο πλαίσιο του μαθήματος «Εκπαιδευτική Πολιτική» Θετική εκπόνηση εργασίας στο πλαίσιο του μαθήματος «Εκπαιδευτική Πολιτική» Δεν απάντησαν Συχνότητα Ποσοστό (%) Μέσος Όρος Τυπική Απόκλιση Διάγραμμα 31 Απόψεις για την εκπόνηση εργασίας στο πλαίσιο του μαθήματος "Εκπαιδευτική Πολιτική" Θετική εκπόνηση εργασίας στο πλαίσιο του μαθήματος "Εκπαιδευτική Πολιτική" εν απάντησαν Συχνότητα Σύμφωνα με τον πίνακα 31, ένα ποσοστό 28,9% των ερωτηθέντων φοιτητών /τριων δεν θεωρεί καθόλου ή θεωρεί λίγο θετική την εκπόνηση εργασίας στο πλαίσιο του μαθήματος «Εκπαιδευτική Πολιτική» ενώ ένα ποσοστό 52,2% θεωρεί αρκετά ή πολύ θετική την εκπόνηση εργασίας στο πλαίσιο του μαθήματος «Εκπαιδευτική Πολιτική». 49

50 Πίνακας 32 (Ερώτηση 29) Θετική συνεργασία με τους υπευθύνους για τα εργαστήρια και την εκπόνηση εργασίας στο πλαίσιο του μαθήματος «Εκπαιδευτική Πολιτική» Θετική συνεργασία με τους υπευθύνους για τα εργαστήρια και την εκπόνηση εργασίας στο πλαίσιο του μαθήματος «Εκπαιδευτική Πολιτική» Δεν απάντησαν Συχνότητα Ποσοστό (%) Μέσος Όρος Τυπική Απόκλιση Διάγραμμα Θετική συνεργασία με τους υπεύθυνους για τα εργαστήρια και την εκπόνηση εργασίας στο πλαίσιο του μαθήματος "Εκπαιδευτική Πολιτική" εν απ άντησαν Συχνότητα Σύμφωνα με τον πίνακα 32,το ποσοστό των 67,4% των ερωτηθέντων φοιτητών /τριών θεωρεί αρκετά ή πολύ θετική τη συνεργασία με τους υπεύθυνους για τα εργαστήρια και την εκπόνηση εργασίας στο πλαίσιο του μαθήματος «Εκπαιδευτική Πολιτική» ενώ το ποσοστό 14% θεωρεί λίγο ή καθόλου θετική τη συνεργασία. 5

51 Πίνακας 33 (Ερώτηση 3) Απόψεις των φοιτητών/τριων για τη συμμετοχή στα εργαστήρια στο πλαίσιο του μαθήματος «Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και του Σχολείου» Θετική συμμετοχή στα εργαστήρια στο πλαίσιο του μαθήματος «Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και του Σχολείου» Δεν απάντησαν Συχνότητα Ποσοστό (%) Μέσος Όρος Τυπική Απόκλιση Διάγραμμα 33 Απόψεις των φοιτητών/τριών για τη συμμετοχή στα εργαστήρια στο πλαίσιο του μαθήματος "Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και του Σχολείου" εν απάντησαν Συχνότητα Σύμφωνα με τον πίνακα 33, το ποσοστό 49,5% των ερωτηθέντων φοιτητών /τριών θεωρεί αρκετά και πολύ θετική τη συμμετοχή στα εργαστήρια στο πλαίσιο του μαθήματος «Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και του Σχολείου» ενώ το ποσοστό 47% καθόλου ή λίγο θετική τη συμμετοχή στα εργαστήρια. 51

52 Πίνακας 34 (Ερώτηση 31) Απόψεις των φοιτητών/τριων για την εκπόνηση εργασίας στο πλαίσιο του μαθήματος «Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και του Σχολείου» Θετική εκπόνηση εργασίας στο πλαίσιο του μαθήματος «Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και του Σχολείου» Δεν απάντησαν Συχνότητα Ποσοστό (%) Μέσος Όρος Τυπική Απόκλιση Διάγραμμα 34 Απόψεις των φοιτητών/τριών για την εκπόνηση εργασίας στο πλαίσιο του μαθήματος "Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και του Σχολείου" εν απάντησαν Συχνότητα Σύμφωνα με τον πίνακα 34, το ποσοστό 55,9 % των ερωτηθέντων φοιτητών /τριών θεωρεί πολύ και αρκετά θετική την εκπόνηση εργασίας στο πλαίσιο του μαθήματος «Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και του Σχολείου» ενώ το ποσοστό 41,7% καθόλου ή λίγο θετική την εκπόνηση εργασίας. 52

53 Πίνακας 35 (Ερώτηση 32) Απόψεις των φοιτητών/τριων για τη συνεργασία με τους υπευθύνους για τα εργαστήρια και την εκπόνηση εργασίας στο πλαίσιο του μαθήματος «Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και του Σχολείου» Θετική συνεργασία με τους υπευθύνους για τα εργαστήρια και την εκπόνηση εργασίας στο πλαίσιο του μαθήματος «Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και του Σχολείου» Δεν απάντησαν Συχνότητα Ποσοστό (%) Μέσος Όρος Τυπική Απόκλιση Διάγραμμα 35 Απόψεις των φοιτητών/τριών για τη συνεργασία με τους υπευθύνους για τα εργαστήρια και την εκπόνηση εργασίας στο πλαίσιο του μαθήματος "Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και του Σχολείου" εν απάντησαν Συχνότητα 53

54 Σύμφωνα με τον πίνακα 35,το ποσοστό των 61,4% των ερωτηθέντων φοιτητών /τριών θεωρεί πολύ και αρκετά θετική τη συνεργασία με τους υπεύθυνους για τα εργαστήρια και την εκπόνηση εργασίας στο πλαίσιο του μαθήματος «Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και του Σχολείου» ενώ το ποσοστό 36,8 % θεωρεί λίγο ή δεν θεωρεί καθόλου θετική τη συνεργασία. 54

55 Πίνακας 36 (Ερώτηση 33) Απόψεις των φοιτητών/τριων για τη συμβολή του Διδακτικού και Ερευνητικού προσωπικού στην ανάπτυξη πρόσθετων κινήτρων για την καλύτερη ανταπόκριση στις σπουδές τους Πρόσθετα Δεν κίνητρα από απάντησαν Διδακτικό και Ερευνητικό προσωπικό Συχνότητα Ποσοστό (%) Μέσος Όρος Τυπική Απόκλιση Διάγραμμα 36 Απόψεις των φοιτητών/τριών για τη συμβολή του ιδακτικού και Ερευνητικού προσωπικού στην ανάπτυξη πρόσθετων κινήτρων για την καλύτερη ανταπόκριση στις σπουδές τους εν απάντησαν Συχνότητα Σύμφωνα με τον πίνακα 36,το ποσοστό των 4,2 % των ερωτηθέντων φοιτητών /τριών θεωρεί πολύ και αρκετά θετική τη συμβολή του Διδακτικού και Ερευνητικού προσωπικού στην ανάπτυξη πρόσθετων κινήτρων για την καλύτερη ανταπόκριση στις σπουδές τους ενώ ένα μεγαλύτερο ποσοστό και συγκεκριμένα το ποσοστό των 59,6% δεν θεωρεί καθόλου ή θεωρεί λίγο θετική τη συμβολή του Διδακτικού και Ερευνητικού προσωπικού. 55

56 Πίνακας 37 (Ερώτηση 34) Απόψεις των φοιτητών/τριων για την κατανόηση των δυσκολιών τους από το Διδακτικό και Ερευνητικό προσωπικό Κατανόηση στις δυσκολίες από Διδακτικό και Ερευνητικό προσωπικό Δεν απάντησαν Συχνότητα Ποσοστό (%) Μέσος Όρος Τυπική Απόκλιση Διάγραμμα 37 Απόψεις των φοιτητών/τριών για την κατανόηση των δυσκολιών τους από το ιδακτικό και Ερευνητικό προσωπικό εν απάντησαν Συχνότητα Σύμφωνα με τον πίνακα 37,το ποσοστό των 35,5 % των ερωτηθέντων φοιτητών /τριών θεωρεί ότι το Διδακτικό και Ερευνητικό προσωπικό έδειξε πολύ και αρκετή κατανόηση στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, ενώ ένα μεγαλύτερο ποσοστό και συγκεκριμένα το ποσοστό του 63,7 % θεωρεί ότι δεν έδειξε καθόλου ή έδειξε λίγη κατανόηση στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. 56

57 Πίνακας 38 (Ερώτηση 35) Απόψεις των φοιτητών/τριων για τη συμβολή του Διδακτικού και Ερευνητικού προσωπικού στην προώθηση συνεργασίας με τους συμφοιτητές Το Διδακτικό και Ερευνητικό προσωπικό προώθηση συνεργασίας με τους συμφοιτητές Δεν απάντησαν 5 Συχνότητα Ποσοστό (%) Μέσος Όρος Τυπική Απόκλιση Διάγραμμα Απόψεις των φοιτητών/τριών για τη συμβολή του Διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού στην προώθηση συνεργασίας με τους συμφοιτητές Δεν απάντησαν Συχνότητα Σύμφωνα με τον πίνακα 38, οι ερωτηθέντες φοιτητές /τριες απάντησαν σε ποσοστό 46% ότι το Διδακτικό και Ερευνητικό προσωπικό προώθησε αρκετά ή πολύ τη συνεργασία με τους συμφοιτητές του ενώ ένα μεγαλύτερο ποσοστό 53,4% λίγο και καθόλου. 57

58 Πίνακας 39 (Ερώτηση 36) Απόψεις των φοιτητών/τριων για τη συμβολή του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού στην προώθηση της συνεργασίας με τους συμφοιτητές τους Διδακτικό και Ερευνητικό προσωπικό προώθηση συνεργασίας με τους συμφοιτητές Δεν απάντησαν 5 Συχνότητα Ποσοστό (%) Μέσος Όρος Τυπική Απόκλιση Διάγραμμα 39 Απόψεις των φοιτητών/τριών για τη συμβολή του ιδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού στην προώθηση της συνεργασίας τους με τους συμφοιτητές τους εν απάντησαν Συχνότητα Σύμφωνα με τον πίνακα 39, οι ερωτηθέντες φοιτητές /τριες κατά ποσοστό 66,4% θεωρούν ότι το Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό δεν προώθησε καθόλου ή προώθησε λίγο τη συνεργασία με τους συμφοιτητές τους ενώ ένα ποσοστό 33,5% προώθησε αρκετά και πολύ τη συνεργασία. 58

59 Πίνακας 4 (Ερώτηση 37) Απόψεις των φοιτητών/τριων για τη συμβολή του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού στην ενθάρρυνση της μελέτης (εκτός από τα συγγράμματα) Διδακτικό και Ερευνητικό προσωπικό ενθάρρυνση μελέτης εκτός από συγγράμματα Δεν απάντησαν Συχνότητα Ποσοστό (%) Μέσος Όρος Τυπική Απόκλιση Διάγραμμα 4 Απόψεις των φοιτητών/τριών για τη συμβολή του ιδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού στην ενθάρρυνση της μελέτης (εκτός από τα συγγράμματα) εν απάντησαν Συχνότητα Σύμφωνα με τον πίνακα 4, οι ερωτηθέντες φοιτητές /τριες κατά ποσοστό 5,5% θεωρούν αρκετά και πολύ σημαντική τη συμβολή του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού στην ενθάρρυνση της μελέτης (εκτός από τα συγγράμματα) και επιπλέον επιστημονικά άρθρα, βιβλία κ.λ.π. ενώ κατά ποσοστό 49,1% καθόλου ή λίγο σημαντική τη συμβολή. 59

60 Πίνακας 41 (Ερώτηση 38) Απόψεις των φοιτητών/τριων για τη συμβολή του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού στη συζήτηση των δυσκολιών στα μαθήματα Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό: δυνατότητα συζήτησης των δυσκολιών στα μαθήματα Δεν απάντησαν Συχνότητα Ποσοστό (%) Μέσος Όρος Τυπική Απόκλιση Διάγραμμα 41 Απόψεις των φοιτητών/τριών για τη συμβολή του ιδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού στη συζήτηση των δυσκολιών στα μαθήματα ιδακτικό και ερευνητικό Προσωπικό: δυνατότητα συζήτησης των δυσκολιών στα μαθήματα εν απάντησαν Συχνότητα Σύμφωνα με τον πίνακα 41, οι ερωτηθέντες φοιτητές /τριες κατά ποσοστό 33,7 % απάντησαν ότι το Διδακτικό και Ερευνητικό προσωπικό έδωσε αρκετά ή πολύ τη δυνατότητα στη συζήτηση των δυσκολιών στα μαθήματα ενώ κατά μεγαλύτερο ποσοστό 66,2 % δεν έδωσε καθόλου ή έδωσε λίγο τη δυνατότητα στη συζήτηση των δυσκολιών στα μαθήματα. 6

61 Πίνακας 42 (Ερώτηση 39) Απόψεις των φοιτητών/τριων για την ενθάρρυνση αξιοποίησης εναλλακτικών εκπαιδευτικών υλικών από το ΔΕΠ Διδακτικό προσωπικό ενθάρρυνση αξιοποίησης εναλλακτικών εκπαιδευτικών υλικών Δεν απάντησαν Συχνότητα Ποσοστό (%) Μέσος Όρος Τυπική Απόκλιση Διάγραμμα 42 Απόψεις των φοιτητών/τριών για την ενθάρρυνση αξιοποίησης εναλλακτικών εκπαιδευτικών υλικών από το ΕΠ ιδακτικό προσωπικό ενθάρρυνση αξιοποίησης εναλλακτικών εκπαιδευτικών υλικών εν απάντησαν Συχνότητα Σύμφωνα με τον πίνακα 42, οι ερωτηθέντες φοιτητές /τριες κατά ποσοστό 61,7% απάντησαν ότι το διδακτικό προσωπικό του Τμήματος ενθάρρυνε αρκετά και πολύ την αξιοποίηση εναλλακτικών εκπαιδευτικών υλικών εκτός από τα συγγράμματα, όπως βίντεο, λογισμικό,power point,e-class από ενώ κατά το ποσοστό 38,1 % καθόλου ή λίγο. 61

62 Πίνακας 43 (Ερώτηση 4) Άγχος των φοιτητών/τριών για τις σπουδές Άγχος σπουδές στις Δεν απάντησαν Συχνότητα Ποσοστό (%) Μέσος Όρος 2.77 Τυπική Απόκλιση.974 Διάγραμμα 43 Άγχος των φοιτητών/τριών για τις σπουδές εν απάντησαν 1 Άγχος στις σπουδές Συχνότητα Σύμφωνα με τον πίνακα 43, οι ερωτηθέντες φοιτητές /τριες κατά ποσοστό 63,2% έχουν άγχος για τις σπουδές τους ενώ κατά ποσοστό 36,8 % δεν έχουν καθόλου ή έχουν λίγο άγχος για τις σπουδές τους. 62

63 Πίνακας 44 (Ερώτηση 41) Άγχος των φοιτητών/τριών για επαγγελματική αποκατάσταση Άγχος για επαγγελματική αποκατάσταση Δεν απάντησαν Συχνότητα Ποσοστό (%) Μέσος Όρος Τυπική Απόκλιση Διάγραμμα 44 Άγχος των φοιτητών/τριών για επαγγελματική αποκατάσταση Άγχος για επαγγελματική αποκατάσταση εν απάντησαν Συχνότητα Σύμφωνα με τον πίνακα 44, οι ερωτηθέντες φοιτητές /τριες κατά ποσοστό 51,9 % έχουν αρκετά ή πολύ άγχος για την επαγγελματική τους αποκατάσταση ενώ κατά ποσοστό 48 % δεν έχουν καθόλου ή έχουν λίγο άγχος για την επαγγελματική τους αποκατάσταση. 63

64 Πίνακας 45 (Ερώτηση 42) Επαφή των φοιτητών/τριών με το Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό του Τμήματος στο πλαίσιο των σπουδών τους Επαφή με Καθημερινά Μερικές Μερικές Μερικές Μόνο Δεν Διδακτικό και Ερευνητικό προσωπικό του Τμήματος στο πλαίσιο των σπουδών φορές την εβδομάδα φορές τoν μήνα φορές το εξάμηνο στις εξετάσεις απάντησαν Συχνότητα Ποσοστό (%) Μέσος Όρος Τυπική Απόκλιση Διάγραμμα 45 Επαφή των φοιτητών/τριών με το ιδακτικό και ερευνητικό Προσωπικό του Τμήματος στο πλαίσιο των σπουδών τους ; 35% 2; 1% 22; 7% 18; 6% 66; 22% 86; 29% Καθημερινά Μερικές φορές την εβδομάδα Μερικές φορές τoν μήνα Μερικές φορές το εξάμηνο Μόνο στις εξετάσεις εν απάντησαν Σύμφωνα με τον πίνακα 45, οι ερωτηθέντες φοιτητές /τριες σε ποσοστό 6,1% έχουν καθημερινή επαφή με το Διδακτικό Προσωπικό του Τμήματος στο πλαίσιο των 64

65 σπουδών τους, σε ποσοστό 29,4% μερικές φορές την εβδομάδα, σε ποσοστό 22,4% μερικές φορές το μήνα, σε ποσοστό 34,1 % μερικές φορές το εξάμηνο,ενώ μόνο στις εξετάσεις 7,5%. 65

66 Πίνακας 46 (Ερώτηση 43) Επαφή των φοιτητών/τριών με υπεύθυνους των εργαστηρίων, πρακτικών ασκήσεων, φροντιστηρίων στο πλαίσιο των σπουδών τους Επαφή με Καθημερινά Μερικές Μερικές Μερικές Μόνο Δεν υπεύθυνους των φορές την φορές τoν φορές το στις εξετάσεις απάντησαν εργαστηρίων, πρακτικών ασκήσεων, φροντιστηρίων εβδομάδα μήνα εξάμηνο στο πλαίσιο των σπουδών Συχνότητα Ποσοστό (%) Μέσος Όρος Τυπική Απόκλιση Διάγραμμα 46 Επαφή των φοιτητών/τριών με υπεύθυνους των εργαστηρίων, πρακτικών ασκήσεων, φροντιστηρίων στο πλαίσιο των σπουδών τους 2; 1% 5; 2% 19; 6% 74; 25% 65; 22% 129; 44% Καθημερινά Μερικές φορές την εβδομάδα Μερικές φορές τoν μήνα Μερικές φορές το εξάμηνο Μόνο στις εξετάσεις εν απάντησαν Σύμφωνα με τον πίνακα 46, οι ερωτηθέντες φοιτητές /τριες έχουν καθημερινή επαφή με τους υπεύθυνους εργαστηρίων, πρακτικών ασκήσεων, φροντιστηρίων στο πλαίσιο των σπουδών τους σε ποσοστό 1,7 %, μερικές φορές την εβδομάδα 44,%, μερικές φορές το μήνα 22,1%,μερικές φορές το εξάμηνο 25,3%.Μόνο στις εξετάσεις έχει επαφή ένα ποσοστό 6,5% με τους υπεύθυνους εργαστηρίων, πρακτικών ασκήσεων, φροντιστηρίων στο πλαίσιο των σπουδών τους. 66

67 ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑ ΕΤΗ Πίνακας 47 (Ερώτηση 4) Απόψεις των φοιτητών/τριών για την παρακολούθηση των μαθημάτων Αναγκαία παρακολούθηση μαθημάτων των καθηγητών Έτη Σίγουρα Μάλλον Μάλλον Σίγουρα φοίτησης όχι όχι ναι ναι 1 ο έτος ο έτος ο έτος ο έτος Διάγραμμα 47 Απόψεις των φοιτητών/τριών για την παρακολούθηση των μαθημάτων ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος Σίγουρα όχι Μάλλον όχι Μάλλον ναι Σίγουρα ναι Σύμφωνα με τον πίνακα 47, σε όλα τα έτη τα μεγαλύτερα ποσοστά των ερωτηθέντων φοιτητών/τριων θεωρούν μάλλον αναγκαία την παρακολούθηση των μαθημάτων. Συγκεκριμένα οι 34 από τους 68 του 1 ου έτους (5%), οι 29 από τους 53 του 2 ου έτους (54%), οι 13 από τους 24 του 3 ου έτους (54%) και οι 74 από τους 148 ερωτηθέντες φοιτητές του 4 ου έτους φοίτησης (5%) θεωρούν μάλλον αναγκαία την παρακολούθηση των μαθημάτων. Επίσης δεν θεωρούν σίγουρα ή μάλλον αναγκαία την παρακολούθηση των μαθημάτων οι πρωτοετείς ερωτηθέντες φοιτητές/τριες σε ποσοστό 22% ενώ θεωρούν 67

68 σίγουρα ναι και μάλλον αναγκαία την παρακολούθηση σε ποσοστό 78%.Οι δευτεροετείς φοιτητές/τριες δεν θεωρούν σίγουρα ή μάλλον αναγκαία την παρακολούθηση των μαθημάτων σε ποσοστό 8% ενώ θεωρούν σίγουρα και μάλλον αναγκαία την παρακολούθηση σε ποσοστό 92%. Οι τριτοετείς φοιτητές/τριες δεν θεωρούν σίγουρα ή μάλλον αναγκαία την παρακολούθηση των μαθημάτων σε ποσοστό 21%% ενώ θεωρούν σίγουρα και μάλλον αναγκαία την παρακολούθηση σε ποσοστό 79%. Οι τεταρτοετείς φοιτητές/τριες δεν θεωρούν σίγουρα ή θεωρούν αναγκαία την παρακολούθηση των μαθημάτων σε ποσοστό 33% ενώ θεωρούν σίγουρα ναι και μάλλον αναγκαία την παρακολούθηση σε ποσοστό 67%. 68

69 Πίνακας 48 (Ερώτηση 5) Απόψεις των φοιτητών/τριών για τις πρακτικές ασκήσεις στα σχολεία Αναγκαίες πρακτικές ασκήσεις Έτη Μάλλον Μάλλον Σίγουρα φοίτησης όχι ναι ναι 1 ο έτος ο έτος ο έτος ο έτος Διάγραμμα 48 Απόψεις των φοιτητών/τριών για τις πρακτικές ασκήσεις στα σχολεία ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος Σύν ολο Μάλλον όχ ι Μάλλον ναι Σίγουρα ναι Σύμφωνα με τον πίνακα 48, σε όλα τα έτη η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων φοιτητών/τριων θεωρεί μάλλον αναγκαία την παρακολούθηση των πρακτικών ασκήσεων. Συγκεκριμένα οι 65 από τους 68 του 1 ου έτους (96%), οι 5 από τους 53 του 2 ου έτους (94%), οι 23 από τους 24 του 3 ου έτους (96%) και οι 138 από τους 148 ερωτηθέντες φοιτητές του 4 ου έτους φοίτησης (93%) θεωρούν μάλλον αναγκαία την παρακολούθηση των πρακτικών ασκήσεων στα σχολεία. Επίσης οι πρωτοετείς ερωτηθέντες φοιτητές/τριες σε ποσοστό % θεωρούν σίγουρα και μάλλον αναγκαία την παρακολούθηση των πρακτικών ασκήσεων στα σχολεία.οι δευτεροετείς φοιτητές/τριες θεωρούν επίσης σίγουρα και μάλλον αναγκαία την παρακολούθηση των πρακτικών ασκήσεων στα σχολεία σε ποσοστό 69

70 %. Οι τριτοετείς φοιτητές/τριες δεν θεωρούν μάλλον αναγκαία την παρακολούθηση των πρακτικών ασκήσεων στα σχολεία σε ποσοστό 4% ενώ θεωρούν σίγουρα και μάλλον αναγκαία την παρακολούθηση των πρακτικών ασκήσεων στα σχολεία σε ποσοστό 96%. Οι τεταρτοετείς φοιτητές/τριες θεωρούν σίγουρα ι και μάλλον αναγκαία την παρακολούθηση σε ποσοστό %. 7

71 Πίνακας 49 (Ερώτηση 6) Απόψεις των φοιτητών/τριών για την εκμάθηση H/Y στη διάρκεια των σπουδών τους Αναγκαία εκμάθηση υπολογιστών Έτη Σίγουρα Μάλλον Μάλλον Σίγουρα φοίτησης όχι όχι ναι ναι 1 ο έτος ο έτος ο έτος ο έτος Διάγραμμα 49 Απόψεις των φοιτητών/τριών για την εκμάθηση Η/Υ στη διάρκεια των σπουδών τους ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος Σύν ολο Σίγουρα όχ ι Μάλλον όχ ι Μάλλον ναι Σίγουρα ναι Σύμφωνα με τον πίνακα 49, σε όλα τα έτη η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων φοιτητών/τριων θεωρεί σίγουρα αναγκαία την εκμάθηση υπολογιστών στη διάρκεια των σπουδών τους.συγκεκριμένα οι 42 από τους 68 του 1 ου έτους (62%), οι 43 από τους 53 του 2 ου έτους(81%), οι 19 από τους 24 του 3 ου έτους (8%)και οι 117 από τους 148 ερωτηθέντες φοιτητές του 4 ου έτους φοίτησης(8%) θεωρούν σίγουρα αναγκαία την εκμάθηση Η/Υ στη διάρκεια των σπουδών τους. Επίσης δεν θεωρούν σίγουρα και μάλλον αναγκαία την εκμάθηση υπολογιστών στη διάρκεια των σπουδών τους οι ερωτηθέντες πρωτοετείς φοιτητές/φοιτήτριες σε 71

72 ποσοστό 3% ενώ θεωρούν μάλλον και σίγουρα αναγκαία την εκμάθηση Η/Υ στη διάρκεια των σπουδών τους σε ποσοστό 97%. Οι ερωτηθέντες δευτεροετείς φοιτητές /φοιτήτριες δεν θεωρούν σίγουρα και μάλλον αναγκαία την εκμάθηση υπολογιστών στη διάρκεια των σπουδών τους σε ποσοστό 6% ενώ θεωρούν μάλλον και σίγουρα αναγκαία την εκμάθηση Η/Υ στη διάρκεια των σπουδών τους σε ποσοστό 94%. Οι ερωτηθέντες τριτοετείς φοιτητές /φοιτήτριες θεωρούν μάλλον και σίγουρα αναγκαία την εκμάθηση Η/Υ στη διάρκεια των σπουδών τους σε ποσοστό %. Οι ερωτηθέντες τεταρτοετείς φοιτητές /φοιτήτριες δεν θεωρούν σίγουρα και μάλλον αναγκαία την εκμάθηση υπολογιστών στη διάρκεια των σπουδών τους σε ποσοστό 3% ενώ θεωρούν μάλλον και σίγουρα αναγκαία την εκμάθηση Η/Υ στη διάρκεια των σπουδών τους σε ποσοστό 97%. 72

73 Πίνακας 5 (Ερώτηση 7) Απόψεις των φοιτητών/τριών για την ανταπόκρισή τους στο εκπαιδευτικό έργο του δασκάλου μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους Ανταπόκριση στις απαιτήσεις του δασκάλου Έτη Σίγουρα Μάλλον Μάλλον Σίγουρα φοίτησης όχι όχι ναι ναι 1 ο έτος ο έτος ο έτος ο έτος Διάγραμμα 5 Από ψει ς των φοιτητών/τριών για την ανταπόκρισή τους στο εκπαιδευτικό έργο του δασκάλου μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους ο έτος 2ο έτος 3ο έτος 4ο έτος Σίγουρα όχι Μάλλον όχι Μάλλον ναι Σίγουρα ναι Σύμφωνα με τον πίνακα 5, σε όλα τα έτη η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων φοιτητών/τριων θεωρεί μάλλον θετική την ανταπόκρισή τους στο εκπαιδευτικό έργο του δασκάλου μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Συγκεκριμένα οι 44 από τους 68 του 1 ου έτους (65%), οι 41 από τους 53 του 2 ου έτους (77%), οι 17 από τους 24 του 3 ου έτους (7%) και οι 96 από τους 148 ερωτηθέντες φοιτητές του 4 ου έτους φοίτησης (65%) θεωρούν μάλλον θετική την 73

74 ανταπόκρισή τους στις απαιτήσεις του δασκάλου μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Επίσης οι ερωτηθέντες πρωτοετείς φοιτητές /τριες απάντησαν ότι θεωρούν ότι σίγουρα και μάλλον δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στο εκπαιδευτικό έργο του δασκάλου μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους σε ποσοστό 18% ενώ μάλλον και σίγουρα θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στο εκπαιδευτικό έργο του δασκάλου μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους σε ποσοστό 82%. Οι ερωτηθέντες δευτεροετείς φοιτητές /τριες απάντησαν ότι θεωρούν ότι σίγουρα και μάλλον δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στο εκπαιδευτικό έργο του δασκάλου μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους σε ποσοστό 15 % ενώ μάλλον και σίγουρα θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στο εκπαιδευτικό έργο του δασκάλου μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους σε ποσοστό 85%. Οι ερωτηθέντες τριτοετείς φοιτητές /τριες απάντησαν ότι θεωρούν ότι σίγουρα και μάλλον δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στο εκπαιδευτικό έργο του δασκάλου μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους σε ποσοστό 17 % ενώ μάλλον και σίγουρα θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στο εκπαιδευτικό έργο του δασκάλου μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους σε ποσοστό 83%. Οι ερωτηθέντες τεταρτοετείς φοιτητές /τριες απάντησαν ότι θεωρούν ότι δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στο εκπαιδευτικό έργο του δασκάλου μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους σε ποσοστό 9% ενώ μάλλον και σίγουρα θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στο εκπαιδευτικό έργο του δασκάλου μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους σε ποσοστό,91%. 74

Έρευνα ανίχνευσης εκπαιδευτικών & επιµορφωτικών αναγκών των συνδικαλιστικών στελεχών που εκπροσωπούν εργαζόµενους στο ηµόσιο

Έρευνα ανίχνευσης εκπαιδευτικών & επιµορφωτικών αναγκών των συνδικαλιστικών στελεχών που εκπροσωπούν εργαζόµενους στο ηµόσιο Έρευνα ανίχνευσης εκπαιδευτικών & επιµορφωτικών αναγκών των συνδικαλιστικών στελεχών που εκπροσωπούν εργαζόµενους στο ηµόσιο Οδηγίες στη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου: 1. Το ερωτηµατολόγιο είναι ανώνυµο

Διαβάστε περισσότερα

Word 2. Excel 3. Powerpoint 4. Access 5. SPSS

Word 2. Excel 3. Powerpoint 4. Access 5. SPSS Πανεπιστήµιο Κρήτης Τµήµα Κοινωνιολογίας Πρακτική Άσκηση Επιστηµονικά Υπεύθυνος: Γιάννης Ζαϊµάκης Τηλ. επικοινωνίας: 28310 77495 Email: zaimakis@social.soc.uoc.gr Σε παρακαλώ πολύ να αφιερώσεις λίγο χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

Το ερωτηματολόγιο...

Το ερωτηματολόγιο... 1 Η έρευνά μας... Έλαβε μέρος στο ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ κατά το χειμερινό εξάμηνο 2012-2013 στο τμήμα Αυτοματισμού Έγινε σε εθελοντική - ανώνυμη βάση από τους φοιτητές. Το ερωτηματολόγιο μοιράστηκε κατά την 8 η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ. Statistics ΤΜΗΜΑ. Valid 9743 N Missing 0. Mean 4,45. Median 4,00. Std. Deviation 2,593. Variance 6,722

ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ. Statistics ΤΜΗΜΑ. Valid 9743 N Missing 0. Mean 4,45. Median 4,00. Std. Deviation 2,593. Variance 6,722 Περιγραφικά Στοιχεία - Ανάλυση ανά ερώτηση στο σύνολο του δείγματος και ανά κλίμακα μελέτης στα ερωτηματολόγια εξαμήνου χειμερινού εξαμήνου 2014-2015 για το ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. Τα περιγραφικά στατιστικά μας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ S.P.S.S. Υβόννη Νικολάου Ελένη Σακαρέλη Επιβλέπουσα:

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση συστημάτων της τηλεεκπαίδευσης στη Ρωσία και στην Ελλάδα και Στατιστικές μελέτες.

Σύγκριση συστημάτων της τηλεεκπαίδευσης στη Ρωσία και στην Ελλάδα και Στατιστικές μελέτες. Σύγκριση συστημάτων της τηλεεκπαίδευσης στη Ρωσία και στην Ελλάδα και Στατιστικές μελέτες. Συλλογή των αποτελεσμάτων και επεξεργασία τους. Δημιουργία βάσης δεδομένων για τις δύο χώρες ξεχωριστά (Ρωσία/Ελλάδα).

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ.

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. Είδαμε πως το 4.2% των μαθητών στο δείγμα μας δεν έχουν ελληνική καταγωγή. Θα μπορούσαμε να εξετάσουμε κάποια ειδικά χαρακτηριστικά αυτών των ξένων μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμες Επικοινωνίας Τμήμα Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε. 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Κτηνιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Τ.Δ.Ε.) του Α.Π.Θ. sep4u.gr

ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Τ.Δ.Ε.) του Α.Π.Θ. sep4u.gr ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Τ.Δ.Ε.) του Α.Π.Θ. Π.Τ.Δ.Ε. Ιστορική Αναδρομή Π.Τ.Δ.Ε. Μερικά ιστορικά στοιχεία Μέχρι το Ακαδημαϊκό έτος 1986-87 λειτουργούσαν μόνο οι Παιδαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΟΥ Γ.Π.Α. ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΤΟΥ Γ.Π.Α. Συντάκτες: Αλεξάνδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια Διδάσκων: Α.ΣΤΑΥΡΑΚΟΥΔΗΣ Μάθημα: ΟΙΚ107 Σύνολο ερωτηματολογίων: 38 Τίτλος: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία-Φιλοσοφία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Μηχανολόγοι Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συµπληρώνεται µε ευθύνη του κάθε διδάσκοντος χωριστά για καθένα από τα εξαµηνιαία προ-ή και µετά-πτυχιακά µαθήµατα Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

M O. ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

M O. ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ M O. ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Απογραφικό Δελτίο Εξαμηνιαίου Μαθήματος (ενδεικτικό υπόδειγμα) Έκδοση 3.0.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τοπογράφοι Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια Διδάσκων: Σύνολο Μάθημα: Σύνολο Σύνολο ερωτηματολογίων: 322 ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 1. Έτος Σπουδών:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Συμπληρώνεται με ευθύνη του κάθε διδάσκοντος χωριστά για καθένα από τα εξαμηνιαία προ-ή και μετά-πτυχιακά μαθήματα Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια Διδάσκων: Σύνολο ΜΗΥΠ Μάθημα: Σύνολο ΜΗΥΠ Σύνολο ερωτηματολογίων: 755 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ) 1. Έτος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση εκπαιδευτικής δραστηριότητας Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους

Αξιολόγηση εκπαιδευτικής δραστηριότητας Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους Αξιολόγηση εκπαιδευτικής δραστηριότητας Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 1. Μεθοδολογία της εκπαιδευτικής αξιολόγησης Για την

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση εκπαιδευτικής δραστηριότητας Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων για το ακαδημαϊκό έτος

Αξιολόγηση εκπαιδευτικής δραστηριότητας Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων για το ακαδημαϊκό έτος Αξιολόγηση εκπαιδευτικής δραστηριότητας Τμήματος Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 1.1 Μεθοδολογία της εκπαιδευτικής αξιολόγησης Για την εκπαιδευτική αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα επεξεργασίας του ερωτηματολογίου αξιολόγησης μαθήματος & διδασκόντων για το υποχρεωτικό μάθημα Ιατρικής Φυσικής II στην Ιατρική για το

Αποτελέσματα επεξεργασίας του ερωτηματολογίου αξιολόγησης μαθήματος & διδασκόντων για το υποχρεωτικό μάθημα Ιατρικής Φυσικής II στην Ιατρική για το Αποτελέσματα επεξεργασίας του ερωτηματολογίου αξιολόγησης μαθήματος & διδασκόντων για το υποχρεωτικό μάθημα Ιατρικής Φυσικής II στην Ιατρική για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 από τους φοιτητές μας Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα επεξεργασίας του ερωτηματολογίου αξιολόγησης μαθήματος & διδασκόντων για το υποχρεωτικό μάθημα Ιατρικής Φυσικής II στην Ιατρική για το

Αποτελέσματα επεξεργασίας του ερωτηματολογίου αξιολόγησης μαθήματος & διδασκόντων για το υποχρεωτικό μάθημα Ιατρικής Φυσικής II στην Ιατρική για το Αποτελέσματα επεξεργασίας του ερωτηματολογίου αξιολόγησης μαθήματος & διδασκόντων για το υποχρεωτικό μάθημα Ιατρικής Φυσικής II στην Ιατρική για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 από τους φοιτητές μας Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα επεξεργασίας του ερωτηματολογίου αξιολόγησης μαθήματος & διδασκόντων για το υποχρεωτικό μάθημα Ιατρικής Φυσικής II στην Ιατρική για το

Αποτελέσματα επεξεργασίας του ερωτηματολογίου αξιολόγησης μαθήματος & διδασκόντων για το υποχρεωτικό μάθημα Ιατρικής Φυσικής II στην Ιατρική για το Αποτελέσματα επεξεργασίας του ερωτηματολογίου αξιολόγησης μαθήματος & διδασκόντων για το υποχρεωτικό μάθημα Ιατρικής Φυσικής II στην Ιατρική για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 από τους φοιτητές μας Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα επεξεργασίας του ερωτηματολογίου αξιολόγησης μαθήματος & διδασκόντων για το υποχρεωτικό μάθημα Ιατρικής Φυσικής I στην Ιατρική για το

Αποτελέσματα επεξεργασίας του ερωτηματολογίου αξιολόγησης μαθήματος & διδασκόντων για το υποχρεωτικό μάθημα Ιατρικής Φυσικής I στην Ιατρική για το Αποτελέσματα επεξεργασίας του ερωτηματολογίου αξιολόγησης μαθήματος & διδασκόντων για το υποχρεωτικό μάθημα Ιατρικής Φυσικής I στην Ιατρική για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 από τους φοιτητές μας Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα επεξεργασίας του ερωτηματολογίου αξιολόγησης μαθήματος & διδασκόντων για το υποχρεωτικό μάθημα Ιατρική Φυσική I στην Ιατρική για το

Αποτελέσματα επεξεργασίας του ερωτηματολογίου αξιολόγησης μαθήματος & διδασκόντων για το υποχρεωτικό μάθημα Ιατρική Φυσική I στην Ιατρική για το Αποτελέσματα επεξεργασίας του ερωτηματολογίου αξιολόγησης μαθήματος & διδασκόντων για το υποχρεωτικό μάθημα Ιατρική Φυσική I στην Ιατρική για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 από τους φοιτητές μας Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα επεξεργασίας του ερωτηματολογίου αξιολόγησης μαθήματος & διδασκόντων για το υποχρεωτικό μάθημα Ιατρικής Φυσικής I στην Ιατρική για το

Αποτελέσματα επεξεργασίας του ερωτηματολογίου αξιολόγησης μαθήματος & διδασκόντων για το υποχρεωτικό μάθημα Ιατρικής Φυσικής I στην Ιατρική για το Αποτελέσματα επεξεργασίας του ερωτηματολογίου αξιολόγησης μαθήματος & διδασκόντων για το υποχρεωτικό μάθημα Ιατρικής Φυσικής I στην Ιατρική για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 από τους φοιτητές μας Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιστορία-Αρχαιολογία Τμήμα Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΤΩΝ Υπεύθυνοι Έρευνας

ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΤΩΝ Υπεύθυνοι Έρευνας Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ-ΜΒΑ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

/15

/15 Ερευνα χρόνου παρακολούθησης φοιτητών στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών Επιμέλεια Νίκος Γιαννακόπουλος Επεξεργασία δεδομένων Βλάντανα Τζίνοβιτς Εισαγωγή δεδομένων Φωτεινή Γατομάτη,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα επεξεργασίας του ερωτηματολογίου αξιολόγησης μαθήματος & διδασκόντων για το υποχρεωτικό μάθημα Ιατρική Φυσική στην Οδοντιατρική για το

Αποτελέσματα επεξεργασίας του ερωτηματολογίου αξιολόγησης μαθήματος & διδασκόντων για το υποχρεωτικό μάθημα Ιατρική Φυσική στην Οδοντιατρική για το Αποτελέσματα επεξεργασίας του ερωτηματολογίου αξιολόγησης μαθήματος & διδασκόντων για το υποχρεωτικό μάθημα Ιατρική Φυσική στην Οδοντιατρική για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 από τους φοιτητές μας Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα επεξεργασίας του ερωτηματολογίου αξιολόγησης μαθήματος & διδασκόντων για το υποχρεωτικό μάθημα Ιατρική Φυσική στην Οδοντιατρική για το

Αποτελέσματα επεξεργασίας του ερωτηματολογίου αξιολόγησης μαθήματος & διδασκόντων για το υποχρεωτικό μάθημα Ιατρική Φυσική στην Οδοντιατρική για το Αποτελέσματα επεξεργασίας του ερωτηματολογίου αξιολόγησης μαθήματος & διδασκόντων για το υποχρεωτικό μάθημα Ιατρική Φυσική στην Οδοντιατρική για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 από τους φοιτητές μας Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα. ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Κρήτης Ερωτηματολόγιο 'Ανάλυση ΙΙ' Ερωτηματολόγιο

Αποτελέσματα. ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Κρήτης Ερωτηματολόγιο 'Ανάλυση ΙΙ' Ερωτηματολόγιο Αποτελέσματα Ερωτηματολόγιο 762288 Σύνολο εγγραφών σε αυτό το ερώτημα: 10 Σύνολο εγγραφών στο ερωτηματολόγιο: 10 Ποσοστό συνόλου: 100.00% σελίδα 1 / 49 Ομάδα: Ερωτηματολόγιο Ερώτηση: S0. Θέλετε να συμπληρώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα. Πληροφοριακό Σύστημα ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Κρήτης Ερωτηματολόγιο 'Απειροστικός Λογισμός ΙΙΙ' Ερωτηματολόγιο

Αποτελέσματα. Πληροφοριακό Σύστημα ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Κρήτης Ερωτηματολόγιο 'Απειροστικός Λογισμός ΙΙΙ' Ερωτηματολόγιο Ερωτηματολόγιο 9858 'Απειροστικός Λογισμός ΙΙΙ' Αποτελέσματα Ερωτηματολόγιο 9858 Σύνολο εγγραφών σε αυτό το ερώτημα: Σύνολο εγγραφών στο ερωτηματολόγιο: συνόλου: 25 25.% σελίδα / 49 Ερωτηματολόγιο 9858

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το ακαδημαϊκό έτος

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών για το ακαδημαϊκό έτος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΜΣ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ» Θεμιστοκλέους 6 & Γαμβέττα, 106 78 Αθήνα Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια Διδάσκων: Κ.ΜΑΥΡΙΔΗΣ Μάθημα: ΜΑΕ816 Σύνολο ερωτηματολογίων: 40 Τίτλος: ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΚΡΙΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκή Πιστοποίηση Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

Ακαδημαϊκή Πιστοποίηση Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ακαδημαϊκή Πιστοποίηση Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Πατρών Τίτλος ΠΠΣ: Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Α.

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Ενταξιακής Πολιτικής

Κέντρο Ενταξιακής Πολιτικής Κέντρο Ενταξιακής Πολιτικής Απολογισμός Δράσεων 2017-2018 Ιούνιος 2018 Κέντρο Ενταξιακής Πολιτικής Σκοπός του Κέντρου Ενταξιακής Πολιτικής (ΚΕΠ) είναι η ανάπτυξη και η προώθηση καινοτόμων μεθόδων, υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΕΑΠ

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΕΑΠ Μάρτιος 2011 ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΕΑΠ Η παρούσα έκθεση είναι μια αποτύπωση του «προφίλ» των εκπαιδευτικών που διδάσκουν Α & Β τάξεις στα 800 ολοήμερα Δημοτικά σχολεία με αναμορφωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ρόδος, 13.10.2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Οι δηλώσεις μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-18 θα ξεκινήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α.ΔΙ.Π. 1 ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Πανεπιστήμιο Σχολή Τμήμα: Τομέας: Όνομα και τίτλος διδάσκοντος: Επιστημονική ειδίκευση Τίτλοι και κωδικοί διδασκόμενων μαθημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φαρμακευτική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια Διδάσκων: Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια Διδάσκων: Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια Μάθημα: ΟΙΚ207 Σύνολο ερωτηματολογίων: 32 1. Έτος Σπουδών: 1ο έτος 12 2ο έτος 2 3ο έτος 3 4ο

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα. ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Κρήτης Ερωτηματολόγιο 'Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις' Ερωτηματολόγιο

Αποτελέσματα. ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Κρήτης Ερωτηματολόγιο 'Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις' Ερωτηματολόγιο Αποτελέσματα Ερωτηματολόγιο 924632 Σύνολο εγγραφών σε αυτό το ερώτημα: 18 Σύνολο εγγραφών στο ερωτηματολόγιο: 18 Ποσοστό συνόλου: 100.00% σελίδα 1 / 44 Ομάδα: Ερωτηματολόγιο Ερώτηση: S0. Θέλετε να συμπληρώσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια Διδάσκων: Ι.ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗΣ Μάθημα: 2.5-1 Σύνολο ερωτηματολογίων: 79 Τίτλος: ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ι 1.

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία των Επιστημών του Ανθρώπου: Στατιστική

Μεθοδολογία των Επιστημών του Ανθρώπου: Στατιστική Μεθοδολογία των Επιστημών του Ανθρώπου: Στατιστική Ενότητα 1: Βασίλης Γιαλαμάς Σχολή Επιστημών της Αγωγής Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Περιεχόμενα ενότητας Παρουσιάζονται βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Αθανασία Σταμάκου-Συρμακέζη

Αθανασία Σταμάκου-Συρμακέζη ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αθανασία Σταμάκου-Συρμακέζη Νικηφόρου Μανδηλαρά 8, 55337 Θεσσαλονίκη 2310 991291 6945 697700 astamako@nured.auth.gr Ημερομηνία γέννησης: 01/12/1966 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Σεπτέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα. ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Κρήτης Ερωτηματολόγιο 'Μιγαδική Ανάλυση II' Ερωτηματολόγιο

Αποτελέσματα. ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Κρήτης Ερωτηματολόγιο 'Μιγαδική Ανάλυση II' Ερωτηματολόγιο Αποτελέσματα Ερωτηματολόγιο 413448 Σύνολο εγγραφών σε αυτό το ερώτημα: 14 Σύνολο εγγραφών στο ερωτηματολόγιο: 14 Ποσοστό συνόλου: 100.00% σελίδα 1 / 43 σελίδα 2 / 43 Ομάδα: Ερωτηματολόγιο Ερώτηση: Θέλετε

Διαβάστε περισσότερα

1= <2 Ώρες, 2=2-4 Ώρες, 3=4-6 Ώρες, 4=6-8 Ώρες, 5= >8 Ώρες

1= <2 Ώρες, 2=2-4 Ώρες, 3=4-6 Ώρες, 4=6-8 Ώρες, 5= >8 Ώρες ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ X2011-2012 Ονοµασία Μαθήµατος: Υπεύθυνος ιδάσκων (ονοµατεπώνυµο): Ηµεροµηνία και Ώρα: Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό: Βαθµολογική

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός στόχων Τμ. Γεωλογίας

Προγραμματισμός στόχων Τμ. Γεωλογίας Σ1.: Βελτίωση δομής και οργάνωσης Προγράμματος Σπουδών Σ1.1: Αναβάθμιση ΠΠΣ Ποσοστό αριθμού μαθημάτων για απόκτηση πτυχίου στα προσφερόμενα Δ4.02 (71,23%) Ποσοστό μαθημάτων ελεύθερης επιλογής Δ4.04. Ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΤΥΧΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ MSc in Statistics: Applied Stochastic Systems

ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΤΥΧΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ MSc in Statistics: Applied Stochastic Systems ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΤΥΧΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ MSc in Statistics: Applied Stochastic Systems Διεύθυνση: Θρασύβουλου Τσατσά 21, Τ.Κ. 250 02 Μονοδένδρι ΠΑΤΡΩΝ E-mail : chpapath@otenet.gr Τηλέφωνο.: 2610 671758

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 Τα στοιχεία που υποβάλλονται είναι αυστηρά ανώνυμα και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Οικονομική Επιστήμη Τμήμα Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Μαθήματος/ Διδασκαλίας από τους Φοιτητές

ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Μαθήματος/ Διδασκαλίας από τους Φοιτητές ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ερωτηματολόγιο Αξιολόγησης Μαθήματος/ Διδασκαλίας από τους Φοιτητές Έκδοση 5.0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια Διδάσκων: Κ.ΜΑΥΡΙΔΗΣ Μάθημα: ΜΑΥ111β Σύνολο ερωτηματολογίων: 67 Τίτλος: ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια Διδάσκων: Α.ΣΤΑΥΡΑΚΟΥΔΗΣ Μάθημα: ΟΙΚ207 Σύνολο ερωτηματολογίων: 69 Τίτλος: ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Τ.Δ.Ε.) του Α.Π.Θ.

ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Τ.Δ.Ε.) του Α.Π.Θ. ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Τ.Δ.Ε.) του Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Π.Τ.Δ.Ε. Μερικά ιστορικά στοιχεία Μέχρι το Ακαδημαϊκό έτος 1986-87 λειτουργούσαν μόνο οι Παιδαγωγικές Ακαδημίες 2-ετούςφοίτησηςαπότιςοποίες

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Χειμερινό εξαμήνο του ακ. έτους

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Χειμερινό εξαμήνο του ακ. έτους Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Χειμερινό εξαμήνο του ακ. έτους 214-215 Μάθημα ΕΝΟΤΗΤΑ: Μάθημα Ερώτηση Πλήθος απαντήσεων Διάμεσος Μέσος Όρος Τυπική απόκλιση Ελάχιστη Μέγιστη Οι

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα επεξεργασίας του ερωτηματολογίου αξιολόγησης μαθήματος & διδασκόντων για το κατ επιλογήν μάθημα της Βιοφυσικής στη Νοσηλευτική για το

Αποτελέσματα επεξεργασίας του ερωτηματολογίου αξιολόγησης μαθήματος & διδασκόντων για το κατ επιλογήν μάθημα της Βιοφυσικής στη Νοσηλευτική για το Αποτελέσματα επεξεργασίας του ερωτηματολογίου αξιολόγησης μαθήματος & διδασκόντων για το κατ επιλογήν μάθημα της Βιοφυσικής στη Νοσηλευτική για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 από τους φοιτητές μας Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα επεξεργασίας του ερωτηματολογίου αξιολόγησης μαθήματος & διδασκόντων για το κατ επιλογήν μάθημα Βιοφυσικής στη Νοσηλευτική για το

Αποτελέσματα επεξεργασίας του ερωτηματολογίου αξιολόγησης μαθήματος & διδασκόντων για το κατ επιλογήν μάθημα Βιοφυσικής στη Νοσηλευτική για το Αποτελέσματα επεξεργασίας του ερωτηματολογίου αξιολόγησης μαθήματος & διδασκόντων για το κατ επιλογήν μάθημα Βιοφυσικής στη Νοσηλευτική για το ακαδημαϊκό έτος 2014-201 από τους φοιτητές μας Εισαγωγή Το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ρόδος, 18.10.2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Οι δηλώσεις μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-17 θα ξεκινήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) ΜΕΤΡΟ 2.5, ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.5.1, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ α

Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) ΜΕΤΡΟ 2.5, ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.5.1, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ α Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ) 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 2.5, ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.5.1, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 2.5.1.α ΕΡΓΟ: «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων / Διδάσκουσα του μαθήματος

Διδάσκων / Διδάσκουσα του μαθήματος Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Εαρινό εξαμήνο του ακ. έτους 12-13 ΕΝΟΤΗΤΑ: Διδάσκων / Διδάσκουσα του μαθήματος Ερώτηση Πλήθος απαντήσεων Διάμεσος Μέσος Όρος Τυπική απόκλιση Ελάχιστη

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Διασφάλιση Ποιότητας στην

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα επεξεργασίας του ερωτηματολογίου αξιολόγησης μαθήματος & διδασκόντων για το κατ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα «Βιοφυσική» στη Νοσηλευτική

Αποτελέσματα επεξεργασίας του ερωτηματολογίου αξιολόγησης μαθήματος & διδασκόντων για το κατ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα «Βιοφυσική» στη Νοσηλευτική Αποτελέσματα επεξεργασίας του ερωτηματολογίου αξιολόγησης μαθήματος & διδασκόντων για το κατ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα «Βιοφυσική» στη Νοσηλευτική για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 από τους φοιτητές μας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα. Πληροφοριακό Σύστημα ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Κρήτης Ερωτηματολόγιο 'Μιγαδική Ανάλυση' Ερωτηματολόγιο

Αποτελέσματα. Πληροφοριακό Σύστημα ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Κρήτης Ερωτηματολόγιο 'Μιγαδική Ανάλυση' Ερωτηματολόγιο Αποτελέσματα Ερωτηματολόγιο 179973 Σύνολο εγγραφών σε αυτό το ερώτημα: 6 Σύνολο εγγραφών στο ερωτηματολόγιο: 6 Ποσοστό συνόλου: 100.00% σελίδα 1 / 44 Ομάδα: Ερωτηματολόγιο Ερώτηση: S0. Θέλετε να συμπληρώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση

Διασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY Διασφάλιση Ποιότητας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Εισαγωγή Το νέο πρόγραμμα σπουδών που ισχύει πλέον πλήρως, ξεκίνησε να εφαρμόζεται σταδιακά ανά έτος από το ακαδημαϊκό έτος 2011-12 και είναι αποτέλεσμα αναμόρφωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διπλωματική Εργασία ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΛΚΟΥ Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΡΑΝΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΡΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΡΑΝΑ Ποιότητα βιβλιοθήκης (1) Η ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Συλλογικός Κατάλογος Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών,

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Συλλογικός Κατάλογος Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών, Περίληψη των αποτελεσµάτων της έρευνας για τα µέλη διδακτικού προσωπικού του Ε.Μ.Π., αναφορικά µε τη χρήση της βιβλιοθήκης και την πληροφοριακή παιδεία Φωτεινή Ευθυµίου Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Συλλογικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΑΠ (2010-2011)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΑΠ (2010-2011) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΑΠ (2010-2011) Το παρόν ερωτηματολόγιο απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς Αγγλικής που διδάσκουν στα 800 ολοήμερα δημοτικά σχολεία. Τα δεδομένα είναι εμπιστευτικά και

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Συγκεντρωτικά αποτελέσματα προπτυχιακών μαθημάτων για το Εαρινό εξάμηνο του ακ. έτους 15-16 Μάθημα ΕΝΟΤΗΤΑ: Μάθημα Ερώτηση Πλήθος απαντήσεων Διάμεσος Μέσος Όρος Τυπική απόκλιση Ελάχιστη Μέγιστη Οι στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια Διδάσκων: ΣΤΑΥΡΑΚΟΥΔΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια Διδάσκων: ΣΤΑΥΡΑΚΟΥΔΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΑΒΔΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Α. Ερωτήσεις για το/τη φοιτητή/φοιτήτρια Μάθημα: ΟΙΚ709 Σύνολο ερωτηματολογίων: 22 1. Έτος Σπουδών: 1ο έτος 0 2ο έτος 0 3ο έτος 0 4ο

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία για τους Φοιτητές και τις Φοιτήτριες της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. ακαδημαϊκό έτος

Στοιχεία για τους Φοιτητές και τις Φοιτήτριες της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. ακαδημαϊκό έτος Στοιχεία για τους Φοιτητές και τις Φοιτήτριες της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών ακαδημαϊκό έτος 2010-11 Σύνολο φοιτητικού σώματος στη Φιλοσοφική Σχολή ανά φύλο και επίπεδο σπουδών 8 6 78%

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Μάθημα ΕΝΟΤΗΤΑ: Μάθημα Ερώτηση Πλήθος απαντήσεων Διάμεσος Μέσος Όρος Τυπική απόκλιση Ελάχιστη Μέγιστη Οι στόχοι του μαθήματος είναι σαφείς 492 4 3,81 1,8 1 5 Η ύλη που καλύφθηκε ανταποκρίνεται στους στόχους

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ. Επανίδρυση του ΔΠΜΣ «Πληροφορική και Διοίκηση» (Αναμένεται έγκριση του ΠΜΣ από το ΥΠΕΘ)

Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ. Επανίδρυση του ΔΠΜΣ «Πληροφορική και Διοίκηση» (Αναμένεται έγκριση του ΠΜΣ από το ΥΠΕΘ) Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΑΠΘ Επανίδρυση του ΔΠΜΣ «Πληροφορική και Διοίκηση» (Αναμένεται έγκριση του ΠΜΣ από το ΥΠΕΘ) Μάιος 2018 Μεταπτυχιακό πρόγραμμα που φέρνει κοντά διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

sep4u.gr Φιλοσοφική Σχολή ΑΠΘ

sep4u.gr Φιλοσοφική Σχολή ΑΠΘ Φιλοσοφική Σχολή ΑΠΘ Τµήµα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής ΤΟΜΕΙΣ Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής ΤΟΜΕΙΣ Φιλοσοφίας 9 Καθηγητές 4 Διοικητικοί υπάλληλοι 1 Βιβλιοθήκη Φιλοσοφίας 2 Εργαστήρια Φιλοσοφίας 12 Καθηγητές Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ξένες Γλώσσες Τμήματα: Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής & Ιταλικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ Η "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ" 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Είχατε συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο των εκπαιδευτικών ΠΕΑΠ στην αρχή του σχολικού έτους;

1. Είχατε συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο των εκπαιδευτικών ΠΕΑΠ στην αρχή του σχολικού έτους; ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 2 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΑΠ (2010-2011) Το παρόν ερωτηματολόγιο απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς Αγγλικής που διδάσκουν στα 800 ολοήμερα δημοτικά σχολεία. Τα δεδομένα είναι εμπιστευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ MΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ MΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟΥ MΑΘΗΜΑΤΟΣ Ακαδημαϊκό 2017-2018 Έτος: Έναρξη: 01/01/2018 Λήξη: 31/12/2018 I. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πανεπιστήμιο Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φυσική Αγωγή Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: Προσωπική στάση

ΜΕΡΟΣ Β: Προσωπική στάση ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (προπτυχιακό) Αριθμός Ερωτηματολογίου: Παρακαλώ να κυκλώσετε την απάντηση σας ΜΕΡΟΣ Α: Επιλογή Μαθήματος Για να δηλώσω

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες & Εφαρμογές Πληροφορικής Ενότητα 1: Εισαγωγικό Μάθημα

Τεχνολογίες & Εφαρμογές Πληροφορικής Ενότητα 1: Εισαγωγικό Μάθημα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Τεχνολογίες & Εφαρμογές Πληροφορικής Ενότητα 1: Εισαγωγικό Μάθημα Ανδρέας Βέγλης, Αναπληρωτής Καθηγητής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα