Επίπεδα ικανοποίησης ασθενών-χρηστών στα κρατικά Κέντρα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Κύπρο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επίπεδα ικανοποίησης ασθενών-χρηστών στα κρατικά Κέντρα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Κύπρο"

Transcript

1 Copyright Athens Medical Society ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN ORIGINAL PAPER Επίπεδα ικανοποίησης ασθενών-χρηστών στα κρατικά Κέντρα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Κύπρο ΣΚΟΠΟΣ H αποτύπωση της ποιότητας της προσφερόμενης περίθαλψης των κρατικών Κέντρων Υγείας (ΚΥ) της Κύπρου. Η εκτίμηση επιχειρήθηκε μέσω ειδικά σχεδιασμένου ερωτηματολογίου, το οποίο αποσκοπεί στη μέτρηση-εκτίμηση του βαθμού ικανοποίησης των ασθενών-χρηστών των ΚΥ. Εντοπίστηκαν διαφοροποιήσεις και προσδιορίστηκαν παράγοντες που επιδρούσαν στη συνολική ικανοποίηση των χρηστών προκειμένου να τεκμηριωθούν δράσεις και πολιτικές για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Χρησιμοποιήθηκε έγκυρο, δομημένο ερωτηματολόγιο με κλειστού τύπου ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου πραγματοποιήθηκε από τους χρήστες των ΚΥ και με τη χρήση κλειστής κάλπης. Το δείγμα της έρευνας, στρωματοποιημένο κατά επαρχία και ΚΥ, αποτέλεσαν 438 ασθενείς, που επιλέχθηκαν με τυχαία δειγματοληψία από 15 δημόσια ΚΥ της Κύπρου. Η ανάλυση των στοιχείων εφαρμόστηκε με μεθόδους συμπερασματικής και περιγραφικής στατιστικής. Τα στοιχεία επεξεργάστηκαν με το στατιστικό πρόγραμμα Statistical Package for Social Sciences (SPSS), έκδοση 17 και μεθοδολογικά αναπτύχθηκαν τεχνικές περιγραφικής, καθώς και πολυμεταβλητής ανάλυσης. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Το ποσοστό ικανοποίησης για τις περισσότερες παραμέτρους που διερευνήθηκαν στη μελέτη ήταν σχετικά υψηλό (70%). Φάνηκαν σημαντικές διαφοροποιήσεις στο μέσο βαθμό ικανοποίησης μεταξύ των αστικών και των αγροτικών ΚΥ, 84,2% και 66,2%, αντίστοιχα, καθώς και στο βαθμό ικανοποίησης μεταξύ των ΚΥ των διαφόρων επαρχιών, με ποσοστά για τη Λεμεσό 41%, την Αμμόχωστο 71,4%, τη Λάρνακα 73,4%, τη Λευκωσία 75,9% και την Πάφο 100%. Από τις παραμέτρους που διερευνήθηκαν, υψηλό βαθμό ικανοποίησης συγκέντρωσαν τα θέματα που συνδέονται με τους επαγγελματίες υγείας, όπως είναι η ευγένεια, οι γνώσεις, ο χρόνος που αφιέρωσαν στον ασθενή κ.ά. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Τα ΚΥ στην Κύπρο παρουσιάζουν υψηλό δείκτη ικανοποίησης, αλλά και προβλήματα τα οποία περισσότερο συνδέονται με τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας και λιγότερο με την ίδια την ιατρική επίσκεψη και την κλινική εξέταση. Οι ασθενείς στρέφονται σε πρωτοβάθμιες υπηρεσίες αναζητώντας μια σταθερή και προσωπική γνωριμία κυρίως με τον ιατρό τους, γεγονός που παραπέμπει στην αναγκαιότητα υποστήριξης του θεσμού του οικογενειακού ιατρού.... E. Κωνσταντίνου, 1 I. Μητρόπουλος 2 1 Υπουργείο Υγείας, Λευκωσία, Κύπρος 2 Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πάτρας, Πάτρα Level of patient-user satisfaction with the state Primary Health Care Centers in Cyprus Λέξεις ευρετηρίου Abstract at the end of the article Ικανοποίηση ασθενών Κύπρος Ποιότητα Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας Υποβλήθηκε Εγκρίθηκε Η διερεύνηση της γνώμης των ασθενών για τις πτυχές και τις συνιστώσες της φροντίδας υγείας αποτελούν ουσιώδες στοιχείο της διαχείρισης (management) των υπηρεσιών υγείας, το οποίο θα πρέπει να ανταποκρίνεται μεταξύ άλλων και στις προσδοκίες των ασθενών-χρηστών. 1 Σήμερα, η βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών και η ανάπτυξη μηχανισμών και εργαλείων αξιολόγησής της αποτελεί πρωταρχικό στόχο στη διαμόρφωση πολιτικής στον τομέα της υγείας. Η γνώμη των ασθενών είναι ένα χρήσιμο εργαλείο αξιολόγησης της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας. 2,3 Οι περιοδικές μελέτες ικανοποίησης εισάγουν στην πολιτική υγείας και στη διοίκηση τις απόψεις, τις ανάγκες και τις αντιλήψεις των καταναλωτών. 4 Αποτελούν μια μορφή ανατροφοδότησης του συστήματος υγείας από την κοινωνία, που συνδράμει στον εντοπισμό των προβλημάτων και στη λήψη διορθωτικών μέτρων. 5 Τα ευρήματα τέτοιων ερευνών, επειδή βασίζονται σε υποκειμενικές απόψεις,δεν

2 ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 615 αρκούν για την ολοκληρωμένη αξιολόγηση των υπηρεσιών υγείας και πάντοτε πρέπει να συμπληρώνονται με άλλους δείκτες και στοιχεία ικανά να προσδώσουν μια περισσότερο αντικειμενική πολυκριτηριακή προσέγγιση στο ζήτημα. 6 Ειδικά για την Κύπρο, όπου τα τελευταία έτη γίνεται προσπάθεια εισαγωγής στοιχείων αποτελεσματικής διοίκησης στις μονάδες υγείας, οι έρευνες ικανοποίησης, στο βαθμό που λαμβάνονται υπ όψη, μπορεί να έχουν θετικά αποτελέσματα στην ανάπτυξη κουλτούρας-διαχείρισης και στην ενδυνάμωση του ασθενούς μέσα στο σύστημα, που αποτελούν στόχους της σημερινής μεταρρύθμισης του συστήματoς υγείας. 7 Η ικανοποίηση των ασθενών αναφέρεται στο βαθμό στον οποίο δηλώνουν ικανοποιημένοι από την επαφή τους με τους επαγγελματίες υγείας, τη θεραπεία που λαμβάνουν, από τις διαδικασίες και τις παροχές του συστήματος και γενικότερα την εμπειρία τους και από τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας Ο βαθμός ικανοποίησης των ασθενών αποτελεί ένα μέτρο αξιολόγησης των παρεχομένων υπηρεσιών φροντίδας υγείας σχετικά με το βαθμό ανταπόκρισής τους στις ανάγκες και στις προσδοκίες του ασθενούς. 3,4 Η καταγραφή της γνώμης του ασθενούς, η οποία αποτυπώνεται με τη χρήση ερωτηματολογίων, αποκτά όλο και μεγαλύτερη αξία και λαμβάνεται υπ όψη στη διαμόρφωση πολιτικής για τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας. 8 Πρόσφατες μελέτες που διεξήχθησαν στα δημόσια νοσοκομεία της Κύπρου, αξιολόγησαν το βαθμό ικανοποίησης σε επισκέπτες εξωτερικών ιατρείων και σε εσωτερικούς ασθενείς και κατέδειξαν ότι η ευγένεια του προσωπικού και ιδιαίτερα των ιατρών αποτελεί μια από τις σημαντικότερες συνιστώσες της επίσκεψης. 15 Οι ίδιες έρευνες κατέδειξαν ότι παράγοντες που έχουν σχέση με τον ιατρό, όπως είναι ο χρόνος που αφιέρωσε για την εξέταση και οι εξηγήσεις που έδωσε στον ασθενή σχετικά με το νόσημά του, αποτελούν επίσης σημαντικούς παράγοντες για το βαθμό ικανοποίησής τους. 15 Με την παρούσα έρευνα επιχειρείται η επισκόπηση της γνώμης και η μέτρηση του βαθμού ικανοποίησης των χρηστών υπηρεσιών υγείας που παρέχονται στα αγροτικά και στα αστικά ΚΥ της Κύπρου σε παγκύπρια βάση. Η έρευνα εκπονήθηκε με προσωπική συνέντευξη, με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου και με κλειστές ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, το οποίο συμπληρώθηκε από 438 ασθενείς-χρήστες προερχόμενους από 17 ΚΥ αστικού και αγροτικού τύπου σε παγκύπρια βάση. Η επιχειρούμενη ανάλυση επικεντρώθηκε στην εκτίμηση και στη διερεύνηση του βαθμού ικανοποίησης. Κατά την ανάλυση εντοπίστηκαν διαφοροποιήσεις στο βαθμό ικανοποίησης μεταξύ των ΚΥ των διαφόρων επαρχιών, αλλά και μεταξύ αγροτικών και αστικών περιοχών. ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ Ερωτηματολόγιο Ως εργαλείο συλλογής και μέτρησης των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε δομημένο ερωτηματολόγιο, ελεγμένο για την εγκυρότητα και την αξιοπιστία του σε ανάλογες έρευνες στην Ελλάδα. 10 Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 64 ερωτήσεις, κυρίως κλειστού τύπου, με προεπιλεγμένες απαντήσεις σε κλίμακα πέντε διαβαθμίσεων (1=πολύ δυσαρεστημένος, 2=δυσαρεστημένος, 3=ούτε ικανοποιημένος, ούτε δυσαρεστημένος, 4=ικανοποιημένος, 5=πολύ ικανοποιημένος και μια έκτη επιλογή δεν ξέρω/δεν απαντώ), μια ευρέως διαδεδομένη πρακτική για τη μέτρηση και την εξακρίβωση απόψεων από πολλούς επιστήμονες, όπως ψυχολόγους και κοινωνιολόγους σε πολλά ερευνητικά πεδία. 11 Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει ποσοτικές και ποιοτικές ερωτήσεις και διερευνά επτά διαφορετικές διαστάσεις της επίσκεψης. 12,13 Οι περισσότερες από τις ερωτήσεις διερευνούν την αντίληψη, την κρίση ή και την ικανοποίηση του ασθενούς για μια σειρά από παραμέτρους που αφορούν σε οργανωτικά και λειτουργικά στοιχεία του συστήματος, αλλά και της σχέσης που αναπτύσσεται μεταξύ ιατρού-ασθενούς. Οι διαστάσεις αυτές αφορούν στο κλείσιμο του ραντεβού (ερωτήσεις 1 5), στην άφιξη στο ΚΥ (ερωτήσεις 6 11), στην αναμονή για εξέταση (ερωτήσεις 12 18), στο ιατρείο και στην εξέταση από τον ιατρό (ερωτήσεις 19 28), στις εργαστηριακές εξετάσεις (ερωτήσεις 29 40), στη συνολική γνώμη/εκτίμηση του ασθενούς (ερωτήσεις 41 55) και στα δημογραφικά και στα κοινωνικά χαρακτηριστικά των ασθενών (ερωτήσεις 56 64). Έγινε πιλοτική εφαρμογή του ερωτηματολογίου στο ΚΥ Λεμεσού, το Νοέμβριο του 2010, με τη συμπλήρωση 40 ερωτηματολογίων. Σε αυτά συμπεριελήφθη ο δείκτης εσωτερικής συνέπειας (Cronbach α), ο οποίος υπολογίστηκε στο 0,93, δηλαδή σε πολύ υψηλά επίπεδα, γεγονός που υποδηλώνει την πολύ υψηλή εσωτερική συνέπεια του ερωτηματολογίου. Δείγμα και δειγματοληψία Ο πληθυσμός αναφοράς για την επιλογή του δείγματος ήταν όλοι όσοι επισκέπτονταν τα δημόσια ΚΥ. Το δείγμα καθορίστηκε στους 450 ασθενείς, στρωματοποιημένο κατά επαρχία και λαμβάνοντας υπ όψη τον αριθμό των επισκέψεων στα αστικά και στα αγροτικά ΚΥ, για το 2009 (πίν. 1). Για τη σύσταση του δείγματος επιλέχθηκαν ασθενείς από 15 ΚΥ, στο σύνολο των 38 ΚΥ σε όλη την Κύπρο, τα οποία παρουσίαζαν ετήσια >8.000 επισκέψεις. Η λογική αυτή ακολουθήθηκε προκειμένου να αποκλειστούν από την έρευνα ΚΥ με εξαιρετικά περιορισμένη επισκεψιμότητα, κυρίως λόγω της γεωγραφικής θέσης που κατέχουν και τις ιδιαιτερότητες που προκύπτουν στην παροχή υπηρεσιών. 1 Επίσης, από την έρευνα αποκλείστηκαν τα εξωτερικά ιατρεία Γενικής Ιατρικής της πόλης της Πάφου και

3 616 E. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και I. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Πίνακας 1. Αριθμός επισκέψεων ετήσια ανά Κέντρο Υγείας (ΚΥ), γενικό ιατρό, επαρχία και ανά αστικές και αγροτικές περιοχές. Κέντρα Υγείας Τύπος κέντρου Σύνολο επισκέψεων για το έτος 2009 Γενικοί ιατροί έτους 2009 Σύνολο επισκέψεων ανά ιατρό ετήσια Μέσος βαθμός ικανοποίησης Eπαρχία Λευκωσίας Παλαιό Νοσοκομείο Λευκωσίας Αστικό ,13 Άγιος Δομέτιος Αστικό ,76 Στρόβολος Αστικό ,17 Καϊμακλί Αστικό ,10 Λατσιά Αστικό ,14 Δάλι Αγροτικό ,40 Ακάκι Αγροτικό ,26 Λακατάμεια Αγροτικό ,09 Σύνολο ,10 Επαρχία Λεμεσού Παλαιό Νοσοκομείο Λεμεσού Αστικό ,98 Αγρός Αγροτικό ,50 Πλάτρες Αγροτικό ,33 Σύνολο ,97 Επαρχία Λάρνακας ,18 Παλαιό Νοσοκομείo Λάρνακας Αστικό ,07 Κοφίνου Αγροτικό ,81 Σύνολο ,18 Επαρχία Πάφου ,10 Παναγία Αγροτικό ,10 Σύνολο ,10 Επαρχία Αμμοχώστου Ορμήδεια Αγροτικό ,00 Στον πίνακα περιλαμβάνονται τα ΚΥ που συμμετείχαν στην έρευνα. Το ΚΥ Ορμήδειας έχει εξαιρεθεί από την ανάλυση λόγω του γεγονότος ότι ο ιατρός του κέντρου εξετάζει >100 ασθενείς την ημέρα της Αμμοχώστου, λόγω του γεγονότος ότι αυτά στεγάζονται στα οικεία γενικά νοσοκομεία και έχουν διαφορετικό διοικητικό, οργανωτικό και λειτουργικό πλαίσιο. Η επιλογή των ατόμων του δείγματος επιτεύχθηκε με τυχαία δειγματοληψία στις εξόδους των ΚΥ και μετά από την ολοκλήρωση της επίσκεψής τους. Από το δείγμα αποκλείστηκαν παιδιατρικά, οδοντιατρικά και ψυχιατρικά περιστατικά, εφ όσον οι υπηρεσίες αυτές δεν προσφέρονται σε όλα τα ΚΥ, καθώς και χρήστες ηλικίας <18 ετών, αλλά και εκείνοι που δεν μιλούσαν την ελληνική γλώσσα. Τα ερωτηματολόγια ήταν ανώνυμα, συμπληρώνονταν από τους χρήστες των ΚΥ και μετά τη συμπλήρωσή τους τοποθετούνταν σε κλειστό φάκελο και ακολούθως σε κλειστή κάλπη κατά την αποχώρησή τους από τα ΚΥ. Για τη συγκεκριμένη μελέτη επιλέχθηκε η μέθοδος της προσωπικής συνέντευξης γιατί έχει πολύ υψηλότερα ποσοστά ανταπόκρισης απ ό,τι η τηλεφωνική συνέντευξη ή η αποστολή τους μέσω ταχυδρομείου. 13 Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων πραγματοποιήθηκε μεταξύ 15 Δεκεμβρίου 2010 και 15 Φεβρουαρίου Οι συνεργάτες της έρευνας ήταν άγνωστοι στους συμμετέχοντες ασθενείς και τους βοήθησαν να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο. Συνολικά, συλλέχθηκαν 438 ερωτηματολόγια. Στατιστική ανάλυση Μετά από τη συλλογή των στοιχείων άρχισε η ταξινόμηση και η εισαγωγή τους στο πρόγραμμα Statistical Package for Social Sciences (SPSS), έκδοση 17. Ακολούθως, πραγματοποιήθηκε έλεγχος της ακρίβειας των στοιχείων, της λογικότητας των αποτελεσμάτων και η στατιστική ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα στατιστικά κριτήρια. Η επεξεργασία των στοιχείων επιτελέστηκε με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS, έκδοση 17 και περιελάμβανε τα ακόλουθα: (α) Μεθόδους περιγραφικής στατιστικής με υπολογισμό μέτρων κεντρικών τάσεων και διασποράς, (β) μεθόδους συμπερασματικής-

4 ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 617 επαγωγικής στατιστικής για τον έλεγχο υποθέσεων και εκτίμηση διαφοροποιήσεων των απαντήσεων (επίπεδο σημαντικότητας με τιμή p<0,05) μεταξύ των ΚΥ αλλά και διακριτών υποομάδων (target groups) που διαμορφώθηκαν βάσει κοινωνικο-δημογραφικών και άλλων χαρακτηριστικών. Ειδικότερα, δημιουργήθηκαν συγκεντρωτικοί πίνακες συχνοτήτων για τα κοινωνικο-δημογραφικά χαρακτηριστικά των ερωτηθέντων. Για τη συσχέτιση των μεταβλητών επιτελέστηκε στατιστικός έλεγχος x², έλεγχος Τ, ανάλυση διασποράς (ANOVA), καθώς και αντίστοιχοι μη παραμετρικοί έλεγχοι Μann-Whitney U και Kruskal-Wallis H, ανάλογα με τον τύπο των δεδομένων. Όσον αφορά στη χρήση των παραμετρικών δοκιμασιών, έλεγχος Τ και ανάλυση διασποράς, οι οποίες προϋποθέτουν συνεχείς μεταβλητές, σε μια πρόσφατη ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας για το εν λόγω θέμα, οι Jaccard και Wan αποφάνθηκαν ότι ακόμη και σοβαρή παραβίαση της εν λόγω προϋπόθεσης δεν φαίνεται να επηρεάζει δραματικά την τιμή p. 14 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Από την ανάλυση των δεδομένων δεν προέκυψε συσχέτιση μεταξύ φύλου και ικανοποίησης, ούτε όμως και ισχυρή στατιστική συσχέτιση με το εκπαιδευτικό επίπεδο των χρηστών. Σε επίπεδο ηλικίας εμφανίστηκαν κάποιες διαφοροποιήσεις, αφού ο μέσος όρος ικανοποίησης στην ηλικιακή ομάδα των ετών ήταν 3,64 ενώ στην ηλικιακή ομάδα των 65 ετών και άνω ήταν μεγαλύτερος και υπολογίστηκε στο 4,00. Όμως, οι διαφορές αυτές δεν βρέθηκε να είναι στατιστικά σημαντικές. Ασφαλιστικά, 86% του δείγματος ήταν δικαιούχοι κατηγορίας Α* και 5,6% ήταν δικαιούχοι κατηγορίας Β,** ενώ ένα ποσοστό 7% του δείγματος ήταν μη δικαιούχοι των κρατικών υπηρεσιών υγείας και 21% δήλωσαν ιδιωτική ασφάλιση υγείας. Σε επίπεδο ευρημάτων, ένα υψηλό ποσοστό του δείγματος (53%) αξιολόγησε την κατάσταση της υγείας τους ως «καλή» και μόλις το 4,3% ως «κακή». Το 45,7% δήλωσαν ότι έχουν επισκεφθεί το ΚΥ της περιοχής τους >5 φορές το τελευταίο έτος και επί πλέον το 33,2% ότι είχαν επισκεφθεί επίσης τα εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομείου της περιοχής τους >5 φορές τους τελευταίους 12 μήνες. Τέλος, εντοπίστηκε θετική συσχέτιση μεταξύ επιπέδου υγείας και ικανοποίησης. Όσοι δήλωσαν καλή και μέτρια κατάσταση υγείας παρουσίαζαν σημαντικά χαμηλότερα ποσοστά δυσαρέσκειας και, αντίστοιχα, υψηλότερα ποσοστά ικανοποίησης από την επίσκεψή τους στα ΚΥ. Αντίθετα, εκείνοι με κακή κατάσταση υγείας παρουσίαζαν πολύ υψηλά ποσοστά δυσαρέσκειας. Στον πίνακα 1 αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή του * Δικαιούχοι δωρεάν περίθαλψης στις κρατικές υπηρεσίες υγείας ** Δικαιούχοι στις κρατικές υπηρεσίες υγείας με μειωμένα νοσήλια συνολικού δείγματος με βάση τις απαντήσεις που δόθηκαν από τους ασθενείς για το ερώτημα που τους ζητούσε να εκφράσουν δυσαρέσκεια, ικανοποίηση ή ουδετερότητα από την επίσκεψή τους συνολικά στο ΚΥ. Το 70% του δείγματος δήλωσε ικανοποιημένο από την επίσκεψη, το 8,7% δυσαρεστημένο και το 13,7% εξέφρασε ουδετερότητα. Σε μια διαφορετική προσέγγιση, ο μέσος βαθμός ικανοποίησης/ δυσαρέσκειας στο δείγμα ανήλθε στο 3,87 (πίν. 2). Οι τιμές του δείκτη ικανοποίησης/δυσαρέσκειας σε ομαδοποιημένες κατηγορίες ερωτήσεων έδειξαν υψηλό μέσο δείκτη ικανοποίησης για την ευγένεια των επαγγελματιών (4,14), για τα θέματα καθαριότητας (3,93), τη διευθέτηση του ραντεβού για επίσκεψη στα ΚΥ (3,84), καθώς και τα θέματα που αφορούν στις διαγνωστικές εξετάσεις (3,78). Συγκρίσεις-αναλύσεις αποτελεσμάτων μεταξύ των επαρχιών Οι διαφορές ανά επαρχία στη συνολική ικανοποίηση των χρηστών από την επίσκεψή τους στα ΚΥ αποτυπώνονται με το μέσο βαθμό ικανοποίησης/δυσαρέσκειας στο σχετικό ερώτημα, όπου η Λεμεσός με τιμή 2,97 παρουσιάζει τη χειρότερη επίδοση, ενώ η Λάρνακα με 4,18 την καλύτερη. Οι υπόλοιπες επαρχίες βρίσκονται κοντά στα αποτελέσματα της επαρχίας της Λάρνακας, με την Πάφο στο 4,09, τη Λευκωσία στο 4,1 και την Αμμόχωστο στο 4. Οι διαφορές που παρατηρούνται μεταξύ των τεσσάρων επαρχιών είναι στατιστικά σημαντικές (p<0,05). Τα στοιχεία κατά επαρχία έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Σύμφωνα με αυτά, η Λεμεσός παρουσιάζει υπερδιπλάσιους ασθενείς δυσαρεστημένους τόσο σε απόλυτους αριθμούς όσο και σε ποσοστιαία αναλογία σε σύγκριση με τις άλλες τέσσερις επαρχίες. Πιο συγκεκριμένα, τα ποσοστά δυσαρέσκειας στη Λεμεσό φθάνουν το 33%, στη Λευκωσία το 3%, ενώ στην Πάφο, στη Λάρνακα και στην Αμμόχωστο είναι μηδενικά. Αντίστοιχα, τα ποσοστά ικανοποίησης για τη Λεμεσό είναι 41%, για την Αμμόχωστο 71,4%, για τη Λάρνακα 73,4%, για τη Λευκωσία 75,9% και για την Πάφο 100%. Με άλλα λόγια, στη Λεμεσό 1 στους 3 δηλώνει δυσαρεστημένος και μόλις 4 στους 10 εμφανίζονται ικανοποιημένοι. Στον αντίποδα βρίσκεται το Νοσοκομείο Πάφου, με την καλύτερη επίδοση για την ικανοποίηση, που ανέρχεται στο 100% (πίν. 2). Τα ευρήματα για τις ομαδοποιημένες συνιστώσες που αφορούν στη διάσταση της ευγένειας, της καθαριότητας, του ραντεβού, της πρόσβασης, των εργαστηριακών εξετάσεων, κατά επαρχία, βρίσκονται στο ίδιο μήκος κύματος με τα όσα έχουν ήδη επισημανθεί. Πιο συγκεκριμένα, φαίνεται πολύ καλή εικόνα για θέματα ευγένειας του προσωπικού,

5 618 E. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και I. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Πίνακας 2. Ερώτηση 41. Κατανομή απαντήσεων και μέσος βαθμός ικανοποίησης/ δυσαρέσκειας. Λευκωσία Λεμεσός Λάρνακα Πάφος Αμμόχωστος Παγκύπριο n % n % n % n % n % n % Ικανοποίηση , , , , ,3 Ουδέτερος 26 12, , , , ,7 Δυσαρέσκεια 7 3, , ,7 Δεν απάντησαν 19 8,8 8 8,4 4 4, ,3 Σύνολο Μέσος βαθμός Ικανοποίηση/ δυσαρέσκεια 4,10 2,97 4,18 4,09 4,00 3,87 Τιμή p 0,000 0,000 0,003 0,000 Οι τιμές p αναφέρονται στο βαθμό διαφοροποίησης του μέσου όρου στην κάθε πόλη, με τη Λεμεσό ως βάση σύγκρισης «Από την επίσκεψή σας στο Κέντρο Υγείας είστε» στην κλίμακα 1=Πολύ δυσαρεστημένος και 5=Πολύ ικανοποιημένος πρόσβασης, καθαριότητας των ΚΥ της επαρχίας Λευκωσίας, Λάρνακας και Πάφου και χαμηλή επίδοση των ΚΥ της επαρχίας Λεμεσού, ιδιαίτερα στα θέματα ραντεβού και εργαστηριακών εξετάσεων (πίν. 3). Αναλύοντας τις επί μέρους συνιστώσες της επίσκεψης βρέθηκε ότι το πρώτο θέμα, άμεσα συνδεδεμένο με την ποιότητα της επίσκεψης, αφορά στη συμπεριφορά και στις ανθρώπινες σχέσεις του προσωπικού με τον ασθενή και ειδικότερα της σχέσης τους με τον ιατρό (ευγένεια, επαγγελματική κατάρτιση, χρόνο που του αφιέρωσε ο ιατρός για την εξέταση κ.ά.). 14 Σχετικά με το χρόνο που αφιέρωσε ο ιατρός για την εξέταση του ασθενούς, έχει μέση τιμή ικανοποίησης/ δυσαρέσκειας 4,00 και ανά επαρχία η Λάρνακα παρουσιάζει τον υψηλότερο βαθμό ικανοποίησης (4,18), ενώ η Λεμεσός τη χαμηλότερη ικανοποίηση (2,97) με σημαντική στατιστική διαφορά από τη μέση τιμή ικανοποίησης (πίν. 4). Επίσης, ο αριθμός των επισκέψεων ανά ιατρό ετήσια είναι μεγαλύτερος στην επαρχία Λεμεσού και μικρότερος στην επαρχία Πάφου (πίν. 5). Αυτό έχει άμεση συνέπεια, αφού προφανώς επηρεάζει αρνητικά το χρόνο που αφιερώνει ο ιατρός για κάθε ασθενή. Το γεγονός αυτό δικαιολογεί σε μεγάλο βαθμό τη χαμηλή ικανοποίηση στα ΚΥ της επαρχίας Λεμεσού συγκριτικά με την υψηλή ικανοποίηση στα ΚΥ της επαρχίας Πάφου, όπου συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο, δηλαδή λιγότερες επισκέψεις και μεγαλύτερος διαθέσιμος χρόνος ανά επίσκεψη. Τα ευρήματα σχετικά με το χρόνο αναμονής του ασθενούς για εργαστηριακές εξετάσεις κατέδειξαν ότι το υψηλότερο ποσοστό ικανοποίησης, που φθάνει στο απόλυτο μέγεθος του 100%, εντοπίστηκε στην επαρχία Πάφου και το χαμηλότερο στη Λεμεσό, με ποσοστό μόλις 24,7%. Στον αντίποδα, τα υψηλότερα ποσοστά δυσαρεστημένων και πολύ δυσαρεστημένων εντοπίστηκαν στη Λεμεσό με 53,4% και ακολουθούν η Λευκωσία με 13,8%, η Αμμόχωστος με 10,6% και η Λάρνακα με 7,1%. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της επί μέρους ανάλυσης, η Λεμεσός είναι Πίνακας 3. Μέσος βαθμός ικανοποίησης και 95% διάστημα εμπιστοσύνης σε ομαδοποιημένες κατηγορίες ερωτήσεων κατά αστικά/αγροτικά Κέντρα Υγείας. Θέματα Λευκωσία Λεμεσός Λάρνακα Πάφος Αμμόχωστος Συνολικά Ευγένεια (Ερ. 4, 11, 28) 4,35 (4,26 4,45) 3,36 (3,11 3,62) 4,35 (4,24 4,47) 4,16 (3,90 4,42) 4,38 (4,12 4,65) 4,14 (4,05 4,22) Καθαριότητα (Ερ. 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20) 4,13 (4,05 4,21) 3,23 (3,04 3,43) 4,17 (4,05 4,29) 4,08 (3,81 4,35) 3,89 (3,52 4,27) 3,93 (3,86 4,01) Πρόσβαση (Ερ. 7, 8, 9, 10) 3,86 (3,34 4,37) 3,14 (2,90 3,37) 4,00 (3,83 4,18) 3,85 (3,66 4,03) 3,55 (3,08 4,03) 3,72 (3,46 3,97) Ραντεβού (Ερ. 2, 3, 4, 5) 4,02 (3,90 4,14) 3,10 (2,84 3,35) 4,13 (4,00 4,26) 4,02 (3,96 4,09) 4,00 (3,72 4,27) 3,84 (3,75 3,93) Εργαστηριακές εξετάσεις (Ερ. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40) 4,03 (3,92 4,13) 2,83 (2,59 3,07) 4,08 (3,95 4,21) 3,98 (3,83 4,14) 3,95 (3,54 4,35) 3,78 (3,69 3,87) Τιμή p 0,000 0,000 0,000 0,000 Οι τιμές p αναφέρονται στο βαθμό διαφοροποίησης του μέσου όρου στην κάθε πόλη, με τη Λεμεσό ως βάση σύγκρισης

6 ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 619 Πίνακας 4. Μέσος βαθμός ικανοποίησης/δυσαρέσκειας «Από το χρόνο που αφιέρωσε ο ιατρός για να σας εξετάσει είστε». Επαρχία Μέσος όρος Συνολική ικανοποίηση Λευκωσία 4,25 4,09 Λεμεσός 3,26* 2,97 Λάρνακα 4,19 4,18 Πάφος 4,20 4,10 Αμμόχωστος 3,80 4,00 Τιμή p 0,000 0,000 Ο έλεγχος έγινε με τη δοκιμασία ανάλυσης διασποράς (ANOVA) *Στατιστικά σημαντικό Πίνακας 5. Σχέση αριθμού επισκέψεων ανά ιατρό και μέσος βαθμός ικανοποίησης για τα Κέντρα Υγείας που συμμετείχαν στην έρευνα. Επαρχία Σύνολο επισκέψεων (2009) Γενικοί ιατροί (2009) Μέσος όρος επισκέψεων ανά ιατρό (2009) η επαρχία με τον υψηλότερο βαθμό δυσαρέσκειας για το χρόνο αναμονής στην αίθουσα προς εξέταση από τον ιατρό, αλλά και τη χαμηλότερη συνολική ικανοποίηση, με τιμές που ανέρχονται σε 3,26 και 2,97, αντίστοιχα. Οι διαφορές αυτές συγκριτικά με τις άλλες επαρχίες είναι στατιστικά σημαντικές. Αντίθετα, η επαρχία Λευκωσίας έχει τον υψηλότερο βαθμό συνολικής ικανοποίησης με μέσο βαθμό συνολικής ικανοποίησης 4,09 και για το πιο πάνω συγκεκριμένο ερώτημα. Συγκρίσεις αποτελεσμάτων μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών Μέσος βαθμός ικανοποίησης Λευκωσία ,10 Λεμεσός ,97 Λάρνακα ,18 Πάφος ,10 Αμμόχωστος ,00 Αστικά ,74 Αγροτικά ,28 Σε επίπεδο ανάλυσης μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών προκύπτει ότι ο μέσος βαθμός ικανοποίησης παρουσιάζει στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση και πιο συγκεκριμένα ανέρχεται στο 4,29 στις αγροτικές και σε 3,75 στις αστικές περιοχές, αντίστοιχα. Τα ποσοστά συνολικής ικανοποίησης στις αγροτικές περιοχές βρέθηκαν στο 84,3%, ενώ στις αστικές περιοχές στο 66,2%. Στον αντίποδα, στα αστικά ΚΥ τα ποσοστά των δυσαρεστημένων χρηστών είναι 11,2% ενώ στα αγροτικά ΚΥ το ποσοστό αυτό είναι μηδενικό (πίν. 6). Επίσης, οι τιμές του δείκτη ικανοποίησης/ δυσαρέσκειας του ασθενούς είναι υψηλότερες στα αγροτικά απ ό,τι στα αστικά ΚΥ για όλες σχεδόν τις ομαδοποιημένες συνιστώσες που αφορούν σε θέματα ευγένειας του προσωπικού, πρόσβασης, καθαριότητας των ΚΥ, θέματα ραντεβού και εργαστηριακών εξετάσεων και μάλιστα με τις διαφορές να είναι στατιστικά σημαντικές (πίν. 7). Αναλύοντας τις επί μέρους συνιστώσες της επίσκεψης βρέθηκε ότι το πρώτο θέμα, άμεσα συνδεδεμένο με την ποιότητα της επίσκεψης, αφορά στη συμπεριφορά και στις ανθρώπινες σχέσεις του προσωπικού και ειδικότερα στη σχέση τους με τον ιατρό (ευγένεια, επαγγελματική κατάρτιση, χρόνο που του αφιέρωσε ο ιατρός κ.ά.). Σχετικά με το χρόνο που αφιέρωσε ο ιατρός για την εξέταση Πίνακας 6. Κατανομή απαντήσεων και μέσος βαθμός ικανοποίησης στην ερώτηση 41 «Από την επίσκεψή σας στο Κέντρο Υγείας, είστε» στην κλίμακα 1=Πολύ δυσαρεστημένος και 5=Πολύ ικανοποιημένος. Αστικά Αγροτικά n % n % Ικανοποίηση , ,3 Ουδέτερος 49 14, ,2 Δυσαρέσκεια 38 11,2 0 0 Δεν απάντησαν 28 8,2 4 4,1 Σύνολο Μέσος βαθμός ικανοποίησης/ δυσαρέσκειας Τιμή p 0,000 Ο έλεγχος έγινε με τη δοκιμασία κριτήριο t (t-test) *Στατιστικά σημαντικό 3,75* 4,29 Πίνακας 7. Μέσος βαθμός ικανοποίησης και 95% διάστημα εμπιστοσύνης σε ομαδοποιημένες κατηγορίες ερωτήσεων κατά αστικές και αγροτικές περιοχές. Θέματα Αστικά Αγροτικά Ευγένεια (Ερ. 4, 11, 28) 4,04 (3,93 4,14) 4,48 (4,37 4,59) Καθαριότητα (Ερ. 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20) 3,85 (3,77 3,94) 4,22 (4,08 4,36) Πρόσβαση (Ερ. 7, 8, 9, 10) 3,60 (3,27 3,93) 4,12 (3,95 4,28) Ραντεβού (Ερ. 2, 3, 4, 5) 3,74 (3,63 3,85) 4,20 (4,06 4,33) Εργαστηριακές εξετάσεις (Ερ. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40) 3,67 (3,56 3,78) 4,16 (4,03 4,29) Τιμή p 0,002 Ο έλεγχος έγινε με τη δοκιμασία κριτήριο t (t-test) *Στατιστικά σημαντικό

7 620 E. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και I. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ του ασθενούς, εκτιμήθηκε ως μέση τιμή ικανοποίησης/ δυσαρέσκειας 4,00 και επί μέρους τιμές 4,29 και 3,91 στα αγροτικά και στα αστικά ΚΥ, αντίστοιχα. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι ο αριθμός των επισκέψεων ανά ιατρό ετήσια είναι μεγαλύτερος στα αστικά απ ό,τι στα αγροτικά ΚΥ και αυτό δικαιολογεί τη χαμηλότερη ικανοποίηση χρηστών στα αστικά ΚΥ (εικ. 1). Σχετικά με την ικανοποίηση του ασθενούς αναφορικά με την πάροδο του χρόνου από τη στιγμή που χρειάστηκε να κλείσει ραντεβού για εξέταση έως την ημέρα που επισκέφθηκε το ΚΥ, φαίνεται ότι στα αγροτικά ΚΥ το 72,6% των ασθενών-χρηστών είναι από πολύ ικανοποιημένοι μέχρι ικανοποιημένοι, ενώ στα αστικά ΚΥ το ποσοστό αυτό φαίνεται να περιορίζεται στο 53,5%. Οι διαφορές που καταγράφονται εδώ μεταξύ των αστικών και των αγροτικών ΚΥ είναι στατιστικά σημαντικές (τιμή p<0,05). Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσματα ικανοποίησης/δυσαρέσκειας των χρηστών σε σχέση με το χρόνο αναμονής για εξέταση (πίν. 7). Είναι φανερό ότι όσο αυξάνει ο χρόνος αναμονής τόσο μειώνεται ο δείκτης ικανοποίησης, γεγονός που σημαίνει ότι ενισχύεται η δυσαρέσκεια του ασθενούς. Ο βαθμός ικανοποίησης για τη συγκεκριμένη παράμετρο είναι μεγαλύτερος στις αγροτικές απ ό,τι στις αστικές περιοχές και μάλιστα παρουσιάζει στατιστικά σημαντική διαφορά (τιμή p<0,05). Εικόνα 1. Μέσος βαθμός ικανοποίησης και μέσος όρος επισκέψεων ανά ιατρό κατά αστικές και αγροτικές περιοχές. ΣΥΖΗΤΗΣΗ Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας μπορεί να υποστηριχθεί, για τις διαστάσεις που αξιολο- γήθηκαν, ότι οι χρήστες των κρατικών ΚΥ εμφανίζονται ικανοποιημένοι. Διαφορές προέκυψαν από την ανάλυση του ερωτήματος που αφορούσε στη συνολική ικανοποίηση κατά γεωγραφικό επίπεδο (αστικών, αγροτικών και κατά επαρχία περιοχών). Διαστάσεις που σχετίζονταν με τους επαγγελματίες υγείας και ειδικότερα με τη συμπεριφορά και τις ανθρώπινες σχέσεις του προσωπικού (ιατρικό, νοσηλευτικό και βοηθητικό προσωπικό) κατά τη διάρκεια της εξέτασης εμφάνισαν υψηλή βαθμολογία σε όλα τα ΚΥ. Ειδικότερα, όσον αφορά στη συνολική ικανοποίηση των ασθενών-χρηστών (παγκύπριο δείγμα) των ΚΥ, τα αποτελέσματα μπορούν να ερμηνευτούν και να αναγνωστούν με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Καταγράφεται, όπως συνήθως συμβαίνει σε αρκετές έρευνες ικανοποίησης, 16 σχετικά υψηλό ποσοστό ικανοποίησης (70,3%) από την επίσκεψη στο ΚΥ συνολικά, αλλά και ένα όχι αμελητέο ποσοστό (8,7%) που εκφράζει δυσαρέσκεια. Κατά επαρχία, οι περισσότεροι δυσαρεστημένοι εντοπίστηκαν στα ΚΥ της Λεμεσού (32,6%) και οι απόλυτα ικανοποιημένοι στην Πάφο, αν και το δείγμα από την επαρχία Πάφου ήταν σχετικά μικρό. Παρ όλα αυτά, τα ανωτέρω ευρήματα βρίσκονταν σε συμφωνία με άλλες πρόσφατες έρευνες ικανοποίησης, όπου η Λεμεσός εμφανίζεται ως η πλέον δυσαρεστημένη επαρχία στις υπηρεσίες υγείας, ενώ η Πάφος η πλέον ικανοποιημένη. 15 Ο βαθμός ικανοποίησης για το χρόνο που αφιέρωσε ο ιατρός στον ασθενή ήταν σημαντικά υψηλότερος στα αγροτικά απ ό,τι στα αστικά ΚΥ. Στα αστικά ΚΥ, η πληθώρα περιστατικών αλλά και οι ελλείψεις ιατρικού προσωπικού συντελούσαν σε φαινόμενα ηθμού, με αποτέλεσμα την εργασιακή υπερφόρτωση των ιατρών και την αδυναμία αφιέρωσης επαρκούς χρόνου-προσοχής στους ασθενείς τους κατά την εξέταση. Για παράδειγμα, στο σύνολο των ΚΥ που συμμετείχαν στην έρευνα, το ΚΥ του Παλαιού Νοσοκομείου Λεμεσού συγκέντρωσε τη χαμηλότερη βαθμολογία. Χαρακτηριστικά αυτού του ΚΥ είναι ο μικρός αριθμός ιατρών σε σχέση με τον αριθμό ασθενών και επομένως ο μεγάλος αριθμός επισκέψεων ανά ιατρό. Αντίθετα, τα ΚΥ με υψηλό βαθμό συνολικής ικανοποίησης παρουσιάζουν επαρκή αριθμό ιατρών και μειωμένη αναλογία δείκτη ασθενών/ ιατρών, με αποτέλεσμα οι ιατροί να έχουν τη δυνατότητα να αφιερώσουν αρκετό χρόνο και να δώσουν τη δέουσα προσοχή στους ασθενείς τους. Στα αγροτικά ΚΥ, όπου κατά κανόνα εργάζονται μόνο γενικοί ιατροί, εισπράττουν υψηλότερο βαθμό ικανοποίησης. Όμως, δεν πρέπει να παραβλέπεται και το γεγονός της ανυπαρξίας ιδιωτών ιατρών στις συγκεκριμένες περιοχές, με αποτέλεσμα την αδυναμία σύγκρισης και ανταγωνισμού που συμβαίνει στις αστικές περιοχές.

8 ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 621 Οι χρήστες των ΚΥ είναι στην πλειονότητά τους τακτικοί επισκέπτες του ΚΥ της περιοχής τους. Επί πλέον, ένα σημαντικό ποσοστό χρηστών (33,2%) προσφεύγουν και στα εξωτερικά ιατρεία του πλησιέστερου νοσοκομείου με μικρότερη ένταση-συχνότητα. Αυτό αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι η πρόσβαση στο ΚΥ είναι περισσότερο εύκολη και βολική για τους ασθενείς, σε αντίθεση με την επίσκεψη στο νοσοκομείο, για σοβαρότερα περιστατικά και μετά από παραπομπή του γενικού ιατρού του ΚΥ. Βάσει των αποτελεσμάτων της παραγοντικής ανάλυσης, επιβεβαιώνεται το γεγονός ότι η παρέμβαση σε παράγοντες που έχουν σχέση με οργανωτικά και λειτουργικά θέματα (η αναμονή για ραντεβού, για εργαστηριακές εξετάσεις κ.ά.), τα οποία ρυθμίζονται σχετικά πιο εύκολα, μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την ικανοποίηση των ασθενών. Η εφαρμογή του ερωτηματολογίου στα ΚΥ της Κύπρου παρείχε την ευκαιρία να αναδυθούν χρήσιμα συμπεράσματα αναφορικά με τους παράγοντες που επιδρούν στην έως σήμερα χρήση τους από τον πληθυσμό. Παράλληλα, στον τομέα της λειτουργίας κατέδειξε τις κρίσιμες παραμέτρουςσυνιστώσες χρήσης και λειτουργίας οι οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο της ποιοτικής αναβάθμισης των παρεχομένων υπηρεσιών και αποτελούν κυρίαρχους επιδιωκόμενους στόχους στη σύγχρονη πολιτική υγείας. Προοπτικά, ανάλογα ερωτηματολόγια στο γενικό πληθυσμό μπορούν να αποτελέσουν εργαλεία για τη διαχρονική αυτοαξιολόγηση του κάθε ΚΥ, ενώ και σε συνολικό επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας να οριοθετήσουν άξονες για την ορθολογική χρηματοδότησή του και την αποτελεσματικότερη ανακατανομή των διατιθέμενων πόρων. Από την άποψη αυτή, η εφαρμογή σύγχρονων εργαλείων στο χώρο αξιολόγησης της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση ορθολογικού management και λήψης αποφάσεων στον τομέα αποτελεσματικής διαχείρισης και αναπτυξιακού προγραμματισμού τους. ABSTRACT Level of patient-user satisfaction with the state Primary Health Care Centers in Cyprus E. CONSTANTINOU, 1 I. MITROPOULOS 2 1 Ministry of Health, Nicosia, Cyprus, 2 Department of Business Planning and Information Systems, Technological Education Institute of Patras, Patras, Greece Archives of Hellenic Medicine 2012, 29(5): OBJECTIVE To investigate the quality of the medical care provided by the Cyprus state health centers (HC), and specifically to estimate the degree of satisfaction of HC patient-users and to identify factors affecting their overall satisfaction, in order to determine actions and policies needed to improve the quality of the services provided. METHOD A specially designed and validated, structured questionnaire with multiple choice closed questions was used. The questionnaire was completed by HC users, using a closed ballot. A random sample of 438 users of the 15 state HCs of Cyprus was selected, stratified by district and HC. The data were analyzed using methods of deductive and descriptive statistics and multivariate analysis techniques, with the programme Statistical Package for Social Sciences (SPSS) v. 17. RESULTS The satisfaction rate for most parameters investigated in this study was relatively high (70%). A significant difference was observed in average satisfaction between users of urban and rural HC, 84.2% and 66.2%, respectively, and among the various district HCs, with the satisfaction rates being: Limassol 41.0%, Famagusta 71.4%, Larnaca 73.4%, Nicosia 75.9% and Paphos 100%. Of the parameters investigated, a high degree of satisfaction was observed in the issues related to health professionals, such as kindness, knowledge, time spent with the patient, etc. CONCLUSIONS The HCs in Cyprus are characterized by a high index of user satisfaction, although problems relating mainly to organization and functioning and to a lesser degree to the medical consultation and clinical examination were reported. Patients use the primary services in search of a consistent and personal acquaintance with their doctor, which indicates the need for support and strengthening of the institution of the family doctor. Key words: Cyprus, Health centres, Patient satisfaction, Primary Health Care, Quality

9 622 E. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και I. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Βιβλιογραφία 1. FORD RC, FOTTLER MD. Creating customer-focused health care organizations. Health Care Manage Rev 2000, 25: DONABEDIAN A. The quality of care. How can it be assessed? Arch Pathol Lab Med 1997, 121: MITROPOULOS P, MITROPOULOS I, GIANNAKOS I, SISSOURAS A. A biobjective model for the locational planning of hospitals and health centers. Health Care Manag Sci 2006, 9: ΛΕΝΤΖΑΣ Ι, ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Α, ΣΙΟΥΡΟΥΝΗ Ε, ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥ- ΛΟΥ Χ, ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ Γ, ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι. Ικανοποίηση ασθενών-χρηστών Κέντρων Υγείας των Νομών Αχαΐας και Ηλείας. Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 2010, 22: VUORI H. Patient satisfaction an attribute or indicator of the quality of care? Qual Rev Bull 1987, 13: ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ι, ΓΟΥΝΑΡΗΣ Χ, ΣΙΣΣΟΥΡΑΣ Α. Πολυκριτήρια ανάλυση για την αξιολόγηση των Κέντρων Υγείας. Ιατρικά Χρονικά 2004, 27: VASKANTIRAS V, MASTROGIANNIS N, MITROPOULOS P, SISSOURAS A, MITROPOULOS Y. Budget allocation in EU-15 countries operating under tax-financed healthcare systems: Τhe stalemate of the Greek NHS. IJBHR 2009, 3: CURRY AC, KEOGH W, HOGG GM. Promoting a quality of service culture in health care: Review of a Scottish initiative. Health Serv Manage Res 1997, 10: DENISE J, ROCKEWELL P. Patient perceptions of physicians time management behaviors: Satisfaction and expectations. Int Electron J Health Educ 1999, 2: ΑΛΕΤΡΑΣ Β, ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ Φ, ΝΙΑΚΑΣ Δ. Ερωτηματολόγιο μέτρησης της ικανοποίησης των επισκεπτών των εξωτερικών ιατρείων οφθαλμολογικής κλινικής ελληνικού δημόσιου νοσοκομείου. Αρχ Ελλ Ιατρ 2007, 24: BOWLING A. Research methods in health: Investigating health and health services. 2nd ed. Open University Press, Buckingham, BIKKER AP, THOMPSON AG. Predicting and comparing patient satisfaction in four different modes of health care across a nation. Soc Sci Med 2006, 63: WALKER A, RESTUCCIJA J. Obtaining information on patient satisfaction with hospital care: Mail versus telephone. Health Serv Res 1994, 19: JACCARD J, WAN CK. LISREL approaches to interaction effects in multiple regressions. Sage Publications Inc, USA, ΜΑΚΡΗΣ Μ, ΘΕΟΔΩΡΟΥ Μ, MIDDLETON Ν. Επαγγελματική ικανοποίηση ιατρών, στα δημόσια νοσοκομεία της Κύπρου. Αρχ Ελλ Ιατρ 2011, 28: ΑNTΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Λ, ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ, ΣΟΦΙΑΝΟΣ Ε. Παράγοντες που επηρεάζουν το επίπεδο ικανοποίησης των ασθενών. Εμπειρική διερεύνηση στα εφημερεύοντα εξωτερικά ιατρεία του Παθολογικού Τομέα του Νοσοκομείου «Ιπποκράτειο» Θεσσαλονίκης. Επιθεώρηση Υγείας 1991, 50(370) Corresponding author: E. Constantinou, Paphos street, CY-3052 Limassol, Cyprus xxxxxxxxxxxxx

Η επαγγελματική ικανοποίηση στα δημόσια γενικά νοσοκομεία της Κύπρου

Η επαγγελματική ικανοποίηση στα δημόσια γενικά νοσοκομεία της Κύπρου ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2011, 28(2):234-244 Η επαγγελματική ικανοποίηση στα δημόσια γενικά νοσοκομεία της Κύπρου ΣΚΟΠΟΣ Η καταγραφή του επιπέδου επαγγελματικής ικανοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Πολλαπλή σκλήρυνση κατά πλάκας στην Ελλάδα Ανάλυση των ιδίων πληρωμών

Πολλαπλή σκλήρυνση κατά πλάκας στην Ελλάδα Ανάλυση των ιδίων πληρωμών Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 ORIGINAL PAPER Πολλαπλή σκλήρυνση κατά πλάκας στην Ελλάδα Ανάλυση των ιδίων πληρωμών ΣΚΟΠΟΣ Η πολλαπλή

Διαβάστε περισσότερα

Η πληροφοριακή συμπεριφορά και οι πληροφοριακές ανάγκες των ιατρών σε ελληνικό στρατιωτικό νοσοκομείο

Η πληροφοριακή συμπεριφορά και οι πληροφοριακές ανάγκες των ιατρών σε ελληνικό στρατιωτικό νοσοκομείο ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2015, 32(1):66-76 Η πληροφοριακή συμπεριφορά και οι πληροφοριακές ανάγκες των ιατρών σε ελληνικό στρατιωτικό νοσοκομείο ΣΚΟΠΟΣ Διερεύνηση της πληροφοριακής συμπεριφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση της ποιότητας ζωής και το ευρωπαϊκό υγειονομικό μοντέλο

Μέτρηση της ποιότητας ζωής και το ευρωπαϊκό υγειονομικό μοντέλο ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ REVIEW OF BIBLIOGRAPHY ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2007, 24(Συμπλ 1):6-18 Μέτρηση της ποιότητας ζωής και το ευρωπαϊκό υγειονομικό μοντέλο Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικοί Κανονισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Εσωτερικοί Κανονισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εσωτερικοί Κανονισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Καταστατικές Πρόνοιες και Εσωτερικοί Κανονισμοί που αφορούν τη Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τις εκλογές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Σχολικών Εφορειών, τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Η περιφερειακή οργάνωση του ΕΣΥ στην Ελλάδα Σύντομη αναδρομή στις μέχρι σήμερα νομοθετικές παρεμβάσεις

Η περιφερειακή οργάνωση του ΕΣΥ στην Ελλάδα Σύντομη αναδρομή στις μέχρι σήμερα νομοθετικές παρεμβάσεις Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 SPECIAL ARTICLE Η περιφερειακή οργάνωση του ΕΣΥ στην Ελλάδα Σύντομη αναδρομή στις μέχρι σήμερα νομοθετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Προς: Δημάρχους της Χώρας Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2013 Α.Π.:2271. Αγαπητέ κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Προς: Δημάρχους της Χώρας Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2013 Α.Π.:2271. Αγαπητέ κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Προς: Δημάρχους της Χώρας Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2013 Α.Π.:2271 Αγαπητέ κ. Δήμαρχε Σας στέλνω συνημμένη την μελέτη στελέχωσης του δήμου σας,

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογή της κλίμακας καταγραφής στάσεων απέναντι σε ομοφυλόφιλες γυναίκες και άνδρες στην ελληνική γλώσσα

Προσαρμογή της κλίμακας καταγραφής στάσεων απέναντι σε ομοφυλόφιλες γυναίκες και άνδρες στην ελληνική γλώσσα ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2010, 27(5):787-792 Προσαρμογή της κλίμακας καταγραφής στάσεων απέναντι σε ομοφυλόφιλες γυναίκες και άνδρες στην ελληνική γλώσσα ΣΚΟΠΟΣ Η προσαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία διάλεξης

Βασικά σημεία διάλεξης Διάλεξη 3 η Βασικές έννοιες και κατηγορίες κόστους Μέρος Β Δρ. Δημήτρης Μπάλιος_ 2 _Βασικές έννοιες και κατηγορίες κόστους Βασικά σημεία διάλεξης Σταθερό, μεταβλητό και μικτό κόστος. Άμεσο και έμμεσο κόστος.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ. ( Διοικητική Ενημέρωση, τ.51, Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 2009)

Η ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ. ( Διοικητική Ενημέρωση, τ.51, Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 2009) Η ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ( Διοικητική Ενημέρωση, τ.5, Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 009). Η θέσπιση του νέου μέτρου Η σημαντικότερη απόπειρα καινοτομικής δράσης της

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχολογικές αντιδράσεις μαθητών που βίωσαν βομβαρδισμούς καθώς επίσης πολιτικές και στρατιωτικές συγκρούσεις στην Παλαιστίνη

Ψυχολογικές αντιδράσεις μαθητών που βίωσαν βομβαρδισμούς καθώς επίσης πολιτικές και στρατιωτικές συγκρούσεις στην Παλαιστίνη ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2016, 33(1):64-72 Ψυχολογικές αντιδράσεις μαθητών που βίωσαν βομβαρδισμούς καθώς επίσης πολιτικές και στρατιωτικές συγκρούσεις στην Παλαιστίνη ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ 2015 1 Το επιστημονικό περιεχόμενο του παρόντος βιβλίου έχει υποβληθεί σε κριτική ανάγνωση και εγκριθεί με το σύστημα των κριτών. Η κριτική ανάγνωση πραγματοποιήθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολικό σύνδρομο και καρκινογένεση

Μεταβολικό σύνδρομο και καρκινογένεση ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2010, 27(4):622-634 Μεταβολικό σύνδρομο και καρκινογένεση Ο όρος μεταβολικό σύνδρομο περιγράφει τη συσχέτιση μεταξύ παχυσαρκίας και ινσουλινοαντίστασης με την

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,»

ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 183 «για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης για την προστασία της µητρότητας,» Η γενική Συνδιάσκεψη της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που συγκλήθηκε στη Γενεύη από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της οργανωσιακής κουλτούρας των γενικών δημόσιων νοσοκομείων

Διερεύνηση της οργανωσιακής κουλτούρας των γενικών δημόσιων νοσοκομείων Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 ORIGINAL PAPER Διερεύνηση της οργανωσιακής κουλτούρας των γενικών δημόσιων νοσοκομείων ΣΚΟΠΟΣ H καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΣΦΑΛΩΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΝ» ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Αξία καινούργιου: Είναι το ποσό που απαιτείται για την ανακατασκευή του κτιρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Κυριακή 4 Μαρτίου 2012 Α. α) η απάντηση βρίσκεται στη σχολικό βιβλίο: Εισαγωγή των «Ποιημάτων για την Ποίηση», σελίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ολυμπία Καμινιώτη

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση. Ελλάδα

Συνοπτική Παρουσίαση. Ελλάδα Ελλάδα Συνοπτική Παρουσίαση Η θρησκευτική ελευθερία προστατεύεται από το Σύνταγμα και άλλους νόμους και πολιτικές, με κάποιους περιορισμούς. Γενικώς, η κυβέρνηση σεβάστηκε εμπράκτως τη θρησκευτική ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η πρόσφατη οικονομική κρίση έχει δείξει ότι οι χώρες οι οποίες δεν έχουν προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, επηρεάστηκαν περισσότερο. Παράλληλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ A1. Ο συγγραφέας ορίζει το φαινόμενο του ανθρωπισμού στη σύγχρονη εποχή. Αρχικά προσδιορίζει την έννοια της ανθρωπιάς ως συμμετοχής στα προβλήματα των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ''ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥΣ'' ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΛΑΟΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ελλείψεις στο φορολογικό νομοσχέδιο. Σοβαρές ελλείψεις στη νέα μορφή του φορολογικού νομοσχεδίου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ελλείψεις στο φορολογικό νομοσχέδιο. Σοβαρές ελλείψεις στη νέα μορφή του φορολογικού νομοσχεδίου Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης Γραφείο Τύπου Θεσσαλονίκη, 12 Απριλίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ελλείψεις στο φορολογικό νομοσχέδιο Σοβαρές ελλείψεις στη νέα μορφή του φορολογικού νομοσχεδίου διαπιστώνει

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Α. ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Με την υπαγωγή του τομέα και της πολιτικής για την Έρευνα και την Τεχνολογία στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΥΠΔΒΜΘ), το Υπουργείο ανέλαβε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του παιχνιδιού. Περιεχόμενα

Σκοπός του παιχνιδιού. Περιεχόμενα Ένα συνεργατικό παιχνίδι μνήμης για 3 έως 6 παίκτες, 7 ετών και άνω. Ο Τομ σκαρφάλωσε στην κορυφή ενός δέντρου, για να δεί αν μπορούσε να ανακαλύψει κάτι. Κοιτάζοντας προς κάθε μεριά, είδε τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ιπλωµατική Εργασία ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ISSN 1986-2709 Περιοδικόν εκδοθέν εν έτει 2011, περιέχει διηγήσεις ιστοριών Δοξασιών που αφορούσιν το χωρίον της Χλώρακας. Συγγραφέν υπό τού Κυριάκου

ISSN 1986-2709 Περιοδικόν εκδοθέν εν έτει 2011, περιέχει διηγήσεις ιστοριών Δοξασιών που αφορούσιν το χωρίον της Χλώρακας. Συγγραφέν υπό τού Κυριάκου ISSN 1986-2709 Περιοδικόν εκδοθέν εν έτει 2011, περιέχει διηγήσεις ιστοριών Δοξασιών που αφορούσιν το χωρίον της Χλώρακας. Συγγραφέν υπό τού Κυριάκου Ταπακούδη Τύποις Κ. Ταπακούδης Ιστοσελίδα: www.chlorakasefimerida.com

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012.

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012. Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012. Στη Μύρινα, σήμερα στις 4 του μήνα Μαΐου του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

«Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα. Ενδεικτικές απαντήσεις. Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές!

«Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα. Ενδεικτικές απαντήσεις. Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές! «Φιλολογικό» Φροντιστήριο Επαναληπτικό διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα Ενδεικτικές απαντήσεις Περιθωριοποίηση μαθητών από μαθητές! Α. Να συντάξετε την περίληψη του κειμένου που σας δίνεται (λέξεις 100-120).

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΤΣΙΡΙΠΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΣΙΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...1 Εισαγωγή...6 ΜΕΡΟΣ Α ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Πολιτιστικοί φορείς... 3. 1. Πλήθος φορέων... 3. 2. Έδρα... 3. 3. Γεωγραφική κατανομή φορέων... 4. 4. Νομική μορφή... 5. 5. Έτος ίδρυσης...

Α. Πολιτιστικοί φορείς... 3. 1. Πλήθος φορέων... 3. 2. Έδρα... 3. 3. Γεωγραφική κατανομή φορέων... 4. 4. Νομική μορφή... 5. 5. Έτος ίδρυσης... ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 Α. Πολιτιστικοί φορείς... 3 1. Πλήθος φορέων... 3 2. Έδρα... 3 3. Γεωγραφική κατανομή φορέων... 4 4. Νομική μορφή... 5 5. Έτος ίδρυσης... 6 6. Αντικείμενο δραστηριότητας... 7 1 7. Εργαζόμενοι...

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων

Ενότητα 2. Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Ενότητα 2 Γενικά Οργάνωση Ελέγχου (ΙΙ) Φύλλα Εργασίας Εκθέσεις Ελέγχων Φύλλα Εργασίας (Γενικά) Με τον όρο "φύλλα εργασίας" εννοούµε, το σύνολο των φύλλων που περιέχουν όλο το αποδεικτικό υλικό, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Το συνέδριο σας πραγματοποιείται σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για τον τόπο, την οικονομία της χώρας, την κοινωνία και τον κόσμο της εργασίας.

Το συνέδριο σας πραγματοποιείται σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία για τον τόπο, την οικονομία της χώρας, την κοινωνία και τον κόσμο της εργασίας. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. στο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ της Κ.Ε.Δ.Ε. ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 Αγαπητοί Φίλοι, Θέλω εκ μέρους των

Διαβάστε περισσότερα

Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου

Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου Του Σταύρου Ν. PhD Ψυχολόγου Αθλητικού Ψυχολόγου Η σχέση και η αλληλεπίδραση των αθλητών, των προπονητών και των γονιών αποτελεί μια αναπόσπαστη διαδικασία στην αθλητική ανάπτυξη του παιδιού. Η αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

Επαρχιακός Γραμματέας Λ/κας-Αμ/στου ΠΟΑ Αγροτικής

Επαρχιακός Γραμματέας Λ/κας-Αμ/στου ΠΟΑ Αγροτικής Πρόεδρος Αίγλη Παντελάκη Γενική Διευθύντρια Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αντιπρόεδρος Χάρης Ζαννετής Πρώτος Λειτουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Μέλη Χρίστος Κουρτελλάρης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΧΗΜΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΤΑ ΧΗΜΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΑ ΧΗΜΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΩΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Απ. Γκανάς, Α. Ι. Μαρούλης, Κ. Π. Χατζηαντωνίου-Μαρούλη Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Χημείας, E-mail: apm@auth.gr,

Διαβάστε περισσότερα

109(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ 2014 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

109(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ 2014 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ 109(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ 2014 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. 3. Μητρώο. 4. Υποβολή αίτησης. 5. Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ»

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Γενικά...3 2 Θέματα Απασχόλησης...3 3 Σύγκρουση συμφερόντων...4

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση σχετικά με τα επαγγέλματα που επηρεάζονται από την άρση των αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση:

Ανακοίνωση σχετικά με τα επαγγέλματα που επηρεάζονται από την άρση των αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΙΚΗΣ 5-7 10180 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ TΗΛ.: 210-3332551/2 FAX: 210-3332559 e-mail : press@minfin.gr Αθήνα, 22 Μαΐου 2011 Ανακοίνωση σχετικά με τα επαγγέλματα που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα εφαρμοστεί με τα παρακάτω Εργαλεία

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα εφαρμοστεί με τα παρακάτω Εργαλεία ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κρίση υπερχρέωσης και οι πολιτικές δημοσιονομικής προσαρμογής ανέδειξαν τις διαρθρωτικές αδυναμίες της περιφερειακής οικονομίας και προκάλεσαν επιπτώσεις σε σχέση με την οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΤΕΛΑΪΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 29-04-2014

ΧΟΤΕΛΑΪΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 29-04-2014 ΧΟΤΕΛΑΪΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 29-04-2014 Στη Νέα Φιλαδέλφεια, σήμερα στις 29 Απριλίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

Τα Αναβολικά. Τα αναβολικά χωρίζονται στα φυσικά και στα συνθετικά.

Τα Αναβολικά. Τα αναβολικά χωρίζονται στα φυσικά και στα συνθετικά. Τμήμα:Α 3 Ημερομηνία:12.01.2015 Ονοματεπώνυμο:Αντιγόνη Τ. Εργασία Βιολογίας Θέμα:Αναβολικά Τα Αναβολικά Περιλαμβάνουν όλες τις ουσίες που μοιάζουν χημικά με την ανδρική ορμόνη τεστοστερόνη και εμφανίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΑΘΗΝΑ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Δημοκώστα Καλλιόπη ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Ισπικούδης Ιωάννης Πολίζου Ευαγγελία

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Δημοκώστα Καλλιόπη ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Ισπικούδης Ιωάννης Πολίζου Ευαγγελία ΑΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΡΥΜΟ ΒΙΚΟΥ-ΑΩΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Δημοκώστα Καλλιόπη ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: Ισπικούδης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 2. Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής

1. Εισαγωγή. 2. Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής Ενημερωτικό Σημείωμα για το Προσχέδιο Νόμου «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, αναδιάρθρωση των φορολογικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας υπουργείου οικονομικών» 25/1/2011 1. Εισαγωγή Το νέο

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών το Π.Δ 152/2013, του Γιώργου Καλημερίδη

Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών το Π.Δ 152/2013, του Γιώργου Καλημερίδη Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών το Π.Δ 152/2013, του Γιώργου Καλημερίδη Η εισήγηση μου χωρίζεται σε δύο μέρη. Θα κάνω μια μικρή εισαγωγή για την αξιολόγηση γενικά στη σημερινή συγκυρία και με βάση αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Αγγελική Περιστέρη Α 2

ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Αγγελική Περιστέρη Α 2 ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Αγγελική Περιστέρη Α 2 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ Ιρλανδία: Τη νύκτα της παραμονής των Χριστουγέννων όλα τα παράθυρα των σπιτιών που βλέπουν προς το δρόμο, φωτίζονται από ένα αναμμένο κερί, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Από το ξεκίνημά του ο ΤΙΤΑΝ εκφράζει

Από το ξεκίνημά του ο ΤΙΤΑΝ εκφράζει Ένας Τιτανικός θεσμός επιβράβευσης επιτυχιών νέων ανθρώπων Από το ξεκίνημά του ο ΤΙΤΑΝ εκφράζει έμπρακτα και πολύπλευρα το ενδιαφέρον του για τους νέους ανθρώπους, ιδιαίτερα δε για τα παιδιά, κάθε ηλικίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΔΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΩΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΩΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΩΣ Της εδρεύουσας στην Αθήνα, (οδός Μεσογείων αριθμός 15) Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Β ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο Ενότητα 1.3 Η διεπιστημονικότητα στις κοινωνικές επιστήμες ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 1/9 Δεν εξελίσσονται

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σημειώσεις με θέμα «Πιστωτικοί Τίτλοι» Πιστωτικοί τίτλοι καλούνται τα έγγραφα εκείνα με τα οποία αποδεικνύεται τόσο η ύπαρξη της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ Συνεχίζουμε με την με αριθμό 715/45/27-4-2010 Επίκαιρη Ερώτηση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κ. Αλέξη Τσίπρα

Διαβάστε περισσότερα

1 Επιμέλεια: Γράβαλος Βασίλειος, Χρυσανθάκης Ιωάννης

1 Επιμέλεια: Γράβαλος Βασίλειος, Χρυσανθάκης Ιωάννης ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση Μελετών & Εφαρμογών Η Δ/νση Μελετών & Εφαρμογών παραδίδει το 14 ο στατιστικό τεύχος του έτους 2012, που εκπόνησε το. Η διάρθρωσή του γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλοσοφίας ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Υπουργικές αποφάσεις λειτουργίας: Υ.Α. Ζ1/9760/23.12.14 (ΦΕΚ 3591/31.12.14, τ. Β ), Υ.Α. Β7/29073/6.7.06

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1. Εισαγωγή Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η καλλιέργεια ιστορικής σκέψης και η διαμόρφωση ιστορικής συνείδησης. Με τη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας,

Διαβάστε περισσότερα

Η παρακμή του εργατικού κινήματος είναι μια διαδικασία που έχει ήδη διαρκέσει. πολλά χρόνια, τώρα ζούμε τα επεισόδια του τέλους της.

Η παρακμή του εργατικού κινήματος είναι μια διαδικασία που έχει ήδη διαρκέσει. πολλά χρόνια, τώρα ζούμε τα επεισόδια του τέλους της. Η παρακμή του εργατικού κινήματος είναι μια διαδικασία που έχει ήδη διαρκέσει πολλά χρόνια, τώρα ζούμε τα επεισόδια του τέλους της. 1 / 7 Αυτή η διαδικασία, φυσικά, δεν ήταν μια ευθεία πορεία από την ακμή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑ 2 Δ. Προγράμματα Σπουδών Στην ενότητα αυτή το Ίδρυμα καλείται να αναλύσει κριτικά και να αξιολογήσει

Διαβάστε περισσότερα

Δασικά Οικοσυστήματα και Τεχνικά Έργα

Δασικά Οικοσυστήματα και Τεχνικά Έργα Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Δασικά Οικοσυστήματα και Τεχνικά Έργα Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Οκτώβριος 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μείωση των Οδικών Τροχαίων ατυχημάτων κατά 14,3%

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: Οκτώβριος 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μείωση των Οδικών Τροχαίων ατυχημάτων κατά 14,3% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς, 31 Δεκεμβρίου 9 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μείωση των Οδικών Τροχαίων ατυχημάτων κατά 1,3% ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10 / 14-06 - 2011

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10 / 14-06 - 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Κέρκυρα, 14-06 /2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10 / 14-06 - 2011 Στην Κέρκυρα σήμερα 14-06 - 2011 ημέρα Tρίτη και ώρα 18:30, συνεδρίασε, η Οικονομική Επιτροπή,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ: ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ: ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΞΗΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ: ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ: Δ/ΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΥΑΜΒ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΑΡΘΡΟ Σελίδα Κεφάλαιο Α' Αντικείμενο Γενικοί Όροι 1. Αντικείμενο του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ Του Βασίλη Γούναρη 19 1. Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΗΤΤΑΣ ΤΟΥ 1897 21 η ηττα και η συνθηκολογηση οι συνεπειες της ηττας εξελιξεις και

Διαβάστε περισσότερα

ιδάσκοντας Ιστορία στο Γυμνάσιο

ιδάσκοντας Ιστορία στο Γυμνάσιο ιδάσκοντας Ιστορία στο Γυμνάσιο Προτάσεις για την αξιοποίηση του διδακτικού υλικού Έφη Αβδελά Φωτεινή Ασημακοπούλου Τριαντάφυλλος Πετρίδης Θεοδώρα Ρόμπου Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων 2005-2007

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ97 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 30/10/2012 4/1/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Σχέδιο Δράσης για τα Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών

Πρότυπο Σχέδιο Δράσης για τα Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών Πρότυπο Σχέδιο Δράσης για τα Συμβούλια Ένταξης Μεταναστών Δράση 4.1/10 - «Δημιουργία δικτύου συνεργασίας σε τοπικό επίπεδο μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ» 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή...3 2. Το σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

OIKONOMIKEΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

OIKONOMIKEΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Τετραμηνιαία έκδοση του ΚΕΠΕ Τεύχος 19, Οκτώβριος 2012 OIKONOMIKEΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Μακροοικονομική ανάλυση και προβλέψεις Δημόσια οικονομικά Ανθρώπινοι πόροι και

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθ. Τεύχους: 200 Περιεχόμενα

Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθ. Τεύχους: 200 Περιεχόμενα Περιεχόμενα Σχετικά με την εφημερίδα ΔΗΜΟΣΙΟγραφικά... 2 Κατάργηση της υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων... 3 Υπόμνηση της κατάργησης της υποχρέωσης υποβολής πρωτότυπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων...

Διαβάστε περισσότερα

Σε ποιες κατηγορίες μειώνεται η σύνταξη από 1/1/2009 (σε εφαρμογή του Ν.3655/2008)

Σε ποιες κατηγορίες μειώνεται η σύνταξη από 1/1/2009 (σε εφαρμογή του Ν.3655/2008) Σε ποιες κατηγορίες μειώνεται η σύνταξη από 1/1/2009 (σε εφαρμογή του Ν.3655/2008) Μείωση μέχρι 10% θα έχουμε στις νέες συντάξεις από 1/1/2009 στις περιπτώσεις που χορηγείται από τα Ταμεία μειωμένη σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ WATT AND VOLT AE ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΔΡΑ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 116 & ΔΑΒΑΚΗ 1 Τ: 801 700 7080, FAX: 210 3619835 info@watt-volt.gr - www.watt-volt.gr ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο"

Πρόγραμμα Σπουδών για το Νέο Σχολείο 2013 Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Αισθητική Παιδεία για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (αρχική πρόταση β') υπεύθυνος πεδίου: Μένης Θεοδωρίδης ΚΕΝΤΡΟ 0 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

FARM ΝΟΜΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Η ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟ 4015/2011. εκδοση AgroNews.gr

FARM ΝΟΜΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Η ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟ 4015/2011. εκδοση AgroNews.gr Η ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟ 4015/2011 3 ΝΟΜΟΙ FARM ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ επανέρχεται το αφορολόγητο πλεόνασμα διευκολύνονται οι συγχωνεύσεις συμπράξεις, αναγκαστικοί και δασικοί συνεταιρισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Υποψήφιοι Σχολικοί Σύμβουλοι 1986 2005

Υποψήφιοι Σχολικοί Σύμβουλοι 1986 2005 Υποψήφιοι Σχολικοί Σύμβουλοι 1986 25 Για τους /τις εκπαιδευτικούς που υπέβαλαν αίτηση υποψηφιότητας για τη θέση Σχολικού Συμβούλου υπάρχουν μας διατέθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ, για τα έτη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 9.10.2015 L 264/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/1814 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με τη θέσπιση και τη λειτουργία αποθεματικού για

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση των Συλλόγων στην εποχή της κρίσης

Χρηματοδότηση των Συλλόγων στην εποχή της κρίσης Χρηματοδότηση των Συλλόγων στην εποχή της κρίσης Ελίνα Ρέπα Πρόεδρος Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Παιδιών με Χρόνιες Ρευματοπάθειες Μαρία Σταυρακίδου Φυσικοθεραπεύτρια Εξωτερική Συνεργάτης ΠΑΡΚΑ A Παιδιατρική

Διαβάστε περισσότερα

Για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων της ανωτέρω απόφασης, παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες και διευκρινίσεις:

Για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων της ανωτέρω απόφασης, παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες και διευκρινίσεις: ! ΠΟΛ.1024/17.1.2014 Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ 1281/2013(ΦΕΚ 3367Β/31.12.2013) «Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων των αγροτών του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΈΓΓΡΑΦΟ Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε. ΟΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΈΓΓΡΑΦΟ Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε. ΟΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑ 15-01-2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2270 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΈΓΓΡΑΦΟ Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε. ΟΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ Για τα εισοδήματα του 2013, τη φορολογία και τα πρόστιμα του 2014, ισχύουν τα εξής: Καταργείται το

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΖΩΗ» Αθηναϊκό μυθιστόρημα

«ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΖΩΗ» Αθηναϊκό μυθιστόρημα «ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΖΩΗ» Αθηναϊκό μυθιστόρημα Η αθηναιογραφία του Τίμου Μωραϊτίνη δεν εξαντλείται στα «Ρωμαντικά Χρόνια της Αθήνας» (τελευταίο του βιβλίο, 1951) ή στην «Ολόκληρη Ζωή» (το κατ εξοχήν αθηναϊκό μυθιστόρημα,

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη. για τεχνικό πρόγραμμα 2010

Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη. για τεχνικό πρόγραμμα 2010 Τοποθέτηση Δημάρχου Γ. Πατούλη για τεχνικό πρόγραμμα 2010 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι Η διοίκηση του Δήμου φέρνει σήμερα προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Αμαρουσίου για

Διαβάστε περισσότερα

2004-2006: Aύξηση φόρου εισοδήµατος, και µείωση µισθών

2004-2006: Aύξηση φόρου εισοδήµατος, και µείωση µισθών 2004-2006: Aύξηση φόρου εισοδήµατος, και µείωση µισθών Περίληψη Το Υπουργείο Οικονοµικών έχει κατορθώσει να µειώσει τους πραγµατικούς µας µισθούς, συνδυάζοντας την επίδραση των ακολούθων γεγονότων που

Διαβάστε περισσότερα

SPECIAL ARTICLE ... ... Α. Γιανασμίδης, Μ. Τσιαούση

SPECIAL ARTICLE ... ... Α. Γιανασμίδης, Μ. Τσιαούση SPECIAL ARTICLE ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2012, 29(1):106-115 Διαχρονική μελέτη του θεσμικού πλαισίου της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στην Ελλάδα (1980 2008) και η εμπειρία του βρετανικού και του σουηδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ Έργα παιδιών Εμπνευσμένα από το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στη Δημοτική Πινακοθήκη Λεμεσού Πρόγραμμα Ο τόπος μας με την παλέτα των ζωγράφων Τα έργα είναι εμπνευσμένα από

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων

Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων Αιτιολογική έκθεση Στο σχέδιο νόμου "Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας". Προς τη Βουλή των Ελλήνων Α. Επί της Αρχής : Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου προτείνονται

Διαβάστε περισσότερα

Ο αναλφαβητισμός ως σύγχρονο πρόβλημα

Ο αναλφαβητισμός ως σύγχρονο πρόβλημα ΚΕΙΜΕΝΟ 1 ο Ο αναλφαβητισμός ως σύγχρονο πρόβλημα 1 Ο σύγχρονος πολιτισμός, παρ όλη τη διάδοση της εικόνας ως μέσου έκφρασης και πληροφόρησης, παραμένει γραπτός πολιτισμός. Ιδιαίτερα οι νέες τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

«Διερευνώντας την δισκογραφία του μεταπολεμικού τραγουδιού: Η περίπτωση της Μαρινέλλας»

«Διερευνώντας την δισκογραφία του μεταπολεμικού τραγουδιού: Η περίπτωση της Μαρινέλλας» Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ «Διερευνώντας την δισκογραφία του μεταπολεμικού τραγουδιού: Η περίπτωση της Μαρινέλλας» Πτυχιακή εργασία Μυγδαλιά Ανδρονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ Ιωάννινα, Ιούνιος 2014 1 Οι βασικές στοχεύσεις και προτεραιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. επί της 5ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για το οικονομικό έτος 2014

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. επί της 5ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για το οικονομικό έτος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΑΜΑΡΑ 13 ΚΕΡΚΥΡΑ, 49100 Πληρ.: Αικ. Κότση Τηλ.:2661362254

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια

Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια Σοφία Γιουρούκου, Ψυχολόγος Συνθετική Ψυχοθεραπεύτρια Η αντίδραση στο άγχος είναι μία φυσιολογική, ζωτική αντίδραση στην απειλή. Το άγχος είναι ένα συναίσθημα δυσθυμίας που προέρχεται από την υποκειμενική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΜΑΪΟΥ 2015 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων

Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Κεφάλαιο Πέμπτο Εθνοπολιτισμική Ζωή και Εμπειρίες Ελληνικότητας των Ελληνοαυστραλών Εφήβων Στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου εξετάζονται οι κοινές ενδοοικογενειακές δραστηριότητες και η γλωσσική αλληλεπίδραση

Διαβάστε περισσότερα

www.kapalearn.gr e-mail: info@kapalearn.gr ΚΟΡΙΝΘΟΥ 255, ΚΑΝΑΚΑΡΗ 101 ΤΗΛ. 2610 625.360, 2610 624.009, FAX 2610 625.366

www.kapalearn.gr e-mail: info@kapalearn.gr ΚΟΡΙΝΘΟΥ 255, ΚΑΝΑΚΑΡΗ 101 ΤΗΛ. 2610 625.360, 2610 624.009, FAX 2610 625.366 Α. Ο άνθρωπος, όπως υπογραμμίζει ο συγγραφέας, δεν είναι ρυθμιστής του κόσμου, παρά διαχειριστής του. Αυτή την παρεξήγηση, που ίσχυε για αιώνες, θέλησε να διαλύσει ο πανεπιστήμων άνθρωπος της Αναγέννησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3557/159/20-10-2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΔΙΕΚ, ΔΙΕΚ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΣΕΚ. Την Παρασκευή 8-01-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 7 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ Το φορολογικό σύστημα αποτελεί το βασικότερο εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές

Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές Ασυντήρητες και επικίνδυνες οικοδομές Στα τελευταία πέντε χρόνια έχουν καταγραφεί αρκετά περιστατικά πτώσης τμημάτων οικοδομών, κυρίως μπαλκονιών από πολυώροφες οικοδομές και είναι πραγματικά θαύμα το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Α. Να αποδώσετε την περίληψη του κειμένου (100-120 λέξεις)

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Α. Να αποδώσετε την περίληψη του κειμένου (100-120 λέξεις) 16/01/2011 Γ ΕΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α. Να αποδώσετε την περίληψη του κειμένου (100-120 λέξεις) Επιχειρηματολογία με την οποία καταβάλλεται προσπάθεια να αντικρουστούν εισηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ. - Ν.Π.Δ.Δ. ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Π.Σ.Ε.Υ.-Ν.Π.Δ.Δ. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 2015 1 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.2. Υλοτομία και προσδιορισμός ποσοτήτων υπολειμμάτων.

Δράση 1.2. Υλοτομία και προσδιορισμός ποσοτήτων υπολειμμάτων. 1 η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 1 η φάση έργου (Περίοδος 25 Μαϊου έως 30 Σεπτεμβρίου 2014) Στη πρώτη φάση του έργου υλοποιήθηκαν τα παρακάτω: 1 ο Πακέτο εργασίας (Προσδιορισμός είδους και ποσοτήτων υπολειμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό εργαλείο. για την ταυτοποίηση πρώτου επιπέδου των θυμάτων παράνομης διακίνησης και εμπορίας. τη σεξουαλική εκμετάλλευση

Πρακτικό εργαλείο. για την ταυτοποίηση πρώτου επιπέδου των θυμάτων παράνομης διακίνησης και εμπορίας. τη σεξουαλική εκμετάλλευση Πρακτικό εργαλείο για την ταυτοποίηση πρώτου επιπέδου των θυμάτων παράνομης διακίνησης και εμπορίας με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση Ιούνιος 2013 Στα πλαίσια της επαγγελματικής σας ιδιότητας ενδέχεται

Διαβάστε περισσότερα