Απασχόληση - Ανεργία. Απασχόληση / Εργατικό Δυναµικό

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Απασχόληση - Ανεργία. Απασχόληση / Εργατικό Δυναµικό"

Transcript

1

2 Απασχόληση - Ανεργία Η ελληνική οικονοµία παρουσίασε ελαφρά ανάκαµψη τα δύο τελευταία έτη, µετά από µια µακρά περίοδο ύφεσης. Το ΑΕΠ της χώρας κινήθηκε σε χαµηλή αλλά θετική τροχιά, καθώς, σύµφωνα µε τις πρώτες εκτιµήσεις, το 218 αυξήθηκε κατά 1,9%, ενώ το 217 ο ετήσιος ρυθµός µεταβολής ήταν 1,5%. Η ελαφρά αυτή ανοδική τάση συνεχίστηκε και το πρώτο τρίµηνο του 219, καθώς το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,3% σε σχέση µε το πρώτο τρίµηνο του 218. Η σηµαντική συρρίκνωση του ΑΕΠ, κατά την περίοδο της πρόσφατης οικονοµικής κρίσης, έπληξε σε µεγάλο βαθµό την αγορά εργασίας, καθώς προκάλεσε σηµαντικές απώλειες στην απασχόληση και «εκτίναξε» την ανεργία σε υψηλά επίπεδα. Ωστόσο, από το 214 και µετά, καταγράφεται αύξηση της απασχόλησης και περιορισµός της ανεργίας, µε αργούς όµως ρυθµούς. Στην ανάλυση που ακολουθεί επιχειρείται να δοθεί µια σαφής εικόνα των εξελίξεων και τάσεων σχετικά µε την απασχόληση και ιδιαίτερα µε την εξέλιξη της ανεργίας στην παρούσα φάση, όπως αυτή διαµορφώνεται από την οικονοµική συγκυρία. Απασχόληση / Εργατικό υναµικό Εξελίξεις το 218 Η τάση ανάκαµψης της απασχόλησης, που αρχικά εµφανίστηκε το 214, συνεχίστηκε και την επόµενη τετραετία ( ). Όπως φαίνεται από τα στοιχεία των τριµηνιαίων Ερευνών Εργατικού υναµικού της ΕΛ.ΣΤΑΤ. (Ελληνική Στατιστική Αρχή), η ανάκαµψη της απασχόλησης επικράτησε και το 218. Ειδικότερα, κατά το τρίµηνο του 218 η απασχόληση κατέγραψε αύξηση 2,6% σε ετήσια βάση (σύγκριση µε το τρίµηνο του 217), ενώ σε σχέση µε το αµέσως προηγούµενο τρίµηνο, οι απασχολούµενοι µειώθηκαν κατά 1,6% (λόγω και της εποχικότητας στην απασχόληση π.χ. στον τουρισµό). Ο αριθµός των απασχολουµένων στα τέλη του 218 ανήλθε σε 3.833,7 χιλ. άτοµα (διάγραµµα 1). Ο µέσος αριθµός των απασχολουµένων αυξήθηκε κατά 2,% το 218, έναντι αύξησης 2,2% το 217 και 1,7% το 216. Από το Β τρίµηνο του 214 οι µεταβολές στην απασχόληση ήταν συνεχώς θετικές (προσθήκη θέσεων εργασίας - διάγραµµα 3). Ωστόσο, παρά την ανάκαµψη αυτή, η διαφορά σε σχέση µε τα «προ κρίσης» επίπεδα απασχόλησης παραµένει σηµαντική. Αναφορικά µε τη σύνθεση του εργατικού δυναµικού, οι απασχολούµενοι το τρίµηνο του 218 αντιστοιχούν στο 42% του πληθυσµού εργάσιµης ηλικίας (πίνακας 1). Στα τέλη του 218, από το σύνολο των απασχολούµενων, οι άνδρες κάλυψαν το 58,7 %, ενώ οι γυναίκες το 41,3%. Σταµατίνα Παντελαίου Director Economic Research & Sectorial Studies ICP Α.Ε. Ανάλυση της Αγοράς Εργασίας στην Ελλάδα Ελένη εµερτζή Senior Manager Economic Research & Sectorial Studies ICP Α.Ε. Επίσης, οι µισθωτοί καλύπτουν το 66,8% του συνόλου των απασχολουµένων, οι αυτοαπασχολούµενοι γενικά το 29,7%, ενώ το υπόλοιπο αφορά σε µέλη οικογενειακών επιχειρήσεων (ως βοηθητικό προσωπικό). Όσον αφορά στις µεταβολές µε βάση το φύλο των απασχολουµένων, παρατηρείται ότι στις γυναίκες, µετά τη µείωση που παρουσιάστηκε στην απασχόληση το τρίµηνο του 216, σηµειώθηκε αύξηση καθ όλη τη διετία , το δε τρίµηνο του τελευταίου έτους η αύξηση ανήλθε σε 31,1 χιλ. άτοµα (πίνακας 2). Στην πλευρά των ανδρών παρατηρείται σταθερά θετική µεταβολή από το Β τρίµηνο του 215 και µετά. Το τρίµηνο του 218 η αύξηση των απασχολουµένων ανήλθε σε 66,3 χιλ. άτοµα. Το ποσοστό της µερικής απασχόλησης διευρύνθηκε σηµαντικά τα τελευταία χρόνια. Από την έρευνα της ΕΛ.ΣΤΑΤ. προκύπτει ότι συνολικά η µερική απασχόληση κάλυψε το 9,2% της συνολικής το τρίµηνο του 218, έναντι ποσοστού 7,3% το τρίµηνο του 212 (διάγραµµα 4). Επίσης, εάν εστιάσουµε µόνο στις νέες προσλήψεις (βάσει στοιχείων του πληροφοριακού συστήµατος ΕΡΑΝΗ), προκύπτει ότι κατά το 218 το 54,3% των νέων προσλήψεων αφορά σε συµβάσεις µερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης, ενώ οι προσλήψεις µισθωτών µε σχέση πλήρους απασχόλησης µειοψηφούν (καλύπτουν το 45,7% του συνόλου). Συνεπώς, παρατηρείται µία ριζική αλλαγή στην αγορά εργασίας, καθώς ναι µεν σηµειώθηκε ανάκαµψη της απασχόλησης την τελευταία πενταετία, ωστόσο οι εργοδότες κατά κύριο λόγο προσλαµβάνουν προσωπικό µε σχέση µερικής ή εκ περιτροπής απασχόληση. 2

3 Απασχόληση Περαιτέρω, το ετήσιο ισοζύγιο των ροών µισθωτής απασχόλησης (προσλήψεις-αποχωρήσεις, βάσει του πληροφοριακού συστήµατος ΕΡΑΝΗ) ήταν θετικό για το 218, µε 141, χιλ. νέες θέσεις εργασίας, χαµηλότερο όµως του αντίστοιχου ισοζυγίου του έτους 217 κατά θέσεις εργασίας. Το ποσοστό των προσωρινά απασχολουµένων (ως προς το σύνολο των µισθωτών) το τρίµηνο του 217 ήταν 13,1%, ενώ στο ' τρίµηνο του 218 άγγιξε το 12,7%, για να περιοριστεί σε 1,6% στα τέλη του έτους (διάγραµµα 5). Η προσωρινή εργασία παρουσιάζει έντονη εποχικότητα, µε σηµαντική αύξησή της το δεύτερο και τρίτο τρίµηνο κάθε έτους, προφανώς λόγω αυξηµένης ζήτησης από τον ευρύτερο κλάδο του τουρισµού. Εξετάζοντας τις µεταβολές της απασχόλησης ανά µορφωτικό επίπεδο, επιβεβαιώνεται ξεκάθαρα ότι η κρίση έπληξε µε ιδιαίτερη σφοδρότητα τους εργαζόµενους χαµηλού µορφωτικού επιπέδου. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η µόνη κατηγορία, που κατέγραψε συνεχή πτώση την περίοδο , ενώ µόνο το τελευταίο έτος (το τρίµηνο) παρουσίασε ελαφρά αύξηση, ήταν οι εργαζόµενοι µε απολυτήριο ηµοτικού. Η συγκεκριµένη κατηγορία κατέγραψε σωρευτική µείωση της απασχόλησης κατά 49% την περίοδο Σηµαντική αύξηση της απασχόλησης (35,5 χιλ. άτοµα στα τέλη του 218) αφορά σε κατόχους πτυχίου ανώτερης τεχνικήςεπαγγελµατικής εκπαίδευσης, κατηγορία όπου σηµειώνεται διαρκώς αύξηση της απασχόλησης τα τελευταία πέντε (5) χρόνια. Ακολουθούν οι κάτοχοι διδακτορικού ή µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (35,4 χιλ. άτοµα). Επίσης, η µεταβολή της απασχόλησης ήταν θετική το 218 για τους πτυχιούχους Α.Ε.Ι., καθώς και τους κατόχους απολυτηρίου Μέσης Εκπαίδευσης. ια τους κατόχους απολυτηρίου υµνασίου η εξέλιξη της απασχόλησης το 218 ήταν ελαφρώς αρνητική (πίνακας 5). Τέλος, αναφορικά µε τις µεταβολές της απασχόλησης σε κλαδικό επίπεδο (πίνακας 6), σηµαντικές αυξήσεις κατά τη διάρκεια του έτους παρουσίασαν κυρίως ορισµένοι κλάδοι του Τριτογενούς τοµέα καθώς και ο αγροτικός τοµέας. Με βάση τα δεδοµένα ολόκληρου του 218 (µ.ό. 4 τριµήνων) M.O. Απασχολουµένων ανά Έτος χιλ. άτοµα 3.61, , , , εντονότερη αύξηση καταγράφεται στον κλάδο «εωργία- ασοκοµία και Αλιεία» (κατά 16,3 χιλ. άτοµα), στις «ραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύµατος και εστίασης» (κατά 11 χιλ. άτοµα) και στις «ραστηριότητες ανθρώπινης υγείας και κοινωνικής µέριµνας» (11 χιλ. άτοµα). Σηµαντική αύξηση παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια ο κλάδος «ραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύµατος και εστίασης». Ο συγκεκριµένος κλάδος παρουσιάζει από τις υψηλότερες αυξήσεις στην απασχόληση από το 214 και µετά, γεγονός που συνάδει και µε την εντυπωσιακή άνοδο της τουριστικής κίνησης προς τη χώρα µας. Αντίθετα, η δυσµενέστερη εικόνα σηµειώθηκε (το 218) στους κλάδους «ραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών» και «Χρηµατοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες». Χαρακτηριστικό είναι ότι, το 218 στο σύνολο της αγοράς εργασίας, 13 από τους συνολικά 21 ευρύτερους κλάδους της οικονοµίας παρουσίασαν αύξηση της απασχόλησης το ' τρίµηνο του 218, έναντι 11 κλάδων το 217. Εξελίξεις το Α' Τρίµηνο του 219 Η θετική εικόνα που καταγράφηκε την περίοδο συνεχίζεται και το τρέχον έτος. Βάσει των στοιχείων της τελευταίας έρευνας εργατικού δυναµικού της ΕΛ.ΣΤΑΤ., για το Α' τρίµηνο του 219 προκύπτουν τα εξής: l Η απασχόληση στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 2,4% συγκριτικά µε το Α' τρίµηνο του 218. Ο αριθµός των απασχολουµένων διαµορφώθηκε σε 3.814, χιλ. άτοµα, προκύπτει δηλαδή προσθήκη 9,2 χιλ. νέων θέσεων εργασίας (συγκριτικά µε το Α τρίµηνο του 218). l Οι πρόσφατες αλλαγές είχαν ως αποτέλεσµα την περαιτέρω βελτίωση του λόγου «άνεργοι / απασχολούµενοι», µε τον δείκτη να περιορίζεται πλέον σε 23,8% (από 26,9% το Α' τρίµηνο του 218). l Το ποσοστό των µισθωτών εκτιµάται σε 67,% επί των συνολικά απασχολούµενων, µε τον δείκτη αυτό να παραµένει σε αρκετά χαµηλότερα επίπεδα από τον µέσο όρο της Ε.Ε., όπου οι µισθωτοί αντιστοιχούν σε 84% περίπου του συνόλου των απασχολουµένων. l Το ποσοστό µερικής απασχόλησης κάλυψε το 9,2% της συνολικής. Επίσης, το ποσοστό προσωρινής απασχόλησης κάλυψε το 1,2% της συνολικής, στο Α τρίµηνο του 219. l Βέβαια, εάν εστιάσουµε στις νέες προσλήψεις (αναγγελίες προσλήψεων που καταγράφει το σύστηµα ΕΡΑΝΗ), επιβεβαιώνεται το γεγονός ότι η πλειοψηφία σχεδόν των νέων προσλήψεων αφορά σε συµβάσεις µερικής και εκ περιτροπής απασχόλησης

4 Απασχόληση 3.9 ιάγραµµα 1 Εξέλιξη του αριθµού των απασχολουµένων ( /Α τρίµηνο) χιλ. άτοµα Β Β Β Β Β ιάγραµµα 2 Κατανοµή του πληθυσµού εργάσιµης ηλικίας κατά το Α Τρίµηνο του 219 Απασχολούµενοι 42% Μη οικονοµικά ενεργοί 48% Εργατικό δυναµικό 52% Άνεργοι 1% ιάγραµµα 3 Ετήσιες Μεταβολές απασχόλησης και εργατικού δυναµικού ( /Α τρίµηνο) χιλ. άτοµα Απασχόληση Εργατικό δυναµικό Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Έρευνα Εργατικού υναμικού 4

5 Απασχόληση ιάγραµµα 4 Ποσοστό (%) µερικής απασχόλησης στο σύνολο ( /Α τρίµηνο) 11,% 1,% 9,% 9, , 9,8 1,5 9, ,2 % 8,% 7,% 6,% 5,% ιάγραµµα 5 Ποσοστό % προσωρινής απασχόλησης στο σύνολο ( /Α τρίµηνο) 14,% ,% 12,% % 11,% 1,% 1,8 1,6 9,4 9,3 1,2 9,% 8,% Πίνακας 1 Πληθυσµός της Ελλάδας και κατάσταση απασχόλησης (217/ - 219/Α τρίµηνο) 217 σε χιλ. άτοµα 218 Πληθυσµός Εργατικό Απασχο- Άνεργοι Μη Πληθυσµός Εργατικό Απασχο- Άνεργοι Μη εργάσιµης υναµικό λούµενοι οικονοµικά τρίµηνα εργάσιµης υναµικό λούµενοι οικονοµικά ηλικίας ενεργοί ηλικίας ενεργοί 9.19, , 3.659, , , , 4.725, 3.723,8 1.1, , ,4 4.88, 3.791,4 1.16, ,4 Β 9.144, ,4 3.86,4 96, 4.378, , , ,7 97, , , , ,2 871, , , , ,3 1.6,8 4.42, , , ,7 881, ,6 Α τρίµηνο 219 Πληθυσµός Εργατικό υναµικό Απασχολούµενοι Άνεργοι Μη εργάσιµης ηλικίας οικονοµικά ενεργοί 9.117, , , 97, ,2 Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Έρευνα Εργατικού υναμικού 5

6 Απασχόληση Πίνακας 2 Ετήσιες µεταβολές απασχόλησης ανά φύλο & οµάδες ηλικιών ( /Α τρίµηνο) (Μεταβολές: σε χιλ. άτοµα) τ ρ ί µ η ν ο Β Β Σύνολο 53 88, ,7 64,5 69, 7,5 97,4 9, ,1 2,2-2,8 2,1 -,3-1,1, -,3, ,2 15,8 1,6-2,7-4,6 1,5-4,4 -,1 -, ,6-12,3-1,3-12,2 2,6 9,8 11,9 14,3 13, ,1-4,1 1,4 23,9 5,5 -,8-13,2-7,7-16, , , ,3 53,1 68,6 84,4 85, ,2 6,2 7,7 8,6 7,1 6,4 7,7 6,9 6,4 Άνδρες 31, ,6 64,3 59,3 56,8 47,6 66,3 36, ,9 2,1-1,1 1,3,2 -,5,9 -,4, ,3 7 6,8-1,9-1,7,9-3,1 3,8-3, ,8-13,8-7,8-14,6-4,9 1,5 2,5 5,8 7, ,2 -,7 2,7 14,6 1,4 1,7 3,5,8-18, ,7 46,5 57,9 57,8 49,1 37,4 37,2 5,1 44, ,1 4 6,1 7,1 6, 6,7 6,6 6,2 5,6 υναίκες 21 43,8 22,4 23,5 5,3 12,2 22,9 31,1 54, 15-19,2-1,8,8 -,6 -,5 -,9,1, ,9 8,8 3,7 -,8-2,9,6-1,2-3,9 3, ,7 1,5 6,5 2,4 7,5 8,3 9,4 8,5 6, ,8-3,4 7,7 9,2-5, -11,5-16,7-8,5 2, ,4 34,6 4,5 1,2 5,2 15,7 31,4 34,2 41,3 65 +,1 2,2 1,6 1,6 1,1 -,3 1,1,6,8 Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Έρευνα Εργατικού υναμικού 6

7 Απασχόληση Πίνακας 3 Ετήσιες µεταβολές πλήρους - µερικής απασχόλησης, ανά τρίµηνο ( /Α τρίµηνο) (Μεταβολές: σε χιλ. άτοµα) τ ρ ί µ η ν ο Β Β Σύνολο 53, 88,8 87, 87,7 64,5 69, 7,5 97,4 9,2 Πλήρης Απασχόληση 19,5 78,8 87,7 15,7 92,2 8,8 94,5 1,8 95,9 Μερική Απασχόληση 33,5 1, -,7-17,9-27,8-11,8-24, -3,5-5,5 Πίνακας 4 Ετήσιες µεταβολές απασχόλησης, ανά θέση στο επάγγελµα ( /Α τρίµηνο) (Μεταβολές: σε χιλ. άτοµα) Κατηγορία Β Β Αυτοαπασχολούµενος µε προσωπικό -,1 1,9-2,3 11, 19,9 16,1 21,9 11,1 7,1 Αυτοαπασχολούµενος χωρίς προσωπικό 27, 14,6 2,9 17,1-5,6-3,1-13,9-4,4-7,9 Μισθωτός (µε µισθό ή ηµεροµίσθιο) 22,8 64,8 64,8 59,3 48,5 65,4 74,4 1,3 111,7 Βοηθός στην οικογ. επιχείρηση 3,2 7,5 3,7,4 1,8-9,4-11,9-9,6-2,8 Σύνολο 53, 88,8 87, 87,7 64,5 69, 7,5 97,4 9,2 Επίπεδο Εκπαίδευσης Πίνακας 5 Ετήσιες µεταβολές απασχόλησης ανά επίπεδο εκπαίδευσης ( /Α τρίµηνο) (Μεταβολές: σε χιλ. άτοµα) τ ρ ί µ η ν ο 219 τ ρ ί µ η ν ο Β Β ιδακτορικό ή Μεταπτυχιακός τίτλος 12,9 23 6,4 16,5 28,8 31,1 44,2 35,4 165,9 Πτυχίο Ανωτ. Σχολών 17,8 33,4 33,4 17,1-2,8-9 -5,1 1,7-14,4 Πτυχίο Ανώτερ. Τεχν. Επαγγελ. Εκπαίδευσης 34,3 21,6 36,4 38,5 49,2 5,1 35,5 35,5 9,3 Απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης 19,2 32,3 28,8 21, , ,2 21,4 Απολυτήριο υµνασίου 7,6 13,9,4 1,4-12,6-14,8-17,9-4,1 5,5 Απολυτήριο ηµοτικού -38, ,4-8,4-9,5-3,8-1,8 7,1-7,6 Μερικές τάξεις ηµοτικού,5 1,1,9 1,4,1 -,3-1 -2,1,6 εν πήγε καθόλου σχολείο -1,3-1,7-1,8 -,7-1,5 -,8-1,5-3,1 -,6 Σύνολο 53, 88, ,7 64,5 69 7,5 97,4 9,2 Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Έρευνα Εργατικού υναμικού 7

8 Απασχόληση Κλάδοι Οικονοµικής ραστηριότητας Πίνακας 6 Ετήσιες µεταβολές της απασχόλησης σε κλαδικό επίπεδο ( /Α τρίµηνο) τ ρ ί µ η ν ο Πρωτογενής Τοµέας Β Β εωργία, ασοκοµία και Αλιεία 5,6-14,2-4,2 8,1 14,7 15,5 2,3 14,5,5 ευτερογενής Τοµέας Ορυχεία και Λατοµεία -1,2 -,9-2,7-1,1-1,3-1,6,2 -,1,7 Μεταποίηση 1,9 1,1 6,3 14,9 2,6 -,5,1-4 11,3 Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, φυσικού αερίου, κλπ. 2,1 1,8 5,6 2,7 1,2,4-3,7 -,6-3,4 Παροχή νερού, επεξεργασία λυµάτων, διαχείριση αποβλήτων κλπ. 3,3 4,3 2,8 5,3 5,1 4,9 6,4 3,5,7 Κατασκευές 2, -5,6 1,1 2,2 2,6 2,2-5,2 9,7-4,7 Τριτογενής Τοµέας Χονδρικό και λιανικό εµπόριο, επισκευή µηχανοκίνητων οχηµάτων και µοτοσικλετών 6, 33,6 21,8 23,8 1,2 6,2 19,8 1,1 5 Μεταφορά και αποθήκευση 3,8 7,9-2,8 4,3,7-5,7-3,9-5,4 11,1 ραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύµατος και εστίασης,5 23,3 17,7-3,4-1,6 7,7 12,4 25,5 2,2 Ενηµέρωση και επικοινωνία 6,4 7,7 3,6 7,2 8,2 1,3 1,8 9,5 14,7 Χρηµατοπιστωτικές και ασφαλιστ. δραστηριότητες 1,4,7-1,7-6,6-4,9-8,4-5 -2,3-5,3 ιαχείριση ακίνητης περιουσίας -2,1-2,1-2,1 -,4 -,2,7 2,8,9 1,8 Επαγγελµατικές, επιστηµ. και τεχνικές δραστηριότητες -11,4 9,8 3,7 1,3 8,5 1,7 8,2 11,3 11,5 ιοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες 6,6 1,1 1,9-2,5 -, ,7 1,1 ηµόσια διοίκηση και άµυνα. Υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 9,8 -,7-3,3-8,5,9-1,6 4,9 2,1 12,3 Εκπαίδευση 5,6-6,2 6, -2,6-11,1 12,5 1,7 17,6 2,2 ραστηριότητες ανθρώπινης υγείας και κοινωνικής µέριµνας 8,1 6,9 14,5 23,2 24, 19,5 1,4-1 -,9 Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία 2,9 7,1 3,2-1,5,3-3,2 -,6 3,1,9 Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών -,3 9,4 12,8 17,8 9, 7,6 1,3-3,4-1,9 ραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών -5,5-3,6-5,8-5,4-3,8-6,8-5,1-4,9-6,7 ραστηριότητες ετερόδικων οργανισµών και φορέων -1,5-1,3 -,3 -,2 -,2,5,8,6 1,3 Σύνολο 53, 88,8 87, 87,7 64,5 69 7,5 97,4 9,2 Μεταβολές: σε χιλ. άτοµα Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Έρευνα Εργατικού υναμικού 8

9 Ανεργία Ανεργία Εξελίξεις το 218 Οι εξελίξεις στην αγορά εργασίας παρέµειναν θετικές και το 218, µε τον αριθµό των ανέργων να βαίνει µειούµενος την τελευταία πενταετία. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., το Τρίµηνο του 218 ο αριθµός των ανέργων περιορίστηκε και πάλι, σε 881,1 χιλ. άτοµα, µειωµένος κατά 12,5% σε ετήσια βάση. Ο ρυθµός µείωσης της ανεργίας το 218 ήταν ο υψηλότερος της τελευταίας πενταετίας (217: -1,4%, 216:-4,3%, 215: -5,7%, 214: -6,8%). Συγκριτικά µε το αµέσως προηγούµενο τρίµηνο του 218 ( ), ο αριθµός των ανέργων ήταν αυξηµένος οριακά κατά 1,1%, γεγονός που απορρέει από την εποχικότητα στην αγορά εργασίας. Το ποσοστό ανεργίας υποχώρησε σε 18,7% στο Τρίµηνο του 218, από 21,2% στα τέλη του 217 (διάγραµµα 6). Ωστόσο, το ποσοστό ανεργίας των γυναικών είναι σηµαντικά υψηλότερο (κατά 9, ποσοστιαίες µονάδες) σε σύγκριση µε αυτό των ανδρών. Συγκεκριµένα, το ' Τρίµηνο του 218 η ανεργία στις γυναίκες διαµορφώθηκε σε 23,7%, παρουσιάζοντας µείωση σε σχέση µε το Τρίµηνο του 217, που ήταν 26,1%, ενώ στους άνδρες διαµορφώθηκε σε 14,7%, µειωµένο και πάλι έναντι του 217 (17,3%) (διάγραµµα 9). Το µέσο ετήσιο ποσοστό ανεργίας µειώθηκε σε 19,3% το 218 (από 21,5% το 217), γεγονός θετικό, εφόσον η ανεργία συνεχίζει να υποχωρεί για πέµπτο κατά σειρά έτος (διάγραµµα 7). Χαρακτηριστικά της ανεργίας κατά το Τρίµηνο του 218 Εξετάζοντας τη σύνθεση των συνολικά καταγεγραµµένων ανέργων, µε βάση την ηλικιακή κλίµακα, προκύπτουν ενδιαφέροντα συµπεράσµατα:. l Υψηλό παραµένει το ποσοστό ανεργίας στους νέους (ηλικίες ετών), αν και παρουσιάζει διαχρονική µείωση τα τελευταία χρόνια. Συγκεκριµένα, το 4,% των ατόµων αυτής της οµάδας δεν βρίσκουν θέση στην αγορά εργασίας, σύµφωνα µε τα στοιχεία του τριµήνου του 218. Επισηµαίνεται ωστόσο ότι το αντίστοιχο ποσοστό το τρίµηνο του 214 ήταν 51,5%. l Από τους 881,1 χιλ. άνεργους ( τρίµηνο του 218), ποσοστό 39,7% είναι άτοµα ηλικίας 3-44 ετών, ενώ το ποσοστό ανέργων ηλικίας ετών διαµορφώθηκε σε 33,3%, γεγονός που υποδηλώνει τη δυσκολία απορρόφησής τους στην αγορά εργασίας. l Ωστόσο, µε βάση το ποσοστό συµµετοχής των ανέργων κάθε ηλικιακής οµάδας στο σύνολο του εργατικού δυναµικού της συγκεκριµένης οµάδας, είναι ξεκάθαρο ότι οι οµάδες που κατ' εξοχήν πλήττονται από την ανεργία είναι οι νέοι και ειδικότερα τα άτοµα ηλικίας και 2-24 ετών, όπου το ποσοστό ανεργίας τους παραµένει το υψηλότερο, καθώς φτάνει το 52,5% και 38,3% αντίστοιχα στο τρίµηνο του 218. Το πλέον ανησυχητικό όµως ζήτηµα σχετικά µε τη διάρθρωση της ανεργίας είναι η «εκτόξευση» του µεριδίου των µακροχρόνια ανέργων (εκτός εργασίας για περισσότερους από 12 µήνες). Σύµφωνα µε τα στοιχεία του τρίµηνου του 218, από το σύνολο των ανέργων το 69,3% είναι µακροχρόνια άνεργοι, ποσοστό ελαφρώς βελτιωµένο συγκριτικά µε το τρίµηνο του 217 (71,8%), αλλά αυξηµένο κατά 23,8 ποσοστιαίες µονάδες σε σχέση µε το 21. Η παγίωση της µακροχρόνιας ανεργίας στα πολύ υψηλά αυτά επίπεδα συνιστά σοβαρό κοινωνικό πρόβληµα, δεδοµένου ότι η µερίδα αυτή των ανέργων (61,8 χιλ. άτοµα) δεν δικαιούται επιδόµατος ενώ, όσο επεκτείνεται η περίοδος ανεργίας τους, µειώνονται δραµατικά οι πιθανότητες επανένταξής τους στην αγορά εργασίας. Από την άλλη πλευρά, το 2,6% ήταν νέοι άνεργοι, δηλαδή εισέρχονται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας αναζητώντας απασχόληση (διάγραµµα 1). Αναφορικά µε τη σύνθεση των ανέργων βάσει µορφωτικού επιπέδου ( τρίµηνο 218), από τους εγγεγραµµένους ανέργους οι περισσότεροι (334,8 χιλ. ή το 38,%) έχουν απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης και ακολουθούν οι πτυχιούχοι Α.Τ.Ε.Ι. (Ανώτ. Τεχν., Επαγγελµ. Εκπαίδευση 21,7 χιλ. ή το 22,9%). Περαιτέρω, εάν εξετάσουµε την κατανοµή της ανεργίας µε βάση το επίπεδο εκπαίδευσης, το ' τρίµηνο του 218 παρατηρείται ότι τα χαµηλότερα ποσοστά ανεργίας (επί του εργατικού δυναµικού της οµάδας) παρατηρούνται στην κατηγορία κατόχων διδακτορικού ή µεταπτυχιακού τίτλου (9,1%) και στους πτυχιούχους τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (13,5%) (διάγραµµα 12). Αντίθετα, τα υψηλότερα (συγκριτικά) ποσοστά αντιστοιχούν στα άτοµα χαµηλού µορφωτικού επιπέδου (π.χ. µερικές τάξεις δηµοτικού, ή χωρίς καθόλου σχολείο). Όσον αφορά στην κατανοµή της ανεργίας σε περιφερειακό επίπεδο, το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας (25,3%) παρατηρείται στην περιφέρεια της υτικής Μακεδονίας, ενώ ακολουθούν η υτική Ελλάδα (µε 24,%), το Βόρειο Αιγαίο (22,1%) και η Κεντρική Μακεδονία (19,9%). Στις περιφέρειες µε τη χαµηλότερη εγγεγραµµένη ανεργία ξεχωρίζει η Κρήτη (12,3%), το ποσοστό της οποίας παρουσιάζει σηµαντική διαχρονική µείωση (26,5% το 215), η Πελοπόννησος (13,5%), η Ανατολική Μακεδονία & Θράκη (16,5%) και τα Ιόνια Νησιά (16,6%). Σε απόλυτα µεγέθη ωστόσο, ο µεγαλύτερος αριθµός ανέργων αφορά στην Αττική (326,1 χιλ. ή το 37%) και στην Κεντρική Μακεδονία (16,6 χιλ. ή το 18,2%), γεγονός φυσικό δεδοµένου ότι είναι οι µεγαλύτερες πληθυσµιακά περιοχές. Εξελίξεις το Α' Τρίµηνο του 219 Το Α τρίµηνο του 219 το ποσοστό ανεργίας διαµορφώθηκε σε 19,2%, έναντι αντίστοιχου 21,2% του Α τριµήνου-218 (διάγραµµα 6). Την ίδια περίοδο ο αριθµός των καταγεγραµµένων ανέργων ανήλθε σε 97,1 χιλ. άτοµα, µειωµένος κατά 9,4% σε ετήσια βάση. Το Α' τρίµηνο του 219 το ποσοστό ανεργίας στις γυναίκες διαµορφώθηκε σε 24,%, ενώ στους άνδρες σε 15,4% αντίστοιχα (διάγραµµα 9). Από το σύνολο των ανέργων, ποσοστό 4,4% είναι άτοµα ηλικίας 3-44 ετών (366,5 χιλ. άτοµα), ενώ το 33,3% είναι ηλικίας ετών (διάγραµµα 8/Α). Ωστόσο, µε βάση το ποσοστό συµµετοχής των ανέργων κάθε 9

10 Ανεργία ηλικιακής οµάδας στο σύνολο του εργατικού δυναµικού της οµάδας, η ανεργία των νέων παραµένει πολύ υψηλή. Τα ποσοστά ανεργίας στις ηλικιακές οµάδες και 2-24 ετών διαµορφώθηκαν σε 5,2% και 39,7% αντίστοιχα το Α τρίµηνο του 219 (διάγραµµα 8/Β), παρουσιάζοντας πτωτική τάση συγκριτικά µε το Α τρίµηνο του 218, παραµένοντας όµως σε υψηλά επίπεδα. Από το σύνολο των ανέργων, το 64,9% είναι µακροχρόνια άνεργοι, ενώ το 19,1% είναι νέοι άνεργοι, δηλαδή πρόκειται για άτοµα που δεν έχουν εργαστεί ποτέ στο παρελθόν. Βάσει του επιπέδου εκπαίδευσης, προκύπτει ότι τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας (επί του εργατικού δυναµικού της συγκεκριµένης οµάδας) καταγράφονται στα άτοµα που δεν πήγαν καθόλου σχολείο (54,4%) ή δεν έχουν ολοκληρώσει την πρωτοβάθµια εκπαίδευση (3,7%). Τα χαµηλότερα ποσοστά ανεργίας συναντώνται στους κατόχους διδακτορικού ή µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (1%) (διάγραµµα 12). Σε περιφερειακό επίπεδο, το Α' τρίµηνο του 219 το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στην περιφέρεια της υτικής Μακεδονίας (27,1%) και Νοτίου Αιγαίου (26,9%). Αντίθετα, τα χαµηλότερα ποσοστά εντοπίζονται στην Πελοπόννησο (13,4%) και την Κρήτη (16,5%), την ίδια περίοδο (διάγραµµα 13). Συµπερασµατικά, η εγχώρια Αγορά Εργασίας, µετά τις βαρύτατες απώλειες που συσσώρευσε κατά τη διάρκεια της οικονοµικής κρίσης, εµφανίζει συνεχή ανάκαµψη της απασχόλησης τα τελευταία πέντε χρόνια, αλλά µε αργούς ρυθµούς. ια την καταπολέµηση της (ακόµα υψηλής) ανεργίας απαιτείται συνεχής, έντονη και συστηµατική προσπάθεια στο µέλλον, µε εφαρµογή αποτελεσµατικών πολιτικών για την περαιτέρω αύξηση της απασχόλησης. Κυριότερα προβλήµατα που χρήζουν άµεσης αντιµετώπισης και επίλυσης είναι το εντυπωσιακά υψηλό ποσοστό της µακροχρόνιας ανεργίας, καθώς και της ανεργίας των νέων. Συνοψίζοντας, µε βάση τις ισχύουσες συνθήκες και τάσεις, όπου η οικονοµία παρουσιάζει ελαφρά ανάκαµψη αλλά η ανεργία εξακολουθεί να παραµένει σε υψηλά επίπεδα, θεωρούµε ιδιαίτερα χρήσιµο το γεγονός ότι η παρούσα Έκδοση προβάλλει εταιρείες που διακρίνονται σε θέµατα ιοίκησης των εργαζοµένων τους. Αναδεικνύονται λοιπόν, εταιρείες που καταφέρνουν, µεταξύ άλλων, να διατηρούν το προσωπικό τους, ή και να το αυξάνουν ή έστω να προβαίνουν στις ελάχιστες δυνατές µειώσεις. Πρόκειται για πετυχηµένες εταιρείες που µπορούν να αποτελούν καλά παραδείγµατα για τον επιχειρηµατικό τοµέα. χιλ. άνεργοι ,6% ιάγραµµα 6 Εξέλιξη του αριθµού των ανέργων και του ποσοστού ανεργίας, ανά τρίµηνο ( /Α τρίµηνο) Β 24,9% Β 23,3% Β ,2% Β ,2% 19,2% Α % Ανεργίας Αριθµός Ανέργων % Ανεργίας ιάγραµµα 7 Εξέλιξη του µέσου ετήσιου ποσοστού ανεργίας (29-218) % 3, 25, 2, 15, 1, 9,6 12,7 17,9 24,4 27,5 26,5 24,9 23,5 21,5 19,3 5, * Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Έρευνα Εργατικού υναμικού 1

11 Ανεργία Α. Κατανοµή των ανέργων ανά ηλικιακή οµάδα κατά το Α Τρίµηνο του ,3% 4,4% 1,1% 1,5% 9,% ,7% % ιάγραµµα 8 6,2 55,2 5,2 Β. Ποσοστά ανεργίας κατά οµάδες ηλικιών Α' Τρίµηνο 217, 218 και , 43, 39,7 33,6 31,1 28,3 22,5 2,4 19, 18,8 17,1 15,1 12,1 1,2 11,2 23,3 21,2 19, Σύνολο Τρίμηνο 217 Τρίμηνο 218 Τρίμηνο ιάγραµµα 9 Ποσοστά ανεργίας ανά φύλο (Α τρίµηνο ) % ,5 25, 24,9 3,6 31,1 31,4 29,5 21,2 19,8 27,8 17,2 26,2 15,4 24, Άνδρες υναίκες ιάγραµµα 1 Ποσοστά (%) νέων ανέργων και µακροχρόνια ανέργων, ανά τρίµηνο ( /Α τρίµηνο) , % ,9 68, ,1 19,2 19,4 Α Α Α Ποσοστό (%) Μακροχρόνια Ανέργων Ποσοστό (%) Νέων Ανέργων ,9 19,1 Α Β * Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Έρευνα Εργατικού υναμικού 11

12 Ανεργία ιάγραµµα 11 Κατανοµή ανέργων βάσει µορφωτικού επιπέδου (Α' τρίµηνο 219) χιλ. άτομα ,1 3,9 εν πήγε καθόλου σχολείο Μερικές τάξεις ηµοτικού 113,5 Απολυτήριο ηµοτικού 96,9 Απολυτήριο 3τάξιας Μέσης Εκπαίδευσης 351,5 Απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης 2,2 Πτυχίο Ανώτ.Τεχν. Εκπαίδευσης 95,2 Πτυχίο ΑΕΙ 4,7 ιδακτορικό ή µεταπτυχιακό ιάγραµµα 12 Ποσοστά ανεργίας επί εργατικού δυναµικού, ανά επίπεδο εκπαίδευσης (Α' τρίµηνο ) % 3 23, ,4 49,1 54,4 εν πήγε σχολείο 39,9 4,1 Μερικές τάξεις ηµοτικού 3,7 25,2 23,2 28,3 25,3 22,7 25,3 23,1 24,7 21,3 22,3 2, ηµοτικό Σχολείο υµνάσιο Μέση Εκπαίδευση Ανώτερη Τεχνολογική Επαγγελµατική Εκπαίδευση 16,9 15,1 13, Ανώτατες Σχολές 11, 11, 1, ιδακτορικό ή µεταπτυχιακό Τρίμηνο 217 Τρίμηνο 218 Τρίμηνο ιάγραµµα 13 Ποσοστά (%) ανεργίας, ανά περιφέρεια (Α τρίµηνο 219) 25,6 26,9 27,1 % ,4 16,5 16,6 16,8 18,4 18,4 18,5 2,1 2,2 2,3 5 Πελοπόννησος Κρήτη Ήπειρος Ανατολική Μακεδονία & Θράκη Στερεά Ελλάδα Αττική Θεσσαλία Ιόνια Νησιά Βόρειο Αιγαίο Κεντρική Μακεδονία υτική Ελλάδα Νότιο Αιγαίο υτική Μακεδονία Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Έρευνα Εργατικού υναμικού 12

13 Παράρτηµα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Πίνακας Α Απασχόληση ανά κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας ( Α τρίµηνο) Κλάδοι Οικονοµικής ραστηριότητας Α 217 Β Α 218 Β Α 219 Πρωτογενής Τοµέας εωργία, ασοκοµία και Αλιεία 45,9 457, 452,4 453,1 465,6 472,5 472,7 467,6 466,1 ευτερογενής Τοµέας Ορυχεία και Λατοµεία 12,1 12,8 11,3 11,8 1,8 11,2 11,5 11,7 11,5 Μεταποίηση 349,6 36,2 362,1 361, 352,2 359,7 362,2 357, 363,5 Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, φυσ. αερίου, ατµού & κλιµατισµού 29,9 31,7 33,1 3,9 31,1 32,1 29,4 3,3 27,7 Παροχή νερού, επεξεργασία λυµάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης 25,6 27,3 27,7 28,8 3,7 32,2 34,1 32,3 31,4 Κατασκευές 148,4 149,1 155,5 144, 151, 151,3 15,3 153,7 146,3 Τριτογενής Τοµέας Χονδρικό και λιανικό εµπόριο, επισκευή οχηµάτων και µοτοσικλετών 661,2 683,9 687,7 684,1 671,4 69,1 77,5 685,2 676,4 Μεταφορά και αποθήκευση 184, 189,1 189,8 19, 184,7 183,4 185,9 184,6 195,8 ραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύµατος και εστίασης 33,5 375,2 398,7 325,4 31,9 382,9 411,1 35,9 322,1 Ενηµέρωση και επικοινωνία 82,6 87,9 87,2 9,1 9,8 98,2 98, 99,6 15,5 Χρηµατοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες 94,3 94,6 93, 89,1 89,4 86,2 88, 86,8 84,1 ιαχείριση ακίνητης περιουσίας 4,3 4,2 2,8 4,2 4,1 4,9 5,6 5,1 5,9 Επαγγελµατικές, επιστηµονικές και τεχνικές δραστηριότητες 198,7 26,3 26, 28,1 27,2 217, 214,2 219,4 218,7 ιοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες 85,3 9,9 98,1 86,3 84,8 88,9 92,1 88, 85,9 ηµόσια διοίκηση και άµυνα. Υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 335,4 331,9 328,1 327,1 336,3 33,3 333, 347,2 348,6 Εκπαίδευση 31,5 295,2 282,9 294,5 299,4 37,7 293,6 312,1 319,6 ραστηριότητες ανθρώπινης υγείας και κοινωνικής µέριµνας 222, 225,3 237,3 241,6 246, 244,8 238,7 24,6 245,1 Τέχνες, διασκέδαση και ψυχαγωγία 5,7 55,3 54,1 49,8 51, 52,1 53,5 52,9 51,9 Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών 71,7 74,6 8,8 82,2 8,7 82,2 82,1 78,8 78,8 ραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών 36,4 37,6 33,5 32,5 32,6 3,8 28,4 27,6 25,9 ραστηριότητες ετερόδικων οργανισµών και φορέων 2, 1,4 1,6 1,8 1,8 1,9 2,4 2,4 3,1 Σύνολο 3.659, , , , ,8 3.86, , , , Σε χιλ. άτομα Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Έρευνα Εργατικού υναμικού 13

14 Παράρτηµα Πίνακας Β Αριθµός απασχολουµένων ανά φύλο ( /Α τρίµηνο) Απασχολούµενοι Α 217 Β Α 218 Β Α 219 ΣΥΝΟΛΟ 3.659, , , , ,8 3.86, , , , Άνδρες 2.124, , , , , , , , ,9 υναίκες 1.534,8 1.63, , ,9 1.54, , , , 1.594,1 Σε χιλ. άτομα Πίνακας Απασχολούµενοι ανά επίπεδο εκπαίδευσης, ανά τρίµηνο ( /Α τρίµηνο) Επίπεδο Εκπαίδευσης Α 217 Β Α 218 Β Α 219 ιδακτορικό ή Μεταπτυχιακός τίτλος 173,6 183,1 179,6 189,7 22,4 214,2 223,8 225,1 368,3 Πτυχίο Ανωτάτων Σχολών 741,8 764,4 755,3 748,2 739, 755,4 75,2 758,9 634,6 Πτυχίο Ανώτερης Τεχνικής Επαγγελ. Εκπαίδευσης 742,4 77,5 787,3 777,5 791,6 82,6 822,8 813, 8,9 Απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης 1.263,6 1.39, , , , , ,7 1.39, , Απολυτήριο υµνασίου 336,5 358,6 364,3 336, 323,9 343,8 346,4 331,9 329,4 Απολυτήριο ηµοτικού 386,9 39,6 396, 379,3 377,4 386,8 394,2 386,4 369,8 Μερικές τάξεις ηµοτικού 8, 8,1 7,7 8, 8,1 7,8 6,7 5,9 8,7 εν πήγε καθόλου σχολείο 6,4 6,7 6,9 6,3 4,9 5,9 5,4 3,2 4,3 Σύνολο 3.659, , , , ,8 3.86, , , , Σε χιλ. άτομα Πίνακας Αριθµός ανέργων ανά οµάδες ηλικιών ( /Α τρίµηνο) Οµάδες ηλικιών Α 217 Β Α 218 Β Α 219 Σύνολο 1.114,7 1.16,6 97,1 1.6,8 1.1,2 96, 871,8 881,1 97, ,5 19, 16, 15,6 15,5 13,5 11,6 14,9 13, ,3 98,7 89,2 94,8 93,5 82,5 75,5 8,1 81, ,6 145,6 136,2 149,8 147,3 128,8 128,7 133,1 133, ,7 415,2 398,1 48,6 45,2 363,8 35,9 35,2 366, ,4 329,2 32,9 329, 331,2 38,7 295,3 293, 31, ,2 9, 9,7 9,1 8,4 8,6 9,6 9,7 1,1 Σε χιλ. άτομα Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Έρευνα Εργατικού υναμικού 14

15 Παράρτηµα Πίνακας Ε Αριθµός ανέργων ανά επίπεδο εκπαίδευσης ( /Α τρίµηνο) Επίπεδο Εκπαίδευσης 217 Β Β Α 219 Σύνολo 1.114,7 1.16,6 97,1 1.6,8 1.1,2 96, 871,8 881,1 97,1 ιδακτορικό ή Μεταπτυχιακός τίτλος 21,5 2, 24,7 24,1 25,1 22,3 25,4 22,5 4,7 Πτυχίο Ανωτάτων Σχολών 151,2 143,5 139,5 14,5 131,3 124,2 129,9 118,1 95,2 Πτυχίο Ανώτερης Τεχνικής Επαγγ. Εκπαίδευσης 243,2 221,8 218,4 227,6 227, 23,1 197,5 21,7 2,2 Απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης 427,1 394,5 367,7 385,5 383,8 347,4 32,5 334,8 351,5 Απολυτήριο υµνασίου 132,6 112,7 11,8 17,9 19,7 95,1 87,8 92,1 96,9 Απολυτήριο ηµοτικού 13,2 113, 17,7 19,8 114,1 13,4 13,2 14, 113,5 Μερικές τάξεις ηµοτικού 5,4 5,9 5,3 6,4 5,4 5,7 3,3 4,4 3,9 εν πήγε καθόλου σχολείο 3,5 5,1 5, 5, 4,7 4,8 4,2 3,6 5,1 Σε χιλ. άτομα Πίνακας ΣΤ Αριθµός ανέργων ανά περιφέρεια ( /Α τρίµηνο ) Περιφέρεια 217 Β Β Α 219 Σύνολο Χώρας 1.114,7 1.16,6 97,1 1.6,8 1.1,2 96, 871,8 881,1 97,1 Ανατ. Μακεδονία - Θράκη 57,2 49,6 47,2 45,1 41,2 38, 4,1 42,3 43,2 Κεντρική Μακεδονία 195,7 188,3 178,6 181,5 178, 169,5 162,9 16,6 163,9 υτική Μακεδονία 36,6 35,3 32,3 34,7 32,9 32,2 32,8 29,9 31,6 Ήπειρος 36,7 35,5 33,7 32,1 31,5 29,1 25,9 23,1 22,3 Θεσσαλία 73, 64,1 62,9 59,8 56,5 59,4 54, ,8 Ιόνια Νησιά 23,7 14,7 11,8 21,3 22,8 12,8 9,6 14,1 16,7 υτική Ελλάδα 81,1 77,7 74,2 76,4 73,8 66,2 67,8 68,8 74,1 Στερεά Ελλάδα 54,2 49, 46, 48,6 47,1 44,1 43,3 43,7 42,4 Αττική 383,6 376,4 373,3 371,1 363,3 342,8 336,7 326,1 316,7 Πελοπόννησος 46,9 39,2 39,5 4,3 39,3 34,9 33,4 32,1 32,2 Βόρειο Αιγαίο 2,8 19,5 18,8 21,4 22,1 2, 18,8 2,3 18,5 Νότιο Αιγαίο 35,9 22,2 13,5 25,8 36,9 23,6 16,7 29,6 41,3 Κρήτη 69,2 45,1 38,3 48,8 55,8 33,4 28,9 34,4 46,5 Σε χιλ. άτομα Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Έρευνα Εργατικού υναμικού 15

Απασχόληση Ανεργία. Απασχόληση / Εργατικό Δυναμικό. Εξελίξεις το 2017

Απασχόληση Ανεργία. Απασχόληση / Εργατικό Δυναμικό. Εξελίξεις το 2017 Απασχόληση Ανεργία Μετά από μία μακρά περίοδο ύφεσης, η Ελληνική Οικονομία εμφάνισε ενδείξεις ασθενούς ανάκαμψης το 2017, καταγράφοντας χαμηλούς, αλλά θετικούς ρυθμούς μεταβολής. Η σημαντική συρρίκνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Τρίµηνο 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 15 Μαρτίου 2012

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Τρίµηνο 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 15 Μαρτίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 15 Μαρτίου 2012 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Τρίµηνο 2011 Κατά το Τρίµηνο του 2011 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.932.790 άτοµα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group για την Απασχόληση και την Ανεργία Για πρώτη φορά λιγότεροι οι απασχολούμενοι από τους οικονομικά ανενεργούς πολίτες

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group για την Απασχόληση και την Ανεργία Για πρώτη φορά λιγότεροι οι απασχολούμενοι από τους οικονομικά ανενεργούς πολίτες ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group για την Απασχόληση και την Ανεργία Για πρώτη φορά λιγότεροι οι απασχολούμενοι από τους οικονομικά ανενεργούς πολίτες 10 Ιουνίου 2011 Η δραματική επιδείνωση της ελληνικής οικονομίας την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 4200 4150 4100 4050 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Σεπτεµβρίου 2012 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίµηνο 2012 Κατά το Β Τρίµηνο του 2012 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.793.147

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Στατιστικά στοιχεία. Πίνακας 1: Στόχοι ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020. Στόχοι «Ευρώπη 2020» 75% κάτω από 10%

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Στατιστικά στοιχεία. Πίνακας 1: Στόχοι ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020. Στόχοι «Ευρώπη 2020» 75% κάτω από 10% ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Στατιστικά στοιχεία Πίνακας 1: Στόχοι ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020 Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Στόχοι «Ευρώπη 2020» Υφιστάµενη κατάσταση στην Ελλάδα Στόχοι της χώρας για το 2020 Ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Τρίµηνο 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 17 Μαρτίου 2016

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Τρίµηνο 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 17 Μαρτίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 17 Μαρτίου 2016 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Τρίµηνο 2015 Κατά το Τρίµηνο του 2015 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.641.682 άτοµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2013 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίµηνο 2013 Κατά το Γ Τρίµηνο του 2013 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.635.905

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Γ τρίµηνο 2008

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Γ τρίµηνο 2008 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, 18 εκεµβρίου 2008 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Γ τρίµηνο 2008 Η Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς, 17 Σεπτεμβρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Β τρίμηνο 2009

Πειραιάς, 17 Σεπτεμβρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Β τρίμηνο 2009 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 17 Σεπτεμβρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Β τρίμηνο 2009 Η Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 16 Ιουνίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 16 Ιουνίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 16 Ιουνίου 2011 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2011 Κατά το Α Τρίμηνο του 2011 ο αριθμός των απασχολούμενων ανήλθε σε 4.194.429

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 18 Μαρτίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2009 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τα αποτελέσματα της δειγματοληπτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ»

ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ» Α 2008 Β 2008 Γ 2008 Δ 2008 Α Β Γ Δ Α 2010 Β 2010 Γ 2010 Δ 2010 Α 2011 Β 2011 Γ 2011 Δ 2011 Α 2012 χιλ. άτομα ΜΕΛΕΤΗ ICAP Group «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑ» Το 2011 οι εξελίξεις στην Ελλάδα επιδεινώθηκαν πέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 13 Ιουνίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 13 Ιουνίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 13 Ιουνίου 2013 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίμηνο 2013 Κατά το Α Τρίμηνο του 2013 ο αριθμός των απασχολούμενων ανήλθε σε 3.595.921

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓ. ΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίμηνο 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓ. ΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Γ Τρίμηνο 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2016 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓ Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) παρουσιάζει την Έρευνα Εργατικού Δυναμικοί για το Γ Τρίμηνο του 2016. Επισημαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Η οπτική της ICAP Group για τη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναµικού και την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η οπτική της ICAP Group για τη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναµικού και την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Η οπτική της ICP Group για τη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναµικού και την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Απασχόληση - Ανεργία Ανάλυση της Αγοράς Εργασίας στην Ελλάδα Η πρωτοφανής συρρίκνωση του ΑΕΠ κατά την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Γ τρίµηνο 2007

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Γ τρίµηνο 2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, 19 εκεµβρίου 2007 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Γ τρίµηνο 2007 Η Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 3540 3530 3520 3510 3500 3490 3480 3470 3460 3450 2013 A 2013 Β 2013 Γ 2013 2014 Α

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. σε χιλιάδες 3540 3530 3520 3510 3500 3490 3480 3470 3460 3450 2013 A 2013 Β 2013 Γ 2013 2014 Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α Τρίµηνο 2014 Πειραιάς, 12 Ιουνίου 2014 Κατά το Α Τρίµηνο του 2014 ο αριθµός των απασχολούµενων ανήλθε σε 3.483.716 άτοµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α τρίμηνο 2006

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α τρίμηνο 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ. Γ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α τρίμηνο 2006 Πειραιάς, 29 Ιουνίου 2006 Η Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίμηνο 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 16 Σεπτεμβρίου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίμηνο 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 16 Σεπτεμβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 16 Σεπτεμβρίου 2010 ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Β Τρίμηνο 2010 Κατά το Β τρίμηνο του 2010 ο αριθμός των απασχολούμενων ανήλθε σε 4.426.992

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2006 Πειραιάς, 19 Δεκεμβρίου 2006 Η Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος ανακοινώνει τα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΕΛΕΤΗ Απασχόληση Ανεργία

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΕΛΕΤΗ Απασχόληση Ανεργία Σημείωση: Για το θέμα αυτό έγραψε πρώτο την 1η Ιουλίου 2015 το insurance-eea. Αθήνα, 23 Ιουλίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΜΕΛΕΤΗ Απασχόληση Ανεργία Το έτος σηματοδότησε για την ελληνική οικονομία την ανακοπή της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2005

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γ. Γ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2005 Πειραιάς, 16 Μαρτίου 2006 Η Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Β τρίμηνο 2006 Πειραιάς, 28 Σεπτεμβρίου 2006 Η Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ τρίµηνο 2004

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ τρίµηνο 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΓ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ τρίµηνο 2004 Πειραιάς, 12 Απριλίου 2005 Η Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Α τρίµηνο 2005

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Α τρίµηνο 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΓ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Α τρίµηνο 2005 Πειραιάς, 14 Ιουλίου 2005 Η Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ B τρίµηνο 2004

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ B τρίµηνο 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ B τρίµηνο 2004 Πειραιάς, 21 εκεµβρίου 2004 Η Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ τρίµηνο 2003

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ τρίµηνο 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ τρίµηνο 2003 Αθήνα, 22 Απριλίου 2004 Από τη Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας ανακοινώνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Ανατροπές στην απασχόληση στο εμπόριο με βελτίωση της μισθωτής απασχόλησης και μείωση της αυτοαπασχόλησης».

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Ανατροπές στην απασχόληση στο εμπόριο με βελτίωση της μισθωτής απασχόλησης και μείωση της αυτοαπασχόλησης». ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου «Ανατροπές στην απασχόληση στο εμπόριο με βελτίωση της μισθωτής απασχόλησης και μείωση της αυτοαπασχόλησης». Το ποσοστό ανεργίας στο Β τρίμηνο διαμορφώθηκε στο 27,1%,

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Το Κερατσίνι και η ραπετσώνα µε αριθµούς.

Το Κερατσίνι και η ραπετσώνα µε αριθµούς. Το Κερατσίνι και η ραπετσώνα µε αριθµούς. ήµος Έδρα Περιφέρεια Περιφερειακή Ενότητα Γεωγραφικό ιαµέρισµα Νοµός Έκταση Κερατσινίου - ραπετσώνας Κερατσίνι Αττικής Πειραιάς Στερεά Ελλάδα Αττικής 9,326 τ.χλµ,

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - Α Τρίμηνο

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - Α Τρίμηνο Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - Α Τρίμηνο 2016 - Κατά το Α Τρίμηνο του 2016 ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 3.606.344 άτομα και των ανέργων σε 1.195.084. Το ποσοστό ανεργίας κατά τη διάρκεια του Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 01 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ: Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία για το έτος 2012 και αναθεωρημένα στοιχεία για τα έτη 2000 2011 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 18 Ιανουαρίου 2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ: Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία για το έτος 2016 και αναθεωρημένα στοιχεία για τo έτος 2015.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2007

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ Πειραιάς, 19 Μαρτίου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2007 Η Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - A Τρίμηνο

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - A Τρίμηνο Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - A Τρίμηνο 2015 - Κατά το Α Τρίμηνο του 2015 ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 3.504.446 άτομα και των ανέργων σε 1.272.541. Το ποσοστό ανεργίας κατά τη διάρκεια του Α

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - B Τρίμηνο

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - B Τρίμηνο Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - B Τρίμηνο - Κατά το B Τρίμηνο του ο αριθμός των Απασχολουμένων ανήλθε σε 3.702.613 άτομα και των Ανέργων σε 1.112.075. Το ποσοστό ανεργίας κατά τη διάρκεια του B τριμήνου διαμορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - Α Τρίμηνο

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - Α Τρίμηνο Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - Α Τρίμηνο 2014 - Κατά το Α Τρίμηνο του 2014 ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 3.483.716 άτομα και των ανέργων σε 1.342.299. Το ποσοστό ανεργίας κατά τη διάρκεια του Α

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - Β Τρίμηνο

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - Β Τρίμηνο Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - Β Τρίμηνο - Κατά το Β Τρίμηνο του ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 3.539.085 άτομα και των ανέργων σε 1.280.101. Το ποσοστό ανεργίας κατά τη διάρκεια του Β τριμήνου διαμορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Για πρώτη φορά κάτω από 4 εκατομμύρια ο ενεργός πληθυσμός Μελέτη Απασχόλησης της ICAP Group στα πλαίσια της Έκδοσης LEADING EMPLOYERS IN GREECE

Για πρώτη φορά κάτω από 4 εκατομμύρια ο ενεργός πληθυσμός Μελέτη Απασχόλησης της ICAP Group στα πλαίσια της Έκδοσης LEADING EMPLOYERS IN GREECE Για πρώτη φορά κάτω από 4 εκατομμύρια ο ενεργός πληθυσμός Μελέτη Απασχόλησης της ICAP Group στα πλαίσια της Έκδοσης LEADING EMPLOYERS IN GREECE Για δεύτερη χρονιά η ICAP Group εκπόνησε αναλυτική Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2006 Πειραιάς, 15 Μαρτίου 2007

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ τρίμηνο 2006 Πειραιάς, 15 Μαρτίου 2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔOΣ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2006 Πειραιάς, 15 Μαρτίου 2007 Η Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος ανακοινώνει τα αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - Δ Τρίμηνο

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - Δ Τρίμηνο Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - Δ Τρίμηνο - Κατά το Δ Τρίμηνο του ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 3.641.682 άτομα και των ανέργων σε 1.174.658. Το ποσοστό ανεργίας κατά τη διάρκεια του Δ τριμήνου διαμορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2004-2010

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2004-2010 Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2004-2010 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Εργατικό Δυναμικό 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Έρευνα Εργατικού Δυναμικού Είναι έρευνα συνεχής και παράγει τριμηνιαία αποτελέσματα. Βασικός σκοπός της είναι η κατανομή του πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - B Τρίμηνο

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - B Τρίμηνο Έρευνα Εργατικού Δυναμικού - B Τρίμηνο - Κατά το Β Τρίμηνο του ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 3.625.545 άτομα και των ανέργων σε 1.180.141. Το ποσοστό ανεργίας κατά τη διάρκεια του Β τριμήνου διαμορφώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2004-2010 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 4 1. Εγγεγραμμένοι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοιποί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] >= 12 Μήνες [2] 338.055 38.632

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοιποί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] >= 12 Μήνες [2] 267.924 34.817

Διαβάστε περισσότερα

Μερική απασχόληση γυναικών

Μερική απασχόληση γυναικών Οκτώβριος 2017 11 Ενημερωτικό Σημείωμα ο Μερική απασχόληση γυναικών Το 11ο Ενημερωτικό σημείωμα του Παρατηρητηρίου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.) εντάσσεται στο θεματικό πεδίο Γυναίκες

Διαβάστε περισσότερα

ΓυμΚαρλ1. 1ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Στατιστικής. Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Δημόπουλος Ρένος Λεκιώτη Νεφέλη Μαρμαράς Ηλίας

ΓυμΚαρλ1. 1ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Στατιστικής. Περιφερειακή Ενότητα Σάμου. Δημόπουλος Ρένος Λεκιώτη Νεφέλη Μαρμαράς Ηλίας 1ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Στατιστικής ΓυμΚαρλ1 Περιφερειακή Ενότητα Σάμου Δημόπουλος Ρένος Λεκιώτη Νεφέλη Μαρμαράς Ηλίας Κατηγορία Β:Μαθητές Γυμνασίου Στόχος και μεθοδολογία Στόχος: Η μελέτη της ανεργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοιποί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] >= 12 Μήνες [2] 291.804

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 174, Ιούλιος - Αύγουστος 2010

Τεύχος 174, Ιούλιος - Αύγουστος 2010 Τεύχος 174, Ιούλιος - Αύγουστος 2010 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Η σημαντική αύξηση της ανεργίας η οποία κινείται πλέον με διψήφιο ποσοστό (11,7%), με τους ανέργους να πλησιάζουν τους 570.000 άνδρες και γυναίκες,

Διαβάστε περισσότερα

2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις

2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις 2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις 2.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Στο Μέρος αυτό αποτυπώνονται οι εξελίξεις στη διάρθρωση και στα βασικά χαρακτηριστικά της απασχόλησης στο εμπόριο σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Ε-3: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΟ-Ε-3: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τη σύνθεση της απασχόλησης ανά Περιφέρεια στη Ζώνη IV και ειδικότερα την ποσοστιαία κατανομή της κατά τομέα παραγωγής (πρωτογενής,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοιποί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] [2] 284.491 35.105 < 12

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοιποί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] >= 12 Μήνες [2] 287.848

Διαβάστε περισσότερα

O A E Δ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011 «ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΡΟΕΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ»

O A E Δ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011 «ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΡΟΕΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ» O A E Δ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011 «ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΡΟΕΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ» ΑΘΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα ΠΡΟΛΟΓΟΣ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ηµογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας στις περιφέρειες της Ελλάδας

ηµογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας στις περιφέρειες της Ελλάδας ηµογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας στις περιφέρειες της Ελλάδας Γιάννα Φαρσάρη, Περιβαλλοντολόγος, Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηµατικών, Ίδρυµα Τεχ νολογίας και Έρευνας Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Προέδρου ΕΣΕΕ και ΕΒΕΠ κ. Βασίλη Κορκίδη

Δήλωση Προέδρου ΕΣΕΕ και ΕΒΕΠ κ. Βασίλη Κορκίδη Αθήνα, 29 Αυγούστου 2016 Δήλωση Προέδρου ΕΣΕΕ και ΕΒΕΠ κ. Βασίλη Κορκίδη Μια νέα συμφωνία για την Απασχόληση προτείνει η ΕΣΕΕ στη συνάντηση των προέδρων των Επιμελητηρίων με τον Υπουργό Εργασίας, βασισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α τρίμηνο 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: Α τρίμηνο 2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 14 Ιουνίου 2018 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ: 2018 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα αποτελέσματα της Έρευνας Εργατικού

Διαβάστε περισσότερα

Γυμνάσιο Καρλοβασίων Υπεύθυνος Καθηγητής κος Ροκοπάνος Νίκος. ΓυμΚαρλ6 Μακρόγλου Στάμος Μάνος Δημήτρης

Γυμνάσιο Καρλοβασίων Υπεύθυνος Καθηγητής κος Ροκοπάνος Νίκος. ΓυμΚαρλ6 Μακρόγλου Στάμος Μάνος Δημήτρης Γυμνάσιο Καρλοβασίων Υπεύθυνος Καθηγητής κος Ροκοπάνος Νίκος ΓυμΚαρλ6 Μακρόγλου Στάμος Μάνος Δημήτρης ΣΤΟΧΟΙ 1 ος στόχος: Η μελέτη της ανεργίας στην χώρα μας στο σύνολο του πληθυσμού για το έτος 2017.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοιποί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] >= 12 Μήνες [2] 337.100 41.958

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Ε-3: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Ε-3: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τη σύνθεση της απασχόλησης ανά Περιφέρεια στη Ζώνη IV και ειδικότερα την ποσοστιαία κατανοµή της κατά τοµέα παραγωγής (πρωτογενής, δευτερογενής,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τη σύνθεση της απασχόλησης ανά Περιφέρεια στη Ζώνη IV και ειδικότερα την ποσοστιαία κατανομή της κατά τομέα παραγωγής (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής) καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική εργασία ( Project) Α Λυκείου. Καταγραφή επαγγελμάτων των γονέων των μαθητών της Α Λυκείου και κατανομή τους στους τρεις τομείς παραγωγής

Ερευνητική εργασία ( Project) Α Λυκείου. Καταγραφή επαγγελμάτων των γονέων των μαθητών της Α Λυκείου και κατανομή τους στους τρεις τομείς παραγωγής 1 ο ΓΕΛ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ Ερευνητική εργασία ( Project) Α Λυκείου Θέμα: Καταγραφή επαγγελμάτων των γονέων των μαθητών της Α Λυκείου και κατανομή τους στους τρεις τομείς παραγωγής Α' Τετράμηνο Σεπτέμβρης 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 12 Ιουνίου 2019 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΙΣΘOΛΟΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ: Α τρίμηνο 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 12 Ιουνίου 2019 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΙΣΘOΛΟΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ: Α τρίμηνο 2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 12 Ιουνίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΙΣΘOΛΟΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ: Α τρίμηνο Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) δημοσιεύει τον τριμηνιαίο Δείκτη Μισθολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΙΣΘOΛΟΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ: Α τρίμηνο 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΙΣΘOΛΟΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ: Α τρίμηνο 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΙΣΘOΛΟΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ: Α τρίμηνο 17 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) δημοσιεύει τον τριμηνιαίο Δείκτη Μισθολογικού Κόστους, στο σύνολο της οικονομίας 1, εκτός από τον Πρωτογενή Τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΙΣΘΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: Α τρίμηνο Δ τρίμηνο 2013

ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΙΣΘΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: Α τρίμηνο Δ τρίμηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 28/3/2014 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πληροφορίες: Δ/νση Στατιστικών Πληθυσμού και Αγοράς Εργασίας Τμήμα Μισθωτής Εργασίας Σ. Μπακαλίδου: τηλ: 213 135 2175

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τη σύνθεση της απασχόλησης ανά Περιφέρεια και ειδικότερα την ποσοστιαία κατανομή κατά τομέα παραγωγής (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής)

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή σε Κατάρτιση

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή σε Κατάρτιση Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Συμμετοχή σε Κατάρτιση 2004-2010 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή σε Κατάρτιση 2 0 0 4-2 0 1 0 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Απασχόληση και Ανεργία

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Απασχόληση και Ανεργία Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Απασχόληση και Ανεργία 2004-2010 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Απασχόληση και Ανεργία 2 0 0 4-2 0 1 0 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

2 0 0 0-2 0 0 6. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας

2 0 0 0-2 0 0 6. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2 0 0 0-2 0 0 6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΕΤΟΣ 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΕΤΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 31 Ιουλίου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΕΤΟΣ 2015 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2 0 0 2-2 0 0 8

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2 0 0 2-2 0 0 8 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2 0 0 2-2 0 0 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοιποί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] >= 12 Μήνες [2] 306.084

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τη σύνθεση της απασχόλησης ανά περιφέρεια και ειδικότερα την ποσοστιαία κατανομή κατά τομέα παραγωγής (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΟΑΕΔ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2019 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

2 0 0 0-2 0 0 6. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

2 0 0 0-2 0 0 6. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση 2 0 0 0-2 0 0 6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 Υπεύθυνοι

Διαβάστε περισσότερα

Πανόραµα των Απασχολουµένων Γυναικών της Κύπρου

Πανόραµα των Απασχολουµένων Γυναικών της Κύπρου Πανόραµα των Απασχολουµένων Γυναικών της Κύπρου 2 0 0 0-2 0 0 3 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Βασική επιδίωξη της µελέτης είναι η σφαιρική και σε βάθος µελέτη των διαχρονικών τάσεων απασχόλησης, τόσο για το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΟΑΕΔ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017 ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Ε-3: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Ε-3: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Φεβρουάριος 2005 ΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΙΚΤΗ ΚΟ-Ε-3: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τη σύνθεση της απασχόλησης ανά Περιφέρεια στη Ζώνη IV και ειδικότερα την ποσοστιαία

Διαβάστε περισσότερα

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση Διαχρονικές Τάσεις Δεικτών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Κύπρο: Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση 2004-2010 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Σύγκριση με Ευρωπαϊκή Ένωση 2 0 0 4-2 0 1 0

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΙΣΘΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ : Α τρίμηνο 2013

ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΙΣΘΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ : Α τρίμηνο 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 28/6/2013 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΙΣΘΩΝ ΣΕ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ : 2006 - Α τρίμηνο 2013 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ) στο

Διαβάστε περισσότερα

Πανόραµα των Απασχολουµένων της Κύπρου 2 0 0 0-2 0 0 3

Πανόραµα των Απασχολουµένων της Κύπρου 2 0 0 0-2 0 0 3 Πανόραµα των Απασχολουµένων της Κύπρου 2 0 0 0-2 0 0 3 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Βασική επιδίωξη της µελέτης είναι η σφαιρική και σε βάθος µελέτη των διαχρονικών τάσεων απασχόλησης, τόσο για το σύνολο του απασχολούµενου

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Ειδικό Παράρτημα B. Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Ειδικό Παράρτημα B Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια 2013 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 290 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ EPΓATIKOY ΔYNAMIKOY ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ

ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ EPΓATIKOY ΔYNAMIKOY ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ε ι δ ι κ η ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ η ε κ δ ο σ η ΣTATIΣTIKEΣ EPΓATIKOY ΔYNAMIKOY [ απασχολούμενοι άνεργοι οικονομικά μη ενεργοί ] ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠEIPAIAΣ 214 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

M.B.A. EXECUTIVE ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ποιά η εργασιακή σας κατάσταση από την αποφοίτησή σας από το πρόγραμμα μέχρι σήμερα

M.B.A. EXECUTIVE ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ποιά η εργασιακή σας κατάσταση από την αποφοίτησή σας από το πρόγραμμα μέχρι σήμερα M.B.A. EXECUTIVE ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ποιά η εργασιακή σας κατάσταση από την αποφοίτησή σας από το πρόγραμμα μέχρι σήμερα 1177; 35% 427; 13% 1797; 52% Άνεργοι Ελεύθεροι επαγγελματίες Εργαζόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

Πανόραµα της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. του Γυναικείου υναµικού της Κύπρου

Πανόραµα της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. του Γυναικείου υναµικού της Κύπρου Πανόραµα της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Γυναικείου υναµικού της Κύπρου 2 0 0 0-2 0 0 3 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Βασική επιδίωξη της µελέτης είναι η σφαιρική και σε βάθος µελέτη των διαχρονικών τάσεων συµµετοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2 0 0 2-2 0 0 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΙ & ΜΙΣΘΩΤΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΝΕΟΙ & ΜΙΣΘΩΤΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΝΕΟΙ & ΜΙΣΘΩΤΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ του Γιώργου Κρητικίδη Στο παρόν άρθρο αποτυπώνεται η θέση των νέων µέχρι 29 ετών στην αγορά εργασίας και ιδιαίτερα στην µισθωτή απασχόληση της χώρας. Τα θέµατα τα οποία εξετάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια

Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια Β Ειδικό Παράρτημα Χρηματοοικονομικοί δείκτες: Ανάλυση ανά περιφέρεια 2015 Ετήσια έκθεση ελληνικού εμπορίου 276 Β. Ανάλυση ανά περιφέρεια Στο παράρτημα αυτό παρουσιάζεται η γεωγραφική διάσταση της διάρθρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣTATIΣTIKEΣ EPΓATIKOY ΔYNAMIKOY ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ. [ απασχολούμενοι άνεργοι οικονομικά μη ενεργοί ] ΠEIPAIAΣ 2015

ΣTATIΣTIKEΣ EPΓATIKOY ΔYNAMIKOY ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ ΕΛΣΤΑΤ. [ απασχολούμενοι άνεργοι οικονομικά μη ενεργοί ] ΠEIPAIAΣ 2015 ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣTATIΣTIKEΣ EPΓATIKOY ΔYNAMIKOY [ απασχολούμενοι άνεργοι οικονομικά μη ενεργοί ] ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠEIPAIAΣ 215 EΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Διεύθυνση: Στατιστικών Πληθυσμού και Αγοράς Εργασίας Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα

Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα Βασικές διαπιστώσεις Μέρος Πρώτο Το διεθνές οικονομικό περιβάλλον κατά το 2013 και η Ελλάδα Η παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα παρέμεινε ασθενής και επιβραδύνθηκε περαιτέρω το 2013 (2,9% από 3,2% το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 12 Απριλίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 12 Απριλίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, Απριλίου 20 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ: 20 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τον εποχικά διορθωµένο δείκτη ανεργίας για τον Ιανουάριο 20. Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΚΗΡΥΧΘΕΙΣΕΣ ΠΤΩΧΕΥΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: Έτος 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΚΗΡΥΧΘΕΙΣΕΣ ΠΤΩΧΕΥΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: Έτος 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ AΡΧΗ Πειραιάς, 12 Απριλίου 2019 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΗΡΥΧΘΕΙΣΕΣ ΠΤΩΧΕΥΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: Έτος 2017 Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει στατιστικά στοιχεία ως

Διαβάστε περισσότερα

Πανόραµα της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. του Ανθρώπινου υναµικού της Κύπρου

Πανόραµα της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. του Ανθρώπινου υναµικού της Κύπρου Πανόραµα της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Ανθρώπινου υναµικού της Κύπρου 2 0 0 0-2 0 0 3 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Βασική επιδίωξη της µελέτης είναι η σφαιρική και σε βάθος µελέτη των διαχρονικών τάσεων συµµετοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, κας ιακοσταυριανού- Σώζου έσποινας ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ στοιχείων ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΑΝΕΡΓΟΙ ανά ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα