REGISTAR LEKOVA DOPUNA I

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "REGISTAR LEKOVA DOPUNA I"

Transcript

1 REGISTAR LEKOVA DOPUNA I 2016

2 NOVI LEKOVI M01AE02 (BR) Aleve, Bayer Bitterfeld nesteroidni antireumatik (naproksen) film tabl. 24 x 220mg lek se uzima uz jelo ili neposredno posle jela odrasli i deca iznad 12 godina: 2 x 220mg, Max. 3 x 220mg PARALELE Nalgesin S, Nalgesin forte, Naproksen J01MA12 Δ (levofloksacin) hinolonski antibiotik (SZ) Alvolamid, Anfarm Hellas rastvor za inf. 10 x (5mg/ml) 100ml Alvolamid, Pharmathen (Rp) Alvolamid T film tabl. 10 x 250mg i 500mg (SZ) Alvolamid rastvor za inf. 10 x (5mg/ml) 100ml tabl. se mogu deliti, a uzimaju se nezavisno od jela oralno: mg na 12 sati parenteralno: mg na 12 ili 24 sata, sporom iv infuzijom PARALELE Flexid, Forteca, Lebel, Leflogal, Levalox, Levoksacin, Levomax, Levoxa, Lofocin R06AX27 (desloratadin) antihistaminik Alvotadin, Famar Grčka oralni rastvor (0,5mg/ml) 60ml Alvotadin, Genepharm Grčka film tabl. 10 x 5mg oralni rastvor (0,5mg/ml) 60ml lek se uzima nezavisno od obroka odrasli i deca iznad 12 godina: 1 x 5mg deca 1-5 godina: 1 x 1,25mg (2,5ml) 6-11 godina: 1 x 2,5mg (5ml) PARALELE Aerius, Aerogal, Belerius, DesAlerg, Desloratadin ADOC, Desloratadin Sandoz, Desloratadin- Teva, Elaroten, Esradin 2

3 L01XE01 Alvotinib, Pharmadox Healthcare citostatik inhibitor (imatinib) protein kinaze film tabl. 30 x 400mg lek se daje uz obrok sa punom čašom vode a doziranje zavisi od stadijuma bolesti i indikacije (hronična mijeloidna leukemija - HML, gastrointestinalni stromalni tumori - GIST, novodijagnostifikovana Filadelfija hromozom pozitivna akutna limfoblastna leukemija - Ph+ALL i relapsna/refraktorna Ph+ALL, mijelodisplastična/mijeloproliferativna bolest MDS/MPD, hipereozinofilni sindrom HES i/ili hronična eozinofilna leukemija CEL, neresektabilni dermatofibrosarkom pro tuberans DFSP) odrasli - HML hronična faza: 400mg dnevno - HML ubrzana faza ili blastna kriza: 600mg dnevno, Max. 800mg podeljeno u 2 doze - GIST neoperabilan ili metastatski: 400mg dnevno - GIST adjuvantna terapija nakon resekcije: 400mg dnevno - Ph+ALL: 600mg dnevno - MDS/MPD: 400mg dnevno - HES i/ili CEL: mg dnevno - DFSP: 800mg dnevno deca iznad 2 godine - HML: 340mg/m2 (izuzetno 570mg/m2) dnevno, Max. 800mg PARALELE Anzovip, Glivec, Imarem, Imatinib Cipla, Imatinib PharmaSwiss, Meaxin, Plivatinib N01BB58 (Z) Artinibsa 4%, Laboratorios Inibsa lokalni anestetik (artikain hlorid + adrenalin tartarat) u stomatologiji rastvor za inj. u ulošku 50 x (40mg + 0,01mg)/ml 1,8ml odrasli i deca iznad 4 godine: 1-1,8ml po zubu PARALELE Orabloc, Primacaine adrenaline 1/100000, Septanest adrenalin 1/100000, Ubistesin forte L01XX32 (SZ) Bortezomib ADOC, Sindan Pharma citostatik (bortezomib) prašak za rastvor za inj. 1 x 3,5mg doziranje individualno PARALELE Borteade, Velcade N01BB01 (SZ) Bupi-AlleMan 0,5%, AlleMan Pharma lokalni anestetik (bupivakain hlorid) rastvor za inj. 5 x (5mg/ml) 5ml do 60ml 0,25% (lokalna infiltracija); do 60ml 0,25% ili 30ml 0,5% (blokada perifernog nerva); do 20ml 0,5% (epiduralna blokada, hirurška intervencija); do 12ml 0,25% ili 0,5% (epiduralna blokada, porođaj) PARALELE Marcaine 0,5%, Marcaine spinal 0,5% A02BC06 Dexilant, Takeda Italija inhibitor protonske pumpe (dekslansoprazol) kaps. sa modifikovanim oslobađanjem tvrda 14 i 28 x 30mg i 60mg erozivni refluksni ezofagitis: 1 x 60mg tokom 4 nedelje (lečenje), 1 x 30mg tokom 6 meseci (doza održavanja) GERB: 1 x 30mg tokom 4 nedelje 3

4 N06AX21 Duloksetin Teva, Merckle antidepresiv Duloksetin Teva, Pliva Hrvatska Duloksetin Teva, Teva Mađarska Duloksetin Teva, Teva UK Δ (duloksetin) gastrorezistentna kaps. tvrda 28 x 30mg i 60mg lek se uzima jednom dnevno, nezavisno od obroka depresija i dijabetički periferni neuropatski bol: 60mg (početna i preporučena doza održavanja) anksioznost: 30mg (početna i preporučena doza održavanja) PARALELE Cymbalta, Roxanry, Taita A07FA02 (BR) Enterol, Biocodex probiotik (saccharomyces boulardi) kaps. tvrda 10 x 250mg prašak za oralnu suspenziju 10 x 250mg kaps. se gutaju cele ili se mogu ovoriti i sadržaj pomešati sa vodom; prašak se meša sa malom količinom vode odrasli: 1-2 x mg deca: 250mg dnevno (2-3 godine), 2 x 250mg (iznad 3 godine) L04AX05 (SZR) Esbriet, Roche imunosupresiv (pirfenidon) kaps. tvrda 270 x 267mg prema uputstvu proizvođača A02BC05 (Z) Esomeprazol Sandoz, Lek inhibitor protonske pumpe (esomeprazol) prašak za rastvor za iv inj./inf. 1 x 40mg uobičajeno: iv inj tokom 3 minuta ili inf. tokom min. kada oralna primena nije moguća prevencija ponovnog krvarenja posle terapijske endoskopije kod bolesnika sa krvarenjem želudačnog ili duodenalnog ulkusa: 80mg bolus inj. tokom 30 min. a zatim kontinuiranom infuzijom 8mg/sat tokom 72 sata, (kad postane moguće nastaviti oralnu primenu) PARALELE Nexium, Peptix R05CB03 (BR) Fluditec, Innothera Chouzy mukolitik (karbocistein) oralni rastvor 15 x 750mg/10ml odrasli: 3 x 750mg (početna doza), zatim 2 x 750mg (doza održavanja) PARALELE Bronchobos, Mucodyne C08CA13 Lercanidipin Sandoz, Lek Lercanidipin Sandoz, Salutas antagonist Ca (lerkanidipin hlorid) film tabl. 30 x 10mg i 20mg lek se uzima 15 minuta pre jela 10mg dnevno, Max. dnevna doza 20mg PARALELE Cornelin, Dipilen, Lekta, Lercanil 10, Lercanil 20, Lercor, Lerkanidipin ADOC 4

5 L01XX46 (SZR) Lynparza, AstraZeneca UK citostatik (olaparib) kaps. tvrda 448 x 50mg 2 x 400mg L01BA04 (SZ) Martxel, Eriochem citostatik - antimetabolit (pemetreksed) prašak za koncentrat za rastvor za infuziju 1 x 100mg i 500mg monoterapija: 500mg/m2 iv infuzijom tokom najmanje 10 minuta, doza se ponavlja u ciklusima od 21 dan kombinovana terapija: prema protokolu lečenja PARALELE Alimta, Metremax J05AB04 (SZR) Moderiba, Abbvie Holandija antivirotik (ribavirin) film tabl. 168 x 200mg film tabl. 56 x 400mg i 600mg mg dnevno, podeljeno u 2 doze u kombinaciji sa alfa interferonom ili peg interferonom alfa PARALELE Copegus, Rebetol C07AB12 Nebivolol Sandoz, Salutas beta blokator (nebivolol) tabl. 28 x 5mg odrasli - esencijalna hipertenzija: 1 x 5mg uz jelo - stabilna hronična srčana insuficijencija: 2,5mg dnevno, povećavati po 2,5mg tokom 14 dana do 10mg dnevno PARALELE Binevol, Nebigal, Nebilet, Nevotens R03BA01 Qvar, Pliva Hrvatska antiastmatik (beklometazon dipropionat) rastvor za inhalaciju pod pritiskom (50μg/dozi) 200 doza rastvor za inhalaciju pod pritiskom (100μg/dozi) 200 doza odrasli i deca iznad 12 godina: 2 x 1-2 inhalacije, Max. 8 inhalacije dnevno deca iznad 4 godina: 2 x 1 inhalacija, Max. 2 inhalacije dnevno PARALELE Becloforte CFC-Free 5

6 A02BC05 (BR) Ranisan ESO, Actavis Island Ranisan ESO, Balkanpharma inhibitor protonske pumpe (esomeprazol) gastrorezistentna tabl. 7 i 14 x 20mg erozivni refluksni ezofagitis: 1 x 40mg tokom 4-8 nedelja, zatim 1 x 20mg GERB bez ezofagitisa: 1 x 20mg tokom 4 nedelje, zatim 20mg po potrebi GERB: 20mg dnevno eradikacija H. pylori: 2 x 20mg u kombinaciji sa antibiotikom, tokom 7 dana ulkus: 20mg (izuzetno 40mg) ujutro pre doručka, tokom 4 nedelje (ulkus duodenuma), ili 8 nedelja (ulkus želuca prevencija ulkusa zbog primene NAS: 20mg dnevno prevencija recidiva ulkusa, refluksnog ezofagitisa i oštećenja GIT sluznice: 10mg dnevno Zollinger-Elisson sindrom: 60mg ujutru pre doručka (početna doza), mg dnevno (doza održavanja) PARALELE Emanera, Esomeprazol, Esomeprazol PharmaS, Esomeprazol Sandoz, Nexium, Peptix, Seval M01AE51 (BR) Rapidol Plus, PharmaSwiss analgoantipiretik (ibuprofen + paracetamol) film tabl. 10 x (150mg + 500mg) 3 x 1 tabl. (između 2 uzimanja leka treba da prođe najmanje 6 sati) PARALELE Metafex L01BA01 (SZR) Remianza, Actavis Italy Remianza, Sindan Pharma citostatik - antimetabolit (metotreksat) rastvor za inj. u špricu sc im iv 1 x 2,5mg/0,33ml, 7,5mg/0,3ml, 10mg/0,4ml, 12,5mg/0,3125ml, 20mg/0,5ml i 25mg/0,625ml maligne bolesti oralno ili parenteralno: prema protokolu lečenja reumatoidni artritis i psorijaza - odrasli: 1 x 7,5mg nedeljno, Max. 20mg izuzetno 25mg nedeljno oralno ili im parenteralno reumatoidni artritis - deca iznad 3 godine sc ili im: 1 x nedeljno 10-15mg/m2, Max. 20mg/m2 nedeljno PARALELE Methotrexat Ebewe, Methotrexate, Metoject M05BB06 Tevabone, Teva Izrael bisfosfonat (alendronska kiselina + alfakalcidol) tabl. + kaps. meka 2 i 14 x (70mg + 1μg) tabl. + kaps. meka 4 i 28 x (70mg + 1μg) 1 x nedeljno 70mg (alendronska kiselina) i 1 x dnevno (uveče) 1μg (alfakalcidol) A10AE04 Toujeo, sanofi aventis Deutschland analog humanog (insulin glargin) insulina rastvor za inj. u penu sa uloškom SoloStar sc 3 x (300ij/ml) 1,5ml doziranje je individualno, dnevna doza se obično daje odjedanput PARALELE Lantus SoloStar 6

7 L01XE31 (SZR) Vargatef, Boehringer Ingelheim Nemačka terapija (nintedanib) idiopatske plućne fibroze kaps. meka 120 x 100mg kaps. meka 60 x 150mg odrasli: 150mg na 12 sati ili 100mg na 12 sati kod osoba koje ne podnose dozu od 150mg, Max. 300mg dnevno PARALELE Ofev C09BB04 Viacoram, Anpharm Poljska antihipertenziv Viacoram, Egis Pharmaceuticals Viacoram, Les Laboratories Servier Viacoram, Servier Ireland (perindopril + amlodipin) tabl. 30 x (3,5mg + 2,5mg) tabl. 30 x (7mg + 5mg) 1 tabl. dnevno PARALELE Prexanor NOVI OBLIK, DOZA, PAKOVANJE ILI ATC KLASIFIKACIJA M05BA06 Alvodronic, Pharmathen bisfosfonat (ibandronska kiselina) (Rp) film tabl. 1 x 150mg (SZ) koncentrat za rastvor za inf. 1 x 2mg/2ml i 6mg/6ml oralno lek se uzima 60 minuta pre prve hrane ili pića sa čašom vode, u uspravnom položaju u kome treba ostati još 60 minuta, za infuziju koncentrat treba dodati u 100ml fiziološkog rastvora ili 5% glukoze, a infuzija ne sme trajati kraće od 15 minuta oralno - osteoporoza: 150mg jednom mesečno parenteralno - infuzijom: 6mg na 3-4 nedelje (metastaze na kostima), 2mg jednokratno (umerena hiperkalcemija), 4mg jednokratno (teška hiperkalcemija) PARALELE Bondronat, Bonnedra, Bonviva, Ibandronat PharmaS, Ibandronat Sandoz R05CA12 (BR) Hedelix, Krewel Meuselbach biljni mukolitik, (bršljan, suvi ekstrakt lista) bronhospazmolitik sirup (8mg/ml) 100ml i 200ml kontraindikovana primena kod dece mlađe od 2 godine, ne sadrži šećer, dozvoljena upotreba kod dijabetičara 3 x 5ml (odrasli i deca iznad 12 godina), 3 x 2,5ml (deca 2-5 godina), 4 x 2,5ml - Max. 10ml (6-11 godina) PARALELE Sirup bršljana Bocko, Tuspan A10AB04 Humalog, Eli Lilly Italija analog humanog insulina (insulin - lispro) Humalog rastvor za inj. u ulošku sc 5 x 3ml (100ij/ml) Humalog KwikPen rastvor za inj. u penu sa uloškom sc 5 x 3ml (100ij/ml) doziranje je individualno, dnevna doza se daje podeljena u 3 doze neposredno pred obrok 7

8 A10AD04 Humalog Mix25, Eli Lilly Italija analog humanog insulina (insulin lispro rastvor 25% + insulin lispro protaminska suspenzija 75%) Humalog Mix25 suspenzija za inj. u ulošku sc im 5 x (100ij/ml) 3ml Humalog Mix25 KwikPen suspenzija za inj. u penu sa uloškom sc im 5 x (100ij/ml) 3ml doziranje je individualno, dnevna doza se daje podeljena u 3 doze neposredno pred obrok A10AD04 Humalog Mix50, Eli Lilly Italija analog humanog insulina (insulin lispro rastvor 50% + insulin lispro protaminska suspenzija 50%) Humalog Mix50 suspenzija za inj. u ulošku sc im 5 x (100ij/ml) 3ml Humalog Mix50 KwikPen suspenzija za inj. u penu sa uloškom sc im 5 x (100ij/ml) 3ml doziranje je individualno, dnevna doza se daje podeljena u 3 doze neposredno pred obrok L01XX19 (SZ) Irinotesin, Actavis Italy citostatik (irinotekan hlorid trihidrat) koncentrat za rastvor za inf. 1 x 40mg/2ml, 100mg/5ml, 300mg/15ml i 500mg/25ml 350mg/m² infuzijom tokom minuta, svake 3 nedelje PARALELE Campto, Irinotecan, Irinotecan Ebewe, Irinotecan HF, Irinotecan PharmaSwiss, Irinotekan Pliva, Viaritec DODATNI NOVI PROIZVOĐAČ R03DC03 Alvokast, Pharmathen antiastmatik (montelukast) tabl. za žvakanje 28 x 4mg i 5mg film tabl. 28 x 10mg lek se uzima uveče pre spavanja, 1 sat pre ili 2 sata posle jela 1 x 10mg (odrasli i deca iznad 15 godina), 1 x 4mg (deca do 6 godina), 1 x 5mg (deca 6-14 godina) PARALELE Melarth, Monkasta, Monlast, Montelukast, Montelukast Cipla, Montelukast PharmaS, Montelukast Sandoz, Singulair, Teluka J01XB01 (SZ) Colistin Alvogen, Xellia Pharmaceuticals antibiotik (kolistimetat-natrijum) prašak za rastvor za inj./inf. 1 i 10 x ij deca i odrasli do 60kg: 50000ij/kg/dan do Max ij/kg/dan, ukupnu dnevnu dozu treba podeliti na 3 dnevne doze primenjene na 8 sati deca i odrasli iznad 60kg: 3 x 1-2Mij., Max. 6Mij u toku 24 sata A10BX09 Forxiga, AstraZeneca Nemačka antidijabetik (dapagliflozin) film tabl. 30 x 5mg i 10mg odrasli iznad 18 godina: 1 x 10mg 8

9 A02BC04 Gastroprazol, Balkanpharma inhibitor protonske pumpe (rabeprazol) gastrorezistentna tabl. 14 x 10mg i 20mg ulkus: 20mg ujutro (4 nedelje ulkus duodenuma ili 6 nedelja ulkus želuca) GERB: 1 x 20mg tokom 4-8 nedelja Zolinger Ellisonov sindrom: 60mg (početno) Max. 2 x 60mg eradikacija Helico bacter Pylori: 2 x 60mg uz klaritromicin 2 x 500mg i amoksicilin 2 x 1g, tokom 7 dana R01AD09 Momensa, Farmea kortikosteroid (mometazon furoat) sprej za nos, suspenzija (50μg/dozi) 16g/120doza sprej za nos, suspenzija (50μg/dozi) 18g/140doza alergijski rinitis - odrasli i deca iznad 12 godina: po 2 doze u svaku nozdrvu ujutro, po potrebi smanjiti dozu na pola, Max. 400μg (4 doze u svaku nozdrvu) - deca 6-11 godina: po 1 doza u svaku nozdrvu ujutro polipoza - odrasli i deca iznad 18 godina: po 2 doze u svaku nozdrvu ujutro, po potrebi za 5-6 nedelja povećati dozu na 2 x dnevno 2 doze u svaku nozdrvu, kad dođe do poboljšanja dozu smanjiti na 2 x dnevno 1 dozu u svaku nozdrvu PARALELE Exnise, Mometazon Sandoz, Mometazonfuroat, Nasonex C07AB12 Nebilet, Menarini Group beta blokator (nebivolol) tabl. 28 x 5mg odrasli - esencijalna hipertenzija: 1 x 5mg uz jelo - stabilna hronična srčana insuficijencija: 2,5mg dnevno, povećavati po 2,5mg tokom 14 dana do 10mg dnevno PARALELE Binevol, Nebigal, Nebivolol Sandoz, Nevotens L01BC06 Xalvobin, Remedica citostatik - antimetabolit Δ (kapecitabin) film tabl. 120 x 500mg 2500mg/m² dnevno podeljeno u 2 doze, kontinuirano tokom 2 nedelje, zatim 1 nedelja pauze (terapija se ciklično ponavlja) PARALELE Capecitabine PharmaSwiss, Ecansya, Kapecitabin Pliva, Kapecitabin Teva, Kapetral, Xelcip, Xeloda 9

10 PROMENJEN PROIZVOĐAČ Aremed, Remedica (bio Alvogen Pharma) Byol plus, Salutas (bio Ufar) Carbamazepine-Retard, Remedica (bio Alvogen Pharma) Ciprofloxacin, Remedica (bio Alvogen Pharma) Diclofenac retard, Remedica (bio Alvogen Pharma) Enalapril, Remedica (bio Alvogn Pharma) Forosa, Lek (bio Ufar) Indapamid Alvogen, S.C. Labormed-Pharma (bio Alvogen Pharma) Mydrum, Dr Gerhard Mann (bio Chauvin Ankerpharm) Omeprazol, Remedica (bio Alvogen Pharma) Tamoxifen, Remedica (bio Alvogen Pharma) UKINUTA REGISTRACIJA LEKA Antiagrex, Actavis Malta Bepanthen, GP Grenzach Produktions Cardogrel, Ufar Donecept, Zdravlje EllaOne, Cenexi EllaOne, Laboratories Leon Exemestane Alvogen, Eirgen Pharma Fluarix, GlaxoSmithKline Nemačka Magne B6, Sanofi Winthrop Industrie Morphin Merck 2%, Merck Nemačka Olanzapin Teva, Teva Mađarska Ortanol, Ufar Trobalt, Glaxo Wellcome Španija Vincristin, Gedeon Richter 10

11 UKINUT OBLIK, DOZA ili PAKOVANJE LEKA N05AH04 Actawell, Actavis Island antipsihotik (kvetiapin fumarat) film tabl. 60 x 25mg, 100mg i 200mg film tabl. 60 x 150mg i 300mg kod dece nije dovoljno ispitana odrasli - shizofrenija: 2 x 25mg (I dan), 2 x 50mg (II dan), 2 x 100mg (III dan), 1 x 100mg + 1 x 200mg (IV dan), a od IV dana podešavati dozu u zavisnosti od odgovora bolesnika u rasponu mg dnevno - manične epizode u sklopu bipolarnih poremećaja: 100mg (I dan), 200mg (II dan), 300mg (III dan), 400mg (IV dan), povećavati u zavisnosti od odgovora do Max. 800mg na dan, uobičajeno mg dnevno stariji od 65 godina: 25mg dnevno (početno), zatim dozu podešavati u zavisnosti od odgovora za 25-50mg dnevno PARALELE Kventiax, Kvetiapin PharmaS, Q-PIN, Seroquel, Seroquel XR L04AD02 (SZR) Advagraf, Astellas imunosupresiv Δ (takrolimus) kaps. tvrda sa produženim oslobađanjem 30 x 0,5mg, 1mg, 3mg i 5mg kaps. tvrda sa produženim oslobađanjem 60 x 1mg po uputstvu lekara u zavisnosti od transplantiranog organa PARALELE Prograf, Protopic, Takrolimus Sandoz J01DC02 (Z) Dicef, PharmaSwiss cefalosporin (cefuroksim) prašak za rastvor za iv inj./inf. 50 x 750mg prašak za rastvor za iv inj./inf. 10 x 1500mg prašak za rastvor za iv inj./inf. 50 x 1500mg odrasli: 750mg - 1,5g na 8 sati (na 6 sati kod težih infekcija) deca iznad 3 meseca: mg/kg dnevno podeljeno u 3-4 doze (na 6-8 sati) PARALELE Aksef, Cefuroksim, Cefuroxim Medochemie, Cefuroxim-MIP, Cefuroxime, Nilacef, Spizef, Xorimax Onzapin, Actavis Malta ukinuto tabl. 28 x 15mg i oralna disperzibilna tabl. 28 x 5mg i 10mg Pradaxa, Bohringer Ingelheim Nemačka ukinuto pakovanje od 10 11

REGISTAR LEKOVA DOPUNA II

REGISTAR LEKOVA DOPUNA II REGISTAR LEKOVA DOPUNA II 2012 NOVI LEKOVI L01XE01 Anzovip, Zdravlje citostatik - inhibitor protein kinaze (imatinib mesilat) film tabl. 120 x 100mg film tabl. 30 x 400mg lek se daje uz obrok sa punom

Διαβάστε περισσότερα

REGISTAR LEKOVA DOPUNA III

REGISTAR LEKOVA DOPUNA III REGISTAR LEKOVA DOPUNA III 2015 NOVI LEKOVI N05AX12 (SZ) Abilify Maintena, Lundbeck antipsihotik (aripiprazol) prašak i rastvarač za suspenziju za inj. sa produženim oslobađanjem 1 x 400mg šizofrenija

Διαβάστε περισσότερα

REGISTAR LEKOVA DOPUNA II

REGISTAR LEKOVA DOPUNA II REGISTAR LEKOVA DOPUNA II 2017 NOVI LEKOVI B05AA01 (SZ) Albutein 20%, Instituto Grifols nadoknada plazme (albumin - humani) rastvor za inf. 1 x (20%) 50ml i 100ml UPOTREBA doziranje je individualno, zavisi

Διαβάστε περισσότερα

REGISTAR LEKOVA DOPUNA I

REGISTAR LEKOVA DOPUNA I REGISTAR LEKOVA DOPUNA I 2014 NOVI LEKOVI B02AA02 (SZ) Acido Tranexamico, Bioindustria L.I.M hemostatik (traneksaminska kiselina) rastvor za iv inj./inf. 5 x 500mg/5ml UPOTREBA 3 x 0,5-1g sporom iv inj.

Διαβάστε περισσότερα

REGISTAR LEKOVA DOPUNA III

REGISTAR LEKOVA DOPUNA III REGISTAR LEKOVA DOPUNA III 2014 NOVI LEKOVI L01XC12 (SZ) Adcetris, Takeda Italija monoklonsko antitelo (brentuksimab vedotin) prašak za koncentrat za infuziju 1 x 50mg doziranje je individualno, prema

Διαβάστε περισσότερα

DOPUNA REGISTRA LEKOVA

DOPUNA REGISTRA LEKOVA DOPUNA REGISTRA LEKOVA 2013 Novi lekovi M04AA03 Adenuric, Menarini Group antiurik (febuksostat) Adenuric 80 film tabl. 28 i 56 x 80mg Adenuric 120 film tabl. 28 i 56 x 120mg lek se uzima nezavisno od jela

Διαβάστε περισσότερα

DOPUNE II REGISTRA LEKOVA

DOPUNE II REGISTRA LEKOVA DOPUNE II REGISTRA LEKOVA 2013 NOVI LEKOVI N06DA04 Alzamin, PharmaSwiss terapija demencije (galantamin) kaps. tvrda sa produženim oslobađanjem 30 x 8mg, 16mg i 24mg lek se uzima ujutro uz obrok, kapsula

Διαβάστε περισσότερα

REGISTAR LEKOVA DOPUNA I

REGISTAR LEKOVA DOPUNA I REGISTAR LEKOVA DOPUNA I 2017 NOVI LEKOVI N05AX12 Aripiprazol Teva, Merckle antipsihotik Aripiprazol Teva, Pliva Hrvatska (aripiprazol) oralna disperzibilna tabl. 30 x 10mg i 15mg UPOTREBA oralna disperzibilna

Διαβάστε περισσότερα

REGISTAR LEKOVA DOPUNA III

REGISTAR LEKOVA DOPUNA III REGISTAR LEKOVA DOPUNA III 2012 NOVI LEKOVI M05BA04 Aldron, Farmal bisfosfonat (alendronska kiselina) tabl. 4 x 70mg lek obavezno uzimati 30 minuta pre doručka sa punom čašom vode i ostati u uspravnom

Διαβάστε περισσότερα

REGISTAR LEKOVA DOPUNA II

REGISTAR LEKOVA DOPUNA II REGISTAR LEKOVA DOPUNA II 2014 NOVI LEKOVI M01AH01 Aclexa, Krka terapija artritisa (celekoksib) kaps. tvrda 10 x 200mg osteoartritis: 200mg dnevno reumatoidni artritis, ankilozirajući spondilitis: 1-2

Διαβάστε περισσότερα

REGISTAR LEKOVA DOPUNA I

REGISTAR LEKOVA DOPUNA I REGISTAR LEKOVA DOPUNA I 2015 NOVI LEKOVI M03AC04 (SZ) Acurmil, Lisapharma miorelaksans (atrakurijum besilat) rastvor za iv inj./inf. 5 x 50mg/5ml odrasli i deca iznad 30 dana: 0,3-0,6mg/kg, zatim po potrebi

Διαβάστε περισσότερα

Држава производње лека ALIMENTARNI TRAKT I METABOLIZAM - LEKOVI ZA LEČENJE BOLESTI DIGESTIVNOG SISTEMA I METABOLIZMA

Држава производње лека ALIMENTARNI TRAKT I METABOLIZAM - LEKOVI ZA LEČENJE BOLESTI DIGESTIVNOG SISTEMA I METABOLIZMA Ред. бр. АTC JKL ЕАN Носилац дозволе Генеричко име лека (INN) Заштићено име лека Облик и јачина лека Произвођач лека Држава производње лека 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 A 2 A01AB09 mikonazol Цена на велико

Διαβάστε περισσότερα

REGISTAR LEKOVA DOPUNA III

REGISTAR LEKOVA DOPUNA III REGISTAR LEKOVA DOPUNA III 2016 NOVI LEKOVI A10AE04 Abasaglar, Lilly analog humanog insulina (insulin glargin) rastvor za inj. u ulošku sc (100mj/ml) 5 x 3ml doziranje je individualno, dnevna doza se obično

Διαβάστε περισσότερα

REGISTAR LEKOVA DOPUNA I

REGISTAR LEKOVA DOPUNA I REGISTAR LEKOVA DOPUNA I 2018 NOVI LEKOVI D06BB03 Aciklovir, Hemofarm antivirotik (aciklovir) krem (5%) 5g UPOTREBA na 4 sata mazati herpetične lezije, tokom 7 dana PARALELE Herplex B02BD04 (SZR) Aimafix,

Διαβάστε περισσότερα

Држава производње лека ALIMENTARNI TRAKT I METABOLIZAM - LEKOVI ZA LEČENJE BOLESTI DIGESTIVNOG SISTEMA I METABOLIZMA

Држава производње лека ALIMENTARNI TRAKT I METABOLIZAM - LEKOVI ZA LEČENJE BOLESTI DIGESTIVNOG SISTEMA I METABOLIZMA Ред бр АTC JKL ЕАN Носилац дозволе Генеричко име лека (INN) Заштићено име лека Облик и јачина лека Произвођач лека Држава производње лека 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 A 2 A01AB09 mikonazol Цена на велико

Διαβάστε περισσότερα

DOPUNA REGISTRA LEKOVA

DOPUNA REGISTRA LEKOVA DOPUNA REGISTRA LEKOVA 2012 POSEBNO OBAVEŠTENJE ISPRAVKA Na strani 173 doziranje za lek INVANZ treba da glasi: J01DH03 Invanz, MSD Italija antibiotik - karbopenem (ertapenem) pra{ak za koncentrat za rastvor

Διαβάστε περισσότερα

registar lijekova u Hrvatskoj

registar lijekova u Hrvatskoj U D R U G A P O S L O D A V A C A U Z D R A V S T V U L a j l a B e n c a r i ć registar lijekova u Hrvatskoj pedeset peto izdanje 55/2012 Zagreb - IV / 2012 Autor: Lajla Bencarić, mr. pharm. Izdava :

Διαβάστε περισσότερα

ANTINEOPLASTICI I IMUNOMODULATORI ANTINEOPLASTICI Alkilirajući citostatici. L01AD Nitrozourea

ANTINEOPLASTICI I IMUNOMODULATORI ANTINEOPLASTICI Alkilirajući citostatici. L01AD Nitrozourea Registrovani lijekovi prema ATC-klasifikaciji L L01 L01A ANTINEOPLASTICI I IMUNOMODULATORI ANTINEOPLASTICI Alkilirajući citostatici Opis: Alkilirajući citostatici su najstarija poznata grupa lijekova koja

Διαβάστε περισσότερα

RESPIRATORNI SISTEM R01 NAZALNI PREPARATI (LIJEKOVI ZA LIJEĈENJE

RESPIRATORNI SISTEM R01 NAZALNI PREPARATI (LIJEKOVI ZA LIJEĈENJE Registrovani lijekovi prema ATC-klasifikaciji R RESPIRATORNI SISTEM R01 NAZALNI PREPARATI (LIJEKOVI ZA LIJEĈENJE BOLESTI SLUZNICE NOSA) R01A Dekongestivi i ostali nazalni lijekovi za lokalnu primjenu R01AA

Διαβάστε περισσότερα

ANTIINFEKTIVNI LIJEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMJENU ANTIBAKTERIJSKI LIJEKOVI (LIJEKOVI ZA SISTEMSKO LIJEČENJE BAKTERIJSKIH INFEKCIJA)

ANTIINFEKTIVNI LIJEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMJENU ANTIBAKTERIJSKI LIJEKOVI (LIJEKOVI ZA SISTEMSKO LIJEČENJE BAKTERIJSKIH INFEKCIJA) J J01 ANTIINFEKTIVNI LIJEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMJENU ANTIBAKTERIJSKI LIJEKOVI (LIJEKOVI ZA SISTEMSKO LIJEČENJE BAKTERIJSKIH INFEKCIJA) J01A Tetraciklini J01AA Tetraciklini J01AA02 doksiciklin Doziranje:

Διαβάστε περισσότερα

KARDIOVASKULARNI SISTEM TERAPIJA BOLESTI SRCA C01A Kardiotonični glikozidi C01AA Glikozidi digitalisa

KARDIOVASKULARNI SISTEM TERAPIJA BOLESTI SRCA C01A Kardiotonični glikozidi C01AA Glikozidi digitalisa C Kardiovaskularni sistem C C01 KARDIOVASKULARNI SISTEM TERAPIJA BOLESTI SRCA C01A Kardiotonični glikozidi C01AA Glikozidi digitalisa Kardiovaskularni sistem C01AA05 digoksin Doziranje: početi sa1,5-2

Διαβάστε περισσότερα

PONEDJELJAK, 16. OŽUJKA 2015.

PONEDJELJAK, 16. OŽUJKA 2015. -INN (s ime A01AB09 211 mikonazol 0,00 0,00 L Belupo d.d. Belupo Rojazol gel oral. 2%, 27,67 29,05 27,67 29,05 R 20,75 21,79 20,75 21,79 6,92 7,27 6,92 7,27 1x40 g A01AB09 231 mikonazol 0,00 0,00 L KRKA-FARMA

Διαβάστε περισσότερα

MIŠIĆNO-KOŠTANI SISTEM M01 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI LIJEKOVI M01A

MIŠIĆNO-KOŠTANI SISTEM M01 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI LIJEKOVI M01A Registrovani lijekovi prema ATC-klasifikaciji M MIŠIĆNO-KOŠTANI SISTEM M01 ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI LIJEKOVI M01A Nesteroidni antiinflamatorni i antireumatski lijekovi M01AB Derivati sirćetne kiseline

Διαβάστε περισσότερα

Novi Sad god Broj 1 / 06 Veljko Milković Bulevar cara Lazara 56 Novi Sad. Izveštaj o merenju

Novi Sad god Broj 1 / 06 Veljko Milković Bulevar cara Lazara 56 Novi Sad. Izveštaj o merenju Broj 1 / 06 Dana 2.06.2014. godine izmereno je vreme zaustavljanja elektromotora koji je radio u praznom hodu. Iz gradske mreže 230 V, 50 Hz napajan je monofazni asinhroni motor sa dva brusna kamena. Kada

Διαβάστε περισσότερα

primjene Proizvođač Način Helsinn Birex Pharmaceuticals Pharmaceuticals Pharmaceuticals

primjene Proizvođač Način Helsinn Birex Pharmaceuticals Pharmaceuticals Pharmaceuticals Nezaštićeno ime oblik pakiranje (s 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. A01AA01 111 natrij-fluorid 1,1 0,19 O Belupo Fluonatril tbl. 400x0,25 0,04 16,80 R A01AA01 112 natrij-fluorid 1,1 0,08 O Belupo

Διαβάστε περισσότερα

Cijena. u kn. Oblik, jačina i pak. lijeka. za jed. oblik lijeka. gel oral. 2%, 1x40 g gel oral. 2%, 1x40 g. tbl. žel. otp.

Cijena. u kn. Oblik, jačina i pak. lijeka. za jed. oblik lijeka. gel oral. 2%, 1x40 g gel oral. 2%, 1x40 g. tbl. žel. otp. A01AB09 211 A01AB09 231 A02BC01 121 A02BC01 122 A02BC02 117 A02BC02 143 A02BC02 znaka Neštićeno blik, jačina i mikonazol Belupo d.d. Belupo Rojazol mikonazol KRKA-FAR- MA KRKA-FARMA Daktarin gel oral.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Εκχώρηση και συµψηφισµός απαιτήσεων Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από φαρµακευτικές εταιρείες προς νοσοκοµεία ΕΣΥ.

ΘΕΜΑ : Εκχώρηση και συµψηφισµός απαιτήσεων Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από φαρµακευτικές εταιρείες προς νοσοκοµεία ΕΣΥ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ & ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Σταδίου Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

προκαταρκτικό πρόγραµµα

προκαταρκτικό πρόγραµµα προκαταρκτικό πρόγραµµα OΡΓΑΝΩΣΗ EΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Τζαβέλλα 42Β, Νέο Ψυχικό 154 51 Τηλ.: 210 6753159 Φαξ: 210 6753150 Email: eefam@otenet.gr www.eefam.gr # χαιρετισμός Προέδρων Αγαπητοί συνάδελφοι, Με

Διαβάστε περισσότερα

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 21 21.02.2013 Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno o... Page 1 of 2 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 352 Na osnovi odredbi članka 17. stavka 6. Zakona o obveznom

Διαβάστε περισσότερα

PNA Ellas 2016 Αναφορά Νοσοκομειακής Αγοράς

PNA Ellas 2016 Αναφορά Νοσοκομειακής Αγοράς PNA Ellas 2016 Αναφορά Νοσοκομειακής Αγοράς Ποσοστά Ανά Θεραπευτική Κατηγορία () Ανά ΥΠΕ 1 ΥΠΕ Αξίες 1 Ποσοστά Ανά Θεραπευτική Κατηγορία () Ανά ΥΠΕ 2 ΥΠΕ 33,46% 29,81% Αξίες 7,42% 6,88% 5,30% 4,66% 2,75%

Διαβάστε περισσότερα

GEONISTIN - PLIVA HRVATSKA d.o.o. Rp vaginalne tablete [ i.j mg] 6 vaginalnih tableta

GEONISTIN - PLIVA HRVATSKA d.o.o. Rp vaginalne tablete [ i.j mg] 6 vaginalnih tableta G Genitourinarni sistem i polni hormoni Genitourinarni sistem i polni hormoni G GENITOURINARNI SISTEM I POLNI HORMONI G01 GINEKOLOŠKI ANTIINFEKTIVI I ANTISEPTICI G01A Antiinfektivi i antiseptici, isključujući

Διαβάστε περισσότερα

Καταγγελία. Προς: Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων - Tμήμα αναφοράς ελλείψεων

Καταγγελία. Προς: Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων - Tμήμα αναφοράς ελλείψεων Ρέθυμνο, 26/11/2015 Αρ. Πρωτ. :766 Καταγγελία Προς: Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων - Tμήμα αναφοράς ελλείψεων Σας αποστέλλουμε συγκεντρωτική λίστα με τα φάρμακα που μας καταγγέλλουν τα μέλη του συλλόγου μας

Διαβάστε περισσότερα

RESOURCE JUNIOR ČOKOLADA NestleHealthScience. RESOURCE JUNIOR Okus čokolade: ACBL Prehrambeno cjelovita hrana 300 kcal* (1,5 kcal/ml)

RESOURCE JUNIOR ČOKOLADA NestleHealthScience. RESOURCE JUNIOR Okus čokolade: ACBL Prehrambeno cjelovita hrana 300 kcal* (1,5 kcal/ml) RESOURCE JUNIOR ČOKOLADA NestleHealthScience RESOURCE JUNIOR Okus čokolade: ACBL 198-1 Prehrambeno cjelovita hrana 300 kcal* (1,5 kcal/ml) */200 ml Hrana za posebne medicinske potrebe Prehrambeno cjelovita

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ- ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ.xlsx Φύλλο1 1 / 5

ΝΕΑ- ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ.xlsx Φύλλο1 1 / 5 APOTEL EFF.GRAN 1000MG/SACHET 185411901 BTx20 SACHETS PARACETAMOL N02BE01 AUBAGIO F.C.TAB 306030102 14MG/TAB BTx28 TERIFLUNOMIDE L04AA31 CAPRELSA F.C.TAB 100MG/TAB BTx30 σε 302190101 BLISTERS VANDETANIB

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ Φύλλο1 1 / 6

ΝΕΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ Φύλλο1 1 / 6 185411901 APOTEL EFF.GRAN 1000MG/SACHET BTx20 SACHETS PARACETAMOL N02BE01 8(3)β - Γνωστή δραστική UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒΕΕ MHSYFA τιμολογημένα 3,15 3,40 4,89 306030102 302190101

Διαβάστε περισσότερα

SEMINAR IZ KOLEGIJA ANALITIČKA KEMIJA I. Studij Primijenjena kemija

SEMINAR IZ KOLEGIJA ANALITIČKA KEMIJA I. Studij Primijenjena kemija SEMINAR IZ OLEGIJA ANALITIČA EMIJA I Studij Primijenjena kemija 1. 0,1 mola NaOH je dodano 1 litri čiste vode. Izračunajte ph tako nastale otopine. NaOH 0,1 M NaOH Na OH Jak elektrolit!!! Disoira potpuno!!!

Διαβάστε περισσότερα

SE MODIFICA. Pagina 1 din 1

SE MODIFICA. Pagina 1 din 1 ANEXA 5 (ANEXA 2a la Ordinul CNAS nr. 247/2017) SUBLISTA A - LISTA MEDICAMENTELOR CU NIVEL DE COMPENSARE 90% DIN PRETUL DE REFERINTA CONFORM DENUMIRILOR COMUNE INTERNATIONALE (DCI) CORESPUNZATOARE MEDICAMENTELOR

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. 189382701 σε συνδυασμό με συστήματα χορήγησης ινσουλίνης τύπου πένας φέροντα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. 189382701 σε συνδυασμό με συστήματα χορήγησης ινσουλίνης τύπου πένας φέροντα ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΟΦ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ Κ.Α.Κ. 195440101 ASACOL GR.TAB 400MG/TAB BTx30 ANGELINI PHARMA HELLAS ABEE 195440401 ASACOL GR.TAB 800MG/TAB BTx60 (BLIST6x10) ANGELINI PHARMA HELLAS ABEE 196180201 SALOFALK

Διαβάστε περισσότερα

Προς ΘΕΜΑ : TΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΟΦ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 30337/ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ

Προς ΘΕΜΑ : TΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΟΦ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 30337/ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, 155 62 Χολαργός www.eof.gr Διεύθυνση : Ελέγχου Παραγωγής & Κυκλοφορίας Προϊόντων Τμήμα : ΠΑΚΑΕΠ Πληροφορίες: E. Θωμαϊδου

Διαβάστε περισσότερα

Akvizicija tereta. 5660t. Y= masa drva, X=masa cementa. Na brod će se ukrcati 1733 tona drva i 3927 tona cementa.

Akvizicija tereta. 5660t. Y= masa drva, X=masa cementa. Na brod će se ukrcati 1733 tona drva i 3927 tona cementa. Akvizicija tereta. Korisna nosivost broda je 6 t, a na brodu ia 8 cu. ft. prostora raspoloživog za sještaj tereta pod palubu. Navedeni brod treba krcati drvo i ceent, a na palubu ože aksialno ukrcati 34

Διαβάστε περισσότερα

Page 1 of 11 GJAKU DHE ORGANET E HEMOPOJEZËS ANTIANEMIKËT. 55/237 B03XA01 Epoetin 2000 Nj.N. 55/194 B03XA01 Epoetin 2000 Nj.N

Page 1 of 11 GJAKU DHE ORGANET E HEMOPOJEZËS ANTIANEMIKËT. 55/237 B03XA01 Epoetin 2000 Nj.N. 55/194 B03XA01 Epoetin 2000 Nj.N B B03 GJAKU DHE ORGANET E HEMOPOJEZËS ANTIANEMIKËT 55/237 B03XA01 Epoetin 2000 Nj.N 55/194 B03XA01 Epoetin 2000 Nj.N syringe Binocrit SANDOZ 1,035.2 51.8 983.4 syringe Eprex JANSSEN - CILAG 1,408.4 425.0

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΦΕΕ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΦΕΕ ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΦΕΕ Αθήνα, 25 Σεπτεµβρίου 2012 Η φαρµακοβιοµηχανία στη χώρα µας παρέχει διαχρονικά, παρά τις αντίξοες συνθήκες, υψηλό επίπεδο περίθαλψης στον ελληνικό λαό. Συµβάλλει, επίσης,

Διαβάστε περισσότερα

SAŽETAK KARAKTERISTIKA LEKA

SAŽETAK KARAKTERISTIKA LEKA SAŽETAK KARAKTERISTIKA LEKA TRIAGIL, 4 x 500 mg, film tableta Proizvođač: Galenika a.d. Adresa: Batajnički drum b.b.,beograd,11 080 Podnosilac zahteva: Galenika a.d. Adresa: Batajnički drum b.b.,beograd,11

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1796 1 Ιουλίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ9/οικ.53768 Καθορισμός ελάχιστων ποσοστιαίων ορίων συνταγο γράφησης φαρμάκων δραστικών

Διαβάστε περισσότερα

Apsolutno neprekidne raspodele Raspodele apsolutno neprekidnih sluqajnih promenljivih nazivaju se apsolutno neprekidnim raspodelama.

Apsolutno neprekidne raspodele Raspodele apsolutno neprekidnih sluqajnih promenljivih nazivaju se apsolutno neprekidnim raspodelama. Apsolutno neprekidne raspodele Raspodele apsolutno neprekidnih sluqajnih promenljivih nazivaju se apsolutno neprekidnim raspodelama. a b Verovatno a da sluqajna promenljiva X uzima vrednost iz intervala

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. HUMULIN(REGULAR)CARTRIDGE INJ.SOL 100 IU/ML BTx5CARTRx3ML για χρηση

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. HUMULIN(REGULAR)CARTRIDGE INJ.SOL 100 IU/ML BTx5CARTRx3ML για χρηση ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΟΦ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ Κ.Α.Κ. 195440101 ASACOL GR.TAB 400MG/TAB BTx30 ANGELINI PHARMA HELLAS ABEE 195440401 ASACOL GR.TAB 800MG/TAB BTx60 (BLIST6x10) ANGELINI PHARMA HELLAS ABEE 196180201 SALOFALK

Διαβάστε περισσότερα

ENGERIX (ΕΜΒΟΛΙΟ) INJ.SUSP 10MCG/0,5ML(1 DOSE) BTx1PF.SYR.x0,5ML (1 DOSE+ 1βελόνα+Back stop syringe) 2801963201057

ENGERIX (ΕΜΒΟΛΙΟ) INJ.SUSP 10MCG/0,5ML(1 DOSE) BTx1PF.SYR.x0,5ML (1 DOSE+ 1βελόνα+Back stop syringe) 2801963201057 BARCODE DRNAME (gredis) ABILIFY OR.DISP.TA 15 MG/TAB BT x 28 (BLIST ALU/ALU 2802657007023 διάτρητα/dose) ABILIFY ORAL.SOL 1 MG/ML 1 φιάλη (PET)x150ML+ 1 κύπελλο +1 2802657009058 βαθμονομημένο σταγονόμετρο

Διαβάστε περισσότερα

Προς ΘΕΜΑ : ΜΕΡΙΚΗ ΑΡΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΟΦ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 16128/ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Προς ΘΕΜΑ : ΜΕΡΙΚΗ ΑΡΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΟΦ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 16128/ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, 155 62 Χολαργός www.eof.gr Διεύθυνση : Ελέγχου Παραγωγής & Κυκλοφορίας Προϊόντων Τμήμα : ΠΑΚΑΕΠ Πληροφορίες: E. Θωμαϊδου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΧΟΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Λίστα Τιµολ. Κατ. Τιµολόγησης EX-FACTORY ΧΟΝ ΡΙΚΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒΕΕ

ΚΑΤΟΧΟΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Λίστα Τιµολ. Κατ. Τιµολόγησης EX-FACTORY ΧΟΝ ΡΙΚΗ ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒΕΕ APOTEL EFF.GRAN 1000MG/SACHET BTx20 185411901 SACHETS PARACETAMOL N02BE01 8(3)β - Γνωστή δραστική UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒΕΕ MHSYFA Περιεκτικότητες- Συσκευασίες (OFF-PATENT πριν

Διαβάστε περισσότερα

Opšte KROVNI POKRIVAČI I

Opšte KROVNI POKRIVAČI I 1 KROVNI POKRIVAČI I FASADNE OBLOGE 2 Opšte Podela prema zaštitnim svojstvima: Hladne obloge - zaštita hale od atmosferskih padavina, Tople obloge - zaštita hale od atmosferskih padavina i prodora hladnoće

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒΕΕ SANOFI-AVENTIS GROUPE, FRANCE ASTRAZENECA AB, SOEDERTAELJE,

ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒΕΕ SANOFI-AVENTIS GROUPE, FRANCE ASTRAZENECA AB, SOEDERTAELJE, ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΟΦ 185411901 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ATC ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ APOTEL EFF.GRAN 1000MG/SACHET BTx20 SACHETS PARACETAMOL N02BE01 8(3)β - Γνωστή δραστική ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ L01A -Aλκυλιούντες παράγοντες L01AA -Aνάλογα του αζωθυπερίτη L01AA G1 -Aνάλογα του αζωθυπερίτη / Κυκλοφωσφαμίδη L01AA01 CYCLOPHOSPHAMIDE MONOHYDRATE 0011501 02 ENDOXAN C.TAB 50MG/TAB Φ BTX50[BLIST(ALUΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

SLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE. Način primjene. Proizvođač. Helsinn Birex Pharmaceuticals. Pharmaceuticals. Pharmaceuticals

SLUŽBENI LIST REPUBLIKE HR VA TSKE. Način primjene. Proizvođač. Helsinn Birex Pharmaceuticals. Pharmaceuticals. Pharmaceuticals STRANICA 22 BROJ 9 NARODNE NOVINE ETAK, 24. SIJEČNJA 2014. -INN u kn za (s (s u u (s A01AA01 151 natrij-fluorid 1,1 O A01AB12 451 DS heksetidin O A01AD11 261 DS polivinil-pirolidon + natrij-hijalurat +

Διαβάστε περισσότερα

2 mg/ml. 2 mg/ml. Ενδοφλέβια. Ενδοφλέβια. χρήση. έγχυση. έγχυση. 50 mg. International GmbH. Ingelheim. Ingelheim. Φιλανδία Boehringer

2 mg/ml. 2 mg/ml. Ενδοφλέβια. Ενδοφλέβια. χρήση. έγχυση. έγχυση. 50 mg. International GmbH. Ingelheim. Ingelheim. Φιλανδία Boehringer ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ, ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ, ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, Ο Ο ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΑΙΤΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΙΑ / ΚΑΤΟΧΟ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Metacam 40 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή και άλογα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα ml περιέχει: Δραστικό συστατικό: Μελοξικάμη Έκδοχα: Ethanol

Διαβάστε περισσότερα

Eliminacijski zadatak iz Matematike 1 za kemičare

Eliminacijski zadatak iz Matematike 1 za kemičare Za mnoge reakcije vrijedi Arrheniusova jednadžba, koja opisuje vezu koeficijenta brzine reakcije i temperature: K = Ae Ea/(RT ). - T termodinamička temperatura (u K), - R = 8, 3145 J K 1 mol 1 opća plinska

Διαβάστε περισσότερα

18. listopada listopada / 13

18. listopada listopada / 13 18. listopada 2016. 18. listopada 2016. 1 / 13 Neprekidne funkcije Važnu klasu funkcija tvore neprekidne funkcije. To su funkcije f kod kojih mala promjena u nezavisnoj varijabli x uzrokuje malu promjenu

Διαβάστε περισσότερα

εναλλακτικά σκευάσματα με ATC R03DC TETIG TAB 3MG/TAB GLIMEPIRIDE ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ εναλλακτικά σκευάσματα με

εναλλακτικά σκευάσματα με ATC R03DC TETIG TAB 3MG/TAB GLIMEPIRIDE ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ εναλλακτικά σκευάσματα με ΔΙΑΚΟΠΗ 235620101 ZOMIGON F.C.TAB 2,5MG/TAB ZOLMITRIPTAN ASTRAZENECA A.E. εναλλακτικά σκευάσματα έναντι ημικρανίας 246270203 OCTEGRA SOL.INF 400MG/250ML MOXIFLOXACIN HYDROCHLORIDE ELPEN AE ATC J01MA14

Διαβάστε περισσότερα

IZRAČUNAVANJE POKAZATELJA NAČINA RADA NAČINA RADA (ISKORIŠĆENOSTI KAPACITETA, STEPENA OTVORENOSTI RADNIH MESTA I NIVOA ORGANIZOVANOSTI)

IZRAČUNAVANJE POKAZATELJA NAČINA RADA NAČINA RADA (ISKORIŠĆENOSTI KAPACITETA, STEPENA OTVORENOSTI RADNIH MESTA I NIVOA ORGANIZOVANOSTI) IZRAČUNAVANJE POKAZATELJA NAČINA RADA NAČINA RADA (ISKORIŠĆENOSTI KAPACITETA, STEPENA OTVORENOSTI RADNIH MESTA I NIVOA ORGANIZOVANOSTI) Izračunavanje pokazatelja načina rada OTVORENOG RM RASPOLOŽIVO RADNO

Διαβάστε περισσότερα

Endokrini pankreas-insulin i glukagon. Lekovi za lečenje dijabetes melitusa-insulini i oralni antidijabetici

Endokrini pankreas-insulin i glukagon. Lekovi za lečenje dijabetes melitusa-insulini i oralni antidijabetici Endokrini pankreas-insulin i glukagon Lekovi za lečenje dijabetes melitusa-insulini i oralni antidijabetici Hormoni pankreasa Langerhansova ostrvca A (α): glukagon B (β): insulin D (δ): somatostatin F

Διαβάστε περισσότερα

Ispitivanje toka i skiciranje grafika funkcija

Ispitivanje toka i skiciranje grafika funkcija Ispitivanje toka i skiciranje grafika funkcija Za skiciranje grafika funkcije potrebno je ispitati svako od sledećih svojstava: Oblast definisanosti: D f = { R f R}. Parnost, neparnost, periodičnost. 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11933 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1117 11 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aριθμ. Γ5:34043 Αντικατάσταση των παραγράφων 1 και 2 και των παραρ τημάτων της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Απουσίαζαν τα τακτικά μέλη κ. Γρηγοριάδης Σταύρος, κ Στεργιούλας Δημήτριος και παραβρέθηκε το αναπληρωματικό Χαριτίδου Αντιγόνη

Απουσίαζαν τα τακτικά μέλη κ. Γρηγοριάδης Σταύρος, κ Στεργιούλας Δημήτριος και παραβρέθηκε το αναπληρωματικό Χαριτίδου Αντιγόνη 1 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝIΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασμα πρακτικού 12 ης

Διαβάστε περισσότερα

POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE

POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE **** MLADEN SRAGA **** 011. UNIVERZALNA ZBIRKA POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE SKUP REALNIH BROJEVA α Autor: MLADEN SRAGA Grafički urednik: BESPLATNA - WEB-VARIJANTA Tisak: M.I.M.-SRAGA

Διαβάστε περισσότερα

INTELIGENTNO UPRAVLJANJE

INTELIGENTNO UPRAVLJANJE INTELIGENTNO UPRAVLJANJE Fuzzy sistemi zaključivanja Vanr.prof. Dr. Lejla Banjanović-Mehmedović Mehmedović 1 Osnovni elementi fuzzy sistema zaključivanja Fazifikacija Baza znanja Baze podataka Baze pravila

Διαβάστε περισσότερα

Προς ΘΕΜΑ : ΜΕΡΙΚΗ ΑΡΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΟΦ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 91579/ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ

Προς ΘΕΜΑ : ΜΕΡΙΚΗ ΑΡΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΟΦ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 91579/ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, 155 62 Χολαργός www.eof.gr Διεύθυνση : Ελέγχου Παραγωγής & Κυκλοφορίας Προϊόντων Τμήμα : ΠΑΚΑΕΠ Πληροφορίες: Ε.Θωμαϊδου Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

S t r a n a 1. 1.Povezati jonsku jačinu rastvora: a) MgCl 2 b) Al 2 (SO 4 ) 3 sa njihovim molalitetima, m. za so tipa: M p X q. pa je jonska jačina:

S t r a n a 1. 1.Povezati jonsku jačinu rastvora: a) MgCl 2 b) Al 2 (SO 4 ) 3 sa njihovim molalitetima, m. za so tipa: M p X q. pa je jonska jačina: S t r a n a 1 1.Povezati jonsku jačinu rastvora: a MgCl b Al (SO 4 3 sa njihovim molalitetima, m za so tipa: M p X q pa je jonska jačina:. Izračunati mase; akno 3 bba(no 3 koje bi trebalo dodati, 0,110

Διαβάστε περισσότερα

KATALOG AKTIVNIH FARMACEUTSKIH SUPSTANCI ZA IZRADU MAGISTRALNIH LEKOVA I PREPARATA

KATALOG AKTIVNIH FARMACEUTSKIH SUPSTANCI ZA IZRADU MAGISTRALNIH LEKOVA I PREPARATA KATALOG AKTIVNIH FARMACEUTSKIH SUPSTANCI ZA IZRADU MAGISTRALNIH LEKOVA I PREPARATA KOJI SE IZRAĐUJU U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI APOTEKA GALENA LAB Beograd, jul 2017.god. 1 Sadržaj: Magistralna izrada lekova

Διαβάστε περισσότερα

Δραστική/ες Ουσία/ες SANDOZ GMBH, KUNDL, AUSTRIA SANDOZ GMBH, KUNDL, AUSTRIA DONEPEZIL HYDROCHLORIDE DONEPEZIL HYDROCHLORIDE

Δραστική/ες Ουσία/ες SANDOZ GMBH, KUNDL, AUSTRIA SANDOZ GMBH, KUNDL, AUSTRIA DONEPEZIL HYDROCHLORIDE DONEPEZIL HYDROCHLORIDE 303760301 2803037603019 303760603 2803037606034 293230101 2802932301013 ACC EF.TAB 600MG/TAB BTx20 (TUBES) ACC PD.ORA.SOL 600mg/SACHET BTx20 SACHETS ACICLOVIR/GENERICS C/S.SOL.IN 25MG/1ML BTx 5AMPx 10ML

Διαβάστε περισσότερα

Ονομασία Περιεκτικότητα Φαρμακοτεχνική μορφή. Flupirtinmaleat AbZ 100 mg Kapseln. Flupirtinmaleat AL 100 mg Hartkapseln

Ονομασία Περιεκτικότητα Φαρμακοτεχνική μορφή. Flupirtinmaleat AbZ 100 mg Kapseln. Flupirtinmaleat AL 100 mg Hartkapseln Παράρτημα I Κατάσταση με τις ονομασίες, τις φαρμακοτεχνικές μορφές, τις περιεκτικότητες των φαρμακευτικών προϊόντων, την οδό, τους κατόχους της άδειας στα Κράτη Μέλη 1 Βουλγαρία Εσθονία Zentiva k.s. 130

Διαβάστε περισσότερα

Juniorski četverac bez kormilara sezona 2014/2015 sa osvrtom na završne pripreme pred EP i SP. Aleksandar Smiljanić

Juniorski četverac bez kormilara sezona 2014/2015 sa osvrtom na završne pripreme pred EP i SP. Aleksandar Smiljanić Juniorski četverac bez kormilara sezona 2014/2015 sa osvrtom na završne pripreme pred EP i SP Aleksandar Smiljanić Generacija 1996 / 1997 8 + SP Hamburg 2014 4 - SP Rio de Janeiro 1. Cvijetić Nikola (1997)

Διαβάστε περισσότερα

SE MODIFICA. Pagina 1 din 1

SE MODIFICA. Pagina 1 din 1 ANEXA 6 (ANEXA 2a la Ordinul CNAS nr. 247/2017) SUBLISTA A - LISTA MEDICAMENTELOR CU NIVEL DE COMPENSARE 90% DIN PRETUL DE REFERINTA CONFORM DENUMIRILOR COMUNE INTERNATIONALE (DCI) CORESPUNZATOARE MEDICAMENTELOR

Διαβάστε περισσότερα

B KRV I KRVOTVORNI ORGANI B01 ANTIKOAGULANSI B01A Antikoagulansi (antitrombotička sredstva) B01AA Antagonisti vitamina K

B KRV I KRVOTVORNI ORGANI B01 ANTIKOAGULANSI B01A Antikoagulansi (antitrombotička sredstva) B01AA Antagonisti vitamina K B Krv i krvotvorni organi Krv i krvotvorni organi B KRV I KRVOTVORNI ORGANI B01 ANTIKOAGULANSI B01A Antikoagulansi (antitrombotička sredstva) B01AA Antagonisti vitamina K B01AA03 varfarin Doziranje: Terapija

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Εκχώρηση και συμψηφισμός απαιτήσεων Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από φαρμακευτικές εταιρείες προς νοσοκομεία ΕΣΥ.

ΘΕΜΑ : Εκχώρηση και συμψηφισμός απαιτήσεων Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από φαρμακευτικές εταιρείες προς νοσοκομεία ΕΣΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ & ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας : 101 10 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΜΜΕ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΠΡΟΣ ΜΜΕ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. Μυλλέρου 1 & Αγησιλάου - 104 36 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210 5220954 955 ΦΑΞ: 210 5220721, e-mail: despfsa@otenet.gr ΠΛΗΡ.: Δ. ΚΑΠΟΥΝΗ AΡ.ΠΡΩΤ: 673 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τιμών Φαρμάκων ανθρώπινης χονδρική χρήσης (με Νέα Γενόσημα) τιμή ALFUDEX PR. TAB 10MG/TAB, BTx30 TABS ALFUZOSIN HYDROCHLORIDE 7.6 10.

Δελτίο Τιμών Φαρμάκων ανθρώπινης χονδρική χρήσης (με Νέα Γενόσημα) τιμή ALFUDEX PR. TAB 10MG/TAB, BTx30 TABS ALFUZOSIN HYDROCHLORIDE 7.6 10. ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ Ισχύει από 1-7-2013 λιανική ΜηΣυΦα N3816 ALFUDEX PR. TAB 10MG/TAB, BTx30 TABS ALFUZOSIN 7.6 10.72 Ν NEWRON PHARMACEUTICAL LIMITED, CYPRUS ALOPEXY, CUT.SOL 5%, BTX1 (BOTTLEX60ML) κίτρινο

Διαβάστε περισσότερα

Vježba: Uklanjanje organskih bojila iz otpadne vode koagulacijom/flokulacijom

Vježba: Uklanjanje organskih bojila iz otpadne vode koagulacijom/flokulacijom Kolegij: Obrada industrijskih otpadnih voda Vježba: Uklanjanje organskih bojila iz otpadne vode koagulacijom/flokulacijom Zadatak: Ispitati učinkovitost procesa koagulacije/flokulacije na obezbojavanje

Διαβάστε περισσότερα

Προς ΘΕΜΑ : TΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΟΦ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 55094/ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ

Προς ΘΕΜΑ : TΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΟΦ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 55094/ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, 155 62 Χολαργός www.eof.gr Διεύθυνση : Ελέγχου Παραγωγής & Κυκλοφορίας Προϊόντων Τμήμα : ΠΑΚΑΕΠ Πληροφορίες: E. Θωμαϊδου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεκτικότητ α. Effortil comp. - Tropfen 2 mg/ml, 10 mg/ml. 2.5 mg καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό

Περιεκτικότητ α. Effortil comp. - Tropfen 2 mg/ml, 10 mg/ml. 2.5 mg καψάκιο παρατεταμένης αποδέσμευσης, σκληρό Παράρτημα I Κατάσταση με τις ονομασίες, τη φαρμακοτεχνική μορφή (-ες), την (τις) περιεκτικότητα (εσ) του (των) φαρμακευτικου (-ων) προϊόντοσ (ων), την (τις) οδό(-ούς) χορήγησης, τον (τους) κάτοχο(-ους)

Διαβάστε περισσότερα

Προς ΘΕΜΑ : TΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΟΦ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 86660/ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ

Προς ΘΕΜΑ : TΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΟΦ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 86660/ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, 155 62 Χολαργός www.eof.gr Διεύθυνση : Ελέγχου Παραγωγής & Κυκλοφορίας Προϊόντων Τμήμα : ΠΑΚΑΕΠ Πληροφορίες: Ε.Θωμαϊδου Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 43287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2984 27 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Φ.42000/31584/4324 Εκχώρηση και συμψηφισμός απαιτήσεων Φορέων Κοι νωνικής Ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4279 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ Φύλλου 329 13 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ οικ 14228 Aντικατάσταση υπουργικής απόφασης έγκρισης του θε τικού καταλόγου του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29087 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2336 29 Αυγούστου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 74288 Έγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Επινοηθείσα ονομασία BEROTEC 0,5MG/10 ML. fenoterol Partusisten intrapartal 0.025mg/ml Πυκνό διάλυμα για παρασκευή ενέσιμου διαλύματος

Επινοηθείσα ονομασία BEROTEC 0,5MG/10 ML. fenoterol Partusisten intrapartal 0.025mg/ml Πυκνό διάλυμα για παρασκευή ενέσιμου διαλύματος Παραρτημα I Κατάσταση με τις ονομασίες, τις φαρμακοτεχνικές μορφές, τις περιεκτικότητες των φαρμακευτικών προϊόντων, τις οδούς χορήγησης, τους κατόχους της άδειας στα Κράτη Μέλη 1 Βέλγιο SCS Boehringer

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29345 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2141 26 Σεπτεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΔΥΓ3/οικ.104893 Εγκριση του θετικού καταλόγου του άρθρου 12 παρ. 1 εδάφιο α του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΗ, ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ. 226800101 ARIMIDEX FC TAB 1MG ANASTRΟZOLE Inj. Sol. 250 ΜG/5 ΜL 264720101 FASLODEX FULVESTRANT PF.SYR

ΜΟΡΦΗ, ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ. 226800101 ARIMIDEX FC TAB 1MG ANASTRΟZOLE Inj. Sol. 250 ΜG/5 ΜL 264720101 FASLODEX FULVESTRANT PF.SYR ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟ Σ ΠΡΟΪΟΝ ΜΟΡΦΗ, ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ 226800101 ARIMIDEX FC TAB 1MG ANASTRΟZOLE Inj. Sol. 250 ΜG/5 ΜL 264720101 FASLODEX FULVESTRANT PF.SYR 246560102 SEROQUEL tab 25mg btx60 QUETIAPINE

Διαβάστε περισσότερα

FTN Novi Sad Katedra za motore i vozila. Teorija kretanja drumskih vozila Vučno-dinamičke performanse vozila: MAKSIMALNA BRZINA

FTN Novi Sad Katedra za motore i vozila. Teorija kretanja drumskih vozila Vučno-dinamičke performanse vozila: MAKSIMALNA BRZINA : MAKSIMALNA BRZINA Maksimalna brzina kretanja F O (N) F OI i m =i I i m =i II F Oid Princip određivanja v MAX : Drugi Njutnov zakon Dokle god je: F O > ΣF otp vozilo ubrzava Kada postane: F O = ΣF otp

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ Slide 1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΒΙΑΝΕΞ 1924: Δ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ. Φαρμακείο & χονδρεμπόρειο 1946: Εισαγωγές 1951: Δ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 23/01/2014

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 23/01/2014 1567501 01 2801567501010 2-DROP 12.5%+3.11% CUT.SOL FLX10ML D11AF N 0,71 0,62 1,02 8 Y 500 IU/VIAL LY.PD.INJ (BTX10BTX1VIAL)+ (BTX10BTX1VIALX20ML 2409002 01 2802409002016 SOLV) B02BD02 0,58 0,5 0,82 2489003

Διαβάστε περισσότερα

UPUTSTVO ZA LEK. Panadol Extra Advance film tableta, 500 mg +65 mg Pakovanje: 12 film tableta, blister, 1 x 12 film tableta

UPUTSTVO ZA LEK. Panadol Extra Advance film tableta, 500 mg +65 mg Pakovanje: 12 film tableta, blister, 1 x 12 film tableta UPUTSTVO ZA LEK Panadol Extra Advance film tableta, 500 mg +65 mg Pakovanje: 12 film tableta, blister, 1 x 12 film tableta Proizvođač: GlaxoSmithKline Dungarvan Limited Adresa: Knockbrack, Dungarvan, Co

Διαβάστε περισσότερα

MERNA NESIGURNOST BEO-LAB

MERNA NESIGURNOST BEO-LAB MERNA NESIGURNOST BEO-LAB Ispitivani parametar Jedinica mere 1. Urea 2. Kreatinin µmol/l Merna nesigurnost L1: ± 0.20 7,05 L2: ±0,69 21,78 L1: ± 4,0 L2: ± 26,5 Za Koncentraciju analita do- 108 387 L1:

Διαβάστε περισσότερα

( , 2. kolokvij)

( , 2. kolokvij) A MATEMATIKA (0..20., 2. kolokvij). Zadana je funkcija y = cos 3 () 2e 2. (a) Odredite dy. (b) Koliki je nagib grafa te funkcije za = 0. (a) zadanu implicitno s 3 + 2 y = sin y, (b) zadanu parametarski

Διαβάστε περισσότερα

Obrada signala

Obrada signala Obrada signala 1 18.1.17. Greška kvantizacije Pretpostavka je da greška kvantizacije ima uniformnu raspodelu 7 6 5 4 -X m p x 1,, za x druge vrednosti x 3 x X m 1 X m = 3 x Greška kvantizacije x x x p

Διαβάστε περισσότερα

SEKUNDARNE VEZE međumolekulske veze

SEKUNDARNE VEZE međumolekulske veze PRIMARNE VEZE hemijske veze među atomima SEKUNDARNE VEZE međumolekulske veze - Slabije od primarnih - Elektrostatičkog karaktera - Imaju veliki uticaj na svojstva supstanci: - agregatno stanje - temperatura

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΑΙΟΥ 2014 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ATC ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ. 8(3)β - Γνωστή δραστική.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΑΙΟΥ 2014 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ATC ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ. 8(3)β - Γνωστή δραστική. 1 185411901 APOTEL EFF.GRAN 1000MG/SACHET BTx20 SACHETS PARACETAMOL N02BE01 8(3)β - Γνωστή δραστική UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒΕΕ τιμολογημένα 3.40 AUBAGIO F.C.TAB SANOFI-AVENTIS

Διαβάστε περισσότερα

SAŽETAK KARAKTERISTIKA LEKA

SAŽETAK KARAKTERISTIKA LEKA SAŽETAK KARAKTERISTIKA LEKA Ovaj lek je pod dodatnim praćenjem. Time se omogućava brzo otkrivanje novih bezbednosnih informacija. Zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije

Διαβάστε περισσότερα

Προς τον Αξιότιμο κ. Αντώνη Σαμαρά Πρωθυπουργό της Ελλάδος Μέγαρο Μαξίμου

Προς τον Αξιότιμο κ. Αντώνη Σαμαρά Πρωθυπουργό της Ελλάδος Μέγαρο Μαξίμου Προς τον Αξιότιμο κ. Αντώνη Σαμαρά Πρωθυπουργό της Ελλάδος Μέγαρο Μαξίμου Κοιν.: κ. Αν. Λυκουρέντζο, Υπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Γ. Στουρνάρα, Υπουργό Οικονομικών κ. Μ. Σαλμά, Αναπληρωτή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ S.A. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Λεωφ. Βουλιαγμένης 409 163 46 Ηλιούπολη - Αττική Τηλ.: 210 9915300 Fax : 210 9939100 E-mail: agroenergy@agroenergy.gr www.agroenergy.gr ΚΑΘΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστίες. Χορηγοί

Ευχαριστίες. Χορηγοί Ευχαριστίες 04 Πρόσκληση Προέδρου 05 03 Επιστημονικό Πρόγραμμα Ημερίδας 07 Γενικές Πληροφορίες 08 Κοινωνικές Εκδηλώσεις 10 Ξενοδοχειακές Κρατήσεις 11 Κάτοψη Εκθεσιακού και Συνεδριακού Χώρου 12 Ευρετήριο

Διαβάστε περισσότερα

2.3 Γενικά για το χημικό δεσμό - Παράγοντες που καθορίζουν τη χημική συμπεριφορά του ατόμου.

2.3 Γενικά για το χημικό δεσμό - Παράγοντες που καθορίζουν τη χημική συμπεριφορά του ατόμου. 2.3 Γενικά για το χημικό δεσμό - Παράγοντες που καθορίζουν τη χημική συμπεριφορά του ατόμου. 10.1. Ερώτηση: Τι ονομάζουμε χημικό δεσμό; Ο χημικός δεσμός είναι η δύναμη που συγκρατεί τα άτομα ή άλλες δομικές

Διαβάστε περισσότερα