Σχετικά με τις πρόσφατες επεμβάσεις στην Ακρόπολη: Σκέψεις και προβληματισμοί από τη σκοπιά της πολιτιστικής διαχείρισης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχετικά με τις πρόσφατες επεμβάσεις στην Ακρόπολη: Σκέψεις και προβληματισμοί από τη σκοπιά της πολιτιστικής διαχείρισης"

Transcript

1 Δραγούνη, Μ, Λεκάκης, Στ, Σακελλαριάδη, A & Τουλούπα, Σ 2021 Σχετικά με τις πρόσφατες επεμβάσεις στην Ακρόπολη: Σκέψεις και προβληματισμοί από τη σκοπιά της πολιτιστικής διαχείρισης. Κριτικές Μελέτες για την Πολιτιστική Κληρονομιά, 1(1): 1, 1-8. DOI: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σχετικά με τις πρόσφατες επεμβάσεις στην Ακρόπολη: Σκέψεις και προβληματισμοί από τη σκοπιά της πολιτιστικής διαχείρισης Μήνα Δραγούνη 1, Στέλιος Λεκάκης 1, Αναστασία Σακελλαριάδη 1, Σμαράγδα Τουλούπα 1 1 Εταιρεία Συμβούλων Διαχείρισης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΕΣΔΙΑΠΟΚ), Περίληψη Το παρόν κείμενο αφορά στο πρόσφατο πρόγραμμα επεμβάσεων στην Ακρόπολη, το οποίο υλοποιείται από τον περασμένο Οκτώβριο, προκαλώντας σοβαρούς προβληματισμούς τόσο για το έργο καθαυτό και τους σκοπούς που εξυπηρετεί, όσο και για τη διαχείρισή του σε θεσμικό και επικοινωνιακό επίπεδο. Η συζήτηση γίνεται με στόχο να επισημανθούν βασικά σημεία που χρήζουν προσοχής, υπό το πρίσμα της διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς, με έμφαση σε σχετικές θεωρητικές αρχές και πρακτικές αλλά και στην κοινωνική προοπτική των μνημείων. Abstract This note examines the programme of interventions to the Acropolis of Athens, which is implemented to the site since October 2020 and has raised serious concerns not only with regards to the nature and aims of the works per se, but also in terms of their management and communication. The discussion here seeks to highlight some critical points that deserve our attention, from the perspective of heritage management, with emphasis on its theoretical principles and practices that set the social dimension of monuments on top of the agenda. Λέξεις-κλειδιά: Ακρόπολη, διαχείριση μνημείων, πολιτιστικό τοπίο, επεμβάσεις, πολιτιστική πολιτική, διεπιστημονικότητα Keywords: Acropolis, heritage management, cultural landscape, intervention, cultural policy, interdisciplinarity Εισαγωγή Τους τελευταίους μήνες παρακολουθούμε με ενδιαφέρον τις εξελίξεις σχετικά με τις εργασίες στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης, οι οποίες εκτελούνται υπό την εποπτεία της Επιτροπής Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως (στο εξής ΕΣΜΑ). Πρόκειται για ένα πρόγραμμα επεμβάσεων που πυροδότησε εξαρχής έντονη συζήτηση σε σχέση με τον σκοπό, τη διαδικασία υλοποίησης αλλά και το αποτέλεσμά του. Κατά την περίοδο συγγραφής του παρόντος σημειώματος, το υλοποιημένο τμήμα των έργων αφορά στην εφαρμογή ενός δικτύου διαστρώσεων από σκυρόδεμα από τα Προπύλαια στον Παρθενώνα και περιμετρικά του ναού. Οι διαστρώσεις αυτές τοποθετήθηκαν επί των υφιστάμενων του 1976, ωστόσο διαφοροποιούνται μορφολογικά καθώς είναι ενιαίες, συμπαγείς, με ευθείες ακμές και εκτείνονται πέρα από τις παλιές, καλύπτοντας μεγαλύτερες επιφάνειες του χώρου μεταξύ των μνημείων, ιδιαίτερα στα ανατολικά των Προπυλαίων και βορειοανατολικά και ανατολικά του Παρθενώνα.

2 Αρ. 1, σελ. 2 από 8 Δραγούνη et al : Σχετικά με τις πρόσφατες επεμβάσεις στην Ακρόπολη Σύμφωνα με την ΕΣΜΑ, το πρόγραμμα πρόκειται να ολοκληρωθεί με την επέκταση των διαστρώσεων και σε άλλα σημεία του αρχαιολογικού χώρου καθώς και με την αντικατάσταση της πορείας ανόδου στα Προπύλαια με ανακατασκευή της ρωμαϊκής της μορφής που, όπως υποστηρίζεται, θα αποκαταστήσει την αυθεντικότητα της και θα διευκολύνει την πρόσβαση στο μνημείο (ΕΣΜΑ 2021). Επιπλέον, φαίνεται ότι υπάρχει η πρόθεση να αποκατασταθούν και οι στάθμες των δαπέδων στα τεμένη της Ακρόπολης, δηλαδή των επί μέρους ιερών και κτιριακών συνόλων, οι οποίες απαιτούν επιπρόσθετες κατασκευές ή επιχώσεις, και αναλημματικούς τοίχους για τη συγκράτησή τους (Κορρές 2020). Η απουσία αναλυτικής μελέτης για τις επεμβάσεις αυτές, οι παρατηρήσεις του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (στο εξής ΚΑΣ) στην υποβληθείσα τεχνική έκθεση (ΝΑΜΑ 2020), η προβληματική πορεία αυτής εντός διοικητικού ελέγχου αλλά και η επικοινωνιακή διαχείριση του θέματος προκαλούν ποικίλα ερωτήματα σχετικά με τους στόχους, την προσέγγιση και την υλοποίηση των πρόσφατων και των μελλοντικών έργων. Παράλληλα, μέσα από τη συγκεκριμένη περίπτωση αναδύονται πολλαπλά ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ελλάδα. Αυτά σχετίζονται με τη φιλοσοφία των επεμβάσεων στο πολιτιστικό τοπίο, τις διαδικασίες διαμόρφωσης και λήψης αποφάσεων για τη διαχείριση των πολιτιστικών αγαθών, αλλά και τον ρόλο που επιφυλάσσεται για τα ενδιαφερόμενα μέρη, πέραν των αρμοδίων φορέων. Το παρόν κείμενο στοχεύει να συνεισφέρει στον ανοιχτό διάλογο γύρω από το συγκεκριμένο πρόγραμμα μέσα από μια κριτική συζήτηση, υπό το πρίσμα της διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς, αντλώντας περιεχόμενο από σχετικές θεωρητικές αρχές, διαδικασίες και πρακτικές (βλ. ενδεικτικά ICOMOS 1964; UNESCO 1972). Σκοπός μας δεν είναι να σχολιάσουμε τις τεχνικές προδιαγραφές των συγκεκριμένων εργασιών ως πραγματογνώμονες, αλλά να επισημάνουμε τα προβλήματα που παρατηρούμε σε σχέση με τις ευρύτερες διαδικασίες και τις ιδεολογικές αρχές που φαίνεται να τις πλαισιώνουν, κομίζοντας επιστημονικά τεκμηριωμένα επιχειρήματα που μπορούν να αποτελέσουν μέρος μιας εποικοδομητικής συζήτησης. Αντιφάσεις και ερωτήματα σχετικά με τους στόχους του έργου Αρχικά, είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι οι τοποθετήσεις που ακολουθούν στηρίζονται: (α) στην παρακολούθηση των δημόσιων ανακοινώσεων του Υπουργείου Πολιτισμού (στο εξής ΥΠΠΟΑ) και της ΕΣΜΑ που συντονίζει και υλοποιεί το έργο, όπως αυτές αποτυπώνονται σε δημοσιεύματα του Τύπου και σε σχετικές καταθέσεις μελών που την εκπροσωπούν, (β) στην επιτόπια παρατήρηση κατά την πρόσφατη επίσκεψή μας στην Ακρόπολη στις 27 Απριλίου 2021, και (γ) στην ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας και διεθνών κανονιστικών κειμένων για την προστασία και την ανάδειξη μνημείων. Ορθότερη και περισσότερο κριτική συζήτηση για το έργο θα μπορούσε να γίνει επί κάποιας αναλυτικής μελέτης, που θα προέβλεπε τον λόγο και τον σκοπό του προγράμματος των επεμβάσεων. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχει σταθεί δυνατό να εντοπιστεί τέτοια μελέτη, πέρα από μια συνοπτική παρουσίαση το 2002 (Κορρές 2003) και τη συντομότατη τεχνική έκθεση που υποβλήθηκε προς έγκριση από το ΚΑΣ (ΝΑΜΑ 2020). Επί της ουσίας λοιπόν της επέμβασης, η υλοποίηση των έργων φαίνεται να ξεκίνησε με πρόθεση την ασφαλή περιήγηση των επισκεπτών στον αρχαιολογικό χώρο. Όπως μάλιστα σημείωνε σε ανακοίνωση του το ΥΠΠΟΑ «η βελτίωση της επισκεψιμότητας των μνημείων» αποτελούσε προτεραιότητα των εργασιών, το οποίο και θα καταστούσε για πρώτη φορά την Ακρόπολη «απολύτως προσβάσιμη όχι μόνο στα ΑμεΑ, αλλά και σε πολίτες με κινητικά ή άλλα προβλήματα υγείας» (ΥΠΠΟΑ 2020).

3 Δραγούνη et al : Σχετικά με τις πρόσφατες επεμβάσεις στην Ακρόπολη Αρ. 1, σελ. 3 από 8 Ωστόσο, η αιτιολογία αυτή αποδείχτηκε εκ των υστέρων ανακριβής. Μάλιστα, όπως φαίνεται από την απόφαση που εξέδωσε το ΥΠΠΟΑ στις 2 Σεπτεμβρίου 2020, το ίδιο το ΚΑΣ που ενέκρινε τη μελέτη είχε διαπιστώσει ότι «δεν εξασφαλίζεται η πρόσβαση των ΑμεΑ, λόγω των έντονων κλίσεων, σε τμήματα του προτεινόμενου δικτύου διαδρομών» και συνεπώς απαιτούνταν μέριμνα ώστε να καταστεί δυνατή η αυτόνομη κίνηση των αμαξιδίων. 1 Το γεγονός αυτό επιβεβαιώθηκε και από την τεχνική αυτοψία της Εθνικής Συνομοσπονδίας ΑμεΑ, όπου επισημάνθηκαν αναλυτικά τα αδύναμα σημεία της περιήγησης του επισκέπτη με κινητικά προβλήματα, όπως οι απότομα διαμορφωμένες κλίσεις και η διακοπή της επίστρωσης για τη δημιουργία «μαρτυριών» του βράχου (ΕΣΑμεΑ 2021). Στη συνέχεια της δημόσιας συζήτησης προβλήθηκε έτερος στόχος, αυτός της αποκατάστασης των αρχαίων σταθμών του εδάφους με βάση τις αρχαίες χαράξεις της οδού των Παναθηναίων, με σκοπό τη δυνατότητα θέασης των μνημείων, όπως κατά την Κλασική εποχή. Η αποκατάσταση των σταθμών του εδάφους όπως στην Κλασική εποχή φαίνεται να συζητιέται εντός της ΕΣΜΑ ήδη από το 1977, στην 1η Διεθνή Συνάντηση για την Αποκατάσταση των Μνημείων της Ακρόπολης (Κορρές 2003). Παρόλα αυτά, δεν είναι γνωστό εάν έχει πραγματοποιηθεί σχετική ολοκληρωμένη μελέτη. Το γεγονός ότι γίνεται ακόμα παραπομπή στην παρουσίαση του 2002, μας οδηγεί να υποθέσουμε ότι δεν έχει υπάρξει άλλη μελέτη μέχρι το Είναι δε σημαντικό να επισημάνουμε ότι στα πρακτικά του 2002 αναφέρεται ρητά πως πρόκειται για πρόταση, η οποία χρήζει τεκμηρίωσης και συζήτησης, και όχι για πρόγραμμα προς εκτέλεση (Κορρές 2003: 435). Τέλος, ως επιπλέον στόχος του προγράμματος επεμβάσεων προέκυψε και η διευκόλυνση της κίνησης του μεγάλου αριθμού των επισκεπτών. Αν και έχει σημειωθεί αρκετές φορές ότι τα χρονικά προσδιορισμένα εισιτήρια (timed tickets) θα μπορούσαν να βοηθήσουν στον καλύτερο έλεγχο του αριθμού των επισκεπτών, 2 στη μέχρι τώρα έρευνα μας δεν εντοπίστηκε κάποια μελέτη διαχείρισης της κίνησης των επισκεπτών εντός του αρχαιολογικού χώρου. Αν μη τι άλλο, η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκαταβολικά, χωρίς αναλυτική μελέτη που να λαμβάνει υπόψη την ασφάλεια των επισκεπτών και τον αντίκτυπο στα μνημεία που βρίσκονται επί του Βράχου μπορεί να προκαλέσει βλάβες στον αρχαιολογικό χώρο αλλά και προβλήματα στην εμπειρία της επίσκεψης. Συμπερασματικά, όπως προκύπτει μέχρι σήμερα, η σκοπιμότητα του έργου φαίνεται να είναι ιδιαίτερα ασαφής, ετερόκλιτη και ανεπαρκώς τεκμηριωμένη. Εάν πρόκειται πράγματι για έργο που αποσκοπεί στη βελτίωση της προσβασιμότητας των ΑμεΑ, εγείρει ερωτήματα το γιατί πραγματοποιήθηκε -τουλάχιστον εν μέρειχωρίς πρότερη διαβούλευση με τις ενδιαφερόμενες ομάδες των τελικών αποδεκτών αλλά και με βάση μια τεχνική έκθεση που το ίδιο το ΚΑΣ έκρινε ανεπαρκή για τον συγκεκριμένο σκοπό. Εάν πρόκειται για έργο αποκατάστασης επιφανειών συγκεκριμένης ιστορικής φάσης, τότε χρειάζεται να αποσαφηνιστεί ποιος είναι ο απώτερος στόχος μιας τόσο ασυνήθιστης επέμβασης σε έναν αρχαιολογικό χώροπαλίμψηστο, με ποια κριτήρια και ποιες διαδικασίες τελικά ορίζονται οι πρωτεύουσες ανάγκες του μνημείου αλλά και με βάση ποιο αξιακό όραμα. Τέλος, εάν πρόκειται για επεμβάσεις που έχουν ως στόχο τη φιλοξενία μεγαλύτερου αριθμού επισκεπτών, τότε δικαίως διερωτάται κανείς για το πώς ακριβώς θα εξυπηρετήσουν την καλύτερη κίνηση και τις στάσεις των επισκεπτών εντός του χώρου, την ασφάλεια τους αλλά και την εμπειρία της επίσκεψής τους. 3

4 Αρ. 1, σελ. 4 από 8 Δραγούνη et al : Σχετικά με τις πρόσφατες επεμβάσεις στην Ακρόπολη Προβληματισμοί γύρω από την προσέγγιση και την υλοποίηση του έργου Πέρα από το ζήτημα της στοχοθεσίας που παρουσιάστηκε παραπάνω, οι δημόσιες τοποθετήσεις των υπευθύνων αλλά και των υποστηρικτών και αμφισβητιών τους στοιχειοθετούν μια ευρύτερη κριτική για το πρόγραμμα και τις μέχρι τώρα εκτελεσθείσες φάσεις του. Ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα σημεία αφορά στην αναστρεψιμότητα των επεμβάσεων, η οποία παραμένει αμφίβολη παρά τις εξηγήσεις της ΕΣΜΑ. 4 Παρότι δεν μπορούμε να σχολιάσουμε ενδελεχώς το ζήτημα από τεχνικής άποψης, ειδικά για την ασφαλή αφαίρεση των επιστρωμένων με οπλισμένο σκυρόδεμα επιφανειών από τον βράχο, πρακτικά, φαντάζει αβέβαιο το αν στο μέλλον θα καταστεί δυνατόν να χρηματοδοτηθεί η (έστω και μερική) αφαίρεσή του, ιδιαίτερα αν αναλογιστούμε ότι για την εκτέλεση των τωρινών επεμβάσεων κρίθηκε απαραίτητη η ανεύρεση ιδιωτικής χρηματοδότησης. Πάντως, ακόμη και αν δεχθούμε ότι οι διαστρώσεις είναι όντως αναστρέψιμες, καταργούνται - έστω και προσωρινά - ορισμένα από τα φυσικά και ιστορικά χαρακτηριστικά του τοπίου. Παράλληλα, η επιστημονική κοινότητα στερείται τη δυνατότητα νέας έρευνας σε συγκεκριμένα κατάλοιπα αλλά και την πρόκριση, στο μέλλον, νέων λύσεων στα υπάρχοντα προβλήματα κίνησης εντός του χώρου. Ένα άλλο σημείο που αξίζει της προσοχής μας είναι η υπεράσπιση, από πλευράς της ΕΣΜΑ, της επιλογής του υλικού (δηλ. του σκυροδέματος) ως η πιο οικονομικά αποτελεσματική λύση με όρους «στάθμισης οφέλους και απώλειας». 5 Ακόμη και αν δεχθούμε το πρόταγμα της οικονομικής ορθολογικότητας, πρόκειται για ένα επιχείρημα μάλλον έωλο καθώς το οικονομικά ορθολογικό modus operandi προϋποθέτει τη συστηματική αξιολόγηση και σύγκριση των αποτελεσμάτων (οικονομικών, κοινωνικών κ.ά.) μιας απόφασης επέμβασης έναντι άλλων εναλλακτικών λύσεων. Παρομοίως, το επιχείρημα υπέρ της επιλογής ενός σχετικά φθηνού υλικού με σκοπό την «ανακατεύθυνση» (Αδαμοπούλου 2021) πόρων σε άλλα αρχαία μνημεία μας προβληματίζει ως κριτήριο λήψης αποφάσεων από μία υπηρεσία μεμονωμένα. Κι αυτό γιατί η διαχείριση πόρων αποτελεί ζήτημα πολιτικής οικονομίας και αποκτά ουσία μόνο εντός ενός συνολικού πλαισίου πολιτιστικής πολιτικής για τα μνημεία, τη συντήρηση και την ανάδειξη τους. Επιπρόσθετα, πολύς λόγος έχει γίνει για την αυθεντικότητα του μνημείου και την αποκατάσταση αυτής με τις παρούσες και τις σκοπούμενες επεμβάσεις, δηλαδή τις περαιτέρω διαστρώσεις και διαμορφώσεις, και την ανακατασκευή της κλίμακας των Προπυλαίων στη ρωμαϊκή της μορφή. Είναι πολύ σημαντικό να υπογραμμιστεί εδώ ότι, όπως συμβαίνει στους σημαίνοντες χώρους με διαδοχικές χρήσεις, δηλαδή στα παλίμψηστα, οι κοινότητες που χρησιμοποίησαν τον χώρο σε διαφορετικές ιστορικές περιόδους, άφησαν τα κατάλοιπά τους, τα οποία επικάθησαν, οργάνωσαν διαφορετικά ή/και κατέστρεψαν τα προηγούμενα. Τα στοιχεία που επιβιώνουν συγκροτούν την αυθεντικότητα του χώρου συνολικά (ICOMOS 1994: A.13). Η επιλογή της διατήρησης και της ανάδειξης κάποιων από αυτά αποτελεί ζήτημα αναλυτικής και αξιακής προσέγγισης, το οποίο πρέπει να τεκμηριώνεται ενδελεχώς και να επικοινωνείται κατάλληλα, αν όχι να τίθεται πια σε ευρεία διαβούλευση, σύμφωνα με τα ισχύοντα κανονιστικά κείμενα (UNESCO 1972; Council of Europe 2000: Α.5c; 2005: A.7). Το αποτέλεσμα των επεμβάσεων άλλωστε, μέσω των αρμόδιων ειδικών επιστημόνων και εργατών, είναι το δικό μας αποτύπωμα πάνω στα κατάλοιπα και στο πολιτιστικό τοπίο. Πέρα όμως από τα πρακτικά ζητήματα, σε θεωρητικό επίπεδο, η ταύτιση της αυθεντικότητας με την αρχική, «έγκυρη» εικόνα του μνημείου, καταργεί άλλες ιστορικές περιόδους της συνεχούς και δυναμικής βιογραφίας του και υποβαθμίζει

5 Δραγούνη et al : Σχετικά με τις πρόσφατες επεμβάσεις στην Ακρόπολη Αρ. 1, σελ. 5 από 8 τελικά την ιστορικότητα του, αξιολογώντας κάποιες φάσεις του ως «μουτζούρες πάνω σε αριστουργήματα» (Κορρές 2021). Επιπλέον, εγείρει ερωτήματα για το πώς και από ποιον αποφασίζεται τελικά ποιο ιστορικό τεκμήριο είναι «ευτελές» και ποιο «πραγματικά ιστορικό» και άρα άξιο διατήρησης αλλά και πώς συγκρίνονται μεταξύ τους τα «ιστορικά σημαντικά», έτσι ώστε να διαμορφωθούν οι όροι της επέμβασης (Κορρές 2021). Επιπλέον, «αν μόνη ορθή είναι η αρχική πρόθεση» (Κορρές 2021), τότε οδηγούμαστε σε ένα ακόμα αδιέξοδο, αφού οι προθέσεις των αρχαίων κοινοτήτων στην Ακρόπολη, συχνά μη υλοποιημένες στην τελική τους μορφή, είναι και αυτές προϊόν της υποκειμενικής ματιάς των ειδικών (ιστορικών, αρχαιολόγων, φιλολόγων, αρχιτεκτόνων κ.ά.), με τη δική του ιστορικότητα προϊόν επιστημονικό και άρα συνεχώς ελεγχόμενο και υπό αίρεση. Τελικά, ακόμη και αν οι προθέσεις των αρχαίων ανιχνευτούν μέχρι κεραίας, η επέμβαση είναι αναπόφευκτα έργο που υλοποιείται αποκλειστικά στο σήμερα, από τους ειδικούς του τώρα. 6 Η παραπάνω αντίληψη περί «αρχικής μορφής» δημιουργεί επιπλέον προβλήματα, καθώς φαίνεται να μεταφέρει τη φιλοσοφία της αναστήλωσης ή ακόμα και της ανακατασκευής των μνημείων στο ενδιάμεσό τους, δηλαδή στο τμήμα του τοπίου που παρεμβάλλεται, και τελικά στη διαχείριση της κίνησης των επισκεπτών, προσπαθώντας να συνενώσει δύο διαφορετικά ζητούμενα: την αποκατάσταση των αρχαίων σταθμών με την ασφαλέστερη κίνηση των επισκεπτών. Κατά συνέπεια, ο συνολικός σχεδιασμός και η διαχείριση του τοπίου περιορίζεται στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό της αποκατάστασης (ή ανακατασκευής) μιας ιστορικής μορφής με αυταπόδεικτη «αντικειμενική αξία» (Κορρές 2021) με την πεποίθηση ότι η επιστροφή στην κλασική φόρμα (χαράξεις, ύψος) θα καλύψει σύγχρονα ζητήματα θέασης, συνωστισμού, κυκλοφορίας και ασφάλειας. Το τοπίο μπορεί να θεωρηθεί ως μνημείο, σε αυτήν όμως την περίπτωση προστατεύεται σύμφωνα με διαφορετικές αρχές και συγκροτείται νοητικά πάνω σε άλλους άξονες από αυτούς των ιστορικών κτιρίων (φυσικό περιβάλλον, κοινότητες, κοινωνικές και παραγωγικές σχέσεις κ.ά.) (Council of Europe 2000). Η ανάγνωσή του ως ακόμα ένα κτίριο το καθιστά τελικά και αυτό αντικείμενο θέασης παρά χρήσης και πρόβλημα στην οργανική συγκρότηση του χώρου προς επίσκεψη. Η Ακρόπολη με αποκατεστημένες τις «αρχικές» επιφάνειες θα ήταν τελικά ένα μνημείο-μουσειακό έκθεμα, απροσπέλαστο στον επισκέπτη, αφού σήμερα δεν επιτρέπεται η είσοδος στα αποκατεστημένα κτίρια της. Τέλος, το ζήτημα της επικοινωνίας του έργου και της αντιμετώπισης των πολιτών, που αποτελούν και τους κεντρικούς αποδέκτες του (ΥΠΠΟΑ 2002: Α.3.1), αναδεικνύεται κομβικό. Η Ακρόπολη ως μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελεί ένα πεδίο επιστημονικής δράσης αλλά και ένα μνημείο σε διαρκή αλληλεπίδραση με την κοινωνία, το οποίο συμμετέχει στην καθημερινή μας ζωή μετασχηματίζοντας τόσο τη δική του όσο και τις δικές μας ταυτότητες. Κατά συνέπεια, οι αναδραστικές σκέψεις και οι ανησυχίες για τα έργα που εκτελούνται αυτό το διάστημα, ακόμη και όταν προέρχονται από «μη ειδικούς», δεν πρέπει να απαξιώνονται με πρόσχημα το αδιαμφισβήτητο της «αυθεντίας». Η ευαισθητοποίηση και το ενδιαφέρον των πολιτών είναι ένα θετικό φαινόμενο που χρειάζεται ενθάρρυνση από τους αρμόδιους φορείς. Έργα σαν και αυτά που υλοποιούνται σήμερα στην Ακρόπολη, μπορούν να αποτελέσουν ευκαιρία για την καλλιέργεια της σχέσης των πολιτών με τα μνημεία και την εξοικείωση τους με τις επιστήμες που σχετίζονται με την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, η οποία ανήκει σε όλους. Ας μη ξεχνάμε άλλωστε ότι το ελληνικό κράτος έχει υπογράψει τη Σύμβαση της Παγκόσμιας Κληρονομιάς και έχει δεσμευτεί για τη διαχείριση των μνημείων της που είναι ενταγμένα στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς σύμφωνα με τις

6 Αρ. 1, σελ. 6 από 8 Δραγούνη et al : Σχετικά με τις πρόσφατες επεμβάσεις στην Ακρόπολη οδηγίες της UNESCO. Σε αυτές καθίσταται σαφές ότι οι τοπικές και ενδιαφερόμενες κοινότητες, μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί αλλά και άλλες κοινωνικές ομάδες που σχετίζονται με τα μνημεία έχουν δικαίωμα εμπλοκής στη διαχείρισή τους (UNESCO 2019). Μάλιστα, η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελεί κατοχυρωμένο δικαίωμα και στο ίδιο το Σύνταγμα της χώρας (Ελληνική Δημοκρατία 2021: Άρ. 24). Δεδομένου ότι η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς πραγματοποιείται στο όνομα της κοινωνίας, απαιτείται αφενός συστηματική ενημέρωση και διαφάνεια, και αφετέρου η καλλιέργεια διαλόγου που θα επιτρέψει τη διαμόρφωση ενός κοινωνικά ενήμερου, συλλογικού οράματος για το μέλλον του μνημειακού συνόλου της Ακρόπολης. Αυτό προϋποθέτει όμως, ότι οι ιθύνοντες αναγνωρίζουν πως οι αρμοδιότητες τους εκπορεύονται από τους πολίτες, στο όνομα των οποίων ασκείται η διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Αντί επιλόγου: Προς μια περισσότερο διεπιστημονική και συμμετοχική προσέγγιση Από την παραπάνω συζήτηση και τους προβληματισμούς που εκφράστηκαν, επιχειρήσαμε να κάνουμε σαφές ότι η διαχείριση των αρχαιολογικών χώρων δεν αποτελεί μόνο μια τεχνοκρατική πρόκληση με έμφαση στον υλικό φορέα των μνημείων, αλλά μια διαδικασία που εμπλέκει πολλαπλές αξίες και κοινωνικές ομάδες, με απώτερο σκοπό την προστασία και την απόδοση των μνημείων στην κοινωνία του παρόντος και του μέλλοντος. Κατά συνέπεια, οποιαδήποτε επέμβαση πρέπει να έχει σαφείς στόχους, να στηρίζεται σε αναλυτικές μελέτες και τεκμηρίωση, να βρίσκεται σε συνάφεια με τα περιβάλλοντα μνημεία και το τοπίο, και να σέβεται την ιστορικότητα αυτών αλλά και των επεμβάσεων σε αυτά. Για αυτό, η περαιτέρω επέκταση των διαστρώσεων στην Ακρόπολη είναι σημαντικό να επανεξεταστεί με αναλυτικούς όρους συντήρησης και ανάδειξης, μέσω συστηματικής πληροφόρησης, ευκαιριών συμμετοχής και ανοιχτού διαλόγου. 7 Σύμφωνα μάλιστα με τα παραπάνω, θεωρούμε ότι η μελλοντική, εκτεταμένη επέμβαση στα Προπύλαια δεν πρέπει να υλοποιηθεί πριν από αντίστοιχη τεκμηρίωση και διαβούλευση. Η δημόσια συζήτηση που ξεκίνησε προ μηνών με αφορμή τις παραπάνω επεμβάσεις καταδεικνύει την άμεση και επείγουσα ανάγκη για αλλαγές στη φιλοσοφία και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε ό,τι αφορά έργα που υπερβαίνουν τη στενή έννοια της συντήρησης. Έτσι αναφορικά με τους ειδικούς, πέρα από την ΕΣΜΑ που έχει την ευθύνη των αναστηλωτικών έργων στην Ακρόπολη και την Εφορεία Αρχαιοτήτων της Πόλης των Αθηνών που οργανώνει τη συνολική διαχείριση του αρχαιολογικού χώρου, έργα τέτοιας σημασίας και πολυπλοκότητας απαιτούν τη συνεργασία επιστημόνων της διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ταυτόχρονα όμως, η διαχείριση των μνημείων δεν αφορά μόνο κάποιες ομάδες ειδικών με εξειδικευμένη γνώση, αλλά την ευρύτερη κοινωνία η οποία δεν είναι απλός αποδέκτης των σοφών πράξεων των πρώτων, αλλά μέτοχος με δικαίωμα στην πληροφόρηση, τη συμμετοχή και την έκφραση γνώμης. Η αναγκαιότητα αλλαγής παραδείγματος στη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ελλάδα είναι πλέον προφανής, επείγουσα αλλά και παρούσα στα θεσμικά κείμενα που έχει υπογράψει και κυρώσει η χώρα μας από τη δεκαετία του 1980 και εξής. 8 Σε ό,τι αφορά την επικοινωνιακή διαχείριση των αρχαιολογικών έργων, η πρόσφατη εμπειρία αποδεικνύει για μια ακόμη φορά την αναγκαιότητα ενός μηχανισμού που θα διευκολύνει τη συνεπή ενημέρωση των πολιτών και τον διαρκή διάλογο με τις κοινότητες των επιστημόνων, αποτρέποντας φαινόμενα πόλωσης και στοχοποίησης προσώπων. Άλλωστε σκοπός του διεπιστημονικού και κοινωνικού διαλόγου είναι η γόνιμη διερεύνηση εναλλακτικών επιλογών προς όφελος της

7 Δραγούνη et al : Σχετικά με τις πρόσφατες επεμβάσεις στην Ακρόπολη Αρ. 1, σελ. 7 από 8 πολιτιστικής κληρονομιάς. Παράλληλα, η ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών μπορεί να συμβάλλει στον δυναμικό, συλλογικό σχηματισμό του οράματος και του σχεδιασμού διαχείρισης της Ακρόπολης και όλων των μνημείων της χώρας. Το αποτέλεσμα υπηρετεί τον χαρακτήρα των μνημείων ως δημόσιων αγαθών και δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για μια πιο ουσιαστική σχέση με το παρελθόν, που θα απομακρύνεται από τη θεώρησή του με όρους «αποστασιοποιημένου δέους» (Μαλλούχου-Tufano 2016: 267). Σημειώσεις 1 Βλ. την απόφαση με θέμα: «Έγκριση μελέτης διαμόρφωσης διαδρομών στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης για άτομα με δυσκολία στην κίνηση». ΑΔΑ: ΩΔ9Ω4653Π Βλ. για παράδειγμα, την επιστολή του Τ. Τανούλα στις 2 Νοεμβρίου του Είναι σημαντικό να επισημάνουμε εδώ ότι η διαχείριση των επισκεπτών και του αρχαιολογικού χώρου αποτελεί αρμοδιότητα της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ακροπόλεως και όχι της ΕΣΜΑ, η οποία είναι αρμόδια για επεμβάσεις επί των αρχιτεκτονικών μνημείων που βρίσκονται στον αρχαιολογικό χώρο. 4 Βλ. το κείμενο που δημοσιεύτηκε από το ΥΠΠΟΑ στις στον Τύπο με τίτλο: Ακρόπολη: Όλες οι απαντήσεις για τις διαδρομές ΑμεΑ με τσιμέντο. 5 Από δηλώσεις του προέδρου της ΕΣΜΑ που δημοσιεύτηκαν στον Τύπο από το ΥΠΠΟΑ την 1η Νοεμβρίου Ενδιαφέρον σχετικό στοιχείο που επικυρώνει τα παραπάνω είναι ότι ενώ στην περιοχή ανατολικά των Προπυλαίων εντοπίστηκε ακριβώς το αρχικό ίχνος της Παναθηναϊκής οδού, αποφασίστηκε τελικά να αποκατασταθεί (ή μήπως να ανακατασκευαστεί;) σε αρκετά μικρότερο πλάτος για να παραμείνει ορατό το ίχνος της αρχαίας οδού (βλ. Αδαμοπούλου 2021) 7 Αφορμή θα μπορούσε να είναι το επικείμενο Διεθνές Συνέδριο της ΕΣΜΑ : Σύμβαση διά την προστασίαν της Παγκοσμίου Πολιτιστικής και Φυσικής κληρονομίας (1972, Παρίσι)(ν.1126/1981), Σύμβαση για την προστασία της αρχαιολογικής κληρονομιάς (1969, Λονδίνο) (ν.1127/1981), 1992: Σύμβαση για την προστασία της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς της Ευρώπης (1985 Γρανάδα) (ν.2039/1992), 2005: Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προστασία της Αρχαιολογικής Κληρονομιάς (αναθεωρημένη Σύμβαση Βαλέττας 1992) (ν.3378/2005), 2005: Σύμβαση του Άαρχους (1998) (ν.3422/2005), 2006: Σύμβαση για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά (2003)(ν.3521/2006), 2010: Ευρωπαϊκή Σύμβαση του τοπίου (2000) (ν.3827/2010). ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Αδαμοπούλου, Μ Συνέντευξη με τον Μανόλη Κορρέ. Τα Νέα. 29 Απριλίου 2 Μαΐου, Ελληνική Δημοκρατία Σύνταγμα της Ελλάδας. Ανακτήθηκε 30 Μαΐου Διαθέσιμο στο: Politevma/Syntagma/article-24/ ΕΣΑμεΑ Προτάσεις της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) για τη βελτίωση της προσβασιμότητας του ιερού Βράχου της Ακρόπολης στα άτομα με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα - Συμπεράσματα επιτόπιας αυτοψίας. Ανακτήθηκε 30 Μαΐου 21. Διαθέσιμο στο ΕΣΜΑ Τα έργα στην Ακρόπολη. Ανακτήθηκε 30 Μαΐου Διαθέσιμο στο Κορρές, Μ Το έδαφος της Ακροπόλεως, παρούσα μορφή και προτάσεις για την αποκατάστασή του, Πρακτ. 5ης Διεθν. Συνάντ. για την Αποκατάσταση των Μνημείων της Ακροπόλεως, Αθήνα 4-6 Οκτ. 2002, Κορρές, Μ Ακρόπολη: Η τελική επίστρωση θα ομοιάζει την αρχαία. Τα Νέα Σαββατοκύριακο, 7-8 Νοεμβρίου 2020.

8 Αρ. 1, σελ. 8 από 8 Δραγούνη et al : Σχετικά με τις πρόσφατες επεμβάσεις στην Ακρόπολη Κορρές, Μ Ο Μανόλης Κορρές στα podcasts της LIFO. Ανακτήθηκε 30 Μαΐου Διαθέσιμο στο NAMA Μελέτη διαμόρφωσης διαδρομών στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης για άτομα με δυσκολία στην κίνηση. Αθήνα: ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές ΑΕ. Μαλλούχου Tufano, Φ Προστασία και διαχείριση μνημείων: Ιστορικές και θεωρητικές προσεγγίσεις. Αθήνα: ΣΕΑΒ. ΥΠΠΟΑ Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς (Ν.3028/2002, ΦΕΚ Α-153/ ). ΥΠΠΟΑ Τα πραγματικά δεδομένα για τις διαδρομές ΑμεΑ στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. Ανακοίνωση του Υπουργείου που δημοσιεύτηκε στον Τύπο την 1η Νοεμβρίου Ανακτήθηκε 24 Ιουνίου Διαθέσιμο στο Council of Europe European Landscape Convention. European Treaty Series - No Ανακτήθηκε 30 Μαΐου Διαθέσιμο στο: CommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId= , A.5c Council of Europe Convention on the Value of Cultural Heritage for Society. Ανακτήθηκε 30 Μαΐου Διαθέσιμο στο: ICOMOS International Charter for the Conservation and Restoration of Monuments and Sites (The Venice Charter). Ανακτήθηκε 30 Μαΐου Διαθέσιμο στο: icomos.org/charters/venice_e.pdf ICOMOS The Nara Document of Authenticity. Ανακτήθηκε 30 Μαΐου Διαθέσιμο στο: UNESCO Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage. Ανακτήθηκε 30 Μαΐου Διαθέσιμο στο: conventiontext/ UNESCO Operational Guidelines for the implementation of the World Heritage Convention. Paris: World Heritage Centre. Ανακτήθηκε 30 Μαΐου Διαθέσιμο στο: How to cite this article: Δραγούνη, Μ, Λεκάκης, Στ, Σακελλαριάδη, A & Τουλούπα, Σ 2021 Σχετικά με τις πρόσφατες επεμβάσεις στην Ακρόπολη: Σκέψεις και προβληματισμοί από την σκοπιά της πολιτιστικής διαχείρισης. Κριτικές Μελέτες για την Πολιτιστική Κληρονομιά, 1(1): 1, 1-8. DOI: csch.3617 Copyright: 2021 The Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 Unported License (CC-BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited. See licenses/by/4.0/.

Μελέτη Περίπτωσης Νέο Μουσείο Ακρόπολης

Μελέτη Περίπτωσης Νέο Μουσείο Ακρόπολης Μελέτη Περίπτωσης Νέο Μουσείο Ακρόπολης Μελέτη Περίπτωσης Νέο Μουσείο Ακρόπολης Χαρακτηριστικό Παράδειγµα της Πολιτιστικής Πολιτικής της Ελλάδας Γενικές Αρχές: Α. Η πολιτιστική πολιτική της χώρας µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Η σχέση και η αλληλεπίδραση της ΚΔΒΚ με τους επιστημονικούς φορείς της περιοχής

Η σχέση και η αλληλεπίδραση της ΚΔΒΚ με τους επιστημονικούς φορείς της περιοχής Η σχέση και η αλληλεπίδραση της ΚΔΒΚ με τους επιστημονικούς φορείς της περιοχής ημήτριος Μαυροματίδης, Πρόεδρος ιοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ/Τ Μ Παρασκευή Χριστοπούλου, Πρόεδρος Αντιπροσωπείας ΤΕΕ/Τ Μ Forum

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ. Α) Συντήρηση των μνημείων. Β) Αποκατάσταση και αναστήλωση. Γ) Διαμόρφωση του αρχαιολογικού. χώρου

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ. Α) Συντήρηση των μνημείων. Β) Αποκατάσταση και αναστήλωση. Γ) Διαμόρφωση του αρχαιολογικού. χώρου ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Ο αρχαιολογικός χώρος δεν αποτελεί μεμονωμένο μνημείο, αλλά υλικό και νοηματικό φορέα ενός ευρύτερου χωρικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος. Η σχέση των μνημείων με την καθημερινή ζωή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 9 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ... 11 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 13 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΑΣ... 23 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Η έννοια του τοπίου I. Η προέλευση και η ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

Εναρκτήρια Εισήγηση. Ιωάννης Ανδρέου Προϊστάμενος Τμήματος Περιφερειακής Πολιτιστικής Πολιτικής, Φεστιβάλ και Υποστήριξης Δράσεων/ΔΠΔΕ/ΥΠΠΟΑ/.

Εναρκτήρια Εισήγηση. Ιωάννης Ανδρέου Προϊστάμενος Τμήματος Περιφερειακής Πολιτιστικής Πολιτικής, Φεστιβάλ και Υποστήριξης Δράσεων/ΔΠΔΕ/ΥΠΠΟΑ/. Εναρκτήρια Εισήγηση Ιωάννης Ανδρέου Προϊστάμενος Τμήματος Περιφερειακής Πολιτιστικής Πολιτικής, Φεστιβάλ και Υποστήριξης Δράσεων/ΔΠΔΕ/ΥΠΠΟΑ/. Η Υπηρεσία μας με την παρουσία και συμμετοχή της στην 1 η Πανελλήνια

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Διδακτική της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διδακτική της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ενότητα 09: Σχεδιασμός και Οργάνωση ενός Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΙΙ Πολυξένη

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο σχεδιασμός για προστασία της «παλιάς πόλης» ως σχεδιασμός της «σημερινής πόλης»

Ο σχεδιασμός για προστασία της «παλιάς πόλης» ως σχεδιασμός της «σημερινής πόλης» ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΚΑΝΙΑΤΣΑΣ' Ο σχεδιασμός για προστασία της «παλιάς πόλης» ως σχεδιασμός της «σημερινής πόλης» Α. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Το θέμα του συνεδρίου, Ήέες πόλεις πάνω σε παλιές", είναι θέμα με πολλές

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικές Ημερίδες ΤΕΕ/ΕΜΠ Εισαγωγικό σημείωμα

Επιστημονικές Ημερίδες ΤΕΕ/ΕΜΠ Εισαγωγικό σημείωμα Επιστημονικές Ημερίδες ΤΕΕ/ΕΜΠ Εισαγωγικό σημείωμα Έλενα Κωνσταντινίδου, Επικ. καθηγήτρια Σχολής Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ Το κείμενο που ακολουθεί αναφέρεται συνοπτικά στη σειρά ημερίδων που πραγματοποιήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΕΝΗ ΜΑΙΣΤΡΟΥ 1 Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιληπτική Απόδοση Κειμένων ΑΣΚΗΣΗ: Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόμενο του κειμένου που ακολουθεί σε μία παράγραφο 100 έως 120 λέξεων. (Πανελλαδικές Εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 2Σ6 01 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ 2Σ6 01 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 2Σ6 01 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1 Το εργαστήριο χωροταξικού σχεδιασμού ολοκληρώνεται ως εξής: ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ Παράδοση τελικής έκθεσης. Κάθε ομάδα θα παραδώσει, μέσω του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ. τουρισμό

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ. τουρισμό ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ Συμβολή του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ στον πολιτιστικό τουρισμό Η πολιτιστική διαδρομή, ως επώνυμο τουριστικό προϊόν Η πολιτιστική διαδρομή είναι ένα εξειδικευμένο

Διαβάστε περισσότερα

Ας έλθομε στο Ερέχθειον και στο προκείμενο βιβλίο.

Ας έλθομε στο Ερέχθειον και στο προκείμενο βιβλίο. Ομιλία του προέδρου της ΕΣΜΑ, Ομοτ. Καθ. ΕΜΠ Χαράλαμπου Μπούρα στην παρουσίαση της απόδοσης του έργου αποκατάστασης του Ερεχθείου 1979-1987. Μουσείο Ακρόπολης, 10.04.2013. Η Αποκατάσταση του Ερεχθείου,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 2000»

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 2000» ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 2000» Συμμετοχή στη στρογγυλή τράπεζα με θέμα «Πολιτιστικά τοπία σε περιοχές Natura 2000 Προκλήσεις και προοπτικές» 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις. Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ Αρχαίο θέατρο Δωδώνης ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ Μια συμβολή του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ στον πολιτιστικό τουρισμό Αρχαίο θέατρο Κασσώπης Αρχαιολογικός χώρος Νικόπολης Mια πολιτιστική διαδρομή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0278(COD) Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0278(COD) Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας 2015/0278(COD) 10.5.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας προς την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ανάπτυξη του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ο Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κ. Βασίλης Μαγγίνας μίλησε σήμερα Δευτέρα 16 Ιουλίου στο Όγδοο Διακυβερνητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός. Σχολιασμού. Διπλωματικής Εργασίας

Οδηγός. Σχολιασμού. Διπλωματικής Εργασίας ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης: «Σπουδές στην Εκπαίδευση» Οδηγός Σχολιασμού Διπλωματικής Εργασίας (βιβλιογραφική σύνθεση) ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: «ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. σε αναδρομική έκθεση και διημερίδα με τίτλο: ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ 1

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. σε αναδρομική έκθεση και διημερίδα με τίτλο: ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ 1 ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ TICCIH) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε αναδρομική έκθεση και διημερίδα με τίτλο: «ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ 1 1:: Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΟΡΕΙΝΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΟΡΕΙΝΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ ΟΡΕΙΝΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΛΕΝΗ ΜΑΙΣΤΡΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 1ο ερώτημα Γιατί και με ποιους όρους η προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς ενός

Διαβάστε περισσότερα

15320/14 ΕΠ/γπ 1 DG E - 1 C

15320/14 ΕΠ/γπ 1 DG E - 1 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15320/14 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: CULT 127 TOUR 24 REGIO 123 RELEX 908 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα) Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΦΥΛΛΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ ΠΕΙΡΑΙΑ(Σκυλίτση και Πυλών)

1 ο ΦΥΛΛΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ ΠΕΙΡΑΙΑ(Σκυλίτση και Πυλών) 1 ο ΦΥΛΛΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ ΠΕΙΡΑΙΑ(Σκυλίτση και Πυλών) Α. Η ταυτότητα του μνημείου -Θέση που βρίσκεται: -Το μνημείο είναι: Χώρος λατρείας τεχνικό έργο κοινωφελές έργο άλλο - Το μνημείο ανήκει:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Ερυθρού Σταυρού Τρίπολη Ταχ.Κώδικας : 22100 Πληροφορίες : ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΞΥΓΚΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας

Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας Ενότητα 2: Θεωρία, Μέθοδοι, Δεδομένα (2/2) 2ΔΩ Διδάσκοντες: Χ. Κασίμης- Ελ. Νέλλας Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Μαθησιακοί στόχοι Η εκμάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και Λειτουργία του Παρατηρητηρίου Θεμάτων Αναπηρίας της Ε.Σ.Α.μεΑ.

Ανάπτυξη και Λειτουργία του Παρατηρητηρίου Θεμάτων Αναπηρίας της Ε.Σ.Α.μεΑ. ΠΡΑΞΗ: «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ» Εντάσσεται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ : 747-0 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.06.24 14:30:55 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Κωνσταντίνου Τσουτσοπλίδη Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων, στην

Ομιλία του Κωνσταντίνου Τσουτσοπλίδη Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων, στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ Ομιλία του Κωνσταντίνου Τσουτσοπλίδη Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών

Διαβάστε περισσότερα

«Τα Βήματα του Εστερναχ»

«Τα Βήματα του Εστερναχ» «Τα Βήματα του Εστερναχ» Τοποθέτηση του ΔΗΜ.ΓΚΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΥ στη παρουσίαση του βιβλίου ΑΛΕΚΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΕΙΟ-Λάρισα 16/1/2009 Κυρίες και κύριοι. Σε κάθε βιβλίο, μελέτη,διήγημα η ποίημα ο συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορική εξέλιξη των μουσείων από την Αρχαία Ελλάδα έως και τον 20ο αιώνα

Η ιστορική εξέλιξη των μουσείων από την Αρχαία Ελλάδα έως και τον 20ο αιώνα 1 Απριλίου 2014 Η ιστορική εξέλιξη των μουσείων από την Αρχαία Ελλάδα έως και τον 20ο αιώνα Πολιτισμός / Μουσεία Αναστασία Ματσαρίδου, Εικαστικός Νέο μουσείο Ακρόπολης Αθηνών Το μουσείο χαράζει μια μακραίωνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ

Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΚΟΥ ΑΡΓΟΥΣ. βασίσθηκε στην εργασία που εκπόνησε ειδική επιστημονική ομάδα υπό τους κ.κ. Λάζαρο Κολώνα τ. γενικό Διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Σχέδιο Δράσης

Συνεργασία για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Σχέδιο Δράσης Συνεργασία για την Ανοικτή Διακυβέρνηση Σχέδιο Δράσης 2016-2018 Δέσμευση : Ενίσχυση της εξωστρέφειας και της προσιτότητας του Κοινοβουλίου στον πολίτη Στόχος: Ενίσχυση της διαφάνειας των κοινοβουλευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ42 / Αρχαιολογία στον Ελληνικό Χώρο

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ42 / Αρχαιολογία στον Ελληνικό Χώρο Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ42 / Αρχαιολογία στον Ελληνικό Χώρο Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών ΕΛΠΟΛ Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό Θεματική Ενότητα ΕΛΠ42

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 6 η ΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ Αθήνα, 4-5 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE EΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 Πρωτοβουλία Επιτροπής ΦΥΣΗ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Χαρακτηριστικά του παγκόσμιου τουριστικού προϊόντος... 19 1.2. Η ανάπτυξη των εναλλακτικών και ειδικών μορφών τουρισμού... 21 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνος µαθήµατος : Β. Λαµπρινουδάκης Εισήγηση Βαγγέλης Παπούλιας ( )

Υπεύθυνος µαθήµατος : Β. Λαµπρινουδάκης Εισήγηση Βαγγέλης Παπούλιας ( ) Υπεύθυνος µαθήµατος : Β. Λαµπρινουδάκης Εισήγηση Βαγγέλης Παπούλιας (24-10-2016) Η διαχείριση της πολιτισµικής κληρονοµιάς αποτελεί πεδίο ιδιαίτερης επιστηµονικής βαρύτητας και σύγχρονη αντίληψη προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Θέλετε να διαθέσετε ένα αρχείο στο διαδίκτυο;

Θέλετε να διαθέσετε ένα αρχείο στο διαδίκτυο; Θέλετε να διαθέσετε ένα αρχείο στο διαδίκτυο; Θέλετε να διαθέσετε ένα αρχείο στο διαδίκτυο; Ένας σύντομος οδηγός για να σας διευκολύνει στη λήψη αποφάσεων για τη διάθεση του αρχείου σας σε αποθετήριο του

Διαβάστε περισσότερα

Προχωρημένα Θέματα Διδακτικής της Φυσικής

Προχωρημένα Θέματα Διδακτικής της Φυσικής Προχωρημένα Θέματα Διδακτικής της Φυσικής Ενότητα 5η: Το γενικό θεωρητικό πλαίσιο Κώστας Ραβάνης Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: Εισαγωγή στην έννοια και την ύλη της Εφαρμοσμένης Ηθικής

Ενότητα 1: Εισαγωγή στην έννοια και την ύλη της Εφαρμοσμένης Ηθικής ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 1: Εισαγωγή στην έννοια και την ύλη της Εφαρμοσμένης Ηθικής Παρούσης Μιχαήλ Τμήμα Φιλοσοφίας 1 Σκοποί ενότητας 1. Το πεδίο της Εφαρμοσμένης Ηθικής 2. Σχέση της Εφαρμοσμένης Ηθικής

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων

Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Διαχείριση Πολιτισμικών Δεδομένων Ενότητα 3β: Πολιτισμικός Τουρισμός και Βιώσιμη Ανάπτυξη Αριστοτέλης Μαρτίνης Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (1) ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ Κοινωνικών Επιστημών ΤΜΗΜΑ Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛ201 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΘΕΩΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ UNESCO ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΟΜΙΛΟΣ UNESCO ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ UNESCO ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προστετευόμενα μέρη της Unesco στην Ελλάδα: πολιτιστική κληρονομιά του σήμερα... ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2009 Η UNESCO (United Nations Educational and Cultural Organization)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ. «Δημιουργία Κέντρου Ανάδειξης της Ραδιοτηλεοπτικής Ιστορίας της ΕΡΤ στα δύο διατηρητέα κτίρια επί των οδών Ρηγίλλης και Μουρούζη».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ. «Δημιουργία Κέντρου Ανάδειξης της Ραδιοτηλεοπτικής Ιστορίας της ΕΡΤ στα δύο διατηρητέα κτίρια επί των οδών Ρηγίλλης και Μουρούζη». Πρόσκληση για υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με στοιχεία εμπειρίας και επάρκειας Μελετητικής Ομάδας, για την σύνταξη Μελέτης Ωρίμανσης του Έργου. «Δημιουργία Κέντρου Ανάδειξης της Ραδιοτηλεοπτικής Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Οικολογικού Διαμεσολαβητή για την εποπτεία και διαχείριση δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας

Σχεδιασμός Οικολογικού Διαμεσολαβητή για την εποπτεία και διαχείριση δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας Σχεδιασμός Οικολογικού Διαμεσολαβητή για την εποπτεία και διαχείριση δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας Σωτηρία Δριβάλου Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μονάδα Εργονομίας Συστήματα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Ο Σ Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Σ 3 : Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α / Α Κ Α Δ Η Μ Α Ι Κ Ο Ε Τ Ο Σ

Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Ο Σ Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Σ 3 : Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α / Α Κ Α Δ Η Μ Α Ι Κ Ο Ε Τ Ο Σ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ III ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Ο Σ Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Σ 3 : Κ Α Τ Ο Ι Κ Ι Α / Α Κ Α Δ Η Μ Α Ι

Διαβάστε περισσότερα

ATHENS athens.theodi.org

ATHENS athens.theodi.org ATHENS Ανοικτά δεδομένα: έννοιες & βέλτιστες πρακτικές. Προοπτικές για έναν δημόσιο πολιτιστικό οργανισμό. Κατερίνα Λενάκη Εθνική Πινακοθήκη,13 Μαρτίου 2017 Τι είναι; Είδη; Προστιθέμενη αξία; Ανοικτά δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας

Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας Eνότητα 1: Εισαγωγή. Θεωρία, Μέθοδοι και Δεδομένα (2/4) 2ΔΩ Διδάσκοντες: Χ. Κασίμης- Ελ. Νέλλας Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Μαθησιακοί

Διαβάστε περισσότερα

Τσικολάτας Α. (2010) Κοινωνικο-οικονομική Ανάπτυξη του Δήμου Πρεσπών. Αθήνα GR

Τσικολάτας Α. (2010) Κοινωνικο-οικονομική Ανάπτυξη του Δήμου Πρεσπών. Αθήνα GR Τσικολάτας Α. (2010) Κοινωνικο-οικονομική Ανάπτυξη του Δήμου Πρεσπών. Αθήνα tsikolatas@gmail.com 27 Απριλίου 2010 Η ομάδα μας Οκτώ επιλεγμένοι μεταπτυχιακοί φοιτητές Διαφορετικά πανεπιστήμια με ποικίλο

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή για το Εκπαιδευτικό Υλικό στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες

3 ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή για το Εκπαιδευτικό Υλικό στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες 1 η ανακοίνωση 3 ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή για το Εκπαιδευτικό Υλικό στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες «Εκπαιδευτικό υλικό Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών: διαφορετικές χρήσεις,

Διαβάστε περισσότερα

13617/16 ΓΒ/ακι/ΘΛ 1 DG E - 1C

13617/16 ΓΒ/ακι/ΘΛ 1 DG E - 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 13617/16 JEUN 84 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου αριθ. προηγ. εγγρ.: 13344/16 JEUN 76 Θέμα: Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΜΟΥΣΕΙΑ - ΜΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ. Το παράδειγμα του προτεινόμενου Οικομουσείου στα Μαντεμοχώρια της Χαλκιδικής

ΟΙΚΟΜΟΥΣΕΙΑ - ΜΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ. Το παράδειγμα του προτεινόμενου Οικομουσείου στα Μαντεμοχώρια της Χαλκιδικής ΟΙΚΟΜΟΥΣΕΙΑ - ΜΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ Το παράδειγμα του προτεινόμενου Οικομουσείου στα Μαντεμοχώρια της Χαλκιδικής Υπαίθρια μουσεία, Οικομουσεία, Στόχος τους open air, site museums η διάσωση - διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονικός και Πολιτιστικός Οργανισµός των Ηνωµένων Εθνών. Πρόγραµµα Ηνωµένων Σχολείων για την Προώθηση της Παγκόσµιας Εκπαίδευσης.

Επιστηµονικός και Πολιτιστικός Οργανισµός των Ηνωµένων Εθνών. Πρόγραµµα Ηνωµένων Σχολείων για την Προώθηση της Παγκόσµιας Εκπαίδευσης. Επιστηµονικός και Πολιτιστικός Οργανισµός των Ηνωµένων Εθνών. Πρόγραµµα Ηνωµένων Σχολείων για την Προώθηση της Παγκόσµιας Εκπαίδευσης. Έκθεση για την Εκπαιδευτική Επίσκεψη στον Ναό του Επίκουρου Απόλλωνα

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 12980/17 CULT 114 DIGIT 204 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ» ( ) Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» Πρόσκληση υποβολής προτάσεων:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ» ( ) Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» Πρόσκληση υποβολής προτάσεων: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ» (2014-2020) Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» Πρόσκληση υποβολής προτάσεων: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων EACEA/34/2018: Υποστήριξη για έργα ευρωπαϊκής συνεργασίας 2019 ΠΡΟΣΟΧΗ: Η

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας

ΓΝΩΜΗ της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας ΓΝΩΜΗ της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας Πρόταση Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Πέμπτη, 13/12/2018. Νέο Μουσείο Ακρόπολης, Αμφιθέατρο. 17:00-18:30 και 19:00-20:30

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Πέμπτη, 13/12/2018. Νέο Μουσείο Ακρόπολης, Αμφιθέατρο. 17:00-18:30 και 19:00-20:30 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ------ Αθήνα, Πέμπτη 6/12/2018 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πέμπτη, 13/12/2018 Νέο Μουσείο Ακρόπολης, Αμφιθέατρο 17:00-18:30 και 19:00-20:30 Πώς

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ

Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΛΥΔΩΝΑΣ. βασίσθηκε στην εργασία που εκπόνησε ειδική επιστημονική ομάδα υπό τους κ.κ. Λάζαρο Κολώνα τ. γενικό Διευθυντή Αρχαιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Επαγγελματικών Δεξιοτήτων 2017: χαρτογραφώντας το μέλλον της ΕΕΚ

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Επαγγελματικών Δεξιοτήτων 2017: χαρτογραφώντας το μέλλον της ΕΕΚ Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Επαγγελματικών Δεξιοτήτων 2017: χαρτογραφώντας το μέλλον της ΕΕΚ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων ΓΣΕΒΕΕ Λέξεις κλειδιά: Δεξιότητες, Διάγνωση αναγκών, Προσόντα, Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Οριοθέτηση αναοριοθέτηση αρχαιολογικού χώρου πόλεως Βέροιας

Οριοθέτηση αναοριοθέτηση αρχαιολογικού χώρου πόλεως Βέροιας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Βέροια, 15/7/2016 Αρ. Πρωτ. ΔΥ Διεύθυνση : Βικέλα 4 Προς: Δημοτικό Συμβούλιο Τ.Κ. : 591 32 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση & Διοίκηση της Εκπαιδευτικής Μονάδας & Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού

Οργάνωση & Διοίκηση της Εκπαιδευτικής Μονάδας & Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Πρόγραμμα E ξ A ποστάσεως E κπαίδευσης ( E learning ) Οργάνωση & Διοίκηση της Εκπαιδευτικής Μονάδας & Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Οδηγός Σπουδών Σο πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Άρης Σαπουνάκης Δρ Αρχιτέκτων Πολεοδόμος Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό!

ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό! ΥΔΑΤΙΝΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ Ενώνουμε τη φωνή μας για το νερό! Βιώσιμη διαχείριση αστικού νερού: Βασικές αρχές & καλές πρακτικές σε θέματα επικοινωνίας, διαβούλευσης, εκπαίδευσης Νερό: δημόσιο αγαθό, μοναδικός φυσικός

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος του Κριτικού Στοχασμού στη Μάθηση και Εκπαίδευση Ενηλίκων

Ο Ρόλος του Κριτικού Στοχασμού στη Μάθηση και Εκπαίδευση Ενηλίκων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ο Ρόλος του Κριτικού Στοχασμού στη Μάθηση και Εκπαίδευση Ενηλίκων Ενότητα 10: Ο Κριτικός Στοχασμός στον Εργασιακό Χώρο Γιώργος Κ. Ζαρίφης

Διαβάστε περισσότερα

ATHENS athens.theodi.org

ATHENS athens.theodi.org ATHENS Ανοικτά δεδομένα: έννοιες & βέλτιστες πρακτικές. Προοπτικές για έναν δημόσιο πολιτιστικό οργανισμό. Κατερίνα Λενάκη Εθνική Πινακοθήκη,13 Μαρτίου 2017 Τι είναι; Είδη; Προστιθέμενη αξία; Ανοικτά δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΙΑΧΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ

ΦΤΙΑΧΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ ΦΤΙΑΧΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ Βιώσιμη τοπική ανάπτυξη μέσω συμμετοχικού σχεδιασμού Μεθοδολογία, Μέθοδοι και Τεχνικές Ημερίδα: «Σχεδιάζουμε ένα βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης για τη Γαύδο» Χανιά, 11 Νοεμβρίου 2017

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ. Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών koutsouris@aua.gr

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ. Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών koutsouris@aua.gr ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών koutsouris@aua.gr Ενδογενής ανάπτυξη αξιοποίηση των τοπικών πόρων τοπικός προσδιορισμός των αναπτυξιακών προοπτικών - στόχων τοπικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Στη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές/τριες

Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Προσδοκώμενα αποτελέσματα: Στη διάρκεια του μαθήματος οι φοιτητές/τριες Μουσεία και Εκπαίδευση (υποχρεωτικό 3,4 εξ.) Περιγραφή του μαθήματος - στόχοι: Το μάθημα εξετάζει τις κοινωνικές, πολιτισμικές και ιστορικές διαστάσεις της ανάπτυξης του θεσμού του μουσείου και η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΚΥΝΕΙΑΣ.

Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΚΥΝΕΙΑΣ. Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο στο αρχαίο θέατρο ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΚΥΝΕΙΑΣ. βασίσθηκε στην εργασία που εκπόνησε ειδική επιστημονική ομάδα υπό τους κ.κ. Λάζαρο Κολώνα τ. γενικό Διευθυντή Αρχαιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

10012/09 ΣΠΚ/φβ/ΠΧΚ 1 DG C III

10012/09 ΣΠΚ/φβ/ΠΧΚ 1 DG C III ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 28 Μαΐου 2009 (03.06) (OR. en) 10012/09 Διοργανικός φάκελος : 2008/0263 (COD) TRANS 206 TECOM 113 IND 63 CODEC 734 ΕΚΘΕΣΗ της : Προεδρίας προς : την ΕΜΑ / το

Διαβάστε περισσότερα

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός)

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός) 1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός) Περιγραφή Βραβείου Βραβεύονται συγκεκριμένες δράσεις ή προγράμματα που επιδρούν στη σκέψη, το χαρακτήρα και τη συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««Έγγραφο συνόδου 2009 15.2.2005 B6-.../2005 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B6-.../05 και B6-.../05 σύμφωνα με το άρθρο 108, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

Τέλος, η µετάφραση του ελληνικού κειµένου στα Αγγλικά έγινε από : Elizabeth Fowden Tim Cullen

Τέλος, η µετάφραση του ελληνικού κειµένου στα Αγγλικά έγινε από : Elizabeth Fowden Tim Cullen Το Σχέδιο ιαχείρισης της Παλιάς Πόλης της Κέρκυρας συντάχθηκε µε πρωτοβουλία του ΤΕΕ / Τµήµατος Κέρκυρας και του ήµου Κερκυραίων, από τους αρχιτέκτονες : Μαίρη Μητροπία, συντονιστή της Προγραµµατικής Σύµβασης

Διαβάστε περισσότερα

Αλωνιστιώτη Αναστασία

Αλωνιστιώτη Αναστασία Αλωνιστιώτη Αναστασία Ως οργανωμένος θεσμός άρχισε να μελετάται συστηματικά από τις αρχές του αιώνα με επικεντρωμένο το ενδιαφέρον ιδιαίτερα στην αξιολόγηση των επιδόσεων των μαθητών. Σύμφωνα με την UNESCO

Διαβάστε περισσότερα

Γνώση, Τεχνολογία και Πρότυπα για Βιώσιμες και Έξυπνες Πόλεις

Γνώση, Τεχνολογία και Πρότυπα για Βιώσιμες και Έξυπνες Πόλεις Γνώση, Τεχνολογία και Πρότυπα για Βιώσιμες και Έξυπνες Πόλεις Εμπειρίες από τη συμμετοχή του Δήμου Θεσσαλονίκης στο διεθνές Δίκτυο Ανθεκτικών Πόλεων Βασίλης Ακύλας Μηχανολόγος Μηχανικός, PhD Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ Κυρίες και κύριοι Αγαπητοί εργαζόμενοι Φίλες και φίλοι Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα εδώ, στο

Διαβάστε περισσότερα

Διαμορφωτική Αξιολόγηση των Δεικτών Επιτυχίας και Επάρκειας στη Δημοτική και Μέση Εκπαίδευση (Ιούλιος 2017)

Διαμορφωτική Αξιολόγηση των Δεικτών Επιτυχίας και Επάρκειας στη Δημοτική και Μέση Εκπαίδευση (Ιούλιος 2017) Διαμορφωτική Αξιολόγηση των Δεικτών Επιτυχίας και Επάρκειας στη Δημοτική και Μέση Εκπαίδευση (Ιούλιος 2017) 1. Ταυτότητα της έρευνας Η παρούσα αξιολόγηση αποτελεί συνέχεια προηγούμενης αξιολόγησης, που

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων

Πληροφορίες για το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Πληροφορίες για το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων 1. Το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ) Το Πλαίσιο Προσόντων του ΕΧΑΕ, γνωστό και ως Πλαίσιο της Μπολόνια, έχει ως στόχους:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΤΤ. Η Καινοτομία στο Ευρυζωνικό διαδίκτυο Ο ρόλος της Κοινωνίας των Πολιτών

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΤΤ. Η Καινοτομία στο Ευρυζωνικό διαδίκτυο Ο ρόλος της Κοινωνίας των Πολιτών ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΤΤ Η Καινοτομία στο Ευρυζωνικό διαδίκτυο Ο ρόλος της Κοινωνίας των Πολιτών Bασικό συνθετικό στοιχείο και παράλληλα ζητούμενο για τη Δημοκρατία αποτελεί η εμπεδωμένη σχέση, η επικοινωνία και

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και Περιεχόμενο

Δομή και Περιεχόμενο Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης Δομή και Περιεχόμενο Ομάδα Υποστήριξης Νέου Αναλυτικού Προγράμματος Εικαστικών Τεχνών Ιανουάριος 2013 Δομή ΝΑΠ Εικαστικών Τεχνών ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας

Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής & Κοινωνιολογικής Έρευνας Ενότητα 9: Συμμετοχική Παρατήρηση (1/2) 2ΔΩ Διδάσκοντες: Χ. Κασίμης- Ελ. Νέλλας Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Μαθησιακοί στόχοι Η εκμάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Υποβολή προσφορών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Υποβολή προσφορών EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΠOΛITIΣMOY ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΦΩΚΙΔΟΣ Δ/ΝΣΗ : ΔΕΛΦΟΙ Τ.Κ. 33054 ΠΛΗΡ.: ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚΗΣ Γ ΤΗΛ. : 22650-82313 ΔΕΛΦΟΙ : 30/10/2015 ΑΡ ΠΡΩΤ:Φ19/3984 Πρόσκληση εκδήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποιώντας την εμπειρία της BRAU3 Επόμενες Ενέργειες. Δημήτρης Μαυροματίδης Πρόεδρος ΔΕ ΤΕΕ/Τμ. Δυτικής Μακεδονίας Κοβεντάρειο, Κοζάνη

Αξιοποιώντας την εμπειρία της BRAU3 Επόμενες Ενέργειες. Δημήτρης Μαυροματίδης Πρόεδρος ΔΕ ΤΕΕ/Τμ. Δυτικής Μακεδονίας Κοβεντάρειο, Κοζάνη Αξιοποιώντας την εμπειρία της BRAU3 Επόμενες Ενέργειες Δημήτρης Μαυροματίδης Πρόεδρος ΔΕ ΤΕΕ/Τμ. Δυτικής Μακεδονίας Κοβεντάρειο, Κοζάνη 12.12.2014 Κυρίαρχο θέμα η συνεργασία των φορέων. Επίσης σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Χωροταξικού Σχεδιασμού. 10 η Διάλεξη Όραμα βιώσιμης χωρικής ανάπτυξης Εισήγηση: Ελένη Ανδρικοπούλου

Εργαστήριο Χωροταξικού Σχεδιασμού. 10 η Διάλεξη Όραμα βιώσιμης χωρικής ανάπτυξης Εισήγηση: Ελένη Ανδρικοπούλου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διδακτική ομάδα: Ελένη Ανδρικοπούλου, Γρηγόρης Καυκαλάς 10 η Διάλεξη Όραμα βιώσιμης χωρικής ανάπτυξης Εισήγηση: Ελένη Ανδρικοπούλου Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΟΥΝΙΟΥ», με κωδικό ΟΠΣ , στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική » ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΟΥΝΙΟΥ», με κωδικό ΟΠΣ , στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική » ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑ Α Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 87 Ταχ. Κώδικας : 10681 Αθήνα Πληροφορίες: Α. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ Τηλέφωνο : 2103307622 Fax : 2103307642

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτή Πρόσβαση και αρχαιολογικά Δεδομένα.

Ανοικτή Πρόσβαση και αρχαιολογικά Δεδομένα. Ανοικτή Πρόσβαση και αρχαιολογικά Δεδομένα. Εισηγήτριες: Κανελλοπούλου Μπότη Μαρία, Δικηγόρος, Επίκουρη Καθηγήτρια του Ιονίου Πανεπιστημίου Βουλιγέα Ελένη, Αρχαιολόγος της Η Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών

Διαβάστε περισσότερα

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Οργανισμός)

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Οργανισμός) 1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Οργανισμός) Περιγραφή Βραβείου Βραβεύονται συγκεκριμένες δράσεις ή προγράμματα που επιδρούν στη σκέψη, το χαρακτήρα και τη συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Διδακτική της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διδακτική της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ενότητα 05: Εννοιολογικές οριοθετήσεις της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης II Πολυξένη Ράγκου Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ - Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ - Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΠΛΑΤΩΝΟΣ - Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ Υποέργο 1 «Εκπαίδευση Ενηλίκων» 1 ος κύκλος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Δεκέμβριος 2012 Φεβρουάριος 2013 Αθήνα, 2012 Σελίδα 2 από 25 Εικόνα Εγγράφου Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα επικαιροποίησης γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ στην οργάνωση, διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και στην προώθηση τουριστικών προορισμών

Πρόγραμμα επικαιροποίησης γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ στην οργάνωση, διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και στην προώθηση τουριστικών προορισμών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Πρόγραμμα επικαιροποίησης γνώσεων αποφοίτων ΑΕΙ στην οργάνωση, διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και στην προώθηση τουριστικών προορισμών 11 Η Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Διδακτική της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Διδακτική της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ενότητα 03: Ιστορική Εξέλιξη της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΙΙ Πολυξένη Ράγκου Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ 18 Sunday Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΠΑΕΙ ΤΑ ΕΣΜΑ ΤΗΣ Ίσως είναι το πιο αναγνωρίσιμο μνημείο παγκοσμίως, συνυφασμένο με τη δημοκρατία που γεννήθηκε και ζει(;) σε αυτήν τη χώρα. Και

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 5: Η κοινωνική διάσταση της καινοτομίας ως μοχλός της αειφορίας Αφροδίτη Παπαδάκη-Κλαυδιανού Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΙΟΥ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΙΟΥ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΙΟΥ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ Το Πρόγραμμα «Καλλικράτης», το οποίο αποτελεί τη συνέχεια και ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Μουσειολογία φυσικών επιστημών Ενότητα 2 η : Στοιχεία έκθεσης και ερμηνείας των μουσείων ΦΕΤ

Μουσειολογία φυσικών επιστημών Ενότητα 2 η : Στοιχεία έκθεσης και ερμηνείας των μουσείων ΦΕΤ Μουσειολογία φυσικών επιστημών Ενότητα 2 η : Στοιχεία έκθεσης και ερμηνείας των μουσείων ΦΕΤ Δημήτρης Κολιόπουλος Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα