ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 38/2021 (Τμήμα)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 38/2021 (Τμήμα)"

Transcript

1 Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: 1960 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 38/2021 (Τμήμα) Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τμήματος στην έδρα της την μετά από πρόσκληση του Προέδρου της, προκειμένου να εξετάσει την υπόθεση που αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας. Παρέστησαν μέσω τηλεδιάσκεψης ο Κωνσταντίνος Μενουδάκος, Πρόεδρος της Αρχής, και τα μέλη Κωνσταντίνος Λαμπρινουδάκης και Σπυρίδων Βλαχόπουλος, ως εισηγητής. Στη συνεδρίαση παρέστησαν, με εντολή του Προέδρου, η Χάρις Συμεωνίδου, ειδικός επιστήμονας ελέγκτρια, ως βοηθός εισηγητή και η Γεωργία Παλαιολόγου, υπάλληλος του τμήματος διοικητικών υποθέσεων της Αρχής, ως γραμματέας. Η Αρχή έλαβε υπ όψιν της τα παρακάτω: Με τη με αριθ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/7248/ καταγγελία της και την υπ αριθ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/7249/ συμπληρωματική αναφορά της στην Αρχή η A κατήγγειλε την Επιτροπή Σχολείων και το Τμήμα.. της Δ/νσης Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ/μιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας για παράνομη επεξεργασία των προσωπικών της δεδομένων. Συγκεκριμένα, η καταγγέλλουσα κατήγγειλε ότι η Επιτροπή Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας: α) μετέφερε προς τρίτους ως «γεγονότα» και «διαπιστώσεις» μεγάλο αριθμό δικών της συμπερασμάτων, τα οποία έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τα στοιχεία του Λεωφ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα Τ: E: 1

2 φακέλου της καταγγέλλουσας, τον οποίο είχε στην διάθεσή της, β) έκρινε την καταγγέλλουσα και ως προς το δικαίωμά της να ασκεί το επάγγελμα του καθηγητή Μαθημάτων, υποκαθιστώντας έτσι το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας (Σ.Α.Ε.Ι.), παρότι δεν γνώριζε τη σχετική νομοθεσία και βασιζόμενη στα στοιχεία που υπέθετε ότι περιλαμβάνονταν (ή δεν περιλαμβάνονταν) στον σχετικό φάκελο του Σ.Α.Ε.Ι., τον οποίον δεν είχε στην διάθεσή της, γ) δεν συμμορφώθηκε στην απόφαση του Διοικητικού Εφετείου, το οποίο έκρινε ότι η κρίση της καταγγέλλουσας από την Επιτροπή Σχολείων ήταν επηρεασμένη από τη λογική της ακαδημαϊκής ισοτιμίας και μη σύννομη, και όρισε ότι νόμιμη κρίση θα έπρεπε να είναι σύμφωνη με την ισχύουσα νομοθεσία, δηλ. να υπακούει στις αρχές τις επαγγελματικής ισοτιμίας και να λαμβάνει υπόψη συγκεκριμένα στοιχεία του φακέλου. Έτσι, δεν έλαβε υπόψη τα στοιχεία εκείνα του φακέλου της με βάση τα οποία το Διοικητικό Εφετείο την είχε διατάξει να διαμορφώσει την άποψή της (εναλλακτικοί τρόποι πιστοποίησης γνώσεων), δ) απευθύνθηκε εγγράφως σε φορείς του εσωτερικού και του εξωτερικού πληροφορώντας τους για μέρος μόνο των στοιχείων του φακέλου της καταγγέλλουσας (εκείνων που λαμβάνονται υπόψη για την χορήγηση ακαδημαϊκής ισοτιμίας) και αποσιωπώντας τα υπόλοιπα, καθώς και τη νομοθεσία περί επαγγελματικής ισοτιμίας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να εκδοθεί γνωμοδότηση αρνητική για την καταγγέλλουσα, καθώς επίσης και να ακυρωθεί μετάθεσή της, ε) ζήτησε από το αγγλικό Υπουργείο Παιδείας με βάση αυτά τα στοιχεία καθώς και άλλα αυθαίρετα συμπεράσματα της Επιτροπής (ότι το αγγλικό Υπουργείο Παιδείας παραπλανήθηκε ως προς το περιεχόμενο των πανεπιστημιακών τίτλων της καταγγέλλουσας ή ότι η βεβαίωσή της χορηγήθηκε «τηλεφωνικώς») να αναθεωρήσει τη βεβαίωση βάσει της οποίας χορηγήθηκε στην καταγγέλλουσα η επαγγελματική της ισοτιμία, στ) τα παραπάνω στοιχεία και συμπεράσματα, τα οποία έρχονται σε αντίθεση με την ισχύουσα νομοθεσία στην οποία είχε κληθεί δυνάμει της απόφασης του Διοικητικού Εφετείου [περιοχής] Χ να συμμορφωθεί, τα κοινοποίησε με τη μορφή εισήγησης και στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, το οποίο βάσει αυτών ακύρωσε μετάθεσή της, ζ) επί τέσσερα έτη δεν ενημέρωσε την καταγγέλλουσα για την παραπάνω χρήση του αρχείου της και την αποστολή επιστολών και εισήγησης σε φορείς του εσωτερικού και του εξωτερικού και τέλος ότι η) επί ενάμιση χρόνο δεν ανακαλούσε τα παραπάνω έγγραφα και δεν χορηγούσε στην καταγγέλλουσα τα έγγραφα που αναφέρονταν στην επίμαχη Πράξη της «ως αναπόσπαστο τμήμα της», παρά το γεγονός ότι η καταγγέλλουσα είχε επανειλημμένως υποβάλει σχετικές αιτήσεις. 2

3 Επίσης κατήγγειλε ότι το Τμήμα.. της Δ/νσης Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ/μιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας α) δεν προωθούσε επί 15 μήνες την από επιστολή της στα μέλη της Επιτροπής Σχολείων, με την οποία ζητούσε την ανάκληση δυσφημιστικών για εκείνην εγγράφων και την προώθησε τελικά στις , ύστερα από υποβολή έξι αιτήσεών της και β) δεν της χορηγούσε όλα τα έγγραφα που την αφορούν και τα οποία είχε επανειλημμένως με σχετικές αιτήσεις της ζητήσει. Η Αρχή, με την υπ αρ. 27/2019 απόφασή της, αφού διαπίστωσε ότι τόσο η Επιτροπή Σχολείων όσο και το Τμήμα.. της Δ/νσης Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ/μιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας δεν είχαν ικανοποιήσει πλήρως το δικαίωμα πρόσβασης της καταγγέλλουσας σε στοιχεία που την αφορούν, ενώ επίσης η Επιτροπή Σχολείων δεν είχε ενημερώσει την καταγγέλλουσα για την αποστολή επιστολών και εισήγησης σε φορείς του εσωτερικού και του εξωτερικού (αγγλικό Υπουργείο Παιδείας, Επιμελητήριο Ελλάδος, ΑΣΕΠ, Τμήμα.. Διορισμών, Τμήμα.. Ευρωπαϊκής Ένωσης), καθώς και για το ότι όλοι αυτοί οι φορείς (πλην του αγγλικού Υπουργείου Παιδείας) χορήγησαν στοιχεία ή εξέδωσαν έγγραφα που την αφορούσαν, επέβαλε στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, για τη μη τήρηση της ως άνω υποχρέωσης προηγούμενης ενημέρωσης της καταγγέλλουσας και τη μη ικανοποίηση του δικαιώματος πρόσβασής της στα δεδομένα που την αφορούν, την κύρωση της προειδοποίησης, επισημαίνοντας ότι εφεξής θα πρέπει να ενημερώνει σχετικά τα υποκείμενα των δεδομένων τόσο κατά τη συλλογή όσο και πριν τη διαβίβαση των προσωπικών τους δεδομένων σε τρίτους, καθώς και να ικανοποιεί άμεσα και χωρίς καθυστέρηση το δικαίωμα πρόσβασής τους στα δεδομένα που τα αφορούν, χορηγώντας τους πλήρη πρόσβαση σε όλα τα σχετικά στοιχεία. Παράλληλα, με την ίδια απόφαση η Αρχή διευκρίνισε ότι ο έλεγχος της κρίσεως της Επιτροπής των Σχολείων σχετικά με την καταγγέλλουσα, καθώς και η ανάκληση των εκδοθεισών πράξεων της Επιτροπής δεν είναι αρμοδιότητα της Αρχής, αλλά των διοικητικών δικαστηρίων, στα οποία μπορεί να προσφύγει η καταγγέλλουσα για την επίλυση του θέματος. Ακολούθως, η καταγγέλλουσα με την με αριθ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/5893/ αίτηση θεραπείας της προς την Αρχή, διαμαρτυρόμενη για την, κατά τη γνώμη της ελάχιστη κύρωση που επιβλήθηκε, ζητά την ανάκληση της απόφασης και την επανεξέταση της υπόθεσης ώστε να επιβληθούν κυρώσεις πέραν της προειδοποίησης, να οριστεί προθεσμία για την άρση της παράβασης της μη χορήγησης των εγγράφων που αναφέρονται στις σελ. 9 και 10 της 3

4 απόφασης και να επιβληθεί η ανάκληση ή διόρθωση των εγγράφων που απέστειλε η Επιτροπή Σχολείων προς το Επιμελητήριο Ελλάδος, το αγγλικό Υπουργείο Παιδείας και το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δ/θμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.) και να ενημερωθούν σχετικά οι παραλήπτες των εγγράφων αυτών. Στην εν λόγω αίτηση θεραπείας η αιτούσα υποστηρίζει ότι δεν ελήφθησαν υπόψη από την Αρχή όλα τα πραγματικά περιστατικά, τα οποία συνοψίζει ξανά, και ότι, κατά τη γνώμη της, δεν εφαρμόστηκαν ορθώς οι διατάξεις που αναφέρονται στην «κακή επεξεργασία (χρήση, διαβίβαση, διάδοση) προσωπικών δεδομένων ή διαβίβαση δεδομένων που είναι ελλιπή ή ανακριβή». Ως επιπλέον στοιχεία για την καλύτερη τεκμηρίωση των ισχυρισμών της, η αιτούσα συνυποβάλλει με την αίτηση θεραπείας τα στοιχεία του φακέλου που είχε στα χέρια της η Επιτροπή. και συγκεκριμένα, το έντυπο της αίτησης όπου συμπληρώνεται και σύνοψη των μοριοδοτούμενων στοιχείων, το Βιογραφικό της Σημείωμα, που περιλαμβάνει ενημέρωση για την επαγγελματική ισοτιμία και για τα στοιχεία που συνυπολογίζονται, καθώς και πλήθος φωτογραφιών (με δείγματα εικαστικών έργων της καταγγέλλουσας) που είχαν κατατεθεί τόσο σε φυσική μορφή όσο και σε cd μαζί με την αίτησή της στην Επιτροπή. Η αιτούσα υποστηρίζει ότι από τα στοιχεία αυτά «σαφώς προκύπτει η διαστρέβλωση των στοιχείων του φακέλου [της καταγγέλλουσας], αφού η Επιτροπή επιλέγει να αποσιωπήσει εκείνα ακριβώς βάσει των οποίων την διέταζε το Εφετείο να [την] κρίνει και τα οποία είχε στα χέρια της». Περαιτέρω, η καταγγέλλουσα ισχυρίζεται ότι αντικείμενο της καταγγελίας της δεν ήταν η κρίση της Επιτροπής, όπως αναφέρεται στην απόφαση, αλλά η παραπληροφόρηση τρίτων σε σχέση με το περιεχόμενο του φακέλου της, δηλαδή το γεγονός ότι η Επιτροπή. με επιστολές της προς το Επιμελητήριο, το Κ.Υ.Σ.Δ.Ε. και το αγγλικό Υπουργείο Παιδείας, με δόλο παρουσίασε μέρος μόνο των στοιχείων του φακέλου της, αποκρύπτοντας άλλα, κατά τρόπο που διαστρεβλώνει το περιεχόμενό του και μπορεί να οδηγήσει σε παραπλάνηση ή παρεξήγηση, γεγονός που, κατά την αιτούσα αποτελεί «κακή επεξεργασία» των προσωπικών της δεδομένων. Ως παραδείγματα, η αιτούσα παρουσιάζει στην αίτηση θεραπείας της διάφορους ισχυρισμούς της Επιτροπής. σχετικά με το περιεχόμενο των σπουδών της (όπως, τι είδους μαθήματα έχει διδαχθεί η αιτούσα, τι ελήφθη υπόψη για τα πτυχία της, εάν είναι ενεργή. κ.τ.λ.), σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία για την αναγνώριση επαγγελματικής ισοτιμίας και σχετικά με την απόφαση του Διοικητικού Εφετείου [περιοχής] Χ, ισχυρισμούς τους οποίους η αιτούσα χαρακτηρίζει ως ανακρίβειες και ψεύδη. Περαιτέρω, η αιτούσα με το υπ αρ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/850/ συμπληρωματικό έγγραφο αναφέρει τα εξής: α) ότι η προειδοποίηση που επιβλήθηκε από την Αρχή με την 4

5 προσβαλλόμενη απόφαση δεν ήταν αποτελεσματική και αποτρεπτική, καθώς δεν ικανοποιήθηκε ακόμα το δικαίωμα πρόσβασής της από το Υπουργείο Παιδείας και β) ότι η Ε.Κ.Σ. επεξεργάστηκε τα προσωπικά δεδομένα της για διαφορετικό σκοπό, χωρίς να έχει σχετικό δικαίωμα. γ) Παρεμπιπτόντως, η αιτούσα ζητά τη διαγραφή περαιτέρω προσδιοριστικών της στοιχείων από το κείμενο της προσβαλλόμενης απόφασης που έχει δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της Αρχής, ώστε να μην είναι δυνατή η ταυτοποίησή της, αίτημα το οποίο έχει ήδη διευθετηθεί, με ενημέρωση του Τμήματος Επικοινωνίας και τέλος, δ) η αιτούσα ζητά να συνεξετασθεί η αίτησή της με την εκκρεμή καταγγελία της ενώπιον της Αρχής (Γ/ΕΙΣ/6348/ ) κατά της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης [περιοχής] Ψ. Η Αρχή, μετά από εξέταση των στοιχείων του φακέλου, αφού άκουσε τον εισηγητή και τη βοηθό εισηγήτρια, η οποία στη συνέχεια αποχώρησε, και κατόπιν διεξοδικής συζήτησης, ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 1. Στην υπό κρίση αίτηση θεραπείας η αιτούσα κατ ουσία επαναλαμβάνει τους ισχυρισμούς της καταγγελίας της, οι οποίοι ελήφθησαν υπόψη και αξιολογήθηκαν κατά την εξέταση της υπόθεσης και κατόπιν τούτου η Αρχή εξέδωσε την προσβαλλόμενη με την αίτηση θεραπείας απόφαση. Τα αναφερόμενα ως «νέα στοιχεία» στην αίτηση θεραπείας στην πραγματικότητα αποτελούν έγγραφα που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή Σχολείων στο πλαίσιο της έκδοσης γνωμοδότησης και δεν στοιχειοθετούν νέα πραγματικά περιστατικά σχετιζόμενα με την υπό κρίση επεξεργασία δεδομένων της καταγγέλλουσας εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας. Πέραν αυτού το σχετικό έγγραφο που επισυνάπτεται στην αίτηση θεραπείας με τίτλο «τα δύο νέα έγγραφα σε σχέση με την καταγγελία» έχει γνωστοποιηθεί στην Αρχή (αρ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/10391/ ) και ελήφθη υπόψη κατά την έκδοση της απόφασης (η διάσκεψη έγινε στις 11/7/2019). Ο ισχυρισμός της αιτούσας περί ανακριβούς πληροφόρησης των αποδεκτών των δεδομένων της από την Επιτροπή στην πραγματικότητα αναφέρεται στο περιεχόμενο των επιστολών της Επιτροπής και στην κρίση της σχετικά με την επάρκεια των σπουδών της αιτούσας, το οποίο η Αρχή είναι αναρμόδια να κρίνει, όπως αναφέρεται και στην προσβαλλόμενη απόφαση. Ο δε ισχυρισμός της αιτούσας ότι έλαβε χώρα «κακή επεξεργασία» των δεδομένων της είναι αόριστος και νόμω αβάσιμος, καθώς ο ΓΚΠΔ δεν υποχρεώνει τον υπεύθυνο επεξεργασίας να διενεργεί συγκεκριμένες πράξεις («καλής») επεξεργασίας, εφόσον τηρεί τις αρχές του άρθρου Περαιτέρω, ούτε με το συμπληρωματικό έγγραφο Γ/ΕΙΣ/850/ της αιτούσας τίθενται υπόψη της Αρχής νέα πραγματικά περιστατικά που υπήρχαν κατά την 5

6 έκδοση της απόφασης και δεν ήταν εις γνώση της Αρχής. Όσον αφορά τους ισχυρισμούς της αιτούσας που τίθενται με το εν λόγω έγγραφο επισημαίνονται τα εξής: α) Η αιτούσα υποστηρίζει ότι η προειδοποίηση που επιβλήθηκε από την Αρχή με την προσβαλλόμενη απόφαση στο Υπουργείο Παιδείας δεν ήταν αποτελεσματική και αποτρεπτική, καθώς δεν ικανοποιήθηκε ακόμα το δικαίωμα πρόσβασής της στα έγγραφα που ζήτησε. Δεδομένου ότι η αιτούσα δεν επικαλείται κάποιο νέο στοιχείο που υπήρχε κατά την έκδοση της απόφασης και δε λήφθηκε υπόψη, δεν υπάρχει λόγος επανεξέτασης της κρίσης της Αρχής ως προς το ζήτημα της κύρωσης που επιβλήθηκε. β) Η αιτούσα υποστηρίζει ότι η Επιτροπή επεξεργάστηκε τα προσωπικά δεδομένα της για διαφορετικό σκοπό, χωρίς να έχει σχετικό δικαίωμα. Ο ισχυρισμός αυτός προβάλλεται αορίστως, καθώς η αιτούσα δεν προσδιορίζει για ποιο σκοπό επεξεργάστηκε η Επιτροπή τα δεδομένα της. Σε κάθε περίπτωση, ο ισχυρισμός ότι η Επιτροπή έδρασε χωρίς δικαίωμα και «καθ υπέρβαση νομοθετικής εξουσιοδότησης» είχε υποβληθεί και στο πλαίσιο εξέτασης της καταγγελίας και λήφθηκε υπόψη για την έκδοση της απόφασης. γ) Το αίτημα της διαγραφής περαιτέρω προσδιοριστικών στοιχείων της αιτούσας από το κείμενο της προσβαλλόμενης απόφασης που έχει δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της Αρχής, ώστε να μην είναι δυνατή η ταυτοποίησή της, έχει ήδη διευθετηθεί με ενημέρωση του Τμήματος Επικοινωνίας και δεν αφορά την ορθότητα της απόφασης. δ) Τέλος, ως προς το αίτημα συνεξέτασης της υπό κρίση αίτησης θεραπείας της με εκκρεμή καταγγελία της αιτούσας κατά της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης [περιοχής] Ψ, παρατηρείται ότι δεν είναι δυνατή η συνεξέταση αίτησης θεραπείας με καταγγελία, λόγω διαφορετικού αντικειμένου σε κάθε περίπτωση. 3. Όπως λοιπόν προκύπτει από το περιεχόμενο της υπό κρίση αίτησης, η αιτούσα αφενός παραπονείται για τη νομική ορθότητα της απόφασης και κατά τούτο κατ ουσία εισάγει ακυρωτικούς ισχυρισμούς, αφετέρου επαναλαμβάνει τους ισχυρισμούς της καταγγελίας της, οι οποίοι όμως ελήφθησαν υπόψη και αξιολογήθηκαν ήδη κατά την εξέταση της υπόθεσης προκειμένου η Αρχή να εκδώσει την προσβαλλόμενη απόφαση. Επομένως, η αιτούσα επιδιώκει την επανεξέταση της νομικής ορθότητας της προσβαλλόμενης απόφασης, χωρίς μάλιστα να επικαλείται ούτε να προσκομίζει νέα στοιχεία, από την εκτίμηση των οποίων θα μπορούσε υπό τις νόμιμες προϋποθέσεις να προκύψει διαφορετική κρίση. Δεδομένου ότι δεν προβάλλονται ούτε αποδεικνύονται νέα πραγματικά περιστατικά ικανά να δικαιολογήσουν στην ανάκληση ή τροποποίηση της προσβαλλόμενης απόφασης, η οποία αιτιολογείται με τις ανωτέρω νόμιμες και βάσιμες σκέψεις, τα δε προσκομιζόμενα ως νέα στοιχεία δεν αφορούν τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, αλλά την ουσιαστική κρίση περί της νομιμότητας των ενεργειών και της κρίσης της Επιτροπής, η 6

7 οποία δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Αρχής, η αίτηση θεραπείας τυγχάνει αβάσιμη και απορριπτέα. 4. Εάν η αιτούσα θεωρεί ότι δεν έχει ικανοποιηθεί το δικαίωμα πρόσβασής της ως προς συγκεκριμένα έγγραφα που περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα της, δύναται να αναφέρει συγκεκριμένα ποια είναι τα έγγραφα αυτά ενώπιον της Αρχής προκειμένου να επιληφθεί του ζητήματος κατά την αρμοδιότητά της. 5. Ως εκ τούτου, η Αρχή εμμένει στην υπ αρ. 27/2019 απόφασή της που κοινοποιήθηκε στην καταγγέλλουσα με αρ. πρωτ. Γ/ΕΞ/5318/ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Η Αρχή Απορρίπτει την με αριθ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/5893/ αίτηση θεραπείας της A κατά της απόφασης 27/2019 της Αρχής. Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας Κωνσταντίνος Μενουδάκος Γεωργία Παλαιολόγου 7

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3749/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 79/2015

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3749/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 79/2015 Αθήνα, 01-07-2015 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3749/01-07-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η 79/2015 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 23 /2019 (Τμήμα)

Α Π Ο Φ Α Σ Η 23 /2019 (Τμήμα) ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Αθήνα, 05-07-2019 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4783/05-07-2019 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 23 /2019 (Τμήμα) Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/579-6/ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 140 / 2017

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/579-6/ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 140 / 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 01-12-2017 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/579-6/01-12-2017 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 140 / 2017 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3337/

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3337/ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αθήνα, 06-06-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3337/06-06-2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 11523 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475601 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 15/2019 (Τμήμα)

Α Π Ο Φ Α Σ Η 15/2019 (Τμήμα) ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Αθήνα, 30-05-2019 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/223-2/30-05-2019 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 15/2019 (Τμήμα) Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2326/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/2019

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2326/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/2019 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Αθήνα, 27-03-2019 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2326/27-03-2019 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 6/2019 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1859/ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 22/ 2017

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1859/ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 22/ 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 08-03-2017 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1859/08-03-2017 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 22/ 2017 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8841/ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 66/2018

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8841/ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 66/2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 09-11-2018 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8841/09-11-2018 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 66/2018 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1091/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 4 /2019

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1091/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 4 /2019 Αθήνα, 08-02-2019 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1091/08-02-2019 Α Π Ο Φ Α Σ Η 4 /2019 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 34/2019 (Τμήμα)

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 34/2019 (Τμήμα) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 30-09-2019 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6549/30-09-2019 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 34/2019 (Τμήμα) Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 102/ 2017

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 102/ 2017 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 13-09-2017 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1203-3/13-09-2017 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 102/ 2017 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 54 /2018 (Τμήμα)

Α Π Ο Φ Α Σ Η 54 /2018 (Τμήμα) ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Αθήνα, 09-07-2018 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6059/09-07-2018 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 54 /2018 (Τμήμα) Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 77/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 77/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 22-05-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3720/22-05-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 77/2012 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε στην έδρα της την 20-1-2012

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/482/ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 10/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/482/ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 10/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 24-01-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/482/24-01-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 10/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4786/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 95/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4786/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 95/2014 Αθήνα, 31-07-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4786/31-07-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 95/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3004/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 52/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3004/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 52/2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 13-05-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3004/13-05-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 52/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 30 /2017

Α Π Ο Φ Α Σ Η 30 /2017 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 16-03-2017 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/856-1/16-03-2017 Α Π Ο Φ Α Σ Η 30 /2017 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1720-2/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 169 / 2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1720-2/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 169 / 2014 Αθήνα, 10-11-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1720-2/10-11-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 169 / 2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2420/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 43 / 2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2420/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 43 / 2013 Αθήνα, 04-04-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2420/04-04-2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 43 / 2013 (Τµήµα)

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 16-05-2014. Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1236-2/16-05-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 55/2014

Αθήνα, 16-05-2014. Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1236-2/16-05-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 55/2014 Αθήνα, 16-05-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1236-2/16-05-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 55/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 87/2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η 87/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 29-07-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5048/29-07-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 87/2013 Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε, μετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1022/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 20/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1022/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 20/2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 14-02-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1022/14-02-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 20/2014 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος, στην

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 152/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 152/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 29-10-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6915/29-10-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 152/2012 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4806/ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 70/ 2017

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4806/ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 70/ 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 22-06-2017 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4806/22-06-2017 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 70/ 2017 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1566-2/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 91 /2016

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1566-2/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 91 /2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 29-09-2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1566-2/29-09-2016 Α Π Ο Φ Α Σ Η 91 /2016 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε, µετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

AΠ Ο Φ Α Σ Η 28/2018 (Τμήμα)

AΠ Ο Φ Α Σ Η 28/2018 (Τμήμα) Αθήνα, 26-03-2018 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2375/26-03-2018 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ AΠ Ο Φ Α Σ Η 28/2018 (Τμήμα) Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 166/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 166/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 13-11-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7254/13-11-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 166/2012 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε µετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5799/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 52/2018

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5799/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 52/2018 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 28-06-2018 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5799/28-06-2018 Α Π Ο Φ Α Σ Η 52/2018 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Ολοµέλειας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 12/2019

Α Π Ο Φ Α Σ Η 12/2019 Αθήνα, 20-05-2019 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3608/20-05-2019 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 12/2019 Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, συνήλθε, μετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 14/2019 (Τμήμα)

Α Π Ο Φ Α Σ Η 14/2019 (Τμήμα) Αθήνα, 29-05-2019 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3834/29-05-2019 Α Π Ο Φ Α Σ Η 14/2019 (Τμήμα) Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, ΑΠ: Γ/ΕΞ/595-1/

Αθήνα, ΑΠ: Γ/ΕΞ/595-1/ Αθήνα, 19-02-2015 ΑΠ: Γ/ΕΞ/595-1/19-02-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 23/2015

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4240-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 79/2017

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4240-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 79/2017 Αθήνα, 29-06-2017 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4240-1/29-06-2017 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 79/2017 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 150/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 150/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 17-10-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6642/17-10-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 150/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Καλλιθέα 04.04.2018 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ αριθμός απόφασης 1971 ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α2 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2111-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 82/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2111-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 82/2014 Αθήνα, 11-07-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2111-1/11-07-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 82/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7081/

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7081/ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 03-10-2017 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7081/03-10-2017 Α Π Ο Φ Α Σ Η 120 / 2017 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2814-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 88/2015

Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2814-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 88/2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αθήνα, 29-07-2015 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2814-1/29-07-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η 88/2015 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 150 / 2017

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 150 / 2017 Αθήνα, 29-12-2017 Αριθ. Πρωτ. Γ/ΕΞ/9361/29-12-2017 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 150 / 2017 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε, µετά από πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4268/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 80/2011

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4268/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 80/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 17-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4268/17-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 80/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α2 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 110/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 110/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 28-07-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5255/28-07-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 110/2011 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε στην έδρα της τη 28/07/2011

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 151/2014

Α Π Ο Φ Α Σ Η 151/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 15-10-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6225/15-10-2014 Ταχ. /νση : Κηφισίας 1-3, Αθήνα Ταχ. Κώδ. : 115 23 Τηλ. : 210 64 75 601 Fax : 210 64

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 40/2015

Α Π Ο Φ Α Σ Η 40/2015 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 06-04-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2186/06-04-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η 40/2015 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : Α2 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο : 2131604521 ΦΑΞ : 2131604567 Καλλιθέα 4/1/2017

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 20/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 20/2012 Αθήνα, 09-02-2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/232-1/09-02-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 20/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/333-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 11 /2018

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/333-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 11 /2018 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα,07-02-2018 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/333-1/07-02-2018 Α Π Ο Φ Α Σ Η 11 /2018 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/ 4590/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 36/2016

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/ 4590/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 36/2016 . Αθήνα, 20-07-25016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/ 4590/20-07-2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 36/2016 H Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε στην έδρα της στις

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/426-4/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 172 / 2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/426-4/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 172 / 2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 14-11-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/426-4/14-11-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 172 / 2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε µετά από πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 136 /2017

Α Π Ο Φ Α Σ Η 136 /2017 /νση Γραµµατείας - Τµήµα Ελεγκτών Πληροφορίες: Φερενίκη Παναγοπούλου Τηλέφωνο: 210 6475721 Email: contact@dpa.gr Αθήνα, 23-11-2017 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7282-1/23-11-2017 Α Π Ο Φ Α Σ Η 136 /2017 (Τµήµα) Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα, 28/12/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 4830 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 44/2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η 44/2013 Αθήνα, 29-03-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2264/29-03-2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 44/2013 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 40/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 40/2012 Αθήνα, 02-05-2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3168/02-05-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 40/2012 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος στην

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 9 / 2009

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 9 / 2009 ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 120/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 18-02-2009 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1076/18-02-2009 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 9 / 2009 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3696-2/ ΑΠΟΦΑΣΗ 124/2017

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3696-2/ ΑΠΟΦΑΣΗ 124/2017 Αθήνα, 16-10-2017 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3696-2/16-10-2017 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 124/2017 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 89/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 89/2012 Αθήνα, 01-06-2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4019/01-06-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 89/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 30/10/2017 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 5639 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : Α2 Επανεξέτασης Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 03/07/2017 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 3661 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : Α2 Επανεξέτασης Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 120 /2016

Α Π Ο Φ Α Σ Η 120 /2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 16-12-2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7477-1/16-12-2016 Α Π Ο Φ Α Σ Η 120 /2016 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4609/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 37/2016

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4609/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 37/2016 . Αθήνα, 21-07-25016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4609/21-07-2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 37/2016 H Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε στην έδρα της στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 04/12/2017 Αριθμός απόφασης:6130 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 04/12/2017 Αριθμός απόφασης:6130 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 04/12/2017 Αριθμός απόφασης:6130 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Α5 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4351/

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4351/ Αθήνα, 15-06-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4351/15-06-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 11523 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475601 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 155/2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η 155/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 20-12-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7499-1/20-12-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 155/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 136/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 136/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 19-09-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5985/19-09-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 136/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα Αρ. απόφασης 887

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα Αρ. απόφασης 887 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 27-01-2017 Αρ. απόφασης 887 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α2 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο : 2131604518

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, ΑΠ: Γ/ΕΞ/610/

Αθήνα, ΑΠ: Γ/ΕΞ/610/ Αθήνα, 26-01-2017 ΑΠ: Γ/ΕΞ/610/26-01-2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 10/2017

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6151-1/ ΑΠΟΦΑΣΗ 123/2017

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6151-1/ ΑΠΟΦΑΣΗ 123/2017 Αθήνα, 16-10-2017 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6151-1/16-10-2017 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 123/2017 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7700-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 150/2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7700-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 150/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 13-12-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7700-1/13-12-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 150/2013 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 58/2017

Α Π Ο Φ Α Σ Η 58/2017 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 31-05-2017 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4277/31-05-2017 Α Π Ο Φ Α Σ Η 58/2017 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 153/2013. Προς. Κοινοποίηση

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 153/2013. Προς. Κοινοποίηση Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 153/2013 Προς 1) Κυρία *** *** 2) Διεύθυνση Πρασίνου & Περιβάλλοντος pras.perivallon@cityofathens.gr 3) Τμήμα Πρασίνου 6ης Δημοτικής Κοινότητας pras.456dk@cityofathens.gr Κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ.Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1289/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 28/2015

Αθήνα, Αριθ.Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1289/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 28/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 27-02-2015 Αριθ.Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1289/27-02-2015 Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 37/2014

Α Π Ο Φ Α Σ Η 37/2014 Αθήνα, 21-03-2014 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1861/21-03-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 37/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 16/11/2017 Αριθμός απόφασης: 5940 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 16/11/2017 Αριθμός απόφασης: 5940 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα, 16/11/2017 Αριθμός απόφασης: 5940 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α1 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2313-1/

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2313-1/ Αθήνα, 26-04-2018 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2313-1/26-04-2018 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 37/2018 (Τμήμα) Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2581-2/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 100/2017

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2581-2/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 100/2017 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 07-09-2017 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2581-2/07-09-2017 Α Π Ο Φ Α Σ Η 100/2017 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 20/12/2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Αριθμός απόφασης: 241 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 8 / 2017

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 8 / 2017 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 24-01-2017 Αριθ. Πρωτ. Γ/ΕΞ/562/24-01-2017 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 8 / 2017 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε, µετά από πρόσκληση του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 123/2016

Α Π Ο Φ Α Σ Η 123/2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 21-12-2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/7854-1/21-12-2016 Α Π Ο Φ Α Σ Η 123/2016 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, ΑΠ: Γ/ΕΞ/7418-1/

Αθήνα, ΑΠ: Γ/ΕΞ/7418-1/ Αθήνα, 05-12-2016 ΑΠ: Γ/ΕΞ/7418-1/05-12-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 117/2016

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 24-12-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/8150/24-12-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 158/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/499/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 07/2018

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/499/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 07/2018 Αθήνα, 19-01-2018 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/499/19-01-2018 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 07/2018 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα Αριθμός απόφασης: 5873 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα Αριθμός απόφασης: 5873 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 14.11.17 Αριθμός απόφασης: 5873 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α1 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο : 2131604534

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4508-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 91/2017

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4508-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 91/2017 Αθήνα, 24-07-2017 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4508-1/24-07-2017 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 91/2017 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4805/ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 71/ 2017

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4805/ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 71/ 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 22-06-2017 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/4805/22-06-2017 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 71/ 2017 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/590/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 14/2014

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/590/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 14/2014 Αθήνα, 21-01-2014 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/590/29-01-2014 Α Π Ο Φ Α Σ Η 14/2014 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 48/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 48/2012 Αθήνα, 25-04-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2996/25-04-2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η 48/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 21/2019

A Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 21/2019 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 10-09-2019 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6122/10-09-2019 A Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 21/2019 Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε στην έδρα της την Τρίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 - Καλλιθέα Τηλέφωνο : 210 9578520 ΦΑΞ : 210

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3106/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 47/2011

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3106/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 47/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 04-05-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3106/04-05-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 47/2011 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε, µετά από πρόσκληση του Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 554/052 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 554/052 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 22-2-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 554/052 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί της από 28 Δεκεμβρίου 2009 Ακροάσεως της εταιρείας με την επωνυμία VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 116/2017

Α Π Ο Φ Α Σ Η 116/2017 Αθήνα, 28-09-2017 ΑΠ: Γ/ΕΞ/2826-2/28-09-2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Ταχ. /νση: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 1-3 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-6475600 FAX: 210-6475628 Α Π Ο Φ Α Σ Η 116/2017

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 19/2019 (Τμήμα)

Α Π Ο Φ Α Σ Η 19/2019 (Τμήμα) Αθήνα, 19-06-2019 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1426-2/19-06-2019 Α Π Ο Φ Α Σ Η 19/2019 (Τμήμα) Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/491-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 29/2015

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/491-1/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 29/2015 Αθήνα, 02-03-2015 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/491-1/02-03-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η 29/2015 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Kοινοποίηση Διαμεσολάβηση 104/2014 Σελίδα 1 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 104/2014 (Άρθρο 77 παρ. 3 Ν.3852/2010) Προς 1) Τμήμα Εσόδων Δ/νσης Οικονομικών esoda@cityofathens.gr 2) Κυρία *** *** *** Kοινοποίηση 1) Γραφείο Δημάρχου mayor@cityofathens.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 116/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 116/2011 Αθήνα, 11-10-2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6737/11-10-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 116/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5615/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 88 /2017

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5615/ Α Π Ο Φ Α Σ Η 88 /2017 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 24-07-2017 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5615/24-07-2017 Α Π Ο Φ Α Σ Η 88 /2017 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 46/2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η 46/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 04-04-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2407/04-04-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 46/2013 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος στην

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 31/2019 (Τμήμα)

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 31/2019 (Τμήμα) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 13-09-2019 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/6223/13-09-2019 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 31/2019 (Τμήμα) Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 144/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η 144/2012 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 08-10-2012 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5991-1/08-10-2012 Α Π Ο Φ Α Σ Η 144/2012 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 11 / 2019 (Τμήμα)

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 11 / 2019 (Τμήμα) ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Αθήνα, 10-05-2019 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3338/10-05-2019 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 11 / 2019 (Τμήμα) Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 128/2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η 128/2013 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 17-10-2013 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/558-1/17-10-2013 Α Π Ο Φ Α Σ Η 128/2013 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα