L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης"

Transcript

1 L 176/16 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 584/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη μορφή και το περιεχόμενο της τυποποιημένης επιστολής κοινοποίησης και τη βεβαίωση ΟΣΕΚΑ, τη χρήση ηλεκτρονικής επικοινωνίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών για τους σκοπούς της κοινοποίησης και τις διαδικασίες για την εκτέλεση επιτόπιων εξακριβώσεων και ερευνών, και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Επιτροπη, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οδηγία 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 95 παράγραφος 2 στοιχεία α), β) και γ), το άρθρο 101 παράγραφος 9 και το άρθρο 105, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Η οδηγία 2009/65/ΕΚ παρέχει στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες για τον προσδιορισμό και την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών της νέας διαδικασίας κοινοποίησης της διάθεσης μεριδίων ΟΣΕΚΑ στην αγορά κράτους μέλος υποδοχής. Η εν λόγω εναρμόνιση πρέπει να παρέχει στις αρμόδιες αρχές την απαραίτητη βεβαιότητα ως προς τον τρόπο λειτουργίας των νέων διατάξεων και να συμβάλλει στην εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της νέας διαδικασίας. (2) Προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία κοινοποίησης, κρίνεται απαραίτητος ο προσδιορισμός της μορφής και του περιεχομένου της τυποποιημένης επιστολής κοινοποίησης που θα χρησιμοποιήσει ένας ΟΣΕΚΑ, καθώς και της μορφής και του περιεχομένου της βεβαίωσης που θα χρησιμοποιήσουν οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών για να επιβεβαιώσουν ότι ο ΟΣΕΚΑ πληροί τους όρους που προβλέπει η οδηγία 2009/65/ΕΚ. Πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα στα κράτη μέλη να κοινοποιούν σε ηλεκτρονική μορφή τόσο την επιστολή κοινοποίησης όσο και τη βεβαίωση. (4) Η οδηγία 2009/65/ΕΚ απαιτεί από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ να επαληθεύουν την πληρότητα του φακέλου κοινοποίησης πριν τη διαβίβασή του στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στην αγορά του οποίου ο ΟΣΕΚΑ πρόκειται να διαθέσει τα μερίδιά του. Παρέχει επίσης στους ΟΣΕΚΑ το δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά ενός κράτους μέλους υποδοχής αμέσως μετά την αποστολή του πλήρους φακέλου κοινοποίησης από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στην αγορά του οποίου ο ΟΣΕΚΑ πρόκειται να διαθέσει τα μερίδιά του. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου, κρίνεται απαραίτητος ο καθορισμός του χρόνου κατά τον οποίο θεωρείται ότι διαβιβάστηκε ο πλήρης φάκελος κοινοποίησης. Επιπλέον, η διαδικασία που σχετίζεται με τη χρήση ηλεκτρονικής επικοινωνίας απαιτεί από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ να βεβαιωθούν ότι έχει πραγματοποιηθεί η αποστολή του πλήρους φακέλου πριν ενημερώσουν έναν ΟΣΕΚΑ σχετικά με την αποστολή δυνάμει του άρθρου 93 παράγραφος 3 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ. Απαιτείται επίσης ο προσδιορισμός των διαδικασιών που απαιτούνται για την αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη διαδικασία διαβίβασης του φακέλου κοινοποίησης μεταξύ των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους καταγωγής και υποδοχής του ΟΣΕΚΑ. (5) Προκειμένου να απλουστευθεί η διαδικασία διαβίβασης του φακέλου κοινοποίησης, καθώς και να ληφθούν υπόψη οι τεχνικές καινοτομίες και η δυνατότητα ανάπτυξης πιο εξελιγμένων συστημάτων ηλεκτρονικής επικοινωνίας, οι αρμόδιες αρχές δύνανται να θεσπίσουν ρυθμίσεις συνεργασίας για τη βελτίωση της ηλεκτρονικής αποστολής του φακέλου κοινοποίησης, ιδίως όσον αφορά την ασφάλεια του συστήματος και τη χρήση μηχανισμών κρυπτογράφησης. Οι αρμόδιες αρχές πρέπει επίσης να συντονίζουν τις ρυθμίσεις τους για ηλεκτρονική επικοινωνία στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής επιτροπής ρυθμιστικών αρχών των αγορών κινητών αξιών. (3) Δεδομένου ότι στόχος της οδηγίας 2009/65/ΕΚ είναι η διασφάλιση ότι ένας ΟΣΕΚΑ είναι σε θέση να διαθέσει τα μερίδιά του στην αγορά άλλων κρατών μελών βάσει μιας διαδικασίας κοινοποίησης, η οποία στηρίζεται σε βελτιωμένες πρακτικές επικοινωνίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών, κρίνεται απαραίτητη η κατάρτιση μιας λεπτομερούς διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης του φακέλου κοινοποίησης μεταξύ των αρμόδιων αρχών. ( 1 ) ΕΕ L 302 της , σ. 32. (6) Η οδηγία 2009/65/ΕΚ απαιτεί από τα κράτη μέλη τη λήψη των αναγκαίων διοικητικών και οργανωτικών μέτρων για τη διευκόλυνση της συνεργασίας. Η βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών είναι απαραίτητη για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση των ΟΣΕΚΑ και των εταιρειών διαχείρισης που διαχειρίζονται τους ΟΣΕΚΑ με την οδηγία 2009/65/ΕΚ, η ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και το υψηλό επίπεδο προστασίας των επενδυτών.

2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/17 (7) Η οδηγία 2009/65/ΕΚ προβλέπει ότι οι αρμόδιες αρχές ενός κράτους μέλους μπορούν να ζητήσουν τη συνεργασία των αρμόδιων αρχών άλλου κράτους μέλους σε δραστηριότητα εποπτείας ή για επιτόπια εξακρίβωση ή έρευνα στο έδαφος του δεύτερου. Συγκεκριμένα, εάν η διαχείριση ενός ΟΣΕΚΑ πραγματοποιείται από μια εταιρεία διαχείρισης η οποία βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος, είναι απαραίτητη η θέσπιση μηχανισμών συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών και η αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών που θα εφαρμόζονται όταν μια αρμόδια αρχή πρέπει να διεξαγάγει έρευνα ή επιτόπια εξακρίβωση σε μια επιχείρηση ή πρόσωπο που βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος. (8) Μια αρμόδια αρχή πρέπει επίσης να έχει το δικαίωμα να ζητά τη συνεργασία άλλων αρμόδιων αρχών όσον αφορά ζητήματα που εμπίπτουν στο πεδίο των εποπτικών τους αρμοδιοτήτων. Η αρχή στην οποία υποβάλλεται το αίτημα πρέπει να παρέχει βοήθεια ακόμη και σε περιπτώσεις στις οποίες η ερευνούμενη συμπεριφορά δεν θεωρείται παράβαση στην περιοχή δικαιοδοσίας της. Η αρχή στην οποία υποβάλλεται το αίτημα δύναται να αρνηθεί την παροχή βοήθειας στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 101 παράγραφος 6 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ. (9) Η οδηγία 2009/65/ΕΚ επιβάλλει στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να ανταλλάσσουν αμέσως τις πληροφορίες που απαιτούνται για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους. Κρίνεται, επομένως, κατάλληλη η θέσπιση λεπτομερών κανόνων για τη συνήθη ανταλλαγή πληροφοριών και την ανταλλαγή πληροφοριών χωρίς προηγούμενο αίτημα. (10) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι υποχρεώσεις που ορίζονται στην οδηγία 2009/65/ΕΚ και τον παρόντα κανονισμό εφαρμόζονται από την ίδια ημερομηνία, ο εν λόγω κανονισμός πρέπει να εφαρμοστεί από την ίδια ημερομηνία έναρξης ισχύος των εθνικών μέτρων μεταφοράς της οδηγίας 2009/65/ΕΚ. (11) Η ευρωπαϊκή επιτροπή ρυθμιστικών αρχών των αγορών κινητών αξιών, η οποία έχει συσταθεί με την απόφαση 2009/77/ΕΚ της Επιτροπής ( 1 ) γνωμοδότησε επί των τεχνικών θεμάτων. (12) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της ευρωπαϊκής επιτροπής κινητών αξιών, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: ( 1 ) ΕΕ L 25 της , σ. 18. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ Άρθρο 1 Μορφή και περιεχόμενο της επιστολής κοινοποίησης Οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) συντάσσουν την επιστολή κοινοποίησης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 93 παράγραφος 1 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ σύμφωνα με το υπόδειγμα που ορίζεται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού. Άρθρο 2 Μορφή και περιεχόμενο της βεβαίωσης ΟΣΕΚΑ Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ συντάσσουν βεβαίωση ότι ο ΟΣΕΚΑ πληροί τους όρους που επιβάλλει η οδηγία 2009/65/ΕΚ, όπως αναφέρονται στο άρθρο 93 παράγραφος 3 της εν λόγω οδηγίας σύμφωνα με το υπόδειγμα που ορίζεται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού. Άρθρο 3 Καθορισμένη ηλεκτρονική διεύθυνση 1. Οι αρμόδιες αρχές καθορίζουν μία ηλεκτρονική διεύθυνση για τους σκοπούς της διαβίβασης των εγγράφων που αναφέρονται στο άρθρο 93 παράγραφος 3 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ και για τους σκοπούς της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικών με τη διαδικασία κοινοποίησης που ορίζεται στο ίδιο άρθρο. 2. Οι αρμόδιες αρχές ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών για την καθορισμένη ηλεκτρονική διεύθυνση και διασφαλίζουν την άμεση ενημέρωσή τους για οποιαδήποτε τροποποίηση της εν λόγω ηλεκτρονικής διεύθυνσης. 3. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ διαβιβάζουν όλα τα έγγραφα που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 93 παράγραφος 3 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ μόνο στην καθορισμένη ηλεκτρονική διεύθυνση των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους στην αγορά του οποίου ο ΟΣΕΚΑ πρόκειται να διαθέσει τα μερίδιά του. 4. Οι αρμόδιες αρχές καθιερώνουν διαδικασία για τη διασφάλιση του ελέγχου κάθε εργάσιμη ημέρα της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που έχει καθοριστεί για την παραλαβή των εγγράφων κοινοποιήσεων. Άρθρο 4 Διαβίβαση του φακέλου κοινοποίησης 1. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ διαβιβάζουν με ηλεκτρονικό μήνυμα όλα τα έγγραφα που αναφέρονται στο πρώτο και δεύτερο εδάφιο του άρθρου 93 παράγραφος 3 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ στις αρμόδιες αρχές κράτους μέλους στην αγορά του οποίου ο ΟΣΕΚΑ πρόκειται να διαθέσει τα μερίδιά του. Οποιοδήποτε συνημμένο έγγραφο στην επιστολή κοινοποίησης, όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι, αναγράφεται στο ηλεκτρονικό μήνυμα και προσκομίζεται με μορφότυπο κοινής χρήσης ο οποίος παρέχει τη δυνατότητα προβολής και εκτύπωσης. 2. Η διαβίβαση όλων των εγγράφων, όπως αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 93 παράγραφος 3 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ, δεν θεωρείται επιτυχής μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) ένα έγγραφο που πρέπει να διαβιβαστεί λείπει, είναι ατελές ή διατίθεται σε μορφότυπο διαφορετικό από αυτόν που ορίζεται στην παράγραφο 1 β) οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ δεν χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν καθορίσει οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στην αγορά του οποίου ο ΟΣΕΚΑ πρόκειται να διαθέσει τα μερίδιά του δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφος 1

3 L 176/18 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης γ) οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ απέτυχαν να διαβιβάσουν όλα τα έγγραφα λόγω τεχνικής βλάβης του ηλεκτρονικού τους συστήματος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 3. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ βεβαιώνονται για την επιτυχή διαβίβαση όλων των εγγράφων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 93 παράγραφος 3 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ, πριν ενημερώσουν τον ΟΣΕΚΑ για τη διαβίβαση. 4. Εάν οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ πληροφορηθούν ή αντιληφθούν ότι δεν πραγματοποιήθηκε η διαβίβαση όλων των εγγράφων, οφείλουν να λάβουν αμέσως μέτρα για τη διαβίβαση όλων των εγγράφων. 5. Οι αρμόδιες αρχές δύνανται να συμφωνήσουν να αντικαταστήσουν τα μέσα με τα οποία πραγματοποιείται η διαβίβαση όλων των εγγράφων που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο του άρθρου 93 παράγραφος 3 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ με μια πιο εξελιγμένη μέθοδο ηλεκτρονικής επικοινωνίας σε σχέση με την ηλεκτρονική αποστολή μηνύματος ( ) ή να καθιερώσουν πρόσθετες διαδικασίες για τη βελτίωση της ασφάλειας ανταλλαγής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Οποιαδήποτε εναλλακτική μέθοδος ή βελτιωμένη διαδικασία είναι σύμφωνη με τις προθεσμίες κοινοποίησης που ορίζονται στο κεφάλαιο XI της οδηγίας 2009/65/ΕΚ και δεν δυσχεραίνει την πρόσβαση ενός ΟΣΕΚΑ στην αγορά ενός κράτους μέλους άλλου από το κράτος μέλος καταγωγής του. ΤΜΗΜΑ 1 Διαδικασία για επιτόπιες εξακριβώσεις και έρευνες Άρθρο 6 Αίτημα συνδρομής για επιτόπιες εξακριβώσεις και έρευνες 1. Μια αρμόδια αρχή που σκοπεύει να διενεργήσει επιτόπια εξακρίβωση ή έρευνα στο έδαφος άλλου κράτους μέλους (η «αιτούσα αρχή») υποβάλει γραπτό αίτημα στην αρμόδια αρχή του άλλου κράτους μέλους (η «αρχή στην οποία υποβάλλεται το αίτημα»). Το αίτημα περιλαμβάνει τα εξής: α) τους λόγους για τους οποίους υποβάλλεται το αίτημα, συμπεριλαμβανομένων των νομικών διατάξεων που εφαρμόζονται στη δικαιοδοσία της αιτούσας αρχής στην οποία βασίζεται το αίτημα β) το πεδίο εφαρμογής της επιτόπιας εξακρίβωσης ή έρευνας γ) τις ενέργειες στις οποίες έχει ήδη προβεί η αιτούσα αρχή Άρθρο 5 Παραλαβή του φακέλου κοινοποίησης 1. Όταν οι αρμόδιες αρχές ενός κράτους μέλους στην αγορά του οποίου ένας ΟΣΕΚΑ πρόκειται να διαθέσει τα μερίδιά του λάβουν τα έγγραφα που τους διαβιβάζονται δυνάμει του άρθρου 93 παράγραφος 3 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ, οφείλουν να επιβεβαιώσουν στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ, το συντομότερο δυνατόν αλλά το αργότερο εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την παραλαβή, εάν: α) παρέλαβαν όλα τα συνημμένα έγγραφα που πρέπει να αναγράφονται σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού και β) έχουν δυνατότητα προβολής και εκτύπωσης όλων των εγγράφων που έπρεπε να τους έχουν διαβιβαστεί. Η επιβεβαίωση μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος προς τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ, στη διεύθυνση που έχει καθοριστεί δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφος 1, εκτός εάν οι σχετικές αρμόδιες αρχές έχουν καθορίσει μια πιο εξελιγμένη μέθοδο για την απόδειξη της παραλαβής. 2. Σε περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ δεν λάβουν επιβεβαίωση από τις αρμόδιες αρχές κράτους μέλους στην αγορά του οποίου πρόκειται να διαθέσει τα μερίδιά του ο ΟΣΕΚΑ εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 1, πρέπει να επικοινωνήσουν με τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους στην αγορά του οποίου πρόκειται να διαθέσει τα μερίδιά του ο ΟΣΕΚΑ και να επαληθεύσουν ότι η διαβίβαση όλων των εγγράφων ήταν επιτυχής. δ) τυχόν ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί η αρχή στην οποία υποβάλλεται το αίτημα ε) την προτεινόμενη μεθοδολογία για την επιτόπια εξακρίβωση ή έρευνα και τους λόγους για τους οποίους την επέλεξε η αιτούσα αρχή. 2. Το αίτημα υποβάλλεται αρκετά πριν από την επιτόπια εξακρίβωση ή έρευνα. 3. Εάν ένα αίτημα συνδρομής σε επιτόπια εξακρίβωση ή έρευνα είναι επείγον, δύναται να διαβιβαστεί μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος και στη συνέχεια να επιβεβαιωθεί γραπτώς. 4. Η αρχή στην οποία υποβάλλεται το αίτημα επιβεβαιώνει την παραλαβή του αιτήματος χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. 5. Η αιτούσα αρχή προσκομίζει οποιαδήποτε πληροφορία της έχει ζητηθεί από την αρχή στην οποία υποβάλλεται το αίτημα, προκειμένου να διευκολύνει την αρχή στην οποία υποβάλλεται το αίτημα να παράσχει την απαραίτητη συνδρομή. 6. Η αρχή στην οποία υποβάλλεται το αίτημα διαβιβάζει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση όσες πληροφορίες και έγγραφα διαθέτει και είναι σχετικά ή χρήσιμα για την αιτούσα αρχή για τους λόγους και το πεδίο εφαρμογής της επιτόπιας εξακρίβωσης ή έρευνας. 7. Η αρχή στην οποία υποβάλλεται το αίτημα και η αιτούσα αρχή επανεξετάζουν την αναγκαιότητα επιτόπιας εξακρίβωσης και έρευνας υπό το πρίσμα των εγγράφων και των πληροφοριών που διαβιβάζονται δυνάμει των παραγράφων 5 ή 6.

4 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/19 8. Η αρχή στην οποία υποβάλλεται το αίτημα αποφασίζει εάν θα διενεργήσει μόνη της την επιτόπια εξακρίβωση ή έρευνα ή εάν θα επιτρέψει στην αιτούσα αρχή να διενεργήσει την επιτόπια εξακρίβωση ή έρευνα, ή εάν θα επιτρέψει σε ορκωτούς λογιστές ή άλλους εμπειρογνώμονες να διενεργήσουν την επιτόπια εξακρίβωση ή έρευνα. 9. Η αρχή στην οποία υποβάλλεται το αίτημα και η αιτούσα αρχή συμφωνούν από κοινού πάνω σε θέματα που σχετίζονται με την κατανομή του κόστους διεξαγωγής της επιτόπιας εξακρίβωσης ή έρευνας. Άρθρο 9 Διεξαγωγή της επιτόπιας εξακρίβωσης και έρευνας από ορκωτούς λογιστές ή εμπειρογνώμονες 1. Εάν η αρχή στην οποία υποβάλλεται το αίτημα έχει αποφασίσει να επιτρέψει σε ορκωτούς λογιστές ή εμπειρογνώμονες τη διενέργεια επιτόπιας εξακρίβωσης ή έρευνας, η εν λόγω επιτόπια εξακρίβωση ή έρευνα διεξάγεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται σχετικά από τη νομοθεσία του κράτους μέλους στο έδαφος του οποίου πρόκειται να διεξαχθεί η επιτόπια εξακρίβωση ή η έρευνα. Άρθρο 7 Διεξαγωγή της επιτόπιας εξακρίβωσης και έρευνας από την αρχή στην οποία υποβάλλεται το αίτημα 1. Εάν η αρχή στην οποία υποβάλλεται το αίτημα αποφασίσει να διενεργήσει μόνη της την επιτόπια εξακρίβωση ή έρευνα, τη διενεργεί σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται σχετικά από τη νομοθεσία του κράτους μέλους στο έδαφος του οποίου πρόκειται να διεξαχθεί η επιτόπια εξακρίβωση ή έρευνα. 2. Εάν η αρχή στην οποία υποβάλλεται το αίτημα έχει αποφασίσει να επιτρέψει σε ορκωτούς λογιστές ή εμπειρογνώμονες τη διενέργεια επιτόπιας εξακρίβωσης ή έρευνας, παρέχει την αναγκαία συνδρομή προς διευκόλυνση των εν λόγω ορκωτών λογιστών ή εμπειρογνωμόνων στην εκπλήρωση της αποστολής τους. 3. Εάν η αιτούσα αρχή προτείνει τον διορισμό ορκωτών λογιστών ή εμπειρογνωμόνων, διαβιβάζει στην αρχή στην οποία υποβάλλεται το αίτημα οποιαδήποτε σχετική πληροφορία ως προς την ταυτότητα και τα επαγγελματικά προσόντα των εν λόγω ορκωτών λογιστών ή εμπειρογνωμόνων. Η αρχή στην οποία υποβάλλεται το αίτημα ενημερώνει έγκαιρα την αιτούσα αρχή εάν αποδέχεται τον διορισμό που προτείνεται. 2. Εάν η αιτούσα αρχή έχει ζητήσει να συνοδεύεται το προσωπικό που διενεργεί την εξακρίβωση ή έρευνα από στελέχη του δικού της προσωπικού σύμφωνα με το άρθρο 101 παράγραφος 5 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ, τότε η αιτούσα αρχή και η αρχή στην οποία υποβάλλεται το αίτημα συμφωνούν από κοινού πάνω σε πρακτικά ζητήματα που ρυθμίζουν την εν λόγω συμμετοχή. Άρθρο 8 Διεξαγωγή της επιτόπιας εξακρίβωσης και έρευνας από την αιτούσα αρχή 1. Εάν η αρχή στην οποία υποβάλλεται το αίτημα έχει αποφασίσει να επιτρέψει στην αιτούσα αρχή τη διενέργεια επιτόπιας εξακρίβωσης ή έρευνας, η εν λόγω επιτόπια εξακρίβωση ή έρευνα διεξάγεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται σχετικά από τη νομοθεσία του κράτους μέλους στο έδαφος του οποίου πρόκειται να διεξαχθεί η επιτόπια εξακρίβωση ή η έρευνα. 2. Εάν η αρχή στην οποία υποβάλλεται το αίτημα έχει αποφασίσει να επιτρέψει στην αιτούσα αρχή τη διενέργεια επιτόπιας εξακρίβωσης ή έρευνας, παρέχει την αναγκαία συνδρομή προς διευκόλυνση της εν λόγω επιτόπιας εξακρίβωσης ή έρευνας. 3. Εάν η αιτούσα αρχή ανακαλύψει ουσιαστικές πληροφορίες που σχετίζονται με την εκπλήρωση των καθηκόντων της αρχής στην οποία υποβάλλεται το αίτημα κατά τη διενέργεια της επιτόπιας εξακρίβωσης ή έρευνας, διαβιβάζει τις εν λόγω πληροφορίες στην αρχή στην οποία υποβάλλεται το αίτημα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Εάν η αρχή στην οποία υποβάλλεται το αίτημα δεν αποδέχεται τον διορισμό που προτείνεται ή εάν η αιτούσα αρχή δεν προτείνει τον διορισμό ορκωτών λογιστών ή εμπειρογνωμόνων, η αρχή στην οποία υποβάλλεται το αίτημα έχει το δικαίωμα να προτείνει ορκωτούς λογιστές ή εμπειρογνώμονες. 4. Εάν η αρχή στην οποία υποβάλλεται το αίτημα και η αιτούσα αρχή δεν συμφωνήσουν σχετικά με τον διορισμό ορκωτών λογιστών ή εμπειρογνωμόνων, η αρχή στην οποία υποβάλλεται το αίτημα αποφασίζει εάν θα διενεργήσει από μόνη της την επιτόπια εξακρίβωση ή έλεγχο ή εάν θα επιτρέψει στην αιτούσα αρχή τη διεξαγωγή επιτόπιας εξακρίβωσης ή ελέγχου. 5. Εκτός εάν η αρχή στην οποία υποβάλλεται το αίτημα και η αιτούσα αρχή συμφωνήσουν διαφορετικά, η αρχή η οποία πρότεινε τους διορισμένους ορκωτούς λογιστές ή εμπειρογνώμονες επιβαρύνεται με τη σχετική δαπάνη. 6. Εάν κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της επιτόπιας εξακρίβωσης ή έρευνας οι ορκωτοί λογιστές ή εμπειρογνώμονες ανακαλύψουν ουσιαστικές πληροφορίες που σχετίζονται με την εκπλήρωση των καθηκόντων της αρχής στην οποία υποβάλλεται το αίτημα, διαβιβάζουν έγκαιρα τις εν λόγω πληροφορίες στην αρχή στην οποία υποβάλλεται το αίτημα. Άρθρο 10 Αίτημα συνδρομής σε συνεντεύξεις με πρόσωπα που βρίσκονται σε άλλο κράτος μέλος 1. Εάν η αιτούσα αρχή κρίνει αναγκαία τη διεξαγωγή συνεντεύξεων με πρόσωπα που βρίσκονται στο έδαφος άλλου κράτους μέλους, υποβάλλει γραπτό αίτημα στις αρμόδιες αρχές του εν λόγω κράτους μέλους.

5 L 176/20 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Το αίτημα περιλαμβάνει τα εξής: α) τους λόγους για τους οποίους υποβάλλεται το αίτημα, συμπεριλαμβανομένων των νομικών διατάξεων που εφαρμόζονται στη δικαιοδοσία της αιτούσας αρχής και στις οποίες βασίζεται το αίτημα β) το πεδίο εφαρμογής των συνεντεύξεων γ) τις ενέργειες στις οποίες έχει ήδη προβεί η αιτούσα αρχή δ) τυχόν ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί η αρχή στην οποία υποβάλλεται το αίτημα ε) την προτεινόμενη μεθοδολογία που πρέπει να χρησιμοποιηθεί κατά τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων και τους λόγους για τους οποίους την επέλεξε η αιτούσα αρχή. 3. Το αίτημα υποβάλλεται αρκετά πριν από τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων. 4. Εάν ένα αίτημα συνδρομής για τη διεξαγωγή συνεντεύξεων με πρόσωπα που βρίσκονται στο έδαφος άλλου κράτους μέλους είναι επείγον, δύναται να διαβιβαστεί μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος και στη συνέχεια να επιβεβαιωθεί γραπτώς. 5. Η αρχή στην οποία υποβάλλεται το αίτημα επιβεβαιώνει την παραλαβή του αιτήματος χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Άρθρο 11 Ειδικές διατάξεις σχετικά με τις επιτόπιες εξακριβώσεις και τις έρευνες 1. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης και οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ ενημερώνονται αμοιβαία για τυχόν επιτόπιες εξακριβώσεις και έρευνες οι οποίες διενεργούνται όσον αφορά την εταιρεία διαχείρισης ή τον ΟΣΕΚΑ που υπόκειται στην εποπτεία τους. Κατόπιν της εν λόγω κοινοποίησης, η αρμόδια αρχή στην οποία έγινε η κοινοποίηση δύναται να ζητήσει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, από την αρμόδια αρχή η οποία έκανε την κοινοποίηση να συμπεριλάβει στο πεδίο εφαρμογής της επιτόπιας εξακρίβωσης ή έρευνας τα ζητήματα τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εποπτείας της αρχής στην οποία έγινε η κοινοποίηση. 2. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης δύνανται να ζητήσουν τη συνδρομή της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ όσον αφορά την επιτόπια εξακρίβωση και έρευνα του θεματοφύλακα ενός ΟΣΕΚΑ, εφόσον κρίνεται αναγκαίο για την εκπλήρωση των εποπτικών τους καθηκόντων έναντι της εταιρείας διαχείρισης. 3. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ και οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης συμφωνούν σχετικά με τις διαδικασίες ανταλλαγής των αποτελεσμάτων της επιτόπιας εξακρίβωσης και των ερευνών που διενεργούνται όσον αφορά την εταιρεία διαχείρισης και τον ΟΣΕΚΑ που υπόκεινται στην εποπτεία τους. 6. Η αιτούσα αρχή προσκομίζει οποιαδήποτε πληροφορία της έχει ζητηθεί από την αρχή στην οποία υποβάλλεται το αίτημα, προκειμένου να διευκολύνει την αρχή στην οποία υποβάλλεται το αίτημα να παράσχει την απαραίτητη συνδρομή. 7. Η αρχή στην οποία υποβάλλεται το αίτημα διαβιβάζει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση όσες πληροφορίες και έγγραφα διαθέτει και είναι σχετικά ή χρήσιμα για την αιτούσα αρχή, για τους λόγους και το πεδίο εφαρμογής των συνεντεύξεων. 8. Η αρχή στην οποία υποβάλλεται το αίτημα και η αιτούσα αρχή επανεξετάζουν την αναγκαιότητα διεξαγωγής συνεντεύξεων υπό το πρίσμα των εγγράφων και των πληροφοριών που διαβιβάζονται δυνάμει των παραγράφων 6 ή Η αρχή στην οποία υποβάλλεται το αίτημα αποφασίζει εάν θα διενεργήσει μόνη της τις συνεντεύξεις ή εάν θα επιτρέψει τη διεξαγωγή τους από την αιτούσα αρχή. 10. Η αρχή στην οποία υποβάλλεται το αίτημα και η αιτούσα αρχή συμφωνούν από κοινού πάνω σε θέματα που σχετίζονται με την κατανομή της δαπάνης διεξαγωγής των συνεντεύξεων. 11. Η αιτούσα αρχή δύναται να συμμετέχει στις συνεντεύξεις που ζητήθηκαν σύμφωνα με την παράγραφο 1. Πριν και κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων η αιτούσα αρχή δύναται να θέσει ερωτήσεις προς υποβολή. 4. Εφόσον κρίνεται αναγκαίο, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ και οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης συμφωνούν σχετικά με τις περαιτέρω ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν όσον αφορά την επιτόπια εξακρίβωση ή έρευνα. ΤΜΗΜΑ 2 Ανταλλαγή πληροφοριών Άρθρο 12 Συνήθης ανταλλαγή πληροφοριών 1. Οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ ενημερώνουν αμέσως τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής του ΟΣΕΚΑ και, εφόσον τη διαχείριση του ΟΣΕΚΑ έχει αναλάβει μια εταιρεία διαχείρισης η οποία ευρίσκεται σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος μέλος καταγωγής του ΟΣΕΚΑ, τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης σχετικά με: α) οποιαδήποτε απόφαση ανάκλησης της άδειας λειτουργίας ενός ΟΣΕΚΑ

6 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/21 β) οποιαδήποτε απόφαση επιβάλλεται σε έναν ΟΣΕΚΑ σχετικά με την αναστολή της έκδοσης, την εξαγορά ή την εξόφληση των μεριδίων του γ) κάθε άλλο σοβαρό μέτρο που λαμβάνεται έναντι του ΟΣΕΚΑ. 2. Εάν η διαχείριση του ΟΣΕΚΑ ασκείται από εταιρεία διαχείρισης που ευρίσκεται σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος μέλος καταγωγής του ΟΣΕΚΑ, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης ενημερώνουν αμέσως τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ ότι η ικανότητα της εταιρείας διαχείρισης να επιτελέσει με επαρκή τρόπο τα καθήκοντά της έναντι του ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται ενδέχεται να επηρεαστεί αρνητικά σε σημαντικό βαθμό ή ότι η εταιρεία διαχείρισης δεν πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται στο κεφάλαιο ΙΙΙ της οδηγίας 2009/65/ΕΚ. 3. Εάν η διαχείριση του ΟΣΕΚΑ ασκείται από εταιρεία διαχείρισης που ευρίσκεται σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος μέλος καταγωγής του ΟΣΕΚΑ, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ και οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης διευκολύνουν την ανταλλαγή των πληροφοριών που απαιτούνται για τους σκοπούς της εκπλήρωσης των καθηκόντων τους βάσει της οδηγίας 2009/65/ΕΚ, συμπεριλαμβανομένης της καθιέρωσης κατάλληλης ροής πληροφοριών. Κάτι τέτοιο περιλαμβάνει την ανταλλαγή πληροφοριών που απαιτείται από: α) τις διαδικασίες για τη χορήγηση άδειας σε μια εταιρεία διαχείρισης να αναπτύξει δραστηριότητες στο έδαφος ενός άλλου κράτους μέλους δυνάμει των άρθρων 17 και 18 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ β) τις διαδικασίες για τη χορήγηση άδειας σε μια εταιρεία διαχείρισης να διαχειρίζεται έναν ΟΣΕΚΑ που έχει άδεια λειτουργίας σε κράτος μέλος άλλο από το κράτος μέλος καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης, δυνάμει του άρθρου 20 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ γ) τη συνεχιζόμενη εποπτεία των εταιρειών διαχείρισης και των ΟΣΕΚΑ. Άρθρο 13 Μη αιτηθείσα ανταλλαγή πληροφοριών Οι αρμόδιες αρχές διαβιβάζουν σε άλλες αρμόδιες αρχές, χωρίς προηγούμενο αίτημα και αδικαιολόγητη καθυστέρηση, όλες τις σχετικές πληροφορίες που ενδέχεται να έχουν ουσιαστικό ενδιαφέρον όσον αφορά την εκπλήρωση των καθηκόντων βάσει της οδηγίας 2009/65/ΕΚ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ III ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 14 Έναρξη ισχύος Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. Βρυξέλλες, 1η Ιουλίου Για την Επιτροπή Ο Πρόεδρος José Manuel BARROSO

7 L 176/22 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

8 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/23

9 L 176/24 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

10 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/25

11 L 176/26 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΣΕΚΑ

12 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/27

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2018 C(2018) 4427 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13.7.2018 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.6.2017 L 148/3 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/980 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιουνίου 2017 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τα τυποποιημένα έντυπα, τα υποδείγματα και τις διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 340/6 20.12.2017 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/2382 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Δεκεμβρίου 2017 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τα τυποποιημένα έντυπα, τα υποδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 9.8.2018 L 202/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/1105 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Αυγούστου 2018 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τις διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές Συνεργασία μεταξύ των αρχών βάσει των άρθρων 17 και 23 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014

Κατευθυντήριες γραμμές Συνεργασία μεταξύ των αρχών βάσει των άρθρων 17 και 23 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 Κατευθυντήριες γραμμές Συνεργασία μεταξύ των αρχών βάσει των άρθρων 17 και 23 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 909/2014 28/03/2018 ESMA70-151-435 EL Πίνακας περιεχομένων 1 Πεδίο εφαρμογής... 2 2 Σκοπός... 4 3

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 55/34 27.2.2018 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/292 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Φεβρουαρίου 2018 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τις διαδικασίες και τα έντυπα για την ανταλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 17.6.2016 L 160/29 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/960 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Μαΐου 2016 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.3.2018 L 81/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/480 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Δεκεμβρίου 2017 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/760 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 27.1.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 23/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 72/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Ιανουαρίου 2010 για καθορισμό των διαδικασιών διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 17.6.2017 L 155/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1018 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Ιουνίου 2016 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 3917 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 3917 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10785/16 EF 215 ECOFIN 673 DELACT 136 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.12.2017 C(2017) 8871 final ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20.12.2017 για τον καθορισμό διοικητικών και επιστημονικών απαιτήσεων για παραδοσιακά τρόφιμα

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Μαΐου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Μαΐου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Μαΐου 2016 (OR. en) 9450/16 EF 135 ECOFIN 501 DELACT 88 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.3.2018 C(2018) 1558 final ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19.3.2018 σχετικά με τα διαδικαστικά στάδια της διαβούλευσης για τον καθορισμό του καθεστώτος

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 17.5.2014 L 147/79 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Μαρτίου 2014 σχετικά με τον καθορισμό κριτηρίων για τη δημιουργία και την αξιολόγηση των ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς και των μελών τους και

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.6.2016 L 173/47 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1055 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Ιουνίου 2016 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τα τεχνικά μέσα για την κατάλληλη δημοσιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 137/10 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2016/824 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Μαΐου 2016 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά το περιεχόμενο και τη μορφή της περιγραφής της λειτουργίας των

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 4250 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 4250 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10731/17 EF 139 ECOFIN 585 DELACT 113 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 177/34 17.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 643/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά την υποβολή αναφορών σχετικά με τις εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.2.2018 C(2018) 860 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16.2.2018 σχετικά με τον καθορισμό κοινών μεθόδων ασφάλειας για την εποπτεία από τις εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.5.2017 C(2017) 3522 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31.5.2017 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.11.2017 C(2017) 7845 final ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29.11.2017 σχετικά με λεπτομερείς κανόνες για τις διαδικασίες κοινοποίησης των επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2010/0197 (COD) 11917/1/12 REV 1 WTO 244 FDI 20 CODEC 1777 PARLNAT 324 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.5.2014 L 139/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 492/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0016 EL 31.01.2011 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 16/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιανουαρίου 2011 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

L 351/40 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 351/40 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 351/40 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.12.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1219/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Δεκεμβρίου 2012 που αφορά τη θέσπιση μεταβατικών ρυθμίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ L 289/18 5.11.2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/1984 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Νοεμβρίου 2015 για τον καθορισμό των περιστάσεων, των μορφοτύπων και των διαδικασιών σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 115/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27.4.2012 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 363/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με τους

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.1.2012 COM(2011) 938 τελικό 2011/0465 (COD)C7-0010/12 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της Συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.12.2012 C(2012) 9603 final ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19.12.2012 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 17.6.2016 L 160/23 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/959 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Μαΐου 2016 σχετικά με τη θέσπιση εκτελεστικών τεχνικών προτύπων για τις βολιδοσκοπήσεις της αγοράς, όσον αφορά τα συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 9796 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 σχετικά με τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται από τις αρμόδιες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.3.2016 COM(2016) 147 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση της Ένωσης που θα υιοθετηθεί στη μεικτή επιτροπή που έχει συσταθεί

Διαβάστε περισσότερα

TREE.2 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2019 (OR. en) 2018/0434 (COD) PE-CONS 17/19 AVIATION 13 PREP-BXT 28 CODEC 212

TREE.2 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2019 (OR. en) 2018/0434 (COD) PE-CONS 17/19 AVIATION 13 PREP-BXT 28 CODEC 212 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 14 Μαρτίου 2019 (OR. en) 2018/0434 (COD) PE-CONS 17/19 AVIATION 13 PREP-BXT 28 CODEC 212 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

L 320/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 320/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 320/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 17.11.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1078/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με κοινή μέθοδο ασφάλειας που πρέπει να εφαρμόζουν σιδηροδρομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 COM(2014) 743 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της αρμοδιότητας έκδοσης κατ εξουσιοδότηση πράξεων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 87/382 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/586 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιουλίου 2016 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - C(2012) 4297 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο της Επιτροπής - C(2012) 4297 final. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 29 Ιουνίου 2012 (02.07) (OR. en) 12020/12 AGRI 453 AGRIORG 110 AGRILEG 100 DELACT 30 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.7.2016 C(2016) 4407 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14.7.2016 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 87/224 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/582 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Ιουνίου 2016 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία υπολογισμού των δεικτών για τον προσδιορισμό της ουσιαστικής σημασίας ενός κεντρικού αποθετηρίου τίτλων (ΚΑΤ) για το κράτος μέλος υποδοχής 28/03/2018 ESMA70-708036281-67

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2018) 249 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2018) 249 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Μαΐου 2018 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2018/0117 (NLE) 8534/18 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 4407 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 4407 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Ιουλίου 2016 (OR. en) 11288/16 EF 235 ECOFIN 709 DELACT 157 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - JOIN(2017) 23 final ANNEXES 1 to 2.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - JOIN(2017) 23 final ANNEXES 1 to 2. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0155 (NLE) 11186/17 ADD 1 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: COASI 91 JAI 684 ASIE 22 CODRO

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 30.5.2015 L 134/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/840 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Μαΐου 2015 για τους ελέγχους που διενεργούνται από τις Υπεύθυνες Αρχές σύμφωνα με τον

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2017 L 351/55 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/2468 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Δεκεμβρίου 2017 για τον καθορισμό διοικητικών και επιστημονικών απαιτήσεων για παραδοσιακά τρόφιμα από τρίτες χώρες, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.6.2016 C(2016) 3356 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7.6.2016 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.6.2016 C(2016) 3944 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29.6.2016 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.7.2016 COM(2016) 460 final 2016/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

13335/12 ZAC/alf DG E 2

13335/12 ZAC/alf DG E 2 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 11 Σεπτεμβρίου 2012 (OR. en) 13335/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0222 (NLE) AVIATION 127 REX 763 OC 467 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.9.2018 C(2018) 5722 final ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3.9.2018 σχετικά με τη θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για την εφαρμογή των διατάξεων της οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 3522 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 3522 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2017 (OR. en) 9885/17 EF 114 ECOFIN 488 DELACT 90 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον

Διαβάστε περισσότερα

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση (αρμόδιος για πληροφορίες:[διαγράφεται σκοπίμως], τηλ. επικοινωνίας: [διαγράφεται σκοπίμως]).

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση (αρμόδιος για πληροφορίες:[διαγράφεται σκοπίμως], τηλ. επικοινωνίας: [διαγράφεται σκοπίμως]). Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 25/09/2014 Προς: ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Θέμα: Κωδικός: Ο-59635 Δημοσίευση από κοινού της από 25.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία υπολογισμού των δεικτών για τον προσδιορισμό των πιο σημαντικών νομισμάτων στα οποία 28/03/2018 70-708036281-66 EL Πίνακας περιεχομένων I. Σύνοψη... 3 1

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 306/32 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1993 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να διέπουν τον συντονισμό της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα 5. Κώδικες δεοντολογίας και πιστοποίηση. Άρθρο 40. Κώδικες δεοντολογίας

Τμήμα 5. Κώδικες δεοντολογίας και πιστοποίηση. Άρθρο 40. Κώδικες δεοντολογίας Τμήμα 5 Κώδικες δεοντολογίας και πιστοποίηση Άρθρο 40 Κώδικες δεοντολογίας 1. Τα κράτη μέλη, οι εποπτικές αρχές, το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων και η Επιτροπή ενθαρρύνουν την εκπόνηση κωδίκων δεοντολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην πρόταση για. Απόφαση του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην πρόταση για. Απόφαση του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.9.2016 COM(2016) 621 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην πρόταση για Απόφαση του Συμβουλίου για τη θέση που πρέπει να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη μεικτή επιτροπή ΕΕ-ΔΟΠΑ όσον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2018 C(2018) 4432 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13.7.2018 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγές, από τη Γροιλανδία αλιευτικών προϊόντων, ζώντων δίθυρων µαλακίων, εχινόδερµων, χιτωνόζωων και θαλάσσιων γαστερόποδων ***Ι

Εισαγωγές, από τη Γροιλανδία αλιευτικών προϊόντων, ζώντων δίθυρων µαλακίων, εχινόδερµων, χιτωνόζωων και θαλάσσιων γαστερόποδων ***Ι P7_TA(2011)0135 Εισαγωγές, από τη Γροιλανδία αλιευτικών προϊόντων, ζώντων δίθυρων µαλακίων, εχινόδερµων, χιτωνόζωων και θαλάσσιων γαστερόποδων ***Ι Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 320/40 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2018/1996 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Δεκεμβρίου 2018 για τη θέσπιση εσωτερικών κανόνων σχετικά με την παροχή πληροφοριών στα υποκείμενα των δεδομένων και τον περιορισμό ορισμένων δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.10.2016 COM(2016) 656 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για τη θέση που θα λάβει η Ένωση στο πλαίσιο της υποεπιτροπής υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/6 20.3.2018 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/456 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Μαρτίου 2018 σχετικά με τα διαδικαστικά στάδια της διαβούλευσης για τον καθορισμό του καθεστώτος νέων τροφίμων σύμφωνα με τον

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 178/4 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1242 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιουλίου 2017 σχετικά με την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 809/2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση οδηγίας (COM(2018)0092 C8-0111/ /0041(COD)) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ * στην πρόταση της Επιτροπής

Πρόταση οδηγίας (COM(2018)0092 C8-0111/ /0041(COD)) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ * στην πρόταση της Επιτροπής 8.4.2019 A8-0430/ 001-001 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-001 κατάθεση: Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής Έκθεση Wolf Klinz Διασυνοριακή διανομή συλλογικών επενδυτικών κεφαλαίων (οδηγία) A8-0430/2018 Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΣΘΗΚΗ. στην έκθεση. Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Andrzej Duda A8-0017/2015

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΣΘΗΚΗ. στην έκθεση. Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Andrzej Duda A8-0017/2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 22.4.2015 A8-0017/2015/err01 ΠΡΟΣΘΗΚΗ στην έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για ορισμένες διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.4.2019 C(2019) 2962 final ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25.4.2019 για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του ηλεκτρονικού μητρώου για τις ποσοστώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.6.2013 COM(2013) 484 final 2013/0226 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1365/2006

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 3944 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 3944 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10786/16 EF 216 ECOFIN 674 DELACT 137 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) 12841/15 INST 349 DELACT 131 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για το Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

A8-0361/ Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Kοσσυφοπεδίου: διαδικασίες για την εφαρμογή της

A8-0361/ Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Kοσσυφοπεδίου: διαδικασίες για την εφαρμογή της 11.1.2017 A8-0361/ 001-003 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-003 κατάθεση: Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου Έκθεση Adam Szejnfeld A8-0361/2016 Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Kοσσυφοπεδίου: διαδικασίες για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Ελέγχου

Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Ελέγχου Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Ελέγχου Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Σύνθεση... 3 Θητεία... 4 Οργάνωση... 4 Αρμοδιότητες... 4 Κοινοποίηση Αποτελεσμάτων... 8 Εξουσιοδότηση... 9 Τροποποίηση του Κανονισμού...

Διαβάστε περισσότερα

10/01/2012 ΕΑΚΑΑ/2011/188

10/01/2012 ΕΑΚΑΑ/2011/188 Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Συνεργασία, περιλαμβανομένης της ανάθεσης καθηκόντων, μεταξύ της ΕΑΚΑΑ, των αρμόδιων αρχών και των τομεακών αρμόδιων αρχών δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 513/2011

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 10.1.2019 L 8 I/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2019/26 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Ιανουαρίου 2019 για τη συμπλήρωση της ενωσιακής νομοθεσίας περί εγκρίσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2012/25/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2012/25/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 10.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 275/27 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2012/25/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση διαδικασιών ενημέρωσης σχετικά με την ανταλλαγή, μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Μαΐου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Μαΐου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Μαΐου 2016 (OR. en) 9541/16 ΕF 141 ECOFIN 516 DELACT 90 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 11.12.2014 L 354/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1310/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με το προσωρινό σύστημα προκαταβολών έναντι των

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.7.2014 L 198/7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 31ης Ιανουαρίου 2004 σχετικά με τη στενή συνεργασία με τις εθνικές αρμόδιες αρχές των συμμετεχόντων κρατών μελών που δεν έχουν ως νόμισμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1 Ορισμοί 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) οι ορισμοί στο παράρτημα Α της συμφωνίας ΥΦΠ β) οι ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 3356 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 3356 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10030/16 EF 174 ECOFIN 572 DELACT 104 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 56/1/16 REV 1 EL

PE-CONS 56/1/16 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Στρασβούργο, 15 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 2016/0218 (COD) LEX 1718 PE-CONS 56/1/16 REV 1 COWEB 151 WTO 354 CODEC 1855 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 351/64 30.12.2017 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/2469 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Δεκεμβρίου 2017 για τον καθορισμό διοικητικών και επιστημονικών απαιτήσεων για τις αιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 10

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2018 C(2018) 4425 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13.7.2018 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.6.2017 C(2017) 4408 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29.6.2017 για την τροποποίηση του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 151/2013 της

Διαβάστε περισσότερα

141(Ι)/2012. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2007 και 2009

141(Ι)/2012. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2007 και 2009 Αρ. 4359, 26.10.2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2007 και 2009 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L331, 15.12.2010, σ. 120.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 26.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 53/51 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 188/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Φεβρουαρίου 2011 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 17/1/15 REV 1 EL

PE-CONS 17/1/15 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Στρασβούργο, 9 Ιουνίου 2015 (OR. en) 2014/0206 (COD) LEX 1613 PE-CONS 17/1/15 REV 1 CODIF 45 ECO 38 INST 92 MI 188 CODEC 406 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.4.2017 C(2017) 2417 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20.4.2017 για τη συμπλήρωση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1308/2013

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ όσον αφορά τη φαρμακοεπαγρύπνηση

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ όσον αφορά τη φαρμακοεπαγρύπνηση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.2.2012 COM(2012) 52 final 2012/0025 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ όσον αφορά τη φαρμακοεπαγρύπνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.4.2017 C(2017) 2433 final ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20.4.2017 για τον καθορισμό του έτους αναφοράς και τη θέσπιση του προγράμματος στατιστικών στοιχείων και

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 2417 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 2417 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Απριλίου 2017 (OR. en) 8371/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 209 AGRIFIN 40 AGRIORG 40

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 123/16 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/752 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2015 για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2014/46/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2014/46/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 29.4.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 127/129 ΟΔΗΓΙΑ 2014/46/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 3ης Απριλίου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/37/ΕΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.3.2017 L 80/7 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/556 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Μαρτίου 2017 ως προς τις λεπτομερείς διαδικασίες επιθεώρησης ορθής κλινικής πρακτικής σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 536/2014

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.8.2012 COM(2012) 432 final 2012/0208 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/98 του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2019 C(2019) 1922 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14.3.2019 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/2031 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2015) 2649 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2015) 2649 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Απριλίου 2015 (OR. en) 8447/15 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: FSTR 25 FC 27 REGIO 36 SOC 271

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001R1207 EL 18.02.2008 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1207/2001 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2001, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 30.10.2018 2018/0170(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

κ. Uwe CORSEPIUS, Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 18 Μαρτίου 2014 (OR. en) 7873/14 EF 92 ECOFIN 278 DELACT 83 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Jordi AYET

Διαβάστε περισσότερα