Οδηγίες χρήσης για το τηλεφωνικό κέντρο: TC-206D

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες χρήσης για το τηλεφωνικό κέντρο: TC-206D"

Transcript

1 Οδηγίες χρήσης για το τηλεφωνικό κέντρο: TC-206D 1. MIA ΣΥΝΤΟΜΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1.1 Εισαγωγή Το TC206D είναι ένα τηλεφωνικό κέντρο που χρησιµοποιείται για την διαµεταγωγή τηλεφωνικών (εισερχόµενων) γραµµών και την δροµολόγηση εξερχόµενων γραµµών, από µια τηλεφωνική εγκατάσταση σε ένα κτίριο προς το τηλεφωνικό δίκτυο της περιοχής. Το συγκεκριµένο τηλεφωνικό κέντρο έχει σχεδιαστεί για να αποτελεί ένα χαµηλού κόστους αλλά επαγγελµατικών δυνατοτήτων τηλεφωνικό κέντρο. Μπορεί να ελέγχει µέχρι δύο (2) εξωτερικές γραµµές και έξι (6) εσωτερικές. Σε αυτό, µε τις κατάλληλες συνδέσεις, µπορεί να συνδεθούν συσκευές, FAX, Modem και συσκευές καταγραφής συνοµιλιών. 1.2 Αναγνώριση κλήσεων Το TC 206D µπορεί να λαµβάνει µηνύµατα αναγνώρισης κλήσης - είτε σε σύστηµα FSK είτε σε DTMF - που αποστέλλονται µαζί µε την κλήση από τον πάροχο τηλεφωνικών υπηρεσιών της περιοχής σας. Για να λειτουργεί η αναγνώριση κλήσεων θα πρέπει να έχετε εγγραφεί στην αντίστοιχη υπηρεσία της τηλεφωνικής εταιρίας που χρησιµοποιείτε. Οι εσωτερικές συσκευές που θα είναι συνδεδεµένες στο κέντρο θα πρέπει να έχουν σύστηµα DTMF για την αναγνώριση κλήσεων προκειµένου να απεικονίζεται ο αριθµός του τηλεφώνου που σας καλεί. 1.3 Εγκατάσταση του κέντρου και συστάσεις Προσοχή: Το καλώδιο ρεύµατος πρέπει να συνδεθεί σε µια πρίζα της ηλεκτρικής εγκατάστασης που θα είναι εύκολα προσβάσιµη. Πρέπει να αποφεύγετε να εγκαταστήσετε το κέντρο στις ακόλουθες συνθήκες: > Σε σηµεία όπου υπάρχουν συχνοί και έντονοι κραδασµοί > Σε µέρη µε πολύ σκόνη > Όπου υπάρχει κίνδυνος να µπει νερό ή άλλα υγρά στο εσωτερικό της συσκευής. > Κοντά σε συσκευές που εκπέµπουν ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία (φούρνοι µικροκυµάτων, κινητά τηλέφωνα, συσκευές ηλεκτροκόλησης κλπ). > Σε απόσταση µικρότερη των 2 µέτρων από τηλεοράσεις. > Όπου υπάρχει υψηλή θερµοκρασία περιβάλλοντος και δεν υπάρχει ρεύµα αέρα. 1.4 ιακοπή ρεύµατος-τροφοδοσίας συσκευής Σε περίπτωση διακοπής του ρεύµατος η εξωτερική γραµµή 1 συνδέεται αυτόµατα µε την εσωτερική συσκευή που είναι συνδεδεµένη στην γραµµή 1. Αυτή η γραµµή, στην περίπτωση διακοπής ρεύµατος, λειτουργεί σαν απλό τηλέφωνο. Αν θέλετε να λειτουργεί και η εξωτερική γραµµή 2 κατά την διάρκεια της διακοπής ρεύµατος θα πρέπει παράλληλα µε την είσοδο 2 να συνδέσετε µια απλή τηλεφωνική συσκευή (στην θύρα 2 της εξωτερικής γραµµής 2). 1.5 Τρόποι επικοινωνία 1

2 Υπάρχουν τρεις δυνατοί τρόποι επικοινωνίας µέσω του τηλεφωνικού κέντρου οι οποίοι φαίνονται ακολούθως: 1 εξωτερική γραµµή µε 1 εσωτερική 1 εσωτερική γραµµή µε 1 εσωτερική 1 εξωτερική γραµµή µε 2 εσωτερικές γραµµές ταυτόχρονα. 1.6 Ακροδέκτες και θύρες σύνδεσης του τηλεφωνικού κέντρου Θύρα 2 της εξωτερικής γραµµής 2 Θύρα 1 της εξωτερικής γραµµής 1 Θύρες σύνδεσης εσωτερικών τηλεφώνων Θύρα1 της εξωτερικής γραµµής 2 1. Ενδεικτικό LED 2. Ακροδέκτης τροφοδοσίας 3. Θύρα σύνδεσης εξωτερικής γραµµής 1 4. Θύρα σύνδεσης εσωτερικών γραµµών (τηλεφώνων) 1 έως Θύρα 1 σύνδεσης εξωτερικής γραµµής 2 6. Θύρα 2 σύνδεσης εξωτερικής γραµµής ιαδικασία σύνδεσης 2

3 1.7.1 Συνδέστε τις εξωτερικές γραµµές στις αντίστοιχες θύρες του κέντρου Συνδέστε τις εσωτερικές γραµµές σύµφωνα µε την αρίθµηση των θυρών σύνδεσης των εσωτερικών τηλεφώνων Προσέχετε ώστε να είστε βέβαιοι πως δεν έχετε δηµιουργήσει κάπου βραχυκύκλωµα. 2 Προγραµµατισµός συστήµατος 2.1 Γενικές οδηγίες προγραµµατισµού Αυτό το τηλεφωνικό κέντρο είναι ρυθµισµένο από το εργοστάσιο. Ο χρήστης µπορεί να αλλάξει τις ρυθµίσεις ακολουθώντας την διαδικασία προγραµµατισµού του συστήµατος Ο προγραµµατισµός του κέντρου µπορεί να γίνει µόνο χρησιµοποιώντας το πληκτρολόγιο του τηλεφώνου που είναι συνδεδεµένο στην εσωτερική γραµµή Πιέστε * # για να ξεκινήσετε την διαδικασία προγραµµατισµού. Στην συνέχεια εισάγετε τον κωδικό που αντιστοιχεί στην λειτουργία την οποία θέλετε να ρυθµίσετε. Για να διορθώσετε µια λανθασµένη εντολή που πληκτρολογήσατε κατά λάθος πιέστε * και πληκτρολογήστε εκ νέου την εντολή. εν χρειάζεται να κλείσετε το ακουστικό και να ξεκινήσετε την διαδικασία προγραµµατισµού Μετά την ολοκλήρωση της πληκτρολόγησης µιας εντολής ακούγεται από το ακουστικό ένας συνεχής τόνος (ΜΠΙΠ) που δηλώνει πως οι εντολές εισήχθησαν µε επιτυχία. Μια σειρά από τόνους µικρής διάρκειας (ΜΠΙΠ-ΜΠΙΠ) δηλώνουν πως οι εντολές προγραµµατισµού δεν εισήχθησαν σωστά. Παρακαλούµε προγραµµατίστε εκ νέου την συσκευή ή επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθµίσεις. 2.2 Επιλογή συσκευής (εσωτερικής γραµµής/ων) που θα χτυπά όταν υπάρχει εισερχόµενη εξωτερική κλήση. Μορφή εντολής: * # 1 n abcdef # n = Αριθµός εξωτερικής γραµµής abcdef = Οι εσωτερικές γραµµές [Η ρύθµιση που υπάρχει από το εργοστάσιο είναι όλες (1 έως 6)] Περιγραφή: O χρήστης µπορεί να επιλέξει ποια εσωτερική γραµµή θα χτυπά όταν υπάρχει κλήση από εισερχόµενη στο κέντρο γραµµή. Παράδειγµα: Πως θα αντιστοιχήσετε της εσωτερικές γραµµές 3456 ώστε να χτυπούν όταν υπάρχει µια εισερχόµενη εξωτερική γραµµή. 2.3 Αντιστοίχηση σύνδεσης εξωτερική γραµµής Μορφή εντολής: * # 2 a b # ab = Αριθµός θύρας εξωτερικής γραµµής (Εργοστασιακή ρύθµιση 1 έως 2). Περιγραφή: Αντιστοιχείτε ποια εξωτερική γραµµή είναι συνδεδεµένη σε ποια θύρα. Παράδειγµα 1 : Η εταιρία έχει µόνο µια εξωτερική γραµµή. Αυτή η γραµµή θα αντιστοιχηθεί στην θύρα 1. Παράδειγµα 2 : H εταιρία έχει δύο εξωτερικές τηλεφωνικές γραµµές και αυτές συνδέονται στις θύρες 1 και 2. 3

4 2.4 Καθορισµός οµάδων (εσωτερικών γραµµών) µε περιορισµούς κλήσης. Μορφή εντολής: * # 4 Μ abcd # abcd = Προκαθορισµένη αριθµοί Αν Μ=1 έως 4 απαγόρευση κλήσης προκαθορισµένα αριθµών για τις οµάδες 1 έως 4. Περιγραφή: Όλοι οι τηλεφωνικοί αριθµοί που αρχίζουν από τους αριθµούς που έχετε ορίσει απαγορεύεται να κληθούν από τα εσωτερικά τηλέφωνα που ανήκουν στις οµάδες 1 έως 4. Αν Μ=5 έως 6 επιτρεπόµενοι αριθµοί κλήσης για τις οµάδες 5 και 6. Περιγραφή: Οι εσωτερικές συσκευές που έχουν καταχωρηθεί στις οµάδες 5 και 6 επιτρέπονται να καλούν τους αριθµούς που έχετε προκαθορίσει. Παράδειγµα 1: Προκαθορίζεται να νούµερα που αρχίζουν από 573 και 8 σαν απαγορευµένα για την οµάδα 3 (Μ=3) Παράδειγµα 2: Αντιστοιχείτε τα νούµερα που αρχίζουν από 800 και 200 ώστε να καλούνται από τις εσωτερικές γραµµές συσκευές της οµάδας 5 (Μ=5) > Κάθε προκαθορισµένο απαγορευµένο πρόθεµα µπορεί να έχει έως 4 ψηφιά και µετά πρέπει απαραίτητα να υπάρχει το #. > Έως 20 αριθµοί προκαθορισµένων απαγορευµένων προθεµάτων µπορεί να αντιστοιχηθούν για τις οµάδες 1 έως 4. > Έως 10 αριθµοί προκαθορισµένων επιτρεπόµενων προθεµάτων µπορεί να αντιστοιχηθούν για τις οµάδες 5 και ιαγραφή προκαθορισµένων προθεµάτων Μορφή εντολής: * # 4 Μ # Το Μ έχει την ίδια σηµασία όπως στην προηγούµενη παράγραφο. Περιγραφή: Συνίσταται να χρησιµοποιείτε αυτή την εντολή για να διαγράφετε (καθαρίζετε) προηγούµενες ρυθµίσεις από την µνήµη του κέντρου για να διαγράψετε ή να αλλάξετε κάποιον από τους προκαθορισµένους αριθµούς. 2.5 Περιορισµοί κλήσεων Καθορισµός περιορισµών κλήσης για µια συγκεκριµένη συσκευή Μορφή εντολής: * # 5 a M # a= Αριθµός εσωτερικής γραµµής Μ = 0 = Κανένας περιορισµός στις κλήσεις Μ = 1 έως 4 Περιορισµός στην κλήση αριθµών που έχουν πρόθεµα που ανήκει στις οµάδες 1 έως 4. Μ= 5 έως 6 Επιτρέπεται να καλούνται αριθµοί µε προθέµατα που ανήκουν στις οµάδες 5 και 6. Μ=7 Απαγορεύεται οποιαδήποτε εξωτερική κλήση. 4

5 Παράδειγµα: Ορίστε ώστε το τηλέφωνο που είναι συνδεδεµένο στην θύρα 6 να απαγορεύεται να κάνει εξωτερικές κλήσεις, ορίστε ώστε το τηλέφωνο που είναι συνδεδεµένο στην θύρα 3 να απαγορεύεται να καλεί αριθµούς µε προθέµατα που έχουν καταχωρηθεί στην οµάδα 3, το τηλέφωνο που είναι συνδεδεµένο στην θύρα 2 να επιτρέπεται να καλεί αριθµούς µε προθέµατα που έχουν καταχωρηθεί στην οµάδα Εφαρµογή περιορισµού κλίσης (από καθορισµένες οµάδες αριθµών) για όλα τα εσωτερικά τηλέφωνα Μορφή εντολής: * # 5 0 M # Μ= Η οµάδα αριθµών που απαγορεύεται (όπως και στην προηγούµενη παράγραφο. Περιγραφή: Aπαγορεύετε την κλήση αριθµών συγκεκριµένης οµάδας από όλα τα εσωτερικά τηλέφωνα. Παράδειγµα: Nα ορίσετε τα τηλέφωνα που έχουν καταχωρηθεί στην οµάδα 3 σαν απαγορευµένα για όλα τα εσωτερικά τηλέφωνα. 2.6 Καθορισµός διάρκειας κλήσης εξωτερικών γραµµών Ορισµός µέγιστης διάρκειας κλίσης για συγκεκριµένο εσωτερικό τηλέφωνο Μορφή εντολής: * # 3 a M N # a = o αριθµός του εσωτερικού τηλεφώνου Μ Ν = η χρονική διάρκεια (µπορεί να ορισθεί από 1 έως 99 λεπτά). Περιγραφή: Η κλήση από το εσωτερικό τηλέφωνο θα διακόπτεται όταν περνά το χρονικό διάστηµα που έχει οριστεί. Παράδειγµα: Η µέγιστη διάρκεια κλήσης για το εσωτερικό τηλέφωνο 3 θα είναι 5 λεπτά Περιορισµός διάρκειας κλίσης για όλες τις εσωτερικές γραµµές Μορφή εντολής: * # 3 0 M N # Μ Ν η χρονική διάρκεια (µπορεί να ορισθεί από 1 έως 99 λεπτά). 5

6 2.6.3 Ακύρωση περιορισµού κλήσης Μορφή Εντολής : * # 3 a # a = η εσωτερική γραµµή της οποία θέλετε να αναιρέσετε τον χρονικό περιορισµό κλήσης. Περιγραφή: Αναίρεση του χρονικού περιορισµού κλίσης για συγκεκριµένο εσωτερικό τηλέφωνο. Μορφή Εντολής : * # # Περιγραφή: Αναίρεση του χρονικού περιορισµού κλίσης για όλα τα εσωτερικά τηλέφωνα. (Επιτρέπει στον χρήστε να κάνει κλίσης χωρίς κανένα χρονικό περιορισµό). 2.7 Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση κουδουνίσµατος πριν σταλεί ένα εσωτερικό DTMF µήνυµα (αναγνώριση κλίσης) σε ένα εσωτερικό τηλέφωνο. Μορφή Εντολής : * # 81 n # n = 0 = δεν ακούγεται κουδούνισµα πριν εµφανιστεί µέσω DTMF ο αριθµός της εσωτερικής γραµµής που καλεί. n = 1 = ακούγεται κουδούνισµα πριν εµφανιστεί µέσω DTMF ο αριθµός της εσωτερικής γραµµής που καλεί. Περιγραφή: Ενεργοποίηση κουδουνίσµατος πριν σταλεί ο αριθµός (µε σύστηµα DTMF) του καλούντος. Παράδειγµα: Ενεργοποίηση κουδουνίσµατος πριν σταλεί (από εσωτερικό νούµερο) ο αριθµός του στο επίσης εσωτερικό νούµερο που καλείται. 2.8 Αυτόµατη υποδοχή κλήσης µέσω µηνύµατος Υποδοχή εξωτερικών κλήσεων µέσω της αναπαραγωγής ενός προηχογραφηµένου µηνύµατος. Μορφή εντολής: * # # Περιγραφή: O καλών από εξωτερική γραµµή θα ακούει ένα προ-ηχογραφηµένο µήνυµα. Καµία από τις εσωτερικές γραµµές δεν θα χτυπά αυτόµατα Εγγραφή του εξερχόµενου φωνητικού µηνύµατος Μορφή εντολής: * # # 6

7 Περιγραφή: Μπορείτε να εγγράψετε το µήνυµα το οποίο θα ακούγεται κατά την υποδοχή της εισερχόµενης κλήσης. Παράδειγµα µηνύµατος: «Έχετε καλέσει την εταιρία Α, για το τµήµα πωλήσεων πιέστε το 803, για το τµήµα τεχνικής υποστήριξης πιέστε 805 για να καλέσετε το κέντρο πιέστε 0». Επισηµάνσεις: H µέγιστη διάρκεια του εγγραφόµενου µηνύµατος είναι 12 δευτερόλεπτα. Ένας τόνος (ΜΠΙΠ) ακούγεται κατά την έναρξη της εγγραφής του µηνύµατος και ένας τόνος ακούγεται στο τέλος της εγγραφής. Για την εγγραφή του µηνύµατος χρησιµοποιήστε ένα τηλέφωνο καλής ποιότητας ώστε και η ποιότητα του εγγραφόµενου µηνύµατος να είναι αντίστοιχα καλή. εν υπάρχει περιορισµός στις φορές που µπορείτε να αλλάξετε το µήνυµα. Κάθε νέο µήνυµα σβήνει το προηγούµενο. Το προ-ηχογραφηµένο µήνυµα θα σταµατήσει να αναπαράγεται αν πριν ολοκληρωθεί η εγγραφή του υπάρχει εξωτερική κλήση. Η εξωτερική γραµµή θα συνδέεται µε το εσωτερικό 802 όταν ο καλών πληκτρολογεί 0. Η εξωτερική γραµµή θα αποσυνδέεται αυτόµατα αν η εσωτερική γραµµή που έχει καλέσει δεν απαντήσει µέσα σε 30 δευτερόλεπτα Αναπαραγωγή του προ-ηχογραφηµένου µηνύµατος Μορφή εντολής: * # # Περιγραφή: Σας επιτρέπει να ακούσετε το προ-ηχογραφηµένο µήνυµα και ανα ελέγξετε την ποιότητα του Ορισµός µιας εσωτερικής γραµµής ως κέντρο υποδoχής κλήσεων Μορφή εντολής: * # # Περιγραφή: H προκαθορισµένη εσωτερική γραµµή θα χτυπά όταν το κέντρο δέχεται µια εισερχόµενη εξωτερική κλήση. Σηκώστε το εσωτερικό τηλέφωνο για να απαντήσετε στην εξωτερική γραµµή. 2.9 Επαναφορά εργοστασιακών ρυθµίσεων Mορφή εντολών: * # # 7

8 Περιγραφή: Mε αυτή την εντολή επαναφέρετε τις παραµέτρους όλων των ρυθµίσεων στις τιµές που έχει προκαθορίσει το εργοστάσιο κατασκευής. Ρυθµίσεις εργοστασίου Υποδοχή κλήσης : Mέσω χειριστή Εσωτερικές γραµµές που χτυπούν: 1 έως 6 Συνδεδεµένες εξωτερικές γραµµές : 1 και 2 Αριθµοί εσωτερικών τηλεφώνων: 1 έως 6 Εµφάνιση αριθµού καλούντος: Χωρίς κουδούνισµα. 3. Οδηγίες λειτουργίας 3.1 Λήψη µιας εισερχόµενης στο κέντρο γραµµής Χειροκίνητη λήψη Περιγραφή: Όταν υπάρχει µια εισερχόµενη στο κέντρο εξωτερική κλήση οι εσωτερικές συσκευές που έχετε ορίσει θα χτυπούνε. Σηκώστε το ακουστικό οποιασδήποτε από αυτές τις συσκευές για να απαντήσετε στην κλήση. Η γραµµή µπορεί επίσης να απαντηθεί και από ένα εσωτερικό που έχει ορισθεί να µην χτυπά. Αν είναι απαραίτητο µπορείτε να δροµολογήσετε την εξωτερική γραµµή από ένα εσωτερικό τηλέφωνο σε ένα άλλο Αυτόµατη απάντηση (λήψη) εξωτερικής κλήσης Περιγραφή: Όταν υπάρχει µια εισερχόµενη εξωτερική κλήση το κέντρο θα απαντά αυτόµατα µε το προ ηχογραφηµένο µήνυµα. Αυτός που καλεί έχει δύο επιλογές: είτε να πληκτρολογήσει τον αριθµό του εσωτερικού τηλεφώνου είτε να πληκτρολογήσει 0 για να επικοινωνήσει µε τον εσωτερικό τηλέφωνο που παίζει το ρόλο χειριστή του κέντρου. 3.2 Πώς να κάνετε µια εξωτερική κλήση Mορφή εντολής: abcdef όπου abcdef ο εξωτερικός αριθµός που θέλετε να καλέσετε. Περιγραφή: Κάθε χρήστης µπορεί να καλέσει άµεσα έναν αριθµό µετά την στιγµή που θα ακούσει τον τόνο αναµονής της εξωτερικής γραµµής, όταν σηκώσει το ακουστικό. Αν οι εξωτερικές γραµµές είναι κατειληµµένες θα ακουστεί ο τόνος κλήσης του κέντρου. Μπορείτε να καλέσετε ένα εσωτερικό τηλέφωνο απλά πληκτρολογώντας * και τον αριθµό του εσωτερικού. 3.3 Πώς να κάνετε µια εσωτερική κλήση 8

9 Μια εσωτερική γραµµή µπορεί να καλέσει µιαν άλλη εσωτερική γραµµή ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία: Σηκώστε το ακουστικό. Πληκτρολογήστε * θα ακουστεί ο τόνος του τηλεφωνικού κέντρου. Στην συνέχεια πληκτρολογήστε τον αριθµό του εσωτερικού τηλεφώνου που θέλετε. Ο τόνος πως η γραµµή είναι κατειληµµένη θα ακουστεί αν το τηλέφωνο που καλείται είναι κατειληµµένο ή αν έχετε πληκτρολογήσει λάθος αριθµό. 3.4 Μεταφορά µια εξωτερικής γραµµής από ένα εσωτερικό σε ένα άλλο Μορφή εντολής: Πιέστε το άγκιστρο του ακουστικού και πληκτρολογήστε τον αριθµό του εσωτερικού που θέλετε να περάσει η γραµµή. Περιγραφή: Επιτρέπεται σε ένα εσωτερικό τηλέφωνο να περάσει µια εξωτερική γραµµή σε ένα άλλο εσωτερικό τηλέφωνο. Παράδειγµα: Το εσωτερικό τηλέφωνο 5 λαµβάνει µια εξωτερική γραµµή. Για να µεταφέρετε αυτή τη γραµµή στο εσωτερικό τηλέφωνο 7 πιέστε το άγκιστρο µια φορά και πληκτρολογήστε 7. Περιγραφή: Κατά την διάρκεια της µεταφοράς της γραµµής ο καλών (εξωτερική γραµµή) είναι σε αναµονή. Όταν το εσωτερικό µε τον αριθµό 7 σηκώσει το ακουστικό ο καλών βγαίνει από την αναµονή και µιλά. Σηµειώσεις: Υπάρχουν 4 διαφορετικοί περιπτώσεις όταν ένα εσωτερικό τηλέφωνο (Α) µεταφέρει «περνά» µια εξωτερική κλήση στο εσωτερικό τηλέφωνο (B). Το Α δεν κλείνει το ακουστικό το Β το σηκώνει. Το Α και Β µπορεί να συνοµιλούν µεταξύ τους. Η εξωτερική γραµµή είναι σε κατάσταση αναµονής. Όταν η γραµµή Α κλείσει το ακουστικό η εξωτερική κλήση θα περάσει αυτόµατα στο τηλέφωνο Β. Το Α δεν κλείνει το ακουστικό και το Β δεν απαντά µέσα σε 30 δευτερόλεπτα. Το Α θα επανασυνδεθεί µε την εξωτερική γραµµή. Το Α κλείνει το ακουστικό και το Β απαντά σε ένα σύντοµο διάστηµα λαµβάνοντας την εξωτερική γραµµή. Το Α κλείνει το ακουστικό και το Β δεν απαντά µέσα σε 30 δευτερόλεπτα. Τότε η εξωτερική γραµµή θα «χτυπήσει» εκ νέου στο Α. Αν το Α δεν απαντήσει µέσα σε 30 δευτερόλεπτα η κλήση θα διακοπεί. 3.5 Συνοµιλία µεταξύ τριών µερών (Μεταξύ δύο εσωτερικών γραµµών και µιας εξωτερικής) Μορφή εντολής: Πιέστε το άγκιστρο * a a= το επιθυµητό εσωτερικό αριθµό Περιγραφή: Επιτρέπει σε οποιαδήποτε εσωτερική τηλεφωνική γραµµή έχει απαντήσει σε µια εξωτερική κλήση να προσθέσει άλλο ένα εσωτερικό στην συνοµιλία ώστε να γίνει δυνατή η συνοµιλία µεταξύ τριών µερών (δύο εσωτερικών γραµµών και της εισερχόµενης εξωτερικής γραµµής). Παράδειγµα: H εσωτερική γραµµή 5 συνοµιλεί µε µια εισερχόµενη εξωτερική γραµµή. Ο χρήστης της γραµµής 5 µπορεί να πληκτρολογήσει 7 ώστε να αποκαταστήσει µια εσωτερική επικοινωνία µε το εσωτερικό τηλέφωνο που αντιστοιχεί στην γραµµή 7. Έτσι γίνεται δυνατή η συνοµιλία µεταξύ των δύο εσωτερικών γραµµών και της εξωτερικής 3.6 Πώς να λάβεις µια κλήση από µια συσκευή που δεν καλείται 9

10 Μορφή εντολής: # 7 Περιγραφή: Επιτρέπει σε ένα χρήστη µιας εσωτερικής γραµµή να απαντήσει σε µια κλήση που χτυπά σε ένα άλλο εσωτερικό τηλέφωνο. 3.7 Πώς να κάνετε µια εξωτερική κλήση µε και να την περάσετε σε µια άλλη εσωτερική γραµµή. Μορφή εντολής: Πιέστε το άγκιστρο και στην συνέχεια a a = O αριθµός του εσωτερικού που χρησιµοποιεί ο χειριστής του κέντρου Περιγραφή: O χειριστής του κέντρου ή η γραµµατεία κάνει την εξωτερική κλήση και στην συνέχεια την περνά στην επιθυµητή εσωτερική γραµµή. Παράδειγµα: Ο χρήστης της εσωτερικής γραµµής 5 κάνει µια εξωτερική κλήση και µε στην συνέχεια την περνά στην γραµµή Εξερχόµενη κλίση µε µια συγκεκριµένη (από τις δύο συνδεδεµένες) εξωτερική γραµµή Μορφή εντολής: # n n = Ο αριθµός της θύρας που είναι συνδεδεµένη η εξωτερική γραµµή που προτιµάτε (1 ή2). Παράδειγµα για να κάνετε µια εξωτερική κλίση µέσω της γραµµής που είναι συνδεδεµένη στην θύρα 2 πληκτρολογήστε # 2 µέσα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα. Αν ακουστεί ο τόνος του κατειληµµένου αυτό σηµαίνει πως η γραµµής χρησιµοποιείται από άλλον. 10

Οδηγίες προγραμματισμού για τα μοντέλα τηλεφωνικών κέντρων: TC-104C TC-106C TC108C

Οδηγίες προγραμματισμού για τα μοντέλα τηλεφωνικών κέντρων: TC-104C TC-106C TC108C Οδηγίες προγραμματισμού για τα μοντέλα τηλεφωνικών κέντρων: TC-104C TC-106C TC108C ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Διακοπή ρεύματος-τροφοδοσίας συσκευής Σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος η εξωτερική γραμμή 1 συνδέεται αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

Model TD-208 / TD-416. www.tele.gr TD-208 / TD-416

Model TD-208 / TD-416. www.tele.gr TD-208 / TD-416 Οδηγίες χρήσης Τηλεφωνικού κέντρου Model (Eπεκτάσιµα τηλεφωνικά κέντρα) Κατάλογος λειτουργιών 1. SMDR (Προαιρετική λειτουργία σύνδεσης µε PC) 2. υνατότητα επέκτασης από 208 σε 416 3. Προ-ηχογραφηµένα µηνύµατα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Τηλεφωνικά κέντρα TS 208, 308, 416

Οδηγίες χρήσης Τηλεφωνικά κέντρα TS 208, 308, 416 Οδηγίες χρήσης Τηλεφωνικά κέντρα TS 208, 308, 416 Αν το περίβληµα της συσκευής καταστραφεί για οποιοδήποτε λόγο αποσυνδέστε αµέσως το καλώδιο τροφοδοσίας και επιστρέψτε τη συσκευή στο κατάστηµα που την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ Σε καμία περίπτωση μην ανοίγετε το περίβλημα της συσκευής. Υπάρχει κίνδυνος να εκτεθείτε σε επικίνδυνα υψηλή τάση.

ΠΡΟΣΟΧΗ Σε καμία περίπτωση μην ανοίγετε το περίβλημα της συσκευής. Υπάρχει κίνδυνος να εκτεθείτε σε επικίνδυνα υψηλή τάση. Οδηγίες χρήσης τηλεφωνικών κέντρων ΤC-416, TC-208 & TC-312 1.1 Οδηγίες Προφύλαξης ΠΡΟΣΟΧΗ Σε καμία περίπτωση μην ανοίγετε το περίβλημα της συσκευής. Υπάρχει κίνδυνος να εκτεθείτε σε επικίνδυνα υψηλή τάση.

Διαβάστε περισσότερα

MC-208 Digtal Telephone System Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Miracall Digital Telephone System MC-208 - 1 -

MC-208 Digtal Telephone System Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Miracall Digital Telephone System MC-208 - 1 - Miracall Digital Telephone System MC-208 Οδηγίες χρήσης Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - 1 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Οδηγίες πριν θέσετε σε λειτουργία το κέντρο Προγραµµατισµός του κέντρου 2.1 Επισηµάνσεις 2.2 Επαναφορά των εργοστασιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TAD 632 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ TAD 632 1

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TAD 632 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ TAD 632 1 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TAD 632 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ TAD 632 1 Βασικές οδηγίες προφύλαξης Αν το περίβληµα της συσκευής καταστραφεί για οποιοδήποτε λόγο αποσυνδέστε αµέσως το καλώδιο τροφοδοσίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης Τηλεφωνικού κέντρου

Οδηγίες χρήσης Τηλεφωνικού κέντρου Οδηγίες χρήσης Τηλεφωνικού κέντρου Model 416-832 (Eπεκτάσιμο τηλεφωνικό κέντρο) Διάταξη ακροδεκτών σύνδεσης Ρευματολή πτης & ενδεικτικό led Ακροδέκτες τύπου RJ 11 σύνδεση εσωτερικών γραμμών Σύνδεση εξωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία κατασκευαστή SHENZHEN SHENKINHAO ELECTRONICS CO.,LTD Διεύθυνση: 4/F, D Block NO.28,2nd Road,Liantangwei Industrial Zone,He ao

Στοιχεία κατασκευαστή SHENZHEN SHENKINHAO ELECTRONICS CO.,LTD Διεύθυνση: 4/F, D Block NO.28,2nd Road,Liantangwei Industrial Zone,He ao Οδηγίες χρήσης Τηλεφωνική συσκευή SKH-400 Λειτουργικά χαρακτηριστικά Συµβατό µε συστήµατα FSK&DTMF 10 µνήµες εξερχοµένων αριθµών µε απεικόνιση ηµεροµηνίας και ώρας. 35 µνήµες εισερχοµένων αριθµών µε απεικόνιση

Διαβάστε περισσότερα

Για να ενεργοποιήσετε εκ νέου το συναγερµό διακοπής τηλεφωνικής γραµµής

Για να ενεργοποιήσετε εκ νέου το συναγερµό διακοπής τηλεφωνικής γραµµής ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΗΧ-TEL99 Οδηγίες χρήσης Αρχικές ενέργειες Ο συναγερµός ΗΧ-TEL99 πρέπει να είναι συνδεδεµένος µε µια τηλεφωνική γραµµή σε λειτουργία προκειµένου να προγραµµατιστεί αρχικά. Για να σταµατήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ CD-PLUS/4+N ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ : Με ΙΤ-4Ν Με τηλέφωνο συνδεδεμένο στις εξόδους τηλεφωνικής γραμμής του ΙΤ-4Ν. Μπείτε στο μενού προγραμματισμού. Αν έχετε μπουτονιέρα στο σύστημα, τοποθετείστε

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία κατασκευαστή SHENZHEN SHENKINHAO ELECTRONICS CO.,LTD Διεύθυνση: 4/F, D Block NO.28,2nd Road,Liantangwei Industrial Zone,He ao

Στοιχεία κατασκευαστή SHENZHEN SHENKINHAO ELECTRONICS CO.,LTD Διεύθυνση: 4/F, D Block NO.28,2nd Road,Liantangwei Industrial Zone,He ao Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ SKH-300 Βασικά χαρακτηριστικά 10 µνήµες εξερχοµένων αριθµών µε απεικόνιση διάρκειας συνοµιλίας. 30 µνήµες εισερχοµένων αριθµών µε απεικόνιση ηµεροµηνίας και ώρας Φίλτρο 5 ψηφίων προθέµατος

Διαβάστε περισσότερα

LCD : SYS PROG MODE INPUT CODE_ LINE SETTING 1 1-10030 MC-416 3

LCD : SYS PROG MODE INPUT CODE_ LINE SETTING 1 1-10030 MC-416 3 Τηλεφωνικό κέντρο PSTN MC 416 Οδηγίες χρήσης & προγραµµατισµού Προγραµµατισµός συστήµατος Θέση Λειτουργία προγραµµατ ισµού 01 Ρυθµίσεις εξωτερικών γραµµών #1 02 Ρυθµίσεις εξωτερικών γραµµών #2 03 Αυτόµατη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧ-GD30. Οδηγίες χρήσης και προγραμματισμού. Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN. Εγκατάσταση

ΗΧ-GD30. Οδηγίες χρήσης και προγραμματισμού. Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN. Εγκατάσταση ΗΧ-GD30 Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN Οδηγίες χρήσης και προγραμματισμού Εγκατάσταση Ξεβιδώστε την βίδα που υπάρχει στο κάτω μέρος της συσκευής και αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα. Πριν τοποθετήσετε την

Διαβάστε περισσότερα

HX-DG20 TELE HX-DG20 1

HX-DG20 TELE HX-DG20 1 HX-DG20 Συσκευή τηλεφωνητή µέσω GSM και PSTN Οδηγίες χρήσης και προγραµµατισµού Εγκατάσταση Ξεβιδώστε την βίδα που υπάρχει στο κάτω µέρος της συσκευής και αφαιρέστε το πίσω κάλυµµα. Πριν τοποθετήσετε την

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN

ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN ΗΧ-GD30+ Συσκευή τηλεφωνητή μέσω GSM και PSTN Οδηγίες χρήσης και προγραμματισμού Εγκατάσταση Ξεβιδώστε την βίδα που υπάρχει στο κάτω μέρος της συσκευής και αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα. Πριν τοποθετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr

HX-TEL 999. ΗΧ-TEL999 rev1_1 www.tele.gr ΜΟΝΑ Α ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ HX-TEL 999 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ Χρησιµοποιείτε πάντα µόνο το τροφοδοτικό που συνοδεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ AG-GD20 GSM & PSTN

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ AG-GD20 GSM & PSTN ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ AG-GD20 GSM & PSTN Τρόποι ενεργοποίησης Trigger Τρόπος 1 : Με αυτό το τρόπο µόλις το σήµα στο trigger σταµατήσει (ο χρόνος της σειρήνας τελειώσει), ο τηλεφωνητής θα σταµατήσει να καλεί. Τρόπος

Διαβάστε περισσότερα

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 020 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 020 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ AΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 020 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.... 3 1.2 Τοποθέτηση της κάρτας SIM......4 1.3 Λειτουργία...4 3 Ρυθµίσεις της συσκευής.....4 3.1 Ρυθµίσεις µέσω του πληκτρολογίου.....4

Διαβάστε περισσότερα

HT-5963 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

HT-5963 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ HT-5963 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ: υνατότητα ανοικτής ακρόασης & οµιλίας υνατότητα κλήσης τριών αριθµών µε το πάτηµα ενός κουµπιού υνατότητα κλίσης 10 αριθµών µε το πάτηµα δύο κουµπιών

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνική συσκευή με αναγνώριση κλήσεων Εγχειρίδιο Χρήσης

Τηλεφωνική συσκευή με αναγνώριση κλήσεων Εγχειρίδιο Χρήσης T110 Τηλεφωνική συσκευή με αναγνώριση κλήσεων Εγχειρίδιο Χρήσης crypto ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ LCD ΤΑ ΠΛΗΚΤΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΔΟΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Προσωπικoύ Τηλεφωνητή COSMOTE

Οδηγίες Προσωπικoύ Τηλεφωνητή COSMOTE Οδηγίες Προσωπικoύ Τηλεφωνητή COSMOTE Στον Προσωπικό σου Τηλεφωνητή µπορούν να αποθηκευτούν µέχρι και 30 µηνύµατα διάρκειας έως και 3 λεπτών το καθένα. Μπαίνοντας στον Προσωπικό σου Τηλεφωνητή µε τον ειδικό

Διαβάστε περισσότερα

Έξυπνο Σύστηµα Συναγερµού Ασφαλείας

Έξυπνο Σύστηµα Συναγερµού Ασφαλείας Έξυπνο Σύστηµα Συναγερµού Ασφαλείας Οδηγίες Λειτουργίας Σας ευχαριστούµε που χρησιµοποιείτε το έξυπνο σύστηµα συναγερµού της εταιρίας µας. Τα προϊόντα µας είναι ιδανικά για οικογένειες, τράπεζας, µικρές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ HX-TEL-99 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. Γενικά.3 Βασικές Λειτουργίες..3 Τεχνικά Χαρακτηριστικά...3 Περιεχόµενα Συσκευασίας.4 ΙΙ. Μορφή και Εγκατάσταση Συστήµατος.4 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

4. Όταν τερματίσετε την κλήση, βαλτε το ακουστικό στη βάση.

4. Όταν τερματίσετε την κλήση, βαλτε το ακουστικό στη βάση. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ξεκινώντας 1. Χρήση 3 x 1.5V μπαταρίες AA. Ανοίξτε τη θήκη των μπαταριών και τοποθετήστε τις μπαταρίες σύμφωνα με τη σωστή πολικότητα, κλείστε το πορτάκι (προτείνεται να χρησιμοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

VOICE MODULE Πλακέτα χειρισμού / τηλεφωνητή Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ IDS HELLAS www.idshellas.

VOICE MODULE Πλακέτα χειρισμού / τηλεφωνητή Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ IDS HELLAS www.idshellas. ΑΣΦΑΛΕΙΑ HELLAS ΕΓΓΥΗΣΗ ΛΥΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ VOICE MODULE Πλακέτα χειρισμού / τηλεφωνητή Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ

Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ AUTO-DIALER 911 Microcomputer Automatic Alarm device CCTV SECURITY AUTOMATIC ALARM SYSTEΜ Χαρακτηριστικά: Τάση Λειτουργίας: DC11V TO 15V Στατικό Ρεύµα: 20mA (MAX) Ρεύµα Λειτουργίας: 150mA (MAX) Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

www.tele.gr ΗΧ-GSM02 rev1.2 www.tele.gr

www.tele.gr ΗΧ-GSM02 rev1.2 www.tele.gr ΗΧ -GSM02 Β/W Ασύρµατο σύστηµα συναγερµού µε ειδοποίηση µέσω GSM Οδηγίες χρήσης H δήλωση συµµόρφωσης CE της συσκευής είναι αναρτηµένη στην ιστοσελίδα Λειτουργία και συνδεσµολογία ακροδεκτών Στο πίσω µέρος

Διαβάστε περισσότερα

KAREL TT Audio ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MS14-26. www.teletechnika.gr

KAREL TT Audio ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MS14-26. www.teletechnika.gr KAREL TT Audio ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MS14-26 1 I. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Στις οδηγίες που ακολουθούν, οι επεξηγήσεις δίνονται με την παρακάτω μορφή. Επικεφαλίδα Δίνεται η λειτουργία και ο κωδικός ενεργοποίησής της.

Διαβάστε περισσότερα

PL-1011 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

PL-1011 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ PL-1011 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Σας ευχαριστούμε για την αγορά του προϊόντος. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν προσπαθήσετε να εγκαταστήσετε ή να

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσεως Τηλεφωνικής Συσκευής

Οδηγίες Χρήσεως Τηλεφωνικής Συσκευής Οδηγίες Χρήσεως Τηλεφωνικής Συσκευής 1 ) Οθόνη 2 Χ 20 χαρακτήρων. 2 ) Προγραμματιζόμενα πλήκτρα διπλής λειτουργίας. 3 ) 2 nd Πλήκτρο επιλογής της δεύτερης λειτουργίας των πλήκτρων. 4 ) Transfer / Diversion

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική σημείωση: Στον συναγερμό δηλώνονται μόνο αισθητήρες που έχουν κωδικό HX-31/99/Ν και ΗΧ-ΤEL99/D/N

Σημαντική σημείωση: Στον συναγερμό δηλώνονται μόνο αισθητήρες που έχουν κωδικό HX-31/99/Ν και ΗΧ-ΤEL99/D/N Οδηγίες χρήσης (rev_1n) ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΗΧ-TEL99/N Σημαντική σημείωση: Στον συναγερμό δηλώνονται μόνο αισθητήρες που έχουν κωδικό HX-31/99/Ν και ΗΧ-ΤEL99/D/N Αρχικές ενέργειες Ο συναγερμός ΗΧ-TEL99/N

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΣΕΦΕΡΗ 8 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ.Κ. 542-50 ΤΗΛ. 031-330177 & 330-185 FAX. 031-330187 teletechnika@the.forthnet.gr

Γ. ΣΕΦΕΡΗ 8 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ.Κ. 542-50 ΤΗΛ. 031-330177 & 330-185 FAX. 031-330187 teletechnika@the.forthnet.gr 8 FT48-200 Οδηγίες χρήσεως 1 Γενικά Οι παρακάτω σελίδες παρουσιάζουν την ειδική τηλεφωνική συσκευή FT48. Οι οδηγίες χωρίζονται σε τρία κεφάλαια. 1. Περιγραφή των μερών της συσκευής (έως σελ. 2. Μενού της

Διαβάστε περισσότερα

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 12 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GSM 12 1

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 12 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GSM 12 1 AΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 12 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ GSM 12 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.... 3 1.2 Τοποθέτηση της κάρτας SIM........3 1.3 Λειτουργία...3 3 Ρυθµίσεις της συσκευής......3 4 Προγραµµατισµός µέσω εντολών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧ-GSM 02 www.tele.gr

ΗΧ-GSM 02 www.tele.gr ΗΧ -GSM02Β/W Ασύρµατο σύστηµα συναγερµού µε ειδοποίηση µέσω GSM Οδηγίες χρήσης Λειτουργία και συνδεσµολογία ακροδεκτών Στο πίσω µέρος της κεντρικής µονάδας υπάρχει µια σειρά ακροδεκτών σύνδεσης, οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

AG-GD20 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ GSM & PSTN

AG-GD20 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ GSM & PSTN AG-GD20 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ GSM & PSTN Τρόποι ενεργοποίησης Trigger Τρόπος 1 : Με αυτό τον τρόπο µόλις το σήµα στο trigger σταµατήσει (ο χρόνος της σειρήνας τελειώσει), ο τηλεφωνητής θα σταµατήσει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Εγγράψτε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη στη διεύθυνση www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Οδηγός γρήγορης εκκίνησης 1 Σύνδεση 2 Τοποθέτηση 3 Ευχάριστη χρήση Τί περιέχει το κουτί Σταθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ PHILIPS BASELINE PRO CLI

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ PHILIPS BASELINE PRO CLI ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ PHILIPS BASELINE PRO CLI 1/10 Επεξήγηση συμβόλων Έναρξη / λήξη χρονομέτρησης διάρκειας τηλεφωνήματος. Αποθήκευση αριθμού στη μνήμη. Έλεγχος αριθμού που βρίσκεται αποθηκευμένος

Διαβάστε περισσότερα

FT Οδηγίες χρήσεως

FT Οδηγίες χρήσεως FT48-200 Οδηγίες χρήσεως 1 Γενικά Οι παρακάτω σελίδες παρουσιάζουν την ειδική τηλεφωνική συσκευή FT48. Οι οδηγίες χωρίζονται σε τρία κεφάλαια. 1. Περιγραφή των μερών της συσκευής (έως σελ. 2. Μενού της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛ ΕΝΤΟΛΩΝ 1. Μικρόφωνο εγγραφής μηνύματος ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛ ΕΝΤΟΛΩΝ 1. Μικρόφωνο εγγραφής μηνύματος ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ CE APROVED ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Τη στιγμή της τροφοδοσίας η οθόνη θα δείξει τη λέξη ACCESO δηλώνοντας την ομαλή λειτουργία του microprocessor. Η είσοδος αφοπλισμού (blocco) συνδέεται προαιρετικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Χρησιμοποιείτε μόνο την τροφοδοσία ρεύματος που αναγράφεται στα τεχνικά στοιχεία. Μην αφήνετε το προϊόν να έρχεται σε επαφή με υγρά. Εάν η μπαταρία

Διαβάστε περισσότερα

HT-6208 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

HT-6208 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ HT-6208 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Κοµψή σχεδίαση µε µικρές διαστάσεις Αναγνώριση κλήσης Ενδείξεις σε Αγγλικά, Ισπανικά ή Γαλλικά (κατ επιλογή) Απεικόνιση 14 ψηφίων του εισερχόµενου

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο γρήγορης αναφοράς φορητού εσωτερικού τηλεφώνου. Έκδοση 1.0a

Εγχειρίδιο γρήγορης αναφοράς φορητού εσωτερικού τηλεφώνου. Έκδοση 1.0a Εγχειρίδιο γρήγορης αναφοράς φορητού εσωτερικού τηλεφώνου Έκδοση 1.0a Χρήση του φορητού εσωτερικού τηλεφώνου σας Λόγω των δυνατοτήτων προσαρμογής του συστήματος, οι Κωδικοί κλήσης και οι Δυνατότητες των

Διαβάστε περισσότερα

Motorola S2000. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα S2001, S2002, S2003 και S2004

Motorola S2000. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα S2001, S2002, S2003 και S2004 Motorola S2000 Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο Για τα μοντέλα S2001, S2002, S2003 και S2004 Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ώρα και Ημερομηνία... 3 1.1 Ημερομηνία...

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα τηλεφωνητή µε δυνατότητα σύνδεσης µε σύστηµα συναγερµού. Skylink AD 433S. Οδηγίες προγραµµατισµού συσκευής

Μονάδα τηλεφωνητή µε δυνατότητα σύνδεσης µε σύστηµα συναγερµού. Skylink AD 433S. Οδηγίες προγραµµατισµού συσκευής Μονάδα τηλεφωνητή µε δυνατότητα σύνδεσης µε σύστηµα συναγερµού Skylink AD 433S Οδηγίες προγραµµατισµού συσκευής ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΩΡΑΣ...3 ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ...3 ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

GSM Τερματικό Κινητής Τηλεφωνίας με τηλεχειρισμό μέσω SMS. ReCT-4S. Ολοκληρωμένη έκδοση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

GSM Τερματικό Κινητής Τηλεφωνίας με τηλεχειρισμό μέσω SMS. ReCT-4S. Ολοκληρωμένη έκδοση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GSM Τερματικό Κινητής Τηλεφωνίας με τηλεχειρισμό μέσω SMS ReCT-4S Ολοκληρωμένη έκδοση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1. Εγκατάσταση 1.1 Τοποθέτηση κάρτας SIM Αφού αφαιρέσετε τον κωδικό PIN της κάρτας SIM, (χρησιμοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

Motorola C6. Ψηφιακό Ασύρµατο Τηλέφωνο. Για τα µοντέλα C601, C602, C603 και C604. Προειδοποίηση

Motorola C6. Ψηφιακό Ασύρµατο Τηλέφωνο. Για τα µοντέλα C601, C602, C603 και C604. Προειδοποίηση Motorola C6 Ψηφιακό Ασύρµατο Τηλέφωνο Για τα µοντέλα C601, C602, C603 και C604 Προειδοποίηση Πριν το χρησιµοποιήσετε για πρώτη φορά, φορτίστε το ακουστικό για 24 ώρες. Καλωσορίσατε... στο νέο σας Motorola

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Ασύρματο Τηλέφωνο DECT με αναγνώριση κλήσης Σύντομη περιγραφή λειτουργιών ακουστικού Λειτουργία Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση ακουστικού Συνδυασμός πλήκτρων Μενού Κάτω

Διαβάστε περισσότερα

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 060 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

A ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 060 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ AΣΥΡΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ GSM GSM 060 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.... 3 1.2 Τοποθέτηση της κάρτας SIM......4 1.3 Λειτουργία...4 3 Ρυθµίσεις της συσκευής.....4 3.1 Ρυθµίσεις µέσω του πληκτρολογίου.....4

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Προγραμματισμού- Λειτουργίας για το Ολοκληρωμένο WiFi Σύστημα Συναγερμού YL- WΜ2FX

Οδηγίες Προγραμματισμού- Λειτουργίας για το Ολοκληρωμένο WiFi Σύστημα Συναγερμού YL- WΜ2FX Οδηγίες Προγραμματισμού- Λειτουργίας για το Ολοκληρωμένο WiFi Σύστημα Συναγερμού YL- WΜ2FX Προετοιμασία- Εκκίνηση συσκευής Η ορθή εκκινηση του συστήματος συναγερμού είναι σημαντική για την σωστή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑ B-fast ΓΙΑ ΟΘΟΝΕΣ T-Line ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑ AV 1423/011 ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ B-FAST

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑ B-fast ΓΙΑ ΟΘΟΝΕΣ T-Line ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑ AV 1423/011 ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ B-FAST ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑ B-fast ΓΙΑ ΟΘΟΝΕΣ T-Line ΥΠΟΣΤΗΡΙΓΜΑ AV 1423/011 ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ B-FAST Άγκιστρο Επιλογέας εμπέδησης Διακόπτες προγραμματισμού ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΘΟΝΗΣ (εικόνα 1) 1. ΚΟΥΜΠΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

T58 ΡΟΛΟΙ SMART GPS TRACKER ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Λειτουργικά μέρη της συσκευής. Προετοιμασία. T58. δευτερόλεπτα για να ενεργοποιηθεί η συσκευή.

T58 ΡΟΛΟΙ SMART GPS TRACKER ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Λειτουργικά μέρη της συσκευής. Προετοιμασία.  T58. δευτερόλεπτα για να ενεργοποιηθεί η συσκευή. ΡΟΛΟΙ SMART GPS TRACKER ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Λειτουργικά μέρη της συσκευής 1. Κουμπί κλήσης (πιέζοντας το κουμπί ο χρήστης μπορεί να καλέσει έναν καταχωρημένο αριθμό) 2. Κουμπί ενεργοποίησης της συσκευής. Πιέστε

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνοµο πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης

Αυτόνοµο πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης Αυτόνοµο πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης SL2000E v1.1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1 Α) Βασική συνδεσµολογία Τροφοδοτήστε το πληκτρολόγιο SL-2000E, συνδέοντας τις επαφές του +12V (κόκκινο)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ & ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ CV WAS 6300 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ & ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ CV WAS 6300 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ & ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ CV WAS 6300 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Χαρακτηριστικά...3 Σύνδεση της µονάδας...4 Οδηγίες για γρήγορη εξοικείωση µε τη χρήση της συσκευής...5 Βασικές λειτουργίες της µονάδας

Διαβάστε περισσότερα

Η προηγµένης τεχνολογίας IP-PBX τηλεπικοινωνιακή λύση SOPHO IPC 100

Η προηγµένης τεχνολογίας IP-PBX τηλεπικοινωνιακή λύση SOPHO IPC 100 Η προηγµένης τεχνολογίας IP-PBX τηλεπικοινωνιακή λύση SOPHO IPC 100 Σύστηµα Φωνητικού Ταχυδροµείου (Voice Mail) και Σύστηµα Αυτόµατης Απάντησης (Voice Response System) Οδηγίες Χρήσης Πλήκτρα λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµος οδηγός. Συνδέσεις. Τοποθέτηση µπαταριών/φόρτιση µπαταριών. Φόρτιση για 7 ώρες περίπου. PNQW1108ZA. Αρ. µοντέλου KX-TG7301GR KX-TG7321GR

Σύντοµος οδηγός. Συνδέσεις. Τοποθέτηση µπαταριών/φόρτιση µπαταριών. Φόρτιση για 7 ώρες περίπου. PNQW1108ZA. Αρ. µοντέλου KX-TG7301GR KX-TG7321GR TG7301_7321GR(gr_gr)_QG.fm Page 1 Tuesday, May 27, 2008 4:07 PM Σύντοµος οδηγός Συνδέσεις Αρ. µοντέλου KX-TG7301GR KX-TG7321GR Μονάδα βάσης Κάντε κλικ στο Στο τηλεφωνικό δίκτυο Φίλτρο DSL/ADSL (για χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

Αναλογικό Τηλεφωνικό κέντρο PABX 208 και 416

Αναλογικό Τηλεφωνικό κέντρο PABX 208 και 416 Αναλογικό Τηλεφωνικό κέντρο PABX 208 και 416 Εγχειρίδιο χρήστη Πρόλογος: Το PΑBX 208 διαθέτει δύο εισόδους για αναλογικές γραµµές παρόχου και οκτώ εξόδους για να τοποθετηθούν αναλογικά εσωτερικά τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ DECT

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ DECT ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ DECT 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗ 2 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 2 ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΣΑΣ 3 ΟΘΟΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ 3 ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ 4 ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 4 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ 4 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 5 ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Λειτουργίες νέων τηλεφωνικών συσκευών Τα τηλεφωνικά κέντρα που απαρτίζουν το νέο δίκτυο φωνής προσφέρουν προηγµένες υπηρεσίες στους τελικούς χρήστες. Οι υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

COBRA MRF 300BT MRF 300BT 1. Άγκιστρο στερέωσης. Φωτισµός οθόνηςκλείδωµα. λειτουργιών. Κουµπί ενεργοποίησης. Επιλογή τρόπου λειτουργίας Μικρόφωνο

COBRA MRF 300BT MRF 300BT 1. Άγκιστρο στερέωσης. Φωτισµός οθόνηςκλείδωµα. λειτουργιών. Κουµπί ενεργοποίησης. Επιλογή τρόπου λειτουργίας Μικρόφωνο COBRA MRF 300BT Οδηγίες χρήσης Φωτισµός οθόνηςκλείδωµα λειτουργιών Άγκιστρο στερέωσης Κουµπί ενεργοποίησης Επιλογή τρόπου λειτουργίας Μικρόφωνο Κουµπί οµιλίας Οθόνη ενδείξεων Κουµπιά επιλογής λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

Motorola D1O. Ψηφιακό Ασύρµατο Τηλέφωνο. Για τα µοντέλα D101O, D102O, D103O και D104O. Προειδοποίηση

Motorola D1O. Ψηφιακό Ασύρµατο Τηλέφωνο. Για τα µοντέλα D101O, D102O, D103O και D104O. Προειδοποίηση Motorola D1O Ψηφιακό Ασύρµατο Τηλέφωνο Για τα µοντέλα D101O, D102O, D103O και D104O Προειδοποίηση Πριν το χρησιµοποιήσετε για πρώτη φορά, φορτίστε το ακουστικό για 24 ώρες. Καλωσορίσατε... στο νέο σας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Προγραμματισμού- Λειτουργίας για το Ολοκληρωμένο WiFi Σύστημα Συναγερμού YL- WP1 Προετοιμασία- Εκκίνηση συσκευής

Οδηγίες Προγραμματισμού- Λειτουργίας για το Ολοκληρωμένο WiFi Σύστημα Συναγερμού YL- WP1 Προετοιμασία- Εκκίνηση συσκευής Οδηγίες Προγραμματισμού- Λειτουργίας για το Ολοκληρωμένο WiFi Σύστημα Συναγερμού YL- WP1 Προετοιμασία- Εκκίνηση συσκευής Η ορθή εκκινηση του συστήματος συναγερμού είναι σημαντική για την σωστή λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης έναρξης SE888

Οδηγός γρήγορης έναρξης SE888 Οδηγός γρήγορης έναρξης SE888 Τι περιέχεται στη συσκευασία Συσκευή χειρός * Σταθμός βάσης Βάση φόρτισης * Τροφοδοτικό * Καλώδιο τηλεφώνου ** Οδηγός γρήγορης έναρξης CD ROM Εγγύηση Σημείωση * Σε σετ πολλών

Διαβάστε περισσότερα

Motorola O1. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104. Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση.

Motorola O1. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104. Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση. Motorola O1 Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο Για τα μοντέλα O101, O102, O103 και O104 Προειδοποίηση Φορτίστε τις μπαταρίες για 24 ώρες πριν τη χρήση. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ώρα και Ημερομηνία 3 1.1 Ημερομηνία 3 1.2 Ώρα.

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές οδηγίες χρήσης

Συνοπτικές οδηγίες χρήσης www.sigmasec.gr Συνοπτικές οδηγίες χρήσης 1 2 2 3 4 8 5 6 9 7 10 11 13 12 Ενδείξεις και χρήση του πληκτρολογίου 1 2 3 4 5 6 Οθόνη LCD Στην οθόνη αυτή εµφανίζονται η κατάσταση του συστήµατος και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

KARAGIANNIS-SECURITY.GR

KARAGIANNIS-SECURITY.GR KARAGIANNIS-SECURITY.GR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ARTEC AR-64 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΚΑΙ LED ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ POWER : TROUBLE : ARM DISARM : Είναι αναμμένο όταν έχουμε τροφοδοσία 220V και μπαταρία. Αναβοσβήνει όταν δεν

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφέας Τηλεφωνικών Κλήσεων Σταθερής Τηλεφωνίας URS12. Εγχειρίδιο Χρήσης

Καταγραφέας Τηλεφωνικών Κλήσεων Σταθερής Τηλεφωνίας URS12. Εγχειρίδιο Χρήσης Καταγραφέας Τηλεφωνικών Κλήσεων Σταθερής Τηλεφωνίας URS12 Εγχειρίδιο Χρήσης 2 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Τύπος αρχείων ήχου ΜΡ3 Μνήμη (κάρτα) SD Μέγεθος Μνήμης εώς 8GB Ώρες εγγραφής (1GB=37 ώρες εγγραφής)

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη παρουσίαση Euroset 5020 9 10 11 12 Πλήκτρα Υποδείξεις ασφαλείας Σύμβολα οθόνης

Σύντομη παρουσίαση Euroset 5020 9 10 11 12 Πλήκτρα Υποδείξεις ασφαλείας Σύμβολα οθόνης Σύντομη παρουσίαση Euroset 5020 8 7 6 Πλήκτρα 1 Πλήκτρα κλήσης προορισμού 2 Πλήκτρο επανάκλησης 3 Πλήκτρο παράλληλης κλήσης 4 Πλήκτρο σίγασης (Mute) 5 Πλήκτρο Shift 6 Πλήκτρο μείωσης έντασης 7 Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Μπλε Πράσινο Βομβητής Κανονική λειτουργία On Κατάσταση προγραμματισμού είσοδος Κατάσταση On προγραμματισμού Ανάγνωση κάρτας On Παρατεταμένος ήχος Ανάγνωση καταχωρημένης On

Διαβάστε περισσότερα

ReCT-3S Ολοκληρωμένη έκδοση

ReCT-3S Ολοκληρωμένη έκδοση GSM Τερματικό Κινητής Τηλεφωνίας με τηλεχειρισμό μέσω SMS ReCT-3S Ολοκληρωμένη έκδοση ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1. Εγκατάσταση 1.1 Τοποθέτηση κάρτας SIM Αφού αφαιρέσετε τον κωδικό PIN της κάρτας SIM, (χρησιμοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε πως η συσκευή είναι απενεργοποιημένη πριν εισάγετε την κάρτα SIM.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε πως η συσκευή είναι απενεργοποιημένη πριν εισάγετε την κάρτα SIM. SMART GPS TRACKER ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1. Λειτουργία SOS 2. Ανίχνευση θορύβου και κραδασμών 3. Ακρίβεια εντοπισμού GPS 10-15m 4. Δυνατότητα ηχητικής παρακολούθησης 5. Ταχύτητα ένδειξης

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή της συσκευής

Περιγραφή της συσκευής Περιγραφή της συσκευής 9 10 11 12 13 1 Καλώδιο ρεύματος 2 Τροφοδοσία χαρτιού 3 Δίσκος χαρτιού 4 Συγκρατητής χαρτιού 5 Πτερύγιο τροφοδοσίας 6 Πάνελ λειτουργίας 9 Κύλινδρος εκτύπωσης 11 Καπάκι σαρωτή 12

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ HX-GO02 & HX-GO1

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ HX-GO02 & HX-GO1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ HX-GO02 & HX-GO1 ΜΕΣΩ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ SMART PHONES 1 Αναζητήστε στο Google Play ή στο App Store την εφαρμογή ΗΧ-GO2 και εγκαταστήστε την στο κινητό σας (με λειτουργικό Android

Διαβάστε περισσότερα

Vodafone Business Connect

Vodafone Business Connect Vodafone Business Connect Τηλεφωνητής Αναλυτικός Οδηγός Χρήσης Χρήσιμες Συμβουλές: Τηλεφωνητής Η Vodafone σου παρέχει την υπηρεσία Vodafone Business Connect Voicemail ώστε όποιος σε καλεί στον επαγγελματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ. Μοντέλο: CDX-PH201-ET15. Σύστημα οπτικού χειρισμού-προγραμματισμού του τηλεφωνικού κέντρου

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ. Μοντέλο: CDX-PH201-ET15. Σύστημα οπτικού χειρισμού-προγραμματισμού του τηλεφωνικού κέντρου ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ Μοντέλο: CDX-PH201-ET15 Χαρακτηριστικά: Σύστημα οπτικού χειρισμού-προγραμματισμού του τηλεφωνικού κέντρου 12 προγραμματιζόμενα πλήκτρα DSS ( Έλεγχος εξωτερικών και εσωτερικών γραμμών) 13

Διαβάστε περισσότερα

REALSAFE MMS-100 REALSAFE MMS-100 1

REALSAFE MMS-100 REALSAFE MMS-100 1 REALSAFE MMS-00 ΣΕΤ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜMS & SMS Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ REALSAFE MMS-00 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Στην συσκευασία εκτός της κεντρικής µονάδας-κάµερας θα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Συναγερµός SkyLink Audio Alarm ΑΑ-433

Οδηγίες Χρήσης. Συναγερµός SkyLink Audio Alarm ΑΑ-433 Οδηγίες Χρήσης Συναγερµός SkyLink Audio Alarm ΑΑ-433 Για την εγκατάσταση µπορείτε να χρησιµοποιήσετε τις βίδες που θα βρείτε µέσα στη συσκευασία του συναγερµού. Για µεγαλύτερη ευκολία στη συσκευασία περιλαµβάνονται,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ AR-64

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ AR-64 ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΤΗ AR-64 ARTEC Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ARTEC AR-64 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ ΚΑΙ LED ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ POWER : TROUBLE : ARM DISARM : Είναι αναμμένο όταν έχουμε τροφοδοσία 220V και μπαταρία. Αναβοσβήνει όταν

Διαβάστε περισσότερα

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND

AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND AKAI APW20 AKAI PA IO ΠAΓKOΣMIOΣ EKTHΣ 4-BAND ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ Κεραία οθόνη ON/OFF Αλλαγή ταχύτητας συντονισµού Σίγαση Αύξηση έντασης φωνής Πλήκτρο FM ιαγραφή/επιστροφή Μείωση έντασης φωνής Εναλλακτική

Διαβάστε περισσότερα

Radio R 4.0 IntelliLink Συχνές Ερωτήσεις (FAQ)

Radio R 4.0 IntelliLink Συχνές Ερωτήσεις (FAQ) Περιεχόµενα 1. Audio. 2. Σύστηµα Πλοήγησης... 3. Τηλέφωνο.... 4. Φωνητική Αναγνώριση. 5. Λοιπά. 1. Audio Πώς µπορώ να µεταβαίνω διαδοχικά από το ηχοσύστηµα στις πηγές πολυµέσων, π.χ. από το ραδιόφωνο FM

Διαβάστε περισσότερα

Ο BSW-462 τηλεµεταδότης τηλεφωνικής (PSTN) γραµµής

Ο BSW-462 τηλεµεταδότης τηλεφωνικής (PSTN) γραµµής Ο BSW-462 τηλεµεταδότης τηλεφωνικής (PSTN) γραµµής Ο µεταδότης BSW-462 είναι ένα µέρος των συστηµάτων της σειράς OASIS. Είναι σχεδιασµένο να εγκατασταθεί µέσα στο κουτί του πίνακα. Κύρια χαρακτηριστικά:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ AVS XTREAM 6 XTREAM 32 XTREAM 64

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ AVS XTREAM 6 XTREAM 32 XTREAM 64 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ AVS XTREAM 6 XTREAM 32 XTREAM 64 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ Εισάγουμε τον κωδικό προγραμματιστή (000000) και αν έχει εισαχθεί σωστά θα εμφανιστεί στην οθόνη του πληκτρολογίου η λέξη Xtream

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας

Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Οδηγίες Χρήσης και Οδηγίες Ασφαλείας Ασύρµατο Τηλέφωνο DECT µε αναγνώριση κλήσης Σύντοµη περιγραφή λειτουργιών ακουστικού Λειτουργία Κλείδωµα / ξεκλείδωµα πλήκτρων Εξωτερική κλήση Εσωτερική κλήση Επανάκληση

Διαβάστε περισσότερα

U R Safe. GSM Emergency Alarm System URS-007EG. Εγχειρίδιο χρήσης

U R Safe. GSM Emergency Alarm System URS-007EG. Εγχειρίδιο χρήσης U R Safe GSM Emergency Alarm System URS-007EG Εγχειρίδιο χρήσης Για την καλύτερη κατανόηση των λειτουργιών της συσκευής, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλο το παρόν εγχειρίδιο, πριν χρησιμοποιήσετε τη

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνικό Σύστηµα Έκτακτης Αναγκης µε Μπουτόν Βοηθείας YALE DAS1100

Τηλεφωνικό Σύστηµα Έκτακτης Αναγκης µε Μπουτόν Βοηθείας YALE DAS1100 Τηλεφωνικό Σύστηµα Έκτακτης Αναγκης µε Μπουτόν Βοηθείας YALE DAS1100 Οδηγίες Χρήσης Σύστηµα Συναγερµού Κινδύνου - Ειδοποιεί φίλους και οικογένεια µε το πάτηµα ενός κουµπιού - Προσφέρει ανεξαρτησία και

Διαβάστε περισσότερα

AC-10S, AC- 10F. Πληκτρολόγια Access Control Για αυτόνοµη (stand alone) λειτουργία.

AC-10S, AC- 10F. Πληκτρολόγια Access Control Για αυτόνοµη (stand alone) λειτουργία. AC-10S, AC- 10F Πληκτρολόγια Access Control Για αυτόνοµη (stand alone) λειτουργία. ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΕΝΤΟΙΧΙΖΟΜΕΝΟ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΟΧΗ: Ένας τόνος (beep) και το πράσινο LED να ανάβει

Διαβάστε περισσότερα

Στο φάκελο αυτό περιέχονται αναλυτικές οδηγίες χρήσεως του τηλεφωνικού σας κέντρου τόσο για τις απλές, όσο και για τις ειδικές τηλεφωνικές συσκευές.

Στο φάκελο αυτό περιέχονται αναλυτικές οδηγίες χρήσεως του τηλεφωνικού σας κέντρου τόσο για τις απλές, όσο και για τις ειδικές τηλεφωνικές συσκευές. Αγαπητέ Πελάτη, Συγχαρητήρια για την επιλογή σας! Το τηλεφωνικό κέντρο της, που επιλέξατε είναι από τα καλύτερα της κατηγορίας του και η εταιρεία µας ( ΗΧΩ ΕΠΕ ) πάντα πρόθυµη για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ TC 29

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ TC 29 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ TC 29 Πληροφορίες ασφαλείας Παρακαλούµε διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας προσεκτικά. Σύνδεση του τηλεφώνου Συνδέστε το τηλεφωνικό καλώδιο που περιλαµβάνεται µε µία τηλεφωνική

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων

ιαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων ιαχείριση Τηλεφωνικών Κλήσεων 1 Διαχει ριση Τηλεφωνικω ν Κλη σεων ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ... 3 ΔΟΜΗ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ... 3 ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ... 4 ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΚΛΗΣΕΙΣ... 5

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης.

Οδηγίες Χρήσης. www.geomechaniki.gr email info@geomechaniki.gr Οδηγίες Χρήσης 2 Για τη σωστή λειτουργία του προγραµµατιστή πρέπει να τοποθετήσετε την µπαταρία των 9V. Η µπαταρία των 9 Volt ενεργοποιεί την οθόνη LCD. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας. U R Safe DAS1100

Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας. U R Safe DAS1100 Τηλεφωνικό Σύστημα Έκτακτης Αναγκης με Μπουτόν Βοηθείας U R Safe DAS1100 Οδηγίες Χρήσης Σύστημα Συναγερμού Κινδύνου - Ειδοποιεί φίλους και οικογένεια με το πάτημα ενός κουμπιού - Προσφέρει ανεξαρτησία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ GSM CL-IVB

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ GSM CL-IVB ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ GSM CL-IVB Οδηγίες χρήστη Menu Προγραμματισμός GSM και λειτουργία ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΤΟ ΦΙΣ ΤΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΑ ΣΦΙΞΕΤΕ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΛΗΚΤΡΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

1. ΠΛΗΚΤΡΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ - συσκευή τηλεφώνου x 1 - δέκτης x 1 - καλώδιο Helix x 1 - καλώδιο τηλεφωνικής σύδνεσης x 1 - μπαταρίες ΑΑΑ x 2 - Οδηγίες χρήσης x 1 1. ΠΛΗΚΤΡΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σας προτείνουμε να εγκαταστήσετε στο κινητό σας τηλέφωνο την εφαρμογή Senior Helper"

Σας προτείνουμε να εγκαταστήσετε στο κινητό σας τηλέφωνο την εφαρμογή Senior Helper Κ4 Elderly Care System Οδηγίες Χρήσεως Σας προτείνουμε να εγκαταστήσετε στο κινητό σας τηλέφωνο την εφαρμογή Senior Helper" για smart phones και να ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες. Κύρια χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσεως. Κάτοψη Συσκευής. SOS 100 Elderly Care System. Κύρια χαρακτηριστικά SOS 100

Οδηγίες Χρήσεως. Κάτοψη Συσκευής. SOS 100 Elderly Care System. Κύρια χαρακτηριστικά SOS 100 SOS 100 Elderly Care System Οδηγίες Χρήσεως Κύρια χαρακτηριστικά SOS 100 1. GSM Quad-Band συχνότητες: 850/900/1800/1900MHz. 2. 16 Αιαθητήρες. 3. Περιοχή παρακολούθησης καθημερινών δραστηριοτήτων 4. Ανίχνευση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ HL-3800 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HL

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ HL-3800 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ HL ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΤΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 Περιεχόμενα 1. Σύντομη εισαγωγή...... 2 2. Ενδεικτικά, χειριστήρια και λειτουργικά μέρη του καταμετρητή 2 3 Λειτουργίες και ενδείξεις....3 4. Οδηγίες σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV Ένδειξη καταγραφής Οθόνη LCD Πλήκτρο μενού Ένδειξη μνήμης που απομένει Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης Πλήκτρο REW/FF Πλήκτρο Rec/Stop Ενσωματωμένο μικρόφωνο Είσοδος μικροφώνου Έξοδος ακουστικού

Διαβάστε περισσότερα

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 EL Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 Οδηγός χρήστη 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 EL 2 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 Το πληκτρολόγιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Το εγχειρίδιο αυτό σας βοηθά να εγκαταστήσετε μια ασύρματη σύνδεση μεταξύ του εκτυπωτή και των υπολογιστών σας. Ανατρέξτε στον "Οδηγό Δικτύωσης" στις ηλεκτρονικές Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη είσοδος στην θυρίδα φωνητικού ταχυδρομείου

Πρώτη είσοδος στην θυρίδα φωνητικού ταχυδρομείου ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ASTERISK Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 1 Πρώτη είσοδος στην θυρίδα φωνητικού ταχυδρομείου... 1 Ενεργοποίηση της θυρίδας φωνητικού

Διαβάστε περισσότερα

Motorola C12. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Μοντέλα: C1201, C1202, C1203 και C1204

Motorola C12. Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο. Μοντέλα: C1201, C1202, C1203 και C1204 Ψηφιακό Ασύρματο Τηλέφωνο Motorola C12 Μοντέλα: C1201, C1202, C1203 και C1204 Προειδοποίηση: Πριν το χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά, φορτίστε το ακουστικό για 24 ώρες. Καλώς ορίσατε... στο νέο σας Motorola

Διαβάστε περισσότερα