ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αχαΐας, ΤΚ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αχαΐας, ΤΚ 26 500"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυµο...: Όνοµα...: Ιδιότητα...: Δ/νση Κατοικίας...: Δ/νση εργασίας...: Δηµητριάδης Γεώργιος Καθηγητής Πανεπιστηµίου Οδός Θράκης, Κάτω Καστρίτσι Αχαΐας, ΤΚ Πανεπιστήµιο Πατρών, Τµήµα Βιολογίας, Τοµέας Γενετικής, Βιολογίας Κυττάρου και Ανάπτυξης Τηλ , Fax , ΠΑΤΡΑ 2009

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Βιογραφικό σηµείωµα... Σελ Μεταπτυχιακές σπουδές.... " 4 3. Μεταδιδακτορικές σπουδές.... " 4 4. Συµµετοχή σε Διεθνή Συνέδρια... " 5 5. Προσκεκληµένος οµιλητής σε Διεθνή Συνέδρια.... " 6 6. Διαλέξεις επισκοπήσεως σε Διεθνή Ιδρύµατα.... " 6 7. Διδακτική πείρα... " 6 8. Ιδιότητα µέλους σε επιστηµονικές εταιρείες... " 8 9. Ιδιότητα κριτού επιστηµονικών περιοδικών και προγραµ- µάτων.. " Ιδιότητα µέλους επιστηµονικών επιτροπών... " Οργάνωση συνεδρίων... " Δηµοσιεύσεις " 9

3 3 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυµο...: Όνοµα...: Ιδιότητα...: Δ/νση Κατοικίας...: Δηµητριάδης Γεώργιος Καθηγητής Πανεπιστηµίου Οδός Θράκης, Κάτω Καστρίτσι Αχαΐας, Τ.Κ Δ/νση εργασίας...: Πανεπιστήµιο Πατρών, Τµήµα Βιολογίας, Τοµέας Γενετικής, Βιολογίας Κυττάρου και Ανάπτυξης Τηλ , Fax , upatras.gr 1949: Γεννήθηκα στα Σκόπια Γιουγκοσλαβίας. 1967: Τελείωσα το 5 ο Λύκειο Αρρένων Θεσσαλονίκης. 1968: Γράφτηκα στη Φυσικοµαθηµατική Σχολή του Πανεπιστηµίου Πατρών, µετα από εισαγωγικές εξετάσεις. 1969: Κατατάχτηκα στο 2 ο έτος του Χηµικού Τµήµατος της Φυσικοµαθηµατικής Σχολής, µετά από εξετάσεις. 1973: Αποφοίτησα µε βαθµό Άριστα. Κατά τη διάρκεια των Πανεπιστηµιακών µου σπουδών έπαιρνα υποτροφία του Ι.Κ.Υ : Εργάστηκα ως ερευνητής στο Εργαστήριο Βιοχηµείας του Πανεπιστηµίου Πατρών, όπου εκπόνησα τη διδακτορική µου διατριβή. 1975: Εργάστηκα στο Ινστιτούτο Pasteur στο Παρίσι µε υποτροφία της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης Μοριακής Βιολογίας (ΕΜΒΟ). 1976: Εργάστηκα στο National Institute for Medical Research του Medical Research Council (MRC) στο Λονδίνο, µε υποτροφία της Royal Society. 1976: Πήρα το διδακτορικό µου δίπλωµα µε βαθµό Άριστα.

4 : Εργάστηκα στο National Institute for Medical Research του Medical Research Council (MRC) στο Λονδίνο, στο Εργαστήριο Βιοχηµείας της Ανάπτυξης. Οι ερευνητικές µου δραστηριότητες υποστηρίχθηκαν κατά σειρά από την EMBO, την Wellcome Trust Foundation και το Medical Research Council. 1981: Εργάστηκα στο εργαστήριο Γενετικής Μηχανικής του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας του Πανεπιστηµίου της Ζυρίχης, µε υποτροφία της ΕΜΒΟ. 1982: Υπηρέτησα τη στρατιωτική µου θητεία : Εργάστηκα στο Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών, Κέντρο Βιολογικό Ερευνών. 1983: Υποψήφιος υφηγητής στο Πανεπιστήµιο Αθηνών. Η διαδικασία δεν ολοκληρώθηκε λόγω εκλογής µου στο Πανεπιστήµιο Πατρών. 1984: Μετά από κρίση κατατάχτηκα στη Β' βαθµίδα του ερευνητικού προσωπικού του Ε.Ι.Ε. 1984: Εκλέχτηκα Αναπληρωτής Καθηγητής στο Βιολογικό Τµήµα του Πανεπιστηµίου Πατρών. 1987: Εκλέχτηκα Καθηγητής στον Τοµέα Γενετικής, Βιολογίας Κυττάρου και Ανάπτυξης στο Τµήµα Βιολογίας του Πανεπιστηµίου Πατρών : Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής του Ιονίου Πανεπιστηµίου. 2005: Διευθυντής του Μουσείου Επιστηµών και Τεχνολογίας του Πανεπιστηµίου Πατρών Σήµερα Διευθυντής του Τοµέα Γενετικής, Βιολογίας Κυττάρου και Ανάπτυξης του Τµήµατος Βιολογίας του Πανεπιστηµίου Πατρών. 2. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 1. Molecular Biology Summer School (Spetsai, Greece, 1973). 2. Ειδικά µαθήµατα Φασµατοσκοπίας Μάζης, (Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης,1973). 3. Επίσης γράφτηκα στο Βιολογικό Τµήµα του Πανεπιστηµίου Πατρών, το οποίο όµως εγκατέλειψα λόγω αναχώρησής µου στο εξωτερικό για τις µεταπτυχιακές σπουδές. 3. ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Παρακολούθησα τα εξής Θεωρητικά και Πρακτικά Προχωρηµένα Μαθήµατα (Advanced Courses) της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης Μοριακής Βιολογίας (ΕΜΒΟ). 1. Molecular Approaches to Cell Differentiation (Glasgow, G. Britain, 1977).

5 5 2. Nonsense Mutations and trna suppressors (Aarhus, Denmark, 1978). 3. Combination, Propagation and Analysis of DNA Molecules. Cloning techniques. (Basel, Switzerland, 1977). 4. Molecular Biology Summer School (Spetsai, Greece, ). Επίσης, παρακολούθησα το παρακάτω προχωρηµένο µάθηµα της FEBS. 5. Hormonal Regulation of Gene expression. FEBS Advanced Course 53. (London, G. Britain, 1978). 4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 1. 1st International Symposium on Immunoenzymatic Techniques. Paris, France, April, International Symposium on Membrane Receptors of Lymphocytes. Paris, France, May, th Meeting of FEBS. Paris, France, July, st Symposium on Eucaryotic Chromosomes and Chromatin. London, G. Britain, February, Anniversary Symposium on "Nonsense Mutation and trna suppressors". Aarhus, Denmark, July, Sumposium on Hormonal Regulation of Specific Genes Expression. London, G. Britain, September, Symposium on Recombinant DNA. London, G. Britain, October, Fourteenth Harden Conference on Delivery and Targeting of Therapeutic Agents with particular reference to Liposomes. Kent, G. Britain, April, (1979) th Meeting of FEBS. Edinburgh, G. Britain, April, Advanced Study Institute on "Targeting of Drugs". Sounion, Greece, June-July, Special FEBS Meeting, Athens, Greece, April, IInd Workshop on Kalliphorin, Sommerhausen, W. Germany, May, th Balkan Biochemical and Biophysical Days, Thessaloniki, May, th FEBS Meeting, Moscow, U.S.S.R., June, IIIrd Workshop on "Larval Serum Proteins of Insects". Summerhausen, W. Germany, March, th FEBS Meeting, Budapest, Hungary, August, Συµµετοχή σε σειρά συνεδρίων της : α) Ελληνικής Βιοχηµικής και Βιοφυσικής Εταιρίας β) της Ελληνικής Εταιρίας Βιολογικών Επιστηµών γ) της Πανελλήνιας Ένωσης Βιολόγων και δ) της Ελληνικής Εταιρίας Βιοτεχνολογίας.

6 6 5. ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Παρουσίασα την ερευνητική µου δουλειά και έδωσα διαλέξεις επισκοπήσεως ως προσκεκληµένος οµιλητής στα παρακάτω συνέδρια : 1. Anniversary Symposium on "Nonsense Mutation and trna suppressors". Aarhus, Denmark, July, Symposium on "Hormonal Regulation of Specific Genes Expression". London, G. Britain, September, Fourteenth Harden Conference on Delivery and Targeting of Therapeutic Agents with particular Reference to Liposomes. Kent, G. Britain, September, Vitellogenin Workshop, Kandersteg, Holland, April, Advanced Study Institute on "Targeting of Drugs", Sounion, Greece, June-July, IΙnd Workshop on Kalliphorin, Sommerhausen, W. Germany, May, th Balkan Biochemical and Biophysical Days, May, IIIrd Workshop on "Larval Serum Proteins of Insects". Sommerhausen, W. Germany, March, Προσκεκληµένος οµιλητής σε σειρά ελληνικών συνεδρίων. 6. ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΩΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 1. Wellcome Foundation, London, England. 2. Medical Research Council, Clinical Research Center, London, England. 3. University College, London, England. 4. University of London, London, England. 5. University of Zurich, Zurich, Switzerland. 6. National Institute for Medical Research, M.R.C., London, England. 7. University of Bristol, Bristol, England. 8.Σειρά διαλέξεων σε Ελληνικά Ιδρύµατα. 7. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ Ως άµισθος βοηθός του Εργαστηρίου Ανοργάνου Χηµείας της Φυσικοµαθηµατικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών διοργάνωσα και εκτέλεσα µε την καθοδήγηση του καθηγητή κ. Α. Γαληνού τις ασκήσεις Ποιοτικής και Ποσοτικής Ανόργανης Χηµικής Αναλύσεως για δύο χρόνια. Ως άµισθος Επιστηµονικός Συνεργάτης του Εργαστηρίου Βιοχηµείας της Φυσικοµαθηµατικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών, συµµετείχα στη διοργάνωση του νεοσύστατου Εργαστηρίου Βιοχηµείας και εκτέλεσα µε την καθοδήγηση του καθηγητή κ. Ι. Γεωργάτσου τις ασκήσεις Βιοχηµείας, Κλινικής Χηµείας και Ενζυµολογίας για δύο χρόνια. Ως µέλος του Τµήµατος Αναπτυξιακής Βιοχηµείας του N.I.M.R. έλαβα µέρος ως οµιλητής στα µεταπτυχιακά σεµινάρια του Ινστιτούτου για τρία χρόνια.

7 7 Καθοδήγηση µεταπτυχιακών φοιτητών. Υπό την άµεση επίβλεψή µου και καθοδήγηση έχουν εκπονήσει τη διδακτορική τους διατριβή οι: Κόλιας, Γ.: Επεξεργασία και ωρίµανση του mrna για την ε-σφαιρίνη του ανθρώπου µετά την επαγωγή της διαφοροποίησης σε υβρίδια κύτταρα PUTKO. Μπαρτζελιώτου, Α.: Σύνδεση των γονιδίων της ε-σφαιρίνης του ανθρώπου µε την πυρηνική µήτρα. Πασακόπουλος, Α.: Μελέτη της έκφρασης των γονιδίων των βιτελλογενινών κατά την ανάπτυξη του Dacus oleae. Λεβεντάκου, Ε.: Αποµόνωση και χαρακτηρισµός των mrnas των βιτελλογενινών του Dacus oleae. Σουλιώτης, Β.: Μελέτη της έκφρασης των γονιδίων των πρωτεϊνών του επιδερµιδίου κατά την ανάπτυξη του Dacus oleae. Σέρβος, Σ.: Κλωνοποίηση, χαρακτηρισµός και έκφραση aro γονιδίων των παθογόνων βακτηρίων S. typhi και M. tuberculosis. Συµβολή στην παρασκευή ζωντανών εµβολίων. Κοροµάντζου, Η.: Αναπτυξιακή µελέτη των γονιδίων που κωδικοποιούν για τις πρωτείνες του επιδερµιδίου του C. capitata. Tσίληρας, Α.: Μελέτη των πρωτεϊνών του επιδερµιδίου του C. capitata και κλωνοποίηση των αντιστοίχων γονιδίων. Παπαγγελή, Π.: Μεθυλίωση του DNA σε προλευκαιµικές και λευκαιµικές καταστάσεις. Σηµιτοπούλου Θωµαΐς.: Μελέτη της έκφρασης ιντεγκρινών στον καρκίνο του µαστού. Πούλος Κώνσταντίνος.: Παραγωγή εξωκυτταρικών προϊόντων του βακτηρίου Photobacterium damsela subsp. piscicida. Μελέτη της τοξικότητας. Παθογένεια. Προσδιορισµός της αντιγονικότητας και της ανοσοκυριαρχίας τους στο Dicentrarchus labrax (Linnaeus, 1758). Atif Hanif. : Transfer of immunity from vaccinated broodstock to larvae in sea bream (Sparus aurata)

8 8 Eπίσης, έχω αναλάβει την επίβλεψη των υποτρόφων εξωτερικού του Ι.Κ.Υ.: Παπαλοπούλου, Α.: Examination of the function and regulation of Homeobox genes in mouse development. National Institute for Medical Research, London, England. Χατζηβασιλείου, Ε.: Control of the expression of interleucin2 gene in T- lymphocytes and the inhibitory effect of cyclosporin-a, an immunosuppresor. Universite de Geneve. Επίσης, ένας αριθµός τεταρτοετών φοιτητών του Βιολογικού Τµήµατος του Πανεπιστηµίου Αθηνών καθώς και του Πανεπιστηµίου Πατρών έκανα τη διπλωµατική τους εργασία κάτω από την επίβλεψή µου. Έχω διδάξει στα µεταπτυχιακά µαθήµατα της Ε.Β.Β.Ε. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Οργάνωση Μοριακής Βιολογίας µου ανέθεσε την οργάνωση, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το 1984 των Πρακτικών Μαθηµάτων Μοριακής Κλωνοποίησης-Τεχνικών Γενετικής Μηχανικής, όπου έλαβαν µέρος µεταδιδακτορικοί σπουδαστές από όλη την Ευρώπη. Η διοργάνωση αυτή µου ανατέθηκε και για δεύτερη φορά το Διδάσκω το µάθηµα της Μοριακής Βιολογίας καθώς και της Βιοτεχνολογίας στους προπτυχιακούς φοιτητές του Τµήµατος Βιολογίας. Επίσης διδάσκω Ειδικά Θέµατα Μοριακής Βιολογίας στους µεταπτυχιακούς φοιτητές του Τµήµατος Βιολογίας. 8. ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 1. Ένωση Ελλήνων Χηµικών, από το Ελληνική Βιοχηµική και Βιοφυσική Εταιρία, από το Biochemical Society of G. Britain, από το Ελληνική Εταιρία Βιολογικών Επιστηµών, από το Ιδρυτικό µέλος της Ελληνικής Εταιρίας Βιοτεχνολογίας, από το Association of Τechnology Training and Transfer της Ε.Ο.Κ. από το ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΚΡΙΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜ- ΜΑΤΩΝ Έχω επιλεγεί ως κριτής των περιοδικών: 1. Νucleic Acids Research. 2. Analytical Biochemistry. 3. Biochemical Journal. 4. Insect Biochemistry. 5. Comparative Biochemistry and Physiology. 6. Nature. Καθώς και των προγραµµάτων των παρακάτω οργανισµών. 1. Medical Research Council of G. Britain. 2. Wellcome Trust Foundation.

9 9 3. National Science Foundation, U.S.A. 4.Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών. 5.Υπουργείου Έρευνας και Τεχνολογίας. 6. Υπουργείου Γεωργίας. 7.Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών. 8. E.O.Κ.Research Programme in Biotechnology( ). 10. ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 1. Επιτροπή σύνταξης του πενταετούς προγράµµατος Βιοτεχνολογίας του Υπουργείου Έρευνας και Τεχνολογίας. 2. Επιτροπή σύνταξης Κανόνων και Βιολογικών Προδιαγραφών για Πειράµατα Γενετικού Χειρισµού. Υπουργείο Έρευνας και Τεχνολογίας. 3. Μέλος της Επιτροπής "Information in Biotechnology" της Ε.Ο.Κ.. 4. Μέλος της Επιτροπής "Training in Biotechnology" της Α.Τ.Τ.Τ. COMMET. 11. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 1. Special FEBS Meeting, Athens, Greece, April, Οργανωτής του Συµποσίου "Control of Gene Expression". 2. EMBO Practical Course on "Molecular Cloning". Athens, Greece, September, EMBO Practical Course on "Molecular Cloning". Αthens, Greece, September, ο Συνέδριο για το Περιβάλλον. Πανεπιστήµιο Πατρών. Πάτρα, ο Συνέδριο για το Περιβάλλον. Πανεπιστήµιο Πατρών. Πάτρα ο Συνέδριο για τη Γλώσσα. Πανεπιστήµιο Πατρών, Πάτρα Μέλος της οργανωτικής επιτροπής του Συµποσίου Ποίησης του Πανεπιστηµίου Πατρών, από το ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 1. Dimitriadis, G.J. and Georgatsos, J.G. (1974). Induction of protein synthesis in mitochondria by exogenous RNA. Synthesis of rabbit globin by isolated mitochondria of Tetrahymena pyriformis.febs Letters 46, Dimitriadis, G.J. and Georgatsos, J.G. (1974). Stimulation of protein synthesis in isolated mitochondria of Tetrahymena pyriformis by RNA of rabbit reticulocytes. Bioch. Bioph. News Lett.,5,2. 3. Dimitriadis, G.J.(1975). Immunodiffussion reaction in agarose gels containing detergents. Bioch. Bioph. News Lett., 7, Dimitriadis, G.J. and Georgatsos, J.G. (1975). Synthesis of tobacco mosaic virus coat protein following migration of viral RNA into isolated mouse liver mitochondria. Nucl. Acids Res. 2, Dimitriadis, G.J. (1976.

10 10 Mitochondrial protein synthesis directed by exogeneous RNA. PhD Thesis. University of Patras. 6. Dimitriadis, G.J.(1978). Entrapment of ribonucleic acids in liposomes. FEBS Letters, 86, Dimitriadis, G.J.(1978). Introduction of ribonucleic acids into cells by means of liposomes. Nucl. Acids Res., 5, Dimitriadis, G.J.(1978). Techniques for microinjection of ribonucleic acids into eucaryotic cells. Anniversary on trna and nonsense mutations. Aarhus, Denmark. 9. Dimitriadis, G.J.(1978). Translation of rabbit globin mrna introduced by liposomes into mouse lymphocytes. Nature, London, 274, Dimitriadis, G.J. and Butters, T.(1979). Liposome mediated ricin toxicity in ricin resistant cells. FEBS Letters, 98, Dimitriadis, G.J.(1979). Cellular uptake of ribonucleic acids entrapped into liposomes. Cell Biol. Int. Rep., 3, Dimitriadis, G.J. (1979). Entrapment of plasmid DNA in liposomes. Nucl. Acids Res. 6, Dimitriadis, G.J.(1979). Effect of detergents on antibody-antigen interaction. Analytical Biochem. 98, Dimitriadis, G.J.(1979). Introduction of nucleic acids in eucaryotic cells. 14th Harden Conference, Kent, England. 15. Dimitriadis, G.J.(1979). A simple method for elimination of RNases from DΝΑase preparations. J. Biol. Bioph. Meth. 1, Dimitriadis, G.J. and Tata, J.R.(1980). Subnuclear fractionation by mild micrococcal nuclease treatment of nuclei of different transcriptional activities, causes a partition of expressed and nonexpressed genes. Bioch. J. 187, Dimitriadis, G.J. and Zogza, V. (1980). Albumin mrna drom the liver of X. laevis. 2 nd Congress of Biological Society. Patras. 18. Zogza, V. and Dimitriadis, G.J. (1980). Structure of vitellogenin genes in active and inactive state. 2 nd Congress of Biological Society. Patras. 19. Dimitriadis, G.J. and Tata, J.R.(1980). Expression of vitellogenin and alboumin genes in Xenopus laevis liver after hormone treatment. "Vitellogenin Workshop". Kandersteg, Holland. 20. Sturgess, E.A., Ballantine, J.E.M.,Woodland, H.R., Mohun, P.R., Lane, C.D. and Dimitriadis, G.J.(1980). Actin synthesis during the early development of Xenopus laevis. J. Embryol. exp. Morph., 58, Dimitriadis, G.J.(1981).

11 11 Secretion of proteins by non-secreted cells. Advanced Study Institute on "Targeting of Drugs". London, England. 22. Dimitriadis, G.J. (1981). Synthesis of actin during the development of X. laevis. 3 rd Congress of Biological Society. Athens. 23. Dimitriadis, G.J.(1981).Isolation and characterization of Xenopus laevis albumin mrna. Eur. J. Biochem. 118, Dimitriadis, G.J. and Tata, J.R.(1982). Differential sensitization to deoxyribonuclease I of Xenopus laevis vitellogenin and albumin genes during primary and secondary induction of vitellogenesis by oestradiol. Biochem. J. 202, Dimitriadis, G.J. (1982). Structure of chromatin and regulation of gene expression. Dissertetion for readership. University of Athens. 26. Dimitriadis, G.J. (1982). Expression of secretory and non secretory mrnas after injection in non secretory cells. 4 th Congress of Biological Society. Thessaloniki. 27. Dimitriadis, G.J., Patrinou-Georgoula, M. and Sekeris, C. (1982). The larvae serum proteins of Dacus oleae. II nd Workshop on Kalliphorin, Sommerhausen, W. Germany. 28. Patrinou-Georgoula, M., Pasakopoulos, A. and Dimitriadis, G.J.(1982). Construction of a genomic library of Dacus oleae. 4 th Congress of Biological Society. Thessaloniki. 29. Souliotis, V. and Dimitriadis, G.J. (1982). Small mitochondrial RNAs. 4 th Congress of Biological Society. Thessaloniki. 30. Dimitriadis, G.J. and Zogza-Dimitriadis, V.(1983). Synthesis and characterization of a DNA complementary to Xenopus laevis albumin mrna. Mol. Cell. Bioch. 52, Dimitriadis, G.J. (1983). Liposomes as drag carriers. Pharm. Pharm. 1, Dimitriadis, G.J. and Zogza-Dimitriadis, V.(1984). Effect of oestrogen on Xenopus laevis albumin mrna levels. Mol. Cell. Bioch. 63, Dimitriadis, G.J. (1984). Genetic engineering: Tools and methods. Pharm. Pharm. 2, Kolias, G., Sekeris, C. and Dimitriadis, G.J. (1984). Transcription map of human ε-globin gene. 19 th FEBS Meeting, Moscow, U.S.S.R. 35. Dimitriadis, G.J. (1985). Genetic engineering in Pharmacentical Industry. Chemical Chronicles, 23, Patrinou-Georgoula, M., Souliotis, V. and Dimitriadis, G.J.(1987). A study on the developmental appearance of serum proteins and its mrna in the insect Dacus oleae. Comp. Biochem. Physiol. 87, Souliotis, V.L., Patrinou - Georgoula, Ì. and Dimitriadis, G.J.(1987). Isolation and characterization of Dacus oleae cuticle proteins and their genes. Biol. Chem. Hoppe-Seyler, 368, Dimitriadis, G.J. and Servos, S.(1987). Vitellogenesis in Dacus oleae: Isolation and characterization of yolk proteins and their mrnas. Biol. Chem. Hoppe- Seyler, 368,

12 Souliotis, V.L., Patrinou-Georgoula, M., Zogza, V. and Dimitriadis, G.J.(1988). Cuticle proteins during the development of Dacus oleae. Insect Biochem. 18, Zogza, V. and Dimitriadis, G.J.(1988). Vitellogenesis in the insect Dacus oleae. Isolation and characterization of yolk protein mrna. Insect Biochem. 18, Bartjeliotou, A. and Dimitriadis, G.J. (1988). Methylation state of human ε-globin gene in erythroid and non-erythroid cells. 9 th Congress of Biological Society. Thessaloniki. 42. Bartjeliotou, A. and Dimitriadis, G.J. (1988). A study of association of human embryonic globin chain with nuclear matrix of K562 cells and gene expression. 10 th Congress of Biological Society. Patras. 43. Souliotis, V. and Dimitriadis, G.J. (1988). A study of genes coding for cuticle proteins of third instar larvae of D. oleae. 10 th Congress of Biological Society. Patras. 44. Souliotis, V.L., Patrinou-Georgoula, Μ., Zogza, V. and Dimitriadis, G.J.(1988). Isolation and characterization of mrnas coding for the third instar larvae cuticle proteins of Dacus oleae. Insect Biochem. 18, Souliotis, V.L. and Dimitriadis, G.J.(1989). Identification and molecular analysis of the cuticle protein genes of Dacus oleae. Insect Biochem. 19, Bartjeliotou, A. and Dimitriadis, G.J.(1989). The state of DNA methylation of human å-globin gene in erythroid and non erythroid cells. Cell Diff. Devel. 26, Koromantzou, E., Tsiliras, A., Chrysanthis, G. and Dimitriadis, G.J. (1989). A developmental study of cuticular protein of C. capitata. 11 th Congress of Biological Society. Komotini. 48. Souliotis, V.L., Patrinou-Georgoula, M., Zogza, V. and Dimitriadis, G.J.(1990). The urea soluble low molecular weight cuticle proteins from the different developmental stages of Dacus oleae. Cell Diff. Devel. 31, Tsiliras, A., Koromantzou, E., Chrysanthis, G. and Dimitriadis, G.J. (1990). Purificattion of cuticle protein of C. capitata. 12 th Congress of Biological Society. Lesbos. 50. Servos, S., Chatfield, S., Hone, D., Levine, M., Dimitriadis, G., Pickard, D., Dougan, G., Fairweather, N. and Charles, I. (1990). Cloning and expression of genes coding for enzymes of biosynthesis of aromatic compounds. 12 th Congrees of Biological Society. Lesbos. 51. Servos, S., Chatfield, S., Hone, D., Levine, M., Dimitriadis, G., Pickard, D., Dougan, G., Fairweather, N. and Charles, I. (1990). Preparation of synthetic vaccines. 1 st Congress of Biotechnology. Athens. 52. Dimitriadis, G.J. and Bartzeliotou, N.(1990). The association of the human å-globin gene with the nuclear matrix. 20th Meeting of the Federation of European Biochemical Societies. Budapest, Hungary.

13 Servos, S., Chatfield, S., Hone, D., Levine, M., Dimitriadis, G., Pickard, D., Dougan, G., Fairweather, N. and Charles, I. (1991). Molecular cloning and characterization of the aro D gene encoding 3- dehydroquinase from Salmonella typhi. J. Gen. Microb. 137, Garbe, T., Servos, S., Hawkins, A., Dimitriadis, G., Young, D., Dougan, G. and Charles, I.(1991). The Mycobacterium tuberculosis shikimate pathway genes: Evolutionary relationship between biosynthetic and catabolic 3-dehydroquinases. Mol. Gen. Genet. 228, Dimitriadis, G.J. (1991). Short History of Biology. Human Theory, 2, Papaconstantinopoulou, A., Koromantzou, E., Tsiliras, A. and Dimitriadis, G.J. (1991). A comparative study of larval and pupal cuticle protein of C. capitata. 13 th Congress of Biological Society. Heraklion. 57. Koromantzou, E., Tsiliras, A. and Dimitriadis, G.J. (1991). A developmental study of translational products of cuticle protein mrnas of C. capitata. 13 th Congress of Biological Society. Heraklion. 58. Servos, S., Garbe, T., Hawkins, A., Young, D., Dimitriadis, G., Dougan, G. and Charles, F. (1991). Cloning and characterization of shicimic acid and biosynthetic pathway from Myobacterium tuberculosis. 13 th Congress of Biological Society. Heraklion. 59. Tsiliras, A., Payne, M., Koromantzou, E. and Dimitriadis G.J. (1991). A study of primary structure of NH 2 -terminal of cuticular protein of C. capitata. 13 th Congress of Biological Society. Heraklion. 60. Bartjeliotou, A. and Dimitriadis, G.J.(1992). Association of human å-globin gene with the nuclear matrix: A reconsideration. Molec. Cell Biochem. 115, Souliotis, V.L., Zogza, V., Nicolopoulou, V. and Dimitriadis, G.J.(1992). Measurement of O 6 -methylguanine-type adducts in DNA and O 6 -alkyl-guanine- DNA-alkyltransferase repair activity in normal and neoplastic human tissues. Comp. Biochem. Physiol. 101B, Koromantzou, E., Tsiliras, A., Chrysanthis, C. and Dimitriadis, G.(1992). Cuticle proteins during the post-embryonic development of C.capitata. Compar. Biochem. Physiol. 101B, Dimitriadis, G.J. and Zogza V. (1992). Ethical issues of Genetics. Human Theory, 3, Zogza, V. and Dimitriadis, G.J. (1993). Criminality and Heredity. Human Theory, 5-6, Tsiliras, A., Koromantzou, E., Allen, G. and Dimitriadis, G.J. (1996). Partial N-terminal sequences of larval cuticular protein from C. capitata. Heredity 122, Papageli, P.C., Matsouka, P., Kortsaris, A., Koratzis, I. and Dimitriadis, G.J. (1996). Methylation of DNA and leucemogenesis. 9 th International Congress of International Society of Development. Pisa, Italy.

14 V. Bakopoulos & G.J. Dimitriadis (1999). Kinetics of antibody production in sea bass: Quantitative and qualitative aspects. European Association of Fish Pathologists, 9 th International Conference, Diseases of Fish and Shellfish, September 1999, Rhodes, Greece 68. V. Bakopoulos, A. Adams, M. Galeotti & G.J. Dimitriadis (2004). In vitro growth inhibition studies of Phtobacterium damselae subspecies piscicida using various antibodies. Bulletin of The European Association of Fish Pathologists 20 (6), V. Bakopoulos, K. Poulos, A. Adams, M. Galeotti & G. J. Dimitriadis (2005). The effect of novel growth media on the virulence and toxicity of cellular and extracellular components of the fish pathogen Photobacterium damsela subsp. piscicida. Bulletin of The European Association of Fish Pathologists 22 (4), D. Volpatti, L. Gusmani, A. Adams, V. Bakopoulos, G. Dimitriadis & M. Galeotti (2005). Study on in vitro biological activity of antigen fractions of Photobacterium damsela ssp. piscicida. Workshop Recent findings on the development of new vaccines against fish pasteurellosis, Udine, Italy, November 23, L. Gusmani, D. Volpatti, A. Adams, V. Bakopoulos, G. Dimitriadis & M. Galeotti (2005). Study on antigen expression by bacteria grown under various culture conditions. Workshop Recent findings on the development of new vaccines against fish pasteurellosis, Udine, Italy, November 23, D. Volpatti, L. Gusmani, A. Adams, V. Bakopoulos, G. Dimitriadis & M. Galeotti (2005). Protection induced by i.p. and oral vaccination. Study of humoral immune response after i.p. and oral vaccination. Workshop Recent findings on the development of new vaccines against fish pasteurellosis, Udine, Italy, November 23, V. Bakopoulos, M. Pearson, D. Volpatti, L. Gousmani, A. Adams, M. Galeotti and G. J. Dimitriadis (2006). Investigation of media formulations promoting Photobacterium damsela subsp. piscicida natural and novel antigen expression and recognition by sea bass (Dicentrarchus labrax, L.) immune sera. Journal of Fish Diseases 26(1), V. Bakopoulos, D. Volpatti, L. Gusmani, M. Galeotti, A. Adams, G.J. Dimitriadis (2006). Vaccination trials of sea bass (Dicentrarchus labrax) against Photobacterium damsela subsp. piscicida, using antigens prepared in novel media. Journal of Fish Diseases 26(2), Bakopoulos V., Hanif A., Poulos K., Galeotti M., Adams A. & Dimitriadis G.J. (2006). The effect of in vivo growth on the cellular and extracellular components of the marine bacterial pathogen Photobacterium damsela subsp. piscicida. Journal of Fish Diseases, 27, C. Poulos, V. Bakopoulos, V. Zolota & G.J. Dimitriadis (2007). Histopathological findings after sea bass exposure to extracellular products of Photobacterium damsela subsp. piscicida produced in vivo. Submitted: Aquaculture Research., 35(10), A. Hanif, V. Bakopoulos, G.J. Dimitriadis (2007). Maternal transfer of humoral specific and non specific immune parameters in sea bream (Sparus aurata) larvae. Fish & Shellfish Immunology 17 (5), Εργαζάκη, Μ., Δηµητριάδης, Γ. και Ζόγκζα, Β. (2008). Σχεδιάζοντας ένα Αυθεντικό Μαθησιακό Περιβάλλον Γενετικής Μηχανικής: Από το Θεωρητικό

15 15 Μοντέλο και τη Γνώση-Στόχο, στο Εκπαιδευτικό Υλικό. Θέµατα στην Εκπαίδευση, 5(1-3), A. Hanif, V. Bakopoulos, I. Leonardos, G.J. Dimitriadis (2008). The effect of sea bream (Sparus aurata) broodstock and larvae vaccination on the susceptibility by Photobacterium damsela subsp piscicida and on the humoral immune parameters. Fish & Shellfish Immunology 19 (4), D. Volpatti, V Bakopoulos, L. Gusmani, A. Adams, G. J. Dimitriadis & M. Galeotti (2009). Sea bass (Dicentrarchus labrax) leykocytes reaction with Photobacterium damsela subsp. piscicida antigenic fractions prepared in novel media and the failure of immune sera alone to protect against the development of the disease or toxicosis. Fish & Shellfish Immunology. 81. Ergazaki, M., Dimitriadis, G. and Zogza, V. (2009). Exploring the profile of effective cloning vectors in decision-making tasks: conceptual tools, epistemic operations and emerging reasoning patterns. Journal of Science Education, In press. β) Κεφάλαια σε βιβλία (κατόπιν πρόσκλησης) 82. Dimitriadis, G.J. (1983). Transformation of eucaryotic cells. Liposome Letters. Ed. Bangham, E., Academic Press, N. York. 83. Patrinou-Georgoula, M.,Dimitriadis, G.J. and Sekeris, C.(1983). The storage proteins of Dacus oleae. Characterization, correlation between developmental appearance and mrna titer and approach to clone the genes. "In Larval Serum Proteins of Insects". Ed. Scheller, K. Thieme Verlag, Stuttgard. γ) Συγγράµµατα 84. Dimitriadis, G.J. (1976). Problems in Organic Chemistry. Patras. 85. Dimitriadis, G.J., Bird, A., Ish. Horowitcz, D. and William, J. (1984). Molecular Cloning Techniques. EMBO Lab, Heidelberg. 86. Dimitriadis, G.J. Röwekamp, W., Sures, I. and Hovemann, B. (1986). Methods of Genetic Engeeniring. EMBO Lab, Heidelberg 87. Dimitriadis, G.J. (2000). Molecular Biology, University of Patras, Patras. 88. Dimitriadis, G.J. (1985). Cell Differentiation, University of Patras, Patras. 89. Dimitriadis, G.J. and Zogza, V. (2003). Molecular Biology, University of Patras, Patras. 90. Dimitriadis, G.J. (1991). Laboratory exercises of Molecular Biology. University of Patras, Patras. 91. Dimitriadis, G.J. and Zogza, V. (1991). Cell Differentiation, University of Patras, Patras. 92. Dimitriadis, G.J. (1992). Biotechnology. 93. Dimitriadis, G.J. (2003).

16 16 Problems and Techniques of Molecular Biology. University of Patras, Patras.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, B.S., Ph.D.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, B.S., Ph.D. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, B.S., Ph.D. Άρτα, Οκτώβριος 2010 2 Πίνακας περιεχομένων Σελ. Προσωπικά στοιχεία (Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα) 3 Προϋπηρεσία 3 Ακαδημαϊκές σπουδές 4 Ξένες γλώσσες

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Β Ι Ο Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν & Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ω Ν ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Β Ι Ο Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν & Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ω Ν ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ Φ Υ Σ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν «Δ Η Μ Ο Κ Ρ Ι Τ Ο Σ» ΤΕΡΜΑ ΠΑΤΡ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ & ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ,153 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ.: 2 650 3000, FAX: 2 65649 Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΠΑΓΓΕΛΗ ΟΝΟΜΑ ΠΙΠΙΝΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 7/6/1969 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑ ΠΤΥΧΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Online κατάλογος δημοσιεύσεων: http://publicationslist.org/g.e.voutsinas

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Online κατάλογος δημοσιεύσεων: http://publicationslist.org/g.e.voutsinas ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γεράσιμος ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ Κύριος ερευνητής (βαθμίδα Β ) Ινστιτούτο Βιοεπιστημών και Εφαρμογών ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» ΤΘ 60228, 15310 Αγία Παρασκευή Αττικής Τηλ: 2106503579, 2106503622 Fax: 2106511767

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ! ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΡΓ. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A. Βιογραφικό Σηµείωµα σελίδα 1. Προσωπικά στοιχεία...4 2. Εκπαίδευση...4 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Γ. ΡΟΥΤΣΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ, ΙΑΤΡΟΥ, ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Γ. ΡΟΥΤΣΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ, ΙΑΤΡΟΥ, ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Γ. ΡΟΥΤΣΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ, ΙΑΤΡΟΥ, ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Για εξέλιξη Στην βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ΑΘΗΝΑ 11.06.2013 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

AΝΔΡEΑΣ E. BΟΛΟΥΔAΚΗΣ, PhD Επίκουρος Καθηγητής

AΝΔΡEΑΣ E. BΟΛΟΥΔAΚΗΣ, PhD Επίκουρος Καθηγητής AΝΔΡEΑΣ E. BΟΛΟΥΔAΚΗΣ, PhD Επίκουρος Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αθήνα Νοέµβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνοµα: Εµµανουήλ Επώνυµο: Λαδουκάκης e-mail: ladoukakis@biology.uoc.gr ΣΠΟΥΔΕΣ 1998-2001: Διδακτορική Διατριβή, Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Κρήτης. 1995-1998: M.Sc. (Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΝΤΑΙΛΙΑΝΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΝΤΑΙΛΙΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΝΤΑΙΛΙΑΝΗΣ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Τηλ/Fax: +302610969213 e-mail: sdailianis@upatras.gr ΠΑΤΡΑ 2011 Περιεχόμενα 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ...

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Π. ΤΑΜΠΑΚΑΚΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Π. ΤΑΜΠΑΚΑΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Π. ΤΑΜΠΑΚΑΚΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ. 1. Προσωπικά Στοιχεία 3 2. Σπουδές 3 3. Ερευνητική Εμπειρία 3 4. Eκπαιδευτικό-Διδακτικό Εργο 5 Α. Διδασκαλία προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Όλγα Γ. Γκορτζή

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. Όλγα Γ. Γκορτζή Δρ. Όλγα Γ. Γκορτζή Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων Α-ΤΕΙ Λάρισας Ερευνήτρια του Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας ΚΕ.Τ.Ε.Α.Θ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΣΠΟΥΔΕΣ Ονοµατεπώνυµο: Κωνσταντίνος Δ. Πόρποδας Ιδιότητα: Καθηγητής Πανεπιστηµίου Πατρών Ειδίκευση Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Γνωστική Ψυχολογία, Ψυχολογία της Ανάγνωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ρουπακιάς Δημήτριος Καθηγητής Τμήμα Γεωπονίας, ΑΠΘ θεσσαλονίκη, 540 06 τηλ. 9098604

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ρουπακιάς Δημήτριος Καθηγητής Τμήμα Γεωπονίας, ΑΠΘ θεσσαλονίκη, 540 06 τηλ. 9098604 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ρουπακιάς Δημήτριος Καθηγητής Τμήμα Γεωπονίας, ΑΠΘ θεσσαλονίκη, 540 06 τηλ. 9098604 Γεννήθηκα στο χωριό Δοξαρά του νομού Λάρισας το 1948. Τον Ιούνιο του 1966 αποφοίτησα από το Α' Γυμνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Α. Φραγκιαδάκης, Βιογραφικό Σηµείωµα, Φλεβάρης 2013

Γ. Α. Φραγκιαδάκης, Βιογραφικό Σηµείωµα, Φλεβάρης 2013 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αντωνίου και της Ελένης (5/10/1961) Αναπληρωτής Καθηγητής Διατροφής & Μεταβολισμού Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι) Κρήτης Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ " ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ " ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2000 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2001 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2000-3- ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ... ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (HELLENIC SOCIETY FOR BIOLOGICAL SCIENCES) ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS. 14 16 Μαΐου 2009. May 14 16, 2009 ΠΑΤΡΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (HELLENIC SOCIETY FOR BIOLOGICAL SCIENCES) ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS. 14 16 Μαΐου 2009. May 14 16, 2009 ΠΑΤΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (HELLENIC SOCIETY FOR BIOLOGICAL SCIENCES) 31 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 31 st ANNUAL CONFERENCE ΠΡΑΚΤΙΚΑ PROCEEDINGS 14 16 Μαΐου 2009 May 14 16, 2009 ΠΑΤΡΑ PATRAS ii ΕΚΔΟΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2010 ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2010-1- ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ...4

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚO ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΡ. ΑΡΑΠΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚO ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΡ. ΑΡΑΠΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚO ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΡ. ΑΡΑΠΗ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: ΑΡΑΠΗΣ Όνομα : Γεράσιμος Διεύθυνση κατοικίας : Πραξιτέλους 36, 16777 Ελληνικό. Ημερομηνία και τόπος γέννησης: 14 Μαρτίου 1954, Πειραιάς. Υπηκοότητα:

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό έντυπο (Newsletter)

Ενημερωτικό έντυπο (Newsletter) Ενημερωτικό έντυπο (Newsletter) Ιανουάριος Απρίλιος 2012 January April 2012 http://www.edrase.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ Σελ. 2 ΘΑ ΣΥΜΒΟΥΝ Σελ. 5 CONTENTS PAST EVENTS Page 10 FUTURE EVENTS Page 13 EDITORIAL

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Β. ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ηράκλειο 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος»

Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» απολογισμός 2008 Ινστιτούτο Ραδιοϊσοτόπων & Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» Ινστιτούτο Ραδιοϊσοτόπων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. ΤΣΑΚΑΛΩΦ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. ΤΣΑΚΑΛΩΦ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. ΤΣΑΚΑΛΩΦ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΛΑΡΙΣΑ 2012 ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΑΚΑΛΩΦ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Τόπος και έτος γέννησης: Μόσχα, Ρωσία, 1954. Οικογενειακή Κατάσταση: έγγαμος με

Διαβάστε περισσότερα

Molecular Medicine, University of Oxford, Professor Adrian L. Harris

Molecular Medicine, University of Oxford, Professor Adrian L. Harris ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥ ΕΣ ΤΙΤΛΟΙ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ - ΟΓΚΟΛΟΓΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗ 2010 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΓΕΩΡΓΙΟΥ Π. ΖΕΡΒΑ Καθηγητή Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΑΘΗΝΑ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Απόστολος Σπύρος

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Απόστολος Σπύρος ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Απόστολος Σπύρος Επίκουρος καθηγητής Τοµέας Χηµείας Περιβάλλοντος και Αναλυτικής Χηµείας Τµήµα Χηµείας Πανεπιστήµιο Κρήτης Ηράκλειο, Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Δ/ντής Ι/Ρ-ΡΠ Ε. Χιωτέλλης

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Δ/ντής Ι/Ρ-ΡΠ Ε. Χιωτέλλης ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η πορεία του Ινστιτούτου Ραδιοϊσοτόπων και Ραδιοδιαγνωστικών Προϊόντων υπήρξε ανοδική για το 1999 όσον αφορά τους στόχους έρευνας και ανάπτυξης τεχνολογίας που είχε θέσει το 1998. Στον τομέα της

Διαβάστε περισσότερα

AKADHMAIKES JESEIS KAI EPISTHMONIKES EPISKEYEIS

AKADHMAIKES JESEIS KAI EPISTHMONIKES EPISKEYEIS ΜΙΧΑΗΛ ΒΡΑΧΑΤΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΗΤΑ Καθηγητής Διευθυντής του Εργαστηρίου Υπολογιστικής Νοημοσύνης Τομέας Υπολογιστικών Μαθηματικών και Πληροϕορικής Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστημίου Πατρών BIOGRAFIKO SHMEIWMA Αύγουστος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΛΑΓΕΡΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΛΑΓΕΡΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΛΑΓΕΡΑ Καθηγητής Βιοχημείας - Κλινικής Χημείας Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 2014 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Πλαγεράς Όνομα: Παναγιώτης Όνομα πατρός: Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ι. ΜΑΚΡΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ι. ΜΑΚΡΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ι. ΜΑΚΡΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ Όνομα και επώνυμα Τόπος γεννήσεως: Βασίλειος ΜΑΚΡΗΣ Αλμυρός, Μαγνησίας ΣΠΟΥΔΕΣ Πτυχίο: Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή Αθηνών 1962 Μεταπτυχιακές Υπότροφος: Ελλ.

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικά Στοιχεία Σπουδές Επιστηµονικό Έργο και Ανάλυση Ερευνητικών Εργασιών

Βιογραφικά Στοιχεία Σπουδές Επιστηµονικό Έργο και Ανάλυση Ερευνητικών Εργασιών ΥΠΟΜΝΗΜΑ Προς ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βιογραφικά Στοιχεία Σπουδές Επιστηµονικό Έργο και Ανάλυση Ερευνητικών

Διαβάστε περισσότερα