ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αχαΐας, ΤΚ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αχαΐας, ΤΚ 26 500"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυµο...: Όνοµα...: Ιδιότητα...: Δ/νση Κατοικίας...: Δ/νση εργασίας...: Δηµητριάδης Γεώργιος Καθηγητής Πανεπιστηµίου Οδός Θράκης, Κάτω Καστρίτσι Αχαΐας, ΤΚ Πανεπιστήµιο Πατρών, Τµήµα Βιολογίας, Τοµέας Γενετικής, Βιολογίας Κυττάρου και Ανάπτυξης Τηλ , Fax , ΠΑΤΡΑ 2009

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Βιογραφικό σηµείωµα... Σελ Μεταπτυχιακές σπουδές.... " 4 3. Μεταδιδακτορικές σπουδές.... " 4 4. Συµµετοχή σε Διεθνή Συνέδρια... " 5 5. Προσκεκληµένος οµιλητής σε Διεθνή Συνέδρια.... " 6 6. Διαλέξεις επισκοπήσεως σε Διεθνή Ιδρύµατα.... " 6 7. Διδακτική πείρα... " 6 8. Ιδιότητα µέλους σε επιστηµονικές εταιρείες... " 8 9. Ιδιότητα κριτού επιστηµονικών περιοδικών και προγραµ- µάτων.. " Ιδιότητα µέλους επιστηµονικών επιτροπών... " Οργάνωση συνεδρίων... " Δηµοσιεύσεις " 9

3 3 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυµο...: Όνοµα...: Ιδιότητα...: Δ/νση Κατοικίας...: Δηµητριάδης Γεώργιος Καθηγητής Πανεπιστηµίου Οδός Θράκης, Κάτω Καστρίτσι Αχαΐας, Τ.Κ Δ/νση εργασίας...: Πανεπιστήµιο Πατρών, Τµήµα Βιολογίας, Τοµέας Γενετικής, Βιολογίας Κυττάρου και Ανάπτυξης Τηλ , Fax , upatras.gr 1949: Γεννήθηκα στα Σκόπια Γιουγκοσλαβίας. 1967: Τελείωσα το 5 ο Λύκειο Αρρένων Θεσσαλονίκης. 1968: Γράφτηκα στη Φυσικοµαθηµατική Σχολή του Πανεπιστηµίου Πατρών, µετα από εισαγωγικές εξετάσεις. 1969: Κατατάχτηκα στο 2 ο έτος του Χηµικού Τµήµατος της Φυσικοµαθηµατικής Σχολής, µετά από εξετάσεις. 1973: Αποφοίτησα µε βαθµό Άριστα. Κατά τη διάρκεια των Πανεπιστηµιακών µου σπουδών έπαιρνα υποτροφία του Ι.Κ.Υ : Εργάστηκα ως ερευνητής στο Εργαστήριο Βιοχηµείας του Πανεπιστηµίου Πατρών, όπου εκπόνησα τη διδακτορική µου διατριβή. 1975: Εργάστηκα στο Ινστιτούτο Pasteur στο Παρίσι µε υποτροφία της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης Μοριακής Βιολογίας (ΕΜΒΟ). 1976: Εργάστηκα στο National Institute for Medical Research του Medical Research Council (MRC) στο Λονδίνο, µε υποτροφία της Royal Society. 1976: Πήρα το διδακτορικό µου δίπλωµα µε βαθµό Άριστα.

4 : Εργάστηκα στο National Institute for Medical Research του Medical Research Council (MRC) στο Λονδίνο, στο Εργαστήριο Βιοχηµείας της Ανάπτυξης. Οι ερευνητικές µου δραστηριότητες υποστηρίχθηκαν κατά σειρά από την EMBO, την Wellcome Trust Foundation και το Medical Research Council. 1981: Εργάστηκα στο εργαστήριο Γενετικής Μηχανικής του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας του Πανεπιστηµίου της Ζυρίχης, µε υποτροφία της ΕΜΒΟ. 1982: Υπηρέτησα τη στρατιωτική µου θητεία : Εργάστηκα στο Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών, Κέντρο Βιολογικό Ερευνών. 1983: Υποψήφιος υφηγητής στο Πανεπιστήµιο Αθηνών. Η διαδικασία δεν ολοκληρώθηκε λόγω εκλογής µου στο Πανεπιστήµιο Πατρών. 1984: Μετά από κρίση κατατάχτηκα στη Β' βαθµίδα του ερευνητικού προσωπικού του Ε.Ι.Ε. 1984: Εκλέχτηκα Αναπληρωτής Καθηγητής στο Βιολογικό Τµήµα του Πανεπιστηµίου Πατρών. 1987: Εκλέχτηκα Καθηγητής στον Τοµέα Γενετικής, Βιολογίας Κυττάρου και Ανάπτυξης στο Τµήµα Βιολογίας του Πανεπιστηµίου Πατρών : Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής του Ιονίου Πανεπιστηµίου. 2005: Διευθυντής του Μουσείου Επιστηµών και Τεχνολογίας του Πανεπιστηµίου Πατρών Σήµερα Διευθυντής του Τοµέα Γενετικής, Βιολογίας Κυττάρου και Ανάπτυξης του Τµήµατος Βιολογίας του Πανεπιστηµίου Πατρών. 2. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 1. Molecular Biology Summer School (Spetsai, Greece, 1973). 2. Ειδικά µαθήµατα Φασµατοσκοπίας Μάζης, (Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης,1973). 3. Επίσης γράφτηκα στο Βιολογικό Τµήµα του Πανεπιστηµίου Πατρών, το οποίο όµως εγκατέλειψα λόγω αναχώρησής µου στο εξωτερικό για τις µεταπτυχιακές σπουδές. 3. ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ Παρακολούθησα τα εξής Θεωρητικά και Πρακτικά Προχωρηµένα Μαθήµατα (Advanced Courses) της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης Μοριακής Βιολογίας (ΕΜΒΟ). 1. Molecular Approaches to Cell Differentiation (Glasgow, G. Britain, 1977).

5 5 2. Nonsense Mutations and trna suppressors (Aarhus, Denmark, 1978). 3. Combination, Propagation and Analysis of DNA Molecules. Cloning techniques. (Basel, Switzerland, 1977). 4. Molecular Biology Summer School (Spetsai, Greece, ). Επίσης, παρακολούθησα το παρακάτω προχωρηµένο µάθηµα της FEBS. 5. Hormonal Regulation of Gene expression. FEBS Advanced Course 53. (London, G. Britain, 1978). 4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 1. 1st International Symposium on Immunoenzymatic Techniques. Paris, France, April, International Symposium on Membrane Receptors of Lymphocytes. Paris, France, May, th Meeting of FEBS. Paris, France, July, st Symposium on Eucaryotic Chromosomes and Chromatin. London, G. Britain, February, Anniversary Symposium on "Nonsense Mutation and trna suppressors". Aarhus, Denmark, July, Sumposium on Hormonal Regulation of Specific Genes Expression. London, G. Britain, September, Symposium on Recombinant DNA. London, G. Britain, October, Fourteenth Harden Conference on Delivery and Targeting of Therapeutic Agents with particular reference to Liposomes. Kent, G. Britain, April, (1979) th Meeting of FEBS. Edinburgh, G. Britain, April, Advanced Study Institute on "Targeting of Drugs". Sounion, Greece, June-July, Special FEBS Meeting, Athens, Greece, April, IInd Workshop on Kalliphorin, Sommerhausen, W. Germany, May, th Balkan Biochemical and Biophysical Days, Thessaloniki, May, th FEBS Meeting, Moscow, U.S.S.R., June, IIIrd Workshop on "Larval Serum Proteins of Insects". Summerhausen, W. Germany, March, th FEBS Meeting, Budapest, Hungary, August, Συµµετοχή σε σειρά συνεδρίων της : α) Ελληνικής Βιοχηµικής και Βιοφυσικής Εταιρίας β) της Ελληνικής Εταιρίας Βιολογικών Επιστηµών γ) της Πανελλήνιας Ένωσης Βιολόγων και δ) της Ελληνικής Εταιρίας Βιοτεχνολογίας.

6 6 5. ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Παρουσίασα την ερευνητική µου δουλειά και έδωσα διαλέξεις επισκοπήσεως ως προσκεκληµένος οµιλητής στα παρακάτω συνέδρια : 1. Anniversary Symposium on "Nonsense Mutation and trna suppressors". Aarhus, Denmark, July, Symposium on "Hormonal Regulation of Specific Genes Expression". London, G. Britain, September, Fourteenth Harden Conference on Delivery and Targeting of Therapeutic Agents with particular Reference to Liposomes. Kent, G. Britain, September, Vitellogenin Workshop, Kandersteg, Holland, April, Advanced Study Institute on "Targeting of Drugs", Sounion, Greece, June-July, IΙnd Workshop on Kalliphorin, Sommerhausen, W. Germany, May, th Balkan Biochemical and Biophysical Days, May, IIIrd Workshop on "Larval Serum Proteins of Insects". Sommerhausen, W. Germany, March, Προσκεκληµένος οµιλητής σε σειρά ελληνικών συνεδρίων. 6. ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΩΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 1. Wellcome Foundation, London, England. 2. Medical Research Council, Clinical Research Center, London, England. 3. University College, London, England. 4. University of London, London, England. 5. University of Zurich, Zurich, Switzerland. 6. National Institute for Medical Research, M.R.C., London, England. 7. University of Bristol, Bristol, England. 8.Σειρά διαλέξεων σε Ελληνικά Ιδρύµατα. 7. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ Ως άµισθος βοηθός του Εργαστηρίου Ανοργάνου Χηµείας της Φυσικοµαθηµατικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών διοργάνωσα και εκτέλεσα µε την καθοδήγηση του καθηγητή κ. Α. Γαληνού τις ασκήσεις Ποιοτικής και Ποσοτικής Ανόργανης Χηµικής Αναλύσεως για δύο χρόνια. Ως άµισθος Επιστηµονικός Συνεργάτης του Εργαστηρίου Βιοχηµείας της Φυσικοµαθηµατικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Πατρών, συµµετείχα στη διοργάνωση του νεοσύστατου Εργαστηρίου Βιοχηµείας και εκτέλεσα µε την καθοδήγηση του καθηγητή κ. Ι. Γεωργάτσου τις ασκήσεις Βιοχηµείας, Κλινικής Χηµείας και Ενζυµολογίας για δύο χρόνια. Ως µέλος του Τµήµατος Αναπτυξιακής Βιοχηµείας του N.I.M.R. έλαβα µέρος ως οµιλητής στα µεταπτυχιακά σεµινάρια του Ινστιτούτου για τρία χρόνια.

7 7 Καθοδήγηση µεταπτυχιακών φοιτητών. Υπό την άµεση επίβλεψή µου και καθοδήγηση έχουν εκπονήσει τη διδακτορική τους διατριβή οι: Κόλιας, Γ.: Επεξεργασία και ωρίµανση του mrna για την ε-σφαιρίνη του ανθρώπου µετά την επαγωγή της διαφοροποίησης σε υβρίδια κύτταρα PUTKO. Μπαρτζελιώτου, Α.: Σύνδεση των γονιδίων της ε-σφαιρίνης του ανθρώπου µε την πυρηνική µήτρα. Πασακόπουλος, Α.: Μελέτη της έκφρασης των γονιδίων των βιτελλογενινών κατά την ανάπτυξη του Dacus oleae. Λεβεντάκου, Ε.: Αποµόνωση και χαρακτηρισµός των mrnas των βιτελλογενινών του Dacus oleae. Σουλιώτης, Β.: Μελέτη της έκφρασης των γονιδίων των πρωτεϊνών του επιδερµιδίου κατά την ανάπτυξη του Dacus oleae. Σέρβος, Σ.: Κλωνοποίηση, χαρακτηρισµός και έκφραση aro γονιδίων των παθογόνων βακτηρίων S. typhi και M. tuberculosis. Συµβολή στην παρασκευή ζωντανών εµβολίων. Κοροµάντζου, Η.: Αναπτυξιακή µελέτη των γονιδίων που κωδικοποιούν για τις πρωτείνες του επιδερµιδίου του C. capitata. Tσίληρας, Α.: Μελέτη των πρωτεϊνών του επιδερµιδίου του C. capitata και κλωνοποίηση των αντιστοίχων γονιδίων. Παπαγγελή, Π.: Μεθυλίωση του DNA σε προλευκαιµικές και λευκαιµικές καταστάσεις. Σηµιτοπούλου Θωµαΐς.: Μελέτη της έκφρασης ιντεγκρινών στον καρκίνο του µαστού. Πούλος Κώνσταντίνος.: Παραγωγή εξωκυτταρικών προϊόντων του βακτηρίου Photobacterium damsela subsp. piscicida. Μελέτη της τοξικότητας. Παθογένεια. Προσδιορισµός της αντιγονικότητας και της ανοσοκυριαρχίας τους στο Dicentrarchus labrax (Linnaeus, 1758). Atif Hanif. : Transfer of immunity from vaccinated broodstock to larvae in sea bream (Sparus aurata)

8 8 Eπίσης, έχω αναλάβει την επίβλεψη των υποτρόφων εξωτερικού του Ι.Κ.Υ.: Παπαλοπούλου, Α.: Examination of the function and regulation of Homeobox genes in mouse development. National Institute for Medical Research, London, England. Χατζηβασιλείου, Ε.: Control of the expression of interleucin2 gene in T- lymphocytes and the inhibitory effect of cyclosporin-a, an immunosuppresor. Universite de Geneve. Επίσης, ένας αριθµός τεταρτοετών φοιτητών του Βιολογικού Τµήµατος του Πανεπιστηµίου Αθηνών καθώς και του Πανεπιστηµίου Πατρών έκανα τη διπλωµατική τους εργασία κάτω από την επίβλεψή µου. Έχω διδάξει στα µεταπτυχιακά µαθήµατα της Ε.Β.Β.Ε. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Οργάνωση Μοριακής Βιολογίας µου ανέθεσε την οργάνωση, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το 1984 των Πρακτικών Μαθηµάτων Μοριακής Κλωνοποίησης-Τεχνικών Γενετικής Μηχανικής, όπου έλαβαν µέρος µεταδιδακτορικοί σπουδαστές από όλη την Ευρώπη. Η διοργάνωση αυτή µου ανατέθηκε και για δεύτερη φορά το Διδάσκω το µάθηµα της Μοριακής Βιολογίας καθώς και της Βιοτεχνολογίας στους προπτυχιακούς φοιτητές του Τµήµατος Βιολογίας. Επίσης διδάσκω Ειδικά Θέµατα Μοριακής Βιολογίας στους µεταπτυχιακούς φοιτητές του Τµήµατος Βιολογίας. 8. ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 1. Ένωση Ελλήνων Χηµικών, από το Ελληνική Βιοχηµική και Βιοφυσική Εταιρία, από το Biochemical Society of G. Britain, από το Ελληνική Εταιρία Βιολογικών Επιστηµών, από το Ιδρυτικό µέλος της Ελληνικής Εταιρίας Βιοτεχνολογίας, από το Association of Τechnology Training and Transfer της Ε.Ο.Κ. από το ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΚΡΙΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜ- ΜΑΤΩΝ Έχω επιλεγεί ως κριτής των περιοδικών: 1. Νucleic Acids Research. 2. Analytical Biochemistry. 3. Biochemical Journal. 4. Insect Biochemistry. 5. Comparative Biochemistry and Physiology. 6. Nature. Καθώς και των προγραµµάτων των παρακάτω οργανισµών. 1. Medical Research Council of G. Britain. 2. Wellcome Trust Foundation.

9 9 3. National Science Foundation, U.S.A. 4.Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών. 5.Υπουργείου Έρευνας και Τεχνολογίας. 6. Υπουργείου Γεωργίας. 7.Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών. 8. E.O.Κ.Research Programme in Biotechnology( ). 10. ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 1. Επιτροπή σύνταξης του πενταετούς προγράµµατος Βιοτεχνολογίας του Υπουργείου Έρευνας και Τεχνολογίας. 2. Επιτροπή σύνταξης Κανόνων και Βιολογικών Προδιαγραφών για Πειράµατα Γενετικού Χειρισµού. Υπουργείο Έρευνας και Τεχνολογίας. 3. Μέλος της Επιτροπής "Information in Biotechnology" της Ε.Ο.Κ.. 4. Μέλος της Επιτροπής "Training in Biotechnology" της Α.Τ.Τ.Τ. COMMET. 11. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 1. Special FEBS Meeting, Athens, Greece, April, Οργανωτής του Συµποσίου "Control of Gene Expression". 2. EMBO Practical Course on "Molecular Cloning". Athens, Greece, September, EMBO Practical Course on "Molecular Cloning". Αthens, Greece, September, ο Συνέδριο για το Περιβάλλον. Πανεπιστήµιο Πατρών. Πάτρα, ο Συνέδριο για το Περιβάλλον. Πανεπιστήµιο Πατρών. Πάτρα ο Συνέδριο για τη Γλώσσα. Πανεπιστήµιο Πατρών, Πάτρα Μέλος της οργανωτικής επιτροπής του Συµποσίου Ποίησης του Πανεπιστηµίου Πατρών, από το ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 1. Dimitriadis, G.J. and Georgatsos, J.G. (1974). Induction of protein synthesis in mitochondria by exogenous RNA. Synthesis of rabbit globin by isolated mitochondria of Tetrahymena pyriformis.febs Letters 46, Dimitriadis, G.J. and Georgatsos, J.G. (1974). Stimulation of protein synthesis in isolated mitochondria of Tetrahymena pyriformis by RNA of rabbit reticulocytes. Bioch. Bioph. News Lett.,5,2. 3. Dimitriadis, G.J.(1975). Immunodiffussion reaction in agarose gels containing detergents. Bioch. Bioph. News Lett., 7, Dimitriadis, G.J. and Georgatsos, J.G. (1975). Synthesis of tobacco mosaic virus coat protein following migration of viral RNA into isolated mouse liver mitochondria. Nucl. Acids Res. 2, Dimitriadis, G.J. (1976.

10 10 Mitochondrial protein synthesis directed by exogeneous RNA. PhD Thesis. University of Patras. 6. Dimitriadis, G.J.(1978). Entrapment of ribonucleic acids in liposomes. FEBS Letters, 86, Dimitriadis, G.J.(1978). Introduction of ribonucleic acids into cells by means of liposomes. Nucl. Acids Res., 5, Dimitriadis, G.J.(1978). Techniques for microinjection of ribonucleic acids into eucaryotic cells. Anniversary on trna and nonsense mutations. Aarhus, Denmark. 9. Dimitriadis, G.J.(1978). Translation of rabbit globin mrna introduced by liposomes into mouse lymphocytes. Nature, London, 274, Dimitriadis, G.J. and Butters, T.(1979). Liposome mediated ricin toxicity in ricin resistant cells. FEBS Letters, 98, Dimitriadis, G.J.(1979). Cellular uptake of ribonucleic acids entrapped into liposomes. Cell Biol. Int. Rep., 3, Dimitriadis, G.J. (1979). Entrapment of plasmid DNA in liposomes. Nucl. Acids Res. 6, Dimitriadis, G.J.(1979). Effect of detergents on antibody-antigen interaction. Analytical Biochem. 98, Dimitriadis, G.J.(1979). Introduction of nucleic acids in eucaryotic cells. 14th Harden Conference, Kent, England. 15. Dimitriadis, G.J.(1979). A simple method for elimination of RNases from DΝΑase preparations. J. Biol. Bioph. Meth. 1, Dimitriadis, G.J. and Tata, J.R.(1980). Subnuclear fractionation by mild micrococcal nuclease treatment of nuclei of different transcriptional activities, causes a partition of expressed and nonexpressed genes. Bioch. J. 187, Dimitriadis, G.J. and Zogza, V. (1980). Albumin mrna drom the liver of X. laevis. 2 nd Congress of Biological Society. Patras. 18. Zogza, V. and Dimitriadis, G.J. (1980). Structure of vitellogenin genes in active and inactive state. 2 nd Congress of Biological Society. Patras. 19. Dimitriadis, G.J. and Tata, J.R.(1980). Expression of vitellogenin and alboumin genes in Xenopus laevis liver after hormone treatment. "Vitellogenin Workshop". Kandersteg, Holland. 20. Sturgess, E.A., Ballantine, J.E.M.,Woodland, H.R., Mohun, P.R., Lane, C.D. and Dimitriadis, G.J.(1980). Actin synthesis during the early development of Xenopus laevis. J. Embryol. exp. Morph., 58, Dimitriadis, G.J.(1981).

11 11 Secretion of proteins by non-secreted cells. Advanced Study Institute on "Targeting of Drugs". London, England. 22. Dimitriadis, G.J. (1981). Synthesis of actin during the development of X. laevis. 3 rd Congress of Biological Society. Athens. 23. Dimitriadis, G.J.(1981).Isolation and characterization of Xenopus laevis albumin mrna. Eur. J. Biochem. 118, Dimitriadis, G.J. and Tata, J.R.(1982). Differential sensitization to deoxyribonuclease I of Xenopus laevis vitellogenin and albumin genes during primary and secondary induction of vitellogenesis by oestradiol. Biochem. J. 202, Dimitriadis, G.J. (1982). Structure of chromatin and regulation of gene expression. Dissertetion for readership. University of Athens. 26. Dimitriadis, G.J. (1982). Expression of secretory and non secretory mrnas after injection in non secretory cells. 4 th Congress of Biological Society. Thessaloniki. 27. Dimitriadis, G.J., Patrinou-Georgoula, M. and Sekeris, C. (1982). The larvae serum proteins of Dacus oleae. II nd Workshop on Kalliphorin, Sommerhausen, W. Germany. 28. Patrinou-Georgoula, M., Pasakopoulos, A. and Dimitriadis, G.J.(1982). Construction of a genomic library of Dacus oleae. 4 th Congress of Biological Society. Thessaloniki. 29. Souliotis, V. and Dimitriadis, G.J. (1982). Small mitochondrial RNAs. 4 th Congress of Biological Society. Thessaloniki. 30. Dimitriadis, G.J. and Zogza-Dimitriadis, V.(1983). Synthesis and characterization of a DNA complementary to Xenopus laevis albumin mrna. Mol. Cell. Bioch. 52, Dimitriadis, G.J. (1983). Liposomes as drag carriers. Pharm. Pharm. 1, Dimitriadis, G.J. and Zogza-Dimitriadis, V.(1984). Effect of oestrogen on Xenopus laevis albumin mrna levels. Mol. Cell. Bioch. 63, Dimitriadis, G.J. (1984). Genetic engineering: Tools and methods. Pharm. Pharm. 2, Kolias, G., Sekeris, C. and Dimitriadis, G.J. (1984). Transcription map of human ε-globin gene. 19 th FEBS Meeting, Moscow, U.S.S.R. 35. Dimitriadis, G.J. (1985). Genetic engineering in Pharmacentical Industry. Chemical Chronicles, 23, Patrinou-Georgoula, M., Souliotis, V. and Dimitriadis, G.J.(1987). A study on the developmental appearance of serum proteins and its mrna in the insect Dacus oleae. Comp. Biochem. Physiol. 87, Souliotis, V.L., Patrinou - Georgoula, Ì. and Dimitriadis, G.J.(1987). Isolation and characterization of Dacus oleae cuticle proteins and their genes. Biol. Chem. Hoppe-Seyler, 368, Dimitriadis, G.J. and Servos, S.(1987). Vitellogenesis in Dacus oleae: Isolation and characterization of yolk proteins and their mrnas. Biol. Chem. Hoppe- Seyler, 368,

12 Souliotis, V.L., Patrinou-Georgoula, M., Zogza, V. and Dimitriadis, G.J.(1988). Cuticle proteins during the development of Dacus oleae. Insect Biochem. 18, Zogza, V. and Dimitriadis, G.J.(1988). Vitellogenesis in the insect Dacus oleae. Isolation and characterization of yolk protein mrna. Insect Biochem. 18, Bartjeliotou, A. and Dimitriadis, G.J. (1988). Methylation state of human ε-globin gene in erythroid and non-erythroid cells. 9 th Congress of Biological Society. Thessaloniki. 42. Bartjeliotou, A. and Dimitriadis, G.J. (1988). A study of association of human embryonic globin chain with nuclear matrix of K562 cells and gene expression. 10 th Congress of Biological Society. Patras. 43. Souliotis, V. and Dimitriadis, G.J. (1988). A study of genes coding for cuticle proteins of third instar larvae of D. oleae. 10 th Congress of Biological Society. Patras. 44. Souliotis, V.L., Patrinou-Georgoula, Μ., Zogza, V. and Dimitriadis, G.J.(1988). Isolation and characterization of mrnas coding for the third instar larvae cuticle proteins of Dacus oleae. Insect Biochem. 18, Souliotis, V.L. and Dimitriadis, G.J.(1989). Identification and molecular analysis of the cuticle protein genes of Dacus oleae. Insect Biochem. 19, Bartjeliotou, A. and Dimitriadis, G.J.(1989). The state of DNA methylation of human å-globin gene in erythroid and non erythroid cells. Cell Diff. Devel. 26, Koromantzou, E., Tsiliras, A., Chrysanthis, G. and Dimitriadis, G.J. (1989). A developmental study of cuticular protein of C. capitata. 11 th Congress of Biological Society. Komotini. 48. Souliotis, V.L., Patrinou-Georgoula, M., Zogza, V. and Dimitriadis, G.J.(1990). The urea soluble low molecular weight cuticle proteins from the different developmental stages of Dacus oleae. Cell Diff. Devel. 31, Tsiliras, A., Koromantzou, E., Chrysanthis, G. and Dimitriadis, G.J. (1990). Purificattion of cuticle protein of C. capitata. 12 th Congress of Biological Society. Lesbos. 50. Servos, S., Chatfield, S., Hone, D., Levine, M., Dimitriadis, G., Pickard, D., Dougan, G., Fairweather, N. and Charles, I. (1990). Cloning and expression of genes coding for enzymes of biosynthesis of aromatic compounds. 12 th Congrees of Biological Society. Lesbos. 51. Servos, S., Chatfield, S., Hone, D., Levine, M., Dimitriadis, G., Pickard, D., Dougan, G., Fairweather, N. and Charles, I. (1990). Preparation of synthetic vaccines. 1 st Congress of Biotechnology. Athens. 52. Dimitriadis, G.J. and Bartzeliotou, N.(1990). The association of the human å-globin gene with the nuclear matrix. 20th Meeting of the Federation of European Biochemical Societies. Budapest, Hungary.

13 Servos, S., Chatfield, S., Hone, D., Levine, M., Dimitriadis, G., Pickard, D., Dougan, G., Fairweather, N. and Charles, I. (1991). Molecular cloning and characterization of the aro D gene encoding 3- dehydroquinase from Salmonella typhi. J. Gen. Microb. 137, Garbe, T., Servos, S., Hawkins, A., Dimitriadis, G., Young, D., Dougan, G. and Charles, I.(1991). The Mycobacterium tuberculosis shikimate pathway genes: Evolutionary relationship between biosynthetic and catabolic 3-dehydroquinases. Mol. Gen. Genet. 228, Dimitriadis, G.J. (1991). Short History of Biology. Human Theory, 2, Papaconstantinopoulou, A., Koromantzou, E., Tsiliras, A. and Dimitriadis, G.J. (1991). A comparative study of larval and pupal cuticle protein of C. capitata. 13 th Congress of Biological Society. Heraklion. 57. Koromantzou, E., Tsiliras, A. and Dimitriadis, G.J. (1991). A developmental study of translational products of cuticle protein mrnas of C. capitata. 13 th Congress of Biological Society. Heraklion. 58. Servos, S., Garbe, T., Hawkins, A., Young, D., Dimitriadis, G., Dougan, G. and Charles, F. (1991). Cloning and characterization of shicimic acid and biosynthetic pathway from Myobacterium tuberculosis. 13 th Congress of Biological Society. Heraklion. 59. Tsiliras, A., Payne, M., Koromantzou, E. and Dimitriadis G.J. (1991). A study of primary structure of NH 2 -terminal of cuticular protein of C. capitata. 13 th Congress of Biological Society. Heraklion. 60. Bartjeliotou, A. and Dimitriadis, G.J.(1992). Association of human å-globin gene with the nuclear matrix: A reconsideration. Molec. Cell Biochem. 115, Souliotis, V.L., Zogza, V., Nicolopoulou, V. and Dimitriadis, G.J.(1992). Measurement of O 6 -methylguanine-type adducts in DNA and O 6 -alkyl-guanine- DNA-alkyltransferase repair activity in normal and neoplastic human tissues. Comp. Biochem. Physiol. 101B, Koromantzou, E., Tsiliras, A., Chrysanthis, C. and Dimitriadis, G.(1992). Cuticle proteins during the post-embryonic development of C.capitata. Compar. Biochem. Physiol. 101B, Dimitriadis, G.J. and Zogza V. (1992). Ethical issues of Genetics. Human Theory, 3, Zogza, V. and Dimitriadis, G.J. (1993). Criminality and Heredity. Human Theory, 5-6, Tsiliras, A., Koromantzou, E., Allen, G. and Dimitriadis, G.J. (1996). Partial N-terminal sequences of larval cuticular protein from C. capitata. Heredity 122, Papageli, P.C., Matsouka, P., Kortsaris, A., Koratzis, I. and Dimitriadis, G.J. (1996). Methylation of DNA and leucemogenesis. 9 th International Congress of International Society of Development. Pisa, Italy.

14 V. Bakopoulos & G.J. Dimitriadis (1999). Kinetics of antibody production in sea bass: Quantitative and qualitative aspects. European Association of Fish Pathologists, 9 th International Conference, Diseases of Fish and Shellfish, September 1999, Rhodes, Greece 68. V. Bakopoulos, A. Adams, M. Galeotti & G.J. Dimitriadis (2004). In vitro growth inhibition studies of Phtobacterium damselae subspecies piscicida using various antibodies. Bulletin of The European Association of Fish Pathologists 20 (6), V. Bakopoulos, K. Poulos, A. Adams, M. Galeotti & G. J. Dimitriadis (2005). The effect of novel growth media on the virulence and toxicity of cellular and extracellular components of the fish pathogen Photobacterium damsela subsp. piscicida. Bulletin of The European Association of Fish Pathologists 22 (4), D. Volpatti, L. Gusmani, A. Adams, V. Bakopoulos, G. Dimitriadis & M. Galeotti (2005). Study on in vitro biological activity of antigen fractions of Photobacterium damsela ssp. piscicida. Workshop Recent findings on the development of new vaccines against fish pasteurellosis, Udine, Italy, November 23, L. Gusmani, D. Volpatti, A. Adams, V. Bakopoulos, G. Dimitriadis & M. Galeotti (2005). Study on antigen expression by bacteria grown under various culture conditions. Workshop Recent findings on the development of new vaccines against fish pasteurellosis, Udine, Italy, November 23, D. Volpatti, L. Gusmani, A. Adams, V. Bakopoulos, G. Dimitriadis & M. Galeotti (2005). Protection induced by i.p. and oral vaccination. Study of humoral immune response after i.p. and oral vaccination. Workshop Recent findings on the development of new vaccines against fish pasteurellosis, Udine, Italy, November 23, V. Bakopoulos, M. Pearson, D. Volpatti, L. Gousmani, A. Adams, M. Galeotti and G. J. Dimitriadis (2006). Investigation of media formulations promoting Photobacterium damsela subsp. piscicida natural and novel antigen expression and recognition by sea bass (Dicentrarchus labrax, L.) immune sera. Journal of Fish Diseases 26(1), V. Bakopoulos, D. Volpatti, L. Gusmani, M. Galeotti, A. Adams, G.J. Dimitriadis (2006). Vaccination trials of sea bass (Dicentrarchus labrax) against Photobacterium damsela subsp. piscicida, using antigens prepared in novel media. Journal of Fish Diseases 26(2), Bakopoulos V., Hanif A., Poulos K., Galeotti M., Adams A. & Dimitriadis G.J. (2006). The effect of in vivo growth on the cellular and extracellular components of the marine bacterial pathogen Photobacterium damsela subsp. piscicida. Journal of Fish Diseases, 27, C. Poulos, V. Bakopoulos, V. Zolota & G.J. Dimitriadis (2007). Histopathological findings after sea bass exposure to extracellular products of Photobacterium damsela subsp. piscicida produced in vivo. Submitted: Aquaculture Research., 35(10), A. Hanif, V. Bakopoulos, G.J. Dimitriadis (2007). Maternal transfer of humoral specific and non specific immune parameters in sea bream (Sparus aurata) larvae. Fish & Shellfish Immunology 17 (5), Εργαζάκη, Μ., Δηµητριάδης, Γ. και Ζόγκζα, Β. (2008). Σχεδιάζοντας ένα Αυθεντικό Μαθησιακό Περιβάλλον Γενετικής Μηχανικής: Από το Θεωρητικό

15 15 Μοντέλο και τη Γνώση-Στόχο, στο Εκπαιδευτικό Υλικό. Θέµατα στην Εκπαίδευση, 5(1-3), A. Hanif, V. Bakopoulos, I. Leonardos, G.J. Dimitriadis (2008). The effect of sea bream (Sparus aurata) broodstock and larvae vaccination on the susceptibility by Photobacterium damsela subsp piscicida and on the humoral immune parameters. Fish & Shellfish Immunology 19 (4), D. Volpatti, V Bakopoulos, L. Gusmani, A. Adams, G. J. Dimitriadis & M. Galeotti (2009). Sea bass (Dicentrarchus labrax) leykocytes reaction with Photobacterium damsela subsp. piscicida antigenic fractions prepared in novel media and the failure of immune sera alone to protect against the development of the disease or toxicosis. Fish & Shellfish Immunology. 81. Ergazaki, M., Dimitriadis, G. and Zogza, V. (2009). Exploring the profile of effective cloning vectors in decision-making tasks: conceptual tools, epistemic operations and emerging reasoning patterns. Journal of Science Education, In press. β) Κεφάλαια σε βιβλία (κατόπιν πρόσκλησης) 82. Dimitriadis, G.J. (1983). Transformation of eucaryotic cells. Liposome Letters. Ed. Bangham, E., Academic Press, N. York. 83. Patrinou-Georgoula, M.,Dimitriadis, G.J. and Sekeris, C.(1983). The storage proteins of Dacus oleae. Characterization, correlation between developmental appearance and mrna titer and approach to clone the genes. "In Larval Serum Proteins of Insects". Ed. Scheller, K. Thieme Verlag, Stuttgard. γ) Συγγράµµατα 84. Dimitriadis, G.J. (1976). Problems in Organic Chemistry. Patras. 85. Dimitriadis, G.J., Bird, A., Ish. Horowitcz, D. and William, J. (1984). Molecular Cloning Techniques. EMBO Lab, Heidelberg. 86. Dimitriadis, G.J. Röwekamp, W., Sures, I. and Hovemann, B. (1986). Methods of Genetic Engeeniring. EMBO Lab, Heidelberg 87. Dimitriadis, G.J. (2000). Molecular Biology, University of Patras, Patras. 88. Dimitriadis, G.J. (1985). Cell Differentiation, University of Patras, Patras. 89. Dimitriadis, G.J. and Zogza, V. (2003). Molecular Biology, University of Patras, Patras. 90. Dimitriadis, G.J. (1991). Laboratory exercises of Molecular Biology. University of Patras, Patras. 91. Dimitriadis, G.J. and Zogza, V. (1991). Cell Differentiation, University of Patras, Patras. 92. Dimitriadis, G.J. (1992). Biotechnology. 93. Dimitriadis, G.J. (2003).

16 16 Problems and Techniques of Molecular Biology. University of Patras, Patras.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ) ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ) Βασίλειος Μπακόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Υδατοκαλλιέργειες-Ιχθυοπαθολογία Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας Παν/μιο Αιγαίου Μυτιλήνη, Λέσβος Σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα Ημερομ. Ενημέρωσης

Βιογραφικό Σημείωμα Ημερομ. Ενημέρωσης Βιογραφικό Σημείωμα Ημερομ. Ενημέρωσης 15-09-09 Προσωπικά στοιχεία Επώνυμο Φραγκούλης Όνομα Εμμανουήλ Επαγγελματική Διεύθυνση Τομ. Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας Πανεπιστημιούπολις Κουπόνια 157 01 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ +30 2410 551084, +30 2410 685577,

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ +30 2410 551084, +30 2410 685577, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ +30 2410 551084, +30 2410 685577, +30 6977319812 aliber@med.uth.gr ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία γέννησης: 5 Οκτωβρίου 1976 Τόπος: Αθήνα Διεύθυνση: Χατζηζωγίδου 23, 41223 Λάρισα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΣ Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Κρήτης ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ: ΟΝΟΜΑ: ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 29/01/1977

Διαβάστε περισσότερα

έ ς ά ς ής ί ς έ ς ής ύ ς ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ έ ές ά ΐ ώ έ ύ ύ έ ί ώ

έ ς ά ς ής ί ς έ ς ής ύ ς ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ έ ές ά ΐ ώ έ ύ ύ έ ί ώ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΧΗΜΕΙΑΣ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ έ ήςίς ός ά ώ ϊό έςάςήςίς έςήςύς ύίςώόήίςέέή όέήςύς ήςός ήςής άί ί Έάήώώ έές ές ήές έάί ίή άςίςήή άΐώ έύύέ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ Διπλ. Φυσικός Πανεπιστημίου Πατρών Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο ΠΟΛΙΤΗΣ Όνομα Όνομα πατρός Διεύθυνση Ηλ. διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΣΧΟΝΑ (Νοεμβριος 2013)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΣΧΟΝΑ (Νοεμβριος 2013) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΣΧΟΝΑ (Νοεμβριος 2013) 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Νικόλαος Κ. Μοσχονάς Ημερομηνία Γεννήσεως: 21 Νοεμβρίου 1952 Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμος, δύο παιδία 2. ΣΠΟΥΔΕΣ 1979-1981:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων Λάρισα 02/10/2013 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4292/3-7-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος Μικροβιολογία (Εργαστήριο)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ν. ΔΕΜΕΤΖΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ν. ΔΕΜΕΤΖΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ν. ΔΕΜΕΤΖΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΝΑΝΟ -ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διευθυντή του Εργαστηρίου της Φαρμακευτικής Τεχνολογίας ΤΜΗΜΑΤΟ Σ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟ ΜΕΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟ ΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σηµείωµα. ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΜΑΡΙΝΟΥ ΒΙΟΛΟΓΟΣ, M.Sc ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. Φεβρουάριος 2007

Βιογραφικό σηµείωµα. ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΜΑΡΙΝΟΥ ΒΙΟΛΟΓΟΣ, M.Sc ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. Φεβρουάριος 2007 Βιογραφικό σηµείωµα ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΜΑΡΙΝΟΥ ΒΙΟΛΟΓΟΣ, M.Sc ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φεβρουάριος 2007 Συνοπτικό Βιογραφικό Σηµείωµα: Χαρίκλεια Μαρίνου, Φεβρουάριος 2007 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΠΑΓΓΕΛΗ ΟΝΟΜΑ ΠΙΠΙΝΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 7/6/1969 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑ ΠΤΥΧΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής

Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Γενικές Πληροφορίες για Μέλη ΔΕΠ Ονοματεπώνυμο Αδάμ Αδαμόπουλος Βαθμίδα Επίκουρος Καθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο Ιατρική Φυσική Εργαστήριο/Κλινική Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής Γραφείο Τηλέφωνο 25510 30501

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Γαβριήλ Δημητριάδης (28/07/1964)

Δρ Γαβριήλ Δημητριάδης (28/07/1964) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ Γαβριήλ Δημητριάδης (28/07/1964) Εκπαιδευτικός στη Μέση Εκπαίδευση κλάδου ΠΕ04.02 Χημικός & (ΠΕ 17.12 Τεχνολόγος πετρελαίου και φυσικού αερίου). Βαθμός (Δ). Μ.Κ. (3). ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS SCHOOL OF SCIENCE FACULTY OF INFORMATICS AND TELECOMMUNICATIONS

NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS SCHOOL OF SCIENCE FACULTY OF INFORMATICS AND TELECOMMUNICATIONS NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS SCHOOL OF SCIENCE FACULTY OF INFORMATICS AND TELECOMMUNICATIONS INTERDICIPLINARY POSTGRADUATE PROGRAMME "INFORMATION TECHNOLOGIES IN MEDICINE AND BIOLOGY"

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων Λάρισα 05/09/2013 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4292/3-7-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος Μικροβιολογία (Εργαστήριο)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ. Σεπτέμβριος 2007 Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό πεδίο του Τουρισμού ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΣΚΟΥΛΤΣΟΣ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα Πατρός: Γεώργιος Ημερομηνία Γέννησης: 8 Νοεμβρίου 1981 Διεύθυνση Κατοικίας: Σωκράτους 13 Ν. Ηράκλειο Αττικής Προσωρινή Κατοικία: Β Πάροδος Καλαμπόκα 6, Χίος,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων Λάρισα 05/09/2013 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 4292/3-7-2013 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Ενιαίος Βιοχημεία ή Κλινική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ \ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ Ερευνητικών Προγραµµάτων ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 2005 BRIDGING GENOMES: An integrated genomic approach toward genetic improvement of aquacultured fish species

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Πάτρα, 30.12.2016

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Ακρίβης. Προσωπικά στοιχεία. Εκπαίδευση. Ακαδημαϊκές Θέσεις. Ηράκλειο. Country, Ισπανία. Λευκωσία, Κύπρος. Rennes, Γαλλία.

Γεώργιος Ακρίβης. Προσωπικά στοιχεία. Εκπαίδευση. Ακαδημαϊκές Θέσεις. Ηράκλειο. Country, Ισπανία. Λευκωσία, Κύπρος. Rennes, Γαλλία. Γεώργιος Ακρίβης Προσωπικά στοιχεία Έτος γέννησης 1950 Τόπος γέννησης Χρυσοβίτσα Ιωαννίνων Εκπαίδευση 1968 1973,, Ιωάννινα. Μαθηματικά 1977 1983,, Μόναχο, Γερμανία. Μαθηματικά, Αριθμητική Ανάλυση Ακαδημαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

Metabolic pathways implicated in the pathogenesis and development of obesity-induced osteoarthritis (D155)

Metabolic pathways implicated in the pathogenesis and development of obesity-induced osteoarthritis (D155) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ «Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ 2010» Metabolic pathways implicated in the pathogenesis and development of obesity-induced osteoarthritis (D155) Dionysios J. Papachristou MD, PhD Associate Professor

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΡΟΜΠΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΣΑΒΒΑΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 16/1/1977 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 29, 16122, ΑΘΗΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Κλινικής Χημείας. Τμήμα Χημείας, ΕΚΠΑ. Παρουσίαση και αξιολόγηση 20 ετών συνεχούς λειτουργίας

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Κλινικής Χημείας. Τμήμα Χημείας, ΕΚΠΑ. Παρουσίαση και αξιολόγηση 20 ετών συνεχούς λειτουργίας Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Κλινικής Χημείας Τμήμα Χημείας, ΕΚΠΑ Παρουσίαση και αξιολόγηση 20 ετών συνεχούς λειτουργίας Εύη Λιανίδου Καθηγήτρια Αναλυτικής Χημείας Κλινικής Χημείας Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σαλαμίνος 39, Άγια Παρασκευή, Τ.Κ. 153 43, Αθήνα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6976 439249 FAX: 211 8009081

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σαλαμίνος 39, Άγια Παρασκευή, Τ.Κ. 153 43, Αθήνα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6976 439249 FAX: 211 8009081 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΟΙΚΟΓ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Κολιώνης Γεώργιος 19 / 04 / 1980 (34 ετών) Θεσσαλονίκη Άγαμος ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

Βιοπληροφορική. Ενότητα 14: Μοντέλα Πολλαπλής Στοίχισης (2/2), 1.5ΔΩ. Τμήμα: Βιοτεχνολογίας Όνομα καθηγητή: Τ. Θηραίου

Βιοπληροφορική. Ενότητα 14: Μοντέλα Πολλαπλής Στοίχισης (2/2), 1.5ΔΩ. Τμήμα: Βιοτεχνολογίας Όνομα καθηγητή: Τ. Θηραίου Βιοπληροφορική Ενότητα 14: Μοντέλα Πολλαπλής Στοίχισης (2/2), 1.5ΔΩ Τμήμα: Βιοτεχνολογίας Όνομα καθηγητή: Τ. Θηραίου Μαθησιακοί Στόχοι παρουσίαση των μοντέλων πολλαπλής στοίχισης. κατανόηση των εφαρμογών

Διαβάστε περισσότερα

Αθανάσιος Σπανός Χειρουργός Οδοντίατρος Συνεργάτης Τμήματος Οδοντικών Εμφυτευμάτων Θεραπευτηρίου «ΥΓΕΙΑ» 1 Προσωπικά Δεδομένα. 1.1 Βιογραφικά Στοιχεία

Αθανάσιος Σπανός Χειρουργός Οδοντίατρος Συνεργάτης Τμήματος Οδοντικών Εμφυτευμάτων Θεραπευτηρίου «ΥΓΕΙΑ» 1 Προσωπικά Δεδομένα. 1.1 Βιογραφικά Στοιχεία Αθανάσιος Σπανός Χειρουργός Οδοντίατρος Συνεργάτης Τμήματος Οδοντικών Εμφυτευμάτων Θεραπευτηρίου «ΥΓΕΙΑ» 1 Προσωπικά Δεδομένα 1.1 Βιογραφικά Στοιχεία Επώνυμο: Σπανός Όνομα: Αθανάσιος Όνομα πατρός: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΛΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ (Δρ.)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΛΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ (Δρ.) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΛΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ (Δρ.) ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία γέννησης: 11 05 1987 E mail: ekyriakou@biol.uoa.gr Τηλέφωνο: κινητό: +30 6979031604 / οικία: +30 211 4016242 ΣΠΟΥΔΕΣ 2010 2015 Διδακτορική

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΜΠΟ ΟΣΑΚΗ. ΣΕΜΙΝΑΡIΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Σούνιο Αττικής, 9 13 Σεπτεμβρίου 2012

Ι ΡΥΜΑ ΜΠΟ ΟΣΑΚΗ. ΣΕΜΙΝΑΡIΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Σούνιο Αττικής, 9 13 Σεπτεμβρίου 2012 ΣΕΜΙΝΑΡIΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Σούνιο Αττικής, 9 13 Σεπτεμβρίου 2012 Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, εμπλουτίζοντας το κοινωφελές έργο του στους τομείς της Επιστήμης και της Εκπαίδευσης, ανακοινώνει τη διοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 1983-1986. Γυμνασιακές στην Ελασσόνα και στη Λάρισα. 1986-1989. Λυκειακές σπουδές στη Λάρισα. Οκτώβριος 1990. Εγγραφή στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κατόπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ. 2004 2009 Διδακτορικό σε Υπολογιστική Εμβιομηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Α. ΣΠΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) Δημητριάδος 95 και Παύλου Μελά 38333 Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

Βιοπληροφορική Ι. Παντελής Μπάγκος. Παν/µιο Στερεάς Ελλάδας

Βιοπληροφορική Ι. Παντελής Μπάγκος. Παν/µιο Στερεάς Ελλάδας Βιοπληροφορική Ι Παντελής Μπάγκος Παν/µιο Στερεάς Ελλάδας Λαµία 2006 1 Βιοπληροφορική Ι Εισαγωγή: Ορισµός της Βιοπληροφορικής, Υποδιαιρέσεις της Βιοπληροφορικής, Τα είδη των δεδοµένων στη Βιοπληροφορική.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ Α) Ελληνικά 1. 1 ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Λοιμώξεων Π.Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», 11-13 Οκτωβρίου 1991 2. 2 ο Ετήσιο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο

Διαβάστε περισσότερα

Σπανού Άννα Βιογραφικό Σημείωμα

Σπανού Άννα Βιογραφικό Σημείωμα Σπανού Άννα Βιογραφικό Σημείωμα Προσωπικές Πληροφορίες Όνομα Σπανού Άννα Εθνικότητα Ελληνική Ημερομηνία Γέννησης 18.04.1982 Διευθύνσεις Ζηργάνου 41Β τ.κ. 55134, Καλαμαριά-Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα 6973616490

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Τακτικός Καθηγητής στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ. ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ: Τακτικός Καθηγητής στο ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ Δρ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΚΑΝΕΤΣΟΣ ΠΥΛΟΥ 22, Ν.ΚΗΦΙΣΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22310 60140 Kινητό τηλέφωνο: 6945-273390 email : g anetsos@teilam.gr 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 11/6/1966, ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Θεόδωρος Κ. Χριστόπουλος Καθηγητής, Τμήμα Χημείας, Παν/μιο Πατρών Ημερομηνία γεννήσεως: 25 Ιουλίου 1960 Τόπος γεννήσεως: Άρτα Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος, 4 παιδιά Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΔΕΤΟΡΑΚΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΔΕΤΟΡΑΚΗ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΔΕΤΟΡΑΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΓΝΗ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: Δετοράκης Ευστάθιος ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: 26/07/1967 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: Ηράκλειο Κρήτης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Splice site recognition between different organisms

Splice site recognition between different organisms NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS SCHOOL OF SCIENCE DEPARTMENT OF INFORMATICS AND TELECOMMUNICATIONS INTERDEPARTMENTAL POSTGRADUATE PROGRAM "INFORMATION TECHNOLOGIES IN MEDICINE AND BIOLOGY"

Διαβάστε περισσότερα

Introduction to Bioinformatics

Introduction to Bioinformatics Introduction to Bioinformatics 260.602.01 September 2, 2005 Jonathan Pevsner, Ph.D. pevsner@jhmi.edu bioinformatics medical informatics Tool-users public health informatics databases algorithms Tool-makers

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία της θεωρίας της εξέλιξης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Η διδασκαλία της θεωρίας της εξέλιξης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Η διδασκαλία της θεωρίας της εξέλιξης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Πανελλήνιο συνέδριο με θέμα: Βιολογικές και Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση Αθήνα, 11-13/04/2008 Κώστας Καμπουράκης Εκπαιδευτήρια Γείτονα,

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση_Αλλαγές στο ΔΣ_10Δεκ.2013 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας Laiki Capital Public Co Ltd.

Ανακοίνωση_Αλλαγές στο ΔΣ_10Δεκ.2013 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας Laiki Capital Public Co Ltd. 0067/00005379/el Αλλαγή στη σύνθεση Διοικητικών Συμβούλων/ανώτατων στελεχών (Διορισμοί/Παραιτήσεις) LAIKI CAPITAL PUBLIC CO LTD Ανακοίνωση_Αλλαγές στο ΔΣ_10Δεκ.2013 Επισυνάπτεται ανακοίνωση της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Νόσος Parkinson-Νέοι ορίζοντες Ξηροµερήσιου Γεωργία Νευρολόγος-Μέλος ερευνητικής οµάδας Νευρογενετικής Αίτια της νόσου Parkinson Περιβαλλοντικοί παράγοντες Γενετικοί παράγοντες Γενετική βλάβη (παθογόνα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Πατρών Πρόγραμμα: «Κ. Καραθεοδωρή 2010-2013» Κωδικός έργου: D.160 Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μιχαήλ Ντεμούσης Ερευνητική

Διαβάστε περισσότερα

Inferring regulatory subnetworks through the analysis of genome-wide expression profiles

Inferring regulatory subnetworks through the analysis of genome-wide expression profiles NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS SCHOOL OF SCIENCE DEPARTMENT OF INFORMATICS AND TELECOMMUNICATIONS POSTGRADUATE PROGRAM "INFORMATION TECHNOLOGIES IN MEDICINE AND BIOLOGY" MASTER S THESIS

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση Τηλέφωνο Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Υπηκοότητα Ημερομηνία Γέννησης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση Τηλέφωνο Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Υπηκοότητα Ημερομηνία Γέννησης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση Τηλέφωνο Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Υπηκοότητα Ημερομηνία Γέννησης ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΟΡΑΗ 13, ΛΑΡΙΣΑ 2410 551415, κιν. 6942 846

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Υπολογιστικών Εργαλείων για την Προσομο ίωση Μοριακής Δυναμικής Πρωτεϊνών σε Υδατικό Διάλυμα

Ανάπτυξη Υπολογιστικών Εργαλείων για την Προσομο ίωση Μοριακής Δυναμικής Πρωτεϊνών σε Υδατικό Διάλυμα ΔΗΜΟΕΡΕΥΝΑ-06: Ανάπτυξη Υπολογιστικών Εργαλείων για την Προσομο ίωση Μοριακής Δυναμικής Πρωτεϊνών σε Υδατικό Διάλυμα Μεταξία Βλάση Ινστιτούτο Βιολογίας Συνεργασία: Ι. Οικονόμου, ΙΦΧ Προσομοιώσεις Μοριακής

Διαβάστε περισσότερα

Γενετικά Τροποποιηµένα. Κλωνοποίηση - Πατέντα

Γενετικά Τροποποιηµένα. Κλωνοποίηση - Πατέντα Γενετικά Τροποποιηµένα Φυτά Κλωνοποίηση - Πατέντα Τεχνική της κλωνοποίησης Πανοµοιότυπα αντίγραφα σταθερότητα παραγωγής α) Φυτά: εγγενής αγενής αναπαραγωγή β) Ζώα: διασταυρώσεις Αντιδράσεις Κλωνοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «A Novel and Effective Treatment of Type 2 Diabetes (T2D)» ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ(ΦΚ/MIS): 80053

ΕΡΓΟ: «A Novel and Effective Treatment of Type 2 Diabetes (T2D)» ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ(ΦΚ/MIS): 80053 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 23/05/2017 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

Σαγρή Χ.Ευθυμία. Department of Biochemistry and Biotechnology University of Thessaly

Σαγρή Χ.Ευθυμία. Department of Biochemistry and Biotechnology University of Thessaly Department of Biochemistry and Biotechnology University of Thessaly Laboratory of Molecular Biology and Genomics ΤΡΑΝΣΚΡΙΠΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΥ ΠΑΡΑΣΙΤΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ, ΤΟΥ ΕΝΤΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Mouse Gene 2.0 ST Array Shn3. Runx2 Shn3. Runx2 Shn3 Runx2. adult. (Schnurri, Shn)3/Hivep3. Runx2 Shn/Hivep. ST2 BMP-2 Shn3

Mouse Gene 2.0 ST Array Shn3. Runx2 Shn3. Runx2 Shn3 Runx2. adult. (Schnurri, Shn)3/Hivep3. Runx2 Shn/Hivep. ST2 BMP-2 Shn3 adult (Schnurri, Shn)3/Hivep3 Runx2 Shn/Hivep Shn3 Shn3 Shn3 Shn3 Shn1 Shn2 Shn3 gain-of-function loss-of-function Shn3 in vivo mimic MC3T3-E1 ST-2 ATDC5 C3H10T1/2 ALP RT-PCR alcian blue RT-PCR Affymetrix

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α. ΓΩΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ IΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Πάτρα 2012

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α. ΓΩΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ IΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Πάτρα 2012 1 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α. ΓΩΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ IΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Πάτρα 2012 1979 Πτυχιούχος Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών Βαθμός πτυχίου «Αριστα 9» 1987 Διδάκτωρ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πτυχίο Έτος Πεδίο Βαθμός /Τμήμα. Πανεπιστήμιο Κρήτης ιδακτορικό* 2005 2008 Οικονομικά /Οικ. Επιστημών Περιβάλλοντος Άριστα Βιογραφικό Σημείωμα ΗΜΗΤΡΑ ΒΟΥΒΑΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία τόπος γέννησης Επικοινωνία Οικογενειακή κατάσταση 18 Ιουνίου 1979, Ηράκλειο Κρήτης Τηλέφωνο: 6942403934 E-mail: dimitra@econ.soc.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. :

(clusters) clusters : clusters : clusters : 4. : «Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Καινοτοµίας. ικτύωση της έρευνας µε την παραγωγή» ρ. Ιωάννης Χατζηκιάν Οκτώβριος 2006 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Πρόλογος 3 1. Εισαγωγή 4

Διαβάστε περισσότερα

Ινσουλίνη και καρδιά. Ηλιάδης Φώτης Λέκτορας Α.Π.Θ.

Ινσουλίνη και καρδιά. Ηλιάδης Φώτης Λέκτορας Α.Π.Θ. Ινσουλίνη και καρδιά Ηλιάδης Φώτης Λέκτορας Α.Π.Θ. Επίδραση ινσουλίνης στο ήπαρ, στους μυς και στον λιπώδη ιστό : Διατήρηση ευγλυκαιμίας Nature 2001;414:799 806 Ινσουλίνη? Λειτουργικότητα Μορφολογία Βιωσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ XVIII ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ. Νοέµβριος 1-5, 1992, Αθήνα 2 Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ. Ιανουάριος 28-29, 1995, Αθήνα. ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ονοματεπώνυμο : Σπανουδάκη Κατερίνα Όνομα Πατρός Μητρός : Εμμανουήλ Ειρήνη Έτος Γέννησης : 1977 Αριθμός Ταυτότητας : Ρ 834308 Τόπος Γέννησης : Ηράκλειο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ «ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ «ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ «ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ» ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ANALYSIS AND CONTROL OF FOOD PRODUCTS) ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ANALYSIS AND CONTROL OF FOOD PRODUCTS) ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ANALYSIS AND CONTROL OF FOOD PRODUCTS) ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ University of Food Technologies at Plovdiv (UFT-Plovdiv

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ο Δημήτρης Δημητρίου εργάζεται ως εκπαιδευτικός δημοτικής εκπαίδευσης στην Κύπρο. Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Κύπρου (Πτυχίο Επιστημών της Αγωγής) και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Μανούσος Μ. Κωνσταντουλάκης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 23 Ιουνίου 1965 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Αθήνα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Κάλβου 24, Π. Ψυχικό 15452 Αθήνα ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματική και θεωρητική μελέτη της χημικής απόθεσης από ατμό χαλκού και αλουμινίου από αμιδικές πρόδρομες ενώσεις. Ιωάννης Γ.

Πειραματική και θεωρητική μελέτη της χημικής απόθεσης από ατμό χαλκού και αλουμινίου από αμιδικές πρόδρομες ενώσεις. Ιωάννης Γ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ Πειραματική και θεωρητική μελέτη της χημικής απόθεσης από ατμό χαλκού και αλουμινίου από αμιδικές πρόδρομες ενώσεις Ιωάννης Γ. Αβιζιώτης ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωµατικές Εργασίες Ερευνητική Οµάδα Συνθετικής Οργανικής Χηµείας

Διπλωµατικές Εργασίες Ερευνητική Οµάδα Συνθετικής Οργανικής Χηµείας Διπλωµατικές Εργασίες 2012-2013 Ερευνητική Οµάδα Συνθετικής Οργανικής Χηµείας Οµιλητής: Κωνσταντίνος Μ. Αθανασόπουλος Πάτρα, 3 Μαρτίου 2012 Επικ. Καθηγητής Οργανικής Χηµείας Μέλη Διδακτικού & Ερευνητικού

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Κορφιατη - Π. Γεωργίου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

Μ. Κορφιατη - Π. Γεωργίου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ Μ. Κορφιατη - Π. Γεωργίου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ Αξιολόγηση υπηρεσιών: Έρευνα χρηστών της ΒιΒλιοθήκης και Υπηρεσίας Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών Μ. Korfiati - P. Georgiou

Διαβάστε περισσότερα

τµήµατος Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος της σχολής στο πρόγραµµα παιδαγωγικής κατάρτισης της ανώτατης σχολής

τµήµατος Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος της σχολής στο πρόγραµµα παιδαγωγικής κατάρτισης της ανώτατης σχολής ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Επώνυµο : ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΗΣ Όνοµα : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Πατρώνυµο : ΜΙΛΤΙΑ ΗΣ Τόπος Κατοικίας : ΚΟΖΑΝΗ ιεύθυνση : Ν. ΠΟΛΙΤΗ 3 ΘΕΣΗ Εργαστηριακό διδακτικό προσωπικό στη σχολή τεχνολογικών εφαρµογών,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ ΑΤΟΚΑΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ ΑΤΟΚΑΛΙΕΡΓΕΙΩΝ \ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Υ ΑΤΟΚΑΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Ερευνητικών Προγραµµάτων ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 2005 Ανάπτυξη Τεχνολογιών Παραγωγής Καινοτόµων ιατροφής για εκτρεφόµενα είδη µεσογειακών ψαριών ( ΙΑΤΡΟΦΗ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΨΑΡΙΩΝ).

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Καραολή ηµητρίου 80, 18534 Πειραιάς Τηλ. 210 414-2147, e-mail: sofianop@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ. Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ. Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών Ημερομηνία γεννήσεως : 18/4/1961 Οικογενειακή κατάσταση : Έγγαμος Έχω δυο γιούς Σπουδές : Ιατρική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανισμοί Μεταμεταγραφικού Ελέγχου

Μηχανισμοί Μεταμεταγραφικού Ελέγχου Μηχανισμοί Μεταμεταγραφικού Ελέγχου Δημήτρης Λ. Κοντογιάννης, PhD Ερευνητής Β, Ινστιτούτο Ανοσολογίας ΕΕΠΑ Αθήνα 6-2-2010 Crowne-Plaza Μεταμεταγραφικοί Μηχανισμοί Χρήσης- Τα Βασικά... ΕΕΠΑ Αθήνα 6-2-2010

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: H2020-ERC (679345) SLACC ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΦΚ: Ε 460

ΕΡΓΟ: H2020-ERC (679345) SLACC ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΦΚ: Ε 460 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 16/02/2016 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ:

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΌΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΛΑΔΑΚΗ ΌΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΡΟΔΟΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 8 ΙΑΛΥΣΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Monday 26 January2015

Monday 26 January2015 Πρόγραμμα Monday 26 January2015 09:30 10:00 Arrival of participants, Registration 10:00 10:30 Welcome and Introduction: Presentation of the Institution and group activities V. Georgoulias, D. Mavroudis

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Joint Master Degrees. Σοφία Φούρλαρη 01/11/2016 Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Joint Master Degrees. Σοφία Φούρλαρη 01/11/2016 Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Joint Master Degrees Σοφία Φούρλαρη 01/11/2016 Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Με μια ματιά Σύμπραξη Διαφορετικά ΑΕΙ από διαφορετικές χώρες Λοιποί φορείς σχετικοί με το αντικείμενο Όροι Σύμπραξη

Διαβάστε περισσότερα

Όνοµα/Επίθετο Γέννηση Στρ. Θητεία Οικ. Κατάσταση Διεύθυνση Σπουδές Ξένες Γλώσσες Επαγγελµατική δραστηριότητα

Όνοµα/Επίθετο Γέννηση Στρ. Θητεία Οικ. Κατάσταση Διεύθυνση Σπουδές Ξένες Γλώσσες Επαγγελµατική δραστηριότητα Όνοµα/Επίθετο: Αναστάσιος (Τάσος) Ραγκούσης Γέννηση: 2 Δεκεµβρίου 1945, Αθήνα, Ελλάδα Στρ. Θητεία: Ναύτης διαχειριστής Π.Ν. 1969-1970 Οικ. Κατάσταση: Διαζευγµένος µε ένα γιό Αρχιτέκτονα Διεύθυνση: Κόνωνος

Διαβάστε περισσότερα

Διονύσιος Ι. Παρίδης Ορθοπαιδικός Χειρουργός ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διονύσιος Ι. Παρίδης Ορθοπαιδικός Χειρουργός ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Διονύσιος Ι. Παρίδης Ορθοπαιδικός Χειρουργός ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2 Προσωπικά Στοιχεία Όνομα : Διονύσιος Επίθετο : Παρίδης Όνομα πατρός : Ιωάννης Ημερομηνία γέννησης : Μάιος 3, 1971 Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

MASTER S COURSE IN HEALTH MANAGEMENT. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Μονάδων και Υπηρεσιών Υγείας από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Ιταλίας

MASTER S COURSE IN HEALTH MANAGEMENT. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Μονάδων και Υπηρεσιών Υγείας από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Ιταλίας MASTER S COURSE IN HEALTH MANAGEMENT Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Μονάδων και Υπηρεσιών Υγείας από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Ιταλίας Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Ιταλίας δημιούργησε το Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

Μοριακής Δυναμικής της διάχυσης αλκανίων και ολιγομερών σε δυαδικά μίγματά τους με πολυαιθυλένιο. Σημειώνεται ότι η

Μοριακής Δυναμικής της διάχυσης αλκανίων και ολιγομερών σε δυαδικά μίγματά τους με πολυαιθυλένιο. Σημειώνεται ότι η ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της ΔΗΜΗΤΡΑΣ Α. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΟΝΟΜΑ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1974 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ: 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Τεντολούρης Νικόλαος ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 05/07/1962 ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Αρματολικό Δήμου Πύλης Τρικάλων ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: Λακωνίας 33 Αμπελόκηποι Αθήνα ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΤΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

ΠΑΤΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα ΠΑΤΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Δημήτριος Πατίκας Πατρώνυμο: Αλέξανδρος Ημερομηνία Γέννησης: 18.06.1974 Τόπος γέννησης: Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. (2006-2008) Βαθμός: «Άριστα» (9,25/10)

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. (2006-2008) Βαθμός: «Άριστα» (9,25/10) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΓΠΣ MSc- ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τηλέφωνο: 6972314589 / 210-8221676 E-mail: tmaltez@otenet.gr, tasosmalt@yahoo.gr Στρατιωτική θητεία: Ολοκληρωμένη ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου) Γραφείο: Πληροφορίες: Τηλ.: Φαξ: e-mail: Αρ. Φακέλου: Μ.Προμηθειών Ε.Ε. Α.Π.Θ. Καραστογιάννης Δημοσθένης 2310-994082 2310-200392 Procur@rc.auth.gr 84859 Θεσσαλονίκη, 01/02/2013 Αρ.Πρωτ.: 10335 /2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΤΟΥ ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΜΟΤΙΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΤΟΥ ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΜΟΤΙΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΤΟΥ ΚΑΛΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΜΟΤΙΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 1962-2003 Τόπος Γεννήσεως : ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία : 31-3-1936 Τηλ. 210.9706103 Ε.mail :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων

ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων Λάρισα 05/09/2014 Προκήρυξη Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3023/30-6-2014 ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ - Τομέας: Α ΤΕΙ Θεσσαλίας - Επαγγελμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Χρηµατοδότηση: Ε.Ε., ΚΕΟΣΟΕ (Γ.Γ.Ε.Τ. ΠΕΝΕΔ 2001)

Χρηµατοδότηση: Ε.Ε., ΚΕΟΣΟΕ (Γ.Γ.Ε.Τ. ΠΕΝΕΔ 2001) Χρηµατοδότηση: Ε.Ε., ΚΕΟΣΟΕ (Γ.Γ.Ε.Τ. ΠΕΝΕΔ 2001) Συµµετέχοντες ερευνητικοί φορείς: Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας (Τµήµα Βιοχηµείας & Βιοτεχνολογίας), Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Τα ηπατικά επίπεδα του FOXP3 mrna στη χρόνια ηπατίτιδα Β εξαρτώνται από την έκφραση των οδών Fas/FasL και PD-1/PD-L1

Τα ηπατικά επίπεδα του FOXP3 mrna στη χρόνια ηπατίτιδα Β εξαρτώνται από την έκφραση των οδών Fas/FasL και PD-1/PD-L1 Τα ηπατικά επίπεδα του FOXP3 mrna στη χρόνια ηπατίτιδα Β εξαρτώνται από την έκφραση των οδών Fas/FasL και PD-1/PD-L1 Γ. Γερμανίδης, Ν. Αργέντου, Θ. Βασιλειάδης, Κ. Πατσιαούρα, Κ. Μαντζούκης, A. Θεοχαρίδου,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΛΙΠΟΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΛΙΠΟΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Εξώφυλλο Το εξώφυλλο θα περιλαμβάνει τα εξής: 1. Το όνομα του Πανεπιστημίου, του Τμήματος και του Τομέα 2. Το όνομα του φοιτητή στη γενική 3. Τις

Διαβάστε περισσότερα

PUBLICATION. Participation of POLYTECH in the 10th Pan-Hellenic Conference on Informatics. April 15, Nafplio

PUBLICATION. Participation of POLYTECH in the 10th Pan-Hellenic Conference on Informatics. April 15, Nafplio Participation of POLYTECH in the 10th Pan-Hellenic Conference on Informatics Nafplio 15.4.2016 POLYTECH will participate as a sponsor and speaker in the 10th Pan-Hellenic Conference on Informatics organized

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1. Προσωπικά στοιχεία

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1. Προσωπικά στοιχεία ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία Ονοματεπώνυμο: Λεμονιά Σκούρα Ημερομηνία γέννησης: 2/1/1969 Τόπος γέννησης : Θεσσαλονίκη Διεύθυνση κατοικίας: Κεραμοπούλου 11, 551 33, Θεσσαλονίκη Ειδικότητα:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΙΑ ΑΜΜΑΡΙ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΙΑ ΑΜΜΑΡΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΙΑ ΑΜΜΑΡΙ ιεύθυνση: Βενιζέλου 106, 67 100, Ξάνθη Τηλ. 0541/20339 Fax 0541/ 71210 e-mail: mammari@pme.duth.gr Σπουδές 1990-91: Preparatory Course University of Reading, Berkshire,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο : Θεόδωρος Πλατάνου Διεύθυνση Επικοινωνίας : Εθνικής Αντίστασης 41, Δάφνη 17237 Tηλέφωνο Επικοινωνίας : 210-727-6065 Fax : 210-9344396 E-mail : platan@phed.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ BIOΓPAΦIKO ΣHMEIΩMA του Μιχαήλ Σκουμιού Ρόδος 2014 I. ΠPOΣΩΠIKA ΣTOIXEIA Επώνυμο: Όνομα: Όνομα πατέρα: Όνομα μητέρας: Σκουμιός Μιχαήλ Nικόλαος Mαρία Έτος γέννησης: 1964 Τόπος γέννησης: Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 943 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑ 943 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION AND RELIGIOUS AFFAIRS EUROPEAN COMMUNITY Co financing European Social Fund (E.S.F.)

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Σ Μ. Σ Π Ε Γ Γ Ο Σ Π Λ Η Ρ Ε Σ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Σ Μ. Σ Π Ε Γ Γ Ο Σ Π Λ Η Ρ Ε Σ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Σ Μ. Σ Π Ε Γ Γ Ο Σ Αναπληρωτής Καθηγητής Νευρολογίας Ιατρικής Σχολής του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Π Λ Η Ρ Ε Σ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΑΘΗΝΑ, Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με την Αναστασία Παπαδοπούλου (Δικηγόρος)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με την Αναστασία Παπαδοπούλου (Δικηγόρος) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Όνομα: Γεώργιος - Σπυρίδων Επώνυμο: Ανυφαντής Όνομα πατρός: Ματθαίος Όνομα μητρός: Ζωή Έτος γέννησης: 20-12-1974 Τόπος γέννησης: Αθήνα Αττικής Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με την

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στο σύγχρονο Πανεπιστημιακό Περιβάλλον

Eκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στο σύγχρονο Πανεπιστημιακό Περιβάλλον Eκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στο σύγχρονο Πανεπιστημιακό Περιβάλλον Καθηγητής Γεώργιος Ι. Δουκίδης, Διευθυντής Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜοΚΕ) Εργαστήριο Ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΠΟΤΣΑΡΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 1 Ι. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία γέννησης : 29 Οκτωβρίου 1979 Οικογενειακή κατάσταση : Έγγαμη Διεύθυνση εργασίας : Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

Master of Science (MS) in Counseling Psychology & Psychotherapy / Συμβουλευτική Ψυχολογία και Ψυχοθεραπεία

Master of Science (MS) in Counseling Psychology & Psychotherapy / Συμβουλευτική Ψυχολογία και Ψυχοθεραπεία Oδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2016-17 Master of Science (MS) in Counseling Psychology & Psychotherapy / Επωνυμία και Βασική Περιγραφή Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Η Έρευνα στο Πανεπιστήμιο Πατρών. research.upatras.gr

Η Έρευνα στο Πανεπιστήμιο Πατρών. research.upatras.gr Η Έρευνα στο Πανεπιστήμιο Πατρών research.upatras.gr Τα Πανεπιστήμια συμβάλουν σε μεγάλο βαθμό στο Ελληνικό Ερευνητικό αποτέλεσμα >80% ελληνικών δημοσιεύσεων την περίοδο 1993-2008 προέρχονται από Πανεπιστήμια

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter THE CONDENSE MANAGING SYSTEM: PRODUCTION OF NOVEL FERTILIZERS FROM MANURE AND OLIVE MILL WASTEWATER ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ

Newsletter THE CONDENSE MANAGING SYSTEM: PRODUCTION OF NOVEL FERTILIZERS FROM MANURE AND OLIVE MILL WASTEWATER ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ 1 Newsletter 7 η Έκδοση THE CONDENSE MANAGING SYSTEM: PRODUCTION OF NOVEL FERTILIZERS FROM MANURE AND OLIVE MILL WASTEWATER ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα