ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ"

Transcript

1 ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ Μάθηµα: ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ιδάσκων: Σαράντης Καλυβίτης 3η ενότητα: H ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ Ε.Ε. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΦΑΝΕΙΕΣ εκέµβριος

2 H Πολιτική της Ε.Ε. για την Απασχόληση Πλαίσιο Ευρωπαϊκής Πολιτικής Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής: «περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας» «ίσες ευκαιρίες» Στόχος: η ΕΕ να αποτελέσει την ανταγωνιστικότερη και δυναµικότερη οικονοµία της γνώσης σε παγκόσµια κλίµακα. Το πλαίσιο δράσης διαµορφώνει η ατζέντα κοινωνικής πολιτικής που σχεδιάστηκε για τη σύνδεση της οικονοµικής και της κοινωνικής πολιτικής και της πολιτικής απασχόλησης. Κύριες Πτυχές Ατζέντας η ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση η βελτίωση των συνθηκών και των προτύπων εργασίας η κοινωνική ενσωµάτωση και η κοινωνική προστασία η ισότητα γυναικών και ανδρών 2

3 Χρήσιµοι ορισµοί για την απασχόληση Κάθε άτοµο άνω των 16 ετών ανήκει σε µία από τις παρακάτω κατηγορίες: - απασχολούµενος: εφόσον εργάζεται (πλήρης ή µερική απασχόληση) - άνεργος: εφόσον δεν εργάζεται και ψάχνει για εργασία - εκτός εργατικής δύναµης: εφόσον δεν εργάζεται και δεν ψάχνει για εργασία (φοιτητές, εισοδηµατίες, συνταξιούχοι κλπ) ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ = ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ + ΑΝΕΡΓΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ = ΑΝΕΡΓΟΙ / ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (participation rate) = ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ (ή πόσοι από τους ενήλικους ανήκουν στο εργατικό δυναµικό) ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (employment rate) = ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΤΩΝ ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΤΩΝ (απεικονίζει τους ενήλικους που είναι απασχολούµενοι) 3

4 Χρήσιµοι ορισµοί για την ανεργία ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ: ΙΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Σηµείωση: οι περισσότεροι καταγεγραµµένοι άνεργοι σε µια χρονική περιόδο πχ έτος- είναι βραχυχρόνια άνεργοι, αλλά σε µια δεδοµένη χρονική στιγµή η πλειοψηφία των ανέργων είναι συνήθως µακροχρόνια (άνω των 12 µηνών) άνεργοι! ΑΝΕΡΓΙΑ ΝΕΩΝ: Ποσοστό ανέργων ετών στο συνολικό πληθυσµό ετών ΕΙ Η ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑ ΤΡΙΒΗΣ (frictional): απαιτείται ένα διάστηµα αναζήτησης για νέες εργασίες από τους εργαζόµενους και τις επιχειρήσεις, µετακίνησης κλπ ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΉ ΑΝΕΡΓΙΑ (structural): χρόνια ανεργία, η οποία υφίσταται ακόµα και όταν η οικονοµία δεν βρίσκεται σε ύφεση, εξαιτίας: (α) της βραχυχρόνιας δοµής της ανειδίκευτης εργασίας και της αδυναµίας εκπαίδευσης όλου του ανειδίκευτου εργατικού δυναµικού (β) της φθίνουσας πορείας ορισµένων κλάδων της οικονοµίας και τις συνυπάρχουσες δυσχέρειες στην ανακατανοµή του εργατικού δυναµικού ΦΥΣΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (natural rate of unemployment): το ποσοστό ανεργίας το οποίο υφίσταται όταν η οικονοµία βρίσκεται σε πλήρη απασχόληση 4

5 Απασχόληση και ανεργία: τι λένε τα στοιχεία Απασχόληση στην ΕΕ: 64% (8-10 ποσοστ. µονάδες κάτω από ΗΠΑ και Ιαπωνία) Οµάδες πληθυσµού µε ειδικές δυσκολίες: 1. Μακροχρόνια άνεργοι 2. Νέοι 3. Ηλικιωµένοι 4. Άτοµα µε ειδικές ανάγκες 30% 5. Γυναίκες 20% > ανδρών 6. Εθνικές µειονότητες 5

6 Η Απασχόληση ανά Τοµέα Ποσοστά συνολικού πληθυσµού σε ΕΕ και ΗΠΑ (1997) Γεωργία Βιοµηχανία Υπηρεσίες Άνεργοι ΕΕ 3.0% 17.8% 39.7% 39.5% ΗΠΑ 2.0% 17.7% 54.3% 26.0% Απασχόληση στην ΕΕ-25 το 1998 και Υπηρεσίες 66,0 69,2 Βιοµηχανία 27,8 25,5 Γεωργία 6,2 5,2 6

7 Απασχόληση στην ΕΕ Το 63,8 % των ατόµων σε ηλικία εργασίας στην ΕΕ-25 είχαν µια θέση εργασίας (2005). Το ποσοστό απασχόλησης ποικίλλει ανάλογα µε το κράτος µέλος. Είναι επίσης διαφορετικό για τους άντρες και για τις γυναίκες. Ποσοστά απασχόλησης το 2005 (EU-25: 63.8%) Απασχόληση άνω του µέσου όρου Απασχόληση κάτω του µέσου όρου DK 75,9 LU 63,6 NL 73,2 ES 63,3 SE 72,3 LV 63,3 UK 71,7 FR 63,1 AT 68,6 LT 62,6 CY 68,5 BE 61,1 FI 68,4 EL 60,1 IE 67,6 SK 57,7 PT 67,5 IT 57,6 SI 66,0 HU 56,9 DE 65,4 MT 53,9 CZ 64,8 PL 52,8 EE 64,4 LU 63,6 Πηγή: Eurostat, Ερευνα εργατικού δυναµικού (ετήσιος µέσος όρος). 7

8 Ανεργία στην ΕΕ Η καταπολέµηση της ανεργίας έχει ζωτική σηµασία για την ΕΕ (Χαµηλότερο ποσοστό ανεργίας: Ιρλανδία. Υψηλότερο: Πολωνία). Συνολικά, το 2005, το 8,7% του εργατικού δυναµικού της ΕΕ ήταν άνεργο (ΗΠΑ: 5,1%). Ποσοστά ανεργίας, 2005 (EU-25: 63.8%) Ανεργία άνω του µέσου όρου Ανεργία κάτω του µέσου όρου PL 17,7 BE 8,4 SK 16,3 FI 8,4 EL 9,8 LT 8,3 DE 9,5 CZ 7,9 FR 9,5 EE 7,9 ES 9,2 SE 7,8* LV 8,9 IT 7,7 PT 7,6 MT 7,3 HU 7,2 SI 6,5 CY 5,3 AT 5,2 DK 4,8 NL 4,7 UK 4,7 LU 4,5 IE 4,3 Πηγή: Eurostat. 8

9 Αγορά εργασίας, απασχόληση και µισθοί ανά φύλο Ποσοστό απασχόλησης ανά ηλικιακή οµάδα και φύλο στην ΕΕ-25 το Άντρες 39,7 85,5 51,8 Γυναίκες 33,8 68,9 33,7 Πηγές: Eurostat, έρευνα εργατικού δυναµικού, ετήσιος µέσος όρος. Μισθολογικές διαφορές µεταξύ φύλων, 2004 (EU-25: 15%) Μισθολογικές διαφορές > Μ.Ο Μισθολογικές διαφορές < Μ.Ο. CY 25 ES 15 EE 24 LV 15 SI 24 LU 14 SK 24 FR 12 DE 23 IE 11* UK 22 HU 11 FI 20 EL 10 CZ 19 PL 10 AT 18 IT 7* NL 19 BE 6* DK 17 PT 5* SE 17 MT 4 LT 16 Πηγή: Eurostat. 9

10 Εργατικό υναµικό στην ΕΕ 10

11 Στόχοι Λισσαβόνας (2000) και Στοκχόλµης (2001) Ποσοστό Συνολικής Απασχόλησης: 70% για το : 64.3% - παρέµεινε στα ίδια επίπεδα µε το 2002 και δεν θα επιτευχθεί ο ενδιάµεσος στόχος του 67% για το 2005 Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία: σύγκλιση στα ποσοστά απασχόλησης ανία, Ολλανδία, Σουηδία, ΗΒ: 70% Φινλανδία, Πορτογαλία, Αυστρία: πλησιάζουν το στόχο του 70% Ποσοστό Απασχόλησης Γυναικών: 60% για το : 55.6% - βελτιώνεται σταθερά και θα επιτευχθεί ο ενδιάµεσος στόχος του 57% για το 2005 Ποσοστό Απασχόλησης Ηλικιωµένων (55-64): 50% για το : 40% - βελτιώνεται, αλλά δεν θα επιτευχθεί ο στόχος το

12 Στόχοι Λισσαβόνας (2000) και η ελληνική πραγµατικότητα Ευρωπαϊκοί στόχοι για την απασχόληση Ελλάδα Έτη Σύνολο (%) ,7 59,4 Γυναίκες (%) ,3 45,2 Πηγές: ΕΣ Α (2004), Eurostat. 12

13 ΘΕΩΡΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΙΑΣ) Κλασσική θεώρηση: Η αγορά εργασίας είναι µια αγορά σαν όλες τις άλλες Η προσφορά θα εξισωθεί µε τη ζήτηση οδηγώντας σε ένα µισθό ισορροπίας για την οικονοµία Wage L S W * L D L * Labour - Όλοι οι εργαζόµενοι βρίσκουν εργασία στον µισθό ισορροπίας W * - Η ανεργία είναι εκούσια: µόνο όσοι εργαζόµενοι δεν θέλουν να εργαστούν στον τρέχοντα µισθό W * είναι άνεργοι 13

14 ΘΕΩΡΙΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (ή τι µπορεί να προκαλεί αποκλίσεις από το µισθό ισορροπίας και ακούσια- ανεργία) Εξωτερικές (απρόβλεπτες) διαταραχές και δυσκαµψία µισθών Wage L S rigid wage LD Ανεργία LD Labour Ενώ αρχικά η αγορά εργασίας βρίσκεται σε ισορροπία, µια αρνητική διαταραχή (λιγότερες διαθέσιµες θέσεις στον τρέχοντα µισθό) στη ζήτηση εργασίας σε συνδυασµό µε ανελαστικό µισθό οδηγεί σε ανεργία (προσφερόµενη > ζητούµενη εργασία) 14

15 Συνήθως, ο ονοµαστικός µισθός είναι δύσκαµπτος σε διαταραχές στη ζήτηση εργασίας, ειδικά όταν οι µισθολογικές συµβάσεις καθορίζονται εκ των προτέρων, και λαµβάνονται υπόψη οι αναµενόµενες (και όχι οι πραγµατικές) τιµές. ο πραγµατικός µισθός είναι υψηλός, όταν οι τιµές είναι (απρόσµενα) χαµηλές (οι προσδοκίες έχουν σηµασία!), και η ανεργία αυξάνεται αρνητική σχέση µεταξύ πληθωρισµού και ανεργίας (καµπύλη Phillips) Η καµπύλη Phillips µπορεί να επηρεάζεται από τον υπάρχοντα πληθωρισµό για το σχηµατισµό των προσδοκιών για το µελλοντικό πληθωρισµό όταν ο πληθωρισµός είναι συνεχώς υψηλός, οι εργαζόµενοι τον ενσωµατώνουν στις µισθολογικές απαιτήσεις τους, µε συνέπεια να αναπαράγουν υψηλές αυξήσεις στους ονοµαστικούς µισθούς αρνητική σχέση µεταξύ µεταβολών του πληθωρισµού και ανεργίας (επιταχυνόµενη καµπύλη Phillips) 15

16 Ύπαρξη κατώτερου µισθού: Νόµιµος κατώτατος µισθός (Γαλλία, ΗΒ), συλλογικές συµβάσεις και επιδόµατα ανεργίας, διαφορά στο κόστος των εργοδοτών και των πληρωµών των εργαζοµένων Wage L S Min. wage W* Ανεργία LD Labour Απαιτείται η συναίνεση όλων των εργατών να µην εργαστούν σε µισθό χαµηλότερο του ελάχιστου ή η θεσµοθέτησή του µέσω νοµοθεσίας Η ανεργία είναι το τίµηµα που καταβάλλουν οι εργαζόµενοι για τη διαφορά (ελάχιστου µισθού-w * ) και µπορεί να συνυπάρχει µε επιδόµατα ανεργίας 16

17 Πολλοί τοµείς στην οικονοµία: διαταραχές στην παραγωγικότητα οδηγούν σε ασύµµετρες επιδράσεις και ανακατανοµή του παραγωγικού δυναµικού, η οποία έχει κόστος για τα άτοµα και τις επιχειρήσεις η ανεργία είναι πιο έντονη στις υφέσεις Μισθοί αποτελεσµατικότητας (efficiency wages): λόγω ασύµµετρης πληροφόρησης στην παραγωγική διαδικασία (ή προσέλκυσης πιο ικανών υποψηφίων ή διάθεσης δηµιουργίας δεσµών µε τους εργαζόµενους) οι επιχειρήσεις πληρώνουν υψηλότερους µισθούς για να εξασφαλίσουν τη µέγιστη απόδοση των εργαζοµένων ο µισθός δεν καθορίζεται από την προσφορά και τη ζήτηση, αλλά από την ελαστικότητα της απόδοσης των εργαζοµένων σε σχέση µε το µισθό Ετερογένεια Μισθών: οι εργαζόµενοι έχουν διαφορές στις δεξιότητες (skilled vs. unskilled labour) διαφορετική παραγωγικότητα ο µισθός καθορίζεται από την προσφορά και τη ζήτηση εργαζοµένων µε τις συγκεκριµένες δεξιότητες κατανοµή µισθών (όχι µοναδικός µισθός ισορροπίας) Εύρεση εργασίας και ταύτιση: οι επιχειρήσεις ατοµικά ενδιαφέρονται για συγκεκριµένους τύπους εργαζοµένων απαιτείται κόστος για την εύρεσή τους 17

18 Μακροχρόνιες συµβάσεις: οι συµβάσεις εργασίας είναι συχνά µακροχρόνιες (implicit contracts) µε συνέπεια οι εργαζόµενοι να αδιαφορούν για τις βραχυχρόνιες διακυµάνσεις Insiders-outsiders: ο µισθός καθορίζεται από τους εργαζόµενους µέσω των συνδικάτων (insiders), ενώ οι άνεργοι είναι εκτός διαπραγµατευτικής διαδικασίας (outsiders) οι εργαζόµενοι βελτιστοποιούν τη θέση τους στις συλλογικές διαπραγµατεύσεις αδιαφορώντας για την τύχη των ανέργων, µε συνέπεια να συντηρείται η ανεργία Υστέρηση: µια αρνητική διαταραχή στην οικονοµία οδηγεί σε λιγότερες προσλήψεις, µε συνέπεια οι λιγότεροι- εργαζόµενοι να διαπραγµατεύονται για υψηλότερους µισθούς την επόµενη περίοδο µια προσωρινή διαταραχή έχει µόνιµες επιδράσεις στην ανεργία (εξηγεί την ανεργία στην Ευρώπη στη δεκαετία του 1980 Blanchard and Summers, 1986). 18

19 ιαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις στην αγορά εργασίας Η βελτίωση των οικονοµικών συνθηκών συνδέεται άµεσα µε την εύρυθµη λειτουργία της αγοράς εργασίας επιτυγχάνοντας την πλήρη και αποτελεσµατική χρήση των οικονοµικών πόρων. Σε µακροοικονοµικό επίπεδο, η διαρθρωτική µεταρρύθµιση της αγορά εργασίας επηρεάζει από κοινού: την παραγωγικότητα, καθώς η αποτελεσµατικότερη ανακατανοµή µεταξύ εργασίας και φυσικού/ανθρώπινου κεφαλαίου αυξάνει τους ρυθµούς ανάπτυξης την απασχόληση, καθώς παρέχονται κίνητρα για αύξηση της προσφοράς εργασίας µέσω της εξάλειψης φραγµών εισόδου και µείωσης της διαρθρωτικής ανεργίας 19

20 Απασχόληση και Παραγωγικότητα στα Κράτη-Μέλη,

21 Πιο συγκεκριµένα, η απελευθέρωση στις αγορές προϊόντος και εργασίας αυξάνει τον ανταγωνισµό και µειώνει τα µονοπωλιακά κέρδη, αυξάνοντας τη ζήτηση εργασίας εξασφαλίζει γρηγορότερη προσαρµογή σε αρνητικές διαταραχές ευνοεί τις νέες τεχνολογίες και τις σύγχρονες µεθόδους οργάνωσης καθώς οι νέες επιχειρήσεις χρησιµοποιούν καινούργιες µεθόδους αποθαρρύνει την υποαπασχόληση των παραγωγικών συντελεστών σε φάση καθόδου και την υπεραπασχόληση σε φάση ανόδου της οικονοµίας (labour hoarding) παρέχει κίνητρα για επενδύσεις σε Ε&Α στις επιχειρήσεις η εργασία καθίσταται πιο ελαστική ως προς το µισθό και οι αγορές εργασίας και προϊόντος αντανακλούν τη δυναµική της οικονοµίας 21

22 Οι επιδράσεις των µεταβολών στην προσφορά και ζήτηση εργασίας Μεταβολή στην προσφορά εργασίας Αύξηση της προσφοράς εργασίας (πχ λόγω πολιτικών που ευνοούν την είσοδο στην αγορά εργασίας) µετακίνηση WS προς το δεξιά µείωση µισθών και αύξηση κερδών αύξηση οικονοµικής δραστηριότητας µετακίνηση της βραχυχρόνιας ζήτησης εργασίας LD S αύξηση συνολικής απασχόλησης (και επαναφορά του µισθού στο αρχικό επίπεδο) 22

23 Μεταβολή στη ζήτηση εργασίας Αύξηση της ζήτησης εργασίας (πχ λόγω αύξησης του ανταγωνισµού και µείωσης του mark-up στο µισθό) µετακίνηση LD S προς το δεξιά αύξηση µισθών και απασχόλησης αύξηση της ζήτησης για υποκατάστατη εισροή (κεφάλαιο) βελτίωση ανταγωνισµού οδηγεί σε µετακίνηση της µακροχρόνιας ζήτησης εργασίας LD L 23

24 Φορολογία: (φορολογική ελάφρυνση) Μεταρρυθµίσεις Κρατών-Μελών µείωση οριακών φορολογικών συντελεστών σε χαµηλόµισθους, µείωση αριθµού χαµηλόµισθων που είναι υπόχρεοι σε φορολόγηση, έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών από φορολογία και µείωση εισφορών των εργοδοτών το µέσο φορολογικό βάρος (φόρος εισοδήµατος και ασφαλιστικές εισφορές) ανά εργαζόµενο µειώθηκε από 45.2% το 1997 σε 43.1% το Προνόµια/Επιδόµατα: πιο αυστηρά κριτήρια για τη χορήγηση επιδοµάτων, ώστε να βελτιωθεί η απώλεια οικονοµικής αποτελεσµατικότητας, και να αποθαρρύνεται η έξοδος από την αγορά εργασίας µε αύξηση ορίων συνταξιοδότησης, µε στόχο την αύξηση της απασχόλησης η εξάρτηση από επιδόµατα ανεργίας µειώθηκε µεταξύ 1993 και 1999, ενώ αυξήθηκε η συµµετοχή των ανδρών και γυναικών στην εργασία. Ενεργές Πολιτικές: πολιτικές για την εύρεση εργασίας, εκπαίδευση εργαζοµένων, δηµιουργία θέσεων στο δηµόσιο τοµέα, βοήθεια στη δηµιουργία επιχειρήσεων. 24

25 Νοµοθεσία προστασίας της εργασίας: οι νότιες χώρες έχουν πιο αυστηρή νοµοθεσία σε σχέση µε τη ανία, Ιρλανδία και το ΗΒ Αυστηρές νοµοθεσίες οδηγούν σε µικρότερη απασχόληση. Ευελιξία στις ώρες εργασίας και προώθηση µερικής απασχόλησης: κάλυψη εισφορών για µερική απασχόληση, τηλε-εργασία κλπ µεταξύ 1995 και 2001, η µέση εβδοµαδιαία απασχόληση µειώθηκε από 37 ώρες, σε 36.4 για τους εργαζοµένους, και από 38.5 σε 37.7 για τη συνολική απασχόληση (και αυτόαπασχόληση), η οποία οφείλεται και στη µερική απασχόληση -ιδιαίτερα των γυναικών. ιαπραγµάτευση µισθών: σηµαντικές διαφορές µεταξύ των κρατών-µελών στο επίπεδο διαπραγµάτευσης, την κάλυψη της διαπραγµάτευσης, το βαθµό συνδικαλισµού των εργαζοµένων συντονισµός των συνδικάτων µεταξύ χωρών -αλλά όχι σηµαντικός- για την αποφυγή (race to the bottom) στους µισθούς εντός της ΟΝΕ. 25

26 Μέτρο Απόκλισης Πραγµατικού Μισθού στην Ευρωζώνη Ο δείκτης απόκλισης του πραγµατικού µισθού εξάγεται από µια απλή εξίσωση διαµόρφωσης µισθού που συνδέει τον πραγµατικό µισθό ως προς την αποτελεσµατικότητα (real wage in efficiency units) µε το ποσοστό ανεργίας UR και µια παράµετρο Z που περιλαµβάνει όλες τις άλλες συνθήκες που επηρεάζουν το µισθό: Πραγµατικός µισθός ως προς αποτελεσµατικότητα = - b UR + Z Άρα, ο δείκτης απόκλισης είναι: Z = Πραγµατικός µισθός + b UR 26

27 Απόκλιση Πραγµατικού Μισθού στην ΕΕ-12, 1970=0 (για b=1) Μεγάλη αύξηση στην απόκλιση κατά τη δεκαετία του 1970 Η µεγαλύτερη απόκλιση: >10% αρχές του 1980 Αύξηση της απόκλισης πάλι κατά την περίοδο Σήµερα, φαίνεται ότι ο πραγµατικός µισθός σε µονάδες αποτελεσµατικότητας βρίσκεται κάτω από το επίπεδο του 1970 Λαµβάνοντας υπόψη την ανεργία, ο δείκτης απόκλισης του πραγµατικού µισθού έχει επιστρέψει στα επίπεδα που βρισκόταν πριν 30 χρόνια. 27

28 Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση: 4 Πυλώνες (Λουξεµβούργο, 1997) Τα 15 κράτη-µέλη συµφώνησαν για τη δηµιουργία ευνοϊκότερου περιβάλλοντος για την απασχόληση µε βάση την αρχή της ισότητας στις ευκαιρίες (Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση) πάνω σε 4 Πυλώνες. Πυλώνας 1: Απασχολησιµότητα (employability): βελτίωση της απασχολησιµότητας των εργαζόµενων και των ανέργων µε στόχο τη µείωση της ανεργίας και την αύξηση του ποσοστού απασχόλησης στην ΕΕ µέσω της αντιµετώπισης της ανεργίας των νέων, πρόληψη της µακροχρόνιας ανεργίας προώθηση ενεργών πολιτικών απασχόλησης για ανέργους φορολογικές µεταρρυθµίσεις ανάπτυξη δεξιοτήτων στο πλαίσιο της ισόβιας µάθησης επίσης, λαµβάνεται υπόψη η γήρανση του πληθυσµού και η ταύτιση (matching) της ζήτησης µε την προσφορά εργασίας. 28

29 Πυλώνας 2: Προσαρµοστικότητα (adaptability) αντιµετώπιση νέων τεχνολογιών και µεταβαλλόµενων συνθηκών αγοράς από τους κοινωνικούς εταίρους και τις κυβερνήσεις µέσω της ισορροπίας µεταξύ ευελιξίας στην αγορά εργασίας και της ασφάλειας και υγείας. Πυλώνας 3: Επιχειρηµατικό Πνεύµα (entrepreneurship): απλούστευση συνθηκών λειτουργίας και ίδρυσης επιχειρήσεων µέσω της µείωσης των διοικητικών αγκυλώσεων και της θέσπισης φορολογικών κινήτρων ευχερέστερη πρόσβαση σε χρηµατοδότηση εξάλειψη της αδήλωτης εργασίας ενίσχυση των νέων τεχνολογιών Πυλώνας 4: Ισότητα Ευκαιριών (equal opportunities) Ισότητα σταδιοδροµίας ανδρών και γυναικών και ανθρώπων µε ειδικές ανάγκες 29

30 Εθνικά Σχέδια ράσης (National Action Plans) Κάθε πυλώνας περιλαµβάνει και συγκεκριµένα (ποσοτικά) µέτρα Παράδειγµα: Η Οδηγία 3 του Πυλώνα 1 καθορίζει ότι τουλάχιστον 20% των ανέργων πρέπει να παρακολουθούν προγράµµατα κατάρτισης. Ο έλεγχος γίνεται εφικτός σε µεγάλο βαθµό, καθώς κάθε κράτος-µέλος υποβάλλει ένα ετήσιο Εθνικό Σχέδιο ράσης (National Action Plan), όπου καθορίζεται η εθνική στρατηγική για την απασχόληση και η εφαρµογή της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ενεργό ρόλο µε την έκδοση της Κοινής Αναφοράς για την Απασχόληση (Joint Employment Report) H διάθεση πόρων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) γίνεται µε βάση την αξιολόγηση του ΕΣ για την Απασχόληση. 30

31 Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) 1957: υποστηρίζει τις ενέργειες των κρατών-µελών για τη βελτίωση των προοπτικών απασχόλησης των πολιτών και την ανάπτυξη των προσόντων τους. Αποστολή: Ανάπτυξη δεξιοτήτων ατόµων, ιδίως εκείνων µε ιδιαίτερες δυσκολίες Νέες ενεργές πολιτικές και συστήµατα για την καταπολέµηση των αιτιών της ανεργίας και τη βελτίωση δεξιοτήτων Υποστήριξη σε περιφέρειες µε ιδιαίτερα προβλήµατα Χρηµατοδοτούµενα Μέτρα: 1. Ανάπτυξη ενεργού πολιτικής αγοράς εργασίας 2. Ενίσχυση σε άτοµα που διατρέχουν τον κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισµού 3. Βελτίωση της γενικής εκπαίδευσης και της επαγγελµατικής κατάρτισης 4. Προώθηση της προσαρµοστικότητας των εργαζοµένων, του επιχειρηµατικού πνεύµατος και των δεξιοτήτων του εργατικού δυναµικού 5. Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης και της απασχολησιµότητας των γυναικών 31

32 Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL ( ) Τµήµα της Ευρωπαϊκής στρατηγικής για περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας, καθώς και για ευχερέστερη πρόσβαση σε αυτές Αντικατέστησε τις πρωτοβουλίες ADAPT και Employment, οι οποίες ήταν επιτυχείς: στη διαµόρφωση τοπικών-περιφερειακών συνεργασιών στη προώθηση της διακρατικής συνεργασίας όταν υπήρχε συγκεκριµένος σχεδιασµός µε µελλοντικό ορίζοντα όταν υπήρχε παρακολούθηση και αξιολόγηση των δράσεων και των αποτελεσµάτων όταν υπήρχε σχέση θεωρίας και πολιτικής και συνεργασία policymakers, επιχειρήσεων, κοινωνικών εταίρων) Χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και εθνική συγχρηµατοδότηση Περιλαµβάνει µέτρα για την καταπολέµηση οποιασδήποτε µορφής άνισης µεταχείρισης και διακρίσεων στην αγορά εργασίας (τόσο για εργαζόµενους όσο και για όσους βρίσκονται σε φάση ανεύρεσης εργασίας) στο πλαίσιο των 4 πυλώνων για την Απασχόληση Έµφαση στη διακρατική προσέγγιση 32

33 Οµάδα Kok Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκρότησε µία ειδική οµάδα (task force) για την απασχόληση (οµάδα Kok), προκειµένου να συµβάλει στον προσδιορισµό των προϋποθέσεων για την ταχύτερη εφαρµογή της στρατηγικής για την απασχόληση από τα κράτη µέλη -µε δεδοµένη τη δυσκολία στην εκπλήρωση των στόχων της Λισσαβόνας, καθώς και την επιθυµία των κυβερνήσεων να επιταχυνθούν οι δροµολογηµένες διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις. Η ειδική οµάδα για την απασχόληση επισήµανε τέσσερις βασικές προϋποθέσεις για το σκοπό αυτό: Αύξηση της προσαρµοστικότητας των εργαζοµένων και των επιχειρήσεων. Προσέλκυση περισσότερων ατόµων να εισέλθουν και να παραµείνουν στην αγορά εργασίας, έτσι ώστε η εργασία να γίνει µια πραγµατική επιλογή για όλους. Μεγαλύτερη και πιο αποτελεσµατική επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο και στη δια βίου µάθηση. Εξασφάλιση αποτελεσµατικής εφαρµογής των µεταρρυθµίσεων µέσω καλύτερης διακυβέρνησης. 33

34 Νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση Η νέα ΕΣΑ, που προέκυψε από την αξιολόγηση της πορείας της τα προηγούµενα έτη, έχει µεσοπρόθεσµο προσανατολισµό ( ) και αποτυπώνεται σε τρεις βασικούς και αµοιβαία ενισχυόµενους στόχους: (α) πλήρης απασχόληση, (β) ποιότητα και παραγωγικότητα της εργασίας (γ) κοινωνική συνοχή και ενσωµάτωση 34

35 Κατευθυντήριες Γραµµές Η νέα ΕΣΑ προσδιορίζεται σε δέκα ειδικότερους τοµείς δράσης, που αναφέρονται ως Κατευθυντήριες Γραµµές (ΚΓ). ΚΓ1: ενεργητικά και προληπτικά µέτρα για τους ανέργους και τους άεργους, ΚΓ2: ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας για τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης, ΚΓ3: διαχείριση των αλλαγών και προώθηση της προσαρµοστικότητας και της κινητικότητας στην αγορά εργασίας, ΚΓ4: προώθηση της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναµικού και της δια βίου µάθησης, ΚΓ5: αύξηση της προσφοράς εργατικού δυναµικού και προώθηση της παράτασης του επαγγελµατικού βίου, ΚΓ6: προώθηση της ισότητας των φύλων, ΚΓ7: προώθηση της ενσωµάτωσης και καταπολέµηση των διακρίσεων εις βάρος των µειονεκτούντων ατόµων στην αγορά εργασίας, ΚΓ8: παροχή κινήτρων για τη βελτίωση της ελκυστικότητας της εργασίας, ΚΓ9: µετατροπή της αδήλωτης εργασίας σε κανονική απασχόληση, ΚΓ10: αντιµετώπιση των περιφερειακών ανισοτήτων στην αγορά εργασίας. 35

36 Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες Γραµµές Το 2005 προτείνονται οι «Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές της Κοινότητας για τη Συνοχή» (γνωστές και ως «Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες Γραµµές»), µε τις οποίες πρέπει να είναι συµβατά τα Εθνικά Προγράµµατα Μεταρρυθµίσεων (ΕΠΜ) για το διάστηµα , καθώς και τα Εθνικά Στρατηγικά Πλαίσια Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΕΠ) των κρατών µελών για την περίοδο Οι Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες Γραµµές για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση συγκεντρώνουν σε ένα ενιαίο, συνεκτικό και απλοποιηµένο κείµενο, τις συστάσεις της Επιτροπής σχετικά µε τους γενικούς προσανατολισµούς των οικονοµικών πολιτικών, καθώς και τις προτάσεις σχετικά µε τις Κατευθυντήριες Γραµµές για την Απασχόληση για την περίοδο Αποτελούν το κύριο πολιτικό µέσο για την ανάπτυξη και την εφαρµογή της Στρατηγικής της Λισσαβόνας. 36

37 Μακροοικονοµικές κατευθυντήριες γραµµές 1. ιασφάλιση της οικονοµικής σταθερότητας για βιώσιµη ανάπτυξη. 2. ιασφάλιση της οικονοµικής και δηµοσιονοµικής βιωσιµότητας. 3. Προώθηση αποδοτικής κατανοµής των πόρων. 4. Προώθηση συνοχής µεταξύ µακροοικονοµικών και διαρθρωτικών πολιτικών. 5. Εξασφάλιση της συµβολής των µισθολογικών εξελίξεων στη µακροοικονοµική σταθερότητα και ανάπτυξη. 6. Εξασφάλιση µιας δυναµικής και εύρυθµα λειτουργούσας ΟΝΕ. 37

38 Μικροοικονοµικές κατευθυντήριες γραµµές 7. Αύξηση και βελτίωση των επενδύσεων στην Έρευνα & Ανάπτυξη. 8. ιευκόλυνση κάθε µορφής καινοτοµίας και Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ). 9. ιευκόλυνση της διάδοσης και πραγµατικής χρήσης των ΤΠΕ, για µια ΚτΠ χωρίς αποκλεισµούς. 10. Προώθηση µιας ισχυρής βιοµηχανικής βάσης. 11. Ενθάρρυνση της βιώσιµης εκµετάλλευσης των πόρων και ενίσχυση της συνέργειας µεταξύ περιβαλλοντικής προστασίας και ανάπτυξης. 12. Επέκταση και εµβάθυνση της Εσωτερικής Αγοράς. 13. Εξασφάλιση ανοικτών και ανταγωνιστικών αγορών εντός και εκτός Ευρώπης και αξιοποίηση των ευκαιριών της παγκοσµιοποίησης. 14. ηµιουργία πιο ανταγωνιστικού επιχειρηµατικού περιβάλλοντος και ενθάρρυνση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας µέσω βελτιωµένων ρυθµιστικών κανόνων. 15. Προώθηση µιας πιο επιχειρηµατικής κουλτούρας και δηµιουργία υποστηρικτικού περιβάλλοντος για τις ΜΜΕ. 16. Επέκταση, βελτίωση και διασύνδεση των ευρωπαϊκών υποδοµών και ολοκλήρωση των διασυνοριακών έργων προτεραιότητας. 38

39 Κατευθυντήριες γραµµές για την απασχόληση 17. Εφαρµογή πολιτικών απασχόλησης µε στόχο την επίτευξη της πλήρους απασχόλησης, τη βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας στην εργασία και την ενίσχυση της κοινωνικής και γεωγραφικής συνοχής. 18. Προώθηση της δια βίου προσέγγισης της εργασίας. 19. Εξασφάλιση προσβάσιµων αγορών εργασίας και πιο ανταποδοτικών και ελκυστικών µορφών απασχόλησης σε όσους αναζητούν εργασία, συµπεριλαµβανοµένων των µειονεκτούντων ατόµων και των αέργων. 20. Βελτίωση της κάλυψης των αναγκών της αγοράς εργασίας. 21. Προώθηση της ευελιξίας σε συνδυασµό µε την εργασιακή ασφάλεια και περιορισµός της κατάτµησης της αγοράς εργασίας, λαµβάνοντας υπόψη το ρόλο των κοινωνικών εταίρων. 22. Εξασφάλιση ευνοϊκών συνθηκών για την εξέλιξη των µισθών και άλλων στοιχείων κόστους που συνδέονται µε την εργασία. 23. Επέκταση και βελτίωση των επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο. 24. Υιοθέτηση συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, που να ανταποκρίνονται στις νέες απαιτήσεις. 39

Ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας (διάρκεια 12+ μήνες) οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15+ χρονών - σύνολο

Ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας (διάρκεια 12+ μήνες) οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15+ χρονών - σύνολο οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15+ χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας (διάρκεια 12+ μήνες) οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15+ χρονών υπολογίζεται με τη διαίρεση

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό απασχόλησης στον τριτογενή τομέα του πληθυσμού χρονών - σύνολο

Ποσοστό απασχόλησης στον τριτογενή τομέα του πληθυσμού χρονών - σύνολο Ποσοστό απασχόλησης στον τριτογενή τομέα του πληθυσμού 15-64 χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το ποσοστό απασχόλησης στον τριτογενή τομέα του πληθυσμού 15-64 χρονών υπολογίζεται με

Διαβάστε περισσότερα

Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο

Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή/και προσωρινή απασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού χρονών - σύνολο

Γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού χρονών - σύνολο 15-64 χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Ο γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15-64 χρονών υπολογίζεται με τη διαίρεση της ετήσιας αύξησης του οικονομικά ενεργού πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2020 ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2020 ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ EL Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Μετά τη Λισσαβόνα: προς μια κοινωνία της γνώσης Η δομή των επαγγελματικών προσόντων αλλάζει Από τη μεσοπρόθεσμη

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμασία περιόδου 2014-2020 Στρατηγικές για την έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) Αλεξανδρούπολη, 17 Απριλίου, 2013 EC-DG REGIO.G.

Προετοιμασία περιόδου 2014-2020 Στρατηγικές για την έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) Αλεξανδρούπολη, 17 Απριλίου, 2013 EC-DG REGIO.G. Προετοιμασία περιόδου 2014-2020 Στρατηγικές για την έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) Αλεξανδρούπολη, 17 Απριλίου, 2013 EC-DG REGIO.G.5-Greece & Cyprus 1 1) Κανονιστικές καινοτομίες 2014-2020 Επίτευξη των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ Κυριάκος Φιλίνης Εργασιακές Σχέσεις και Αγορά Εργασίας Τα βασικά μεγέθη της αγοράς εργασίας Απασχολούμενοι είναι τα άτομα που απασχολούνται έναντι αμοιβής. Το ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Παρουσίαση του J.M. Barroso, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 4ης Φεβρουαρίου 2011 Περιεχόμενα 1 I. Η Ευρώπη κινδυνεύει να χάσει έδαφος

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης καινοτομίας για το 2014

Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης καινοτομίας για το 2014 Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης καινοτομίας για το 2014 Πίνακας επιδόσεων Ένωση Καινοτομίας για την έρευνα και την καινοτομία Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Enterprise Enterprise and and Industry Industry Σύνοψη

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας ΕΛΛΑ Α 2002: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ

Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας ΕΛΛΑ Α 2002: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας Τεύχος 6 Φεβρουάριος 2003 Μηνιαίο ελτίο Ανταγωνιστικότητας ΕΛΛΑ Α 2002: Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Σύνοψη Στις 14/1/2003 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 8.3.2016 SWD(2016) 53 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ANAΠΤΥΞH KAI ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ

ANAΠΤΥΞH KAI ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ ANAΠΤΥΞH KAI ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ Παρουσίαση του J.M. Barroso, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 30ής Ιανουαρίου 2012 Αντιμετώπιση των «φαύλων κύκλων» στην Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Ενότητα 11: Η σχέση πληθωρισμού και ανεργίας. Γεώργιος Μιχαλόπουλος Τμήμα Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Ενότητα 11: Η σχέση πληθωρισμού και ανεργίας. Γεώργιος Μιχαλόπουλος Τμήμα Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής Ενότητα 11: Η σχέση πληθωρισμού και ανεργίας Τμήμα Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση Α1 Υποερώτημα Α Εξηγήστε πώς συνδέεται ο σχεδιασμός και η λειτουργία των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης, επανακατάρτισης και δια βίου μάθησης με το επίπεδο της διαρθρωτικής ανεργίας σε μία

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική

Η νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική Η νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Καλαμάτα, 2 Φεβρουαρίου 2014 Τάσος Χανιώτης Διευθυντής Οικονομικών αναλύσεων, προοπτικών και αξιολογήσεων ΓΔ Γεωργίας και Ανάπτυξης Υπαίθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ενότητα 11: Ανεργία και καταπολέμηση της Τμήμα Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 2 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πακέτο που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα για την Ευρώπη των

Διαβάστε περισσότερα

Το φυσικό ποσοστό της ανεργίας

Το φυσικό ποσοστό της ανεργίας Το φυσικό ποσοστό της ανεργίας Κεφάλαιο 26 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Διαχωρισμός ειδών ανεργίας Τοπρόβληματηςανεργίαςσυνήθως χωρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: ,

Τηλ: , Εθνική σχολή δημόσιας διοίκησης & τοπικής αυτοδιοίκησης Προτεινόμενο Θέμα : Γενικοί προσανατολισμοί των οικονομικών πολιτικών (2005-2008) Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να συγκεντρώσει την προσοχή της στις

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Μισσός Βλάσης Ερευνητής του Παρατηρητηρίου Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, phd student Χαρακτηριστικά των σχημάτων ΕΕΕ στις χώρες τις Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Στόχος της Προεδρίας πρέπει να είναι η προώθηση µιας ενωµένης και παραγωγικής Ευρώπης ικανής να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που έχουν απ αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης»

Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης» Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης» Ν. ΑΝΑΛΥΤΗΣ 27/3/2003 Κατά την έναρξη του 21 ου αιώνα, από τις κυριότερες προκλήσεις που απασχολούν την Ευρώπη και φυσικά και τη

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική ανεργία φ σ υ ικό ό π ο π σ ο οσ ο τό τ ό α νε ν ργί γ ας

Φυσική ανεργία φ σ υ ικό ό π ο π σ ο οσ ο τό τ ό α νε ν ργί γ ας ΑΝΕΡΓΙΑ Κατηγορίες ανεργίας Φυσική ανεργία (υπάρχει µακροχρονίως σε µια οικονοµία) το σύνηθες ποσοστό ανεργίας [δεν παραµένει σε σταθερό ύψος και επηρεάζεται από την οικονοµική πολιτική, απλά υποδηλώνει

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 2 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πακέτο που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα για την Ευρώπη των

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 198/47

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 198/47 26.7.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 198/47 ΙΙ (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Ανάπτυξη

Περιφερειακή Ανάπτυξη ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Περιφερειακή Ανάπτυξη Διάλεξη 11 : Διαπεριφερειακή Αγορά εργασίας (κεφάλαιο 9, Πολύζος Σεραφείμ) Δρ. Βασιλείου Έφη Τμήμα Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Διαπεριφερειακή αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού

Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΑΜ, ΜΕΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ε.Σ.Π.Α. (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς) ) 2007-2013 Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού Ενίσχυση της

Διαβάστε περισσότερα

Γάλα: τρία κράτη µέλη πρέπει να καταβάλουν εισφορές ύψους 19 εκατ. ευρώ για υπέρβαση των ποσοστώσεων γάλακτος

Γάλα: τρία κράτη µέλη πρέπει να καταβάλουν εισφορές ύψους 19 εκατ. ευρώ για υπέρβαση των ποσοστώσεων γάλακτος IP/10/1454 Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2010 Γάλα: τρία κράτη µέλη πρέπει να καταβάλουν εισφορές ύψους 19 εκατ. ευρώ για υπέρβαση των ποσοστώσεων γάλακτος Η ανία, οι Κάτω Χώρες και η Κύπρος ήταν τα µόνα κράτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΡΓΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ

ΑΝΕΡΓΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ Το µέσο ποσοστό ανεργίας γύρω από το οποίο η οικονοµία κυµαίνεται καλείται Φυσιολογικό Ποσοστό Ανεργίας. Το φυσιολογικό ποσοστό είναι το ποσοστό ανεργίας προς το οποίο η οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

και Πολιτική Απασχόλησης

και Πολιτική Απασχόλησης Αγορά Εργασίας και Πολιτική Απασχόλησης Μαρίνα Ρήγου Παπαμηνά Παρατηρητήριο Αγοράς Εργασίας, Τμήμα Εργασίας, ΥΕΠΚΑ Οργανόγραμμα Τμήματος Τμήμα Εργασίας Υπηρεσία Αλλοδαπών Συντονισμός ΔΥΑ, Μηχανογραφική

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμασία περιόδου Στρατηγικές για την έξυπνη εξειδίκευση (RIS3)

Προετοιμασία περιόδου Στρατηγικές για την έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) Προετοιμασία περιόδου 2014-2020 Στρατηγικές για την έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) Καμένα Βούρλα, 22 Απριλίου 2013 Ε. Δαλαμπούρα Γ. Περουλάκης EC-DG REGIO.G.5-Greece & Cyprus 1 1) Κανονιστικές καινοτομίες 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στην αγορά εργασίας

Εξελίξεις στην αγορά εργασίας Εξελίξεις στην αγορά εργασίας Κυριάκος Φιλίνης Συνέδριο με θέμα: Διάσπαση και Αποκλεισμός: Κατανοώντας και Ξεπερνώντας τις Πολύπλευρες Επιπτώσεις της Κρίσης» Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2015 Στόχος του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΡΓΙΑ Άνεργος είναι εκείνος ο οποίος είναι ικανός προς εργασία και επιθυμεί να εργαστεί με τον τρέχοντα μισθό αλλά δεν βρίσκει απασχόληση. Η ανεργία υπολογίζεται ως ποσοστό του συνολικού εργατικού δυναμικού,

Διαβάστε περισσότερα

Η προοπτικές μεταρρύθμισης της ΚΑΠ :

Η προοπτικές μεταρρύθμισης της ΚΑΠ : Η προοπτικές μεταρρύθμισης της ΚΑΠ : Θέματα για συζήτηση μετά το 2013 Τάσος Χανιώτης Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Αναλύσεων, Προοπτικών και Αξιολογήσεων Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22.7.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 189/19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Ιουλίου 2010 σχετικά με τους κοινούς στόχους ασφάλειας που αναφέρονται στο άρθρο 7 της οδηγίας 2004/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Πολιτική και Οικονομία Υδατικών Πόρων

Περιβαλλοντική Πολιτική και Οικονομία Υδατικών Πόρων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Περιβαλλοντική Πολιτική και Οικονομία Υδατικών Πόρων Ενότητα 5:Η Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά WFD2000/60/ΕΚ Εφαρμογή Βασίλης Κανακούδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 27.4.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 115/27 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Απριλίου 2012 σχετικά με τη δεύτερη δέσμη κοινών στόχων ασφαλείας για το σιδηροδρομικό σύστημα [κοινοποιηθείσα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕ ΡΙΟ «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

ΣΥΝΕ ΡΙΟ «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΗΜΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Εισήγηση θέμα : Απασχόληση και Τοπική Αυτοδιοίκηση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Γιάννης Γούπιος ιευθυντής Ανάπτυξης και Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 2009

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 2009 Γενική Διεύθυνση Επικοινωνία Διεύθυνση Γ Σχέσεις με τους πολίτες ΜΟΝΑΔΑ «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ» ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 2009 25/03/2009 Τακτικό Ευρωβαρόμετρο (EB 71): Ιανουάριος-Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

MEMO/08/

MEMO/08/ MEMO/08/740 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2008 Ο δρόµος προς την ανάκαµψη: το πακέτο συνοχής - Ερωτήσεις και απαντήσεις για τη συµβολή της πολιτικής για τη συνοχή στο σχέδιο για την ανάκαµψη της οικονοµίας Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Οι πίνακες που ακολουθούν δείχνουν τα βασικά στατιστικά δεδομένα σε πολλούς τομείς σχετικά με την κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ), και συγκεκριμένα: τη γεωργική βιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ANAΛYΣH. Στην περιφέρεια το νέο πεδίο δράσης της Πολιτικής Aνθρώπινων Πόρων

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ANAΛYΣH. Στην περιφέρεια το νέο πεδίο δράσης της Πολιτικής Aνθρώπινων Πόρων Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 20-03-2005 ANAΛYΣH Στην περιφέρεια το νέο πεδίο δράσης της Πολιτικής Aνθρώπινων Πόρων του Σπύρου Βλιάμου* Σε μια εποχή στην οποία ολόκληρη η χώρα βρίσκεται σε ένα οργασμό προετοιμασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2011 (23.06) (OR. en) 11838/11 SOC 583 JEUN 36 ECOFIN 443 EDUC 206

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2011 (23.06) (OR. en) 11838/11 SOC 583 JEUN 36 ECOFIN 443 EDUC 206 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2011 (23.06) (OR. en) 11838/11 SOC 583 JEUN 36 ECOFIN 443 EDUC 206 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς τις : αντιπροσωπείες αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

«Η επιχειρηματικότητα στις ορεινές περιοχές του Δήμου Πύλης»

«Η επιχειρηματικότητα στις ορεινές περιοχές του Δήμου Πύλης» «Η επιχειρηματικότητα στις ορεινές περιοχές του Δήμου Πύλης» ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Ορεινές Περιοχές» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Δελτίο Τύπου ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Παγκόσμια Έρευνα του Boston Consulting Group για λογαριασμό της Ciett αποκαλύπτει πώς οι παλαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

9650/17 ΧΜΑ/νκ 1 DGG 1A

9650/17 ΧΜΑ/νκ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2017 (OR. en) 9650/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες Θέμα: Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2017: ECOFIN

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Οι πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζουν τα βασικά στατιστικά δεδομένα σε πολλούς τομείς σχετικά με την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) και, συγκεκριμένα: τη γεωργική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.4.2016 COM(2016) 181 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 8η ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των

ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των καταστατικών κειμένων διοίκησης ανθρώπινου ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: δυναμικού ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013 Συνέντευξη Τύπου Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Ο ελληνικός τουρισμός παραμένει διεθνώς ανταγωνιστικός και είναι σε

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύμβαση Διαιτησίας της ΕΕ

Η Σύμβαση Διαιτησίας της ΕΕ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ Επίλυση Διαφορών και Προστασία του Φορολογούμενου Η Σύμβαση Διαιτησίας της ΕΕ Ανδρέας Τσουρουφλής Η Σύμβαση Διαιτησίας Σύμβαση της 23.7.1990 για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Σταύρος Ιωαννίδης Στελίνα Χατζηχρήστου 26 Ιανουαρίου 2012 Παγκόσμιο Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας GEM Παρατηρητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2007

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2007 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2007 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...3 2. Ευρυζωνική πρόσβαση... 4 3. Πρόσβαση xdsl... 8 4. Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόγχο (ΑΠΤΒ)...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (Μακροοικονομική) Mankiw Gregory N., Taylor Mark P. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΟΛΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (Μακροοικονομική) Mankiw Gregory N., Taylor Mark P. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΟΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (Μακροοικονομική) Mankiw Gregory N., Taylor Mark P. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΖΙΟΛΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 34 Η ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ) ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Η ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ (ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ)

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ConseilUE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ PUBLIC Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς: Θέμα: Προεδρίας τηνεπιτροπήτων ΜόνιμωνΑντιπροσώπων(1οτμήμα)/τοΣυμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ) Το Κέντρο Ερευνών Science-to-Marketing του Munster University (Γερμανία) πραγματοποίησε έρευνα με θέμα τη συνεργασία μεταξύ Πανεπιστημίων και επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.5.2016 COM(2016) 327 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Εσθονίας για το 2016 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Συμμετοχή και Προσφορά στην Αγορά Εργασίας 2 0 0 2-2 0 0 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α Για τις προτάσεις από Α1 μέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα σε κάθε αριθμό τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, και

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Σλοβακίας για το 2015

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Σλοβακίας για το 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 274 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Σλοβακίας για το 2015 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004 ελτίο Τύπου Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 24 Η ανάπτυξη της δυναµικής της τεχνολογίας των πολυµέσων και του ιαδικτύου για εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΕΤΤ και Προώθηση της Ευρυζωνικότητας (κυρίως στην Περιφέρεια)

ΕΕΤΤ και Προώθηση της Ευρυζωνικότητας (κυρίως στην Περιφέρεια) ΕΕΤΤ και Προώθηση της Ευρυζωνικότητας (κυρίως στην Περιφέρεια) Καθηγητής Νικήτας Αλεξανδρίδης, Πρόεδρος Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων www.eett.gr 12 Απριλίου 2006 ΕΕΤΤ και Προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 72 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 72 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Standard Eurobarometer European Commission ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 72 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2009 Standard Eurobarometer 72 / Φθινόπωρο 2009 TNS Opinion & Social ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ GREECE Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα έκδοση ετοιµάστηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κάθε χώρα έχει ιδιαίτερο τρόπο για την αντιµετώπιση του επαγγέλµατος

Η παρούσα έκδοση ετοιµάστηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κάθε χώρα έχει ιδιαίτερο τρόπο για την αντιµετώπιση του επαγγέλµατος ελτίο Τύπου Το Επάγγελµα του Εκπαιδευτικού στην Ευρώπη: η φυσιογνωµία, οι τάσεις και οι προβληµατισµοί ιατηρώντας τη διδασκαλία ελκυστική στον 21 ο αιώνα ευτεροβάθµια Εκπαίδευση - Γυµνάσιο Πώς είναι δυνατό

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές κατά της φτώχειας

Πολιτικές κατά της φτώχειας Πολιτικές κατά της φτώχειας Συντονισµός των πολιτικών κατά της φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ίδρυση Παρατηρητηρίου Εθνικών Πολιτικών για την Καταπολέµηση του Κοινωνικού Αποκλεισµού (1991) Η καταπολέµηση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ERASMUS. Κινητικότητα Προσωπικού

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ERASMUS. Κινητικότητα Προσωπικού ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ERASMUS Κινητικότητα Προσωπικού Μπορούν να συμμετάσχουν μέλη του προσωπικού που είναι: Υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης(LLP). Υπήκοοι

Διαβάστε περισσότερα

Θέσπιση εγγυήσεων για τη νεολαία στην Ε.Ε. και την Ελλάδα Η πρόκληση σχεδιασμού και εφαρμογής μιας πολιτικής

Θέσπιση εγγυήσεων για τη νεολαία στην Ε.Ε. και την Ελλάδα Η πρόκληση σχεδιασμού και εφαρμογής μιας πολιτικής Θέσπιση εγγυήσεων για τη νεολαία στην Ε.Ε. και την Ελλάδα Η πρόκληση σχεδιασμού και εφαρμογής μιας πολιτικής Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων, και Ένταξης Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Α. Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Α. Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ Πασχάλης Χαριζάνης Α. Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1. Κερί Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος η παραγωγή κεριού για

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομική Ι. Ενότητα # 7: Αγορά εργασίας Διδάσκων: Πάνος Τσακλόγλου Τμήμα: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Μικροοικονομική Ι. Ενότητα # 7: Αγορά εργασίας Διδάσκων: Πάνος Τσακλόγλου Τμήμα: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Μικροοικονομική Ι Ενότητα # 7: Αγορά εργασίας Διδάσκων: Πάνος Τσακλόγλου Τμήμα: Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

LIFE το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον

LIFE το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον LIFE το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον 1 Το πρόγραμμα LIFE έτρεξε σε 4 περιόδους: LIFE I (1992-1995) LIFE ΙI (1996-1999) LIFE ΙIΙ (2000-2006) LIFE III Extension (2005-2006)

Διαβάστε περισσότερα

16 33 37 83 86 363 367 388 Πίνακας 29: 363 366 388 63 66 68 76 77 78 87 88 Böwer Michou Ungerer 333 373 376 377 378 383 386 387 388 388 - - - - - - - - - 1/4 - - - - - -. - - - -

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα των φύλων. http://www.esfhellas.gr/images/upcontent/documents/new/odefarm.zip

Ισότητα των φύλων. http://www.esfhellas.gr/images/upcontent/documents/new/odefarm.zip Ισότητα των φύλων Πηγή: http://www.esfhellas.gr/index.asp?node=111 ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΙΑ ΡΟΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΟ Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δεξιότητες και εργασία: Συμβουλεύοντας τους νέους εν μέσω αβεβαιότητας

Δεξιότητες και εργασία: Συμβουλεύοντας τους νέους εν μέσω αβεβαιότητας Δεξιότητες και εργασία: Συμβουλεύοντας τους νέους εν μέσω αβεβαιότητας Κ. Πουλιάκας. Ρ. Ψηφίδου, P. Da Fonseca Εμπειρογνώμονες, Cedefop «Ολύμπιον» Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2014 25/10/ 2011 1 Πουλιάκας,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΦΑΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

Η ΕΠΙΣΦΑΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Η ΕΠΙΣΦΑΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Του Χρήστου Τριανταφύλλου. 1. Εισαγωγή Με τον όρο επισφαλής εργασία γίνεται συνήθως αναφορά σε µορφές απασχόλησης που παρουσιάζουν ελάχιστες διασφαλίσεις για τον εργαζόµενο,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Έννοιες των Οικονομικών της Εργασίας οικονομικά της εργασίας αγορά αγορά εργασίας μισθός

Βασικές Έννοιες των Οικονομικών της Εργασίας οικονομικά της εργασίας αγορά αγορά εργασίας μισθός Βασικές Έννοιες των Οικονομικών της Εργασίας - Τα οικονομικά της εργασίας μελετούν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η αγορά εργασίας. - Ορισμός: Η αγορά ενός αγαθού είναι η διαδικασία (θεσμικό πλαίσιο)

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0037/1. Τροπολογία

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0037/1. Τροπολογία 13.2.2017 A8-0037/1 1 Παράγραφος 6 α (νέα) 6α. Επισύρει την προσοχή στη μείωση του μεριδίου των μισθών στην ΕΕ, στη διεύρυνση των ανισοτήτων όσον αφορά τους μισθούς και τα εισοδήματα και στην αύξηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακές προτεραιότητες για την Ευρώπη Παρουσίαση του Ζ. M. Μπαρόζο,

Ενεργειακές προτεραιότητες για την Ευρώπη Παρουσίαση του Ζ. M. Μπαρόζο, Ενεργειακές προτεραιότητες για την Ευρώπη Παρουσίαση του Ζ. M. Μπαρόζο, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 22 Mαΐου 2013 Νέες πραγματικότητες στην παγκόσμια αγορά ενέργειας Αντίκτυπος

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ L 22/18 II (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Ιανουαρίου 2001 για τις κατευθυντήριες γραµµές της πολιτικής απασχόλησης των κρατών µελών

Διαβάστε περισσότερα

«Η αγορά Εργασίας σε Κρίση»

«Η αγορά Εργασίας σε Κρίση» «Η αγορά Εργασίας σε Κρίση» Θέμα: «Εξελίξεις και προοπτικές στην Ανταγωνιστικότητα» Παναγιώτης Πετράκης Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, ΕΚΠΑ 9 Ιουλίου 2012 1 Περιεχόμενα Διάλεξης 1. Η εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ TΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ TΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ TΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΤΡΙΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α.1 Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.) σε σταθερές τιμές μετράει την αξία της συνολικής παραγωγής σε τιμές του έτους βάσης.

Α.1 Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.) σε σταθερές τιμές μετράει την αξία της συνολικής παραγωγής σε τιμές του έτους βάσης. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2006

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2006 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2006 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 3 2. Ευρυζωνική πρόσβαση... 4 3. Πρόσβαση xdsl... 7 4. Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόγχο (ΑΠΤΒ)...11

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος πίνακας περιεχομένων

Σύντομος πίνακας περιεχομένων Σύντομος πίνακας περιεχομένων Πρόλογος 19 Οδηγός περιήγησης 25 Πλαίσια 28 Ευχαριστίες της ενδέκατης αγγλικής έκδοσης 35 Βιογραφικά συγγραφέων 36 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 37 1 Η οικονομική επιστήμη και η οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

LIFE το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον

LIFE το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον LIFE το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον 1 Το πρόγραμμα LIFE έτρεξε σε 4 περιόδους: LIFE I (1992-1995) LIFE ΙI (1996-1999) LIFE ΙIΙ (2000-2006) LIFE III Extension (2005-2006)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Προεκλογική έρευνα Πρώτο κύμα Πρώτα αποτελέσματα: Ευρωπαϊκός μέσος όρος και σημαντικές εθνικές τάσεις

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Προεκλογική έρευνα Πρώτο κύμα Πρώτα αποτελέσματα: Ευρωπαϊκός μέσος όρος και σημαντικές εθνικές τάσεις Γενική Διεύθυνση Επικοινωνία Διεύθυνση Γ Σχέσεις με τους πολίτες ΜΟΝΑΔΑ «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 2009 27/05/2009 Προεκλογική έρευνα Πρώτο κύμα Πρώτα αποτελέσματα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ = O ΚΛΑ ΟΣ ΤΟΥ MANAGEMENT ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. της Βικτωρίας Πέκκα Οικονόµου

H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. της Βικτωρίας Πέκκα Οικονόµου 1 H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ της Βικτωρίας Πέκκα Οικονόµου 2 «Επιχειρηµατικότητα... είναι η διαδικασία δηµιουργίας κάτι καινούργιου που έχει αξία (για την αγορά, την

Διαβάστε περισσότερα

Ανεργία και Τριβές στην Αγορά Εργασίας. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης

Ανεργία και Τριβές στην Αγορά Εργασίας. Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Ανεργία και Τριβές στην Αγορά Εργασίας Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Καθηγητής Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, 2014 Ανεργία και Ανταγωνιστική Αγορά Εργασίας Σε μία πλήρως ανταγωνιστική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

«Συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση Εκπαίδευση και αρχική κατάρτιση»

«Συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση Εκπαίδευση και αρχική κατάρτιση» «Συνεχιζόµενη επαγγελµατική κατάρτιση Εκπαίδευση και αρχική κατάρτιση» Ελένη Κρικέλα, Προϊσταµένη Μονάδας Γ ΕΥΣΕΚΤ ράσεις Επαγγελµατικής Κατάρτισης Συγχρηµατοδοτούµενες από το ΕΚΤ στα Επιχειρησιακά Προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ & ΜΙΣΘΟΙ ΣΕ ΜΗ ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ & ΜΙΣΘΟΙ ΣΕ ΜΗ ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ & ΜΙΣΘΟΙ ΣΕ ΜΗ ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall Macroeconomics, 5/e Olivier Blanchard 1 of 35 Απασχόληση

Διαβάστε περισσότερα