ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ"

Transcript

1 ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ Μάθηµα: ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ιδάσκων: Σαράντης Καλυβίτης 3η ενότητα: H ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ Ε.Ε. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΦΑΝΕΙΕΣ εκέµβριος

2 H Πολιτική της Ε.Ε. για την Απασχόληση Πλαίσιο Ευρωπαϊκής Πολιτικής Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής: «περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας» «ίσες ευκαιρίες» Στόχος: η ΕΕ να αποτελέσει την ανταγωνιστικότερη και δυναµικότερη οικονοµία της γνώσης σε παγκόσµια κλίµακα. Το πλαίσιο δράσης διαµορφώνει η ατζέντα κοινωνικής πολιτικής που σχεδιάστηκε για τη σύνδεση της οικονοµικής και της κοινωνικής πολιτικής και της πολιτικής απασχόλησης. Κύριες Πτυχές Ατζέντας η ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση η βελτίωση των συνθηκών και των προτύπων εργασίας η κοινωνική ενσωµάτωση και η κοινωνική προστασία η ισότητα γυναικών και ανδρών 2

3 Χρήσιµοι ορισµοί για την απασχόληση Κάθε άτοµο άνω των 16 ετών ανήκει σε µία από τις παρακάτω κατηγορίες: - απασχολούµενος: εφόσον εργάζεται (πλήρης ή µερική απασχόληση) - άνεργος: εφόσον δεν εργάζεται και ψάχνει για εργασία - εκτός εργατικής δύναµης: εφόσον δεν εργάζεται και δεν ψάχνει για εργασία (φοιτητές, εισοδηµατίες, συνταξιούχοι κλπ) ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ = ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ + ΑΝΕΡΓΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ = ΑΝΕΡΓΟΙ / ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (participation rate) = ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ (ή πόσοι από τους ενήλικους ανήκουν στο εργατικό δυναµικό) ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (employment rate) = ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΤΩΝ ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΤΩΝ (απεικονίζει τους ενήλικους που είναι απασχολούµενοι) 3

4 Χρήσιµοι ορισµοί για την ανεργία ΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ: ΙΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Σηµείωση: οι περισσότεροι καταγεγραµµένοι άνεργοι σε µια χρονική περιόδο πχ έτος- είναι βραχυχρόνια άνεργοι, αλλά σε µια δεδοµένη χρονική στιγµή η πλειοψηφία των ανέργων είναι συνήθως µακροχρόνια (άνω των 12 µηνών) άνεργοι! ΑΝΕΡΓΙΑ ΝΕΩΝ: Ποσοστό ανέργων ετών στο συνολικό πληθυσµό ετών ΕΙ Η ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑ ΤΡΙΒΗΣ (frictional): απαιτείται ένα διάστηµα αναζήτησης για νέες εργασίες από τους εργαζόµενους και τις επιχειρήσεις, µετακίνησης κλπ ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΉ ΑΝΕΡΓΙΑ (structural): χρόνια ανεργία, η οποία υφίσταται ακόµα και όταν η οικονοµία δεν βρίσκεται σε ύφεση, εξαιτίας: (α) της βραχυχρόνιας δοµής της ανειδίκευτης εργασίας και της αδυναµίας εκπαίδευσης όλου του ανειδίκευτου εργατικού δυναµικού (β) της φθίνουσας πορείας ορισµένων κλάδων της οικονοµίας και τις συνυπάρχουσες δυσχέρειες στην ανακατανοµή του εργατικού δυναµικού ΦΥΣΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (natural rate of unemployment): το ποσοστό ανεργίας το οποίο υφίσταται όταν η οικονοµία βρίσκεται σε πλήρη απασχόληση 4

5 Απασχόληση και ανεργία: τι λένε τα στοιχεία Απασχόληση στην ΕΕ: 64% (8-10 ποσοστ. µονάδες κάτω από ΗΠΑ και Ιαπωνία) Οµάδες πληθυσµού µε ειδικές δυσκολίες: 1. Μακροχρόνια άνεργοι 2. Νέοι 3. Ηλικιωµένοι 4. Άτοµα µε ειδικές ανάγκες 30% 5. Γυναίκες 20% > ανδρών 6. Εθνικές µειονότητες 5

6 Η Απασχόληση ανά Τοµέα Ποσοστά συνολικού πληθυσµού σε ΕΕ και ΗΠΑ (1997) Γεωργία Βιοµηχανία Υπηρεσίες Άνεργοι ΕΕ 3.0% 17.8% 39.7% 39.5% ΗΠΑ 2.0% 17.7% 54.3% 26.0% Απασχόληση στην ΕΕ-25 το 1998 και Υπηρεσίες 66,0 69,2 Βιοµηχανία 27,8 25,5 Γεωργία 6,2 5,2 6

7 Απασχόληση στην ΕΕ Το 63,8 % των ατόµων σε ηλικία εργασίας στην ΕΕ-25 είχαν µια θέση εργασίας (2005). Το ποσοστό απασχόλησης ποικίλλει ανάλογα µε το κράτος µέλος. Είναι επίσης διαφορετικό για τους άντρες και για τις γυναίκες. Ποσοστά απασχόλησης το 2005 (EU-25: 63.8%) Απασχόληση άνω του µέσου όρου Απασχόληση κάτω του µέσου όρου DK 75,9 LU 63,6 NL 73,2 ES 63,3 SE 72,3 LV 63,3 UK 71,7 FR 63,1 AT 68,6 LT 62,6 CY 68,5 BE 61,1 FI 68,4 EL 60,1 IE 67,6 SK 57,7 PT 67,5 IT 57,6 SI 66,0 HU 56,9 DE 65,4 MT 53,9 CZ 64,8 PL 52,8 EE 64,4 LU 63,6 Πηγή: Eurostat, Ερευνα εργατικού δυναµικού (ετήσιος µέσος όρος). 7

8 Ανεργία στην ΕΕ Η καταπολέµηση της ανεργίας έχει ζωτική σηµασία για την ΕΕ (Χαµηλότερο ποσοστό ανεργίας: Ιρλανδία. Υψηλότερο: Πολωνία). Συνολικά, το 2005, το 8,7% του εργατικού δυναµικού της ΕΕ ήταν άνεργο (ΗΠΑ: 5,1%). Ποσοστά ανεργίας, 2005 (EU-25: 63.8%) Ανεργία άνω του µέσου όρου Ανεργία κάτω του µέσου όρου PL 17,7 BE 8,4 SK 16,3 FI 8,4 EL 9,8 LT 8,3 DE 9,5 CZ 7,9 FR 9,5 EE 7,9 ES 9,2 SE 7,8* LV 8,9 IT 7,7 PT 7,6 MT 7,3 HU 7,2 SI 6,5 CY 5,3 AT 5,2 DK 4,8 NL 4,7 UK 4,7 LU 4,5 IE 4,3 Πηγή: Eurostat. 8

9 Αγορά εργασίας, απασχόληση και µισθοί ανά φύλο Ποσοστό απασχόλησης ανά ηλικιακή οµάδα και φύλο στην ΕΕ-25 το Άντρες 39,7 85,5 51,8 Γυναίκες 33,8 68,9 33,7 Πηγές: Eurostat, έρευνα εργατικού δυναµικού, ετήσιος µέσος όρος. Μισθολογικές διαφορές µεταξύ φύλων, 2004 (EU-25: 15%) Μισθολογικές διαφορές > Μ.Ο Μισθολογικές διαφορές < Μ.Ο. CY 25 ES 15 EE 24 LV 15 SI 24 LU 14 SK 24 FR 12 DE 23 IE 11* UK 22 HU 11 FI 20 EL 10 CZ 19 PL 10 AT 18 IT 7* NL 19 BE 6* DK 17 PT 5* SE 17 MT 4 LT 16 Πηγή: Eurostat. 9

10 Εργατικό υναµικό στην ΕΕ 10

11 Στόχοι Λισσαβόνας (2000) και Στοκχόλµης (2001) Ποσοστό Συνολικής Απασχόλησης: 70% για το : 64.3% - παρέµεινε στα ίδια επίπεδα µε το 2002 και δεν θα επιτευχθεί ο ενδιάµεσος στόχος του 67% για το 2005 Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία: σύγκλιση στα ποσοστά απασχόλησης ανία, Ολλανδία, Σουηδία, ΗΒ: 70% Φινλανδία, Πορτογαλία, Αυστρία: πλησιάζουν το στόχο του 70% Ποσοστό Απασχόλησης Γυναικών: 60% για το : 55.6% - βελτιώνεται σταθερά και θα επιτευχθεί ο ενδιάµεσος στόχος του 57% για το 2005 Ποσοστό Απασχόλησης Ηλικιωµένων (55-64): 50% για το : 40% - βελτιώνεται, αλλά δεν θα επιτευχθεί ο στόχος το

12 Στόχοι Λισσαβόνας (2000) και η ελληνική πραγµατικότητα Ευρωπαϊκοί στόχοι για την απασχόληση Ελλάδα Έτη Σύνολο (%) ,7 59,4 Γυναίκες (%) ,3 45,2 Πηγές: ΕΣ Α (2004), Eurostat. 12

13 ΘΕΩΡΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΙΑΣ) Κλασσική θεώρηση: Η αγορά εργασίας είναι µια αγορά σαν όλες τις άλλες Η προσφορά θα εξισωθεί µε τη ζήτηση οδηγώντας σε ένα µισθό ισορροπίας για την οικονοµία Wage L S W * L D L * Labour - Όλοι οι εργαζόµενοι βρίσκουν εργασία στον µισθό ισορροπίας W * - Η ανεργία είναι εκούσια: µόνο όσοι εργαζόµενοι δεν θέλουν να εργαστούν στον τρέχοντα µισθό W * είναι άνεργοι 13

14 ΘΕΩΡΙΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (ή τι µπορεί να προκαλεί αποκλίσεις από το µισθό ισορροπίας και ακούσια- ανεργία) Εξωτερικές (απρόβλεπτες) διαταραχές και δυσκαµψία µισθών Wage L S rigid wage LD Ανεργία LD Labour Ενώ αρχικά η αγορά εργασίας βρίσκεται σε ισορροπία, µια αρνητική διαταραχή (λιγότερες διαθέσιµες θέσεις στον τρέχοντα µισθό) στη ζήτηση εργασίας σε συνδυασµό µε ανελαστικό µισθό οδηγεί σε ανεργία (προσφερόµενη > ζητούµενη εργασία) 14

15 Συνήθως, ο ονοµαστικός µισθός είναι δύσκαµπτος σε διαταραχές στη ζήτηση εργασίας, ειδικά όταν οι µισθολογικές συµβάσεις καθορίζονται εκ των προτέρων, και λαµβάνονται υπόψη οι αναµενόµενες (και όχι οι πραγµατικές) τιµές. ο πραγµατικός µισθός είναι υψηλός, όταν οι τιµές είναι (απρόσµενα) χαµηλές (οι προσδοκίες έχουν σηµασία!), και η ανεργία αυξάνεται αρνητική σχέση µεταξύ πληθωρισµού και ανεργίας (καµπύλη Phillips) Η καµπύλη Phillips µπορεί να επηρεάζεται από τον υπάρχοντα πληθωρισµό για το σχηµατισµό των προσδοκιών για το µελλοντικό πληθωρισµό όταν ο πληθωρισµός είναι συνεχώς υψηλός, οι εργαζόµενοι τον ενσωµατώνουν στις µισθολογικές απαιτήσεις τους, µε συνέπεια να αναπαράγουν υψηλές αυξήσεις στους ονοµαστικούς µισθούς αρνητική σχέση µεταξύ µεταβολών του πληθωρισµού και ανεργίας (επιταχυνόµενη καµπύλη Phillips) 15

16 Ύπαρξη κατώτερου µισθού: Νόµιµος κατώτατος µισθός (Γαλλία, ΗΒ), συλλογικές συµβάσεις και επιδόµατα ανεργίας, διαφορά στο κόστος των εργοδοτών και των πληρωµών των εργαζοµένων Wage L S Min. wage W* Ανεργία LD Labour Απαιτείται η συναίνεση όλων των εργατών να µην εργαστούν σε µισθό χαµηλότερο του ελάχιστου ή η θεσµοθέτησή του µέσω νοµοθεσίας Η ανεργία είναι το τίµηµα που καταβάλλουν οι εργαζόµενοι για τη διαφορά (ελάχιστου µισθού-w * ) και µπορεί να συνυπάρχει µε επιδόµατα ανεργίας 16

17 Πολλοί τοµείς στην οικονοµία: διαταραχές στην παραγωγικότητα οδηγούν σε ασύµµετρες επιδράσεις και ανακατανοµή του παραγωγικού δυναµικού, η οποία έχει κόστος για τα άτοµα και τις επιχειρήσεις η ανεργία είναι πιο έντονη στις υφέσεις Μισθοί αποτελεσµατικότητας (efficiency wages): λόγω ασύµµετρης πληροφόρησης στην παραγωγική διαδικασία (ή προσέλκυσης πιο ικανών υποψηφίων ή διάθεσης δηµιουργίας δεσµών µε τους εργαζόµενους) οι επιχειρήσεις πληρώνουν υψηλότερους µισθούς για να εξασφαλίσουν τη µέγιστη απόδοση των εργαζοµένων ο µισθός δεν καθορίζεται από την προσφορά και τη ζήτηση, αλλά από την ελαστικότητα της απόδοσης των εργαζοµένων σε σχέση µε το µισθό Ετερογένεια Μισθών: οι εργαζόµενοι έχουν διαφορές στις δεξιότητες (skilled vs. unskilled labour) διαφορετική παραγωγικότητα ο µισθός καθορίζεται από την προσφορά και τη ζήτηση εργαζοµένων µε τις συγκεκριµένες δεξιότητες κατανοµή µισθών (όχι µοναδικός µισθός ισορροπίας) Εύρεση εργασίας και ταύτιση: οι επιχειρήσεις ατοµικά ενδιαφέρονται για συγκεκριµένους τύπους εργαζοµένων απαιτείται κόστος για την εύρεσή τους 17

18 Μακροχρόνιες συµβάσεις: οι συµβάσεις εργασίας είναι συχνά µακροχρόνιες (implicit contracts) µε συνέπεια οι εργαζόµενοι να αδιαφορούν για τις βραχυχρόνιες διακυµάνσεις Insiders-outsiders: ο µισθός καθορίζεται από τους εργαζόµενους µέσω των συνδικάτων (insiders), ενώ οι άνεργοι είναι εκτός διαπραγµατευτικής διαδικασίας (outsiders) οι εργαζόµενοι βελτιστοποιούν τη θέση τους στις συλλογικές διαπραγµατεύσεις αδιαφορώντας για την τύχη των ανέργων, µε συνέπεια να συντηρείται η ανεργία Υστέρηση: µια αρνητική διαταραχή στην οικονοµία οδηγεί σε λιγότερες προσλήψεις, µε συνέπεια οι λιγότεροι- εργαζόµενοι να διαπραγµατεύονται για υψηλότερους µισθούς την επόµενη περίοδο µια προσωρινή διαταραχή έχει µόνιµες επιδράσεις στην ανεργία (εξηγεί την ανεργία στην Ευρώπη στη δεκαετία του 1980 Blanchard and Summers, 1986). 18

19 ιαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις στην αγορά εργασίας Η βελτίωση των οικονοµικών συνθηκών συνδέεται άµεσα µε την εύρυθµη λειτουργία της αγοράς εργασίας επιτυγχάνοντας την πλήρη και αποτελεσµατική χρήση των οικονοµικών πόρων. Σε µακροοικονοµικό επίπεδο, η διαρθρωτική µεταρρύθµιση της αγορά εργασίας επηρεάζει από κοινού: την παραγωγικότητα, καθώς η αποτελεσµατικότερη ανακατανοµή µεταξύ εργασίας και φυσικού/ανθρώπινου κεφαλαίου αυξάνει τους ρυθµούς ανάπτυξης την απασχόληση, καθώς παρέχονται κίνητρα για αύξηση της προσφοράς εργασίας µέσω της εξάλειψης φραγµών εισόδου και µείωσης της διαρθρωτικής ανεργίας 19

20 Απασχόληση και Παραγωγικότητα στα Κράτη-Μέλη,

21 Πιο συγκεκριµένα, η απελευθέρωση στις αγορές προϊόντος και εργασίας αυξάνει τον ανταγωνισµό και µειώνει τα µονοπωλιακά κέρδη, αυξάνοντας τη ζήτηση εργασίας εξασφαλίζει γρηγορότερη προσαρµογή σε αρνητικές διαταραχές ευνοεί τις νέες τεχνολογίες και τις σύγχρονες µεθόδους οργάνωσης καθώς οι νέες επιχειρήσεις χρησιµοποιούν καινούργιες µεθόδους αποθαρρύνει την υποαπασχόληση των παραγωγικών συντελεστών σε φάση καθόδου και την υπεραπασχόληση σε φάση ανόδου της οικονοµίας (labour hoarding) παρέχει κίνητρα για επενδύσεις σε Ε&Α στις επιχειρήσεις η εργασία καθίσταται πιο ελαστική ως προς το µισθό και οι αγορές εργασίας και προϊόντος αντανακλούν τη δυναµική της οικονοµίας 21

22 Οι επιδράσεις των µεταβολών στην προσφορά και ζήτηση εργασίας Μεταβολή στην προσφορά εργασίας Αύξηση της προσφοράς εργασίας (πχ λόγω πολιτικών που ευνοούν την είσοδο στην αγορά εργασίας) µετακίνηση WS προς το δεξιά µείωση µισθών και αύξηση κερδών αύξηση οικονοµικής δραστηριότητας µετακίνηση της βραχυχρόνιας ζήτησης εργασίας LD S αύξηση συνολικής απασχόλησης (και επαναφορά του µισθού στο αρχικό επίπεδο) 22

23 Μεταβολή στη ζήτηση εργασίας Αύξηση της ζήτησης εργασίας (πχ λόγω αύξησης του ανταγωνισµού και µείωσης του mark-up στο µισθό) µετακίνηση LD S προς το δεξιά αύξηση µισθών και απασχόλησης αύξηση της ζήτησης για υποκατάστατη εισροή (κεφάλαιο) βελτίωση ανταγωνισµού οδηγεί σε µετακίνηση της µακροχρόνιας ζήτησης εργασίας LD L 23

24 Φορολογία: (φορολογική ελάφρυνση) Μεταρρυθµίσεις Κρατών-Μελών µείωση οριακών φορολογικών συντελεστών σε χαµηλόµισθους, µείωση αριθµού χαµηλόµισθων που είναι υπόχρεοι σε φορολόγηση, έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών από φορολογία και µείωση εισφορών των εργοδοτών το µέσο φορολογικό βάρος (φόρος εισοδήµατος και ασφαλιστικές εισφορές) ανά εργαζόµενο µειώθηκε από 45.2% το 1997 σε 43.1% το Προνόµια/Επιδόµατα: πιο αυστηρά κριτήρια για τη χορήγηση επιδοµάτων, ώστε να βελτιωθεί η απώλεια οικονοµικής αποτελεσµατικότητας, και να αποθαρρύνεται η έξοδος από την αγορά εργασίας µε αύξηση ορίων συνταξιοδότησης, µε στόχο την αύξηση της απασχόλησης η εξάρτηση από επιδόµατα ανεργίας µειώθηκε µεταξύ 1993 και 1999, ενώ αυξήθηκε η συµµετοχή των ανδρών και γυναικών στην εργασία. Ενεργές Πολιτικές: πολιτικές για την εύρεση εργασίας, εκπαίδευση εργαζοµένων, δηµιουργία θέσεων στο δηµόσιο τοµέα, βοήθεια στη δηµιουργία επιχειρήσεων. 24

25 Νοµοθεσία προστασίας της εργασίας: οι νότιες χώρες έχουν πιο αυστηρή νοµοθεσία σε σχέση µε τη ανία, Ιρλανδία και το ΗΒ Αυστηρές νοµοθεσίες οδηγούν σε µικρότερη απασχόληση. Ευελιξία στις ώρες εργασίας και προώθηση µερικής απασχόλησης: κάλυψη εισφορών για µερική απασχόληση, τηλε-εργασία κλπ µεταξύ 1995 και 2001, η µέση εβδοµαδιαία απασχόληση µειώθηκε από 37 ώρες, σε 36.4 για τους εργαζοµένους, και από 38.5 σε 37.7 για τη συνολική απασχόληση (και αυτόαπασχόληση), η οποία οφείλεται και στη µερική απασχόληση -ιδιαίτερα των γυναικών. ιαπραγµάτευση µισθών: σηµαντικές διαφορές µεταξύ των κρατών-µελών στο επίπεδο διαπραγµάτευσης, την κάλυψη της διαπραγµάτευσης, το βαθµό συνδικαλισµού των εργαζοµένων συντονισµός των συνδικάτων µεταξύ χωρών -αλλά όχι σηµαντικός- για την αποφυγή (race to the bottom) στους µισθούς εντός της ΟΝΕ. 25

26 Μέτρο Απόκλισης Πραγµατικού Μισθού στην Ευρωζώνη Ο δείκτης απόκλισης του πραγµατικού µισθού εξάγεται από µια απλή εξίσωση διαµόρφωσης µισθού που συνδέει τον πραγµατικό µισθό ως προς την αποτελεσµατικότητα (real wage in efficiency units) µε το ποσοστό ανεργίας UR και µια παράµετρο Z που περιλαµβάνει όλες τις άλλες συνθήκες που επηρεάζουν το µισθό: Πραγµατικός µισθός ως προς αποτελεσµατικότητα = - b UR + Z Άρα, ο δείκτης απόκλισης είναι: Z = Πραγµατικός µισθός + b UR 26

27 Απόκλιση Πραγµατικού Μισθού στην ΕΕ-12, 1970=0 (για b=1) Μεγάλη αύξηση στην απόκλιση κατά τη δεκαετία του 1970 Η µεγαλύτερη απόκλιση: >10% αρχές του 1980 Αύξηση της απόκλισης πάλι κατά την περίοδο Σήµερα, φαίνεται ότι ο πραγµατικός µισθός σε µονάδες αποτελεσµατικότητας βρίσκεται κάτω από το επίπεδο του 1970 Λαµβάνοντας υπόψη την ανεργία, ο δείκτης απόκλισης του πραγµατικού µισθού έχει επιστρέψει στα επίπεδα που βρισκόταν πριν 30 χρόνια. 27

28 Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση: 4 Πυλώνες (Λουξεµβούργο, 1997) Τα 15 κράτη-µέλη συµφώνησαν για τη δηµιουργία ευνοϊκότερου περιβάλλοντος για την απασχόληση µε βάση την αρχή της ισότητας στις ευκαιρίες (Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση) πάνω σε 4 Πυλώνες. Πυλώνας 1: Απασχολησιµότητα (employability): βελτίωση της απασχολησιµότητας των εργαζόµενων και των ανέργων µε στόχο τη µείωση της ανεργίας και την αύξηση του ποσοστού απασχόλησης στην ΕΕ µέσω της αντιµετώπισης της ανεργίας των νέων, πρόληψη της µακροχρόνιας ανεργίας προώθηση ενεργών πολιτικών απασχόλησης για ανέργους φορολογικές µεταρρυθµίσεις ανάπτυξη δεξιοτήτων στο πλαίσιο της ισόβιας µάθησης επίσης, λαµβάνεται υπόψη η γήρανση του πληθυσµού και η ταύτιση (matching) της ζήτησης µε την προσφορά εργασίας. 28

29 Πυλώνας 2: Προσαρµοστικότητα (adaptability) αντιµετώπιση νέων τεχνολογιών και µεταβαλλόµενων συνθηκών αγοράς από τους κοινωνικούς εταίρους και τις κυβερνήσεις µέσω της ισορροπίας µεταξύ ευελιξίας στην αγορά εργασίας και της ασφάλειας και υγείας. Πυλώνας 3: Επιχειρηµατικό Πνεύµα (entrepreneurship): απλούστευση συνθηκών λειτουργίας και ίδρυσης επιχειρήσεων µέσω της µείωσης των διοικητικών αγκυλώσεων και της θέσπισης φορολογικών κινήτρων ευχερέστερη πρόσβαση σε χρηµατοδότηση εξάλειψη της αδήλωτης εργασίας ενίσχυση των νέων τεχνολογιών Πυλώνας 4: Ισότητα Ευκαιριών (equal opportunities) Ισότητα σταδιοδροµίας ανδρών και γυναικών και ανθρώπων µε ειδικές ανάγκες 29

30 Εθνικά Σχέδια ράσης (National Action Plans) Κάθε πυλώνας περιλαµβάνει και συγκεκριµένα (ποσοτικά) µέτρα Παράδειγµα: Η Οδηγία 3 του Πυλώνα 1 καθορίζει ότι τουλάχιστον 20% των ανέργων πρέπει να παρακολουθούν προγράµµατα κατάρτισης. Ο έλεγχος γίνεται εφικτός σε µεγάλο βαθµό, καθώς κάθε κράτος-µέλος υποβάλλει ένα ετήσιο Εθνικό Σχέδιο ράσης (National Action Plan), όπου καθορίζεται η εθνική στρατηγική για την απασχόληση και η εφαρµογή της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ενεργό ρόλο µε την έκδοση της Κοινής Αναφοράς για την Απασχόληση (Joint Employment Report) H διάθεση πόρων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) γίνεται µε βάση την αξιολόγηση του ΕΣ για την Απασχόληση. 30

31 Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) 1957: υποστηρίζει τις ενέργειες των κρατών-µελών για τη βελτίωση των προοπτικών απασχόλησης των πολιτών και την ανάπτυξη των προσόντων τους. Αποστολή: Ανάπτυξη δεξιοτήτων ατόµων, ιδίως εκείνων µε ιδιαίτερες δυσκολίες Νέες ενεργές πολιτικές και συστήµατα για την καταπολέµηση των αιτιών της ανεργίας και τη βελτίωση δεξιοτήτων Υποστήριξη σε περιφέρειες µε ιδιαίτερα προβλήµατα Χρηµατοδοτούµενα Μέτρα: 1. Ανάπτυξη ενεργού πολιτικής αγοράς εργασίας 2. Ενίσχυση σε άτοµα που διατρέχουν τον κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισµού 3. Βελτίωση της γενικής εκπαίδευσης και της επαγγελµατικής κατάρτισης 4. Προώθηση της προσαρµοστικότητας των εργαζοµένων, του επιχειρηµατικού πνεύµατος και των δεξιοτήτων του εργατικού δυναµικού 5. Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης και της απασχολησιµότητας των γυναικών 31

32 Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL ( ) Τµήµα της Ευρωπαϊκής στρατηγικής για περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας, καθώς και για ευχερέστερη πρόσβαση σε αυτές Αντικατέστησε τις πρωτοβουλίες ADAPT και Employment, οι οποίες ήταν επιτυχείς: στη διαµόρφωση τοπικών-περιφερειακών συνεργασιών στη προώθηση της διακρατικής συνεργασίας όταν υπήρχε συγκεκριµένος σχεδιασµός µε µελλοντικό ορίζοντα όταν υπήρχε παρακολούθηση και αξιολόγηση των δράσεων και των αποτελεσµάτων όταν υπήρχε σχέση θεωρίας και πολιτικής και συνεργασία policymakers, επιχειρήσεων, κοινωνικών εταίρων) Χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο και εθνική συγχρηµατοδότηση Περιλαµβάνει µέτρα για την καταπολέµηση οποιασδήποτε µορφής άνισης µεταχείρισης και διακρίσεων στην αγορά εργασίας (τόσο για εργαζόµενους όσο και για όσους βρίσκονται σε φάση ανεύρεσης εργασίας) στο πλαίσιο των 4 πυλώνων για την Απασχόληση Έµφαση στη διακρατική προσέγγιση 32

33 Οµάδα Kok Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκρότησε µία ειδική οµάδα (task force) για την απασχόληση (οµάδα Kok), προκειµένου να συµβάλει στον προσδιορισµό των προϋποθέσεων για την ταχύτερη εφαρµογή της στρατηγικής για την απασχόληση από τα κράτη µέλη -µε δεδοµένη τη δυσκολία στην εκπλήρωση των στόχων της Λισσαβόνας, καθώς και την επιθυµία των κυβερνήσεων να επιταχυνθούν οι δροµολογηµένες διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις. Η ειδική οµάδα για την απασχόληση επισήµανε τέσσερις βασικές προϋποθέσεις για το σκοπό αυτό: Αύξηση της προσαρµοστικότητας των εργαζοµένων και των επιχειρήσεων. Προσέλκυση περισσότερων ατόµων να εισέλθουν και να παραµείνουν στην αγορά εργασίας, έτσι ώστε η εργασία να γίνει µια πραγµατική επιλογή για όλους. Μεγαλύτερη και πιο αποτελεσµατική επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο και στη δια βίου µάθηση. Εξασφάλιση αποτελεσµατικής εφαρµογής των µεταρρυθµίσεων µέσω καλύτερης διακυβέρνησης. 33

34 Νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση Η νέα ΕΣΑ, που προέκυψε από την αξιολόγηση της πορείας της τα προηγούµενα έτη, έχει µεσοπρόθεσµο προσανατολισµό ( ) και αποτυπώνεται σε τρεις βασικούς και αµοιβαία ενισχυόµενους στόχους: (α) πλήρης απασχόληση, (β) ποιότητα και παραγωγικότητα της εργασίας (γ) κοινωνική συνοχή και ενσωµάτωση 34

35 Κατευθυντήριες Γραµµές Η νέα ΕΣΑ προσδιορίζεται σε δέκα ειδικότερους τοµείς δράσης, που αναφέρονται ως Κατευθυντήριες Γραµµές (ΚΓ). ΚΓ1: ενεργητικά και προληπτικά µέτρα για τους ανέργους και τους άεργους, ΚΓ2: ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας για τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης, ΚΓ3: διαχείριση των αλλαγών και προώθηση της προσαρµοστικότητας και της κινητικότητας στην αγορά εργασίας, ΚΓ4: προώθηση της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναµικού και της δια βίου µάθησης, ΚΓ5: αύξηση της προσφοράς εργατικού δυναµικού και προώθηση της παράτασης του επαγγελµατικού βίου, ΚΓ6: προώθηση της ισότητας των φύλων, ΚΓ7: προώθηση της ενσωµάτωσης και καταπολέµηση των διακρίσεων εις βάρος των µειονεκτούντων ατόµων στην αγορά εργασίας, ΚΓ8: παροχή κινήτρων για τη βελτίωση της ελκυστικότητας της εργασίας, ΚΓ9: µετατροπή της αδήλωτης εργασίας σε κανονική απασχόληση, ΚΓ10: αντιµετώπιση των περιφερειακών ανισοτήτων στην αγορά εργασίας. 35

36 Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες Γραµµές Το 2005 προτείνονται οι «Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές της Κοινότητας για τη Συνοχή» (γνωστές και ως «Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες Γραµµές»), µε τις οποίες πρέπει να είναι συµβατά τα Εθνικά Προγράµµατα Μεταρρυθµίσεων (ΕΠΜ) για το διάστηµα , καθώς και τα Εθνικά Στρατηγικά Πλαίσια Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΕΠ) των κρατών µελών για την περίοδο Οι Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες Γραµµές για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση συγκεντρώνουν σε ένα ενιαίο, συνεκτικό και απλοποιηµένο κείµενο, τις συστάσεις της Επιτροπής σχετικά µε τους γενικούς προσανατολισµούς των οικονοµικών πολιτικών, καθώς και τις προτάσεις σχετικά µε τις Κατευθυντήριες Γραµµές για την Απασχόληση για την περίοδο Αποτελούν το κύριο πολιτικό µέσο για την ανάπτυξη και την εφαρµογή της Στρατηγικής της Λισσαβόνας. 36

37 Μακροοικονοµικές κατευθυντήριες γραµµές 1. ιασφάλιση της οικονοµικής σταθερότητας για βιώσιµη ανάπτυξη. 2. ιασφάλιση της οικονοµικής και δηµοσιονοµικής βιωσιµότητας. 3. Προώθηση αποδοτικής κατανοµής των πόρων. 4. Προώθηση συνοχής µεταξύ µακροοικονοµικών και διαρθρωτικών πολιτικών. 5. Εξασφάλιση της συµβολής των µισθολογικών εξελίξεων στη µακροοικονοµική σταθερότητα και ανάπτυξη. 6. Εξασφάλιση µιας δυναµικής και εύρυθµα λειτουργούσας ΟΝΕ. 37

38 Μικροοικονοµικές κατευθυντήριες γραµµές 7. Αύξηση και βελτίωση των επενδύσεων στην Έρευνα & Ανάπτυξη. 8. ιευκόλυνση κάθε µορφής καινοτοµίας και Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ). 9. ιευκόλυνση της διάδοσης και πραγµατικής χρήσης των ΤΠΕ, για µια ΚτΠ χωρίς αποκλεισµούς. 10. Προώθηση µιας ισχυρής βιοµηχανικής βάσης. 11. Ενθάρρυνση της βιώσιµης εκµετάλλευσης των πόρων και ενίσχυση της συνέργειας µεταξύ περιβαλλοντικής προστασίας και ανάπτυξης. 12. Επέκταση και εµβάθυνση της Εσωτερικής Αγοράς. 13. Εξασφάλιση ανοικτών και ανταγωνιστικών αγορών εντός και εκτός Ευρώπης και αξιοποίηση των ευκαιριών της παγκοσµιοποίησης. 14. ηµιουργία πιο ανταγωνιστικού επιχειρηµατικού περιβάλλοντος και ενθάρρυνση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας µέσω βελτιωµένων ρυθµιστικών κανόνων. 15. Προώθηση µιας πιο επιχειρηµατικής κουλτούρας και δηµιουργία υποστηρικτικού περιβάλλοντος για τις ΜΜΕ. 16. Επέκταση, βελτίωση και διασύνδεση των ευρωπαϊκών υποδοµών και ολοκλήρωση των διασυνοριακών έργων προτεραιότητας. 38

39 Κατευθυντήριες γραµµές για την απασχόληση 17. Εφαρµογή πολιτικών απασχόλησης µε στόχο την επίτευξη της πλήρους απασχόλησης, τη βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας στην εργασία και την ενίσχυση της κοινωνικής και γεωγραφικής συνοχής. 18. Προώθηση της δια βίου προσέγγισης της εργασίας. 19. Εξασφάλιση προσβάσιµων αγορών εργασίας και πιο ανταποδοτικών και ελκυστικών µορφών απασχόλησης σε όσους αναζητούν εργασία, συµπεριλαµβανοµένων των µειονεκτούντων ατόµων και των αέργων. 20. Βελτίωση της κάλυψης των αναγκών της αγοράς εργασίας. 21. Προώθηση της ευελιξίας σε συνδυασµό µε την εργασιακή ασφάλεια και περιορισµός της κατάτµησης της αγοράς εργασίας, λαµβάνοντας υπόψη το ρόλο των κοινωνικών εταίρων. 22. Εξασφάλιση ευνοϊκών συνθηκών για την εξέλιξη των µισθών και άλλων στοιχείων κόστους που συνδέονται µε την εργασία. 23. Επέκταση και βελτίωση των επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο. 24. Υιοθέτηση συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, που να ανταποκρίνονται στις νέες απαιτήσεις. 39

Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2020 ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2020 ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ EL Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Μετά τη Λισσαβόνα: προς μια κοινωνία της γνώσης Η δομή των επαγγελματικών προσόντων αλλάζει Από τη μεσοπρόθεσμη

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμασία περιόδου 2014-2020 Στρατηγικές για την έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) Αλεξανδρούπολη, 17 Απριλίου, 2013 EC-DG REGIO.G.

Προετοιμασία περιόδου 2014-2020 Στρατηγικές για την έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) Αλεξανδρούπολη, 17 Απριλίου, 2013 EC-DG REGIO.G. Προετοιμασία περιόδου 2014-2020 Στρατηγικές για την έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) Αλεξανδρούπολη, 17 Απριλίου, 2013 EC-DG REGIO.G.5-Greece & Cyprus 1 1) Κανονιστικές καινοτομίες 2014-2020 Επίτευξη των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Παρουσίαση του J.M. Barroso, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 4ης Φεβρουαρίου 2011 Περιεχόμενα 1 I. Η Ευρώπη κινδυνεύει να χάσει έδαφος

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης καινοτομίας για το 2014

Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης καινοτομίας για το 2014 Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης καινοτομίας για το 2014 Πίνακας επιδόσεων Ένωση Καινοτομίας για την έρευνα και την καινοτομία Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Enterprise Enterprise and and Industry Industry Σύνοψη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Ενότητα 11: Η σχέση πληθωρισμού και ανεργίας. Γεώργιος Μιχαλόπουλος Τμήμα Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Ενότητα 11: Η σχέση πληθωρισμού και ανεργίας. Γεώργιος Μιχαλόπουλος Τμήμα Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής Ενότητα 11: Η σχέση πληθωρισμού και ανεργίας Τμήμα Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

ANAΠΤΥΞH KAI ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ

ANAΠΤΥΞH KAI ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ ANAΠΤΥΞH KAI ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ Παρουσίαση του J.M. Barroso, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 30ής Ιανουαρίου 2012 Αντιμετώπιση των «φαύλων κύκλων» στην Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική

Η νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική Η νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Καλαμάτα, 2 Φεβρουαρίου 2014 Τάσος Χανιώτης Διευθυντής Οικονομικών αναλύσεων, προοπτικών και αξιολογήσεων ΓΔ Γεωργίας και Ανάπτυξης Υπαίθρου

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: ,

Τηλ: , Εθνική σχολή δημόσιας διοίκησης & τοπικής αυτοδιοίκησης Προτεινόμενο Θέμα : Γενικοί προσανατολισμοί των οικονομικών πολιτικών (2005-2008) Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να συγκεντρώσει την προσοχή της στις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ενότητα 11: Ανεργία και καταπολέμηση της Τμήμα Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Μισσός Βλάσης Ερευνητής του Παρατηρητηρίου Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, phd student Χαρακτηριστικά των σχημάτων ΕΕΕ στις χώρες τις Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Το φυσικό ποσοστό της ανεργίας

Το φυσικό ποσοστό της ανεργίας Το φυσικό ποσοστό της ανεργίας Κεφάλαιο 26 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Διαχωρισμός ειδών ανεργίας Τοπρόβληματηςανεργίαςσυνήθως χωρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική ανεργία φ σ υ ικό ό π ο π σ ο οσ ο τό τ ό α νε ν ργί γ ας

Φυσική ανεργία φ σ υ ικό ό π ο π σ ο οσ ο τό τ ό α νε ν ργί γ ας ΑΝΕΡΓΙΑ Κατηγορίες ανεργίας Φυσική ανεργία (υπάρχει µακροχρονίως σε µια οικονοµία) το σύνηθες ποσοστό ανεργίας [δεν παραµένει σε σταθερό ύψος και επηρεάζεται από την οικονοµική πολιτική, απλά υποδηλώνει

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Ανάπτυξη

Περιφερειακή Ανάπτυξη ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Περιφερειακή Ανάπτυξη Διάλεξη 11 : Διαπεριφερειακή Αγορά εργασίας (κεφάλαιο 9, Πολύζος Σεραφείμ) Δρ. Βασιλείου Έφη Τμήμα Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Διαπεριφερειακή αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης»

Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης» Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης» Ν. ΑΝΑΛΥΤΗΣ 27/3/2003 Κατά την έναρξη του 21 ου αιώνα, από τις κυριότερες προκλήσεις που απασχολούν την Ευρώπη και φυσικά και τη

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 198/47

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 198/47 26.7.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 198/47 ΙΙ (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΡΓΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ

ΑΝΕΡΓΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΙΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ Το µέσο ποσοστό ανεργίας γύρω από το οποίο η οικονοµία κυµαίνεται καλείται Φυσιολογικό Ποσοστό Ανεργίας. Το φυσιολογικό ποσοστό είναι το ποσοστό ανεργίας προς το οποίο η οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η προοπτικές μεταρρύθμισης της ΚΑΠ :

Η προοπτικές μεταρρύθμισης της ΚΑΠ : Η προοπτικές μεταρρύθμισης της ΚΑΠ : Θέματα για συζήτηση μετά το 2013 Τάσος Χανιώτης Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Αναλύσεων, Προοπτικών και Αξιολογήσεων Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των

ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των καταστατικών κειμένων διοίκησης ανθρώπινου ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: δυναμικού ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στην αγορά εργασίας

Εξελίξεις στην αγορά εργασίας Εξελίξεις στην αγορά εργασίας Κυριάκος Φιλίνης Συνέδριο με θέμα: Διάσπαση και Αποκλεισμός: Κατανοώντας και Ξεπερνώντας τις Πολύπλευρες Επιπτώσεις της Κρίσης» Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2015 Στόχος του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

και Πολιτική Απασχόλησης

και Πολιτική Απασχόλησης Αγορά Εργασίας και Πολιτική Απασχόλησης Μαρίνα Ρήγου Παπαμηνά Παρατηρητήριο Αγοράς Εργασίας, Τμήμα Εργασίας, ΥΕΠΚΑ Οργανόγραμμα Τμήματος Τμήμα Εργασίας Υπηρεσία Αλλοδαπών Συντονισμός ΔΥΑ, Μηχανογραφική

Διαβάστε περισσότερα

MEMO/08/

MEMO/08/ MEMO/08/740 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2008 Ο δρόµος προς την ανάκαµψη: το πακέτο συνοχής - Ερωτήσεις και απαντήσεις για τη συµβολή της πολιτικής για τη συνοχή στο σχέδιο για την ανάκαµψη της οικονοµίας Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Δελτίο Τύπου ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Παγκόσμια Έρευνα του Boston Consulting Group για λογαριασμό της Ciett αποκαλύπτει πώς οι παλαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού

Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού Η συµβολή του ΕΣΠΑ ( ΚΠΣ) στην ενδυνάµωση του Ανθρώπινου υναµικού ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΑΜ, ΜΕΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ε.Σ.Π.Α. (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς) ) 2007-2013 Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου υναµικού Ενίσχυση της

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004 ελτίο Τύπου Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 24 Η ανάπτυξη της δυναµικής της τεχνολογίας των πολυµέσων και του ιαδικτύου για εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Σταύρος Ιωαννίδης Στελίνα Χατζηχρήστου 26 Ιανουαρίου 2012 Παγκόσμιο Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας GEM Παρατηρητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α Για τις προτάσεις από Α1 μέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα σε κάθε αριθμό τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, και

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013 Συνέντευξη Τύπου Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Ο ελληνικός τουρισμός παραμένει διεθνώς ανταγωνιστικός και είναι σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 72 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 72 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Standard Eurobarometer European Commission ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 72 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2009 Standard Eurobarometer 72 / Φθινόπωρο 2009 TNS Opinion & Social ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ GREECE Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές κατά της φτώχειας

Πολιτικές κατά της φτώχειας Πολιτικές κατά της φτώχειας Συντονισµός των πολιτικών κατά της φτώχειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ίδρυση Παρατηρητηρίου Εθνικών Πολιτικών για την Καταπολέµηση του Κοινωνικού Αποκλεισµού (1991) Η καταπολέµηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕ ΡΙΟ «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

ΣΥΝΕ ΡΙΟ «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΗΜΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Εισήγηση θέμα : Απασχόληση και Τοπική Αυτοδιοίκηση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Γιάννης Γούπιος ιευθυντής Ανάπτυξης και Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΕΣ) Το Κέντρο Ερευνών Science-to-Marketing του Munster University (Γερμανία) πραγματοποίησε έρευνα με θέμα τη συνεργασία μεταξύ Πανεπιστημίων και επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Α. Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Α. Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ Πασχάλης Χαριζάνης Α. Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1. Κερί Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος η παραγωγή κεριού για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ERASMUS. Κινητικότητα Προσωπικού

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ERASMUS. Κινητικότητα Προσωπικού ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ERASMUS Κινητικότητα Προσωπικού Μπορούν να συμμετάσχουν μέλη του προσωπικού που είναι: Υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης(LLP). Υπήκοοι

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακές προτεραιότητες για την Ευρώπη Παρουσίαση του Ζ. M. Μπαρόζο,

Ενεργειακές προτεραιότητες για την Ευρώπη Παρουσίαση του Ζ. M. Μπαρόζο, Ενεργειακές προτεραιότητες για την Ευρώπη Παρουσίαση του Ζ. M. Μπαρόζο, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 22 Mαΐου 2013 Νέες πραγματικότητες στην παγκόσμια αγορά ενέργειας Αντίκτυπος

Διαβάστε περισσότερα

16 33 37 83 86 363 367 388 Πίνακας 29: 363 366 388 63 66 68 76 77 78 87 88 Böwer Michou Ungerer 333 373 376 377 378 383 386 387 388 388 - - - - - - - - - 1/4 - - - - - -. - - - -

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΦΑΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

Η ΕΠΙΣΦΑΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Η ΕΠΙΣΦΑΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Του Χρήστου Τριανταφύλλου. 1. Εισαγωγή Με τον όρο επισφαλής εργασία γίνεται συνήθως αναφορά σε µορφές απασχόλησης που παρουσιάζουν ελάχιστες διασφαλίσεις για τον εργαζόµενο,

Διαβάστε περισσότερα

Δεξιότητες και εργασία: Συμβουλεύοντας τους νέους εν μέσω αβεβαιότητας

Δεξιότητες και εργασία: Συμβουλεύοντας τους νέους εν μέσω αβεβαιότητας Δεξιότητες και εργασία: Συμβουλεύοντας τους νέους εν μέσω αβεβαιότητας Κ. Πουλιάκας. Ρ. Ψηφίδου, P. Da Fonseca Εμπειρογνώμονες, Cedefop «Ολύμπιον» Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2014 25/10/ 2011 1 Πουλιάκας,

Διαβάστε περισσότερα

LIFE το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον

LIFE το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον LIFE το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον 1 Το πρόγραμμα LIFE έτρεξε σε 4 περιόδους: LIFE I (1992-1995) LIFE ΙI (1996-1999) LIFE ΙIΙ (2000-2006) LIFE III Extension (2005-2006)

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ L 22/18 II (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Ιανουαρίου 2001 για τις κατευθυντήριες γραµµές της πολιτικής απασχόλησης των κρατών µελών

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0917 EL 19.07.2007 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 917/2004 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

Α.1 Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.) σε σταθερές τιμές μετράει την αξία της συνολικής παραγωγής σε τιμές του έτους βάσης.

Α.1 Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.) σε σταθερές τιμές μετράει την αξία της συνολικής παραγωγής σε τιμές του έτους βάσης. ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ = O ΚΛΑ ΟΣ ΤΟΥ MANAGEMENT ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ. ασοπονία και αγορά προϊόντων ξύλου

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ. ασοπονία και αγορά προϊόντων ξύλου LOGO ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ασοπονία και αγορά προϊόντων ξύλου ρ. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Λάρισας E-mail: papad@teilar.gr

Διαβάστε περισσότερα

H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. της Βικτωρίας Πέκκα Οικονόµου

H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. της Βικτωρίας Πέκκα Οικονόµου 1 H ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ της Βικτωρίας Πέκκα Οικονόµου 2 «Επιχειρηµατικότητα... είναι η διαδικασία δηµιουργίας κάτι καινούργιου που έχει αξία (για την αγορά, την

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα των φύλων. http://www.esfhellas.gr/images/upcontent/documents/new/odefarm.zip

Ισότητα των φύλων. http://www.esfhellas.gr/images/upcontent/documents/new/odefarm.zip Ισότητα των φύλων Πηγή: http://www.esfhellas.gr/index.asp?node=111 ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΙΑ ΡΟΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΟ Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ TΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ TΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ TΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΥΧΟΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΤΡΙΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.11.2014 COM(2014) 906 final ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ που συνοδεύει την ανακοίνωση της Επιτροπής για την ετήσια επισκόπηση της

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Έννοιες των Οικονομικών της Εργασίας οικονομικά της εργασίας αγορά αγορά εργασίας μισθός

Βασικές Έννοιες των Οικονομικών της Εργασίας οικονομικά της εργασίας αγορά αγορά εργασίας μισθός Βασικές Έννοιες των Οικονομικών της Εργασίας - Τα οικονομικά της εργασίας μελετούν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η αγορά εργασίας. - Ορισμός: Η αγορά ενός αγαθού είναι η διαδικασία (θεσμικό πλαίσιο)

Διαβάστε περισσότερα

(EU-SILC): Συγκρισιμότητα και Αξιοπιστία

(EU-SILC): Συγκρισιμότητα και Αξιοπιστία Διακρατική Εναρμόνιση των δεδομένων της Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών (EU-SILC): Συγκρισιμότητα και Αξιοπιστία Ειρήνη Σαράντου, Τµήµα Μεθοδολογίας, Ανάλυσης και Μελετών 1 EU-SILC

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Σύµβολα και Ακρωνύµια

Πρόλογος. Σύµβολα και Ακρωνύµια Πρόλογος Σύµβολα και Ακρωνύµια 1. Επισκόπηση 1.1 Ορισµένοι βασικοί ορισµοί 1.2 Ανταγωνιστική αγορά εργασίας 1.2.1 Προσφορά εργασίας και µισθός επιφύλαξης χωρίς περιορισµούς ωρών 1.2.2 Συνολική προσφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η Ευρώπη διέρχεται μια περίοδο αναπόφευκτης γήρανσης του πληθυσμού της. Από το 2010 ο αριθμός των πολιτών ηλικίας 15-60 έχει αρχίσει να συρρικνώνεται,

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002L0004 EL 01.01.2007 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2002/4/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2002 περί της εγγραφής σε μητρώα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Ενότητα 10: Το πρόβλημα της ανεργίας. Γεώργιος Μιχαλόπουλος Τμήμα Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Ενότητα 10: Το πρόβλημα της ανεργίας. Γεώργιος Μιχαλόπουλος Τμήμα Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής Ενότητα 10: Το πρόβλημα της ανεργίας Τμήμα Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ ΠΗΓΗ γραφημάτων, εικόνων, τμημάτων κειμένου: http://plandevel.web.auth.gr/studies/undergraduate/odigos_spoydon.pdf Παρουσίαση στην

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα θα παρουσιαστούν στις 6 Οκτωβρίου 2010, στις Βρυξέλλες, στη διάρκεια της 8 ης εκδήλωσης Open Days (www.opendays.europa.eu).

Τα αποτελέσµατα θα παρουσιαστούν στις 6 Οκτωβρίου 2010, στις Βρυξέλλες, στη διάρκεια της 8 ης εκδήλωσης Open Days (www.opendays.europa.eu). European Commission ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Αναθεώρηση του κανονισµού ΕΟΕΣ (Ευρωπαϊκός Όµιλος Εδαφικής Συνεργασίας) Με τη συµµετοχή σας στη διαβούλευση αυτή, θα συµβάλετε στην κατάρτιση της γνωµοδότησης πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14 και 15 Νοεμβρίου 2013. Τοποθέτηση του Προέδρου της Ο.Κ.Ε. κ. Χρ. Πολυζωγόπουλου. στην 2 η Συνεδρία με θέμα:

Αθήνα, 14 και 15 Νοεμβρίου 2013. Τοποθέτηση του Προέδρου της Ο.Κ.Ε. κ. Χρ. Πολυζωγόπουλου. στην 2 η Συνεδρία με θέμα: ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Αθήνα, 14 και 15 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

L 325/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 325/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 325/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.10.2004 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1860/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Οκτωβρίου 2004 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών B1. Ποια από τις παρακάτω πολιτικές θα αυξήσει το επιτόκιο ισορροπίας και θα μειώσει το εισόδημα ισορροπίας; A. Η Κεντρική τράπεζα πωλεί κρατικά ομόλογα, μέσω πράξεων ανοικτής

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση Παρουσίαση Καθ. Σ. Ρομπόλη, Επιστ. Δ/ντή ΙΝΕ/ΓΣΕΕ

Εισήγηση Παρουσίαση Καθ. Σ. Ρομπόλη, Επιστ. Δ/ντή ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Εισήγηση Παρουσίαση Καθ. Σ. Ρομπόλη, Επιστ. Δ/ντή ΙΝΕ/ΓΣΕΕ 1 Η Κεντρική επιδίωξη της Έκθεσης για την Ελληνική Οικονομία και την απασχόληση του έτους 2013 συνίσταται: στην αξιολόγηση των ασκούμενων πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος πίνακας περιεχομένων

Σύντομος πίνακας περιεχομένων Σύντομος πίνακας περιεχομένων Πρόλογος 15 Οδηγός περιήγησης 21 Πλαίσια 24 Ευχαριστίες της ενδέκατης αγγλικής έκδοσης 28 Βιογραφικά συγγραφέων 29 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 31 1 Η οικονομική επιστήμη και η οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ. ΦΑΣΗ 1η

ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ. ΦΑΣΗ 1η ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ Το σύστηµα της ηλεκτρονικής υποβολής υποστηρίζει την εισαγωγή στοιχείων από εξωτερικό αρχείο. Ο σκοπός της εισαγωγής στοιχείων από αρχείο είναι η αποφυγή πολλαπλών πληκτρολογήσεων αν τα

Διαβάστε περισσότερα

Γίνεται αναφορά στις πρωτοβουλίες της ΕΕΤΤ για να συμβάλλει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την ευρυζωνικότητα.

Γίνεται αναφορά στις πρωτοβουλίες της ΕΕΤΤ για να συμβάλλει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την ευρυζωνικότητα. Η 14 η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πορεία της Αγοράς Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στην Ευρώπη Συμπεράσματα για την Ελληνική Αγορά και το έργο της ΕΕΤΤ Σύνοψη Δόθηκε στη δημοσιότητα η 14 η Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Συνδυάζοντας τις δεξιότητες με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας Προκαλώντας τους «συνήθεις ύποπτους»

Συνδυάζοντας τις δεξιότητες με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας Προκαλώντας τους «συνήθεις ύποπτους» Συνδυάζοντας τις δεξιότητες με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας Προκαλώντας τους «συνήθεις ύποπτους» Κωνσταντίνος Πουλιάκας Εμπειρογνώμονας, Cedefop Εναρκτήρια εκδήλωση της έρευνας PIAAC στην Ελλάδα 31

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ: Συμμετοχή σε Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2-2 6 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 26 ISBN -------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη ΙΙ. 17 Πληθωρισμός και Ανεργία

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη ΙΙ. 17 Πληθωρισμός και Ανεργία Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη ΙΙ 17 Πληθωρισμός και Ανεργία Ανεργία και πληθωρισμός: Μια ανταγωνιστική σχέση; Πολλοί πιστεύουν ότι η σχέση πληθωρισμού και ανεργίας είναι ανταγωνιστική Η ιδέα πρωτοεμφανίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Ádám Kósa. PE v01-00

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2008(INI) Σχέδιο γνωμοδότησης Ádám Kósa. PE v01-00 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 24.10.2013 2013/2008(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-20 Ádám Kósa (PE519.793v01-00) σχετικά με την πολιτική συνοχής της ΕΕ και τη στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.11.2013 COM(2013) 801 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2014 EL EL 1. ΑΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστίες του εκδότη Πρόλογος [Mέρος 1] Εισαγωγή

Ευχαριστίες του εκδότη Πρόλογος [Mέρος 1] Εισαγωγή Πίνακας περιεχομένων Ευχαριστίες του εκδότη.................................................... 13 Πρόλογος............................................................... 15 [Mέρος 1] Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Χάραξη πολιτικής για την προώθηση αειφόρων μορφών γεωργίας και τη στήριξη νέων αγροτών

Χάραξη πολιτικής για την προώθηση αειφόρων μορφών γεωργίας και τη στήριξη νέων αγροτών Χάραξη πολιτικής για την προώθηση αειφόρων μορφών γεωργίας και τη στήριξη νέων αγροτών Αθανάσιος Θεοχαρόπουλος Γεωπόνος M.Sc., Διδάκτωρ Αγροτικής Οικονομίας Α.Π.Θ. Υπεύθυνος Τομέα Αγροτικής Πολιτικής ΔΗΜΑΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc, Κολόνια, Γερµανία 16-17 Μαΐου 2006 Στα πλαίσια ενός υπερεθνικού προγράµµατος ανταλλαγής µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συναντήθηκαν εκπρόσωποι συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

1η Σύσκεψη του Εθνικού Δικτύου Πληροφόρησης και άλλων εταίρων για θέματα ΑΥΕ 2016

1η Σύσκεψη του Εθνικού Δικτύου Πληροφόρησης και άλλων εταίρων για θέματα ΑΥΕ 2016 1η Σύσκεψη του Εθνικού Δικτύου Πληροφόρησης και άλλων εταίρων για θέματα ΑΥΕ 2016 Αθήνα, 1.7.2016 «Η ενδυνάμωση των πολιτικών υγείας και ασφάλειας στην εργασία μέσω του κοινωνικού διαλόγου για την ενεργό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΧΑΛΑΡΗ-ΣΦΗΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΑΣΤΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INTERNET Ονομάζεται μια ομάδα παγκόσμιων πόρων πληροφοριών. Αυτοί οι πόροι έχουν τόσο μεγάλο εύρος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 2020 Η "Ευρώπη 2020" είναι μια πολυδιάστατη στρατηγική για τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση την επόμενη δεκαετία, με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

θυσιάζονται, όταν παράγεται μία επιπλέον μονάδα από το αγαθό Α. Μονάδες 3

θυσιάζονται, όταν παράγεται μία επιπλέον μονάδα από το αγαθό Α. Μονάδες 3 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

11256/12 IKS/nm DG G1A

11256/12 IKS/nm DG G1A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2012 (OR. en) 11256/12 UEM 211 ECOFIN 585 SOC 562 COMPET 430 ENV 526 EDUC 203 RECH 266 ENER 295 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΑΕ: Διεθνή και Κοινοτικά Προγράμματα Διεύθυνση Διεθνών και Κοινοτικών Προγραμμάτων

ΕΚΑΕ: Διεθνή και Κοινοτικά Προγράμματα Διεύθυνση Διεθνών και Κοινοτικών Προγραμμάτων ΕΚΑΕ: Διεθνή και Κοινοτικά Προγράμματα Διεύθυνση Διεθνών και Κοινοτικών Προγραμμάτων Η μελέτη, η ανάλυση, η μεταφορά των ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων για την επαγγελματική κατάρτιση, η σύνδεσή της με τις

Διαβάστε περισσότερα

74,6 100 59,4 EΕ 25 = 63,1 % (2004) 10,5 EΕ-25 = 9,2 % (2004) 2,9 17,5 % (1999/2000) 0,13 SI) = 0,18 5 (2003) 82,0 EΕ- 25 = 100

74,6 100 59,4 EΕ 25 = 63,1 % (2004) 10,5 EΕ-25 = 9,2 % (2004) 2,9 17,5 % (1999/2000) 0,13 SI) = 0,18 5 (2003) 82,0 EΕ- 25 = 100 Παράρτηµα 1. Κατάλογος κοινών δεικτών βάσης, εκροών, αποτελεσµάτων και επιπτώσεων I. Κοινοί δείκτες βάσης 1. είκτες βάσης σε σχέση µε τους στόχους / Όχι *1 Οικονοµική ανάπτυξη Κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε µονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστημιακή - Επιχειρηματική Συνεργασία

Πανεπιστημιακή - Επιχειρηματική Συνεργασία Πανεπιστημιακή - Επιχειρηματική Συνεργασία Π Ε Σ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Συνδιοργάνωση Ημερίδας Φοιτητές «σαΐνια» παράγουν καινοτομία διαγωνισμός καινοτομίας Μαρινόπουλου Πανόραμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α ΑΡΧΕΣ ΟΙΟΝΟΜΙΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ' ΛΥΕΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2006 ΕΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Για τις προτάσεις από Α1 µέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς και δίπλα σε κάθε αριθµό τη λέξη Σωστό, αν η

Διαβάστε περισσότερα

EL 2 EL. Ελλάδα ΜΕΡΟΣ I: ΓΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

EL 2 EL. Ελλάδα ΜΕΡΟΣ I: ΓΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ EL EL EL Ελλάδα 1. Η Ελλάδα σημείωσε ισχυρή οικονομική ανάπτυξη, κατά μέσο όρο 4%, μεταξύ 2005 και 2007, και αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας σαφώς υψηλότερη του μέσου όρου της ΕΕ. Το κατά κεφαλήν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 Μάθημα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

Ράλλης Γκέκας. Διευθύνων Σύμβουλος Ε.Ε.Τ.Α.Α. A.E.

Ράλλης Γκέκας. Διευθύνων Σύμβουλος Ε.Ε.Τ.Α.Α. A.E. Ράλλης Γκέκας Διευθύνων Σύμβουλος Ε.Ε.Τ.Α.Α. A.E. 100 100 100 100 100 100 Ε.Ε. Ελλάδα 90 80 70 93 94 87 79 75 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 Πηγή: Eurostat Ε.Ε. Ελλάδα 30 25 24,2 27,4 20

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότη τα και ΜΜΕ ΣΥΝΟΨΗ Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης για την Καινοτομία το

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 -

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ

52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ 52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 1. «Στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

θυσιάζονται, όταν παράγεται μία επιπλέον μονάδα από το αγαθό Α. Μονάδες 3

θυσιάζονται, όταν παράγεται μία επιπλέον μονάδα από το αγαθό Α. Μονάδες 3 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Βασικά Στοιχεία του Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Ηράκλειο 29 Ιουνίου 2015 Το όραμα του αναπτυξιακού σχεδιασμού Δυναμική και Βιώσιμη Κρήτη Βιώσιμη σε όρους οικονομικούς, περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς Δυναμική με

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 6 ο. Η Καµπύλη της Συνολικής Προσφοράς

Μάθηµα 6 ο. Η Καµπύλη της Συνολικής Προσφοράς Μάθηµα 6 ο Η Καµπύλη της Συνολικής Προσφοράς Εισαγωγή Η Καµπύλη της συνολικής προσφοράς (AS) δείχνει την ποσότητα του προϊόντος (Y) το οποίο εγχώριοι παραγωγοί είναι πρόθυµοι και ικανοί να παραγάγουν και

Διαβάστε περισσότερα

Επανάληψη ΕΣΔΔΑ με ασκήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Στην Οικονομική επιστήμη ως οικονομικό πρόβλημα χαρακτηρίζουμε:

Επανάληψη ΕΣΔΔΑ με ασκήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Στην Οικονομική επιστήμη ως οικονομικό πρόβλημα χαρακτηρίζουμε: 3 Επανάληψη ΕΣΔΔΑ με ασκήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Στην Οικονομική επιστήμη ως οικονομικό πρόβλημα χαρακτηρίζουμε: α) Την έλλειψη χρημάτων που αντιμετωπίζει μια οικονομία β) Την έλλειψη χρημάτων που αντιμετωπίζει

Διαβάστε περισσότερα