ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ. Σχεδιασμού, ανάπτυξης, υλοποίησης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ. Σχεδιασμού, ανάπτυξης, υλοποίησης"

Transcript

1 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ Σχεδιασμού, ανάπτυξης, υλοποίησης και λειτουργίας υπηρεσιών Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Τόμος Α Γενική περιγραφή του Έργου Επιστημονική ευθύνη επιμέλεια Βασίλης Παπαδόγαμβρος Έκδοση 1.3 Δεκέμβρης 2014 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΟΔΗΓΟΣ Σχεδιασμού, ανάπτυξης, υλοποίησης και λειτουργίας υπηρεσιών Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων Τόμος Α Γενική περιγραφή του Έργου Επιστημονική ευθύνη επιμέλεια Βασίλης Παπαδόγαμβρος

3 1

4 Περιεχόμενα Πρόλογος 4 Κεφάλαιο 1 Γενική περιγραφή του έργου Εισαγωγή Το επιχειρησιακό και λειτουργικό πλαίσιο ένταξης του έργου Διαδικασία σχεδιασμού, στόχοι και μορφές παρέμβασης Περιεχόμενο και δραστηριότητα του δικτύου Δομή, οργάνωση και λειτουργία 18 Κεφάλαιο 2 Διαδικασίες ένταξης στελεχών Εισαγωγή Ενημέρωση και ένταξη μόνιμων στελεχών Διαδικασίες προσέλκυσης, επιλογής και ένταξης εξωτερικών συνεργατών 25 Κεφάλαιο 3i Εργαζόμενοι 3.i.1 Υπηρεσίες Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής σε εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα της οικονομία 27 3i.1.1 Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής εργαζομένων 27 3i.1.2 Ποίες υπηρεσίες παρέχει το τμήμα Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής εργαζομένων 28 Κεφάλαιο 3 ii Άνεργοι 3ii.1 Εξειδικευμένα Κέντρα Προώθησης στην Απασχόληση: Σχεδιασμός - Οργάνωση Λειτουργία 29 Κεφάλαιο 4 Κύκλοι επιμόρφωσης στελεχών 4.1 Περιγραφή του προγράμματος επιμόρφωσης Σκοπός και στόχοι του προγράμματος επιμόρφωσης Οι απαιτήσεις της θέσης εργασίας Οι εκπαιδευτικές ανάγκες των στελεχών Μεθοδολογικό πλαίσιο υλοποίησης 34 Κεφάλαιο 5i Δημοσιότητα 5i.1 Επικοινωνιακή στρατηγική 36 5i.1.1 Οι στόχοι της επικοινωνιακής στρατηγικής 36 2

5 5i.1.2 Φορείς και πληθυσμιακές ομάδες που απευθύνεται το σχέδιο επικοινωνιακής στρατηγικής 37 5i.1.3 Στρατηγικοί Άξονες δράσης 37 Κεφάλαιο 5ii Δικτύωση 5ii.1 Στρατηγική δικτύωσης 39 5ii.1.1 Σκοπός και στόχοι της δικτύωσης 40 5ii.1.2 Βασικές προϋποθέσεις και πλαίσιο αρχών της Δικτύωσης 40 5ii.1.3 Πρακτικά βήματα δικτύωσης 41 Παράλληλα κείμενα Α Τόμου Π. κείμενο 1 44 Π. κείμενο 2 46 Π. κείμενο 3 47 Π. κείμενο

6 Πρόλογος Καλώς ήρθατε στον Οδηγό υλοποίησης του έργου: «Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Εργαζομένων και Ανέργων» του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ. Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΠΑΝΑΔ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό ταμείο (ΕΚΤ). Ο στόχος του είναι να: αναπτύξει ένα αξιόπιστο σύνολο υπηρεσιών Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής εργαζομένων, με έμφαση στα πεδία των Εργασιακών σχέσεων, των εξελίξεων στο σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης και στην Απασχόληση και : να δημιουργήσει επίσης τρία Εξειδικευμένα Κέντρα Προώθησης στην Απασχόληση (ΕΚΠΑ) για την υποστήριξη νέων ανέργων ηλικίας 16 έως 30 ετών. Εκτιμάται ότι οι συνεχείς και ταχύτατες αλλαγές στα τρία αυτά πεδία, τα οποία διαμορφώνον το πλαίσιο των συνθηκών εργασίας και της βασικής προστασίας των εργαζομένων, συνοδεύονται από βασικό έλλειμμα πληροφόρησης, για ένα μεγάλο μέρος εργαζομένων και ανέργων, δημιουργώντας ταυτόχρονα αυξημένες ανάγκες προσανατολισμού και συμβουλευτικής υποστήριξης, σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, για να ενισχυθεί η δυνατότητα του εργατικού δυναμικού να αντιμετωπίσει τις (δυσμενείς) επιπτώσεις των αλλαγών αυτών. Η συγγραφή του συγκεκριμένου οδηγού αποσκοπεί στην συνολική και εκτεταμένη παρουσίαση του τρόπου, της μεθοδολογίας και των πρακτικών ανάπτυξης και λειτουργίας Υπηρεσιών Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής, ενός Σχεδίου του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ, το οποίο εκπονείται στο πλαίσιο του έργου (της Πράξης σύμφωνα με την τεχνική ορολογία): «Ανάπτυξη Δικτύου Υπηρεσιών Πληροφόρησης, Συμβουλευτικής υποστήριξης και ενδυνάμωσης εργαζομένων», χρηματοδοτούμενο από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού» του Υπ. Εργασίας και το ΕΚΤ, στο οποίο, κατόπιν σχετικής τροποποίησης, συμπεριελήφθησαν και πιλοτικές δράσεις υποστήριξης νέων ανέργων με την δημιουργία και ανάπτυξη τριών Εξειδικευμένων Κέντρων Υποστήριξης της Απασχόλησης νέων ανέργων ετών. 4

7 Η επιτελική ομάδα του έργου, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που προκύπτουν κατά την υλοποίηση ενός τόσο σύνθετου και εκτεταμένου έργου με υψηλή στοχοθεσία, θεώρησε αναγκαία την εκπόνηση ενός αναλυτικού οδηγού υλοποίησης του, με στόχο την συνεχή καθοδήγηση και υποστήριξη των στελεχών καθόλη την διάρκεια άσκησης των καθηκόντων τους. Ως εκ τούτου ο οδηγός αποτελεί ένα δυναμικό εργαλείο, το οποίο τελεί υπό συνεχή ανανέωση και εμπλουτισμό τόσο κατά την τυπική διάρκεια ζωής του έργου (12ος του 2015) όσο και κατά την διάρκεια του συνολικού κύκλου ζωής των υπηρεσιών, ο οποίος φιλοδοξούμε να ξεπεράσει κατά πολύ την συμβατική του διάρκεια. Στόχος του Οδηγού είναι να παρέχει στα στελέχη των υπηρεσιών, σε στελέχη συνεργαζομένων φορέων, στο ανθρώπινο δυναμικών φορέων που ασκούν αντίστοιχο έργο, καθώς και σε ένα μεγάλο αριθμό εργαζομένων και ανέργων οποίοι θα θελήσουν να προσεγγίσουν το δίκτυο, μια συνολική αναλυτική εικόνα του Έργου, το περιεχόμενο του καθώς και πρακτικές και εύχρηστες οδηγίες και κατευθύνσεις για την εύρυθμη και αποτελεσματική υλοποίηση του. Καταβάλλεται προσπάθεια ευχερούς χρήσης του, ενώ στην ηλεκτρονική του έκδοση θα λειτουργεί ως αφετηρία πλήρους πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του δικτύου. Τα βασικά μέρη του οδηγού διαθέτουν σημαντική αυτονομία μεταξύ τους, ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση και μελέτη σε επιμέρους ενότητες ενδιαφέροντος. Ο οδηγός τελεί υπό συνεχή αλληλεπίδραση με το σύνολο σχεδόν των δράσεων του έργου, από τις οποίες τροφοδοτείται αλλά και τροφοδοτεί, όπως για παράδειγμα με την δράση της επιμόρφωσης, το υλικό επιμόρφωσης στελεχών, με επιλεγμένη σχετική αρθρογραφία, δράσεις οι οποίες θα ενσωματωθούν λειτουργικά στον οδηγό. Ως εκ τούτου ο οδηγός αναπτύσσεται συνεχώς με περιοδικές, αναθεωρημένες εκδόσεις οι οποίες ακολουθούν και ενσωματώνουν στοιχεία των υπό εξέλιξη δράσεων του έργου. Δομή του οδηγού Η παρούσα έκδοση του οδηγού αποτελείται από έξι τόμους ο καθένας εκ των οποίων απευθύνεται σε διαφορετικές κατηγορίες χρηστών: Στο πρώτο (I) τόμο παρουσιάζεται το έργο «Ανάπτυξη δικτύου υπηρεσιών πληροφόρησης, συμβουλευτικής υποστήριξης και ενδυνάμωσης 5

8 εργαζομένων», η φιλοσοφία και η στόχευση του, ο σχεδιασμός της δομής και της λειτουργίας του δικτύου υπηρεσιών (Κεφάλαιο 1), η πολιτική και η διαδικασία επιλογής των στελεχών (Κεφάλαιο 2). Εν συνεχεία (Κεφάλαιο 3i), περιγράφεται το περιεχόμενο, η διάρθρωση η λειτουργία και οι δραστηριότητες των υπηρεσιών Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής εργαζομένων, καθώς και οι μέθοδοι και τα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούνται, ενώ στην δεύτερη ενότητα του κεφαλαίου (Κεφάλαιο 3ii), περιγράφονται οι βασικές λειτουργίες υποστήριξης των ανέργων, κυρίως μέσα από την σύσταση, ανάπτυξη και λειτουργία των Εξειδικευμένων Κέντρων προώθησης στην Απασχόληση ΕΚΠΑ τα οποία απευθύνονται, ως επί το πλείστον, σε νέους άνεργους. Στα επόμενα κεφάλαια παρατίθεται ο σχεδιασμός των κύκλων επιμόρφωσης και οι άξονες του εκπαιδευτικού υλικού (Κεφάλαιο 4) και οι βασικές κατευθύνσεις δημοσιότητας και διεύρυνσης της δικτύωσης (Κεφάλαιο 5 i και ii ). Στο δεύτερο (ΙΙ) τόμο περιέχεται ο Αναλυτικός Οδηγός ανάπτυξης και λειτουργίας των Υπηρεσιών Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Εργαζομένων Στο τρίτο (ΙΙΙ) τόμο περιέχεται ο Αναλυτικός Οδηγός ανάπτυξης και λειτουργίας των Εξειδικευμένων Κέντρων Προώθησης στην Απασχόληση. Στον τέταρτο τόμο (ΙV) τόμο αναπτύσσεται ο Αναλυτικός οδηγός υλοποίησης των επιμορφωτικών κύκλων. Ο πέμπτος (V) τόμος περιέχει το τμήμα εκείνο του οδηγού το οποίο αναλύει το σχέδιο δικτύωσης και δημοσιότητας του έργου. Ο έκτος (VI) τόμος περιέχει τις βάσεις δεδομένων ανά θεματική ενότητα και περιεχόμενο και παραπέμπει στις αντίστοιχες κωδικοποιημένες συλλογές. Στο τέλος κάθε τόμου παρεμβάλλεται μια ενότητα (παράρτημα) με περιεχόμενο παράλληλα κείμενα, στα οποία αναλύονται περισσότερο σημαντικές επιλογές του Σχεδίου, η παρατίθενται κείμενα θεωρητικών προσεγγίσεων, τόσο για την πληρέστερη κατανόηση του όσο και προς χρήση για επιμορφωτικές ανάγκες του προγράμματος Βασικά στάδια εξέλιξης του Έργου Η ανάπτυξη του έργου σηματοδοτείται από έναν αριθμό σημαντικών και κομβικών για την εξέλιξη του σταδίων: Σχεδιασμός και μεθοδολογία υλοποίησης του έργου. 6

9 Επιλογή στελεχών Σύσταση ομάδων έργου Πιλοτικά στάδια υλοποίησης του Σχεδίου Εισαγωγικό στάδιο υλοποίησης του έργου Σχέδιο Επιμόρφωσης στελεχών Δημιουργία εργαλείων, βάσης δεδομένων, διαδραστικής πλατφόρμας Στρατηγική δημοσιοποίησης και διάχυσης του έργου Ανάπτυξη συνεργασιών και δικτύωσης με άλλους φορείς Πλήρης ανάπτυξη και λειτουργία των υπηρεσιών Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υλοποίηση προγράμματος Επιμόρφωσης στελεχών Πλήρης ανάπτυξη και λειτουργία των Εξειδικευμένων Κέντρων Προώθησης στην Απασχόληση Παρακολούθηση και αξιολόγηση του έργου Τα στάδια αυτά αναλύονται συστηματικά στον Οδηγό, ο οποίος ευελπιστούμε να αποτελέσει ένα χρηστικό εργαλείο για τα στελέχη του δικτύου, αλλά και για όσους ασχολούνται ή πρόκειται να ασχοληθούν με την υλοποίηση παρόμοιων έργων και την δημιουργία αντίστοιχων υπηρεσιών. Παπαδόγαμβρος Βασίλης Επιστημονικός υπεύθυνος του έργου 7

10 Κεφάλαιο 1 Γενική περιγραφή του έργου Εισαγωγή Η πληροφόρηση των ανθρώπινων συντελεστών μιας αγοράς εργασίας (εργαζόμενοι εργοδότες) σχετικά με τα ποσοτικά χαρακτηριστικά της (π. χ κενές θέσεις εργασίας) καθώς και τα αντίστοιχα ποιοτικά (αμοιβές, συνθήκες εργασίας κλπ) αποτελούσε μία, εξ υποθέσεως, προϋπόθεση εύρυθμης λειτουργίας της, συνδεόμενη με την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών σύζευξης της προσφοράς (εργαζόμενοι) με την ζήτηση (εργοδότες) εργασίας, στην ουσία δηλαδή με την «εύστοχη» τοποθέτηση ανέργων σε κενές θέσεις εργασίας. Οι λειτουργίες αυτές της αγοράς εργασίας (διευρυμένη και ουσιαστική πληροφόρηση και αποτελεσματική τοποθέτηση) συνεπικουρούνταν πολλάκις από διαδικασίες και προγράμματα συμβουλευτικής καθοδήγησης. Μαζί με τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας και τις διαδικασίες πιστοποίησης των επαγγελματικών προσόντων και εξειδικεύσεων, συγκροτούν ένα σημαντικό τμήμα επιμέρους πολιτικών και μέτρων απασχόλησης, οι οποίες συγκαταλέγονται στις οριζόμενες ως Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης. Σε πολλές από τις παραπάνω διαδικασίες, οι οποίες υποστηρίζουν την αγορά εργασίας ως κατ εξοχήν μηχανισμό κατανομής της εργασίας, εμπλέκονται δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, καθώς και φορείς εκπροσώπησης συλλογικών συμφερόντων (εργατικά συνδικάτα εργοδοτικές οργανώσεις). Η παρατεταμένη ανεργία, η ανεργία των νέων και η μακροχρόνια ανεργία των ετών πριν την κρίση, η δραματική επιδείνωση κατά την διάρκεια της κρίσης και οι ανατροπές στις εργασιακές σχέσεις και την κοινωνική ασφάλιση, δημιουργούν ένα περιβάλλον ιδιαίτερης ανασφάλειας και αβεβαιότητας για το εργατικό δυναμικό της χώρας, συμπιέζοντας ταυτόχρονα τους όρους, τις συνθήκες και τις αμοιβές, όσων έχουν εργασία, σε απαράδεκτα περιοριστικά πλαίσια για μια σύγχρονη αναπτυγμένη κοινωνία. Κατά την διάρκεια της δεκαετίας του 80 διαμορφώνεται μια καθοριστική στροφή ως προς την βασική στόχευση της πολιτικής Απασχόλησης, με την απομάκρυνση από βασικές μακροοικονομικές επιλογές και παρεμβάσεις (επιδίωξη πλήρους απασχόλησης και τόνωσης της ενεργούς ζήτησης) στην υιοθέτηση μικροοικονομικών πολιτικών και μέτρων (απασχολησιμότητα, 8

11 προγράμματα στοχευμένης υποστήριξης, έμφαση στο σκέλος της προσφοράς εργασίας, προσαρμοστικότητα επιχειρήσεων και ανθρώπινου δυναμικού). Χωρίς αυταπάτες για την δυνατότητα αυτών των πολιτικών για επίτευξη συνθηκών προς την πλήρη και ποιοτική απασχόληση, αποδεχόμαστε την αυξημένη ανάγκη πληροφόρησης και συμβουλευτικής υποστήριξης του εργατικού δυναμικού της χώρας, σε ένα περιβάλλον συνεχών και δυσμενών αλλαγών και ανατροπών στις εργασιακές σχέσεις, την κοινωνική ασφάλιση και την απασχόληση Με την δημιουργία και ανάπτυξη, σε πανελλαδικό επίπεδο, υπηρεσιών Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής, με στόχο την παροχή αφενός έγκυρης και έγκαιρης πληροφόρησης, αφετέρου διαμεσολάβησης και υποστήριξης του εργατικού δυναμικού, σε θέματα εργασιακών σχέσεων, ασφαλιστικής νομοθεσίας, και πολιτικών απασχόλησης, το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ ανταποκρίνεται στις ανάγκες που έχουν εκρηκτικά αναδυθεί, στο πεδίο της πραγματικής οικονομίας και της αγοράς εργασίας, εξ αιτίας της οικονομικής κρίσης, προσφέροντας ζωτικής σημασίας υπηρεσίες προς τους εργαζόμενους. Επιπλέον, βασική επιδίωξη του Σχεδίου είναι η συμβολή του στην διαμόρφωση ενός Εθνικού συστήματος Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής, στο οποίο το αναπτυσσόμενο δίκτυο της ΓΣΕΕ μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό και αξιόπιστο στοιχείο του. Σε μία εποχή η οποία μαστίζεται από τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, επιπτώσεις οι οποίες επιδρούν καταλυτικά στον κοινωνικό ιστό, στα κοινωνικά υποκείμενα, στους πολίτες και στους εργαζόμενους, η επιδίωξη δεν πρέπει απλά να εξαντλείται στην αποτελεσματική πληροφόρηση και συμβουλευτική, αλλά πρέπει να αναπτυχθούν διαδικασίες οι οποίες θα τις μετατρέπουν σε συλλογικό αγαθό, ικανό να ενδυναμώνει και να υποστηρίζει τους εργαζόμενους για ατομική πρωτοβουλία αλλά και συλλογική δράση. Η παρέμβαση του ΙΝΕ ΓΣΕΕ μέσω δράσεων Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής σε καμία περίπτωση δεν συνιστά υποχώρηση τόσο ως προς την θέση του για τον χαρακτήρα της Ανεργίας, ως ανεργία κυρίως και κατά βάση ελλιπούς ζήτησης, όσο και ως προς τις συναφείς θέσεις για ποιοτικές και πλήρους απασχόλησης θέσεις εργασίας. Συνιστά όμως μία προσπάθεια διατύπωσης πρότασης πολιτικής, για τον αποτελεσματικό συμπληρωματικό προς τις πολιτικές και τα προγράμματα απασχόλησης - ρόλο των συστημάτων και δικτύων Πληροφόρησης και 9

12 Συμβουλευτικής, η οποία συνίσταται στην αναγκαιότητα ανάπτυξης τους εντός ενός εθνικού πλέγματος δημόσιων και κοινωνικών φορέων, ικανού να υποστηρίξει το εργατικό δυναμικό της χώρας κατά την διάρκεια των συνεχών, πολλών, σύνθετων και δυσμενών, πολλές φορές, μεταβάσεων κατά την διάρκεια του εργασιακού βίου. 1.1 Το επιχειρησιακό και λειτουργικό πλαίσιο ένταξης του έργου Στο πλαίσιο της τρέχουσας προγραμματικής συμφωνίας (ΕΣΠΑ ), οι επιστημονικοί φορείς των κοινωνικών εταίρων αναγνωρίζονται ως δικαιούχοι του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) για την υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων του 1. Ως εκ τούτου υπεγράφη προγραμματική συμφωνία με έναν έκαστον εκ των φορέων εκπροσώπησης εργαζομένων και εργοδοτών (ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ) και το Υπουργείο Εργασίας, για την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων με στόχο την θεσμική αναβάθμιση των ανωτέρω οργανώσεων. Δράσεις οι οποίες συμφωνήθηκαν κατόπιν διεξαγωγής σχετικής μελέτης 2. Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί έναν εκ των στρατηγικών κόμβων του ευρύτερου Σχεδίου Θεσμικής αναβάθμισης του ΙΝΕ της ΓΣΕΕ, και ως εκ τούτου της ίδιας της ΓΣΕΕ, όπως αποτυπώνεται στα σχετικά κείμενα πολιτικής τα οποία εξειδικεύουν τις δράσεις του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ, τις ενταγμένες στον άξονα Προσαρμοστικότητα του Επιχειρησιακού προγράμματος ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού (Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ) του Υπ. Εργασίας. Με βάση την αποστολή και τους στρατηγικούς στόχους της ΓΣΕΕ, η θεσμική της ενδυνάμωση περιλαμβάνει δύο αλληλένδετες διαστάσεις: Πρώτον, την ενίσχυση της ικανότητας της για ουσιαστική συμμετοχή στους θεσμούς, ιδίως στους θεσμούς τριμερούς συμμετοχής, η οποία συντελείται τόσο μέσω διατύπωσης προτάσεων πολιτικής, όσο και μέσω της άσκησης επιρροής στη λήψη αποφάσεων. Βασική προϋπόθεση αποτελεί η δυνατότητα τεκμηρίωσης των προτάσεων αυτών. 1 Βλέπε σχετικά Παράρτημα Α Τόμου, Παράλληλα κείμενα, κείμενο 1 και φάκελος 1 «Οι κοινωνικοί εταίροι δικαιούχοι ΕΚΤ» 2 Υπουργείο Εργασίας / ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ Μελέτη θεσμικής αναβάθμισης κοινωνικών εταίρων 10

13 Δεύτερον, την ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας, η οποία επιτυγχάνεται κυρίως μέσω της αναβάθμισης ή και της ενίσχυσης του στελεχιακού της δυναμικού, αλλά και μέσω της ενίσχυσης ή και αναδιοργάνωσης των λειτουργιών της, σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, ώστε να καταστεί περισσότερο αποτελεσματική στη διάγνωση, το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση των παρεμβάσεων της. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, καθώς και την υπάρχουσα τεχνογνωσία των εποπτευόμενων από τη ΓΣΕΕ φορέων, προκύπτει ότι σημαντικό παράγοντα για την ενίσχυση της θεσμικής και επιχειρησιακής ικανότητας της Γ.Σ.Ε.Ε. αποτελεί η ενίσχυση των υφιστάμενων δομών, καθώς και η ανάπτυξη νέων λειτουργιών, μονάδων και υπηρεσιών του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, δηλαδή του φορέα που διαθέτοντας πιστοποίηση διαχειριστικής επάρκειας, υλοποιεί ως δικαιούχος στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΑΔ, τις δράσεις του επιχειρησιακού σχεδίου θεσμικής ενδυνάμωσης της ΓΣΕΕ. Πιο συγκεκριμένα, το σχέδιο επιχειρησιακής ενίσχυσης του ΙΝΕ ΓΣΕΕ περιλαμβάνει τρεις αλληλεξαρτώμενες ομάδες ενεργειών, οι οποίες επιπλέον προορίζονται να ενισχύσουν το σύνολο των υλοποιούμενων δράσεων του Ινστιτούτου. 1. Ενέργειες οργάνωσης, ενίσχυσης και ανάπτυξης λειτουργιών παρατηρητηρίου κοινωνικών και οικονομικών εξελίξεων και πολιτικών Ενέργειες οργάνωσης και ανάπτυξης λειτουργιών Μονάδας τεκμηρίωσης και υποστήριξης της θεσμικής εκπροσώπησης της ΓΣΕΕ, καθώς και ενέργειες αξιοποίησης των εκροών (αξιολόγηση αποτελεσμάτων, καλές πρακτικές, συμπεράσματα, επιμέρους προτάσεις πολιτικής κλπ) από την υλοποίηση πολιτικών και προγραμμάτων απασχόλησης, κοινωνικής ένταξης και δια βίου μάθησης. 3.Ενέργειες υλοποίησης πολιτικών και προγραμμάτων απασχόλησης, κοινωνικής ένταξης και δια βίου μάθησης. Στο σχήμα που ακολουθεί αποτυπώνεται το πλέγμα των στρατηγικών δραστηριοτήτων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, μέσω προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, η συνέργεια τους και οι δράσεις που αποσκοπούν στην θεσμική αναβάθμιση των συνδικάτων. 3 Βλέπε σχετικά ή και 11

14 ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΘΕΣΜΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Παρατηρητήριο Δικτύωση Συνδικαλιστική εκπαίδευση Ακαδημία Εργασίας Ισότητα των φύλων στις συνδικαλιστικές οργανώσεις Πληροφόρηση Συμβουλευτική Πρακτική άσκηση αποφοίτων Επαγγελματική Ψηφιακή αναβάθμιση της ΓΣΕΕ Επαγγελματική κατάρτιση εργαζομένων ανέργων κατάρτιση εργαζομένων Σχήμα 1: Δράσεις του ΙΝΕ ΓΣΕΕ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ Παρατηρούμε στο σχήμα 1 ότι αναπτύσσεται ένα πλέγμα δράσεων, σε στενή μεταξύ τους συνέργεια, όπου υλοποιούνται ερευνητικά προγράμματα (Παρατηρητήριο και τεκμηρίωση), προγράμματα παρέμβασης στην αγορά εργασίας και στο σύστημα απασχόλησης (Πληροφόρηση και συμβουλευτική εργαζομένων και ανέργων, επαγγελματική κατάρτιση και δια βίου μάθηση) προγράμματα ισότητας των φύλων και προγράμματα ένταξης των συνδικάτων στην κοινωνία της πληροφορίας. Στο σύνολο σχεδόν των προγραμμάτων η Πληροφόρηση και η Συμβουλευτική αποτελούν μία βασική οριζόντια δράση, αυξάνοντας με αυτόν τον τρόπο τον βαθμό της μεταξύ τους συνέργειας. 12

15 1.2 Διαδικασία σχεδιασμού, στόχοι και μορφές παρέμβασης Βασική διάρθρωση του Σχεδίου Το έργο διαρθρώνεται στα εξής μέρη (υποέργα) τα οποία συσχετίζονται και αλληλεπιδρούν λειτουργικά και επιχειρησιακά : - Υποέργο 1 «Οργάνωση και λειτουργία της επιτελικής Μονάδας διοίκησης και επιστημονικού συντονισμού της Πράξης» - Υποέργο 2 «Οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης των στελεχών του δικτύου» - Υποέργο 3 «Ανάπτυξη των υπηρεσιών του δικτύου» - Υποέργο 4 «Ενέργειες προώθησης και προβολής των υπηρεσιών του δικτύου και των εξειδικευμένων κέντρων προώθησης της απασχόλησης» - Υποέργο 5 «Ανάπτυξη των υπηρεσιών των εξειδικευμένων κέντρων προώθησης της απασχόλησης» Η ανωτέρω διάρθρωση του Σχεδίου 4 αποτελεί προϊόν μιας στρατηγικής παρέμβασης, αποτελούμενης από στάδια μιας εξελικτικής διαδικασίας, εκκινώντας από την διαπίστωση του προβλήματος και καταλήγοντας σε συγκεκριμένες ενέργειες αντιμετώπισης του. Σημαντικό στοιχείο της διαδικασίας και μία εκ των κρίσιμων προϋποθέσεων επιτυχίας αποτελεί η ανάλυση του προβλήματος και οι προτεινόμενες λύσεις αντιμετώπισης του. Τα παραπάνω συγκροτούν το πρώτο στάδιο του σχεδιασμού, ενώ το δεύτερο περιλαμβάνει την εξειδίκευση του Σχεδίου, το χρονοδιάγραμμα, την επιλογή των μεθόδων και τεχνικών και την υλοποίηση, Το τρίτο στάδιο της διαδικασίας περιλαμβάνει την αξιολόγηση και την ανατροφοδότηση. Η τελευταία είναι απαραίτητη για την εκτίμηση της περεταίρω βιώσιμης εξέλιξης του δικτύου σε συνάρτηση με τους διαθέσιμους πόρους. 4 Για μια εκτεταμένη και πληρέστερη, τυπική περιγραφή του έργου αναζήτησε το επιχειρησιακό σχέδιο του έργου. Παράρτημα Α Τόμου, Παράλληλα κείμενα, κείμενο 3 13

16 Το πρόβλημα Η εμπειρία από της επί μέρους ή / και ευρύτερες παρεμβάσεις του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ, καθώς και τα ερευνητικά δεδομένα, στα πεδία της Πληροφόρησης και της Συμβουλευτικής, οδήγησαν στην διατύπωση του βασικού προβλήματος, το οποίο έγκειται στην διαπίστωση των σοβαρών ελλειμμάτων της Δημόσιας πολιτικής, στην κατακερματισμένη πανσπερμία δημόσιων, ιδιωτικών και κοινωνικών φορέων παροχής σχετικών υπηρεσιών και στην ανυπαρξία ενός εθνικού συστήματος (Δικτύου;) παροχής Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής στους τομείς των εργασιακών Σχέσεων, της Κοινωνικής Ασφάλισης και της Απασχόλησης. Η παραπάνω διαπίστωση δεν υπεισέρχεται στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των Δημόσιων φορέων παροχής συναφών υπηρεσιών (ΟΑΕΔ, ΙΚΑ, ΣΕΠΕ, ΕΟΠΠΕΠ ΚΛΠ) των οποίων πάντως είναι έκδηλη η αδυναμία ανταπόκρισης στην ιδιαίτερα αυξημένη ζήτηση, σε μία περίοδο μάλιστα που ό ρόλος τους καθίσταται κεντρικός στην υλοποίηση πολιτικών απασχόλησης (ΟΑΕΔ, ΕΟΠΠΕΠ) στην στήριξη της πολιτικής κοινωνικής ασφάλισης (ΙΚΑ) και στην αντιμετώπιση των έντονων και δυσμενών για τους εργαζόμενους παρεκκλίσεων στην αγορά εργασίας (ΣΕΠΕ) Η διατύπωση πρότασης Η πρόταση για την δημιουργία δικτύου συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών πληροφόρησης από την ΓΣΕΕ, μέσω του Ινστιτούτου Εργασίας, αποτελεί ένα ειδοποιό στοιχείο του στρατηγικού Σχεδίου «Θεσμική Αναβάθμιση των Συνδικάτων», το οποίο περιλαμβάνει δύο ισοδύναμες διαστάσεις: - την αναβάθμιση της δυνατότητας έρευνας και ανάλυσης με στόχο την τεκμηριωμένη παρουσίαση των θέσεων της. Βασικό εργαλείο υποστήριξης των θέσεων της ΓΣΕΕ αποτελεί το «Παρατηρητήριο Κοινωνικών και Οικονομικών εξελίξεων» - την δυνατότητα αποτελεσματικής παρέμβασης με δράσεις επιμόρφωσης, κατάρτισης, απασχόλησης, με στόχο να προβάλλονται συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής μέσα από ολοκληρωμένες παρεμβάσεις και πρακτικές. Η πρόταση για την ανάπτυξη του συγκεκριμένου δικτύου υπηρεσιών έχει ως κεντρικό στόχο την συμβολή στην άμβλυνση του προβλήματος πληροφόρησης και συμβουλευτικής υπό το πρίσμα της επιδίωξης δημιουργίας ενός ανάλογου εθνικού συστήματος. Διαδικασίες ανάλυσης και ωρίμανσης Το Σχέδιο αποτέλεσε αντικείμενο προβληματισμού σε όλα τα επίπεδα ιεραρχίας του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ, η δε ωρίμανσή του προήλθε από επάλληλα εργαστήρια στελεχών (workshops), διακίνηση κειμένων εργασίας και διατύπωσης προτάσεων πολιτικής. 14

17 Εν συντομία αναφέρουμε διαδικασίες αναλυτικής διάγνωσης του προβλήματος, προσδιορισμού των αιτίων και των χαρακτηριστικών του, τρόπων προσέγγισης των κοινοτήτων παρέμβασης και των αναγκών τους, το περιβάλλον εντός του οποίου διαπιστώνεται το πρόβλημα και οι βασικές μεταβλητές για μια επιτυχή προσπάθεια άμβλυνσης ή / και επίλυσης. Στο στάδιο ωρίμανσης εκτός των βασικών επιλογών υλοποίησης εξετάζονται και πιθανές ισοβαρείς εναλλακτικές προσεγγίσεις. Οργάνωση και διοίκηση, ομάδες έργου / στελεχιακό δυναμικό Το οργανωτικό σχήμα και το διοικητικό μοντέλο παίρνουν υπόψη τους τόσο την ευρύτερη οργανωσιακή κουλτούρα του ΙΝΕ, όσο και τις πιθανές ιδιαιτερότητες στην οργάνωση και διοίκηση υπηρεσιών οι οποίες προσλαμβάνουν έντονη κοινωνική διάσταση, κινούνται στον ευρύτερο χώρο των κοινωνικών υπηρεσιών και αποβλέπουν στην υποστήριξη εργαζομένων και ανέργων, δύο ευρύτατες κατηγορίες πολιτών οι οποίες πλήττονται από τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες χωρίς το «αντίβαρο» της καθολικής και αποτελεσματικής υποστήριξης. Βασική επιλογή αποτελεί η δημιουργία και ανάπτυξη ομάδων έργου, με διακριτούς ρόλους αλλά και σαφείς συνέργειες, στις οποίες εντάσσεται το στελεχιακό δυναμικό του φορέα και τα νέα εξειδικευμένα στελέχη. Επιμόρφωση 5 Οι επιμορφωτικές διαδικασίες αποτελούν κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας του σχεδίου, εκτείνονται δε σε μεγάλο χρονικό εύρος, έτσι ώστε να συνδυάζονται με τις ανάγκες που προκύπτουν κατά την διάρκεια της υλοποίησης του έργου. Δικτύωση και διάδοση 6 Στα δύο πεδία παρέμβασης των υπηρεσιών που αναπτύσσει το Ινστιτούτο Εργασίας δραστηριοποιούνται πλήθος φορέων, δημόσιων, ιδιωτικών και κοινωνικών. Και τα δύο πεδία (Πληροφόρηση και Συμβουλευτική) είναι κατακερματισμένα και σε μεγάλο βαθμό προσφέρεται επιφανειακή πληροφόρηση, πολλάκις λανθασμένη, ενώ στην Συμβουλευτική παρατηρούνται φαινόμενα εμπορευματοποίησης και επιδίωξης εύκολης απόκτησης χρημάτων, σε ένα τομέα όπου τα στελέχη του πρέπει να διακρίνονται από ιδιαίτερες επαγγελματικές αξίες και ευαισθησία. Η δικτύωση φορέων του δημοσίου, οι οποίοι οφείλουν να επωμίζονται το μεγαλύτερο βάρος άσκησης αποτελεσματικής πολιτικής, με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, των ενώσεων εργαζομένων και εργοδοτών, πολλοί εκ των οποίων έχουν αντίστοιχες δράσεις, ίσως να αποτελεί μια ενδιαφέρουσα 5 για μια αναλυτικότερη προσέγγιση βλέπε μέρος ΙΙΙ 6 Για περισσότερα βλέπε μέρος IV και καθώς και την αντίστοιχη ενότητα του εκπαιδευτικού υλικού περί δικτύωσης. 15

18 προοπτική περιορισμού της πανσπερμίας των φορέων και των επικαλύψεων, να ενισχύσει την ανάπτυξη και ανταλλαγή τεχνογνωσίας, να εξασφαλίσει σημαντικές οικονομίες κλίμακας (δεδομένου ότι η ποιοτική παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών είναι ιδιαίτερα κοστοβόρα), να διευρύνει την υποστήριξη σε μεγαλύτερο εύρος πολιτών καθώς και να αυξήσει τις πιθανότητες βιωσιμότητας των υπηρεσιών Είναι προφανές ότι η αποτελεσματική δικτύωση ενισχύει ιδιαίτερα τα σχέδια επικοινωνίας και διάδοσης του έργου και αντιστρόφως η επικοινωνιακή στρατηγική συμβάλλει στην ανάπτυξη της δικτύωσης. Στο σχήμα που ακολουθεί αποτυπώνεται η ροή των βασικών σταδίων σχεδιασμού και υλοποίησης του έργου. Βασικά στάδια σχεδιασμού του έργου Ανάλυση, διατύπωση πρότασης, λήψη Εντοπισμός του προβλήματος αποφάσεων, υποβολή πρότασης, έγκριση Διαδικασίες περαιτέρω ανάλυσης για την εφαρμογή 1η συνάντηση / εργαστήριο 3 4 Ωρίμανση, εναλλακτικές προτάσεις εφαρμογής, οριστικοποίηση φάσεων 5 5α Συγκρότηση επιτελικές ομάδας, ανάλυση ρόλων και αρμοδιοτήτων 5β Ομάδες έργου 7 Σχέδιο επιμόρφωσης /κατάρτισης 6 8 Θεματικά εργαστήρια εξειδίκευσης της εφαρμογής του σχεδίου Δημιουργία περιφερειακών μονάδων, δημιουργία Ε. Κ. Π. Α Διαδικασίες στελέχωσης Παρακολούθηση εξέλιξης του Σχεδίου. Ανατροφοδότηση. Αξιολόγηση Σχήμα 2. Σχεδιασμός και στάδια υλοποίησης 7 Για μία βασική προσέγγιση της διαδικασίας σχεδιασμού του έργου βλέπε Τόμο Β, Βασίλης Παπαδόγαμβρος, «Διαδικασίες και στάδια σχεδιασμού και ωρίμανσης του σχεδίου» 16

19 1.3. Περιεχόμενο και δραστηριότητα του δικτύου Η βασική δραστηριότητα των υπηρεσιών περιλαμβάνει δυο διακριτά και ταυτόχρονα αλληλοεξαρτώμενα Συστήματα : της Πληροφόρησης και της Συμβουλευτικής. Η παρέμβαση των δύο Συστημάτων επικεντρώνεται στα πεδία των Εργασιακών Σχέσεων, της Κοινωνικής Ασφάλισης και στο πεδίο της Απασχόλησης. Εν κατακλείδι και ως γενική οργανωσιακή αρχή η δόμησή τους στηρίζεται σε μια αρχιτεκτονική, η οποία τους επιτρέπει να λειτουργούν αυτοτελώς και ταυτόχρονα με υψηλό βαθμό συνέργειας. Στο πλαίσιο του δικτύου οι υπηρεσίες πληροφόρησης και συμβουλευτικής που παρέχονται αφορούν σε τρία βασικά πεδία / τομείς: - Πεδίο πολιτικών απασχόλησης - Πεδίο εργασιακών σχέσεων - Πεδίο κοινωνικής ασφάλισης - Τα δύο κύρια συστήματα του έργου, της πληροφόρησης και της συμβουλευτικής, διαρθρώνονται στα εξής βασικά υποσυστήματα: Α. Πληροφόρηση στο πεδίο των πολιτικών Απασχόλησης πληροφόρηση εργαζομένων πληροφόρηση ανέργων Β. Πληροφόρηση στα πεδίο των Εργασιακών Σχέσεων και της Κοινωνικής Ασφάλισης Γ. Συμβουλευτική στο πεδίο των πολιτικών Απασχόλησης Συμβουλευτική εργαζομένων Συμβουλευτική ανέργων Δ. Συμβουλευτική στο πεδίο των Εργασιακών Σχέσεων και της κοινωνικής ασφάλισης Τα παραπάνω υποσυστήματα υποστηρίζονται από ομάδα έργου με αντικείμενο την ανάπτυξη κατάλληλου πληροφορικού περιβάλλοντος και τεχνικής υποστήριξης,. Την διάδοση του έργου αναλαμβάνει αντίστοιχη ομάδα έργου και το γραφείο τύπου. Όσον αφορά στην στόχευση το έργο απευθύνεται σε δύο ευρείες πληθυσμιακές κοινότητες 17

20 - Των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας και - Των ανέργων με έμφαση σε νέους ανέργους 16 έως 30 ετών Οι υπηρεσίες Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής έχουν στατικό και δυναμικό χαρακτήρα. Στην πρώτη περίπτωση γίνεται επιλογή πληροφοριών για ευρεία διάχυση, με κριτήριο επιλογής την επικαιροποίηση ή ανανέωση της πληροφόρησης σε συνάρτηση με τις τρέχουσες εξελίξεις στα πεδία που δραστηριοποιείται το δίκτυο. Παρέχονται, επίσης, βασικές αναλύσεις, αρθρογραφία και ειδήσεις. Η διάχυση των πληροφοριών και των θεμάτων συμβουλευτικής πραγματοποιείται με όλους τους δυνατούς τρόπους επικοινωνίας (ηλεκτρονικούς και έντυπους). Στην δεύτερη περίπτωση, της δυναμικής διάστασης παροχής των υπηρεσιών, πραγματοποιούνται συναντήσεις στις υπηρεσίες του φορέα, με εξειδικευμένα στελέχη, ή διατυπώνονται ερωτήματα με ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας, καθώς επίσης και πραγματοποιούνται επισκέψεις σε χώρους εργασίας, συνδικάτα, δημοτικά καταστήματα και άλλους φορείς. Οι παραπάνω υπηρεσίες προσφέρονται σε όλη την Ελλάδα, από εξειδικευμένα στελέχη τα οποία αξιοποιούν σύγχρονες μεθόδους και κατάλληλα εργαλεία υποστήριξης του ανθρώπινου δυναμικού Δομή, οργάνωση και λειτουργία Τα σχήματα που ακολουθούν αποτυπώνουν την δομή, την οργάνωση και τη λειτουργία του Σχεδίου. Αποτυπώνονται: - Η βασική οργανωτική μονάδα του Σχεδίου, η ομάδα έργου - Οι ομάδες έργου οι οποίες καθοδηγούνται και εποπτεύονται από την επιτελική ομάδα - Η λειτουργία των εισροών, οι οποίες εισέρχονται στο σύστημα υπό μορφή αιτήματος, ερωτήματος ή και διαπίστωσης ενός γεγονότος ή μιας κατάστασης, η οποία λαμβάνει αξιοπρόσεκτη έκταση - Η εσωτερική ροή, διακίνηση, αποθήκευση και επεξεργασία των εισροών, από αντίστοιχες ομάδες έργου - Οι μέθοδοι και τα εργαλεία για την επεξεργασία των εισροών και την μετεξέλιξή τους ανάλογα σε δόκιμες και αξιόπιστες εκροές (απλή πληροφόρηση, μετάδοση είδησης, νομικό κείμενο, συμβουλευτική καθοδήγηση) 18

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Δικτύου Υπηρεσιών Πληροφόρησης, Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων

Ανάπτυξη Δικτύου Υπηρεσιών Πληροφόρησης, Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων Ανάπτυξη Δικτύου Υπηρεσιών Πληροφόρησης, Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων 1. Περίληψη του έργου 2. Τι είναι το Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης, Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εγγραφή στο Μητρώο Επιστημονικών Συνεργατών του ΙΝΕ ΓΣΕΕ ΜΕΣΙΝΕ εξειδικευμένων επιστημονικών συνεργατών στα πεδία της αγοράς εργασίας ή της συμβουλευτικής υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Υποστηρίζουμε τη μικρή επιχείρηση, Ενισχύουμε την

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Προκήρυξης: ( 6) Αθήνα, 01/02/2017

Αρ. Προκήρυξης: ( 6) Αθήνα, 01/02/2017 Αρ. Προκήρυξης: 5000945 ( 6) Αθήνα, 01/02/2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη τριών (3) Συμβάσεων Έργου με Επιστημονικούς Συνεργάτες-Συμβούλους για τη στελέχωση: 1. Του Εξειδικευμένου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Προκήρυξης: ( 7) Αθήνα, 01/02/2017

Αρ. Προκήρυξης: ( 7) Αθήνα, 01/02/2017 Αρ. Προκήρυξης: 5000945 ( 7) Αθήνα, 01/02/2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη πέντε (5) Συμβάσεων Έργου με Επιστημονικούς Συνεργάτες-Συμβούλους για τη στελέχωση: 1. Του Εξειδικευμένου

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ)

«Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) «ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ» Πράξη «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠ.ΣΑ) Συντονιστής Έταιρος: Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Προκήρυξης: (1) Αθήνα, 26/10/2016

Αρ. Προκήρυξης: (1) Αθήνα, 26/10/2016 Αρ. Προκήρυξης: 5000945 (1) Αθήνα, 26/10/2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη πέντε (5) Συμβάσεων Έργου με Επιστημονικούς Συνεργάτες - Νομικούς στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Εξ αποστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Νίκης 33, 105 57, Αθήνα Τηλ.: 210 3314837, Fax: 210 3212785, E-mail: mail@ipem-doe.gr

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Νίκης 33, 105 57, Αθήνα Τηλ.: 210 3314837, Fax: 210 3212785, E-mail: mail@ipem-doe.gr Αθήνα, 24.03.2015 Αριθ. Πρωτ.:894 Πληροφορίες: Γ. Γιούρντας, Ν. Υφαντόπουλος Τηλ. 210 3314837 e-mail: mail@ipem-doe.gr Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Συμμετοχής στις Επιμορφωτικές Πρωτοβουλίες του ΙΠΕΜ/ΔΟΕ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά οι σκοποί και τα μέσα περιγράφονται στον Ιδρυτικό νόμο του ΕΙΕΑΔ, άρθρο 88 του Ν.3996/2011.

Αναλυτικά οι σκοποί και τα μέσα περιγράφονται στον Ιδρυτικό νόμο του ΕΙΕΑΔ, άρθρο 88 του Ν.3996/2011. Αναλυτικά οι σκοποί και τα μέσα περιγράφονται στον Ιδρυτικό νόμο του ΕΙΕΑΔ, άρθρο 88 του Ν.3996/2011. Σύμφωνα με το άρθρο 88 του νόμου Ν.3996/2011, ως σκοποί του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. αναφέρονται 1 η παροχή επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Γηράσκω αεί διδασκόμενος. ΣΥΝΟΨΗ επί ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Γηράσκω αεί διδασκόμενος. ΣΥΝΟΨΗ επί ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Γηράσκω αεί διδασκόμενος ΣΥΝΟΨΗ επί ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Αθήνα, 30 Ιουνίου 2010 ΣΥΝΟΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ»

«ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ» «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΘΡΙΑΣΊΑ ΝΈΕΣ ΓΥΝΑΊΚΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΉΜΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΌΛΗΣΗ» Συντονιστής φορέας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ Ε.Ε.

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ Ε.Ε. ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ Ε.Ε. Τα Κράτη μέλη της Ε.Ε. και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενίσχυσαν τη συνεργασία τους το 2009 με το Στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ANAΛYΣH. Στην περιφέρεια το νέο πεδίο δράσης της Πολιτικής Aνθρώπινων Πόρων

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ANAΛYΣH. Στην περιφέρεια το νέο πεδίο δράσης της Πολιτικής Aνθρώπινων Πόρων Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 20-03-2005 ANAΛYΣH Στην περιφέρεια το νέο πεδίο δράσης της Πολιτικής Aνθρώπινων Πόρων του Σπύρου Βλιάμου* Σε μια εποχή στην οποία ολόκληρη η χώρα βρίσκεται σε ένα οργασμό προετοιμασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Προκήρυξης: ( 4) Αθήνα, 11/11/2016

Αρ. Προκήρυξης: ( 4) Αθήνα, 11/11/2016 Αρ. Προκήρυξης: 5000945 ( 4) Αθήνα, 11/11/2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη τεσσάρων (4) Συμβάσεων Έργου με Επιστημονικούς Συνεργάτες-Συμβούλους για τη στελέχωση: 1. Του Εξειδικευμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013) A/A ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ/ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1 319- ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΡΑΣΗ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ» ΣΚΟΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ShMILE II: Από τον πειραματισμό στη διάδοση του οικολογικού σήματος στη Μεσόγειο Αντικείμενο του Έργου Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο...

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... 1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... Οι Επιμορφωτικές Ανάγκες των Διοικητικών Υπαλλήλων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών: Μια Εμπειρική Διερεύνηση στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Προκήρυξης: (2 ) Αθήνα, 11/11/2016

Αρ. Προκήρυξης: (2 ) Αθήνα, 11/11/2016 Αρ. Προκήρυξης: 5000945 (2 ) Αθήνα, 11/11/2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Σύναψη μιας (1) Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη - Υπεύθυνο ανάπτυξης συστήματος συμβουλευτικής εργαζομένων

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων 2 x 4 ώρες Μέτρηση και Βελτίωση Ενδυνάμωσης Ορισμός της Ενδυνάμωσης: Η ενδυνάμωση είναι η διαδικασία της αύξησης της ικανότητας των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα Β: Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

7-12-2011 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 1010106 - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

7-12-2011 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ 1010106 - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.5 Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα

Έργο : «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» (ΤΟΠ-ΕΚΟ)

Έργο : «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» (ΤΟΠ-ΕΚΟ) Δικαιούχος: Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας των Ρομά Δυτικής Αττικής» Διεύθυνση: Γληνού και Νάξου 14, Αγία Βαρβάρα Τ.Κ. 12351 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η κατάρτιση των εκπαιδευομένων ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Σ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Η εκπαιδευτική πολιτική του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ: Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΘΗΝΑ 1-8-2007 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ. Ευαγγελίστριας 80 Αμαλιάδα Ηλείας, τ.κ , τηλ , ,

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ. Ευαγγελίστριας 80 Αμαλιάδα Ηλείας, τ.κ , τηλ , , ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ Παρουσίαση της Πράξης Ενημέρωση των δυνητικών ωφελούμενων και της τοπικής κοινωνίας Τοπικό Σχέδιο δράσης για την Προώθηση της Απασχόλησης ανέργων που διαβιώνουν στην Β.Δ. περιοχή της

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή 06/03/2015 Αρ. Πρ.: 64

Παρασκευή 06/03/2015 Αρ. Πρ.: 64 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή εκπαιδευτικού έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Τοπικές Συνεργατικές Δράσεις ενάντια στην Ανεργία

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ

Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ Βελτίωση και κωδικοποίηση του 1011409 - Ε. Υ. ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ κανονιστικού και ρυθμιστικού πλαισίου & ΕΦ/ΓΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ »

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ » ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΞΟΝEΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 04, 05, 06: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης Κατηγορία Πράξης: 2.2.1: «Δράσεις βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ»

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Ιστοσελίδα :

1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Ιστοσελίδα : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Μαρούσι, 03.03.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο

ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο ΣΧΈΔΙΟ RELEASE για τη δια βίου μάθηση και την ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Κύπρο Παρουσίαση από τις: Φροσούλα Πατσαλίδου, ερευνήτρια, & Μαίρη Κουτσελίνη, επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις για το Κυβερνητικό Συμβούλιο Απασχόλησης. Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2014

Θέσεις για το Κυβερνητικό Συμβούλιο Απασχόλησης. Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2014 Θέσεις για το Κυβερνητικό Συμβούλιο Απασχόλησης Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2014 Είναι πλέον ευρύτατα αποδεκτό ότι η βιωσιμότητα των δημοσιονομικών μεγεθών αποτελεί την αναγκαία συνθήκη για την οικονομική και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΛΑΜΙΑ. Λαμία

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΛΑΜΙΑ. Λαμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ 1 35100 ΛΑΜΙΑ Λαμία 24-2-2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Είναι στο χέρι μας όλοι μαζί να δημιουργήσουμε τις συνθήκες, αρχικά επιβράδυνσης των συνεπειών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ prosopiko@ypakp.gr Είναι αρμόδια για τα θέματα προσωπικού, την προώθηση νομοθετικών κειμένων και τον Κοινοβουλευτικό έλεγχο του Υπουργείου 2 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΜ2Χ-ΜΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ: 4ΑΜ2Χ-ΜΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Πλαίσιο παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών για: Πολίτες (G2C) Επιχειρήσεις και τα άλλα Νομικά Πρόσωπα (G2B) Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης (G2G) Ενοποιεί παλαιότερες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑ 27/5/2009 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 7418 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑ 27/5/2009 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 7418 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑ 27/5/2009 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 7418 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ: 1. ΑΝΑΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ερευνητική Στρατηγική

Η Ερευνητική Στρατηγική Η Ερευνητική Στρατηγική Ο τομέας της Υγείας Η σύγχρονη έρευνα στον τομέα της υγείας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σκοπεύει να εξασφαλίσει την πρόσβαση όσων ζουν στα κράτημέλη σε υγειονομική περίθαλψη υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη»

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 13 Μαρτίου 2014 Θέμα: «Η ανάγκη για οριζόντια τεχνική υποστήριξη των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΓΗ» Συμβουλευτική Πληροφόρηση-Υποστήριξη

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΓΗ» Συμβουλευτική Πληροφόρηση-Υποστήριξη ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ : «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΣΕΡΡΑΪΚΗ ΓΗ» Συμβουλευτική Πληροφόρηση-Υποστήριξη Δράση 13 Εταίρος που υλοποιεί τη δράση Επιλογή των ωφελουμένων για

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Βασίλης Παπαβασιλείου, Γεν. Διευθυντής ΑΝΕΘ ΑΕ

Εισηγητής: Βασίλης Παπαβασιλείου, Γεν. Διευθυντής ΑΝΕΘ ΑΕ Εισηγητής: Βασίλης Παπαβασιλείου, Γεν. Διευθυντής ΑΝΕΘ ΑΕ Έδεσσα, 25-10-2014 I. Γενικές διαπιστώσεις από την εφαρμογή της προσέγγισης LEADER II. III. IV. Τοπική Ανάπτυξη με την Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

«H Εθνική Ομάδα Εμπειρογνωμόνων ECVET Πρώτα συμπεράσματα από την οργάνωση των Peer Learning Activities»

«H Εθνική Ομάδα Εμπειρογνωμόνων ECVET Πρώτα συμπεράσματα από την οργάνωση των Peer Learning Activities» «H Εθνική Ομάδα Εμπειρογνωμόνων ECVET Πρώτα συμπεράσματα από την οργάνωση των Peer Learning Activities» ΝΙKOΣ Φ Ω Τ Ο Π Ο ΥΛ Ο ς Ε Π Ι Κ Ο Υ Ρ Ο ς Κ Α Θ Η Γ Η Τ Η ς Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Δ Υ Τ Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της

Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της Ενέργεια 2.4.2 : Πρακτική Άσκηση και Γραφεία Διασύνδεσης Η παρούσα Ενέργεια στοχεύει, μέσω δύο διακριτών παρεμβάσεων, στην ουσιαστική σύζευξη της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Η πρώτη παρέμβαση αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 18/11/2013 Αρ. Πρωτ. : 11702

Αθήνα 18/11/2013 Αρ. Πρωτ. : 11702 Αθήνα 18/11/2013 Αρ. Πρωτ. : 11702 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για τη Συγκρότηση Μητρώου Επιμορφωτών στο πλαίσιο των Πράξεων «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τάσεις, χαρακτηριστικά, προοπτικές και υποδοχή από την εκπαιδευτική κοινότητα ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 5 ο Συνέδριο EduPolicies Αθήνα, Σεπτέμβριος 2014

Τάσεις, χαρακτηριστικά, προοπτικές και υποδοχή από την εκπαιδευτική κοινότητα ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 5 ο Συνέδριο EduPolicies Αθήνα, Σεπτέμβριος 2014 Τάσεις, χαρακτηριστικά, προοπτικές και υποδοχή από την εκπαιδευτική κοινότητα ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 5 ο Συνέδριο EduPolicies Αθήνα, Σεπτέμβριος 2014 Η διεθνής βιβλιογραφία διαπιστώνει την αντιπαράθεση μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους 2010 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση »

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους 2010 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση » 3 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης (8-06-) ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ έτους Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης έχοντας υπόψη τους στρατηγικούς στόχους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION)

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Kokkinoplitis Konstantinos is Expert to DG Regio, European Commission in Innovation

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2015.

Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2015. Δράσεις Υπηρεσιών ΟΑΕΕ για το έτος 2015. Ο έγκαιρος προγραμματισμός των δράσεων των Υπηρεσιών κάθε Οργανισμού και Φορέα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία της. Υφυπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Κας Σοφίας ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ. σε εκδήλωση με θέμα:

Ομιλία της. Υφυπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Κας Σοφίας ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ. σε εκδήλωση με θέμα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ Ομιλία της Υφυπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κας Σοφίας ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ σε εκδήλωση με θέμα: «ΣΤΟΧΕΥΟΝΤΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Γενική Αιρεσιμότητα 3 ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Το κείµενο αυτό αποτελεί το σχεδιασµό εκπαιδευτικής παρέµβασης, η οποία θα επιτρέψει τη δηµιουργία µιας κοινής αντίληψης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίησε και εσύ τις δυνατότητες του ΤΟΠΣΑ «Θριασία» Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Θριασία Νέες Γυναίκες της Επιστήμης στην Απασχόληση»

Αξιοποίησε και εσύ τις δυνατότητες του ΤΟΠΣΑ «Θριασία» Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Θριασία Νέες Γυναίκες της Επιστήμης στην Απασχόληση» Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Θριασία Νέες Γυναίκες της Επιστήμης στην Απασχόληση» Τοπικό Σχέδιο Δράσης «Δίκτυο για την κοινωνική οικονομία και την προώθηση στην απασχόληση γυναικών επιστημόνων στο Θριάσιο Πεδίο»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. «Βελτίωση της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων Στρατηγική για το Ανθρώπινο Δυναμικό».( Κωδ. MIS:292558)

ΑΠΟΦΑΣΗ. «Βελτίωση της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων Στρατηγική για το Ανθρώπινο Δυναμικό».( Κωδ. MIS:292558) ΑΠΟΦΑΣΗ Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2010 Α.Π.: 5286 Θέμα: Απόφαση εκτέλεσης υποέργου «Μηχανισμός Υποστήριξης και μεταφοράς τεχνογνωσίας για τη βελτίωση της προσαρμοστικότητας των επιχειρήσεων και του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Μονάδα Α2 Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Ταχ. Κώδικας : 10562, Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Μυριανθοπούλου Τηλέφωνο : 210 3722425 Fax : 210

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη (ΙΕΚ, ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη (ΙΕΚ, ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Σύναψη Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη (ΙΕΚ, ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ) Στο πλαίσιο της κατηγορίας Πράξης: «1.1 Σχεδιασμός και εφαρμογή μεταρρυθμίσεων στα συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΑΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Πουρνάρα Σοφία, Μονάδα Α, ΕΥΔ ΠΑΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΑΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Πουρνάρα Σοφία, Μονάδα Α, ΕΥΔ ΠΑΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 ΠΛΑΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Πουρνάρα Σοφία, Μονάδα Α, ΕΥΔ ΠΑΑ ΠΛΑΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Κεφ. 9 του ΠΑΑ 1.1. Στόχοι και σκοπός 1.2. Διακυβέρνηση και συντονισμός 1.3. Θέματα και δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: Απόφαση εκτέλεσης υποέργου «Μηχανισμός υποστήριξης για την υλοποίηση της προτεινόμενης Πράξης» με ίδια μέσα.

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: Απόφαση εκτέλεσης υποέργου «Μηχανισμός υποστήριξης για την υλοποίηση της προτεινόμενης Πράξης» με ίδια μέσα. ΑΠΟΦΑΣΗ Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2010 Α.Π.: 5288 Θέμα: Απόφαση εκτέλεσης υποέργου «Μηχανισμός υποστήριξης για την υλοποίηση της προτεινόμενης Πράξης» με ίδια μέσα. Υποέργο: «ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ 16/10/2012

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ 16/10/2012 14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 16/10/2012 2 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Νοσοκo μεία, ΕΟΠΥΥ,.. ΦΚΑ Η.ΔΙ.ΚΑ Α.Ε ΓΓΚΑ Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 457ΓΧ-ΞΒΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: 457ΓΧ-ΞΒΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας για τον σχηματισμό πιλοτικού άξονα των τριών πόλεων με στόχο τη δυναμική τουριστική ανάπτυξή τους, με μοχλό εξέλιξης τη δημιουργία σύγχρονων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Αθήνα, 1.9.2016 ΑΠ: 00363 για επιστημονικούς συνεργάτες στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Θεσμική και επιχειρησιακή ενδυνάμωση του κοινωνικού εταίρου ΣΕΒ» (κωδικός ΟΠΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης

Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης Καταγραφή αναγκών στελεχών της δημόσιας διοίκησης Ειρήνη Ρήγου Εισαγωγή Για να επιτευχθεί μια Διοικητική Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα, δεν αρκεί μόνο το να σχεδιάζονται πολιτικές σε εθνική κλίμακα παρακολουθώντας

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή τεχνικής υποστήριξης στα μέλη των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ), παροχή κατάρτισης στους εμπλεκόμενους σε αυτά σχετικά με τη λειτουργία

Παροχή τεχνικής υποστήριξης στα μέλη των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ), παροχή κατάρτισης στους εμπλεκόμενους σε αυτά σχετικά με τη λειτουργία Παροχή τεχνικής υποστήριξης στα μέλη των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ), παροχή κατάρτισης στους εμπλεκόμενους σε αυτά σχετικά με τη λειτουργία των Συμβουλίων αυτών και διευκόλυνση της δικτύωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα