Ο PAUL PORTER ΚΑΙ Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-22 ΜΑΡΤΙΟΥ 1947)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο PAUL PORTER ΚΑΙ Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-22 ΜΑΡΤΙΟΥ 1947)"

Transcript

1 ΠΟΛΥΜΕΡΉΣ ΒΟΓΛΗΣ Ο PAUL PORTER ΚΑΙ Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-22 ΜΑΡΤΙΟΥ 1947) Σης 20 Ιουνίου 1947 υπογράφτηκε η συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας για τη χορήγηση οικονομικής βοήθειας. Η συμφωνία αυτή μαζί με τη χορήγηση οικονομικής βοήθειας ύψους 300 εκατομμυρίων δολαρίων στην Ελλάδα προέβλεπε και τη συγκρότηση της Αμερικανικής Αποστολής Βοήθειας προς την Ελλάδα (AMAG). Η Αμερικανική Αποστολή διέθετε τόσο εκτεταμένες εξουσίες και αρμοδιότητες, ώστε «ανέδειξε μορφές και προκάλεσε συμπτώματα εξάρτησης που δεν είχαν για γενιές ολόκληρες εκδηλωθεί». 1 Τόσο η συμφωνία που υπογράφτηκε μεταξύ των κυβερνήσεων Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας όσο και οι εξουσίες που στην πράξη άσκησαν οι διαδοχικές αμερικανικές αποστολές στην Ελλάδα μέχρι τη λήξη του Εμφυλίου πολέμου αποτελούσαν τη μετάβαση σε ένα καθεστώς συγκυριαρχίας, κατά το οποίο δίπλα στην ελληνική κυβέρνηση λειτουργούσαν οι αμερικανικές αποστολές ως «παράλληλη» ή «σκιώδης» κυβέρνηση. 2 Αυτός ήταν εξαρχής ο στόχος της αποστολής, όπως άλλωστε 1. Κωνσταντίνος Σβολόπουλος, «Καθοριστικές παράμετροι στη διαμόρφωση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, Γενικές διαπιστώσεις και υποθέσεις», στο Χάγκεν Φλάισερ (επιμ.), Η Ελλάδα '36-'49. Από τη Δικτατορία στον Εμφύλιο. Τομές και Συνέχειες, Αθήνα, Εκδόσεις Καστανιώτη, 2003, σ Με βάση τη συμφωνία η ελληνική κυβέρνηση, μεταξύ άλλων όφειλε, να «προσφέρη πάσαν εφικτήν βοήθειαν εις την Αμερικανικήν Αποστολήν προς διευκόλυνσιν της διεξαγωγής των καθηκόντων της» (άρθρο 5), «επιτρέψη εις τα μέλη της Αμερικανικής Αποστολής να παρακολουθώσιν ελευθέρως την χρησιμοποίησιν της προς την Ελλάδα παρά των Ηνωμένων Πολιτειών βοηθείας» (άρθρο 6), «προβή εις πάσαν ενέργειαν την οποίαν ήθελε ζητήσει ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δια την ασφάλειαν παντός αντικειμένου, υπηρεσίας ή πληροφορίας ληφθείσης εν συνεπεία της Συμφωνίας ταύτης» (άρθρο 8). Το κείμενο της συμφωνίας δημοσιεύεται στο Φωτεινή Τομαή-Κωνσταντοπούλου (επιμ.), Η Ελλάδα στο μεταίχμιο ενός νέον κόσμου. Ψυχρός Πόλεμος - Δόγμα Truman - Σχέδιο Marshall (Μέσα από διπλωματικά και ιστορικά έγγραφα), Αθήνα, τ. 2, Εκδόσεις Καστανιώτη, 2002, σ Της συμφωνίας της 20ής Ιουνίου είχε προηγηθεί διακοίνωση της ελληνικής κυβέρνησης στις 15 Ιουνίου (το προσχέδιο της οποίας είχε προετοιμαστεί από το Στέητ Ντηπάρτμεντ) σχετικά με την αξιοποίηση της οικονομικής βοήθειας για την ανασυγκρότηση στην οποία δηλωνόταν ότι «η Ελληνική Κυβέρνηση θα επιθυμεί να συμβουλεύεται την Αποστολή πριν πάρει οποιοδήποτε οικονομικό μέτρο που μπορεί να επηρεάσει την επιτυχία του προγράμματος οικονομικής βοήθειας». Αργύρης Α. Φατούρος, «Πώς κα-

2 286 Πολυμερής Βόγλης είχε περιγραφεί και στις οδηγίες του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών προς τον αρχηγό της αμερικανικής αποστολής Dwight Griswold. 3 Επιπλέον, έτσι αντιλήφθηκαν και τα ίδια τα μέλη της αποστολής το ρόλο και τις αρμοδιότητες τους, όπως είχαν την ευκαιρία επανειλημμένα να τονίσουν τόσο στις επαφές τους με την ελληνική κυβέρνηση και όσο και στην αλληλογραφία τους με το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών. 4 Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις στη διάρκεια του Εμφυλίου πολέμου και ιδιαίτερα τα κίνητρα της επέμβασης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα έχουν μελετηθεί συστηματικά. 5 Τα ερωτήματα, όμως που θα με απασχολήσουν, είναι διαφορετικά: γιατί επέλεξαν αυτόν τον τύπο επέμβασης και μέσα από ποια διαδικασία οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφάσισαν να συγκροτήσουν την Αμερικανική Αποστολή με τις εκτεταμένες εξουσίες που τελικά διέθετε; Η πρόσφατη έκδοση του ημερολογίου του Paul Porter, το οποίο φυλάσσεται στο Truman Library Institute, έρχεται να συμβάλει στη γονιμοποίηση του προβληματισμού σχετικά με τις διαδικασίες διαμόρφωσης της αμερικανικής πολιτικής στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου πολέμου. 6 τασκευάζεται ένα επίσημο πλαίσιο διείσδυσης: Οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ελλάδα, » στο Γιάννης Ο. Ιατρίδης (επιμ.), Η Ελλάδα στη δεκαετία Ένα έθνος σε κρίση, Αθήνα, Θεμέλιο, 1984, σ Ανάμεσα στο εύρος των πρωτοβουλιών της Αποστολής ήταν, για παράδειγμα, ο ανασχηματισμός (reorganization) της ελληνικής κυβέρνησης, η προώθηση μέτρων για την οικονομική ανασυγκρότηση και η απομάκρυνση Ελλήνων αξιωματούχων, τα οποία θα έπρεπε να γίνουν «έμμεσα με διακριτικές προτάσεις». Secretary of State προς Dwight Griswold, 11 Ιουλίου 1947, στο Foreign Relations of the United States, 1947, τ. 5, Ουάσιγκτον, 1972, σ Ο D. Griswold, όχι χωρίς κυνισμό, υποστήριζε ότι «θα ήταν λάθος η AMAG ή η αμερικανική κυβέρνηση να προσπαθήσουν να παρουσιάσουν στη διεθνή γνώμη ότι η AMAG δεν έχει μεγάλη εξουσία ή ότι δεν αναμιγνύεται στις εσωτερικές υποθέσεις της Ελλάδας». D. Griswold προς Secretary of State, 24 Οκτωβρίου 1947, στο Foreign Relations..., ό.π., σ Από μονογραφίες ενδεικτικά βλέπε Howard Jones, «A New Kind of War)). America's Global Strategy and the Truman Doctrine in Greece, Νέα Υόρκη και Οξφόρδη, Oxford University Press, 1989, Λώρενς Γουίτνερ, Η αμερικανική επέμβαση στην Ελλάδα, , μετάφραση Χρύσα Νάντρις, Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Βάνιας, 1991, Βασίλης Κόντης, Η αγγλοαμερικανική πολιτική και ελληνικό πρόβλημα, , Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Βάνιας, Paul Α. Porter, Ζητείται: ένα θαύμα για την Ελλάδα. Ημερολόγιο ενός προεδρικού απεσταλμένου, 20 Ιανουαρίου- 27 Φεβρουαρίου 1947, παρουσίαση - εισαγωγή: Μιχάλης Ψαλιδόπουλος, τεκμηρίωση - επίμετρο: Σπύρος Βρετός, Αθήνα, Μεταμεσονύκτιες Εκδόσεις, Το ημερολόγιο είναι σε δακτυλογραφημένη μορφή και φυλάσσεται, μαζί με άλλα έγγραφα του Porter (συλλογή Paul Α. Porter Papers), στο Truman Linrary Institute, στην πόλη Ιντιπέντενς του Μισούρι. Η έκδοση, εκτός του ημερολογίου του Porter, περιλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος από το Εγχειρίδιο περί Ελλάδας. Προς χρήση

3 Ο Paul Porter και η Αμερικανική Οικονομική Αποστολή στην Ελλάδα 287 Η ελληνική κυβέρνηση είχε προσεγγίσει την αμερικανική με σκοπό τη χορήγηση οικονομικής βοήθειας ήδη πριν από την απελευθέρωση της Ελλάδας, τον Ιούλιο του 1944, και ένα δάνειο ύψους 25 εκατομμυρίων δολαρίων εγκρίθηκε και ανακοινώθηκε τον Ιανουάριο του 1946, όταν υπογράφτηκε η συμφωνία του Λονδίνου μεταξύ Ελλάδας και Μ. Βρετανίας. Παρά την οικονομική βοήθεια που έλαβε η ελληνική κυβέρνηση από τη Μ. Βρετανία και τις ΗΠΑ, καθώς και τη γενναιόδωρη βοήθεια από την UNRRA, η οικονομική κατάσταση διαρκώς επιδεινωνόταν, ιδιαίτερα μετά την εγκατάλειψη της πολιτικής που είχε προσπαθήσει να εφαρμόσει ο Κυριάκος Βαρβαρέσος το καλοκαίρι του Εξαιτίας της δεινής κατάστασης της οικονομίας ελληνική αποστολή επισκέφθηκε την Ουάσιγκτον τον Αύγουστο του 1946 με αίτημα τη χορήγηση δανείου ύψους 175 εκ. δολαρίων. Η αμερικανική κυβέρνηση θεωρούσε ότι το μνημόνιο που κατέθεσε η ελληνική αντιπροσωπεία ήταν ιδιαίτερα πρόχειρο και ελλιπές και δεν θα έπρεπε να γίνει επίσημα αίτηση δανείου στην Export-Import Bank γιατί θα απορριπτόταν. 8 Το Στέητ Ντηπάρτμεντ ήταν της γνώμης ότι ένα νέο της Αποστολής Αμερικανών Παρατηρητών των Ελληνικών Εκλογών (Φεβρουάριος 1946), βιογραφικό σημείωμα του Paul Porter, ένα πληροφοριακό μνημόνιο για την Ελλάδα (3 Μαρτίου 1947), το ερωτηματολόγιο που είχε διανείμει η αποστολή Porter σε στελέχη της κυβέρνησης και οικονομικούς παράγοντες, την περίληψη της Έκθεσης της αποστολής Porter (η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα στις 30 Απριλίου 1947) και μια επιστολή του Porter στο περιοδικό Collier's, η οποία δημοσιεύθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου Κάποιες από τις επιλογές των επιμελητών, πάντως, δεν φαίνονται δικαιολογημένες, όπως π.χ. η μετάφραση του πρώτου μέρους της Έκθεσης από το πρωτότυπο και η αναδημοσίευση της μετάφρασης των δύο υπολοίπων μερών από το περιοδικό Η Νέα Οικονομία τεύχος 9, Ιούλιος 1947 ή η σκοπιμότητα καταχώρισης των διευθύνσεων (στις περιπτώσεις της αμερικανικής και βρετανικής πρεσβείας και των αριθμών τηλεφώνου) προσώπων και υπηρεσιών της εποχής στο παράρτημα του βιβλίου. 7. Για την οικονομική κατάσταση και την οικονομική πολιτική των πρώτων χρόνων μετά την απελευθέρωση βλ. Μιχάλης Ψαλιδόπουλος, «Η Αποστολή Porter στο ιστορικό της πλαίσιο. Όψεις της οικονομικής σκέψης και των εξελίξεων της εποχής ( )» στο P. Porter, Ζητείται..., ό.π., σ , Κώστας Κωστής, «Εισαγωγή» στο Κυριάκος Βαρβαρέσσος, Έκθεσις επί τον οικονομικού προβλήματος της Ελλάδος, Αθήνα, Εκδόσεις Σαββάλας, 2002, σ , Χρήστος Χατζηιωσήφ, «Οικονομική σταθεροποίηση και πολιτική αστάθεια στην Ελλάδα, » στο L. Baerentzen, Γ. Ο. Ιατρίδης, Ο. L. Smith (επιμ.), Μελέτες για τον εμφύλιο πόλεμο ( ), Αθήνα, Ολκός, 1992, σ Επίσης βλ. Athanasios Lykogiannis, Britain and the Greek Economic Crisis From Liberation to the Truman Doctrine, Κολούμπια και Λονδίνο, University of Missouri Press, 2002 και Γιώργος Σταθάκης, To Δόγμα Τρούμαν και το Σχέδιο Μάρσαλ. Ή ιστορία της αμερικανικής βοήθειας στην Ελλάδα, Αθήνα, Βιβλιόραμα, 2004, ιδιαίτερα το πρώτο μέρος. 8. Μνημόνιο του Λέοναρντ Ούνγκερ, 5 Ιουλίου 1946, FRUS, 1946, VII, Άτσεσον προς Μακ Βη, 14 Αυγούστου 1946 FRUS, 1946, VII, Άτσεσον προς Μακ Βη, 7 Σεπτεμβρίου 1946 FRUS, 1946, VII, 201.

4 288 Πολυμερής Βόγλης ακόμη δάνειο δεν θα έλυνε τα βασικά οικονομικά και πολιτικά προβλήματα της Ελλάδας και στις συναντήσεις της ελληνικής αντιπροσωπείας με Αμερικανούς αξιωματούχους η στάση της αμερικανικής κυβέρνησης κατέστη σαφής: η οικονομική βοήθεια στην Ελλάδα μακροπρόθεσμα θα εξαρτιόταν από το βαθμό στον οποίο η ελληνική κυβέρνηση θα ήταν ικανή και διατεθειμένη να λάβει τα μέτρα που ήταν αναγκαία για την οικονομική σταθεροποίηση και τη μεταπολεμική ανοικοδόμηση της χώρας. 9 Η PAUL A PORTER αντιπρόταση της ελληνικής κυβέρνησης ήταν η συγκρότηση αμερικανικής αποστολής η οποία θα επισκεπτόταν την Ελλάδα και θα κατέθετε προτάσεις για ΖΗΤΕΙΤΑΙ: ΕΝΑ ΘΑΥΜΑ ΠΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ την οικονομική πολιτική που θα έπρεπενα εφαρμοστεί. 10 Τον Σεπτέμβριο του Ημερολσγ<.ο ενός κροεδριχού απεσταλμένου συντελείται ριζική στροφή στη 20 Ιανουαρίου -27 Φεβρουαρίου 19ί7 στάση της αμερικανικής κυβέρνησης απέναντι στο ελληνικό πρόβλημα. Οι ΠΑΡΟΓΒΑΪΒ-ΕΚΑΓΟΓΗ: Μιχάλης ΤοΛιδόπουλος TfiRMiiPtuSH-EniLKTPö: Σκύρος Βρε-.ός ΜΕΤΑΦΡΑΕΕΙΪ KEIMTCVOV Νερίνα Κ^οβέογω» ΜΕΤΑΜΕΣΟΝΎΚΤΙΕΣ Ε Κ Δ Ο Σ Ε Τ Γ Ηνωμένες Πολιτείες εγκαταλείπουν την αρνητική στάση τους απέναντι στην ελληνική κυβέρνηση και θεωρούν ότι τυχόν επικράτηση των κομμουνιστών στην Ελλάδα θα έθετε σε κίνδυνο τα ζωτικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών στην ευρύτερη περιοχή, ιδιαίτερα την εκμετάλλευση των πετρελαιοπηγών του Περσικού κόλπου. Με δεδομένη την οικονομική αδυναμία της Μ. Βρετανίας, οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφάσισαν να παρέμβουν στον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο, στηρίζοντας διπλωματικά, οικονομικά και στρατιωτικά το καθεστώς. 11 Η προοπτική χορήγησης οικονομικής βοήθειας στην Ελλάδα οδήγησε την αμερικανική κυβέρνηση στην απόφαση να συγκροτήσει μια οικονομική αποστολή, η οποία θα μελετούσε τα οικονομικά προβλήματα και ανάγκες της χώρας, θα υπολόγιζε το ύψος της απαιτούμενης βοήθειας και πώς θα μπορούσε αυτή 9. Λ. Γουίτνερ, Η αμερικανική επέμβαση..., ό.π., NARA /8-2346, Μνημόνιο συζήτησης με την ελληνική οικονομική αποστολή, 23 Αυγούστου Λ. Γουίτνερ, Η αμερικανική επέμβαση..., ό.π., σ , Η. Jones, ((A new kind...», a

5 Ο Paul Porter και η Αμερικανική Οικονομική Αποστολή στην Ελλάδα 289 να αξιοποιηθεί. Στις 11 Δεκεμβρίου 1947 ανακοινώθηκε η συγκρότηση της Αμερικανικής Οικονομικής Αποστολής, της οποίας επικεφαλής τέθηκε ο Paul Porter. Ο Porter είχε γεννηθεί το 1904 στην πόλη Τζόπλιν του Μισούρι και είχε σπουδάσει νομικά. Ήταν ενεργό μέλος του Δημοκρατικού Κόμματος και «παιδί» του Νιου Ντηλ στη διάρκεια των δεκαετιών του 1930 και 1940 είχε καταλάβει διευθυντικές θέσεις σε μια σειρά από αμερικανικές κυβερνητικές υπηρεσίες και οργανισμούς. 12 Η αποστολή Porter έφτασε στην Ελλάδα στις 18 Ιανουαρίου 1947 και έμεινε στη χώρα έως τις 22 Μαρτίου. Για ένα μεγάλο διάστημα της παραμονής του (20 Ιανουαρίου - 27 Φεβρουαρίου 1947) κρατούσε ημερολόγιο, στο οποίο κατέγραφε τις εντυπώσεις από τις συναντήσεις του με υπουργούς της κυβέρνησης και μέλη του επιχειρηματικού κόσμου αλλά και από τα ταξίδια που πραγματοποίησε στην επαρχία κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Ελλάδα. Μέσα από τις σελίδες του ημερολογίου του περιγράφονται με μελανά χρώματα τόσο η οικονομική κατάσταση της χώρας όσο και η πορεία της μεταπολεμικής ανοικοδόμησης. Από τις πρώτες μέρες της άφιξης του ο Porter θα βρεθεί στο μέσο διενέξεων μεταξύ κυβερνητικών παραγόντων για ζητήματα της τρέχουσας πολιτικής, όπως η πώληση χρυσού και η διάθεση του πλεονάζοντος υλικού. Ο κρατικός μηχανισμός ήταν υπερδιογκωμένος και αναποτελεσματικός, οι δημόσιοι υπάλληλοι κακοπληρωμένοι «χωρίς ουσιαστική ισχύ, και οι περισσότεροι έτρεμαν τις καρέκλες τους». 13 Αν και είχαν παρέλθει περισσότερο από δύο χρόνια από την απελευθέρωση της Ελλάδας, η ανοικοδόμηση ήταν περιορισμένη. Η διώρυγα της Κορίνθου παρέμενε κλειστή, η γέφυρα του Στρυμόνα κατεστραμμένη, η αποκατάσταση των ζημιών στα λιμάνια του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης προχωρούσε με βραδύ ρυθμό, ενώ οι πλημμύρες στην Ξάνθη υπενθύμιζαν την απουσία αποστραγγιστικών έργων. Επιπλέον, η όξυνση των κοινωνικών ανισοτήτων μαρτυρούσε με αδιάψευστο τρόπο την αποτυχία των μεταπολεμικών κυβερνήσεων. Η αντίθεση ανάμεσα στον πολυτελή τρόπο ζωής των πολιτικών και οικονομικών ελίτ της Αθήνας (της «κομψής διεθνούς κλίκας», όπως την αποκαλεί) και τον υπόλοιπο πληθυσμό, ιδιαίτερα στην ύπαιθρο, εξόργιζε τον Porter, σε σημείο που «να αναρωτιέται κανείς για τον πατριωτισμό αυτών των ατόμων». 14 Σε πολλά σημεία στο ημερολόγιο του ο Porter δηλώνει απερίφραστα ποιους θεωρεί υπεύθυνους για τη δεινή κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει η ελληνική οικονομία μεταπολεμικά: αφενός τους πολιτικούς, οι οποίοι λόγω της ανικανότητας και αδιαφορίας τους δεν λαμβάνουν τα Βλέπε το βιογραφικό σημείωμα στο P. Porter, Ζητείται..., ό.π., σ Ό.π., σ Ό.π., σ. 96, 157.

6 290 Πολυμερής Βόγλης αναγκαία οικονομικά μέτρα, και αφετέρου το ιδιωτικό κεφάλαιο, το οποίο λόγω της κερδοσκοπικής νοοτροπίας του δεν προχωρά σε επενδύσεις. Η δριμύτατα επικριτική στάση του Porter απέναντι στις οικονομικές και πολιτικές ελίτ, όπως αυτή αποτυπώνεται στις ημερολογιακές σημειώσεις του, αξίζει περαιτέρω σχολιασμού. Καταρχάς, ο Porter όταν φτάνει στην Ελλάδα είναι ήδη καλά ενημερωμένος για την κατάσταση που επρόκειτο να αντιμετωπίσει και διαθέτει εκ των προτέρων ένα ερμηνευτικό πλαίσιο για το ελληνικό πρόβλημα. «Η πρώτη μέρα εργασίας στην Αθήνα», γράφει στις 20 Ιανουαρίου, ((επιβεβαιώνει τις εντυπώσεις που αποκομίζει κανείς διαβάζοντας τις αναφορές και τα έγγραφα στην Ουάσιγκτον. Έχουμε ένα φτωχό λαό με μια ανίκανη κυβέρνηση και ένα πολιτικό σύστημα το οποίο απαιτεί από τους υπουργούς να έχουν ως κύριο μέλημα τους την παραμονή στο αξίωμα». 15 Το ερμηνευτικό σχήμα «φτωχός λαός - ανίκανη κυβέρνηση», το οποίο διατρέχει το πνεύμα των ημερολογιακών σημειώσεων, μπορεί εκ πρώτης όψεως να φαίνεται εύλογο ή ελκυστικό, βασίζεται όμίος σε ένα υπόστρωμα ιδεών σχετικά με το ρόλο του κράτους και τη λειτουργία της οικονομίας το οποίο δεν πρέπει να παραβλέψουμε. Στον πυρήνα του ερμηνευτικού σχήματος του Porter για την δεινή κατάσταση της ελληνικής οικονομίας βρίσκεται η απουσία ενεργής ανάμειξης της κυβέρνησης στην οικονομία. Ως εκπρόσωπος της αντίληψης του Νιου Ντηλ δεν πιστεύει στον αυτοματισμό της προσφοράς και της ζήτησης και τις δυνάμεις της ελεύθερης αγοράς, αλλά στην κρατική παρέμβαση, ιδιαίτερα στις συνθήκες που επικρατούσαν στην Ελλάδα, αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη, μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Το Νιου Ντηλ δεν ήταν μια ενιαία οικονομική σκέψη και πολιτική. Το Νιου Ντηλ ξεκίνησε στη δεκαετία του 1930 από την ιδέα μιας ορθολογικά οργανωμένης οικονομίας με ρητορική που στρεφόταν εναντίον των μονοπωλίων και υπέρ του κρατικού σχεδιασμού αλλά στη συνέχεια κινήθηκε στην κατεύθυνση της αναγκαιότητας ρύθμισης της αγοράς μέσα από παρεμβάσεις της κυβέρνησης και των κρατικών θεσμών. Στη δεκαετία του 1940, όμως, ήδη κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, η ιδέα του ρυθμιστικού ρόλου του κράτους εγκαταλείφθηκε. Σύμφωνα με τη νέα θεώρηση του Νιου Ντηλ, και η οποία έμελλε να κυριαρχήσει στη μεταπολεμική περίοδο, στόχος της κυβέρνησης θα έπρεπε να ήταν να προωθήσει την οικονομική ανάπτυξη μέσα από την κατάλληλη δημοσιονομική πολιτική, η οποία θα στόχευε στην αύξηση της ζήτησης ενώ η κυβέρνηση μέσα από προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας θα ενίσχυε όσα τμήματα της κοινωνίας δεν μπορούσαν να «επωφεληθούν» από αυτήν την ανάπτυξη. Η κρατική πολιτική της κυβέρνησης δεν αποσκοπούσε πλέον στην οργάνωση ή τη ρύθμιση της αγοράς αλλά στην προώθηση της καπιταλιστικής ανάπτυξης και την επιδιόρθωση των 15. Ό.π., σ. 80.

7 0 Paul Porter και η Αμερικανική Οικονομική Αποστολή στην Ελλάδα 291 κοινωνικών «αδυναμιών» της αγοράς. 16 Μέσα από μια τέτοια θεώρηση η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης γινόταν περισσότερο ζήτημα οικονομίας και λιγότερο πολιτικής και μετασχηματιζόταν ουσιαστικά στην αναζήτηση της καλύτερης δυνατής τεχνοκρατικής διαχείρισης με στόχο την οικονομική ανάπτυξη. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο αυτή η αντίληψη μεταφέρθηκε στη Δυτική Ευρώπη στο πλαίσιο της μεταπολεμικής ανοικοδόμησης. Οι Αμερικανοί που εκπόνησαν και εφάρμοσαν το Σχέδιο Μάρσαλ προώθησαν παράλληλα και ένα μοντέλο καπιταλιστικής οικονομικής ανάπτυξης για την Ευρώπη. Προσπάθησαν να μετατρέψουν τα πολιτικά προβλήματα σε τεχνικά τα οποία θα μπορούσαν να επιλυθούν εάν οι προπολεμικές επιχειρηματικές πρακτικές και η ταξική σύγκρουση αντικαθίσταντο από την επιστημονική διαχείριση και τη συνεργασία κεφαλαίου-εργασίας και επιδίωξαν την απελευθέρωση του εμπορίου και τη στενότερη συνεργασία κράτους και ιδιωτικού τομέα με στόχο την ενοποίηση της ευρωπαϊκής αγοράς. 17 Στους Αμερικανούς τεχνοκράτες που συμμετέχουν στη μεταπολεμική ανοικοδόμηση της Ευρώπης ήταν γερά θεμελιωμένη η πεποίθηση, ότι ο αμερικανικός τρόπος οργάνωσης ήταν ο καλύτερος, αποτελεσματικότερος και οικονομικότερος. Η μεταπολεμική ανοικοδόμηση αποτελούσε την εκκίνηση της διαδικασίας «αμερικανοποίησης» της Ευρώπης, όπως αρκετοί μελετητές την ονομάζουν, και η οποία αφορούσε όχι μόνο την οργάνωση της οικονομίας αλλά το σύνολο των κοινωνικών σχέσεων και δραστηριοτήτων μέσα από αυτή τη διαδικασία της «αμερικανοποίησης», για παράδειγμα, οι Γάλλοι ανακάλυψαν τη σημασία του όρου management και οι Ιταλοί τον εκμοντερνισμό του νοικοκυριού. 18 Ο «αμερικανικός τρόπος» θα διαδοθεί μεταπολεμικά και εκτός Ευρώπης σε παγκόσμια κλίμακα, και κατ' αναλογία, σε μεγάλο βαθμό, «ο μεταπολεμικός ιμπεριαλισμός ήταν ιμπεριαλισμός της γνώσης». 19 Οι προτάσεις που περιλάμβανε η έκθεση της αποστολής Porter για την 16. Βλ., Steven Fraser και Gary Gerstle (επιμ.), The Rise and Fall of the New Deal Order, , Πρίνστον, Princeton University Press, 1989, ιδιαίτερα τα άρθρα του Alan Brinkley, «The New Deal and the Idea of the State» (σ ) και του Ira Katznelson, «Was the Great Society a Lost Opportunity?» (σ ). 17. Michael J. Hogan, The Marshall Plan. America, Britain and the Reconstruction of Western Europe, , Καίμπριτζ, Cambridge University Press, 1987, Richard Kuisel, Seducing the French. The Dilemma of Americanization, Μπέρκλεϋ, University of California Press, 1993, κεφ. 4, Paolo Scrivano, «Signs of Americanization in Italian Domestic Life: Italy's Conversion to Consumerism», Journal of Contemporary History, 40/2 (2005) Frederick Cooper, «Modernizing Bureaucrats, Backward Africans, and the Development Concept», στο Frederick Cooper και Randall Packard (επιμ.), International Development and Social Sciences. Esseys on the History and Politics of Knowledge, Μπέρκλεϋ, University of California Press, 1997, σ

8 292 Πολυμερής Βόγλης ελληνική οικονομία αντανακλούσαν τη διαδρομή που είχε ήδη διανύσει το Νιου Ντηλ στις Ηνωμένες Πολιτείες και κινούνταν στην κατεύθυνση της διαχειριστικής παρέμβασης του κράτους στην οικονομία. Οι προτάσεις δεν στόχευαν στην αναμόρφωση ή μεταρρύθμιση της οικονομίας αλλά στην αποτελεσματικότερη λειτουργία της, με προτεραιότητα στην καταπολέμηση του πληθωρισμού και τον ισοσκελισμό του προϋπολογισμού. Το πρώτο από τα μέτρα που θα εισηγηθεί για τη γενικότερη βελτίωση της ελληνικής οικονομίας έφερε στην έκθεση το μεγαλεπήβολο τίτλο «άμεσος έλεγχος επί της οικονομίας». Αυτό δεν σήμαινε, όπως θα υπέθετε κανείς, να τεθούν ζωτικοί τομείς της οικονομίας υπό κρατικό έλεγχο ή την ανάληψη ενός φιλόδοξου προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Η επιτροπή Porter εισηγήθηκε μια πολύ πιο μετριοπαθή παρέμβαση και συγκεκριμένα την επεξεργασία μιας πολιτικής μισθών μέσω της δημιουργίας ενός μηχανισμού διαπραγματεύσεων μεταξύ εργαζομένων-εργοδοσίας, τη βελτίωση του ελέγχου των τιμών, την επέκταση του ελέγχου των ενοικίων και την πάταξη της απόκρυψης αγαθών. 20 Άλλα μέτρα που πρότεινε η αποστολή Porter ήταν η φορολογική μεταρρύθμιση στην κατεύθυνση της αύξησης του φόρου εισοδήματος, η μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα (μείωση του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων και του αριθμού των υπουργείων), η τόνωση των εξαγωγών και ο περιορισμός των εισαγωγών για τη βελτίωση των συναλλαγματικών διαθεσίμων της χώρας. Θα μπορούσε να προσθέσει κανείς ότι οι προτάσεις Porter υστερούσαν σε σχέση με εκείνες αποστολών που είχαν προηγηθεί. Για παράδειγμα, ενώ η αποστολή Porter δήλωνε ότι υιοθετούσε και επαναλάμβανε τις προτάσεις για την ανασυγκρότηση γεωργίας της αποστολής του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών που είχε επισκεφθεί την Ελλάδα την προηγούμενη χρονιά (Μάιος - Αύγουστος 1946), εντούτοις δεν περιέλαβε τις προτάσεις εκείνης της επιτροπής για την ενίσχυση του ι / ι 91 αγροτικού συνεταιριστικού κινήματος. Στην περίπτωση της Ελλάδας το πρόβλημα ήταν ότι η κυβέρνηση δεν μπορούσε να προωθήσει ούτε καν αυτές τις μετριοπαθείς πολιτικές. Η αίτια, όπως προαναφέραμε, ήταν η «ανικανότητα)) της κυβέρνησης. Ο όρος «ανικανότητα)) παραπέμπει στην ακαταλληλότητα λόγω έλλειψης γνώσεων και δεξιοτήτων. Ο Porter στο ημερολόγιο του συχνά αναφέρεται στην αδιαφορία, απραξία, ανεπάρκεια, τη γραφειοκρατία, την κακή οργάνωση, την έλλειψη σχεδιασμού, την αναβλητικότητα που διακρίνει την κυβέρνηση και τον κρατικό μηχανισμό, την οποία αντιπαραβάλλει με την ικανότητα και αποτελεσματικότητα των Αμερικανών και των Βρετανών, και αρκετά σπανιότερα κάποιων Ελλήνων. 20. P. Porter, Ζητείται..., ό.π., σ Food and Agriculture Organization of the United Nations, Report of the FAO Mission to Greece, Ουάσιγκτον, 1947, σ

9 Ο Paul Porter και η Αμερικανική Οικονομική Αποστολή στην Ελλάδα 293 Η «ανικανότητα», που διαπιστώνει, ο Porter, δεν οφείλεται απλά σε οριενταλιστικές προκαταλήψεις απέναντι στους Έλληνες. Οφείλεται, κυρίως, σε μια θεώρηση η οποία αντιμετώπιζε τα οικονομικά προβλήματα ως ζητήματα ορθολογικής οργάνωσης και κατάλληλης διαχείρισης, τα οποία θα μπορούσαν να λυθούν εάν τοποθετούνταν ικανά και εκπαιδευμένα στελέχη στις κατάλληλες θέσεις. Η τεχνοκρατική θεώρηση του ελληνικού οικονομικού προβλήματος, σήμαινε ότι η βοήθεια δεν θα έπρεπε να ήταν μόνο οικονομική αλλά και «επιστημονική». Η οικονομική βοήθεια θα έπρεπε να συνοδεύεται από τη γνώση των Αμερικανών οικονομολόγων, διοικητικών, νομικών, γεωπόνων, λογιστών, μηχανικών, δημοσιονόμων, οι οποίοι θα αναδιοργάνωναν σε ορθολογική βάση την ελληνική οικονομία με βάση, βέβαια, το αμερικανικό παράδειγμα και εμπειρία. Για τον Porter η λύση στο οικονομικό αδιέξοδο της Ελλάδας βρισκόταν στην ενεργότερη ανάμειξη των Ηνωμένων Πολιτειών όχι μόνο στη διαχείριση της οικονομικής βοήθειας που θα επρόκειτο να λάβει η Ελλάδα αλλά και στη συνολική διεύθυνση της ελληνικής οικονομίας. Ως προς αυτό το σημείο η Βρετανική Οικονομική Αποστολή, η οποία είχε μόνο συμβουλευτικές αρμοδιότητες, αποτελούσε αρνητικό παράδειγμα. 22 Στις 17 Φεβρουαρίου 1947 σε επιστολή του προς τον William Clayton στο Στέητ Ντηπάρτμεντ ο Porter σημείωνε ότι «εξαιτίας των δηλωμένων μου αμφιβολιών σχετικά με την ικανότητα της κυβέρνησης να εφαρμόσει επιτυχημένα ένα [οικονομικό] πρόγραμμα, πιστεύω ότι θα είναι αναγκαία η καθημερινή καθοδήγηση από αμερικανικό προσωπικό στην Ελλάδα. (...) Στην τελική μας έκθεση μάλλον θα προτείνουμε η αμερικανική οικονομική βοήθεια να εξαρτηθεί από το κατά πόσο θα είναι αποτελεσματικές οι προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης να εφαρμόσει τις ελάχιστες οικονομικές μεταρρυθμίσεις, όπως ελέγχους στο ξένο συνάλλαγμα και κατάλληλη φορολόγηση, και θα προτείνουμε αυτές οι προσπάθειες να κρίνονται από αρκετούς Αμερικανούς που θα σταλούν στην Ελλάδα με αυτό το σκοπό. Αυτό δεν θα οδηγήσει μόνο σε μια πιο σώφρονα δαπάνη των χρημάτων, αλλά θα δώσει και στην ελληνική κυβέρνηση την επιπλέον ωφέλεια των απολύτως αναγκαίων μεταρρυθμίσεων που η ίδια είναι εμφανώς ανίκανη να επιβάλει». 23 Οι ιδέες αυτές θα συγκεκριμενοποιηθούν στην έκθεση της αποστολής Porter. Στην έκθεση προτείνεται αφενός η συγκρότηση μιας Αμερικανικής 22. Η ίδια η Βρετανική Οικονομική Αποστολή θεωρούσε σοβαρό μειονέκτημα ότι η ευθύνη για την εφαρμογή ή μη των μέτρων βρισκόταν στην ελληνική κυβέρνηση. Α. Lykogiannis, Britain and the Greek Economic..., ό.π., σ , Γ. Σταθάκης, To Δόγμα Τρονμαν..., ό.π., σ Truman Library, Paul Α. Porter Papers, Επιστολή Porter προς Clayton, 17 Φεβρουαρίου 1947.

10 294 Πολυμερής Βόγλης Αποστολής Ανορθώσεως επειδή «[η] Ελληνική Κυβέρνησις θα έχη την ανάγκην της βοηθείας πεπειραμένων Αμερικανών» και αφετέρου η τοποθέτηση «ξένων εμπειρογνωμώνων εις καίριας εκτελεστικάς θέσεις» (εννοώντας τη Νομισματική Επιτροπή και τη Διεύθυνση Εξωτερικού Εμπορίου). 24 Η Αποστολή δεν θα περιοριζόταν στο «να εκπαίδευση τας Ελληνικάς δημοσίας υπηρεσίας εις τας συγχρονισμένας διοικητικάς μεθόδους». 25 Οι αρμοδιότητες και εξουσίες που περιγράφονται στην έκθεση προοιωνίζουν αυτές που θα έχει τελικά η Αποστολή με βάση τη συμφωνία Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών της 20ής Ιουνίου Η Αποστολή, προτείνει η έκθεση της αποστολής Porter, έχοντας ως μέσο πίεσης τη διακοπή ή τον περιορισμό της οικονομικής βοήθειας θα εγκρίνει τον προϋπολογισμό της ελληνικής κυβέρνησης και «θα πρέπει να βοηθή εις την διατύπωσιν και εκτέλεσιν των σχεδίων ανασυγκροτήσεως, την βελτίωσιν της δημοσίας διοικήσεως, τον έλεγχον των εισαγωγών και την ανάπτυξιν των εξαγωγών, τον έλεγχον του ξένου συναλλάγματος, την προαγωγήν της βιομηχανικής και γεωργικής ανορθώσεως, τον έλεγχον των μισθών και των τιμών και την προγραμμάτισιν της πωλήσεως ή κατ' άλλον τρόπον διαθέσεως των αγοραζομένων υπό του Κράτους εφοδίων». 26 Η ελληνική κυβέρνηση, και γενικότερα ο αστικός πολιτικός κόσμος, δεν φαινόταν να αντιδρούν στη διαμόρφωση αυτού του καθεστώτος συγκυριαρχίας. Ήδη κατά τη διάρκεια της παραμονής της αποστολής Porter στην Ελλάδα επανειλημμένα Έλληνες πολιτικοί επεδίωξαν την ανάμειξη του Porter στο έργο της κυβέρνησης, όπως με δυσαρέσκεια επιβεβαιώνει και ο ίδιος στο ημερολόγιο του, παρά τις επιφυλάξεις που είχαν κύκλοι της Δεξιάς. 27 Για παράδειγμα, ο Μιχαήλ Αιλιανός, υφυπουργός Συντονισμού, ζήτησε την παρέμβαση του Porter ώστε να μην προχωρήσει ο πρωθυπουργός σε μείωση του αριθμού των υπουργών και των υφυπουργών, ο Εμμανουήλ Τσουδερός πρότεινε να διαχειριστούν το πρόγραμμα ανασυγκρότησης Αμερικανοί και Βρετανοί, ενώ ένας βουλευτής προχώρησε ακόμη περισσότερο ζητώντας να καλύψουν οι Ηνωμένες Πολιτείες το έλλειμμα του προϋπολογισμού με απευθείας χρηματοδότηση της ελληνικής κυβέρνησης. 28 Οι πολιτικές και οικονομικές ελίτ ήταν απρόθυμες να υιοθετήσουν αλλαγές που θα αποκλιμάκωναν τη βία και μεταρρυθμίσεις θα αποκαθιστούσαν την κοινωνική ειρήνη η διατήρηση του καθεστώτος συνδέθηκε με 24. P. Porter, Ζητείται..., ό.π., σ Ό.π., α Ό.π., σ Κύκλοι της Δεξιάς ανησυχούσαν μήπως ο Porter εισηγηθεί πολιτικές του Νιου Ντηλ στην Ελλάδα και γρήγορα μπήκε στο στόχαστρο μερίδας του Τύπου, βλ. δημοσίευμα της Εστίας, 20 Ιανουαρίου Επίσης, NARA /1-2347, Mac Veagh προς Secretary of State, 23 Ιανουαρίου P. Porter, Ζητείται..., ό.π., σ. 131, 144, 160.

11 Ο Paul Porter και η Αμερικανική Οικονομική Αποστολή στην Ελλάδα 295 τη βοήθεια από το εξωτερικό με αποτέλεσμα να διαμορφωθεί η βούληση εξάρτησης. Ο Porter επιβεβαίωσε αυτήν τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης δηλώνοντας στις 28 Μαρτίου στην Επιτροπή του Κογκρέσου που είχε εξουσιοδοτηθεί να μελετήσει τη χορήγηση βοήθειας στην Ελλάδα: «Νομίζω ότι θα πρέπει να ασκήσουμε μια επιθετική επίβλεψη αυτών των κονδυλίων. Αυτή είναι μια αρχή επί της οποίας κανένας δεν έφερε καμία αντίρρηση, από τον Αρχιεπίσκοπο Δαμασκηνό μέχρι τον Σοφούλη, επικεφαλής της αντιπολίτευσης». 29 Δεν αρκεί, όμως, να εξετάσουμε το ημερολόγιο ως «τετράδιο εργασίας» για τις προτάσεις που τελικά κατέθεσε η επιτροπή γιατί κάτι τέτοιο θα παράβλεπε την αξία του ημερολογίου ως είδους και την ιδιαιτερότητα του ως τεκμηρίου. Μια τέτοια θεώρηση θα άφηνε εκτός μελέτης τις προσωπικές απόψεις και εντυπώσεις του Porter, οι οποίες δύσκολα θα μπορούσαν να αποτυπωθούν σε επίσημο κείμενο, όπως η έκθεση της αποστολής. Από την άλλη πλευρά, οι πολλαπλοί περιορισμοί του συγκεκριμένου ημερολογίου (μικρό χρονικό διάστημα παραμονής, απουσία ημερολογιακών εγγραφών για το διάστημα 28 Φεβρουαρίου έως 22 Μαρτίου, εκτεταμένες σημειώσεις για τις απόψεις και ενέργειες Ελλήνων αξιωματούχων) δεν μας επιτρέπουν να προχωρήσουμε στην ανασύνθεση της υποκειμενικότητας του Porter, όπως μπορεί να συμβεί σε άλλες περιπτώσεις συγγραφέων ημερολογίων. 30 Εντούτοις, όπως θα φανεί στη συνέχεια, οι προσωπικές εντυπώσεις του Porter, οι οποίες καταγράφονται στο ημερολόγιο αξίζουν ιδιαίτερης προσοχής, κυρίως για τις πολιτικές τους προεκτάσεις. Καταρχάς, ας αναφερθούμε εν συντομία στο πλαίσιο της καθημερινότητας του Porter κατά το διάστημα της παραμονής του στην Ελλάδα. Πέρα από δύο ταξίδια (στη Βόρεια Ελλάδα και την Πελοπόννησο) το μεγαλύτερο μέρος της παραμονής του το πέρασε στην Αθήνα. Διέμενε στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία» και το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας ήταν αφιερωμένο σε συναντήσεις εργασίας με στελέχη της αποστολής και Έλληνες πολιτικούς, οικονομικούς παράγοντες και αξιωματούχους, ενώ η βραδινή κοινωνικότητα συχνά περιελάμβανε δείπνα και κοκτέιλ πάρτι. Θα έλεγε κανείς, ότι ο Porter ζει και κινείται στον περίκλειστο κόσμο της άρχουσας τάξης, της «καλής κοινωνίας», όπως την ονομάζει: τραπεζίτες και βιομήχανοι, υπουργοί και βασιλική οικογένεια, πλουσιοπάροχα γεύματα και ακριβά κρασιά. Εντούτοις, σημειώνει στο ημερολόγιο του μετά την επίσκεψη στο σπίτι του Κωστή Ηλιάσκου, προέδρου της 29. Hearings held in the Executive Session before the Committee on Foreign Relations United States Senate. First Session on S. 938 A Bill to Provide for Assistance to Greece and Turkey, Ουάσιγκτον, 1973, σ Για μια θεωρητική προσέγγιση των ημερολογίων κατά τον δέκατο ένατο αιώνα βλέπε την κλασική μελέτη του Alain Girard, Le journal intime, Παρίσι, Presses Universitaires de France, 1986.

12 296 Πολυμερής Βόγλης Τράπεζας Αθηνών: «έφυγα από το δείπνο περί τη μία το πρωί με κάποια αποστροφή για τους τρεις οικονόμους με τις λιβρέες τους, το λουκούλλειο γεύμα και τα εκπληκτικά κρασιά». 31 Στις ημερολογιακές σημειώσεις του Porter κυριαρχεί η απαξίωση του αστικού πολιτικού κόσμου και των επιχειρηματικών ελίτ. Η απαξίωση αφορούσε τη νοοτροπία, τις ικανότητες, τις πρακτικές τους και ο Porter δεν φείδεται αρνητικών χαρακτηρισμών όταν πρόκειται να σχολιάσει συγκεκριμένα πρόσωπα. Ο βασιλιάς Γεώργιος δεν είχε «ίχνος ειλικρινούς επιθυμίας για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής των Ελλήνων», ο πρωθυπουργός Δημήτριος Μάξιμος «ήταν ανδρείκελο ενός παρακμασμένου κυβερνητικού συστήματος», ο Σπυρίδων Μαρκεζίνης «φαινόταν να αγνοεί σημαντικές πληροφορίες (...) σχετικά με ζητήματα που αφορούν τον προϋπολογισμό», ο Δημήτριος Χέλμης, υπουργός Οικονομικών, δεν φαινόταν να διαθέτει κάποιου είδους οικονομικό πρόγραμμα ενώ ένας πρώην υπουργός Οικονομικών τον «εξέπληξε με την άγνοια του για το θεόρατο πρόβλημα του προϋπολογισμού». 32 Για τους επιχειρηματίες, σημειώνει ότι «οι περισσότεροι ιδιώτες με τους οποίους συνομιλώ είναι παλιές καραβάνες στο να μετατρέπουν τα κέρδη τους σε χρυσό ή συνάλλαγμα, να τα φυγαδεύουν και να τα διασφαλίζουν στο εξωτερικό». 33 Πολύ εύκολα οι οικονομικοί παράγοντες απέδιδαν την απουσία οικονομικής πολιτικής και την καθυστέρηση της ανοικοδόμησης που είχε οδηγήσει τη χώρα στην οικονομική κατάρρευση στην πολιτική αστάθεια, καθώς «ο φόβος του κομμουνισμού είναι το κυριότερο ατού της άρχουσας τάξης». 34 Ο Porter, από την πλευρά του, απέδιδε την απουσία μακροπρόθεσμης οικονομικής πολιτικής στο ότι, «η φιλοβασιλική Δεξιά ζει την κάθε μέρα με την αδιατάρακτη βεβαιότητα ότι αν φανούν τα ζόρια οι ΗΠΑ ή οι Βρετανοί θα τους ξελασπώσουν ενώ η Αριστερά μοιάζει να σκέφτεται σε όρους σχεδίων και προγραμμάτων». 35 Στο ημερολόγιο φαίνεται πολύ περισσότερο καθαρά από ό,τι στην έκθεση της αποστολής ότι το ελληνικό πρόβλημα, ήταν πρώτιστα πολιτικό και δευτερευόντως οικονομικό. Εκείνη την εποχή διεξαγόταν ένας αιματηρός εμφύλιος πόλεμος, και άρα η λύση δεν έγκειτο απλά στην αποτελεσματικότερη οικονομική διαχείριση. Οποιοσδήποτε μπορούσε να αντιληφθεί ότι η οικονομική κατάρρευση της Ελλάδας ήταν αξεδιάλυτα συνδεδεμένη με την πολιτική κατάσταση και τη στρατιωτική σύγκρουση. Οι στρατιωτικές δαπάνες απορροφούσαν το ένα τρίτο των δαπανών του προϋπολογισμού, οι στρατιωτικές συγκρούσεις καθυστερούσαν την ανοικοδόμηση και προκαλούσαν νέες ζημιές και, το σημαν- 31. P. Porter, Ζητείται..., ό.π., σ P. Porter, Ζητείται..., ό.π., σ. 83, 97, 115, 150, Ό.π., σ Ό.π., σ Ό.π., σ. 121.

13 Ο Paul Porter και η Αμερικανική Οικονομική Αποστολή στην Ελλάδα 297 τικότερο, οι επιτυχίες του Δημοκρατικού Στρατού καθιστούσαν αβέβαιη την έκβαση του εμφυλίου πολέμου. Ο Porter πίστευε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έπρεπε να παρέμβουν και στις πολιτικές υποθέσεις της Ελλάδας αλλά με ποιο τρόπο θα μπορούσε να συμβεί αυτό χωρίς να κατηγορηθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες για ιμπεριαλιστική επέμβαση; Θα μπορούσαν να γίνουν νέες εκλογές αλλά, αναρωτιόταν, ποιος θα μπορούσε να εγγυηθεί ότι θα ήταν αδιάβλητες; 36 Επειδή θεωρούσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ούτε μπορούσαν ούτε έπρεπε να αλλάξουν την ελληνική κυβέρνηση κατέληξε στην ιδέα να αναλάβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες ειρηνευτική πρωτοβουλία στον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο. Σε σχέδιο τηλεγραφήματος στις 3 Μαρτίου 1947 προς τον πρόεδρο Τρούμαν έγραφε: «Εδώ έχουμε βρεθεί στην καθόλου αξιοζήλευτη θέση να έχουμε επιλέξει πλευρά στη συνέχιση μιας εσωτερικής σύγκρουσης χωρίς πρώτα να έχουμε προσπαθήσει για μια ειρηνική επίλυση. Γνωρίζετε την εντελώς αντιδραστική φύση της παρούσας κυβέρνησης. Αλλά κανείς οφείλει να εργαστεί μαζί τους, όπως έχω καταλάβει, ανεξάρτητα του πόσο απίστευτα αδύναμοι, ανόητοι και αργυρώνητοι πραγματικά είναι». Η μοναδική διέξοδος, κατά τον Porter, θα ήταν να προτείνει ο Τρούμαν «στην Ελληνική Κυβέρνηση και τη διεθνή γνώμη να κηρυχθεί άμεσα ανακωχή μεταξύ του Ελληνικού Στρατού και των δυνάμεων του Βορρά ως όρος που θα πρέπει να προηγηθεί της αμερικανικής οικονομικής βοήθειας». 37 Οι πολιτικές προτάσεις του Porter δεν είχαν την ίδια υποδοχή με τις οικονομικές προτάσεις του. Το τηλεγράφημα, μάλλον, δεν το έστειλε, εξαιτίας των πιέσεων που δέχτηκε από τον Αμερικανό πρεσβευτή Lincoln MacVeagh με τον οποίο ο Porter συζήτησε τις προτάσεις του. Ο MacVeagh θα ενημερώσει το Στέητ Ντηπάρτμεντ στις 6 Μαρτίου για τις απόψεις του Porter. Αφού πρώτα υποσκάψει την πολιτική ευθυκρισία του Porter, θα υποστηρίξει ότι οι Αμερικανοί δεν μπορούν να είναι «συναισθηματικοί» για όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και ότι «δεν γίνεται ομελέτα χωρίς να σπάσουμε αυγά, και έχει φτάσει η στιγμή στην οποία θα πρέπει να είμαστε σκληροί (...) πρέπει να πάψουμε να είμαστε χαζοί και να δεχόμαστε ως "δημοκρατία" αυτό που στην πραγματικότητα είναι κομμουνισμός». Στην πρόταση του Porter να αναλάβει η αμερικανική κυβέρνηση ειρηνευτική πρωτοβουλία, ο Αμερικανός πρεσβευτής θα αντιπαραθέσει την αδιαλλαξία: «κανένα κράτος δεν μπορεί να κάνει ανακωχή με εκείνους που προσπαθούν να το ανατρέψουν (...) για να μη μιλήσουμε για τους συνακόλουθους κινδύνους για τα δικά μας στρατηγικά συμφέροντα» Ό.π., σ Truman Library, Paul Α. Porter Papers, Τηλεγράφημα Porter προς Πρόεδρο Τρούμαν, 3 Μαρτίου Ο Porter «είναι ένας θιασώτης του Νιου Ντηλ που ήλθε εδώ με λίγες γνώσεις

14 298 Πολυμερής Βόγλης Η διαφωνία Porter - MacVeagh δείχνει ότι, δεν υπήρχε ενιαία άποψη και στάση μεταξύ των Αμερικανών για το τι θα έπρεπε να γίνει στην Ελλάδα. Επιπλέον, υπήρχαν έντονες επιφυλάξεις μεταξύ των Αμερικανών τόσο στην Αθήνα όσο και στην Ουάσιγκτον για το εάν θα έπρεπε να ενισχυθεί μια κυβέρνηση όχι απλά «ανίκανη» αλλά και «αντιδραστική». 39 Εκ των υστέρων γνωρίζουμε ότι οι επιφυλάξεις κάμφθηκαν και στις 12 Μαρτίου 1947 ο Τρούμαν ζήτησε από το Κογκρέσο την έγκριση οικονομικής βοήθειας προς την Ελλάδα και την Τουρκία. Η έγκριση της οικονομικής βοήθειας, η υπογραφή της συμφωνίας της 20ης Ιουνίου και η άφιξη της AMAG δεν έλυσαν το πολιτικό πρόβλημα, καθόρισαν όμως το πλαίσιο στο οποίο επρόκειτο σύντομα να λυθεί. Ο Porter θα επανέλθει στο πολιτικό πρόβλημα της Ελλάδας σε ένα άρθρο του που θα δημοσιευτεί στο περιοδικό Collier's στις 20 Σεπτεμβρίου του Σε αυτό υποστήριζε ότι «δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε διορίζοντας μια νέα [κυβερνητική] ομάδα. Τυχόν υιοθέτηση τέτοιων μεθόδων θα αναιρούσε τους τελικούς στόχους που επιθυμούμε να επιτύχουμε στην Ελλάδα και αλλού' επιπλέον, τέτοιου είδους κραυγαλέα παρέμβαση στα εσωτερικά της χώρας θα παρείχε στη σοβιετική προπαγάνδα πανίσχυρα πυρομαχικά περί αμερικανικού ιμπεριαλισμού». Πίστευε ότι ο στόχος της AMAG θα έπρεπε να είναι ((να εξαναγκάσει αυτήν την κυβέρνηση να δράσει» και πρότεινε τρία βήματα: πρώτα να δοθεί πραγματική αμνηστία, μετά να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα οικονομικής ανασυγκρότησης και, τέλος, να ξεκινήσει μια μακρόχρονη διαδικασία πολιτικού εκσυγχρονισμού. 40 Ούτε αυτές οι πολιτικές προτάσεις του υιοθετήθηκαν. Συνέβη το αντίθετο, μάλιστα. Ο επικεφαλής της AMAG, Dwight Griswold, ο Αμερικαγια τον κόσμο πέραν των Ηνωμένων Πολιτειών, και καμία γνώση των Βαλκανίων και της Εγγύς Ανατολής. (...) Εξαιτίας της αφέλειας και απειρίας του, καθώς και της έλλειψης ιστορικών γνώσεο^ν και προοπτικής, του είναι αδύνατον, να διαμορφώσει μια σαφή εικόνα της κατάστασης που αντιμετωπίζουμε εδώ, μολονότι ενδεχομένως θα μπορούσε να την προβλέψει». Είναι επίσης ενδεικτικό ότι ο Mark Ethridge (μέλος της United Nations Special Committee on the Balkans) του υπέδειξε «να μη μιλήσει με αυτόν τον τρόπο όταν γυρίσει στην πατρίδα [στις Ηνωμένες Πολιτείες]». NARA /3-647, MacVeagh προς Loy Henderson, 6 Μαρτίου Τις ημέρες εκείνες ο υπουργός Δημόσιας Τάξης Ναπολέων Ζέρβας είχε οργανώσει μια μεγάλη επιχείρηση, η οποία είχε οδηγήσει στη σύλληψη 571 αριστερών, ανάμεσα τους και πολλών στελεχών του ΕΑΜ, με την κατηγορία ότι τροφοδοτούσαν και στρατολογούσαν αντάρτες. Το κύμα συλλήψεων θορύβησε ιδιαίτερα τους Αμερικανούς και Βρετανούς στην Ελλάδα, (βλέπε, NARA /3-447, Mac Veagh προς Secretary of State, 5 Μαρτίου 1947) και ενίσχυσε τις επιφυλάξεις που ήδη υπήρχαν στους κόλπους της αμερικανικής κυβέρνησης σχετικά με το κατά πόσον θα έπρεπε να δοθεί οικονομική βοήθεια στην ελληνική κυβέρνηση. 40. P. Porter, Ζητείται..., ό.π., σ. 220, 226, 229.

15 Ο Paul Porter και η Αμερικανική Οικονομική Αποστολή ατψ Ελλάδα 299 νός πρεσβευτής MacVeagh αλλά και υψηλόβαθμα στελέχη του Στέητ Ντηπάρτμεντ εργάστηκαν συστηματικά και επί εβδομάδες για να επιτύχουν την αλλαγή της κυβέρνησης, δηλαδή να παραιτηθεί ο Κωνσταντίνος Τσαλδάρης από πρωθυπουργός, να σχηματιστεί νέα κυβέρνηση συνασπισμού Λαϊκών - Φιλελεύθερων με πρωθυπουργό το Θεμιστοκλή Σοφούλη και να μη συμμετέχουν στη νέα κυβέρνηση πρόσωπα που με τις ακραίες θέσεις ή ενέργειες τους είχαν εκθέσει τις προηγούμενες κυβερνήσεις και είχαν προκαλέσει τη διεθνή κατακραυγή, όπως ο Ναπολέων Ζέρβας. 41 Όταν δημοσιεύτηκε το άρθρο του Porter, η νέα κυβέρνηση είχε ήδη ορκιστεί. Το ημερολόγιο του Porter, η υποδοχή των προτάσεων του και τα πορίσματα της αποστολής του μας ενδιαφέρουν γιατί φωτίζουν τη διαδικασία διαμόρφωσης της αμερικανικής πολιτικής στην Ελλάδα. Οι στόχοι είναι σαφείς και αλληλένδετοι και έχουν τεθεί πριν τη συγκρότηση της Αποστολής Porter: να αποτραπεί η επικράτηση των κομμουνιστών και να αποσοβηθεί η οικονομική κατάρρευση της Ελλάδας. Αυτό που δεν είχε αποσαφηνιστεί ήταν ο τρόπος, δηλαδή με ποια μέσα θα μπορούσαν να επιτευχθούν οι στόχοι. Ποιες θα ήταν οι αρμοδιότητες και οι εξουσίες της αμερικανικής αποστολής βοήθειας στην Ελλάδα; Ποιες θα ήταν οι σχέσεις της με την κυβέρνηση και την πρεσβεία; Ποια θα ήταν τα όρια της επέμβασης στις ελληνικές πολιτικές υποθέσεις; Η υιοθέτηση των οικονομικών προτάσεων Porter και στη συνέχεια η εγκατάλειψη τους από την AMAG λόγω της αύξησης της στρατιωτικής βοήθειας, οι απόψεις για ανάληψη ειρηνευτικής πρωτοβουλίας στον εμφύλιο πόλεμο, η διάσταση απόψεων μεταξύ Porter και MacVeagh (αλλά και οι πιο έντονες κατοπινές διαφωνίες μεταξύ Griswold και MacVeagh), οι σκέψεις για αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων δείχνουν ότι ο χαρακτήρας της αμερικανικής πολιτικής στην Ελλάδα εμπεριείχε ένα μεγάλο βαθμό πειραματισμού. Το μοντέλο της βρετανικής αυτοκρατορίας, όπως αναγνώριζε και ο Porter, δεν ανταποκρινόταν ούτε στις πολιτικές παραδόσεις των Ηνωμένων Πολιτειών ούτε στις νέες συνθήκες του μεταπολεμικού κόσμου. «Αντιμετωπίζουμε», έγραφε, «μια κατάσταση άνευ προηγουμένου στην ιστορία μας, κι έτσι είμαστε υποχρεωμένοι απλούστατα να αναπτύξουμε νέα (και μάλιστα αμερικανικά) μέσα για να αντεπεξέλθουμε». 42 Η Ελλάδα των χρόνων του εμφυλίου πολέμου, όπως αποδείχτηκε, αποτέλεσε ένα πολύτιμο πείραμα και παράδειγμα ταυτόχρονα για μια σειρά από επεμβάσεις που θα πραγματοποιήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στις επόμενες δεκαετίες. Οι επεμβάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών θα καθιερώσουν στο αμερικανικό πολιτικό λεξιλόγιο και έναν νέο όρο, nation building. Ο όρος θεω- 41. Λ. Γουίτνερ, Η αμερικανική επέμβαση..., ό.π., σ P. Porter, Ζητείται..., ό.π., σ. 230.

16 300 Πολυμερής Βόγλης ρητικά υποδήλωνε την πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών να επεμβαίνουν σε «αδύναμα» κράτη (τα οποία βρίσκονταν είτε σε εμφύλιο πόλεμο είτε σε μεταπολεμική αστάθεια) με στόχο την οικονομική ανασυγκρότηση και πολιτικό μετασχηματισμό τους και στην πραγματικότητα περιελάμβανε μια σειρά μορφών επέμβασης (στρατιωτικών ή μη, μονομερών ή με συμμάχους, βραχείας διάρκειας αστυνομικού τύπου ή μονιμότερης εγκατάστασης αμερικανικών δυνάμεων), με την έγκριση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ή και χωρίς αυτή, με στόχο τη διασφάλιση των αμερικανικών γεωπολιτικών συμφερόντων. Ο πειραματισμός που διέκρινε στα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια την αμερικανική επέμβαση στον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο (αλλά και κατ' αναλογία την αμερικανική διοίκηση στις ηττημένες Γερμανία και Ιαπωνία) κατά τις επόμενες δεκαετίες αποκρυσταλλώθηκε πλέον σε ένα σύνολο πολιτικών άσκησης επιρροής και εδραίωσης της αμερικανικής κυριαρχίας.

ΒΟΓΛΗΣ (2005). Ο PAUL PORTER ΚΑΙ Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-22 ΜΑΡΤΙΟΥ 1947). Μνήμων, 27, 285-300.

ΒΟΓΛΗΣ (2005). Ο PAUL PORTER ΚΑΙ Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-22 ΜΑΡΤΙΟΥ 1947). Μνήμων, 27, 285-300. Μνήμων Τομ. 27, 2005 Ο PAUL PORTER ΚΑΙ Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-22 ΜΑΡΤΙΟΥ 1947) ΒΟΓΛΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ 10.12681/mnimon.823 Copyright 2005 To cite this article: ΒΟΓΛΗΣ (2005).

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑ.Λ. (ΟΜΑ Α Β ) 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α1 ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Να δώσετε το περιεχόµενο των παρακάτω διεθνών συµφωνιών: α. Συνθήκη του Αγίου Στεφάνου (1878) β. Σύµφωνο Μολότοφ Ρίµπεντροπ (1939) γ. Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 Θέμα Α1 Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α) Με τη βιομηχανική επανάσταση καθώς η κατοχή γης έπαυε προοδευτικά να είναι πηγή εξουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οργανισμός είναι ένα σύνολο κρατών, που δημιουργείται με διεθνή συνθήκη, διαθέτει μόνιμα όργανα νομική προσωπικότητα διαφορετική από τα κράτη

Διεθνής Οργανισμός είναι ένα σύνολο κρατών, που δημιουργείται με διεθνή συνθήκη, διαθέτει μόνιμα όργανα νομική προσωπικότητα διαφορετική από τα κράτη Διεθνείς Οργανισμοί Περιεχόμενα Σελ.3 Τι είναι διεθνής οργανισμός; Σελ.4 Κατηγορίες διεθνών οργανισμών Σελ.5-6 Σημαντικότεροι Διεθνείς Οργανισμοί Σελ.7 Τι είναι Μη Κυβερνητικός Οργανισμός Σελ.8-11 Μ.Κ.Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΓΛΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

ΒΟΓΛΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Βιογραφικό σημείωμα Ο Πολυμέρης Βόγλης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1964. Σπούδασε στο Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και εκπόνησε τη διατριβή του στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚZ Η ΕΛΛΑ Α ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1940-1949. ο θρίαµβος της εθνικής αντίστασης και η τραγωδία του εµφυλίου πολέµου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚZ Η ΕΛΛΑ Α ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1940-1949. ο θρίαµβος της εθνικής αντίστασης και η τραγωδία του εµφυλίου πολέµου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚZ Η ΕΛΛΑ Α ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1940-1949 ο θρίαµβος της εθνικής αντίστασης και η τραγωδία του εµφυλίου πολέµου 180 Α. ΚΛΕΙΣΤΕΣ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΩΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΙΡΑΝ. Του Ανδρέα Ανδριανόπουλου

Η ΓΕΩΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΙΡΑΝ. Του Ανδρέα Ανδριανόπουλου Η ΓΕΩΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΙΡΑΝ Του Ανδρέα Ανδριανόπουλου Αλλαγές στο Ενεργειακό Τοπίο Πολλά φαίνεται να αλλάζουν με την πρόσφατη συμφωνία για τα πυρηνικά με το Ιράν. Είναι φανερό πως

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τις σχέσεις Ελλάδος Ηνωμένων Πολιτειών

Έρευνα για τις σχέσεις Ελλάδος Ηνωμένων Πολιτειών Έρευνα για τις σχέσεις Ελλάδος Ηνωμένων Πολιτειών στα πλαίσια της εκδήλωσης What s Next Κεφαλαιοποιώντας τον θετικό αντίκτυπο της πρόσφατης επίσκεψης του Πρωθυπουργού στην Washington 23 Μαρτίου 2010 Βασικά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ: Αναποτελεσματικές ενέργειες έγιναν αλλά η 19μηνη πορεία είναι ικανοποιητική

ΒΑΣ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ: Αναποτελεσματικές ενέργειες έγιναν αλλά η 19μηνη πορεία είναι ικανοποιητική ΒΑΣ. ΜΑΓΓΙΝΑΣ: Αναποτελεσματικές ενέργειες έγιναν αλλά η 19μηνη πορεία είναι ικανοποιητική Υπάρχουν τριβές αλλά από ζήλο... Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΙΟΥΣΗ «Είμαι ικανοποιημένος από τη δεκαεννιάμηνη πορεία της κυβέρνησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ H Διοικητική Μεταρρύθμιση του Κράτους και της Αυτοδιοίκησης αποτελεί σήμερα μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για την ανάπτυξη της χώρας και

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ PETER SANFEY REGIONAL ECONOMIST FOR SOUTHEASTE EUROPE AND GREECE, EBRD TO THE EVENT «RESURRECTING THE GREEK ECONOMY: GREAT EXPECTATIONS?» ΠΕΜΠΤΗ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Του Ιωάννη Μ. Νομικού

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Του Ιωάννη Μ. Νομικού ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Του Ιωάννη Μ. Νομικού (Πρόεδρος στο Ερευνητικό Ινστιτούτο Ευρωπαϊκών και Αμερικανικών Μελετών (RIEAS) Copyright: Research Institute for European

Διαβάστε περισσότερα

Οι δηµοσιονοµικές εξελίξεις στις χώρες της Ε.Ε Γιώργος Σταθάκης Το θέµα το όποιο θα ήθελα να θίξω στην σύντοµη αυτή παρέµβαση αφορά στην εικόνα που παρουσιάζουν οι προϋπολογισµοί των άλλων χωρών της Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ Μάθημα: Ιστορία Διάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2014 «Λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας για την δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

https://www.pirateparty.gr/forum/viewtopic.p hp?f=176&t=5198&start=10#p69404

https://www.pirateparty.gr/forum/viewtopic.p hp?f=176&t=5198&start=10#p69404 ΑΡΧΕΣ https://www.pirateparty.gr/forum/viewtopic.p hp?f=176&t=5198&start=10#p69404 Όλο το καταστατικό 2.1 Άμεσης Δημοκρατίας 2.2.1 Άμεσης Δημοκρατίας Μαζική αλλαγή. Οι αλλαγές στο 2.1 και 2.2.1 είναι στις

Διαβάστε περισσότερα

Η Τουρκία στον 20 ο αιώνα

Η Τουρκία στον 20 ο αιώνα Η Τουρκία στον 20 ο αιώνα Ενότητα 5: Δημήτριος Σταματόπουλος Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη ανάλυση εκλογικού αποτελέσματος Σεπτεμβρίου 2015

Σύντομη ανάλυση εκλογικού αποτελέσματος Σεπτεμβρίου 2015 Σύντομη ανάλυση εκλογικού αποτελέσματος Σεπτεμβρίου 2015 Σεπτέμβριος 15 Ιανουάριος 15 ΣΥΡΙΖΑ 35,46 36,34 ΝΔ 28,10 27,81 ΧΑ 6,99 6,28 ΠΑΣΟΚ 6,28 4,68 ΚΚΕ 5,55 5,45 ΠΟΤΑΜΙ 4,09 6,05 ΑΝΕΛ 3,69 4,75 ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη στην ημερίδα της ΤΕΔΚΝΑ για μητροπολιτικούς Δήμους

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη στην ημερίδα της ΤΕΔΚΝΑ για μητροπολιτικούς Δήμους Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη στην ημερίδα της ΤΕΔΚΝΑ για μητροπολιτικούς Δήμους Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Το ζήτημα της Μητροπολιτικής Συγκρότησης των Δήμων εντάσσεται στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟ ΤΟ ΛΙΒΑΝΟ ΣΤΗΝ ΚΑΖΕΡΤΑ

AΠΟ ΤΟ ΛΙΒΑΝΟ ΣΤΗΝ ΚΑΖΕΡΤΑ 51 διευθέτηση του καθεστωτικού ζητήματος, στέλνει μία ομάδα αντιπροσώπων με ιδεολογική ανομοιογένεια, φυσικό άλλωστε αποτέλεσμα του μετωπικού χαρακτήρα του ΕΑΜ και της ΠΕΕΑ. Πρόκειται για πρόβλημα το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ : ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καθημερινή Διάλογος από το μηδέν για την αξιολόγηση

Καθημερινή Διάλογος από το μηδέν για την αξιολόγηση ΤΑ ΝΕΑ Καθημερινή Διάλογος από το μηδέν για την αξιολόγηση Του Αποστολου Λακασα Από μηδενική βάση ξεκινά πλέον τον διάλογο για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών ο υπουργός Παιδείας Γ. Μπαμπινιώτης, βάζοντας

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση για το Δολάριο 1ο Τρίμηνο 2013. Των Jamie Saettele, Senior Technical Strategist και David Rodriguez, Quantitative Strategist

Ανάλυση για το Δολάριο 1ο Τρίμηνο 2013. Των Jamie Saettele, Senior Technical Strategist και David Rodriguez, Quantitative Strategist Ανάλυση για το Δολάριο 1ο Τρίμηνο 2013 Των Jamie Saettele, Senior Technical Strategist και David Rodriguez, Quantitative Strategist Δολάριο: Γεμάτο προκλήσεις το α τρίμηνο του 2013 Των Jamie Saettele,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δείκτης Νέων Εργαζομένων της PwC αξιολογεί το κατά πόσο οι χώρες του ΟΟΣΑ συμβάλουν με επιτυχία στην εξέλιξη των νέων τους

Ο Δείκτης Νέων Εργαζομένων της PwC αξιολογεί το κατά πόσο οι χώρες του ΟΟΣΑ συμβάλουν με επιτυχία στην εξέλιξη των νέων τους Δελτίο τύπου Ημερομηνία: 10 Δεκεμβρίου 2015 Υπεύθυνη: Αλεξάνδρα Φιλιππάκη Τηλ: 2106874711 Email: alexandra.filippaki@gr.pwc.com Σελίδες: 5 Περισσότερες πληροφορίες εδώ. Follow/retweet: @pwc_press Ο Δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΝΕΑΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

«Το Eurogroup καλωσορίζει τη συμφωνία ανάμεσα στην Ελλάδα και τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς με την προσθήκη του ΔΝΤ για το πρόγραμμα του ESM. ΤΟ Eurogroup συγχαίρει τις ελληνικές αρχές για την ισχυρή δέσμευση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

«Τα Βήματα του Εστερναχ»

«Τα Βήματα του Εστερναχ» «Τα Βήματα του Εστερναχ» Τοποθέτηση του ΔΗΜ.ΓΚΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΥ στη παρουσίαση του βιβλίου ΑΛΕΚΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΕΙΟ-Λάρισα 16/1/2009 Κυρίες και κύριοι. Σε κάθε βιβλίο, μελέτη,διήγημα η ποίημα ο συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη (Κοµµουνιστική) ιεθνής εύτερο Συνέδριο 1920. ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ Κοµµουνιστική Αποχική Φράξια του Ιταλικού Σοσιαλιστικού Κόµµατος

Τρίτη (Κοµµουνιστική) ιεθνής εύτερο Συνέδριο 1920. ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ Κοµµουνιστική Αποχική Φράξια του Ιταλικού Σοσιαλιστικού Κόµµατος Τρίτη (Κοµµουνιστική) ιεθνής εύτερο Συνέδριο 1920 ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟ Κοµµουνιστική Αποχική Φράξια του Ιταλικού Σοσιαλιστικού Κόµµατος 1. Ο κοινοβουλευτισµός είναι η µορφή πολιτικής εκπροσώπησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ Θ.Ε. ΕΠΟ 11: Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης 4 η εργασία ακαδημαϊκού έτους 2012-13 Θέμα: «Συγκρίνετε τις οικονομικές πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο H ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο H ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ο H ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Μετά από δέκα χρόνια διαπραγµατεύσεις και τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Κοπεγχάγης (12-13 εκεµβρίου 2002), η Ευρωπαϊκή Ένωση αναµένει

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: α. Ανόρθωση (1910) β. Κλήριγκ γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α2. Γιατί δεν προέκυψαν ταξικά κόμματα στην Ελλάδα το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα; Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ERSA ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (RSAI, ERSA) Οικονομική Κρίση και Πολιτικές Ανάπτυξης και Συνοχής 10ο Τακτικό Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.;

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; 1 Ενημερωτικό Σημείωμα # 04 / Απρίλιος 2011 Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; της Σύλβιας Ράντου M.Sc. στις Ευρωπαϊκές Σπουδές Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δόκιμης Ερευνήτριας Κ.Ε.ΔΙΑ.

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ο Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 2.1 Εισαγωγή Η έρευνα διεξήχθη κατά την χρονική περίοδο Φεβρουαρίου έως και Ιουνίου του 2003. Ο συνολικός αριθµός των ευρωπαίων πολιτών που απάντησε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ. 8.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ. 8.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 8.1 Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό της έρευνάς µας θα ασχοληθούµε µε το συνεχώς αυξανόµενο πρόβληµα της µετανάστευσης. Η παράνοµη µετανάστευση αποτελεί µία ακόµη

Διαβάστε περισσότερα

Η κρίση της Αυτοκρατορίας των Αψβούργων Η ιταλική και γερμανική ενοποίηση. Φύλλο Εργασίας

Η κρίση της Αυτοκρατορίας των Αψβούργων Η ιταλική και γερμανική ενοποίηση. Φύλλο Εργασίας Η κρίση της Αυτοκρατορίας των Αψβούργων Η ιταλική και γερμανική ενοποίηση Φύλλο Εργασίας 1. Αφού συμβουλευτείτε τη σελίδα 44 του βιβλίου σας καθώς και το χάρτη που παρατίθεται, να συμπληρώσετε την πιο

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία της υπουργού Εξωτερικών, κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη, στην παρουσίαση του βιβλίου

Ομιλία της υπουργού Εξωτερικών, κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη, στην παρουσίαση του βιβλίου Ομιλία της υπουργού Εξωτερικών, κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη, στην παρουσίαση του βιβλίου «Παγκόσμια Ευρώπη: οι Διεθνείς Διαστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης» Αθήνα 30 Ιανουαρίου 2007 1 Προσφωνήσεις. Αυτή την

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη

Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη μεταρρύθμιση υπό την εποπτεία του πρωθυπουργού. Στις 6 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλητής: Κώστας Χριστοφορίδης, Πρόεδρος Συλλόγου Ιµβρίων Αναγόρευση κ. Μιχάλη Μαυρόπουλου σε Επίτιµο Πρόεδρο του Παναγιότατε, Αξιότιµοι Προσκεκληµένοι, Το δεύτερο πρόσωπο που θα τιµήσουµε σήµερα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: «Συνέντευξη του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών Χριστόφορου Βερβαρδάκη στον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΜΑΧΟΙ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΦΙΛΟΙ, ΗΠΑ ΤΟΥΡΚΙΑ, 1979-2000 15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΣΥΜΜΑΧΟΙ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΦΙΛΟΙ, ΗΠΑ ΤΟΥΡΚΙΑ, 1979-2000 15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΜΜΑΧΟΙ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΦΙΛΟΙ, ΗΠΑ ΤΟΥΡΚΙΑ, 1979-2000 15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ιστορία της στρατηγικής συνεργασίας ΗΠΑ Τουρκίας έχει μια διάρκεια εβδομήντα πέντε χρόνων, κατά την οποία οι διμερείς σχέσεις γνώρισαν ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Όταν τα διαγράμματα «μιλούν»*

Όταν τα διαγράμματα «μιλούν»* Η ΥΠΟΘΕΣΗ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ» 13 Αντί Εισαγωγής Όταν τα διαγράμματα «μιλούν»* Στο διάστημα από τον Οκτώβριο του 2009 μέχρι το Μάιο του 2010, η Ελλάδα δέχτηκε μια πρωτοφανή χρηματοπιστωτική επίθεση, που οδήγησε

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα!

Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα! Ιστορική αναδρομή Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικάτων Δημόσιων Υπηρεσιών (EPSU) αποφάσισε να προβεί στην συλλογή ενός εκατομμυρίου υπογραφών υπέρ της καθιέρωσης της ύδρευσης ως ανθρώπινου δικαιώματος στο

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά θέματα προς συζήτηση:

Βασικά θέματα προς συζήτηση: ΕΝΟΤΗΤΑ 8. ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Βασικά θέματα προς συζήτηση: Η ανάπτυξη της Κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας Η λήψη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Εφαρμοσμένες ΛΥΣΕΙΣ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ανάπτυξη Πωλήσεων Ανδρόμαχος Δημητροκάλλης, MBA Management

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Γαλλική επανάσταση (1789-1794)

Η Γαλλική επανάσταση (1789-1794) Η Γαλλική επανάσταση (1789-1794) Το πλαίσιο 18 ος αιώνας, Γαλλία: Παλαιό Καθεστώς, δηλ. 3 θεσμοθετημένες τάξεις: Κλήρος (0,5%) Ευγενείς (1,5%) Υπόλοιποι, δηλ. αστοί, αγρότες εργάτες (98%) Κριτήρια ένταξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΜΑΙ Ο ΤΑΣΟΣ ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΑΕ

ΕΙΜΑΙ Ο ΤΑΣΟΣ ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΑΕ 1 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΜΕΝΑ ΕΙΜΑΙ Ο ΤΑΣΟΣ ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τριπλό Αλληλοτροφοδοτούμενο Έλλειμμα

Τριπλό Αλληλοτροφοδοτούμενο Έλλειμμα Τριπλό Αλληλοτροφοδοτούμενο Έλλειμμα Χρήστος Α. Ιωάννου Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Ημερίδα Ε.Ι.Ε.Α.Δ. «Η Αγορά Εργασίας σε Κρίση» Η αγορά εργασίας σε κρίση ; Κρίση είναι επιεικής χαρακτηρισμός. Κρίση ήταν όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου 26 Οκτωβρίου 2015 ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ο Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Βραβείο Πρωτοποριακής Δημιουργίας Γιάννος Κρανιδιώτης,

Βραβείο Πρωτοποριακής Δημιουργίας Γιάννος Κρανιδιώτης, Βραβείο Πρωτοποριακής Δημιουργίας Γιάννος Κρανιδιώτης, Εκδήλωση απονομής του Βραβείου για το 2014 στην Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στο Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο Ομιλία:

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924

Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924 Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924 Με βάση τα στοιχεία που παρέχει το κεφάλαιο ΚΒ του σχολικού σας βιβλίου (σσ. 73-119) να συντάξετε έναν χρονολογικό πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνας Χρυσού. Διεθνής Μακροοικονομική Πολιτική (κεφ.18) Σύστημα κανόνα χρυσού: σε ποια χρονική περίοδο αναφέρεται; Λειτουργία του κανόνα χρυσού

Κανόνας Χρυσού. Διεθνής Μακροοικονομική Πολιτική (κεφ.18) Σύστημα κανόνα χρυσού: σε ποια χρονική περίοδο αναφέρεται; Λειτουργία του κανόνα χρυσού Κανόνας Χρυσού Διεθνής Μακροοικονομική Πολιτική (κεφ.18) Το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα 1870-1973 Βασικές αρχές λειτουργίας Ιστορικά (ποια περίοδο καλύπτει) Εξωτερική ισορροπία (ισοζύγιο πληρωμών ισοσκελισμένο)

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Καρλ Πολάνυι. Επιμέλεια Παρουσίασης: Άννα Κουμανταράκη

Καρλ Πολάνυι. Επιμέλεια Παρουσίασης: Άννα Κουμανταράκη Καρλ Πολάνυι Επιμέλεια Παρουσίασης: Άννα Κουμανταράκη Καρλ Πολάνυι (1886-1964) Καρλ Πολάνυι Ούγγρος διανοητής νομάδας εβραϊκής καταγωγής με έντονη πνευματική και πολιτική δράση, θεμελιωτής του κλάδου της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΝΝΕΔ 06-03-2010 ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΝΝΕΔ 06-03-2010 ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΝΝΕΔ 06-03-2010 ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΝΝΕΔΙΤΙΣΣΕΣ ΚΑΙ ΟΝΝΕΔΙΤΕΣ, Όλοι όσοι βρισκόμαστε σήμερα εδώ, νιώθουμε ιδιαίτερα περήφανοι για την παράταξή μας. Και αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ENTANGLE Ενημερωτικό δελτίο#2

ENTANGLE Ενημερωτικό δελτίο#2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόοδοι έργου 1 Η έρευνα του ENTANGLE 2 Συναντήσεις έργου 3 Η στρατηγική των κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης 4 Ο ρόλος του επιχειρηματικού σχεδίου 5 Επαφές και χρηματοδότηση 6 Το έργο ENTANGLE

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α1 α. σχολικό βιβλίο, σελ. 46. Φεντερασιόν: ήταν μεγάλη πολυεθνική εργατική οργάνωση της Θεσσαλονίκης, με πρωτεργάτες σοσιαλιστές από την ανοικτή σε νέες ιδέες

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά τροφίμων ακολουθεί τη ζήτηση και η ζήτηση τις ενισχύσεις

Η αγορά τροφίμων ακολουθεί τη ζήτηση και η ζήτηση τις ενισχύσεις >> ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Φράντς Φίσλερ, πρώην Επίτροπος Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η αγορά τροφίμων ακολουθεί τη ζήτηση και η ζήτηση τις ενισχύσεις Επενδύσεις και συνεργασίες τα αντίδοτα στην κρίση Με την αποσύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο. Βόρεια Ελλάδα: Ατμομηχανή Ανάπτυξης της Χώρας. Τετάρτη 29 Φεβρουαρίου 2012. Χώρος Διεξαγωγής

Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο. Βόρεια Ελλάδα: Ατμομηχανή Ανάπτυξης της Χώρας. Τετάρτη 29 Φεβρουαρίου 2012. Χώρος Διεξαγωγής Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο Βόρεια Ελλάδα: Ατμομηχανή Ανάπτυξης της Χώρας Τετάρτη 29 Φεβρουαρίου 2012 Χώρος Διεξαγωγής Μουσείο Ολυμπιακού Αθλητισμού Θεσσαλονίκης Αγ. Δημητρίου & 3ης Σεπτεμβρίου - Θεσσαλονίκη Διοργανωτές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ www.kas.de ΣΕΛΊΔΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 1. Κανονιστικό πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική.! Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική.! Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική! Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αντικείμενο Διεθνούς Μακροοικονομικής Η διεθνής μακροοικονομική ασχολείται με το προσδιορισμό των βασικών μακροοικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών

Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών Δήμητρα Κονδύλη, ερευνήτρια ΕΚΚΕ Καλαμάτα 6/6/2010 Η Ευρωπαϊκή Εμπειρία στον τομέα ένταξης μεταναστών Το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για τη μετανάστευση

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την Παγκρητική Ομοσπονδία Ευρώπης και τον

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την Παγκρητική Ομοσπονδία Ευρώπης και τον ΠΡΟΒΟΛΗ & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. Δημοκρατίας 20, Ηράκλειο Κρήτης 71306 Tηλ: ++30 2810 / 343458 / 341096 Fax: / 343459 E-mail : info@crete-exporters.com Web site : www.crete-exporters.com Κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες

Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες 2 η Διακρατική Συνάντηση INNOVA NET Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2013 Επιμελητήριο Άρτας Δρ. Χρυσόστομος Στύλιος Αν. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας Επιχειρηματικό Σχέδιο. Παύλος Ιωσηφίδης

Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας Επιχειρηματικό Σχέδιο. Παύλος Ιωσηφίδης Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας Επιχειρηματικό Σχέδιο Παύλος Ιωσηφίδης Επιχειρηματικότητα είναι η προσπάθεια μετατροπής της πρωτοβουλίας σε αποτέλεσμα και από αυτή τη διαδικασία να προκύψει και οικονομικό

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Μαραντζίδης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Νίκος Μαραντζίδης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Νίκος Μαραντζίδης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Η σχέση της ελληνικής κοινωνίας με την Ευρώπη και η στάση της κοινής γνώμης γύρω από το ζήτημα «Ευρώπη» είναι τόσο παλιά όσο και η συγκρότηση της ΕΟΚ στα τέλη

Διαβάστε περισσότερα

HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα»

HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα» HΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ με θέμα «Δείκτες επαγγελματικών ακινήτων και στρατηγικές διαχείρισης των χαρτοφυλακίων ακινήτων στην Ελλάδα» Κυρίες και κύριοι, Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2015 Χαιρετισμός από

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Εισαγωγή 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. 04 Τι είναι το Οικουμενικό Σύμφωνο; 05 06 06 Οι 10 αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου Γιατί μια διεθνής Πρωτοβουλία; Ποιοι συμμετέχουν; Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Συνεντεύξεις «πρόσωπο με πρόσωπο (face to face). Κοινές ερωτήσεις για όλους τους συμμετέχοντες.

Συνεντεύξεις «πρόσωπο με πρόσωπο (face to face). Κοινές ερωτήσεις για όλους τους συμμετέχοντες. Κεντρικά ερωτήματα: Ποιες είναι οι διαστάσεις της συζήτησης για την κρίση στο Δημόσιο Διάλογο; Ήταν η υιοθέτηση του πακέτου διάσωσης για την Ελλάδα και η ένταξη της Ελλάδας στο μηχανισμό στήριξης μονόδρομος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τι είναι Οικολογικά Σχολεία Εγγραφή Εφαρμογή του Προγράμματος Αίτηση Αυτοαξιολόγησης Βράβευση Η Περιβαλλοντική Επισκόπηση των Οικολογικών Σχολείων ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Η κατάσταση έλλειψης εργασίας, κατά την οποία υπάρχει δυσαρμονία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, προσφέρονται λίγες θέσεις εργασίας, ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί ενδ9ιαφερόμενοι. Είναι έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΩΣ ΤΙΣ 31-12-2016 ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΩΣ ΤΙΣ 31-12-2016 ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΩΣ ΤΙΣ 31-12-2016 ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 1 Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2015 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Θέμα: Υποβολή (α) κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Αναπληρώτριας Υπουργού Ράνιας Αντωνοπούλου. στην εκδήλωση για την Κοινωνική Οικονομία στον Κεραμεικό

Ομιλία Αναπληρώτριας Υπουργού Ράνιας Αντωνοπούλου. στην εκδήλωση για την Κοινωνική Οικονομία στον Κεραμεικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Αθήνα, 17-12-2015 Ομιλία Αναπληρώτριας Υπουργού Ράνιας Αντωνοπούλου στην εκδήλωση για την Κοινωνική Οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις της αστικής ανάπτυξης στην Ελλάδα Διαχρονικές αναγνώσεις

Κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις της αστικής ανάπτυξης στην Ελλάδα Διαχρονικές αναγνώσεις Ε.Μ.Π. ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Κατεύθυνση: Πολεοδομία και Χωροταξία Κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις της αστικής ανάπτυξης στην Ελλάδα Διαχρονικές αναγνώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Τα Γλυπτά του Παρθενώνα στο Βρετανικό Μουσείο: Πρόταση για διαμεσολάβηση της UNESCO

Τα Γλυπτά του Παρθενώνα στο Βρετανικό Μουσείο: Πρόταση για διαμεσολάβηση της UNESCO Courtesy translation Προς τον κ. Alfredo Pérez de Armiñán Βοηθό Γενικό Διευθυντή για τον Πολιτισμό Εκπαιδευτική, Επιστημονική και Πολιτιστική Οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών Οδός Miollis 1 75732 Παρίσι Cedex

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld

Διεθνής Οικονομική. Paul Krugman Maurice Obsfeld Paul Krugman Maurice Obsfeld Διεθνής Οικονομική Κεφάλαιο 21 Η Διεθνής Αγορά Κεφαλαίου και τα κέρδη από το Εμπόριο Διεθνής Τραπεζική Λειτουργία και Διεθνής Κεφαλαιαγορά Φιλίππου Ευαγγελία Α.Μ. 1207 Μ069

Διαβάστε περισσότερα

Η κρίση γεννά κεντρικές οικονομικές διοικήσεις*

Η κρίση γεννά κεντρικές οικονομικές διοικήσεις* 116 ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Η κρίση γεννά κεντρικές οικονομικές διοικήσεις* Στο άρθρο με τίτλο «Κρίσεις: Είναι δυνατόν να αποτελούν κατασκευασμένο προϊόν;» εξετάστηκε η προκληθείσα, από μια ομάδα μεγάλων τραπεζιτών

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία»

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» «Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» Σίμου Δανάη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση danai.simou@st.ouc.ac.cy Περίληψη: Στη σημερινή κοινωνία παρατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 1. Να γράψετε ένα κείµενο, όπου θα αναφέρετε τα στοιχεία που συναγάγουµε για τη δοµή και τη λειτουργία της αθηναϊκής πολιτείας από τον «Ὑπὲρ Μαντιθέου» λόγο.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη Παρουσίαση του κ. Ευθύμιου Ο. Βιδάλη Αντιπρόεδρο Δ.Σ. ΣΕΒ Πρόεδρο Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη «Μεταρρυθμίσεις και Οικονομική Ανάπτυξη» 20 Μαρτίου 2014 Ευθύμιος Ο. Βιδάλης Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΣΕΒ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ

ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΕΚ 381 ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΕΠΕΑΚ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: ΤΟ επόμενο θέμα είναι πολύ σημαντικό. Μας απασχολεί πάρα πολύ, μόνο ως προφήτες όμως μπορούμε να λειτουργήσουμε. Έχει

Διαβάστε περισσότερα

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS) 11 Μαΐου 2014 10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Ευαγόρας Λ. Ευαγόρου Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ EE28 ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ EE28 ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 1 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ Η περιφερειακή ανάλυση που ακολουθεί βασίζεται στις έρευνες Ευρωβαρόμετρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: επάλληλα δικαιώματα επί της γης, εκδοτικό δικαίωμα, Μεγάλη Ιδέα.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: επάλληλα δικαιώματα επί της γης, εκδοτικό δικαίωμα, Μεγάλη Ιδέα. ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ /Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 6/9/2015 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: επάλληλα δικαιώματα επί της γης, εκδοτικό δικαίωμα, Μεγάλη Ιδέα. (ΜΟΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν µια νέα πνοή για τους ευρωπαϊκούς λαούς»

«Η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν µια νέα πνοή για τους ευρωπαϊκούς λαούς» «Η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν µια νέα πνοή για τους ευρωπαϊκούς λαούς» Η Ρένα ούρου, µέλος του ΣΥΡΙΖΑ και εκλεγµένη Περιφερειάρχης Αττικής (η διοικητική περιφέρεια της Αθήνας), από την 1η Σεπτεµβρίου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Οκτώβριος 2010 1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 1 Η ελληνική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις τις τελευταίες δεκαετίες. Κύρια χαρακτηριστικά της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 13 «ΑΝΑΤΡΟΠΗ» - MEGA GREEK PUBLIC OPINION ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ταυτότητα της έρευνας... σελ. 3 1. Βαθμός αισιοδοξίας για το αν η Ελλάδα θα παραμείνει

Διαβάστε περισσότερα

8 Ο στρατηγικός σχεδιασμός. 8.1 Ο χαρακτήρας του στρατηγικού μάνατζμεντ. Οι στρατηγικές αποφάσεις έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

8 Ο στρατηγικός σχεδιασμός. 8.1 Ο χαρακτήρας του στρατηγικού μάνατζμεντ. Οι στρατηγικές αποφάσεις έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 8 Ο στρατηγικός σχεδιασμός 8.1 Ο χαρακτήρας του στρατηγικού μάνατζμεντ Οι στρατηγικές αποφάσεις έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: Σχετίζονται με τους σκοπούς και την αποστολή του οργανισμού. Αναφέρονται στη

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΟΡΙΣΜΟΣ

«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΟΡΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» ΟΡΙΣΜΟΣ Η δημοκρατία είναι το πολίτευμα στο οποίο η εξουσία πηγάζει από το λαό, ασκείται από τον λαό και υπηρετεί τα συμφέροντά του. Βασικό χαρακτηριστικό της είναι η λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία

Διαβάστε περισσότερα

«Η πρόκληση της αλλαγής του κράτους σήµερα»

«Η πρόκληση της αλλαγής του κράτους σήµερα» Αντώνης Μακρυδηµήτρης Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών «Η πρόκληση της αλλαγής του κράτους σήµερα» Ι Βασικό πρόβληµα της χώρας υπήρξε εδώ και καιρό η ποιότητα της δηµοκρατίας και της λειτουργίας των δηµοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α Α

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α Α ΑΡΧΗ 1Η ΕΛΙ Α ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕ ΕΞΕΤΑΕΙ Γ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ: ΙΤΟΡΙΑ ΥΝΟΛΟ ΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΕΡΙ (4) ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α1 Α1.1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση της Αρχής Ισότητας μετά από καταγγελία για μη πρόσληψη εγκύου σε έκτακτη θέση Τεχνικού στο Γενικό Χημείο του Κράτους λόγω της εγκυμοσύνης της.

Έκθεση της Αρχής Ισότητας μετά από καταγγελία για μη πρόσληψη εγκύου σε έκτακτη θέση Τεχνικού στο Γενικό Χημείο του Κράτους λόγω της εγκυμοσύνης της. Αρ. Φακ.: Α.Κ.Ι. 21/2008 Έκθεση της Αρχής Ισότητας μετά από καταγγελία για μη πρόσληψη εγκύου σε έκτακτη θέση Τεχνικού στο Γενικό Χημείο του Κράτους λόγω της εγκυμοσύνης της. 1. Η κ Ε. Π., με επιστολή

Διαβάστε περισσότερα