Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Οι δηµοσιονοµικές εξελίξεις στις χώρες της Ε.Ε Γιώργος Σταθάκης Το θέµα το όποιο θα ήθελα να θίξω στην σύντοµη αυτή παρέµβαση αφορά στην εικόνα που παρουσιάζουν οι προϋπολογισµοί των άλλων χωρών της Ε.Ε. Η διάσταση αυτή µπορεί να διευκολύνει τη σηµερινή µας συζήτηση καθώς, όπως όλοι φαντάζεστε, ενώ δεν υπάρχει θεσµοθετηµένος συντονισµός ανάµεσα στις χώρες µέλη στο δηµοσιονοµικό τοµέα, εντούτοις, οι ιδέες, οι αντιλήψεις, οι ίδιοι οι περιορισµοί που θέτει η κοινή νοµισµατική πολιτική και το ενιαίο νόµισµα, µάλλον συγκλίνουν προς κοινές κατευθύνσεις. Εάν θέλαµε να δώσουµε την εικόνα από τους προϋπολογισµούς, θα λέγαµε ότι οι περισσότερες χώρες έχουν επιλέξει το 2005 να παραβιάσουν για µια ακόµα χρονιά το Σύµφωνο Σταθερότητας, το οποίο είχε µεν διαµορφωθεί στο πλαίσιο της εισαγωγής του Ευρώ, αλλά ουσιαστικά δεν εφαρµόστηκε ποτέ, καθώς οι πρωτεργάτες της παραβίασης ήταν οι τρεις µεγάλες οικονοµίες, - Γερµανία, Γαλλία, Ιταλία. Οι περισσότερες ευρωπαϊκές οικονοµίες από το 2000 έχουν χαµηλούς ρυθµούς οικονοµικής ανόδου (κάτω από 2%) ετησίως, µε την Ελλάδα να αποτελεί εξαίρεση (µε το 3-4%), και καθώς απότοµες περικοπές στις δηµόσιες δαπάνες θα επέτειναν το µείζον πρόβληµα των ευρωπαϊκών οικονοµιών, την ανεργία δηλαδή, καµία χώρα δεν διακινδύνευσε να επιβαρύνει το δείκτη αυτό, αφού είναι πλήρως αποδεκτό ότι βραχυχρόνια η µείωση των δαπανών θα επέφερε αύξηση της απασχόλησης. Για πάνω από µια δεκαετία και εξαιτίας των πολιτικών που εφαρµόστηκαν εν όψει του Ευρώ και εξαιτίας των πολιτικών που εφαρµόζονται στη συνέχεια υπάρχει µια διακριτή στασιµότητα στην Ευρωπαϊκή οικονοµία µε λίγο ως πολύ σταθερά χαρακτηριστικά: χαµηλός πληθωρισµός, µεγάλη ανεργία, µικρή οικονοµική µεγέθυνση.

2 Η κεντρική ιδέα του νεοφιλελευθερισµού ήταν η απόλυτη προτεραιότητα που δίνεται στη νοµισµατική πολιτική, και η ιδέα ότι οι αγορές είναι αυτορυθµιζόµενες. Συνεπώς εγκαλούσε την µακροοικονοµική πολιτική να επικεντρωθεί στη µακροχρόνια σταθερότητα της προσφοράς χρήµατος, και να υποτάξει τη δηµοσιονοµική πολιτική στις ανάγκες της νοµισµατικής σταθερότητας. Αυτή η πολιτική αποθαρρύνει τις απότοµες αλλαγές στη νοµισµατική πολιτική. Ταυτόχρονα εγκαλεί την δηµοσιονοµική πολιτική να γίνει παθητική, να αποφεύγει δηλαδή µεγάλες και απότοµες αλλαγές, και να αποφεύγει κυρίως τις διακριτικές πολιτικές, αυτές που αποβλέπουν σε αναπτυξιακές και κοινωνικές πρωτοβουλίες και παρεµβάσεις από το κράτος. Η ιδέα είναι ότι ανάλογα µε την πορεία του οικονοµικού κύκλου, την ύφεση ή την επιτάχυνση της ανόδου της οικονοµίας, τα έσοδα και οι δαπάνες προσαρµόζονται αυτόµατα στις µεταβολές του κύκλου, οπότε στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει οι κυβερνήσεις να αποφεύγουν απότοµες αλλαγές, αλλά θα πρέπει να προσαρµόζουν τα δηµοσιονοµικά τους µεγέθη. Εάν για παράδειγµα είµαστε σε ύφεση, τότε αυξάνουν αυτόµατα οι δαπάνες για τα επιδόµατα ανεργίας, και αυξάνει το έλλειµµα καθώς µειώνονται ταυτόχρονα τα συνήθη έσοδα. Κάθε απόπειρα να προσαρµοστούν τα έσοδα µε αύξηση των φορολογικών συντελεστών για παράδειγµα αποθαρρύνεται καθώς θα επιτείνει το πρόβληµα, ενώ αντίθετα θα πρέπει να περιοριστούν οι άλλες δηµόσιες δαπάνες για να βρεθεί χώρος για τα επιδόµατα ανεργίας. Η κεντρική τράπεζα της Ε.Ε ακολούθησε µια πιο συµβιβαστική πολιτική σε σχέση µε τη παραδοσιακή διαµάχη Μονεταριστών (σταθερή µακροχρόνια νοµισµατική πολιτική) και Κευνσιανών (βραχυχρόνια νοµισµατική πολιτική που να ενισχύει την ζήτηση σε περίοδο ύφεσης). Επέλεξε το µεσοπρόθεσµο διάστηµα ως πεδίο υπολογισµού των παρεµβάσεων της. Έτσι είναι χαρακτηριστική η αδράνεια της Τράπεζας στις βραχυχρόνιες διακυµάνσεις των συναλλαγµατικών πολιτικών (σχέση δολαρίου και ευρώ) και στις ίδιες τις ετήσιες διακυµάνσεις της ευρωπαϊκής οικονοµίας (οι παρεµβάσεις στα επιτόκια είναι σπάνιες και µικρές). Τούτων λεχθέντων το δεδοµένο παραµένει ότι πλέον η νοµισµατική πολιτική δεν

3 αποτελεί πεδίο εθνικών παρεµβάσεων και µένει µόνο η δηµοσιονοµική πολιτική για την άσκηση πολιτικής, µε σαφείς όµως περιορισµούς τόσο για το ύψος του ελλείµµατος, όσο και για τον τρόπο χρήσης των πόρων. Οι µεγάλες οικονοµίες (Γερµανία, Γαλλία, Ιταλία) φέτος θα έχουν προϋπολογισµούς µε ελλείµµατα της τάξης του 3-4%, παρά τις περικοπές. εύτερο, οι δαπάνες για τα αναπτυξιακά υπουργεία, µε προεξέχουσα περίπτωση του Γερµανικού Υπουργείου Ανάπτυξης, θα έχουν ακριβώς τα ίδια χρήµατα µε πέρυσι, τα οποία είχαν ήδη περικοπεί από το Η ευαισθησία για τους πόρους του συγκεκριµένου Υπουργείου στη Γερµανία είναι µεγάλη, και το σύνολο των µη κυβερνητικών οργανώσεων της Γερµανίας κατηγόρησε τη σηµερινή κυβέρνηση, για παραπλανητικές λογιστικές, επειδή ανακοίνωση µια τεχνητή αύξηση των πόρων κατά 1%. Η ιταλική περίπτωση είναι πολύ σαφής. Το έλλειµµα του προϋπολογισµού είναι από τα υψηλότερα (4,3%) παρά τις προβλεπόµενες για φέτος περικοπές. Αυτές φέτος θα φθάσουν τα 11 δισεκατοµµύρια ευρώ, τα οποία είναι σαφώς επικεντρωµένα, στις δαπάνες της δηµόσιας διοίκησης και των περιφερειακών συστηµάτων υγείας (δήµων και περιφερειών), Ελαφρύνσεις από τη φορολογία των πλουσίων (1 δισ.) και των ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων (2 δισ,) ολοκληρώνουν την εικόνα. Η υπόσχεση για µείωση του ελλείµµατος το 2006 σε 3,8%, έτος εκλογών, και µε σαφείς διαµηνύσεις από τις κοινωνικές οργανώσεις και τα συνδικάτα, ότι δεν θα ανεχτούν άλλες περικοπές κοινωνικών δαπανών, καθιστούν απόµακρη την προοπτική της αποκλιµάκωσης του ιταλικού ελλείµµατος. Στην περίπτωση της Γαλλίας, µε ρυθµό προβλεπόµενης ανόδου του ΑΕΠ µόλις 1,5% τα πράγµατα έχουν µια χαρακτηριστική στασιµότητα. Η κυβέρνηση ανέβαλλε τις µεταρρυθµίσεις στο σύστηµα υγείας και στη δηµόσια διοίκηση, από τις οποίες είχε υποσχεθεί εξοικονόµηση πόρων και σύµφωνα µε το.ν.τ., το οποίο επικροτεί τις πολιτικές της Γαλλικής κυβέρνησης, δεν θα υπάρξει καµία

4 πρόοδος µέχρι το Απέσυρε επίσης τις µεταρρυθµίσεις στο φορολογικό σύστηµα που θα µείωναν τις επιβαρύνσεις στο κεφάλαιο. Έτσι απέµεινε η διαχείριση του υπάρχοντος προϋπολογισµού µε τη στοιχειώδη αποτροπή της αύξησης των σηµερινών δαπανών ή της απώλειας των σηµερινών εσόδων που συνολικά θα διατηρήσει το έλλειµµα σε επίπεδα γύρω στο 3,5%. Το µεγαλύτερο εµπόδιο στην επιδίωξη φιλόδοξων νεοφιλελεύθερων µεταρρυθµίσεων και στις τρεις χώρες είναι η εµφανής αντίθεση των εργαζοµένων σε µέτρα περικοπής του κοινωνικού κράτους, ελαστικοποίησης της αγοράς εργασίας, κλπ. Η στασιµότητα αυτή αποπνέει την πολιτική συγκυρία που έχει διαµορφώσει µια κοινωνική δυναµική που συγκλίνει στο µέχρι εδώ. εν υπονοεί κατ ανάγκη την έναρξη ενός κύκλου ρήξεων, αλλά παγιώνει αυτήν την κατάσταση αναµονής από όλες τις πλευρές. Από την άλλη πλευρά η Βρετανία πιέζει για αλλαγές σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Μείωση του ευρωπαϊκού προϋπολογισµού, ενοχοποίηση των άλλων δυτικοευρωπαϊκών χωρών, περιορισµό της ΚΑΠ, άνοιγµα των αγορών και ελαστικοποίηση της αγοράς εργασίας. Η νεοφιλελεύθερη ατζέντα φαντάζει ως απόλυτα αγγλοσαξονική. Τι θα κερδηθεί από τη Βρετανία είναι άγνωστο, αλλά οι παρενέργειες θα είναι πολλές. Το βέβαιο είναι ότι η σηµερινή πολιτική, αλλά και η πολιτική της τελευταίας δεκαετίας, έχει εξαντλήσει κάθε περιθώριο αναζωογόνησης της ευρωπαϊκής οικονοµίας. Έχει αυξήσει τις εισοδηµατικές ανισότητες, έχει παγιώσει υψηλά επίπεδα ανεργίας, έχει επαναφέρει τις ανισότητες σε θεµελιακούς θεσµούς των δυτικών κοινωνιών (εκπαίδευση, υγεία, κλπ.). Ριζικές αλλαγές στη µακροοικονοµική πολιτική σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο είναι απόλυτα επιβεβληµένες, και το πρόσφατο κείµενο των αριστερών ευρωπαίων οικονοµολόγων για µια ολοκληρωµένη αναπτυξιακή στρατηγική για την Ευρώπη, περιλαµβάνει αρκετές γόνιµες ιδέες.

5

Βασικά στοιχεία της αρχιτεκτονικής του ευρωπαϊκού φρένου χρέους

Βασικά στοιχεία της αρχιτεκτονικής του ευρωπαϊκού φρένου χρέους Μια κριτική προσέγγιση του «Φρένου Χρέους» Αν ήθελε κανείς να χαρακτηρίσει τη νέα κατάσταση που διαµορφώνεται στην Ευρώπη σχετικά µε τη δηµοσιονοµική διαχείριση, µια λέξη υπάρχει. Πειθαρχία. Περισσότερη

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές της Λισσαβόνας: ένα ευρωπαϊκό όραμα χωρίς ευρωπαϊκές πολιτικές

Στρατηγικές της Λισσαβόνας: ένα ευρωπαϊκό όραμα χωρίς ευρωπαϊκές πολιτικές Στρατηγικές της Λισσαβόνας: ένα ευρωπαϊκό όραμα χωρίς ευρωπαϊκές πολιτικές του Πέτρου Λινάρδου Ρυλμόν 1. Εισαγωγή Θυμόμαστε τη Στρατηγική της Λισσαβόνας ως όραμα μιας ευρωπαϊκής οικονομίας βασισμένης στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2010 Δεκέμβριος 2007 Το Επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών. Η Ελληνική Οικονομία 4/12

Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών. Η Ελληνική Οικονομία 4/12 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Η Ελληνική Οικονομία 4/12 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύχους 70, Ιανουάριος 2013 Οι Συγγραφείς Η ανάλυση της πορείας της Ελληνικής Οικονομίας αποτελεί προϊόν συλλογικής

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών. Η Ελληνική Οικονομία 2/10

Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών. Η Ελληνική Οικονομία 2/10 Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών Η Ελληνική Οικονομία 2/10 Τριμηνιαία Έκθεση Αρ. Τεύχους 60, Ιούλιος 2010 Οι Συγγραφείς Η ανάλυση της πορείας της Ελληνικής Οικονομίας αποτελεί προϊόν συλλογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Προτάσεις της CRPM µε την ευκαιρία της δεύτερης έκθεσης για την οικονοµική και κοινωνική συνοχή : «10 θέµατα για τη συζήτηση» Κείµενο που εγκρίθηκε από το Πολιτικό Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΌΛΑ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ...

«ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΌΛΑ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ... «ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Μπιτζένης Αριστείδης ΌΛΑ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ... 21/3/1971 πειραματικά ΟΝΕ, 1η φάση 1971-74, κρατική παρέμβαση στη διακύμανση έναντι του δολαρίου Άμεσα νομισματική

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων»

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013 (κωδ. ΟΠΣ 393311) Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα

Προγράμματα άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Μελέτες (Studies) / 15 Προγράμματα άμεσης δημιουργίας θέσεων εργασίας σε συνθήκες κρίσης στην Ελλάδα ΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η Κρίση της Ελληνικής Οικονομίας και η αντιμετώπιση της Η Ελληνική οικονομία ταλανίζεται από σειρά παραγόντων τόσο εσωτερικών όσο και διεθνών. Η διεθνής οικονομική κρίση

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή EUR/006 Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2014 Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2014 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Στρατηγική και Πολιτικές για Ταχεία Περιφερειακή Ανάπτυξη, Ισχυρές Επιχειρήσεις και Αποτελεσματικό Ανθρώπινο Δυναμικό ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ.. 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

2. Μία ανάλυση της τραπεζικής απασχόλησης

2. Μία ανάλυση της τραπεζικής απασχόλησης 2. Μία ανάλυση της τραπεζικής απασχόλησης 2.1. Οι καθοριστικοί παράγοντες της απασχόλησης στον κλάδο των τραπεζών 2.1.1 Μεθοδολογία Οι παράγοντες που καθορίζουν την απασχόληση ενός κλάδου, εποµένως και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ π À ª π π À ª ƒπ À ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κείμενο πολιτικής ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ π À ª π π À ª ƒπ À ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Kατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδηµα (% EU-15)

Kατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδηµα (% EU-15) Μπορεί η Ελλάδα να ακολουθήσει το παράδειγµα της Ιρλανδίας; του Γκίκα Α. Χαρδούβελη Καθηγητή Χρηµατοοικονοµικής του Πανεπιστηµίου Πειραιώς και Οικονοµικού Συµβούλου της EFG-Eurobank Α. Συγκριτικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του αναπληρωτή προέδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού Αβέρωφ Νεοφύτου στη βουλή. για τον κρατικό προϋπολογισμό 2010

Ομιλία του αναπληρωτή προέδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού Αβέρωφ Νεοφύτου στη βουλή. για τον κρατικό προϋπολογισμό 2010 Ομιλία του αναπληρωτή προέδρου του Δημοκρατικού Συναγερμού Αβέρωφ Νεοφύτου στη βουλή για τον κρατικό προϋπολογισμό 2010 Κύριε Πρόεδρε της Βουλής, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, Η συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική οικονομία 1960-2007

Η ελληνική οικονομία 1960-2007 Η ελληνική οικονομία 1960-2007 Ανάπτυξη, παραγωγική δομή και αγορά εργασίας Ηλίας Ιωακείμογλου Ιανουάριος 2008 Οι ρυθμοί μεταβολής του ΑΕΠ στην Ελλάδα κατά τα έτη 1960-2007 ήταν υψηλότεροι από τους αντίστοιχους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Φωτεινή Νότη ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Ανδρέας Αναστασάκης, Καθηγητής Εφαρµογών

Διαβάστε περισσότερα

Η κατεύθυνση της δημοσιονομικής προσαρμογής στην Ελλάδα Η ανεργία στην Ελλάδα

Η κατεύθυνση της δημοσιονομικής προσαρμογής στην Ελλάδα Η ανεργία στην Ελλάδα ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Τεύχος 201, Ιανουάριος 2013 Η κατεύθυνση της δημοσιονομικής προσαρμογής στην Ελλάδα Η ανεργία στην Ελλάδα Δραστηριότητες ΙΝΕ Τεύχος 201, Ιανουάριος 2013 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Στην

Διαβάστε περισσότερα

Προλογος TOY Διοικητη

Προλογος TOY Διοικητη Προλογος TOY Διοικητη Το 2001, όταν η Ελλάδα έγινε μέλος της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και υιοθέτησε το ενιαίο νόμισμα, οι οιωνοί ήταν αίσιοι και οι προσδοκίες μεγάλες. Δημιουργήθηκε τότε η εντύπωση

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακές και κοινωνικές επιπτώσεις των πολιτικών σταθερότητας του ΔΝΤ

Αναπτυξιακές και κοινωνικές επιπτώσεις των πολιτικών σταθερότητας του ΔΝΤ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Μελέτες (Studies) / 21 Αναπτυξιακές και κοινωνικές επιπτώσεις των πολιτικών σταθερότητας του ΔΝΤ ΣΤΕΛΛΑ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την Κοινωνική Ασφάλιση

Οι Θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την Κοινωνική Ασφάλιση Οι Θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την Κοινωνική Ασφάλιση Α. Η κοινωνική ασφάλιση υπό κατάρρευση: αιτίες, αποτελέσματα Οι διαχρονικές πολιτικές υποβάθμισης και ιδιωτικοποίησης Από την οικονομική κρίση του '90, η

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική μελέτη Σουηδικού και Ιταλικού μοντέλου οικονομίας, καθώς και διαχείριση ανεργίας και πληθωρισμού που επικρατεί στα δύο αυτά κράτη.

Συγκριτική μελέτη Σουηδικού και Ιταλικού μοντέλου οικονομίας, καθώς και διαχείριση ανεργίας και πληθωρισμού που επικρατεί στα δύο αυτά κράτη. Συγκριτική μελέτη Σουηδικού και Ιταλικού μοντέλου οικονομίας, καθώς και διαχείριση ανεργίας και πληθωρισμού που επικρατεί στα δύο αυτά κράτη. Παρασκευόπουλος Κωνσταντίνος, Α.Μ 14224 Παρασκευόπουλος Χρήστος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020. Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.3.2010 COM(2010) 2020 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη EL EL Πρόλογος Το 2010 πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΚΥΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά

Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά McKinsey&Company, Athens Office WORK IN PROGRESS Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Σύνοψη Σεπτέμβριος 2011 2 Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά: Προσδιορίζοντας το

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των Κατασκευών

Η σημασία ανάπτυξης, τα εμπόδια και το μέλλον του κλάδου των Κατασκευών ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Ανταγωνιστικότητα, Απασχόληση και μη Μισθολογικό Κόστος στην Ελλάδα. Προβληματισμός και Προτάσεις της ΕΣΕΕ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Ανταγωνιστικότητα, Απασχόληση και μη Μισθολογικό Κόστος στην Ελλάδα. Προβληματισμός και Προτάσεις της ΕΣΕΕ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ανταγωνιστικότητα, Απασχόληση και μη Μισθολογικό Κόστος στην Ελλάδα Προβληματισμός και Προτάσεις της ΕΣΕΕ Αθήνα, 31 Ιανουάριου 2012 1 1. Ανταγωνιστικότητα: Μία σύνθετη

Διαβάστε περισσότερα

Παγκοσµιοποίηση και ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο: Τάσεις προς µια νέα ευρωπαϊκή κοινωνική ταυτότητα. Το παράδειγµα της ευελισφάλειας

Παγκοσµιοποίηση και ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο: Τάσεις προς µια νέα ευρωπαϊκή κοινωνική ταυτότητα. Το παράδειγµα της ευελισφάλειας Παγκοσµιοποίηση και ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο: Τάσεις προς µια νέα ευρωπαϊκή κοινωνική ταυτότητα. Το παράδειγµα της ευελισφάλειας Κωνσταντίνος Γ. Κούγιας* Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης Σχολή Κοινωνικών Επιστηµών

Διαβάστε περισσότερα

Το εργασιακό περιβάλλον μετά από το μνημόνιο

Το εργασιακό περιβάλλον μετά από το μνημόνιο Το εργασιακό περιβάλλον μετά από το μνημόνιο Γιάννη Κουζή 1.Εισαγωγικές επισημάνσεις Οι αλλαγές που συντελούνται στην ελληνική αγορά εργασίας με αφορμή την οικονομική κρίση και τα μνημόνια «για τη στήριξη

Διαβάστε περισσότερα