Περιεχόμενα. Μέρος I Βασικά ζητήματα διαχείρισης των Windows Server 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιεχόμενα. Μέρος I Βασικά ζητήματα διαχείρισης των Windows Server 2008"

Transcript

1

2

3 Περιεχόμενα Ευχαριστίες Εισαγωγή Σε ποιους απευθύνεται το βιβλίο Πώς είναι οργανωμένο το βιβλίο Συμβάσεις που χρησιμοποιούνται στο βιβλίο Άλλοι πόροι Υποστήριξη Μέρος I Βασικά ζητήματα διαχείρισης των Windows Server 2008 Κεφάλαιο 1 Γενική παρουσίαση της διαχείρισης των Windows Server Windows Server 2008 και Windows Vista Γνωριμία με τα Windows Server Εργαλεία και πρωτόκολλα δικτύωσης Επεξήγηση επιλογών δικτύωσης Χρήση πρωτοκόλλων δικτύου Ελεγκτές τομέα, διακομιστές-μέλη, και υπηρεσίες τομέα Χρήση του Ενεργού Καταλόγου Χρήση ελεγκτών τομέων μόνο για ανάγνωση Χρήση υπηρεσιών τομέων Ενεργού Καταλόγου με δυνατότητα επανεκκίνησης Υπηρεσίες ανάλυσης ονομάτων Χρήση της υπηρεσίας Domain Name System (DNS) Χρήση της υπηρεσίας Windows Internet Name Service (WINS) Χρήση του πρωτοκόλλου Link-Local Multicast Name Resolution (LLMNR) Εργαλεία που χρησιμοποιούνται συχνά Χρήση του Windows PowerShell

4 6 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 2 Εγκατάσταση συστημάτων Windows Server Ρόλοι διακομιστή, υπηρεσίες ρόλων, και λειτουργίες στα Windows Server Εγκαταστάσεις πλήρους και βασικού διακομιστή των Windows Server Εκτέλεση καθαρής εγκατάστασης Εκτέλεση εγκατάστασης για αναβάθμιση Εκτέλεση πρόσθετων εργασιών διαχείρισης κατά την εγκατάσταση Διαχείριση ρόλων, υπηρεσιών ρόλων, και στοιχείων Εμφάνιση διευθετημένων ρόλων και υπηρεσιών ρόλων Προσθήκη και κατάργηση ρόλων σε διακομιστές Εμφάνιση και τροποποίηση υπηρεσιών ρόλων σε διακομιστές Προσθήκη και κατάργηση στοιχείων των Windows Server Κεφάλαιο 3 Διαχείριση διακομιστών Windows Server Εκτέλεση εργασιών αρχικής διευθέτησης Διαχείριση των διακομιστών σας Διαχείριση ιδιοτήτων συστήματος Η καρτέλα Computer Name Η καρτέλα Hardware Η καρτέλα Advanced Η καρτέλα Remote Διαχείριση βιβλιοθηκών δυναμικής σύνδεσης Κεφάλαιο 4 Παρακολούθηση διεργασιών, υπηρεσιών, και συμβάντων Διαχείριση εφαρμογών, διεργασιών, και επιδόσεων Διαχείριση Εργασιών Διαχείριση εφαρμογών Διαχείριση διεργασιών Εμφάνιση υπηρεσιών συστήματος Εξέταση και διαχείριση επιδόσεων συστήματος Εξέταση και διαχείριση επιδόσεων δικτύου Εμφάνιση και διαχείριση περιόδων εργασίας απομακρυσμένων χρηστών Διαχείριση υπηρεσιών συστήματος Εκκίνηση, τερματισμός, και διακοπή υπηρεσιών Διευθέτηση εκκίνησης υπηρεσιών Διευθέτηση σύνδεσης υπηρεσιών Διευθέτηση επαναφοράς υπηρεσιών Απενεργοποίηση μη απαραίτητων υπηρεσιών Καταγραφή και προβολή συμβάντων Προσπέλαση και χρήση των ημερολογίων συμβάντων Φιλτράρισμα ημερολογίων συμβάντων Καθορισμός επιλογών ημερολογίων συμβάντων

5 Περιεχόμενα 7 Καθαρισμός ημερολογίων συμβάντων Αρχειοθέτηση ημερολογίων συμβάντων Παρακολούθηση επιδόσεων και δραστηριότητας διακομιστή Γιατί πρέπει να παρακολουθείτε το διακομιστή σας; Ετοιμασία για παρακολούθηση Χρήση της κονσόλας Reliability And Performance Επιλογή μετρητών για παρακολούθηση Καταγραφή επιδόσεων Εμφάνιση αναφορών συλλογής δεδομένων Διευθέτηση ειδοποιήσεων μετρητών επιδόσεων Ρύθμιση της απόδοσης του συστήματος Παρακολούθηση και ρύθμιση της χρήσης μνήμης Παρακολούθηση και ρύθμιση της χρήσης του επεξεργαστή Παρακολούθηση και ρύθμιση της εισόδου/εξόδου στο δίσκο Παρακολούθηση και ρύθμιση του εύρους ζώνης και της συνδετικότητας δικτύου Κεφάλαιο 5 Αυτοματοποίηση εργασιών διαχείρισης, πολιτικών, και διαδικασιών Τι είναι οι πολιτικές ομάδων Βασικές έννοιες πολιτικών ομάδων Με ποια σειρά εφαρμόζονται οι πολιτικές; Πότε εφαρμόζονται οι πολιτικές ομάδων; Απαιτήσεις για τις πολιτικές ομάδων και συμβατότητα εκδόσεων Αλλαγές πολιτικών ομάδων Διαχείριση τοπικών πολιτικών ομάδων Αντικείμενα τοπικών πολιτικών ομάδων Προσπέλαση ρυθμίσεων τοπικών πολιτικών ανωτάτου επιπέδου Ρυθμίσεις αντικειμένων LGPO Προσπέλαση τοπικών πολιτικών ομάδων διαχειριστών, χρηστών που δεν είναι διαχειριστές, και συγκεκριμένων χρηστών Διαχείριση πολιτικών για τοποθεσίες, τομείς, και οργανωτικές μονάδες Πολιτικές τομέων και προεπιλεγμένες πολιτικές Χρήση της κονσόλας διαχείρισης πολιτικών ομάδων Γνωριμία με το διορθωτή πολιτικών Χρήση διαχειριστικών προτύπων για τον καθορισμό πολιτικών Δημιουργία κεντρικής αποθήκης Δημιουργία και σύνδεση αντικειμένων GPO Δημιουργία και χρήση αρχικών αντικειμένων GPO Ανάθεση προνομίων για τη διαχείριση πολιτικών ομάδων Φραγή, υποσκελισμός, και απενεργοποίηση πολιτικών

6 8 Περιεχόμενα Συντήρηση πολιτικών ομάδων και αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με αυτές Ανανέωση πολιτικών ομάδων Διευθέτηση του διαστήματος ανανέωσης για ελεγκτές τομέων Μοντελοποίηση πολιτικών ομάδων για λόγους σχεδιασμού Αντιγραφή, επικόλληση, και εισαγωγή αντικειμένων πολιτικών Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά αντικειμένων πολιτικής Καθορισμός των τρεχουσών ρυθμίσεων πολιτικών ομάδων και της κατάστασης ανανέωσης Απενεργοποίηση μη χρησιμοποιούμενου τμήματος πολιτικής ομάδων Αλλαγή προτιμήσεων επεξεργασίας πολιτικών Διευθέτηση εντοπισμού αργού συνδέσμου Κατάργηση συνδέσμων και διαγραφή αντικειμένων GPO Αντιμετώπιση προβλημάτων με πολιτικές ομάδων Επιδιόρθωση προεπιλεγμένων πολιτικών ομάδων Διαχείριση χρηστών και υπολογιστών με πολιτικές ομάδων Κεντρική διαχείριση ειδικών φακέλων Διαχείριση σεναρίων για χρήστες και υπολογιστές Διάθεση λογισμικού με πολιτικές ομάδων Αυτόματη καταχώριση πιστοποιητικών υπολογιστών και χρηστών Διαχείριση αυτόματων ενημερώσεων στην κονσόλα Group Policy Κεφάλαιο 6 Βελτίωση της ασφάλειας του υπολογιστή Χρήση προτύπων ασφαλείας Χρήση των προσθέτων Security Templates και Security Configuration And Analysis Εξέταση και αλλαγή ρυθμίσεων προτύπων Ανάλυση, εξέταση, και εφαρμογή προτύπων ασφαλείας Διάθεση προτύπων ασφαλείας σε πολλούς υπολογιστές Χρήση του Οδηγού Διευθέτησης Ασφαλείας Δημιουργία πολιτικών ασφαλείας Επεξεργασία υπαρχουσών πολιτικών ασφαλείας Εφαρμογή υπαρχουσών πολιτικών ασφαλείας Επιστροφή στην τελευταία εφαρμοσμένη πολιτική ασφαλείας Διάθεση πολιτικής ασφαλείας σε πολλούς υπολογιστές

7 Περιεχόμενα 9 Μέρος II Διαχείριση υπηρεσιών καταλόγου των Windows Server 2008 Κεφάλαιο 7 Χρήση της υπηρεσίας Ενεργού Καταλόγου Εισαγωγή στην υπηρεσία Ενεργού Καταλόγου Ενεργός Κατάλογος και DNS Διάθεση ελεγκτή τομέα μόνο για ανάγνωση Windows Server 2008 με Windows NT Εργασία με δομές τομέων Τομείς Δάση τομέων και δένδρα τομέων Οργανωτικές μονάδες Τοποθεσίες και υποδίκτυα Χρήση τομέων Ενεργού Καταλόγου Χρήση υπολογιστών με Windows 2000 και πιο πρόσφατα λειτουργικά συστήματα με τον Ενεργό Κατάλογο Χρήση λειτουργικών επιπέδων τομέων Ανύψωση λειτουργικότητας τομέα και δάσους Δομή του καταλόγου Εξερεύνηση της αποθήκης δεδομένων Εξερεύνηση των καθολικών καταλόγων Αποθήκευση πληροφοριών συμμετοχής σε οικουμενικές ομάδες στην κρυφή μνήμη Αναπαραγωγή και Ενεργός Κατάλογος Η υπηρεσία Ενεργού Καταλόγου και το πρωτόκολλο LDAP Ρόλοι κύριων διακομιστών λειτουργιών Κεφάλαιο 8 Βασικές εργασίες διαχείρισης υπηρεσιών Ενεργού Καταλόγου Εργαλεία διαχείρισης υπηρεσιών Ενεργού Καταλόγου Διαχειριστικά εργαλεία Ενεργού Καταλόγου Εργαλεία Ενεργού Καταλόγου της γραμμής διαταγών Εργαλεία υποστήριξης Ενεργού Καταλόγου Χρήση του εργαλείου Active Directory Users And Computers Εισαγωγή στη χρήση του εργαλείου Active Directory Users And Computers. 290 Σύνδεση σε ελεγκτή τομέα Σύνδεση σε τομέα Αναζήτηση λογαριασμών και κοινόχρηστων πόρων Διαχείριση λογαριασμών υπολογιστών Δημιουργία λογαριασμών υπολογιστών σε σταθμό εργασίας ή διακομιστή Δημιουργία λογαριασμών υπολογιστών με το εργαλείο Active Directory Users And Computers

8 10 Περιεχόμενα Εμφάνιση και επεξεργασία ιδιοτήτων λογαριασμών υπολογιστών Διαγραφή, απενεργοποίηση, και ενεργοποίηση λογαριασμών υπολογιστών Επαναφορά κλειδωμένων λογαριασμών υπολογιστών Μετακίνηση λογαριασμών υπολογιστών Διαχείριση υπολογιστών Προσθήκη υπολογιστή σε τομέα ή ομάδα εργασίας Διαχείριση ελεγκτών τομέων, ρόλων, και καταλόγων Εγκατάσταση και υποβιβασμός ελεγκτών τομέα Εμφάνιση και μεταφορά ρόλων σε ολόκληρο τομέα Εμφάνιση και μεταφορά του ρόλου κύριου διακομιστή ονομασίας τομέων Εμφάνιση και μεταφορά του ρόλου κύριου διακομιστή σχήματος Μεταφορά ρόλων με τη γραμμή διαταγών Απόσπαση ρόλων από τη γραμμή διαταγών Διευθέτηση καθολικών καταλόγων Διευθέτηση αποθήκευσης πληροφοριών συμμετοχής σε οικουμενικές ομάδες στην κρυφή μνήμη Διαχείριση οργανωτικών μονάδων Δημιουργία οργανωτικών μονάδων Εμφάνιση και επεξεργασία ιδιοτήτων οργανωτικών μονάδων Μετονομασία και διαγραφή οργανωτικών μονάδων Μετακίνηση οργανωτικών μονάδων Διαχείριση τοποθεσιών Δημιουργία τοποθεσιών Δημιουργία υποδικτύων Συσχέτιση ελεγκτών τομέων με τοποθεσίες Διευθέτηση συνδέσμων τοποθεσιών Διευθέτηση γεφυρών συνδέσμων τοποθεσιών Συντήρηση του Ενεργού Καταλόγου Χρήση του ADSI Edit Εξέταση τοπολογίας μεταξύ τοποθεσιών Αντιμετώπιση προβλημάτων Ενεργού Καταλόγου Κεφάλαιο 9 Κατανόηση των λογαριασμών χρηστών και ομάδων Το μοντέλο ασφαλείας των Windows Server Πρωτόκολλα πιστοποίησης Έλεγχοι πρόσβασης Διαφορές μεταξύ λογαριασμών χρηστών και λογαριασμών ομάδων Λογαριασμοί χρηστών Λογαριασμοί ομάδων

9 Περιεχόμενα 11 Προεπιλεγμένοι λογαριασμοί χρηστών και ομάδων Ενσωματωμένοι λογαριασμοί χρηστών Προκαθορισμένοι λογαριασμοί χρηστών Ενσωματωμένες και προκαθορισμένες ομάδες Υπονοούμενες ομάδες και ειδικές ταυτότητες Δυνατότητες λογαριασμών Προνόμια Δικαιώματα σύνδεσης Ενσωματωμένες δυνατότητες ομάδων Ενεργού Καταλόγου Χρήση προεπιλεγμένων λογαριασμών ομάδων Ομάδες που χρησιμοποιούνται από διαχειριστές Υπονοούμενες ομάδες και ταυτότητες Κεφάλαιο 10 Δημιουργία λογαριασμών χρηστών και ομάδων Διευθέτηση και οργάνωση λογαριασμών χρηστών Πολιτικές ονομασίας λογαριασμών Πολιτικές κωδικών πρόσβασης και λογαριασμών Διευθέτηση πολιτικών λογαριασμών Διευθέτηση πολιτικών κωδικών πρόσβασης Διευθέτηση πολιτικών κλειδώματος λογαριασμών Διευθέτηση πολιτικών του πρωτοκόλλου Kerberos Διευθέτηση πολιτικών δικαιωμάτων χρηστών Διευθέτηση δικαιωμάτων χρηστών σε καθολικό επίπεδο Διευθέτηση δικαιωμάτων χρηστών σε τοπικό επίπεδο Προσθήκη λογαριασμού χρήστη Δημιουργία λογαριασμών χρηστών τομέα Δημιουργία τοπικών λογαριασμών χρηστών Προσθήκη λογαριασμού ομάδας Δημιουργία καθολικής ομάδας Δημιουργία τοπικής ομάδας και προσθήκη μελών Χειρισμός συμμετοχής σε καθολικές ομάδες Διαχείριση κάθε συμμετοχής ξεχωριστά Διαχείριση πολλών συμμετοχών σε ομάδα Ορισμός της κύριας ομάδας χρηστών και υπολογιστών Κεφάλαιο 11 Διαχείριση υπαρχόντων λογαριασμών χρηστών και ομάδων Διαχείριση πληροφοριών επαφής με το χρήστη Καθορισμός πληροφοριών επαφής Αναζήτηση χρηστών και ομάδων ενεργού καταλόγου

10 12 Περιεχόμενα Διευθέτηση των ρυθμίσεων περιβάλλοντος χρήστη Μεταβλητές περιβάλλοντος συστήματος Σενάρια σύνδεσης Ορισμός αρχικών καταλόγων Ορισμός επιλογών και περιορισμών λογαριασμών Διαχείριση ωρών σύνδεσης Καθορισμός σταθμών εργασίας από όπου επιτρέπεται η σύνδεση Καθορισμός προνομίων τηλεφωνικής σύνδεσης και εικονικού ιδιωτικού δικτύου Ορισμός επιλογών ασφαλείας λογαριασμών Διαχείριση προφίλ χρηστών Τοπικά και υποχρεωτικά προφίλ, και προφίλ περιαγωγής Χρήση του βοηθήματος System για τη διαχείριση τοπικών προφίλ Ενημέρωση λογαριασμών χρηστών και ομάδων Μετονομασία λογαριασμών χρηστών και ομάδων Αντιγραφή λογαριασμών χρηστών τομέα Εισαγωγή και εξαγωγή λογαριασμών Διαγραφή λογαριασμών χρηστών και ομάδων Αλλαγή και επανακαθορισμός κωδικών πρόσβασης Ενεργοποίηση λογαριασμών χρηστών Διαχείριση πολλών λογαριασμών χρηστών Καθορισμός προφίλ για πολλούς λογαριασμούς Ορισμός ωρών σύνδεσης για πολλούς λογαριασμούς Ορισμός επιτρεπόμενων σταθμών εργασίας σύνδεσης για πολλούς λογαριασμούς Ορισμός ιδιοτήτων σύνδεσης, κωδικών πρόσβασης, και λήξης για πολλούς λογαριασμούς Αντιμετώπιση προβλημάτων κατά τη σύνδεση Εμφάνιση και καθορισμός αδειών Ενεργού Καταλόγου Μέρος III Διαχείριση δεδομένων στα Windows Server 2008 Κεφάλαιο 12 Διαχείριση συστημάτων αρχείων και μονάδων δίσκων Διαχείριση του ρόλου File Services Προσθήκη μονάδων σκληρού δίσκου Φυσικές μονάδες δίσκων Προετοιμασία φυσικής μονάδας για χρήση Χρήση της Διαχείρισης Δίσκων Αφαιρούμενες συσκευές αποθήκευσης Εγκατάσταση και έλεγχος νέας μονάδας δίσκου Η έννοια της κατάστασης δίσκου

11 Περιεχόμενα 13 Εργασία με βασικούς και δυναμικούς δίσκους Χρήση βασικών και δυναμικών δίσκων Ειδικά θέματα για τους βασικούς και τους δυναμικούς δίσκους Αλλαγή τύπου δίσκου Επανενεργοποίηση δυναμικών δίσκων Επανασάρωση δίσκων Μεταφορά δυναμικού δίσκου σε νέο σύστημα Χρήση βασικών δίσκων και διαμερισμάτων Βασικά ζητήματα διαμέρισης Δημιουργία διαμερισμάτων και απλών μονάδων Διαμόρφωση διαμερισμάτων Διαχείριση διαμερισμάτων και μονάδων Αντιστοίχιση γραμμάτων και διαδρομών δίσκου Αλλαγή ή διαγραφή ετικέτας μονάδας Διαγραφή διαμερισμάτων και μονάδων Μετατροπή μονάδας σε NTFS Αλλαγή του μεγέθους διαμερισμάτων και μονάδων Επιδιόρθωση σφαλμάτων και ασυνεπειών δίσκου Ανασυγκρότηση δίσκων Συμπίεση μονάδων και δεδομένων Κρυπτογράφηση μονάδων και δεδομένων Κατανόηση της κρυπτογράφησης και του συστήματος κρυπτογράφησης αρχείων EFS Εργασία με κρυπτογραφημένα αρχεία και φακέλους Διευθέτηση πολιτικής επαναφοράς Κεφάλαιο 13 Διαχείριση συνόλων μονάδων δίσκων και συστοιχιών RAID Χρήση μονάδων και συνόλων μονάδων Βασικές έννοιες μονάδων δίσκων Κατανόηση συνόλων μονάδων Δημιουργία μονάδων και συνόλων μονάδων Διαγραφή μονάδων και συνόλων μονάδων Διαχείριση μονάδων Βελτίωση των επιδόσεων και της ανοχής σφαλμάτων με συστοιχίες RAID Υλοποίηση RAID στα Windows Server Υλοποίηση RAID 0: Επιμερισμός δίσκων Υλοποίηση RAID 1: Είδωλα δίσκων Υλοποίηση RAID 5: Επιμερισμός δίσκων με ισοτιμία

12 14 Περιεχόμενα Διαχείριση RAID και ανάκαμψη από αστοχίες Κατάργηση συνόλου ειδώλων Επανασυγχρονισμός και επιδιόρθωση συνόλου ειδώλων Επιδιόρθωση ειδώλου μονάδας συστήματος για επαναφορά της δυνατότητας εκκίνησης Κατάργηση συνόλου ειδώλων Επιδιόρθωση επιμερισμένου συνόλου χωρίς ισοτιμία Αναδημιουργία επιμερισμένου συνόλου με ισοτιμία Διαχείριση LUN σε δίκτυα SAN Διευθέτηση συνδέσεων SAN οπτικών καναλιών Διευθέτηση συνδέσεων SAN iscsi Προσθήκη και κατάργηση προορισμών Δημιουργία, επέκταση, αντιστοίχιση, και διαγραφή LUN Ορισμός συστοιχίας διακομιστών στην κονσόλα Storage Manager For SANs Κεφάλαιο 14 Διαχείριση κάλυψης αρχείων και αναφορών αποθηκευτικού χώρου Κατανόηση της κάλυψης αρχείων και των αναφορών αποθηκευτικού χώρου Διαχείριση της κάλυψης αρχείων και των αναφορών αποθηκευτικού χώρου Διαχείριση καθολικών ρυθμίσεων πόρων αρχείων Διαχείριση των ομάδων αρχείων όπου εφαρμόζεται κάλυψη Διαχείριση προτύπων κάλυψης αρχείων Δημιουργία εργασίας κάλυψης αρχείων Ορισμός εξαιρέσεων κάλυψης αρχείων Προγραμματισμός και δημιουργία αναφορών αποθηκευτικού χώρου Κεφάλαιο 15 Κοινή χρήση, ασφάλεια, και έλεγχος δεδομένων Ενεργοποίηση κοινής χρήσης αρχείων Διευθέτηση απλής κοινής χρήσης αρχείων Εμφάνιση των κοινόχρηστων στοιχείων Δημιουργία κοινόχρηστων φακέλων Δημιουργία πρόσθετων κοινόχρηστων στοιχείων σε υπάρχον Διαχείριση αδειών κοινής χρήσης Οι διάφορες άδειες κοινής χρήσης Εμφάνιση αδειών κοινόχρηστων στοιχείων Διευθέτηση αδειών κοινόχρηστων στοιχείων Τροποποίηση αδειών κοινόχρηστων στοιχείων Κατάργηση αδειών κοινόχρηστων στοιχείων για χρήστες και ομάδες Διαχείριση υπαρχόντων κοινόχρηστων στοιχείων

13 Περιεχόμενα 15 Κατανόηση των ειδικών κοινόχρηστων στοιχείων Σύνδεση σε ειδικά κοινόχρηστα στοιχεία Εμφάνιση περιόδων σύνδεσης χρηστών και υπολογιστών Διακοπή κοινής χρήσης αρχείων και φακέλων Διευθέτηση κοινής χρήσης NFS Χρήση σκιωδών αντιγράφων Τι είναι τα σκιώδη αντίγραφα Δημιουργία σκιωδών αντιγράφων Επαναφορά σκιώδους αντιγράφου Επαναφορά ολόκληρης μονάδας σε προηγούμενο σκιώδες αντίγραφο Διαγραφή σκιωδών αντιγράφων Απενεργοποίηση σκιωδών αντιγράφων Σύνδεση σε μονάδες δικτύου Αντιστοίχιση μονάδας δικτύου Αποσύνδεση μονάδας δικτύου Διαχείριση, ιδιοκτησία, και κληρονομικότητα αντικειμένων Αντικείμενα και διαχειριστές αντικειμένων Κυριότητα αντικειμένων και μεταβίβασή της Κληρονομικότητα αντικειμένων Άδειες αρχείων και φακέλων Κατανόηση των αδειών αρχείων και φακέλων Καθορισμός αδειών αρχείων και φακέλων Έλεγχος πόρων συστήματος Ορισμός πολιτικών ελέγχου Έλεγχος αρχείων και φακέλων Έλεγχος του μητρώου Έλεγχος αντικειμένων Ενεργού Καταλόγου Χρήση, διευθέτηση, και διαχείριση ποσοστώσεων δίσκων NTFS Κατανόηση των ποσοστώσεων δίσκων NTFS και της χρήσης τους Καθορισμός πολιτικών για ποσοστώσεις δίσκων NTFS Ενεργοποίηση ποσοστώσεων δίσκων NTFS σε μονάδες NTFS Εμφάνιση καταχωρίσεων ποσοστώσεων δίσκων Δημιουργία καταχωρίσεων ποσοστώσεων δίσκων Διαγραφή καταχωρίσεων ποσοστώσεων δίσκων Εξαγωγή και εισαγωγή ρυθμίσεων ποσοστώσεων δίσκων NTFS Απενεργοποίηση ποσοστώσεων δίσκων NTFS Χρήση, διευθέτηση, και διαχείριση ποσοστώσεων δίσκων Διαχείρισης Πόρων Κατανόηση των ποσοστώσεων δίσκων Διαχείρισης Πόρων Διαχείριση προτύπων ποσοστώσεων δίσκων Δημιουργία ποσοστώσεων χρήσης Διαχείρισης Πόρων

14 16 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 16 Αντίγραφα ασφαλείας και ανάκτηση δεδομένων Δημιουργία σχεδίου λήψης αντιγράφων ασφαλείας και ανάκτησης δεδομένων Ανάπτυξη σχεδίου λήψης αντιγράφων ασφαλείας Βασικοί τύποι αντιγράφων ασφαλείας Διαφορικά και αυξητικά αντίγραφα ασφαλείας Επιλογή συσκευών και μέσων αποθήκευσης αντιγράφων ασφαλείας Συνηθισμένες λύσεις για τη λήψη αντιγράφων ασφαλείας Αγορά και χρήση μέσων αντιγράφων ασφαλείας Επιλογή βοηθητικού προγράμματος λήψης αντιγράφων ασφαλείας Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων σας: Τα βασικά Εγκατάσταση των βοηθητικών προγραμμάτων λήψης και επαναφοράς αντιγράφων ασφαλείας των Windows Ξεκίνημα με το Windows Server Backup Γνωριμία με το βοήθημα γραμμής διαταγών για τη λήψη αντιγράφων ασφαλείας Χρήση διαταγών του Wbadmin Χρήση διαταγών γενικής χρήσης Χρήση διαταγών για τη διαχείριση αντιγράφων ασφαλείας Χρήση διαταγών για τη διαχείριση της ανάκτησης δεδομένων Λήψη αντιγράφων ασφαλείας διακομιστή Διευθέτηση προγραμματισμένων λήψεων αντιγράφων ασφαλείας Τροποποίηση ή διακοπή προγραμματισμένων λήψεων αντιγράφων ασφαλείας Δημιουργία και προγραμματισμός αντιγράφων ασφαλείας με το Wbadmin Μη αυτόματη λήψη αντιγράφων ασφαλείας Ανάκτηση του διακομιστή από αστοχία υλικού ή αποτυχία εκκίνησης Εκκίνηση διακομιστή σε κατάσταση ασφαλούς λειτουργίας Επαναφορά μετά από αποτυχημένη εκκίνηση Λήψη αντιγράφου ασφαλείας και επαναφορά της κατάστασης συστήματος Επαναφορά του Ενεργού Καταλόγου Επαναφορά του λειτουργικού συστήματος και ολόκληρου του συστήματος Επαναφορά εφαρμογών, μονάδων που δεν ορίζονται ως συστήματος, και αρχείων και φακέλων Διαχείριση πολιτικής επαναφοράς κρυπτογραφημένων δεδομένων Πιστοποιητικά κρυπτογράφησης και πολιτική επαναφοράς Διευθέτηση της πολιτικής επαναφοράς EFS Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά κρυπτογραφημένων δεδομένων και πιστοποιητικών Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας πιστοποιητικών κρυπτογράφησης Επαναφορά πιστοποιητικών κρυπτογράφησης

15 Περιεχόμενα 17 Μέρος IV Διαχείριση δικτύων Windows Server 2008 Κεφάλαιο 17 Διαχείριση δικτύων TCP/IP Κατανόηση της δικτύωσης στα Windows Server Βελτιώσεις δικτύωσης στα Windows Vista και τα Windows Server Εγκατάσταση δικτύωσης TCP/IP Διευθέτηση δικτύωσης TCP/IP Καθορισμός στατικών διευθύνσεων ΙΡ Διευθέτηση δυναμικών και εναλλακτικών διευθύνσεων IP Διευθέτηση πολλών πυλών Διαχείριση συνδέσεων δικτύου Έλεγχος της κατάστασης, της ταχύτητας, και της δραστηριότητας τοπικών συνδέσεων Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση τοπικών συνδέσεων Μετονομασία τοπικών συνδέσεων Κεφάλαιο 18 Διαχείριση εκτυπωτών δικτύου και υπηρεσιών εκτύπωσης Διαχείριση του ρόλου Print Services Χρήση συσκευών εκτύπωσης Βασικές έννοιες εκτύπωσης Διευθέτηση διακομιστών εκτυπώσεων Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση κοινής χρήσης εκτυπωτών Γνωριμία με τη Διαχείριση Εκτύπωσης Εγκατάσταση εκτυπωτών Χρήση της δυνατότητας αυτόματης εγκατάστασης στη Διαχείριση Εκτύπωσης Εγκατάσταση και διευθέτηση συσκευών εκτύπωσης συνδεδεμένων με φυσικό τρόπο Εγκατάσταση συσκευών εκτύπωσης συνδεδεμένων στο δίκτυο Σύνδεση με εκτυπωτές δικτύου Διάθεση συνδέσεων εκτυπωτών Διευθέτηση της ρύθμισης Point and Print Restrictions Μεταφορά εκτυπωτών σε νέο διακομιστή εκτυπώσεων Παρακολούθηση εκτυπωτών και ουρών εκτυπωτών με αυτόματο τρόπο Επίλυση προβλημάτων παροχέτευσης Ρύθμιση ιδιοτήτων εκτυπωτή Προσθήκη σχολίων και πληροφοριών θέσης Εμφάνιση εκτυπωτών στον Ενεργό Κατάλογο Διαχείριση προγραμμάτων οδήγησης εκτυπωτών Ορισμός διαχωριστικής σελίδας και αλλαγή κατάστασης της συσκευής εκτύπωσης

16 18 Περιεχόμενα Αλλαγή θύρας εκτυπωτή Προγραμματισμός και ορισμός προτεραιοτήτων για εργασίες εκτύπωσης Έναρξη και διακοπή κοινής χρήσης εκτυπωτή Ορισμός αδειών πρόσβασης σε εκτυπωτές Έλεγχος εργασιών εκτύπωσης Ορισμός προεπιλογών εγγράφων Ρύθμιση ιδιοτήτων διακομιστή εκτυπώσεων Εντοπισμός του φακέλου παροχέτευσης και ενεργοποίηση της εκτύπωσης σε NTFS Διαχείριση μεγάλου όγκου εκτυπώσεων Καταγραφή συμβάντων εκτυπωτή Ενεργοποίηση ειδοποιήσεων για σφάλματα εργασιών εκτύπωσης Διαχείριση εργασιών εκτύπωσης σε τοπικούς και απομακρυσμένους εκτυπωτές Εμφάνιση των ουρών εκτυπωτή και των εργασιών εκτύπωσης Διακοπή εκτυπωτή και επανεκκίνηση εκτύπωσης Καθαρισμός της ουράς εκτύπωσης Διακοπή, συνέχιση, και επανεκκίνηση της εκτύπωσης μεμονωμένων εγγράφων Κατάργηση εγγράφου και ακύρωση εργασίας εκτύπωσης Έλεγχος των ιδιοτήτων εγγράφων στον εκτυπωτή Ορισμός προτεραιότητας μεμονωμένων εγγράφων Προγραμματισμός εκτύπωσης μεμονωμένων εγγράφων Κεφάλαιο 19 Χρήση πελατών και διακομιστών DHCP Κατανόηση του πρωτοκόλλου DHCP Δυναμική απόδοση και διευθέτηση διευθύνσεων IPv Δυναμική απόδοση και διευθέτηση διευθύνσεων IPv Έλεγχος αντιστοίχισης διευθύνσεων IP Η έννοια του εύρους Εγκατάσταση διακομιστή DHCP Εγκατάσταση στοιχείων DHCP Εκκίνηση και χρήση της κονσόλας DHCP Σύνδεση σε απομακρυσμένους διακομιστές DHCP Εκκίνηση και διακοπή της υπηρεσίας DHCP Server Εξουσιοδότηση διακομιστή DHCP στον Ενεργό Κατάλογο Διευθέτηση διακομιστών DHCP Δέσμευση διακομιστή DHCP με συγκεκριμένη διεύθυνση IP μέσω πολλών καρτών δικτύου Ενημέρωση στατιστικών στοιχείων DHCP Έλεγχος και αντιμετώπιση προβλημάτων του DHCP Ενοποίηση DHCP και DNS

17 Περιεχόμενα 19 Ενοποίηση DHCP και NAP Αποφυγή διενέξεων σε διευθύνσεις IP Αποθήκευση και επαναφορά της διευθέτησης DHCP Διαχείριση ευρών DHCP Δημιουργία και διαχείριση υπερεύρους Δημιουργία και διαχείριση ευρών Διαχείριση της δεξαμενής διευθύνσεων, των περιόδων μίσθωσης, και των κρατήσεων Εμφάνιση στατιστικών στοιχείων εύρους Ορισμός νέου τομέα εξαίρεσης Διαγραφή τομέα εξαίρεσης Δέσμευση διευθύνσεων DHCP Τροποποίηση ιδιοτήτων κρατήσεων διευθύνσεων Διαγραφή περιόδων μίσθωσης και κρατήσεων Λήψη αντιγράφου ασφαλείας και επαναφορά της βάσης δεδομένων του DHCP Λήψη αντιγράφου ασφαλείας της βάσης δεδομένων του DHCP Επαναφορά της βάσης δεδομένων DHCP από αντίγραφο ασφαλείας Μετακίνηση της βάσης δεδομένων DHCP σε νέο διακομιστή με λήψη και επαναφορά αντιγράφου ασφαλείας Επιβολή αναδημιουργίας της βάσης δεδομένων DHCP από την υπηρεσία DHCP Server Εναρμόνιση περιόδων μίσθωσης και κρατήσεων Κεφάλαιο 20 Βελτιστοποίηση της υπηρεσίας DNS Κατανόηση του DNS Ενοποίηση του Ενεργού Καταλόγου με DNS Ενεργοποίηση του DNS στο δίκτυο Διευθέτηση ανάλυσης ονομάτων σε πελάτες DNS Εγκατάσταση διακομιστών DNS Εγκατάσταση και διευθέτηση της υπηρεσίας DNS Server Διευθέτηση πρωτεύοντος διακομιστή DNS Διευθέτηση δευτερεύοντος διακομιστή DNS Διευθέτηση αντίστροφων αναζητήσεων Διευθέτηση καθολικών ονομάτων Διαχείριση διακομιστών DNS Προσθήκη απομακρυσμένων διακομιστών στην κονσόλα DNS Κατάργηση διακομιστή από την κονσόλα DNS Εκκίνηση και διακοπή της υπηρεσίας DNS Server Δημιουργία θυγατρικών τομέων μέσα σε ζώνες Δημιουργία θυγατρικών τομέων σε ξεχωριστές ζώνες Διαγραφή τομέα ή υποδικτύου

18 20 Περιεχόμενα Διαχείριση εγγραφών DNS Προσθήκη εγγραφών διεύθυνσης και δείκτη Προσθήκη ψευδωνύμων DNS με εγγραφές CNAME Προσθήκη διακομιστών ανταλλαγής αλληλογραφίας Προσθήκη διακομιστών ονομάτων Εμφάνιση και ενημέρωση εγγραφών DNS Ενημέρωση των ιδιοτήτων ζώνης και της εγγραφής SOA Τροποποίηση της εγγραφής SOA Αποδοχή και περιορισμός μεταφορών ζώνης Ειδοποίηση δευτερευόντων διακομιστών για αλλαγές Ορισμός τύπου ζώνης Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση δυναμικών ενημερώσεων Διαχείριση διευθέτησης και ασφάλειας διακομιστή DNS Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση διευθύνσεων IP για διακομιστή DNS Έλεγχος της πρόσβασης σε διακομιστές DNS εκτός της εταιρείας Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση καταγραφής συμβάντων Καταγραφή αποσφαλμάτωσης για την παρακολούθηση της δραστηριότητας DNS Παρακολούθηση διακομιστή DNS Eυρετήριο

19 Κεφάλαιο 9 Κατανόηση των λογαριασμών χρηστών και ομάδων Σε αυτό το κεφάλαιο: Το μοντέλο ασφαλείας των Windows Server Διαφορές μεταξύ λογαριασμών χρηστών και λογαριασμών ομάδων Προεπιλεγμένοι λογαριασμοί χρηστών και ομάδων Δυνατότητες λογαριασμών Χρήση προεπιλεγμένων λογαριασμών ομάδων Η διαχείριση λογαριασμών είναι ένα από τα βασικά καθήκοντα κάθε διαχειριστή των Microsoft Windows Server Στο Κεφάλαιο 8, «Βασικές εργασίες διαχείρισης υπηρεσιών Ενεργού Καταλόγου» περιγράψαμε τους λογαριασμούς υπολογιστών ενώ σε αυτό το κεφάλαιο θα ασχοληθούμε με τους λογαριασμούς χρηστών και ομάδων. Οι λογαριασμοί χρηστών (user accounts) επιτρέπουν σε μεμονωμένους χρήστες να συνδέονται στο δίκτυο και να προσπελάζουν πόρους του, ενώ με τους λογαριασμούς ομάδων είναι εφικτή η διαχείριση πόρων για πολλούς χρήστες. Οι άδειες και τα προνόμια που εκχωρείτε σε λογαριασμούς χρηστών και ομάδων καθορίζουν τις ενέργειες τις οποίες μπορούν να εκτελούν οι χρήστες, καθώς και τους υπολογιστές και τους πόρους που επιτρέπεται να προσπελάζουν. Αν και μπορεί να μπείτε στον πειρασμό να εκχωρήσετε στους χρήστες πολλά δικαιώματα πρόσβασης, πρέπει να εξισορροπήσετε την ανάγκη των χρηστών να προσπελάζουν πόρους σχετικούς με τη δουλειά τους με τη δική σας ανάγκη να προστατεύετε τους «ευαίσθητους» πόρους ή κάποιες εμπιστευτικές πληροφορίες. Για παράδειγμα, προφανώς δεν θέλετε να έχουν όλοι οι υπάλληλοι της εταιρείας σας πρόσβαση στα δεδομένα της μισθοδοσίας. Κατά συνέπεια, πρέπει να εξασφαλίσετε ότι πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες θα έχουν μόνο όσοι χρειάζεται. Το μοντέλο ασφαλείας των Windows Server 2008 Ο έλεγχος της πρόσβασης στους πόρους του δικτύου επιτυγχάνεται με τα επιμέρους στοιχεία του μοντέλου ασφαλείας των Windows Server Τα βασικά στοιχεία για τα οποία πρέπει να έχετε γνώση είναι αυτά που χρησιμοποιούνται για την πιστοποίηση της ταυτότητας των χρηστών (user authentication) και τον έλεγχο της πρόσβασης (access control). 331

20 332 Μέρος ΙΙ: Διαχείριση υπηρεσιών καταλόγου των Windows Server 2008 Πρωτόκολλα πιστοποίησης Η πιστοποίηση ταυτότητας στα Windows Server 2008 υλοποιείται σε μια διαδικασία δύο βημάτων: την αλληλεπιδραστική σύνδεση και την πιστοποίηση στο δίκτυο. Όταν ένας χρήστης συνδέεται σε κάποιον υπολογιστή με ένα λογαριασμό τομέα, η αλληλεπιδραστική διαδικασία σύνδεσης επικυρώνει τη σύνδεση του χρήστη πιστοποιώντας την ταυτότητά του στον τοπικό υπολογιστή και παρέχοντάς του πρόσβαση στις υπηρεσίες τομέα Ενεργού Καταλόγου (Active Directory Domain Services). Από εκείνη τη στιγμή και έπειτα, κάθε φορά που ο χρήστης προσπαθεί να προσπελάσει πόρους του δικτύου ενεργοποιείται η διαδικασία πιστοποίησης στο δίκτυο για να διαπιστωθεί αν ο χρήστης διαθέτει τις απαραίτητες άδειες. Τα Windows Server 2008 υποστηρίζουν πολλά πρωτόκολλα πιστοποίησης δικτύου. Από τα Windows 2000 και έπειτα, ο Ενεργός Κατάλογος χρησιμοποιεί ως προεπιλεγμένο πρωτόκολλο πιστοποίησης το Kerberos έκδοση 5. Η δυνατότητα πιστοποίησης NTLM εξακολουθεί να υπάρχει μόνο για λόγους αναδρομικής συμβατότητας. Στην κονσόλα Group Policy, μπορείτε να ελέγχετε πώς θα χρησιμοποιείται η πιστοποίηση NTLM με τη ρύθμιση ασφάλειας Network Security: LAN Manager Authentication Level (Ασφάλεια δικτύου: Επίπεδο πιστοποίησης Διαχείρισης LAN). Στις περισσότερες περιπτώσεις, το προεπιλεγμένο επίπεδο πιστοποίησης είναι το Send NTLMv2 Response Only, με το οποίο οι πελάτες χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο NTLMv2 για την πιστοποίηση της ταυτότητας και την ασφάλεια της περιόδου σύνδεσης, εφόσον υποστηρίζεται από το διακομιστή. Ο Ενεργός Κατάλογος μπορεί επίσης να χρησιμοποιεί πιστοποιητικά πελάτη για την πιστοποίηση. Ένα βασικό χαρακτηριστικό του μοντέλου πιστοποίησης ταυτότητας των Windows Server 2008 είναι ότι υποστηρίζει τη «μοναδική αρχική σύνδεση» (Single Sign-On), η οποία λειτουργεί ως εξής: 1. Ένας χρήστης συνδέεται στον τομέα χρησιμοποιώντας ένα όνομα σύνδεσης (logon name) και έναν κωδικό πρόσβασης, ή τοποθετώντας μια «έξυπνη» κάρτα (smart card) στη μονάδα ανάγνωσης καρτών του υπολογιστή του. 2. Η αλληλεπιδραστική διαδικασία σύνδεσης πιστοποιεί το δικαίωμα του χρήστη για πρόσβαση. Έπειτα, μέσω ενός τοπικού λογαριασμού πιστοποιούνται τοπικά τα διαπιστευτήρια (credentials) του χρήστη και παραχωρείται σε αυτόν πρόσβαση στον τοπικό υπολογιστή. Παράλληλα, μέσω ενός λογαριασμού του τομέα, τα διαπιστευτήρια του χρήστη πιστοποιούνται από τον Ενεργό Κατάλογο και παραχωρείται στο χρήστη πρόσβαση σε τοπικούς και δικτυακούς πόρους. 3. Τώρα ο χρήστης μπορεί να πιστοποιηθεί σε οποιονδήποτε υπολογιστή του τομέα μέσω της διαδικασίας πιστοποίησης δικτύου. Με λογαριασμούς τομέα (domain accounts), η διαδικασία πιστοποίησης στο δίκτυο συνήθως είναι αυτόματη (μέσω της μοναδικής αρχικής σύνδεσης). Από την άλλη, με τοπικούς λογαριασμούς, ο χρήστης πρέπει να πληκτρολογεί το όνομα και τον κωδικό πρόσβασής του κάθε φορά που προσπελάζει έναν πόρο του δικτύου.

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Τα βασικά της διαχείρισης των Microsoft Windows Server 2003. Ευχαριστίες... 23 Εισαγωγή... 25

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Τα βασικά της διαχείρισης των Microsoft Windows Server 2003. Ευχαριστίες... 23 Εισαγωγή... 25 Περιεχόμενα Ευχαριστίες... 23 Εισαγωγή... 25 Μέρος Ι Τα βασικά της διαχείρισης των Microsoft Windows Server 2003 1 Γενική παρουσίαση της διαχείρισης συστήματος στα Microsoft Windows Server 2003... 31 Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19

Περιεχόµενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Περιεχόµενα Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional 1 Εισαγωγή στη διαχείριση των Microsoft Windows XP Professional... 25 Ξεκίνηµα µε τα Windows XP

Διαβάστε περισσότερα

PROXY SERVER. Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet.

PROXY SERVER. Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet. PROXY SERVER Άριστη πύλη διαχωρισμού μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και του Internet. Αποτελεσματικό εργαλείο για την απόκρυψη των εσωτερικών λεπτομερειών και διευθύνσεων IP του δικτύου. Αυξάνει τη συνολική

Διαβάστε περισσότερα

2 Αποδοτική εργασία στα Windows Vista 103

2 Αποδοτική εργασία στα Windows Vista 103 Περιεχόμενα Οι συγγραφείς... 11 Εισαγωγή στα Windows Vista... 13 Οι εκδόσεις των Windows Vista...14 Ας ξεκινήσουμε!...18 Το πρόγραμμα πιστοποίησης επιχειρήσεων της Microsoft... 19 Πληροφορίες για νέους

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19

Περιεχόμενα. Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional. Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Περιεχόμενα Ευχαριστίες... 17 Εισαγωγή... 19 Μέρος I Βασικά στοιχεία των Microsoft Windows XP Professional 1 Εισαγωγή στη διαχείριση των Microsoft Windows XP Professional... 25 Ξεκίνημα με τα Windows XP

Διαβάστε περισσότερα

Xerox WorkCentre 3655 Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Πίνακας ελέγχου

Xerox WorkCentre 3655 Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Πίνακας ελέγχου Πίνακας ελέγχου Οι διαθέσιμες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη διαμόρφωση του εκτυπωτή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες και τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης. 3 4 5 Οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail

Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης λειτουργιών σάρωσης XE3024EL0-2 Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει οδηγίες για: Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail στη σελίδα 1 Εγκατάσταση της λειτουργίας Σάρωση σε θυρίδα

Διαβάστε περισσότερα

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Πίνακας ελέγχου

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Πίνακας ελέγχου Πίνακας ελέγχου Οι διαθέσιμες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη ρύθμιση του εκτυπωτή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες και τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στον Oδηγό χρήσης. 3 5 Απασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ DOMAIN CONTROLLER

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ DOMAIN CONTROLLER ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ DOMAIN CONTROLLER Στόχοι Μετά την ολοκλήρωση της άσκησης θα είσαι σε θέση: 1. Να δημιουργείς έναν domain controller, σε έναν υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα Windows Server 2003. 2. Να

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή χρήση πόρων με τα Windows XP

Κοινή χρήση πόρων με τα Windows XP Κοινή χρήση πόρων με τα Windows XP Α. Κοινή χρήση αρχείων και φακέλων Θα μάθετε: Να θέτετε σε κοινή χρήση ένα αρχείο ή ένα φάκελο του υπολογιστή με τα Windows XP. Να θέτετε σε κοινή χρήση στο δίκτυο μουσική,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ DOMAIN

ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ DOMAIN ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ DOMAIN Στόχοι Μετά την ολοκλήρωση της άσκησης θα είσαι σε θέση: 1. Να εντάσσεις έναν σταθμό εργασίας σε domain. 2. Να εντοπίζεις τους σταθμούς εργασίας ενός domain. 3. Να εξηγείς

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11 Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13 1.1 Windows XP... 15 1.2 Επιφάνεια εργασίας... 19 1.3 Γραμμή εργασιών... 24 1.4 Χειρισμός παραθύρων... 30 1.5 Μενού... 36 1.6

Διαβάστε περισσότερα

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Πίνακας ελέγχου

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Πίνακας ελέγχου 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Πίνακας ελέγχου Οι διαθέσιμες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη ρύθμιση του εκτυπωτή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες και τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στον Oδηγό

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Active Directory DNS στα Windows Server 2008. Τεχνικός Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών - Διαχείριση Δικτύων ΙΙ

Δημιουργία Active Directory DNS στα Windows Server 2008. Τεχνικός Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών - Διαχείριση Δικτύων ΙΙ Δημιουργία Active Directory DNS στα Windows Server 2008 Τεχνικός Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών - Διαχείριση Δικτύων ΙΙ Τι είναι το Active Directory; Το Active Directory είναι ουσιαστικά μια βάση δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα του λογισμικού με άλλα λειτουργικά συστήματα, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα του λογισμικού με άλλα λειτουργικά συστήματα, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών. Σελίδα 1 από 5 Οδηγός σύνδεσης Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εγκατάσταση του λογισμικού του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το CD Λογισμικό και τεκμηρίωση για τα ακόλουθα λειτουργικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ασφάλειας. Οδηγίες Λειτουργίας

Οδηγός Ασφάλειας. Οδηγίες Λειτουργίας Οδηγίες Λειτουργίας Οδηγός Ασφάλειας Για την ασφαλή και σωστή χρήση, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις Πληροφορίες Ασφάλειας στο "Διαβάστε Πρώτα Αυτό" πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1 Windows 8.1 1.1 Βασικές Έννοιες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Εισαγωγή 19 Τι είναι ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 20 Κατηγορίες Υπολογιστών 21 Κύρια μέρη ενός Προσωπικού Υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...

Περιεχόμενα. Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων... Περιεχόμενα Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...9 Επιφάνεια εργασίας...12 Διαχείριση αρχείων...15 Ιοί Η/Υ...21 Διαχείριση εκτυπώσεων...22 Περιβάλλον ηλεκτρονικού υπολογιστή...23 Επιφάνεια εργασίας...26

Διαβάστε περισσότερα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα του λογισμικού με άλλα λειτουργικά συστήματα, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα του λογισμικού με άλλα λειτουργικά συστήματα, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών. Σελίδα 1 από 7 Οδηγός σύνδεσης Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εγκατάσταση του λογισμικού του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το CD Λογισμικό και τεκμηρίωση για τα ακόλουθα λειτουργικά

Διαβάστε περισσότερα

Στα windows η εμφάνιση του πίνακα δρομολόγησης γίνεται με τη συνοδεία της διαταγής PRINT C: \>route PRINT -4

Στα windows η εμφάνιση του πίνακα δρομολόγησης γίνεται με τη συνοδεία της διαταγής PRINT C: \>route PRINT -4 Εντολή rute Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση και διαχείριση του πίνακα δρομολόγησης σε έναν υπολογιστή και κυρίως για τον ορισμό στατικών δρομολογίων προς συγκεκριμένα δίκτυα και υπολογιστές μέσω μιας

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης Σελίδα 1 από 6 Οδηγός σύνδεσης Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Μπορείτε να εγκαταστήσετε το λογισμικό του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το CD λογισμικού στα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα: Windows 8.1

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του PowerSuite

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του PowerSuite Το PowerSuite είναι η ολοκληρωμένη λύση απόδοσης για τον υπολογιστή σας. Ενσωματώνοντας το RegistryBooster, το DriverScanner και το SpeedUpMyPC σε ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας σάρωσης, το PowerSuite

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση 10: Προηγμένες Τηλεματικές Υπηρεσίες Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Δίκτυο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΙΙ

Πρόσκληση 10: Προηγμένες Τηλεματικές Υπηρεσίες Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Δίκτυο Τ.Ε.Ι. Ηπείρου ΙΙ H ΥΠΗΡΕΣΙΑ DHCP Αν είστε ένας διαχειριστής δικτύου (network administrator),σίγουρα θα έχετε αντιμετωπίσει το πρόβλημα των "ip conflicts", εν όσο προσπαθείτε να ρυθμίσετε τις διευθύνσεις ip των hosts στο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός των Ελληνικών Microsoft WINDOWS 7

Οδηγός των Ελληνικών Microsoft WINDOWS 7 Οδηγός των Ελληνικών Microsoft WINDOWS 7 Chris Fehily Απόδοση: Αγαμέμνων Μήλιος Μηχανικός Λογισμικού Εκδόσεις: Μ. Γκιούρδας Ζωοδόχου Πηγής 70-74 - Τηλ.: 210 3630219 106 81 Αθήνα, 2010 www.mgiurdas.gr Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

Αντιγραφή με χρήση της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης

Αντιγραφή με χρήση της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης Γρήγορη αναφορά Αντιγραφή Δημιουργία αντιγράφων Γρήγορη δημιουργία αντιγράφου 3 Στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή πατήστε το κουμπί αντίγραφο 4 Εάν τοποθετήσατε το έγγραφο στη γυάλινη επιφάνεια σάρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Field Service Management ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΝΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 4 2. ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΕΝΟΥ ΚΑΡΤΕΛΑΣ... 5 3. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΛΑΤΗ... 6 4. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ... 6 5. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ/ΔΙΑΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ethernet Ethernet ΙΕΕΕ CSMA/CD

Ethernet Ethernet ΙΕΕΕ CSMA/CD Ethernet Τα τοπικά δίκτυα είναι συνήθως τύπου Ethernet ή λέμε ότι ακολουθούν το πρότυπο ΙΕΕΕ 802.3 Ακολουθούν το μηχανισμό CSMA/CD (Πολλαπλή πρόσβαση με Ακρόαση Φέροντος και Ανίχνευση Συγκρούσεων). Πολλαπλή

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση και εκτύπωση

ιαχείριση και εκτύπωση ιαχείριση και εκτύπωση Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι ονοµασίες

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις διαχείρισης υπολογιστών-πελατών και λύσεις εκτύπωσης Universal Printing Solutions

Λύσεις διαχείρισης υπολογιστών-πελατών και λύσεις εκτύπωσης Universal Printing Solutions Λύσεις διαχείρισης υπολογιστών-πελατών και λύσεις εκτύπωσης Universal Printing Solutions Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν

Διαβάστε περισσότερα

4.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας

4.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας 4.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας 4.1.1 Άνοιγμα υπάρχοντος βιβλίου εργασίας από βάση δεδομένων Όταν εκκινήσουμε τον Discoverer εμφανίζεται στην οθόνη μας το παράθυρο διαλόγου του βοηθητικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

BlackBerry Desktop Software. Έκδοση: 7.1. Οδηγός χρήσης

BlackBerry Desktop Software. Έκδοση: 7.1. Οδηγός χρήσης BlackBerry Desktop Software Έκδοση: 7.1 Οδηγός χρήσης Δημοσίευση: 2012-06-05 SWD-20120605130440069 Περιεχόμενα Βασικά στοιχεία... 7 Πληροφορίες σχετικά με το BlackBerry Desktop Software... 7 Ρύθμιση του

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑ WINDOWS 7

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑ WINDOWS 7 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑ WINDOWS 7 Προϋπόθεση: έχει ολοκληρωθεί., η σύνδεση των καρτών δικτύου στις θύρες RJ45 ενός router/switch. Στην περίπτωση δομημένης καλωδίωσης οι κάρτες δικτύου συνδέονται

Διαβάστε περισσότερα

1 Ξεκίνημα με τα Windows Vista Αποδοτική εργασία στα Windows Vista Εργασία με φακέλους και αρχεία 137

1 Ξεκίνημα με τα Windows Vista Αποδοτική εργασία στα Windows Vista Εργασία με φακέλους και αρχεία 137 Περιεχόμενα Οι συγγραφείς... 11 Εισαγωγή στα Windows Vista... 13 Οι εκδόσεις των Windows Vista...14 Ας ξεκινήσουμε!...18 Πιστοποιήσεις της Microsoft για επαγγελματίες... 19 Επιλογή της κατάλληλης πιστοποίησης...20

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Τηλεπληροφορικής & Διοίκησης ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ INTERNET INFORMATION SERVER (IIS) ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (WEB SERVICES) ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ:Μπάρδα Μαρία ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Τσιαντής

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλείς εργασίες εκτύπωσης σε αναμονή

Ασφαλείς εργασίες εκτύπωσης σε αναμονή Ασφαλείς εργασίες εκτύπωσης σε αναμονή Έκδοση 3.0 Οδηγός διαχειριστή Ιανουάριος 2016 www.lexmark.com Περιεχόμενα 2 Περιεχόμενα Ιστορικό αλλαγών...3 Επισκόπηση... 4 Λίστα ελέγχων ετοιμότητας για μαζική

Διαβάστε περισσότερα

6 Εισαγωγή στο Wordpress 3.x

6 Εισαγωγή στο Wordpress 3.x Περιεχόμενα 1 Εγκατάσταση του WordPress... 11 Ελάχιστες απαιτήσεις... 11 Easy PHP... 12 Εγκατάσταση Easy PHP... 12 Βήματα εγκατάστασης EasyPHP με εικόνες... 13 Το EasyPHP στα Ελληνικά... 17 Κατέβασμα και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy

Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy Σ ε λ ί δ α 1 Οδηγός Εγκατάστασης και Χρήσης του Arebas Easy Περιεχόμενα 1. Download Arebas Easy... 2 2. Εγκατάσταση Arebas Easy... 3 3. Εγγραφή στον Arebas Server... 7 4. Παραμετροποίηση Arebas Easy...

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1 Προετοιμασία βιβλίου εργασίας 47. 2 Εργασία με δεδομένα και πίνακες Excel 75. Ευχαριστίες...11. Εισαγωγή στο Microsoft Excel 2010...

Περιεχόμενα. 1 Προετοιμασία βιβλίου εργασίας 47. 2 Εργασία με δεδομένα και πίνακες Excel 75. Ευχαριστίες...11. Εισαγωγή στο Microsoft Excel 2010... Περιεχόμενα Ευχαριστίες...11 Εισαγωγή στο Microsoft Excel 2010...13 Τροποποίηση της εμφάνισης της Κορδέλας...29 Χαρακτηριστικά και συμβάσεις του βιβλίου...35 Χρήση των αρχείων εξάσκησης...37 Βοήθεια...41

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση των βασικών σημείων των διευθύνσεων TCP/IP και της

Κατανόηση των βασικών σημείων των διευθύνσεων TCP/IP και της Page 1 of 8 Αναγν. άρθρου: 164015 - Τελευταία αναθεώρηση: Τρίτη, 29 Μαΐου 2007 - Αναθεώρηση: 4.2 Κατανόηση των βασικών σημείων των διευθύνσεων TCP/IP και της δημιουργίας υποδικτύων Συμβουλή συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Πληροφορική

Εισαγωγή στην Πληροφορική Εισαγωγή στην Πληροφορική Δίκτυα Δεδομένων ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς Βασικές Έννοιες Δίκτυο υπολογιστών: ένα σύνολο διασυνδεδεμένων

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112

Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Σχολή Προγραµµατιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ) Τµήµα Προγραµµατιστών Σειρά 112 Πλωτάρχης Γ. ΚΑΤΣΗΣ ΠΝ Γιατί χρησιµοποιούµε δίκτυα? Δίκτυο Σύνολο Η/Υ και συσκευών Συνδεδεµένα µε κάποιο µέσο Stand-alone

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Το εγχειρίδιο αυτό σας βοηθά να εγκαταστήσετε μια ασύρματη σύνδεση μεταξύ του εκτυπωτή και των υπολογιστών σας. Ανατρέξτε στον "Οδηγό Δικτύωσης" στις ηλεκτρονικές Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνευματικά Δικαιώματα 2007 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή...1 Το κοινό αυτού του βιβλίου...2 Οι συμβάσεις που χρησιμοποιούνται στο βιβλίο...3

Εισαγωγή...1 Το κοινό αυτού του βιβλίου...2 Οι συμβάσεις που χρησιμοποιούνται στο βιβλίο...3 III Εισαγωγή...1 Το κοινό αυτού του βιβλίου...2 Οι συμβάσεις που χρησιμοποιούνται στο βιβλίο...3 1. Πράγματα που πρέπει να γνωρίζεις για τη γραμμή εντολών...5 Τα πάντα είναι αρχεία...5 Μέγιστο μήκος ονομάτων

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις διαχείρισης υπολογιστών-πελατών και φορητής εκτύπωσης

Λύσεις διαχείρισης υπολογιστών-πελατών και φορητής εκτύπωσης Λύσεις διαχείρισης υπολογιστών-πελατών και φορητής εκτύπωσης Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το Microsoft Visio 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης. Ενημερωμένα

Διαβάστε περισσότερα

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών

1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών 1 Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών Τα Συστήματα Αυτοματισμού Βιβλιοθηκών χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση καταχωρήσεων βιβλιοθηκών. Τα περιεχόμενα των βιβλιοθηκών αυτών είναι έντυπα έγγραφα, όπως βιβλία

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία δικτυακού ghost χρησιμοποιώντας το ghost console

Δημιουργία δικτυακού ghost χρησιμοποιώντας το ghost console Δημιουργία δικτυακού ghost χρησιμοποιώντας το ghost console Η εφαρμογή ghost παρέχει διάφορες δυνατότητες για την λήψη αντιγράφων ασφαλείας και επαναφοράς. Ghost με δισκέττα εκκίνησης τοπικά από δίσκο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Έναρξη...3

Κεφάλαιο 1: Έναρξη...3 F-Secure Anti-Virus for Mac 2014 Περιεχόμενα 2 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Έναρξη...3 1.1 Τι πρέπει να κάνω μετά την εγκατάσταση;...4 1.1.1 Διαχείριση συνδρομής...4 1.1.2 Άνοιγμα του προϊόντος...4 1.2 Πώς

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. 1 Tο βιβλίο "µε µια µατιά" Εισαγωγή στη Microsoft Access Γνωριµία µε τις βάσεις δεδοµένων της Access...

Περιεχόµενα. 1 Tο βιβλίο µε µια µατιά Εισαγωγή στη Microsoft Access Γνωριµία µε τις βάσεις δεδοµένων της Access... Περιεχόµενα Ευχαριστίες... 11 1 Tο βιβλίο "µε µια µατιά"...13 Χωρίς τεχνικούς όρους!... 13 Σύντοµη παρουσίαση... 14 Μερικές συµβάσεις... 16 Μία τελευταία λέξη (ή και δύο)... 16 2 Εισαγωγή στη Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Outlook Κεφάλαιο 2 Βασικές εργασίες με μηνύματα 33

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Outlook Κεφάλαιο 2 Βασικές εργασίες με μηνύματα 33 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Outlook 2007 9 Διευθέτηση και εκκίνηση του Outlook... 10 Το περιβάλλον του Outlook... 17 Οι προσωπικοί φάκελοι του Outlook... 22 Η Λίστα φακέλων... 23 Το Outlook Σήμερα...

Διαβάστε περισσότερα

Card Authentication. Οδηγός διαχειριστή

Card Authentication. Οδηγός διαχειριστή Card Authentication Οδηγός διαχειριστή Ιούλιος 2016 www.lexmark.com Περιεχόμενα 2 Περιεχόμενα Επισκόπηση... 4 Ρύθμιση προαπαιτούμενων... 5 Πρόσβαση στον Embedded Web Server...5 Προσθήκη εσωτερικού λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

1 Εξερεύνηση των Windows 7 53

1 Εξερεύνηση των Windows 7 53 Περιεχόμενα Εισαγωγή στα Windows 7... 13 Οι εκδόσεις των Windows 7...14 Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος...16 Windows 7...16 Ασκήσεις βήμα προς βήμα...16 Ειδικό πλαίσιο: Αναγνώριση γνήσιου λογισμικού των

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Λειτουργίας Οδηγός Ασφάλειας

Οδηγίες Λειτουργίας Οδηγός Ασφάλειας Οδηγίες Λειτουργίας Οδηγός Ασφάλειας Για την ασφαλή και σωστή χρήση, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις Πληροφορίες Ασφάλειας στο "Διαβάστε Πρώτα Αυτό" πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition

Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition Επισκόπηση υνατότητες Εκτός από όλες τις δυνατότητες που συµπεριλαµβάνονται στον Windows Server 2003, Standard Edition, ο Windows Server 2003, Enterprise

Διαβάστε περισσότερα

Linux Terminal Server Project

Linux Terminal Server Project Linux Terminal Server Project Ένα κεντρικό σύστημα διαχείρισης των τερματικών κοινού της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Κολοβός Φίλιππος filippos@uom.gr Ευάγγελος Μπάνος

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Η/Υ στην Επιχείρηση

Δίκτυα Η/Υ στην Επιχείρηση Δίκτυα Η/Υ στην Επιχείρηση Δικτυακά πρωτόκολλα και εφαρμογές, Δρομολόγηση Γκάμας Βασίλειος, Εργαστηριακός Συνεργάτης Μοντέλο πελάτη-εξυπηρετητή Προκειμένου να χρησιμοποιήσουμε μια υπηρεσία του Internet

Διαβάστε περισσότερα

Στο grid διαχείρισης φακέλων εμφανίζονται οι εξής πληροφορίες:

Στο grid διαχείρισης φακέλων εμφανίζονται οι εξής πληροφορίες: Στο grid διαχείρισης φακέλων εμφανίζονται οι εξής πληροφορίες: Α/Α: Ο μοναδικός αριθμός (ID) αρίθμησης του φακέλου Α/Α Server: Ο μοναδικός αριθμός (ID) του φακέλου ο οποίος ενημερώνεται από την κεντρική

Διαβάστε περισσότερα

1 Tο βιβλίο Ξεκίνηµα Προγράµµατα και παιχνίδια Περιεχόµενα. Ευχαριστίες... x

1 Tο βιβλίο Ξεκίνηµα Προγράµµατα και παιχνίδια Περιεχόµενα. Ευχαριστίες... x Περιεχόµενα iii Περιεχόµενα Ευχαριστίες... x 1 Tο βιβλίο... 1 Χωρίς τεχνικούς όρους!... 1 Σύντοµη παρουσίαση... 2 Τι νέο υπάρχει στα Windows XP;... 4 Μερικές υποθέσεις... 5 Μία τελευταία λέξη (ή και δύο)...

Διαβάστε περισσότερα

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Η/Υ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΙΚΤΥΩΝ Εργ. Τεχνολογίας Λογισμικού & Υπηρεσιών S 2 E Lab Π Τ Υ Χ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες υλοποίησης ΗΡ: Υπηρεσία εγκατάστασης

Υπηρεσίες υλοποίησης ΗΡ: Υπηρεσία εγκατάστασης Φύλλο δεδομένων Υπηρεσίες υλοποίησης ΗΡ: Υπηρεσίες για υπολογιστές και εκτυπωτές ΗΡ Πλεονεκτήματα υπηρεσίας Εγκατάσταση υπολογιστών και εκτυπωτών ήδη διαμορφωμένων για τις ανάγκες του τμήματος IT και των

Διαβάστε περισσότερα

BlackBerry Internet Service. Οδηγός χρήστη

BlackBerry Internet Service. Οδηγός χρήστη BlackBerry Internet Service Οδηγός χρήστη Δημοσίευση: 2014-01-08 SWD-20140108171026083 Περιεχόμενα 1 Γρήγορα αποτελέσματα... 7 Πληροφορίες για τα σχέδια υπηρεσίας ανταλλαγής μηνυμάτων της υπηρεσίας BlackBerry

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Παπαζώης. Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων

Ανδρέας Παπαζώης. Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων Ανδρέας Παπαζώης Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων Περιεχόμενα Εργ. Μαθήματος Διεύθυνση MAC Πρωτόκολλο DNS Πρωτόκολλο DHCP Σχετικές ρυθμίσεις στον «Πίνακα Ελέγχου» των Windows 2/10 Διεύθυνση MAC Είναι ένας μοναδικός

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. Εγκατάσταση 2. Εισαγωγή 3. Σύνδεση 4. Ρυθµίσεις 2.1 Περιοχή εργασιών και πλοήγησης 2.2 Περιοχή απεικόνισης "Λεπτοµέρειες" 2.3 Περιοχή απεικόνισης "Στατιστικά" 4.1 Προφίλ 4.2 ίκτυο 4.2.1

Διαβάστε περισσότερα

STORAGE AREA NETWORK. Σπουδαστές: Δόση Νικολέτα Καρακούση Πελαγία 30/5/2014 1

STORAGE AREA NETWORK. Σπουδαστές: Δόση Νικολέτα Καρακούση Πελαγία 30/5/2014 1 STORAGE AREA NETWORK Σπουδαστές: Δόση Νικολέτα Καρακούση Πελαγία 30/5/2014 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (SAN) ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (SAN) Οποιοδήποτε, υψηλής απόδοσης, δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Βιντεοπροβολέας δικτύου - Οδηγός χρήσης

Βιντεοπροβολέας δικτύου - Οδηγός χρήσης Βιντεοπροβολέας δικτύου - Οδηγός χρήσης Πίνακας περιεχομένων Προετοιμασία...3 Σύνδεση του βιντεοπροβολέα με τον υπολογιστή σας...3 Ενσύρματη σύνδεση... 3 Εξ αποστάσεως έλεγχος του βιντεοπροβολέα μέσω προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Active Directory Syncronization. ADFS vs. Password Synch

Active Directory Syncronization. ADFS vs. Password Synch Active Directory Syncronization ADFS vs. Password Synch Abstract Η ενοποίηση του Active Directory της επιχείρησης με το Windows Azure Active Directory, περιγράφεται και αναλύεται στο κείμενο που ακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

Marmitek UltraViewPro 1

Marmitek UltraViewPro 1 IP CAMERA SERIES IP Eye Anywhere 10 11 20 21 470 IP RoboCam 10 11 21 541 641 ULTRAVIEW PRO ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1..1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.. 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ......3 ΧΡΗΣΗ MARMITEK Ultraview

Διαβάστε περισσότερα

Symantec Backup Exec System Recovery 7.0 Server Edition. Πλήρης Επαναφορά Συστημάτων Windows Μέσα σε Λίγα Λεπτά και όχι σε Ώρες ή Ημέρες

Symantec Backup Exec System Recovery 7.0 Server Edition. Πλήρης Επαναφορά Συστημάτων Windows Μέσα σε Λίγα Λεπτά και όχι σε Ώρες ή Ημέρες ΒΑΣΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Πλήρης Επαναφορά Συστημάτων Windows Μέσα σε Λίγα Λεπτά και όχι σε Ώρες ή Ημέρες Η Symantec έχει επανειλημμένα καταδείξει δημόσια ότι το Backup Exec System Recovery μπορεί να εκτελέσει

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Στασινός. ουλεύοντας με τη. Microsoft Access ΑΘΗΝΑ

Χρήστος Στασινός. ουλεύοντας με τη. Microsoft Access ΑΘΗΝΑ Χρήστος Στασινός ουλεύοντας με τη Microsoft Access ΑΘΗΝΑ Κάθε γνήσιο αντίγραφο έχει την υπογραφή του συγγραφέα Έκδοση 1η, Copyright 1998 Έκδοση 2η, Copyright 2007 ISBN: 978-960-8105-97-3 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

FTP - (File Transfer Protocol ) Πρωτόκολλο Μεταφοράς Αρχείων

FTP - (File Transfer Protocol ) Πρωτόκολλο Μεταφοράς Αρχείων FTP - (File Transfer Protocol ) Πρωτόκολλο Μεταφοράς Αρχείων Το File Transfer Protocol (FTP), (Πρωτόκολλο Μεταφοράς Αρχείων) είναι ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο πρωτόκολλο σε δίκτυα τα οποία υποστηρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά Οδηγίες χρήσης

Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά Οδηγίες χρήσης Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά Οδηγίες χρήσης Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργείο Αυτοκινήτων

Συνεργείο Αυτοκινήτων Συνεργείο Αυτοκινήτων v2.102, Οκτώβριος 2015 Σύντοµες οδηγίες χρήσης Εισαγωγή Το πρόγραµµα Συνεργείο Αυτοκινήτων έχει σκοπό τη διαχείριση και παρακολούθηση του πελατολογίου, των αυτοκινήτων και των εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης του Microsoft PowerPoint 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης.

Διαβάστε περισσότερα

Κορυφαίες λειτουργίες

Κορυφαίες λειτουργίες Κορυφαίες λειτουργίες Περιεχόμενα Κοινή χρήση συσκευής USB στο δίκτυο...3 Κοινή χρήση εκτυπωτή USB...5 Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας του υπολογιστή Mac με το Time Machine...6 Εφαρμογή NETGEAR genie...8

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ Στόχοι Μετά την ολοκλήρωση της άσκησης θα είσαι σε θέση: 1. Να εγκαθιστάς έναν εκτυπωτή σε υπολογιστή. 2. Να καθιστάς κοινόχρηστο έναν εκτυπωτή. 3. Να εντοπίζεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΙΣΤΟΧΩΡΟΙ Nα δημιουργήσω/ενεργοποιήσω την προσωπική μου ιστοσελίδα Να προβάλω τις λεπτομέρειες του προφίλ μου...

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΙΣΤΟΧΩΡΟΙ Nα δημιουργήσω/ενεργοποιήσω την προσωπική μου ιστοσελίδα Να προβάλω τις λεπτομέρειες του προφίλ μου... ... 2 Nα δημιουργήσω/ενεργοποιήσω την προσωπική μου ιστοσελίδα... 2 Να προβάλω τις λεπτομέρειες του προφίλ μου... 3 Να επεξεργαστώ τις λεπτομέρειες του προφίλ μου... 5 Να προσθέσω, επεξεργαστώ, να διαγράψω

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Outlook Κεφάλαιο 2 Βασικές εργασίες με μηνύματα 31

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Outlook Κεφάλαιο 2 Βασικές εργασίες με μηνύματα 31 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Outlook 2003 9 Διευθέτηση και εκκίνηση του Outlook... 10 Το περιβάλλον του Outlook... 16 Οι προσωπικοί φάκελοι του Outlook... 20 Η Λίστα φακέλων... 21 Ο φάκελος Το Outlook

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Π.Σ. ΦΟΙΤΗΤΟΛΟΓΙΟΥ- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ (ClassWeb) 1. Είσοδος στην υπηρεσία ClassWeb Στη κεντρική σελίδα της υπηρεσίας στα πεδία Όνομα Χρήστη και Κωδικός πρόσβασης πληκτρολογούμε τα στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πακέτου Certified Computer Expert-ACTA

Τίτλος Πακέτου Certified Computer Expert-ACTA Κωδικός Πακέτου ACTA - CCE - 002 Τίτλος Πακέτου Certified Computer Expert-ACTA Εκπαιδευτικές Ενότητες Επεξεργασία Κειμένου - Word Δημιουργία Εγγράφου Προχωρημένες τεχνικές επεξεργασίας κειμένου & αρχείων

Διαβάστε περισσότερα

PRISMA Win POS Sync Merge Replication

PRISMA Win POS Sync Merge Replication ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Οδηγός Ρυθμίσεων Συγχρονισμού PRISMA Win POS Sync Merge Replication Η διαδικασία του συγχρονισμού γίνεται από τον Η/Υ που έχει το Back Office. Βασική προϋπόθεση για να ενεργοποιηθεί ο

Διαβάστε περισσότερα

Organizational Units OUs στα Windows Server Τεχνικός Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών - Διαχείριση Δικτύων ΙΙ

Organizational Units OUs στα Windows Server Τεχνικός Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών - Διαχείριση Δικτύων ΙΙ Organizational Units OUs στα Windows Server 2008 Τεχνικός Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών - Διαχείριση Δικτύων ΙΙ Εισαγωγή Μία Organizational Unit (OU) είναι ένα container που χρησιμοποιείται για την οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΚYΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΚYΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΚYΠΡΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤO ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΤΠΚ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ VPN ΥΣΠΤ Η υπηρεσία πρόσβασης στο δίκτυο δεδομένων του ΤΠΚ μέσω εικονικού ιδιωτικού δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Document Scanning System Ιανουάριος, 2014

Document Scanning System Ιανουάριος, 2014 Document Scanning System Ιανουάριος, 2014 Το DSS, είναι ένα ολοκληρωμένο συστημα διαχείρισης ψηφιοποίησης εγγράφων, αφού εκτός από την διαδικασία ψηφιοποίησης των εγγράφων, αρχειοθετεί και μία σειρά δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο WN3000RPv3

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο WN3000RPv3 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο WN3000RPv3 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750 Μοντέλο EX3700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Computer Setup Οδηγός χρήσης

Computer Setup Οδηγός χρήσης Computer Setup Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλείς εργασίες εκτύπωσης σε αναμονή. Οδηγός διαχειριστή

Ασφαλείς εργασίες εκτύπωσης σε αναμονή. Οδηγός διαχειριστή Ασφαλείς εργασίες εκτύπωσης σε αναμονή Οδηγός διαχειριστή Απρίλιος 2013 www.lexmark.com Περιεχόμενα 2 Περιεχόμενα Επισκόπηση... 3 Διαμόρφωση ασφαλών εργασιών εκτύπωσης σε αναμονή...4 Διαμόρφωση και ασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Κεφάλαιο 1: Εγκατάσταση της Access Κεφάλαιο 2: Βάσεις δεδομένων και δομικά στοιχεία της Access

Εισαγωγή Κεφάλαιο 1: Εγκατάσταση της Access Κεφάλαιο 2: Βάσεις δεδομένων και δομικά στοιχεία της Access ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή...15 Κεφάλαιο 1: Εγκατάσταση της Access 2002...17 Τι είναι το Office XP;...17 Τεχνικές απαιτήσεις του Office XP...17 Πρόσθετα απαιτούμενα για την αξιοποίηση εξειδικευμένων χαρακτηριστικών...18

Διαβάστε περισσότερα

ξεχωριστό από τους υπόλοιπους κοινόχρηστους χώρους και τη Γραμματεία.

ξεχωριστό από τους υπόλοιπους κοινόχρηστους χώρους και τη Γραμματεία. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ECDL Οι ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να ικανοποιεί μία επιχείρηση ώστε να πιστοποιηθεί ως Εξεταστικό Κέντρο ECDL χωρίζονται σε: Α. Χώροι / Απαιτούμενα

Διαβάστε περισσότερα

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Περιεχόμενα 3 Εισαγωγή 4 Επισκόπηση εγκατάστασης 4 Βήμα 1: Έλεγχος για ενημερώσεις 4 Βήμα 2: Προετοιμασία του Mac για τα Windows 4 Βήμα 3: Εγκατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. 1 Εισαγωγή: Λίγα λόγια για το βιβλίο Τι νέο υπάρχει στο Outlook Ξεκίνηµα Ευχαριστίες...

Περιεχόµενα. 1 Εισαγωγή: Λίγα λόγια για το βιβλίο Τι νέο υπάρχει στο Outlook Ξεκίνηµα Ευχαριστίες... Περιεχόµενα Ευχαριστίες... 11 1 Εισαγωγή: Λίγα λόγια για το βιβλίο... 13 Χωρίς τεχνικούς όρους!... 13 Σύντοµη παρουσίαση... 14 Μερικές συµβάσεις... 16 Μια τελευταία λέξη (µπορεί και δύο)... 16 2 Τι νέο

Διαβάστε περισσότερα

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 2 Περιεχόμενα F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Έναρξη...3 1.1 Διαχείριση συνδρομής...4 1.2 Πώς μπορώ να βεβαιωθώ ότι ο υπολογιστής μου προστατεύεται;...4

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο1 Ξεκίνημα με τα Windows 7. Κεφάλαιο2 Εκκίνηση και χρήση προγραμμάτων

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο1 Ξεκίνημα με τα Windows 7. Κεφάλαιο2 Εκκίνηση και χρήση προγραμμάτων Περιεχόμενα Κεφάλαιο1 Ξεκίνημα με τα Windows 7 Εκκίνηση των Windows 7...................................................... 4 Τι μπορείτε να κάνετε με τα Windows 7...........................................

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. Draft version

ΟΓΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ. Draft version ΟΓΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Draft version Θεσσαλονίκη, Ιούλιος 2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ... 5 1.1. Πρόσβαση... 5 1.2. Χρήστες... 5 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΗΜΑ... 6 2.1.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες Πληροφορικής και επικοινωνιών Μέρος 2: Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων Πρόλογος...

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες Πληροφορικής και επικοινωνιών Μέρος 2: Χρήση υπολογιστή και διαχείριση αρχείων Πρόλογος... Περιεχόμενα Πρόλογος...11 Μέρος 1: Βασικές έννοιες Πληροφορικής και επικοινωνιών... 13 1.1 Εισαγωγή στους υπολογιστές... 15 1.2 Μονάδες μέτρησης... 27 1.3 Οι βασικές λειτουργίες ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή...

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Β5.1.2 Πρωτόκολλα Επικοινωνίας και Τείχος Προστασίας Τι θα μάθουμε σήμερα: Να ορίζουμε τι είναι πρωτόκολλο επικοινωνίας Να εξηγούμε τη χρησιμότητα των πρωτοκόλλων επικοινωνίας Να ονομάζουμε τα σημαντικότερα

Διαβάστε περισσότερα

Δρομολογητής Smart WiFi AC1600

Δρομολογητής Smart WiFi AC1600 Εμπορικά σήματα Το NETGEAR, το λογότυπο NETGEAR και το Connect with Innovation είναι εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα της NETGEAR, Inc. ή/και των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα