Περιεχόμενα. Μέρος I Βασικά ζητήματα διαχείρισης των Windows Server 2008

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιεχόμενα. Μέρος I Βασικά ζητήματα διαχείρισης των Windows Server 2008"

Transcript

1

2

3 Περιεχόμενα Ευχαριστίες Εισαγωγή Σε ποιους απευθύνεται το βιβλίο Πώς είναι οργανωμένο το βιβλίο Συμβάσεις που χρησιμοποιούνται στο βιβλίο Άλλοι πόροι Υποστήριξη Μέρος I Βασικά ζητήματα διαχείρισης των Windows Server 2008 Κεφάλαιο 1 Γενική παρουσίαση της διαχείρισης των Windows Server Windows Server 2008 και Windows Vista Γνωριμία με τα Windows Server Εργαλεία και πρωτόκολλα δικτύωσης Επεξήγηση επιλογών δικτύωσης Χρήση πρωτοκόλλων δικτύου Ελεγκτές τομέα, διακομιστές-μέλη, και υπηρεσίες τομέα Χρήση του Ενεργού Καταλόγου Χρήση ελεγκτών τομέων μόνο για ανάγνωση Χρήση υπηρεσιών τομέων Ενεργού Καταλόγου με δυνατότητα επανεκκίνησης Υπηρεσίες ανάλυσης ονομάτων Χρήση της υπηρεσίας Domain Name System (DNS) Χρήση της υπηρεσίας Windows Internet Name Service (WINS) Χρήση του πρωτοκόλλου Link-Local Multicast Name Resolution (LLMNR) Εργαλεία που χρησιμοποιούνται συχνά Χρήση του Windows PowerShell

4 6 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 2 Εγκατάσταση συστημάτων Windows Server Ρόλοι διακομιστή, υπηρεσίες ρόλων, και λειτουργίες στα Windows Server Εγκαταστάσεις πλήρους και βασικού διακομιστή των Windows Server Εκτέλεση καθαρής εγκατάστασης Εκτέλεση εγκατάστασης για αναβάθμιση Εκτέλεση πρόσθετων εργασιών διαχείρισης κατά την εγκατάσταση Διαχείριση ρόλων, υπηρεσιών ρόλων, και στοιχείων Εμφάνιση διευθετημένων ρόλων και υπηρεσιών ρόλων Προσθήκη και κατάργηση ρόλων σε διακομιστές Εμφάνιση και τροποποίηση υπηρεσιών ρόλων σε διακομιστές Προσθήκη και κατάργηση στοιχείων των Windows Server Κεφάλαιο 3 Διαχείριση διακομιστών Windows Server Εκτέλεση εργασιών αρχικής διευθέτησης Διαχείριση των διακομιστών σας Διαχείριση ιδιοτήτων συστήματος Η καρτέλα Computer Name Η καρτέλα Hardware Η καρτέλα Advanced Η καρτέλα Remote Διαχείριση βιβλιοθηκών δυναμικής σύνδεσης Κεφάλαιο 4 Παρακολούθηση διεργασιών, υπηρεσιών, και συμβάντων Διαχείριση εφαρμογών, διεργασιών, και επιδόσεων Διαχείριση Εργασιών Διαχείριση εφαρμογών Διαχείριση διεργασιών Εμφάνιση υπηρεσιών συστήματος Εξέταση και διαχείριση επιδόσεων συστήματος Εξέταση και διαχείριση επιδόσεων δικτύου Εμφάνιση και διαχείριση περιόδων εργασίας απομακρυσμένων χρηστών Διαχείριση υπηρεσιών συστήματος Εκκίνηση, τερματισμός, και διακοπή υπηρεσιών Διευθέτηση εκκίνησης υπηρεσιών Διευθέτηση σύνδεσης υπηρεσιών Διευθέτηση επαναφοράς υπηρεσιών Απενεργοποίηση μη απαραίτητων υπηρεσιών Καταγραφή και προβολή συμβάντων Προσπέλαση και χρήση των ημερολογίων συμβάντων Φιλτράρισμα ημερολογίων συμβάντων Καθορισμός επιλογών ημερολογίων συμβάντων

5 Περιεχόμενα 7 Καθαρισμός ημερολογίων συμβάντων Αρχειοθέτηση ημερολογίων συμβάντων Παρακολούθηση επιδόσεων και δραστηριότητας διακομιστή Γιατί πρέπει να παρακολουθείτε το διακομιστή σας; Ετοιμασία για παρακολούθηση Χρήση της κονσόλας Reliability And Performance Επιλογή μετρητών για παρακολούθηση Καταγραφή επιδόσεων Εμφάνιση αναφορών συλλογής δεδομένων Διευθέτηση ειδοποιήσεων μετρητών επιδόσεων Ρύθμιση της απόδοσης του συστήματος Παρακολούθηση και ρύθμιση της χρήσης μνήμης Παρακολούθηση και ρύθμιση της χρήσης του επεξεργαστή Παρακολούθηση και ρύθμιση της εισόδου/εξόδου στο δίσκο Παρακολούθηση και ρύθμιση του εύρους ζώνης και της συνδετικότητας δικτύου Κεφάλαιο 5 Αυτοματοποίηση εργασιών διαχείρισης, πολιτικών, και διαδικασιών Τι είναι οι πολιτικές ομάδων Βασικές έννοιες πολιτικών ομάδων Με ποια σειρά εφαρμόζονται οι πολιτικές; Πότε εφαρμόζονται οι πολιτικές ομάδων; Απαιτήσεις για τις πολιτικές ομάδων και συμβατότητα εκδόσεων Αλλαγές πολιτικών ομάδων Διαχείριση τοπικών πολιτικών ομάδων Αντικείμενα τοπικών πολιτικών ομάδων Προσπέλαση ρυθμίσεων τοπικών πολιτικών ανωτάτου επιπέδου Ρυθμίσεις αντικειμένων LGPO Προσπέλαση τοπικών πολιτικών ομάδων διαχειριστών, χρηστών που δεν είναι διαχειριστές, και συγκεκριμένων χρηστών Διαχείριση πολιτικών για τοποθεσίες, τομείς, και οργανωτικές μονάδες Πολιτικές τομέων και προεπιλεγμένες πολιτικές Χρήση της κονσόλας διαχείρισης πολιτικών ομάδων Γνωριμία με το διορθωτή πολιτικών Χρήση διαχειριστικών προτύπων για τον καθορισμό πολιτικών Δημιουργία κεντρικής αποθήκης Δημιουργία και σύνδεση αντικειμένων GPO Δημιουργία και χρήση αρχικών αντικειμένων GPO Ανάθεση προνομίων για τη διαχείριση πολιτικών ομάδων Φραγή, υποσκελισμός, και απενεργοποίηση πολιτικών

6 8 Περιεχόμενα Συντήρηση πολιτικών ομάδων και αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με αυτές Ανανέωση πολιτικών ομάδων Διευθέτηση του διαστήματος ανανέωσης για ελεγκτές τομέων Μοντελοποίηση πολιτικών ομάδων για λόγους σχεδιασμού Αντιγραφή, επικόλληση, και εισαγωγή αντικειμένων πολιτικών Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά αντικειμένων πολιτικής Καθορισμός των τρεχουσών ρυθμίσεων πολιτικών ομάδων και της κατάστασης ανανέωσης Απενεργοποίηση μη χρησιμοποιούμενου τμήματος πολιτικής ομάδων Αλλαγή προτιμήσεων επεξεργασίας πολιτικών Διευθέτηση εντοπισμού αργού συνδέσμου Κατάργηση συνδέσμων και διαγραφή αντικειμένων GPO Αντιμετώπιση προβλημάτων με πολιτικές ομάδων Επιδιόρθωση προεπιλεγμένων πολιτικών ομάδων Διαχείριση χρηστών και υπολογιστών με πολιτικές ομάδων Κεντρική διαχείριση ειδικών φακέλων Διαχείριση σεναρίων για χρήστες και υπολογιστές Διάθεση λογισμικού με πολιτικές ομάδων Αυτόματη καταχώριση πιστοποιητικών υπολογιστών και χρηστών Διαχείριση αυτόματων ενημερώσεων στην κονσόλα Group Policy Κεφάλαιο 6 Βελτίωση της ασφάλειας του υπολογιστή Χρήση προτύπων ασφαλείας Χρήση των προσθέτων Security Templates και Security Configuration And Analysis Εξέταση και αλλαγή ρυθμίσεων προτύπων Ανάλυση, εξέταση, και εφαρμογή προτύπων ασφαλείας Διάθεση προτύπων ασφαλείας σε πολλούς υπολογιστές Χρήση του Οδηγού Διευθέτησης Ασφαλείας Δημιουργία πολιτικών ασφαλείας Επεξεργασία υπαρχουσών πολιτικών ασφαλείας Εφαρμογή υπαρχουσών πολιτικών ασφαλείας Επιστροφή στην τελευταία εφαρμοσμένη πολιτική ασφαλείας Διάθεση πολιτικής ασφαλείας σε πολλούς υπολογιστές

7 Περιεχόμενα 9 Μέρος II Διαχείριση υπηρεσιών καταλόγου των Windows Server 2008 Κεφάλαιο 7 Χρήση της υπηρεσίας Ενεργού Καταλόγου Εισαγωγή στην υπηρεσία Ενεργού Καταλόγου Ενεργός Κατάλογος και DNS Διάθεση ελεγκτή τομέα μόνο για ανάγνωση Windows Server 2008 με Windows NT Εργασία με δομές τομέων Τομείς Δάση τομέων και δένδρα τομέων Οργανωτικές μονάδες Τοποθεσίες και υποδίκτυα Χρήση τομέων Ενεργού Καταλόγου Χρήση υπολογιστών με Windows 2000 και πιο πρόσφατα λειτουργικά συστήματα με τον Ενεργό Κατάλογο Χρήση λειτουργικών επιπέδων τομέων Ανύψωση λειτουργικότητας τομέα και δάσους Δομή του καταλόγου Εξερεύνηση της αποθήκης δεδομένων Εξερεύνηση των καθολικών καταλόγων Αποθήκευση πληροφοριών συμμετοχής σε οικουμενικές ομάδες στην κρυφή μνήμη Αναπαραγωγή και Ενεργός Κατάλογος Η υπηρεσία Ενεργού Καταλόγου και το πρωτόκολλο LDAP Ρόλοι κύριων διακομιστών λειτουργιών Κεφάλαιο 8 Βασικές εργασίες διαχείρισης υπηρεσιών Ενεργού Καταλόγου Εργαλεία διαχείρισης υπηρεσιών Ενεργού Καταλόγου Διαχειριστικά εργαλεία Ενεργού Καταλόγου Εργαλεία Ενεργού Καταλόγου της γραμμής διαταγών Εργαλεία υποστήριξης Ενεργού Καταλόγου Χρήση του εργαλείου Active Directory Users And Computers Εισαγωγή στη χρήση του εργαλείου Active Directory Users And Computers. 290 Σύνδεση σε ελεγκτή τομέα Σύνδεση σε τομέα Αναζήτηση λογαριασμών και κοινόχρηστων πόρων Διαχείριση λογαριασμών υπολογιστών Δημιουργία λογαριασμών υπολογιστών σε σταθμό εργασίας ή διακομιστή Δημιουργία λογαριασμών υπολογιστών με το εργαλείο Active Directory Users And Computers

8 10 Περιεχόμενα Εμφάνιση και επεξεργασία ιδιοτήτων λογαριασμών υπολογιστών Διαγραφή, απενεργοποίηση, και ενεργοποίηση λογαριασμών υπολογιστών Επαναφορά κλειδωμένων λογαριασμών υπολογιστών Μετακίνηση λογαριασμών υπολογιστών Διαχείριση υπολογιστών Προσθήκη υπολογιστή σε τομέα ή ομάδα εργασίας Διαχείριση ελεγκτών τομέων, ρόλων, και καταλόγων Εγκατάσταση και υποβιβασμός ελεγκτών τομέα Εμφάνιση και μεταφορά ρόλων σε ολόκληρο τομέα Εμφάνιση και μεταφορά του ρόλου κύριου διακομιστή ονομασίας τομέων Εμφάνιση και μεταφορά του ρόλου κύριου διακομιστή σχήματος Μεταφορά ρόλων με τη γραμμή διαταγών Απόσπαση ρόλων από τη γραμμή διαταγών Διευθέτηση καθολικών καταλόγων Διευθέτηση αποθήκευσης πληροφοριών συμμετοχής σε οικουμενικές ομάδες στην κρυφή μνήμη Διαχείριση οργανωτικών μονάδων Δημιουργία οργανωτικών μονάδων Εμφάνιση και επεξεργασία ιδιοτήτων οργανωτικών μονάδων Μετονομασία και διαγραφή οργανωτικών μονάδων Μετακίνηση οργανωτικών μονάδων Διαχείριση τοποθεσιών Δημιουργία τοποθεσιών Δημιουργία υποδικτύων Συσχέτιση ελεγκτών τομέων με τοποθεσίες Διευθέτηση συνδέσμων τοποθεσιών Διευθέτηση γεφυρών συνδέσμων τοποθεσιών Συντήρηση του Ενεργού Καταλόγου Χρήση του ADSI Edit Εξέταση τοπολογίας μεταξύ τοποθεσιών Αντιμετώπιση προβλημάτων Ενεργού Καταλόγου Κεφάλαιο 9 Κατανόηση των λογαριασμών χρηστών και ομάδων Το μοντέλο ασφαλείας των Windows Server Πρωτόκολλα πιστοποίησης Έλεγχοι πρόσβασης Διαφορές μεταξύ λογαριασμών χρηστών και λογαριασμών ομάδων Λογαριασμοί χρηστών Λογαριασμοί ομάδων

9 Περιεχόμενα 11 Προεπιλεγμένοι λογαριασμοί χρηστών και ομάδων Ενσωματωμένοι λογαριασμοί χρηστών Προκαθορισμένοι λογαριασμοί χρηστών Ενσωματωμένες και προκαθορισμένες ομάδες Υπονοούμενες ομάδες και ειδικές ταυτότητες Δυνατότητες λογαριασμών Προνόμια Δικαιώματα σύνδεσης Ενσωματωμένες δυνατότητες ομάδων Ενεργού Καταλόγου Χρήση προεπιλεγμένων λογαριασμών ομάδων Ομάδες που χρησιμοποιούνται από διαχειριστές Υπονοούμενες ομάδες και ταυτότητες Κεφάλαιο 10 Δημιουργία λογαριασμών χρηστών και ομάδων Διευθέτηση και οργάνωση λογαριασμών χρηστών Πολιτικές ονομασίας λογαριασμών Πολιτικές κωδικών πρόσβασης και λογαριασμών Διευθέτηση πολιτικών λογαριασμών Διευθέτηση πολιτικών κωδικών πρόσβασης Διευθέτηση πολιτικών κλειδώματος λογαριασμών Διευθέτηση πολιτικών του πρωτοκόλλου Kerberos Διευθέτηση πολιτικών δικαιωμάτων χρηστών Διευθέτηση δικαιωμάτων χρηστών σε καθολικό επίπεδο Διευθέτηση δικαιωμάτων χρηστών σε τοπικό επίπεδο Προσθήκη λογαριασμού χρήστη Δημιουργία λογαριασμών χρηστών τομέα Δημιουργία τοπικών λογαριασμών χρηστών Προσθήκη λογαριασμού ομάδας Δημιουργία καθολικής ομάδας Δημιουργία τοπικής ομάδας και προσθήκη μελών Χειρισμός συμμετοχής σε καθολικές ομάδες Διαχείριση κάθε συμμετοχής ξεχωριστά Διαχείριση πολλών συμμετοχών σε ομάδα Ορισμός της κύριας ομάδας χρηστών και υπολογιστών Κεφάλαιο 11 Διαχείριση υπαρχόντων λογαριασμών χρηστών και ομάδων Διαχείριση πληροφοριών επαφής με το χρήστη Καθορισμός πληροφοριών επαφής Αναζήτηση χρηστών και ομάδων ενεργού καταλόγου

10 12 Περιεχόμενα Διευθέτηση των ρυθμίσεων περιβάλλοντος χρήστη Μεταβλητές περιβάλλοντος συστήματος Σενάρια σύνδεσης Ορισμός αρχικών καταλόγων Ορισμός επιλογών και περιορισμών λογαριασμών Διαχείριση ωρών σύνδεσης Καθορισμός σταθμών εργασίας από όπου επιτρέπεται η σύνδεση Καθορισμός προνομίων τηλεφωνικής σύνδεσης και εικονικού ιδιωτικού δικτύου Ορισμός επιλογών ασφαλείας λογαριασμών Διαχείριση προφίλ χρηστών Τοπικά και υποχρεωτικά προφίλ, και προφίλ περιαγωγής Χρήση του βοηθήματος System για τη διαχείριση τοπικών προφίλ Ενημέρωση λογαριασμών χρηστών και ομάδων Μετονομασία λογαριασμών χρηστών και ομάδων Αντιγραφή λογαριασμών χρηστών τομέα Εισαγωγή και εξαγωγή λογαριασμών Διαγραφή λογαριασμών χρηστών και ομάδων Αλλαγή και επανακαθορισμός κωδικών πρόσβασης Ενεργοποίηση λογαριασμών χρηστών Διαχείριση πολλών λογαριασμών χρηστών Καθορισμός προφίλ για πολλούς λογαριασμούς Ορισμός ωρών σύνδεσης για πολλούς λογαριασμούς Ορισμός επιτρεπόμενων σταθμών εργασίας σύνδεσης για πολλούς λογαριασμούς Ορισμός ιδιοτήτων σύνδεσης, κωδικών πρόσβασης, και λήξης για πολλούς λογαριασμούς Αντιμετώπιση προβλημάτων κατά τη σύνδεση Εμφάνιση και καθορισμός αδειών Ενεργού Καταλόγου Μέρος III Διαχείριση δεδομένων στα Windows Server 2008 Κεφάλαιο 12 Διαχείριση συστημάτων αρχείων και μονάδων δίσκων Διαχείριση του ρόλου File Services Προσθήκη μονάδων σκληρού δίσκου Φυσικές μονάδες δίσκων Προετοιμασία φυσικής μονάδας για χρήση Χρήση της Διαχείρισης Δίσκων Αφαιρούμενες συσκευές αποθήκευσης Εγκατάσταση και έλεγχος νέας μονάδας δίσκου Η έννοια της κατάστασης δίσκου

11 Περιεχόμενα 13 Εργασία με βασικούς και δυναμικούς δίσκους Χρήση βασικών και δυναμικών δίσκων Ειδικά θέματα για τους βασικούς και τους δυναμικούς δίσκους Αλλαγή τύπου δίσκου Επανενεργοποίηση δυναμικών δίσκων Επανασάρωση δίσκων Μεταφορά δυναμικού δίσκου σε νέο σύστημα Χρήση βασικών δίσκων και διαμερισμάτων Βασικά ζητήματα διαμέρισης Δημιουργία διαμερισμάτων και απλών μονάδων Διαμόρφωση διαμερισμάτων Διαχείριση διαμερισμάτων και μονάδων Αντιστοίχιση γραμμάτων και διαδρομών δίσκου Αλλαγή ή διαγραφή ετικέτας μονάδας Διαγραφή διαμερισμάτων και μονάδων Μετατροπή μονάδας σε NTFS Αλλαγή του μεγέθους διαμερισμάτων και μονάδων Επιδιόρθωση σφαλμάτων και ασυνεπειών δίσκου Ανασυγκρότηση δίσκων Συμπίεση μονάδων και δεδομένων Κρυπτογράφηση μονάδων και δεδομένων Κατανόηση της κρυπτογράφησης και του συστήματος κρυπτογράφησης αρχείων EFS Εργασία με κρυπτογραφημένα αρχεία και φακέλους Διευθέτηση πολιτικής επαναφοράς Κεφάλαιο 13 Διαχείριση συνόλων μονάδων δίσκων και συστοιχιών RAID Χρήση μονάδων και συνόλων μονάδων Βασικές έννοιες μονάδων δίσκων Κατανόηση συνόλων μονάδων Δημιουργία μονάδων και συνόλων μονάδων Διαγραφή μονάδων και συνόλων μονάδων Διαχείριση μονάδων Βελτίωση των επιδόσεων και της ανοχής σφαλμάτων με συστοιχίες RAID Υλοποίηση RAID στα Windows Server Υλοποίηση RAID 0: Επιμερισμός δίσκων Υλοποίηση RAID 1: Είδωλα δίσκων Υλοποίηση RAID 5: Επιμερισμός δίσκων με ισοτιμία

12 14 Περιεχόμενα Διαχείριση RAID και ανάκαμψη από αστοχίες Κατάργηση συνόλου ειδώλων Επανασυγχρονισμός και επιδιόρθωση συνόλου ειδώλων Επιδιόρθωση ειδώλου μονάδας συστήματος για επαναφορά της δυνατότητας εκκίνησης Κατάργηση συνόλου ειδώλων Επιδιόρθωση επιμερισμένου συνόλου χωρίς ισοτιμία Αναδημιουργία επιμερισμένου συνόλου με ισοτιμία Διαχείριση LUN σε δίκτυα SAN Διευθέτηση συνδέσεων SAN οπτικών καναλιών Διευθέτηση συνδέσεων SAN iscsi Προσθήκη και κατάργηση προορισμών Δημιουργία, επέκταση, αντιστοίχιση, και διαγραφή LUN Ορισμός συστοιχίας διακομιστών στην κονσόλα Storage Manager For SANs Κεφάλαιο 14 Διαχείριση κάλυψης αρχείων και αναφορών αποθηκευτικού χώρου Κατανόηση της κάλυψης αρχείων και των αναφορών αποθηκευτικού χώρου Διαχείριση της κάλυψης αρχείων και των αναφορών αποθηκευτικού χώρου Διαχείριση καθολικών ρυθμίσεων πόρων αρχείων Διαχείριση των ομάδων αρχείων όπου εφαρμόζεται κάλυψη Διαχείριση προτύπων κάλυψης αρχείων Δημιουργία εργασίας κάλυψης αρχείων Ορισμός εξαιρέσεων κάλυψης αρχείων Προγραμματισμός και δημιουργία αναφορών αποθηκευτικού χώρου Κεφάλαιο 15 Κοινή χρήση, ασφάλεια, και έλεγχος δεδομένων Ενεργοποίηση κοινής χρήσης αρχείων Διευθέτηση απλής κοινής χρήσης αρχείων Εμφάνιση των κοινόχρηστων στοιχείων Δημιουργία κοινόχρηστων φακέλων Δημιουργία πρόσθετων κοινόχρηστων στοιχείων σε υπάρχον Διαχείριση αδειών κοινής χρήσης Οι διάφορες άδειες κοινής χρήσης Εμφάνιση αδειών κοινόχρηστων στοιχείων Διευθέτηση αδειών κοινόχρηστων στοιχείων Τροποποίηση αδειών κοινόχρηστων στοιχείων Κατάργηση αδειών κοινόχρηστων στοιχείων για χρήστες και ομάδες Διαχείριση υπαρχόντων κοινόχρηστων στοιχείων

13 Περιεχόμενα 15 Κατανόηση των ειδικών κοινόχρηστων στοιχείων Σύνδεση σε ειδικά κοινόχρηστα στοιχεία Εμφάνιση περιόδων σύνδεσης χρηστών και υπολογιστών Διακοπή κοινής χρήσης αρχείων και φακέλων Διευθέτηση κοινής χρήσης NFS Χρήση σκιωδών αντιγράφων Τι είναι τα σκιώδη αντίγραφα Δημιουργία σκιωδών αντιγράφων Επαναφορά σκιώδους αντιγράφου Επαναφορά ολόκληρης μονάδας σε προηγούμενο σκιώδες αντίγραφο Διαγραφή σκιωδών αντιγράφων Απενεργοποίηση σκιωδών αντιγράφων Σύνδεση σε μονάδες δικτύου Αντιστοίχιση μονάδας δικτύου Αποσύνδεση μονάδας δικτύου Διαχείριση, ιδιοκτησία, και κληρονομικότητα αντικειμένων Αντικείμενα και διαχειριστές αντικειμένων Κυριότητα αντικειμένων και μεταβίβασή της Κληρονομικότητα αντικειμένων Άδειες αρχείων και φακέλων Κατανόηση των αδειών αρχείων και φακέλων Καθορισμός αδειών αρχείων και φακέλων Έλεγχος πόρων συστήματος Ορισμός πολιτικών ελέγχου Έλεγχος αρχείων και φακέλων Έλεγχος του μητρώου Έλεγχος αντικειμένων Ενεργού Καταλόγου Χρήση, διευθέτηση, και διαχείριση ποσοστώσεων δίσκων NTFS Κατανόηση των ποσοστώσεων δίσκων NTFS και της χρήσης τους Καθορισμός πολιτικών για ποσοστώσεις δίσκων NTFS Ενεργοποίηση ποσοστώσεων δίσκων NTFS σε μονάδες NTFS Εμφάνιση καταχωρίσεων ποσοστώσεων δίσκων Δημιουργία καταχωρίσεων ποσοστώσεων δίσκων Διαγραφή καταχωρίσεων ποσοστώσεων δίσκων Εξαγωγή και εισαγωγή ρυθμίσεων ποσοστώσεων δίσκων NTFS Απενεργοποίηση ποσοστώσεων δίσκων NTFS Χρήση, διευθέτηση, και διαχείριση ποσοστώσεων δίσκων Διαχείρισης Πόρων Κατανόηση των ποσοστώσεων δίσκων Διαχείρισης Πόρων Διαχείριση προτύπων ποσοστώσεων δίσκων Δημιουργία ποσοστώσεων χρήσης Διαχείρισης Πόρων

14 16 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 16 Αντίγραφα ασφαλείας και ανάκτηση δεδομένων Δημιουργία σχεδίου λήψης αντιγράφων ασφαλείας και ανάκτησης δεδομένων Ανάπτυξη σχεδίου λήψης αντιγράφων ασφαλείας Βασικοί τύποι αντιγράφων ασφαλείας Διαφορικά και αυξητικά αντίγραφα ασφαλείας Επιλογή συσκευών και μέσων αποθήκευσης αντιγράφων ασφαλείας Συνηθισμένες λύσεις για τη λήψη αντιγράφων ασφαλείας Αγορά και χρήση μέσων αντιγράφων ασφαλείας Επιλογή βοηθητικού προγράμματος λήψης αντιγράφων ασφαλείας Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων σας: Τα βασικά Εγκατάσταση των βοηθητικών προγραμμάτων λήψης και επαναφοράς αντιγράφων ασφαλείας των Windows Ξεκίνημα με το Windows Server Backup Γνωριμία με το βοήθημα γραμμής διαταγών για τη λήψη αντιγράφων ασφαλείας Χρήση διαταγών του Wbadmin Χρήση διαταγών γενικής χρήσης Χρήση διαταγών για τη διαχείριση αντιγράφων ασφαλείας Χρήση διαταγών για τη διαχείριση της ανάκτησης δεδομένων Λήψη αντιγράφων ασφαλείας διακομιστή Διευθέτηση προγραμματισμένων λήψεων αντιγράφων ασφαλείας Τροποποίηση ή διακοπή προγραμματισμένων λήψεων αντιγράφων ασφαλείας Δημιουργία και προγραμματισμός αντιγράφων ασφαλείας με το Wbadmin Μη αυτόματη λήψη αντιγράφων ασφαλείας Ανάκτηση του διακομιστή από αστοχία υλικού ή αποτυχία εκκίνησης Εκκίνηση διακομιστή σε κατάσταση ασφαλούς λειτουργίας Επαναφορά μετά από αποτυχημένη εκκίνηση Λήψη αντιγράφου ασφαλείας και επαναφορά της κατάστασης συστήματος Επαναφορά του Ενεργού Καταλόγου Επαναφορά του λειτουργικού συστήματος και ολόκληρου του συστήματος Επαναφορά εφαρμογών, μονάδων που δεν ορίζονται ως συστήματος, και αρχείων και φακέλων Διαχείριση πολιτικής επαναφοράς κρυπτογραφημένων δεδομένων Πιστοποιητικά κρυπτογράφησης και πολιτική επαναφοράς Διευθέτηση της πολιτικής επαναφοράς EFS Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά κρυπτογραφημένων δεδομένων και πιστοποιητικών Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας πιστοποιητικών κρυπτογράφησης Επαναφορά πιστοποιητικών κρυπτογράφησης

15 Περιεχόμενα 17 Μέρος IV Διαχείριση δικτύων Windows Server 2008 Κεφάλαιο 17 Διαχείριση δικτύων TCP/IP Κατανόηση της δικτύωσης στα Windows Server Βελτιώσεις δικτύωσης στα Windows Vista και τα Windows Server Εγκατάσταση δικτύωσης TCP/IP Διευθέτηση δικτύωσης TCP/IP Καθορισμός στατικών διευθύνσεων ΙΡ Διευθέτηση δυναμικών και εναλλακτικών διευθύνσεων IP Διευθέτηση πολλών πυλών Διαχείριση συνδέσεων δικτύου Έλεγχος της κατάστασης, της ταχύτητας, και της δραστηριότητας τοπικών συνδέσεων Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση τοπικών συνδέσεων Μετονομασία τοπικών συνδέσεων Κεφάλαιο 18 Διαχείριση εκτυπωτών δικτύου και υπηρεσιών εκτύπωσης Διαχείριση του ρόλου Print Services Χρήση συσκευών εκτύπωσης Βασικές έννοιες εκτύπωσης Διευθέτηση διακομιστών εκτυπώσεων Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση κοινής χρήσης εκτυπωτών Γνωριμία με τη Διαχείριση Εκτύπωσης Εγκατάσταση εκτυπωτών Χρήση της δυνατότητας αυτόματης εγκατάστασης στη Διαχείριση Εκτύπωσης Εγκατάσταση και διευθέτηση συσκευών εκτύπωσης συνδεδεμένων με φυσικό τρόπο Εγκατάσταση συσκευών εκτύπωσης συνδεδεμένων στο δίκτυο Σύνδεση με εκτυπωτές δικτύου Διάθεση συνδέσεων εκτυπωτών Διευθέτηση της ρύθμισης Point and Print Restrictions Μεταφορά εκτυπωτών σε νέο διακομιστή εκτυπώσεων Παρακολούθηση εκτυπωτών και ουρών εκτυπωτών με αυτόματο τρόπο Επίλυση προβλημάτων παροχέτευσης Ρύθμιση ιδιοτήτων εκτυπωτή Προσθήκη σχολίων και πληροφοριών θέσης Εμφάνιση εκτυπωτών στον Ενεργό Κατάλογο Διαχείριση προγραμμάτων οδήγησης εκτυπωτών Ορισμός διαχωριστικής σελίδας και αλλαγή κατάστασης της συσκευής εκτύπωσης

16 18 Περιεχόμενα Αλλαγή θύρας εκτυπωτή Προγραμματισμός και ορισμός προτεραιοτήτων για εργασίες εκτύπωσης Έναρξη και διακοπή κοινής χρήσης εκτυπωτή Ορισμός αδειών πρόσβασης σε εκτυπωτές Έλεγχος εργασιών εκτύπωσης Ορισμός προεπιλογών εγγράφων Ρύθμιση ιδιοτήτων διακομιστή εκτυπώσεων Εντοπισμός του φακέλου παροχέτευσης και ενεργοποίηση της εκτύπωσης σε NTFS Διαχείριση μεγάλου όγκου εκτυπώσεων Καταγραφή συμβάντων εκτυπωτή Ενεργοποίηση ειδοποιήσεων για σφάλματα εργασιών εκτύπωσης Διαχείριση εργασιών εκτύπωσης σε τοπικούς και απομακρυσμένους εκτυπωτές Εμφάνιση των ουρών εκτυπωτή και των εργασιών εκτύπωσης Διακοπή εκτυπωτή και επανεκκίνηση εκτύπωσης Καθαρισμός της ουράς εκτύπωσης Διακοπή, συνέχιση, και επανεκκίνηση της εκτύπωσης μεμονωμένων εγγράφων Κατάργηση εγγράφου και ακύρωση εργασίας εκτύπωσης Έλεγχος των ιδιοτήτων εγγράφων στον εκτυπωτή Ορισμός προτεραιότητας μεμονωμένων εγγράφων Προγραμματισμός εκτύπωσης μεμονωμένων εγγράφων Κεφάλαιο 19 Χρήση πελατών και διακομιστών DHCP Κατανόηση του πρωτοκόλλου DHCP Δυναμική απόδοση και διευθέτηση διευθύνσεων IPv Δυναμική απόδοση και διευθέτηση διευθύνσεων IPv Έλεγχος αντιστοίχισης διευθύνσεων IP Η έννοια του εύρους Εγκατάσταση διακομιστή DHCP Εγκατάσταση στοιχείων DHCP Εκκίνηση και χρήση της κονσόλας DHCP Σύνδεση σε απομακρυσμένους διακομιστές DHCP Εκκίνηση και διακοπή της υπηρεσίας DHCP Server Εξουσιοδότηση διακομιστή DHCP στον Ενεργό Κατάλογο Διευθέτηση διακομιστών DHCP Δέσμευση διακομιστή DHCP με συγκεκριμένη διεύθυνση IP μέσω πολλών καρτών δικτύου Ενημέρωση στατιστικών στοιχείων DHCP Έλεγχος και αντιμετώπιση προβλημάτων του DHCP Ενοποίηση DHCP και DNS

17 Περιεχόμενα 19 Ενοποίηση DHCP και NAP Αποφυγή διενέξεων σε διευθύνσεις IP Αποθήκευση και επαναφορά της διευθέτησης DHCP Διαχείριση ευρών DHCP Δημιουργία και διαχείριση υπερεύρους Δημιουργία και διαχείριση ευρών Διαχείριση της δεξαμενής διευθύνσεων, των περιόδων μίσθωσης, και των κρατήσεων Εμφάνιση στατιστικών στοιχείων εύρους Ορισμός νέου τομέα εξαίρεσης Διαγραφή τομέα εξαίρεσης Δέσμευση διευθύνσεων DHCP Τροποποίηση ιδιοτήτων κρατήσεων διευθύνσεων Διαγραφή περιόδων μίσθωσης και κρατήσεων Λήψη αντιγράφου ασφαλείας και επαναφορά της βάσης δεδομένων του DHCP Λήψη αντιγράφου ασφαλείας της βάσης δεδομένων του DHCP Επαναφορά της βάσης δεδομένων DHCP από αντίγραφο ασφαλείας Μετακίνηση της βάσης δεδομένων DHCP σε νέο διακομιστή με λήψη και επαναφορά αντιγράφου ασφαλείας Επιβολή αναδημιουργίας της βάσης δεδομένων DHCP από την υπηρεσία DHCP Server Εναρμόνιση περιόδων μίσθωσης και κρατήσεων Κεφάλαιο 20 Βελτιστοποίηση της υπηρεσίας DNS Κατανόηση του DNS Ενοποίηση του Ενεργού Καταλόγου με DNS Ενεργοποίηση του DNS στο δίκτυο Διευθέτηση ανάλυσης ονομάτων σε πελάτες DNS Εγκατάσταση διακομιστών DNS Εγκατάσταση και διευθέτηση της υπηρεσίας DNS Server Διευθέτηση πρωτεύοντος διακομιστή DNS Διευθέτηση δευτερεύοντος διακομιστή DNS Διευθέτηση αντίστροφων αναζητήσεων Διευθέτηση καθολικών ονομάτων Διαχείριση διακομιστών DNS Προσθήκη απομακρυσμένων διακομιστών στην κονσόλα DNS Κατάργηση διακομιστή από την κονσόλα DNS Εκκίνηση και διακοπή της υπηρεσίας DNS Server Δημιουργία θυγατρικών τομέων μέσα σε ζώνες Δημιουργία θυγατρικών τομέων σε ξεχωριστές ζώνες Διαγραφή τομέα ή υποδικτύου

18 20 Περιεχόμενα Διαχείριση εγγραφών DNS Προσθήκη εγγραφών διεύθυνσης και δείκτη Προσθήκη ψευδωνύμων DNS με εγγραφές CNAME Προσθήκη διακομιστών ανταλλαγής αλληλογραφίας Προσθήκη διακομιστών ονομάτων Εμφάνιση και ενημέρωση εγγραφών DNS Ενημέρωση των ιδιοτήτων ζώνης και της εγγραφής SOA Τροποποίηση της εγγραφής SOA Αποδοχή και περιορισμός μεταφορών ζώνης Ειδοποίηση δευτερευόντων διακομιστών για αλλαγές Ορισμός τύπου ζώνης Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση δυναμικών ενημερώσεων Διαχείριση διευθέτησης και ασφάλειας διακομιστή DNS Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση διευθύνσεων IP για διακομιστή DNS Έλεγχος της πρόσβασης σε διακομιστές DNS εκτός της εταιρείας Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση καταγραφής συμβάντων Καταγραφή αποσφαλμάτωσης για την παρακολούθηση της δραστηριότητας DNS Παρακολούθηση διακομιστή DNS Eυρετήριο

19 Κεφάλαιο 9 Κατανόηση των λογαριασμών χρηστών και ομάδων Σε αυτό το κεφάλαιο: Το μοντέλο ασφαλείας των Windows Server Διαφορές μεταξύ λογαριασμών χρηστών και λογαριασμών ομάδων Προεπιλεγμένοι λογαριασμοί χρηστών και ομάδων Δυνατότητες λογαριασμών Χρήση προεπιλεγμένων λογαριασμών ομάδων Η διαχείριση λογαριασμών είναι ένα από τα βασικά καθήκοντα κάθε διαχειριστή των Microsoft Windows Server Στο Κεφάλαιο 8, «Βασικές εργασίες διαχείρισης υπηρεσιών Ενεργού Καταλόγου» περιγράψαμε τους λογαριασμούς υπολογιστών ενώ σε αυτό το κεφάλαιο θα ασχοληθούμε με τους λογαριασμούς χρηστών και ομάδων. Οι λογαριασμοί χρηστών (user accounts) επιτρέπουν σε μεμονωμένους χρήστες να συνδέονται στο δίκτυο και να προσπελάζουν πόρους του, ενώ με τους λογαριασμούς ομάδων είναι εφικτή η διαχείριση πόρων για πολλούς χρήστες. Οι άδειες και τα προνόμια που εκχωρείτε σε λογαριασμούς χρηστών και ομάδων καθορίζουν τις ενέργειες τις οποίες μπορούν να εκτελούν οι χρήστες, καθώς και τους υπολογιστές και τους πόρους που επιτρέπεται να προσπελάζουν. Αν και μπορεί να μπείτε στον πειρασμό να εκχωρήσετε στους χρήστες πολλά δικαιώματα πρόσβασης, πρέπει να εξισορροπήσετε την ανάγκη των χρηστών να προσπελάζουν πόρους σχετικούς με τη δουλειά τους με τη δική σας ανάγκη να προστατεύετε τους «ευαίσθητους» πόρους ή κάποιες εμπιστευτικές πληροφορίες. Για παράδειγμα, προφανώς δεν θέλετε να έχουν όλοι οι υπάλληλοι της εταιρείας σας πρόσβαση στα δεδομένα της μισθοδοσίας. Κατά συνέπεια, πρέπει να εξασφαλίσετε ότι πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες θα έχουν μόνο όσοι χρειάζεται. Το μοντέλο ασφαλείας των Windows Server 2008 Ο έλεγχος της πρόσβασης στους πόρους του δικτύου επιτυγχάνεται με τα επιμέρους στοιχεία του μοντέλου ασφαλείας των Windows Server Τα βασικά στοιχεία για τα οποία πρέπει να έχετε γνώση είναι αυτά που χρησιμοποιούνται για την πιστοποίηση της ταυτότητας των χρηστών (user authentication) και τον έλεγχο της πρόσβασης (access control). 331

20 332 Μέρος ΙΙ: Διαχείριση υπηρεσιών καταλόγου των Windows Server 2008 Πρωτόκολλα πιστοποίησης Η πιστοποίηση ταυτότητας στα Windows Server 2008 υλοποιείται σε μια διαδικασία δύο βημάτων: την αλληλεπιδραστική σύνδεση και την πιστοποίηση στο δίκτυο. Όταν ένας χρήστης συνδέεται σε κάποιον υπολογιστή με ένα λογαριασμό τομέα, η αλληλεπιδραστική διαδικασία σύνδεσης επικυρώνει τη σύνδεση του χρήστη πιστοποιώντας την ταυτότητά του στον τοπικό υπολογιστή και παρέχοντάς του πρόσβαση στις υπηρεσίες τομέα Ενεργού Καταλόγου (Active Directory Domain Services). Από εκείνη τη στιγμή και έπειτα, κάθε φορά που ο χρήστης προσπαθεί να προσπελάσει πόρους του δικτύου ενεργοποιείται η διαδικασία πιστοποίησης στο δίκτυο για να διαπιστωθεί αν ο χρήστης διαθέτει τις απαραίτητες άδειες. Τα Windows Server 2008 υποστηρίζουν πολλά πρωτόκολλα πιστοποίησης δικτύου. Από τα Windows 2000 και έπειτα, ο Ενεργός Κατάλογος χρησιμοποιεί ως προεπιλεγμένο πρωτόκολλο πιστοποίησης το Kerberos έκδοση 5. Η δυνατότητα πιστοποίησης NTLM εξακολουθεί να υπάρχει μόνο για λόγους αναδρομικής συμβατότητας. Στην κονσόλα Group Policy, μπορείτε να ελέγχετε πώς θα χρησιμοποιείται η πιστοποίηση NTLM με τη ρύθμιση ασφάλειας Network Security: LAN Manager Authentication Level (Ασφάλεια δικτύου: Επίπεδο πιστοποίησης Διαχείρισης LAN). Στις περισσότερες περιπτώσεις, το προεπιλεγμένο επίπεδο πιστοποίησης είναι το Send NTLMv2 Response Only, με το οποίο οι πελάτες χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο NTLMv2 για την πιστοποίηση της ταυτότητας και την ασφάλεια της περιόδου σύνδεσης, εφόσον υποστηρίζεται από το διακομιστή. Ο Ενεργός Κατάλογος μπορεί επίσης να χρησιμοποιεί πιστοποιητικά πελάτη για την πιστοποίηση. Ένα βασικό χαρακτηριστικό του μοντέλου πιστοποίησης ταυτότητας των Windows Server 2008 είναι ότι υποστηρίζει τη «μοναδική αρχική σύνδεση» (Single Sign-On), η οποία λειτουργεί ως εξής: 1. Ένας χρήστης συνδέεται στον τομέα χρησιμοποιώντας ένα όνομα σύνδεσης (logon name) και έναν κωδικό πρόσβασης, ή τοποθετώντας μια «έξυπνη» κάρτα (smart card) στη μονάδα ανάγνωσης καρτών του υπολογιστή του. 2. Η αλληλεπιδραστική διαδικασία σύνδεσης πιστοποιεί το δικαίωμα του χρήστη για πρόσβαση. Έπειτα, μέσω ενός τοπικού λογαριασμού πιστοποιούνται τοπικά τα διαπιστευτήρια (credentials) του χρήστη και παραχωρείται σε αυτόν πρόσβαση στον τοπικό υπολογιστή. Παράλληλα, μέσω ενός λογαριασμού του τομέα, τα διαπιστευτήρια του χρήστη πιστοποιούνται από τον Ενεργό Κατάλογο και παραχωρείται στο χρήστη πρόσβαση σε τοπικούς και δικτυακούς πόρους. 3. Τώρα ο χρήστης μπορεί να πιστοποιηθεί σε οποιονδήποτε υπολογιστή του τομέα μέσω της διαδικασίας πιστοποίησης δικτύου. Με λογαριασμούς τομέα (domain accounts), η διαδικασία πιστοποίησης στο δίκτυο συνήθως είναι αυτόματη (μέσω της μοναδικής αρχικής σύνδεσης). Από την άλλη, με τοπικούς λογαριασμούς, ο χρήστης πρέπει να πληκτρολογεί το όνομα και τον κωδικό πρόσβασής του κάθε φορά που προσπελάζει έναν πόρο του δικτύου.

Μάριος Χατζημάρκος. Θωμάς Ματελόπουλος ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010. ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δρ. Γκούμας Στέφανος, Επίκουρος Καθηγητής.

Μάριος Χατζημάρκος. Θωμάς Ματελόπουλος ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010. ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δρ. Γκούμας Στέφανος, Επίκουρος Καθηγητής. Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle

Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle Οδηγός για το Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle (Έκδοση Moodle 1.9.5) Σουλτάνα Κάργα, Msc. Κατερίνα Κατσάνα, Msc. Φωτεινή Τρίμμη, Msc Άδεια Χρήσης: Creative Commons Το υλικό διατίθεται υπό την άδεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: Δημιουργία διαδραστικής ιστοσελίδας για το μάθημα της νανοηλεκτρονικής Υπεύθυνος : Δρ. Καναπίτσας

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Δικτύων Ι Θεωρία

Διαχείριση Δικτύων Ι Θεωρία 2015 Διαχείριση Δικτύων Ι Θεωρία Σταύρος Σύβακας Περιεχόμενα Αρχές Διαχείρισης δικτύων (NMS)... 3 Απομακρυσμένη διαχείριση... 4 Εξυπηρετητής... 6 Λειτουργικό σύστημα... 7 Δρομολόγηση... 8 Πρωτόκολλα διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΜ 2769 Επιβλέπων Καθηγητής Κώστας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Εγκατάσταση...4

Κεφάλαιο 1: Εγκατάσταση...4 F-Secure Anti-Virus 2014 F-Secure Anti-Virus 2014 TOC 2 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Εγκατάσταση...4 1.1 Πριν από την πρώτη εγκατάσταση...5 1.2 Εγκατάσταση του προϊόντος για πρώτη φορά...6 1.3 Εγκατάσταση και

Διαβάστε περισσότερα

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )»

«Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site ( CONTENT MANAGEMENT TOOL )» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Δημιουργία Εργαλείου Παραγωγής Περιεχομένου σε Web Site

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition

Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition Επισκόπηση υνατότητες Εκτός από όλες τις δυνατότητες που συµπεριλαµβάνονται στον Windows Server 2003, Standard Edition, ο Windows Server 2003, Enterprise

Διαβάστε περισσότερα

Web Server By-Web της VIMAR. Εγχειρίδιο εγκαταστάτη. Οικιακός αυτοματισμός

Web Server By-Web της VIMAR. Εγχειρίδιο εγκαταστάτη. Οικιακός αυτοματισμός 01945 Web Server By-Web της VIMAR Εγχειρίδιο εγκαταστάτη Οικιακός αυτοματισμός Vimar end-user license contract VIMAR SPA located in Marostica (VI), Viale Vicenza n. 14 (http://www.vimar.com), sole owner

Διαβάστε περισσότερα

Internet Security 2015

Internet Security 2015 Internet Security 2015 2 Περιεχόμενα Internet Security 2015 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Εγκατάσταση...5 1.1 Πριν από την πρώτη εγκατάσταση...6 1.2 Εγκατάσταση του προϊόντος για πρώτη φορά...6 1.3 Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητική Μελέτη των Journaling Filesystems

Θεωρητική Μελέτη των Journaling Filesystems Θεωρητική Μελέτη των Journaling Filesystems Της σπουδάστριας Ποτσίκα Πολυξένης 10 Ιανουαρίου 2003 Πτυχιακή Εργασία μέρος των απαιτήσεων του Τμήματος Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Στην εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση διακομιστών διαμεσολάβησης σε κατανεμημένα περιβάλλοντα ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαχείριση διακομιστών διαμεσολάβησης σε κατανεμημένα περιβάλλοντα ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ( Σ.Δ.Ο) ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ SCHOOL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS, INFORMATICS AND MANAGEMENT ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο Moodle

Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο Moodle ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Πλατφόρμα e-μάθησης βασισμένη στο Moodle Συντάκτης: Γιάννης Σιακαβάρας Επιμέλεια: Μαρίνα Παπαστεργίου Moodle Ερευνητικό Έργο: Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και ανάπτυξη προσομοίωσης Εικονικών Ιδιωτικών ικτύων SSL Remote VPNs (Web VPNs) με το λογισμικό γραφικής προσομοίωσης GNS3 SSL client

Σχεδιασμός και ανάπτυξη προσομοίωσης Εικονικών Ιδιωτικών ικτύων SSL Remote VPNs (Web VPNs) με το λογισμικό γραφικής προσομοίωσης GNS3 SSL client ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Σχεδιασμός και ανάπτυξη προσομοίωσης Εικονικών Ιδιωτικών ικτύων SSL Remote VPNs

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός οδηγός Mozilla Thunderbird

Ελληνικός οδηγός Mozilla Thunderbird 1 Το έγγραφο αυτό κυκλοφορεί με την άδεια χρήσης Creative Commons Αναφορά - Παρόμοια διανομή 3.0 Ελλάδα (Creative Commons Attribution- Share Alike 3.0 Greece) που σημαίνει ότι μπορείτε να προσαρμόσετε,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Χρήστη. RT-AC51U ς. Ασύρματος δρομολογητής AC750 διπλής ζώνης

Οδηγός Χρήστη. RT-AC51U ς. Ασύρματος δρομολογητής AC750 διπλής ζώνης Οδηγός Χρήστη RT-AC51U ς Ασύρματος δρομολογητής AC750 διπλής ζώνης GK9422 αναθεωρημένη έκδοση (έκδοση 2) Μάρτιος 2015 Copyright 2015 ASUSTeK COMPUTER INC. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα μας. Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ VISUAL C++ 6

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ VISUAL C++ 6 Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ VISUAL C++ 6 Αναστασιάδης Σταύρος Εισηγητής: Κονετάς Δημήτρης Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

My Net. Δρομολογητής N900 Central. Εγχειρίδιο χρήστη

My Net. Δρομολογητής N900 Central. Εγχειρίδιο χρήστη My Net Δρομολογητής N900 Central Εγχειρίδιο χρήστη Εξυπηρέτηση και υποστήριξη από την WD Εάν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα, παρακαλούμε να μας δώσετε τη δυνατότητα να το τακτοποιήσουμε προτού προβείτε

Διαβάστε περισσότερα

Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση

Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση Norton 360TM Οδηγός χρήσης Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση Ενδιαφερθείτε για το Περιβάλλον μας, 'Είναι το σωστό.' Η Symantec έχει αφαιρέσει το εξώφυλλο από αυτό το εγχειρίδιο προκειμένου να μειώσει

Διαβάστε περισσότερα

Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση

Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση Norton TM AntiVirus Οδηγός χρήσης Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση Ενδιαφερθείτε για το Περιβάλλον μας, 'Είναι το σωστό.' Η Symantec έχει αφαιρέσει το εξώφυλλο από αυτό το εγχειρίδιο προκειμένου να

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007

Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007 - 17 - PowerPoint 2007 Δημιουργία παρουσίασης Δημιουργία βασικής παρουσίασης στο PowerPoint 2007 Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη γρήγορη και εύκολη δημιουργία βασικής παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

V2.5. Οδηγός χρήσης. Logitech Digital Video Security System

V2.5. Οδηγός χρήσης. Logitech Digital Video Security System V2.5 Οδηγός χρήσης Logitech Digital Video Security System 2008 Logitech. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η επωνυμία Logitech, το λογότυπο Logitech και τα άλλα σήματα της Logitech είναι ιδιοκτησία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ»

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ» ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ» ΔΡ ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗ ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Lenovo Security Solution FP

Οδηγός χρήστη. Lenovo Security Solution FP Οδηγός χρήστη Lenovo Security Solution FP Οι πληροφορίες που παρέχονται θεωρούνται ακριβείς και έγκυρες. Ωστόσο, η Upek, Inc δε φέρει ουδεμία ευθύνη για τυχόν συνέπειες που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά εκτυπωτών DESIGNJET T790 T1300. Χρήση του εκτυπωτή

Σειρά εκτυπωτών DESIGNJET T790 T1300. Χρήση του εκτυπωτή Σειρά εκτυπωτών DESIGNJET T790 T1300 Χρήση του εκτυπωτή 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 1η έκδοση Νομικές σημειώσεις Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Διαβάστε περισσότερα

Ms Internet Explorer Ms Office Outlook 2007

Ms Internet Explorer Ms Office Outlook 2007 Information Technology Services and Solutions Σύμβουλοι Μηχανογράφησης και Εκπαίδευσης Στεφ. Σκουλούδη 27, Καλλίπολη, Πειραιάς 210 45 38 177 http://www.itss.gr/ Ms Internet Explorer Ms Office Outlook 2007

Διαβάστε περισσότερα

Norton Internet Security

Norton Internet Security TM Norton Internet Security Οδηγός χρήσης Δείτε πίσω για τη γρήγορη εγκατάσταση Ενδιαφερθείτε για το Περιβάλλον μας, 'Είναι το σωστό.' Η Symantec έχει αφαιρέσει το εξώφυλλο από αυτό το εγχειρίδιο προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση της λειτουργίας Smart Touch

Χρήση της λειτουργίας Smart Touch Χρήση της λειτουργίας Smart Touch Περιεχόμενα Επισκόπηση... 2 Έναρξη του Smart Touch... 2 Χρήση του Smart Touch με τους προεπιλεγμένους αριθμούς λειτουργίας και τις προκαθορισμένες εργασίες... 3 Παράθυρο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ. Nokia PC Suite 6.8

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ. Nokia PC Suite 6.8 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Nokia PC Suite 6.8 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγη...1 1.1 Εφαρμογές Nokia PC Suite...1 1.2 Τι πρέπει να διαθέτετε...2 1.3 Περισσότερες πληροφορίες...4 2. Εγκατάσταση του Nokia PC Suite...5

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου με Αυτο-οργάνωση Χρηστών

Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου με Αυτο-οργάνωση Χρηστών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου με Αυτο-οργάνωση Χρηστών ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα