Scan Station 700 & Scan Station 720EX

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Scan Station 700 & Scan Station 720EX"

Transcript

1 Scan Station 700 & Scan Station 720EX Οδηγός για διαχειριστές A-61796_el 5K2728

2 Ασφάλεια Τοποθετήστε το Kodak Scan Station 700/720EX σε επίπεδη επιφάνεια εργασίας που να αντέχει βάρος 9,97 κιλών (22 λιβρών). Όταν τοποθετείτε κάπου το Scan Station, βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική πρίζα απέχει το πολύ 1,52 μέτρα (5 πόδια) και ότι είναι εύκολα προσβάσιμη. Όταν μετακινείτε το Scan Station σε άλλη θέση, συνιστούμε να το σηκώνουν δύο άτομα και να χρησιμοποιούνται τεχνικές ασφαλούς ανύψωσης. Μην εγκαταστήσετε το Scan Station σε σημεία που είναι εκτεθειμένα σε σκόνη, υγρασία ή ατμούς. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Χρησιμοποιήστε το Scan Station μόνο σε εσωτερικούς χώρους χωρίς υγρασία. Όταν αποσυνδέετε τον εξοπλισμό από την ηλεκτρική πρίζα, φροντίστε να πιάνετε γερά το φις και όχι το καλώδιο. Ποτέ μην αποσυναρμολογήσετε ή μην τροποποιήσετε τον προσαρμογέα ισχύος AC γιατί είναι επικίνδυνο. Μη χρησιμοποιήσετε άλλο προσαρμογέα ισχύος AC εκτός από τον παρεχόμενο με το Scan Station. Μη χρησιμοποιήσετε για άλλα προϊόντα τον προσαρμογέα ισχύος AC που παρέχεται με Scan Station. Βεβαιωθείτε ότι το φις του καλωδίου τροφοδοσίας είναι καλά συνδεδεμένο στην επιτοίχια πρίζα. Αλλιώς, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς. Δεν πρέπει να χαλάσετε, να δέσετε, να κόψετε ή να τροποποιήσετε το καλώδιο τροφοδοσίας ούτε να το χρησιμοποιήσετε αν είναι φθαρμένο. Υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Το Scan Station πρέπει να τροφοδοτείται με ρεύμα από αποκλειστικά δική του και κατάλληλα γειωμένη ηλεκτρική πρίζα. Μη χρησιμοποιήσετε καλώδιο επέκτασης ή πολύπριζο με το Scan Station. Αφήστε αρκετό χώρο γύρω από την ηλεκτρική πρίζα για να μπορέσετε να αποσυνδέσετε εύκολα το καλώδιο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Μη χρησιμοποιήσετε το Scan Station αν υπερθερμανθεί, αν αναδίνει παράξενη οσμή, αν βγάζει καπνό ή αν κάνει ασυνήθιστους θορύβους. Διακόψτε αμέσως τη λειτουργία του Scan Station και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την ηλεκτρική πρίζα. Επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης της Kodak. Δεν πρέπει να αποσυναρμολογήσετε, να επισκευάσετε ή να τροποποιήσετε το Scan Station με τρόπους διαφορετικούς από αυτούς που εξηγεί ο Οδηγός για διαχειριστές. Μη μετακινήσετε το Scan Station αν είναι συνδεδεμένα τα καλώδια τροφοδοσίας και διεπαφής. Μπορεί να πάθουν ζημιά τα καλώδια. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την επιτοίχια πρίζα προτού μετακινήσετε το Scan Station ή του αλλάξετε θέση. Ακολουθήστε τις διαδικασίες καθαρισμού που συνιστά η Kodak. Μη χρησιμοποιήσετε καθαριστικά σε αέρια ή υγρή μορφή ήτύπου σπρέι. Τα καθαριστικά αυτά μετατοπίζουν τη σκόνη, τη βρομιά και τα υπολείμματα σε άλλα σημεία μέσα στον σαρωτή, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει τη δυσλειτουργία του Scan Station. Δελτία δεδομένων ασφαλείας υλικών (MSDS) για χημικά προϊόντα υπάρχουν διαθέσιμα στον ιστότοπο της Kodak στη διεύθυνση: Όταν αποκτήσετε πρόσβαση στα MSDS μέσω του ιστοτόπου, θα σας ζητηθεί να δώσετε τον αριθμό καταλόγου του αναλώσιμου για το οποίο θέλετε το δελτίο δεδομένων ασφαλείας υλικών. Περιβαλλοντικές πληροφορίες Το Kodak Scan Station 700/720EX είναι σχεδιασμένο για να πληροί τις παγκόσμιες περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Υπάρχουν διαθέσιμες κατευθυντήριες οδηγίες για την απόρριψη των αναλώσιμων ειδών που αντικαθίστανται κατά τις εργασίες συντήρησης ή επισκευής. Ακολουθήστε τις οδηγίες των τοπικών κανονισμών ή επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Kodak στην περιοχή σας για περισσότερες πληροφορίες. Για πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση ή την επαναχρησιμοποίηση, επικοινωνήστε με τις αρμόδιες τοπικές αρχές ή, αν βρίσκεστε στις ΗΠΑ, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: Η συσκευασία του προϊόντος είναι ανακυκλώσιμη. Τα εξαρτήματα είναι σχεδιασμένα για επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση. Ευρωπαϊκή Ένωση Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι όταν ο τελευταίος χρήστης του προϊόντος θελήσει να το πετάξει, πρέπει να το στείλει στις κατάλληλες εγκαταστάσεις ανάκτησης και ανακύκλωσης. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Kodak στην περιοχή σας ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα συλλογής και ανάκτησης που υπάρχουν διαθέσιμα για το συγκεκριμένο προϊόν. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα για πληροφορίες σχετικά με την ύπαρξη ουσιών που περιλαμβάνονται στη λίστα υποψήφιων ουσιών σύμφωνα με το άρθρο 59(1) του Κανονισμού (ΕΚ) υπ' αριθμ. 1907/2006 (REACH).

3 Πληροφορίες για την μπαταρία Το συγκεκριμένο προϊόν περιέχει επίπεδη μπαταρία ιόντων λιθίου. Η αφαίρεση ή η αντικατάσταση της μπαταρίας αυτής μπορεί να γίνει μόνο από ειδικευμένο μηχανικό συντήρησης. ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν αντικαταστήσετε την μπαταρία με άλλη λανθασμένου τύπου, υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. Η απόρριψη των χρησιμοποιημένων μπαταριών πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες. Ακουστική εκπομπή Maschinenlärminformationsverordnung 3, GSGV Der arbeitsplatzbezogene Emissionswert beträgt <70 db(a). [Διάταξη για ενημέρωση όσον αφορά τον θόρυβο μηχανών 3, GSGV Η τιμή εκπομπής θορύβου στη θέση του χειριστή είναι <70 db(a).] phase est de 230 V. Δηλώσεις περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC) ΗΠΑ: Ο συγκεκριμένος εξοπλισμός έχει υποβληθεί σε δοκιμές και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται προς τα όρια για ψηφιακές συσκευές Κατηγορίας B σύμφωνα με το Τμήμα 15 των κανόνων της FCC. Τα όρια αυτά είναι σχεδιασμένα για να παρέχουν εύλογη προστασία έναντι επιζήμιας παρεμβολής σε οικιακές εγκαταστάσεις. Ο εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να ακτινοβολήσει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, αν η εγκατάσταση και η χρήση του δεν γίνουν με βάση το εγχειρίδιο οδηγιών, μπορεί να προκαλέσει επιζήμια παρεμβολή στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, ουδεμία εγγύηση παρέχεται ότι δεν θα προκύψει παρεμβολή σε κάποια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Αν ο εξοπλισμός πράγματι προκαλέσει επιζήμια παρεμβολή σε ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, γεγονός που μπορείτε να εξακριβώσετε απενεργοποιώντας και ενεργοποιώντας ξανά τον εξοπλισμό, συνιστούμε να επιχειρήσετε να διορθώσετε την παρεμβολή λαμβάνοντας ένα ή περισσότερα από τα εξής μέτρα: Αλλάξτε τον προσανατολισμό ή τη θέση της κεραίας λήψης. Απομακρύνετε τον εξοπλισμό από τον δέκτη. Συνδέστε τον εξοπλισμό σε πρίζα που ανήκει σε άλλο κύκλωμα από αυτό στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης. Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή πεπειραμένο τεχνικό ραδιοφώνων/τηλεοράσεων για πρόσθετες υποδείξεις. Κάθε αλλαγή ή τροποποίηση που δεν έχει εγκριθεί ρητά από το ενδιαφερόμενο μέρος που έχει την ευθύνη για θέματα συμμόρφωσης ενδέχεται να καταστήσει άκυρη την εξουσιοδότηση του χρήστη για λειτουργία εξοπλισμού. Εφόσον μαζί με το προϊόν σας παραλάβατε θωρακισμένα καλώδια διεπαφής ή συγκεκριμένα πρόσθετα εξαρτήματα ή παρελκόμενα που σε κάποιο άλλο σημείο καθορίζεται ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν κατά την εγκατάσταση του προϊόντος, επιβάλλεται να τα χρησιμοποιήσετε προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση προς τους κανόνες της FCC. Κορέα: Επειδή ο εξοπλισμός διαθέτει πιστοποιητικό ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC) για οικιακή χρήση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις περιοχές συμπεριλαμβανόμενων των οικιστικών. Ιαπωνία: Το συγκεκριμένο προϊόν είναι Κατηγορίας B βάσει του προτύπου του Συμβουλίου προαιρετικού ελέγχου για παρεμβολή από εξοπλισμό τεχνολογίας πληροφοριών (Voluntary Control Council for interference by Information Technology Equipment (VCCI)). Αν χρησιμοποιηθεί κοντά σε ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό δέκτη σε οικιακό περιβάλλον, μπορεί να προκαλέσει ραδιοπαρεμβολή. Η εγκατάσταση και η χρήση του εξοπλισμού πρέπει να γίνονται όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο οδηγιών.

4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 1-1 ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2-1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ 3-1 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 4-1 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΑΡΩΣΗΣ 5-1 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ 6-1 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ 7-1 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 8-1 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ SCAN STATION 9-1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 10-1 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 11-1 ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ 12-1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Προδιαγραφές Πρωτόκολλο δικτύου Εγγύηση Α-Γ

5 1 Επισκόπηση Περιεχόμενα Περιεχόμενα συσκευασίας Ρύθμιση του Scan Station Δημιουργία διαμορφώσεων ρυθμίσεων Εξαρτήματα του Scan Station Το Kodak Scan Station 700/720EX είναι σχεδιασμένο ως συσκευή άμεσης χρήσης που δεν απαιτεί κεντρικό υπολογιστή ή λογισμικό εφαρμογής. Συνεργάζεται με υπάρχον δίκτυο και χρησιμοποιεί το δίκτυο και τις κοινόχρηστες υπηρεσίες του για να επικοινωνήσει με άλλες συσκευές του δικτύου ή άλλους προορισμούς. Το Scan Station 700/720EX είναι μια λύση καταγραφής που σας δίνει τη δυνατότητα γρήγορης αποστολής των εγγράφων σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δικτύου, δικτυωμένων εκτυπωτών, μονάδων USB, FTP, SharePoint και Kofax Front Office Server με ένα απλό άγγιγμα. Ο παρών «Οδηγός για διαχειριστές» παρέχει τις πληροφορίες που χρειάζεστε για τη ρύθμιση και τη διαχείριση του Kodak Scan Station 700 και του Kodak Scan Station 720EX. Για τους σκοπούς του παρόντος εγχειριδίου και τα δύο μοντέλα θα μνημονεύονται ως Kodak Scan Station 700 και θα επισημαίνεται κάθε διαφορά μεταξύ των μοντέλων αυτών. Περιεχόμενα συσκευασίας Προτού ξεκινήσετε, ανοίξτε το κουτί και ελέγξτε τα περιεχόμενα: Kodak Scan Station 700/720EX Δέσμη καλωδίων τροφοδοσίας Ντοσιέ υποδοχής όπου περιλαμβάνονται τα εξής: - CD εγκατάστασης - Φύλλα εγγραφής - Οδηγός αναφοράς για τον χρήστη στα Αγγλικά - Οδηγός αναφοράς για εργασίες συντήρησης στα Αγγλικά - Οδηγός εγκατάστασης - Φύλλο στοιχείων επικοινωνίας στη χώρα σας - Διάφορα φυλλάδια A-61796_el Δεκέμβριος

6 Ρύθμιση του Scan Station Αποσυσκευάστε προσεκτικά το Scan Station 700 και τοποθετήστε το πάνω σε καθαρή, στεγνή και επίπεδη επιφάνεια. Πληροφορίες για τις θέσεις των θυρών θα βρείτε στον Οδηγό εγκατάστασης ή στην εικόνα «Πίσω όψη» παρακάτω σ' αυτό το κεφάλαιο. 1. Επιλέξτε το κατάλληλο καλώδιο τροφοδοσίας AC. Συνδέστε τον προσαρμογέα ισχύος στη θύρα τροφοδοσίας του Scan Station. Συνδέστε το βύσμα του ενός άκρου του καλωδίου τροφοδοσίας στον προσαρμογέα ισχύος και το φις του άλλου άκρου του στην επιτοίχια πρίζα. 2. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου δικτύου 10/100/1.000 Base T (το οποίο προμηθεύεται ο πελάτης) στη θύρα Ethernet του Scan Station και το άλλο άκρο του στη θύρα δικτύου. 3. Αν έχετε Scan Station 720EX, συνδέστε τηλεφωνική γραμμή στη θύρα μόντεμ RJ Όταν ολοκληρώσετε τη σύνδεση του Scan Station με τον ενδεδειγμένο τρόπο, πιέστε το κουμπί τροφοδοσίας και περιμένετε λίγο ωσότου τεθεί σε λειτουργία το Scan Station και παρουσιαστεί η εφαρμογή. 5. Προχωρήστε στο Κεφάλαιο 2 με τον τίτλο Λίστα ελέγχου πριν την εγκατάσταση για ανασκόπηση και συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών όσον αφορά τη διάρθρωση προτού εγκαταστήσετε την εφαρμογή «Kodak Scan Station 700/720EX - Διαχείριση σαρωτή» και δημιουργήσετε τις διαμορφώσεις των ρυθμίσεων σας. 6. Αφού ανασκοπήσετε το κεφάλαιο «Λίστα ελέγχου πριν την εγκατάσταση», μπορείτε να δημιουργήσετε τις διαμορφώσεις των ρυθμίσεών σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα Κεφάλαια A-61796_el Δεκέμβριος 2013

7 Δημιουργία διαμορφώσεων ρυθμίσεων Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το Scan Station, πρέπει πρώτα να διαρθρώσετε τις ρυθμίσεις του χρησιμοποιώντας την εφαρμογή «Kodak Scan Station 700/720EX - Διαχείριση σαρωτή». Η εφαρμογή αυτή σας επιτρέπει να διαρθρώσετε τις ρυθμίσεις σας για τα Scan Station και να μπορείτε να τα διαχειριστείτε. Για τη διαμόρφωση ενός Scan Station απαιτείται ο καθορισμός των ρυθμίσεων όπου περιλαμβάνονται οι εξής ομάδες επιλογών: Ρυθμίσεις συσκευής, Ρυθμίσεις σάρωσης, Προορισμοί, Ομάδες και Εργασίες. Οι επιλογές αυτές είναι προσβάσιμες μέσω της καρτέλας «Διαμόρφωση» στην εφαρμογή «Scan Station 700/720EX - Διαχείριση σαρωτή» μέσω του μενού «Επεξεργασία». Ρυθμίσεις συσκευής η επιλογή αυτή απαρτίζεται από τα στοιχεία διαμόρφωσης που ακολουθούν. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 4. - Επιλογές συσκευής: η επιλογή αυτή χρησιμοποιείται για τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων του Scan Station (π.χ. γλώσσα παρουσίασης, ημερομηνία, ώρα κλπ). - Διακομιστής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: η επιλογή αυτή χρησιμοποιείται για τη διαμόρφωση των ρυθμίσεων του Scan Station έτσι ώστε να χρησιμοποιείται ως διακομιστής SMTP. Αν πρόκειται να στείλετε έγγραφα σε προορισμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, απαιτείται η διαμόρφωση των ρυθμίσεων ενός διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. - Διακομιστής υπηρεσιών καταλόγου Active Directory: η επιλογή αυτή χρησιμοποιείται για τη διαμόρφωση της τοποθεσίας ενός διακομιστή υπηρεσιών καταλόγου Active Directory. Η διαμόρφωση αυτή θα είναι απαραίτητη αν θέλετε να καθορίσετε χρήστες και ομάδες χρηστών από τον διακομιστή υπηρεσιών καταλόγου Active Directory που χρησιμοποιείται. - Φαξ: η επιλογή αυτή χρησιμοποιείται για τη διαμόρφωση των επιλογών του φαξ. Η διαμόρφωση των ρυθμίσεων του φαξ απαιτείται αν πρόκειται να στείλετε σαρωμένα έγγραφα μέσω φαξ. Ρυθμίσεις σάρωσης η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να καθορίσετε στοιχεία που προσδιορίζουν τον τρόπο σάρωσης ενός εγγράφου (π.χ. ασπρόμαυρο, διπλής όψης, 300 dpi κλπ), το μορφότυπο εξόδου (π.χ. PDF, JPEG, XLS κλπ), κάθε ειδική επεξεργασία και πώς θα ονομαστεί το σαρωμένο έγγραφο. Μπορείτε να διαμορφώσετε πολλαπλές ρυθμίσεις σάρωσης. Για παράδειγμα, μπορείτε να δημιουργήσετε μια διαμόρφωση ρυθμίσεων για τη σάρωση έγχρωμων εγγράφων και μια άλλη για τη σάρωση ασπρόμαυρων εγγράφων. Αφού καθορίσετε τη διαμόρφωση των ρυθμίσεών σας για τη σάρωση, θα παρουσιαστεί μια προτροπή που θα σας ζητά να δώσετε ονόματα στις διαμορφώσεις σας για μελλοντική χρήση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 5. A-61796_el Δεκέμβριος

8 Προορισμοί η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να καθορίσετε που θα σταλούν ή θα αποθηκευτούν τα σαρωμένα έγγραφα. Το Scan Station μπορεί να στείλει ή να αποθηκεύσει έγγραφα σε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, σε φάκελο δικτύου, σε εκτυπωτή, σε FTP, σε φαξ, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε φαξ, στο SharePoint και στο Kofax Front Office Server. Για παράδειγμα, θα μπορούσατε να καθορίσετε έναν προορισμό με το όνομα Τιμολόγια που θα στέλνει τα σαρωμένα έγγραφα στο SharePoint και σε κάποιον εκτυπωτή και έναν άλλο προορισμό με το όνομα Παραγγελίες αγοράς που θα στέλνει τα σαρωμένα έγγραφα μόνο στο SharePoint. Αφού καθορίσετε τους προορισμούς σας, θα παρουσιαστεί μια προτροπή που θα σας ζητά να δώσετε ονόματα στους προορισμούς σας για μελλοντική χρήση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 6. Ομάδες οι ομάδες χρησιμοποιούνται για έλεγχο της πρόσβασης συγκεκριμένων χρηστών ή ομάδων χρηστών σε εργασίες. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 7. Εργασίες οι εργασίες είναι ένας συνδυασμός των επιλογών «Ρυθμίσεις σάρωσης», «Προορισμοί» και «Ομάδες». Η κάθε εργασία παρουσιάζεται στη διεπαφή χρήστη του Scan Station ως χωριστό κουμπί, π.χ. Τιμολόγια. Η εργασία επιτρέπει τη σάρωση με ένα άγγιγμα αφού θα καθορίσει πώς πρέπει να σαρωθεί και να μορφοποιηθεί ένα έγγραφο (Ρυθμίσεις σάρωσης), που πρέπει να αποθηκευτεί ή να σταλεί το έγγραφο (Προορισμοί) και ποιοι χρήστες ή ποιες ομάδες χρηστών επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν μια συγκεκριμένη εργασία (Ομάδες). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 8. Προτείνουμε να καθορίσετε τις ρυθμίσεις σάρωσης, τους προορισμούς και τις ομάδες προτού καθορίσετε οποιαδήποτε εργασία. Για κάθε διαμόρφωση ρυθμίσεων σάρωσης, προορισμών και ομάδων θα υπάρχει ένα συσχετισμένο όνομα που θα χρησιμοποιείται κατά τον καθορισμό μιας εργασίας. Μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις του Scan Station έτσι ώστε να θεωρείται αναγκαστική η σύνδεση του κάθε χρήστη. Τα στοιχεία σύνδεσης αντιστοιχούν στις ομάδες που είναι καθορισμένες για κάθε εργασία. Όταν κάποιος χρήστης συνδεθεί στο Scan Station, τα μόνα κουμπιά που θα παρουσιαστούν είναι για τις εργασίες στις οποίες έχει δικαίωμα πρόσβασης ο χρήστης. 1-4 A-61796_el Δεκέμβριος 2013

9 Εξαρτήματα του Scan Station Μπροστινή όψη Επεκτατήρας δίσκου εισόδου τραβήξτε τον επεκτατήρα αυτόν προς τα έξω για να χωρέσουν έγγραφα που έχουν μεγαλύτερο μέγεθος από 8,5 ίντσες x 11 ίντσες (A4). 2 Δίσκος εισόδου χωρά έως και 75 φύλλα χαρτιού 80 γραμμαρίων (20 λιβρών)/μέτρο 2. 3 Πλευρικοί οδηγοί σύρετε τους οδηγούς πίσω και μπροστά για να τους προσαρμόσετε στο πλάτος των εγγράφων που θέλετε να σαρώσετε. 4 Οθόνη αφής σας επιτρέπει να επιλέξετε εύκολα μια εργασία ή να πλοηγηθείτε σε προαιρετικές επιλογές με ένα απλό άγγιγμα. Η οθόνη αφής είναι η κύρια διεπαφή χρήστη για επικοινωνία με το Scan Station. 5 Πλαίσιο δίσκου εξόδου καλύπτει τον θάλαμο μεταφοράς όταν δεν τον χρησιμοποιείτε. Για να σαρώσετε το πλαίσιο αυτό πρέπει να είναι ανοιχτό. Όταν το ανοίξετε, συλλέγει τα σαρωμένα έγγραφα. Δεν μπορείτε να ανοίξετε το κάλυμμα του Scan Station όταν είναι κλειστό το πλαίσιο του δίσκου εξόδου. 6 Επεκτατήρας δίσκου εξόδου τραβήξτε προς τα έξω τον επεκτατήρα αυτόν όταν σαρώνετε έγγραφα που έχουν μεγαλύτερο μήκος από 28 εκατοστά (11 ίντσες). 7 Μικρόφωνο χρησιμοποιείται για τη δημιουργία φωνητικού σχολιασμού. 8 Τροφοδοσία διακόπτης που θέτει τη συσκευή εντός και εκτός λειτουργίας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα με τον τίτλο «Ενδεικτικές λυχνίες» στο Κεφάλαιο 9. 9 Μοχλός αποδέσμευσης του καλύμματος του Scan Station (δεν φαίνεται στην εικόνα) παρέχει πρόσβαση στα εσωτερικά εξαρτήματα για να εκτελέσετε εργασίες συντήρησης και να αφαιρέσετε μπλοκαρισμένα έγγραφα. A-61796_el Δεκέμβριος

10 Εσωτερική όψη Μοχλός αποδέσμευσης μονάδας διαχωρισμού/μονάδα διαχωρισμού σπρώξτε προς τα κάτω τον μοχλό αποδέσμευσης για να αφαιρέσετε τη μονάδα διαχωρισμού αν θελήσετε να την καθαρίσετε ή να την αντικαταστήσετε. Ημονάδα διαχωρισμού παρέχει ομαλή τροφοδότηση των εγγράφων και διαχωρισμό των εγγράφων που διαφέρουν ως προς το μέγεθος, το πάχος και την υφή. 2 Μοχλός αποδέσμευσης διακένου σας επιτρέπει τη μη αυτόματη ρύθμιση του διαστήματος μεταξύ της μονάδας τροφοδοσίας και της μονάδας διαχωρισμού για έγγραφα που απαιτούν ειδική μεταχείριση. 3 Μοχλός αποδέσμευσης του καλύμματος του Scan Station ανοίγει το Scan Station προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση στη διαδρομή χαρτιού για καθαρισμό ή αφαίρεση μπλοκαρισμένων εγγράφων. 4 Μονάδα τροφοδοσίας παρέχει ομαλή τροφοδότηση των εγγράφων και διαχωρισμό των εγγράφων που διαφέρουν ως προς το μέγεθος, το πάχος και την υφή. 5 Αισθητήρας παρουσίας χαρτιού ανιχνεύει την παρουσία εγγράφων στον δίσκο εισόδου. 6 Κάλυμμα μονάδας τροφοδοσίας χρειάζεται να αφαιρείτε το κάλυμμα αυτό όταν καθαρίζετε ή αντικαθιστάτε τη μονάδα τροφοδοσίας ή τα ελαστικά της μονάδας τροφοδοσίας. 7 Οδηγοί απεικόνισης για βέλτιστη ποιότητα εικόνας, φροντίστε να διατηρείτε καθαρούς τους επάνω και τους κάτω οδηγούς απεικόνισης. 8 Αισθητήρας ανίχνευσης πολλαπλής τροφοδοσίας ανιχνεύει αν στη διαδρομή χαρτιού πέρασαν περισσότερα από ένα έγγραφα ταυτόχρονα. 1-6 A-61796_el Δεκέμβριος 2013

11 Πίσω όψη Θύρα μόντεμ η θύρα RJ-11 χρησιμεύει για τη σύνδεση του μόντεμ του φαξ σε τηλεφωνική γραμμή. Υπάρχει μόνο στο Scan Station 720EX. 2 Θύρα κλειδαριάς ασφαλείας χρησιμεύει για τη σύνδεση κλειδαριάς ασφαλείας στο Scan Station. Μπορείτε να αγοράσετε μια τυπική κλειδαριά ασφαλείας από κατάστημα προμηθειών γραφείου. Για τις διαδικασίες εγκατάστασης, ανατρέξτε στις οδηγίες που παρέχονται με την κλειδαριά ασφαλείας. 3 Θύρα τροφοδοσίας χρησιμεύει για τη σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας στο Scan Station. 4 Θύρες USB χρησιμεύουν για τη σύνδεση περιφερειακών συσκευών (π.χ. πληκτρολογίου, ποντικιού και άλλων παρελκόμενων) στο Scan Station. 5 Θύρα Ethernet χρησιμεύει για τη σύνδεση Scan Station στο δίκτυο. A-61796_el Δεκέμβριος

12 2 Λίστα ελέγχου πριν την εγκατάσταση Περιεχόμενα Λεπτομέρειες διαμόρφωσης δικτύου Άριστες πρακτικές Λίστα ελέγχου πριν την εγκατάσταση Λεπτομέρειες διαμόρφωσης δικτύου Επειδή το Scan Station είναι συσκευή δικτύου, χρήσιμο είναι να γνωρίζετε βασικά πράγματα για τις αρχές και την ορολογία της δικτύωσης. Πρέπει να εξοικειωθείτε με τις έννοιες της δημιουργίας λογαριασμών χρήστη (σε τομείς), της κοινής χρήσης φακέλων, του καθορισμού προνομίων πρόσβασης, του διεθνούς κανόνα ονοματοδοσίας (UNC), της χρήσης διευθύνσεων IP, των πλήρως προσδιορισμένων ονομάτων τομέων (FQDN) και της δημιουργίας ομάδων χρηστών. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε ορισμένες από τις έννοιες αυτές που καλύπτονται στην παρούσα ενότητα θεωρούνται δεδομένες οι γνώσεις σας για τους τομείς Microsoft NT και τις σχετικές άδειες. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην τεκμηρίωσή σας για Microsoft Windows Server 2003, 2008 ή Άριστες πρακτικές Ομάδες χρηστών των Scan Station για περιβάλλοντα τομέων δικτύου θα πρέπει να δημιουργήσετε ομάδα χρηστών για κάθε Scan Station. Ηομάδα αυτή θα χρησιμοποιείται για τη διατήρηση των ονομάτων των λογαριασμών που είναι εκχωρημένα σε κάθε Scan Station. Θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένα όνομα λογαριασμού που να είναι εκχωρημένο σε κάθε Scan Station. Ιδανικό θα είναι να εκχωρηθούν σε κάθε Scan Station το δικό του μοναδικό όνομα χρήστη και ο δικός του μοναδικός κωδικός πρόσβασης και οι λογαριασμοί αυτοί να συμπεριληφθούν σε μια ομάδα που θα αφορά αποκλειστικά τα Scan Station. Τα εν λόγω ονόματα λογαριασμών θα χρησιμοποιούνται κατά τη διάρθρωση των ρυθμίσεων δικτύου του κάθε Scan Station και θα εισαχθούν στα πεδία Όνομα χρήστη, Κωδικός πρόσβασης και Τομέας δικτύου. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στις ομάδες και στα ονόματα σύνδεσης του κάθε Scan Station πρέπει να δοθούν τα κατάλληλα προνόμια για πρόσβαση στους πόρους του δικτύου που ο χρήστης θα βλέπει ως επιλογές στη δυνατότητα «Προορισμοί» στο Scan Station. Περιβάλλοντα με «Ομάδα εργασίας» για περιβάλλοντα δικτύου που χρησιμοποιούν τη διαμόρφωση «Ομάδα εργασίας» της Microsoft, μπορεί να απαιτείται να δημιουργήσετε όνομα λογαριασμού και κωδικό πρόσβασης που πρέπει να εκχωρήσετε σε κάθε Scan Station. Τα εν λόγω ονόματα λογαριασμών θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρθρωση των ρυθμίσεων δικτύου του κάθε Scan Station και θα εισαχθούν στα πεδία Όνομα χρήστη και Κωδικός πρόσβασης. Σε περιβάλλοντα με «Ομάδα εργασίας» πρέπει να αφήσετε κενό το πεδίο Τομέας δικτύου. A-61796_el Δεκέμβριος

13 Φάκελοι δικτύου συνιστούμε να δημιουργήσετε φακέλους δικτύου με το όνομα «Προορισμοί» ή «Απομακρυσμένη διαμόρφωση» στους οποίους θα μπορεί να αποκτά πρόσβαση (τουλάχιστον για ανάγνωση, εγγραφή και αλλαγές) κάθε λογαριασμός σύνδεσης σε Scan Station ή η ομάδα χρηστών που έχει δημιουργηθεί για κάθε Scan Station. Ονόματα κατά UNC για φακέλους θα χρειαστεί να ξέρετε το πλήρως προσδιορισμένο όνομα κατά UNC για κάθε φάκελο δικτύου ο οποίος θα χρησιμοποιείται από κάθε Scan Station. Κατά τη διάρθρωση προορισμών δικτύου, οι πληροφορίες αυτές θα εισαχθούν στο πεδίο Διεύθυνση του παραθύρου διαλόγου «Προσθήκη: Φάκελος δικτύου». Για παράδειγμα, θα πρέπει να δημιουργήσετε έναν φάκελο με το όνομα scanfolder σε έναν διακομιστή με το όνομα acmeserver. Ο φάκελος αυτός θα προορίζεται αποκλειστικά για την πρόσβαση στο Scan Station. Η αναφορά στον φάκελο αυτόν θα γίνεται με το εξής όνομα κατά UNC: \\acmeserver\scanfolder. Χρήση NETBIOS σε περιβάλλοντα δικτύου που χρησιμοποιούν δρομολογητές κοινή πρακτική αποτελεί η φραγή της κίνησης του NETBIOS στον δρομολογητή σας. Μπορεί να χρειαστεί να γνωρίζετε τη διεύθυνση IP του διακομιστή όπου θέλετε να σαρώνετε έγγραφα. Υποκαθιστώντας το όνομα του υπολογιστή του NETBIOS με τη διεύθυνση IP του διακομιστή, μπορείτε να παρακάμψετε τους περιορισμούς στην κίνηση του δικτύου που ενδέχεται να προκαλέσουν αποτυχία της σάρωσης στο δίκτυο. Για παράδειγμα, η προγενέστερα καθορισμένη διεύθυνση δικτύου: \\acmeserver\scanfolder πρέπει να αντικατασταθεί με κάτι σαν τη διεύθυνση: \\ \scanfolder. Λίστα ελέγχου πριν την εγκατάσταση Συνιστούμε να ανασκοπήσετε αυτή τη λίστα ελέγχου προτού διαρθρώσετε το Kodak Scan Station 700. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνει είναι απαραίτητες για να δημιουργήσετε το αρχικό αρχείο διαμόρφωσης ρυθμίσεων ώστε να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση. Εντοπίστε κάθε πληροφορία για την οποία έχετε αμφιβολίες προτού δημιουργήσετε το αρχείο διαμόρφωσης ρυθμίσεων. Αν έχετε απορίες για τις πληροφορίες αυτές, αποταθείτε στον διαχειριστή του συστήματος ή του δικτύου σας. Ρυθμίσεις συσκευής/διεύθυνση IP Μπορείτε να βρείτε τις ρυθμίσεις που ακολουθούν χρησιμοποιώντας την καρτέλα «Σαρωτής» και επιλέγοντας Σαρωτής>Προσθήκη. Όνομα παραμέτρου Η ρύθμισή σας Παραπομπή στο ανάλογο κεφάλαιο Αυτόματη (DHCP) Ρυθμίσεις διεύθυνσης IP Στατική Στατική (IPv4) Διεύθυνση IP Μάσκα υποδικτύου Προεπιλεγμένη πύλη Προτιμώμενος διακομιστής DNS Εναλλακτικός διακομιστής DNS Προτιμώμενος διακομιστής WINS Ανατρέξτε στην ενότητα «Προσθήκη σαρωτή» στο Κεφάλαιο A-61796_el Δεκέμβριος 2013

14 Ρυθμίσεις συσκευής/διαπιστευτήρια προορισμού δικτύου Μπορείτε να βρείτε τις ρυθμίσεις που ακολουθούν χρησιμοποιώντας την καρτέλα «Διαμόρφωση» και επιλέγοντας Επεξεργασία>Ρυθμίσεις συσκευής. Όνομα παραμέτρου Η ρύθμισή σας Παραπομπή στο ανάλογο κεφάλαιο Όνομα χρήστη, Κωδικός πρόσβασης, Τομέας Ρυθμίσεις απομακρυσμένης διαμόρφωσης Αν θέλετε να μάθετε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε λογαριασμό για το Scan Station που χρησιμοποιείτε, ανατρέξτε στην ενότητα «Άριστες πρακτικές» στο Κεφάλαιο 9. Ανατρέξτε στην ενότητα «Διάρθρωση των επιλογών της συσκευής σας» στο Κεφάλαιο 4. Ρυθμίσεις συσκευής/διακομιστής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (SMTP) Μπορείτε να βρείτε τις ρυθμίσεις που ακολουθούν χρησιμοποιώντας την καρτέλα «Διαμόρφωση» και επιλέγοντας Επεξεργασία>Ρυθμίσεις συσκευής. Όνομα παραμέτρου Η ρύθμισή σας Παραπομπή στο ανάλογο κεφάλαιο Διεύθυνση διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Όνομα χρήστη, Κωδικός πρόσβασης, Τομέας Θύρα Σχήμα επαλήθευσης ταυτότητας Μέγιστο μέγεθος συνημμένων Τύπος ασφάλειας Ανατρέξτε στην ενότητα «Διάρθρωση ρυθμίσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου» στο Κεφάλαιο 4. Ρυθμίσεις συσκευής/διακομιστής υπηρεσιών καταλόγου Active Directory Μπορείτε να βρείτε τις ρυθμίσεις που ακολουθούν χρησιμοποιώντας την καρτέλα «Διαμόρφωση» και επιλέγοντας Επεξεργασία>Ρυθμίσεις συσκευής. Όνομα παραμέτρου Η ρύθμισή σας Παραπομπή στο ανάλογο κεφάλαιο Διεύθυνση διακομιστή Όνομα χρήστη, Κωδικός πρόσβασης, Τομέας Θύρα DN βάσης Ανάρτημα πεδίου αναζήτησης Ανάρτημα διεύθυνσης ηλ-ταχ. Ανάρτημα πεδίου ονοματεπώνυμου Ανάρτημα κεντρικού καταλόγου Ανάρτημα πεδίου φαξ Τύπος ασφάλειας Ανατρέξτε στην ενότητα «Ρυθμίσεις διακομιστή υπηρεσιών καταλόγου Active Directory» στο Κεφάλαιο 4. Ρυθμίσεις συσκευής/φαξ Μπορείτε να βρείτε τις ρυθμίσεις που ακολουθούν χρησιμοποιώντας την καρτέλα «Διαμόρφωση» και επιλέγοντας Επεξεργασία>Ρυθμίσεις συσκευής. Όνομα παραμέτρου Η ρύθμισή σας Παραπομπή στο ανάλογο κεφάλαιο Πρόθεμα εξωτερικής γραμμής Κωδικός χώρας μόντεμ Όνομα τομέα διακομιστή φαξ τοπικού δικτύου (LAN) Ανατρέξτε στην ενότητα «Ρυθμίσεις φαξ» στο Κεφάλαιο 4. A-61796_el Δεκέμβριος

15 Προορισμός δικτύου Μπορείτε να βρείτε τις ρυθμίσεις που ακολουθούν χρησιμοποιώντας την καρτέλα «Διαμόρφωση» και επιλέγοντας Επεξεργασία>Προορισμοί. Όνομα παραμέτρου Η ρύθμισή σας Παραπομπή στο ανάλογο κεφάλαιο Πλήρης διαδρομή καταλόγου (ο φάκελος όπου θα τοποθετήσετε τα σαρωμένα έγγραφα) Ανατρέξτε στην ενότητα «Ρύθμιση προορισμού δικτύου» στο Κεφάλαιο 6. Προορισμός εκτυπωτή Μπορείτε να βρείτε τις ρυθμίσεις που ακολουθούν χρησιμοποιώντας την καρτέλα «Διαμόρφωση» και επιλέγοντας Επεξεργασία>Προορισμοί. Όνομα παραμέτρου Η ρύθμισή σας Παραπομπή στο ανάλογο κεφάλαιο Πλήρης διαδρομή καταλόγου (η διαδρομή καταλόγου προς την ουρά του διακομιστή του εκτυπωτή) Όνομα χρήστη, Κωδικός πρόσβασης, Τομέας Διεύθυνση (για άμεση πρόσβαση σε εκτυπωτή) Όνομα προγράμματος οδήγησης (για άμεση πρόσβαση σε εκτυπωτή) Όνομα θύρας (για άμεση πρόσβαση σε εκτυπωτή) Διεύθυνση Ανατρέξτε στην ενότητα «Ρύθμιση προορισμού εκτυπωτή» στο Κεφάλαιο 6. Προορισμός FTP Μπορείτε να βρείτε τις ρυθμίσεις που ακολουθούν χρησιμοποιώντας την καρτέλα «Διαμόρφωση» και επιλέγοντας Επεξεργασία>Προορισμοί. Όνομα παραμέτρου Η ρύθμισή σας Παραπομπή στο ανάλογο κεφάλαιο Όνομα χρήστη, Κωδικός πρόσβασης Πρωτόκολλο (FTP) Αριθμός θύρας Παθητική (Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση) Διακομιστής μεσολάβησης Τύπος διακομιστή μεσολάβησης Διεύθυνση διακομιστή μεσολάβησης Όνομα χρήστη Κωδικός πρόσβασης Αριθμός θύρας Ανατρέξτε στην ενότητα «Ρύθμιση ιστοτόπου FTP» στο Κεφάλαιο A-61796_el Δεκέμβριος 2013

16 Διεύθυνση Προορισμός FTPS Μπορείτε να βρείτε τις ρυθμίσεις που ακολουθούν χρησιμοποιώντας την καρτέλα «Διαμόρφωση» και επιλέγοντας Επεξεργασία>Προορισμοί. Όνομα παραμέτρου Η ρύθμισή σας Παραπομπή στο ανάλογο κεφάλαιο Όνομα χρήστη, Κωδικός πρόσβασης Πρωτόκολλο (FTPS) Αριθμός θύρας Κρυπτογράφηση Παθητική (Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση) Πιστοποιητικό διακομιστή SSL (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση) Διακομιστής μεσολάβησης Τύπος διακομιστή μεσολάβησης Διεύθυνση διακομιστή μεσολάβησης Όνομα χρήστη Κωδικός πρόσβασης Αριθμός θύρας Διεύθυνση Ανατρέξτε στην ενότητα «Ρύθμιση ιστοτόπου FTP» στο Κεφάλαιο 6. Προορισμός SFTP Μπορείτε να βρείτε τις ρυθμίσεις που ακολουθούν χρησιμοποιώντας την καρτέλα «Διαμόρφωση» και επιλέγοντας Επεξεργασία>Προορισμοί. Όνομα παραμέτρου Η ρύθμισή σας Παραπομπή στο ανάλογο κεφάλαιο Όνομα χρήστη, Κωδικός πρόσβασης Πρωτόκολλο (SFTP) Αριθμός θύρας Αρχείο ιδιωτικού κλειδιού, Κωδικός πρόσβασης Διακομιστής μεσολάβησης Τύπος διακομιστή μεσολάβησης Διεύθυνση διακομιστή μεσολάβησης Όνομα χρήστη Κωδικός πρόσβασης Αριθμός θύρας Ανατρέξτε στην ενότητα «Ρύθμιση ιστοτόπου FTP» στο Κεφάλαιο 6. A-61796_el Δεκέμβριος

17 Προορισμός SharePoint Μπορείτε να βρείτε τις ρυθμίσεις που ακολουθούν χρησιμοποιώντας την καρτέλα «Διαμόρφωση» και επιλέγοντας Επεξεργασία>Προορισμοί. Όνομα παραμέτρου Η ρύθμισή σας Παραπομπή στο ανάλογο κεφάλαιο Διεύθυνση URL ιστοτόπου SharePoint Όνομα χρήστη, Κωδικός πρόσβασης Διαδρομή εγγράφου Πεδία ευρετηρίου Πιστοποιητικό, Κωδικός πρόσβασης Διακομιστής μεσολάβησης Διεύθυνση διακομιστή μεσολάβησης Όνομα χρήστη Κωδικός πρόσβασης Αριθμός θύρας Ανατρέξτε στην ενότητα «Προσθήκη ομάδας SharePoint» στο Κεφάλαιο 6. Προορισμός Kofax Front Office Server Μπορείτε να βρείτε τις ρυθμίσεις που ακολουθούν χρησιμοποιώντας την καρτέλα «Διαμόρφωση» και επιλέγοντας Επεξεργασία>Προορισμοί. Όνομα παραμέτρου Η ρύθμισή σας Παραπομπή στο ανάλογο κεφάλαιο Διεύθυνση Kofax Front Office Server Αριθμός θύρας Όνομα χρήστη, Κωδικός πρόσβασης Αναγνωριστικό πελάτη Τύπος συντόμευσης Όνομα συντόμευσης Πεδία ευρετηρίου Πιστοποιητικό, Κωδικός πρόσβασης Ανατρέξτε στην ενότητα «Προσθήκη ομάδας Kofax Front Office Server» στο Κεφάλαιο A-61796_el Δεκέμβριος 2013

18 3 Εγκατάσταση και τα πρώτα βήματα Περιεχόμενα Επισκόπηση ρύθμισης Εγκατάσταση της εφαρμογής «Kodak Scan Station 700/720EX - Διαχείριση σαρωτή» Η κύρια οθόνη Τα μενού Μενού «Αρχείο» Μενού «Επεξεργασία» Μενού «Σαρωτής» Μενού «Βοήθεια» Εικονίδια Επισκόπηση ρύθμισης Ακολουθεί μια λίστα με όσα χρειάζεται να κάνετε για να προετοιμαστείτε για τη διάρθρωση του Scan Station 700 που χρησιμοποιείτε. Αποσυσκευάστε το Scan Station που αγοράσατε με βάση τις οδηγίες αποσυσκευασίας που θα βρείτε πάνω στο κουτί του. Εγκαταστήστε το Scan Station και κάντε τις απαραίτητες συνδέσεις. Σχετικές πληροφορίες περιλαμβάνει ο Οδηγός εγκατάστασης ή η ενότητα με τον τίτλο «Ρύθμιση του Scan Station» στο Κεφάλαιο 1. Ανασκοπήστε τη λίστα ελέγχου πριν την εγκατάσταση που θα βρείτε στο Κεφάλαιο 2 και συλλέξτε όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη διάρθρωση του Scan Station. Αν έχετε τις πληροφορίες αυτές διαθέσιμες, θα διασφαλιστεί η εύκολη διάρθρωση του Scan Station. Εγκαταστήστε την εφαρμογή «Kodak Scan Station 700/720EX - Διαχείριση σαρωτή» σε χωριστό προσωπικό υπολογιστή. Για τις σχετικές διαδικασίες, ανατρέξτε στην ενότητα με τον τίτλο "Εγκατάσταση της εφαρμογής «Kodak Scan Station 700/720EX - Διαχείριση σαρωτή»" που θα βρείτε παρακάτω σ' αυτό το κεφάλαιο. A-61796_el Δεκέμβριος

19 Εγκατάσταση της εφαρμογής «Kodak Scan Station 700/ 720EX - Διαχείριση σαρωτή» Πρέπει να εγκαταστήσετε την εφαρμογή «Kodak Scan Station 700/ 720EX - Διαχείριση σαρωτή» σε κεντρικό υπολογιστή. Η εφαρμογή «Kodak Scan Station 700/720EX - Διαχείριση σαρωτή» σας επιτρέπει να ρυθμίσετε, να διαρθρώσετε και να διαχειριστείτε κατάλληλα τις συσκευές Scan Station 700/720EX/500/520EX μέσω δικτύου με αποδοτικό και παραγωγικό τρόπο. Η εφαρμογή αυτή επικοινωνεί με τις συσκευές Kodak Scan Station 500 και 700 μέσω του δικτύου ελαχιστοποιώντας έτσι την ανάγκη για χωριστή πρόσβαση σε πολλαπλά Scan Station. 1. Τοποθετήστε το CD εγκατάστασης με το όνομα «Διαχείριση και υποστηρικτική τεκμηρίωση σαρωτή» στη μονάδα CD-ROM του υπολογιστή όπου θα εγκαταστήσετε την εφαρμογή «Kodak Scan Station 700/720EX - Διαχείριση σαρωτή». Η εκκίνηση του λογισμικού εγκατάστασης γίνεται αυτόματα. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν δεν έχετε ήδη εγκαταστήσει την εφαρμογή.net Framework 4.0, θα την εγκαταστήσει το πρόγραμμα εγκατάστασης της εφαρμογής «Kodak Scan Station 700/720EX - Διαχείριση σαρωτή» προτού γίνει ηεγκατάσταση της εφαρμογής «Kodak Scan Station 700/720EX - Διαχείριση σαρωτή». 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Επόμενο όταν παρουσιαστεί η οθόνη εκκίνησης του Kodak Scan Station Κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο, όταν εμφανιστεί η οθόνη υποδοχής. 4. Αφού διαβάσετε τους όρους της Άδειας Χρήσης Λογισμικού και διαπιστώσετε ότι συμφωνείτε, κάντε κλικ στην επιλογή Συμφωνώ και ύστερα στην επιλογή Επόμενο. Θα παρουσιαστεί η οθόνη του προγράμματος «Έτοιμοι για εγκατάσταση». 5. Για να συνεχίσετε, κάντε κλικ στην επιλογή Εγκατάσταση. 6. Μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση της εφαρμογής «Kodak Scan Station 700/720EX - Διαχείριση σαρωτή», κάντε κλικ στην επιλογή Τέλος. 7. Αφαιρέστε το CD εγκατάστασης από τη μονάδα CD-ROM. 3-2 A-61796_el Δεκέμβριος 2013

20 8. Μετά την εγκατάσταση και την εκτέλεση της εφαρμογής, θα παρουσιαστεί η κύρια οθόνη «Kodak Scan Station 700/720EX - Διαχείριση σαρωτή». Η κύρια οθόνη Η κύρια οθόνη παρέχει δύο καρτέλες: Καρτέλα Σαρωτές σας επιτρέπει να παρακολουθείτε όλα τα εντοπισμένα και διαρθρωμένα Scan Station. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Παρακολούθηση και διαχείριση των Scan Station στο Κεφάλαιο 9. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Από την καρτέλα «Σαρωτής» και το μενού «Σαρωτής», εκτός από το Scan Station 700/720EX μπορείτε να διαχειριστείτε και το Kodak Scan Station 500/520EX. A-61796_el Δεκέμβριος

Scan Station σειράς 700

Scan Station σειράς 700 Scan Station σειράς 700 Οδηγός για διαχειριστές A-61796_el Άδειες τρίτων This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group Copyright (C)2009-2013 D. R. Commander. All Rights Reserved.

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail

Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης λειτουργιών σάρωσης XE3024EL0-2 Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει οδηγίες για: Εγκατάσταση λειτουργίας Σάρωση σε e-mail στη σελίδα 1 Εγκατάσταση της λειτουργίας Σάρωση σε θυρίδα

Διαβάστε περισσότερα

Δρομολογητής Smart WiFi AC1600

Δρομολογητής Smart WiFi AC1600 Εμπορικά σήματα Το NETGEAR, το λογότυπο NETGEAR και το Connect with Innovation είναι εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα της NETGEAR, Inc. ή/και των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Asset Management Software Client Module. Οδηγός χρήσης

Asset Management Software Client Module. Οδηγός χρήσης Asset Management Software Client Module Οδηγός χρήσης Μονάδα-πελάτης Kodak Asset Management Software Κατάσταση και ρυθμίσεις πόρων... 1 Μενού κατάστασης πόρων... 2 Μενού ρυθμίσεων πόρων... 3 Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα συσκευασίας

Περιεχόμενα συσκευασίας Εμπορικά σήματα Το NETGEAR, το λογότυπο NETGEAR και το Connect with Innovation είναι εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα της NETGEAR, Inc. ή/και των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Πίνακας ελέγχου

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Πίνακας ελέγχου Πίνακας ελέγχου Οι διαθέσιμες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη ρύθμιση του εκτυπωτή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες και τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στον Oδηγό χρήσης. 3 5 Απασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο

Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ξεκινήστε από αυτό το σηµείο Ευθυγράµµιση των κασετών εκτύπωσης χωρίς υπολογιστή Ολοκληρώστε την εγκατάσταση του υλικού εξοπλισµού σύµφωνα µε τα βήµατα που περιγράφονται στο Φυλλάδιο εγκατάστασης. Συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης

Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Βασικές οδηγίες ασύρματης δικτύωσης Το εγχειρίδιο αυτό σας βοηθά να εγκαταστήσετε μια ασύρματη σύνδεση μεταξύ του εκτυπωτή και των υπολογιστών σας. Ανατρέξτε στον "Οδηγό Δικτύωσης" στις ηλεκτρονικές Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Xerox WorkCentre 3655 Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Πίνακας ελέγχου

Xerox WorkCentre 3655 Πολυλειτουργικός εκτυπωτής Πίνακας ελέγχου Πίνακας ελέγχου Οι διαθέσιμες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη διαμόρφωση του εκτυπωτή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες και τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης. 3 4 5 Οθόνη

Διαβάστε περισσότερα

Reflecta Σαρωτής Super 8

Reflecta Σαρωτής Super 8 Reflecta Σαρωτής Super 8 Εγχειρίδιο χρήσης 1 ΔΗΛΩΣΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION) Ο παρών εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και διαπιστώθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι

Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι Ασύρματο Οπτικό Ποντίκι WL200 Εγχειρίδιο Χρήσης Όλα τα ονόματα εταιρειών και προϊόντων ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

Αντιγραφή με χρήση της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης

Αντιγραφή με χρήση της γυάλινης επιφάνειας σάρωσης Γρήγορη αναφορά Αντιγραφή Δημιουργία αντιγράφων Γρήγορη δημιουργία αντιγράφου 3 Στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή πατήστε το κουμπί αντίγραφο 4 Εάν τοποθετήσατε το έγγραφο στη γυάλινη επιφάνεια σάρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης

Εγκατάσταση του εκτυπωτή από το CD λογισμικού και τεκμηρίωσης Σελίδα 1 από 6 Οδηγός σύνδεσης Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Μπορείτε να εγκαταστήσετε το λογισμικό του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το CD λογισμικού στα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα: Windows 8.1

Διαβάστε περισσότερα

ρομολογητής WiFi N300 (N300R)

ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης ρομολογητής WiFi N300 (N300R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα του λογισμικού με άλλα λειτουργικά συστήματα, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα του λογισμικού με άλλα λειτουργικά συστήματα, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών. Σελίδα 1 από 5 Οδηγός σύνδεσης Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εγκατάσταση του λογισμικού του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το CD Λογισμικό και τεκμηρίωση για τα ακόλουθα λειτουργικά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης υλικού

Οδηγός εγκατάστασης υλικού Αφαίρεση συσκευασίας Αφαιρέστε όλο το προστατευτικό υλικό. Οι εικόνες του παρόντος εγχειριδίου αφορούν ένα παρόμοιο μοντέλο. Παρόλο που ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές με το δικό σας μοντέλο, ο τρόπος λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750. Μοντέλο EX3700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC750 Μοντέλο EX3700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης

Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Ενημερώσεις λογισμικού Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Πίνακας ελέγχου

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Πίνακας ελέγχου 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Πίνακας ελέγχου Οι διαθέσιμες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη ρύθμιση του εκτυπωτή σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις υπηρεσίες και τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στον Oδηγό

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Outlook Κεφάλαιο 2 Βασικές εργασίες με μηνύματα 31

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Outlook Κεφάλαιο 2 Βασικές εργασίες με μηνύματα 31 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Outlook 2003 9 Διευθέτηση και εκκίνηση του Outlook... 10 Το περιβάλλον του Outlook... 16 Οι προσωπικοί φάκελοι του Outlook... 20 Η Λίστα φακέλων... 21 Ο φάκελος Το Outlook

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι κατοχυρωµένο εµπορικό σήµα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N Ελληνικά Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N 1 Ελληνικά Ευρετήριο 1. Επισκόπηση....3 2. Έναρξη χρήσης...5 3. Σύνδεση του κεφαλόφωνου Bluetooth.....6 4. Χρήση του κεφαλόφωνου Bluetooth... 9 5. Τεχνικές προδιαγραφές.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Outlook Κεφάλαιο 2 Βασικές εργασίες με μηνύματα 33

Περιεχόμενα. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Outlook Κεφάλαιο 2 Βασικές εργασίες με μηνύματα 33 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Outlook 2007 9 Διευθέτηση και εκκίνηση του Outlook... 10 Το περιβάλλον του Outlook... 17 Οι προσωπικοί φάκελοι του Outlook... 22 Η Λίστα φακέλων... 23 Το Outlook Σήμερα...

Διαβάστε περισσότερα

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M575

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M575 LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M575 Εκτύπωση μιας αποθηκευμένης εργασίας Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη διαδικασία για να εκτυπώσετε μια εργασία που είναι αποθηκευμένη στη μνήμη

Διαβάστε περισσότερα

Δρομολογητής WiFi N150 (N150R)

Δρομολογητής WiFi N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Οδηγός εγκατάστασης Δρομολογητής WiFi N150 (N150R) Εμπορικά σήματα Οι επωνυμίες και τα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.

Διαβάστε περισσότερα

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Οδηγός χρήσης 1

Περιεχόµενα. Οδηγός χρήσης 1 HP Scanjet G3010 Περιεχόµενα 1 Τρόπος χρήσης του σαρωτή...2 Πού θα βρείτε πρόσθετες πληροφορίες...2 Πρόσβαση για άτοµα µε ειδικές ανάγκες...2 Τρόπος χρήσης του λογισµικού HP Photosmart...3 Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter

Ελληνική έκδoση. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Κατάλογος ορολογίας. Powerline Adapter Powerline Adapter Παρακαλούμε σημειώστε! Μην εκθέτετε τον Powerline Adapter σε ακραίες θερμοκρασίες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση επαφή με το φως του ηλίου ή σε άμεση εγγύτητα με συσκευές ακτινοβολίας.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο ανάκτησης, δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και αντιμετώπισης προβλημάτων

Εγχειρίδιο ανάκτησης, δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και αντιμετώπισης προβλημάτων Εγχειρίδιο ανάκτησης, δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας και αντιμετώπισης προβλημάτων Συνιστούμε να δημιουργείτε μέσα ανάκτησης αμέσως μετά την εγκατάσταση. Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Σχετικά με την ανάκτηση...

Διαβάστε περισσότερα

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης

Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Βάση επέκτασης ΗΡ 2700 Ultra-Slim Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Σαρωτές σειράς i5000. Οδηγός χρήστη. A-61670_el 5K3557

Σαρωτές σειράς i5000. Οδηγός χρήστη. A-61670_el 5K3557 Σαρωτές σειράς i5000 Οδηγός χρήστη A-61670_el 5K3557 Ασφάλεια Προφυλάξεις για τους χρήστες Τοποθετήστε τον επιτραπέζιο σαρωτή πάνω σε σταθερή, επίπεδη επιφάνεια εργασίας που να αντέχει βάρος 57,6 κιλών

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1

Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1 Αναλυτικός οδηγός της ενημέρωσης των Windows 8.1 Εγκατάσταση και ενημέρωση των Windows 8.1 Ενημερώστε το BIOS, εφαρμογές, προγράμματα οδήγησης και εκτελέστε το Windows Update Επιλέξτε τον τύπο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση για το προϊόν

Σημείωση για το προϊόν Έναρξη από εδώ Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις ΗΠΑ. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο μπορεί να αλλάξουν χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11

Περιεχόμενα. Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13. Πρόλογος... 11 Περιεχόμενα Πρόλογος... 11 Μέρος 1: Βασικές έννοιες της πληροφορικής... 13 1.1 Windows XP... 15 1.2 Επιφάνεια εργασίας... 19 1.3 Γραμμή εργασιών... 24 1.4 Χειρισμός παραθύρων... 30 1.5 Μενού... 36 1.6

Διαβάστε περισσότερα

Scan Station σειράς 700

Scan Station σειράς 700 Scan Station σειράς 700 Διαμόρφωση ρυθμίσεων χρήστη A-61808_el Διαμόρφωση ρυθμίσεων χρήστη στο Scan Station Περιεχόμενα Σύνδεση στο Scan Station... 2 Απενεργοποίηση του Scan Station... 2 Διαμορφώσεις οθόνης

Διαβάστε περισσότερα

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Συνοπτικές οδηγίες χρήσης M276 Βελτιστοποίηση ποιότητας αντιγραφής Διατίθενται οι ακόλουθες ρυθμίσεις ποιότητας αντιγράφων: Αυτόματη επιλογή: Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση αυτή όταν

Διαβάστε περισσότερα

Αντιγραφή κάρτας. Έκδοση 4.1. Οδηγός διαχειριστή

Αντιγραφή κάρτας. Έκδοση 4.1. Οδηγός διαχειριστή Αντιγραφή κάρτας Έκδοση 4.1 Οδηγός διαχειριστή Ιούλιος 2016 www.lexmark.com Περιεχόμενα 2 Περιεχόμενα Ιστορικό αλλαγών...3 Επισκόπηση... 4 Ρύθμιση παραμέτρων της εφαρμογής... 5 Πρόσβαση στον Embedded Web

Διαβάστε περισσότερα

CashConcepts CCE 112 NEO

CashConcepts CCE 112 NEO CashConcepts CCE 112 NEO Μπορείτε να κατεβάσετε το εγχειρίδιο δωρεάν και σε διάφορες γλώσσες από τη διεύθυνση www.cce.tm, από την καρτέλα FAQ. Περιγραφή Μπροστινή όψη 1 Γραμμή LED Πράσινη = Τα χαρτονομίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Δρομολογητής Wifi Smart R6300v2 Οδηγός εγκατάστασης

Δρομολογητής Wifi Smart R6300v2 Οδηγός εγκατάστασης Εμπορικά σήματα Το NETGEAR, το λογότυπο NETGEAR και το Connect with Innovation είναι εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα της NETGEAR, Inc. ή/και των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης

Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης Γρήγορη Εκκίνηση 1 Γρήγορη Εκκίνηση Βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα αντικείμενα που παρουσιάζονται στην Εικόνα 1. (Οι ετικέτες που συμπεριλαμβάνονται στη συσκευασία μπορεί να ποικίλουν.)

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 1.0 Φεβρουαρίου Έγχρωμο πιεστήριο C75 της Xerox Συνοπτικός Οδηγός Έναρξης

Έκδοση 1.0 Φεβρουαρίου Έγχρωμο πιεστήριο C75 της Xerox Συνοπτικός Οδηγός Έναρξης Έκδοση 1.0 Φεβρουαρίου 2013 2012 Xerox Corporation. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος Το Xerox και το Xerox με το εικονιστικό σήμα αποτελούν εμπορικά σήματα της Xerox Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες

Διαβάστε περισσότερα

Marmitek UltraViewPro 1

Marmitek UltraViewPro 1 IP CAMERA SERIES IP Eye Anywhere 10 11 20 21 470 IP RoboCam 10 11 21 541 641 ULTRAVIEW PRO ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1..1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ....1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2.. 2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ......3 ΧΡΗΣΗ MARMITEK Ultraview

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές. Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο

Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Μόντεµ και τοπικό δίκτυο Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση του υλικολογισμικού της φωτογραφικής μηχανής

Ενημέρωση του υλικολογισμικού της φωτογραφικής μηχανής Ενημέρωση του υλικολογισμικού της φωτογραφικής μηχανής Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε προϊόν της Nikon. Ο οδηγός περιγράφει τον τρόπο ενημέρωσης του υλικολογισμικού αυτού. Εάν δεν είστε βέβαιοι ότι μπορείτε

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμός επιτραπέζιας σύνδεσης ταξιδιού USB-C της HP. Οδηγός χρήσης

Σταθμός επιτραπέζιας σύνδεσης ταξιδιού USB-C της HP. Οδηγός χρήσης Σταθμός επιτραπέζιας σύνδεσης ταξιδιού USB-C της HP Οδηγός χρήσης Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν ή εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180

Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Οδηγός γρήγορης έναρξης CD180 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Χρησιμοποιείτε μόνο την τροφοδοσία ρεύματος που αναγράφεται στα τεχνικά στοιχεία. Μην αφήνετε το προϊόν να έρχεται σε επαφή με υγρά. Εάν η μπαταρία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack τοποθέτηση 1U

Οδηγός εγκατάστασης Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack τοποθέτηση 1U Οδηγός εγκατάστασης Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac Rack τοποθέτηση 1U Σημαντικά μηνύματα ασφάλειας Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά για να εξοικειωθείτε με τον εξοπλισμό πριν επιχειρήσετε να τον

Διαβάστε περισσότερα

ίσκος 5 (προαιρετικός) ίσκος 6 (εισαγωγέας) (προαιρετικός) Πίνακας ελέγχου Τελικός επεξεργαστής μεγάλου όγκου (προαιρετικός) Πίνακας ελέγχου

ίσκος 5 (προαιρετικός) ίσκος 6 (εισαγωγέας) (προαιρετικός) Πίνακας ελέγχου Τελικός επεξεργαστής μεγάλου όγκου (προαιρετικός) Πίνακας ελέγχου Xerox ColorQube 90/ 90/ 90 Επισκόπηση μηχανήματος Επισκόπηση μηχανήματος Λειτουργίες Ανάλογα με τη διαμόρφωση της συσκευής σας, αυτή διαθέτει τις παρακάτω δυνατότητες: 8 Αντιγραφή E-mail ιαδικτυακό φαξ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT

ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT ΦΟΡΗΤΟ RADIO / CD / MP3 / USB / AUX / SD-MMC CARD APRC60AT 1. Ασφάλεια 1.1 Χρήση Η συσκευή αυτή λειτουργεί ως φορητό Ράδιο/CD. Αναπαράγει μουσική (MP3) μέσω CD και USB. Μπορεί επίσης να αναπαράγει μουσική

Διαβάστε περισσότερα

Presto! PageManager για σαρωτές της Kodak

Presto! PageManager για σαρωτές της Kodak Presto! PageManager για σαρωτές της Kodak Οδηγίες χρήσης A-61830_el 1 Επισκόπηση Περιεχόμενα Εγκατάσταση...1-1 Δυνατότητες...1-2 Υποστηρικτική τεκμηρίωση...1-3 Η Kodak Alaris Inc. και η NewSoft συνεργάστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Informer Compact series

Informer Compact series Informer Compact series Line Interactive Ημιτονικής Εξόδου 1kVA/2kVA/3kVA Uninterruptible Power Supply ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν την εγκατάσταση ή τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Σταθµός επιτραπέζιας σύνδεσης HP Οδηγός αναφοράς

Σταθµός επιτραπέζιας σύνδεσης HP Οδηγός αναφοράς Σταθµός επιτραπέζιας σύνδεσης HP Οδηγός αναφοράς Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Microsoft είναι σήµα κατατεθέν της Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο

Πώς να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο Xerox WorkCentre 8/8/8/87/890 Πώς να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο Αρχική σελίδα υπηρεσιών Κατάσταση εργασίας Οθόνη αφής Έναρξη Καθαρισμός όλων Τερματισμός. Τοποθετήστε τα έγγραφά σας με την όψη προς τα

Διαβάστε περισσότερα

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης

Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Boot Camp Οδηγός εγκατάστασης και διαμόρφωσης Περιεχόμενα 3 Εισαγωγή 4 Επισκόπηση εγκατάστασης 4 Βήμα 1: Έλεγχος για ενημερώσεις 4 Βήμα 2: Προετοιμασία του Mac για τα Windows 4 Βήμα 3: Εγκατάσταση των

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή χρήση πόρων με τα Windows XP

Κοινή χρήση πόρων με τα Windows XP Κοινή χρήση πόρων με τα Windows XP Α. Κοινή χρήση αρχείων και φακέλων Θα μάθετε: Να θέτετε σε κοινή χρήση ένα αρχείο ή ένα φάκελο του υπολογιστή με τα Windows XP. Να θέτετε σε κοινή χρήση στο δίκτυο μουσική,

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο EX2700 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

HDD Password Tool. Εγχειρίδιο χρήσης. Ελληνικά

HDD Password Tool. Εγχειρίδιο χρήσης. Ελληνικά HDD Password Tool Εγχειρίδιο χρήσης Ελληνικά 1 Πίνακας περιεχομένων Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή... 3 Εμπορικά σήματα... 4 Κεφάλαιο 2: Απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα... 5 - HDD Password Tool για Windows... 5

Διαβάστε περισσότερα

A-61829_el. Χρήση Smart Touch. Έκδοση 1.8

A-61829_el. Χρήση Smart Touch. Έκδοση 1.8 A-61829_el Χρήση Smart Touch Έκδοση 1.8 Χρήση της λειτουργίας Smart Touch Περιεχόμενα Επισκόπηση... 2 Εκκίνηση Smart Touch... 2 Χρήση Smart Touch με αριθμούς προεπιλεγμένων λειτουργιών και προκαθορισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Dell Latitude E7240/E7440

Dell Latitude E7240/E7440 Dell Latitude E7240/E7440 Πληροφορίες για τη ρύθμιση και τις δυνατότητες Σχετικά με τις προειδοποιήσεις ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ επισημαίνει ενδεχόμενο κίνδυνο για υλική ζημιά, τραυματισμό ή θάνατο.

Διαβάστε περισσότερα

LASERJET PRO CM1410 COLOR ΣΕΙΡΑ MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης

LASERJET PRO CM1410 COLOR ΣΕΙΡΑ MFP. Συνοπτικές οδηγίες χρήσης LASERJET PRO CM1410 COLOR ΣΕΙΡΑ MFP Συνοπτικές οδηγίες χρήσης Εκτύπωση σε ειδικό χαρτί, ετικέτες ή διαφάνειες 1. Στο μενού File (Αρχείο) του προγράμματος λογισμικού, κάντε κλικ στο Print (Εκτύπωση). 2.

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Οδηγός εγκατάστασης δρομολογητή μόντεμ ασύρματου δικτύου ADSL2+ N300 DGN2200v4

Τεχνική υποστήριξη. Περιεχόμενα συσκευασίας. Οδηγός εγκατάστασης δρομολογητή μόντεμ ασύρματου δικτύου ADSL2+ N300 DGN2200v4 Τεχνική υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε προϊόντα NETGEAR. Η NETGEAR συνιστά να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τους επίσημους πόρους υποστήριξης της NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα Windows Vista Επιφάνεια εργασίας Γραμμή εργασιών... 31

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα Windows Vista Επιφάνεια εργασίας Γραμμή εργασιών... 31 Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 91 Windows Vista... 9 92 Επιφάνεια εργασίας... 18 93 Γραμμή εργασιών... 31 94 Χειρισμός παραθύρων... 53 95 Το παράθυρο Υπολογιστής... 77 96 Το μενού Έναρξη...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Εγκατάσταση της εσωτερικής οθόνης

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Εγκατάσταση της εσωτερικής οθόνης Εισαγωγή Mε αυτό το έξυπνο σύστημα ενδοεπικοινωνίας με βίντεο είστε βέβαιοι ότι δεν θα βρεθείτε προ εκπλήξεως εάν κάποιος είναι στην πόρτα σας. Η εξωτερική μονάδα αποτελείται από ένα κουδούνι με πολύ μικρή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB

ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ FM ΡΑΔΙΟ-CD PLAYER ΜΕ USB MP3 SCD-38 USB Οδηγίες Χρήσης Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ιστοσελίδα www.lenco.com Προσοχή! Σημαντικές Πληροφορίες Ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ! ΑΟΡΑΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα του λογισμικού με άλλα λειτουργικά συστήματα, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα του λογισμικού με άλλα λειτουργικά συστήματα, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών. Σελίδα 1 από 7 Οδηγός σύνδεσης Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εγκατάσταση του λογισμικού του εκτυπωτή χρησιμοποιώντας το CD Λογισμικό και τεκμηρίωση για τα ακόλουθα λειτουργικά

Διαβάστε περισσότερα

S ATA T O U S B 2. 0 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο

S ATA T O U S B 2. 0 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 3. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ί Δ Ι Ο S I - 7 0 7 1 2 7 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 3. 5 S T O

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση λογισμικού οθόνης Generation 4 CommandCenter 2015-2 Οδηγίες λήψης & ενημέρωσης

Ενημέρωση λογισμικού οθόνης Generation 4 CommandCenter 2015-2 Οδηγίες λήψης & ενημέρωσης Ενημέρωση λογισμικού οθόνης Generation 4 CommandCenter 2015-2 Οδηγίες λήψης & ενημέρωσης Επισκόπηση Η διαδικασία εγκατάστασης της ενημέρωσης λογισμικού της οθόνης Generation 4 CommandCenter 2015-2, ή νεότερης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Απαιτήσεις συστήματος. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Απαιτήσεις συστήματος. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM Εισαγωγή IP001 Sweex USB Internet Phone with Display Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το Sweex USB Internet Phone with Display. Με αυτό το τηλέφωνο εύκολης σύνδεσης μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού:

Profitstore.gr ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402. Εισαγωγή: Περιγραφή Ψηφιακού Ρολογιού: Εισαγωγή: ΡΟΛΟΙ ΚΑΜΕΡΑ KJ402 Το ρολόι είναι ιδανικό για ασφάλεια και κρυφή παρακολούθηση. Μια κάμερα και ένας αναγνώστης καρτών Micro SD (η κάρτα Micro SD δεν περιλαμβάνεται) για εγγραφή είναι κρυμμένα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352

Εγχειρίδιο Έναρξης. Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Εγχειρίδιο Έναρξης Vodafone Mobile Broadband Hotspot Vodafone MiFi 2352 Καλώς ήρθατε στον κόσμο των κινητών επικοινωνιών 1 Καλώς ήρθατε 1 Απαιτήσεις συστήματος 2 Γενική επισκόπηση συσκευής 3 Γρήγορο ξεκίνημα

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια

Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια Aυτος ο οδηγος περιλαµβανει: "Πληροφοριες σχετικα µε την ασφαλεια" στη σελιδα 23. "Αντιµετωπιση προβληµατων εγκαταστασης" στη σελιδα 24. "Ευρεση περισσοτερων πληροφοριων" στη σελιδα 28. Πληροφοριες σχετικα

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο υποστήριξης HP. Εισαγωγή. Τι χρειάζεται να γνωρίζετε. Λήψη και εγκατάσταση της λύσης Vista στα Windows 8. 1 of 5 1/7/2014 2:09 μμ

Κέντρο υποστήριξης HP. Εισαγωγή. Τι χρειάζεται να γνωρίζετε. Λήψη και εγκατάσταση της λύσης Vista στα Windows 8. 1 of 5 1/7/2014 2:09 μμ http://h2056wwwhp.com/portal/site/hpsc/template.page/public/psi... 1 of 5 1/7/2014 2:09 μμ Για το σπίτι Για την επιχείρηση Υποστήριξη Είσοδος Εγγραφή Βοήθεια ιστότοπου HP Color LaserJet 3600 Printer series

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο WN3000RPv3

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο WN3000RPv3 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο WN3000RPv3 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex Wireless Internet Phone. Αυτό το Τηλέφωνο Διαδικτύου σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε γρήγορα και εύκολα

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. NETGEAR Trek Δρομολογητής ταξιδίου N300 και Επέκταση εμβέλειας Μοντέλο PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN

Γρήγορη έναρξη. NETGEAR Trek Δρομολογητής ταξιδίου N300 και Επέκταση εμβέλειας Μοντέλο PR2000 NETGEAR LAN. Power. WiFi USB USB. Reset Internet/LAN Γρήγορη έναρξη NETGEAR Trek Δρομολογητής ταξιδίου N300 και Επέκταση εμβέλειας Μοντέλο PR2000 NETGEAR Reset Internet/LAN LAN USB WiFi Internet Power USB Έναρξη χρήσης Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το Δρομολογητή

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο WN2000RPTv3

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi N300. Μοντέλο WN2000RPTv3 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi N300 Μοντέλο WN2000RPTv3 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Σαρωτές σειράς i5000. Πληροφορίες για τους κωδικούς διαχωρισμού. A-61801_el

Σαρωτές σειράς i5000. Πληροφορίες για τους κωδικούς διαχωρισμού. A-61801_el Σαρωτές σειράς i5000 Πληροφορίες για τους κωδικούς διαχωρισμού A-61801_el Πληροφορίες για τους κωδικούς διαχωρισμού Περιεχόμενα Λεπτομέρειες μοτίβων διαχωρισμού... 4 Προσανατολισμός μοτίβων διαχωρισμού...

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση τυπικής θήκης 250 φύλλων

Τοποθέτηση τυπικής θήκης 250 φύλλων Γρήγορη αναφορά Τοποθέτηση χαρτιού και ειδικών μέσων εκτύπωσης Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται ο τρόπος τοποθέτησης χαρτιού σε θήκες 250 και 550 φύλλων καθώς και στον μη αυτόματο τροφοδότη. Περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης

Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Εξωτερικές συσκευές Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι µοναδικές εγγυήσεις για προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης

Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Ενηµερώσεις λογισµικού Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονοµασία Windows είναι κατοχυρωµένο εµπορικό σήµα της Microsoft Corporation στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Scan Center. Έκδοση 1.1. Οδηγός διαχειριστή

Scan Center. Έκδοση 1.1. Οδηγός διαχειριστή Scan Center Έκδοση 1.1 Οδηγός διαχειριστή Σεπτέμβριος 2016 www.lexmark.com Περιεχόμενα 2 Περιεχόμενα Ιστορικό αλλαγών...3 Επισκόπηση... 4 Λίστα ελέγχων ετοιμότητας ανάπτυξης... 6 Διαμόρφωση της εφαρμογής...

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Έναρξη...3

Κεφάλαιο 1: Έναρξη...3 F-Secure Anti-Virus for Mac 2014 Περιεχόμενα 2 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Έναρξη...3 1.1 Τι πρέπει να κάνω μετά την εγκατάσταση;...4 1.1.1 Διαχείριση συνδρομής...4 1.1.2 Άνοιγμα του προϊόντος...4 1.2 Πώς

Διαβάστε περισσότερα

IP-ROBOCAM-541 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

IP-ROBOCAM-541 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ IP-ROBOCAM-541 ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Για την αποφυγή βραχυκυκλωμάτων, το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικό και σε ξηρό χώρο. Μην εκθέτετε τα εξαρτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Powerline 1200 + Επιπλέον πρίζα. Μοντέλο PLP1200

Γρήγορη έναρξη. Powerline 1200 + Επιπλέον πρίζα. Μοντέλο PLP1200 Γρήγορη έναρξη Powerline 1200 + Επιπλέον πρίζα Μοντέλο PLP1200 Περιεχόμενα συσκευασίας Σε ορισμένες περιοχές, το προϊόν συνοδεύεται από ένα CD πόρων. 2 Έναρξη χρήσης Οι προσαρμογείς Powerline προσφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές κατάδειξης και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα συσκευασίας

Περιεχόμενα συσκευασίας Εμπορικά σήματα Το NETGEAR, το λογότυπο NETGEAR και το Connect with Innovation είναι εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα της NETGEAR, Inc. ή/και των θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Διαβάστε περισσότερα

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 2 Περιεχόμενα F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Έναρξη...3 1.1 Διαχείριση συνδρομής...4 1.2 Πώς μπορώ να βεβαιωθώ ότι ο υπολογιστής μου προστατεύεται;...4

Διαβάστε περισσότερα

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω;

1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Ερωτήσεις 1.Γιατί δεν φορτίζεται η μπαταρία; Τι να κάνω; Απαντήσεις Υπάρχουν 3 κύριοι πιθανοί λόγοι για αυτό το πρόβλημα: κακή σύνδεση, ακατάλληλη θερμοκρασία, κατεστραμμένη μπαταρία ή τροφοδοτικό. Σε

Διαβάστε περισσότερα

Κάμερα. Δικτυακή κάμερα cube. Συνοπτικός οδηγός λειτουργίας-ελληνικά. Ο παρών συνοπτικός οδηγός αφορά στα εξής μοντέλα: UD.

Κάμερα. Δικτυακή κάμερα cube. Συνοπτικός οδηγός λειτουργίας-ελληνικά. Ο παρών συνοπτικός οδηγός αφορά στα εξής μοντέλα: UD. Κάμερα Δικτυακή κάμερα cube Συνοπτικός οδηγός λειτουργίας-ελληνικά Ο παρών συνοπτικός οδηγός αφορά στα εξής μοντέλα: UD.6L0201B1273A01EU 1 Κανονιστικές πληροφορίες Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ Το προϊόν αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8

Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Ενημέρωση σε Windows 8.1 από τα Windows 8 Τα Windows 8.1 και τα Windows RT 8.1 είναι βασισμένα στα Windows 8 και στα Windows RT, για να σας προσφέρουν βελτιώσεις στην εξατομίκευση, την αναζήτηση, τις εφαρμογές,

Διαβάστε περισσότερα

Οι νεότερες εξελίξεις στον GM EPC

Οι νεότερες εξελίξεις στον GM EPC Οι νεότερες εξελίξεις στον GM EPC Πλοήγηση με χρήση γραφικών στοιχείων Ο κατάλογος επόμενης γενιάς GM Next Gen EPC διαθέτει διάφορες λειτουργίες που έχουν σχεδιαστεί για ταχύτερη και ευκολότερη εύρεση

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης

Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Συσκευές δείκτη και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η ονομασία Windows είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες στο παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Copyright 2009

Περιεχόμενα. Copyright 2009 Περιεχόμενα Υποδείξεις ασφαλείας... 4 Περιοχή χρήσης... 4 Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα... 5 Σύνδεση... 5 Επισκευή... 5 Καθαρισμός... 5 Αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων... 5 Εξοπλισμός παράδοσης... 6 Προϋποθέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150

Γρήγορη έναρξη. Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200. Μοντέλο EX6150 Γρήγορη έναρξη Επέκταση εμβέλειας WiFi AC1200 Μοντέλο EX6150 Έναρξη χρήσης Η Επέκταση εμβέλειας WiFi της NETGEAR αυξάνει την απόσταση κάλυψης ενός δικτύου WiFi ενισχύοντας το υπάρχον σήμα WiFi και βελτιώνοντας

Διαβάστε περισσότερα