Εισαγωγή στη Σχεσιακή Άλγεβρα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εισαγωγή στη Σχεσιακή Άλγεβρα"

Transcript

1 Εισαγωγή στη Σχεσιακή Άλγεβρα Η Σχεσιακή Άλγεβρα παρέχει τους τελεστές (operators): Μοναδιαίοι Σχεσιακοί Τελεστές (Unary Relational Ops) Επιλογή (Select, (sigma)) Προβολή (Project, (pi)) Μετονομασία (Rename, (rho)) Σχεσιακοί Τελεστές από την Θεωρία Συνόλων Ένωση (UNION, ), Τομή (INTERSECTION, ), ιαφορά Συνόλων (DIFFERENCE ή MINUS, ) Καρτεσιανό Γινόμενο (CARTESIAN PRODUCT, x ) υαδικοί Σχεσιακοί Τελεστές (Binary Relational Ops) Συνένωση (JOIN, )(υπάρχουν πολλαπλές εκδοχές) ιαίρεση (DIVISION, /) Επιπλέον Σχεσιακοί Τελεστές Συναρτήσεις Συνάθροισης AGGREGATE FUNCTIONS (π.χ., SUM, COUNT, AVG, MIN, MAX) Εξωτερική Συνένωση, κ.α., (OUTER JOINS) 2

2 Τυπικές Γλώσσες Σχεσιακού Μοντέλου (Formal Languages for the Relational Model) Για την εκτέλεση επερωτήσεων σε σχέσεις ορίζονται οι ακόλουθες τυπικές (θεωρητικές) γλώσσες: Σχεσιακή Άλγεβρα (Relational Algebra) Λογισμός Πλειάδων (Tuple Relational Calculus) Λογισμός Πεδίων (Domain Relational Calculus) Αυτές οι γλώσσες είναι εκφραστικά ισοδύναμες! ηλαδή μπορούν να εκφράσουν αντίστοιχες επερωτήσεις. Οποιαδήποτε γλώσσα είναι εκφραστικά ισοδύναμη με την Σχεσιακή Άλγεβρα ονομάζεται Σχεσιακά Πλήρης Γλώσσα (Relationally-Complete Language) Η SQL είναι μια relationally complete γλώσσα 3

3 Τυπικές Γλώσσες Σχεσιακού Μοντέλου (Formal Languages for the Relational Model) Πάνω σε αυτές τις θεωρητικές γλώσσες έχουν δημιουργηθεί πραγματικές γλώσσες βάσεων δεδομένων (π.χ., SQL, QBE) Σχεσιακή Άλγεβρα (Relational Algebra) Προστακτική: ορίζεται η σειρά εκτέλεσης των πράξεων. Μια Επερώτηση του χρήστη σε SQL μεταφράζεται από την βάση σε μια έκφραση σχεσιακής άλγεβρας, το λεγόμενο πλάνο εκτέλεσης (query plan). Λογισμός Πλειάδων (Tuple Calculus) ηλωτική: δεν ορίζεται η σειρά εκτέλεσης των πράξεων απλά το επιθυμητό αποτέλεσμα, Η SQL στηρίζεται πάνω στην δηλωτική φύση του Λογισμού Πλειάδων εάν SQL επερωτήσεις εκτελούνται σαν εκφράσεις Σχεσιακής Άλγεβρας Λογισμός Πεδίων (Domain Calculus) Όμοια με Λογισμό Πλειάδων (οι μεταβλητές είναι γνωρίσματα και όχι πλειάδες) ηλωτική και πάνω σ αυτή στηρίζεται η QBE Υλοποιείται ΙΒΜ QMF, MS Access και Paradox, κ.α. 4

4 Τυπικές Γλώσσες Σχεσιακού Μοντέλου (Formal Languages for the Relational Model) Παράδειγμα SQL (πραγματικής γλώσσας βάσης) SELECT fname, lname, salary FROM EMPLOYEE WHERE dno=5 Παράδειγμα Σχεσιακής Άλγεβρας: TEMP DNO=5 (EMPLOYEE) RESULT FNAME, LNAME, SALARY (TEMP) Παράδειγμα Λογισμού Πλειάδων: { t.fname, t.lname, t.salary EMPLOYEE(t) AND t.dno=5} H πιο πάνω έκφραση ονομάζεται Set Builder Notation (Σημειογραφία ημιουργίας Συνόλων) {<γνωρίσματα αποτελέσματος> <συνθήκες>} Παράδειγμα Λογισμού Πεδίων Ορισμού: { (F,L,S,D) (F,L,S,D) EMPLOYEE ^ D=5} Παρόμοια με Λογισμό Πλειάδων (οι μεταβλητές είναι γνωρίσματα οι περιορισμοί εκφράζονται στο πεδίο ορισμού) Οι εκφράσεις σε σε QBE { flsd EMPLOYEE(flsd) and d=5} βασίζονται στο πιο πάνω ηλωτική διατύπωση, Προστακτική εκτέλεση Προστακτική διατύπωση & εκτέλεση ηλωτική διατύπωση & εκτέλεση ηλωτική διατύπωση & εκτέλεση 5

5 Εισαγωγή στη Σχεσιακή Άλγεβρα Η Σχεσιακή Άλγεβρα αποτελείται από ένα βασικό σύνολο πράξεων (τελεστών) για το σχεσιακό μοντέλο. Είναι ουσιαστικά η πιο διαδεδομένη τυπική γλώσσα του Σχε. Μοντ. Αυτοί οι τελεστές επιτρέπουν σε κάποιο να διατυπώσει βασικές πράξεις ανάκτησης, δηλ., επερωτήσεις (queries). Το αποτέλεσμα εκτέλεσης ΟΛΩΝ των τελεστών μας επιστρέφει πίσω μια νέα σχέση, η οποία μπορεί να δημιουργείται από 1 ή περισσότερες σχέσεις εισόδου. Αυτή η ιδιότητα κάνει την Σχεσιακή Άλγεβρα «Κλειστή» ( closed ), δηλ., ΌΛΑ τα αντικείμενα στη σχεσιακή άλγεβρα είναι σχέσεις (ακόμη και μια απλή αριθμητική τιμή) Έκφραση σχεσιακής άλγεβρας (Relational Algebra Expression): Ακολουθία εφαρμογής τελεστών πάνω σε σχέσεις, π.χ., FNAME, LNAME, SALARY ( DNO=5 (EMPLOYEE)) 6

6 Εισαγωγή στη Σχεσιακή Άλγεβρα Η Σχεσιακή Άλγεβρα παρέχει τους τελεστές (operators): Μοναδιαίοι Σχεσιακοί Τελεστές (Unary Relational Ops) Επιλογή (Select, (sigma)) Προβολή (Project, (pi)) Μετονομασία (Rename, (rho)) Σχεσιακοί Τελεστές από την Θεωρία Συνόλων Ένωση (UNION, ), Τομή (INTERSECTION, ), ιαφορά Συνόλων (DIFFERENCE ή MINUS, ) Καρτεσιανό Γινόμενο (CARTESIAN PRODUCT, x ) υαδικοί Σχεσιακοί Τελεστές (Binary Relational Ops) Συνένωση (JOIN, )(υπάρχουν πολλαπλές εκδοχές) Εφόσον το δεν υποστηρίζεται σαν σύμβολο θα χρησιμοποιείται το ιαίρεση (DIVISION, /) Επιπλέον Σχεσιακοί Τελεστές Συναρτήσεις Συνάθροισης AGGREGATE FUNCTIONS (π.χ., SUM, COUNT, AVG, MIN, MAX) Εξωτερική Συνένωση, κ.α., (OUTER JOINS) 7

7 Μοναδιαίοι Τελεστές Επιλογή (σ) Ο Τελεστής Επιλογής (συμβολίζεται με (sigma)) χρησιμοποιείται για να επιλέξουμε ένα υποσύνολο των πλειάδων μιας σχέσης βάσει κάποιου κριτηρίου επιλογής (selection condition) <Κριτήρια Επιλογής> (R) Το κριτήριο επιλογής λειτουργεί ως φίλτρο (δηλ., επιστρέφει μόνο τις πλειάδες που ικανοποιούν την συνθήκη) Π.χ., : Εύρεση των EMPLOYEE που δουλεύουν στο department 4: DNO = 4 (EMPLOYEE) Εύρεση των EMPLOYEE που έχουν μισθό πάνω από $30,000: SALARY > 30,000 (EMPLOYEE) 8

8 Μοναδιαίοι Τελεστές Επιλογή (σ) <Κριτήρια Επιλογής> (R) Το κριτήριο επιλογής αποτελείται από μια (1) ή περισσότερες προτάσεις (clauses) της μορφής: Κριτήριο Επιλογής := <όνομα γνωρίσματος> <τελεστής> <σταθερή τιμή όνομα γνωρίσματος> Τελεστής: υαδικός Τελεστής Σύγκρισης {<,>,=,!=, >=, <=} Οι προτάσεις μπορεί να συνδέονται με Λογικούς Τελεστές: AND ή OR Π.χ., DNO = 4 AND SALARY > 30,000 (EMPLOYEE) 9

9 Μοναδιαίοι Τελεστές Επιλογή (σ) Ιδιότητες Τελεστή Επιλογής (σ) 1. Ο τελεστής <selection condition> (R) παράγει μια νέα σχέση S ή οποία έχει το ίδιο σχήμα με την R, όπου S == R και r(s) <= r(r) Ισχύει η αντιμεταθετική ιδιότητα (commutative) : <condition1> ( <condition2> (R)) = <condition2> ( <condition1> (R)) Επίσης, μπορούμε να διαδώσουμε (cascade) μια επιλογή δηλ., <cond1> ( <cond2> ( <cond3> (R)) = <cond2> ( <cond3> ( <cond1> ( R))) π.χ., <dno=5> ( <fname= Chris > ( <sex= M > (EMPLOYEE)) = <fname= Chris > ( <sex= M > ( <dno=5> (EMPLOYEE)) Επίσης, μια διάδοση τελεστών σ μπορεί να αντικατασταθεί από μια και μόνο επιλογή η οποία θα είναι η σύζευξη όλων των συνθηκών: δηλ., <cond1> ( < cond2> ( <cond3> (R)) = <cond1> AND < cond2> AND < cond3> (R))) π.χ., <dno=5> AND <fname= Chris > AND <sex= M > (EMPLOYEE) 10

10 Μοναδιαίοι Τελεστές Παραδείγματα Επιλογής (σ) εδομένα Επερώτηση Αποτέλεσμα 11

11 Μοναδιαίοι Τελεστές Προβολή (π) Ο Τελεστής Προβολής συμβολίζεται με (pi)) χρησιμοποιείται για να επιλέξουμε ένα υποσύνολο γνωρισμάτων μιας σχέσης: Attribute1,Attribute2,,AttributeN (R) Συνεπώς, ο τελεστής αυτός μπορεί να ειδωθεί σαν μια κατακόρυφη διαμέριση (vertical partitioning) της αρχικής σχέσης R Π.χ., : Ανάκτησε όλα τα Επίθετα, Ονόματα, Μισθούς των EMPLOYEE LNAME, FNAME,SALARY (EMPLOYEE) Ο τελεστής προβολής διαγράφει εξ ορισμού τα διπλότυπα (duplicate tuple elimination) Αυτό διότι το αποτέλεσμα ΠΡΕΠΕΙ να είναι ΣΥΝΟΛΟ πλειάδων και όπως αναφέραμε τα σύνολα δεν επιτρέπουν τα διπλότυπα. 12

12 Μοναδιαίοι Τελεστές Προβολή (π) Ιδιότητες Τελεστή Προβολής π 1. Ο τελεστής π <Attributes> (R) παράγει μια νέα σχέση S για την οποία ισχύει S <= R αλλά και r(s) <= r(r) (λόγω της ενδεχόμενης διαγραφής διπλοτύπων) Εάν το Attributes περιλαμβάνει κάποιο κλειδί της R τότε r(s) == r(r) Προφανώς, και στις δυο πιο πάνω περιπτώσεις ο αριθμός των γνωρισμάτων του S είναι υποσύνολο του R. 2. Ο τελεστής π ΕΝ είναι αντιμεταθετικός (not commutative): <list1> ( <list2> (R) ) = <list2> ( <list1> (R) ) Το πιο πάνω ισχύει ΜΟΝΟ εάν list1 list2 π.χ., <ssn,fname,dno> ( <ssn,fname,lname,dno> (EMPLOYEE)) ΣΩΣΤΟ π.χ., <ssn,fname,lname,dno> ( <ssn,fname,dno> (EMPLOYEE)) ΛΑΘΟΣ 3. Η Προβολή μπορεί να αντιμετατεθεί με την Επιλογή σε ορισμένες περιπτώσεις 13

13 Μοναδιαίοι Τελεστές Παραδείγματα Προβολής (π) εδομένα ιπλότυπα Επερώτηση Αποτέλεσμα 7 εγγραφές αντί 8 εγγραφές (λογω duplicates) 14

14 Εκφράσεις Σχεσιακής Άλγεβρας (Relational Algebra Expressions) Οι εκφράσεις σχεσιακής άλγεβρας μπορούν να διατυπωθούν κατά τους ακόλουθους τρόπους: A) Μια έκφραση η οποία θα αποτελείται από εμφωλευμένες (nested) εκφράσεις: Π.χ., FNAME, LNAME, SALARY DNO=5 (EMPLOYEE)) Β) Πολλαπλές εκφράσεις με επί μέρους αποτελέσματα Π.χ., TEMP DNO=5 (EMPLOYEE) RESULT FNAME, LNAME, SALARY (TEMP) Στην Β περίπτωση πρέπει να δηλώσουμε ονόματα για τα ενδιάμεσα αποτελέσματα. 15

15 Μοναδιαίοι Σχεσιακοί Τελεστές Τελεστής RENAME Σε ορισμένες περιπτώσεις θέλουμε να μετονομάσουμε τα γνωρίσματα μιας σχέσης ή τη σχέση (ή και τα δυο) Χρήσιμο όταν μια επερώτηση χρειάζεται πολλαπλές πράξεις Απαραίτητα σε ορισμένες περιπτώσεις (π.χ., joins). Ο τελεστής Μετονομασίας (RENAME) μπορεί να χρησιμοποιείται καθ οποιοδήποτε απ τους πιο κάτω τρόπους: S (B1, B2,, Bn) (R): S (R) Αλλαγή Ονόματος Σχέσης από R σε S B1, B2,, Bn: Νέα Ονόματα Γνωρισμάτων Αλλαγή Ονόματος Σχέσης από R σε S (B1, B2,, Bn ) (R): Για επερωτήσεις δεν χρησιμοποιείται γενικά B1, B2,, Bn: Νέα Ονόματα Γνωρισμάτων Αποτελέσματος R (a->b) (R) Αλλαγή Ονόματος Γνωρίσματος R.a σε R.b 16

16 εδομένα Μοναδιαίοι Σχεσιακοί Τελεστές Τελεστής RENAME No Renaming (A) FNAME, LNAME, SALARY ( DNO=5 (EMPLOYEE) ) With Renaming (B) TEMP DNO=5 (EMPLOYEE) R(First_Name, Last_Name, Salary) FNAME, LNAME, SALARY (TEMP) 17

17 Τελεστές Θεωρίας Συνόλων Ένωση (UNION) Τελεστής Ένωσης (UNION) Είναι δυαδικός τελεστές και συμβολίζεται με Το αποτέλεσμα του R S, είναι μια σχέση η οποία περιλαμβάνει όλες τις πλειάδες οι οποίες ανήκουν i) στο R, ii) το S ή iii) στο R και S. R S = { x x R x S } Θυμηθείτε ότι οι τελεστές της σχεσιακής άλγεβρας είναι κλειστοί (δηλαδή το αποτέλεσμα ενός τελεστή είναι μια νέα σχέση). Τα διπλότυπα (duplicate tuples) απαλείφονται R S 18

18 Τελεστές Θεωρίας Συνόλων Ένωση (UNION) Οι δυο τελεσταίοι (operands), R and S, πρέπει να είναι Συμβατοί-προς-τον-τύπο ( type compatible ή UNION-compatible) R and S πρέπει να χουν τον ίδιο αριθμό γνωρισμάτων (π.χ., Department Employee) Κάθε ζεύγος αντίστοιχων γνωρισμάτων πρέπει να είναι συμβατό-προς-τον-τύπο (πεδίο ορισμού) (π.χ., Emp(ssn:int) Mgr(ssn:int)) Για την Ένωση ισχύουν οι ακόλουθες ιδιότητες: R S = S R Αντιμεταθετική (Commutative) R (S T) = (R S) T Προσεταιριστική (Associative) 19

19 Τελεστές Θεωρίας Συνόλων Ένωση (UNION) Παράδειγμα: Βρες το SSN όλων των υπαλλήλων που δουλεύουν στο τμήμα (dno) 5 ή επιβλέπουν κάποιο υπάλληλο που δουλεύει στο τμήμα 5. Με ποια σειρά σχεσιακών τελεστών θα απαντήσουμε το πιο πάνω ερώτημα; 20

20 Τελεστές Θεωρίας Συνόλων Ένωση (UNION) ιατύπωση σε Σχεσιακή Άλγεβρα Eπερώτηση: TEMP DNO=5 (EMPLOYEE) RESULT1 SSN (TEMP) RESULT2(SSN) SUPERSSN (TEMP) RESULT RESULT1 RESULT2 Σημειώστε την μετονομασία Αποτέλεσμα: 21

21 Τελεστές Θεωρίας Συνόλων Τομή (INTERSECTION) Τελεστής Τομής (Intersection) Είναι δυαδικός τελεστές και συμβολίζεται με R S Το αποτέλεσμα του R S, είναι μια σχέση η οποία περιλαμβάνει ΟΛΕΣ τις πλειάδες οι οποίες ανήκουν τόσο στο R όσο ΚΑΙ στο S. R S = { x x R x S } Τα διπλότυπα (duplicate tuples) απαλείφονται και ισχύει και πάλι ο περιορισμός συμβατότητας-προς-τον-τύπου ( type compatibility ) Για την Tομή ισχύουν οι ακόλουθες ιδιότητες: R S = S R Αντιμεταθετική (Commutative) R (S T) = (R S) T) Προσεταιριστική (Associative) (R S) = (R S) Κανόνας De Morgan μετατροπής. 22

22 Τελεστές Θεωρίας Συνόλων Τομή (INTERSECTION) Παράδειγμα: Βρες το SSN όλων των υπαλλήλων που δουλεύουν στο τμήμα (dno) 5 ΚΑΙ έχουν εξαρτώμενο (dependent) Απάντηση: SSN

23 Τελεστές Θεωρίας Συνόλων Τομή (INTERSECTION) ιατύπωση σε Σχεσιακή Άλγεβρα R1 SSN ( DNO=5 (EMPLOYEE)) R2(SSN) ESSN (DEPENDENT) RESULT R1 R2 Tο ίδιο ερώτημα μπορεί να διατυπωθεί και με συνένωση (που θα δούμε αργότερα) 24

24 Επανάληψη Ταυτοτήτων Συνόλων (Revision of Set Identities) (σύμπαν) Complement (συμπλήρωμα συνόλου) Συμπληρωματική ιδιότητα Ταυτοδύναμη ιδιότητα Αντιµεταθετική ιδιότητα Προσεταιριστική Ιδιότητα Επιμεριστική Ιδιότητα Ιδιότητες (Κανόνες) De Morgan 25

25 Τελεστές Θεωρίας Συνόλων ιαφορά Συνόλων (Minus) Τελεστής ιαφοράς (Minus ή Set Difference) Είναι δυαδικός τελεστές και συμβολίζεται με Το αποτέλεσμα του R S, είναι μια σχέση η οποία περιλαμβάνει όλες τις πλειάδες της R η οποίες δεν ανήκουν στο S. R S = { x x R x S } = R S Οι δυο τελεσταίοι (operands), R and S, πρέπει και πάλι να είναι Συμβατοί-προς-τον-τύπο ( type compatible ) ΕΝ ισχύει η αντιμεταθετική ιδιότητα : R S S R Ισχύει όμως η προσεταιριστική R (S Τ)= (R S) Τ 26

26 Τελεστές Θεωρίας Συνόλων ιαφορά Συνόλων (Minus) Συμβατές-προς-Τύπο (παρόλο που έχουν διαφορετικά ονόματα γνωρισμάτων) * * * Student =7 Student Instructor = 5 Αφαίρεση Susan και Ramesh from Student * Instructor =5 Instructor Student = 3 Αφαίρεση Susan και Ramesh from Instructor 27

27 Τελεστές Θεωρίας Συνόλων Συμμετρική ιαφορά Συνόλων Όπως θα θυμάστε, υπάρχει και η Συμμετρική ιαφορά (Symmetric Difference), η οποία συμβολίζεται με το σύμβολο: Αναπαριστάται ουσιαστικά από τον λογικό τελεστή XOR (Exlusive-OR) ηλ., R S = { x x R x S } Ισχύουν τα ακόλουθα: R S= S R αντιμεταθετική ιδιότητα R S = (R S) (S R) Γενικά, υπάρχουν πολλές άλλες ταυτότητες οι οποίες μπορούν να αποδειχθούν με λογικές ισοδυναμίες, πίνακες συμμετοχής ή με χρήση γνωστών ισοδυναμιών R 28 S

28 Τελεστές Θεωρίας Συνόλων Συμμετρική ιαφορά Συνόλων Student =7 Instructor =5 * * * S I * S I = (S - I) (I S) = = 8 29

29 Τελεστές Θεωρίας Συνόλων Καρτεσιανό Γινόμενο (Cartesian Product) Καρτεσιανό Γινόμενο ( ) CARTESIAN (or CROSS) PRODUCT To R S είναι το σύνολο όλων των διατεταγμένων ζευγών (r,s), όπου r R και s S, δηλ., R S = { (r,s) r R s S } Πρακτικά, το χρησιμοποιείται για να συνδυαστούν οι πλειάδες δυο σχέσεων (και θα χρησιμοποιηθεί για να εξηγηθεί ο σημαντικός τελεστής της συνένωσης join) Το μεταξύ δυο σχέσεων βαθμού μεγαλυτέρου του 2, π.χ., R(A 1, A 2,..., A n ) x S(B 1, B 2,..., B m ), μας επιστρέφει μια σχέση Q βαθμού n+m Q(A1, A2,..., An, B1, B2,..., Bm) (H Q έχει n*m πλειάδες) Οι τελεσταίοι R, S δεν χρειάζεται να συμφωνούν στον τύπο. 30

30 Τελεστές Θεωρίας Συνόλων Καρτεσιανό Γινόμενο (Cartesian Product) Στην πραγματικότητα, το Καρτεσιανό Γινόμενο δεν είναι τόσο πρακτικός τελεστής. Χρησιμοποιείται μόνο όταν θέλουμε να δημιουργήσουμε όλες τις δυνατές διατάξεις μεταξύ δυο σχέσεων. Π.χ., STUDENT(ssn) x COURSES(course_id) ημιούργησε όλους τους συνδυασμούς (ssn, course_id) το οποίο δεν είναι και τόσο χρήσιμο. Γίνεται ωστόσο πρακτικό εάν χρησιμοποιείται ως μέρος ακολουθίας άλλων τελεστών, π.χ., Φτιάχνουμε το καρτεσιανό γινόμενο και επιλεγούμε ένα υποσύνολο αυτού του συνόλου ως απάντηση (το οποίο μας οδηγεί στην έννοια της Συνένωσης (JOIN)) Το επόμενο παράδειγμα δείχνει ότι το καρτεσιανό γινόμενο ΕΝ είναι και τόσο πρακτικό από μόνο του. 31

31 Τελεστές Θεωρίας Συνόλων Καρτεσιανό Γινόμενο (Cartesian Product) Θεωρήστε τη σχέση Reserves η οποία μας δείχνει ποια βάρκα (bid) νοίκιασε ο κάθε Ναυτικός, Sailor (sid). Reserves =6 sid bid day /4/ /3/ /10/ /12/ /11/ /12/06 Sailors =5 sid sname rating age 22 dustin yuppy lubber guppy rusty Εάν εκτελέσουμε το Καρτεσιανό Γινόμενο μεταξύ των δυο αυτών σχέσεων τότε μας επιστρέφεται ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν έχει και ιδιαίτερο νόημα. Συγκεκριμένα, επιστρέφονται τριάντα (30) 8-άδες: 28, 103, 12/4/06, 22, dustin, 7, , 103, 12/4/06, 28, yuppy, 9, , 103, 12/4/06, 31, lubber, 8, , 103, 12/4/06, 44, guppy, 5, , 103, 12/4/06, 58, rusty, 10, , 103, 11/3/06, yuppy, 22, dustin, 7,

32 Relational Algebra Σημειώσεις από το Πανεπιστήμιο Κύπρου Department of Computer Science ιδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου EPL342 Databases

Διάλεξη 10: Σχεσιακή Άλγεβρα και Σχεσιακός Λογισμός (Relational Algebra/Calculus) ΙI

Διάλεξη 10: Σχεσιακή Άλγεβρα και Σχεσιακός Λογισμός (Relational Algebra/Calculus) ΙI Διάλεξη 10: Σχεσιακή Άλγεβρα και Σχεσιακός Λογισμός (Relational Algebra/Calculus) ΙI Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: Εισαγωγή στις έννοιες: Σχεσιακή Άλγεβρα Τελεστές Συνένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Σχεσιακό Μοντέλο

Κεφάλαιο 3 Σχεσιακό Μοντέλο Κεφάλαιο 3 Σχεσιακό Μοντέλο Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται το σχεσιακό µοντέλο βάσεων δεδοµένων, και αναλύονται τα δοµικά του χαρακτηριστικά, οι βασικές του ιδιότητες, και ο τρόπος µε τον οποίο µπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 11 Ερωτήµατα

Κεφάλαιο 11 Ερωτήµατα Κεφάλαιο 11 Ερωτήµατα Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται ο τρόπος δηµιουργίας και διαχείρισης ερωτηµάτων µέσα από το περιβάλλον της Microsoft Access. Όπως έχει ήδη αναφερθεί σε προηγούµενο κεφάλαιο, ένας από

Διαβάστε περισσότερα

SQL. Πριν μια σύντομη επανάληψη της σχεσιακής άλγεβρας. H SQL έχει διάφορα τμήματα: Γλώσσα Ορισμού εδομένων (ΓΟ ) Γλώσσα Χειρισμού εδομένων (ΓΧ )

SQL. Πριν μια σύντομη επανάληψη της σχεσιακής άλγεβρας. H SQL έχει διάφορα τμήματα: Γλώσσα Ορισμού εδομένων (ΓΟ ) Γλώσσα Χειρισμού εδομένων (ΓΧ ) Εισαγωγή Πως θα υλοποιήσουμε (προγραμματίσουμε) την εφαρμογή μας χρησιμοποιώντας ένα σχεσιακό Σ Β : SQL Γλώσσα Ορισμού (του σχήματος) Γλώσσα Χειρισμού εδομένων Γλώσσα Τροποποίησης (εισαγωγή, διαγραφή πλειάδων)

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server

Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Διδάκτωρ Τμήματος Πληροφορικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server Εργαστηριακός Οδηγός ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις, Σύνολα, Απεικονίσεις

Προτάσεις, Σύνολα, Απεικονίσεις Κεϕάλαιο 1 Προτάσεις, Σύνολα, Απεικονίσεις Το κεϕάλαιο αυτό είναι εισαγωγικό και έχει σκοπό να υπενθυµίσει και να γενικεύσει κάποιες εν µέρει γνωστές έννοιες καθώς και τη σχετική ορολογία και το συµβολισµό.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ-360 Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων Διδάσκων: Δ. Πλεξουσάκης. Φροντιστήριο SQL Examples Ξένου Ρουμπίνη

ΗΥ-360 Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων Διδάσκων: Δ. Πλεξουσάκης. Φροντιστήριο SQL Examples Ξένου Ρουμπίνη ΗΥ-360 Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων Διδάσκων: Δ. Πλεξουσάκης Φροντιστήριο SQL Examples Ξένου Ρουμπίνη 1 SQL-DDL Data Definition/Description Language (DDL): προσδιορίζουν τη δομή ή το σχήμα των δεδομένων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ A.0. Σύνολα Μια οποιαδήποτε συλλογή αντικειμένων λέγεται * ότι είναι ένα σύνολο και τα αντικείμενα λέγονται στοιχεία του συνόλου. Αν με Α συμβολίσουμε ένα σύνολο και α είναι

Διαβάστε περισσότερα

Επαγωγικές Μηχανές Διανυσμάτων Στήριξης και εφαρμογή σε προβλήματα ταξινόμησης

Επαγωγικές Μηχανές Διανυσμάτων Στήριξης και εφαρμογή σε προβλήματα ταξινόμησης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επαγωγικές Μηχανές Διανυσμάτων Στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C

Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr Εισαγωγή στις Γλώσσες Προγραµµατισµού Βασικά στοιχεία της Γλώσσας C Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C Εντολές Ελέγχου Ροής Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΕΑΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΕΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η λογική με τη συμβολική ή μη μορφή της έχει διεισδύσει σε όλες τις πτυχές της πληροφορικής. Η ανάπτυξη της συμβολικής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προγραμματισμού

Τεχνικές Προγραμματισμού Νικόλαος Β. Πλατής Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Πληροφορικής Τεχνικές Προγραμματισμού Μάρτιος 2001 1. Εισαγωγή 1.1 Βασικές έννοιες Η επιστήμη της Πληροφορικής μελετά την επίλυση προβλημάτων με τη βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ. Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την διαχείριση εμπορικού καταστήματος ενοικίασης ταινιών με χρήση Php, Mysql, Apache

ΘΕΜΑ. Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την διαχείριση εμπορικού καταστήματος ενοικίασης ταινιών με χρήση Php, Mysql, Apache Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής για την διαχείριση εμπορικού καταστήματος ενοικίασης ταινιών με χρήση Php, Mysql, Apache

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής είναι μια συσκευή, μεγάλη ή μικρή, που επεξεργάζεται δεδομένα και εκτελεί την εργασία του σύμφωνα με τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θ. ΧΩΜΑΤΙ ΟΥ, A. ΤΣΩΗΣ

Θ. ΧΩΜΑΤΙ ΟΥ, A. ΤΣΩΗΣ ΕΝΕΡΓΕΣ ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ 131 ΕΝΕΡΓΕΣ ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Θ. ΧΩΜΑΤΙ ΟΥ, A. ΤΣΩΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα Ενεργά Συστήµατα Βάσεων εδοµένων συνδυάζουν την τεχνολογία των Συστηµάτων Βάσεων εδοµένων µε τον Προγραµµατισµό

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομένων. Ενότητα 7.2: Structured Query Language - 2 ο Μέρος. Αθανάσιος Σπυριδάκος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Βάσεις Δεδομένων. Ενότητα 7.2: Structured Query Language - 2 ο Μέρος. Αθανάσιος Σπυριδάκος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Βάσεις Δεδομένων Ενότητα 7.2: Structured Query Language - 2 ο Μέρος Αθανάσιος Σπυριδάκος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του ΠΕΤΡΟΥ Ι. ΒΕΝΕΤΗ. Καθηγητής Ε..Μ.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του ΠΕΤΡΟΥ Ι. ΒΕΝΕΤΗ. Καθηγητής Ε..Μ.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Αποδοτικά ευρετήρια για ερωτήματα ομοιότητας σε τυχαίους υποχώρους πολυδιάστατων

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Πτυχιακή εργασία του : ΜΑΡΚΑΤΑΤΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ Επιβλέπων : ρ. Μηχ. Αριστοµένης Αντωνιάδης Αναπληρωτής Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Java. 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Άδεια χρήσης: GNU FDL

Εισαγωγή στη Java. 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Άδεια χρήσης: GNU FDL 1.Σχετικά με τη Java Εισαγωγή στη Java 2004 Κωνσταντίνος Μαργαρίτης, markos@debian.org Άδεια χρήσης: GNU FDL Η Java είναι μια σύγχρονη αντικειμενοστραφής (object oriented) γλώσσα προγραμματισμού με αρκετά

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στις Περιγραφικές Λογικές

Εισαγωγή στις Περιγραφικές Λογικές Εισαγωγή στις Περιγραφικές Λογικές Σύνταξη, Σημασιολογία και Αλγόριθμοι Συλλογιστικής Γιώργος Στοΐλος Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 1. Εισαγωγή Ένα από τα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Η Σ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Η Σ & Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Σ Ι Α Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Σ Η Σ ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008.

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008. Πρόλογος Οι παρούσες σημειώσεις αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του υλικού που διδάχτηκε στις παραδόσεις του προπτυχιακού μαθήματος της Αριθμητικής Ανάλυσης, το εαρινό εξάμηνο 7-8, στο Μαθηματικό τμήμα του

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗΣ 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗΣ 1.1 Απαρίθμηση και καταγραφή 1.2 Η αρχή του αθροίσματος 1.3 Η πολλαπλασιαστική αρχή 1.4 Άλλοι κανόνες απαρίθμησης 1.5 Πιθανότητες σε πεπερασμένους δειγματικούς χώρους 1.6 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

3. Η Έννοια και Βασικές Ιδιότητες της Πιθανότητας

3. Η Έννοια και Βασικές Ιδιότητες της Πιθανότητας 3 Η Έννοια και Βασικές Ιδιότητες της Πιθανότητας Όπως ήδη έχουμε αναφέρει στην εισαγωγική ενότητα αλλά και όπως θα διαπιστώσουμε στις ενότητες που ακολουθούν, βεβαιότητες για συμπεράσματα που αφορούν σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ & ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ Δρ. Ηλίας Κ. Σάββας ΛΑΡΙΣΑ, Ιανουάριος 2005

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ: «ΘΕΩΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ-ΚΩ ΙΚΕΣ» ρ. ΒΑΡΖΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ «ΑΡΙΣΤΕΙΑ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 14 Λειτουργικές Μονάδες

Κεφάλαιο 14 Λειτουργικές Μονάδες Κεφάλαιο 14 Λειτουργικές Μονάδες Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η δηµιουργία και χρήση λειτουργικών µονάδων δια της χρήσης των οποίων είναι δυνατή η πραγµατοποίηση πολύπλοκων διαδικασιών που δεν µπορούν

Διαβάστε περισσότερα