Διάλεξη 10: Σχεσιακή Άλγεβρα και Σχεσιακός Λογισμός (Relational Algebra/Calculus) ΙI

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διάλεξη 10: Σχεσιακή Άλγεβρα και Σχεσιακός Λογισμός (Relational Algebra/Calculus) ΙI"

Transcript

1 Διάλεξη 10: Σχεσιακή Άλγεβρα και Σχεσιακός Λογισμός (Relational Algebra/Calculus) ΙI Στην ενότητα αυτή θα μελετηθούν τα εξής επιμέρους θέματα: Εισαγωγή στις έννοιες: Σχεσιακή Άλγεβρα Τελεστές Συνένωσης Διαίρεση Τελεστές Συνάθροισης και Ομαδοποίησης Άλλοι Τελεστές Διδάσκων: Παναγιώτης Ανδρέου EPL342: Databases Panayiotis Andreou

2 Τελεστές στην Σχεσιακή Άλγεβρα (Επανάληψη) 5 Βασικοί Τελεστές: Επιλογή (Selection), Προβολή (Projection), Καρτεσιανό Γινόμενο (Cartesian Product), Ένωση (Union), Αφαίρεση (Division) To σύνολο σχεσιακών τελεστών {,,,,, x} ονομάζεται κλειστό σύνολο (complete set) διότι κάθε έκφραση σχεσιακής άλγεβρας μπορεί να διατυπωθεί από τον συνδυασμό των πιο πάνω τελεστών: Π.χ., : Τομή:R S = (R S ) ((R S) (S R)) Συμμετρική Διαφορά: R S = (R S) (S R) Επιπρόσθετοι Τελεστές: Δυαδικός Σχεσιακός Τελεστής (Join), και Διαίρεση (Division) που μπορούν να εκφραστούν με τους 5 βασικούς τελεστές EPL342: Databases Panayiotis Andreou

3 Σύνοψη Τελεστών/Πράξεων (Σχεσιακής Άλγεβρας) Ένωση/Union ( ) Τομή/Intersec on ( ) Αφαίρεση/ Set Difference ( ) Καρτεσιανό Γινόμενο/ Cartesian Product (x) EPL342: Databases Panayiotis Andreou

4 Τελεστές Συνένωσης (JOIN Operators) Είσοδος: Δύο σχέσεις Έξοδος: Μία νέα σχέση Η Σχεσιακή Άλγεβρα παρέχει τους ακόλουθους Τελεστές Συνένωσης Συνένωση Θ (Θ Join): Όταν το θ είναι συνθήκη ισότητας ονομάζεται (Equi Join) Όταν τα γνωρίσματα των δύο σχέσεων έχουν το ίδιο όνομα τότε δεν χρειάζεται να αναφέρουμε τη συνθήκη θ (Natural Join: *) Ημι Συνένωση (Semi Join): Αντι Συνένωση (Anti Join): Αριστερή Εξ. Συνένωση/ Left (Outer) Join: Ολική Εξ. Συνένωση/ Full (Outer) Join: Επίσης υπάρχουν και πολλές άλλες παραλλαγές EPL342: Databases Panayiotis Andreou

5 Σύνοψη Τελεστών Συνένωσης A R B a 1 b 2 c 4 R x S S B C 1 x 2 y 3 z A B B C a 1 1 x a 1 2 y a 1 3 z b 2 1 x b 2 2 y b 2 3 z c 4 1 x c 4 2 y c 4 3 z R.. S A B C a 1 x b 2 y Συνένωση Θ/ Θ Join ( ) R A S B c 4 Αντι Συνένωση / Anti Join ( ) R R S A B C a 1 x b 2 y Φυσική Συνένωση/ Natural Join (*) S A B C a 1 x b 2 y c 4 Αριστερή Εξ. Συνένωση/ Left (Outer) Join ( ) R A S B a 1 b 2 Ημι Συνένωση / Semi Join ( ) R S A B C a 1 x b 2 y c 4 3 z Ολική Εξ. Συνένωση/ Full (Outer) Join ( ) EPL342: Databases Panayiotis Andreou

6 Τελεστής Συνένωσης (JOIN Operator) Ο Τελεστής Συνένωσης ( ) επιτρέπει τη αναπαράσταση των συσχετιζόμενων πλειάδων μεταξύ δύο σχέσεων Π.χ., Δώστε τα ονόματα των ατόμων και τα τμήματα στα οποία ανήκουν. PERSON PID NAME DID 1 Andreas 1 2 Kostas 1 3 Maria 1 4 Eleni 2 5 Nikos 2 6 Eleni 3 DEPARTMENT DNO DNAME 1 ACC 2 HR 3 IT Είναι μία συντομογραφία της έκφρασης σ Θ (PERSON x DEPARTMENT) PERSON x DEPARTMENT PID NAME DID DNO DNAM E 1 Andreas 1 1 ACC 1 Andreas 1 2 HR 1 Andreas 1 3 IT 2 Kostas 1 1 ACC 2 Kostas 1 2 HR 2 Kostas 1 3 IT EPL342: Databases Panayiotis Andreou

7 Τελεστής Συνένωσης (JOIN Operator) R S Είσοδος: Δύο σχέσεις R και S, Συνθήκη συνένωσης (Θ) Έξοδος: Νέα σχέση η οποία συνενώνει τις R και S και περιλαμβάνει όλα τα γνωρίσματα που ανήκουν στην R και S και περιλαμβάνει όλες τις πλειάδες (γραμμές) που ικανοποιούν την συνθήκη Θ Παράδειγμα:PERSON.. DEPARTMENT PERSON PID NAME DID 1 Andreas 1 2 Kostas 1 3 Maria 1 4 Eleni 2 5 Nikos 2 6 Eleni 3 DEPARTMENT DNO DNAME 1 ACC 2 HR 3 IT PERSON_DEPARTMENT PID NAME DID DNO DNAME 1 Andreas 1 1 ACC 2 Kostas 1 1 ACC 3 Maria 1 1 ACC 4 Eleni 2 2 HR 5 Nikos 2 2 HR 6 Eleni 3 3 IT EPL342: Databases Panayiotis Andreou

8 Τελεστής Συνένωσης (JOIN Operator) Σημειώστε ότι οποιαδήποτε λογική έκφραση μπορεί να μεταφραστεί σε Συζευκτική Κανονική Μορφή (Conjunctive Normal Form CNF) με χρήση λογικών ισοδυναμιών CNF: Μια σύζευξη όρων, όπου κάθε όρος είναι μια διάζευξη κριτηρίων (λεκτικών στοιχείων) Π.χ., α β, α β, α α β Π.χ., (day<8/9/94 OR bid=5 OR sid=3) AND (rname= Paul OR bid=5 OR sid=3) Όχι σε CNF: α β, α β γ Μετατροπή σε CNF: α β, α γ β γ Μία λογική έκφραση δεν είναι πάντα ισότητα Π.χ., EPL342: Databases Panayiotis Andreou

9 Συνένωση Ισότητας και Φυσική συνένωση Συνένωση Ισότητας (EquiJoin): Ειδική περίπτωση του τελεστή συνένωσης όπου το Θ είναι ισοδυναμία Όπως και στον τελεστή συνένωσης η νέα σχέση έχει δύο γνωρίσματα με τα ίδια στοιχεία (δηλ., PERSON.DID, DEPARTMENT.DID) Φυσική Συνένωση (Natural Join) *: Ειδική περίπτωση του EquiJoin όπου τα ονόματα των γνωρισμάτων είναι όμοια. To κοινό γνώρισμα εμφανίζεται μόνο μία φορά PERSON PID NAME DID 1 Andreas 1 2 Kostas 1 3 Maria 1 4 Eleni 2 5 Nikos 2 6 Eleni 3 DEPARTMENT DID DNAME 1 ACC 2 HR 3 IT PERSON * DEPARTMENT PID NAME DID DNAME 1 Andreas 1 ACC 2 Kostas 1 ACC 3 Maria 1 ACC 4 Eleni 2 HR 5 Nikos 2 HR 6 Eleni 3 IT EPL342: Databases Panayiotis Andreou

10 Τελεστής Ημι Συνένωσης (SemiJoin Operator) R S Είσοδος: Δύο σχέσεις R και S, Συνθήκη συνένωσης (Θ) Έξοδος: Νέα σχέση η οποία συνενώνει τις R και S και περιλαμβάνει όλα τα γνωρίσματα που ανήκουν μόνο στην R και περιλαμβάνει όλες τις πλειάδες (γραμμές) που ικανοποιούν την συνθήκη Θ Παράδειγμα:PERSON.. DEPARTMENT PERSON DEPARTMENT PERSON_DEPARTMENT PID NAME DID DNO DNAME PID NAME DID 1 Andreas 1 1 ACC 1 Andreas 1 2 Kostas 1 2 HR 2 Kostas 1 3 Maria 1 3 Maria 1 4 Eleni 2 4 Eleni 2 5 Nikos 2 5 Nikos 2 6 Eleni 3 EPL342: Databases Panayiotis Andreou

11 Τελεστής Αντι Συνένωσης (AntiJoin Operator) R S Είσοδος: Δύο σχέσεις R και S, Συνθήκη συνένωσης (Θ) Έξοδος: Νέα σχέση η οποία συνενώνει τις R και S και περιλαμβάνει όλα τα γνωρίσματα που ανήκουν μόνο στην R και περιλαμβάνει όλες τις πλειάδες (γραμμές) που ΔΕΝ ικανοποιούν την συνθήκη Θ Παράδειγμα:PERSON.. DEPARTMENT PERSON DEPARTMENT PERSON_DEPARTMENT PID NAME DID DNO DNAME PID NAME DID 1 Andreas 1 1 ACC 6 Eleni 3 2 Kostas 1 2 HR 3 Maria 1 4 Eleni 2 5 Nikos 2 6 Eleni 3 EPL342: Databases Panayiotis Andreou

12 Τελ. Αριστερ. Εξωτερικ. Συνένωσης (Left Outer Join) R S ή συμμετρικά (δεξιά) S R Είσοδος: Δύο σχέσεις R και S, Συνθήκη συνένωσης (Θ) Έξοδος: Νέα σχέση η οποία συνενώνει τις R και S και περιλαμβάνει όλα τα γνωρίσματα των R, S και όλες τις πλειάδες της R(αριστερή). Αν μία πλειάδα της R δεν μπορεί να συνενωθεί με κάποια πλειάδα της S τότε τα γνωρίσματα της S στη νέα σχέση έχουν την τιμή null. Παράδειγμα:PERSON.. DEPARTMENT PERSON PID NAME DID 1 Andreas 1 2 Kostas 1 3 Maria 1 4 Eleni 2 5 Nikos 2 6 Eleni 3 DEPARTMENT DNO DNAME 1 ACC 2 HR PERSON_DEPARTMENT PID NAME DID DNO DNAME 1 Andreas 1 1 ACC 2 Kostas 1 1 ACC 3 Maria 1 1 ACC 4 Eleni 2 2 HR 5 Nikos 2 2 HR 6 Eleni 3 null null EPL342: Databases Panayiotis Andreou

13 Τελ. Ολικής Εξωτερικής Συνένωσης (Full Outer Join) R S Είσοδος: Δύο σχέσεις R και S, Συνθήκη συνένωσης (Θ) Έξοδος: Νέα σχέση η οποία συνενώνει τις R και S και περιλαμβάνει όλα τα γνωρίσματα των R, S και όλες τις πλειάδες της R. Αν μία πλειάδα της R δεν μπορεί να συνενωθεί με κάποια πλειάδα της S τότε τα γνωρίσματα της S στη νέα σχέση έχουν την τιμή null Παράδειγμα:PERSON.. DEPARTMENT PERSON PID NAME DID 1 Andreas 1 2 Kostas 1 3 Maria 1 4 Eleni 2 5 Nikos 2 6 Eleni 3 DEPARTMENT DNO DNAME 1 ACC 2 HR 4 IT PERSON_DEPARTMENT PID NAME DID DNO DNAME 1 Andreas 1 1 ACC 2 Kostas 1 1 ACC 3 Maria 1 1 ACC 4 Eleni 2 2 HR 5 Nikos 2 2 HR 6 Eleni 3 null null null null null 4 IT EPL342: Databases Panayiotis Andreou

14 Τελεστής Διαίρεσης (Division Operator) R S R/ S= { x (x,y) R y S} Είσοδος: Δύο σχέσεις R και S Έξοδος: Νέα σχέση η οποία περιλαμβάνει τις πλειάδες της R οι οποίες μπορούν να συνενωθούν με κάθε πλειάδα της S σύμφωνα με τα κοινά τους γνωρίσματα. Παράδειγμα: Βρες τους Suppliers (S) που προσφέρουν ΌΛΑ τα Parts (P) Suppliers Parts Δεν είναι βασικός τελεστής: μπορεί να εκφραστεί και σαν Τ 1 π Α (R) T 2 π Α ((T 1 xs) R) T T 2 T 1 Διαιρετέος (nominator) P PID = p1 p2 p3 p4 Διαιρέτης (denominator) S SID s1 EPL342: Databases Panayiotis Andreou

15 Παραδείγμα Διαίρεσης Διαίρεση ( ) P PID S SID S_P p1 s1 SID s1 PID p1 p2 p3 = s1 s1 s1 s2 s2 s3 s4 s4 p2 p3 p4 p1 p2 p2 p2 p4 p4 P PID p1 p2 P PID p2 = = S SID s1 s2 S SID s1 s2 s3 s4 EPL342: Databases Panayiotis Andreou

16 Τελεστής Διαίρεσης (Division Operator) R=SUPPLIERS_PARTS, S=PARTS 1. Τ 1 π Α (R): Βρες τους μοναδικούς Suppliers 2. T 2 π Α ((T 1 xs) R) Βρες όλους τους συνδυασμούς των μοναδικών Suppliers με τα parts της επερώτησης (όλα τα parts) Αφαίρεσε τους συνδυασμούς που υπάρχουν ώστε να παραμείνουν οι ανεπιθύμητοι συνδυασμοί Επέστρεψε λίστα με SID - = 3. T T 1 T 2 Αφαίρεσε από την αρχική λίστα τους ανεπιθύμητους EPL342: Databases Panayiotis Andreou

17 Τελεστής Διαίρεσης (Division Operator) Δεν υλοποιείται στις περισσότερες γλώσσες βάσεων δεδομένων αλλά μπορεί να εκφραστεί με πολλούς τρόπους στην SQL π.χ., EXISTS, EXCEPT, κτλ. Πρακτικά, εμφανίζεται αραιά σε επερωτήσεις Αναγνωρίζουμε όταν όλα, κάθε, συγκεκριμένα Προτεινόμενη Στρατηγική Επίλυσης: Διαίρει και Βασίλευε Βρες τους Suppliers (S) (σε κάποια συγκεκριμένη λίστα) Π.χ., όλους, suppliers σε συγκεκριμένη πόλη κριτήρια επιλογής που προσφέρουν ΌΛΑ τα Parts (σε κάποια συγκεκριμένη λίστα) Π.χ., όλα, parts που έχουν συγκεκριμένη τιμή, κριτήρια επιλογής Ερώτηση: Βρες τους suppliers της Λευκωσίας που πουλάνε όλα τα parts με χρώμα κόκκινο EPL342: Databases Panayiotis Andreou

18 Συναθροιστικές Συναρτήσεις και Ομαδοποίηση Ερώτηση: Πως μπορείτε να βρείτε το μέγιστο μισθό και μέση ηλικία υπαλλήλου ανά τμήμα; Απάντηση: Η αρχική έκδοση της σχεσιακής άλγεβρας δεν υποστήριζε συναθροιστικές συναρτήσεις/τελετές function list: Min, Max, Average, Count, grouping list: 0 ή περισσότερα γνωρίσματα από τη σχέση (R) Παράδειγμα:, EPL342: Databases Panayiotis Andreou

19 Συναθροιστικές Συναρτήσεις COUNT: καταμέτρηση πλειάδων Παράδειγμα: = 6 Προσοχή: Δεν μετριούνται τα null και τα διπλότυπα (τα πάντα είναι σχέσεις) Π.χ., = 3, = 5 ΜΙΝ/ΜΑΧ: Ελάχιστη/Μέγιστη Τιμή Παράδειγμα: = 1800 Άλλα παραδείγματα (T SQL): CHECKSUM_AGG SUM STDEV VAR EPL342: Databases Panayiotis Andreou

20 Ομαδοποίηση Συνεργασία (συνήθως) με συναθροιστικές συναρτήσεις για την παραγωγή πληροφοριών ανά ομάδα Π.χ.,, EMPLOYEE PID NAME DNO SALARY 1 Andreas Kostas Maria Eleni ??? DNO?????? Nikos Eleni Είναι προτιμητέο να μετονομάζουμε τα αποτλέσματα ώστε να έχουν χρήσιμα ονόματα γνωρισμάτων Π.χ.,,,, EPL342: Databases Panayiotis Andreou

21 Λογισμός Πλειάδων (Tuple Relational Calculus) Δηλωτική Έκφραση Δηλώνει μία αίτηση ανάκτησης με μη διαδικαστικό τρόπο Κάθε επερώτηση της βασικής σχεσιακής άλγεβρας μπορεί να αναπαρασταθεί με το λογισμό πλειάδων Γενική σύνταξη του λογισμού πλειάδων.,.,,.,,,,,, t i : μεταβλητές πλειάδων, A i :γνωρίσματα, COND:συνθήκη Πρέπει να καθοριστεί: Η σχέση μεταξύ των πλειάδων Τα γνωρίσματα που πρέπει να ανακτηθούν Η συνθήκη που πρέπει να ικανοποιούν Χρησιμοποιεί τους ποσοδείκτες (για κάθε ), (υπάρχει ) EPL342: Databases Panayiotis Andreou

22 Λογισμός Πεδίων Ορισμού (Domain Relational Calculus) Διαφορετικό από το λογισμό πλειάδων Χρησιμοποιεί μοναδιαίες μεταβλητές από πεδία ορισμού των γνωρισμάτων Οι φόρμουλες αποτελούνται από atoms Έξοδος: True ή False Αποκαλούνται σαν οι truth values των atoms Παράδειγμα Γλώσσας: Query By Example (QBE) Χρησιμοποιεί επίσης τους ποσοδείκτες (για κάθε ), (υπάρχει ) Λογισμός Πλειάδων: {t.a, t.b, R(t) AND COND(t.a, t.b) } Λογισμός Πεδίου Ορισμού: {ab R(ab ) AND COND(t.a, t.b) } EPL342: Databases Panayiotis Andreou

23 Σύνοψη Σχεσιακού Λογισμού Παράδειγμα EMPLOYEE (Ε) DEPARTMENT (D) PID PNAME DNO SALARY DID DNAME 1 Andreas Kostas Maria Eleni IT 2 HR 3 AC 4 CRM Σχεσιακή Άλγεβρα: 5 Nikos Eleni π PID,PNAME, DNAME σ SALARY 1500 (E ) Λογισμός Πλειάδων: {t.pid, t.pname, d.dname E(t) AND t.salary 1500 AND D(d) AND t.dno=d.did} Λογισμός Πεδίου Ορισμού: {abf ( c) ( d) ( e) E(abcd) AND D(ef) d 1500 AND c=e} EPL342: Databases Panayiotis Andreou

24 Αναδρομική Κλειστότητα Αναδρομική Κλειστότητα (Recursive or Transitive Closure Operations) Επεξήγηση με Παράδειγμα: Supervisor(1) 3 Supervisor(3) 6 Supervisor(6) NULL Ποιοί είναι οι Supervisor του (1) αναδρομικά; Απάντηση Α= {3, 6, NULL} EMPLOYEE (Ε) PID PNAME SID 1 Andreas 3 2 Kostas 3 3 Maria 6 4 Eleni 5 5 Nikos 6 6 Eleni NULL Στη Σχεσιακή Άλγεβρα δεν υπάρχει τελεστής που να υποστηρίζει αυτή την πράξη. Μπορούμε ωστόσο να το υποστηρίξουμε με μια σειρά ενώσεων Σε SQL είναι δυνατό να υποστηριχθεί με κάποιο διαδικαστικό τρόπο, με χρήση επαναλήψεων, ή μέσω κάποιου εξειδικευμένου τελεστή. Μια ιδέα είναι η χρήση του αλγορίθμου Floyd Warshall, το οποίο βρίσκει το ελάχιστο μονοπάτι μεταξύ οποιονδήποτε κορυφών (και κατ επέκταση όλα τα δυνατά ζεύγη) EPL342: Databases Panayiotis Andreou

25 Παραδείγματα/Ασκήσεις EMPLOYEE (Ε) DEPARTMENT (D) PID PNAME DNO SALARY DID DNAME 1 Andreas Kostas Maria Eleni IT 2 HR 3 AC 4 CRM 5 Nikos Eleni Tύπωσε το όνομα και το τμήμα (DNAME) του κάθε υπαλλήλου Tύπωσε το MAX PID από όλους τους υπαλλήλους του τμήματος 1 Τύπωσε τα τμήματα που δεν έχουν υπαλλήλους Τύπωσε το όνομα του υπαλλήλου με το μέγιστο μισθό Τύπωσε για κάθε τμήμα τον αριθμό των υπαλλήλων του Βρες τους υπαλλήλους με τον ίδιο μισθό Βρες τα τμήματα με 2 ή περισσότερους υπαλλήλους EPL342: Databases Panayiotis Andreou

Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server

Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Διδάκτωρ Τμήματος Πληροφορικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Βάσεις, Αποθήκες και Εξόρυξη Δεδομένων με τον SQL Server Εργαστηριακός Οδηγός ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της;

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της; 1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες (μορφές) της; Η δομή επανάληψης χρησιμοποιείται όταν μια σειρά εντολών πρέπει να εκτελεστεί σε ένα σύνολο περιπτώσεων, που έχουν κάτι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΕΑΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΠΕΤΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΕΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η λογική με τη συμβολική ή μη μορφή της έχει διεισδύσει σε όλες τις πτυχές της πληροφορικής. Η ανάπτυξη της συμβολικής

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχεσιακό μοντέλο και η γλώσσα SQL

Το Σχεσιακό μοντέλο και η γλώσσα SQL Το Σχεσιακό μοντέλο και η γλώσσα SQL Μανόλης Γεργατσούλης (manolis@ionio.gr) Αναπληρωτής Καθηγητής Ομάδα Βάσεων Δεδομένων και Πληροφοριακών Συστημάτων, Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ Στο σηµείωµα αυτό αρχικά εξηγείται η έννοια αλγόριθµος και παραθέτονται τα σπουδαιότερα κριτήρια που πρέπει να πληρεί κάθε αλγόριθµος. Στη συνέχεια, η σπουδαιότητα των αλγορίθµων συνδυάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008.

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008. Πρόλογος Οι παρούσες σημειώσεις αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του υλικού που διδάχτηκε στις παραδόσεις του προπτυχιακού μαθήματος της Αριθμητικής Ανάλυσης, το εαρινό εξάμηνο 7-8, στο Μαθηματικό τμήμα του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ανίχνευση συστάδων µε τον αλγόριθµο STING για εφαρµογές spatial data mining από συστήµατα χωρικών δεδοµένων

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Ανίχνευση συστάδων µε τον αλγόριθµο STING για εφαρµογές spatial data mining από συστήµατα χωρικών δεδοµένων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Πληροφορικής και Επικοινωνιών ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανίχνευση συστάδων µε τον αλγόριθµο STING για εφαρµογές spatial data mining από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ A.0. Σύνολα Μια οποιαδήποτε συλλογή αντικειμένων λέγεται * ότι είναι ένα σύνολο και τα αντικείμενα λέγονται στοιχεία του συνόλου. Αν με Α συμβολίσουμε ένα σύνολο και α είναι

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Η Χρησιμότητα της Στατιστικής

1.1. Η Χρησιμότητα της Στατιστικής ε ν ό τ η τ α 1 1.1. Η Χρησιμότητα της Στατιστικής Οι εφαρμογές των μεθόδων της στατιστικής είναι ευρείες. Πριν την αναφορά μας για τη χρησιμότητα της στατιστικής, είναι σκόπιμο να παραθέσουμε τους παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Μιγαδική ανάλυση Μέρος Α Πρόχειρες σημειώσεις 1. Μιγαδικοί αριθμοί. ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μιγαδική Ανάλυση Α 1

Μιγαδική ανάλυση Μέρος Α Πρόχειρες σημειώσεις 1. Μιγαδικοί αριθμοί. ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μιγαδική Ανάλυση Α 1 ΤΕΤΥ Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Μιγαδική Ανάλυση Α 1 Μιγαδική ανάλυση Μέρος Α Πρόχειρες σημειώσεις 1 Μιγαδικοί αριθμοί Τι είναι και πώς τους αναπαριστούμε Οι μιγαδικοί αριθμοί είναι μια επέκταση του συνόλου

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις Matlab. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Μάθημα: Αριθμητική Ανάλυση Διδάσκων: Καθηγητής Θ.Η. Σίμος.

Σημειώσεις Matlab. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Μάθημα: Αριθμητική Ανάλυση Διδάσκων: Καθηγητής Θ.Η. Σίμος. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Μάθημα: Αριθμητική Ανάλυση Διδάσκων: Καθηγητής Θ.Η. Σίμος Σημειώσεις Matlab Γενικά a = 2 Εκχώρηση της τιμής 2 στη μεταβλητή a. b = 3; Εκχώρηση της τιμής

Διαβάστε περισσότερα

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ ÓïöïêëÞò Ä. ÃáëÜíçò ÁíáðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ É Ù Á Í Í É Í Á 0 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Γενικά. Αλγόριθμος του Συμπληρώματος 6.3

Διαβάστε περισσότερα

Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων. Παράδειγμα

Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων. Παράδειγμα Δύο κύριοι τρόποι παρουσίασης δεδομένων Παράδειγμα Με πίνακες Με διαγράμματα Ονομαστικά δεδομένα Εδώ τα περιγραφικά μέτρα (μέσος, διάμεσος κλπ ) δεν έχουν νόημα Πήραμε ένα δείγμα από 25 άτομα και τα ρωτήσαμε

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις Matlab. Εκχώρηση της τιμής 3 στη μεταβλητή b, χωρίς να εμφανίζεται το αποτέλεσμα.

Σημειώσεις Matlab. Εκχώρηση της τιμής 3 στη μεταβλητή b, χωρίς να εμφανίζεται το αποτέλεσμα. Σημειώσεις Matlab Γενικά a = 2 Εκχώρηση της τιμής 2 στη μεταβλητή a. b = 3; Εκχώρηση της τιμής 3 στη μεταβλητή b, χωρίς να εμφανίζεται το αποτέλεσμα. c = a + b Δίνει το άθροισμα των a και b. x = 1, y =

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. είναι απλή υπόθεση.

Πρόλογος. είναι απλή υπόθεση. Πρόλογος Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους μαθητές Γ Τάξης Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Ενιαίων Λυκείων, που παρακολουθούν το μάθημα Ανάπτυξη Ε- φαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον του Κύκλου Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C

Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr. Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C Πανεπιστήµιο Αιγαίου url: http://www.aegean.gr Εισαγωγή στις Γλώσσες Προγραµµατισµού Βασικά στοιχεία της Γλώσσας C Εισαγωγή στις γλώσσες προγραµµατισµού µε τη γλώσσα C Εντολές Ελέγχου Ροής Προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Σ υ ν δ υ α σ τ ι κ ή Πειραιάς 2007 1 Το κύριο αντικείμενο της Συνδυαστικής Οι τεχνικές υπολογισμού του πλήθους των στοιχείων πεπερασμένων συνόλων ή υποσυνό-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SPSS FOR WINDOWS

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SPSS FOR WINDOWS ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SPSS FOR WINDOWS ΦΑΧΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του ΠΕΤΡΟΥ Ι. ΒΕΝΕΤΗ. Καθηγητής Ε..Μ.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του ΠΕΤΡΟΥ Ι. ΒΕΝΕΤΗ. Καθηγητής Ε..Μ.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Αποδοτικά ευρετήρια για ερωτήματα ομοιότητας σε τυχαίους υποχώρους πολυδιάστατων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥΣ Αναπαραστάσεις και Κατανόηση Συνόλων Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥΣ Ειρήνη Αριστοτέλους, Χρυστάλλα Περικλέους, Αθανάσιος Γαγάτσης Τµήµα Επιστηµών Αγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 10. Υποπρογράμματα

Κεφάλαιο 10. Υποπρογράμματα Κεφάλαιο 10 Υποπρογράμματα 10.1 Γενικός διδακτικός σκοπός Ο γενικός σκοπός του κεφαλαίου είναι να καταστούν ικανοί οι μαθητές να χρησιμοποιούν υποπρογράμματα για τη δημιουργία συνθέτων προγραμμάτων. 194

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις, Σύνολα, Απεικονίσεις

Προτάσεις, Σύνολα, Απεικονίσεις Κεϕάλαιο 1 Προτάσεις, Σύνολα, Απεικονίσεις Το κεϕάλαιο αυτό είναι εισαγωγικό και έχει σκοπό να υπενθυµίσει και να γενικεύσει κάποιες εν µέρει γνωστές έννοιες καθώς και τη σχετική ορολογία και το συµβολισµό.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 6 ο

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Κεφάλαιο 6 ο Με τι ασχολείται ο προγραμματισμός; Ο προγραμματισμός ασχολείται με την διατύπωση του αλγορίθμου σε κατανοητή μορφή από τον Η/Υ, δηλ. τη δημιουργία του προγράμματος, του συνόλου των εντολών που πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

AM5 Βάσεις Δεδομένων Προχωρημένο Επίπεδο Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Εκδοση 1.0

AM5 Βάσεις Δεδομένων Προχωρημένο Επίπεδο Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Εκδοση 1.0 AM5 Βάσεις Δεδομένων Προχωρημένο Επίπεδο Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Εκδοση 1.0 ΑΠΟΚΗΡΥΞΗ Παρ όλα τα μέτρα που έχουν ληφθεί από το Ίδρυμα ECDL για την προετοιμασία αυτής της έκδοσης, καμία εγγύηση δεν παρέχεται

Διαβάστε περισσότερα

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και

αντισταθµίζονται µε τα πλεονεκτήµατα του άλλου, τρόπου βαθµολόγησης των γραπτών και της ερµηνείας των σχετικών αποτελεσµάτων, και 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όλα τα είδη ερωτήσεων που αναφέρονται στο «Γενικό Οδηγό για την Αξιολόγηση των µαθητών στην Α Λυκείου» µπορούν να χρησιµοποιηθούν στα Μαθηµατικά, τόσο στην προφορική διδασκαλία/εξέταση, όσο

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμικά Πολυεπίπεδα Ευρετήρια (Β-δένδρα) Μ.Χατζόπουλος 1

Δυναμικά Πολυεπίπεδα Ευρετήρια (Β-δένδρα) Μ.Χατζόπουλος 1 Δυναμικά Πολυεπίπεδα Ευρετήρια (Β-δένδρα) Μ.Χατζόπουλος 1 Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ.Χατζόπουλος 2 Δένδρο αναζήτησης είναι ένας ειδικός τύπος δένδρου που χρησιμοποιείται για να καθοδηγήσει την αναζήτηση μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΥΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΜΕ ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΕ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΞΟΡΥΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΜΕ ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΕ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΞΟΡΥΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΜΕ ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΕ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Μηνάς Καραολής Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2010 Εκτιμήσεις του παγκόσμιου οργανισμού υγείας δείχνουν ότι οι καρδιακές παθήσεις είναι και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 1. Τι καλείται ψευδοκώδικας; 2. Τι καλείται λογικό διάγραμμα; 3. Για ποιο λόγο είναι απαραίτητη η τυποποίηση του αλγόριθμου; 4. Ποιες είναι οι βασικές αλγοριθμικές δομές; 5. Να περιγράψετε τις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2.

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. Κεφάλαιο 17 Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17.3. ΤΟ χ 2 ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 17.3.1. Ένα ερευνητικό παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα