ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας"

Transcript

1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987 (ΦΕΚ 171,Α ) και αποτελείται δύο τεύχη: Στο ΤΕΥΧΟΣ Α δηµοσιεύονται σε µηνιαία βάση τα εξής : Αιτήσεις και χορηγήσεις ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας (.Ε.) Αιτήσεις και χορηγήσεις Πιστοποιητικών Υποδείγµατος Χρησιµότητας (Π.Υ.Χ.) Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά προϊόντα (Σ.Π.Π.Φ.Π.) Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φάρµακα (Σ.Π.Π.Φ.) Αιτήσεις Μετάφρασης Αξιώσεων Ευρωπαϊκών ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας Βεβαιώσεις Μεταφράσεων Ευρωπαϊκών ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας Μεταβολές - ιορθώσεις αιτήσεων και χορηγήσεων τίτλων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας Εκπτώσεις - Ανακλήσεις Εκπτώσεων αιτήσεων και χορηγήσεων τίτλων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας Στο ΤΕΥΧΟΣ Β δηµοσιεύονται σε µηνιαία βάση οι αιτήσεις και τα καταχωρη- µένα Σχέδια ή Υποδείγµατα. Τα παραπάνω τεύχη διατίθενται ξεχωριστά. 1

2 2

3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Ανάλυση κωδικών αρθµών...5 Συντµήσεις...5 ΜΕΡΟΣ Α ΕΘΝΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΗΣΕΙΣ : ΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1.1 Αιτήσεις ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας Ευρετήριο αιτήσεων.ε. σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο αιτήσεων.ε. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των καταθετών Αιτήσεις Πιστοποιητικών Υποδείγµατος Χρησιµότητας Ευρετήριο αιτήσεων Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την ηµερο- µηνία κατάθεσης Ευρετήριο αιτήσεων Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των καταθετών Αιτήσεις για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρµακα Ευρετήριο αιτήσεων για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρµακα σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο αιτήσεων για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρµακα σύµφωνα µε αλφαβητική σειρά των αιτούντων Αιτήσεις για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα Ευρετήριο αιτήσεων για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο αιτήσεων για Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα σύµφωνα µε αλφαβητική σειρά των αιτούντων...32 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2.1 ιπλώµατα Ευρεσιτεχνίας Ευρετήριο.Ε. σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο.Ε. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων Πιστοποιητικά Υποδείγµατος Χρησιµότητας Ευρετήριο Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο Π.Υ.Χ. σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φάρµακα...59 SEPTEMBER 2003 CONTENTS Page INID Codes...5 Abbreviations...5 PART Α NATIONAL PROTECTION TITLES CHAPTER 1 APPLICATIONS: PATENT UTILITY MODEL APPLICATIONS SUPPLEMENTARY PROTECTION CERTIFICATES 1.1 Patent Applications Patent Application Index by filing date Patent Application Index in alphabetical order of the patentee Utility Model Applications Utility Model Application Index by filing date Utility Model Application Index in alphabetical order of the applicants Applications for Supplementary Protection Certificates for plant protection medicines Applications Index for Supplementary Protection Certificates for plant protection medicines by filing date Applications Index for Supplementary Protection Certificates for plant protection medicines in alphabetical order of the applicants Applications for Supplementary Protection Certificates for plant protection products Applications Index forsupplementary Protection Certificates for plant protection products by filing date Applications Index for Supplementary Protection Certificates for plant protection products in alphabetical order of the applicants...32 CHAPTER 2 PATENTS AND UTILITY MODELS 2.1 Patents Patent Index by filing date Patent Index in alphabetical order of the patentee Utility Models Utility Model Index by filing date Utility Model Index in alphabetical order of the patentee Supplementary Protection Certificates for medicines products

4 2.8 Ευρετήριο Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φάρµακα σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φάρµακα σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων Συµπληρωµατικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα Ευρετήριο Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα σύµφωνα µε την ηµεροµηνία κατάθεσης Ευρετήριο Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα σύµφωνα µε αλφαβητική σειρά των δικαιούχων Intex to Supplementary Protection Certificates for medicines products by filing date Intex to Supplementary Protection Certificates for medicines products in alphabetical order of the owner Supplementary Protection Certificates for plant protection products Intex to Supplementary Protection Certificates for plant protection products by filing date Intex to Supplementary Protection Certificates for plant protection product in alphabetical order of the owner...82 ΜΕΡΟΣ B ΕYΡΩΠΑΪΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 1.1 Ανακοίνωση για κατάθεση µετάφρασης των αξιώσεων Ευρωπαϊκών αιτήσεων.ε Ευρετήριο Ευρωπαϊκών αιτήσεων σύµφωνα µε τον αριθµό δηµοσίευσης Ευρετήριο Ευρωπαϊκών αιτήσεων σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των καταθετών...87 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ 2.1 Ανακοίνωση για κατάθεση µετάφρασης στα Ελληνικά Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε τον αριθµό δηµοσίευσης µεταφρασµένων στα Ελληνικά Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων µεταφρασµένων στα Ελληνικά Ευρωπαϊκών.Ε ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ 3.1 Ανακοίνωση για κατάθεση µετάφρασης στα Ελληνικά Τροποποιηµένων Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε τον αριθµό δηµοσίευσης µεταφρασµένων στα Ελληνικά Τροποποιηµένων Ευρωπαϊκών.Ε Ευρετήριο σύµφωνα µε την αλφαβητική σειρά των δικαιούχων µεταφρασµένων στα Ελληνικά Τροποποιηµένων Ευρωπαϊκών.Ε ΜΕΡΟΣ Γ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ - ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ -ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Συνδροµές για το Ε ΒΙ PART B EUROPEAN PROTECTION TITLES CHAPTER 1 TRANSLATIONS OF EUROPEAN PATENT APPLICATIONS 1.1 Notification concerning the translation of the European patents applications claims Index by publication number of the European applications patents Index in alphabetical order of the patentee...87 CHAPTER 2 EUROPEAN PATENTS 2.1 Notification concerning the translation into Greek of the European patents Index by publication number of the European patents translated into Greek Index in alphabetical order of the patentee of the European patents translated into Greek CHAPTER 3 AMENDED EUROPEAN PATENTS 3.1 Notification concerning the translation into Greek of the Amended European patents Index by publication number of the Amended European patents translated into Greek Index in alphabetical order of the patentee of the Amended European patents translated into Greek PART C MODIFICATIONS - ANNULMENTS MODIFICATIONS - CORRECTIONS ANNULMENTS-REVOCATIONS OF ANNULMENTS PART D SPECIAL COMMUNICATIONS Subscription of the Industrial Property Bulletin

5 ΚΩ ΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΘΝΙΚΟ (11) Αριθµός.Ε. (11) Αριθµός Π.Υ.Χ. (21) Αριθµός Αίτησης.Ε. (21) Αριθµός Αίτησης Π.Υ.Χ. (22) Ηµεροµηνία κατάθεσης (30) Συµβατικές Προτεραιότητες (47) Ηµεροµηνία απονοµής (51) ιεθνής ταξινόµηση (54) Τίτλος εφεύρεσης (57) Περίληψη (61) Τροποποίηση στο κύριο.ε. (71) Καταθέτης (72) Εφευρέτης (73) ικαιούχος (74) Ειδικός Πληρεξούσιος (74) Αντίκλητος ΤΕΥΧΟΣ Β ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ (11) Αριθµός Ευρωπαϊκού.Ε. (21) Αριθµός Ελληνικής κατάθεσης (22) Ηµεροµηνία Ελληνικής κατάθεσης (30) Προτεραιότητα (54) Τίτλος εφεύρεσης (57) Περίληψη (71) Καταθέτης (72) Εφευρέτης (73) ικαιούχος (74) Ειδικός Πληρεξούσιος (74) Αντίκλητος (86) Αριθµ./ηµερ. κατάθεσης Ευρωπαϊκής αίτησης (87) Αριθµ./ηµερ. δηµοσίευσης Ευρωπαϊκής αίτησης (68) Αριθµ./ηµερ. κυρίου.ε. (92) Αριθµ./ηµερ. ισχύουσας άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα (93) Αριθµ./ηµερ. 1ης άδειας κυκλοφορίας στην Ε.Κ. (95) Προσδιορισµός προϊόντος INID CODES PART Α NATIONAL PROTECTION TITLES (11) Patent No (11) Utility Model No (21) Patent application No (21) Utility Model application No (22) Filing date (30) Priority (47) Date of grant (51) International Patent Classification (54) Invention title (57) Abstract (61) Addition to the patent (71) Applicant (72) Inventor (73) Patentee (74) Attorney (74) Representative PART Β EUROPEAN PATENTS (11) European Patent No (21) Greek application No (22) Greek application filing date (30) Priority (54) Invention title (57) Abstract (71) Applicant (72) Inventor (73) Patentee (74) Attorney (74) Representative (86) European application No/European application filing date (87) EP Publication No/Date (68) Number/publication number of the basic patent (92) Number/date of the first marketing authorization in Greece (93) Number/date of the first marketing authorization in the EU (95) Name of the product ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ ΟΒΙ: Οργανισµός Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας Ε ΒΙ: Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας ΕΒΙ: ελτίο Εµπορικής και Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας.Ε.: ίπλωµα Ευρεσιτεχνίας ΠΥΧ: Πιστοποιητικό Υποδείγµατος Χρησιµότητας.Σ.: ιοικητικό Συµβούλιο ΑΠ./ΗΜ. ΗΜ.Ε.Α. (87): Αριθµός/ηµεροµηνία δηµοσίευσης ευρωπαϊκής αίτησης ΑΡ.ΕΛΛ.ΚΑΤ. (21): Αριθµός Ελληνικής Κατάθεσης ΑΡ.ΑΙΤ.ΠΥΧ.: Αριθµός αίτησης πιστοποιητικού υποδείγµατος χρησιµότητας ΕΓ Ε: Ευρωπαϊκό Γραφείο ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας ΕΡΟ: European Patent Office ΣΠΠΦΠ: Συµπληρωµατικό Πιστοποιητικό Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα ΣΠΠΦ: Συµπληρωµατικό Πιστοποιητικό Προστασίας για Φάρµακα 5

6 6

7 ΜΕΡΟΣ Α ΕΘΝΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 7

8 8

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1.1 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: C02F 11/14 IPC7: C02F 1/00 IPC7: C05F 5/00 IPC7: C05F 11/00 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΘΕΟ ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ε. Βενιζέλου 5, ΝΕΑ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):01/02/2002 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΘΕΟ ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΑΝΤΩΝΕΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Γ.ΣΤΑΥΡΟΥ 6, ΑΘΗΝΑ (74):ΛΟΥΒΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ Αισχύλου 10,15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΦΥ ΑΤΩΣΗΣ ΕΛΑΙΟ- ΠΥΡΗΝΟΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΟΞΕΙ ΙΟ ΤΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ Μέθοδος που µε τη χρήση του οξειδίου του ασβεστίου (CaO) που προστίθεται στα απόβλητα (ελαιοπυρηνολύµατα) των πυρηνοελαιουργείων τα αφυδατώνει έτσι ώστε γίνεται ευχερής η διαχείριση τους και δίνεταιαποτελεσµατική λύση στο πρόβληµα των λυµάτων αυτών.ο τύπος είναι: CaO+H20 Ca(OH)2+15,5 kcal και η παρούσα µέθοδος µε τη χρήση ανάλογης ποσότητας CaO αφυδατώνει το ελαιοπυρηνόλυµα, του οποίου η αρχική περιεκτικότητα σε υγρασία ήταν 50-55%. Μετά τη διεργασία µε το οξείδιο του ασβεστίου (CaO), η περιεκτικότητα σε υγρασία είναι ελάχιστη (περίπου 17%) ώστε να έχουν κοκκώδη µορφή που καθιστά εύκολη τηδιαχείρισή τους. Με τη µέθοδο αυτή επιτυγχάνεται η λύση στο πρόβληµα των αποβλήτων αυτών οικολογικά και επίσης επιτυγχάνεται η ανακύκλωση τους αφού το υλικό που δηµιουργείται είναι αξιοποιήσιµο ως λίπασµα και ως εδαφοβελτιωτικό (ασβέστωση του εδάφους). ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: F16K 31/18 IPC7: F16K 31/365 IPC7: E03D 1/30 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 25ης Μαρτίου 8, ΑΝΤΙΚΥΡΑ (ΒΟΙΩΤΙΑΣ), ΕΛΛΑ Α 2)ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 25ης Μαρτίου 8, ΑΝΤΙΚΥΡΑ (ΒΟΙΩΤΙΑΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):04/02/2002 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 2)ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΒΑΛΒΙ Α ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΠΛΩΤΗΡΑ Βαλβίδα αποτελούµενη από το κυρίως σώµα (1) τη µεµβράνη (2), την κεφαλή (3) και τον εφαπτόµενο του σώµατος κύλινδρο (6). Μέσα στον κύλινδρο προσαρµόζεται το έµβολο (9) µε δύο στεγανωτικά ελαστικά κυάθια (10), το οποίο µέσω του βραχίονος (11) ρυθµίζει το άνοιγµα ή το κλείσιµο της βαλβίδας. Στην άλλη άκρη του βραχίονος συνδέεται το στέλεχος (12), πάνω στο οποίο βρίσκεται ο πλωτήρας (13). 9

10 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: E04F 15/024 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 25ης Μαρτίου 8, ΑΝΤΙΚΥΡΑ (ΒΟΙΩΤΙΑΣ), ΕΛΛΑ Α 2)ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 25ης Μαρτίου 8, ΑΝΤΙΚΥΡΑ (ΒΟΙΩΤΙΑΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):04/02/2002 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2)ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΩΝ ΑΠΕ ΩΝ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΟΧΛΙΑ Η ρυθµιζόµενη βάση υποστήριξης υπερυψοµένων δαπέδων αποτελείται από µία βάση (8), δύο ηµισφαιρικούς σφικτήρες (5&10), έναν ενδιάµεσο ηµισφαιρικό δακτύλιο (φρένο) (7), ο ανώτερος σφικτήρας (5) έχει ενσωµατωµένο στέλεχος (6) για τον εύκολο χειρισµό, και κοχλιωτό σωλήνα (3) µε κάθετα την κυκλική βάση (2). Χάρη στους ηµισφαιρικούς σφικτήρες (5 & 10) και του ενδιάµεσου πλαστικού δακτυλίου (7), ο σωλήνας (3) στερεώνεται σταθερά στο άνω µέρος της βάσης (8), που είναι και αυτό ηµισφαιρικό της ίδιας διαµέτρου µε τους ηµισφαιρικούς σφικτήρες, µπορώντας να πάρει διάφορες κλίσεις (Σχήµα 3). Έτσι όταν η βάση (8) στηρίζεται σε δάπεδο µε κλίση, είναι δυνατόν ο σωλήνας (3) να παραµένει κατακόρυφος, και εποµένως η κυκλική βάση υποστήριξης του υπερυψωµένου πατώµατος (2) και του σταυροειδή πλαστικού καλύµµατος (1) οριζόντια. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: F21V 21/03 IPC7: F21S 8/04 IPC7: F21V 23/00 IPC7: F21V 17/08 IPC7: F21V 17/14 IPC7: F21V 17/18 IPC7: F21V 3/02 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)D.K. - LIGHTING ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Σενέκα 30, ΚΗΦΙΣΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):05/02/2002 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΚΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΠΑΠΑΘΕΟ ΩΡΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΑΚΑ ΗΜΙΑΣ 64, ΑΘΗΝΑ (74):ΠΑΠΑΘΕΟ ΩΡΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΑΚΑ ΗΜΙΑΣ 64,10679 ΑΘΗΝΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΠΑΓΓΕΛ- ΜΑΤΙΚΟ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ, ΟΡΟ- ΦΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Στρογγυλό, εξωτερικό, επαγγελµατικό, φωτιστικό οροφής, εσωτερικού χώρου, µε στρογγυλό κάτοπτρο (αρ. Σχεδίου 3), στρογγυλή, ειδική βάση στήριξης του φωτιστικού και διάταξης και σύνδεσης του ηλεκτρολογικού υλικού (αρ. Σχεδίου 1), περιστρεφόµενο στρογγυλό στεφάνι συγκράτησης υαλοπίνακα (αρ. Σχεδίου 4) και διακοσµητικό κέλυφος (αρ. σχεδίου 2), µε τις µικρότερες δυνατές διαστάσεις. Στη βάση (σχέδιο 1), έχουν κοπεί εννέα λυγιζόµενα τµήµατα (Α1, Α2), επτά σε σχήµα γλώσσας (Α1) και δύο σε σχήµα τετράγωνο (Α2), µε τρύπες για βίδες ή πιρτσίνια (Α3), τα οποία σηκώνονται σε ορθή γωνία (Β1, Β2), και στηρίζουν το ηλεκτρολογικό υλικό, ώστε κατά τη συναρµολόγηση, αυτό να καταλαµβάνει το µικρότερο δυνατό χώρο, στο κενό ανάµεσα στο κάτοπτρο και το διακοσµητικό κέλυφος. Το στεφάνι διαθέτει δύο προεξοχές σχήµατος Γ (Β11) και δύο µικρές παραλληλεπίπεδες γλώσσες (Β21), που λυγιζόµενες κατάλληλα συγκρατούν τον υαλοπίνακα. Με την εισδοχή των προεξοχών (Β11) στις αντίστοιχες υποδοχές του διακοσµητικού κελύφους (ΑΑ1) και µε απλή περιστροφή προς τα δεξιά συνδέουµε το στεφάνι στο φωτιστικό. ίνεται λύση για το φωτισµό χώρων µε χαµηλή οροφή. 10

11 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: A21B 1/02 IPC7: F24C 1/00 IPC7: F24C 7/00 IPC7: F24B 1/20 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΝΕΜΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΥΡΓΕΤΟΣ, ΠΥΡΓΕΤΟΣ (ΛΑΡΙΣΑΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):07/02/2002 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΝΕΜΑΣ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟΥ-ΣΥΝΟ ΙΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 9-11, ΑΘΗΝΑ (74):ΚΟΣΚΙΝΑ ΜΑΡΙΑ Νικηταρά 8-10,10678 ΑΘΗΝΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΠΙΤΣΑΡΙΑΣ Ο παραδοσιακός ηλεκτρικός φούρνος πιτσαρίας αποτελείται από µία τροχήλατη µεταλλική βάση (11) που είναι ταυτόχρονα και αποθηκευτικός χώρος, µία βάση (15) που κατασκευάζεται από διαδοχικά στρώµατα πυρότουβλων (1) µε ηλεκτρικές αντιστάσεις, οπλισµένουσκυροδέµατος µε πλέγµα (δάρινγκ) (2), υαλοβάµβακα (3) και σκυρόδεµα µε πλέγµα (δάρινγκ) (4). Πάνω στην εν λόγω βάση (15) στηρίζεται το κυρίως τµήµα του θόλου (16) που κατασκευάζεται από µέσα προς τα έξω, από πυρότουβλα (10) µε ηλεκτρικές αντιστάσεις, οπλισµένο σκυρόδεµα µε πλέγµα (δάρινγκ) (9), υαλοβάµβακα (8), νευροµετάλ (7) και γυψοσοβά ή σοβά (6). Ο εν λόγω φούρνος µπορεί να λειτουργεί είτε µε συνδυασµό ρεύµατος και ξύλων, ή εξ' ολοκλήρου µε ρεύµα ή εξ' ολοκλήρου µε ξύλα. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: B66B 11/00 IPC7: B66B 13/30 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)KLEEMANN ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ ΒΙ.ΠΕ. ΚΙΛΚΙΣ, ΚΙΛΚΙΣ (ΚΙΛΚΙΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):08/02/2002 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 2)ΜΑΥΡΟΜΑΤΙ ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΒΙ.ΠΕ. ΚΙΛΚΙΣ,61100 ΚΙΛΚΙΣ (ΚΙΛΚΙΣ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΕΛΚΥ- ΣΤΗΡΑ ΥΝΑΜΕΝΟΣ ΝΑ ΜΕΤΑΤΟ- ΠΙΣΘΕΙ Ο πίνακας αυτοµατισµού του ανελκυστήρα (4) τοποθετείται εντός του φρεατίου (6) και είναι συνδεδεµένος µε ένα µηχανισµό µετατόπισης (5), ο οποίος βρίσκεται πίσω από την κάσα της πόρτας ορόφου (2) τουανελκυστήρα, εσωτερικά του φρεατίου. Με επενέργεια εξωτερικά του φρεατίου ο πίνακας αυτοµατισµού (4) µετατοπίζεται από την θέση του εντός του φρεατίου (6) στην θέση ελέγχου και συντήρησης εξωτερικά του φρεατίου. 11

12 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: B65D 33/12 IPC7: B65D 25/28 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΙΩΣΗΦ ΣΙΜΠΕΡΑΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΟΥΚΑΣ Ο.Ε. Λασάνη 26, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):08/02/2002 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΣΙΜΠΕΡΑΣ ΙΩΣΗΦ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ εκελείας 12,14578 ΕΚΑΛΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ ΓΙΑ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΕΜΠΟ- ΡΙΟΥ ΑΠΟ ΚΟΡ ΟΝΙ ΚΑΙ ΑΚΡΑ ΑΓΚΥ- ΡΩΣΗΣ ΕΚ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Η εφεύρεση αναφέρεται σε χειρολαβές για σακούλες εµπορίου, αποτελούµενες από κορδόνι (2) στα δύο άκρα (8) του οποίου είναι προσαρµοσµένα (µε τη µέθοδο της εν θερµώ έγχυσης) αγκύρια (1) από κατάλληλη και συµβατή µε το υλικό του κορδονιού θερµοπλαστική ύλη (συνήθως Πολυπροπυλένιο ΡΡ), τα οποία είναι διαµορφωµένα καταλλήλως για να εισέρχονται και να συγκρατούνται σε οπές (7) ανοιγµένες στα χείλη (6) της σακούλας. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: A61K 31/366 IPC7: A61P 35/00 IPC7: A61P 39/06 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)LAVIPHARM S.A. Αγίας Μαρίνας, ΠΑΙΑΝΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):08/02/2002 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 2)ΓΑΛΑΡΗΣ ΗΜΗΤΡΗΣ 3)ΜΙΤΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ 4)ΠΑΝΑΙΤΕΣΚΟΥ ΛΙΤΖΙΑ-ΣΤΕΦΑΝΙΑ 5)ΣΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ- ΛΕΑΝ ΡΟΣ 6)ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ 7)ΜΑΓΙΑΤΗΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΟΞΕΙ ΩΤΙ- ΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙ- ΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 5-(ΑΙΘΥ- ΛΙ ΕΝΟ-2-ΟΞΟ-ΤΕΤΡΑΥ ΡΟ-ΠΥΡΑ- ΝΥΛ-4) ΟΞΙΚΟΥ ΟΞΕΩΣ ΚΑΙ ΕΚΧΥ- ΛΙΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΛΙΕΣ, ΕΛΑΙΟΛΑ Ο, ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΛΛΑ ΕΛΑΙΟ ΕΝ ΡΩΝ, ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ Η παρούσα εφεύρεση αναφέρεται στην χρήση προϊόντος που προέρχεται από τις ελιές, το ελαιόλαδο, τα απόβλητα ελαιοτριβείων και τα φύλλα ελαιοδένδρων σαν αντιοξειδωτικό και κυτταροστατικό. Η εφεύρεση επίσης αναφέρεται και στην χρησιµοποίηση του προϊόντος για την παρασκευή φαρµακευτικού σκευάσµατος. Το φαρµακευτικό σκεύασµα µπορεί να επιλεγεί από την οµάδα που περιλαµβάνει εκτός των άλλων δισκία, κρέµες, αλοιφές, διαλύµατα, εναιωρήµατα, γέλες (υδρογέλες), σαµπουάν, επιδερµικά και διαδερµικά επιθέµατα, συστήµατα για την χορήγηση µέσω του βλεννογόνου της στοµατικής κοιλότητας. 12

13 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: E05C 9/02 IPC7: E05C 1/00 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΠΑΠΑ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ Ναυπλίου 71, ΚΗΦΙΣΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):12/02/2002 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΠΑΠΑ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΕΙ ΙΚΟΣ ΣΥΡΤΗΣ ΚΛΕΙ ΩΜΑΤΟΣ ΑΝΟΙΓΩΜΕΝΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Ο σύρτης (1) φέρει τουλάχιστον τρεις οπές (4) εντός των οποίων βαίνουν κουµπωτά στηρίζονται και κινούνται τροχοί (6) οι οποίοι εξασφαλίζουν τριβές κυλίσεως και όχι ολισθήσεως εξασφαλίζοντας σωστή λειτουργία στο αύλακα του προφίλ του αλουµινίου. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: E05C 17/52 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΦΩΤΙΟΣ Προµηθέως 14, ΚΗΦΙΣΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):13/02/2002 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΦΩΤΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟΥ-ΣΥΝΟ ΙΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Μπουµπουλίνας 9-11, ΑΘΗΝΑ (74):ΚΟΣΚΙΝΑ ΜΑΡΙΑ Νικηταρά 8-10,10678 ΑΘΗΝΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΑΝΕΜΟΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Το ανεµοστήριγµα αποτελείται από βάση (5) και ρυθµιζόµενο σώµα (1) µε κωνική οπή και υποδέχεται εξάρτηµα (10) στηριγµένο στο κούφωµα και επιτυγχάνεται η αυτόµατη ασφάλιση και απασφάλιση του. Η δεύτερη υλοποίηση αποτελείται από ρυθµιζόµενη βάση (17) καθώς και σταθερή βάση (14) που φέρουν µαγνήτες (15) µε τους πόλους αντίθετα προσανατολισµένους και επιτυγχάνεται η αυτόµατη συγκράτηση του φύλλου του κουφώµατος στον τοίχο ή των φύλλων µεταξύ τους. 13

14 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: A47K 11/04 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 13, ΧΑΛΑΝ ΡΙ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):15/02/2002 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 26,15341 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΚΑΡΕΚΛΑ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΧΗ- ΜΙΚΗ ΤΟΥΑΛΕΤΑ Η εφεύρεση αποτελείται από τα µέρη µιας συνηθισµένης καρέκλας γραφείου ένα κουτί (1) από ακρυλικό πλαστικό µε ανοιγµένο καπάκι (7) στο επάνω µέρος του, το οποίο έχει στο εσωτερικό του µια χηµική τουαλέτα. Τα πόδια της είναι από (PVC) σκληρό πλαστικό, η βάση είναι περιστρεφόµενη και αυξοµειούµενη σε ύψος (3) στην οποία στηρίξαµε το κουτί (1) στο οποίο τοποθετήσαµε την χηµική τουαλέτα (14), ανασηκώνοντας το καπάκι (7) το οποίο έχει µια οπή (16) για την χρήση της χηµικής τουαλέτας, το οποίο στηρίζεται µε µεντεσέ (13). Το καπάκι (7) έχει στις άκρες του οπές (11) στις οποίες προσαρµόζεται το κάθισµα (6) µε πύρους (10). Η πλάτη της (5) είναι κοινή όπως στις καρέκλες γραφείου και τα χερούλια είναι από πλαστικό (PVC). Ο µοχλός (8) που είναι ενσωµατωµένος µε την οπή της χηµικής τουαλέτας ανοίγει και κλείνει της οπή (12) της χηµικής τουαλέτας (15). Με την εφεύρεση αυτή µπορέσαµε και λύσαµε µεγάλο πρόβληµα στους χώρους που δεν χωράει η δεν υπάρχει τουαλέτα, χωρίς δυσοσµίες και µικρόβια αφού τα χηµικά υγρά µετατρέπουν τα απόβλητα σε νερό το οποίο είναι άοσµο και οικολογικό. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: F16C 3/06 IPC7: F16F 15/24 IPC7: F16F 15/26 IPC7: F01B 1/02 IPC7: F01B 1/04 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΠΑΤΤΑΚΟΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ Λαµπράκη 356, ΝΙΚΑΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α 2)ΠΑΤΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Λαµπράκη 356, ΝΙΚΑΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α 3)ΠΑΤΤΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Λαµπράκη 356, ΝΙΚΑΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):20/02/2002 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΠΑΤΤΑΚΟΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ 2)ΠΑΤΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3)ΠΑΤΤΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΜΒΟ- ΛΟΦΟΡΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ Η εφεύρεση αφορά ένα µηχανισµό εξοµάλυνσης της λειτουργίας παλινδροµικών µηχανών περιττού αριθµού κυλίνδρων και ιδιαίτερα πεντακύλινδρων κινητήρων µε συγκεκριµένη διάταξη των κοµβίων του στροφαλοφόρου τους, που η σωστή αντιστάθµιση της πρώτης τάξης αδρανειακής ροπής καταλήγει σε κινητήρα οµαλότερο και καλύτερα ζυγισµένο από οποιοδήποτε εξακύλινδρο, και πολύ περισσότερο από οποιοδήποτε τετρακύλινδρο, αφού εκτός των µηδενικών δυνάµεων και ροπών περί τον στροφαλοφόρο, αντισταθµίζονται επίσης και οι αδρανειακές ροπές κατά µήκος του στροφαλοφόρου. Το αποτέλεσµα είναι ένας κινητήρας ποιότητας λειτουργίας άµεσα συγκρίσιµης των οµαλότερων V-8 και του περιστροφικού κινητήρα Wlkel. H εφεύρεση αναφέρεται επίσης σε ένα στενού V πεντακύλινδρο µε ίσα διαστήµατα αναφλέξεων. 14

15 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: G09F 7/04 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΓΙΑΓΚΟΥΛΙ ΗΣ ΑΜΙΑΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1ο χλµ Εδεσσας-Θεσσαλονίκης, Ε ΕΣΣΑ (ΠΕΛΛΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):20/02/2002 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΓΙΑΓΚΟΥΛΙ ΗΣ ΑΜΙΑΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΛΕΣ ΜΗΝΥΜΑ- ΤΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ Μαγνητική καρτέλα µηνυµάτων και τιµών που αποτελείται από µία ή δύο µεταλλικές επιφάνειες εφαρµοσµένες σε κορνίζα από διάφορα υλικά, και στις οποίες εφαρµόζουν τα στοιχεία των οποίων η βάση είναι από εύκαµπτο µαγνήτη. Το σύνολο της σύνθεσης στηρίζεται επάνω σε µεταλλική ή χάρτινη βάση η οποία εφαρµόζει µαγνητικά επάνω στην µεταλλική επιφάνεια. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: E05D 7/04 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΠΑΠΑ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ Ναυπλίου 71, ΚΗΦΙΣΙΑ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):21/02/2002 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΠΑΠΑ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΠΑΤΖΟΥΡΙΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Ο µηχανικός ρυθµιζόµενος µεντεσές αποτελείται από κύρια σώµατα (1) και (13) εντός των οποίων και στο κέντρο αυτών κοχλιώνονται ατσάλινοι ειδικοί βραχίωνες (4) και (15) µε σπείρωµα και η αυξοµείωση του µήκους επιτυγχάνεται µε την περιστροφή των βραχιώνων (4) και (15). Ο µηχανικός µεντεσές είναι απολύτου ασφαλείας γιατί η σύνδεση του µε το κούφωµα γίνεται εσωτερικά από αυτό. Είναι ειδικά σχεδιασµένος για κουφώµατα αλουµινίου και προσαρµόζεται επακριβώς σε κουφώµατα που είναι σχεδιασµένα σε κάµεραευρωπαία. 15

16 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: E02D 29/14 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΒΕΙΝΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 13, ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):25/02/2002 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΒΕΙΝΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74):ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΗΜΗΤΡΗΣ Αµερικής 17, ΑΘΗΝΑ (74):ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΗΜΗΤΡΗΣ Αµερικής 17,10672 ΑΘΗΝΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54): ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΦΡΕΑ- ΤΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ Ένα διακοσµητικό κάλυµµα φρεατίου, σε µορφή θήκης 1 ή καπακίου 4 το οποίο χαρακτηρίζεται εκ του ότι κατασκευάζεται από χυτοσίδηρο, εννιαία και χωρίς συγκολλήσεις, και βάφεται µε µία στρώση αντισκωριακού και στην συνέχεια µε µία στρώση βερνικόχρωµα προκειµένου να αποκτήσει την µέγιστη αντοχή για εξωτερικούς χώρους. Εντός του καλλύµατος 1, τοποθετούνται διάφορα αντικείµενα 4 όπως αποξηραµένα λουλούδια, ψάρια, βότσαλα, πλαστικά αντικείµενα, κεραµικά σε διάφορα σχέδια και διαστάσεις, προκειµένου ναδηµιουργηθεί η επιθυµητή εικόνα, και στην συνέχεια προστίθενται ριτίνες και χαλαζιακή άµµος, ενώ επί της επιφανείας του καλλύµατος 1 δύναται να τυπωθεί µεταξοτυπηµένο σχέδιο. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: B21F 33/02 IPC7: B21F 33/04 IPC7: B21F 27/16 IPC7: A47C 27/07 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)INNOVATECH INTERNATIONAL Α.Β.Ε.Ε. ΤΑΤΟΙΟΥ 307Β, ΑΧΑΡΝΕΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):28/02/2002 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΙΩΤΗΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΙΩΤΗΣ ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ 8,17456 ΑΛΙΜΟΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΕΘΟ ΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗ ΣΥΝΑΡΜΟ- ΛΟΓΗΣΗΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙ- ΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΛΑΤΗΡΙΩΤΩΝ ΣΤΡΩΜΑ- ΤΩΝ Τα µεταλλικά πλαίσια που χρησιµοποιούνται στην κατασκευή των ελατηριωτών στρωµάτων όντως διαµορφωµένα στην κατάλληλη διάσταση ανάλογα µε το παραγόµενο στρώµα (1B & 1D), συνδέονται µε τα ελατήρια µε διαφόρου τύπου µεταλλικά ελάσµατα (2Α,2B, & 2C), ταοποία εφαρµόζονται κατά µήκος της περιφέρειάς τους. Η έλλειψη ενός αυτοµατοποιηµένου µέσω εφαρµογής των µεταλλικών ελασµάτων τύπου Hog-Ring (2B), οδήγησε στην παρούσα εφεύρεση, στην οποία τα µεταλλικά πλαίσια, εκτός µηχανής προκλιπάρονται χειρονακτικά µε τα ελατήρια στις 4 γωνιές τους (Σχέδιο 3), και τοποθετούνται στο τραπέζι (Σχέδιο 4) της µηχανής, από όπου αυτόµατα προωθείται µέσω µιας µεταφορικής ταινίας (9) εµπρός από δύο ή περισσότερες κλιπαριστικές κεφαλές (34), οι οποίες αυτόµατα (Σχέδιο11) τροφοδοτούνται µε ανεξάρτητα µεταλλικά ελάσµατα τύπου Hog-Rig (2B). Οι κλιπαριστικές κεφαλές (34) περνούν τον µεταλλικό σύνδεσµο (2Β) µεταξύ του ελατηρίου και του πλαισίου (Σχέδιο 9) και παράλληλα όντως συγχρονισµένες µε την Servo κίνηση της µεταφορικής ταινίας (9) µεταφέρει την συναρµογή ελατήρια / πλαίσιο (1) στην επόµενη θέση κλιπαρίσµατος. Όταν ολοκληρώνεται η κάθε πλευρά της συναρµογής (1), ένας ανατροπέας (Σχέδιο 12) γυρίζει την κλιπαρισµένη πλευρά κατά 90 µοίρες και η διαδικασία κλιπαρίσµατος συνεχίζεται µέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι πλευρές του στρώµατος. Όλες οι κινήσεις (Σχέδιο 13) και εντολές της µηχανής ελέγχονται από βιοµηχανικό υπολογιστή. 16

17 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.Ε. (21): ΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (51):IPC7: B66B 13/20 IPC7: B66B 13/22 ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΖΑΝΤΙΩΤΗΣ ΚΟΣΜΑ ΙΩΑΝΝΗΣ Γράµµου 16, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ (ΑΤΤΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):28/02/2002 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): ΤΡΟΠΟΠ. ΚΥΡΙΟΥ.Ε. (61): (72):1)ΖΑΝΤΙΩΤΗΣ ΚΟΣΜΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74): ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΑΝ ΑΛΩΣΗΣ ΘΥΡΑΣ ΦΡΕΑΤΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ Πρόκειται για µια ηλεκτροµηχανική διάταξη, σκοπός της οποίας είναι η ασφάλιση και η απασφάλιση κάθε θύρας ορόφου φρέατος ανελκυστήρα. Η ασφάλιση (µανδάλωση) της θύρας ορόφου φρέατος ανελκυστήρα επιτυγχάνεται µε έναν µεταλλικό πείρο του οποίου η κίνηση βασίζεται σε ηλεκτροµηχανικό σύστηµα που φέρει ηλεκτρονική πλακέτα η οποία βρίσκεται µέσα στη συσκευή µανδάλωσης και το οποίο συνεργάζεται µε αντικριστό µηχανισµό πάνω στη θύρα φρέατος. Οταν η θύρα φρέατος πρέπει να είναι κλειστή, ο πείρος εισχωρεί και παραµένει µέσα στο σώµα της θύρας. Το αντίθετο συµβαίνει όταν η θύρα πρέπει να είναι ανοικτή (αποµανδαλωµένη). Η συσκευή µανδάλωσης περιλαµβάνει επαφές θυρών καθώς επίσης και κινητές επαφές, έτσι ώστε να ελέγχεται ηλεκτρικά το κλείσιµο της θύρας φρέατος αλλά και η έναρξη λειτουργίας του κινητήριου µηχανισµού του ανελκυστήρα. Είναι δε κατάλληλα διαµορφωµένη, ώστε µε την τοποθέτηση µοχλού προαιρετικής ζεύξης για δίφυλλες θύρες φρέατος να µπορεί να συνδέεται µε άλλη συσκευή µανδάλωσης. Η συσκευή αυτή µανδάλωσης µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε νέες εγκαταστάσεις ανελκυστήρων αλλά και σε παλαιές εγκαταστάσεις καθώς επίσης και για την αντικατάσταση παλαιών συσκευών µανδάλωσης, οι οποίες είναι παρωχηµένης τεχνολογίας και δεν πληρούν πλέον τις απαιτήσεις ασφαλείας, αφού είναι έτσι σχεδιασµένη ώστε να προσαρµόζεται στις οπές στήριξης της κάσας κάθε θύρας ορόφου φρέατος, στην οπή του πείρου µανδάλωσης οποιασδήποτε παλαιάς κλειδαριάς αλλά και στον πείρο αποµανδάλωσης που είναι προσαρµοσµένος στη θύρα φρέατος. Η συσκευή µανδάλωσης κατά την τοποθέτηση της δεν απαιτείται να ανοιχτεί ώστε να γίνουν εργασίες σχετικά µε τη συνδεσµολογία του ηλεκτρικού κυκλώµατος γιατί αυτό έχει αντικατασταθεί από ηλεκτρονική πλακέτα, ο τεχνίτης εγκαταστάτης διαβάζοντας τις σχετικές οδηγίες συνδεσµολογίας των καλωδίων προσαρµόζει εύκολα και απλά τα καλώδια στο εξωτερικό τµήµα του κονέκτορα. 17

18 1.2 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22) ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54) ΑΡ. ΑΙΤ. (21) 01/02/2002 ΘΕΟ ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΦΥ ΑΤΩΣΗΣ ΕΛΑΙΟΠΥΡΗΝΟΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΟΞΕΙ ΙΟ ΤΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ /02/2002 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 04/02/2002 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 05/02/2002 D.K. - LIGHTING ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑ- ΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛ- ΜΑΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΒΑΛΒΙ Α ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΠΛΩΤΗΡΑ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΩΝ ΑΠΕ ΩΝ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟ- ΜΕΝΟ ΚΟΧΛΙΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ, ΟΡΟΦΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ /02/2002 ΝΕΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΠΙΤΣΑΡΙΑΣ /02/2002 ΙΩΣΗΦ ΣΙΜΠΕΡΑΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΟΥΚΑΣ Ο.Ε. ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ ΓΙΑ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΠΟ ΚΟΡ ΟΝΙ ΚΑΙ ΑΚΡΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΕΚ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΥΛΗΣ /02/2002 KLEEMANN ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΥΝΑΜΕΝΟΣ ΝΑ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΘΕΙ 08/02/2002 LAVIPHARM S.A. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΟΞΕΙ ΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΟ- ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 5-(ΑΙΘΥΛΙ ΕΝΟ-2-ΟΞΟ- ΤΕΤΡΑΥ ΡΟ-ΠΥΡΑΝΥΛ-4) ΟΞΙΚΟΥ ΟΞΕΩΣ ΚΑΙ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΛΙΕΣ, ΕΛΑΙΟΛΑ Ο, ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΛΛΑ ΕΛΑΙΟ ΕΝ ΡΩΝ, ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ 12/02/2002 ΠΑΠΑ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΣΥΡΤΗΣ ΚΛΕΙ ΩΜΑΤΟΣ ΑΝΟΙΓΩΜΕΝΩΝ ΚΟΥΦΩ- ΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ /02/2002 ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΑΝΕΜΟΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ /02/2002 ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΕΚΛΑ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΤΟΥΑΛΕΤΑ /02/2002 ΠΑΤΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΤΑΚΟΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΠΑΤΤΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ /02/2002 ΓΙΑΓΚΟΥΛΙ ΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΛΕΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ /02/2002 ΠΑΠΑ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΠΑΤΖΟΥΡΙΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 25/02/2002 ΒΕΙΝΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΣ ΚΑΤΑ- ΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ 28/02/2002 INNOVATECH INTERNATIONAL Α.Β.Ε.Ε. ΜΕΘΟ ΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑ- ΣΚΕΥΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΛΑΤΗΡΙΩΤΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 28/02/2002 ΖΑΝΤΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΑΝ ΑΛΩΣΗΣ ΘΥΡΑΣ ΦΡΕΑΤΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ

19 1.3 ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54) ΚΑΤΑΘΕΣΗ (22) ΑΡ. ΑΙΤ. (21) D.K. - LIGHTING ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ INNOVATECH INTERNATIONAL Α.Β.Ε.Ε. KLEEMANN ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ LAVIPHARM S.A. ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ, ΟΡΟΦΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕΘΟ ΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΛΑΤΗΡΙΩΤΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΥΝΑΜΕΝΟΣ ΝΑ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΘΕΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΟΞΕΙ ΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΟΠΡΟ- ΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 5-(ΑΙΘΥΛΙ ΕΝΟ-2-ΟΞΟ-ΤΕ- ΤΡΑΥ ΡΟ-ΠΥΡΑΝΥΛ-4) ΟΞΙΚΟΥ ΟΞΕΩΣ ΚΑΙ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΛΙΕΣ, ΕΛΑΙΟΛΑ Ο, ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΛΛΑ ΕΛΑΙΟ ΕΝ ΡΩΝ, ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ 05/02/ /02/ /02/ /02/ ΒΕΙΝΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΟ ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ 25/02/ ΓΙΑΓΚΟΥΛΙ ΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΛΕΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ 20/02/ ΖΑΝΤΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΑΝ ΑΛΩΣΗΣ ΘΥΡΑΣ ΦΡΕΑΤΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ 28/02/ ΘΕΟ ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΦΥ ΑΤΩΣΗΣ ΕΛΑΙΟΠΥΡΗΝΟΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΟΞΕΙ ΙΟ ΤΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ 01/02/ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΣΗΦ ΣΙΜΠΕΡΑΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΟΥΚΑΣ Ο.Ε. ΒΑΛΒΙ Α ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΠΛΩΤΗΡΑ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΩΝ ΑΠΕ ΩΝ ΜΕ ΡΥΘΜΙ- ΖΟΜΕΝΟ ΚΟΧΛΙΑ ΒΑΛΒΙ Α ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΠΛΩΤΗΡΑ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΩΝ ΑΠΕ ΩΝ ΜΕ ΡΥΘΜΙ- ΖΟΜΕΝΟ ΚΟΧΛΙΑ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ ΓΙΑ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΠΟ ΚΟΡ ΟΝΙ ΚΑΙ ΑΚΡΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ ΕΚ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 04/02/ /02/ /02/ /02/ /02/ ΝΕΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΠΙΤΣΑΡΙΑΣ 07/02/ ΠΑΠΑ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΑΠΑ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΣΥΡΤΗΣ ΚΛΕΙ ΩΜΑΤΟΣ ΑΝΟΙΓΩΜΕΝΩΝ ΚΟΥΦΩ- ΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΠΑΤΖΟΥΡΙΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 12/02/ /02/ ΠΑΤΤΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 20/02/ ΠΑΤΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 20/02/ ΠΑΤΤΑΚΟΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 20/02/ ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΕΚΛΑ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΧΗΜΙΚΗ ΤΟΥΑΛΕΤΑ 15/02/ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΑΝΕΜΟΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 13/02/

20 1.4 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.(21): ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)AEROFLEX INTERNATIONAL CO., LTD. 111/1 Moo 2, Tambol Makham-Khoo, Khing Amhpoe, NIKOMPATTANA, CHANGWAD RAYONG, ΤΑΫΛΑΝ Η ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):04/02/2002 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): (72):1)VITOORAPAKORN PAWAT ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): ΗΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΟΤΣΑΣ ΜΙΚΡΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ, ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΥΠΟ ΤΟ ΚΙΓΚΛΙ ΩΜΑ Ένα προστατευτικό στρώµα καρότσας µικρού φορτηγού το οποίο έχει ένα πινάκιο βάσεως, ένα ζεύγος από έναντι πλευρικά τοιχώµατα, όπου το προστατευτικό στρώµα έχει προσαρµοσθεί για να εισάγεται στο εσωτερικό της καρότσας ενός µικρού φορτηγού, ενώ τα πλευρικά τοιχώµατα έχουν ένα άνω άκρο που µπορεί να εισάγεται µεταξύ του εξωτερικού πινακίου της καρότσας του µικρού φορτηγού και ενός εσωτερικού σώτρουπου εκτείνεται από ένα άνω χείλος του εξωτερικού πλευρικού τοιχώµατος της καρότσας του µικρού φορτηγού. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Π.Υ.Χ.(21): ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ (71):1)ΑΣΗΜΑΚΗΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ Αγ. Σπυρίδωνος 7, ΤΡΙΑΝ ΡΙΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α 2)ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ Ο ΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Αγ.Σπυρίδωνα 7, ΤΡΙΑΝ ΡΙΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ΕΛΛΑ Α ΗΜΕΡΟΜ. ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (22):25/02/2002 ΣΥΜΒ. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ (30): (72):1)ΑΣΗΜΑΚΗΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ 2)ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ Ο ΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ (74): (74):ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Αγ.Σπυρίδωνος 7,55337 ΤΡΙΑΝ ΡΙΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) ΤΙΤΛΟΣ ΕΦΕΥΡΕΣΗΣ (54):ΜΗΧΑΝΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΛΑΙΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ ΚΛΑ ΙΩΝ Μηχάνηµα συλλογής καρπού ελιάς από τα κλαδειά που κρατάει ο χρήστης πάνω στο σύστηµα κυλίνδρων (Α) και που στη συνέχεια προωθεί τα κλαδιά που είναι κενά καρπού προς γεωργικό καταστροφέα (Β) που είναι ενσωµατωµένος σο πάνω µέρος και καταστρέφονται για να συγκεντρωθεί το θρυµµατισµένο κλαδί σε σάκκο στο πίσω µέρος (G) ενώ ο καρπός απαλλάσσεται από τα φύλλα στο µηχανικό κόσκινο (D) και πρωθείται µε κοχλία (F) προς το σάκκο συλλογής καρπού. 20

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987 (ΦΕΚ 171,Α ) και αποτελείται δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2004 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987 (ΦΕΚ 171,Α ) και αποτελείται δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987 (ΦΕΚ 171,Α ) και αποτελείται δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου. 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens, Greece

Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου. 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens, Greece ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας αποτελείται από 2 διαφορετικά τεύχη:

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας αποτελείται από 2 διαφορετικά τεύχη: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας αποτελείται από 2 διαφορετικά τεύχη: Το ΤΕΥΧΟΣ Α στο οποίο δηµοσιεύονται σε µηνιαία βάση οι Ευρεσιτεχνίες που προστατεύονται στην Ελλάδα, και

Διαβάστε περισσότερα

Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου. 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens, Greece

Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου. 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou Athens, Greece ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. - Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. - Αιτήσεις και χορηγήσεις Συµπληρωµατικών Πιστοποιητικών Προστασίας ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987 (ΦΕΚ 171,Α ) και αποτελείται δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Το Ειδικό ελτίο Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας τηρείται από τον Οργανισµό Βιο- µηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.) κατ εφαρµογή του άρθρου 4 του νόµου 1733/1987

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ National Human Genome Research Institute ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ INDUSTRIAL PROPERTY ORGANISATION Παντανάσσης 5 151

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2007 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Παντανάσσης 5 151 25 Παράδεισος Αµαρουσίου 5 Pandanassis Str. GR 151 25 Paradissos Amaroussiou

Διαβάστε περισσότερα